Gigaset | C530H | User guide | Gigaset C530H Korisnički vodič

Gigaset C530H Korisnički vodič
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 6/20/13
C530 H
Gratulujeme
Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou
trvale udržitelnému rozvoji.Balení tohoto produktu je
ekologické.
Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku
www.gigaset.com.
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 6/20/13
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/20/13
Pregled mobilne slušalice
Pregled mobilne slušalice
1 Zaslon u stanju mirovanja
2 Statusna traka (
str. 35)
Simboli pokazuju aktualne postavke
i radno stanje telefona
str. 14,
str. 23)
3 Zaslonske tipke (
4 Tipka poruka (
str. 15)
Pristup listama poziva i listama poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
5 Tipka za završetak, tipka za uklj./
isključivanje
Završetak razgovora; prekid funkcije;
natrag na višu razinu izbornika (kratko
pritiskanje);
natrag u stanje mirovanja (dugo
pritiskanje);
uklj./isključivanje mobilne slušalice
(dugo pritiskanje u stanju mirovanja)
6 Ljestve-tipka
Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo
pritiskanje u stanju mirovanja);
mijenjanje pisanja velikih/malih slova
i brojki;
unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)
7 Mikrofon
8 R-tipka
Povratni upit (Flash) (dugo pritiskanje)
9 Zvijezda-tipka
u stanju mirovanja: isključivanje tona zvona
(dugo pritiskanje);
prilikom postojeće veze: prebacivanje
impulsno biranje/tonsko biranje (kratko
pritiskanje);
prilikom unosa teksta: otvaranje tablice
posebnih znakova
10 Priključna utičnica za naglavnu slušalicu
str. 10)
(
11 Tipka 1
Biranje mrežne telefonske sekretarice
(dugo pritiskanje)
12 Tipka za poziv/tipka zvučnika
biranje prikazanog broja;
prihvaćanje poziva (razgovora);
prebacivanje između rada putem slušalice
i putem zvučnika;
otvaranje liste ponavljanja biranja (kratko
pritiskanje); pokretanje biranja (dugo
pritiskanje)
13 Upravljačka tipla/tipka izbornika
str. 13)
(
¢
¢
¢
i
V
1
2
07:15
INT 1
14 Lis
Pozivi
Kalendar
3
13
12
4
5
11
¢
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¢
10
9
8
7
6
¢
bg cs en hr ro sk sl sr
1
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGIVZ.fm / 6/20/13
Sadržaj
Sadržaj
Pregled mobilne slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sigurnosni napuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stavljanje u rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prikazivanje koraka u korištenju u uputama za rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Upoznavanje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podešavanje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Resetiranje telefona u tvornički postav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Više mobilnih slušalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Telefonski imenik (Adresar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lista poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kalendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Budilica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bebafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zaslonski simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pregled izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Služba za korisnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Okoliš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Prilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / security.fm / 6/20/13
Sigurnosni napuci
Sigurnosni napuci
Pozor
Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.
Svojoj djeci objasnite njihov sadržaj te upozorite djecu na opasnosti prilikom korištenja telefona.
Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.
Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama (vidi „Tehnički podaci“),
budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Baterije, koje su vidljivo
oštećene, moraju biti zamijenjene.
Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša,
npr. liječnička praksa.
Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod
proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na
eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte
„Tehnički podaci“).
Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno
kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna
oštećenja sluha.
Vaš Gigaset se podnosi sa većinom digitalnih slušnih aparata, koji se nalaze na tržištu.
Besprijekorno funkcioniranje sa svakim slušnim aparatom ipak nije moguće jamčiti.
Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili
zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.
Uređaji nisu zaštićeni od brizgajuće vode. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što
su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputom za rukovanje.
Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u servisu, budući da oni
eventualno mogu remetiti druge radio usluge.
Napomene
u Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.
u Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.
bg cs en hr ro sk sl sr
3
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Stavljanje u rad
Stavljanje u rad
Provjera sadržaja kutije
u
u
u
u
u
u
jedna mobilna slušalica,
jedan punjač sa strujnim mrežnim adapterom,
jedan poklopac baterija (zadnji poklopac mobilne slušalice),
dvije punjive baterije,
jedna kopča za pojas,
jedne upute za rukovanje.
Postavljanje punjača
Punjač je projektiran za rad u zatvorenim, suhim prostorijama sa temperaturnim rasponom od
+5 °C do +45 °C.
¤ Punjač postavite na jednu ravnu, nesklizavu podlogu.
U normalnom slučaju stopice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na mjestu postavljanja.
Obzirom na mnogobrojnost korištenih lakova i politura u proizvodnji namještaja, ipak nije
moguće isključiti, da na plohi postavljanja ne bude prouzrokovale tragove.
Napomene
u Ne izlažite telefon nikada utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog zračenja te
drugih električnih uređaja.
u Zaštičujte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.
u Pripazite na domet baze. On iznosi u zgradama do 50 m, na otvorenom do 300 m.
Domet se smanjuje, ukoliko je isključeno Maksimalni domet.
Priključivanje punjača
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
2
4
¤
¤
1
¤
¤
Priključite plosnati utikač mrežnog adaptera 1 .
Mrežni adapter utaknite u utičnicu za struju 2 .
Ukoliko morate ponovno odvojiti utikač od punjača:
Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
Pritisnite tipku za deblokadu 3 i izvucite
utikač 4 .
3
4
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Stavljanje u rad
Stavljanje mobilne slušalice u rad
Zaslon je zaštićen folijom. Molimo, svucite foliju!
Umetanje baterija i zatvaranje poklopca baterija
Pozor
Koristite samo od Gigaset Communications GmbH preporučene, punjive baterije (¢ str. 45),
budući da nije moguće isključiti velike zdravstvene i materijalne štete. Moguće je da npr.
omotač baterija bude razoren ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti
poremećaji u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.
1
2
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
Umetnite punjive
baterije ispravno
orijentiranih polova
(smjer umetanja +/vidi sliku).
bg cs en hr ro sk sl sr
¤
¤
Poklopac baterija
postavite odozgo 1 .
Zatim potisnite poklopac,
dok ne uskoči 2 .
3
4
Ukoliko morate ponovno
otvoriti poklopac baterija,
da biste zamijenili baterije:
¤ Zahvatite u žlijeb gore na
poklopcu 3 i potisnite
ga prema dolje 4 .
5
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Stavljanje u rad
Kopča za pojas
Bočno na mobilnoj slušalici postoje udubljenja za montažu kopče za pojas.
u Za postavljanje pritisnite kopču za pojas tako na stražnjoj
strani mobilne slušalice, da trnovi kopče za pojas uskoče u
udubljenja.
u Za skidanje pritisnite sa desnim palcem snažno u sredini
kopče za pojas , utisnite nokat palca druge ruke bočno gore
između kopče i kućišta te skinite kopču.
Punjenje baterija
Baterije su isporučene djelomice napunjene. Molimo, potpuno
ih napunite prije korištenja. (Baterije su potpuno napunjene, kada se na zaslonu ugasi simbol
munje .)
¤ 7,5 sati u punjač.
7,5 h
Napomene
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Mobilnu slušalicu dopušteno je stavljati samo u pripadajuću bazu odnosno punjač.
u Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To nije opasno.
u Kapacitet punjenja baterije smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.
6
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Stavljanje u rad
Mijenjanje zaslonskog jezika
Zaslonski jezik možete promijeniti putem izbornika
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Jezik ¤ OK ¤ q Izaberite jezik ¤ Odaberi
ili, ako je podešen neki za vas nerazumljiv jezik, promijenite kako slijedi:
Primjer
L5
±
Deutsch
Ø
English
¤
Pritisnite desni rub upravljačke tipke.
¤
Tipke L i 5 pritisnite polagano jednu
za drugom.
Pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika.
Podešeni jezik (npr. Engleski) je izabran.
±
Francais
¤
Primjer
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
x
Back
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
... dok na zaslonu ne bude označen željeni
jezik, npr. Francuski.
±
Italiano
Espanol
±
Select
¤
Primjer
Deutsch
English
Francais
¤
Pritiščite na donji rub upravljačke tipke s
...
Pritisnite desnu tipku direktno ispod
zaslona, kako biste izabrali jezik.
±
Ø
±
Ø
±
Izbor je prikazan sa Ø.
Pritisnite dugo tipku za završetak a, kako biste se vratili u stanje mirovanja.
bg cs en hr ro sk sl sr
7
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Stavljanje u rad
Prijavljivanje mobilne slušalice
Postupak prijavljivanja ovisi o bazi.
Registracija
u Automatsko prijavljivanje mobilne slušalice na bazu
Gigaset C530:
¤ Postavite mobilnu slušalicu u bazu.
Ukoliko automatsko prijavljivanje ne funkcionira, ručno
prijavite mobilnu slušalicu.
Registrirajte
u Ručno prijavljivanje mobilne slušalice:
slušalicu
Prijavljivanje morate provesti kako na bazi tako također
na mobilnoj slušalici. Oboje se mora dogoditi unutar
60 sekundi.
Registrir.
¤ Na bazi: Tipku za prijavljivanje/paging pritisnite dugo
(min. 3 sekunde).
¤ Na mobilnoj slušalici pritisnite zaslonsku tipku Registrir..
Ili:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Registracija ¤ OK ¤ Registriraj slušalicu ¤ OK
Ð
Na zaslonu je prikazano Traženje bazne stanice koja je u stanju registracije. Uspostavlja se veza
sa bazom, što može potrajati neko vrijeme.
¤ Eventualno unesite PIN sustava (Tvornički postav: 0000). ¤ OK
Prikaz na zaslonu tijekom prijavljivanja: Slušalica se registrira
Prikaz na zaslonu nakon uspješnog prijavljivanja: Slušalica je registrirana
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Vaša mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze. Kako ćete svoju mobilnu slušalicu
koristiti na više baza i kako ćete odjaviti svoju mobilnu slušalicu, molimo pročitajte u uputama
svoje baze.
8
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Stavljanje u rad
Podešavanje datuma i vremena
Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima bili ispravno pridruženi datum i vrijeme te
kako biste mogli koristiti budilicu.
¤ Pritisnite tipku ispod prikaza na zaslonu
Vrijeme, kako biste otvorili polje za unos.
Pozivi
Vrijeme
(Ako ste već unijeli datum i vrijeme, otvorite
polje za unos putem izbornika:
v ¤ Ϥ OK ¤ Datum/Vrijeme ¤ OK)
Datum/Vrijeme
Datum:
15.01.2013
Vrijeme:
00:00
Nazad
Na zaslonu je prikazan podizbornik Datum/
Vrijeme.
¤ Aktivna pozicija unosa treperi.
Unesite dan, mjesec i godinu
8-znamenkasto putem tipkovnice,
npr.
4
Q2Q
3
za 14.10.2013.
Spremiti
Želite li promijeniti poziciju unosa, kako
biste npr. ispravili jedan unos, pritisnite
desno ili lijevo na upravljačkoj tipki.
Datum/Vrijeme
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Datum:
14.10.2013
Vrijeme:
07:15
Nazad
bg cs en hr ro sk sl sr
¤
¤
Spremiti
¤
Pritisnite dolje na upravljačkpj tipki, kako
biste preskočili u polje za unos vremena
na satu.
Unesite sate i minute 4-znamenkasto putem
tipkovnice, npr. QM
5 za 07:15 sati.
Po potrebi promijenite s upravljačkom tipkom
poziciju unosa.
Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza
Spremiti, kako biste pohranili unose.
9
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Stavljanje u rad
Datum/Vrijeme
‰
Na zaslonu je prikazano Spremljeno. Čujete
potvrdni ton.
Spremljeno
i
V
07:15
INT 1
Automatski se vraćate u stanje mirovanja.
14 Lis
Vaš je telefon sada spreman za rad!
Pozivi
Kalendar
Priključivanje naglavne slušalice
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Naglavnu slušalicu možete priključiti sa 2,5 mm utikačem.
Preporuke o naglavnoj slušalici naći ćete na pripadajućim
stranicama proizvoda pod www.gigaset.com
10
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Stavljanje u rad
Što želite učiniti kao sljedeće?
Nakon uspješnog stavljanja u rad možete odmah telefonirati, prilagoditi svoj Gigaset svojim
osobnim potrebama ili se dobro upoznati s upravljanjem telefonom.
Podešavanje tonova zvona
Pridružite vlastite melodije internim, eksternim pozivima, pozivu podsjećanja (¢ str. 20),
pozivu buđenja (¢ str. 32) i određenim pozivateljima (¢ str. 26).
Zaštitite se od neželjenih poziva
Podesite svoj telefon tako, da ne zvoni prilikom anonimnih poziva ili koristite vremensko
upravljanje (¢ str. 22).
Prijavljivanje raspoloživih Gigaset mobilnih slušalica i preuzimanje telefonskog
imenika
Koristite postojeće mobilne slušalice i dalje za telefoniranje na svojoj novoj bazi. Prenesite
unose telefonskog imenika tih mobilnih slušalica na svoju novu mobilnu slušalicu (¢ str. 27).
Poduzimanje ECO DECT-postavki
Smanjite snagu emitiranja (zračenja) svog telefona (¢ str. 24).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Pojave li se pitanja prilikom korištenja vašeg telefona, pročitajte sugestije za otklanjanje grešaka (¢ str. 39) ili se obratite našoj servisnoj službi (¢ str. 38).
bg cs en hr ro sk sl sr
11
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Prikazivanje koraka u korištenju u uputama za rukovanje
Prikazivanje koraka u korištenju u uputama
za rukovanje
Tipke vaše Gigaset mobilne slušalice prikazane su u uputama za rukovanje kako slijedi:
c/v/a
Q do O
*/#
f/S
Tipka za poziv / Tipka izbornika / Tipka za završetak
Tipke brojki/slova
Zvijezda tipka/ Ljestve tipka
Tipka poruaka/ R-tipka
Pregled zaslonskih simbola (¢ str. 35).
Primjer: Uključivanje/iskljućivanje automatskog prihvaćanja poziva
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonija ¤ OK ¤ Autom. odgovor ¤ Promijeni (³ = uklj.)
Prikaz u uputama za rukovanje:
Ovo morate učiniti:
¤ v: U stanju mirovanja pritisnite desno na upravljačkoj tipki, otvara se glavni izbornik.
¤ Ï: S upravljačkom tipkom p navigirajte do simbola Ï.
¤ OK: Pritisnite zaslonsku tipku OK ili u sredinu upravljačke tipke w, otvara se podizbornik
¤
¤
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
¤
12
Postavke.
q Telefonija: S upravljačkom tipkom q prelistajte do unosa Telefonija.
OK: Pritisnite zaslonsku tipku OK ili u sredinu upravljačke tipke w, otvara se podizbornik
Telefonija.
Autom. odgovor: Izabrana je funkcija za uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva.
Promijeni (³ = uklj.): Pritisnite zaslonsku tipku Promijeni ili u sredinu upravljačke tipke w,
funkcija bude naizmjence uključena i isključena (³ = uključeno, ´ = isključeno).
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Upoznavanje telefona
Upoznavanje telefona
Uklj./isključivanje mobilne slušalice
¤ U stanju mirovanja pritisnite dugo tipku za završetak/uklj./isključivanje a, kako biste uklj.
ili isključili mobilnu slušalicu.
Uklj./isključivanje blokade tipki
Blokada tipki sprečava nehotično rukovanje telefonom. Pritisnete li neku tipku dok je uključena
blokada, bit će prikazana odgovarajuća obavijest.
¤ Dugo pritisnite tipku #, kako biste uključili odnosno isključili blokadu.
Bude li na mobilnoj slušalici signaliziran poziv, blokada tipki se automatski isključuje. Možete prihvatiti poziv. Nakon završetka razgovora blokada se ponovno uključuje.
Upravljačka tipka
U nastavku je crno označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno,
lijevo, u sredini), koju morate pritisnuti u dotičnoj situaciji rukovanja, npr. v
za „pritisnuti desno upravljačku tipku“.
Upravljačka tipka služi za navigiranje unutar izbornika i polja za unos. U stanju mirovanja odnosno tijekom eksternog razgovora ona ima još i sljedeće
funkcije:
U stanju mirovanja mobilne slušalice
s
v ili w
u
t
Otvaranje telefonskog imenika.
Otvaranje glavnog izbornika.
Otvaranje liste mobilnih slušalica.
Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (¢ str. 18) mobilne slišalice.
Tijekom eksternog razgovora
s
u
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
t
Otvaranje telefonskog imenika.
Pokretanje internog povratnog upita.
Mijenjanje glasnoće govora za môd razgovora putem slušalice i za handsfree môd
(razgovor putem zvučnika).
Funkcije prilikom kratkog pritiskanja sredine upravljačke tipke
Ovisno o situaciji upravljanja tipka ima različite funkcije.
u U stanju mirovanja otvara se glavni izbornik.
u U podizbornicima, u poljima za izbor i unos tipka preuzima funkciju zaslonske tipke OK, Da,
Spremiti, Odaberi ili Promijeni .
Napomena
U ovim uputama prikazano je otvaranje glavnog izbornika sa desnim pritiskanjem upravljačke tipke te potvrđivanje funkcija sa pritiskanjem odgovarajuće zaslonske tipke.
bg cs en hr ro sk sl sr
13
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Upoznavanje telefona
Zaslonske tipke
Zaslonske tipke su u stanju mirovanja predzauzete su sa jednom funkcijom. Zauzeće možete
izmijeniti (¢ str. 23).
Funkcije zaslonskih tipki mijenjaju se ovisno o situaciji rukovanja telefonom.
Primjer
Nazad
Spremiti
Aktualne funkcije zaslonskih tipki
Zaslonske tipke
Neke važne zaslonske tipke jesu:
Opcije
Otvaranje izbornika, ovisnog o situaciji.
OK
Potvrđivanje izbora.
Nazad
Skok natrag na višu razinu izbornika odnosno prekid postupka.
Spremiti
Pohranjivanje unosa.
Pregled simbola na zaslonskim tipkama (¢ str. 36).
Upravljanje izbornikom
Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, koji se sastoji iz više razina. Pregled
izbornika ¢ str. 37.
Glavni izbornik (prva razina izbornika)
¤
Pritisnite upravljačku tipku desno v kako biste u stanju mirovanja mobilne slušalice otvorili
glavni izbornik.
Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu pomoću
simbola. Simbol izabrane funkcije označen je bojom, a
pripadajuće ime se pojavljuje u zaglavnom retku zaslona.
Pristup jednoj funkciji , tj. otvaranje pripadajućeg podizbornika
(sljedeće razine izbornika):
¤ Navigirajte s upravljačkom tipkom p do željene funkcije i
pritisnite zaslonsku tipku OK.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Za povratak u stanje mirovanja: kratko pritisnite zaslonsku
tipku Nazad ili tipku za završetak a.
Primjer
Postavke
ì
Ê
É
Ï
Ì
Nazad
14
Ç
OK
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Upoznavanje telefona
Podizbornici
Funkcije podizborika prikazane su u obliku lista.
Pristup jednoj funkciji:
¤ S upravljačkom tipkom q prelistajte do funkcije i pritisnite
OK.
Primjer
Postavke
Datum/Vrijeme
Natrag na prethodnu razinu izbornika: kratko pritisnite
zaslonsku tipku Nazad ili tipku za završetak a.
Audio postavke
Natrag u stanje mirovanja
Jezik
Iz jednog proizvoljnog izbornika:
¤ Dugo pritisnite tipku za završetak a.
Registracija
Ili:
¤
Ekran
x
Nazad
OK
Ako ne pritisnete niti jednu tipku: Nakon otprilike 2 minute
zaslon automatski prelazi u stanje mirovanja.
Liste poruka
Primite li poruke, one će biti pohranjene u listama poruka. Čim
jedan novi unos pristigne u jednu od lista, oglašava se signalni
ton. Dodatno treperi i tipka poruka. Simboli za vrstu poruke te
broj novih poruka prikazani su na zaslonu u mirovanju.
Postoje nove poruke:
u à na telefonskoj sekretarici (ovisno o bazi)/mrežnoj
telefonskoj sekretarici
u ™ u listi propuštenih poziva
u listi propuštenih termina
u
Primjer
i
V
07:15
INT 1
14 Lis
Ã
™
02
10
08
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Liste poruka pozivate pritiskanjem tipke poruka f. Pristupiti
Pozivi
Kalendar
možete sljedećim listama poruka:
u Sekretarica: Lista telefonske sekretarice (ovisno o bazi)
u Pretinac: Mrežna telefonska sekretarica, ako vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu funkciju i pozivni je broj mrežne telefonske sekretarice pohranjen u vašem telefonu
u Propušt. pozivi: Lista propušenih poziva (vidi „Lista poziva“ ¢ str. 29)
u Propuš. alarmi: Lista propuštenih termina
Simbol mrežne telefonske sekretarice uvijek je prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u
telefonu. Ostale liste prikazane su samo, ako one sadrže poruke.
Otvaranje liste: q Izaberite željenu listu. ¤ OK
Iznimka: Izaberete li mrežnu telefonsku sekretaricu, bit će biran broj mrežne telefonske
sekretarice . Na zaslonu se ne otvara nikakva lista.
bg cs en hr ro sk sl sr
15
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Upoznavanje telefona
Unos brojeva i teksta
Bude li prikazano više brojčanih i/ili tekstualnih polja (npr.
Ime i Prezime jednog unosa telefonskog imenika), bit će
automatski aktivirano prvo polje. Sljedeća polja morate
aktivirati putem navigiranja s upravljačkom tipkom q.
Polje je aktivirano, kada je u njemu prikazan trepereći kursor.
Novi unos
Ime:
I
Prezime:
Ispravak pogrešnih unosa
u Brisanje znaka ispred kursora: pritisnite kratko zaslonsku
tipku Ñ .
u Brisanje riječi ispred kursora: pritisnite dugo zaslonsku
tipku Ñ .
Telefon (kućni):
Û
x
Abc
Spremiti
Unos teksta
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Slova/znakovi: Svakoj tipki između Q i O pridruženo je više slova i znakova. Nakon
pritiskanja tipke znakovi budu prikazani u izbornom retku, lijevo dolje na zaslonu. Izabrani
znak je istaknut. Pritisnite tipku višeput kratko, kako biste preskočili do željenog slova/znaka.
u Premještanje kursora: Slova/znakovi se uvrštavaju na mjestu kursora. Kursor možete premještati, tako da pritisnete upravljačku tipku r, u višerednim poljima također i na q.
u Pisanje malih/velikih slova i brojki: Pritisnite ljestve-tipku #, kako biste za sljedeće slovo
prebacivali između malih/velikih slova i brojki .
Prilikom editiranja unosa telefonskog imenika prvo slovo se automatski ispisuje veliko i svako
slovo iza znaka praznog mjesta.
u Posebni znakovi: Pritisnite zvijezda tipku *, kako biste otvorili tablicu sa posebnim
znakovima. Navigirajte s upravljačkom tipkom do željenog znaka i pritisnite zaslonsku tipku
Umetnuti, kako bi znak bio uvršten.
u Posebna slova: Preglase ili druge označene/diakritičke znakove unosite tako, da dotičnu
slovnu tipku pritisnete višeput, vidi tablice seta znakova ¢ str. 46.
16
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Telefoniranje
Telefoniranje
Eksterno nazivanje
¤ Unesite broj, kratko pritisnite tipku za poziv c.
Ili:
¤
Dugo pritisnite tipku za poziv c, unesite broj.
Sa tipkom za završetak a možete prekinuti biranje.
Biranje sa listom ponavljanja biranja
U listi ponavljanja biranja stoji 20 zadnje biranih brojeva na toj mobilnoj slušalici. S njom možete
upravljati slično kao kod liste poruka (¢ str. 15).
¤ Kratko pritisnite tipku za pozive c, kako biste otvorili listu ponavljanja biranja.
¤ q Izaberite unos. ¤ Pritisnite tipku za poziv c. Broj je biran.
Prilikom prikazivanja imena dajte prikazati pripadajući broj: Pritisnite zaslonsku tipku Prikazati.
Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja:
¤ Otvorite listu ponavljanja biranja. ¤ q Izaberite unos. ¤ Opcije
Sljedeće funkcije možete izabrati:
u Kopir. broj u imenik ¤ OK
Preuzimanje unosa u telefonski imenik (¢ str. 26).
u Prikazati broj ¤ OK
Preuzmite broj na zaslon i izmijenite ili nadopunite ga, zatim birajte sa c ili pohranite sa Ó
u telefonski imenik kao novi unos.
u Brisati unos ¤ OK
Brisanje izabranog unosa.
u Brisati sve ¤ OK
Brisanje svih unosa.
Biranje iz liste poziva
v ¤ Ê ¤ OK ¤ q Izaberite listu. ¤ OK
¤ q Izaberite unos. ¤ c ¤ Broj je biran.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Napomene
u Liste poziva možete pozvati također putem
zaslonske tipke Pozivi. Za to morate odgovarajući
zauzeti jednu zaslonsku tipku (¢ str. 23).
u Listu Propušteni pozivi možete otvoriti također
putem tipke poruka f.
Beispiel
Svi pozivi
™ äJames Foster
Danas, 18:30
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Prikazati
Opcije
Biranje sa telefonskim imenikom
s ¤ q Izaberite unos. ¤ c
¤ Ukoliko je uneseno više brojeva: Sa r izaberite broj i pritisnite tipku za poziv c ili OK.
¤ Broj je biran.
bg cs en hr ro sk sl sr
17
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Telefoniranje
Direktni poziv
Svoj telefon možete tako podesiti, da prilikom pritiskanja proizvoljne tipke bude biran jedan
određeni broj. Na taj način mogu npr. djeca, koja još ne znaju svjesno unijeti brojeve, nazvati
određeni broj.
v ¤ É ¤ OK ¤ q Poziv jedn. dodirom ¤ OK
¤ Aktiviranje: r Uklj. / Isklj.
¤ Poziv na: Unesite broj ili izmijenite broj, koji treba biti nazvan.
¤ Spremiti
Na zaslonu u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv. Prilikom pritiskanja
proizvoljne tipke biran je pohranjeni broj. Pritisnite tipku za završetak a, kako biste prekinuli
biranje.
Okončanje môda direktnog poziva:
¤ Pritisnite tipku Isključen. ¤ Pritisnite dugo tipku #.
Ili:
¤ Pritisnite dugo tipku #
Prihvaćanje poziva
Imate sljedeće mogućnosti:
¤ Pritisnite c.
¤ Ukoliko je uključeno Autom. odgovor (¢ str. 20), uzmite mobilnu slušalicu iz punjača.
Handsfree
Dopuštate li nekome paralelno slušanje razgovora, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.
¤ Pritisnite c.
Postavljanje mobilne slušalice u punjač tijekom jednog razgovora:
Prilikom stavljanja u punjač držite pritisnutu tipku c te još daljnje 2 sekunde.
¤
Mijenjanje glasnoće razgovora
u Podešavanje putem izbornika:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Audio postavke ¤ OK ¤ Glasnoća slušalice ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤ Slušni uložak: r Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva za slušalicu i naglavnu slušalicu.
¤ Zvučnik: r Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva.
¤ Spremiti
u Podešavanje tijekom razgovora za aktualno korišteni môd (handsfree (razgovor putem
zvučnika), slušalica, naglavna slušalica):
¤ Pritisnite upravljačku tipku t ¤ r.
¤ Postavka je automatski pohranjena nakon približno 2 sekunde ili pritisnite zaslonsku tipku
Spremiti. Zaslon prelazi ponovno u prethodni prikaz.
Uklj./isključivanje mikrofona
Isključite li mikrofon tijekom jednog razgovora, vaš sugovornik vas više ne može čuti.
¤ Za uklj./isključivanje mikrofona pritisnite v.
18
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Podešavanje telefona
Podešavanje telefona
Mobilne slušalice su predpodešene. Postavke možete individualno izmijeniti.
Podešavanje postavki možete poduzeti tijekom jednog razgovora ili u stanju mirovanja putem
izbornika Postavke.
Mijenjanje zaslonskog jezika
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Jezik ¤ OK ¤ q Izaberite jezik ¤ Odaberi (Ø = izabrano )
Podešavanje vlastitog predbroja zemlje i mjesta
Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) potrebno je, da su
vaši predbrojevi (predbroj zemlje i predbroj mjesta)
pohranjeni u telefonu. Neki od tih brojeva su već predpodešeni. Pripazite na podjelu na prefiks i ostali predbroj.
v ¤ Ϥ OK ¤ q Telefonija ¤ OK
¤ q Pozivni brojevi ¤ OK ¤ p Navigirajte do polja za
unos, odnosno brišite brojke sa Ñ ¤ Unesite brojke
¤ Spremiti
Primjer
Pozivni brojevi
Međunar. poz. broj:
00 - 49
Lokalni poziv. broj:
0 - [8
]
Û
Spremiti
Podešavanje zaslona mobilne slušalice
Podešavanje čuvara zaslona
Za prikaz u stanju mirovanja možete definirati čuvara zaslona.
Na izbor stoje analogni sat/digitalni sat/slika.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Kako biste ponovno prikazali zaslon u mirovanju, pritisnite
kratkoa.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ekran ¤ OK
¤ Čuvar zaslona (μ = uključeno) ¤ Uredi
¤ Aktiviranje: r Uklj. / Isklj.
¤ Odabir:
r Digitalni sat / Analogni sat / [Slike]
Ili:
¤ Prikazati (pregled čuvara zaslona)
¤ q Izaberite čuvara zaslona ¤ OK
¤ Spremiti
Primjer
Čuvar zaslona
Aktiviranje
<Uklj.
Odabir:
Analogni sat
Nazad
>
Spremiti
Podešavanje sheme boja
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ekran ¤ OK ¤ q Kombinacije boja ¤ OK
¤ q Kombinac. boja 1 / Kombinac. boja 2 ¤ Odaberi (Ø = izabrano)
Zaslon si možete dati prikazati sa crnom ili svijetlom pozadinom.
bg cs en hr ro sk sl sr
19
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Podešavanje telefona
Podešavanje osvjetljenja zaslona
Osvjetljenje zaslona uvijek se uključuje, čim mobilna slušalica bude uzeta iz baze/punjača ili
bude pritisnuta neka tipka. Pri tome pritisnute brojčane tipke bude preuzete na zaslon u svrhu
pripreme biranja.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ekran ¤ OK ¤ q Pozadinsko svjetlo ¤ OK
Međutim imate također mogućnost ciljano uključiti ili isključiti osvjetljenje u stanju mirovanja:
U punjaču: r Uklj. / Isklj.
Izvan punjača: r Uklj. / Isklj.
¤ Spremiti
Napomena
Pri uključenom zaslonskom osvjetljenju se vrijeme aktivnog čekanja znatno može umanjiti.
Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva
Pri automatskom prihvaćanju poziva mobilna slušalica prihvaća dolazni poziv, čim uzmete
mobilnu slušalicu iz punjača.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonija ¤ OK ¤ Autom. odgovor ¤ Promijeni (³ = uklj.)
Neovisno od postavke Autom. odgovor veza će biti okončana, čim stavite mobilnu slušalicu u
punjač. Iznimka: Držite pritisnutu tipku c prilikom stavljanja u punjač i još daljne 2 sekunde.
Podešavanje profila slušalice
Podesiti možete različite profile za slušalicu, kako biste svoj telefon optimalno prilagodili na
svoju situaciju u okruženju. Provjerite sami, koji vam je najugodniji.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Audio postavke ¤ OK ¤ q Profili slušalice ¤ OK ¤ q Izaberite
profil¤ Odaberi (Ø = izabrano)
Profili slušalice: Visoki i Niski. Predpodešen jest Niski.
Podešavanje tonova zvona mobilne slušalice
Podešavanje glasnoće tona zvona
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Audio postavke ¤ OK
¤ q Zvuk zvona (Sluš) ¤ OK ¤ Glasnoća ¤ OK
¤ Za interne pozive i alarme:
r Podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća
glasnoća) za interne pozive i obljetnice.
¤ Vanjski pozivi:
r Podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća
glasnoća) za eksterne pozive.
¤ Spremiti
20
Primjer
Glasnoća
Za interne pozive
i alarme:
<
‡
Vanjski pozivi:
ˆ
Nazad
>
Spremiti
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Podešavanje telefona
Podešavanje melodije zvona
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Audio postavke ¤ OK ¤ q Zvuk zvona (Sluš) ¤ OK ¤ q Melodije
¤ OK
¤ Interni pozivi: r Podesite ton zvona/melodiju za interne pozive i obljetnice.
¤ Vanjski pozivi: r Podesite ton zvona/melodiju za eksterne pozive.
¤ Spremiti
Uklj./isključivanje tona zvona
Trajno uklj./isključivanje tona zvona: Pritisnite zvijezda tipku * dugo.
Kada je ton zvona isključen, u statusnom retku se pojavljuje simbol ó.
Isključivanje tona zvona za aktualni poziv: Pritisnite Tiho ili a.
Uklj./isključivanje tona pažnje (Beep)
Umjesto tona zvona možete uključiti ton pažnje (Beep).
Pritisnite zvijezda-tipku * dugo te unutar 3 sekunde ¤ Bip.
Kada je uključen ton pažnje, u statusnom retku se pojavljuje simbol ñ.
Dugim pritiskanjem zvijezda-tipke * ponovno isključite ton pažnje.
Uklj./isključivanje signalnih tonova
Vaša mobilna slušalica signalizira akustički o različitim aktivnostima i stanju. Ove signalne tonove
možete uklj./isključiti neovisno jedan od drugog.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Audio postavke ¤ OK ¤ q Tonovi upozor. ¤ OK
¤ Ton tipki: r Uklj. / Isklj.
Ton prilikom pritiskanja tipke.
¤ Potvrda: r Uklj. / Isklj.
Potvrdni ton/ton pogreške nakon unosa, signalni ton prilikom primitka nove poruke.
¤ Baterija: r Uklj. / Isklj.
Ton upozorenja baterije prilikom preostalog vremena razgovora manjeg od 10 minuta (svakih
60 sekundi). Kada je uključen Bebafon, ne javlja se ton upozorenja baterije.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤ Spremiti
bg cs en hr ro sk sl sr
21
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Podešavanje telefona
Zaštita od neželjenih poziva
Vremensko upravljanje eksternim pozivima
Možete unijeti vremensko razdoblje, u kojem vaš telefon ne
treba zvoniti.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Audio postavke ¤ OK ¤ q Zvuk
zvona (Sluš) ¤ OK ¤ q Kontrola vremena ¤ OK
¤ Za vanjske pozive: r Uklj. / Isklj.
Ako je uključeno:
¤ Isključi zvono od: Unesite početak vremenskog razdoblja.
¤ Isključi zvono do: Unesite kraj vremenskog razdoblja.
¤ Spremiti
Primjer
Kontrola vremena
Za vanjske pozive:
Uklj.
Isključi zvono od:
22:00
Isključi zvono do:
07:00
Nazad
Spremiti
Napomena
Kod nazivatelja, kojima ste u telefonskom imeniku dodijelili jednu VIP-melodiju, vaš telefon
zvoni također i u tom vremenskom razdoblju.
Zaštita od anonimnih poziva
Možete podesiti, da vaš telefon prilikom anonimnih poziva ne zvoni (nazivatelj je suspregnuo
priopćavanje pozivnih brojeva). Poziv je signaliziran samo na zaslonu. Postavka važi samo za
mobilnu slušalicu, na kojoj ste poduzeli postavku.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Audio postavke ¤ OK ¤ q Zvuk zvona (Sluš) ¤ OK ¤ q Odbij.
anon poziv ¤ Promijeni (³ = funkcija uključena)
Brzi pristup brojevima i funkcijama
Brojčane tipke 2 do O možete zauzeti sa jednim brojem iz telefonskog imenika.
Lijeva i desna zaslonska tipka predzauzeta je sa jednom funkcijom. Zauzeće možete izmijeniti
(¢ str. 23).
Biranje broja odnosno pokretanje funkcije uslijeđuje tada sa jednim pritiskanjem tipke.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Zauzimanje brojčanih tipki
Pretpostavka: Brojčana tipka nije još zauzeta sa nekim brojem.
¤ Pritisnite brojčanu tipku dugo.
Ili:
Pritisnite brojčanu tipku kratko. ¤ Pritisnite zaslonsku tipku Brzo bir..
¤ Otvara se telefonski imenik. ¤ q Izaberite unos. ¤ OK
Unos je pohranjen na odgovarajućoj tipki.
Napomena
Brišete li ili mijenjate li kasnije unos u telefonskom imeniku, te promjene nemaju utjecaja na
zauzeće brojčane tipke.
22
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Podešavanje telefona
Biranje broja/mijenjanje zauzeća
Pretpostavka: Brojčana tipka je zauzeta sa jednim brojem.
U stanju mirovanja mobilne slušalice
¤ Pritisnite brojčanu tipku dugo: Broj je odmah biran.
Ili:
¤
Pritisnite brojčanu tipku kratko: Pritisnite lijevu zaslonsku tipku sa brojem/imenom
(eventualno skraćeno), kako biste birali broj.
Ili:
Pritisnite zaslonsku tipku Promijeni, kako biste drugačije zauzeli brojčanu tipku ili pritisnite
zaslonsku tipku Brisanje, kako biste brisali zauzeće.
Zauzimanje zaslonske tipke
¤
U stanju mirovanja pritisnite dugo lijevu ili desnu zaslonski tipku. ¤ Otvara se lista mogućih
zauzeća tipki. ¤ q Izaberite unos¤ OK
Izaberite iz sljedećih funkcija:
Bebifon
Budilica
Kalendar
Poziv jedn. dodirom
Podešavanje budilice i uključivanje (¢ str. 32).
Pozivanje kalendara(¢ str. 30).
Podešavanje direktnog poziva (¢ str. 18).
Ponovno biranje
Prikaz liste ponavljanja biranja (¢ str. 17).
Više funkcija...
Možete izabrati i daljnje funkcije:
Popis poziva
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Podešavanje Bebafona i uključivanje(¢ str. 33).
bg cs en hr ro sk sl sr
Prikaz pozivnih lista (¢ str. 29).
23
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Resetiranje telefona u tvornički postav
Resetiranje telefona u tvornički postav
Individualne izmjene postavki mobilne slušalice možete resetirati.
Od resetiranja nisu pogođeni:
u datum i vrijeme,
u prijave mobilnih slušalica na bazu kao i aktualni izbor baze,
u unosi u kalendar i telefonski imenik,
u lista ponavljanja biranja.
Prilikom resetiranja mobilne slušalice (Reset slušalice) brisane su audio- i zaslonske postavke.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Sustav ¤ OK ¤ q Reset slušalice ¤ OK ¤ Na sigurnosnu provjeru
odgovorite sa Da
Resetiranje mobilne slušalice
ECO DECT
ECO DECT stoji za smanjenu potrošnju struje i smanjenu jačinu emitiranja.
Smanjenje zračenja (ovisno o bazi)
Smanjenje zračenja moguće je samo, ako i vaša baza podržava ovu funkciju.
Jačina emitiranja vašeg telefona automatski je smanjena ovisno o udaljenosti mobilne slušalice
od baze.
Zračenje mobilne slušalice i baze možete i dodatno smanjiti, tako da funkcije
u Maksimalni domet isključite,
u Nema zračenja uključite.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
O daljnjim pojedinostima molimo pročitajte upute svoje baze.
24
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Register-HS.fm / 6/20/13
Više mobilnih slušalica
Više mobilnih slušalica
Interno nazivanje
Interni razgovori sa drugim, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.
u (pritisnite kratko) ¤ Otvara se lista mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica je
označena sa <. ¤ q Po potrebi izaberite mobilnu slušalicu ili Pozovi sve (zbirni poziv) iz liste.
¤c
Dugo pritiskanje u odmah pokreće poziv svim prijavljenim mobilnim slušalicama.
Interni povratni upit / Interno prosljeđivanje
Telefonirate sa jednim eksternim sudionikom i želite proslijediti razgovor jednom internom
sudioniku ili s njim održati konzultaciju (povratni upit).
u ¤ Otvara se lista mobilnih slušalica. ¤ Ukoliko je na bazi prijavljeno više od dvije mobilne
slušalice, izaberite mobilnu slušalicu ili Pozovi sve. ¤ c ili OK
Održavanje konzultacije (povratni upit): Razgovarate s internim sudionikom i vraćate se natrag
svom eksternom razgovoru: ¤ Opcije ¤ q Završ. aktivni poziv ¤ OK
Prosljeđivanje eksternog razgovora: Imate dvije mogućnosti za prosljeđivanje razgovora:
Čekate dok se nazvani sudionik javi i zatim spustite slušalicu:
Pritisnite tipku za završetak a.
¤
Ili:
¤
Spustite slušalicu, prije nego li se sudionik javi: Pritisnite tipku za završetak a.
Ako se nazvani sudionik ne bi javio ili nije preuzeo poziv, okončajte povratni upit sa Kraj.
Zamjenjivanje sugovornika / formiranje konferencije
Vodite razgovor, jedan daljnji poziv je zadržan na čekanju. Oba sugovornika su prikazana na
zaslonu.
¤ Zamjenjivanje sugovornika: Sa qmožete mijenjati između sudionika.
¤ Formiranje 3-ne konferencije: Pritisnite Konfer. .
Okončanje konferencije: Pritisnite KrajKnf. Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.
Opet možete sa q mijenjati između oba sudionika.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Svaki sugovornik može okončati svoje sudjelovanje u konferenciji, tako da pritisne tipku za završetak a.
Prihvaćanje/odbijanje poziva na čekanju
Dobijete li tijekom jednog internog razgovora jedan eksterni poziv, čujete ton "kucanja". Priopćava li se pozivni broj, na zaslonu vidite broj ili ime nazivatelja.
¤ Odbijanje poziva: ¤ Pritisnite zaslonsku tipku Odbiti.
¤ Prihvaćanje poziva: ¤ Pritisnite zaslonsku tipku Prihvati. Razgovarate sa novim nazivateljem.
Do tada vođeni razgovor je zadržan.
Prekid trenutnog razgovora i povratak k pozivu na čekanju:
¤ Opcije ¤ q Završ. aktivni poziv ¤ OK.
bg cs en hr ro sk sl sr
25
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Telefonski imenik (Adresar)
Telefonski imenik (Adresar)
U jednom unosu telefonskog imenika pohranjujete ime i prezime, do tri broja, obljetnice sa
signaliziranjem i melodiju nazivatelja.
Telefonski imenik (sa do 200 unosa) individualno sastavljate za svaku od svojih mobilnih slušalica. Liste/unose možete međutim slati drugim mobilnim slušalicama (¢ str. 27).
Duljina unosa
3 broja:
Ime i prezime
po maks. 32 brojke
po maks. 16 znakova
Upravljanje unosima telefonskog imenika
Otvaranje telefonskog imenika
U stanju mirovanja pritisnite tipku s ili ovisno o situaciji zaslonsku tipku ö.
Kreiranje novog unosa
¤
¤
¤
Otvorite telefonski imenik. ¤ q <Novi unos> ¤ OK
Mijenjajte između polja za unos sa q te unesite odgovarajuće komponente unosa. (ime, brojeve, obljetnicu, ton
zvona).
Navigirajte po potrebi prema dolje, kako biste pokazali
daljnje komponente.
Pritisnite zaslonsku tipku Spremiti.
Kako biste kreirali jedan unos, morate unijeti najmanje jedan
pozivni broj. Ako ste nazivatelju dodijelili jednu melodiju,
tada će unos u telefonskom imeniku biti nadopunjen sa
simbolom Æ.
Primjer
Novi unos
Ime:
Robert
Prezime:
I
Telefon (kućni):
Û
x
Abc
Spremiti
Prikaz/mijenjanje unosa
¤ Otvorite telefonski imenik. ¤ q Izaberite željeni unos.
¤ Prikazati ¤ Prikaz svih komponenti. ¤ Uredi
Ili:
¤ Opcije ¤ q Urediti unos ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Brisanje unosa
¤ Otvorite telefonski imenik. ¤ q Izaberite željeni unos. ¤ Opcije ¤ q Brisati unos ¤ OK
Brisanje svih unosa telefonskog imenika:
¤ Otvorite telefonski imenik. ¤ Opcije ¤ q Brisati popis ¤ OK
26
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Telefonski imenik (Adresar)
Određivanje redoslijeda unosa telefonskog imenika
Možete odrediti da li unosi trebaju biti poredani prema imenima ili prezimenima.
¤ Otvorite telefonski imenik. ¤ Opcije ¤Pritisnite na Sortirati po prezim. ili Sortirati po imenu
prezimenu.
Ako nije uneseno nikakvo ime, preuzet je standardni broj u polje prezimena. Ovi se unosi postavljaju na početak liste, neovisno o vrsti poretka.
Redoslijed poretka je kako slijedi:
Znak praznog mjesta | Brojke (0–9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.
Prikaz broja slobodnih unosa u telefonskom imeniku
¤ Otvorite telefonski imenik. ¤ Opcije ¤ q Dostupna memorija ¤ OK
Izbor unosa telefonskog imenika, traženje u telefonskom
imeniku
¤ Otvorite telefonski imenik.
¤ Prelistajte do traženog imena s pomoću q. Dugo pritiskanje na q kontinuirano prelistava
prema gore ili prema dolje kroz telefonski imenik.
Ili:
¤
Unesite početna slova (maks. 8 slova) pomoću tipkovnice. Prikaz preskače na prvo ime, koje
počinje sa tim slovom. Po potrebi prelistavajte dalje do željenog unosa pomoću q.
Prijenos unosa/telefonskog imenika drugoj mobilnoj slušalici
Pretpostavke:
u Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
u Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.
Možete prenijeti cjelokupni telefonski imenik, pojedinačni unos ili više pojedinačnih unosa.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Napomene
u Eksterni poziv prekida prijenos.
u Slike nazivatelja i zvukovi se ne prenose. Od obljetnice prenešen je samo datum.
u Prilikom prijenosa jednog unosa između dvije vCard-mobilne slušalice:
Ukoliko kod primatelja još ne postoji nikakav unos s imenom, kreiran je novi unos.
Postoji li već jedan unos s imenom, taj unos će bit nadopunjen novim brojevima.
Obuhvaća li unos više brojeva nego li primatelj dopušta, bit će kreiran jedan daljnji unos
s istim imenom.
u Ako primatelj nije vCard-mobilna slušalica: Za svaki broj bit će kreiran i poslan zaseban
unos.
u Vaša mobilna slušalica prima unose od jedne ne-vCard-mobilne slušalice: Unosi sa već
pohranjenim brojevima se odbacuju, u protivnom bude kreiran novi unos.
bg cs en hr ro sk sl sr
27
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Telefonski imenik (Adresar)
Prijenos pojedinačnih unosa
¤ Otvorite telefonski imenik. ¤ q Izaberite željeni unos. ¤ Opcije
¤ q Kopirati unos ¤ OK¤ q na internu slušalicu ¤ OK ¤ q Izaberite mobilnu slušalicuprimatelja. ¤ OK
Prijenos ukupnog telefonskog imenika
¤ Otvorite telefonski imenik. ¤ q Izaberite željeni unos.¤ Opcije
¤ q Kopirati popis ¤ OK¤ q na internu slušalicu ¤ OK ¤ q Izaberite mobilnu slušalicuprimatelja. ¤ OK
Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik
¤ Broj je prikazan ili je označen.
¤ Pritisnite zaslonsku tipku Ó ili Opcije ¤ q Kopir. broj u imenik. ¤ OK
- ¤ <Novi unos> ¤ OK ¤ r Izaberite vrstu broja. ¤ OK
¤ Nadopunite unos. ¤ OK
Ili:
-
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
28
¤ q Izaberite unos. ¤ OK ¤ r Izaberite vrstu broja. ¤ OK
¤ Broj će biti unesen ili će biti upisan preko postojećeg broja (na provjeru odgovorite sa
Da/Ne).
Spremiti
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Lista poziva
Lista poziva
Vaš telefon pohranjuje pozive u različitim listama. Otvorite liste:
u Lista propuštenih poziva: Tipka poruka f ¤ q Propušt. pozivi: ¤ OK
u Izbor lista: v ¤ ʤ OK ¤ q Izaberite listu. ¤ OK
U listi poziva prikazano je uvijek zadnjih 20 unosa.
Unos u listi
Sljedeće informacije su prikazane u unosu liste:
u vrsta liste (u zaglavnom retku)
u simbol za vrstu unosa:
™ (Propušteni pozivi), › (Prihvaćeni pozivi),
š (Odlazni pozivi)
u Broj nazivatelja. Ako je broj pohranjen u telefonskom
imeniku, tada je umjesto njega prikazano pohranjeno ime
i vrsta broja (ä Telefon (kućni), k Telefon (ured),
l Telefon (mobilni)). Kod propuštenih poziva dodatno u
uglatim zagradama stoji broj primljenih poziva s tog broja.
u Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)
¤ q Izaberite unos. ¤ Opcije
¤ Prikazati: Prikazane su sve raspoložive informacije, npr. prili-
Primjer
Svi pozivi
™ äJames Foster
Danas, 18:35
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Prikazati
Opcije
kom prikaza imena pripadajući broj.
¤ Opcije: Unos možete brisati ili preuzeti broj u telefonski imenik (¢ str. 28).
Uzvratni poziv nazivatelju iz liste poziva:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤ q Izaberite unos. ¤ Pritisnite tipku za poziv c.
bg cs en hr ro sk sl sr
29
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Kalendar
Kalendar
Možete se dati podsjetiti na do 30 termina.
U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, na danima sa
terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora
jednog dana, isti je obrubljen u boji.
Pohranjivanje termina u kalendaru
Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (¢ str. 9).
v ¤ É ¤ OK ¤ Kalendar ¤ OK
¤ p Izaberite željeni dan. ¤ OK
Svibanj 2013
Po Ut Sri Če Pe Su
01 02 03 04
06 07 08 09 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
Ne
05
12
19
26
Nazad
OK
u Prikazani su već pohranjeni termini.
Sa <Novi unos> ¤ OK otvarate prozor za unos jednog
sljedećeg termina.
u Ako još nisu uneseni nikakvi termini, odmah se otvara prozor za unos podataka novog
termina.
Aktivacija: r Uklj. / Isklj.
Mogući su sljedeći podaci:
u Datum: Izabrani dan je predpodešen. Za mijenjanje unesite novi datum.
u Vrijeme: Vremenski trenutak (sati i minute) termina.
u Sastanak: Ime termina (npr. večera, sastanak).
u Signal: r Izaberite melodiju signala podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje.
¤ Spremiti
Signaliziranje termina/obljetnica
Obljetnice se preuzimaju iz telefonskog imenika i prikazane su kao termin. Termin/obljetnica
prikazan je u stanju mirovanja i signaliziran u trajanju od 60 sekundi s izabranom melodijom
zvona.
Poziv podsjećanja možete isključiti:
Pritisnite na Isključen, kako biste potvrdili poziv podsjećanja i okončali ga.
¤
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Dok vi telefonirate, poziv podsjećanja bit će signaliziran jednokratnim signalnim tonom na
mobilnoj slušalici.
30
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Kalendar
Prikaz nepotvrđenih termina/obljetnica
Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni su u listi Propušteni alarmi:
u Poziv za termin-/obljetnicu nije bio potvrđen.
u Termin/obljetnica bio(/-la) je signaliziran(a) tijekom jednog poziva.
u Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnica.
Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol
unos stoji na početku liste.
te broj novih unosa. Najnoviji
Otvaranje liste: ¤ Tipka poruka f ¤ q Propušteni alarmi ¤ OK
Ili putem izbornika: v ¤ É ¤ OK ¤ q Propušteni alarmi ¤ OK
¤ q po potrebi prelistajte u listi
Prikazane su informacije o terminu/obljetnici. Možete:
¤ Brisati termin/obljetnicu: Brisati
Prikaz/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalendar ¤ OK ¤ p Izaberite željeni dan. ¤ OK ¤ Prikazana je lista
termina. ¤ q Izaberite željeni termin.
¤ Prikazati: Prikazivanje postavki termina, eventualno mijenjanje sa Uredi.
Ili:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
Opcije: Mijenjanje postavki ili brisanje termina.
- Urediti unos ¤ OK
- Brisati unos ¤ OK
- Aktivirati/Deaktivirati ¤ OK
- Brisati sve zadatke ¤ OK ¤ Provjeru potvrdite sa Da.
Svi termini izabranog dana su brisani.
bg cs en hr ro sk sl sr
31
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Budilica
Budilica
Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (¢ str. 9).
v ¤ ì ¤ OK ¤ Aktivacija: r Uklj./Isklj.
¤ Mijenjanje postavki:
- Vrijeme: Podesite sate i minute vremena buđenja
(Podešavanje vremena ¢ str. 9).
- Razdoblje: r Dnevno/Ponedj. - Petak
- Glasnoća: r Glasnoću podesite u 5 stupnjeva ili
Crescendo (rastuća glasnoća).
- Melodija: r Izaberite melodiju zvona za poziv buđenja.
¤ Pritisnite zaslonsku tipku Spremiti.
Primjer
Budilicu možete uklj./isključiti kako slijedi te podesiti:
Budilica
Aktiviranje:
<Uklj.
Vrijeme:
12:00
Razdoblje:
Ponedj. - Petak
>
x
Nazad
Spremiti
Kada je budilica aktivirana, na zaslonu u mirovanju prikazan je
simbol ¼ i vrijeme buđenja.
Poziv buđenja signaliziran je na zaslonu i s izabranom melodijom zvona u trajanju od maks.
60 sekundi. Tijekom jednog poziva, poziv buđenja je signaliziran sa jednim kratkim tonom.
Isključivanje budilice/ ponavljanje nakon pauze (môd drijemanja)
Pretpostavka: Oglašava se poziv buđenja.
¤ Isključivanje do sljedećeg poziva buđenja: Pritisnite Isključen.
Ili:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
32
Môd drijemanja:
Pritisnite Odgodi ili proizvoljnu tipku. Poziv buđenja je isključen i ponovljen nakon 5 minuta.
Ili:
Ne pritiščite ništa. Poziv buđenja je isključen na 60 sekundi i ponovljen nakon 5 minuta.
Nakon četvrtog ponavljanja budilica je isključena na 24 sata.
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Bebafon
Bebafon
Ako je uključen Bebafon, nazvan je pohranjeni (interni ili eksterni) ciljni pozivni broj, čim u
okolini mobilne slušalice bude prekoračena definirana razina buke. Bebafon alarm prema
jednom eksternom broju prekida se nakon ca. 90 sekundi.
U Bebafon-môdu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (bez tona zvona). Osvjetljenje
zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke uz iznimku zaslonskih tipki i
sredine upravljačke tipke su blokirane.
Sa funkcijom Dvosmj. razgovor možete odgovoriti na Bebafon alarm. Putem te funkcije uklj. ili
isključujete zvučnik mobilne slušalice.
Prihvatite li dolazni poziv, Bebafon-môd će bit prekinut za vrijeme trajanja razgovora, funkcija
ostaje uključena. Bebafon-môd nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.
Pozor
Pripazite na sljedeće točke:
u Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora
biti usmjeren prema bebi.
u Uključena funkcija smanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Stoga po potrebi
stavite mobilnu slušalicu u punjač.
u Bebafon je aktiviran tek 20 sekundi nakon uključivanja.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Nakon uključivanja obavezno provjerite funkcionalnost:
u Testirajte osjetljivost.
u Provjerite uspostavu veze, kada Bebafon alarm usmjeravate na jedan eksterni broj.
u Provjerite, da li je na ciljnom broju isključena telefonska sekretarica.
bg cs en hr ro sk sl sr
33
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Bebafon
Uklj./isključivanje i podešavanje Bebafona
v ¤ É ¤ OK ¤ q Bebafon ¤ OK
¤ Aktivacija: r Uklj./Isklj.
¤ Podešavanje Bebafona:
- Alarm za: r Interni (prijavljene su najmanje
2 mobilne slušalice)/ Eksterni
Ako je izabrano Interni:
¤ Slušalica: Pritisnite zaslonsku tipku Promijeni.
¤ q Izaberite mobilnu slušalicu. ¤ OK
Ako je izabrano Eksterni:
¤ Broj telefona: Unesite direktno broj ili ga izaberite iz
telefonskog imenika (pritisnite zaslonsku tipku ö).
- Dvosmj. razgovor: r Uklj./Isklj.
- Osjetljivost: r Visoka/Niska
¤ Spremiti
Bebafon aktiviran
i
V
07:15
Á
INT 1
14 Lis
Bebafon
0891234567
Isključen
Opcije
Kada je aktiviran Bebafon alarm na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljni pozivni broj. Sa
zaslonskom tipkom Isključen isključujete bebafon.
Prekid Bebafon alarma
Prekid tijekom Bebafon alarma: Pritisnite a.
Daljinsko deaktiviranje Bebafona
Pretpostavke: Bebafon alarm ide na jedan eksterni pozivni broj. Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.
¤ Prihvatite poziv Bebafon alarma i pritisnite tipke 9 ;.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Poziv je okončan. Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja.
34
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / symbols.fm / 6/20/13
Zaslonski simboli
Zaslonski simboli
Simboli statusne trake:
Sljedeći simboli prikazani su u statusnoj traci ovisno o postavki i o radnom stanju vašeg telefona:
Simbol
Značenje
Simbol
Jačina prijema (Nema zračenja isklj.)
Ð
i
Ñ
Ò
¼
¼
ó
ñ
˝
76% - 100%
51% - 75%
26% - 5o%
1% - 25%
}
crveno: nema veze sa bazom
Nema zračenja uključeno:
bijelo, kada je Maksimalni domet
uključen;
zeleno, kada je Maksimalni domet
isključen
Ton zvona isključen
Ton zvona „Beep“ je uključen
Blokada tipki
Simboli izbornika
ì
Ê
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ì
bijelo, kada je Maksimalni domet uklj.;
zeleno, kada je Maksimalni domet isklj.
Budilica
Popis poziva
Govorna pošta
bg cs en hr ro sk sl sr
{
{
y
y
y
Značenje
Napunjenost baterije:
bijelo: napunjenost preko 66 %
bijelo: napunjenost između 34 %
i 66 %
bijelo: napunjenost između 11 %
i 33 %
crveno: napunjenost ispod 11 %
treperi crveno: baterija skoro prazna
(još ca. 5 minuta vremena razgovora)
Baterija se puni
(aktualna napunjenost):
xy
xy
x{
x{
Ç
É
Ï
0 % - 10 %
11% -33 %
34 % - 66 %
67 % - 100 %
Odaberi usluge
Dodatne funkcije
Postavke
35
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / symbols.fm / 6/20/13
Zaslonski simboli
Simboli zaslonskih tipki
Sljedeći simboli prikazuju ovisno o situaciji u upravljanju aktualnu funkciju zaslonskih tipki:
Simbol
Ò
Akcija
Simbol
Ó
Ponavljanje biranja
Ñ
Brisanje teksta
ö
Akcija
Preuzimanje broja u telefonski
imenik
Otvaranje telefonskog imenika
Zaslonski simboli prilikom signaliziranja
z
Uspostave veze
(odlazni poziv)
W
Veza uspostavljena
ØÙÚ
Eksterni poziv
Ø ãÚ
Interni poziv
Øá Ú
Poziv podsjećanja /
termin
ØìÚ
Poziv buđenja
Daljnji zaslonski simboli
Ð
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
‰
36
Informacija
·
(Sigurnosna)
Provjera
Akcija provedena
(zeleno)
Õ
Akcija nije uspjela
(crveno)
X
ØðÚ
Û
Nije moguća uspostava
veze/veza prekinuta
Poziv podsjećanja /
obljetnica
Molimo, čekajte ...
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/20/13
Pregled izbornika
Pregled izbornika
Otvaranje glavnog izbornika: U stanju mirovanja telefona pritisnite v.
Napomena
Sve, u ovim uputama za rukovanje, opisane funkcije nisu raspoložive u svim zemljama i kod
svih mrežnih pružatelja usluga.
ì
Ê
Budilica
¢ str. 32
Popis poziva
(ovisno o bazi)
Ì Govorna pošta
Ç
É
Odaberi usluge
(ovisno o bazi)
Dodatne funkcije
Kalendar
Bebafon
Poziv jedn. dodirom
Ï
(ovisno o bazi)
Propušteni alarmi
Postavke
Datum/Vrijeme
Audio postavke
¢ str. 30
¢ str. 33
¢ str. 18
¢ str. 31
¢ str. 9
Glasnoća slušalice
Profili slušalice
Tonovi upozor.
Zvuk zvona (Sluš)
¢ str. 18
¢ str. 20
¢ str. 21
¢ str. 20
(daljnji podizbornici ovisno o bazi)
Ekran
Pozadinsko svjetlo
¢ str. 19
¢ str. 19
¢ str. 20
Registriraj slušalicu
¢ str. 8
Čuvar zaslona
Kombinacije boja
Jezik
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Registracija
¢ str. 19
(daljnji podizbornici ovisno o bazi)
Telefonija
Autom. odgovor
Pozivni brojevi
¢ str. 20
¢ str. 19
(daljnji podizbornici ovisno o bazi)
Sustav
Resetir. slušalice
¢ str. 24
(daljnji podizbornici ovisno o bazi)
bg cs en hr ro sk sl sr
37
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Služba za korisnike
Služba za korisnike
Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service
Registrirajte svoj Gigaset telefon odmah nakon kupnje:
www.gigaset.com/register
Vaš osobni korisnički račun vam omogućuje brzi kontakt sa našim savjetnicima
za kupce, pristup online forumima i mnogo više.
Posjetite naše stranice korisničke službe:
www.gigaset.com/service
Ovdje ćete naćo između ostalog:
uPitanja & odgovore
uBesplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
uProvjere kompatibilnosti
Kontaktirajte naše servisne službenike:
Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
Rado vam stojimo na raspolaganju...
... putem E-Mail-a:
www.gigaset.com/contact
... putem telefona:
Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555
(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili
mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)
Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).
Napominjeno, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u
zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama
ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.
38
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Služba za korisnike
Pitanja i odgovori
Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, naći ćete prijedloge rješenja na internetu
pod
www.gigaset.com/service ¤ FAQ ¤ First steps for troubleshooting.
Osim toga su u sljedećim tablicama izlistani koraci za otklanjanje greški.
Zaslon ne pokazuje ništa.
1. Mobilna slušalica nije uključena.
Pritisnite a dugo.
¥
2. Baterija je prazna.
Punite bateriju odnosno zamijenite ju (
¥
¢ str. 5).
3. Postavljena je blokada tipki/zaslona.
Pritisnite ljestve-tipku # dugo.
¥
Na zaslonu treperi „Nema baze“.
1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
Smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
¥
2. Baza nije uključena.
Prekontrolirajte strujni mrežni adapter baze.
¥
3. Domet baze se smanjio, zato što je isključeno Maksimalni domet.
Uključite Maksimalni domet (
str. 24) ili smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
¥
¢
Na zaslonu treperi „Registrirajte slušalicu“ ili „Stavite slušalicu na postolje baze“.
Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno bila je odjavljena prijavljivanjem jedne daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava).
Ponovno prijavite mobilnu slušalicu (
str. 8).
¥
¢
Mobilna slušalica ne zvoni.
1. Ton zvona je isključen.
Uključite ton zvona (
¥
¢ str. 21).
2. Podešeno je preusmjerenje poziva.
Isključite preusmjerenje poziva .
¥
3. Telefon ne zvoni, ako nazivatelj prikriva pozivni broj.
Uključite ton zvona za anonimne pozive (
str. 22).
¥
¢
4. Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva.
Preispitajte vremensko upravljanje za eksterne pozive (
str. 22) .
¥
¢
Vaš sugovornik vas ne čuje.
Isključen je mikrofon mobilne slušalice.
Ponovno uključite mikrofon (
str. 18).
¥
¢
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Broj nazivatelja nije prikazan.
1. Priopćavanje pozivnih brojeva (CLI) kod nazivatelja nije uključeno (ugovoreno).
Nazivatelj bi trebao kod mrežnog pružatelja usluga ugovoriti priopćavanje pozivnih brojeva (CLI).
¥
2. Prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP) nije podržano od mrežnog pružatelja usluga.
Dajte od mrežnog pružatelja usluga uključiti prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP).
¥
3. Vaš telefon je priključen putem telefonske centrale/routera s integriranom telefonskom centralom
(Gateway), koja/koji ne prosljeđuje sve informacije.
Resetirajte centralu: Kratko izvucite mrežni utikač. Ponovno utaknite utikač i čekajte, dok uređaj ne
bude ponovno pokrenut.
Provjerite postavke na telefonskoj centrali i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. Za to potražite u uputama za rukovanje pojmove kao CLIP, priopćavanje pozivnih brojeva, prijenos pozivnih brojeva, prikaz poziva, ... ili priupitajte kod proizvođača centrale.
¥
¥
bg cs en hr ro sk sl sr
39
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Služba za korisnike
Prilikom unosa čujete ton pogreške.
Akcija nije uspjela/unos sadrži greške.
Ponovite postupak.
Pripazite na prikaz na zaslonu i pročitajte po potrebi u uputama za rukovanje.
¥
Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu
Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.
Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.
¥
Odobrenje
Uređaj je predviđen za rad unutar Europske ekonomske zajednice i Švicarske. Ukoliko se koristi
u drugim zemljama, prvo mora dobiti nacionalni atest dotične zemlje.
Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.
Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnjim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Primjerak Izjave o sukladnosti (Declaration of Conformity) dostupan je na internet adresi:
www.gigaset.com/docs
40
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Služba za korisnike
Jamstvo
Jamstveni uvjeti za terminalne, sliène i prikljuène telekomunikacijske ureðaje
Tip:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Serijski broj:
1. Jamstvo za ureðaj, punjaè i pribor vrijedi 24 (dvadesetèetiri) mjeseca, uz
predoèenje raèuna s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanièka ošteæenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom,
požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su prikljuèni kabeli, spiralni
kabeli.
4. Jamstvo obuhvaæa besplatni popravak. Ako je kvar nemoguæe popraviti u roku od 10
dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis
d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaæene ovim jamstvom otkloniti
u roku od 15 dana raèunajuæi od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u sluèaju
nemoguænosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan ureðaj zamjeniti novim i
ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene ureðaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi
ili sam ureðaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neæe priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao
posljedica privremenog nekorištenja ureðaja zbog kvara, niti troškove privremene
uporabe tuðeg ureðaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
- nisu poštivane upute za uporabu;
- su podaci s raèuna o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
- popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
- je ureðaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe
zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuæe prikljuèivan;
- su podaci na ureðaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
- su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih
baterija;
- je ureðaj prikljuèen na naèin koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i
veza RH, ili na naèin koji ne udovoljava važeæim propisima RH za ovakve ureðaje;
- je ureðaj prikljuèen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili suèelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za ureðaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: Slavonska avenija 22d
(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.
datum kupnje
bg cs en hr ro sk sl sr
peèat
potpis prodavaèa
41
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Služba za korisnike
Isključivanje odgovornosti
Zaslon vaše mobilne slušalice ima razlučivost od 128x160 piksela (točaka slike). Svaka točka
sastoji se iz tri sub-piksela (crveno, zeleno, plavo).
Može se dogoditi, da jedan piksel bude pogrešno usmjeren ili pokazuje odstupanje u boji. To je
normalno i nije razlog za korištenje jamstvenih prava.
Saznajte iz sljedeće tablice broj piksela sa pogreškom, koji se smije javiti, a da to nije jamstveni
slučaj.
Opis
maks. broj dopuštenih Piksel-greški
U boji svijetleći Sub-Piksel
1
Tamni Sub-Piksel
1
Ukupni broj obojenih i tamnih Sub-Piksela
1
Napomena
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Tragovi trošenja na zaslonu i kućištu isključeni su iz jamstva.
42
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Okoliš
Okoliš
Naša slika okoliša
Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za
jedan bolji svijet. Naše ideje, tehnologije i naše postupanje služe ljudima, društvu i okolišu. Cilj
našeg djelovanja širom svijeta jest trajno osiguravanje životnih temelja ljudima. Mi priznajemo
odgovornost za proizvod, koja obuhvaća cjelokupni životni vijek proizvoda. Već prilikom planiranja proizvoda i procesa ocijenjena su djelovanja proizvoda na okoliš uključujući proizvodnju,
nabavu, prodaju, korištenje, servis i zbrinjavanje.
Informirajte se također na Internetu pod www.gigaset.com o proizvodima i postupcim, koji štite
okoliš.
Sustav upravljanja okolišem
Gigaset Communications GmbH je certificiran po međunarodnim standardima EN 14001 i ISO 9001.
ISO 14001 (okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management
Service GmbH.
Odlaganje
Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada,
koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države
za to predviđenih ustanova.
Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.
Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju
potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj
zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca,
gdje ste kupili proizvod.
bg cs en hr ro sk sl sr
43
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Prilog
Prilog
Održavanje
Obrišite uređaj sa mokrom krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili
krpe od mikrovlakana.
Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.
U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na
površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve
supstance.
Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću
sredstva za poliranje zaslona.
Kontakt s tekućinom
!
Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:
1 Odspojite uređaj od struje.
2 Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.
3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
4 Osušite sve dijelove sa krpom.
5 Uređaj zatim ostavite najmanje 72 sata s otvorenim pretincom za baterije i s tipkovnicom
prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (ne: mikrovalna pečnica, pečnica ili slično).
6 Uređaj ponovno uključite tek u suhom stanju.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Nakon potpunog sušenja je u većini slučajeva moguće ponovno stavljanje u rad.
44
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Prilog
Tehnički podaci
Baterije
Tehnologija:
Napon:
Kapacitet:
2 x AAA NiMH
1,2 V
800 mAh
Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice
Radno vrijeme vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, starosti baterije i ponašanju korisnika.
(Svi navodi vremena su maksimalni.)
Vrijeme aktivnog čekanja (sati) *
320 *
170 **
Vrijeme razgovora (sati)
14
Radno vrijeme prilikom 1,5 sati razgovora po danu (sati) *
130 *
100 **
Vrijeme punjenja u bazi (sati)
8,5
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)
7,5
*
**
Nema zračenja isključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja
Nema zračenja uključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja
Opći tehnički podaci
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
DECT
DECT-standard
podržan
GAP-standard
podržan
Broj kanala
60 dupleks kanala
Radiofrekvencijsko područje
1880-1900 MHz
Dupleks postupak
vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Frekvencija ponavljanja pulsa emitiranja
100 Hz
Duljina pulsa emitiranja
370 μs
Kanalni raster
1728 kHz
Brzina
1152 kbit/s
Modulacija
GFSK
Kôdiranje govora
32 kbit/s
Snaga emitiranja
10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW puls snaga
Domet
do 50 m u zgradama, do 300 m na otvorenom
Uvjeti okoline u radu
+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
bg cs en hr ro sk sl sr
45
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Prilog
Tablica seta znakova
Standardno pismo
Odgovarajuću tipku
pritisnite višeput.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2)
1) znak praznog mjesta
2) novi redak
Srednja Europa
Odgovarajuću tipku
pritisnite višeput.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ą
đ
í
ł
ń
7
t'
9
!
ă
ď
î
Í
ň
ř
ţ
ý
ä
ę
á
ë
â
é
ć
ě
ľ
ó
ŕ
ű
ź
0
ö
ß
ü
ż
ő
ś
ú
ž
ô
š
ů
2)
10x 11x 12x
ç
č
ş
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
1) znak praznog mjesta
2) novi redak
46
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Kazalo
Kazalo
H
A
I
Adresar v. Telefonski imenik
Automatsko prihvaćanje poziva . . . . . . . . . 20
Interni povratni upit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interni razgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interno
telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interno prosljeđivanje eksternog
razgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isključivanje
Bebafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
blokade tipki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mikrofona mobilne slušalice . . . . . . . . .
odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ispravak pogrešnih unosa . . . . . . . . . . . . . .
Izbor unosa iz telefonskog imenika . . . . . .
Izbornik
otvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Baterija
napunjenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
punjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
umetanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Baza
mijenjanje postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bebafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Beep (ton pažnje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Biranje
sa brzim biranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
sa listom ponavljanja biranja . . . . . . . . . 17
sa listom poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
sa telefonskim imenikom . . . . . . . . . . . . 17
Broj
pohranjivanje u telefonski imenik . . . . . 26
preuzimanje u telefonski imenik . . . . . . 28
unos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Budilica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
25
25
25
25
34
13
18
42
16
27
13
37
J
Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Jezik, zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
K
Čuvar zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kalendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Konferencija
okončanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kontakt s tekućinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
D
L
Datum, podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Direktni poziv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Domet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
smanjivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lista
izlazni pozivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
lista ponavljanja biranja . . . . . . . . . . . . . 17
liste poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
mobilnih slušalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
prihvaćenih poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
propuštenih poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . 29
telefonske sekretarice . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lista poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
brisanje unosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Liste poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Liste poziva
brisanje unosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ljestve-tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C/Č
E
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Eksterni pozivi
vremensko upravljanje tonovima
zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Eksterni razgovor
interno prosljeđivanje (predaja) . . . . . . . 25
G
Glasnoća
slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
zvučnika (handsfree) . . . . . . . . . . . . . . . . 18
zvučnika/slušalice mobilne slušalice . . . 18
bg cs en hr ro sk sl sr
47
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Kazalo
M
O
Medicinski aparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mijenjanje
postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
telefonskih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Mikrofon (mobilna slušalica)
uklj./isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mobilna slušalica
čuvar zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
glasnoča zvučnika (handsfree) . . . . . . . . 18
glasnoća slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
isključivanje mikrofona . . . . . . . . . . . . . . 18
korištenje kao Bebafon . . . . . . . . . . . . . . 33
korištenje više komada . . . . . . . . . . . . . . 25
lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
mijenjanje postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
osvjetljenje zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
prijavljivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
priključivanje punjača . . . . . . . . . . . . . . . . 4
prosljeđivanje razgovora. . . . . . . . . . . . . 25
resetiranje u tvornički postav . . . . . . . . . 24
shema boja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
signalni tonovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
stanje mirovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
stavljanje u rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
uklj./isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
zaslonski jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 19
Mogućnosti podešavanja
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Môd drijemanja (budilica) . . . . . . . . . . . . . . 32
Obljetnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prikaz neprihvaćene . . . . . . . . . . . . . . . .
Odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odobrenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okoliš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvjetljenje, zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otklanjanje greški
općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Napunjenost baterija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Nazivanje
eksterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nepotvrđeni termini/obljetnice . . . . . . . . . 31
48
26
31
43
40
44
43
20
39
P
Pisanje malih/velikih slova . . . . . . . . . . . . . 16
Pisanje velikih/malih slova . . . . . . . . . . . . . 16
Pitanja i odgovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Podešavanje datuma . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Podešavanje vremena. . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Podešavanje zaslonskog jezika . . . . . . . . . 19
Pokazivanje napunjenosti . . . . . . . . . . . . . . 1
Pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Povratni upit
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Poziv
automatsko prihvaćanje . . . . . . . . . . . . . 20
interno prosljeđivanje (predaja) . . . . . . 25
prihvaćanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Poziv u nuždi
nije moguć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pozivni tonovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Predbroj
podešavanje vlastitog predbroja . . . . . . 19
Prijavljivanje (mobilna slušalica) . . . . . . . . . 8
Prijaz
neprihvaćeni termini/obljetnice . . . . . . 31
Prikaz
obavijesti mrežne telefonske
sekretarice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Priključivanje naglavne slušalice . . . . . . . . 10
Profili slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Promjena
zaslonskog jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Propušteni pozivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Punjač (mobilna slušalica)
postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
priključivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Kazalo
R
T
Radno vrijeme mobilne slušalice . . . . . . . . 45
Razgovor
eksterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
interni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
interno prosljeđivanje (predaja) . . . . . . . 25
prosljeđivanje (predaja) . . . . . . . . . . . . . 25
Redoslijed u telefonskom imeniku . . . . . . . 27
Resetiranje na tvorničke postave . . . . . . . . 24
Resetiranje na tvorničke postavke . . . . . . . 24
Rođendan v. Obljetnica
R-tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tablice seta znakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tekućina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Telefon
podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
resetiranje u tvornički postav . . . . . . . . . 24
rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefoniranje
eksterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
prihvaćanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Telefonski imenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
otvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
pohranjivanje unosa . . . . . . . . . . . . . . . . 26
preuzimanje broja iz teksta . . . . . . . . . . 28
redoslijed unosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
slanje mobilnoj slušalici . . . . . . . . . . . . . 27
slanje unosa/liste mobilnoj slušalici . . . 27
Termin
podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
prikaz neprihvaćenog . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tipka
zauzimanje sa funkcijom ili brojem . . . . 22
Tipka poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipke
ljestve-tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
R-tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tipka poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tipka za uklj./isključivanje . . . . . . . . . . . . 1
tipka za završetak . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 17
upravljačka tipka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
zaslonske tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
zvijezda-tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ton pažnje (Beep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ton upozorenja v. Signalni ton
Ton zvona
isključivanje za anonimne pozive . . . . . 22
mijenjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
vremensko upravljanje za eksterne
pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Traženje
u telefonskom imeniku . . . . . . . . . . . . . . 27
3-na konferencija
okončanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tvorničke postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tvornički postav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
S/Š
Sadržaj kutije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Shema boja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Signalni tonovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sigurnosni napuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Simbol
budilica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Simboli
na zaslonskim tipkama . . . . . . . . . . . . . . 36
prikaz novih poruka . . . . . . . . . . . . . . . . 15
statusna traka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Slanje
cjelokupnog telefonskog imenika
mobilnoj slušalici . . . . . . . . . . . . . . 27
unosa telefonskog imenika mobilnoj
slušalici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Slušni aparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Služba za korisnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Smanjivanje snage emitiranja . . . . . . . . . . . 24
Smanjivanje zračenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sound v. Ton zvona
Stanje mirovanja
povratak u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Statusna traka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Stavljanje u rad, mobilne slušalice . . . . . . . . 5
Strujni mrežni adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
bg cs en hr ro sk sl sr
49
Gigaset C530H / HSG IM3 hr / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Kazalo
U
Z/Ž
Uključivanje
blokade tipki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Unos posebnih znakova . . . . . . . . . . . . . . . 16
Unos preglasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Unos teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Unos u listi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Upravljačka tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utičnica naglavne slušalice . . . . . . . . . . . . . 10
Uvid u obavijest mrežne telefonske
sekretarice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zaslon
čuvar zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
mijenjanje zaslonskog jezika . . . . . . . . . . 7
osvjetljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
shema boja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
uključivanje osvjetljenja . . . . . . . . . . . . . 20
Zaslonske tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
zauzeće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zaslonski simboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zaštita od anonimnih poziva . . . . . . . . . . . 22
Zaštita od neželjenih poziva . . . . . . . . . . . . 22
Zaštita od poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zauzimanje brojčanih tipki . . . . . . . . . . . . . 22
Zvijezda-tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Zvučnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
V
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
VIP-tona zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vremensko upravljanje
ton zvona za eksterne pozive . . . . . . . . . 22
Vrijeme punjenja mobilne slušalice . . . . . . 45
Vrijeme, podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sva prava zadržana. Zadržano pravo promjene.
50
bg cs en hr ro sk sl sr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising