Gigaset | C530H | User guide | Gigaset C530H Guida utente

Gigaset C530H Guida utente
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 6/20/13
C530 H
Felicitări!
Cumpărând un produs Gigaset, aţi ales o marcă decisă să
îmbunătăţească modul nostru de viaţă. Ambalajul acestui
produs nu este poluant!
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi www.gigaset.com.
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 6/20/13
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/20/13
Prezentarea generală a receptorului
Prezentarea generală a receptorului
1 Afişaj în aşteptare
2 Bară de stare (
p. 35)
Pictogramele afişează setările actuale şi
starea de operare a telefonului
p. 14,
p. 24)
3 Taste afişaj (
4 Tasta de mesaje (
p. 15)
Acces la liste de apeluri şi de mesaje;
Intermitent: mesaj sau apel nou
5 Tasta de terminare apel, tasta de pornire/
oprire
Încheiere apel, anulare funcţie, revenire la
un nivel al meniului (apăsaţi scurt), revenire
la modul în aşteptare (apăsaţi şi menţineţi
apăsat), porniţi/opriţi receptorul (apăsaţi şi
menţineţi apăsat în modul în aşteptare)
6 Tasta diez
Blochează/deblochează tastatura (apăsaţi
şi menţineţi apăsat în modul în aşteptare);
Comută între litere mici/mari şi cifre;
Inserează o pauză de apelare
(apăsaţi şi menţineţi apăsat)
7 Microfon
8 Tasta Reapelare
Apel de consultare (flash)
(apăsaţi şi menţineţi apăsat)
9 Tasta Steluţă
În modul „în aşteptare”: activează/dezactivează tonurile soneriei (apăsaţi şi menţineţi apăsat);
În timpul unei conexiuni deschise: comută
din modul de apelare prin impulsuri în
modul de apelare prin tonuri (apăsaţi scurt);
La introducerea textului: deschideţi tabelul
de caractere speciale
10 Orificiu de conexiune pentru căşti
p. 10)
(
11 Tasta 1
Selectaţi căsuţa poştală a reţelei (apăsaţi şi
menţineţi apăsat)
12 Tastă pentru apeluri preluate / Tasta mâini
libere
Număr apelat afişat;
Acceptare apel; comutare din cască în
modul mâini libere;
Deschideţi lista de reapelare (apăsaţi scurt);
începeţi să formaţi (apăsaţi şi menţineţi
apăsat);
p. 13)
13 Tasta Control / Tasta Meniu (
¢
¢
i
V
1
2
07:15
INT 1
Apeluri
14 Oct
Calendar
3
13
12
4
5
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
11
10
9
8
7
cs en ro sk sr
¢
¢
¢
6
¢
1
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGIVZ.fm / 6/20/13
Cuprins
Cuprins
Prezentarea generală a receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Înţelegerea operaţiilor din manualul de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Familiarizează-te cu telefonul tău . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Efectuarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ajustarea setărilor telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Restabilirea setării implicite a telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Mai multe receptoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Agenda telefonică (Agendă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lista de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ceas deşteptător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Alarmă pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pictograme afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Arbore de meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Mediu înconjurător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Anexă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / security.fm / 6/20/13
Măsuri de siguranţă
Măsuri de siguranţă
Atenţie
Citiţi mai întâi măsurile de siguranţă şi ghidul de utilizare.
Explicaţi copiilor dvs. conţinutul acestora şi posibilele pericole asociate cu utilizarea dispozitivului.
Utilizaţi numai adaptorul de alimentare indicat pe dispozitiv.
Utilizaţi numai baterii reîncărcabile care corespund specificaţiei (vezi „Specificaţii”). Nu folosiţi
niciodată baterii obişnuite (nereîncărcabile), deoarece acestea pot provoca probleme grave de
sănătate şi vătămări personale. Bateriile reîncărcabile deteriorate vizibil trebuie înlocuite.
Utilizarea telefonului poate afecta echipamentele medicale aflate în apropiere. Aveţi grijă la
condiţiile tehnice proprii mediului dvs., de exemplu, în cabinetul medical.
Dacă utilizaţi un echipament medical (de exemplu, un stimulator cardiac), contactaţi
producătorul echipamentului. Acesta vă va putea sfătui în legătură cu comportamentul
dispozitivului la sursele externe de înaltă frecvenţă (pentru specificaţiile produsului dvs.
Gigaset, vezi „Specificaţii”).
Nu ţineţi spatele receptorului la ureche în momentul în care sună sau când modul difuzor este
activat. În caz contrar, există riscul unor afecţiuni auditive grave şi permanente.
Telefonul Gigaset este compatibil cu majoritatea aparatelor auditive digitale de pe piaţă. Cu
toate acestea, nu poate fi garantată funcţionarea perfectă cu toate aparatele auditive.
Telefonul poate provoca interferenţe cu aparatele auditive analogice (murmur sau bâzâit) sau
poate duce la suprasolicitarea acestora. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, vă rugăm să contactaţi
furnizorul aparatului auditiv.
Dispozitivele nu sunt rezistente la stropii de apă. Din acest motiv, acestea nu trebuie instalate
într-un mediu umed, precum băi sau duşuri.
Nu utilizaţi telefonul în medii cu un potenţial de pericol de explozie (de exemplu, ateliere de
vopsit).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Dacă daţi telefonul Gigaset altcuiva, asiguraţi-vă că îi predaţi şi ghidul de utilizare.
Vă rugăm să scoateţi din uz dispozitivele defecte sau să le reparaţi la echipa noastră de service,
pentru că acestea pot interfera cu alte servicii fără fir.
Reţineţi
u Dispozitivul nu poate fi folosit în cazul unei pene de curent. De asemenea, nu este posibilă efectuarea
apelurilor de urgenţă.
?Numerele de urgență nu pot fi apelate dacă blocarea tastaturii/ecranului sunt activate!
cs en ro sk sr
3
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Introducere
Introducere
Verificarea conţinutului pachetului
u
u
u
u
u
u
Un receptor,
Un încărcător inclusiv adaptor,
Un capac de acumulator (capacul din spate al receptorului),
Doi acumulatori,
O clemă pentru curea,
Un ghid al utilizatorului.
Montarea dispozitivului de încărcare
Suportul încărcător este proiectat pentru a fi utilizat în spaţii ferite de umezeală şi cu o temperatură de la +5°C până la +45°C.
¤ Instalaţi suportul încărcător pe o suprafaţă orizontală, cu aderenţă bună.
De obicei, picioruşele telefonului nu lasă urme pe suprafeţe. Cu toate acestea, din cauza numărului mare de lacuri şi finisaje de mobilă folosite, nu se poate exclude complet apariţia urmelor
pe suprafeţe.
Note
u Nu expuneţi telefonul efectelor surselor de căldură, ale razelor solare sau ale aparatelor
electrice.
u Protejaţi dispozitivul Gigaset de umezeală, praf, lichide corozive şi vapori.
u Atenţie la raza de acoperire a bazei. Aceasta ajunge până la 50 m în interiorul clădirilor
şi până la 300 m în zone exterioare fără obstacole. Raza de acoperire este redusă când
Interval maxim este dezactivat.
Conectarea suportului încărcător
4
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
2
1
3
4
¤
¤
Conectaţi mufa plată la încărcător 1 .
Introduceţi adaptorul în priză 2 .
Dacă din nou trebuie să scoateţi mufa din suportul
încărcător:
¤ Deconectaţi adaptorul de la sursa de alimentare.
¤ Apăsaţi butonul de eliberare 3 şi deconectaţi
mufa 4 .
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Introducere
Pregătirea receptorului pentru utilizare
Ecranul este protejat de o folie de plastic. Înlăturaţi folia protectoare!
Introducerea acumulatorilor şi închiderea capacului acumulatorilor
Atenţie
Utilizaţi numai acumulatori reîncărcabili recomandaţi de Gigaset Communications GmbH
(¢ p. 45). Alţi acumulatori prezintă riscuri mari la adresa sănătăţii şi pot duce la vătămări. De
exemplu, carcasa exterioară a acumulatorilor poate fi distrusă sau acumulatorii pot exploda.
De asemenea, telefonul poate funcţiona incorect sau chiar să se defecteze dacă bateriile folosite nu sunt cele recomandate.
1
2
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
Introduceţi acumulatorii cu polaritatea
în direcţia corectă
(pentru direcţia +/corectă, consultaţi
diagrama).
cs en ro sk sr
¤
¤
Introduceţi capacului
compartimentului în partea de sus 1 .
Apoi apăsaţi capacul până
când acesta se fixează
printr-un clic 2 .
3
4
Pentru a deschide capacul
bateriei, de exemplu pentru a înlocui bateriile:
¤ Prindeţi crestătura de
pe capac 3 şi glisaţi în
jos 4 .
5
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Introducere
Clema pentru curea
Receptorul are caneluri pe ambele părţi pentru montarea clemei pentru curea.
u Pentru montare – apăsaţi clema pe spatele receptorului, astfel încât protuberanţele de pe clema pentru curea să se
fixeze în canelurile de pe receptor.
u Pentru îndepărtare – cu ajutorul degetului mare drept, apăsaţi în centru pe clemă, împingeţi cu unghia degetului mare
de la mâna stângă între clemă şi carcasă şi ridicaţi clema.
Încărcarea acumulatorilor
Acumulatorii sunt furnizaţi parţial încărcaţi. Vă rugăm să ii încărcaţi complet înainte de folosire.
(Acumulatorii sunt încărcaţi complet când pictograma dispare de pe afişaj.)
¤ Încărcaţi receptorul în încărcător timp de 7,5 ore.
7,5 o
Note
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Receptorul poate fi aşezat doar în baza/încărcătorul desemnat.
u Acumulatorii se pot încălzi în timpul încărcării. Acest lucru nu este periculos.
u După o perioadă de timp, din motive tehnice, capacitatea de încărcare a acumulatorilor
va scădea.
6
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Introducere
Schimbarea limbii afişajului
Puteţi schimba şi limba de afişare a meniului:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Limba ¤ OK ¤ q Selectarea limbii ¤ Selectare
sau, dacă nu înţelegeţi limba setată actual, mergeţi la:
¤
L5
¤
Apăsaţi partea din dreapta a tastei de
control.
Apăsaţi uşor tastele L şi 5, una după
alta.
Exemplu
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
Apare afişajul de selectare a limbii.
Limba curentă (de exemplu, engleza) este
selectată.
¤
Exemplu
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
±
Italiano
Espanol
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
B ack
x
±
... până când se afişează limba pe care doriţi
s-o utilizaţi, de exemplu, limba franceză.
Select
¤
Exemplu
Deutsch
English
Francais
¤
Apăsaţi tasta de control jos s ...
Apăsaţi tasta din dreapta, aflată chiar sub
afişaj, pentru a selecta limba.
±
Ø
±
±
Ø
Selecţia este marcată cu Ø.
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta de terminare a pentru a reveni în modul de aşteptare.
cs en ro sk sr
7
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Introducere
Înregistrarea receptorului
Procesul de înregistrare depinde de bază.
Înregistrare
u Înregistrarea automată a receptorului Gigaset C530 la
bază:
¤ Aşezaţi receptorul în bază.
Dacă înregistrarea automată nu funcţionează,
receptorul trebuie înregistrat manual.
Înregistraţi
u Înregistrarea manuală a receptorului:
receptorul
Înregistrarea receptorului trebuie iniţiată în receptor şi
în bază. Ambele trebuie să se deruleze într-un interval
de 60 de sec.
Înregistr.
¤ Pe bază: apăsaţi şi menţineţi apăsată (min. 3 sec) tasta
Înregistrare/localizare.
¤ Pe receptor, apăsaţi tasta afişaj Înregistr.
Sau:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Înregistrare ¤ OK ¤ Înreg. receptor ¤ OK
Ð
Pe afişaj apare: Se caută o bază aflată în modul de înregistrare. Conexiunea cu baza s-a stabilit,
este posibil să dureze un timp.
¤ Introduceţi PIN-ul sistemului, dacă este necesar (setare din fabrică: 0000). ¤ OK
La înregistrare, pe afişaj apare: Se înregistrează receptorul
După înregistrarea cu succes, pe afişaj apare: Receptor înregistrat
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Un receptor poate fi înregistrat pe maxim patru baze. Pentru a vedea cum se utilizează receptorul cu baze multiple şi pentru a anula înregistrarea unui receptor, consultaţi ghidul de utilizare al
bazei.
8
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Introducere
Setarea datei şi a orei
Data şi ora trebuie să fie setate pentru ca, de exemplu, să ştiţi ora corectă a apelurilor recepţionate şi pentru a putea folosi alarma.
¤ Apăsaţi tasta Set. oră din partea de jos a
afișajului pentru a deschide câmpul de
Apeluri
Set. oră
introducere.
(Dacă aţi introdus deja ora şi data, deschideţi
câmpul de introducere prin intermediul
meniului:
v ¤ Ϥ OK ¤ Data şi ora ¤ OK)
Data şi ora
Data:
15.01.2013
Ora:
00:00
Înapoi
Submeniul Data şi ora apare pe afişaj.
¤ Poziţia de introducere activă clipeşte.
Introduceţi prin intermediul tastaturii ziua,
luna şi anul în format de 8 cifre,
de ex.
4
Q2Q
3
pentru 14.10.2013.
Salvare
Apăsaţi tasta de control spre dreapta sau
spre stânga pentru a modifica poziţia de
introducere, de ex. pentru a corecta o
intrare.
¤
Data şi ora
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Data:
14.10.2013
Ora:
07:15
Înapoi
cs en ro sk sr
¤
Salvare
¤
Apăsaţi în jos tasta control pentru a sări la
câmpul de introducere a orei.
Introduceţi ora şi minutele în format de 4 cifre
prin intermediul tastaturii, de exemplu,
QM
5 pentru 07:15 am.
Modificaţi poziţia de introducere cu ajutorul
tastei Control, dacă este cazul.
Apăsaţi tasta Salvare de sub afişaj pentru a
salva intrarea.
9
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Introducere
Data şi ora
‰
Pe afişaj apare: Salvat. Veţi auzi un ton de
confirmare.
Salvat
i
V
07:15
INT 1
Veţi reveni automat la starea în aşteptare.
14 Oct
Telefonul este gata de utilizare.
Apeluri
Calendar
Conectarea receptorului
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Puteţi conecta un receptor cu mufe conectoare de 2,5 mm.
Pentru informaţii privind receptoarele recomandate, consultaţi
pagina produselor respective la www.gigaset.com
10
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Introducere
Ce doriţi să faceţi în continuare?
După ce aţi configurat cu succes telefonul, puteţi face deja apeluri, puteţi personaliza telefonul
Gigaset conform cerinţelor dvs. sau vă puteţi familiariza cu funcţiile de operare.
Setarea tonurilor de sonerie
Alocaţi tonuri specifice apelurilor interne sau externe, semnalelor de reamintire, (¢ p. 22)
apelurilor de trezire (¢ p. 32) sau unor apelanţi (¢ p. 27).
Protecţia împotriva apelurilor nedorite
Configuraţi-vă telefonul pentru a nu suna la primirea unui apel anonim sau folosiţi controlul
duratei (¢ p. 23).
Înregistrarea unui receptor Gigaset existent şi adăugarea acestuia în agendă
Folosiţi receptoarele disponibile pentru a continua apelarea de la noua dvs. bază. Transferaţi
înregistrările din contactele acestor receptoare către noul dvs. receptor (¢ p. 28).
Configurarea ECO DECT setărilor
Reduceţi puterea de transmisie (emisiile) telefonului dvs. (¢ p. 25).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Dacă aveţi întrebări legate de telefonul dvs., vă rugăm citiţi instrucţiunile despre depanare
(¢ p. 39) sau contactaţi Serviciul de relaţii cu clienţii (¢ p. 38).
cs en ro sk sr
11
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Înţelegerea operaţiilor din manualul de utilizare
Înţelegerea operaţiilor din manualul de utilizare
Tastele de pe receptorul Gigaset sunt descrise în aceste instrucţiuni de operare, după cum
urmează:
c/v/a
Q la O
*/#
f/S
Tasta Preluare apel / Tasta Meniu / Tasta de terminare a apelului
Taste cu cifre / litere
Tasta asterisc / Tasta diez
Tasta Mesaj / Tasta Reapelare
Prezentarea pictogramelor de pe afişaj (¢ p. 35).
De exemplu: activarea/dezactivarea funcţiei Autorăspuns
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ Răspuns automat ¤ Schimb. (³ = activat)
Ilustraţie din manualul utilizatorului:
Urmaţi această procedură:
v: cu receptorul în modul „în aşteptare”, apăsaţi tasta control la dreapta pentru a deschide
meniul principal.
¤ Ï: navigaţi la pictograma Ï folosind tasta de control p.
¤ OK: apăsaţi tasta afişaj OK sau mijlocul tastei de control w pentru a deschide submeniul
Setări.
¤ q Telefonie: derulaţi intrarea Telefonie cu ajutorul tastei de control q.
¤ OK: apăsaţi tasta afişaj OK sau mijlocul tastei de control w pentru a deschide submeniul
Telefonie.
¤ Răspuns automat: funcţia de activare/dezactivare a răspunsului automat este selectată.
¤ Schimb. (³ = activat): apăsaţi tasta afişaj Schimb. sau mijlocul tastei de control w pentru
a alterna între activare sau dezactivare (³ = activat, ´ = dezactivat).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
12
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Familiarizează-te cu telefonul tău
Familiarizează-te cu telefonul tău
Pornirea/oprirea receptorului
¤ Apăsaţi şi mențineți apăsat tasta de terminare apeluri a în starea de aşteptare pentru a
porni sau opri receptorul.
Blocarea/deblocarea tastaturii
Blocarea tastaturii împiedică utilizarea accidentală a telefonului. Dacă apăsaţi o tastă cât timp
este blocată tastatura, se afişează un mesaj.
¤ Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta # pentru a bloca sau debloca tastatura.
Dacă pe receptor este semnalat un apel, blocarea tastelor se dezactivează automat şi puteţi
accepta apelul. Se blochează automat după încheierea convorbirii.
Tasta de control
În descrierea de mai jos, partea tastei de control (sus, jos, dreapta, stânga, mijloc) pe care trebuie s-o apăsaţi în diferite situaţii este marcată cu negru, de ex.
v pentru „apăsaţi partea dreaptă a tastei control”.
Tasta de control vă permite să navigaţi în meniuri şi în câmpurile de intrare.
În modul în aşteptare sau în timpul unui apel extern, îndeplineşte următoarele funcţii:
Cu receptorul în modul de aşteptare
s
v sau w
u
Deschide agenda telefonică.
Deschide meniul principal.
Deschide lista receptoarelor.
Accesează meniul pentru setarea volumului soneriei receptorului (¢ p. 19).
t
În timpul unui apel extern
s
Deschide agenda telefonică.
u
Iniţiază un apel de consultare intern.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
t
Reglează volumul difuzorului pentru convorbirea normală şi convorbirea în modul
„Mâini libere”.
Funcţii la apăsarea părţii centrale a tastei de control
Tasta are diferite funcţii, în funcţie de situaţie.
u În modul „în aşteptare” tasta deschide meniul principal.
u În submeniuri, câmpuri de selectare şi introducere, tasta preia funcţia tastelor afişaj OK, Da,
Salvare, Selectare sau Schimb.
Notă
Aceste instrucţiuni demonstrează modul în care este deschis meniul principal prin apăsarea
părţii din dreapta a tastei de control şi confirmarea funcţiilor prin apăsarea tastei Afişaj corespunzătoare. Însă, dacă preferaţi, puteţi apăsa şi partea de mijloc a tastei de control.
cs en ro sk sr
13
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Familiarizează-te cu telefonul tău
Taste Afişaj
Tastele de afişaj au o funcţie prestabilită implicit în modul în aşteptare însă tastele pot fi realocate (¢ p. 24).
Funcţiile tastelor Afişaj se schimbă în raport cu operaţiunea pe care o efectuaţi.
Exemplu
Înapoi
Salvare
Funcţiile actuale ale tastei de afişaj
Taste de afişaj
Unele dintre cele mai importante taste Afişaj sunt:
Opţiuni
Deschide un meniu cu alte funcţii.
OK
Confirmă selecţia.
Înapoi
Revine la meniul anterior sau anulează operaţia.
Salvare
Salvarea valorii introduse.
Prezentarea generală a pictogramelor de pe tastele de afişaj (¢ p. 36).
Ghidul meniului
Funcţiile telefonului sunt afişate într-un meniu care este constituit din mai multe niveluri. Privire
de ansamblu asupra meniului ¢ p. 37.
Meniul principal (primul nivel al meniului)
¤
Cu receptorul în modul „în aşteptare” partea dreaptă a tastei de control v pentru a deschide meniul principal.
Funcţiile meniului principal sunt afişate sub formă de pictograme. Pictograma pentru funcţia selectată este evidenţiată,
iar numele asociat al funcţiei apare în antetul afişajului.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Accesarea unei funcţii, de ex. deschiderea submeniului corespunzător (următorul nivel al meniului):
¤ Utilizaţi tasta de control p pentru a naviga la funcţia
dorită şi apăsaţi tasta de afişaj OK.
Întoarcerea la stare inactivă: apăsaţi scurt tasta de afişaj Înapoi
sau tasta Terminare apel a.
Exemplu
ì
Ì
É
Înapoi
14
Setări
Ê
Ç
Ï
OK
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Familiarizează-te cu telefonul tău
Submeniuri
Funcţiile submeniurilor sunt afişate sub formă de liste.
Accesarea unei funcţii:
¤ Derulaţi până la funcţia respectivă, folosind tasta de control
q şi apăsaţi OK.
Exemplu
Setări
Data şi ora
Revenirea la nivelul anterior al meniului: apăsaţi scurt tasta de
afişaj Înapoi sau tasta Terminare apel a.
Setări audio
Revenire la starea de aşteptare
Limba
Din orice meniu:
¤ Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Terminare apel a.
Înregistrare
Sau:
¤ Dacă nu apăsaţi o tastă, afişajul revine automat la modul în
aşteptare după 2 minute.
Afişaj
Înapoi
x
OK
Liste de mesaje
Toate mesajele pe care le primiţi sunt salvate în listele de
mesaje. Se aude un sunet de avertizare când în listă apare o
intrare nouă. Tasta de mesaje clipeşte. Pictogramele pentru
tipuri de mesaje şi numărul mesajelor noi sunt indicate pe afişajul din modul în aşteptare.
Exemplu
Mesaje noi disponibile:
u à Pe robotul telefonic (în funcţie de bază)/cutia poştală
de reţea
u ™ În lista de apeluri pierdute
În lista de alarme nepreluate
u
INT 1
i
V
07:15
14 Oct
Ã
™
02
10
08
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Apeluri
Calendar
Deschideţi lista de mesaje apăsând tasta Mesaje f.
Puteţi accesa următoarele liste de mesaje:
u Robot telefonic: listă de roboţi telefonici (în funcţie de bază)
u Cutie poştală: cutia poştală de reţea (dacă furnizorul de servicii de reţea acceptă această
funcţie şi dacă numărul cutiei poştale de reţea a fost stocat.)
u Apel. pierdute: listă de apeluri nepreluate (vezi „Lista de apeluri” ¢ p. 29)
u Alarme pierd.: lista întâlnirilor pierdute
Pictograma pentru căsuţa poştală de reţea se afişează întotdeauna, cu condiţia ca numărul să fie
stocat în telefon. Celelalte liste sunt afişate doar dacă conţin mesaje.
Deschiderea listei: q selectaţi lista dorită. ¤ OK
Excepţie: dacă selectaţi căsuţa poştală de reţea, se va selecta numărul căsuţei poştale de reţea.
Listele nu sunt deschise pe afişaj.
cs en ro sk sr
15
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Familiarizează-te cu telefonul tău
Introducerea de numere şi text
Dacă sunt afişate mai multe câmpuri de numere şi/sau text
(de ex. Prenumele şi Numele într-o intrare din agenda telefonică), câmpul este activat automat. Următoarele câmpuri trebuie activate prin navigare cu tasta de control q. Un câmp
este activat atunci când un cursor luminează intermitent în
interiorul său.
Corectarea valorilor incorecte
u Ştergerea caracterelor dinaintea cursorului: apăsaţi scurt
tasta de afişaj Ñ.
u Ştergerea cuvintelor dinaintea cursorului: apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de afişaj Ñ.
Înregistrare nouă
Prenumele:
I
Numele:
Telefon (acasă):
Û
x
Abc
Salvare
Introducerea textului
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Litere/Caractere: litere şi caractere multiple sunt alocate fiecărei taste între Q şi O.
Caracterele sunt afişate în linia de selecţie din partea stânga-jos a afişajului. Caracterul selectat este evidenţiat. Apăsaţi scurt tasta de mai multe ori pentru a selecta litera/caracterul
necesar.
u Poziţionarea cursorului: literele/caracterele sunt introduse la poziţia cursorului. Puteţi insera
cursorul apăsând tasta de control r, sau q în câmpuri de caractere multiple.
u Introducerea literelor mici, a majusculelor şi a numerelor: apăsaţi tasta diez # pentru a
comuta între litere mici, majuscule sau numere pentru literele următoare.
La editarea unei agende telefonice, prima şi fiecare literă după spaţiu este scrisă automat cu
majuscule.
u Caracterele speciale: apăsaţi tasta asterisc * pentru a deschide tabelul de caractere speciale. Navigaţi la caracterul dorit folosind tasta asterisc şi apăsaţi tasta de afişaj Inserare pentru selectare.
u Litere speciale: umlaut sau alte caractere marcate/diacritice pot fi selectate prin apăsarea
literei corespunzătoare de mai multe ori. Consultaţi tabelul de caractere ¢ p. 46.
16
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Efectuarea apelurilor
Efectuarea apelurilor
Efectuarea unui apel extern
¤ Introduceţi numărul, apăsaţi scurt tasta Preluare apel c.
Sau:
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Preluare apel c, introduceţi numărul.
¤
Puteţi anula procesul de apelare cu ajutorul tastei de terminare a.
Apelare cu lista de reapelare
Lista de reapelare conţine ultimele 20 de numele apelate cu acest receptor. Puteţi gestiona
această listă în mod similar cu listele de mesaje din telefon (¢ p. 15).
¤ Apăsaţi scurt tasta Preluare apel c pentru a deschide lista de reapelare.
¤ q Selectaţi intrarea. ¤ Apăsaţi tasta Preluare apel c. Numărul este apelat.
Atunci când se afişează un nume şi numărul de telefon corespunzător: apăsaţi tasta Afişaj
Vizualiz.
Gestionarea intrărilor din lista de reapelare:
¤ Deschideţi lista de reapelare. ¤ q Selectaţi intrarea. ¤ Opţiuni
Puteţi selecta următoarele funcţii:
u Copiere în agendă ¤ OK
Copiază intrarea în agenda telefonică (¢ p. 27).
u Afişare număr ¤ OK
Copiaţi un număr pe afişaj şi editaţi-l sau aduceţi completări, apoi selectaţi cu ajutorul c sau
salvaţi ca intrare nouă în agendă folosind Ó.
u Ştergere înreg. ¤ OK
Ştergeţi intrarea selectată.
u Ştergere totală ¤ OK
Ştergeţi toate intrările.
Apelarea din lista de apeluri
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ê ¤ OK ¤ q Selectaţi lista. ¤ OK
¤ q Selectaţi intrarea. ¤ c
¤ Numărul este apelat.
Note
u Puteţi solicita de asemenea lista de apeluri folosind
tasta afişaj Apeluri, însă trebuie să alocaţi o tastă
afişaj în mod corespunzător (¢ p. 24).
u Puteţi deschide de asemenea lista Apeluri pierdute folosind tasta Mesaj f.
cs en ro sk sr
Exemplu
Toate apelurile
™ äJames Foster
Azi, 18:30
™ 01712233445566
11.06.2013, 18:30
š 0681234567
10.06.2013, 17:13
Vizualiz.
Opţiuni
17
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Efectuarea apelurilor
Apelare din agenda telefonică
s ¤ q Selectaţi intrarea. ¤ c
¤ Dacă se introduc numere multiple: selectaţi numărul cu r şi apăsaţi tasta Preluare apel c
sau OK.
¤ Numărul este apelat.
Apelarea directă
Vă puteţi configura telefonul pentru a apela un anumit număr atunci când apăsaţi o tastă la alegere. Acest lucru permite de exemplu, copiilor, care nu pot forma numărul, să apeleze un anumit
număr.
v ¤ É ¤ OK ¤ q Apel direct ¤ OK
¤ Activare: r Pornită / Oprită
¤ Apel către: introduceţi sau modificaţi numărul pe care doriţi să îl formaţi.
¤ Salvare
Apelarea directă activată apare pe afişajul în aşteptare. Numărul salvat este apelat prin apăsarea
oricărei taste. Apăsaţi tasta de terminare a apelului a pentru a anula apelarea.
Ieşirea din modul de apelare directă:
¤ Apăsaţi tasta Afişaj Oprit. ¤Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta #.
Sau:
¤ Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta #.
Preluarea unui apel
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
¤ Apăsaţi c.
¤ Dacă Răspuns automat este activat (¢ p. 21), scoateţi receptorul din suportul încărcător.
Mâini libere
Dacă doriţi să permiteţi unui terţ să asculte discuţia, anunţaţi persoana cealaltă de acest lucru.
¤ Apăsaţi pe c.
Aşezaţi receptorul în suportul încărcător în timpul unui apel:
Apăsaţi şi menţineţi apăsat c timp de încă 2 secunde atunci când aşezaţi receptorul în
încărcător.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
18
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Efectuarea apelurilor
Reglarea volumului difuzorului
u Accesarea setărilor prin intermediul meniului:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Setări audio ¤ OK ¤ Volum receptor ¤ OK
¤ Cască: r volumul poate fi setat la 5 niveluri în cască şi în receptor.
¤ Difuzor: r setaţi volumul pe 5 niveluri.
¤ Salvare
u Accesarea setărilor în timpul unui apel pentru modul utilizat în prezent (mâini libere, cască,
receptor):
¤ tasta de control t ¤ r.
¤ Setarea se va salva automat după 2 secunde sau apăsaţi tasta de afişaj Salvare. Ecranul
revine la afişajul anterior.
Pornirea/oprirea microfonului (suprimare sunet)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Dacă opriţi microfonul în timpul unui apel, apelantul dvs. nu vă mai poate auzi.
¤ Apăsaţi v pentru a porni/opri microfonul.
cs en ro sk sr
19
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Ajustarea setărilor telefonului
Ajustarea setărilor telefonului
Receptorul şi baza sunt preconfigurate, însă puteţi modifica setările pentru a răspunde cerinţelor
dvs.
Setările pot fi modificate din meniu Setări în timpul unei conversaţii sau în modul în aşteptare.
Schimbarea limbii afişajului
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Limba ¤ OK ¤ q Selectare limbi ¤ Selectare (Ø = selectat)
Configurarea prefixului de ţară şi a celui local
Prefixul (internaţional şi local) trebuie salvat pe telefon pentru
a putea transfera numerele de telefon (de exemplu, în fişiere
vCard). Unele dintre aceste numere sunt deja prestabilite. Vă
rugăm să vă asiguraţi că prefixul este separat corect de restul
codului de zonă.
v ¤ Ϥ OK ¤ q Telefonie ¤ OK
¤ q Prefixe ¤ OK ¤ p Navigaţi la câmpul de introducere,
ştergeţi numărul utilizând Ñ dacă este necesar
¤ Introduceţi numărul
¤ Salvare
Exemplu
Prefixe
Prefix ţară:
00 - 49
Prefix zonal:
0 - [8
]
Û
Salvare
Ajustarea setărilor de pe afişajul receptorului
Setarea screensaver-ului
Puteţi defini un screensaver pentru starea „în aşteptare” a afişajului. Puteţi opta între un ceas analogic, un ceas digital sau o
imagine
Exemplu
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Afişaj ¤ OK
¤ Economizor ecran (μ = activat) ¤ Editare
¤ Activare: r Pornită / Oprită
¤ Selectare:
r Ceas digital / Ceas analogic / [Imagini]
Sau:
¤ Vizualiz. (Vizualizare screensaver)
¤ q Selectaţi screensaver-ul ¤ OK
¤ Salvare
Activare
<Pornită
Selectare:
Ceas analogic
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Pentru a afişa ecranul în modul de aşteptare, apăsaţi scurt a.
20
Economizor ecran
Înapoi
>
Salvare
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Ajustarea setărilor telefonului
Setarea schemei de culori
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Afişaj ¤ OK ¤ q Scheme culoare ¤ OK
¤ q Sch. culoare 1 / Sch. culoare 2 ¤ Selectare (Ø = selectat)
Puteţi seta afişajul pentru a avea un fundal întunecat sau luminos.
Setarea iluminării afişajului
Iluminarea afişajului este întotdeauna activă atunci când receptorul nu se află în bază/încărcător
sau atunci când se apasă o tastă. Toate tastele cu cifre apăsate apar pe afişaj pentru pre-apelare.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Afişaj ¤ OK ¤ q Iluminare fundal ¤ OK
Puteţi activa/dezactiva de asemenea iluminarea afişajului pentru modul în aşteptare:
În încărcător: r Pornită / Oprită
Afară din încărcăt.: r Pornită / Oprită
¤ Salvare
Notă
Timpul de aşteptare al receptorului se reduce semnificativ dacă iluminarea fundalului este
activată.
Activarea/dezactivare funcţiei Autorăspuns
Când răspunsul automat este activat, receptorul acceptă un apel primit în momentul în care îl
ridicaţi din suportul de încărcare.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ Răspuns automat ¤ Schimb. (³ = activat)
Indiferent de setare Răspuns automat, conexiunea se încheie imediat ce repuneţi receptorul în
încărcător. Excepţie: apăsaţi şi menţineţi apăsat c timp de încă 2 secunde atunci când aşezaţi
receptorul în încărcător.
Setarea profilurilor cască
Puteţi seta diferite profiluri pentru cască pentru a vă adapta în mod optim telefonul la mediul
ambiant. Analizaţi care este cel mai practic pentru dvs.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Setări audio ¤ OK ¤ q Profiluri cască ¤ OK ¤ q Selectare profil
¤ Selectare (Ø = selectat)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Profiluri cască: Ridicat şi Coborăt. Setarea implicită este Coborăt.
cs en ro sk sr
21
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Ajustarea setărilor telefonului
Setarea soneriilor receptorului
Setarea volumului tonurilor de apel:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Setări audio ¤ OK ¤ q Tonuri
apel (Rec.) ¤ OK ¤ Volum ¤ OK
¤ Pt. apeluri interne şi alarme:
r Volumul poate fi setat pe 5 niveluri sau crescendo
(volum în creştere) pentru apeluri interne şi aniversări.
¤ Apeluri externe:
r Volumul poate fi setat pe 5 niveluri sau crescendo
(volum în creştere) pentru apeluri externe.
¤ Salvare
Exemplu
Volum
Pt. apeluri interne
şi alarme:
<
‡
Apeluri externe:
ˆ
Înapoi
>
Salvare
Setarea melodiei de sonerie
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Setări audio ¤ OK ¤ q Tonuri apel (Rec.) ¤ OK ¤ q Melodii
¤ OK
¤ Apeluri interne: r setarea volumului/melodiei pentru apeluri interne şi aniversări.
¤ Apeluri externe: r setarea volumului/melodiei pentru apeluri externe.
¤ Salvare
Activarea/dezactivarea tonului de sonerie
Activarea/dezactivarea permanentă a tonului de sonerie: apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta steluţă *.
Când tonul de sonerie este dezactivat, ó apare în bara de stare.
Dezactivarea tonului de sonerie pentru apelul curent: apăsaţi Silenţios sau a.
Activarea/dezactivarea tonului de alertă (bip)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Puteţi activa un ton de alertă (bip) în locul unui ton de sonerie.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta asterisc * şi timp de trei secunde ¤ Bip.
Când tonul de alertă este activat, ñ apare în bara de stare.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată menţineţi apăsată tasta asterisc * pentru a dezactiva din nou
tonul de alertă.
22
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Ajustarea setărilor telefonului
Activarea/dezactivarea tonurilor de avertizare
Receptorul foloseşte tonuri de avertizare pentru a vă atenţiona cu privire la diverse activităţi şi
stări. Aceste tonuri de avertizare pot fi activate sau dezactivate, independent unul de celălalt.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Setări audio ¤ OK ¤ q Tonuri consultare ¤ OK
¤ Sunet taste: r Pornită / Oprită
Ton la apăsarea tastelor.
¤ Confirmare: r Pornită / Oprită
Ton de confirmare/eroare după introducerea datelor, ton de informare la primirea unui mesaj
nou.
¤ Acumulator: r Pornită / Oprită
Ton de avertizare atunci când au mai rămas mai puţin de 10 minute de conversaţie (la fiecare
60 de secunde). Nu există avertizare privind bateria atunci când este activată alarma pentru
copii.
¤ Salvare
Protecţie împotriva apelurilor nedorite
Setarea orelor de control pentru apelurile
externe
Puteţi specifica o perioadă de timp în care nu vreţi ca telefonul
să sune.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Setări audio ¤ OK ¤ q Tonuri apel
(Rec.) ¤ OK ¤ q Control durată ¤ OK
¤ Pt. apeluri externe: r Pornită / Oprită
Dacă este activată:
¤ Sonerie susp. de la: introduceţi începutul perioadei.
¤ Sonerie susp. până: introduceţi sfârşitul perioadei.
¤ Salvare
Exemplu
Control durată
Pt. apeluri externe:
Pornită
Sonerie susp. de la:
22:00
Sonerie susp. până:
07:00
Înapoi
Salvare
Notă
În acesta perioadă, veţi continua să primiţi apeluri de la numerele cărora le-aţi alocat o sonerie VIP în agenda telefonică.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Setarea Nu deranjaţi pentru apeluri anonime
Puteţi configura telefonul să nu sune la apeluri anonime (apelanţii care au dezactivat Identificarea liniei apelantului). Apelul va fi semnalat numai pe afişaj. Setarea se aplică doar receptoarelor
la care s-a configurat setarea.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Setări audio ¤ OK ¤ q Tonuri apel (Rec.) ¤ OK ¤ q Opr. apel
anonim ¤ Schimb. (³ = funcţie activată)
cs en ro sk sr
23
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Ajustarea setărilor telefonului
Accesul rapid la numere şi funcţii
Tastele cu cifre 2 până la O pot fi alocate unui număr din agenda telefonică.
Tastele afişaj din stânga şi dreapta au o funcţie prestabilită implicit însă tastele pot fi realocate
(¢ p. 24).
Puteţi forma apoi numărul sau puteţi iniţia funcţia prin simpla apăsare a unei taste.
Alocarea tastelor numerice
Condiţie: trebuie să alocaţi un număr la tasta cu cifră.
¤ Ţineţi apăsată tasta numerică.
Sau: ţineţi
apăsată tasta numerică. ¤ Apăsaţi tasta afişaj ApelRapid.
¤ Se deschide agenda telefonică. ¤ q Selectaţi intrarea. ¤ OK
Intrarea este salvată pe tasta numerică respectivă.
Notă
Dacă ştergeţi sau editaţi ulterior intrarea din agenda telefonică, acest lucru nu va afecta alocarea la tasta numerică.
Selectarea numerelor/modificarea unei alocări
Condiţie: trebuie să alocaţi un număr la tasta cu cifră.
Cu receptorul în modul de aşteptare
¤ Ţineţi apăsată tasta numerică: numărul este apelat imediat.
Sau:
Apăsaţi scurt tasta numerică: apăsaţi tasta afişaj din stânga cu numărul/numele (abreviat
dacă e cazul) pentru a apela numărul.
Sau:
Apăsaţi tasta afişaj Schimb. pentru a modifica alocarea tastei sau
apăsaţi tasta afişaj Golire pentru a şterge alocarea.
¤
Atribuire taste afişaj
¤
În modul înaşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta afişaj din stânga sau din dreapta.
¤ Se deschide lista de alocări posibile ale tastelor. ¤ q Selectaţi intrarea ¤ OK
Alegeţi din următoarele funcţii:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Monitorizare cameră Setaţi şi activaţi alarma pentru copii (¢ p. 33).
Ceas deşteptător
Calendar
Apel direct
Setaţi şi activaţi ceasul deşteptător (¢ p. 32).
Deschide calendarul(¢ p. 30).
Configurare apelare directă (¢ p. 18).
Reapelare
Afişare listă de reapelare (¢ p. 17).
Mai multe funcţii...
Puteţi selecta de asemenea alte funcţii:
Liste de apeluri
24
Afişare listă de apeluri (¢ p. 29).
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Restabilirea setării implicite a telefonului
Restabilirea setării implicite a telefonului
Puteţi reseta modificări individuale ale setărilor receptorului.
Următoarele nu sunt afectate de resetare:
u Data/ora,
u Înregistrarea receptoarelor la bază şi selectarea curentă a bazei,
u Înregistrările din calendar şi agenda telefonică,
u Lista de reapelare.
La resetarea receptorului (Reset. receptor), se vor şterge setările audio şi ale afişajului.
Resetarea receptorului
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Sistem ¤ OK ¤ q Reset. receptor ¤ OK ¤ Confirmaţi interogarea de
securitate cu Da
ECO DECT
ECO DECT utilizează mai puţină energie şi reduce transmisia de putere.
Reducerea radiaţiilor (în funcţie de bază)
Radiaţiile pot fi reduse numai dacă baza acceptă această funcţie.
Puterea de transmisie a telefonului este redusă automat în funcţie de distanţa dintre acesta şi
bază.
Puteţi reduce şi mai mult radiaţiile receptorului şi bazei prin
u dezactivare Interval maxim,
u activare Fără radiaţii.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Pentru mai multe detalii, consultaţi ghidul de utilizare al bazei.
cs en ro sk sr
25
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Register-HS.fm / 6/20/13
Mai multe receptoare
Mai multe receptoare
Efectuarea apelurilor interne
Apelurile interne către alte receptoare înregistrate pe aceeaşi bază sunt gratuite.
u (apăsaţi scurt) ¤ Lista de receptoare este deschisă. Receptorul dvs. este marcat <.
¤ q Selectaţi receptorul sau Apel toţi (apelare grup) din listă, dacă este necesar. ¤ c
Dacă se menţine apăsat u, se iniţiată imediat un apel pe toate receptoarele înregistrate.
Consultare internă/transfer intern
Primiţi un apel de la un participant extern şi doriţi să transferaţi apelul către un participant
intern sau doriţi să îl consultaţi.
u ¤ Se deschide lista de receptoare. ¤ Dacă pe bază sunt înregistrate mai mult de două receptoare, selectaţi un receptor sau Apel toţi. ¤ c sau OK
Menţinerea unui apel de consultare: dacă vorbiţi cu un participant intern şi reveniţi la apelul
extern: ¤ Opţiuni ¤ q Încheiere apel ¤ OK
Transferul unui apel extern: aveţi două opţiuni pentru a transfera apelul:
¤ Aşteptaţi până când participantul apelat răspunde, apoi închideţi:
Apăsaţi tasta Terminare a.
Sau:
Închideţi înainte ca participantul să apeleze: apăsaţi tasta Terminare a.
¤
Dacă participantul apelat nu răspunde sau nu transferă apelul, încheiaţi consultarea cu
Terminat.
Stabilirea unei teleconferinţe/comutarea apelurilor
Preluaţi un apel cât timp se menţine un al doilea apel. Ambii apelanţi sunt indicaţi pe afişaj.
¤ Comutarea apelurilor: puteţi comuta între ambii participaţi folosind q.
¤ Stabilirea unei teleconferinţe cu trei participanţi: apăsaţi Confer.
Încheierea apelului de conferinţă: apăsaţi Ter.conf. Sunteţi reconectat cu participantul
extern. Puteţi comuta din nou între ambii participanţi folosind q.
Fiecare apelant îşi poate încheia participarea la conferinţă prin apăsarea tastei de terminare a
apelului a.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Acceptarea/respingerea unui apel în aşteptare
Dacă primiţi un apel extern în timpul unui apel intern, veţi auzi tonul de apel în aşteptare. Dacă
numărul este transferat, veţi vedea numărul sau numele apelantului pe afişaj.
¤ Respingerea unui apel: ¤ apăsaţi tasta afişaj Resping.
¤ Acceptarea unui apel: ¤ apăsaţi tasta afişaj Răspuns. Aveţi acum o conversaţie cu noul
apelant.
Apelul anterior este trecut în aşteptare.
Finalizarea apelului curent şi revenirea la apelul în aşteptare:
¤ Opţiuni ¤ q Încheiere apel ¤ OK.
26
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Agenda telefonică (Agendă)
Agenda telefonică (Agendă)
La o intrare în agenda telefonică puteţi memora numele şi prenumele, până la trei numere,
o aniversare cu memento şi melodia apelantului.
Puteţi crea agenda (cu până la 200 de intrări) individual pentru fiecare receptor. Puteţi trimite
liste/intrări individuale şi către alte receptoare (¢ p. 28).
Lungimea intrărilor
3 numere:
Prenume şi nume:
Maximum 32 de cifre fiecare
Maximum 16 caractere fiecare
Gestionarea intrărilor din agenda telefonică
Deschiderea agendei telefonice
Apăsaţi tasta s în modul în aşteptare sau, în funcţie de situaţie, tasta afişaj ö.
Crearea unei noi intrări
¤
¤
¤
Deschidere director. ¤ q<înreg. nouă>¤ OK
Comutaţi între câmpurile de introducere folosind q şi
introduceţi componentele relevante ale intrării (nume,
numere, aniversare, sonerie).
Navigaţi în jos pentru a afişa mai multe componente.
Apăsaţi tasta Afişaj Salvare.
Pentru a crea o înregistrare, trebuie să introduceţi cel puţin un
număr. Dacă aţi alocat o melodie pentru apelant, introducerea
în agenda telefonică este completată de simbolul Æ.
Afişarea/modificarea unei intrări
¤ Deschideţi agenda telefonică. ¤ q Selectaţi intrarea
Exemplu
Înregistrare nouă
Prenumele:
Robert
Numele:
I
Telefon (acasă):
Û
x
Abc
Salvare
dorită.
¤ Vizualiz. ¤ Afişaţi toate componentele intrării. ¤ Editare
Sau:
¤ Opţiuni ¤ q Editare înregistrare ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ştergerea unei intrări
¤ Deschideţi agenda telefonică. ¤ q Selectaţi intrarea dorită. ¤ Opţiuni ¤ q Ştergere
înreg. ¤ OK
Ştergeţi toate intrările din Agenda telefonică:
¤ Deschideţi agenda telefonică. ¤ Opţiuni ¤ q Ştergere listă ¤ OK
Definirea ordinii înregistrărilor de contacte
Puteţi defini dacă înregistrările vor fi sortate după nume sau prenume.
¤ Deschideţi agenda telefonică. ¤ Opţiuni ¤ Apăsaţi pe Sortare după nume sau Sort. după
prenume.
Dacă nu aţi introdus niciun nume, numărul implicit se afişează în câmpul nume. Aceste intrări
apar la începutul listei, indiferent de felul în care aţi sortat intrările.
cs en ro sk sr
27
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Agenda telefonică (Agendă)
Ordinea de sortare este următoarea:
Spaţiu | Cifre (0–9) | Litere (ordine alfabetică) | Alte caractere.
Afişarea numărului de intrări disponibile în agenda telefonică
¤ Deschideţi agenda telefonică. ¤ Opţiuni ¤ q Memorie disponibilă ¤ OK
Selectarea unei intrări din agenda telefonică, căutarea în agenda
telefonică
¤ Deschideţi agenda telefonică
¤ Derulaţi la numele pe care îl căutaţi pentru utilizarea q. Dacă ţineţi apăsat q, agenda telefonică se derulează continuu în sus şi în jos.
Sau:
¤ Introduceţi primele litere (max. 8 litere) folosind tastatura. Afişajul sare la primul nume care
începe cu aceste litere Dacă e necesar, rulaţi pe înregistrarea dorită folosind q.
Transferul unei intrări/agende telefonice către un alt receptor
Condiţii:
u Receptoarele expeditoare şi cele destinatare trebuie să fie ambele înregistrate pe aceeaşi
bază.
u Celălalt receptor trebuie să fie capabil să trimită şi să recepţioneze intrări de agendă
telefonică.
Puteţi să transferaţi întreaga agendă telefonică, o intrare anume sau mai multe intrări.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Note
u Un apel extern întrerupe transferul.
u Imaginile şi tonurile de apel ale apelanţilor nu se transferă. Pentru o aniversare se transferă doar data.
u Când transferaţi o înregistrare între două receptoare cu vCard:
Dacă destinatarul nu are încă o intrare cu acel nume, se creează o intrare nouă.
Dacă există deja o intrare cu numele respectiv, intrarea este extinsă cu noile numere.
Dacă intrarea conține mai multe numere decât permite destinatarul, este creată o nouă
intrare cu același nume.
u Dacă destinatarul nu este un receptor vCard: pentru fiecare număr se creează şi se trimite
o intrare separată.
u Receptorul primeşte intrări de la un receptor non-vCard: intrările cu numere deja salvate
sunt şterse, în caz contrar se creează o nouă înregistrare.
Transferarea intrărilor individuale
¤ Deschideţi agenda telefonică. ¤ q Selectaţi intrarea dorită. ¤ Opţiuni
¤ q Copiere intrare ¤ OK¤ q către Intern ¤ OK ¤ q Selectaţi receptorul destinatar.
¤ OK
28
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Lista de apeluri
Transferarea agendei telefonice integrale
¤ Deschideţi agenda telefonică. ¤ q Selectaţi intrarea dorită. ¤ Opţiuni
¤ q Copiere listă ¤ OK¤ q către Intern ¤ OK ¤ q Selectaţi receptorul destinatar. ¤ OK
Transferul unui număr afişat către agenda telefonică
¤ Numărul este afişat sau evidenţiat.
¤ Afişaţi tasta de afişaj Ó sau Opţiuni ¤ q Copiere în agendă. ¤ OK
- ¤ <înreg. nouă> ¤ OK ¤ r Selectaţi tipul numărului. ¤ OK
¤ Completaţi intrarea. ¤ OK
¤
Sau:
- ¤ q Selectaţi intrarea. ¤ OK ¤ r Selectaţi tipul numărului. ¤ OK
¤ Se introduce numărul sau se suprascrie un număr existent (răspundeţi solicitării utilizând Da/Nu).
Salvare
Lista de apeluri
Telefonul dvs. memorează apeluri în mai multe liste. Deschiderea listelor:
u Listă de apeluri nepreluate: tasta Mesaj f ¤ q Apel. pierdute: ¤ OK
u Selecţia de listă: v ¤ ʤ OK ¤ q Selectaţi lista ¤ OK
Ultimele 20 de înregistrări sunt afişate în lista de apeluri.
Intrare din listă
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Următoarele informaţii se afişează în intrările din listă:
u Tipul de listă (în antet)
u Pictogramă pentru tipul de înregistrare:
™ (Apeluri pierdute), › (Apeluri preluate),
š (Apeluri efectuate)
u Numărul apelantului. Dacă numărul este memorat în
agenda telefonică, se afişează numele şi tipul de număr
(ä Telefon (acasă), k Telefon (birou), l Telefon (celular)).
Pentru apeluri nepreluate, numărul apelurilor pierdute de la
acest număr se afişează, de asemenea, între paranteze
pătrate.
u Data şi ora apelului (dacă sunt setate).
Exemplu
Toate apelurile
™ äJames Foster
Azi, 18:35
™ 01712233445566
11.06.2013, 18:30
š 0168123477945
10.06.2013, 17:13
Vizualiz.
Opţiuni
¤ q Selectaţi intrarea. ¤ Opţiuni
¤ Vizualiz.: sunt afişate toate informaţiile disponibile, de ex. numărul corespunzător la afişarea
unui nume.
¤ Opţiuni: puteţi şterge intrarea sau transfera numărul în agenda telefonică (¢ p. 29).
Apelarea înapoi a unui apelant din lista de apeluri:
¤ q Selectaţi intrarea. ¤ Apăsaţi tasta Preluare apel c.
cs en ro sk sr
29
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Calendar
Calendar
Vă puteţi stabili până la 30 de întâlniri.
În calendar, ziua curentă este subliniată cu alb; în zilele cu
întâlniri, numerele sunt afişate colorat. Atunci când se selectează o zi, aceasta va fi evidenţiată.
Salvare întâlniri în calendar
Condiţie: data şi ora sunt setate (¢ p. 9).
v ¤ É ¤ OK ¤ Calendar ¤ OK
¤ p Selectaţi ziua dorită. ¤ OK
Mai 2013
Lu Ma Mi Jo Vi
01 02 03
06 07 08 09 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Sa
04
11
18
25
Du
05
12
19
26
Înapoi
OK
u Întâlnirile deja memorate sunt afişate.
<înreg. nouă> ¤ OK deschide fereastra pentru a accesa
o întâlnire suplimentară.
u Dacă nu au fost introduse întâlniri, fereastra de introducere a datelor se va deschide imediat
pentru adăugarea noii întâlniri.
Activare: r Pornită / Oprită
Pot fi adăugate următoarele informaţii:
u Data: ziua selectată este presetată. Introduceţi date noi pentru a modifica.
u Ora: timpul (ora şi minutele) întâlnirii.
u Text: denumirea ntâlnirii (de ex. cină, şedinţă).
u Semnal: r selectaţi melodia semnalului memento sau dezactivaţi semnalul sonor.
¤ Salvare
Semnalarea întâlnirilor/a aniversărilor
Aniversările sunt transferate din agenda telefonului şi afişate ca întâlnire. O întâlnire/aniversare
se afişează în ecranul în aşteptare şi se semnalează timp de 60 de secunde cu tonul de sonerie
selectat.
Puteţi dezactiva apelul de memento:
¤ Apăsaţi Oprit pentru a confirma şi a anula apelul de reamintire.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
În timp ce vorbiţi la telefon, un apel de reamintire este indicat pe receptor printr-un singur ton
de avertizare.
30
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Calendar
Afişarea întâlnirilor/aniversărilor nepreluate
Următoarele întâlniri şi aniversări sunt memorate în lista Alarme pierdute:
u Reamintirea întâlnirii/aniversării nu a fost confirmată.
u Întâlnirea/aniversarea a fost semnalată în timpul unui apel telefonic.
u Receptorul a fost oprit la momentul întâlnirii/aniversării.
Sunt memorate ultimele 10 intrări. Pictograma şi numărul de intrări noi sunt indicate pe afişaj.
Cea mai recentă înregistrare apare la începutul listei.
Pentru a deschide lista: ¤ tasta Mesaj f ¤ q Alarme pierdute ¤ OK
Sau din meniu: v ¤ É ¤ OK ¤ q Alarme pierdute ¤ OK
¤ q derulaţi lista dacă este necesar
Se afişează informaţii despre întâlnire/ aniversare. Puteţi:
¤ Şterge o întâlnire/aniversare: Ştergere
Afişarea/modificarea/ştergerea întâlnirilor memorate
v ¤ É ¤ OK ¤ q Calendar ¤ OK ¤ p Selectaţi ziua dorită. ¤ OK ¤ Lista de întâlniri
este afişată. ¤ q Selectaţi întâlnirea dorită.
¤ Vizualiz.: afişaţi setările întâlnirii, modificaţi dacă este necesar utilizând Editare.
Sau:
Opţiuni: modificaţi setările sau ştergeţi întâlnirile.
- Editare înregistrare ¤ OK
- Ştergere înreg. ¤ OK
- Activeaza/Dezactiveaza ¤ OK
- Sterge toate progr. ¤ OK ¤ Confirmaţi solicitarea cu Da.
Toate întâlnirile din ziua selectată au fost şterse.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
cs en ro sk sr
31
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Ceas deşteptător
Ceas deşteptător
Condiţie: data şi ora sunt setate (¢ p. 9).
v ¤ ì ¤ OK ¤ Activare: r Pornită/Oprită
¤ Schimbarea setărilor:
- Ora: setaţi ora şi minutul pentru alarmă (setarea orei
¢ p. 9).
- Frecventa: r Zilnic / Luni-vineri
- Volum: r volumul poate fi setat la 5 niveluri sau crescendo (creşterea volumului).
- Melodie: r selectaţi un ton de apel pentru apelul de
alarmă.
¤ Apăsaţi tasta Afişaj Salvare.
Puteţi activa/dezactiva şi seta alarma după cum urmează:
Exemplu
Ceas deşteptător
Activare:
<Pornită
Ora:
12:00
Frecventa:
Luni-vineri
Înapoi
>
x
Salvare
Atunci când este activat ceasul deşteptător, pictograma şi durata alarmei sunt afişate în starea în
aşteptare.
O alarmă este semnalată pe ecran şi cu tonul de apel selectat pentru maxim 60 de secunde. În
timpul unui apel, apelul de trezire este semnalat doar printr-un ton scurt.
Dezactivarea apelului de alarmă/repetarea după o pauză (amânare)
Condiţie: un apel de alarmă se declanşează.
¤ Dezactivare până la următorul apel de alarmă: apăsaţi Oprit.
Sau:
Mod amânare:
Apăsați Amânare sau orice altă tastă. Apelul pentru trezire este dezactivat şi se va repeta
după 5 minute.
Sau:
Nu apăsaţi nimic. Apelul de alarmă este dezactivat după 60 de secunde şi se va repeta după
5 minute. După cea de-a patra repetare, apelul de alarmă se dezactivează timp de 24 de ore.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
32
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Alarmă pentru copii
Alarmă pentru copii
Dacă este activată alarma pentru copiil, numărul destinatar (intern sau extern) salvat este apelat
de îndată ce un anumit nivel de zgomot este depăşit în vecinătatea receptorului. Apelul de
monitorizare a camerei către un număr extern se opreşte după aproximativ 90 de secunde.
În modul de alarmă pentru copii, apelurile primite sunt indicate doar pe afişaj (fără sonerie).
Iluminarea afişajului este redusă cu 50%. Tonurile de atenţionare sunt dezactivate. Toate tastele
sunt blocate, cu excepţia tastele de afişaj şi apăsarea mijlocului tastei de control.
Puteţi răspunde la monitorizarea camerei folosind funcţia Conv. pe doua căi. Dezactivaţi/activaţi difuzorul receptorului folosind această funcţie.
Dacă acceptaţi un apel primit, se suspendă modul Alarmă pentru copii pe durata apelului, dar
funcţia rămâne activă. Modul Alarmă pentru copii nu este dezactivat prin oprirea şi repornirea
receptorului.
Atenţie
Asiguraţi punctele următoare:
u Aparatul trebuie poziţionat la 1-2 metri de copil. Microfonul trebuie îndreptat înspre
copil.
u Activarea funcţiei reduce timpul de operare al aparatului Dvs. Plasaţi receptorul în încărcător dacă este necesar.
u Alarma pentru copii este activată la 20 de secunde după pornire.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Vă rugăm verificaţi întotdeauna funcţionalitatea la pornirea aparatului.
u Testaţi sensibilitatea.
u Verificaţi conexiunea, dacă redirecţionaţi monitorizarea camerei către un număr exterior.
u Asiguraţi-vă dacă numărul ţintă are căsuţa poştală dezactivată.
cs en ro sk sr
33
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Alarmă pentru copii
Activarea/dezactivarea şi setarea alarmei
pentru copii
v ¤ É ¤ OK ¤ q Monitorizare cameră ¤ OK
¤ Activare: r Pornită/Oprită
¤ Setarea alarmei pentru copii:
- Alarmă catre: r Intern (sunt înregistrate cel puţin
2 receptoare)/Extern
Dacă se selectează Intern:
¤ Receptor: apăsaţi tasta de pe afişaj Schimb.
¤ q Selectaţi receptorul. ¤ OK
Dacă se selectează Extern:
¤ Numărul: introduceţi direct numărul sau selectaţi
din agenda telefonică (apăsaţi tasta afişaj ö).
- Conv. pe doua căi: r Pornită/Oprită
- Sensibilitate: r Ridicată/Coborâtă
¤ Salvare
Alarmă pentru copii
activată
i
V
07:15
INT 1
Á
14 Oct
Monitorizare cameră
0891234567
Oprit
Opţiuni
Numărul ţintă este afişat în aşteptare atunci când este activată monitorizarea camerei. Functia
de monitorizare copii se dezactiveaza utilizand tasta Oprit de pe ecran.
Anularea monitorizării camerei
Anulare în timpul unei monitorizări a camerei: apăsaţi a.
Dezactivarea de la distanţă a alarmei pentru copii
Condiţii: apelul de monitorizare cameră este redirecţionat către o destinaţie externă. Aparatul
telefonic al destinatarului suportă apelare cu ton.
¤ Acceptaţi apelul de monitorizare a camerei şi apăsaţi tastele 9 ;.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Apelul este terminat. Alarma pentru copii este dezactivată, iar receptorul se află „în aşteptare”.
34
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / symbols.fm / 6/20/13
Pictograme afişaj
Pictograme afişaj
Pictograme în bara de stare
Următoarele pictograme sunt afişate în bara de stare în funcţie de setări şi starea de operare a
telefonului dvs.:
Pictogramă
Ð
i
Ñ
Ò
¼
¼
ó
ñ
˝
Semnificaţie
Pictogramă
Puterea semnalului (Fără radiaţii
dezactivat)
76% - 100%
51% - 75%
26% - 50%
1% - 25%
}
Roşu: nu există conexiune cu baza
Ê
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ì
{
y
y
y
Fără radiaţii activat:
alb, dacă Interval maxim este activat;
verde, dacă Interval maxim este
dezactivat
Ton sonerie dezactivat
Ton „bip” activat
Blocare taste
Ceas deşteptător
Liste de apeluri
Poştă vocală
cs en ro sk sr
Nivelul de încărcare a acumulatorului:
Alb: încărcat mai mult de 66%
Alb: încărcat între 34% şi 66%
Alb: încărcat între 11% şi 33%
Roşu: încărcat sub 11%
Roşu intermitent: acumulatori
aproape descărcaţi
(timp de convorbire rămas
aproximativ 5 minute)
Acumulatorul se încarcă
(starea de încărcare a acumulatorului):
xy
xy
x{
x{
Pictograme meniu
ì
Alb, dacă Interval
maxim este activat;
Verde, dacă Interval
maxim este
dezactivat
{
Semnificaţie
Ç
É
Ï
0% - 10%
11%–33%
34% - 66%
67% - 100%
Selectare servicii
Funcţii suplimentare
Setări
35
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / symbols.fm / 6/20/13
Pictograme afişaj
Pictograme afişaj
Următoarele pictograme indică funcţia curentă a tastelor afişaj în funcţie de situaţia de operare:
Pictogramă
Ò
Acţiune
Pictogramă
ö
Reapelare ultimul număr
Ñ
Ó
Ştergere text
Acţiune
Deschiderea agendei telefonice
Copiere număr în agendă telefonică
Pictograme afişaj pentru semnalizare
z
Stabilirea unui apel
(efectuare apel)
W
Conexiune stabilită
ØÙÚ
Apel extern
ØãÚ
Apel intern
Øá Ú
Apel de reamintire
pentru întâlnire
ØìÚ
Apel de alarmă
·
Întrebare
(de securitate)
Õ
Acţiune nereuşită
(roşu)
Alte pictograme pe afişaj
Ð
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
‰
36
Informaţii
Acţiune finalizată
(verde)
X
ØðÚ
Û
Nicio conexiune
stabilită/conexiune
terminată
Apel de reamintire
pentru aniversare
Aşteptaţi...
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/20/13
Arbore de meniu
Arbore de meniu
Deschiderea meniului principal: apăsaţi v în timp ce telefonul se află în modul în aşteptare.
Notă
Nu toate funcţiile descrise în acest ghid sunt disponibile pentru toate ţările sau toţi operatorii
de reţea.
ì
Ê
Ceas deşteptător
¢ p. 32
Liste de apeluri
(în funcţie de bază)
Ì Poştă vocală
Ç
É
Selectare servicii
(în funcţie de bază)
Funcţii suplimentare
Calendar
Monitorizare cameră
Apel direct
Ï
(în funcţie de bază)
Alarme pierdute
Setări
Data şi ora
Setări audio
¢ p. 30
¢ p. 33
¢ p. 18
¢ p. 31
¢ p. 9
Volum receptor
Profiluri cască
Tonuri consultare
Tonuri apel (Rec.)
¢ p. 19
¢ p. 21
¢ p. 23
¢ p. 22
(alte submeniuri dependente de bază)
Afişaj
Iluminare fundal
¢ p. 20
¢ p. 21
¢ p. 21
Înreg. receptor
¢ p. 8
Economizor ecran
Scheme culoare
Limba
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Înregistrare
¢ p. 20
(alte submeniuri dependente de bază)
Telefonie
Răspuns automat
Prefixe
¢ p. 21
¢ p. 20
(alte submeniuri dependente de bază)
Sistem
Resetare receptor
¢ p. 25
(alte submeniuri dependente de bază)
cs en ro sk sr
37
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Pas cu pas, către soluţia dvs. cu Serviciul de relaţii cu clienţii al Gigaset
www.gigaset.com/service
După achiziţionarea telefonului Gigaset, vă rugăm să-l înregistraţi la:
www.gigaset.com/register
Contul dvs. de client vă conferă acces rapid la consultanţii noştri, la forumul
online şi la multe altele.
Vizitaţi paginile noastre de asistenţă pentru clienţi:
www.gigaset.com/service
Aici veţi găsi:
uÎntrebări frecvente
uDescărcări de soft gratuit şi manuale de utilizare
uVerificarea compatibilităţii
Contactaţi personalul nostru de asistenţă clienţi:
Nu aţi găsit o soluţie la secţiunea Întrebări frecvente?
Avem plăcerea să vă ajutăm...
... prin e-mail:
www.gigaset.com/contact
... prin telefon:
Asistenţă telefonică Romania +40 021 204 9130
Apel taxabil din reteaua Romtelecom. Pentru apelurile din reţelele de telefonie mobilă se
aplica tarifele standard.
Vă rugăm să aveţi la îndemână dovada achiziţionării atunci când sunaţi.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Va informam ca, in situatia in care aparatul dvs Gigaset nu a fost achizitionat de la un dealer autorizat, puteti intampina probleme de compatibilitate cu reteaua nationala si implicit dificultati in
utilizarea lui. Este specificat pe cutie, langa marcajul CE, pentru ce retele este destinat aparatul.
Utilizarea neconforma a aparatului poate atrage dupa sine suspendarea garantiei.
38
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Întrebări şi răspunsuri
Dacă aveţi întrebări legate de utilizarea telefonului, soluţii recomandate sunt disponibile pe
pagina noastră de Internet la adresa
www.gigaset.com/service ¤ Întrebări frecvente ¤ Primii paşi pentru depanare.
Tabelul de mai jos prezintă paşii pentru depanare.
Pe ecran nu se afişează nimic.
1. Receptorul nu este activat.
Ţineţi apăsată a.
¥
2. Acumulatorul este descărcat.
Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul (
¥
¢ p. 5).
3. Blocarea tastelor şi a ecranului este activată.
Ţineţi apăsată tasta diez #.
¥
„Nici o bază” clipeşte pe afişaj.
1. Receptorul se află în afara razei de acţiune a bazei.
Reduceţi distanţa dintre bază şi receptor.
¥
2. Baza nu este activată.
Verificaţi adaptorul de alimentare al bazei.
¥
3. Raza de acoperire a bazei este redusă deoarece Interval maxim este dezactivat.
Activaţi Interval maxim (
p. 25) sau reduceţi distanţa dintre receptor şi bază.
¥
¢
„Înregistraţi receptorul” sau „Puneti receptorul în bază” clipeşte pe afişaj.
Receptorul nu a fost încă înregistrat pe bază sau înregistrarea s-a anulat în urma înregistrării unui alt receptor
(peste şase înregistrări DECT).
Înregistraţi din nou receptorul (
p. 8).
¥
¢
Receptorul nu sună.
1. Soneria este dezactivată.
Activaţi soneria (
p. 22).
¥
¢
2. Este setată redirecţionarea apelurilor.
Dezactivaţi redirecţionarea apelurilor.
¥
3. Telefonul nu sună dacă numărul apelantului este ascuns.
Activaţi soneria pentru apeluri necunoscute (
p. 23).
¥
¢
4. Telefonul nu sună o anumită perioadă sau pentru unele numere.
Verificaţi controlul duratei pentru apeluri internaţionale (
p. 23) .
¥
¢
Interlocutorul nu vă poate auzi.
Receptorul are volumul „oprit”.
Activaţi din nou microfonul (
¥
¢ p. 19).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Nu este afişat numărul apelantului.
1. Identificarea liniei apelantului (CLI) nu este aprobată pentru apelant.
Apelantul trebuie să solicite operatorului activarea serviciului de Identificare a Liniei Apelantului
(CLI).
¥
2. Serviciul Afişare apelant (CLIP) nu este suportat de furnizorul de reţea sau nu a fost activat pentru dvs.
Afişajul apelantului (CLIP) este activat de către operatorul de reţea.
¥
3. Telefonul este conectat printr-o centrală sau printr-un router cu o centrală integrată (gateway) care nu
transmite toate informaţiile.
Resetaţi sistemul: Scoateţi mufa de alimentare. Reintroduceţi mufa şi aşteptaţi repornirea aparatului.
Verificaţi setările centralei şi activaţi afişarea numărului de telefon, dacă este cazul. Pentru a face acest
lucru, căutaţi termeni precum CLIP, calling line identification, identificarea liniei, identificarea numărului de telefon, ID apelant, etc. în ghidul de utilizare a sistemului sau întrebaţi producătorul acestuia.
¥
¥
cs en ro sk sr
39
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Auziţi un ton de eroare când introduceţi valori de la tastatură.
Acţiune nereuşită/valoare incorectă.
Repetaţi procedura.
Citiţi ceea ce este afişat şi consultaţi instrucţiunile de utilizare dacă este necesar.
¥
Nu puteţi asculta mesaje din căsuţa poştală a reţelei.
Centrala telefonică este setată pentru modul de apelare prin impulsuri.
Setaţi centrala telefonică pe modul de apelare prin tonuri.
¥
Licenţa
Acest dispozitiv este destinat pentru utilizarea în Zona Economică Europeană şi în Elveţia. Dacă
este utilizat în alte ţări, mai întâi trebuie să fie aprobat în ţarile respective.
Cerinţele specifice ţărilor au fost luate în considerare.
Noi, Compania Gigaset Communications GmbH, considerăm că acest dispozitiv întruneşte cerinţele fundamentale şi regulile adecvate stabilite în Directiva 1999/5/EC.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
O copie a declaraţiei de conformitate este disponibilă la această adresă de Internet:
www.gigaset.com/docs
40
cs en ro sk sr
cs en ro sk sr
Serviciul de relatii cu clientii Gigaset:
Tel: +4.021.204.9190 (luni-vineri intre 09.00 – 18.00)
Pentru informatii referitoare la punctele de colectare din tara sunati
la 021.204.6000 sau 021.204.9100 de luni pana vineri in intervalul
09.00-18.00.
Service Central: B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, et. 4 (cladirea
FEPER), Bucuresti, Sector 2, RO-72326, Romania
ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL
UNITATI AUTORIZATE DE SERVICE
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
.
..
ûtampila üi semnătura
Vânzătorului
Semnătura/ stampila CUMPĂRĂTORULUI,
ûtampila üi semnătura
Importatorului
Am primit produsul în stare de funcĠionare, împreună cu instrucĠiunile de utilizare
în limba română úi am luat cunoútinĠă despre condiĠiile de acordare a garanĠiei.
Serie unitate radio :
Declaratie de Conformitate nr :
Produsul:
Cumpărător :
Adresa :
Data cumpărării :
Locul cumpărării :
CERTIFICAT DE GARANğIE
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Garanţie
41
42
CONDIğII DE ACORDARE A GARANğIEI
Garantia se acorda conform legislatiei romanesti in vigoare la data cumpararii.
Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i
s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al
produsului inclusiv existanta manualului de utilizare in limba romana.
Cumparatorul a luat la cunostinta de integritatea suruburilor si sigiliilor produsului.
3. In cazul lipsei conformitatii, consumatorului i se garanteaza aducerea produsului
la conformitate prin reparare sau inlocuire, in conformitate cu prevederile art.11
din Legea 449/2003. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate
depasi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat
vanzatorului lipsa conformitatii, conform art.11 din Legea 449/2003.
4. Produsul livrat are in componenta piese electronice care necesita respectarea cu
strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune,
exploatare, intretinere si reparatii prevazute in manualul de utilizare.
5. Urmatoarele situatii determina scoaterea produsului din garantie :
x
interventii neautorizate inclusiv reparatii executate de persoane sau firme
neautorizate de producator;
x
nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, transport,
pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere prevazute
in documentatia ce insoteste produsul sau in conditii ce contravin
standardelor tehnice din Romania;
x
deteriorari termice, mecanice si plastice ale produselor datorate
loviturilor,
expunerii la surse de caldura, accidentelor, vibratiilor,
intemperiilor sau neglijentei in utilizare ;
x
folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele
aprobate de producator ;
x
in cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid de orice
natura (apa, solventi, uleiuri, vopsele, acizi etc) iar acest contact este
dovedit prin activarea etichetelor martor de umezeala instalate pe produs
sau prin urme de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafata
a produsului ;
x
interventii neautorizate asupra programului (software) furnizat impreuna
cu aparatul ;
x
neconcordanta intre seria telefonului inscrisa in certificatul de garantie,
cel inscris pe telefon si cel din programul (software) al telefonului ;
x
scimbarea starii originale a telefonului, inclusiv decodarea neautorizata ;
6. Nu fac obiectul garantiei urmatoarele situatii:
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a instalarii sau folosirii unor
programe (software) care nu au fost livrate de producator;
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a uzurii in limite normale ain
urma folosirii produsului in conditii normale;
7. Perioada de garantie este de 2 ani de la data cumpararii produsului si accesoriilor
standard livrate impreuna cu acesta.
8. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
9. In cazul efectuarii unei reclamatii in perioada de garantie, cumparatorul are
obligatia de a prezenta produsul cu toate codurile de securitate dezactivate sau
comunicarea acestora, precum si insotit de certificatul de garantie si documentul
de plata in original, eliberate la data vanzarii produsului.
10. Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu prevederile OG 21/92 si Legea
449/2003, actualizate si valabile la data cumpararii.Drepturile consumatorului nu
sunt afectate de garantia oferita.
1.
2.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
..
Semnatura primire client :
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
..
Semnatura primire client :
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
Semnatura primire client :
..
REPARAğII EXECUTATE ÎN GARANğIE
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
..
Semnatura primire client :
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Mediu înconjurător
Limitarea răspunderii
Afişajul receptorului dvs. are o rezoluţie de 128 x 160 de pixeli. Fiecare pixel constă în 3 subpixeli
(roşu, verde, albastru).
Se poate ca un pixel să fie controlat incorect sau să aibă o deviere de culoare.
Acest lucru este normal şi nu trebuie să solicitaţi garanţie.
Următorul tabel prezintă numărul de erori de pixeli care pot apărea fără a conduce la solicitarea
garanţiei.
Descriere
Număr maxim de erori de pixeli permise
Subpixeli iluminaţi color
1
Subpixeli întunecaţi
1
Număr total de subpixeli color şi întunecaţi
1
Notă
Semnele de uzură de pe ecran şi carcasă sunt excluse de la garanţie.
Mediu înconjurător
Declaraţia privind mediul înconjurător
Compania noastră, Gigaset Communications GmbH, manifestă o responsabilitate socială, fiind
angajată activ în crearea unei lumi mai bune. Ideile, tehnologiile şi acţiunile noastre se află în
slujba oamenilor, a societăţii şi a mediului înconjurător. Scopul activităţii noastre globale este
acela de a asigura resurse vitale durabile pentru umanitate. Avem un angajament de responsabilitate pentru produsele noastre, care acoperă întregul ciclu de existenţă a acestora. Impactul
produselor noastre asupra mediului, inclusiv al producţiei, achiziţiei, distribuţiei, utilizării, întreţinerii şi casării acestora, este evaluat chiar din timpul proiectării produselor şi procedurilor.
Puteţi găsi mai multe informaţii despre produse şi procese ecologice pe Internet la adresa
www.gigaset.com.
Sistemul de management de mediu
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gigaset Communications GmbH este certificat conform standardelor internaţionale ISO 14001 şi ISO 9001.
ISO 14001 (Mediu înconjurător): certificat din septembrie 2007 de TÜV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (Calitate): certificat din 17.02.1994 de TÜV SÜD Management Service GmbH.
cs en ro sk sr
43
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Anexă
Depozitarea aparatelor uzate
Nu aruncaţi acumulatorii uzaţi împreună cu deşeurile menajere. Respectaţi legislaţia referitoare
la depozitarea materialelor electrice şi electrotehnice uzate. Aflaţi detalii despre aceste reglementări la autorităţile locale sau de la reprezentantul legal, de unde aţi achiziţionat produsul.
Toate echipamentele electrice şi electronice trebuie depozitate separat de fluxul deşeurilor
menajere, în centre speciale de colectare, desemnate de către autorităţile locale.
Dacă pe un anumit produs este inscripţionată emblema unui tomberon
întretăiat, înseamnă că produsul respectiv intră sub incidenţa Directivei Europene 2002/96/EC.
Depozitarea adecvată şi colectarea aparatului dvs. învechit contribuie la protejarea mediului înconjurător şi a sănătăţii publice şi sunt condiţii de bază ale
reciclării echipamentelor electrice şi electronice uzate.
Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea echipamentelor electrice şi electronice
uzate, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, centrul de colectare a unor astfel de aparate sau
reprezentantul de vânzări de la care aţi achiziţionat aparatul.
Anexă
Îngrijire
Ştergeţi dispozitivul cu o lavetă umedă sau cu o lavetă antistatică. Nu utilizaţi solvenţi sau lavete
din microfibră.
Nu folosiţi niciodată o lavetă uscată; poate genera sarcini electrostatice.
În cazuri rare, contactul cu substanţele chimice poate provoca modificarea aspectului exterior al
dispozitivului. Din cauza diversităţii mari de produse chimice disponibile pe piaţă, nu a fost posibilă testarea tuturor substanţelor.
Deteriorările finisajelor deosebit de lucioase se pot îndepărta cu grijă folosind soluţii de şlefuire
pentru ecranul telefoanelor mobile.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Contactul cu lichide
!
Dacă aparatul intră în contact cu un lichid:
1 Deconectaţi cablul de alimentare.
2 Scoateţi acumulatorii şi lăsaţi deschis compartimentul acumulatorilor.
3 Aşteptaţi până când lichidul se scurge din dispozitiv.
4 Ștergeţi toate componentele până se usucă.
5 Aşezaţi dispozitivul într-un loc uscat şi cald timp de cel puţin 72 de ore (nu utilizaţi un cuptor
cu microunde, un cuptor etc.) lăsând deschis compartimentul acumulatorilor şi cu tastatura
în jos (dacă este cazul).
6 Nu porniţi aparatul până când nu este complet uscat.
Când va fi uscat complet, în mod normal, îl veţi putea utiliza din nou.
44
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Anexă
Date tehnice
Acumulatori
Tehnologie:
Tensiune:
Capacitate:
2 x AAA NiMH
1.2 V
800 mAh
Duratele de funcţionare/încărcare ale receptorului
Durata de funcţionare a telefonului Gigaset depinde de capacitatea şi de vechimea acumulatorului şi de modul în care acesta este utilizat. (Toate valorile reprezintă duratele maxime posibile).
Timp „în aşteptare” (ore) *
320 *
170 **
Timp de convorbiri (ore)
14
Durata de utilizare pentru 1,5 ore de apeluri pe zi (ore) *
130 *
100 **
Durata de încărcare în bază (ore)
8,5
Durata de încărcare în suportul încărcător (ore)
7,5
*
**
Fără radiaţii dezactivat, fără iluminare de fundal a afişajului în aşteptare
Fără radiaţii activat, fără iluminare de fundal a afişajului în aşteptare
Specificaţii generale
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
DECT
Standard DECT
Acceptat
Standard GAP
Acceptat
Număr de canale
60 de canale duplex
Bandă de frecvenţă radio
1880-1900 MHz
Metodă duplex
Multiplexare în unităţi de timp, durată cadre 10 ms
Frecvenţa de repetare a impulsului de
transmisie
100 Hz
Durata impulsului de transmisie
370 μs
Interval între canale
1728 kHz
Rată de biţi
1.152 kbit/s
Modulaţie
GFSK
Cod de limbă
32 kbit/s
Putere de transmisie
putere medie pe canal 10 mW, putere puls 250 mW
Raza de acţiune
Până la 50 m în interior, până la 300 m în exterior
Condiţii de mediu pentru funcţionare
+5°C la +45°C, 20% la 75% umiditate relativă
cs en ro sk sr
45
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Anexă
Diagrama caracterelor
Caractere standard
Apăsaţi tasta relevantă de
câte ori trebuie.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ą
đ
í
ł
ń
7
t'
9
!
ă
ď
î
Í
ň
ř
ţ
ý
ä
ę
á
ë
â
é
ć
ě
ľ
ó
ŕ
ű
ź
0
ö
ß
ü
ż
ő
ś
ú
ž
ô
š
ů
2)
1) Spaţiu
2) Rând nou
Europa Centrală
Apăsaţi tasta relevantă de
câte ori trebuie.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2)
10x 11x 12x
ç
č
ş
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
1) Spaţiu
2) Rând nou
46
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Index
Index
A/Ă/Â
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Acumulator
afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
pictogramă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
stare încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Adaptor de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Afişaj
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
iluminare fundal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
memorie în agenda telefonică . . . . . . . . 28
mesaj din căsuţa poştală de reţea . . . . . 15
schemă de culori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
schimbarea limbii afişajului . . . . . . . . . . . 7
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
setarea iluminării afişajului . . . . . . . . . . . 21
Afişaje
întâlniri nepreluate/aniversări . . . . . . . . 31
Agendă telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
copierea numărului din text . . . . . . . . . . 29
ordinea intrărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
salvarea intrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
trimitere către receptor . . . . . . . . . . . . . . 28
trimiterea intrării/listei
către receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Agendă, consultaţi Agenda telefonică
Ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Alarmă pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Alocarea tastelor numerice . . . . . . . . . . . . . 24
Aniversare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
afişare omisă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Aparate auditive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
cs en ro sk sr
Apel
acceptare automată . . . . . . . . . . . . . . . .
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transfer (conectare) . . . . . . . . . . . . . . . .
transferul intern (conectare) . . . . . . . . .
Apel de consultare
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apel de consultare intern . . . . . . . . . . . . . .
Apel extern
transferul intern (conectare) . . . . . . . . .
Apel intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
apel în aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apel în aşteptare
extern în timpul unui apel intern . . . . . .
intern în timpul unui apel extern . . . . . .
Apel pierdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apelare
cu agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
din lista de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . .
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utilizarea apelării rapide . . . . . . . . . . . . .
utilizarea listei de reapelare . . . . . . . . . .
Apelare rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apelarea directă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apeluri externe
control în funcţie de oră pentru
tonul de sonerie . . . . . . . . . . . . . . .
Arbore de
meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
17
26
18
26
26
26
26
26
26
26
26
26
29
18
17
17
26
24
17
24
18
23
37
47
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Index
B
E
Bară de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
pictograme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bază
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
modificarea setărilor . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bip (ton de alertă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Blocarea/deblocarea tastaturii . . . . . . . . . . 13
Echipamente medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Efectuarea apelurilor
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C
Garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Gestionarea calendarului . . . . . . . . . . . . . . 30
Caractere marcate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Căutare
în agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ceas deşteptător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Conectarea receptorului . . . . . . . . . . . . . . . 10
Conferinţă între trei părţi
terminarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Configurare
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 20
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Contactul cu lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Control în funcţie de oră
ton de sonerie pentru
apeluri externe . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Conţinutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Copierea numărului
în agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Corectarea intrărilor incorecte . . . . . . . . . . 16
Corectarea înregistrărilor incorecte . . . . . . 16
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
D
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Depanare
generalităţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Depozitarea aparatelor uzate . . . . . . . . . . . 44
Deschiderea
agendei telefonice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
meniului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dezactivare
apelare anonimă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
monitorizare cameră . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Diagrama caracterelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Difuzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Durata de funcţionare a receptorului . . . . . 45
Durata de încărcare a receptorului . . . . . . . 45
48
G
I/Î
Iluminare fundal, afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Indicatorul stării de încărcare . . . . . . . . . . . . 1
Intern
efectuarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . 26
Intrare din listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Introducerea caracterelor speciale. . . . . . . 16
Introducerea literelor speciale . . . . . . . . . . 16
Introducerea textului . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Introducerea umlauturilor . . . . . . . . . . . . . 16
Încheierea apelului de conferinţă . . . . . . . 26
Îngrijirea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Înregistrare (receptor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Întâlnire
afişare omisă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Întâlniri/aniversări nepreluate . . . . . . . . . . 31
Întrebări şi răspunsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
L
Licença . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Limbă
afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Limitarea răspunderii . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Listă
apeluri efectuate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
apeluri nepreluate . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
apelurile acceptate . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
listă de reapelare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
liste de apeluri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
receptoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Liste de mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Listele de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ştergerea unei intrări . . . . . . . . . . . . . . . 29
Literă mică/Majusculă . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Index
M
R
Majusculă/Literă mică . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mâini libere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mediu înconjurător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Melodie
ton de sonerie pentru apeluri
interne/externe . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Memorie în agenda telefonică . . . . . . . . . . 28
Microfon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Modificarea setărilor telefonului . . . . . . . . . 20
Modul amânare (alarmă) . . . . . . . . . . . . . . . 32
Modul de aşteptare
revenire la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Raza de acţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
reducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Răspuns automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Readucerea telefonului
la setarea implicită . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Receptor
conectarea suportului încărcător . . . . . . . 4
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
iluminarea afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . 21
înregistrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
la setarea implicită . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
limba afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 20
modificarea setărilor . . . . . . . . . . . . . . . . 20
modul de aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . 15
oprirea sunetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
pornirea/oprirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
schemă de culori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
se utilizează ca alarmă pentru copii . . . . 33
tonuri de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . 23
transferul unui apel. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
utilizare mai multe . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
volum receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
volumul difuzorului . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Reducerea puterii de transmisie . . . . . . . . 25
Reducerea radiaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Restabilirea setării implicite . . . . . . . . . . . . 25
Restaurarea la setările implicite . . . . . . . . . 25
N
Numere
introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Numerele de urgenţă
nu este posibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O
Oprirea microfonului receptorului . . . . . . . 19
Opţiuni de setare
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ordinea în contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
P
Pictogramă
ceas deşteptător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pictograme
bara de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
de afişare a mesajelor noi . . . . . . . . . . . . 15
pe taste afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pictograme pe afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pornirea/Oprirea microfonului
(receptor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prefix zonal
setarea propriului prefix de zonă . . . . . . 20
Priză pentru căşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Profil cască . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Protecţia apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Protecţie împotriva apelurilor . . . . . . . . . . . 23
Puterea câmpului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
cs en ro sk sr
49
Gigaset C530H / HSG IM3 ro / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Index
S/Ş
Salvarea unui număr în
Agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Schema de culori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Schimbare
limba afişajului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Schimbarea setărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Selectarea unei înregistrări din
agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă . . . 38
Setare implicită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Setare limbii de afişare . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Setarea datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 37
Setarea Nu deranjaţi pentru apeluri . . . . . . 23
Setarea orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 37
Setarea unei întâlniri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Setări de fabrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Starea de încărcare a acumulatorilor . . . . . 35
Sunet, vezi Ton de apel
Suport încărcător (receptor)
conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
T/Ţ
Tasta 1 (acces rapid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Taste
acces rapid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
alocarea la o funcţie sau număr . . . . . . . 24
tasta de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
tasta de mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tasta de terminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tasta diez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tasta Pornit/Oprit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tasta Reapelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tasta Steluţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tastă pentru apeluri preluate . . . . . . . . . . 1
taste de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
terminare apel/tastă terminare . . . . . . . 17
Taste de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
atribuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
pictograme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Telefon
utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terminare apel/tastă terminare . . . . . . . . .
Ton de alertă (bip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ton de apel
control în funcţie de oră pentru
apelurile externe . . . . . . . . . . . . . .
melodie pentru apeluri
interne/externe . . . . . . . . . . . . . . .
oprirea soneriei pentru apelurile
anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schimbare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ton de apel VIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ton de semnalizare, vezi
Tonuri de avertizare
Tonuri de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tonuri de sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferul intern al unui apel extern . . . . .
Trimitere
intrare din agenda telefonică
la receptor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
17
22
23
22
23
22
27
23
22
26
28
V
Vizualizarea mesajului din căsuţa
poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volum
volumul receptorului în modul
mâini libere/cască . . . . . . . . . . . . .
Volum în modul mâini libere . . . . . . . . . . .
Volumul receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
19
19
19
Z
Zi de naştere, vezi Aniversare
Toate drepturile rezervate. Drepturi de modificare rezervate.
50
cs en ro sk sr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising