Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Gigaset DL500A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / DL500A-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 16.01.2012
Gigaset DL500A – Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες
Gigaset DL500A –
Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες
Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης για την τηλεφωνική συσκευή
Gigaset DL500A:
Μετά την έκδοση των οδηγιών χρήσης, έχει διευρυνθεί το φάσμα λειτουργιών
αυτών των συσκευών. Οι αλλαγές αυτές περιγράφονται στο συγκεκριμένο
εγχειρίδιο.
Περιεχόμενο
Επισκόπηση των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών . . . . . . . . . . . . 2
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών . . . . . . . . . . . . . 3
Αυτόματος τηλεφωνητής: ηχογράφηση δύο μηνυμάτων αναγγελίας για κάθε
χρήστη για την κατάσταση ηχογράφησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Διαμόρφωση εσωτερικών συνομιλητών χωρίς σύνδεση αποστολής . . . . . . . . . . . . 5
Αλλαγή τύπου κλήσης, αλλαγή σε τονική κλήση (αναλογικό σταθερό δίκτυο) . . . 5
Κατάργηση της αντιστοιχισμένης λειτουργίας ενός πλήκτρου λειτουργίας . . . . . . 6
Διευρυμένη διαμόρφωση IP μέσω του διαμορφωτή Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Άλλες ρυθμίσεις σταθμού βάσης μέσω του διαμορφωτή Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Διαμόρφωση συνδέσεων Bluetooth GSM με το διαμορφωτή Web . . . . . . . . . . . . . . 8
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Τροποποιημένη δομή του μενού του διαμορφωτή Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Συμπληρώσεις και διορθώσεις για περαιτέρω λειτουργίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LBA Version 5, 15.09.2011
Επισκόπηση του μενού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Επισκόπηση των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
Επισκόπηση των νέων και τροποποιημένων
λειτουργιών
Νέες και διευρυμένες λειτουργίες
u Δυνατότητα αποθήκευσης δύο προσωπικών μηνυμάτων αναγγελίας για τον
u
u
u
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
2
τηλεφωνητή.
Μπορείτε πλέον να ηχογραφήσετε στον ενσωματωμένο τηλεφωνητή δύο
μηνύματα αναγγελίας για τη λειτουργία ηχογράφησης. Κατά την ενεργοποίηση
του τηλεφωνητή μπορείτε να επιλέγετε το μήνυμα αναγγελίας που θέλετε να
χρησιμοποιηθεί. ¢ σελ. 3
Διαμόρφωση εσωτερικών συνομιλητών χωρίς σύνδεση αποστολής.
Μπορείτε να διαμορφώσετε την τηλεφωνική συσκευή ή κάθε δηλωμένο
φορητό ακουστικό κατά τρόπον που να μην μπορεί να αποσταλεί σε αυτό καμία
εξωτερική κλήση. Μπορείτε να αποδέχεστε εξωτερικές κλήσεις και να καλείτε
εσωτερικούς συνομιλητές. ¢ σελ. 5
Αλλαγή τύπου κλήσης κατά τη σύνδεση σε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να
αλλάξετε τον τύπο κλήσης με το μενού του σταθμού βάσης ή με το διαμορφωτή
Web. ¢ σελ. 5
Ο διαμορφωτής Web παρέχει τη δυνατότητα πρόσθετων ρυθμίσεων IP για
το σταθμό βάσης. Μπορείτε να εκχωρήσετε στο σταθμό βάσης ένα όνομα
συσκευής. Ο σταθμός βάσης „αναγνωρίζεται“ εντός του τοπικού δικτύου με
αυτό το όνομα. ¢ σελ. 7
Περισσότερες ρυθμίσεις του σταθμού βάσης μπορείτε να διεξάγετε με το
διαμορφωτή Web: ενεργοποίηση κατάστασης δήλωσης, αλλαγή κωδικού PIN
συστήματος. ¢ σελ. 7
Με το διαμορφωτή Web μπορείτε να τροποποιείτε ονόματα συνδέσεων
Bluetooth GSM στον κατάλογο Γνωστές συσκευές και να διαγράφετε συνδέσεις
GSM από τον κατάλογο. ¢ σελ. 8
Μετά την πρώτη ενημέρωση λογισμικού μπορείτε να επαναφέρετε και πάλι το
λογισμικό στην προηγούμενη έκδοση. ¢ σελ. 9
Η δομή του μενού του διαμορφωτή Web έχει τροποποιηθεί. ¢ σελ. 10
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων
λειτουργιών
Αυτόματος τηλεφωνητής: ηχογράφηση δύο μηνυμάτων
αναγγελίας για κάθε χρήστη για την κατάσταση ηχογράφησης
Εγγραφή μηνύματος αναγγελίας
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει την ενότητα “Χρήση αυτόματου τηλεφωνητή του σταθμού
βάσης - Χειρισμός μέσω του σταθμού βάσης - Ηχογράφηση προσωπικού μηνύματος/
αναγγελίας υπόδειξης” στο εγχειρίδιο χρήστη της δικής σας συσκευής Gigaset.
LBA Version 5, 15.09.2011
Μπορείτε να ηχογραφείτε δύο προσωπικά μηνύματα αναγγελίας για την
κατάσταση ηχογράφησης και ένα μήνυμα για την κατάσταση αναγγελίας.
Μπορείτε να ηχογραφήσετε δύο μηνύματα αναγγελίας, όπως περιγράφεται
παρακάτω:
v ¢ Ì ¢ Αναγγελία ¢ Εγγραφή μηνύματος
q
Μήνυμα Επιλέξτε 1 /Μήνυμα 2 και πατήστε §ΟΚ§.
§ΟΚ§
Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να εκκινήσετε την ηχογράφηση.
Ακούγεται ο τόνος ετοιμότητας (σύντομος ήχος).
¤ Προφέρετε τώρα το μήνυμα (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα).
§Τερματισμ.§ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να τερματίσετε την ηχογράφηση.
Μετά την ηχογράφηση το μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο. Με την επιλογή §Νέο§
μπορείτε να επανεκκινήσετε την ηχογράφηση.
3
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
Ακρόαση μηνυμάτων αναγγελίας
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει την ενότητα „Χρήση αυτόματου τηλεφωνητή του σταθμού
βάσης - Χειρισμός μέσω του σταθμού βάσης - Ακρόαση μηνυμάτων αναγγελίας“ στο
εγχειρίδιο χρήστη της δικής σας συσκευής Gigaset.
Μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα αναγγελίας, όπως περιγράφεται παρακάτω:
v ¢ Ì ¢ Αναγγελία ¢ Ακρόαση μηνύματος
q
Μήνυμα Επιλέξτε 1 /Μήνυμα 2 και πατήστε §ΟΚ§.
Εάν το επιλεγμένο μήνυμα αναγγελίας δεν ηχογραφήθηκε ή έχει διαγραφεί,
αναπαράγεται το αντίστοιχο τυπικό μήνυμα αναγγελίας.
Ενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή, επιλογή ενός μηνύματος
αναγγελίας
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει την ενότητα „Χρήση αυτόματου τηλεφωνητή του σταθμού
βάσης - Χειρισμός μέσω του σταθμού βάσης - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου
τηλεφωνητή και ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας“ στο εγχειρίδιο χρήστη της δικής σας
συσκευής Gigaset.
v ¢ Ì ¢ Ενεργοποίηση (μ= ενεργοποίηση)
§ΟΚ§
Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.
¤ Μπορείτε να καταχωρίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:
Ενεργοποίηση:
Επιλέξτε Εντός ή Εκτός, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον
αυτόματο τηλεφωνητή.
Λειτουργία:
Επιλέξτε Εγγραφή, Μόνο απάντηση ή Εναλλαγή.
Εάν έχετε επιλέξει Εγγραφή ή Εναλλαγή:
Απάντ. και εγγρ. με:
Μήνυμα Επιλέξτε 1 /Μήνυμα 2.
Εάν το επιλεγμένο μήνυμα αναγγελίας δεν ηχογραφήθηκε ή έχει διαγραφεί,
αναπαράγεται το αντίστοιχο τυπικό μήνυμα αναγγελίας.
Εάν έχετε επιλέξει Εναλλαγή:
Εγγραφή από:
Καταχωρίστε ώρες/λεπτά για την έναρξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία.
(Η ώρα πρέπει να είναι ρυθμισμένη.)
Εγγραφή ως:
Καταχωρίστε ώρες/λεπτά για τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία.
§Αποθ§
Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.
Υπόδειξη
LBA Version 5, 15.09.2011
Εάν δεν είναι διαθέσιμη η ώρα συστήματος, ο αυτόματος τηλεφωνητής
μεταβαίνει από την κατάσταση Εναλλαγή ή Εγγραφή στην κατάσταση Μόνο
απάντηση μέχρι να είναι και πάλι διαθέσιμη η ώρα συστήματος.
4
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
Διαμόρφωση εσωτερικών συνομιλητών χωρίς σύνδεση
αποστολής
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει την ενότητα „Ρύθμιση συστήματος - Αντιστοίχιση συνδέσεων
αποστολής και λήψης σε εσωτερικούς συνομιλητές - Αντιστοίχιση σύνδεσης αποστολής“ στο
εγχειρίδιο χρήστη της δικής σας συσκευής Gigaset.
Μπορείτε να διαμορφώσετε την τηλεφωνική σας συσκευή ή κάθε δηλωμένο
φορητό ακουστικό κατά τρόπον που να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία
εξωτερική κλήση. Μπορείτε να καλείτε μόνο εσωτερικούς συνομιλητές.
v ¢ ÏΡυθμίσεις ¢ Τηλεφωνία ¢ Αποστολή συνδ.
Επιλέξτε και πατήστε §ΟΚ§.
~
Κατά περίπτωση καταχωρίστε το PIN συστήματος και πατήστε §ΟΚ§.
Προβάλλεται ένας κατάλογος των εσωτερικών συνομιλητών (σταθμός βάσης,
φορητά ακουστικά, ενδεχομένως συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα FAX INT8).
q
Επιλέξτε τον εσωτερικό συνομιλητή, από τον οποίο δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται εξωτερικές κλήσεις και πατήστε το πλήκτρο
οθόνης §ΟΚ§.
r
Επιλέξτε Καμία εξερχ. για να θέσετε φραγή σε όλες τις εξερχόμενες
κλήσεις από το συγκεκριμένο εσωτερικό συνομιλητή.
§Αποθ
Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Υπόδειξη
Εάν επιλέξετε Καμία εξερχ., τίθεται φραγή σε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις, στις
κλήσεις προς τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου και στην αποστολή SMS,
μηνυμάτων E-Mail ή μηνυμάτων φαξ του συγκεκριμένου εσωτερικού
συνομιλητή.
Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής επιχειρήσει να πραγματοποιήσει μία εξωτερική
κλήση ή να αποστείλει ένα μήνυμα SMS κλπ., προβάλλεται το μήνυμα Αδύνατον!.
Αλλαγή τύπου κλήσης, αλλαγή σε τονική κλήση (αναλογικό
σταθερό δίκτυο)
Αλλαγή τύπου κλήσης (αναλογικό σταθερό δίκτυο)
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει το κεφάλαιο “Σύνδεση σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο”
στο εγχειρίδιο χρήστη της δικής σας συσκευής Gigaset. Ισχύει σε συνδυασμό με το αναλογικό
σταθερό δίκτυο.
LBA Version 5, 15.09.2011
Η αλλαγή του τύπου κλήσης είναι αναγκαία μόνον όταν το απαιτεί το τηλεφωνικό
κέντρο PABX), με το οποίο είναι συνδεδεμένη η τηλεφωνική συσκευή, βλ. εγχειρίδιο
χρήστη του τηλεφωνικού κέντρου (PABX).
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω τύπων κλήσης:
u Τονική κλήση (Τονικός).
u Παλμική κλήση (Παλμικός).
Ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων δυνατοτήτων ρύθμισης, η τηλεφωνική
συσκευή τίθεται αυτόματα μετά την κλήση ή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης σε
5
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
κατάσταση τονικής κλήσης (DTMF), π.χ., προκειμένου να ελέγξει έναν αυτόματο
τηλεφωνητή εξ αποστάσεως (remote).
v ¢ Ï Ρυθμίσεις ¢ Τηλεφωνία ¢ Τύπος κλήσης
q
Επιλέξτε τύπο κλήσης και πατήστε §ΟΚ§ (Ø = ενεργοποίηση).
Υπόδειξη
Η τονική κλήση (DTMF) είναι επί του παρόντος ο πλέον διαδεδομένος τύπος
κλήσης. Η παλμική κλήση(PD) χρησιμοποιείται πλέον μόνο σε ορισμένα παλαιά
τηλεφωνικά κέντρα (PABX).
Αλλαγή τύπου κλήσης μέσω του διαμορφωτή Web
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει την ενότητα “Telephony – Connections - Αλλαγή ονόματος,
χρόνου Flash της σύνδεσης σταθερού δικτύου” στο εγχειρίδιο χρήστη του διαμορφωτή Web.
Επιπλέον μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ τονικής και παλμικής κλήσης μέσω του
διαμορφωτή Web:
¤ Ανοίξτε την ιστοσελίδα Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Επιλέξτε Edit στην περιοχή Fixed Line Connection.
¤ Επιλέξτε για Dialling mode
– Pulse dial για παλμική κλήση
– DTMF για τονική κλήση
¤ Επιλέξτε Set για να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή σας.
Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (DTMF)
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει το κεφάλαιο “Σύνδεση σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο”
στο εγχειρίδιο χρήστη της δικής σας συσκευής Gigaset. Ισχύει σε συνδυασμό με το αναλογικό
σταθερό δίκτυο.
Σε περίπτωση που το τηλεφωνικό σας κέντρο (PABX) λειτουργεί ακόμη με παλμική
κλήση (PD), αλλά χρειάζεστε την τονική κλήση για μία σύνδεση (π.χ., για να
ακούσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου), πρέπει να επιλέξετε τον τονικό
τύπο για την κλήση.
Προϋπόθεση: πραγματοποιείτε μία εξωτερική συνομιλία ή έχετε καλέσει έναν
εξωτερικό αριθμό.
*
Πατήστε το πλήκτρο.
Μετά τον τερματισμό της κλήσης ενεργοποιείται και πάλι αυτόματα η παλμική
κλήση.
Κατάργηση της αντιστοιχισμένης λειτουργίας ενός πλήκτρου
λειτουργίας
LBA Version 5, 15.09.2011
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει το κεφάλαιο „Ρύθμιση σταθμού βάσης - Αλλαγή ορισμού ενός
πλήκτρου“ στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεφωνικής σας συσκευής Gigaset.
Για να επαναφέρετε ένα πλήκτρο λειτουργίας ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
¤ Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να προβληθεί ένας
κατάλογος των διαθέσιμων ορισμών πλήκτρων.
¤ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης §Κενό§ για να καταργήσετε τον ορισμό του
πλήκτρου.
6
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
Διευρυμένη διαμόρφωση IP μέσω του διαμορφωτή Web
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει την ενότητα “Διαμόρφωση IP – Σύνδεση στο LAN” στο
εγχειρίδιο χρήστη του διαμορφωτή Web.
Ορισμός ονόματος για το σταθμό βάσης στο δίκτυο
Προκειμένου ο σταθμός βάσης να “αναγνωρίζεται” εντός του τοπικού δικτύου,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το όνομα αντί της τοπικής διεύθυνσης IP.
¤ Ανοίξτε την ιστοσελίδα Settings ¢ IP Configuration.
¤ Κάνετε κλικ στην επιλογή Show Advanced Settings. Προβάλλονται επιπλέον
πεδία.
Στην περιοχή Remote Management
¤ Καταχωρίστε στο πεδίο Device Name in the Network ένα όνομα για το δικό σας
σταθμό βάσης (το πολύ 75 χαρακτήρες).
¤ Κάντε κλικ στην επιλογή Set, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Το όνομα του σταθμού βάσης προβάλλεται στη σελίδα Status του διαμορφωτή
Web.
Άλλες ρυθμίσεις σταθμού βάσης μέσω του διαμορφωτή Web
Μέσω της ιστοσελίδας
Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous
μπορείτε να διεξάγετε επιπρόσθετα τις παρακάτω ρυθμίσεις σταθμού βάσης:
u ενεργοποίηση της κατάστασης δήλωσης στο σταθμό βάσης
u αλλαγή PIN συστήματος
Δήλωση φορητών ακουστικών
Στο σταθμό βάσης μπορείτε να δηλώσετε έως έξι φορητά ακουστικά. Η δήλωση θα
πρέπει να ξεκινήσει από το σταθμό βάσης και το φορητό ακουστικό.
¤ Ανοίξτε την ιστοσελίδα Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Κάνετε κλικ στην επιλογή Start Registration για να ενεργοποιήσετε την
LBA Version 5, 15.09.2011
κατάσταση δήλωσης στο σταθμό βάσης. Η κατάσταση δήλωσης παραμένει
ενεργή περίπου 60 δευτερόλεπτα.
Κατόπιν αυτού θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τη δήλωση στο φορητό ακουστικό.
¤ Εκκινήστε τη δήλωση στο φορητό ακουστικό ενός 60 δευτερολέπτων, όπως
περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του φορητού ακουστικού.
Μετά την επιτυχή δήλωση, το φορητό ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση
αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του φορητού
ακουστικού, π.χ. Εσωτ. 2. Το φορητό ακουστικό βρίσκεται στη λίστα των
δηλωμένων ακουστικών στο φύλλο μητρώου Status.
Change system PIN of base station
Διασφαλίστε τις ρυθμίσεις συστήματος του σταθμού βάσης με ένα 4-ψήφιο κωδικό
PIN συστήματος που μόνο εσείς γνωρίζετε. Έτσι πριν από την τροποποίηση
7
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
σημαντικών ρυθμίσεων συστήματος και κατά τη δήλωση στο διαμορφωτή Web
θα σας ζητηθεί η εισαγωγή του PIN συστήματος.
Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι προρυθμισμένο το PIN 0000.
¤ Ανοίξτε την ιστοσελίδα Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Στο πεδίο New PIN εισάγετε ένα νέο, 4ψήφιο PIN συστήματος για τον σταθμό
βάσης (τέσσερα ψηφία 0 – 9).
¤ Κάνετε κλικ στην επιλογή Set, για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Διαμόρφωση συνδέσεων Bluetooth GSM με το διαμορφωτή
Web
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει το κεφάλαιο „Telephony – Connections: Διαμόρφωση
συνδέσεων του τηλεφώνου“ στο εγχειρίδιο χρήστη του διαμορφωτή Web.
Στον κατάλογο με τις συνδέσεις του σταθμού βάσης στην ιστοσελίδα Settings
¢ Telephony ¢ Connections προβάλλονται επίσης τα κινητά τηλέφωνα GSM
που είναι καταχωρισμένα στον κατάλογο Γνωστές συσκευές του σταθμού βάσης.
Για κάθε σύνδεση GSM προβάλλεται το όνομα Bluetooth, με το οποίο είναι
αποθηκευμένο το αντίστοιχο κινητό τηλέφωνο στον κατάλογο Γνωστές συσκευές
και η κατάστασή του.
Πιθανές τιμές για την κατάσταση είναι:
Active
Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο σταθμό βάσης. Το κινητό
τηλέφωνο είναι δηλωμένο στο σταθμό βάσης, δηλ., εμφανίζεται στον κατάλογο
Γνωστές συσκευές. Ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο. Η
επιλογή Σύνδεση κινητού δεν έχει οριστεί ακόμη για το συγκεκριμένο κινητό
τηλέφωνο. Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω της αντίστοιχης
σύνδεσης GSM από το σταθμό βάσης.
Connected
Το κινητό τηλέφωνο εμφανίζεται στον κατάλογο Γνωστές συσκευές και είναι
ενεργοποιημένο. Η επιλογή Σύνδεση κινητού έχει οριστεί για το συγκεκριμένο
κινητό τηλέφωνο.
Bluetooth is off
Η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη στο σταθμό βάσης.
Διαμόρφωση/διαγραφή συνδέσεων Bluetooth GSM
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Ανοίξτε την ιστοσελίδα Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Επιλέξτε το πεδίο Edit πίσω από τη σύνδεση GSM που θέλετε να διαμορφώσετε.
Connection Name or Number
Καταχωρίστε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ή ορίστε ένα όνομα για τη
σύνδεση GSM (το πολύ 16 χαρακτήρες). Το συγκεκριμένο όνομα θα εμφανίζεται
στο σταθμό βάσης, π.χ., στον κατάλογο Γνωστές συσκευές, στον κατάλογο των
συνδέσεων λήψης/αποστολής και στις λίστες κλήσεων ως σύνδεση λήψης
(αριθμός που έχει καλέσει ο καλών).
8
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
¤ Επιλέξτε Set για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Ή:
¤ Κάνετε κλικ στην επιλογή Cancel για να απορρίψετε τις αλλαγές.
Κατόπιν αυτού, επιστρέφετε στον κατάλογο των συνδέσεων.
Ή:
¤ Κάνετε κλικ στην επιλογή Delete Connection για να διαγράψετε τη σύνδεση
GSM από τη διαμόρφωση. Δεν μπορείτε πλέον να αποδέχεστε κλήσεις μέσω
αυτού του αριθμού τηλεφώνου ή να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω αυτής της
σύνδεσης.
Εάν η σύνδεση που διαγράψατε, ήταν η σύνδεση αποστολής ενός εσωτερικού
συνδρομητή, εκχωρείται στο συγκεκριμένο εσωτερικό συνδρομητή αυτόματα
μία νέα σύνδεση αποστολής. Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το
αναλογικό σταθερό δίκτυο, εκχωρείται ο αριθμός σταθερού δικτύου.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Αυτή η ενότητα συμπληρώνει την ενότητα „Management – Firmware Update: Ενημέρωση
λογισμικού του σταθμού βάσης“ στο εγχειρίδιο χρήστη του διαμορφωτή Web.
Έχετε τη δυνατότητα να φορτώσετε εκ νέου στο τηλέφωνο την έκδοση λογισμικού
που ήταν φορτωμένη σε αυτό πριν από την τελευταία ενημέρωση.
¤ Ανοίξτε την ιστοσελίδα Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Επιλέξτε το πεδίο Downgrade Firmware. Το κείμενο επάνω από το πεδίο
LBA Version 5, 15.09.2011
αναφέρει την έκδοση λογισμικού που πρόκειται να φορτωθεί.
¤ Κάνετε κλικ στο ακόλουθο παράθυρο διαλόγου στο πεδίο OK για να απαντήσετε
στο ερώτημα.
Η παλαιά έκδοση λογισμικού θα φορτωθεί και πάλι στο τηλέφωνο. Η νέα έκδοση
λογισμικού αντικαθίσταται. Η σύνδεσή σας με το διαμορφωτή Web τερματίζεται
και ο σταθμός βάσης επανεκκινείται.
Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως 3 λεπτά.
9
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
Τροποποιημένη δομή του μενού του διαμορφωτή Web
Η δομή του μενού του διαμορφωτή Web έχει τροποποιηθεί. Οι αλλαγές
επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Number Assignment1
Dialling Plans
Network Mailboxes
E-Mail
Info Services
(ανάλογα με τη χώρα)
Online Directory
(ανάλογα με τη χώρα)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
Status
Device
LBA Version 5, 15.09.2011
1 Προβάλλεται μόνον όταν ένα κινητό τηλέφωνο έχει δηλωθεί μέσω Bluetooth (δηλ.
περιλαμβάνεται στον κατάλογο Γνωστές συσκευές).
10
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 16.01.2012
Περιγραφή των νέων και τροποποιημένων λειτουργιών
Συμπληρώσεις και διορθώσεις για περαιτέρω λειτουργίες
u Ένδειξη οθόνης για εισερχόμενη κλήση με CNIP (ανάλογα με τη χώρα):
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό σας
κατάλογο, ο αριθμός του καλούντος (όχι οι πληροφορίες CNIP) αντικαθίσταται
από την αντίστοιχη καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου.
Τόσο οι πληροφορίες CNIP όσο και το όνομα που χρησιμοποιείται από τον
τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
Πραγματοποίηση κλήσεων με υπηρεσίες δικτύου (ανάλογα με τη χώρα/τον
πάροχο):
Για ορισμένες λειτουργίες πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο οθόνης §Αποστολή§ αντί
του §ΟΚ§ ή §Αποθ§ για να πραγματοποιήσετε αλλαγές.
Χρήση συσκευών Bluetooth:
Προσθήκη συσκευής δεδομένων/κινητού τηλεφώνου στον κατάλογο γνωστών
συσκευών:
Σε περίπτωση αποτυχίας της δήλωσης της νέας συσκευής, ο κατάλογος των
γνωστών συσκευών παραμένει αμετάβλητος (με την προϋπόθεση ότι δεν
επιλέχθηκε καμία συσκευή που θα πρέπει να αντικατασταθεί).
Σύνδεση ακουστικών:
Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα ένα ενσύρματο ακουστικό και ένα
ακουστικό Bluetooth στο σταθμό βάσης. Ωστόσο, τότε είναι δυνατός ο ορισμός
ενός πλήκτρου λειτουργίας μόνο για το ακουστικό Bluetooth.
Ορισμός πλήκτρων λειτουργίας/οθόνης:
Επιπλέον των λειτουργιών που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
μπορείτε να αντιστοιχήσετε το μενού Μηνύματα SMS για την ταχεία πρόσβαση
με ένα πλήκτρο:
¤ πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας/οθόνης.
¤ Επιλέξτε Επιπλέον και πατήστε §ΟΚ§.
¤ Επιλέξτε Μηνύματα SMS και πατήστε §ΟΚ§.
Ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης Υπ/σίες πληροφ.:
Για να χρησιμοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης Υπ/σίες πληροφ. δεν
απαιτείται πλέον να ενεργοποιήσετε την ένδειξη των υπηρεσιών πληροφοριών
μέσω του διαμορφωτή Web.
Ανάλογα με το είδος πληροφοριών για την προφύλαξη οθόνης, εμφανίζεται στη
δεξιά πλευρά ένα πλήκτρο οθόνης (π.χ. §More§) για την προσπέλαση περαιτέρω
λειτουργιών. Επιστρέφετε στην κατάσταση αναμονής ως εξής:
¤ Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού T.
¤ Καλέστε τον αριθμό ~.
11
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 16.01.2012
Επισκόπηση του μενού
Επισκόπηση του μενού
Αντί να μετακινήστε για να εντοπίσετε μία λειτουργία μενού, μπορείτε να επιλέξετε πιο γρήγορα
μια λειτουργία ανοίγοντας το μενού και πληκτρολογώντας ένα συνδυασμό χαρακτήρων (ή
συνδυασμό πλήκτρων (συντόμευση)).
Παράδειγμα:
¤ Για να ανοίξετε το βασικό μενού πατήστε το πλήκτρο v όταν ο σταθμός βάσης είναι σε
κατάσταση αναμονής.
¤ Πατήστε O 3 2 για "Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού."
¢ σελ. 11
1 Ç Υπηρεσίες Δικτύου
Εκτροπή κλήσης
Αναμονή κλήσης
Τηλεφων. δικτύου
Κλήση χωρίς αριθμό
2 ò
Bluetooth
1 Ενεργοποίηση
2 Αναζ/ση ακουστικού
3 Αναζήτηση κινητού
4 Αναζήτηση συσκευή
¢ σελ. 11
5 Γνωστές συσκευές
6 Προσωπική συσκευή
3 É Πρόσθετα
1 Κέντρο πληροφορ,
3 Αρχεία δεδομένων
(ανάλογα με τη χώρα/τον πάροχο)
1 Προφύλαξη Οθόνης
2 Εικόνες κλήσης
3 Ήχοι
4 Διαθέσιμη μνήμη
4 Ê Λίστες κλήσεων
1 Όλες οι κλήσεις
2 Εξερχόμενες
3 Απαντημένες
LBA Version 5, 15.09.2011
4 Αναπάντητες
12
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 16.01.2012
Επισκόπηση του μενού
5 Ë Μηνύματα
1 Μηνύματα SMS
(ανάλογα με τη χώρα)
1 Νέο SMS
2 Εισερχόμενα
3 Εξερχόμενα
4 Ρυθμίσεις
1 Κέντρα SMS
2 Ειδοποίηση
2 Email
(ανάλογα με τη χώρα)
6 Ì Τηλεφωνητής
1 Ακρόαση μηνυμάτων
Τηλεφ/τής δικτ.
Αυτόμ. τηλεφ/τής
3 Ενεργοποίηση
5 Αναγγελία
1 Εγγραφή μηνύματος
2 Ακρόαση μηνύματος
¢ σελ. 3
¢ σελ. 3
¢ σελ. 4
3 Διαγραφή μηνύμ/τος
4 Εγγραφή αναγγελ.
5 Ακρόαση αναγγελ.
6 Διαγραφή αναγγελ.
6 Εγγραφές
7 Συνακρόαση
1 Επιτραπέζ.συσκευή
2 Ασύρμ.Ακουστικό
Τηλεφ/τές δικτύου
Ρύθμιση πλήκτρου 1
Τηλ/τής δικτύου
Αυτόμ. τηλεφ/τής
7 Í Ατζέντα
1 Ημερολόγιο
2 Ξυπνητήρι
LBA Version 5, 15.09.2011
3 Χαμένες ειδοπ/σεις
13
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 16.01.2012
Επισκόπηση του μενού
8 Î Επαφές
1 Ευρετήριο
2 Λίστα δικτύου
2 Online Directory
3 Yellow Pages
4 Prv.NetDir
Οι διαθέσιμοι Online
τηλεφωνικοί κατάλογοι
προβάλλονται με τα ειδικά για
το δίκτυο δεδομένα.
(ανάλογα με τη χώρα/τον
πάροχο)
9 Ï Ρυθμίσεις
2 Ημερομηνία/Ώρα
3 Ρυθμίσεις ήχων
1 Ένταση κλήσης
2 Ρύθμιση κουδουνιού
1 Ένταση ομιλίας
2 Μελωδίες
3 Χρονικός έλεγχος
4 Σίγαση άγν.κλήσης
3 Τόνοι υπηρεσιών
4 Μελωδ. αναμονής
4 Οθόνη
1 Προφύλ. οθόνης
2 Ticker πληροφοριών
3 Φωτισμός
5 Γλώσσα
6 Δήλωση
1 Δήλωση ακουστικού
LBA Version 5, 15.09.2011
2 Διαγραφή ακουσ/κού
14
DL500A / el / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 16.01.2012
Επισκόπηση του μενού
7 Τηλεφωνία
1 Κωδικοί περιοχής
3 Αποστολή συνδ.
Εσωτ. 1 ... Εσωτ. 7
4 Συνδέσεις εισερχομ.
Εσωτ. 1 ... Εσωτ. 7
5 Κωδικός πρόσβασης
6 Τύπος κλήσης
1 Τονικός
¢ σελ. 5
¢ σελ. 5
2 Παλμικός
7 Χρόνοι Flash
8 Σύστημα
1 Επαναφορά
2 Διασύνδ.DECT
4 Λειτουρ. Repeater
(ανάλογα με τη χώρα/τον
πάροχο)
5 Τοπικό δίκτυο
¢ σελ. 9
6 Αναβάθμιση
7 PIN συστήμ.
9 Λειτουργία ECO
1 Λειτουργία ECO
2 Λειτουργία ECO+
LBA Version 5, 15.09.2011
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
(ανάλογα με τη χώρα/τον
πάροχο)
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising