Gigaset | SL910A | User guide | Gigaset SL910A Guida utente

Gigaset SL910A Guida utente
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / Cover_front.fm /
SL910-SL910A
Gratulálunk!
Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes
mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!
További információ: www.gigaset.com.
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 /
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / overview.fm / 4/3/13
Gigaset SL910/SL910A – a különleges „érintéssel”
Gigaset SL910/SL910A – a különleges „érintéssel”
Üzenetjelző LED
Közelségérzékelő
Érintőképernyő/-kijelző
Állapotsáv (¢ ld. poszter)
Ð
<
à ò ô ó ¼ 06:00
ÅÅÅ
V
>
Ikonok jelzik a telefon aktuális beállításait és üzemállapotát.
Az állapotképernyő megnyitásához érintse meg az állapotsávot.
Navigálási terület
Képernyő pozíciójelölője
Oldalváltás ê / ë.
Å Ä Ä
,
Készenléti képernyő vagy menü oldal (¢ ld. poszter)
Mobilegység gombjai
c Hívásfogadás gomb
Nyomja le röviden: hívja a megjelenő számot, fogadja
a hívást, váltson a fülhallgató és kihangosítás üzemmód
között, nyissa meg az újratárcsázási listát
Nyomja meg hosszan: jelöljön ki egy sort
v Menü gomb
Nyomja meg röviden a főmenűk megnyitásához
Nyomja le hosszan: a billentyűzet- és kijelzőzár be- illetve
kikapcsolásához
a Hívásbontás/vége gomb
Nyomja le röviden: a hívás/keresőhívás befejezéséhez,
belső hívás elutasításához, visszatéréshez a készenléti
állapotba
Nyomja le hosszan: mobilegység be-/kikapcsolása
Mini USB csatlakozóaljzat
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Vezetékes fejhallgató vagy a mobilegység csatlakoztatása
számítógéphez (Gigaset QuickSync)
Töltési érintkezők
hu pl
1
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / overview.fm / 4/3/13
Gigaset SL910/SL910A – a különleges „érintéssel”
A Gigaset SL910/SL910A bázisállomása két kivitelben kapható. A funkciók és a tulajdonságok
azonosak mindkét változatnál.
1. Alapváltozat
2. Alapváltozat
vagy
Bejelentkezés/keresés gomb
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Nyomja meg röviden: a keresés megnyitásához
Nyomja le hosszan:
Állítsa a bázisállomást bejelentkeztetési üzemmódba
2
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2IVZ.fm / 4/3/13
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Gigaset SL910/SL910A – a különleges „érintéssel” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Szimbólumok a kijelzőn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Beállítási opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Üzenetrögzítő (Gigaset SL910A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A telefon használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kapcsolatok (telefonkönyv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SMS (rövid szöveges üzenetek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Babaőrző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Naptár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ébresztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ECO DECT – Sugárzási teljesítmény csökkentése (sugárzás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bluetooth készülékek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Márkaszerviz és műszaki segítség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
hu pl
3
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / security.fm / 4/3/13
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
Figyelem
Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a készülék használatának veszélyeiről.
Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.
Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (lásd:
„Technikai adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős
egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.
A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott
környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.
Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A
gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára
való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Technikai adatok”).
Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró
üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.
Gigaset készüléke kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével, A tökéletes együttműködés azonban nem garantálható az összes ilyen eszközzel.
A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy fütyülő hangot),
illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.
A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.
Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).
A Gigaset készüléket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.
A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az
ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
A telefon kijelzője műanyagból vagy üvegből készült, amely eltörhet, ha a készüléket kemény felületre ejtik,
vagy ütődés éri. Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag
sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.
A halláskárosodás elkerülése végett lehetőleg ne használja a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Megjegyzés
u A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni.
u A segélyhívószámokat sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!
4
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
Bevezetés
A csomag tartalmának ellenőrzése
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Egy Gigaset SL910/SL910A bázisállomás
Egy hálózati tápegység a bázisállomáshoz
Egy telefonkábel (lapított)
Egy Gigaset SL910H mobilegység
Egy akkumulátorfedél (mobilegység hátsó fedele)
Egy akkumulátor
Egy töltő
Egy hálózati tápegység a töltőhöz
Egy poszter, egy használati útmutató és egy CD.
A bázisállomás és a töltő felszerelése
A bázisállomást és a töltőt +5°C és +45°C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben történő
használatra tervezték.
¤ A bázisállomást sík, csúszásmentes felületen helyezze el az épület központi helyén, vagy szerelje fel a falra (£ 7. oldal).
Megjegyzés
Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára.
Ez a szabadban, akadálymentes területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb
50 m. Az Öko mód bekapcsolásakor a hatótávolság csökken.
A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútoriparban napjainkban
használt lakkozások és felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben
kizárni ennek lehetőségét.
Megjegyzés:
u Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás,
más elektromos készülékek.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
u Védje meg Gigaset készülékét a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és gőzöktől.
hu pl
5
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
A bázisállomás csatlakoztatása a telefonhálózathoz és az
elektromos hálózathoz
1. Alapváltozat
3a
5
1
2
3
3
4
2. Alapváltozat
4
2
1
5
3
3
¤ Helyezze be a telefonkábelt (enyhén lapított kábel) a jobboldali alsó csatlakozóaljzatba
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤
¤
¤
¤
1
a bázisállomás hátoldalán finoman nyomja befelé, amíg az a helyére nem kattan.
Helyezze be a hálózati tápegység tápkábelét a bal felső csatlakozóaljzatba 2 .
Helyezze el mindkét kábelt a megfelelő kábelcsatornában 3 .
1. Alapváltozat Igazítsa be a tartókeretet a bázis hátán levő mélyedésekbe és kattintsa a
helyére 3a (falra szerelés esetén nem).
Először, a hálózati tápegységet csatlakoztassa 4 és azután a telefoncsatlakozót 5 .
Megjegyzés:
u A hálózati tápegységnek mindig csatlakoztatva kell lennie, mert a telefon nem működik
hálózati tápellátás nélkül.
u Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet és telefonkábelt használja. A telefonkábelek
érintkezőkiosztása eltérő lehet.
6
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
A bázisállomás falra szerelése (választható)
1. Alapváltozat
2. Alapváltozat
48 mm
Kb. 2.5 mm
A töltőállomás csatlakoztatása
¤ Csatlakoztassa a lapos csatlakozót a tápegységhez
4
2
1
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
3
hu pl
1
.
¤ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzathoz 2 .
Ha később ki kell húznia a csatlakozót a töltőből:
¤ Húzza ki először a hálózati tápegységet az
elektromos hálózati aljzatból.
¤ Azután nyomja meg a kioldógombot 3 és
válassza le a csatlakozót 4 .
7
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
A kézibeszélő üzembe helyezése
A mobilegység kijelzőjét és gombjait egy védőfólia borítja. Távolítsa el a
védőfóliát.
Figyelem
Kérjük, hogy a mobilegység használatához ne használjon semmilyen érintőceruzát!
Ne használjon más gyártó által készített védőburkolatot/fóliát. Ez korlátozhatja a mobilegység működőképességét.
Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása
Figyelem
Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott újratölthető akkumulátorokat
használja; ellenkező esetben fennáll a súlyos egészségkárosodás vagy személyi sérülés
veszélye. Előfordulhat például, hogy az akkumulátor külső tokozása megsérül, de az akkumulátor akár fel is robbanhat. Az ajánlottól eltérő fajta áramforrás használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.
¤ Először helyezze be az akkumulátort annak
¤
érintkezési felületével lefelé 1 .
Ezt követően nyomja lefelé az akkumulátort,
2 amíg a helyére nem pattan.
2
1
¤ Először igazítsa az akkumulátorfedél oldalán
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤
található füleket a házon található
mélyedésekhez.
Ezután nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére
nem pattan.
Az akkumulátorfedél ismételt felnyitása az akkumulátor visszahelyezése érdekében:
¤ Helyezze a körmét az akkumulátorfedél alján
található mélyedésbe, majd húzza felfelé az
akkumulátorfedelet.
8
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor az értékesítéskor egy bizonyos szintig fel van töltve.
Kérjük, hogy a használatba vétel előtt töltse fel teljesen az
akkumulátort.
¤ A feltöltéshez hagyja a hordozható készüléket a töltőn 5 órán
keresztül.
5ó
Megjegyzés:
u A készülék kizárólag a hozzá tartozó töltőállomásba helyezhető.
u Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a mobilegységet egy legalább 500 mA teljesítményű
USB porton keresztül a számítógéphez csatlakoztatja.
u A töltés során az akkumulátor felmelegedhet, ez azonban nem jelent veszélyt.
u Műszaki okokból az akkumulátor kapacitása idővel csökken.
A kézibeszélő bejelentkeztetése
A csomagban lévő mobilegységek már be lettek jelentkeztetve a bázisállomásra. Ha egy mobilegység még sincs bejelentkeztetve („A kézibeszélő nincs bejelentkeztetve egyetlen bázisra
sem” üzenet jelenik meg), jelentkeztesse be kézzel. A bejelentkeztetést a mobilegységen és a
bázisállomáson is meg kell kezdenie:
1) A bázisállomáson: ¤ Nyomja meg hosszan (kb. 3 másodpercig) a Bejelentkezés/Keresés
gombot.
2) A mobilegységen (60 másodpercen belül): ¤ Nyomja meg a Bejelentkez gombot, és ha szükséges, írja be a bázisállomás PIN-kódját (a gyári beállítás: 0000), majd erősítse meg a è
gombbal.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
A bázisállomás és a mobilegység üzembe helyezése – telepítő
varázsló
Ha az akku már be van helyezve, az idő és dátum szimbólumok villognak. A telepítés varázsló
automatikusan elindul, mihelyt Ön megérinti a villogó szimbólumok egyikét. Ez segítséget
nyújt a mobilegységen és a bázisállomáson a következő alapbeállítások megadásához. Ezek a
gombok a működéshez szükségesek:
u Dátum és pontos idő
u Kijelző nyelve
u Ország, amelyben a készüléket használják
u Saját körzetszáma (hívókód)
hu pl
9
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
L
Üdvözöljük!
Idő
M
00:00
Dátum
M
01.07.2012
Kijelző nyelve
M
Magyar
Ország
M
Magyarország
Város (körzetszám)
Ha most nem kívánja megadni ezeket a beállításokat:
õ KIhagyás] elemet a kijelző alján.
A mobilegység ekkor készenléti állapotba vált.
Ezeket a beállításokat később a mobilegység Beállítások menüjében adhatja meg.
¤ Érintse meg a [
Ha konfigurálni szeretné a beállításokat:
¤ A pontos idő beállításához érintse meg az Idő elem
melletti ’ szimbólumot.
M
(Nincs beállítva)
è
õ
KIhagyás
Mentés
L
¤ A bal oldali számkerék segítségével állítsa be az óra
Idő
Idő
22
58
23
59
00
:
01
02
Időformátum
¤
¤
00
01
01
¤
24 órás
12 órás
Megjegyzés: a 12 órás formátum választásakor az de./
du. felirat jelenik meg a számkerekek mellett.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
2
Dátum
01.07.2012
Kijelző nyelve
Magyar
Ország
10
értékét. Ehhez érintse meg a számkereket, majd
mozgassa azt felfelé vagy lefelé. A számkerék követi
ujja mozgását.
Hasonló módon működtesse a jobb oldali számkereket a perc értékének beállításához.
Adja meg, hogy az időt 12 órás vagy 24 órás formátumban kívánja-e megjeleníteni. Ehhez érintse meg
a megfelelő területet az Időformátum elem alatt.
Az aktuális beállítás kiemelt lesz.
Érintse meg a ‘ gombot (a kijelző bal felső részén)
a beállítások mentéséhez és az Üdvözöljük! oldalra
való visszatéréshez.
M
¤
¤ A dátum beállításához érintse meg a ’ gombot a
Dátum elem mellett.
M
M
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
L
¤ A három számkerék segítségével állítsa be az aktuá-
Dátum
lis dátumot. A művelet megegyezik a pontos idő
beállításánál használttal.
Dátum
24
feb
2014
25
már
2013
26. ápr
.
2012
27
máj
2011
28
jún
2010
Dátum sorrendje
Nap hónap év
L
Ø
±
Hónap nap év
L
Idő
08:30
Dátum
26.04.2012
Kijelző nyelve
Magyar
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Ország
hu pl
M
Dátum sorrendje
Nap hónap év
A dátum aktuális megjelenítési formátuma a Dátum
sorrendje felirat alatt látható (itt: Nap hónap év). Ha
módosítani szeretné a formátumot:
¤ Érintse meg a ’ szimbólumot.
Üdvözöljük!
M
M
Az dátumformátum beállítását a következő szimbólum
jelzi: Ø .
¤ Érintse meg a ± ikont a Nap hónap év/ közötti váltáshoz Hónap nap év
¤ Folyamatosan érintse meg a ‘ szimbólumot, amíg
a Üdvözöljük! képernyő nem jelenik meg.
Az aktuális nyelv a Kijelző nyelve felirat alatt jelenik
meg.
Ha módosítani szeretné a beállítást:
¤ Érintse meg a megjelenített nyelv melletti ’
gombot.
M
M
11
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
L
Kijelző nyelve
±
Polski
±
Türkçe
±
Slovenščina
±
Hrvatski
Ø
Magyar
±
Ελληνικά (el)
±
Русский (ru)
±
Română
L
Üdvözöljük!
Ország
M
Magyarország
Város (körzetszám)
L
Kína
Costa Rica
Dánia
Németország
Ecuador
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Észtország
Finnország
Franciaország
12
‰
õ
Az Ország mező alatt adja meg azt az országot, amelyben a készüléket (jogosultságának megfelelően)
működteti. Ha a beállítás nem megfelelő:
¤ Érintse meg a ’ gombot az Ország elem mellett.
M
(Nincs beállítva)
(Példa)
Ekkor megjelenik a választható nyelveket tartalmazó
lista.
Az aktuális nyelvet a következő jelöli: Ø .
¤ Érintse meg a ± szimbólumot a kívánt nyelv
mellett.
Ha a kívánt nyelv nem látható, a lista vélhetőleg
„hosszabb” a kijelzőnél. Ekkor görgetnie kell a listát.
¤ Ehhez helyezze ujját a kijelzőre, és lassan mozgassa
felfelé.
Ekkor megjelenik a lista alsó része, és kijelölheti a
nyelvet.
Ország
±
±
±
Ø
Megjelenik az országok listája.
Az aktuális országot a következő jelöli: Ø .
¤ Ha szükséges, az előzőekben említettek szerint görgesse tovább a listát a kívánt ország megkereséséhez. Érintse meg a ± szimbólumot a kívánt ország
mellett. A Ø jelölés átkerül erre az országra.
¤ Érintse meg a ‘ szimbólumot a módosítás mentéséhez és az Üdvözöljük! oldalra lépéshez.
±
±
±
±
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
Megjegyzés
Ha adott ország helyett a Egyéb ország beállítást választja, az Üdvözöljük! oldal az Ország
(hívószám) elemet is megjeleníti.
¤ Érintse meg a ’ gombot az Ország (hívószám) mellett, és adja meg a Nemzetközi előhívó és a Nemzetközi körzetkód értékeket a nemzetközi országkód beállításához a körzetszám (hívókód) beállításának alábbi leírása szerint.
Folytassa az alábbiak szerint.
L
Végül meg kell adnia saját körzetszámát (hívókódját):
¤ Érintse meg a ’ gombot a Város (körzetszám)
Üdvözöljük!
Idő
elem mellett.
Város (körzetszám)
M
(Nincs beállítva)
L
Város (körzetszám)
06
1
ç
1
2
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
ABC
4
5
6
GHI
JKL
MNO
7
8
PQRS
TUV
*
0
hu pl
3
DEF
9
‰
A Helyi előtag az országspecifikus előhívószám, amely
a Helyi területkód előtt található, amikor az országkód
nincs megadva. Magyarországnál ez „06”. A Helyi területkód beállítás értéke például Budapest esetében 1.
¤ A megjelenő billentyűzet segítségével adja meg
országa Helyi előtagát az első mezőbe (maximum
4 karakter; a példa esetén, „06”). Előfordulhat, hogy
a kiválasztott ország esetén ez már ki van töltve.
¤ Érintse meg röviden a második beviteli mezőt, és
írja be a Helyi területkódot (maximum 8 karakter; a
példa esetén, „1”).
A hibás bejegyzéseket a $ gombbal törölheti.
¤ A számok beírása után a è gombbal véglegesítse a
bejegyzést.
wxyz
#
13
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
L
Üdvözöljük!
Idő
M
08:32
Dátum
Újra az Üdvözöljük! oldal jelenik meg.
¤ Érintse meg a [ è Mentés] lehetőséget a beállítások mentéséhez.
M
26.04.2012
Kijelző nyelve
M
Magyar
Ország
M
Magyarország
Város (körzetszám)
M
061
è
õ
KIhagyás
Mentés
Az összes szükséges beállítás elvégzését követően a mobilegység átvált készenléti állapotba.
¼ 06:00 V
Ð
Ä Å Ä
<
>
ápr
26
csütörtök
Â
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Telefonkönyv
˜
Híváslista
Telefonja most már üzemképes!
14
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
Most mit szeretne tenni?
A telefon sikeres beállítását követően azonnal telefonálhat, személyre szabhatja Gigaset készülékét vagy mindenekelőtt megismerkedhet az érintőképernyővel
( £ A telefon használata, 27. oldal).
Saját készenléti oldal létrehozása
Saját konfigurálható készenléti oldalát arra használhatja, hogy fontos funkciókat és telefonszámokat gyűjtsön össze, amelyeket az egyérintős képernyőről indíthat el vagy hívhat fel
( £ mellékelt poszter).
Partnerek szinkronizálása a Google vagy az Outlook fájlokkal
Szinkronizálja a készüléke kapcsolati listáját a számítógépe és a mi Gigaset QuickSync szoftverünk
segítségével.
Ingyenesen letölthető tartalomért és további információért lásd: www.gigaset.com/gigasetsl910.
Csengőhangok és néma tájékoztatás beállítása
Rendeljen különleges dallamokat a belső és külső hívásokhoz, emlékeztetőkhöz, ébresztőkhöz
és bizonyos hívó felekhez. Használjon időgazdálkodási funkciókat a hívásokhoz.
Menü gomb v. ¤ Térjen vissza a Beállítások menüoldalra ¤ [ ì Hang- beállítások].
Az üzenetrögzítő beállítása
Vegye fel saját üzenetét és állítsa be a rögzítési paramétereket.
Menü gomb v. ¤ Térjen vissza a Beállítások menüoldalra ¤ [ ¶ Üzenet- rögzítő]
Meglévő Gigaset mobilegységek bejelentkeztetése a bázisállomásra
Használja ezeket a mobilegységeket, és telefonáljon továbbra is az új bázisállomásáról. Küldje
át a telefonkönyv-bejegyzéseket ezekről a mobilegységekről új mobilegységére. További információt a mobilegységek használati útmutatóiban talál.
Az ECO DECT beállításai
Csökkentse telefonja sugárzási teljesítményét (kibocsátást).
Nyissa meg az állapotképernyőt. ¤ A megfelelő kapcsoló segítségével váltson az Öko mód
(hatótávolság csökkentése)/Öko mód+ (vezeték nélküli funkció kikapcsolása) között.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Töltse le személyes csengőhangjait és képeit mobilegységére
Csatlakoztassa mobilegységét a számítógépéhez Bluetooth/USB eszköz segítségével, és töltsön le csengőhangokat és képeket mobilegységére a Gigaset QuickSync szoftver segítségével.
Ingyenesen letölthető tartalomért és további információért lásd:
www.gigaset.com/gigasetsl910.
hu pl
15
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 4/3/13
Bevezetés
u Ha további részleteket szeretne megtudni a telefonján található funkciókról, olvassa
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
el a telefonhoz kapott CD-n vagy online, a www.gigaset.com oldalon található használati útmutatót.
u Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a használati
útmutatóhoz mellékelt hibaelhárítási tippeket, vagy forduljon vevőszolgálatunkhoz
(£ 41. oldal).
16
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 4/3/13
Szimbólumok a kijelzőn
Szimbólumok a kijelzőn
A műveleti sáv szimbólumai
A műveleti sávon az üzemállapottól függően a következő funkciók érhetők el:
Szimbólum
†
† (narancssárga)
Ž
–
– (narancssárga)
”
R
—
œ
¬
m
¾
®
;
ø
‡
d
P
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
T
¥
:
=
N
Q
X
hu pl
Művelet
Szimbólum
Művelet
Hangszóró mód bekapcsolása
þ
Keresés
(Hangszóró mód aktiválva)
Hangszóró mód kikapcsolása
Hangszóró profil
Mobilegység mikrofonjának
némítása
Mobilegység mikrofonjának
visszahangosítása
Csengőhang kikapcsolása
Hangerő-beállítás
Híváslisták megnyitása
Címjegyzék megnyitása
Hívószám átvétele a
telefonkönyvbe
SMS létrehozása
SMS küldése
Válaszküldés SMS üzenetre
A vázlatlista megnyitása
A kézibeszélő kijelentkeztetése
Belső hívók listájának megnyitása/belső hívás
kezdeményezése
Új telefonkönyvi bejegyzés
létrehozása
Megbeszélés kezdeményezése
Három résztvevős konferenciahívás kezdeményezése/befejezése
Gyorstárcsázás
Lista másolása
Bejegyzés másolása
õ
Beállítás kihagyása
ü
Törlés
è
Mentés/kiválasztás
f
Új találkozó bevitele
?
Naptár: kiválasztott dátum beállítása -ai napra Ma
Y
Sorrend módosítása (rendezés
vezetéknév vagy keresztnév
szerint)
÷
Kapcsolat bejegyzés:
Csengőhang-hozzárendelés
törlése
\
Kapcsolat bejegyzés:
Hívókép-hozzárendelés törlése
þ
ÿ
­
û
ý
ú
Születésnap törlése
A mobilegység megbízható Bluetooth-kompatibilis készüléket
talált
Hívás átirányítása az
üzenetrögzítőre
Üzenetek lejátszása
(vörös)
ö
Üdvözlő üzenet rögzítése
Felvétel leállítása
‰ (zöld)
À (vörös)
Üzenet lejátszása közben: öt
másodperces visszalépés
Bekopogás fogadása
Várakozó hívás elutasítása
Megjegyzés:
A menüszimbólumok megtalálhatók a
menük áttekintésénél 18. oldal.
Bejegyzések módosítása
Billentyűzet mutatása
Médiatár szabad kapacitásának
meghatározása
17
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 4/3/13
Beállítási opciók
Beállítási opciók
Nyissa meg a Beállítások menü oldalt:
¤ A mobilegység készenléti állapotában nyomja meg röviden a menü gombot v
¤ A Beállítások menüoldalra lapozáshoz húzza végig az ujját vízszintesen a kijelzőn.
Megjegyzés:
A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.
Főmenü
Beállítások
â Dátum és
Almenü
Aktuális beállítás
További beállítási lehetőségek
Idő
Idő
idő
Időformátum
24 órás
12 órás
Dátum
Dátum
Dátum sorrendje
ì Hang-
beállítások
Csengőhang (kézib.)
Hangerő
Belső
Emelkedő
Külső
Belső hívások
Külső hívások
Idővezérlés (csengő ki)
Névtelen - néma
Rezgetés
Emlékeztető hang
Hangerő
Emelkedő
Jelzés
Figyelm. hangok
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Megerősítő hang
Akku figyelm.
Tartás-zene
18
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 4/3/13
Beállítási opciók
Főmenü
Beállítások
g
Kijelző és
gombok
Almenü
Aktuális beállítás
További beállítási lehetőségek
Képernyővédő
Aktiválás
Kiválasztva
Diavetítés
Analóg óra
Digitális óra 1
Digitális óra 2
(Képernyôvédôk képek listája)
Háttérvilágítás
Töltőben
Töltő nélkül
Időkorlát
15 mp / 30 mp / 1 perc / 2 perc
Száminfó a híváslistákban
Csak a szám típusa
Típus és szám
Új üzenetek jelzése
LED + kijelző
Billentyűzet
Billentyűzet
Gomb vibrálás
Billentyűzet
Betűkkel
° Nyelv és
hely
Kijelző nyelve
Az elérhető nyelvek listája
Ország
Az országok listája
Ország (hívószám)
Csak ha Ország =É Egyéb ország
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Város (körzetszám)
hu pl
19
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 4/3/13
Beállítási opciók
Főmenü
Beállítások
É Kézibeszélők
és bázis
Almenü
Aktuális beállítás
További beállítási lehetőségek
Ez a kézibeszélő
Bejelentkez
Kijelentkez
Átnevezés
Bejelentkezett kézibeszélők
(Csal ha egynél több mobilegység van bejelent(Bejelentkeztetett mobilegysé- keztetve)
gek listája)
Csatlakoztatott bázis
. bázis1
:
. bázis4
Legjobb bázis
Ê Rendszer
Öko mód
Max. hatótáv
Nincs sugárzás
Repeater mód
Biztonsági vizsg.
RendszerPIN
Alaphelyzet
Kézibeszélő alaphelyzetbe
Bázis alaphelyzetbe
Lista törlése
Emlékeztetők
Elmúlt emlékeztetők
Hívások
Elmul. hívások
Fogadott hívások
Kimenő hívások
Üzenetek
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
SMS
Üzenetrögzítő
Telefonkönyv
20
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 4/3/13
Beállítási opciók
Főmenü
Beállítások
Ê Rendszer
Almenü
Aktuális beállítás
További beállítási lehetőségek
Csak a 2. variációju bázisnál (még akkor is, ha a firmware frissítve lett)
Helyi hálózat
192.168.2.2
IP-cím típusa
(Jelenlegi IP cím)
Statikus
Dinamikus
IP-cím
Alhálózati maszk
Alapért. átjáró
Preferált DNS kiszolgáló
Firmware frissítése
Autom. vizsgál.
Firmware frissítése
ä Szolgáltatás
Szám letiltása
kiválasztása
Bekopogás
Hívásátirányítás
Ha foglalt
Minden hívás
Nincs válasz
« Telefónia
Autom. felvétel
Belehallgatás
Előhívó
Használat
Soha
Hívások a híváslistáról
Minden hívás
Tárcsázási mód
Tone (DTMF)
Impulzus
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Újrahívás
μ SMS
központok
hu pl
80 ms/.../800 ms
Aktív küldési központ
. üzenetközp. 1
:
. üzenetközp. 4
21
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 4/3/13
Beállítási opciók
Főmenü
Beállítások
³
Bluetooth
Almenü
Aktuális beállítás
További beállítási lehetőségek
Saját eszköz
Ismert eszközök
Aktiválás
Talált eszközök
(csak ha Aktiválás = on)
¶ Üzenetrögzítő
Eszköznév
Aktiválás
(Gigaset SL910A)
Mód
Üdvözlő üzenet
Tanácsadó üzenet
Idő
Üdvözlés forrása:
Csak akkor, ha az Idő be van kapcsolva
Tanácsadó üzenet forrása:
Üdvözlő üzenet
Aktuális közlemény
Alapbeállítás
Felhaszn. által felvett
Tanácsadó üzenet
Aktuális tanácsadó üzenet
Alapbeállítás
Felhaszn. által felvett
Felvételhossz
1 perc / 2 perc / 3 perc
maximum
Felvétel minôsége
Kiváló
LP (normál)
Kicsöngéskésleltés
Nincs késleltetés
10 mp / 18 mp / 30 mp
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Díjtakarékos
Szelektív ÜR.
Időpont is
¶ Hangposta
Aktiválás / Kikapcsolás
Szolgáltatóspecifikus
Hívószám
22
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 4/3/13
Beállítási opciók
Megjegyzés
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Ez a rövid használati útmutató csak a telefon funkcióinak szűk körét ismerteti. A menüben
lévő összes funkcióról részletes leírást talál a Gigaset SL910/SL910A készülékhez tartozó
részletes használati útmutatóban, amelyet megtalál a csomagban található CD-n és az
interneten is a www.gigaset.com címen.
hu pl
23
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / answering_m.fm / 4/3/13
Üzenetrögzítő (Gigaset SL910A)
Üzenetrögzítő (Gigaset SL910A)
Nyissa meg az almenüt az üzenetrögzítő beállításához és működtetéséhez:
¤ Menü gomb v ¤ Menü oldal Beállítások ¤ [ ¶ Üzenetrögzítő]
Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása
¤ Kapcsolja be vagy ki az üzenetrögzítőt az Aktiválás
elem melletti kapcsolóval.
Üzenetrögzítő beállítása
Beállítás Mód
¤ Érintse meg a megfelelő területet (a bekapcsolt
L
Üzenetrögzítő
Aktiválás
on
Mód
Üdvözlő
üzenet
Tanácsadó
üzenet
Üdvözlés forrása
0:00
üzemmód ki lesz jelölve).
Tanácsadó üzenet forrása
0:00
- Üdvözlő üzenet: a hívó fél üzenetet hagyhat.
- Tanácsadó üzenet: a hívó fél csak egy rögzített
Üdvözlő üzenet
üzenetet hall.
Alapbeállítás
- Idő:
¤Az Üdvözlés forrása/Tanácsadó üzenet forrása Tanácsadó üzenet
Alapbeállítás
elem mellett érintse meg ’ ¤ Adja meg azt az
időpontot, amikor az adott üzemmódnak be kell
kapcsolnia.
¤ A mentéshez és visszalépéshez használja a ‘ gombot.
Idő
kontroll
H
M
H
M
M
M
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Saját üdvözlő/tájékoztató üzenet rögzítése
Az új üdvözlő üzenet rögzítése törli az előzőleg mentett üzenetet.
¤ Görgessen a Üdvözlő üzenet vagy a Tanácsadó üzenet lehetőséghez, majd nyomja meg a
hozzá tartozó ’ elemet.
¤ Érintse meg a [ ý Saját felvétel] / [ ý Újra felvesz] elemet. ¤ Rögzítsen egy üdvözlő üzenetet a készenléti hangjelzés után (az üzenet időtartama 3 és 180 másodperc közötti lehet).
¤ Érintse meg a(z) [ ´ Vége] elemet a felvétel befejezéséhez és mentéséhez.
Felvétel megszakítása: felvétel közben röviden nyomja meg a Hívás befejezése a gombot
vagy az ‘ elemet.
Felvétel után a következő műveleteket hajthatja végre:
¤ Meghallgathatja az üdvözlő üzenetet: érintse meg a [ û Lejátszás] elemet.
¤ Megismételheti a felvételt: lejátszás közben közben érintse meg a [ ý Új] elemet.
¤ Törölje a felvételt: érintse meg a(z) [ ü Törlés] elemet és erősítse meg az Igen elem
megérintésével.
24
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / answering_m.fm / 4/3/13
Üzenetrögzítő (Gigaset SL910A)
Megjegyzés:
u A felvétel befejeződik, ha a készülék 3 másodpercnél hosszabb szünetet észlel.
u Ha megszakítja a felvételt, a készülék az alapértelmezett üdvözlő üzenetet fogja
használni.
u Ha megtelik az üzenetrögzítő memóriája, átkapcsol Tanácsadó üzenet módba. A régi
üzenetek törlése után a készülék visszakapcsol Üdvözlő üzenet módba.
További beállítási lehetőségek
u A rögzítési paraméterek beállítása:
¤ Addig görgessen, amíg el nem éri a kívánt rögzítési
L
Üzenetrögzítő
Felvételhossz
paramétert.
2 perc
M
- Felvételhossz: 1 perc, 2 perc, 3 perc vagy
maximum.
H
Felvétel minôsége
Kiváló
M
- Felvétel minôsége: Kiváló vagy LP (normál).
- Kicsöngéskésleltés: Nincs késleltetés, 10 mp,
H
Kicsöngéskésleltés
18 mp, 30 mp vagy Díjtakarékos (10 másodperc, ha
18 mp
M
új üzenetek vannak, egyébként18 másodperc).
Szelektív ÜR.
off
¤ A felvételi paraméterek mellett, érintse meg a ’
¤elemet a kívánt beállításhoz (érintse meg
on
Időpont is
Ø = kiválasztva)
¤A mentéshez és visszalépéshez használja a ‘
gombot.
u Hívásmegfigyelés ki-/bekapcsolása a mobilegységen: ¤ Érintse meg a Szelektív ÜR. melletti kapcsolót.
A hívásmegfigyelés kikapcsolása az aktuális felvételnél: ¤ Érintse meg a [ ” Csendes] elemet vagy nyomja meg az agombot.
u A felvételi idő lejátszásának be- és kikapcsolása: ¤ A lejátszást az Időpont is elem melletti
kapcsolóval kapcsolhatja be/ki.
Üzenetek lejátszása/törlése
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Váltson az üzenetek oldalra ¤Érintse meg a à szimbólumot.
¤ Az összes új üzenet meghallgatása: érintse meg a [ û Összes új] elemet.
¤ Egyes üzenetek meghallgatása: érintse meg a listabejegyzést.
¤ Tárcsázza a zöld ponttal jelzett hívó bejegyzett számát: nyomja meg a c gombot.
Az üzenet lejátszása közben a következő lehetőségek közül választhat:
A lejátszás hangerejének beállítása: [ R Hangerő],
A lejátszott üzenet utolsó 5 másodpercének megismétlése: [ ö 5 mp],
A hívó számának bemásolása a telefonkönyvbe: [ ¬ Másolás],
Üzenet törlése: [ ü Törlés].
u
u
u
u
hu pl
25
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / answering_m.fm / 4/3/13
Üzenetrögzítő (Gigaset SL910A)
Összes üzenet törlése
¤ Menü gomb v ¤ Menü oldal Beállítások ¤ [ Ê Rendszer] ¤ (Görgessen, ha szükséges)
¤ Erintse meg a Lista törlése melletti ’ elemet. ¤ Érintse meg a ü elemet a Üzenetrögzítő
¤ Mellett, Erősítse meg a Igen elemmel.
Az üzenetrögzítő további funkciói
u Hívás fogadása az üzenetrögzítő felvétele közben
¤ Nyomja meg a c gombot, vagy érintse meg a [ ‰ Felvesz] elemet.
u Hívás átirányítása az üzenetrögzítőre:
ë
Ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, és a mobilegység külső hívást jelez ¤ Érintse meg a
[ ­ ÜR.fogadta] elemet. Az üzenetrögzítő azonnal Üdvözlő üzenet üzemmódban indul.
u Külső hívás kétirányú rögzítése: ¤ Az opciós sávon érintse meg ezt:
¤ Érintse meg a
[ ý Felvétel] elemet a kétirányú rögzítés elindításához, majd leállításához.
Tájékoztassa a másik felet arról, hogy rögzíti a hívást.
A kétirányú rögzítés alatt a [ ý Felvétel vége] elemtől eltekintve minden többi opció szürkén jelenik meg. Nem lehet konferencia hívást kezdeményezni, sem fogadni vagy elutasítani
várakozó hívást.
Megjegyzés:
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
További információk találhatók az üzenetrögzítő használatáról amikor nincs otthon (távoli
elérés) a Gigaset SL910-SL910A részletes felhasználói kézikönyvében vagy a mellékelt CD-n
és az interneten itt www.gigaset.com.
26
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 4/3/13
A telefon használata
A telefon használata
A mobilegység be- vagy kikapcsolása
A készenléti állapotban, nyomja meg, és tartsa lenyomva a hívás befejezése agombot.
Visszatérés készenléti állapotba
¤ Nyomja meg röviden a Hívás befejezése agombot.
Vagy
¤ Ha semmilyen gombot nem nyom meg, illetve nem érinti meg a kijelzőt, akkor a kijelző automatikusan visszatér készenléti állapotba körülbelül három perc elteltével.
A billentyű- és kijelzőzár be- illetve kikapcsolása
A billentyű- és kijelzőzár megakadályozza a nem kívánt műveletek végrehajtását a telefonon.
¤ A zárolás be- vagy kikapcsolásához nyomja meg hosszan a v menügombot.
A billentyűzet- és kijelzőzár bekapcsolásakor röviden megjelenik a kijelzőn a „A gombok és a
kijelző zárolva vannak” üzenet. A kijelző háttérvilágítása automatikusan kikapcsolódik.
A bejövő hívást a billentyűzár ellenére tudja fogadni.
A billentyűzár és a kijelzőzár ismét aktiválódik, amikor a hívás befejeződik.
Megjegyzés
u Amikor a billentyűzár be van kapcsolva, nem tudja tárcsázni a segélykérő számokat sem!
u Ha a mobilegységet a füléhez emeli, akkor a beépített közelségérzékelő automatikusan
lezárja a kijelzőt (ezt a kijelző háttérvilágításának kikapcsolódása jelzi). Amikor a mobilegységet elveszi a fülétől, akkor a kijelzőzár automatikusan feloldódik.
Az érzékelő jobb oldalt, a hangszóró mellett található. Ha az érzékelőt hívás közben véletlenül eltakarja (például az ujjával), a kijelzőzár akkor is bekapcsolódik.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Érintőképernyő használata
A mobilegységet főleg a kijelzőn keresztül használja.
A kijelzőn látható ikonok, listabejegyzések, kapcsolók és választóterületek érzékeny területek. A
funkciók beállításához és aktiválásához, telefonszámok beírásához vagy tárcsázásához, illetve a
különböző kijelzőképernyők (lapok) közötti léptetéshez érintse meg vagy húzza el a kijelzőn a
megfelelő területeket.
Funkciók/listabejegyzések kijelölése
A listaelem (névjegyek, almenü, híváslisták) kiválasztásához vagy egy funkció be-/kikapcsolásához érintse meg a lista egy bejegyzését vagy a megfelelő szimbólumot.
hu pl
27
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 4/3/13
A telefon használata
Léptetés a listákban és menükben (függőleges léptetés)
¤ Húzza a kijelzőt függőleges irányba.
Ha több listabejegyzés található, mint amennyit a készülék egyszerre meg tud jeleníteni, akkor
a kijelző alján vagy tetején egy árnyék jelzi azt az irányt, amerre a kijelzőt léptetnie kell a lista
további elemeinek megtekintéséhez.
A léptetéssel egyidejűleg megjelenik egy görgetősáv a képernyő jobb szélén. A görgetősáv
megmutatja a lista látható részének méretét és pozícióját.
A listákban történő léptetés nem folytonos, vagyisa lista végéről vissza kell görgetni a képernyőt a lista tetejének megjelenítéséhez.
Opciók, opciós csúszka
A legtöbb képernyőn alul egy műveleti sáv található. Ez megjeleníti az adott környezetben végrehajtható összes műveletet (ikonokkal, £ 17. oldal). Léteznek egysoros (pl. a telefonkönyvben) és kétsoros opciós csúszkák (pl. külső hívás közben).
¤ A kívánt művelet végrehajtásához érintse meg az opciót.
Ha több opció áll rendelkezésre, mint amennyit egyszerre meg tud jeleníteni az opciós csúszka,
akkor a további opciókat a következőképpen láthatja:
u Egysoros opciós csúszka esetén az opciók melletti nyíl a jobb oldalon és/vagy bal
irányba mutató nyíl (lásd a képet) jelzi, hogy további opciók állnak rendelkezésre.
¤ Érintse meg az opciós csúszkát és húzza a nyíl irányába a további opciók képernyőn való
megjelenítéséhez (vízszintes léptetés).
>
Y
Új bejegyzés
Utónév
:
Lista küldése
> <
>
<
l
Y
:
X
Utónév
Lista küldése
Kapacitás
>
ë
u Kétsoros opciós csúszka esetén az opciós csúszka alatt lévő
‹
h
R
‰
À
Ý
Kihangosítás
Némít
Hangerő
Várót fogad
Várót elutasít
Visszahív
Q
S
Â
Œ
ý
Q
Gombok
Konzultáció
Telefonkönyv
Profilok
Felvétel
Gombok
>
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
ë
szimbólum jelzi, hogy további
opciók állnak rendelkezésre.
¤ Érintse meg a elemet egy újabb opciós csúszka megjelenítéséhez, amely elfedi az eredeti opciós csúszkát.
¤ Érintse meg a
28
x
x
elemet a további opciók ismételt elrejtéséhez.
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 4/3/13
A telefon használata
Beállítások módosítása
Érintse meg az egyik ikont a menüoldalakon az adott alkalmazás/funkció megnyitásához. A
kijelzőn megjelennek a konfigurálható paraméterek és a felhasználói interfész konfigurálható
elemei, valamint ezek jelenlegi beállításai (narancssárgán jelennek meg a képernyőn).
Példák:
Visszatérés az előző
képernyőre
L
Helyiségfigyelés
Kapcsoló: be- és kikapcsolás
beszélgetés közben
Ki
Érzékenység
k
k
Alkalmazások
paraméterei
Alacsony
Magas
Választómezők
Riasztás ide
Külső
Belső
Szám
Aktuális beállítás
1234567890
M
è
További almenü
Módosítások mentése
(választható)
Ment
Kapcsoló: funkciók be-/kikapcsolása
¤ Érintse meg röviden a kapcsolót az
olyan funkciók ki-/bekapcsolásához,
mint a babaőrző vagy az üzenetrögzítő.
A funkció be- /kikapcsolása ha a narancssárga színű terület (Be/on) látható.
on
Be
vagy
Ki
off
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Választómezők
Ha egy paraméterhez két vagy három alternatív beállítás létezik, akkor a lehetőségek választómezőkben
jelennek meg a képernyőn. Az aktuális beállítás
narancssárga színnel jelenik meg.
¤ Ennek módosításához érintse meg röviden a kívánt
választómezőt.
Riasztás ide
Belső
Külső
Almenü megnyitása paraméter beállításához
A ’ szimbólum azt jelzi, hogy egy másik almenü elérhető.
¤ Érintse meg röviden a ’ gombot az almenü megnyitásához.
hu pl
29
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 4/3/13
A telefon használata
Számok és szöveg beírása
Egy karakter kinagyításához érintse meg a képernyőn. Tartsa az ujját a kijelzőn, amíg a kívánt
karakter nagyobb nem lesz. Amint leveszi az ujját a képernyőről, a karakter be lesz másolva abba
a szövegmezőbe ahol a kurzor villog.
Hibásan beírt adatok javítása
Röviden érintse meg a $ elemet: a készülék törli a legutóbb beírt karakter.
Hosszan érintse meg a $ elemet: a készülék a szám- vagy szövegmező teljes tartalmát törli.
Szöveg beírása
¤ Váltó gomb : váltás kisbetű és nagybetű között.
¤ Szám gomb §123§: numerikus/különleges karakter bevitele.
¤ Egyebek: további különleges karakterek bevitele.
¤ §abc§: vissza a szöveges bevitelhez.
¤ Különleges betűk bevitele (ékezetes karakterek, umlaut): nyomja meg hosszan a megfelelő
kezdőbetűket, majd válassza ki a karaktereket a listáról.
Latin (alapértelmezett) karakterkészlet:
a ä á à â ã æ å ą
l ł
n ń ñ
y ÿ ý
e ë é è ê ę
c ç ć
o ö ó ò ô õ ø ő
s ß ś
i ï í ì î
u ü ú ù û ű
z ź ż
Görög karakterkészlet:
α ά
ε έ
η ή
ι ί ϊ ΐ
ο ό
σ ς
υ ύ ϋ ΰ
ω ώ
Cirill karakterkészlet:
е э ё є
и й ї
г ґ
ь ъ
A cirill karakterkészlet nagy helyigénye miatt a következő betűk az alábbiakban félkövérrel
kiemelt karakterek hosszan történő megnyomásával is beírhatók. Érintse meg a kívánt
karaktert.
ц й
x ъ
ж э
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ ° (érintse meg többször, ha szükséges): karakterkészlet/billentyűzet-kiosztás módosítása.
A következő lehetőségek közül választhat:
- Latin (alapértelmezett) karakterkészlet QWERTZ (közép-Európa), QWERTY (amerikai alapértelmezett) illetve AZERTY (francia nyelvterületek) billentyűzet-kiosztással
- Görög karakterkészlet
- Cirill karakterkészlet
30
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 4/3/13
Híváskezdeményezés
Híváskezdeményezés
Külső hívás kezdeményezése
¤ Nyissa meg a tárcsázóképernyőt, írja be a számot, és röviden nyomja meg a c gombot.
Vagy:
¤ Nyomja meg hosszan a c gombot; írja be a számot.
A tárcsázást a a gomb megnyomásával szakíthatja meg.
Tárcsázás a híváslistából
¤ Az újrahívási lista megnyitásához nyomja meg röviden a c gombot. ¤ Röviden érintsen
meg egy listabejegyzést.
Tárcsázás üzenetlistáról
¤ Nyissa meg az üzenetképernyőt. ¤ Nyissa meg a kívánt listát. ¤ Röviden érintsen meg egy
listabejegyzést.
Tárcsázás a telefonkönyv segítségével
¤ Nyissa meg a telefonkönyvet: a tárcsázóképernyőn érintse meg a [ œ Telefonkönyv] elemet.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
¤ Nyomja meg a c gombot. A készülék a bejegyzés zöld ponttal jelzett alapértelmezett hívószámát tárcsázza.
Vagy:
¤ Érintse meg a nevet a telefonkönyvben. A készülék a bejegyzés alapértelmezett hívószámát
tárcsázza.
Vagy:
¤ Érintse meg a bejegyzés mellett lévő ’ gombot, majd a részletes nézetben érintse meg a
kívánt hívószámot.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Belső hívás kezdeményezése
A belső hívások azonos bázisállomásra bejelentkeztetett mobilegységek közötti díjmentes
hívások.
¤ Nyissa meg a tárcsázóképernyőt. ¤ Érintse meg a [ ‡ Belső] gombot. ¤ Ha szükséges, akkor
válassza ki a mobilegységet a listából, vagy érintse meg az Összes kézibeszélő elemet (csoportos hívás).
hu pl
31
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 4/3/13
Híváskezdeményezés
Hívás fogadása
¤ Nyomja meg a c gombot.
Vagy:
¤ Ha az Autom. felvétel be van kapcsolva, akkor vegye ki a mobilegységet a töltőből.
Vagy:
¤ Gigaset SL910A: érintse meg az [ ­ ÜR.fogadta] elemet a hívás üzenetrögzítőre való
átirányításához.
Hangszóró
Ha másoknak is engedélyezi a hívásba történő belehallgatást, akkor ezt közölje a másik féllel is.
Bekapcsolás tárcsázáskor
¤ Írja be a számot, és nyomja meg kétszer a c gombot.
Váltás fülhallgató és hangszóró üzemmód között
Hívás során a kapcsolat létesítésekor és az üzenetrögzítő meghallgatásakor
(csak Gigaset SL910A):
¤ Nyomja meg a c gombot, vagy érintse meg a [ † Kihangosítás] gombot.
A mobilegység töltőbe helyezésével hívás közben:
¤ Nyomja meg hosszan a c gombot, miközben behelyezi a mobilegységet a töltőbe, és még
további 2 másodpercig tartsa lenyomva.
A fülhallgató, a kihangosítás és a fejhallgató hangerejének
módosítása
Beállíthatja az aktuális üzemmód hangerejét (kihangosító, fülhallgató, fejhallgató) hívás
közben.
¤ Érintse meg a [ R Hangerő] ¤ Állítsa be a hangerőt a Ô / Ó gombbal.
¤ Fejhallgató csatlakoztatása esetén: a(z) Mikrofon érzékenysége paraméter beállításához
érintse meg a(z) Ô / Ó elemet a második sorban (többször is, ha szükséges).
¤ Érintse meg a À elemet a kijelző alján a beállítások mentéséhez.
Vagy: a készülék 2másodperc elteltével automatikusan menti a beállítást.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
A mikrofon be- és kikapcsolása (némítás)
Ha hívás közben kikapcsolja a mikrofont, akkor a hívó fél nem fogja hallani.
¤ A mikrofon be- és kikapcsolásához érintse meg a [ – Némít] gombot.
32
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 4/3/13
Híváskezdeményezés
Szolgáltatótól függő funkciók használata
(hálózati szolgáltatások)
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Ezeket a szolgáltatásokat hálózati szolgáltatójától kell megrendelnie (ezek további költséggel
járhatnak). A hálózati szolgáltatások két jól elkülönülő csoportba esnek
u Hálózati szolgáltatások, amelyeket híváson kívül kell aktiválni a következő híváshoz vagy az
összes további híváshoz (pl. „Hívásátirányítás egy másik telefonra”, „Szám eltitkolása (a hívószám nincs kijelezve”). Ezeket a hálózati szolgáltatásokat könnyedén be- és kikapcsolhatja a
[ ä Szolgáltatás kiválasztása] almenü segítségével a Beállítások menüoldalon.
u Külső hívás közben bekapcsolt hálózati szolgáltatások, pl. „megbeszélés”, „váltás két hívó fél
között”, „konferenciahívások létrehozása”. Ezek a szolgáltatások a külső hívás közben az
opciós csúszkában a rendelkezésére állnak (pl. [ P Konzultáció], [ T Konfer.]).
Ha további információt szeretne megtudni a hálózati szolgáltatásokról, olvassa el a mellékelt
CD-n vagy az Interneten a www.gigaset.com oldalon található használati útmutatót.
hu pl
33
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 4/3/13
Kapcsolatok (telefonkönyv)
Kapcsolatok (telefonkönyv)
A telefonkönyv bejegyzéseinek kezelése
A telefonkönyv megnyitása
¤ Menü gomb v. ¤[ œ Telefonkönyv] vagy
¤ Érintse meg a [ œ Telefonkönyv] gombot a tárcsázóképernyőn vagy hívás közben.
Új bejegyzéslétrehozása
¤ Nyissa meg a telefonkönyvet. ¤ Érintse meg az
[ d Új bejegyzés] gombot. ¤ Adja meg a bejegyzés
megfelelő adatait (érintse meg a ’ gombot a szóban
forgó adat mellett). ¤ Erősítse meg az adatot a è vagy
[ ‰ Választás] gombbal, ha szükséges.
¤ Hívó fél fényképének hozzáadása:
¤ Érintse meg ezeket az elemeket: l+ .
¤ Válassza a ë/ê képet tartalmazó elemet, és érintse
meg a [ ‰ Választás] gombot.
¤ Érintse meg a [ è Ment] elemet.
Ø kiemeli a bejegyzés alapértelmezett hívószámát,
amelyet a készülék automatikusan kiválaszt a telefonkönyv-bejegyzés megérintésekor.
L
Új bejegyzés
l+ hozzáadása
M
Szám hozzáadása
M
Csengőhang beáll.
M
Név
Szülinap beállítása
M
è
Ment
Bejegyzések megtekintése
¤ Nyissa meg a telefonkönyvet. ¤ A részletes nézet megnyitásához érintse meg a ’ gombot
az egyik bejegyzés mellett.
Bejegyzések módosítása
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Érintse meg a [ N Szerk.] elemet a részletes nézetben.
- Keresztnév, vezetéknév vagy hívószám módosítása/törlése: ¤ Érintse meg a ’ gombot.
¤ Ha szükséges, akkor érintse meg a megfelelő mezőt. ¤ Írja be/módosítsa a nevet/hívószámot. ¤ Erősítse meg a è elem megérintésével.
- VIP csengőhang hozzárendelése vagy születésnap törlése: ¤ Érintse meg a ’ gombot a
Csengőhang beáll./Szülinap beállítása elem mellett. ¤ Érintse meg a [ ÷ Nincs dallam]/[ þ Nincs szülinap] elemet.
- Hívókép-hozzárendelés törlése: ¤ Érintse meg a hívóképet. ¤ Érintse meg a [ ^ Nincs
kép] elemet.
- Alapértelmezett hívószám módosítása: ¤ Egy az alapértelmezett hívószámtól eltérő szám
beállításához érintse meg a ± gombot a szám mellett.
¤ Érintse meg a [ è Ment] gombot.
34
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 4/3/13
Kapcsolatok (telefonkönyv)
Bejegyzés törlése
¤ Érintse meg a [ ü Törlés] elemet a részletes nézetben. ¤ A megerősítéshez nyomja meg az
Igen gombot.
A lista összes bejegyzésének törlése:
¤ Menü gomb v ¤ Menü oldal Beállítások ¤ [ Ê Rendszer] ¤ (Görgessen, ha szükséges)
¤ A Lista törlése mellett, érintse meg ’ ¤ A Telefonkönyv mellett, érintse meg ü
¤ Erősítse meg a(z) Igen elem megérintésével.
Bejegyzés/telefonkönyv átvitele másik mobilegységre
u A küldő és a fogadó mobilegység azonos bázisállomásra legyen bejelentkeztetve.
u A másik mobilegység és a bázisállomás is tud telefonkönyv-bejegyzéseket küldeni és
fogadni.
Egyes bejegyzések átvitele
¤ Nyissa meg a bejegyzés részletes nézetét. ¤ Érintse meg a [ = Másolás] elemet.
¤ A figyelmeztető kérdésnél válassza a Belső kézibeszélő lehetőséget. Válassza ki a címzett
mobilegységet.
Egész telefonkönyv átvitele
¤ Nyissa meg a telefonkönyvet. ¤ Érintse meg a [ : Lista küldése] elemet.
¤ A figyelmeztető kérdésnél válassza a Belső kézibeszélő lehetőséget. ¤ Válassza ki a címzett mobilegységet.
A kijelzett hívószám felvétele a telefonkönyvbe
¤ Érintse meg a [ ¬ Másolás] elemet. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
- Új bejegyzés létrehozása (£ 34. oldal): ¤ Érintse meg az [ d Új bejegyzés] gombot.
A készülék a hívószámot a bejegyzés első hívószámaként menti el Otthoni típusú
hívószámként.
- Hívószám hozzáadása meglévő bejegyzéshez:
¤ Nyissa meg a bejegyzés részletes nézetét. ¤ Érintse meg a hozzáadása elemet.
A készülék hozzáadja a hívószámot Otthoni típusú hívószámként.
Vagy:
¤ Válassza ki a felülírni kívánt hívószámot. ¤ Érintse meg az Igen elemet.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Gyorshívás/Gyorshívás parancsikon konfigurálása
A következő két lehetőség közül választhat:
u A konfigurálható (saját) képernyőn létrehozhat egy szimbólumot mindegyik számhoz.
u Átküldhet egy számot a Gyorshívás parancsikonra.
hu pl
35
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 4/3/13
SMS (rövid szöveges üzenetek)
Gyorshívás szimbólum létrehozása a konfigurálható képernyőn
¤ Nyissa meg a konfigurálható képernyőt, és kezdje meg a konfigurációt (nyomja meg hosszan
a kijelzőt).
¤ Húzza a 3 szimbólumot a választósávról az oldalra. ¤ Jelöljön ki egy telefonkönyvbejegyzést.
¤ Ahol egy bejegyzéshez több szám tartozik, ott megnyílik a részletes nézet: válassza ki a
telefonszámot.
Ezzel létrehozott egy szimbólumot a Gyorshívásnak a konfigurálható képernyőn. A készülék a
számot nem írta be a Gyorshívás parancsikonba.
Tárcsázás: ¤ Érintse meg a Gyorshívás parancsikon szimbólumát a konfigurálható képernyőn.
Gyorshívás törlése: ¤ Konfigurálási módban húzza a törölni kívánt Gyorshívás szimbólumot a
választósávra. A telefonkönyv-bejegyzés nem változik.
Telefonszám átküldése a Gyorshívás parancsikonba
A Gyorshívás parancsikon legfeljebb 7 bejegyzést tartalmazhat.
¤ Váltson a tárcsázóképernyőre és érintse meg a [ ¥ Gyorshívó] gombot. ¤ Érintse meg az
[d Új bejegyzés] elemet. ¤ Jelöljön ki egy telefonkönyv-bejegyzést. ¤ Ha egy bejegyzéshez több szám tartozik: nyissa meg a részletes nézetet és válassza ki a telefonszámot.
Tárcsázás: ¤Nyissa meg a tárcsázóképernyőt és érintse meg a [ ¥ Gyorshívó] gombot.
¤ Válasszon ki egy bejegyzést. ¤ Nyomja meg a c gombot.
Bejegyzések törlése: ¤ Érintse meg a [ ü Törlés] gombot. ¤ Érintse meg sorban az összes
törölni kívánt bejegyzést, majd érintse meg a [ ü Törlés] gombot.
Megjegyzés:
Ha egy hívószámot módosít/töröl a névjegyek közül, azt a számot a készülék a gyorshívási
listából is automatikusan törli.
SMS (rövid szöveges üzenetek)
A következő előfeltételeknek kell teljesülni, ha használni akarja az SMS funkciót.
Előfeltételek:
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
u
u
u
u
Engedélyezve van a hívószámkijelzés.
Hálózati szolgáltatója támogatja az SMS funkciót a vezetékes hálózaton.
Legalább egy SMS-központ számát tárolnia kell (£ 37. oldal).
SMS üzenetek fogadásához regisztráltatnia kell készülékét a hálózati szolgáltatónál.
Ez általában automatikusan megtörténik az első szöveges üzenet küldésekor.
Szöveges üzenetek írása és küldése
A rendszer láncolt (legfeljebb négy önálló SMS üzenetből álló) SMS küldésére képes egyetlen
üzenetként.
SMS írása: ¤ Menü gomb v. ¤ [ · SMS írása]. ¤ Érintse meg a Címzett mezőt. ¤ Írja be a
címzett telefonszámát előhívószámmal együtt. ¤ Erősítse meg a è elem megérintésével.
¤ Érintse meg az Üzenet mezőt. ¤ Írja meg az SMS-t. ¤ Erősítse meg a è elem megérintésével.
SMS küldése: ¤Érintse meg ezeket az elemeket [ · ¢ Küldés].
36
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 4/3/13
SMS (rövid szöveges üzenetek)
Megjegyzés
u Ha az SMS üzenet szövege nem jeleníthető meg egy oldalon, akkor fel és le görgethet a
szövegben.
u Álljon a kurzorral a szövegbe: ha megérinti egy szó bal felét, a kurzor és az új szöveg az
adott szó elé kerül. Ha a szó jobb felét érinti meg, a kurzor és az új szöveg az adott szó
mögé kerül.
u Az SMS üzenetek küldése esetleges többletköltséggel járhat. Erről érdeklődjön a
szolgáltatónál.
SMS üzenetek fogadása, olvasása és az üzenetek kezelése
A beérkezett szöveges üzenetek a beérkezett üzenetek listájában tárolódnak. Amikor a készülék
szöveges üzeneteket ment ebbe a listába, a · szimbólum látható az üzenetképernyőn készenléti módban.
¤ Nyissa meg az üzenetképernyőt. ¤ Érintse meg a · szimbólumot. ¤ Érintse meg a kívánt
szöveges üzenet melletti ’ gombot. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
- [ ® Válaszol]: SMS írása és küldése a feladónak.
- [ N Szerk.]: az SMS szövegének módosítása és visszaküldése a feladónak.
- [ ü Törlés]: az SMS törlése.
- A c gomb megnyomása: az SMS feladójának felhívása.
- Feladó/üzenet szövegében lévő szám megérintése: a szám felhívása vagy mentése a
telefonkönyvbe. A szám nem tartalmazhat szóközöket vagy különleges karaktereket.
A bejövő SMS-üzenetek és a vázlatlista teljes tartalmának törlése.
¤ Menü gomb v ¤ Menü oldal Beállítások ¤ [ Ê Rendszer] ¤ (Görgessen, ha szükséges)
¤ A Lista törlése mellett érintse meg a ’ elemet. ¤ Érintse meg a SMS gombot a
mellett. ¤ Erősítse meg ezzel Igen.
ü elem
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Az SMS-központ beállítása
Ha az SMS funkciót kívánja használni, először el kell mentenie legalább egy SMS központ telefonszámát az eszközben.
¤ Ellenőrzés Aktív küldési központ: ¤ Menü gomb v ¤ Menü oldal Beállítások
¤ [ Ë SMS központok]
Kérje be a szolgáltatótól egy SMS-központ telefonszámát.
A készülék minden beírt SMS-központból fogadja az SMS üzeneteket, amíg azok regisztrálva
vannak a szolgáltatónál. Az SMS-ek küldése az aktív küldőközpontként megadott SMS szolgáltatóközponton keresztül történik.
SMS-központ megadása/módosítása, küldési központ beállítása
¤ Menü gomb v ¤ Menü oldal Beállítások ¤ [ Ë SMS központok] ¤ Egy SMS központ mellett érintse meg a ’ elemet. ¤ Írja be az SMS központ telefonszámát ¤ Erősítse meg ezzel è.
¤ Ha szükséges, ismételje meg a műveletet más SMS- központokhoz is.
¤ Adja meg Aktív küldési központ: a kijelző tetején érintse meg annak az SMS-központnak a
számát (1–-4), amelyet küldési központként szeretne használni. A 2–4. SMS központ esetén a
beállítás csak a következő SMS-re érvényes.
hu pl
37
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 4/3/13
Babaőrző
Megjegyzés:
Fix díjas vonalas szolgáltatás esetén a szolgáltatók a 0900 hívókóddal kezdődő fizetős számokat gyakran blokkolják. Ebben az esetben, ha 0900-zal kezdődő számot ad meg SMS szolgáltatóközpontnak, akkor nem tud majd szöveges üzeneteket küldeni telefonjáról.
Babaőrző
A babaőrző mód bekapcsolását követően a mobilegység automatikusan tárcsázza a beállított
(belső vagy külső) telefonszámot, ha a mobilegység közelében érzékelt zajszint meghaladja az
előre beállított értéket.
A bejövő hívások csak a kijelzőn látszanak, a fényerő 50%-kal csökkentett. A rezgetést, csengőhangokat, figyelmeztető hangokat és keresést a készülék kikapcsolja.
Figyelem
u Bekapcsoláskor mindig ellenőrizze a működést (zajérzékenység, csatlakozás külső
számhoz).
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a babaőrző a bekapcsolása után csak 20 másodperccel aktiválódik.
u Helyezze a mobilegységet a töltőbe úgy, hogy a mikrofont tartalmazó elülső fele a baba
felé nézzen, és a mobilegység és a baba közötti távolság ne legyen több 1-2 méternél.
u A célhívószámon nem lehet bekapcsolt üzenetrögzítő.
Beállítások módosítása:
¤Menü gomb v. ¤ A [ Ç Helyiségfigyelés] menüben érintse meg a [ N Szerk.] elemet.
¤ Válassza ki az érzékenységet (Magas vagy Alacsony), valamint a babaőrző-hívás célszámát
(Külső vagy Belső). Érintse meg a ’ gombot a Szám elem mellett. ¤ Adja meg a célhívószámot
vagy válassza ki a belső számot. ¤ Erősítse meg a è elem megérintésével. ¤ Érintse meg a
[ è Ment] gombot.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Babaőrző bekapcsolása: ¤ Menü gomb v. ¤ [ Ç Helyiségfigyelés]. ¤ Érintse meg a jobb
oldalon lévő gombot.
Ébresztőhívás fogadása: ¤ Az ébresztőhívást fogadó céltelefonon/mobilegységen nyomja
meg a hívásfogadás gombot c vagy vegye fel a kézibeszélőt.
Ébresztőhívás megszakítása: ¤ Nyomja meg a a gombot.
Babaőrző kikapcsolása: ¤ Nyomja meg a bal oldalon lévő gombot azon a mobilegységen,
amelyiken bekapcsolta a babaőrzőt.
Naptár
Legfeljebb 100 találkozóhoz állíthat be emlékeztetőt. A telefonkönyvben elmentett születésnapok továbbításra kerülnek a naptárba. Az aktuális dátum kiemelve jelenik meg a naptárban.
A találkozót tartalmazó napokat színes sávok jelzik.
38
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 4/3/13
Ébresztés
Találkozók mentése a naptárba
Előfeltétel: a dátum és a pontos idő már be van állítva.
¤ Menü gomb v. ¤ [ } Naptár]. ¤ A hónap beállításához érintse meg a ë / ê gombot.
¤ Érintsen meg egy napot, majd az [ â Új] gombot. ¤ Adja meg a nevet, a találkozó időpontját és az emlékeztetőt. ¤ Érintse meg a q / ” gombot a Hangjelzés mellett a hangjelzés ki- és bekapcsolásához. ¤ Érintse meg a [ è Ment] gombot.
Az emlékeztető jelzés dallamának és hangerejének beállítása
¤ Menü gomb v. ¤ Menüoldal Beállítások. ¤ [ ì Hang- beállítások]. ¤ Érintse meg a ’
gombot az Emlékeztető hang mellett. ¤ Állítsa be a hangerőt és a dallamot. ¤ A mentéshez
és visszalépéshez használja a ‘ gombot.
Ébresztés
Előfeltétel: a dátum és a pontos idő már be van állítva.
¤ Nyissa meg az állapotképernyőt. ¤ Érintse meg az Ù Ébresztôóra elemet.
¤ Az ébresztő beállításainak módosításához érintse meg a [ N Szerk.] elemet.
¤ Állítsa be az ébresztési időpontot (óra és perc).
¤ Érintse meg a hét azon napjait, amelyeken az ébresztés szóljon (narancssárga = kijelölve).
¤ Érintse meg a ’ gombot a Dallam elem mellett. ¤ Válassza ki az ébresztőhívás csengőhangját. ¤ A mentéshez és visszalépéshez használja a ‘ gombot.
¤ Érintse meg a gombot az ébresztés be- és kikapcsolásához.
¤ Érintse meg a [ è Ment] elemet.
Az ébresztőhívás kikapcsolása/szünet utáni ismétlése
(szundi üzemmód)
Előfeltétel: ébresztőhívás hallható a mobilegységen.
¤ Kikapcsolás: érintse meg a Ki elemet.
¤ Szundi üzemmód: érintse meg a Szundi elemet. Az ébresztőhívás 5 perc után újra megszólal. A második ismétlés után az ébresztőhívás teljesen kikapcsol.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
ECO DECT
(sugárzás)
– Sugárzási teljesítmény csökkentése
A készüléket gyárilag a maximális hatótávolságra állították. Ez garantálja a vezeték nélküli funkció optimális kezelését. Tovább csökkentheti a sugárzási teljesítményt a következőképpen:
Hatótávolság csökkentése – akár 80%-kal is csökkenti a sugárzási
teljesítményt
¤ Nyissa meg az állapotképernyőt. ¤ Használja az ¹ Max. hatótáv mellett lévő gombot a
funkció be-/kikapcsolásához.
hu pl
39
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 4/3/13
Bluetooth készülékek
A bázis vezeték nélküli jeleinek teljes kikapcsolása készenléti
állapotban (Öko mód+)
¤ Nyissa meg az állapotképernyőt. ¤ Használja az ¹ Nincs sugárzás mellett lévő gombot a
funkció be-/kikapcsolásához (on = vezeték nélküli átvitel kikapcsolva).
Bluetooth készülékek
Legfeljebb 5 adatátviteli eszközt (számítógép, PDA vagy mobiltelefon) és egy Bluetooth fejhallgatót regisztrálhat a mobilegységen. A telefon és a Bluetooth készülék közötti távolság nem
haladhatja meg a 10 m-t.
¤ Nyissa meg az állapotképernyőt. ¤ Érintse meg a ò Bluetooth elemet. Megjelenik a Bluetooth
képernyő ( £ kép). ¤ A lejátszást az Aktiválás elem melletti kapcsolóval kapcsolhatja be/ki.
Bluetooth-kompatibilis készülékek
keresése és párosítása
L
A készülék azonnal keresni kezd, amint megnyitja a
Bluetooth képernyőt és bekapcsolja a Bluetooth-t.
¤ Érintse meg a ’ gombot a Talált eszközök elem mellett. ¤Válassza ki a készüléket. ¤ Érintse meg a
[ ÿ Megbízható] elemet. ¤ Ha szükséges, akkor
írja be a készülék PIN-kódját. ¤ Erősítse meg a è
elem megérintésével.
Anna SL910H készüléke
Bluetooth
Saját eszköz
M
Ismert eszközök
M
1. fejhallgató
Aktiválás
on
Csak akkor jelenik meg, ha a Bluetooth
funkció be van kapcsolva
Ismert (megbízható) készülékek kezelése
¤ Érintse meg a ’ gombot az Ismert eszközök elem
Talált eszközök
2. fejhallgató
mellett.
M
Végrehajtható műveletek:
1. mobil
u Bluetooth készülékek leválasztása (törlése):
¤ Érintse meg a [ ü Törlés] gombot. ¤ Érintse meg a
´ mezőt a leválasztani kívánt készülékek mellett. ¤ Érintse meg a [ ü Törlés] gombot. ¤ Erősítse meg az Igen megérintésével.
u Egy készülék nevének módosítása: ¤ Válassza ki a készüléket. ¤ Adja meg/módosítsa a
nevet. ¤ Erősítse meg a è elem megérintésével.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Nem bejelentkeztetett Bluetooth készülék elutasítása/fogadása
Egy nem bejelentkeztetett Bluetooth készülék kapcsolatot próbál létesíteni.
u Elutasítás: ¤ Érintse meg a ‘ elemet vagy nyomja meg a a gombot.
u Elfogadás: ¤ Írja be a készülék PIN-kódját. ¤ Erősítse meg a è elem megérintésével.
¤ Érintse meg a(z) Igen elemet: adja hozzá a Ismert eszközök listához, vagy
¤ Érintse meg a(z) Nem elemet: készülék ideiglenes használata.
A mobilegység Bluetooth-nevének módosítása
¤ Érintse meg a ’ gombot a Saját eszköz elem mellett. ¤ Módosítsa a nevet és erősítse meg
a è gombbal.
40
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / appendix.fm / 4/3/13
Márkaszerviz és műszaki segítség
Márkaszerviz és műszaki segítség
Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésrõl lépésre
www.gigaset.com/service
Vásárlás után azonnal regisztrálja Gigaset telefonkészülékét:
www.gigaset.com/register
Személyes ügyfélszámlája lehetõvé teszi Önnek az ügyfélszolgálati munkatársainkkal való gyors kapcsolatfelvételt, az online fórumhoz való hozzáférést és még
sok mást.
Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat:
www.gigaset.com/service
Itt többek között a következõket találja:
uKérdések és válaszok
uIngyenes szoftver és használati útmutató letöltések
uKompatibilitás-ellenõrzések
Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal:
Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...
... e-mailben: www.gigaset.com/contact
... telefonon: 01 267 2109
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelõ normál tarifája szerint)
Kérjük, készítse elõ a bizonylatot.
Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyílvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy
mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a
fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az
kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)
A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az
eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a
megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.
hu pl
41
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / appendix.fm / 4/3/13
Márkaszerviz és műszaki segítség
Licensz
Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.
A nemzeti sajátságokat figyelembe vettük.
A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.
A Megfelelőségi Nyilatkozatok megtalálhatók az alábbi internet címen:
www.gigaset.com/docs
Megjegyzés
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
A kijelző kopásra utaló jelei és a fémkeret nem tartozik a jótállás hatálya alá.
42
hu pl
hu pl
területén
kerülĘ
A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó
kötelessége. Az eladó által kitöltött
jótállási jegynek tartalmaznia kell a
termék gyártóját, típusát, gyártási számát,
az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi
cég vagy kereskedĘ bélyegzĘjét.
A jótállás a Magyarország
kereskedelmi
forgalomba
termékekre vonatkozik.
A fogyasztót* a Polgári TörvénykönyvrĘl
szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó
paragrafusaiban, valamint a 49/2003.
GKM rendeletben meghatározott jogok
illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a
Polgári TörvénykönyvbĘl eredĘ jogait nem
érinti.
Az egyes tartós használatra rendelt
termékek jótállási kötelezettségérĘl szóló
151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben
foglaltaknak megfelelĘen a forgalmazó a
telefon készülékek és tartozékaik (a
továbbiakban
összefoglaló
néven:
termékek) értékesítésétĘl kezdĘdĘen a
jótállás alá esĘ meghibásodás esetén 24
hónapos jótállást ad.
1. Általános jótállási feltételek
Jelen jótállási jegy a
Gigaset Communications GmbH
(46395 Bocholt, Frankenstraße 2a.)
állal gyártott és szerzĘdött partnerei által
importált vezetékes és vezeték nélküli
telefonokra és azok tartozékaira érvényes.
le a
ImportĘr (kérjük HOOHQĘUL]]H
csomagoláson azLPSRUWĘU nevét):
Alphasonic Kft.
(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
BRAVOPHONE Kft.
(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.),
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
Enterprise Communications
Magyarország Kft.
(1143 Budapest, Gizella út 51-57.),
Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
Procomp Telecom kft.
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
Tele-Signál Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)
a
a
a
A
a
a
A készüléket a fogyasztónak kell
beszállítani a szervizbe a jótállási jegyen
vagy annak mellékletében feltüntetett
legközelebbi szervizponthoz, vagy ha
lakóhelyén ilyen nem mĦködik, akkor
ahhoz a kereskedĘhöz, akinél a terméket
eredetileg vásárolta.
Ha a hiba jellegébĘl adódóan
szervizponton, illetve az átvevĘhelyen
termék nem javítható azonnal, akkor
termék a javítás idejére átvételre kerül.
termék kijavításának várható idĘpontját
szerviz vagy az átvevĘhely közli
fogyasztóval.
A jótállás keretében történĘ javítás
igénybevétele és a hiba bejelentése a
javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve
az
eladó
által
közölt
egyéb
szervizpontokon
és
átvevĘhelyeken
történik.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk
tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy
fogyasztónak* minĘsül.
Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy
bemutatásával lehet érvényesíteni.
2. Javítás feltételei
A jótállási jegyet elvesztés vagy
megsemmisülés esetén az importĘr
származásának
csak
a
termék
egyértelmĦ
esetén, díj
bizonyítása
ellenében pótolja.
A tartós használatra rendelt termékek
jelentĘs részei alatt a vezeték nélküli
telefonok esetében a rádiófrekvenciás
rendszerpanelt (RF panel), míg a bázis
esetén
a
központi
egység
rendszerpanelét kell érteni.
A jótállási jegyen eszközölt bárminemĦ
javítás, törlés vagy átírás, amelyet nem a
jótállásra kötelezett, illetve az erre
jogosult szerviz végez, a Jótállási jegy
érvénytelenségét
és
a
forgalmazó
jótállási kötelezettségének megszĦnését
vonja maga után.
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
A fogyasztó a telefon vételárának
visszatérítését jelentéktelen hiba vagy
valamely tartozék meghibásodása miatt
nem kérheti.
c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs
lehetĘség, a fogyasztó választása szerint
a
termék
visszaszolgáltatásával
egyidejĦleg a vételárat vissza kell fizetni,
vagy a vételár különbözet elszámolása
mellett más típusú terméket kell a részére
kiadni, vagy a fogyasztó megfelelĘ
árleszállítást kérhet.
b) A vásárlás napjától számított 3
munkanapon belüli meghibásodás esetén
a fogyasztó kérheti a termék cseréjét,
feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza.
a) A 49/2003. GKM rendeletben
foglaltaknak megfelelĘen a
forgalmazónak törekednie kell arra, hogy
a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15
napon belül elvégezze.
Javítás esetén a jótállás idĘtartama a
kijavítás idĘtartamával meghosszabbodik.
A fogyasztót a termék jótállási idĘ alatt
bekövetkezĘ meghibásodása esetében az
alábbi jogok illetik meg:
Jótállásos javítás esetén a javítást végzĘ
szerviznek fel kell tüntetni a jótállási
szelvényen: a hiba bejelentésének
idĘpontját, javításra átvétel idĘpontját, a
visszaadás idĘpontját, a hibajelenséget, a
javítás módját, a jótállás esetlegesen
meghosszabbított
új
határidejét,
a
munkalap számát, a fĘdarabok cseréjét
és az arra vonatkozó jótállás új
határidejét.
A fogyasztó a jótállási határidĘ alatt
bármikor közölheti kifogását, de a
bejelentés elmulasztásából vagy a hibás
termék további használatából eredĘ károk
tekintetében a felelĘsséget a fogyasztó
viseli.
-
Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00
Gigaset Márkabolt
és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com
Meghibásodás esetén az alábbi
szerviz-partner áll az Ön
rendelkezésére:
*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai
tevékenység körén kívül esĘ célból
szerzĘdést kötĘ személy
A 12 hónapon belüli jótállás keretében
történt javítást és annak körülményeit a
javítást végzĘ szerviznek fel kell tüntetnie
a jótállási jegyen.
4. Egyéb feltételek
A jótállási kötelezettség a forgalmazót
nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes
használat, törés, sérülés, szakszerĦtlen
kezelés vagy illetéktelen átalakítás,
helytelen tárolás, beázás, nem megfelelĘ
feszültség használata, elemi csapás vagy
az értékesítés utáni bármilyen külsĘ
behatás eredménye. Ilyen esetekben a
javítás költségei a fogyasztót terhelik.
Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink
figyelmét
a
használati
utasításban
foglaltak maradéktalan betartására. A
nem eredeti tartozékok használata
következtében
bekövetkezett
meghibásodásért
a
forgalmazó
felelĘsséget nem vállal.
3. Jótállási felelĘsség kizárása
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / appendix.fm / 4/3/13
Márkaszerviz és műszaki segítség
Jótállás
43
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
cserére jogosító
igazolás
44
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám:
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
A
pecsét, dátum, aláírás
D
pecsét, dátum, aláírás
C
pecsét, dátum, aláírás
B
pecsét, dátum, aláírás
Kijelentjük, hogy a _______ gyártmányú, _______ gyári számú ________ termék nem
javítható.
Dátum
Ügyfél aláírása:
A hivatalos szerviz vezetĘjének
aláírása, bélyegzĘje:
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám:
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Eladó aláírása:
Értékesítés dátuma:
Raktár kiadás dátuma:
Forgalmazó neve, címe:
Gyártási szám:
Típusa:
Megnevezése:
Telefon/ Telefon tartozék
JÓTÁLLÁSI JEGY
számla száma:....................................
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / appendix.fm / 4/3/13
Márkaszerviz és műszaki segítség
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 4/3/13
Tárgymutató
Tárgymutató
A
A billentyûzár
automatikus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
be- és kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A bázisállomás felszerelése a falra . . . . . . . .7
A telefon használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Akkumulátor
behelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
töltés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Alapértelmezett hívószám . . . . . . . . . . 31, 34
Almenü megnyitása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Automatikus hívásfogadás . . . . . . . . . . 21, 32
Az akkumulátortartó
kinyitása/bezárása . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Az újrahívási lista használata . . . . . . . . . . . 31
Az üzenetrögzítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
felvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
idővezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
saját üdvözlő/tájékoztató
üzenet rögzítése . . . . . . . . . . . . . . . . 24
üzenetek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
üzenetek törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
B
Babaõrzõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Be- és kikapcsolás
babaõrzõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ébresztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
üzenetrögzítő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Befejezés gomb, lásd Letesz/
Befejezés gomb
Bejegyzés a telefonkönyvben . . . . . . . . . . 34
Bejelentkeztetés
mobilegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Bejelentkeztetési üzemmód . . . . . . . . . . . . . .2
Belső belehallgatás
kétirányú rögzítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
üzenetrögzítő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Belsõ hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Belsõ hívás kezdeményezése . . . . . . . . . . . 31
Beszélgetés gomb . . . . . . . . . . . . . .ld. poszter
Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
hu pl
Beállítási opciók
az üzenetrögzítőhöz . . . . . . . . . . . . . . . . 24
áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Beállítások menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Beállítások módosítása
felhasználói interfész elemek . . . . . . . . . 29
Beérkezett üzenetek listája (SMS) . . . . . . . 37
Billentyűzet- és kijelzőzár be/ki . . . . . . . . . . .1
Billentyûzet-kiosztás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Billentyûzár
automatikus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
be- és kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Bluetooth
bekapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ismert készülékek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
készülék bejelentkeztetése . . . . . . . . . . 40
készülék elutasítása . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
készülék nevének módosítása . . . . . . . . 40
megbízható készülékek. . . . . . . . . . . . . . 40
Bluetooth készülékek keresése . . . . . . . . . 40
Bázis
1. és 2. változatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
csatlakoztatás az elektromos
hálózathoz/telefonhálózathoz . . . . . 6
falra szerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Bázisállomás
beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
üzembe helyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
C
Csengetés késleltetése
automatikus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 32
üzenetrögzítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Csomag tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Célhívószám (babaõrzõ) . . . . . . . . . . . . . . . 38
D
Director
salvare zile de naştere . . . . . . . . . . . . . . . 34
Dokkoló egység (mobilegység)
bázisállomást . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Dátum beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Emlékeztetõ jelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
45
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 4/3/13
Tárgymutató
F
Gombok
beszélgetés gomb . . . . . . . . . . . .ld. poszter
letesz/befejezés gomb . . . . . . . .ld. poszter
menü gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . .ld. poszter
Google partnerek szinkronizálása . . . . . . . 15
Gyorshívó
hívásfogadás gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
keresés gomb (bázisállomás) . . . . . . . . . . .2
letesz/befejezés gomb. . . . . . . . . . . . . . . . .1
menü gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
mobilegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Gyorshívás konfigurálása . . . . . . . . . . . . . . 35
Gyorshívás parancsikon . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Gyorshívás szimbólum . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Hívószám
célhívószám babaõrzõhöz . . . . . . . . . . . 38
mentés a telefonkönyvben. . . . . . . . . . . 34
másolás telefonkönyvbe . . . . . . . . . . . . . 35
Hívószámkijelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hívás
a telefonkönyv segítségével. . . . . . . . . . 31
anonim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
belsõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
külsõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
továbbítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hívásfelvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
fogadás az üzenetrögzítőről . . . . . . . . . 26
hívásátirányítás (üzenetrögzítő) . . . . . . 26
átirányítás (üzenetrögzítő) . . . . . . . . . . . 26
Hívás átadása
másik számra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hívás átirányítása
üzenetrögzítőre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hívásfogadás gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Híváskezdeményezés
belsõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
hívás fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
külsõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hívásmegfigyelés felvétel közben
(üzenetrögzítő) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hívásváltás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hívásátirányítás (üzenetrögzítő) . . . . . . . . 26
H
I
Hallókészülékek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Hallás
károsodás megelőzése . . . . . . . . . . . . . . . .4
Halláskárosodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Hangerő
kihangosító/fülhallgató, a
mobilegység hangereje . . . . . . . . . 32
Hangszóró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hatótávolság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
csökkentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hibás bejegyzés javítása . . . . . . . . . . . . . . . 30
Hibásan beírt adatok javítása . . . . . . . . . . . 30
Hálózati szolgáltatások, szolgáltatótól
függõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hálózati tápegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Idõ beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Idővezérlés (üzenetrögzítő) . . . . . . . . . . . . 24
Felhasználói interfész elemek . . . . . . . . . .
Felhő szinkronizálás . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felvétel
kétirányú rögzítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
üdvözlő üzenet (üzenetrögzítő) . . . . . .
Felvétel (üzenetrögzítő) . . . . . . . . . . . . . . . .
Felvétel minősége (üzenetrögzítő) . . . . . .
Funkció
be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Főmenü beállításai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Függőleges léptetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fülhallgató üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
15
26
24
26
25
29
27
18
28
32
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
G
46
K
Kapcsolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
bejegyzések kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kapcsoló: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Karakterkészlet
billentyûzet-kiosztás . . . . . . . . . . . . . . . . 30
cirill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
görög . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
módosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Keresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Keresés gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Kihangosító hangereje . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kijelző
törött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kijelzõ nyelvének beállítása . . . . . . . . . . . . . .9
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 4/3/13
Tárgymutató
Kijelzõzár
automatikus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
be- és kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kis- és nagybetûk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Konferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Konfigurálható képernyõ . . . . . . . . . . . . . . 36
Készenléti állapot
mobilegység . . . . . . . . . . . . . . . . .ld. poszter
visszatérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Készülék
bejelentkeztetése (Bluetooth) . . . . . . . . 40
elutasítása (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 40
név módosítása (Bluetooth) . . . . . . . . . . 40
párosítás (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Készülék nevének módosítása
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Körzetszám - elõhívószám . . . . . . . . . . . . . 13
Körzetszám beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Körzetszám elõhívószáma. . . . . . . . . . . . . . 13
Közelségérzékelő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Közelségérzékelõ . . . . . . . . . . . .ld. poszter 27
Küldés
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
telefonkönyv-bejegyzést
a mobilegységre . . . . . . . . . . . . . . . . 35
teljes telefonkönyvet
a mobilegységre . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Külső hívás
átirányítás az üzenetrögzítőre . . . . . . . . 26
Különleges betûk bevitele . . . . . . . . . . . . . 30
Különleges karakterek bevitele . . . . . . . . . 30
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
L
Lejátszás
üdvözlő üzenet (üzenetrögzítő) . . . . . . 24
üzenet (üzenetrögzítő) . . . . . . . . . . . . . . 25
Letesz/Befejezés gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Letesz/Befejezés gomb . . . . . . . . . .ld. poszter
Licensz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lista
a telefonkönyvből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ismert készülékek (Bluetooth) . . . . . . . . 40
léptetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
tisztítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 35, 37
hu pl
Léptetés
függőleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
listákban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
vízszintesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
M
Megbeszélés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Menü gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Menü gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ld. poszter
Menübeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mikrofon (mobilegység)
be-/kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mikrofon érzékenység . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mini USB csatlakozóaljzat . . . . . . . . . . . . . . . .1
Mobilegység
a töltőállomás csatlakoztatása. . . . . . . . . .7
babaõrzõ használata . . . . . . . . . . . . . . . . 38
be- és kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
bejelentkeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
elnémítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
hangszóró hangereje . . . . . . . . . . . . . . . . 32
készenléti állapot . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 27
mobilegység hangereje . . . . . . . . . . . . . 32
üzembe helyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mobilegység elnémítása . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mobilegység hangereje . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Márkaszerviz és műszaki segítség. . . . . . . 41
Műveleti sáv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
N
Nagy- és kisbetûk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Naptár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Navigálási terület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Nyíl az opciós csúszkában . . . . . . . . . . . . . . 28
O
Opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Opciós csúszka
mutatás/elrejtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ország beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Orvostechnikai berendezések . . . . . . . . . . . .4
47
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 4/3/13
Tárgymutató
P
Paraméter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Partnerek szinkronizálása . . . . . . . . . . . . . . 15
S
Segélykérő számok
hívása nem lehetséges . . . . . . . . . . . . . . . .4
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
aktív küldés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
küldés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
írás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SMS-központ
beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
szám módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sonerie VIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sugárzás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Szimbólumok
műveleti sáv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Szimbólumok a kijelzőn . . . . . . . . . . . . . . . 17
Szundi üzemmód (ébresztés) . . . . . . . . . . . 39
Szám eltitkolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Számok
bevitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Szöveg beírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Szöveges üzenet, lásd: SMS
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
T
Találkozó beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Telefonkábel csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . .6
Telefonkönyv
bejegyzés létrehozása . . . . . . . . . . . . . . . 34
bejegyzés mentése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
bejegyzés törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
bejegyzés/lista átküldése
a mobilegységre . . . . . . . . . . . . . . . . 35
küldés a mobilegységre . . . . . . . . . . . . . 35
megnyitása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 34
szám másolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Telepítõ varázsló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Tápkábel csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tárcsázóképernyõ (készenléti kijelzõ) . . . 31
Tárcsázás
az újrahívási lista használata . . . . . . . . . 31
az üzenetlista használata . . . . . . . . . . . . 31
választómezõvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Töltési érintkezők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Töltõ (mobilegység)
üzembe helyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
48
Törlés
gyorshívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
telefonkönyvi bejegyzés . . . . . . . . . . . . . 35
üzenet (üzenetrögzítő) . . . . . . . . . . . . . . 25
üzenetrögzítő üdvözlő üzenete . . . . . . 24
Törlés (szöveges üzenet) . . . . . . . . . . . . . . . 37
Törött kijelző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
U
Umlaut beírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
USB csatlakozóaljzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
V
Vezeték nélküli modul kikapcsolása . . . . .
VIP csengõhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visszalépési funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Választómezők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
34
29
29
Z
Zi de naştere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
salvare în director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Állapotsáv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Áttekintés
beállítási opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
telefon és használata . . . . . . . . . ld. poszter
Ébresztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ébresztõhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ékezetes karakterek bevitele . . . . . . . . . . . 30
Érintőképernyő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Írás (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Öko mód + (vezeték nélküli modul
kikapcsolása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Üdvözlő üzenet (üzenetrögzítő) . . . . . . . . 24
Üzembe helyezés
bázisállomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
mobilegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Üzenetek
lejátszása (üzenetrögzítő) . . . . . . . . . . . . 25
törlése (üzenetrögzítő) . . . . . . . . . . . . . . 25
Üzenethosszúság (üzenetrögzítő) . . . . . . 25
Üzenetjelző LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Üzenetlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU hu / A31008-M2300-S201-2-V943 / Cover_back.fm / 4/3/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising