Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Kullanici rehberi

Gigaset DL500A Kullanici rehberi
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / Cover_front.fm / 9/12/13
Tebrikler
Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe
adamış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!
Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / Cover_front.fm / 9/12/13
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / introduction.fm / 9/12/13
Web-Konfigurator - Telefonu bir bilgisayar üzerinden ayarlama
Web-Konfigurator - Telefonu bir bilgisayar üzerinden
ayarlama
Web-Konfigurator telefonunuzun web ara birimidir. Web-Konfigurator ile Gigaset
DL500A telefonunuzun ayarlarını bilgisayarınızın web tarayıcısı üzerinden
yapabilirsiniz . Telefonunuzun Web-Konfigurator'u ile yapabilecekleriniz:
¤ Telefonunuzun yerel şebekeye erişimini yapılandırın (IP adresi, Internet
Gateway'i).
¤ Gerekiyorsa telefonunuza yeni bir cihaz yazılımı yükleyin.
¤ İnternet hizmetlerinden yararlanın: metin tabanlı bilgilerin baz ünitede
görüntülenmesini sağlayın (bilgi hizmetleri).
¤ Telefonun tarihini/saatini internetteki bir zaman sunucusuyla senkronize edin.
¤ Bilgisayardaki Outlook adres rehberinde yer alan iletişim bilgilerini baz
ünitenizin yerel telefon rehberine aktarın.
Veya:
Telefonunuzun rehberlerini bilgisayarınızda yedekleyin. Girişleri Outlook adres
rehberinize aktarın.
¤ Telefonunuzun durumu ile ilgili bilgi alın (cihaz yazılımı sürümü, MAC adresi,
çağrı numaraları, bağlı el cihazları vb.).
¤ Telefonunuzun yapılandırmasını bilgisayarda yedekleyin ve gerektiğinde,
LBA Version 5, 15.09.2011
yedeklediğiniz bu bilgileri tekrar baz üniteye yükleyin.
1
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / saturn-STEP-II-WebUIIVZ.fm / 9/12/13
İçindekiler
İçindekiler
Web-Konfigurator - Telefonu bir bilgisayar üzerinden ayarlama . . . . . . 1
Web-Konfigurator menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bilgisayarı telefonun Web Konfigurator'una bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Baz ünitenin IP adresi üzerinden bağlantı kurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gigaset-config üzerinden bağlantı kurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Web-Konfigurator'da oturum açma/oturumu kapatma . . . . . . . . . . . . . . 7
Oturum açma, arayüz dilini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oturumu kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Web-Konfigurator sayfalarının yapısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Menü çubuğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dolaşma alanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Çalışma alanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Butonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Web sayfalarını açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IP Configuration – LAN'a bağlanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IP adresi atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Başka ağlardan erişime izin verme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Telephony – Connections:
Sabit hat bağlantısının adını, geri arama süresini değiştirme . . . . . . . . 15
Telephony – Connections:
GSM bağlantılarına ilişkin bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Telephony – Number Assignment:
Giden ve gelen bağlantıları atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gelen/giden bağlantıları baz üniteye ve el cihazlarına atama, dahili isimleri
değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gelen bağlantıları telesekretere atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Telephony – Dialling Plans:
Kendi yerel alan kodunu/ön kodunu girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telephony – Network Mailboxes:
Şebeke telesekreterini girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
E-Mail:
E-posta ayarlarını yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LBA Version 5, 15.09.2011
Services – Info Services:
Yapılandırmayı/Göstergeyi etkinleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / saturn-STEP-II-WebUIIVZ.fm / 9/12/13
İçindekiler
Phonebook Transfer:
Telefon rehberlerini bilgisayara yükleme/bilgisayardan silme . . . . . . . 24
Telefon rehberi dosyasını bilgisayardan baz üniteye/el cihazına yükleme . . . . . . .
Telefon rehberini baz üniteden/el cihazından bilgisayara yükleme . . . . . . . . . . . . .
Telefon rehberini silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon rehberi dosyasının içeriği (vcf dosyası) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
26
Management – Date & Time:
Tarih/saat bilgisini zaman sunucusundan alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Management – Miscellaneous:
Radyo dalgalarını azaltma – Eko Modu'nu açma/kapatma . . . . . . . . . . 29
Management – Save & Restore:
Sistem ayarlarını yedekleme ve geri yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Baz ünitenin ayarlarını bilgisayara kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bilgisayardaki bir dosyada bulunan ayarları baz üniteye yükleme . . . . . . . . . . . . . . 31
Management – Firmware Update:
Baz ünitenin cihaz yazılımını güncelleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Cihaz yazılımı güncellemesini manüel olarak başlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Otomatik sürüm kontrolünü etkinleştirme/devre dışı bırakma . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Telefonun durumunu sorgulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bölüm: IP Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bölüm: Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bölüm: Fixed Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bölüm: GSM Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bölüm: Registered Handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bölüm: Date and Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
35
36
36
36
LBA Version 5, 15.09.2011
Anahtar kelimeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / menutree.fm / 9/12/13
Web-Konfigurator menüsü
Web-Konfigurator menüsü
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Number Assignment
Dialling Plans
Network Mailboxes
E-Mail
Services
Info Services
Phonebook Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
LBA Version 5, 15.09.2011
Status
4
Device
¢ s. 12
¢ s. 15
¢ s. 17
¢ s. 20
¢ s. 21
¢ s. 22
¢ s. 23
¢ s. 24
¢ s. 27
¢ s. 29
¢ s. 31
¢ s. 32
¢ s. 35
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Bilgisayarı telefonun Web Konfigurator'una bağlama
Bilgisayarı telefonun Web Konfigurator'una bağlama
Ön koşullar:
u Bilgisayarda standart bir Web tarayıcısı kurulu olmalıdır, örn. Internet Explorer
sürüm 6.0 ve üzeri veya Firefox sürüm 1.0.4 ve üzeri.
u Telefon ve bilgisayar bir Router cihazı üzerinden birbirine bağlıdır. Mevcut
güvenlik duvarı ayarları bilgisayar ile telefon arasında iletişime izin veriyor.
Bilgisayarınızı baz ünitenin Web-Konfigurator'una bağlamak için iki seçeneğiniz
bulunmaktadır:
u Yerel ağda telefonun IP-adresi üzerinden.
u Telefon ile bilgisayar internet üzerinden bağlı ise Gigaset-config hizmeti
üzerinden (¢ s. 6).
Notlar
u Web-Konfigurator'da ayar yaptığınız sırada telefon bloke edilmez.
Telefonunuzla paralel görüşme yapabilir veya ayarları değiştirebilirsiniz.
u Web-Konfigurator'da olduğunuz sürece Web-Konfigurator diğer kullanıcılar
için bloke edilir. Aynı anda birden fazla erişim mümkün değildir.
Baz ünitenin IP adresi üzerinden bağlantı kurma
¤ Baz ünitede veya el cihazında telefonun güncel IP adresini belirleyin. Bu adres
aşağıdaki menüyü açtığınızda görüntülenir:
v ¢ Ï Ayarlar ¢ Sistem ¢ Yerel Ag (gerekiyorsa PIN kodunu girin)
IP adresinin dinamik atamasını etkinleştirdiyseniz telefonunuzun IP adresi
değişebilir (¢ s. 12).
Dikkat
IP adresinin dört bölümünden biri art arda sıfırlar (örn. 002) içeriyorsa Web
tarayıcısının adres alanına bu sıfırları girmemelisiniz. Aksi takdirde Web tarayıcısı
Web-Konfigurator ile bağlantı kuramaz.
Örnek: Baz ünitede 192.168.002.002 IP adresi görüntülenir. Adres alanına
192.168.2.2 girmelisiniz.
¤ Bilgisayarınızda Web tarayıcısını başlatın.
¤ Web tarayıcısının adres alanına http:// ve telefonun güncel IP adresini girin
(örnek: http://192.168.2.2).
¤ Return (geri) tuşuna basın.
LBA Version 5, 15.09.2011
Telefonun Web-Konfigurator'u ile bağlantı kurulur.
5
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Bilgisayarı telefonun Web Konfigurator'una bağlama
Gigaset-config üzerinden bağlantı kurma
Ön koşul: Bilgisayar ve baz ünite internete bağlıdır.
¤ Bilgisayarınızda Web tarayıcısını başlatın.
¤ Web tarayıcısının adres alanına şu URL'yerden birini girin:
¤
http://www.gigaset-config.com
http://www.gigaset-device.com
Return (geri) tuşuna basın.
Bağlantının, baz ünitenize aktarıldığına dair bir mesaj alırsınız.
İnternet bağlantınız üzerinden birden fazla Gigaset telefonuna erişilebiliyorsa,
hangi telefona aktarılmak istediğiniz sorulur.
Bağlantı başarıyla aktarıldıktan sonra Web tarayıcısında Web-Konfigurator'un Login
Web sayfası görüntülenir.
Not
LBA Version 5, 15.09.2011
Bilgisayar ile Web-Konfigurator arasındaki bağlantı yereldir (LAN bağlantısı).
Sadece bağlantı kurulumu internet üzerinden gerçekleşir.
6
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Web-Konfigurator'da oturum açma/oturumu kapatma
Web-Konfigurator'da oturum açma/oturumu kapatma
Oturum açma, arayüz dilini ayarlama
Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Web tarayıcısında Login Web sayfası
görüntülenir.
Şekil 1 Ana sayfa
LBA Version 5, 15.09.2011
Web-Konfigurator'un menüleri ve iletişim kutularının görüntüleneceği dili
seçebilirsiniz. Web sayfasının üst alanında güncel olarak ayarlı olan dil görüntülenir.
¤ Kullanılabilir diller listesini açmak için gerekirse V üzerine tıklayın.
¤ Dil seçin.
Web sayfası, seçilen dilde yeniden yüklenir.
¤ Web sayfasının alt alanına baz ünitenizin PIN kodunu (teslimat durumu:
Web-Konfigurator'un fonksiyonlarına erişebilmek için 0000) girin.
¤ OK butonuna tıklayın.
Başarıyla oturum açıldıktan sonra Web-Konfigurator ile ilgili genel bilgiler içeren
Home Web sayfası açılır.
Yanlış bir sistem PIN kodu girdiğinizde ilgili bir mesaj görüntülenir. PIN kodunu
yeniden girmeniz istenir.
İkinci kez sistem PIN kodunu yanlış girerseniz PIN alanı kısa süreliğine bloke edilir
(grileşir). Bundan sonra her yanlış PIN kodu girişinde blokaj süresi iki katına çıkar.
7
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Web-Konfigurator'da oturum açma/oturumu kapatma
Notlar
u Baz ünitede hâlâ sistem PIN kodu olarak "0000" ayarlı ise (teslimat ayarı),
oturum açılırken cihazın güvende olmadığı ve PIN kodunu değiştirmeniz
gerektiği belirtilir. "Don’t show this security advice again." seçeneğini
etkinleştirerek bu güvenlik uyarısının sonraki oturum açma işlemlerinde
açılmamasını sağlayabilirsiniz. İletişim kutusunu kapatmak için OK öğesine
tıklayın.
u Uzun süre (yaklaşık 10 dakika) giriş yapmazsanız oturumunuz otomatik
olarak kapatılır. Bir dahaki giriş denemenizde veya bir Web sayfası açmaya
çalıştığınızda Login Web sayfası görüntülenir. Tekrar oturum açmak için
yeniden sistem PIN kodunu girin.
u Oturumun otomatik olarak kapatılmasından önce henüz telefona
kaydetmediğiniz girişler kaybolur.
Oturumu kapatma
Web-Konfigurator'un her Web sayfasında sağ üstte menü çubuğunda (¢ s. 9) Log
Off komutunu görürsünüz. Web-Konfigurator'daki oturumunuzu kapatmak için
Log Off üzerine tıklayın.
Dikkat
LBA Version 5, 15.09.2011
Web-Konfigurator ile bağlantıyı kesmek için daima Log Off komutunu kullanın.
Örn. Web tarayıcısını, oturumu kapatmadan kapatırsanız Web-Konfigurator
erişimi birkaç dakika bloke edilebilir.
8
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Web-Konfigurator sayfalarının yapısı
Web-Konfigurator sayfalarının yapısı
Web-Konfigurator sayfaları (Web sayfaları) Şekil 2 kısmında gösterilen kumanda
elemanlarını içerir (örnek).
Dolaşma alanı
Çalışma alanı
Butonlar
Menü çubuğu
(Sekmeler)
Şekil 2 Bir Web-Konfigurator sayfasının yapısına örnek
Menü çubuğu
LBA Version 5, 15.09.2011
Menü çubuğunda Web-Konfigurator'un menüleri sekmeli sayfalar şeklinde sunulur.
Aşağıdaki menüler kullanılabilir:
Home
Web-Konfigurator'da oturum açtıktan sonra başlangıç sayfası açılır.
Web-Konfigurator'un fonksiyonlarına ilişkin bazı bilgiler içerir.
Settings
Menü üzerinden telefonda ayar yapabilirsiniz.
Settings menüsüne tıkladığınızda, (¢ s. 10) dolaşma alanında bu menünün
fonksiyonlarını içeren bir liste görüntülenir.
Status
Menü, telefonunuz ile ilgili bilgiler vermektedir.
Log Off
Her Web sayfasında menü çubuğunun sağ tarafında Log Off fonksiyonu yer alır.
Not
Web-Konfigurator menülerine genel bakış, ¢ s. 4.
9
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Web-Konfigurator sayfalarının yapısı
Dolaşma alanı
Dolaşma alanında, menü çubuğunda seçilen
menülerin fonksiyonları (¢ s. 9) listelenir.
Bir fonksiyona tıkladığınızda çalışma alanında bilgiler
ve/veya girişleriniz için kullanılan alanları içeren ilgili
sayfa açılır. Seçilen fonksiyon turuncuyla vurgulanır.
Bir fonksiyonun alt fonksiyonları mevcutsa, bu alt
fonksiyonlar, ilgili fonksiyona tıklar tıklamaz
fonksiyonun altında (örnekte Telephony) görüntülenir.
Çalışma alanında ilk alt fonksiyona (turuncu vurgulu)
ait sayfa görüntülenir.
Çalışma alanı
Çalışma alanında, dolaşma alanında seçilen fonksiyona bağlı olarak ilgili bilgiler
veya telefonunuzun ayarlarını yapmanızı veya değiştirmenizi sağlayan iletişim
kutuları görüntülenir.
Değişiklik yapma
Ayarlar, giriş alanları, listeler veya seçenekler aracılığıyla yapılır.
u Bir alanda, olası değerlere ilişkin kısıtlamalar olabilir, örn. maksimum karakter
sayısı, özel karakterlerin veya belirli değer aralıklarının girilmesi.
u V butonuna tıkladığınızda bir liste açılır. Önceden ayarlanan değerler
arasından seçim yapabilirsiniz.
u İki çeşit seçenek vardır:
– Seçim seçenekleri: Bir listede bir veya daha fazla seçeneği etkinleştirebilirsiniz.
Aktif seçenekler ‰ ile, aktif olmayanlar
ile işaretlenir. Bir seçeneği,
öğesine tıklayarak etkinleştirebilirsiniz. Listedeki diğer seçeneklerin durumu
değişmez. ‰ üzerine tıklayarak bir seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz.
– Alternatif seçenekler (seçenek düğmeleri). Listenin aktif seçeneği
ile,
aktif olmayanlar ile işaretlenir. Bir seçeneği, öğesine tıklayarak
etkinleştirebilirsiniz. Daha önce aktif olan seçenek devre dışı bırakılır.
Bir seçeneği ancak başka bir seçeneği etkinleştirerek devre dışı bırakabilirsiniz.
LBA Version 5, 15.09.2011
.
10
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Web-Konfigurator sayfalarının yapısı
Kiril ve Türkçe harfler girme
Aşağıda, bir alana girilebilecek karakterlerin maksimum sayısı için Latin harfleri ve
rakamları baz alınmıştır (1 karakter = 1 bayt), yani 1 karakter 1 bayt anlamına gelir.
Fakat Kiril harfleri ile Türkçe harfler için 2'şer bayt gerekir, yani örn. alan uzunluğu
16 karakter ise en fazla 8 Kiril harfi veya Türkçe harf girilebilir.
Bir alana çok fazla karakter girmeniz halinde giriş silinir (baz üniteye kaydedilmez).
"Eski" alan içeriği (veya standart ayar) etkin kalır ve Web sayfası güncellenirken
yeniden görüntülenir. Uyarı/geri bildirim verilmez.
Değişiklikleri devralma
Bir sayfada değişiklik yaptığınızda, telefonda Set butonuna tıklayarak yeni ayarı
etkinleştirebilirsiniz.
Bir alana yaptığınız giriş o alan için geçerli kurallara uygun değilse ilgili bir mesaj
verilir. Bu durumda giriş işlemini tekrarlayabilirsiniz.
Dikkat
Henüz telefona kaydetmediğiniz değişiklikler, başka bir Web sayfasına
geçtiğinizde veya Web-Konfigurator bağlantısı örn. zaman aşımı nedeniyle
kesildiğinde (¢ s. 8) kaybolur.
LBA Version 5, 15.09.2011
Butonlar
Çalışma alanının alt kısmında butonlar görüntülenir. Aşağıdaki butonlar,
seçilen fonksiyona bağlı olarak görüntülenir:
Browse
Dosyayı, Web tarayıcısı Web-Konfigurator'a bağlı olan bilgisayarda seçme.
Update Firmware
Cihaz yazılımı güncellemesini başlatma.
Delete
Dosyayı/telefon rehberini silme.
OK
İşlemi gerçekleştirme (örn. Web-Konfigurator'da oturum açma).
Cancel
Web sayfasında yapılan değişiklikleri silin ve Web sayfasını telefonda güncel
olarak kayıtlı ayarlarla yeniden yükleyin.
Restore
Bilgisayara kayıtlı telefon verilerini (cihaz ayarları) tekrar telefona yükleme.
Set
Bir Web sayfasında yapılan değişiklikleri telefona kaydetme.
Save
Baz ünitenin ayarlarını/yapılandırmasını tanımlayan verileri veya telefon rehberi
kaydını bilgisayardaki bir dosyaya kaydetme.
Transfer
Baz ünitenin telefon rehberini bilgisayara aktarma ve PC'ye kaydetme.
11
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
IP Configuration – LAN'a bağlanma
Web sayfalarını açma
Aşağıda, Web-Konfigurator'un münferit fonksiyonlarında dolaşma kısaca
gösterilmiştir.
Örnek
Arama kurallarını tanımlama:
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans
Oturum açtıktan sonra Web sayfasını açmak için şu yöntemi izleyin:
¤ Menü çubuğunda Settings menüsüne tıklayın.
¤ Dolaşma alanında Telephony fonksiyonuna tıklayın.
Navigasyon ağacında Telephony'nın alt fonksiyonları görüntülenir.
¤ Dialling Plans alt fonksiyonuna tıklayın.
IP Configuration – LAN'a bağlanma
IP adresi atama
Telefonunuzu yerel ağınızda çalıştırmak ve gerektiğinde internete bağlamak için
gerekli ayarları yapın. Bileşenler/terimlerle ilgili açıklamaları telefonun kullanım
kılavuzundaki sözlük bölümünde bulabilirsiniz.
¤ Settings ¢ IP Configuration Web sayfasını açın.
Bölüm Address Assignment
LBA Version 5, 15.09.2011
Baz ünitenin LAN'daki adresini belirleyin.
IP address type
Telefona, yerel ağınızdaki bir DHCP sunucusu tarafından dinamik bir IP adresi
atanacaksa Obtained automatically öğesini seçin. Bu durumda başka ayar
yapmaya gerek kalmaz. Bu bölümde, aşağıdaki alanlar grileşir ve devre dışı
bırakılır.
Telefonunuz için sabit bir yerel IP adresi belirlemek istiyorsanız Static öğesini seçin.
Router cihazında telefon için Port-Forwarding özelliği veya DMZ ayarlandıysa sabit
bir IP adresi alınması mantıklıdır. Örn. telefonu doğrudan bilgisayara bağlıyorsanız
telefona çoğunlukla statik bir IP adresinin atanması gerekir.
12
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
IP Configuration – LAN'a bağlanma
Aşağıdaki alanlar sadece IP address type = Static seçimini yaptığınızda
etkinleştirilir:
IP address
Telefonunuz için bir IP adresi girin. Bu IP adresi üzerinden yerel ağınızdaki
(örn. bilgisayar) diğer katılımcılar telefonunuza erişebilir.
Önceden yapılan ayar: 192.168.2.2.
Dikkat edilmesi gerekenler:
– IP adresi, Router'da kullanılan özel kullanım adres aralığı içerisinde olmalıdır.
Bu aralık genelde şu şekildedir 192.168.0.1– 192.168.255.254, Subnet mask
255.255.255.0 ile. Alt ağ maskesi, IP adresinin ilk üç bölümünün LAN'ınızın
tüm katılımcılar için aynı olması gerektiğini belirler.
– Sabit IP adresi, Router cihazının DHCP sunucusu için ayrılan adres aralığına
(IP havuz aralığı) ait olmamalıdır. Ayrıca Router cihazındaki başka bir cihaz
tarafından kullanılamaz.
Gerekirse Router cihazındaki ayarı kontrol edin.
Subnet mask
Cihazınızın IP adresi için alt ağ maskesi (Subnet Mask) değerini girin.
192.168.0.1– 192.168.255.254 adres aralığındaki adresler için genelde alt ağ
maskesi değeri olarak 255.255.255.0 kullanılır. Teslimat durumunda önceden
ayarlanmıştır.
Default Gateway
Yerel ağın internete bağlı olduğu standart ağ geçidinin IP adresini girin.
Bu, genelde Router cihazınızın yerel (özel) IP adresidir (örn. 192.168.2.1).
Telefonunuzun internete girebilmesi için bu bilgi gereklidir.
Önceden yapılan ayar: 192.168.2.1.
Preferred DNS server
Tercih edilen DNS sunucusunun IP adresini girin. DNS (Domain Name System),
açık IP adreslerinin sembolik adlar atanmasını sağlar. DNS sunucusu, bir sunucu
ile bağlantı kurarken DNS adını IP adresine dönüştürmek için gereklidir.
Buraya Router cihazınızın IP adresini girebilirsiniz. Router cihazı, telefonun adres
sorgularını DNS sunucusuna aktarır.
Önceden yapılan ayar: 192.168.2.1.
Alternate DNS server (opsiyonel)
Tercih edilen DNS sunucusuna erişilemediğinde kullanılacak olan alternatif DNS
sunucusunun IP adresini girin.
¤ Değişiklikleri kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
Veya
¤ Değişiklikleri silmek için Cancel butonuna tıklayın.
LBA Version 5, 15.09.2011
Siz IP yapılandırmasını değiştirdikten sonra baz ünite yeniden başlatılır (Restart).
Web-Konfigurator'daki oturumunuz kapatılır. Yeniden başlattıktan sonra Login
Web sayfası görüntülenir.
13
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
IP Configuration – LAN'a bağlanma
Başka ağlardan erişime izin verme
Telefonunuz, teslimat durumunda sadece telefonunuzla aynı yerel ağda bulunan
bir bilgisayar üzerinden telefonunuzun Web-Konfigurator'una erişilebilecek şekilde
ayarlanmıştır. Bilgisayarın alt ağ maskesi telefonunkiyle aynı olmalıdır.
Başka ağlardaki bilgisayarların erişimine de izin verebilirsiniz.
Dikkat
Erişim yetkisinin başka ağlarla genişletilmesi izinsiz erişim riskini arttırır.
Bu nedenle, artık ihtiyaç duymadığınızda uzaktan erişimi devre dışı bırakmanız
tavsiye edilir.
¤ Settings ¢ IP Configuration Web sayfasını açın.
Bölüm: Remote Management
¤ Başka ağlardan erişime izin vermek için Yes seçeneğini etkinleştirin.
LBA Version 5, 15.09.2011
Uzaktan erişimi devre dışı bırakmak için No seçeneğini tıklayın. Böylece erişim
kendi yerel ağınızdaki bilgisayarlarla sınırlanır.
Başka ağlardan Web-Konfigurator'un hizmetlerine erişim, ancak Router cihazınız
uygun şekilde ayarlanmışsa mümkündür. Router cihazı, hizmet taleplerini
"dışarıdan" telefonun 80 portuna (standart port) aktarmalıdır. Bunun için Router
cihazınızın kullanım kılavuzunu okuyun.
Bağlantı kurulması için uzak bilgisayarın Web tarayıcısına açık IP adresi veya Router
cihazının DNS adı ve gerekirse Router cihazındaki port numarası girilmelidir.
14
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Telephony – Connections: Sabit hat bağlantısının adını, geri arama süresini değiştirme
Telephony – Connections:
Sabit hat bağlantısının adını, geri arama süresini
değiştirme
LBA Version 5, 15.09.2011
Telefonunuzun teslimat durumunda, genelde telefonun ana hat üzerinde
çalıştırılması için kullanılması gereken bir geri arama süresi ayarlanmıştır.
Geri arama süresi, santral veya PBX'e kumanda sinyallerinin gönderildiği hat
kesintisi süresini gösterir (görüşme aktarımı, bir danışma görüşmesinin
oluşturulması vs.). Telefon santrallerinde çalıştırmak için bu değerin değiştirilmesi
gerekebilir (telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın).
Ayarı değişirmek için:
¤ Web sitesinde Settings ¢ Telephony ¢ Connections bölümünü açın.
Connection Name or Number
Telefon bağlantınız için, ekrandaki göstergelerde veya listelerde Fixed Line
standart adıyla değiştirilen bir isim belirleyebilirsiniz. En fazla 16 karakter
uzunluğunda bir isim veya sabit hat bağlantınızın çağrı numarasını girin.
Recall
Listeden istenen geri arama süresi değerini seçin.
¤ Ardından, ayarları kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
15
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Telephony – Connections: GSM bağlantılarına ilişkin bilgiler
Telephony – Connections:
GSM bağlantılarına ilişkin bilgiler
Baz ünitenizde ve/veya kayıtlı bir el cihazında, Bluetooth cep telefonunuzun GSM
bağlantısı üzerinden görüşmeler yapabilirsiniz (harici katılımcıları cep telefonunun GSM
bağlantısı üzerinden arama veya GSM bağlantısına gelen aramaları cevaplama).
Bunun için Bluetooth üzerinden dönüşümlü olarak baz üniteye bağlayabileceğiniz
beş adede kadar cep telefonunu kaydedebilirsiniz (yani Bilinen Cihazlar listesine
kaydedebilirsiniz).
Kayıtlı GSM cep telefonları hakkında bilgi edinmek için:
¤ Web sitesinde Settings ¢ Telephony ¢ Connections bölümünü açın.
GSM Connections kısmında GSM cep telefonları listelenir. Olası her GSM cep
telefonu için bir tane olmak üzere beş liste konumu görüntülenir.
LBA Version 5, 15.09.2011
GSM Connections listesi sadece bilgi amaçlıdır. Bilinen Cihazlar listesini ve GSM
cep telefonlarının özelliklerini sadece doğrudan baz ünitede düzenleyebilirsiniz.
Bununla ilgili diğer bilgileri, CD'deki telefonun ayrıntılı kullanım kılavuzunda
bulabilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
Name / Provider
Cep telefonunun baz ünitedeki "tanınan cihazlar" listesine kaydedildiği
Bluetooth adı görüntülenir.
Listedeki bir konum bir GSM cep telefonuyla doldurulmamış ise, yani henüz
boş veya bir veri cihazı tarafından doldurulmuş ise bir isim yerine GSM ifadesi
görüntülenir.
16
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Telephony – Number Assignment: Giden ve gelen bağlantıları atama
Status
Registered
Cep telefonu baz ünitede kayıtlıdır, yani Bilinen Cihazlar listesinde mevcuttur.
Fakat cep telefonu henüz etkinleştirilmemiştir. Cep Tlf. Bagla seçeneği bu cep
telefonu için ayarlanmadı. Baz üniteden ilgili GSM bağlantısı aracılığıyla hiçbir
görüşme yapılamaz.
Connected
Cep telefonu, Bilinen Cihazlar listesinde gösteriliyor ve etkinleştirilmiş durumda.
Cep Tlf. Bagla seçeneği bu cep telefonu için ayarlandı.
Not registered
Bilinen Cihazlar listesindeki konum henüz boş veya bir GSM cep telefonu
tarafından doldurulmamıştır (onun yerine bir Bluetooth veri cihazı tarafından
doldurulmuştur).
Telephony – Number Assignment:
Giden ve gelen bağlantıları atama
Bu bölüm sadece baz üniteye Bluetooth üzerinden en az bir GSM cep telefonu
kaydedilmişse geçerlidir.
Baz ünitede, kaydedilen her el cihazı ve yerel telesekreter için hangi bağlantıların
(sabit hat veya mevcut durumda etkinleştirilmiş olan Bluetooth cep telefonunun
GSM bağlantısı) kendisine gelen ve/veya giden bağlantı olarak atanması gerektiğini
belirleyebilirsiniz.
Bir bağlantı baz ünitenin gelen bağlantısı ise, bu bağlantı üzerinden bir arama
geldiğinde bu ünite çalar.
Giden bağlantı, giden aramaların kendisi üzerinden kurulduğu bağlantıdır.
Not
Numara atama işlemi gerçekleştirmezseniz; baz üniteye, el cihazlarına ve
telesekretere sabit hat bağlantısı veya mevcut durumda etkinleştirilmiş olan
(bağlı) cep telefonunun GSM bağlantısı (GSM) gelen bağlantı olarak atanır.
Baz ünite ve el cihazları sabit hat bağlantısını giden bağlantı olarak kullanır.
LBA Version 5, 15.09.2011
Telefonun Bluetooth arabirimi ve GSM cep telefonlarının baz üniteye
bağlanmasıyla ilgili bilgileri, birlikte verilen CD'deki baz ünitenin ayrıntılı kullanım
kılavuzunda bulabilirsiniz.
17
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Telephony – Number Assignment: Giden ve gelen bağlantıları atama
Gelen/giden bağlantıları baz üniteye ve el cihazlarına atama,
dahili isimleri değiştirme
¤ Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment Web sayfasını açın.
Baz ünite (Desktop Phone) ve her el cihazı için aşağıdaki bilgiler görüntülenir
(örnek):
Her el cihazı ve baz ünite için standart isim (INT 1 - INT 7), duruma bağlı olarak
ayarladığınız isim ve mevcut bağlantıların bir listesi görüntülenir. Connection
bölümünün altında GSM bağlantısı için GSM ifadesi, sabit hat bağlantısı için sizin
girdiğiniz isim (¢ s. 15) veya standart isim Fixed Line görüntülenir. GSM bağlantısı,
sadece tanınan cihazlar listesi en az bir GSM cep telefonu içeriyorsa görüntülenir.
¤ Gerekiyorsa Name alanında cihazın (baz ünite/el cihazı) dahili ismini değiştirin.
¤ Her cihaz için bir bağlantıyı giden bağlantı olarak belirleyin. Bunun için for
¤
LBA Version 5, 15.09.2011
¤
18
outgoing calls sütununda bağlantının yanındaki seçeneğe (seçenek düğmesi)
tıklayın. Mevcut atama otomatik olarak iptal edilir.
Bunun yerine Select line for each outgoing call seçeneğini işaretlerseniz, her
görüşmede hangi bağlantı üzerinden arama yapmak istediğinizi seçebilirsiniz.
Her cihaz için kendisine gelen bağlantılar olarak atanacak bağlantıları seçin.
Bunun için for incoming calls sütununda bağlantının yanındaki seçeneğe
tıklayın. Her cihaza bağlantıların birini, her ikisini atayabilir veya hiçbir bağlantı
atamayabilirsiniz ( ‰ = atandı).
Ardından, ayarları kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Telephony – Number Assignment: Giden ve gelen bağlantıları atama
Notlar
u Tanınan cihazlar listesindeki tüm cep telefonları silindiyse (kaydı iptal edildiyse),
GSM bağlantısının giden bağlantı olarak atandığı bir cihaza sabit hat bağlantısı
otomatik olarak giden bağlantı olarak atanır.
u Bir bağlantı hiçbir cihaza gelen bağlantı olarak atanmadıysa, bu çağrı
numarasına gelen aramalar baz ünitede ve herhangi bir el cihazında bildirilmez.
Gelen bağlantıları telesekretere atama
Baz ünitenin bağlantıları için, baz üniteye gelen aramaları kendisi için telesekreterin
cevaplayıp cevaplamayacağını belirleyebilirsiniz. GSM bağlantısı için, tanınan cihazlar
listesinde ilgili Bluetooth cep telefonunun adı görüntülenir.
¤ Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment Web sayfasını açın.
¤ Telesekreterin söz konusu bağlantı için aramaları cevaplaması gerekiyorsa
LBA Version 5, 15.09.2011
¤
Answering Machine bölümünde sabit hat ve GSM bağlantısı için AM 1'i seçin
(bunun ön koşulu, telesekreterin açık olmasıdır).
None seçeneğini kullanırsanız, bu bağlantıya gelen aramalar telesekreter
tarafından cevaplanmaz.
Ardından, ayarları kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
19
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Telephony – Dialling Plans: Kendi yerel alan kodunu/ön kodunu girme
Telephony – Dialling Plans:
Kendi yerel alan kodunu/ön kodunu girme
Baz ünitenize, telefonunuzu kullandığınız yerin tam alan kodunu (uluslararası alan
kodu ile birlikte) kaydedin.
Baz üniteniz bir telefon santraline bağlıysa, muhtemelen harici aramalarda çağrı
numarasından önce bir ön kod çevirmeniz gerekir (AKZ= hat alma kodu, örn. "0").
Böylece bu ön kodu baz üniteye kaydedebilirsiniz.
¤ Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans Web sayfasını açın.
Bölüm Area Codes
Burada şu ayarları yapın:
¤ Country listesinden telefonu kullandığınız ülkeyi seçin. Böylece uluslararası kod
(International Prefix ve Area Code) yerel alan kodunun ön eki (Local Prefix Area
Code) otomatik olarak ayarlanır.
¤ Local Area Code alanına şehrinizin yerel alan kodunu ön ek olmadan girin (en
fazla 8 karakter 0 - 9, *, #, R (Flash), P (Duraklama)), örn. 89 (Münih için).
Bölüm Access Code
¤ Code for Fixed Line alanına, çağrı numarasının önüne eklenmesi gereken ön
kodu girin (en fazla 3 rakam).
¤ is added to numbers listesinden, çağrı numaralarının önüne ön kodun ne
zaman eklenmesi gerektiğini seçin.
from Call Lists
Ön kod, bir çağrı listesinde veya bir telesekreter listesinde bulunan baz üniteden
veya bir el cihazından aranan numaraların önüne eklenir.
All
Ön kod, baz üniteden veya bir el cihazından aranan tüm numaraların önüne
eklenir.
None
Ön kod, numara çevrilmeden önce hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Ayarları kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
20
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Telephony – Network Mailboxes: Şebeke telesekreterini girme
Telephony – Network Mailboxes:
Şebeke telesekreterini girme
Birçok sabit hat servis sağlayıcısı şebekede telesekreter hizmeti, yani şebeke
telesekreteri hizmeti vermektedir.
Şebeke telesekreterinin numaralarını baz üniteye kaydederseniz, bu şebeke
telesekreterini hızlı arama için 1 tuşuna atayabilir veya mesaj listesini açarak
doğrudan arayabilirsiniz.
¤ Settings ¢ Telephony ¢ Network Mailboxes Web sayfasını açın.
¤ Network Mailbox Number alanına şebeke telesekreterinin numarasını girin.
¤ Ardından, ayarları kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
Not
LBA Version 5, 15.09.2011
Şebeke telesekreterini şebeke servis sağlayıcınızdan talep etmeniz gerekir.
Şebeke telesekreterinin nasıl açılıp kapatılacağını sabit hat servis sağlayıcınızın
verdiği bilgilerden öğrenebilirsiniz.
21
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
E-Mail: E-posta ayarlarını yapma
E-Mail:
E-posta ayarlarını yapma
Telefonunuzla, gelen posta sunucunuza ulaşan yeni e-posta mesajları aracılığıyla
bilgi alabilir ve gelen posta listesini ve e-posta mesajlarının metinlerini el cihazında
görüntüleyebilirsiniz.
Telefonun gelen posta sunucusuyla bağlantı kurabilmesi ve posta kutunuza
bağlanabilmesi için, gelen posta sunucunuzun adresini ve DNS adını ve kişisel
erişim bilgilerinizi telefona kaydetmeniz ve gelen posta sunucusunda e-posta
sorgusunu etkinleştirmeniz gerekir.
¤ Settings ¢ E-Mail Web sayfasını açın.
¤ Authentication name alanına internet servis sağlayıcı ile kararlaştırılan kullanıcı
adını (hesap adı) girin (en fazla 74 karakter).
¤ Authentication password alanına servis sağlayıcınızla kararlaştırmış olduğunuz
¤
¤
LBA Version 5, 15.09.2011
¤
22
ve gelen posta sunucusuna erişmek için gerekli olan parolayı girin (en fazla
32 karakter; büyük/küçük harf duyarlıdır).
POP3 Server alanına gelen posta sunucusunun adını (POP3 sunucusu) girin (en
fazla 74 karakter). Örnek: pop.theserver.com.
Check for new e-mail listesinden, telefonunuzun gelen posta sunucusuna
yeni e-posta mesajları gelip gelmediğini kontrol etmesini istediğiniz zaman
aralığını seçin. Sorguyu iptal etmek için Never seçin. Yeni e-posta mesajlarının
sorgulanmasını etkinleştirmek için diğer değerlerden birini seçin.
Ayarları telefona kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Services – Info Services: Yapılandırmayı/Göstergeyi etkinleştirme
Services – Info Services:
Yapılandırmayı/Göstergeyi etkinleştirme
Kişisel olarak düzenlenen metin tabanlı bilgileri (örn. hava durumu mesajları,
haber akışları, Ebay mesajları, trafik mesajları vs.) baz ünitenin bekleme ekranında
görüntüleyebilirsiniz. Bunun için baz ünitede Bilgi Servisleri ekran koruyucusunu
ayarlamanız gerekir.
SMS servisini yapılandırma
Not
Hava tahmini önceden ayarlanmıştır. Bilgi Servisleri öğesini ekran koruyucu
olarak ayarladığınızda baz ünitenin bekleme ekranında görüntülenir.
¤ Settings ¢ Services Web sayfasını açın.
¤ Şu bağlantıya tıklayın
www.gigaset.net/myaccount
Gigaset.net bilgi servisleri Web sayfası açılır. Halihazırda Gigaset.net kullanıcı
kimliğinizle oturum açmış bulunuyorsunuz. Gigaset.net kullanıcı kimliğiniz ve
parolanız Services Web-Konfigurator sayfasında görüntülenir.
SMS servisini düzenleyebileceğiniz bir Web sayfası açılır.
¤ Baz ünitede ve bağlı el cihazlarında düzenli olarak hangi bilgilerin
görüntülenmesini istediğinizi girin.
SMS servisi göstergesini etkinleştirme
LBA Version 5, 15.09.2011
Activate Info Services bölümünde:
¤ Metin tabanlı bilgilerin gösterimini açmak veya kapatmak için Yes / No
seçeneğini etkinleştirin.
¤ Ayarları telefona kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
Metin tabanlı bilgiler mevcutsa, bu bilgiler, Bilgi Servisleri öğesi ekran koruyucu
olarak ayarlandığı takdirde baz ünitede ve kayıtlı Gigaset SL78H, SL400H veya S79H
el cihazlarındaki bekleme ekranında görüntülenir.
Hiçbir metin tabanlı bilgi mevcut değilse bekleme ekranındaki gösterge yerine
dijital saat görüntülenir.
23
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Phonebook Transfer: Telefon rehberlerini bilgisayara yükleme/bilgisayardan silme
Phonebook Transfer:
Telefon rehberlerini bilgisayara yükleme/bilgisayardan
silme
Baz ünitenin ve kayıtlı el cihazlarının telefon rehberlerini düzenlemek üzere WebKonfigurator aşağıdaki seçenekleri sunar.
u Telefon rehberlerini bir bilgisayara kaydedin. Girişler, bilgisayara vCard
formatıyla bir vcf dosyası içerisinde kaydedilir. Bu dosyaları bir ASCII editörü
(örn. Windows Donatılar bölümündeki Notepad editörü) ile düzenleyebilir ve
baz üniteye ve kayıtlı her bir el cihazına yükleyebilirsiniz. Telefon rehberi
girişlerini bilgisayarınızdaki adres rehberinize de aktarabilirsiniz.
u Bilgisayarınızda yer alan adres rehberinizdeki kayıtları baz ünitenin ve el
cihazlarının telefon rehberlerine aktarın. Kişileri vcf dosyalarına (vCards)
yükleyin ve bu dosyaları Web-Konfigurator ile baz ünitenin ve el cihazının
telefon rehberlerine aktarın.
u Baz ünitedeki/el cihazındaki telefon rehberini silin.
Telefon rehberi dosyasını (vcf dosyası) bilgisayarda düzenlediyseniz ve
değiştirilmiş olan bu telefon rehberini baz üniteye/el cihazına yüklemek
istiyorsanız, aktarma işleminden önce baz ünitedeki/el cihazındaki güncel
telefon rehberini silebilirsiniz.
İpucu: Silmeden önce güncel telefon rehberini bilgisayarınızda yedekleyin.
Değiştirilmiş olan telefon rehberi, formatlama hataları nedeniyle baz üniteye/el
cihazına kısmen veya tamamen yüklenemediğinde önceki telefon rehberini
tekrar yükleyebilirsiniz.
Notlar
u vCard formatına (vcf ) ilişkin bilgileri internette örn. şu adreste bulabilirsiniz:
LBA Version 5, 15.09.2011
www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (İngilizce) veya
www.de.wikipedia.org/wiki/VCard (Almanca)
(Web sayfasının dolaşma alanında sol altta dili ayarlayabilirsiniz)
u Birden fazla giriş içeren, bilgisayara kayıtlı bir telefon rehberini (vcf dosyası)
Microsoft Outlook™ adres rehberine aktarmak istiyorsanız dikkat etmeniz
gerekenler:
Microsoft Outlook™ her zaman sadece vcf dosyasındaki ilk girişi
(telefon rehberi girişini) adres rehberine aktarır.
Telefon rehberini uyarlamak için baz ünitede Outlook adres rehberi ile
birlikte telefonun teslimat kapsamında yer alan Gigaset QuickSync
programını kullanabilirsiniz. Bu programı birlikte verilen CD'de bulabilirsiniz.
24
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Phonebook Transfer: Telefon rehberlerini bilgisayara yükleme/bilgisayardan silme
Ön koşullar:
u Baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilmeli ve alabilmelidir.
u El cihazı açık ve bekleme durumunda olmalıdır.
¤ Settings ¢ Phonebook Transfer Web sayfasını açın.
Export and import phone books bölümünde baz ünite (Desktop Phone) ve kayıtlı tüm
el cihazlarının adları görüntülenir (Handset bölümü).
¤ Telefon rehberini düzenlemek/kaydetmek istediğiniz baz üniteyi veya el
cihazını seçin. Bunun için baz ünitenin/el cihazının önündeki seçeneğe tıklayın.
Telefon rehberi dosyasını bilgisayardan baz üniteye/el cihazına
yükleme
¤ "Transfer directory from PC to handset." bölümünde, cihaza yüklenecek vcf
dosyasını girin (tam yol adı) veya Browse... butonuna tıklayın ve bu dosyaya gidin.
¤ Aktarımı başlatmak için Transfer butonuna tıklayın.
vcf dosyasından kaç girişin telefon rehberine aktarıldığı görüntülenir.
Aktarma kuralları
Bir vcf dosyasından baz üniteye/el cihazına yüklenen telefon rehberi girişleri telefon
rehberine eklenir. Bir isme ilişkin önceden bir giriş mevcutsa bu giriş tamamlanır
veya aynı isimle ikinci bir giriş yaratılır. Hiçbir telefon numarasının üzerine yazılmaz
veya silinmez.
Not
Cihaz tipine bağlı olarak telefon rehberinde her vCard için aynı isimle 3 adede
kadar giriş oluşturulur (her kayıtlı numara için bir giriş).
Telefon rehberini baz üniteden/el cihazından bilgisayara
yükleme
¤ Save directory to PC bölümünde Save butonuna tıklayın. Dosyayı açmak/
LBA Version 5, 15.09.2011
kaydetmek için bir göz atma iletişim kutusu görüntülenir.
25
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Phonebook Transfer: Telefon rehberlerini bilgisayara yükleme/bilgisayardan silme
Telefon rehberini silme
¤ Delete directory bölümünde Delete butonuna tıklayın.
¤ Telephone directory of the selected handset will be deleted. Continue?
güvenlik sorusunu OK ile onaylayın.
Telefon rehberinin tüm girişleri silinir.
Telefon rehberi dosyasının içeriği (vcf dosyası)
Aşağıdaki veriler (eğer mevcutsa) bir telefon rehberi girişi için vcf dosyasına yazılır
veya bir vcf dosyasından el cihazı telefon rehberine devralınır:
u İsim
u Ad
u Numara
u Numara (iş yeri)
u Numara (GSM)
u E-posta adresi
u Hatırlatma alarmının tarihi (YYYY-AA-GG) ve saati (SS:DD), T" ile birbirinden ayrılır
(örnek: 2008-12-24T11:00).
Bir vCard'ın içerebileceği diğer bilgiler baz ünitenin/el cihazının telefon rehberine
aktarılmaz.
vCard formatlı bir giriş örneği:
LBA Version 5, 15.09.2011
BEGIN (BAŞLANGIÇ):VCARD
SÜRÜM:2.1
N (İSİM):Musterfrau;Anna
TEL;HOME (EV TELEFONU):1234567890
TEL;WORK (İŞ TELEFONU):0299123456
TEL;CELL (CEP TELEFONU):0175987654321
EMAIL (E-POSTA):anna@musterfrau.de
BDAY (BAŞLANGIÇ TARİHİ):2008-12-12T11:00
END (BİTİŞ):VCARD
26
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Management – Date & Time: Tarih/saat bilgisini zaman sunucusundan alma
Management – Date & Time:
Tarih/saat bilgisini zaman sunucusundan alma
Tarih ve saat, baz ünitenin ve kayıtlı el cihazlarının bekleme ekranında görüntülenir.
Bu bilgiler örn. telesekreter listesindeki, çağrı listelerindeki zaman bilgisinin doğru
olması ve "Yıldönümü", "Randevular" ve "çalar saat" fonksiyonları için önemlidir.
Tarihi ve saati farklı şekillerde güncelleyebilirsiniz:
u Baz ünitede veya kayıtlı el cihazlarından birinde manüel olarak.
u İnternette bir zaman sunucusu ile senkronizasyon yoluyla otomatik olarak.
Bir zaman sunucusuyla senkronizasyon işlemini aşağıdaki şekilde etkinleştirebilir/
devre dışı bırakabilirsiniz:
¤ Settings ¢ Management ¢ Date & Time Web sayfasını açın.
¤ Baz ünitenin bir zaman sunucusuyla senkronizasyonunu etkinleştirmek için
Automatic adjustment of System Time with Time Server alanında Yes
seçeneğini işaretleyin. No seçeneğini kullanırsanız, baz ünite, zaman ayarlarını
bir zaman sunucusundan almaz. Bu durumda tarihi ve saati el cihazında elle
ayarlamanız gerekir.
¤ Last synchronisation with time server alanında baz ünitenin zaman
¤
¤
¤
¤
LBA Version 5, 15.09.2011
¤
sunucusuyla tarih ve saat uyarlama işlemini en son ne zaman yaptığı
görüntülenir. Alan, sadece senkronizasyon açıksa görüntülenir.
Time Server alanına baz ünitenin tarih ve saat bilgisini alacağı internet adresini
veya zaman sunucusunun DNS adını girin (en fazla 74 karakter).
"europe.pool.ntp.org" zaman sunucusu ayarlanmış durumdadır. Bunun üzerine
yazabilirsiniz.
Country listesinden telefonu kullandığınız ülkeyi seçin.
Time Zone bölümünde Country için geçerli olan saat dilimi görüntülenir.
Normal yerel saatin (yaz saati değil) Greenwich Mean Time'a (GMT) farkını
gösterir.
Seçilen ülke birden fazla saat dilimine bölünmüşse bu saat dilimleri bir liste
şeklinde sunulur. Telefonun kullanıldığı yer için geçerli Time Zone'ni seçin.
Saat diliminizde yaz saati ve normal saat ayrımı yapılıyorsa Automatically adjust
clock to summer-time changes alanı görüntülenir.
Saatin, yaz saati başlangıcında veya sonunda otomatik olarak yaz saatine veya
normal saate geçiş yapmasını istiyorsanız Yes seçeneğini etkinleştirin.
Yaz saatine geçiş yapılmasını istemiyorsanız No, seçeneğini etkinleştirin.
Lütfen dikkat edin: Tarih ve saat bilgisi, yaz saati ve normal saat arasında
otomatik olarak geçiş yapan bir zaman sunucusundan alınıyorsa, burada No
seçeneğini her zaman etkinleştirmeniz gerekir.
Ayarları telefona kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
27
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Management – Date & Time: Tarih/saat bilgisini zaman sunucusundan alma
Senkronizasyon etkinleştirildikten sonra internet bağlantısı kurulur kurulmaz tarih
ve saat zaman sunucusu bilgilerine uyarlanır.
Senkronizasyon açık olduğunda bu uyarlama işlemi genelde günde bir defa yapılır
(geceleri). Ayrıca baz ünitenin her sistem başlatma işleminden sonra uyarlama
yapılır (örn. bir cihaz yazılımı güncellemesi veya elektrik kesintisi sonrasında).
Yeni bir el cihazı kaydettiğinizde, bu el cihazı, zaman sunucusuyla ayrıca uyarlama
yapılmaksızın baz üniteden tarihi ve saat bilgisini alır.
Zaman sunucusu ile yapılan her uyarlama işleminden sonra tarih ve saat kayıtlı tüm
el cihazlarına aktarılır.
Notlar
u "europe.pool.ntp.org" standart zaman sunucusu, üzerine yazsanız bile baz
LBA Version 5, 15.09.2011
üniteye kayıtlı kalır. Zaman uyarlaması için senkronizasyon etkinken Time
Server alanındaki zaman sunucunuzu silerseniz yine standart zaman
sunucusu kullanılır. Fakat artık Time Server alanında görüntülenmez.
u Time Server alanına kendiniz bir zaman sunucusu girdiyseniz ve
senkronizasyon arka arkaya on kez başarısız olursa sonraki uyarlamada
standart zaman sunucusu kullanılır.
28
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Management – Miscellaneous: Radyo dalgalarını azaltma – Eko Modu'nu açma/kapatma
Management – Miscellaneous:
Radyo dalgalarını azaltma – Eko Modu'nu açma/
kapatma
Kayıtlı el cihazlarının radyo dalgaları, baz üniteye olan uzaklıklarına göre otomatik
olarak azalır. El cihazı baz ünitenin ne kadar yakınındaysa, radyo dalgaları o kadar
azalır.
Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:
Eco Mode - Radyo dalgalarını daha da azaltma
Eco Mode seçeneğini kullanarak el cihazlarının ve baz ünitenin radyo dalgalarını
daha da azaltabilirsiniz.
Eco Mode, telefon edip etmemenizden bağımsız olarak radyo dalgalarını her
zaman % 80 oranında azaltır. Eco Mode ile kapsama alanı % 50 oranında azalır.
Bu nedenle Eco Mode daima size daha düşük bir kapsama alanı yettiğinde
mantıklıdır.
Eco Mode+ - Radyo dalgalarını kapatma
Eco Mode+ seçeneğini etkinleştirirseniz, kayıtlı tüm el cihazları Eco Mode+ seçeneğini
destekliyorsa baz ünitenin ve el cihazının radyo dalgaları (DECT sinyal gücü) kapatılır.
Eco Mode / Eco Mode+ baz üniteye birden fazla el cihazı kaydedildiyse birbirinden
bağımsız olarak açılabilir veya kapatılabilir ve hatta çalışır.
Eco Mode/Eco Mode+ seçeneğini açma/kapatma
¤ Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous Web sayfasını açın.
¤ Eko modunu açmak/kapatmak için Eco Mode seçeneğini etkinleştirin/devre dışı
bırakın.
¤ Eko modu+'yı açmak/kapatmak için Eco Mode+ seçeneğini etkinleştirin/devre
dışı bırakın.
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Değişiklikleri kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
29
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Management – Miscellaneous: Radyo dalgalarını azaltma – Eko Modu'nu açma/kapatma
Notlar
u Eco Mode+ açıldıysa, baz ünitenin bekleme ekranında ¼ sembolü
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
u
30
görüntülenir. Sadece Eco Mode+ açıldıysa, ¼?sembolü beyaz; ayrıca Eco
Mode da açıldıysa yeşil renkli olur.
Eco Mode+ açık durumdayken baz ünitenin erişilebilirliğini bir el
cihazından kontrol edebilirsiniz: Kabul tuşuna uzunca basın. Baz ünite
erişilebilir durumdaysa, çevir sinyalini duyarsınız.
Eco Mode+ etkin haldeyken:
– el cihazında bağlantının kurulması yaklaşık 2 saniye gecikir.
– Koşullara bağlı olarak el cihazlarının bekleme süresi kısalır.
Eco Mode+ modunu desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız,
bu mod, baz ünitede ve bütün el cihazlarında devre dışı bırakılır.
Eco Mode açık durumdayken baz ünitenin kapsama alanı daralır.
Bir Repeater kullanıyorsanız, Eco Mode ve Eco Mode+ özelliklerini
kullanamazsınız.
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Management – Save & Restore: Sistem ayarlarını yedekleme ve geri yükleme
Management – Save & Restore:
Sistem ayarlarını yedekleme ve geri yükleme
Baz ünitenizin yapılandırması bittikten sonra güncel ayarları bilgisayardaki bir
dosyaya kaydedebilirsiniz. Bu durumda söz konusu dosya örneğin şunları içerir:
u Yerel şebeke ayarları (IP yapılandırması), ¢ s. 12
u Bireysel yerel alan kodu ve ön kodu, ¢ s. 20
u Şebeke telesekreterinin numarası, ¢ s. 21
u SMS servisi ayarları, ¢ s. 23
u Bir zaman sunucusuyla senkronizasyon için kullanılan ayarlar, ¢ s. 27
u ECO DECT ayarları, ¢ s. 29
u Zil melodileri ve ses düzeylerinin ayarları
Ayarları istemeden bir kez değiştirirseniz veya baz üniteyi bir hata nedeniyle
sıfırlamanız (Reset) gerekirse, yedeklenen ayarları bilgisayardaki dosyadan tekrar
telefonunuza yükleyebilirsiniz.
¤ Settings ¢ Management ¢ Save & Restore Web sayfasını açın.
Baz ünitenin ayarlarını bilgisayara kaydetme
Save device settings to PC bölümünde:
¤ Save butonuna tıklayın (Save settings ifadesinden sonra).
¤
Baz ünite, yapılandırma bilgileriyle Gigaset-yyyy-aa-gg.cfg (standart isim;
yyyy = 4 haneli yıl, aa = 2 haneli ay, gg = 2 haneli gün) şeklinde bir dosya
oluşturur.
Dosyayı açmak/kaydetmek için bir göz atma iletişim kutusu görüntülenir.
Gerekiyorsa ismi değiştirin ve dosyayı bilgisayarınıza kaydedin.
Bilgisayardaki bir dosyada bulunan ayarları baz üniteye
yükleme
LBA Version 5, 15.09.2011
Ön koşul: Bilgisayarınızda, baz ünitenin ayarlarını içeren bir .cfg dosyası kayıtlıdır.
Reload device settings from PC bölümünde:
¤ "Settings File" bölümünde, baz üniteye yüklenecek .cfg dosyasını girin (tam yol
adı) veya Browse... butonuna tıklayın ve bu dosyaya gidin.
¤ Aktarımı başlatmak için Restore butonuna tıklayın.
31
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Management – Firmware Update: Baz ünitenin cihaz yazılımını güncelleştirme
Management – Firmware Update:
Baz ünitenin cihaz yazılımını güncelleştirme
İhtiyaç halinde baz istasyonu cihaz yazılımı güncellemelerini baz ünitenize
yükleyebilirsiniz.
Teslimat durumunda, internet üzerinden indirilmek üzere baz üniteniz için genel
olarak yeni cihaz yazılımı sürümlerinin sunulduğu sunucu bilgisi girilmiş
durumdadır. Bu internet sunucusunun URL'si Data server alanında görüntülenir.
Notlar
u Bu URL'yi sadece istisnai durumlarda değiştirin (örn. hatalı davranışlar sonucu
değiştirmeniz istenirse). bu alanın üzerine yazmadan önce standart URL'yi
aklınızda tutun. Aksi halde standart URL'yi ancak baz üniteyi fabrika
ayarlarına geri getirerek yeniden etkinleştirebilirsiniz.
u İnternetten güncelleme yapılırken, cihaz yazılımının yeni bir sürümünün
kullanıma sunulup sunulmadığı kontrol edilir. Bu durum söz konusu değilse
işlem iptal edilir. Duruma uygun bir mesaj görüntülenir.
u Cihaz yazılımı, ancak bu güncellemeden önce User defined firmware file
alanına yerel bir dosya girmediyseniz internetten yüklenir.
Cihaz yazılımı güncellemesini manüel olarak başlatma
Ön koşullar:
u
u
u
u
Baz ünitenin internet bağlantısı mevcut.
Telefon görüşmesi yapılmamalıdır.
Baz ünite ile kayıtlı el cihazları arasında dahili bağlantı yapılmamalıdır.
Hiçbir el cihazında baz ünitedeki menü açılmamalıdır.
¤ Settings ¢ Management ¢ Firmware Update Web sayfasını açın.
¤ Update Firmware butonuna tıklayın.
LBA Version 5, 15.09.2011
Yeni bir cihaz yazılımı mevcutsa bu yazılım baz üniteye yüklenir. Web-Konfigurator
bağlantınız sonlandırılır ve baz ünite yeniden başlatılır.
Bu işlem 3 dakika kadar sürebilir.
32
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Management – Firmware Update: Baz ünitenin cihaz yazılımını güncelleştirme
Not
İstisnai durumlarda örn. servisten, yerel bilgisayardan telefonunuza
yükleyebileceğiniz bir cihaz yazılımı dosyası alabilirsiniz (örn. internetten cihaz
yazılımını güncelleme işleminin başarısız olduğu durumlarda). Bilgisayarınızla
ilgili hangi önkoşulların karşılanması gerektiğini öğrenin.
¤ Cihaz yazılımı dosyasını önce bilgisayarınıza yükleyin ve User defined
firmware file alanına, bilgisayarın yerel ağınızdaki IP adresini ve cihaz yazılımı
dosyasının bilgisayardaki tam yolunu ve adını girin (en fazla 74 karakter).
¤ Güncellemeyi başlatmak için önce Set butonuna ve ardından Update
Firmware butonuna tıklayın.
User defined firmware file alanındaki bilgiler sadece bu (sıradaki) cihaz yazılımı
güncellemesinde kullanılır.
Yerel bilgisayardan cihaz yazılımı güncellemesi yapılırken bir hata oluşursa yeni
cihaz yazılımı sürümü internetten otomatik olarak indirilir.
Cihaz yazılımını sıfırlama - daha önce yüklenen cihaz yazılımı
sürümünü tekrar telefona yükleme
Son güncelleştirmeden önce telefonunuzda yüklü olan cihaz yazılımı sürümünü
telefona tekrar yükleyebilirsiniz. Yeni cihaz yazılımı sürümünün üzerine yazılır.
¤ Downgrade Firmware butonuna tıklayın. Bu butonun üst kısmındaki metin
alanında, geri yüklediğiniz cihaz yazılımı sürümü görüntülenir.
¤ Sonraki iletişim kutusunda, güvenlik sorusunu cevaplamak için Yes butonuna
LBA Version 5, 15.09.2011
tıklayın.
Son güncellemeden önce yüklenmiş olan cihaz yazılımı tekrar telefona yüklenir.
Web-Konfigurator bağlantınız sonlandırılır ve baz ünite yeniden başlatılır.
Bu işlem 3 dakika kadar sürebilir.
33
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Management – Firmware Update: Baz ünitenin cihaz yazılımını güncelleştirme
Otomatik sürüm kontrolünü etkinleştirme/devre dışı bırakma
Sürüm kontrolü etkinleştirildiğinde telefonunuz her gün Gigaset yapılandırma
sunucusunda telefon cihaz yazılımının yeni sürümlerinin mevcut olup olmadığını
kontrol eder.
Yeni bir sürüm varsa baz ünitede ilgili bir mesaj görüntülenir. Bu durumda cihaz
yazılımı için otomatik güncellemenin gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun
için baz ünitenin kullanım kılavuzuna bakın.
¤ Settings ¢ Management ¢ Firmware Update Web sayfasını açın.
¤ Otomatik sürüm kontrolünü etkinleştirmek için Yes seçeneğini Automatic
¤
check for software/profile updates altından tıklayın.
Sürüm kontrolü yapılmasını istemiyorsanız No üzerine tıklayın.
Değişiklikleri kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
Not
LBA Version 5, 15.09.2011
Telefon, yeni sürüm kontrolünün yapılacağı sırada internete bağlı değilse
(örn. Router cihazı kapalı olduğu için) kontrol, telefon tekrar internete bağlanır
bağlanmaz gerçekleştirilir.
34
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Telefonun durumunu sorgulama
Telefonun durumunu sorgulama
Telefona ilişkin genel bilgiler görüntülenir.
¤ Menü çubuğunda Status kaydını tıklayın.
Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
Bölüm: IP Configuration
IP address
Telefonun yerel ağdaki güncel IP adresi. IP adresinin verilmesiyle ilgili olarak
¢ s. 12.
MAC address
Telefonun cihaz adresi.
Bölüm: Software
Firmware version
Telefona güncel olarak yüklü olan cihaz yazılımının sürümü. Cihaz yazılımı
güncellemelerini telefona yükleyebilirsiniz. Cihaz yazılımı güncellemeleri
internette kullanıma sunulur.
Sürüm şu formatta görüntülenir: Vxx.xx-yy.yy.yy.
xx.xx telefonun ürün modelini,
yy.yy.yy cihaz yazılımının sürümünü (ilk iki rakam) ve alt sürümü tanımlar.
V41.00-30.01.00 ifadesi, baz ünitenize cihaz yazılımının 30 numaralı sürümünün
yüklü olduğu anlamına gelir.
Bölüm: Fixed Line
LBA Version 5, 15.09.2011
Sabit hat bağlantınız için belirlediğiniz isim veya standart ismi Fixed Line
görüntülenir.
35
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / web_server.fm / 9/12/13
Telefonun durumunu sorgulama
Bölüm: GSM Connections
Baz üniteye Bluetooth üzerinden kaydedilen cep telefonları listelenir:
Name
Cep telefonunun baz ünitedeki "tanınan cihazlar" listesine kaydedildiği
Bluetooth adı görüntülenir.
Status
Registered
Cep telefonu baz ünitede kayıtlıdır, yani Bilinen Cihazlar listesinde mevcuttur.
Fakat cep telefonu henüz etkinleştirilmemiştir. Cep Tlf. Bagla seçeneği bu cep
telefonu için ayarlanmadı.
Connected
Cep telefonu, Bilinen Cihazlar listesinde gösteriliyor ve etkinleştirilmiş
durumda. Cep Tlf. Bagla seçeneği bu cep telefonu için ayarlandı.
Baz ünitenin ve bağlı cihazların Bluetooth arabirimiyle ilgili ayrıntılı bilgileri CD'deki
telefonun ayrıntılı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Bölüm: Registered Handsets
Baz üniteye kaydedilen tüm el cihazları listelenir. El cihazlarının dahili isimleri
görüntülenir. Bir el cihazına isim atamadıysanız INT 2, INT 3 .... standart ismi
görüntülenir.
Bölüm: Date and Time
LBA Version 5, 15.09.2011
Time
Baz ünitede mevcut durumda ayarlı saat.
Date
Baz ünitede mevcut durumda ayarlı tarih.
Last Synchronisation
Bir zaman sunucusuyla zaman senkronizasyonu etkinleştirildiyse (¢ s. 27),
burada zaman sunucusuyla gerçekleştirilen son senkronizasyonun zamanı
görüntülenir.
36
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 9/12/13
Anahtar kelimeler
Anahtar kelimeler
D
A
Ac
Web sayfası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Adaptör, tasarruflu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Adres atama (IP adresi) . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alternatif DNS sunucusu . . . . . . . . . . . . . . . 13
Alternatif seçenekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Arapça harf girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Arayüz dili
Web-Konfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
B
Bağlantı
Telefonu LAN'a bağlama . . . . . . . . . . . . . 12
Bağlantıları Gönder
El cihazı atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Başka ağlardan Web-Konfigurator
hizmetlerine erişim
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Baz istasyonu cihaz yazılımını güncelleme32
Baz ünite
Gelen bağlantıyı atama . . . . . . . . . . . . . . 18
Giden bağlantıyı atama . . . . . . . . . . . . . . 18
Bekleme ekranındaki
metin tabanlı bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bilgisayar adres rehberi girişlerini
telefon rehberine aktarma . . . . . . . . . 24
Bilgisayarı Web-Konfigurator'a bağlama . . .5
Butonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LBA Version 5, 15.09.2011
C/Ç
Cihaz yazılımı
Güncellemenin başlatılması . . . . . . . . . .
otomatik güncelleme. . . . . . . . . . . . . . . .
Sürüm sorgulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihaz yazılımını güncelleştirmek için
sunucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihaz yazılımını güncelleştirmek için veri
sunucusu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihaz Yönetimi
Ayarları yedekleme . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diğer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarih ve Saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yazılımı Güncelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çalışma alanı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
34
35
32
32
31
29
27
32
10
DECT sinyal gücü
azaltma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dil
Web-Konfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Dinamik IP adresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DNS sunucusu
alternatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
tercih edilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dolaşma alanı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Durum
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
E
Eko Modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
açma/kapatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eko Modu+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
açma/kapatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Cihazı
Gelen bağlantıyı atama . . . . . . . . . . . . . .
Giden bağlantıyı atama . . . . . . . . . . . . . .
Elektrik tüketiminin düşürülmesi . . . . . . .
E-posta
Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erişim bilgilerini girme . . . . . . . . . . . . . . .
Gelen posta sunucusu . . . . . . . . . . . . . . .
Hesap adı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kimlik doğrulama ismi/parolası. . . . . . .
Erişim bilgilerini girme (e-posta) . . . . . . . .
29
29
29
29
17
17
29
22
22
22
22
22
22
G
Gelen bağlantı
El cihazı atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gelen bağlantıyı
baz üniteye atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
telesekretere atama . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gelen posta sunucusu (e-posta) . . . . . . . . 22
Geri arama süresini değiştirme . . . . . . . . . 15
Giden bağlantıyı
baz üniteye atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gigaset-config . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6
Giriş alanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
GSM bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 18
telesekretere atama . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
GSM cep telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
H
Hava tahmini, bekleme ekranında . . . . . . 23
Hesap adı (e-posta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hizmetler
SMS Servisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
37
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 9/12/13
Anahtar kelimeler
I/İ
IP adres tipi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP adresi
atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
otomatik al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sorgulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP konfigürasyon
Web-Konfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R
12
12
12
35
12
K
Kendi alan kodunu
girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kendi yerel alan kodunu
girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kimlik Doğrulama İsmi
E-posta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kimlik Doğrulama Şifresi
E-posta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiril harfi girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiril ve Arapça
harfler girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
22
22
11
11
L
LAN
Telefonun Bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . 12
Listeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M
MAC adresi
sorgulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Menü
Web-Konfigurator'a genel bakış . . . . . . . .4
Menü çubuğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
N
Numara atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19
O/Ö
Otomatik sürüm kontrolü . . . . . . . . . . . . . . 34
Oturum açma
Web-Konfigurator'da . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Oturumu kapatma
Web-Konfigurator'da . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ön Kod
girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
LBA Version 5, 15.09.2011
P
POP3 sunucusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Radyo dalgaları
kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Radyo dalgalarını azaltma
azaltma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
S/Ş
Saat
Zaman sunucusundan alma . . . . . . . . . .
Saat dilimini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seçenekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seçim seçenekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS Servisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS servisi
yapılandırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standart ağ geçidi
girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statik IP adresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subnet Mask
belirleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sürüm kontrolü, otomatik . . . . . . . . . . . . . .
Şebeke telesekreteri
Numara girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numarayı kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
10
10
23
23
13
12
13
34
21
21
T
Tanınan Cihazlar (Bluetooth) . . . . . . . . . . .
Tanınan cihazlar listesi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarih
Zaman sunucusundan alma . . . . . . . . . .
Tasarruflu adaptör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon
Numara atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şebeke telesekreteri . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon rehberi
bilgisayara/bilgisayardan aktarma . . . .
Bilgisayardan yükleme. . . . . . . . . . . . . . .
silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon rehberi aktarımı . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon rehberi dosyası
içeriği (vCard formatı) . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonun durumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telesekreter
gelen bağlantıları
atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tercih edilen DNS sunucusu
girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
27
29
17
21
24
25
26
24
26
35
19
13
U/Ü
Uzaktan Yönetim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
38
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 9/12/13
Anahtar kelimeler
V
Y
vCard formatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
vcf dosyası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Yaz saatine geçiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yaz saatini
otomatik olarak dönüştür . . . . . . . . . . . .
Yerel ağ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yerel alan kodu
kendi kodunu girme. . . . . . . . . . . . . . . . .
W
LBA Version 5, 15.09.2011
Web arabirimi, bkz. Web-Konfigurator
Web sayfalarının yapısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Web sayfası
açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Yapı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Web sunucusu, bkz. Web-Konfigurator
Web-Konfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Arayüz dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Bilgisayara bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Cihaz yazılımı sürümünü sorgulama . . 35
Cihaz yazılımını güncelleme. . . . . . . . . . 32
IP adres tipi seçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IP adresi belirleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IP konfigürasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Numara atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19
oturumu kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Uzaktan erişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
yerel ağ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Web-Konfigurator'a uzaktan erişim . . . . . 14
27
27
12
20
Z
Zaman sunucusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zaman sunucusu ile senkronizasyon . . . . 27
39
Gigaset DL500A / tr / A31008-N3103-WEB-1-5A43 / Cover_back.fm / 9/12/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising