Gigaset | A540 | User guide | Gigaset A540 Brugervejledning

Gigaset A540 Brugervejledning
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / 22.07.2014
A540
Tillykke!
Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser
miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!
Læs mere på www.gigaset.com.
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / 22.07.2014
Gigaset A540
13
Ð
1
U
2
3
12
11
4
10
9
5
8
6
7
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / overview.fm / 22.07.2014
Oversigt
Oversigt
Håndsæt
Basestation Gigaset A540
1
2
13 Tilmeldings-/paging-tast
3
4
Display
¢ s. 31)
Statuslinje (
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og
driftstilstand
Displaytaster (
s. 8)
¢
¤ kort tryk
¤ langt tryk
Afbryd-, tænd-/sluk-tast
Afslut samtale;
afbryd funktion
et menuniveau tilbage
tilbage til standbytilstand
5
¢
¢
Søgning efter håndsæt
("paging")
s. 19.
Tilmelding af håndsæt og DECTs. 19
apparater
Tænd/sluk håndsættet
(displayets standbytilstand)
Firkanttast
¤ kort tryk
¤ langt tryk
¤ langt tryk
¤
Aktivering / deaktivering af
langt tryk
tastaturlås
(displayets standbytilstand)
Skift mellem store og små bogstaver og tal;
6
R-tast
Forespørgsel (Flash)
Indtast opkaldspause
7
8
Mikrofon
¤ kort tryk
¤ langt tryk
¢ s. 9)
Beskedtast (
Adgang til opkalds- og beskedlisterne;
blinker: ny besked eller nyt opkald
9
Stjernetast
i standbytilstand:
Deaktivering af ringetoner:
ved oprettet forbindelse: skift
mellem impulsopkald/DTMFsignalering
10 Tast 1
Ring til telefonsvarer på nettet
¤ langt tryk
¤ kort tryk
¤ langt tryk
11 Opkaldstast / håndfri funktion-tast
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
ring op til det viste nummer:
besvar opkald; skift mellem brug af håndsæt og håndfri
funktion;
Åbn genopkaldslisten
kort tryk
Start opkald
¢ s. 8)
¤
¤ langt tryk
12 Styretast/menutast (
da en fi no sv
1
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / overview.fm / 22.07.2014
Oversigt
Effektiv brug af betjeningsvejledningen
hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af apparater eller
a Advarsler,
udgifter.
h Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
i Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering.
Symboler
Taster
Opkaldstast c/ afbrydtast a
Tal-/bogstavtaster Q til O
Stjernetast P/ firkanttast (
Beskedtast F/ R-tast S
Displaytaster n B
Styretast q
i
¢ s. 31).
Oversigt over displaysymboler (
Bekræftelse og valg af funktioner
Bekræft valg med
OK
Et menuniveau tilbage med
Tilb.
Skift til standbydisplay med
Funktionen er valgt/aktiveret
Funktionen er ikke valgt/deaktiveret
a langt tryk
³
´
Procedurer
Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald
Illustration i betjeningsvejledningen:
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ Autosvar ¤ OK (³ = aktiveret)
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Trin:
¤ Menu
Gør følgende:
¤ q Indstillinger
¤ OK
¤ q Telefoni
¤ OK
¤ Autosvar
Vælg Indstillinger med styretasten q.
Bekræft med OK. Undermenuen Indstillinger åbnes.
¤ OK
2
Tryk på displaytasten Menu i standbytilstand.
Hovedmenuen åbnes.
Vælg Telefoni med styretasten q.
Bekræft med OK. Undermenuen Telefoni åbnes.
Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald vises som
første menupunkt.
Aktiver/deaktiver med OK.
Autosvar er aktiveret ³ eller deaktiveret ´.
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / SUGIVZ.fm / 22.07.2014
Indhold
Indhold
Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Basestation Gigaset A540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Effektiv brug af betjeningsvejledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Betjening af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Foretage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telefonsvarer på nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefonbog (adressekartotek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vækkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Udvidelse af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Flere håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tilslutning til router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tilslutning til et telefonanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Indstilling af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Oplysninger fra producenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kundeservice og hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Display-symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Stikord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
i
Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos
alle netudbydere.
da en fi no sv
3
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / security.fm / 22.07.2014
Sikkerhedsanvisninger
Sikkerhedsanvisninger
a
• Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i
brug.
• Informér dine børn om indholdet og brugen af enheden og om risikoen ved misbrug af enheden
• Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.
• Når tastatur-/displaylåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.
Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
Anvend kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen (se “Tekniske data”), da der
ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal
udskiftes.
Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som
gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.
Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for
yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr
er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se
“Tekniske data”).
Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri
funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.
Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke
garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater.
Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre
dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.
Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks.
badeværelser eller brusekabiner.
Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.
En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre
andre radiotjenester.
Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på
hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Undgå at lytte til tale eller musik ved høj lydstyrke over længere tid for at undgå tab af hørelsen.
4
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / starting.fm / 22.07.2014
Ibrugtagning
Ibrugtagning
Pakken indeholder
• en basestation,
• en strømadapter til basestationen
• et telefonkabel
• et håndsæt
• et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
• to batterier
• en betjeningsvejledning.
Salgsvarianter med flere håndsæt: For hvert ekstra håndsæt er der to batterier, et batteridæksel og en lader
med strømadapter i pakken.
Opstilling af basestation og lader
Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.
¤ Opstil basestationen og laderen et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridsikkert underlag, eller
monter laderen på væggen.
Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan
forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak
og -politurer.
i
• Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre elektriske
apparater.
• Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
¢
• Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 50 m indendørs og op til 300 m
udendørs. Rækkevidden reduceres, når Maks. afst. er deaktiveret (
s. 17).
Tilslutning af basestationen
Telefonstik
DSL/ADSL
Router
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
i
Gigaset A540
220 - 240 V AC 50/60 Hz
• Strømadapteren skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden strømforsyning.
¢
• Anvend kun den medfølgende strømadapter og telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration
kan variere (stikkonfiguration,
s. 30).
da en fi no sv
5
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / starting.fm / 22.07.2014
Ibrugtagning
Tilslut laderen (hvis denne medfølger)
¤ Tilslut strømadapterens fladstik 1 .
¤ Sæt strømadapteren i stikkontakten 2
4
.
Hvis stikket igen skal tages ud af laderen:
¤ Kobl strømadapteren fra lysnettet.
¤ Tryk på udløserknappen 3 ¤ træk stikket ud
1
2
4 .
3
Ibrugtagning af håndsættet
Displayet er beskyttet med folie:
a
¤ Træk beskyttelsesfolien af!
Isætning af batterier
¢
Brug kun de anbefalede, genopladelige batterier (
s. 28) fra Gigaset Communications GmbH, da det
i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F. eks. kan
batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme
fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.
1
2
3
4
¤ Isæt batterierne
(isætningsretning +/- se
illustration).
¤ Indsæt først batteridækslet
¤
ovenfra 1 .
Skub derefter dækslet, indtil
det går i indgreb 2 .
Åbning af batteridækslet:
¤ Grib ind i noten øverst
på dækslet 3 , og skub det
nedad 4 .
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Opladning af batterier
Oplad batterierne helt i basestationen/laderen inden første ibrugtagning.
Batterierne er opladet helt, når lynsymbolet slukkes på displayet.
a
i
6
=+
4t
=U
Håndsættet må kun sættes i den tilhørende basestation/lader.
• Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt normalt.
• Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / starting.fm / 22.07.2014
Ibrugtagning
Displaysprog
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Sprog ¤ OK ¤ . . . vælg sprog med q ¤ OK (³ = valgt)
i
Hvis der er indstillet et sprog, som brugeren ikke kan forstå:
¤ v ¤ L4 ¤ . . . vælg sprog med q ¤ OK (³ = valgt)
Tilmelding af håndsættet
Håndsættene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen.
Hvis et håndsæt alligevel ikke er tilmeldt (visning„Registrér“ eller „Placer håndsæt i basen“), skal det tilmeldes
basestationen.
• Automatisk tilmelding til basestaionen Gigaset A540
¤ Sæt håndsættet i basestationen
i
Hvis den automatiske tilmelding ikke virker, skal du tilmelde håndsættet manuelt (
¢ s. 19).
Dato og klokkeslæt
Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge
vækkeuret.
Ved ibrugtagning:
Ved yderligere brug:
¤
¤
¤
¤ ¤
¤ ¤
¤ ¤
Tid
. . . med ~ indstilles dato OK
. . . med ~ indstilles
klokkeslæt OK
Menu q Indstillinger OK Dato/klokkesl. OK
...
. . . med ~ indstilles klokkeslæt OK
med~ indstilles dato OK
¤
¤
¤ ¤
¤
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Telefonen er nu klar til brug!
da en fi no sv
7
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / operating.fm / 22.07.2014
Betjening af telefonen
Betjening af telefonen
Tænd/sluk håndsættet
I standbytilstand:
¤ Tryk længe på afbrydtasten a
Aktivering / deaktivering af tastaturlås
Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen.
i
Aktivering / deaktivering af tastaturlås:
¤ ( langt tryk
• Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk.
Opkaldet kan besvares.
• Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.
Styretast
Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter. I standbytilstand eller
under en ekstern samtale har den desuden følgende funktioner:
I standbytilstand
Under en samtale
Åbn telefonbog.
s Åbn telefonbog.
s
u Start intern forespørgsel.
u
v Slå mikrofonen fra.
Åbn hovedmenu.
Åbn listen over håndsæt.
Åbn menuen Lydindstilling (
¢ s. 22).
v
t Ændr talelydstyrke for håndsæt-tilstand og
håndfri tilstand.
t
I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forneden, højre, venstre), som du skal
trykke på i den pågældende betjeningssituation, f. eks. v for "tryk på højre side af styretasten".
Displaytaster
Over funktionstasterne stilles forskellige funktioner til rådighed, alt efter betjeningssituation.
Eksempel
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Genop
Menu
Displaytasternes aktuelle funktioner
Displaytaster
Menuvejledning
Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.
Åbning af hovedmenuen (i standbytilstand):
¤ Tryk på højre v side af styretasten ¤ . . . bladr frem til funktionen med styretasten q ¤ OK
Tilbage til foregående menuniveau:
eller
8
¤ Tryk på displaytasten Tilb.
¤ Tryk kort på afbrydtasten a
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / operating.fm / 22.07.2014
Betjening af telefonen
Tilbage til standbytilstand
¤ Tryk længe på afbrydtasten a
i
Hvis der ikke trykkes på en tast, skifter displayet automatisk til standbytilstand efter 2 minutter.
Indtastning af tekst
• Indtastningsposition:
• Flytning af markør:
• Sletning af tegn foran markøren:
Tallene/bogstaverne/tegnene indsættes ved markøren
¤ Tryk på styretasten r
¤ Tryk på displaytasten Slet
Navne i telefonbogen
• Valg af bogstaver/tegn: Hver tast fra Q til O er tildelt flere bogstaver og tal, tegnsættabeller
Valg af de ønskede bogstaver/tegn:
¢ s. 30.
¤ . . . Tryk gentagne gange på tasten kort efter hinanden
¤ . . . Tryk længe på tasten
Små og store bogstaver for det efterfølgende bogstav: ¤ Tryk på firkanttast (
eller
i
•
Det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum skrives automatisk med stort.
Foretage opkald
Foretage eksterne opkald
¤ . . . Tast telefonnummer ¤ Tryk kort på opkaldstasten c
¤ Tryk længe på opkaldstasten c ¤ . . . Tast telefonnummer
Afbrydelse af opkald til et telefonnummer: ¤ Tryk på afbrydtasten a
eller
Foretage opkald fra telefonbogen
¤ . . . Åbn telefonbog med s ¤ . . . Vælg opslag med q ¤ Tryk på opkaldstasten c
Foretage opkald fra genopkaldslisten
De 10 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten.
¤ Tryk kort på opkaldstasten c . . . Genopkaldslisten åbnes ¤ . . . Vælg opslag med q ¤ Tryk på opkaldstasten c
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Administration af opslagene i genopkaldslisten
¤ Tryk kort på opkaldstasten c . . . Genopkaldslisten åbnes ¤ . . . Vælg opslag med q ¤ Menu . . . derefter
• Overfør telefonnummeret til displayet:
¤ q Anvend nummer ¤ OK
¤ q Kopi til telefonbog ¤ OK
• Gem opslag i telefonbogen (¢ s. 14):
• Slet det valgte opslag:
¤ q Slet opslag ¤ OK
¤ q Slet liste ¤ OK
• Slet alle opslag:
i
Telefonnummeret kan i den forbindelse redigeres eller suppleres.
Foretage opkald fra opkaldslisten
¢
Opkaldslisten (
s. 14) indeholder alt efter indstillet listetype de seneste 25 telefonnumre for alle opkald eller
kun for de mistede opkald (ubesvarede) opkald.
¤ Tryk på beskedtasten f ¤ q Opkald: ¤ OK ¤ . . . Vælg opslag med q ¤ Tryk på opkaldstasten c
da en fi no sv
9
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / operating.fm / 22.07.2014
Betjening af telefonen
Besvarelse af opkald
¤ Tryk på opkaldstasten c
¢ s. 23):
¤ . . . Tag håndsættet ud af laderen
Besvarelse af opkald på håndfri-clips Gigaset L410: ¤ Tryk på opkaldstasten c på L410
For at besvare opkaldet:
eller
hvis Autosvar er aktiveret (
i
L410 skal være tilmeldt basestationen, se betjeningsvejledning til Gigaset L410.
Vis nummer
Ved Vis nummer
Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet.
Ingen Vis nummer
I stedet for navnet og nummeret vises følgende:
• Eksternt opk.: Der overføres intet nummer
• Anonymt opkald: Den, der ringer op, undertrykker Vis nummer
i
• Anonymt opkald: Den, der ringer op, abonnerer ikke på Vis nummer
Ved levering er telefonen indstillet således, at telefonnummeret på den, der ringer op, vises.
Håndfri funktion
Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale og ved oprettelse af forbindelse:
¤ Tryk på opkaldstasten c.
For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:
¤ Tryk på opkaldstasten c, og hold den nede ¤ . . . Sæt håndsættet i laderen ¤ . . . c holdes nede i
yderligere 2 sekunder
Lydstyrke for samtale
• Indstilling under en samtale for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, telefonrør):
¤ Styretast t ¤ . . . indstil lydstyrke med q ¤ OK
i
Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 2 sekunder, også selvom der ikke trykkes på OK.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Indstilling via menuen:
•
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Lydindstilling ¤ OK ¤ Opkaldslydstyrke ¤ OK ¤ . . . derefter
¤ Øretlf. lydstyrke ¤ OK ¤ . . . indstil lydstyrken med q ¤
Lydstyrke for telefonrør:
• Lydstyrke for håndfri funktion:
OK (μ Gemt)
q Håndfrilydstyrke
OK (μ Gemt)
¤
¤ OK ¤ . . . indstil lydstyrken med q ¤
Deaktivering af mikrofonen
Når mikrofonen er slået fra under en samtale, kan samtalepartneren ikke lytte med.
• Aktivering/deaktivering af mikrofonen:
10
¤ Tryk på v
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / operating.fm / 22.07.2014
Betjening af telefonen
Automatisk netudbyderforvalg (Forvalg)
Et Call-by-Call-nummer (Forvalgs-nummer) foranstilles automatisk, når der foretages et opkald, f. eks. ved
udlandssamtaler via særlige netudbydere.
På listen "Med præfiks" angives forvalgsnumret eller de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Forvalgs-nummeret skal anvendes.
På listen „Uden præfiks“ angives undtagelserne for listen "Med præfiks".
Eksempel:
Præfiks nr.
0999
Med præfiks
08
Uden præfiks
081
084
Alle numre, der starter med 08, med
undtagelse af 081 og 084, ringes op
med Preselection-nummer 0999.
Telefonnummer
07112345678
08912345678
08412345678
¤
¤
¤
Nummer, der ringes op
07112345678
0999 08912345678
08412345678
Sådan gemmer du forvalgs-nummeret:
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Præfiks ¤ OK ¤ Præfiks nr. ¤ OK
¤ Nummer ¤ . . . indtast nummeret med ~ ¤ OK (μ Gemt)
Tilføj de numre som skal bruge forvalgs-nummer i listen "Med præfiks":
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Præfiks ¤ OK ¤ q Med præfiks ¤ OK ¤ 1: -- ¤ OK ¤ Nummer ¤ . . . indtast nummeret med ~ ¤ OK (μ Gemt)
Tilføj de numre som ikke skal bruge forvalgs-nummer i listen "Uden præfiks":
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Præfiks ¤ OK ¤ q Uden præfiks ¤ OK ¤ 1:
--- ¤ OK ¤ Nummer ¤ . . . indtast nummeret med ~ ¤ OK (μ Gemt)
For at deaktivere Forvalg permanent skal du slette forvalgs-nummeret med displyatasten Slet.
Undertrykkelse af Forvalg for det aktuelle opkald
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Tryk læange på opkaldstasten c ¤ Menu ¤ q Forvalg fra ¤ OK ¤ . . . derefter
¤ . . . indtast nummer med ~
¤ . . . overfør nummeret fra telefonbogen med s ¤ Tryk på opkaldstasten c
eller
da en fi no sv
11
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / answering_m.fm / 22.07.2014
Betjening af telefonen
Betjening af telefonen
Telefonsvarer på nettet
h
¤
¤
Aflytning af beskeder
via menuen:
eller
via menuen:
eller
med tasten 1:
h
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ ¤
¤
på nettet
¤
Tast 1 er tildelt telefonsvareren: Menu
OK q Net-tlf.-sv. OK (³ = valgt)
¤
¤
¤ Beskedtast f ¤ q Net-tlf.-sv. ¤ OK
¤ Menu ¤ q Telefonsvarer ¤ OK ¤ Afspil beskeder ¤ OK
¤ Menu ¤ q Telefonsvarer ¤ OK ¤ Afspil beskeder ¤ OK ¤ Nettlf.-sv. ¤ OK
¤ Tryk længe på tasten 1 . . . der ringes direkte op til telefonsvareren
Med beskedtasten:
eller
12
¤
For at kunne bruge telefonsvareren på nettet, skal du have bestilt den hos netudbyderen, og
telefonnumeret skal være gemt i telefonen: Menu q Telefonsvarer OK q Net-tlf.-sv.
OK
. . . indtast telefnonnummeret for telefonsvareren på nettet med ~
OK
¤
¤ q Telefonsvarer ¤ OK ¤ q Indstil tast 1 ¤
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Betjening af telefonen
Betjening af telefonen
Beskeder
Beskedlister
Indgående beskeder gemmes på beskedlister. Så snart der modtages et nyt
opslag på en liste, høres en servicetone. Desuden blinker beskedtasten
(hvis den er aktiveret,
s. 13). Symboler for beskedtype og antallet af nye
beskeder vises på standbydisplayet:
¢
• Ã
• ™
¢ s. 12)
på telefonsvareren på nettet (
¢ s. 14).
på opkaldslisten (
Åbning af beskedlister
¤ Tryk på beskedtasten f ¤ . . . vælg beskedliste med q:
• Nettlfsv: Telefonsvarer på nettet (¢ s. 12)
• Opkald: Opkaldsliste (¢ s. 14)
¤ . . . åbn den valgte beskedliste med OK
i
Eksempel
Ð
U
Ã
™
03
01
Genopk
Menu
• Hvis der er nye beskeder, vises kun lister med nye beskeder.
• Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen.
De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.
¢ s. 12).
• Hvis du vælger telefonsvareren på nettet, ringes der op til telefonsvareren på nettet (
Der åbnes ingen liste på displayet.
Beskedtasten blinker
Modtagelsen af nye beskeder vises ved at beskedtasten på håndsættet blinker. Denne type signalering kan
slås til og fra.
¤ Menu ¤ P(Q5( . . . på displayet vises tallet 9 ¤ . . . vælg beskedtype med ~:
• Beskeder på telefonsvareren på nettet
¤ M4
• Mistede opkald
¤ M5
. . . tallet 9 efterfulgt af indtastningen (f.eks. 975) vises, i indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling
. . . indstil funktion ved nye beskeder med ~:
(f. eks. 0)
¤
• Beskedtasten blinker
• Beskedtasten blinker ikke
. . . bekræft den ønskede indstilling med OK
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤
da en fi no sv
¤Q
¤1
13
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Betjening af telefonen
Opkaldslister
Opkaldslisten indeholder alt efter indstillet listetype de seneste 25 telefonnumre for alle opkald eller kun for
de mistede (ubesvarede) opkald.
Følgende oplysninger vises i listeopslagene:
Eksempel
• Opslagets status:
Nyt opk.
• Nyt opk.: Nyt mistet opkald.
• Gl. opk.: Allerede læst opslag.
• Opk.bes: Opkaldet blev besvaret.
02
1234567890
• Nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i
telefonbogen, vises navnet i stedet.
28.06.
• Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet).
Tilb.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q
Opkaldslistetype ¤ OK . . . derefter
¤ q Ubesv. opk. ¤ OK (³ = valgt)
• Vælg mistede opkald:
• Vælg alle opkald:
¤ q Alle opkald ¤ OK (³ = valgt)
Indstilling af listetype
Åbning af opkaldslisten
¤ Beskedtast f ¤ q Opkald: . . . listen med antallet af nye
opslag (1) og antallet af gamle (læste) opslag (2) vises ¤ OK
Opkald til et nummer fra opkaldslisten
08:34
U
Menu
Eksempel
2
1
¤ Tryk på opkaldstasten c
Opkald: 02+03
Yderligere optioner
¤ Menu
. . . derefter
• Gem opslag i telefonbogen (
¢ s. 14):
• Slet det valgte opslag:
• Slet alle opslag:
¤ q Kopi til tlf.b ¤ OK
¤ q Slet opslag ¤ OK
¤ q Slet liste ¤ OK
Tilb.
W
OK
Telefonbog (adressekartotek)
i
I et telefonbogsopslag gemmes navnet og telefonnummeret (Indtastning af tal/bogstaver/tegn
Antal opslag
Opslagenes længde
op til 150
tal: maks. 32 cifre
navne: maks. 16 tegn
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Hvert opslag kan tildeles enspeciel baggrundsfarve og ringetone (
¢ s. 9).
¢ s. 15).
¢
• Telefonbogen oprettes separat for hvert håndsæt. Hele telefonbogen eller enkelte opslag kan dog
overføres til andre håndsæt (
s. 16).
• Rækkefølge for sortering:
Mellemrum | Tal (0-9) | Bogstaver (alfabetisk) | Resterende tegn
Åbning af telefonbogen
¤ Tryk på s i standbytilstand
14
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Betjening af telefonen
Telefonbogsopslag
Oprettelse af opslag
¤ s . . . derefter
¤
¤ ¤
• Lagring af det første opslag i telefonbogen:
Telefonbog tom Nyt opslag? OK
. . . indtast telefonnummeret med ~
navnet med ~ OK
¤
¤
¤
¤ ¤
• Lagring af næste opslag i telefonbogen:
Menu Nyt opslag OK
. . . indtast telefonnummeret med ~
~ OK
¤
¤ OK ¤ . . . indtast
¤ OK ¤ . . . indtast navnet med
Valg af opslag
¤ s ¤ . . . indtast begyndelsesbogstav med ~ . . . visningen springer til det første navn, som starter med
dette bogstav ¤ . . . bladr i givet fald videre til det ønskede opslag med q
i
¤
Bladr kontinuerligt op eller ned gennem telefonbogen:
Tryk længe på q
Redigering af et opslag
¤ s ¤ . . . vælg det ønskede opslag med q ¤ Menu ¤ q Rediger opslag ¤ OK ¤ . . . rediger
telefonnummeret med ~ ¤ OK ¤ . . . rediger navnet med ~ ¤ OK
Mærkning af opslaget som VIP
Hvert opslag kan tildeles en VIP-opkald Melodi og/eller en VIP-opkald Farve. Opslaget vises i denne farve og
med symbolet Æ i telefonbogen.
¤ s ¤ . . . vælg det ønskede opslag med q ¤ Menu ¤ . . . derefter
¤ q VIP-opkald Melodi ¤ OK ¤ . . . vælg det ønskede melodi med q ¤ OK
• Melodi:
¤ q VIP-opkald Farve ¤ OK ¤ . . . vælg den ønskede farve med q ¤ OK
• Farve:
Redigering/supplering af telefonnummeret for opkaldet
¤ s ¤ . . . vælg det ønskede opslag med q ¤ Menu ¤ q Anvend nummer ¤ OK . . . Telefonnummeret
vises på displayet ¤ . . . rediger/suppler nummeret med ~ ¤ . . . vælg nummer med c
i
¤
¤
¤
Nummeret kan overføres til telefonbogen:
Menu Kopier til bibliotek OK
Sletning af et opslag
¤ s ¤ . . . vælg det ønskede opslag med q ¤ Menu ¤ q Slet opslag ¤ OK
Sletning af alle telefonbogsopslag
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ s ¤ Menu ¤ q Slet liste ¤ OK ¤ Slet? ¤ OK
Kortnummervalgstaster
For at gemme opslag fra telefonbogen på tasterne 0 og 2 til 9:
¤ s ¤ . . . vælg det ønskede opslag med q ¤ Menu ¤ q Indstil tast ¤ OK . . . derefter
¤ . . . tryk på den ønskede tast med ~
¤ . . . vælg den ønskede tast med q ¤ OK
eller
For at foretage et opkald: ¤ . . . tryk længe på den pågældende kortnummervalgstast
da en fi no sv
15
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Betjening af telefonen
Overførsel af opslag/telefonbog
h
Hele telefonbogen eller separate opslag kan overføres.
i
• Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
• Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.
• Et eksternt opkald afbryder overførslen.
• VIP-opkald Melodi og VIP-opkald Farve overføres ikke.
• Opslag med allerede gemte numre kasseres.
Overførsel af separate opslag
¤ s ¤ . . . vælg det ønskede opslag med q ¤ Menu ¤ q Send opslag ¤ OK ¤ . . . vælg modtagerhåndsæt med q ¤ OK . . . efter vellykket overførsel vises Opsl. kopieret. Kopiér andre? . . . derefter
• Hvis der skal sendes endnu et opslag: ¤ OK
• Hvis der ikke skal sendes flere opslag: ¤ Tilb.
Overførsel af hele telefonbogen
¤ s ¤ Menu ¤ q Send liste ¤ OK ¤ . . . vælg modtager-håndsæt med q ¤ OK
Overførsel af telefonnummer til telefonbogen
Gør følgende for at overføre telefonnumre til telefonbogen, som vises på en liste, f. eks. på opkaldslisten eller
genopkaldslisten, samt telefonnumre, som lige er blevet tastet for at foretage et opkald:
h
På displayet vises et telefonnummer.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Menu ¤ Kopier til bibliotek ¤ OK ¤ . . . Bekræft telefonnummeret med OK ¤ . . . tilføj i givet fald
navnet ¤ OK
16
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Yderligere funktioner
Yderligere funktioner
Vækkeur
¢ s. 22) i maks. 60 sekunder. Under
En vækning signaleres på displayet og med den valgte ringetonemelodi (
et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.
h
¢ s. 7).
Dato og klokkeslæt er indstillet (
Aktivering af vækkeur
¤ Menu ¤ Vækkeur ¤ OK ¤ Aktivering ¤ OK (³ = slået til) ¤ . . . indtast vækningstidspunkt i timer og
minutter med ~ ¤ OK (μ Gemt)
Ved aktiveret vækkeur vises symbolet ë og vækningstidspunktet på standbydisplayet.
Deaktivering af vækkeur
¤ Menu ¤ Vækkeur ¤ OK ¤ Aktivering ¤ OK (´ = slået fra)
Indstilling af vækningstidspunkt
¤ Menu ¤ Vækkeur ¤ OK ¤ q Wakeup time ¤ OK ¤ Tid: ¤ . . . indtast vækningstidspunkt i timer og
minutter med ~ ¤ OK (μ Gemt)
h
Deaktivering af alarm / slumretilstand
Der høres en alarm.
• Deaktivering indtil næste alarm:
• Slumretilstand:
i
¤ Tryk på Fra
¤ Tryk på Stille eller tryk på en vilkårlig tast . . . alarmen slås fra og gen-
tages efter 5 minutter
• Hvis der ikke trykkes på en tast, slår alarmen fra efter 60 sekunder og gentages efter 5 minutter.
• Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.
ECO DECT
I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal administration af
sendeeffekten. I standbytilstand udsender håndsættet ingen radiosignaler (Ingen strål.). Kun basestationen
sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsættet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til
afstanden mellem basestation og håndsæt. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er
strålingen.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Gør følgende for at reducere strålingen yderligere:
Op til 80 % reduktion af strålingen
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q ECO DECT ¤ OK ¤ q Maks. afst. ¤ OK
i
(´ = slået fra)
• Med denne indstilling reduceres også rækkevidden.
• Der kan ikke anvendes en forstærker til at øge rækkevidden.
da en fi no sv
17
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Yderligere funktioner
Deaktivering af strålingen i standbytilstand
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ ECO DECT ¤ OK ¤ Ingen strål. ¤
i
OK (³ = slået fra)
• For at kunne udnytte fordelene ved indstillingen Ingen strål. skal alle tilmeldte håndsæt
understøtte denne funktion.
• Hvis indstillingen Ingen strål. er aktiveret og der tilmeldes et håndsæt på basestationen, som ikke
understøtter funktionen, dekativeres Ingen strål. automatisk. Når håndsættet afmeldes igen, slås
Ingen strål. automatisk til igen.
• Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald. Oprettelsen af
forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder.
• Håndsættet skal "lytte" oftere til basestationen, dvs. skanne omgivelserne, så det hurtigt kan
oprette forbindelse til basestationen ved et indgående opkald. Det øger strømforbruget og
reducerer derved håndsættets standby- og taletid.
• Hvis Ingen strål. er aktiveret, vises rækkevidden/rækkeviddealarm ikke på håndsættet. Du kan
kontrollere, om der er forbindelse ved at forsøge at oprette forbindelse:
Tryk længe på opkaldstasten c . . . klartonen lyder.
¤
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Yderligere oplysninger finder du på internettet på www.gigaset.com.
18
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / extending.fm / 22.07.2014
Udvidelse af telefonen
Udvidelse af telefonen
Flere håndsæt
Udvid Gigaset til et trådløst telefonanlæg.
Oplysninger til yderligere håndsæt finder du på www.gigaset.com.
Kompatibilitet
Hvilke hovedfunktioner der er til rådighed mellem basestation og forskellige håndsæt ved kombineret udstyr,
finder du på: www.gigaset.com/compatibility
Tilmelding
h
På basestationen kan der tilmeldes op til fire håndsæt.
• Tilmelding af håndsættet skal startes både på basestationen og på håndsættet.
• Begge dele skal ske inden for 60 sekunder.
På basestationen:
¤ Tryk længe (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten (¢ s. 1) .
..
¤
¤
¤ ¤
¤
¤ ¤
¤ ¤ Tilm.
Menu q Indstillinger OK q Tilmelding OK
håndsæt OK
. . . indtast i givet fald system-pinkoden
(default: 0000) OK
og
på håndsættet A540:
i
• Håndsættene tildeles automatisk navnene „INT 1“, „INT 2“ osv. Hvert håndsæt tildeles automatisk
de laveste ledige nummer (1-4). Den vellykkede tilmelding vises på displayet.
Der oprettes en forbindelse til basestationen, det kan tage nogle minutter.
• Hvis der allerede er tilmeldt fire håndsæt til basestationen (alle interne numre er optaget), erstattes
håndsættet med det interne nummer 4 med det nye håndsæt. Hvis det ikke lykkedes, f.eks. fordi der
føres en samtale over håndsættet, udlæses meddelelsen Ingen interne frie numre. I det tilfælde
skal et andet håndsæt, som der ikke længere er brug for, afmeldes og tilmeldingsproceduren
gentages.
• Ved andre Gigaset håndsæt og håndsæt fra andre GAP-egnede telefoner: Tilmeldingen foretages
i henhold til den pågældende betjeningsvejledning.
Afmelding
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Tilmelding ¤ OK ¤ q Afmeld håndsæt ¤ OK . . . det anvendte
håndsæt er valgt ¤ . . . vælg i givet fald et andet håndsæt med q ¤ OK ¤ . . . indtast i givet fald
system-pinkoden (default: 0000) ¤ OK ¤ OK (μ Gemt)
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Søgning efter håndsæt (“Paging”)
¤ Tryk kort på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen (¢ s. 1)
. . . alle håndsæt ringer samtidig
(„paging“), også selvom ringetonerne er slået fra
Afslutning af paging
På basestationen:
eller
i
på håndsættet:
¤ Tryk igen kort på tilmeldings-/paging-tasten
¤ Tryk på opkaldstasten c eller på afbrydtasten a
Efter ca. 3 minutter afsluttes paging-opkaldet automatisk.
da en fi no sv
19
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / extending.fm / 22.07.2014
Udvidelse af telefonen
Foretage opkald internt
Sådan foretages opkald til et bestemt håndsæt
¤ Tryk kort på u . . . Listen over håndsæt åbnes ¤ . . . Vælg håndsæt med q ¤ . . . Tryk på opkaldstasten c
Opkald til alle håndsæt (Opkald til alle)
eller
i
¤ Tryk længe på u
¤ Tryk kort på u . . . listen over håndsæt åbnes ¤ . . . Vælg Til alle med q ¤ Tryk på
opkaldstasten c
• Interne samtaler med andre håndsæt er gratis.
• Dit eget håndsæt vises ikke.
• Hvis der kun er tilmeldt et andet håndsæt, ringes der straks til det.
Intern forespørgsel/ Intern viderestilling
Mens der føres en samtale med en ekstern abonnent skal samtalen stilles om til en intern abonnent eller der
skal indhentes oplysninger hos ham.
¤ u . . . Listen over håndsæt åbnes ¤ . . . Vælg et bestemt håndsæt eller Til alle ¤ OK eller tryk på
opkaldstasten c
Indhentning af oplysninger hos nogen
For at vende tilbage til den eksterne samtale:
¤ Tilb.
Viderestilling af en ekstern samtale
i
Før eller efter at abonnenten, der er blevet ringet til, svarer:
¤ Tryk på afbrydtasten a
¤
Hvis abonnenten der ringes til ikke svarer eller ikke besvarer opkaldet:
Afslut forespørgsel med Tilb.
Bryde ind i en ekstern samtale
h
En intern abonnent kan bryde ind i en ekstern samtale og tale med (konference).
¤
¤
¤ ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Int. aktiv. ¤ OK (³ = aktiveret)
¤ Tryk længe på opkaldstasten c . . . alle abonnenter hører en signaltone
Funktionen Int. aktiv. er aktiveret:
Menu q Indstillinger OK
Afslutning af bryde ind-funktionen
¤ Tryk på opkaldstasten a . . . alle abonnenter hører en signaltone
Repeater
En Gigaset repeater øger Gigaset-håndsættets modtagerækkevidde i forhold til basestationen.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Opsætning af repeater
ECO DECT-indstillinger:
og
og
¤ Maks. afst. slå til (¢ s. 17)
¤ Ingen strål. slå fra (¢ s. 17)
¤
aktiver repeateren på håndsættet:
Menu
Repeater
og
¤
¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q
¤ OK ¤ Skift indst.? ¤ OK (³ = aktiveret)
¢
¤
tilmeld repeateren til basestationen:
Tryk længe på tilmeldings-/paging-tasten (
s. 1) (min. 3 sek.)
. . . Slut repeaterens strømadapter til en stikkontakt . . . repeateren tilmeldes automatisk til basestationen. Repeaterens LED'er viser om tilmeldingen lykkedes eller mislykkedes
Yderligere oplysninger finder du på internettet på www.gigaset.com/gigasetrepeater.
20
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / extending.fm / 22.07.2014
Udvidelse af telefonen
Tilslutning til router
Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved aktivering af XES-tilstand1.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q XES-tilst. ¤ OK (³ = aktiveret)
i
Hvis der ikke er problemer med ekko, bør XES-tilstanden være deaktiveret (fabriksindstilling).
Tilslutning til et telefonanlæg
For tilslutning efter telefonlæg kræves der som regel nogle indstillinger, se betjeningsvejledningen til
telefonanlægget.
¤ Menu ¤ P(Q5( . . . på displayet vises tallet 9 ¤ . . . vælg med ~
¤ 1N ¤ Q = DTMF-signalering ¤ OK eller
• Opkaldsmetode:
¤ 1Q ¤ Q = 80 ms ¤ OK
eller
• Flashtid:
eller
¤ 2 = 120 ms ¤ OK
eller
¤ 4 = 250 ms ¤ OK
eller
eller
¤ L = 600 ms ¤ OK
eller
eller
• Pause efter opkalds- ¤ 1L ¤ 1 = 1 sek ¤ OK
eller
start:
¤ I = 7 sek ¤ OK
eller
eller
• Pause efter R-tasten: ¤ 12 ¤ 1 = 800 ms ¤ OK
eller
¤ I = 3200 ms ¤ OK
i
¤ 1 = impulsopkald ¤ OK
¤ 1 = 100 ms ¤ OK
¤ I = 400 ms ¤ OK
¤ 5 = 300 ms ¤ OK
¤ M = 800 ms ¤ OK
¤ 2 = 3 sek ¤ OK
¤ 2 = 1600 ¤ OK
Tallet for den aktuelle indstilling blinker.
Tilføjelse af opkaldspause ved foretagelse af opkald
¤ Tryk længe på R-tasten S . . . på displayet vises et P
Midlertidigt skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering
Når der er ringet til et ekstern telefonnummer hhv. når forbindelsen er blevet oprettet:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Tryk kort på stjernetasten P
1. XES står for "eXtended Echo Suppression"
da en fi no sv
21
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / settings.fm / 22.07.2014
Indstilling af telefonen
Indstilling af telefonen
Display
Sprog
Der er forskellige sprog til rådighed for displayvisningen.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Sprog ¤ OK ¤ . . . vælg sprog med q ¤ OK (³ = valgt)
Pauseskærm
Der kan defineres et digitalt ur som pauseskærm.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ Screensaver ¤ OK ¤ . . . vælg Ingen screens. /
Digitalur med q ¤ OK (³ = valgt)
i
For at skifte fra pauseskærm til standbydisplay:
¤ Tryk kort på afbrydtasten a
Farveskema
Displayets baggrundsbelysning kan indstilles til 4 forskellige farver.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Farveskema ¤ OK ¤ . . . vælg farvevalg 1...4
med q ¤ OK (³ = valgt)
Kontrast
Displayets kontrast kan indstilles i 9 forskellige trin.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Kontrast ¤ OK ¤ . . . vælg Level: 1...9 med
q ¤ OK (³ = valgt)
Ringetoner
Grundindstilling for ringetonen.
Permanent aktivering/deaktivering af ringetonen:
i
¤ Tryk længe på stjernetasten P
Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald:
¤ Menu ¤ Ring fra ¤ OK
Ringetonelydstyrke
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Lydindstilling ¤ OK ¤ q Ringetonelydstyrke ¤ OK ¤ . . . indstil
ringetonelydstyrke med q ¤ OK (μ Gemt)
i
Lydstyrken er ens for alle signaleringstyper.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Ringetonemelodi
Ringetonemelodien kan indstilles separat for eksterne opkald, interne opkald og vækkeuret.
Menu q Indstillinger OK q Lydindstilling OK q Ringetoner (hovedsæt) OK
derefter
¤
¤
¤ ¤
¤
¤
¤
¤ ¤
¤ ¤
¤
• Eksterne opkald:
Til eksterne opkald OK Melodier
q Til interne opkald OK
• Interne opkald:
• Vækkeur:
q Vækkeur OK
. . . vælg ringetonemelodi med q
OK (³ = valgt)
¤
22
¤
¤
¤ ...
¤ OK
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / settings.fm / 22.07.2014
Indstilling af telefonen
Servicetoner/batteriadvarselstone
Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Lydene kan aktiveres og
deaktiveres uafhængigt af hinanden.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Lydindstilling ¤ OK . . . derefter
• Servicetoner:
¤ . . . vælg Servicetoner med q ¤ OK (³ = aktiveret)
• Batteri lavt:
¤ . . . vælg Batteri lavt med q ¤ OK (³ = aktiveret)
Ventemelodi
Ventemelodien, som en ekstern abonnent hører ved intern forspørgsel og viderestilling,
kan aktiveres eller deaktiveres.
¤ Menu ¤ P(Q5(1M . . . i indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling (f.eks. 0) ¤ . . .
indtast tal med ~:
• Deaktivering:
• Aktivering:
¤ Q ¤ OK (μ Gemt)
¤ 1 ¤ OK (μ Gemt)
Automatisk besvarelse af opkald
Opkaldet besvares, når håndsættet tages ud af laderen.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ Autosvar ¤ OK (³ = aktiveret)
Beskyttelse mod uønskede opkald
Tidsstyring for eksterne opkald
Telefonen ringer ikke inden for et defineret tidsrum.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Lydindstilling ¤ OK ¤ q Ringetoner (hovedsæt) ¤ OK ¤ Til
eksterne opkald ¤ OK ¤ q Tidsstyring ¤ OK ¤ q Aktivering ¤ OK (³ = aktiveret) . . . For at indstille
eller ændre tidsrummet: ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ Ring. deak. fr . . . Indtast starttidspunkt ¤ OK ¤
Ringet. akt. til . . . Indtast sluttidspunkt ¤ OK (μ Gemt)
i
Håndsættet ringer også i dette tidsrum, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen,
ringer op.
Ingen ringen ved anonyme opkald
Ved anonyme opkald ringer håndsættet ikke (den, der ringer op, har aktivt undertrykt Vis nummer).
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q Lydindstilling ¤ OK ¤ q Ringetoner (hovedsæt) ¤ OK ¤ Til
eksterne opkald ¤ OK ¤ q Anonyme opk. fra ¤ OK (³ = aktiveret)
i
• Indstillingen gælder kun for håndsættet som du har foretaget indstillingen på.
• Opkaldet vises kun på displayet.
da en fi no sv
23
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / settings.fm / 22.07.2014
Indstilling af telefonen
System-pinkode
Ændring af system-pinkode
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q System-PIN ¤ OK ¤ . . . indtast aktuel systempinkode med ~ (default: 0000) ¤ OK ¤ . . . indtast ny system-pinkode (4 cifre, 0-9) med ~ ¤ OK
Nulstilling af system-pinkoden
i
System-pinkoden kan til enhver tid nulstilles til 0000, hvis pinkoden er gået tabt.
• Derved nulstilles alle indstillinger for basestationen!
• Derved afmeldes alle håndsæt!
¤ Tag strømkablet ud af basestationen ¤ Tryk på tilmeldings-/paging-tasten, og hold den nede, og forbind
samtidig strømkablet til basestationen igen ¤ Hold tilmeldnings-/paging-tasten mindst nede i yderligere
5 sekunder
Nulstilling af telefonen
Indstillingerne for basestationen og håndsættet kan nulstilles separat.
¤ Menu ¤ q Indstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q Nulstil håndsæt/Nulstil base ¤ OK ¤ . . .
i
Besvar sikkerhedsforespørgslen med OK
• Ved nulstilling af håndsættet (Nulstil håndsæt) slettes lyd- og displayindstillingerne.
• Ved nulstilling af basestationen (Nulstil base) nulstilles ECO DECT- og systemindstillinger, og
opkaldslister slettes.
Følgende bliver ikke berørt:
• dato og klokkeslæt
• tilmelding af håndsæt til basestationen og det aktuelle valg af basestation
• system-pinkoden
• opslag i telefonbogen
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• genopkaldslisten
24
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Oplysninger fra producenten
Oplysninger fra producenten
Kundeservice og hjælp
Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice
www.gigaset.com/service
Besøg vores kundeservice-sider:
www.gigaset.com/service
Her finder du bl.a.:
•
Spørgsmål og svar
•
Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
•
Kompatibilitetskontroller
Kontakt vores servicemedarbejdere:
Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...
... pr. e-mail:
www.gigaset.com/contact
... pr. telefon:
I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:
Kundeservice Danmark +45 43682003
Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.
Husk at have dit købsbevis ved hånden.
Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke
sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af
CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med
vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).
Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.
Godkendelser
Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
EF-erklæringen om dit land i overensstemmelse med 1999/5/EF kan ses på:
www.gigaset.com/docs.
Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller
“Europæiske overensstemmelseserklæringer”.
Kontroller derfor alle disse filer.
da en fi no sv
25
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Oplysninger fra producenten
Spørgsmål og svar
Forslag til fejlafhjælpning på
www.gigaset.com/service
Desuden findes en liste med trin til fejlafhjælpning i følgende tabel.
Der vises intet på displayet.
¤ Tryk længe på afbrydtasten a.
¤ Oplad/udskift batteriet (¢ s. 6).
Taste-/displaylåsen er aktiveret: ¤ Tryk længe på firkanttasten (.
• Håndsættet er ikke tændt:
• Batteriet er tomt:
•
På displayet blinker „Basehøjt.“.
• Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde:
basestation.
• Basestationen er ikke tændt:
¢
¤ Reducer afstanden mellem håndsæt og
¤ Kontroller basestationens strømforsyning.
¤
• Basestationens rækkevidde er blevet reduceret, fordi Maks. afst. er slukket:
(
s. 17) eller
reducer afstanden mellem håndsæt og basestation.
¤ Tænd for Maks. afst.
På displayet blinker "Registrér" eller "Placer håndsæt i basen".
• Håndsættet er endnu ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmeldingen af et ekstra håndsæt (flere end
Tilmeld håndsættet igen (
s. 7,
s. 19).
4 DECT-tilmeldinger):
¤
Håndsættet ringer ikke.
• Ringetonen er slået fra:
¢
¢
¤ Aktivering af ringetone (¢ s. 22).
¢
• Telefonen ringer ikke, hvis den, der ringer op, har aktiveret skjul nummer:
anonyme opkald (
s. 23).
• Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum:
¤ Aktivering af ringetone ved
¤ Kontroller tidsstyringen for eksterne opkald (¢ s. 23).
Ingen ringe-/klartone fra fastnettet.
• Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en
Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en
forkert stikkonfiguration:
specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt (
s. 30).
¤
¢
Forbindelsen afbrydes altid efter ca. 30 sekunder.
• En repeater (inden version 2.0) blev aktiveret eller deaktiveret (
det igen (
s. 8).
¢
Fejltone efter anmodning om system-pinkode.
• Den af dig indtastede system-pinkode er forkert:
om nødvendig (
s. 24).
¢
¢ s. 20): ¤ Sluk for håndsættet og tænd
¤ Gentag proceduren, nulstil system-pinkoden til 0000,
Glemt system-pinkode.
Nulstil system-pinkoden til 0000 (
•
¤
¢ s. 24).
Samtalepartneren kan ikke høre dig.
• Håndsættet er sat til "lydløs": Tænd mikrofonen igen (
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤
Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke.
• Vis nummer (CLI) er ikke aktiveret hos den, der ringer op:
at aktivere Vis nummer (CLI).
¢ s. 10).
¤ Den der ringer op bør bede netudbyderen om
• Vis nummer (CLIP) understøttes ikke af netudbyderen eller er ikke aktiveret:
aktivere Vis nummer (CLIP).
¤ Bed netudbyderen om at
• Telefonen er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke giver
alle informationer videre:
Nulstilling af anlæg: Frakobl netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen, og vent, indtil enheden er
genstartet.
Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse
efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning, ... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget, eller
spørg hos producenten af anlægget.
¤
¤
26
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Oplysninger fra producenten
Fejltone ved indtastninger via tastaturet.
• Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert:
kig i betjeningsvejledningen, om nødvendig.
Telefonsvareren på nettet kan ikke aflyttes.
• Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald:
¤ Gentag proceduren . . . Hold øje med displayet, og
¤ Indstil telefonanlægget til DTMF-signalering (¢ s. 21).
Producentens Garanti
Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:
• Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som
udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
• Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
• Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et
særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
• Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation
ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder
efter, at manglen er blevet opdaget.
• Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til
Gigaset Communications.
• Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt
af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
• Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes
ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
• Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig
ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.
Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.
Miljø
Vores miljøideal
Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en
bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion og
distribution til bortskaffelse – lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.
Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på www.gigaset.com.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Miljøstyringssystem
Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og
ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.
da en fi no sv
27
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Oplysninger fra producenten
Bortskaffelse
Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som
du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.
Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet
af EU-direktiv 2002/96/EF.
Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt
negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for
genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.
Appendiks
Pleje
Tør telefonen af med en fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.
Brug aldrig en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.
I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund
af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.
Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypoliturer til mobiltelefoner.
Kontakt med væske
!
Hvis telefonen har været i kontakt med væske:
1. Kobl telefonen fra strømforsyningen.
2. Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.
3. Lad væsken dryppe ud af telefonen.
4. Dup alle dele tørt.
5. Opbevar derefter telefonen i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
6. Tænd først telefonen igen, når den er tør.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.
Tekniske data
Batterier
Teknologi:
Spænding:
Kapacitet:
28
2 x AAA NiMH
1,2 V
400 mAh
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Oplysninger fra producenten
Driftstider/opladningstider for håndsættet
Telefonens driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene.
(Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).
Standbytid (timer) *
200 * / 110 **
Samtaletid (timer)
18
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer) *
90 * / 65 **
Opladningstid i basestation (timer)
4
Opladningstid i lader (timer)
4
*
**
Ingen strål. er slået fra, uden displaybelysning i standbytilstand
Ingen strål. er slået til, uden displaybelysning i standbytilstand
Basestationens effektforbrug
I standbytilstand
• Håndsæt i laderen
• Håndsæt uden for laderen
ca. 0,6 W
ca. 0,55 W
Under en samtale
ca. 0,65 W
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Generelle tekniske data
DECT-standard
understøttes
GAP-standard
understøttes
Antal kanaler
60 duplekskanaler
Frekvensområde
1880–1900 MHz
Dupleks
Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendeimpulsens gentagefrekvens
100 Hz
Sendeimpulsens længde
370 μs
Kanalafstand
1728 kHz
Bithastighed
1152 kbit/s
Modulation
GFSK
Sprogkodning
32 kbit/s
Sendeeffekt
10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Rækkevidde
op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Strømforsyning til basestation
230 V ~/50 Hz
Omgivende betingelser ved brug
+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Opkaldsmetode
DTMF-signalering/impulsopkald
da en fi no sv
29
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Oplysninger fra producenten
Telefonstikkets stikkonfiguration
3
4
2
5
1
6
1
2
3
4
5
6
ledig
ledig
a
b
ledig
ledig
Tegnsættabeller
Standardskrift
Tryk flere gange på den
tilsvarende tast.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
(
1x
2x
3x
4x
5x
1
£
$
¥
¤
6x
7x
8x
9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
ã
ç
ô
õ
a
b
c
2
ä
á
à
â
d
e
f
3
ë
é
è
ê
g
h
i
4
ï
í
ì
î
j
k
l
5
m
n
o
6
ö
ñ
ó
ò
p
q
r
s
7
ß
t
u
v
8
ü
ú
ù
û
w
x
y
z
9
ÿ
ý
æ
ø
å
.
,
?
!
0
+
-
:
¿
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
1)
*
¡
“
‘
;
_
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
1) Mellemrum
30
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / symbols.fm / 22.07.2014
Oplysninger fra producenten
Oplysninger fra producenten
Display-symboler
Følgende symboler vises, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand.
Statuslinjens symboler
Symbol
¦ til Ð
¥
¼
Betydning
Modtagestyrke
(Ingen strål. er slået fra)
1 % til 100 %
ingen forbindelse til basestationen
Ingen strål. er slået til.
Symbol
ó
Ø
= til
U
=
= til
U
Betydning
Deaktiveret ringetone
Tastaturlås aktiveret
Batteriets ladetilstand:
opladet under 11 % til mere end 66 %
opladet
blinker: batteriet er næsten tomt
(ca. 5 minutters taletid tilbage)
Batteriet oplades
Aktuel ladetilstand:
0 % til 100 %
Display-symboler ved signalering af . . .
Symbol
z
—
˜
Betydning
Oprettelse af forbindelse (udgående
opkald)
Forbindelse oprettet
Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/
forbindelse afbrudt
Symbol
ØÙÚ
ØåÚ
ØìÚ
Betydning
Eksternt opkald
Internt opkald
Vækning
Øvrige display-symboler
Symbol
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Ð
¶
Û
da en fi no sv
Betydning
Oplysninger
(Sikkerheds-)forespørgsel
Symbol
μ
À
Betydning
Handling udført
Handling mislykket
Vent venligst ...
31
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / SUGSIX.fm / 22.07.2014
Stikord
Displayvisning
telefonnummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . 10
DTMF-signalering (tonevalg) . . . . . . . . . . . . . . . 21
Stikord
A
Adressekartotek, se Telefonbog
Advarselstone, se Servicetoner
Afbrydtast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9
Aflytning af beskeder (telefonsvarer på nettet) . . 12
Aflytte
besked (telefonsvarer på nettet) . . . . . . . . . . 12
Afmelding (håndsæt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Aktivering/deaktivering af mikrofonen
(håndsæt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aktivering/deaktivering af tastaturlås . . . . . . . . . 8
Anonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anonyme opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Automatisk besvarelse af opkald . . . . . . . . . . . . 23
Automatisk netudbyderforvalg . . . . . . . . . . . . . 11
B
Basestation
nulstille til fabriksindstillingerne . . . . . . . . . . 24
slutte til lys- og telefonnettet . . . . . . . . . . . . . 5
tilslutte til en router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tilslutte til et telefonanlæg . . . . . . . . . . . . . . 19
ændring af system-pinkode . . . . . . . . . . . . . 24
Batteri
isætte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Batteriadvarselstone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Batteriernes opladningstilstand . . . . . . . . . . . . 31
Batteriet
opladning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Besked-LED tænd/sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beskedlister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
åbne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beskedtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Beskyttelse mod opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bryde ind i en ekstern samtale . . . . . . . . . . . . . 20
C
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Customer Care
........................
25
D
Default . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Display
farveskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
knust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
pauseskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
skift displaysprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Display-symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
32
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Effektforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ekko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ekstern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Eksterne opkald
tidsstyring for ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Eksterne samtaler
viderestille internt (stille om) . . . . . . . . . . . . . 20
F
Fabriksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Farveskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Fejlafhjælpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Forespørgsel intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Foretage opkald
besvare opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ved hjælp af genopkaldslisten . . . . . . . . . . . . 9
ved hjælp af telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . 9
Forvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
G
Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Genopkaldsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Godkendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
H
Hjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 26
Højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Høreapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hørelse
undgå tab af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Håndfri funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Håndsæt
afmelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
anvende flere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
displaysprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
farveskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . . . . . . 10
lydstyrke i telefonrøret . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
nulstille til fabriksindstillingerne . . . . . . . . . . 24
paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
pauseskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
standbytilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
søge efter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tilmelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 19
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / SUGSIX.fm / 22.07.2014
Stikord
tilmelde et andet håndsæt . . . . . . . . . . . . . . 19
tilslutte lader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tænd/sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Håndsættet
ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
slå lyden fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Håndsættets driftstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Netdel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Netudbyderforvalg, automatisk . . . . . . . . . . . . . 11
Nulstilling af håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nulstilling til fabriksindstillinger . . . . . . . . . . . . . 24
Nummer
gemme i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I
O
Ibrugtagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Indstilling
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indstilling af dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indstilling af flashtid (telefonanlæg) . . . . . . . . . 21
Indstilling af klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Intern forespørgsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Intern samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
bryde ind i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Internt
foretage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Opkald
besvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
besvare automatisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
med kortvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ved hjælp af opkaldslisten . . . . . . . . . . . . . . . 9
viderestille internt (stille om) . . . . . . . . . . . . . 20
Opkaldsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Opkaldsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opkaldslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opkaldsmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Opkaldstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Opkaldstoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Overfør
telefonbogsopslag til et håndsæt . . . . . . . . . . 16
Overføre
hele telefonbogen til et håndsæt . . . . . . . . . . 16
K
Knust display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontakt med væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
L
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Lader
tilslutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ladetid for håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Liste
besvarede opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
mistede opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
opkaldslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
udgående opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Listeopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lydstyrke
lydstyrke for håndfri funktion/telefonrør
håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . . . . . . . . 10
Lydstyrke for håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M
Medicinsk udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Melodi
ringetone for interne/eksterne opkald. . . . . . 22
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mistet opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Modtageforstærker, se Repeater
Modtagestyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
da en fi no sv
N
P
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pleje af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
R
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rette fejlindtastninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rettelse af fejlindtastninger . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ringe op
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ringetone
melodi for interne/eksterne opkald . . . . . . . . 22
tidsstyring for eksterne opkald. . . . . . . . . . . . 23
ændre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ringetone for den opkaldende. . . . . . . . . . . . . . 14
Router
tilslutte basestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Rækkevidde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
33
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / SUGSIX.fm / 22.07.2014
Stikord
S
Samtale
ekstern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
lade en abonnent bryde ind . . . . . . . . . . . . . 20
viderestille internt (stille om) . . . . . . . . . . . . 20
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Signaltone, se Servicetoner
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skift
displaysprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Slukke radiomodulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Slumre-tilstand (vækkeur) . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Slå lyden fra på håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sound, se Ringetone
Spørgsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Standbytilstand, vende tilbage til . . . . . . . . . . . . 9
Statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Stikkonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Store og små bogstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Stråling
reducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Styretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
Symboler
statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
visning af nye beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . 13
vækkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
System-pinkode
nulstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ændre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Søg
i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Søg efter
håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
T
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Tal
indtaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tast 1 (hurtigopkald) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Taster
afbrydtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9
beskedtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
hurtigopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
kortvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
opkaldstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
styretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
Tegnsættabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Telefon
betjening af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
nulstille til fabriksindstillingerne . . . . . . . . . . 24
Telefonanlæg
indstilling af flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
indstilling af opkaldsmetode . . . . . . . . . . . . . 21
skift til DTMF-signalering . . . . . . . . . . . . . . . . 21
tilslutte basestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
gemme opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
overfør telefonnummer fra tekst . . . . . . . . . . 16
send opslag/liste til et håndsæt . . . . . . . . . . . 16
sende til håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Telefonnummer
overføre til telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . 16
vis nummeret på den, der ringer op (CLIP) . . . 10
Telefonstik, konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Telefonsvarer på nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tidsstyring
ringetoner for eksterne opkald . . . . . . . . . . . 23
Tilmelding (håndsæt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 19
Tonevalg (DTMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
U
Ukendt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Undgå tab af hørelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
V
Ventemelodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Viderestille ekstern samtale internt . . . . . . . . . . . 20
VIP-ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vis nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Visning
af nye beskeder, aktivere/deaktivere . . . . . . . . 13
meddelelse fra telefonsvareren på nettet . 12, 13
telefonnummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vækkeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vælg opslag fra telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . 15
Væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
X
XES-tilstand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Æ
Ændring af pinkode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.
34
da en fi no sv
Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / Cover_back.fm / 22.07.2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising