Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Brugervejledning

Gigaset DL500A Brugervejledning
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / Cover_front.fm /
Tillykke!
Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet.
Produktets emballage er miljøvenlig!
Læs mere på www.gigaset.com.
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / Cover_front.fm /
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / introduction.fm / 20.01.2011
Webkonfigurator – Indstilling af telefonen via en pc
Webkonfiguratoren er din telefons webbrugerflade. Du kan bruge den til at foretage indstillinger af din Gigaset DL500A via din pc’s webbrowser. Din telefons webkonfigurator har følgende muligheder:
¤ Du kan konfigurere telefonens adgang til det lokale netværk (IP-adresse, gateway til internettet).
¤ Du kan evt. indlæse en ny firmwareversion på din telefon.
¤ Anvend internettjenester: Få adgang til en online-telefonbog, få vist tekstinformationer (info-tjenester) på basistelefonen.
¤ Synkroniser telefonens dato/klokkeslæt med en tidsserver på internettet.
¤ Overfør kontakter fra din Outlook-adressebog på pc'en til din basistelefons
lokale telefonbog.
Eller:
Gem din telefons telefonbøger på din pc. Anvend opslagene i din Outlookadressebog.
¤ Du kan få oplysninger om din telefons status (firmwareversion, MAC-adresse,
telefonnumre, tilsluttede håndsæt osv.).
¤ Beskyt konfigurationen af din telefon på pc'en og opload sikkerhedskopierin-
Version 4.1, 21.11.2007
gen til basistelefon efter behov igen.
1
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / saturn-STEP-II-WebUIIVZ.fm / 20.01.2011
Indhold
Webkonfigurator – Indstilling af telefonen via en pc . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Webkonfiguratormenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Oprettelse af forbindelse mellem pc'en og telefonens
webkonfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Oprettelse af en forbindelse via basistelefonens IP-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Oprettelse af forbindelse via Gigaset-config . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Logge på/af hos webkonfiguratoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Logge på, indstilling af brugerfladesprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sådan logger du af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Webkonfiguratorsidernes opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Menubjælke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Navigationsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Arbejdsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Åbning af websider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IP Configuration – Tilslutning til LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tildeling af IP-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilladelse af adgang fra andre netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Indtastning af HTTP-proxyserver
(kun ved tilslutning til et firmainternt netværk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Telephony – Connections:
Ændre fastnetforbindelsens navn, flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Telephony – Connections:
Oplysninger om GSM-forbindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Telephony – Number Assignment:
Tildeling af sende- og modtageforbindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tildeling af modtage-/sendeforbindelser til basistelefon/håndsæt,
ændring af interne navne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tildeling af modtageforbindelser til telefonsvareren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Telephony – Dialling Plans:
Indtastning af eget forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telephony – Network Mailboxes:
Aktivering/deaktivering af
indtastning af nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Version 4.1, 21.11.2007
E-Mail:
Foretag e-mail-indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Services – Info Services:
Konfiguration / Aktivering af visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / saturn-STEP-II-WebUIIVZ.fm / 20.01.2011
Services – Online Directory:
Valg af onlinetelefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Phonebook Transfer:
Indlæsning/sletning af telefonbøger på/fra pc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Indlæsning af telefonbogfilen fra pc'en til basistelefonen/håndsættet . . . . . . . . .
Indlæsning af telefonbogen fra basistelefonen/håndsættet på pc'en . . . . . . . . . .
Sletning af telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indhold i telefonbogfilen (vcf-fil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
29
29
Management – Date & Time:
Overførsel af dato/klokkeslæt fra tidsserveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Management – Miscellaneous:
Reducering af stråling – Aktivering/deaktivering af Eco-tilstand . . . . . 32
Management – Save & Restore:
Sikkerhedskopiering og gendannelse af systemindstillinger . . . . . . . . 33
Sådan gemmer du basistelefonens indstillinger på pc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kopiering af indstillinger fra en fil på pc'en til basistelefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Management – Firmware Update:
Opdatering af basistelefonens firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Manuel start af firmwareopdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Aktivering/deaktivering af automatisk versionskontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Forespørgsel til telefonens status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Område: IP Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Område: Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Område: Fixed Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Område: GSM Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Område: Registered Handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Område: Date and Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
37
38
38
38
Version 4.1, 21.11.2007
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / menutree.fm / 20.01.2011
Webkonfiguratormenu
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Number Assignment
Dialling Plans
Network Mailboxes
E-Mail
Services
Info Services
Online Directory
Phonebook Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
Version 4.1, 21.11.2007
Status
4
Device
¢ s. 13
¢ s. 17
¢ s. 19
¢ s. 22
¢ s. 23
¢ s. 24
¢ s. 25
¢ s. 26
¢ s. 27
¢ s. 30
¢ s. 32
¢ s. 33
¢ s. 34
¢ s. 37
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Oprettelse af forbindelse mellem pc'en og telefonens
webkonfigurator
Forudsætninger:
u Der er installeret en standardwebbrowser på pc’en, f.eks. Internet Explorer, ver-
sion 6.0 eller nyere, eller Firefox, version 1.0.4 eller nyere.
u Telefonen og pc’en er forbundet direkte med hinanden via en router. Firewall-
indstillingerne muliggør kommunikationen mellem pc’en og telefonen.
Der er to metoder til oprettelse af en forbindelse mellem pc’en og basistelefonens
webkonfigurator:
u via telefonens IP-adresse i det lokale netværk;
u via Gigaset-config, når der er oprettet forbindelse mellem telefon, pc og internettet (¢ s. 6).
Information
u Telefonen er ikke spærret, mens du foretager indstillinger i webkonfigurato-
ren. Du kan bruge telefonen eller ændre indstillingerne samtidigt.
u Mens du er forbundet med webkonfiguratoren, er webkonfiguratoren spær-
ret for andre brugere. Samtidig adgang fra flere steder er ikke mulig.
Oprettelse af en forbindelse via basistelefonens IP-adresse
¤ Du kan hente den aktuelle IP-adresse på basistelefonen eller på håndsættet. Den
vises, når du åbner følgende menu:
v ¢ Ï Indstillinger ¢ System ¢ Lokalt netværk (indtast i givet fald PIN )
Telefonens IP-adresse kan ændre sig, hvis du har aktiveret dynamisk tildeling af
IP-adresser (¢ s. 13).
Vigtigt
Hvis en af IP-adressens fire blokke indledes af nuller (f.eks. 002), må du ikke
angive disse nuller i webbrowserens adressefelt. I modsat fald er der en risiko for,
at webbrowseren ikke kan oprette forbindelse til webkonfiguratoren.
Eksempel: På basistelefonen vises IP-adressen 192.168.002.002. I adressefeltet
skal du indtaste 192.168.2.2.
¤ Start webbrowseren på pc’en.
¤ Indtast http:// og telefonens aktuelle IP-adresse i adressefeltet i webbrowseren
(eksempel: http://192.168.2.2).
¤ Tryk på Enter-tasten.
Version 4.1, 21.11.2007
Der oprettes forbindelse til telefonens webkonfigurator.
5
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Oprettelse af forbindelse via Gigaset-config
Forudsætning: Der er oprettet forbindelse med pc, basistelefon og internettet.
¤ Start webbrowseren på pc’en.
¤ Indtast en af følgende URL-adresser i webbrowserens adressefelt:
¤
http://www.gigaset-config.com
http://www.gigaset-device.com
Tryk på Enter-tasten.
Du får en meddelelse om, at forbindelsen bliver viderestillet til basistelefonen.
Hvis der er adgang til flere Gigaset-telefoner via din internetforbindelse, bliver du
spurgt om, hvilken af disse telefoner du vil viderestilles til.
Når viderestilling af forbindelsen er gennemført, vises webkonfiguratorwebsiden
Login i webbrowseren.
Information
Version 4.1, 21.11.2007
Forbindelsen mellem pc’en og webkonfiguratoren er lokal (LAN-forbindelse).
Det er kun oprettelsen af forbindelsen, der foregår via internettet.
6
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Logge på/af hos webkonfiguratoren
Logge på, indstilling af brugerfladesprog
Når forbindelsen er oprettet, vises websiden Login i webbrowseren.
Billede 1 Startside
Version 4.1, 21.11.2007
Du kan vælge, hvilket sprog webkonfiguratorens menuer og dialogbokse skal vises
på. Det aktuelt valgte sprog vises i det øverste felt på websiden.
¤ Klik eventuelt på V for at få vist en liste med de tilgængelige sprog.
¤ Vælg sprog.
Websiden indlæses igen på det valgte sprog.
¤ Indtast din basistelefons system-PIN i nederste felt på websiden (fabriksindstilling: 0000), for at få adgang til webkonfiguratorens funktioner.
¤ Klik på knappen OK.
Når du er logget på, åbnes websiden Home med generelle informationer om webkonfiguratoren.
Hvis du indtaster en forkert system-PIN-kode, vises en meddelelse om dette. Du bliver bedt om at indtaste PIN-koden igen.
Hvis du endnu en gang indtaster en forkert system-PIN-kode, spærres PIN-kode-feltet kortvarigt (bliver gråt). For hver efterfølgende indtastning af en forkert PIN-kode
fordobles spærringens varighed.
7
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Information
u Hvis system-PIN-koden „0000“ er indstillet på basistelefonen (fabriksindstil-
ling), henvises der ved login til, at apparatet ikke er sikkert og at du bør
ændre PIN-koden. Du kan deaktivere disse sikkerhedsanvisninger for de følgende logins, ved at aktivere indstillingen „Don’t show this security advice
again.“. Klik på OK, for at lukke dialogen.
u Hvis du ikke foretager indtastninger i længere tid (ca. 10 minutter), bliver du
automatisk logget af. Næste gang, du forsøger at foretage en indtastning
eller åbne en webside, vises websiden Login. Indtast system-PIN-koden for at
logge på igen.
u Indtastninger, som du ikke har gemt i telefonen, inden du automatisk blev
logget af, går tabt.
Sådan logger du af
Øverst til højre i menubjælken på alle websider i webkonfiguratoren finder du
(¢ s. 9) kommandoen Log Off. Klik på Log Off, for at logge af webkonfiguratoren.
Vigtigt
Version 4.1, 21.11.2007
Brug altid kommandoen Log Off til at afbryde forbindelsen til webkonfiguratoren. Hvis du f.eks. lukker webbrowseren uden først at logge af, kan det ske, at
adgangen til webkonfiguratoren spærres i et par minutter.
8
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Webkonfiguratorsidernes opbygning
Webkonfiguratorsiderne (websider) indeholder de betjeningselementer der er vist
i Billede 2 (eksempel).
Navigationsområde Arbejdsområde
Knapper
Menubjælke
(faneblade)
Billede 2 Eksempel på opbygning af en webkonfiguratorside
Menubjælke
I menubjælken vises webkonfiguratorens menuer i form af faneblade.
Version 4.1, 21.11.2007
Du kan vælge mellem følgende menuer:
Home
Startsiden åbnes, når du har logget på webkonfiguratoren. Den indeholder
informationer om webkonfiguratorens funktioner.
Settings
Med denne menu kan du foretage indstillinger på telefonen.
Hvis du klikker på menuen Settings, vises der en liste med denne menus funktioner i navigationsområdet (¢ s. 10).
Status
Menuen indeholder oplysninger om telefonen.
9
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Log Off
Til højre i menubjælken finder du funktionen Log Off på hver webside.
Information
Du kan se en oversigt over webkonfiguratorens menuer på ¢ s. 4.
Navigationsområde
Version 4.1, 21.11.2007
I navigationsområdet vises en (¢ s. 9) liste med funktionerne i de menuer, der er valgt i menubjælken.
Hvis du klikker på en funktion, åbnes den tilsvarende
side med oplysninger og/eller indtastningsfelter
i arbejdsområdet. Den valgte funktion er fremhævet
med en orange baggrund.
Hvis der er underfunktioner, vises disse under funktionen, når du klikker på funktionen (i eksemplet
Telephony).
I arbejdsområdet vises den tilsvarende side til den første underfunktion (med orange baggrund).
10
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Arbejdsområde
I arbejdsområdet vises der – afhængigt af den valgte funktion i navigationsområdet – oplysninger eller dialogbokse, hvor du hhv. kan foretage eller ændre indstillinger for din telefon.
Sådan foretager du ændringer
Du kan foretage indstillinger via indtastningsfelter, lister eller valgmuligheder.
u Et felt kan have begrænsninger med hensyn til mulige værdier, f.eks. maksimalt
antal tegn, indtastning af specialtegn eller bestemte værdiintervaller.
u Du kan åbne en liste ved at klikke på knappen V . Du kan vælge mellem forudindstillede værdier.
u Der findes to slags valgmuligheder:
– Valgmuligheder: Du kan aktivere en eller flere valgmuligheder i en liste.
Aktive valgmuligheder er markeret med ‰ markeret, ikke aktive med
.
Du aktiverer en valgmulighed ved at klikke på . Status for de øvrige valgmuligheder på listen ændres ikke. Du deaktiverer en valgmulighed ved at
klikke på ‰ .
– Alternative valgmuligheder (valgknap). Listens aktive valgmulighed er markeret med
markeret, ikke aktive med . Du aktiverer en valgmulighed
ved at klikke på . Den funktion, der var aktiv, deaktiveres. Du kan kun deaktivere en valgmulighed ved at aktivere en anden valgmulighed.
.
Om indtastning af kyrilliske og tyrkiske skrifttegn
I det følgende gælder det angivne maksimale antal tegn, der må indtastes i et felt,
latinske skrifttegn og cifre (1 tegn = 1 byte), dvs. 1 tegn betyder 1 byte.
Kyrilliske og tyrkiske skrifttegn kræver dog 2 byte, dvs. ved en feltlængde på f.eks.
16 tegn må du indtaste maksimalt 8 kyrilliske eller tyrkiske skrifttegn.
Hvis du indtaster for mange tegn i et felt, afvises indtastningen (gemmes ikke i
basistelefonen). Feltets "gamle" indhold (hhv. standardindstillingen) er stadig virksomt og vises igen ved opdatering af websiden. Der vises ingen advarsel/meddelelse.
Anvendelse af ændringer
Når du har lavet en ændring på en side, skal du aktivere den nye indstilling i telefonen ved at klikke på knappen Set.
Hvis din indtastning i et felt ikke overholder de regler, der gælder for dette felt, får
du vist en tilsvarende meddelelse. Derefter kan du gentage indtastningen.
Vigtigt
Version 4.1, 21.11.2007
Ændringer, som du endnu ikke har gemt i telefonen, går tabt, hvis du går til en
anden webside, eller hvis forbindelsen til webkonfiguratoren bliver afbrudt,
f.eks. pga. en tidsoverskridelse (¢ s. 8).
11
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Knapper
Nederst i arbejdsområdet vises knapperne. Følgende knapper vises, afhængigt af
den valgte funktion:
Browse
Vælg en fil på den pc, hvis webbrowser er forbundet med webkonfiguratoren.
Update Firmware
Start opdateringen af firmwaren.
Delete
Slet fil/telefonbog.
OK
Udfør handling (f.eks. at logge på hos webkonfiguratoren).
Cancel
Annullerer de ændringer, du har foretaget på websiden, og indlæser websiden
igen med de indstillinger, der er gemt på telefonen.
Restore
Overfør telefondata der er gemt på pc'en (apparatindstillinger) til telefonen
igen.
Set
Gemmer ændringer der er lavet på en webside, i telefonen.
Save
Gemmer data der beskriver basistelefonens indstillinger/konfiguration, hhv.
telefonbogsopslag i en fil på pc'en.
Transfer
Overfører basistelefonens telefonbog til pc'en og gemmer den der.
Åbning af websider
Nedenfor vises i korte træk, hvordan du navigerer til de enkelte funktioner i webkonfiguratoren.
Eksempel
Version 4.1, 21.11.2007
Definition af opkaldsregler:
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans
Websiden åbnes på følgende måde, når du har logget på:
¤ Klik på menuen Settings på menubjælken.
¤ Klik på funktionen Telephony i navigationsområdet.
Underfunktionerne til Telephony vises i navigationstræet.
¤ Klik på underfunktionen Dialling Plans.
12
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
IP Configuration – Tilslutning til LAN
Tildeling af IP-adresse
Foretag de indstillinger, der er nødvendige for, at telefonen kan bruges på lokalnetværket og eventuelt at oprette forbindelse mellem telefonen og internettet. Du finder forklaringer til de enkelte komponenter/begreber i ordlisten i telefonens betjeningsvejledning.
¤ Åbn websiden Settings ¢ IP Configuration.
Område Address Assignment
Vælg basistelefonens adresse i LAN-netværket.
IP address type
Vælg Obtained automatically, hvis telefonen skal tildeles en dynamisk IPadresse fra en DHCP-server i lokalnetværket. Derefter er yderligere indstillinger
ikke nødvendige. Følgende felter i dette område bliver grå og deaktiveres.
Vælg Static, hvis du vil angive en fast, lokal IP-adresse for telefonen. En fast IPadresse er f.eks. en god idé, hvis routeren er indstillet til Port-Forwarding eller
DMZ. Telefonen skal ofte tildeles en statisk IP-adresse, f.eks. hvis du forbinder
telefonen direkte med pc'en.
Version 4.1, 21.11.2007
Følgende felter aktiveres kun, hvis du vælger IP address type = Static :
IP address
Angiv en IP-adresse for telefonen. Andre abonnenter i lokalnetværket
(f.eks. en pc) kan komme i kontakt med telefonen via denne IP-adresse.
192.168.2.2 er indstillet på forhånd.
Du skal være opmærksom på følgende:
– IP-adressen skal ligge inden for det adresseområde til privat brug, som
anvendes i routeren. Dette er normalt området 192.168.0.1 –
192.168.255.254 med Subnet mask 255.255.255.0. Undernetmasken angiver,
at de første tre dele af IP-adressen skal være identiske for alle abonnenter i dit
lokalnetværk (LAN).
– Den faste IP-adresse må ikke høre til det adresseområde (IP-Pool-området),
der er reserveret til routerens DHCP-server. Den må heller ikke bruges af en
anden af routerens enheder.
Kontroller evt. indstillingen på routeren.
Subnet mask
Indtast undernetmasken for enhedens IP-adresse. Til adresser i adresseområdet
192.168.0.1 – 192.168.255.254 anvendes normalt undernetmasken
255.255.255.0. Den er forudindstillet ved levering.
13
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Default Gateway
Indtast IP-adressen til standardgatewayen, hvormed det lokale netværk er koblet på internettet. Det er normalt routerens lokale (private) IP-adresse (f.eks.
192.168.2.1). Telefonen skal bruge denne information for at kunne få adgang
til internettet.
192.168.2.1 er indstillet på forhånd.
Preferred DNS server
Indtast IP-adressen for den foretrukne DNS-server. DNS (Domain Name System)
giver mulighed for at tildele offentlige IP-adresser til symbolske navne. DNS-serveren er nødvendig for at kunne konvertere DNS-navnet til IP-adressen ved
oprettelse af forbindelse til en server.
Her kan du angive din routers IP-adresse. Routeren overfører telefonens adresseforespørgsler til DNS-serveren.
192.168.2.1 er indstillet på forhånd.
Alternate DNS server (valgfrit)
Indtast IP-adressen for den alternative DNS-server, som skal anvendes, hvis der
ikke kan oprettes forbindelse til den foretrukne DNS-server.
¤ Klik på knappen Set for at gemme ændringerne.
Eller
¤ Klik på knappen Cancel for at annullere ændringerne.
Version 4.1, 21.11.2007
Når du har ændret IP-konfigurationen, udføres en genstart (restart) af basistelefonen. Du logges af webkonfiguratoren. Efter genstarten vises websiden Login.
14
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Tilladelse af adgang fra andre netværk
Ved levering er telefonen indstillet, så du kun kan få adgang til din telefons webkonfigurator fra en pc i samme lokalnetværk som telefonen. Pc’ens undernetmaske
skal stemme overens med telefonens undernetmaske.
Du kan også tillade adgang fra pc’er i andre netværk.
Vigtigt
Udvidelse af adgangsrettighederne til andre netværk øger risikoen for uautoriseret adgang. Det anbefales derfor, at du deaktiverer fjernadgangen igen, når
du ikke længere har brug for den.
¤ Åbn websiden Settings ¢ IP Configuration.
Område: Remote Management
¤ Aktiver valgmuligheden Yes for at tillade adgang fra andre netværk.
Version 4.1, 21.11.2007
Fjernadgangen deaktiveres ved at klikke på valgmuligheden No. Adgangen er
derefter begrænset til pc’er i lokalnetværket.
Adgang fra andre netværk til webkonfiguratorens tjenester er kun mulig, hvis routeren er indstillet korrekt. Routeren skal videresende tjenesteforespørgsler "udefra"
til telefonens port 80 (standardport). Se betjeningsvejledningen til routeren.
Ved oprettelse af forbindelse skal den offentlige IP-adresse, eller routerens DNSnavn, angives i webbrowseren og evt. også routerens portnummer.
15
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Indtastning af HTTP-proxyserver
(kun ved tilslutning til et firmainternt netværk)
I firma- eller organisationsinterne netværk (intranet) tillades som regel ikke direkte
forbindelser mellem netværksabonnenterne og internettet. Alle HTTP-opkald fra
netværket "formidles" her af en proxyserver. Proxyserveren er hhv. en computer
eller et program inden for netværket.
Hvis din telefon er koblet op på et sådant netværk, skal du gemme denne HTTPproxyservers adresse i telefonen og aktivere afvikling af HTTP-opkald via HTTP-proxyserveren.
Kun på denne måde kan du f.eks. få adgang til onlinetelefonbøger, eller få vist vejrmeldinger osv. på standbydisplayet (infotjenester).
¤ Åbn websiden Settings ¢ IP Configuration.
Område: HTTP proxy
Enable proxy
Klik på valgmuligheden Yes, hvis din telefon skal afvikle HTTP-opkald via dit netværks HTTP-proxyserver.
Hvis du klikker på No, forsøger telefonen at oprette forbindelse direkte til internettet.
Proxy server address
Indtast URL-adressen på den proxyserver, som telefonen skal sende HTTPopkald til. Proxyserveren opretter derefter forbindelse til internettet.
Proxy server port
Indtast kommunikationsporten for HTTP-proxyserveren (et tal mellem 0 og
55000). For det meste anvendes port 80.
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Klik derefter på knappen Set for at gemme indstillingerne.
16
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Telephony – Connections:
Ændre fastnetforbindelsens navn, flashtid
Version 4.1, 21.11.2007
Når din telefon leveres, er der indstillet en flashtid, der generelt skal anvendes ved
tilslutning af telefonen til hovedlinjen. Flashtiden angiver varigheden for en linjeafbrydelse, som telefoncentralen eller TK-anlægget melder styresignaler med
(roaming, etablering af en forespørgselssamtale osv.) Ved brug af telefonen i forbindelse med telefonanlæg, kan det være nødvendigt at ændre denne værdi (se betjeningsvejledningen til telefonanlægget).
For at ændre indstillingen:
¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
Connection Name or Number
Du kan angive et navn for din telefonforbindelse, der erstatter standardnavnet
Fixed Line der vises i displayet eller på lister. Indtast et navn på op til 16 tegn,
eller din fastnetforbindelses telefonnummer.
Recall
Vælg den ønskede flashtid på listen.
¤ Klik derefter på knappen Set for at gemme indstillingerne.
17
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Telephony – Connections:
Oplysninger om GSM-forbindelser
Du kan desuden foretage opkald på din basistelefon og/eller et tilmeldt håndsæt
via din Bluetooth-GSM-mobiltelefons GSM-forbindelse (ringe op til eksterne abonnenter via mobiltelefonens GSM-forbindelse, eller modtage opkald til GSM-forbindelsen).
For at gøre dette, kan du via Bluetooth tilmelde op til fem mobiltelefoner (dvs.
optage dem på listen Kendte enheder), som du skiftevist kan oprette forbindelse
til basistelefonen med.
For oplysninger om tilmeldte GSM-mobiltelefoner:
¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
Under GSM Connections listes GSM-mobiltelefonerne. Der vises fem listepladser,
en for hver mulig GSM-mobiltelefon.
Version 4.1, 21.11.2007
Listen GSM Connections er kun beregnet som oplysning. Listen Kendte enheder
og GSM-mobiltelefonernes egenskaber, kan du kun redigere direkte på basistelefonen. Du finder yderligere oplysninger herom i den udførlige betjeningsvejledning
til telefonen på cd'en.
Følgende oplysninger vises:
Name
Det Bluetooth-navn som mobiltelefonen er angivet med på listen med „kendte
apparater“ på basistelefonen vises.
Hvis en plads på listen ikke er optaget af en GSM-mobiltelefon, dvs. er ledig eller
optages af en dataenhed, vises GSM i stedet for et navn.
18
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Status
Registered
Mobiltelefonen er tilmeldt basistelefonen, dvs. den står på listen Kendte enheder. Men mobiltelefonen er ikke aktiveret. Valgmuligheden Tilslut mobiltelefon
er ikke angivet for denne mobiltelefon. Der kan ikke udføres samtaler fra
basistelefonen via den tilhørende GSM-forbindelse.
Connected
Mobiltelefonen står på listen Kendte enheder og er aktiveret. Valgmuligheden
Tilslut mobiltelefon er angivet for denne mobiltelefon.
Not registered
Pladsen på listen Kendte enheder er stadig fri, eller ikke optaget af en GSMmobiltelefon (men af et Bluetooth-dataenhed).
Telephony – Number Assignment:
Tildeling af sende- og modtageforbindelser
Dette kapitel er kun relevant, hvis der er mindst tilmeldt en GSM-mobiltelefon via
Bluetooth på basistelefonen.
For basistelefonen, hvert tilmeldt håndsæt og den lokale telefonsvarer kan du fastlægge, hvilke forbindelser (det aktuelt aktiverede Bluetooth-mobiltelefons fastnetforbindelse eller GSM-forbindelse) der skal tildeles den som modtage- og/eller sendeforbindelser.
Når en forbindelse er basistelefonens modtageforbindelse, ringer basistelefonen,
når der ringes til denne forbindelse.
En sendeforbindelse er forbindelsen som udgående opkald foretages over.
Information
Foretag ikke nummertildeling, hvis den til enhver tid aktiverede (forbundne)
mobiltelefons (GSM) fastnet- og GSM-forbindelse er tildelt håndsættene og
telefonsvareren som modtageforbindelser. Basistelefonen og håndsættene
anvender fastnetforbindelsen som sendeforbindelse.
Version 4.1, 21.11.2007
Oplysninger om telefonens Bluetooth-interface og forbindelse af GSM-mobiltelefoner med basistelefonen finder du i den omfattende betjeningsvejledning til
basistelefonen på den medfølgende cd.
19
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Tildeling af modtage-/sendeforbindelser til basistelefon/
håndsæt, ændring af interne navne
¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment.
For basistelefonen (Desktop Phone) og ethvert håndsæt, vises følgende
(eksempel):
For hvert håndsæt og basistelefonen vises standardnavnet (INT 1 til INT 7), det evt.
af dig indstillede navn samt en liste over tilgængelige forbindelser. Under Connection vises GSM for GSM-forbindelsen, for fastnetforbindelsen vises det af dig indtastede navn (¢ s. 17) eller standardnavnet Fixed Line. GSM-forbindelsen vises kun,
hvis listen over kendte apparater som minimum indeholder en GSM-mobiltelefon.
¤ Du skal eventuelt ændre apparatets (basistelefon/håndsæt) interne navn i feltet
Name.
¤ Vælg en forbindelse som sendeforbindelse for hvert apparat. Dette gøres ved at
¤
Version 4.1, 21.11.2007
¤
20
klikke på valgmuligheden (valgknap) efter forbindelsen i kolonnen for outgoing calls. Den hidtidige tildeling deaktiveres automatisk.
Hvis du i stedet vælger Select line for each outgoing call, kan du ved hver telefonsamtale vælge, via hvilken forbindelse du vil foretage opkaldet.
Vælg de forbindelser for hvert apparat, der skal tildeles apparatet som modtageforbindelser. Dette gøres ved at klikke på valgmuligheden efter forbindelsen i
kolonnen for incoming calls. Du kan tildele hvert apparat begge forbindelser
eller ingen forbindelse ( ‰ = tildelt).
Klik derefter på knappen Set for at gemme indstillingerne.
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Information
u Hvis alle mobiltelefoner på listen over kendte apparater slettes (afmeldes),
tildeles fastnetforbindelsen automatisk et apparat som sendeforbindelse,
der var tildelt GSM-forbindelsen som sendeforbindelse.
u Hvis en forbindelse ikke er tildelt nogen apparater som modtageforbindelse,
signaliseres opkald til dette telefonnummer hverken på basistelefonen eller
på et håndsæt.
Tildeling af modtageforbindelser til telefonsvareren
Du kan for basistelefonens forbindelser fastlægge, om telefonsvareren skal tage
imod opkald til dem. For GSM-forbindelsen vises navnet på det tilhørende Bluetooth-mobiltelefonen på listen over kendte apparater.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment.
¤ Vælg i området Answering Machine hhv.AM 1 for fastnetforbindelsen og for
Version 4.1, 21.11.2007
¤
GSM-forbindelsen, hvis telefonsvareren skal tage imod opkald til disse forbindelser (forudsætning: den er tændt).
Hvis du vælger None for en forbindelse, modtages opkald til denne forbindelse
ikke af telefonsvareren.
Klik derefter på knappen Set for at gemme indstillingerne.
21
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Telephony – Dialling Plans:
Indtastning af eget forvalgsnummer
Gem det komplette forvalgsnummer (inklusive landekoden) for det sted, hvor du
bruger telefonen, på basistelefonen.
Hvis din basistelefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du evt. vælge et forvalgsciffer
før telefonnummeret ved eksterne opkald (forvalgsnummer, f.eks. „0“). Du kan
gemme dette forvalgsciffer i basistelefonen.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans.
Område Area Codes
Foretag her følgende indstillinger:
¤ Vælg det land, som du bruger telefonen i, på listen Country. Landekoden (International Prefix og Area Code) det lokale forvalgs præfiks (Local Prefix Area
Code) indstilles automatisk.
¤ Indtast områdenummeret for din by uden præfiks, i feltet Local Area Code
(maks. 8 tegn 0 - 9, *, #, R (flash), P (pause)), f.eks. 89 (for München).
Område Access Code
¤ Indtast de forvalgsnumre i feltet Code for Fixed Line, som skal foranstilles
opkaldsnumrene (maks. 3 cifre)
¤ Vælg i listen is added to numbers, hvornår forvalgsnummeret skal stå foran telefonnummeret.
from Call Lists
Forvalgscifferet sættes foran de numre, der vælges på basistelefonen eller et
håndsæt fra en opkaldsliste, SMS-listen eller en telefonsvarerliste.
All
Forvalgsnummeret sættes foran alle numre der vælges på basistelefonen eller et
håndsæt.
None
Forvalgsnummeret sættes ikke foran noget telefonnummer før der ringes op.
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Klik på knappen Set for at gemme indstillingerne.
22
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Telephony – Network Mailboxes:
Aktivering/deaktivering af
indtastning af nummer
Mange fastnetudbydere tilbyder telefonsvarere på nettet.
Hvis du gemmer numrene til telefonsvareren på nettet i basistelefonen, kan du
lægge en telefonsvarer på nettet på tast 1 til hurtigopkald, eller ringe direkte op til
en telefonsvarer på nettet ved at åbne dens beskedliste.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Network Mailboxes.
¤ Indtast i feltet Network Mailbox Number nummeret til telefonsvareren på nettet.
¤ Klik på knappen Set for at gemme indstillingerne.
Information
Version 4.1, 21.11.2007
Du skal have anmodet om en telefonsvarer på nettet hos netudbyderen.
I oplysningerne fra din netudbyder kan du læse, hvordan du aktiverer/deaktiverer telefonsvareren på nettet.
23
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
E-Mail:
Foretag e-mail-indstillinger
Du kan bruge telefonen til at få underretninger om nye e-mails på din server til indgående post og få vist listen med meddelelser i indbakken, samt indholdet af emailene på håndsættet.
For at telefonen kan oprette en forbindelse til serveren til indgående post og til din
postindbakke, skal du gemme adressen/DNS-navnet for din server til indgående
post og dine personlige adgangsdata på telefonen og aktivere hentning af e-mail
på serveren til indgående post.
¤ Åbn websiden Settings ¢ E-Mail.
¤ I feltet Authentication name skal du indtaste det brugernavn (kontonavn), som
du har aftalt med internetudbyderen (maks. 74 tegn).
¤ I feltet Authentication password skal du indtaste den adgangskode til serveren
¤
¤
Version 4.1, 21.11.2007
¤
24
til indgående post, som du har aftalt med din udbyder (maks. 32 tegn; der skelnes mellem store og små bogstaver).
I feltet POP3 Server skal du indtaste navnet på serveren til indgående post
(POP3-serveren) (maks. 74 tegn). Eksempel: pop.theserver.com.
På listen Check for new e-mail vælges tidsintervallet for, hvor tit din telefon skal
kontrollere, om der er kommet nye e-mail-meddelelser til serveren til indgående
post. Vælg Never for at deaktivere hentning af e-mails. Vælg en af de andre værdier for at aktivere hentningen af nye e-mail-meddelelser.
Klik på knappen Set for at gemme indstillingerne i telefonen.
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Services – Info Services:
Konfiguration / Aktivering af visning
Du kan få vist individuelt sammensatte tekstinformationer (f.eks. vejrudsigter,
nyhedsfeeds, Ebay-meddelelser, trafikmeldinger osv.) i basistelefonens standbydisplay. Du skal først indstille screensaveren Info-tjenester på basistelefonen.
Konfiguration af infotjenester
Information
Vejrudsigten er forudindstillet. Den vises i basistelefonens standbydisplay, hvis
du indstiller Info-tjenester som screensaver.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Services.
¤ Klik på linket
www.gigaset.net/myaccount
Websiden for Gigaset.net-infotjenester åbnes. Du er allerede logget på med dit
Gigaset.net-brugernavn. Dit Gigaset.net-brugernavn og din adgangskode vises
på webkonfiguratorsiden Services.
Der åbnes en webside, hvor du kan sammensætte din infotjeneste.
¤ Angiv hvilke informationer der skal vises regelmæssigt på din basistelefon og de
tilsluttede håndsæt.
Aktivering af visning af infotjenester
Version 4.1, 21.11.2007
I området Activate Info Services:
¤ Aktiver valgmuligheden Yes / No for at aktivere eller deaktivere visningen af tekstinformationerne.
¤ Klik på knappen Set for at gemme indstillingerne i telefonen.
Hvis der er tekstinformationer til rådighed, vises de på basistelefonen og de tilmeldte håndsæt Gigaset SL78H, SL400H eller S79H i standbydisplayet, hvis Infotjenester er indstillet som screensaver.
Hvis der ingen tekstinformationer er til rådighed, overskriver det digitale ur visningen i standbydisplayet.
25
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Services – Online Directory:
Valg af onlinetelefonbog
Du kan benytte onlinetelefonbøger i basistelefonen og tilmeldte håndsæt (offentlig telefonbog, fagbog og/eller dit private online-adressekartotek). Du kan indstille,
hvilken onlinetelefonbog du vil bruge, via telefonens webkonfigurator.
Desuden kan du ved indgående opkald få vist det navn, som den, der ringer op, er
gemt under i online-telefonbogen (Display of caller’s name) – i opkaldsvisningen
på basistelefonen og på opkaldslisten.
Forudsætning: Udbyderen af den udvalgte onlinetelefonbog understøtter denne
funktion.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Services ¢ Online Directory.
¤ Vælg den udbyder, hvis onlinetelefonbog du vil benytte, på listen Provider.
Vælg „none“, hvis du ikke vil bruge en onlinetelefonbog.
Alt afhængigt af den valgte Provider vises følgende felter:
Display of caller’s name
Vises, hvis udbyderen understøtter overførsel fra onlinetelefonbogen af navnet
på den, der ringer op, til opkaldsvisningen.
¤ Klik på On for at aktivere visningen.
Indtastning af Authentication name, Authentication password
Felterne vises, hvis du skal logge på hos udbyderen for at få adgang til bestemte tjenester:
u Hos nogle udbydere skal du tilmelde dig for at få adgang til onlinetelefonbogen.
De kræver, at du registrerer dig med login-navn og adgangskode, før du kan få
adgang til onlinetelefonbogen. Disse data skal du gemme i basistelefonen.
u Andre udbydere skelner mellem standardtjenester og Premium-tjenester Du
kan få adgang til standardtjenesterne uden at angive login-navn og
adgangskode.
Du skal tilmelde dig til Premium-tjenesterne. Du skal gemme adgangsdataene i
basistelefonen for at få adgang til Premium-tjenesterne.
¤ Indtast de data, du har fået af udbyderen, i felterne Authentication name (maks.
74 tegn) og Authentication password (maks. 20 tegn).
¤ Klik på knappen Set for at gemme indstillingerne i basistelefonen.
Information
u Hvordan du benytter onlinetelefonbøgerne i basistelefonen, er udførligt
beskrevet i betjeningsvejledningen til telefonen.
u På listen med onlinetelefonbøger (tryk s længe) vises onlinetelefonbøger-
Version 4.1, 21.11.2007
nes udbyderspecifikke navne.
u Hvis du på listen Provider vælger opslaget „none“, vises opslagene for
onlinetelefonbogen og fagbogen ikke længere på listen med onlinetelefonbøger på basistelefonen og håndsættet.
26
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Phonebook Transfer:
Indlæsning/sletning af telefonbøger på/fra pc'en
Ved hjælp af webkonfiguratoren kan du redigere basistelefonens og de tilmeldte
håndsæts telefonbøger på følgende måder.
u Gem telefonbøgerne på en pc. Opslagene gemmes i vCard-format i en vcf-fil på
pc'en. Disse filer kan du redigere med en ASCII-editor (f.eks. Notesblok under Tilbehør i Windows) og indlæse på basistelefonen og på hvert tilmeldt håndsæt.
Du kan også overføre telefonbogsopslagene til dit adressekartotek på pc'en.
u Overfør kontaktpersonerne i dit pc-adressekartotek til basistelefonens og håndsættenes telefonbøger. Eksporter kontaktpersonerne i vcf-filer (vCards) og overfør dem med webkonfiguratoren til basistelefonens og håndsættets telefonbøger.
u Slet telefonbogen på basistelefonen/håndsættet.
Hvis du f.eks. har redigeret telefonbogfilen (vcf-filen) på pc'en og vil oploade
denne ændrede telefonbog på basistelefonen/håndsættet, kan du slette den
aktuelle telefonbog på basistelefonen/håndsættet før overførslen.
Tip: Tag en sikkerhedskopi af den aktuelle telefonbog, inden du sletter den på
pc'en. Derefter kan du indlæse den igen, hvis den ændrede telefonbog på grund
af formateringsfejl ikke kan indlæses, eller kun kan indlæses delvist på basistelefonen/håndsættet.
Information
u Du finder oplysninger om vCard-formatet (vcf ) på internettet, f.eks. på:
Version 4.1, 21.11.2007
www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (engelsk) eller
www.de.wikipedia.org/wiki/VCard (tysk)
(du kan indstille sproget nederst til venstre i navigationsområdet på websiden)
u Hvis du vil kopiere en telefonbog (vcf-fil), der indeholder flere opslag og er
gemt på pc’en, til adressekartoteket i Microsoft Outlook™, skal du være
opmærksom på følgende:
Microsoft Outlook™ kopierer altid kun det første (telefonbogs)opslag fra vcffilen til programmets adressekartotek.
Til at synkronisere telefonbogen i basistelefonen med Outlook-adressekartoteket, kan du bruge programmet Gigaset QuickSync, som medfølger ved
levering af telefonen. Du finder programmet på den medfølgende cd.
27
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Forudsætninger:
u Basistelefonen kan sende og modtage telefonbogsopslag.
u Håndsættet er aktiveret og i standbytilstand.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Phonebook Transfer.
I området Export and import phone books vises basistelefonen (Desktop Phone)
og navnene på alle tilmeldte håndsæt (afsnit Handset).
¤ Vælg den basistelefon eller det håndsæt, hvis telefonbog du vil redigere/
gemme. Klik på valgmuligheden foran basistelefonen/håndsættet.
Indlæsning af telefonbogfilen fra pc'en til basistelefonen/
håndsættet
¤ Angiv den vcf-fil, der skal indlæses på apparatet (komplet stinavn), i området
¤
„Transfer directory from PC to handset.“, eller klik på knappen Browse... og
naviger til denne fil.
Klik på knappen Transfer for at starte overførslen.
Det angives, hvor mange af opslagene fra vcf-filen, der overføres til telefonbogen.
Overførselsregler
De telefonbogsopslag, der indlæses fra en vcf-fil til basistelefonen/håndsættet, tilføjes til telefonbogen. Hvis der allerede findes et opslag for et navn, suppleres dette
eventuelt, eller der oprettes endnu et opslag med navnet. Ingen telefonbogsopslag
overskrives eller slettes.
Information
Version 4.1, 21.11.2007
Afhængigt af apparatets type, oprettes der op til 3 opslag pr. vCard med det
samme navn i telefonbogen – et opslag pr. registreret nummer.
28
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Indlæsning af telefonbogen fra basistelefonen/håndsættet på
pc'en
¤ Klik i området Save directory to PC på knappen Save. Der vises en Windows-dialogboks, som bruges til at åbne/gemme filen.
Sletning af telefonbogen
¤ Klik i området Delete directory på knappen Delete.
¤ Bekræft sikkerhedsspørgsmålet Telephone directory of the selected handset
will be deleted. Continue? med OK.
Alle opslag i telefonbogen slettes.
Indhold i telefonbogfilen (vcf-fil)
Hvis de findes, skrives følgende data i vcf-filen for et telefonbogsopslag, eller overtages fra en vcf-fil i telefonbogen på håndsættet:
u Navn
u Fornavn
u Nummer
u Nummer (arbejde)
u Nummer (mobil)
u E-mail-adresse
u Mærkedagsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD) og tidspunkt for påmindelsen (TT:MM) adskilt
med et „T“ (eksempel: 2008-12-24T11:00).
Andre oplysninger, som et vCard kan indeholde, overføres ikke til basistelefonens/
håndsættets telefonbog.
Eksempel på et opslag i vCard-format:
Version 4.1, 21.11.2007
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Eksempelkvinde;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@eksempelkvinde.dk
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
29
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Management – Date & Time:
Overførsel af dato/klokkeslæt fra tidsserveren
Dato og klokkeslæt vises på basistelefonens og de tilmeldte håndsæts display i
standbytilstand. Det er f.eks. vigtigt for at få tidspunktet korrekt angivet i telefonsvarerlisten, opkaldslisterne og til funktionerne "Mærkedag", "Aftaler" og "Vækkeur".
Du kan opdatere dato og klokkeslæt på forskellige måder:
u manuelt på basistelefonen eller en af de tilmeldte håndsæt
u automatisk ved hjælp af en synkronisering med en tidsserver på internettet.
Du aktiverer/deaktiverer synkroniseringen med en tidsserver på følgende måde:
¤ Åbn websiden Settings ¢ Management ¢ Date & Time.
¤ I feltet Automatic adjustment of System Time with Time Server skal du vælge
Yes, for at aktivere synkroniseringen af basistelefonen med en tidsserver. Hvis du
vælger No, overføres tidsindstillingerne fra en tidsserver ikke til basistelefonen.
Du skal så indstille dato og klokkeslæt manuelt på et håndsæt.
¤ I feltet Last synchronisation with time server vises, hvornår basistelefonen
¤
¤
¤
¤
¤
senest har sammenlignet dato og klokkeslæt med tidsserveren. Feltet vises kun
hvis synkronisering er aktiveret.
I feltet Time Server indtastes internetadressen eller DNS-navnet på den tidsserver, hvorfra basestationen skal hente klokkeslæt og dato (maks. 74 tegn). Tidsserveren „europe.pool.ntp.org“ er forudindstillet. Denne kan du overskrive.
Vælg det land, som du bruger telefonen i, på listen Country.
I Time Zone vises den tidszone, der gælder for det pågældende Country. Her
angives afvigelsen fra den lokale normaltid (ikke sommertid) og Greenwich
Mean Time (GMT).
Hvis det valgte land er inddelt i flere tidszoner, tilbydes disse tidszoner i en liste.
Vælg den Time Zone, der gælder for det sted, hvor telefonen befinder sig.
Hvis der skelnes mellem sommer- og vintertid i din tidszone, vises feltet Automatically adjust clock to summer-time changes.
Aktiver valgmuligheden Yes, hvis der automatisk skal skiftes mellem sommerog vintertid, når sommertiden starter og slutter.
Aktiver valgmuligheden No, hvis der ikke skal skiftes til sommertid.
Du skal være opmærksom på følgende: Hvis dato og klokkeslæt hentes fra en
tidsserver, som automatisk skifter mellem sommer- og vintertid, skal du her altid
aktivere valgmuligheden No.
Klik på knappen Set for at gemme indstillingerne i telefonen.
Version 4.1, 21.11.2007
Når synkroniseringen er aktiveret, sammenlignes dato og klokkeslæt med tidsserveren, så snart der oprettes forbindelse til internettet.
Ved aktiveret synkronisering sker sammenligningen generelt en gang om dagen
(nat). Derudover synkroniseres der kun efter systemstart af basistelefonen (f.eks.
efter en firmwareopdatering eller en strømafbrydelse).
30
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Når du tilmelder et nyt håndsæt, kopierer det klokkeslæt og dato fra basistelefonen,
uden at der sker yderligere synkronisering med tidsserveren.
Efter hver sammenligning med tidsserveren overføres dato og klokkeslæt til alle tilmeldte håndsæt.
Information
u Standardtidsserveren "europe.pool.ntp.org" forbliver lagret i basistelefonen,
Version 4.1, 21.11.2007
selvom du overskriver den. Hvis du sletter din tidsserver i feltet Time Server,
anvendes standardtidsserveren igen til sammenligningen ved aktiveret synkronisering. Den vises dog ikke længere i feltet Time Server.
u Hvis du har angivet din egen tidsserver i feltet Time Server, og synkroniseringen mislykkes ti gange efter hinanden, anvendes standardtidsserveren ved
næste sammenligning.
31
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Management – Miscellaneous:
Reducering af stråling – Aktivering/deaktivering af
Eco-tilstand
De tilmeldte håndsæts stråling reduceres automatisk, afhængigt af deres afstand
til basistelefonen. Jo nærmere håndsættene står ved basistelefonen, desto svagere
er strålingen.
Du har følgende muligheder:
Eco Mode - Yderligere reducering af strålingen
Du kan reducere håndsættenes og basistelefonens stråling yderligere, ved at bruge
Eco Mode.
Eco Mode reducerer altid strålingen med 80 % – uafhængigt af, om du telefonerer
eller ej. Ved hjælp af Eco Mode reduceres rækkevidden med 50%. Derfor er Eco
Mode altid hensigtsmæssigt, hvis en mindre rækkevidde er tilstrækkelig.
Eco Mode+ - deaktivering af stråling
Hvis du aktiverer Eco Mode+, er strålingen (DECT-sendeeffekt) fra basistelefonen
og håndsættet deaktiveret i standbytilstand, såfremt alle tilmeldte håndsæt understøtter Eco Mode+.
Eco Mode / Eco Mode+ kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt af hinanden og
fungerer desuden, hvis flere håndsæt er tilmeldt basistelefonen.
Aktivering/deaktivering af Eco Mode/Eco Mode+
¤ Åbn websiden Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Aktivering/deaktivering af Eco Mode for at aktivere/deaktivere Eco-tilstand.
¤ Aktivering/deaktivering af Eco Mode+ for at aktivere/deaktivere Eco+-tilstand.
¤ Klik på knappen Set for at gemme ændringerne.
Information
u Hvis Eco Mode+ er aktiveret, vises symbolet ¼ i basistelefonens standbydisu
u
Version 4.1, 21.11.2007
u
u
u
32
play. Hvis kun Eco Mode+ er aktiveret, er symbolet ¼ hvidt; hvis Eco Mode
desuden er aktiveret, er det grønt.
Hvis Eco Mode+ er aktiveret, kan du afprøve om der er forbindelse til basistelefon på et håndsæt: Tryk længe på opkaldstasten. Hvis der er forbindelse til
basistelefonen, høres klartonen.
Ved aktiveret Eco Mode+:
– forsinkes oprettelsen af forbindelsen på håndsættet med ca. 2 sekunder.
– reduceres håndsættenes standbytid i visse tilfælde.
Når du tilmelder håndsæt, som ikke understøtter Eco Mode+, deaktiveres
denne tilstand i basistelefonen og i alle tilmeldte håndsæt.
Når Eco Mode er aktiveret, reduceres basistelefonens rækkevidde.
Hvis du anvender en repeater, kan du ikke bruge Eco Mode og Eco Mode+.
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Management – Save & Restore:
Sikkerhedskopiering og gendannelse af
systemindstillinger
Når konfigurationen af din basistelefon er afsluttet, kan du gemme de aktuelle indstillinger i en fil på pc'en. Filen indeholder f.eks.:
u indstillingerne for det lokale netværk (IP-konfiguration), ¢ s. 13
u eget lokalt forvalgsnummer og forvalgsciffer, ¢ s. 22
u Indtast nummeret på telefonsvareren på nettet, ¢ s. 23
u indstillinger for infotjenester, ¢ s. 25
u indstillinger for synkronisering med en tidsserver, ¢ s. 30
u ECO DECT-indstillinger, ¢ s. 32
u indstillinger for ringetonemelodier og lydstyrker
Hvis du utilsigtet kommer til at ændre indstillingerne, eller hvis du bliver nødt til at
nulstille (reset) basistelefonen på grund af en fejl, kan du kopiere de gemte indstillinger fra filen på pc'en til din telefon igen.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Management ¢ Save & Restore.
Sådan gemmer du basistelefonens indstillinger på pc'en
I området Save device settings to PC:
¤ Klik på knappen Save efter Save settings.
¤
Basistelefonen opretter filen Gigaset-jjjj-mm-tt.cfg (standardnavn; jjjj = år 4-cifret, mm = måned 2-cifret, tt = dag 2-cifret) med konfigurationsdataene.
Der vises en browserspecifik dialogboks, som bruges til at åbne/gemme filen.
Du kan evt. ændre navnet på filen og gemme den på din pc.
Kopiering af indstillinger fra en fil på pc'en til basistelefonen
Version 4.1, 21.11.2007
Forudsætning: Der er gemt en .cfg-fil med basistelefonens indstillinger på din pc.
I området Reload device settings from PC:
¤ Angiv den .cfg.-fil, der skal indlæses på basistelefonen (komplet stinavn), i feltet
Settings File, eller klik på knappen Browse... og naviger til filen.
¤ Klik på knappen Restore for at starte overførslen.
33
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Management – Firmware Update:
Opdatering af basistelefonens firmware
Når der er behov for det, kan du indlæse opdateringer af basisfirmware på basistelefonen.
Ved leveringen er den server på internettet, hvor der er nye firmwareversioner der
kan downloades til din basistelefon, angivet. Denne internetservers URL-adresse
vises i feltet Data server.
Information
u Du bør kun ændre denne URL-adresse i undtagelsestilfælde (f.eks. hvis du
bliver bedt om det i forbindelse med en fejl). Du bør huske denne standardURL, inden du overskriver feltet. Ellers kan du kun aktivere standard-URL’en
igen, ved at nulstille basistelefonen til fabriksindstillingen.
u Ved opdateringer via internettet kontrolleres det, om der findes en ny version af firmwaren. Hvis der ikke gør det, afbrydes processen. Du får en relevant meddelelse
u Firmwaren hentes kun fra internettet, hvis du ikke har angivet en lokal fil i feltet User defined firmware file inden opdateringen.
Manuel start af firmwareopdatering
Forudsætninger:
u Basistelefonen har forbindelse til internettet.
u Der foretages ikke et opkald.
u Der er ingen intern forbindelse mellem basistelefonen og det tilmeldte hånd-
sæt.
u Basistelefonens menu er ikke åben på noget håndsæt.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Klik på knappen Update Firmware.
Version 4.1, 21.11.2007
Hvis der findes en nyere firmware, oploades den på basistelefonen. Din forbindelse
til webkonfiguratoren afbrydes og basistelefonen genstartes.
Denne proces kan tage op til 3 minutter.
34
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Information
I undtagelsestilfælde kan det ske, at du f.eks. fra tjenesten modtager en firmwarefil, som du kan indlæse fra den lokale pc til din telefon (f.eks. fordi firmwareopdateringen fra internettet er mislykkedes). Forhør dig om, hvilke forudsætninger der findes på din pc.
¤ Indlæs først firmwarefilen på din pc og indtast pc'ens IP-adresse i dit lokale
netværk, den komplette sti og navnet på firmwarefilen på pc'en (maks. 74
tegn), i feltet User defined firmware file.
¤ Klik først på knappen Set og derefter på knappen Update Firmware, for at
starte opdateringen.
Oplysningerne i feltet User defined firmware file, anvendes kun ved denne (følgende) firmwareopdatering.
Hvis der opstår en fejl ved opdatering af firmwaren fra den lokale pc, downloades den nye firmwareversion automatisk fra internettet.
Nulstilling af firmware - indlæsning af den forrige indlæste
firmwareversion på telefonen
Du kan indlæse den firmwareversion igen, der var indlæst på telefonen før sidste
opdatering. Den nye firmware bliver overskrevet.
¤ Klik på knappen Downgrade Firmware. I teksten oven over denne knap, vises
versionen af den firmware du kan nulstille til.
¤ Klik i følgende diaglogvindue på knappen Yes, for at besvare sikkerhedsanmod-
Version 4.1, 21.11.2007
ningen.
Den firmware der var indlæst før sidste opdatering, indlæses på telefonen igen. Din
forbindelse til webkonfiguratoren afbrydes og basistelefonen genstartes.
Denne proces kan tage op til 3 minutter.
35
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Aktivering/deaktivering af automatisk versionskontrol
Hvis versionskontrollen er aktiveret, kontrollerer telefonen hver dag, om der findes
en ny versioner af telefonfirmwaren.
Hvis der findes en ny version, vises en relevant meddelelse på basistelefonen. Du
kan så foretage en automatisk opdatering af firmwaren . Se betjeningsvejledningen
til basistelefonen.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Klik på valgmuligheden Yes efter Automatic check for software/profile upda¤
tes, for at aktivere den automatiske versionskontrol.
Klik på No, hvis der ikke skal foretages automatisk versionskontrol.
Klik på knappen Set for at gemme ændringerne.
Information
Version 4.1, 21.11.2007
Hvis telefonen ikke er tilsluttet internettet på det tidspunkt, hvor kontrollen for
nye versioner skal foregå (f.eks. fordi routeren er slukket), udføres kontrollen, så
snart telefonen igen har forbindelse med internettet.
36
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Forespørgsel til telefonens status
Der vises generelle oplysninger om telefonen.
¤ Klik på fanen Status på menubjælken.
Følgende oplysninger vises:
Område: IP Configuration
IP address
Telefonens aktuelle IP-adresse på det lokale netværk. Tildeling af IP-adresser,
¢ s. 13.
MAC address
Telefonens enhedsadresse.
Område: Software
Firmware version
Versionsnummeret for den firmware, der er indlæst på telefonen i øjeblikket. Du
kan indlæse firmwareopdateringer på telefonen. Opdateringerne af firmwaren
stilles til rådighed på internettet.
Versionen vises i følgende format: Vxx.xx-yy.yy.yy.
xx.xx betegner telefonens produktvariant,
yy.yy.yy firmwareversionen (de første to cifre) og underversionen.
Visningen V41.00-30.01.00 betyder, at firmware version 30 aktuelt er indlæst på
din basistelefon.
Område: Fixed Line
Version 4.1, 21.11.2007
Det navn du har valgt til din fastnetforbindelse eller standardnavnet Fixed Line,
vises.
37
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / web_server.fm / 20.01.2011
Område: GSM Connections
De håndsæt der er tilmeldt via basistelefonens Bluetooth-interface, vises på en
liste:
Name
Det Bluetooth-navn som mobiltelefonen er angivet med på listen med „kendte
apparater“ på basistelefonen.
Status
Registered
Mobiltelefonen er tilmeldt basistelefonen, dvs. den står på listen Kendte enheder. Men mobiltelefonen er ikke aktiveret. Valgmuligheden Tilslut mobiltelefon
er ikke angivet for denne mobiltelefon.
Connected
Mobiltelefonen står på listen Kendte enheder og er aktiveret. Valgmuligheden
Tilslut mobiltelefon er angivet for denne mobiltelefon.
Du finder yderligere informationer om basistelefonens og de tilsluttede apparaters
Bluetooth-interface i den udførlige betjeningsvejledning til telefonen på cd'en.
Område: Registered Handsets
Alle håndsæt der er tilmeldt basistelefonen, vises på en liste. Håndsættenes interne
navne vises. Hvis du ikke har tildelt et håndsæt et navn, vises standardnavnet INT 2,
INT 3 .....
Område: Date and Time
Version 4.1, 21.11.2007
Time
Det klokkeslæt der aktuelt er indstillet på basistelefonen.
Date
Den dato der aktuelt er indstillet på basistelefonen.
Last Synchronisation
Hvis tidssynkronisering med en tidsserver er aktiveret (¢ s. 30), vises tidspunktet for den sidste synkronisering med tidsserveren her.
38
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 20.01.2011
Indeks
F
A
Adgang til webkonfigurator-serviceydelser
fra andre netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Adressetildeling (IP-adresse) . . . . . . . . . . . 13
Aktivering af
Eco-tilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Eco-tilstand+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Alternativ DNS-server. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Alternative valgmuligheder . . . . . . . . . . . . 11
Angiv
undernetmaske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anvend dato
fra tidsserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Anvend klokkeslæt
fra tidsserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Apparat-management
andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
firmwareopdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
sikkerhedskopiering af indstillinger . . . 33
Arbejdsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatisk versionskontrol . . . . . . . . . . . . 36
B
Basistelefon
tildeling af modtageforbindelse . . . . . . 20
tildeling af sendeforbindelse . . . . . . . . . 20
Brugerfladesprog
webkonfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
D
Dataserver til opdatering af firmware . . .
Deaktivering af
Eco-tilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eco-tilstand+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stråling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamisk IP-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
32
32
32
13
Version 4.1, 21.11.2007
E
Eco-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eco-tilstand+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail
indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
indtastning af adgangsdata . . . . . . . . . .
kontonavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
login-navn/adgangskode . . . . . . . . . . . .
server til indgående post . . . . . . . . . . . .
32
32
24
24
24
24
24
Firmainternt netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firmware
automatisk opdatering . . . . . . . . . . . . . .
Fjernadgang til webkonfigurator . . . . . . .
Fjernadministration . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foretrukken
DNS-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
36
15
15
14
G
Gigaset-config . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6
GSM-forbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 20
tildele til telefonsvareren . . . . . . . . . . . . 21
GSM-mobiltelefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
H
Hent
firmwareversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAC-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hent IP-adresse
automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HTTP-proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håndsæt
tildeling af modtageforbindelse . . . . . .
tildeling af sendeforbindelse . . . . . . . . .
37
37
37
13
16
19
19
I
Indstilling
onlinetelefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af tidszone . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtast
foretrukken DNS-server . . . . . . . . . . . . . .
standardgateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtast eget
forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lokalt forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . .
Indtastning af
forvalgsciffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtastning af adgangsdata (e-mail) . . . .
Indtastning af arabiske skrifttegn . . . . . . .
Indtastning af eget
forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtastning af kyrilliske skrifttegn. . . . . . .
Indtastning af kyrilliske/arabiske
skrifttegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtastningsfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
infotjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intranet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP-adressetype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
30
14
13
22
22
22
24
11
22
11
11
11
25
16
13
39
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 20.01.2011
IP-konfiguration
webkonfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
K
Kendte apparater(Bluetooth) . . . . . . . . . . .
Knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguration af
infotjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontonavn (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopier telefonbog
fra pc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fra/til pc’en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiering af opslag i pc’ens
adressekartotek til telefonbogen . . .
18
12
25
24
28
27
27
L
LAN
tilslut telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Liste over Kendte apparater . . . . . . . . . . . . 18
Lister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Log af
webkonfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Logge på
hos webkonfiguratoren . . . . . . . . . . . . . . . .7
Login-adgangskode
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Login-navn
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lokalt netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
M
Menu
oversigt over Webkonfigurator . . . . . . . . .4
Menubjælke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Modtageforbindelse
tildele til telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . 21
N
Version 4.1, 21.11.2007
Navigationsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Navn
på den, der ringer op,
i onlinetelefonbogen . . . . . . . . . . . . 26
Nettelefonsvarer
gemme nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
indtaste nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nummertildeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 21
40
O
Omstilling til sommertid . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opdatering af basisfirmware . . . . . . . . . . . 34
Opkaldsvisning
navn fra onlinetelefonbogen . . . . . . . . . 26
Opret forbindelse mellem pc og
webkonfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Opret forbindelse mellem
webkonfigurator
og pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
P
POP3-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
R
Reducering af
DECT-sendeeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
stråling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Reducering af strømforbruget . . . . . . . . . . 32
S
Sendeforbindelse
tildele basistelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
tildele håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Server
til firmwareopdatering . . . . . . . . . . . . . . 34
Server til indgående post (e-mail) . . . . . . 24
Sletning af
telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sommertid
automatisk omstilling til . . . . . . . . . . . . . 30
Sprog
webkonfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Start
firmwareopdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Statisk IP-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Strømbesparende strømforsyning . . . . . . 32
Strømforsyning, strømbesparende . . . . . . 32
Synkronisering med tidsserver . . . . . . . . . 30
Sådan logger du af
hos webkonfiguratoren. . . . . . . . . . . . . . . .8
T
Tekstinformationer
i standbyvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonbogfil
indhold (vCard-format) . . . . . . . . . . . . . .
Telefonbogsoverførsel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonens
status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
29
27
37
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 20.01.2011
Telefoni
nettelefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nummertildeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonsvarer
tildeling af
modtageforbindelser . . . . . . . . . . .
Tidsserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tildel
IP-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tildeling af modtageforbindelse
tildele basistelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tildele håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning
af telefonen til et firmainternt
netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon til LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
til et firmainternt netværk . . . . . . . . . . .
Tjenester
infotjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
onlinetelefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Æ
23
19
37
21
30
Ændre flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Å
Åbn
webside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Åbning af
webside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
13
20
19
16
13
16
25
26
V
Valg af
onlinetelefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valgmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vCard-format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vcf-fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vejrudsigt, i standbytilstand . . . . . . . . . . . .
Versionskontrol, automatisk . . . . . . . . . . . .
Visning af
navn fra onlinetelefonbogen . . . . . . . . .
26
11
29
27
25
36
26
Version 4.1, 21.11.2007
W
Webbrugerflade, se Webkonfigurator
Webkonfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
angiv IP-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
brugerfladesprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
firmwareopdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
fjernadgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
hent firmwareversionen . . . . . . . . . . . . . 37
IP-konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
lokalt netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
nummertildeling . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 21
vælg IP-adressetype . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Webserver, se Webkonfigurator
Websideopbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Websidernes opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . .9
41
Gigaset DL500A analog / IM-Nord DA / A31008-N3103-WEB-1-6219 / Cover_back.fm /
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising