Gigaset | A540A | User guide | Gigaset A540A Kullanici rehberi

Gigaset A540A Kullanici rehberi
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / Cover_front.fm / 06.03.2018
A540 - A540 A
SABİT HATLI TELEFON
Tebrikler
Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe
adamış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!
Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / Cover_front.fm / 06.03.2018
Gigaset A540
13
Ð
1
Ã
U
2
Gigaset A540A
3
12
11
4
10
18
9
5
17
16
8
6
15
7
13
14
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / overview.fm / 06.03.2018
Genel bakış
Genel bakış
El cihazı
1
2
3
4
Baz ünite Gigaset A540
Ekran
13 Kayıt/Paging tuşu
¢ s. 38)
Durum çubuğu (
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim
durumunu gösterir
Ekran tuşları (
s. 8)
¢
¤ kısa basın
¤ uzun basın
¤ uzun basın
Bekleme moduna dönüş
El cihazını açma/kapatma
(ekran bekleme modunda)
Kare tuşu
¤
R tuşu
¤ kısa basın
¤ uzun basın
Danışma (flaş)
Seçim beklemeyi girme
7
8
9
Mikrofon
¢ s. 10)
El cihazını bulma ("Paging")
¢
¢ s. 21. ¤ kısa basın
¤ uzun basın
El cihazlarını ve DECT cihazlarını
kaydetme
s. 21
14 Silme tuşu
Güncel mesajı silme.
15 Açma/kapatma/dinletme/durdurma tuşu
Telesekreteri açma veya kapatma
¤ uzun basın
¤ kısa basın
¤ kısa basın
Arama ve mesaj listelerine erişim;
Varsa yeni mesajlar, yoksa eski
mesajları dinleme
Dinlemeyi iptal etme
Yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama
Tuş yanıyor:
Yıldız tuşu
Tuş yanıp sönüyor: Telesekreter bir mesaj kaydediyor
Mesaj tuşu (
¤ uzun basın
Bağlantı mevcutsa: darbeli arama/ ¤ kısa basın
Bekleme modunda:
Zil seslerini kapatma
tonlu arama arasında geçiş
10 Tuş 1
Telesekreter (sadece A540A)/
Şebeke telesekreterini arama
11 Cevaplama tuşu / hoparlör tuşu
¤ uzun basın
Aramayı devreye sokma
¤
¤ uzun basın
¢ s. 8)
12 Kumanda tuşu/menü tuşu (
Tuş yavaş yanıp
sönüyor:
Tuş hızlı yanıp
sönüyor:
16 İleri tuşu
Telesekreter açık
Yeni mesajlar mevcut
Telesekreter dolmuş
Sonraki mesaja geçme (dinletme sırasında).
17 Geri tuşu
Gösterilen numarayı arama;
aramayı kabul etme; ahizeyle hoparlör arasında geçiş
yapma;
Tekrar arama listesini açma
kısa basın
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Baz ünite Gigaset A540A
13 Kayıt/Paging tuşu
Tuş kilidini açma/kapatma
uzun basın
(ekran bekleme modunda)
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş;
6
¢
¤ kısa basın
¤ uzun basın
Kapatma, açık/kapalı tuşu
Görüşmeyi sonlandırma;
fonksiyonu iptal etme
Bir menü düzeyi geriye
5
¢
El cihazını bulma ("Paging")
s. 21.
El cihazlarını ve DECT cihazlarını
s. 21
kaydetme
Saat anonsu sırasında önceki mesaja
atlama
Mesaj dinletme sırasında mesajın
başına atlama
18 Ses seviyesini ayarlama
Ses seviyesini değiştirme:
•
•
Mesaj dinletilirken
Zil sesi seviyesi, harici bir
aramanın zil sesiyle bildirilirken
¤ kısa basın
¤ kısa basın
÷ = ses seviyesi
daha düşük;
ø = ses seviyesi
daha yüksek
1
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / overview.fm / 06.03.2018
Genel bakış
Kullanım kılavuzunu verimli şekilde kullanmak
a Dikkate alınmadığında yaralanma, maddi hasar ve masraflara yol açabilecek uyarılar.
h Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
i Çalıştırma ve nizami kullanımla ilgili önemli bilgiler.
Semboller
Tuşlar
Cevaplama tuşu c/ bitirme tuşu a
Rakam/harf tuşları Q ila O
Kumanda tuşu q
Ekran tuşları n B
Yıldız tuşu P/ kare tuşu (
i
Ekran sembollerine genel bakış (
Mesaj tuşu f/ R tuşu S
¢ s. 38).
Fonksiyonlar, onaylar ve seçme
Seçimi onaylama
OK
Bir menü düzeyi geriye
a uzun basın
Geri
Bekleme moduna geçiş
Fonksiyon seçilir/açılır
Fonksiyon seçilmez/kapatılır
³
´
Prosedürler
Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma
Kullanım kılavuzundaki gösterim:
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Telefon ¤ OK ¤ Otomatik cevaplama ¤ OK (³ = açık)
Adım:
¤ Menü
Yapmanız gerekenler:
¤ q Ayarlar
¤ OK
¤ q Telefon
¤ OK
¤ Otomatik
Kumanda tuşuyla q Ayarlar seçin.
OK ile onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
cevaplama
¤ OK
2
Bekleme modunda ekran tuşuna Menü basın.
Ana menü açılır.
Kumanda tuşuyla q Telefon seçin.
OK ile onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
Otomatik cevaplamayı açma kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak
görüntülenir.
OK ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Otomatik cevaplama etkinleştirilmiş ³ veya devre dışı bırakılmıştır ´.
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / SUGIVZ.fm / 06.03.2018
İçindekiler
İçindekiler
Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Baz ünite Gigaset A540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Baz ünite Gigaset A540A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
El cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kullanım kılavuzunu verimli şekilde kullanmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
İlk çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Telefonu kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Telefon görüşmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telesekreter (Gigaset A540A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Şebeke telesekreteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefon rehberi (Adres rehberi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Diğer fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Enerji Tasarrufu için ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefonu genişletme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Birden fazla el cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Router cihazı ile çalışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Telefon santralinde işletim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Telefonu ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Üretici bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Müşteri Hizmeti ve Yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ekran sembolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
i
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli
olmayabilir.
3
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / security.fm / 06.03.2018
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.
Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
Sadece spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın
www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz
konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.
El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.
Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.
Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin
uyarılar
Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının
arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.
Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ıslık sesi) neden olabilir veya buna
aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.
Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde
onarımını yaptırın.
Ekran çatlak veya kırıksa cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü
yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin,
örn. doktor muayenehanesi.
Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız.
Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).
Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.
4
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / starting.fm / 06.03.2018
İlk çalıştırma
İlk çalıştırma
Teslimat paketinin içeriği
• bir adet baz ünite,
• bir adet baz ünite adaptörü,
• bir adet telefon kablosu,
• bir adet el cihazı,
• bir pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
• iki adet pil,
• bir adet kullanım kılavuzu.
Birden fazla el cihazlı modeller: Her bir ilave el cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı ve bir
adet şarj istasyonuna sahip bir adet şarj ünitesi bulunur.
Baz ünitenin ve el cihazının kurulumu
Baz ünite ve şarj cihazı, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için
üretilmiştir.
¤ Baz ünite ve şarj istasyonu dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir
zemin üzerine yerleştirin veya şarj istasyonunu duvara monte edin .
Normal şartlarda cihazın ayakları kurulum yüzeyinde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve
polisajların çeşitli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz
kalmayacağı garanti edilemez.
i
• Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına
maruz bırakmayın.
• Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
¢
• Baz ünitenin kapsama alanına dikkat edin. Bu erişim, bina içinde 50 metreye kadar, açık alanda
300 metreye kadardır. Kapsama alanı, Maks. Aralık kapatıldığında azalır (
s. 20).
Baz üniteyi bağlama
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Telefonu bağlama
DSL/ADSL
Router cihazı
i
Gigaset A540/A540A
220 - 240 V AC 50/60Hz
• Adaptör daima fişe takılı olmalıdır, aksi takdirde telefon akım beslemesi olmadan çalışmayacaktır.
¢
• Sadece cihazla birlikte teslim edilen adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının
fiş düzeni farklı olabilir (fiş düzeni
s. 37).
5
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / starting.fm / 06.03.2018
İlk çalıştırma
Şarj istasyonunun bağlanması (teslimat kapsamındaysa)
¤ Adaptör yassı soketinin bağlanması
¤ Adaptörü prize takın 2 .
4
1 .
Fişi şarj istasyonundan tekrar sökmeniz gerektiğinde:
¤ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
¤ Kilit açma düğmesine 3 basın ¤ Fişi çekin
1
2
4 .
3
El cihazını kullanıma alma
Ekran, bir folyo ile korunmaktadır:
a
¤ Koruyucu folyoyu çıkartın!
Pilleri takma
¢
Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (
s. 36) kullanın,
aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası
zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya
çıkabilir.
1
2
3
4
¤ Pillerin +/- kutuplarını
doğru yönde yerleştirin
(bkz. Resim).
¤ Pil kapağını üstten
¤
oturtun 1 .
Ardından tam olarak
oturuncaya kadar kapağı
itin 2 .
Pil kapağını açmak için:
¤ Kapağın
3 üst tarafındaki
yivleri kavrayın ve aşağı
doğru itin 4 .
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Pilleri şarj etme
İlk kullanımdan önce piller baz ünitede/şarj istasyonunda tam şarj edilmelidir.
Şimşek sembolü
a
i
6
ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.
El cihazı sadece buna ait baz üniteye/şarj cihazına yerleştirilmelidir.
• Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.
• Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.
=+
4 saat
=U
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / starting.fm / 06.03.2018
İlk çalıştırma
Ekran dili
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Dil seçimi ¤ OK ¤ . . . q ile dili seçin ¤ OK (³ = seçilmiş)
i
Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa:
¤ v ¤ L4 ¤ . . . q ile dili seçin ¤ OK (³ = seçilmiş)
El cihazını kaydetme
Ambalajın içinde bulunan el cihazı önceden baz üniteye kaydedilmiştir.
Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge ("Lütfen Kaydedin" veya "Tel. baz ist.’na yerlestirin"
göstergesi), baz üniteye kaydedilmelidir.
• Gigaset A540-A540A baz ünitede otomatik olarak kaydetme
¤ El cihazını baz üniteye yerleştirin
i
Otomatik kayıt işlemi çalışmazsa, el cihazını manüel olarak kaydedin (
¢ s. 21).
Tarih ve saat
Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarm ile takvimi kullanabilmek için tarih ve
saati ayarlayın.
Devreye alırken:
Kullanım devam ederken:
¤
¤
¤
¤
¤
¤ ¤
¤ ¤
¤ ¤
¤
Zaman
. . . ~ ile tarihi ayarlayın OK
. . . ~ ile saati
ayarlayın OK
Menü q Ayarlar OK Tarih/Saat OK
. . . ~ ile tarihi
. . . ~ ile saati ayarlayın OK
ayarlayın OK
¤ ¤
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Telefon şimdi kullanıma hazırdır!
7
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / operating.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Telefonu kullanma
El cihazını açma/kapatma
Bekleme modunda:
¤ Bitirme tuşuna a uzun basın
Tuş kilidinin açılması/kapatılması
Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.
i
Tuş kilidini açma/kapatma:
¤ ( uzun basın
• El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır.
Aramaya cevap verilebilir.
• Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.
Kumanda tuşu
Kumanda tuşu, menü ve giriş alanları içinde gezinmek için kullanılır. Bekleme modunda
veya harici bir görüşme sırasında hâlâ aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:
Bekleme modunda
Bir görüşme sırasında
Telefon rehberini açma.
s Telefon rehberini açma.
s
u Dahili danışmayı başlatma.
u
v Mikrofonu sessiz moda getirme.
Ana menüyü açma.
El cihazları listesi açma.
¢ s. 24) çağırma.
Menüyü Ses Ayarlari (
t Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme.
Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir
(yukarı, aşağı, sağ, sol), örn. “kumanda tuşunun sağına basmak” için v.
Ekran tuşları
İhtiyaç durumuna göre fonksiyon tuşlarıyla farklı fonksiyonlar sunulmaktadır.
Örnek
T. ara
Menü
Ekran tuşlarının güncel fonksiyonları
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Ekran tuşları
8
v
t
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / operating.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Menü kullanımı
Telefonunun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.
Ana menüyü açma (bekleme modunda):
¤ Kumanda tuşunun sağına v basın ¤ . . . kumanda tuşuyla q fonksiyona gidin ¤ OK
Bir önceki menü düzlemine geri gitme:
veya
¤ Ekran tuşuna Geri basın
¤ Bitirme tuşuna a kısa basın
Bekleme moduna dönülmesi
¤ Bitirme tuşuna a uzun basın
i
Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran otomatik olarak bekleme moduna döner.
Metin girme
• Giriş pozisyonu:
• İmleci hareket ettirme:
• İmlecin önündeki sembolü silme:
Rakamlar/harfler/karakterler imlecin yanına eklenir
Kumanda tuşuna r basın
Ekran tuşuna Sil basın
¤
¤
Telefon rehberindeki isimler
• Harf/karakter seçme: Q ila O arasındaki her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır, bkz. Karakter
tabloları
s. 37.
İstenen harfi/karakteri seçme:
¢
veya
i
¤ . . . Tuşa arka arkaya kısa basın
¤ . . . tuşa uzun basın
• Şu harfler için küçük, büyük ve harf ve rakam yazma:
¤ Kare tuşu ( basın
İlk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
Telefon görüşmesi
Harici arama
¤ . . . Numara girme ¤ Cevaplama tuşuna c kısa basın
¤ Cevaplama tuşuna c uzun basın ¤ . . . Numarayı girin
Arama işlemini sonlandırma: ¤ Bitirme tuşuna a basın
veya
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Telefon rehberinden arama
¤ . . . s ile telefon rehberini açın ¤ . . . q ile giriş seçin ¤ Cevaplama tuşuna c basın
Tekrar arama listesinden arama
Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 10 telefon numarası bulunur.
¤ Cevaplama tuşuna c kısa basın . . . Tekrar arama listesi açılır ¤ . . . q ile girişi seçin ¤ Cevaplama tuşuna
c basın
9
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / operating.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Tekrar arama listesi girişlerini yönetme
¤ Cevaplama tuşuna c kısa basın . . . Tekrar arama listesi açılır ¤ . . . q ile girişi seçin ¤ Menü . . . ardından
¤ q Numarayi Kullan ¤ OK
• Numarayı ekrana aktarma:
• Girişi telefon rehberine (¢ s. 16) aktarma:
¤ q Rehbere Kopyala ¤ OK
¤ q Girisi Sil ¤ OK
• Seçilen girişi silme:
¤ q Listeyi Sil ¤ OK
• Tüm girişleri silme:
i
Numara değiştirilebilir veya ekleme yapılabilir.
Arama listesinden arama
¢
Arama listesi (
s. 16) ayarlanan liste türüne göre tüm aramaların veya sadece cevapsız aramaların
(kabul edilmemiş) son 25 numarasını içerir.
¤ Mesaj tuşuna f basın ¤ q Çagri Listesi: ¤ OK ¤ . . . q ile girişi seçin ¤ Cevaplama tuşuna c basın
Aramayı cevaplama
¤ Cevaplama tuşuna c basın
¢ s. 25):
¤ . . . El cihazını şarj istasyonundan alın
Aramayı Gigaset L410 Hoparlör Clip'te cevaplama: ¤ L410'da cevaplama tuşuna c basın
Aramayı cevaplama:
veya
Otomatik cevaplama açıksa (
i
L410 baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır, bkz. Gigaset L410 kullanım kılavuzu.
Telefon numarası göstergesi
Telefon numarası aktarımı
Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa,
ad gösterilir.
Telefon numarası aktarımı yok
İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:
• Harici görüşme: Hiçbir numara aktarılmaz
• Gizli çağrı: Arayan kişi telefon numarası aktarımını engelliyorsa
i
• Gizli çağrı: Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse
Telefon, arayanın numarası görünecek şekilde ayarlanmış olarak teslim edilir.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Hoparlör üzerinden görüşme
Bir görüşme sırasında, bağlantı kurulurken ve bir telesekreteri dinlerken (sadece A540A) Hoparlör modunu
açma/kapatma:
¤ Cevaplama tuşuna c basın.
El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:
¤ Cevaplama tuşuna c basın ve tuşu basılı tutun ¤ . . . El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ¤ . . . c
2 saniye daha basılı tutun
10
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / operating.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Görüşme ses düzeyi
• Güncel kullanan mod için (hoparlör, ahize) bir görüşme sırasında ayar:
¤ Kumanda tuşu t ¤ . . . q ile ses seviyesini ayarlayın ¤ OK
i
OK tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 2 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir .
• Menü üzerinden ayarlama:
•
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Ses Ayarlari ¤ OK ¤ Çagri Seviyesi ¤ OK ¤ . . . ardından
¤ Kulaklik Ses Düzeyi ¤ OK ¤ . . . q ile ses seviyesini ayarlayın ¤
Ahize sesi seviyesi:
• Hoparlör ses düzeyi:
OK (μ Kaydedildi)
q Ellerserbest Ses Düzeyi
OK (μ Kaydedildi)
¤
¤ OK ¤ . . . q ile ses seviyesini ayarlayın ¤
Mikrofonu sessiz moda getirme
Bir görüşme esnasında mikrofonu kapatmanız durumunda, karşıdaki kişi sesinizi duyamaz.
• Mikrofonu açmak/kapatmak:
¤ v tuşuna basın
Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)
Bir Call-by-Call numarası (önseçim numarası) otomatik olarak aramada eklenir, örn. özel bir şebeke operatörü
üzerinden yurt dışı aramalarında.
Önseçimli numaraların kullanılacağı önseçim numaraları veya önseçim numaralarının ilk rakamları "Beyaz
liste" listesine kaydedilir.
"Siyah liste" listesine ise "Beyaz liste" listesinin istisnaları kaydedilir.
Örnek:
Ön seçim numr.
0999
Beyaz liste
08
Siyah liste
081
084
081 ve084 istisna olmak üzere, 08 ile
başlayan bütün numaralar, 0999
önseçim numarası ile aranırlar.
Telefon
numarası
07112345678
08912345678
08412345678
aranan numara
¤
¤
¤
07112345678
0999 08912345678
08412345678
Önseçim numarası eklenir:
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Telefon ¤ OK ¤ q Ön seçim ¤ OK ¤ Ön seçim numr. ¤ OK ¤
Numara ¤ . . . ~ ile numarayı girin ¤ OK (μ Kaydedildi)
"Beyaz liste" 'ye önseçim ile çevrilecek numaralarını girmek:
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Telefon ¤ OK ¤ q Ön seçim ¤ OK ¤ q Beyaz liste ¤ OK ¤ 1: --- ¤
OK ¤ Numara ¤ . . . ~ ile numarayı girin ¤ OK (μ Kaydedildi)
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
"Siyah liste" 'ye önseçimsiz olarak çevrilecek numaraları girmek:
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Telefon ¤ OK ¤ q Ön seçim ¤ OK ¤ q Siyah liste ¤ OK ¤ 1: --- ¤
OK ¤ Numara ¤ . . . ~ ile numarayı girin ¤ OK (μ Kaydedildi)
Önseçimi tamamen iptal etmek için, önseçim numarasını Sil ekran tuşu ile silin.
Önseçimi geçici olarak engelleme
¤ Cevaplama tuşuna c uzun basın ¤ Menü ¤ q Ön seçim kapalı ¤ OK ¤ . . . ardından
¤ . . . ~ ile numarayı girin
¤ . . . s ile telefon rehberinden numarayı aktarın ¤ Cevaplama tuşuna c basın
veya
11
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / answering_m.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Telefonu kullanma
Telesekreter (Gigaset A540A)
Kullanım
Baz ünitenin tuşları üzerinden kullanım (¢ s. 1)
i
Bir telesekretere bir el cihazı üzerinden kumanda ediliyorsa veya o sırada bir mesajı kaydediyorsa
(tuş yanıp sönüyor), cihaz eşzamanlı olarak baz ünite üzerinden kullanılamaz.
El cihazı üzerinden kullanma
Telesekreteri açma/kapatma
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ q Etkinlştirme ¤ OK (³ = etkinleştirilmiş)
Mesajları dinleme
Mesaj tuşu ile:
¤ Mesaj tuşu f ¤ q Tsekreter ¤ OK
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ Mesajları Oynat ¤ OK
veya
menü üzerinden:
veya
menü üzerinden (bir şebeke telesekreteri yapılandırılmamışsa):
Menü q Sesli Mesaj OK
Telesekret. OK
veya
i
¤
1 tuşuyla:
h
¤
¤ 1 tuşuna uzun basın . . . telesekreter derhal mesaj dinletmeye
başlar
1 tuşuna telesekreter atanmıştır: ¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ q Tuş1’i Ayarla ¤
OK ¤ q Telesekret. ¤ OK (³ = seçilmiş)
Önce yeni mesajlar dinletilir.
Dinletme sırasında aşağıdaki seçenekler bulunur:
Dinletmeyi durdurma:
Dinletmeyi devam ettirme:
Bir sonraki mesaja atlama:
Saat anonsu sırasında
önceki mesaja atlama:
2
2
s
veya
veya
¤ Menü
¤ q Devam ¤ OK
veya
I
t
veya
1
Mesaj dinletme sırasında güncel mesajın
başına atlama:
t
veya
1
Güncel mesajı silme:
veya
Eski tüm mesajları silme:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ ¤ Mesajları Oynat ¤ OK ¤ q
¤
Arayanı geri arama:
Numarayı telefon rehberine aktarma:
¤ Sil
¤ Menü ¤ q Eski msj. sil ¤ OK ¤ . . . OK ile soruyu onaylayın
¤ Menü ¤ q Ara ¤ OK
¤ Menü ¤ q Rehbere kopyl. ¤ OK
Q
Görüşmeyi kayıt sırasında devralma
Ekran tuşuna Kabul basın
i
veya
12
Cevaplama tuşuna c basın
El cihazından hoparlör fonksiyonu etkinleştirilmişse ve görüşme el cihazından duyuluyorsa,
kaldırma tuşuna c basılarak sadece eller serbest fonksiyonu açılabilir ve kapatılabilir.
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / answering_m.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)
h
Telesekreteri başka bir telefondan (örn. otel, cep telefonu) dinleyebilir veya açabilirsiniz.
h
¢ s. 26) ve diğer telefonda tonlu arama (MFV) özelliği mevcut.
Sistem PIN kodu 0000'dan farklı (
Telesekreteri açma
Telesekreter kapalı.
¤ . . . kendi numaranızı arayın ve "Lütfen PIN kodunu girin" komutunu duyana kadar telefonunuzu çaldırın ¤
. . . 10 saniye içinde telefonunuzun sistem PIN kodunu girin
h
Telesekreteri başka bir telefondan dinleme
Telesekreter açık.
¤ . . . kendi numaranızı arayın ve anons metni sırasında 9 tuşuna basın ¤ . . . Sistem PIN kodunu girin
Telesekreterin kullanımı klavye üzerinden gerçekleşir:
Saat anonsu sırasında: Bir önceki mesaja geçme.
Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına atlama.
Dinletmeyi durdurma. Devam etmek için yeniden basın.
Yaklaşık 60 saniyelik bir duraklamadan sonra hat kesilir.
Sonraki mesaja geçme.
Güncel mesajı silme.
Uzaktan kumandayı bitirme:
i
veya
¤ a tuşuna basın
¤ Ahizeyi yerine koyun
A
B
3
0
Telesekreter, aşağıdaki durumlarda bağlantıyı keser:
• Girilen sistem PIN kodu yanlışsa.
• Telesekreterde mesaj yoksa.
• Kalan kayıt süresi anonsu duyulursa.
Ayarlar
i
Telesekretere fabrikada standart bir anons kaydedilmiştir.
i
• Konuşmaya 3 saniyeden uzun bir ara verilirse, kayıt otomatik olarak sonlandırılır.
Anonslar
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Kaydetme
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ q Anonslar ¤ OK ¤ Anonsu kaydet ¤ OK ¤ Kayt başl. mı? ¤ OK ¤ .
. . hazır sesinden sonra bir anons söyleyin ¤ Kaydı bitir ¤ OK . . . kayıttan sonra anons kontrol için dinletilir
• Kayıt işlemini iptal ederseniz, tekrar standart anons kullanılır.
• Bir anons min. 3 saniye, maks. 180 saniye sürer.
Kaydı iptal etme:
veya
¤ Bitirme tuşuna a kısa basın
¤ Geri tuşuna basın
13
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / answering_m.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Dinletme
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ q Anonslar ¤ OK ¤ q Anonsu dinle ¤ OK
Kendi kişisel anonsunuz yoksa standart anons dinletilir.
Silme
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ q Anonslar ¤ OK ¤ q Anonsu sil ¤ OK ¤ . . . OK ile soruyu
onaylayın
Diğer ayarlama olanakları
Kayıt parametreleri
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ . . . ardından
¤ q Mesaj Uzunluğu ¤ OK ¤ . . . q 1 Dakika / 2 Dakika / 3 Dakika / Maksimum
• Kayıt uzunluğu:
ile seçin ¤ OK (³ = seçilmiş)
• Çağrı cevaplama:
¤ q Çalma Süresi ¤ OK ¤ . . . q 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra /
Otomatik ile seçin ¤ OK (³ = seçilmiş)
i
Telesekreter Otomatik otomatik olarak ayarlanmışsa ve yeni mesajlar varsa, cevaplama 10 saniye
sonra, aksi taktirde 18 saniye sonra gerçekleşir.
El cihazında / baz ünitede hoparlör fonksiyonu
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ q Arama ekranı ¤ q El cihazı / Baz ¤ OK (³ = açık)
i
El cihazında hoparlör fonksiyonunu kapatma:
¤ Kapatma tuşuna a tuşuna basın
Menü ve standart anons dili
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ q Dil seçimi ¤ OK ¤ . . . q ile dili seçin (İtalyanca/Fransızca/
Almanca/İngilizce) ¤ OK (³ = seçilmiş)
Şebeke telesekreteri
h
¤
Mesajları dinleme
Mesaj tuşu ile:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤
¤ ¤
¤ ¤
Şebeke telesekreterini kullanabilmek için, bu hizmet şebeke operatöründen talep edilmeli ve numara
telefona kaydedilmiş olmalıdır: Menü q Sesli Mesaj OK q Şeb. Pos K. OK . . . ~ ile
şebeke telesekreterinin arama numarasını girin OK
¤
¤ Mesaj tuşu f ¤ q Şeb. Pos K. ¤ OK
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ Mesajları Oynat ¤ OK
veya
menü üzerinden:
veya
¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ Mesajları Oynat ¤ OK ¤ Şeb.
Pos K. ¤ OK
1 tuşuyla:
¤ 1 tuşuna uzun basın . . . şebeke telesekreteri doğrudan aranır
tuşuna telesekreter atanmıştır: ¤ Menü ¤ q Sesli Mesaj ¤ OK ¤ q Tuş1’i Ayarla ¤
h 1
OK ¤ q Şeb. Pos K. ¤ OK (³ = seçilmiş)
veya
14
menü üzerinden (Gigaset A540A):
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / contacts.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Telefonu kullanma
Mesajlar
Mesaj listeleri
Gelen mesajlar, mesaj listelerine kaydedilir. Listelerden birine yeni bir giriş
geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Buna ilaveten mesaj tuşu yanıp söner
(etkinleştirilmişse,
s. 15). Bekleme ekranında mesaj türü ve yeni mesaj
sayısı gösterilir:
¢
• Ã telesekreterde (sadece A540A)/şebeke telesekreterinde
(
s. 12,
s. 14)
¢
• ™
¢
arama listesinde (
¢ s. 16).
Örnek
Ð
Ã
03
Mesaj listesini açma
¤ Mesaj tuşuna f basın ¤ . . . q
ile mesaj listesini seçin:
Ã
™
01
T. ara
• T.sekr.: Telesekreter listesi (sadece A540A)
¢ s. 14)
U
Menü
• Şbk-sekr Şebeke telesekreteri (
• Çagrılar: Arama listesi (¢ s. 16)
¤ . . . seçilen mesaj listesini OK ile açın
i
• Yalnızca yeni mesajlar varsa, sadece yeni mesajların bulunduğu listeler görüntülenir.
• Şebeke telesekreteri için sembol, bunun telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir.
Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.
¢ s. 14).
• Şebeke telesekreterini seçmeniz durumunda, şebeke telesekreterinin numarası çevrilir (
Ekranda herhangi bir liste açılmaz.
Mesaj tuşunun yanıp sönmesi
Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Bu tip bir gösterim açılıp
kapatılabilir.
¤ Menü ¤ P(Q5( . . . ekranda 9 rakamı gösterilir ¤ . . . ~ ile mesaj tipini seçin:
• Şebeke telesekreterindeki mesajlar
¤ M4
• Cevapsız aramalar
¤ M5
• (sadece Gigaset A540A) Şebeke telesekreterindeki mesajlar
¤ MM
. . . 9 rakamını takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise güncel ayar yanıp söner (örn. 0)
ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleme:
• Mesaj tuşu yanıp söner
• Mesaj tuşu yanıp sönmez
. . . istenen ayarı OK ile onaylayın
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤
¤ ...~
¤Q
¤1
15
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / contacts.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Arama listeleri
Arama listesi, ayarlanan liste türüne göre tüm aramaların veya sadece cevapsız aramaların (kabul edilmemiş)
son 25 numarasını içerir.
Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:
Örnek
• Girişin durumu:
•
•
•
•
Yeni çğr.
Yeni çğr.: Yeni cevapsız arama.
Eski çğr.: Önceden okunmuş giriş.
Glen çağ: Arama kabul edilmiş.
Tlskrtr.: Telesekreterdeki mesaj.
02
1234567890
28.06.
• Arayanın numarası. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, bunun
yerine isim görüntülenir.
Geri
• Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa).
U
08:34
Menü
Liste türünü ayarlama
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Telefon ¤ OK ¤ q Çagri
Listesi Türü ¤ OK . . . ardından
• Cevapsız aramaları seçme:
¤ q Cevaps. Ç. ¤ OK (³ = seçilmiş)
¤ q Tüm Çağrılar ¤ OK (³ = seçilmiş)
• Tüm aramaları seçme:
Arama listesini açma
¤ Mesaj tuşu f ¤ q Çagrılar: . . . Liste, yeni girişlerin (1) sayısıyla
ve eski, okunmuş girişlerin (2) sayısıyla gösterilir ¤ OK
Arayanların arama listesinden geri aranması
Örnek
2
1
¤ Cevaplama tuşuna c basın
Çagrılar: 02+03
Diğer seçenekler
¤ Menü
. . . ardından
• Girişi telefon rehberine (
• Seçilen girişi silme:
• Tüm girişleri silme:
¢ s. 16) aktarma: ¤ q Rehbere kopyl. ¤ OK
Geri
¤ q Girişi Sil ¤ OK
¤ q Listeyi Sil ¤ OK
W
Telefon rehberi (Adres rehberi)
i
Bir telefon rehberi girişine isim ve arama numarası kaydedilir (rakama/harf/karakter olarak girilir
Giriş sayısı
Giriş uzunluğu
maks. 150
Numaralar: maks. 32 rakam
İsimler: maks. 16 karakter
OK
¢ s. 9).
¢ s. 17).
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Her girişe özel bir arka plan rengi ve arayan kişi melodisi atanabilir (
¢
• Telefon rehberi her el cihazı için özel olarak oluşturulur. Ancak telefon rehberinin tamamı veya
münferit girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (
s. 18).
• Sıralama düzeni:
Boşluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler
Telefon rehberini açma
¤ Bekleme modunda s tuşuna basın
16
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / contacts.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Telefon rehberi girişleri
Giriş oluşturma
¤ s . . . ardından
¤
¤ ¤
• Birinci girişi telefon rehberine kaydetme:
Tel. defteri bos Yeni giris? OK
. . . ~ ile numara girin
¤
¤
¤ ¤
• Diğer girişleri telefon rehberine kaydetme:
Menü Yeni Giris OK
. . . ~ ile numara girin
¤ OK ¤ . . . ~ ile isim girin ¤ OK
¤ OK ¤ . . . ile ~ isim girin ¤ OK
Giriş seçme
¤ s ¤ . . . ~ ile birinci harfi girin . . . ekranda bu harfle başlayan birinci isime atlanır ¤ . . . q ile istenen
i
girişe kadar devam edin
¤
Telefon rehberi içinde sürekli yukarı veya aşağı gezinme:
q tuşuna uzun basın
Girişi değiştirme
¤ s ¤ . . . q ile istenen girişi seçin ¤ Menü ¤ q Kaydi Düzenle ¤ OK ¤ . . . ~ numarayı seçin ¤
OK ¤ . . . ~ ile ismi seçin ¤ OK
Girişi VIP olarak işaretleme
Her girişe bir VIP Arayan Melodi ve/veya bir VIP Arayan Renk atanabilir. Giriş, telefon rehberinde bu renk ve
Æ sembolü ile gösterilir.
¤ s ¤ . . . q ile istenen girişi seçin ¤ Menü ¤ . . . ardından
¤ q VIP Arayan Melodi ¤ OK ¤ . . . q ile istenen melodiyi seçin ¤ OK
• Melodi:
• Renk:
¤ q VIP Arayan Renk ¤ OK ¤ . . . q ile istenen rengi seçin ¤ OK
Arama numarasını değiştirme/tamamlama
¤ s ¤ . . . q ile istenen girişi seçin ¤ Menü ¤ q Numarayi Kullan ¤ OK . . . Numara ekranda
gösterilir ¤ . . . ~ ile numarayı değiştirin/tamamlayın ¤ . . . c ile numarayı arayın
i
¤
¤
¤
Ekrandaki numara telefon rehberine aktarılabilir:
Menü Rehbere Kopyala OK
Girişi silme
¤ s ¤ . . . q ile istenen girişi seçin ¤ Menü ¤ q Girisi Sil ¤ OK
Tüm telefon rehberi girişlerini silme
¤ s ¤ Menü ¤ q Listeyi Sil ¤ OK ¤ Sil? ¤ OK
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Kısayol tuşları
Telefon rehberinden girişleri 0 ve 2 ila 9 tuşlarına atayabilirsiniz:
¤ s ¤ . . . q ile istenen girişi seçin ¤ Menü ¤ q Kisayol ¤ OK . . . ardından
¤ . . . ~ ile istenen tuşa basın
¤ . . . q ile istenen tuşu seçin ¤ OK
veya
Aramak için: ¤ . . . bekleme modunda o anki kısayol tuşuna uzun basın
17
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / contacts.fm / 06.03.2018
Telefonu kullanma
Girişi/telefon rehberini aktarma
h
Telefon rehberinin tamamı veya münferit girişler gönderilebilir.
i
• Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.
• Diğer el cihazı ve baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.
• Harici bir arama, aktarımı iptal eder.
• VIP Arayan Melodi ve VIP Arayan Renk aktarılmaz.
• Halihazırda kaydedilmiş numaralara sahip girişler atılır.
Tek kayıtların aktarılması
¤ s ¤ . . . q ile istenen girişi seçin ¤ Menü ¤ q Girisi Gönder ¤ OK ¤ . . . q ile alıcı el cihazını seçin
¤ OK . . . aktarma başarılı olduğunda Giris kopyalandi Sonraki giris? gösterilir . . . ardından
¤ OK
• Başka bir girişin gönderilmesi gerekiyorsa:
¤ Geri
• Başka bir girişin gönderilmesi gerekmiyorsa:
Tüm telefon rehberinin aktarılması
¤ s ¤ Menü ¤ q Listeyi Gönder ¤ OK ¤ . . . q ile alıcı el cihazını seçin ¤ OK
Numarayı telefon rehberine devralma
Bir listede, örneğin arayanlar listesinde veya tekrar arama listesinde görüntülenen numaraları ve henüz aramış
olduğunuz numaraları telefon rehberine devralabilirsiniz:
h
Ekranda, bir numara görüntülenir.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Menü ¤ Rehbere Kopyala ¤ OK ¤ . . . Numarayı OK ile onaylayın ¤ . . . gerekirse İsmi tamamlayın
¤ OK
18
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / contacts.fm / 06.03.2018
Diğer fonksiyonlar
Diğer fonksiyonlar
Alarm
¢
Bir alarm, ekranda ve seçilen ses seviyesi melodiyle (
s. 24) en fazla 60 saniye boyunca bildirilir. Bir telefon
görüşmesi sırasında bir alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.
h
Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (
¢ s. 7).
Alarmı açma
¤ Menü ¤ Çalar Saat ¤ OK ¤ Etkinletirme ¤ OK (³ = açık) ¤ . . . ~ ile alarm zamanını saat ve dakika
cinsinden girin ¤ OK (μ Kaydedildi)
Alarm etkinleştirilmişse bekleme ekranında ë sembolü ve uyandırma saati görüntülenir.
Alarmı kapatma
¤ Menü ¤ Çalar Saat ¤ OK ¤ Etkinletirme ¤ OK (´ = kapalı)
Alarm zamanını ayarlama
¤ Menü ¤ Çalar Saat ¤ OK ¤ q Uyanma zamani ¤ OK ¤ Zaman: ¤ . . . ~ ile alarm zamanını saat ve
dakika cinsinden girin ¤ OK (μ Kaydedildi)
h
Alarmı kapatma / Şekerleme modu
Bir uyandırma alarmı çalıyor.
• Bir sonraki uyandırma çağrısına kadar
devreden çıkarma:
• Şekerleme modu:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
i
¤ Kapali tuşuna basın
¤ Ertele veya herhangi bir tuşa basın . . . Uyandırma alarmı
kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır
• Hiçbir tuşa basılmazsa, alarm 60 saniye sonra kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.
• İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.
19
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / contacts.fm / 06.03.2018
Diğer fonksiyonlar
Enerji Tasarrufu için ECO DECT
Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu esnada mükemmel bir telsiz idaresi
mevcut olmalıdır. Bekleme durumunda el cihazı radyo dalgası yaymaz (Radyas. yok). Sadece baz ünite el cihazı
irtibatını düşük telsiz sinyali ile sağlar. Konuşma esnasında, yayın gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki
mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar
düşük olur.
Yayın gücünü daha da düşürmek için:
Yayın gücünü %80'e kadar azaltma
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Sistem ¤ OK ¤ q ECO DECT ¤ OK ¤ q Maks. Aralık ¤ OK
(´ = kapalı)
i
• Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.
• Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.
Yayını bekleme modunda kapatma
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Sistem ¤ OK ¤ ECO DECT ¤ OK ¤ Radyas. yok ¤ OK (³ = kapalı)
i
• Radyas. yok ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu
performans özelliğini desteklemesi gerekir.
• Radyas. yok ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünitede bu performans özelliğini desteklemeyen bir
el cihazı kaydedildiyse, Radyas. yok öğesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar
kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, Radyas. yok otomatik olarak tekrar devreye girer.
• Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır.
Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.
• Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için,
el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini
arttırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.
• Radyas. yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı
verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.
Cevaplama tuşuna c uzun basın . . . çevir sinyali duyulur.
¤
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• İnternette daha fazla bilgi için bkz. www.gigaset.com.
20
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / extending.fm / 06.03.2018
Telefonu genişletme
Telefonu genişletme
Birden fazla el cihazı
Telefonu genişleterek kablosuz bir telefon santraline dönüştürün.
İlave el setleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. www.gigaset.com.
Uyumluluk
Baz ünite ve farklı el cihazları kombinasyonlarında hangi ana fonksiyonların bulunduğunu öğrenmek için bkz:
www.gigaset.com/compatibility
Kaydetme
h
Baz üniteye toplam dört adede kadar el cihazı kaydedilebilir.
• El cihazının kaydını hem baz ünitede, hem de el cihazında başlatmanız gerekir.
• Her iki işlem de 60 saniye içerisinde gerçekleşmelidir.
Baz ünitede:
¤ Kayıt/çağrı tuşuna (¢ s. 1) uzun (min. 3 saniye) basın . . .
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Kayit ¤ OK ¤ El cihazi kaydi ¤
OK ¤ . . . gerektiğinde sistem PIN kodunu girin (fabrika
ayarları: 0000) ¤ OK
ve
A540 el cihazında:
i
• El cihazlarına otomatik olarak "INT 1", "INT 2" vb. atanır. El cihazı, boş numaralardan en küçüğünü
alır (1-4). Başarılı kayıt işlemi ekranda görünür.
Baz üniteye bağlantı kurulur, bu işlem biraz zaman alabilir.
• Dört el cihazının tümü baz üniteye kayıt edilmişse (tüm dahili numaralar doluysa), dahili numarası
4 olan el cihazının yerini yeni cihaz alır. Eğer bu başarılamazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme
yapılıyor olduğu için), Bos dahili numara yok mesajı verilir. Bu durumda, artık gerek duyulmayan
başka bir el cihazının kaydı silinmeli ve kayıt işlemi tekrarlanmalıdır.
• Başka Gigaset el cihazlarında ve GAP özelliğine sahip başka el cihazlarında: El cihazını kaydetme
işlemi ilgili kullanım kılavuzuna göre başlatılmalıdır.
Kayıt silme
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Kayit ¤ OK ¤ q El cihazini iptal et ¤ OK . . . kullanılan el cihazı
seçilmiştir ¤ . . . q ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ¤ OK ¤ . . . gerekiyorsa Sistem PIN kodunu
girin (fabrika ayarı: 0000) ¤ OK ¤ (μ Kaydedildi)
El cihazını arama ("Paging")
¤ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna (¢ s. 1) kısa basın . . . Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
çalar ("Paging")
Aramayı sonlandırma
Baz ünitede:
i
veya
El cihazında:
¤ Baz ünitedeki kayıt/paging tuşuna tekrar kısa basın
¤ Cevaplama tuşuna c veya kapatma tuşuna a basın
Yaklaşık 3 dakika sonra Paging çağrısı otomatik olarak sonlandırılır.
21
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / extending.fm / 06.03.2018
Telefonu genişletme
Dahili telefon görüşmesi
Belirli bir el cihazını arama
¤ u tuşuna kısa basın . . . el cihazı listesi açılır ¤ . . . q ile el cihazını seçin ¤ . . . cevaplama tuşuna c basın
Tüm el cihazlarını arama (toplu arama)
i
veya
¤ u tuşuna uzun basın
¤ u tuşuna kısa basın . . . el cihazı listesi açılır ¤ . . . q T.ara ile seçin ¤ cevaplama tuşuna c basın
• Diğer el cihazlarıyla dahili aramalar ücretsizdir.
• Kendi el cihazınız gösterilmez.
• Başka sadece bir el cihazı kayıtlıysa doğrudan o el cihazı aranır.
Dahili danışma / dahili aktarma
Bir harici kişi ile görüşülüyor ve bu görüşme başka bir dahili kişiye iletmek isteniyor veya o kişiye danışmak
isteniyor.
¤ u . . . El cihazı listesi açılır ¤ . . . belirli bir el cihazı veya Tüm Çagrilar seçin ¤ OK veya cevaplama
tuşuna c basın
Konferans görüşmesi yapma
Harici görüşmeye geri gitme:
¤ Geri
Harici aramayı aktarma
i
Aranan kişi cevap verdikten önce ve sonra:
¤ Sonlandırma tuşuna a basın
¤
Aranan kişi cevap vermez veya aramayı cevaplamak istemezse:
Danışmayı Geri ile sonlandırma
Harici görüşmeye geçiş
h
Dahili bir görüşmeci bir harici görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).
¤
¤
¤ ¤
Dah. Konfer. fonksiyonu etkinleştirilmiş:
Menü q Ayarlar OK q Telefon
¤ OK ¤ q Dah. Konfer. ¤ OK (³ = etkinleştirilmiş)
¤ Cevaplama tuşuna c uzun basın . . . tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar
Konferansı sona erdirme
¤ Sonlandırma tuşuna a basın . . . tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar
Repeater
Bir Gigaset Repeater, Gigaset el cihazının baz üniteye olan kapsama alanını arttırır.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Repeater'ı kurma
ECO DECT ayarları:
ve
ve
ve
¤ Maks. Aralık açma (¢ s. 20)
¤ Radyas. yok kapatma (¢ s. 20)
¤
¤
¤ ¤
¤ ¤
El cihazında Repeater'ı etkinleştirme:
Menü q Ayarlar OK q Sistem OK q
Tekrarlayıcı OK Ayarları değişt?
OK (³ = etkinleştirilmiş)
¤ ¤
¤
Baz üniteye Repeater'ı kaydetme:
¢
¤
¤
Kayıt/Paging tuşuna (
s. 1) uzun (min. 3 san.) basın
. . . Repeater'ın elektrik adaptörünü bir prize takın . . . Repeater baz üniteye otomatik olarak kaydedilir. Kayıt işleminin başarılı veya başarısız olduğu
Repeater'ın LED'leriyle gösterilir
İnternette daha fazla bilgi için bkz. www.gigaset.com.
22
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / extending.fm / 06.03.2018
Telefonu genişletme
Router cihazı ile çalışma
Router cihazının analog bağlantısı üzerinden çalışmada oluşabilecek ekolar, XES modunun 1
etkinleştirilmesiyle azaltılabilir.
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Sistem ¤ OK ¤ q XES modu ¤ OK (³ = etkinleştirilmiş)
i
Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, XES fonksiyonu devre dışı kalmalıdır (fabrika ayarları).
Telefon santralinde işletim
Telefon santrallerinde çalıştırmak için bazı ayarların yapılması gerekebilir; telefon santralinizin kullanım
kılavuzuna bakın.
¤ Menü ¤ P(Q5( . . . ekranda 9 rakamı gösterilir ¤ . . . ~ ile seçin
¤ 1N ¤ Q = Tonlu arama
• Arama yöntemi:
veya ¤ 1 = Darbeli arama
(MFV) ¤ OK
(IWV) ¤ OK
¤ 1Q ¤ Q = 80 ms ¤ OK
veya ¤ 1 = 100 ms ¤ OK
• Flaş süresi:
¤ 2 = 120 ms ¤ OK
veya ¤ I = 400 ms ¤ OK
veya
veya
¤ 4 = 250 ms ¤ OK
veya ¤ 5 = 300 ms ¤ OK
¤ L = 600 ms ¤ OK
veya ¤ M = 800 ms ¤ OK
veya
veya ¤ 2 = 3 san ¤ OK
• Hat kullanımından sonra ¤ 1L ¤ 1 = 1 san ¤ OK
bekleme süresi:
veya
¤ I = 7 san ¤ OK
¤ 12 ¤ 1 = 800 ms ¤ OK
veya ¤ 2 = 1600 ¤ OK
• R tuşundan sonra
duraklama:
¤ I = 3200 ms ¤ OK
veya
i
Günce ayarın rakamı yanıp söner.
Arama sırasında arama molası ekleme
¤ R tuşuna S uzun basın . . . ekranda bir P görüntülenir
Geçici olarak darbeli aramadan (PD) tonlu aramaya (DTMF) geçme
Harici bir numaranın seçilmesi ya da bir bağlantı kurulduktan sonra:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Yıldız tuşuna P kısa basın
1. XES'in anlamı "eXtended Echo Suppression"dır
23
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / settings.fm / 06.03.2018
Telefonu ayarlama
Telefonu ayarlama
Ekran
Dil
Ekran göstergesi için farklı diller bulunur.
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Dil seçimi ¤ OK ¤ . . . q ile dili seçin ¤ OK (³ = seçilmiştir)
Ekran koruyucu
Ekran koruyucu olarak bir dijital saat belirlenebilir.
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Ekran ¤ OK ¤ Ekran koruyucu ¤ OK ¤ . . . q Ekran Koruy. Yok /
Dijital saat ile seçin ¤ OK (³ = seçilmiş)
i
Ekran koruyucudan bekleme moduna geçiş:
¤ Sonlandırma tuşuna a kısa basın
Renk şeması
Ekranın arka plan aydınlatması 4 renkle ayarlanabilir.
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Ekran ¤ OK ¤ q Renk Semalari ¤ OK ¤ . . . q ile
Renk semasi 1...4 seçin ¤ OK (³ = seçilmiş)
Kontrast
Ekranın kontrastı 9 kademede ayarlanabilir.
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Ekran ¤ OK ¤ q Kontrast ¤ OK ¤ . . . q ile Düzey: 1...9 seçin ¤
OK (³ = seçilmiş)
El cihazının zil sesleri
Zil sesinin temel ayarı.
Zil sesini sürekli olarak açma/kapatma:
i
¤ Yıldız tuşuna P uzun basın
Güncel arama için zil sesini kapatma: ¤ Menü ¤ Sessiz ¤ OK
Zil sesi seviyesi
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Ses Ayarlari ¤ OK ¤ q Zil sesi düzeyi ¤ OK ¤ . . . q ile zil sesi
seviyesini ayarlayın ¤ OK (μ Kaydedildi)
i
Ses düzeyi tüm sinyalizasyon türleri için aynıdır.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Zil sesi melodisi
Zil sesi melodisi harici aramalar, dahili aramalar ve alarm için farklı ayarlanabilir.
Menü q Ayarlar OK q Ses Ayarlari OK q Zil Sesleri (Ahize)
¤
¤
¤
¤
¤
¤ ¤
¤ ¤
¤
¤
¤
¤ ¤
¤ OK
Harici Çagrilar OK Melodiler
• Harici çağrılar:
• Dahili çağrılar:
q Dahili çagrilar OK
• Alarm:
q Calar saat OK
. . . q ile zil sesi melodisini seçin OK (³ = seçilmiş)
¤
24
¤ OK
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / settings.fm / 06.03.2018
Telefonu ayarlama
Baz ünitenin zil sesleri (sadece Gigaset A540A)
Baz ünitede melodi ve arama sesi seviyesi ayarlanabilir.
Menü q Ayarlar OK q Ses Ayarlari OK
¤
•
•
¤
¤ ¤
¤ ¤ q Zil sesleri (Baz) ¤ OK . . . ardından
Arama sesi seviyesi: ¤ Arama sesi seviyesi ¤ OK ¤ . . . q ile arama sesi seviyesini ayarlama ¤
OK (μ Kaydedildi)
Melodi:
¤ q Melodi ¤ OK ¤ . . . q ile zil sesi melodisini seçin ¤ OK (³ = seçilmiş)
Uyarı sesleri/Pil ikaz sesi
El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Sesler birbirinden bağımsız olarak açılıp
kapatılabilir.
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Ses Ayarlari ¤ OK . . . ardından
¤ . . . q Uyari tonlari ile seçin ¤ OK (³ = açık)
• Uyari tonlari:
• Pil Zayif:
¤ . . . q Pil Zayif ile seçin ¤ OK (³ = açık)
Bekleme melodisi
Harici arayanlar için dahili danışma ve aktarma bekleme melodisi açılabilir/kapatılabilir.
¤ Menü ¤ P(Q5(1M . . . giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 0) ¤ . . . ~ ile rakam
girin:
• Kapatma:
• Açma:
¤ Q ¤ OK (μ Kaydedildi)
¤ 1 ¤ OK (μ Kaydedildi)
Otomatik cevaplama
El cihazı şarj istasyonundan alındığında çağrı cevaplanır.
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Telefon ¤ OK ¤ Otomatik cevaplama ¤ OK (³ = açık)
Arzu edilmeyen çağrılara karşı koruma
Harici aramalar için süre kontrolü
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Tanımlı zaman aralığı sırasında telefon çalmaz.
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Ses Ayarlari ¤ OK . . . ardından
• El cihazı:
¤ q Zil Sesleri (Ahize) ¤ OK ¤ Harici Çagrilar ¤ OK ¤ q Süre Kontrolü ¤
OK ¤ q Etkinlestirme ¤ OK (³ = etkinleştirilmiş) . . . ardından
Zaman aralığını ayarlama veya değiştirme: ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ Zil sesi kapali . . .
Başlangıcı girme ¤ OK ¤ Zil sesi kapali . . . Bitişi girme ¤ OK (μ Kaydedildi)
• Baz ünite (sadece
¤ qZil sesleri (Baz) ¤ OK ¤ q Süre Kontrolü ¤ OK ¤ Etkinlestirme ¤
OK (³ = etkinleştirilmiş) . . . ardından
A540A):
Zaman aralığını ayarlama veya değiştirme: ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ Kapalı . . .
Başlangıcı girme ¤ OK ¤ Kpma bşl . . . Bitişi girme ¤ OK (μ Kaydedildi)
i
Adres rehberinde bir VIP melodisi atadığınız kişiler aradığında, telefonunuz bu zaman aralığında
da çalacaktır.
25
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / settings.fm / 06.03.2018
Telefonu ayarlama
Gizli numara aradığında zili çaldırmama
Gizli numaralı aramalarda el cihazı çalmaz (arayan kişi numara iletimini engellemiştir).
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Ses Ayarlari ¤ OK ¤ q Zil Sesleri (Ahize) ¤ OK ¤ Harici Çagrilar ¤
OK ¤ q Bilinmeyen çag. sessi. alma ¤ OK (³ = etkinleştirilmiş)
i
• Ayar, sadece ayarın yapılmış olduğu el cihazı için geçerlidir.
• Arama sadece ekranda gösterilir.
Sistem PIN kodu
Sistem PIN kodunu değiştirme
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Sistem ¤ OK ¤ q Sistem PIN ¤ OK ¤ . . . ~ ile güncel sistem PIN
kodunu girin (fabrika ayarı: 0000) ¤ OK ¤ . . . ~ ile yeni sistem PIN kodunu (4 rakam; 0 - 9) girin ¤ OK
Sistem PIN kodunu değiştirme
i
Sistem PIN kodu unutulursa herhangi bir anda 0000 olarak sıfırlanabilir.
• Burada tüm baz ünite ayarları sıfırlanır!
• Burada tüm el cihazlarının kaydı silinir!
¤ Elektrik kablosunu baz üniteden çıkartın ¤ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşunu basılı tutarken elektrik
kablosunu baz üniteye tekrar takın ¤ Kayıt/Paging tuşunu, yanıp sönmeye başlayana kadar 5 saniye daha
basılı tutun
Telefonu sıfırlama
Baz ünite ve el cihazı ayarları birbirinden bağımsız olarak sıfırlanabilir.
¤ Menü ¤ q Ayarlar ¤ OK ¤ q Sistem ¤ OK ¤ q El cihazi-Reset/Baz reset ¤ OK ¤ . . . güvenlik
i
sorusunu OK ile yanıtlayın
• El cihazı (El cihazi-Reset) sıfırlandığında ses ve ekran ayarları silinir.
• Baz ünite (Baz reset) sıfırlandığında ECO DECT, telesekreter, sistem ayarları ve arama listeleri/
telesekreter listeleri silinir.
Şunlar etkilenmez:
• Tarih ve saat,
• Baz üniteye el cihazlarını kaydettirme ve güncel olarak baz üniteyi seçme,
• Sistem PIN kodu
• Telefon rehberindeki girişler,
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Tekrar arama listesi.
26
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Üretici bilgisi
Müşteri Hizmeti ve Yardım
Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service
Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin
Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabilecekleriniz:
•Sorular ve Cevaplar
•Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
•Uyumluluk testleri
Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız:
www.gigaset.com/service
Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam
uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban
yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak
belirtilmiştir.
Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle
uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol
açabilir.
Üretici Firma Adı ve Adresi
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com
İthalatçı Firma
Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com
Cihaz Kullanim Ömrü
Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de
Çağrı Merkezimiz
Müşteri Hattı: +90 212 900 3545
*
MERKEZ SERVİSLERİMİZ:
TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.
İSTANBUL
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1030
Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134
MALTEPE
Şehir: İSTANBUL
İSTANBUL
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-2583
Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.
NO:9 MALTEPE
Şehir: İSTANBUL
ANKARA
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1089
Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SIHIYE-ÇANKAYA
Şehir: ANKARA
İZMİR
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1599
Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:
30/A KONAKÇANKAYA
Şehir: İZMİR
Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla
yükümlüdür.
27
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:
CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET
LTD. ŞTİ.
Telefon No: 0212 252 2222
HYB No: 34-HYB-12617
Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK
NO:6 KAT:1
Şehir: İSTANBUL
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ
Telefon No: 0380 524 5587
HYB No: 54-HYB-633
Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10
Şehir: DÜZCE
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM
ÇELİKDEMİR
Telefon No: 0276 223 6813
HYB No: 64-HYB-2
Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ
NO:21
Şehir: UŞAK
BEHRET ELEKTRONİK
Telefon No: 0352 231 1502
HYB No: 38-HYB-4004
Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A
Şehir: KAYSERİ
ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK
Telefon No: 0352 231 5107
HYB No: 38-HYB-281
Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58
Şehir: KAYSERİ
CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN
Telefon No: 0386 213 5766
HYB No: 38-HYB-3815
Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA
APT.168/G MELİKGAZİ
Şehir: KAYSERİ
CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ
Telefon No: 0386 212 8079
HYB No: 40-HYB-2085
Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜNDÜZ APT. NO.2
Şehir: KIRŞEHİR
DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY
Telefon No: 0384 212 3411
HYB No: 50-HYB-79
Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2
Şehir: NEVŞEHİR
28
FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN
Telefon No: 0352 222 0174
HYB No: 38-HYB-4124
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL
APT. NO:95/C KOCASİNAN
Şehir: KAYSERİ
İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM
Telefon No: 0422 323 5545
HYB No: 44-HYB-3801
Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BATTALGAZİ
Şehir: MALATYA
NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM
Telefon No: 0352 222 1060
HYB No: 38-HYB-3914
Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B
KOCASİNAN
Şehir: KAYSERİ
ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL
SÜRÜCÜ
Telefon No: 0246 223 4949
HYB No: 32-HYB-415
Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B
Şehir: ISPARTA
PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 0212 486 3588
HYB No: 34-HYB-12440
Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE
Şehir: İSTANBUL
SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO
Telefon No: 0412 235 3093
HYB No: 21-HYB-712
Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR
Şehir: DİYARBAKIR
TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN.
TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.
Telefon No: 0352 223 9293
HYB No: 38-HYB-3940
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ
NO:19/A KOCASİNAN
Şehir: KAYSERİ
YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 0276 212 1010
HYB No: 64-HYB-1
Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6
Şehir: UŞAK
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Sorunlar ve çözümler
İnternette çözüm önerileri için
www.gigaset.com/service
Ayrıca aşağıdaki tabloda hata giderilmesi ile ilgili adımlar listelenmiştir.
Ekranda hiçbir şey gösterilmiyor.
¤ Bitirme tuşuna a uzun basın.
¤ Pili şarj edin veya değiştirin (¢ s. 6).
Tuş/Ekran kilidi devrede: ¤ Kare tuşuna ( uzun basın.
• El cihazı açılmamış:
• Pil boş:
•
Ekranda „Baz“ yanıp söner.
• El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında:
¤ El cihazıyla/baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
¤ Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
Maks. Aralık kapalı olduğundan baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır: ¤ Maks. Aralık öğesini açın
(¢ s. 20) veya ¤ el cihazıyla/baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
• Baz ünite açılmamış:
•
Ekranda "Lütfen Kaydedin" veya "Tel. baz ist.’na yerlestirin" yanıp sönüyor.
• El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (4 DECT kaydının
El cihazını tekrar kaydedin (
s. 7,
s. 21).
üzerinde) kaydı siliniyor:
¤
El cihazı çalmıyor.
• Zil sesi kapatılmıştır:
¢
¢
¤ Zil sesini açın (¢ s. 24).
¤ Gizli aramalar için zil sesini açın (¢ s. 26).
¤ Harici aramalar süre kontrolünü (¢ s. 25) kontrol edin.
• Arayan kişi çağrı numarasını gizlemediğinde, telefon çalmaz:
• Telefon belli zaman aralığında çalmıyor:
Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.
• Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş düzeni farklı olan bir kablo
Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken
takılmıştır:
fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin (
s. 37).
¤
¢
Bağlantı daima yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.
• Bir Repeater (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı (
ve tekrar açın (
s. 8).
¢
¢ s. 22): ¤ El cihazını kapatın
Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.
• Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlış: İşlemi tekrar edin, gerekirse sistem PIN kodunu 0000’a geri alın
(
s. 26).
¢
¤
Sistem PIN kodunu unuttum.
Sistem PIN kodunu 0000’a geri alın (
•
¤
¢ s. 26).
Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.
Mikrofonu tekrar açın (
• El cihazı "sessiz moda geçmiştir":
¤
¢ s. 11).
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.
• Telefon numarası aktarımı (CLI) arayan kişi tarafından açılmamıştır:
başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalıdır.
¤ Arayan kişi şebeke operatörüne
• Arayanı gösterme özelliği (CLIP) şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş:
Şebeke operatörü tarafından arayanı gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokturun.
¤
• Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir
Router cihazı üzerinden bağlanmıştır:
Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını
bekleyin.
Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa telefon numarası gösterimini etkinleştirin.
Bunun için sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, telefon numarası aktarımı, telefon numarası aktarma,
arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.
¤
¤
29
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Tuşlara basıldığında hata sesi duyuluyor.
İşlemi tekrarlayın . . . Ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu
• İşlem başarısız/giriş hatalı:
tekrar okuyun.
¤
Şebeke telesekreteri dinlenemiyor.
• Telefon darbeli aramaya ayarlanmıştır:
¤ Telefonu tonlu aramaya ayarlayın (¢ s. 23).
Telesekreter (sadece Gigaset A540A):
Arayanlar listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.
s. 7).
• Tarih ve saat ayarlanmamış: Tarih ve saati ayarlayın (
¤
¢
Telesekreter, uzaktan kumandada “PIN kodu geçersiz” mesajını veriyor.
Sistem PIN kodunu tekrar girin.
• Girilen sistem PIN kodu yanlıştır:
¤
¢
• Sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanmış durumdadır:
(
s. 26).
¤ Sistem PIN kodunu 0000 harici bir koda ayarlayın
Telesekreter mesaj kaydetmiyor.
• Hafıza dolu:
Eski mesajları silin.
Yeni mesajları dinleyin ve silin.
¤
¤
Onay
Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.
Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.
İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset A540/A540A telsiz
sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:
www.gigaset.com/docs
Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında
da mevcut olabilir.
Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.
Çevre
Çevre modelimiz
Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir
Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin
tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.
Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.
Çevre yönetim sistemi
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.
ISO 14001 (Çevre): eylül 2007’den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.
ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994’ten bu yana TÜV Süd Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.
30
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Bertaraf
Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin
bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.
Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.
Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa,
söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.
Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması,
olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.
Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.
AEEE Yönetmeliği
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
31
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Garanti Gigaset A540-A540A
GARANTİ BELGESİ
İthalatçı Firmanın:
Satıcı Firmanın:
Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Unvanı:
Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
Adresi:
Telefonu: +90 216 288 06 00
Faks: +90 216 389 59 95
e-posta:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Malın
Cinsi: Sabit Hatlı Telefon
Garanti Süresi: 2 YIL
Markası: Gigaset
Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ
Modeli: A540-A540A
Bandrol ve Seri No:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar,
benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
32
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Uygunluk Bildirimi
„Gigaset A540“ Türkçe Versiyonu
„Gigaset A540A“ Türkçe Versiyonu
DECT standardına uygun telsiz telefon
Biz, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany
x Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla
onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye
uygun olduğunu beyan ederiz:
Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)
Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:
Madde 3.1 a)
Güvenlik:
Madde 3.1 a)
EMF/SAR:
EN 60950-1
Madde 3.1 a)
EN 62311; EN 62479
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )
Acoustic Şok: EG 202 518
Madde 3.1 b)
EMC:
Madde 3.2
Radyo/telsiz: EN 301 406
EN 301 489-1 / EN 301 489-6
x Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:
Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)
Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:
Harici güç kaynakları:
Regülasyon (EC) No 278/2009
Hazır bekleme ve kapalı mod: Regülasyon (EC) No 801/2013
Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.
Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.
Bocholt, 13.06.2017
.......................................
Yer ve Tarih
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
33
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Declaration of Conformity (DoC) for
„Gigaset A540“ Turkish Version
„Gigaset A540A“ Turkish Version
Cordless Telephone according to DECT Standard
We, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany
x declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the
declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System,
certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential
requirements and other relevant requirements of the
Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)
The product is in conformity with the following standards and/or other
normative documents:
Art. 3.1 a)
Safety: EN 60950-1
Art. 3.1 a)
EMF/SAR: EN 62311; EN 62479
(Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a) Acoustic Shock: EG 202 518
Art. 3.1 b)
Art. 3.2
EMC: EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Radio: EN 301 406
x declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity
with the
Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)
The product is in conformity with the following regulations:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
External power supplies:
Standby and off mode:
Regulation (EC) No 278/2009
Regulation (EC) No 801/2013
The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the
Notified Body.
Any unauthorized modification of the product voids this declaration.
Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.
Bocholt, 13.06.2017
.......................................
Place and Date
34
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Ek
Bakım
Cihazı nemli bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.
Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.
Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada
bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.
Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.
Sıvılar ile temas etmesi
Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:
!
1. Cihazın fişini prizden çekin.
2. Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
3. Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
4. Tüm parçaları kurulayın.
5. Cihazı en az 72 dakika süreyle tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde
kuru ve ılık bir yerde tutunuz (not: mikrodalga, fırın vs.).
6. Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.
Tamamen kuruduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:
• Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
• Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır.
• Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
• İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.
Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin
Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler
• Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.
Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler
• Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması
gerekmektedir.
Ara yüz Kriteri
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Türkiye alt yapısına uygundur.
35
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Teknik veriler
Piller
Teknoloji:
Gerilim:
Kapasite:
2 x AAA NiMH
1,2 V
400 mAh
El cihazının çalışma/şarj süreleri
Telefonun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami
sürelerdir.)
Bekleme süresi (saat) *
200 * / 110 **
Konuşma süresi (saat)
18
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) *
90 * / 65 **
Baz ünitede şarj süresi (saat)
4
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)
4
*
**
Radyas. yok kapalı, bekleme modunda ekran aydınlatması olmadan
Radyas. yok açık, bekleme modunda ekran aydınlatması olmadan
Baz ünitenin güç tüketimi
A540
A540A
Bekleme modunda
• El cihazı şarj istasyonunun içinde
• El cihazı şarj istasyonunun dışında
yaklaşık 0,6 W
yaklaşık 0,55 W
yaklaşık 0,7 W
yaklaşık 0,65 W
Görüşme sırasında
yaklaşık 0,65 W
yaklaşık 0,75 W
Genel teknik bilgiler
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
DECT standardı
Destekleniyor
GAP standardı
Destekleniyor
Kanal sayısı
60 dubleks kanal
Telsiz frekans aralığı
1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi
Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı
100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu
370 μs
Kanal yerleştirme
1728 kHz
Bit oranı
1152 kbit/sn
Modülasyon
GFSK
Ses kodlaması
32 kbit/sn
Sinyal gücü
10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı
Bina içerisinde maksimum 50 m'ye, açık alanda maksimum 300m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi
230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları
+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi
DTMF (tonlu arama)/Pulse (darbeli arama)
36
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / appendix.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Telefon soketinin fiş düzeni
3
4
2
5
1
6
1
2
3
4
5
6
boş
boş
a
b
boş
boş
Karakter tabloları
Standart yazı
İlgili tuşa birkaç kez basın.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
(
1x
2x
3x
4x
5x
1
£
$
¥
¤
6x
7x
8x
9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
ã
ç
ô
õ
a
b
c
2
ä
á
à
â
d
e
f
3
ë
é
è
ê
g
h
i
4
ï
í
ì
î
j
k
l
5
m
n
o
6
ö
ñ
ó
ò
p
q
r
s
7
ß
t
u
v
8
ü
ú
ù
û
w
x
y
z
9
ÿ
ý
æ
ø
å
.
,
?
!
0
+
-
:
¿
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
2x
3x
4x
5x
6x
7x
1)
*
¡
“
‘
;
_
1) Boşluk karakteri
Türkçe
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
İlgili tuşa birkaç kez basın.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
(
1x
8x
9x 10x 11x 12x 13x
â
ã
1
a
b
c
ç
2
ä
á
à
d
e
f
3
ë
é
è
ê
g
ğ
h
ı
i
4
ï
í
ì
î
j
k
l
5
m
n
o
ö
6
ñ
ó
ò
ô
õ
p
r
s
ş
7
q
ß
t
u
ü
v
8
ú
ù
û
y
z
9
w
x
ÿ
æ
ø
å
.
,
?
!
0
+
-
:
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
1)
*
“
‘
;
_
1) Boşluk karakteri
37
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / symbols.fm / 06.03.2018
Üretici bilgisi
Üretici bilgisi
Ekran sembolleri
Ayarlara ve telefonun işletim durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.
Durum çubuğu sembolleri
Sembol
¦ ila Ð
¥
¼
Ã
Anlamı
Alış gücü
(Radyas. yok kapalıdır)
%1 ila %100
Baz üniteye bağlantı yok
Radyas. yok açıktır.
Telesekreter açık (sadece A540A)
yanıp sönüyor: Telesekreter mesaj
kaydediyor veya başka bir dahili kullanıcı
tarafından kullanılıyor
Sembol
ó
Ø
= ila
U
=
= ila
U
Anlamı
Zil sesi kapalı
Tuş kilidi devrede
Pillerin şarj durumu:
%11 altında şarj ila %66 üzerinde şarj
Yanıp sönüyorsa: Pil neredeyse boş
(yaklaşık 5 dakikanın altında konuşma
süresi kalmış)
Pil şarj ediliyor
Güncel şarj durumu:
%0 ila %100
Aşağıdakiler belirtilirken ekran sembolleri . . .
Sembol
z
—
˜
Anlamı
Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
Bağlantı kuruldu
Bağlantı kurulması mümkün değil /
bağlantı kesildi
Sembol
ØÙÚ
ØåÚ
ØìÚ
ØÌÚ
Anlamı
Harici çağrı
Dahili çağrı
Alarm
Telesekreter kaydediyor (sadece A540A)
Diğer ekran sembolleri
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Sembol
Ð
¶
Û
38
Anlamı
Bilgi
(Güvenlik) sorusu
Lütfen bekleyin ...
Sembol
μ
À
Anlamı
İşlem uygulandı
İşlem başarısız
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / SUGSIX.fm / 06.03.2018
Dizin
Dizin
A
Acil arama
mümkün değil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Açma
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telesekreter (uzaktan kumanda) . . . . . . . . . . 13
Adres rehberi bkz. Telefon rehberi
Ağ adaptörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ahize ses düzeyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aktarma
Telefon rehberi girişini el cihazına . . . . . . . . . 18
Tüm telefon rehberini el cihazına . . . . . . . . . 18
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Alış gücü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Anons (telesekreter). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Arama
Arama listesinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
cevaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
dahili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dahili olarak aktarma (bağlama) . . . . . . . . . . 22
El cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
harici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kısayol ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Otomatik cevaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tekrar arama listesinden . . . . . . . . . . . . . . . . 9
telefon rehberinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Telefon rehberiyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Arama koruması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Arama listeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Arama yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Aramalara karşı koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Arayan kişi melodisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ayarlama
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
B
Baz ünite
elektrik/telefon şebekesine bağlama . . . . . . . . 5
Router cihazına bağlama . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sistem PIN kodunu değiştirme . . . . . . . . . . . 26
Telefon santraline bağlama . . . . . . . . . . . . . 21
Teslimat durumuna geri getirme . . . . . . . . . . 26
Zil sesini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bekleme melodisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bekleme modu, geri dönüş . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bertaraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28, 31
Bilinmeyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Büyük/küçük harf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C/Ç
Cevaplama tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cevapsız arama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Cihaz Kullanim Ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Cihazların Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Çağrı listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Çağrı numarası aktarma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Çağrıyı cevaplama (telesekreter). . . . . . . . . . 12, 14
Çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
D
Dahili
geçiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefon görüşmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dahili danışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dahili görüşme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dahili görüşmeyi harici aktarma . . . . . . . . . . . . . 22
Değiştirme
Ekran dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zil sesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Devreye alma
El cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dinleme
Anons (telesekreter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mesaj (şebeke telesekreteri). . . . . . . . . . . . . . 14
Mesaj (telesekreter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Durum çubuğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Semboller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Eko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ekran
Ekran dilini değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ekran koruyucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kırık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Renk şeması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ekran görünümü
Numara (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ekran koruyucu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ekran sembolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ekran tuşları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
El cihazı
açma/kapama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ahize ses düzeyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Başka bir el cihazını kaydetme . . . . . . . . . . . . 21
Bekleme modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
birden fazla kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ekran dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ekran koruyucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
39
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / SUGSIX.fm / 06.03.2018
Dizin
Hoparlör ses düzeyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 21
kayıt silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kullanıma alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Renk şeması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sessiz moda getirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Şarj istasyonunu bağlama . . . . . . . . . . . . . . . 6
Teslimat durumuna geri getirme . . . . . . . . . . 26
Uyarı sesleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
El cihazını sessiz moda getirme . . . . . . . . . . . . . 11
El cihazını sıfırlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
El cihazının çalışma süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
El cihazının şarj süresi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
F
Fabrika ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabrika ayarlarına geri getirme . . . . . . . . . . . . .
Fiş düzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flaş süresini ayarlama (telefon santrali) . . . . . . .
26
26
37
23
I/İ
İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri
İlk çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
İşitme cihazları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
İthalatçı Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
K
Kapatma
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kapatma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9
Kapsama alanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Karakter tabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kare tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kaydetme (el cihazı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 21
Kayıt silme (el cihazı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kayıt uzunluğu (telesekreter) . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kırık ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kumanda tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
L
G
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Gizli numara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gizli numaralı aramalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Görüşme
dahili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
dahili olarak aktarma (bağlama) . . . . . . . . . . 22
görüşmeciye geçiş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
harici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telesekreterden devralma . . . . . . . . . . . . . . 12
Gösterge
Numara (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Şebeke telesekreterinin mesajı . . . . . . . . 14, 15
Yeni mesajları açma/kapatma . . . . . . . . . . . . 15
Güç tüketimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
H
Harici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harici aramalar
dahili olarak aktarma (bağlama) . . . . . . . . . .
Zil seslerinin süre kontrolü . . . . . . . . . . . . . .
Harici görüşmeye geçiş . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hata giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoparlör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoparlör fonksiyonu Kayıt (telesekreter) . . . . . .
Hoparlör ses düzeyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoparlörden konuşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
10
22
25
22
29
10
14
11
10
Liste
Arama listeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Cevapsız aramalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
giden aramalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
kabul edilen aramalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Liste girişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
M
Melodi
Dahili/harici çağrılar için zil sesi . . . . . . . . . . . 24
Mesaj LED'ini açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mesaj listeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mesaj listelerini
açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mesaj tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Mesajları dinleme (şebeke telesekreteri) . . . . . . . 14
Mesajları dinleme (telesekreter) . . . . . . . . . . . 1, 12
MFV (Tonlu arama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Mikrofonu (el cihazını) açma/kapatma . . . . . . . . 11
Müşteri Hizmeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / SUGSIX.fm / 06.03.2018
Dizin
N
Numara
Arayanın çağrı numarasını görüntüleme
(CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telefon rehberine devralma . . . . . . . . . . . . . 18
telefon rehberine kaydetme . . . . . . . . . . . . . 17
T
O/Ö
Onay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik cevaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik şebeke operatörü kodu . . . . . . . . . . .
Ön seçim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
25
11
11
P
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PIN kodunu değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pil
şarj durumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Şarj etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
takma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pil uyarı sesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pillerin şarj durumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
R
R tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Renk şeması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Router cihazı
Baz üniteyi bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
S/Ş
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Süre kontrolü
Harici aramalar için zil sesi . . . . . . . . . . . . . . . 25
Şarj istasyonu
Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Şebeke operatörü kodu, otomatik . . . . . . . . . . . 11
Şebeke telesekreteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Şekerleme modu (Alarm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Saati ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Semboller
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Durum çubuğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Yeni mesajları gösterme . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ses düzeyi
Hoparlör/ahize ses düzeyi, el cihazı . . . . . . . . 11
Zil sesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ses için bkz. Zil sesi
Sıvı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sıvılar ile temas etmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Silme
Telesekreter anonsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri
Sistem PIN kodu
değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sistem PIN kodunu
sıfırlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sorular ve cevaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tarihi ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar . . . . . . 35
Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tekrar arama listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telefon
Ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Teslimat durumuna geri getirme . . . . . . . . . . 26
Telefon fişi, fiş düzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Telefon görüşmesi
Aramayı cevaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
dahili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
harici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telefon rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
El cihazına gönderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Girişi kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Girişi/listeyi el cihazına gönderme . . . . . . . . . 18
Numarayı metinden devralma . . . . . . . . . . . . 18
Telefon rehberinden giriş seçme. . . . . . . . . . . . . 17
Telefon santrali
Arama yöntemini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . 23
Baz üniteyi bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Flaş süresini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tonlu aramaya ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12
Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Menü dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mesajları dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12
Tek bir mesaj silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Uzaktan kumanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Yapılandırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telesekreter listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telesekreter uzaktan kumandası. . . . . . . . . . . . . 13
Telsiz modülünü kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Teslimat durumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Teslimat durumuna geri getirme . . . . . . . . . . . . 26
Teslimat paketinin içeriği . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tıbbi cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tonlu arama (MFV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tuş 1 (hızlı arama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tuş kilidinin açılması/kapatılması . . . . . . . . . . . . 8
41
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / SUGSIX.fm / 06.03.2018
Dizin
Tuşlar
Cevaplama tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ekran tuşları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
Hızlı arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kapatma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9
Kare tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kısayol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kumanda tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
Mesaj tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
R tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Yıldız tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
U/Ü
Uyarı sesleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu . . . . . . . . . . 27
V
VIP zil sesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
X
XES modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Y
Yanlış girişleri düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yapılandırma, telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 29
Yayın gücü
Azaltma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Yıldız tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Z
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Zil sesi
Dahili/harici çağrılar için melodi . . . . . . . . . . 24
değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 25
Harici aramalar için süre kontrolü . . . . . . . . . 25
Ses düzeyini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zil sesleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
42
Gigaset A540 / tr / A31008-M2601-B401-2-5A19 / Cover_back.fm / 06.03.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising