Gigaset | C530H | User guide | Gigaset C530H instrukcja

Gigaset C530H instrukcja
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / Cover_front.fm / 4/22/15
C530 H
Gratulujemy!
Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną
ochronie środowiska.
Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!
Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / Cover_front.fm / 4/22/15
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / overview.fm / 4/22/15
Przegląd funkcji słuchawki
Przegląd funkcji słuchawki
1 Wyświetlacz w stanie gotowości
2 Pasek stanu (
str. 34)
Ikony przedstawiają aktualne ustawienia i tryb
pracy telefonu
str. 14,
str. 24)
3 Klawisze wyświetlacza (
4 Klawisz wiadomości (
str. 15)
Dostęp do list połączeń oraz list wiadomości
miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie
5 Klawisz zakończenia połączenia i włączania/
wyłączania
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji,
jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie);
powrót do stanu gotowości (przytrzymanie);
włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie
gotowości – przytrzymanie)
6 Klawisz krzyżyka
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy
(w stanie gotowości – przytrzymanie);
przełączanie między wielkimi i małymi
literami;
wprowadzanie pauzy wybierania
(przytrzymanie)
7 Mikrofon
8 Klawisz R
Połączenie konsultacyjne (Flash)
(przytrzymanie)
9 Klawisz gwiazdki
W stanie gotowości: wyłączanie sygnału
dzwonka (przytrzymanie);
po nawiązaniu połączenia: przełączanie trybu
impulsowego/tonowego (krótkie naciśnięcie);
podczas wpisywania tekstu: otwieranie tabeli
znaków specjalnych
10 Gniazdo przyłączeniowe zestawu
str. 10)
słuchawkowego (
11 Klawisz 1
Wybieranie poczty głosowej (przytrzymanie)
12 Klawisz połączenia/klawisz trybu
głośnomówiącego
Wybieranie wyświetlanego numeru;
przyjmowanie połączenia, przełączanie
między trybem słuchawki a trybem zestawu
głośnomówiącego;
otwieranie listy ponownego wybierania
(krótkie naciśnięcie), uruchamianie wybierania (przytrzymanie);
str. 13)
13 Klawisz sterujący/klawisz menu (
¢
¢
¢
i
V
1
2
07:15
WEWN 1
Połącz.
14 Paź
Kalendarz
3
13
12
4
5
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
11
10
9
8
7
es pt pl
¢
¢
6
¢
1
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / HSGIVZ.fm / 4/22/15
Spis treści
Spis treści
Przegląd funkcji słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Poznawanie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ustawianie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tryb ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wiele słuchawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Książka telefoniczna (książka adresowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lista połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Budzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Funkcja monitorowania pomieszczenia (Babyfon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ikony wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Przegląd pozycji menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / security.fm / 4/22/15
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
a
- Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa.
- Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.
- Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.
- W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.
Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np.
w lakierniach.
Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać
w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z
widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.
Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją
obsługi.
Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.
Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło
lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłonie i twarz. Urządzenie należy naprawić w
serwisie.
Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.
Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania
w przypadku wszystkich aparatów słuchowych.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.
System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać
ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie
lekarskim).
W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy
skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).
es pt pl
3
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / starting.fm / 4/22/15
Instalacja
Instalacja
Sprawdzanie zawartości zestawu
u
u
u
u
u
u
słuchawka,
jedna ładowarka z zasilaczem,
jedna pokrywa akumulatorów (tylna obudowa słuchawki),
dwa akumulatory,
jeden zaczep do paska,
jedna instrukcja obsługi.
Ustawianie ładowarki
Ładowarka przeznaczona jest do użytkowana w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie
temperatur od 5°C do 45°C.
¤ Ładowarkę należy ustawić na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu.
Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze
względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.
Wskazówki
u Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania
słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
u Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich
oparami.
u Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej. Zasięg ten wynosi do 50 m w budynkach
do 50 m, a w terenie otwartym 300 m. Gdy funkcja Maks. zasięg jest wyłączona, zasięg
zmniejsza się .
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Podłączanie ładowarki
2
4
¤
¤
1
¤
¤
Podłącz wtyk zasilacza 1 .
Podłącz zasilacz do gniazda zasilania 2 .
Aby wyjąć wtyk z ładowarki:
Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
Naciśnij zatrzask 3 i wyjmij wtyk 4 .
3
4
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / starting.fm / 4/22/15
Instalacja
Pierwsze użycie słuchawki
Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej. Folię ochronną należy zdjąć!
Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy akumulatorów
Uwaga!
Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH
(¢ str. 43), aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać
uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może
dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.
1
2
¤
Włóż akumulatory
zgodnie z oznaczeniem biegunowości
(+/-, patrz ilustracja).
¤
¤
Załóż pokrywę na przegródkę akumulatorów 1 .
Następnie dosuń pokrywę
aż do zatrzaśnięcia 2 .
3
4
W przypadku konieczności
otwarcia pokrywy akumulatorów w celu wymiany
akumulatorów:
¤ Naciśnij wgłębienie
w pokrywie 3
i odciągnij ją do góry 4 .
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Zaczep do paska
Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.
u W celu założenia zaczep do paska należy docisnąć do tylnej
ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne wypusty
zatrzasnęły się we wgłębieniach.
u W celu zdjęcia zaczepu należy nacisnąć prawym kciukiem
pośrodku zaczepu, wsunąć paznokieć kciuka drugiej ręki
z boku między klips a obudowę i odchylić klips do góry.
es pt pl
5
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / starting.fm / 4/22/15
Instalacja
Ładowanie akumulatorów
Akumulatory z zestawie są częściowo naładowane. Przed użyciem telefonu należy całkowicie
je naładować. (Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy na ekranie widnieje ikona błyskawicy .)
¤ Słuchawka powinna znajdować się w ładowarce przez 7,5 godziny.
7,5 h
Wskazówki
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczonej dla niej stacji bazowej lub ładowarce.
u Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
u Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.
6
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / starting.fm / 4/22/15
Instalacja
Zmienianie języka wyświetlacza
Język wyświetlacza można wybrać w menu
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Język ¤ OK ¤ q ¤ Wybierz
W razie pomyłkowego wybrania niezrozumiałego języka:
¤
L5
¤
Naciśnij prawą krawędź klawisza sterującego.
Naciśnij powoli kolejno klawisze L i 5.
Przykład
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone ustawienie języka. Wybrany język (np. angielski)
jest zaznaczony.
¤
Przykład
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Back
Przykład
Deutsch
English
Francais
¤
...aż na wyświetlaczu zaznaczony zostanie
żądany język, np. francuski.
±
Italiano
Espanol
Naciskaj dolną krawędź klawisza sterującego s...
x
±
Select
¤
Naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod
wyświetlaczem, aby wybrać język.
±
Ø
±
±
Ø
Wybrana opcja oznaczona zostanie
symbolem Ø.
Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia a, aby powrócić do stanu gotowości słuchawki.
es pt pl
7
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / starting.fm / 4/22/15
Instalacja
Rejestrowanie słuchawki
Procedura rejestracji zależy od stacji bazowej.
Rejestracja
u Automatyczne rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej
Gigaset C530-C530A:
¤ Umieść słuchawkę w stacji bazowej.
Jeśli automatyczne rejestrowanie nie powiedzie się, słuchawkę należy zarejestrować ręcznie.
Zarejestruj
u Ręczne rejestrowanie słuchawki:
słuchawkę
Procedurę rejestrowania należy uruchomić zarówno
w stacji bazowej, jak i w słuchawce. Trzeba to zrobić
w ciągu 60 sekund.
Zarejest.
¤ W stacji bazowej: naciśnij i przytrzymaj (przez co najmniej 3 sekundy) klawisz rejestracji/wywołania
wewnętrznego.
¤ Na słuchawce naciśnij klawisz wyświetlacza Zarejest..
Lub:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Rejestracja ¤ OK ¤ Zarejestruj słuch. ¤ OK
?
Zostanie wyświetlony komunikat Szukanie bazy w trybie rejestracji. Nawiązanie połączenia ze
stacją bazową może zająć nieco czasu.
¤ W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN (ustawienie fabryczne: 0000). ¤ OK
Komunikat podczas rejestracji: Rejestrowanie słuchawki
Komunikat po pomyślnym zakończeniu rejestracji: Słuchawka zarejestrowana
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Słuchawka może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Informacje o
używaniu słuchawki z wieloma stacjami bazowymi i wyrejestrowywaniu słuchawki zawiera
instrukcja obsługi stacji bazowej.
8
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / starting.fm / 4/22/15
Instalacja
Ustawianie daty i godziny
Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do
połączeń przychodzących, oraz aby móc korzystać z funkcji budzika.
¤
Połącz.
Godzina
Naciśnij klawisz wyświetlacza Godzina, aby
otworzyć pole wprowadzania.
(Jeśli data i godzina zostały już wpisane,
otwórz pole wprowadzania za pomocą menu:
v ¤ Ϥ OK ¤ Data i godzina ¤ OK)
Data i godzina
Data:
15.01.2013
Godzina:
00:00
Powrót
Zostanie wyświetlone menu opcji Data i
godzina.
¤ Aktywne miejsce wprowadzania miga.
Za pomocą klawiatury wprowadź dzień,
miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej,
np.
4
Q2Q
3 to
data 14.10.2013.
Zapisz
Aby przesunąć kursor np. w celu poprawienia wpisu, naciśnij klawisz sterujący
w prawo lub w lewo.
Data i godzina
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Data:
14.10.2013
Godzina:
07:15
Powrót
es pt pl
¤
¤
Zapisz
¤
Naciśnij klawisz sterujący w dół, aby przejść
do pola wprowadzania godziny.
Za pomocą klawiatury wpisz godziny i minuty
w formacie 4-cyfrowym, np. QM
5
w celu ustawienia godziny 07:15.
Kursor można przesuwać za pomocą klawisza
sterującego.
Naciśnij klawisz wyświetlacza Zapisz, aby
zapisać wprowadzone dane.
9
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / starting.fm / 4/22/15
Instalacja
Data i godzina
‰
Zostanie wyświetlony komunikat Zapisano.
Słychać sygnał potwierdzenia.
Zapisano
i
V
07:15
WEWN 1
14 Paź
Automatycznie nastąpi powrót do stanu gotowości.
Telefon jest teraz gotowy do użytku.
Połącz.
Kalendarz
Podłączanie zestawu słuchawkowego
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Można podłączyć zestaw słuchawkowy z wtykiem 2,5 mm.
Zalecenia dotyczące mikrozestawów słuchawkowych podano na
stronie odpowiedniego produktu w witrynie www.gigaset.com.
10
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / starting.fm / 4/22/15
Instalacja
Co można teraz zrobić?
Po przygotowaniu aparatu Gigaset do użytkowania można go zacząć używać lub dodatkowo
dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Ustawianie sygnału dzwonka
Możliwe jest przypisanie własnej melodii do połączeń wewnętrznych i zewnętrznych,
sygnału przypomnienia (¢ str. 22), alarmu budzika (¢ str. 31) i określonych kontaktów
(¢ str. 27).
Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami
Telefon można ustawić tak, aby nie sygnalizował anonimowych połączeń dzwonkiem. Można
też włączyć funkcję sterowania czasowego (¢ str. 23).
Rejestrowanie posiadanych słuchawek Gigaset i kopiowanie książki
telefonicznej
Posiadanych słuchawek można używać do telefonowania za pomocą nowej stacji bazowej.
Wpisy książki telefonicznej można skopiować do nowej słuchawki (¢ str. 28).
Konfigurowanie ustawień funkcji ECO DECT
Możliwe jest zmniejszenie emisji radiowej (mocy nadawczej) telefonu (¢ str. 25).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (¢ str. 38) lub skontaktować się z naszym działem obsługi
klienta (¢ str. 37).
es pt pl
11
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / starting.fm / 4/22/15
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi
Klawisze słuchawki Gigaset są w tej instrukcji obsługi przedstawiane w następujący sposób:
c/v/a
Q do O
*/#
f/S
Klawisz połączenia / klawisz menu / klawisz zakończenia połączenia
Klawisze cyfr/liter
Klawisz gwiazdki/klawisz krzyżyka
Klawisz wiadomości/klawisz R
Omówienie ikon wyświetlacza (¢ str. 34).
Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania
połączenia
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonia ¤ OK ¤ Autoodbieranie ¤ Zmień (³ = wł.)
Sposób prezentacji w instrukcji obsługi
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Procedura:
¤ v: w stanie gotowości słuchawki naciśnij klawisz sterujący w prawo, aby otworzyć menu
główne.
¤ Ï: klawiszem sterującym p przejdź do ikony Ï.
¤ OK: naciśnij klawisz wyświetlacza OK lub klawisz sterujący pośrodku w, aby otworzyć menu
opcji Ustawienia.
¤ q Telefonia: klawiszem sterującym q przejdź do wpisu Telefonia.
¤ OK: naciśnij klawisz wyświetlacza OK lub klawisz sterujący pośrodku w, aby otworzyć menu
opcji Telefonia.
¤ Autoodbieranie: zaznaczona zostanie funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji
automatycznego przyjmowania połączenia.
¤ Zmień (³ = wł.): Naciskaj klawisz wyświetlacza Zmień lub klawisz sterujący w pośrodku,
aby na zmianę włączać i wyłączać funkcję (³ = włączona, ´ = wyłączona).
12
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / operating.fm / 4/22/15
Poznawanie telefonu
Poznawanie telefonu
Włączanie/wyłączanie słuchawki
¤ Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia a w stanie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę.
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy
Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu. Gdy włączona jest blokada klawiszy, próba naciśnięcia klawisza powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
¤ Przytrzymaj klawisz #, aby włączyć lub wyłączyć blokadę.
Gdy na słuchawce sygnalizowane jest połączenie, blokada klawiszy jest automatycznie wyłączana. Można odebrać połączenie. Blokada włączy się ponownie po zakończeniu rozmowy.
Klawisz sterujący
Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (do góry, na dół,
w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np. v
oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony”.
Klawisz sterujący służy do nawigacji w menu i polach wprowadzania.
w stanie gotowości lub podczas rozmowy zewnętrznej ma następujące funkcje:
W stanie gotowości słuchawki
s
v lub w
u
t
Otwieranie książki telefonicznej.
Otwieranie menu głównego.
Otwieranie listy słuchawek.
Otwieranie menu umożliwiającego ustawienie głośności słuchawki (¢ str. 19).
Podczas rozmowy zewnętrznej
s
u
t
Otwieranie książki telefonicznej.
Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.
Zmienianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku
W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.
u W stanie gotowości otwiera menu główne.
u W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych klawisz ten przejmuje funkcje klawiszy ekranowych OK, Tak, Zapisz, Wybierz lub Zmień .
Wskazówka
W niniejszej instrukcji otwieranie menu głównego jest przedstawione jako naciśnięcie klawisza sterującego w prawo, a potwierdzanie funkcji jako naciśnięcie odpowiedniego klawisza wyświetlacza. Można jednak zamiast tego nacisnąć klawisz sterujący pośrodku.
es pt pl
13
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / operating.fm / 4/22/15
Poznawanie telefonu
Klawisze wyświetlacza
Klawisze wyświetlacza w stanie gotowości mają przypisane funkcje. Można jednak zmienić to
przypisanie (¢ str. 24).
Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji.
Przykład
Powrót
Zapisz
Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza
Klawisze wyświetlacza
Ważniejsze klawisze wyświetlacza:
Opcje
Otwieranie menu kontekstowego.
OK
Potwierdzenie wyboru.
Powrót
Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
Zapisz
Zapisanie wpisu.
Przegląd ikon na klawiszach wyświetlacza (¢ str. 35).
Przegląd funkcji menu
Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się
z wielu poziomów. Przegląd pozycji menu ¢ str. 36.
Menu główne (pierwszy poziom menu)
¤
Aby otworzyć menu główne, naciśnij z prawej strony klawisz sterujący v w stanie gotowości słuchawki.
Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli
(ikon). Ikona wybranej funkcji jest oznaczana kolorem, a nazwa
funkcji zostaje wyświetlona w górnym wierszu wyświetlacza.
Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie podmenu
(następny poziom menu):
¤ Przejdź za pomocą klawisza sterującego p do żądanej
funkcji i naciśnij klawisz wyświetlacza OK.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Wróć do stanu gotowości: naciśnij klawisz Powrót lub klawisz
zakończenia połączenia a.
Przykład
Ustawienia
ì
Ê
É
Ï
Ì
Powrót
14
Ç
OK
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / operating.fm / 4/22/15
Poznawanie telefonu
Opcje menu
Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.
Użycie funkcji:
¤ Za pomocą klawisza sterującego q przejdź do wybranej
funkcji i naciśnij klawisz OK.
Przykład
Ustawienia
Data i godzina
Powrót do poprzedniego poziomu menu: naciśnij klawisz
Powrót lub klawisz zakończenia połączenia a.
Ustawienia audio
Powrót do stanu gotowości
Język
Z dowolnego menu:
¤ Przytrzymaj klawisz a.
Rejestracja
Wyświetlacz
Powrót
x
OK
Lub:
¤ Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz: po około
2 minutach wyświetlacz przejdzie automatycznie w stan gotowości.
Listy wiadomości
Otrzymane wiadomości są zapisywane na listach wiadomości.
Gdy tylko na liście znajdzie się nowy wpis, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy. Ponadto zacznie migać klawisz wiadomości. Na
wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są ikony typu
wiadomości i liczba nowych wiadomości.
Dostępne nowe wiadomości.
u à na automatycznej sekretarce (funkcja zależna od stacji
bazowej)/w skrzynce poczty głosowej
u ™ na liście nieodebranych połączeń
na liście pominiętych terminów
u
Przykład
i
V
07:15
WEWN 1
Ã
™
02
10
14 Paź
08
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Połącz.
Kalendarz
Aby wyświetlić listę wiadomości, naciśnij klawisz wiadomości
f. Dostępne są następujące listy wiadomości:
u Autom. sekr.:lista wiadomości automatycznej sekretarki (funkcja zależna od stacji bazowej)
u Skrzynka pocz.: skrzynka poczty głosowej, jeśli operator oferuje taką usługę i zapisano
numer telefonu skrzynki poczty głosowej na telefonie
u Nieodebr. poł.: lista połączeń nieodebranych (patrz „Lista połączeń” ¢ str. 29)
u Przeg. alarmy: lista pominiętych terminów
Ikona poczty głosowej jest zawsze wyświetlana, o ile numer telefonu poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Inne listy są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.
Otwieranie listy: q Wybierz żądaną listę. ¤ OK
Wyjątek: w razie wyboru poczty głosowej wybrany zostanie numer skrzynki poczty głosowej u
operatora. Żadna lista nie jest wyświetlana na ekranie.
es pt pl
15
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / operating.fm / 4/22/15
Poznawanie telefonu
Wprowadzanie numerów i tekstu
Jeśli wyświetlanych jest wiele pól tekstu lub numeru (np.
Imię i Nazwisko w przypadku wpisu książki telefonicznej),
pierwsze pole jest automatycznie ustawiane jako aktywne.
Następne pola należy uaktywnić, przechodząc do nich klawiszem nawigacji q. Pole jest aktywne, gdy miga w nim kursor.
Korygowanie błędów podczas wprowadzania
u Usuwanie znaków przed kursorem: naciśnij klawisz
wyświetlacza Ñ.
u Usuwanie wyrazów przed kursorem: przytrzymaj klawisz
wyświetlacza Ñ.
Nowy wpis
Imię:
I
Nazwisko:
Telefon (dom):
Û
x
Abc
Zapisz
Wprowadzanie tekstu
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Litery/cyfry: do każdego klawisza od Q do O przypisanych jest kilka liter oraz znaków.
Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w lewej dolnej części
ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony. Naciskaj krótko klawisz, aż przejdziesz do żądanego
znaku.
u Przemieszczanie kursora: litery/znaki są wstawiane przy kursorze. Kursor można przenosić,
naciskając klawisz sterujący r, a w polach wielowierszowych także klawisz q.
u Przełączanie między małymi i wielkimi literami oraz cyframi: naciśnij klawisz krzyżyka #,
aby przełączać między małymi i wielkimi literami oraz cyframi.
Podczas edycji wpisu książki telefonicznej wpisywana jest wielka pierwsza litera i każda litera
następująca po spacji.
u Znaki specjalne: naciśnij klawisz gwiazdki *, aby otworzyć tabelę znaków specjalnych.
Przejdź za pomocą klawisza sterującego do żądanego znaku i naciśnij klawisz wyświetlacza
Wstaw, aby wstawić ten znak.
u Znaki specjalne: w celu wprowadzenia znaków specjalnych (np. znaków diakrytycznych)
należy kilka razy nacisnąć odpowiedni klawisz, patrz tabele znaków specjalnych ¢ str. 44.
16
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / telefony.fm / 4/22/15
Telefonowanie
Telefonowanie
Połączenia zewnętrzne
¤ Wprowadź numer i naciśnij klawisz połączenia c.
Lub:
Przytrzymaj klawisz połączenia c, wprowadź numer.
¤
Za pomocą klawisza zakończenia połączenia a można przerwać wybieranie.
Wybieranie numeru za pomocą listy ponownego wybierania
Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest 20 ostatnio wybranych na danej słuchawce
numerów telefonów. Można nimi zarządzać podobnie jak listami wiadomości telefonu
(¢ str. 15).
¤ Naciśnij klawisz połączenia c, aby otworzyć listę ponownego wybierania.
¤ q Wybierz wpis. ¤ Naciśnij klawisz połączenia c. Nastąpi wybieranie numeru.
Jeśli wyświetlane jest nazwisko, można wyświetlić przypisany do niego numer: naciśnij klawisz
wyświetlacza Wyświetl.
Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania
¤ Otwórz listę ponownego wybierania. ¤ q Wybierz wpis. ¤ Opcje
Można wybrać następujące funkcje:
u Kopiuj do ks. tel. ¤ OK
Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej (¢ str. 27).
u Wyświetl numer ¤ OK
Przenoszenie wyświetlanego numeru do książki telefonicznej i jego zmiana lub uzupełnienie. Następnie można wybrać numer, naciskając klawisz c lub zapisać jako nowy wpis
w książce telefonicznej klawiszem Ó.
u Usuń wpis ¤ OK
Usuwanie wybranego wpisu.
u Usuń wszystko ¤ OK
Usuwanie wszystkich wpisów.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Wybieranie za pomocą listy połączeń
v ¤ Ê ¤ OK ¤ q Wybierz listę. ¤ OK
¤ q Wybierz wpis. ¤ c
¤ Nastąpi wybieranie numeru.
Wskazówki
u Listę połączeń można również otwierać klawiszem
wyświetlacza Połącz.. W tym celu należy odpowiednio
przypisać klawisz wyświetlacza (¢ str. 24).
u Listę Poł. nieodebrane można otwierać także klawiszem wiadomości f.
es pt pl
Przykład
Wszystkie poł.
™ äJames Foster
Dzisiaj, 18:30
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Wyświetl
Opcje
17
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / telefony.fm / 4/22/15
Telefonowanie
Wybieranie numeru przy użyciu książki telefonicznej
s ¤ q Wybierz wpis. ¤ c
¤ Jeśli wprowadzono kilka numerów: wybierz żądany numer klawiszem r i naciśnij klawisz
połączenia c lub klawisz OK.
¤ Nastąpi wybieranie numeru.
Połączenie bezpośrednie
Telefon można również skonfigurować w taki sposób, aby po naciśnięciu dowolnego klawisza
wybierany był określony numer. Umożliwia to wybranie określonego numeru na przykład dzieciom, które nie potrafią jeszcze wprowadzać numerów.
v ¤ É ¤ OK ¤ q Połączenie bezpośr. ¤ OK
¤ Uruchomienie: r Wł. / Wył.
¤ Dzwoń do: wprowadź lub zmień numer, który ma być wybierany.
¤ Zapisz
Na ekranie stanu gotowości wyświetlone zostanie włączone połączenie bezpośrednie. Po naciśnięciu dowolnego klawisza wybrany zostanie zapisany numer. Naciśnij klawisz zakończenia
połączenia a, aby przerwać wybieranie.
Zakończenie trybu połączenia bezpośredniego:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza Wył.. ¤ Przytrzymaj klawisz #.
Lub:
¤ Przytrzymaj klawisz #.
Przyjmowanie połączenia
Dostępne są następujące możliwości:
¤ Naciśnij klawisz c.
¤ Jeśli funkcja Autoodbieranie jest włączona (¢ str. 21), wyjmij słuchawkę z ładowarki.
Tryb zestawu głośnomówiącego
Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.
¤ Naciśnij klawisz c.
Umieszczanie słuchawki w ładowarce podczas rozmowy:
Podczas odkładania słuchawki naciśnij klawisz c i przytrzymaj go przez dodatkowe
2 sekundy.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
18
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / telefony.fm / 4/22/15
Telefonowanie
Zmienianie głośności rozmowy
u Ustawianie za pomocą menu:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ustawienia audio ¤ OK ¤ Głośność słuchawki ¤ OK
¤ Słuchawka: r Ustaw jeden z 5 poziomów głośności głośnika i zestawu słuchawkowego.
¤ Tryb głośnomów.: r Ustaw jeden z 5 poziomów głośności.
¤ Zapisz
u Ustawianie głośności bieżącego trybu (zestawu głośnomówiącego, słuchawki, zestawu słuchawkowego) podczas rozmowy:
¤ Naciskaj klawisz sterujący t ¤ r.
¤ Ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 2 sekundach lub naciśnięciu klawisza Zapisz. Zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran.
Włączanie/wyłączanie mikrofonu (wyciszanie)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Wskutek wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy rozmówca przestaje słyszeć użytkownika.
¤ W celu włączenia/wyłączenia mikrofonu należy nacisnąć klawisz v.
es pt pl
19
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / settings.fm / 4/22/15
Ustawianie telefonu
Ustawianie telefonu
Słuchawka oraz stacja bazowa są wstępnie skonfigurowane. Poszczególne ustawienia można
zmienić.
Ustawienia można wykonywać w trakcie rozmowy lub w stanie gotowości za pomocą menu
Ustawienia.
Zmienianie języka wyświetlacza
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Język ¤ OK ¤ q Wybierz język ¤ Wybierz (Ø = wybrany)
Ustawianie własnego numeru kierunkowego kraju
i miejscowości
W celu przesyłania numerów telefonu (np. kart vCard)
konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego
(kraju i miejscowości) w telefonie. Niektóre z tych numerów są
już wstępnie skonfigurowane. Należy pamiętać o rozdzieleniu
prefiksu i pozostałego numeru kierunkowego.
v ¤ Ϥ OK ¤ q Telefonia ¤ OK
¤ q Nr-y kierunkowe ¤ OK ¤ p Przejdź do pola
wprowadzania, w razie potrzeby usuń cyfry klawiszem Ñ
¤ Wprowadź cyfry
¤ Zapisz
Przykład
Nr-y kierunkowe
Miedzynar. nr kier.:
00 - 49
Lokalny nr kier.:
0 - [8
]
Û
Zapisz
Ustawianie ekranu słuchawki
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ustawianie wygaszacza
Można zdefiniować wyświetlanie wygaszacza ekranu stanu
gotowości. Do wyboru są opcje zegara analogowego/zegara
cyfrowego/zdjęcia.
Przykład
Aby ponownie wyświetlić ekran stanu gotowości, naciśnij
klawisz a.
Uruchomienie
<Wł.
Wybór:
Zegar analogowy
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Wyświetlacz ¤ OK
¤ Wygaszacz ekranu (μ = wł.) ¤ Edytuj
¤ Uruchomienie: r Wł. / Wył.
¤ Wybór:
r Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / [Zdjęcia]
Lub:
¤ Wyświetl (obejrzyj wygaszacz ekranu)
¤ q Wybierz wygaszacz ekranu ¤ OK
¤ Zapisz
20
Wygaszacz ekranu
Powrót
>
Zapisz
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / settings.fm / 4/22/15
Ustawianie telefonu
Ustawianie schematu kolorów
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Wyświetlacz ¤ OK ¤ q Schemat kolorów ¤ OK
¤ q Układ kolorów 1 / Układ kolorów 2 ¤ Wybierz (Ø = wybrany)
Można stosować czarne lub jasne tło wyświetlacza.
Ustawianie podświetlenia ekranu
Podświetlenie ekranu włącza się, gdy wyjmiesz słuchawkę ze stacji bazowej/ładowarki lub naciśniesz klawisz. Naciśnięcie klawiszy cyfr powoduje wstawienie cyfr na ekranie przygotowania
numeru.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Wyświetlacz ¤ OK ¤ q Podświetlenie ¤ OK
Możliwe jest też stałe włączenie lub wyłączenie podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości:
W ładowarce: r Wł. / Wył.
Poza ładowarką: r Wł. / Wył.
Zapisz
¤
Wskazówka
Jeśli włączone jest podświetlenie wyświetlacza, czas gotowości słuchawki może się znacznie
skrócić.
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania
połączenia
Jeśli włączona jest funkcja automatycznego przyjmowania połączeń, wystarczy podnieść słuchawkę z ładowarki, aby odebrać połączenie.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonia ¤ OK ¤ Autoodbieranie ¤ Zmień (³ = wł.)
Bez względu na ustawienie Autoodbieranie, w celu zakończenia połączenia można odłożyć słuchawkę do ładowarki. Wyjątek: podczas odkładania słuchawki klawisz c jest przytrzymywany
przez 2 sekundy.
Ustawianie profilu słuchawki
Można skonfigurować różne profile słuchawki, odpowiednie do różnych warunków otoczenia.
Sprawdź, które będą najprzyjemniejsze.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ustawienia audio ¤ OK ¤ q Profile słuchawek ¤ OK ¤ q Wybierz
profil ¤ Wybierz (Ø = wybrany)
Profile słuchawek: Głośno i Cicho. Ustawienie domyślne to Cicho.
es pt pl
21
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / settings.fm / 4/22/15
Ustawianie telefonu
Ustawianie sygnałów dzwonka słuchawki
Ustawianie głośności sygnału dzwonka
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ustawienia audio ¤ OK
¤ q Dzwonki (słuchaw.) ¤ OK ¤ Głośność ¤ OK
¤ Dla połączeń wewn. i alarmów:
r Ustaw głośność sygnału połączeń wewnętrznych
i rocznic – do wyboru jest 5 poziomów lub opcja crescendo
(rosnąca głośność).
¤ Połączenia zewn.:
r Ustaw głośność sygnału połączeń zewnętrznych – do
wyboru jest 5 poziomów lub opcja crescendo (rosnąca głośność)...
¤ Zapisz
Przykład
Głośność
Dla połączeń wewn.
i alarmów:
<
‡
>
Połączenia zewn.:
ˆ
Powrót
Zapisz
Ustawianie melodii dzwonka
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ustawienia audio ¤ OK ¤ q Dzwonki (słuchaw.) ¤ OK
¤ q Melodie ¤ OK
¤ Połączenia wewn.: r Ustaw sygnał/melodię dzwonka połączeń wewnętrznych i rocznic.
¤ Połączenia zewn.: r Ustaw sygnał/melodię dzwonka połączeń zewnętrznych.
¤ Zapisz
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka
Trwałe włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka: przytrzymaj klawisz gwiazdki *.
W wierszu stanu wyłączenie sygnału dzwonka wskazuje ikona ó.
Wyłączanie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia: naciśnij opcję Cicho lub przycisk a.
Włączanie/wyłączanie dźwięku sygnalizacyjnego
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Zamiast sygnału dzwonka można włączyć dźwięk sygnalizacyjny.
Przytrzymaj klawisz gwiazdki * i w ciągu 3 sekund ¤ Ton.
W wierszu stanu włączenie dźwięku sygnalizacyjnego wskazuje ikona ñ.
Przytrzymanie klawisza gwiazdki * wyłącza dźwięk sygnalizacyjny.
22
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / settings.fm / 4/22/15
Ustawianie telefonu
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych
Rozmaite stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ustawienia audio ¤ OK ¤ q Tony serwisowe ¤ OK
¤ Dźwięk klawiszy: r Wł. / Wył.
Dźwięk naciśnięcia klawisza.
¤ Potwierdzenie: r Wł. / Wył.
Sygnał potwierdzenia/błędu wprowadzania, sygnał dźwiękowy nadejścia nowej wiadomości.
¤ Bateria: r Wł. / Wył.
Sygnał ostrzegający o pozostałym czasie rozmów poniżej 10 minut (co 60 sekund). Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, nie są emitowane sygnały ostrzegawcze
akumulatora.
¤ Zapisz
Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami
Sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ustawienia audio ¤ OK
¤ q Dzwonki (słuchaw.) ¤ OK ¤ q Sterow. czasowe
¤ OK
Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien dzwonić.
¤ Dla połączeń zewn.: r Wł. / Wył.
Jeśli włączona:
¤ Wyłącz dzwonek od: wprowadź początek przedziału czasu.
¤ Wyłącz dzwonek do: wprowadź koniec przedziału czasu.
¤ Zapisz
Przykład
Sterow. czasowe
Dla połączeń zewn.:
Wł.
Wyłącz dzwonek od:
22:00
Wyłącz dzwonek do:
07:00
Powrót
Zapisz
Wskazówka
Połączenia od osób, którym w książce telefonicznej przypisano melodię VIP, będą sygnalizowane dzwonkiem również w tym czasie.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Blokowanie połączeń „anonimowych”
Telefon można ustawić w taki sposób, aby połączenia anonimowe (rozmówca wyłączył prezentację numeru) nie były sygnalizowane dzwonkiem. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na
wyświetlaczu. Ustawienie dotyczy jedynie słuchawki, na której zostało włączone.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ustawienia audio ¤ OK ¤ q Dzwonki (słuchaw.) ¤ OK
¤ q Wycisz anonim. ¤ Zmień (³ = funkcja jest włączona)
es pt pl
23
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / settings.fm / 4/22/15
Ustawianie telefonu
Szybki dostęp do funkcji oraz numerów
Klawiszom cyfr od 2 do O można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.
Lewy i prawy klawisz wyświetlacza mają przypisane funkcje. Można jednak zmienić to przypisanie (¢ str. 24).
Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego
naciśnięcia klawisza.
Przypisywanie klawiszy cyfr
Warunek: do klawisza cyfry nie przypisano jeszcze żadnego numeru.
¤ Przytrzymaj klawisz cyfry.
Lub:
Naciśnij klawisz cyfry. ¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza Sz. wyb..
¤ Zostanie otwarta książka telefoniczna. ¤ q Wybierz wpis. ¤ OK
Wpis zostanie przypisany do wybranego klawisza cyfry.
Wskazówka
Jeśli wpis w książce telefonicznej zostanie później usunięty lub zmieniony, zmiana ta nie
będzie dotyczyć przypisania klawisza numerycznego.
Wybieranie numerów/zmiana przypisania
Warunek: do klawisza cyfry przypisano numer.
W stanie gotowości słuchawki
¤ Przytrzymaj klawisz cyfry: nastąpi wybieranie numeru.
Lub:
¤ Naciśnij klawisz cyfry: naciśnij lewy klawisz wyświetlacza z numerem/nazwą (ew. skróconą),
aby wybrać numer.
Lub:
Naciśnij klawisz wyświetlacza Zmień, aby zmienić przypisanie klawisza cyfry albo
Naciśnij klawisz wyświetlacza Wyczyść, aby usunąć przypisanie.
Przypisywanie klawiszy wyświetlacza
¤
Przytrzymaj prawy lub lewy klawisz wyświetlacza w stanie gotowości. ¤ Zostanie otwarta
lista możliwości przypisania klawisza. ¤ q Wybierz wpis ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Wybierz jedną z następujących funkcji:
Baby Phone
Budzik
Kalendarz
Połączenie bezpośr.
Ustawianie i włączanie funkcji monitorowania pomieszczenia
(¢ str. 32).
Ustawianie i włączanie funkcji budzika (¢ str. 31).
Otwieranie kalendarza (¢ str. 30).
Ustawianie połączenia bezpośredniego (¢ str. 18).
Wybierz ponownie
Wyświetlanie listy ponownego wybierania (¢ str. 17).
Więcej funkcji...
Umożliwia wybranie dalszych funkcji:
Listy poł.
24
Wyświetlanie listy połączeń (¢ str. 29).
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / settings.fm / 4/22/15
Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu
Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu
Indywidualne zmiany ustawień słuchawki można anulować i przywrócić ustawienia fabryczne.
Wskutek przywracania nie zostaną zmienione następujące ustawienia:
u data i godzina,
u rejestracje słuchawki w stacjach bazowych ani aktualnie wybrana stacja bazowa,
u wpisy w kalendarzu i książce telefonicznej,
u lista ponownego wybierania.
Wskutek przywrócenia ustawień fabrycznych słuchawki (Reset słuchawki) usunięte zostaną
ustawienia dźwięku i ekranu.
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q Reset słuchawki ¤ OK ¤ Potwierdź operację,
wybierając opcję Tak
Tryb ECO DECT
Tryb ECO DECT zapewnia niższe zużycie energii i zmniejszenie mocy nadawczej.
Zmniejszenie promieniowania (funkcja zależna od stacji bazowej)
Zmniejszenie emisji radiowej jest możliwe tylko wtedy, gdy funkcję tę obsługuje również stacja bazowa.
Moc nadawcza telefonu jest automatycznie zmniejszana w zależności od oddalenia słuchawki
od stacji bazowej.
Moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć:
u wyłączając funkcję Maks. zasięg,
u włączając funkcję Bez emisji.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Dodatkowe szczegóły zawiera instrukcja obsługi stacji bazowej.
es pt pl
25
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / Register-HS.fm / 4/22/15
Wiele słuchawek
Wiele słuchawek
Połączenia wewnętrzne
Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są
bezpłatne.
u (naciśnij) ¤ Zostanie otwarta lista słuchawek. Aktualnie używana słuchawka jest
oznaczona symbolem <. ¤ q W razie potrzeby wybierz z listy słuchawkę lub opcję Do
wszyst. (połączenie zbiorowe). ¤ c
Przytrzymanie klawisza u uruchamia natychmiast wywołanie wszystkich zarejestrowanych
słuchawek.
Wewnętrzne połączenia konsultacyjne/przekazywanie wewnętrzne
Rozmowę z rozmówcą zewnętrznym chcesz przekazać do użytkownika wewnętrznego lub
kończysz połączenie konsultacyjne.
u ¤ Zostanie otwarta lista słuchawek. ¤ Jeśli w stacji bazowej zarejestrowane są więcej niż
dwie słuchawki, wybierz żądaną słuchawkę lub opcję Do wszyst.. ¤ c lub OK
Kończenie połączenia konsultacyjnego: rozmawiasz z użytkownikiem wewnętrznym i wracasz
do połączenia zewnętrznego: ¤ Opcje ¤ q Zakończ aktywne ¤ OK
Przekazywanie rozmowy zewnętrznej: Połączenie można przekazać na dwa sposoby:
¤ Czekasz aż zgłosi się wywołany użytkownik, a następnie się rozłączasz:
naciśnij klawisz zakończenia połączeniaa.
Lub:
Rozłączasz się, zanim jeszcze zgłosi się drugi rozmówca: naciśnij klawisz zakończenia połączeniaa.
¤
Jeśli wywołany rozmówca nie zgłosi się lub nie przejmie połączenia, połączenie konsultacyjne
można zakończyć za pomocą opcji Koniec.
Przełączanie/połączenia konferencyjne
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Prowadzisz rozmowę, inne połączenie zostaje wstrzymane. Obaj rozmówcy są wyświetlani na
ekranie.
¤ Przełączanie: między rozmówcami można przełączać się klawiszem q.
¤ Nawiązywanie połączenia konferencyjnego: naciśnij opcję Konfer..
Zakończenie konferencji: naciśnij opcję Zakończ. Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą
zewnętrznym. Między rozmówcami można znowu przełączyć się klawiszem q.
Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia
połączenia a.
Przyjmowanie/odrzucanie połączenia oczekującego
W przypadku, gdy podczas połączenia wewnętrznego przyjdzie połączenie zewnętrzne, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego. Jeśli przesyłany jest numer telefonu osoby dzwoniącej,
to na ekranie wyświetlany jest numer telefonu osoby dzwoniącej lub jej nazwisko.
¤ Odrzucanie połączenia: ¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza Odrzuć.
¤ Przyjmowanie połączenia: ¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza Odbierz. Możesz rozmawiać
z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona”.
Kończenie aktualnej rozmowy i powrót do zawieszonego połączenia:
¤ Opcje ¤ q Zakończ aktywne ¤ OK.
26
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / directory.fm / 4/22/15
Książka telefoniczna (książka adresowa)
Książka telefoniczna (książka adresowa)
Wpis książki telefonicznej zawiera imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznicę
z ustawieniem sygnalizacji i ustawienie melodii dzwonka.
W każdej słuchawce można utworzyć odrębną książkę telefoniczną, zawierającą maksymalnie
200 wpisów. Listę lub wpisy można przesyłać do innych słuchawek (¢ str. 28).
Długość wpisów
3 numery:
Imię i nazwisko:
maks. 32 cyfry każdy
maks. 16 znaków każde
Zarządzanie wpisami książki telefonicznej
Otwarcie książki telefonicznej
W stanie gotowości naciśnij klawisz s, lub, w zależności od sytuacji, klawisz wyświetlacza ö.
Tworzenie nowego wpisu
¤
¤
¤
Otwórz książkę telefoniczną. ¤ q <Nowy wpis> ¤ OK
Przechodząc między polami wprowadzania klawiszem q,
wprowadź odpowiednie składniki wpisu (nazwisko,
numery, rocznicę, sygnał dzwonka).
W razie potrzeby przejdź w dół, aby wyświetlić dalsze
składniki.
Naciśnij klawisz wyświetlacza Zapisz.
W celu utworzenia wpisu należy wprowadzić co najmniej
jeden numer telefonu. Wpisy, do których przypisana została
melodia dzwonka, wskazuje w książce telefonicznej ikona Æ.
Wyświetlanie/zmienianie wpisu
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ q Wybierz żądany wpis.
¤ Wyświetl ¤ Wyświetl wszystkie składniki wpisu. ¤ Edytuj
Przykład
Nowy wpis
Imię:
Robert
Nazwisko:
I
Telefon (dom):
Û
x
Abc
Zapisz
Lub:
¤ Opcje ¤ q Edytuj wpis ¤ OK
Usuwanie wpisu
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ q Wybierz żądany wpis. ¤ Opcje ¤ q Usuń wpis ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej:
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ Opcje ¤ q Usuń listę ¤ OK
Określanie kolejności wpisów książki telefonicznej
Można określić, czy wpisy mają być sortowane według imion, czy nazwisk.
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ Opcje ¤ Naciśnij pozycję Sortuj wg nazwiska lub Sortuj wg
imienia.
W razie niewprowadzenia nazwiska w polu nazwiska wyświetlany jest domyślny numer telefonu. Takie wpisy są umieszczane na początku listy, bez względu na kolejność sortowania.
Kolejność sortowania jest następująca:
spacje | cyfry (0–9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.
es pt pl
27
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / directory.fm / 4/22/15
Książka telefoniczna (książka adresowa)
Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce telefonicznej
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ Opcje ¤ q Dostępna pamięć ¤ OK
Wybieranie wpisu książki telefonicznej, wyszukiwanie w książce
telefonicznej
¤ Otwórz książkę telefoniczną.
¤ Przejdź do szukanego nazwiska klawiszem q. Przytrzymuj klawisz q, aby przewijać
książkę telefoniczną.
Lub:
¤ Wprowadź pierwsze litery (maks. 8) za pomocą klawiatury. Nastąpi przejście do pierwszego
nazwiska zaczynającego się od tych liter. W razie potrzeby przejdź do żądanego wpisu klawiszem q.
Przesyłanie wpisu/książki telefonicznej do innej słuchawki
Warunki:
u Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
u Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.
Można przesłać całą książkę telefoniczną, pojedynczy wpis lub wiele oddzielnych wpisów.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Wskazówki
u Połączenie zewnętrzne powoduje przerwanie przesyłania.
u Zdjęcia kontaktów i dźwięki nie są przesyłane. Przesyłane są jedynie daty rocznic.
u W przypadku przesyłania wpisu między dwiema słuchawkami obsługującymi wizytówki
vCard:
Jeśli na słuchawce odbierającej nie ma wpisu danego nazwiska, utworzony zostanie
nowy wpis.
Jeśli jest już wpis danego nazwiska, do wpisu dodany zostanie nowy numer. Jeśli jest już
wpis danego nazwiska, do wpisu dodany zostanie nowy numer. Jeśli wpis zawiera więcej
numerów niż zezwala na to odbiorca, utworzony zostanie dodatkowy wpis dla tego
samego nazwiska.
u Jeśli słuchawka odbierająca nie obsługuje wizytówek vCard: dla każdego numeru zostanie utworzony i wysłany oddzielny wpis.
u Jeśli ta słuchawka odbiera wpisy ze słuchawki nie obsługującej wizytówek vCard: wpisy
z już zapisanymi numerami zostaną odrzucone, a dla pozostałych zostanie utworzony
nowy wpis.
Przesyłanie poszczególnych wpisów
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ q Wybierz żądany wpis. ¤ Opcje ¤ q Kopiuj wpis
¤ OK¤ q do wewn. ¤ OK ¤ q Wybierz słuchawkę odbierającą. ¤ OK
Przesyłanie całej książki telefonicznej
¤ Otwórz książkę telefoniczną. ¤ q Wybierz żądany wpis. ¤ Opcje
¤ q Kopiuj listę ¤ OK¤ q do wewn. ¤ OK ¤ q Wybierz słuchawkę odbierającą. ¤ OK
28
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / directory.fm / 4/22/15
Lista połączeń
Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej
¤ Numer zostanie wyświetlony lub zaznaczony.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza Ó lub Opcje ¤ q Kopiuj do ks. tel.. ¤ OK
- ¤ <Nowy wpis> ¤ OK ¤ r Wybierz typ numeru. ¤ OK
¤ Uzupełnij wpis. ¤ OK
¤
Lub:
- ¤ q Wybierz wpis. ¤ OK ¤ r Wybierz typ numeru. ¤ OK
¤ Numer zostanie wprowadzony albo zastąpiony (potwierdź/anuluj operację klawiszem
Tak/Nie).
Zapisz
Lista połączeń
Telefon zapisuje połączenia na różnych listach. Otwieranie listy:
u Lista połączeń nieodebranych: klawisz wiadomości f ¤ q Nieodebr. poł.: ¤ OK
u Wybór listy: v ¤ ʤ OK ¤ q Wybierz listę. ¤ OK
Na liście połączeń zapisywane są numery 20 ostatnich połączeń.
Wpis na liście
We wpisach list wyświetlane są następujące informacje:
u Typ listy (w nagłówku)
u Ikona typu wpisu:
™ (Poł. nieodebrane), › (Poł. odebrane),
š (Poł. wychodzące)
u Numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer został zapisany
w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko i typ
numeru (ä Telefon (dom), k Telefon (biuro), l Telefon
(komórka)). W przypadku połączeń nieodebranych wpis
w nawiasach prostokątnych informuje dodatkowo o liczbie
połączeń z tego numeru.
u Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione)
Przykład
Wszystkie poł.
™ äJames Foster
Dzisiaj, 18:35
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Wyświetl
Opcje
¤ q Wybierz wpis. ¤ Opcje
¤ Wyświetl: wyświetlone zostaną wszystkie dostępne informacje, np. numer w razie wyświetla-
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
nia nazwisk.
¤ Opcje: możliwe jest usunięcie wpisu lub skopiowanie numeru do książki telefonicznej
(¢ str. 29).
Oddzwanianie do rozmówców z listy połączeń:
¤ q Wybierz wpis. ¤ Naciśnij klawisz połączenia c.
es pt pl
29
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / applications.fm / 4/22/15
Kalendarz
Kalendarz
Można ustawić funkcję przypominania o maksymalnie
30 terminach.
Bieżący dzień jest obramowany w kalendarzu na biało, a dni
z terminami wskazują kolorowe cyfry. Przy wyborze dzień
jest wyróżniany kolorowym obramowaniem.
Zapisywanie terminu w kalendarzu
Warunek: ustawiona data oraz godzina (¢ str. 9).
v ¤ É ¤ OK ¤ Kalendarz ¤ OK
¤ p Wybierz żądany dzień. ¤ OK
Maj 2013
Pn Wt Sr Cz Pt
01 02 03
06 07 08 09 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Powrót
So
04
11
18
25
N
05
12
19
26
OK
u Wyświetlone zostaną już zapisane terminy.
Za pomocą opcji <Nowy wpis> ¤ OK otwórz okno wprowadzania dodatkowych terminów.
u Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne terminy, od razu otwarte zostanie okno wprowadzania danych nowego terminu.
Aktywacja: r Wł. / Wył.
Można określić:
u Data: wstępnie ustawiony jest wybrany dzień. W celu zmiany wpisz nową datę.
u Godzina: czas terminu (godzina i minuta).
u Treść: nazwę terminu (np. kolacja, zebranie).
u Sygnał: r Wybierz melodię sygnału przypomnienia lub wyłącz sygnalizację dźwiękową.
¤ Zapisz
Sygnalizacja termonów/rocznic
Rocznice są kopiowane z książki telefonicznej i wyświetlane jako terminy. Termin/rocznica sygnalizowane są w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka.
Można wyłączyć przypomnienie:
¤ Naciśnij opcję Wył., aby potwierdzić i zakończyć przypomnienie.
Podczas telefonowania alarm rocznicy jest raz sygnalizowany sygnałem dźwiękowym
na słuchawce.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Wyświetlanie niepotwierdzonych termonów/rocznic
Na liście Przegapione alarmy zapisywane są następujące terminy i rocznice:
u Terminy/rocznice z niepotwierdzonymi przypomnieniami.
u Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
u W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.
Zapisywanych jest 10 ostatnich wpisów. Zostanie wyświetlona ikona
sów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.
30
oraz liczba nowych wpi-
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / applications.fm / 4/22/15
Budzik
Otwieranie listy: ¤ Klawisz wiadomości f ¤ q Przegapione alarmy ¤ OK
Lub za pomocą menu: v ¤ É ¤ OK ¤ q Przegapione alarmy ¤ OK
¤ q w razie potrzeby przewiń listę
Zostaną wyświetlone informacje na temat terminu/rocznicy. Możliwe jest:
¤ Usunięcie terminu/rocznicy: Usuń
Wyświetlanie/zmiana/usuwanie zapisanych terminów
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalendarz ¤ OK ¤ p Wybierz żądany dzień. ¤ OK
¤ Zostanie wyświetlona lista terminów. ¤ q Wybierz żądany termin.
¤ Wyświetl: wyświetl ustawienia terminu, w razie potrzeby zmień za pomocą opcji Edytuj.
Lub:
Opcje: zmień ustawienia lub usuń termin.
- Edytuj wpis ¤ OK
- Usuń wpis ¤ OK
- Włącz/Wyłącz ¤ OK
- Usuń wsz. terminy ¤ OK ¤ Potwierdź wybór klawiszem Tak.
Zostaną usunięte wszystkie terminy w wybranym dniu.
¤
Budzik
Warunek: ustawiona data oraz godzina (¢ str. 9).
Przykład
Budzik można włączyć/wyłączyć i ustawić w niżej opisany sposób:
v ¤ ì ¤ OK ¤ Aktywacja: r Wł./Wył.
¤ Zmienianie ustawień:
- Godzina: Ustaw godzinę i minutę budzenia (ustawianie
czasu ¢ str. 9).
- Kiedy: r Codziennie/Pon-Piatek
- Głośność: r Ustaw głośność – do wyboru jest 5 poziomów lub opcja crescendo (rosnąca głośność).
- Melodia: r Wybierz melodię alarmu budzika.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza Zapisz.
Budzik
Uruchomienie:
<Wł.
Godzina:
12:00
Kiedy:
Pon-Piatek
>
x
Powrót
Zapisz
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gdy włączona jest funkcja budzika, na ekranie stanu gotowości wyświetlana jest ikona ¼ oraz
czas budzenia.
Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu i za pomocą wybranego sygnału dzwonka
przez maksymalnie 60 sekund. Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za
pomocą jednego, krótkiego dźwięku.
es pt pl
31
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / applications.fm / 4/22/15
Funkcja monitorowania pomieszczenia (Babyfon)
Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)
Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.
¤ Wyłączanie do następnego alarmu: naciśnij opcję Wył..
Lub:
¤ Tryb drzemki:
Naciśnij opcję Drzemka lub dowolny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy
się po 5 minutach.
Lub:
Niczego nie naciskaj. Budzik zostanie po 60 sekundach wyłączony i ponownie włączy się po
5 minutach. Po czwartym powtórzeniu budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.
Funkcja monitorowania pomieszczenia (Babyfon)
Jeśli włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy
(wewnętrzny lub zewnętrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony zdefiniowany
poziom hałasu w pobliżu słuchawki. Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez
funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po ok. 90 sekundach.
W trybie monitorowania pomieszczenia połączenia przychodzące sygnalizowane są jedynie na
wyświetlaczu (bez sygnału dzwonka). Podświetlenie ekranu jest zmniejszane o 50%. Sygnały
dźwiękowe są wyłączone. Wszystkie klawisze oprócz klawiszy wyświetlacza i środkowego klawisza sterującego są blokowane.
Za pomocą funkcji Rozmowa dwukier. można odpowiedzieć na alarm funkcji monitorowania
pomieszczenia. Za pomocą tej funkcji można włączać lub wyłączać tryb głośnomówiący słuchawki.
Jeśli zostanie odebrane połączenie przychodzące, tryb monitorowania pomieszczenia zostanie
na czas rozmowy przerwany, funkcja pozostanie jednakże włączona. Funkcji monitorowania
pomieszczenia nie można wyłączyć poprzez wyłączenie i ponowne włączenie słuchawki.
Uwaga!
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Należy pamiętać o następujących kwestiach:
u Odległość słuchawki od dziecka powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.
u Włączenie funkcji monitorowania skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy
umieścić słuchawkę w ładowarce.
u Funkcja monitorowania pomieszczenia uruchamiana jest po 20 sekundach od włączenia.
Po włączeniu funkcji należy koniecznie sprawdzić jej działanie:
u Należy przetestować poziom czułości.
u Włączając przekierowanie alarmu na numer zewnętrzny, należy sprawdzić, czy udaje się
nawiązać połączenie.
u Upewnij się, że pod numerem docelowym automatyczna sekretarka jest wyłączona.
32
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / applications.fm / 4/22/15
Funkcja monitorowania pomieszczenia (Babyfon)
Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie funkcji
monitorowania pomieszczenia
v ¤ É ¤ OK ¤ q Baby phone ¤ OK
¤ Aktywacja: r Wł./Wył.
¤ Ustawianie funkcji monitorowania pomieszczenia:
- Alarm na numer: r Wewnętrzny (zarejestrowane co
najmniej 2 słuchawki)/ Zewnętrzny
Jeśli wybrano opcję Wewnętrzny:
¤ Słuchawka: naciśnij klawisz wyświetlacza Zmień.
¤ q Wybierz słuchawkę. ¤ OK
Jeśli wybrano opcję Zewnętrzny:
¤ Numer: wprowadź numer lub wybierz go z książki
telefonicznej (naciśnij klawisz wyświetlacza ö).
- Rozmowa dwukier.: r Wł./Wył.
- Czułość: r Duża/Mała
¤ Zapisz
Funkcja Babyfon włączona
i
V
07:15
Á
WEWN 1
14 Paź
Baby phone
0891234567
Wył.
Opcje
Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, na ekranie stanu gotowości wyświetlany jest numer docelowy. Funkcję monitorowania pomieszczenia można wyłączyć klawiszem
wyświetlacza Wył..
Anulowanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia
Anulowanie podczas alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia: naciśnij klawisz a.
Zdalne wyłączanie funkcji monitorowania pomieszczenia
Warunki: Alarm zostanie przekazany na zewnętrzny numer docelowy. Telefon odbierający musi
obsługiwać funkcję wybierania tonowego.
¤ Odbierz połączenie funkcji monitorowania pomieszczenia i naciśnij klawisze i ;.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Połączenie zostanie zakończone. Funkcja monitorowania pomieszczenia jest wyłączona
i słuchawka znajduje się w stanie gotowości.
es pt pl
33
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / symbols.fm / 4/22/15
Ikony wyświetlacza
Ikony wyświetlacza
Ikony paska stanu
W zależności od ustawień i trybu pracy telefonu, na pasku stanu wyświetlane są następujące
ikony:
Ikona
Ð
i
Ñ
Ò
¼
¼
ó
ñ
˝
Znaczenie
Ikona
Moc sygnału (funkcja Bez emisji
wyłączona)
76%–100%
51%–75%
26%–5o%
1%–25%
}
biała, gdy funkcja
Maks. zasięg wł.;
zielona, gdy funkcja
Maks. zasięg wył.
kolor czerwony: brak połączenia
ze stacją bazową
Funkcja Bez emisji włączona:
biała, gdy funkcja Maks. zasięg wł.;
zielona, gdy funkcja Maks. zasięg wył.
{
{
y
y
y
Blokada klawiszy
Stan naładowania akumulatora:
kolor biały: naładowany w ponad 66%
kolor biały: naładowany od 34%
do 66%
kolor biały: naładowany od 11%
do 33%
kolor czerwony: naładowany
poniżej 11%
miga na czerwono: akumulator
prawie wyczerpany
(jeszcze około 5 minut rozmów)
akumulator jest ładowany
(aktualny stan naładowania):
Sygnał dzwonka wyłączony
Krótki sygnał dzwonka włączony
Znaczenie
xy
xy
x{
x{
0%–10%
11%–33%
34%–66%
67%–100%
Ikony menu
ì
Ê
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ì
Ç
É
Ï
34
Budzik
Listy poł.
Sekretarka
Wybierz usługi
Dodatkowe funkcje
Ustawienia
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / symbols.fm / 4/22/15
Ikony wyświetlacza
Ikony klawiszy wyświetlacza
Następujące ikony wskazują zależne od sytuacji funkcje klawiszy wyświetlacza:
Ikona
Ò
Działanie
Ikona
Ó
Ponowne wybieranie numeru
Ñ
Usuwanie tekstu
ö
Działanie
Przeniesienie numeru do książki
telefonicznej
Otwieranie książki telefonicznej
Ikony sygnalizujące
z
Nawiązywanie
połączenia (połączenie wychodzące)
W
ØÙÚ
Połączenie
zewnętrzne
ØãÚ
Øá Ú
Przypomnienie
o terminie
ØìÚ
Połączenie
ustanowione
Połączenie
wewnętrzne
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
‰
es pt pl
Informacje
Operacja udana
(zielona)
·
Õ
ØðÚ
Nie można nawiązać
połączenia/połączenie
przerwane
Przypomnienie
o rocznicy
Budzenie
Dodatkowe ikony wyświetlacza
?
X
Monit
Û
Czekaj...
Niepowodzenie
operacji (czerwona)
35
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / menutree.fm / 4/22/15
Przegląd pozycji menu
Przegląd pozycji menu
Otwieranie menu głównego: w stanie gotowości telefonu naciśnij klawisz v.
Wskazówka
Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.
ì
Ê
Budzik
¢ str. 31
Listy poł.
(funkcja zależna od stacji bazowej)
Ì Sekretarka
Ç
É
Wybierz usługi
(funkcja zależna od stacji bazowej)
Dodatkowe funkcje
Kalendarz
Baby phone
Połączenie bezpośr.
Ï
(funkcja zależna od stacji bazowej)
Przegapione alarmy
Ustawienia
Data i godzina
Ustawienia audio
¢ str. 30
¢ str. 32
¢ str. 18
¢ str. 30
¢ str. 9
Głośność słuchawki
Profile słuchawek
Tony serwisowe
Dzwonki (słuchaw.)
¢ str. 19
¢ str. 21
¢ str. 23
¢ str. 22
(opcje menu zależne od stacji bazowej)
Wyświetlacz
Podświetlenie
¢ str. 20
¢ str. 21
¢ str. 21
Zarejestruj słuch.
¢ str. 8
Wygaszacz ekranu
Schemat kolorów
Język
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Rejestracja
¢ str. 20
(opcje menu zależne od stacji bazowej)
Telefonia
Autoodbieranie
Nr-y kierunkowe
¢ str. 21
¢ str. 20
(opcje menu zależne od stacji bazowej)
System
Reset słuchawki
¢ str. 25
(opcje menu zależne od stacji bazowej)
36
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / appendix.fm / 4/22/15
Obsługa klienta i pomoc
Obsługa klienta i pomoc
Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset www.gigaset.com/service
Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem:
www.gigaset.com/service
Na stronach tych można znaleźć:
u
u
Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
Deklaracje zgodności
Kontakt z pracownikami serwisu:
Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...
... Przy użyciu poczty elektronicznej:
www.gigaset.com/contact
... Przez telefon:
W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:
Infolinia Polska 801 140 160
Koszt połączenia według stawki operatora.
Należy przygotować dowód zakupu.
Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy
też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia
klienta (naprawa lub wymiana produktu).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument
zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.
es pt pl
37
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / appendix.fm / 4/22/15
Obsługa klienta i pomoc
Pytania i odpowiedzi
W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy sprawdzić proponowane rozwiązania w Internecie, pod adresem
www.gigaset.com/service ¤ FAQ ¤ First steps for troubleshooting.
Ponadto poniższa tabela przedstawia typowe problemy i ich rozwiązania.
Brak wskazań na wyświetlaczu.
1. Słuchawka jest wyłączona.
Przytrzymaj klawisz a.
¥
2. Akumulator jest rozładowany.
Naładuj lub wymień akumulator (
¥
¢ str. 5).
3. Ustawiona jest blokada klawiszy/ekranu.
Przytrzymaj klawisz krzyżyka #.
¥
Na wyświetlaczu miga komunikat „Brak bazy”.
1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.
Zmniejsz odległość między słuchawką a stacją bazową.
¥
2. Stacja bazowa nie została włączona.
Sprawdź zasilacz stacji bazowej.
¥
3. Zasięg stacji bazowej zmniejsza się, gdy funkcja Maks. zasięg jest wyłączona.
Włącz funkcję Maks. zasięg (
str. 25) lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.
¥
¢
Na wyświetlaczu miga komunikat „Zarejestruj słuchawkę” lub „Włóż słuchawkę do bazy”.
Słuchawka nie jest jeszcze zarejestrowana lub została wyrejestrowana wskutek zarejestrowania dodatkowych słuchawek (ponad 6 rejestracji DECT).
Zarejestruj ponownie słuchawkę (
str. 8).
¥
¢
Brak dźwięku dzwonka słuchawki.
1. Dzwonek jest wyłączony.
Włącz sygnał dzwonka (
¥
¢ str. 22).
2. Ustawiono przekierowanie połączeń.
Wyłącz opcję przekierowania połączeń.
¥
3. Telefon nie dzwoni, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru.
Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych (
str. 23).
¥
¢
4. Telefon nie dzwoni w określonym przedziale czasu lub w przypadku określonych numerów telefonów.
Sprawdź sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych (
str. 23).
¥
¢
Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.
Słuchawka jest wyciszona.
Włącz mikrofon słuchawki (
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¥
38
¢ str. 19).
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / appendix.fm / 4/22/15
Obsługa klienta i pomoc
Numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.
1. Rozmówca nie włączył funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLI).
Osoba wywołująca powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).
¥
2. Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) nie jest obsługiwana przez operatora lub udostępniona użytkownikowi.
Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi prezentacji numeru wywołującego (CLIP).
¥
3. Telefon jest podłączony do centrali PABX/routera z wbudowaną centralą telefoniczną (bramą), które nie
przesyłają wszystkich informacji.
Resetowanie urządzenia: wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania. Ponownie ją włóż i zaczekaj na
ponowne uruchomienie urządzenia.
Sprawdź ustawienia centrali PABX i w razie potrzeby włącz funkcję prezentacji numeru wywołującego. W tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi urządzenia informacje na temat funkcji CLIP (może
być określana inaczej, na przykład jako prezentacja numeru, przesyłanie numeru, wyświetlanie
numeru rozmówcy itd.) lub zasięgnij tych informacji u producenta urządzenia.
¥
¥
Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu.
Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.
Powtórz operację.
Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją
obsługi.
¥
Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.
Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe.
Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.
¥
Zezwolenie
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z
wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.
Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.
Krajową wersję deklaracji WE zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE można znaleźć pod adresem:
www.gigaset.com/docs.
Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub
„Europejskie deklaracje zgodności”.
W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.
es pt pl
39
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / appendix.fm / 4/22/15
Obsługa klienta i pomoc
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gwarancja
40
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / appendix.fm / 4/22/15
Obsługa klienta i pomoc
Warunki gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na
niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana
jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
– brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
– numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono,
zamazano, usunięto lub zatarto
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14
dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do
których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny
od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw
istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie
zgodnie z przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa
do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia
korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta
część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki
sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
c. uszkodzenia i wady na skutek:
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i
konserwacji
– nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
– samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw,
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
– zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
– użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
– zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
– przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego,
podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
es pt pl
41
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / appendix.fm / 4/22/15
Środowisko
Wykluczenie odpowiedzialności
Ekran słuchawki ma rozdzielczość 128x160 pikseli (punktów obrazu). Każdy piksel składa się
z trzech subpikseli (czerwonego, zielonego i niebieskiego).
Może się zdarzyć, że piksel jest wadliwy lub przekłamuje kolory. Jest to normalne i nie stanowi
podstawy reklamacji.
Poniższa tabela przedstawia liczbę wad pikseli nie podlegającą reklamacji.
Opis
maks. liczba dozwolonych wad pikseli
Świecący subpiksel
1
Ciemny subpiksel
1
Łączna liczba świecących i ciemnych subpikseli
1
Wskazówka
Zużycie wskutek użytkowania ani obudowa nie podlegają gwarancji.
Środowisko
Nasza deklaracja środowiskowa
Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji – od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów – świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie.
Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach i procesach można znaleźć w witrynie
internetowej pod adresem www.gigaset.com.
System zarządzania środowiskowego
Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi
ISO 14001 oraz ISO 9001.
Certyfikat ISO 14001 (œrodowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.
Certyfikat ISO 9001 (jakoœciowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service
GmbH.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Utylizacja
Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.
Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie
wolno ich wyrzucać z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/
96/EC.
Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów
dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie
oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.
42
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / appendix.fm / 4/22/15
Dodatek
Dodatek
Konserwacja
Urządzenie należy czyścić czystą, wilgotną szmatką lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno
używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.
Nie należy nigdy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się
ładunku statycznego.
W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić
do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było
możliwe przetestowanie wszystkich substancji.
Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do
czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.
Kontakt z cieczami
W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:
1 Odłączyć urządzenie od zasilania.
2 Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.
3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na co najmniej
72 godziny w suchym, ciepłym miejscu (nie w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
6 Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.
Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.
Dane techniczne
Akumulatory
Technologia:
Napięcie:
Pojemność:
2 x AAA NiMH
1,2 V
800 mAh
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Czas pracy/ładowania słuchawki
Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne).
Czas gotowości (w godzinach) *
320 *
170 **
Czas rozmowy (w godzinach)
14
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach) *
130 *
100 **
Czas ładowania w stacji bazowej (w godzinach)
8,5
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)
7,5
*
**
Funkcja Bez emisji wyłączona, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości
Funkcja Bez emisji włączona, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości
es pt pl
43
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / appendix.fm / 4/22/15
Dodatek
Ogólne dane techniczne
DECT
Standard DECT
obsługiwany
Standard GAP
obsługiwany
Liczba kanałów
60 kanałów dupleksowych
Zakres częstotliwości
1880–1900 MHz
Procedura dupleksowania
multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Częstotliwość repetycji impulsów
100 Hz
Długość impulsów
370 μs
Odstęp między kanałami
1728 kHz
Szybkość transmisji
1152 Kb/s
Modulacja
GFSK
Kodowanie sygnału mowy
32 Kb/s
Moc wyjściowa
10 mW, średnia moc na jeden kanał, moc impulsów 250 mW
Zasięg
do 50 m w budynkach, do 300 m w terenie otwartym
Środowisko pracy
+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%
Tablice znaków
Czcionka standardowa
Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2)
1) Znak spacji
2) Znak końca wiersza
Europa Środkowa
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ą
đ
í
ł
ń
7
t'
9
!
ă
ď
î
Í
ň
ř
ţ
ý
ä
ę
á
ë
â
é
ć
ě
ľ
ó
ŕ
ű
ź
0
ö
ß
ü
ż
ő
ś
ú
ž
ô
š
ů
2)
10x 11x 12x
ç
č
ş
1) Znak spacji
2) Znak końca wiersza
44
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / HSGSIX.fm / 4/22/15
Indeks
Indeks
instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
J
A
język, wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
akumulator
ikona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
stan naładowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
wkładanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
wyświetlana ikona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
aparaty słuchowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
automatyczne przyjmowanie połączenia . 21
K
głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
głośność
głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
głośnika trybu głośnomówiącego . . . . . 19
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
gniazdo zestawu słuchawkowego . . . . . . . 10
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
klawisz
przypisywanie do funkcji lub numeru . . 24
klawisze
klawisz 1 (szybkie wybieranie) . . . . . . . . . 1
klawisz gwiazdki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz krzyżyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz sterujący . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
klawisz wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz wł./wył. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz zakończenia połączenia . . . . . 1, 17
klawisze wyświetlacza . . . . . . . . . . . . 1, 14
klawisze wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
przypisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
kolejność w książce telefonicznej. . . . . . . . 27
konferencja
zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
konferencja trójstronna
kończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
konserwacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . 43
kontakt z cieczami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
korygowanie błędów podczas
wprowadzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
książka adresowa, patrz książka telefoniczna
książka telefoniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kolejność wpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
przenoszenie numeru z książki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
wysyłanie do słuchawki . . . . . . . . . . . . . 28
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki . . . . 28
zapisywanie wpisu w pamięci . . . . . . . . 27
I
L
B
bip (dźwięk sygnalizacyjny) . . . . . . . . . . . . 22
blokowanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
budzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
C
ciecz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
czas ładowania słuchawki . . . . . . . . . . . . . . 43
czas pracy słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
D
dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
data urodzin, patrz rocznica
dźwięk sygnalizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
dźwięki, patrz sygnał dzwonka
F
funkcja monitorowania pomieszczenia . . . 32
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
G
ikona
budzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ikony
na klawiszach wyświetlacza . . . . . . . . . . 35
pasek stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
wyświetlanie nowych wiadomości . . . . . 15
ikony wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
es pt pl
lista
lista ponownego wybierania . . . . . . . . .
lista wiadomości automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
listy połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
połączenia nieodebrane . . . . . . . . . . . . .
połączenia odebrane . . . . . . . . . . . . . . .
połączenia wychodzące . . . . . . . . . . . . .
17
15
29
29
29
29
45
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / HSGSIX.fm / 4/22/15
Indeks
słuchawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
lista połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
usuwanie wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
listy wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ł
ładowarka (słuchawki)
podłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
M
małe/wielkie litery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
melodia
dzwonek połączeń wewnętrznych/
zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
menu
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
miejsce w książce telefonicznej . . . . . . . . . 28
mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
moc sygnału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
N
niepotwierdzone terminy/rocznice . . . . . . 30
numer
przenoszenie do książki telefonicznej . . 29
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
zapisywanie w książce telefonicznej . . . 27
numer kierunkowy
ustawianie własnego numeru
kierunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
R
Obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . . 37
opcje ustawień
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
rejestrowanie (słuchawki) . . . . . . . . . . . . . . . 8
rocznica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
wyświetlanie nieaktualnych . . . . . . . . . . 30
rozmowa
przekazywanie (łączenie) . . . . . . . . . . . . 26
przekazywanie wewnętrzne (łączenie) . 26
wewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
rozmowa zewnętrzna
przekazywanie wewnętrzne (łączenie) . 26
P
S
O
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
połączenie nieodebrane . . . . . . . . . . . . . 29
przekazywanie wewnętrzne (łączenie) . 26
przyjmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
połączenie alarmowe
niemożliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
połączenie konsultacyjne
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
połączenie oczekujące
wewnętrzne podczas rozmowy
zewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zewnętrzne podczas rozmowy
wewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
połączenie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . 26
połączenie oczekujące . . . . . . . . . . . . . . 26
pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
profil słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
przeglądanie komunikatów automatycznej
sekretarki w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . 15
przekazywanie rozmowy zewnętrznej . . . 26
przypisywanie klawisza cyfry . . . . . . . . . . . 24
przywracanie ustawień fabrycznych . . . . . 25
pytania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
pasek stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ikony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
pęknięty wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
pierwsze użycie słuchawki . . . . . . . . . . . . . . 5
podłączanie zestawu słuchawkowego . . . . 10
podświetlenie ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
połączenia zewnętrzne
sterowanie czasowe dzwonkiem . . . . . . 23
połączenie
automatyczne przyjmowanie . . . . . . . . . 21
połączenie bezpośrednie . . . . . . . . . . . . 18
46
schemat kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
słuch
unikanie utraty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
słuchawka
głośność głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
głośność słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
język wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 7, 20
korzystanie z wielu . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
podłączanie ładowarki . . . . . . . . . . . . . . . 4
podświetlenie wyświetlacza . . . . . . . . . 21
es pt pl
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / HSGSIX.fm / 4/22/15
Indeks
przekazywanie połączenia . . . . . . . . . . . 26
przywracanie ustawień fabrycznych . . . 25
rejestrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
schemat kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
stan gotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
sygnały dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
użycie po raz pierwszy . . . . . . . . . . . . . . . 5
używanie do monitorowania
pomieszczenia (babyphone) . . . . . 32
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wyciszanie słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . 19
wygaszacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
zmienianie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . 20
srodowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
stacja bazowa
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
zmienianie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . 20
stan gotowości
powrót do stanu gotowości . . . . . . . . . . 15
stan naładowania akumulatorów . . . . . . . . 34
sterowanie czasowe
dzwonek połączeń zewnętrznych . . . . . 23
sygnał dzwonka
melodia połączeń wewnętrznych/
zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
sterowanie czasowe dla połączeń
zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
wyłączanie dla połączeń
anonimowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
zmienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
sygnał dzwonka VIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
sygnał ostrzegawczy, patrz
sygnały dźwiękowe
sygnał połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
sygnał, patrz sygnały dźwiękowe
sygnały dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
szybkie wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
T
tablice znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
telefon
przywracanie ustawień fabrycznych . . . 25
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
telefonowanie
przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . 18
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
es pt pl
termin
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wyświetlanie niepotwierdzonych . . . . .
tryb drzemki (budzik) . . . . . . . . . . . . . . . . .
tryb ECO DECT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tryb głośnomówiący . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
32
25
18
U
urządzenia medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ustawianie daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 36
ustawianie godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 36
ustawianie języka wyświetlacza . . . . . . . . . 20
ustawienia fabryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
usuwanie błędów
ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
utrata słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
W
wewnętrzne
połączenie konsultacyjne . . . . . . . . . . . . 26
telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
wielkie/małe litery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
włączanie
blokady klawiszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
mikrofonu (słuchawki) . . . . . . . . . . . . . . 19
wpis na liście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
wpisywanie znaków specjalnych . . . . . . . . 16
wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
wprowadzanie znaków diakrytycznych . . . 16
wprowadzanie znaków specjalnych . . . . . 16
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . 3
wskaźnik stanu naładowania . . . . . . . . . . . . 1
wybieranie
przy użyciu książki telefonicznej . . . . . . 18
przy użyciu szybkiego wybierania . . . . . 24
wpisu z książki telefonicznej . . . . . . . . . 28
za pomocą listy połączeń . . . . . . . . . . . . 17
za pomocą listy ponownego
wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
wyciszanie słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
wygaszacz ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
wykluczenie odpowiedzialności . . . . . . . . 42
wyłączanie
alarm funkcji monitorowania
pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . 33
blokady klawiszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
mikrofonu (słuchawki) . . . . . . . . . . . . . . 19
połączeń anonimowych . . . . . . . . . . . . . 23
47
Gigaset C530H / HSG PL pl / A31008-M2562-D201-2-5719 / HSGSIX.fm / 4/22/15
Indeks
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
wyświetlacz
pęknięty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
podświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
schemat kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
włączanie podświetlenia. . . . . . . . . . . . . 21
wygaszacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
zmienianie języka wyświetlacza . . . . . . . . 7
wyświetlanie
komunikat poczty głosowej . . . . . . . . . . 15
miejsce w książce telefonicznej . . . . . . . 28
nieaktualnych terminów/rocznic . . . . . . 30
wysyłanie
całej książki telefonicznej do słuchawki . 28
wpisu książki telefonicznej
do słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
wyszukiwanie
w książce telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . 28
Z
zabezpieczanie połączenia . . . . . . . . . . . . . 23
zabezpieczenie przed połączeniami . . . . . 23
zasięg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
zmniejszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
zasilacz wtyczkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
zawartość zestawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
zmienianie
języka wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ustawień telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
zmniejszanie mocy nadawczej . . . . . . . . . . 25
zmniejszenie emisji radiowej . . . . . . . . . . . 25
znaki diakrytyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.
48
es pt pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising