Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Navodila

Gigaset DL500A Navodila
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Cover_front.fm / 31.07.12
Čestitamo!
Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno znamko, ki je
povsem predana načelu trajnosti. Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.
Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto www.gigaset.com.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Cover_front.fm / 31.07.12
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / introduction.fm / 31.07.12
Gigaset DL500A – vaš močnejši sostanovalec
Gigaset DL500A – vaš močnejši sostanovalec
... s prepričljivimi notranjimi in zunanjimi vrednotami. Njegov 3,5’’ TFT prikazovalnik z briljantnim prikazom barv navdušuje ravno tako, kot odlična kakovost zvoka in elegantna zunanjost.
Vaš Gigaset zna več kot samo telefonirati:
Bluetooth, Ethernet in DECTpriključek
Povežite vaš Gigaset prek etherneta z internetom in osebnim računalnikom. Uporabljajte
javne in zasebne telefonske imenike na internetu (¢ str. 42). Ohranjajte telefonski imenik na
telefonu Gigaset, imenik z naslovi vaše Bluetooth prenosne enote in vaš imenik z naslovi na
osebnem računalniku v enakem stanju.
Telefonski imenik za 500 vCard vnosov – koledar in termini
V lokalni telefonski imenik shranite klicne številke in druge podatke (¢ str. 37). V koledar
vnesite termine in rojstne dni – telefon vas bo nanje opozoril (¢ str. 72).
Uporabljajte vaš Gigaset kot malo naročniško centralo
Prijavite do šest prenosnih enot in uporabljajte telefonski odzivnik vašega telefona Gigaset.
Vključite se z vašim telefonom Gigaset na internet
Uporabljajte informacijski center vašega telefona in na prikazovalniku prikažite posebno za
telefon pripravljene informacije iz interneta (¢ str. 59).
Ne pustite se motiti
Ponoči izključite osvetlitev prikazovalnika (¢ str. 90), uporabljajte časovno upravljanje
(¢ str. 92) ali enostavno izključite klice, pri katerih ni prikazana klicna številka (¢ str. 92).
Drugi praktični nasveti
Prenesite imenik z naslovi obstoječe prenosne enote Gigaset (¢ str. 39), uporabljajte
programirljive tipke (¢ str. 87) za kratko izbiranje in hitri dostop do pomembnih funkcij,
udobno telefonirajte z vašo naglavno slušalko (vrvično priključeno ¢ str. 86 ali Bluetooth
¢ str. 83), pri poslušanju sporočil na telefonskem odzivniku skočite za 5 sekund nazaj, da bi
ta del sporočila slišali še enkrat (¢ str. 63), na vašem telefonu preberite e-poštna sporočila
(brez osebnega računalnika).
Okolje
Version 4, 16.09.2005
Telefonirajte okolju prijazno – Gigaset Green Home. Podrobnosti o naših ECO DECT izdelkih
najdete pod www.gigaset.com/service
1
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / introduction.fm / 31.07.12
Gigaset DL500A – vaš močnejši sostanovalec
Več informacij o vašem telefonu najdete na internetu pod
www.gigaset.com/gigasetDL500A.
Prosimo, da vaš Gigaset telefon neposredno potem, ko ste ga kupili, registrirate pod
www.gigaset.com/service – tako vam bomo lahko pri nastalih vprašanjih ali pri reševanju
garancijskih popravil čimbolj hitro pomagali!
Veliko veselja z vašim novim telefonom!
Opomba
Za spreminjanje jezika prikazovalnika, nadaljujete kot sledi (¢ str. 88):
¤ Pritisnite desno stran tipke za upravljanje v.
¤ Tipke pritisnite eno za drugo * # Q 3 #.
¤ Spodnjo/zgornjo stran tipke za upravljanje q pritisnite tolikokrat, da je označen želeni
Version 4, 16.09.2005
jezik. Nato pritisnite desno funkcijsko tipko.
2
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / overview.fm / 31.07.12
Kratek pregled osnovnega telefona
Kratek pregled osnovnega telefona
1
Version 4, 16.09.2005
7
2
8 9 10 11
1 Nastavljanje glasnosti
S = tišje; R = glasneje
Med pogovorom/med predvajanem sporočil:
glasnost zvočnika/slušalke;
med signaliziranjem zunanjega klica: glasnost
pozivanja
2 Prikazovalnik
3 Funkcijski tipki (lahko jih programirate;
str. 19, str. 87)
v meniju: funkcije odvisne od situacije
4 Tipka za sporočila (str. 36)
Dostop do seznama kličočih in sporočil;
utripa: novo sporočilo/nov klic ali nova
strojno-programska oprema
5 Tipka končanje/vrnitev (rdeča)
Zaključitev pogovora; prekinitev funkcije;
vrnitev za en nivo menija (pritisnite na kratko);
vrnitev v stanje mirovanja (pritisnite in držite);
6 Programirljive tipke; str. 87
7 Ponavljanje izbiranja
Odpiranje seznama za ponavljanje (str. 34)
8 Tipka za prostoročno telefoniranje
12
3
13
14
4
15
5
6
16
9 Tipka za izključitev mikrofona
Med pogovorom: izključitev/vključitev
mikrofona
10 Tipka *
Vključitev/izključitev pozivnih signalov
(pritisnite in držite);
vnos besedila: tabela s posebnimi znaki;
11 Tipka za vrnitev za telefonski odzivnik
Pri predvajanju: vrnitev na začetek sporočila/
prejšnjega sporočila
12 Poslušanje sporočil
Vključitev/izključitev predvajanja sporočil
13 Tipka za vključitev/izključitev telefonskega
odzivnika
Vključitev/izključitev telefonskega odzivnika
(str. 63)
14 Tipka #
Pri vnosu besedila: menjava med pisanjem
malih in velikih črk ter pisanjem cifer
15 Tipka za upravljanje (str. 18)
16 Mikrofon
3
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / overview.fm / 31.07.12
Simboli prikazovalnika
Simboli prikazovalnika
Prikazovalnik v stanju mirovanja (primer)
· 06:30
Ã
Stanje osnovnega
telefona (v dveh vrsticah)
trenutni mesec/leto
à 02
Po To
ura
Sr
Ce Pe So Ne
Mar 2010
01 02 03 04 05 06 07
13:52
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
interno ime
INT 1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Klici
vnesen termin
v koledarju (str. 72)
trenutni dan
Koledar
Prikaz stanja v naslovnih vrsticah: Odvisno od nastavitev in stanja delovanja vašega
osnovnega telefona se prikažejo naslednji simboli:
Ã
1
à 02
¼
òôl
ó · 06:30
™ 10 Ë 09 n 08
Simbol telefonskega odzivnika
1 (oranžna) telefonski odzivnik vključen
Eco nacin+ vključen (bela),
Eco nacin+ in Eco nacin vključena (zelena (str. 71)
ò: Bluetooth aktiviran (str. 79)
dodatno ô, če je povezana Bluetooth naglavna slušalka,
dodatno l, če je povezan Bluetooth-GSM mobilni telefon
Izključeni pozivni signali (str. 92)
znak nadomeščen z ñ, če je vključen signal pozornosti
Budilka vključena s časom bujenja (str. 74)
Število novih sporočil:
u v seznamu zamujenih terminov (str. 73)
u v seznamu SMS (str. 50) ali v seznamu e-pošte (str. 56)
u v seznamu neodgovorjenih klicev (str. 36)
u na telefonskem odzivniku (odzivniku omrežja) (str. 70)
Signalizacija za
zunanji klic
(str. 28)
Version 4, 16.09.2005
ØÙÚ
4
interni klic
(str. 76)
Øã Ú
telefonski odzivnik
snema (str. 63)
budilko
(str. 74)
ØÃ Ú
ؼÚ
termin (str. 72) /
obletnico (str. 42)
ØÜ
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnIVZ.fm / 31.07.12
Vsebina
Vsebina
Gigaset DL500A – vaš močnejši sostanovalec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kratek pregled osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Simboli prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opozorila za varno uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prvi koraki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Preverjanje vsebine embalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Postavitev osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Priključitev osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavljanje datuma in ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kako ravnate naprej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Upravljanje osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tipka za upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcijski tipki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipke tipkovnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popravljanje napak pri vnosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upravljanje z menijem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predstavitev korakov upravljanja v navodilu za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
19
19
20
21
Pregled menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zunanji odhodni klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Končanje pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posredovanje klicne številke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opombe k prikazu klicnih številk (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vključitev/izključitev prostoročnega načina delovanja/
poslušanja po zvočniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preklop osnovnega telefona v nemo zvezo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
28
29
29
30
31
Telefoniranje s pomočjo storitev omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Splošne nastavitve za vse klice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nastavitve med zunanjim pogovorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Uporaba seznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Seznam za ponavljanje izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dohodni seznam SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam telefonskega odzivnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznami klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priklic seznamov s tipko za sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
35
35
35
36
Version 4, 16.09.2005
Uporaba telefonskih imenikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Lokalni telefonski imenik osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uporaba omrežnih (online) telefonskih seznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Uporaba osebnega omrežnega (online) imenika z naslovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnIVZ.fm / 31.07.12
Vsebina
Nadzorovanje stroškov telefoniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Členjenje klicne številke s številko za spajanje (Call-by-Call) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Prikaz časa trajanja pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
SMS (pisna sporočila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Pisanje/pošiljanje SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprejemanje SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS z vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obveščanje prek SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavljanje SMS centra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izključitev/vključitev onemogočanja prvega pozivnega signala . . . . . . . . . . . . . . . .
Vključitev/izključitev SMS funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS - odpravljanje napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
50
52
53
53
54
54
55
Obvestila o e-pošti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Odpiranje seznama dohodne pošte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogled naslova sporočila in besedila e-pošte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogled naslova pošiljatelja e-pošte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brisanje e-poštnega sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
58
58
58
Informacijski center – s telefonom vedno povezani . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Zagon informacijskega centra, izbira informacijskih storitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijava za informacijske storitve na osebni ravni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba informacijskega centra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikaz informacij iz interneta kot ohranjevalnik zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
60
60
62
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . 63
Upravljanje prek osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vključitev/izključitev poslušanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavljanje parametrov snemanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upravljanje s poti (daljinsko upravljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
67
67
68
Uporaba odzivnika omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Odzivnik omrežja, – vnašanje klicne številke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Določanje nekega telefonskega odzivnika za kratko izbiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ECO DECT: Zmanjšanje porabe energije in moči radijskega sevanja . . 71
Nastavljanje termina (koledar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Prikaz neprevzetih terminov in obletnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Nastavljanje budilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Version 4, 16.09.2005
Priključitev/uporaba dodatnih naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Prijava prenosnih enot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odjava prenosnih enot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iskanje prenosne enote („paging“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interni klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje imena internega uporabnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje interne številke internega uporabnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba Bluetooth naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev in uporaba vrvično povezane slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
75
76
76
76
78
78
79
86
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnIVZ.fm / 31.07.12
Vsebina
Nastavljanje osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Hitri dostop do funkcij in klicnih številk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavljanje prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoročno/v slušalki . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavljanje pozivnih signalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vključitev/izključitev opozorilnih signalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Media-Pool (datoteke medijev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
88
89
90
91
93
93
93
Nastavljanje sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ročno nastavljanje datuma in ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Varovanje pred nepooblaščenim dostopom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Nastavljanje lastne karakteristične klicne številke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Nastavljanje IP naslova osnovnega telefona v LAN omrežju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Posodabljanje strojno-programske opreme telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Podpora z repeaterjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Aktiviranje/deaktiviranje DECT vmesnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ponovno nastavljanje osnovnega telefona na tovarniške nastavitve . . . . . . . . . . . 99
Preverjanje MAC naslova osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Priključitev osnovnega telefona na naročniško centralo . . . . . . . . . . 101
Shranjevanje karakteristične številke centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Nastavljanje časov pavz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Nastavljanje časa flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Pomoč uporabnikom in servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Vprašanja in odgovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Preverjanje servisnih informacij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Certifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Garancijska izjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Okolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Stik s tekočino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Napisni listki za imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Pisanje in urejanje besedila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Gigaset QuickSync – Dodatne funkcije prek vmesnika
osebnega računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
V izdelek vgrajena prosta programska oprema
(Open Source Software) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
GNU General Public License (GPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
GNU Lesser General Public License (LGPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Version 4, 16.09.2005
Razlaga pojmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / security.fm / 31.07.12
Opozorila za varno uporabo
Opozorila za varno uporabo
Opozorilo
Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi telefona.
$
Uporabljajte le priloženo vtično napajalno enoto, kot je označeno na spodnji strani
osnovnega (namiznega) telefona.
Uporabljajte le priložene kable za stacionarno linijo, LAN in priključek za slušalko in
jih priključite le v za ta namen predvidene vtičnice.
Telefon lahko moti delovanje medicinskih instrumentov. Upoštevajte tehnična
navodila vsakokratnega okolja, kjer želite telefonirati, npr. v bolnišnici.
Telefona ne montirajte v kopalnice ali v prostore s tuši. Telefon ni zaščiten proti pršeči
vodi.
Telefona ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
ƒ
Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.
Prosimo, da izključite okvarjene telefone ali jih pošljite v popravilo servisu, ker ti
lahko motijo druge radijske storitve.
Opombi
u Prosimo upoštevajte, da na analogne priključke smete priključiti samo tiste končne
naprave, ki delujejo znotraj stavb.
u Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo niso na voljo v vseh državah in pri vseh
Version 4, 16.09.2005
ponudnikih omrežja.
8
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Prvi koraki
Prvi koraki
Preverjanje vsebine embalaže
1
5
2
4
3
6
7
8
Osnovni telefon
slušalka za priključitev na osnovni telefon
spiralna vrvica za priključitev slušalke na osnovni telefon
kabel za priključitev osnovnega telefona na električno omrežje
priključna vrvica za priključitev osnovnega telefona na analogno stacionarno
omrežje (RJ11 6-polni)
6 ethernet (LAN) Kabel (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima vtičema) za
priključitev osnovnega telefona na usmerjevalnik (Router) (LAN/internet) ali
osebni računalnik
7 kratko navodilo za uporabo
8 CD (navodilo na zgoščenki)
Version 4, 16.09.2005
1
2
3
4
5
9
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Prvi koraki
Posodobitve strojno-programske opreme
To navodilo za uporabo opisuje funkcije vašega osnovnega telefona od verzije
56.00. strojno-programske opreme.
Vedno, ko so razvite nove ali izboljšane funkcije vašega telefona Gigaset, so na
voljo posodobitve strojne-programske opreme osnovnega telefona, ki jih lahko
naložite na svoj osnovni telefon (¢ str. 97). Če pri tem nastanejo spremembe
pri uporabi osnovnega telefona, najdete tudi novo verzijo navodila za uporabo
oziroma dopolnila k navodilu za uporabo na internetu pod www.gigaset.com.
Za odpiranje spletne strani proizvoda za vaš osnovni telefon izberite izdelek.
Tu najdete povezavo k navodilom za uporabo.
Kako ugotovite verzijo aktualne, v telefonu naložene strojno-programske
opreme, ¢ str. 106.
Postavitev osnovnega telefona
Osnovni telefon je namenjen za delovanje v zaprtih, suhih prostorih v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.
¤ Osnovni telefon postavite v osrednji prostor stanovanja ali hiše.
Opomba
Če na vašem osnovnem telefonu želite uporabljati tudi prenosne enote,
upoštevajte domet osnovnega telefona. Domet na prostem je do 300 m, v
stavbah do 50 m. Domet se zmanjša pri vključenem delovanju Eco nacin
(¢ str. 71).
Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen.
Glede na raznolikost uporabljenih lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za
pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.
Opozorilo
u Telefona nikoli ne izpostavljajte naslednjim vplivom okolja: izvorom toplote,
neposrednim sončnim žarkom, drugim električnim napravam.
Version 4, 16.09.2005
u Varujte vaš Gigaset pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.
10
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Prvi koraki
Priključitev osnovnega telefona
Naslednja slika prikazuje pregled vseh priključkov vašega osnovnega telefona.
Posamezni priključki so podrobno opisani v nadaljevanju.
4
3
2
1
5
Version 4, 16.09.2005
Po navedenem vrstnem redu napravite naslednje korake:
1 Na osnovni telefon priključite slušalko.
2 Osnovni telefon povežite s telefonskim omrežjem (analognim stacionarnim
omrežjem ).
3 Osnovni telefon povežite z električnim omrežjem.
4 Za priključitev osnovnega telefona na internet in za konfiguracijo prek spletnega konfiguratorja, osnovni telefon povežite z usmerjevalnikom (priključitev
prek usmerjevalnika (Router) in modema ali prek usmerjevalnika z vgrajenim
modemom).
5 Na osnovni telefon priključite vrvično povezane naglavne slušalke.
Za uporabo naglavnih slušalk, glejte str. 86 ter str. 26 in str. 28.
Kako priključite in uporabljate Bluetooth naglavno slušalko, glejte str. 79 ter
str. 26 in str. 28.
11
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Prvi koraki
1. Priključitev slušalke na osnovni telefon
Spodnja stran
osnovnega
telefona
2
3
1
Version 4, 16.09.2005
1 Vključite vtič daljšega ravnega konca spiralne vrvice v vtičnico označeno s
simbolom ^ na spodnji strani osnovnega telefona.
2 Ravni del spiralne vrvice napeljite v zato predviden razbremenilni kanal.
3 Drugi vtič spiralne vrvice vključite v vtičnico na slušalki.
12
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Prvi koraki
2. Povezava osnovnega telefona s telefonskim omrežjem
3
1
2
Spodnja stran
osnovnega
telefona
Version 4, 16.09.2005
1 En konec priključne vrvice (linijsko priključno vrvico z vtičem RJ11) napeljite od
zadaj skozi odprtino v ohišju.
2 Vtič priključne vrvice vključite v priključno vtičnico označeno s simbolom ] na
spodnji strani osnovnega telefona.
3 Nato priključno vrvico povežite s priključkom stacionarnega omrežja.
13
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Prvi koraki
3. Priključitev osnovnega telefona na električno omrežje
3
1
2
1 Manjši vtič priključnega kabla napeljite od zadaj skozi odprtino na ohišju.
2 Vključite vtič v priključno vtičnico označeno s simbolom \ na spodnji strani
osnovnega telefona.
3 Šele nato napajalni kabel povežite z električnim omrežjem.
Opozorilo
u Napajalni kabel mora biti za delovanje telefona vedno vključen, ker osnovni
telefon brez priključitve na električno omrežje ne deluje.
u Uporabljajte le priložen napajalni kabel in priključno vrvico telefona.
Razpored žil kabla v vtiču priključne vrvice telefona je lahko različen
(razpored priključkov v vtičnici ¢ str. 111).
Naloži se programska oprema osnovnega telefona. Po kratkem času se na osnovnem telefonu prikaže mirovno stanje prikazovalnika, telefon se nahaja v mirovnem
stanju (primer za prikaz telefona v mirovnem stanju ¢ str. 4).
Z vašim osnovnim telefonom sedaj že lahko telefonirate in ste prek vaše klicne
številke stacionarnega omrežja že dosegljivi!
Version 4, 16.09.2005
Eden od telefonskih odzivnikov osnovnega telefona je vključen v načinu za snemanje in ima nastavljen standardni nagovor (¢ str. 63).
14
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Prvi koraki
4. Povezava osnovnega telefona z usmerjevalnikom (internet) ali
z osebnim računalnikom
Vaš osnovni telefon ima vgrajen LAN priključek prek katerega ga lahko povežete z
usmerjevalnikom ali z osebnim računalnikom.
Priključitev osnovnega telefona na usmerjevalnik in s tem na internet je opcijska.
Vendar to priključitev potrebujete v primeru, če želite uporabljati naslednje
funkcionalnosti vašega osnovnega telefona:
u Želite biti seznanjeni takoj, ko je na internetu na voljo nova programska oprema
za vaš osnovni telefon.
u Vaš telefon naj datum in uro prevzame iz časovnega strežnika na internetu.
u Na vašem osnovnem telefonu želite uporabljati informacijske storitve in/ali
omrežne (online) telefonske imenike.
Povezavo osnovnega telefona z osebnim računalnikom potrebujete v primeru, če
želite uporabljati naslednje funkcije vašega osnovnega telefona:
u Vaš osnovni telefon želite nastaviti prek spletnega konfiguratorja.
u Želite uporabljati dodatno programsko opremo osebnega računalnika „Gigaset
QuickSync over Ethernet“, za izbiranje klicnih številk prek osebnega računalnika
(npr. klicnih številk iz imenika z naslovi računalnika) ali za nalaganje slik ali
melodij iz osebnega računalnika na vaš osnovni telefon.
Za priključitev na internet potrebujete usmerjevalnik (Router), ki je prek modema
(je eventualno integriran v usmerjevalniku) povezan z internetom.
3
1
Version 4, 16.09.2005
2
1 En konec priloženega ethernet kabla (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima
vtičema) napeljite od zadaj skozi odprtino na ohišju.
2 Vtič ethernet kabla vključite v LAN priključno vtičnico na spodnji strani osnovnega telefona.
3 Drugi vtič ethernet kabla vključite v LAN priključek na usmerjevalniku ali v LAN
priključek na osebnem računalniku.
15
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Prvi koraki
Opomba
Za zaščito vašega telefona oziroma sistemskih nastavitev pred neupravičenimi
posegi lahko določite 4-mestno številčno kodo, ki jo samo vi poznate, tako
imenovano PIN številko sistema. Kodo morate vnesti preden prijavite/odjavite
prenosno enoto ali preden lahko spremenite LAN nastavitve vašega telefona.
Tovarniško je PIN številka 0000 (4 x ničla) že prednastavljena. Kako spremenite
PIN številko, ¢ str. 95.
Nastavljanje datuma in ure
Za nastavljanje datuma in ure imate dve možnosti:
u Vaš osnovni telefon je tovarniško nastavljen tako, da datum in uro prevzame iz
časovnega strežnika na internetu, s pogojem, da je povezan z internetom.
Sinhronizacijo s časovnim strežnikom lahko prek spletnega konfiguratorja
vključite in izključite. Informacije o tem najdete v navodilu za uporabo spletnega
konfiguratorja na priloženem CD-ju.
u Datum in uro lahko nastavite tudi ročno prek menija osnovnega telefona ali z
neko prijavljeno prenosno enoto (glejte v nadaljevanju).
Datum in uro morate nastaviti, če želite npr. pri dohodnih klicih prikazati točen čas
klica ali uporabljati budilko in koledar.
Ročno nastavljanje datuma in ure
Če datum in ura nista nastavljena, v mirovnem stanju prikazovalnika na osnovnem
telefonu utripa polje za čas (00:00) in nad desno funkcijsko tipko se prikaže §Nast.
cas§.
Klici
Nast. cas
¤ Pritisnite tipko pod prikazom §Nast. cas§ na prikazovalniku.
S tipkovnico vnesite dan, mesec in leto 8-mestno npr. Q4QO
2Q
Q za 04.09.2010. Prikazan datum se prepiše.
Za preklop v vrstico za vnos časa pritisnite spodnjo stran tipke za upravljanje s.
S tipkovnico vnesite ure in minute 4-mestno, npr. QM
5 za 07:15 uro.
Version 4, 16.09.2005
¤
¤
¤ Za shranjevanje vnosov pritisnite funkcijsko tipko §Shrani§.
16
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Prvi koraki
Kako ravnate naprej
Potem, ko ste vaš osnovni telefon uspešno vključili v delovanje, ga gotovo želite
prilagoditi vašim individualnim potrebam. Za hitro iskanje pomembnih tem
uporabite naslednji kažipot.
Če še niste seznanjeni z uporabo naprav za vodenje z menijem kot npr. z drugimi
Gigaset telefoni, najprej preberite poglavje „Upravljanje osnovnega telefona“
¢ str. 18.
Informacije o ...
... najdete tu.
Odhodni zunanji klici in sprejem klicev
g
str. 26
Nastavljanje melodije in glasnosti pozivanja
g
str. 91
Nastavljanje glasnosti govora v slušalki
g
str. 90
Nastavljanje lastne karakteristične klicne številke
g
str. 95
Nastavljanje Eco nacin
g
str. 71
Priprava osnovnega telefona za SMS sprejem
g
str. 48
g
str. 101
g
str. 75
g
str. 39
g
str. 42
Delovanje osnovnega telefona na naročniški
centrali
Prijava razpoložljivih prenosnih enot Gigaset na
osnovni telefon
Prenos vnosov telefonskega imenika obstoječih
prenosnih enot Gigaset na osnovni telefon
Uporaba telefonskega imenika v omrežju
Version 4, 16.09.2005
Če se pri uporabi vašega telefona pojavijo vprašanja, preberite primere
za odpravljanje napak (¢ str. 104) ali se obrnite na naš servis (skrb za
kupca) (¢ str. 104).
17
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Upravljanje osnovnega telefona
Upravljanje osnovnega telefona
Tipka za upravljanje
V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje, ki jo morate pritisniti v vsakokratni situaciji uporabe (zgoraj, spodaj, desno, levo,
na sredini), označena črno, npr. v za „pritisnite desno stran
tipke za upravljanje ali w za „pritisnite tipko za upravljanje na
sredini“.
Tipka za upravljanje ima različne funkcije:
V stanju mirovanja
s
v
u
t
Odpiranje lokalnega telefonskega imenika, pritisnite (na kratko).
Odpiranje seznama omrežnih (online) telefonskih imenikov, pritisnite
(in držite).
Odprite glavni meni.
Odpiranje seznama internih uporabnikov (prenosnih enot, osnovnega
telefona) (pritisnite na kratko).
Zagon skupinskega klica na vse interne uporabnike (pritisnite
in držite).
Odpiranje seznama klicev.
V glavnem meniju, v podmenijih in seznamih
t/s
Listanje po vrsticah navzgor/navzdol.
V poljih za vnos
S tipko za upravljanje pomikate kazalec navzgor t, navzdol s, desno v ali levo
u. Z daljšim pritiskom tipke v ali u kazalec pomikate po besedah.
Med zunanjim pogovorom
s
u
Odpiranje telefonskega imenika.
Začetek interne vmesne zveze.
Funkcije pri kliku na sredino tipke za upravljanje
Glede na situacijo uporabe ima tipka različne funkcije.
u V stanju mirovanja se odpre glavni meni.
u V podmenijih, izbirnih poljih in v poljih za vnos prevzame tipka funkcijo
funkcijskih tipk §OK§, §Da§, §Shrani§, §Izberi§, §Poglej§ ali §Spremeni§ .
Opomba
Version 4, 16.09.2005
V tem navodilu je predstavljena uporaba telefona prek desne strani tipke za
upravljanje in prek funkcijskih tipk. Namesto tega lahko uporabljate tipko za
upravljanje, kot je opisano.
18
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Upravljanje osnovnega telefona
Funkcijski tipki
Funkcije funkcijskih tipk se spreminjajo glede na situacijo med uporabo. Primer:
Nazaj
OK
Aktualne funkcije funkcijskih tipk
Funkcijski tipki
Pomembne funkcijske tipke so naslednje:
Opcije
Odpiranje menija, ki je odvisen od situacije.
Potrditev izbire.
OK
Tipka za brisanje: Brisanje po znakih/besedah od desne proti levi.
Û
Nazaj
Shrani
Vrnitev za en nivo menija oziroma prekinitev postopka.
Shranjevanje vnosa.
Funkcije tipk v stanju mirovanja lahko nastavite individualno, ¢ str. 87.
Tipke tipkovnice
c / Q / * itd.
Pritisnite prikazano tipko na tipkovnici prenosne enote.
~
Vnesite cifre ali črke.
Popravljanje napak pri vnosu
Version 4, 16.09.2005
Napačne znake v poljih za vnos popravljate tako, da najprej s tipko za upravljanje
pomaknete kazalec na napačni vnos. Nato lahko:
u s funkcijsko tipko Ñ izbrišete znak (tipko pritisnite in držite: besedo) levo od
kazalca,
u vstavite znak levo od kazalca,
u označen (utripajoč) znak, npr. pri vnosu ure in datuma, prepišete.
19
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Upravljanje osnovnega telefona
Upravljanje z menijem
Vaš osnovni telefon ponudi funkcije prek menija, ki je sestavljen iz več nivojev.
Glavni meni (prvi nivo menija)
¤ Za odpiranje glavnega menija v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite tipko
za upravljanje v na desni strani.
Funkcije glavnega menija se na prikazovalniku
Nastavitve
prikažejo s simboli. Izbrano funkcijo označite z
oranžnim križcem prek simbola in v naslovni vrstici
Ç
ò
É
prikazovalnika se prikaže pripadajoče ime
Ê
Ë
Ì
funkcije.
Dostop do neke funkcije, to pomeni odpiranje
Í
Î
Ï
pripadajočega podmenija (naslednjega nivoja
menija), je naslednji:
Nazaj
OK
¤ S tipko za upravljanje p vodite do želene
funkcije in pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
Če pritisnete funkcijsko tipko §Nazaj§ ali na kratko pritisnete rdečo tipko za končanje
T, se vrnete v stanje mirovanja.
Podmeniji
Funkcije podmenija so prikazane v obliki
Nastavitve
seznama (primer desno).
Datum / ura
Dostop do funkcije:
¤ S tipko za upravljanje q listajte do funkcije Avdio
in pritisnite §OK§ ali sredino tipke za
Prikazovalnik
upravljanje.
Jezik
Če pritisnete funkcijsko tipko §Nazaj§ ali na kratko Prijava
x
pritisnete rdečo tipko za končanje T, se
OK
vrnete v prejšnji nivo menija oziroma prekinete Nazaj
postopek.
Če prikazovalnik ne more istočasno prikazati vseh funkcij/vnosov v seznamu
(seznam je predolg), se desno na prikazovalniku prikaže puščica. Puščica prikazuje,
v kateri smeri morate listati, da se pokažejo ostali vnosi v seznamu (primer: x
listajte navzdol).
Version 4, 16.09.2005
Vrnitev v stanje mirovanja
Iz poljubnega mesta v meniju se vrnete v stanje mirovanja na naslednji način:
¤ Pritisnite in držite rdečo tipko za končanje T.
Ali:
¤ Ne pritisnete nobene tipke: Po 2 minutah se prikazovalnik samodejno vrne
v stanje mirovanja.
Nastavitve, ki jih niste potrdili s funkcijskimi tipkami §OK§, §Da§, §Shrani§ ali §Spremeni§,
telefon ne upošteva.
Primer prikazovalnika v stanju mirovanja je predstavljen na str. 4.
20
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Upravljanje osnovnega telefona
Predstavitev korakov upravljanja v navodilu za uporabo
Koraki upravljanja so v navodilu za uporabo predstavljeni v skrajšani obliki.
Primer:
Predstavitev:
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Avdio ¢ Glasb. na zadrzanju (³ = vključeno)
pomeni:
¤ Za odpiranje glavnega menija
pritisnite desno stran tipke za
upravljanje v.
Nastavitve
Ç
Ê
Í
Nazaj
ò
Ë
Î
É
Ì
¤ S tipko za upravljanje p vodite
kazalec desno, levo, navzgor in
navzdol, dokler ni izbran podmeni
Nastavitve.
Ï
OK
¤ Za potrditev izbire pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
Nastavitve
¤ Pritiskajte spodnjo stran tipke za
upravljanje s, dokler ni na prikazovalniku poudarjena točka menija
Avdio.
Datum / ura
Avdio
Prikazovalnik
Jezik
Prijava
Nazaj
OK
¤ Za potrditev izbire pritisnite funkcij-
Version 4, 16.09.2005
sko tipko §OK§.
21
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / starting.fm / 31.07.12
Upravljanje osnovnega telefona
Avdio
¤ Pritiskajte spodnjo stran tipke za
Glasn. govora
Nastavitev pozivanja
Opozorilni signali
Glasb. na zadrzanju
Nazaj
³
Spremeni
upravljanje s, dokler ni na prikazovalniku poudarjena točka menija
Glasb. na zadrzanju.
¤ Za vključitev oziroma izključitev
funkcije pritisnite funkcijsko tipko
§Spremeni§.
Avdio
Sprememba učinkuje takoj in jo ni potrebno potrditi.
Glasn. govora
Nastavitev pozivanja
Opozorilni signali
Glasb. na zadrzanju
Version 4, 16.09.2005
Nazaj
22
´
Spremeni
¤ Za vrnitev na prejšnji nivo menija
pritisnite funkcijsko tipko §Nazaj§
ali
Za vrnitev v stanje mirovanja pritisnite in držite rdečo tipko za končanje T.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / menutree.fm / 31.07.12
Pregled menija
Pregled menija
Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja osnovnega telefona pritisnite
tipko v:
Ç
Storitve omrezja
Preusmeritev
¢ str. 32
¢ str. 33
¢ str. 32
¢ str. 79
Stac. linija
Poziv na cakanju
Vsi klici anonimni
ò
Bluetooth
Vkljucitev
Isci nagl. slusalko
Isci mobilni telefon
Isci podatkov.
napravo
Znana naprava
Lastna naprava
É
Dodatne funkcije
¢ str. 59
¢ str. 93
Informac. center
Mapa medijev
Ohranjevalnik zaslona
CLIP slike
Melodije
Zasedenost pomniln.
Ê
¢ str. 34
Seznami klicev
Vsi klici
Odhodni klici
Sprejeti klici
Neodgovorjeni klici
Ë
Sporocanje
SMS
Nov SMS
Dohodna
Odhodna
Nastavitve
SMS centri
Version 4, 16.09.2005
Obvescanje
¢ str. 48
¢ str. 50
¢ str. 49
¢ str. 53
¢ str. 53
Porocilo o dostavi
E-posta
¢ str. 56
23
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / menutree.fm / 31.07.12
Pregled menija
Ì
¢ str. 63
¢ str. 70
Telefonski odzivnik
Predvajanje sporocil
Odzivnik omrezja
Telefonski odzivnik
Vkljucitev
Nagovori
¢ str. 64
Snemanje nagovora
Poslusanje nagovora
Brisanje nagovora
Snemanje obvestila
Poslusanje obvestila
Brisanje obvestila
¢ str. 66
¢ str. 67
Snemanje
Posl. med snem.
Namizni telefon
Pren.en.
¢ str. 69
¢ str. 69
Odzivnik omrezja
Nastavitev tipke 1
Odzivnik omrezja
Telefonski odzivnik
Í
Organizator
¢ str. 72
¢ str. 74
¢ str. 73
Koledar
Budilka
Zamujeni termini
Î
Kontakti
Telefonski imenik
Imenik omrezja
Online Directory
Rum. strani
Version 4, 16.09.2005
Prv.NetDir
24
Prikažejo se omrežni (online)
telefonski imeniki, ki so na
voljo, s specifičnimi imeni
ponudnika
¢ str. 37
¢ str. 42
¢ str. 42
¢ str. 45
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / menutree.fm / 31.07.12
Pregled menija
Ï
Nastavitve
Datum / ura
Avdio
Glasn. govora
Nastavitev pozivanja
Glasnost
¢ str. 94
¢ str. 90
¢ str. 91
Melodije
Casovno upravljanje
Izkljuc. anon. klicev
¢ str. 93
¢ str. 93
¢ str. 89
Opozorilni signali
Glasb. na zadrzanju
Prikazovalnik
Ohranjev. zaslona
Infoticker
Osvetlitev
Jezik
Prijava
Prijava pren. enote
Odjava pren. enote
Telefonija
Karakt.stevilke
Odhodna povezava
INT 1 ... INT 7
Dohodna povezava
INT 1 ... INT 7
Karakteristicna stevilka
Flash casi
Sistem
Reset
DECT vmesnik
Repeater delovanje
Lokalno omrezje
Posod. st.-pr. opreme
PIN sistema
Eco nacin
Eco nacin
Version 4, 16.09.2005
Eco nacin+
¢ str. 88
¢ str. 75
¢ str. 76
¢ str. 95
¢ str. 85
¢ str. 85
¢ str. 102
¢ str. 99
¢ str. 99
¢ str. 98
¢ str. 96
¢ str. 97
¢ str. 95
¢ str. 71
¢ str. 71
25
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / telephony.fm / 31.07.12
Telefoniranje
Telefoniranje
Če je funkcija osvetlitve prikazovalnika
izključena (¢ str. 90) prvi pritisk poljubne
tipke osvetlitev prikazovalnika vključi.
Zunanji odhodni klici
Zunanji klici so klici v javno telefonsko
omrežje (stacionarno omrežje, mobilno
omrežje).
~c
Vnesite klicno številko in dvignite slušalko. Po približno
3,5 sekundah bo telefon klicno
številko izbral.
Ali:
c~
Opombe
u Z rdečo tipko za končanje T lahko
izbiranje prekinete.
u Med pogovorom se na prikazovalniku
prikazuje čas pogovora.
u Izbiranje iz telefonskega imenika
(str. 37) ali iz seznama klicev in seznama za ponavljanje izbiranja
(str. 34) prihrani ponovno tipkanje
klicnih številk.
u Če ste na vaš osnovni telefon prijavili
prenosne enote, lahko brezplačno
interno telefonirate (str. 76).
Version 4, 16.09.2005
Priporočilo
Priporočamo, da na osnovnem telefonu
eno programirljivo tipko programirate s
funkcijo Naglavna slusalka (¢ str. 87),
in to programirljivo tipko uporabljate za
predajo/prevzem pogovora tudi v
primeru, če ima vaša naglavna slušalka
tipko Push-to-talk.
Pogoj: Pred priključitvijo naglavne slušalke
ste eni od programirljivih tipk osnovnega
telefona dodelili funkcijo Naglavna slusalka
(¢ str. 87).
Naglavna slušalka Bluetooth:
Dvignite slušalko in nato vnesite
klicno številko.
Namesto dvigovanja slušalke lahko pritisnete tipko za prostoročno telefoniranje
d ali programirljivo tipko Naglavna
slusalka (¢ str. 87), za prostoročno
telefoniranje oziroma telefoniranje z
naglavno slušalko.
V tem navodilu je dejansko opisana uporaba
samo za način delovanja „c Dvignite
slušalko“.
26
Nadaljevanje pogovora z naglavno
slušalko
Pogoj: Funkcija Bluetooth je aktivirana,
vzpostavljena je povezava med Bluetooth
naglavno slušalko in osnovnim telefonom
(¢ str. 79).
¤ Na osnovnem telefonu pritisnite programirljivo tipko Naglavna slusalka.
Vzpostavljanje povezave med osnovnim
telefonom in naglavno slušalko lahko traja
do 5 sekund.
Več informacij za Bluetooth naglavno
slušalko najdete na str. 83.
Vrvično povezana naglavna slušalka:
Pogoj: Naglavna slušalka je priključena na
osnovnem telefonu (¢ str. 11).
¤ Na osnovnem telefonu pritisnite programirljivo tipko Naglavna slusalka.
Več informacij za vrvično povezano
naglavno slušalko najdete na str. 86.
Opomba
Če sta na osnovnem telefonu povezani
tako Bluetooth naglavna slušalka kot
tudi vrvično povezana naglavna slušalka,
pogovor prevzame Bluetooth naglavna
slušalka.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / telephony.fm / 31.07.12
Telefoniranje
Telefoniranje prek vaše mobilne
povezave (Link2mobile)
Z osnovnega telefona lahko telefonirate
prek GSM mobilne povezave vašega Bluetooth GSM mobilnega telefona.
Pogoji:
u Vaš GSM mobilni telefon je prijavljen pri
osnovnem telefonu (¢ str. 84).
u Mobilni telefon se nahaja v območju
dometa osnovnega telefona (manj kot 10
m) in ima Bluetooth povezavo z osnovnim telefonom.
u Osnovnemu telefonu je povezava mobilnega omrežja dodeljena kot odhodna
povezava ali osnovni telefon lahko izbere
GSM povezavo kot odhodno povezavo
(¢ str. 84).
GSM povezava je nastavljena kot
odhodna povezava:
~c
Vnesite klicno številko skupaj s
krajevno karakteristično
številko in dvignite slušalko.
Telefon bo klicno številko izbral.
Namesto odhodne povezave je
nastavljeno „Izb. lin. za vsak klic“
~c
Version 4, 16.09.2005
Vnesite klicno številko skupaj s
krajevno karakteristično
številko in dvignite slušalko.
Telefon ponudi na izbiro stacionarno omrežje in ime GSM
povezavo.
q
Izberite GSM povezavo.
§Izberi§ / w Pritisnite funkcijsko tipko ali
sredino tipke za upravljanje.
GSM povezava / izbira povezave prek
programirljive tipke
Pogoj: Na funkcijsko tipko ali na programirljivo tipko ste programirali GSM povezavo ali
izbiro povezave (¢ str. 87).
§Izb.povez.§ Pritisnite funkcijsko tipko ali
programirljivo tipko.
q
Eventualno izberite GSM
povezavo.
c / §Izberi§
Dvignite slušalko ali pritisnite
funkcijsko tipko.
Če pritisnete §Izberi§, se vključi
zvočnik osnovnega telefona
(glasno poslušanje; ¢ str. 30).
~
Vnesite klicno številko skupaj s
krajevno karakteristično
številko. Telefon bo klicno
številko izbral približno
3,5 sekunde po vnosu zadnje
cifre klicne številke.
Opomba
Pogovor se prekine takoj, ko se mobilni
telefon nahaja izven dometa osnovnega
telefona (približno 10 m) ali ko deaktivirate Bluetooth.
Končanje pogovora
&
Položite slušalko ali pritisnite
rdečo tipko za končanje T.
Ali, če telefonirate z naglavno slušalko:
¤ Pritisnite programirljivo tipko Naglavna
slusalka ali rdečo tipko za končanje T
na osnovnem telefonu.
27
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / telephony.fm / 31.07.12
Telefoniranje
Prevzem klica
Dohodni klic se signalizira v treh oblikah: s
pozivanjem, s prikazom na prikazovalniku in
z utripanjem tipke za prostoročno
delovanje d.
Za prevzem klica imate naslednje možnosti:
¤ Dvignete slušalko.
¤ Pritisnete tipko za prostoročno delovanje
d.
¤ Pritisnete funkcijsko tipko §Sprejmi§.
¤ Za preusmeritev klica na telefonski
odzivnik pritisnite funkcijsko tipko Ô).
– Za preusmeritev klica na telefonski
odzivnik pritisnite funkcijsko tipko
Ô.
Če vas pozivni zvočni signal moti, pritisnite
funkcijsko tipko §Izklj. poziv§. Klic lahko prevzamete še toliko časa, dokler je prikazan na
prikazovalniku.
Prevzem klica na naglavni slušalki
Priporočilo
Priporočamo, da na osnovnem telefonu
eni od programirljivih tipk dodelite funkcijo Naglavna slusalka (¢ str. 87), in to
programirljivo tipko uporabljate za
prevzem pogovora – tudi v primeru, če
ima vaša naglavna slušalka tipko Pushto-talk.
Version 4, 16.09.2005
Pogoj: Pred priključitvijo naglavne slušalke
ste eni od programirljivih tipk osnovnega
telefona dodelili funkcijo Naglavna slusalka
(¢ str. 87).
Naglavna slušalka Bluetooth:
Pogoj: Funkcija Bluetooth je aktivirana,
vzpostavljena je povezava med Bluetooth
naglavno slušalko in osnovnim telefonom
(¢ str. 79).
¤ Na osnovnem telefonu pritisnite programirljivo tipko Naglavna slusalka.
28
Vrvično povezana naglavna slušalka:
Pogoj: Naglavna slušalka je priključena na
osnovnem telefonu (¢ str. 11).
¤ Na osnovnem telefonu pritisnite programirljivo tipko Naglavna slusalka.
Več informacij za vrvično povezano
naglavno slušalko najdete na str. 86.
Opomba
Če sta z osnovnim telefonom povezani
tako Bluetooth naglavna slušalka kot
tudi vrvično povezana naglavna slušalka,
pogovor prevzame Bluetooth naglavna
slušalka.
Prevzem klicev na vaši mobilni
povezavi (Link2mobile)
Pri osnovnem telefonu lahko prek Bluetooth
prijavite vaš GSM mobilni telefon in na
osnovnem telefonu (ali na prijavljeni prenosni enoti) sprejemate na mobilni telefon
usmerjene klice (¢ str. 84).
Pogoji:
u Mobilni telefon se nahaja v območju
dometa osnovnega telefona (manj kot
10 m) in ima povezavo z osnovnim
telefonom.
u Osnovnemu telefonu (oziroma prenosni
enoti) je GSM povezava dodeljena kot
dohodna povezava (¢ str. 84).
Klici na mobilni telefon (na klicno številko
mobilnega omrežja) se signalizirajo na
osnovnem telefonu. Na prikazovalniku se
prikaže Bluetooth ime mobilnega telefona
kot dohodna povezava (npr. za mobilnik)
¤ Na osnovnem telefonu: Dvignete
slušalko.
Opomba
Pogovor se prekine takoj, ko se mobilni
telefon nahaja izven dometa osnovnega
telefona (približno 10 m) ali ko deaktivirate Bluetooth.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / telephony.fm / 31.07.12
Telefoniranje
Posredovanje klicne številke
Pri dohodnem klicu se na prikazovalniku
prikaže klicna številka kličočega, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
u Vaš ponudnik omrežja podpira CLIP, CLI.
– CLI (Calling Line Identification):
Prenesena je bila klicna številka
kličočega.
– CLIP (Calling Line Identification
Presentation): Prikaže se klicna
številka kličočega.
u Pri vašem ponudniku omrežja ste naročili
funkcijo CLIP .
u Kličoči je pri svojem ponudniku omrežja
naročil CLI.
Prikaz klica
Če je klicna številka kličočega shranjena v
vašem telefonskem imeniku, se prikaže
njegovo ime. Če ste kličočemu dodelili CLIP
sliko (¢ str. 38), se ta prikaže v levem
območju prikazovalnika.
(Primer prikaza)
ØÙÚ
Sprejmi
1234567890
1
Izklj. poziv
1 Klicna številka ali ime kličočega
Version 4, 16.09.2005
Namesto klicne številke se prikaže
naslednje:
u Zunanji klic, če klicna številka ni bila
prenesena.
u Prikrita. st., če je kličoči prenos klicne
številke onemogočil (str. 32).
u Neznana. st., če kličoči nima naročenega
posredovanja klicne številke.
Opombe k prikazu klicnih
številk (CLIP)
Vaš telefon Gigaset je tovarniško nastavljen
tako, da se na prikazovalniku prikaže klicna
številka kličočega. Na vašem telefonu
Gigaset vam ni potrebno napraviti nobenih
dodatnih nastavitev.
Če se klicna številka vendarle ne
prikaže, so za to lahko naslednji vzroki:
u Pri vašem ponudniku niste naročili CLIP
ali
u je vaš telefon priključen prek telefonske
naprave/usmerjevalnika z vgrajeno telefonsko napravo (Gateway), ki ne prepušča
vseh informacij.
Je vaš telefon priključen prek
telefonske naprave/prehoda
(Gateway)?
To prepoznate po tem, da se med telefonom
in hišnim telefonskim priključkom nahaja
neka dodatna naprava, npr. telekomunikacijska oprema, prehod (Gateway), itd..
Pogosto lahko težavo rešite s ponastavitvijo
(resetom) naprave:
¤ Na hitro izključite vtič za napajanje
naprave iz električnega omrežja! Vtič
nato ponovno vključite in počakajte, da
se naprava na novo zažene.
Če se klicna številka še vedno ne
prikaže
¤ Preverite nastavitve vaše telefonske
naprave glede na prikaz klicnih številk
(CLIP) in eventualno aktivirajte funkcijo
prikaza. V navodilu za uporabo naprave
poiščite delovanje CLIP (ali alternativni
opis kot posredovanje klicne številke,
prenos klicne številke, prikaz klica, ...).
Eventualno se o tem pozanimajte pri
proizvajalcu naprave.
Če tudi to ne reši težave, eventualno ponudnik omrežja ne omogoča funkcije CLIP klicne
številke.
29
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / telephony.fm / 31.07.12
Telefoniranje
Ali ste prikaz klicne številke pri
ponudniku omrežja naročili?
¤ Preverite, če vaš ponudnik podpira prikaz
klicne številke kličočega (CLIP) in je funkcija za vaš priključek sproščena.
Eventualno se obrnite na vašega
ponudnika.
Več napotkov o tej temi najdete na domači
strani Gigaset pod:
www.gigaset.com/service
Vključitev/izključitev
prostoročnega načina
delovanja/poslušanja po
zvočniku
Pri prostoročnem načinu telefoniranja ne
uporabljate slušalke, temveč mikrofon in
zvočnik osnovnega telefona. Tako lahko npr.
tudi ostali prisotni sodelujejo pri pogovoru
po telefonu.
Pri poslušanju po zvočniku se pogovarjate
prek slušalke in dodatno vključite zvočnik na
osnovnem telefonu (delovanje s slušalko in
prostoročno).
¤ Če morebitni prisotni poslušajo vaš
pogovor prosimo, da o tem obvestite
partnerja na zvezi.
Vključitev/izključitev poslušanja po
zvočniku
¤ Med pogovorom s slušalko pritisnite
Version 4, 16.09.2005
tipko za prostoročno delovanje d, da
vključite ali izključite poslušanje po
zvočniku.
30
Vključitev prostoročnega delovanja
pri izbiranju
~ d Vnesite klicno številko in pritisnite tipko za prostoročno
delovanje.
Končanje pogovora:
T
Pritisnite rdečo tipko za
končanje.
Preklop iz delovanja s slušalko na
prostoročno delovanje
Pogoj: Telefonirate prek slušalke ali telefonirate prek slušalke in imate vključeno
poslušanje po zvočniku.
d& Tipko za prostoročno delovanje
pritiskajte toliko časa, da
položite slušalko.
d
Če tipka za prostoročno delovanje ne sveti: tipko pritisnite
ponovno.
Preklop iz prostoročnega delovanja na
delovanja s slušalko
c
Dvignite slušalko. Zvočnik
osnovnega telefona se izključi.
Opomba
Med prostoročnim telefoniranjem lahko
s tipkama R in S nastavljate glasnost govora v zvočniku.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / telephony.fm / 31.07.12
Telefoniranje
Preklop osnovnega telefona
v nemo zvezo
Mikrofon slušalke in mikrofon osnovnega
telefona (prostoročno delovanje) in priključene naglavne slušalke (vrvično povezane
ali Bluetooth) med zunanjim pogovorom
(tudi med konferenčno zvezo) lahko
izključite. Vaš sogovornik vas ne sliši več. Vi
vašega partnerja na zvezi še vedno slišite.
Pogoj: Vzpostavljen imate zunanji pogovor.
Izključitev mikrofona
P
Pritisnite tipko za izključitev
mikrofona. Na prikazovalniku se
prikaže Mikrofon je izkljucen.
Ponovna vključitev mikrofona
P
Opomba
Med nemo zvezo so vse tipke osnovnega
telefona deaktivirane z naslednjimi
izjemami:
u tipka za izključitev mikrofona P
u rdeča tipko za končanje T, s katero
lahko pogovor končate.
u tipki S in R, s katerima lahko
regulirate glasnost govora v slušalki,
zvočniku ali v naglavni slušalki (zvočnik je vključen, mikrofon ostane
izključen)
u programirljiva tipka ali funkcijska
tipka, s katero ste programirali funkcijo Naglavna slusalka (¢ str. 87) in
s katero lahko pogovor preusmerite
na naglavno slušalko.
Za izključitev iz neme zveze
tipko za izključitev mikrofona
pritisnite ponovno.
Version 4, 16.09.2005
Če med nemo zvezo prispe poziv na čakanju,
se ta zvočno signalizira kot običajno. Vendar
se poziv na prikazovalniku prikaže šele, ko je
mikrofon ponovno vključen.
31
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / netservices.fm / 31.07.12
Telefoniranje s pomočjo storitev omrežja
Telefoniranje s pomočjo
storitev omrežja
v ¢ Ç Storitve omrezja
Vsi klici anonimni
Izberite in pritisnite §OK§
(μ = vključeno).
Storitve omrežja so funkcije, ki vam jih
ponuja vaš ponudnik omrežja.
Splošna preusmeritev klicev
Prosimo upoštevajte:
u Nekaterih nastavitev ne morete opraviti
istočasno na osnovnem telefonu in na
prijavljenih prenosnih enotah.
Eventualno slišite signal negativne
potrditve.
u Nekatere storitve omrežja lahko
uporabljate le, če ste se nanje naročili
(eventualno dodatni stroški).
¤ Pri težavah se obrnite na vašega
ponudnika omrežja.
Splošne nastavitve za vse
klice
Anonimno klicanje onemogočanje prenosa klicne
številke
Prenos vaše klicne številke lahko onemogočite (CLIR = Calling Line Identification
Restriction). Vaša klicna številka nato pri
pozvanem ne bo prikazana. Kličete
anonimno.
Pogoj: Za anonimne klice morate eventualno imeti naročeno ustrezno storitev (funkcionalnost) pri vašem ponudniku omrežja.
„Anonimno klicanje“ vključitev/
izključitev za vse klice
Pri vključeni funkciji je onemogočen prenos
klicne številke pri vseh odhodnih klicih.
Version 4, 16.09.2005
Prikrivanje klicnih številk je vključeno za
osnovni telefon in za vse prijavljene
prenosne enote.
32
Pri preusmeritvi klicev se klici preusmerijo
na drug zunanji telefonski priključek.
v ¢ Ç Storitve omrezja
¢ Preusmeritev
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Stanje
Vključite/izključite preusmeritve klicev.
Na klicno stevilko
Vnesite klicno številko, na katero naj se
klici preusmerijo.
Kdaj
Izberite Takojsnja.
Takojsnja: Klici se preusmerijo takoj, to
pomeni, da se na vašem osnovnem
telefonu ne signalizira noben klic več .
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Za aktiviranje/deaktiviranje preusmeritve
klicev se vzpostavi povezava v telefonsko
omrežje.
¤ Po potrditvi funkcije iz stacionarnega
omrežja pritisnite rdečo tipko za
končanje T.
Prosimo upoštevajte
Pri preusmeritvi klicev vaše klicne številke
lahko nastanejo dodatni stroški.
Pozanimajte se pri vašem ponudniku.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / netservices.fm / 31.07.12
Telefoniranje s pomočjo storitev omrežja
Vključitev/izključitev poziva na
čakanju pri zunanjih pogovorih
Pri vključeni funkciji med telefoniranjem po
zunanji povezavi slišite signal poziva na
čakanju, ki signalizira, da vas skuša poklicati
še drug zunanji naročnik. Če imate naročeno
funkcijo CLIP, se klicna številka kličočega
oziroma vnos v telefonskem imeniku za to
klicno številko prikaže na prikazovalniku.
Kličoči sliši znak prostega izbiranja.
Pri izključeni funkciji poziva na čakanju
kličoči sliši signal zasedeno, če imate trenutno že vzpostavljeno telefonsko zvezo.
Vključitev/izključitev poziva na
čakanju
v ¢ Ç Storitve omrezja ¢ Poziv na
cakanju
Stanje
Za vključitev/izključitev funkcije
poziva na čakanju izberite Vklj. /
Izklj..
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Shrani§.
Osnovni telefon za pošiljanje ustrezne kode
vzpostavi povezavo s centralo.
¤ Po potrditvi funkcije iz stacionarnega
omrežja pritisnite rdečo tipko za
končanje T.
Nastavitve med zunanjim
pogovorom
Version 4, 16.09.2005
Vmesne zveze (zunanje)
Če se drugi naročnik ne oglasi, za vrnitev k
prvemu sogovorniku pritisnite funkcijsko
tipko §Koncaj§.
Opomba
Klicno številko drugega naročnika lahko
prikličete iz telefonskega imenika
(str. 41), seznama klicnih številk za
ponavljanje izbiranja ali iz nekega
seznama klicev (str. 35).
Konferenca
Telefonirate lahko z dvema partnerjema
istočasno.
Pogoj: Vzpostavljen imate zunanji pogovor
in ste poklicali drugega naročnika (vmesna
zveza).
¤ Pritisnete funkcijsko tipko §Konferenca§.
Vi in oba sogovornika (oba sta označena s
simbolom æ) se lahko istočasno pogovarjate in poslušate.
Predaja pogovora na internega
uporabnika
Vzpostavljen imate zunanji pogovor in ga
hočete posredovati na drugo prenosno
enoto.
¤ Vzpostavljanje interne vmesne zveze
(¢ str. 77).
&
Za predajo pogovora položite
slušalko (tudi preden se uporabnik javi.
Pokličete lahko še drugega zunanjega
naročnika. Prvi pogovor se zadrži.
Med zunanjim pogovorom:
§Vmesni klic§ Pritisnite funkcijsko tipko.
Dosedanji pogovor je zadržan.
Vaš partner na zvezi sliši nagovor oziroma glasbo na
zadržanju.
~
Vnesite klicno številko drugega
naročnika.
Telefon bo klicno številko izbral. Povezani ste
z drugim naročnikom.
33
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / lists.fm / 31.07.12
Uporaba seznamov
Uporaba seznamov
V telefonu je na voljo:
u seznam za ponavljanje izbiranja,
u seznam dohodnih SMS,
u seznami klicev,
u seznam zamujenih terminov,
u seznam telefonskega odzivnika.
Seznam za ponavljanje
izbiranja
V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 20, z osnovnim telefonom izbranih
zadnjih klicnih številk (največ 32 cifer). Če sta
ena od klicnih številk in ime shranjena v telefonskem imeniku, se prikaže pripadajoče
ime.
Ročno ponavljanje izbiranja
Q
Pritisnite tipko za odpiranje
seznama za ponavljanje
izbiranja.
s
Izberite vnos.
c
Dvignite slušalko. Telefon bo
izbral prikazano klicno številko.
Pri prikazu imena lahko pogledate
pripadajočo klicno številko.
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Poglej§ ali
sredino tipke za upravljanje.
¤ Za prikaz naslednje/prejšnje klicne
številke pritisnite eventualno desno ali
levo stran tipke za upravljanje.
Version 4, 16.09.2005
Če odprete seznam za ponavljanje izbiranja
potem, ko ste linijo zasedli (npr. za vzpostavljanje zunanje vmesne zveze), morate za
izbiranje prikazane izbrane klicne številke
pritisniti funkcijsko tipko §Izberi§.
34
Samodejno ponavljanje izbiranja
V stanju mirovanja:
Q
Pritisnite tipko.
s
Izberite vnos.
§Opcije§
Odprite meni.
Samod. pon. izbiranja
Izberite in pritisnite §OK§.
osnovni telefon se vrne v stanje mirovanja.
Na prikazovalniku se prikaže Sam. pon.
izbiranja skupaj s klicno številko.
Telefon samodejno ponavlja izbiranje klicne
številke v enakih presledkih (najmanj vsakih
20 sekund). Pri tem utripa tipka za prostoročno delovanje, vključeno je „glasno
poslušanje“ mikrofon je izključen.
u Naročnik se oglasi: Dvignite slušalko c
ali pritisnite tipko za prostoročno
delovanje d. „Samodejno ponavljanje
izbiranja“ je končano. Osnovni telefon se
preklopi v normalni oziroma prostoročni
način delovanja.
u Naročnik se ne oglasi: Po približno
30 sekundah se klic prekine. Po desetih
neuspešnih poskusih se „samodejno
ponavljanje izbiranja“ konča.
¤ Za prekinitev samodejnega ponavljanja
izbiranja pritisnite funkcijsko tipko §Izklj.§
ali neko poljubno tipko.
Urejanje vnosov v seznamu za
ponavljanje izbiranja
V stanju mirovanja:
Q
Pritisnite tipko.
s
Izberite vnos.
§Opcije§
Odprite meni.
S tipko q lahko izberete naslednje funkcije:
Shrani v tel. imenik
Vnos shranite v telefonski imenik
(str. 37).
Samod. pon. izbiranja
¢ „Samodejno ponavljanje
izbiranja“, str. 34.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / lists.fm / 31.07.12
Uporaba seznamov
Uporabi klic. stevilko
(kot v telefonskem imeniku, str. 39)
Izbrisi vnos
Izbrišete izbrani vnos.
(kot v telefonskem imeniku, str. 39)
Izbrisi seznam
Izbrišete kompleten seznam.
(kot v telefonskem imeniku, str. 39)
Dohodni seznam SMS
Vsa sprejeta SMS sporočila se shranijo v
seznam dohodnih sporočil (¢ str. 50).
Seznam telefonskega
odzivnika
Prek seznama telefonskega odzivnika
lahko poslušate sporočila na telefonskem
odzivniku (¢ str. 65).
Version 4, 16.09.2005
Seznami klicev
Pogoj: Posredovanje klicnih številk (CLIP,
str. 29)
Vaš osnovni telefon shranjuje različne vrste
klicev:
u sprejete klice (od uporabnikov ali od
telefonskega odzivnika)
u odhodne klice
u zamujene klice
Prikažete si lahko vsako vrsto klicev posebej
ali skupen pogled vseh klicev. V seznamih
neodgovorjenih in sprejetih klicev se vsakokrat prikaže zadnjih 30 vnosov. Seznam
odhodnih klicev lahko vsebuje do
60 vnosov.
Seznam klicev odprete, če v stanju mirovanja telefona pritisnete zgornjo stran tipke
za upravljanje t ali prek menija:
v ¢ Ê ¢ Vsi klici /
Odhodni klici / Sprejeti klici /
Neodgovorjeni klici
Opomba
Informacije o neznanih klicnih številkah
dobite brezplačno prek nasprotnega
iskanja v omrežnem (online) telefonskem imeniku (¢ str. 43).
Vnos v seznamu
Nova sporočila so na vrhu seznama.
Primer za vnose v seznamu:
a Frank
10.9.2010, 15:40
™ 089563795
10.9.2010, 11:36
V
™ Anne
Poglej
Opcije
u Vrsta seznama (v naslovni vrstici)
u Stanje vnosa (samo v seznamu neodgo-
vorjenih klicev)
Poudarjena pisava: nov vnos
u Klicna številka ali ime kličočega
u Datum in ura klica (če je nastavljeno)
u Vrsta vnosa:
– sprejeti klici ( › )
– neodgovorjeni klici ( ™ )
– odhodni klici ( š )
– klici, ki so bili posneti na telefonskem
odzivniku (Ã)
Opomba
V seznam zamujenih klicev se več klicev z
iste klicne številke shrani samo enkrat
(zadnji klic). Pri vnosu je v oklepaju
število klicev z iste klicne številke.
Za vse neodgovorjene klice, pri katerih je
kličoči klicno številko prikril, se shrani en
vnos Prikrita. st..
Za vse klice, pri katerih klicna številka ni
bila posredovana, se ravno tako shrani en
vnos Neznana. st..
35
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / lists.fm / 31.07.12
Uporaba seznamov
Za povratno klicanje izbranega kličočega
dvignite slušalko ali pritisnite tipko za
zvočnik d.
Za dodatne informacije pritisnite funkcijsko
tipko §Poglej§, na primer za prikaz klicne
številke za neko ime.
Takoj, ko nov vnos prispe v nek seznam,
slišite zvočni signal opozorila. Tipka f
utripa (ugasne po pritisku tipke). V stanju
mirovanja telefona se na prikazovalniku za
novo sporočilo prikaže ustrezen simbol:
Za izbiro naslednjih funkcij pritisnite
funkcijsko tipko §Opcije§:
Shrani v tel. imenik
Klicno številko kopirate v telefonski
imenik.
Izbrisi vnos
Izbrišete izbrani vnos.
Izbrisi seznam
Izbrišete vse vnose v seznamu.
Po zapustitvi seznamov klicev vsi vnosi
prejmejo stanje „stari“; to pomeni, pri
naslednjem priklicu vnosi niso več
predstavljeni s poudarjeno pisavo.
Ã
Priklic seznamov s tipko za
sporočila
S tipko za sporočila f prikličete naslednjo izbiro seznamov:
u seznam telefonskega odzivnika ali odzivnik omrežja, če vaš ponudnik omrežja
podpira to funkcijo in je odzivnik omrežja
nastavljen za kratko izbiranje (¢ str. 69).
u seznam dohodnih SMS (¢ str. 50)
u seznam neodgovorjenih klicev
u seznam zamujenih terminov.
Simbol Novo sporočilo ...
... v seznamu telefonskega odzivnika ali
na odzivniku omrežja
™
... v seznamu Neodgovorjeni klici
Ë
... v seznamu SMS ali seznamu e-pošte
n
... v seznamu Zamujeni termini
Število novih vnosov se prikaže desno poleg
vsakokratnega simbola.
Ã
à 02
™ 10 Ë 09 n 08
Opomba
Če so na odzivniku omrežja shranjeni
klici, prejmete pri ustrezni nastavitvi
določeno obvestilo (glejte navodilo za
uporabo odzivnika omrežja vašega
ponudnika omrežja).
Po pritisku tipke za sporočila f se
prikažejo vsi seznami, ki vsebujejo sporočila
ter seznam odzivnika omrežja.
Seznami z novimi sporočili so na vrhu in
označeni s poudarjeno pisavo:
Sporocila
Neodgov. klici:
Zamujeni termini:
(3)
(1)
SMS pred. skupni:
V
Nazaj
OK
Version 4, 16.09.2005
S tipko q izberite seznam. Za odpiranje
pritisnite §OK§.
36
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
Uporaba telefonskih
imenikov
V telefonu je na voljo:
u (lokalni) telefonski imenik (¢ str. 37)
u javni omrežni (online) telefonski imenik
in poslovni imenik (¢ str. 42)
u osebni (online) telefonski seznam
Lokalni telefonski imenik
osnovnega telefona
V telefonski imenik lahko shranite skupaj
500 vnosov.
Telefonski imenik lahko za svoj osnovni
telefon sestavite sami. Vnose lahko pošljete
tudi na druge prenosne enote (str. 39).
Opomba
Za hitri dostop do klicnih številk (kratko
izbiranje) lahko klicne številke iz telefonskega imenika programirate na programirljive tipke/funkcijske tipke (str. 87).
Vnosi v telefonskem imeniku
V vnos telefonskega imenika shranite:
u imena in priimke,
u do tri klicne številke,
u e-poštne naslove,
u obletnico s signalizacijo,
u VIP pozivni signal z VIP simbolom,
u CLIP sliko.
Telefonski imenik odprete v stanju mirovanja telefona ali med zunanjim pogovorom
s tipko s (pritisnite na kratko) ali v stanju
mirovanja prek menija
v ¢ Î ¢ Telefonski imenik
Dolžina vnosa
Version 4, 16.09.2005
3 klicne številke:
vsaka največ 32 cifer
Ime, priimek:
vsak največ 16 znakov
E-poštni naslov:
največ 60 znakov
Shranjevanje klicnih številk(e)
v telefonski imenik – nov vnos
s ¢ <Nov vnos>
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Ime: / Priimek:
Vnesite ime in/ali priimek.
Če v nobenem od polj ni vnesenega
imena, se prva v vnos shranjena klicna
številka istočasno shrani in prikaže kot
priimek.
Navodilo za vnos besedila in posebnih
znakov ¢ str. 111.
Tel. doma: / Tel. (pisarna): / Tel. (mobilni):
V najmanj eno od polj vnesite klicno
številko.
Pri listanju v telefonskem imeniku se
vsakokrat pri izbranem vnosu s prednastavljenim simbolom prikaže, katere
klicne številke vnos vsebuje:
Ball, Tim
äk l Sand, Anna
Turner, Tom
Æ
Æ
ä simbol prikazan za Tel. doma, k za
Tel. (pisarna), l za Tel. (mobilni).
E-posta:
Vnesite e-poštni naslov.
Obletnica:
Izberite Vklj. ali Izklj..
Pri nastavitvi Vklj.:
Vnesite Obletnica (datum) in Obletnica
(ura) ter izberite vrsto signalizacije:
Obletnica (signal) ¢ str. 41.
CLIP melodija (VIP):
Vnos v telefonskem imeniku označite kot
VIP (Very Important Person) vnos, ko mu
dodelite želeno pozivno melodijo. VIP
klice spoznate po melodiji pozivanja.
VIP vnosi so pri listanju v telefonskem
imeniku označeni s simbolom Æ.
Pogoj: Posredovanje klicne številke
(str. 29).
37
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
CLIP slika:
Pogoj: posredovanje klicne številke
(CLIP).
Izberete lahko naslednje:
– sliko, ki naj se prikaže pri klicu naročnika (glejte, Media-Pool (datoteke
medijev), str. 93).
– eno od barv CLIP Barva 1 do CLIP
Barva 6, ki naj se pri klicu naročnika
uporabi kot barva prikazovalnika.
– Ni slike, če naj ne bo optične
signalizacije pri klicu naročnika.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Vrstni red vnosov v telefonskem
imeniku
V splošnem se vnosi v telefonskem imeniku
razvrščajo po abecednem vrstnem redu po
priimkih. Presledek in cifre imajo pri tem
prednost. Če je bilo v telefonski imenik vneseno samo ime, se ta uvrsti namesto priimka.
Vrstni red razvrščanja je naslednji:
1. Presledek
2. Cifre (0–9)
3. Črke (po abecednem redu)
4. Ostali znaki (*, #, $ itd.)
Če želite obiti abecedni vrstni red vnosov,
pred prvo črko priimka vstavite presledek ali
cifro. Ti vnosi se pomaknejo na začetek
telefonskega imenika.
Version 4, 16.09.2005
Iskanje vnosa v telefonskem
imeniku
s
Odprite telefonski imenik.
Na voljo imate naslednje možnosti:
u S tipko s listajte do vnosa, dokler ne
izberete iskanega imena.
Za listanje od vnosa do vnosa na kratko
pritisnite tipko s.
Za listanje (rolanje) v telefonskem imeniku pritisnite in držite tipko s.
u Vnesite prve črke imena (največ 8), eventualno s tipko s listajte do vnosa.
Vnesen črke se prikažejo v spodnji vrstici
prikazovalnika.
38
Za pomik iz poljubnega mesta v seznamu
na začetek seznama (<Nov vnos>), na
kratko pritisnite rdečo tipko za končanje/
vrnitev T.
V telefonskem imeniku iščete priimek. Če
priimek ni vnesen, potem ime.
Izbiranje iz telefonskega imenika
s ¢ s (izberite vnos).
c
Dvignite slušalko.
Ali med pogovorom:
§Izberi§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Če vnos vsebuje samo eno klicno številko, jo
telefon izbere.
Če vnos vsebuje več klicnih številk,
se prikažejo simboli shranjenih številk:
ä / k / l.
r
Izberite klicno številko.
§Izberi§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Telefon bo izbral klicno številko.
Opomba
Pri izbiranju lahko spojite več klicnih
številk iz telefonskega imenika (npr.
številko za spajanje (prednastavitev) z
neko klicno številko, ¢ str. 47).
Urejanje vnosov v telefonskem
imeniku
Prikaz vnosa
s ¢ s (izberite vnos).
§Poglej§ / w Pritisnite funkcijsko tipko ali
sredino tipke za upravljanje.
Prikaže se vnos.
q
Eventualno listajte po vnosu.
Uporaba drugih funkcij
Pogoj: Telefonski imenik je bil odprt v mirovnem stanju osnovnega telefona.
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
S tipko q lahko izberete naslednje funkcije:
Uporabi klic. stevilko
Eventualno izberete eno od klicnih številk
vnosa in pritisnite §Izberi§. Spremenite
shranjeno klicno številko ali dopolnite in
nato s tipko c izberete ali shranite kot
nov vnos; za zadnjo, po prikazu klicne
številke, pritisnite funkcijsko tipko Ó.
Izbrisi vnos
Izbrišete izbrani vnos.
Poslji vnos
– na interno: Posamezen vnos pošljete
na drugo prenosno enoto (str. 39).
– vCard prek SMS: Posamezen vnos v
vCard formatu pošljete prek SMS.
– vCard prek Bluetooth: Posamezen
vnos v vCard formatu pošljete prek
Bluetooth.
Spreminjanje vnosa
s ¢ s (izberite vnos).
§Poglej§ §Spremeni§
¤
Pritisnite funkcijski tipki eno za
drugo.
Napravite spremembe in shranite.
Uporaba drugih funkcij
Version 4, 16.09.2005
V stanju mirovanja osnovnega telefona:
s ¢ s (izberite vnos)
¢ §Opcije§ (odprite meni)
S tipko q lahko izberete naslednje funkcije:
Uporabi klic. stevilko
(glejte zgoraj/str. 39)
Spremeni vnos
Spremenite izbrani vnos.
Izbrisi vnos
Izbrišete izbrani vnos.
Poslji vnos
(glejte zgoraj/str. 39)
Izbrisi seznam
Izbrišete vse vnose v telefonskem
imeniku.
Poslji seznam
na interno: Kompleten seznam pošljete
na drugo prenosno enoto (str. 39).
vCard prek Bluetooth: Kompleten
seznam v vCard formatu pošljete prek
Bluetooth.
Zased. pomnilnika
Prikaz števila še prostih vnosov v telefonskem imeniku.
Izmenjava vnosov telefonskega
imenika s prenosnimi enotami
Vnose iz lokalnega telefonskega imenika ali
ves telefonski imenik lahko pošljete na
prenosne enote ali sprejmete vnose telefonskega imenika prenosnih enot.
Prosimo upoštevajte:
u Vnosi z identičnimi klicnimi številkami se
pri sprejemni prenosni enoti ne
prepišejo.
u Prenos podatkov se prekine, če osnovni
telefon poziva ali je pomnilnik prejemnika poln.
u Vnesene signalizacije obletnic, slike in
zvoki se ne prenesejo.
Pogoji:
u Sprejemna prenosna enota je prijavljena
na osnovni telefon.
u Prenosna enota lahko pošilja in sprejema
vnose telefonskega imenika.
Pošiljanje telefonskega imenika/
vnosov telefonskega imenika na
prenosno enoto
s ¢ s (izberite vnos)
¢ §Opcije§ (odprite meni)
¢ Poslji vnos / Poslji seznam
¢ na interno
s
Izberite interno številko
sprejemne prenosne enote in
pritisnite §OK§.
Prenos se začne.
39
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
Prenesete lahko več posameznih vnosov
zaporedoma, če na vprašanje Vnos poslan.
Posljem naslednji vnos? odgovorite z §Da§,
izberete vnos in §Poslji§ ali pritisnete na
sredino tipke za upravljanje w.
Uspešen prenos podatkov je potrjen z
obvestilom in zvočnim signalom potrditve.
Opomba
Pri dohodnem zunanjem klicu se prenos
prekine.
Sprejemanje telefonskega imenika/
vnosov telefonskega imenika iz
prenosne enote
Pogoj: Osnovni telefon se nahaja v stanju
mirovanja.
¤ Na prenosni enoti zaženite prenos vnosov telefonskega imenika, kot je opisano
v navodilu za uporabo prenosne enote.
Na prikazovalniku osnovnega telefona se pri
uspešnem prenosu prikazuje, koliko vnosov
(doslej) je bilo sprejetih.
Prenos telefonskega imenika/vnosov s funkcijo Bluetooth kot
vCard
Version 4, 16.09.2005
V Bluetooth načinu delovanja (¢ str. 79)
lahko vnose telefonskega imenika prenesete
v vCard formatu, npr. za izmenjavo vnosov z
vašim mobilnim telefonom ali z vašim osebnim računalnikom.
s ¢ s (izberite vnos)
¢ §Opcije§ (odprite meni)
¢ Poslji vnos / Poslji seznam
¢ vCard prek Bluetooth
Prikaže se seznam „Znane naprave“
(¢ str. 81) in eventualno aktivira funkcija
Bluetooth.
s
Izberite napravo in
pritisnite §OK§.
40
Ali:
<Iskanje> Izberite in za iskanje Bluetooth
naprav pritisnite tipko §OK§.
s
Izberite napravo in
pritisnite §OK§.
~
Eventualno vnesite PIN številko
Bluetooth naprave in pritisnite
§OK§ (str. 79).
Prenos se zažene.
Po prenosu posameznega vnosa lahko v
telefonskem imeniku izberete naslednji vnos
in s tipko §Poslji§ prenesete na Bluetooth
napravo.
Opomba
Med prenosom vCard telefon dohodne
klice ignorira.
Sprejem podatkov vCard s funkcijo
Bluetooth
Če neka naprava iz seznama „Znane
naprave“ (¢ str. 81) pošlje nek vCard na
vaš osnovni telefon, se to zgodi samodejno.
O prenosu ste obveščeni na prikazovalniku.
Če naprava, ki podatke pošilja ni navedena v
seznamu, se na prikazovalniku prikaže zahteva za vnos PIN številke naprave, ki podatke
pošilja:
~
Eventualno vnesite PIN številko
Bluetooth naprave, ki podatke
pošilja in pritisnite §OK§.
Prenos vCard vnosov se zažene.
Če želite napravo prevzeti v seznam poznanih Bluetooth naprav, po prenosu pritisnite
funkcijsko tipko §Da§. Če pritisnete tipko §Ne§,
se osnovni telefon vrne v stanje mirovanja.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
Kopiranje prikazane klicne številke
v telefonski imenik
Klicne številke lahko v telefonski imenik
kopirate:
u iz nekega seznama, npr. iz seznama
klicev/telefonskega odzivnika,
dohodnega seznama SMS ali iz seznama
za ponavljanje izbiranja
u iz besedila nekega SMS
u iz javnega omrežnega (online) imenika ali
iz poslovnega seznama
u iz vašega osebnega omrežnega (online)
imenika z naslovi
u pri izbiranju klicne številke
Prikazana je klicna številka:
§Opcije§ ¢ Shrani v tel. imenik
Ali:
Ó
Pritisnite funkcijsko tipko.
Odpre se telefonski imenik. Lahko sestavite
nov vnos ali nekega obstoječega razširite.
s
<Nov vnos> ali izberite vnos
telefonskega imenika in
pritisnite §OK§.
r
Izberite klicne številke vrste ä/
k/ l in pritisnite §OK§. Klicna
številka se bo kopirala v
ustrezno polje.
Če je polje za vnos klicne številke že zasedeno, se prikaže Prekrijem obstojeco
stevilko?.
§Da§
Pritisnite funkcijsko tipko, če
želite klicno številko prevzeti.
Če izberete §Ne§, telefon od vas
zahteva, da izberete drugo vrsto
klicne številke.
¤ Vnos eventualno dopolnite (¢ str. 37).
Opomba
Pri nekem novem vnosu:
u Če kopirate klicno številko iz nekega
omrežnega (online) telefonskega
imenika, se dodatno v polje Priimek
kopirata priimek in vzdevek (če
obstaja).
u Med kopiranjem klicne številke iz
seznama telefonskega odzivnika se
predvajanje sporočil prekine.
Prevzem klicne številke ali
e-poštnega naslova iz
telefonskega imenika
V nekaterih situacijah uporabe lahko
odprete telefonski imenik, npr. za prevzem
neke klicne številke ali e-poštnega naslova.
Vaš osnovni telefon ne sme biti v stanju
mirovanja.
¤ Odvisno od situacije uporabe odprete
telefonski imenik s tipko s ali s
tipko Ó
q
Izberite vnos (¢ str. 38).
Shranjevanje obletnice
v telefonski imenik
K vsaki klicni številki v telefonskem imeniku
lahko shranite obletnico in navedete čas, v
katerem naj vas telefon opomni na obletnico
(tovarniška nastavitev: Obletnica: Izklj.).
Obletnice se samodejno vnesejo v koledar
(str. 72).
s ¢ s (izberite vnos)
§Poglej§ §Spremeni§
s
Version 4, 16.09.2005
v
Pritisnite funkcijski tipki eno za
drugo.
Kazalec pomaknite v vrstico
Obletnica:.
Izberite Vklj.. Prikažejo se
naslednja polja.
41
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Obletnica (datum)
Vnesite dan/mesec/leto 8-mestno.
Obletnica (ura)
Vnesite ure/minute za poziv opomina,
4-mestno.
Obletnica (signal)
Izberite vrsto signaliziranja.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Opomba
Za pozivanje opomina na obletnico je
potreben vnos časa. Če ste izbrali
optično signalizacijo, vnos časa ni
potreben.
Uporaba omrežnih (online)
telefonskih seznamov
Odvisno od vašega ponudnika lahko uporabljate javne omrežne (online) telefonske
sezname (= omrežni (online) telefonski
imenik in poslovni imenik, npr. „rumene
strani“).
Kateri omrežni (online) telefonski seznam
želite uporabljati na internetu, morate določite prek spletnega konfiguratorja.
Izključitev odgovornosti
Gigaset Communications GmbH ne
prevzema jamstva in odgovornosti za
razpoložljivost te storitve. To funkcijo lahko
ponudnik nastavi kadarkoli.
Izključitev obletnice
s ¢ s (izberite vnos)
§Poglej§ §Spremeni§
s
v
§Shrani§
Pritisnite funkcijski tipki eno za
drugo.
Kazalec pomaknite v vrstico
Obletnica:.
Izberite Izklj..
Pritisnite funkcijsko tipko.
Pozivanje opomina na obletnico
Version 4, 16.09.2005
V stanju mirovanja se pozivanje opomina
signalizira na prikazovalniku prenosne enote
(¢ str. 4) in z izbrano pozivno melodijo.
Nato lahko:
§SMS§
Napišete SMS sporočilo.
§Izklj.§
Za potrditev in prenehanje pozivanja opomina pritisnite funkcijsko tipko.
Med telefoniranjem se poziv opomina na
prenosni enoti signalizira z enkratnim zvočnim signalom opozorila.
Nepotrjene obletnice, ki se signalizirajo med
pogovorom, se shranijo v seznam Zamujeni
termini (str. 73).
42
Odpiranje omrežnega (online)
telefonskega imenika/poslovnega
imenika
Pogoj: Osnovni telefon se nahaja v stanju
mirovanja.
s
Pritisnite in držite.
Ali:
v ¢ Î Kontakti ¢ Imenik omrezja
Odpre se seznam omrežnih (online) telefonskih imenikov. Prikažejo se specifična imena
ponudnikov.
q
Iz sezname izberite omrežni
(online) telefonski imenik ali
poslovni imenik in pritisnite §OK§.
Vzpostavi se povezava z omrežnim (online)
telefonskim imenikom ali poslovnim
imenikom.
Če je na voljo samo en omrežni (online)
telefonski imenik, se povezava z njim vzpostavi takoj, ko pritisnete in držite spodnjo
stran tipke za upravljanje.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
Opomba
Povezavo z omrežnim (online)
telefonskim imenikom lahko vzpostavite
tudi na naslednji način:
¤ V stanju mirovanja izberete klicno
številko 1#91 in dvignite slušalko c.
¤ Povezavo s poslovnim imenikom
vzpostavite tako, da izberete številko
2#91.
Klici v omrežni (online) telefonski imenik
so vedno brezplačni.
Iskanje vnosa
Version 4, 16.09.2005
Pogoj: Odprli ste omrežni (online) telefonski
imenik/poslovni imenik.
¤ Izvajanje večvrstičnega vnosa:
Priimek: (omrežni (online) telefonski
imenik) ali
Vrsta/ime: (poslovni imenik)
Vnesite ime, del imena oziroma
posla (največ 30 znakov).
Mesto:
Vnesite ime mesta, kjer iskani
naročnik stanuje (največ
30 znakov).
Če ste vnose že iskali, se
prikažejo nazadnje vnesena
imena mest (največ 5).
V polje lahko vnesete novo ime
ali s tipko s izberete prikazano
ime mesta in potrdite z §OK§.
Ali:
Klicna stevilka:
Vnesite klicno številko
(največ 30 znakov).
¤ Za začetek iskanja pritisnite funkcijsko
tipko §Isci§ ali w.
Navedbe morate napraviti bodisi v Priimek
oziroma Vrsta/ime: in v Mesto ali v Klicna
stevilka. Iskanje prek klicne številke je
možno le v primeru, če izbrani omrežni
(online) telefonski imenik iskanje klicnih
številk podpira. Za vnos besedila
¢ str. 111.
Če obstoji več mest z navedenim imenom, se
prikaže seznam najdenih mest:
q
Izberite mesto.
Če je ime mesta daljše od ene
vrstice, se ime skrajša. S tipko
§Poglej§ si lahko prikažete
dopolnjeno ime.
Če niste našli ustreznega mesta:
Pritisnite tipko §Spremeni§, če
želite spremeniti iskalne
kriterije. Prevzamejo se podatki
za Vrsta/ime in Mesto in jih
lahko spremenite.
§Isci§
Za nadaljevanje iskanja
pritisnite funkcijsko tipko.
Če ne najdete nobenega naročnika, ki bi
ustrezal danim iskalnim kriterijem, se
prikaže ustrezno sporočilo. Na voljo imate
naslednje možnosti:
¤ Za začetek novega iskanja pritisnite
funkcijsko tipko §Nov§.
Ali
¤ Za spreminjanje iskalnih kriterijev
pritisnite funkcijsko tipko §Spremeni§.
Prevzameta se prej navedeno ime in
mesto in ju lahko spremenite.
Če je seznam zadetkov preobsežen, se
zadetki ne prikažejo. Prikaže se ustrezno
obvestilo.
¤ Za začetek podrobnega iskanja pritisnite
funkcijsko tipko §Detajl§ (¢ str. 44).
Ali
¤ Odvisno od ponudnika: Če se na prikazovalniku prikaže število zadetkov, si
lahko prikažete tudi seznam zadetkov.
Pritisnite funkcijsko tipko §Poglej§.
43
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
Rezultat iskanja (seznam
zadetkov)
Rezultat iskanja se prikaže v seznamu na
prikazovalniku. Primer:
Online t. imenik
1
2/50
Sand, Marie Elisabe ...
0049123456789
2
Shr. v zas. imenik omr.
Prevzem izbranega vnosa v osebni
omrežni (online) imenik z naslovi. Osebni
imenik z naslovi in omrežni (online)
telefonski imenik morata biti na voljo pri
istem ponudniku.
Odvisno od ponudnika lahko vnos v
osebnem imeniku z naslovi razširite za en
vzdevek.
Parkstraße 11
Berlin 12345
Poglej
x
Opcije
1. 2/50: Tekoča številka/število zadetkov (če je
število zadetkov >99, se prikaže tekoča
številka).
2. Štiri vrstice z imenom, posel, klicno številko in
naslovom (eventualno okrajšano). Če ni na
voljo klicne številke stacionarnega omrežja,
se prikaže klicna številka mobilnega telefona
(če je na voljo).
Na voljo imate naslednje možnosti:
¤ S tipko q lahko listate po seznamu.
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Poglej§.
Prikažejo se vse informacije vnosa v neskrajšani obliki (ime, eventualno panoga,
naslov, klicne številke). S tipko q lahko
listate po vnosu.
Version 4, 16.09.2005
Prek funkcije §Opcije§ imate dodatno na voljo
naslednje možnosti:
Isci podrobnost
Poostrite iskalne kriterije in omejite seznam zadetkov (¢ str. 44).
Novo iskanje
Zaženete novo iskanje.
Shrani v tel. imenik
Klicno številko kopirate v lokalni telefonski imenik. Če vnos vsebuje več klicnih
številk, se te prikažejo na izbiro v seznamu številk. Za izbrano klicno številko se
ustvari nov vnos. Priimek se prevzame v
polje Priimek lokalnega telefonskega
imenika (¢ str. 41).
44
Klicanje naročnika
Pogoj: Prikazan je seznam zadetkov.
¤ Izberite vnos in dvignite slušalko c.
Če vnos vsebuje samo eno klicno številko, jo
telefon takoj izbere.
Če vnos vsebuje več klicnih številk, se
prikaže seznam številk.
¤ S tipko q izberite klicno številko in pritisnite funkcijsko tipko §Izberi§.
Zagon podrobnega iskanja
S podrobnim iskanjem lahko omejite število
zadetkov prejšnjega iskanja s pomočjo
nadaljnjih iskalnih kriterijev (priimkov in/ali
ulice).
Pogoj: Prikazan je rezultat iskanja (seznam
zadetkov z več vnosi ali obvestilo zaradi
prevelikega števila zadetkov).
§Detajl§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Ali
§Opcije§ ¢ Isci podrobnost
Izberite in pritisnite §OK§.
Prevzamejo se iskalni kriteriji prejšnjega
iskanja in vnesejo v ustrezna polja.
Priimek: (omrežni (online) telefonski
imenik) ali
Vrsta/ime: (poslovni imenik)
Eventualno spremenite ime/
posel ali razširite ime naročnika.
Mesto:
Prikaže se mesto iz prejšnjega
iskanja (ni spremenljivo).
Ulica:
Eventualno spremenite ime
ulice (največ 30 znakov).
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
Ime: (samo v omrežnem (online)
telefonskem imeniku)
Eventualno vnesite ime (največ
30 znakov).
§Isci§
Zaženite podrobno iskanje.
Uporaba osebnega
omrežnega (online) imenika z
naslovi
Version 4, 16.09.2005
Nekateri ponudniki nudijo možnost
nameščanja in upravljanja lastnih osebnih
omrežnih (online) imenikov z naslovi/telefonskih imenikov na internetu.
Prednost omrežnega (online) imenika z
naslovi je, da lahko vnose prikličete z vsakega telefona ali osebnega računalnika, npr.
z vašega VoIP telefona v pisarni ali vašega
osebnega računalnika v hotelu.
Osebni omrežni (online) imenik z naslovi
lahko uporabljate na vašem osnovnem
telefonu.
Pogoji:
u Prek spletnega pregledovalnika vašega
osebnega računalnika namestite vaš
osebni omrežni (online) imenik z naslovi.
u V omrežnem (online) imeniku z naslovi
eventualno napravite in upravljate vnose
prek spletnega pregledovalnika vašega
osebnega računalnika.
u Prek spletnega konfiguratorja na vašem
osnovnem telefonu aktivirajte osebni
omrežni (online) imenik z naslovi. V
osnovni telefon morate za dostop na
osebni omrežni (online) imenik z naslovi
posebej shraniti uporabniško ime in
geslo.
Imenik z naslovi lahko uporabljate na vsaki
prijavljeni prenosni enoti.
Odpiranje omrežnega (online)
imenika z naslovi
Pogoj: Osnovni telefon se nahaja v stanju
mirovanja.
s
Pritisnite in držite.
Ali:
v ¢ Î Kontakti ¢ Imenik omrezja
Odprt je seznam omrežnih (online) telefonskih imenikov. Za osebni omrežni (online)
imenik z naslovi se prikaže specifično ime
ponudnika.
q
Iz seznama izberite osebni
omrežni (online) imenik z
naslovi in pritisnite §OK§.
Vaš osebni omrežni (online) imenik z naslovi
se odpre.
Opomba
Če poleg osebnega omrežnega (online)
imenika z naslovi ni na voljo nobenega
nadaljnjega omrežnega (online) telefonskega imenika:
¤ s Pritisnite na kratko. Odpre se
osebni omrežni (online) imenik z
naslovi.
¤ s Pritisnite in držite. Odpre se lokalni
telefonski imenik osnovnega
telefona.
V omrežnemu (online) imeniku z naslovi so
vnosi razvrščeni po abecednem vrstnem
redu po prvem, ne praznem polju vnosa. V
splošnem je to vzdevek oziroma priimek.
45
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / directories.fm / 31.07.12
Uporaba telefonskih imenikov
Izbiranje, prikaz, upravljanje vnosa
v omrežnem (online) imeniku z
naslovi
Pogoj:
Omrežni (online) imenik z naslovi je odprt
(glejte zgoraj).
¤ S tipko s listajte do iskanega vnosa.
Ali:
Vnesite prvo črko imena in eventualno s
tipko s listajte do vnosa.
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Poglej§.
Odpre se podrobni pregled celotnega
vnosa. Po vnosu lahko listate s tipko za
upravljanje q.
Prikažejo se naslednji podatki, če so na voljo
(vrstni red, odvisno od ponudnika):
Vzdevek, ime, priimek, klicna številka, klicna
številka mobilnega telefona, VoIP klicna
številka, ulica, hišna številka, poštna številka,
mesto, ime podjetja, posel, rojstni dan, epošta.
Uporaba drugih funkcij
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
S tipko q lahko izberete naslednje funkcije:
Vnesi vzdevek
Vzdevek v nekem vnosu lahko spremenite oziroma izbrišete. Spremembo shranite s tipko §Shrani§.
Shrani v tel. imenik
Klicno številko kopirate v lokalni telefonski imenik (¢ str. 41).
Opomba
Version 4, 16.09.2005
Klicne številke iz javnega telefonskega
imenika lahko kopirate v vaš osebni
omrežni (online) imenik z naslovi
(¢ str. 44).
46
Izbiranje vnosa omrežnega
(online) imenika z naslovi
Pogoj: Odprli ste omrežni (online) imenik z
naslovi.
q
Izberite vnos (eventualno
odprite podrobni pogled).
c
Dvignite slušalko.
Če vnos vsebuje samo eno klicno številko, jo
bo telefon izbral.
Če vnos vsebuje več klicnih številk (npr.
številke mobilnega omrežja in klicne
številke), se te ponudijo na izbiro.
q
Izberite klicno številko, ki naj jo
telefon izbere.
§OK§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Izbrano klicno številko bo telefon izbral.
Kopiranje lokalnega telefonskega
imenika v osebni omrežni (online)
imenik z naslovi
Vnose lokalnega telefonskega imenika lahko
s pomočjo spletnega konfiguratorja shranite
v formatu vCard v neko vcf datoteko na
osebnem računalniku (¢ navodilo za
uporabo spletnega konfiguratorja na
priloženem CD-ju).
Nekateri ponudniki na vaših spletnih straneh podpirajo funkcije, s katerimi lahko te
datoteke kopirate v omrežni (online) imenik
z naslovi.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / charges.fm / 31.07.12
Nadzorovanje stroškov telefoniranja
Nadzorovanje stroškov
telefoniranja
Telefonirajte prek ponudnika omrežja, ki
ponuja posebno ugodne tarife (uporaba
številk za spajanje).
Členjenje klicne številke s
številko za spajanje (Call-byCall)
Prikaz časa trajanja pogovora
Pri vseh zunanjih pogovorih se na prikazovalniku prikaže čas trajanja pogovora
u med pogovorom,
u do približno 3 sekunde po položitvi
slušalke.
Opomba
Dejanski čas trajanja pogovora se lahko
za nekaj sekund razlikuje od prikazane
vrednosti.
Version 4, 16.09.2005
Predizbiranje (številke za spajanje) različnih
ponudnikov omrežja lahko shranite v lokalni
telefonski imenik (str. 37).
Za prednastavitev številke za spajanje („členjenje“) v stanju pripravljenosti osnovnega
telefona:
s
Za odpiranje telefonskega imenika na kratko pritisnite tipko.
s
Izberite vnos (št. za spajanje).
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Uporabi klic. stevilko
Izberite in pritisnite §OK§.
Številka za spajanje se bo prikazala na
prikazovalniku.
~c
Vnesite klicno številko in dvignite slušalko.
Ali:
s
Za prevzem klicne številke iz
lokalnega telefonskega imenika, ponovno na kratko pritisnite tipko.
q
Izberite vnos (¢ str. 38).
q
Če je v vnosu shranjenih več
klicnih številk:
Izberite klicno številko in pritisnite §OK§.
c
Dvignite slušalko. Telefon bo
izbral obe klicni številki.
47
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / sms_BRD_neutral.fm / 31.07.12
SMS (pisna sporočila)
SMS (pisna sporočila)
Pošiljanje SMS
Vaš telefon je izdelan tako, da lahko takoj
pošiljate SMS sporočila.
Poslji
SMS
~/s
Pogoji:
u Omogočeno je posredovanje klicnih
številk (CLIP ¢ str. 29) za vaš telefonski
priključek.
u Vaš ponudnik omrežja podpira SMS storitev (informacije o tem dobite pri vašem
ponudniku omrežja).
u Za sprejem morate biti registrirani pri
vašem SMS ponudniku storitev.
Registrirate se samodejno s prvim
pošiljanjem SMS prek njegovega servisnega centra.
Pisanje/pošiljanje SMS
Pisanje SMS
v ¢ ËSporocanje ¢ SMS
Nov SMS
~
Izberite in pritisnite §OK§.
Napišite SMS.
§Opcije§
§Poslji§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Izberite in pritisnite §OK§.
Izberite in pritisnite §OK§.
Iz telefonskega imenika izberite
klicno številko skupaj s karakteristično številko (tudi v lokalnem
omrežju) ali jih vnesite ročno. Pri
pošiljanju SMS na predal: ID
predala dodajte na koncu klicne
številke.
Pritisnite funkcijsko tipko.
Telefon bo SMS sporočilo poslal.
Opombi
u Če vas med pisanjem SMS sporočila
prekine zunanji dohodni klic, se besedilo samodejno shrani v seznam
osnutkov.
u Če je pomnilnik poln ali je funkcija
SMS zasedena z neko prenosno
enoto, se postopek prekine. Na prikazovalniku se prikaže ustrezno obvestilo. Izbrišite SMS sporočila, ki jih ne
rabite več oziroma SMS pošljite
kasneje.
Opombe
u Navodilo za vnos besedila in
posebnih znakov dobite na str. 111.
u Eno SMS sporočilo je lahko sestav-
Version 4, 16.09.2005
ljeno iz do 612 znakov. Pri več kot 160
znakih telefon SMS sporočilo odpošlje
kot členjeno SMS sporočilo (do štiri
SMS s po 153 znakov). Na prikazovalniku se desno zgoraj prikaže število
znakov, ki so še na voljo in zadaj v
oklepaju, kateri del členjenega sporočila trenutno pišete. Primer 447 (2).
u Prosimo upoštevajte, da členjenim
SMS praviloma pripadajo tudi višji
stroški.
48
Poročilo o dostavi SMS
Pogoj: Vaš ponudnik omrežja to funkcijo
podpira.
Če ste aktivirali funkcijo poročila o dostavi,
prejmete po pošiljanju SMS besedilo
potrditve.
Vključitev/izključitev poročila o
dostavi
v ¢ Ë Sporocanje ¢ SMS
¢ Nastavitve
Porocilo o dostavi
Izberite in pritisnite §Spremeni§
( ³= vključeno).
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / sms_BRD_neutral.fm / 31.07.12
SMS (pisna sporočila)
Poročilo o dostavi, branje/brisanje/
shranjevanje številke v telefonski
imenik
¤ Odprite dohodni seznam (¢ str. 50),
q
nato:
Izberite SMS s stanjem Stanje
OK ali Stanje ni OK.
Pritisnite funkcijsko tipko.
§Beri§
u Brisanje:
§Opcije§
¢ Izbrisi vnos ¢ §OK§.
u Kopiranje klicne številke v telefonski
imenik:
§Opcije§
¢ Shrani v tel. imenik ¢ §OK§.
u Brisanje celotnega seznama:
§Opcije§
¢ Izbrisi seznam ¢ §OK§.
Seznam osnutkov
SMS sporočilo lahko shranite v seznam
osnutkov, sporočilo lahko kasneje spremenite in odpošljete.
Shranjevanje SMS v seznam osnutkov
¤ Pišete SMS sporočilo (¢ str. 48).
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Shrani
Izberite in pritisnite §OK§.
Po shranjevanju se ponovno prikaže SMS
urejevalnik z vašim SMS sporočilom. Pisanje
besedila lahko nadaljujete in ponovno
shranite. Prej shranjen SMS se prepiše.
Branje ali brisanje SMS
¤ Odprite seznam osnutkov, nato:
q
Izberite SMS.
Pritisnite funkcijsko tipko.
Prikaže se besedilo. Po vrsticah
listate s tipko q.
Ali SMS izbrišite z
§Opcije§ ¢ Izbrisi vnos ¢ §OK§.
§Beri§
Pisanje/spreminjanje SMS
¤ Berete SMS s seznama osnutkov.
§Opcije§
Odprite meni.
Izberete lahko naslednje:
Poslji
Pošljete shranjeno SMS sporočilo
(¢ str. 48).
Uredi
Spremenite besedilo shranjenega SMS,
nato pošljete (¢ str. 48).
Nabor znakov
Predstavitev besedila v izbranem naboru
znakov.
Brisanje seznama osnutkov
¤ Odprite seznam osnutkov, nato:
§Opcije§
Odprite meni.
Izbrisi seznam
Izberite, pritisnite §OK§ in potrdite
z §Da§. Telefon seznam izbriše.
Odpiranje seznama osnutkov
v ¢ Ë Sporocanje ¢ SMS
¢ Odhodna
Prikaže se prvi vnos v seznamu, npr.:
Shranjeno
dne
10.01.10 15:07
Version 4, 16.09.2005
Če ste vnos hranili skupaj s klicno številko,
npr. pri shranjevanju SMS iz dohodnega
seznama, se klicna številka prikaže v zgornji
vrstici prikazovalnika.
49
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / sms_BRD_neutral.fm / 31.07.12
SMS (pisna sporočila)
Pošiljanje SMS na e-poštni naslov
Če vaš ponudnik storitev podpira funkcijo
storitve SMS kot e-pošta, lahko vaša SMS
sporočila pošiljate tudi na e-poštne naslove.
E-poštni naslov mora biti na začetku besedila. Vaš SMS morate poslati na e-poštno
službo vašega SMS centra za pošiljanje.
v ¢ Ë Sporocanje ¢ SMS
¢ Nov SMS
s / ~ E-poštni naslov prevzemite iz
telefonskega imenika ali ga vnesite ročno. Naslov zaključite s
presledkom ali z dvopičjem
(odvisno od ponudnika
storitev).
~
Vnesite SMS besedilo.
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Poslji
Izberite in pritisnite §OK§.
E-posta
Izberite in pritisnite §OK§. Če
številka e-poštne storitve ni
vnesena (¢ str. 53), vnesite
številko e-poštne storitve.
§Poslji§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Sprejemanje SMS
Vsa prispela SMS sporočila se shranijo v
dohodni seznam. Členjeno SMS se prikaže
kot eno SMS sporočilo. Če je sporočilo predolgo ali je nepopolno preneseno, se razdeli
v več posameznih SMS. Ker SMS tudi po
branju ostane v seznamu, morate SMS
sporočila redno brisati iz dohodnega
seznama.
Če je SMS pomnilnik poln, se prikaže
ustrezno obvestilo.
¤ Izbrišite SMS sporočila, ki jih ne potrebujete več (¢ str. 51).
Opomba
Vsako dohodno SMS sporočilo se signalizira z enkratnim zvočnim pozivom
(zvočni poziv je enak, kot pri zunanjem
klicu). Če prevzamete takšen "dohodni
klic" se SMS sporočilo izgubi. Da preprečite pozivanje, onemogočite prvi pozivni
signal za vse zunanje dohodne klice
(¢ str. 54).
Dohodni seznam
Pošiljanje SMS sporočila kot FAKS
Version 4, 16.09.2005
SMS sporočilo lahko pošljete tudi na FAKS
napravo.
Pogoj: Vaš ponudnik omrežja to funkcijo
podpira.
¤ Pišete SMS sporočilo (¢ str. 48).
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Poslji
Izberite in pritisnite §OK§.
Faks
Izberite in pritisnite §OK§.
s / ~ Klicno številko izberite iz telefonskega imenika ali jo vnesite
ročno. Številko vnesite skupaj s
predizbiranjem (tudi v lokalnem
omrežju).
§Poslji§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Dohodni seznam vsebuje:
u SMS sporočila, ki zaradi napake niso
mogla biti poslana.
Nova SMS sporočila se na prikazovalniku
signalizirajo s simbolom Ë, z utripanjem
tipke za sporočila f ter z zvočnim
opozorilnim signalom.
Odpiranje dohodnega seznama s
tipko f
f
Pritisnite tipko.
Dohodni seznam se prikaže s številom
vnosov (primer):
SMS pred. skupni:
(2)
poudarjena pisava: novi vnosi
navadna pisava: prebrani vnosi
¤ Seznam odprete s tipko §OK§.
50
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / sms_BRD_neutral.fm / 31.07.12
SMS (pisna sporočila)
Vsak vnos v seznamu vsebuje:
u klicno številko oziroma ime pošiljatelja,
u dohodno povezavo, na katero je SMS
naslovljen,
u datum dohoda.
Primer:
Spreminjanje nabora znakov
Če besedila ne vidite ali se prikažejo popačeni znaki, je bil SMS eventualno napisan z
nekim drugim naborom znakov (cirilica,
grške črke itd.).
¤ Berete SMS
§Opcije§
Odpiranje dohodnega seznama prek
SMS menija
v ¢ ËSporocanje ¢ SMS
Pritisnite funkcijsko tipko.
Nabor znakov
Izberite in pritisnite §OK§.
s
Izberite nabor znakov in
pritisnite funkcijsko tipko §Izberi§
(³ = vključeno).
Besedilo se prikaže v izbranem naboru
znakov. Nastavitev velja samo za aktualno
SMS sporočilo.
Brisanje dohodnega seznama
Odgovor na SMS ali posredovanje
0123727859362922
10.10.10 09:07
¢ Dohodna
Iz seznama se izbrišejo vsa nova in stara SMS
sporočila.
¤ Odprite dohodni seznam.
§Opcije§
Odprite meni.
Izbrisi seznam
Izberite, pritisnite §OK§ in potrdite
z §Da§. Telefon seznam izbriše.
Branje ali brisanje SMS
¤ Odprite dohodni seznam, nato:
q
Izberite SMS.
Pritisnite funkcijsko tipko.
Prikaže se besedilo. Po vrsticah
listate s tipko q.
Ali SMS izbrišite z
§Opcije§ ¢ Izbrisi vnos ¢ §OK§.
Potem, ko je bilo novo sporočilo prebrano,
prejme status „staro“ (ni več predstavljeno
poudarjeno).
Version 4, 16.09.2005
§Beri§
¤ Berete SMS
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Na voljo imate naslednje možnosti:
Odgovori
Napišete novo SMS sporočilo in ga
pošljete na klicno številko pošiljatelja
(str. 48).
Uredi
Spremenite besedilo SMS in ga vrnete
pošiljatelju (str. 48).
Poslji
SMS preusmerite na drugo klicno številko
(str. 48).
51
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / sms_BRD_neutral.fm / 31.07.12
SMS (pisna sporočila)
Kopiranje klicne številke v
telefonski imenik
Prevzem klicne številke pošiljatelja
¤ Odprite dohodni seznam in izberite SMS
(¢ str. 50).
§Opcije§ ¢ Shrani v tel. imenik
¤ Dopolnjevanje vnosa (¢ str. 37).
Opomba
V telefonski imenik se shrani tudi dodani
ID predala.
Prevzem/izbiranje klicne številke iz
besedila SMS
¤ Berete SMS sporočilo in listate do mesta s
prikazano klicno številko.
Cifre so označene.
Ó
Pritisnite funkcijsko tipko.
Dopolnjevanje vnosa (¢ str. 37).
ali:
c
Za izbiranje klicne številke
dvignite slušalko.
Če želite klicno številko uporabljati tudi za
pošiljanje SMS sporočil:
¤ Shranite klicno številko v telefonski imenik skupaj s karakteristično številko
(predizbiranje).
Če nek SMS vsebuje več klicnih številk, se
naslednja številka označi, če v SMS listate
tako daleč, da prva številka na prikazovalniku ni več prikazana.
Opombi
u Pri mednarodnem predizbiranju
Version 4, 16.09.2005
telefon znakov + - ne prevzame.
¤ V tem primeru na začetek klicne
številke vnesite „00“.
u Če v telefonskem imeniku ni več
prostih vnosov, lahko le prepišete ali
dopolnite nek obstoječi vnos.
52
SMS z vCard
vCard je elektronska vizitka. Predstavljena je
s simbolom Å v besedilu SMS sporočila.
Neka vCard lahko vsebuje:
u Ime
u Zasebno klicno številko
u Službeno klicno številko
u Klicno številko mobilnega telefona
u Rojstni dan
Vnose neke vCard lahko posamično, enega
za drugim, shranite v telefonski imenik.
Odpiranje vCard
¤ Branje SMS sporočila, v katerem se nahaja
vCard.
§Poglej§
Za odpiranje vCard pritisnite
funkcijsko tipko.
Nato:
§Nazaj§
Ali:
q
Za vrnitev v besedilo SMS
pritisnite funkcijsko tipko.
Izberite klicno številko.
Pritisnite funkcijsko tipko.
Ko shranjujete klicno številko, se samodejno
odpre telefonski imenik. Prevzameta se
klicna številka in ime. Če je na vCard vnesen
rojstni dan, se datum v telefonski imenik
prevzame kot obletnica.
¤ Vnos v telefonskem imeniku eventualno
uredite in shranite. Samodejno se vrnete
v vCard.
§Shrani§
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / sms_BRD_neutral.fm / 31.07.12
SMS (pisna sporočila)
Obveščanje prek SMS
Nastavljanje SMS centra
Z SMS se lahko obveščate o neodgovorjenih
klicih oziroma o novih sporočilih na telefonskem odzivniku.
Pogoj: Pri neodgovorjenem klicu mora biti
posredovana klicna številka kličočega (CLI).
Obveščanje poteka na vaš mobilni telefon ali
na drug aparat, ki omogoča SMS funkcijo.
Shraniti morate zgolj klicno številko na
katero naj bo obvestilo poslano.
SMS sporočila izmenjujete prek SMS centrov
ponudnikov storitev. SMS center, prek katerega želite sporočila sprejemati oziroma
oddajati, morate vnesti v vašo napravo.
Sporočila lahko sprejemate iz vsakega
vnesenega SMS centra, če ste se registrirali
pri vašem ponudniku storitev. Registrirate se
samodejno s prvim pošiljanjem SMS prek
vsakokratnega servisnega centra.
Vaša SMS sporočila pošiljate prek SMS
centra, ki je vnesen kot center za pošiljanje.
Vendar za pošiljanje aktualnega sporočila
lahko aktivirate vsak drug SMS center kot
center za pošiljanje (str. 53).
Če ni vnesen noben SMS center, vsebuje
SMS meni samo vnos Nastavitve. Vnesite
nek SMS servisni center (str. 53).
Opomba
Vaš ponudnik praviloma zaračuna
stroške SMS obveščanja.
v ¢ Ë Sporocanje ¢ SMS
¢ Nastavitve ¢ Obvescanje
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Na:
Vnesite klicno številko (s krajevno karakteristično številko) na katero naj bo SMS
sporočilo poslano.
O zamujenih klicih:
nastavite Vklj., če naj bo SMS za
obveščanje poslano.
Spor. na odzivniku:
nastavite Vklj., če naj bo SMS za
obveščanje poslano.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Opozorilo
Version 4, 16.09.2005
Za obveščanje o neodgovorjenih klicih
ne smete vnesti lastne klicne številke. To
vodi v brezkončno zanko ponavljanja,
kar bi vam ponudnik omrežja zaračunal.
Vnašanje/spreminjanje SMS centra
¤ Pred novim vnosom oziroma pred
brisanjem prednastavljenih klicnih številk
se pozanimajte o ponudbi storitev in
posebnostih vašega ponudnika storitev.
v ¢ Ë Sporocanje ¢ SMS
¢ Nastavitve ¢ SMS centri
s
Izberite SMS center npr. SMS
cent. 1) in pritisnite §OK§.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Center za posiljanje:
Izberite Da, če naj telefon SMS sporočilo
pošlje prek tega SMS centra. Pri SMS
centrih od 2 do 4 velja nastavitev samo za
naslednje SMS sporočilo.
Stevilka centra za storitve SMS:
Vnesite klicno številko SMS storitve.
Stevilka za posiljanje e-poste:
Vnesite klicno številko e-poštne storitve.
Poslji prek:
Izberite Nastavitve Stac. linija ne morete
spremeniti.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
53
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / sms_BRD_neutral.fm / 31.07.12
SMS (pisna sporočila)
Pošiljanje SMS prek drugega SMS
centra
Vključitev/izključitev SMS
funkcije
kot center za pošiljanje (nastavite Center
za posiljanje = Da). SMS cent. 1 se samodejno deaktivira za naslednji SMS kot
center za pošiljanje.
¤ Pošljite SMS.
Nastavitev velja samo za SMS sporočilo, ki bo
poslano kot naslednje. Nato bo ponovno
nastavljen SMS cent. 1.
Po izključitvi funkcije ne morete sprejemati
pisnih SMS sporočil, prav tako vaš telefon ne
pošlje nobenega SMS sporočila več.
Nastavitve, ki ste jih napravili za pošiljanje in
prejemanje SMS sporočil (klicne številke
SMS centrov), kot tudi vnosi v dohodnem
seznamu in seznamu osnutkov, ostanejo
shranjeni tudi po izključitvi SMS funkcije.
v
Odpiranje glavnega menija.
*#Q5# 2 L
Vnesite cifre.
Izključite SMS funkcijo.
Q §OK§
Ali:
§OK§
Vključite SMS funkcijo
(tovarniška nastavitev).
¤ Izberite SMS cent. 2, 3 ali 4 in aktivirajte
Izključitev/vključitev
onemogočanja prvega
pozivnega signala
Version 4, 16.09.2005
Vsako dohodno SMS sporočilo se signalizira
z enkratnim zvočnim pozivom (zvočni poziv
je enak, kot pri zunanjem klicu). Da preprečite pozivanje, onemogočite prvi pozivni
signal za vse zunanje dohodne klice.
v
Odprite glavni meni.
*#Q5#
O
Pritisnite tipke.
Prvi pozivni signal bo slišen.
Q §OK§
Ali:
§OK§
Onemogočite prvi pozivni
signal.
54
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / sms_BRD_neutral.fm / 31.07.12
SMS (pisna sporočila)
SMS - odpravljanje napak
SMS je bil predvajan s predvajalnikom.
Kode napak pri pošiljanju
1. Funkcija „Prikaz klicne številke“ ni nastavljena.
Naročite funkcijo pri vašem ponudniku
storitev (ponudnik funkcijo zaračuna).
¥
E0 Vključeno je trajno onemogočanje posredovanja klicne številke (CLIR) ali posredovanje
klicnih številk ni sproščeno.
FE Napaka med prenosom SMS.
FD Napaka pri vzpostavljanju zveze do SMS
centra, glejte samopomoč pri napakah.
Samopomoč pri napakah
V naslednji tabeli so navedene situacije pri
katerih se pojavijo napake, možni vzroki ter
opombe za odpravljanje napak.
Ni možno pošiljanje.
1. Funkcija „Posredovanje klicne številke“ (CLIP)
ni naročena/sproščena.
Pri vašem ponudniku storitev naročite
funkcijo.
¥
2. Prenos SMS je bil prekinjen (npr. z novim
klicem).
SMS pošljite ponovno.
¥
3. Ponudnik ne podpira funkcionalnosti.
4. Za center za pošiljanje kot aktivirani SMS
center niste vnesli klicne številke ali ste vnesli
napačno.
Vnesite klicno številko (
str. 53).
¥
2. Operater mobilnega omrežja in ponudnik
SMS storitev v stacionarnem omrežju nimata
dogovorjenega sodelovanja.
Pozanimajte se pri ponudniku SMS storitev
v stacionarnem omrežju.
¥
3. Končni aparat pri vašem SMS ponudniku storitev ni označen kot SMS funkcionalni aparat
za fiksno omrežje, kar pomeni, da tam ni
registriran.
Vaš osnovni telefon samodejno registrirajte za SMS sprejem s pošiljanjem poljubnega SMS sporočila.
¥
Sprejem samo podnevi.
Končni aparat v podatkovni bazi vašega SMS
ponudnika ni označen kot SMS funkcionalni
aparat za fiksno omrežje, kar pomeni, da tam
ni registriran.
Pozanimajte se pri ponudniku SMS storitev
v stacionarnem omrežju.
Vaš osnovni telefon samodejno registrirajte za SMS sprejem s pošiljanjem poljubnega SMS sporočila.
¥
¥
¢
Prejeli ste SMS z nepopolnim besedilom.
¥
¢
1. Pomnilnik vašega osnovnega telefona je poln.
Izbrišite stara SMS sporočila (
str. 49).
2. Ponudnik storitev še ni prenesel ostanka SMS
sporočila.
Ne prejmete nobenega SMS sporočila več.
Preusmeritev klicev je nastavljena na
Takojsnja ali je za odzivnik omrežja aktivirana
preusmeritev klica Takojsnja.
Spremenite preusmeritev klicev
str. 32).
(
Version 4, 16.09.2005
¥
¢
55
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / email.fm / 31.07.12
Obvestila o e-pošti
Obvestila o e-pošti
Odpiranje seznama dohodne
pošte
Vaš telefon vas obvesti, če so na vaš strežnik
dohodne pošte prispela nova e-poštna
sporočila.
Vaš telefon lahko nastavite tako, da periodično vzpostavlja povezavo s strežnikom
e-pošte in preverja, če so na voljo nova
sporočila.
Dohod novih e-poštnih sporočil se prikaže
na osnovnem telefonu in na vseh prijavljenih prenosnih enotah: Slišite signal opozorila, utripa tipka za sporočila f in v
mirovnem stanju prikazovalnika se prikaže
simbol Ë.
v ¢ Ë Sporocanje ¢ E-posta
Ali, če obstajajo nova e-poštna sporočila
(tipka za sporočila f utripa):
f ¢ E-posta
Telefon vzpostavi povezavo s strežnikom
dohodne pošte. Prikaže se seznam tam
shranjenih e-poštnih sporočil.
Nova, še ne prebrana sporočila so uvrščena
pred starimi, neprebranimi sporočili.
Najnovejši vnos je na začetku seznama.
Za vsako e-pošto se prikaže ime oziroma
e-poštni naslov pošiljatelja (v eni vrstici,
eventualno okrajšano) ter datum in ura
(datum in ura imata prave vrednosti samo v
primeru, če se pošiljatelj in prejemnik nahajata v istem časovnem pasu).
Primer za prikaz:
Opomba
Simbol Ë se prikaže tudi v primeru, če
obstajajo nova SMS sporočila.
Če obstajajo nova e-poštna sporočila, se
po pritisku tipke za sporočila f
prikaže seznam E-posta.
Dohodna e-posta
S telefonom lahko vzpostavite povezavo s
strežnikom dohodne pošte in si za vsako
e-poštno sporočilo prikažete pošiljatelja,
datum/uro dohoda ter zadevo in besedilo
sporočila (eventualno okrajšano)
(¢ str. 56).
Pogoji:
u Vaš osnovni telefon je povezan z
Version 4, 16.09.2005
internetom
u Odprt imate e-poštni račun pri internetnem ponudniku.
u Strežnik dohodne pošte uporablja
protokol POP3.
u Prek spletnega konfiguratorja ste v telefon shranili ime strežnika dohodne pošte
in vaše osebne dostopne podatke (ime
računa, geslo) (glejte navodilo za uporabo spletnega konfiguratorja na
priloženem CD-ju).
56
1
2
Frank.Miller@mailp.com
10.10.08
15:40
Happy Birthday
Anna Sand
10.10.08
Beri
V
10:38
Izbrisi
1 E-poštni naslov oziroma od pošiljatelja posredovano ime (eventualno okrajšano)
Poudarjena pisava: Sporočilo je novo.
Kot „nova“ so označena vsa e-poštna sporočila,
ki se pri zadnjem odpiranju dohodnega seznama še niso nahajala na strežniku dohodne
pošte. Vse druge e-pošte niso označene, ne
glede na to, ali so bile prebrane.
2 Dohodni datum in ura e-poštnega poročila
Če je dohodni seznam na strežniku dohodne
pošte prazen, se prikaže Ni vnosov.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / email.fm / 31.07.12
Obvestila o e-pošti
Opomba
Mnogi e-poštni ponudniki imajo
standardno aktivirano zaščito proti
nadležni e-pošti (spam). Kot spam
spoznana e-poštna sporočila se odlagajo
v posebno mapo in se tako ne prikažejo v
seznamu dohodne poštena na prikazovalniku.
Pri nekaterih e-poštnih ponudnikih
lahko to funkcijo konfigurirate: Zaščito
proti nadležni pošti deaktivirate ali pustite nadležno pošto prikazati v seznamu
dohodne pošte.
Drugi e-poštni ponudniki pri vnosu nove
nadležne pošte pošljejo obvestilo v seznam dohodne pošte. Ti vas lahko seznanijo o dohodu sumljivega nadležnega
e-poštnega sporočila.
Datum in pošiljatelja te pošte lahko
vedno ponovno aktualizirate, s tem je to
sporočilo vedno prikazano kot novo
sporočilo.
Obvestila pri vzpostavljanju povezave
Trenutno ni mozno
Za vzpostavljanje povezave potrebni
resursi vašega telefona so zasedeni, npr.:
– Na VoIP povezavah že obstoji
dovoljeno število povezav.
– Trenutno je ena od prijavljenih
prenosnih enot povezana s
strežnikom dohodne pošte.
¤ Postopek ponovite kasneje.
Prijava ni uspela
Napaka pri prijavi na strežnik dohodne
pošte. To ima lahko naslednji vzrok:
– Napačni podatki za ime strežnika
dohodne pošte, ime uporabnika in/ali
geslo.
¤ Preverite nastavitve (¢ spletni
konfigurator).
E-postne nastavitve nepopolne
Vaši podatki za ime strežnika dohodne
pošte, ime uporabnika in/ali geslo so
nepopolni.
¤ Preverite oziroma dopolnite
nastavitve (¢ spletni konfigurator).
Version 4, 16.09.2005
Pri vzpostavljanju povezave s strežnikom
dohodne pošte lahko nastanejo naslednje
težave. Obvestila se na prikazovalniku
prikazujejo nekaj sekund.
Streznik e-poste ni dosegljiv
Povezava s strežnikom dohodne pošte se
ni mogla vzpostaviti. To ima lahko naslednje vzroke:
– Napačni podatki za ime strežnika
dohodne pošte (¢ spletni
konfigurator).
– Začasne težave na strežniku dohodne
pošte (ne teče ali ni povezan z
internetom).
¤ Preverite nastavitve na spletnem
konfiguratorju.
¤ Postopek ponovite kasneje.
57
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / email.fm / 31.07.12
Obvestila o e-pošti
Ogled naslova sporočila in
besedila e-pošte
Ogled naslova pošiljatelja
e-pošte
Pogoj: Odprli ste seznam dohodne pošte
(¢ str. 56).
q
Izberite e-poštni vnos.
§Beri§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Pogoj: Odprli ste obvestilo dohodne pošte
za branje (¢ str. 58).
§Posilja§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Prikaže se zadeva e-pošte (največ 120
znakov) in prvi znaki besedila sporočila.
Primer za prikaz:
Prikaže se e-poštni naslov pošiljatelja, eventualno prek več vrstic (največ 60 znakov).
§Nazaj§
Za vrnitev v dohodni seznam
pritisnite funkcijsko tipko.
Primer:
E-posta
E-posta
Zadeva :
Vabilo
Od:
Besedilo:
Anna.Sand@mailp.com
Halo Ana, preverjanje sem
uspešno prestal!
Posilja
Izbrisi
1 Zadeva e-poštno sporočilo. Prikaže se največ
120 znakov.
2 Besedilo e-poštno sporočilo (eventualno
okrajšano).
T
Za vrnitev v dohodni seznam
pritisnite rdečo tipko za
končanje.
Opomba
Version 4, 16.09.2005
Če e-pošta ne vsebuje normalnega besedila, se na kratko prikaže obvestilo Prikaz
e-poste ni mozen.
58
Nazaj
Izbrisi
Brisanje e-poštnega
sporočila
Pogoj: Odprli ste seznam dohodne pošte
(¢ str. 56) ali ste si ogledali naslov sporočila ali naslov pošiljatelja neke e-pošte
(¢ str. 58):
§Izbrisi§
Pritisnite funkcijsko tipko.
§Da§
Za odgovor na varnostno
vprašanje pritisnite funkcijsko
tipko.
E-poštno sporočilo se v strežniku dohodne
pošte izbriše.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Info_Center.fm / 31.07.12
Informacijski center – s telefonom vedno povezani
Informacijski center –
s telefonom vedno
povezani
Z osnovnim telefonom lahko iz interneta
prikličete povezane vsebine (OnlineContents), to pomeni, informacijske storitve,
ki so posebej pripravljene za telefon.
Informacijske storitve, ki so na voljo, tekoče
razširjamo. Določena predizbira informacij je
že nastavljena, to nastavitev lahko tudi
spremenite in dodaste nove storitve.
Obiščite Gigaset.net stran www.gigaset.net
na internetu in sestavite svoje osebne informacijske storitve.
Sestavljanje lastnih informacijskih
storitev
¤ Na osebnem računalniku odprite stran
spletnega konfiguratorja Settings
¢ Services ¢ Info Services (glejte
navodilo za uporabo spletnega
konfiguratorja na priloženem CD-ju).
¤ Kliknite povezavo
gigaset.net/myaccount.
Ali:
¤ V naslovno polje spletnega pregledovalnika na vašem osebnem računalniku
vnesite naslednji naslov:
www.gigaset.net
¤ Na Gigaset.net stran vnesite vaše
Gigaset.net uporabniško ime in geslo.
Vaše uporabniško ime in geslo najdete na
zgoraj omenjeni strani spletnega
konfiguratorja.
V obeh primerih se odpre spletna stran, prek
katere lahko sestavite vaše informacijske
storitve.
Version 4, 16.09.2005
Opomba
Tako z osnovnim telefonom kot tudi s
prijavljenimi prenosnimi enotami
Gigaset SL78H, SL400H in S79H lahko
zaženete informacijski center in si
prikažete informacijske storitve.
Zagon informacijskega
centra, izbira informacijskih
storitev
v ¢ Dodatne funkcije
¢ Informac. center
Prikaže se meni vašega informacijskega
centra, to pomeni seznam informacijskih
storitev, ki so na voljo. Po informacijskih
storitvah lahko listate.
s
Izberite informacijsko storitev in
pritisnite §OK§.
Za dostop do določenih informacijskih storitev (storitve na osebni ravni) je potrebna
prijava s prijavnim imenom in geslom. V tem
primeru vnesite dostopne podatke, kot je
opisano v poglavju „Prijava za
informacijske storitve na osebni ravni“ na
str. 60.
Sporočila pri nalaganju zahtevanih
informacij
Informacije se nalagajo iz interneta.
Počakajte nekaj sekund, da se informacije
prikažejo. Na prikazovalniku se prikaže
Prosim pocakajte....
Če se informacije informacijskih storitev ne
prikažejo, se prikaže eno od naslednjih
sporočil:
Zahtevana stran ni dosegljiva
Možni so naslednji vzroki:
u Prekoračitev časa (timeout) pri nalaganju
informacij oziroma
u internetni strežnik za informacijske storitve ni dosegljiv.
¤ Preverite internetno povezavo in pono-
vite povpraševanje kasneje.
Napaka v podatkih na zahtev. strani
Vsebina zahtevanih informacijskih storitev je
kodirana v formatu, ki ga osnovni telefon ne
more prikazati.
59
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Info_Center.fm / 31.07.12
Informacijski center – s telefonom vedno povezani
Zahtevano stran ni mozno prikazati
Splošna napaka pri nalaganju informacijskih
storitev.
Prijava ni uspela
Prijava ni uspela. Možni vzroki so:
u Vaših dostopnih podatkov niste pravilno
vnesli.
¤ Informacijsko storitev izberite
ponovno in ponovite prijavo. Pri tem
pazite na pravilno pisanje velikih/
malih črk.
u Niste upravičeni do dostopa na te
informacijske storitve.
Uporaba informacijskega
centra
Prijava za informacijske
storitve na osebni ravni
Vrnitev na meni informacijskega
centra
Če je za dostop na neke informacijske
storitve potrebna posebna prijava z uporabniškim imenom in geslom, se po priklicu
storitve naprej prikaže naslednji prikaz:
Prijavno ime
Vnesite uporabniško ime, ki vam
ga je dodelil ponudnik informacijske storitve.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Geslo
Poleg uporabniškega imena
vnesite pripadajoče geslo.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Če je bila prijava uspešna, se prikaže
zahtevana informacijska storitev.
Če prijava ni bila izvedena, se na
prikazovalniku prikaže ustrezno sporočilo,
£ Sporočila pri nalaganju zahtevanih
informacij, str. 59.
Opomba
Version 4, 16.09.2005
Pri vnašanju podatkov prijave bodite
pozorni na pravilno pisavo velikih in
malih črk. Za vnos besedila ¢ str. 111.
60
Glede na vrsto zahtevanih informacijskih
storitev lahko izvajate naslednje akcije:
Listate po informacijski storitvi
¤ S tipko s listate znotraj neke
informacijske storitve navzdol, s tipko t
listate navzgor (nazaj).
Vrnitev na prejšnjo stran
¤ Pritisnite levo funkcijsko tipko.
¤ Na kratko pritisnite rdečo tipko za
končanje T.
Ne želite biti povezani („offline“):
Pritisnite in držite rdečo tipko za končanje
T, osnovni telefon se vrne v stanje
mirovanja.
Izbira hiperpovezave
Hiperpovezava na nadaljnje
informacije:
Če stran vsebuje neko hiperpovezavo na
nadaljnje informacije, se ta prikaže s
simbolom g.
Če je bila neka stran odprta s hiperpovezavo,
je prva hiperpovezava podrejena.
¤ Eventualno lahko s tipko za upravljanje
(s in/ali t) kazalec vodite do hiperpovezave, ki jo želite izbrati.
Hiperpovezava je nato označena (s
podloženim ozadjem).
¤ Za odpiranje pripadajoče strani pritisnite
desno funkcijsko tipko §Povezava§.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Info_Center.fm / 31.07.12
Informacijski center – s telefonom vedno povezani
Hiperpovezava na neko klicno
številko:
Če hiperpovezava vsebuje neko klicno
številko, lahko klicno številko kopirate v
lokalni telefonski imenik ali številko neposredno pokličete
(Click-2-Call funkcionalnost).
¤ Hiperpovezavo izberete eventualno s
tipko s in/ali t.
¤ Hiperpovezavo te vrste spoznate po tem,
da je nad desno funkcijsko tipko prikazan
ukaz §Klic§.
¤ Pritisnite funkcijsko tipko Ó, če želite
klicno številko kopirati v lokalni telefonski
imenik vašega osnovnega telefona.
Ali:
¤ Za izbiranje označene klicne številke
pritisnite §Klic§.
Če pritisnete tipko §Klic§, se klicna številka
odvisno od ponudnika
u takoj izbere ali
u najprej prikaže na prikazovalniku. Klicno
številko morate nato najprej potrditi,
preden jo telefon izbere.
¤ Če pritisnete tipko §Da§, klicno številko
telefon izbere.
Ali:
¤ Če pritisnete tipko §Ne§, se ponovno
prikaže stran s hiperpovezavo. Telefon
klicne številke ne izbere.
Vnašanje besedila
¤ S tipko q vodite kazalec v vrstico s
¤
¤
¤
Iskanje izbire
¤ S tipko q vodite kazalec v vrstico, kjer
hočete poiskati izbiro.
¤ Za iskanje želene izbire eventualno
¤
¤
večkrat pritisnite levo oziroma desno
stran tipke za upravljanje.
S tipko q vodite kazalec k naslednjim
izbirnim poljem in jih izberite, kot je
opisano zgoraj.
Za zaključitev izbire in za pošiljanje
podatkov pritisnite levo funkcijsko tipko.
Nastavljanje opcije
¤ S tipko q vodite kazalec v vrstico z
opcijo. Vrstica je označena.
¤ Opcijo aktivirate oziroma deaktivirate s
¤
¤
Version 4, 16.09.2005
poljem, kamor hočete vnesti besedilo.
Kazalec v polju za besedilo utripa.
S tipkami vašega osnovnega telefona
vnesite besedilo (¢ str. 111).
Kazalec vodite v naslednja polja za besedilo, da jih izpolnite ali eventualno nastavite neko opcijo (glejte v nadaljevanju).
Za zaključitev vnosa in za pošiljanje
podatkov pritisnite desno funkcijsko
tipko.
tipko za upravljanje v (pritisnite desno
stran) ali z levo funkcijsko tipko (npr. §OK§).
Eventualno vodite kazalec k naslednjim
opcijam ali poljem za besedilo, da jih
nastavite oziroma izpolnite.
Za zaključitev vnosa in za pošiljanje
podatkov pritisnite levo funkcijsko tipko
(npr. §Poslji§).
61
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Info_Center.fm / 31.07.12
Informacijski center – s telefonom vedno povezani
Prikaz informacij iz interneta
kot ohranjevalnik zaslona
V mirovnem stanju prikazovalnika vašega
osnovnega telefona si lahko prikažete vir
informacij (Information-Feed) (npr. vremenska poročila, novice).
V ta namen morate na vašem osnovnem
telefonu vključiti Infoticker (¢ str. 89) ali
ohranjevalnik zaslona Informac. storitve
(¢ str. 89) in prek spletnega konfiguratorja
aktivirati prikaz informacijskih storitev.
Opomba
Tovarniška nastavitev je vremenska
napoved.
Prek strežnika Gigaset.net (¢ str. 59)
lahko nastavite, katere informacije naj se
prikažejo.
Version 4, 16.09.2005
Pisne informacije se na prikazovalniku
prikažejo približno 10 sekund po vrnitvi
osnovnega telefona v mirovno stanje.
Na ohranjevalniku zaslona telefon odvisno
od izbranega vira informacij (InformationFeed) ponudi desno funkcijsko tipko (npr.
§More§).
¤ Za priklic več informacij, pritisnite desno
funkcijsko tipko.
¤ Za vrnitev v stanje mirovanja pritisnite in
držite rdečo tipko za končanje T.
62
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / answering_m.fm / 31.07.12
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Upravljanje telefonskega
odzivnika osnovnega
telefona
Telefonski odzivnik, ki je vgrajen v
osnovnem telefonu, lahko upravljate prek
tipk osnovnega telefona (¢ str. 3), prek
prijavljene prenosne enote ali z daljinskim
upravljanjem (z drugim telefonom/mobilnim telefonom). Lastne nagovore ali obvestilo kličočemu lahko posnamete prek
osnovnega telefona ali prenosne enote.
Vzporedni klici
Če je nek kličoči povezan s telefonskim
odzivnikom in za telefonski odzivnik prispe
nov klic, drugi kličoči sliši znak proste linije.
Klic se signalizira na napravah (osnovnem
telefonu, prenosnih enotah).
Če drugi klic ni bil prevzet, telefonski
odzivnik prevzame klic če:
u je bila povezava s prvim kličočim
končana in
u potem, ko je za telefonski odzivnik
potekel čas do prevzema klica
(¢ str. 67).
Način delovanja telefonskega
odzivnika
Version 4, 16.09.2005
Vsakega od telefonskih odzivnikov lahko
uporabljate na dva različna načina
delovanja.
u V načinu delovanja Snemanje spor.
kličoči sliši nagovor in nato lahko za vas
pove sporočilo.
u V načinu delovanja Obvestilo klicoc.
kličoči sliši vaš nagovor, toda na
odzivniku ne more pustiti sporočila.
Upravljanje prek osnovnega
telefona
Če pri uporabi prejmete zvočno zahtevo ali
obvestilo, se zvočnik samodejno vključi.
Način prostoročnega delovanja izključite, ko
dvignete slušalko.
Upravljanje prek menija osnovnega telefona
ustreza upravljanju prek prijavljene
prenosne enote Gigaset SL78H, SL400H ali
S79H.
Vključitev/izključitev telefonskega
odzivnika in nastavljanje načina
delovanja
Izbirate lahko med načinoma Snemanje
spor., Obvestilo klicoc. in Izmenljivo. Z
nastavitvijo Izmenljivo lahko aktivirate
način delovanja za snemanje za nek določen
čas, ki ga sami nastavite, izven tega časa
kličoči sliši le nagovor kot obvestilo
kličočemu.
v ¢ Ì ¢ Vkljucitev (μ= vključeno)
§Spremeni§
Pritisnite funkcijsko tipko.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Vkljucitev:
Za vključitev ali izključitev telefonskega
odzivnika izberite Vklj. ali Izklj..
Nacin:
Izberite Snemanje spor., Obvestilo
klicoc. ali Izmenljivo.
V primeru, če je izbran način Izmenljivo:
Snemanje od:
Vnesite ure/minute za začetek časovnega
obdobja, 4-mestno.
(Ura mora biti nastavljena.)
Snemanje do:
Vnesite ure/minute za konec časovnega
obdobja, 4-mestno.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
63
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / answering_m.fm / 31.07.12
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Po vključitvi telefonskega odzivnika sledi
zvočno obvestilo o količini prostega
pomnilnika. Če ura (čas) še ni nastavljena,
sledi ustrezen nagovor (nastavite uro)
¢ str. 94. Na prikazovalniku se prikaže
simbol Ã.
Če je pomnilnik za sporočila poln in ste
izbrali način Snemanje spor. ali Izmenljivo,
telefon od vas zahteva, da najprej izbrišete
stara sporočila. Telefonski odzivnik se vključi
takoj, ko ste izbrisali stara sporočila.
Če ura ni na voljo, telefonski odzivnik menja
iz načina delovanja Izmenljivo v način
delovanja Snemanje spor. toliko časa, da je
ura ponovno na voljo.
Vključitev telefonskega odzivnika s
tipko na osnovnem telefonu
¤ Za vključitev oziroma izključitev
telefonskega odzivnika pritisnite tipko
ý.
Snemanje lastnega nagovora/
obvestila kličočemu
Version 4, 16.09.2005
Osnovni telefon je opremljen s standardnim
(tovarniško posnetim) nagovorom za način
delovanja snemanje in za način delovanja
obvestilo kličočemu. Če niste posneli lastnih
nagovorov, odzivnik uporablja ustrezni
standardni nagovor.
v ¢ Ì ¢ Nagovori
¢ Snemanje nagovora /
Snemanje obvestila
§OK§
Za začetek snemanja pritisnite
funkcijsko tipko.
Če niste dvignili slušalke, se vključi
prostoročni način delovanja.
Slišite signal pripravljenosti (kratek zvočni
signal).
¤ Sedaj povejte nagovor (najmanj
3 sekunde).
§Koncaj§
Za zaključitev snemanja
pritisnite funkcijsko tipko.
64
S tipko &, z rdečo tipko za končanje T
ali s §Nazaj§ lahko snemanje prekinete in s
tipko §OK§ snemanje nato ponovno zaženete.
Po zaključenem snemanju se bo posneti
nagovor zaradi preverjanja samodejno
predvajal. S tipko §Nov§ lahko posnamete nov
nagovor.
Prosimo upoštevajte:
u Snemanje se samodejno zaključi po
preteku časa 170 sekund ali če med
snemanjem nagovora prenehate govoriti
za več kot 2 sekundi.
u Če prekinete snemanje nagovora, bo
odzivnik ponovno uporabljal standardni
nagovor.
u Če je pomnilnik telefonskega odzivnika
poln, se snemanje ne zažene oziroma
prekine.
¤ Če izbrišete stara sporočila, se bo
telefonski odzivnik samodejno
preklopil v način delovanja Snemanje
spor..
¤ Snemanje eventualno ponovite.
Poslušanje nagovorov
v ¢ Ì ¢ Nagovori
¢ Poslusanje nagovora /
Poslusanje obvestila
Če niste posneli svojega nagovora, se predvaja ustrezni standardni nagovor.
S tipko &, z rdečo tipko za končanje T
ali s §Nazaj§ lahko predvajanje prekinete.
Snemanje novega nagovora med
poslušanjem že posnetega:
§Nov§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Če je pomnilnik telefonskega odzivnika
poln, se preklopi v način delovanja
Obvestilo klicoc..
¤ Če izbrišete stara sporočila, se bo
telefonski odzivnik samodejno preklopil
v način delovanja Snemanje spor..
Snemanje eventualno ponovite.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / answering_m.fm / 31.07.12
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Brisanje nagovora/obvestila
v ¢ Ì ¢ Nagovori
¢ Brisanje nagovora / Brisanje obvestila
§Da§
Za potrditev vprašanja pritisnite
funkcijsko tipko.
Po brisanju se bo ponovno uporabljal
ustrezni standardni nagovor.
Poslušanje sporočil
Vsako sporočilo je opremljeno z datumom in
časom snemanja (če je nastavljeno,
¢ str. 94) in se prikaže med predvajanjem
sporočila. Pri posredovanju klicne številke se
prikaže številka kličočega. Če sta številka
kličočega in ime shranjena v telefonskem
imeniku, se prikaže pripadajoče ime. Za
prikaz ¢ str. 29.
Version 4, 16.09.2005
Poslušanje novih sporočil
Nova, še ne poslušana sporočila se
signalizirajo s simbolom à v drugi vrstici
prikazovalnika in z utripanjem tipke f.
f
Pritisnite tipko za sporočila.
Tel. odzivnik:
Izberite in pritisnite §OK§.
Ali:
ü
Pritisnite tipko za predvajanje.
Ali:
v ¢ Ì ¢ Predvajanje sporocil
Zvočnik osnovnega telefona se vključi.
Če so prisotna nova sporočila, odzivnik
najprej prične predvajati prvo novo sporočilo. Po zadnjem novem sporočilu slišite signal konca sporočila ter obvestilo o še preostalem možnem času za snemanje sporočil.
Če je bilo vsakokratno sporočilo shranjeno
skupaj z datumom in uro, pred predvajanjem slišite ustrezno obvestilo.
Med predvajanjem se na prikazovalniku
prikažejo vnosi v seznamu telefonskega
odzivnika.
Novo sporočilo se spremeni v stanje „staro“
po predvajanju datuma in ure dohoda (po
približno 3 sekundah).
Poslušanje starih sporočil
Če ni več nobenih novih sporočil, lahko
zaženete predvajanje starih sporočil kot je
opisano pod „Poslušanje novih sporočil"
na str. 65.
Ustavljanje in upravljanje predvajanja
Med predvajanjem sporočila:
2/w
Zaustavite predvajanje. Za
nadaljevanje ponovno pritisnite
2/ w ali
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Za nadaljevanje izberite
Nadaljuj in pritisnite §OK§.
h (pritisnite in držite) ali
Med predvajanem časovnega
pečata: Pomik na prejšnje
sporočilo.
Med predvajanjem sporočila:
Pomik na začetek aktualnega
sporočila.
h (pritisnite na kratko) ali 4
Med predvajanem časovnega
pečata: Pomik na prejšnje
sporočilo.
Med predvajanjem sporočila:
Ponovite predvajanje zadnjih
5 sekund sporočila.
s ali 3 Pomik na naslednje sporočilo.
Po prekinitvi, ki traja več kot eno minuto, se
telefonski odzivnik vrne v stanje mirovanja.
Označevanje sporočila kot „novo“
Že poslušano „staro“ sporočilo se ponovno
prikaže kot „novo“ sporočilo.
Med predvajanjem sporočil ali pri pavzi:
*
Pritisnite tipko zvezdica.
Ali:
§Opcije§
Odprite meni.
Oznaci kot novo
Izberite in pritisnite §OK§.
Nagovor odzivnika vas obvesti o novem
statusu sporočila.
65
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / answering_m.fm / 31.07.12
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Predvajanje trenutnega sporočila se prekine.
Eventualno se prične predvajanje naslednjega sporočila.
Tipka f na prenosni enoti utripa.
Kopiranje klicne številke sporočila v
telefonski imenik
Med predvajanjem sporočila ali pri pavzi:
§Opcije§ ¢ Shrani v tel. imenik
¤ Dopolnjevanje vnosa (¢ str. 41).
Brisanje sporočil
Izbrišete lahko bodisi vsa stara sporočila ali
posamezna stara sporočila.
Brisanje vseh starih sporočil
Med predvajanjem sporočila ali pri pavzi:
§Opcije§ ¢ Izbrisi star seznam §OK§
Za potrditev vprašanja pritisnite
§Da§
funkcijsko tipko.
Brisanje posameznih sporočil
Med predvajanjem sporočila ali pri pavzi:
§Izbrisi§ / Q
Pritisnite funkcijsko tipko ali
tipko tipkovnice Q.
Nova sporočila lahko izbrišete šele po predvajanju časovnega pečata in po prvih nekaj
sekundah sporočila.
Prevzem klica s telefonskega
odzivnika
Version 4, 16.09.2005
Med snemanjem dohodnega sporočila na
telefonskem odzivniku ali med daljinskim
upravljanjem odzivnika, lahko pogovor
prevzamete:
c / §Sprejmi§ / d
Dvignite slušalko, pritisnite
tipko za prostoročno delovanje
ali funkcijsko tipko.
Snemanje sporočila se prekine in lahko se
pogovarjate s kličočim.
66
Če je do prevzema klica preteklo več kot
3 sekunde od začetka snemanja sporočila, se
bo sporočilo shranilo. Tipka f utripa.
Klic lahko prevzamete tudi v primeru, če se
ne signalizira.
Preusmeritev zunanjega klica na
telefonski odzivnik
Dohodni zunanji klic lahko preusmerite na
telefonski odzivnik.
Pogoj: Na osnovnem telefonu se signalizira
zunanji klic, telefonski odzivnik je vključen:
Ô
Pritisnite funkcijsko tipko.
Telefonski odzivnik se takoj zažene v načinu
za snemanje in prevzame klic. Nastavljeni
čas za prevzem klica na odzivniku (str. 67) se
v tem primeru ne upošteva.
Vključitev/izključitev snemanja
pogovora
S telefonskim odzivnikom lahko posnamete
zunanji pogovor s sogovornikom.
Pogoj:
Vzpostavljeno imate zunanjo zvezo:
¤ Sogovornika obvestite o snemanju
pogovora.
§Opcije§
Odprite meni.
Snemanje pogovora
Izberite in pritisnite §OK§.
Snemanje pogovora se signalizira z
obvestilom na prikazovalniku in se v seznam
telefonskega odzivnika shrani kot novo
sporočilo.
§Koncaj§
Za prekinitev snemanja pogovora pritisnite funkcijsko tipko.
Največja dolžina posnetega pogovora je
odvisna od prostega pomnilnika telefonskega odzivnika. Če je pomnilnik poln, slišite
signal konca, snemanje se prekine in dejansko posneti pogovor se shrani kot novo
sporočilo v seznam telefonskega odzivnika.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / answering_m.fm / 31.07.12
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Vključitev/izključitev
poslušanja
Med snemanjem sporočila lahko prek zvočnika osnovnega telefona oziroma prek prijavljene prenosne enote poslušate snemanje sporočila.
Trajna vključitev/izključitev
poslušanja
v ¢ Ì ¢ Posl. med snem.
Namizni telefon
Izberite, za vključitev/izključitev
poslušanja na osnovnem
telefonu (³= vključeno).
Pren.en.
Izberite, za vključitev/izključitev
poslušanja na prijavljeni
prenosni enoti (³= vključeno).
§Spremeni§
Za vključitev ali izključitev funkcije pritisnite funkcijsko tipko.
Izključitev poslušanja za trenutno
snemanje
Funkcijo lahko med snemanjem sporočila
izključite.
Na osnovnem telefonu:
§Izklj. poziv§ Pritisnite funkcijsko tipko.
Opomba k prevzemu klica
Pri nastavitvi Samodejno za prevzem klica
velja:
u Če na telefonskem odzivniku še ni novih
sporočil, telefonski odzivnik klic prevzame po 18 sekundah.
u Če so na telefonskem odzivniku že nova
sporočila, telefonski odzivnik klic prevzame po 10 sekundah.
Pri daljinskem upravljanju (¢ str. 68) že po
približno 15 sekundah veste, da na telefonskem odzivniku ni novih sporočil (sicer bi
telefonski odzivnik vaš klic že prevzel). Če
sedaj takoj položite slušalko, si prihranite
stroške klica.
Prosimo upoštevajte:
d / c Pritisnite tipko za prostoročno
telefoniranje ali dvignite
slušalko.
Vaš telefon lahko nastavite tako, da je pri
vseh klicih prvi pozivni signal onemogočen
(str. 54). Nastavljeni čas za prevzem klica
zato označuje, koliko časa za kličočega preteče, da telefonski odzivnik pogovor prevzame (ne koliko časa poziva).
Nastavljanje parametrov
snemanja
Spreminjanje jezika glasovnega
upravljanja in standardnega
nagovora
Prevzem klica
Version 4, 16.09.2005
Kakaovost:
Izberite kakovost snemanja Standard.
ali Najboljsa. Pri najvišji kakovosti se
najdaljši možni čas snemanja zmanjša.
Prevzem klica:
Izberite, kdaj naj telefonski odzivnik klic
prevzame: Takojsnja, po 10 sek. 18 sek.,
30 sek. ali Samodejno.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Vaš telefonski odzivnik je že nastavljen na
tovarniške nastavitve. Individualne nastavitve lahko napravite prek osnovnega telefona ali prek prijavljene prenosne enote.
v ¢ Ì ¢ Snemanje
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Dolzina:
Izberite najdaljši čas snemanja 1 Min,
2 Min, 3 Min ali najvec.
v
Odprite glavni meni.
*#Q5#2
Vnesite cifre in z vnosom
nastavite češki jezik.
Q §OK§
§OK§
nastavite slovenski jezik.
2 §OK§
nastavite hrvatski jezik.
3 §OK§
nastavite angleški jezik.
67
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / answering_m.fm / 31.07.12
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Upravljanje s poti
(daljinsko upravljanje)
Telefonski odzivnik lahko na daljavo
poslušate ali vključite z vsakim drugim
telefonom (npr. iz hotela, govorilnice).
Pogoji:
u PIN številko sistema ste nastavili različno
od 0000 (str. 95).
u Telefon, s katerim želite upravljati
telefonski odzivnik, mora imeti tonski
(DTMF) način izbiranja klicnih številk, to
pomeni, da pri pritisku tipke slišite različne tonske signale. Alternativno lahko
uporabite oddajnik tonskih (DTMF)
signalov (kupite v strokovnih trgovinah).
Opomba
Daljinsko upravljanje prek nekega GSM
mobilnega telefona je možno le v primeru, če mobilni telefon in GSM mobilna
radijska povezava prenašata DTMF
signale.
Klicanje telefonskega odzivnika in
poslušanje sporočil
~
9~
Version 4, 16.09.2005
~
Izberite lastno klicno številko.
Med poslušanjem nagovora:
Pritisnite tipko 9
Predvajanje besedila nagovora
se prekine.
Vnesite PIN številko sistema.
Odzivnik vas obvesti o morebitnih novih
sporočilih. Začne se predvajanje sporočila.
Telefonski odzivnik sedaj lahko upravljate s
tipkovnico telefona.
Telefonski odzivnik upravljate z naslednjimi
tipkami:
A
Med predvajanjem časovnega
pečata: Pomik na prejšnje
sporočilo.
Med predvajanjem sporočila:
Pomik na začetek aktualnega
sporočila.
68
B
3
D
0
:
Zaustavitev predvajanja. Za
nadaljevanje predvajanja tipko
pritisnite ponovno.
Po pavzi v času približno 60
sekund se linija prekine.
Pomik na naslednje sporočilo.
Ponovite predvajanje zadnjih
5 sekund sporočila.
Med predvajanjem sporočila:
Brisanje aktualnega sporočila.
Že poslušano sporočilo označite
kot „novo“.
Prične se predvajanje naslednjega sporočila. Pri zadnjem
sporočilu se predvaja podatek o
še preostalem možnem času
snemanja.
Končanje daljinskega upravljanja
¤ Pritisnite tipko za končanje oziroma
položite slušalko.
Opomba
Telefonski odzivnik prekine povezavo v
naslednjih primerih:
u vnesena PIN številka sistema je
napačna.
u na telefonskem odzivniku ni sporočil
u po nagovoru je preostali možni čas
snemanja prekratek
Vključitev telefonskega odzivnika
¤ Pokličite lastno klicno številko (domov) in
pustite zvoniti, dokler ne slišite: „Prosim
vnesite PIN“ (približno 50 sekund).
~
Vnesite PIN številko sistema.
Vaš telefonski odzivnik je vključen. Slišite
nagovor o še preostalem možnem času
snemanja.
Začne se predvajanje sporočil.
Telefonskega odzivnika ne morete izključiti
na daljavo.
Če ste vnesli napačno PIN številko sistema ali
vnos traja predolgo časa (več kot 10 sekund),
se linija prekine. Telefonski odzivnik ostane
izključen.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Net-AB.fm / 31.07.12
Uporaba odzivnika omrežja
Uporaba odzivnika
omrežja
Nekateri ponudniki omrežja imajo v svoji
ponudbi telefonski odzivnik v omrežju, tako
imenovani odzivnik omrežja.
Odzivnik omrežja morate imeti naročen pri
vašem ponudniku omrežja. Klicno številko
odzivnika omrežja lahko shranite v osnovni
telefon.
Odzivnik omrežja, – vnašanje
klicne številke
v ¢ Ì Telefonski odzivnik
¢ Odzivnik omrezja
~
Vnesite klicno številko odzivnika
omrežja oziroma jo spremenite.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Kako vključite in izključite odzivnik omrežja
se pozanimajte pri ponudniku omrežja.
Določanje nekega
telefonskega odzivnika za
kratko izbiranje
Pri kratkem izbiranju lahko odzivnik omrežja
ali lokalni telefonski odzivnik osnovnega
telefona pokličete neposredno.
Version 4, 16.09.2005
Programiranje tipke 1,
spreminjanje nastavitve
Ali:
v ¢ Ì Telefonski odzivnik
¢ Nastavitev tipke 1
Odzivnik omrezja / Telefonski odzivnik
Izberite vnos in pritisnite §OK§
(Ø = vključeno).
Izbrali ste lokalni Telefonski odzivnik:
Lokalni telefonski odzivnik osnovnega
telefona se takoj aktivira za kratko izbiranje.
T
Pritisnite in držite rdečo tipko za
končanje (stanje mirovanja).
Izbrali ste odzivnik omrežja:
Če je za odzivnik omrežja klicna številka že
shranjena, se kratko izbiranje aktivira takoj.
T
Pritisnite in držite rdečo tipko za
končanje (stanje mirovanja).
Če za odzivnik omrežja klicna številka ni
shranjena, telefon od vas zahteva vnos
klicne številke odzivnika omrežja.
~
Vnesite klicno številko odzivnika
omrežja.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
T
Pritisnite in držite rdečo tipko za
končanje (stanje mirovanja).
Kratko izbiranje se aktivira.
Opomba
Za kratko izbiranje lahko določite samo
en telefonski odzivnik.
Odzivnik omrežja lahko prikličete tudi
neposredno prek tipke za sporočila
(¢ str. 70).
Nastavitev za kratko izbiranje je specifična za
vsako napravo. Na osnovni telefon in na
vsako prijavljeno prenosno enoto lahko na
tipko
programirate drug telefonski
odzivnik.
Pri tovarniški nastavitvi za funkcijo kratkega
izbiranja ni prednastavljen noben telefonski
odzivnik.
Pritisnite in držite tipko
.
69
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Net-AB.fm / 31.07.12
Uporaba odzivnika omrežja
Klicanje telefonskega odzivnika
prek kratkega izbiranja
Pritisnite in držite.
Če ste odzivnik omrežja nastavili za kratko
izbiranje, se neposredno povežete s
odzivnikom omrežja.
d
Eventualno pritisnite tipko za
prostoročno delovanje.
Po zvočniku slišite nagovor odzivnika
omrežja.
Če ste za kratko izbiranje nastavili lokalni
telefonski odzivnik osnovnega telefona, se
začne predvajanje sporočil.
Prikaz novih sporočil v mirovnem
stanju prikazovalnika prenosne
enote
Če je na odzivniku omrežja ali je na lokalnem
telefonskem odzivniku prisotno novo
sporočilo, se v mirovnem stanju prikazovalnika prikaže simbol à in število novih
sporočil. Tipka za sporočila f utripa.
Priklic odzivnika omrežja prek
tipke za sporočila
Version 4, 16.09.2005
Če je klicna številka odzivnika omrežja
shranjena v osnovnem telefonu, pod tipko
za sporočila f za odzivnik omrežja najdete seznam Predal:.
Če se na odzivniku omrežja nahajajo nova
sporočila, je vnos v seznamu predstavljen
poudarjeno. Za vnosom v seznamu je v
oklepaju število novih sporočil.
f
Pritisnite tipko za sporočila.
Predal:
Izberite vnos odzivnika omrežja
in pritisnite §OK§.
70
Vzpostavi se neposredna povezava z odzivnikom omrežja in slišite svoj nagovor.
Predvajanje sporočil v splošnem lahko
upravljate prek tipkovnice vašega osnovnega telefona (kode cifer). Bodite pozorni na
nagovor.
Opombe
u Telefon samodejno pokliče odzivnik
omrežja prek pripadajoče povezave.
Za vaš telefon definirano samodejno
predizbiranje kraja se ne prednastavi.
Predvajanje sporočil z odzivnika
omrežja v splošnem lahko upravljate
prek tipkovnice vašega telefona (kode
cifer).
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / add_features.fm / 31.07.12
ECO DECT: Zmanjšanje porabe energije in moči radijskega sevanja
ECO DECT: Zmanjšanje
porabe energije in moči
radijskega sevanja
Z vašim telefonom Gigaset prispevate svoj
delež k varovanju okolja.
Zmanjšanje porabe energije
Z uporabo varčne vtične napajalne enote bo
vaš osnovni telefon porabil manj električne
energije.
Zmanjšanje moči radijskega
sevanja
Radijsko sevanje se zmanjša samodejno v
odvisnosti od oddaljenosti prijavljene prenosne enote od osnovnega telefona. Kolikor
bližje se prenosna enota nahaja do osnovnega telefona, toliko manjše je sevanje.
Radijsko sevanje prenosne enote in osnovnega telefona lahko dodatno zmanjšate s
tem, da uporabljate Eco nacin.
Eco nacin zmanjša sevanje vedno za približno za 80% – neodvisno od tega, ali telefonirate ali ne. Z Eco nacin se zmanjša domet
za približno 50%. Zato je Eco nacin vedno
smiseln takrat, ko vam zadošča manjši
domet.
Eco nacin / Eco nacin+
vključitev/izključitev
v ¢ Nastavitve ¢ Eco nacin
¢ Eco nacin / Eco nacin+
§Spremeni§
Pritisnite funkcijsko tipko
(³= vključeno).
Prikazi stanja na prikazovalniku v
mirovnem stanju
Simbol na
prikazovalniku
¼ bela
¼ zelena
Version 4, 16.09.2005
Eco nacin+ in Eco nacin
aktiviran
Opombe
u Pri vključenem Eco nacin+ lahko na
u
u
Izključitev sevanja
Eco nacin+
Če aktivirate Eco nacin+, je sevanje (oddajna
moč DECT) osnovnega telefona in prenosne
enote v stanju mirovanja izključeno, v
kolikor vse prijavljene prenosne enote
podpirajo Eco nacin+.
Eco nacin / Eco nacin+ lahko neodvisno
eden od drugega vključite ali izključite in
deluje tudi, če je na osnovni telefon prijavljenih več prenosnih enot.
Eco nacin+ aktiviran
u
u
neki prenosni enoti preizkusite
dosegljivost osnovnega telefona:
pritisnite in držite tipko za dvig
slušalke. Če je osnovni telefon dosegljiv slišite signal proste linije.
Pri vključenem Eco nacin+:
– se na prenosni enoti zakasni vzpostavljanje povezave za približno 2
sekundi.
– se zmanjša čas stanja pripravljenost prenosne enote za približno
50%.
Če prijavite prenosne enote ki ne
podpirajo Eco nacin+, se Eco način
izključi na osnovnem telefonu in na
vseh prijavljenih prenosnih enotah.
Pri vključenem Eco nacin se domet
osnovnega telefona zmanjša.
Eco nacin / Eco nacin+ in podpora z
repeaterjem (¢ str. 98) se
medsebojno izključujeta, to pomeni,
ko uporabljate podporo z
repeaterjem ne morete uporabljati
Eco nacin in Eco nacin+.
71
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / add_features.fm / 31.07.12
Nastavljanje termina (koledar)
Nastavljanje termina
(koledar)
Vaš osnovni telefon vas lahko opomni na do
30 terminov. V telefonskem imeniku vnesene obletnice (¢ str. 41) se samodejno
kopirajo v koledar.
Nastavite lahko, ali naj bo grafični koledar v
stanju mirovanja prikazan ali ne.
V stanju mirovanja:
§Koledar§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Ali:
v ¢ Í Organizator ¢ Koledar
Nato:
§Opcije§ ¢ Prik. koledar v mir.
¤ Funkcijo s pritiskom tipke §Spremeni§ vključite ali izključite (³ = vključeno).
Shranjevanje termina
Pogoj: Nastavljena sta datum in ura (str. 94).
v ¢ Í Organizator ¢ Koledar
September 2010
Po
Nazaj
To
Sr
Ce
Pe
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Opcije
Version 4, 16.09.2005
u Izbran je trenutni dan (oranžno
obrobljen).
u Dnevi, v katerih so že shranjeni termini so
označeni s oranžnim ozadjem.
r/q
V grafičnem koledarju izberite
želeni dan.
K naslednjemu/prejšnjemu mesecu se
pomaknete tako, da kazalec vodite na zadnji/prvi dan aktualno prikazanega meseca in
nato pritisnete desno/levo (ali zgornjo/
spodnjo) stran tipke za upravljanje.
72
Izbrani dan je oranžno obrobljen. Aktualni
dan je belo obrobljen.
Po izbiri dneva:
w
Tipko za upravljanje pritisnite v
sredini.
u Če so termini že vneseni, odprete seznam
shranjenih terminov dneva.
S tipko <Nov vnos> ¢ §OK§ odprete okno
za vnos novega termina.
u Če termini niso vneseni, takoj odprete
okno za vnos novega termina.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Vkljucitev:
Izberite Vklj. ali Izklj..
Datum:
Polje je prednastavljeno z datumom
izbranega dne.
Eventualno vnesite dan/mesec/leto
8-mestno.
Ura:
Vnesite ure/minute, 4-mestno.
Besedilo:
Vnesite besedilo (največ 16 znakov).
Besedilo se bo kot ime termina prikazalo
v seznamu terminov in pri priklicu termina tudi na prikazovalniku. Besedilo je
prednastavljeno s Termin-om.
Če funkcija Besedilo ne vsebuje besedila,
se prikažeta samo datum in ura termina.
Signal:
Izberite melodijo, s katero naj se termin
signalizira. Če izberete Opticno, se termin
prikaže samo na prikazovalniku.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Opomba
Če imate shranjenih že 30 terminov,
morate za vnos novega najprej nek
obstoječi termin izbrisati.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / add_features.fm / 31.07.12
Nastavljanje termina (koledar)
Signaliziranje terminov, obletnic
Klic termina se v stanju mirovanja signalizira
60 sekund z izbrano pozivno melodijo. Pri
obletnicah se prikaže ime in pri terminih
vneseno besedilo z uro.
ØÜ
Termin
15:38
Izklj.
SMS
Klic termina lahko izključite ali nanj
odgovorite:
§§Izklj.§§
Za izključitev pozivanja termina
pritisnite funkcijsko tipko.
Ali:
§SMS§
Pritisnite funkcijsko tipko, če
želite na klic termina odgovoriti
z SMS sporočilom.
Opomba
Med vzpostavljeno zvezo se termin signalizira le s kratkim piskom.
Vnese se v seznam zamujenih terminov.
Urejanje terminov
v ¢ Í Organizator ¢ Koledar
Urejanje posameznega termina
Version 4, 16.09.2005
r/q
V grafičnem koledarju izberite
dan in pritisnite sredino tipke za
upravljanje w. (Dnevi, na katerih so že shranjeni termini/
obletnice so v koledarju označeni z oranžnim ozadjem.)
Prikaže se seznam z vnosi za ta dan.
Obletnice so označene s simbolom j,
aktivirani termine pa s simbolom μ.
q
Izberite termin/obletnico.
§§Poglej§§
Za prikaz vnosa pritisnite
funkcijsko tipko.
Obletnice si lahko samo prikažete. Obletnico
lahko spremenite prek telefonskega imenika
(¢ str. 41).
Pri terminu imate prek §Opcije§ dodatno
naslednje možnosti:
Spremeni vnos
(kot Shranjevanje termina ¢ str. 72)
Izbrisi vnos
Izbran termin izbrišete iz seznama.
Vkljuci / Izkljuci
Izbran termin aktivirate/deaktivirate.
Deaktiviran termin se ne signalizira.
Brisanje vseh terminov koledarja
V mesečnem pogledu:
§Opcije§ ¢ Izbrisi vse termine ¢ §OK§
Varnostno vprašanje odgovorite z §Da§.
Izbrišejo se vsi termini.
Prikaz neprevzetih terminov
in obletnic
Zamujeni termini/obletnice (str. 41) se shranijo v seznam Zamujeni termini v naslednjih
primerih:
u Termina/obletnice niste prevzeli.
u Termin/obletnica se je signalizirala med
vzpostavljeno zvezo.
Na prikazovalniku se prikaže simbol n in
število novih vnosov. Najnovejši vnos je na
začetku seznama.
Seznam odprete s tipko za sporočila f
(¢ str. 36) ali prek menija:
v ¢ Í Organizator ¢ Zamujeni
termini
q
Izberite termin/obletnico.
Prikažejo se informacije o terminu/obletnici.
Zamujen termin se prikaže z imenom termina (¢ str. 72), zamujena obletnica pa z
imenom in priimkom. Dodatno sta navedena tudi datum in čas.
§Izbrisi§
Izbrišete termin.
Ali:
§SMS§
Napišete SMS sporočilo.
73
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / add_features.fm / 31.07.12
Nastavljanje budilke
Če je v seznamu shranjenih že 10 vnosov, se
pri naslednjem klicu termina najstarejši vnos
izbriše.
Nastavljanje budilke
Pogoj: Nastavljena sta datum in ura (str. 94).
Vključitev/izključitev in
nastavljanje budilke
Version 4, 16.09.2005
v ¢ Í Organizator ¢ Budilka
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Aktiviranje:
Izberite Vklj. ali Izklj..
Ura:
Vnesite čas bujenja, 4-mestno.
Ponavljanje:
Izberite Dnevno ali Poned. - petek.
Glasnost:
Nastavite glasnost bujenja (1–5) ali
Crescendo klic (glasnost pozivanja je z
vsakim pozivom glasnejša = ‡).
Signal:
Izberite melodijo za bujenje.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
V mirovnem stanju prikazovalnika se v naslovni vrstici prikaže simbol ¼ in čas bujenja.
Bujenje se signalizira na prikazovalniku
(¢ str. 4) in z izbrano pozivno melodijo.
Pozivanje traja 60 sekund. Če ne pritisnete
nobene tipke, se pozivanje budilke ponovi
dvakrat, vsakokrat po petih minutah in nato
izključi.
Med vzpostavljeno zvezo se pozivanje
budilke signalizira samo s kratkim zvočnim
signalom.
74
Izključitev pozivanja budilke/po
pavzi ponovitev (dremež)
Pogoj: Budilka poziva.
§Izklj.§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Pozivanje budilke se izključi.
oziroma
§Pavza§
Pritisnite funkcijsko tipko ali
poljubno tipko. Pozivanje
budilke se izključi in po
5 minutah ponovi. Po drugi
ponovitvi se pozivanje budilke
popolnoma izključi.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Priključitev/uporaba
dodatnih naprav
Vaš osnovni telefon lahko dogradite v malo
„naročniško centralo“ tako, da priključite
dodatne komunikacijske naprave.
Na vaš osnovni telefon lahko prijavite do šest
prenosnih enot in šest naprav Gigaset
Repeater.
Vsaki prijavljeni napravi je dodeljena interna
številka (2 – 7) in interno ime (INT 2 – INT 7).
Dodelitev internih številk in imen lahko
spremenite.
Če so na vašem osnovnem telefonu interne
številke že vse oddane, pred prijavo naslednje, odjavite prenosno enoto, ki jo ne rabite
več.
Poleg tega lahko na osnovnem telefonu
deluje šest Bluetooth naprav (ena naglavna
slušalka, skupno pet GSM mobilnih
telefonov oziroma podatkovnih naprav,
¢ str. 79).
Prijava prenosnih enot
Version 4, 16.09.2005
Prijavo prenosne enote morate začeti (1.) na
osnovnem telefonu in (2.) na prenosni enoti.
2. Na prenosni enoti:
V času približno 60 sekund:
¤ Na prenosni enoti zaženite prijavljanje
prenosne enote skladno z navodilom
za uporabo prenosne enote.
Prenosna enota zahteva vnos aktualne PIN
številke sistema osnovnega telefona
(tovarniška nastavitev 0000).
~
Vnesite PIN številko sistema in
pritisnite §OK§.
Po uspešni prijavi
Na prikazovalniku osnovnega telefona se
prikaže Pren. en. prijavljena.
Opomba
Če je na osnovni telefon prijavljenih že šest
prenosnih enot (interne številke 2 - 7 so že
oddane), imate dve možnosti:
u Prenosna enota z interno številko 7 se
nahaja v stanju mirovanja:
Prenosna enota, ki je do sedaj imela
številko 7, se odjavi. Prijavi se nova prenosna enota in prejme interno številko 7.
u Prenosna enota z interno številko 7 je v
uporabi: Prenosno enoto, ki jo prijavljate,
ne morete prijaviti. Na prenosni enoti se
prikaže ustrezno obvestilo.
1. Na osnovnem telefonu:
Dodelitev internih številk
Za preklop osnovnega telefona v način
delovanja za prijavo:
v ¢ Ï ¢ Prijava
¢ Prijava pren. enote
DECT vmesnik osnovnega telefona se (v
kolikor je deaktiviran) samodejno aktivira,
ko osnovni telefon preklopite v način za
prijavo.
Prenosno enoto lahko prijavite, dokler je
na prikazovalniku osnovnega telefona
prikazano obvestilo Prosim prijavite vaso
prenosno enoto.
Osnovni telefon dodeli prenosni enoti
najnižjo prosto interno številko (možne
številke so: 2 – 7). Interna številka se prikaže
na prikazovalniku prenosne enote npr. INT 2.
To pomeni, da je bila prenosni enoti dodeljena interna številka 2. Osnovnemu telefonu
je dodeljena interna številka 1.
75
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Odjava prenosnih enot
Na osnovnem telefonu:
v ¢ Ï ¢ Prijava
¢ Odjava pren. enote
Prikaže se seznam prijavljenih naprav (internih uporabnikov).
s
Izberite internega uporabnika,
ki ga želite odjaviti in pritisnite
§OK§.
~
Eventualno vnesite aktualno
PIN številko sistema in pritisnite
§OK§.
§Da§
Za potrditev vprašanja pritisnite
funkcijsko tipko.
Prenosna enota se odjavi takoj, tudi v primeru, če se ne nahaja v stanju mirovanja.
Iskanje prenosne enote
(„paging“)
S pomočjo osnovnega telefona lahko iščete
prijavljene prenosne enote.
Pogoj: Interni uporabnik je prijavljen na
osnovni telefon. Med internimi uporabniki
sta vzpostavljeni največ dve interni
povezavi.
u
Odprite seznam internih uporabnikov. Lastni vnos v seznamu
je označen s simbolom <.
Iskanje pren. enote
Izberite in pritisnite §OK§.
Vse dosegljive prenosne enote pozivajo
istočasno („paging klic“), tudi v primeru, če
je pozivanje na prenosnih enotah izključeno.
Zunanji klic ne prekine iskanja prenosne
enote.
Končanje iskanja
Version 4, 16.09.2005
¤ Pritisnite rdečo tipko za končanje T
ali dvignite oziroma položite slušalko.
Iskanje prenosne enote lahko tudi predčasno končate, če na neki prenosni enoti
pritisnete tipko za dvig ali položitev slušalke.
76
Iskanje prenosne enote se samodejno konča
po približno 30 sekundah.
Interni klici
Interni pogovori s prijavljenimi prenosnimi
enotami so brezplačni.
Klicanje določene prenosne enote
u
~
Začnite interni klic.
Vnesite številko internega
uporabnika.
Če je slušalka položena, se na osnovnem
telefonu vključi prostoročni način delovanja.
Ali:
u
Začnite interni klic.
s
Izberite internega uporabnika.
c
Dvignite slušalko.
Če interni uporabnik ni dosegljiv (npr. je
izven dometa), se ne oglasi ali so že vzpostavljene tri interne povezave, slišite signal
zasedeno.
Klicanje vseh internih uporabnikov
(„skupinski klic“)
u
Pritisnite in držite levo stran
tipke za upravljanje.
Pozivajo vse prenosne enote.
Ali:
u
Začnite interni klic.
*
Pritisnite tipko zvezdica
Ali:
u
Začnite interni klic.
Na vse
izberite in
c
Dvignite slušalko.
Pozivajo vse prenosne enote.
Če ni dosegljiv noben interni uporabnik ali
so že vzpostavljene tri interne povezave,
slišite signal zasedeno.
Končanje pogovora
&
Položite slušalko.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Predaja pogovora na neko
prenosno enoto
Vzpostavljen zunanji pogovor lahko posredujete na drugo prenosno enoto (prevežete
pogovor).
Pogoj: Vzpostavljen imate zunanji pogovor.
u
Odprite seznam prenosnih
enot.
Zunanji naročnik sliši glasbo na
zadržanju, če je vključena
(¢ str. 93).
Če se oglasi več kot en uporabnik prenosne
enote:
s
Izberite prenosno enoto ali Na
vse in pritisnite §OK§.
Ko se interni uporabnik oglasi:
¤ Eventualno najavite zunanji pogovor.
& / T Položite slušalko ali pritisnite
rdečo tipko za končanje.
Zunanja zveza je posredovana na drugo
prenosno enoto.
Če se interni uporabnik ne oglasi ali ima
zasedeno, za vrnitev zunanje zveze na vaš
telefon pritisnite funkcijsko tipko §Koncaj§.
Pri predaji pogovora lahko slušalko položite
prej, preden je interni uporabnik dvignil
prenosno enoto.
Če se interni uporabnik potem ne oglasi ali
ima zasedeno, se po določenem času poziv
samodejno vrne na vaš telefon.
Version 4, 16.09.2005
Interna vmesna zveza/konferenca
Telefonirate z zunanjim naročnikom in
želite istočasno poklicati internega uporabnika za vzpostavljanje vmesne zveze ali
konferenčne zveze med vsemi 3 udeleženci.
Vzpostavljeno imate zunanjo zvezo:
u
Odprite seznam prenosnih
enot.
Zunanji naročnik sliši glasbo na
zadržanju, če je vključena
(¢ str. 93).
s
Če se oglasi več kot en uporabnik prenosne enote: Izberite
prenosno enoto in pritisnite §OK§.
Povezani ste z internim uporabnikom.
Bodisi:
§Opcije§ ¢ Prekini aktivni klic
Ponovno ste povezani z
zunanjim naročnikom.
ali:
§Konferenca§ Pritisnite funkcijsko tipko.
Vsi 3 udeleženci so medsebojno
povezani v konferenčni zvezi.
Če se interni uporabnik ne oglasi:
¤ Za vrnitev k zunanjemu naročniku
pritisnite funkcijsko tipko §Koncaj§.
Končanje konference
Če eden od internih uporabnikov pritisne
tipko za položitev slušalke (na prenosni
enoti) oziroma rdečo tipko za končanje
T, se ohrani povezava med drugim internim uporabnikom in zunanjim naročnikom.
Zunanji poziv na čakanju med
internim pogovorom
Če med vzpostavljeno interno zvezo prejmete zunanji klic, slišite signal poziva na
čakanju (kratek zvočni signal). Pri posredovanju klicne številke se na prikazovalniku
prikaže klicna številka kličočega.
Na voljo imate naslednje možnosti:
Zavrnitev zunanjega klica
§Zavrni§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Signal poziva na čakanju se izključi. Ostanete
v povezavi z internim uporabnikom.
Klic se na prijavljenih prenosnih enotah še
naprej signalizira.
Prevzem zunanjega klica / zadržanje
internega uporabnika
§Sprejmi§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Povezani ste z zunanjim kličočim. Interni
pogovor je zadržan.
77
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Na voljo imate naslednje možnosti:
u Menjava zveze z obema udeležencema:
¤ S tipko q menjate med sogovornikoma (menjava zveze).
u Pogovarjanje z obema udeležencema
istočasno:
¤ Za vzpostavitev konference pritisnite
funkcijsko tipko §Konferenca§. Za vrnitev
v funkcijo menjava zveze pritisnite
funkcijsko tipko §Konc. konf.§.
Prekinitev internega pogovora
& / T Položite slušalko ali pritisnite
rdečo tipko za končanje.
Zunanji klic se na osnovnem telefonu signalizira kot dohodni klic. Klic lahko prevzamete
(¢ str. 28).
Interni poziv na čakanju med
internim/zunanjim pogovorom
Če vas poskuša nek interni uporabnik poklicati med zunanjim ali internim pogovorom,
se ta klic prikaže na prikazovalniku (interni
poziv na čakanju). Klica ne morete niti prevzeti niti zavrniti.
Če pritisnete poljubno tipko, se prikaz na
prikazovalniku izbriše.
Za prevzem internega klica morate prejšnji
pogovor končati. Interni klic se potem signalizira kot običajno. Klic lahko prevzamete.
Spreminjanje imena
internega uporabnika
Version 4, 16.09.2005
Pri prijavljanju se samodejno dodelijo imena
„INT 2“, „INT 3“ itd.. Ta imena lahko spremenite. Ime je lahko sestavljeno iz največ 10
znakov. Spremenjeno ime se prikaže v seznamu internih uporabnikov.
u
Odprite seznam internih
uporabnikov.
s
Izberite prenosno enoto.
§Opcije§
Odprite meni.
78
Spremeni ime
~
Vnesite/spremenite ime.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Spreminjanje interne številke
internega uporabnika
Osnovnemu telefonu je tovarniško dodeljena interna številka INT 1.
Pri prijavljanju prenosna enota samodejno
prejme najnižjo prosto interno številko 2 -7.
Če so vsa mesta zasedena, se številka 7
prepiše (zamenja), če se ta prenosna enota
nahaja v stanju mirovanja. Interne številke
osnovnega telefona in vseh prijavljenih
prenosnih enot (1–7) lahko spremenite.
u
Odprite seznam internih
uporabnikov. Lastna naprava je
označena s simbolom <.
§Opcije§
Odprite meni.
Spremeni stevilko PE
Izberite in pritisnite §OK§.
s
Izberite internega uporabnika.
r
Izberite novo številko.
sr
Eventualno ponovite postopek
za nadaljnje interne uporabnike.
Pri tem pazite, da neko interno številko (1 do
7) ne dodelite dvakrat.
Za zaključek:
§Shrani§
Za shranjevanje vnosov pritisnite funkcijsko tipko.
Če je bila neki prenosni enoti interna številka
dodeljena dvakrat, slišite signal napake.
¤ Postopek ponovite s še prosto interno
številko.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Uporaba Bluetooth naprav
Vaš osnovni telefon lahko s pomočjo funkcije Bluetooth™ brezžično komunicira z
drugimi Bluetooth napravami.
Na vašem osnovnem telefonu lahko prek
Bluetooth prijavite naslednje naprave:
u Bluetooth naglavno slušalko
u do 5 Bluetooth GSM mobilnih telefonov
ali podatkovnih naprav (PC, PDA).
Preden lahko vašo Bluetooth napravo uporabljate, morate najprej aktivirati funkcijo
Bluetooth in nato napravo prijaviti na
osnovni telefon.
Za nadaljnjo uporabo klicnih številk mora
biti v osnovnem telefonu shranjena karakteristična številka predizbiranja (države in
krajevna karakteristična številka) (str. 95).
Opis uporabe vaših Bluetooth naprav
najdete v navodilih za uporabo teh naprav.
Vključitev/izključitev Bluetooth
načina delovanja
Version 4, 16.09.2005
v ¢ ò Bluetooth
Vkljucitev Za aktiviranje ali deaktiviranje
Bluetooth načina delovanja
pritisnite §Spremeni§
(³= aktivirano).
Osnovni telefon v stanju mirovanja v naslovni vrstici prikazovalnika prikazuje aktiviran Bluetooth način delovanja s simbolom
ò (¢ str. 4).
Takoj, ko je Bluetooth aktiviran, je vaš
osnovni telefon viden za vse Bluetooth naprave v območju sprejema (največ 10 m) in
osnovni telefon lahko komunicira z vsemi
napravami, ki so v seznamu „poznanih
(zaupanja vrednih) naprav".
Alternativno lahko aktiviranje Bluetooth
vmesnika programirate na eno od funkcijskih tipk ali programirljivih tipk (¢ str. 87).
Potem lahko funkcijo Bluetooth aktivirate/
deaktivirate s pritiskom tipke.
Prijava Bluetooth naprav
Prijava neke Bluetooth naprave pomeni:
Iskanje Bluetooth naprave in vnos naprave v
seznam poznanih naprav.
Seznam poznanih naprav lahko vsebuje
največ 1 naglavno slušalko in skupno 5
podatkovnih naprav/mobilnih telefonov.
Opombe
u Če prijavite naglavno slušalko, s tem
prepišete (zamenjate) eventualno že
prijavljeno naglavno slušalko.
u Če hočete naglavno slušalko uporabljati na vašem osnovnem telefonu in
je bila ta prej že prijavljena na neki
drugi napravi (npr. na mobilnem telefonu), prosimo, da deaktivirate to
povezavo preden začnete postopek
prijave.
u Odvisno od Bluetooth profilov, ki
podpirajo mobilni telefon, ga lahko
prijavite tako kot podatkovno napravo kot tudi mobilni telefon.
Iskanje Bluetooth naprave
Razdalja med osnovnim telefonom v Bluetooth načinu delovanja in vključeno Bluetooth napravo (naglavna slušalka, mobilni
telefon ali podatkovna naprava) je lahko
največ 10 m.
Med iskanjem telefon dohodne klice
ignorira.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Isci nagl. slusalko /
Isci mobilni telefon / Isci podatkov.
napravo
Če ni že aktiven, se Bluetooth način delovanja na osnovnem telefonu aktivira samodejno. Telefon prične z iskanjem. Iskanje
lahko traja do 30 sekund.
Bluetooth imena se prikažejo v seznamu
najdenih naprav (eventualno okrajšano). Če
za neko napravo ni bilo možno ugotoviti
nobenega imena, se pokaže naslov naprave.
79
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Opomba
Pri Isci podatkov. napravo se vse
najdene Bluetooth naprave z izjemo
naglavne slušalke prikažejo v seznamu
naprav (tudi Multi Service naprave).
Končanje tekočega iskanja/
ponavljanje
Končanje iskanja:
§Prekini§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Eventualno ponavljanje iskanja:
Zato v seznamu najdenih naprav
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Ponovi iskanje
Izberite in pritisnite §OK§.
Prikaz imena in naslova najdene
naprave
V seznamu najdenih naprav:
s
Izberite vnos.
§Poglej§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Prikažeta se ime in naslov naprave. Vrnitev v
seznam z §OK§.
Version 4, 16.09.2005
Prevzem podatkovne naprave/
mobilnega telefona v seznam
poznanih naprav
V seznamu najdenih naprav:
q
Izberite napravo, ki jo želite
prijaviti.
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Znana naprava
Izberite in pritisnite §OK§.
Če seznam poznanih naprav vsebuje manj
kot 5 podatkovnih naprav in mobilnih
telefonov:
~
Vnesite poljubno PIN številko ali
PIN številko Bluetooth naprave,
ki jo prijavljate in pritisnite §OK§.
Za podatkovno napravo/GSM mobilni telefon lahko v splošnem vnesete poljubno PIN
številko. Isto PIN številko morate nato vnesti
tudi v podatkovno napravo/mobilni telefon
(preverjanje istovetnosti).
80
Naprava se vnese v seznam poznanih
naprav.
Če seznam poznanih naprav že vsebuje 5
podatkovnih naprav oziroma mobilnih telefonov, se pred preverjanjem PIN številke
prikaže obvestilo Izberite napravo, ki jo
zelite zamenjati in znova zaupajte. Najprej
morate izbrati neko napravo iz seznama, ki
naj bo prepisana (zamenjana) s prijavo nove
naprave.
¤ Če pritisnete funkcijsko tipko §Ne§, se
naprava ne prijavi. Osnovni telefon se
vrne v seznam najdenih naprav.
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Da§, če hočete
nadomestiti napravo iz seznama. Prikaže
se seznam s prijavljenimi (poznanimi)
podatkovnimi napravami in mobilnimi
telefoni.
¤ Izberite napravo, ki naj bo prepisana, in
pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
Za prijavo nove naprave telefon zahteva
vnos PIN številke (glejte zgoraj).
Če prijava nove naprave ne uspe, se iz seznama poznanih naprav ne odstrani nobena
naprava.
Prevzem naglavne slušalke v seznam
poznanih naprav
V seznamu najdenih naprav:
q
Izberite naglavno slušalko.
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Znana naprava
Izberite in pritisnite §OK§.
Če naglavna slušalka posreduje PIN številko,
ki je enaka 0000 (praviloma na naglavni
slušalki nastavljena PIN številka), se
naglavna slušalka neposredno uvrsti v seznam poznanih naprav. Prej prijavljena
naglavna slušalka se samodejno odjavi.
Če naglavna slušalka posreduje PIN številko,
ki ni enaka 0000, osnovni telefon od vas zahteva vnos PIN številke.
~
Vnesite PIN številko in
pritisnite §OK§.
Naprava se vnese v seznam poznanih
naprav.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Opombi
u V seznamu poznanih naprav se lahko
nahaja samo ena Bluetooth naglavna
slušalka. Če prijavite naslednjo
naglavno slušalko, se bo prva iz seznama izbrisala.
u Multi Service naprava je lahko prijavljena tako kot naglavna slušalka kot
tudi podatkovna naprava.
Urejanje seznama poznanih
(zaupanja vrednih) naprav
Odpiranje seznama
v ¢ ò Bluetooth
Znana naprava
Izberite in pritisnite §OK§.
Prikaže se seznam poznanih naprav.
V seznamu poznanih naprav se poleg konkretnih imen naprav prikažejo različni simboli z naslednjim pomenom:
Simbol
Pomen
ô
õ
l
Bluetooth naglavna slušalka
Bluetooth podatkovna
naprava
Bluetooth mobilni telefon
Pri prijavi Bluetooth naprave se shranijo vsi
Bluetooth profili, ki to napravo podpirajo (ni
samo profil, ki je bil iskan).
Prijavljen mobilni telefon se zato npr. v seznam poznanih naprav lahko shrani kot
podatkovna naprava in kot mobilni telefon.
Pred njegovim imenom sta potem dva simbola: l in õ. Prek te Bluetooth povezave
lahko uporabljate GSM linijo mobilnega
telefona, lahko pa z mobilnim telefonom
izmenjujete tudi vCard-e. Izpogajana PIN
številka je veljavna za vsako vrsto
komunikacije.
Version 4, 16.09.2005
Prikaz vnosa
Odprite seznam ¢ s (izberite vnos)
§Poglej§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Prikažeta se ime in naslov. Vrnitev z §OK§.
Odjava Bluetooth naprave
Odprite seznam ¢ s (izberite vnos)
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Izbrisi vnos
Izberite in pritisnite §OK§.
Bluetooth se eventualno
aktivira.
Opombi
u Če vključeno Bluetooth napravo odja-
vite, se bo verjetno skušala ponovno
povezati kot „neprijavljena naprava”.
u Če odjavite aktiviran mobilni telefon
(¢ str. 81), se ne aktivira noben drug
mobilni telefon v seznamu.
Spreminjanje/vnašanje imena
Bluetooth naprave
Odprite seznam ¢ s (izberite vnos)
Bodisi:
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Spremeni ime
Izberite in pritisnite §OK§.
Bluetooth se eventualno
aktivira.
Ali:
§Poglej§
Pritisnite funkcijsko tipko.
§Spremeni§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Nato:
~
Spremenite/vnesite ime.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Ime se spremeni lokalno na osnovnem
telefonu. Ne na Bluetooth napravi.
Aktiviranje prijavljenega mobilnega
telefona
Prek Bluetooth lahko prijavite do 5 mobilnih
telefonov. Vendar je lahko samo en mobilni
telefon povezan z osnovnim telefonom:
aktiviran mobilni telefon.
Aktiviran pomeni:
u Če je osnovni telefon v načinu delovanja
Bluetooth, lahko mobilni telefon vzpostavi Bluetooth povezavo z osnovnim
telefonom (npr. zaradi dohodnega klica).
81
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
u Osnovni telefon pri poskusu telefoniranja
prek GSM povezave vzpostavi povezavo s
tem mobilnim telefonom.
Po prijavi je zadnji prijavljen telefon avtomatično aktiviran. Prej aktiviran mobilni telefon
je deaktiviran.
Aktivirate lahko vsak drug mobilni telefon v
seznamu poznanih naprav.
Odprite seznam ¢ s (izberite mobilni
telefon)
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Pov. mobilni telefon
Izberite in pritisnite §OK§.
Če ni aktiven, se na osnovnem telefonu
aktivira Bluetooth. Osnovni telefon vzpostavi povezavo z mobilnim telefonom.
Izbran mobilni telefon se aktivira. Njegov
vstop v seznam poznanih naprav je označen
s simbolom μ.
Do sedaj aktiviran mobilni telefon se
deaktivira.
Prikaz v mirovnem stanju osnovnega
telefona
Če je naglavna slušalka ali Bluetooth mobilni
telefon povezan z osnovnim telefon, se tako
v naslovni vrstici prikazovalnika prikaže
ustrezen simbol (ô, l) skupaj s simbolom ò
(= Bluetooth aktiviran).
Version 4, 16.09.2005
Zavrnitev/prevzem neprijavljene
Bluetooth naprave
V primeru, da z Bluetooth napravo, ki ni registrirana v seznamu poznanih naprav, skušate
z osnovnim telefonom vzpostaviti povezavo,
se na prikazovalniku prikaže zahteva za vnos
PIN številke Bluetooth naprave (Bonding).
u Zavrnitev
T
Na kratko pritisnite rdečo tipko
za končanje.
u Prevzem
~
Vnesite PIN številko Bluetooth
naprave, ki jo želite prevzeti in
pritisnite §OK§.
82
Če ste napravo prevzeli, jo lahko začasno
uporabljate (to pomeni, dokler se nahaja
v območju radijskega sprejema in je
Bluetooth aktiviran) ali jo prevzamete v
seznam poznanih naprav.
Po potrditvi PIN številke:
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Da§, če želite
napravo prevzeti v seznam poznanih
naprav.
Ali:
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Ne§, če želite
napravo uporabljati začasno.
Opombi
u Če prevzamete prijavo neke naglavne
slušalke le začasno, se naglavna
slušalka v seznamu poznanih naprav
ne izbriše.
u Če seznam poznanih naprav vsebuje
že 5 podatkovnih naprav/mobilnih
telefonov, telefon od vas zahteva, da
najprej izbrišete eno napravo iz seznama poznanih naprav (¢ str. 80).
Spreminjanje Bluetooth imena
osnovnega telefona
Ime osnovnega telefona lahko spremenite,
pod katerim naj se eventualno prikaže na
drugi Bluetooth napravi.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Lastna naprava
Prikažeta se ime in naslov osnovnega
telefona.
§Spremeni§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Bluetooth se eventualno
aktivira.
~
Spremenite ime.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Uporaba Bluetooth naglavne
slušalke
Opombi
u Na vaši prenosni enoti lahko uporab-
ljate le naglavne slušalke, ki so na
voljo prek profila naglavne slušalke
ali profila za prostoročno telefoniranje. Če sta na voljo oba profila,
komunicirate prek profila za prostoročno telefoniranje.
u Klic lahko začnete le z osnovnega
telefona.
Nastavljanje programirljive tipke
Naglavna slusalka
Če želite na vašem osnovnem telefonu telefonirati prek naglavne slušalke, morate najprej neko programirljivo tipko osnovnega
telefona programirati s funkcijo Naglavna
slusalka (¢ str. 87).
Priporočilo
Priporočamo, da programirljivo tipko
Naglavna slusalka uporabljate za
predajo/prevzem pogovora tudi v
primeru, če ima vaša naglavna slušalka
tipko Push-to-talk.
Version 4, 16.09.2005
Sprejem/prevzem klica na naglavni
slušalki
Pogoj: Funkcija Bluetooth je aktivirana,
vzpostavljena je povezava med Bluetooth
naglavno slušalko in osnovnim telefonom
(¢ str. 79).
u imate vzpostavljeno zvezo na osnovnemu telefonu ali
u poskušate vzpostaviti povezavo z naročnikom ali
u na osnovnem telefonu se signalizira
zunanji klic
¤ Za prevzem pogovora na naglavni
slušalki pritisnite programirljivo tipko
Naglavna slusalka na osnovnem
telefonu
Opomba
Kako nastavite glasnost pogovora vaše
naglavne slušalke, ¢ str. 90.
Klicanje
¤ Na osnovnem telefonu vnesite klicno
številko in pritisnite programirljivo tipko
Naglavna slusalka na osnovnem
telefonu.
Uporaba podatkovnih naprav
Pogoj: Aktivirana je funkcija Bluetooth.
Podatkovna naprava je v seznamu poznanih
naprav (označena z õ ¢ str. 80) ali je
začasno povezana z osnovnim telefonom
(¢ str. 82).
Prek Bluetooth lahko z osnovnim telefonom
povežete osebni računalnik, osebno digitalno beležko ali tudi mobilni telefon (kot
podatkovno napravo).
Nato lahko npr. s podatkovno napravo
izmenjujete vnose telefonskega imenika kot
vCard vnose, usklajujete imenik z naslovi
osebnega računalnika s telefonskim imenikom osnovnega telefona, nalagate pozivne
melodije ali ohranjevalnike zaslona iz podatkovne naprave v datoteko medijev osnovnega telefona ter prek AT ukazov začenjate
odhodne klice in sprejemate dohodne klice.
Kot oprema je telefonu tovarniško priložena
programska oprema QuickSync
(¢ str. 112). Program najdete na
priloženem CD-ju.
QuickSync vam na osebnem računalniku
ponudi funkcije prek grafičnega vmesnika.
Opomba
Kako vCard vnose pošiljate na Bluetooth
napravo oziroma sprejemate z Bluetooth
naprave, si preberite na str. 40.
83
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Uporaba GSM mobilnih telefonov
(Link2mobile)
Na vašem osnovnem telefonu in/ali na
prijavljeni prenosni enoti lahko telefonirate
prek GSM povezave vašega Bluetooth GSM
mobilnega telefona (klicanje zunanjega
naročnika prek GSM povezave mobilnega
telefona oziroma sprejemanje klicev na GSM
povezavi), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
u Na osnovnem telefonu in na mobilnem
telefonu je aktiviran Bluetooth način
delovanja (¢ str. 79).
u Vaš GSM mobilni telefon je prijavljen pri
osnovnem telefonu (¢ str. 79) in aktiviran (¢ str. 81).
u Med osnovnim telefonom in mobilnim
telefonom je vzpostavljena Bluetooth
povezava.
u Mobilni telefon je v območju dometa
osnovnega telefona (manj kot 10 m).
u Za odhodne klice: Osnovnemu telefonu
je povezava mobilnega omrežja dodeljena kot odhodna povezava ali osnovni
telefon lahko izbere GSM povezavo kot
odhodno povezavo (glejte v nadaljevanju) .
u Za prevzem dohodnih klicev:
Osnovnemu telefonu je GSM povezava
dodeljena kot dohodna povezava (glejte
v nadaljevanju).
Version 4, 16.09.2005
Povezava med osnovnim telefonom v
Bluetooth načinu delovanja in aktiviranim
mobilnim telefonom v območju dometa se
vzpostavi samodejno:
u če prispe klic na GSM povezavo mobilnega telefona (¢ str. 28),
u če na osnovnem telefonu poskušate
klicati prek GSM povezave (¢ str. 27).
84
Če je na osnovnem telefonu aktiviran
Bluetooth način delovanja:
¤ Odprite seznam poznanih naprav.
¤ Izberite aktiviran mobilni telefon
(označen z μ).
¤ Pritisnete funkcijsko tipko §Opcije§.
¤ Izberite Pov. mobilni telefon in
pritisnite §OK§.
Na osnovnem telefonu se aktivira Bluetooth.
Osnovni telefon vzpostavi povezavo z
mobilnim telefonom.
Opombi
u To funkcijo lahko programirate tudi
na eno od programirljivih tipk osnovnega telefona, ¢ Pov. mobilni
telefon na str. 87.
u Če mobilni telefon zapusti Bluetooth
domet osnovnega telefona, morate vi
sami takoj, ko se mobilni telefon
ponovno nahaja v dometu osnovnega telefona, ponovno ročno vzpostaviti povezavo med osnovnim telefonom in mobilnim telefonom. Tako
zagotovite, da se GSM klic na osnovni
telefon oziroma iz osnovnega telefona na GSM povezavi nadaljuje.
Ročno vzpostavljanje povezave:
¤ Mobilni telefon izberite iz seznama
poznanih naprav.
¤ §Opcije§ izberite ¢ Pov. mobilni
telefon in pritisnite §OK§.
Ali:
¤ Pritisnite programirljivo tipko Pov.
mobilni telefon.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Definiranje GSM povezave kot
odhodne povezave
Definiranje GSM povezave kot
dohodne povezave
Pogoj: Najmanj en mobilni telefon se nahaja
v seznamu poznanih naprav ali je mobilni
telefon začasno povezan z osnovnim
telefonom.
v ¢ ÏNastavitve ¢ Telefonija
¢ Odhodna povezava
Prikaže se seznam internih uporabnikov
(osnovni telefon, prenosne enote).
q
Izberite internega uporabnika,
ki mu želite dodeliti GSM povezavo in pritisnite funkcijsko
tipko §OK§.
r
Izberite Izb. lin. za vsak klic ali
GSM povezavo kot odhodno
povezavo. Za GSM povezavo se
prikaže Bluetooth ime aktiviranega mobilnega telefona.
§Shrani§
Za shranjevanje sprememb
pritisnite funkcijsko tipko.
Pogoj: Najmanj en mobilni telefon se nahaja
v seznamu poznanih naprav ali je mobilni
telefon začasno povezan z osnovnim
telefonom.
v ¢ ÏNastavitve ¢ Telefonija
¢ Dohodna povezava
Prikaže se seznam internih uporabnikov
(osnovni telefon, prenosne enote,
telefonskega odzivnika).
q
Izberite internega uporabnika,
ki mu želite dodeliti GSM povezavo kot dohodno povezavo in
pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
r
Izberite Da, če naj bo povezava
stacionarnega omrežja še naprej dohodna povezava internega uporabnika. Izberite Ne, če
naj povezava ne bo dohodna
povezava.
s
Zamenjajte na GSM povezavo.
r
Izberite Da, če naj bo GSM povezava dohodna povezava internega uporabnika.
§Shrani§
Za shranjevanje sprememb pritisnite funkcijsko tipko.
Version 4, 16.09.2005
Izb. lin. za vsak klic: Pri vsakem klicu lahko
izberete, ali želite klicati prek povezave stacionarnega omrežja ali prek GSM povezave:
~c
Vnesite klicno številko skupaj s
krajevno karakteristično
številko in dvignite slušalko.
Telefon ponudi na izbiro Stac.
linija in ime GSM povezave.
q
Izberite povezavo.
§Izberi§ / w Pritisnite funkcijsko tipko ali
sredino tipke za upravljanje.
Istočasne Bluetooth povezave
Prek Bluetooth sta lahko istočasno povezani
naglavna slušalka in podatkovna naprava/
mobilni telefon.
Pri tem je potrebno paziti na naslednje:
u Na osnovnem telefonu ne sme biti odprt
Bluetooth meni.
u Uporabljate lahko naglavno slušalko in
istočasno prek mobilnega telefona/
podatkovne naprave začnete klic, ga
prevzamete ali nadzorujete.
u Med prenosom podatkov prek Bluetooth
ne morete uporabljati naglavne slušalke.
85
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / HS_and_other_Devices.fm / 31.07.12
Priključitev/uporaba dodatnih naprav
Priključitev in uporaba
vrvično povezane slušalke
Na osnovni telefon lahko priključite
naglavno slušalko z 2,5 mm vtičem.
Za podrobnosti vaše naglavne slušalke,
glejte pripadajoče navodilo za uporabo.
Priključitev naglavne slušalke
¤ Pred priključitvijo naglavne slušalke programirajte eno od programirljivih tipk
osnovnega telefona s funkcijo Naglavna
slusalka (¢ str. 87).
¤ Nato vključite vtič vaše naglavne slušalke
v vtičnico na stranski steni vašega osnovnega telefona (¢ str. 11).
Sprejem/prevzem klica na naglavni
slušalki
Version 4, 16.09.2005
Pogoj:
u na osnovnem telefonu imate vzpostavljeno zvezo ali
u poskušate vzpostaviti povezavo z naročnikom ali
u na osnovnem telefonu se signalizira
zunanji klic
¤ Za prevzem pogovora na naglavni
slušalki pritisnite programirljivo tipko
Naglavna slusalka na osnovnem
telefonu
86
Opombe
u Programirljivo tipko Naglavna
slusalka morate uporabiti tudi v
primeru, če ima vaša naglavna
slušalka tipko P2T.
u Kako nastavite glasnost govora vaše
naglavne slušalke, ¢ str. 90.
u Če je na osnovnem telefonu prijavljena tudi Bluetooth naglavna slušalka
in v njegovem dometu, pogovor/
povezavo prevzame Bluetooth
naglavna slušalka. Bluetooth
naglavna slušalka ima višjo prioriteto.
Klicanje
¤ Na osnovnem telefonu vnesite klicno
številko in pritisnite programirljivo tipko
Naglavna slusalka.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje osnovnega telefona
Nastavljanje osnovnega
telefona
Vaš osnovni telefon je že tovarniško nastavljen. Nastavitve lahko spremenite po svojih
željah.
V tem poglavju opisane nastavitve delujejo
lokalno na osnovni telefon. Ustrezne nastavite na prijavljeni prenosni enoti se ne
spremenijo.
Hitri dostop do funkcij in
klicnih številk
Programirate lahko šest programirljivih tipk
na desni strani osnovnega telefona in dve
funkcijski tipki (v mirovnem stanju). Vsako
od teh tipk lahko programirate s klicno
številko (kratko izbiranje) ali s funkcijo
osnovnega telefona, dodeljeno vsebino
lahko tudi spremenite.
Izbiranje klicne številke oziroma zagon funkcije potem lahko dosežete s pritiskom samo
ene tipke.
Version 4, 16.09.2005
Spreminjanje vsebine dodelitve
tipke
V stanju mirovanja:
¤ Pritisnite in držite funkcijsko tipko ali
programirljivo tipko toliko časa, da se
prikaže seznam možnih dodelitev.
Na izbiro imate naslednje funkcije:
Kratko izbiranje
Tipko programirate s klicno številko iz
lokalnega telefonskega imenika.
Odpre se telefonski imenik.
¤ Izberite nek vnos in pritisnite §OK§.
Če kasneje izbrišete ali spremenite vnos v
imeniku, to ne vpliva na dodelitev
programirljivi oziroma funkcijski tipki.
To pomeni, če se klicna številka spremeni,
morate dodelitev tipke obnoviti z aktualnim, spremenjenim vnosom iz telefonskega imenika.
Budilka
Tipko programirate z menijem za nastavljanje in vključitev budilke (¢ str. 74).
v ¢ Í Organizator ¢ Budilka
Koledar
Prikličete koledar/vnesete nov termin
(¢ str. 72):
v ¢ Í Organizator ¢ Koledar
Bluetooth
Aktivirate/deaktivirate Bluetooth način
delovanja (¢ str. 79).
Pov. mobilni telefon
Na osnovnem telefonu aktivirate Bluetooth in vzpostavite povezavo z aktivnim
Bluetooth mobilnim telefonom
(¢ str. 81).
Naglavna slusalka
S priključeno naglavno slušalko sprejmete oziroma prevzamete pogovore.
Tipka simulira funkcionalnost P2T (Pushto-talk). Funkcijo Naglavna slusalka
morate programirati na neko tipko, če
želite naglavno slušalko uporabljati brez
P2T (vrvično povezano ali prek
Bluetooth).
Pritisnite tipko,
– če se na osnovnem telefonu signalizira
klic in hočete klic prevzeti neposredno
na naglavni slušalki,
– na osnovnem telefonu začet ali prevzet klic nadaljevati na naglavni
slušalki.
Če sta z osnovnim telefonom povezani
dve naglavni slušalki, ena vrvično in
druga Bluetooth naglavna slušalka, ima
Bluetooth naglavna slušalka višjo
prioriteto. Vrvične slušalke potem ne
morete uporabljati.
Vnesite P
Tipka pri vnosu klicne številke vstavi
pavzo med izbiranjem (P) (¢ str. 102)
Funkcija R
Tipka pri vnosu klicne številke vstavi flash
(R - kalibrirano prekinitev linije)
(¢ str. 101).
87
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje osnovnega telefona
Vec funkcij...
Na izbiro imate še naslednje funkcije:
u Odhodna povezava
Tipko programirate bodisi s povezavo
stacionarnega omrežja ali z GSM povezavo prek Bluetooth prijavljenega mobilnega telefona (¢ str. 84). Če ni prijavljen
noben Bluetooth mobilni telefon,
funkcija ni pomembna.
u Izbira linije
Tipko programirate z izbiro povezave. Če
je mobilni telefon prek Bluetooth povezan z osnovnim telefonom, lahko pri
vsakem klicu izberete, če naj se klic izvrši
prek prek stacionarnega omrežja ali prek
GSM povezave (¢ str. 84). Če ni prijavljen noben Bluetooth mobilni telefon,
funkcija ni pomembna.
u Seznami klicev
Tipko programirate z menijem seznama
klicev (¢ str. 35).
v ¢ Ê Seznami klicev
u Preusmeritev
Tipko programirate z menijem za nastavitev in aktiviranje/deaktiviranje preusmeritve klicev (¢ str. 32):
v ¢ Ç Storitve omrezja
¢ Preusmeritev
u E-posta
Odprete podmeni e-pošte za sprejem in
branje e-poštnih sporočil (¢ str. 56):
v ¢ Ë Sporocanje ¢ E-posta
Informac. center
Zaženete informacijski center, odprete
seznam informacijskih storitev, ki so na
voljo (¢ str. 59).
v ¢ Dodatne funkcije
¢ Informac. center
Version 4, 16.09.2005
Programiranje funkcijske tipke: V spodnji
vrstici prikazovalnika se nad funkcijsko tipko
prikaže izbrana funkcija oziroma ime klicne
številke v telefonskem imeniku (eventualno
okrajšano).
88
Označevanje programirljive tipke: Dodelitev
tipki lahko označite na napisnem listku
poleg vsakokratne tipke.
Izvajanje funkcije, izbiranje klicne
številke
V stanju mirovanja osnovnega telefona:
¤ Na kratko pritisnite programirljivo oziroma funkcijsko tipko.
Odvisno od tega, kaj je na tipki
programirano:
u Telefon neposredno izbere klicno številko
(Kratko izbiranje).
u Odprete meni oziroma seznam funkcij.
Spreminjanje jezika prikaza
Besedila prikaza prikazovalnika lahko
nastavite na različne jezike.
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Jezik
Aktualni jezik je označen s simbolom Ø.
s
Izberite jezik in pritisnite §Izberi§.
Izbran jezik se nastavi neposredno.
Če ste pomotoma nastavili za vas nerazumljiv jezik:
v*#Q3#
Tipke pritisnite eno za drugo.
s
Izberite želeni jezik.
§Izberi§
Pritisnite desno funkcijsko
tipko.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje osnovnega telefona
Nastavljanje prikazovalnika
Version 4, 16.09.2005
Nastavljanje ohranjevalnika
zaslona/dia prikaza
V stanju mirovanja lahko na prikazovalniku
osnovnega telefona prikažete ohranjevalnik
zaslona.
Na voljo imate naslednje možnosti:
u sliko iz mape Ohranjevalnik zaslona kot
Mapa medijev (¢ str. 93)
u eno za drugo vse slike iz mape
Ohranjevalnik zaslona kot Mapa
medijev v obliki Prikaz slik
u datum in uro kot digitalni prikaz
(Digitalna ura)
u analogno uro
(Analogna ura - predstavitev s kazalci)
u informacije neke informacijske storitve
(Informac. storitve - informacije o
vremenu, horoskop itd.). Prek spletnega
konfiguratorja morate imeti aktiviran
prikaz informacijskih služb.
Pogoj za prikaz je, da je osnovni telefon
povezan z internetom.
Vrsta informacijskih storitev za vaš
osnovni telefon je nastavljena v strežniku
Gigaset.net na internetu. Nastavitev
lahko spremenite prek spletnega pregledovalnika vašega osebnega računalnika
(glejte navodilo za uporabo spletnega
konfiguratorja; Info Services).
Če informacije aktualno niso na voljo, se
namesto njih prikaže čas v digitalni obliki
(Digitalna ura), dokler informacije niso
ponovno na voljo.
Skupaj z informacijami se lahko prikažejo
funkcijske tipke, ki odprejo izbirni meni
informacijskega centra.
Ohranjevalnik zaslona nadomešča prikaz v
stanju mirovanja. S tem lahko prekrijete
koledar, datum, čas in ime.
Ohranjevalnik zaslona se v določenih situacijah ne prikaže, npr. med pogovorom, pri
prikazu obvestila o stanju.
Če je ohranjevalnik zaslona aktiviran, je
točka menija Ohranjev. zaslona označena s
simbolom ³.
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Prikazovalnik
¢ Ohranjev. zaslona
Prikaže se trenutna nastavitev.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Aktiviranje:
Izberite Vklj. (ohranjevalnik zaslona je
prikazan) ali Izklj. (ohranjevalnik zaslona
ni prikazan).
Izbrira:
S tipko r izberite ohranjevalnik zaslona
ali
§Poglej§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Prikaže se aktivni ohranjevalnik
zaslona.
s
Izberite ohranjevalnik zaslona in
pritisnite §OK§.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Ohranjevalnik zaslona se aktivira približno
10 sekund po tem, ko se je prikazovalnik
preklopil v stanje mirovanja.
Če ohranjevalnik zaslona prekrije prikaz,
za vrnitev v stanje mirovanja prikazovalnika
na kratko pritisnite rdečo tipko za
končanje T.
Vključitev/izključitev
informacijske vrstice (Infoticker)
V mirovnem stanju prikazovalnika si lahko
prikažete kot ohranjevalnik zaslona
Informac. storitve nastavljene pisne
informacije iz interneta (informacije o
vremenu itd.) kot tekoče besedilo. Tekoče
besedilo se prikazuje v spodnji vrstici v
mirovnem stanju prikazovalnika
(neposredno nad funkcijskima tipkama).
Konec pretoka informacij in začetek novega
pretoka je ločen z „+++“.
Če imate npr. v mirovnem stanju prikazovalnika prikaz koledarja, informacijska vrstica
prepiše (prekrije) zadnji dve vrstici (tedne)
koledarja.
89
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje osnovnega telefona
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Prikazovalnik
¢ Infoticker (³= vključeno
Ticker se zažene takoj, ko se telefon preklopi
v mirovno stanje. Vendar, če je v mirovnem
stanju prikazovalnika prikazano sporočilo, se
informacijska vrstica ne prikaže.
Nastavljanje svetlosti in časovno
upravljanje osvetlitve
prikazovalnika
Version 4, 16.09.2005
Na vašem osnovnem telefonu lahko nastavite svetlost prikaza prikazovalnika in vnesete časovni okvir, v katerem naj bo prikazovalnik popolnoma izključen, npr. ponoči.
Pri izključeni osvetlitvi prikazovalnika prvi
pritisk poljubne tipke ali dohodni klic osvetlitev prikazovalnika vključi. Osvetlitev prikazovalnika se po približno 30 sekundah po
zadnjem pritisku tipke ponovno izključi.
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Prikazovalnik
¢ Osvetlitev
Prikaže se trenutna nastavitev.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Casov. upravljanje
Pogoj: Nastavljena sta datum in ura.
Izberite Vklj. ali Izklj..
Pri Casov. upravljanje = Vklj. se prikažejo
naslednja polja.
Prikazov. ni osvet. od:
Vnesite uro 4-mestno, pri kateri naj se
izključi osvetlitev prikazovalnika v mirovnem stanju.
Prikazov. ni osvet. do:
Vnesite uro 4-mestno, pri kateri naj se
osvetlitev prikazovalnika ponovno
vključi.
Osvetlitev:
S tipko r nastavite svetlost osvetlitve
prikazovalnika.
Izbirate lahko med petimi stopnjami
svetlosti (1 = majhna – 5 = velika
svetlost; npr. stopnja svetlosti 3 = 3).
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Shrani§.
90
Spreminjanje glasnosti
sprejema govora
prostoročno/v slušalki
Glasnost zvočnika za prostoročno telefoniranje in glasnost sprejema govora v
slušalki ter glasnost vrvično priključene
naglavne slušalke lahko nastavite na eno od
petih stopenj glasnosti.
V stanju mirovanja
v ¢ ÏNastavitve ¢ Avdio
¢ Glasn. govora
Slišite signal preverjanja.
r
Nastavite glasnost v slušalki.
s
Kazalec pomaknite v vrstico
Prostorocno:.
r
Nastavite glasnost zvočnika.
§Shrani§
Za shranjevanje nastavitve
pritisnite funkcijsko tipko.
Med pogovorom
Med pogovorom lahko glasnost nastavite s
tipkama R in S. Z vsakim pritiskom
tipke se glasnost za eno stopnjo zviša oziroma zniža.
Shrani§
Za eventualno trajno shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje osnovnega telefona
Nastavljanje pozivnih
signalov
Nastavljanje glasnosti
Izbirate lahko med petimi stopnjami glasnosti pozivnega signala (1–5; npr. glasnost 3
= Š) in „Crescendo“ pozivanjem (6;
glasnost pozivanja se z vsakim pozivnim
ciklom povečuje = ‡).
Za vsako od naslednjih funkcij lahko nastavite različno glasnost:
u Za interne klice in termine
(za termine ¢ str. 72)
u Za zunanje klice
v ¢ ÏNastavitve ¢ Avdio
¢ Nastavitev pozivanja ¢ Glasnost
r
Eventualno nastavite glasnost
za interne klice in signalizacijo
terminov.
s
Kazalec pomaknite v naslednjo
vrstico.
r
Eventualno nastavite glasnost
za zunanje klice.
§Shrani§
Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.
Pri nastavitvi se predvaja pozivni signal v
aktualno nastavljeni glasnosti.
Opomba
Version 4, 16.09.2005
S tipkama R in S lahko glasnost
spremenite tudi medtem, ko se klic signalizira na osnovnem telefonu.
Nastavljanje pozivne melodije
Izberete lahko različne pozivne signale,
melodije ali poljubni zvok iz datoteke
medijev (Media-Pool) (str. 93).
Za vsako od naslednjih funkcij lahko nastavite različno melodijo pozivanja:
u Za interne klice
u Za zunanje klice
u Za zunanje klice na GSM povezavo prek
Bluetooth prijavljenega mobilnega telefona (¢ str. 79); za GSM povezavo se v
nadaljevanju prikaže Bluetooth ime
mobilnega telefona.
V stanju mirovanja:
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Avdio
¢ Nastavitev pozivanja ¢ Melodije
q
Izberite Za interne klice ali Za
zunanje klice.
r
Izberite melodijo za to
povezavo.
sr
Eventualno izberite naslednjo
povezavo in nastavite melodijo
itd..
§Shrani§
Za shranjevanje nastavitve
pritisnite funkcijsko tipko.
Ali:
Pozivne melodije lahko nastavite za interne
in za zunanje klice enako.
q
Izberite Vsi klici.
r
Izberite melodijo.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
§Da§
Za potrditev nastavitev
pritisnite funkcijsko tipko.
Nastavitev za vse klice ne učinkuje, kakor
hitro spremenite nastavitev za eno samo
povezavo.
91
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje osnovnega telefona
Časovno upravljanje za zunanje
klice
Izključitev/vključitev pozivnega
signala
Lahko vnesete časovni okvir, v katerem naj
vaš osnovni telefon za zunanje klice ne
poziva npr. ponoči.
Pogoj: Nastavljena sta datum in ura.
v ¢ Ï ¢ Avdio ¢ Nastavitev
pozivanja ¢ Casovno upravljanje
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Za zunanje klice:
Izberite Vklj. ali Izklj..
Na vašem osnovnem telefonu lahko za
dohodne klice pred dvigom slušalke ali v
stanju mirovanja izključite pozivanje za
stalno ali samo za aktualni klic.
Ponovna vključitev pozivanja med zunanjim
klicem ni možna.
Naslednja polja se prikažejo samo pri Za
zunanje klice = Vklj..
Pozivanje izklj. od:
Vnesite začetek časovnega okvira,
4-mestno.
Izklopi zvonj. do:
Vnesite konec časovnega okvira,
4-mestno.
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Shrani§.
Opomba
Pri klicih, za katere ste v telefonskem
imeniku dodelili lastno melodijo (VIP),
vaš osnovni telefon poziva tudi v tem
časovnem okviru.
Izključitev pozivnega signala za
anonimne klice
Version 4, 16.09.2005
Osnovni telefon lahko nastavite tako, da pri
zunanjem klicu ne poziva, če je klicna
številka prikrita (anonimni klic).
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Avdio
¢ Nastavitev pozivanja
Izkljuc. anon. klicev
Izberite in pritisnite §Spremeni§.
Če je pozivni signal za anonimne kličoče
izključen, je funkcija Izkljuc. anon. klicev
označena z ³.
92
Trajna izključitev pozivnega signala
*
Pritisnite in držite tipko
zvezdica.
Na prikazovalniku se prikaže simbol ó.
Ponovna vključitev pozivnega signala
*
Pritisnite in držite tipko
zvezdica.
Izključitev pozivnega signala za
trenutni klic
§Izklj. poziv§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Vključitev/izključitev signala
pozornosti
Namesto pozivnega zvočnega signala lahko
vključite signal pozornosti. Pri dohodnem
klicu namesto pozivanja slišite kratek zvočni
signal („Pisk“).
*
Tipko zvezdica pritisnite in
držite in v času 3 sekund:
§Pisk§§
Pritisnite funkcijsko tipko. Klic se
sedaj signalizira samo z enim
kratkim zvočnim signalom
pozornosti.
Na prikazovalniku se prikaže
simbol ñ.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje osnovnega telefona
Vključitev/izključitev
opozorilnih signalov
Media-Pool (datoteke
medijev)
Vaša prenosna enota vas zvočno opozarja na
različne dejavnosti in stanja telefona.
Naslednje zvočne signale lahko vključite/
izključite neodvisno eden od drugega:
u Klik tipke: telefon potrdi vsak pritisk
tipke.
u Signali potrditve:
– Signal potrditve (zaporedje
naraščajočih tonov): na koncu vnosa/
nastavitve in pri dohodu SMS oziroma
novega vnosa v seznam telefonskega
odzivnika ali v seznam klicev.
– Signal napake (zaporedje padajočih
tonov): pri napačnih vnosih
– Signal konca menija: pri listanju na
koncu menija
V stanju mirovanja:
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Avdio
¢ Opozorilni signali
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Signal tipk:
Izberite Vklj. ali Izklj..
Potrditev:
Izberite Vklj. ali Izklj..
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Datoteke medijev nadzorujejo zvoke/melodije, ki jih lahko uporabljate kot pozivne
zvočne signale in slike (CLIP slike ter ohranjevalnik zaslona), ki jih lahko uporabljate kot
slike kličočih oziroma kot ohranjevalnik
zaslona; Pogoj: Posredovanje klicnih številk
(CLIP). Datoteke medijev lahko nadzoruje
naslednje vrste medijev:
Vključitev/izključitev glasbe
na zadržanju
Obstoječe zvoke lahko poslušate, slike si
lahko ogledujete.
Lastne slike in zvoke lahko s pomočjo
programske opreme Gigaset QuickSync
naložite iz osebnega računalnika
(¢ str. 112). Če ni na voljo dovolj pomnilniškega prostora, morate najprej eno ali
več slik ali zvokov izbrisati.
Version 4, 16.09.2005
Glasbo na zadržanju sliši kličoči, npr. pri
menjavi povezave ali pri vmesni zvezi, s
katerim niste aktivno povezani.
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Avdio ¢ Glasb.
na zadrzanju
¤ Za vključitev ali izključitev glasbe na
zadržanju pritisnite funkcijsko tipko §Spremeni§ (³= vključeno).
Vrsta
Format
Zvoki
G.722 raw
Slike
BMP, JPG,
ne animirane GIF
190 x 144 točk
240 x 320 točk
vsaka po 24-bitov barvne
globine
– CLIP slika
– Ohrajevalnik
zaslona
Opomba
Programska oprema Gigaset QuickSync
osebnega računalnika pretvori vse običajne formate (mp3, wma, tiff ) v formate
potrebne za osnovni telefon (glejte
zgoraj) in prilagodi ločljivost slik mapi
medijev.
V vašem osnovnem telefonu so že
tovarniško nastavljene različni zvoki in slike.
Ohranjevalnik zaslona/
pregledovanje CLIP slik
v ¢ ÉDodatne funkcije ¢ Mapa
medijev ¢ Ohranjevalnik zaslona / CLIP
slike ¢ (izberite vnos)
93
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje sistema
§Poglej§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Prikaže se označena slika. Slike
menjate s tipko q.
Če ste shranili zvok ali sliko, ki ima neveljaven podatkovni format, prejmete po izbiri
vnosa z neveljavnim formatom sporočilo o
napaki.
Predvajanje zvokov
v ¢ É Dodatne funkcije ¢ Mapa
medijev ¢ Melodije ¢ (izberite vnos)
Označen zvok telefon takoj predvaja. Zvoke
menjate s tipko q.
Med predvajanjem lahko spreminjate glasnost predvajanja:
¤ Glasnost nastavite s tipkama R / S
in pritisnite funkcijsko tipko §Shrani§.
Preimenovanje/brisanje slike/
zvoka
Izbrali ste nek vnos.
§Opcije§
Odprite meni.
Lahko izberete naslednje funkcije:
Izbrisi vnos
Izbrišete izbrani vnos.
Spremeni ime
Spremenite ime (največ 16 znakov) in
pritisnite §Shrani§. Vnos se bo shranil pod
novim imenom.
Če se slike/zvoka ne da izbrisati, te opcije
niso na voljo.
Če izbrišete zvok, ki je uporabljen kot
pozivna melodija, se namesto tega uporabi
standardna melodija.
Če izbrišete sliko, ki je uporabljena kot CLIP
slika ali ohranjevalnik zaslona, se namesto
tega prikaže Digitalna ura.
Version 4, 16.09.2005
Preverjanje zasedenosti
pomnilnika
Telefon lahko prikaže razpoložljiv prostor
pomnilnika za zvoke in slike.
v ¢ É Dodatne funkcije ¢ Mapa
medijev ¢ Zasedenost pomniln.
94
Nastavljanje sistema
Naslednje nastavitve lahko napravite prek
menija osnovnega telefona, na neki prijavljeni prenosni enoti Gigaset SL78H, SL400H,
S79H ali prek spletnega konfiguratorja
osnovnega telefona.
V nadaljevanju je opisano upravljanje na
osnovnem telefonu.
Večino nastavitev lahko napravite tudi prek
neke prijavljene prenosne enote
Gigaset SL78H, SL400H ali S79H. Upravljanje
je podobno tistemu na osnovnem telefonu,
samo struktura menija je nekoliko drugačna.
Upravljanje sistema prek spletnega konfiguratorja osnovnega telefona je opisano v
navodilu za uporabo na priloženem CD-ju.
Ročno nastavljanje datuma in
ure
Datum in uro morate nastaviti, če želite npr.
pri dohodnih klicih prikazati točen čas klica
ali uporabljati budilko in koledar.
Opomba
V vašem osnovnem telefonu je shranjen
naslov časovnega strežnika na internetu.
Iz tega časovnega strežnika se prevzameta
datum in točen čas, če je osnovni telefon
povezan z internetom in je sinhronizacija s
časovnim strežnikom aktivirana. Ročna
nastavitev se v tem primeru prepiše.
Če na osnovnem telefonu datum in točen
čas še nista nastavljena, se prikaže funkcijska
tipka §Nast. cas§.
§Nast. cas§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Ali:
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Datum / ura
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Datum:
S tipkovnico vnesite dan, mesec in leto
8-mestno npr.
4Q
2Q
Q za 14.01.2010.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje sistema
Ura:
S tipkovnico vnesite ure in minute
4-mestno, npr. QM
5
za 07:15 uro.
¤ Za shranjevanje vnosov pritisnite
funkcijsko tipko §Shrani§.
Varovanje pred
nepooblaščenim dostopom
Zavarujte sistemske nastavitve vašega
osnovnega telefona s PIN številko sistema, ki
jo samo vi poznate. PIN številko sistema
morate med drugim vnesti npr. pri prijavi in
odjavi prenosne enote, pri spreminjanju
nastavitev za lokalno omrežje, za posodabljanje strojno-programske opreme ali pri
ponovni nastavitvi na tovarniške nastavitve.
Spreminjanje PIN številke sistema
Version 4, 16.09.2005
Nastavljeno, 4-mestno PIN številko sistema
osnovnega telefona (tovarniška nastavitev
0000) lahko spremenite v 4-mestno PIN
številko sistema, ki jo samo vi poznate.
Z nastavitvijo PIN številke sistema omogočite daljinsko upravljanje telefonskega
odzivnika (¢ str. 68).
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Sistem
¢ PIN sistema
~
Eventualno vnesite aktualno
PIN številko osnovnega telefona
in pritisnite §OK§.
~
Vnesite novo PIN številko
sistema.
§OK§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Nastavljanje lastne
karakteristične klicne številke
Za prenos klicnih številk (npr. v vCard-u),
morata biti v osnovnem telefonu shranjeni
vaši karakteristični številki (države in krajevna karakteristična številka).
Nekatere od teh številk so že tovarniško
nastavljene.
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Telefonija
¢ Karakt.stevilke
Preverite, če je (pred)nastavljena
karakteristična številka pravilna.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
q
Izberite/spremenite polje za
vnos.
r
Pomikanje v polju za vnos.
Ñ
Eventualno brisanje cifer:
Pritisnite funkcijsko tipko.
~
Vnesite cifro.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Primer:
Karakt.stevilke
Mednarodna kar. stev.:
00 - 386
Lokalna kar. stevilka:
0-[
]
Informacija
Shrani
Opomba
Nastavitev predizbiranja države je
posebno pomembna v primeru, če GSM
mobilni telefon prek Bluetooth povežete
z osnovnim telefonom. Iz GSM omrežja
prenesena klicna številka vedno vsebuje
mednarodno predizbiranje države, tudi,
če telefonirate znotraj države.
Če želite prek neke povezave vašega
telefona kličočega povratno klicati kasneje npr. iz nekega seznama klicev, se
predizbiranje pri klicih v državi izloči.
95
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje sistema
Nastavljanje IP naslova
osnovnega telefona v LAN
omrežju
Pogoj: Vaš osnovni telefon je povezan z
usmerjevalnikom (Router) ali z osebnim
računalnikom (¢ str. 15).
Da bi lahko LAN „prepoznal“ vaš osnovni
telefon, je potreben nek IP naslov.
IP naslov se osnovnemu telefonu lahko
dodeli samodejno (iz usmerjevalnika) ali ga
dodelite ročno.
u Pri dinamični dodelitvi DHCP strežnik
usmerjevalnika osnovnemu telefonu IP
naslov dodeli samodejno. IP naslov se
lahko spreminja glede na nastavitev
usmerjevalnika.
u Pri ročni/stalni dodelitvi IP naslova
osnovnemu telefonu dodelite stalni IP
naslov. To je lahko potrebno, odvisno od
razmer v vašem omrežju (npr. če vaš
osnovni telefon povežete neposredno z
osebnim računalnikom).
Nastavitve za lokalno omrežje napravite tudi
prek spletnega konfiguratorja.
Opomba
Version 4, 16.09.2005
Za dinamično dodelitev IP naslova mora
biti aktiviran DHCP strežnik na usmerjevalniku. V ta namen preberite navodilo
za uporabo usmerjevalnika.
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Sistem
¢ Lokalno omrezje
~
Eventualno vnesite PIN številko
sistema in pritisnite §OK§.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Vrsta IP naslova
Izberite Stalni ali Dinamicni.
Pri Vrsta IP naslova Dinamicni:
Naslednja polja prikazujejo aktualne
nastavitve, ki jih je telefon dobil iz usmerjevalnika. Teh nastavitev ne morete
spreminjati.
96
Pri Vrsta IP naslova Stalni:
V naslednjih poljih morate IP naslov in
podomrežno masko osnovnega telefona
ter tudi standardni prehod (StandardGateway) in DNS strežnik določiti ročno.
Pri Vrsta IP naslova Stalni:
IP naslov
Vnesite IP naslov, ki naj bo dodeljen
osnovnemu telefonu (prepišete aktualno
nastavitev).
Tovarniška nastavitev je 192.168.2.1.
Informacije o IP naslovu najdete v
poglavju Razlaga pojmov na str. 128.
Podomrezna maska
Vnesite podomrežno masko, ki naj bo
dodeljena osnovnemu telefonu
(prepišete aktualno nastavitev).
Tovarniška nastavitev je 255.255.255.0
Informacije o podomrežni maski najdete
v razlagi pojmov na str. 130.
DSN streznik
Vnesite IP naslov prednostnega DNS
strežnika. DNS strežnik (Domain Name
System, ¢ str. 125) pri vzpostavljanju
povezave prevede simbolično ime
strežnika (DNS ime) v javni IP naslov
strežnika.
Na tem mestu lahko vnesete IP naslov
vašega usmerjevalnika. Usmerjevalnik
posreduje povpraševanja po naslovih, od
osnovnega telefona, dalje na svoj DNS
strežnik.
Tovarniška nastavitev je 192.168.2.1.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje sistema
Standardni prehod
Vnesite IP naslov standardnega prehoda
(¢ str. 127), prek katerega bo lokalno
omrežje povezano z internetom. To je
običajno lokalni (zasebni) IP naslov
vašega usmerjevalnika (npr. 192.168.2.1).
Vaš osnovni telefon to informacijo potrebuje za dostop do interneta.
Tovarniška nastavitev je 192.168.2.1.
¤ Za shranjevanje nastavitve pritisnite
funkcijsko tipko §Shrani§.
Opomba
Nastavitve za lokalno omrežje lahko
napravite tudi prek spletnega konfiguratorja (¢ navodilo za uporabo spletnega
konfiguratorja na priloženem CD-ju).
Posodabljanje strojnoprogramske opreme telefona
Pogoj: Osnovni telefon je povezan z
internetom (to pomeni, da je priključen na
usmerjevalnik, ¢ str. 15).
Če je potrebno, lahko strojno-programsko
opremo vašega osnovnega telefona
posodobite.
Posodobitev strojno-programske opreme se
k vam standardno naloži neposredno iz
interneta. Ustrezna spletna stran je v vašem
osnovnem telefonu že tovarniško
nastavljena.
Ročni zagon posodabljanja
strojno-programske opreme
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Sistem
Posod. st.-pr. opreme
Izberite in pritisnite §OK§.
~
Vnesite PIN številko sistema in
pritisnite §OK§.
Osnovni telefon vzpostavi povezavo z
internetom.
§Da§
Za zagon posodabljanja
strojno-programske opreme
pritisnite funkcijsko tipko.
Opombi
u Postopek posodobitve strojno-
programske opreme lahko traja do 3
minute.
u Pri posodabljanju iz interneta sistem
preverja, če je na voljo nova verzija
strojno-programske opreme. Če nova
verzija ni na voljo, se postopek konča
in prikaže ustrezno obvestilo.
Pogoj:
Version 4, 16.09.2005
Osnovni telefon je v stanju mirovanja, kar
pomeni:
u Nihče ne telefonira.
u Ni vzpostavljena interna zveza z/med
prijavljenimi prenosnimi enotami.
u Nobena prenosna enota nima odprtega
menija osnovnega telefona.
97
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje sistema
Samodejno posodabljanje strojnoprogramske opreme
Vaš osnovni telefon dnevno preverja, če je
na konfiguracijskem strežniku na internetu
na voljo novejša verzija strojno-programske
opreme. Če je, se v mirovnem stanju
prikazovalnika osnovnega telefona prikaže
sporočilo Na voljo nova st.-pr. oprema
Namestim?.
§Da§
Za potrditev vprašanja pritisnite
funkcijsko tipko.
Strojno-programska oprema se naloži v
osnovni telefon.
Če vprašanje odgovorite z §Ne§, se osnovni
telefon preklopi v stanje mirovanja. Vaš
osnovni telefon vas nič več ne opozarja na to
posodobitev strojno-programske opreme.
Obvestilo se ponovno prikaže šele, ko je na
voljo za nalaganje novejša verzija strojnoprogramska oprema. Posodobitev strojnoprogramske opreme lahko izvedete tudi
ročno (¢ str. 97).
Opomba
Če osnovni telefon v času, ko naj bi na
njem potekalo preverjanje prisotnosti
nove strojno-programske opreme, ni
povezan z internetom (npr. ker je izključen usmerjevalnik), se začne preverjanje
takoj, ko je osnovni telefon ponovno
povezan z internetom.
Version 4, 16.09.2005
Samodejno preverjanje verzije opreme
lahko izključite prek spletnega
konfiguratorja.
98
Podpora z repeaterjem
Z repeaterjem lahko povečate domet in
sprejemno moč vašega osnovnega telefona.
Za povečanje dometa morate aktivirati
delovanje z repeaterjem. Pri tem se prekinejo vsi pogovori, ki so trenutno vzpostavljeni prek osnovnega telefona.
Pogoj: Eco način(+) je izključen.
v ¢ Ï ¢ Sistem
¢ Repeater delovanje
§Spremeni§
Za vključitev ali izključitev delovanja z repeaterjem pritisnite
funkcijsko tipko
(³= vključeno).
§Da§
Za potrditev vprašanja pritisnite
funkcijsko tipko.
Opomba
u Podpora z repeaterjem in Eco nacin /
Eco nacin+ (¢ str. 71) se
medsebojno izključujeta, to pomeni,
da obeh funkcij ne morete uporabljati
istočasno.
u Tovarniško aktiviran šifriran prenos se
pri aktiviranju repeaterja deaktivira.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje sistema
Aktiviranje/deaktiviranje
DECT vmesnika
Če DECT vmesnik deaktivirate, se med
osnovnim telefonom in prijavljenimi prenosnimi enotami/repeaterji radijska povezava
prekine. Prenosne enote/repeater so „asinhrono“ z osnovnim telefonom. Z osnovnim
telefonom ne morete vzpostaviti nobene
povezave; klici se ne signalizirajo. Prenosne
enote/repeater na osnovnem telefonu sicer
ostanejo prijavljene in se z osnovnim telefonom ponovno sinhronizirajo takoj, ko
ponovno aktivirate DECT vmesnik.
v ¢ ÏNastavitve ¢ Sistem
¢ DECT vmesnik
§Spremeni§
Za aktiviranje/deaktiviranje
DECT vmesnika pritisnite funkcijsko tipko (³= aktivirano).
Ko na osnovni telefon ni prijavljena nobena
prenosna enota in repeater, se DECT vmesnik osnovnega telefona samodejno
deaktivira.
Če osnovni telefon nato preklopite v stanje
za prijavo (¢ str. 75), se za prijavljanje
prenosnih enot/repeaterja, DECT vmesnik
ponovno samodejno aktivira.
Ponovno nastavljanje
osnovnega telefona na
tovarniške nastavitve
Individualne nastavitve se nastavijo na
tovarniške nastavitve.
Pri ponovnem nastavljanju:
u prenosne enote ostanejo prijavljene,
u PIN številka sistema se ne resetira.
Na tovarniško nastavitev se ponastavijo
(resetirajo) naslednje nastavitve:
u nastavitve za pozivne melodije in
glasnosti
u nastavitve za budilko in termin
u lastno predizbiranje
u nastavitve za lokalno omrežje
u imena prenosnih enot
u SMS nastavitve (npr. SMS centrov)
u Eco nacin in Eco nacin+ sta izključena
u nastavitve za priključitev na naročniške
centrale
u nastavitve telefonskega odzivnikaov,
lastni nagovori se izbrišejo
u dodelitve programabilnim in funkcijskim
tipkam ter tipki
u nastavitve za storitve omrežja:
preusmeritev klicev
Naslednji seznami se izbrišejo:
u seznami SMS
u seznami klicev
u seznami telefonskih odzivnikov
v ¢ Ï ¢ Sistem ¢ Reset
~
Vnesite PIN številko sistema in
pritisnite §OK§.
§Da§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Version 4, 16.09.2005
Po vrnitvi na tovarniške nastavitve se
osnovni telefon ponovno zažene.
99
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / settings.fm / 31.07.12
Nastavljanje sistema
Preverjanje MAC naslova
osnovnega telefona
Version 4, 16.09.2005
Odvisno od okoliščin v vašem omrežju se
lahko zgodi, da morate vnesti MAC naslov
vašega osnovnega telefona npr. v dostopni
seznam vašega usmerjevalnika. MAC naslov
vašega osnovnega telefona lahko preverite.
V stanju mirovanja:
v
Odprite meni.
*#Q5# 2 Q
Tipke pritisnite eno za drugo.
Prikaže se MAC naslov.
§Nazaj§
Vrnitev v stanje mirovanja.
100
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / PABX.fm / 31.07.12
Priključitev osnovnega telefona na naročniško centralo
Priključitev osnovnega
telefona na naročniško
centralo
Izkljuceno
Številka za predizbiranje se deaktivira. Ni
prednastavljena nobeni klicni številki.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Opomba
Naslednje nastavitve so potrebne le v primeru, če vaša naročniška centrala to zahteva, glejte navodila za uporabo naročniške
centrale.
Opombe
Karakteristična številka se nikoli ne
prednastavi pri izbiranju klicnih številk za
klic v sili in klicnih številk SMS centrov.
Nastavljanje časov pavz
u Na naročniških napravah, ki ne podpi-
rajo posredovanja informacij o klicni
številki, ne morete sprejemati ali
pošiljati nobenih SMS sporočil.
Version 4, 16.09.2005
Shranjevanje karakteristične
številke centrale
Pogoj: Na vaši naročniški centrali morate za
zunanje zveze, to je za izhod v javno
omrežje, vnesti karakteristično številko
centrale npr. „0“.
v ¢ Ï ¢ Telefonija
¢ Karakteristicna stevilka
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Programiranje zunanje linje z:
Vnesite oziroma izberite številko za
predizbiranje največ 3-mestno.
Za:
Seznami klicev
Številka za predizbiranje je prednastavljena klicnim številkam, ki jih izberete na
osnovnem telefonu ali na neki prenosni
enoti iz enega od naslednjih seznamov:
– seznama SMS,
– seznama sprejetih klicev,
– seznama neodgovorjenih klicev,
– seznama telefonskega odzivnika.
Vsi klici
Številka za predizbiranje je
prednastavljena vsem klicnim številkam,
ki jih izberete na osnovnem telefonu ali
na neki prenosni enoti.
Spreminjanje pavze po zasegu
linije
Nastavite lahko čas pavze, ki se vnese po
dvigu slušalke c in dejanskim pošiljanjem
klicne številke.
v
Odprite glavni meni.
*#Q5#
L
Tipke pritisnite eno za drugo.
~
Vnesite cifro za čas pavze
(1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekunde;
3 = 7 sekund) in pritisnite §OK§.
Spreminjanje pavze po pritisku
tipke R
Čas pavze po pritisku tipke R lahko spremenite, če vaša naročniška centrala to zahteva
(glejte navodilo za uporabo naročniške
centrale).
v
Odprite glavni meni.
*#Q5#
2
Tipke pritisnite eno za drugo.
~
Vnesite cifro za čas pavze
(1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms) in pritisnite §OK§.
101
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / PABX.fm / 31.07.12
Priključitev osnovnega telefona na naročniško centralo
Spreminjanje pavze med
izbiranjem (pavze po
karakteristični številki)
v
Odprite glavni meni.
*#Q5#
Tipke pritisnite eno za drugo.
~
Vnesite cifro za čas pavze
(1 = 1 sekunda; 2 = 2 sekundi;
3 = 3 sekunde; 4 = 6 sekund)
in pritisnite §OK§.
Vstavljanje pavze med izbiranjem:
¤ Eno od programirljivih tipk programirajte
s funkcijo Vnesite P (¢ str. 87).
¤ Pri vnosu klicne številke na mestu, kjer naj
se izbiranje ustavi za čas pavze, pritisnite
programirljivo tipko in držite toliko časa,
da se na prikazovalniku prikaže P
(približno 2 sekundi).
Nastavljanje časa flash
Version 4, 16.09.2005
Vaš telefon je tovarniško nastavljen za delovanje na javnem priključku telefonske linije
(flash čas 250 ms). Za delovanje na
naročniških centralah je običajno potrebno
vrednost časa flash spremeniti, glejte navodilo za uporabo vaše naročniške centrale.
v ¢ Ï ¢ Telefonija ¢ Flash casi
s
Izberite čas flash in pritisnite
§Izberi§ (Ø = nastavljena
vrednost).
Možni so naslednji časi:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.
102
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Pomoč uporabnikom in servis
Pomoč uporabnikom in servis
Version 4, 16.09.2005
Imate vprašanja? Kot Gigaset stranka, lahko izkoristite ugodnosti obsežne ponudbe našega servisa. Hitro pomoč lahko najdete v teh navodilih za uporabo na servisnih straneh našega
Gigaset spletnega portala.
Prosimo, da prijavite vaš telefon takoj po nakupu na www.gigaset.com/si/service, kar nam omogoča, da vam nudimo še boljšo podporo v primeru vprašanj ali garancijskega zahtevka. Vaš
osebni uporabniški račun vam omogoča, da se neposredno obrnete na našo službo po e-pošti.
V naši redno posodobljeni spletni storitvi na www.gigaset.com/si/service lahko najdete:
u Obsežne informacije o naših izdelkih
u Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ kompilacije)
u Iskanje po ključnih besedah za hitro pomoč pri iskanju teme
u Podatkovna baza združljivosti: Ugotovite, katere osnovne enote in prenosne enote lahko
med seboj kombinirate
u Primerjava izdelkov: Medsebojna primerjava značilnosti različnih izdelkov
u Nalaganje navodil za uporabo in posodobitev strojno-programske opreme
u E-poštni kontakt do našega servisa za uporabnike
Na voljo so predstavniki našega servisa, da vam prek telefona posredujejo odgovore na zahtevnejša vprašanja ali vam osebno svetujejo.
Samo v primeru – popravila ali garancije ali garancijske zahteve
Servisna vroča linija 01 5466511
Cena klica iz fiksnega omrežja je 0,0288 € na minuto, iz mobilnega omrežja pa je cena odvisna
od vrste naročniškega razmerja, nekje med 0,16 in 0,22 € na minuto.
Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem
trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v
okvirčku poleg oznake CE ter na spodnji strani osnovne enote. Če opremo uporabljate na način,
ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to
vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).
Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega
izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega
se šteje garancijska doba izdelka).
103
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Pomoč uporabnikom in servis
Vprašanja in odgovori
Če pri uporabi vašega osnovnega telefona
nastanejo vprašanja, smo vam na voljo pod
www.gigaset.com/service
Na voljo smo vam 24 ur dnevno. Poleg tega
smo pripravili nekaj najpogosteje nastalih
težav in možnih rešitev, ki so navedena v
spodnji tabeli.
Težave pri prijavljanju ali pri vzpostavljanju
povezave z Bluetooth naglavno slušalko.
¥
¥
¥
Ponovno nastavite (reset) Bluetooth naglavno
slušalko (glejte navodilo za uporabo vaše
slušalke).
Na osnovnem telefonu izbrišite podatke za
str. 81).
prijavo s tem, da napravo odjavite (
Ponovite postopek prijave (
str. 79).
¢
¢
3. Prenosna enota ni prijavljena pri osnovnem
telefonu oziroma je bila odjavljena s prijavo
naslednje prenosne enote (več kot 6 DECT
prijav).
Prenosno enoto prijavite pri osnovnem
str. 75).
telefonu (
¥
¢
4. Trenutno poteka posodobitev strojnoprogramske opreme.
Počakajte, da se posodobitev konča.
¥
¥
5. Osnovni telefon ni vključen.
Preverite vtično napajalno enoto
str. 13).
osnovnega telefona (
¢
Osnovni telefon ne poziva.
¥
1. Pozivni signal je izključen.
Vključite pozivni signal (
¢ str. 92).
¥
¢
2. Preusmeritev je nastavljena na „Takojsnja“.
Izključite preusmeritev klicev (
str. 32).
Prikazovalnik ne prikazuje.
Prikazovalnik prikazuje „Prosim preverite telef.
povezavo“.
1. Osnovni telefon ni povezan z električnim
omrežjem.
Preverite priključek električnega omrežja
str. 14).
(
Priključek na telefonsko omrežje morda ni
vključen.
Preverite telefonski priključek (
str. 13).
¥
¢
2. Osvetlitev prikazovalnika je izključena, ker je
bilo vključeno časovno upravljanje
str. 90).
(
Za začasno vključitev osvetlitve
prikazovalnika pritisnite poljubno tipko na
osnovnem telefonu.
Ali:
Deaktivirajte časovno upravljanje
str. 90).
(
¢
¥
¥
¢
Ni povezave med osnovnim telefonom in
prenosno enoto.
1. Prenosna enota je izven območja dometa
osnovnega telefona.
Zmanjšajte razdaljo prenosna enota/
osnovni telefon.
¥
2. Domet osnovnega telefona se je zmanjšal, ker
je vključen Eco nacin delovanja.
Izključite Eco način delovanja (
str. 71)
ali zmanjšajte razdaljo prenosna enota/
osnovni telefon.
¥
¢
¥
¢
Ne slišite signala pozivanja/signala izbiranja iz
stacionarnega omrežja.
Niste uporabili priložene priključne vrvice
oziroma je vrvica defektna.
Zamenjajte priključno vrvico. Pri nakupu nove
vrvice v strokovni trgovini pazite na pravilno
str. 111).
razporeditev priključkov (
¥
¢
Nekatere storitve omrežja ne delujejo kot je
navedeno.
£
Funkcije niso omogočene.
Pozanimajte se pri ponudniku omrežja.
Signal napake pri preverjanju PIN številke
sistema.
¥
Vnesli ste napačno PIN številko sistema.
Ponovite vnos PIN številke sistema.
Vaš partner na zvezi vas ne sliši.
Pritisnili ste tipko za izključitev mikrofona P
Osnovni telefon je preklopljen v „nemo zvezo“.
Ponovno vključite mikrofon (
str. 31).
¥
¢
Version 4, 16.09.2005
Klicna številka kličočega se kljub funkciji CLIP/
CLI ne prikaže.
¥
Posredovanje klicne številke ni omogočeno.
Kličoči se mora za posredovanje klicne
številke dogovoriti s ponudnikom omrežja.
104
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Pomoč uporabnikom in servis
Pri vnosu slišite signal napake
(zaporedje padajočih tonov).
Posodobitev strojno-programske opreme se ni
izvedlo.
Napačno izvajana akcija/vnos je napačen.
Ponovite postopek.
Opazujte prikazovalnik, eventualno preberite
ustrezno temo v navodilu za uporabo.
¥
1. Če se na prikazovalniku prikaže Trenutno ni
mozno, se trenutno izvaja nalaganje/
posodobitev.
Postopek ponovite kasneje.
V seznamu klicev poleg sporočila ni naveden čas
dohoda.
2. Če se na prikazovalniku prikaže Datoteka je
poskodovana, je eventualno strojnoprogramska oprema neveljavna.
Prosimo, uporabljajte le strojnoprogramsko in ostalo opremo, ki je na voljo
na že prenastavljenem konfiguracijskem
strežniku Gigaset.
¥
¥
Datum/ura nista nastavljena.
Nastavite datum/uro ali
prek spletnega konfiguratorja aktivirajte
sinhronizacijo s časovnim strežnikom na
internetu.
telefonski odzivnik pri daljinskem upravljanju
sporoča „PIN številka ni veljavna“.
¥
Vnesena PIN številka sistema je napačna.
Ponovite vnos PIN številke sistema.
telefonski odzivnik ne snema sporočil/je
preklopljen na način Obvestilo kličočemu.
¥
¥
Pomnilnik je poln.
Izbrišite stara sporočila.
Poslušajte nova sporočila in stara izbrišite.
telefonski odzivnik ne snema pogovora oziroma
prekine snemanje.
1. Slišite signal napake in na prikazovalniku se
prikaže Ni mozno!.
¥
Pogovarjate se prek širokopasovne povezave. V tem primeru snemanje pogovora ni
možno. Poskus osnovnega telefona, da bi
namesto tega vzpostavil ne širokopasovno
povezavo, ni uspešen.
2. Na prikazovalniku se prikaže Pomnil. odzivn.
poln Izbrisite sporocila!.
Pomnilnik telefonskega odzivnika je poln.
Izbrišite sporočila in nato ponovno
zaženite snemanje pogovora.
Ali:
Končajte pogovor, na telefonskem odzivniku izbrišite stara sporočila in ponovno
vzpostavite povezavo.
¥
¥
¥
¥
3. Če se na prikazovalniku prikaže Streznik ni
dosegljiv, strežnik za nalaganje ni dosegljiv.
Strežnik trenutno ni dosegljiv. Postopek
ponovite kasneje.
Spremenili ste že nastavljen naslov
strežnika. Popravite naslov. Eventualno
osnovni telefon ponovno nastavite na
tovarniške nastavitve.
¥
¥
4. Če se na prikazovalniku prikaže Napaka v
prenosu XXX, je pri prenosu podatkov nastala
napaka. Za XXX se prikaže koda napake HTTP.
Ponovite postopek. Če napaka nastopi
ponovno, se obrnite na servis.
¥
5. Če se na prikazovalniku prikaže Preverite IP
nastavitve, vaš osnovni telefon eventualno
nima povezave z internetom.
Preverite kabelske povezave med osnovnim telefonom in usmerjevalnikom ter
med usmerjevalnikom in internetom.
Preverite, če je osnovni telefon povezan na
LAN, kar pomeni, da je dosegljiv pod
svojim IP naslovom.
¥
¥
S spletnim pregledovalnikom vašega osebnega
računalnika ne morete vzpostaviti povezave z
osnovnim telefonom.
¥
¥
Version 4, 16.09.2005
¥
Pri vzpostavljanju povezave preverite dodeljeni lokalni IP naslov osnovnega telefona. IP
naslov vašega osnovnega telefona lahko
preverite (str. 96).
Preverite povezave med osebnim računalnikom in osnovnim telefonom. Na osebnem
računalniku nastavite npr. ping ukaz na
osnovni telefon (ping ] <lokalni IP naslov
osnovnega telefona>).
Osnovni telefon ste poskusili doseči prek
varnostnega http (https://...). Poskusite s http:/
/... ponovno.
105
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Pomoč uporabnikom in servis
Izključitev odgovornosti
Nekateri prikazovalniki lahko vsebujejo
točke (pixel - točka slike), ki ostanejo ves
čas aktivirane ali deaktivirane. Ker je
točka sestavljena iz treh podtočk (rdeča,
zelena, modra), je možno tudi odstopanje
barve posameznih točk.
To je normalen pojav in ni znak za
napačno funkcijo prikazovalnika.
Preverjanje servisnih
informacij
Servisne informacije vašega osnovnega
telefona eventualno potrebujete za servisno
službo.
Pogoj:
V mirovnem stanju dvignete slušalko ali
imate vzpostavljen zunanji pogovor.
Opomba
Eventualno morate počakati nekaj sekund,
da se na prikazovalniku prikaže §Opcije§.
§Opcije§
¢ Informacijska storitev
Izbiro potrdite z §OK§.
S tipko q lahko izberete naslednje informacije/funkcije:
1:
Serijsko številko osnovnega
telefona (RFPI)
2:
Prazno: - - 3:
Seznani sodelavce servisa z
nastavitvami osnovnega telefona (šestnajstiško), npr. o
številu prijavljenih prenosnih
enot, o delovanju z repeaterjem.
4:
Version 4, 16.09.2005
5:
6:
106
Varianta (cifre 1 do 4),
verzija strojno-programske
opreme telefona (cifre 5 do 6).
Ni pomembno
Številka izdelka osnovnega telefona. Številka vsebuje več informacij za sodelavce servisa.
Certifikat
Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.
Upoštevane so specifične posebnosti zahtev
države.
S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic
1999/5/EC.
Kopijo izjave o skladnosti po 1999/5/EC najdete na naslednjem internetnem naslovu:
www.gigaset.com/docs
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Pomoč uporabnikom in servis
Garancijska izjava
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt
GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode
Gigaset DL500A
Serijska št.:
Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje
Version 4, 16.09.2005
Prodajalec (datum, žig, podpis)
V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:
107
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Pomoč uporabnikom in servis
Garancijska izjava
Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek
v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in
potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni
po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare
oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku,
bomo zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku
pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov
prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni
mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s
potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in
računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.
Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oziroma pri
prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport,
mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode),
uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za
uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.
Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če
predpisi ne določajo drugače.
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka,
nadomestne dele (in priklopne aparate).
Version 4, 16.09.2005
Pooblaščeni servis:
PSE poslovne komunikacije d.o.o.
Dolenjska cesta 318
1291 Škofljica
tel:
+386 (1) 5466 511
faks:
+386 (1) 5466 508
int.: www.gigaset.com
108
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Okolje
Okolje
Odlaganje odpadkov
Obvestilo:
Naša skrb za okolje
Podjetje Gigaset Communications GmbH
nosi poslovno odgovornost in se angažira za
boljši svet. Naše ideje, tehnologije in
poslovanje služijo človeštvu, skupnosti in
okolju. Cilj naše globalne dejavnosti je trajna
zaščita življenjskih pogojev človeštva.
Počutimo se odgovorne za ta izdelek in vse
kar obsega na njegovi življenjski poti. Že v
sami pripravi izdelka in delovnih procesov
upoštevamo vpliv na okolje pri proizvodnji,
prodaji, uporabi, servisu in končno pri
odlaganju v recikliranje.
Pozanimajte se še na internetu pod
www.gigaset.com glede okolju prijaznih
izdelkov in postopkov.
Sistem ravnanja z okoljem
Version 4, 16.09.2005
Gigaset Communications
GmbH je certificiran po
mednarodni normi ISO
14001 in ISO 9001.
ISO 14001 (okolje):
certificirano od septembra
2007 pri TÜV SÜD Management Service
GmbH.
ISO 9001 (kakovost): certificirano od
17.02.1994 pri TÜV Süd Management
Service GmbH.
Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.
Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na
produktu, ki označuje, da produkt zapade
pod Direktivo evropskega Parlamenta in
Sveta 2002/96/EC.
Ločeno zbiranje:
Uporabniki električne in
elektronske (v nadaljnjem
besedilu: EE) opreme,
morajo odpadno EE
opremo zbirati ločeno.
Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s
čimer prizanašamo naravnim virom.
Vračilni in zbiralni sistemi:
Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006
vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko
pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE
opreme.
109
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
Dodatek
Tehnični podatki
Čiščenje
Poraba energije osnovnega
telefona
Prah z naprave obrišite le z vlažno krpo ali z
antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in
krpe iz mikro vlaken.
Nikoli ne uporabite suhe krpe, obstaja
nevarnost poškodbe elektronskih delov
telefona s statično elektriko.
!
Napisni listki za imena
Prazne napisne listke za programirljive tipke
najdete na priloženem CD-ju.
Version 4, 16.09.2005
približno 3,6 W
V stanju pogovora
približno 4,3 W
Splošni tehnični podatki
Vmesniki
analogno stacionarno
omrežje, Ethernet,
Bluetooth
DECT standard
ustreza
Stik s tekočino
Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma
je bila tekočina po njej polita:
¤ Izključite napajanje in/ali takoj odstranite
akumulator iz prenosne enote.
¤ Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
u Vse dele do suhega obrišite. Napravo
(prenosno enoto z odprtim prostorom za
akumulator in tipkovnico obrnjeno
navzdol) najprej za najmanj 72 ur
postavite na suho toplo mesto (ne: v
mikrovalovno pečico, v pečico itd.).
u Napravo ponovno vključite šele po
popolni izsušitvi vseh delov.
Po popolni izsušitvi je v največ primerih
možna ponovna uporaba naprave.
110
V stanju mirovanja
GAP standard
ustreza
Število kanalov
60 dupleksnih kanalov
Frekvenčno
območje
1880–1900 MHz
Dupleksni način
časovni multipleks, z okvirji
10 ms
Raster kanala
1728 kHz
Hitrost prenosa
1152 kbit/s
Modulacija
GFSK
Kodiranje govora
32 kbit/s
Oddajna moč
10 mW, srednja moč po
kanalu
Domet (prenosne
enote)
do 300 m na prostem,
do 50 m v zgradbah
Napajanje
230 V ~/50 Hz
Pogoji okolja za
delovanje
+5 °C do +45 °C; 20 % do
75 % relativne zračne vlage
Način izbiranja
DTMF (tonski način
izbiranja)
Protokoli
DECT, GAP, DHCP,
NAT Traversal (STUN), HTTP
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
Razpored priključkov telefonske
vtičnice stacionarnega omrežja
3
2
1
4
5
6
1
2
3
4
5
6
prosto
prosto
a
b
prosto
prosto
Nastavljanje pisanja velikih, malih
črk ali pisanja cifer
Način za vnašanje besedila menjate s
ponovnim pritiskanjem tipke lojtrca #.
123 Pisanje cifer
Abc Velika začetnica (1. črka velika, vse
ostale male črke)
abc Male črke
Pisanje in urejanje besedila
Pri sestavljanju besedila veljajo naslednja
pravila:
u Vsaki tipki med Q in O je dodeljenih
več črk in znakov.
u Kazalec (kurzor) premikate s tipko za
upravljanje u v t s. Če tipko u ali
v pritisnete in držite, se kazalec premika
po besedah.
u Znak se vstavi levo od kazalca.
u Za prikaz tabele posebnih znakov pritisnite tipko zvezdica *. Izberite želeni
znak in za vstavljanje znaka na položaj
kazalca pritisnite funkcijsko tipko §Vstavi§.
u Z daljšim pritiskom tipk od Q do O
vstavite cifro.
u S pritiskom funkcijske tipke Ñ izbrišete
znak levo od kazalca. Daljši pritisk izbriše
besedo levo od kazalca.
u Pri vnosu v telefonski imenik se prva črka
imena samodejno izpiše z veliko začetnico, sledijo male črke.
Aktivni način se na prikazovalniku prikaže
desno spodaj.
Pisanje SMS/imena
Za vnašanje črk/znakov večkrat pritisnite
ustrezno tipko.
¤ S pritiskom ustrezne tipke vnesete posamezne črke/znake.
Znak, ki je dodeljen tipki, se prikaže v izbirni
vrstici na prikazovalniku levo spodaj. Izbran
znak je poudarjen.
¤ Za pomik na želeno črko/znak na kratko
pritisnite tipko večkrat zaporedoma.
Če neko tipko pritisnete in držite, se vnese
vsakokratna cifra.
Standardna pisava
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x
1
a b c 2 ä á à â ã ç
d e f 3 ë é è ê
g h i 4 ï
í
ì
î
j k l 5
m n o 6 ö ñ ó ò ô õ
p q r s 7 ß
t u v 8 ü ú ù û
w x y z 9 ÿ ý æ ø å
2)
1)
.
, ? !
0
Version 4, 16.09.2005
1)Presledek
2)Preklop vrstice
111
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
Gigaset QuickSync – Dodatne
funkcije prek vmesnika
osebnega računalnika
Osnovni telefon lahko prek Bluetooth
(str. 79) ali prek priloženega ethernet kabla
povežete z osebnim računalnikom. Če želite
uporabljati Bluetooth povezavo, mora biti
vaš računalnik opremljen z ustreznim
zaščitnim ključem (Dongle) in na osnovnem
telefonu aktivirana funkcija Bluetooth.
Opomba
Version 4, 16.09.2005
Dve paralelni aktivni povezavi med
osebnim računalnikom in osnovnim
telefonom prek Bluetooth in LAN nista
možni.
Iz osebnega računalnika imate prek AT
ukazov dostop do funkcij in podatkov
osnovnega telefona.
S programom „Gigaset QuickSync“ (program najdete na priloženem CD-ju) lahko
prek udobnega uporabniškega vmesnika
komunicirate z osnovnim telefonom.
¤ Namestite program na vaš osebni
računalnik.
Poleg drugega so vam na voljo še naslednje
funkcije:
u branje servisnih informacij, npr. verzije
strojno-programske opreme, serijska
številka, proizvajalec, MAC naslov osnovnega telefona,
u usklajevanje telefonskega imenika
osnovnega telefona z Outlook kontakti
imenika z naslovi osebnega računalnika,
u nalaganje slik kot ohranjevalnik zaslona/
CLIP slik iz osebnega računalnika v datoteko medijev osnovnega telefona,
u nalaganje zvokov (pozivnih melodij) iz
osebnega računalnika v osnovni telefon.
Prek AT ukazov lahko dodatno:
u začnete odhodne klice, sprejemate
dohodne klice. Prikazovalnik osnovnega
telefona prikazuje enako, kot da bi telefonirali neposredno na osnovnem telefonu.
112
Prenos podatkov
Med prenosom podatkov med osnovnim
telefonom in osebnim računalnikom se na
prikazovalniku prikazuje obvestilo Prenos
podatkov je v teku.
Med tem časom telefon dohodne klice ignorira. Z rdečo tipko za končanje T lahko
prenos podatkov prekinete. Drugi vnosi prek
tipkovnice med prenosom podatkov niso
možni.
V izdelek vgrajena prosta
programska oprema
(Open Source Software)
Strojno-programska oprema vašega telefona Gigaset med drugim vsebuje integrirano, kot Open Source Software licencirano
programsko opremo drugega ponudnika. Te
integrirane Open Source Software datoteke
so zaščitene z avtorsko pravico. Uporabniške
pravice na to Open Source Software, ki izhajajo prek čiste izvedbe programov Gigaset
Communications GmbH, so določene v
licenčnih pogojih Open Source Software.
Če so ti licenčni pogoji izpolnjeni, se lahko
Open Source Software uporabljaja tako, kot
je predvideno v licenci. Pri tem lahko pride
do konflikta med licenčnimi pogoji Gigaset
Communication GmbH in Open Source
Software licenčnimi pogoji. V tem primeru
so - za relevantne Open Source deleže programske opreme - odločilni licenčni pogoji
Open Source Software. Na naslednjih straneh je licenčno besedilo v originalni angleški
izdaji. Licenčne pogoje poleg tega lahko
prikličete na naslednjih spletnih straneh:
http://www.gigaset.com/opensource/
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
Če so v tem izdelku vgrajeni programi
zaščiteni pod GNU General Public License
(GPL), GNU Lesser General Public License
(LGPL) ali neko drugo licenco Open Source
Software, ki zahteva razkritje izvorne kode,
in programska oprema ni že v obliki izvorne
kode vsebovana v pošiljki izdelka, lahko
izvorno kodo in Copyright obvestila te programske opreme naložite iz naslednje internetne strani:
http://www.gigaset.com/opensource/
Ustrezno izvorno kodo lahko zahtevate tudi
od Gigaset Communications GmbH, vsekakor tu za izročitev nastanejo stroški obdelave v znesku 10 evrov. Povpraševanja lahko
sledijo v roku treh let po nakupu izdelka.
Zato prosimo priložite račun izdelka z datumom prodaje, ID številko (MAC ID) in številko
verzije nameščene strojno-programske
opreme in pošljite na naslednji naslov:
Vgrajena oprema Open Source
Software
V ta izdelek je vgrajena programska oprema,
ki jo je razvila ustanova University of
California, Berkeley in sodelavci.
Kleinteileversand Com Bocholt
E-pošta: kleinteileversand.com@gigaset.com
FAKS:
0049 2871 / 91 30 29
Garancija za drugačno uporabo Open
Source Software
Version 4, 16.09.2005
Gigaset Communications GmbH ne nudi
nobene garancije za programe Open Source
Software, vgrajene v tem izdelku, če so bili ti
uporabljeni v druge namene kot od Gigaset
Communications GmbH predvidene
izvedbe programov. Spodaj navedene
licence definirajo garancijo kakor je predvideno od avtorjev ali dajalca licence Open
Source Software. Gigaset Communications
GmbH posebno izključuje vsako odgovornost v primeru poškodb, ki bi nastala s spremembo programov Open Source Software
ali konfiguracije izdelka. Poleg tega Gigaset
Communications GmbH ne odgovarja za
primer, da so bile z Open Source Software
kršene avtorske pravice tretjih oseb.
Pravica do tehnične podpore obstoji eventualno samo za programsko opremo v
nespremenjenem originalnem stanju.
113
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
GNU General Public License
(GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the
original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have
made it clear that any patent must be licensed for
everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution
and modification follow.
Preamble
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 4, 16.09.2005
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and
change free software – to make sure the software
is free for all its users. This General Public License
applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in
new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights
or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you
if you distribute copies of the software, or if you
modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
114
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under
the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work,
and a "work based on the Program" means either
the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each
licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute a
work based on the Program (independent of
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License
and to the absence of any warranty; and give any
other recipients of the Program a copy of this
License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may, at your discretion,
offer warranty protection in exchange for a fee.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains or
is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to
all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when running is commenced for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is
interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
Version 4, 16.09.2005
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this
License, whose permissions for other licensees
extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it. Thus, it is
not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works
based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with a
work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a
work based on it, under Section 2) in object code
or executable form under the terms of Sections 1
and 2 above, provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party, for
a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms
of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and
only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
executable.
If distribution of executable or object code is
made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy
the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source
along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to
copy, modify, sublicense or distribute the Program
is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who
have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated
so long as such parties remain in full compliance.
115
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do
so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works
based on it.
Version 4, 16.09.2005
6. Each time you redistribute the Program (or any
work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients'
exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example, if a
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of
the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
116
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries
not thus excluded. In such a case, this License
incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version number
of this License which applies to it and "any later
version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program
into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by
the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the
two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
Version 4, 16.09.2005
If you develop a new program, and you want it to
be of the greatest possible use to the public, the
best way to achieve this is to make it free software
which everyone can redistribute and change
under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full
notice is found.
<one line to give the program's name and a
brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it
will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program; if
not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a
short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) <year>
<name of author>
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w'. This is
free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show
c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you
use may be called something other than `show w'
and `show c'; they could even be mouse-clicks or
menu items – whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign a
"copyright disclaimer" for the program, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision' (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon,
President of Vice
117
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs.
If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what
you want to do, use the GNU Lesser General Public
License instead of this License.
GNU Lesser General Public
License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL.
It also counts as the successor of the GNU Library
Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
Version 4, 16.09.2005
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software
is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to
use it. You can use it too, but we suggest you first
think carefully about whether this license or the
ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the
explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that
you can change the software and use pieces of it
in new free programs; and that you are informed
that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these
rights or to ask you to surrender these rights.
These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the
library or if you modify it.
118
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must
make sure that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with the library,
you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author's reputation will not be
affected by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant threat to
the existence of any free program. We wish to
make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we
insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain
libraries in order to permit linking those libraries
into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits
such linking only if the entire combination fits its
criteria of freedom. The Lesser General Public
License permits more lax criteria for linking other
code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public
License because it does Less to protect the user's
freedom than the ordinary General Public License.
It also provides other free software developers
Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we
use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides
advantages in certain special circumstances.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
Version 4, 16.09.2005
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible use
of a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must
be allowed to use the library. A more frequent
case is that a free library does the same job as
widely used non-free libraries. In this case, there is
little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C
Library in non-free programs enables many more
people to use the whole GNU operating system, as
well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users' freedom, it does ensure
that the user of a program that is linked with the
Library has the freedom and the wherewithal to
run that program using a modified version of the
Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on
the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the
library in order to run.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software
library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the
terms of this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is addressed as
"you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use
some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A "work based on the Library" means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For a library, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the
Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Library's complete source code as you receive
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and distribute a copy of this License along with
the Library.
119
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
Version 4, 16.09.2005
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section
1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under
the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility,
other than as an argument passed when the
facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an
application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs
whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this
License, whose permissions for other licensees
extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
120
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with a
work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must
alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public
License, version 2, instead of to this License. (If a
newer version than version 2 of the ordinary GNU
General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do
not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies
and derivative works made from that copy. This
option is useful when you wish to copy part of the
code of the Library into a program that is not a
library.
4. You may copy and distribute the Library (or a
portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a "work that uses the Library"
with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses
the library". The executable is therefore covered by
this License. Section 6 states terms for distribution
of such executables.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
Version 4, 16.09.2005
When a "work that uses the Library" uses material
from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work
of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the
work can be linked without the Library, or if the
work is itself a library. The threshold for this to be
true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and
small macros and small inline functions (ten lines
or less in length), then the use of the object file is
unrestricted, regardless of whether it is legally a
derivative work. (Executables containing this
object code plus portions of the Library will still
fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the
Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may
also combine or link a "work that uses the Library"
with the Library to produce a work containing
portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of
the work that the Library is used in it and that the
Library and its use are covered by this License. You
must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the
user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for
the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed
under Sections 1 and 2 above); and, if the work
is an executable linked with the Library, with
the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source
code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism
is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer
system, rather than copying library functions
into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if
the user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work
that uses the Library" must include any data and
utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include
anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an
executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of
the other library facilities is otherwise permitted,
and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work based
on the Library, and explain where to find the
accompanying uncombined form of the same
work.
121
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
8. You may not copy, modify, sublicense, link with,
or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to
copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you
under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on
it.
Version 4, 16.09.2005
10. Each time you redistribute the Library (or any
work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Library at all. For example, if a
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of
the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
122
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Library under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries
not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems
or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and "any later
version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library
into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the
author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software
generally.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / appendix.fm / 31.07.12
Dodatek
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be
of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by
permitting redistribution under these terms (or,
alternatively, under the terms of the ordinary
General Public License).
To apply these terms, attach the following notices
to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to where
the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief
idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library;
if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign a
"copyright disclaimer" for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Version 4, 16.09.2005
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon,
President of Vice
123
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Glossary.fm / 31.07.12
Razlaga pojmov
Razlaga pojmov
A
Authentication (Overjanje)
Omejitev dostopa do omrežja/storitve z
uporabo ID in gesla za prijavo.
Automatic ringback (Samodejni povratni
klic)
Glejte Ringback when the number is busy
(Povratni klic, če je klicani zaseden).
B
Block dialling (Izbiranje v bloku)
Vnos kompletne klicne številke in popravljanje, če je potrebno. Nato z dvigom
slušalke ali pritiskom tipke za zvočnik
izbiranje klicne številke.
Broadband Internet access
Glejte DSL.
C
Call divert (Preusmeritev klica)
CD
Samodejna preusmeritev (CD) klicev na
drugo klicno številko. Obstojajo trije načini
preusmeritve klicev:
– CDU, Call Divert Unconditional
(brezpogojna preusmeritev)
– CDB, Call Divert Busy (če je zasedeno)
– CDNR, Call Divert No Reply (če se
nihče ne javi).
Call swapping (Menjava zveze)
Funkcija menjave zveze omogoča preklapljanje med dvema naročnikoma ali med
konferenčno zvezo in posameznim naročnikom. Pri tem naročnik, ki je na zadržanju
pogovora ne sliši.
Call waiting (Poziv na čakanju)
Version 4, 16.09.2005
= CW (Poziv na čakanju).
Funkcija ponudnika omrežja. Zvočni signal
med vzpostavljeno zvezo opozarja, da čaka
drugi kličoči. Drugi klic lahko prevzamete ali
zavrnete. Funkcijo CW lahko aktivirate ali
deaktivirate.
124
CD (Preusmeritev klicev)
Call Divert
Glejte Call divert (Preusmeritev klica).
Client (Odjemalec)
Aplikacija, ki zahteva storitev strežnika.
Codec
Coder/decoder (kodek)
Kodek označuje postopek, ki analogni
govorni signal digitalizira in stisne preden ga
pošlje prek interneta in dekodira – to je,
prevede dohodni digitalni govorni paket v
analogni govorni signal. Obstojijo različni
kodeki, ki se ločijo npr. glede na stopnjo
stiskanja.
Obe strani telefonske povezave (kličoči/
pošiljatelj in prejemnik) morata uporabljati
enak kodek. Oddajna in sprejemna stran se
med vzpostavljanjem povezave pogajata o
vrsti kodeka.
Izbira kodeka je kompromis med kakovostjo
zvoka, hitrostjo prenosa in potrebne
pasovne širine. Visok nivo stiskanja npr.,
pomeni, da je za govorno povezavo potrebna majhna širina pasu. Vsekakor tudi
pomeni, da je potreben daljši čas za stisnjenje/raztezanje podatkov, kar podaljša čas
pretoka podatkov v omrežju in s tem vpliva
na kakovost prenesenega govora. Potreben
čas podaljša zakasnitev med izgovorjeno
besedo pošiljatelja in poslušanjem besede
pri prejemniku.
COLP/COLR
Connected Line Identification Presentation/
Restriction
Funkcija predvidena z ISDN povezavi za
zunanje klice.
Pri funkciji COLP se pri kličočem prikaže
klicna številka naročnika, ki je klic prevzel.
Klicna številka naročnika, ki je klic prevzel, se
lahko razlikuje od izbrane klicne številke
npr., pri preusmeritvi klica ali pri prenosu
klica.
Klicani lahko s funkcijo COLR (Connected
Line Identification Restriction) onemogoči
posredovanje svoje klicne številke na prikazovalniku kličočega.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Glossary.fm / 31.07.12
Razlaga pojmov
Consultation call (Vmesna zveza)
Vzpostavljeno imate zvezo. Z vmesno zvezo
za kratek čas prekinete obstoječi pogovor in
vzpostavite zvezo z drugim sogovornikom.
Če zvezo s tem sogovornikom takoj končate,
je bila to vmesna zveza. Če preklapljate
zvezo med prvim in drugim sogovornikom
se to imenuje Call swapping (Menjava
zveze).
CW
Call Waiting
Glejte Call waiting (Poziv na čakanju).
D
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Version 4, 16.09.2005
Internetni protokol, ki regulira samodejno
dodeljevanje IP address (IP naslov) na
Network subscriber (Uporabnik omrežja).
Protokol je v omrežju na voljo prek strežnika.
DHCP strežnik je lahko npr., usmerjevalnik.
Telefon vsebuje DHCP odjemalca (Client).
Usmerjevalnik, ki vsebuje DHCP strežnik
lahko telefonu dodeljuje IP naslove samodejno iz definiranega naslovnega območja.
Dinamična dodelitev pomeni, da lahko več
Network subscriber (Uporabnik omrežja)
uporablja en IP naslov, in sicer ga uporabljajo izmenično in ne istočasno.
Na nekaterih usmerjevalnikih lahko za
telefon določite IP naslov, ki se nikoli ne
spremeni.
DMZ (Demilitarised Zone)
(Demilitarizirana cona)
DMZ označuje del omrežja, ki je izven
požarnega zidu.
DMZ nastavite med omrežjem, ki ga želite
zaščititi (npr., LAN) in nevarovanim
omrežjem (npr. internet). DMZ dovoljuje
neoviran dostop iz interneta do samo ene ali
več omrežnih komponent, medtem ko
ostale omrežne komponente ostanejo varne
za požarnim zidom.
DNS
Domain Name System
Hierarhični sistem, ki omogoča dodelitev IP
address (IP naslov) za Domain name
(Domensko ime), ki si ga lažje zapomnite. Ta
dodelitev mora biti izvedena z lokalnim DNS
strežnikom v vsakem (W)LAN omrežju.
Lokalni DNS strežnik ugotavlja IP naslov, če
je potrebno s poizvedovanjem pri
nadrejenih DNS strežnikih in ostalih lokalnih
DNS strežnikih v internetu.
Določite lahko IP naslov primarnega/
sekundarnega DNS strežnika.
Glejte tudi: DynDNS.
Domain name (Domensko ime)
Ime enega (od več) spletnih strežnikov na
internetu (npr. gigaset.net). Domensko ime
je dodeljeno konkretnemu IP naslovu z DNS.
DSL
Digital Subscriber Line
Tehnologija prenosa podatkov, ki dovoljuje
internetni dostop pri npr., 1.5 Mbps prek
običajnih telefonskih linij. Pogoji: DSL
modem in ponudba ustrezne storitve internetnega ponudnika.
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSLAM je stikalna omara v centrali, kjer se
združijo vse telefonske linije.
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency (Tonski način
izbiranja)
Drug način zapisa za večfrekvenčni (tonski)
način izbiranja (DTMF).
Dynamic IP address (Dinamični IP naslov)
Dinamični IP naslov je omrežni komponenti
dodeljen samodejno prek DHCP. Dinamični
IP naslov se za omrežno komponento spreminja pri vsaki prijavi ali v določenih časovnih intervalih.
Glejte tudi: Fixed IP address (Stalni IP
naslov)
125
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Glossary.fm / 31.07.12
Razlaga pojmov
DynDNS
F
Dynamic DNS
Firewall (Požarni zid, zaščitni strežnik)
Požarni zid lahko uporabljate za zaščito
vašega omrežja pred nepooblaščenim
zunanjim dostopom v vaš sistem. Pri tem
lahko kombinirate različne ukrepe in tehnologije (strojno in/ali programsko opremo) za
nadzorovanje pretoka podatkov med
zasebnim omrežjem, ki ga želite zaščititi in
nezaščitenim omrežjem (npr., internet).
Glejte tudi: NAT.
Firmware (Strojno-programska oprema)
Programska oprema naprave, v kateri so
shranjeni osnovni podatki za delovanje
naprave. Za odpravljanje napak ali posodobitev programske opreme naprave lahko v
pomnilnik naprave naložite novo verzijo
strojno-programske opreme (posodobitev
strojno-programske opreme naprave).
Fixed IP address (Stalni IP naslov)
Stalni IP naslov je ročno dodeljen omrežni
komponenti med konfiguriranjem omrežja.
Za razliko od Dynamic IP address
(Dinamični IP naslov), se stalni IP naslov
nikoli ne menja.
Flat rate (Pavšalno zaračunana storitev)
Sistem za zaračunavanje Internetne
povezave. Internetni ponudnik zaračuna
mesečno najemnino. Pri tem ni dodatnih
stroškov za trajanje povezave ali število
vzpostavljenih zvez.
Full duplex (Polni dupleks)
Način prenosa podatkov kjer naprava
podatke pošilja in sprejema istočasno.
Domenska imena in IP naslovi se realizirajo
prek DNS. Za Dynamic IP address
(Dinamični IP naslov) je ta storitev sedaj
razširjena na tako imenovane "Dynamic
DNS". To omogoča uporabo omrežne
komponente z dinamičnim IP naslovom kot
Server (Strežnik) na Internetu. DynDNS
zagotavlja, da je lahko storitev na internetu
naslovljena vedno pod istim Domain name
(Domensko ime), ne glede na trenutni IP
naslov.
E
ECT
Explicit Call Transfer (Eksplicitna predaja zveze)
Naročnik A kliče naročnika B. Ta zvezo zadrži
in kliče naročnika C. Namesto da bi
vzpostavil konferenčno zvezo treh
udeležencev, naročnik A sedaj zvezo z
naročnikom B preda naročniku C in položi
slušalko.
EEPROM
Electrically Eraseable Programmable Read Only
Memory
Version 4, 16.09.2005
Pomnilniško vezje vašega telefona s fiksnimi
podatki (npr. tovarniške nastavitve uporabniške nastavitve) in samodejno shranjenih podatkov (npr. vnosov v seznam
kličočih).
Ethernet network
Kabelsko ožičeni LAN.
126
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Glossary.fm / 31.07.12
Razlaga pojmov
G
Version 4, 16.09.2005
G.711 a law, G.711 μ law
Standard za Codec.
G.711 omogoča zelo dobro kakovost prenosa govora, ki ustreza kakovosti v ISDN
omrežju. Ker so podatki manj stisnjeni,
zadostuje širina pasu približno 64 Kbit/s po
govornem kanalu, zakasnitev zaradi
kodiranja/dekodiranja je približno 0.125 ms.
"a law" označuje evropski standard in "μ law"
označuje severnoameriški/japonski
ekvivalent.
G.722
Standard za Codec.
G.722 je širokopasovni govorni kodek s
širino pasu od 50 Hz do 7 kHz, s čisto hitrostjo prenosa 64 kbit/s po govorni povezavi
in z vgrajenim ugotavljanjem govorne pavze
ter udobno generacijo šuma (silence
suppression).
G.722 omogoča zelo dobro kakovost govora.
Večje hitrosti odčitavanja pripravijo jasnejšo
in boljšo kakovost govora kot drugi kodeki in
omogočajo govorne zvoke v High Definition
Sound Performance (HDSP).
G.726
Standard za Codec.
G.726 omogoča dobro kakovost govora. Je
slabša kot s kodekom G.711 vendar boljša
kot z G.729.
G.729A/B
Standard za Codec.
S kodekom G.729A/B je kakovost govora
slabša. Kot rezultat zelo visokega nivoja
stiskanja, je potrebna širina pasu samo
približno 8 Kbit/s po govornem kanalu, toda
zakasnitev je približno 15 ms.
Gateway (Prehod)
Med seboj poveže dva različna Network
(Omrežje) a npr., usmerjevalnik je kot internetni prehod.
Global IP address
Glejte IP address (IP naslov).
GSM
Global System for Mobile Communication
Originalni evropski standard za mobilna
omrežja. GSM sedaj lahko smatramo kot
svetovni standard. Kakorkoli, Ameriki in na
Japonskem so bili prej bolj pogosto podprti
nacionalni standardi.
H
Headset (Naglavna slušalka)
Kombinacija mikrofona in slušalke. Z
naglavno slušalko je prostoročni način
telefoniranja bolj udoben. Na voljo so
slušalke, ki jih lahko priključite na namizni
telefon s priključnim kablom (kabelsko
povezane) ali prek Bluetooth (brezžično).
HTTP Proxy
Strežnik prek katerega Network subscriber
(Uporabnik omrežja) lahko opravljajo svoj
internetni promet.
I
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Mednarodno telo, ki definira standarde v
elektroniki in elektro inženiringu, posebno
za standardizacijo LAN tehnologije, prenosnih protokolov, hitrosti prenosa podatkov in
ožičenja.
Infrastructure network (Infrastrukturno
omrežje)
Omrežje z osrednjo strukturo: Vsi Network
subscriber (Uporabnik omrežja)
komunicirajo prek osrednjega Router
(Usmerjevalnik)a.
127
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Glossary.fm / 31.07.12
Razlaga pojmov
Internet
Svetovni WAN (Prostrano omrežje). Za
izmenjavo podatkov je bila definirana vrsta
protokolov, poznanih kot TCP/IP.
Vsakega Network subscriber (Uporabnik
omrežja) je možno identificirati prek njegovega IP address (IP naslov)a. Dodelitev
Domain name (Domensko ime) za IP
address (IP naslov) prevzame DNS.
Pomembne storitve na internetu vključujejo
World Wide Web (WWW), e-pošto, prenos
datotek in diskusijske forume.
Internet Service Provider (Ponudnik
internetnih storitev)
Ponudnik omogoča dostop na internet proti
plačilu.
Version 4, 16.09.2005
IP (Internetni protokol)
TCP/IP protokol na Internetu. IP je odgovoren za naslavljanje naročnikov v Network
(Omrežje) z uporabo IP address (IP naslov)
in usmerja podatke od pošiljatelja k prejemniku. IP določa poti (routing) po katerih
potujejo podatkovni paketi.
IP address (IP naslov)
Enoznačni naslov za komponento omrežja v
omrežju na osnovi TCP/IP protokola (npr.,
LAN, internet). Običajno so na Internetu,
namesto IP naslovov dodeljena domenska
imena. DNS domenskemu imenu dodeli
ustrezen IP naslov.
IP naslov je sestavljen iz štirih delov
(decimalnih števil med 0 in 255) ločenih s
pikami (npr., 230.94.233.2).
IP naslov sestavlja številka omrežja in
številka Network subscriber (Uporabnik
omrežja) (npr., telefona). Odvisno od
Subnet mask (Podomrežna maska), tvorijo
prvi, prva dva ali prvi trije deli številko
omrežja, ostale številke so IP naslov omrežne
komponente. Številke omrežja vseh komponent v vsakem omrežju morajo biti enake.
IP naslove lahko samodejno dodeli DHCP
strežnik (dinamični IP naslovi) ali jih dodelite
ročno (stalni IP naslovi).
Glejte tudi: DHCP.
128
IP pool range
Območje IP naslovov, ki jih lahko DHCP
strežnik uporablja za dodelitev dinamičnih
IP naslovov.
L
LAN
Local Area Network
Omrežje z omejenim fizičnim obsegom. LAN
je lahko brezžični (WLAN) in/ali ožičeni.
Local IP address
Lokalni ali privatni IP naslov je naslov za
omrežno komponento v lokalnem omrežju
(LAN). Operater lahko poljubno dodeli
katerikoli naslov. Naprave, ki delujejo kot
povezava iz lokalnega omrežja v internet
(Gateway ali Router) imajo javni in privatni IP
naslov.
Glejte tudi IP address (IP naslov).
M
MAC address (MAC naslov)
Media Access Control address
Naslov strojne opreme, s katero je vsaka
naprava v omrežju (npr., omrežna kartica,
stikalo, telefon) unikatno določljiva v
svetovnem smislu. Naslov je sestavljen iz 6
delov (šestnajstiška števila), ločeno z "-"
(npr., 00-90-65-44-00-3A).
MAC naslov določi proizvajalec naprave in
ga ni mogoče spremeniti.
Mbps
Million bits per second
Enota za hitrost prenosa podatkov v
omrežju.
Music on hold (Glasba na zadržanju)
Music on hold
Glasba, ki se predvaja medtem, ko imate
vzpostavljeno Consultation call (Vmesna
zveza) ali Call swapping (Menjava zveze).
Čakajoči naročnik sliši to kot glasbo na
zadržanju.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Glossary.fm / 31.07.12
Razlaga pojmov
N
NAT
Network Address Translation
Metoda za pretvarjanje (privatnih) IP
address (IP naslov) v enega ali več (javnih)
IP naslovov. NAT omogoča IP naslovom
Network subscriber (Uporabnik omrežja)
(npr. vašemu telefonu) v LANu, da se skrijejo
za skupni IP naslov Router (Usmerjevalnik)a
na Internetu.
Network (Omrežje)
Skupina naprav. Naprave so lahko
priključene bodisi brezžično ali v kabelskem
omrežju.
Omrežja se delijo tudi po območju in
strukturi:
– Območje: lokalna omrežja (LAN) ali
prostrana omrežja (WAN (Prostrano
omrežje))
– Struktura: Infrastructure network
(Infrastrukturno omrežje) ali ad-hoc
omrežje.
Network subscriber (Uporabnik omrežja)
Naprave in računalniki, ki so medsebojno
povezani v omrežje, npr., strežniki, osebni
računalniki in telefoni.
P
Paging Handset search (Iskanje prenosne
enote)
Funkcija osnovnega telefona za lociranje
prijavljenih prenosnih enot. Osnovni telefon
vzpostavi povezavo z vsako od prijavljenih
prenosnih enot. Prenosne enote pričnejo
pozivati.
PIN
Personal Identification Number
Version 4, 16.09.2005
PIN številka ščiti vaše naprave pred nepooblaščeno uporabo. Pri aktivirani PIN zaščiti
morate vnesti kombinacijo cifer za dostop v
zaščiteno območje.
S PIN številko sistema (4-mestna kombinacija cifer) lahko zaščitite konfiguracijske
podatke vašega osnovnega telefona.
Port (Vrata)
Podatki med dvema aplikacijama se v
Network (Omrežje) izmenjujejo prek vrat.
Port forwarding
Internetni prehod, (npr., vaš usmerjevalnik)
posreduje podatkovne pakete iz Interneta,
ki so usmerjeni na določena Port (Vrata) na
ta vrata. Strežnik v LAN omrežju tako lahko
posreduje internetne storitve, ne da bi
potrebovali javni IP naslov.
Port number (Številka vrat)
Označuje določeno aplikacijo Network
subscriber (Uporabnik omrežja). Odvisno
od nastavitev v LAN, je številka vrat
dodeljena stalno ali je dodeljena pri vsakem
dostopu.
Kombinacija IP address (IP naslov)/Port
(Vrata) edinstveno identificira prejemnika
oziroma pošiljatelja podatkovnega paketa v
nekem omrežju.
Prepare dialling (Priprava izbiranja)
Glejte Block dialling (Izbiranje v bloku).
Private IP address
Glejte Public IP address (Javni IP naslov).
Protocol (Protokol)
Opisuje dogovarjanje za komunikacijo v
nekem Network (Omrežje). Vsebuje pravila
za odpiranje, skrbništvo in zapiranje povezave, pravila podatkovnih formatov,
časovnih potekov in obravnave možnih
napak.
Public IP address (Javni IP naslov)
Javni IP naslov je naslov omrežne komponente na internetu. Določi ga ponudnik
storitev interneta. Naprave, ki delujejo kot
povezava iz lokalnega omrežja na internet
(Gateway ali Router) imajo javni in lokalni IP
naslov.
Glejte tudi: IP address (IP naslov), NAT
129
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Glossary.fm / 31.07.12
Razlaga pojmov
R
RAM
Random Access Memory
Pomnilnik, v katerega lahko shranjujete in iz
njega berete podatke. V RAM se shranijo
melodije in logotipi, ki jih v telefon naložite
prek spletnega konfiguratorja.
Ringback when the call is not answered
(Povratni klic, če se klicani ne oglasi)
= CCNR (Completion of calls on no reply). Če
se klicani naročnik ne oglasi, lahko kličoči
nastavi samodejni povratni klic. Takoj, ko je
klicani naročnik vzpostavil neko zvezo in
nato položil slušalko, se pri prej kličočem
signalizira povratni klic. Funkcijo mora centrala omogočati. Zahteva za povratni klic se
samodejno izbriše po približno dveh urah,
(odvisno od ponudnika omrežja).
Ringback when the number is busy
(Povratni klic, če je klicani zaseden)
= CCBS (Completion of calls to busy
subscriber).
Če kličoči zasliši signal zasedeno, lahko
aktivira funkcijo povratnega klica. Takoj, ko
klicani položi slušalko, se pri prej kličočem
signalizira povratni klic. Ko kličoči dvigne
slušalko, se zveza vzpostavi samodejno.
ROM
Read Only Memory
Version 4, 16.09.2005
Vrsta pomnilnika, ki je namenjen samo za
branje.
Router (Usmerjevalnik)
Usmerja podatkovne pakete po omrežju in
med različnimi omrežji po najhitrejši poti.
Lahko poveže Ethernet network in WLAN.
Usmerjevalnik je lahko tudi Gateway
(Prehod) k internetu.
130
Routing (Usmerjanje)
Routing je prenašanje podatkovnih paketov
na drugega naročnika v vašem omrežju.
Podatkovni paketi se na svoji poti do prejemnika prenašajo od enega usmerjevalnika
do naslednjega, dokler ne dosežejo cilja.
Če se podatkovni paketi ne bi posredovali na
ta način, omrežje kot npr., internet ne bilo
možno. Routing povezuje posamezna
omrežja v ta svetovni sistem.
Usmerjevalnik je del tega sistema; prenaša
podatkovne pakete tako znotraj omrežja,
kot iz enega omrežja v naslednjega. Prenos
podatkov iz enega omrežja v drugega se
izvede na osnovi skupnega protokola.
S
Server (Strežnik)
Omogoča storitev drugim Network
subscriber (Uporabnik omrežja) (Client
(Odjemalec)). Izraz lahko predstavlja računalnik/osebni računalnik ali aplikacijo.
Strežnik je naslovljen prek IP address (IP
naslov)/Domain name (Domensko ime) in
Port (Vrata).
Static IP address (Stalni IP naslov)
Glejte Fixed IP address (Stalni IP naslov).
Subnet (Podomrežje)
Segment Network (Omrežje).
Subnet mask (Podomrežna maska)
IP address (IP naslov) je sestavljen iz številke
omrežja fiksne linije in spremenljive številke
naročnika. Številka omrežja je enaka za vse
Network subscriber (Uporabnik omrežja).
Velikost dela številke omrežja je določena v
podomrežni maski. V podomrežni maski
255.255.255.0, npr., so prvi trije deli IP
naslova številka omrežja, ostalo je številka
naročnika.
Symmetric NAT
Simetrični NAT dodeli različne zunanje IP
naslove in številke vrat istim internim IP
naslovom in številkam vrat – odvisno od
zunanjega ciljnega naslova.
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Glossary.fm / 31.07.12
Razlaga pojmov
T
V
TCP
Voice codec (Glasovni kodek)
Glejte Codec.
Transmission Control Protocol
Transport protocol. Prenosni protokol na
osnovi seje: vzpostavi povezavo, nadzira in
zaključi povezavo za prenos podatkov med
pošiljateljem in prejemnikom.
TLS
Transport Layer Security
W
WAN (Prostrano omrežje)
Wide Area Network
Prostrano omrežje ki ni omejeno s pogojem
prostora (npr., Internet).
Protokol za šifriranje prenosa podatkov na
internetu. TLS je nadrejen Transport
protocolu.
Transmission rate (Hitrost prenosa)
Hitrost, s katero se prenašajo podatki v WAN
(Prostrano omrežje) ali LAN. Hitrost prenosa
je izražena v podatkovnih enotah na enoto
časa (Mbit/s).
Transport protocol
Regulira prenos podatkov med komunikacijskimi partnerji (aplikacijami).
Glejte tudi: UDP, TCP, TLS.
U
UDP
User Datagram Protocol
Transport protocol. Za razliko od TCP, je
UDP protokol, ki ni varovan. UDP ne vzpostavi fiksne povezave. Podatkovni paketi
(datagrami) so poslani kot razpršeno sporočilo. Prejemnik je sam odgovoren, da se
prepriča, da so podatki sprejeti. Pošiljatelj ni
obveščen o sprejemu podatkov.
URL
Version 4, 16.09.2005
Universal Resource Locator
Svetovno enoznačno veljavni naslov
domene na Internetu.
URL identificirajo resursi glede na njihovo
lokacijo na Internetu. Iz zgodovinskih
razlogov se izraz pogosto uporablja kot
sinonim za URI.
User ID (Uporabniški ID)
Glejte User name (Uporabniško ime).
User name (Uporabniško ime)
Kombinacija imena/številke za dostop npr.
na vaš zasebni naslov imenika na internetu.
131
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / accessories_SAG.fm / 31.07.12
Dodatna oprema
Dodatna oprema
Prenosne enote Gigaset
Razširite vaš Gigaset v brezžično naročniško centralo:
Prenosna enota Gigaset SL400H
u
u
u
u
u
u
u
u
Version 4, 16.09.2005
Okvir in tipkovnica iz prave kovine
Kakovostna osvetlitev tipkovnice
1,8´´ TFT barvni prikazovalnik
Bluetooth in mini USB
Imenik z naslovi za 500 vizitk
Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 14 ur/230 ur
Povečana pisava za sezname klicev in imenik z naslovi
Udobno prostoročno telefoniranje s 4 nastavljivimi
profili za prostoročno delovanje
u Clip slike, dia prikaz in ohranjevalnik zaslona
(analogna in digitalna ura)
u Vibracijski poziv, nalaganje pozivnih melodij
u ECO DECT
u Budilka
u Koledar s planerjem terminov
u Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem
izključitve pozivnih signalov
u Mir pred „anonimnimi“ klici
u Nadzorovanje prostora (babyalarm)
www.gigaset.com/gigasetsl400h
132
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / accessories_SAG.fm / 31.07.12
Dodatna oprema
Prenosna enota Gigaset
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Udobno prostoročno telefoniranje v najboljši kakovosti
Kakovostna osvetlitev, tipkovnica iz prave kovine
Stranska tipka za enostavno regulacijo glasnosti
1,8´´ TFT barvni prikazovalnik
Bluetooth in mini USB
Imenik z naslovi za 500 vizitk
Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 13 ur/180 ur,
standardni akumulator
Povečana pisava za sezname klicev in imenik z naslovi
Udobno prostoročno telefoniranje s 4 nastavljivimi
profili za prostoročno delovanje
Clip slike, ohranjevalnik zaslona (analogna in digitalna ura)
Nalaganje pozivnih melodij
ECO DECT
Budilka
Koledar s planerjem terminov
Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem
izključitve pozivnih signalov
Mir pred „anonimnimi“ klici
Nadzorovanje prostora (babyalarm)
Prenosna enota Gigaset
u Družinski menedžer s funkcijo nadzorovanja prostora
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Version 4, 16.09.2005
u
u
(babyalarm), opozorilni signal za rojstne dni
Slišite za koga je poziv s 6 VIP skupinami
Kakovostna tipkovnica z osvetlitvijo
1,8´´ TFT barvni prikazovalnik
Imenik z naslovi za 150 vizitk
Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 12 ur/180 ur,
standardni akumulator
Povečana pisava za sezname klicev in imenik z naslovi
Udobno prostoročno telefoniranje
Ohranjevalnik zaslona (digitalna ura)
ECO DECT
Budilka
Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem
izključitve pozivnih signalov
Mir pred „anonimnimi“ klici
Nadzorovanje prostora (babyalarm)
133
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / accessories_SAG.fm / 31.07.12
Dodatna oprema
Prenosna enota Gigaset SL78H
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Okvir iz prave kovine
Moderna tipkovnica s kakovostno osvetlitvijo
2,2´´ TFT barvni prikazovalnik v QVGA ločljivosti
Bluetooth in mini USB
Imenik z naslovi za 500 vizitk
Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 14 ur/200 ur
Udobno prostoročno telefoniranje
Clip slike, dia prikaz in ohranjevalnik zaslona
(analogna in digitalna ura)
Nalaganje pozivnih melodij
ECO DECT
Budilka
Koledar s planerjem terminov
Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem
izključitve pozivnih signalov
Nadzorovanje prostora (babyalarm)
www.gigaset.com/gigasetsl78h
Prenosna enota Gigaset E49H
u
u
u
u
u
Version 4, 16.09.2005
Zaščita pred udarci, prahom in pršeči vodi
Osvetljena robustna tipkovnica
Barvni prikazovalnik
Imenik z naslovi za 150 vnosov
Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 12 ur/250 ur,
standardni akumulator
u Udobno prostoročno telefoniranje
u Ohranjevalnik zaslona
u ECO DECT
u Budilka
u Nadzorovanje prostora (babyalarm)
www.gigaset.com/gigasete49h
134
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / accessories_SAG.fm / 31.07.12
Dodatna oprema
Gigaset Repeater
Z ojačevalnikom radijskega signala Gigaset Repeater lahko
povečate domet sprejema vaše Gigaset prenosne enote do
osnovne enote.
www.gigaset.com/gigasetrepeater
Version 4, 16.09.2005
Vso dodatno opremo in akumulatorje lahko naročite v specializiranih trgovinah.
Uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Tako se izognete možnim
poškodbam zdravja in opreme in zagotovite, da so upoštevane vse pomembne
določbe in predpisi.
135
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnSIX.fm / 31.07.12
Indeks
Indeks
Anonimno klicanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Časovno upravljanje
osvetlitve prikazovalnika . . . . . . . . . . . . 90
pozivnih signalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Členjenje, glejte SMS
B
D
Besedilo, pisanje, urejanje . . . . . . . . . . . . . 111
Bluetooth
aktiviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
odjava naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
prenos telefonskega imenika
(vCard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
prijava naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
seznam poznanih naprav . . . . . . . . . . . . 81
spreminjanje imena naprave . . . . . . 81, 82
uporaba GSM mobilnih telefonov . . . . 84
uporaba podatkovne naprave . . . . . . . . 83
Bluetooth naglavna slušalka
prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
telefoniranje z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Bluetooth povezava
nastavljanje lastne karakteristične
številke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Branje zadeve (e-pošta) . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Breitband, govorni kodek . . . . . . . . . . . . . 127
Brisanje
nagovora za telefonski odzivnik . . . . . . 65
sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
znakov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Budilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Daljinsko upravljanje (odzivnika) . . . . . . . 68
Datoteka medijev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Datum, nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 94
DECT vmesnik
aktiviranje/deaktiviranje . . . . . . . . . . . . . 99
Delovanje (priključitev telefona) . . . . . . . . . .9
Demilitarized Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Digital Subscriber Line . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Digital Subscriber Line
Access Multiplexer . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dinamični IP naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
DMZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
DNS strežnik
prednostni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Dohodna povezava
definiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Dohodni seznam
odpiranje (e-pošta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dohodni seznam (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Dolžina snemanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Domain Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Domain Name System . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dremež (budilka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
DSLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dynamic DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Dynamic Host Configuration Protocol . . 125
DynDNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
A
C
Call Forwarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Call Waiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Certifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
CLI, CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Client (Odjemalec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
CLIP slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 38, 93
COLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
COLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Connected Line Identification
Presentation/Restriction . . . . . . . . . . 124
CW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Version 4, 16.09.2005
Č
136
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnSIX.fm / 31.07.12
Indeks
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Eco način . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Eco način+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Elektrika, poraba glejte
Poraba energije
E-pošta
brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
obvestilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ogled naslova pošiljatelja . . . . . . . . . . . . 58
sporočila pri vzpostavljanju
povezave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
E-poštni naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
prevzem iz telefonskega imenika . . . . . 41
E-poštni seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ethernetno omrežje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Explicit Call Transfer (Eksplicitna
predaja zveze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
F
FAKS (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Firewall (Požarni zid, zaščitni strežnik) . . 126
Firmware (Strojno-programska
oprema). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Flash čas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Flatrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Funkcijski tipki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
programiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Version 4, 16.09.2005
G
Garancijska izjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Garancijski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Glasba na zadržanju . . . . . . . . . . . . . . . 93, 128
Glasnost
govora prostoročno . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
govora v slušalki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
pozivnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
prostoročno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
sprejema v slušalki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
zvočnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Global IP address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Global System for
Mobile Communication . . . . . . . . . . 127
GNU General Public License . . . . . . . . . . . 113
GNU General Public License (GPL)
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
GNU Lesser General Public License . . . . 113
GNU Lesser General Public License
(LGPL), English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
GSM mobilni telefoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
GSM povezava
aktiviranje (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 81
prevzem klica (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 28
uporaba prek Bluetooth . . . . . . . . . . . . . 84
H
Headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
HTTP Proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
I
IEEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ime
prenosne enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Informacijski center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Infrastrukturno omrežje . . . . . . . . . . . . . . 127
Institute of Electrical and Electronics
Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Interna številka, spreminjanje . . . . . . . . . . 78
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Internet Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Internetni dostop (širokopasovni) . . . . . 124
Internetni ponudnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Interni pogovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
poziv na čakanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Interno
konferenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
vmesna zveza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Interno ime, spreminjanje . . . . . . . . . . . . . . 78
IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
IP Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
IP konfiguracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
IP naslov
dinamični . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
dodelitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
globalni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
javni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
lokalni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
samodejna dodelitev . . . . . . . . . . . . . . . . 96
stalni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 130
zasebni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
IP Pool področje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Iskanje
137
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnSIX.fm / 31.07.12
Indeks
prenosne enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
vnosa v telefonskem imeniku . . . . . . . . 38
Izbiranje
telefonski imenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
v bloku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Izključitev
odzivnika omrežja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
onemogočanja prvega pozivnega
signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
opozorilnih signalov. . . . . . . . . . . . . . . . . 93
preusmeritve klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
prikrivanja klicne številke . . . . . . . . . . . . 32
sevanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
snemanja pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
telefonskega odzivnika . . . . . . . . . . . . . . 63
termina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
J
Javni IP naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Jezik, prikazovalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Version 4, 16.09.2005
K
Kakovost snemanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Karakteristična številka
nastavljanje lastne številke . . . . . . . . . . . 95
Klic
prevzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
prevzem (GSM povezava) . . . . . . . . . . . . 28
prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
prevzem na naglavni slušalki . . . . . . . . . 28
Klic od nepoznanega . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Klicanje
anonimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
iz omrežnega (online) telefonskega
imenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
iz poslovnega imenika . . . . . . . . . . . . . . . 44
Klicna številka
prevzem iz SMS besedila . . . . . . . . . . . . . 52
prevzem iz telefonskega imenika . . . . . 41
prikaz kličočega (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . 29
shranjevanje v telefonski imenik . . . 37, 41
vnos za odzivnik omrežja . . . . . . . . . . . . 69
Kodeki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Koledar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Končanje, pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Konferenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Konferenca (interna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Konferenca treh udeležencev . . . . . . . . . . 33
Kratko izbiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 69
138
L
LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
License
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28, 84
Local Area Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Lokalni IP naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
M
MAC naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Mbps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Media Access Control . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Media Pool (datoteka medijev) . . . . . . . . . 93
Medicinske naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Meni
odpiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
signal konca menija . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
upravljanje z menijem . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menjava zveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Mikrofon
izključitev mikrofona . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Million Bits per Second . . . . . . . . . . . . . . . 128
Mobilni telefon
aktiviranje (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 81
povezava (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Music on hold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
N
Nabor znakov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 51, 111
Način izbiranja klicnih številk . . . . . . . . . . 102
Načina delovanja nagovorov
(telefonski odzivnik) . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nadzorovanje stroškov telefoniranja . . . . 47
Naglavna slušalka
končanje pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
priključitev (vrvična). . . . . . . . . . . . . . . . . 11
priključitev (vrvično priključena) . . . . . 86
programiranje programirljive tioke . . . 87
telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nagovor (telefonski odzivnik) . . . . . . . . . . 64
Napačni vnosi (popravljanje) . . . . . . . . . . . 19
Naročniška centrala
časi pavz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
nastavljanje načina izbiranja . . . . . . . . 102
priključitev osnovnega telefona . . . . . 101
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnSIX.fm / 31.07.12
Version 4, 16.09.2005
Indeks
Nastavljanje
datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 94
ohranjevalnika zaslona . . . . . . . . . . . . . . 89
ura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 94
NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
simetrični . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Nega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Nema zveza telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nepoznan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Neprevzete obletnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Neprevzeti termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Network Address Translation . . . . . . . . . . 129
opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
PIN številka sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
poraba energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
postavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11
povezava z usmerjevalnikom. . . . . . . . . 15
priključitev na naročniško centralo . . 101
vrnitev na tovarniške nastavitve . . . . . . 99
Osvetlitev prikazovalnika
časovno upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
svetlost osvetlitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Overjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
O
P
Obletnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
izključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
shranjevanje v telefonski imenik . . . . . . 41
zamujena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Obvestilo
dohod e-pošte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Obveščanje
prek SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Odhodna povezava
definiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Odjava naprave (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 81
Odjava prenosne enote . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Odlaganje odpadkov . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Odpravljanje napak
e-pošta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Odziv. omr. glejte. Odzivnik omrežja
Odzivnik omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
določanje kratkega izbiranja . . . . . . . . . 69
klicanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
vključitev/izključitev . . . . . . . . . . . . . . . . 69
vnašanje klicne številke . . . . . . . . . . . . . . 69
Ohranjevalnik zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ojačevalnik radijskih signalov,
glejte Repeater
Okolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Omrežje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Omrežni (online) telefonski imenik. . . . . . 42
Onemogočanje
prvega pozivnega signala . . . . . . . . . . . . 54
Osebna identifikacijska številka. . . . . . . . 129
Osnovni telefon
aktualiziranje strojno-programske
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 129
Pavza
med izbiranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
po predizbiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
po tipki R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
po zasegu linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
PIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
PIN številka, spreminjanje . . . . . . . . . . . . . . 95
Pisanje (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Pisno sporočilo glejte SMS
Podomrežje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Podomrežna maska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
določanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Pogovor
interni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
končanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
končanje na naglavni slušalki . . . . . . . . 27
posredovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
predaja (prevezava) . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
prevzem s telefonskega odzivnika . . . . 66
snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Pogovor, stroški, glejte Stroški
Polni dupleks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Pomnilnik
datoteka medijev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
telefonski imenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pomoč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Pomoč in servis uporabnikom . . . . . . . . . 103
Ponavljanje izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Popravljanje napak pri vnosu . . . . . . . . . . . 19
Poraba energije (osnovni telefon) . . . . . . 110
Port (Vrata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Port Forwarding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Port Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Posebne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Poslovni imenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
139
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnSIX.fm / 31.07.12
Version 4, 16.09.2005
Indeks
Poslušanje
med snemanjem sporočila . . . . . . . . . . . 67
nagovora (telefonski odzivnik) . . . . . . . 64
sporočil (telefonski odzivnik) . . . . . . . . . 65
Posredovanje klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Posredovanje klicne številke . . . . . . . . . . . 29
Postavitev, osnovnega telefona . . . . . . 10, 11
Pošiljanje
telefonskega imenika na prenosno
enoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pošiljatelj, (e-pošta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Povratni klic
če je zasedeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
če se nihče ne oglasi . . . . . . . . . . . . . . . 130
Poziv na čakanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
interni pogovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
vključitev/izključitev . . . . . . . . . . . . . . . . 33
zunanji pogovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pozivanje opomina na obletnico . . . . . . . . 42
Pozivni signal
časovno upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
nastavljanje glasnosti. . . . . . . . . . . . . . . . 91
onemogočanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
spreminjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Prednostni DNS strežnik . . . . . . . . . . . . . . . 96
Prenos podatkov
prek Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Prenos, cena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Prenosna enota
iskanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
odjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 76
prijava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
spreminjanje imena . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
spreminjanje interne številke. . . . . . . . . 78
stik s tekočino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Preusmeritev klicev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Preverjanje servisnih informacij . . . . . . . 106
Prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Prijava naprave (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 79
Prijava, prenosne enote . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Prikaz
časa pogovora, stroškov . . . . . . . . . . . . . 47
časa trajanja pogovora . . . . . . . . . . . . . . 26
klicne številke (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . 29
neprevzetih terminov/obletnic . . . . . . . 73
pomnilnika (datoteke medijev) . . . . . . . 94
prostora v pomnilniku
(telefonski imenik) . . . . . . . . . . . . . . 39
140
Prikaz klicne številke
napotki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
prikrivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Prikazovalnik
nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ohranjevalnik zaslona . . . . . . . . . . . . . . . 89
osvetlitev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
spreminjanje jezika prikaza . . . . . . . . . . 88
Priključitev, osnovnega telefona na
naročniško centralo . . . . . . . . . . . . . . 101
Prikrivanje
prikaza klicne številke . . . . . . . . . . . . . . . 32
Priprava izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Pristojbine, glejte Stroški
Programiranje programirljivih tipk . . . . . . 87
Programirljiva tipka
programiranje za naglavno slušalko . . 87
Prostoročno telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . 30
Protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
R
R tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Random Access Memory . . . . . . . . . . . . . . 130
Razpored priključkov v vtičnici . . . . . . . . 111
Read Only Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ročno ponavljanje izbiranja . . . . . . . . . . . . 34
Rojstni dan, glejte Obletnica
ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
S
Samodejno ponavljanje izbiranja . . . . . . . 34
Server (Strežnik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Sestava IP naslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Sevanje, izključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Seznam
e-poštnih obvestil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
odzivnika omrežja. . . . . . . . . . . . . . . . 36, 70
poznanih naprav (Bluetooth) . . . . . . . . . 81
prenosnih enot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
seznam osnutkov SMS . . . . . . . . . . . . . . . 49
seznami klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SMS dohodni seznam . . . . . . . . . . . . . . . 50
SMS seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
telefonskega odzivnika . . . . . . . . . . . 35, 36
zamujeni klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Seznam dohodne pošte, odpiranje . . . . . 56
Seznam sporočil
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnSIX.fm / 31.07.12
Version 4, 16.09.2005
Indeks
e-pošta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
odzivnik omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Seznami klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Signal napake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Signal potrditve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Signal pozornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Signali potrditve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Simbol
budilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
novega SMS sporočila . . . . . . . . . . . . . . . 50
novega sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
pozivnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
pri novih sporočilih . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
telefonskega odzivnika . . . . . . . . . . . 63, 67
Simetrični NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Sistem
nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
PIN številka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Sistemska PIN številka, spreminjanje . . . . 95
Sistemske nastavitve
varovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Skupinski klic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Slika
brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
preimenovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Slika CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Slika, CLIP slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Slušalka, glasnost sprejema . . . . . . . . . . . . 90
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
branje sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 51
brisanje sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 51
center za pošiljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
členjenje sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
dohodni seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
obveščanje prek SMS . . . . . . . . . . . . . . . . 53
odgovor ali posredovanje . . . . . . . . . . . . 51
odpravljanje napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
pisanje besedila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
pisanje sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
poročilo o dostavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
posredovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
pošiljanje kot FAKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
pošiljanje na e-poštni naslov . . . . . . . . . 50
samopomoč pri javljanju napak . . . . . . 55
seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
seznam osnutkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
shranjevanje klicne številke . . . . . . . . . . 52
sprejemanje sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . 50
vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
SMS center
spreminjanje klicne številke . . . . . . . . . . 53
SMS center za pošiljanje
nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Snemanje
nagovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
obvestila kličočemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
kopiranje klicne številke v
telefonski imenik . . . . . . . . . . . . . . . 66
označevanje kot „novo“ . . . . . . . . . . . . . 65
poslušanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
poslušanje (odzivnika omrežja) . . . . . . . 70
Sporočila, tipka
odpiranje seznama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
priklic seznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sporočilo
brisanje (e-pošta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
simbol pri novem sporočilu . . . . . . . . . . 65
Spreminjanje
časov pavz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
glasnosti govora v slušalki . . . . . . . . . . . 90
glasnosti zvočnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
imena internega uporabnika . . . . . . . . . 78
imena naprave
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 82
interne številke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
načina izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PIN številke sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
pozivnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Stalni IP naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 130
Stanje mirovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
prikazovalnik (primer) . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Storitve omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Strojno-programska oprema
posodobitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
preverjanje verzije . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
samodejno posodabljanje . . . . . . . . . . . 98
zagon posodobitve . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Svetlost
osvetlitev prikazovalnika . . . . . . . . . . . . 90
Š
Širokopasovni internetni dostop . . . . . . . 124
Številke za spajanje (Call-by-Call) . . . . . . . 47
141
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnSIX.fm / 31.07.12
Indeks
Version 4, 16.09.2005
T
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Tekočina v prenosni enoti . . . . . . . . . . . . . 110
Telefon
nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
varovanje pred nepooblaščenim
dostopom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
zagon telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Telefoniranje
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
z naglavno slušalko . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zunanja zveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Telefonska vtičnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Telefonski imenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
iskanje vnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
odpiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 42
prenos kot vCard
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
prenos vnosa/seznama na prenosno
enoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
shranjevanje klicne številke
iz besedila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
shranjevanje klicne številke
pošiljatelja (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . 52
shranjevanje obletnice . . . . . . . . . . . . . . 41
shranjevanje vnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
uporaba pri vnosu klicnih številk . . . . . 41
urejanje vnosov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
vrstni red vnosov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Telefonski odzivnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
brisanje sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
daljinsko upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . 68
določanje kratkega izbiranja . . . . . . . . . 69
pomik naprej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
pomik nazaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
poslušanje sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 36
snemanje nagovora/obvestila . . . . . . . . 64
vključitev/izključitev . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Termin/obletnica
prikaz neprevzetih . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
aktiviranje/deaktiviranje . . . . . . . . . . . . . 73
brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
urejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Tipka 1 (kratko izbiranje)
programiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
142
Tipke
funkcijski tipki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tipka za brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tipka za upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tipke, programiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Tipkovnica, programiranje . . . . . . . . . . . . . 87
TLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali
Tonski način izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Transmission Control Protocol . . . . . . . . . 131
Transport Layer Security . . . . . . . . . . . . . . 131
Transportni protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
U
UDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Universal Resource Locator . . . . . . . . . . . 131
Uporabniški ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Uporabniško geslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Upravljanje, tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ura, nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 94
URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
User Datagram Protocol . . . . . . . . . . . . . . 131
Usmerjevalnik
priključitev osnovnega telefona . . . . . . 15
Usmerjevalnik (router) . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / SaturnSIX.fm / 31.07.12
Indeks
V
Z
Varčna vtična napajalna enota . . . . . . . . . . 71
Varovanje pred nepooblaščenim
dostopom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
vCard (SMS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
VIP (vnos telefonskega imenika) . . . . . . . . 37
Vključitev
odzivnika omrežja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
onemogočanja prvega pozivnega
signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
opozorilnih signalov. . . . . . . . . . . . . . . . . 93
preusmeritve klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
prikrivanja klicne številke . . . . . . . . . . . . 32
snemanja pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
telefonskega odzivnika . . . . . . . . . . . . . . 63
telefonskega odzivnika (daljinsko
upravljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
termina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Vključitev/izključitev opozorilnih
signalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Vmesna zveza . . . . . . . . . . . . . . . . . .33, 77, 125
Vmesnik osebnega računalnika . . . . . . . . 112
Vnos
izbiranje iz telefonskega imenika . . . . . 38
Vprašanja in odgovori . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Vremenska napoved, v mirovnem
stanju prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . 62
Vrnitev v stanje mirovanja. . . . . . . . . . . . . . 20
Vrstni red v telefonskem imeniku . . . . . . . 38
Vrvična naglavna slušalka
priključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Vsebina embalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Vtična napajalna enota . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Vtična napajalna enota, varčna . . . . . . . . . 71
Vtičnica, razpored priključkov . . . . . . . . . 111
Zamujeni
termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zamujeni klic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zasebni IP naslov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Zmanjšanje porabe energije . . . . . . . . . . . 71
Zunanji pogovor
poziv na čakanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
preusmeritev na telefonski
odzivnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zveza
interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Zvok, glejte Pozivni signal
W
Version 4, 16.09.2005
WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Wide Area Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
143
Gigaset DL500A / IM-OST SL / A31008-N3103-R601-2-3C19 / Cover_back.fm / 31.07.12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising