Gigaset | SL910A | User guide | Gigaset SL910A User guide

Gigaset SL910A User guide
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Cover_front.fm / 3/18/13
SL910-SL910A
Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!
Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in
het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.
Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Cover_front.fm / 3/18/
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / overview.fm / 3/18/13
Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch”
Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een
bijzondere “touch”
Berichten-LED (£ pagina 19)
Bewegingssensor (£ pagina 24)
Touchscreen/display
Ð
<
à ò ô ó ¼ 06:00
ÅÅÅ
V
>
Statusbalk (£ pagina 22)
Symbolen (£ pagina 79) geven de actuele instellingen en
£
de bedrijfstoestand van het toestel weer. Door op de statusStatuspagina, pagina 22
balk te tikken, wordt de
geopend.
Navigatiegebied
Paginaweergave Å Ä Ä ,
wisselen van pagina ê / ë.
Rustdisplays of menu (£ pagina 17)
Toetsen van de handset
c Verbindingstoets
Kort indrukken: weergegeven nummer kiezen, oproep
beantwoorden, wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren, kort indrukken
Lang indrukken: vrije lijn reserveren
v Menutoets
£
Kort indrukken: hoofdmenu openen ( pagina 23)
Lang indrukken: toets-/displayblokkering in-/uitschakelen ( pagina 24)
£
a Verbreek-/einde-toets
Kort indrukken: gesprek/paging-oproep beëindigen,
interne oproep weigeren, oproepsignaal uitschakelen bij
externe oproep, terugkeren naar de ruststand
Lang indrukken: handset in-/ uitschakelen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Mini-USB-aansluiting
Draadgebonden koptelefoon aansluiten resp. handset aansluiten op uw PC (Gigaset QuickSync)
Laadcontacten
de fr nl
1
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / overview.fm / 3/18/13
Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch”
Het basisstation Gigaset SL910/SL910A wordt geleverd in twee uitvoeringen.
Functionaliteit en mogelijkheden van beide uitvoeringen zijn identiek.
Basisstation uitvoering 1
Basisstation uitvoering 2
of
Aanmeld-/paging-toets
£
Kort indrukken: Paging
starten( pagina 52)
Lang indrukken:
basisstation in de aanmeld-mode plaatsen
( pagina 51)
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
£
2
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGIVZ.fm / 3/18/13
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Displaypagina’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toestel bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Toestel instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Meerdere handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bluetooth-toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Contacten (telefoonboek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Screensaver, contactfoto’s en sounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SMS (tekstberichten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Basisstation op telefooncentrale aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Mogelijke instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Open Source Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
de fr nl
3
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / security.fm / 3/18/13
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Let op
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van
deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie “Technische
gegevens”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot
gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische
omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met
de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate
beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie
“Technische gegevens”).
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan
tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met
elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.
De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon)
veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals
badkamers of doucheruimtes.
Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere
draadloze diensten kunnen storen.
Het display van het toestel bestaat uit glas of kunststof. Dit kan breken als het toestel op een hard oppervlak
valt of aan een harde stoot wordt blootgesteld. Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of
gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het
toestel door de Servicedienst repareren.
Gebruik het toestel niet gedurende lange tijdperiodes met hoog volume om schade aan uw gehoor te
voorkomen.
Opmerking
u Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
u Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
4
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Inhoud van de verpakking controleren
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
een basisstation Gigaset SL910/SL910A (uitvoering 1 of uitvoering 2),
een basisafdekking met voet, (alleen bij basisstation in uitvoering 1)
een netadapter voor het basisstation,
een telefoonsnoer (afgevlakt),
een Gigaset-handset,
een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
een accupack,
een lader,
een netadapter voor de lader,
een poster, een beknopte gebruiksaanwijzing en een CD.
Basisstation en lader plaatsen
Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
¤ Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw kantoor of huis op een niet te glad oppervlak of bevestig het basisstation aan de wand (£ pagina 7).
Let op
Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot
300 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde ECO DECT (£ pagina 44).
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels
kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
Let op:
u Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats
het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
u Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
dampen.
de fr nl
5
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
Basisstation aansluiten op vaste telefoonnet en lichtnet
Basisstation uitvoering 1
3a
5
1
2
3
3
4
Basisstation uitvoering 2
4
2
1
5
3
3
¤ Het telefoonsnoerlicht afgevlakte kabel) in de rechter/onderste aansluiting
¤
¤
¤
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤
1 aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de linker/bovenste aansluiting 2 .
De beide snoeren door de geleidingen 3 leiden.
Basisstation in uitvoering 1: afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van
het basisstation 3a (niet bij wandmontage).
Eerst de netadapter 4 aansluiten.Daarna de telefoonstekker 5 aansluiten
Let op:
u De netadapter moet altijd zijn aangesloten, omdat het toestel niet werkt zonder stroom-
voorziening.
u Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer.
De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling, £ pagina 93).
6
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
Wandmontage van het basisstation (optioneel)
Basisstation uitvoering 1
Basisstation uitvoering 2
48 mm
ca. 2,5 mm
Lader aansluiten
¤ De platte stekker van de netadapter aansluiten
4
2
1
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
3
1
.
¤ Netadapter in het stopcontact steken
.
Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:
¤ Eerst de netadapter uit het stopcontact trekken.
¤ Vervolgens de vergrendelknop 3 indrukken
en de stekker verwijderen 4 .
2
Handset in gebruik nemen
Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd.
U kunt deze folie nu verwijderen!
De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een
van de handsets niet aangemeld zijn (melding “Handset niet aangemeld bij
een basisstation“), dan dient u de handset handmatig aan te melden
(£ pagina 51).
de fr nl
7
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
Let op
Gebruik bij het bedienen van de handset geen touchscreen-stylus!
Gebruik geen schermbeschermers of -foliën van andere fabrikanten. Hierdoor kan de bediening van uw handset negatief worden beïnvloed.
Accupack plaatsen en klepje sluiten
Let op
Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen accupacks
(£ pagina 92), anders kunnen schade aan de gezondheid en het product niet worden uitgesloten.
¤ Plaats het accupack eerst met de contactpun¤
ten naar beneden in het toestel 1 .
Vervolgens het accupack naar beneden drukken 2 tot het vastklikt.
1
2
¤ Het klepje van het accuvakje eerst met de uit¤
sparingen in de nokjes aan de binnenzijde van
de behuizing plaatsen.
Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het
vastklikt.
Als u het accuvakje weer moet openen om het
accupack te vervangen:
¤ Steek een vingernagel in de uitsparing onder
het accuklepje en trek het klepje naar boven.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Accupack laden
Het meegeleverde accupack is bij levering gedeeltelijk geladen. Laad
het accupack eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken.
¤ Laat de handset 5 uur in de lader staan.
8
5h
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
Opmerkingen
u Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.
u Het accupack wordt ook geladen als u de handset op een PC aansluit via een USB-aanslui-
ting die een stroom van 500mA levert.
u Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
u Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.
Basisstation en handset instellen – Installatiewizard
Na het plaatsen van het accupack knipperen de symbolen voor tijd en datum. Als u op een van
de knipperende symbolen tikt, wordt automatisch de installatiewizard gestart. De wizard helpt
u bij het instellen van de volgende belangrijke en voor het gebruik noodzakelijke basisinstellingen op het basisstation en de handset:
u Tijd en datum
u Displaytaal
u Land waarin het toestel wordt gebruikt
u Uw eigen regionummer
L
Welkom
Tijdsinstelling
M
00:00
Datum
M
01.07.2011
Taal
M
Nederlands
Land
M
België
Regionummer
õ
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
de fr nl
Als u de instellingen wilt invoeren:
¤ Tik naast de tijd op het symbool ’ om dit in te stellen.
M
(onbekend)
Annuleren
Als u de instellingen op een later tijdstip wilt invoeren:
õ Annuleren ] onder in het display.
De handset gaat naar de ruststand.
U kunt de instellingen op elk gewenst moment later via
het menu Instellingen van uw handset invoeren.
¤ Tik op de optie [
è
Opslaan
9
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
L
¤ Selecteer met de linker teller de actuele tijd door
Tijdsinstelling
Huidige tijd
22
58
23
59
00
:
01
¤
¤
00
01
02
Tijdformaat
01
¤
24u
12u
Opmerking: als u het 12u-formaat instelt, wordt naast
de tellers am/pm weergegeven.
2
Datum
M
01.07.2011
Taal
Land
M
L
Datum
achter Datum.
24
Feb
2014
25
Mrt
2013
26. Apr
.
2012
27
Mei
2011
28
Jun
2010
Datumformaat
Dag Maand Jaar
¤ Stel via de drie tellers de actuele datum in. Ga op
dezelfde manier te werk als bij het instellen van de
tijd.
Datum
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Om de datum in te stellen, tikt u op het symbool’
M
English
10
met een vinger de teller naar boven of naar beneden te bewegen. De teller volgt de beweging van
uw vinger.
Gebruik op dezelfde manier de rechter teller om de
minuten in te stellen.
U kunt bovendien aangeven, of de tijd in 12u- of
24u-formaat moet worden weergegeven. Tik hiervoor op het betreffende vakje onder Tijdformaat.
De actuele instelling wordt in kleur weergegeven.
Tik op het symbool ‘ (linksboven in het display)
om de instellingen op te slaan en terug te keren
naar de pagina Welkom.
Achter Datumformaat wordt de actueel ingestelde
modus voor de datumweergave weergegeven (hier:
Dag Maand Jaar). Als u de mode wilt wijzigen:
¤ Tik op het symbool ’.
M
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
L
Datumformaat
Ø
±
Dag Maand Jaar
Maand Dag Jaar
L
Welkom
Tijdsinstelling
M
08:30
Datum
M
26.04.2012
Taal
Land
M
L
Taal
Ø
English
±
Français
±
Castellano
±
Nederlands
±
Italiano
±
Português
±
Dansk
L
Welkom
Land
M
België
Regionummer
Onder Land moet het land worden weergegeven
waarin u het toestel gebruikt en waarvoor het is goedgekeurd. Als deze instelling niet juist is:
¤ Tik naast Land op het symbool ’.
M
(onbekend)
õ
Er wordt een lijst met alle beschikbare talen weergegeven.
De ingestelde taal is gemarkeerd met Ø .
¤ Tik naast de gewenste taal op het symbool ± .
Als uw taal niet wordt weergegeven, dan is de lijst wellicht ‘langer’ dan het display. In dat geval dient u door
de lijst te scrollen.
¤ Plaats hiervoor een vinger op het display en
beweeg deze langzaam naar boven.
Het onderste gedeelte van de lijst wordt weergegeven
en u kunt een taal selecteren.
±
Norsk
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Onder Taal wordt de momenteel ingestelde taal weergegeven.
Als u de instelling wilt wijzigen:
¤ Tik naast de weergegeven taal op het symbool ’.
M
English
de fr nl
De ingestelde datumvolgorde is met Ø gemarkeerd.
¤ Tik op het symbool ± om tussen Dag Maand Jaar/
Maand Dag Jaar te wisselen
¤ Tik meerdere keren op het symbool ‘ tot weer de
pagina Welkom wordt weergegeven.
‰
11
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
(Voorbeeld)
L
Land
±
China
±
Costa Rica
±
Denemarken
Ø
Duitsland
Er wordt een lijst met landen weergegeven.
Het actueel ingestelde land is gemarkeerd met Ø .
¤ Eventueel moet u zoals hierboven beschreven in de
lijst bladeren tot uw land wordt weergegeven. Tik
naast uw land op het symbool ± . De markering Ø
schakelt over naar dit land.
¤ Tik op het symbool ‘ (om de instellingen op te
slaan en terug te keren naar de pagina Welkom.
±
Ecuador
±
Estland
±
Finland
±
Frankrijk
Let op
Als u in plaats van een land Overige landen heeft geselecteerd, wordt op de pagina Welkom
bovendien de vermelding Landcode weergegeven.
¤ Tik naast Landcode op ’ en voer Internationale Prefix en Landcode van de internationale landcode in zoals hieronder beschreven voor het regionummer.
Ga door zoals hieronder beschreven.
L
Als laatste moet u uw regionummer invoeren:
¤ Tik naast op Regionummer op ’.
Welkom
Tijdsinstelling
Regionummer
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
(onbekend)
12
M
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
L
Regionummer
0
2
‰
ç
1
2
ABC
3
DEF
4
5
6
GHI
JKL
MNO
7
8
PQRS
TUV
*
0
L
9
WXYZ
#
Welkom
Tijdsinstelling
M
08:32
Datum
Taal
M
English
Land
M
België
Regionummer
M
02
õ
Annuleren
de fr nl
De pagina Welkom wordt weer weergegeven.
¤ Tik op de optie [ è Opslaan ] om uw instellingen op
te slaan.
M
26.04.2012
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Als Prefix wordt het landspecifieke prefix genoemd,
dat voor de Regionummer wordt geplaatst als de
landcode niet wordt meegekozen. In België is dit “0”.
Regionummer is dan bijvoorbeeld 2 voor Brussel.
¤ Voer via het weergegeven kiesveld in het eerste
veld de Prefix van uw land in (maximaal 4 tekens; in
het voorbeeld “0“). Het veld is in sommige gevallen
al voor het geselecteerde land ingesteld.
¤ Tik kort op het tweede invoerveld en voer de Regionummer in (maximaal 8 tekens, in het voorbeeld
“2“).
Onjuiste invoer kunt u corrigeren met $.
¤ Tik na het invoeren van het nummer op è om de
invoer af te sluiten.
è
Opslaan
13
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
Nadat u alle noodzakelijke instellingen heeft ingevoerd, schakelt uw handset over in de ruststand.
¼
Ð
06:00
Ä Å Ä
<
V
>
Apr
26
Donderdag
Â
Contacten
˜
Oproeplijst
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Uw toestel is nu klaar voor gebruik!
14
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Toestel in gebruik nemen
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen
Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel
(£ Toestel bedienen, £ pagina 24).
Eigen pagina op het rustdisplay aanpassen
U kunt op de configureerbare (eigen) pagina van het rustdisplay belangrijke toepassingen en
telefoonnummers opslaan, die u met één enkele ‘touch’ starten resp. opbellen kunt
(£ pagina 18)
Synchronisatie met Google- of Outlook-contacten
Synchroniseer de Contacten van uw handset met behulp van uw PC en onze software
Gigaset QuickSync (£ pagina 74).
Gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigasetsl910.
Oproepsignalen en trilstand instellen
U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringssignaal, wekoproep en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen. Gebruik de tijdsturing voor oproepen (£ pagina 39).
Antwoordapparaat configureren
Neem uw eigen welkomstboodschap op en stel de parameters van het antwoordapparaat in
(£ pagina 46).
Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden
Gebruik deze handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer
de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset (£ pagina 51/
£ pagina 60).
Voor meer informatie hierover zie de gebruiksaanwijzingen van deze handsets.
ECO DECT - Instellingen invoeren
Reduceer het DECT-signaal van uw toestel (£ pagina 44).
Laad eigen ringtones en afbeeldingen op uw handset.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Sluit de handset via Bluetooth/USB aan op uw PC en kopieer ringtones en afbeeldingen met
onze software Gigaset QuickSync naar uw handset (£ pagina 55/)£ pagina 74.
Gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigasetsl910.
Toestel gebruiken achter een telefooncentrale
Pas indien nodig de pauzetijden en de kiesmethode aan de telefooncentrale aan
(£ pagina 75).
Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen
van problemen (£ pagina 86) of neem contact op met de Klantenservice (£ pagina 85).
de fr nl
15
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / starting.fm / 3/18/13
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing
Weergave van de bedieningsstappen in de
gebruiksaanwijzing
In de gebruiksaanwijzing worden de volgende weergaven gebruikt:
Voorbeeld 1:
Menutoets v ¤ [ Ç Ruimte-bewaking]
¤ In de ruststand op de menutoets v drukken.
De menupagina Toepassingen wordt weergegeven.
¤ Op het symbool
Á
Ruimtebewaking
tikken.
Voorbeeld 2:
Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ° Taal en locatie] ¤ Regionummer
¤ Op de menutoets v drukken.
¤ Horizontaal over het display vegen om over te schakelen op menupagina Instellingen.
¤ Op het symbool
Æ
Taal
en locatie
tikken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Op de menu-optie Regionummer of op het symbool ’ naast de menu-optie tikken.
16
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Displaypagina’s
Displaypagina’s
Rustdisplay
Het rustdisplay bestaat uit drie pagina’s:
u de kiespagina (zie beneden)
u de configureerbare pagina (£ pagina 18)
u de berichtenpagina (£ pagina 19)
Heen en weer schakelen tussen de menupagina’s:
u horizontaal over het display vegen, of
u in het navigatiegebied op ë of ê tikken.
Kiespagina
Ð
à ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
>
ç
|
1
2
3
ABC
DEF
4
5
6
GHI
JKL
MNO
7
8
9
PQRS
TUV
WXYZ
*
0
#
˜
Oproepen
Â
Contacten
í
Snelkiezen
å
Intern
Nummerveld
Weergave van de ingevoerde cijfers.
kort op ç tikken: wist het als laatste ingevoerde cijfer.
lang op ç drukken: wist alle cijfers.
Kiesveld
Numerieke toetsen voor het invoeren van telefoonnummers. Als u op een cijfert tikt, wordt dit in het nummerveld weergegeven.
Optiebalk (£ pagina 26)
Voor het kiezen uit oproeplijsten, Contacten en snelkieslijst alsmede interne oproepen.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Toetsen/kiesveld naar uw wensen instellen
U kunt het uiterlijk en het gedrag van het kiesveld op het display aan uw eigen wensen aanpassen. De instellingen gelden niet voor de toetsen van de handset (c v a).
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen
[ g Display en toetsen]:
¤ [ g Display en toetsen] ¤ Naar Toetsen scrollen. Submenu
Toetsen
U kunt kiezen uit de volgende opties:
on
Tonen
u Tonen: telkens als u op een nummer tikt, hoort u een
off
Trillen
bevestigingstoon.
u Trillen: telkens als u een nummer in het kiesveld aan- Met R/P
off
raakt, trilt de handset.
off
Met letters
u Met R/P: voor het invoegen van
- een lijnonderbreking (flash, R):
lang op # R drukken.
- een kiespauze (P):
lang op * P drukken.
de fr nl
17
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Displaypagina’s
u Met letters: voor het kiezen met letters - wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het invoeren van
sommige servicenummers.
¤ Met de schakelaars aan de rechterzijde kunt u de betreffende eigenschap direct in- of uitschakelen. Schakelaarstand wijzigen (in-/uitschakelen): kort op de schakelaar tikken.
Configureerbare (eigen) pagina
De configureerbare pagina kunt u aan uw eigen wensen aanpassen. Stel belangrijke toepassingen en telefoonnummers samen die u vervolgens met één enkele “touch” direct uit de ruststand kunt starten of oproepen. Bij levering is deze pagina zo geconfigureerd, dat de datum en
tijd worden weergegeven en dat de gebruiker snelle toegang tot de oproeplijsten en Contacten
heeft.
Ð
Configuratie-mode
Ruststand
à ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
Selectiebalk
>
2
Snelkiezen
Á
Ù
Ruimtebew.
Wekker
2
Apr
Apr
26
Donderdag
26
Donderdag
configureerbaar
gebied
voor
maximaal 18
elementen
>
Â
˜
Contacten
Oproeplijst
1
Â
˜
Contacten
Oproeplijst
lang indrukken
3
lang indrukken
1
Configuratie starten
¤ Overschakelen naar de configureerbare pagina.
¤ Lang (circa 2 sec.) op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display
drukken.
2
Toepassing/functie samenstellen
Er wordt aan de bovenste rand van het display een selectiebalk met beschikbare functies/toepassingen weergegeven. Het symbool (pijl) rechts in de selectiebalk geeft aan, dat u de selectiebalk horizontaal kunt verplaatsen zodat er meer functies/toepassingen worden weergegeven. Plaats hiervoor een vinger op de selectiebalk en veeg deze tegen de richting van de pijl
over het display . Overige functies worden weergegeven.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
>
>
¤ Toepassing/functie toevoegen: functie/toepassing met drag&drop uit de selectiebalk naar
het configureerbare gebied slepen.
18
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Displaypagina’s
Let op
Met uitzondering van snelkiezen kan elke functie slechts eenmaal in het configureerbare
gebied staan. U kunt maximaal 18 functies, toepassingen of snelkiesnummers samenstellen
¤ Functie/toepassing verwijderen: het symbool van de toepassing/functie met drag&drop
terug in de selectiebalk slepen.
Let op
Een snelkiesnummer wordt gewist. De bijbehorende contactpersoon in Contacten blijft
behouden. De instellingen van alle andere functies (bijvoorbeeld wektijd) blijven behouden.
3
Configuratie beëindigen
¤ Lang op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken of
¤ Kort op a drukken.
De instellingen worden opgeslagen.
U kunt nu de geselecteerde toepassingen/telefoonnummers starten/kiezen door kort op het
bijbehorende symbool te tikken.
Selecteerbare toepassingen en functies
Kalender
˜
Oproeplijst
Ù
Wekker
2
Snelkiezen
Datumformaat,
Kalender openen
(£ pagina 65)
Oproeplijsten openen
(£ pagina 63)
Wekker instellen
(£ pagina 67)
Snelkiezen (£ pagina 62):
Nummer kiezen
Tijd
Á
Ruimtebew.
Â
Contacten
¾
SMS schrijven
Tijdformaat,
Tijd instellen (£ pagina 10)
Ruimtebewaking (babyfoon)
instellen (£ pagina 67)
Contacten openen
(£ pagina 58)
SMS-bericht schrijven
(£ pagina 70)
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Berichtenpagina
Via de berichtenpagina heeft u toegang tot de volgende berichtenlijsten:
u à Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL910A)
u De voicemail - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer
van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
u · SMS-Inbox
u ™ Lijst met gemiste oproepen ( £ Oproeplijst, pagina 63)
u á Lijst met gemiste afspraken(£ pagina 66)
de fr nl
19
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Displaypagina’s
Berichtenpagina (voorbeeld)
Ð
Aantal nieuwe berichten
Antwoordapparaat
(Gigaset SL910A)
Aantal oude berichten
Gemiste oproepen
Gemiste afspraken /
verjaardagen
à ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
Ã
1
>
4
Voicemail
10
™
·
19
5
3
SMS-Inbox
á
2
De lijst met gemiste oproepen en de antwoordapparaatlijst (Gigaset SL910A) worden altijd
weergegeven - ook als de lijsten leeg zijn. Het symbool voor de voicemail wordt weergegeven
als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen
weergegeven als ze berichten bevatten.
¤ Tik op een symbool om de betreffende lijst te openen.
Uitzondering: als u op het symbool van de vociemail drukt, wordt het nummer van de voicemail gekozen (£ pagina 50). Op het display wordt geen lijst geopend.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Berichten-pop-up
U hoort een attentietoon zodra een nieuwe vermelding Berichten-pop-up (voorbeeld):
in een lijst binnenkomt. Indien ingeschakeld
x
(£ pagina 39)knippert daarnaast de berichten-LED
Nieuwe
berich+
links naast de luidspreker en de berichten-pop-up verschijnt. De pop-up dekt hierbij de kiespagina en confiÃ
™
·
gureerbare pagina gedeeltelijk af. Op de berichtenpaá
1
1
1
1
gina worden nieuwe berichten zoals hierboven
beschreven weergegeven.
Antwoordapparaat
Onder de symbolen wordt het aantal nieuwe berichten
(Gigaset SL910A (afhankelijk
in de betreffende lijst weergegeven.
van basisstation) en/of
¤ Pop-up sluiten: op x (boven rechts) tikken.
voicemail
¤ Lijst openen: op het betreffende lijstsymbool tikken.
Als de voicemail geconfigureerd is: het tikken op Ã
opent geen lijst, maar de berichtenpagina met de bijbehorende symbolen.
Als er nog meer nieuwe berichten in andere lijsten aanwezig zijn, dan wordt bij terugkeer naar
de ruststand de berichtenpagina weergegeven (niet meer de pop-up).
De berichten-LED knippert (indien ingeschakeld, £ pagina 39) tot u een lijst of de berichtenpagina heeft geopend.
20
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Displaypagina’s
Lijstvermelding
De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen
weergegeven:
u De lijstsoort (in de kopregel)
u Symbool voor het type vermelding.
- Oproeplijst: ™ (Gemist), › (Beantwoord),
š (Uitgaand), Ã (oproep op het antwoordapparaat, alleen Gigaset SL910A)
- SMS-lijst:
(ongelezen)
(gelezen)
- Antwoordapparaatlijst: Ã (bericht op het antwoordapparaat)
Bij nieuwe (ongelezen) vermeldingen is het symbool rood.
u Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype
van de contactpersoon (Thuis, Werk, Mobiel) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen
vierkante haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
u Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
Oproeplijst (voorbeeld):
L
ý
Alle
M
Josephine Foster
š 16:00, Thuis
Josephine Foster
M
089 666777888
M
Martin Grotte
M
™ [2] 14:20, Mobiel
› Gisteren, 14:20
™ 13.06, 16:10, Werk
˜
Alle
™
Gemist
›
Beantwoord
š
Uitgaand
U kunt kiezen uit de volgende opties:
¤ Beller terugbellen: kort op de lijstvermelding tikken.
¤ Detailweergave openen: naast de vermelding op ’ tikken.
Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de antwoordapparaatlijst wordt het
bericht weergegeven. In de SMS-Inbox wordt de SMS-tekst weergegeven.
In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten (£ pagina 61).
Let op
Als u na het openen van de lijst op de toets c drukt, wordt het nummer van de vermelding
met de groene punt direct gekozen.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Lijsten wissen
U kunt de inhoud van de afzonderlijke lijsten wissen:
¤ Menutoets v Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem]
¤ (eventueel) Lijsten opschonen
¤ Op ü naast de lijst tikken die u wilt wissen ¤ Met Ja bevestigen.
de fr nl
21
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Displaypagina’s
Statusbalk en statuspagina
De bovenste regel in de pagina’s van het rustdisplay is de
statusbalk. Hier worden de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven (betekenis van de symbolen, £ pagina 79).
Ð Ã ò ô ó ¼ 06:00 V
>
Statuspagina
¹
Max. bereik
on
off
Geen DECT in rust
on
off
on
off
Bluetooth
on
off
Niet storen
on
off
Wekker
6:00
on
off
à Antwoordapparaat
ò
ó
Ù
Service-info weergeven
<
Via de statuspagina kunt u de instellingen van de componenten ernaast wijzigen.
¤ Tik kort op de statusbalk om de statuspagina te openen.
¤ Tik kort op de schakelaar naast een component om deze
in of uit te schakelen ( on
= ingeschakeld).
¤ Als u op een lijstvermelding tikt, bijvoorbeeld op Wekker,
wordt een pagina (het submenu) geopend waarmee u
deze component kunt instellen.
¤ Tik op de knop Service-info weergeven om de serviceinformatie van uw handset weer te geven. Deze serviceinfo heeft u bijvoorbeeld nodig bij contact met onze hotline.
¤ Druk op de toets a of tik op in de bovenste displayregel om terug te keren naar het rustdisplay.
Let op
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Als op het basisstation meerdere handsets zijn aangemeld, wordt in de statusbalk bovendien de interne naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1.
22
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Displaypagina’s
Menupagina’s *
Menupagina “Toepassingen“
Menupagina “Instellingen“
Toepassingen
Instellingen
Å Å
<
>
Contacten
Â
Oproeplijst
SMSschrijven
Á
Kalender
Wekker
Õ
Contact foto’s
[
Ringtones
Ruimtebewaking
Screensavers
˜
¾
Ù
×
Å Å
<
á
Datum
en tijd
Æ
ï
Display
en toetsen
Î
Ï
Handset(s) en
basisstation
ã
Telefonie
»
Bluetooth
i
Geluiden
Taal
en locatie
Netdiensten
>
ª
Ì
Antwoordapparaat
Systeem
Ë
Nummer
SMS-centr
Ì
Voicemail
Vanuit een rustdisplay overschakelen naar de menupagina Toepassingen:
¤ Kort op de menutoets v drukken
Heen en weer schakelen tussen de menupagina’s:
u Horizontaal over het display vegen, of
u in het navigatiegebied op ë of ê tikken.
Vanuit een willekeurige plaats in het menu terugkeren naar het rustdisplay:
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Toets a kort indrukken.
*Opmerking: toepassingen/instellingen die momenteel niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat de
handset buiten bereik van het basisstation is), worden niet weergegeven.
de fr nl
23
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Toestel bedienen
Toestel bedienen
Handset in-/uitschakelen
¤ Uitschakelen: in de ruststand lang op de verbreektoets a drukken.
¤ Inschakelen:
- lang op de verbreektoetsa drukken
of:
- de handset in de landset plaatsen. Na circa 35 seconden wordt de handset ingeschakeld.
Terugkeren naar de ruststand
¤ Druk kort op de verbreektoets a.
Of:
¤ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt, schakelt het display na circa 3 minuten
automatisch over in de ruststand.
Toetsen- en displayblokkering
De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon. Als u het
display bij ingeschakelde blokkering aanraakt, gebeurt er niets. Als u een toets indrukt, verschijnt een melding.
Toets-/displayblokkering in-/uitschakelen
In de ruststand van de handset:
¤ Menutoets v lang indrukken om de blokkering in of uit te schakelen.
Als er een oproep op de handset wordt gesignaleerd, wordt de toetsen-/displayblokkering
automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Nadat u het gesprek heeft beëindigd, worden de toets- en displayblokkering weer ingeschakeld.
Let op
Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Automatische displayblokkering
Tijdens een gesprek wordt het display automatisch met een bewegingssensor geblokkeerd als
u de handset aan het oor houdt (displayverlichting gaat uit). Deze blokkering wordt weer opgeheven zodra u de handset bij uw oor wegneemt.
De sensor bevindt zich rechts naast de luidspreker (£ pagina 1). Als u de sensor tijdens een
gesprek onbedoeld met uw vinger afdekt, wordt het display ook geblokkeerd.
24
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Toestel bedienen
Bediening van het touchscreen
De bediening van de handset verloopt grotendeels via het display.
De symbolen, lijstvermeldingen, schakelaars en selectievlakken zijn aanraakgevoelig. Door
deze symbolen aan te raken en gelijktijdig over het display te vegen, kunt u functies instellen
en starten, telefoonnummers invoeren of selecteren en in de verschillende displayschermen
(pagina’s) bladeren.
Functie/lijstvermelding selecteren
Tik met een vinger op een lijstvermelding of het bijbehorende symbool om de lijstoptie (Contacten, submenu’s, oproeplijsten) te selecteren of een functie te starten/uit te schakelen.
Scrollen in lijsten en menu’s (verticaal bladeren)
¤ Hiervoor verticaal over het display vegen.
Als lijsten langer dan het display zijn, d.w.z. niet alle lijstvermeldingen kunnen tegelijk worden
weergegeven, dan geeft een schaduw aan de onderste en/of bovenste displayrand aan, in
welke richting u moet bladeren om de rest van de lijst weer te geven.
Zodra u in een lijst bladert, wordt aan de rechterzijde van het display een scroll-balk weergegeven. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare lijstgedeelte weer.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Het scrollen in de lijsten is niet doorlopend, d.w.z. om van het einde van de lijst terug te keren
naar het begin van de lijst moet u terugscrollen.
de fr nl
25
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Toestel bedienen
Opties, optiebalken
Veel displaypagina’s beschikken in het onderste gedeelte over een optiebalk. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt uitvoeren (gebruikte symbolen,
£ pagina 77). Zo zijn er optielijsten met 1 regel (bijvoorbeeld in Contacten) en met 2 regels (bijvoorbeeld tijdens een extern gesprek).
¤ Tik op een optie om de bijbehorende actie uit te voeren.
Als er meer opties ter beschikking staan als dat er op dat moment in een optiebalk kunnen worden weergegeven, dan worden de extra opties als volgt weergegeven:
u Bij een optiebalk met 1 regel geeft een pijl rechts en/of naast de opties (zie afbeelding)
aan dat er meer opties beschikbaar zijn.
¤ Plaats een vinger op de optiebalk en veeg hem in de richting van de pijl om de opties aan
de rechterkant in het display te trekken (horizontaal scrollen).
>
Y
:
Nieuw
Voornaam
Verzenden
> <
>
<
l
Y
:
X
Voornaam
Verzenden
Geheugen
>
ë
u Bij een optiebalk met 2 regels geeft het symbool
ë
onder de optiebalk aan, dat er overige
opties ter beschikking staan.
¤ Als u op tikt, dan wordt een nieuwe optiebalk geopend, die de oorspronkelijke balk
afdekt.
‹
h
R
‰
À
Ý
Handsfree
Microfoon uit
Volume
Wisselgesprek
Wissel afwijzen
Terugbellen
S
Â
Œ
ý
Q
Ruggespraak
Contacten
HF-profielen
Opnemen
Toetsen
>
Q
Toetsen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Als u op
26
x
x
tikt, dan verdwijnen de extra opties weer.
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Toestel bedienen
Instellingen wijzigen
Als u op een van de menupagina’s op een symbool drukt, dan wordt de bijbehorende toepassing/functie geopend. Op het display worden de instelbare parameters en bedieningselementen alsmede hun actuele instellingen weergegeven (in het display oranje).
Voorbeeld:
Terug naar de vorige
displaypagina
L
Ruimtebewaking
Schakelaars:
functie in-/uitschakelen
Uit
Gevoeligheid
Parameters van de
toepassing
k
k
Laag
Hoog
Selectievelden
Melding naar
Extern
Intern
Bestemming
Actuele instelling
1234567890
M
è
Overig submenu
Wijzigingen opslaan (optie)
Opslaan
Schakelaars: functie in-/uitschakelen
¤ Tik kort op de schakelaar om functies
zoals Ruimtebewaking (babyfoon), Antwoordapparaat in en uit te schakelen.
De functie is ingeschakeld als het oranjekleurige vakje (Aan / on) zichtbaar is.
on
Aan
of
Uit
off
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Selectievelden
Als er voor een parameter twee of drie alternatieve
instellingen beschikbaar zijn, dan worden deze alternatieven in de vorm van selectievelden weergegeven. De
actuele instelling is oranje gekleurd.
¤ Om de instelling te wijzigen, tikt u kort op het
gewenste selectieveld.
Melding naar
Intern
Extern
Submenu openen om een parameter in te stellen.
Het symbool ’ geeft aan dat er een extra submenu ter beschikking staat.
¤ Tik kort op ’ om dit submenu te openen.
de fr nl
27
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Toestel bedienen
Terug naar de vorige displaypagina
¤ U keert terug naar het vorige displayscherm door op ‘ (links boven in het display) te tikken
(stap voor stap).
Nummers en tekst invoeren
Als u een teken op het display aanraakt, dan wordt dit vergroot weergegeven. Verplaats uw vinger net zolang over het display tot het gewenste teken vergroot wordt weergegeven. Het teken
wordt pas in het tekstveld met de knipperende cursor overgenomen nadat u uw vinger van het
display heeft genomen.
Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld voornaam en
achternaam van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u inschakelen door erop te drukken. Een veld is ingeschakeld als het een
knipperende cursor bevat.
Corrigeren van onjuiste invoer
Kort op $ tikken: het als laatste ingevoerde teken wordt gewist.
Lang op $ drukken: de totale inhoud van het nummer- of tekstveld wordt gewist.
Tekst invoeren
¤ Op
¤
¤
(shift) tikken: overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
De instelling Hoofdletters wordt alleen ingeschakeld voor het volgende teken.
In Contacten worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als
hoofdletter geschreven.
Op §123§ tikken: een cijfer/een speciaal teken invoeren.
¤ Tik op Meer... om overige speciale tekens te laten weergeven en op Terug om terug te
keren naar het vorige scherm.
¤ Tik op §abc§ om terug te keren naar de letterinvoer.
U voert speciale tekens (gemarkeerde/diakritische tekens zoals trema’s) in door lang op de
betreffende letter te drukken en vervolgens het gewenste tekens in de lijst te selecteren.
Latijnse tekenset (standaard):
a ä á à â ã æ å ą
l ł
n ń ñ
y ÿ ý
c ç ć
e ë é è ê ę
o ö ó ò ô õ ø ő
s ß ś
i ï í ì î
u ü ú ù û ű
z ź ż
Griekse tekenset:
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
α ά
ε έ
η ή
ι ί ϊ ΐ
ο ό
σ ς
υ ύ ϋ ΰ
ω ώ
Cyrillische tekenset:
е э ё є
28
и й ї
г ґ
ь ъ
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / make_familiar.fm / 3/18/13
Toestel bedienen
Omdat de cyrillische tekenset meer ruimte inneemt, bereikt u de volgende letters ook door
lang indrukken op de vet gemarkeerde tekens hieronder. Tik op het gewenste teken.
ц й
x ъ
ж э
¤ Op ° tikken (indien nodig meerdere keren): tekenset/toetsindeling wijzigen. U kunt kiezen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
uit de volgende opties:
- Latin-tekenset (standaard) met toetsindeling QWERTZ voor Midden-Europa,
QWERTY (amerikaanse standaard) en AZERTY voor het Franse taalgebied
- Griekse tekenset
- Cyrillische tekenset
de fr nl
29
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / telefony.fm / 3/18/13
Telefoneren
Telefoneren
Extern bellen
¤ Kiespagina oproepen ¤ nummer invoeren¤ Kort op c drukken.
Of:
¤ In de ruststand lang op c drukken ¤ Nummer invoeren.
Met a kunt u het kiezen annuleren.
Met nummerherhalingslijst kiezen
¤ In de ruststand kort op c drukken om de nummer-
Nummerherhalingslijst (voorbeeld)
herhalingslijst te openen.
Nummerherhaling
L
U kunt kiezen uit de volgende opties:
ý Josephine Foster
M
¤ Op c drukken. Het nummer met de groene punt
Thuis
1234567
wordt gekozen.
Of:
Josephine Foster
M
¤ Op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in
Mobiel 0171666777
de vermelding wordt gekozen.
089 666777888
M
Of:
¤ Naast de vermelding op ’ tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.
- Contactpersoon aanwezig:
Alle nummers van het contactpersoon worden weergegeven:
¤ Op 3 drukken. Het voorkeursnummer (met de groene punt) van de contactpersoon
wordt gekozen (£ pagina 58).
Of:
¤ Op het gewenste nummer tikken.
- Geen contactpersoon aanwezig: op c drukken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Let op
In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op deze handset
heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren:
¤ Detailweergave openen: naast de vermelding op ’ tikken. Alle beschikbare informatie
wordt weergegeven. In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer
van de vermelding overnemen in Contacten (£ pagina 61).
30
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / telefony.fm / 3/18/13
Telefoneren
Kiezen uit een oproeplijst
¤ Overschakelen naar de berichtenpagina ¤ Op ™
tikken.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
¤ Op c drukken. Het nummer van de vermelding met
de groene punt wordt gekozen.
Of:
¤ Kort op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.
Of:
¤ Naast de vermelding op ’ tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.
¤ Op c drukken. Het nummer in de vermelding
wordt gekozen.
Of:
¤ Contactpersoon aanwezig: op ’ tikken. Alle
nummers van het contactpersoon worden weergegeven. Op het gewenste nummer tikken
Oproeplijst (voorbeeld)
L
ý
Alle
Josephine Foster
š 16:00, Thuis
M
Josephine Foster
M
089 666777888
M
™ [2] 14:20, Mobiel
› Gisteren, 14:20
Gedetailleerde weergave contactpersoon
L
Oproep informatie
™ Gemist:
Josephine Foster
Mobiel 0171 666777887
Op:
M
Maandag, 13.08
14:20
Met Contacten kiezen
¤ Contacten openen: op de kiespagina op [ œ Contacten] tikken. De lijst met contactpersonen wordt weergegeven.
¤ Naar de gewenste contactpersoon in de lijst scrollen.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
¤ Op c drukken. Het voorkeursnummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen (£ pagina 58).
Of:
¤ Op de naam van een contactpersoon tikken. Het voorkeursnummer van de contactpersoon
wordt gekozen.
Of:
¤ Naast de vermelding op ’ tikken en vervolgens in de gedetailleerde weergave op het
gewenste nummer tikken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Oproep beantwoorden
U kunt kiezen uit de volgende opties
¤ Op c drukken.
¤ Als Auto aannemen ingeschakeld is, de(£ pagina 39) handset uit de lader nemen.
¤ Gigaset SL910A: op [Antw.app.] tikken om de oproep door te verbinden naar het antwoordapparaat (£ pagina 48).
¤ Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset: £ pagina 57
¤ Gesprek beantwoorden met de draadgebonden headset: verbindingstoets (push-to-talktoets) van de headset indrukken. De headset moet op de handset zijn aangesloten
(£ pagina 1).
de fr nl
31
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / telefony.fm / 3/18/13
Telefoneren
¤ Gesprek beantwoorden met de handsfree-clip Gigaset L410 £ pagina 95: de verbin-
dingstoets indrukken. De Gigaset L410 moet bij het basisstation zijn aangemeld. Meer informatie vindt u n de gebruiksaanwijzing Gigaset L410.
Wisselgesprek (aankloppen)
beantwoorden/afwijzen
Inkomende oproep van
Als u tijdens een bestaand gesprek een oproep ontInkomende
IX
nkomende oproep
Inkomende
oproep van
van
vangt, hoort u een geluidsignaal en ziet u een melding
XXX
Harry
Harry
op het display:
¤ Oproep weigeren: op Afwijzen tikken. De aankloppende deelnemer hoort de bezettoon.
¤ Prioriteit voor wisselgesprek (alleen bij extern wisAannemen Aannemen
Afwijzen AfwijzenFavoriet
selgesprek (aankloppen) tijdens een extern gesprek):
op Favoriet tikken. U beëindigt het actuele gesprek
en neemt het tweede gesprek aan.
¤ Oproep beantwoorden: op Aannemen tikken. U
spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
¤ Terugkeren naar de gesprekspartner in de wachtstand: om het actuele gesprek te beëindigen en het gesprek in de wachtstand weer voort te zetten, tikt u in het display op /.
Let op
Wisselgesprek (aankloppen) tijdens een extern gesprek is een extra functie van uw telefoonnet en moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd.
U kunt de functie in- of uitschakelen (£ pagina 35).
Oproepweergave
Bij NummerWeergave
Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de
beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het
display. Als u aan de beller een afbeelding heeft toegewezen(£ pagina 58), wordt deze eveneens in het display weergegeven.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Geen NummerWeergave
In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:
u Extern: er wordt geen nummer meegestuurd.
u Anoniem: de beller onderdrukt NummerWeergave (£ pagina 35).
u Onbekend: de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd.
Bij CNIP (Calling Name Identification Presentation
Behalve het nummer wordt de geregistreerde naam (en woonplaats) van de beller weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van
de contactpersoon weergegeven.
32
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / telefony.fm / 3/18/13
Telefoneren
Opmerkingen over NummerWeergave CLIP
(CLIP = Calling Line Identification Presentation)
Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven £ pagina 87 of ¢ www.gigaset.com/service
Handsfree-telefoneren
Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.
Handsfree-telefoneren bij het kiezen inschakelen
¤ Nummer invoeren, 2x op c drukken.
Wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren
Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van het
antwoordapparaat (alleen Gigaset SL910A):
¤ Op c drukken of op [ † Handsfree] tikken.
Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:
¤ Toets c tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.
Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen
Het volume van de actueel gebruikte mode (handsfree, handset, headset) stelt u tijdens een
gesprek in:
¤ Op [ R Volume] tikken ¤ Met Ô / Ó het volume instellen.
¤ Als een headset aangesloten is: voor het instellen van de Gevoeligheid microfoon eventueel
meerdere keren op Ô / Ó in de tweede regel tikken.
¤ Op À onder in het display tikken om de instellingen op te slaan.
Of: na ongeveer 2 seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen.
Microfoon in-/uitschakelen (microfoon uitschakelen)
Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer
horen.
¤ Om de microfoon in en uit te schakelen op [ – Microfoon uit] tikken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Oproepsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen
Op de handset wordt een oproep gesignaleerd:
¤ Op [ ” Stil] tikken.
de fr nl
33
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / telefony.fm / 3/18/13
Telefoneren
Veiligheidscontrole
De handset herkent onbeveiligde verbindingen naar het basisstation die door derden kunnen
worden afgeluisterd.
Tijdens het tot stand komenvan een extern gesprek of tijdens een extern gesprek:
¤ Lang op een willekeurige positie in de statusbalk drukken.
Als Beveiligde verbinding met basisstation wordt weergegeven, dan is de verbinding veilig.
Als Geen beveiligde verbinding metbasisstation wordt weergegeven, is het aan te raden de
verbinding te verbreken.
Providerspecifieke functies (netdiensten) gebruiken
U dient deze netdiensten aan te vragen bij de netwerkaanbieder (eventueel tegen extra kosten). Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:
u Netdiensten die buiten een gesprek voor de volgende oproep of voor alle volgende oproepen in-/ uitgeschakeld en ingesteld worden, bijvoorbeeld “Oproepen doorverbinden naar
een andere telefoonaansluiting”, “Anoniem bellen (zonder NummerWeergave“). U kunt deze
netdiensten heel eenvoudig in-/uitschakelen via het submenu [ä Netdiensten] op menupagina Instellingen.
u Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld “Ruggespraak”, “Wisselgesprek”, “Conferentie tot stand brengen“. Deze netdiensten worden tijdens
een extern gesprek in de optiebalk ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld
[ P Ruggespraak], [ T Conferentie]).
Opmerkingen
u Voor het inschakelen/uitschakelen van de volgende functies wordt in het algemeen een
code naar het telefoonnet gestuurd.
¤ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op a drukken.
u Alle functies die onder het menupunt [ ä Netdiensten] kunnen worden ingeschakeld,
zijn diensten die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden. Neem bij problemen
contact op met de netwerkaanbieder.
u Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.
Netdiensten instellen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ä Netdiensten]. De volgende netdiensten
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
staan ter beschikking:
34
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / telefony.fm / 3/18/13
Telefoneren
NummerWeergave onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)
Als u wilt voorkomen dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven,
kunt u de weergave van het nummer onderdrukken (CLIR). De NummerWeergave wordt onderdrukt tot u de functie weer inschakelt.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ä Netdiensten] ¤ Nummer onderdrukken
¤ Aan / Uit
Gemiste oproep terugbellen
U kunt het nummer van de laatste niet beantwoorde oproep terugbellen, ook als dit niet wordt
weergegeven.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ä Netdiensten] ¤ Automatisch terugbellen ¤ Op Aan tikken.
Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ä Netdiensten] ¤ Wisselgesprek ¤ Aan /
Uit.
Als deze functie ingeschakeld is, wordt tijdens een extern gesprek door middel van een aankloptoon en een melding op het display aangegeven, dat er een andere externe deelnemer
belt.
Bereikbaarheid
U kunt oproepen ook naar een ander nummer doorschakelen.
Oproepdoorschakeling
In het submenu [ ä Netdiensten]:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen
Doorschakelen
¤ [ ä Netdiensten]
Bij Bezet
M
¤ Naast Doorschakelen op ’ tikken en aangeven,
Omleiden naar
wanneer oproepen moeten worden doorgeschakeld Bij Bezet, op alle oproepen, Geen antwoord). (onbekend)
M
¤ Met ‘ opslaan en terugkeren.
¤ Naast Omleiden naar op ’ tikken.
Aan
Uit
¤ Telefoonnummer invoeren waarnaar de oproep
moet worden doorverbonden (max. 20 tekens)
¤ Met è bevestigen.
De functie Oproepdoorschakeling kan pas worden ingeschakeld nadat u een telefoonnummer
heeft opgeslagen.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Let op
Bij het doorschakelen kunnen extra kosten ontstaan. Neem voor meer informatie contact
op met uw provider.
de fr nl
35
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / telefony.fm / 3/18/13
Telefoneren
Netdiensten tijdens een extern gesprek
Terugbellen
U heeft een extern nummer gekozen en u hoort de bezettoon:
¤ Op [ ž Terugbellen] tikken ¤ Op a drukken.
Zodra de gewenste deelnemer oplegt, gaat uw telefoon over.
¤ Op c drukken om de verbinding met de deelnemer tot stand te brengen.
Terugbellen voortijdig uitschakelen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ä Netdiensten] ¤ Bij Terugbellen op Annuleren tikken.
Ruggespraak
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
>
Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelneÐ
V
mer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.
Josephine Foster
Thuis 1234567
¤ Op [ P Ruggespraak] en daarna op Extern tikken ¤ Nummer van de tweede deelnemer invoeren.
ý Martin Grotte
Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De
Mobiel 0171666777
tweede deelnemer wordt gebeld.
¤ De gewenste gesprekspartner meldt zich niet:
#
op À onder in het display tikken.
6.06
Of:
‹
h
R
¤ De gewenste gesprekspartner meldt zich: u spreekt
Handsfree
Microfoon uit
Volume
met de deelnemer.
Ruggespraak beëindigen:
Q
S
Â
¤ Op / achter het ruggespraakgesprek tikken.
Toetsen
Ruggespraak
Contacten
U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.
Of:
¤ Op a drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner.
36
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / telefony.fm / 3/18/13
Telefoneren
Wisselgesprek
Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.
In het display worden de nummers of de namen van de beide gesprekspartners weergegeven.
De gesprekspartner waar u niet mee spreekt, wordt grijs weergegeven.
¤ Op de grijs weergegeven contactpersoon tikken om over te schakelen naar deze deelnemer.
¤
Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. U kunt tussen beide deelnemers heen en
weer schakelen.
Huidige gesprek beëindigen:
Op naast de gespreksweergave tikken. U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.
Of:
¤ Op a drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de deelnemer die in de wachtstand
stond.
¤ Druk op de verbindingstoets c.
Conferentie
Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.
¤ Op [ T Conferentie] tikken. U en beide gesprekspartners kunnen elkaar horen en met
elkaar spreken.
¤ Conferentie beëindigen:
¤ Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen: Op a drukken.
Of:
¤ Terugkeren naar wisselgesprek: op [
T Einde Conf.] tikken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
U bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen.
Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets in te drukken of de hoorn op te leggen.
de fr nl
37
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / settings.fm / 3/18/13
Toestel instellen
Toestel instellen
De handset en het basisstation zijn bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.
U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina Instellingen.
Displaytaal wijzigen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ° Taal en locatie].
¤ Naast Taal op ’ tikken ¤ Naast de gewenste taal op ± tikken ( Ø = geselecteerd) ¤ Metè
bevestigen ¤ Terug met ‘.
Land en eigen regiocode instellen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ° Taal en locatie] ¤ Verder£ pagina 11.
Display instellen
Screensaver/Slide show instellen
U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit Analoge klok/Digitale klok/Slide show/afbeeldingen. Afbeeldingen kunt u met de software
Gigaset QuickSync (£ pagina 74) naar uw handset laden.
Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, kort op a of op het display tikken.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen
Submenu [ g Displayen toetsen]
¤ [ g Display en toetsen].
¤ Screensaver via de schakelaar in- of uitschakelen.
¤ Naast Type op ’ tikken ¤ Horizontaal over het display vegen om door de mogelijkheden te scrollen
¤ Op [ ‰ Selecteer] tikken om de actuele weergave
te selecteren of zonder opslaan terugkeren met ‘.
Screensaver
Activeren
Type
Analoge klok
on
M
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Displayverlichting instellen
De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handSubmenu [ g Displayen toetsen]
set wordt bewogen of een toets wordt ingedrukt.
Verlichting
U kunt instellen na hoeveel tijd de displayverlichting in
In lader
on
de ruststand moet worden uitgeschakeld. Als u niets aangeeft, dan is het display constant halfverlicht.
off
Uit lader
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen
Time-out
¤ [ g Display en toetsen].
M
2 minuten
¤ Via de schakelaar de displayverlichting in de lader
resp. buiten de lader in-/uitschakelen.
¤ Naast Time-out op ’ tikken ¤ Uitschakeltijd selecteren. Met ‘ opslaan en terugkeren.
38
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / settings.fm / 3/18/13
Toestel instellen
Let op
Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden
verkort.
Berichten-pop-up en het knipperen van de berichten-LED
inschakelen/uitschakelen
Geef aan, of de ontvangst van nieuwe berichten door een berichten-pop-up en het knipperen
van de berichten-LED op de handset moet worden weergegeven.
In de ruststand:
Submenu [ g Display en toetsen]
¤ Menutoets v Menupagina Instellingen
Indicatie nieuwe berichten
¤ [ g Display en toetsen]
on
Optisch
¤ Met de schakelaar naast Optisch de berichten-LED
in- of uitschakelen.
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep
aan zodra u hem uit de lader neemt.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ « Telefonie].
¤ Met de schakelaar naast Auto aannemen de functie in- of uitschakelen.
Onafhankelijk van de instelling Auto aannemen wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: c tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2
seconden ingedrukt houden.
Handsfree-profiel instellen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
ë
U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de
omgevingssituatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek
voert.
De standaardinstelling is Profiel 1.
Tijdens een extern gesprek in de handsfree-mode:
¤ In de optiebalk op en vervolgens op [ Handsfree-profielen ]¤ Profiel selecteren. De
instelling wordt direct gewijzigd.
Oproepsignalen instellen
Volume, ringtone instellen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ì Geluiden ] ¤ Ringtones
de fr nl
39
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / settings.fm / 3/18/13
Toestel instellen
Oproepsignaal-Volume voor alle oproepen
¤ Eventueel meerdere keren op Ô / Ó tikken om het
volume in te stellen.
L
Volume
Of
¤ Met de schakelaar naast Oplopend het oplopende
volume in-/uitschakelen.
De instelling Oplopend volume geldt alleen voor
oproepsignalen. De weergave van een ringtone wordt
niet gewijzigd.
Ringtones voor externe/interne oproepen
instellen
¤ Naast Interne oproepen / Externe oproepen op ’
tikken ¤ Ringtone selecteren ¤ Met ‘ opslaan en
terugkeren.
Overige ringtones kunt u met de software Gigaset
QuickSync (£ pagina 74) naar uw handset laden.
Ringtones
Ó R Ô
Oplopend
Interne oproepen
Gigaset
Externe oproepen
Gigaset
off
M
M
Nachtstand (stil)
Uit
Stil bij anoniem
M
off
Trilstand inschakelen/uitschakelen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ì Geluiden ] ¤ Trilstand met de schakelaar
naast Trilstand inschakelen/uitschakelen.
Het ingestelde trilalarm signaleert elke interne/externe oproep, afspraak, verjaardag en elke
wekoproep. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende oproeptypes.
De trilstand is uitgeschakeld zolang de handset in de lader staat of via USB op uw PC is aangesloten.
Oproepsignaal permanent in-/uitschakelen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
U kunt het oproepsignaal permanent inschakelen/uitschakelen.
¤ Statuspagina openen ¤ Met de schakelaar naast Niet storen het oproepsignaal inschakelen/uitschakelen Deze instelling heeft geen gevolgen voor de trilstand.
In de statusbalk geeft het symbool ó het uitgeschakelde oproepsignaal aan.
40
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / settings.fm / 3/18/13
Toestel instellen
Attentiesignalen in-/uitschakelen
De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en
situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen
In het submenu [ ì Geluiden ]:
¤ [ ì Geluiden ].
Attentietonen
U kunt het volgende met de schakelaars rechts in-/
on
Bevestiging
uitschakelen:
off
Batterij
- Bevestiging:
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon
bij ontvangst van een nieuw bericht.
- Batterij:
Waarschuwingstoon bij een acculading minder dan 10 % (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor de
acculading niet weergegeven.
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
Tijdsturing voor externe oproepen (nachtstand)
U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ì Geluiden ] ¤ Ringtones
¤ Naast Nachtstand (stil) op ’ tikken ¤ Op Stil vanaf tikken ¤ Begin van de periode invoeren ¤ Met ‘ opslaan en terugkeren ¤ Op dezelfde wijze Stil tot het einde van deze periode
instellen ¤ Met de schakelaar naast Inschakelen de tijdsturing inschakelen/uitschakelen
¤ Met ‘ terugkeren.
Deze functie moet voor elke handset apart worden ingesteld.
Let op
Bij oproepen waaraan u in Contacten een eigen ringtone heeft toegewezen (VIP), gaat uw
toestel ook binnen deze periode over.
Geen signalering van anonieme oproepen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
U kunt het toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (de beller heeft NummerWeergave
onderdrukt) niet met het oproepsignaal worden gesignaleerd, maar alleen op het display verschijnen.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ì Geluiden ] ¤ Ringtones
¤ Met de schakelaar rechts naast Stil bij anoniem kunt u deze functie in-/uitschakelen (on =
oproepsignaal uitgeschakeld).
De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.
de fr nl
41
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / settings.fm / 3/18/13
Toestel instellen
Wachtmuziek in-/uitschakelen
U kunt de wachtmuziek voor externe bellers bij interne ruggespraak en doorschakelen inschakelen/uitschakelen.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ì Geluiden ].
¤ Eventueel naar Wachtstand scrollen ¤ Met de schakelaar de wachtmuziek inschakelen/uitschakelen.
Repeater inschakelen/uitschakelen
Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation vergroten. Hiervoor dient u de repeater-mode in te schakelen. Tijdens het inschakelen worden gesprekken die
op dat moment via het basisstation worden gevoerd, verbroken.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem].
¤ Met de schakelaar naast Repeater Mode de repeater-mode inschakelen/uitschakelen.
Na het in- of uitschakelen van de repeater dient u de handset uit en weer in te schakelen
(£ pagina 24).
Let op
u Als u een repeater gebruikt, zijn ECO DECT-instellingen niet beschikbaar.
u U kunt op uw basisstation tot zes Gigaset-repeaters aanmelden.
Systeem-PIN wijzigen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem].
¤ Naast Systeem-PIN op ’ tikken ¤ Actuele PIN (instelling bij levering: 0000) invoeren en met
è bevestigen ¤ Nieuwe systeem-PIN (4 cijfers; 0 – 9) invoeren en met è bevestigen.
Systeem-PIN resetten
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Mocht u uw systeem-PIN vergeten zijn, dan kunt deze weer op 0000 terugzetten. Hierbij worden alle instellingen van het basisstation gereset en alle handsets afgemeld!
¤ Voedingskabel van het basisstation loskoppelen ¤ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden terwijl u de voedingskabel weer op het basisstation aansluit ¤ De
aanmeld-/paging-toets ingedrukt houden tot deze begint te knipperen (ca. 10 seconden).
42
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / settings.fm / 3/18/13
Toestel instellen
Standaardinstellingen van het toestel herstellen
U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van het basisstation en de handset gescheiden
van elkaar terugzetten op de standaardinstellingen.
Een reset geldt niet voor:
u Datum en tijd,
u De aanmelding van handsets op het basisstation resp. de basisstationaanmelding(en) van
de handset alsmede de actuele selectie van basisstation,
u Systeem-PIN,
u Vermeldingen in de kalender en Contacten,
u Nummerherhalingslijst en de inhoud van de mediamap,
u Het externe en interne bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking (babyfoon)
(Melding naar wordt teruggezet op Extern),
u Bestemmingsnummer voor de functie Oproepdoorschakeling.
Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (Handset) worden uw instellingen voor de configureerbare pagina (£ pagina 18) alsmede de audio- en display-instellingen
gewist.
Bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation (Basisstation) worden ECO
DECT-, SMS-, antwoordapparaat-, systeeminstellingen en interne namen van de handsets
teruggezet en worden de oproep-/antwoordapparaatlijsten gewist.
Standaardinstellingen van de handset/het basisstation herstellen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen
¤ [ Ê Systeem].
¤ Op Handset of Basisstation tikken ¤ Bij de Basis-
station: systeem-PIN invoeren en met è bevestigen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Vraag om bevestiging met Ja beantwoorden.
de fr nl
In het submenu [ Ê Systeem]:
Standaard instellingen terugzet-
Handset
Basisstation
43
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / settings.fm / 3/18/13
ECO DECT
ECO DECT
ECO DECT zorg voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.
Lager zendvermogen (DECT-signaal)
in normaal bedrijf: (standaardinstelling):
Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-signaal is uit). Alleen
het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt
het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.
U kunt het zendvermogen nog meer reduceren:
1) Bereik reduceren en het DECT-signaal daarom met wel 80% verlagen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
In veel woningen of kantooromgevingen is het maximale bereik niet nodig. Als u de instelling
Max. bereik uitschakelt, wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel
80% verlaagd bij half bereik.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem] ¤ Met de schakelaar naast
Max. bereik deze inschakelen/uitschakelen.
Of:
¤ Statuspagina openen (£ pagina 22) ¤ Met de schakelaar naast ¹ Max. bereik deze
in-/uitschakelen.
Displaysymbool voor gereduceerd bereik £ pagina 79.
44
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / settings.fm / 3/18/13
ECO DECT
2) Draadloze module in de ruststand uitschakelen (Geen DECT in rust).
Met de instelling Geen DECT in rust kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem] ¤ Met de schakelaar naast
Geen DECT in rust de functie inschakelen/uitschakelen (on= DECT-signaal uitgeschakeld).
Of:
¤ Statuspagina openen (£ pagina 22) ¤ Met de schakelaar naast ¹ Geen DECT in rust de
functie inschakelen/uitschakelen.
Bij uitgeschakelde draadloze module wordt in het rustdisplay in plaats van het symbool voor de
ontvangststerkte het symbool ¹ weergegeven.
Opmerkingen
u Om de voordelen van Geen DECT in rust te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde
handsets deze functie ondersteunen.
u De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automa-
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
tisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca.
2 seconden vertraagd.
u Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker ‘luisteren’ naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
u Bij geschakelde functie Geen DECT in rust (geen DECT-signaal) is er geen bereikindicatie/
geen bereikalarm op de handset. De bereikbaarheid controleert u door de lijn te bezetten: verbindingstoets c lang indrukken. U hoort een kiestoon.
u Als op een basisstation met ingeschakelde functie ECO Geen DECT in rust een handset
wordt aangemeld die deze functie niet ondersteund, dan wordt de functie Geen DECT in
rust automatisch uitgeschakeld (bereikindicatie Ð op de handsets wordt ingeschakeld
en de schakelaar verandert in off). Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de
functie Geen DECT in rust automatisch weer ingeschakeld.
de fr nl
45
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / answering_m.fm / 3/18/13
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)
Het submenu voor het instellen en bedienen van het antwoordapparaat openen:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ¶ Antwoordapparaat]
Of:
¤ Statuspagina openen (£ pagina 22) ¤ Op à Antwoordapparaat tikken.
Antwoordapparaat in-/uitschakelen
¤ Antwoordapparaat in-/uitschakelen met de schakelaar naast Activeren.
Antwoordapparaat
Activeren
on
Welkomstboodschap
Antwoordapparaat configureren
Metopname
Alleen
melding
Tijdsturing
Welkomstboodschap definiëren
Welkomstboodschap van
M
M
¤ Op de betreffende plek tikken (ingestelde modus
wordt gekleurd weergegeven).
- Type welkomstboodschap: de beller kan berichten achterlaten.
- Type afwezigheidsmelding: beller hoort alleen
een welkomstboodschap.
- Nachtstand:
¤ Naast Welkomstboodschap van/ Afwezigheidsmelding van op ’ tikken ¤ Tijdstippen
invoeren waarop de betreffende mode moet worden ingeschakeld ¤ Met ‘ opslaan en terug.
Welkomstboodschap/
afwezigheidsmelding opnemen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
L
00:00
00:00
Type welkomstboodschap
M
Standaard
Type afwezigheidsmelding
M
Standaard
L
Type welkomstboodschap
Als u een nieuwe welkomstboodschap opneemt,
Huidige
wordt de opgeslagen welkomstboodschap gewist.
¤ Naar Type welkomstboodschap of Type afwezig- Standaard
heidsmelding scrollen en op bijbehorend ’ tikken.
¤ Op [ ý Opnemen] / [ ý Opnemen] tikken ¤ Na de
û
toon een welkomstboodschap inspreken (min. 3
Afspelen
sec., max. 180 sec.).
¤ Met [ ´ Einde] de opname afsluiten en opslaan.
Opname annuleren: tijdens de opname kort op a drukken of op ‘ tikken.
Na de opname kunt u:
¤ Welkomstboodschap beluisteren: op [ û Afspelen] tikken.
¤ Opname herhalen: tijdens de weergave op[ ý Nieuw] tikken.
¤ Opname verwijderen: op [ ü Wissen] tikken en met Ja bevestigen.
46
M
M
Afwezigheidsmelding van
ý
Opnemen
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / answering_m.fm / 3/18/13
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)
Opmerkingen
u De opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
u Als u een opname annuleert, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.
u Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode Type
afwezigheidsmelding. Na het wissen van oude berichten schakelt het terug in de mode
Type welkomstboodschap.
Overige instellingen
u Parameters voor de opname instellen:
¤ Naar de gewenste opnameparameter scrollen:
L
Antwoordapparaat
Maximale lengte per
- Maximale lengte per bericht: 1 minuut, 2 minuten,
2 minuten
M
3 minuten of Maximaal.
M
Opname kwaliteit
- Opname kwaliteit: Maximaal of Standaard.
Maximaal
M
- Oproepvertraging: Geen, 10 seconden, 18 seconden, 30 seconden of Dynamisch (10 sec. als er
M
Oproepvertraging
nieuwe berichten, anders 18 sec.
18 seconden
M
¤ Naast de gewenste parameter op ’ tikken ¤ Op de
Meeluisteren
off
gewenste instelling tikken ( Ø = geselecteerd)
¤ Met ‘ opslaan en terug.
on
Tijd-info afspelen
u Meeluisteren op de handset in-/uitschakelen:
¤ Naast Meeluisteren op de schakelaar tikken.
Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen: ¤ Op [ ” Stil] tikken of op a drukken.
u Weergave van het opnametijdstip inschakelen/uitschakelen: ¤ Afspelen in-/uitschakelen
met de schakelaar naast Tijd-info afspelen.
Berichten beluisteren/wissen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Overschakelen naar de berichtenpagina ¤ Op het symbool à tikken.
¤ Alle nieuwe berichten beluisteren: Op [ û Alle nieuwe] tikken.
¤ Afzonderlijke berichten beluisteren: Op een lijstvermelding tikken.
¤ Deelnemer met de groene punt opbellen: Op c drukken.
Tijdens de weergave van berichten beschikt u over de volgende opties:
Volume van de weergave instellen: [ R Volume],
De laatste 5 seconden van de opname herhalen: [ ö 5 seconden],
Nummer van de beller overnemen in Contacten: [ ¬ Opslaan],
Bericht wissen: [ ü Wissen].
u
u
u
u
Alle berichten wissen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem] ¤ (evt. scrollen) ¤ Naast Lijsten opschonen op ’ tikken ¤ Op ü naast Antwoordapparaat tikken ¤ Met Ja bevestigen.
de fr nl
47
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / answering_m.fm / 3/18/13
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)
Overige functies van het antwoordapparaat
u Gesprek tijdens het opnemen overnemen van het antwoordapparaat:
¤ Op c drukken of op [ ‰ Aannemen] tikken.
u Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat:
ë
Het antwoordapparaat is ingeschakeld en op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd ¤ Op[Antw.app.] tikken. Antwoordapparaat start direct in de Type welkomstboodschap-mode.
u Extern gesprek opnemen: ¤ In de optiebalk op
tikken ¤ Op [ ý Opnemen] tikken om
de opname te starten/beëindigen.
Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.
Tijdens de opname zijn alle opties met uitzondering van [ ý Stop opnemen] grijs. U kunt
geen ruggespraak starten en geen wisselgesprek beantwoorden of weigeren.
Taal voor spraaksturing en standaardmeldtekst wijzigen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ De cijfercode voor de servicefuncties
invoeren(£ pagina 76). Vervolgens de specifieke functiecode invoeren:
¤ B A 3 9 voor Vlaams, B A 0 9 voor Frans of B A 0 B voor Duits invoeren.
Bediening op afstand
Met behulp van een andere telefoon (bijvoorbeeld vanuit een hotel, mobiele telefoon) het antwoordapparaat beluisteren of inschakelen.
Voorwaarden: de actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 (£ pagina 42) en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK). Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).
Antwoordapparaat inschakelen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Voorwaarde: het antwoordapparaat is uitgeschakeld.
¤ Bel uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u gevraagd wordt de systeem-PIN in te voeren.
¤ Voer binnen 10 seconden de systeem-PIN van uw telefoontoestel in.
48
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / answering_m.fm / 3/18/13
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)
Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren
Voorwaarde: het antwoordapparaat is ingeschakeld.
¤ Bel uw eigen telefoonnummer ¤ Terwijl u de welkomstboodschap hoort: Op toets 9 drukken ¤ Systeem-PIN van uw toestel invoeren.
Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de volgende toetsen.
A
Tijdens de weergave van de tijd:
Naar vorig bericht.
Tijdens het beluisteren van berichten:
Naar het begin van het huidige bericht springen.
B
Afspelen onderbreken. Opnieuw indrukken om door te gaan.
Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.
3
Naar het volgende bericht.
D
In het huidige bericht 5 seconden terug springen.
0
Huidige bericht wissen.
:
Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als “nieuw”.
Bediening op afstand beëindigen
¤ Verbreektoets indrukken of Hoorn terugleggen op het toestel.
Let op
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:
u de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
u er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
u na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.
de fr nl
49
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / T-NetBox_SAG.fm / 3/18/13
Voicemail
Voicemail
U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd en
het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ¶ Voicemail].
¤ Nummer van de voicemail invoeren: naast Voicemailnummer op ’ tikken ¤ Nummer invoeren
Aan
¤ Met è bevestigen en opslaan.
¤ Voicemail met schakelaar inschakelen/uitschakelen
(als uw netaanbieder deze functie ondersteunt): op
Aan/Uit tikken ¤ Na een bevestigingssignaal uit het
telefoonnet op a drukken.
Nadat het telefoonnummer is opgeslagen,
wordt op de berichtenpagina het volgende
symbool weergegeven:
4
Voicemailnummer
(onbekend)
1
Uit
M
Nieuwe berichten aanwezig
(als uw netaanbieder deze
functie ondersteunt)
Melding van voicemail beluisteren
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Overschakelen naar de berichtenpagina ¤ Op het symbool 4 tikken.
Uw voicemail wordt direct gebeld. Op de handset wordt de handsfree-functie ingeschakeld. U
kunt de berichten beluisteren.
50
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Register-HS.fm / 3/18/13
Meerdere handsets
Meerdere handsets
Handsets aanmelden
U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden. Het aanmelden van de handset
moet u zowel op het basisstation als op de handset inleiden. Deze procedure moet binnen 60
sec. worden ingeleid.
¤ Op het basisstation: aanmeld-/paging-toets lang (ten minste 3 sec.) indrukken.
¤ Op de handset SL910H (andere handsets zie “Opmerkingen“):
¤ Op Aanmelden tikken
of
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ É Handset(s) en basisstation]
¤ Op Aanmelden tikken.
De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag
nemen.
¤ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000) ¤ PIN met è bevestigen.
Zodra het aanmelden is gelukt, wordt dit met een melding aangegeven. Stel de handset in met
behulp van het menu
Instellingen in (£ pagina 9).
Opmerkingen
u Als er al zes handsets op het basisstation zijn aangemeld (alle interne nummers zijn
bezet), dan probeert het basisstation automatisch de als laatste aangemelde handset (bijvoorbeeld INT 6) af te melden. Als dit niet lijkt, bijvoorbeeld omdat deze handset geen
verbinding met het basisstation heeft, wordt de melding Geen vrij intern nummer weergegeven.
Meldt in dit geval een andere handset af die u niet meer gebruikt en herhaal de aanmeldprocedure.
u Bij andere Gigaset-handsets en handsets van andere GAP-compatibele toestellen start u
de aanmeldprocedure van de handset volgens de instructies in de desbetreffende
gebruiksaanwijzing.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Handset op meerdere basisstations gebruiken
Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.
Het actieve basisstation is het laatste basisstation waarbij uw handset is aangemeld. De overige
basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.
U kunt de toewijzing aan het basisstation op elk moment handmatig aanpassen.
U kunt de handset ook zo instellen, dat het basisstation selecteert met de beste ontvangst
(Beste basisstation) zodra de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ É Handset(s) en basisstation].
¤ Op Verbonden met basisstation ’ tikken ¤ Het gewenste basisstation of Beste basisstation selecteren ( Ø = geselecteerd).
de fr nl
51
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Register-HS.fm / 3/18/13
Meerdere handsets
Handsets afmelden
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ É Handset(s) en basisstation].
u U wilt de handset die u momenteel gebruikt afmelden:
¤ Op Afmelden tikken ¤ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000)
¤ PIN metè bevestigen ¤ Afmelden met Ja bevestigen.
Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (Beste basisstation; £ pagina 51).
u U wilt een andere handset afmelden:
¤ Op Aangemelde handset(s) ’ tikken ¤ [ ø Afmelden] ¤ Op ´ naast de betreffende handset tikken ¤ [ ø Afmelden] ¤ Eventueel Systeem-PIN invoeren ¤ MetJa
bevestigen.
Handset zoeken (paging)
¤ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (£ pagina 2) kort indrukken.
Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld (uitzondering: handsets waarop de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is).
Zoeken beëindigen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Op het basisstation: aanmeld-/paging-toets kort indrukken, of
¤ Op de handset: c of a indrukken of op [ ” Stil] tikken of
¤ Geen actie: na circa 3 minuten wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.
52
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Register-HS.fm / 3/18/13
Meerdere handsets
Handset-naam wijzigen
Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Om te wijzigen:
¤ In het menu Instellingen op [ Handset(s) en basisstation] tikken.
¤ Op Aangemelde handset(s) ’ tikken ¤ Handset selecteren.
¤ Met de oude naam wissen en de nieuwe naam (max. 10 alfanumerieke tekens) invoeren ¤
Met è bevestigen.
Intern telefoneren
Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.
¤ Overschakelen naar de kiespagina ¤ Op [ ‡ Intern] tikken ¤ Eventueel handset uit de lijst
selecteren of op Alle handsets (groepsoproep) tikken.
Als u op c drukt nadat de lijst is geopend, wordt er direct een groepsoproep naar alle handsets
verstuurd.
Interne ruggespraak / intern doorverbinden
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
U telefoneert met een externe gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een
interne deelnemer of ruggespraak met hem houden.
¤ Op [ P Ruggespraak] en daarna op Intern tikken.
¤ Als er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangesloten, een handset of Alle
handsets selecteren.
Ruggespraak houden: u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern
gesprek:
¤ Op [ P Stop rug. spraak] tikken.
Extern gesprek doorverbinden: u kunt het gesprek op manieren doorverbinden:
¤ U wacht tot de opgebelde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op.
Op a drukken.
Of
¤ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: op a drukken.
Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met [ P Stop rug. spraak].
de fr nl
53
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Register-HS.fm / 3/18/13
Meerdere handsets
Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen
U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.
¤ Wisselgesprek: in het display op de gesprekspartner tikken waarmee u wilt spreken.
Of:
¤ Conferentie tot stand brengen: op [ T Conferentie ] tikken.
¤ Conferentie beëindigen: op [ T Einde Conf.] tikken. U keert terug naar het “wisselgesprek” en bent weer met de deelnemer verbonden waarmee u de conferentie heeft ingeleid.
Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets in te drukken of de hoorn op te leggen.
Bijschakelen in een extern gesprek
U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen
en aan het gesprek deelnemen (conferentie).
Voorwaarde: de functie Inbreken is ingeschakeld.
Intern bijschakelen in-/uitschakelen
¤ In het menu Instellingen op [ « Telefonie] tikken.
¤ Met de schakelaar naast Inbreken de functie inschakelen.
Intern bijschakelen
De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt
zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.
¤ cLang indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Aankloppende deelnemers
worden niet weergegeven.
Bijschakelen uitschakelen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ a indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.
54
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Bluetooth.fm / 3/18/13
Bluetooth-toestellen
Bluetooth-toestellen
U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset aanmelden.
U dient Bluetooth op de handset in te schakelen om de toestellen zichtbaar te maken en vervolgens bij de handset aan te melden.
Met datatoestellen kunt u contactpersonen uitwisselen en met de software Gigaset QuickSync
(£ pagina 74) ringtones en afbeeldingen op de handset te laden.
Opmerkingen
u Een headset moet over het headset of het handsfree-profiel beschikken. Bij voorkeur
wordt het handsfree-profiel gebruikt.
u Het tot stand brengen van de verbinding met de headset kan tot 5 seconden in beslag
nemen.
Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen
U kunt de Bluetooth-modus via de statuspagina (£ pagina 22) in- of uitschakelen of via:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ ò Bluetooth] ¤ Met de schakelaar naast de
functie Bluetooth de Bluetooth-functie inschakelen/uitschakelen.
Als Bluetooth ingeschakeld is:
u wordt ò weergegeven op de statusregel
Bluetooth
L
(£ pagina 77),
Eigen toestel
u kan de handset met alle toestellen in de lijst GekopAnna’s SL910H
M
pelde toestellen communiceren,
Gekoppelde toestellen
u is de handset voor Bluetooth-toestellen binnen zijn
bereik zichtbaar,
Headset 1
M
u als zich onder de bekende apparaten een headset
Bluetooth
on
bevindt, brengt de handset de verbinding met de
headset tot stand,
Het volgende alleen bij ingeschakelde Bluetooth
u zoekt de handset naar Bluetooth-toestellen binnen
bereik.
Gevonden toestel(en)
Bluetooth-toestellen zoeken en
aanmelden (pairen)
De afstand tussen handset en het ingeschakelde
Bluetooth-toestel mag maximaal 10 m bedragen.
Headset 2
Mobiel 1
M
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Opmerkingen
u Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel eerder aangemelde headset overschre-
ven.
u Als een headset al bij een ander toestel is aangemeld, verbreek dan deze verbinding en
herhaal de aanmeldprocedure.
Zoekactie starten
Het zoekproces wordt gestart zodra de Bluetooth-pagina wordt geopend en Bluetooth ingeschakeld is.
de fr nl
55
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Bluetooth.fm / 3/18/13
Bluetooth-toestellen
De handset zoekt naar Bluetooth-toestellen binnen bereik. Alle gevonden toestellen worden
weergegeven in de lijst Gevonden toestel(en).
Toestel vertrouwen- toevoegen aan de lijst met vertrouwde toestellen
¤ Naast de lijst Gevonden toestel(en) op ’ tikken (zie afbeelding hierboven).
¤ In de lijst Gevonden toestel(en) toestel selecteren ¤ Op [ ÿ Koppel] tikken ¤ Eventueel
PIN van het toestel invoeren dat u wilt aanmelden ¤ Met è bevestigen.
PIN van een datatoestel: een willekeurige PIN op de handset en vervolgens ook op het datatoestel invoeren (0 - 16 tekens).
PIN van een headset: meestal is de standaardcode 0000. Daarom hoeft u de PIN alleen in uitzonderingssituaties in te voeren.
Als Gekoppelde toestellen al 6 vermeldingen bevat, dan wordt de laatste vermelding overschreven. Uitzondering: de headset overschrijft uitsluitend een andere headset.
Zoeken beëindigen
¤ Op ‘ tikken om het Submenu Bluetooth te sluiten, of Bluetooth uitschakelen.
Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken
Lijst openen
¤ In het submenu Bluetooth naast Gekoppelde toestellen op ’ tikken.
In de lijst betekent een ô naast de toestelnaam een headset en een * een datatoestel.
Toestel afmelden
¤ Lijst Gekoppelde toestellen openen ¤ Op [ ü Wissen] tikken ¤ Eén of meerdere toestellen
selecteren – naast het betreffende toestel op ´ tikken ¤ Op [ü Wissen] tikken ¤ OpJa tikken.
Naam van een toestel wijzigen
¤ De lijst Gekoppelde toestellen openen ¤ Toestel selecteren ¤ Eventueel de huidige naam
met ç wissen ¤ Naam invoeren (max. 16 tekens) ¤ Met è bevestigen.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren
Als een onbekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen, wordt u
gevraagd een toestel-PIN in te voeren (pairing).
¤ Weigeren: op ‘ tikken of op a drukken.
Of:
¤ Accepteren: PIN van het toestel invoeren ¤ Met è bevestigen.
¤ Op Ja tikken: in de lijst Gekoppelde toestellen opnemen of
¤ Op Nee tikken: toestel tijdelijk gebruiken.
Bluetooth-naam van de handset wijzigen
¤ In het submenu Bluetooth op Eigen toestel tikken. Als de functie Bluetooth uitgeschakeld
is, wordt de functie ingeschakeld ¤ Eventueel de bestaande naam wissen met ç ¤ Nieuwe
naam invoeren ¤ Met è bevestigen.
56
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Bluetooth.fm / 3/18/13
Bluetooth-toestellen
Gesprek met de handset via de Bluetooth-headset voortzetten
Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en
handset.
¤ Verbindingstoets van de headsets indrukken.
Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.
Met [ R Volume] Headset volume/Gevoeligheid microfoon instellen.
Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
Let op
Als een draadgebonden headset en een Bluetooth-headset tegelijkertijd zijn aangesloten,
kunt u de draadgebonden headset niet gebruiken.
Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en
handset.
Druk de verbindingstoets op de headset pas in als het oproepsignaal op de headset klinkt.
Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
de fr nl
57
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / direct_charges.fm / 3/18/13
Contacten (telefoonboek)
Contacten (telefoonboek)
In een contactpersoon slaat u tot acht nummers en de bijbehorende voor- en achternaam,
e-mailadres, verjaardag / speciale datum met signalering, VIP-ringtones en contactfoto op. U
kunt de Contacten synchroniseren met Outlook-contacten op uw PC alsmede ringtones en
afbeeldingen naar uw handset laden (£ pagina 74).
Contacten (met max. 500 contactpersonen) maakt u voor elkvan uw handsets afzonderlijk aan.
U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen
(£ pagina 60). Met uw PC kunt u met de gratis software Gigaset QuickSync (£ pagina 74) uw
Contacten synchroniseren met uw Google- en Outlook-contacten(£ pagina 74).
Let op
Voor snelle toegang tot een nummer in Contacten kunt u het nummer op de configureerbare pagina van het rustdisplay opslaan (£ pagina 18).
Lengte van contactpersonen
8 nummers:
Voornaam en achternaam:
elk max. 32 cijfers
elk max. 16 tekens
Contactpersonen beheren
Contacten openen
¤ Menutoets v ¤ [ œ Contacten] of
¤ Op de kiespagina resp. tijdens het gesprek op [ œ Contacten] tikken.
Nieuw contactpersoon aanmaken
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Contacten openen ¤ Op [d Nieuw] tikken.
¤ Via de afzonderlijke velden de verschillende compo-
¤
¤
58
L
l+
Nieuw Contact
M
nenten van de contactpersoon invoeren (naam, nummer, VIP-ringtone, verjaardag). Hiervoor naast de
betreffende component op ’ tikken ¤ Indien aanVoeg nummer toe
M
wezig, bevestigt u een component met è of
[ ‰ Selecteer].
Voeg ringtone toe
M
Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten
minste één telefoonnummer in te voeren.
M
Voeg verjaardag toe
Afbeelding van beller (contactfoto) toevoegen:
Op l+ tikken. Afbeelding met ë / ê selecteren en
è
op [ ‰ Selecteer] tikken.
Opslaan
Voorkeursnummer van een contactpersoon instellen: het voorkeursnummer wordt automatisch gekozen als u in Contacten op een vermelding tikt of in de gedetailleerde weergave op c drukt.
Het nummer is met Ø (groen) gemarkeerd.
Om de instelling te wijzigen: op ± naast het gewenste nummer tikken.
Naam
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / direct_charges.fm / 3/18/13
Contacten (telefoonboek)
Contactpersoon opslaan
¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Contactpersoon weergeven (gedetailleerde weergave)
¤ Contacten openen ¤ Naast de gewenste vermelding op ’ tikken.
Alle informatie van de contactpersoon wordt weergegeven.
Contactpersoon wijzigen
¤ In de gedetailleerde weergave op [ N Wijzigen] tikken.
- Voornaam, achternaam of nummer wijzigen/wissen:¤ Op ’ tikken ¤ Eventueel op het
bijbehorende veld tikken ¤ Naam/nummer invoeren/wijzigen ¤ Met è bevestigen.
- Nummer toevoegen: op ’ naast Voeg nummer toe tikken ¤ Nummer invoeren en met
è bevestigen.
- Toewijzen van een VIP-oproepsignaal of een verjaardag wissen: ¤ Naast Voeg ringtone
toe / Voeg verjaardag toe op’ tikken ¤ Op [ ÷ Geen] / [ þ Annuleren] tikken.
- Toewijzing van een contactfoto wissen: ¤ Op de contactfoto tikken ¤ Op [ ^ Geen] tikken.
- Voorkeursnummer wijzigen: ¤ Om een ander voorkeursnummer in te schakelen, tik dan
naast dit nummer op ± .
¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Contactpersoon wissen
¤ In de gedetailleerde weergave: op [ ü Wissen] tikken ¤ Met Ja bevestigen.
Alle contactpersonen wissen:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem] ¤ (evt. scrollen) ¤ Naast Lijsten opschonen op ’ tikken ¤ Naast Contacten op ü tikken ¤ Met Ja bevestigen.
Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven
¤ Contacten openen ¤ Op [X Geheugen] tikken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren
U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.
¤ Contacten openen ¤ Op [ Y Achternaam] resp. [ Y Voornaam] tikken
Als een contactpersoon geen naam bevat, dan wordt het voorkeursnummer (nummer met
groene punt, £ pagina 58) overgenomen in het veld voor de achternaam. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.
De volgorde van contactpersonen is als volgt:
Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.
de fr nl
59
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / direct_charges.fm / 3/18/13
Contacten (telefoonboek)
Contactpersoon selecteren, bladeren in Contacten
Als uw Contacten meer dan zeven vermeldingen bevat, wordt aan de rechterzijde een scrollbalk
weergegeven. U kunt dan vervolgens:
u Naar de gewenste naam bladeren.
u in de index op de beginletter tikken. De weergave springt naar de eerste naam die met deze
letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam. Tijdens het scrollen wordt de
index tijdelijk afgedekt door een scroll-balk.
Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen
Voorwaarden:
u De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
u De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.
U kunt alle Contacten, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.
Opmerkingen
u Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
u Contactfoto’s en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de
datum verstuurd.
u Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe
contactpersoon aangemaakt.
Als er al wel een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als er al meer dan 8 nummers zijn, wordt een tweede
contactpersoon met dezelfde naam aangemaakt.
u Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
u Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
Afzonderlijke contactpersonen versturen
¤ Gedetailleerde weergave van de contactpersoon openen (£ pagina 59) ¤ Op
[ = Verstuur] tikken ¤ Vraag met Andere handset beantwoorden ¤ Ontvangende handset
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
selecteren.
Na een gelukte overdracht:
¤ Op Ja tikken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op Nee tikken.
Alle contactpersonen overdragen
¤ Contacten openen (£ pagina 58). Op [ : Verzenden] tikken ¤ Vraag met Andere handset
beantwoorden ¤ Ontvangende handset selecteren.
60
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / direct_charges.fm / 3/18/13
Contacten (telefoonboek)
Overdracht annuleren
¤ Op a drukken.
Contacten via Bluetooth als vCard versturen.
¤ Contacten openen (£ pagina 58).
¤ Alle Contacten versturen: op [ : Verzenden] tikken.
Of:
¤ Contactpersoon versturen: naast de vermelding op ’ en vervolgens op [ = Verstuur]
tikken.
¤ In de pop-up op Bluetooth-toestel tikken. Bluetooth wordt eventueel ingeschakeld.
¤ Ontvanger selecteren:
¤ Ontvanger uit de lijst met bekende toestellen (£ pagina 56) selecteren. De overdracht
wordt gestart. Of:
¤ Op [ þ Zoeken] tikken en ontvanger uit de lijst Gevonden toestel(en) selecteren ¤ PIN
van de ontvanger invoeren en op è tikken.
vCard met Bluetooth ontvangen
Voorwaarde: de handset bevindt zich in de ruststand. Bluetooth is ingeschakeld.
¤ Als de afzender in de lijst Gekoppelde toestellen (£ pagina 56) staat, dan wordt de vCard
automatisch ontvangen.
¤ Als de afzender niet in de lijst Gekoppelde toestellen staat, toestel-PIN van de afzender
invoeren en op è tikken. Geef na het verzenden van de vCard aan, of het toestel moet worden opgenomen in de lijst Gekoppelde toestellen (Ja) of niet (Nee).
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Weergegeven nummer overnemen in Contacten
Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst, de nummerherhalingslijst,
antwoordapparaatlijst, SMS-Inbox of Outbox) of nummers die in een SMS worden weergegeven alsmede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren naar het
telefoonboek.
¤ Op de kiespagina of in de gedetailleerde weergave van een lijstvermelding op
[ ¬ Opslaan] tikken (evt. moet u in de optiebalk scrollen).
Of:
¤ In de gedetailleerde weergave van een SMS-bericht of het veld voor verzender resp. ontvanger of op een gemarkeerd telefoonnummer in het SMS-bericht tikken. In de pop-up op
Opslaan in contacten tikken.
u Nieuw contactpersoon aanmaken: ¤ Op [d Nieuw] tikken. Het nummer wordt als eerste
nummer van de vermelding met nummertype Thuis overgenomen ¤ De contactpersoon
eventueel aanvullen ¤ Op[ è Opslaan] tikken.
Of:
de fr nl
61
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / direct_charges.fm / 3/18/13
Contacten (telefoonboek)
u Nummer aan een bestaande contactpersoon toevoegen:
¤ Vermelding selecteren ¤ Op de knop Toevoegen tikken.
Nummer wordt inclusief nummertype Thuis ingevoerd¤ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Of:
¤ Contactpersoon selecteren ¤ Nummer selecteren dat u wilt overschrijven ¤ OpJa tikken
¤ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Nummer overnemen uit Contacten
In sommige situaties kunt u de Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld in het veld Aan van een SMS-bericht of tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een
suffix).
¤ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met[œ Contacten] of œ.
¤ Op een contactpersoon tikken om het voorkeursnummer over te nemen.
Of:
¤ Naast de contactpersoon op ’ tikken en daarna op het nummer tikken dat u wilt overnemen.
Snelkiezen/snelkieslijst configureren
Voorwaarde: de Contacten bevatten ten minste één contactpersoon.
U kunt nummers uit Contacten op twee manieren voor snelkiezen gebruiken:
u per nummer een symbool aanmaken op de configureerbare (eigen) pagina.
u nummer overnemen in de snelkieslijst.
Symbool voor snelkiezen aanmaken op de configureerbare pagina.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Overschakelen naar de configureerbare pagina en de configuratie starten (pagina 18).
¤ Symbool 3 voor snelkiezen uit de selectiebalk op de pagina slepen ¤ Contactpersoon
selecteren ¤ Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de gedetailleerde weer-
gave geopend: telefoonnummer selecteren.
U kunt deze procedure meerdere malen herhalen met verschillende nummers.
Op de configureerbare pagina wordt één van de rechts weer- Contactfoto toeanders:
gewezen:
gegeven symbolen aangemaakt. Het nummer wordt niet
opgenomen in de snelkieslijst.
Anne
Sand
Nummer kiezen: ¤ Op de configureerbare pagina op het
snelkiessymbool tikken.
0711
Mobiel
123456789
Snelkiesnummer wijzigen:
¤ Nummer in Contacten wijzigen. Het snelkiesnummer op
de configureerbare pagina wordt overeenkomstig gewijzigd.
Of:
¤ Snelkiesnummer op de configureerbare pagina wissen en nieuw snelkiessymbool met het
nieuwe nummer aanmaken.
62
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / direct_charges.fm / 3/18/13
Contacten (telefoonboek)
Snelkiesnummer wissen
¤ In de configuratiemode het snelkiessymbool dat u wilt wissen naar de selectiebalk slepen.
De vermelding in Contacten wordt niet gewijzigd.
Of:
¤ Nummer in Contacten wissen. Het snelkiessymbool wordt automatisch van de configureerbare pagina verwijderd.
Telefoonnummer kopiëren naar de snelkieslijst
In de snelkieslijst kunt u maximaal 7 vaak gekozen nummers uit Contacten opslaan zodat u deze
snel kunt kiezen.
¤ Overschakelen naar kiespagina ¤ Op [ ¥ Snelkiezen] tikken ¤ Op [d Nieuw] tikken
¤ Contactpersoon selecteren ¤ Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de
gedetailleerde weergave geopend: telefoonnummer selecteren.
Nummer kiezen:
¤ Overschakelen naar de kiespagina ¤ Op [ ¥ Snelkiezen] tikken ¤ Contactpersoon selecteren.
- Als het nummerveld op de kiespagina leeg is, wordt het nummer direct gekozen.
- Als het nummerveld al tekens bevat, wordt het nummer achter deze tekens in het nummerveld ingevoegd.
¤ Eventueel nummer in het nummerveld wijzigen ¤ Op c drukken.
Vermeldingen wissen:
¤ Op [ ü Wissen] tikken ¤ Vervolgens achterelkaar op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en daarna op [ ü Wissen].
Let op
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Als u een nummer in Contacten wijzigt of wist, dan wordt het nummer automatisch ook in
de snelkieslijst gewijzigd/gewist.
de fr nl
63
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / direct_charges.fm / 3/18/13
Oproeplijst
Oproeplijst
Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op:
Alle
L
u — Alle: overzichtlijst Alle van alle oproepen
(gemiste, uitgaande, beantwoorde)
Josephine Foster
M
u ™ Gemist: lijst met gemiste (niet beantwoorde)
š 16:00, Thuis
oproepen
Josephine Foster
M
u › Beantwoord: lijst met beantwoorde oproepen
™ [2] 14:20, Mobiel
(›) en door het antwoordapparaat opgenomen
oproepen (Ã, alleen Gigaset SL910 A)
089 666777888
M
u š Uitgaand: lijst met uitgaande oproepen (geko› Gisteren, 14:20
zen nummers)
Martin Grotte
M
In de overzichtslijst — worden maximaal 60 vermeldingen weergegeven, in de lijsten met andere oproep- ™ 13.06, 16:10, Werk
typen maximaal 20 vermeldingen.
¤ Als u de oproeplijst via de berichtenpagina of het
˜
™
›
š
Alle
Gemist
Beantwoord
Uitgaand
berichten-pop-up opent, (£ pagina 19)dan wordt
de lijst Gemist weergegeven.
¤ De overzichtslijst met alle oproepen wordt weergegeven, bij het openen van de oproeplijst
via:
- menutoets v ¤ [ — Oproeplijst],
- de optie [— Oproepen] op de kiespagina,
- [— Oproeplijst] op de configureerbare pagina.
Overschakelen tussen de verschillende oproeplijsten:
¤ Aan de onderzijde van de pagina op het symbool van het gewenste oproeptype tikken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
ý
64
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / applications.fm / 3/18/13
Kalender
Kalender
Op uw handset kunt u tot 100 afspraken invoeren. Verjaardagen die in Contacten zijn opgeslagen, worden
overgenomen in de kalender. In de kalender is de actuele dag grijs weergegeven. Dagen met afspraken worden met een balk gemarkeerd. Als u een dag selecteert,
krijgt deze een gekleurde achtergrond.
Afspraak in kalender opslaan
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (£ pagina 9).
¤ Menutoets v ¤ [ } Kalender] ¤ Op ë / ê tikken
om de maand in te stellen ¤ Op de gewenste dag en
daarna op [ â Nieuw] tikken.
Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:
- Tekst: afspraaknaam (bijvoorbeeld tandarts,
lunch met Anna).
- Tijdsinstelling: tijdstip (uur en minuten) van de
afspraak.
- Herinnering: naast de eigenlijke afspraakherinnering kunt u zich ook van tevoren aan deze
afspraak laten herinneren. Stel met de schuifregelaar een tijd tussen 15 min. en 1 week in.
- Ringtone: op q / ” tikken om de akoestische
signalering in of uit te schakelen.
¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Signalen en volume van het
herinneringssignaal instellen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen
¤ [ ì Geluiden] ¤ Naast Herinnering op ’ tik¤
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤
ken.
Volume met Ô / Ó instellen of met de schakelaar
naast Oplopend het oplopende volume inschakelen.
Naast Ringtone op ’ tikken ¤ Ringtone selecteren
¤ Met ‘ opslaan en terug.
de fr nl
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
L
6 July 2010
Tekst
M
Afspraak
Huidige tijd
22
23
58
59
00
: 00
01
02
01
01
Herinnering
0
15
30
min. min. min.
Ringtone: Aan
1
uur
1
dag
3
dgn
è
1
week
w
Opslaan
L
Volume
Oplopend
Ringtone
Gigaset
Herinnering
Ó R Ô
off
M
65
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / applications.fm / 3/18/13
Kalender
Afspraken, verjaardagen signaleren
Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd.
Herinneringssignaal uitschakelen en reageren met een SMS-bericht:
¤ Tik op Uit om het herinneringssignaal te bevestigen en te beëindigen.
Of:
¤ Tik op SMS schrijven. De SMS-editor wordt geopend.
Tijdens het telefoneren wordt een afspraak/verjaardag één keer gesignaleerd met een attentiesignaal op de handset.
Als het oproepsignaal uitgeschakeld is, klinkt het herinneringssignaal niet.
Niet bevestigde afspraken/verjaardagen weergeven
De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst Herinnering opgeslagen:
u U heeft de herinnering aan deze afspraak/verjaardag niet bevestigd.
u De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
u De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
De laatste 20 vermeldingen worden weergegeven.
De lijst Herinnering wordt op de berichtenAantal nieuwe vermeldingen
2
pagina (£ pagina 19) weergegeven met
het symbool hiernaast:
¤ Lijst openen: overschakelen naar de
berichtenpagina en op â tikken.
Aantal oude vermeldingen
10
á
Vermeldingen wissen
¤ Lijst openen ¤ Op [ ü Wissen] tikken ¤ Op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en vervolgens op [ ü Wissen].
Afspraken uit de lijst wissen:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem] ¤ Lijsten opschonen (evt.
scrollen) ¤ Naast Alle oude afspraken op ü tikken ¤ Met Ja bevestigen.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Alle verlopen afspraken in de kalender en alle vermeldingen in de lijst Herinnering worden
gewist.
66
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / applications.fm / 3/18/13
Wekker
Wekker
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (£ pagina 9).
Wekker
L
U kunt de wekker via de statuspagina (£ pagina 22) of
als volgt in-/uitschakelen en instellen:
Uit
¤ Menutoets v ¤ [ Ü Wekker] ¤ Met de schakelaar Huidige tijd
of boven in het display de wekker in-/uitschakelen.
22
58
¤ Op [ N Wijzigen] tikken om de instellingen van de
23
59
wekker te wijzigen.
00 : 00
¤ Uur en minuten voor de wektijd instellen (tijdinstel01
01
ling £ pagina 10).
02
01
¤ In de volgende regel op de weekdagen tikken
waarop de wekker moet overgaan (oranje = geselecMa Di Wo Do Vr Za Zo
teerd).
¤ Naast Ringtone op ’ tikken ¤ Ringtone voor de
Ringtone
wekoproep selecteren ¤ Terug met ‘.
M
04 Zivago
¤ Op [ è Opslaan] tikken.
è
Een wekoproep wordt in het display en met het ingeOpslaan
stelde oproepsignaal max. 180 seconden gesignaleerd.
Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de
wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.
Let op
Het signaal van de wekoproep neemt met de tijd in volume toe (standaardinstelling).
Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)
Voorwaarde: op de handset klinkt een wekoproep.
¤ Uitschakelen: op Uit tikken.
Of:
¤ Sluimerstand: op Snooze tikken. De wekoproep wordt na 5 minuten herhaald. Na de
tweede herhaling wordt de wekoproep voor ten minste 24 uur uitgeschakeld.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Ruimtebewaking (babyfoon)
Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne
of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald
geluidsniveau wordt overschreden.
Een oproep van de functie Ruimtebewaking naar een extern bestemmingsnummer wordt na
ca. 90 sec. afgebroken (= tijd voor het tot stand brengen van de verbinding + duur van de verbinding). De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Tijdens een ruimtebewakingsoproep zijn de verbindingsen de menutoets van de handset met ingeschakelde ruimtebewaking geblokkeerd en is zijn
luidspreker uitgeschakeld.
Inkomende oproepen worden uitsluitend op het display gesignaleerd, de verlichting is tot 50%
gereduceerd. De trilstand, ringtones, attentietonen en paging-oproep zijn uitgeschakeld.
de fr nl
67
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / applications.fm / 3/18/13
Ruimtebewaking (babyfoon)
Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van
het gesprek onderbroken. De functie blijft echter ingeschakeld.
De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de
handset niet uitgeschakeld.
Let op
u Controleer voordat u de functie Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt
(gevoeligheid, het tot stand komen van de verbinding naar een extern nummer)
Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft
ingeschakeld, geactiveerd.
u Plaats de handset in de lader zodat de voorzijde met de microfoon in de richting van de
geluidsbron wijst en dat de afstand tussen de handset en de geluidsbron maximaal 1 tot
2 meter bedraagt.
u Bij het bestemmingsnummer mag geen antwoordapparaat zijn ingeschakeld.
Instellingen wijzigen
¤ Menutoets v ¤ [ Ç Ruimtebewaking] ¤ Op
[ N Wijzigen] tikken ¤ Gevoeligheid (Hoog of
¤
¤
Laag) en bestemming van de ruimtebewakingsoproep Intern of Extern) selecteren.
Naast Bestemming op ’ tikken
¤ Bestemmingsnummer invoeren resp. interne
deelnemer selecteren.
Met è bevestigen ¤ Op [ è Opslaan] tikken.
Ruimtebewaking (babyfoon) in-/
uitschakelen
¤ Inschakelen: menutoets v
¤ [ Ç Ruimtebewaking]¤ Rechts op de schake¤
laar tikken.
Uitschakelen: op de handset waarop de functie
Ruimtebewaking is ingeschakeld, links op de schakelaar in het display tikken.
L
Ruimtebewaking
Uit
Gevoeligheid
k
k
Laag
Hoog
Melding naar
Extern
Intern
Bestemming
(onbekend)
è
M
Opslaan
Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Tijdens een ruimtebewakingsoproep op a drukken.
Alarmoproep beantwoorden
¤ Op het bestemmingstoestel/-handset van de alarmoproep op de verbindingstoets c drukken resp. hoorn opnemen.
68
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / applications.fm / 3/18/13
Screensaver, contactfoto’s en sounds
Ruimtebewaking (babyfoon) op afstand uitschakelen
Voorwaarden: het bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking is een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen (TDK).
¤ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen 9 ; indrukken.
De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en de handset
bevindt zich in de ruststand.
Screensaver, contactfoto’s en sounds
Op de handset zijn mono- en polyfone sounds/ringtones en
afbeeldingen (als screensaver of contactfoto’s) opgeslagen.
U kunt vanuit uw PC extra afbeeldingen en sounds op de handset laden ( £ Gigaset QuickSync, pagina 74).
Op de menupagina Toepassingen vindt u de mediamap
Screensavers, Contact foto’s en Ringtones, waarmee u de
afbeeldingen en sounds op uw toestel kunt beheren.
Toepassingen
Å Å
<
Õ
Screensavers
[
Contact foto’s
>
×
Ringtones
Afbeeldingen bekijken, wissen
¤ Menutoets v ¤ [ Õ Screensavers] / [ [ Contact foto’s] ¤ Van rechts naar links of van links
naar rechts over het display vegen om de afzonderlijke afbeeldingen te bekijken.
¤ Afbeelding wissen: naar de betreffende afbeelding scrollen ¤ Op [ ü Wissen] tikken
¤ MetJa bevestigen.
Sound afspelen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Menutoets v ¤ [ î Ringtones] tikken ¤ Een sound selecteren.
de fr nl
69
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / sms.fm / 3/18/13
SMS (tekstberichten)
SMS (tekstberichten)
Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.
Voorwaarden:
u De functie NummerWeergave is vrijgegeven.
u Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS in het vaste telefoonnetwerk.
u Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd.
Dit gebeurt in het algemeen automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.
SMS-bericht schrijven en versturen
Uw systeem kan een gekoppeld SMS-bericht (bestaande uit max. vier afzonderlijke SMSberichten) als één enkel bericht versturen. De koppeling verloopt automatisch.
¤ SMS-bericht schrijven: menutoets v ¤ [ · SMS schrijven] ¤ Op het veld Aan tikken
¤ Ontvangstnummer inclusief regiocode invoeren ¤ Met è bevestigen ¤ Op het veld
Bericht tikken ¤ SMS-tekst invoeren (tekst en speciale tekens invoeren, £ pagina 28)
¤ Met è bevestigen.
¤ SMS-bericht versturen: op [ · ¢ Versturen] tikken.
Opmerkingen
u Er moet ten minste het telefoonnummer van één SMS-centrale in het toestel zijn opge-
slagen, anders kunt u het submenu [ · SMS-] schrijven niet openen(£ pagina 72).
u Als de SMS-tekst niet volledig kan worden weergegeven, verschijnt aan de rechterzijde
van het tekstveld een scroll-balk waarmee u binnen de tekst kunt scrollen.
u Cursor binnen de tekst verplaatsen: als u op de linkerhelft van een woord tikt, dan wordt
de cursor en daarmee de nieuwe tekst voor dit woord ingevoegd. Tikt u op de rechterhelft, dan wordt de cursor en daarmee de nieuwe tekst achter dit woord ingevoegd.
u Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 3 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen. Als het geheugen vol is, wordt het SMS-bericht geannuleerd.
u Bij het versturen van SMS-berichten kunnen extra kosten ontstaan. Neem voor meer
informatie contact op met uw provider.
SMS tijdelijk opslaan (Outbox)
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.
¤ Tekst invoeren met è beëindigen¤ Op[ Opslaan] tikken.
SMS-bericht uit Outbox openen
¤ Menutoets v ¤ [
· SMS- schrijven] ¤ [ ; Concepten] ¤ Op vermelding in de Outbox
tikken.
U kunt het SMS-bericht wissen ([ü Wissen]) of aanvullen ([ N Wijzigen]).
70
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / sms.fm / 3/18/13
SMS (tekstberichten)
SMS-berichten ontvangen
Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten
doorgaans als een SMS-bericht worden weergegeven.
Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen
Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke “oproep“ beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Wilt u geen oproepsignaal horen,
dan kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ De cijfercode voor de servicefuncties invoeren
(£ pagina 76).
¤ Als het eerste oproepsignaal onderdrukt moet worden: A 9 A invoeren.
¤ Als het eerste oproepsignaal niet onderdrukt moet worden: A 9 0 invoeren.
SMS-Inbox
De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de
SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.
Als in de SMS-Inbox berichten zijn opgeslagen (gelezen
of ongelezen), dan wordt op de berichtenpagina het volgende symbool weergegeven: (£ pagina 19)
¤ Op het symbool tikken om de SMS-Inbox te openen.
SMS-bericht lezen en beheren
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Detailweergave openen: naast de SMS-vermelding
op ’ tikken.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u c indrukken: afzender van het SMS-bericht opbellen.
u [ ® Beantwoorden]: SMS-berichten aan de
afzender schrijven en versturen.
u [ N Wijzigen]: SMS-tekst wijzigen en aan de afzender
retourneren(£ pagina 70).
u [ ü Wissen]: SMS wissen.
u Op de afzender / nummer in de berichtentekst
tikken.
Nummer bellen of in Contacten opslaan
(£ pagina 61). Het nummer mag niet onderbroken
worden door spaties. Als het nummer een speciaal
teken bevat (+ - / etc.) dan wordt het gezien als twee
nummers. Een meegestuurde postbus-ID wordt in
Contacten overgenomen.
¾
8
L
2
Aantal nieuwe
berichten
Aantal oude
berichten
SMS weergeven
ý Martin Grotte
¾ Gisteren, 8:03, Thuis
So close, no matter how
far. Couldn’t be much
more from the heart
0171666777
Forever trusting who we
½
N
Beantwoorden Wijzigen
ü
Wissen
Totale inhoud van de SMS-Inbox en SMS-Outbox wissen:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ê Systeem] ¤ (evt. scrollen) ¤ Naast Lijsten opschonen op ’ tikken ¤ Op ü naast SMS tikken ¤ Met Ja bevestigen.
de fr nl
71
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / sms.fm / 3/18/13
SMS (tekstberichten)
SMS-centrale instellen
Om de SMS-functie te kunnen gebruiken, moet het telefoonnummer van ten minste één SMScentrale in het toestel zijn opgeslagen.
¤ Actieve SMS-centrale controleren: ¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen
¤ [ Ë NummerSMS-centr]
Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw serviceprovider.
SMS-berichten van elk van de ingevoerde SMS-centrales worden ontvangen, mits u bij de bijbehorende serviceprovider geregistreerd bent. SMS-berichten worden verstuurd via de SMScentrale die is ingesteld als verzendcentrale.
SMS-centrale invoeren/wijzigen, verzendcentrale instellen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ Ë NummerSMS-centr] ¤ Naast een SMScentrale op ’ tikken ¤ Telefoonnummer van de SMS-centrale invoeren ¤ Met è bevesti¤
¤
gen.
Procedure eventueel herhalen voor de andere SMS-centrales.
Actieve SMS-centrale definiëren: boven in het display op het nummer van de SMS-centrale
(1 ... 4) tikken die u wilt gebruiken.
Let op
Als u met uw netwerkprovider een flatrate voor het vaste telefoonnet bent overeengekomen, dan zijn betaalnummers met de regiocode 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval
voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kunt u vanuit dit toestel geen SMSberichten versturen.
SMS-berichten en telefooncentrales
u Het telefoonnummer moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefoon-
centrale (Nummerweergave / CLIP).
u Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de toegangscode voor de netlijn
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale).
Test: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met toegangscode voor de netlijn
en een keer zonder.
u Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet
direct antwoorden.
Het versturen en ontvangen van SMS-berichten naar ISDN-centrales is alleen mogelijk via het
MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.
72
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / sms.fm / 3/18/13
SMS (tekstberichten)
SMS-functie in-/uitschakelen
Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen. Alle
instellingen en de vermeldingen in de Inbox en Outbox blijven ook na het uitschakelen behouden.
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ De cijfercode voor de servicefuncties invoeren
(£ pagina 76).
¤ SMS-functie uitschakelen: B 3 0 invoeren.
SMS-functie opnieuw inschakelen (standaardinstelling): B 3 A invoeren.
Fouten met SMS-berichten herstellen
E0 Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of NummerWeergave niet
geactiveerd.
FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.
Zelf fouten oplossen
Versturen niet mogelijk.
¥
1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
Functie laten vrijschakelen bij uw netwerkaanbieder.
¥
2. De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
3. De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
¥
£
4. Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
Voer het nummer in ( pagina 72).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.
¥
1. Het geheugen van het toestel is vol.
Wis oude SMS-berichten.
2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.
U ontvangt geen SMS-berichten meer.
¥
£
Voor de functie Oproepdoorschakeling of Voicemail is Alle oproepen ingeschakeld.
Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling ( pagina 35).
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
SMS-bericht wordt voorgelezen.
¥
1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis).
¥
2. De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
Neem contact op met de aanbieder van SMS
¥
3. De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
Verstuur een SMS-bericht om uw telefoon aan te melden voor SMS-ontvangst.
de fr nl
73
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / QuickSync-PABX.fm / 3/18/13
Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)
Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)
U kunt:
u online via cloud de Contacten van uw handset synchroniseren met uw Google-contacten.
u de Contacten van uw basistelefoon synchroniseren met de Outlook-contacten op uw PC.
u contactfoto’s van de PC naar de handset laden.
u afbeeldingen voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
u sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset.
u uitgaande oproepen tot stand brengen, inkomende oproepen beantwoorden. Het display
van de handset gedraagt zich alsof u rechtstreeks via de handset telefoneert.
u de firmware van uw handset Gigaset SL910 actualiseren (alleen via USB).
U kunt de volgende afbeeldings- en sound-formaten op uw handset opslaan:
Sound
Formaat
– ringtones
– geïmporteerde sounds
intern
WMA, MP3, WAV
Afbeelding
Formaat
– contactfoto
– screensaver
BMP, JPG, GIF
320 x 225 pixels
320 x 480 pixels
Om ervoor te zorgen dat uw handset met een PC kan communiceren, moet het programma
Gigaset QuickSync (versie 7 of hoger) op uw PC zijn geïnstalleerd (gratis download en meer
informatie onder www.gigaset.com/gigasetSL910).
Met dit programma kunt u via Bluetooth (£ pagina 55) of via USB (£ pagina 1) een verbinding
tot stand brengen tussen PC en handset.
Let op
u Bijwerken van de firmware is alleen mogelijk via een USB-verbinding.
u Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden
gebracht. Als de kabel tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding wordt aangesloten,
wordt deze verbroken.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het helpbestand van de Gigaset QuickSync.
74
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / QuickSync-PABX.fm / 3/18/13
Basisstation op telefooncentrale aansluiten
Basisstation op telefooncentrale aansluiten
Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.
Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten
versturen of ontvangen.
Kiesmethode en flashtijden
Kiesmethode wijzigen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ « Telefonie].
¤ Naast Kiesmethode op ’ tikken ¤ Toonkiezen (TDK (toon kiezen))/ impulskiezen(IDK
(impuls kiezen)) selecteren ( Ø = ingestelde waarde).
Flashtijden instellen
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ « Telefonie].
¤ Naast Flashtijd op ’ tikken ¤ Flashtijd selecteren ( Ø = ingestelde waarde).
Toegangscode netlijn (nummer voor buitenlijn) opslaan
Als u bij uw telefooncentrale voor elk extern nummer een netlijncode moet invoeren, bijvoorbeeld “0”:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ [ « Telefonie] ¤ Naast Toeganscode netlijn
op ’ tikken ¤ De toegangscode netlijn (max. 3 tekens) invoeren en met è bevestigen.
¤ Naast Toepassen op ’ tikken ¤ Één van de volgende waarden selecteren Ø = ingestelde
waarde):
- Nooit: toegangscode netlijn uitschakelen.
- op oproeplijst: de toegangscode netlijn moet alleen bij het kiezen uit een lijst (SMS,
oproepen, antwoordapparaat (Gigaset SL910A)) worden gebruikt.
- op alle oproepen: de toegangscode netlijn moet voor elk nummer worden geplaatst.
Pauze instellen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Menutoetsv ¤ Menupagina Instellingen ¤ Code voor servicefuncties invoeren
(£ pagina 76) ¤ Vervolgens één van de volgende specificieke functiecodes invoeren.
- Pauze na lijnbelegging:
A F A voor 1 sec., A F B voor 3 sec. of A F 3 voor 7 sec.
- Pauze na R-toets:
A B A voor 800 ms, A B B voor 1600 ms of A B 3 voor 3200 ms
- Kiespauze (pauze na toegangscode netlijn):
A A A voor 1 sec., A A B voor 2 sec., A A 3 voor 3 sec. of A A D voor 6 sec.
Bij het kiezen een kiespauze invoegen:
in het kiesveld ; 2 sec. lang indrukken. In het display verschijnt een P.
de fr nl
75
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / QuickSync-PABX.fm / 3/18/13
Basisstation op telefooncentrale aansluiten
Tijdelijk naar toonkiezen (TDK (toon kiezen) omschakelen
Na het kiezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbinding (#
wordt weergegeven):
¤ Op [ Q Toetsen] en vervolgens kort op : tikken.
Servicefuncties instellen
Uw toestel biedt een aantal servicefuncties(bijvoorbeeld voor het aansluiten op een telefooncentrale) niet via het menu aan.
Servicefunctie starten:
¤ Menutoets v ¤ Menupagina Instellingen ¤ Wijs aan de eerste 9 symbolen van de menupagina in gedachten de cijfers 1 t/m 9 toe (zie volgende afbeelding).
(Voorbeeld):
Dus:
Instellingen
Å Å
<
á
Datum
en tijd
Æ
ï
Geluiden
Î
Taal
en locatie
Handset(s) en
basisstation
ã
Telefonie
Netdiensten
»
Bluetooth
ª
Ì
Antwoordapparaat
>
i
ï
i
Datum
en tijd
á
Geluiden
Display
en toetsen
Ï
=
=
=
Ë
1
ï
2
3i
Display
en toetsen
Systeem
etc.
Nummer
SMS-centr
Ì
Voicemail
De cijfers worden niet op het display weergegeven!
Ze worden hier voor de duidelijkheid als het ware over
de menusymbolen heen gelegd.
¤ Cijfercode invoeren: druk achtereenvolgens lang (circa 2 seconden) op de symbolen die met
de volgende cijfers overeenkomen: A D G B 3 F E 9 H.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
¤ Er wordt een nummerveld geopend, waar u een functiespecifieke code kunt invoeren.
76
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / symbols.fm / 3/18/13
Symbolen op het display
Symbolen op het display
Symbolen van de optiebalk
De volgende functies worden afhankelijk van de bedieningssituatie aangeboden op de optiebalk.
Symbool
†
† (oranje)
Ž
–
– (oranje)
”
R
—
œ
¬
m
¾
®
;
ø
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
‡
de fr nl
Actie
Handsfree-telefoneren
inschakelen.
(handsfree-telefoneren ingeschakeld)
Handsfree-telefoneren uitschakelen
Handsfree-profielen
Microfoon van de handset uitschakelen
Microfoon van de handset weer
inschakelen
Oproepsignaal uitschakelen
Volume instellen
Oproeplijsten openen
Contacten openen
Nummer overnemen in Contacten
SMS-bericht aanmaken
SMS-bericht versturen
SMS-bericht beantwoorden
Outbox openen
Handset afmelden
Lijst met interne deelnemers
openen/intern telefoneren
Symbool
d
P
T
¥
:
=
N
Q
X
þ
õ
ü
è
f
?
Y
÷
Actie
Nieuwe contactpersoon aanmaken
Ruggespraak starten
Conferentie tot stand brengen/
beëindigen
Snelkiezen
Lijst kopiëren
Contactpersoon kopiëren
Contactpersoon wijzigen
Toetsenbord weergeven
Vrij geheugen in de mediamap
opvragen
Zoeken
Instellingen negeren
Wissen
Opslaan/selecteren
Nieuwe afspraak invoeren
Kalender: geselecteerde datum
op Vandaag instellen
Volgorde wijzigen (gesorteerd
op achternaam of voornaam)
Contactpersoon:
toewijzing van een ringtone wissen
77
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / symbols.fm / 3/18/13
Symbolen op het display
Symbool
\
Actie
Contactpersoon:
toewijzing van een contactfoto
wissen
þ
ÿ
­
û
ý (rood)
ú
Verjaardag wissen
Gevonden Bluetooth-toestel
vertrouwen
Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat
Berichten weergeven
Welkomstboodschap opnemen
Opname beëindigen
ö
ž
‰ (groen)
À (rood)
Tijdens het beluisteren van
berichten: 5 seconden terug
Terugbellen starten
Wisselgesprek (aankloppen)
beantwoorden
Aankloppende deelnemer weigeren
Let op
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
De menusymbolen vindt u in het menuoverzicht op pagina 80.
78
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / symbols.fm / 3/18/13
Symbolen op het display
Symbolen van de statusbalk
De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het
toestel weergegeven op de statusbalk:
Symbool
Ð
i
Ñ
Ò
¹
¹
Ã
ò
ò ô
ó
Symbool
Betekenis
Ontvangststerkte(Geen DECT in rust
uit)
76% – 100%
51% – 75%
26% – 5o%
1% – 25%
}
wit, als
Max. bereik aan;
groen, als
Max. bereik uit
rood: geen verbinding met basisstation
Geen DECT in rust ingeschakeld:
wit, als Max. bereik aan;
groen, alsMax. bereik uit
Antwoordapparaat ingeschakeld
(alleen SL910A)
Bluetooth ingeschakeld
Bluetooth-headset/-datatoestel aangesloten
U
V
e
=
=
=
e
V
U
Betekenis
Laadniveau van het accupack:
wit: meer dan 66% geladen
wit: tussen 34% en 66% geladen
wit: tussen 11% en 33% geladen
rood: minder dan 11% geladen
knippert rood: accupack bijna leeg
(minder dan 10 minuten gesprekstijd)
Accupack wordt geladen
(actueel laadniveau):
0 % – 10 %
11% –33 %
34 % – 66 %
67 % – 100 %
Oproepsignaal uitgeschakeld
¼ 06:00 Wekker ingeschakeld met wektijd
Displaysymbolen bij het signaleren van
š
Verbinding wordt tot
stand gebracht
(uitgaande oproep)
Ø w Ú oproep
Interne/ externe
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Ã
#
Verbinding
tot stand
gebracht
Wekoproep
Ø Ù Ú
b mogelijk / verbinding afgebroken
Geen opbouw van de verbinding
Ø á Ú jaardag
Herinneringsoproep afspraak/ver-
Antwoordapparaat
bezig met opnemen
Overige symbolen op het display
+
‰
de fr nl
Informatie
Bewerking
uitgevoerd
(groen)
-
(Veiligheids-)
vraag
,
Waarschuwing
Even wachten, a.u.b...
À
Bewerking mislukt
(rood)
79
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / menutree.fm / 3/18/13
Mogelijke instellingen
Mogelijke instellingen
Menupagina Instellingen openen:
¤ In de ruststand van de handset kort op de menutoets v drukken.
¤ Horizontaal over het display vegen om over te schakelen op menupagina Instellingen.
Let op
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen
beschikbaar.
Hoofdmenu
Instellingen
â Datum
Submenu act. instelling
Overige instellingen
pagina
Tijdsinstelling
Huidige tijd
pagina 9
en tijd
Tijdformaat
24u
12u
Datum
Datum
Datumformaat
ì Geluiden
Ringtones
Volume
Intern
Oplopend
Extern
Interne oproepen
pagina 39
Externe oproepen
Nachtstand (stil)
Stil bij anoniem
Trilstand
Herinnering
Volume
Oplopend
Ringtone
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Attentietonen
Bevestiging
Batterij
Wachtstand
80
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / menutree.fm / 3/18/13
Mogelijke instellingen
Hoofdmenu
Instellingen
g
Display
en toetsen
Submenu act. instelling
Overige instellingen
Screensaver
pagina
pagina 38
Activeren
Type
Slide show
Analoge klok
Digitale klok 1
Digitale klok 2
(lijst met Screensavers afbeeldingen)
Verlichting
pagina 38
In lader
Uit lader
Time-out
Informatie in kieslijsten
15 seconden / 30 seconden / 1 minuten / 2 minuten
Alleen telefoonnummer
Type en nummer
Indicatie nieuwe berichten
Optisch
Toetsen
pagina 38
Tonen
Trillen
Met R/P
Met letters
° Taal
Taal
Lijst met beschikbare
talen
Land
Landenlijst
en locatie
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Landcode
pagina 38
alleen als Land = Overige landen
Regionummer
de fr nl
81
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / menutree.fm / 3/18/13
Mogelijke instellingen
Hoofdmenu
Instellingen
É Handset(s) en
basisstation
Submenu act. instelling
Overige instellingen
Deze handset
pagina
pagina 51
Aanmelden
Afmelden
Hernoemen
Aangemelde handset(s)
(alleen als er meer dan één
(lijst met aangemelde handsets) handset is aangemeld)
pagina 53
Verbonden met basisstation
pagina 51
Basisstation 1
:
Basisstation 4
Beste basisstation
Ê Systeem
ECO DECT
pagina 44
Max. bereik
Geen DECT in rust
Repeater Mode
pagina 42
Beveiliging
pagina 42
Systeem-PIN
Standaard instellingen terugzetten
pagina 43
Handset
Basisstation
Lijsten opschonen
Kalender
pagina 21
Alle oude afspraken
Oproepen
Gemist
Beantwoord
Uitgaand
Berichten
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
SMS
Antwoordapparaat
Contacten
82
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / menutree.fm / 3/18/13
Mogelijke instellingen
Hoofdmenu
Instellingen
Submenu act. instelling
Overige instellingen
pagina
Alleen bij basisstation variant 2 (ook na firmware-update)
Lokaal netwerk
192.168.2.2
Type IP-adres
(actueel IP-adres)
Statisch
Dynamisch
IP-adres
Subnetmasker
Standaard Gateway
Voorkeurs DNS-server
Firmware Update
Notificatie
Update Firmware
ä Netdiensten
Automatisch terugbellen
pagina 35
Nummer onderdrukken
pagina 35
Wisselgesprek
Doorschakelen
pagina 35
Bij Bezet
pagina 35
Alle oproepen
Geen antwoord
« Telefonie
Terugbellen
pagina 36
Auto aannemen
pagina 39
Inbreken
pagina 54
Toeganscode netlijn
Toepassen
pagina 75
Nooit
op oproeplijst
op alle oproepen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Kiesmethode
Flashtijd
μ Nummer
SMS-centr
de fr nl
TDK (toon kiezen)
pagina 75
IDK (impuls kiezen)
pagina 75
80 ms/ ... / 800 ms
Actieve SMS-centrale
SMS-centrale 1
:
SMS-centrale 4
83
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / menutree.fm / 3/18/13
Mogelijke instellingen
Hoofdmenu
Instellingen
³
Bluetooth
Submenu act. instelling
Overige instellingen
Eigen toestel
pagina
pagina 55
Gekoppelde toestellen
Bluetooth
Gevonden toestel(en)
(alleen als Bluetooth = on)
¶ Antwoordapparaat
Naam toestel
Activeren
pagina 46
(Gigaset SL910A)
Welkomstboodschap
Type welkomstboodschap
Type afwezigheidsmelding
Nachtstand
Welkomstboodschap van:
Afwezigheidsmelding van:
Type welkomstboodschap
alleen als Nachtstand
ingeschakeld is
Huidige
pagina 46
Standaard
Persoonlijk
Type afwezigheidsmelding
Huidige
pagina 46
Standaard
Persoonlijk
Maximale lengte per bericht
1 minuut / 2 minuten / 3
minuten
pagina 47
Maximaal
Opname kwaliteit
Maximaal
Standaard
Oproepvertraging
Geen
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
10 seconden / 18 seconden / 30 seconden
Dynamisch
Meeluisteren
pagina 47
Tijd-info afspelen
¶ Voicemail
Aan / Uit
afhankelijk van de provider
pagina 50
Voicemailnummer
84
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / appendix.fm / 3/18/13
Klantenservice
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service
Registreer uw toestel direct na aanschaf:
www.gigaset.com/register
Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze
productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.
Bezoek onze klantenservice:
www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service
Hier vindt u o.a.:
uVragen& antwoorden
uGratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
uCompatibiliteitstests
Neem contact op met onze servicemedewerkers:
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... per e-mail:
www.gigaset.com/contact
... per telefoon:
Onverholpen problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice 07815 6679
Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht,
het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires
zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de
gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de
garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie wordt de koper van het product verzocht het
aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum en de aard van het artikel, te kunnen
voorleggen.
de fr nl
85
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / appendix.fm / 3/18/13
Klantenservice
Vragen en antwoorden
Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke
oplossingen op internet onder www.gigaset.com/service
¤ FAQ ¤ First steps for troubleshooting
Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.
Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.
¥
¥
¥
Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw
headset).
Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden ( pagina 56).
Aanmeldprocedure herhalen ( pagina 55).
£
£
In het display wordt niets weergegeven en het toestel reageert niet op aanraken.
¥
1. De handset is niet ingeschakeld.
a lang indrukken.
¥
£ pagina 8).
2. Het accupack is leeg.
Accupack opladen of vervangen (
¥
3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld.
Menu-toets v lang indrukken.
In het display knippert “Verbinding verbroken met basisstation Basisstation zoeken ...“.
¥
1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
¥
2. Basisstation is niet ingeschakeld.
Netadapter van het basisstation controleren (
¥
£ pagina 6).
£
3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de ECO Mode heeft ingeschakeld.
ECO Mode uitschakelen ( pagina 44) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
In het display knippert “Handset niet aangemeld bijeen basisstation“.
Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6
DECT-aanmeldingen).
Handset opnieuw aanmelden ( pagina 51).
¥
£
De handset gaat niet over.
¥
1. Oproepsignaal is uitgeschakeld.
Oproepsignaal inschakelen (
¥
£ pagina 40).
£
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op “Alle oproepen“.
Oproepdoorschakeling uitschakelen ( pagina 35).
¥
£
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft.
Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen. ( pagina 41)
¥
£ pagina 41).
4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over.
Tijdsturing (nachtstand) voor externe oproepen ingeschakeld (
U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.
Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling ( pagina 93).
¥
£
Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN:
¥
£ pagina 42).
De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000 (
86
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / appendix.fm / 3/18/13
Klantenservice
Systeem-PIN vergeten.
¥
£ pagina 42).
Systeem-PIN terugzetten op 0000 (
Uw gesprekspartner kan u niet horen.
¥
£
De microfoon van de handset is uitgeschakeld.
Microfoon weer inschakelen ( pagina 33).
Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.
¥
1. Meesturen van het telefoonnummer (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller.
De beller moet de functie Nummerweergave (CLI) bij zijn netwerkaanbieder laten vrijgeven.
¥
2. NummerWeergave (CLIP) wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld.
NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.
3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.
Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen.
Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de
fabrikant van de centrale.
¥
¥
U hoort bij het invoeren een foutsignaal.
¥
De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.
Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.
U kunt de voicemail niet beluisteren.
¥
De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.
Telefooncentrale op toonkiezen instellen.
Alleen Gigaset SL910A:
In de oproeplijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.
¥
£
Datum/tijd zijn niet ingesteld.
Datum/tijd instellen ( pagina 9).
Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand “PIN is ongeldig”.
¥
1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Systeem-PIN nogmaals invoeren.
¥
£ pagina 42).
2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.
¥
¥
Het geheugen is vol.
Oude berichten wissen.
Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.
de fr nl
87
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / appendix.fm / 3/18/13
Klantenservice
Service-info van het basisstation/ opvragen
U heeft de service-info van uw basisstation wellicht nodig bij het contact met onze hotline.
Service-info van het basisstation:
Voorwaarde: u probeert een extern gesprek tot stand te brengen of u voert een extern gesprek.
¤ Als u kort op een willekeurige positie op de statusbalk tikt, wordt de gewenste service-info
weergegeven.
Service-info van de handset:
Voorwaarde: u voert geen gesprek.
¤ Tik kort op een willekeurige punt op de statusbalk en vervolgens op Service-info weergeven.
Goedkeuring
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.
Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.
Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder
www.gigaset.com/docs
88
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / appendix.fm / 3/18/13
Klantenservice
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Garantie
Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantierecht:
u Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een
ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage
onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een
periode van zes maanden na aankoopdatum.
u Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van
onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in
de gebruiksaanwijzingen.
u Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de
klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en
eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze
garantie uitgesloten.
u Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden
eigendom van Gigaset Communications.
u Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten
die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN zoetermeer, Nederland,
u Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
u De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie
tijdens de duur van de garantie worden verleend.
u Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd,
tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
u Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het
defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens
kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit
ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in
goede staat verkeert
Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier
of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.
de fr nl
89
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / appendix.fm / 3/18/13
Milieu
Disclaimer
Het display van uw handset heeft een resolutie van 480x320 pixels (beeldpunten), die met
behulp van 460.800 stuurelementen wordt bereikt. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood,
groen, blauw).
Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoond.
Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.
In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden
voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.
Beschrijving
max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels
1
Donkere subpixels
1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels
1
Let op
Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.
Milieu
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen
ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten
is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten
en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de
productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en
afvoer van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet
onder www.gigaset.com.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale
normen ISO 14001 en ISO9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.
90
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / appendix.fm / 3/18/13
Bijlage
Inzameling van afval en oude apparaten
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen
van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt
gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar
dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid
of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het
product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude
apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik
en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.
Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen
met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.
Bijlage
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel
veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties
getest.
Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met
display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Contact met vloeistoffen
!
Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:
1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
4 Alle delen droog deppen.
5 Het toestel vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen naar
beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron
of oven, enz.).
6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.
de fr nl
91
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / appendix.fm / 3/18/13
Bijlage
Technische gegevens
Accupack
Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
Spanning: 3,7V
Capaciteit: 1000 mAh
Type:
V30145-K1310-X447
Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat,
wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset
Klantenservice-pagina’s regelmatig geactualiseerd:
www.gigaset.com/service
Gebruiks-/laadduur van de handset
De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van het
accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)
Standby-tijd (uren) *
200
Standby-tijd in de functie Geen DECT in rust (uren) *
130
Gesprekstijd (uren)
14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *
106
Bedrijfstijd in de functie Geen DECT in rust bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *
75
Laadduur in lader (uren)
5
*
zonder displayverlichting
Opmerkingen over de USB-aansluiting
u Het accupack van de handset wordt opgeladen via een USB-aansluiting die over een laad-
stroom van 500mA beschikt.
u Bij USB-aansluitingen met lagere laadstromen kan het eigen verbruik van de handset
hoger zijn dan de laadstroom. In dat geval neemt de lading van de batterijen af.
Stroomverbruik van het basisstation
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Tijdens standby
Tijdens het gesprek
92
SL910
ca. 1,1 W
ca. W
SL910A
ca. 1,2 W
ca. 1,3 W
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / appendix.fm / 3/18/13
Bijlage
Algemene technische gegevens
DECT
DECT-standaard
wordt ondersteund
GAP-standaard
wordt ondersteund
Aantal kanalen
60 duplexkanalen
Radiofrequentie
1880–1900 MHz
Duplexmethode
Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls 100 Hz
Lengte van de zendimpuls
370 s
Kanaalraster
1728 kHz
Bitrate
1152 kbit/s
Modulatie
GFSK
Spraakbandbreedte
32 kbit/s
DECT-signaal
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal,
250 mW pulsvermogen
Bereik
maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation
230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens
gebruik
+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode
Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)
Bluetooth
Radiofrequentie
2402–2480 MHz
DECT-signaal
1 mW pulsvermogen
Indeling van de telefoonstekker
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
3
2
1
de fr nl
4
5
6
1
2
3
4
5
6
vrij
vrij
a
b
vrij
vrij
93
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / accessories.fm / 3/18/13
Accessoires
Accessoires
U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:
Gigaset-handset SL910H
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Volledige compatibiliteit pas na firmware-update (vanaf versie 100)ca.
november / december 2012.
u Innovatief bedieningsconcept via touch-display
u Handset met een echt metalen frame
u 8,1 cm TFT-kleurendisplay
u Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
u Bluetooth en mini-USB
u Individuele menuconfiguratie
u Contacten voor 500 visitekaartjes
u Gespreks-/standby-tijd tot 13 h/180 h
u Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
u Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
u Download van ringtones
u ECO DECT
u Wekker
u Kalender met agendafunctie
u Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal.
u Geen signalering van “anonieme” oproepen
u Ruimtebewaking (babyfoon)
u SMS-berichten met max. 640 tekens
http://www.gigaset.com/gigasetsl910h
94
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / accessories.fm / 3/18/13
Accessoires
Gigaset-handset S820H
u
u
u
u
u
u
u
u
Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
Verlichte toetsen
Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
2,4´´ touchscreen
Bluetooth en mini-USB
Contacten voor 500 visitekaartjes
Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/250 h, standaard accupack
Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
u Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
u Download van ringtones
u ECO DECT
u Wekker
u Kalender met agendafunctie
u Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal.
u Geen signalering van “anonieme” oproepen
u Blokkeerlijst voor 15 ongewenste telefoonnummers (afhankelijk van basisstation)
u Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen
u SMS-berichten met max. 640 tekens
www.gigaset.com/gigasets820h
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
L410 handsfree-clip voor draadloze telefoons
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
Praktische clipbevestiging
Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
Eenvoudige gespreksovername vanuit de handset
Gewicht ca. 30 g
ECO DECT
Volumeregeling in 5 niveaus
Statusindicaties via LED’s
Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
Maximaal bereik binnen tot 50 meter, buiten tot 300 meter
www.gigaset.com/gigasetl410
de fr nl
95
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / accessories.fm / 3/18/13
Accessoires
ZX600 Bluetooth Headset
u
u
u
u
u
Ondersteuning van Bluetooth® 2.0 (headset- en handsfree-profiel)
Perfecte spraakkwaliteit
Optimaal draagcomfort
Gewicht ca. 15 g
Spreektijd tot 7 h
www.gigaset.com/gigasetzx600
Gigaset-repeater
Met de Gigaset-repeater vergroot u het bereik van uw
Gigaset-handset naar het basisstation.
www.gigaset.com/gigasetrepeater
Compatibiliteit
Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de afzonderlijke Gigasetbasisstations vindt u onder:
www.gigaset.com/compatibility
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Alle accessoires en batterijen/accu’s zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.
Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante
voorschriften.
96
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Licence.fm / 3/18/13
Open Source Software
Open Source Software
Algemeen
Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die het gebruik van het toestel in de door
Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze overstijgen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de
Open Source Software vastgelegd.
Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten
Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de GNU General Public License (GPL) resp. der GNU Lesser
General Public License (LGPL) valt. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm aan het einde van
dit hoofdstuk. U kunt de betreffende broncode op internet downloaden onder http://www.gigaset.com/opensource/. U
kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik
hiervoor de onder www.gigaset.com/service genoemde contactmogelijkheden.
Licentieteksten
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some
other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs,
too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
de fr nl
97
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Licence.fm / 3/18/13
Open Source Software
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof,
to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use
in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only
for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to
copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties
who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
98
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Licence.fm / 3/18/13
Open Source Software
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any
later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to
ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
de fr nl
99
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Licence.fm / 3/18/13
Open Source Software
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright© year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w’ and `show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits
your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete
object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not
be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained
for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
100
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Licence.fm / 3/18/13
Open Source Software
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits
its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the
same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is linked
with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a “work based
on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with
the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee
is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which
use some of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all
the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other
than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application
does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)
de fr nl
101
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Licence.fm / 3/18/13
Open Source Software
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that
version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with
it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope
of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative
work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work
for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions
files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
102
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Licence.fm / 3/18/13
Open Source Software
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and
of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must
be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and “any
later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation;
we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
de fr nl
103
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Licence.fm / 3/18/13
Open Source Software
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
That’s all there is to it!
104
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGSIX.fm / 3/18/13
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
A
Aangemelde handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Aanmelden (handset) . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Aanmeld-mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Accupack
laadniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Afmelden (handset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Afspraak
lijst met gemiste afspraken wissen . . . . 21
niet bevestigd wissen . . . . . . . . . . . . . . . 66
niet bevestigde weergeven . . . . . . . . . . 66
Afspraak instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Alfanumeriek kiesveld . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Andere Gigaset-handsets aanmelden . . . 51
Anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 35
Anoniem bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Anonieme oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Anonieme oproepen uit . . . . . . . . . . . . . . . 41
Antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
alle berichten wissen . . . . . . . . . . . . . . . . 21
bediening op afstand. . . . . . . . . . . . . . . . 48
berichten beluisteren. . . . . . . . . . . . . 21, 47
berichten wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
gesprek opnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
skip-back-functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
tijdsturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Antwoordapparaatlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Attentiesignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Automatisch beantwoorden . . . . . . . . 39, 83
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
B
Basisstation
aansluiten op stroomvoorziening/
telefoonnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . 38
opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
standaardinstellingen herstellen . . . . . 43
systeem-PIN wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . 42
uitvoering 1 en 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
wandmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
de fr nl
Bediening op afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Beller terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Beluisteren
bericht (antwoordapparaat). . . . . . . . . . 47
welkomstboodschap
(antwoordapparaat) . . . . . . . . . . . . 46
Bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Bereikbaarheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Berichten
beluisteren (antw.app.) . . . . . . . . . . . . . . 47
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
wissen (antw.app.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Berichten-LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 20
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Berichtenlijst
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Berichtenpagina (rustdisplay) . . . . . . . . . . 19
Berichtenpagina openen . . . . . . . . . . . . . . 19
Berichten-pop-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Berichtenweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Beste basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bestemmingsnummer
(ruimtebewaking/babyfoon) . . . . . . . 68
Beveiligde verbinding met het
basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Beveiliging tegen ongewenste
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Bewegingssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 24
Bezig met verbinden met basisstation . . 51
Bijschakelen in extern gesprek . . . . . . . . . 54
Bladeren (scrollen) in lijsten . . . . . . . . . . . . 25
Blokkering
automatische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bluetooth
Contacten versturen (vCard) . . . . . . . . . 61
inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
lijst met bekende toestellen . . . . . . . . . . 56
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . 57
Telefoneren met headset . . . . . . . . . . . . 57
toestellen aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . 55
toestelnaam wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . 56
vCards versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
zoekactie starten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
zoeken beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
105
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGSIX.fm / 3/18/13
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Trefwoordenregister
C
D
CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CLIP-afbeelding zie Contactfoto
CLIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cloud-synchronisatie . . . . . . . . . . . . . . . 15, 74
CNIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Conferentie
twee externe oproepen. . . . . . . . . . . . . . 37
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 54
intern/extern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . 54
twee externe oproepen. . . . . . . . . . . . . . 37
Conferentie met drie personen
intern/extern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . 54
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 54
Configureerbare pagina (rustdisplay) . . . 18
configureren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
functie/toepassing verwijderen . . . . . . 19
selecteerbare toepassingen/functies. . 19
toepassing/functie toevoegen . . . . . . . 18
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . 91
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
alle vermeldingen wissen . . . . . . . . . . . . 21
contactpersonen beheren . . . . . . . . . . . 58
contactpersoon aanmaken . . . . . . . . . . 58
contactpersoon opslaan . . . . . . . . . . . . . 58
contactpersoon/lijst versturen naar
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
gebruiken bij invoeren
van nummers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
nummer uit tekst overnemen . . . . . . . . 61
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
vCards met Bluetooth versturen . . . . . . 61
verjaardag opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
versturen naar handset . . . . . . . . . . . . . . 60
volgorde van contactpersonen . . . . . . . 59
Contacten Synchroniseren . . . . . . . . . . . . . 74
Contacten synchroniseren . . . . . . . . . . . . . 15
Contactfoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 69
Contactpersoon in Contacten . . . . . . . . . . 58
Contactpersoon kiezen uit Contacten . . . 60
Controle
gegevensbescherming van
DECT-verbinding . . . . . . . . . . . . . . . 34
Correctie van onjuiste invoer . . . . . . . . . . . 28
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
DECT-signaal reduceren . . . . . . . . . . . . . . . 44
DECT-vermogen reduceren . . . . . . . . . . . . 44
Diakritische tekens invoeren . . . . . . . . . . . 28
Disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Display
gebroken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
uitschakeltijd voor belichting . . . . . . . . 38
verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
vrij geheugen Contacten . . . . . . . . . . . . 59
Display-blokkering
automatische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Displaypagina wijzigen . . . . . . . . . . . . . 17, 23
Displaytaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 38
Displayweergave
In de ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
nummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Doorverbinden (intern) . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Doorverbinden oproep
naar antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . 48
Draadloze module uitschakelen . . . . . . . . 45
106
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eigen pagina (rustdisplay)
functie/toepassing verwijderen . . . . . .
selecteerbare toepassingen/functies .
toepassing/functie toevoegen . . . . . . .
Einde-toets zie Verbreek-/einde-toets
Extern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
doorverbinden met het
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . .
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . .
wisselgesprek (aankloppen) . . . . . . . . .
Externe oproepen
tijdsturing van het oproepsignaal. . . . .
44
19
19
18
53
48
53
35
41
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGSIX.fm / 3/18/13
Trefwoordenregister
F
Firmware
versie opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firmware van de handset actualiseren
(Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . . .
Flashtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fouten verhelpen algemeen . . . . . . . . . . .
Functie
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
88
74
75
86
27
25
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
G
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Gebroken display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gebruiksduur van de handset . . . . . . . . . . 92
bij ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Geen DECT in rust (draadloze module
uitschakelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Gehoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gehoorschade vermijden . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gemiste oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Gesprek
deelnemer bijschakelen . . . . . . . . . . . . . 54
doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . 53
opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
overnemen van antwoordapparaat . . . 48
Gesprek opnemen (antw.app.) . . . . . . . . . 48
Gevoeligheid van de microfoon . . . . . . . . 33
Gigaset QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
GNU General Public License (GPL)
Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
GNU Lesser General Public License
(LGPL), Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Google-contacten synchroniseren . . . 15, 74
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Groene punt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 30, 31
Groepsoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
de fr nl
Handset
aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
aanmelden bij andere basisstations. . . 51
afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
andere Gigaset-handsets aanmelden . 51
attentiesignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
displaytaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
displayverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
gesprek doorverbinden . . . . . . . . . . . . . 53
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
in de ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 17
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 38
instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . 38
lader aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
meerdere gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . 51
microfoon uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . 33
paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
rustdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
service-info opvragen . . . . . . . . . . . . . . . 22
standaardinstellingen herstellen . . . . . 43
volume van de handset . . . . . . . . . . . . . . 33
wisselen naar ander basisstation . . . . . 51
wisselen voor beste ontvangst . . . . . . . 51
zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Handsets + basisstation. . . . . . . . . . . . . . . . 51
Handsfree-profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Handsfree-telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Headset (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . 57
Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Herinneringssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
oplopend volume in-/uitschakelen . . . 65
volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Hoofdletters/kleine letters . . . . . . . . . . . . . 28
Horizontaal scrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
107
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGSIX.fm / 3/18/13
Trefwoordenregister
I
L
IDK (impulskiezen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Impulskiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
In gebruik nemen, handset. . . . . . . . . . . . . . .7
In-/uitschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Inbox (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 71
Indeling telefoonstekker . . . . . . . . . . . . . . . 93
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . .5
Inschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
antwoordapparaat (bediening
op afstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
oproepsignaal onderdrukken . . . . . . . . 71
Inschakelen wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Inschakelen/uitschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Installatiewizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instelmogelijkheden
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Intern
bijschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Intern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
wisselgesprek (aankloppen). . . . . . . . . . 32
Interne ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Inzameling van afval en oude apparaten 91
Laadcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Laadduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Laadniveau accupack . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Lader (handset)
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Land instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Licentie
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Lijst
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
beantwoorde oproepen . . . . . . . . . . . . . 64
bekende toestellen (Bluetooth) . . . . . . 56
gemiste oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
openen via berichten-pop-up . . . . . . . . 20
oproeplijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
opschonen . . . . . . . . . . . . 21, 47, 59, 66, 71
scrollen (bladeren) in . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SMS-Inbox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 71
SMS-Outbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
uitgaande oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . 64
vermelding selecteren . . . . . . . . . . . . . . . 25
voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lijstvermelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
K
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kiesmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kiespagina (rustdisplay) . . . . . . . . . . . . 17, 30
Kiespauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kiesveld
alfanumeriek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
met R / P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kiezen
met Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
met nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . 30
met oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kleine letters/hoofdletters . . . . . . . . . . . . . 28
108
M
Mediamap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Medische apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Meeluisteren met opname
(antw.app.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Melding van de voicemail
weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 50
Menu
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
terug naar de ruststand . . . . . . . . . . . . . . 23
toepassingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
van pagina wisselen . . . . . . . . . . . . . . 17, 23
Menu starten, weergave . . . . . . . . . . . . . . . 16
Menutoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 23
Microfoon (handset) in-/uitschakelen . . . 33
Microfoon van handset uitschakelen . . . . 33
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Mini-USB-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGSIX.fm / 3/18/13
Trefwoordenregister
N
Navigatiegebied . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 17, 23
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Netdiensten
providerspecifiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
tijdens een extern gesprek . . . . . . . . . . . 36
voor volgende oproepen instellen . . . . 34
Niet weerg.verjaardagen/afspraken . . . . . 66
Noodoproep
niet mogelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Normaal telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nummer
bestemming van ruimtebewaking/
babyfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
invoeren via Contacten . . . . . . . . . . . . . . 62
opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . 58
overnemen in Contacten . . . . . . . . . . . . 61
van beller weergeven (CLIP) . . . . . . . . . . 32
voorkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kiezen met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NummerWeergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
eenmalig onderdrukken . . . . . . . . . . . . . 35
NummerWeergave, opmerkingen . . . . . . 33
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
O
Omleiden (antw.app.). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omleiding zie Oproepdoorschakeling
Onbeveiligde verbinding met het
basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdrukken
eerste oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud van het toestel . . . . . . . . . . . .
Onjuiste invoer corrigeren . . . . . . . . . . . . .
Ontvangststerkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontvangstversterker, zie Repeater
Oplopende volume in-/uitschakelen
oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opnameduur (antwoordapparaat) . . . . . .
Opnamekwaliteit (antw.app.). . . . . . . . . . .
Opnemen
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
welkomstboodschap
(antwoordapparaat) . . . . . . . . . . . .
de fr nl
48
34
71
91
28
79
Oproep
anoniem bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
automatisch beantwoorden . . . . . . . . . 39
beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
beantwoorden (Bluetooth) . . . . . . . . . . 57
beveiliging tegen ongewenste . . . . . . . 41
doorverbinden (antw.app.) . . . . . . . . . . 48
omleiden (antw.app.) . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Oproep beantwoorden
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
automatisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Oproepdoorschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Oproepen
extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 64
alle lijsten wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
contactpersoon wissen . . . . . . . . . . . . . . 21
Hele lijst wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
kiezen met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Oproepsignaal
eerste onderdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . 71
onderdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
oplopend volume in-/uitschakelen . . . 40
ringtone voor interne/externe
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
tijdsturing voor externe oproepen . . . . 41
volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
voor anonieme oproepen
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Optiebalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
weergeven/verbergen . . . . . . . . . . . . . . . 26
Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Outbox (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Overzicht
instelmogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . 80
40
47
47
48
46
109
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGSIX.fm / 3/18/13
Trefwoordenregister
P
S
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 52
Paging-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pauze
na lijnbelegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
na R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
na toegangscode netlijn . . . . . . . . . . . . . 75
PC-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Picture-CLIP (FotoWeergave) . . . . . . . . . . . 69
Pijl in optiebalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PIN-code wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Prefix van het regionummer . . . . . . . . . . . . 13
Problemen oplossen
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Schade aan het gehoor . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Schakelaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Schrijven (SMS)
versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 69
Scrollen
horizontaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
in lijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
verticaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Selectievelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Servicefunctie
cijfercode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Service-info opvragen . . . . . . . . . . . . . . 22, 88
Signaaltoon, zie Attentiesignalen
Skip-back-functie (antw. app.) . . . . . . . . . . 49
Sluimer-mode (wekker) . . . . . . . . . . . . . . . . 67
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
extra informatie bij het schrijven . . . . . 70
fouten herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 71
Inbox wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
lezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Outbox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
schrijven/versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
tijdelijk opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
verzendcentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
zelf fouten oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
SMS-bericht
achter telefooncentrales . . . . . . . . . . . . . 72
schrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
SMS-centrale
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
nummer wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
SMS-Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Snelkieslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 62
configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Snelle toegang
tot functies/toepassingen . . . . . . . . . . . 18
Sound zie Oproepsignaal
Speciale datum zie verjaardag
Speciale functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Speciale tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . 28
Q
QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
R
Regiocode
eigen regiocode invoeren . . . . . . . . . . . . 38
Regionummer - prefix . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Regionummer instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Reset
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ringtone
oproepsignaal voor interne/externe
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ringtone met oplopend volume
in-/uitschakelen
herinneringssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ruggespraak
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rustdisplay
berichtenpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
configureerbare pagina. . . . . . . . . . . . . . 18
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
kiespagina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
van pagina wisselen . . . . . . . . . . . . . . 17, 23
Ruststand
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 17
Ruststand, terugkeren naar de. . . . . . . . . . 24
110
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGSIX.fm / 3/18/13
Trefwoordenregister
Statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 22
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Statuspagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
openen/sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Submenu openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Symbolen
optiebalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
weergave van nieuwe berichten . . . . . . 20
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . 77
Systeem-PIN
resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
T
Taal + regio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 38
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Tekenset
Cyrillisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Grieks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tekenset wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tekstbericht, zie SMS
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . 31
Telefoon
bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Telefooncentrale
basisstation aansluiten . . . . . . . . . . . . . . 75
flashtijden instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
kiesmethode instellen . . . . . . . . . . . . . . . 75
omschakelen naar toonkiezen . . . . . . . 76
pauzetijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
SMS-berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
toegangscode netlijn . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Telefooncentrale aansluiten . . . . . . . . . . . . 75
Telefoonsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . .6
Telefoonstekker, indeling . . . . . . . . . . . . . . 93
Terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
voortijdig uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . 36
Terugfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28
Tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
de fr nl
Tijdsturing
oproepsignaal voor externe
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tijdsturing (antwoordapparaat) . . . . . . . . 46
Toegangscode netlijn
netlijncode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
telefooncentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Toepassingen
selecteerbaar voor config. pagina . . . . 19
toevoegen aan config. pagina . . . . . . . . 18
verwijderen van config. pagina . . . . . . . 19
Toepassingenmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Toestel
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
standaardinstellingen herstellen . . . . . 43
Toestel aanmelden (Bluetooth) . . . . . . . . . 55
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . .5
Toestelinstellingen wijzigen. . . . . . . . . . . . 38
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) . . . . . . 56
Toets-/displayblokkering aan/uit . . . . . 1, 24
Toetsblokkering
automatische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Toetsen
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
menutoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
paging-toets (basisstation). . . . . . . . . . . . .2
verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . 1, 30, 31
verbreek-/einde-toets . . . . . . . . . . . . . 1, 30
Toetsen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toetsgeluid in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . 17
Toetsindeling wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Toetstrillen in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . 17
Tonen + signalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 41
Toonkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 76
Touchscreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Trema’s invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Trilalarm, toetsen- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Trilstand inschakelen/uitschakelen . . . . . 40
111
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGSIX.fm / 3/18/13
Trefwoordenregister
U
W
Uitschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
oproepsignaal onderdrukken . . . . . . . . 71
ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Uitschakeltijd voor belichting, display . . . 38
Uitschakeltijd voor displayverlichting. . . . 38
USB-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen
Waarschuwingstoon voor batterijlading. 41
Wachtmuziek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wandmontage van basisstation . . . . . . . . . .7
Weergave
melding van de voicemail . . . . . . . . 20, 50
niet bevestigde
afspraken/verjaardagen . . . . . . . . . 66
nieuwe berichten in-/uitschakelen. . . . 39
Weergave menu starten . . . . . . . . . . . . . . . 16
Weergeven
nummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Welkomstboodschap
(antwoordapparaat) . . . . . . . . . . . . . . . 46
Wisselgesprek
extern tijdens intern gesprek . . . . . . . . . 32
intern tijdens extern gesprek . . . . . . . . . 32
intern/extern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . 54
twee externe gesprekken . . . . . . . . . . . . 37
Wisselgesprek (aankloppen)
extern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wissen
bericht (antwoordapparaat). . . . . . . . . . 47
lijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
snelkiesnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
welkomstboodschap van
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . 46
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
V
Van pagina wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 23
vCard
met Bluetooth ontvangen . . . . . . . . . . . 61
met Bluetooth versturen . . . . . . . . . . . . . 61
Veiligheidscontrole
verbinding handset-basisstation . . . . . 34
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 30, 31
Verbreek-/einde-toets . . . . . . . . . . . . 1, 23, 30
Verjaardag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
lijst met niet bevestigde wissen . . . . . . 21
niet bevestigd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
niet bevestigd wissen . . . . . . . . . . . . . . . 66
niet bevestigde weergeven . . . . . . . . . . 66
opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Verlichting, Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Versturen
alle Contacten naar handset . . . . . . . . . 60
contactpersoon naar handset . . . . . . . . 60
vCards via Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Verticaal scrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
VIP-oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 59
Vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Voedingskabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . .6
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Volgorde in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Volume
handsfree-volume/volume van de
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
herinneringssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Volume van de handset . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Voorkeursnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 62
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Vrij geheugen in Contacten . . . . . . . . . . . . 59
Z
Zoeken
Bluetooth-toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . 55
in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zoeken, handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
112
de fr nl
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / SL910-SL910A-LUGSIX.fm / 3/18/13
Template Lion A5, Version 2, 01.03.2012
Trefwoordenregister
de fr nl
113
Gigaset SL910A/SL910 / BEL NL / A31008-M2300-E101-2-3F19 / Cover_back.fm / 3/18/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising