Gigaset | A415 Trio | User guide | Gigaset A415 Trio Navodila

Gigaset A415 Trio Navodila
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
1
Gigaset A415/AS405
A kézibeszélő rövid áttekintése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Akkumulátortöltöttség
Térerő
Kijelzőgombok
Letesz gomb és Be/ki gomb
1
Hívásfogadás/Kihang. gomb
Vezérlőgomb (p)
2
ª Hangbeállítások
INT Belső hívás
â Telefonkönyv
| Elnémítás hívás közben
1-es gomb
hálózati hangpostafiók megnyitása
Csillag gomb
3
Csengés be/ki (hosszan nyomva); létrejövő kapcsolat esetén:
4
váltás impulzusos és hangfrek5
venciás tárcsázás között (röviden nyomva)
6
0 gomb/Újrahívás gomb
Megbeszélés (flash): nyomja
7
meg hosszan
Kettőskereszt gomb
Billentyűzár be/ki (hosszan
nyomva); nagybetűk/kisbetűk és
számjegyek közti váltás; tárcsá8
zási szünet beállítása (röviden
9
nyomva)
10
Mikrofon
11
A bázisállomás rövid
áttekintése
Megjegyzés
A híváslistában/a hálózati hangpostafiókban lévő új üzeneteket a
kijelzőn az Új üzenetek felirat jelzi,
a bal kijelzőgomb villog (ha be van
állítva ¢ 8. oldal).
Ð
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Menu
A kézibeszélő kijelzőgombjai:
Az egyes gombok megnyomásával a
kijelzőn felettük olvasható funkciót lehe
végrehajtani.
Kijelző A gomb funkciója
’ Megnyitja a híváslistákat
(¢ 8. oldal).
§Menu§ Megnyitja a fő-/almenüket
”
Y
X
Ü
§OK§
(lásd a menük áttekintését
¢ 20. oldal).
Vissza egy menüszinttel.
Görgetés felfelé/lefelé vagy
a hangerő beállítása a q
gombbal.
A kurzor mozgatása balra/
jobbra a r gombbal.
A törlés gomb egyesével
törli a karaktereket.
A menüfunkció megerősítése vagy a bejegyzés
mentése.
ECO DECT
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Hívás közben a sugárzási teljesítmény automatikusan a mobilkészülék és a bázisállomás közötti távolsághoz igazodik – minél kisebb a távolság, annál alacsonyabb a sugárzási teljesítmény. Készenléti állapotban a mobilkészülék sugárzási
teljesítménye kikapcsol. A kézibeszélővel való kapcsolatot csak a bázisállomás
tartja fenn, gyenge rádiójelekkel.
Kézibeszélők keresése (nyomja
meg röviden, gyűjtőhívás
¢ 9. oldal)
Kézibeszélők bejelentkeztetése
(nyomja meg
hosszan¢ 9. oldal).
A telefon további lehetőségeket kínál a sugárzási teljesítmény további csökkentésére:
1) Sugárzási teljesítmény csökkentése (öko üzemmód)
Ha a Max. távols. beállítást kikapcsolják (a menü áttekintése ¢ 20. oldal), a
sugárzási teljesítmény készenléti módban és hívás közben fél hatótávolságnál
akár 80%-ra is lecsökkenhet.
2) Sugárzási teljesítmény deaktiválása (Öko mód+)
A Nem sugároz beállítással (a menü áttekintése ¢ 20. oldal), készenléti üzemmódban teljesen lekapcsolja a bázisállomás sugárzási teljesítményét. Megjegyzés:
◆ Minden bejelentkeztetett kézibeszélőnek támogatnia kell ezt az üzemmódot.
◆ A bejövő hívások gyors kapcsolása érdekében a kézibeszélő rövid időre rendszeresen vétel üzemmódba kapcsol. Ez növeli az áramfogyasztást, és csökkenti a készenléti és beszélgetési időt.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
2
Biztonsági előírások
Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni
áramszünet esetén.
A segélyhívószámokat akkor sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!
Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (tekintse
meg az engedélyezett akkumulátorok listáját www.gigaset.com/service). Soha ne használjon hagyományos
(nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan
sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.
A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel.
Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).
A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.
Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.
Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az
ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.
Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén
vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.
Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró
üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.
A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy fütyülő hangot hallhat),
illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.
A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott
környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.
Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A
gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való
érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).
Első lépések
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ellenőrizze a csomag tartalmát.
Bázisállomás- és kézibeszélő-csomag: egy Gigaset kézibeszélő, egy Gigaset A415/AS405 bázisállomás, egy hálózati
tápegység, egy telefonkábel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.
Kézibeszélő- és töltőállomás-csomag: egy Gigaset mobilkészülék, egy töltőállomás hálózati adapterrel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.
Ha több kézibeszélőt tartalmazó modellt vásárolt, akkor minden egyes kézibeszélőhöz tartozik két akkumulátor, egy
akkumulátorfedél és egy töltőállomás hálózati adapterrel.
A bázisállomás és a töltőállomás (ha van) beállítása
A bázisállomást és a töltőállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségekben való használatra tervezték.
¤ A bázisállomást és a lakás vagy a ház központi helyén célszerű felállítani, egy sima, nem csúszós felületen. A bázisállomás és a töltőállomás a falra is felszerelhető.
Megjegyzés
Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Ez a szabadban, nyílt területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m.
A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútoriparban napjainkban használt lakkozások és
felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
3
Ápolás: a bázisállomást, a töltőállomást és a kézibeszélőt nedves törlőkendővel (oldószer nélkül) vagy antisztatikus törlőkendővel törölje le. Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.
Megjegyzés:
◆ Soha ne tegye ki a telefont hőforrások, közvetlen napsugárzás, illetve más elektromos készülékek hatásának.
◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.
A bázisállomás csatlakoztatása
¤ Először csatlakoztassa a tápegységet 1.
¤ Ezután dugja be a telefonkábelt 2, majd helyezze a
kábeleket a kábelcsatornákba.
1
1
2
1
Megjegyzés:
◆ A hálózati tápegységnek mindig csatlakoztatva kell lennie, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás
nélkül.
◆ Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet és telefonkábelt használja. A telefonkábelek érintkezőkiosztása
eltérő lehet.
A töltőállomás csatlakoztatása (ha van)
2
1
¤ Csatlakoztassa a tápadapter lapos csatlakozóját 1.
¤ Csatlakoztassa a tápadaptert a fali aljzathoz 2.
4
Ha ki kell húzni a csatlakozót a töltőállomásból, nyomja meg a kioldógombot 3, és
ezután húzza ki a dugaszt 4.
3
A kézibeszélő üzembe helyezése
A kijelzőt műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.
Az akkumulátorok behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása
Figyelem
Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott, újratölthető akkumulátorokat használja (¢ 14. oldal),
soha ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat, mert azok jelentős egészségi kockázattal járnak és személyi
sérülést okozhatnak. Pl.: az akkumulátorok felrobbanhatnak. Az ajánlottól eltérő típusú akkumulátor használata
meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¤ Helyezze be az akku-
mulátorokat a polaritásuknak megfelelő
irányban.
A polaritás jelzése az akkumulátortartóban látható.
¤ Felülről illessze az akkumulátorfedelet a helyére.
¤ Ezután csúsztassa el a fedelet
fölfelé, amíg a helyére nem
pattan.
Az akkumulátorfedélnek például az
akkumulátor kicserélése érdekében való
felnyitásához:
¤ Kapjon bele a fedél tetején lévő
horonyba, és csúsztassa lefelé a
fedelet.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
4
Az akkumulátorok első feltöltése és lemerítése
Az akkumulátorok töltöttségét a készülék csak akkor jelzi ki helyesen, ha azokat először teljesen feltölti, majd használat
közben teljesen lemeríti.
6ó
¤ Töltse fel a kézibeszélőt a bázisállomáson vagy töltőállomáson, és hagyja ott 6 órán át.
Megjegyzés
A kézibeszélőt kizárólag a megfelelő Gigaset bázisállomásra vagy töltőre szabad helyezni.
¤ Feltöltés után vegye ki a kézibeszélőt a bázis-/töltőállo-
másból, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok teljesen lemerültek.
Megjegyzés
◆ Bázisállomás- és kézibeszélő-csomag: A kézibeszélő előre be van jelentkeztetve a bázisra. Ha több kézibeszé-
◆
◆
◆
◆
lőt tartalmazó típust vásárolt, akkor az összes kézibeszélő be van jelentkeztetve. Ezért nem szükséges újból
elvégeznie a kézibeszélő bejelentkeztetését.
Ha azonban egy kézibeszélő valamilyen okból nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra (a kijelzőn a Kézib.
regiszt. vagy a Tegye a bázisra üzenet látható), a kézibeszélő bejelentkeztetését Önnek kell kézileg elvégeznie
(¢ 9. oldal).
Kézibeszélő- és töltőállomás-csomag: végezze el a kézibeszélő bejelentkezését kézileg (¢ 9. oldal).
Az első feltöltést és lemerítést követően a kézibeszélőt minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőbe.
A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a kézibeszélőből eltávolítja, majd újra behelyezi az
akkumulátorokat.
Töltés közben az akkumulátorok felmelegedhetnek, ez azonban nem jelent veszélyt.
Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.
A kijelző nyelvének módosítása
Szükség esetén módosíthatja a kijelző alapértelmezés szerinti nyelvét:
§Menu§ ¤ 421 (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ¤ q (válasszon nyelvet)
¤ §OK§ (‰ = aktuális nyelv) ¤ A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg hosszan a Letesz gombot a.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A dátum és idő beállítása
A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a
dátumot és a pontos időt.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ Dátum és idő ¤ §OK§ ¤ Dát. ¤ ~ (adja meg a napot, hónapot és évet 6 számjeggyel)
¤ §OK§ ¤ Idő ¤ ~ (adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel) ¤ §OK§ (kijelzőn megjelenő üzenet: Mentve)
¤ a (a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg hosszan).
A vezérlőgomb bal vagy jobb oldalának r a megnyomásával a kijelzőn a beírt adat balra és jobbra mozgatható.
Megjegyzés
Ha telefonja a hívószám kijelzése során fogadja a dátumot és az időt (például a hálózati szolgáltatón, útválasztón
vagy alközponton keresztül), megadhatja, hogy ezeket az adatokat be szeretné-e másolni a telefonba:
¤ Nyomja meg egymás után az alábbi gombokat: §Menu§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
A kijelző az alábbiakat jelzi ki, az aktuális beállítás villog:
¤ A következő gombok egyikét megnyomva adja meg, hogy a készülék mikor másolja át ezt az adatot az Ön
telefonjára:
Q
Soha
vagy 1
Egyszer, ha a telefonon nincs beállítva a dátum és az idő
Mindig
vagy 2
A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 2):
973 SET: [2]
¤ Nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
5
A kijelző készenléti állapotban
A bejelentkeztetés és a pontos idő beállítása után készenléti állapotban a példában szereplő elemek láthatók a kijelzőn.
Kijelző
◆ Térerő a bázisállomás és a kézibeszélő között:
Ð
U
- Kiváló–gyenge: Ð ¨ § ¦
INT 1
- Nincs térerő: ¥
◆ Az akkumulátor töltöttségi szintje:
23.04. 10:53
- U 66%-nál magasabb töltöttségi szint
- V 34% és 66% közötti töltöttségi szint
‘ Menu
- e 11% és 33% közötti töltöttségi szint
- = 11%-nál alacsonyabb töltöttségi szint
- = villog: az akkumulátorok majdnem teljesen lemerültek (10 percnél kevesebb beszélgetési idő maradt)
= e V U Az akkumulátorok töltése folyamatban
Ha a Nem sugároz üzemmód (¢ 20. oldal) be van kapcsolva, a ½ szimbólum megjelenik a bal felső sarokban.
A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása
A kézibeszélő be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan az a gombot. Ha egy kikapcsolt kézibeszélőt helyez a
bázisállomásra vagy töltőre, az kb. 30 másodperccel később automatikusan bekapcsol.
Telefonja most már üzemképes!
Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket („Kérdések és válaszok”,
¢ 15. oldal), vagy forduljon vevőszolgálatunkhoz ¢ 16. oldal.
Menüvezérlés
A telefon szolgáltatásait több szintből álló menün keresztül érheti el (a menü áttekintése: ¢ 20. oldal).
Főmenü (első menüszint)
¤ A kézibeszélő készenléti állapotában a főmenü megnyitásához nyomja meg a §Menu§ kijelzőgombot vagy a vezérlőgomb jobb oldalát v.
A főmenüben található funkciókat megfelelő ikon és a funkció neve jelzi.
Funkció választása:
¤ A menüpontok között a q vezérlőgombbal lépkedhet. A funkció megjelenik a kijelzőn.
¤ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot vagy a vezérlőgomb jobb oldalát v.
Megnyílik a kiválasztott menüpont, és megjelenik az első bejegyzés.
Ha megnyomja a ” kijelzőgombot vagy röviden megnyomja a Letesz gombot a, a kijelző visszatér készenléti
állapotba.
Almenük
Az almenüben található funkciókat a nevük jelzi.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Funkció választása:
¤ A menüpontok között a q vezérlőgombbal lépkedhet. A funkció megjelenik a kijelzőn.
¤ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot. Megnyílik a kiválasztott menüpont, és
megjelenik az első bejegyzés.
Ha megnyomja a ” kijelzőgombot, vagy röviden megnyomja a Letesz gombot a, a kijelző visszalép az előző menüszintre, illetve megszakítja a műveletet.
Minden olyan beállítás elvész, amelyet nem mentett az §OK§ kijelzőgomb megnyomásával.
Visszatérés készenléti állapotba
A menü tetszőleges pontján:
¤ Nyomja meg hosszan a Letesz gombot a, vagy
¤ Ne nyomjon meg semmilyen gombot: 2 perc elteltével a kijelző automatikusan visszatér a készenléti állapotba.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
6
Hívások kezdeményezése
Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése
A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.
~ (Írja be a telefonszámot) ¤ c.
A készülék tárcsázza a hívószámot. (Vagy először nyomja meg hosszan a Hívásfogadás gombot c [tárcsahang hallatszik], majd írja be a számot.) A hívás közben módosíthatja a hangszóró hangerejét: nyomja meg a t gombot, majd a
q gombbal állítsa be a hangerőt.
Hívás bontása/tárcsázás megszakítása: nyomja meg a Letesz gombot a.
A hívószámok elé automatikusan beszúrhatja a hálózati szolgáltató előhívószámát (¢ 6. oldal).
Hívás fogadása
A kézibeszélő csengetéssel és a kijelzőn is jelzi a bejövő hívásokat.
A hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot c.
Amikor az Aut. fogad. be van kapcsolva (lásd: a menü áttekintését ¢ 20. oldal), egyszerűen vegye le a kézibeszélőt a
bázisállomásról/töltőről.
Hívószámkijelzés
Bejövő hívásnál a hívó fél hívószáma megjelenik a kézibeszélőn; ha a hívó fél szerepel a telefonkönyvben, akkor a szám
helyett a hívó fél neve jelenik meg.
Előfeltételek:
1 A hálózati szolgáltatónál megrendelte a hívó fél számának (CLIP) megjelenítését a kézibeszélő kijelzőjén.
2 A hívó fél megrendelte számának azonosítását a hálózati szolgáltatónál (CLI).
Külső hívás felirat jelenik meg; ha a hívó fél nem engedi hívószámának kijelzését, akkor a kijelzőn a Titkos szám felirat
jelenik meg; ha pedig a CLI szolgáltatás nincs megrendelve, akkor a kijelzőn a Nem elérhető felirat jelenik meg.
Kihangosító használata
Kihangosítás üzemmódban bekapcsol a hangszóró, így nem kell a füléhez tartania a kézibeszélőt, hogy hallja a hívó
felet. Beszélgetés a Kihangosítás gombot d megnyomva be- vagy kikapcsolhatja a hangszórót.
Kihangosító üzemmódban hívás közben módosíthatja a hangszóró hangerejét: nyomja meg a t gombot, majd a q
gombbal állítsa be a hangerőt.
Elnémítás
Hívás közben kikapcsolhatja a kézibeszélő mikrofonját. A kézibeszélő elnémításához nyomja meg a vezérlőgomb jobb
oldalát v. Az elnémítás feloldásához nyomja meg újra a vezérlőgombot v.
Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása
Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztott számot), amely tárcsázáskor automatikusan a hívószámok elé kerül. Ha
például a nemzetközi hívásokat meghatározott szolgáltatón keresztül szeretné lebonyolítani, mentheti a megfelelő
előhívószámot.
A „Előválasztással” listán adja meg azokat a hívószámokat (vagy azok első számjegyeit), melyeket az előválasztott számhoz szeretne hozzárendelni.
Az „Elővál. nélkül” listán adja meg az „Előválasztással” listán beállított szabály alóli kivételeket.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Példa:
Elővál. szám
0999
Előválasztással
08
Elővál. nélkül
081
084
A készülék a 0999-es előválasztott számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő
telefonszám esetén, kivéve a 081 és a
084 kezdetűeket.
Hívószám
07112345678
08912345678
08412345678
Tárcsázott szám
¤ 07112345678
¤ 0999 08912345678
¤ 08412345678
A menüt használva írja be az előválasztott számot (¢ 20. oldal).
Az előválasztás végleges kikapcsolása: törölje az előválasztott számot a Ü gombbal.
Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása:
c (hosszan nyomja le) ¤ §Menu§ ¤ q Előválasztás ki ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a számot) vagy s (hívja be a telefonkönyvből a számot) ¤ A hívószámot az előválasztott szám nélkül tárcsázza.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
7
A telefonkönyv és a listák használata
Telefonkönyv
A telefonkönyv megnyitása: nyomja meg a s vezérlőgombot.
Akár 100 telefonszámot (legfeljebb 22 számjegy) és hozzájuk tartozó nevet (legfeljebb 16 karakter) menthet a
telefonkönyvbe.
Írja be a betűket/karaktereket ¢ 13. oldal.
Az első szám mentése a telefonkönyvbe
s ¤ Új bejegyzés? ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a számot) ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a nevet) ¤ §OK§
További számok felvétele a telefonkönyvbe
s ¤ §Menu§ ¤ Új bejegyzés ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a számot) ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a nevet) ¤ §OK§
Telefonkönyv-bejegyzés kijelölése
Nyissa meg a telefonkönyvet a s gombbal. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
◆ A q gombbal görgesse végig a bejegyzéseket, amíg a kívánt névhez nem ér.
◆ Írja be a név első karakterét, majd szükség esetén lapozzon a kívánt bejegyzéshez a q gombbal.
Tárcsázás a telefonkönyv segítségével
s ¤ q (válassza ki a bejegyzést) ¤ c
További funkciók használata
s ¤ q (bejegyzés kiválasztása) ¤ §Menu§
A következő funkciók közül választhat a q gombbal:
Új bejegyzés
Szám kijelzése
Név megjelen.
Új telefonszám mentése.
A telefonszám megjelenítése.
Név megjelen.
Bejegyz. szerk.
Szám haszn.
A kiválasztott bejegyzés módosítása.
Az s vezérlőgomb lenyomásával szerkesztheti a számot vagy megnyithatja a könyvtárat, és
beszúrhat egy számot a könyvtárból az aktuális helyre. Ezután a §Menu§ segítségével tárcsázhat,
vagy használhat egyéb funkciókat.
A kiválasztott bejegyzés törlése.
Átküld egy bejegyzést egy másik kézibeszélőre (¢ 7. oldal).
Az összes telefonkönyv-bejegyzés törlése.
Bejegyzés törl.
Bejegyzés küld.
Lista törlése
Lista küldése
Gyorsgomb
A teljes listát átküldi egy másik kézibeszélőre (¢ 7. oldal).
Hozzárendeli az aktuális bejegyzést egy gombhoz.
A gyorsgombok használata
A telefonkönyv-bejegyzéseket a 2–9 gombokhoz lehet rendelni:
s ¤ q (bejegyzés kiválasztása) ¤ §Menu§ ¤ q Gyorsgomb ¤ §OK§
¤ q (válasszon gombot) ¤ §OK§ vagy ~ (nyomja meg azt a gombot, amelyikhez hozzá szeretné rendelni a bejegyzést)
A tárcsázáshoz nyomja meg hosszan a kívánt gyorsgombot.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Telefonkönyv átküldése másik kézibeszélőre
Előfeltételek:
◆ A küldő és a fogadó kézibeszélő azonos bázisállomásra van bejelentkeztetve.
◆ A másik kézibeszélő és a bázisállomás alkalmas telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.
s ¤ q (bejegyzés kiválasztása) ¤ §Menu§ ¤ q Bejegyzés küld. / Lista küldése ¤ §OK§
¤ q (Válassza ki a belső felet) ¤ §OK§ vagy ¤ ~ (adja meg a fogadó kézibeszélő belső számát)
Újrahívási lista
A lista a tíz utoljára tárcsázott számot tartalmazza.
Tárcsázás az utoljára hívott számok újrahívási listájából
c (nyomja meg röviden) ¤ q (válasszon bejegyzést) ¤ c
Az újrahívási lista bejegyzéseinek kezelése
c (nyomja meg röviden) ¤ q(válasszon bejegyzést) ¤ §Menu§
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
8
A következő lehetőségek közül választhat:
Szám haszn.
Másolás t.k.-be
Bejegyzés törl.
Lista törlése
Az s vezérlőgomb lenyomásával szerkesztheti a számot vagy megnyithatja a könyvtárat, és
beszúrhat egy számot a könyvtárból az aktuális helyre. Ezután a §Menu§ segítségével tárcsázhat,
vagy használhat egyéb funkciókat.
Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe.
A kijelölt bejegyzés törlése.
Az összes bejegyzés törlése.
Híváslista//hálózati hangpostafiók listája
A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ’ kijelzőgombot. Ha új üzenete van, akkor csak az új üzeneteket tartalmazó listák jelennek meg: böngéssze át a listát a q gombbal.
Amikor egy új bejegyzés jelenik meg a híváslistában/hálózati hangpostafiók-listában, figyelmeztető hangjelzés hallatszik. Alapértelmezés szerint a bal kijelzőgomb villog, és az Új üzenetek üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az alábbi eljárással
megváltoztathatja ezt a műveletet:
¤ Nyomja le az alábbi gombokat: §Menu§ ¤ P#Q5#M
A kijelzőn a következő jelenik meg:
97
¤ Az üzenet típusának kiválasztásához nyomja meg az alábbi gombok valamelyikét:
5
a nem fogadott hívásokhoz
az hálózati posatfiókon lévő üzenetek esetén
vagy M
A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 5 a nem fogadott hívásokhoz); az aktuális beállítás villog:
975 SET: [0]
Az új üzenetek beérkezése esetén használt beállítás alkalmazásához nyomja meg a Q vagy az 1 gombot:
Q
Az új üzenet jelenléte látszik a kijelzőn (alapértelmezett beállítás).
vagy 1
Az új üzenet jelenléte nem látszik a kijelzőn.
A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 1):
975 SET: [1]
¤ Nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot.
A beállítások új üzenet beérkezésekor lépnek érvénybe.
Megjegyzés
Ha hálózati postafiók rögzíti a hívásokat, akkor a megfelelő beállítások megadása esetén egy üzenetet fog kapni (a
hálózati szolgáltatótól függően).
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Híváslista
Előfeltétel: CLIP (¢ 6. oldal)
A lista típusától függően a híváslista a következőket tartalmazza (¢ 20. oldal):
◆ Fogadott hívások
◆ Nem fogadott hívások
A lista típusának beállításától függően a híváslista az utolsó 25 bejövő hívás összes hívószámát vagy csak az elmulasztott
hívásokat tartalmazza.
Nyissa meg a híváslistát
’ ¤ q Híváslista
A híváslista a következőképpen jelenik meg:
Az új bejegyzések + a régi, olvasott bejegyzések száma Híváslista 01+02
A lista megnyitásához nyomja meg az §OK§ gombot.
Megjelenik az utolsó bejövő hívás. Szükség esetén a q gombbal kiválaszthat egy másik bejegyzést.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
9
További funkciók használata
q (válasszon ki egy bejegyzést) ¤ §Menu§
A következő funkciók közül választhat a q gombbal:
Bejegyzés törl.
Másolás t.k.-be
Dátum és idő
Állapot
Lista törlése
Az aktuális bejegyzés törlése.
Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe.
A hívás dátuma és időpontja (ha be van állítva).
Új hívás: új nem fogadott hívás. Régi hív: már olvasott bejegyzés.
Figyelem! Az összes régi és új bejegyzés törölve lesz.
Hívó fél visszahívása a híváslistából
’ ¤ q Híváslista 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (válasszon ki egy bejegyzést) ¤ c
hálózati hangpostafiók-lista
Ezeket a listákat az a hálózati hangpostafiókon (¢ 9. oldal) található üzenetek meghallgatására használhatja.
Új üzeneteket csak a felvett üzenet lejátszása közben lehet törölni.
Másik nyelv beállítása
Megváltoztathatja a hangüzenetek és a szabványos fogadóüzenet nyelvét.
§Menu§ ¤ q Hangposta ¤ §§OK§§ ¤ q Nyelv ¤ §§OK§§ ¤ q (válasszon nyelvet) ¤ §OK§
Hálózati hangpostafiók
A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.
A hálózati hangpostafiókot csak akkor használhatja, ha megrendelte szolgáltatójától.
A hálózati hangpostafióknak a hozzá tartozó listán (¢ 8. oldal), és a menün (¢ 20. oldal) keresztüli gyors és egyszerű
használatához és a gyorsgombbal való gyors eléréséhez (¢ 1. oldal) a telefonon meg kell adnia a hangpostafiók számát:
§Menu§ ¤ q Hangposta ¤ §OK§ ¤ q Hál. p.fiók ¤ ~ (adja meg a számot) ¤ §OK§
Kézibeszélő keresése („gyűjtőhívás”)
A bázisállomás segítségével megkeresheti kézibeszélőjét.
¤ Nyomja meg röviden a bázisállomás Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombját (¢ 1. oldal).
Minden kézibeszélő egyszerre kicseng (gyűjtőhívás) akkor is, ha a csengés ki van kapcsolva.
A gyűjtőhívás befejezése: nyomja meg röviden a bázisállomáson a Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombot (¢ 1. oldal),
vagy a kézibeszélőn a Hívásfogadás, c vagy a Letesz gombot a.
A kézibeszélők kézi bejelentkeztetése
A bázisállomásra legfeljebb négy kézibeszélőt lehet bejelentkeztetni. A megfelelő működés érdekében minden egyes
újabb kézibeszélőt be kell jelentkeztetni a bázisállomáson.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
1) A kézibeszélőn
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Kézib. regiszt. ¤ Írja be a bázisállomás rendszerszintű
PIN-kódját (alapérték: 0000) ¤ §OK§ ¤ Regisztrálás felirat megjelenik.
2) A bázisállomáson
60 másodpercen belül nyomja meg kb. 3 másodperc hosszan a bázisállomás Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombját
(¢ 1. oldal).
A bejelentkeztetés mintegy 1 percet vesz igénybe. A bejelentkeztetési folyamat sikeres befejezése után a kijelzőn röviden
megjelenik a Regisztrálva üzenet, majd a kézibeszélő visszatér készenléti állapotba. A kézibeszélő a legkisebb szabad
belső számot kapja (1–4). Ha 1 és 4 között az összes belső számot már kiosztotta, akkor a 4-es számot a készülék felülírja.
kézibeszélő kijelentkeztetése
A bejelentkeztetett Gigaset kézibeszélőkről kijelentkeztetheti a többi bejelentkeztetett kézibeszélőt.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Kézib. törlése ¤ q Válassza ki azt a belső felet, akinek a
regisztrációját meg szeretné szüntetni. Az éppen használt kézibeszélőt < szimbólum jelöli. ¤ §OK§ ¤ Írja be a bázisállomás
rendszerszintű PIN-kódját (alapérték: 0000) ¤ §OK§
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
10
Több kézibeszélő használata
Belső hívás kezdeményezése
A belső hívások az azonos bázisállomásra bejelentkeztetett kézibeszélők közötti díjmentes hívások.
2 kézibeszélő van bejelentkeztetve
Nyomja meg az u vezérlőgombot – a készülék felhívja a másik kézibeszélőt.
Több mint 2 kézibeszélő van bejelentkeztetve
Adott kézibeszélő hívása
u ¤ ~ (1...4, adja meg a kézibeszélő belső számát), vagy
u ¤ q (válassza ki a hívandó belső felet) ¤ §OK§ vagy c ¤ a készülék felhívja a másik kézibeszélőt.
Összes kézibeszélő hívása (gyűjtőhívás)
Nyomja le és tartsa lenyomva az u vagy ugombot ¤ P vagy u ¤ q Összes hívása ¤ §OK§ vagy c ¤ a készülék
minden kézibeszélőt egyszerre hív.
Amikor a másik fél fogadja a hívást, elkezdhetnek beszélgetni. A hívás befejezéséhez nyomja meg a a gombot.
Belső megbeszélés/hívás kapcsolása
Ha egy külső féllel folytat beszélgetést, nyomja meg a u vezérlőgombot, és hívja fel valamelyik vagy az összes kézibeszélőt. A külső fél ekkor várakoztató zenét fog hallani. Amikor a belső fél válaszol: Szükség esetén jelentse be a külső hívást.
Vagy:
nyomja meg a Letesz gombot a. A hívást átadja a belső résztvevőnek,
vagy
nyomja meg a ” kijelzőgombot. Újból létrejön a kapcsolat a külső féllel.
Hívás továbbításakor a Letesz gombot a azt megelőzően is megnyomhatja, hogy a belső felhasználó válaszol.
Behallgatás külső hívásba
Ön külső hívást folytat. Egy belső felhasználó bekapcsolódhat és részt vehet a beszélgetésben (konferencia). Előfeltétel:
a Behallgatás funkciónak bekapcsolva kell lennie.
Behallgatás be- és kikapcsolás
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Bázisáll. ¤ §OK§ ¤ q Behallgatás ¤ §OK§ (‰ = be)
Belső behallgatás (konferencia)
Bele szeretne kapcsolódni egy külső hívásba. Nyomja meg hosszan a c gombot. Behallgathat a hívásba. Minden felhasználó hangjelzést hall.
A befejezéshez: nyomja meg a Letesz gombot a. Minden felhasználó hangjelzést hall.
Ha az első belső résztvevő megnyomja a Letesz gombot a, akkor az a kézibeszélő, amelyik bekapcsolódott a beszélgetésbe, kapcsolatban marad a külső féllel.
Az ébresztőóra beállítása
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Az ébresztőóra be- és kikapcsolása
§Menu§ ¤ q Ébresztőóra ¤ §OK§ ¤ Aktiválás ¤ §OK§ (‰ = be)
Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva: ¤ ~ (Állítsa be az ébresztési időt) ¤ §OK§
Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg bármelyik gombot, és ezzel az ébresztést 24 óra hosszára kikapcsolja. Ha
az ébresztőóra be van állítva, az ébresztés szimbólum l látható a kijelzőn, és a dátum helyett az ébresztési idő látható.
Az ébresztési idő beállítása
§Menu§ ¤ q Ébresztőóra ¤ §OK§ ¤ q Ébresztési idő ¤ §OK§
Adja meg az ébresztési időt órában és percben, majd nyomja meg az §OK§ gombot.
A telefon beállításai
A gombnyomást jelző és az akku lemerülését jelző hangjelzések be- és kikapcsolásáról lásd a menü áttekintését
(¢ 20. oldal).
A kijelző kontrasztjának és a nagyméretű számok beállításának részleteiről lásd a menü áttekintését (¢ 20. oldal).
A rendszerszintű PIN-kód bázisállomáson való beállításával kapcsolatosan lásd a menü áttekintését (¢ 20. oldal).
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
11
A kijelző nyelvének módosítása
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Nyelv ¤ §OK§ ¤ q (válasszon nyelvet) ¤ §OK§
Az aktuális nyelvet egy pipa ‰ jelzi.
Ha véletlenül nem megfelelő nyelvet választott:
§Menu§ ¤ 421 (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ¤ q (válasszon nyelvet) ¤ §OK§
A kihangosítás/hallgató hangerejének módosítása
Készenléti állapotban:
t ¤ Kézib. hanger. ¤ §OK§ ¤ q Hallgató/Hangszóró ¤ §OK§ ¤ q (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között)
¤ §OK§ (‰ = kiválasztva)
Hallgatón keresztüli beszélgetés közben vagy kihangosítás üzemmódban:
t ¤ q (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között)
A beállítást a készülék 3 másodperc múlva automatikusan menti, vagy nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot.
A kihangosító/hallgató hangerejét megadhatja a Hangbeállítások (¢ 20. oldal) menüben is.
A hallgató hangjának beállítása
Állítsa be a hallgató hangerejét saját igényei szerint.
◆ Mély: szabványos beállítás.
◆ Magas: a magas frekvenciák hangsúlyosabbak.
Készenléti állapotban:
t ¤ q Kézibesz hangja ¤ §OK§ ¤ q Mély/Magas ¤ §OK§ (‰ = kiválasztva)
A hallgató hangját beállíthatja a Hangbeállítások (¢ 20. oldal) menüben is.
A kézibeszélő csengődallamainak beállítása
A csengőhangerő beállítása
Készenléti állapotban:
t ¤ q Csengőhangerő ¤ §OK§ ¤ q (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között vagy „Emelkedő”) ¤ §OK§
(‰ = kiválasztva)
A hívás hangerejét megadhatja a Hangbeállítások (¢ 20. oldal) menü segítségével is.
A csengődallam beállítása
Állítson be különböző csengődallamokat az alábbiakhoz: Külső hívások, Belső hívások és Ébresztőóra.
Készenléti állapotban:
t ¤ q Csengődallam ¤ §OK§ ¤ q Külső hívások / Belső hívások / Ébresztőóra ¤ §OK§ ¤ q
(dallam kiválasztása)
¤ §OK§ (‰ = kiválasztva)
A hívás hangerejét megadhatja a Hangbeállítások (¢ 20. oldal) menü segítségével is.
Időszabályozás (nappali/éjszakai üzemmód)
Megadhat egy időtartamot, például az éjszakát, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengjen.
Az Időszabályozás bekapcsolása:
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Időszabályozás ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
(‰ = bekapcsolva)
¤ Aktiválás ¤ §OK§
Időtartam beállítása:
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Időszabályozás ¤ §OK§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§
¤ Ki: ~ (Adja meg az időt 4 számjeggyel) ¤ §OK§ ¤ Ki (vége): ~ (Adja meg az időt 4 számjeggyel) ¤ §OK§
Névtelen hívások néma fogadása
A kézibeszélőt beállíthatja úgy, hogy ne csengjen az olyan hívásoknál, amelyeknél nincs engedélyezve a
hívószámkijelzés. Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik meg.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Néma fogad. ¤ §OK§ (‰ = bekapcsolva)
A csengetés be- és kikapcsolása
A csengés végleges kikapcsolása/újbóli bekapcsolása
Nyomja meg hosszan a csillag gombot P készenléti állapotban. Ha a csengést kikapcsolták, a Ú szimbólum látható a
kijelzőn.
A csengetés kikapcsolása az aktuális híváshoz
§Menu§ ¤ Csendes ¤ §OK§
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
12
Hívásvédelem a Blacklist tiltólistával
Ha ez aktiválva van, a Blacklist tiltólistán lévő számok csak a kijelzőn jelennek meg. A telefon nem fog kicsöngeni. Legfeljebb 15 szám tárolható el. A letiltott hívások a híváslistában tárolódnak.
A beállítás minden regisztrált készülékre .
A Blacklist tiltólista aktiválása/kikapcsolása
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Bázisáll. ¤ §OK§ ¤ qEgyéb ¤ §OK§ ¤ q Hívásvédelem ¤ §OK§ ¤ Aktiválás
¤ §OK§ (‰ = aktiválva)
A Blacklist tiltólista szerkesztése
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Bázisáll. ¤ §OK§ ¤ qEgyéb ¤ §OK§ ¤ q Hívásvédelem ¤ §OK§ ¤ q Tiltólista ¤ §OK§
◆ Új szám megadása: ¤ §Menu§ ¤ Új bejegyzés ¤ ~ adja meg a számot. ¤ §OK§
◆ Szám törlése: ¤ q válassza ki a számot. ¤ Ü
◆ Blacklist tiltólista bezárása: ¤ nyomja meg a Hívás befejezése gombot a
Szám átmásolása a tiltólistába a híváslistáról
¤ nyissa meg a híváslistát ¤ q (válassza ki a bejegyzést) ¤ §Menu§ ¤ Fek.listára más. ¤ §OK§
A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása
Ezt úgy is be lehet állítani, hogy a külső fél a belső újrahívás és hívásátadás esetén zenét halljon.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ Az aktuális beállítás száma villog: 0 = ki; 1 = be ¤ írja be a számot ¤ §OK§.
Repeater mód
A repeater (jelerősítő) segítségével növelheti a bázisállomás hatótávolságát. Ehhez be kell kapcsolnia kell a Repeater
módot (¢ 20. oldal). A Repeater mód és a Nem sugároz mód (¢ 20. oldal) kölcsönösen kizárják egymást.
A kézibeszélő visszaállítása
Az egyéni beállításokat és módosításokat visszaállíthatja alaphelyzetbe. A telefonkönyv-bejegyzések, a híváslista, valamint a kézibeszélő bázisállomáson való bejelentkeztetése megmarad.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §§OK§§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §§OK§§ ¤ q Kézib. visszaá. ¤ §§OK§§ ¤ Visszaállítja? ¤ §§OK§§
A bázisállomás visszaállítása
A gyári beállítások visszaállításakor:
◆ Az egyéni beállítások visszaállnak alaphelyzetbe.
◆ Az összes lista törlődik.
◆ A Nem sugároz üzemmód ki van kapcsolva.
A készülék megőrzi a dátumot és az időt.
A bázisállomás visszaállítása a menün keresztül
A menüből történő visszaállítás esetén:
◆ A kézibeszélők továbbra is be lesznek jelentkeztetve.
◆ A művelet nem állítja vissza a rendszerszintű PIN-kódot.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Bázisáll. ¤ §OK§ ¤ q Bázis visszaá. ¤ §OK§ ¤ Visszaállítja? ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A bázisállomás visszaállítása a bázisállomáson található gomb segítségével
A bázisállomásnak a bázisállomáson található gomb segítségével való visszaállítása esetén
◆ Az összes kézibeszélő ki lesz jelentkeztetve és
◆ A rendszerszintű PIN-kód visszaáll az eredeti 0000 értékre.
Végezze el a következő műveleteket: húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból. Tartsa lenyomva a bázisállomáson a Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombot (¢ 1. oldal), és közben dugja vissza a tápkábelt a bázisállomásba. Nyomja meg a gombot legalább 5 másodperc hosszan.
A bázisállomás használata alközponton/útválasztón keresztül
Használat útválasztón keresztül
Ha a Gigaset készülék a router analóg portjára csatlakozik, a visszhang csökkentésére bekapcsolható az XES mód funkció (¢ 20. oldal). Ha nincs visszhang, akkor ezt a funkciót ki kell kapcsolni.
Használat alközponton keresztül
A következő beállítások csak akkor szükségesek ha alközpontja megköveteli ezeket; lásd az alközpont használati útmutatóját.
A számjegyeket lassan írja be egymás után.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
13
A tárcsázási mód megváltoztatása
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ A beállított tárcsázási mód száma villog: 0 = hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF);
1 = impulzusos tárcsázás (DP) ¤ írja be a számot ¤ §OK§.
Újrahívás beállítása
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ Az aktuális újrahívás száma villog: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;
4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ adja meg a számot ¤ §OK§.
Vonalfoglalás utáni szünet módosítása
Beállíthatja a Hívásfogadás gomb c megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: 1 = 1 mp.; 2 = 3 mp.; 3 = 7 mp.
¤ írja be a számot ¤ §OK§.
Újrahívás gomb utáni szünet módosítása
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms ¤ írja be a számot ¤ §OK§.
Függelék
Betűk/karakterek beírása
Szabványos karakterek
Nyomja meg a megfelelő gombot
annyiszor, ahányszor ez jelezve van.
Nyomja meg röviden a # gombot,
hogy átváltson „Abc” módból „123”
módba; „123” módból „abc” módba,
illetve „abc” módból „Abc” módba.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ä
ď
î
á
ę
â
ë
ć
é
ç
ě
ň
ř
ű
ý
0
=
&
ó
ß
ü
ź
+
>
§
ö
ś
ú
ż
%
ő
š
ů
ž
:
ô
¡
"
’
1) Szóköz
Közép-európai
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Nyomja meg a megfelelő gombot
annyiszor, ahányszor ez jelezve van.
Nyomja meg röviden a # gombot,
hogy átváltson „Abc” módból „123”
módba; „123” módból „abc” módba,
illetve „abc” módból „Abc” módba.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
1) Szóköz
10x 11x 12x 13x
"
č
’
;
_
;
_
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
14
Műszaki adatok
Akkumulátorok
Technológia: Nikkel-fémhidrid (NiMH); Méret: AAA (Mikro, HR03); Feszültség: 1,2 V; Kapacitás: 450–1000 mAh
A kézibeszélő üzemideje/töltési ideje
A kézibeszélő legfeljebb 1000 mAh kapacitással tölti az akkumulátorokat. Különleges, nagy teljesítményű vagy nagy
kapacitású akkumulátorok használata nem javasolt a vezeték nélküli telefonokhoz.
A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátorok kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (A készenléti idők/
beszélgetési idők/üzemidők a maximálisan lehetséges időtartamot jelentik, a töltési időknél pedig a jellemző értéket
adtuk meg.)
Készenléti idő (óra)
Beszélgetési idő (óra)
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra),
Nem sugároz üzemmód be- és kikapcsolva
Töltési idő a bázisállomáson (óra)
Töltési idő a töltőn (óra)
450
180
14
550
250
19
95/70
5,0
4,5
130/95
6,5
6,0
Kapacitás (mAh) kb.
700
800
285
330
22
25
150/110
7,5
7,0
175/125
8,5
8,0
1000
405
31
215/155
10,5
10,0
Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain található GYIK
részben rendszeresen frissül az ajánlott akkumulátorok listája: www.gigaset.com/service
A bázisállomás teljesítményfelvétele
Készenléti állapotban
– Kézibeszélő a bázisállomáson
– Kézibeszélő a bázisállomáson kívül
Hívás közben
ca. 0,6 W
ca. 0,55 W
ca. 0,65 W
Általános műszaki adatok
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
DECT szabvány
GAP szabvány
Hatótávolság
A bázisállomás energiaellátása
Üzemeltetés környezeti feltételei
Rádiófrekvencia-tartomány
Átviteli teljesítmény
támogatott
támogatott
max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
230 V ~/50 Hz
+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom
1,880-1,900 MHz
10 mW átlagos csatornánkénti teljesítmény,
250 mW impulzusteljesítmény
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
15
Kérdések és válaszok
Ha kérdése van a telefon használatával kapcsolatban, keresse fel webhelyünket a www.gigaset.com/service oldalon,
ahol 24 órás támogatást nyújtunk.
Az alábbi táblázat a leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat tartalmazza.
Probléma
Ok
Semmi sem látható
a kijelzőn.
A kézibeszélő nincs bekapcsolva.
Az akkumulátorok teljesen lemerültek.
Megoldás
Nyomja meg a Letesz gombot a kb. 5 másodperc hosszan vagy helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra.
Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátorokat.
Nincs vezeték nélküli A kézibeszélő a bázisállomás ható- Csökkentse a kézibeszélő és a bázisállomás közötti
kapcsolat a bázisállo- távolságán kívül van.
távolságot.
mással, a kijelzőn a
A bázisállomás nincs bekapcsolva. Ellenőrizze a bázisállomás tápellátását ¢ 3. oldal.
Bázisáll. felirat villog.
A kijelzőn a következő A kézibeszélő nincs bejelentkezüzenetek valamelyike tetve a bázisállomásra, vagy kijejelenik meg: Kézib.
lentkeztették.
regiszt. vagy Tegye a
bázisra.
Jelentkeztesse be a kézibeszélőt ¢ 9. oldal.
A kézibeszélő nem
cseng.
A csengőhang ki van kapcsolva.
A telefon csak akkor csenget, ha a
hívó számát továbbították.
A telefon nem csöng egy adott időszakban.
Kapcsolja be a csengőhangot ¢ 11. oldal.
Aktiválja a csengőhangot a névtelen hívásokhoz
¢ 11. oldal.
Kapcsolja ki az „Időszabályozást” vagy módosítsa az időtartamot ¢ 11. oldal.
Nem hallható csengetés és tárcsázási hang
a vezetékes hálózat
felől.
Nem a készülékhez tartozó telefonkábelt használja, illetve azt egy
nem megfelelő érintkezőkiosztású
kábelre cserélte le.
Mindig csak a készülékhez tartozó telefonkábelt használja, vásárlás esetén pedig ügyeljen arra, hogy
megfelelő érintkezőkiosztású kábelt vásároljon: 3–4
telefonvezeték-kiosztás/EURO CTR37.
Hibajelzés hallható a
rendszerszintű PINkód megadásakor.
Elfelejtette a PINkódot.
Hibás a beírt rendszerszintű
PIN-kód.
Állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot az alapértékre
(0000) ¢ 12. oldal.
Az összes kézibeszélő ki lesz jelentkeztetve. Az összes
beállítás vissza lesz állítva. Az összes lista törődik.
Ápolás
A készüléket nedves vagy antisztatikus törlőkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törlőkendőt.
Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.
Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai
anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.
A magasfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Érintkezés folyadékkal
Ha a készülék folyadékkal érintkezik:
1 Válassza le az áramellátást.
2 Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.
3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre legalább 72 órán keresztül (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly
módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
6 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.
Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
16
Márkaszerviz és műszaki segítség
Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésrõl lépésre
www.gigaset.com/service.
Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat
Itt többek között a következõket találja:
• Kérdések és válaszok
• Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
• Kompatibilitás-ellenõrzések
Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal
Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...
... online:
az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül
... telefonon:
06(1)267-2109
(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelõ normál tarifája szerint)
Kérjük, készítse elõ a bizonylatot.
Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy
nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyílvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha
a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési felté-teleit (javításra vagy cserére vonatkozóan).
A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a
vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.
Licensz
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.
A nemzeti sajátságokat figyelembe vettük.
A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset A415/AS405 rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
www.gigaset.com/docs
A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is
elérhető.
Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.
A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedĘ bélyegzĘjét.
A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi
forgalomba kerülĘ termékekre vonatkozik.
A fogyasztót* a Polgári TörvénykönyvrĘl szóló
1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusaiban, valamint a 49/2003. GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a
fogyasztónak a Polgári TörvénykönyvbĘl eredĘ
jogait nem érinti.
Az egyes tartós használatra rendelt termékek
jótállási kötelezettségérĘl szóló 151/2003 (IX. 22)
Kormány rendeletben foglaltaknak megfele-lĘen
a forgalmazó a telefon készülékek és tar-tozékaik
(a továbbiakban összefoglaló néven: termékek)
értékesítésétĘl kezdĘdĘen a jótállás alá esĘ
meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad. Az
akkumulátorra 12 hónapos jótállást ad.
1. Általános jótállási feltételek
ImportĘr (kérjük ellenĘrizze le a csomagoláson az
importĘr nevét):
Alphasonic Kft.
(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
Procomp Telecom kft.
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
Strong&Unique Kft.
(1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)
Tele-Signál Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)
89 Elektronika Kft.
(1115 Budapest, Kelenföldi út 2.)
Jelen jótállási jegy a Gigaset Communications GmbH (46395 Bocholt, Franken-straße 2a.)
állal gyártott és szerzĘdött partnerei által importált vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes.
A fogyasztó a jótállási határidĘ alatt bármikor
közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredĘ károk tekintetében a felelĘsséget a
fogyasztó viseli
Ha a hiba jellegébĘl adódóan a szervizponton,
illetve az átvevĘhelyen a termék nem javítható
azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvételre
kerül. A termék kijavításának várható idĘpontját
a szerviz vagy az átvevĘhely közli a fogyasztóval.
A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a
szervizbe a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz,
vagy ha lakóhelyén ilyen nem mĦködik, akkor
ahhoz a kereskedĘhöz, akinél a terméket eredetileg vásárolta.
A jótállás keretében történĘ javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a
jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb
szervizpontokon és átvevĘhelyeken történik.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa
érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak*
minĘsül.
Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.
2. Javítás feltételei
A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés
esetén az importĘr csak a termék származásá-nak
egyértelmĦ bizonyítása esetén, díj ellené-ben
pótolja.
A tartós használatra rendelt termékek jelentĘs
részei alatt a vezeték nélküli telefonok esetében
a rádiófrekvenciás rendszerpanelt (RF panel), míg
a bázis esetén a központi egység rendszerpanelét kell érteni.
A jótállási jegyen eszközölt bárminemĦ javítás,
törlés vagy átírás, amelyet nem a jótállásra
kötelezett, illetve az erre jogosult szerviz végez, a
Jótállási jegy érvénytelenségét és a forgal-mazó
jótállási kötelezettségének megszĦnését vonja
maga után.
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerĦtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem
megfelelĘ feszültség használata, elemi csapás
vagy az értékesítés utáni bármilyen külsĦ behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségei a fogyasztót terhelik. Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét a használati utasításban foglaltak maradéktalan betartására. A nem
eredeti tartozékok használata következtében bekövetkezett meghibásodásért a forgalmazó felelĘsséget nem vállal.
3. Jótállási felelĘsség kizárása
A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését
jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.
c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetĘség, a fogyasztó választása szerint a termék
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg a vételárat
vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell a
részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelĘ árleszállítást kérhet.
b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon
belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a
termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak
megfelelĘen a forgalmazónak törekednie kell
arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
15 napon belül elvégezze.
Javítás esetén a jótállás idĘtartama a kijavítás
idĘtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a
termék jótállási idĘ alatt bekövetkezĘ meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:
Jótállásos javítás esetén a javítást végzĘ szerviznek fel kell tüntetni a jótállási szelvényen: a hiba
bejelentésének idĘpontját, javításra átvétel idĘpontját, a visszaadás idĘpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jótállás esetlegesen
meghosszabbított új határidejét, a munkalap
számát, a fĘdarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.
Nyitva tartás:
H-Cs.: 09.00-17.00
P.:
09.00-14.00
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com
Telefon:
+36(30)269-9947
+36(70)301-5650
+36(1)267-2109
Gigaset Márkabolt és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Meghibásodás esetén az alábbi szervizpartner áll az Ön rendelkezésére:
*fogyasztó:
a
gazdasági
vagy
szakmai
tevékenység körén kívül esĘ célból szerzĘdést
kötĘ személy
A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt
javítást és annak körülményeit a javítást végzĘ
szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.
4. Egyéb feltételek
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
Jótállás
17
cserére jogosító
igazolás
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám:
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
A
pecsét, dátum, aláírás
D
pecsét, dátum, aláírás
C
pecsét, dátum, aláírás
B
pecsét, dátum, aláírás
Kijelentjük, hogy a _______ gyártmányú, _______ gyári számú ________ termék nem
javítható.
Dátum
Ügyfél aláírása:
A hivatalos szerviz vezetĘjének
aláírása, bélyegzĘje:
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Eladó aláírása:
Értékesítés dátuma:
Raktár kiadás dátuma:
Forgalmazó neve, címe:
Gyártási szám:
Típusa:
Megnevezése:
Telefon/ Telefon tartozék
JÓTÁLLÁSI JEGY
számla száma:....................................
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
18
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
19
Felelősség kizárása
A kézibeszélő kijelzőjének felbontása pixel. Minden egyes pixel (képpont) három alpixelből áll (piros, zöld és kék).
Előfordulhat, hogy egy-egy pixelnek nem megfelelő a vezérlése, vagy színbeli eltérést mutat.
Ez normális jelenség, ezért nem képezheti alapját semmilyen garanciális javítási igénynek.
Az alábbi táblázatban megadtuk a pixelhibák azon maximális számát, amely még nem jelent garanciális javítási igényt.
Leírás
Megengedett legnagyobb pixelhiba-szám
Színes (bekapcsolt állapotú) alpixelek
1
Sötét (kikapcsolt állapotú) alpixelek
1
Színes és sötét pixelek száma összesen
1
A jótállás nem terjed ki a kijelző és a burkolat kopására.
Környezetvédelem
Környezetközpontú irányítási rendszer
A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.
ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV
SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.
Selejtezés
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.
Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.
Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogz a termék megfelel az európai
2012/19/EU szabályozásnak.
Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító
hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltéteéele a használt elektromos és eletronikus eszközök
újrafelhasználhatóságának.
Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
20
A menü áttekintése
Ez a telefon rendkívül sokféle szolgáltatást nyújt. Ezek a szolgáltatások a menükön keresztül érhetők el.
Ha készenléti állapotban szeretne kiválasztani egy funkciót, nyomja meg a §Menu§ gombot (a menü megnyitásához), a
q vezérlőgombbal keresse meg a kívánt funkciót, majd nyomja meg az §OK§ gombot.
Visszatérés készenléti állapotba: nyomja meg hosszan a a gombot.
A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.
é
Ébresztőóra
Aktiválás
Ébresztési idő
¢ 10. oldal
¢ 10. oldal
è Hangbeállítások
Kézib. hanger.
Kézibesz hangja
Csengőhangerő
Csengődallam
Hallgató/Hangszóró
¢ 11. oldal
Mély/Magas
¢ 11. oldal
¢ 11. oldal
Külső hívások/Belső hívások/Ébresztőóra
Figy. hangok
Be/ki
Gyenge akku
Be/ki
ê Hangposta
Üzenetek lej.
Hál. p.fiók
Nyelv *
ç Beállítások
Dátum és idő
Kézibeszélő
A hálózati hangpostafiókban található üzenetek visszajátszása ¢ 9. oldal.
A hálózati hangpostafiók számának megadása ¢ 9. oldal.
¢ 9. oldal
¢ 4. oldal
Nyelv
¢ 11. oldal
Nagy méret
Nagyobb számjegyek megadása tárcsázáskor.
Kontraszt
A kijelző kontrasztja 9 szintre állítható be.
Időszabályozás
Néma fogad.
Aut. fogad.
Kézib. regiszt.
Kézib. törlése
Kézib. visszaá.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Bázisáll.
¢ 11. oldal
Híváslistatípus
¢ 11. oldal
Aktiválás/Beállítások
¢ 11. oldal
Az automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása ¢ 6. oldal.
¢ 9. oldal
¢ 9. oldal
¢ 12. oldal
¢ 8. oldal
Nem fog. h./Összes
Rendszer-PIN
Rendszerszintű PIN-kód módosítása (alapérték: 0000).
Bázis visszaá.
¢ 12. oldal
Egyéb
Repeater m.
XES mód
ECO DECT
¢ 1. oldal
Behallgatás
Előválasztás
¢ 12. oldal
Be- és kikapcsolás
(Akkor kapcsolja be, ha az útválasztó analóg
csatlakozóportján probléma merül fel a visszhanggal kapcsolatban.)
Nem sugároz/Max. távols.
¢ 10. oldal
Elővál. szám/Előválasztással/Elővál. nélkül
Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.
¢ 1. oldal
¢ 6. oldal
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn hu / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 2/21/18
21
Version: 01.04.2018
*A31008-M2501-S201-1-V919*
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A31008-M2501-S201-1-V919
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification
reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising