Gigaset | C530H | User guide | Gigaset C530H Užívateľská príručka

Gigaset C530H Užívateľská príručka
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 6/20/13
C530 H
Gratulujeme
Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou
trvale udržitelnému rozvoji.Balení tohoto produktu je
ekologické.
Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku
www.gigaset.com.
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 6/20/13
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/20/13
Popis sluchátka
Popis sluchátka
1 Displej v klidovém stavu
2 Stavový řádek (
str. 33)
Symboly zobrazují aktuální nastavení
a provozní stav telefonu
str. 14,
str. 23)
3 Dialogová tlačítka (
4 Tlačítko zpráv (
str. 15)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nový hovor
5 Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat
o jednu úroveň v menu (krátce stisknout),
návrat do klidového stavu (dlouze stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka
(v klidovém stavu dlouze stisknout)
6 Tlačítko „mřížka“
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek
(v klidovém stavu dlouze stisknout);
přepínání mezi psaním velkých a malých
písmen a číslic;
zadání pauzy ve volbě (dlouze stisknout)
7 Mikrofon
8 Tlačítko R
Zpětný dotaz (flash) (dlouze stisknout)
9 Tlačítko „hvězdička“
V klidovém stavu: zapnutí / vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout);
během spojení: přepínání mezi impulsní
a tónovou volbou (krátce stisknout);
při zadávání textu: zobrazení tabulky
zvláštních znaků
str. 10)
10 Zdířka pro náhlavní soupravu (
11 Tlačítko 1
Volba Memoboxu (dlouze stisknout)
12 Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého
telefonování
Vytočit zobrazené číslo;
přijetí hovoru a přepínání mezi režimy
sluchátka a hlasitého telefonování;
otevření seznamu opakování volby (krátce
stisknout); zahájení volby telefonního čísla
(dlouze stisknout);
13 Ovládací tlačítko / Tlačítko menu
str. 13)
(
¢
¢
i
V
1
2
7:15
INT 1
14 Říj
Volání
Kalendář
3
13
12
4
5
¢
¢
¢
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
11
10
9
8
6
¢
7
cs en ro sk sr
1
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGIVZ.fm / 6/20/13
Obsah
Obsah
Popis sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Způsob záznamu kroků ovládání v tomto návodu k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Seznámení s telefonem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastavení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Obnovení továrního nastavení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Několik sluchátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Telefonní seznam (adresář) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Seznam hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kalendář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dětská chůva Babyphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Přehled menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zákaznický servis a podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Příloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / security.fm / 6/20/13
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Pozor
Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním
zařízení.
Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.
Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz „Technické údaje“),
v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se
musí vyměnit.
Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické
podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.
Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do
jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace
o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).
Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce
hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.
Přístroj Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu.
Bezchybnou spolupráci se všemi naslouchadly ovšem zaručit nelze.
Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových
naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte
odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých
místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Zařízení předávejte třetím osobám vždy s návodem k obsluze.
Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak
by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
Upozorněn
u Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.
u Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
cs en ro sk sr
3
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu
Kontrola obsahu balení
u
u
u
u
u
u
jedno sluchátko,
nabíječka včetně napájecího adaptéru,
jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
dva akumulátory,
jedna spona na opasek
návod k použití.
Instalace nabíječky
Nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C
až +45 °C.
¤ Nabíječku postavte na rovný, neklouzavý povrch.
Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů
laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na
povrchu stopy.
Upozornění
u Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických
přístrojů.
u Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami.
u Dbejte na dosah základny. Dosah činí v budovách až 50 m, venku až 300 m. Dosah se
sníží, pokud je vypnut Maximální dosah.
Připojení základny
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
2
4
¤
¤
1
Pokud musíte zástrčku opět odpojit od nabíječky:
¤ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
¤ Stiskněte uvolňovací tlačítko 3 a zástrčku vytáhněte 4 .
Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru 1 .
Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky 2 .
3
4
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Uvedení do provozu
Uvedení sluchátka do provozu
Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!
Vložte baterii a zavřete přihrádku
Upozornění
Používejte pouze akumulátory (¢ str. 43) doporučené společností Gigaset Communications
GmbH. Jinak může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by
dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít
k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.
1
2
¤
Akumulátory vkládejte se správnou
polaritou (směr vkládání viz. obrázek).
¤
¤
Kryt nasaďte nahoře 1 .
Poté kryt zasuňte, až
zaklapne 2 .
3
4
Pokud budete muset kryt
přihrádky na baterie opět
otevřít za účelem výměny
baterií:
¤ Uchopte kryt zpoza
rýhy na jeho horním
okraji 3 a táhněte
kryt dolů 4 .
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Opasková spona
Na sluchátku jsou otvory k nasazení spony na opasek.
u Za účelem nasazení opaskovou sponu přitlačte na zadní
stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do
otvorů ve sluchátku.
u Sundání - sponu sundáte silným zatlačením pravým palcem
na střed spony, zasunutím nehtu ukazováku levé ruky vlevo
nahoru mezi sponu a těleso a vytažením spony směrem
nahoru.
cs en ro sk sr
5
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Uvedení do provozu
Nabíjení akumulátorů
Akumulátory jsou dodávány částečně nabité. Před použitím je zcela nabijte. (Akumulátory jsou
zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku ).
¤ Vložte sluchátko do nabíječky a ponechejte je tam 7,5 hodiny.
7,5 h
Upozornění
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Sluchátko se smí umístit pouze do základny popř. nabíječky k tomu určené.
u Akumulátor se při dobíjení může zahřívat. Je to běžný jev, který není nijak nebezpečný.
u Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.
6
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Uvedení do provozu
Změna jazyka na displeji
Jazyk na displeji můžete změnit přes menu
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Jazyk ¤ OK ¤ q Vybrat jazyk ¤ Vybrat
Nebo, pokud je pro vás nastavená řeč nesrozumitelná, následovně:
¤
Příklad
L5
¤
Ø
English
±
Francais
Zobrazí se displej nastavení jazyka. Je zvolen
nastavený jazyk (např. angličtina).
¤
Příklad
Ø
English
±
Francais
±
Italiano
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
x
...až se na displeji označí požadovaný jazyk,
např. francouzština.
±
Select
¤
Příklad
Deutsch
English
Francais
¤
Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka
s ...
±
Deutsch
Back
Pomalu postupně stiskněte tlačítka L
a 5.
±
Deutsch
Espanol
Stiskněte pravou stranu ovládacího tlačítka.
Stisknutím pravého dialogového tlačítka
zvolte požadovaný jazyk.
±
Ø
±
Ø
±
Volba je označena symbolem Ø.
Stiskněte a podržte tlačítko zavěšení a. Tím telefon přepnete do klidového stavu.
cs en ro sk sr
7
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Uvedení do provozu
Přihlášení sluchátka
Přihlašovací procedura závisí na základně.
Přihlášení
u Automatické přihlášení sluchátka k základně
Gigaset C530:
¤ Vložte sluchátko do základny.
Jestliže automatické přihlášení nefunguje, je třeba sluchátko přihlásit ručně.
Přihlaste
u Ruční přihlášení sluchátka:
přenosnou část.
Přihlášení musíte provést jak na základně, tak také na sluchátku. Obojí musí proběhnout během 60 s.
¤ Na základně: přihlašovací/pagingové tlačítko stiskněte
Přihlásit
dlouze (minimálně 3 s).
¤ Na sluchátku stiskněte dialogové tlačítko Přihlásit.
Nebo:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Přihlášení ¤ OK ¤ Přihlásit přen.část ¤ OK
Ð
Na displeji se zobrazí hlášení Probíhá hledání základny pracující v rež. přihlášení. Proběhne
navazování spojení se základnou, může to trvat nějakou dobu.
¤ Popř. zadejte systémový PIN (Stav při dodání: 0000). ¤ OK
Zobrazení na displeji během přihlašování: Probíhá přihlaš. přenosné části.
Zobrazení na displeji po úspěšném přihlášení: Přenosná část byla přihlášena.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Vaše sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Pro informace, jak vaše sluchátko
používat na několika základnách a jak ho z nich odhlásit, si prosím přečtěte návod k použití vaší
základny.
8
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Uvedení do provozu
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby
bylo možné používat budík.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko pod zobrazením
Nast.čas na displeji a otevře se zadávací pole.
Volání
Nast.čas
(Pokud jste již datum a čas zadali, otevřete
zadávací pole z menu:
v ¤ Ϥ OK ¤ Datum/čas ¤ OK)
Datum/čas
Datum:
15.01.2013
Čas:
0:00
Zpět
Na displeji se zobrazí podmenu Datum/čas.
Aktivní zadávací pozice bliká.
Zadejte klávesnicí v osmimístném
formátu měsíc a rok, např.
4
Q2Q
3
jako datum 14.10.2013.
¤
Uložit
Chcete-li pozici upravit, např. pro provedení opravy, stiskněte ovládací tlačítko
vpravo nebo vlevo.
¤
Datum/čas
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Datum:
14.10.2013
Čas:
7:15
Zpět
¤
Zadejte na klávesnici hodiny a minuty ve
4-místném formátu, např. QM
5
pro čas 07:15 hod.
Pomocí ovládacího tlačítka případně změňte
pozici, kterou zadáváte.
Uložit
¤
cs en ro sk sr
Stisknutím ovládacího tlačítka dolů přejdete
do pole k zadání přesného času.
Stisknutím dialogového tlačítka Uložit pod
displejem zadání uložíte.
9
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Uvedení do provozu
Datum/čas
‰
Na displeji se zobrazí hlášení Uloženo. Zazní potvrzovací tón.
Uloženo
i
V
7:15
INT 1
Automaticky se vrátíte do klidového stavu.
14 Říj
Nyní je telefon připraven k použití!
Volání
Kalendář
Připojení náhlavní soupravy (headsetu)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ke sluchátku je možné připojit náhlavní soupravu s konektorem
typu jack 2,5 mm. Doporučení k náhlavním soupravám naleznete
na stránkách produktů na adrese www.gigaset.com
10
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Uvedení do provozu
Jak chcete pokračovat?
Po úspěšném uvedení do provozu můžete okamžitě telefonovat, přizpůsobit Gigaset vašim
osobním potřebám, nebo se nejprve seznámit s obsluhou.
Nastavení vyzvánění
Přiřaďte interním, externím hovorům, připomínkám (¢ str. 21), buzení (¢ str. 31) a určitým
volajícím (¢ str. 26) vlastní melodie.
Chraňte se před nevyžádaným voláním
Nastavte si telefon tak, aby při anonymních voláních nezvonil, nebo použijte časové řízení
(¢ str. 22).
Přihlášení stávajících sluchátek Gigaset k základně a přenos telefonního
seznamu
Používejte stávající sluchátka nadále k telefonování na vaší nové základně. Přeneste záznamy
z telefonního seznamu těchto sluchátek do vašeho nového sluchátka (¢ str. 27).
Provedení nastavení ECO DECT
Snižte radiační výkon (záření) svého telefonu (¢ str. 24).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb
(¢ str. 37) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (¢ str. 36).
cs en ro sk sr
11
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Způsob záznamu kroků ovládání v tomto návodu k použití
Způsob záznamu kroků ovládání v tomto návodu
k použití
Tlačítka vašeho sluchátka Gigaset jsou uvedena v tomto návodu k obsluze následovně:
c/v/a
Q až O
*/#
f/S
Tlačítko přijmutí / tlačítko menu / tlačítko zavěšení
Tlačítka číslic / písmen
Tlačítko „hvězdička“ / tlačítko „mřížka“
Tlačítko zpráv / Tlačítko R
Přehled symbolů displeje (¢ str. 33).
Příklad: automatický příjem volání – zapínání a vypínání
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ Aut.příjem vol. ¤ Změnit (³ = zapnuto)
Obrázek v návodu k obsluze
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Musíte provést následující:
¤ v: hlavní menu otevřete stisknutím ovládací tlačítko vpravo v klidovém stavu.
¤ Ï: nastavte se pomocí ovládacího tlačítka p na symbol Ï.
¤ OK: stiskněte dialogové tlačítko OK nebo ovládací tlačítko w uprostřed, otevře se podnabídka Nastavení.
¤ q Telefonie: nalistujte pomocí ovládacího tlačítka q položku Telefonie.
¤ OK: stiskněte dialogové tlačítko OK nebo ovládací tlačítko w uprostřed, otevře se podnabídka Telefonie.
¤ Aut.příjem vol.: funkce vypnutí / zapnutí automatického přijímání hovorů je zvolena.
¤ Změnit (³ = zapnuto): stiskněte dialogové tlačítko Změnit nebo ovládací tlačítko w uprostřed, funkce se bude střídavě zapínat a vypínat (³ = zapnuto, ´ = vypnuto).
12
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Seznámení s telefonem
Seznámení s telefonem
Zapnutí/vypnutí sluchátka
¤ Chcete-li sluchátko vypnout, stiskněte dlouze v klidovém stavu tlačítko zavěšení a.
Zapínání a vypínání blokování tlačítek
Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití. Pokud stisknete nějaké tlačítko,
zobrazí se příslušné hlášení.
¤ Funkci blokování zapnete, popř. vypnete dlouhým stisknutím tlačítka #.
Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Můžete volání
přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.
Ovládací tlačítko
Dále v příručce je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoře, dole,
vpravo, vlevo), kterou musíte v dané situaci stisknout (např. v znamená
„stisknout ovládací tlačítko vpravo“).
Ovládací tlačítko složí k navigaci v rámci menu a polí k zadání dat. V klidovém
stavu popř. během externího hovoru má následující funkce:
V klidovém stavu sluchátka
s
Otevře telefonní seznam.
u
Otevře seznam sluchátek.
v nebo w Otevře hlavní menu.
Vyvolání nabídky k nastavení hlasitosti hovoru (¢ str. 18) ve sluchátku.
t
Během externího hovoru
s
Otevře telefonní seznam.
t
Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování.
u
Zadá interní zpětný dotaz.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Funkce, které jsou k dispozici po stisknutí střední části ovládacího tlačítka
Tlačítko může mít v závislosti na situaci různé funkce.
u V klidovém stavu se jeho stisknutím otevře hlavní nabídka.
u V podnabídkách a v polích k výběru a zadání dat přebírá tlačítko funkci dialogových tlačítek
OK, Ano, Uložit, Vybrat nebo Změnit .
Upozornění
V tomto návodu je uveden postup k otevření hlavní nabídky stisknutím ovládacího tlačítka
vpravo a potvrzení funkcí stisknutím příslušného dialogového tlačítka. Místo toho ovšem
můžete stisknout ovládací tlačítko vprostřed.
cs en ro sk sr
13
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Seznámení s telefonem
Dialogová tlačítka
Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Přiřazení můžete
změnit (¢ str. 23).
Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace.
Příklad
Zpět
Uložit
Aktuální funkce dialogových tlačítek
Dialogová tlačítka
Nejdůležitější dialogová tlačítka:
Možnosti
Otevřít nabídku pro aktuální situaci.
OK
Potvrdit volbu.
Zpět
Návrat o jednu úroveň nabídky výše nebo zrušit probíhající akci.
Uložit
Uložit zadání.
Přehled symbolů na dialogových tlačítkách (¢ str. 34).
Procházení menu
Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled menu ¢ str. 35.
Hlavní menu (první úroveň menu)
¤
K otevření hlavního menu stiskněte v klidovém stavu sluchátka ovládací tlačítko vpravo v.
Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný
název se zobrazí v záhlaví displeje.
Přístup k funkci, tzn. otevření příslušné podnabídky (další
úrovně nabídky):
¤ Přejděte pomocí ovládacího tlačítka p do vybrané funkce
a stiskněte dialogové tlačítko OK.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Zpět do klidového stavu: stiskněte krátce dialogové tlačítko
Zpět nebo tlačítko zavěšení a.
Příklad
Nastavení
ì
Ê
É
Ï
Ì
Zpět
14
Ç
OK
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Seznámení s telefonem
Podmenu
Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.
Přístup k funkci:
¤ Ovládacím tlačítkem q nalistujte požadovanou funkci
a stiskněte OK.
Příklad
Nastavení
Datum/čas
Zpět na předchozí úroveň menu: stiskněte krátce dialogové
tlačítko Zpět nebo tlačítko zavěšení a.
Nastavení zvuku
Návrat do klidového stavu
Jazyk
Z libovolného menu:
¤ Dlouze stiskněte tlačítko zavěšení a.
Přihlášení
Nebo:
¤ Nestisknete-li žádné tlačítko: Po asi 2 minutách se displej
přepne automaticky do klidového stavu.
Displej
x
Zpět
OK
Seznamy zpráv
Dostanete-li zprávy, pak budou uloženy do seznamů zpráv.
Jakmile do seznamu přibude nový záznam, zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv. Symboly pro druh zprávy a
počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.
Máte-li nové zprávy:
u à na hlasovém záznamníku (závisí na základně)/
Memoboxu
u ™ v seznamu zmeškaných hovorů,
v seznamu zmeškaných termínů
u
Příklad
i
V
7:15
INT 1
14 Říj
Ã
™
02
10
08
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Seznam zpráv vyvoláte pomocí stisknutí tlačítka zprávy f.
Volání
Kalendář
Máte přístup k následujícím seznamům zpráv:
u Záznamník: seznam záznamníku (závisí na základně)
u Memobox: Memobox, pokud je tato funkce podporována provozovatelem sítě a ve vašem
telefonu je uloženo telefonní Memoboxu
u Zmešk. volání: seznam zmeškaných volání (viz. „Seznam hovorů“ ¢ str. 28)
u Zmešk. budíky: seznam zmeškaných termínů
Symbol pro Memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní
seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.
Otevření seznamu: q vyberte požadovaný seznam. ¤ OK
Výjimka: vyberete-li Memobox, vytočí se číslo Memoboxu . Na displeji ze neotevře žádný
seznam.
cs en ro sk sr
15
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Seznámení s telefonem
Zadání čísel a textu
Zobrazí-li se více polí s čísly a/nebo textem (např. Křestní
jméno a Příjmení záznamu v telefonním seznamu), aktivuje
se automaticky první pole. Následující pole musíte aktivovat
pomocí navigace ovládacím tlačítkem q. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
Nový záznam
Křestní jméno:
I
Příjmení:
Oprava chybného zadání
u Smazat znaky před kurzorem: krátce stiskněte dialogové
tlačítko Ñ.
u Smazat slova před kurzorem: dlouze stiskněte dialogové
tlačítko Ñ.
Telefon (domů):
Û
x
Abc
Uložit
Zadávání textu
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Písmena/znaky: každému tlačítku mezi Q a O je přiřazeno několik písmen a znaků. Tyto
znaky jsou zobrazeny po stisknutí tlačítka v řádku výběru vlevo dole na displeji. Vybraný znak
je zvýrazněn. Na požadované písmeno /znak přejdete tak, že tlačítko opakovaně krátce
stisknete.
u Přemístění kurzoru: písmena/znaky se vkládají v místě kurzoru. Kurzor můžete přemístit tak,
že stlačíte ovládací tlačítko r, v polích s více řádky poslouží také tlačítko q.
u Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic: stiskněte tlačítko „mřížka“ # za
účelem střídání psaní mezi malými a velkými písmeny pro následující písmeno, popř. psaní
čísel.
Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující
po mezeře píše automaticky velké.
u Zvláštní znaky: stiskněte tlačítko „hvězdička“ * a otevře se tabulka se zvláštními znaky.
Pomocí ovládacího tlačítka přejděte k požadovanému znaku a stiskněte dialogové tlačítko
Vložit, čímž se znak vloží.
u Zvláštní znaky: přehlásky nebo jiné akcentované/diakritické znaky vložíte tak, že příslušné
tlačítko znaku stisknete několikrát po sobě, viz. tabulky znaků ¢ str. 44.
16
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Telefonování
Telefonování
Externí volání
¤ Zadejte číslo, krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru c.
Nebo:
¤ Dlouze stiskněte tlačítko přijetí hovoru c a poté zadejte číslo.
Stisknutím tlačítka zavěšení a je možné volbu čísla přerušit.
Volba se seznamem opakování volby
V seznamu opakování volby se nachází dvacet čísel, která byla posledně na tomto sluchátku
volena. Můžete je spravovat podobně jako seznamy zpráv telefonu (¢ str. 15).
¤ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru c za účelem otevření seznamu opakování volby.
¤ q Zvolte záznam. ¤ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru c. Telefonní číslo se navolí.
Při zobrazení jména ukázat i příslušné číslo: Stiskněte dialogové tlačítko Zobrazit.
Správa záznamů seznamu opakování volby:
¤ Otevřete seznam opakování volby. ¤ q Zvolte záznam. ¤ Možnosti
Můžete volit z následujících funkcí:
u Kopírovat do tel. s. ¤ OK
Uložení záznamu do telefonního seznamu (¢ str. 26).
u Zobrazit číslo ¤ OK
Použití čísla do volby na displeji s možností změny a doplnění, poté vytočit pomocí c nebo
uložit jako nový záznam do tel. seznamu pomocí Ó.
u Smazat záznam ¤ OK
Smazání zvoleného záznamu.
u Smazat vše ¤ OK
Smazání všech záznamů.
Výběr čísla ze seznamu volání
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ê ¤ OK ¤ q Vybrat seznam. ¤ OK
¤ q Zvolte záznam. ¤ c
¤ Telefonní číslo se vytočí.
Upozornění
u Seznam volání můžete otevřít také pomocí dialogového tlačítka Volání. K tomu musíte vytvořit příslušné přiřazení dialogového tlačítka (¢ str. 23).
u Seznam Zmeškaná volání můžete otevřít také přes
tlačítko zpráv f.
Příklad
Všechna volání
™ äJames Foster
Dnes, 18:30
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Zobrazit
Možnosti
Vytáčení pomocí telefonního seznamu
s ¤ q Zvolte záznam. ¤ c
¤ Pokud zde ještě nejsou žádná čísla: vyberte číslo pomocí r a stiskněte tlačítko přijetí
cs en ro sk sr
17
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Telefonování
hovoru c nebo OK.
¤ Telefonní číslo se vytočí.
Přímé volání
Telefon lze nastavit tak, aby se po stisknutí jakéhokoli tlačítka vytočilo předem nastavené číslo.
Díky tomu mohou na určené číslo volat např. děti, které ještě nedokážou zadat číslo.
v ¤ É ¤ OK ¤ q Přímé ¤ OK
¤ Aktivace: r Zapnuto / Vypnuto
¤ Volat na: zadejte nebo změňte číslo, které se má vytáčet.
¤ Uložit
Za klidového stavu displeje se zobrazí aktivované přímé volání. Stisknutím libovolného tlačítka
se vytočí uložené číslo. Chcete-li vytáčení přerušit, stiskněte tlačítko zavěšení a.
Ukončení režimu přímého volání:
¤ Stiskněte dialogové tlačítko Vypnout. ¤ Stiskněte dlouze tlačítko #.
Nebo:
¤ Stiskněte dlouze tlačítko #.
Přijetí hovoru
K dispozici jsou následující možnosti:
¤ Stiskněte tlačítko c.
¤ Je-li Aut.příjem vol. zapnuto (¢ str. 20), vyjměte sluchátko z nabíječky.
Hlasité telefonování
Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.
¤ Stiskněte tlačítko c.
Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:
¤ Tlačítko c při vkládání a další 2 sekundy přidržte stisknuté.
Změna hlasitosti hovoru
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Nastavení přes menu:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Nastavení zvuku ¤ OK ¤ Hlasitost přen. č. ¤ OK
¤ Sluchátko: r hlasitost pro sluchátko a náhlavní soupravu nastavujte v 5 stupních.
¤ Reproduktor: r hlasitost nastavujte v 5 stupních.
¤ Uložit
u Nastavení během hovoru pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko,
náhlavní souprava):
¤ Stiskněte ovládací tlačítko t ¤ r.
¤ Nastavení se automaticky uloží po asi 2 vteřinách, nebo po stisknutí dialogového tlačítka
Uložit. Display se vrátí zpět k předchozímu zobrazení.
Zapínání/vypínání mikrofonu (ztlumení zvuku)
Jestliže během hovoru mikrofon vypnete, nebudou vás vaši partneři slyšet.
¤ Chcete-li zapnout/vypnout mikrofon, stiskněte v.
18
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Nastavení telefonu
Nastavení telefonu
Sluchátko a základna jsou nastaveny předem. Můžete nastavení individuálně měnit.
Nastavení můžete provést buď během hovoru, nebo v klidovém stavu přes menu Nastavení.
Změna jazyka na displeji
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Jazyk ¤ OK ¤ q vybrat jazyk ¤ Vybrat (Ø = vybráno)
Nastavení vlastní mezinárodní a místní předvolby
Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě navštívenek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby
(směrové číslo země a místní předvolba). Některá z těchto čísel
jsou již přednastavena. Dbejte na správné oddělení prefixu od
dalších předvoleb.
Příklad
Místní předvolby
Mezin. předvolba:
00 - 49
Místní předvolba:
0 - [8
]
v ¤ Ϥ OK ¤ q Telefonie ¤ OK
¤ q Místní předvolby ¤ OK ¤ p nalistovat pole zadávání
dat, popř. pomocí Ñ smazat číslice ¤ zadat číslice
¤ Uložit
Û
Uložit
Nastavení displeje sluchátka
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Nastavení spořiče displeje
Pro zobrazení v klidovém stavu můžete určit spořič displeje.
Pro výběr jsou k dispozici analogové hodiny / digitální hodiny /
obrázek.
Příklad
Displej v klidovém stavu opět zobrazíte krátkým stisknutím tlačítka a.
Aktivace
<Zapnuto
Výběr:
Ručičkové hodiny
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Displej ¤ OK
¤ Spořič displeje (μ = zapnuto) ¤ Upravit
¤ Aktivace: r Zapnuto / Vypnuto
¤ Výběr:
r Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / [Obrázky]
nebo:
¤ Zobrazit (náhled šetřiče)
¤ q Vybrat šetřič displeje. ¤ OK
¤ Uložit
Spořič displeje
Zpět
>
Uložit
Nastavení barevného schématu
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Displej ¤ OK ¤ q Barev. schémata ¤ OK
¤ q Barev. schéma 1 / Barev. schéma 2 ¤ Vybrat (Ø = vybráno)
Pro displej je možné zvolit tmavé nebo světlé pozadí.
cs en ro sk sr
19
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Nastavení telefonu
Nastavení podsvícení displeje
Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuto ze základny / z nabíječky nebo
dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá tlačítka číslic jsou převzata na displej
k volbě čísla.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Displej ¤ OK ¤ q Podsvícení ¤ OK
Máte také možnost podsvícení displeje pro klidový stav záměrně zapnout nebo vypnout:
V nabíječce: r Zapnuto / Vypnuto
Mimo nabíječku: r Zapnuto / Vypnuto
¤ Uložit
Upozornění
Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba
sluchátka.
Automatický příjem volání – zapínání a vypínání
Při automatickém přijetí volání přijme sluchátko přicházející hovor, jakmile ho odeberete
z nabíječky.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ Aut.příjem vol. ¤ Změnit (³ = zapnuto)
Nezávisle na nastavení Aut.příjem vol. se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: držíte tlačítko c při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další
2 sekundy stisknuté.
Nastavení profilu sluchátka
Můžete nastavit různé profily pro sluchátko za účelem optimálního přizpůsobení telefonu situaci v daném prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil se vám nejvíce hodí.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Nastavení zvuku ¤ OK ¤ q Profily sluchátek ¤ OK ¤ q vybrat
profil ¤ Vybrat (Ø = vybráno)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Profily sluchátek: Vysoká hlasitost a Nízká hlasitost. Předem je nastaveno Nízká hlasitost.
20
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Nastavení telefonu
Nastavení vyzvánění sluchátka
Nastavení hlasitosti vyzvánění
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Nastavení zvuku ¤ OK
¤ q Vyzvánění (přen.č.) ¤ OK ¤ Hlasitost ¤ OK
¤ Pro interní volání a budíky:
r Pro interní hovory a výročí nastavte hlasitost v 5 stupních
nebo Crescendo (narůstající hlasitost).
¤ Externí volání:
r Pro externí hovory nastavte hlasitost v 5 stupních nebo
Crescendo (narůstající hlasitost).
¤ Uložit
Příklad
Hlasitost
Pro interní volání
a budíky:
<
‡
Externí volání:
ˆ
Zpět
>
Uložit
Nastavení melodie vyzvánění
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Nastavení zvuku ¤ OK ¤ q Vyzvánění (přen.č.) ¤ OK
¤ q Melodie ¤ OK
¤ Interní volání: r nastavení hlasitosti/melodie pro interní hovory a pro výročí.
¤ Externí volání: r nastavení hlasitosti/melodie pro externí hovory.
¤ Uložit
Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu
Trvalé zapnutí a vypnutí vyzváněcího tónu: tlačítko „hvězdička“ * dlouze stiskněte.
Ve stavovém řádku se objeví u vypnutého vyzváněcího tónu ó.
Vypnutí vyzváněcího tónu pro aktuální volání: VyzvVyp. nebo stisknout a
Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí) hovoru
Namísto vyzváněcího tónu lze zapnout upozorňovací tón hovoru.
Tlačítko „hvězdička“ * dlouze stiskněte a během 3 vteřin ¤ Pípnutí.
Ve stavovém řádku se objeví u vypnutého upozorňovacího tónu ñ.
Pomocí dlouhého stisknutí tlačítka „hvězdička“ * upozorňovací tón hovoru opět vypnete.
Zapínání a vypínání upozorňovacích tónů
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Nastavení zvuku ¤ OK ¤ q Upozorňující tóny ¤ OK
¤ Tóny tlačítek: r Zapnuto / Vypnuto
Tón při stisku tlačítka.
¤ Potvrz.tón: r Zapnuto / Vypnuto
Potvrzovací tón/tón chyby po zadání, upozorňující tón při příchodu nové zprávy.
¤ Baterie: r Zapnuto / Vypnuto
Výstražný tón při délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund). Při zapnuté chůvičce
Babyphone nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.
¤ Uložit
cs en ro sk sr
21
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Nastavení telefonu
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním
Časové řízení externích volání
Příklad
Zařízení umožňuje zadat časový úsek, kdy telefon nemá
vyzvánět.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Nastavení zvuku ¤ OK
¤ q Vyzvánění (přen.č.) ¤ OK ¤ q Nastavení času ¤ OK
¤ Pro externí volání: r Zapnuto / Vypnuto
V zapnutém stavu:
¤ Zakázat vyzv. od: nastavte počátek časového úseku.
¤ Zakázat vyzv. do: nastavte konec časového úseku.
¤ Uložit
Nastavení času
Pro externí volání:
Zapnuto
Zakázat vyzv. od:
22:00
Zakázat vyzv. do:
7:00
Zpět
Uložit
Upozornění
V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude
telefon zvonit i v zadaném časové úseku.
Klid od anonymních volajících
Můžete nastavit, aby na vašem telefonu anonymní hovory (volající aktivně potlačil přenos telefonního čísla) nevyzváněly. Volání je tak signalizováno pouze na displeji. Nastavení platí pouze
pro sluchátko, na kterém nastavení provedete.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Nastavení zvuku ¤ OK ¤ q Vyzvánění (přen.č.) ¤ OK
¤ q Vyp.vyzv.an.vol. ¤ Změnit (³ = Funkce je zapnuta
22
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Nastavení telefonu
Rychlý přístup k číslům a funkcím
Každé z číselných tlačítek 2 až O je možné obsadit jedním číslem z telefonního seznamu.
Levé a pravé dialogové tlačítko je již obsazeno funkcí. Přiřazení můžete změnit (¢ str. 23).
K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.
Obsazování číselných tlačítek
Předpoklad: číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.
¤ Stiskněte dlouze požadované číselné tlačítko.
Nebo:
Tlačítko krátce stiskněte. ¤ Stiskněte dialogové tlačítko Rychlá v.
¤ Otevře se telefonní seznam. ¤ q Zvolte záznam. ¤ OK
Záznam je přiřazen k příslušnému číselnému tlačítku.
Upozornění
Pokud záznam v telefonním seznamu později vymažete nebo změníte, tato změna nijak
neovlivní obsazení číselného tlačítka.
Výběr čísel/změna obsazení
Předpoklad: číselnému tlačítku je přiřazeno číslo.
V klidovém stavu sluchátka
Číselné tlačítko dlouze stiskněte: bude zahájeno okamžité vytáčení čísla.
¤
Nebo:
Číselné tlačítko krátce stiskněte: stisknutím levého dialogového tlačítka s číslem/jménem
(může být zkráceno) zahajte vytáčení čísla.
Nebo:
Stiskněte dialogové tlačítko Změnit, chcete-li číselné tlačítko přiřadit jinak, nebo
stisknutím dialogového tlačítka Smazat zrušte přiřazení tlačítka.
¤
Přiřazení dialogových tlačítek
¤
Stiskněte v klidovém stavu dlouze levé nebo pravé dialogové tlačítko. ¤ Otevře se seznam
možných přiřazení tlačítek. ¤ q Zvolte záznam ¤ OK
Vyberte si z následujících funkcí:
Sledování zvuku
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Budík
Kalendář
Přímé
Nastavit a zapnout dětskou chůvu Babyphone (¢ str. 31).
Nastavit a zapnout budík (¢ str. 31).
Otevřít kalendář (¢ str. 29).
Nastavení přímého volání (¢ str. 18).
Opakování volby
Zobrazit seznam opakování volby (¢ str. 17).
Další funkce...
Můžete vybrat další funkce:
Seznamy volání
cs en ro sk sr
Zobrazit seznam hovorů (¢ str. 28).
23
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Obnovení továrního nastavení telefonu
Obnovení továrního nastavení telefonu
Individuální změny ve sluchátku lze vynulovat na původní nastavení.
Obnovením nejsou ovlivněny:
u Datum a čas,
u Přihlášení sluchátek na základně, rovněž i aktuální výběr základny,
u Záznamy v kalendáři a telefonním seznamu,
u Seznam opakování volby.
Při obnovení továrního nastavení sluchátka (Obn.nast.přen.č.) budou smazána nastavení zvuků
a displeje.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Systém ¤ OK ¤ q Obn.nast.přen.č. ¤ OK ¤ Odpovědět
bezpečnostní dotaz Ano
Obnovení továrního nastavení sluchátka
ECO DECT
ECO DECT znamená minimální spotřebu proudu a snížený zářivý výkon.
Snížení intenzity záření (závisí na základně)
Snížení intenzity záření základny je možné pouze za předpokladu, že tuto funkci podporuje
i vaše základna.
Zářivý výkon telefonu se automaticky sníží podle vzdálenosti sluchátka od základny.
Vyzařování sluchátka a základny dále snížíte tak, že funkce
u Maximální dosah vypnete,
u Žádný signál zapnete.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Další podrobnosti jsou uvedeny v návodu k použití základny.
24
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Register-HS.fm / 6/20/13
Několik sluchátek
Několik sluchátek
Interní volání
Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně jsou zdarma.
u (krátce stisknout) ¤ Otevře se seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem
<. ¤ q Případně vyberte ze seznamu sluchátko nebo Volat všem (kolektivní hovor). ¤ c
Dlouhý stisk tlačítka u započne okamžité volání na všechna přihlášená sluchátka.
Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování
Telefonujete s externím účastníkem a chtěli byste hovor předat na interního účastníka, nebo
s ním zpětně hovořit.
u ¤ Otevře se seznam sluchátek. ¤ Pokud je na základně přihlášeno více než dvě sluchátka,
vyberte jedno sluchátko nebo Volat všem. ¤ c nebo OK
Přidržení zpětného hovoru: hovoříte s interním účastníkem a vrátíte se k externímu hovoru:
¤ Možnosti ¤ q Ukončit aktivní vol. ¤ OK
Předání externího hovoru: pro předání hovoru máte dvě možnosti:
Počkáte, až se volaný účastník ozve, a poté položíte.
Stisknete tlačítko zavěšení a.
¤
Nebo:
Položíte předtím, než se tento účastník ozve: stiskněte tlačítko zavěšení a.
¤
Pokud by se jiný účastník již nepřihlásil, nebo hovor nepřevzal, ukončíte tento zpětný dotaz
pomocí Ukončit.
Přepínání / Vytvoření konference
Hovoříte a další hovor je přidržen. Oba účastníci hovoru jsou zobrazeni na displeji.
¤ Přepínání: mezi oběma účastníky se můžete přepínat pomocí q.
¤ Vytvoření konference tří účastníků: stiskněte Konfer.
Ukončení konference: stiskněte Uk. konf. Budete znovu spojeni s externím účastníkem.
Mezi oběma účastníky se opět můžete přepínat pomocí q.
Každý z účastníků může účast na konferenci kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka k zavěšení a.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru
Pokud vám v průběhu interního hovoru zavolá externí účastník, ozve se tón upozorňující na
druhý hovor (krátký tón). Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.
¤ Odmítnutí volání: ¤ stiskněte dialogové tlačítko Odmítn.
¤ Přijetí volání: ¤ stiskněte dialogové tlačítko Přijmout. Nyní můžete hovořit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.
Ukončení aktuálního hovoru a návrat k přidrženému hovoru:
¤ Možnosti ¤ q Ukončit aktivní vol. ¤ OK.
cs en ro sk sr
25
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Telefonní seznam (adresář)
Telefonní seznam (adresář)
Do položky telefonního seznamu ukládejte křestní jméno a příjmení, až 3 telefonní čísla, výročí
se signalizací a vyzváněcí melodii.
Telefonní seznam (s až 200 záznamy) vytvoříte individuálně pro každé ze svých sluchátek.
Seznamy/záznamy však můžete zaslat na ostatní sluchátka (¢ str. 27).
Délka záznamů
3 čísla:
Jméno a příjmení:
každé max. 32 číslic
každé max. 16 znaků
Správa záznamů v telefonním seznamu
Otevřít tel. seznam
V klidovém stavu stiskněte tlačítko s nebo podle situace dialogové tlačítko ö.
Vytvoření nového záznamu
¤
¤
¤
Otevření telefonního seznamu. ¤ q <Nový záznam>
¤ OK
Mezi poli na zadávání údajů se pohybujte pomocí q
a zadejte vždy odpovídající část položky (jména, čísla,
výročí, vyzváněcí tón).
Posouvejte se příp. dolů, aby se zobrazily další části
položky.
Stiskněte dialogové tlačítko Uložit.
Pro vytvoření záznamu musíte zadat minimálně jedno telefonní číslo. Pokud jste přiřadili melodii pro volajícího, bude
záznam v tel. seznamu doplněn o symbol Æ.
Příklad
Nový záznam
Křestní jméno:
Robert
Příjmení:
I
Telefon (domů):
Û
Abc
x
Uložit
Zobrazení/vyhledání položky
¤ Otevření telefonního seznamu. ¤ q Vyberte požadovanou položku.
¤ Zobrazit ¤ Zobrazit všechny části položky. ¤ Upravit
Nebo:
¤ Možnosti ¤ q Upravit záznam ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Smazat záznam
¤ Otevření telefonního seznamu. ¤ q Vyberte požadovanou položku. ¤ Možnosti
¤ q Smazat záznam ¤ OK
Vymazání všech záznamů v telefonním seznamu:
¤ Otevřete telefonní seznam. ¤ Možnosti ¤ q Smazat seznam ¤ OK
26
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Telefonní seznam (adresář)
Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu
Můžete stanovit, zda záznamy mají být řazeny podle jména nebo příjmení.
¤ Otevření telefonního seznamu. ¤ Možnosti ¤ Stisknout Seřadit podle příjm. nebo Seřadit
podle jména.
Pokud není zadáno jméno, do pole pro příjmení se uloží standardní telefonní číslo. Záznamy
tohoto typu jsou řazeny na začátek seznamu bez ohledu na to, jaký způsob řazení záznamů zvolíte.
Pořadí řazení je následující:
Mezera | číslice (0–9) | písmena (v abecedním pořadí) | ostatní znaky
Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu
¤ Otevřte telefonní seznamu ¤ Možnosti ¤ q Volná paměť ¤ OK
Výběr záznamu v telefonním seznamu, vyhledávání
v tel. seznamu
¤ Otevření telefonního seznamu.
¤ Listujte pomocí q až na hledané jméno. Dlouhým stisknutím na q se průběžně nalistujete
až na začátek nebo konec telefonního seznamu.
nebo:
¤ Zadejte na klávesnici počáteční písmena (max. 8 písmen). Náhled přeskočí na první jméno,
které začíná na tato písmena. Příp. lze k požadované položce listovat pomocí q.
Přenos záznamu/telefonního seznamu do jiného sluchátka
Předpoklady:
u Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.
u Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy z telefonních seznamů.
Přenést lze celý telefonní seznam, jednotlivý záznam, nebo několik jednotlivých záznamů.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Upozornění
u Externí hovor přeruší přenos.
u Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přenese pouze datum.
u Při přenosu záznamu mezi dvěma sluchátky s vCard:
Pokud u příjemce neexistuje s tímto jménem ještě žádný záznam, vytvoří se nový
záznam.
Pokud již záznam s tímto jménem existuje, tak se tento záznam rozšíří o nová čísla.
Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se
stejným jménem.
u Nemá-li příjemce sluchátko s vCard: pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.
u Sluchátko přijímá záznamy ze sluchátka, které není sluchátkem s vCard: záznamy s již uloženými čísly se zahodí, nebo se vytvoří nový záznam.
cs en ro sk sr
27
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Seznam hovorů
Přenos jednotlivých záznamů
¤ Otevřete telefonní seznam. ¤ q Vyberte požadovanou položku. ¤ Možnosti
¤ q Kopírovat záznam ¤ OK¤ q na interní ¤ OK ¤ q Vybrat sluchátko příjemce. ¤ OK
Přenos celého telefonního seznamu
¤ Otevřete telefonní seznam. ¤ q Vyberte požadovanou položku. ¤ Možnosti
¤ q Kopírovat seznam ¤ OK¤ q na interní ¤ OK ¤ q Vybrat sluchátko příjemce. ¤ OK
Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu
¤ Číslo je zobrazeno nebo označeno.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko Ó nebo Možnosti ¤ q Kopírovat do tel. s. ¤ OK
- ¤ <Nový záznam> ¤ OK ¤ r Vyberte druh čísla. ¤ OK
¤ Dokončete záznam. ¤ OK
¤
Nebo:
- ¤ q Zvolte záznam. ¤ OK ¤ r Vyberte druh čísla. ¤ OK
¤ Číslo bude vloženo nebo se přepíše stávající číslo (dotaz potvrďte pomocí Ano/Ne).
Uložit
Seznam hovorů
Váš telefon ukládá informace o hovorech do různých seznamů. Otevření seznamu:
u Seznam zmeškaných hovorů; stiskněte tlačítko zpráv f ¤ q Zmešk. volání: ¤ OK
u Volba seznamu: v ¤ ʤ OK ¤ q Vybrat seznam. ¤ OK
V seznamu hovorů je pokaždé zobrazeno posledních 20 záznamů.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Záznam v seznamu
V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:
u Druh seznamu (v záhlavním řádku)
u Symbol druhu záznamu:
™ (Zmeškaná volání), › (Přijatá volání),
š (Odchozí volání)
u Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu,
zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (ä Telefon (domů),
k Telefon (kancelář), l Telefon (mobilní)). U zmeškaných
hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto
čísla.
u Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)
¤ q Zvolte záznam. ¤ Možnosti
¤ Zobrazit: zobrazí se všechny dostupné informace,
Příklad
Všechna volání
™ äJames Foster
Dnes, 18:35
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Zobrazit
Možnosti
např. u zobrazení jména jemu příslušející telefonní čísla.
¤ Možnosti: záznam můžete vymazat, nebo převzít číslo záznamu do telefonního seznamu
(¢ str. 28).
Zpětné volání volajícího ze seznamu volání:
¤ q Zvolte záznam. ¤ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru c.
28
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Kalendář
Kalendář
Můžete si nechat připomenout až 30 termínů.
V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru
některého dne se daný den barevně zvýrazní.
Uložení termínu do kalendáře
Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (¢ str. 9).
v ¤ É ¤ OK ¤ Kalendář ¤ OK
¤ p Vybrat požadovaný den. ¤ OK
Květen 2013
Po Ut St Ct Pa So
01 02 03 04
06 07 08 09 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
Ne
05
12
19
26
Zpět
OK
u Zobrazí se již uložené termíny.
Pomocí <Nový záznam> ¤ OK otevřete okno pro
zadání dalšího termínu.
u Pokud zatím nebyly vloženy žádné termíny, otevře se ihned okno zadání dat pro nový termín.
Aktivace: r Zapnuto / Vypnuto
Rozlišují se tyto stavy:
u Datum: vybraný den je přednastaven. Změnu provedete zadáním nového data.
u Čas: časový údaj (hodina a minuta) termínu.
u Text: název termínu (např. večeře, schůzka).
u Signál: r vybrat melodii signálu připomínky nebo deaktivovat akustickou signalizaci.
¤ Uložit
Signalizace termínů/výročí
Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.
Připomínku můžete vypnout:
Stisknutím Vypnout potvrdíte a ukončíte připomínku.
¤
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Během telefonování bude připomínka signalizována jedenkrát do sluchátka prostřednictvím
upozorňovacího tónu.
cs en ro sk sr
29
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Kalendář
Zobrazení nepřijatých termínů/výročí
Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu Zmeškané budíky:
u Termín či výročí nebyly potvrzeny.
u Termín či výročí byly signalizovány během hovoru.
u Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.
Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol
začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.
a počet nových záznamů. Na
Otevření seznamu: ¤ stiskněte tlačítko zpráv f ¤ q Zmeškané budíky ¤ OK
Nebo přes menu: v ¤ É ¤ OK ¤ q Zmeškané budíky ¤ OK
¤ q popř. listovat v seznamu
Zobrazí se informace o termínu/výročí. K dispozici jsou tyto možnosti:
¤ Smazat termín/výročí: Smazat
Zobrazení/změna/vymazání uložených termínů
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalendář ¤ OK ¤ p Vybrat požadovaný den. ¤ OK ¤ Zobrazí se
seznam termínů. ¤ q Vybrat požadovaný termín.
¤ Zobrazit: zobrazit nastavení termínu, pomocí Upravit případně změnit.
nebo:
Možnosti: změnit nastavení nebo smazat termíny.
- Upravit záznam ¤ OK
- Smazat záznam ¤ OK
- Aktivovat/Deaktivovat ¤ OK
- Smaz. vsech. term. ¤ OK ¤ Dotaz potvrdit pomocí Ano.
Všechny termíny vybraného dne budou smazány.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
30
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Budík
Budík
Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (¢ str. 9).
v ¤ ì ¤ OK ¤ Aktivace: r Zapnuto/Vypnuto
¤ Změna nastavení:
- Čas: nastavení hodin na minut buzení (Nastavení času
¢ str. 9).
- Opakovat: r Denně/Pondělí, Pátek
- Hlasitost: r hlasitost nastavte v 5 stupních nebo
Crescendo (narůstající hlasitost).
- Melodie: r zvolte melodii vyzvánění pro buzení telefonem.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko Uložit.
Příklad
Budík můžete zapnout/vypnout a nastavit následovně:
Budík
Aktivace:
<Zapnuto
Čas:
12:00
Opakovat:
Pondělí, Pátek
>
x
Zpět
Uložit
Je-li budík zapnutý, je v klidovém displeji zobrazen symbol ¼a čas buzení.
Buzení telefonem bude signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodií max. 60 sekund.
V průběhu volání je buzení telefonem signalizováno pouze krátkým tónem.
Vypnutí buzení/opakování po pauze (režim Podřimování)
Předpoklad: zazní buzení telefonem.
¤ Vypnout až do dalšího buzení telefonem: stiskněte Vypnout.
nebo:
Režim Podřimování:
Stiskněte Pozast. nebo libovolné jiné tlačítko. Buzení telefonem se vypne a po 5 minutách se
znovu opakuje.
Nebo:
Nemačkejte nic. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se znovu rozezní. Po čtvrtém opakování se buzení telefonem na 24 hodin vypne.
¤
Dětská chůva Babyphone
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Při zapnuté dětské chůvě Babyphone je voláno na uložené (interní či externí) cílové telefonní
číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Funkce dětská
chůva na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.
V režimu dětské chůvy Babyphone jsou signalizována přicházející volání jen na displeji (bez
vyzvánění). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a stisku vprostřed řídícího tlačítka jsou zablokována.
Pomocí funkce Rozhovor můžete reagovat na alarm od dětské chůvy (Babyalarm). Přes tuto
funkci lze reproduktor sluchátka zapnout nebo vypnout.
Když přijmete příchozí hovor, režim dětské chůvy Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce zůstává zapnutá. Režim dětské chůvy Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.
cs en ro sk sr
31
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Dětská chůva Babyphone
Upozornění
Dodržujte následující podmínky:
u Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat
k dítěti.
u Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko
umístit do nabíječky.
u Dětská chůva Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.
Po zapnutí bezpodmínečně zkontrolujte funkčnost.
u Vyzkoušejte citlivost.
u Zkontrolujte navázání spojení při přesměrování alarmu dětské chůvy (Babyalarm) na
externí číslo.
u Ujistěte se, že je na cílovém volaném čísle vypnut záznamník.
Zapnutí, vypnutí a nastavení dětské chůvy
Babyphone
v ¤ É ¤ OK ¤ q Sledování zvuku ¤ OK
¤ Aktivace: r Zapnuto/Vypnuto
¤ Nastavení Babyphone:
- Alarm pro: r Interní (jsou přihlášena alespoň
2 sluchátka)/Externí
Je-li vybráno Interní:
¤ Přenosná část: stiskněte dialogové tlačítko Změnit.
¤ q Vyberte sluchátko. ¤ OK
Je-li vybráno Externí:
¤ Číslo: zadejte přímo tel. číslo nebo jej vyberte z tel.
seznamu (stiskněte dialogové tlačítko ö).
- Rozhovor: r Zapnuto/Vypnuto
- Citlivost: r Vysoká/Nízká
¤ Uložit
Babyphone aktivován
i
V
7:15
Á
INT 1
14 Říj
Sledování zvuku
0891234567
Vypnout
Možnosti
Při aktivovaném alarmu dětské chůvy (Babyalarmu) je na klidovém displeji zobrazeno cílové tel.
číslo. Dialogovým tlačítkem Vypnout vypnete funkci dětské chůvy Babyphone.
Deaktivace funkce dětské chůvy Babyphone
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Přerušení během alarmu dětské chůvy (Babyalarmu): stiskněte a.
Externí vypnutí dětské chůvy Babyphone
Předpoklady: funkce dětské chůvy je směrována na externí cílové číslo. Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.
¤ Přijmout volání z dětské chůvy Babyalarmu a stisknout tlačítka 9 ;.
Volání se ukončí. Funkce dětské chůvy Babyphone je deaktivována a sluchátko se nachází
v klidovém stavu.
32
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / symbols.fm / 6/20/13
Symboly na displeji
Symboly na displeji
Symboly stavové lišty
Podle nastavení a provozního režimu telefonu se ve stavovém řádku zobrazují následující
symboly:
Symbol
Ð
i
Ñ
Ò
¼
¼
ó
ñ
˝
Význam
Symbol
Intenzita signálu (režim Žádný signál
je vypnutý)
76% - 100%
51% - 75%
26% - 50%
1% - 25%
}
červená: žádné spojení se základnou
Ê
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ì
{
y
y
y
Žádný signál zapnuto:
bílá, Maximální dosah zap.;
zelená, je-li Maximální dosah vyp.
Vypnutí vyzvánění
Vyzvánění „Beep“ zapnuto
Blokování tlačítek
Budík
Seznamy volání
Záznamník
cs en ro sk sr
Stav nabití akumulátorů:
bílá: stav nabití více než 66%
bílá: stav nabití mezi 34% a 66%
bílá: stav nabití mezi 11% a 33%
červená: stav nabití méně než 11%
bliká červeně: akumulátor je téměř
vybitý
(už jen cca 5 minut hovoru)
Akumulátor se nabíjí
(aktuální stav nabití):
xy
xy
x{
x{
Symboly menu
ì
bílá, je-li Maximální
dosah zap.;
zelená, je-li Maximální dosah vyp.
{
Význam
Ç
É
Ï
0% - 10%
11% - 33%
34% - 66%
67% - 100%
Výběr služeb
Další funkce
Nastavení
33
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / symbols.fm / 6/20/13
Symboly na displeji
Symboly dialogových tlačítek
Následující symboly označují podle situace aktuální funkci dialogových tlačítek:
Symbol
Ò
Akce
Symbol
Ó
Opakování volby
Ñ
Smazat text
ö
Akce
Uložení čísla do telefonního
seznamu
Otevření telefonního seznamu
Symboly na displeji při signalizaci
z
Vytvoření spojení
(odchozí hovor)
W
Spojení navázáno
ØÙÚ
Externí hovor
Ø ãÚ
Interní hovor
Øá Ú
Připomínka termínu
ØìÚ
Alarm budíku
Další symboly na displeji
Ð
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
‰
34
Informace
·
(Bezpečnostní) dotaz
Akce se provádí
(zelená)
Õ
Akce se nezdařila
(červená)
X
Není možné vytvořit
spojení/ spojení
přerušeno
ØðÚ
Připomínka výročí
Û
Čekejte prosím ...
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/20/13
Přehled menu
Přehled menu
Otevření hlavní nabídky: v klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko v.
Upozornění
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích
a u všech poskytovatelů připojení.
ì
Ê
Budík
¢ str. 31
Seznamy volání
(závisí na základně)
Ì Záznamník
Ç
É
Výběr služeb
(závisí na základně)
Další funkce
Kalendář
Sledování zvuku
Přímé
Ï
(závisí na základně)
Zmeškané budíky
Nastavení
Datum/čas
Nastavení zvuku
¢ str. 29
¢ str. 31
¢ str. 18
¢ str. 30
¢ str. 9
Hlasitost přen. č.
Profily sluchátek
Upozorňující tóny
Vyzvánění (přen.č.)
¢ str. 18
¢ str. 20
¢ str. 21
¢ str. 21
(další podnabídky závisí na použité základně)
Displej
Podsvícení
¢ str. 19
¢ str. 19
¢ str. 20
Přihlásit přen.část
¢ str. 8
Spořič displeje
Barev. schémata
Jazyk
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Přihlášení
¢ str. 19
(další podnabídky závisí na použité základně)
Telefonie
Aut.příjem vol.
Místní předvolby
¢ str. 20
¢ str. 19
(další podnabídky závisí na použité základně)
Systém
Reset. přenos. část
¢ str. 24
(další podnabídky závisí na použité základně)
cs en ro sk sr
35
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Zákaznický servis a podpora
Zákaznický servis a podpora
Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service
Zaregistrujte svůj telefon Gigaset ihned po zakoupení na:
www.gigaset.com/register
Váš osobní zákaznický účet vám umožní rychlý kontakt s našimi konzultanty,
přístup na online diskusní fórum a mnohé další výhody.
Navštivte naše stránky zákaznického servisu:
www.gigaset.com/service
Zde kromě jiného naleznete:
uOtázky & odpovědi
uMožnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
uzkoušky slyšitelnosti
Kontaktujte naše pracovníky servisu:
Nemůžete najít žádné rešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...
... na e-mailu:
www.gigaset.com/contact
... na telefonu:
Pouze v případě oprav či reklamací:
Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727
(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)
Mějte připraven doklad o koupi.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v
daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle
označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno
v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na
reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).
Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno
datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.
36
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Zákaznický servis a podpora
Otázky a odpovědi
Vyskytnou-li se při používání vašeho telefonu dotazy, naleznete návrhy řešení na internetu pod
www.gigaset.com/service ¤ FAQ ¤ First steps for troubleshooting.
Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny kroky k odstranění chyb.
Displej je prázdný.
1. Sluchátko není zapnuté.
Stiskněte tlačítko a dlouze.
¥
2. Akumulátor je vybitý.
Nabijte nebo vyměňte akumulátory (
¥
¢ str. 5).
3. Blokování tlačítek/displeje je spuštěno.
Tlačítko „křížek“ # dlouze stiskněte.
¥
Na displeji bliká zpráva „Žádná základna“.
1. Sluchátko se nachází mimo dosah základnové stanice.
Používejte sluchátko blíže k základně.
¥
2. Základnová stanice není zapnutá.
Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
¥
3. Dosah základny se snížil, protože je vypnut Maximální dosah.
Zapněte Maximální dosah (
str. 24) nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
¥
¢
Na displeji bliká „Přihlaste přenosnou část.“ nebo „Umístěte přenosnou část do základny.“.
Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT).
Přihlaste znovu sluchátko (
str. 8).
¥
¢
Sluchátko nezvoní.
1. Vyzvánění je vypnuté.
Zapněte vyzvánění (
¥
¢ str. 21).
2. Nastaveno přesměrování hovorů.
Vypněte přesměrování hovorů.
¥
3. Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory viz. (
str. 22).
¥
¢
4. Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
Zkontrolujte časové řízeni externích hovorů (
str. 22) .
¥
¢
Partner na druhé lince neslyší můj hlas.
Na sluchátku je vypnutý zvuk.
Zapněte znovu mikrofon (
¥
¢ str. 18).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.
1. Přenos telefonního čísla (CLI) nebyl volajícím schválen.
Volající by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla
(CLI).
¥
2. Zobrazení telefonního čísla (CLIP) není poskytovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno.
Zobrazení telefonního čísla (CLIP) si nechejte poskytovatelem sítě aktivovat.
¥
3. Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně
(bráně), která nepředává všechny informace.
Vynulování zařízení: vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se
přístroj opět nespustí.
Nastavení v telefonní ústředně zkontrolujte a popř. aktivujte telefonní čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos
telefonního čísla, zobrazení hovoru, ... nebo se obraťte na výrobce zařízení.
¥
¥
cs en ro sk sr
37
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Zákaznický servis a podpora
Při zadávání se ozývá chybový tón.
Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné.
Opakujte postup.
Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.
¥
Nelze vyslechnout vzkazy z hlasového záznamníku sítě.
Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu.
Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.
¥
Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen k použití v rámci evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku; v
ostatních zemích závisí provoz na národním povolení.
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání
rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č.
VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).
38
cs en ro sk sr
Typ přístroje:
.................................................................................................
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
............................................................ (vyplní prodejce)
Datum prodeje:
............................................................ (vyplní prodejce)
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)
Záruční podmínky - viz zadní strana.
Záruční list
Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
39
cs en ro sk sr
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Zákaznický servis a podpora
Záruka
Záruční podmínky
1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od
data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou
instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení
vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až
+49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky
agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené
příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
a s továrním nastavením.
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis
oprávněného pracovníka.
Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem),
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7
cs en ro sk sr
40
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Zákaznický servis a podpora
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Ochrana životního prostředí
Vyloučení záruky
Displej vašeho sluchátka má rozlišení 128x160 pixelů (obrazových bodů). Každý pixel se skládá
ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).
Může se stát, že je některý pixel chybně nastaven, nebo vykazuje barevnou odchylku. To je
běžné a není to důvodem k uplatnění záruky.
Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vzniknul
nárok na uplatnění záruky.
Popis
Max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel
1
Tmavé subpixely
1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů
1
Upozornění
Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.
Ochrana životního prostředí
Naše představa ideálního životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Naše nápady, technologie a činy slouží lidem, společnosti i životnímu
prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zlepšování životních podmínek lidí. Za své
výrobky neseme plnou odpovědnost po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování
výroby a procesů posuzujeme vliv výrobku, tedy jeho výroby, pořízení, prodeje, servisu a likvidace, na životní prostředí.
Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových
stránkách www.gigaset.com.
Systém zajištění ochrany životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle
mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH
ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV
SÜD Management Service GmbH
cs en ro sk sr
41
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Příloha
Likvidace
Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce,
u kterého jste si produkt koupili.
Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního
odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt
vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.
Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před
negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem
opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického
zařízení.
Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Příloha
Údržba a péče
Zařízení otírejte vlhkou nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z
mikrovlákna.
Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.
Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho
povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné
otestovat všechny látky.
Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Kontakt s kapalinou
!
Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:
1 Přístroj odpojte od elektrického napájení.
2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.
3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
4 Všechny díly otřete do sucha.
5 Poté přístroj nechejte alespoň 72 hodin s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí
směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (ne: v mikrovlnné troubě,
troubě na pečení apod.).
6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.
Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.
42
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Příloha
Technické údaje
Akumulátory
Technická specifikace: 2 x AAA NiMH
Napětí:
1,2 V
Kapacita:
800 mAh
Doba provozu / doba nabíjení sluchátka
Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele.
(Všechny časové údaje představují maximální údaje.)
Pohotovostní doba (hodin)*
320 *
170 **
Doba hovoru (hodin)
14
Doba provozu při 1,5hodinovém hovoru denně (hodin) *
130 *
100 **
Doba nabíjení v základně (hodin)
8,5
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce
7,5
*
**
Žádný signál je vypnut, bez podsvícení displeje v klidovém stavu
Žádný signál je zapnut, bez podsvícení displeje v klidovém stavu
Všeobecné technické údaje
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Rozhraní DECT
Standard DECT
Podporován
Standard GAP
Podporován
Počet kanálů
60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo
1880-1,900 MHz
Duplexní provoz
Časový multiplex, délka rámce 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu
100 Hz
Délka vysílaného impulzu
370 μs
Kanálový rastr
1 728 kHz
Přenosová rychlost
1 152 kbit/s
Modulace
GFSK
Kódování řeči
32 kbit/s
Vysílací výkon
10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah
Až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu
+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
cs en ro sk sr
43
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Příloha
Tabulky sady znaků
Standardní písmo
Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ą
đ
í
ł
ń
7
t'
9
!
ă
ď
î
Í
ň
ř
ţ
ý
ä
ę
á
ë
â
é
ć
ě
ľ
ó
ŕ
ű
ź
0
ö
ß
ü
ż
ő
ś
ú
ž
ô
š
ů
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2)
1) Mezera
2) Řádkování
Střední Evropa
Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2)
10x 11x 12x
ç
č
ş
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
1) Mezera
2) Řádkování
44
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Rejstřík
Rejstřík
A
Adresář, viz. telefonní seznam
Akumulátory
dobití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
stav nabití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Anonymní volání vypnuta . . . . . . . . . . . . . . 22
Automatický příjem volání . . . . . . . . . . . . . 20
B
Barevné schéma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Č
Časové ovládání
vyzváněcí tón pro externí volání . . . . . . 22
Čekající hovor
externí během interního hovoru . . . . . . 25
interní během externího hovoru . . . . . . 25
Číslo
uložit do telefonního seznamu . . . . . 26, 28
zadání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
D
Dialogová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
přiřazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Display
barevné schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
nastavit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
podsvícení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
šetřič displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
zapnutí podsvícení . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
změna jazyka na displeji . . . . . . . . . . . . . . 7
Doba nabíjení sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . 43
Dosah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
snížit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
H
Hlasité telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlasitost
hlasitost hlasitého (hands-free)
telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hlasitost sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovor
přijetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
18
Ch
Chůvička Babyphone . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
I
Intenzita signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interní
telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interní volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
čekající hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interní zpětný dotaz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
25
25
25
25
J
Jazyk na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
K
Kalendář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapacita paměti
v telefonním seznamu . . . . . . . . . . . .
Kapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klid od volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klidový stav
návrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konference
ukončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konference tří účastníků
ukončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt s kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
27
42
22
15
25
25
42
L
Lékařské přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Externí volání
časové ovládání vyzváněcího tónu . . . . 22
přesměrování interní (přepojení) . . . . . . 25
cs en ro sk sr
45
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Rejstřík
M
P
Melodie
vyzváněcí tón pro interní/externí
volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Melodie vyzvánění
časové ovládání pro externí volání . . . . . 22
melodie pro interní/externí hovory . . . . 21
úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
vypnout u anonymních volání . . . . . . . . 22
Menu
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Možnosti nastavení
telefonní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Péče o přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pípnutí (upozorňovací tón) . . . . . . . . . . . . . 21
Podsvícení displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pořadí v telefonním seznamu . . . . . . . . . . . 27
Profily sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Provozní doba sluchátka . . . . . . . . . . . . . . 43
Předvolba
nastavení vlastní předvolby . . . . . . . . . . 19
Přesměrování externího
hovoru interně . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Přihlášení (sluchátko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Přímé volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Připojení náhlavní soupravy . . . . . . . . . . . . 10
Přiřazení číselného tlačítka . . . . . . . . . . . . . 23
Psaní malých/velkých písmen . . . . . . . . . . 16
N
Nabíječka (sluchátko)
instalovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nahlédnout do zobrazení hlášení
Memoboxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Narozeniny, viz Výročí
Naslouchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nastavení času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 35
Nastavení data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 35
Nastavení jazyka displeje . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení od výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
R
Reproduktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Režim Podřimování (budík) . . . . . . . . . . . . 31
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
O
Obnovení na tovární nastavení . . . . . . . . . . 24
Obnovení továrního nastavení . . . . . . . . . . 24
Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ochrana volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . 41
Odeslání
celého telefonního seznamu
do sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
záznamu telefonního seznamu
do sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Odstraňování chyb
obecné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Opakování volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Oprava chybných zadání . . . . . . . . . . . . . . . 16
Opravit chybná zadání . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Otázky a odpovědi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Označené znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
46
cs en ro sk sr
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Rejstřík
S
Š
Seznam
hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
odchozí volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
přijatá volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
seznamy volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
zmeškaná volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Seznamy volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
smazat záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Seznamy zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Signální tón viz Upozorňovací tóny
Síťový zdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sluchátko
barevné schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
hlasitost hlasitého (hands-free)
telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
hlasitost sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
jazyk na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 19
klidový stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
nastavit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
obnovení továrního nastavení . . . . . . . . 24
podsvícení displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
použití několika sluchátek . . . . . . . . . . . 25
přesměrování hovoru . . . . . . . . . . . . . . . 25
přihlásit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
připojení nabíječky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
se použije jako chůvička
Babyphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
šetřič displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
upozorňovací tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
zapnutí a vypnutí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
změna nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ztlumení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Snížené záření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Snížený rádiový výkon . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stav nabití akumulátorů . . . . . . . . . . . . . . . 33
Stavový řádek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Symboly
budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
na dialogových tlačítkách . . . . . . . . . . . . 34
stavový řádek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
zobrazení nových zpráv . . . . . . . . . . . . . 15
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Šetřič displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
cs en ro sk sr
T
Tabulky sady znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Telefonní
nastavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
obnovení továrního nastavení . . . . . . . . 24
obsluhovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
odeslání záznamu /seznamu
do sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
odeslat do sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . 27
pořadí záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
uložení čísla z textu. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
uložit záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Telefonování
externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Termín
nastavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
zobrazení nepřijatých . . . . . . . . . . . . . . . 30
tísňové volání
nelze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tlačítka
dialogová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
tlačítko „hvězdička“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tlačítko „křížek“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tlačítko 1 (rychlá volba) . . . . . . . . . . . . . . 1
tlačítko přijetí volání . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tlačítko R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tlačítko zapínání a vypínání . . . . . . . . . . . 1
tlačítko zavěšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
tlačítko zavěšení / ukončení hovoru . . . 17
tlačítko zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tlačítko
obsazení funkcí nebo číslem . . . . . . . . . 23
Tovární nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
47
Gigaset C530H / HSG IM3 cs / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Rejstřík
U
Z
Ukazatel stavu nabití akumulátoru . . . . . . . . 1
Upozorňovací tón (pípnutí) . . . . . . . . . . . . . 21
Upozorňovací tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uvedení do provozu, sluchátko . . . . . . . . . . 5
Zabezpečení proti voláním. . . . . . . . . . . . . 22
Zadání textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zadávání přehlásek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zadávání zvláštních písmen . . . . . . . . . . . . 16
Zadávání zvláštních znaků . . . . . . . . . . . . . 16
Zákaznický servis a podpora . . . . . . . . . . . 36
Základnu
instalovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
změna nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zapnutí/vypnutí
blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
mikrofonu (sluchátka) . . . . . . . . . . . . . . 18
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Záznam v seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Záznamník
automaticky přijmout . . . . . . . . . . . . . . . 20
přesměrování interní (přepojení) . . . . . . 25
Zdířka pro připojení náhlavní
soupravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zkrácená volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Změna nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Změna nastavení telefonu . . . . . . . . . . . . . 19
Změnit
jazyk na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zmeškané hovory. Termíny/výročí . . . . . . . 30
Zmeškaný hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zobrazení
hlášení Memoboxu . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
kapacita paměti telefonního
seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
nepřijatých termínů/výročí . . . . . . . . . . 30
Zpětný dotaz
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ztlumení zvuku sluchátka . . . . . . . . . . . . . 18
Zvolení záznamu z telefonního
seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zvuk viz Vyzváněcí tón
V
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Velká/malá písmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Výročí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zobrazení nepřijatých . . . . . . . . . . . . . . . 30
Výstražný tón viz Upozorňovací tóny
Volání
externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
přesměrování (přepojení) . . . . . . . . . . . . 25
přesměrování interní (přepojení) . . . . . . 25
Vyhledání
v telefonním seznamu . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vyloučení záruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Vypínání
sledování zvuků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vytočit
pomocí seznamu opakování volby. . . . . 17
pomocí seznamu volání . . . . . . . . . . . . . 17
pomocí telefonního seznamu . . . . . . . . . 17
zkrácenou volbou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vyzváněcí tón VIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.
48
cs en ro sk sr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising