Gigaset | SL910A | User guide | Gigaset SL910A Guida utente

Gigaset SL910A Guida utente
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / Cover_front.fm / 3/14/13
SL910-SL910A
Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!
Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in
het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.
Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / Cover_front.fm / 3/14/13
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / overview.fm / 3/14/13
Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch”
Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een
bijzondere “touch”
Berichten-LED
Bewegingssensor
Touchscreen/display
Statusbalk (¢ meegeleverde poster)
Ð
<
à ò ô ó ¼ 06:00
ÅÅÅ
V
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer. Door op de statusbalk te tikken,
wordt de Statuspagina geopend.
>
Navigatiegebied
Paginaweergave Å Ä Ä ,
wisselen van pagina ê / ë.
Rustdisplays of menu (¢ meegeleverde poster)
Toetsen van de handset
c Verbindingstoets
Kort indrukken: weergegeven nummer kiezen, oproep
beantwoorden, wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren, kort indrukken
Lang indrukken: vrije lijn reserveren
v Menutoets
Kort indrukken: hoofdmenu openen
Lang indrukken: toets-/displayblokkering in-/uitschakelen
a Verbreek-/einde-toets
Kort indrukken: gesprek/paging-oproep beëindigen,
interne oproep weigeren, oproepsignaal uitschakelen bij
externe oproep, terugkeren naar de ruststand
Lang indrukken: handset in-/ uitschakelen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Mini-USB-aansluiting
Draadgebonden koptelefoon aansluiten resp. handset aansluiten op uw PC (Gigaset QuickSync)
Laadcontacten
de fr nl
1
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / overview.fm / 3/14/13
Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch”
Het basisstation Gigaset SL910/SL910A wordt geleverd in twee uitvoeringen.
Functionaliteit en mogelijkheden van beide uitvoeringen zijn identiek.
Basisstation uitvoering 1
Basisstation uitvoering 2
of
Aanmeld-/paging-toets
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Kort indrukken: Paging starte
Lang indrukken:
basisstation in de aanmeld-mode plaatsen
2
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / SL910A-QUG-Step2IVZ.fm / 3/14/13
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mogelijke instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Telefoon bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Contacten (telefoonboek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SMS (tekstberichten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ECO DECT – DECT-signaal (radiosignaal) reduceren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bluetooth-toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
de fr nl
3
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / security.fm / 3/14/13
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Let op
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van
deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie “Technische
gegevens”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot
gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische
omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met
de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate
beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie
“Technische gegevens”).
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan
tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met
elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.
De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon)
veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals
badkamers of doucheruimtes.
Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere
draadloze diensten kunnen storen.
Het display van het toestel bestaat uit glas of kunststof. Dit kan breken als het toestel op een hard oppervlak
valt of aan een harde stoot wordt blootgesteld. Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of
gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het
toestel door de Servicedienst repareren.
Gebruik het toestel niet gedurende lange tijdperiodes met hoog volume om schade aan uw gehoor te
voorkomen.
Opmerking
u Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
u Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
4
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Inhoud van de verpakking controleren
u
u
u
u
u
u
u
u
u
een basisstation Gigaset SL910/SL910A,
een netadapter voor het basisstation,
een telefoonsnoer (afgevlakt),
een Gigaset handset SL910H,
een accuklepje (achterste deel van de handset),
een accupack,
een lader,
een netadapter voor de lader,
een poster, een gebruiksaanwijzing en een CD.
Basisstation en lader plaatsen
Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
¤ Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw kantoor of huis op een niet te glad oppervlak of bevestig het basisstation aan de wand (£ pagina 7).
Let op
Let op het bereik van het basisstation.
Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde ECO Mode.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels
kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
Let op:
u Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
u Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en
dampen.
de fr nl
5
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
Basisstation aansluiten op vaste telefoonnet en lichtnet
Basisstation uitvoering 1
3a
5
1
2
3
3
4
Basisstation uitvoering 2
4
2
1
5
3
3
¤ Het telefoonsnoerlicht afgevlakte kabel) in de rechter/onderste aansluiting
¤
¤
¤
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤
1 aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de linker/bovenste aansluiting 2 .
De beide snoeren door de geleidingen 3 leiden.
Basisstation in uitvoering 1: afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van
het basisstation 3a (niet bij wandmontage).
Eerst de netadapter 4 aansluiten.Daarna de telefoonstekker 5 aansluiten
Let op:
u De netadapter moet altijd zijn aangesloten, omdat het toestel niet werkt zonder stroom-
voorziening.
u Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer.
De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.
6
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
Wandmontage van het basisstation (optioneel)
Basisstation uitvoering 1
Basisstation uitvoering 2
48 mm
ca. 2,5 mm
Lader aansluiten
¤ De platte stekker van de netadapter aansluiten
4
2
1
3
1
.
¤ Netadapter in het stopcontact steken
.
Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:
¤ Eerst de netadapter uit het stopcontact trekken.
¤ Vervolgens de vergrendelknop 3 indrukken
en de stekker verwijderen 4 .
2
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Handset in gebruik nemen
Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd.
U kunt deze folie nu verwijderen!
Let op
Gebruik bij het bedienen van de handset geen touchscreen-stylus!
Gebruik geen schermbeschermers of -foliën van andere fabrikanten.
Hierdoor kan de bediening van uw handset negatief worden beïnvloed.
de fr nl
7
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
Accupack plaatsen en klepje sluiten
Let op
Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen/accupacks, anders kan schade aan de gezondheid en het product niet worden uitgesloten.
¤ Plaats het accupack eerst met de contactpun¤
ten naar beneden in het toestel 1 .
Vervolgens het accupack naar beneden drukken 2 tot het vastklikt.
1
2
¤ Het klepje van het accuvakje eerst met de uit¤
sparingen in de nokjes aan de binnenzijde van
de behuizing plaatsen.
Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het
vastklikt.
Als u het accuvakje weer moet openen om het
accupack te vervangen:
¤ Steek een vingernagel in de uitsparing onder
het accuklepje en trek het klepje naar boven.
Accupack laden
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Het meegeleverde accupack is bij levering gedeeltelijk geladen. Laad
het accupack eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken.
¤ Laat de handset 5 uur in de lader staan.
5h
Opmerkingen
u Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.
u Het accupack wordt ook geladen als u de handset op een PC aansluit via een USB-aanslui-
ting die een stroom van 500mA levert.
u Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
u Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.
8
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
Handset aanmelden
De geleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een van de handsets niet
aangemeld zijn (melding “Handset niet aangemeld bij een basisstation”), dan dient u de
handset handmatig aan te melden. U moet de aanmeldprocedure op het basisstation en de
handset in gang zetten:
1) Op het basisstation: ¤ Aanmeld-/paging-toets lang (ten minste 3 sec.) indrukken.
2. Op handset (binnen 60 sec.): ¤ Op Aanmelden tikken en eventueel de systeem-PIN en de
systeem-PIN van het basisstation invoeren (instelling bij levering: 0000) en met è bevestigen.
Basisstation en handset instellen – Installatiewizard
Na het plaatsen van het accupack knipperen de symbolen voor tijd en datum. Als u op een van
de knipperende symbolen tikt, wordt automatisch de installatiewizard gestart. De wizard helpt
u bij het instellen van de volgende belangrijke en voor het gebruik noodzakelijke basisinstellingen op het basisstation en de handset:
u Tijd en datum
u Displaytaal
u Land waarin het toestel wordt gebruikt
u Uw eigen regionummer
L
Welkom
Tijdsinstelling
M
00:00
Datum
M
01.07.2012
Taal
M
Nederlands
Land
M
België
Regionummer
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
õ
de fr nl
Als u de instellingen wilt invoeren:
¤ Tik naast de tijd op het symbool ’ om deze in te
stellen.
M
(onbekend)
Annuleren
Als u de instellingen niet op dit moment wilt invoeren:
õ Annuleren] onder in het display.
De handset gaat naar de ruststand.
U kunt de instellingen later via het menu Instellingen
van uw handset invoeren.
¤ Tik op de optie [
è
Opslaan
9
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
L
¤ Selecteer met de linker teller de actuele uurtijd
Tijdsinstelling
Huidige tijd
22
58
23
59
00
:
01
¤
¤
00
01
02
Tijdformaat
01
¤
24u
12u
Opmerking: als u het 12u-formaat instelt, wordt naast
de tellers am/pm weergegeven.
2
M
Datum
01.07.2012
Taal
Land
M
L
Datum
Datum achter ’.
24
Feb
2014
25
Mrt
2013
26. Apr
.
2012
27
Mei
2011
28
Jun
2010
Datumformaat
Dag Maand Jaar
¤ Stel via de drie tellers de actuele datum in. Ga op
dezelfde manier te werk als bij het instellen van de
tijd.
Datum
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Om de datum in te stellen, tikt u op het symbool
M
Nederlands
10
door met een vinger de teller naar boven of naar
beneden te bewegen. De teller volgt de beweging
van uw vinger.
Gebruik op dezelfde manier de rechter teller om de
minuten in te stellen.
U kunt bovendien aangeven, of de tijd in 12u- of
24u-formaat moet worden weergegeven. Tik hiervoor op het betreffende vakje onder Tijdformaat.
De actuele instelling wordt in kleur weergegeven.
Tik op het symbool ‘ (linksboven in het display)
om de instellingen op te slaan en terug te keren
naar de pagina Welkom.
Achter Datumformaat wordt de actueel ingestelde
mode voor de datumweergave weergegeven (hier:
Dag Maand Jaar). Als u de mode wilt wijzigen:
¤ Tik op het symbool ’.
M
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
L
Datumformaat
Ø
±
Dag Maand Jaar
Maand Dag Jaar
L
Welkom
Tijdsinstelling
M
08:30
Datum
M
26.04.2012
Taal
Land
M
L
Taal
±
Deutsch
±
English
±
Français
±
Castellano
Ø
Nederlands
±
Italiano
±
Português
L
Welkom
Land
M
België
Regionummer
Onder Land moet het land worden weergegeven
waarin u het toestel gebruikt en waarvoor het is goedgekeurd. Als deze instelling niet juist is:
¤ Tik naast Land op het symbool ’.
M
(onbekend)
õ
Er wordt een lijst met alle beschikbare talen weergegeven.
De ingestelde taal is gemarkeerd met Ø .
¤ Tik naast de gewenste taal op het symbool ± .
Als uw taal niet wordt weergegeven, is de lijst wellicht
“langer” dan het display. In dat geval dient u door de
lijst te scrollen.
¤ Plaats hiervoor een vinger op het display en
beweeg deze langzaam naar boven.
Het onderste gedeelte van de lijst wordt weergegeven
en u kunt een taal selecteren.
±
Dansk
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Onder Taal wordt de momenteel ingestelde taal weergegeven.
Als u de instelling wilt wijzigen:
¤ Tik naast de weergegeven taal op het symbool ’.
M
Nederlands
de fr nl
De ingestelde datumvolgorde is met Ø gemarkeerd.
¤ Tik op het symbool ± om tussen Dag Maand Jaar/
Maand Dag Jaar te wisselen
¤ Tik meerdere keren op het symbool ‘ tot weer de
pagina Welkom wordt weergegeven.
‰
11
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
(Voorbeeld)
L
Land
±
China
±
Costa Rica
±
Denemarken
Ø
Duitsland
Er wordt een lijst met landen weergegeven.
Het actueel ingestelde land is gemarkeerd met Ø .
¤ Eventueel moet u zoals hierboven beschreven in de
lijst bladeren tot uw land wordt weergegeven. Tik
naast uw land op het symbool ± . De markering Ø
schakelt over naar dit land.
¤ Tik op het symbool ‘ (om de instellingen op te
slaan en terug te keren naar de pagina Welkom.
±
Ecuador
±
Estland
±
Finland
±
Frankrijk
Let op
Als u in plaats van een land Overige landen heeft geselecteerd, wordt op de pagina Welkom
extra de vermelding Landcode weergegeven.
¤ Tik naast Landcode op ’ en voer Internationale Prefix en Landcode van de internationale landcode in zoals hieronder beschreven voor het regionummer.
Ga door zoals hieronder beschreven.
L
Als laatste moet u uw regionummer invoeren:
¤ Tik naast Regionummer op het symbool ’.
Welkom
Tijdsinstelling
Regionummer
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
(onbekend)
12
M
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
L
Regionummer
0
2
ç
1
2
ABC
3
DEF
4
5
6
GHI
JKL
MNO
7
8
PQRS
TUV
*
0
L
9
wxyz
#
Welkom
Tijdsinstelling
M
08:32
Datum
Taal
M
Nederlands
Land
M
België
Regionummer
M
02
õ
Annuleren
de fr nl
De pagina Welkom wordt weer weergegeven.
¤ Tik op de optie [ è Opslaan] om uw instellingen op
te slaan.
M
26.04.2012
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
‰
Als Prefix wordt het landspecifieke prefix genoemd,
dat voor de Regionummer wordt geplaatst als de
landcode niet wordt meegekozen. In België is dit “0”.
Regionummer is dan bijvoorbeeld 2 voor Brussel.
¤ Voer via het weergegeven kiesveld in het eerste
veld de Prefix van uw land in (maximaal 4 tekens; in
dit voorbeeld “0“). Is eventueel voor het geselecteerde land al ingesteld.
¤ Tik kort op het tweede invoerveld en voer het
Regionummer in (maximaal 8 tekens, in het voorbeeld “2“).
Foutieve invoer kunt u corrigeren met $.
¤ Tik na het invoeren van het nummer op è om de
invoer af te sluiten.
è
Opslaan
13
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
Nadat u alle noodzakelijke instellingen heeft ingevoerd, schakelt uw handset over in de ruststand.
¼ 06:00 V
Ð
Ä Å Ä
<
>
Apr
26
Donderdag
Â
Contacten
˜
Oproeplijst
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Uw toestel is nu klaar voor gebruik!
14
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen
Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met het touch-display
( £ Telefoon bedienen, pagina 27).
Eigen pagina op het rustdisplay aanpassen
U kunt op de configureerbare (eigen) pagina van het rustdisplay belangrijke toepassingen en
telefoonnummers opslaan, die u met één enkele ‘touch’ kunt starten resp. opbellen
( £ meegeleverde poster)
Synchronisatie met Google- of Outlook-contacten
Synchroniseer de Contacten van uw handset met behulp van uw PC en onze software Gigaset
QuickSync.
Gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigasetsl910.
Belsignalen en trilstand instellen
U kunt aan interne en externe oproepen, het herinneringssignaal, de wekoproep en
bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen. Gebruik de tijdsturing voor oproepen.
Menutoets v ¤ Naar de menupagina Instellingen overschakelen ¤ [ì Geluiden]
Antwoordapparaat configureren
Neem uw eigen welkomstboodschap op en stel de parameters van het antwoordapparaat in.
Menutoets v ¤ Naar de menupagina Instellingen overschakelen
¤ [¶ Antwoord-apparaat]
Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden
Gebruik deze handsets om zoals gewend met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer
de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset. Voor meer informatie
over dit onderwerp zie de gebruiksaanwijzingen van deze handsets.
ECO DECT - Instellingen invoeren
Reduceer het DECT-signaal van uw toestel.
Open de statuspagina. ¤ Schakel de optie ECO Mode (bereik reduceren)/ECO Mode Plus
(radiosignaal uitschakelen) met de betreffende schakelaar in of uit.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Laad eigen ringtones en afbeeldingen op uw handset.
Sluit de handset via Bluetooth/USB aan op uw PC en kopieer ringtones en afbeeldingen met
onze software Gigaset QuickSync naar uw handset. Gratis download en meer informatie
onder www.gigaset.com/gigasetsl910.
de fr nl
15
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / starting.fm / 3/14/13
Toestel in gebruik nemen
u Gedetailleerde informatie over de functies van uw toestel vindt u in de gebruiksaan-
wijzing op de meegeleverde CD en op internet onder www.gigaset.com.
u Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het ver-
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
helpen van problemen in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing of neem contact op
met de Klantenservice (£ pagina 40).
16
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / menutree.fm / 3/14/13
Symbolen op het display
Symbolen op het display
Symbolen van de optiebalk
De volgende functies worden afhankelijk van de bedieningssituatie aangeboden op de optiebalk.
Symbool
†
Actie
Handsfree-telefoneren
inschakelen.
† (oranje) (handsfree-telefoneren ingeschaŽ
–
keld)
Handsfree-telefoneren uitschakelen
Handsfree-profielen
Microfoon van de handset uitschakelen
– (oranje) Microfoon van de handset weer
”
R
—
œ
¬
m
¾
®
;
ø
‡
d
P
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
T
¥
:
=
N
Q
de fr nl
inschakelen
Oproepsignaal uitschakelen
Volume instellen
Oproeplijsten openen
Contacten openen
Nummer overnemen in Contacten
SMS-bericht aanmaken
SMS-bericht versturen
SMS-bericht beantwoorden
Outbox openen
Handset afmelden
Lijst met interne deelnemers openen/intern telefoneren
Nieuwe contactpersoon aanmaken
Ruggespraak starten
Conferentie tot stand brengen/
beëindigen
Snelkiezen
Lijst kopiëren
Contactpersoon kopiëren
Contactpersoon wijzigen
Toetsenbord weergeven
Symbool
X
Actie
Vrij geheugen in de mediamap
opvragen
þ
Zoeken
õ
Instellingen negeren
ü
Wissen
è
Opslaan/selecteren
f
Nieuwe afspraak invoeren
?
Kalender: geselecteerde datum op
Vandaag instellen
Y
Volgorde wijzigen (gesorteerd op
achternaam of voornaam)
÷
Contactpersoon:
toewijzing van een ringtone wissen
\
Contactpersoon:
toewijzing van een contactfoto wissen
þ
ÿ
­
Verjaardag wissen
Gevonden Bluetooth-toestel vertrouwen
Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat
Berichten weergeven
û
ý (rood) Welkomstboodschap opnemen
ú
Opname beëindigen
ö
Tijdens het beluisteren van berichten: 5 seconden terug
Terugbellen starten
ž
‰ (groen) Wisselgesprek (aankloppen) beant-
À (rood)
woorden
Aankloppende deelnemer weigeren
Let op
De menusymbolen vindt u in het menuoverzicht op pagina 18.
17
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / menutree.fm / 3/14/13
Mogelijke instellingen
Mogelijke instellingen
Menupagina Instellingen openen:
¤ In de ruststand van de handset kort op de menutoets v drukken.
¤ Horizontaal over het display vegen om over te schakelen op menupagina Instellingen.
Let op
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen
beschikbaar.
Hoofdmenu
Instellingen
â Datum
Submenu act. instelling
Overige instellingen
Tijdsinstelling
Huidige tijd
en tijd
Tijdformaat
24u
12u
Datum
Datum
Datumformaat
ì Geluiden
Ringtones
Volume
Intern
Oplopend
Extern
Interne oproepen
Externe oproepen
Nachtstand (stil)
Stil bij anoniem
Trilstand
Herinnering
Volume
Oplopend
Ringtone
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Attentietonen
Bevestiging
Batterij
Wachtstand
18
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / menutree.fm / 3/14/13
Mogelijke instellingen
Hoofdmenu
Instellingen
g
Display
en toetsen
Submenu act. instelling
Overige instellingen
Screensaver
Activeren
Type
Slide show
Analoge klok
Digitale klok 1
Digitale klok 2
(lijst met Screensavers -afbeeldingen)
Verlichting
In lader
Uit lader
Time-out
15 seconden / 30 seconden / 1 minuten /
2 minuten
Informatie in kieslijsten
Alleen telefoonnummer
Type en nummer
Indicatie nieuwe berichten
Optisch
Toetsen
Tonen
Trillen
Met R/P
Met letters
° Taal
en locatie
Taal
Land
Landcode
Lijst met beschikbare talen
Landenlijst
alleen als Land = Overige landen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Regionummer
de fr nl
19
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / menutree.fm / 3/14/13
Mogelijke instellingen
Hoofdmenu
Instellingen
É Handset(s) en
basisstation
Submenu act. instelling
Overige instellingen
Deze handset
Aanmelden
Afmelden
Hernoemen
Aangemelde handset(s)
(alleen als er meer dan één handset is
(lijst met aangemelde handsets) aangemeld)
Verbonden met basisstation
Basisstation 1
:
Basisstation 4
Beste basisstation
Ê Systeem
ECO DECT
Max. bereik
Geen DECT in rust
Repeater Mode
Beveiliging
Systeem-PIN
Standaard instellingen terugzetten
Handset
Basisstation
Lijsten opschonen
Kalender
Alle oude afspraken
Oproepen
Gemist
Beantwoord
Uitgaand
Berichten
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
SMS
Antwoordapparaat
Contacten
20
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / menutree.fm / 3/14/13
Mogelijke instellingen
Hoofdmenu
Instellingen
Ê Systeem
Submenu act. instelling
Overige instellingen
Alleen bij basisstation variant 2 (ook na firmware-update)
Lokaal netwerk
192.168.2.2
Type IP-adres
(actueel IP-adres)
Statisch
Dynamisch
IP-adres
Subnetmasker
Standaard Gateway
Voorkeurs DNS-server
Firmware Update
Notificatie
Update Firmware
ä Netdiensten
Automatisch terugbellen
Nummer onderdrukken
Wisselgesprek
Doorschakelen
Bij Bezet
Alle oproepen
Geen antwoord
Terugbellen
« Telefonie
Auto aannemen
Inbreken
Toeganscode netlijn
Toepassen
Nooit
op oproeplijst
op alle oproepen
Kiesmethode
TDK (toon kiezen)
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
IDK (impuls kiezen)
Flashtijd
μ Nummer
SMS-centr
de fr nl
80 ms/ ... / 800 ms
Actieve SMS-centrale
SMS-centrale 1
:
SMS-centrale 4
21
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / menutree.fm / 3/14/13
Mogelijke instellingen
Hoofdmenu
Instellingen
³
Bluetooth
Submenu act. instelling
Overige instellingen
Eigen toestel
Gekoppelde toestellen
Bluetooth
Gevonden toestel(en)
(alleen als Bluetooth = on)
¶ Antwoordapparaat
Naam toestel
Activeren
(Gigaset SL910A)
Welkomstboodschap
Type welkomstboodschap
Type afwezigheidsmelding
Nachtstand
Welkomstboodschap van:
alleen als Nachtstand ingeschakeld is
Afwezigheidsmelding van:
Type welkomstboodschap
Huidige
Standaard
Persoonlijk
Type afwezigheidsmelding
Huidige
Standaard
Persoonlijk
Maximale lengte per bericht
1 minuut / 2 minuten / 3 minuten
Maximaal
Opname kwaliteit
Maximaal
Standaard
Oproepvertraging
Geen
10 seconden / 18 seconden / 30 seconden
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Dynamisch
Meeluisteren
Tijd-info afspelen
¶ Voicemail
Aan / Uit
afhankelijk van de provider
Voicemailnummer
22
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / menutree.fm / 3/14/13
Mogelijke instellingen
Let op
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
In deze gebruiksaanwijzing wordt slechts een klein gedeelte van de functies van uw toestel
beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies in dit menu-overzicht vindt u
op de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset SL910/SL910A op de meegeleverde
CD en op internet onder www.gigaset.com.
de fr nl
23
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / answering_m.fm / 3/14/13
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)
Het submenu voor het instellen en bedienen van het antwoordapparaat openen:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ¶ Antwoordapparaat]
Antwoordapparaat in-/uitschakelen
¤ Antwoordapparaat in-/uitschakelen met de schakelaar naast Activeren.
L
Antwoordapparaat
Activeren
on
Welkomstboodschap
Antwoordapparaat configureren
Metopname
Alleen
melding
Tijdsturing
Welkomstboodschap definiëren
Welkomstboodschap van
M
M
¤ Op de betreffende plek tikken (ingestelde modus
wordt gekleurd weergegeven).
- Type welkomstboodschap: de beller kan berichten achterlaten.
- Type afwezigheidsmelding: beller hoort alleen
een welkomstboodschap.
- Nachtstand:
¤ Naast Welkomstboodschap van/ Afwezigheidsmelding van op ’ tikken ¤ Tijdstippen
invoeren waarop de betreffende mode moet worden ingeschakeld ¤ Met ‘ opslaan en terug.
00:00
Afwezigheidsmelding van
00:00
Type welkomstboodschap
Standaard
Type afwezigheidsmelding
Standaard
M
M
M
M
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen
Als u een nieuwe welkomstboodschap opneemt, wordt de opgeslagen welkomstboodschap
gewist.
¤ Naar Type welkomstboodschap of Type afwezigheidsmelding scrollen en op bijbehorend
’ tikken.
¤ Op [ ý Opnemen] / [ ý Opnemen] tikken ¤ Na de toon een welkomstboodschap inspreken
(min. 3 sec., max. 180 sec.).
¤ Met [ ´ Einde] de opname afsluiten en opslaan.
Opname annuleren: tijdens de opname kort op a drukken of op ‘ tikken.
Na de opname kunt u:
¤ Welkomstboodschap beluisteren: op [ û Afspelen] tikken.
¤ Opname herhalen: tijdens de weergave op[ ý Nieuw] tikken.
¤ Opname verwijderen: op [ ü Wissen] tikken en met Ja bevestigen.
24
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / answering_m.fm / 3/14/13
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)
Opmerkingen
u De opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
u Als u een opname annuleert, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.
u Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode Type
afwezigheidsmelding. Na het wissen van oude berichten schakelt het terug in de mode
Type welkomstboodschap.
Overige instellingen
u Parameters voor de opname instellen:
¤ Naar de gewenste opnameparameter scrollen:
L
Antwoordapparaat
Maximale lengte per
- Maximale lengte per bericht: 1 minuut, 2 minuten,
2 minuten
M
3 minuten of Maximaal.
M
Opname kwaliteit
- Opname kwaliteit: Maximaal of Standaard.
Maximaal
M
- Oproepvertraging: Geen, 10 seconden, 18 seconden, 30 seconden of Dynamisch (10 sec. als er
M
Oproepvertraging
nieuwe berichten, anders 18 sec.
18 seconden
M
¤ Naast de gewenste parameter op ’ tikken ¤ Op de
Meeluisteren
off
gewenste instelling tikken ( Ø = geselecteerd)
¤ Met ‘ opslaan en terug.
on
Tijd-info afspelen
u Meeluisteren op de handset in-/uitschakelen:
¤ Naast Meeluisteren op de schakelaar tikken.
Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen: ¤ Op [ ” Stil] tikken of op a drukken.
u Weergave van het opnametijdstip inschakelen/uitschakelen: ¤ Afspelen in-/uitschakelen
met de schakelaar naast Tijd-info afspelen.
Berichten beluisteren/wissen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Overschakelen naar de berichtenpagina ¤ Op het symbool à tikken.
¤ Alle nieuwe berichten beluisteren: Op [ û Alle nieuwe] tikken.
¤ Afzonderlijke berichten beluisteren: Op een lijstvermelding tikken.
¤ Deelnemer met de groene punt opbellen: Op c drukken.
Tijdens de weergave van berichten beschikt u over de volgende opties:
Volume van de weergave instellen: [ R Volume],
De laatste 5 seconden van de opname herhalen: [ ö 5 seconden],
Nummer van de beller overnemen in Contacten: [ ¬ Opslaan],
Bericht wissen: [ ü Wissen].
u
u
u
u
Alle berichten wissen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem] ¤ (evt. scrollen) ¤ Naast Lijsten opschonen op ’ tikken ¤ Op ü naast Antwoordapparaat tikken ¤ Met Ja bevestigen.
de fr nl
25
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / answering_m.fm / 3/14/13
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)
Overige functies van het antwoordapparaat
u Gesprek tijdens het opnemen overnemen van het antwoordapparaat:
¤ Op c drukken of op [ ‰ Aannemen] tikken.
u Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat:
ë
Het antwoordapparaat is ingeschakeld en op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd ¤ Op[Antw.app.] tikken. Antwoordapparaat start direct in de Type welkomstboodschap-mode.
u Extern gesprek opnemen: ¤ In de optiebalk op
tikken ¤ Op [ ý Opnemen] tikken om
de opname te starten/beëindigen.
Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.
Tijdens de opname zijn alle opties met uitzondering van [ ý Stop opnemen] grijs. U kunt
geen ruggespraak starten en geen wisselgesprek beantwoorden of weigeren.
Opmerkingen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Informatie over de bediening van het antwoordapparaat op afstand vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset SL910/SL910A op de meegeleverde CD en op
internet onder www.gigaset.com.
26
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / telefony.fm / 3/14/13
Telefoon bedienen
Telefoon bedienen
Handset in-/uitschakelen
In de ruststand lang op de verbreektoets a drukken.
Terugkeren naar de ruststand
¤ Druk kort op de verbreektoets a.
Of:
¤ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt, schakelt het display na circa 3 minuten
automatisch over in de ruststand.
Toetsen- en displayblokkering inschakelen/uitschakelen
De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon.
¤ Menutoets v lang indrukken om de blokkering in of uit te schakelen.
Bij het inschakelen van de toets- en displayblokkering verschijnt kort de melding Handset
geblokkeerd op het display. De displayverlichting wordt uitgeschakeld.
U kunt inkomende oproepen ook beantwoorden als de toetsblokkering is ingeschakeld.
Nadat u het gesprek heeft beëindigd, worden de toets- en displayblokkering weer ingeschakeld.
Opmerkingen
u Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
u Het display wordt automatisch met een benaderingssensor geblokkeerd als u de hand-
set aan het oor houdt (displayverlichting gaat uit). Deze blokkering wordt weer opgeheven zodra u de handset bij uw oor wegneemt.
De sensor bevindt zich rechts naast de luidspreker. Als u de sensor tijdens een gesprek
onbedoeld met uw vinger afdekt, wordt het display ook geblokkeerd.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Bediening van het touchscreen
De bediening van de handset verloopt grotendeels via het display.
De symbolen, lijstvermeldingen, schakelaars en selectievlakken zijn aanraakgevoelig. Door
deze symbolen aan te raken en gelijktijdig over het display te vegen, kunt u functies instellen
en starten, telefoonnummers invoeren of selecteren en in de verschillende displayschermen
(pagina’s) bladeren.
Functie/lijstvermelding selecteren
Tik met een vinger op een lijstvermelding of het bijbehorende symbool om de lijstoptie (Contacten, submenu’s, oproeplijsten) te selecteren of een functie te starten/uit te schakelen.
de fr nl
27
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / telefony.fm / 3/14/13
Telefoon bedienen
Scrollen in lijsten en menu’s (verticaal bladeren)
¤ Hiervoor verticaal over het display vegen.
Als lijsten langer dan het display zijn, d.w.z. niet alle lijstvermeldingen kunnen tegelijk worden
weergegeven, dan geeft een schaduw aan de onderste en/of bovenste displayrand aan, in
welke richting u moet bladeren om de rest van de lijst weer te geven.
Zodra u in een lijst bladert, wordt aan de rechterzijde van het display een scroll-balk weergegeven. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare lijstgedeelte weer.
Het scrollen in de lijsten is niet doorlopend, d.w.z. om van het einde van de lijst terug te keren
naar het begin van de lijst moet u terugscrollen.
Opties, optiebalken
Veel displaypagina’s beschikken in het onderste gedeelte over een optiebalk. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt uitvoeren (gebruikte symbolen,
£ pagina 17). Zo zijn er optielijsten met 1 regel (bijvoorbeeld in Contacten) en met 2 regels (bijvoorbeeld tijdens een extern gesprek).
¤ Tik op een optie om de bijbehorende actie uit te voeren.
Als er meer opties ter beschikking staan als dat er op dat moment in een optiebalk kunnen worden weergegeven, dan worden de extra opties als volgt weergegeven:
u Bij een optiebalk met 1 regel geeft een pijl rechts en/of naast de opties (zie afbeelding)
aan dat er meer opties beschikbaar zijn.
¤ Plaats een vinger op de optiebalk en veeg hem in de richting van de pijl om de opties aan
de rechterkant in het display te trekken (horizontaal scrollen).
>
Y
:
Nieuw
Voornaam
Verzenden
> <
>
<
l
Y
:
X
Voornaam
Verzenden
Geheugen
>
ë
u Bij een optiebalk met 2 regels geeft het symbool
‹
h
R
‰
À
Ý
Handsfree
Microfoon uit
Volume
Wisselgesprek
Wissel afwijzen
Terugbellen
Q
S
Â
Œ
ý
Q
Toetsen
Ruggespraak
Contacten
HF-profielen
Opnemen
Toetsen
>
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
ë
onder de optiebalk aan, dat er overige
opties ter beschikking staan.
¤ Als u op tikt, dan wordt een nieuwe optiebalk geopend, die de oorspronkelijke balk
afdekt.
¤ Als u op
28
x
x
tikt, dan verdwijnen de extra opties weer.
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / telefony.fm / 3/14/13
Telefoon bedienen
Instellingen wijzigen
Als u op een van de menupagina’s op een symbool drukt, dan wordt de bijbehorende toepassing/functie geopend. Op het display worden de instelbare parameters en bedieningselementen alsmede hun actuele instellingen weergegeven (in het display oranje).
Voorbeeld:
Terug naar de vorige
displaypagina
L
Ruimtebewaking
Schakelaars:
functie in-/uitschakelen
Uit
Gevoeligheid
Parameters van de
toepassing
k
k
Laag
Hoog
Selectievelden
Melding naar
Extern
Intern
Bestemming
Actuele instelling
1234567890
M
è
Overig submenu
Wijzigingen opslaan (optie)
Opslaan
Schakelaars: functie in-/uitschakelen
¤ Tik kort op de schakelaar om functies
zoals Ruimtebewaking (babyfoon), Antwoordapparaat in en uit te schakelen.
De functie is ingeschakeld als het oranjekleurige vakje (Aan / on) zichtbaar is.
on
Aan
of
Uit
off
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Selectievelden
Als er voor een parameter twee of drie alternatieve
instellingen beschikbaar zijn, dan worden deze alternatieven in de vorm van selectievelden weergegeven. De
actuele instelling is oranje gekleurd.
¤ Om de instelling te wijzigen, tikt u kort op het
gewenste selectieveld.
Melding naar
Intern
Extern
Submenu openen om een parameter in te stellen.
Het symbool ’ geeft aan dat er een extra submenu ter beschikking staat.
¤ Tik kort op ’ om dit submenu te openen.
de fr nl
29
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / telefony.fm / 3/14/13
Telefoon bedienen
Nummers en tekst invoeren
Als u een teken op het display aanraakt, dan wordt dit vergroot weergegeven. Verplaats uw vinger net zolang over het display tot het gewenste teken vergroot wordt weergegeven. Het teken
wordt pas in het tekstveld met de knipperende cursor overgenomen nadat u uw vinger van het
display heeft genomen.
Corrigeren van onjuiste invoer
Kort op $ tikken: het als laatste ingevoerde teken wordt gewist.
Lang op $ drukken: de totale inhoud van het nummer- of tekstveld wordt gewist.
Tekst invoeren
¤ Shift-toets : overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
¤ Nummertoets §123§: een cijfer/een speciaal teken invoeren.
¤ Meer...: overige speciale tekens invoeren.
¤ §abc§: terugkeren naar letterinvoer.
¤ Speciale letters (diakritische tekens zoals umlauts) invoeren: lang op de oorspronkelijke letter drukken, teken in de lijst selecteren.
Latijnse tekenset (standaard):
a ä á à â ã æ å ą
l ł
n ń ñ
y ÿ ý
e ë é è ê ę
c ç ć
o ö ó ò ô õ ø ő
s ß ś
i ï í ì î
u ü ú ù û ű
z ź ż
Griekse tekenset:
α ά
ε έ
η ή
ι ί ϊ ΐ
ο ό
σ ς
υ ύ ϋ ΰ
ω ώ
Cyrillische tekenset:
е э ё є
и й ї
г ґ
ь ъ
Omdat de Cyrillische tekenset meer ruimte inneemt, bereikt u de volgende letters ook door
lang indrukken op de vet gemarkeerde tekens hieronder. Tik op het gewenste teken.
ц й
x ъ
ж э
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ ° (eventueel meerdere malen tikken): tekenset/toetsindeling wijzigen. U kunt kiezen uit de
volgende opties:
- Latijnse tekenset (standaard) met toetsindeling QWERTZ (Midden-Europa), QUERTY
(Amerikaanse standaard) en AZERTY (Franse taalgebied)
- Griekse tekenset
- Cyrillische tekenset
30
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / telefony.fm / 3/14/13
Telefoneren
Telefoneren
Extern bellen
¤ Kiespagina oproepen, nummer invoeren, kort op c drukken.
Of:
¤ Lang op c drukken, nummer invoeren.
Met a kunt u het kiezen annuleren.
Met nummerherhalingslijst kiezen
¤ Kort op c drukken om de nummerherhalingslijst te openen. ¤ Kort op een lijstvermelding
tikken.
Kiezen uit een oproeplijst
¤ Berichtenpagina oproepen. ¤ Gewenste lijst openen. ¤ Kort op een lijstvermelding tikken.
Met Contacten kiezen
¤ Contacten openen: op de kiespagina op [ œ Contacten] tikken.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
¤ Op c drukken. Het standaardnummer van de contactpersoon die met de groene punt is
voorzien wordt gekozen.
Of:
¤ Op de naam van een contactpersoon tikken. Het standaardnummer van de contactpersoon
wordt gekozen.
Of:
¤ Naast de vermelding op ’ tikken en vervolgens in de gedetailleerde weergave op het
gewenste nummer tikken.
Intern telefoneren
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.
¤ Kiespagina openen. ¤ Op [ ‡ Intern] tikken. ¤ Eventueel handset uit de lijst selecteren of
op Alle handsets (groepsoproep) tikken.
Oproep beantwoorden
¤ Op c drukken.
Of:
¤ Als Auto aannemen ingeschakeld is, de handset uit de lader nemen.
Of:
¤ Gigaset SL910A: op [­ Antw.app. ] tikken om de oproep door te verbinden naar het antwoordapparaat.
de fr nl
31
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / telefony.fm / 3/14/13
Telefoneren
Handsfree-telefoneren
Breng uw gesprekspartner ervan op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.
Inschakelen tijdens kiezen
¤ Nummer invoeren, 2x op c drukken.
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren
Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van het
antwoordapparaat (alleen Gigaset SL910A):
¤ Op c drukken of op [ † Handsfree] tikken.
Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:
¤ Toets c tijdens het terugzetten indrukken en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.
Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen
Het volume van de actueel gebruikte mode (handsfree, handset, headset) stelt u tijdens een
gesprek in:
¤ Op [ R Volume] tikken ¤ Met Ô / Ó het volume instellen.
¤ Als een headset aangesloten is: voor het instellen van de Gevoeligheid microfoon eventueel
meerdere keren op Ô / Ó in de tweede regel tikken.
¤ Op À onder in het display tikken om de instellingen op te slaan.
Of: na ongeveer 2 seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen.
Microfoon in-/uitschakelen (microfoon uitschakelen)
Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer
horen.
¤ Om de microfoon in en uit te schakelen op [ – Microfoon uit ] tikken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Providerspecifieke functies (netdiensten) gebruiken
U dient deze diensten aan te vragen bij de netwerkaanbieder (eventueel tegen extra kosten).
Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:
u Netdiensten die buiten een gesprek voor de volgende oproep of voor alle volgende oproepen in-/ uitgeschakeld en ingesteld worden (bijvoorbeeld “Oproepen doorverbinden naar
een andere telefoonaansluiting“, “Anoniem bellen (zonder NummerWeergave”).
U kunt deze netdiensten heel eenvoudig in-/uitschakelen via het submenu
[ ä Netdiensten] van de menupagina Instellingen.
u Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld “Ruggespraak”, “Wisselgesprek”, “Conferentie tot stand brengen”. Deze netdiensten worden tijdens
een extern gesprek in de optiebalk ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld
[ P Ruggespraak], [ T Conferentie]).
Meer informatie over de netdiensten vindt u in de gebruiksaanwijzing op de bijgeleverde CD en
op internet onder www.gigaset.com.
32
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / applications.fm / 3/14/13
Contacten (telefoonboek)
Contacten (telefoonboek)
Contactpersonen beheren
Contacten openen
¤ Menutoets v ¤ [ œ Contacten] of
¤ Op de kiespagina resp. tijdens het gesprek op [ œ Contacten] tikken.
Nieuw contactpersoon aanmaken
¤ Contacten openen. ¤ Op [d Nieuw] tikken.
¤ De componenten van de contactpersoon invoeren
(naast de betreffende component op ’ tikken).
¤ Indien nodig, bevestigt u een component met è of
[ ‰ Selecteer].
¤ Afbeelding van beller toevoegen: ¤ Op l+ tikken.
¤ Afbeelding met ë / ê selecteren en op
[ ‰ Selecteer] tikken.
¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Ø markeert het standaardnummer van de vermelding
dat automatisch wordt gekozen als u op de contactpersoon tikt.
L
l+
Nieuw Contact
M
Naam
Voeg nummer toe
M
Voeg ringtone toe
M
Voeg verjaardag toe
M
è
Opslaan
Contactpersoon weergeven
¤ Contacten openen. ¤ Naast een vermelding op ’ tikken om de detailweergave te openen.
Contactpersoon wijzigen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ In de gedetailleerde weergave op [ N Wijzigen] tikken.
- Voornaam, achternaam of nummer wijzigen/wissen:¤ Op ’ tikken. ¤ Eventueel op het
bijbehorende veld tikken. ¤ Naam/nummer invoeren. ¤ met è bevestigen.
- Toewijzen van een VIP-belsignaal of een verjaardag wissen: ¤ Naast Voeg ringtone toe /
Voeg verjaardag toe op ’ tikken. ¤ Op [ ÷ Geen] / [ þ Annuleren] tikken.
- Toewijzing van afbeelding van de beller wissen: ¤ Op de afbeelding van de beller tikken.
¤ Op [ ^ Geen] tikken.
- Standaardnummer wijzigen: ¤ Om een ander nummer in te schakelen als standaardnummer, tik dan naast dit nummer op ± .
¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Vermelding wissen
¤ In de gedetailleerde weergave op [ ü Wissen] tikken. ¤ Met Ja bevestigen.
Alle contactpersonen wissen:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem] ¤ (evt. scrollen) ¤ Naast Lijsten opschonen op ’ tikken ¤ Naast Contacten op ü tikken ¤ Met Ja bevestigen.
de fr nl
33
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / applications.fm / 3/14/13
Contacten (telefoonboek)
Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen
u De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
u De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.
Afzonderlijke contactpersonen versturen
¤ Gedetailleerde weergave van een contactpersoon openen. ¤ Op [ = Verstuur] tikken.
¤ Vraag met Andere handset beantwoorden. Ontvangende handset selecteren.
Alle contactpersonen overdragen
¤ Contacten openen. ¤ Op [ : Verzenden] tikken.
¤ Vraag met Andere handset beantwoorden. ¤ Ontvangende handset selecteren.
Weergegeven nummer overnemen in Contacten
¤ Op [ ¬ Opslaan] tikken. U kunt kiezen uit de volgende opties:
- Nieuw contactpersoon aanmaken (£ pagina 33): ¤ Op [ d Nieuw] tikken. Het num-
mer wordt als eerste nummer van de contactpersoon overgenomen met nummertype
Thuis.
- Nummer aan een bestaande contactpersoon toevoegen:
¤ Gedetailleerde weergave van een contactpersoon openen. ¤ Op Toevoegen tikken.
Nummer wordt met nummertype Thuis ingevoerd.
Of:
¤ Nummer selecteren dat u wilt overschrijven. ¤ Op Ja tikken.
Snelkiezen/snelkieslijst configureren
U heeft hiervoor twee mogelijkheden:
u Per nummer een symbool aanmaken op de configureerbare (eigen) pagina.
u Nummer overnemen in de snelkieslijst.
Symbool voor snelkiezen aanmaken op de configureerbare pagina.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Configureerbare pagina openen en de configuratie starten (lang op het display drukken).
¤ Symbool 3 uit de selectiebalk naar de pagina slepen. ¤ Contactpersoon selecteren.
¤ Bij een vermelding met meerdere nummers wordt de detailweergave geopend: telefoon-
nummer selecteren.
Op de configureerbare pagina wordt een snelkiessymbool aangemaakt. Het nummer wordt
niet opgenomen in de snelkieslijst.
Nummer kiezen: ¤ Op de configureerbare pagina op het snelkiessymbool tikken.
Snelkiesnummer wissen: ¤ In de configuratiemode het snelkiessymbool dat u wilt wissen naar
de selectiebalk slepen. De vermelding in Contacten wordt niet gewijzigd.
34
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / applications.fm / 3/14/13
SMS (tekstberichten)
Telefoonnummer kopiëren naar de snelkieslijst
De snelkieslijst kan maximaal 7 nummers bevatten.
¤ Overschakelen naar de kiespagina en op [ ¥ Snelkiezen] tikken. ¤ Op [d Nieuw] tikken.
¤ Contactpersoon selecteren. ¤ Bij een contactpersoon met meerdere nummers: detailweergave openen en telefoonnummer selecteren.
Nummer kiezen: ¤ Kiespagina oproepen en op [ ¥ Snelkiezen] tikken. ¤ Contactpersoon
selecteren. ¤ Op c drukken.
Vermeldingen wissen: ¤ Op [ ü Wissen] tikken. ¤ Achtereenvolgens op de vermeldingen tikken die u wilt wissen en dan op [ ü Wissen].
Let op
Als u een nummer in Contacten wijzigt of wist, dan wordt het nummer automatisch ook in
de snelkieslijst gewijzigd/gewist.
SMS (tekstberichten)
Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.
Voorwaarden:
u De functie NummerWeergave is vrijgegeven.
u Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS in het vaste telefoonnetwerk.
u Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd.
Dit gebeurt in het algemeen automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.
SMS-bericht schrijven en versturen
Uw systeem kan een gekoppeld SMS-bericht (bestaande uit max. vier afzonderlijke SMSberichten) als één enkel bericht versturen.
SMS-bericht schrijven: ¤ Menutoets v ¤ [ · SMS schrijven] ¤ Op het veld Aan tikken.
¤ Ontvangstnummer met regionummer invoeren. ¤ Met è bevestigen. ¤ Op het veld
Bericht tikken. ¤ SMS-tekst invoeren. ¤ met è bevestigen.
SMS-bericht versturen: ¤ Op [ · ¢ Versturen] tikken.
Opmerkingen
u Er moet ten minste het telefoonnummer van één SMS-centrale in het toestel zijn opge-
slagen, anders kunt u het submenu [ · SMS-] schrijven niet openen(£ pagina 36).
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
u Als de SMS-tekst niet volledig kan worden weergegeven, dan kunt u binnen de tekst bla-
deren.
u Cursor binnen de tekst verplaatsen: als u op de linkerhelft van een woord tikt, dan wordt
de cursor en daarmee de nieuwe tekst voor dit woord ingevoegd. Tikt u op de rechterhelft, dan wordt de cursor en daarmee de nieuwe tekst achter dit woord ingevoegd.
u Bij het versturen van SMS-berichten kunnen extra kosten ontstaan. Neem voor meer
informatie contact op met uw provider.
de fr nl
35
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / applications.fm / 3/14/13
SMS (tekstberichten)
SMS -berichten ontvangen, lezen en beheren
Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Als deze lijst SMS-berichten bevat,
dan wordt op de berichtenpagina van het rustdisplay het symbool · weergegeven.
¤ Berichtenpagina openen. ¤ Op het symbool · tikken. ¤ Naast de SMS-vermelding op ’
tikken. U kunt kiezen uit de volgende opties:
- [ ® Beantwoorden]: SMS-berichten aan de afzender schrijven en versturen.
- [ N Wijzigen]: SMS-tekst wijzigen en aan de afzender retourneren.
- [ ü Wissen]: SMS wissen.
- c indrukken: afzender van het SMS-bericht opbellen.
- Op de afzender/nummer in de berichtentekst tikken: nummer bellen of in Contacten
opslaan. Het nummer mag geen spaties en speciale tekens bevatten.
Totale inhoud van de SMS-Inbox en SMS-Outbox wissen:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem] ¤ (evt. scrollen) ¤ Naast Lijsten opschonen op ’ tikken ¤ Op ü naast SMS tikken ¤ Met Ja bevestigen.
SMS-centrale
Om de SMS-functie te kunnen gebruiken, moet het telefoonnummer van ten minste één SMScentrale in het toestel zijn opgeslagen.
¤ Actieve SMS-centrale controleren: ¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen
¤ [ Ë NummerSMS-centr]
Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw serviceprovider.
SMS-berichten van elk van de ingevoerde SMS-centrales worden ontvangen, mits u bij de bijbehorende serviceprovider geregistreerd bent. SMS-berichten worden verstuurd via de SMScentrale die is ingesteld als verzendcentrale.
SMS-centrale invoeren/wijzigen, verzendcentrale instellen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ë NummerSMS-centr] ¤ Naast een SMScentrale op ’ tikken ¤ Telefoonnummer van de SMS-centrale invoeren ¤ Met è bevesti¤
¤
gen.
Procedure eventueel herhalen voor de andere SMS-centrales.
Actieve SMS-centrale definiëren: boven in het display op het nummer van de SMS-centrale
(1 ... 4) tikken die u wilt gebruiken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Let op
Als u met uw netwerkprovider een flatrate voor het vaste telefoonnet bent overeengekomen, dan zijn betaalnummers met de regiocode 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval
voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kunt u vanuit dit toestel geen SMSberichten versturen.
36
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / applications.fm / 3/14/13
Ruimtebewaking
Ruimtebewaking
Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe)
bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau
wordt overschreden.
Inkomende oproepen worden uitsluitend op het display gesignaleerd, de verlichting is tot 50%
gereduceerd. De trilstand, ringtones, attentietonen en paging-oproep zijn uitgeschakeld.
Let op
u Controleer voordat u de functie Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt
(gevoeligheid, het tot stand komen van de verbinding naar een extern nummer).
Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft
ingeschakeld, geactiveerd.
u Plaats de handset in de lader zodat de voorzijde met de microfoon in de richting van de
geluidsbron wijst en dat de afstand tussen de handset en de geluidsbron maximaal 1 tot
2 meter bedraagt.
u Bij het bestemmingsnummer mag geen antwoordapparaat zijn ingeschakeld.
Instellingen wijzigen:
¤ Menutoets v ¤ In de [ Ç Ruimtebewaking] op [ N Wijzigen] tikken. ¤ Gevoeligheid
(Hoog of Laag) en bestemming van de ruimtebewakingsoproep (Extern of Intern) selecteren.
Naast Bestemming op ’ tikken. ¤ Bestemmingsnummer invoeren resp. interne deelnemer
selecteren. ¤ Met è bevestigen. ¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Ruimtebewaking inschakelen: ¤ Menutoets v ¤ [ Ç Ruimtebewaking] ¤ Rechts op de
schakelaar tikken.
Alarmoproep beantwoorden: ¤ Op het bestemmingstoestel/-handset van de alarmoproep op
de verbindingstoets c drukken resp. hoorn opnemen.
Alarmoproep annuleren: ¤ Op a drukken.
Ruimtebewaking uitschakelen: ¤ Op de handset waarop de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, links op de schakelaar tikken.
Kalender
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Op uw handset kunt u tot 100 afspraken invoeren. Verjaardagen die in Contacten zijn opgeslagen, worden overgenomen in de kalender. In de kalender is de actuele dag gekleurd weergegeven. Dagen met afspraken worden met een gekleurde balk gemarkeerd.
Afspraak in kalender opslaan
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.
¤ Menutoets v ¤ [ } Kalender]. ¤ Op ë / ê tikken om de maand in te stellen. ¤ Op een dag
en daarna op [ â Nieuw] tikken. ¤ Naam, tijdstip van de afspraak en de herinnering invoeren. ¤ Naast Ringtone op q / ” tikken om het akoestische signaal in of uit te schakelen.
¤ Op [ è Opslaan] tikken.
de fr nl
37
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / applications.fm / 3/14/13
Wekker
Signalen en volume van het herinneringssignaal instellen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ì Geluiden] ¤ Naast Herinnering op ’ tikken. ¤ Volume en melodie instellen. ¤ Met ‘ opslaan en terugkeren.
Wekker
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.
¤ Statuspagina openen. ¤ Op Ù Wekker tikken.
¤ Op [ N Wijzigen] tikken om de instellingen van de wekker te wijzigen.
¤ Uur en minuten voor de wektijd instellen.
¤ Op de weekdag tikken waarop de wekker moet overgaan (oranje = geselecteerd).
¤ Naast Ringtone op ’ tikken. ¤ Ringtone voor de wekoproep selecteren. ¤ Met ‘ opslaan
en terugkeren.
¤ Op de schakelaar tikken om de wekker in of uit te schakelen.
¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)
Voorwaarde: op de handset klinkt een wekoproep.
¤ Uitschakelen: op Uit tikken.
¤ Sluitmerstand: op Snooze tikken. De wekoproep wordt na 5 minuten herhaald. Na de
tweede herhaling wordt de wekoproep uitgeschakeld.
ECO DECT
reduceren
– DECT-signaal (radiosignaal)
Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. U kunt het DECT-vermogen op twee manieren verder reduceren:
Bereik reduceren – Reduceer het DECT-signaal met max. 80 %
¤ Statuspagina openen. ¤ Met de schakelaar naast ¹ Max. bereik deze in- of uitschakelen.
Radiosignaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen
(ECO Mode Plus)
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Statuspagina openen. ¤ Met de schakelaar naast ¹ Geen DECT in rust deze functie in- of
uitschakelen (on= DECT-signaal uitgeschakeld).
38
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / applications.fm / 3/14/13
Bluetooth-toestellen
Bluetooth-toestellen
U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset op de handset aanmelden. De afstand tot het Bluetooth-toestel mag max. 10 m bedragen.
¤ Statuspagina openen. ¤ Op ò Bluetooth tikken. De Bluetooth-pagina ( £ afbeelding) wordt
weergegeven. ¤ Met de schakelaar naast de functie Bluetooth de Bluetooth-functie inschakelen/uitschakelen.
Bluetooth-toestellen zoeken en
aanmelden (vertrouwen)
L
Het zoekproces wordt gestart zodra de Bluetoothpagina wordt geopend en Bluetooth ingeschakeld is.
¤ Naast Gevonden toestel(en) op ’ tikken. ¤ Toestel
selecteren. ¤ Op [ ÿ Koppel] tikken. ¤ Eventueel
PIN van het toestel invoeren. ¤ Met è bevestigen.
Anna’s SL910H
Bekende (vertrouwde) toestellen beheren
¤ Naast Gekoppelde toestellen op ’ tikken.
U kunt:
u Toestellen afmelden (wissen): ¤ Op [ ü Wissen] tikken. ¤ Voor elk toestel dat u wilt afmelden op de bijbehorende ´ tikken. ¤ Op [ü Wissen] tikken. ¤ Met
Ja bevestigen.
u Naam van een toestel wijzigen: ¤ Toestel selecteren. ¤ Namen invoeren/wijzigen. ¤ Met è bevestigen.
Bluetooth
Eigen toestel
M
Gekoppelde toestellen
M
Headset1
Bluetooth
on
Het volgende alleen bij ingeschakelde
Bluetooth
Gevonden toestel(en)
Headset 2
Mobiel 1
M
Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren
Een niet-bekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen (bonding).
u Weigeren: ¤ Op ‘ tikken of op a drukken.
u Accepteren: ¤ PIN van het toestel invoeren. ¤ Met è bevestigen.
¤ Op Ja tikken: in de lijst Gekoppelde toestellen opnemen of
¤ Op Nee tikken: toestel tijdelijk gebruiken.
Bluetooth-naam van de handset wijzigen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Naast Eigen toestel op ’ tikken. ¤ Naam wijzigen en met è bevestigen.
de fr nl
39
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / appendix.fm / 3/14/13
Klantenservice
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service
Registreer uw toestel direct na aanschaf:
www.gigaset.com/register
Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze
productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.
Bezoek onze klantenservice:
www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service
Hier vindt u o.a.:
uVragen& antwoorden
uGratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
uCompatibiliteitstests
Neem contact op met onze servicemedewerkers:
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... per e-mail:
www.gigaset.com/contact
... per telefoon:
Onverholpen problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice 07815 6679
Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht,
het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires
zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de
gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de
garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie wordt de koper van het product verzocht het
aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum en de aard van het artikel, te kunnen
voorleggen.
40
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / appendix.fm / 3/14/13
Klantenservice
Goedkeuring
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.
Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.
Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder
www.gigaset.com/docs
de fr nl
41
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / appendix.fm / 3/14/13
Klantenservice
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Garantie
Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantierecht:
u Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een
ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage
onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een
periode van zes maanden na aankoopdatum.
u Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van
onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in
de gebruiksaanwijzingen.
u Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de
klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en
eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze
garantie uitgesloten.
u Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden
eigendom van Gigaset Communications.
u Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten
die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN zoetermeer, Nederland,
u Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
u De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie
tijdens de duur van de garantie worden verleend.
u Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd,
tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
u Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het
defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens
kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit
ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in
goede staat verkeert
Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier
of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.
42
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 3/14/13
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
A
Aanmelden
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Aanmeld-mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Accupack
laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Afspraak instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Anoniem bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
berichten beluisteren. . . . . . . . . . . . . . . . 25
berichten wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
gesprek opnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
tijdsturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
welkomstboodschap/
afwezigheidsmelding opnemen. . 24
Automatisch beantwoorden . . . . . . . . 21, 31
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
B
Basisstation
aansluiten op stroomvoorziening/
telefoonnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
uitvoering 1 en 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
wandmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Batterijklepje openen/sluiten . . . . . . . . . . . .8
Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Beluisteren
bericht (antwoordapparaat) . . . . . . . . . . 25
welkomstboodschap
(antwoordapparaat) . . . . . . . . . . . . 24
Bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
reduceren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Berichten
beluisteren (antw.app.) . . . . . . . . . . . . . . 25
wissen (antw.app.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Berichten-LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Berichtenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bestemmingsnummer
(ruimtebewaking) . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bewegingssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Bewegingssensor . . . . . . . . . . . . . zie Poster27
de fr nl
Bladeren (scrollen) in lijsten . . . . . . . . . . . .
Blokkering
automatische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth
bekende toestellen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
toestel aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . .
toestel weigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
toestelnaam veranderen . . . . . . . . . . . . .
toestelnaam wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . .
28
27
27
39
39
39
39
39
39
C
Cloud-synchronisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Configureerbare pagina . . . . . . . . . . . . . . . 34
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
contactpersonen beheren . . . . . . . . . . . 33
contactpersoon aanmaken . . . . . . . . . . 33
contactpersoon opslaan . . . . . . . . . . . . . 33
contactpersoon/lijst versturen
naar handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
nummer overnemen . . . . . . . . . . . . . . . . 34
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 33
verjaardag opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
vermelding wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
versturen naar handset . . . . . . . . . . . . . . 34
Contacten synchroniseren . . . . . . . . . . . . . 15
Contactpersoon in Contacten . . . . . . . . . . 33
Correctie van onjuiste invoer . . . . . . . . . . . 30
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
D
Datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Diakritische tekens invoeren . . . . . . . . . . . 30
Display
gebroken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Display-blokkering
automatische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Displaytaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Doorverbinden
naar een andere aansluiting . . . . . . . . . 32
Doorverbinden oproep
naar antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . 26
Draadloze module uitschakelen . . . . . . . . 38
43
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 3/14/13
Trefwoordenregister
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ECO Mode (bereik reduceren) . . . . . . . . . .
ECO Mode Plus (draadloze module
uitschakelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einde-toets zie Verbreek-/einde-toets
Extern gesprek
doorverbinden met het
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . .
I
38
38
38
26
F
Functie
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
G
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Gebroken display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gehoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gehoorschade vermijden . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gesprek
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
overnemen van antwoordapparaat . . . 26
Gesprek opnemen (antw.app.) . . . . . . . . . 26
Gevoeligheid van de microfoon . . . . . . . . 32
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Google-contacten synchroniseren . . . . . . 15
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
H
Handmatig telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Handset
aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
lader aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
microfoon uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . 32
ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 27
volume van de handset . . . . . . . . . . . . . . 32
Handsfree-telefoneren. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Herinneringssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Hoofdletters/kleine letters . . . . . . . . . . . . . 30
Horizontaal scrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
44
In gebruik nemen
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
In-/uitschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Inbox (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . .5
Inschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Inschakelen/uitschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Installatiewizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Instellingen wijzigen
bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . 29
Instelmogelijkheden
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Intern
telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Intern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
K
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiespagina (rustdisplay) . . . . . . . . . . . . . . .
Kiezen
met berichtenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
met Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
met kiesveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
met nummerherhalingslijst . . . . . . . . . .
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleine letters/hoofdletters . . . . . . . . . . . . .
37
31
31
31
31
31
40
30
L
Laadcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Lader (handset)
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Land instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Lijst
bekende toestellen (Bluetooth) . . . . . . 39
opschonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 33, 36
scrollen (bladeren) in . . . . . . . . . . . . . . . . 28
vermelding selecteren . . . . . . . . . . . . . . . 27
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 3/14/13
Trefwoordenregister
M
P
Medische apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Meeluisteren met opname (antw.app.) . . 25
Menutoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Menutoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zie Poster
Microfoon (handset) in-/uitschakelen . . . 32
Microfoon van handset uitschakelen . . . . 32
Mini-USB-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Paging-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pijl in optiebalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Prefix van het regionummer. . . . . . . . . . . . 13
N
Navigatiegebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Netdiensten, providerspecifiek . . . . . . . . . 32
Noodoproep
niet mogelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Nummer
bestemming van ruimtebewaking . . . . 37
invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . 33
overnemen in Contacten . . . . . . . . . . . . 34
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . . . 31
NummerWeergave onderdrukken . . . . . . 32
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
O
Omleiden (antw.app.). . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Onjuiste invoer corrigeren . . . . . . . . . . . . . 30
Opnameduur (antwoordapparaat) . . . . . . 25
Opnamekwaliteit (antw.app.). . . . . . . . . . . 25
Opnemen
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
welkomstboodschap
(antwoordapparaat) . . . . . . . . . . . . 24
Oproep
anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
doorverbinden (antw.app.) . . . . . . . . . . 26
omleiden (antw.app.) . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oproep beantwoorden
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
automatisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Automatische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Oproepen
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Optiebalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
weergeven/verbergen . . . . . . . . . . . . . . . 28
Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Overzicht
instelmogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . 18
telefoon en bediening . . . . . . . . zie Poster
de fr nl
R
Radiosignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Regionummer - prefix . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Regionummer instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Ruggespraak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ruststand
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zie Poster
Ruststand, terugkeren naar de. . . . . . . . . . 27
S
Schade aan het gehoor . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Schakelaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Schrijven (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Scrollen
horizontaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
in lijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
verticaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Selectievelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sluimerstand (wekker) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
verzendcentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SMS-bericht
schrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SMS-centrale
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
nummer wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Snelkieslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Snelkiezen configureren . . . . . . . . . . . . . . . 34
Speciale tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . 30
Standaardnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Standaarnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Submenu openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Symbolen
optiebalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Symbolen op het display. . . . . . . . . . . . . . . 17
Symbool voor snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . 34
45
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 3/14/13
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Trefwoordenregister
T
U
Tekenset
Cyrillisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
grieks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
toetsindeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tekstbericht, zie SMS
Telefoneren
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . 31
Telefoon bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Telefoonsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . .6
Terugfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Tijdsturing (antwoordapparaat) . . . . . . . . 24
Toestel
aanmelden (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . 39
naam veranderen (Bluetooth) . . . . . . . . 39
vertrouwen (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . 39
weigeren (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . .5
basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) . . . . . . 39
Toets-/displayblokkering aan/uit . . . . . . . . .1
Toetsblokkering
automatische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Toetsen
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
menutoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
menutoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zie Poster
paging-toets (basisstation) . . . . . . . . . . . . .2
verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . zie Poster
verbreek-/einde-toets . . . . . . . . . . . . . . . . .1
verbreek-/eindetoets . . . . . . . . . zie Poster
Toetsindeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Touchscreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Trema’s invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Uitschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
USB-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
V
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . zie Poster
Verbreek-/einde-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Verbreek-/eindetoets . . . . . . . . . . . . zie Poster
Verjaardag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Versturen
contactpersoon naar handset . . . . . . . . 34
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
volledige Contacten naar handset . . . . 34
Verticaal scrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
VIP-oproepsignaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Voedingskabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . .6
Volume
handsfree-volume/volume van de
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Volume van de handset . . . . . . . . . . . . . . . . 32
W
Wandmontage van basisstation . . . . . . . . . .7
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wekoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Welkomstboodschap
(antwoordapparaat) . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wisselgesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wissen
bericht (antwoordapparaat). . . . . . . . . . 25
contactpersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
snelkiesnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
welkomstboodschap van
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . 24
Z
Zoeken Bluetooth-toestellen . . . . . . . . . . . 39
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
46
de fr nl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - BE nl / A31008-M2300-E101-3-3F43 / Cover_back.fm / 3/14/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising