Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Manualul utilizatorului

Gigaset DL500A Manualul utilizatorului
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Cover_front.fm / 21.01.2011
Felicitãri!
Cumpărând un produs Gigaset, aţi ales o marcă decisă să îmbunătăţească
modul nostru de viaţă. Ambalajul acestui produs nu este poluant!
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi www.gigaset.com.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Cover_front.fm /
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / introduction.fm / 21.01.2011
Gigaset DL500A – partenerul dvs. perfect
Gigaset DL500A – partenerul dvs. perfect
... în întregime impresionant. Lăsaţi-vă entuziasmat de afişajul TFT de 3,5", înalta calitate a
sunetului şi exteriorul elegant. Aparatul Gigaset poate face cu mult mai mult, decât să efectueze
pur şi simplu apeluri:
Bluetooth, Ethernetşi DECT
Conectaţi aparatul Gigaset la Internet şi la PC prin Ethernet. Utilizaţi agendele telefonice
publice şi private de pe Internet (¢ p. 42). Actualizaţi simultan agenda telefonică a
aparatului Gigaset, agenda telefonică pe mobilul Bluetooth şi agenda telefonică de pe PC.
Agendă telefonică cu până la 500 intrări vCard – calendar şi întâlniri
Salvaţi numerele de telefon şi alte date în agenda telefonică locală (¢ p. 37). Introduceţi
întâlnirile şi zilele de naştere în calendar şi fixaţi mementouri (¢ p. 73).
Utilizaţi aparatul Gigaset ca centrală telefonică
Înregistraţi până la şase receptoare şi utilizaţi robotul telefonic al aparatului Gigaset.
Intraţi online cu aparatul Gigaset
Utilizaţi centrul de informaţii al telefonului şi primiţi direct pe afişaj toate informaţiile oferite
special pentru telefon (¢ p. 59).
Nu deranjaţi
Dezactivaţi lumina de fundal a afişajului noaptea (¢ p. 91), utilizaţi controlul apelurilor în
funcţie de oră (¢ p. 93) sau respingeţi apelurile necunoscute (¢ p. 93).
Alte informaţii practice
Transferaţi agenda telefonică de pe un receptor Gigaset existent (¢ p. 39), utilizaţi tastele
funcţionale programabile (¢ p. 88) pentru apelarea rapidă sau accesul rapid la funcţii
importante, utilizaţi receptorul convenabil pentru a efectua apeluri (cu fir ¢ p. 87 sau
Bluetooth ¢ p. 84), faceţi un salt de cinci secunde înapoi atunci când ascultaţi mesajele de
pe robotul telefonic pentru a repeta ultima secţiune (¢ p. 63), utilizaţi telefonul pentru a citi
vă mesajele e-mail (fără PC).
Mediu înconjurător
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset Green Home – protejaţi mediul când utilizaţi telefonul. Pentru detalii privind
produsele ECO DECT, vizitaţi pagina www.gigaset.com/service.
1
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / introduction.fm / 21.01.2011
Gigaset DL500A – partenerul dvs. perfect
Pentru mai multe informaţii despre telefonul dvs., vizitaţi pagina www.gigaset.com/
gigasetDL500A.
După cumpărarea telefonului Gigaset, înregistraţi-l la pagina www.gigaset.com/service –
aceasta vă va asigura că orice întrebări veţi avea sau orice servicii de garanţie solicitaţi, vor
fi procesare mult mai repede!
Distracţie plăcută cu noul telefon!
Reţineţi
Pentru a modifica limba afişajului, procedaţi după cum urmează (¢ p. 89):
¤ Apăsaţi partea din dreapta a tastei Control v.
¤ Apăsaţi consecutiv următoarele taste: * # Q 3 #.
¤ Apăsaţi tasta de control q pentru a vă deplasa în sus sau în jos până la selectarea limbii
Version 4.1, 21.11.2007
corecte. Apoi apăsaţi tasta de afişaj dreapta.
2
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / overview.fm / 21.01.2011
Prezentarea generală a bazei
1
Version 4.1, 21.11.2007
7
2
8 9 10 11
1 Reglarea volumului
S = mai încet; R = mai tare
În timpul unui apel/redării unui mesaj:
volum fără mâini/receptor;
Când se semnalează un apel extern:
volum sonerie
2 Afişaj
3 Taste de afişaj (programabile; p. 19, p. 88)
În meniu: deschideţi un meniu pentru mai
multe funcţii
4 Tasta de mesaj (p. 36)
Acces la liste de apeluri şi de mesaje;
Clipeşte: mesaj/apel nou sau versiune
firmware nouădisponibil
5 Tasta de terminare/înapoi (roşie)
Terminare, funcţia de anulare, înapoi un nivel
de meniu (apăsaţi scurt); înapoi la modul de
aşteptare (apăsaţi şi menţineţi apăsat)
6 Taste funcţionale (programabile; p. 88)
7 Reapelare
Deschidere listă de reapelare (p. 34)
12
3
13
14
4
15
5
6
16
8 Tasta mâini libere
9 Tasta de dezactivare a sonorului
În timpul unui apel: activaţi/dezactivaţi
microfonul
10 Tasta *
Activează/dezactivează soneria (ţineţi apăsat);
Introducere text: tabel caractere speciale
11 Tasta înapoi pentru robotul telefonic
În timpul redării: înapoi la începutul
mesajului/mesajul anterior
12 Redarea mesajelor
Activarea/dezactivarea redării mesajelor
13 Tasta pornit/oprit pentru robotul telefonic
Activarea/dezactivarea robotului telefonic/
roboţilor telefonici (p. 63)
14 Tasta #
Pentru introducerea textului: comutaţi între
litere mari/mici şi cifre
15 Tasta de control (p. 18)
16 Microfon
3
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / overview.fm / 21.01.2011
Pictograme afişaj
Afişaj în modul de aşteptare (exemplu)
· 06:30
Ã
Mod bază
(două rânduri)
Luna şi anul curent
à 02
Lu
M
Mi
Jo
Vi
Sa Du
Mar 2010
01 02 03 04 05 06 07
Ora
13:52
08 09 10 11 12 13 14
Numele intern
INT 1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Apeluri
Întâlnire introdusă în
calendar (p. 73)
Data curentă
Calendar
Afişare stare în antete: Următoarele pictograme sunt afişate în funcţie de setările şi de
modurile de funcţionare ale bazei
Ã
1
à 02
¼
òôl
ó · 06:30
™ 10 Ë 09 n 08
Pictograma robotului telefonic
1 (portocaliu) robot telefonic activat
Mod Eco+ activat (alb),
Mod Eco+ şi Mod Eco activat (verde) (p. 72)
ò: Bluetooth activat (p. 80)
suplimentar ô dacă setul de căşti Bluetooth este conectat,
suplimentar l dacă mobilul GSM Bluetooth este conectat
Sonerie dezactivată (p. 93)
Înlocuit de ñ, când tonul de alertă este activat
Alarmă activată şi oră de trezire fixată (p. 75)
Număr de mesaje noi:
În lista de apeluri nepreluate (p. 74)
În lista de SMS-uri (p. 50) sau lista de e-mailuri (p. 56)
În lista de apeluri nepreluate (p. 36)
În căsuţa poştală a reţelei (p. 71)
u
u
u
u
Semnalizare:
Version 4.1, 21.11.2007
Apel extern
(p. 28)
ØÙÚ
4
Apel intern
(p. 77)
Øã Ú
Robotul telefonic
înregistrează (p. 63)
ØÃ Ú
Alarmă
(p. 75)
ؼÚ
Întâlnire (p. 73)/
aniversare (p. 42)
ØÜ
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnIVZ.fm / 21.01.2011
Cuprins
Cuprins
Gigaset DL500A – partenerul dvs. perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Prezentarea generală a bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pictograme afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Primii paşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Verificarea conţinutului pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Configurarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Conectarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Setarea datei şi a orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Continuarea configurării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Utilizarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tasta de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taste de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tastele de pe tastatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corectarea intrărilor incorecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înţelegerea paşilor de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
19
19
20
21
Arbore de meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Efectuarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Efectuarea apelurilor externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terminarea apelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calling Line Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note despre afişarea liniei apelantului (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activarea/dezactivarea modului „mâini libere”/modul de ascultare deschisă . . .
Dezactivarea sonorului bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
28
29
29
30
31
Efectuarea apelurilor utilizând serviciile de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Configurarea setărilor generale pentru toate apelurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Configurarea setărilor în timpul unui apel extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Utilizarea listelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lista de reapelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de mesaje primite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista robotului telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listele de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deschiderea listelor cu tasta de mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
35
35
35
36
Version 4.1, 21.11.2007
Utilizarea agendei telefonice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Utilizarea agendei telefonice locale a bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Utilizarea agendei telefonice online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Utilizarea agendei telefonice a reţelei private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnIVZ.fm / 21.01.2011
Cuprins
Efectuarea de apeluri cu cost redus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Asocierea unui număr cu un număr de tip apel-cu-apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Afişarea duratei apelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Trimiterea mesajelor SMS (mesaje text) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Scrierea/trimiterea unui mesaj SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primirea unui mesaj SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS cu vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primirea de notificări prin SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurarea centrului deSMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activarea/dezactivarea funcţiei de suprimare a primei sonerii . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activarea/dezactivarea funcţiei SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezolvarea problemelor legate de mesajele SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
50
52
53
53
54
54
55
Notificări de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Deschiderea listei de mesaje e-mail primite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizualizarea antetului mesajului şi a textului unui e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizualizarea adresei de e-mail a expeditorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ştergerea mesajelor e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
58
58
58
Centrul de informaţii - acces continuu la Internet
de pe propriul telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Iniţializarea centrului de informaţii, selectarea serviciilor de informaţii . . . . . . . . .
Conectarea la servicii de informaţii personalizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea centrului de informaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afişarea informaţiilor de pe Internet ca screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
60
60
62
Utilizarea robotului telefonic al bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Utilizarea prin intermediul bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activarea/dezactivarea funcţiei de scanare a apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea parametrilor de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea când sunteţi în mişcare (utilizarea la distanţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
67
67
68
Utilizarea căsuţei poştale de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Căsuţa poştală de reţea: introducere numere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Configurarea unui robot telefonic pentru apelarea rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ECO DECT: Reducerea consumului de energie şi a radiaţiilor . . . . . . . . 72
Setarea unei întâlniri (calendar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Afişarea întâlnirilor şi a aniversărilor nepreluate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Setarea ceasului deşteptător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Version 4.1, 21.11.2007
Conectarea/utilizând alte dispozitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Înregistrarea receptoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anularea înregistrării receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localizarea unui receptor (localizare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea apelurilor interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea numelui unui receptor intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificarea numărului intern a unui receptor intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea dispozitivelor Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
76
77
77
77
79
79
80
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnIVZ.fm / 21.01.2011
Cuprins
Conectarea şi utilizarea unui set de căşti cu cablu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Configurarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Accesarea rapidă a funcţiilor şi numerelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea limbii afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setările afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglarea volumului în modul „mâini libere” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea soneriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activare/dezactivarea tonurilor de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activarea/dezactivarea muzicii pentru starea de aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Directorul de resurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
89
90
91
92
94
94
94
Configurarea setărilor sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Setarea manuală a datei şi a orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Protejarea faţă de accesul neautorizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Setarea prefixului zonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Setarea adresei IP a bazei în LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Actualizarea firmware a telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Activarea suportului de repetor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Activarea/dezactivarea interfeţei DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Restaurarea bazei la setările de fabrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Verificarea adresei MAC a bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Conectarea bazei la o centrală telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Salvarea unui cod de acces (cod de acces exterior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Setarea pauzelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Setarea reapelării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Întrebări şi răspunsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificarea informaţiilor de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licenţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
106
106
107
Mediu înconjurător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Anexă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Îngrijirea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Contactul cu lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Etichete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Scrierea şi editarea unui mesaj text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Utilizarea Gigaset QuickSync – funcţii suplimentare prin interfaţa PC . . . . . . . . . 112
Utilizarea software-ului Open Source de pe produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
GNU General Public License (GPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
GNU Lesser General Public License (LGPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Version 4.1, 21.11.2007
Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / security.fm / 21.01.2011
Măsuri de siguranţă
Măsuri de siguranţă
Atenţie
Citiţi mai întâi măsurile de siguranţă şi ghidul de utilizare.
Explicaţi copiilor conţinutul acestora şi posibilele pericole asociate cu utilizarea telefonului.
$
Folosiţi numai adaptorul furnizat, conform indicaţiilor din partea inferioară a bazei.
Utilizaţi numai cablurile furnizate pentru conexiunile linie fixă, LAN şi conectaţi
aceste dispozitive numai la portul destinat acestora.
Utilizarea telefonului poate afecta echipamente medicale aflate în apropiere.
Aveţi grijă la condiţiile tehnice proprii mediului, de exemplu, cabinetul medical.
Nu instalaţi telefonul în băi sau duşuri. Telefonul nu este rezistent la stropi de apă.
Nu utilizaţi telefonul în medii cu un potenţial de pericol de explozie
(de exemplu, ateliere de vopsit).
ƒ
Dacă daţi telefonul altcuiva, asiguraţi-vă că îi daţi şi ghidul de utilizare.
Vă rugăm să scoateţi din uz telefoanele cu defecte sau să le reparaţi
la departamentul nostru de service, pentru că acestea pot interfera cu alte
servicii fără fir.
Reţineţi
u Reţineţi că numai terminalele utilizate în interiorul clădirilor pot fi conectate la conexiuni
TAE analogic.
u Nu toate funcţiile descrise în acest ghid de utilizare sunt disponibile în toate ţările şi la toţi
Version 4.1, 21.11.2007
furnizorii.
8
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Primii paşi
Primii paşi
Verificarea conţinutului pachetului
1
5
2
4
3
6
7
8
1
2
3
4
5
O bază
Un receptor de conectat la bază
Un cablu spiralat pentru conectarea receptorului la bază
Un cablu de alimentare pentru conectarea bazei la priza electrică
Un cablu telefonic pentru conectarea bazei la linia telefonică fixă analogică
(TAE RJ11 cu 6 pini)
6 Un cablu Ethernet (LAN) (Cat 5 cu 2 mufe jack 2 RJ45 modulare) pentru
conectarea bazei la un router (LAN/Internet) sau la un PC
7 Un ghid rapid de utilizare
8 Un CD
Version 4.1, 21.11.2007
Actualizări de firmware
Acest ghid de utilizare descrie funcţiile bazei din versiunea de firmware 56.00.
Ori de câte ori apar funcţii noi sau îmbunătăţite pentru Gigaset, actualizările de
firmware vă sunt puse la dispoziţie pentru descărcare pe bază (¢ p. 98). Dacă
acest lucru duce la modificări în utilizarea bazei, noua versiune a acestui ghid de
utilizare sau modificările necesare vor fi publicate pe Internet la adresa
www.gigaset.com.
Selectaţi produsul pentru a deschide pagina corespunzătoare acestuia, în care
veţi găsi un link la ghidul de utilizare.
Pentru a afla versiunea firmware-ului încărcat, (¢ p. 106).
9
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Primii paşi
Configurarea bazei
Baza este proiectată pentru a fi utilizată în spaţii ferite de umezeală şi cu o
temperatură de la +5°C până la +45°C.
¤ Configuraţi baza într-un punct central al clădirii.
Reţineţi
Dacă doriţi să utilizaţi receptoare conectate la bază, trebuie să aveţi în vedere
raza de acţiune a bazei. Aceasta are până la 300 m în exterior, în spaţii fără
obstacole şi până la 50 m în interior. Raza de acţiune este mai mică dacă Mod
Eco este activat (¢ p. 72).
De obicei, picioarele telefonului nu lasă urme pe suprafeţe. Cu toate acestea, din
cauza numărului mare de lacuri şi finisaje de mobilă folosite, nu se poate exclude
complet apariţia urmelor pe suprafeţe.
Atenţie
u Nu expuneţi telefonul la următoarele: surse de căldură, lumină solară directă
Version 4.1, 21.11.2007
sau alte dispozitive electrice.
u Protejaţi dispozitivul Gigaset de umiditate, praf, lichide corozive şi vapori.
10
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Primii paşi
Conectarea bazei
Diagrama de mai jos prezintă toate conexiunile bazei. Fiecare conexiune este
descrisă mai jos.
4
3
2
1
5
Version 4.1, 21.11.2007
Efectuaţi paşii în ordinea de mai jos:
1 Conectaţi receptorul la bază.
2 Conectaţi baza la reţeaua telefonică (linie analogică fixă .
3 Conectaţi baza la priza electrică.
4 Conectaţi baza la router pentru accesarea Internetului (prin router şi modem sau
prin router cu modem integrat) şi pentru a configura baza prin intermediul
configuratorului Web.
5 Conectaţi o pereche de căşti cablate la bază.
Pentru instrucţiuni privind utilizarea căştilor, consultaţi p. 87, p. 26 şi p. 28.
Pentru instrucţiuni privind conectarea şi utilizarea unei căşti Bluetooth,
consultaţi p. 80, p. 26 şi p. 28.
11
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Primii paşi
1. Conectarea receptorului la bază
Partea de jos
a bazei
2
3
1
Version 4.1, 21.11.2007
1 Introduceţi mufa jack de la capătul mai lung şi drept al cablului de conectare în
portul de conexiune marcat cu pictograma ^ de pe partea de jos a bazei.
2 Introduceţi partea dreaptă a cablului în locaşul de cablu.
3 Introduceţi cealaltă mufă jack de pe cablul de conectare în priza de pe receptor.
12
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Primii paşi
2. Conectarea bazei la reţeaua telefonică
3
1
2
Partea de jos
a bazei
Version 4.1, 21.11.2007
1 Treceţi un capăt al cablului telefonic (cablu de conexiune TAE cu mufă RJ11) din
spate, prin locaşul din carcasă.
2 Introduceţi cablul de telefon direct în portul marcat cu pictograma ] din
partea de jos a bazei.
3 Apoi conectaţi cablul telefonic la conexiunea de linie fixă.
13
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Primii paşi
3. Conectarea bazei la priza electrică
3
1
2
1 Introduceţi mufa jack mică de pe cablul de alimentare în locaşul din spatele
carcasei.
2 Introduceţi mufa jack în portul marcat cu pictograma \ din partea de jos a
bazei.
3 Conectaţi apoi cablul de alimentare la priza electrică.
Atenţie
u Ţineţi adaptorul de alimentare în permanenţă în priză pentru a folosi
telefonul, pentru că baza nu funcţionează fără alimentare.
u Folosiţi doar cablul de alimentare şi cablul telefonic furnizate. Conexiunile
cu pini de la cablurile telefonice pot varia (conexiuni cu pini ¢ p. 111).
Se încarcă software-ul bazei. După o perioadă scurtă pe bază se afişează ecranul de
aşteptare. Baza este în starea de aşteptare (exemplu de ecran de aşteptare ¢ p. 4).
Acum puteţi efectua apeluri cu baza. Aceasta va putea fi sunată la numărul de
telefon fix!
Version 4.1, 21.11.2007
Un robot telefonic este configurat pe bază, cu un anunţ preînregistrat pentru
modurile răspuns şi înregistrare (¢ p. 63).
14
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Primii paşi
4. Conectarea bazei la un router (Internet) sau PC
Baza are o conexiune LAN, prin care o puteţi conecta la un router sau un PC.
Decizia conectării bazei la un router (şi prin acesta la Internet) vă aparţine în
totalitate. Cu toate acestea, conectarea este necesară dacă doriţi să utilizaţi
următoarele caracteristici ale bazei:
u Notificare în cazul în care pe Internet apare software nou pentru bază.
u Actualizarea datei şi a orei bazei de la un server de oră de pe Internet.
u Utilizarea pe bază serviciilor de informaţii şi/sau a directoarelor online.
Baza trebuie să fie conectată la un PC dacă doriţi să utilizaţi următoarele
caracteristici ale bazei:
u Setarea bazei cu configuratorul Web.
u Utilizarea aplicaţiei pentru PC suplimentare „Gigaset QuickSync over Ethernet”
pentru a forma numerele prin intermediul PC-ului (de exemplu, numerele din
agenda de pe PC) sau pentru a încărca imagini sau melodii de pe PC pe bază.
Pentru a avea acces la Internet, aveţi nevoie de un router conectat la Internet printrun modem (acesta poate fi integrat în router).
3
1
2
Version 4.1, 21.11.2007
1 Treceţi capătul cablului Ethernet furnizat (Cat 5 cu 2 mufe jack RJ45 modulare)
prin locaşul din carcasă, din spate.
2 Introduceţi mufa jack a cablului Ethernet în portul LAN din partea de jos a bazei.
3 Apoi introduceţi mufa celui de-al doilea cablu Ethernet într-un port LAN de pe
router sau de pe PC.
15
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Primii paşi
Reţineţi
Pentru a vă proteja telefonul şi setările de sistem ale acestuia împotriva
accesului neautorizat, definiţi un cod (PIN de sistem) alcătuit din patru cifre, pe
care să-l cunoaşteţi doar dvs. Acest cod trebuie introdus pentru a putea
înregistra receptoare sau anula înregistrarea acestora, ori pentru a modifica
setările LAN alte telefonului.
Codul PIN de sistem implici teste 0000 (de 4 ori zero). Pentru instrucţiuni privind
modificarea codului PIN (¢ p. 96).
Setarea datei şi a orei
Data şi ora se pot seta prin două metode:
u În mod implicit, baza este configurată în aşa fel, încât data şi ora se preiau de pe
un server de oră de pe Internet, cu condiţia ca baza să fie conectată la Internet.
Prin intermediul configuratorului Web puteţi activa/dezactiva sincronizarea cu
un server de oră. Informaţii detaliate se găsesc în ghidul de utilizare a
configuratorului Web, de pe CD-ul ataşat.
u De asemenea, puteţi seta manual data şi ora, prin intermediul meniului bazei
sau al unuia dintre receptoarele înregistrate (detalii mai jos).
Data şi ora trebuie setate pentru a vă asigura că aveţi ora corectă pentru apelurile
primite şi pentru a putea utiliza alarma şi calendarul.
Setarea manuală a datei şi a orei
Dacă data şi ora nu au fost setate, ora se afişează intermitent în ecranul de stare de
aşteptare pe bază (0:00), iar deasupra tastei de afişaj din dreapta se afişează §Ora§.
Apeluri
Ora
¤ Apăsaţi tasta de sub §Ora§ de pe afişaj.
¤
¤
Introduceţi prin intermediul tastaturii ziua, luna şi anul în format de 8 cifre, de
exemplu, Q4QO2Q
Q pentru 04/09/2010. Această valoarea
va suprascrie data afişată.
Apăsaţi în jos tasta de control s pentru a ajunge la rândul în care se introduce
ora.
Introduceţi ora şi minutele în format de 4 cifre prin intermediul tastaturii, de
exemplu, QM
5 pentru 07:15 am.
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Salveaza§ pentru a salva setările.
16
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Primii paşi
Continuarea configurării
Aţi instalat cu succes baza, iar acum probabil doriţi să o adaptaţi cerinţelor dvs.
personale. Utilizaţi următorul ghid pentru a localiza subiectele cele mai importante.
Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu dispozitivele acţionate cu ajutorul meniului, precum
alte telefoane Gigaset, trebuie să citiţi mai întâi secţiunea intitulată „Utilizarea
bazei” (¢ p. 18).
Informaţii despre…
... găsiţi aici.
g
p. 26
Setarea melodiei de sonerie şi a volumului
g
p. 92
Setarea volumului receptorului
g
p. 91
Stocarea propriului prefix de zonă pe telefon
g
p. 97
Setarea Mod Eco
g
p. 72
Pregătirea bazei pentru primirea de SMS-uri
g
p. 48
Utilizarea bazei pe o centrală telefonică
g
p. 101
g
p. 76
g
p. 39
g
p. 42
Efectuarea apelurilor externe şi acceptarea
apelurilor
Înregistrarea receptoarelor Gigaset existente pe
bază
Transferul intrărilor din agenda telefonică de pe
receptoarele Gigaset existente pe bază
Utilizarea agendelor online
Version 4.1, 21.11.2007
Dacă aveţi întrebări cu privire la utilizarea telefonului, citiţi sugestiile şi
recomandările privind remedierea problemelor (¢ p. 104) sau
contactaţi Serviciul Clienţi (¢ p. 104).
17
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Utilizarea bazei
Utilizarea bazei
Tasta de control
Mai jos, partea tastei de control pe care trebuie s-o apăsaţi în
situaţia respectivă este marcată cu negru (sus, jos, dreapta,
stânga, centru), de exemplu, v pentru „apăsaţi tasta de
control spre dreapta” sau w pentru „apăsaţi centrul tastei de
control”.
Tasta de control are mai multe funcţii diferite:
În modul de aşteptare
s
v
u
t
Deschiderea agendei locale (apăsaţi scurt).
Deschiderea agendelor online (apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta).
Deschideţi meniul principal.
Deschiderea listei părţilor interne (receptoare, bază) (apăsaţi scurt).
Începerea unui apel de grup către toate părţile interne (apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta).
Deschiderea listei de apeluri.
În meniul principal, în submeniuri şi liste
t/s
Defilare cu câte un rând în sus/jos.
În câmpurile de introducere
Folosind tasta de control, puteţi deplasa cursorul în sus t, în jos s, la dreapta v
sau la stânga u. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta v sau u pentru a deplasa
cursorul cuvânt cu cuvânt.
În timpul unui apel extern
s
u
Deschiderea agendei telefonice.
Iniţierea unui apel conferinţă intern.
Funcţii la apăsarea părţii centrale a tastei de control
Tasta are diferite funcţii, în funcţie de situaţie.
u În modul de aşteptare tasta deschide meniul principal.
u În submeniuri, câmpuri de selecţie şi introducere, tasta preia funcţia tastelor
de afişaj §OK§, §Da§, §Salveaza§, §Select.§, §Vizualiz.§ sau §Schimba§.
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
În aceste instrucţiuni, funcţiile sunt explicate cu utilizarea părţii din dreapta a
tastei de control şi a tastelor de afişaj. Cu toate acestea, dacă preferaţi, puteţi
folosi şi tasta de control, conform instrucţiunilor de mai sus.
18
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Utilizarea bazei
Taste de afişaj
Funcţiile tastelor de afişaj se schimbă în funcţie de operaţia pe care o efectuaţi.
De exemplu:
Inapoi
OK
Funcţiile actuale ale tastei de afişaj
Taste de afişaj
Taste de afişaj importante:
Optiuni
Deschiderea unui meniu cu alte funcţii.
Confirmarea selecţiei.
OK
Tasta de ştergere: Şterge câte un caracter/câte un cuvânt de la dreapta
Û
spre stânga.
Inapoi
Revenirea la meniul anterior sau anularea operaţiei.
Salveaz Salvarea valorii introduse.
Puteţi seta individual funcţiile tastelor în starea de aşteptare (¢ p. 88).
Tastele de pe tastatură
c / Q / * etc.
Apăsaţi tasta corespunzătoare de pe receptor.
~
Introducerea cifrelor sau a literelor.
Corectarea intrărilor incorecte
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi corecta caracterele pe care le-aţi introdus greşit, navigând cu ajutorul tastei
de control. Apoi aveţi posibilitatea:
u Să ştergeţi Ñ caracterul din stânga cursorului cu tasta de afişaj (apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta pentru a şterge cuvântul)
u Introducerea caracterelor în stânga cursorului
u Suprascrierea caracterului evidenţiat (afişat intermitent), de exemplu, la
introducerea orei şi a datei
19
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Utilizarea bazei
Utilizarea meniurilor
Funcţiile bazei se pot accesa prin intermediul unui meniul organizat pe mai multe
niveluri.
Meniul principal (primul nivel al meniului)
¤ Cu receptorul în modul de aşteptare, apăsaţi partea din dreapta tasta de control
v pentru a deschide meniul principal.
Funcţiile meniului principal sunt afişate sub formă
Setari
de pictograme. Funcţia selectată este marcată cu
un cerc portocaliu în jurul pictogramei, iar numele
Ç
ò
É
asociat apare pe antetul afişajului.
Ê
Ë
Ì
Pentru accesarea unei funcţii, adică pentru
deschiderea submeniului corespunzător
Í
Î
Ï
(următorul nivel de meniu):
¤ Cu ajutorul tastei de control p, selectaţi
Inapoi
OK
funcţia necesară şi apăsaţi tasta de afişaj §OK§.
Apăsaţi scurt tasta de afişaj §Inapoi§ sau tasta roşie de terminare T pentru a reveni
în modul de aşteptare.
Submeniuri
Funcţiile submeniurilor sunt afişate sub formă
de liste (exemplul din dreapta).
Accesarea unei funcţii:
¤ Parcurgeţi până la o funcţie cu ajutorului
tastei de control q, apoi apăsaţi §OK§ sau
partea centrală a tastei de control.
Apăsaţi tasta de afişaj §Inapoi§ sau apăsaţi scurt
tasta roşie de terminare T pentru a reveni la
meniul anterior sau pentru a anula funcţia.
Setari
Data si ora
Setari audio
Afisaj
Limba
Instructiuni
Inapoi
x
OK
Dacă nu se pot afişa pe ecran toate funcţiile/elementele de listă în acelaşi timp (lista
este prea lungă), în partea din dreapta a ecranului apar săgeţi. Acestea indică
direcţia în care trebuie să defilaţi pentru a vizualiza restul intrărilor din listă (în
exemplu: x pentru a defila în jos).
Version 4.1, 21.11.2007
Revenirea în modul de aşteptare
Puteţi reveni oricând în modul de aşteptare, din orice meniu, astfel:
¤ Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta roşie de terminare T.
Sau:
¤ Nu apăsaţi nicio tastă: După 2 minute, ecranul va trece automat în starea de
aşteptare.
Setările care nu au fost salvate prin selectarea tastei de afişaj §OK§, §Da§, §Salveaza§ sau
§Schimba§ se vor pierde.
Un exemplu de ecran în starea de aşteptare este prezentat la p. 4.
20
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Utilizarea bazei
Înţelegerea paşilor de utilizare
Paşii de utilizare sunt prezentaţi în formă sumară.
De exemplu:
Afişajul:
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio ¢ Melodie in astept. (³= pornit)
înseamnă:
¤ Apăsaţi partea dreaptă a tastei de
control v pentru a deschide meniul
principal.
Setari
Ç
Ê
Í
Inapoi
ò
Ë
Î
É
Ì
¤ Apăsaţi spre dreapta, spre stânga, în
sus şi în jos tasta de control p
pentru a naviga la submeniul Setari.
Ï
OK
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §OK§ pentru a
confirma selecţia.
Setari
¤ Apăsaţi în jos tasta de control s
Data si ora
până când pe afişaj apare meniul
Setari audio.
Setari audio
Afisaj
Limba
Instructiuni
Inapoi
OK
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §OK§ pentru a
Version 4.1, 21.11.2007
confirma selecţia.
21
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / starting.fm / 21.01.2011
Utilizarea bazei
Setari audio
¤ Apăsaţi în jos tasta de control s
Volum apel
Setari sonerie
Tonuri instruct.
Melodie in astept.
Inapoi
³
Schimba
până când pe afişaj apare meniul
Melodie in astept.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Schimba§
pentru a activa/dezactiva funcţia.
Setari audio
Modificarea se face imediat şi nu are
nevoie de confirmare.
Volum apel
Setari sonerie
Tonuri instruct.
Melodie in astept.
Version 4.1, 21.11.2007
Inapoi
22
´
Schimba
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Inapoi§ pentru a
reveni la nivelul anterior de meniu.
Sau
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
roşie de terminare T pentru a
reveni în starea de aşteptare.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / menutree.fm / 21.01.2011
Arbore de meniu
Arbore de meniu
Pentru a deschide meniul principal: Apăsaţi v când baza este în modul de aşteptare.
Ç
Selectati serviciile
Redirectionare
¢ p. 32
¢ p. 33
¢ p. 32
¢ p. 80
Tel. Fix
Apel în asteptare
Toate apel.anonime
ò
Bluetooth
Activare
Cauta casca
Cauta Mobil
Cauta disp. date
Aparate cunoscute
Aparatul propriu
É
Functii aditionale
¢ p. 59
¢ p. 94
Centru de info
Director de resurse
Screensavere
Imagini apelant
Sunete
Memorie disponibila
Ê
¢ p. 34
Liste de apeluri
Toate apelurile
Apeluri efectuate
Apeluri preluate
Apeluri pierdute
Ë
Mesaje
SMS
SMS nou
Primite
Transmise
Setari
Centru servicii SMS
Notificare
¢ p. 48
¢ p. 50
¢ p. 49
¢ p. 53
¢ p. 53
Version 4.1, 21.11.2007
Raport stare
E-mail
¢ p. 56
23
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / menutree.fm / 21.01.2011
Arbore de meniu
Ì
¢ p. 63
¢ p. 71
Mesaj vocal
Ascultati mesajele
Casuta vocala retea
Robot telefonic
Activare
Anunturi
¢ p. 64
Înreg. msj salut
Redare msj salut
Stergeti msj salut
Înreg. msj info.
Redare msj info.
Stergeti msj info.
¢ p. 66
¢ p. 67
Inregistrari
Afisare apeluri
Tel. birou
Recept
¢ p. 70
¢ p. 70
Casuta vocala retea
Setare tasta 1
Casuta vocala retea
Robot telefonic
Í
Organizator
¢ p. 73
¢ p. 75
¢ p. 74
Calendar
Ceas destept.
Alarme pierdute
Î
Contacte
Agenda telefonica
Ag. telef. retea
Online Directory
Yellow Pages
Version 4.1, 21.11.2007
Prv.NetDir
24
Agendele telefonice online
disponibile sunt afişate cu
numele lor în funcţie de
furnizor
¢ p. 37
¢ p. 42
¢ p. 42
¢ p. 45
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / menutree.fm / 21.01.2011
Arbore de meniu
Ï
Setari
Data si ora
Setari audio
Volum apel
Setari sonerie
Volum
¢ p. 96
¢ p. 91
¢ p. 92
Melodii
Control timp
Mut la apeluri anon.
¢ p. 94
¢ p. 94
¢ p. 90
Tonuri instruct.
Melodie in astept.
Afisaj
Screensaver
Mesaj defilant info
Luminozitate
Limba
Instructiuni
Inregistrare receptor
Anulare inreg. recept.
Telefonie
Prefixe
Transmite conex.
INT 1 ... INT 7
Primeste conexiuni
INT 1 ... INT 7
Cod acces
Reapelare
Sistem
Resetare
Interfata DECT
Mod repetare
Retea locala
Actualiz. software
PIN sistem
Mod Eco
Mod Eco
Version 4.1, 21.11.2007
Mod Eco+
¢ p. 89
¢ p. 76
¢ p. 77
¢ p. 97
¢ p. 85
¢ p. 86
¢ p. 102
¢ p. 100
¢ p. 100
¢ p. 99
¢ p. 97
¢ p. 98
¢ p. 96
¢ p. 72
¢ p. 72
25
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / telephony.fm / 21.01.2011
Efectuarea apelurilor
Efectuarea apelurilor
Dacă iluminarea ecranului este dezactivată
(¢ p. 91), aceasta poate fi reactivată
apăsând orice tastă.
Efectuarea apelurilor externe
Apelurile externe se pot efectua prin
intermediul reţelei de telefonie publică (linie
fixă, reţea mobilă).
~c
Introduceţi numărul şi ridicaţi
receptorul. Numărul este apelat
după aproximativ 3,5 secunde.
Sau:
c~
Ridicaţi receptorul şi introduceţi
numărul.
În loc să ridicaţi receptorul, puteţi să apăsaţi
tasta Mâini libere d sau tasta funcţională
Receptor (¢ p. 88) pentru a efectua un
apel folosind funcţia Mâini libere sau o cască.
În acest ghid ambele variante sunt
desemnate prin „c Ridicaţi receptorul”.
Reţineţi
u Puteţi utiliza tasta roşie de terminare
Version 4.1, 21.11.2007
T pentru a anula operaţia de
formare.
u În timpul convorbirii, se va afişa
durata apelului.
u Apelarea prin Agenda telefonică
(p. 37) sau prin lista de apeluri şi lista
de reapelare (p. 34) vă scuteşte de
introducerea repetată a numerelor de
telefon.
u Dacă aveţi receptoare înregistrate pe
bază, puteţi efectua apeluri apeluri
interne gratuit (p. 77).
26
Continuarea unui apel prin cască
Recomandare
Vă recomandăm să atribuiţi funcţia
Receptor unei taste funcţionale de pe
bază (¢ p. 88) şi să utilizaţi tasta
respectivă pentru a prelua, respectiv a
transfera apeluri, chiar dacă şi casca are
tastă de apasă-vorbeşte.
Condiţie: Trebuie să fi atribuit funcţia
Receptor unei taste funcţionale de pe bază
înainte de a configura căştile (¢ p. 88).
Set de căşti Bluetooth:
Condiţie: Conexiunea Bluetooth trebuie să
fie activată; de asemenea, trebuie să existe o
conexiune stabilită între setul de căşti
Bluetooth şi bază (¢ p. 80).
¤ Apăsaţi tasta funcţională Receptor de pe
bază.
Realizarea unei conexiuni între bază şi un set
de căşti Bluetooth poate dura până la
5 secunde.
Pentru informaţii suplimentare despre
seturile de căşti Bluetooth, consultaţi p. 84.
Căşti cablate:
Condiţie: Căştile trebuie să fie conectate la
bază (¢ p. 11).
¤ Apăsaţi tasta funcţională Receptor de pe
bază.
Pentru informaţii suplimentare despre
căştile cablate, consultaţi p. 87.
Reţineţi
În cazul în care la bază au fost conectate
atât căşti Bluetooth, cât şi căşti cu cablu,
apelul se transferă către căştile
Bluetooth.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / telephony.fm / 21.01.2011
Efectuarea apelurilor
Efectuarea de apeluri prin
intermediul conexiunii mobile
(Link2mobile)
Puteţi efectua apeluri de pe bază, prin
intermediul conexiunii mobile GSM de pe
telefonul mobil Bluetooth.
Condiţii:
u Telefonul mobil GSM trebuie să fie
înregistrat pe bază (¢ p. 85).
u Telefonul mobil trebuie să se afle în raza
de acţiune a bazei (la o distanţă mai mică
de 10 m) şi trebuie să aibă o conexiune
Bluetooth cu baza.
u Conexiunea mobilă trebuie să fie
atribuită bazei drept conexiune de
trimitere sau baza trebuie să poată
selecta conexiunea GSM drept conexiune
de trimitere (¢ p. 85).
Conexiunea GSM se setează drept
conexiune de trimitere:
~c
Introduceţi numărul, inclusiv
prefixul de zonă, apoi ridicaţi
receptorul. Numărul este apelat.
„Sel. la fiecare apel” este setat în locul
unei conexiuni de trimitere
~c
Version 4.1, 21.11.2007
Introduceţi numărul, inclusiv
prefixul de zonă, apoi ridicaţi
receptorul. Trebuie să alegeţi o
conexiune: linia de telefonic fixă
sau GSM.
q
Selectaţi conexiunea GSM.
§Formeaza§ / w
Apăsaţi tasta de afişaj sau
mijlocul tastei de control.
Selectarea conexiunii GSM/a liniei
telefonice prin intermediul unei taste
funcţionale
Condiţie: Trebuie să fi atribuit operaţiei de
selectare a conexiunii GSM unei taste de
afişaj sau taste funcţionale (¢ p. 88).
§Sel. con.§
Apăsaţi tasta de afişaj sau tasta
funcţională.
q
Dacă este necesar, selectaţi
conexiunea GSM.
c / §Formeaza§
Ridicaţi receptorul sau apăsaţi
tasta de afişaj.
Apăsaţi §Formeaza§ pentru a activa
modul Mâini libere pe bază
(ascultare deschisă, ¢ p. 30).
~
Introduceţi numărul cu prefix.
Numărul este apelat la
aproximativ 3,5 secunde după
introducerea ultimei cifre.
Reţineţi
Apelul se anulează imediat ce telefonul
mobil iese din raza de acţiune a bazei
(aproximativ 10 m) sau se dezactivează
Bluetooth.
Terminarea apelului
&
Puneţi la loc receptorul sau
apăsaţi tasta roşie de terminare
T.
În cazul în care efectuaţi apelul prin căşti:
¤ Apăsaţi tasta funcţională Receptor sau
tasta roşie de terminare T de pe bază.
27
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / telephony.fm / 21.01.2011
Efectuarea apelurilor
Preluarea unui apel
Un apel primit se semnalează în trei moduri:
prin sonerie, prin afişarea pe ecran şi prin
aprinderea intermitentă a tastei mâini
libere d.
Preluaţi apelul prin:
¤ Ridicarea receptorului.
¤ Apăsarea tastei „Mâini libere” d.
¤ Apăsarea tastei de afişaj §Raspuns§.
¤ Apăsarea tastei de afişaj Ô pentru a
redirija apelul către robotul telefonic.
– Apăsaţi tasta de afişaj Ô pentru a
redirija apelul către robotul telefonic.
Pentru a dezactiva soneria, apăsaţi tasta de
afişaj §Silentios§. Veţi putea prelua apelul cât
timp acesta rămâne pe afişaj.
Acceptarea unui apel cu un set de
căşti
Recomandare
Vă recomandăm să atribuiţi funcţia
Receptor unei taste funcţionale de pe
bază (¢ p. 88) şi să utilizaţi tasta
respectivă pentru a prelua apeluri, chiar
dacă şi casca are tastă de apasă-vorbeşte.
Version 4.1, 21.11.2007
Condiţie: Trebuie să fi atribuit funcţia
Receptor unei taste funcţionale de pe bază
înainte de a configura căştile (¢ p. 88).
Set de căşti Bluetooth:
Condiţie: Conexiunea Bluetooth trebuie să
fie activată; de asemenea, trebuie să existe
o conexiune stabilită între setul de căşti
Bluetooth şi receptor (¢ p. 80).
¤ Apăsaţi tasta funcţională Receptor de pe
bază.
28
Căşti cablate:
Condiţie: Căştile trebuie să fie conectate la
bază (¢ p. 11).
¤ Apăsaţi tasta funcţională Receptor de pe
bază.
Pentru informaţii suplimentare despre
căştile cablate, consultaţi p. 87.
Reţineţi
În cazul în care la bază au fost conectate
atât căşti Bluetooth, cât şi căşti cu cablu,
apelul va fi preluat pe căştile Bluetooth.
Preluarea de apeluri prin intermediul
conexiunii mobile (Link2mobile)
Vă puteţi înregistra telefonul mobil GSM pe
bază prin Bluetooth şi puteţi prelua apelurile
către mobil de pe bază (sau pe un receptor
înregistrat) (¢ p. 85).
Condiţii:
u Telefonul mobil trebuie să se afle în raza
de acţiune a bazei (< 10 m) şi trebuie să
aibă o conexiune cu baza.
u Conexiunea GSM trebuie să fie atribuită
bazei (sau unui receptor) drept
conexiune de primire (¢ p. 85).
Apelurile către mobil (numărul de telefon
mobil) se semnalează pe bază. Numele
Bluetooth al telefonului mobil se afişează
drept conexiune de primire pe afişaj
(de exemplu, ptr mobil)
¤ Pe bază: Ridicaţi receptorul.
Reţineţi
Apelul se anulează imediat ce telefonul
mobil iese din raza de acţiune a bazei
(aproximativ 10 m) sau se dezactivează
Bluetooth.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / telephony.fm / 21.01.2011
Efectuarea apelurilor
Calling Line Identification
Când primiţi un apel, numărul apelantului
apare pe afişaj, dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
u Operatorul acceptă CLIP, CLI.
– CLI (Identificarea Liniei Apelantului):
Se transmite numărul apelantului.
– CLIP (Calling Line Identification
Presentation): Se afişează numărul
apelantului.
u Aţi solicitat activarea funcţie CLIP de la
operatorul de reţea.
u Apelantul a stabilit CLI cu furnizorul de
servicii de reţea.
Afişarea apelului
Dacă numărul apelantului este salvat în
agenda telefonică, atunci numele acestuia
va apărea pe afişaj. Dacă aţi atribuit o
imagine apelantului (¢ p. 38), aceasta se
afişează în secţiunea din stânga a afişajului.
(Exemplu de afişaj)
ØÙÚ
Raspuns
1234567890
1
Silentios
1 Numărul sau numele apelantului
Version 4.1, 21.11.2007
În locul numărului se vor afişa următoarele:
u Apel extern, dacă nu este transmis nici
un număr.
u În astept, dacă apelantul a ascuns
Identificarea liniei apelantului (p. 32).
u Indisponibil, dacă apelantul a ascuns
Identificarea liniei apelantului.
Note despre afişarea liniei
apelantului (CLIP)
În mod implicit, numărul apelantului este
afişat pe ecranul telefonului Gigaset. Nu
trebuie să faceţi nicio altă setare pe telefonul
Gigaset.
Totuşi, dacă numărul apelantului nu se
afişează, cauza ar putea fi una dintre
următoarele:
u Nu aţi solicitat activarea funcţie CLIP de la
operator
u Telefonul este conectat printr-o centrală
sau printr-un router cu o centrală
integrată (gateway) care nu transmite
toate informaţiile.
Telefonul este conectat prin centrală/
gateway?
Puteţi să determinaţi acest lucru căutând un
alt aparat suplimentar conectat între telefon
şi conexiunea de domiciliu, de exemplu, o
centrală, un gateway etc. În majoritatea
cazurilor, resetarea acestui echipament va
rezolva situaţia:
¤ Deconectaţi scurt ştecărul cablului de
alimentare al centralei. Reintroduceţi
ştecărul şi aşteptaţi ca dispozitivul să
repornească.
Dacă numărul apelantului nu se
afişează în continuare:
¤ Verificaţi setările CLIP ale centralei şi
activaţi această funcţie, dacă este
necesar. În ghidul utilizatorului
aparatului, căutaţi termenul „CLIP” (sau o
alternativă a acestuia, cum ar fi
„identificarea liniei apelantului”,
„transmiterea numărului de telefon”, „ID
apelant”, etc.). Dacă este necesar, luaţi
legătura cu producătorul dispozitivului.
Dacă problema nu se rezolvă astfel, este
posibil ca furnizorul de servicii de reţea să nu
ofere serviciul CLIP pentru acest număr.
29
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / telephony.fm / 21.01.2011
Efectuarea apelurilor
Aţi solicitat serviciul de identificare a
liniei apelantului de la furnizorul de
servicii de reţea?
¤ Verificaţi dacă furnizorul oferă serviciul
de identificare a liniei apelantului (CLIP) şi
că funcţia a fost activată pentru dvs. Dacă
este necesar, luaţi legătura cu furnizorul.
Informaţii suplimentare despre acest subiect
găsiţi pe pagina de pornire Gigaset la adresa:
www.gigaset.com/service
Activarea/dezactivarea
modului „mâini libere”/
modul de ascultare deschisă
În modul „mâini libere” puteţi utiliza
microfonul şi difuzorul de pe bază în locul
celor de pe receptor. De exemplu, acest lucru
le permite şi altor persoane să participe la
convorbire.
În modul de ascultare deschisă, desfăşuraţi
conversaţia prin receptor şi puteţi activa şi
difuzorul bazei (modul receptor şi „mâini
libere”).
¤ Trebuie să vă informaţi apelantul înainte
de a folosi funcţia „mâini libere”, astfel
încât interlocutorul să ştie că altcineva îl
poate asculta.
Activarea/dezactivarea ascultării
deschise
¤ Apăsaţi tasta „mâini libere” d pentru a
Version 4.1, 21.11.2007
activa sau a dezactiva ascultarea deschisă
în modul receptor.
30
Activarea modului „mâini libere” în
timpul formării
~ d Introduceţi numărul şi apăsaţi
tasta „mâini libere”.
Terminarea convorbirii:
T
Apăsaţi tasta roşie de terminare.
Trecerea de la căşti la modul „mâini
libere”
Condiţie: Trebuie să efectuaţi apelul prin
receptor sau prin receptorul cu modul de
ascultare deschisă activat.
d& Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta „mâini libere” până când
închideţi receptorul.
d
Dacă tasta „mâini libere” nu se
aprinde, apăsaţi din nou cheia.
Trecerea de la modul „mâini libere” la
căşti
c
Ridicaţi receptorul. Difuzorul
bazei de dezactivează.
Reţineţi
În modul „mâini libere” puteţi regla
volumul convorbirilor de „mâini libere”
cu tastele R şi S.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / telephony.fm / 21.01.2011
Efectuarea apelurilor
Dezactivarea sonorului bazei
Puteţi dezactiva microfonul de pe receptor,
bază („mâini libere”) şi de pe oricare dintre
căştile conectate (cu cablu sau Bluetooth) în
timpul apelurilor externe (inclusiv în timpul
unei teleconferinţelor). Celelalte părţi nu
vă pot auzi, dar dvs. puteţi auzi ceea ce spun.
Condiţie: Trebuie să purtaţi o convorbire
externă.
Dezactivarea microfonului
P
Apăsaţi tasta de dezactivare a
sonorului. Pe afişaj apare Mic.
oprit.
Reactivarea microfonului
P
Reţineţi
În modul fără sonor, toate tastele de pe
bază sunt dezactivate, cu următoarele
excepţii:
u Tasta de oprire sonor P
u Tasta roşie de terminare T cu care
terminaţi convorbirea
u Tastele S şi R cu care puteţi
regla volumul receptorului, al
difuzorului bazei sau al căştilor
(difuzorul este activat, iar microfonul
rămâne dezactivat).
u Tasta funcţională sau de pe afişaj
atribuită funcţiei Receptor
(¢ p. 88), cu care puteţi transfera
apelul către un receptor conectat.
Apăsaţi din nou tasta de
dezactivare a sonorului pentru a
reactiva microfonul.
Version 4.1, 21.11.2007
Dacă în modul fără sonor soseşte un al doilea
apel (apel în aşteptare), acest lucru este
semnalat ca de obicei, acustic. Cu toate
acestea, apelul al doilea apare pe ecran
numai după reactivarea microfonului.
31
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / netservices.fm / 21.01.2011
Efectuarea apelurilor utilizând serviciile de reţea
Efectuarea apelurilor
utilizând serviciile de
reţea
Serviciile de reţea sunt serviciile oferite de
furnizor.
Reţineţi:
u Unele setări nu pot fi configurate
simultan pe bază şi pe receptoarele
înregistrate. Dacă acesta este cazul, veţi
auzi un sunet de confirmare negativă.
u Unele servicii de reţea pot fi utilizate
numai dacă le-aţi solicitat de la furnizorul
de reţea (este posibil să existe o taxă
suplimentară).
¤ Dacă aveţi nevoie de asistenţă,
contactaţi furnizorul.
Configurarea setărilor
generale pentru toate
apelurile
Apelarea anonimă – ascunderea
numărului
Puteţi efectua apeluri anonime (CLIR =
restricţie la identificarea liniei apelantului).
Numărul de telefon nu va fi afişat atunci
când efectuaţi apeluri. Veţi efectua un apel
anonim.
Condiţie: Este posibil să fie necesar să
solicitaţi serviciul corespunzător
(caracteristica) de la furnizorul de reţea
pentru a putea efectua apeluri anonime.
Activarea/dezactivarea „apelării
anonime” pentru toate apelurile
Version 4.1, 21.11.2007
Când funcţia este activată, numărul de
telefon este ascuns pentru toate apelurile.
Funcţia de ascundere a numărului este
activată pentru bază şi toate receptoarele
înregistrate.
32
v ¢ Ç Selectati serviciile
Toate apel.anonime
Selectaţi şi apăsaţi §OK§
(μ = activat).
Redirecţionarea generală a
apelurilor (CD)
Cu funcţia de redirecţionare a apelurilor
apelul este redirecţionat la o altă conexiune
externă.
v ¢ Ç Selectati serviciile
¢ Redirectionare
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Stare
Activaţi/dezactivaţi funcţia apel în
aşteptare.
Nr. telefon
Introduceţi numărul către care va fi
redirecţionat apelul.
Când
Selectaţi Toate apel..
Toate apel.: Apelurile sunt redirecţionate
imediat, adică nu este semnalat niciun
apel la pe bază.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Se stabileşte o conexiune la reţeaua
telefonică pentru a activa/dezactiva
redirecţionarea apelurilor.
¤ După confirmarea de la linia fixă, apăsaţi
tasta roşie Terminare T.
Reţineţi
Redirecţionarea apelurilor la numărul de
telefon poate avea ca rezultat costuri
suplimentare. Luaţi legătura cu
furnizorul.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / netservices.fm / 21.01.2011
Efectuarea apelurilor utilizând serviciile de reţea
Activarea/dezactivarea funcţiei
apel în aşteptare pentru apelurile
externe
Dacă funcţia este activată în timpul unui
apel extern, veţi auzi un ton de apel în
aşteptare pentru a semnala că există un alt
apelant extern care încearcă să vă apeleze.
Dacă aveţi CLIP, sunt afişate pe ecran
numărul apelantului în aşteptare sau
intrarea corespunzătoare din agendă.
Apelantul extern va auzi sunetul de ocupat.
Când este activată funcţia de apel în
aşteptare,apelantul va auzi sunetul de
ocupat dacă deja efectuaţi un apel
Activarea/dezactivarea unui apel în
aşteptare
v ¢ Ç Selectati serviciile
¢ Apel în asteptare
Stare
Selectaţi Por. / Oprit pentru a
activa/dezactiva funcţia apel în
aşteptare.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Salveaza§.
Baza stabileşte o conexiune la schimb
pentru a trimite codul corespunzător.
¤ După confirmarea de la linia fixă, apăsaţi
tasta roşie Terminare T.
Configurarea setărilor în
timpul unui apel extern
Dacă participantul nu răspunde, selectaţi
tasta de afişaj §Termina§ pentru a reveni la
primul participant.
Reţineţi
De asemenea, puteţi selecta numărul de
telefon al celui de-al doilea participant
din agendă (p. 41), din lista de reapelare
sau din lista de apeluri (p. 35).
Comutarea apelurilor
Aveţi posibilitatea să vorbiţi cu doi apelanţi
simultan (comutare apel).
Condiţie: Efectuaţi un apel extern şi aţi
apelat un al doilea participant (apel de
consultare.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Conf.§.
Apelantul cu care vorbiţi în prezent este
marcat cu pictograma æ.
Transferul unui apel la un receptor
intern
Efectuaţi un apel extern şi doriţi să îl
transferaţi la un alt receptor.
¤ Configuraţi un apel de consultare intern
(¢ p. 78).
&
Puneţi receptorul la loc (chiar
înainte ca celălalt interlocutor să
răspundă) pentru a transfera
apelul.
Version 4.1, 21.11.2007
Apeluri de consultare (externe)
Puteţi apela un al doilea apelant extern.
Primul apel este lăsat în aşteptare.
În timpul unui apel extern:
§Apel ext.§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Apelul anterior este lăsat în
aşteptare. În aşteptare apelantul
aude un anunţ sau muzică.
~
Introduceţi numărul de telefon
al celui de-al doilea participant.
Numărul este apelat. Sunteţi conectat cu cel
de-al doilea participant.
33
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / lists.fm / 21.01.2011
Utilizarea listelor
Utilizarea listelor
Opţiunile sunt:
u Lista de reapelare
u Lista de mesaje primite
u Listele de apeluri
u Listă alarme nepreluate
u Lista robotului telefonic
Lista de reapelare
Lista de reapelare conţine ultimele 20 de
numere apelate de pe bază (maximum 32 de
cifre). Dacă unul dintre numere este în
Agenda telefonică, numele corespunzător
va fi afişat.
Reapelarea manuală
Q
Apăsaţi tasta pentru a deschide
lista de reapelare.
s
Selectaţi intrarea.
c
Ridicaţi receptorul.
Numărul este apelat.
Când se afişează un nume, puteţi să afişaţi
numărul de telefon corespunzător:
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Vizualiz.§ sau
mijlocul tastei Control.
¤ Apăsaţi stânga sau dreapta pe tasta de
control, după cum este necesar, pentru a
vizualiza numărul următor/anterior.
Version 4.1, 21.11.2007
Deschideţi lista de reapelare. După ce aţi
alocat linia, (de exemplu, pentru a stabili un
apel de consultare extern) trebuie să apăsaţi
tasta de afişaj §Formeaza§ pentru a apela
numărul selectat.
34
Reapelarea automată
În modul de aşteptare:
Q
Apăsaţi tasta.
s
Selectaţi intrarea.
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Reapel. automata
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Baza revine în starea de aşteptare. Afişajul
arată Reapelare automata împreună cu
numărul de telefon.
Numărul este apelat automat la intervale de
timp fixe (de cel puţin la fiecare 20 de
secunde). Tasta Difuzor luminează
intermitent, „ascultarea deschisă” este
activată şi microfonul este dezactivat.
u Interlocutorul răspunde: Ridicaţi
receptorul c sau apăsaţi tasta „Mâini
libere” d. „Reapelarea automată” se
opreşte. Baza comută la modul receptor
normal/difuzor.
u Interlocutorul nu răspunde: Apelul este
întrerupt după aproximativ 30 de
secunde. După zece încercări nereuşite,
„Reapelarea automată” se opreşte.
¤ Pentru a anula reapelarea automată,
apăsaţi tasta de afişaj §Oprit§ sau orice
tastă.
Gestionarea intrărilor din lista de
reapelare
În modul de aşteptare:
Q
Apăsaţi tasta.
s
Selectaţi intrarea.
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Puteţi selecta următoarele funcţii cu q:
Copiati in agd.tel.
Copiază o intrare în Agenda telefonică
(p. 37).
Reapel. automata
¢ „Reapelarea automată”, p. 34.
Afisati nr
(La fel ca la Agenda telefonică, p. 39)
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / lists.fm / 21.01.2011
Utilizarea listelor
Stergeti inreg.
Ştergeţi intrarea selectată.
(La fel ca la Agenda telefonică, p. 39)
Stergeti lista
Ştergeţi lista completă.
(La fel ca la Agenda telefonică, p. 39)
Mesajele noi sunt afişate în partea
superioară.
Exemplu de intrări în listă:
Apeluri pierdute
™ Tiberiu
Lista de mesaje primite
10.09.10, 15:40
Toate mesajele SMS primite sunt salvate în
lista de mesaje primite (¢ p. 50).
10.09.10, 11:36
Lista robotului telefonic
Puteţi utiliza lista robotului telefonic pentru
a asculta mesajele care sunt pe robotul
telefonic (¢ p. 65).
Listele de apeluri
Condiţie: Identificarea liniei apelante (CLIP,
p. 29)
Baza memorează diverse tipuri de apeluri:
u Apeluri acceptate (de utilizator sau de
robotul telefonic)
u Apeluri formate
u Apeluri pierdute
Puteţi vizualiza fiecare tip de apel separat
sau într-o imagine de ansamblu a tuturor
apelurilor. Ultimele 30 de intrări sunt afişate
în listele de apeluri nepreluate şi apeluri
acceptate. Această listă de apeluri efectuate
poate conţine maximum 60 de intrări.
Puteţi deschide listele de apeluri în modul
de aşteptare apăsând tasta de control t sau
prin intermediul meniului:
v ¢ Ê ¢ Toate apelurile / Apeluri
efectuate / Apeluri preluate / Apeluri
pierdute
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Intrare de listă
Puteţi primi informaţii despre numerele
necunoscute gratuit prin intermediul
căutării inverse în agenda telefonică
online (¢ p. 43).
™ 089563795
V
™ Ane
Vizualiz.
Optiuni
u Tip de listă (în antet)
u Stare intrare în listă (numai în lista de
apeluri nepreluate)
Aldin: Intrare nouă
u Numărul sau numele apelantului
u Data şi ora apelului (dacă sunt setate).
u Tipul intrării:
– Apeluri acceptate ( › )
– Apeluri nepreluate ( ™ )
– Apeluri formate ( š )
– Apelurile înregistrate de robotul
telefonic (Ã)
Reţineţi
Mai multe apeluri de la acelaşi număr
sunt stocate odată în lista de apeluri
nepreluate (cel mai recent apel).
Numărul de apeluri de la acest număr
este afişat între paranteze după intrare.
Se creează o intrare În astept pentru
toate apelurile nepreluate la care
numărul apelantului este reţinut.
În mod egal, se creează o Indisponibil
intrare pentru fiecare apel pentru care
numărul nu a fost transferat.
Ridicaţi receptorul sau apăsaţi tasta Mâini
libere d pentru a apela din nou
interlocutorul selectat.
Selectaţi tasta de afişaj §Vizualiz.§ pentru a
accesa informaţii suplimentare, inclusiv
numărul asociat cu numele.
35
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / lists.fm / 21.01.2011
Utilizarea listelor
Utilizaţi tasta de afişaj §Optiuni§ pentru a
selecta următoarele opţiuni:
Copiati in agd.tel.
Copiaţi numărul în Agenda telefonică.
Stergeti inreg.
Ştergeţi intrarea selectată.
Stergeti lista
Ştergeţi toate intrările.
Când închideţi listele de apeluri, toate
intrările sunt setate pe starea „vechi”, adică
următoarea dată când deschideţi lista,
aceste apeluri nu vor mai fi afişate cu
caractere aldine.
Deschiderea listelor cu tasta
de mesaj
Puteţi utiliza tasta de mesaj f pentru a
deschide următoarele liste:
u Lista de robot telefonic sau căsuţa
poştală de reţea, dacă furnizorul de
servicii de reţea acceptă această funcţie şi
dacă este setată apelarea rapidă a căsuţei
poştale de reţea (¢ p. 70).
u Lista de mesaje primite (¢ p. 50)
u Listă apeluri nepreluate
u Listă alarme nepreluate
Este emis un ton de avertizare în momentul
în care o nouă intrare intră în listă. Tasta
f clipeşte (după ce o apăsaţi, se va
stinge). În modul „în aşteptare”, pe ecran se
va afişa o pictogramă reprezentând noul
mesaj:
Pictogramă
Ã
™
Version 4.1, 21.11.2007
Ë
n
36
Mesaj nou...
... într-o listă robotului telefonic sau în
căsuţa poştală a reţelei
... în lista Apeluri pierdute
... în lista de SMS-uri sau lista de emailuri
... în lista Alarme pierdute
Numărul de intrări noi este afişat în partea
dreaptă a pictogramei corespunzătoare.
Ã
à 02
™ 10 Ë 09 n 08
Reţineţi
Dacă apelurile sunt salvate în cutia
poştală de reţea, veţi primi un mesaj
dacă setările adecvate au fost efectuate
(vezi ghidul de utilizare al furnizorului).
După apăsarea tastei Mesaj f, puteţi
vedea toate listele care conţin mesaje şi lista
căsuţei poştale a reţelei.
Listele care conţin mesaje noi se află în
partea superioară a listei şi sunt marcate cu
caractere aldine.
Mesaje si apeluri
Apel. pierdute:
Alarme pierdute:
(3)
(1)
SMS:
V
Inapoi
OK
Selectaţi o listă cu q. Pentru a deschide,
apăsaţi §OK§.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
Utilizarea agendei
telefonice
Opţiunile sunt:
u Agenda telefonică (locală) (¢ p. 37)
u Agenda telefonică online publică şi
agenda telefonică clasificată (¢ p. 42)
u Agenda telefonică reţea privată
Utilizarea agendei telefonice
locale a bazei
Puteţi salva un total de 500 de intrări în
agendă.
Nu numai că puteţi crea un director
personalizat pentru bază, dar puteţi şi să
trimiteţi intrările de pe bază pe receptoare
(p. 39).
Reţineţi
Puteţi aloca numere din agenda
telefonică la tastele funcţie/afişaj pentru
acces rapid (apelare rapidă) (p. 88).
Intrări în agenda telefonică
Version 4.1, 21.11.2007
Într-o intrare în agenda telefonică puteţi
salva următoarele informaţii:
u Nume şi prenume
u Maxim trei numere
u Adresa de e-mail
u Aniversare ce vă va fi reamintită
u Sonerie VIP cu pictogramă VIP
u Imagine apelant
Deschideţi agenda telefonică din modul de
aşteptare sau în timpul unui apel cu tasta s
(apăsaţi scurt) sau prin intermediul meniului
v ¢ Î ¢ Agenda telefonica
Lungimea intrărilor
3 numere:
Maxim 32 de cifre
fiecare
Nume şi prenume:
Maxim 16 caractere
fiecare
Adresă de e-mail:
Maxim 60 de
caractere
Salvarea numerelor în director –
intrare nouă
s ¢ <înreg. noua>
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Prenumele: / Numele:
Introduceţi numele şi/sau prenumele.
Dacă nu introduceţi un nume în niciunul
dintre câmpuri, primul număr de telefon
salvat în intrare este salvat şi afişat în locul
numelui de familie.
Pentru instrucţiuni cu privire la
introducerea textelor şi a caracterelor
speciale, vezi p. 111.
Telefon: / Telefon (birou): /
Telefon (celular):
Introduceţi un număr în cel puţin unul
dintre câmpuri.
Când parcurgeţi agenda telefonică,
pictogramele cu prefix indică ce numere
sunt conţinute în intrare:
Popescu, Ion
äk l Ciulei, Ovidiu
Litean, Elena
ä indică Telefon, k indică Telefon
(birou), l indică Telefon (celular).
E-mail:
Introduceţi adresa de e-mail.
Aniversare:
Selectaţi Por. sau Oprit.
Cu setarea Por.:
Introduceţi Aniversare (data) şi
Aniversare (ora), apoi selectaţi modul
pentru reamintire: Aniv. (semnal)
(¢ p. 42).
37
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
Melodie apelant (VIP):
Marcaţi o intrare din agenda telefonică
drept VIP (Very Important Person Persoană foarte importantă) şi alocaţi-i
un anumit ton de sonerie. Veţi
recunoaşte apelurile VIP după sonerie.
Intrările VIP sunt marcate cu pictograma
Æ în agenda telefonică.
Condiţie: Identificarea liniei apelantului
(CLI) (p. 29).
Imagine apelant:
Condiţie: Identificarea liniei apelante
(CLIP).
Puteţi să selectaţi:
– O imagine care va fi afişată când vă
apelează interlocutorul (consultaţi
Directorul de resurse, p. 94).
– Una dintre culorile de la CLIP Cul 1 la
CLIP Cul 6 va fi utilizată drept culoare
de afişaj atunci când vă apelează
interlocutorul.
– Far. imagine în cazul în care nu va fi
niciun semnal vizual pentru apelant
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Căutarea unei înregistrări în
agenda telefonică
s
Deschide agenda telefonică.
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
u Folosiţi s pentru a derula intrările până
când numele dorit este selectat.
Apăsaţi scurt s pentru a derula intrare
cu intrare.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat s pentru a
derula agenda telefonică.
u Introduceţi primele litere ale numelui
(maximum 8), derulaţi la intrarea
respectivă cu tasta s dacă e cazul.
Literele introduse sunt afişate pe ultimul
rând al afişajului.
Pentru a trece din orice punct al listei la
începutul listei, (<înreg. noua>), apăsaţi
scurt tasta roşie de terminare T.
Agenda telefonică va căuta numele de
familie. Dacă un nume de familie nu a fost
adăugat, atunci căutarea se va face după
prenume.
Apelarea prin agendă
Ordinea intrărilor din agenda
telefonică
Version 4.1, 21.11.2007
Intrările din agenda telefonică sunt, în
general, sortate în ordine alfabetică, după
numele de familie. Spaţiile şi cifrele sunt
prioritare. Dacă într-o anumită intrare s-a
introdus doar prenumele, de exemplu,
acesta va fi considerat ca nume de familie la
sortarea listei.
Ordinea de sortare este următoarea:
1. Spaţiu
2. Cifre (0-9)
3. Litere (ordine alfabetică)
4. Caracterele rămase (*, #, $ etc.)
Pentru a evita plasarea unui anumit nume
spre sfârşitul listei, tastaţi un spaţiu sau o
cifră în faţa numelui. Aceste intrări vor fi
mutate la începutul agendei telefonice.
38
s ¢ s (Selectaţi intrarea).
c
Ridicaţi receptorul.
În timpul unei convorbiri:
§Formeaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
În cazul în care intrarea conţine numai un
singur număr de telefon, sistemul va apela
acest număr de telefon.
În cazul în care intrarea conţine mai multe
numere, se afişează pictogramele numerelor
stocate: ä / k / l.
r
Selectaţi un număr.
§Formeaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Numărul este apelat.
Reţineţi
La apelare, puteţi lega mai multe numere
din agenda telefonică (de exemplu, un
număr apel-cu-apel la un număr de
telefon, ¢ p. 47).
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
Gestionarea intrărilor de agendă
telefonică
Vizualizarea intrărilor
s
¢ s (Selectaţi intrarea).
§Vizualiz.§ / w
q
Apăsaţi tasta de afişaj sau
mijlocul tastei Control. Intrarea
este afişată.
Derulaţi până la intrare dacă
este necesar.
Utilizarea altor funcţii
Condiţie: Agenda telefonică a fost deschisă
în timp ce baza era în modul aşteptare.
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Puteţi selecta următoarele funcţii cu q:
Afisati nr
Selectaţi un număr din intrare după cum
este necesar şi apăsaţi tasta de afişaj §Formeaza§. Editaţi sau adăugaţi ce este
necesar la numărul salvat, şi apoi apelaţi
cu c sau salvaţi ca intrare nouă; pentru
acest lucru, apăsaţi tasta de afişaj Ó
după ce numărul este afişat.
Stergeti inreg.
Ştergeţi intrarea selectată.
Copiati intrarea
– catre Intern: Trimiteţi o singură intrare
către un alt receptor (p. 39).
– vCard prin SMS: Trimite o singură
intrare în format vCard prin SMS.
– vCard prin Bluetooth: Trimite o
singură intrare în format vCard prin
Bluetooth.
Editarea intrărilor
s
¢ s (Selectaţi intrarea).
§Vizualiz.§ §Editeaza§
Version 4.1, 21.11.2007
¤
Apăsaţi tastele Afişaj în ordine
succesivă.
Efectuaţi modificările şi salvaţi.
Utilizarea altor funcţii
Când baza este în modul de aşteptare:
s ¢ s (Selectaţi intrarea)
¢ §Optiuni§ (Deschideţi meniul)
Puteţi selecta următoarele funcţii cu q:
Afisati nr
(vezi mai sus/p. 39)
Editati inregistrarea
Editaţi intrarea selectată.
Stergeti inreg.
Ştergeţi intrarea selectată.
Copiati intrarea
(vezi mai sus/p. 39)
Stergeti lista
Şterge toate intrările din agenda
telefonică.
Copiati lista
catre Intern: Trimite lista completă către
un alt receptor (p. 39).
vCard prin Bluetooth: Trimite o listă
completă în format vCard prin Bluetooth.
Memorie disponibila
Afişează numărul de intrări disponibile în
agenda telefonică.
Transferul agendei telefonice/
intrărilor pe şi de pe receptoare
Puteţi să transferaţi intrări din agenda
telefonică locală sau întreaga agendă locală
pe receptoare precum şi să primiţi intrări de
agendă telefonică de pe receptoare.
Reţineţi:
u Intrările cu numere identice nu sunt
suprascrise pe receptorul care primeşte
numărul.
u Transferul este anulat dacă se
declanşează soneria bazei sau dacă
memoria de primire este plină.
u Reamintirile de aniversare, imaginile şi
sunetele nu se transferă.
39
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
Condiţii:
u Receptorul care primeşte este înregistrat
la bază.
u Receptorul poate trimite şi primi intrări
de agendă telefonică.
Trimiterea unei agende telefonice/
intrări de agendă telefonică pe un
receptor
s ¢ s (Selectaţi intrarea)
¢ §Optiuni§ (Deschideţi meniul)
¢ Copiati intrarea / Copiati lista
¢ catre Intern
s
Selectaţi numărul intern al
receptorului destinatar şi
apăsaţi §OK§.
Transferul porneşte.
Puteţi transfera mai multe intrări individuale
una după alta răspunzând la mesajul
Inregistr. copiata Copiere înregistr.
urmatoare? cu §Da§, selectând intrarea şi §Copiaza§, sau apăsând mijlocul tastei Control w.
Un transfer efectuat cu succes este confirmat
printr-un mesaj şi un ton de confirmare.
Reţineţi
Transferul este întrerupt în cazul primirii
unui apel extern.
Primirea unei agende telefonice/
intrări de agendă telefonică de pe un
receptor
Version 4.1, 21.11.2007
Condiţie: Baza este în modul de aşteptare.
¤ Porniţi transferul intrărilor din agenda
telefonică de pe receptor conform
descrierii din ghidul de utilizare al
receptorului.
În cazul în care datele au fost transmise cu
succes, afişajul bazei va indica numărul de
intrări primite (până la momentul respectiv).
40
Transferarea agendei telefonice/
intrărilor de agendă telefonică în
format vCard prin Bluetooth
În modul Bluetooth (¢ p. 80), puteţi
transfera intrări ale agendei telefonice în
format vCard, de exemplu pentru a transfera
intrări pe şi de pe telefonul mobil sau PC.
s ¢ s (Selectaţi intrarea)
¢ §Optiuni§ (Deschideţi meniul)
¢ Copiati intrarea / Copiati lista
¢ vCard prin Bluetooth
Lista de „Aparate cunoscute” (¢ p. 82)
este afişată şi se activează conexiunea
Bluetooth, dacă este necesar.
s
Selectaţi aparatul şi apăsaţi §OK§.
Sau:
<cauta> Selectaţi şi apăsaţi §OK§ pentru a
căuta aparate cu conexiune
Bluetooth.
s
Selectaţi aparatul şi apăsaţi §OK§.
~
Dacă este necesar, introduceţi
codul PIN al aparatului
Bluetooth şi apăsaţi §OK§ (p. 80).
Transferul porneşte.
După ce a fost trimisă o intrare individuală,
puteţi selecta o intrare suplimentară din
agendă şi să o transferaţi pe aparatul cu
conexiune Bluetooth utilizând §Copiaza§.
Reţineţi
Toate apelurile primite sunt ignorate în
timpul transferului intrărilor în format
vCard.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
Primirea unui vCard prin Bluetooth
Dacă un dispozitiv din lista „Aparate
cunoscute” (¢ p. 82) trimite un vCard către
bază, această procedură are loc automat.
Afişajul vă informează despre acest lucru.
Dacă dispozitivul expeditor nu apare afişat
în listă, atunci vi se solicită introducerea
codului PIN al dispozitivului expeditor:
~
Dacă este necesar, introduceţi
codul PIN al aparatului
expeditor Bluetooth şi apăsaţi
§OK§.
Transferul intrării vCard porneşte.
În cazul în care aparatul trebuie adăugat în
lista de aparate Bluetooth cunoscute,
apăsaţi tasta de afişaj §Da§ după transfer. Dacă
apăsaţi §Nu§ baza revine la modul de
aşteptare.
Adăugarea în agenda telefonică a
unui număr afişat
Puteţi adăuga numere în agenda telefonică:
u Dintr-o listă, de exemplu, lista de apeluri/
robotului telefonic, lista de mesaje SMS
primite sau lista de reapelare
u Din textul unui mesaj SMS
u Dintr-o agendă telefonică online publică
sau clasificată
u Din agenda telefonică a reţelei dvs.
private
u Când apelaţi un număr
Este afişat un număr:
§Optiuni§
Version 4.1, 21.11.2007
Sau:
Ó
¢ Copiati in agd.tel.
Apăsaţi tasta de afişaj.
Este deschisă agenda telefonică. Puteţi crea
o intrare nouă sau să extindeţi o intrare
existentă.
s
Selectaţi <înreg. noua> sau
intrarea din agenda telefonică
şu apăsaţi §OK§.
r
Selectaţi numărul de telefon
ä / k / l şi apăsaţi §OK§.
Numărul este copiat în câmpul
corespunzător.
În cazul în care câmpul de număr este deja
ocupat, se afişează Inlocuire nr existent?.
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
suprascrie numărul. Dacă
selectaţi §Nu§, vi se solicită să
selectaţi un alt tip de număr de
telefon.
¤ Dacă este necesar, completaţi intrarea
(¢ p. 37).
Reţineţi
Pentru o intrare nouă:
u În cazul în care copiaţi un număr dintro agendă telefonică online, numele
sau porecla (dacă este disponibilă)
sunt copiate în câmpul Numele.
u Redarea mesajului este întreruptă în
timpul transferului numărului din lista
robotului telefonic.
Copierea unui număr sau a unei
adrese e-mail din agenda
telefonică
În anumite situaţii, puteţi deschide agenda
telefonică, de exemplu, pentru a copia un
număr sau o adresă e-mail. Nu este necesar
ca baza să fie în modul de aşteptare.
¤ În funcţie de situaţie, deschideţi agenda
telefonică cu s sau.
q
Selectaţi intrarea (¢ p. 38).
41
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
Salvarea unei aniversări în agenda
telefonică
Puteţi salva câte o aniversare pentru fiecare
număr din agendă şi puteţi specifica ora la
care vi se va reaminti apropierea zilei
respective de naştere (setare implicită:
Aniversare: Oprit).
Aniversările sunt înregistrate automat în
calendar (p. 73).
s ¢ s (Selectaţi intrarea)
§Vizualiz.§ §Editeaza§
Apăsaţi tastele Afişaj în ordine
succesivă.
s
Derulaţi până la linia
Aniversare:.
v
Selectaţi Por.. Se afişează
următoarele câmpuri.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Aniversare (data)
Introduceţi ziua/luna/anul în format de
8 cifre.
Aniversare (ora)
Introduceţi, în format de 4 cifre, ora/
minutul pentru semnalul sonor.
Aniv. (semnal)
Selectaţi tipul de reamintire.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Reţineţi
Pentru apelurile sonore de reamintire
trebuie setată o oră. În cazul în care aţi
selectat semnalul vizual, nu este necesar
să specificaţi ora.
Dezactivarea aniversărilor
s ¢ s (Selectaţi intrarea)
§Vizualiz.§ §Editeaza§
Version 4.1, 21.11.2007
s
v
§Salveaza§
42
Apăsaţi tastele Afişaj în ordine
succesivă.
Derulaţi până la linia
Aniversare:.
Selectaţi Oprit.
Apăsaţi tasta de afişaj.
Apelul de reamintire aniversare
În modul de aşteptare, un apel de
reamintire apare pe afişajul receptorului
(¢ p. 4) şi semnalat soneria selectată.
Aveţi posibilitatea:
§SMS§
Scrieţi un mesaj SMS.
§Oprit§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru
confirmare şi încheia apelul de
reamintire.
În timp de vorbiţi la telefon, un apel de
reamintire este indicat printr-un singur ton
de avertizare.
Aniversările care sunt indicate în timpul unui
apel şi sunt omise, sunt introduse în lista
Alarme pierdute (p. 74).
Utilizarea agendei telefonice
online
Puteţi utiliza agendele telefonice online
publice (agende telefonice online şi agende
telefonice clasificate, de exemplu, „Pagini
aurii”) în funcţie de furnizor.
Cu ajutorul configuratorului Web puteţi
configura agendele telefonice online pe care
doriţi să le utilizaţi.
Limitarea răspunderii
Gigaset Communications GmbH [Gigaset
Communications SRL] nu garantează şi nu
îşi asumă răspunderea pentru
disponibilitatea acestui serviciu.
Disponibilitatea acestui serviciu poate fi
anulată oricând.
Deschiderea unei agende
telefonice online/clasificate
Condiţie: Baza este în modul de aşteptare.
s
Ţineţi apăsat.
Sau:
v ¢ Î Contacte ¢ Ag. telef. retea
Aceasta deschide lista agendelor telefonice
online. Pe afişaj apar numele în funcţie de
furnizor.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
q
Selectaţi o agendă telefonică
(online sau clasificată) din listă şi
apăsaţi §OK§.
Astfel se stabileşte o conexiune cu agenda
telefonică online sau clasificată.
În cazul în care există o singură agendă
telefonică online disponibilă, se stabileşte
imediat o conexiune dacă apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta de control.
Reţineţi
De asemenea, puteţi stabili o conexiune
la agenda telefonică online, după cum
urmează:
¤ Când baza este în modul de aşteptare,
tastaţi 1#91 şi ridicaţi receptorul c.
¤ Pentru a stabili o conexiune cu
agenda telefonică clasificată, tastaţi
2#91.
Apelurile către agendele telefonice
online sunt întotdeauna gratuite.
Version 4.1, 21.11.2007
Căutarea unei intrări
Condiţie: Agenda telefonică online/
clasificată trebuie să fie deschisă.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Numele: (agendă telefonică online) sau
Categorie/Nume: (agendă telefonică
clasificată)
Introduceţi numele, o parte a
numelui sau domeniul de
activitate (maximum 30 de
caractere).
Oras:
Introduceţi numele oraşului în
care locuieşte interlocutorul pe
care-l căutaţi (maximum 30 de
caractere).
În cazul în care aţi finalizat deja
o căutare, se afişează ultimele
nume de oraşe introduse
(maxim cinci).
Puteţi introduce un nume nou
sau selecta unul din numele de
oraşe afişate utilizând s şi
confirmaţi cu §OK§.
Sau:
Numar:
Introduceţi numărul
(maximum 30 de caractere).
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Cauta§ sau w
pentru a porni căutarea.
Trebuie să introduceţi date fie în câmpul
Numele sau Categorie/Nume: şi în Oras sau
în Numar. Căutarea după număr este
posibilă numai dacă este acceptată de
agenda telefonică online pe care aţi selectato. Pentru instrucţiuni privind introducerea
de text, consultaţi p. 111.
Se afişează o listă cu oraşele găsite în cazul în
care căutarea returnează mai mult de un
rezultat:
q
Selectaţi oraşul.
Dacă numele oraşului este mai
lung de un rând, este abreviat.
Selectaţi §Vizualiz.§ pentru a
vizualiza numele complet.
În cazul în care nu se găseşte
nicio potrivire pentru oraş:
Apăsaţi §Schimba§ pentru a
schimba criteriile de căutare.
Intrările pentru Categorie/
Nume şi Oras sunt copiate şi le
puteţi modifica.
§Cauta§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
continua căutarea.
Un mesaj corespunzător va apărea pe afişaj
dacă nu este găsit niciun interlocutor care să
corespundă criteriilor de căutare. Aveţi la
dispoziţie următoarele opţiuni:
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Nou§ pentru a
efectua o căutare nouă.
Sau:
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Schimba§ pentru a
schimba criteriile de căutare. Numele şi
oraşul sunt copiate şi le puteţi modifica.
Dacă lista de rezultate este prea mare, nu se
afişează niciun rezultat. Sistemul va afişa un
mesaj în acest sens.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Detaliu§ pentru a
porni o căutare cu mai multe criterii
(¢ p. 44).
43
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
Sau:
¤ În funcţie de furnizor, puteţi vizualiza lista
dacă numărul de rezultate este afişat pe
ecran. Apăsaţi tasta de afişaj §Vizualiz.§.
Rezultatul căutării (lista
rezultatelor)
Rezultatul căutării va fi afişat pe ecran sub
forma unei liste. De exemplu:
Agd.tel. online
1
2/50
Ciulei, Ovidiu Seba...
0049123456789
2
Parcului 11
Oradea 12345, România
Vizualiz.
x
Optiuni
1. 2/50: Numărul de rezultate consecutive/
numărul total (se afişează numai numărul
consecutiv dacă numărul total de rezultate
este >99).
2. Se afişează patru rânduri care conţin numele
interlocutorului, domeniul de activitate,
numărul de telefon şi adresa (posibil cu
abrevieri). În cazul în care nu este disponibil
un număr de linie fixă, se afişează numărul
mobil (dacă este disponibil).
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
¤ Aveţi posibilitatea de a derula lista,
utilizând q.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Vizualiz.§. Afişează
detaliile complete referitoare la intrarea
în cauză (nume, domeniul de activitate dacă este cazul, adresa, numerele de
telefon). Aveţi posibilitatea de a derula
detaliile intrării, utilizând q.
Version 4.1, 21.11.2007
Utilizaţi §Optiuni§ pentru a accesa următoarele
opţiuni:
Redef.cautare
Redefiniţi criteriile de căutare şi
restrângeţi lista de rezultate (¢ p. 44).
Reporniti cautarea
Porniţi o căutare nouă.
44
Copiati in agd.tel.
Copiaţi intrarea în agenda telefonică
locală. În cazul în care o intrare conţine
mai multe numere, acestea sunt afişate
într-o listă de selecţie. Se creează o intrare
nouă pentru numărul selectat. Numele
de familie este transferat în câmpul
Numele al agendei telefonice locale
(¢ p. 41).
Copiati in dir.ret. privat
Transferaţi intrarea selectată în agenda
telefonică a reţelei private. Agenda
telefonică privată şi agenda telefonică
online trebuie să fie oferite de acelaşi
furnizor.
În funcţie de furnizor, puteţi adăuga o
poreclă la intrare în agenda telefonică
privată.
Apelarea abonaţilor
Condiţie: Se afişează o listă de rezultate.
¤ Selectaţi o intrare şi ridicaţi
receptorul c.
În cazul în care intrarea conţine numai un
singur număr de telefon, sistemul va apela
acest număr de telefon.
În cazul în care există mai mult de un număr,
se afişează o listă de numere.
¤ Utilizând q, selectaţi un număr şi apăsaţi
tasta de afişaj §Formeaza§.
Iniţializarea unei căutări redefinite
Puteţi utiliza opţiunile de căutare
disponibile în căutarea redefinită
(prenumele şi/sau strada) pentru a limita
numărul de rezultate returnate la o căutare
anterioară.
Condiţie: Se afişează rezultatele căutării
(lista de rezultate cu mai multe intrări sau un
mesaj care specifică faptul că există prea
multe rezultate).
§Detaliu§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Sau:
§Optiuni§ ¢ Redef.cautare
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
Sistemul va copia criteriile de căutare
utilizate anterior şi le va introduce în
câmpurile corespunzătoare.
Numele: (agendă telefonică online) sau
Categorie/Nume: (agendă telefonică
clasificată)
Dacă este necesar, modificaţi
numele/domeniul de activitate
sau extindeţi numele parţial.
Oras:
Se afişează numele oraşului de
la căutarea anterioară (nu poate
fi modificat).
Strada:
Dacă este necesar, schimbaţi
numele străzii (maximum 30 de
caractere).
Prenumele: (numai în agenda telefonică
online)
Dacă este necesar, introduceţi
prenumele (maximum 30 de
caractere).
§Cauta§
Porniţi căutarea redefinită.
Utilizarea agendei telefonice
a reţelei private
Version 4.1, 21.11.2007
Unii furnizori oferă utilizatorilor opţiunea de
a-şi crea şi gestiona o agendă telefonică a
reţelei private pe Internet.
Avantajul unei agende telefonice online este
că puteţi accesa intrările de pe orice telefon
sau PC, de exemplu, de pe telefonul VoIP de
la birou sau de pe PC de la hotel.
Puteţi utiliza agenda telefonică a reţelei
private pe baza telefonului.
Condiţii:
u Puteţi crea agenda telefonică a propriei
reţele private utilizând browserul Web de
pe PC.
u Puteţi crea şi gestiona intrări în agenda
telefonică online prin intermediul
browserului Web de pe PC.
u Activaţi agenda telefonică online de pe
baza telefonului prin intermediul
configuratorului Web. Este deosebit de
important să stocaţi pe bază numele de
utilizator şi parola pentru accesarea
agendei telefonice a reţelei private.
Puteţi utiliza agenda telefonică de pe toate
receptoarele înregistrate.
Deschiderea agendei telefonice
online
Condiţie: Baza este în modul de aşteptare.
s
Ţineţi apăsat.
Sau:
v ¢ Î Contacte ¢ Ag. telef. retea
Astfel se deschide lista agendelor telefonice
(online). Numele în funcţie de furnizor este
afişat pentru agenda telefonică a reţelei
private.
q
Selectaţi agenda telefonică
online din listă şi apăsaţi §OK§.
Se deschide agenda telefonică online
privată.
Reţineţi
În cazul în care nu există o altă agendă
telefonică online cu excepţia celei private
online:
¤ Apăsaţi scurt s. Se deschide agenda
telefonică online privată.
¤ Apăsaţi şi menţineţi apăsat s. Se
deschide agenda telefonică locală a
bazei.
Intrările din agenda telefonică online sunt
sortate în ordine alfabetică în funcţie de
primul câmp care nu este spaţiu. În general
acesta este câmpul de poreclă sau nume de
familie.
45
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / directories.fm / 21.01.2011
Utilizarea agendei telefonice
Selectarea, vizualizarea şi
gestionarea intrărilor în agenda
telefonică online
Condiţie:
Agenda telefonică online este deschisă (vezi
mai sus).
¤ Derulaţi cu s până la intrarea necesară.
Sau:
Introduceţi prima literă a numelui şi
derulaţi cu s până la intrarea dorită.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Vizualiz.§.
Se deschide o vizualizare detaliată a intrării
complete. Aveţi posibilitatea de a derula
detaliile intrării utilizând tasta de control q.
Se afişează următoarele date, dacă sunt
disponibile (în ordinea specifică
furnizorului):
Poreclă, nume, prenume, număr de telefon,
număr de telefon mobil, număr VoIP, stradă,
număr de casă, cod poştal, oraş, nume
companie, domeniu de activitate, data
naşterii, e-mail.
Utilizarea altor funcţii
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Puteţi selecta următoarele funcţii cu q:
Editati porecla
Puteţi edita sau şterge porecla dintr-o
intrare. Apăsaţi §Salveaza§ pentru a salva
modificarea.
Copiati in agd.tel.
Copiaţi intrarea în agenda telefonică
locală (¢ p. 41).
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi copia numere dintr-o agendă
telefonică publică în agenda telefonică
online privată (¢ p. 44).
46
Apelarea unei intrări din agenda
telefonică online
Condiţie: Aţi deschis agenda telefonică
online.
q
Selectaţi o intrare (deschideţi
fereastra de vizualizare a
detaliilor, dacă este necesar).
c
Ridicaţi receptorul.
În cazul în care intrarea conţine numai un
singur număr de telefon, sistemul va apela
acest număr de telefon.
În cazul în care intrarea conţine mai mult de
un număr de telefon (de exemplu, numărul
mobil şi numărul de fix), acestea vi se oferă
spre a-l selecta pe cel dorit.
q
Selectaţi numărul care urmează
să fie apelat.
§OK§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Numărul de telefon selectat este apelat.
Transferul agendei telefonice
locale în agenda telefonică online
privată
Aveţi posibilitatea să salvaţi intrări în agenda
telefonică locală în format vCard ca fişiere vcf
pe PC cu ajutorul configuratorului Web
(ghidul de utilizare al configuratorului Web
de pe CD-ul inclus).
Mai mulţi furnizori acceptă funcţii de pe
paginile Web pe care le puteţi utiliza pentru
a copia aceste fişiere în agenda telefonică.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / charges.fm / 21.01.2011
Efectuarea de apeluri cu cost redus
Efectuarea de apeluri cu
cost redus
Efectuaţi apeluri printr-un operator de reţea
care oferă tarife ieftine (per apel).
Asocierea unui număr cu un
număr de tip apel-cu-apel
Afişarea duratei apelului
Durata fiecărui apel apare pe afişaj pentru
toate apelurile externe
u În timpul convorbirii
u Până la aproximativ 3 secunde după
punerea receptorului în furcă.
Reţineţi
Durata efectivă a apelului poate să difere
cu câteva secunde de cea afişată.
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi stoca toate codurile (numerele apelcu-apel) de la mai mulţi operatori de reţea în
agenda telefonică locală (p. 37).
Pentru a prefixa un număr cu un număr apelcu-apel („legare”) când baza este în starea
aşteptare:
s
Apăsaţi scurt pentru a deschide
agenda telefonică locală.
s
Selectaţi intrarea (număr apelcu-apel).
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Afisati nr
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Numărul apel-cu-apel apare pe afişaj.
~c
Introduceţi numărul şi ridicaţi
receptorul.
Sau:
s
Apăsaţi scurt din nou pentru a
copia numărul din agenda
telefonică locală.
q
Selectaţi intrarea (¢ p. 38).
q
În cazul în care există mai multe
numere stocate în intrarea
respectivă:
Selectaţi numărul şi apăsaţi §OK§.
c
Ridicaţi receptorul. Ambele
numere sunt apelate.
47
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Trimiterea mesajelor SMS (mesaje text)
Trimiterea mesajelor SMS
(mesaje text)
Telefonul se livrează pregătit pentru a
expedia imediat mesaje SMS.
Condiţii:
u Serviciul de identificare a liniei
apelantului (CLIP ¢ p. 29) trebuie să fie
activat pentru conexiunea telefonică.
u Furnizorul de servicii de reţea trebuie să
accepte serviciul SMS (informaţiile legate
de disponibilitatea serviciului se pot
obţine de la furnizorul de servicii de
reţea).
u Pentru a putea primi mesaje SMS, trebuie
să fiţi înregistrat la furnizorul de servicii
SMS. Acest lucru se realizează automat la
trimiterea primului SMS prin centrul de
serviciu al furnizorului.
u Un SMS poate fi alcătuit din maximum
612 de caractere. Dacă un SMS are mai
mult de 160 de caractere, se trimite ca
SMS legat (maximum 4 mesaje SMS
de câte 153 caractere fiecare). În
partea dreaptă sus a afişajului, puteţi
vedea câte caractere mai
sunt disponibile şi ce parte a
mesajului SMS legat este scrisă în
momentul respectiv. Exemplu 447 (2).
u Reţineţi faptul că legarea mesajelor
SMS duce de obicei la creşterea
costurilor.
Trimiterea unui SMS
§Optiuni§
Transm.
SMS
~/s
Scrierea/trimiterea unui
mesaj SMS
Scrierea unui SMS
v ¢ ËMesaje ¢ SMS
SMS nou
~
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Scrieţi mesajul SMS.
Reţineţi
u Pentru instrucţiuni cu privire la
Version 4.1, 21.11.2007
introducerea textelor şi a caracterelor
speciale, consultaţi p. 111.
48
§Transm.§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Selectaţi numărul cu prefix
(chiar dacă vă aflaţi în regiunea
respectivă) din agenda
telefonică sau introduceţi-l
direct. Pentru trimiterea de
mesaje SMS la o căsuţă poştală
de mesaje SMS: adăugaţi un ID
de căsuţă poştală la sfârşitul
numărului.
Apăsaţi tasta de afişaj. Mesajul
SMS este trimis.
Reţineţi
u Dacă sunteţi întrerupt de un apel
extern în timp ce scrieţi un SMS, textul
este salvat automat în lista de schiţe.
u Dacă memoria este plină sau dacă
funcţia SMS este utilizată de un
receptor, operaţia este anulată. Pe
afişaj apare un mesaj corespunzător.
Ştergeţi mesajele SMS de care nu mai
aveţi nevoie sau trimiteţi mesajul mai
târziu.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Trimiterea mesajelor SMS (mesaje text)
Raportul de stare SMS
Condiţie: Furnizorul de servicii trebuie să
accepte această funcţie.
Dacă aţi activat raportul de stare, veţi primi
un SMS cu un mesaj de confirmare după
trimitere.
Deschiderea listei de schiţe
v ¢ Ë Mesaje ¢ SMS ¢ Transmise
Se afişează prima intrare din listă, de
exemplu:
salvata
la
Activarea/dezactivarea unui raport de
stare
v ¢ Ë Mesaje ¢ SMS ¢ Setari
Raport stare
Selectaţi şi apăsaţi §Schimba§
(³= activat).
Citirea/ştergerea raportului de stare/
salvarea unui număr în agenda
telefonică
¤ Deschideţi lista de mesaje recepţionate
(¢ p. 50), apoi:
q
Selectaţi un SMS cu starea OK
sau Nu e OK.
Apăsaţi tasta de afişaj.
§Citeste§
u Ştergere:
§Optiuni§
¢ Stergeti inreg. ¢ §OK§.
u Copiere în agenda telefonică:
§Optiuni§
¢ Copiati in agd.tel. ¢ §OK§.
u Ştergerea întregii liste:
§Optiuni§
¢ Stergeti lista ¢ §OK§.
Lista de schiţe
Puteţi salva un SMS în lista de schiţe pentru
a-l edita şi trimite ulterior.
Salvarea unui SMS în lista de schiţe
¤ Scrieţi un SMS (¢ p. 48).
§Optiuni§
Version 4.1, 21.11.2007
Apăsaţi tasta de afişaj.
Salvare
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
După salvare, editorul de SMS se va afişa din
nou, cu mesajul. Puteţi scrie în continuare şi
puteţi salva din nou. SMS-ul salvat anterior
se va suprascrie.
10.01.10 15:07
Dacă intrarea a fost salvată cu numărul de
telefon, adică atunci când mesajul SMS a fost
salvat din lista de mesaje primite, numărul
este afişat în prima linie.
Citirea sau ştergerea mesajelor SMS
¤ Deschideţi lista de schiţe, apoi:
q
Selectaţi mesajul SMS.
§Citeste§
Apăsaţi tasta de afişaj. Se
afişează textul. Derulaţi linie cu
linie, folosind q.
Sau ştergeţi mesajul SMS cu
§Optiuni§ ¢ Stergeti inreg. ¢ §OK§.
Scrierea/modificarea unui mesaj SMS
¤ Citiţi un SMS din lista de schiţe.
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
Trimitere
Expediaţi mesajul SMS salvat (¢ p. 48).
Editare
Editaţi textul mesajului SMS salvat, apoi
trimiteţi-l (¢ p. 48).
Set de caractere
Afişaţi textul din setul de caractere
selectat.
Ştergerea listei de schiţe
¤ Deschideţi lista de schiţe, apoi:
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Stergeti lista
Selectaţi, apăsaţi §OK§ şi
confirmaţi cu §Da§. Lista este
ştearsă.
49
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Trimiterea mesajelor SMS (mesaje text)
Trimiterea mesajelor SMS la o
adresă de e-mail
Dacă furnizorul de servicii de reţea acceptă
funcţia de SMS ca e-mail, puteţi trimite
mesajele SMS şi către adrese de e-mail.
Adresa de e-mail trebuie să se afle la
începutul textului. Trebuie să trimiteţi
mesajul SMS la serviciul de e-mail al
centrului SMS.
v ¢ Ë Mesaje ¢ SMS ¢ SMS nou
s / ~ Luaţi adresa de e-mail din
agenda telefonică sau
introduceţi-o direct. După
adresă introduceţi un spaţiu sau
un caracter două puncte (în
funcţie de furnizorul de reţea).
~
Introduceţi textul mesajului
SMS.
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Transm.
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
E-mail
Selectaţi şi apăsaţi §OK§. Dacă
numărul serviciului de e-mail nu
este introdus (¢ p. 53),
introduceţi numărul serviciului
de e-mail.
§Transm.§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Trimiterea unui mesaj SMS ca fax
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi trimite mesajele SMS şi către un fax.
Condiţie: Furnizorul de servicii de reţea
trebuie să accepte această funcţie.
¤ Scrieţi un SMS (¢ p. 48).
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Transm.
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Fax
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
s / ~ Selectaţi numărul din agenda
telefonică sau introduceţi-l
manual. Introduceţi numărul cu
prefix (chiar dacă sunteţi în
aceeaşi zonă).
§Transm.§
Apăsaţi tasta de afişaj.
50
Primirea unui mesaj SMS
Toate mesajele SMS primite sunt salvate în
lista de mesaje primite. Mesajele SMS legate
sunt afişate ca un singur mesaj. Dacă acesta
este prea lung sau nu este transferat
complet, mesajul este divizat în mai multe
mesaje individuale. Deoarece un SMS
rămâne în listă chiar şi după ce a fost citit,
trebuie să ştergeţi periodic mesajele SMS
din listă.
Afişajul că informează dacă memoria SMS
este plină.
¤ Ştergeţi mesajele SMS de care nu mai
aveţi nevoie (¢ p. 51).
Reţineţi
Toate mesajele SMS primite sunt
semnalizate printr-un singur semnal
sonor (sonerie ca în cazul apelurilor
externe). Dacă acceptaţi un astfel de
„apel”, mesajul SMS se va pierde. Pentru a
preveni acest semnal sonor, anulaţi
prima sonerie pentru apelurile externe
(¢ p. 54).
Lista de mesaje SMS primite
Lista de mesaje primite conţine:
u Mesajele SMS care nu au putut fi trimise
din cauza unei erori.
Mesajele SMS noi sunt marcate cu
pictograma Ë pe afişaj, prin tasta de mesaj
f care luminează intermitent şi prin
tonul de avertizare.
Deschiderea listei de mesaje primite,
cu tasta f
f
Apăsaţi.
În lista de mesaje primite apare numărul de
intrări (exemplu):
SMS:
(2)
Caractere aldine: Intrări noi
Caractere normale: Intrări vechi
¤ Deschideţi lista cu tasta §OK§.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Trimiterea mesajelor SMS (mesaje text)
Fiecare intrare din listă conţine următoarele:
u Numărul sau numele expeditorului
u Conexiunea de primire căreia i-a fost
adresat SMS-ul
u Data primirii
Exemplu:
0123727859362922
10.10.10 09:07
Deschiderea listei de mesaje primite,
prin meniul SMS
v ¢ ËMesaje ¢ SMS ¢ Primite
Ştergerea listei de mesaje primite
Se şterg toate mesajele SMS noi şi vechi din
listă.
¤ Deschideţi lista de mesaje primite.
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Stergeti lista Selectaţi, apăsaţi §OK§ şi
confirmaţi cu §Da§. Lista este
ştearsă.
Citirea sau ştergerea mesajelor
SMS
¤ Deschideţi lista de mesaje primite, apoi:
q
Selectaţi mesajul SMS.
Apăsaţi tasta de afişaj. Se
afişează textul. Derulaţi linie cu
linie, folosind q.
Sau ştergeţi mesajul SMS cu
§Optiuni§ ¢ Stergeti inreg. ¢ §OK§.
După ce aţi citit mesajul SMS, acesta
primeşte starea „Vechi” (nu mai este afişat cu
caractere aldine).
§Citeste§
Schimbarea setului de caractere
Dacă nu vedeţi niciun text sau simbol, este
posibil ca SMS-ul să fi fost scris cu un alt set
de caractere (chirilice, greceşti, etc.).
¤ Citirea mesajului SMS
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Set de caractere
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
s
Selectaţi setul de caractere şi
apăsaţi tasta de afişaj §Select.§
(Ø= activat).
Textul este afişat în setul de caractere
selectat. Setarea este valabilă numai pentru
SMS-ul curent.
Răspunsul la mesajele SMS sau
redirecţionarea acestora
¤ Citirea mesajului SMS
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
Raspundeti
Scrieţi şi trimiteţi un mesaj SMS nou
expeditorului (p. 48).
Editare
Editaţi textul SMS-ului, apoi îl trimiteţi
înapoi la expeditor (p. 48).
Redirectionare
Redirecţionaţi SMS-ul la alt număr (p. 48).
Copierea numărului în agenda
telefonică
Copierea numărului expeditorului
¤ Deschideţi lista de mesaje primite şi
selectaţi SMS-ul (¢ p. 50).
§Optiuni§ ¢ Copiati in agd.tel.
¤ Completaţi intrarea (¢ p. 37).
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
În agendă este adăugat un identificator
de căsuţă poştală.
51
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Trimiterea mesajelor SMS (mesaje text)
Copierea/apelarea numerelor dintrun SMS
¤ Citiţi mesajul SMS şi derulaţi la numărul
de telefon.
Cifrele sunt evidenţiate.
Ó
Apăsaţi tasta de afişaj.
Completaţi intrarea (¢ p. 37).
Sau:
c
Ridicaţi receptorul şi introduceţi
numărul.
Dacă doriţi să utilizaţi numărul pentru a
trimite un SMS:
¤ Salvaţi numărul cu prefixul local (prefixul
de apelare) în agenda telefonică.
În cazul în care SMS-ul conţine mai multe
numere, următorul se va evidenţia dacă
derulaţi în jos destul de mult ca primul
număr să dispară de pe ecran.
Reţineţi
u Simbolul + din prefixul internaţional
Version 4.1, 21.11.2007
nu se transferă.
¤ În acest caz trebuie să introduceţi
„00” la începutul numărului.
u Dacă nu mai sunt intrări disponibile în
agenda telefonică, puteţi suprascrie
sau modifica una existentă.
52
SMS cu vCard
vCard este o carte de vizită electronică.
Aceasta este marcată prin pictograma Å în
corpul mesajului SMS.
Un vCard poate cuprinde:
u Nume
u Număr particular
u Număr de serviciu
u Număr de mobil
u Zi de naştere
Intrările individuale dintr-un vCard se pot
salva în agendă, una după alta.
Deschiderea unui vCard
¤ Citiţi mesajul SMS care conţine vCard.
§Vizualiz.§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
deschide vCard.
Apoi:
§Inapoi§
Sau:
q
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
reveni la textul SMS-ului.
Selectaţi numărul.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Agenda telefonică se deschide automat
atunci când salvaţi numărul. Se copiază
numărul şi numele. Dacă în vCard este
introdusă o zi de naştere, data se copiază în
agendă ca aniversare.
¤ Dacă este cazul, editaţi intrarea din
agendă şi salvaţi-o. Veţi reveni automat la
vCard.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Trimiterea mesajelor SMS (mesaje text)
Primirea de notificări prin
SMS
Configurarea centrului
deSMS
Puteţi primi notificări SMS privind apelurile
nepreluate sau mesajele noi de pe robotul
telefonic.
Mesajele SMS sunt transferate între centrele
SMS asigurate de furnizorii de servicii de
reţea. Trebuie să introduceţi centrul SMS
prin care doriţi să trimiteţi şi să primiţi
mesaje SMS pe telefon. Puteţi primi mesaje
SMS de la toate centrele SMS introduse, cu
condiţia să fiţi înregistrat la furnizorul de
servicii. Acest lucru se realizează automat la
trimiterea primului SMS prin centrul
respectiv.
Mesajele SMS se trimit prin intermediul
centrului SMS introdus ca fiind centrul de
trimitere activ. Puteţi activa însă orice alt
centru SMS drept centru activ de trimitere
pentru a trimite un mesaj curent (p. 53).
Dacă nu este introdus niciun centrul SMS,
meniul SMS va conţine numai intrarea
Setari. Introduceţi un centru SMS (p. 53).
Condiţie: Numărul apelantului (CLI) trebuie
să fi fost transmis în cadrul apelului
nepreluat.
Notificarea este trimisă pe telefonul mobil
sau pe un alt telefon cu funcţie SMS.
Nu trebuie decât să salvaţi numărul de
telefon la care doriţi să fie expediată
notificarea.
Reţineţi
De obicei, furnizorul de servicii de reţea
percepe tarifele normale pentru
notificările prin SMS.
v ¢ Ë Mesaje ¢ SMS ¢ Setari
¢ Notificare
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Catre:
Introduceţi numărul (cu prefix) la care se
va trimite SMS-ul.
Apeluri pierdute:
Selectaţi Por. dacă doriţi notificare prin
SMS.
Robot telefonic:
Selectaţi Por. dacă doriţi notificare prin
SMS.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Atenţie
Version 4.1, 21.11.2007
Nu introduceţi propriul număr de telefon
fix pentru notificarea cu privire la
apelurile nepreluate. Acest lucru poate
duce la o buclă infinită de apeluri plătite.
Introducerea/modificarea
centrelor SMS
¤ Informaţi-vă cu privire la serviciile şi
funcţiile speciale oferite de furnizorul de
servicii înainte de a face o cerere nouă şi/
sau înainte de a şterge numerele de apel
pre-configurate.
v ¢ Ë Mesaje ¢ SMS ¢ Setari
¢ Centru servicii SMS
s
Selectaţi centrul SMS (de
exemplu, Centrala SMS 1) şi
apăsaţi §OK§.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Transm. activa:
Selectaţi Da dacă SMS-ul urmează să fie
trimis prin centrul SMS. Pentru centrele
SMS de la 2 până la 4, setarea este valabilă
numai pentru următorul SMS.
Numar centru servicii msg. SMS:
Introduceţi numărul serviciului SMS.
53
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Trimiterea mesajelor SMS (mesaje text)
Nr. Centru:
Introduceţi numărul serviciului de e-mail.
Linie transm.:
Setarea Tel. fix nu se poate modifica.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Trimiterea unui mesaj SMS printrun alt centru SMS
¤ Selectaţi Centrala SMS 2, 3 sau 4 şi
activaţi-l drept centrul de trimitere activ
(setaţi Transm. activa = Da). Centrala
SMS 1 încetează automat să fie centrul
de trimitere pentru următorul SMS.
¤ Trimiteţi mesajul SMS.
Această setare este valabilă numai pentru
următorul SMS trimis. Ulterior, setarea revine
la Centrala SMS 1.
Activarea/dezactivarea
funcţiei de suprimare a
primei sonerii
Version 4.1, 21.11.2007
Toate mesajele SMS primite sunt
semnalizate printr-un singur semnal sonor
(sonerie ca în cazul apelurilor externe).
Pentru a preveni acest semnal sonor, anulaţi
prima sonerie pentru apelurile externe.
v
Deschideţi meniul principal.
*#Q5#
O
Apăsaţi tastele.
Activaţi sonorul primului ton.
Q §OK§
Sau:
§OK§
Opriţi sonorul primului ton.
54
Activarea/dezactivarea
funcţiei SMS
Dacă dezactivaţi funcţia SMS, nu mai puteţi
trimite sau primi mesaje SMS prin telefon.
Setările efectuate pentru trimiterea şi
primirea de mesaje SMS (de exemplu,
numerele centrelor SMS) şi intrările din
listele de mesaje schiţă şi primite vor rămâne
salvate chiar şi după dezactivare.
v
Deschideţi meniul principal.
*#Q5# 2 L
Introduceţi cifrele.
Dezactivaţi funcţia SMS.
Q §OK§
Sau:
§OK§
Activaţi funcţia SMS (setare
implicită).
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Trimiterea mesajelor SMS (mesaje text)
Rezolvarea problemelor
legate de mesajele SMS
Coduri de eroare la trimitere
E0 Identificarea liniei apelantului blocată
definitiv (CLIR) sau neactivată.
FE Eroare apărută la transferul de SMS.
FD Conectarea la centrala SMS nu a reuşit,
consultaţi materialul de ajutor pentru
rezolvarea problemelor.
Ajutor pentru rezolvarea erorilor
Următorul tabel conţine situaţii de eroare şi
cauzele posibile, oferind indicaţii cu privire la
depanare.
Nu puteţi expedia mesaje.
1. Nu aţi solicitat sau activat serviciul CLIP
(Identificarea şi prezentarea liniei apelantului).
Solicitaţi furnizorului să activeze acest
serviciu.
¥
2. Transmisia SMS a fost întreruptă (de exemplu,
de un apel).
Retrimiteţi mesajul SMS.
¥
Mesajul SMS este redat.
1. Serviciul de „afişare a numărului de apel” nu
este activat.
Solicitaţi furnizorului de servicii să activeze
această caracteristică (contra cost).
¥
2. Nu există un acord între operatorul de
telefonie mobilă şi furnizorul de servicii SMS
prin telefonie fixă.
Obţineţi informaţii de la furnizorul de
servicii de SMS prin telefonie fixă.
¥
3. Terminalul dvs. este înregistrat la furnizorul de
servicii de SMS ca neavând funcţie SMS pentru
telefonie fixă, adică nu sunteţi înregistrat la
furnizor.
Trimiteţi un SMS cu orice text pentru a vă
înregistra automat baza.
¥
Mesajele sunt recepţionate doar în timpul zilei.
Terminalul dvs. este înregistrat în baza de date
a furnizorului de servicii SMS ca neavând
funcţie SMS pentru telefonie fixă, adică nu
sunteţi înregistrat la furnizor.
Obţineţi informaţii de la furnizorul de
servicii de SMS prin telefonie fixă.
Trimiteţi un SMS cu orice text pentru a vă
înregistra automat baza.
¥
¥
3. Funcţia nu este acceptat de furnizor.
4. Numărul centrului SMS setat drept centru
activ de trimitere nu a fost introdus sau a fost
introdus greşit.
Introduceţi numărul (
p. 53).
¥
¢
Aţi primit un SMS incomplet.
¥
1. Memoria bazei este plină.
Ştergeţi mesajele SMS vechi (
¢ p. 49).
2. Furnizorul nu a expediat încă restul mesajului
SMS.
Nu mai primiţi mesaje SMS.
Redirecţionarea apelurilor este activată
pentru Toate apel. sau pentru Toate apel.
către căsuţa poştală de reţea.
Modificarea redirecţionării apelurilor
(
p. 32).
Version 4.1, 21.11.2007
¥
¢
55
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / email.fm / 21.01.2011
Notificări de e-mail
Notificări de e-mail
Deschiderea listei de mesaje
e-mail primite
Telefonul vă va notifica atunci când au fost
primite mesaje e-mail noi pe serverul de
primire e-mail.
Puteţi seta telefonul să se conecteze
periodic la serverul de primire e-mail şi să
verifice dacă aveţi mesaje e-mail noi.
Toate mesajele e-mail noi care au fost
primite se afişează pe bază şi pe toate
receptoarele Gigaset care au fost
înregistrate: veţi auzi un sunet de avertizare,
tasta de mesaj f va lumina intermitent şi
pictograma Ë va apărea pe afişaj în modul
de aşteptare.
v ¢ Ë Mesaje ¢ E-mail
Sau, dacă au fost primite mesaje e-mail noi
(tasta de mesaj f luminează
intermitent):
f ¢ E-mail
Telefonul stabileşte o conexiune cu serverul
de primire e-mail. Se afişează o listă cu
mesajele e-mail stocate.
Mesajele noi necitite apar deasupra
mesajelor vechi citite. Cea mai recentă
intrare este plasată la începutul listei.
Pentru fiecare e-mail se afişează următoarele
detalii: numele şi adresa expeditorului (un
rând, abreviat dacă este necesar) şi data şi
ora (data şi ora se va afişa cu valori corecte
numai dacă expeditorul şi destinatarul sunt
în acelaşi fus orar).
Exemplu de afişaj:
Reţineţi
De asemenea, simbolul Ë se afişează
atunci când aveţi mesaje SMS noi.
În cazul în care au fost primite mesaje email noi, dacă apăsaţi tasta de mesaj
f, acestea se vor afişa în lista E-mail.
Puteţi utiliza telefonul pentru a vă conecta la
serverul de primire e-mail pentru a afişa
expeditorul, data şi ora primirii, subiectul
şi textul (abreviat dacă este necesar) pentru
fiecare mesaj e-mail din lista de e-mailuri
primite (¢ p. 56).
Condiţii:
u Baza este conectată la Internet.
u Aveţi configurat un cont de e-mail la un
Version 4.1, 21.11.2007
ISP.
u Serverul de primire e-mail utilizează
protocolul POP3.
u Aţi stocat numele serverului de primire email şi datele personale de acces (numele
contului, parola) în telefon prin
intermediul configuratorului Web
(consultaţi manualul de utilizare al
configuratorului Web de pe CD-ul inclus).
56
E-mail primit
1
2
Emil.Popescu@mailp.com
10.10.08
15:40
La mulţi ani
Ovidiu Ciulei
10.10.08
Citeste
V
10:38
Sterge
1 Adresa de e-mail sau numele transmis de
expeditor (abreviat dacă este necesar)
Aldin: Mesaj nou.
Toate mesajele e-mail care nu erau pe serverul
de primire e-mail când căsuţa de primire a fost
deschisă ultima dată sunt identificate ca „noi”.
Toate celelalte mesaje e-mail sunt nemarcate,
indiferent dacă au fost sau nu citite.
2 Data şi ora primirii mesajului e-mail
În cazul în care căsuţa de primire a serverului
de primire e-mail este goală, Fara
înregistrari va apărea pe afişaj.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / email.fm / 21.01.2011
Notificări de e-mail
Reţineţi
Mulţi furnizori de servicii de e-mail
activează măsuri de protecţie împotriva
mesajelor nedorite în mod implicit.
Mesajele e-mail clasificate drept mesaje
nedorite sunt stocate într-un dosar
separat şi prin urmare nu sunt afişate în
lista de mesaje primite.
Unii furnizori de servicii e-mail vă permit
să dezactivaţi protecţia împotriva
mesajelor nedorite sau să afişaţi
mesajele nedorite în lista de e-mailuri
primite.
Este posibil ca alţi furnizori de servicii email să trimită un mesaj în căsuţa de
primire atunci când se primesc noi
mesaje e-mail nedorite. Aceasta pentru a
vă informa că a fost primit un mesaj email suspectat de a fi nedorit.
Data şi expeditorul acestui mesaj sunt
actualizate în mod repetat, astfel încât
este întotdeauna afişat ca mesaj nou.
Mesaje la stabilirea unei conexiuni
Version 4.1, 21.11.2007
Este posibil să apară următoarele probleme
la conectarea la serverul de primire e-mail.
Mesajele apar pe afişaj timp de câteva
secunde.
Server de e-mail inaccesibil
Conexiunea la serverul de primire e-mail
nu a putut fi stabilită. Aceasta poate avea
următoarele cauze:
– Introducerea incorectă a
numelui serverului de primire e-mail
(configuratorul Web).
– Probleme temporare cu serverul de
primire e-mail (serverul este inactiv
sau nu este conectat la Internet).
¤ Verificaţi setările în configuratorul
Web.
¤ Încercaţi din nou mai târziu.
Momentan imposibil
Resursele necesare pentru ca telefonul să
realizeze conexiunea sunt ocupate, de
exemplu:
– Numărul maxim permis de conexiuni
VoIP a fost deja atins.
– Unul dintre receptoarele înregistrate
este conectat în prezent la serverul de
primire e-mail.
¤ Încercaţi din nou mai târziu.
Conect. la serverul de mail a esuat
Eroare la conectarea la serverul de
primire e-mail. Aceasta poate avea
următoarea cauză:
– Numărul maxim permis de conexiuni
VoIP a fost deja atins.
– Introducerea incorectă a numelui
serverului de primire e-mail, a numelui
de utilizator şi/sau a parolei.
¤ Verificaţi setările (în configuratorul
Web).
Parametrii casutei postale incompleti
Introducerea incompletă a numelui
serverului de primire e-mail, a numelui de
utilizator şi/sau a parolei.
¤ Verificaţi/completaţi setările
(în configuratorul Web).
57
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / email.fm / 21.01.2011
Notificări de e-mail
Vizualizarea antetului
mesajului şi a textului unui
e-mail
Condiţie: Aţi deschis lista de mesaje e-mail
primite (¢ p. 56).
q
Selectaţi o intrare e-mail.
§Citeste§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Se afişează subiectul mesajului e-mail
(maxim 120 de caractere) şi primele câteva
caractere ale textului.
Exemplu de afişaj:
E-mail
Vizualizarea adresei de e-mail
a expeditorului
Condiţie: Aţi deschis notificarea de mesaj email pentru a o citi (¢ p. 58).
§De la§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Se afişează adresa e-mail a expeditorului, pe
mai multe rânduri dacă este necesar (maxim
60 de rânduri).
§Inapoi§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
reveni la lista de mesaje primite.
De exemplu:
E-mail
Subiect :
Invitaţie
De la:
Ovidiu.Ciulei@mailp.com
Text:
Bună Ovidiu, am
luat examenul!
De la
Sterge
1 Subiect mesajului e-mail. Se afişează
maximum 120 de caractere.
2 Text mesajului e-mail (abreviat dacă este
necesar).
T
Apăsaţi tasta roşie de terminare
pentru a reveni la lista de
mesaje primite.
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
În cazul în care mesajul e-mail nu conţine
text standard, va apărea scurt mesajul
Vizualizare e-mail imposibila.
58
Inapoi
Sterge
Ştergerea mesajelor e-mail
Condiţie: Aţi deschis lista de mesaje e-mail
primite (¢ p. 56) sau este afişat antetul sau
adresa expeditorului unui mesaj e-mail
(¢ p. 58):
§Sterge§
Apăsaţi tasta de afişaj.
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
confirma mesajul de securitate.
Mesajul e-mail este şters de pe serverul de
primire e-mail.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Info_Center.fm / 21.01.2011
Centrul de informaţii - acces continuu la Internet de pe propriul telefon
Centrul de informaţii acces continuu la Internet
de pe propriul telefon
Puteţi utiliza baza pentru a prelua conţinut
online de pe Internet, adică să solicitaţi
servicii de informaţii furnizate special pentru
telefon. Serviciile de informaţii disponibile
sunt actualizate în mod constant. O selecţie
implicită a fost deja efectuată, dar puteţi
modifica aceste setări şi adăuga servicii noi.
Vizitaţi pagina Gigaset.net www.gigaset.net
de pe Internet şi configuraţi propriile servicii
de informaţii.
Personalizarea serviciilor de informaţii
¤ Deschideţi pagina configuratorului Web
Settings ¢ Services ¢ Info Services
de pe PC (consultaţi ghidul de utilizare
pentru configuratorul Web de pe CD-ul
inclus în pachet).
¤ Faceţi clic pe linkul
gigaset.net/myaccount.
Sau:
¤ Introduceţi următoarea adresă în câmpul
de adresă al browserului Web de pe PC:
www.gigaset.net
¤ Introduceţi identitatea de utilizator şi
parola Gigaset.net pe pagina Gigaset.net.
Veţi găsi identitatea de utilizator şi parola
pe pagina configuratorului Web
specificată mai sus.
În ambele cazuri, se deschide o pagină Web
pe care puteţi compila serviciile de
informaţii.
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi lansa centrul de informaţii şi afişa
serviciile de informaţii atât pe bază cât şi
pe receptoarele înregistrate Gigaset
SL78H, SL400H şi S79H.
Iniţializarea centrului de
informaţii, selectarea
serviciilor de informaţii
v ¢ Functii aditionale ¢ Centru de info
Se afişează meniul centrului de informaţii,
adică o listă de servicii de informaţii
disponibile. Aveţi posibilitatea să navigaţi
printre serviciile de informaţii.
s
Selectaţi serviciul de informaţii
şi apăsaţi §OK§.
Pentru a accesa anumite servicii de
informaţii (servicii personalizate), trebuie să
vă conectaţi cu un nume de utilizator şi o
parolă. În acest caz, introduceţi datele de
acces conform descrierii din secţiunea
„Conectarea la servicii de
informaţii personalizate” de la p. 60.
Mesaje în timpul încărcării
informaţiilor solicitate
Informaţiile sunt încărcate de pe Internet.
Aşteptaţi câteva secunde până când se
afişează informaţiile. Pe afişaj apare
Asteptati!.
Dacă informaţiile unui anumit serviciu de
informaţii nu pot fi afişate, apare unul din
următoarele mesaje:
Pagina solicitata nu poate fi accesata
Cauzele posibile sunt:
u A fost depăşită limita de timp în timpul
încărcării informaţiilor
u Nu poate fi accesat serverul Internet al
serviciilor de informaţii.
¤ Verificaţi conexiunea la Internet şi
repetaţi solicitarea mai târziu.
Eroare cod la pagina solicitata
Conţinutul serviciului de informaţii solicitat
este codificat într-un format pe care baza nul poate afişa.
Pagina solicitata nu poate fi afisata
Eroare generală la încărcarea serviciului de
informaţii.
59
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Info_Center.fm / 21.01.2011
Centrul de informaţii - acces continuu la Internet de pe propriul telefon
Conectare esuata
Conectarea nu a reuşit. Cauzele posibile
sunt:
u Nu aţi introdus corect datele de
conectare.
¤ Selectaţi din nou serviciul de
informaţii şi repetaţi procesul de
conectare. Reţineţi că datele introduse
fac diferenţa dintre literele mari şi cele
mici.
u Nu aveţi dreptul să accesaţi acest serviciu
de informaţii.
Utilizarea centrului de
informaţii
Conectarea la servicii de
informaţii personalizate
Revenirea la pagina anterioară
În cazul în care este necesar un proces
special cu un nume de utilizator şi parolă
pentru a accesa un serviciu de informaţii,
următorul mesaj este afişat după ce serviciul
a fost apelat:
Nume autentificare
Introduceţi numele de utilizator
oferit de furnizorul serviciului
de informaţii.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Parola
Introduceţi parola asociată cu
acest nume de utilizator.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Revenirea la meniul centrului de
informaţii
În cazul în care conectarea a fost efectuată
cu succes, se afişează serviciul de informaţii
solicitat.
În cazul în care înregistrarea nu a reuşit, un
mesaj în acest sens apare pe afişaj
£ Mesaje în timpul încărcării
informaţiilor solicitate (p. 59).
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Reţineţi că datele de conectare introduse
fac diferenţa dintre literele mari şi cele
mici. Pentru informaţii privind
introducerea textului, ¢ p. 111.
60
În funcţie de tipul de serviciu de informaţii
solicitat, aveţi posibilitatea să efectuaţi
următoarele operaţii:
Derularea în cadrul unui serviciu
de informaţii
¤ Puteţi utiliza s pentru a derula în jos în
cadrul unui serviciu de informaţii şi t
pentru a derula în sus (înapoi).
¤ Apăsaţi tasta de afişaj din stânga.
¤ Apăsaţi scurt tasta roşie de terminare
T.
Dacă doriţi să vă deconectaţi:
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta roşie de
terminare T pentru ca baza să revină la
starea de aşteptare.
Selectarea unui hyperlink
Hyperlink către mai multe informaţii:
Dacă pagina conţine un hyperlink pentru
mai multe informaţii, acesta este indicat prin
pictograma g.
Dacă se deschide o pagină care conţine
hyperlinkuri, primul hyperlink este
evidenţiat.
¤ Utilizând tastele Control (s şi/sau t)
după cum este necesar, puteţi naviga la
hyperlinkul pe care doriţi să-l selectaţi.
Hyperlinkul este atunci evidenţiat cu
bare.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj dreapta §Legatura§
pentru a deschide pagina relevantă.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Info_Center.fm / 21.01.2011
Centrul de informaţii - acces continuu la Internet de pe propriul telefon
Hyperlink la un număr de telefon:
În cazul în care un hyperlink conţine un
număr de telefon, puteţi copia numărul în
agenda telefonică locală sau apela numărul
direct (funcţia clic-pentru-apelare).
¤ Selectaţi hyperlinkul utilizând tastele s
şi/sau t, după cum este necesar.
¤ Puteţi identifica un hyperlink de acest tip
după faptul că §Apelare§ apare deasupra
tastei Afişaj dreapta.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj Ó pentru a copia
numărul de telefon în agenda telefonică
locală a bazei.
Sau:
¤ Apăsaţi §Apelare§ pentru a apela numărul
stocat.
În funcţie de furnizor, dacă apăsaţi §Apelare§,
u Numărul este apelat direct
u Numărul apare întâi pe ecran, caz în care
trebuie să confirmaţi întâi numărul
înainte ca acesta să fie apelat.
¤ Dacă apăsaţi §Da§, se apelează numărul.
Sau:
¤ Dacă apăsaţi §Nu§, se afişează din nou
pagina cu hyperlinkul. Numărul nu va
fi apelat.
Efectuarea selecţiilor
¤ Dacă este necesar, utilizaţi q pentru a
¤
¤
¤
naviga până la rândul în care doriţi să
efectuaţi o selecţie.
Apăsaţi de mai multe ori spre stânga sau
spre dreapta pe tasta de control pentru a
realiza selecţia dorită.
Utilizaţi q pentru a naviga la alte
câmpuri de selecţie şi realizaţi selecţia
conform descrierii de mai sus.
Apăsaţi tasta de afişaj stânga pentru a
finaliza selecţia şi a trimite datele.
Opţiuni de setare
¤ Utilizaţi q pentru a naviga până la rândul
¤
¤
¤
care conţine opţiunea. Rândul este
evidenţiat.
Activaţi sau dezactivaţi opţiunea
utilizând tasta de control v (apăsaţi
dreapta) sau tasta de afişaj stânga (de
exemplu §OK§).
Dacă este necesar, navigaţi până la alte
opţiuni sau câmpuri text pentru a le seta
sau completa.
Apăsaţi tasta de afişaj stânga (de
exemplu, §Transm.§) pentru a finaliza
intrarea şi a trimite datele.
Introducerea textului
¤ Dacă este necesar, utilizaţi q pentru a
¤
¤
Version 4.1, 21.11.2007
¤
naviga până la rândul care conţine
câmpul în care doriţi să introduceţi text.
Cursorul apare intermitent în câmpul de
text.
Introduceţi textul utilizând tastele bazei
(¢ p. 111).
Dacă este necesar, navigaţi la alte
câmpuri text pentru a le completa sau a
efectua o selecţie (vezi mai jos).
Apăsaţi tasta de afişaj dreapta pentru a
finaliza intrarea şi a trimite datele.
61
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Info_Center.fm / 21.01.2011
Centrul de informaţii - acces continuu la Internet de pe propriul telefon
Afişarea informaţiilor de pe
Internet ca screensaver
Aveţi posibilitatea să configuraţi baza pentru
a afişa un flux de informaţii personalizate (de
exemplu prognoza meteo, ştiri) pe afişajul
aparatului în starea de aşteptare.
Pentru aceasta, trebuie să activaţi Mesaj
defilant info (¢ p. 90) sau screensaverul
Servicii informatii (¢ p. 90) pe bază şi să
activaţi afişarea serviciilor de informaţii prin
intermediul configuratorului Web.
Reţineţi
Setarea implicită este prognoza meteo.
Puteţi selecta ca informaţiile să fie afişate
prin intermediul serverului gigaset.net
(¢ p. 59).
Version 4.1, 21.11.2007
Informaţiile text apar pe afişaj la aproximativ
10 secunde după ce baza revine în starea de
aşteptare.
În funcţie de fluxul de informaţii selectat,
apare o tastă pe afişaj în partea dreaptă a
screensaverului (de exemplu, §Mai mult§),
¤ Apăsaţi tasta de afişaj dreapta pentru a
solicita informaţii suplimentare.
¤ Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta roşie
de terminare T pentru a reveni în
starea de aşteptare.
62
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / answering_m.fm / 21.01.2011
Utilizarea robotului telefonic al bazei
Utilizarea robotului
telefonic al bazei
Puteţi utiliza robotul telefonic integrat în
baza aparatului utilizând tastele de pe bază
(¢ p. 3), printr-un receptor înregistrat sau
prin utilizarea la distanţă (alt telefon/mobil).
Puteţi înregistra propriul mesaj de anunţ sau
mesajul de avertizare numai prin
intermediul bazei sau al unui receptor.
Reţineţi
Dacă un robot telefonic urmează să
accepte apeluri prin conexiunea GSM pe
telefonul mobil, care la rândul său este
conectat la telefon prin Bluetooth,
trebuie să selectaţi conexiunea GSM
drept conexiune de primire. Numele
mobilului este afişat pentru conexiunea
GSM în lista de dispozitive cunoscute.
Intervalele setate pentru amânarea
soneriei la căsuţa poştală mobilă şi la
robotul telefonic determină care dintre
acestea va accepta apelurile.
Apeluri paralele
Version 4.1, 21.11.2007
În cazul în care un apelant este conectat la
robotul telefonic şi apare un al doilea apel
pentru acelaşi robot telefonic, al doilea
apelant va auzi tonul de apelare. Apelul este
semnalat tuturor dispozitivelor (bază,
receptoare).
În cazul în care cel de-al doilea apel nu este
acceptat, robotul telefonic va accepta acest
apel dacă:
u S-a încheiat conexiunea cu primul
apelant şi
u Intervalul de timp setat pentru ca robotul
telefonic să răspundă la un apel
(¢ p. 67) a expirat.
Modul robot telefonic
Puteţi utiliza două moduri diferite pentru
robotul telefonic.
u În modul Inregistrare, apelantul aude
anunţul şi poate lăsa apoi un mesaj.
u În modul Doar raspuns, apelantul aude
anunţul, dar nu poate lăsa un mesaj.
Utilizarea prin intermediul
bazei
Dacă primiţi un mesaj sonor sau un mesaj în
timpul utilizării, funcţia de difuzor se
activează automat. Puteţi dezactiva modul
mâini libere ridicând receptorul.
Utilizarea prin intermediul meniului de pe
bază este la fel cu utilizarea printr-un
receptor înregistrat Gigaset SL78H, SL400H
sau S79H.
Activarea/dezactivarea şi setarea
modului robot telefonic
Puteţi alege între Inregistrare, Doar raspuns
şi Alternare. Utilizând setarea Alternare,
puteţi activa modul de răspuns şi
înregistrare pentru o perioadă de timp
specificată; în afara acestei perioade,
apelantul doar va auzi anunţul.
v ¢ ¢ Activare (μ= activare)
§Schimba§
Apăsaţi tasta de afişaj.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Activare:
Selectaţi Por. sau Oprit pentru a activa/
dezactiva robotul telefonic.
Mod:
Selectaţi Inregistrare, Doar raspuns sau
Alternare.
Dacă este selectat modul Alternare:
Inregistrare de la:
Introduceţi orele/minutele pentru
începutul perioadei în format din 4 cifre.
(Ora trebuie setată.)
63
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / answering_m.fm / 21.01.2011
Utilizarea robotului telefonic al bazei
Inregistrare pana la:
Introduceţi orele/minutele pentru
sfârşitul perioadei în format din 4 cifre.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Când porniţi robotul telefonic, se anunţă
durata de memorie rămasă. În cazul în care
ora nu a fost încă setată, se efectuează un
anunţ corespunzător (setarea orei ¢ p. 96).
Pictograma este afişată pe ecran.
În cazul în care memoria pentru mesaje este
plină şi a fost selectat modul Inregistrare sau
Alternare, vi se va solicita întâi să ştergeţi
mesajele vechi. Robotul telefonic este
activat de îndată ce aţi şters mesajele vechi.
În cazul în care ora nu este disponibilă,
robotul telefonic comută de la modul
Alternare la modul Inregistrare până când
ora devine din nou disponibilă.
Activarea robotului telefonic utilizând
tastele bazei
¤ Apăsaţi tasta ý pentru a activa sau
Utilizaţi &, tasta roşie de terminare T
sau §Inapoi§ pentru a anula înregistrarea şi §OK§
pentru a reporni procesul de înregistrare.
După înregistrare, anunţul este redat pentru
a-l putea verifica. Puteţi înregistra din nou
anunţul cu §Nou§.
Reţineţi:
u Înregistrarea se opreşte automat dacă
timpul maxim de înregistrare de 170 de
secunde este depăşit sau dacă există o
pauză în vorbire mai mare de 2 secunde.
u Dacă anulaţi înregistrarea, se utilizează
anunţul implicit.
u Înregistrarea se porneşte sau anulează
dacă memoria robotului telefonic este
plină.
¤ Ştergeţi mesajele vechi şi robotul
telefonic va comuta automat pe
modul Inregistrare.
¤ Repetaţi înregistrarea dacă este
necesar.
dezactiva robotul telefonic.
Version 4.1, 21.11.2007
Redarea anunţurilor
Înregistrarea unui anunţ personal/
mesaj de avertizare
v ¢ Ì ¢ Anunturi
¢ Redare msj salut / Redare msj info.
Baza este furnizată cu anunţuri preînregistrate pentru modul răspuns şi modul
înregistrare şi doar pentru modul răspuns. În
cazul în care nu a fost înregistrat un anunţ
personal, se utilizează anunţul preînregistrat relevant.
v ¢ Ì ¢ Anunturi
¢ Înreg. msj salut / Înreg. msj info.
§OK§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
porni înregistrarea.
În cazul în care nu aţi ridicat receptorul, se
activează modul „mâini libere”.
Se aude tonul de „pregătit” (un ton scurt).
¤ Acum rostiţi anunţul (minim 3 secunde).
§Termina§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
opri înregistrarea.
În cazul în care nu aţi înregistrat un anunţ
personal, se redă anunţul pre-înregistrat
relevant.
64
Utilaţi &, tasta roşie de terminare T sau
§Inapoi§ pentru a opri redarea.
Înregistraţi un anunţ nou în timp ce se redă
anunţul:
§Nou§
Apăsaţi tasta de afişaj.
În cazul în care memoria robotului telefonic
este plină, comutaţi pe modul Doar raspuns.
¤ Ştergeţi mesajele vechi şi robotul
telefonic va comuta automat pe modul
Inregistrare. Repetaţi înregistrarea dacă
este necesar.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / answering_m.fm / 21.01.2011
Utilizarea robotului telefonic al bazei
Ştergerea anunţurilor/mesajelor
de avertizare
v ¢ Ì ¢ Anunturi
¢ Stergeti msj salut / Stergeti msj info.
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru
confirmare.
După ce aţi şters anunţul, anunţul preînregistrat relevant este utilizat din nou.
Redarea mesajelor
Data şi ora fiecărui mesaj este înregistrată
(dacă a fost stabilită această setare, ¢ p. 96)
şi afişată în timpul redării. Dacă este activat
serviciul de Identificare a Liniei Apelante, se
afişează numărul apelantului. Dacă numărul
apelantului este salvat în agendă, se afişează
numele. Pentru mai multe informaţii privind
afişajul ¢ p. 29.
Version 4.1, 21.11.2007
Redarea mesajelor noi
Mesajele noi care nu au fost încă redate sunt
indicate prin pictograma pe a doua linie a
afişajului şi prin tasta f care luminează
intermitent.
f
Apăsaţi tasta de mesaj.
Robot telefonic:
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Sau:
ü
Apăsaţi tasta Redare.
Sau:
v ¢ Ì ¢ Ascultati mesajele
Se activează difuzorul bazei.
Dacă există mesaje noi, redarea începe
atunci cu primul mesaj nou. După ultimul
mesaj nou, veţi auzi tonul de final şi un anunţ
care specifică timpul de înregistrare rămas.
Dacă mesajul a fost salvat cu dată şi oră,
înainte de începerea redării veţi auzi un
anunţ corespunzător.
În timpul redării, intrările din lista robotului
telefonic sunt afişate pe ecran.
După ce data şi ora intrării a fost redată
(după aproximativ 3 secunde), un mesaj nou
primeşte starea de „vechi”.
Redarea mesajelor vechi
Dacă nu mai există mesaje noi, puteţi începe
redarea mesajelor vechi conform descrierii
de la „Redarea mesajelor noi„ la p. 65.
Oprirea şi controlul redării
În timpul redării mesajului:
2/w
Opriţi redarea. Apăsaţi 2 / w
pentru a relua redarea sau
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Pentru a continua selectaţi
Continuati şi apăsaţi §OK§.
h(apăsaţi şi menţineţi apăsat) sau
În timpul redării indicativului
orar: Salt la mesajul anterior.
În timpul redării mesajului:
Salt la începutul mesajului
curent.
h(apăsaţi scurt) sau 4
În timpul redării indicativului
orar: Salt la mesajul anterior.
În timpul redării mesajului:
Repetaţi ultimele patru secunde
ale mesajului curent.
s sau 3 Mergeţi la mesajul următor.
Dacă redarea este întreruptă mai mult de un
minut, robotul telefonic revine la starea de
aşteptare.
Marcarea unui mesaj ca „nou”
Un mesaj „vechi” redat anterior este încă o
dată afişat ca mesaj „nou”.
În timpul redării mesajului sau al pauzei:
*
Apăsaţi tasta Steluţă.
Sau:
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Marcati ca nou
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Un anunţ vă informează despre noua stare a
mesajului.
Redarea mesajului curent este anulată.
Începe redarea următorului mesaj, dacă este
cazul.
Tasta f de pe receptor luminează
intermitent.
65
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / answering_m.fm / 21.01.2011
Utilizarea robotului telefonic al bazei
Copierea numărului de telefon dintrun mesaj în agenda telefonică
Redirecţionarea unui apel extern la
robotul telefonic
În timpul redării sau al pauzei:
§Optiuni§ ¢ Copiati in agd.tel.
¤ Completaţi intrarea (¢ p. 41).
Puteţi redirecţiona un apel extern primit la
robotul telefonic.
Condiţie: Un apel extern este semnalat pe
bază, robotul telefonic este pornit:
Ştergerea mesajelor
Puteţi să ştergeţi mesajele vechi fie pe toate
împreună, fie individual.
Ştergerea tuturor mesajelor vechi
În timpul redării sau al pauzei:
§Optiuni§ ¢ Stergeti lista veche §OK§
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru
confirmare.
Ştergerea unui mesaj individual
În timpul redării sau al pauzei:
§Sterge§ / Q
Apăsaţi tasta de afişaj sau tasta
cifrei Q.
Puteţi şterge mesajele noi numai după ce a
fost redat indicativul orar împreună cu
primele câteva secunde ale mesajului.
Acceptarea unui apel de la robotul
telefonic
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi să preluaţi un apel în timp ce robotul
telefonic înregistrează sau este utilizat la
distanţă:
c §Raspuns§ / d
Ridicaţi receptorul, apăsaţi tasta
„mâini libere” sau tasta de afişaj.
Înregistrarea se opreşte şi puteţi vorbi cu
apelantul.
Dacă au fost deja înregistrate trei secunde
ale mesajului atunci când acceptaţi apelul,
mesajul este salvat. Tasta f luminează
intermitent.
Puteţi răspunde la apel, chiar dacă nu este
semnalat.
66
Ô
Selectaţi tasta de afişaj.
Robotul telefonic porneşte imediat în modul
răspuns şi înregistrare şi înregistrează apelul.
Intervalul setat pentru amânarea soneriei
(p. 67) este ignorat.
Activarea/dezactivarea
înregistrării bidirecţionale
Puteţi înregistra un apel extern cu robotul
telefonic.
Condiţie:
Când efectuaţi un apel extern:
¤ Informaţi apelantul că apelul este
înregistrat.
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Înregistrare dubla
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Înregistrarea bidirecţională este indicată pe
afişaj printr-un text de avertizare şi este
adăugată în lista robotului telefonic sub
formă de mesaj nou.
§Termina§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
opri înregistrarea bidirecţională.
Timpul maxim de înregistrare depinde de
memoria disponibilă a robotului telefonic. În
cazul în care memoria este plină, veţi auzi un
ton de final, înregistrarea este anulată, iar
apelul înregistrat până la acel punct va
apărea în lista robotului telefonic sub formă
de mesaj nou.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / answering_m.fm / 21.01.2011
Utilizarea robotului telefonic al bazei
Activarea/dezactivarea
funcţiei de scanare a
apelurilor
În timpul înregistrării unui mesaj, puteţi
scana un apel prin intermediul difuzorului
bazei sau a receptoarelor înregistrate.
Activarea/dezactivarea permanentă a
funcţiei de scanare a apelurilor
v ¢ Ì ¢ Afisare apeluri
Tel. birou Selectaţi pentru a activa/
dezactiva funcţia de scanare a
apelurilor a bazei
(³= activare).
Recept
Selectaţi pentru a activa/
dezactiva funcţia de scanare a
apelurilor ale receptoarelor
înregistrate (³= activare).
§Schimba§
Selectaţi tasta de afişaj pentru a
activa/dezactiva funcţia.
Dezactivarea scanării apelurilor
pentru înregistrarea curentă
Puteţi dezactiva funcţia în timpul
înregistrării.
Pe bază:
§Silentios§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Preluarea unui apel
Version 4.1, 21.11.2007
d / c Apăsaţi tasta „mâini libere” sau
ridicaţi receptorul.
Setarea parametrilor de
înregistrare
Robotul telefonic a fost deja presetat în
fabrică. Puteţi regla setările individuale prin
intermediul bazei sau a unui receptor
înregistrat.
v ¢ Ì ¢ Inregistrari
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Durata mesaj:
Selectaţi lungimea maximă pentru
înregistrare 1 Min, 2 Min, 3 Min sau Dur
max.
Calitate înregistrare:
Selectaţi calitatea de înregistrare Except
sau Dur lunga. În cazul în care calitatea
este mai bună, timpul maxim de
înregistrare este redus.
Întârziere apel:
Selectaţi când robotul telefonic va
accepta un apel: Imediat, după 10 sec.,
18 sec., 30 sec. sau Automat.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Informaţii despre amânarea soneriei
În modul Automat, pentru amânarea
soneriei se aplică următoarele:
u Dacă nu există mesaje noi, robotul
telefonic răspunde la apel după
18 secunde.
u Dacă există mesaje noi, robotul telefonic
răspunde la apel după 10 secunde.
Când se utilizează de la distanţă (¢ p. 68),
după aproximativ 15 secunde puteţi spune
că nu există mesaje noi (în caz contrar
robotul telefonic v-ar fi acceptat deja apelul).
Dacă întrerupeţi convorbirea acum nu se
taxează niciun tarif de convorbire.
67
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / answering_m.fm / 21.01.2011
Utilizarea robotului telefonic al bazei
Reţineţi:
Puteţi configura telefonul astfel încât prima
sonerie să fie suprimată pentru toate
apelurile (p. 54). Aceasta înseamnă că
intervalul setat pentru amânarea soneriei
determină cât timp trebuie să aştepte
apelantul înainte ca robotul telefonic să
accepte apelul (nu cât timp sună).
Schimbarea limbii mesajului vocal
şi a anunţului implicit
v
Deschideţi meniul principal.
*#Q5#2
Introduceţi cifrele şi apăsaţi
Pentru a seta limba cehă.
Q §OK§
§OK§
Pentru a seta limba slovenă.
2 §OK§
Pentru a seta limba croată.
3 §OK§
Pentru a seta limba engleză.
Utilizarea când sunteţi în
mişcare (utilizarea la
distanţă)
Puteţi verifica şi activa robotul telefonic de la
orice alt telefon (hotel, telefon public, etc.).
Condiţii:
u Trebuie să setaţi un sistem PIN, altul decât
0000 (p. 96).
u Telefonul pe care îl folosiţi pentru
utilizarea la distanţă are mod de apelare
ton (DTMF), adică auziţi sunete diferite
atunci când apăsaţi tastele. Ca
alternativă, puteţi utiliza un transmiţător
de coduri (disponibil de la furnizori).
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Utilizarea la distanţă prin intermediul
unui mobil GSM este posibilă numai
dacă mobilul şi conexiunea mobilă GSM
transmit semnale DTMF.
68
Apelarea robotului telefonic şi
redarea mesajelor
~
9~
~
Formaţi propriul număr.
Când auziţi propriul anunţ:
Apăsaţi 9.
Anunţul este oprit.
Introduceţi cod PIN de sistem.
Sunteţi informat dacă au fost înregistrate
mesaje noi. Acum se redau mesajele. Acum
puteţi utiliza robotul telefonic utilizând
tastatura.
Următoarele taste sunt folosite pentru
utilizare:
A
În timpul redării indicativului
orar: Salt la mesajul anterior.
În timpul redării mesajului:
Salt la începutul mesajului
curent.
B
Opriţi redarea. Apăsaţi din nou
pentru reluare.
După o pauză de aproximativ 60
de secunde, conexiunea este
terminată.
3
Salt la următorul mesaj.
D
Repetaţi ultimele cinci secunde
ale mesajului.
0
În timpul redării mesajului:
Ştergeţi mesajul curent.
:
Modificaţi la „nou” starea unui
mesaj redat anterior.
Începe redarea mesajului
următor. Durata memoriei
rămase este anunţată la sfârşitul
ultimului mesaj.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / answering_m.fm / 21.01.2011
Utilizarea robotului telefonic al bazei
Anularea utilizării la distanţă
¤ Apăsaţi tasta terminare apel sau puneţi la
loc receptorul.
Reţineţi
Robotul telefonic va termina conexiunea
în următoarele situaţii:
u A fost introdus un cod PIN de sistem
incorect.
u Nu există mesaje înregistrate la
robotul telefonic.
u După ce durata memoriei rămase a
fost specificată.
Activarea robotului telefonic
¤ Telefonaţi acasă şi lăsaţi telefonul să sune
Version 4.1, 21.11.2007
până când auziţi: „Introduceţi codul PIN”
(aproximativ 50 de secunde).
~
Introduceţi cod PIN de sistem.
Robotul telefonic a fost activat. Vă comunică
durata memoriei rămase.
Se redau mesajele.
Robotul telefonic nu poate fi dezactivat de la
distanţă.
Dacă introduceţi un cod PIN incorect sau
dacă introducerea codului durează prea
mult (mai mult de zece secunde),
conexiunea este terminată. Robotul
telefonic va rămâne dezactivat.
69
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Net-AB.fm / 21.01.2011
Utilizarea căsuţei poştale de reţea
Utilizarea căsuţei poştale
de reţea
Unii furnizori oferă servicii de robot telefonic
în reţea – căsuţe poştale de reţea.
Trebuie să fi solicitat căsuţa poştală de reţea
de la furnizorul de reţea. Puteţi stoca pe bază
numărul căsuţei poştale de reţea .
Căsuţa poştală de reţea:
introducere numere
v ¢ Ì Mesaj vocal
¢ Casuta vocala retea
~
Introduceţi sau modificaţi
numărul de telefon pentru
căsuţa poştală dacă este
necesar.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Pentru a activa/dezactiva căsuţa poştală de
reţea, consultaţi informaţiile oferite de
furnizorul de reţea.
Configurarea unui robot
telefonic pentru apelarea
rapidă
Puteţi utiliza apelarea rapidă pentru a
efectua apeluri directe către căsuţa poştală
de reţea sau robotul telefonic integrat al
bazei.
Version 4.1, 21.11.2007
Alocarea tastei 1, modificarea
alocării
Setările de apelare rapidă sunt în funcţie de
dispozitiv. Puteţi aloca un alt robot telefonic
tastei
de pe bază şi fiecărui receptor
înregistrat.
Niciun robot telefonic nu este preconfigurat
pentru apelarea rapidă în setările implicite.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta
.
70
Sau:
v ¢ Ì Mesaj vocal ¢ Setare tasta 1
Casuta vocala retea / Robot telefonic
Selectaţi o intrare şi apăsaţi §OK§
(Ø = activat).
Aţi selectat Robot telefonic local:
Apelarea rapidă este activată pe bază
imediat pentru robotul telefonic local.
T
Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta roşie de terminare (modul
de aşteptare).
Aţi selectat căsuţa poştală de reţea:
Dacă un număr este deja stocat pentru
căsuţa poştală de reţea, apelarea rapidă este
activată imediat.
T
Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta roşie de terminare (modul
de aşteptare).
Dacă nu este salvat niciun număr pentru
căsuţa poştală de reţea, vi se solicită să
introduceţi numărul căsuţei poştale de
reţea.
~
Introduceţi numărul pentru
căsuţa poştală a reţelei.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
T
Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta roşie de terminare (modul
de aşteptare).
Apelarea rapidă este activată.
Reţineţi
Puteţi aloca apelarea rapidă unui singur
robot telefonic.
De asemenea, puteţi apela căsuţa
poştală de reţea pentru direct prin
intermediul tastei Mesaj (¢ p. 71).
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Net-AB.fm / 21.01.2011
Utilizarea căsuţei poştale de reţea
Apelarea robotului telefonic prin
apelarea rapidă
Apelarea căsuţei poştale de reţea
utilizând tasta de mesaj
Apăsaţi şi menţineţi apăsat.
Dacă aţi configurat căsuţa poştală de reţea
pentru apelarea rapidă, sunteţi conectat
rapid la căsuţa poştală.
În cazul în care numărul de telefon al căsuţei
poştale de reţea este stocat pe bază, puteţi
găsi lista Casuta mail: pentru căsuţele
poştale de reţea apăsând tasta de mesaj
f.
În cazul în care există mesaje noi în căsuţa
poştală de reţea, intrarea de listă este afişată
cu caractere aldine. Numărul de mesaje noi
este afişat între paranteze după intrarea de
listă.
f
Apăsaţi tasta de mesaj.
Casuta mail:
Introduceţi intrarea căsuţei
poştale de reţea şi apăsaţi §OK§.
Sunteţi conectat direct la căsuţa poştală de
reţea şi ascultaţi anunţul acesteia. În general
mesajele pot fi redate utilizând tastatura
bazei (coduri numerice). Ascultaţi anunţul.
d
Dacă este necesar, apăsaţi tasta
„Mâini libere”.
Veţi auzi anunţul căsuţei poştale a reţelei.
Dacă aţi setat apelarea rapidă pentru robotul
telefonic local pe bază, începe redarea
mesajului.
Afişarea mesajelor noi pe ecranul
receptorului în modul de aşteptare
În cazul în care există un mesaj nou în căsuţa
poştală de reţea alocată, sau există un mesaj
nou în robotul telefonic local, se afişează
pictograma şi numărul de mesaje noi pe
ecranul receptorului în modul de aşteptare.
Tasta de mesaj f luminează intermitent.
Reţineţi
u Căsuţa poştală de reţea este apelată
Version 4.1, 21.11.2007
automat prin conexiunea
corespunzătoare. Nu este alocat un
prefix zonal automat special pentru
telefonul dvs.
În general mesajele din căsuţa poştală
de reţea pot fi redate utilizând
tastatura telefonului (coduri
numerice).
71
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / add_features.fm / 21.01.2011
ECO DECT: Reducerea consumului de energie şi a radiaţiilor
ECO DECT:
Reducerea consumului
de energie şi a radiaţiilor
Cu telefonul Gigaset contribuiţi la protecţia
mediului înconjurător.
Consumul redus de energie
Baza telefonului are un adaptor priză care
economiseşte energie electrică.
Reducerea radiaţiilor
Radiaţiile se reduc automat în funcţie de
distanţa receptoarelor înregistrate faţă de
bază. Cu cât mai aproape se află
receptoarele de bază, cu atât mai mici sunt
radiaţiile.
Puteţi reduce şi mai mult radiaţiile
receptoarelor şi bazei dacă utilizaţi Mod Eco.
Mod Eco reduce radiaţiile cu 80% –
indiferent dacă efectuaţi un apel sau nu.
Mod Eco reduce raza de acoperire cu
aproximativ 50%. Folosirea Mod Eco este
întotdeauna înţeleaptă atunci când o arie de
acoperire redusă este suficientă.
Oprirea radiaţiilor
Version 4.1, 21.11.2007
Mod Eco+
Când activaţi Mod Eco+, radiaţia (puterea de
transmisie DECT) bazei şi receptorului este
oprită la starea de aşteptare, în cazul în care
toate receptoarele înregistrate acceptă Mod
Eco+.
Mod Eco / Mod Eco+ pot fi activate şi
dezactivate independent unul de altul şi pot
fi utilizate şi atunci când pe bază sunt
înregistrate mai multe receptoare.
72
Activare/dezactivare Mod Eco /
Mod Eco+
v ¢ Setari ¢ Mod Eco
¢ Mod Eco / Mod Eco+
§Schimba§
Apăsaţi tasta de afişaj
(³ = pornit).
Afişarea stării în ecranul de aşteptare
Pictogramă
afişaj
¼ alb
¼ verde
Mod Eco+ activat
Mod Eco+ şi
Mod Eco activat
Reţineţi
u Când utilizaţi Mod Eco+, puteţi
u
u
u
u
verifica dacă baza este în zona de
acoperire apăsând şi menţinând
apăsată tasta de apel de pe un
receptor. Veţi auzi tonul de apel dacă
baza poate fi recepţionată.
Când Mod Eco+ este activ:
– Configurarea de apel va fi
întârziată pe receptor cu
aproximativ 2 secunde.
– Durata de rămânere în aşteptare
se reduce cu aproximativ 50%.
Înregistrarea de receptoare care nu
acceptă Mod Eco+ va duce la
dezactivarea acestui mod pe bază şi
pe toatele celelalte receptoare
înregistrate.
Activarea Mod Eco reduce aria de
acoperire a bazei.
Mod Eco / Mod Eco+şi repetorul
(¢ p. 99) se anulează reciproc, adică,
dacă utilizaţi repetorul, nu puteţi să
utilizaţi Mod Eco şi Mod Eco+..
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / add_features.fm / 21.01.2011
Setarea unei întâlniri (calendar)
Setarea unei întâlniri
(calendar)
Puteţi utiliza baza pentru a vă reaminti un
număr de maximum 30 de întâlniri.
Aniversările introduse în agenda telefonică
(¢ p. 42) sunt înregistrate automat în
calendar.
Puteţi selecta dacă doriţi să afişaţi calendarul
grafic în modul „în aşteptare”.
Când baza este în modul de aşteptare:
§Calendar§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Sau:
v ¢ Í Organizator ¢ Calendar
Apoi:
§Optiuni§ ¢ Calend. in inactiv.
¤ Apăsaţi §Schimba§ pentru a activa/
dezactiva funcţia (³ = activată).
Salvarea întâlnirilor
Condiţie: Data şi ora trebuie să fie setate
corect (p. 96).
v ¢ Í Organizator ¢ Calendar
Septemb. 2010
Lu
M
Mi
Jo
Vi
Sa
Du
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Inapoi
Optiuni
u Ziua curentă este selectată (marcată cu
portocaliu).
Version 4.1, 21.11.2007
u Zilele pentru care au fost salvate întâlniri
sunt marcate cu portocaliu.
r/q
Selectaţi ziua necesară în
calendarul grafic.
Pentru a trece la luna următoare sau cea
anterioară, mergeţi la ultima sau la prima zi a
lunii afişate şi apăsaţi tasta dreapta/stânga
(sau sus/jos) de pe tasta de control.
Ziua selectată este marcată cu portocaliu.
Ziua curentă este marcată cu alb.
După selectarea zilei:
w
Apăsaţi pe mijlocul tastei
Control.
u Dacă au fost deja introduse întâlniri, se va
deschide lista cu întâlnirile salvate pentru
ziua respectivă.
Utilizaţi <înreg. noua> ¢ §OK§ pentru a
deschide fereastra şi a introduce o nouă
întâlnire.
u Dacă nu au fost introduse întâlniri,
fereastra de introducere a datelor se va
deschide imediat pentru adăugarea noii
întâlniri.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Activare:
Selectaţi Por. sau Oprit.
Data:
Introduceţi data selectată în câmp.
Introduceţi ziua/luna/anul în format de
8 cifre, dacă este necesar.
Ora:
Introduceţi ora/minutele în format de 4
cifre.
Text:
Introduceţi textul (maximum 16
caractere). Textul va apărea în listă ca
numele întâlnirii şi este afişat pe ecran în
timpul reamintirii întâlnirii. Text este
presetat ca Intalnire.
Dacă Text nu conţine niciun text, atunci
se va afişa numai data şi ora întâlnirii.
Alarma:
Selectaţi o melodie cu care va fi anunţată
întâlnirea. Dacă selectaţi Doar optic,
întâlnirea se va afişa doar pe ecran.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Reţineţi
Dacă aţi salvat deja treizeci de întâlniri,
va trebui să ştergeţi o întâlnire existentă
pentru a adăuga una nouă.
73
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / add_features.fm / 21.01.2011
Setarea unei întâlniri (calendar)
Semnalarea întâlnirilor şi a
aniversărilor
În modul de aşteptare, o reamintire de
întâlnire este semnalizată cu melodia de
sonerie selectată care se va emite timp de
60 de secunde. Numele este afişat pentru
aniversări, în timp ce textul introdus este
afişat pentru întâlniri împreună cu ora.
ØÜ
Intalnire
15:38
Oprit
SMS
Puteţi dezactiva sau răspunde la o
reamintire de întâlnire:
§§Oprit§§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
opri semnalul de reamintire a
întâlnirii.
Sau:
§SMS
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
răspunde la reamintirea
întâlnirii prin intermediul unui
SMS.
Reţineţi
În timpul unui apel, reamintirea de
întâlnire este semnalată printr-un ton
scurt.
Aceasta este introdusă în lista de alarme
nepreluate.
Gestionarea întâlnirilor
v ¢ Í Organizator ¢ Calendar
Editarea întâlnirilor individuale
Version 4.1, 21.11.2007
r/q
74
Selectaţi o dată din calendarul
grafic şi apăsaţi tasta de
control w. (Zilele în care au fost
salvate întâlniri sau aniversări
sunt marcate cu portocaliu în
calendar).
Se afişează o listă a intrărilor pentru această
zi. Aniversările sunt marcate cu j, întâlnirile
activate sunt marcate cu μ.
q
Selectaţi întâlnirea/aniversarea.
§§Vizualiz.§§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
vizualiza intrarea.
Puteţi afişa numai aniversările. Puteţi edita o
aniversare prin intermediul agendei
(¢ p. 42).
Pentru o întâlnire, selectaţi §Optiuni§ pentru
următoarele opţiuni:
Editati inregistrarea
(Similar cu Salvarea întâlnirilor
¢ p. 73)
Stergeti inreg.
Ştergeţi o întâlnire selectată din listă.
Activeaza / Dezactiveaza
Activaţi sau dezactivaţi o întâlnire.
O întâlnire dezactivată nu este
semnalată.
Ştergerea tuturor întâlnirilor
În ecranul lunar:
§Optiuni§ ¢ Sterg. toate intâlnirile ¢ §OK§
Confirmaţi mesajul de securitate cu §Da§.
Toate întâlnirile sunt şterse.
Afişarea întâlnirilor şi a
aniversărilor nepreluate
Întâlnirile/aniversările nepreluate (p. 42)
sunt afişate în lista Alarme pierdute dacă:
u Nu acceptaţi întâlnirea/aniversarea.
u Întâlnirea/aniversarea a fost semnalată în
timpul unui apel telefonic.
Pictograma n şi numărul intrărilor noi sunt
prezentate pe afişaj. Cea mai recentă intrare
este plasată la începutul listei.
Deschideţi lista apăsând tasta de mesaj
f (¢ p. 36) sau prin intermediul
meniului:
v ¢ Í Organizator ¢ Alarme pierdute
q
Selectaţi întâlnirea/aniversarea.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / add_features.fm / 21.01.2011
Setarea ceasului deşteptător
Se afişează informaţii despre întâlnire/
aniversare. O întâlnire nepreluată se afişează
cu numele întâlnirii (¢ p. 73), iar o
aniversare nepreluată se afişează cu numele
şi prenumele. De asemenea, sunt afişate
data şi ora.
§Sterge§
Ştergeţi întâlnirea
Sau:
§SMS§
Scrieţi un mesaj SMS.
Dacă aţi salvat deja 10 intrări în listă,
introducerea unei noi întâlniri va şterge
automat cea mai veche intrare.
În antetul ecranului modului „în aşteptare”,
se afişează pictograma ¼ şi ora de trezire.
Un apel de trezire este semnalat pe afişaj şi
prin soneria selectată (¢ p. 4). Apelul de
trezire durează 60 de secunde. Dacă nu este
apăsată nicio tastă, apelul se va repeta de
două ori la interval de 5 minute, după care se
va dezactiva.
În timpul unui apel, apelul de trezire este
semnalat doar printr-un ton scurt.
Setarea ceasului
deşteptător
Condiţie: Apelul de trezire sună.
§Oprit§
Apăsaţi tasta de afişaj. Apelul de
deşteptare este dezactivat.
Sau
§Amanare§
Apăsaţi tasta de afişaj sau orice
altă tastă. Apelul pentru trezire
este dezactivat şi se va repeta
după cinci min. După cea de-a
doua repetare, apelul pentru
deşteptare se dezactivează
complet.
Condiţie: Data şi ora trebuie să fie setate
corect (p. 96).
Activarea/dezactivarea alarmei şi
setarea orei de trezire
Version 4.1, 21.11.2007
v ¢ Í Organizator ¢ Ceas destept.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Activare:
Selectaţi Por. sau Oprit.
Ora:
Introduceţi ora de trezire, în format de 4
cifre.
Perioada:
Selectaţi Zilnic sau Luni-vineri.
Volum:
Setaţi volumul alarmei (1–5) sau soneria
de tip crescendo (volumul creşte cu
fiecare repetare a soneriei = ‡).
Alarma:
Selectaţi melodia pentru alarmă.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Dezactivarea apelului de trezire/
repetarea după o pauză (amânare)
75
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Conectarea/utilizând alte
dispozitive
Conectând alte dispozitive de comunicare
puteţi transforma baza în centrală telefonică.
Puteţi înregistra maxim şase receptoare şi
şase repetoare Gigaset pe bază.
Fiecare dispozitiv înregistrat are alocat un
număr intern (2–7) şi un nume intern
(INT 2–INT 7). Aveţi posibilitatea să
schimbaţi alocarea numelor şi a numerelor.
În cazul în care toate numerele interne au
fost deja alocate bazei, trebuie să anulaţi
înregistrarea unui receptor care nu mai este
necesar, înainte de a înregistra un receptor
nou.
De asemenea, puteţi conecta şase
dispozitive Bluetooth (un set de căşti şi un
total de cinci mobile GSM/dispozitive de
date, ¢ p. 80).
Înregistrarea receptoarelor
Trebuie să înregistraţi un receptor pe bază
(1) şi pe receptorul însuşi (2).
1. Pe bază:
Version 4.1, 21.11.2007
Pentru a seta baza la modul de
înregistrare:
v ¢ Ï ¢ Instructiuni
¢ Inregistrare receptor
Interfaţa DECT a bazei este (presupunând
că este dezactivată) activată automat de
îndată ce setaţi baza la modul de
înregistrare.
Puteţi înregistra receptorul atâta vreme
cât pe afişajul bazei apare mesajul
Inregistrati-va recept. dvs..
76
2. Pe receptor:
În aproximativ 60 de secunde.
¤ Porniţi procedura de înregistrare pe
receptor în conformitate cu ghidul de
utilizare al receptorului.
Vi se solicită să introduceţi pe receptor
codul PIN curent de sistem al bazei
(setarea implicită: 0000).
~
Introduceţi codul PIN de
sistem şi apăsaţi §OK§.
După înregistrarea cu succes
Mesajul Receptor inregistrat apare pe
afişajul bazei.
Reţineţi
În cazul în care există deja şase receptoare
înregistrate pe bază (numerele interne de la
2 la 7 sunt deja alocate), aveţi două opţiuni:
u Receptorul care are alocat numărul
intern 7 este în modul de aşteptare:
Receptorul care a avut anterior numărul
7 nu mai este înregistrat; noul receptor
este înregistrat şi i se atribuie numărul
intern 7.
u Receptorul care are alocat numărul
intern 7 este în uz:
Receptorul care urmează să fie
înregistrat, nu poate fi înregistrat.
Sistemul va afişa pe receptor un mesaj în
acest sens.
Alocarea numărului intern
Baza alocă receptorului numărul intern cel
mai mic disponibil (numere posibile: 2–7).
Numărul intern apare pe afişajul
receptorului de exemplu, INT 2. Acest lucru
înseamnă că receptorului i s-a atribuit
numărul intern 2. Baza primeşte numărul
intern 1.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Anularea înregistrării
receptorului
Pe bază:
v ¢ Ï ¢ Instructiuni
¢ Anulare inreg. recept.
Se afişează lista de dispozitive înregistrate
(receptoare interne).
s
Selectaţi receptorul intern a
cărei înregistrare doriţi să o
anulaţi şi apăsaţi §OK§.
~
Introduceţi codul PIN de sistem
şi apăsaţi §OK§.
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru
confirmare.
Anularea înregistrării receptorului este
efectuată imediat, chiar dacă nu este în
modul de aşteptare.
Localizarea unui receptor
(localizare)
Puteţi utiliza baza pentru a căuta receptoare
înregistrate.
Condiţie: Există receptoare interne
înregistrate pe bază. Există maxim două
conexiuni între receptoarele interne.
u
Deschideţi lista receptoarelor
interne. Propria intrare în listă
este marcată cu un < simbol.
Gaseste recept.
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Toate receptoarele care pot fi apelate sună
simultan („localizare”), chiar dacă soneriile
sunt dezactivate.
Un apel extern nu va întrerupe procesul de
localizare.
Finalizarea localizării
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Apăsaţi tasta roşie de terminare T sau
ridicaţi/puneţi la loc receptorul.
Puteţi termina mai repede apelul de
localizare apăsând tasta de apel sau de
terminare pe unul din receptoare.
Apelul de localizare se termină automat
după aproximativ 30 de secunde.
Efectuarea apelurilor interne
Apelurile interne care utilizează receptoarele
înregistrate sunt gratuite.
Apelarea unui anumit receptor
u
~
Iniţiaţi apelul intern.
Introduceţi numărul
receptorului intern.
Dacă receptorul a fost înlocuit, baza comută
la modul mâini libere.
Sau:
u
Iniţiaţi apelul intern.
s
Selectaţi receptorul intern.
c
Ridicaţi receptorul.
În cazul în care receptorul intern nu poate fi
apelat (de exemplu, este în afara zonei de
acoperire) sau nu răspunde sau sunt deja
stabilite trei conexiuni interne, atunci se
aude sunetul de ocupat.
Apelarea tuturor receptoarelor interne
(„apel către grup”)
u
Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta de control.
Sunt apelate toate receptoarele.
Sau:
u
Iniţiaţi apelul intern.
*
Apăsaţi tasta Steluţă.
Sau:
u
Iniţiaţi apelul intern.
Ap.toti
Selectaţi
c
Ridicaţi receptorul.
Sunt apelate toate receptoarele.
Dacă nu poate fi apelat niciun receptor
intern sau dacă au fost deja stabilite trei
conexiuni interne, se aude sunetul de
ocupat.
Terminarea apelului
&
Puneţi receptorul la loc.
77
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Transferul unui apel la un receptor
Puteţi transfera un apel extern la un receptor
(conectare).
Condiţie: Trebuie să purtaţi o convorbire
externă.
u
Deschideţi lista receptoarelor.
Participantul extern aude
melodia de aşteptare, dacă este
activată (¢ p. 94).
În cazul în care este înregistrat mai mult de
un receptor.
s
Selectaţi un receptor sau Ap.toti
şi apăsaţi §OK§.
Când participantul intern răspunde:
¤ Dacă e cazul, anunţă apelul extern.
& / T Puneţi receptorul la loc sau
apăsaţi tasta roşie de terminare.
Apelul extern este transferat la celălalt
receptor.
Dacă participantul intern nu răspunde sau
linia este ocupată, apăsaţi tasta de afişaj §Termina§ pentru a reveni la apelul extern.
De asemenea, puteţi pune receptorul la loc
înainte ca participantul intern să preia
apelul, atunci când transferaţi apelul.
Apoi, dacă participantul intern nu răspunde
sau linia este ocupată, apelul va reveni
automat la dvs.
Version 4.1, 21.11.2007
Iniţierea unui apel de consultare/
conferinţă internă
Când efectuaţi un apel extern, puteţi apela
un participant intern în acelaşi timp pentru
consultare sau pentru a ţine o conferinţă
între cei 3 participanţi.
Când efectuaţi un apel extern:
u
Deschideţi lista receptoarelor.
Participantul extern aude
melodia de aşteptare, dacă este
activată (¢ p. 94).
s
În cazul în care este înregistrat
mai mult de un receptor:
selectaţi receptorul şi apăsaţi
§OK§.
78
Sunteţi conectat cu participantul intern.
Sau:
§Optiuni§ ¢ Încheiere apel
Sunteţi reconectat cu
participantul extern.
Sau:
§Conf.§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Toţi cei trei participanţi sunt
conectaţi între ei.
În cazul în care participantul intern nu
răspunde:
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Termina§ pentru a
reveni la primul apelant extern.
Terminarea apelului de conferinţă
Un participant intern care apasă tasta de
terminare apel (pe receptor) sau tasta roşie
de terminare T nu afectează conexiunea
dintre celălalt participant intern şi
participantul extern.
Trecerea unui apel extern în
aşteptare în timpul unui apel
intern
Dacă primiţi un apel extern în timpul unui
apel intern, veţi auzi tonul de apel în
aşteptare (ton scurt). Numărul apelantului
apare pe afişaj dacă Identificarea Liniei
Apelantului este activată.
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
Respingerea apelului extern
§Respinge§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Tonul de apel în aşteptare este dezactivat.
Rămâneţi conectat cu participantul intern.
Apelul continuă să fie semnalat pe celelalte
receptoare înregistrate.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Acceptarea unui apel extern/Trecerea
în aşteptare a unui receptor intern
§Raspuns§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Sunteţi conectat la apelantul extern.
Apelul intern este trecut în aşteptare.
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
u Comutarea între ambii participanţi:
¤ Utilizaţi q pentru a comuta între
participanţi.
u Pentru a vorbi cu ambii participanţi
simultan:
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Conf.§ pentru a
stabili un apel conferinţă. Apăsaţi tasta
de afişaj §FinConf§ pentru a readuce
apelul în modul de comutare.
Schimbarea numelui unui
receptor intern
Numele „INT2”, „INT3” etc. sunt alocate
automat la înregistrare. Puteţi schimba
aceste nume. Numele trebuie să aibă maxim
10 caractere. Numele modificat va apărea
apoi în lista de participanţi interni.
u
Deschide lista de participanţi
interni.
s
Selectaţi receptorul.
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Modif. numele
~
Introduceţi/editaţi numele.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Terminarea unui apel intern
& / T Puneţi receptorul la loc sau
apăsaţi tasta roşie de terminare.
Apelul extern este semnalat pe bază ca apel
primit. Puteţi accepta un apelul (¢ p. 28).
Trecerea unui apel intern în
aşteptare în timpul unui apel
intern/extern
Version 4.1, 21.11.2007
Dacă un participant intern încearcă să vă
apeleze în timp ce purtaţi o convorbire
internă sau externă, acest apel apare pe
afişaj (apel intern în aşteptare). Puteţi fie să
acceptaţi sau să respingeţi acest apel.
Apăsaţi orice tastă pentru ca acest anunţ să
dispară de pe afişaj.
Trebuie să terminaţi apelul curent pentru a
accepta apelul intern. Apoi, apelul intern
este semnalat ca de obicei. Puteţi accepta un
apelul.
Modificarea numărului intern
a unui receptor intern
Bazei îi este alocat numărul intern INT 1 ca
setare implicită.
Unui receptor îi este alocat automat cel mai
mic număr intern liber de la 2 la 7 în timpul
înregistrării. În cazul în care sunt utilizate
toate numerele, numărul 7 este suprascris
atâta vreme cât acest receptor este în modul
de aşteptare. Puteţi modifica numărul intern
al bazei şi al tuturor receptoarelor
înregistrate (1-7).
u
Deschideţi lista receptoarelor
interne. Propriul receptor este
marcat cu < .
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Modif. nr. receptorului
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
s
Selectaţi receptorul intern.
r
Selectaţi un număr nou.
sr
Repetaţi procesul pentru
celelalte receptoare interne,
după cum este necesar.
Asiguraţi-vă că nu alocaţi un număr intern
(de la 1 la 7) de două ori.
79
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Pentru finalizare:
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
salva intrarea.
Veţi auzi sunetul de eroare în cazul în care un
număr intern a fost alocat de două ori.
¤ Repetaţi procedura cu un număr liber.
Utilizarea dispozitivelor
Bluetooth
Baza poate utiliza conexiunea Bluetooth™
pentru a comunica fără fir cu alte dispozitive
Bluetooth.
Puteţi utiliza conexiunea Bluetooth pentru a
înregistra pe bază următoarele dispozitive:
u Un set de căşti Bluetooth
u Maxim cinci mobile Bluetooth GSM sau
dispozitive de date (PC, PDA).
Înainte de a utiliza dispozitive Bluetooth, va
trebui să activaţi funcţia Bluetooth, apoi să
înregistraţi dispozitivele pe bază.
Pentru a utiliza numerele de telefon,
prefixele (prefixul de ţară şi zonal) trebuie
stocate pe bază (p. 97).
Veţi găsi descrierea utilizării dispozitivelor
Bluetooth în manualele de utilizare ale
dispozitivelor respective.
Version 4.1, 21.11.2007
Activarea/dezactivarea modului
Bluetooth
v ¢ ò Bluetooth
Activare Selectaţi şi apăsaţi §Schimba§
pentru a activa sau dezactiva
modul Bluetooth (³ = activat).
Când baza este în modul de aşteptare,
pictograma din antet indică faptul că modul
Bluetooth ò este activat (¢ p. 4).
De îndată ce conexiunea Bluetooth este
activată, baza devine vizibilă pentru toate
dispozitivele Bluetooth din zona de
acoperire (maxim 10 m) şi poate comunica
cu toate dispozitivele incluse în lista de
„dispozitive cunoscute”.
80
Ca alternativă, puteţi aloca activarea
interfeţei Bluetooth la un afişaj sau o tastă
funcţională de pe bază (¢ p. 88). Aceasta
vă permite să activaţi/dezactivaţi
conexiunea Bluetooth printr-o simplă
apăsare de buton.
Înregistrarea dispozitivelor
Bluetooth
Pentru a înregistra un dispozitiv Bluetooth,
trebuie să-l căutaţi, iar apoi să-l adăugaţi pe
lista de dispozitive cunoscute.
Lista dispozitivelor cunoscute poate să
conţină maxim un set de căşti şi cinci
dispozitive de date/mobile.
Reţineţi
u Dacă înregistraţi un set de căşti, orice
alt set de căşti deja înregistrat va fi
suprascris.
u Dacă doriţi să utilizaţi cu baza un set
de căşti care este deja înregistrat la alt
dispozitiv (de exemplu, la un telefon
mobil), dezactivaţi această conexiune
înainte de a începe procesul de
înregistrare.
u În funcţie de profilurile Bluetooth
acceptate de telefonul mobil, poate fi
înregistrat ca dispozitiv de date şi ca
mobil.
Căutarea dispozitivelor Bluetooth
În modul Bluetooth, distanţa dintre bază şi
dispozitivul Bluetooth activat (set de căşti,
mobil sau dispozitiv de date) trebuie să nu
fie mai mare de 10 m.
Toate apelurile primite sunt ignorate în
timpul căutării.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Cauta casca /
Cauta Mobil / Cauta disp. date
Modul Bluetooth este activat automat pe
bază dacă nu este deja activ. S-a iniţializat
operaţiunea de căutare. Căutarea poate
dura maxim 30 de secunde.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Numele Bluetooth ale dispozitivelor găsite
se afişează într-o listă (abreviată dacă este
necesar). În cazul în care n-a fost alocat
niciun nume unui dispozitiv, se afişează
adresa acestuia.
Reţineţi
Funcţia Cauta disp. date va afişa o listă
cu toate dispozitivele Bluetooth găsite cu
excepţia seturilor de căşti (lista include
dispozitivele cu mai multe servicii).
Anularea/repetarea căutării curente
Anulaţi căutarea:
§Întrerupe§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Repetaţi căutarea dacă este necesar:
În lista de dispozitive cunoscute:
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Repeta cautarea
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Afişarea numelui şi adresei unui
dispozitiv găsit
În lista de dispozitive găsite:
s
Selectaţi intrarea.
§Vizualiz.§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Se afişează numele şi adresa dispozitivului.
Apăsaţi §OK§ pentru a reveni la listă.
Version 4.1, 21.11.2007
Adăugarea dispozitivelor de date/
mobilelor la lista de dispozitive
cunoscute
În lista de dispozitive găsite:
q
Selectaţi dispozitivul care
urmează să fie înregistrat.
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Confirm dispozitiv
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Dacă lista de dispozitive cunoscute conţine
mai puţin de cinci dispozitive de date şi
mobile:
~
Introduceţi un cod PIN la
alegere sau codul PIN al
dispozitivului Bluetooth care
urmează să fie înregistrat şi
apăsaţi §OK§.
În general, puteţi introduce un cod PI la
alegere pentru un dispozitiv de date/mobil
GSM. De asemenea, trebuie să introduceţi
acest cod PIN pe dispozitivul de date/mobil
(strângere de mână).
Dispozitivul este salvat în lista dispozitivelor
cunoscute.
Dacă lista de dispozitive cunoscute conţine
deja cinci dispozitive de date/mobile, atunci
solicitarea codului PIN este precedată de
mesajul Selectati dispozitivul de inlocuit si
dati-va acordul. Trebuie să selectaţi un
dispozitiv din listă care va fi înlocuit cu noul
dispozitiv înainte de înregistrare.
¤ Dacă apăsaţi tasta de afişaj §Nu§,
dispozitivul nu este înregistrat şi baza
revine la lista de dispozitive găsite.
¤ În cazul în care doriţi să înlocuiţi un
dispozitiv din listă, apăsaţi tasta de afişaj
§Da§. Se afişează o listă de dispozitive de
date înregistrate şi mobile (cunoscute).
¤ Selectaţi dispozitivul care urmează să fie
înlocuit şi apăsaţi tasta de afişaj §OK§.
Va trebui să introduceţi un cod PIN pentru a
înregistra noul dispozitiv (vezi mai sus).
Dacă noul dispozitiv nu se poate înregistra,
lista de dispozitive cunoscute va rămâne
neschimbată.
Adăugarea unui set de căşti la lista de
dispozitive cunoscute
În lista de dispozitive găsite:
q
Selectaţi setul de căşti.
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Confirm dispozitiv
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Dacă setul de căşti transferă codul PIN 0000
(codul PIN setat de obicei pentru setul de
căşti), setul de căşti este adăugat direct în
lista de dispozitive cunoscute. Înregistrarea
unui set de căşti înregistrat anterior este
anulată automat.
În cazul în care setul de căşti transferă un alt
cod PIN, exceptând 0000, vi se solicită să
introduceţi codul PIN pe bază.
81
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
~
Introduceţi codul PIN de sistem
şi apăsaţi §OK§.
Dispozitivul este salvat în lista dispozitivelor
cunoscute.
Reţineţi
u Lista de dispozitive cunoscute poate
să conţină numai un set de căşti
Bluetooth. Dacă înregistraţi un al
doilea set de căşti, primul este şters
din listă.
u Un dispozitiv cu mai multe servicii
poate fi înregistrat ca set de căşti şi ca
dispozitiv de date.
Editarea dispozitivelor cunoscute
(dispozitive de încredere)
Deschiderea listei
v ¢ ò Bluetooth
Aparate cunoscute
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Este afişată lista de dispozitive cunoscute.
Numele din listă sunt însoţite de pictograme
cu următoarele sensuri:
Pictogram Semnificaţie
ă
ô
õ
Version 4.1, 21.11.2007
l
Set de căşti Bluetooth
Dispozitiv Bluetooth de date
Mobil Bluetooth
Când se înregistrează un dispozitiv
Bluetooth, toate profilurile Bluetooth
acceptate de acest dispozitiv sunt salvate
(nu doar profilul care fusese căutat).
Aceasta înseamnă, de exemplu, că un mobil
înregistrat poate fi salvat ca dispozitiv de
date şi ca mobil în lista de dispozitive
cunoscute. Numele acestuia va fi precedat
de două pictograme: l şi. Prin urmare,
puteţi utiliza această conexiune Bluetooth
pentru a accesa linia GSM a mobilului şi de
asemenea pentru a face schimb de fişiere
vCard cu mobilul. Codul PIN negociat este
valabil pentru toate tipurile de comunicaţii
Bluetooth.
82
Vizualizarea intrărilor
Deschideţi lista ¢ s (selectaţi intrarea)
§Vizualiz.§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Se afişează numele şi adresa dispozitivului.
Reveniţi cu §OK§.
Anularea înregistrării dispozitivelor
Bluetooth
Deschideţi lista ¢ s (selectaţi intrarea)
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Stergeti inreg.
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Se activează conexiunea
Bluetooth, dacă este necesar.
Reţineţi
u Dacă anulaţi înregistrarea unui
dispozitiv Bluetooth activat, atunci
este posibil să fie necesar să încercaţi
reconectarea ca „dispozitiv
neînregistrat”.
u În cazul în care anulaţi înregistrarea
mobilului activat (¢ p. 82), niciun
alt mobil din listă nu va fi activat.
Introducerea/editarea numelui unui
dispozitiv Bluetooth
Deschideţi lista ¢ s (selectaţi intrarea)
Sau:
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Editati numele
Selectaţi şi apăsaţi §OK§. Se
activează conexiunea
Bluetooth, dacă este necesar.
Sau:
§Vizualiz.§
Apăsaţi tasta de afişaj.
§Editeaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Apoi:
~
Introduceţi/editaţi numele.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Numele este modificat local pe bază. Nu este
modificat pe dispozitivul Bluetooth.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Activarea unui mobil înregistrat
Puteţi înregistra maxim cinci mobile prin
Bluetooth. Totuşi, un singur mobil se poate
conecta la bază: mobilul activat.
Activat înseamnă:
u Dacă baza este în modul Bluetooth,
mobilul poate stabili o conexiune
Bluetooth cu baza (de exemplu în cazul
unui apel primit).
u Baza stabileşte o conexiune cu acest
mobil când încearcă să efectueze un apel
printr-o conexiune GSM.
După ce înregistrarea a fost finalizată,
ultimul mobil înregistrat este activat
automat. Mobilul activat anterior este
dezactivat.
Puteţi activa orice alt mobil din lista de
dispozitive cunoscute.
Deschideţi lista ¢ s (selectaţi mobilul)
§Optiuni§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Conectare telef. mobil
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Modul Bluetooth este activat pe bază dacă
nu este deja activ. Baza se conectează la
mobil.
Mobilul selectat este activat. Intrarea
acestuia în lista de dispozitive cunoscute
este marcată cu μ.
Mobilul activat anterior este dezactivat.
Afişare în afişajul bazei în modul de
aşteptare
Version 4.1, 21.11.2007
Dacă un set de căşti sau mobil Bluetooth
este conectat la bază, pictograma
corespunzătoare (ô, l) împreună cu (=
Bluetooth activat) apare în antetul afişajului.
Refuzarea/acceptarea unui
dispozitiv Bluetooth neînregistrat
În situaţia în care un dispozitiv Bluetooth,
neînregistrat în lista dispozitivelor
cunoscute, încearcă să se conecteze cu baza,
pe ecran vi se solicită să introduceţi codul
PIN al dispozitivului Bluetooth (asociere).
u Refuzarea
T
Apăsaţi scurt tasta de
terminare.
u Acceptarea
~
Introduceţi codul PIN al
dispozitivului Bluetooth pe care
doriţi să-l acceptaţi şi apăsaţi
§OK§.
Dacă acceptaţi dispozitivul, îl puteţi
utiliza temporar (de exemplu, atâta timp
cât se află în aria de acoperire şi
conexiunea Bluetooth este activată) sau îl
puteţi adăuga la lista dispozitivelor
cunoscute.
După confirmarea codului PIN:
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Da§ pentru a
adăuga dispozitivul la lista de dispozitive
cunoscute.
Sau:
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Nu§ pentru a utiliza
dispozitivul temporar.
Reţineţi
u În cazul în care acceptaţi înregistrarea
unui set de căşti doar temporar, setul
de căşti nu este şters din lista de
dispozitive cunoscute.
u În cazul în care lista de dispozitive
cunoscute conţine deja cinci
dispozitive de date/mobile, vi se va
solicita să ştergeţi întâi un dispozitiv
din listă (¢ p. 81).
83
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Schimbarea numelui Bluetooth al
bazei
Puteţi schimba numele bazei utilizat pentru
identificarea acestuia pe ecranul altui
dispozitiv Bluetooth.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Aparatul propriu
Se afişează numele şi adresa bazei.
§Schimba§
Apăsaţi tasta de afişaj. Se
activează conexiunea
Bluetooth, dacă este necesar.
~
Schimbaţi numele.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Utilizarea unui set de căşti
Bluetooth
Reţineţi
u Puteţi să utilizaţi seturi de căşti
împreună cu receptorul dvs. doar
dacă acesta conţine profilul Căşti sau
Mâini libere. Dacă sunt disponibile
ambele profiluri, profilul „Mâini
libere” va fi utilizat pentru a comunica.
u Apelurile pot fi iniţiate numai de pe
bază.
Setarea tastei funcţionale Receptor
În cazul în care doriţi să efectuaţi apeluri pe
bază prin intermediul unui set de căşti,
trebuie să alocaţi întâi o tastă funcţională a
bazei pentru funcţia Receptor (¢ p. 88).
Recomandare
În cazul în care setul de căşti are o tastă
Apasă-şi-vorbeşte, vă recomandăm să
utilizaţi tasta funcţională de pe Receptor
şi pentru a transfer/preluare.
Version 4.1, 21.11.2007
Acceptarea/transferul apelurilor pe
setul de căşti
Condiţie: Conexiunea Bluetooth trebuie să
fie activată; de asemenea, trebuie să existe o
conexiune stabilită între setul de căşti
Bluetooth şi bază (¢ p. 80).
u Efectuaţi un apel de pe bază sau
84
u Încercaţi să conectaţi o terţă parte sau
u Se semnalează un apel pe bază
¤ Apăsaţi tasta funcţională Receptor de pe
bază pentru a accepta apelul pe setul de
căşti.
Reţineţi
Pentru instrucţiuni pentru reglarea
volumului de vorbire al setului de căşti,
¢ p. 91.
Apelarea
¤ Introduceţi numărul de telefon pe bază şi
apăsaţi tasta funcţională Receptor a
bazei.
Utilizarea dispozitivelor de date
Condiţie: Conexiunea Bluetooth este
activată. Dispozitivul de date este în lista de
dispozitive cunoscute (marcat cu õ,
¢ p. 81) sau este conectat temporar la bază
(¢ p. 83).
Puteţi stabili o conexiune Bluetooth cu baza
utilizând un PC, PDA sau chiar un mobil (ca
dispozitiv de date).
Apoi, puteţi, de exemplu, să faceţi schimb cu
dispozitivul de date de intrări din agenda
telefonică sub formă de fişiere vCard, să
comparaţi agenda telefonică de pe PC cu cea
a bazei, să încărcaţi setări pentru sonerii sau
programe screensaver de pe dispozitivul de
date în directorul de resurse al bazei sau
puteţi utiliza comenzi AT pentru a efectua
sau accepta apeluri.
Telefonul este furnizat cu o aplicaţie
software QuickSync pentru PC (¢ p. 112).
Aceasta se află pe CD-ul inclus în pachet.
QuickSync oferă funcţii pentru PC prin
intermediul unei interfeţe grafice.
Reţineţi
Pentru instrucţiuni privind trimiterea
fişierelor vCard pe un dispozitiv
Bluetooth sau primirea acestora de pe un
dispozitiv Bluetooth, consultaţi p. 40.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Utilizarea mobilelor GSM
(Link2mobile)
Puteţi efectua apeluri de pe bază şi/sau de
pe un set de căşti înregistrat prin intermediul
conexiunii GSM de pe mobilul GSM
Bluetooth (apelarea interlocutorilor externi
prin conexiunea GSM de pe mobil sau
acceptarea apelurilor prin conexiunea GSM)
dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
u Modul Bluetooth este activat pe bază şi
pe mobil (¢ p. 80).
u Mobilul GSM a fost înregistrat (¢ p. 80)
pe bază şi activat (¢ p. 83).
u Există o conexiune Bluetooth stabilită
între bază şi mobil.
u Mobilul este în aria de acoperire a bazei
(mai puţin de 10 m).
u Pentru apeluri formate: Conexiunea
mobilă este alocată bazei drept
conexiune de trimitere sau baza poate
selecta conexiunea GSM drept conexiune
de trimitere (vezi mai jos).
u Pentru acceptarea apelurilor primite:
Conexiunea GSM este alocată bazei drept
conexiune de primire (vezi mai jos).
Se stabileşte automat o conexiune între baza
aflată în modul Bluetooth şi mobilul activat
aflat în zona de acoperire:
u În cazul în care se primeşte un apel prin
conexiunea GSM a mobilului (¢ p. 28)
u Dacă încercaţi să efectuaţi un apel de pe
bază prin conexiunea GSM (¢ p. 27)
Dacă modul Bluetooth este dezactivat pe
bază:
¤ Deschideţi lista de dispozitive cunoscute.
¤ Selectaţi mobilul activat (marcat cu μ).
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Optiuni§.
¤ Selectaţi Conectare telef. mobil şi
apăsaţi §OK§.
Version 4.1, 21.11.2007
Conexiunea Bluetooth se activează pe bază.
Baza se conectează la mobil.
Reţineţi
u De asemenea, puteţi aloca această
funcţie la o tastă funcţională a bazei,
¢ Conectare telef. mobil la p. 88.
u Dacă mobilul este dus în afara ariei de
acoperire Bluetooth a bazei, trebuie
să restabiliţi conexiunea dintre cele
două dispozitive de îndată ce mobilul
întră în aria de acoperire din nou.
Aceasta va asigura faptul că un apel
GSM fie către bază, fie de la bază,
utilizând conexiunea GSM va fi
transferat.
Stabilirea unei conexiuni manuale:
¤ Selectaţi mobilul din lista de
dispozitive cunoscute.
¤ Selectaţi §Optiuni§ ¢ Conectare
telef. mobil şi apăsaţi §OK§.
Sau:
¤ Apăsaţi tasta funcţională
Conectare telef. mobil.
Definirea conexiunii GSM drept
conexiune de trimitere
Condiţie: Minim un mobil este în lista de
dispozitive cunoscute sau există un mobil
conectat temporar la bază.
v ¢ Ï Setari ¢ Telefonie ¢ Transmite
conex.
Se afişează o listă de receptoare interne
(bază, seturi de căşti).
q
Selectaţi receptoarele interne
cărora trebuie să li se atribui o
nouă conexiune GSM şi apăsaţi
§OK§ tasta de afişaj.
r
Alegeţi Sel. la fiecare apel sau
conexiunea GSM drept
conexiune de trimitere. Numele
Bluetooth al mobilului activat
este afişat pentru conexiunea
GSM.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
salva modificările.
85
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Sel. la fiecare apel: Aceasta vă permite să
alegeţi dacă să utilizaţi conexiunea pe linie
fixă sau conexiunea GSM pentru fiecare apel:
~c
Introduceţi numărul, inclusiv
prefixul de zonă, apoi ridicaţi
receptorul. Tel. fix şi numele
conexiunii GSM sunt disponibile
pentru a fi selectate.
q
Selectaţi o conexiune.
§Formeaza§ / wApăsaţi tasta de afişaj sau
mijlocul tastei de control.
Definirea conexiunii GSM drept
conexiune de primire
Version 4.1, 21.11.2007
Condiţie: Minim un mobil este în lista de
dispozitive cunoscute sau există un mobil
conectat temporar la bază.
v ¢ Ï Setari ¢ Telefonie ¢ Primeste
conexiuni
Se afişează o listă de receptoare interne
(bază, seturi de căşti, robot telefonic).
q
Selectaţi partea internă de
atribuit conexiunii GSM drept
conexiune de primire şi apăsaţi
tasta de afişaj §OK§.
r
Selectaţi Da în cazul în care
conexiunea pe linie fixă va
continua să fie conexiunea de
primire pentru receptorul
intern. Selectaţi Nu dacă nu va fi
conexiune de primire.
s
Comutaţi la conexiunea GSM.
r
Selectaţi Da în cazul în care
conexiunea GSM va fi
conexiunea de primire pentru
receptorul intern.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
salva modificările.
86
Conexiuni Bluetooth simultane
Paza se poate conecta simultan atât la un set
de căşti cât şi la un dispozitiv de date/mobil
prin Bluetooth.
Totuşi, este bine să ţineţi cont de
următoarele:
u Meniul Bluetooth nu poate fi deschis pe
bază.
u Puteţi utiliza setul de căşti şi în acelaşi
timp să utilizaţi un mobil/dispozitiv de
date pentru a iniţia, accepta sau gestiona
un apel.
u Nu puteţi utiliza setul de căşti în timp de
transferaţi date prin conexiunea
Bluetooth.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Conectarea/utilizând alte dispozitive
Conectarea şi utilizarea unui
set de căşti cu cablu
Puteţi conecta un set de căşti la bază
utilizând un o mufă de 2,5 mm.
Pentru detalii privind setul de căşti, vă
rugăm să consultaţi ghidul de utilizare a
setului de căşti.
Conectarea receptorului
¤ Înainte de a conecta setul de căşti, alocaţi
funcţia Receptor unei taste funcţionale
de pe bază (¢ p. 88).
¤ Apoi, introduceţi mufa setului de căşti în
orificiul de conexiune de pe bază
(¢ p. 11).
Acceptarea/transferul apelurilor pe
setul de căşti
Reţineţi
u Este recomandabil să utilizaţi în
continuare tasta funcţională
Receptor dacă setul de căşti are o
tastă P2T.
u Pentru instrucţiuni pentru reglarea
volumului de vorbire al setului de
căşti, ¢ p. 91.
u În cazul în care un set de căşti este
înregistrat şi pe bază şi este în zona de
acoperire a acesteia, apelul/
conexiunea este transferată la setul
de căşti Bluetooth. Setul de căşti
Bluetooth are prioritate.
Apelarea
¤ Introduceţi numărul de telefon pe bază şi
apăsaţi tasta funcţională Receptor a
bazei.
Version 4.1, 21.11.2007
Condiţie:
u Efectuaţi un apel de pe bază sau
u Încercaţi să conectaţi o terţă parte sau
u Se semnalează un apel pe bază
¤ Apăsaţi tasta funcţională Receptor de pe
bază pentru a accepta apelul pe setul de
căşti.
87
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea bazei
Configurarea bazei
Baza este preconfigurată, însă îi puteţi
modifica oricând setările pentru a răspunde
cerinţelor dvs.
Setările descrise în acest capitol au un efect
local numai pe bază. Setarea
corespunzătoare pe oricare dintre
receptoarele înregistrate nu se modifică.
Accesarea rapidă a funcţiilor
şi numerelor
Puteţi programa şase taste funcţionale pe
partea dreaptă a bazei şi tastele Afişaj (în
modul de aşteptare). Puteţi aloca un număr
de telefon (apelare rapidă) sau o funcţie de
bază pentru fiecare dintre aceste taste şi
modifica alocarea.
Numărul este apoi apelat sau funcţia pornită
printr-o simplă apăsare de tastă.
Schimbarea alocărilor
Version 4.1, 21.11.2007
În modul de aşteptare:
¤ Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de
afişaj/funcţională până când se afişează o
listă de alocări de tastă posibile.
Sunt disponibile următoarele funcţii:
Formare rapida
Alocaţi tastei un număr din agenda
telefonică locală.
Este deschisă Agenda telefonică.
¤ Selectaţi o intrare şi apăsaţi §OK§.
Dacă ştergeţi sau editaţi intrarea din
agenda telefonică, aceasta nu va afecta
alocarea tastei funcţionale sau a tastei
Afişaj.
Aceasta înseamnă că dacă numărul de
telefon se modifică, trebuie să alocaţi din
nou intrarea actualizată din agenda
telefonică la tastă, după cum este descris
mai sus.
88
Ceas destept.
Alocaţi unei taste meniul pentru setarea
şi activarea ceasului deşteptător
(¢ p. 75):
v ¢ Í Organizator ¢ Ceas destept.
Calendar
Deschideţi calendarul/introduceţi o nouă
întâlnire (¢ p. 73):
v ¢ Í Organizator ¢ Calendar
Bluetooth
Activarea/dezactivarea modului
Bluetooth (¢ p. 80).
Conectare telef. mobil
Activaţi Bluetooth pe bază şi stabiliţi o
conexiune la mobilul Bluetooth activ
(¢ p. 83).
Receptor
Acceptaţi sau preluaţi un apel cu setul cu
căşti conectat. Tasta simulează funcţia
P2T (apasă-şi-vorbeşte). Trebuie să alocaţi
Receptor la o tastă dacă doriţi să utilizaţi
un set cu căşti fără P2T (cu fir sau prin
Bluetooth).
Apăsaţi tasta
– Dacă un apel este semnalat pe bază şi
doriţi să-l acceptaţi direct pe setul cu
căşti.
– Pentru a continua pe setul cu căşti un
apel care a fost început pe bază.
Dacă există două seturi cu căşti conectate
la bază, unul cu fir şi unul Bluetooth, setul
cu căşti Bluetooth are prioritate. În acest
caz, nu puteţi utiliza setul cu căşti cu fir.
Introduceti P
Tasta introduce o pauză de apelare (o P)
când se introduce un număr (¢ p. 102).
Functia R
Tasta introduce o reapelare (o R) când de
introduce numărul (¢ p. 101).
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea bazei
Version 4.1, 21.11.2007
Functii supliment.
Sunt disponibile mai multe funcţii:
u Trimite conexiune
Alocaţi la o tastă fie conexiunea pe linie
fixă fie conexiunea GSM a unui mobil
înregistrat prin Bluetooth (¢ p. 85). În
cazul în care nu există niciun mobil
Bluetooth înregistrat, funcţia nu este
relevantă.
u Selectie linie
Alocaţi unei taste selecţia liniei. În cazul în
care un mobil este conectat la bază prin
Bluetooth, pentru fiecare apel puteţi
alege dacă se va efectua prin conexiunea
pe linie fixă sau prin conexiunea GSM
(¢ p. 85). În cazul în care nu există
niciun mobil Bluetooth înregistrat,
funcţia nu este relevantă.
u Liste de apeluri
Alocaţi lista de apeluri la o tastă
(¢ p. 35).
v ¢ Ê Liste de apeluri
u Redirectionare
Alocaţi unei taste meniul pentru setarea
şi activarea redirecţionării apelurilor
(¢ p. 32):
v ¢ Ç Selectati serviciile
¢ Redirectionare
u E-mail
Deschide submeniul e-mail pentru
primirea şi citirea notificărilor de e-mail
(¢ p. 56):
v ¢ Ë Mesaje ¢ E-mail
u Centru de info
Iniţializaţi centrul de informaţii şi
deschideţi lista serviciilor de informaţii
disponibile (¢ p. 59):
v ¢ Functii aditionale
¢ Centru de info
Alocarea tastei funcţionale: Puteţi introduce
o notă privind alocarea tastei în banda de
introducere din dreptul tastei respective.
Pornirea funcţiei, apelarea
numărului
Când baza este în modul de aşteptare:
¤ Apăsaţi scurt tasta funcţională sau tasta
de afişaj.
În funcţie de alocarea tastelor:
u Un număr (Formare rapida) este apelat
direct.
u Se deschide meniul sau lista de funcţii.
Schimbarea limbii afişajului
Puteţi vizualiza textele afişate în mai multe
limbi.
v ¢ Ï Setari ¢ Limba
Limba actuală este indicată prin Ø.
s
Selectaţi limba şi apăsaţi §Select.§.
Limba selectată este setată imediat.
Dacă aţi ales din greşeală o limbă pe care nu
o cunoaşteţi:
v*#Q3#
Apăsaţi tastele succesiv.
s
Selectaţi limba corectă.
§Select.§
Apăsaţi tasta de afişaj dreapta.
Alocarea tastei Afişaj: Funcţia selectată sau
numele agendei telefonice corespunzătoare
pentru numărul de telefon (sau abrevierea
acestuia dacă este necesar) este afişat pe cel
mai de jos rând, deasupra tastei Afişaj.
89
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea bazei
Setările afişajului
Version 4.1, 21.11.2007
Setarea screensaverului/
succesiunii de imagini
Aveţi posibilitatea să afişaţi un screensaver
când baza este în modul de aşteptare.
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
u O imagine din dosarul Screensavere din
Director de resurse (¢ p. 94)
u Toate imaginile din dosarul Screensavere
din Director de resurse se afişează una
după alta sub forma unei Prezentare
u Data şi ora ca afişaj digital
(Ceas digital)
u Ora în mod analog
(Ceas analogic – afişaj cu ace de ceas)
u Informaţii de la un serviciu de informaţii
(Servicii informatii – prognoza meteo,
horoscopul etc.). Trebuie să fi activat
afişarea serviciilor de informaţii prin
intermediul configuratorului Web.
Baza trebuie să fie conectată la Internet
pentru a afişa serviciile de informaţii.
Tipul de servicii de informaţii disponibil
pe bază este setat pe Internet pe serverul
Gigaset.net. Puteţi modifica setările prin
intermediul browserului Web de pe PC
(consultaţi ghidul de utilizare pentru
configuratorul Web; Info Services).
Dacă nu există informaţii disponibile în
prezent, se afişează ora digitală (Ceas
digital) până când informaţiile vor fi
disponibile din nou.
Împreună cu informaţiile, tastele Afişaj
care deschid meniul de selecţie al
Centrului de informaţii.
Screensaverul înlocuieşte afişajul din modul
de aşteptare. Acesta va ascunde calendarul,
data, ora şi numele.
Screensaverul nu se afişează în anumite
situaţii, de exemplu, în timpul unui apel şi
când se afişează un mesaj de stare.
Dacă a fost activat un screensaver, opţiunea
de meniu Screensaver va fi marcată cu ³.
90
v ¢ Ï Setari ¢ Afisaj ¢ Screensaver
Setarea curentă este afişată.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Activare:
Selectaţi Por. (se afişează screensaverul)
sau Oprit (nu se afişează screensaverul).
Selectare:
Selectaţi screensaverul cu r sau
§Vizualiz.§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Screensaverul activ este afişat.
s
Selectaţi screensaverul şi
apăsaţi §OK§.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Screensaverul este activat aproximativ 10
secunde după ce afişajul a trecut în modul
de aşteptare.
Dacă screensaverul acoperă afişajul, apăsaţi
scurt tasta roşie de terminare T pentru a
afişa modul de aşteptare.
Activarea/dezactivarea benzii de
informaţii
Puteţi afişa informaţii text de pe Internet
(prognoza meteo, etc.) care sunt setate
pentru screensaverul Servicii informatii ca
mesaj care se derulează pe afişaj în modul de
aşteptare. Mesajul care se derulează este
afişat pe ultimul rând al afişajului în modul
de aşteptare (imediat deasupra tastelor
Afişaj). Sfârşitul unui set de informaţii şi
începutul următorului set este separat prin
„+++”.
De exemplu, dacă aţi setat calendarul să fie
afişat în modul de aşteptare, banda de
informaţii suprascrie ultimele două rânduri
(săptămâni) ale calendarului.
v ¢ Ï Setari ¢ Afisaj
¢ Mesaj defilant info (³= activat)
Banda de informaţii începe de îndată ce
telefonul comută pe modul de aşteptare.
Totuşi, dacă se afişează un mesaj în modul de
aşteptare, banda de informaţii nu se
afişează.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea bazei
Setarea luminozităţii şi controlul în
funcţie de oră pentru iluminarea
afişajului
Reglarea volumului în modul
„mâini libere”
Puteţi seta luminozitatea afişajului pe bază şi
specifica intervalul de timp în care afişajul
este complet dezactivat, de exemplu,
noaptea.
Dacă iluminarea ecranului este dezactivată,
aceasta poate fi reactivată apăsând orice
tastă sau de primirea unui apel. Iluminarea
ecranului este dezactivată din nou după
aproximativ 30 de secunde după ultima
apăsare de taste.
v ¢ Ï Setari ¢ Afisaj ¢ Luminozitate
Setarea curentă este afişată.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Contr timp
Condiţie: Data şi ora trebuie să fie setate
corect.
Selectaţi Por. sau Oprit.
Se afişează următoarele câmpuri când
Contr timp = Por..
Afisaj oprit de la:
Introduceţi ora în format de 4 cifre când
iluminare ecranului urmează să fie
dezactivată în modul de aşteptare.
Afisaj oprit pana:
Introduceţi ora în format de 4 cifre când
iluminare ecranului urmează să fie
reactivată.
Luminozitate:
Setaţi luminozitatea afişajului pentru
iluminarea ecranului cu r.
Puteţi să selectaţi dintre cinci niveluri de
luminozitate (1 = scăzut – 5 = foarte
luminos; de exemplu, nivelul de
luminozitate 3 = Š).
Puteţi seta volumul pentru modul mâini
libere şi volumul receptorului, precum şi
volumul unui set cu căşti conectat prin fir,
alegând din cinci niveluri de volum.
În modul de aşteptare
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio
¢ Volum apel
Veţi auzi un sunet de test.
r
Setaţi volumul receptorului.
s
Derulaţi până la linia Difuzor:.
r
Setaţi volumul modului „Mâini
libere”.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
salva setările.
În timpul unui apel
Puteţi regla volumul în timpul unui apel
utilizând tastele R şi S. De fiecare
dată când apăsaţi tasta, volumul va creşte
sau va scădea cu un nivel.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj dacă
doriţi să salvaţi permanent
setările.
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Salveaza§.
91
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea bazei
Setarea soneriilor
Setarea volumului
Puteţi alege unul dintre cele cinci niveluri ale
volumului (1-5; de exemplu, volum 3 = Š)
şi soneria de tip „Crescendo” (6; volumul
creşte cu fiecare repetare a soneriei =
‡).
Puteţi seta niveluri diferite ale volumului
pentru următoarele funcţii:
u Pt. apeluri interne si programari
(Întâlniri ¢ p. 73)
u Pt. apeluri externe
v ¢ Setari ¢ Setari audio
¢ Setari sonerie ¢ Volum
r
Dacă este necesar, setaţi
volumul pentru apelurile
interne şi notificarea întâlnirilor.
s
Derulaţi la următoarea linie.
r
Dacă este necesar, setaţi
volumul pentru apelurile
externe.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
salva setările.
Când alegeţi setarea, soneria va suna cu
volumul selectat curent.
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
De asemenea, puteţi utiliza tastele R
şi S pentru a modifica volumul în
timp ce un apel primit este semnalat pe
bază.
92
Setarea melodiei de sonerie
Puteţi selecta diferite sonerii, melodii sau
orice sunet din agenda telefonică resursă
(p. 94).
Puteţi seta diverse sonerii pentru
următoarele funcţii:
u Pt. apeluri interne
u Pt. apeluri externe
u Pentru apeluri externe către conexiunea
GSM a unui mobil înregistrat prin
Bluetooth (¢ p. 80); numele Bluetooth
al mobilului este afişat ulterior pentru
conexiunea GSM
În modul de aşteptare:
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio
¢ Setari sonerie ¢ Melodii
q
Selectaţi Pt. apeluri interne sau
Pt. apeluri externe.
r
Selectaţi melodia pentru
această conexiune.
sr
Unde este necesar, selectaţi
următoarea conexiune şi setaţi
o melodie etc.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
salva setările.
Sau:
Puteţi seta melodia sonerie pentru a putea fi
utilizată atât pentru apelurile interne cât şi
pentru apelurile externe.
q
Selectaţi Toate apelurile.
r
Selectaţi melodia.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
confirma setările.
Setarea pentru toate apelurile nu va mai
funcţiona de îndată ce schimbaţi setarea
pentru o conexiune individuală.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea bazei
Setarea controlului în funcţie de
oră pentru apelurile externe
Puteţi specifica o perioadă de timp în care nu
doriţi ca baza să sune, de exemplu în timpul
nopţii.
Condiţie: Data şi ora trebuie să fie setate
corect.
v ¢ Ï ¢ Setari audio
¢ Setari sonerie ¢ Control timp
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Pt. apeluri externe:
Selectaţi Por. sau Oprit.
Se afişează următoarele câmpuri doar când
Pt. apeluri externe = Por..
Sonerie susp. de la:
Introduceţi ora de început a duratei în
format din 4 cifre.
Sonerie susp. pana:
Introduceţi ora de sfârşit a duratei în
format din 4 cifre.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Salveaza§.
Reţineţi
În acesta perioadă, veţi continua să
primiţi apeluri pe bază de la numerele
cărora le-aţi alocat o melodie
personalizată în agenda telefonică (VIP).
Dezactivarea soneriei pentru
apelurile anonime
Activarea/dezactivarea soneriei
Puteţi dezactiva soneria de pe bază înainte
de a răspunde la un apel sau când baza se
află în modul de aşteptare”; dezactivarea se
poate aplica tuturor apelurilor sau doar
apelului curent.
Soneria nu poate fi reactivată în timpul unui
apel extern.
Dezactivarea definitivă a soneriei
*
Ţineţi apăsată tasta asterisc.
Pe afişaj apare pictograma ó.
Reactivarea soneriei
*
Ţineţi apăsată tasta asterisc.
Dezactivarea soneriei pentru
apelul curent
§Silentios§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Activare/dezactivarea tonurilor de
alertă
În locul soneriei, puteţi activa un ton de
alertă. Atunci când primiţi un apel, va fi redat
un ton scurs („Bip”) în locul soneriei.
*
Ţineţi apăsată tasta Steluţă
pentru 3 secunde:
§Bip§
Apăsaţi tasta de afişaj. Un apel
va fi semnalat sonor, printr-un
scurt ton de alertă.
apare pe afişaj.
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi seta baza să nu sune atunci când
apelanţii externi nu pot fi identificaţi (apel
anonim).
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio
¢ Setari sonerie
Mut la apeluri anon.
Selectaţi si apăsaţi §Schimba§.
În cazul în care soneria este dezactivată
pentru apelurile anonime, atunci opţiunea
Mut la apeluri anon. este marcată cu ³.
93
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea bazei
Activare/dezactivarea
tonurilor de avertizare
Receptorul dvs. foloseşte tonuri de
avertizare pentru a vă atenţiona cu privire la
diverse activităţi şi stări. Următoarele tonuri
de avertizare pot fi activate sau dezactivate,
independent unul de celălalt:
u Clic de taste: fiecare apăsare de tastă este
confirmată.
u Tonuri de confirmare:
– Confirmări (secvenţă tonală
crescătoare): La sfârşitul unei intrări/
setări şi când un SMS sau o intrare
nouă este trecută în lista robotului
telefonic sau în lista de apeluri
– Ton de eroare (secvenţă tonală
descrescătoare): La efectuarea
incorectă a unei intrări
– Ton de final de meniu: când derulaţi
până la sfârşitul meniului
În modul de aşteptare:
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio
¢ Tonuri instruct.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Sunet taste:
Selectaţi Por. sau Oprit.
Confirmare:
Selectaţi Por. sau Oprit.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Activarea/dezactivarea
muzicii pentru starea de
aşteptare
Muzica pentru starea de aşteptare este
redată de exemplu, în timpul comutării unui
apel sau în timpul unui apel de consultare
pentru apelantul cu care nu sunteţi conectat
activ.
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio
¢ Melodie in astept.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Schimba§ pentru a
activa sau dezactiva muzica pentru starea
de aşteptare (= activată).
Directorul de resurse
Directorul de resurse permite gestionarea
sunetelor/melodiilor şi a sunetelor pe care le
puteţi folosi ca sonerii, precum şi a
imaginilor (imagini şi screensavere CLIP), pe
care le puteţi folosi ca imagini pentru
apelanţi sau ca screensavere. Condiţie:
Identificarea Liniei Apelante (CLIP).
Directorul de resurse poate gestiona
următoarele tipuri de suport:
Tip
Format
Sunete
G.722 raw
Imagini
BMP, JPG,
GIF fără animaţie
190 x 144 pixeli
240 x 320 pixeli
fiecare cu adâncime de
culoare de 24 de biţi
– Imagine CLIP
– Protecţie de
ecran
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Aplicaţia software Gigaset QuickSync
pentru PC converteşte toate formatele
standard (MP3, WMA, TIFF) în formate
acceptate de bază (vezi mai sus) şi
reglează rezoluţia imaginii la directorul
de resurse.
Baza are o varietate de sunete şi imagini
implicite.
94
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea bazei
Puteţi reda sunetele disponibile şi puteţi
vizualiza imaginile.
Puteţi descărca unele imagini şi sunete de pe
un PC cu aplicaţia software Gigaset
QuickSync (¢ p. 112). Dacă nu mai este
suficientă memorie disponibilă, va trebui să
ştergeţi una sau mai multe imagini sau
sunete.
Vizualizarea screensaverului/
imaginilor apelantului
v ¢ ÉFunctii aditionale
¢ Director de resurse ¢ Screensavere /
Imagini apelant ¢ (selectaţi intrarea)
§Vizualiz.§
Apăsaţi tasta de afişaj. Imaginea
selectată este afişată. Comutaţi
între imagini cu ajutorul tastei
q.
Dacă aţi salvat o imagine într-un format de
fişier necorespunzător, un mesaj de eroare
va fi afişat după selectarea intrării.
Redarea sunetelor
Version 4.1, 21.11.2007
v ¢ É Functii aditionale
¢ Director de resurse ¢ Sunete
¢ (selectaţi intrarea)
Sunetul selectat este redat imediat.
Comutaţi între sunete cu ajutorul tastei q.
Puteţi seta volumul în timpul redării:
¤ Reglaţi volumul utilizând tastele R /
S şi apăsând tasta de afişaj §Salveaza§.
Ştergerea/redenumirea unei
imagini/unui sunet
Aţi selectat o intrare.
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Puteţi selecta următoarele funcţii:
Stergeti inreg.
Intrarea selectată este ştearsă.
Editati numele
Modificaţi numele (maximum 16
caractere) şi apăsaţi §Salveaza§. Intrarea
este salvată cu numele nou.
Dacă o imagine sau un sunet nu pot fi şterse,
atunci aceste opţiuni nu vor fi disponibile.
Dacă ştergeţi un sunet care este utilizat ca
sonerie, se va utiliza în schimb melodia
implicită.
Dacă ştergeţi o imagine care este utilizată
ca imagine apelant sau screensaver, se a
afişa în schimb Ceas digital.
Verificarea capacităţii memoriei
Puteţi verifica care este capacitatea de
memorie disponibilă pentru sunete şi
imagini.
v ¢ É Functii aditionale
¢ Director de resurse
¢ Memorie disponibila
95
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea setărilor sistemului
Configurarea setărilor
sistemului
Puteţi stabili următoarele setări prin
intermediul meniului de pe bază, pe un
receptor înregistrat Gigaset SL78H, SL400H,
S79H sau prin intermediul configuratorului
Web de pe bază.
Următorii paşi se efectuează atunci când se
utilizează baza.
De asemenea, majoritatea setărilor poate fi
efectuată şi prin intermediul unui receptor
înregistrat Gigaset SL78H, SL400H sau S79H.
Procedura este similară cu cea de pe bază,
deşi structura meniului diferă puţin.
Instrucţiunile de utilizare prin intermediul
configuratorului Web al bazei pot fi găsite în
ghidul de utilizare de pe CD-ul inclus în
pachet.
Setarea manuală a datei şi a
orei
Data şi ora trebuie setate pentru a vă asigura
că aveţi ora corectă pentru apelurile primite
şi pentru a putea utiliza alarma şi calendarul.
Vă rugăm să reţineţi
Pe bază este stocată adresa unui server de
dată de pe Internet. Data şi ora sunt luate de
pe acest server dacă baza este conectată la
Internet şi este activată sincronizarea cu
serverul de dată. În acest caz setările
manuale sunt suprascrise.
Version 4.1, 21.11.2007
Dacă data şi ora de pe bază nu au fost încă
setate, apare tasta de afişaj §Ora§.
§Ora§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Sau:
v ¢ Ï Setari ¢ Data si ora
96
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Data:
Introduceţi prin intermediul tastaturii
ziua, luna şi anul în format de 8 cifre, de
exemplu,
4Q
2Q
Q
pentru 14/01/2010.
Ora:
Introduceţi ora şi minutele în format de 4
cifre prin intermediul tastaturii, de
exemplu, QM
5 pentru 07:15
am.
¤ Apăsaţi tasta de afişaj §Salveaza§ pentru a
salva setările.
Protejarea faţă de accesul
neautorizat
Protejaţi setările sistemului bazei printr-un
cod PIN cunoscut numai de dvs. Trebuie să
introduceţi codul PIN de sistem dacă
înregistraţi sau anulaţi înregistrarea unui
receptor, modificaţi setările reţelei locale,
efectuaţi o actualizare firmware sau resetaţi
telefonul la setările implicite.
Modificarea codului PIN de sistem
Puteţi să schimbaţi codul PIN sistem al bazei
format din 4 cifre (setare implicită: „0000”) cu
un cod PIN de 4 cifre pe care să-l cunoaşteţi
doar dvs.
Setarea unui sistem cu cod PIN înlesneşte
utilizarea la distanţă a robotului telefonic
(¢ p. 68).
v ¢ Ï Setari ¢ Sistem ¢ PIN sistem
~
Dacă este necesar, introduceţi
codul PIN de sistem curent al
bazei şi apăsaţi §OK§.
~
Introduceţi noul cod PIN de
sistem.
§OK§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea setărilor sistemului
Setarea prefixului zonal
Pentru a putea transfera numere de telefon
(de exemplu, prin vCard), este esenţial ca
prefixul zonal (compus din prefixul
internaţional şi din cel local) să fie salvat pe
bază.
Unele dintre aceste numere sunt deja
prestabilite.
v ¢ Ï Setari ¢ Telefonie ¢ Prefixe
Verificaţi dacă prefixul zonal este (pre)stabilit
corect.
¤ Puteţi introduce date după cum urmează:
q
Selectaţi/modificaţi câmpul de
intrare.
r
Navigaţi în cadrul câmpului de
intrare.
Ñ
Dacă e cazul, ştergeţi numărul:
Apăsaţi tasta de afişaj.
~
Introduceţi numărul.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Exemplu:
Prefixe
Prefix tara:
00 - 40
Prefix zonal:
0-[
Info
]
Salveaz
Reţineţi
În mod deosebit este necesar să setaţi
codul internaţional în cazul în care
conectaţi un mobil GSM la bază prin
Bluetooth. Numerele de telefon
transferate din reţeaua GSM includ
întotdeauna codul de acces
internaţional, chiar şi pentru apelurile
din interiorul ţării.
De exemplu, dacă mai târziu doriţi să
apelaţi din nou apelantul dintr-o listă de
apeluri prin intermediul uneia dintre
conexiunile telefonului, codul
internaţional este ascuns pentru
apelurile telefonice naţionale.
Setarea adresei IP a bazei în
LAN
Condiţie: Baza este conectată la un router
sau un PC (¢ p. 15).
Este necesară o adresă IP pentru ca reţeaua
LAN să „recunoască” baza.
Adresa IP poate fi alocată bazei automat (de
către router) sau manual.
u Dacă se alocă dinamic, serverul DHCP al
routerului alocă bazei automat o adresă
IP. Adresa IP a bazei poate fi modificată în
funcţie de setările routerului.
u Dacă se alocă manual/static, dvs. alocaţi
bazei o adresă IP statică. Este posibil ca
aceasta să fie necesară în funcţie de
configuraţia reţelei (de exemplu, dacă
baza este conectată direct la un PC).
De asemenea, puteţi stabili setări pentru
reţeaua locală prin intermediul
configuratorului Web.
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Pentru a aloca dinamic adresa IP, serverul
DHCP al routerului trebuie să fie activat.
De asemenea, citiţi manualul de utilizare
al routerului.
97
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea setărilor sistemului
Version 4.1, 21.11.2007
v ¢ Ï Setari ¢ Sistem
¢ Retea locala
~
Introduceţi codul PIN de sistem
şi apăsaţi §OK§.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Tipul adresei IP
Selectaţi Static sau Dinamic.
Pentru Tipul adresei IP Dinamic:
Următoarele câmpuri afişează setările
curente pe care telefonul le-a obţinut de
la router. Aceste setări nu pot fi
modificate.
Pentru Tipul adresei IP Static:
Trebuie să definiţi manual adresa IP şi
masca subreţea pentru bază în
următoarele câmpuri, precum şi
gateway-ul standard şi serverul DNS.
Pentru Tipul adresei IP Static:
Adresa IP
Introduceţi adresa IP care urmează să fie
alocată bazei (suprascriind setările
curente).
192.168.2.1 este setarea implicită.
Pentru informaţii privind adresa IP,
consultaţi glosarul la p. 124.
Subnet Mask
Introduceţi masca subreţea care urmează
să fie alocată bazei (suprascriind setările
curente).
Setarea implicită este 255.255.255.0
Pentru informaţii privind masca subreţea,
consultaţi glosarul la p. 128.
Server DNS
Introduceţi adresa IP a serverului DNS
preferat. Serverul DNS (Domain Name
System, ¢ p. 126) converteşte numele
simbolic al serverului (numele DNS) în
adresa IP publică a serverului când se
efectuează conexiunea.
Aici puteţi specifica adresa IP a routerului.
Routerul redirecţionează solicitările de la
adresa bazei la serverul DNS al acestuia.
192.168.2.1 este setarea implicită.
98
Gateway implicit
Introduceţi adresa IP pentru gateway-ul
standard (¢ p. 128) prin care reţeaua
locală se conectează la Internet. În
general aceasta este adresa IP locală
(privată) IP a routerului (de exemplu,
192.168.2.1). Baza necesită această
informaţie pentru a accesa Internetul.
192.168.2.1 este setarea implicită.
¤ Apăsaţi §Salveaza§ pentru a salva setările.
Reţineţi
De asemenea, puteţi stabili setările
pentru reţeaua locală prin intermediul
configuratorului Web (instrucţiuni de
funcţionare ale configuratorului Web
sunt pe CD-ul inclus în pachet).
Actualizarea firmware a
telefonului
Condiţie: Baza este conectată la Internet
(adică este conectată la un router, ¢ p. 15).
Dacă este necesar, puteţi actualiza firmware
al bazei.
Actualizarea firmware este descărcată în
mod implicit direct de pe Internet. Pagina
Web relevantă este preconfigurată pe bază.
Condiţie:
Baza este în modul de aşteptare, adică
u Nu se efectuează niciun apel.
u Nu există nicio conexiune internă către/
între receptoarele înregistrate.
u Niciun receptor nu are meniul bazei
deschis.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea setărilor sistemului
Pornirea manuală a actualizării
firmware
v ¢ Ï Setari ¢ Sistem
Actualiz. software
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
~
Introduceţi codul PIN de sistem
şi apăsaţi §OK§.
Baza stabileşte o conexiune la Internet.
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
porni actualizarea firmware.
Reţineţi
u Actualizarea firmware poate dura
până la trei minute.
u La actualizările de pe Internet, se
efectuează verificări pentru a se
asigura că nu există o altă versiune
firmware mai nouă. Dacă nu este
cazul, operaţia este terminată şi se
emite un mesaj în acest sens.
Actualizarea firmware automată
Baza va verifica zilnic dacă există o versiune
firmware mai nouă disponibilă de pe
Internet pe serverul de configuraţie. Dacă
sunt disponibile actualizări firmware,
mesajul Firmware nou disponibil - apare pe
ecranul bazei în modul de aşteptare.
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru
confirmare.
Firmware este încărcat pe bază.
Version 4.1, 21.11.2007
Dacă răspundeţi la mesaj cu §Nu§, baza revine
la modul de aşteptare. Baza nu vă va mai
reaminti că există actualizări firmware
disponibile. Mesajul va fi afişat din nou
numai dacă o versiune firmware mai nouă
este disponibilă pentru descărcare. De
asemenea, puteţi efectua actualizarea
firmware manual (¢ p. 99).
Reţineţi
Dacă baza nu este conectată la Internet
la momentul când urmează să se
efectueze verificarea de firmware nou
(de exemplu, pentru că routerul este
dezactivat), verificarea este efectuată de
îndată ce baza se reconectează la
Internet.
Puteţi dezactiva versiunea automată prin
intermediul configuratorului Web.
Activarea suportului de
repetor
Puteţi să creşteţi intervalul şi intensitatea
semnalului bazei utilizând un repetor.
Trebuie să activaţi modul repetor. Acesta va
întrerupe orice apel în desfăşurare în
momentul respectiv.
Condiţie: Modul Eco(+) este dezactivat.
v ¢ Ï ¢ Sistem ¢ Mod repetare
§Schimba§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
activa sau dezactiva modul
repetor (³= activat).
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru
confirmare.
Reţineţi
u Suport pentru repetor şi Mod Eco /
Mod Eco+ (¢ p. 72) se anulează
reciproc, adică nu pot fi utilizate
ambele funcţii simultan.
u Setarea implicită pentru transmisia
criptată este dezactivată atunci când
modul repetor este activat.
99
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / settings.fm / 21.01.2011
Configurarea setărilor sistemului
Activarea/dezactivarea
interfeţei DECT
u Setările de conexiune ale centralei
Dacă dezactivaţi interfaţa DECT, conexiunea
radio între bază şi receptoarele înregistrate/
repetoare este terminată. Receptoarele/
repetoarele sunt „asincrone” cu baza. Nu pot
stabili o conexiune cu baza şi nu se
semnalează niciun apel. Receptoarele/
repetoarele rămân înregistrate pe bază şi se
vor sincroniza cu baza de îndată ce reactivaţi
interfaţa DECT.
v ¢ Ï Setari ¢ Sistem
¢ Interfata DECT
§Schimba§
Apăsaţi tasta de afişaj pentru a
activa sau dezactiva interfaţa
DECT (³= activat).
În cazul în care nu există receptoare sau
repetoare înregistrate pe bază, interfaţa
DECT a bazei este dezactivată automat.
În cazul în care comutaţi baza la modul de
înregistrare (¢ p. 76) pentru a înregistra
din nou receptoarele/repetoarele, interfaţa
DECT este reactivată automat.
u Alocarea tastei funcţionale şi Afişaj
Restaurarea bazei la setările
de fabrică
Version 4.1, 21.11.2007
Setările individuale sunt resetate.
Când setările sunt restaurate:
u Receptoarele îşi păstrează înregistrarea
u Codul PIN de sistem nu este resetat.
În special următoarele setări sunt resetate la
valorile implicite:
u Setările melodiilor de sonerie şi
nivelurilor volumului
u Setările pentru apelurile de trezire şi
întâlniri
u Codul zonal propriu
u Setările pentru reţeaua locală
u Numele receptoarelor
u Setările SMS (de exemplu, centrele de
servicii SMS,)
u Mod Eco şi Mod Eco+ sunt dezactivate
100
telefonice
u Setările robotului telefonic şi anunţurile
personale sunt şterse
precum şi a tastei
u Setările serviciilor de reţea:
redirecţionarea apelurilor
Următoarele liste sunt şterse:
u Listele de mesaje SMS
u Listele de apeluri
u Lista de robot telefonic
v ¢ Ï ¢ Sistem ¢ Resetare
~
Introduceţi codul PIN de sistem
şi apăsaţi §OK§.
§Da§
Apăsaţi tasta de afişaj.
După resetare, baza se reporneşte.
Verificarea adresei MAC a
bazei
În funcţie de configuraţia reţelei, este posibil
să fie necesar să introduceţi adresa MAC a
bazei în lista routerului de control a
accesului, de exemplu. Puteţi verifica adresa
MAC pe bază.
În modul de aşteptare:
v
Deschideţi meniul.
*#Q5# 2 Q
Apăsaţi tastele succesiv.
Se afişează adresa MAC.
§Inapoi§
Reveniţi la modul de aşteptare.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / PABX.fm / 21.01.2011
Conectarea bazei la o centrală telefonică
Conectarea bazei la o
centrală telefonică
Următoarele setări sunt necesare doar dacă
sunt solicitate de către centrala telefonică;
vezi manualul de utilizare a centralei
telefonice.
Reţineţi
u Nu puteţi trimite sau primi mesaje
SMS prin centrale care nu suportă CLI.
Salvarea unui cod de acces
(cod de acces exterior)
Version 4.1, 21.11.2007
Condiţie: Trebuie să introduceţi un cod de
acces pentru apelurile externe care
utilizează centrala telefonică, de exemplu,
„0”.
v ¢ Ï ¢ Telefonie ¢ Cod acces
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Accesare linie externa cu:
introduceţi sau modificaţi codul de acces,
maximum 3 cifre.
Pentru:
Liste de apeluri
Codul de acces este introdus în faţa
numerelor apelate de pe bază sau de pe
un receptor din una din următoarele liste:
– Lista de mesaje SMS
– Lista de apeluri acceptate
– În lista de apeluri nepreluate
– O listă a robotului telefonic
Toate apelurile
Codul de acces prefixează toate numerele
apelate de pe bază sau de pe un receptor.
Oprit
Codul de acces este dezactivat. Acesta nu
prefixează niciun număr de telefon.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta de afişaj.
Reţineţi
Codul de acces nu prefixează niciodată
numerele de urgenţă sau numerele
centrului de servicii SMS.
Setarea pauzelor
Modificarea pauzei după obţinerea
liniei
Puteţi schimba lungimea pauzei ce va fi
introdusă între ridicarea receptorului c şi
trimiterea numărului.
v
Deschideţi meniul principal.
*#Q5#
L
Apăsaţi tastele succesiv.
~
Introduceţi cifra pentru
lungimea pauzei (1 = 1 sec.;
2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) şi apăsaţi
§OK§.
Schimbarea pauzei după apăsarea
tastei Flash
Puteţi schimba lungimea pauzei, în cazul în
care centrala telefonică necesită acest lucru
(consultaţi ghidul de utilizare a centralei
telefonice).
v
Deschideţi meniul principal.
*#Q5#
2
Apăsaţi tastele succesiv.
~
Introduceţi cifra pentru
lungimea pauzei (1 = 800 ms;
2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) şi
apăsaţi §OK§.
101
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / PABX.fm / 21.01.2011
Conectarea bazei la o centrală telefonică
Schimbarea unei pauze de apelare
(pauză după codul de acces)
Version 4.1, 21.11.2007
v
Deschideţi meniul principal.
*#Q5#
Apăsaţi tastele succesiv.
~
Introduceţi o cifră pentru
lungimea pauzei (1 = 1 sec.;
2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.)
şi apăsaţi §OK§.
Inserarea unei pauze de apelare:
¤ Alocaţi funcţia Introduceti P (¢ p. 88)
uneia dintre tastele programabile.
¤ Când introduceţi numărul de telefon, la
momentul în care urmează să fie
introdusă o pauză de apelare, apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta funcţională până
când P apare pe afişaj (aproximativ
2 secunde).
102
Setarea reapelării
În mod implicit, telefonul este setat pentru
funcţionarea pe conexiunea principală
(reapelare 250 ms). Pentru a funcţiona pe o
centrală telefonică, este posibil să fie
necesară modificarea acestei valori. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi manualul
de utilizare a centralei telefonice.
v ¢ Ï ¢ Telefonie ¢ Reapelare
s
Selectaţi reapelarea şi apăsaţi
§Select.§ (Ø= valoare setată).
Posibilităţile includ: 80 ms,
100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms,
300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Version 4.1, 21.11.2007
Aveţi o problemă? Ca si client Gigaset, puteţi beneficia de serviciile noastre complete. Puteţi
găsi răspunsul la problemele întâmpinate în acest manual de utilizare, precum şi în paginile
portalului online Gigaset.
Vă rugăm să înregistraţi aparatul telefonic, imediat după achiziţionare, pe site-ul www.gigaset.com/ro/service. Astfel vă vom putea oferi răspunsuri sau asistenţă imediată în cazul în care
aveţi nelămuriri sau dacă întâmpinaţi dificultăţi tehnice. Contul dumneavoastră de utilizator
facilitează contactul direct, via e-mail, intre dumneavoastră şi servicial nostru de relaţii cu
clienţii.
Prin intermediul serviciului nostru online www.gigaset.com/ro/service puteţi găsi:
u Informaţii cu privire la prodúsele noastre
u Motor căutare rapidă
u Compatibilitate staţie bază: Aflaţi staţiile bază si receptoarele care pot fi combinate.
u Comparare gamă produse: Comparaţi caracteristicile mai multor produse
u Download-uri manuale de utilizare şi actualizări software actual.
u Adresa de e-mail prin care veţi putea lua legătura cu servicial de relaţii cu clienţii
Serviciile noastre sunt disponibile pe telefon, pentru mai multe detalii contactaţii personalul
nostru.
Doar în anumite cazuri – pentru reparaţii, sau garanţie sau pretenţii de garanţie:
Asistenţă telefonică Romania
+4.021.204.9190
Apel taxabil din reteaua Romtelecom. Pentru apelurile din reţelele de telefonie mobilă se aplica
tarifele standard.
Vă rugăm să aveţi dovada achiziţionării produsului. În ţările în care produsul nostru un este vândut prin intermediul unui dealer autorizat, produsul poate sa un fie perfect compatibil cu
reteaua fixa. Este specificat clar pe marcajul CE cat si pe spatele cutiei tara pentru care aparatul
este perfect copatibil. Daca produsul este utilizat in conditii nerecomandate de producator,
garantia poate fi suspendata (nu se vor acepta schimburi sau reparaţii).
103
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Întrebări şi răspunsuri
Baza nu sună.
Dacă aveţi întrebări cu privire la utilizarea
bazei, accesaţi site-ul nostru Web la adresa
www.gigaset.com/service
pentru asistenţă non-stop. Tabelul de mai jos
conţine o listă cu problemele frecvente şi cu
soluţiile posibile.
Probleme de înregistrare sau de conexiune cu
un set de căşti Bluetooth.
¥
¥
¥
Resetaţi setul de căşti Bluetooth (consultaţi
manualul de utilizare al setului de căşti).
Ştergeţi informaţiile de înregistrare de pe
bază prin anularea înregistrării dispozitivului
(
p. 82).
Repetaţi procedura de înregistrare (
p. 80).
¢
¢
Nu se afişează nimic pe afişaj.
¥
1. Baza nu este conectată la priza electrică.
Verificaţi conexiunea cu reţeaua electrică
(
p. 14).
¢
2. Iluminarea este dezactivată, din cauză că a
fost activată controlul în funcţie de oră
(
p. 91).
Apăsaţi orice tastă de pe bază pentru a
activa temporar iluminarea ecranului.
Sau:
Dezactivaţi controlul în funcţie de oră
(
p. 91).
¢
¥
¥
¢
Nu există conexiune între bază şi receptor.
1. Receptorul este în afara razei de acţiune a
bazei.
Apropiaţi receptorul de bază.
¥
2. Raza de acţiune a bazei s-a redus, deoarece
Mod Eco este activ.
Dezactivaţi modul Eco (
p. 72) sau
apropiaţi receptorul de bază.
¥
¢
3. Receptorul nu a fost înregistrat pe bază sau
înregistrarea s-a anulat în urma înregistrării
unui alt receptor (peste şase înregistrări
DECT).
Înregistraţi receptorul pe bază (
p. 76).
¥
¢
¥
Version 4.1, 21.11.2007
4. Tocmai se actualizează firmware-ul.
Aşteptaţi terminarea actualizării.
¥
5. Baza nu este pornită.
Verificaţi adaptorul de alimentare al bazei
(
p. 13).
104
¢
¥
¢
1. Soneria este dezactivată.
Activaţi soneria (
p. 93).
2. Redirecţionarea apelurilor setată pentru
„Toate apel.”.
Dezactivaţi redirecţionarea apelurilor
(
p. 32).
¥
¢
Pe afişaj apare mesajul „Va rugam verificati
conexiunea tel.”.
Nu este conectată mufa de legare la reţeaua
telefonică.
Verificaţi conexiunea telefonică (
p. 13).
¥
¢
Nu se aude tonul de sonerie/de apelare de la o
linie fixă.
Nu s-a utilizat cablul telefonic furnizat sau cablul
este defect.
Înlocuiţi cablul telefonic. Atunci când
cumpăraţi baza de la un comerciant cu
amănuntul, verificaţi cablul: acesta trebuie să
aibă conexiunile de pini corecte în mufa jack
(
p. 111).
¥
¢
Unele servicii de reţea nu funcţionează
conform specificaţiilor.
£
Caracteristicile respective nu sunt activate.
Luaţi legătura cu furnizorul de servicii de
reţea.
Se aude un ton de eroare după mesajul de
solicitare a codului PIN de sistem.
¥
Aţi introdus un PIN de sistem greşit.
Introduceţi din nou codul PIN de sistem.
Interlocutorul nu vă poate auzi.
Aţi apăsat tasta Mut P. Receptorul are sonorul
oprit.
Reactivaţi microfonul (
p. 31).
¥
¢
Numărul apelantului nu este afişat, deşi
serviciul CLIP/CLI este activat.
Serviciul de identificare a liniei apelantului (CLI)
nu este activat.
Apelantul trebuie să solicite furnizorului de
servicii de reţea activarea serviciului de
identificare a liniei apelantului (CLI).
¥
Se aude un ton de eroare atunci când tastaţi
informaţii (o secvenţă tonală descendentă).
¥
Acţiune nereuşită/valoare incorectă.
Repetaţi procedura.
Urmăriţi afişajul şi consultaţi instrucţiunile de
utilizare, dacă este necesar.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Nu se specifică nicio oră pentru un mesaj în lista
de apeluri.
¥
¥
Data şi ora nu au fost setate.
Setaţi data şi ora sau
Activaţi prin configuratorul Web
sincronizarea cu un server de oră de pe
Internet.
robot telefonic anunţă „PIN incorect” în timpul
unei operaţii de la distanţă.
¥
Aţi introdus un PIN de sistem greşit.
Introduceţi din nou codul PIN de sistem.
robot telefonic nu înregistrează niciun mesaj/a
trecut în modul exclusiv anunţ.
¥
¥
Memoria este plină.
Ştergeţi mesajele vechi.
Redaţi mesajele noi şi ştergeţi-le.
robot telefonic nu înregistrează un apel sau
întrerupe înregistrarea.
1. Se aude un ton de eroare, iar pe afişaj apare
Nu este posibil !.
¥
Apelul se efectuează prin conexiunea de
bandă largă. În acest caz înregistrarea nu
este posibilă. Încercarea bazei de a stabili o
conexiune, alta decât cea de bandă largă,
nu a reuşit.
2. Pe afişaj apare Mem robot plina - Stergeti
mesaje!.
Memoria robotului telefonic este plină.
Ştergeţi mesajele şi reporniţi înregistrarea.
Sau:
Întrerupeţi apelul, ştergeţi mesajele vechi
de pe robotul telefonic, apoi stabiliţi din
nou conexiunea.
¥
¥
Nu se efectuează actualizarea de firmware .
1. Dacă se afişează mesajul Momentan
imposibil, să de desfăşoare deja o descărcare
sau o actualizare.
Repetaţi procesul la o dată ulterioară.
¥
2. Dacă se afişează mesajul Fisierul nu poate fi
citit, este posibil ca fişierul de firmware să fie
incorect.
Utilizaţi numai firmware-ul disponibil pe
serverul de configurare Gigaset
preconfigurat.
¥
3. Dacă apare mesajul Server inaccesibil, este
posibil ca serverul de descărcare să nu fie
disponibil.
Serverul nu este accesibil în acest
moment. Repetaţi procesul la o dată
ulterioară.
Aţi modificat adresa serverului
preconfigurat. Corectaţi adresa. Resetaţi
baza, dacă este necesar.
¥
¥
4. Dacă se afişează mesajul Eroare transmisie
XXX, înseamnă că a apărut o eroare în timpul
transmiterii fişierului. Se afişează un cod de
eroare HTTP pentru XXX.
Repetaţi procedura. Dacă eroarea apare
din nou, consultaţi departamentul de
Service.
¥
5. Dacă se afişează mesajul Verificati setarile IP,
este posibil ca baza să nu fie conectată la
Internet.
Verificaţi conexiunile prin cablu între bază
şi router, respectiv între router şi Internet.
Verificaţi dacă baza este conectată la LAN,
adică este accesibil prin adresa IP.
¥
¥
Nu vă puteţi conecta la bază cu browserul Web
de pe PC.
¥
¥
Version 4.1, 21.11.2007
¥
La stabilirea unei conexiuni, verificaţi dacă a
fost introdusă adresa IP locală a bazei. Puteţi
verifica adresa IP pe bază (p. 97).
Verificaţi conexiunile între PC şi bază. Trimiteţi
o comandă ping către bază, de exemplu, de
pe PC (ping <adresa IP locală a bazei>).
Aţi încercat să accesaţi baza prin http
securizat (https://...). Încercaţi din nou prin
http://...
105
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Limitarea răspunderii
Unele afişaje pot conţine pixeli
(elemente de imagine) care rămân
activaţi sau dezactivaţi. Deoarece un
pixel este alcătuit din 3 sub-pixeli (roşu,
verde, albastru), culoarea pixelilor poate
varia.
Acest lucru este normal şi nu indică un
defect.
Verificarea informaţiilor de
service
În cazul în care contactaţi Servicii clienţi, este
posibil să vi se solicite informaţiile de service
ale bazei.
Condiţie:
Trebuie să ridicaţi receptorul în modul de
aşteptare sau să desfăşuraţi un apel extern.
Reţineţi
Trebuie să aşteptaţi câteva secunde, până
când pe ecran se afişează §Optiuni§
§Optiuni§
¢ Info service
Confirmaţi selecţia cu §OK§.
Cu q puteţi selecta următoarele informaţii/
funcţii:
1:
Seria bazei (RFPI)
2:
3:
4:
Version 4.1, 21.11.2007
5:
6:
106
Neutilizat: - - Informează lucrătorii de service
în legătură cu setările bazei (în
format diagramă hex) de
exemplu, numărul de
receptoare înregistrate, modul
repetor.
Variantă (cifrele de la 1 la 4),
Versiunea de firmware a
telefonului (cifrele de la 5 la 6).
Nerelevant
Numărul de dispozitiv al bazei.
Acesta conţine informaţii
suplimentare pentru lucrătorul
de service.
Licenţa
Acest aparat este destinat pentru liniile analogice de telefonie în România.
Cerinţele specifice ţărilor au fost luate în
considerare.
Noi, Compania Gigaset Communications
GmbH, considerăm că acest dispozitiv
întruneşte cerinţele fundamentale şi regulile
adecvate stabilite în Directiva 1999/5/EC.
O copie a Declaraţiei de Conformitate 1999/
5/EC este disponibilă la această adresă de
Internet:
www.gigaset.com/docs
UNITATI AUTORIZATE DE SERVICE
Serviciul de relatii cu clientii Gigaset:
Tel: +4.021.204.9190 (luni-vineri intre 09.00 – 18.00)
Pentru informatii referitoare la punctele de colectare din tara sunati
la 021.204.6000 sau 021.204.9100 de luni pana vineri in intervalul
09.00-18.00.
Service Central: B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, et. 4 (cladirea
FEPER), Bucuresti, Sector 2, RO-72326, Romania
ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL
Version 4.1, 21.11.2007
ûtampila üi semnătura
Vânzătorului
Semnătura/ stampila CUMPĂRĂTORULUI,
ûtampila üi semnătura
Importatorului
Am primit produsul în stare de funcĠionare, împreună cu instrucĠiunile de utilizare
în limba română úi am luat cunoútinĠă despre condiĠiile de acordare a garanĠiei.
Serie unitate radio :……………………………………………………………..
Declaratie de Conformitate nr :…………………………
Produsul: …………….
Cumpărător :…………………………………………………………………………
Adresa :………………………………………………………………………………
Data cumpărării :……………………………………………………………………
Locul cumpărării :……………………………………………………………………
CERTIFICAT DE GARANğIE
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Garanţia
107
CONDIğII DE ACORDARE A GARANğIEI
1. Garantia se acorda conform legislatiei romanesti in vigoare la data cumpararii.
2. Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i
s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al
produsului inclusiv existanta manualului de utilizare in limba romana.
Cumparatorul a luat la cunostinta de integritatea suruburilor si sigiliilor produsului.
3. In cazul lipsei conformitatii, consumatorului i se garanteaza aducerea produsului
la conformitate prin reparare sau inlocuire, in conformitate cu prevederile art.11
din Legea 449/2003. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate
depasi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat
vanzatorului lipsa conformitatii, conform art.11 din Legea 449/2003.
4. Produsul livrat are in componenta piese electronice care necesita respectarea cu
strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune,
exploatare, intretinere si reparatii prevazute in manualul de utilizare.
5. Urmatoarele situatii determina scoaterea produsului din garantie :
x
interventii neautorizate inclusiv reparatii executate de persoane sau firme
neautorizate de producator;
x
nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, transport,
pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere prevazute
in documentatia ce insoteste produsul sau in conditii ce contravin
standardelor tehnice din Romania;
x
deteriorari termice, mecanice si plastice ale produselor datorate
loviturilor,
expunerii la surse de caldura, accidentelor, vibratiilor,
intemperiilor sau neglijentei in utilizare ;
x
folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele
aprobate de producator ;
x
in cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid de orice
natura (apa, solventi, uleiuri, vopsele, acizi etc) iar acest contact este
dovedit prin activarea etichetelor martor de umezeala instalate pe produs
sau prin urme de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafata
a produsului ;
x
interventii neautorizate asupra programului (software) furnizat impreuna
cu aparatul ;
x
neconcordanta intre seria telefonului inscrisa in certificatul de garantie,
cel inscris pe telefon si cel din programul (software) al telefonului ;
x
scimbarea starii originale a telefonului, inclusiv decodarea neautorizata ;
6. Nu fac obiectul garantiei urmatoarele situatii:
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a instalarii sau folosirii unor
programe (software) care nu au fost livrate de producator;
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a uzurii in limite normale ain
urma folosirii produsului in conditii normale;
7. Perioada de garantie este de 2 ani de la data cumpararii produsului si accesoriilor
standard livrate impreuna cu acesta.
8. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
9. In cazul efectuarii unei reclamatii in perioada de garantie, cumparatorul are
obligatia de a prezenta produsul cu toate codurile de securitate dezactivate sau
comunicarea acestora, precum si insotit de certificatul de garantie si documentul
de plata in original, eliberate la data vanzarii produsului.
10. Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu prevederile OG 21/92 si Legea
449/2003, actualizate si valabile la data cumpararii.Drepturile consumatorului nu
sunt afectate de garantia oferita.
Data receptiei ;……………………………………
Data predarii :…………………………………….
Descriere defect :…………………………………
Descriere reparatie :……………………………..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :……………………………….
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie : ………………………………………
Semnatura primire client :………………………..
Data receptiei ;……………………………………
Data predarii :…………………………………….
Descriere defect :…………………………………
Descriere reparatie :……………………………..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :……………………………….
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie : ………………………………………
Semnatura primire client :………………………..
Data receptiei ;……………………………………
Data predarii :…………………………………….
Descriere defect :…………………………………
Descriere reparatie :……………………………..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :……………………………….
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie : ………………………………………
Semnatura primire client :………………………..
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
REPARAğII EXECUTATE ÎN GARANğIE
Data receptiei ;……………………………………
Data predarii :…………………………………….
Descriere defect :…………………………………
Descriere reparatie :……………………………..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :……………………………….
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie : ………………………………………
Semnatura primire client :………………………..
108
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Mediu înconjurător
Mediu înconjurător
Declaraţia privind mediul
înconjurător
Compania noastră, Gigaset
Communications GmbH, manifestă o
responsabilitate socială, fiind activ angajată
în crearea unei lumi mai bune. Ideile,
tehnologiile şi acţiunile noastre se află în
slujba oamenilor, a societăţii şi a mediului
înconjurător. Scopul activităţii noastre
globale este acela de a asigura resurse vitale
durabile pentru umanitate. Avem un
angajament de responsabilitate pentru
produsele noastre, angajament care acoperă
întregul ciclu de existenţă a acestora.
Impactul de mediu al produselor noastre,
inclusiv al fabricării, procurării, distribuţiei,
utilizării, întreţinerii şi casării acestora, este
evaluat chiar din timpul proiectării
produselor şi procedurilor.
Puteţi găsi mai multe informaţii despre
produse şi servicii ecologice pe Internet la
adresa www.gigaset.com.
Sistemul de management de
mediu
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset Communications
GmbH este certificat
conform standardelor
internaţionale EN 14001 şi
ISO 9001.
ISO 14001 (Mediu înconjurător): Certificat
din septembrie 2007 de TüV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (Calitate): Certificat din 17/02/
1994 de TüV Süd Management Service
GmbH.
Consumul de energie ecologică
Utilizarea telefoanelor ECO DECT (¢ p. 72)
economiseşte energie şi contribuie activ la
protejarea mediului înconjurător.
Depozitarea aparatelor uzate
Toate echipamentele electrice şi electronice
trebuie depozitate separat de fluxul
deşeurilor menajere, în centre speciale de
colectare, desemnate de către autorităţile
locale.
Dacă pe un anumit produs
este inscripţionată
emblema unui tomberon
întretăiat, înseamnă că
produsul respectiv intră
sub incidenţa Directivei
Europene 2002/96/EC.
Depozitarea adecvată şi colectarea aparatului dvs. învechit contribuie la protejarea
mediului înconjurător şi a sănătăţii publice şi
sunt condiţii de bază ale reciclării echipamentelor electrice şi electronice uzate.
Pentru informaţii suplimentare privind
depozitarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate, vă rugăm să contactaţi
autorităţile locale, centrul de colectare a
unor astfel de aparate sau reprezentantul de
vânzări de la care aţi achiziţionat aparatul.
109
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
Anexă
Specificaţii
Consumul de putere al bazei
Îngrijirea telefonului
Ştergeţi unitatea cu o lavetă umedă sau
antistatică. Nu utilizaţi solvenţi sau lavete
din microfibră.
Nu utilizaţi niciodată o cârpă uscată,
deoarece aceasta poate provoca acumularea
de energie electrostatică.
Contactul cu lichide
!
Dacă dispozitivul intră în contact cu un
lichid:
¤ Deconectaţi adaptorul şi/sau scoateţi
imediat acumulatorul din receptor.
¤ Aşteptaţi până când lichidul se scurge din
receptor.
u Uscaţi toate componentele şi lăsaţi
dispozitivul (receptorul cu
compartimentul acumulatorului deschis
şi tastatura întoarsă în jos) timp de cel
puţin 72 de ore într-un loc cald şi uscat
(nu în: cuptorul cu microunde sau în alt
loc similar).
u Nu porniţi dispozitivul până când nu
este complet uscat.
După ce s-a uscat complet, în mod normal, îl
veţi putea utiliza fără probleme.
Etichete
Version 4.1, 21.11.2007
Etichetele goale pentru tastele funcţionale
se găsesc pe CD-ul anexat.
110
În modul de aşteptare
Aproximativ
3,6 W
În timpul unui apel
Aproximativ
4,3 W
Specificaţii generale
Interfeţe
linie telefonică fixă
analogică, Ethernet,
Bluetooth
Standard DECT
Acceptat
Standard GAP
Acceptat
Număr de canale
60 de canale duplex
Interval de frecvenţă 1880–1900 MHz
radio
Metodă duplex
Multiplexare în timp,
durată cadre 10 ms
Interval între canale 1728 kHz
Rată biţi
1152 kbit/s
Modulaţie
GFSK
Cod de limbă
32 kbit/s
Putere de transmisie 10 mW, putere medie pe
canal
Raza de acţiune
(receptoare)
maximum 300 m în
exterior, maximum 50 m în
interior
Alimentare
230 V ~/50 Hz
Condiţii de mediu
pentru funcţionare
Între +5°C şi +45°C,
umiditate relativă între
20% şi 75%
Modul de apelare
Modul de apelare prin
tonuri (DTMF)
Protocoale
DECT, GAP, DHCP,
NAT Traversal (STUN), HTTP
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
Conexiunile de pini ale mufei de
linie telefonică fixă
3
2
1
4
5
6
1
2
3
4
5
6
neutilizat
neutilizat
a
b
neutilizat
neutilizat
Scrierea şi editarea unui
mesaj text
Următoarele reguli sunt valabile atunci când
scrieţi un text:
u Fiecare tastă de la Q la O are alocate
mai multe litere şi caractere.
u Cursorul se deplasează cu u v t s.
Ţineţi apăsat u sau v pentru a deplasa
cursorul cuvânt cu cuvânt.
u Caracterele se inserează în stânga
cursorului.
u Apăsaţi tasta asterisc * pentru afişarea
tabelului cu caractere speciale. Selectaţi
caracterul necesar şi apăsaţi tasta de
afişaj §Insereaza§ pentru a introduce
caracterul la poziţia cursorului.
u Ţineţi apăsate tastele de la Q la O
pentru a introduce cifre.
u Apăsaţi tasta de Ñ afişaj pentru a şterge
caracterul din stânga cursorului. Ţineţi
apăsat pentru a şterge cuvântul din
stânga cursorului.
u Prima literă a numelui unei intrări din
Agendă este întotdeauna scrisă automat
cu literă majusculă, fiind urmată de litere
minuscule.
Scrierea literelor mari/mici sau a
cifrelor
Apăsaţi de mai multe ori tasta diez #
pentru a schimba modul de introducere a
textului.
123 Scrierea cifrelor
Abc Litere mari (prima literă mare,
celelalte litere mici)
abc Litere mici
Modul activ este indicat în partea dreapta
jos a ecranului.
Scrierea unui SMS/a numelor
Apăsaţi tasta corespunzătoare de mai multe
ori pentru a introduce litere/caractere.
¤ Introduceţi literele/caracterele
individuale apăsând tasta
corespunzătoare.
Caracterele alocate tastei se afişează în linia
de selecţie din colţul din stânga jos al
ecranului. Caracterul selectat este
evidenţiat.
¤ Apăsaţi scurt tasta de mai multe ori
pentru a selecta litera/caracterul necesar.
Dacă ţineţi apăsată o tastă, va fi introdusă
cifra corespunzătoare.
Caracterele standard
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x
1
a b c 2 ä á à â ã ç
d e f 3 ë é è ê
g h i 4 ï
í
ì
î
j k l 5
m n o 6 ö ñ ó ò ô õ
p q r s 7 ß
t u v 8 ü ú ù û
w x y z 9 ÿ ý æ ø å
2)
1)
.
, ? !
0
Version 4.1, 21.11.2007
1) Spaţiu
2) Rând nou
111
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
Utilizarea Gigaset QuickSync
– funcţii suplimentare prin
interfaţa PC
Puteţi conecta receptorul la computer prin
Bluetooth (p. 80) sau prin cablul Ethernet
livrat. Pentru a utiliza conexiunea Bluetooth,
PC-ul trebuie să fie prevăzut cu un dongle
corespunzător, iar Bluetooth trebuie să fie
activat pe bază.
Reţineţi
Nu se pot crea două conexiuni paralele
active între PC şi bază prin Bluetooth,
respectiv LAN.
Version 4.1, 21.11.2007
Funcţiile bazei şi datele de pe aceasta pot fi
accesate de pe PC prin comenzi AT.
Programul „Gigaset QuickSync” (se găseşte
pe CD-ul anexat) vă oferă o interfaţă facilă
pentru comunicarea cu baza.
¤ Instalaţi acest program pe PC.
Câteva funcţii pe care vi le va pune la
dispoziţie aplicaţia:
u Citirea informaţiilor de service, de
exemplu, versiunea de firmware, seria,
producătorul, adresa MAC a bazei.
u Sincronizarea agendei telefonice de pe
bază cu persoanele de contact Outlook
de pe PC.
u Transferul imaginilor (pentru screensaver,
respectiv apelanţi) de pe PC în directorul
de resurse de pe bază.
u Descărcarea sunetelor (melodiilor
sonerie) de pe PC pe bază.
Puteţi utiiza comenzile AT şi pentru:
u Efectuarea şi preluarea apelurilor. Afişajul
bazei se comportă ca atunci când apelul
este gestionat direct pe bază.
Transfer de date
În timpul transferului de date între bază şi
PC, pe afişaj apare mesajul Transfer date in
curs.
Apelurile primite în această perioadă sunt
ignorate. Puteţi utiliza tasta roşie de
terminare T pentru a anula transferul de
date. În timpul transferului de date nu puteţi
introduce nimic altceva de la tastatură.
Utilizarea software-ului Open
Source de pe produs
Firmware-ul telefonului Gigaset include
software integrat cu licenţă Open Source de
la furnizorii terţe părţi. Aceste fişiere de
software integrat Open Source sunt
protejate de legea drepturilor de autor.
Drepturile de utilizare a acestui software
Open Source care depăşesc simpla
executare a programului conform intenţiilor
Gigaset Communications GmbH sunt
stipulate prin condiţiile de licenţă
corespunzătoare software-ului Open
Source.
Software-ul Open Source se poate utiliza
conform licenţei, cu condiţia să fie
respectate aceste drepturi de utilizare. Este
posibil să apară conflicte între condiţiile
licenţei Gigaset Communications GmbH şi
cele din licenţa pentru software-ul Open
Source. Într-un asemenea caz condiţiile din
licenţa de software Open Source au
prioritate în privinţa componentelor
software Open Source. Versiunea originală
în limba engleză a textului acordului de
licenţă se găseşte în paginile de mai jos.
Condiţiile de licenţă sunt disponibile şi pe
următorul site Web: http://
www.gigaset.com/opensource/
Dacă programele conţinute de acest produs
sunt licenţiate în cadrul GNU General Public
License (GPL), GNU Lesser General Public
License (LGPL) prin altă licenţă software
Open Source care necesită publicarea
codului sursă, iar produsul nu conţine codul
sursă al software-ului, atunci codul sursă
112
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
respectiv şi informaţiile de copyright
aferente se pot descărca de pe următorul
site:
http://www.gigaset.com/opensource/
Codul sursă corespunzător poate fi solicitat
de la Gigaset Communications GmbH, dar
solicitarea va fi onorată numai contra sumei
de 10 euro, reprezentând tariful de
procesare. Sursele se pot solicita în termen
de trei ani de la cumpărare. Anexaţi chitanţa
cu data achiziţiei, numărul ID (MAC ID) al
produsului şi versiunea firmware-ului de pe
dispozitiv, apoi trimiteţi solicitarea la adresa
de mai jos:
Small Parts Dispatch Com Bocholt
E-mail: kleinteileversand.com@gigaset.com
Fax:
0049 2871/91 30 29
Garanţie pentru alte utilizări ale
software-ului Open Source
În cazul în care software-ul inclus în acest
produs este utilizat în alte scopuri, decât cele
avute în vedere de Gigaset Communications
GmbH (executarea programului), Gigaset
Communications GmbH nu oferă nicio
garanţie pentru software-ul Open Source
respectiv. Licenţele enumerate mai jos
definesc garanţia în condiţiile utilizării
conform intenţiilor autorilor şi licenţiatorilor
software-ului Open Source. Gigaset
Communications GmbH nu îşi asumă
răspunderea pentru nicio daună provocată
de modificările aduse unui program
software Open Source sau configuraţiei
produsului. De asemenea, Gigaset
Communications GmbH îşi declină orice
răspundere în cazul încălcării dreptului de
autor al terţelor părţi, legate de software-ul
Open Source.
Asistenţa tehnică va fi asigurată, dacă este
cazul, numai pentru software-ul
nemodificat, aflat în starea originală.
Version 4.1, 21.11.2007
Software Open Source inclus în pachet
GNU General Public License
(GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software – to make sure the software
is free for all its users. This General Public License
applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in
new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate into certain responsibilities
for you if you distribute copies of the software, or
if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1)
copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Acest produs conţine software dezvoltat de
University of California, Berkeley, precum şi
de asociaţi.
113
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
Also, for each author's protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at
all. The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 4.1, 21.11.2007
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The
„Program”, below, refers to any such program or
work, and a „work based on the Program” means
either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term „modification”.)
Each licensee is addressed as „you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute a
work based on the Program (independent of
having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the
Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.
114
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may, at your
discretion, offer warranty protection in exchange
for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains or
is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no charge
to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when running is commenced for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a
copy of this License. (Exception: if the Program
itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with a
work based on the Program) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
Version 4.1, 21.11.2007
3. You may copy and distribute the Program (or a
work based on it, under Section 2) in object code
or executable form under the terms of Sections 1
and 2 above, provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party, for
a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms
of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution
and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is
made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do
so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works
based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any
work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
115
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such a case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
Version 4.1, 21.11.2007
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version number
of this License which applies to it and „any later
version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose
any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program
into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by
the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
116
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM
„AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it to
be of the greatest possible use to the public, the
best way to achieve this is to make it free software
which everyone can redistribute and change
under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start of
each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the „copyright” line and a pointer to where
the full notice is found.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
<one line to give the program's name and a
brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms
of the GNU General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version
2 of the License, or (at your option) any later
version.
This program is distributed in the hope that it
will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program; if
not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a
short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) <year>
<name of author>
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w'. This is
free software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions; type
`show c' for details.
Version 4.1, 21.11.2007
The hypothetical commands `show w' and `show
c' should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands
you use may be called something other than
`show w' and `show c'; they could even be mouseclicks or menu items – whatever suits your
program.
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign a
„copyright disclaimer” for the program, if
necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision' (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon,
President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this is
what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
GNU Lesser General Public
License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL.
It also counts as the successor of the GNU Library
Public License, version 2, hence the version
number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software
is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages – typically libraries – of the Free
Software Foundation and other authors who
decide to use it. You can use it too, but we suggest
you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the
explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that
you can change the software and use pieces of it
in new free programs; and that you are informed
that you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate into certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
117
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Version 4.1, 21.11.2007
Anexă
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author's reputation will not be
affected by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant threat to
the existence of any free program. We wish to
make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser
General Public License permits more lax criteria
for linking other code with the library.
We call this license the „Lesser” General Public
License because it does Less to protect the user's
freedom than the ordinary General Public License.
It also provides other free software developers
Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we
use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides
advantages in certain special circumstances.
118
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible use
of a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must
be allowed to use the library. A more frequent
case is that a free library does the same job as
widely used non-free libraries. In this case, there is
little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU
C Library in non-free programs enables many
more people to use the whole GNU operating
system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users' freedom, it does ensure
that the user of a program that is linked with the
Library has the freedom and the wherewithal to
run that program using a modified version of the
Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a „work based
on the library” and a „work that uses the library”.
The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the
library in order to run.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 4.1, 21.11.2007
0. This License Agreement applies to any software
library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called „this License”). Each licensee is
addressed as „you”.
A „library” means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The „Library”, below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A „work based on the Library” means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term
„modification”.)
„Source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For a library, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Library's complete source code as you receive
it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License
along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section
1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under
the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility,
other than as an argument passed when the
facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an
application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs
whatever part of its purpose remains
meaningful.
(For example, a function in a library to
compute square roots has a purpose that is
entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires
that any application-supplied function or table
used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
119
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with a
work based on the Library) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must
alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public
License, version 2, instead of to this License. (If a
newer version than version 2 of the ordinary GNU
General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do
not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not
a library.
Version 4.1, 21.11.2007
4. You may copy and distribute the Library (or a
portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a „work that uses the Library”. Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a „work that uses the Library”
with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a „work that
uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for
distribution of such executables.
120
When a „work that uses the Library” uses material
from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work
of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the
work can be linked without the Library, or if the
work is itself a library. The threshold for this to be
true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing
this object code plus portions of the Library will
still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the
Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may
also combine or link a „work that uses the Library”
with the Library to produce a work containing
portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the
customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of
the work that the Library is used in it and that the
Library and its use are covered by this License. You
must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the
user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code
for the Library including whatever changes
were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above);
and, if the work is an executable linked with
the Library, with the complete machinereadable „work that uses the Library”, as object
code and/or source code, so that the user can
modify the Library and then relink to produce
a modified executable containing the
modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
Version 4.1, 21.11.2007
b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism
is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer
system, rather than copying library functions
into the executable, and (2) will operate
properly with a modified version of the library,
if the user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by
offering access to copy from a designated
place, offer equivalent access to copy the
above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the „work
that uses the Library” must include any data and
utility programs needed for reproducing the
executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library and
of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work based
on the Library, and explain where to find the
accompanying uncombined form of the same
work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with,
or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works
based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any
work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
121
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Library under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
Version 4.1, 21.11.2007
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and „any later
version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library
into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
122
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
„AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / appendix.fm / 21.01.2011
Anexă
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be
of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do
so by permitting redistribution under these terms
(or, alternatively, under the terms of the ordinary
General Public License).
To apply these terms, attach the following notices
to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the „copyright” line and a pointer to where
the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief
idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign a
„copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Version 4.1, 21.11.2007
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob' (a library for
tweaking knobs) written by James Random
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon,
President of Vice
123
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Glossary.fm / 21.01.2011
Glosar
Glosar
A
Acces Internet cu bandă largă
Consultaţi DSL.
Abonat de reţea
Dispozitivele şi PC-urile conectate în reţea,
de exemplu, servere, PC-uri şi telefoane.
Version 4.1, 21.11.2007
Adresă IP
O adresă unică pentru o componentă de
reţea din cadrul unei reţele pe bază de
protocoale TCP/IP (de exemplu, LAN,
Internet). Pe Internet, se atribuie de obicei
nume de domenii şi nu adrese IP. DNS alocă
adresele IP corespunzătoare numelui de
domeniu.
Adresa IP este compusă din patru părţi
(numere zecimale cuprinse între 0 şi 255)
separate prin puncte (de exemplu,
230.94.233.2).
Adresa IP este alcătuită din numărul reţelei şi
din numărul Abonat de reţea (de exemplu,
telefonul). În funcţie de Mască de subreţea,
primul număr sau primele două sau trei
numere alcătuiesc numărul reţelei, iar restul
adresei IP reprezintă componenta de reţea.
Numărul reţelei pentru toate componentele
unei anumite reţele, trebuie să identice.
Adresele IP se pot atribui automat prin DHCP
(adrese IP dinamice) sau manual (adrese IP
statice).
Consultaţi şi: DHCP.
Adresă IP dinamică
O adresă IP dinamică se alocă automat unei
componente de reţea prin DHCP. Adresa IP
dinamică pentru o componentă de reţea se
poate schimba la fiecare înregistrare sau la
anumite intervale de timp.
Consultaţi şi: Adresă IP fixă
Adresă IP globală
Consultaţi Adresă IP.
124
Adresă IP fixă
O adresă IP fixă se alocă manual unei
componente de reţea în timpul configurării
reţelei. Spre deosebire de Adresă IP, o
adresă IP fixă nu se schimbă.
Adresă IP locală
O adresă IP locală sau privată este o adresă a
unei componente de reţea dintr-o reţea
locală (LAN). Operatorul de reţea poate aloca
orice adresă doreşte. Dispozitivele care
acţionează ca legătură între o reţea locală şi
Internet (gateway sau router) au o adresă IP
publică şi una privată.
Consultaţi şi Adresă IP.
Adresă IP privată
Consultaţi Adresă IP publică.
Adresă IP publică
Adresa IP publică este adresa unei
componente de reţea pe Internet. Este
atribuită de furnizorul de servicii Internet.
Dispozitivele care acţionează ca legătură
între o reţea locală şi Internet (gateway,
router) au o adresă IP publică şi una privată.
Consultaţi şi: Adresă IP, NAT
Adresă IP statică
Consultaţi Adresă IP fixă.
Adresă MAC
Adresă Media Access Control
Adresă hardware prin intermediul căreia
fiecare dispozitiv din reţea (de exemplu,
placă de reţea, switch, telefon) poate fi unic
identificat în toată lumea. Este alcătuită din
şase părţi (numere hexazecimale) separate
prin „-” (de exemplu, 00-90-65-44-00-3A).
Adresa MAC este atribuită de producător şi
nu poate fi modificată.
Autentificarea
Restricţionarea accesului la o reţea/serviciu
prin utilizarea unui ID şi a unei parole pentru
conectare.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Glossary.fm / 21.01.2011
Glosar
Apel consultativ
Aveţi o convorbire în desfăşurare. Cu
ajutorul unui apel consultativ, puteţi să
întrerupeţi scurt conversaţia pentru a stabili
o a doua conexiune cu un alt participant.
Dacă terminaţi imediat conversaţia cu acest
participant, acesta se numeşte apel
consultativ. În cazul în care comutaţi
între primul şi al doilea participant, se
numeşte Comutarea apelurilor.
Apel în aşteptare
= CW
Funcţie a furnizorului de servicii de reţea. Un
bip în timpul unei convorbiri indică un apel
în aşteptare. Puteţi să acceptaţi sau să
respingeţi cel de-al doilea apel. Puteţi să
activaţi/dezactivaţi această funcţie.
Apelare înapoi la nepreluarea apelului
= CCNR (Finalizarea apelurilor în caz de
nepreluare). Dacă o parte nu răspunde la un
apel, apelantul poate solicita apelarea înapoi
în mod automat. Imediat ce telefonul
destinaţie a terminat apelul şi este din nou
liber, apelantul este sunat. Centrala trebuie
să accepte această caracteristică. Solicitarea
de apelare înapoi se anulează automat după
aproximativ două ore (în funcţie de
furnizorul de reţea).
Apelare înapoi în caz de număr ocupat
= CCBS (Finalizarea apelurilor către un
abonat ocupat). În cazul în care apelantul
aude un ton de ocupat, poate activa funcţia
de apelare înapoi. Imediat ce conexiunea se
eliberează, apelantul este sunat. Imediat ce
apelantul ridică receptorul, conexiunea se
stabileşte automat.
Apelare inversă automată
Consultaţi Apelare înapoi în caz de număr
ocupat.
Version 4.1, 21.11.2007
B
Blocare apelare
Introduceţi numărul de telefon complet şi
corectaţi-l dacă este necesar. Selectaţi apoi
destinatarul şi apăsaţi tasta difuzor pentru a
apela numărul de telefon.
C
Client
Aplicaţie care solicită un serviciu de la un
server.
Codec
Coder/decodor
Codecul este o procedură care digitalizează
şi comprimă o voce analogică înainte de a o
trimite prin Internet şi care decomprimă –
adică transformă în voce analogică – date
digitale când se primesc pachete vocale. De
exemplu, există diferite codecuri cu diferite
grade de comprimare.
Ambele părţi implicate într-o conexiune
telefonică (apelant/expeditor şi apelat/
destinatar) trebuie să utilizeze acelaşi codec.
Codecul de voce se negociază între
expeditor şi destinatar la stabilirea
conexiunii.
Alegerea unui codec reprezintă un
compromis între calitatea vocii, viteza de
transmisie lăţimea de bandă necesară. Un
nivel ridicat al compresiei, de exemplu,
înseamnă că lăţimea de bandă pentru
fiecare conexiune vocală este mică.
Înseamnă şi că timpul necesar comprimării/
decomprimării datelor este mai mare, ceea
ce măreşte durata de execuţie a datelor din
reţea şi, deci, afectează calitatea vocală.
Timpul necesar măreşte decalajul dintre
persoana care vorbeşte şi cea care ascultă.
Codec de voce
Consultaţi Codec.
COLP/COLR
Connected Line Identification Presentation/
Restriction (Prezentarea/restricţionarea şi
identificarea liniei conectate)
Funcţie furnizată de o conexiune ISDN
pentru apeluri efectuate.
COLP afişează numărul de telefon care
acceptă apelul pe unitatea de afişare a
apelantului.
Numărul părţii care acceptă apelul este
diferite de numărul format, de exemplu, în
cazul apelurilor redirecţionate sau
transferate.
125
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Glossary.fm / 21.01.2011
Glosar
Partea apelată poate să utilizeze COLR
(Connected Line Identification Restriction restricţionarea identificării liniei conectate)
pentru a împiedica afişarea numărului pe
afişajul apelantului.
Comutarea apelurilor
Comutarea apelurilor vă permite să
comutaţi între doi apelanţi sau între un
apelant dintr-o conferinţă şi unul individual
fără a permite apelantului care aşteaptă să
asculte convorbirea.
D
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Version 4.1, 21.11.2007
Protocol Internet care gestionează alocarea
automată de Adresă IP la Abonat de reţea.
Protocolul este disponibil prin reţea sau prin
intermediul unui server. Un server DHCP
poate fi, de exemplu, un router.
Telefonul conţine un client DHCP. Un router
care conţine un server care alocă automat
adrese IP telefonului dintr-un bloc definit de
adrese. Alocarea dinamică înseamnă că mai
mulţi Abonat de reţea pot partaja o adresă
IP, deşi o utilizează alternativ şi nu în acelaşi
timp.
În cazul anumitor routere puteţi să
specificaţi ce adresă IP a telefonului nu se
schimba niciodată.
DMZ (Demilitarised Zone)
DMZ descrie o parte a unei reţele care este în
afara unui firewall.
O DMZ este de fapt configurată între o reţea
pe care doriţi să o protejaţi (de exemplu,
LAN) şi o reţea nesecurizată (de exemplu,
Internet). O DMZ permite accesul
nerestricţionat de pe Internet la doar o
componentă a reţelei sau doar la câteva
componente, în timp ce restul
componentelor reţelei rămân în spatele
firewall-ului.
126
DNS
Domain Name System
Sistem ierarhic care permite alocarea de
Adresă IP la Nume domeniu care sunt uşor
de memorat. Această alocare trebuie să fie
gestionată de un server DNS local în fiecare
(W)LAN. Serverul DNS local determină
adresa IP, dacă este necesar, interogând
servere DNS superioare sau alte servere
locale de pe Internet.
Puteţi să specificaţi adresa IP a serverului
DNS principal/secundar.
Consultaţi şi: DynDNS.
Domeniu de adrese IP
Domeniu de adrese IP pe care serverul DHCP
le poate utiliza pentru alocarea dinamică a
adreselor IP.
DSL
Digital Subscriber Line
Tehnologie de transfer de date care permite
accesul la Internet, de exemplu, 1,5 Mbps
prin intermediul unei linii telefonice
obişnuite. Condiţii: Modemul DSL şi serviciul
corespunzător sunt oferite de furnizorul de
servicii Internet.
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSLAM este un tablou într-o centrală
telefonică la care se strâng toate
conectoarele abonaţilor.
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency
DynDNS
Dynamic DNS
Numele de domeniu şi adresele IP se alocă
prin DNS. Pentru Adresă IP, acest serviciu
este îmbunătăţit cu „Dynamic DNS”. Acest
lucru permite utilizarea unei componente de
reţea cu adresă IP dinamică, adică un Server
de pe Internet. DynDNS asigură faptul că un
serviciu va fi întotdeauna adresat pe Internet
cu acelaşi Nume domeniu, indiferent de
adresa IP curentă.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Glossary.fm / 21.01.2011
Glosar
E
G
ECT
G.711 legea a, G.711 legea μ
Standard pentru un Codec.
G.711 furnizează o calitate vocală foarte
bună care corespunde celei din reţeaua
ISDN. Deoarece rata de comprimare este
scăzută, lăţimea de bandă necesară este de
aproximativ 64 kbit/s per conexiune vocală,
dar decalajul provocat de codificare/
decodificare este de aproximativ 0,125 ms.
„Legea a” descrie standardul european, iar
„legea μ” descrie echivalentul nordamerican/japonez.
G.722
Standard pentru un Codec.
G.722 este un codec de limbă de bandă
largă cu o lăţime de bandă cuprinsă între 50
Hz şi 7 kHz, o rată de transmisie netă de
64 kbit/s per conexiune vocală şi cu
recunoaşterea pauzelor în vorbire şi cu
generarea zgomotului de confort
(suprimarea pauzelor) integrate.
G.722 furnizează o calitate vocală foarte
bună. O rată de eşantion mai mare
furnizează o voce mai clară şi o calitate mai
bună decât alte codecuri şi permite un ton
de vorbire în High Definition Sound
Performance (HDSP).
G.726
Standard pentru un Codec.
G.726 furnizează o calitate vocală bună.
Calitatea este inferioară calităţii codecului
G.711 dar mai bună decât a codecului
G.729.
G.729A/B
Standard pentru un Codec.
Calitatea vocală este foarte probabil mai
scăzută cu G.729A/B. Ca urmare a unui nivel
de comprimare ridicat, lăţimea de bandă
necesară este de doar 8 kbit/s per conexiune
vocală, dar decalajul este de aproximativ
15 ms.
Explicit Call Transfer
Participantul A apelează participantul B.
Participantul trece conexiunea în aşteptare
şi apelează pe participantul C. Nu se vor
conecta toate părţile într-o conferinţă cu trei
participanţi, ci A transferă participantul B la
C şi închide.
EEPROM
Electrically Eraseable Programmable Read Only
Memory
Bloc de memorie din telefon cu date fixe (de
exemplu, setări implicite şi personalizate) şi
cu date salvate automat (de exemplu, intrări
de liste de apeluri).
F
Version 4.1, 21.11.2007
Firewall
Puteţi să utilizaţi un firewall pentru a vă
proteja reţeaua împotriva accesului extern
neautorizat. Acest lucru înseamnă
combinarea mai multor acţiuni şi tehnologii
(hardware şi/sau software) pentru a controla
fluxul de date dintre reţeaua privată pe care
doriţi să o protejaţi şi reţeaua neprotejată
(de exemplu, Internetul).
Consultaţi şi: NAT.
Firmware
Software-ul dispozitivului pe care se
salvează informaţiile de bază pentru
funcţionarea aparatului. Pentru a corecta
erorile sau pentru a actualiza software-ul
dispozitivului, puteţi să încărcaţi în memoria
dispozitivului o nouă versiune de firmware
(actualizare firmware).
Full duplex
Transmisia datelor este un mod în care
datele se trimit şi se primesc simultan.
Furnizor de servicii Internet
Permite accesul la Internet contra unei taxe.
127
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Glossary.fm / 21.01.2011
Glosar
Gateway
Conectează două Reţea, de
exemplu, un router ca gateway Internet.
GSM
Înainte de formarea numărului
Consultaţi Blocare apelare.
Global System for Mobile Communication
L
Iniţial, un standard european pentru reţele
mobile. GSM poate fi acum descris ca
standard universal acceptat. Cu toate
acestea, în SUA şi Japonia, standardele
naţionale au fost anterior mai frecvent
acceptate.
LAN
I
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Organism internaţional care defineşte
standardele în ingineria electronică şi
electrică, care se ocupă în special de
standardizarea tehnologiei LAN, a
protocoalelor de transmisie, a transferului de
date şi a cablării.
Internet
Global WAN. Pentru schimbul de date a fost
definită o serie de protocoale, cunoscute sub
numele de TCP/IP.
Toţi Abonat de reţea se identifică prin
Adresă IP. DNS alocă un Nume domeniu
pentru Adresă IP.
Servicii importante de pe Internet: World
Wide Web (WWW), e-mail, transferul de
fişiere şi forumurile de discuţii.
IP (Internet Protocol)
Protocol TCP/IP pe Internet. Prin IP se
rezolvă adresele abonaţilor dintr-o Reţea
utilizând Adresă IP prin rutarea datelor de la
expeditor la destinatar. IP determină căile
prin care se transferă pachetele de date.
Version 4.1, 21.11.2007
Î
128
Reţea locală
Reţea cu domeniu fizic restricţionat. O LAN
poate fi wireless (WLAN) şi/sau cablată.
Localizare (căutarea receptorului)
Funcţie a bazei pentru localizarea
receptoarelor înregistrate. Baza stabileşte o
conexiune cu fiecare receptor înregistrat.
Receptorul începe să sune.
M
Mască de subreţea
O Adresă IP se compune dintr-un număr de
linie fix şi un număr de abonat variabil.
Numărul de reţea este identic pentru toate
entităţile Abonat de reţea. Dimensiunea
părţii de număr de reţea este determinată de
masca de subreţea. Masca de subreţea
255.255.255.0, de exemplu, primele trei părţi
ale adresei IP reprezintă numărul reţelei, iar
ultima parte este numărul abonatului.
Mbps
Milioane de biţi pe secundă
Unitate de măsură a vitezei de transmisie
într-o reţea.
Muzică pentru starea de aşteptare
Melodia care se redă în timpul unui Apel
consultativ sau în timpul Comutarea
apelurilor. Participantul care aşteaptă aude
melodia cât timp este în starea de aşteptare.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Glossary.fm / 21.01.2011
Glosar
N
P
NAT
PIN
Network Address Translation
Personal Identification Number
Metodă de conversie de Adresă IP (privată)
într-una sau mai multe adrese IP (publice).
NAT activează adresele IP de Abonat de
reţea (de exemplu, telefonul dvs. ) într-o
reţea LAN ascunsă în spatele unei adrese IP
pentru Routerele de pe Internet.
NAT simetric
Un NAT simetric atribuie diferite adrese IP şi
numere de port externe aceloraşi adrese IP şi
porturi interne – în funcţie de adresa ţintă
externă.
Număr de port
Indică o anumită aplicaţie a unui Abonat de
reţea. În funcţie de setarea din LAN, numărul
de port se atribuie cu titlu permanent sau la
fiecare acces.
Combinaţia Adresă IP/număr de Port
identifică unic în cadrul reţelei destinatarul
sau expeditorul unui pachet de date.
Nume de utilizator
Cod destinat protecţiei împotriva utilizării
neautorizate. Atunci când PIN-ul este activa,
zona protejată devine accesibilă numai după
introducerea unei combinaţii de cifre.
Puteţi proteja datele de configuraţie ale
bazei cu un cod PIN de sistem (combinaţie
de 4 cifre).
Port
Schimbul de date între două aplicaţii se
realizează printr-o Reţea, prin intermediul
unui port.
Protocol
Descrie acordurile legate de comunicaţii
într-o Reţea. Conţine reguli privind
deschiderea, administrarea şi închiderea
unei conexiuni, reguli referitoare la
formatele de date, perioadele de timp şi
gestionarea eventualelor erori.
Protocol de transport
Controlează transmisia de date între doi
parteneri de comunicaţii (aplicaţii).
Consultaţi şi: UDP, TCP, TLS.
Proxy HTTP
Server prin care Abonat de reţea poate
procesa traficul Internet.
ID de utilizator
Version 4.1, 21.11.2007
Combinaţie de nume/cifre necesar pentru
accesul la, de exemplu, la agenda telefonică
privată pe Internet.
Nume domeniu
Numele unuia (sau ale mai multor) servere
Web de pe Internet (de exemplu,
Gigaset.net). Numele de domeniu este
alocat adresei IP corespunzătoare de DNS.
129
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Glossary.fm / 21.01.2011
Glosar
R
RAM
Random Access Memory
Memoria în care aveţi drepturi de citire şi de
stocare de date. Elementele ca melodiile şi
siglele se salvează în RAM după ce le-aţi
încărcat pe telefon prin intermediul
configuratorului Web.
Rată de transmisie
Viteza cu care se transmit datele prin WAN
sau prin LAN. Rata de transmisie se măsoară
în unităţi de date pe unitate de timp (Mbit/s).
Redirecţionare de port
Gatewayul de Internet (de exemplu,
routerul) redirecţionează pachetele de date
de pe Internet, adresate unui Port către
portul în cauză. Acest lucru permite
serverelor din LAN să ofere servicii pe
Internet fără să aibă nevoie de o adresă IP
publică.
Redirecţionarea apelurilor
= CD
Version 4.1, 21.11.2007
Redirecţionarea automată a unui apel (CD)
către un alt număr de telefon. Există trei
tipuri de redirecţionare a apelurilor:
– CDU, Call Divert Unconditional
(redirecţionare necondiţionată a
apelurilor)
– CDB, Call Divert Busy (redirecţionarea
apelurilor în caz de număr ocupat)
– CDNR, Call Divert No Reply
(redirecţionarea apelurilor în caz de
nepreluare)
Reţea
Grup de dispozitive. Dispozitivele se pot
conectat prin cablu sau fără fir.
Reţelele sunt diferite în funcţie de aria de
cuprindere şi de structură:
– Aria de cuprindere: Reţele locale (LAN)
sau reţele de arie largă (WAN)
– Structură: Reţele Reţea de
infrastructură sau ad-hoc
130
Reţea de infrastructură
Reţea cu structură centrală: Toţi Abonat de
reţea comunică printr-un Router central.
Reţea Ethernet
LAN cablată.
ROM
Read Only Memory
Un tip de memorie care permite doar
operaţii de citire a datelor.
Router
Dirijează pachetele de date într-o reţea şi
între reţele diferite, pe cel mai rapid traseu.
Poate conecta reţele de diferite tipuri: Reţea
Ethernet şi WLAN. Poate îndeplini rolul de
Gateway Internet.
Rutare
Rutarea este transferul pachetelor de date
către un alt abonat din reţea. Pe drumul
către destinatar, pachetele de date se trimit
de la un router la altul, până când ajung la
destinaţie.
Dacă pachetele de date nu s-ar dirija în
această manieră, reţelele ca Internetul nu ar
putea exista. Rutarea conectează reţelele
individuale la acest sistem global.
Routerul face parte din acest sistem:
transferă pachetele de date atât în interiorul
reţelei locale, cât şi dintr-o reţea în alta.
Transferul datelor dintr-o reţea în alta se
realizează conform unui protocol comun.
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Glossary.fm / 21.01.2011
Glosar
S
U
Set cu căşti
Combinaţie între microfon şi cască. Cu
ajutorul unui set cu căşti aveţi la dispoziţie
un mod fără operare manuală confortabil.
Sunt disponibile seturi cu căşti care se pot
conecta cu baza prin intermediul unui cablu
sau prin Bluetooth (wireless).
Server
Deserveşte alte entităţi Abonat de reţea
(Client). Termenul poate desemna un
calculator/PC sau o aplicaţie. Un server se
adresează prin Adresă IP/Nume domeniu şi
Port.
Subreţea
Segment dintr-o Reţea.
UDP
T
Tarif fix
Sistem de facturare utilizat pentru o
conexiune Internet. Furnizorul de Internet
percepe un tarif lunar fix. Nu se percep taxe
suplimentare pe durata conexiunii sau
pentru număr de conectări.
TCP
User Datagram Protocol
Protocol de transport. Spre deosebire de
TCP, UDP nu este un protocol pe bază de
sesiune. În cazul UDP nu se stabileşte o
conexiune fixă. Pachetele de date
(„datagramele”) se difuzează. Destinatarului
îi revine întreaga răspundere a verificării
integrităţii datelor primite. Expeditorul nu
este anunţat dacă datele au sosit sau nu.
URL
Universal Resource Locator
Adresă global unică a unui domeniu de
Internet.
Adresele URL identifică resursele prin locaţia
acestora pe Internet. Din motive istorice,
acest termen se utilizează frecvent ca
sinonim al termenului URI.
W
WAN
Wide Area Network
O reţea de arie largă nu are restricţii de zonă
(de exemplu, Internet).
Transmission Control Protocol
Protocol de transport. Protocol de
transmisie pe bază de sesiune: creează,
monitorizează şi închide conexiunea între
expeditor şi destinatar în vederea
transmiterii datelor.
TLS
Transport Layer Security
Version 4.1, 21.11.2007
Protocol pentru criptarea transmisiilor de
date pe Internet. TLS este un Protocol de
transport suprapus.
131
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / accessories_SAG.fm / 21.01.2011
Accesorii
Accesorii
Receptoare Gigaset
Realizaţi un upgrade al receptorului dvs. Gigaset la versiunea de centrală telefonică fără fir:
Receptorul Gigaset SL400H
u
u
u
u
u
u
u
Version 4.1, 21.11.2007
Carcasă şi tastatură din metal originale
Iluminare tastatură de calitate înaltă
Afişaj TFT color de 1,8´´
Bluetooth® şi mini USB
Agendă telefonică cu până la 500 intrări vCard
Timp de vorbire/aşteptare de până la 14h/230h
Caractere mari pentru listele de apeluri şi agenda
telefonică
u Calitate sunet deosebită în modul “mâini libere”:
4 setări pentru modul “mâini libere”
u Imagini apelant, succesiune imagini şi screensaver
(ceas analogic şi digital)
u Ton de alertă silenţios, descărcare tonuri de sonerie
u ECO DECT
u Ceas deşteptător
u Calendar cu programare întâlniri
u Mod noapte cu dezactivare ton sonerie în funcţie de oră
u Fără întreruperi din cauza apelurilor necunoscute
u Monitorizare cameră, mod Apelare cu o singură atingere
u SMS cu până la 640 caractere
www.gigaset.com/gigasetsl400h
132
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / accessories_SAG.fm / 21.01.2011
Accesorii
Receptor Gigaset S810H
u
u
u
u
u
u
u
Calitate sunet deosebită în modul “mâini libere”
Tastatură originală din metal de calitate înaltă cu iluminare
Tastă plus/minus pentru reglarea uşoară a volumului
Afişaj TFT color de 1,8´´
Bluetooth® şi mini USB
Agendă telefonică cu până la 500 intrări vCard
Timp de vorbire/aşteptare de până la 13h/180h, acumulatori
standard
u Caractere mari pentru listele de apeluri şi agenda telefonică
u Calitate sunet deosebită în modul “mâini libere”:
4 setări pentru modul “mâini libere”
u Imagini apelant, screensaver (ceas analogic şi digital)
u Descărcare tonuri de sonerie
u ECO DECT
u Ceas deşteptător
u Calendar cu programare întâlniri
u Mod noapte cu dezactivare ton sonerie în funcţie de oră
u Fără întreruperi din cauza apelurilor necunoscute
u Monitorizare cameră, mod Apelare cu o singură atingere
u SMS cu până la 640 caractere
www.gigaset.com/gigasets810h
Receptorul Gigaset C610H
u Organizare viaţă socială cu monitorizare cameră şi memento
de zile de naştere, mod Apelare cu o singură atingere
u Programare individuală a tonurilor de sonerie cu 6 grupuri
VIP
Tastatură de calitate înaltă cu iluminare
Afişaj TFT color de 1,8´´
Agendă telefonică cu până la 150 intrări vCard
Timp de vorbire/aşteptare de până la 12h/180h, acumulatori
standard
u Caractere mari pentru listele de apeluri şi agenda telefonică
u Calitate sunet deosebită în modul “mâini libere”
u Screensaver (ceas digital)
u ECO DECT
u Ceas deşteptător
u Mod noapte cu dezactivare ton sonerie în funcţie de oră
u Fără întreruperi din cauza apelurilor necunoscute
u Monitorizare cameră, mod Apelare cu o singură atingere
u SMS cu până la 640 caractere
www.gigaset.com/gigasetc610h
Version 4.1, 21.11.2007
u
u
u
u
133
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / accessories_SAG.fm / 21.01.2011
Accesorii
Receptor Gigaset SL78H
u
u
u
u
u
u
u
u
Carcasă din metal adevărat
Tastatură modernă cu iluminare de calitate înaltă
Afişaj TFT QVGA color de 2,2´´
Bluetooth® şi mini USB
Agendă telefonică cu până la 500 intrări vCard
Timp de vorbire/aşteptare de până la 14h/200h
Calitate sunet deosebită în modul “mâini libere”
Imagini apelant, succesiune imagini şi screensaver
(ceas analogic şi digital)
u Descărcare tonuri de sonerie
u ECO DECT
u Ceas deşteptător
u Calendar cu programare întâlniri
u Mod noapte cu dezactivare ton sonerie în funcţie de oră
u Monitorizare cameră
u SMS cu până la 640 caractere
www.gigaset.com/gigasetsl78h
Receptorul Gigaset E49H
u
u
u
u
u
Rezistent la şocuri, praf şi stropi de apă
Tastatură robustă iluminată
Afişaj color
Agendă telefonică cu până la 150 intrări
Timp de vorbire/aşteptare de până la 12h/250h
Acumulatori standard
u Calitate sunet deosebită în modul “mâini libere”
u Screensaver
u ECO DECT
u Ceas deşteptător
u Monitorizare cameră
u SMS cu până la 640 caractere
www.gigaset.com/gigasete49h
Clema L410 „fără mâini” pentru telefoanele fără cablu
Version 4.1, 21.11.2007
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Deplasaţi-vă fără restricţii în timpul unui apel
Clemă de fixare pe curea
Calitate sunet deosebită în modul difuzor
Greutate aproximativă de 30 de g
ECO DECT
Cinci niveluri de volum
Indicator de stare prin LED
Timp convorbiri/aşteptare până la 5/120 de ore
Rază de acţiune de până la 50 de m în interior
şi până la 300 de m în exterior
www.gigaset.com/gigasetl410
134
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / accessories_SAG.fm / 21.01.2011
Accesorii
Repetor Gigaset
Repetorul Gigaset poate fi utilizat pentru a extinde aria de
recepţie dintre receptorul dvs. Gigaset şi bază.
www.gigaset.com/gigasetrepeater
Compatibilitate
Pentru mai multe informaţii despre funcţiile receptorului în raport cu bazele Gigaset, vizitaţi
pagina:
www.gigaset.com/compatibility
Version 4.1, 21.11.2007
Găsiţi accesorii şi acumulatori la distribuitorul autorizat al telefonului dvs.
Utilizaţi numai accesorii originale. Astfel, veţi evita posibilele riscuri de sănătate şi de
vătămare personală şi vă veţi asigura de conformitatea totală a produsului cu
legislaţia în vigoare.
135
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnSIX.fm / 21.01.2011
Index
Index
A/Ă/Â
Version 4.1, 21.11.2007
Acces Internet (bandă largă) . . . . . . . . . . 124
Acces Internet cu bandă largă . . . . . . . . . 124
Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Activare
ascunderea numerelor de telefon . . . . 32
căsuţa poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . . 70
înregistrare bidirecţională. . . . . . . . . . . . 66
întâlnire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
oprirea sonorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
redirecţionare apeluri . . . . . . . . . . . . . . . 32
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
robot telefonic (utilizare la distanţă) . . 69
tonuri de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Adaptor de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Adaptor de priză pentru reducerea
consumului de curent . . . . . . . . . . . . . 72
Adresa de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
copierea din agenda telefonică . . . . . . . 41
Adresa expeditorului (e-mail). . . . . . . . . . . 58
Adresa MAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Adresă IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
alocarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
dinamică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
fixă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
globală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
locală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
obţinerea automată a unei . . . . . . . . . . . 97
privată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
statică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Afişaj
capacitate (director resurse). . . . . . . . . . 95
durată/tarif apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
număr (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
protecţie de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
schimbarea limbii afişajului . . . . . . . . . . 89
setarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Afişare
capacitate (agendă telefonică) . . . . . . . 39
întâlniri/aniversări nepreluate . . . . . . . . 74
136
Afişare linie apelant, note . . . . . . . . . . . . . . 29
Agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
căutarea unei intrări . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
copierea numărului din text . . . . . . . . . . 41
deschiderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 42
folosirea pentru introducerea
numerelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
gestionarea intrărilor . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ordinea intrărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
salvarea aniversării . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
salvarea intrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
salvarea numărului expeditorului
(SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
transferarea unei vCard (Bluetooth) . . . 40
trimiterea intrării/listei către receptor . 39
Agendă telefonică clasificată . . . . . . . . . . . 42
Agendă telefonică online . . . . . . . . . . . . . . 42
Ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Alocare
tasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
tastă numerică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
taste funcţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Amplificator de semnal, vezi Repetor
Aniversare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
nepreluat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
salvarea în agenda telefonică . . . . . . . . 42
Anulare înregistrare
dispozitivelor (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 82
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Anunţ (robot telefonic) . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Apel
acceptarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
acceptarea de pe cască . . . . . . . . . . . . . . 28
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
înregistrare bidirecţională . . . . . . . . . . . 66
preluare (conexiune GSM) . . . . . . . . . . . 28
preluarea de la robotul telefonic. . . . . . 66
terminarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
terminarea de pe căşti . . . . . . . . . . . . . . . 27
transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
transfer (conectare) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Apel către grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Apel consultativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 125
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Apel de reamintire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnSIX.fm / 21.01.2011
Index
Apel extern
apel în aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
redir. la robot tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Apel intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
apel în aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Apel în aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
activarea/dezactivarea. . . . . . . . . . . . . . . 33
apel extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
apel intern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Apelant necunoscut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Apelare
agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Apelare înapoi
fără răspuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
ocupat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Apelare rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 70
Apelarea
din agenda telefonică clasificată . . . . . . 44
din agenda telefonică online . . . . . . . . . 44
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
necunoscut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Apelarea anonimă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ascundere
afişare număr de telefon . . . . . . . . . . . . . 32
numere de telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Autentificarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Version 4.1, 21.11.2007
B
Baza
actualizare firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
conectarea la o centrală telefonică . . . 101
conectarea la un router . . . . . . . . . . . . . . 15
configurarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11, 96
consum de putere. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
PIN de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
restaurarea la setările implicite . . . . . . 100
Blocare apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Bluetooth
activarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
anulare înregistrare dispozitive . . . . . . . 82
înregistrarea dispozitivelor . . . . . . . . . . . 80
lista dispozitivelor cunoscute . . . . . . . . 82
schimbarea numelui
dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 84
setarea prefixului zonal propriu . . . . . . 97
transferarea agendei telefonice
(vCard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
utilizarea dispozitivelor de date . . . . . . 84
utilizarea mobilelor GSM . . . . . . . . . . . . . 85
C
Calling Line Identification . . . . . . . . . . . . . . 29
Capacitate
agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
directorul de resurse . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Căsuţa poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . 70
activarea/dezactivarea . . . . . . . . . . . . . . 70
apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
definirea apelării rapide . . . . . . . . . . . . . 70
introducerea numărului . . . . . . . . . . . . . 70
listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Căutare
în agendă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ce cuprinde pachetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Ceas deşteptător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Centrala telefonică
conectarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
pauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
salvarea codului de acces . . . . . . . . . . . 101
setarea modului de apelare . . . . . . . . . 102
Centru de informaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
navigarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Centrul SMS
schimbarea numărului. . . . . . . . . . . . . . . 53
setarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Citirea subiectului (e-mail) . . . . . . . . . . . . . 58
CLI, CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Cod de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
pentru o centrală telefonică . . . . . . . . . 101
Codec de voce de bandă largă . . . . . . . . 127
Codecuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
COLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
COLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Comutarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . 33, 126
Conectare
bază la centrala telefonică . . . . . . . . . . 101
Conexiune de trimitere
definire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Conexiune GSM
activare (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
preluarea unui apel (Bluetooth) . . . . . . 28
utilizare prin Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . 85
Conexiuni de pini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Conferinţă (intern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Configurare
baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11
IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Configurarea setărilor sistemului . . . . . . . 96
137
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnSIX.fm / 21.01.2011
Index
Connected Line Identification
\nPresentation/Restriction
(Prezentarea/restricţionarea
identificarea liniei conectate) . . . . . 125
Consum de energie, consultaţi
Consum de putere
Consum de putere (bază) . . . . . . . . . . . . . 110
Consumul redus de energie . . . . . . . . . . . . 72
Control în funcţie de oră . . . . . . . . . . . . . . . 91
iluminarea afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Conţinutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Corectarea intrărilor incorecte . . . . . . . . . . 19
Version 4.1, 21.11.2007
D
Decalajul soneriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Definirea unei conexiuni de primire . . . . . 86
Demilitarised Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Depanare
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Depozitarea aparatelor uzate . . . . . . . . . . 109
Deschiderea listei de mesaje e-mail
primite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dezactivare
ascunderea numerelor de telefon . . . . 32
căsuţa poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . . 70
înregistrare bidirecţională. . . . . . . . . . . . 66
întâlnire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
oprirea sonorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
redirecţionare apeluri . . . . . . . . . . . . . . . 32
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
tonuri de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Digital Subscriber Line . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Digital Subscriber Line
Access Multiplexer . . . . . . . . . . . . . . . 126
DMZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Domain Name System . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Domeniu de adrese IP . . . . . . . . . . . . . . . . 126
DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
DSLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Durata apelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dynamic DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Dynamic Host Configuration
Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
138
DynDNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
E
Echipamente medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Eco Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Eco Mode+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Efectuarea apelurilor
apeluri cu cost redus . . . . . . . . . . . . . . . . 47
cu căşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
E-mail
listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
mesaje în timpul stabilirii
unei conexiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
notificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ştergerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
vizualizarea adresei expeditorului . . . . 58
Explicit Call Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
F
Fax (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Firewall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
actualizare automată . . . . . . . . . . . . . . . . 99
actualizări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
pornire actualizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
verificarea versiunii. . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Full duplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Funcţii speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Funcţionare (configurarea telefonului) . . . .9
Furnizor de servicii Internet . . . . . . . . . . . 127
G
Garanţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Gateway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Gestionarea calendarului . . . . . . . . . . . . . . 73
Global System for
Mobile Communication . . . . . . . . . . 128
GNU General Public Licence . . . . . . . . . . . 112
GNU General Public License (GPL),
engleză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
GNU Lesser General Public License . . . . 112
GNU Lesser General Public License
(LGPL), engleză . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnSIX.fm / 21.01.2011
Index
I/Î
ID de utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
IEEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Iluminarea afişajului
control în funcţie de oră . . . . . . . . . . . . . 91
luminozitatea iluminării . . . . . . . . . . . . . 91
Imagine
apelant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 94
redenumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ştergerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Imagine CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 38, 94
Institute of Electrical and
Electronics Engineers. . . . . . . . . . . . . 128
Interfaţă DECT
activarea/dezactivarea. . . . . . . . . . . . . . 100
Interfaţă PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Intern
conferinţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
consultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
efectuarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Intrări incorecte (corectare) . . . . . . . . . . . . 19
Introducere
din agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . 38
IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Îngrijirea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Înregistrare
calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
înregistrare bidirecţională. . . . . . . . . . . . 66
ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Înregistrarea
dispozitivelor (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 80
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Întâlnire/aniversare
afişare nepreluat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Întâlniri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
activarea/dezactivarea. . . . . . . . . . . . . . . 74
gestionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ştergerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Întrebări şi răspunsuri . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Version 4.1, 21.11.2007
L
LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legare, consultaţi SMS
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
License
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
112
113
117
Licença . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Limbă
afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28, 85
Lista de mesaje
căsuţa poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . . 71
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Listă
apeluri nepreluate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
căsuţa poştală de reţea . . . . . . . . . . . 36, 71
dispozitive cunoscute (Bluetooth) . . . . 82
lista de mesaje primite (SMS) . . . . . . . . . 50
lista de mesaje SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
lista de mesaje SMS primite . . . . . . . . . . 50
listă de trimitere SMS . . . . . . . . . . . . . . . . 49
liste de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
notificări de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
receptoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 36
robotului telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Listă mesaje primite (e-mail)
deschiderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Listele de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 128
Localizarea unui receptor . . . . . . . . . . . . . . 77
Luminozitate
iluminarea afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
M
Mască de subreţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
definire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Mbps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Media Access Control . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Mediu înconjurător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Meniu
deschiderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ton de final de meniu. . . . . . . . . . . . . . . . 94
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Mesaj
redarea (căsuţa poştală de reţea) . . . . . 71
ştergere (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
copiere număr în
agenda telefonică. . . . . . . . . . . . . . . 66
marcarea ca „nou”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
pictogramă mesaj nou. . . . . . . . . . . . . . . 65
redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
139
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnSIX.fm / 21.01.2011
Index
ştergerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Mesaje text, consultaţi SMS
Microfon
oprirea sonorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Milioane de biţi pe secundă . . . . . . . . . . . 128
Mobil
activare (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
conectare (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 85
Mobile GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Mod amânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Modul de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Modul de apelare prin tonuri . . . . . . . . . . 102
Modul de aşteptare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
afişare în (exemplu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
revenire la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Modul doar răspuns (robot telefonic) . . . 63
Mufă telefon
conexiuni de pini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Muzică pentru starea
de aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 128
N
Version 4.1, 21.11.2007
NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
simetric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Necunoscut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Nepreluat
aniversare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
întâlnire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Network Address Translation . . . . . . . . . . 129
Notificare
e-mail primit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
prin SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Număr
afişarea numărului apelantului (CLIP) . 29
apel-cu-apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
copierea din agenda telefonică . . . . . . . 41
copierea dintr-un SMS . . . . . . . . . . . . . . . 52
copierea în agenda telefonică . . . . . . . . 41
introducerea din agenda telefonică . . . 41
introducerea unei căsuţe poştale
de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
număr de port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
salvarea în agenda telefonică . . . . . . . . 37
Nume
domeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
140
utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
O
Oprirea radiaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprirea sonorului
primul ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordinea în agenda telefonică . . . . . . . . . . .
72
54
31
38
P
Pauză
după codul de acces . . . . . . . . . . . . . . . 102
după obţinerea liniei . . . . . . . . . . . . . . . 101
după tasta Reapelare . . . . . . . . . . . . . . . 101
Pauză de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Personal Identification Number . . . . . . . 129
Pictogramă
afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ceas deşteptător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
mesaj nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
pentru mesaj nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 67
SMS nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
PIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Prefix
setarea prefixului zonal propriu . . . . . . 97
Pregătirea formării numărului . . . . . . . . . 128
Priză plug
economia de energie . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Prognoza meteo
în modul de aşteptare al ecranului . . . . 62
Protecţie acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Protecţie de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Protocol de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Protocol Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Proxy HTTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
R
RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Random Access Memory . . . . . . . . . . . . . . 130
Rată de transmisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Read Only Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Reapelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 102
tasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Reapelarea automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnSIX.fm / 21.01.2011
Index
Reapelarea manuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Receptor
anularea înregistrării . . . . . . . . . . . . . 76, 77
contactul cu lichide . . . . . . . . . . . . . . . . 110
înregistrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
modificare de nume . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
modificarea numărului intern . . . . . . . . 79
Redarea
anunţ (robot telefonic) . . . . . . . . . . . . . . 64
mesaj (robot telefonic) . . . . . . . . . . . . . . 65
Redirecţionare de port . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Redirecţionarea apelurilor . . . . . . . . . 32, 130
Repetor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Reţea de infrastructură . . . . . . . . . . . . . . . 130
Reţea Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Reţea locală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Reţea MB, vezi Căsuţa poştală de reţea
Robotul telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
activarea/dezactivarea. . . . . . . . . . . . . . . 63
definirea apelării rapide . . . . . . . . . . . . . 70
înregistrarea unui anunţ personal/
mesaj de avertizare . . . . . . . . . . . . . 64
redarea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
saltul înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
saltul înapoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ştergere mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
utilizarea la distanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Router. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
conectarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Version 4.1, 21.11.2007
S/Ş
Salvare (cod de acces) . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Scanarea apelurilor în timpul
înregistrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Schimbare
limba afişajului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
mod de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
nume ale receptoarelor interne. . . . . . . 79
nume dispozitiv (Bluetooth) . . . . . . 82, 84
nume interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
numere interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
pauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
PIN de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
volum pentru mâini libere . . . . . . . . . . . 91
volumul receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Scrierea şi editarea unui mesaj text . . . . 111
Scrierea unui SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Server DNS, preferat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Serverul DNS preferat . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Serviciile de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă 103
Set cu căşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
alocarea tastei funcţionale . . . . . . . . . . . 88
conectare (căşti cablate) . . . . . . . . . . . . . 11
conectare căşti cablate . . . . . . . . . . . . . . 87
efectuarea de apeluri cu . . . . . . . . . . . . . 26
preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
terminarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Set de căşti Bluetooth
efectuarea de apeluri cu . . . . . . . . . . . . . 26
preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Set de căşti cu fir
conectarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Setare
data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 96
ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 96
protecţie de ecran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Setările de sistem
salvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Setul de caractere . . . . . . . . . . . . . . 49, 51, 111
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ajutor pentru rezolvarea mesajelor
de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
centru activ de trimitere . . . . . . . . . . . . . 53
citire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 51
depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
listă de mesaje primite . . . . . . . . . . . . . . 50
listă de trimitere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
notificare prin SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
primire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
raport de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
răspunsul sau redirecţionarea . . . . . . . . 51
redirecţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
salvarea numărului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
scriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 111
ştergerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 51
trimitere ca fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
141
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / SaturnSIX.fm / 21.01.2011
Index
trimitere la o adresă e-mail . . . . . . . . . . . 50
vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sonerie
control în funcţie de oră . . . . . . . . . . . . . 93
oprirea sonorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
schimbare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
setarea volumului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Structura adresei IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Subreţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Sunet, vezi Sonerie
Ştergere
anunţ pentru robotul telefonic . . . . . . . 65
caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Version 4.1, 21.11.2007
T/Ţ
Tarif fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Tarife, consultaţi Tarife apel
Tasta 1 (apelare rapidă)
alocarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tasta de mesaj
deschiderea listei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
deschiderea listelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tastă funcţională
alocare pentru setul cu căşti . . . . . . . . . 88
Taste
tasta de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
tasta de ştergere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
taste de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Taste de afişaj
alocarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Telefon
configurarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 96
protejarea împotriva accesului . . . . . . . 96
Terminarea apelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
TLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ton de alertă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Ton de avertizare,
vezi Tonuri de avertizare
Ton de confirmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ton de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ton de semnalizare,
vezi Tonuri de avertizare
Tonuri de confirmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Transferul de date prin Bluetooth . . . . . . . 84
Transmission Control Protocol . . . . . . . . . 131
Transport Layer Security . . . . . . . . . . . . . . 131
Trimiterea unei intrări din agenda
142
telefonică către receptor . . . . . . . . . . . 39
U
UDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Universal Resource Locator . . . . . . . . . . . 131
URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
User Datagram Protocol . . . . . . . . . . . . . . 131
Utilizare
directorul de resurse . . . . . . . . . . . . . . . . 94
modul „mâini libere” . . . . . . . . . . . . . . . . 30
tasta de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
taste de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Utilizarea la distanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
V
vCard (SMS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Verificarea informaţiilor de service . . . . . 106
VIP (intrarea din agenda telefonică) . . . . . 38
Volum
mâini libere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
setarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
W
WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Wide Area Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Z
Zi de naştere, vezi Aniversare
Gigaset DL500A / IM-OST RO / A31008-N3103-R601-2-3B19 / Cover_back.fm / 21.01.2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising