Gigaset | SL910A | User guide | Gigaset SL910A Guida utente

Gigaset SL910A Guida utente
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / Cover_front.fm /
SL910-SL910A
Gratulujemy!
Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną
ochronie środowiska.
Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!
Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / Cover_front.fm
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943/ overview.fm / 03.04.2013
Gigaset SL910/SL910A – domowy telefon z ekranem dotykowym
Gigaset SL910/SL910A – domowy telefon z ekranem
dotykowym
Dioda LED wiadomości
Czujnik zbliżeniowy
Ekran dotykowy/wyświetlacz
Pasek stanu (¢ dołączony plakat)
Ð
<
à ò ô ó ¼ 06:00
ÅÅÅ
V
>
Symbole przedstawiają aktualne ustawienia i tryb pracy
telefonu. Stuknięcie paska stanu otwiera stronę stanu.
Obszar nawigacji
Wskaźnik strony Å Ä Ä ,
zmiana strony ê / ë.
Ekran stanu gotowości lub menu (¢ dołączony plakat)
Klawisze słuchawki
c Klawisz połączenia
Krótkie naciśnięcie: wybieranie wyświetlanego numeru, przyjmowanie połączeń, przełączanie trybu słuchawki i głośnomówiącego,
otwieranie listy ponownego wybierania
Przytrzymanie: zajmowanie linii
v Klawisz menu
Krótkie naciśnięcie: otwarcie menu głównego
Przytrzymanie: włączanie/wyłączanie blokady klawiszy/
ekranu
a Klawisz zakończenia połączenia
Krótkie naciśnięcie: zakończenie połączenia/wywołania
wewnętrznego, odrzucanie połączenia wewnętrznego,
wyłączenie dzwonka połączenia zewnętrznego, powrót do
stanu gotowości
Przytrzymanie: włączanie/wyłączanie słuchawki
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Złącze mini USB
Umożliwia podłączenie przewodowych słuchawek lub podłączenie słuchawki do komputera (z programem Gigaset QuickSync)
Styki ładowarki
hu pl
1
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / overview.fm / 03.04.2013
Gigaset SL910/SL910A – domowy telefon z ekranem dotykowym
Stacja bazowa Gigaset SL910/SL910A jest dostarczana w dwóch wariantach. Działanie i zakres
funkcji obu wariantów są identyczne.
Stacja bazowa wariant 1
Stacja bazowa wariant 2
lub
Klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Krótkie naciśnięcie: inicjowanie wywołania wewnętrznego
Przytrzymanie:
przełączanie stacji bazowej na tryb rejestracji
2
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2IVZ.fm / 03.04.2013
Spis treści
Spis treści
Gigaset SL910/SL910A – domowy telefon z ekranem dotykowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ikony wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opcje ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Automatyczna sekretarka (Gigaset SL910A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Obsługa telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Książka telefoniczna (książka adresowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Budzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tryb ECO DECT – zmniejszenie emisji radiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Urządzenia Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
hu pl
3
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / security.fm / 03.04.2013
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga
Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.
Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy
wymienić.
System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).
W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z
producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o
wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia
sekcja „Dane techniczne”).
Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.
Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można
jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych.
Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd
interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów
słuchowych.
Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.
Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania
ewentualnych zakłóceń radiowych.
Wyświetlacz telefonu jest wykonany ze szkła lub tworzywa sztucznego, które może ulec pęknięciu wskutek
upadku urządzenia na twardą powierzchnię lub silnego uderzenia. Nie wolno używać urządzenia, jeśli
wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłonie i twarz.
Urządzenie należy naprawić w serwisie.
Aby zapobiec utracie słuchu, należy unikać słuchania z dużą głośnością przez długie okresy czasu.
Wskazówki
u Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń
alarmowych.
u W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.
4
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
Instalacja
Sprawdzanie zawartości zestawu
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Jedna stacja bazowa Gigaset SL910/SL910A,
jeden zasilacz stacji bazowej,
jeden kabel telefoniczny (spłaszczony),
jedna słuchawka Gigaset SL910H,
jedna pokrywa akumulatorów (tylna obudowa słuchawki),
jeden akumulator,
jedna ładowarka,
jeden zasilacz ładowarki,
jeden plakat, instrukcja obsługi i dysk CD.
Ustawianie stacji bazowej i ładowarki
Stacja bazowa oraz ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym
pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.
¤ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym,
zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu albo zamontować na ścianie (£ str. 7).
Wskazówka
Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej.
Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m. Zasięg zmniejsza
się, gdy włączona jest funkcja Tryb Eco.
Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze
względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.
Uwaga!
u Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania sło-
necznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
u Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
oparami.
hu pl
5
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
Podłączanie stacji bazowej do sieci telefonicznej i zasilania
Stacja bazowa wariant 1
3a
5
1
2
3
3
4
Stacja bazowa wariant 2
4
2
1
5
3
3
¤ Włóż wtyk kabla telefonicznego (lekko spłaszczonego) do prawego/dolnego gniazda
¤
¤
¤
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
1
pod spodem stacji bazowej, aż do zatrzaśnięcia.
Umieść wtyk kabla zasilającego zasilacza w lewym/górnym gnieździe 2 .
Ułóż oba kable w przewidzianych do tego kanałach kablowych 3 .
Stacja bazowa wariant 1: zamocuj obudowę w wycięciach z tyłu stacji bazowej 3a (nie dotyczy montażu na ścianie).
Podłącz zasilacz 4 , a następnie kabel telefoniczny 5 .
Uwaga!
u Zasilacz musi być zawsze podłączony, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez
zasilania.
u Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla
telefonicznego mogą mieć różne przypisanie.
6
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
Montaż stacji bazowej na ścianie (opcjonalnie)
Stacja bazowa wariant 1
Stacja bazowa wariant 2
48 mm
około 2,5 mm
Podłączanie ładowarki
¤ Podłącz wtyk zasilacza 1 .
¤ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania
4
2
1
2
.
Aby wyjąć wtyk z ładowarki:
¤ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
¤ Następnie naciśnij zatrzask 3 i wyjmij
wtyk 4 .
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
3
hu pl
7
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
Pierwsze użycie słuchawki
Wyświetlacz i klawisze słuchawki są zabezpieczone folią.
Folię ochronną należy zdjąć!
Uwaga!
Do obsługi słuchawki nie należy używać żadnych rysików!
Nie należy stosować żadnych ochronnych powłok/folii innego producenta. Może to utrudnić używanie słuchawki.
Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy akumulatorów
Uwaga!
Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH,
aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do
zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.
¤ Włóż akumulator stroną ze stykami
¤ Następnie dociśnij dolną część
1
.
2
1
akumulatora 2 aż do zatrzaśnięcia.
¤ Najpierw ustaw boczne wypusty pokrywy
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
w linii z wycięciami wewnątrz obudowy.
Następnie dociśnij pokrywę aż do zatrzaśnięcia.
W przypadku konieczności otwarcia pokrywy
akumulatorów w celu wymiany akumulatora:
¤ Włóż paznokieć we wgłębienie w obudowie
i odciągnij pokrywę do góry.
8
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
Ładowanie akumulatorów
Akumulator jest częściowo naładowany. Przed użyciem telefonu
należy całkowicie go naładować.
¤ Słuchawka powinna znajdować się w ładowarce przez 5 godzin.
5h
Wskazówki
u Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczonej dla niej ładowarce.
u Akumulator jest ładowany również po podłączeniu słuchawki do komputera, do portu
USB z zasilaniem 500 mA.
u Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
u Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicz-
nych.
Rejestrowanie słuchawki
Zawarte w opakowaniu słuchawki są już zarejestrowane w stacji bazowej. Jeśli słuchawka nie
jest zarejestrowana (komunikat Słuchawka nie jest zarejestrowana w żadnej stacji bazowej),
należy ją zarejestrować ręcznie. Procedurę rejestrowania należy uruchomić zarówno
w słuchawce, jak i stacji bazowej.
1) W stacji bazowej: ¤Naciśnij i przytrzymaj (przez co najmniej 3 sekundy) klawisz rejestracji/
wywołania wewnętrznego.
2) Na słuchawce (w ciągu 60 sekund): ¤Stuknij opcję Zarejestruj, w razie potrzeby wprowadź
systemowy kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000) i potwierdź go przyciskiem è.
Konfigurowanie stacji bazowej i słuchawki – kreator instalacji
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Po włożeniu akumulatora migają ikony godziny i daty. Stuknięcie migającej ikony automatycznie uruchamia kreatora instalacji. Kreator ułatwia konfigurację następujących ważnych
i niezbędnych do działania podstawowych ustawień słuchawki i stacji bazowej:
u Data i godzina
u Język wyświetlacza
u Kraj, w którym będzie używany telefon
u Własny numer kierunkowy
hu pl
9
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
L
Witaj
Godzina
M
00:00
Data
M
01.07.2012
Język wyświetlacza
M
Polski
Kraj
M
Polska
Miejscowość (nr kierunkowy)
Aby pominąć konfigurowanie ustawień:
õ Pomiń ust.] u dołu ekranu.
Słuchawka przejdzie wówczas w stan gotowości.
Ustawienia można skonfigurować później za pomocą
menu Ustawienia słuchawki.
¤ Stuknij opcję [
Aby skonfigurować ustawienia:
¤ Stuknij przycisk ’ obok godziny, aby ją ustawić.
M
(Nie skonfigurowano)
è
õ
Pomiń ust.
Zapisz ust.
L
¤ Wybierz w kolumnie po lewej stronie aktualną
Godzina
Godzina
22
58
23
59
00
:
01
¤
¤
00
01
02
01
Format godziny
¤
24h
12h
Uwaga: w razie ustawienia trybu 12h obok kolumny
godzin wyświetlony zostanie wskaźnik pory dnia
(am/pm).
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
2
Data
01.07.2012
Język wyświetlacza
Polski
Kraj
10
godzinę, przesuwając po niej palcem w dół lub
w górę. Kolumna przesunie się w żądanym kierunku.
Podobnie wybierz minutę w prawej kolumnie.
Wybierz format wyświetlania godziny: 12h lub 24h.
Stuknij w tym celu odpowiedni przycisk w obszarze
Format godziny.
Aktualne ustawienie zostanie wskazane kolorowym
tłem.
Stuknij przycisk ‘ (w lewym górnym rogu ekranu),
aby zapisać ustawienie i powrócić na stronę Witaj.
M
¤ W celu ustawienia daty stuknij w wierszu Data
przycisk ’.
M
M
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
L
¤ Za pomocą trzech przewijanych kolumn ustaw
Data
aktualną datę. Należy postępować tak, jak
w przypadku ustawiania godziny.
Data
24
Lut
2014
25
Mar
2013
26. Kwi
.
27
Maj
2011
28
Cze
2010
Format daty
Dzień, miesiąc, rok
L
Ø
±
Miesiąc, dzień, rok
L
Godzina
08:30
Data
26.04.2012
Język wyświetlacza
Polski
Kraj
hu pl
M
Format daty
Dzień, miesiąc, rok
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
2012
W obszarze Format daty wyświetlany jest format
wyświetlania daty (tutaj: Dzień, miesiąc, rok). Aby
zmienić format daty:
¤ Stuknij przycisk ’.
Witaj
M
M
Ustawiony format daty jest oznaczony ikoną Ø .
¤ Stuknij ikonę ± , aby przełączyć format Dzień, miesiąc, rok/Miesiąc, dzień, rok
¤ Stukaj przycisk ‘, aż wyświetlona zostanie strona
Witaj.
W obszarze Język wyświetlacza wyświetlany jest aktualnie ustawiony język.
Aby zmienić ustawienie:
¤ W wierszu wyświetlanego języka stuknij przycisk ’.
M
M
11
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
L
Język wyświetlacza
Ø
Polski
±
Türkçe
±
Slovenščina
±
Hrvatski
±
Magyar
±
Ελληνικά (el)
±
Русский (ru)
±
Română
L
Witaj
Kraj
M
Polska
Miejscowość (nr kierunkowy)
‰
õ
(przykład)
Chiny
Kostaryka
Dania
Niemcy
Ekwador
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Estonia
Finlandia
Francja
12
W obszarze Kraj musi widnieć kraj, w którym telefon
jest używany i dopuszczony do użytku. Jeśli ustawienie
jest niegodne z rzeczywistością:
¤ W wierszu Kraj stuknij ikonę ’.
M
(Nie skonfigurowano)
L
Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych
języków.
Aktualnie ustawiony język jest oznaczony ikoną Ø .
¤ W wierszu żądanego języka stuknij przycisk ± .
Jeśli żądany język nie jest wyświetlany na liście, być
może lista nie mieści się w całości na ekranie. W takim
przypadku należy przewinąć listę.
¤ Dotknij palcem ekranu i przeciągnij listę w górę.
Wyświetlona zostanie dolna część listy i można będzie
wybrać z niej żądany język.
Kraj
±
±
±
Ø
Wyświetlona zostanie lista krajów.
Aktualnie ustawiony kraj jest oznaczony ikoną Ø .
¤ W razie potrzeby przewiń listę do żądanego kraju.
Kliknij ikonę ± obok żądanego kraju. Kraj ten
zostanie oznaczony ikoną Ø .
¤ Stuknij przycisk ‘, aby zapisać zmianę i powrócić
na stronę Witaj.
±
±
±
±
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
Wskazówka
W przypadku wybrania opcji Inny kraj na stronie Witaj wyświetlony zostanie dodatkowo
wpis Kraj (numer kierunkowy).
¤ W wierszu Kraj (numer kierunkowy) stuknij ikonę ’ i wprowadź dane w polach Prefiks
międzynarodowy oraz Międzynar. nr kierunkowy.
Następnie kontynuuj procedurę zgodnie z poniższym opisem.
L
Witaj
Godzina
Miejscowość (nr kierunkowy)
M
(Nie skonfigurowano)
L
Miejscowość (nr kierunkowy)
0
22
ç
1
2
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
ABC
4
5
6
GHI
JKL
MNO
7
8
PQRS
TUV
*
0
hu pl
3
DEF
9
WXYZ
#
‰
Na koniec należy wprowadzić numer kierunkowy miejscowości:
¤ W wierszu Miejscowość (nr kierunkowy) stuknij
przycisk ’.
W obszarze Prefiks lokalny należy określić prefiks
kraju, który ma być wstawiany przed numerem z pola
Lokalny nr kierunkowy, gdy nie jest wybierany
numer kierunkowy kraju. W Polsce jest to numer „0“.
Lokalny nr kierunkowy to w takim przypadku np.
„22“ dla Warszawy lub 12 dla Krakowa.
¤ Za pomocą klawiatury wyświetlonej na ekranie
wprowadź w pierwszym polu Prefiks lokalny (maksymalnie 4 cyfry; w przykładzie „0”). W polu tym
może być już wpisany numer wybranego kraju.
¤ Stuknij drugie pole wprowadzania i wpisz Lokalny
nr kierunkowy (maksymalnie 8 znaków,
w przykładzie „22”).
Błędy można skorygować przyciskiem $.
¤ Po wprowadzeniu numeru stuknij przycisk è, aby
zakończyć wprowadzanie.
13
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
L
Witaj
Godzina
M
08:32
Data
Ponownie zostanie wyświetlona strona Witaj.
¤ Stuknij opcję [ è Zapisz ust.], aby zapisać
ustawienia.
M
26.04.2012
Język wyświetlacza
M
Polski
Kraj
M
Polska
Miejscowość (nr kierunkowy)
M
022
è
õ
Pomiń ust.
Zapisz ust.
Po skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych ustawień słuchawka przechodzi
w stan gotowości.
¼ 06:00 V
Ð
Ä Å Ä
<
>
Kwi
26
Czwartek
Â
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Książka
telefoniczna
˜
Lista
połączeń
Telefon jest teraz gotowy do użytku.
14
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
Co można teraz zrobić?
Po przygotowaniu aparatu Gigaset do użytkowania można go zacząć używać lub dodatkowo
dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Można również zapoznać się z ekranem
dotykowym ( £ Obsługa telefonu, str. 27).
Dostosowanie ekranu gotowości do własnych potrzeb
Na konfigurowanej (własnej) stronie ekranu stanu gotowości można umieścić ważne aplikacje i numery telefonów, aby uruchamiać je lub wybierać jednym „dotknięciem”
( £ dołączony plakat)
Synchronizacja z kontaktami Google lub kontaktami programu Outlook
Książkę telefoniczną słuchawki można zsynchronizować za pomocą komputera
i oprogramowania Gigaset QuickSync.
Dodatkowe informacje i bezpłatne pliki do pobrania są dostępne pod adresem
www.gigaset.com/gigasetsl910.
Ustawianie sygnału dzwonka i alarmu wibracyjnego
Możliwe jest przypisanie własnej melodii do połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, sygnału przypomnienia, alarmu budzika i określonych kontaktów. Można również korzystać ze
sterowania czasowego połączeniami.
Klawisz menu v ¤Przejdź na stronę menu Ustawienia ¤[ì Ustawienia audio]
Konfigurowanie automatycznej sekretarki
Możliwe jest nagranie własnych zapowiedzi i ustawienie parametrów nagrywania.
Klawisz menu v ¤Przejdź na stronę menu Ustawienia ¤[¶ Automatyczna sekretarka]
Rejestrowanie słuchawek Gigaset w stacji bazowej
Słuchawek tych można używać do telefonowania za pomocą nowej stacji bazowej. Wpisy
książki telefonicznej można skopiować do nowej słuchawki. Informacje na ten temat zawierają odpowiednie instrukcje obsługi słuchawek.
Konfigurowanie ustawień funkcji ECO DECT
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Możliwe jest zmniejszenie emisji radiowej (mocy nadawczej) telefonu.
Otwórz stronę stanu. ¤Włącz lub wyłącz funkcję Tryb Eco (zmniejszenie zasięgu)/Tryb Eco+
(wyłączenie mocy nadawczej) odpowiednim przełącznikiem.
Pobieranie własnych melodii dzwonka i obrazów na słuchawkę
Słuchawkę można podłączyć przez Bluetooth/USB do komputera i za pomocą oprogramowania Gigaset QuickSync pobrać z niego melodie dzwonka lub obrazy. Dodatkowe informacje i bezpłatne pliki do pobrania są dostępne pod adresem www.gigaset.com/gigasetsl910.
hu pl
15
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / starting.fm / 03.04.2013
Instalacja
u Szczegółowe opisy funkcji telefonu zawiera instrukcji obsługi na dołączonym dysku
CD lub strona internetowa w witrynie www.gigaset.com.
u W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
dotyczącymi rozwiązywania problemów w sekcji Dodatek niniejszej instrukcji
obsługi lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (£ str. 40).
16
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 03.04.2013
Ikony wyświetlacza
Ikony wyświetlacza
Ikony paska opcji
Na pasku opcji dostępne są, w zależności od sytuacji, następujące funkcje.
Ikona
†
†
Działanie
Włączenie trybu
głośnomówiącego
(Tryb głośnomówiący jest włą-
(pomarańczowy) czony)
Ž
–
–
Wyłączenie trybu
głośnomówiącego
Profil trybu głośnomówiącego
Wyłączanie mikrofonu słuchawki
Ponowne włączanie mikrofonu
(pomarańczowy) słuchawki
”
R
—
œ
¬
m
¾
®
;
ø
‡
d
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
P
T
¥
:
=
N
Q
hu pl
Wyłączanie sygnału dzwonka
Ustawianie głośności
Otwieranie list połączeń
Otwieranie książki telefonicznej
Przeniesienie numeru do książki
telefonicznej
Tworzenie wiadomości SMS
Wysyłanie wiadomości SMS
Odpowiadanie na wiadomości
SMS
Otwieranie listy wiadomości
roboczych
Wyrejestrowanie słuchawki
Otwieranie listy użytkowników
wewnętrznych/połączenie
wewnętrzne
Tworzenie nowego wpisu książki
telefonicznej
Włączanie połączenia konsultacyjnego
Inicjowanie/kończenie połączenia konferencyjnego
Ikona
Działanie
X
Sprawdzanie ilości wolnego
miejsca w folderze plików multimedialnych
þ
Wyszukiwanie
õ
Pomijanie ustawienia
ü
Usuwanie
è
Zapisywanie/wybór
f
?
Wprowadzanie nowego terminu
Kalendarz: ustawianie wybranej
daty na Dzisiaj
Y
Zmienianie kolejności (sortowanie według nazwisk lub imion)
÷
Wpis książki telefonicznej:
usuwanie przypisania melodii
dzwonka
\
Wpis książki telefonicznej:
usuwanie przypisania zdjęcia
osoby dzwoniącej
þ
ÿ
­
û
ý
ú
Usuwanie urodzin
Ustawianie znalezionego urządzenia Bluetooth jako zaufanego
Przekazywanie połączenia do
automatycznej sekretarki
Odtwarzanie wiadomości
(czerwony)
Nagrywanie zapowiedzi
Kończenie nagrywania
ö
‰ (zielony)
À (czerwony)
Podczas odtwarzania wiadomości: 5-sekundowe cofnięcie
Przyjmowanie połączenia oczekującego
Odrzucanie połączenia oczekującego
Szybkie wybieranie
Kopiowanie list
Kopiowanie wpisu
Wskazówka
Symbole menu przedstawia przegląd
funkcji menu na str. 18.
Zmienianie wpisu
Wyświetlanie klawiatury
17
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 03.04.2013
Opcje ustawień
Opcje ustawień
Otwieranie strony menu Ustawienia:
¤ w stanie gotowości słuchawki naciśnij klawisz menu v.
¤ Przeciągnij palcem poziomo przez ekran, aby przejść na stronę menu Ustawienia.
Wskazówka
Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.
Menu główne
Ustawienia
â Data +
Opcje menu
akt. ustawienia
Dodatkowe opcje ustawień
Godzina
Godzina
godzina
Format godziny
24h
12h
Data
Data
Format daty
ì Ustawienia
audio
Dzwonki (słuchawka)
Głośność
Wewnętrzne
Narastająca
Zewnętrzne
Połączenia wewnętrzne
Połączenia zewnętrzne
Sterowanie czasowe (dzwonek wyłączony)
Wycisz poł. anon.
Wibracja
Sygnał przypomnienia
Głośność
Narastająca
Dzwonek
Tony serwisowe
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Sygnały potw.
Sygnał baterii
Melodia oczekiw.
18
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 03.04.2013
Opcje ustawień
Menu główne
Ustawienia
g
Wyświetlacz
+ klawiatura
Opcje menu
akt. ustawienia
Dodatkowe opcje ustawień
Wygaszacz ekranu
Aktywacja
Wybór
Pokaz slajdów
Zegar analogowy
Zegar cyfrowy 1
Zegar cyfrowy 2
(Lista obrazów funkcji Wygaszacze)
Podświetlenie
W ładowarce
Poza ładowarką
Limit czasu
15 s / 30 s / 1 minuta / 2 minuty
Informacja o numerach na
listach
Tylko typ numeru
Typ i numer
Wskaźnik nowych wiadomości
LED + informacje
Klawiatura
Dźwięk klawiszy
Wibrowanie klaw.
Klawiatura z R/P
Klaw. z literami
° Język +
lokalizacja
Język wyświetlacza
Kraj
Kraj (numer kierunkowy)
Lista dostępnych języków
Lista krajów
tylko gdy Kraj = Inny kraj
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Miejscowość (nr kierunkowy)
hu pl
19
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 03.04.2013
Opcje ustawień
Menu główne
Ustawienia
É Słuchawka +
baza
Opcje menu
akt. ustawienia
Dodatkowe opcje ustawień
Ta słuchawka
Zarejestruj
Wyrejestruj
Zmień nazwę
Zarejestrowane słuchawki
(tylko jeśli zarejestrowana jest więcej niż jedna
(Lista zarejestrowanych słucha- słuchawka)
wek)
Podłączona stacja bazowa
Baza 1
:
Baza 4
Najlepsza
Ê System
Tryb Eco
Maks. zasięg
Bez emisji
Tryb repeatera
Kontrola zabezpieczeń
PIN systemu
Resetowanie
Reset słuchawki
Reset bazy
Czyszczenie listy
Terminy
Wsz. minione terminy
Połączenia
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Połączenia wychodzące
Wiadomości
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
SMS
Sekretarka
Książka telefoniczna
20
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 03.04.2013
Opcje ustawień
Menu główne
Ustawienia
Ê System
Opcje menu
akt. ustawienia
Dodatkowe opcje ustawień
Tylko w przypadku wariantu 2 stacji bazowej (także po aktualizacji oprogramowania firmware)
Sieć lokalna
192.168.2.2
Rodzaj adresu IP
(aktualny adres IP)
Statyczny
Dynamiczny
Adres IP
Maska podsieci
Brama domyślna
Preferowany serwer DNS
Aktualizacja firmware’u
Autosprawdzanie
Aktualizuj firmware
ä Wybierz
Ukryj numer
usługi
Połączenia oczekujące
Przekierowanie
Gdy zajęty
Wszystkie
Brak odpowiedzi
« Telefonia
Autoodbieranie
Podsłuch
Numer dostępowy
Użyj dla
Nigdy
Połączenia z listy poł.
Wszystkie połączenia
Tryb wybierania
Tonowo
Impulsowo
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Ponowienie
μ Centra
SMS
hu pl
80 ms/ ... / 800 ms
Aktywne centrum wysyłania
Centrum SMS 1
:
Centrum SMS 4
21
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 03.04.2013
Opcje ustawień
Menu główne
Ustawienia
³
Bluetooth
Opcje menu
akt. ustawienia
Dodatkowe opcje ustawień
Własne urządzenie
Znane urządzenia
Włączenie
Znalezione urzadzenia
(tylko gdy Włączenie = on)
¶ Automa-
tyczna
sekretarka
Nazwa urządzenia
Włączenie
(Gigaset SL910A)
Tryb
Zapowiedź
Komunikat pomocniczy
Sterowanie czasowe
Zapowiedź od:
Komunikat pomocniczy od:
Zapowiedź
tylko gdy funkcja Sterowanie czasowe jest
włączona
Bieżąca zapowiedź
Domyślny
Nagranie użytkownika
Komunikat pomocniczy
Bieżący komunikat pomocniczy
Domyślny
Nagranie użytkownika
Dlugość nagrania
1 minuta / 2 minuty / 3 minuty
Maksimum
Jakość
Bardzo dobra
Standardowa
Opóźnienie odbierania
Bez opóźnienia
10 s / 18 s / 30 s
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Automatyczna
Podsłuch
Zn. czasu odtw.
¶ Poczta
głosowa
22
Uaktywnij / Dezaktywuj
Funkcja zależna od operatora
Numer dostępowy
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / menutree.fm / 03.04.2013
Opcje ustawień
Wskazówka
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jedynie niewielką część funkcji telefonu. Szczegółowy opis wszystkich powyższych funkcji zawiera szczegółowa instrukcja obsługi telefonu
Gigaset SL910/SL910A na dołączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem
www.gigaset.com.
hu pl
23
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / answering_m.fm / 03.04.2013
Automatyczna sekretarka (Gigaset SL910A)
Automatyczna sekretarka (Gigaset SL910A)
Otwórz podmenu umożliwiające konfigurację i obsługę automatycznej sekretarki:
¤ Klawisz menu v ¤strona menu Ustawienia ¤[ ¶ Sekretarka]
Włączanie/wyłączanie
automatycznej sekretarki
¤ Automatyczną sekretarkę można włączyć/wyłączyć
L
Sekretarka
Włączenie
on
Tryb
przełącznikiem Włączenie.
Zapowiedź
Konfigurowanie automatycznej
sekretarki
Tryb – ustawianie
¤ Stuknij odpowiedni przycisk (ustawiony tryb ma
Komunikat Sterowanie
pomocniczy czasowe
Zapowiedź od
00:00
Komunikat pomocniczy od
00:00
M
M
M
M
Zapowiedź
kolorowe tło).
M
- Zapowiedź: osoba dzwoniąca może może nagrać Domyślny
wiadomość.
Komunikat pomocniczy
- Komunikat pomocniczy: osoba dzwoniąca słyszy Domyślny
M
tylko zapowiedź.
- Sterowanie czasowe:
¤W wierszu Zapowiedź od/ Komunikat pomocniczy od stuknij przycisk ’ ¤Wprowadź
godziny włączania poszczególnych trybów ¤Przycisk ‘ umożliwia zapisanie i powrót.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Nagrywanie zapowiedzi/komunikatu pomocniczego
Wskutek nagrania nowej zapowiedzi usuwana jest dotychczasowa własna zapowiedź.
¤ Przejdź do opcji Zapowiedź lub Komunikat pomocniczy i stuknij odpowiedni przycisk ’.
¤ Stuknij opcję [ ý Nagraj] / [ ý Nagraj znów]
¤Po usłyszeniu sygnału gotowości nagraj zapowiedź (min. 3 s, maks. 180 s).
¤ Przyciskiem [ ´ Zakończ] zakończ i zapisz nagranie.
Anulowanie nagrania: Podczas nagrywania naciśnij klawisz a lub przycisk ‘.
Po zakończeniu nagrywania możliwe jest:
¤ Odsłuchanie zapowiedzi: stuknij opcję [ û Odtwórz].
¤ Powtórzenie nagrania: podczas odtwarzania stuknij opcję [ ý Nowa].
¤ Usunięcie nagrania: stuknij opcję [ ü Usuń] i potwierdź za pomocą opcji Tak.
24
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / answering_m.fm / 03.04.2013
Automatyczna sekretarka (Gigaset SL910A)
Wskazówki
u Nagrywanie jest kończone po przerwie w mówieniu dłuższej niż 3 sekundy.
u W razie przerwania nagrywania stosowana będzie w dalszym ciągu zapowiedź standar-
dowa.
u Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona, sekretarka przechodzi w tryb
Komunikat pomocniczy. Po usunięciu wszystkich starych wiadomości sekretarka przechodzi w tryb Zapowiedź.
Dodatkowe opcje ustawień
u Ustawianie parametrów nagrywania:
¤ Przejdź do żądanego parametru nagrania:
L
Sekretarka
Dlugość nagrania
- Dlugość nagrania: 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty
2 minuty
M
lub Maksimum.
M
Jakość
- Jakość: Bardzo dobra lub Standardowa.
M
- Opóźnienie odbierania: Bez opóźnienia, 10 s, 18 s, Bardzo dobra
30 s lub Automatyczna (10 s, gdy dostępne są nowe
M
Opóźnienie odbierania
wiadomości, w przeciwnym razie 18 s).
18 s
M
¤ Stuknij przycisk ’ obok parametru nagrywania
Podsłuch
off
¤Stuknij żądane ustawienie ( Ø = wybrane)
¤Zapisz i powróć przyciskiem ‘.
on
Zn. czasu odtw.
u Włączanie/wyłączanie odsłuchiwania w słuchawce:
¤W wierszu Podsłuch stuknij przełącznik.
Wyłączanie odsłuchu na czas aktualnego nagrania: ¤Stuknij opcję [ ” Wycisz] lub naciśnij
klawisz a.
u Włączanie/wyłączanie znaczników czasu odtwarzania nagrania: ¤Odtwarzanie można
włączyć/wyłączyć przełącznikiem Zn. czasu odtw.
Odsłuchiwanie/usuwanie wiadomości
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Przejdź na stronę wiadomości ¤Stuknij symbol à .
¤ Odsłuchiwanie wszystkich nowych wiadomości: stuknij opcję [ û Odtwórz nowe].
¤ Odsłuchiwanie poszczególnych wiadomości: stuknij wpis listy.
¤ Wywołanie numeru telefonu wpisu oznaczonego zielonym kółkiem: naciśnij klawisz c.
Podczas odtwarzania wiadomości dostępne są następujące opcje:
u Regulacji głośności odtwarzania: [ R Głośność],
u Powtórzenia odtwarzania ostatnich 5 sekund: [ ö 5 s],
u Przeniesienia numeru osoby dzwoniącej do książki telefonicznej: [ ¬ Kopiuj numer],
u Usunięcia wiadomości: [ ü Usuń].
Usuwanie wszystkich wiadomości
¤ Klawisz menu v ¤Strona menu Ustawienia ¤[ Ê System] ¤(w razie potrzeby przewiń)
¤W wierszu Czyszczenie listy stuknij przycisk ’ ¤Stuknij symbol ü w wierszu Sekretarka
¤Potwierdź przyciskiem Tak.
hu pl
25
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / answering_m.fm / 03.04.2013
Automatyczna sekretarka (Gigaset SL910A)
Dodatkowe funkcje automatycznej sekretarki
u Przejmowanie połączenia z automatycznej sekretarki podczas nagrywania:
¤ Naciśnij klawisz c lub stuknij opcję [ ‰ Odbierz].
u Przekazywanie połączenia do automatycznej sekretarki:
ë
Automatyczna sekretarka jest włączona, a na słuchawce sygnalizowane jest połączenie
zewnętrzne ¤Stuknij opcję [ ­ Na sekret.]. Automatyczna sekretarka zostanie natychmiast uruchomiona w trybie Zapowiedź.
u Nagrywanie rozmowy zewnętrznej: ¤Stuknij symbol
na liście opcji ¤Stuknij opcję
[ ý Nagraj], aby uruchomić/zakończyć nagrywanie rozmowy.
Rozmówcę należy poinformować o tym, że rozmowa jest nagrywana.
Podczas nagrywania rozmowy nieaktywne są wszystkie opcje z wyjątkiem opcji [ ý Koniec
nagr.]. Nie można zainicjować połączenia konsultacyjnego ani odebrać lub odrzucić połączenia oczekującego.
Wskazówka
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Informacje na temat zdalnej obsługi automatycznej sekretarki (funkcji zdalnego sterowania)
zawiera szczegółowa instrukcja obsługi telefonu Gigaset SL910-SL910A, dostępna na dołączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem www.gigaset.com.
26
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 03.04.2013
Obsługa telefonu
Obsługa telefonu
Włączanie/wyłączanie słuchawki
Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia a w stanie gotowości.
Powrót do stanu gotowości
¤ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia a.
Lub:
¤ Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz ani nie dotkniesz ekranu, po około 3 minutach
wyświetlacz przejdzie automatycznie w stan gotowości.
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy/ekranu
Blokada klawiszy i blokada ekranu uniemożliwiają przypadkowe użycie telefonu.
¤ Przytrzymaj klawisz menu v, aby włączyć lub wyłączyć blokadę.
Po włączeniu blokady klawiszy i ekranu na wyświetlaczu przez krótki czas wyświetlany będzie
komunikat Klawisze i wyświetlacz zostały zablokowane. Podświetlenie ekranu zostanie wyłączone.
Połączenie przychodzące można odebrać mimo blokady.
Po zakończeniu rozmowy blokada klawiszy i blokada ekranu włączają się ponownie.
Wskazówki
u W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest nie-
możliwe.
u Ekran jest automatycznie blokowany za pomocą czujników zbliżeniowych, gdy użytkow-
nik trzyma słuchawkę przy uchu (podświetlenie ekranu jest wyłączane). Po odjęciu słuchawki od ucha blokada ta jest wyłączana.
Czujnik znajduje się po prawej stronie wkładki słuchawkowej. Przypadkowe zasłonięcie
go palcem podczas rozmowy również spowoduje zablokowanie ekranu.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Korzystanie z ekranu dotykowego
Słuchawkę obsługuje się głównie za pomocą ekranu.
Wyświetlane na ekranie ikony, pozycje list, przełączniki i przyciski są czułe na dotyk. Dotykając
tych obszarów na wyświetlaczu można konfigurować i uruchamiać funkcje, wprowadzać lub
wybierać numery telefonów i nawigować w interfejsie użytkownika.
Wybieranie funkcji/pozycji listy
Stuknij palcem żądany wpis listy lub odpowiednią ikonę, aby wybrać pozycję listy (książki telefonicznej, menu opcji, listy połączeń) lub włączyć/wyłączyć funkcję.
hu pl
27
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 03.04.2013
Obsługa telefonu
Przewijanie list i menu (przewijanie w pionie)
¤ W tym celu należy przeciągnąć palcem w pionie przez ekran.
Jeśli lista ma więcej wpisów niż mieści się naraz na ekranie, cień na dolnej lub górnej krawędzi
ekranu wskazuje, w którym kierunku należy przewinąć listę, aby wyświetlić jej dalszą część.
Podczas przewijania listy po prawej stronie ekranu wyświetlany jest pasek przewijania. Wskazuje on rozmiar i położenie widocznej części listy.
Przewijanie list nie jest ciągłe, tj. po osiągnięciu końca listy trzeba ją przewinąć w górę, aby wrócić na początek listy.
Opcje, paski opcji
Na wielu ekranach w dolnej części wyświetlany jest pasek opcji. Wyświetlane są na nim wszystkie działania dostępne w danym kontekście (stosowane symbole £ str. 17). Paski opcji mogą
mieć jeden wiersz (np. w książce telefonicznej) lub dwa wiersze (np. podczas połączenia
zewnętrznego).
¤ Stuknięcie opcji powoduje wykonanie odpowiedniego działania.
Jeśli dostępnych jest więcej opcji niż można równocześnie wyświetlić na pasku opcji, dodatkowe opcje są udostępniane w następujący sposób:
u W przypadku jednowierszowego paska opcji strzałka w prawo i/lub w lewo obok opcji
(patrz ilustracja) wskazuje, że dostępne są inne opcje.
¤ Dotknij pasek listy i przeciągnij palcem w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby
przeciągnąć na ekran ukryte opcje (przewinąć ekran w poziomie).
>
Nowy wpis
Y
:
Imię
Wyślij listę
> <
>
<
l
Y
:
X
Imię
Wyślij listę
Pamięć
>
ë
u W przypadku dwuwierszowego paska opcji dostępność dalszych opcji wskazuje ikona
powoduje wyświetlenie dalszych, ukrytych opcji paska listy.
‹
h
R
‰
À
Ý
Zestaw głoś.
Wycisz
Głośność
Odbierz oczek.
Odrzuć oczek.
Oddzwonienie
Q
S
Â
Œ
ý
Q
Klawiatura
Poł. konsult.
Książka telefoniczna
Profile HF
Nagraj
Klawiatura
>
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
ë
pod paskiem opcji.
¤ Stuknięcie ikony
¤ Stuknięcie ikony
28
x
x
powoduje ponowne ukrycie dodatkowych opcji.
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 03.04.2013
Obsługa telefonu
Zmienianie ustawień
Stuknięcie ikony na stronie menu otwiera odpowiednią aplikację/funkcję. Na ekranie wyświetlane są parametry, które można skonfigurować i elementy obsługi, jak również aktualne ustawienia (oznaczone kolorem pomarańczowym).
Przykład:
Powrót do poprzedniego
ekranu
L
Babyfon
Przełącznik:
włączenie/wyłączenie funkcji
Wyłączony
Czułość
k
k
Niska
Wysoka
Parametry aplikacji
Pola wyboru
Alarm do
Zewnętrzny
Wewnętrzny
Numer
Aktualne ustawienie
1234567890
M
è
Dodatkowe menu opcji
Opcja zapisania zmian
Zapisz
Przełącznik: włączanie/wyłączanie funkcji
¤ Stuknij krótko przełącznik, aby włą-
czyć/wyłączyć funkcję, taką jak alarm
funkcji monitorowania pomieszczenia
lub automatyczna sekretarka.
on
Włączony
lub
Wyłączony
off
Włączenie funkcji wskazuje pomarańczowy przycisk (Włączony / on).
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Pola wyboru
Jeśli dla parametru dostępne są dwa lub trzy alternatywne ustawienia, są one wyświetlane w postaci pól
wyboru. Aktualne ustawienie oznaczone jest kolorem
pomarańczowym.
¤ W celu zmiany stuknij żądane pole wyboru.
Alarm do
Wewnętrzny
Zewnętrzny
Otwieranie menu opcji w celu ustawienia parametru
Ikona ’ wskazuje, że dostępne jest dodatkowe menu opcji.
¤ Stuknij przycisk ’, aby otworzyć to menu opcji.
hu pl
29
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 03.04.2013
Obsługa telefonu
Wprowadzanie numerów i tekstu
Po dotknięciu znaku na ekranie wyświetlane jest powiększenie tego znaku. Przesuwaj palec po
ekranie, aż powiększony zostanie żądany znak. Znak jest kopiowany do pola tekstu. w którym
miga kursor, po oderwaniu palca od ekranu.
Korygowanie błędów podczas wprowadzania
Stuknij przycisk $: ostatni wprowadzony znak zostanie usunięty.
Przytrzymaj przycisk $: usunięta zostanie cała zawartość pola numeru lub tekstu.
Wprowadzanie tekstu
¤ Przycisk Shift : przełącza małe i wielkie litery.
¤ Przycisk cyfr §123§: umożliwia wprowadzanie cyfr/znaków specjalnych.
¤ Opcja Więcej: umożliwia wprowadzenie dodatkowych znaków specjalnych.
¤ Opcja §abc§: powrót do wpisywanie liter.
¤ Wprowadzanie znaków specjalnych (np. diakrytycznych): przytrzymaj odpowiedni znak
i wybierz żądany znak specjalny z wyświetlonej listy.
Zestaw znaków Latin (domyślny):
a ä á à â ã æ å ą
l ł
n ń ñ
y ÿ ý
e ë é è ê ę
c ç ć
o ö ó ò ô õ ø ő
s ß ś
i ï í ì î
u ü ú ù û ű
z ź ż
Zestaw znaków greckich:
α ά
ε έ
η ή
ι ί ϊ ΐ
ο ό
σ ς
υ ύ ϋ ΰ
ω ώ
Zestaw znaków cyrylicy:
е э ё є
и й ї
г ґ
ь ъ
Zestaw znaków cyrylicy wymaga więcej miejsca, toteż następujące znaki są dostępne także
po przytrzymaniu znaków oznaczonych poniżej pogrubieniem. Stuknij żądany znak.
ц й
x ъ
ж э
¤ ° (w razie potrzeby kilka stuknięć): zmiana zestawu znaków/układu klawiatury. Dostępne
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
możliwości:
- Zestaw znaków Latin (domyślny) z klawiaturą QWERTZ (Europa Środkowa), QWERTY
(standard amerykański) i AZERTY (standard francuski).
- Zestaw znaków greckich.
- Zestaw znaków cyrylicy.
30
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 03.04.2013
Telefonowanie
Telefonowanie
Połączenia zewnętrzne
¤ Otwórz stronę wybierania numerów, wprowadź numer, naciśnij klawisz c.
Lub:
¤ Przytrzymaj klawisz c, wprowadź numer.
Za pomocą klawisza a można przerwać wybieranie.
Wybieranie numeru za pomocą listy ponownego wybierania
¤ Naciśnij klawisz c, aby otworzyć listę ponownego wybierania. ¤ Stuknij wpis listy.
Wybieranie za pomocą listy połączeń
¤ Otwórz stronę wiadomości. ¤Otwórz żądaną listę. ¤Stuknij wpis listy.
Wybieranie numeru przy użyciu książki telefonicznej
¤ Otwórz książkę telefoniczną: na stronie wybierania numerów stuknij opcję [ œ Książka
telefoniczna].
Dostępne są następujące możliwości:
¤ Naciśnij klawisz c. Wybrany zostanie numer domyślny wpisu książki telefonicznej, oznaczony zielonym kółkiem.
Lub:
¤ Stuknij nazwisko we wpisie. Wybrany zostanie numer domyślny wpisu.
Lub:
¤ Stuknij przycisk ’ obok wpisu, a następnie stuknij żądany numer w widoku szczegółów.
Połączenia wewnętrzne
Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są
bezpłatne.
¤ Otwórz stronę wybierania numerów. ¤ Stuknij opcję [ ‡ Wewnętrzny]. ¤ W razie potrzeby
wybierz słuchawkę z listy lub stuknij opcję Wszystkie słuchawki (połączenie zbiorowe).
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Przyjmowanie połączenia
¤ Naciśnij klawisz c.
Lub:
¤ Jeśli włączona jest funkcja Autoodbieranie , wyjmij słuchawkę z ładowarki.
Lub:
¤ Gigaset SL910A: stuknij opcję [ ­ Na sekret.], aby przekierować połączenie na automatyczną sekretarkę.
hu pl
31
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / telefony.fm / 03.04.2013
Telefonowanie
Tryb zestawu głośnomówiącego
Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.
Włączanie podczas wybierania
¤ Wprowadź numer i naciśnij dwa razy klawisz c.
Przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego
W trakcie rozmowy, podczas nawiązywania połączenia oraz podczas odsłuchiwania wiadomości z automatycznej sekretarki (tylko model nur Gigaset SL910A):
¤ Naciśnij klawisz c lub stuknij opcję [ † Zestaw głoś.].
Umieszczanie słuchawki w ładowarce podczas rozmowy:
¤ Podczas odkładania słuchawki naciśnij klawisz c i przytrzymaj go przez dodatkowe
2 sekundy.
Zmienianie głośności słuchawki, głośnika i zestawu
słuchawkowego
Głośność bieżącego trybu (zestawu głośnomówiącego, słuchawki, zestawu słuchawkowego)
ustawić można podczas rozmowy:
¤ Stuknij opcję [ R Głośność] ¤Ustaw głośność przyciskami Ô / Ó.
¤ Jeśli podłączony jest zestaw słuchawkowy: w celu ustawienia wartości Czułość mikrofonu
stukaj przyciski Ô/Ó w drugim wierszu.
¤ Stuknij ikonę À u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia.
Lub: Po około 2 sekundach ustawienie zostanie automatycznie zapisane.
Włączanie/wyłączanie mikrofonu (wyciszanie)
Wskutek wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy rozmówca przestaje słyszeć użytkownika.
¤ W celu włączenia/wyłączenia mikrofonu należy stuknąć opcję [ – Wycisz ].
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Używanie funkcji (usług sieciowych) zależnych od operatora
Operatorowi należy zgłosić życzenie korzystania z funkcji sieciowych (co może się wiązać
z dodatkowymi kosztami). Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:
u Usługi sieciowe, które są włączane dla następnego połączenia lub wszystkich następnych
połączeń, np. „przekierowanie połączeń na inną linię telefoniczną”, „połączenia anonimowe
(bez prezentacji numeru)”. Te usługi sieciowe można wygodnie włączać/wyłączać za pomocą
menu opcji [ ä Wybierzusługi] na stronie menu Ustawienia.
u Usługi sieciowe włączane podczas połączeń zewnętrznych, np „połączenie konsultacyjne”,
„przełączanie dwóch rozmówców”, „połączenie konferencyjne”. Te usługi sieciowe są
dostępne podczas rozmowy zewnętrznej na pasku opcji (np. [ P Poł. konsult.],
[ T Konferencja]).
Dodatkowe informacje na temat usług sieciowych zawiera instrukcja obsługi, dostępna na dołączonym dysku CD i w Internecie pod adresem www.gigaset.com.
32
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 03.04.2013
Książka telefoniczna (książka adresowa)
Książka telefoniczna (książka adresowa)
Zarządzanie wpisami książki telefonicznej
Otwieranie książki telefonicznej
¤ Klawisz menu v ¤[ œ Książkatelefoniczna] lub
¤ Na stronie wybierania numerów lub podczas rozmowy stuknij opcję [ œ Książka telef.] .
Tworzenie nowego wpisu
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ Stuknij opcję
[d Nowy wpis]. ¤Wprowadź składniki wpisu (stuknij przycisk ’ obok każdego składnika). ¤W razie
potrzeby potwierdź składnik przyciskiem è lub
[ ‰ Wybierz].
¤ Dodawanie zdjęcia kontaktu: ¤Stuknij opcję l+ .
¤Wybierz zdjęcie przyciskami ë / ê i stuknij przycisk
[ ‰ Wybierz].
¤ Stuknij przycisk [ è Zapisz].
Ø oznacza numer domyślny wpisu, który jest automatycznie wybierany po stuknięciu wpisu w książce telefonicznej.
L
Nowy wpis
l+ nazwisko
Dodaj
M
Dodaj numer
M
Przypisz melodię
M
M
Dodaj urodziny
è
Zapisz
Wyświetlanie wpisu
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ Stuknij przycisk ’ obok wpisu, aby wyświetlić widok szczegółów.
Zmienianie wpisu
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ W widoku szczegółów stuknij opcję [ N Edytuj].
- Zmiana/usuwanie imienia, nazwiska lub numeru: ¤Stuknij przycisk ’.
¤ W razie potrzeby stuknij odpowiednie pole. ¤ Wprowadź lub zmień nazwisko/numer.
¤ Potwierdź przyciskiem è.
- Usuwanie przypisania dzwonka VIP lub urodzin: ¤W wierszu Przypisz melodię / Dodaj
urodziny stuknij przycisk ’. ¤ Stuknij opcję [ ÷ Bez melodii] / [ þ Bez urodzin].
- Usuwanie przypisania zdjęcia osoby dzwoniącej: ¤Stuknij zdjęcie kontaktu.
¤Stuknij opcję [ ^ Bez zdjęcia].
- Zmienianie numeru domyślnego: ¤Aby jako numer domyślny ustawić inny numer telefonu, stuknij przycisk ± obok żądanego numeru.
¤Stuknij przycisk [ è Zapisz].
Usuwanie wpisu
¤ W widoku szczegółów stuknij opcję [ ü Usuń]. ¤ Potwierdź przyciskiem Tak.
Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej:
¤ Klawisz menu v ¤Strona menu Ustawienia ¤[ Ê System] ¤(w razie potrzeby przewiń)
¤W wierszu Czyszczenie listy stuknij przycisk ’ ¤W wierszu Książka telefoniczna stuknij
ikonę ü ¤Potwierdź przyciskiem Tak.
hu pl
33
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 03.04.2013
Książka telefoniczna (książka adresowa)
Przesyłanie wpisu/książki telefonicznej do innej słuchawki
u Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
u Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki tele-
fonicznej.
Przesyłanie poszczególnych wpisów
¤ Otwórz widok szczegółów wpisu. ¤ Stuknij opcję [ = Kopiuj].
¤ Potwierdź operację, wybierając opcję Wewnętrzna słuchawka. Wybierz słuchawkę odbierającą.
Przesyłanie całej książki telefonicznej
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ Stuknij opcję [ : Wyślij listę].
¤ Potwierdź operację, wybierając opcję Wewnętrzna słuchawka. ¤Wybierz słuchawkę
odbierającą.
Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej
¤ Stuknij opcję [ ¬ Kopiuj numer]. Dostępne są następujące możliwości:
- Utworzenie nowego wpisu (£ str. 33): ¤Stuknij opcję [d Nowy wpis]. Numer zostanie
przeniesiony jako pierwszy numer wpisu z typem numeru Dom.
- Dodanie numeru do istniejącego wpisu:
¤ Otwórz widok szczegółów wpisu. ¤ Stuknij opcję Dodaj . Numer zostanie wprowadzony z typem numeru Dom.
Lub:
¤ Wybierz numer, który chcesz zastąpić. ¤ Stuknij przycisk Tak.
Konfigurowanie szybkiego wybierania/listy szybkiego wybierania
Dostępne są dwie możliwości:
u Utworzenie ikony numeru na konfigurowanej (własnej) stronie.
u Przeniesienie numeru na listę szybkiego wybierania.
Utworzenie ikony skrótu na konfigurowanej stronie
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Otwórz konfigurowaną stronę i uruchom konfigurację (naciśnij i przytrzymaj ekran). ¤Prze-
ciągnij ikonę 3 z listy wyboru na stronę. ¤ Wybierz wpis z książki telefonicznej. ¤
W przypadku wpisu z wieloma numerami otwarty zostanie widok szczegółów: wybierz
żądany numer telefonu.
Na konfigurowanej przez użytkownika stronie zostanie utworzona ikona skrótu. Numer nie
zostanie wprowadzony na listę szybkiego wybierania.
Wybieranie numeru: ¤Na konfigurowanej stronie stuknij ikonę skrótu.
Usuwanie skrótu: ¤W trybie konfiguracji przeciągnij usuwaną ikonę skrótu na listę wyboru. Nie
ma to wpływu na wpis w książce telefonicznej.
34
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 03.04.2013
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Przenoszenie numeru telefonu na listę szybkiego wybierania
Lista szybkiego wybierania może zawierać maksymalnie 7 wpisów.
¤ Przejdź na stronę wybierania numerów i stuknij opcję [ ¥ Skróty]. ¤Stuknij opcję
[d Nowy wpis]. ¤ Wybierz wpis z książki telefonicznej. ¤ W przypadku wpisu z wieloma
numerami: otwórz widok szczegółów i wybierz numer telefonu.
Wybieranie numeru: ¤Otwórz stronę wybierania numerów i stuknij opcję [ ¥ Skróty].
¤Wybierz wpis. ¤Naciśnij klawisz c.
Usuwanie wpisu: ¤Stuknij opcję [ ü Usuń]. ¤Stukaj wpisy, które chcesz usunąć, a następnie
opcję [ ü Usuń].
Wskazówka
Numer zmieniony/usunięty w książce telefonicznej jest automatycznie zmieniany/usuwany
z listy szybkiego wybierania.
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Aby możliwe było używanie funkcji SMS, spełnione muszą być następujące warunki.
Warunki:
u
u
u
u
Włączona prezentacja numeru wywołującego.
Funkcja SMS jest obsługiwana przez operatora sieci stacjonarnej.
Wprowadzono numer co najmniej jednego centrum SMS (£ str. 36).
W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora.
Odbywa się to zazwyczaj automatycznie przy wysyłaniu pierwszej wiadomości SMS.
Wpisywanie i wysyłanie wiadomości SMS
System może również wysyłać połączone wiadomości SMS (do czterech oddzielnych wiadomości SMS) jako jedną wiadomość.
Wpisywanie wiadomości SMS ¤Klawisz menu v ¤[ · Napisz SMSa] ¤Stuknij pole Do.
¤ Wprowadź numer odbiorcy wraz z numerem kierunkowym. ¤Potwierdź przyciskiem è.
¤ Stuknij pole Wiadomość. ¤Wpisz tekst wiadomości SMS. ¤ Potwierdź przyciskiem è.
Wysyłanie wiadomości SMS: ¤Stuknij opcję [ ·
¢Wyślij].
Wskazówki
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
u Jeśli wiadomość SMS nie mieści się w całości na ekranie, można przewinąć jej tekst.
u Umieszczanie kursora w tekście: stuknij lewą część wyrazu, aby umieścić kursor przed
wyrazem. Stuknij prawą część wyrazu, aby umieścić kursor za wyrazem.
u Przesyłanie wiadomości SMS może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatko-
wych kosztów. Informacje na ten temat można uzyskać od operatora.
hu pl
35
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 03.04.2013
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Odbieranie i czytanie wiadomości SMS oraz zarządzanie nimi
Odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych. Jeśli lista ta zawiera wiadomości SMS, na stronie wiadomości ekranu gotowości wyświetlana jest ikona ·.
¤ Otwórz stronę wiadomości. ¤Stuknij ikonę ·. ¤Obok wpisu wiadomości SMS stuknij przy-
cisk ’. Dostępne są następujące opcje:
- [ ® Odpowiedz]: umożliwia napisanie i wysłanie odpowiedzi nadawcy wiadomości
SMS.
- [ N Edytuj]: umożliwia zmianę tekstu wiadomości SMS i wysłanie jej do nadawcy.
- [ ü Usuń]: : umożliwia usunięcie wiadomości SMS.
- Naciśnięcie klawisza c: umożliwia zatelefonowanie do nadawcy wiadomości SMS.
- Stuknięcie nazwiska/numeru nadawcy w tekście wiadomości: umożliwia wybranie
numeru lub zapisanie go w książce telefonicznej. Numer nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych.
Usuwanie całej listy odebranych wiadomości SMS oraz listy wiadomości roboczych:
¤ Klawisz menu v ¤Strona menu Ustawienia ¤[ Ê System] ¤(w razie potrzeby przewiń)
¤W wierszu Czyszczenie listy stuknij przycisk ’ ¤Stuknij symbol ü w wierszu SMS
¤Potwierdź przyciskiem Tak.
Centrum SMS
Aby możliwe było używanie funkcji SMS, na urządzeniu zapisany musi być numer co najmniej
jednego centrum SMS.
¤ Sprawdzanie Aktywne centrum wysyłania: ¤Klawisz menu v ¤Strona menu Ustawienia
¤[ Ë CentraSMS]
Numer telefonu centrum SMS można uzyskać od operatora sieci.
Wiadomości SMS są odbierane z każdego wprowadzonego centrum SMS, w którym został zarejestrowany telefon. Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego centrum SMS, które
wpisane zostało jako centrum wysyłania.
Wpisywanie/zmienianie centrum SMS, ustawianie centrum wysyłania
¤ Klawisz menu v ¤Strona menu Ustawienia ¤[ Ë CentraSMS] ¤W wierszu centrum SMS
stuknij przycisk ’ ¤Wprowadź numer centrum SMS ¤Potwierdź przyciskiem è.
¤ W razie potrzeby powtórz operację dla pozostałych centrów SMS.
¤ Określanie Aktywne centrum wysyłania: U góry ekranu stuknij numer centrum SMS (1 ... 4),
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
które chcesz ustawić jako centrum wysyłania. W przypadku centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to odnosi się tylko do następnej wiadomości SMS.
Wskazówka
W przypadku uzgodnienia z operatorem sieci ryczałtowej opłaty za sieć stacjonarną często
blokowane są numery płatne z odpowiednim prefiksem, np. 0800. W razie wprowadzenia
numeru centrum SMS zaczynającego się blokowanym prefiksem nie można wówczas wysyłać wiadomości SMS.
36
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 03.04.2013
Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
Jeśli włączony jest alarm funkcji monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer
docelowy (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony
zdefiniowany poziom hałasu w pobliżu słuchawki.
Połączenia przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu, a podświetlenie jest zmniejszone
o 50%. Alarm wibracyjny, dzwonki, sygnały dźwiękowe i wywołanie wewnętrzne są wyłączone.
Uwaga!
u Podczas włączania słuchawki należy koniecznie sprawdzić jej działanie (czułość na
hałas, nawiązywanie połączenia z numerem zewnętrznym).
Należy pamiętać, że alarm funkcji monitorowania pomieszczenia jest włączany
dopiero po 20 sekundach od uruchomienia funkcji.
u Słuchawkę należy ustawić w ładowarce, mikrofonem skierowanym w stronę dziecka,
w odległości maksymalnie 1–2 metrów.
u Pod numerem docelowym nie powinna być włączana automatyczna sekretarka.
Zmienianie ustawień:
¤Klawisz menu v ¤W obszarze [ Ç Babyfon] stuknij opcję [ N Edytuj]. ¤Wybierz opcję czułości (Wysoka lub Niska) oraz numer docelowy funkcji monitorowania pomieszczenia
(Zewnętrzny lub Wewnętrzny). W wierszu Numer stuknij przycisk ’. ¤Wprowadź numer docelowy lub wybierz użytkownika wewnętrznego. ¤Potwierdź przyciskiem è. ¤Stuknij
opcję [ è Zapisz].
Włączanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia: ¤Klawisz menu v
¤[ Ç Babyfon]¤Stuknij z prawej strony przełącznika.
Odbieranie połączenia alarmowego: ¤Na docelowym telefonie/słuchawce połączenia alarmo-
wego naciśnij klawisz połączenia c lub podnieś słuchawkę.
Anulowanie połączenia alarmowego: ¤ Naciśnij klawisz a.
Wyłączanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia: ¤Na słuchawce, na której włączona została funkcja monitorowania pomieszczenia, stuknij z lewej strony przełącznika.
Kalendarz
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Można ustawić funkcję przypominania o maksymalnie 100 terminach. Urodziny wpisane
w książce telefonicznej są przenoszone do kalendarza. Bieżący dzień jest oznaczony
w kalendarzu kolorowym tłem. Dni z terminami oznaczone są kolorowymi paskami.
Zapisywanie terminu w kalendarzu
Warunek: ustawiona data oraz godzina.
¤ Klawisz menu v ¤[ } Kalendarz]. ¤Stuknij przycisk ë / ê, aby ustawić miesiąc. ¤Stuknij
dzień, a następnie opcję [ â Nowy]. ¤Wprowadź nazwę, czas terminu i przypomnienie.
¤W wierszu Sygnał dźwiękowy stuknij przycisk q / ”, aby włączyć/wyłączyć sygnalizację
dźwiękową. ¤Stuknij opcję [ è Zapisz].
hu pl
37
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 03.04.2013
Budzik
Ustawianie sygnału i głośności przypomnienia
¤ Klawisz menu v ¤Strona menu Ustawienia ¤[ ì Ustawieniaaudio] ¤W wierszu Sygnał
przypomnienia stuknij przycisk ’. ¤Ustaw głośność i melodię.¤Zapisz przyciskiem ‘
i wróć.
Budzik
Warunek: ustawiona data oraz godzina.
¤ Otwórz stronę stanu. ¤Stuknij opcję Ù Budzik.
¤ Aby zmienić ustawienia budzika, stuknij opcję [ N Edytuj].
¤ Ustaw godzinę i minutę budzenia.
¤ Stuknij dni tygodnia, w których ma dzwonić budzik (kolor pomarańczowy = wybrano).
¤ W wierszu Dzwonek stuknij przycisk ’. ¤Wybierz melodię alarmu budzika. ¤Zapisz
przyciskiem ‘ i wróć.
¤ Stuknij przełącznik, aby włączyć/wyłączyć budzik.
¤ Stuknij przycisk [ è Zapisz].
Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)
Warunek: na słuchawce sygnalizowany jest alarm budzika.
¤ Wyłączanie: stuknij opcję Wyłącz.
¤ Tryb drzemki: stuknij opcję Drzemka. Alarm budzika zostanie powtórzony po 5 minutach.
Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.
Tryb ECO DECT
– zmniejszenie emisji radiowej
Fabrycznie urządzenie ustawione jest na maksymalny zasięg. Zapewnia to optymalne zarządzanie emisją radiową. Dostępne są następujące możliwości dodatkowego zmniejszenia emisji
radiowej:
Zmniejszenie zasięgu – ograniczenie mocy nadawczej nawet o 80%
¤ Otwórz stronę stanu. ¤ Przełącznik w wierszu ¹ Maks. zasięg umożliwia włączanie/wyłą-
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
czanie tej funkcji.
Całkowite wyłączenie emisji sygnału stacji bazowej w stanie gotowości
(Tryb Eco+)
¤ Otwórz stronę stanu. ¤ Przełącznik w wierszu ¹ Bez emisji umożliwia włączanie/wyłączanie tej funkcji (on= emisja wyłączona).
38
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / applications.fm / 03.04.2013
Urządzenia Bluetooth
Urządzenia Bluetooth
W słuchawce można zarejestrować maksymalnie 5 urządzeń do wymiany danych (komputerów,
urządzeń PDA, telefonów komórkowych) i jeden zestaw słuchawkowy Bluetooth. Odległość do
urządzenia Bluetooth nie powinna przekraczać 10 metrów.
¤ Otwórz stronę stanu. ¤Stuknij opcję ò Bluetooth. Zostanie wyświetlona strona Bluetooth
( £ rysunek). ¤ Przełącznikiem w wierszu Włączenie włącz/wyłącz moduł Bluetooth.
Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth
i umieszczanie na liście zaufanych
L
Wyszukiwanie jest uruchamiane po otwarciu strony Bluetooth, o ile moduł Bluetooth jest włączony.
¤ W wierszu Znalezione urzadzenia stuknij przycisk ’.
¤Wybierz urządzenie. ¤ Stuknij opcję [ ÿ Zaufaj
urządz.]. ¤ W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia. ¤Potwierdź przyciskiem è.
Annas SL910H
Bluetooth
Własne urządzenie
M
Znane urządzenia
M
Zestaw słuchawkowy 1
Włączenie
on
Poniższe widać tylko w trybie Bluetooth
Zarządzanie znanymi (zaufanymi)
urządzeniami
¤ W wierszu Znane urządzenia stuknij przycisk ’.
Znalezione urzadzenia
Możliwe są:
M
Telefon komórkowy 1
u Wyrejestrowanie (usunięcie) urządzenia: ¤ Stuknij
opcję [ ü Usuń]. ¤Kliknij przycisk ´ obok każdego
wyrejestrowywanego urządzenia. ¤Stuknij opcję
[ü Usuń]. ¤Potwierdź przyciskiem Tak.
u Zmiana nazwy urządzenia: ¤ Wybierz urządzenie. ¤ Wprowadź/zmień nazwę. ¤Potwierdź
przyciskiem è.
Zestaw słuchawkowy 2
Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth
Nieznane urządzenie Bluetooth próbuje nawiązać połączenie (powiązać urządzenia).
u Odrzucanie: ¤Stuknij przycisk ‘ lub naciśnij klawisz a.
u Przyjmowanie: ¤Wprowadź kod PIN urządzenia. ¤ Potwierdź przyciskiem è.
¤ Stuknij opcję Tak: umieść na liście Znane urządzenia lub
¤ Stuknij opcję Nie: użyj urządzenia tymczasowo.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Zmienianie nazwy Bluetooth słuchawki
¤ W wierszu Własne urządzenie stuknij przycisk ’. ¤ Zmień nazwę i potwierdź
przyciskiem è.
hu pl
39
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / appendix.fm / 03.04.2013
Obsługa klienta i pomoc
Obsługa klienta i pomoc
Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset
www.gigaset.com/service
Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie:
www.gigaset.com/register
Osobiste konto klienta umożliwia szybki kontakt z pracownikami obsługi klientów, dostęp do forum internetowego i wielu innych usług.
Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem:
www.gigaset.com/service
Na stronach tych można znaleźć:
uOprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
uDeklaracje zgodności
Kontakt z pracownikami serwisu:
Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...
... Przy użyciu poczty elektronicznej:
www.gigaset.com/contact
... Przez telefon:
W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:
Infolinia Polska 801 140 160
Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Należy przygotować dowód zakupu.
Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na
opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi,
czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument
zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.
40
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / appendix.fm / 03.04.2013
Obsługa klienta i pomoc
Zezwolenie
Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci
publicznej.
Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.
Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs
Gwarancja
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Warunki gwarancji
1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2 Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela
gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie
gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
- brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
- brak dowodu zakupu
- numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono,
zamazano, usunięto lub zatarto
- brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14
dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz
dowodem zakupu produktu.
7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
hu pl
41
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / appendix.fm / 03.04.2013
Obsługa klienta i pomoc
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny
od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw
istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie
zgodnie z głównym przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa
do usunięcia
Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.
Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku
braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o
nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10 Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i
konserwacji
- nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw,
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
- użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
- zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
- przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego,
podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
11 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
Wskazówka
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Zużycie wskutek użytkowania ani obudowa nie podlegają gwarancji.
42
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / appendix.fm / 03.04.2013
Obsługa klienta i pomoc
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Karta gwarancyjna
hu pl
43
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 03.04.2013
Indeks
Indeks
D
A
akumulator
ładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
alarm funkcji monitorowania
pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
aparaty słuchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
automatyczna sekretarka . . . . . . . . . . . . . . 24
nagrywanie komunikatu osobistego/
pomocniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nagrywanie rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . 26
odsłuchiwanie wiadomości . . . . . . . . . . 25
sterowanie czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
usuwanie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . 25
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . 24
automatyczne przyjmowanie
połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 31
B
blokada
automatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . .
blokada ekranu
automatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
blokada klawiszy
automatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth
odrzucanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . .
rejestrowanie urządzenia . . . . . . . . . . . .
włączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zaufane urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . .
zmiana nazwy urządzenia . . . . . . . . . . .
znane urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
budzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
budzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
27
27
27
39
39
39
39
39
39
38
38
data urodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
dioda LED wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
długość nagrania (autom. sekretarka) . . . 25
dzień urodzin
zapisywanie w książce telefonicznej . . 33
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ekran dotykowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
elementy obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
emisja radiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
F
funkcja
wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
funkcja powrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
G
głośność
głośnika trybu głośnomówiącego
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
głośność głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
głośność słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
32
41
I
ikona skrótu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ikony
pasek opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ikony wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
J
jakość nagrania (autom. sekretarka). . . . . 25
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
C
centrum SMS
ustawianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
zmienianie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
czujnik zbliżeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
czujnik zbliżeniowy . . . . . . . . . . . s. plakat, 27
czułość mikrofonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
44
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 03.04.2013
Indeks
K
£
kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
klawisz
klawisz menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. plakat
klawisz menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
klawisz menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. plakat
klawisz połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
klawisz połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . s. plakat
klawisz wywołania wewnętrznego . . . . . . . .2
klawisz zakończenia połączenia . . . . . . . . . .1
klawisz zakończenia połączenia . . . s. plakat
klawisze
klawisz menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
klawisz połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
klawisz połączenia . . . . . . . . . . . . . . s. plakat
klawisz wywołania wewnętrznego
(stacja bazowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
klawisz zakończenia połączenia . . . . . . . .1
klawisz zakończenia połączenia . s. plakat
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
konferencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
konfigurowana strona . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
konfigurowanie szybkiego wybierania . . 34
korygowanie błędów podczas
wprowadzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kreator instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
książka adresowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
książka telefoniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 33
przenoszenie numeru . . . . . . . . . . . . . . . 34
tworzenie wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
usuwanie wpisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
wysyłanie do słuchawki . . . . . . . . . . . . . . 34
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki . . . 34
zapisywanie daty urodzin . . . . . . . . . . . . 33
zapisywanie wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
zarządzanie wpisami . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ładowarka (słuchawki)
podłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
L
lista
porządkowanie . . . . . . . . . . . . . . . 25, 33, 36
przewijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
wybieranie wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
znanych urządzeń (Bluetooth) . . . . . . . . 39
lista odebranych (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . 36
lista ponownego wybierania . . . . . . . . . . . 31
lista szybkiego wybierania . . . . . . . . . . . . . 35
lista wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
lokalny numer kierunkowy . . . . . . . . . . . . . 13
hu pl
M
małe/wielkie litery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
menu ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
montaż stacji bazowej na ścianie . . . . . . . . . 7
N
nagrywanie
nagrywanie rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . 26
zapowiedzi (automatycznej
sekretarki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nagrywanie rozmowy (AS) . . . . . . . . . . . . . 26
numer
docelowy funkcji monitorowania
pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
przenoszenie do książki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
zapisywanie w książce telefonicznej . . 33
numer docelowy (funkcji
monitorowania pomieszczenia) . . . . 37
numer domyślny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 33
O
Obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . . 40
obsługa telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
obszar nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
odsłuchiwanie
wiadomości (automatyczna
sekretarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
zapowiedź (automatycznej
sekretarki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
odsłuchiwanie nagrywania (AS) . . . . . . . . 25
opcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
opcje ustawień
automatyczna sekretarka . . . . . . . . . . . . 24
przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
otwieranie menu opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
otwieranie/zamykanie pokrywy
akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
45
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 03.04.2013
Indeks
P
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
parametr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
pasek opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ikony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
wyświetlanie/ukrywanie . . . . . . . . . . . . . 28
pasek stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
pęknięty wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
pierwsze użycie
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
stacji bazowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
podłączanie kabla telefonicznego . . . . . . . .6
podłączanie kabla zasilającego . . . . . . . . . . .6
pola wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
połączenia
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
połączenia wewnętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . 31
połączenie
anonimowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
przekazywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
przekazywanie (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
przekierowanie (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
połączenie alarmowe
niemożliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
połączenie anonimowe . . . . . . . . . . . . . . . . 32
połączenie konsultacyjne . . . . . . . . . . . . . . 32
połączenie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . 31
prefiks lokalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
prezentacja numeru
wywołującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
przegląd
opcje ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
telefon i obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . s. plakat
przekazywanie połączenia
do automatycznej sekretarki . . . . . . . . . 26
na inną linię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
46
przekierowywanie (AS) . . . . . . . . . . . . . . . .
przełączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przełącznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przewijanie
na listach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w pionie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w poziomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przewijanie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przewijanie w pionie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przewijanie w poziomie . . . . . . . . . . . . . . .
przyjmowanie
połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przyjmowanie połączenia
automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przyjmowanie połączeń
automatyczna sekretarka . . . . . . . . . . . .
automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
32
29
28
28
28
28
28
28
31
31
25
21
R
rejestrowanie
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
rozmowa
nagrywanie rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . 26
przejmowanie z automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
rozmowa zewnętrzna
przekazywanie do automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
rozmowy
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 03.04.2013
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Indeks
S
T
słuch
unikanie utraty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
słuchawka
głośność głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
głośność słuchawki. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
podłączanie ładowarki. . . . . . . . . . . . . . . . .7
rejestrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
stan gotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ustawianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
używanie alarmu funkcji
monitorowania pomieszczenia . . . 37
w stanie gotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
wyciszanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
centrum wysyłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
wpisywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
stacja bazowa
montaż na ścianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
podłączanie do zasilania i sieci
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ustawianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 9
wariant 1 i 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
stan gotowości
powrót do stanu gotowości . . . . . . . . . . 27
słuchawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. plakat
sterowanie czasowe (AS) . . . . . . . . . . . . . . . 24
strona wybierania numerów
(ekran stanu gotowości) . . . . . . . . . . . 31
strzałka na pasku opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
styki ładowarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
sygnał dzwonka VIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
sygnał przypomnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
synchronizowanie kontaktów
Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
synchronizowanie książki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
synchronizowanie w chmurze . . . . . . . . . . 15
telefonowanie
przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . 31
zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
tryb drzemki (budzik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
tryb Eco+ (wyłączanie modułu
nadawczego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
tryb głośnomówiący . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
tryb rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
tryb słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
hu pl
U
układ klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
urządzenia medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
urządzenie
odrzucanie (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . 39
rejestrowanie (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 39
ufanie (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
zmiana nazwy (Bluetooth) . . . . . . . . . . . 39
usługi sieciowe, zależne od operatora . . . 32
ustawianie czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ustawianie daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ustawianie godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ustawianie języka wyświetlacza . . . . . . . . . .9
ustawianie kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ustawianie numeru kierunkowego . . . . . . . .9
ustawianie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ustawienia menu głównego. . . . . . . . . . . . 18
usuwanie
komunikatu automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
skrótu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
wiadomości (automatyczna
sekretarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
wpisu książki telefonicznej . . . . . . . . . . . 33
utrata słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
47
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / SL910A-QUG-Step2SIX.fm / 03.04.2013
Indeks
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
W
wiadomość tekstowa, patrz SMS
wiadomości
odsłuchiwanie (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
usuwanie (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
wielkie i małe litery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
wkładanie
akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
włączanie
automatyczna sekretarka . . . . . . . . . . . . 24
nagrywania rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . 26
włączanie/wyłączanie
alarmu funkcji monitorowania
pomieszczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
automatyczna sekretarka . . . . . . . . . . . . 25
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
budzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
włączenie/wyłączenie . . . . . . . . . . . . . . . 29
włączanie/wyłączanie blokady klawiszy/
ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
włączanie/wyłączanie mikrofonu
(słuchawki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
włączenie/wyłączenie
funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
wpis w książce telefonicznej . . . . . . . . . . . . 33
wpisywanie wiadomości (SMS) . . . . . . . . . 35
wpisywanie znaków specjalnych . . . . . . . 30
wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
wprowadzanie znaków
diakrytycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
wprowadzanie znaków specjalnych . . . . . 30
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . .4
wybieranie
za pomocą książki telefonicznej . . . . . . 31
za pomocą listy ponownego
wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
za pomocą listy wiadomości . . . . . . . . . 31
za pomocą obszaru wprowadzania
numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
wyciszanie słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
48
wyłączanie
automatyczna sekretarka . . . . . . . . . . . . 24
nagrywania rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . 26
wyłączanie modułu nadawczego . . . . . . . 38
wyświetlacz
pęknięty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
wysyłanie
całej książki telefonicznej do
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
wpisu książki telefonicznej do
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
wyszukiwanie urządzeń Bluetooth . . . . . . 39
Z
zapowiedź (automatycznej sekretarki) . . 24
zasięg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
zmniejszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
zasilacz wtyczkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
zawartość zestawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
zestaw znaków
cyrylicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
greckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
układ klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
zmiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
złącze mini USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
złącze USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
zmienianie nazwy urządzenia
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
zmienianie ustawień
elementy obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.
hu pl
Gigaset SL910-SL910A / SUG - PL-HU pl / A31008-M2300-S201-2-V943 / Cover_back.fm /
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising