Gigaset | A540 | User guide | Gigaset A540 Brugervejledning

Gigaset A540 Brugervejledning
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / 18.07.2014
A540
Gratulerer
Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke
som satser 100 % på bærekraftighet.
Dette produktets emballasje er miljøvennlig!
Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / 18.07.2014
Gigaset A540
13
Ð
1
U
2
3
12
11
4
10
9
5
8
6
7
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / overview.fm / 22.07.2014
Oversikt
Oversikt
Håndsett
Gigaset A540 base
1
2
13 Registrerings-/søketast
3
4
Skjerm
¢ s. 32)
Statuslinje (
Symboler viser nåværende innstillinger og driftstilstand
for telefonen
Skjermtaster (
s. 8)
¢
¢
¤ kort trykk
¤ langt trykk
Avslutt-, på/av-tast
Avslutte en samtale,
avbryte en funksjon
Ett menynivå tilbake
¤ kort trykk
¤ langt trykk
¤ langt trykk
Tilbake til standby
5
¢
Søking etter håndsett ("søke")
s. 19.
Registrering av håndsett
s. 19
og DECT-enheter
Slå håndsettet på/av
(i skjerm-standby)
Firkanttast
¤
Slå tastelås av/på
langt trykk
(i skjerm-standby)
Skifte mellom å skrive store, små eller talltegn
6
R-tast
Spørreanrop (flash)
Legg inn pause i ringesekvens
7
8
Mikrofon
¤ kort trykk
¤ langt trykk
¢ s. 9)
Meldingstast (
Tilgang til anrops- og meldingslistene;
blinker: ny melding eller nytt anrop
9
Stjernetast
I standby:
Slå av ringesignal
Når forbindelse er opprettet:
skifte mellom puls- og
tonesignalering
10 Tast 1
Velg nettpostkasse
¤ langt trykk
¤ kort trykk
¤ langt trykk
11 Ringetast/håndfritast
ringe opp nummeret som vises;
motta samtale; skifte mellom telefonrør og håndfri;
Åpne repetisjonslisten
kort trykk
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Starte oppringing
¤
¤ langt trykk
¢ s. 8)
12 Navigeringstast/menytast (
da en fi no sv
1
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / overview.fm / 22.07.2014
Oversikt
Effektiv bruk av bruksanvisningen
disse advarsler ikke følges kan det oppstå personskader eller skader på apparatet, eller føre til
a Hvis
utgifter.
h Forutsetning for å kunne utføre følgende handling.
i Viktig informasjon om funksjonen og om forskriftsmessig håndtering.
Symboler
Taster
Ringetast c/ Avslutt-tast a
Tall-/bokstav-taster Q til O
Stjernetast P/ Firkanttast (
Meldingstast f/ R-tast S
Skjermtaster n B
Navigeringstast q
i
¢ s. 32).
Oversikt over skjermsymboler (
Funksjoner, bekrefte og velge
Bekreft valg med
OK
Ett menynivå tilbake med
Tilbak.
Skifte til standby-skjermen med
Funksjon valgt/slått på
Funksjon ikke valgt/slått av
a langt trykk
³
´
Prosedyrer
Eksempel: Slå automatisk anropssvar av/på
Slik vises det i brukerveiledningen:
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ Automatisk svar ¤ OK (³ = slått på)
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Trinn:
¤ Meny
Gjør følgende:
¤ q Innstillinger
¤ OK
¤ q Telefoni
¤ OK
¤ Automatisk svar
¤ OK
Med navigeringstasten q velger du Innstillinger.
Bekreft med OK. Undermenyen Innstillinger åpnes.
2
Trykk i standby på skjermtasten Meny.
Hovedmenyen åpnes.
Med navigeringstasten q velger du Telefoni.
Bekreft med OK. Undermenyen Telefoni åpnes.
Funksjonen for å slå på/av automatisk anropssvar vises som første menypunkt.
Aktiver eller deaktiver med OK.
Automatisk svar er aktivert ³ eller deaktivert ´.
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / SUGIVZ.fm / 22.07.2014
Innhold
Innhold
Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Gigaset A540 base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Effektiv bruk av bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bruke telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Telefonere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nettpostkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefonbok (adressebok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Flere funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vekkerklokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Utvide telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Flere håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bruke med ruter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bruke telefonen med en hussentral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Stille inn telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Merknader fra produsenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kundeservice og assistanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vedlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Skjermsymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
i
Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller
hos alle operatører.
da en fi no sv
3
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / security.fm / 22.07.2014
Sikkerhetsanvisninger
Sikkerhetsanvisninger
a
• Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
• Forklar innholdet til dine barn, og gjør dem bevisst på eventuelle faremomenter.
• Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.
• Når taste-/skjermlåsen er slått på, kan det heller ikke ringes til nødnumre.
Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.
Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet (se "Tekniske data"), ellers vil det
være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.
Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et
legekontor).
Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av
utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent
energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).
Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen.
Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.
Gigaset-enheten er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid
ikke garantere at den fungerer problemfritt med alle høreapparater.
Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre
disse.
Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.
Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.
Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.
Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.
Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer
andre tjenester som bruker radiobølger.
Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake
skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
For å unngå at hørselen skades, unngå å lytte med høy lydstyrke over lang tid.
4
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / starting.fm / 22.07.2014
Ta i bruk
Ta i bruk
Innholdet i pakken
• En base,
• En strømadapter for basen,
• En telefonledning,
• Ett håndsett,
• Et batterideksel (bakdeksel på håndsettet),
• To batterier,
• En brukerveiledning.
Salgsvarianter med flere håndsett: For hvert ekstra håndsett ligger det to batterier, ett batterideksel og en
lader med strømadapter i pakken.
Plassere base og lader
Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom +5 °C og +45 °C.
¤ Plasser base og lader på et sentralt sted i leiligheten eller huset. De må plasseres på et jevnt og sklisikkert
underlag, eller laderen kan monteres på veggen.
Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk og politur
som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.
i
• Utsett aldri telefonen for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
• Beskytt telefonen mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.
¢
• Vær oppmerksom på basens rekkevidde. Inne i bygninger er den inntil 50 m, utendørs inntil 300 m.
Rekkevidden reduseres hvis Maks rekkev er slått av (
s. 17).
Tilkobling av basen
Tilkobling av telefonen
DSL/ADSL
Ruter
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
i
Gigaset A540
220 - 240 V AC 50/60Hz
• Strømadapteren må alltid stå i. Telefonen virker ikke uten tilkobling til strømnettet.
¢
• Bruk kun strømadapteren og telefonledningen som følger med. Pinnefordelingen på
telefonledninger kan variere (Pinneutlegg,
s. 30).
da en fi no sv
5
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / starting.fm / 22.07.2014
Ta i bruk
Koble til lader (dersom den følger med)
¤ Koble til den flate pluggen på strømadapteren
¤ Sett strømadapteren i stikkontakten 2 .
4
1 .
Hvis du må trekke ut pluggen fra laderen igjen:
¤ Trekk ut støpselet fra strømuttaket.
¤ Trykk ned låseknappen 3 ¤ og trekk ut pluggen
1
2
4 .
3
Ta i bruk håndsettet
Skjermen er beskyttet med en folie:
a
¤ Ta av beskyttelsesfolien!
Sette i batterier
¢
Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH (
s. 29), ellers
kan det ikke utelukkes at det kan oppstå omfattende skade på personer og materiell. Det kan f.eks. føre
til at batterimantelen ødelegges eller at batteriene kan eksplodere. Det kan dessuten oppstå
driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.
1
2
3
4
¤ Sett inn batteriene
(se bilde for
retning +/-).
¤ Sett inn batteridekselet
¤
ovenfra 1 .
Deretter skyver du på dekselet
til det klikker på plass 2 .
For å åpne batteridekselet:
¤ Grip tak i sporet øverst på
dekselet 3 og skyv det
ned 4 .
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Lade batterier
Lad batteriene helt opp i basen/laderen før første gangs bruk.
Batteriene er helt oppladet når lynsymbolet slukker på skjermen.
a
i
6
=+
4h =
U
Håndsettet må kun settes i den tilhørende basen/laderen.
• Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ikke farlig.
• Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / starting.fm / 22.07.2014
Ta i bruk
Skjermspråk
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Språk ¤ OK ¤ . . . velg språk med q ¤ OK (³ = valgt)
i
Hvis det er valgt et språk som er uforståelig for brukeren:
¤ v ¤ L4 ¤ . . . velg språk med q ¤ OK (³ = valgt)
Registrere håndsett
Håndsett som finnes i pakningen er allerede registrert på basen.
Dersom et håndsett likevel ikke er registrert (Visning "Vennligst registrer" eller "Plasser håndsettet i basen"
vises), må du registrere det på basen.
• Registrer automatisk på base Gigaset A540
¤ Sett håndsettet i basen
i
Hvis den automatiske registreringen ikke fungerer, må du registrere håndsettet manuelt(
¢ s. 19).
Dato og klokkeslett
Still inn dato og klokkeslett for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke
vekkerklokken.
Under igangsetting:
Ved senere bruk:
¤ Tid ¤ . . . still inn dato med ~ ¤ OK ¤ . . . still inn klokkeslett med
¤ OK
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ Dato/Tid ¤ OK ¤ . . . still inn
dato med ~ ¤ OK ¤ . . . still inn klokkeslett med ~ ¤ OK
~
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Telefonen er nå klar til bruk!
da en fi no sv
7
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / operating.fm / 22.07.2014
Bruke telefonen
Bruke telefonen
Slå håndsettet på/av
I standby:
¤ Trykk avslutt-tasten a lenge
Slå tastelås på/av
Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.
i
Slå tastelåsen på hhv. av:
¤ Trykk ( lenge
• Når det varsles et anrop på håndsettet, blir låsen automatisk slått av.
Anropet kan mottas.
• Når samtalen er slutt, blir låsen slått på igjen.
Navigeringstast
Navigeringstasten brukes for å bevege seg innenfor menyer og tastefelt. I standby og
under en ekstern samtale har den dessuten disse funksjonene:
I standby
Under en samtale
Åpne telefonboken.
s Åpne telefonboken.
s
u Starte internt spørreanrop.
u
v Slå av mikrofon.
Åpne hovedmenyen.
Åpne listen over håndsett.
Åpne menyen Lydinnstillinger (
¢ s. 22).
v
t Endre samtalelydstyrke for telefonrør eller
håndfrimodus.
t
I det følgende er den siden av navigeringstasten (opp, ned, høyre, venstre) som må trykkes i den respektive
betjeningssituasjonen markert med svart, f.eks. v for "trykk på høyre side av navigeringstasten".
Skjermtaster
Funksjonstastene har forskjellige funksjoner avhengig av betjeningssituasjonen.
Eksempel
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Repet.
Meny
Aktuelle funksjoner for skjermtastene
Skjermtaster
Menybetjening
Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer.
Åpne hovedmenyen (i standby):
¤ Trykk navigeringstast høyre v ¤ . . . med navigeringstast q blar du til funksjonen ¤ OK
Tilbake til forrige menynivå:
eller
8
¤ Trykk på skjermtasten Tilbak.
¤ Trykk avslutt-tasten a kort
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / operating.fm / 22.07.2014
Bruke telefonen
Tilbake til standby-modus
¤ Trykk avslutt-tasten a lenge
i
Hvis ingen tast blir trykket, skifter skjermen automatisk til standby etter 2 minutter.
Inntasting av tekst
• Inntastingsposisjon:
• Flytte markøren:
• Slette tegnet før markøren:
Tall/bokstaver/tegn settes inn ved markøren
Trykk på navigeringstasten r
Trykk på skjermtasten Slett
¤
¤
Navn i telefonboken
• Taste inn bokstaver/tegn: Hver av tastene fra Q til O er tilordnet flere bokstaver og tegn, se tegnsettabeller
s. 31.
Taste inn ønskede bokstaver/tegn:
¢
¤ . . . Trykk tasten kort flere ganger etter hverandre
¤ . . . Trykk tasten lenge
Skrive små, store og talltegn for følgende bokstaver: ¤ Trykk på firkant-tasten (
eller
i
•
Den første bokstaven og hver bokstav etter et mellomrom blir automatisk skrevet med stor bokstav.
Telefonere
Ringe eksternt
¤ . . . Tast inn nummeret ¤ Trykk ringetasten c kort
¤ Trykk ringetasten c lenge ¤ . . . skriv inn nummer
Avbryte oppringingen: ¤ Trykk på avslutt-tasten a
eller
Velge et nummer fra telefonboken
¤ . . . åpne telefonboken med s ¤ . . . velg oppføring med q ¤ Trykk ringetasten c
Oppringing fra repetisjonslisten
I repetisjonslisten står de 10 siste oppringte numrene fra dette håndsettet.
¤ Trykk ringetasten c kort . . . repetisjonslisten åpnes ¤ . . . velg oppføring med q ¤ Trykk ringetasten c
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Administrere oppføringer i repetisjonslisten
¤ Trykk ringetasten c kort . . . repetisjonslisten åpnes ¤ . . . velg oppføring med q ¤ Meny . . . så
¤ q Bruk nummer ¤ OK
• Kopiere nummeret til skjermen:
¤ q Kopier til telefonbok ¤ OK
• Kopiere oppføring til telefonboken (¢ s. 14):
• Slette valgt oppføring:
¤ q Slett oppføring ¤ OK
¤ q Slett liste ¤ OK
• Slette alle oppføringer:
i
Nummeret kan her endres eller suppleres.
Velge et nummer fra anropslisten
¢
Anropslisten (
s. 14) inneholder, avhengig av listetypen som er stilt inn, de siste 25 telefonnumrene til alle
anrop eller bare tapte (ubesvarte) anrop.
¤ Trykk meldingstasten f ¤ q Anrop: ¤ OK ¤ . . . velg oppføring med q ¤ Trykk ringetasten c
da en fi no sv
9
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / operating.fm / 22.07.2014
Bruke telefonen
Besvare anrop
¤ Trykk på ringetasten c
¢ s. 23):
¤ . . . Ta håndsettet ut av laderen
Svare på anrop med håndfriklips Gigaset L410: ¤ Trykk ringetasten c på L410
Besvare anrop:
eller
hvis Automatisk svar er slått på (
i
L410 må være registrert på basen, se bruksanvisningen Gigaset L410.
Anropsnummervisning
Ved nummeroverføring
Telefonnummeret til innringeren vises på skjermen. Hvis innringerens nummer er lagret i telefonboken din
vises navnet.
Ingen nummeroverføring
I stedet for navn og nummer vises følgende:
• Eksternt anrop: Det vises ikke noe nummer
• Ukjent anrop: Innringeren undertrykker nummeroverføring
i
• Utilgjengelig: Innringeren har ikke bestilt funksjon for nummeroverføring
Fabrikkoppsettet til telefonen er stilt inn slik at telefonnummeret til innringeren vises.
Håndfri
Slå av/på håndfri under en samtale eller når forbindelsen kobles opp:
¤ Trykk på ringetasten c.
Sette håndsettet i laderen under en samtale:
¤ Trykk og hold ringetasten c trykt ¤ . . . sett håndsettet i laderen ¤ . . . hold c trykt i ytterligere
2 sekunder
Samtalevolum
• Innstilling under en samtale for den aktuelle modusen (håndfri, telefonrør):
¤ Navigeringstast t ¤ . . . still inn volum med q ¤ OK
i
Innstillingen blir lagret automatisk etter ca. 2 sekunder, selv om OK ikke trykkes.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Innstilling via menyen:
•
•
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ Anropsvolum ¤ OK ¤ . . . så
¤ Volum øretel. ¤ OK ¤ . . . still inn volum med q ¤ OK (μ Lagret)
Øretelefonvolum:
¤ q Volum høyttaler ¤ OK ¤ . . . still inn volum med q ¤ OK (μ Lagret)
Høyttalervolum:
Slå av mikrofon
Med avslått mikrofon under samtalen kan samtalepartneren ikke lytte.
• Slå mikrofonen på/av:
10
¤ Trykk v
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / operating.fm / 22.07.2014
Bruke telefonen
Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)
Et Call-by-Call-nummer (Prefix-nummer) settes automatisk foran når nummer velges, f.eks. ved
utenlandssamtaler eller en spesiell nettoperatør.
I listen "Med prefix" blir forvalgsnummeret hhv. de første sifrene i forvalgsnumrene ført opp som Prefixnummer skal brukes for.
I listen "Uten prefix" blir unntakene fra listen "Med prefix" ført opp.
Eksempel:
Prefix-nummer
0999
Med prefix
08
Uten prefix
081
084
Alle numre som begynner med 08,
med unntak av 081 og 084, blir
oppringt med forvalgsnummeret
0999.
Telefonnummer
07112345678
08912345678
08412345678
¤
¤
¤
Valgt nummer
07112345678
0999 08912345678
08412345678
Taste inn prefix-nummeret:
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Forvalg ¤ OK ¤ Prefix-nummer ¤ OK ¤ . . .
Nummer ¤ . . . skriv inn nummer med ~ ¤ OK (μ Lagret)
Skriv inn numrene, som skal velges "Med prefix" inn i listen:
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Prefix ¤ OK ¤ q Med prefix ¤ OK ¤ 1: --¤ OK ¤ Nummer ¤ . . . skriv inn nummer med ~ ¤ OK (μ Lagret)
Skriv inn numrene som skal velges "Uten prefix" i listen:
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Prefix ¤ OK ¤ q Uten prefix ¤ OK ¤ 1: --¤ OK ¤ Nummer ¤ . . . skriv inn nummer med ~ ¤ OK (μ Lagret)
For å deaktivere forvalg permanent må du slette forvalgsnummer med skjermtasten Slett.
Dersom du ikke vil bruke forvalgsnummer for det aktuelle anropet
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Trykk ringetasten c lenge ¤ Meny ¤ q Forh.innst. av ¤ OK ¤ . . . så
¤ . . . skriv inn nummer med ~
¤ . . . ta i bruk nummer fra telefonboken med s ¤ Trykk tingetasten c
eller
da en fi no sv
11
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / answering_m.fm / 22.07.2014
Bruke telefonen
Bruke telefonen
Nettpostkasse
h
¤
¤
¤ ¤
¤
¤ ¤
For å kunne bruke nettpostkassen må den være bestilt hos nettleverandøren og nummeret være
lagret i telefonen: Meny q Telefonsvarer OK q Nettpostk. OK
. . . skriv inn
telefonnummeret til nettpostkassen med ~
OK
Lytte til meldinger
¤ Meldingstast f ¤ q Nettpostk. ¤ OK
¤ Meny ¤ q Telefonsvarer ¤ OK ¤ Spill av mld. ¤ OK
¤ Meny ¤ q Telefonsvarer ¤ OK ¤ Spill av mld. ¤ OK ¤
via menyen:
Nettpostk. ¤ OK
¤ Trykk tast 1 lenge . . . nettpostkassen blir ringt direkte
med tasten 1:
1 er tilordnet telefonsvareren: ¤ Meny ¤ q Telefonsvarer ¤ OK ¤ q Hurtigvalg 1 ¤
h Tast
OK ¤ q Nettpostk. ¤ OK (³ = valgt)
Med meldingstasten:
eller
eller
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
eller
12
via menyen:
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Bruke telefonen
Bruke telefonen
Meldinger
Meldingslister
Innkommende meldinger lagres i meldingslister. Så snart en ny oppføring
mottas i en liste, høres en varseltone. Dessuten blinker meldingstasten (hvis
den er aktivert,
s. 13). Symboler for meldingstypen og antall nye
meldinger vises på skjermen i standby:
¢
• Ã
• ™
¢ s. 12)
¢ s. 14).
på nettpostkassen (
i anropslisten (
Åpne meldingsliste
¤ Trykk meldingstasten f ¤ . . . velg meldingslisten med q:
• Nettp.k.: Nettpostkasse (¢ s. 12)
• Anrop: Anropsliste (¢ s. 14)
¤ . . . Åpne valgt meldingsliste med OK
i
Eksempel
Ð
U
Ã
™
03
01
Repet.
Meny
• Dersom du har fått nye meldinger, vil kun lister med nye meldinger vises.
• Symbolet for nettpostkassen vises alltid hvis nummeret til denne er lagret i telefonen. De andre
listene vises kun hvis de inneholder meldinger.
¢ s. 12). Ingen liste
• Hvis du velger nettpostkassen, blir nummeret til nettpostkassen ringt opp (
åpnes på skjermen.
Meldingstasten blinker
At nye meldinger er mottatt vises av at meldingstasten på håndsettet blinker. Du kan slå denne varslingen på
og av.
¤ Meny ¤ P(Q5( . . . i skjermen vises sifferet 9 ¤ . . . velg meldingstypen med ~:
• Meldinger på nettelefonsvareren
¤ M4
• Tapte anrop
¤ M5
. . . tallet 9 fulgt av kommandoen (f.eks. 975) vises, i inndatafeltet blinker den aktuelle innstillingen (f.eks. 0)
. . . still inn oppførsel ved nye meldinger med ~:
• Meldingstasten blinker
• Meldingstasten blinker ikke
. . . bekreft ønsket innstilling med OK
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤
da en fi no sv
¤
¤Q
¤1
13
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Bruke telefonen
Anropslister
Anropslisten inneholder, avhengig av listetypen som er stilt inn, de siste 25 telefonnumrene til alle anrop eller
bare tapte (ubesvarte) anrop.
Følgende informasjon vises i listeoppføringene:
Eksempel
• Statusen til oppføringen:
Nytt an.
• Nytt an.: Nytt tapt anrop.
• Gml. an.: Gammelt anrop.
• Sv. anr: Besvart anrop.
02
1234567890
• Nummeret til innringeren. Hvis nummer er lagret i telefonboken
vises navnet i stedet.
28.06.
08:34
Tilbak. U Meny
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Type
anropsliste ¤ OK . . . så
¤ q Tapte anrop ¤ OK (³ = valgt)
• Velge tapte anrop:
• Velge alle anrop:
¤ q Alle anrop ¤ OK (³ = valgt)
• Dato og klokkeslett for anropet (hvis stilt inn).
Stille inn listetype
Åpne anropslisten
¤ Meldingstast f ¤ q Anrop: . . . listen vises med antall nye
oppføringer (1) og antall gamle (leste) oppføringer (2) ¤ OK
Eksempel
2
1
Ringe tilbake til en innringer fra anropslisten
¤ Trykk på ringetasten c
Anrop:
02+03
Flere alternativer
¤ Meny
. . . så
¢ s. 14): ¤ q Kopier til bok ¤ OK
Tilbak. W
¤ q Slett oppf. ¤ OK
¤ q Slett liste ¤ OK
• Kopiere oppføring til telefonboken (
• Slette valgt oppføring:
• Slette alle oppføringer:
Telefonbok (adressebok)
i
I en telefonbokoppføring blir navn og telefonnummer lagret (skrive inn tall/bokstaver/tegn
Antall oppføringer
Lengden på oppføringene
opptil 150
Nummer: Maks. 32 tegn
Navn: Maks. 16 tegn
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Hver oppføring kan få tilordnet en spesiell bakgrunnsfarge og melodi (
OK
¢ s. 9).
¢ s. 15).
¢
• Telefonboken opprettes individuelt for hvert håndsett. Hele telefonboken eller enkelte
oppføringer kan imidlertid overføres til andre håndsett (
s. 16).
• Sorteringsrekkefølge:
Mellomrom | Siffer (0-9) | Bokstaver (alfabetisk) | Resterende tegn
Åpne telefonboken
¤ Trykk s i standby-modus
14
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Bruke telefonen
Telefonbokoppføringer
Opprette oppføring
¤ s . . . så
¤
¤ ¤ . . . skriv inn nummer med ~ ¤ OK ¤ . . . skriv inn navn
• Lagre første oppføring i telefonboken:
Telefonbok tom Ny oppføring? OK
med ~ OK
¤
¤
¤
¤ ¤
• Lagre neste oppføring i telefonboken:
Meny Ny oppføring OK
. . . skriv inn nummer med ~
OK
¤ OK ¤ . . . skriv inn navn med ~ ¤
Velge oppføring
¤ s ¤ . . . angi første bokstav med ~ . . . visningen hopper til det første navnet som starter med denne
bokstaven ¤ . . . bla ev. med q videre til ønsket oppføring
i
¤
Bla kontinuerlig opp- eller nedover gjennom telefonboken:
Trykk q lenge
Endre oppføring
¤ s ¤ . . . velg ønsket oppføring med q ¤ Meny ¤ q Endre oppføring ¤ OK ¤ . . . endre nummeret
med ~ ¤ OK ¤ . . . endre navnet med ~ ¤ OK
Markere oppføring som VIP
Hver oppføring kan tilordnes en VIP-anrop Melodi og/eller en VIP-anrop Farge. Oppføringen vises i
telefonboken i denne fargen og med symbolet Æ.
¤ s ¤ . . . velg ønsket oppføring med q ¤ Meny ¤ . . . så
¤ q VIP-anrop Melodi ¤ OK ¤ . . . velg ønsket melodi med q ¤ OK
• Melodi:
¤ q VIP-anrop Farge ¤ OK ¤ . . . velg ønsket farge med q ¤ OK
• Farge:
Endre/supplere nummer for anrop
¤ s ¤ . . . velg ønsket oppføring med q ¤ Meny ¤ q Bruk nummer ¤ OK . . . Nummeret vises på
skjermen ¤ . . . Endre/suppler nummeret med ~ ¤ . . . velg nummeret med c
i
¤
¤
¤
Nummeret i skjermen kan kopieres til telefonboken:
Meny Kopier til bok OK
Slette oppføring
¤ s ¤ . . . velg ønsket oppføring med q ¤ Meny ¤ q Slett oppføring ¤ OK
Slette alle telefonbokoppføringer
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ s ¤ Meny ¤ q Slett liste ¤ OK ¤ Slette? ¤ OK
Hurtigvalgtaster
Legge oppføringer fra telefonboken på tastene 0 og 2 til 9:
¤ s ¤ . . . velg ønsket oppføring med q ¤ Meny ¤ q Programmer hurtigtast ¤ OK . . . så
¤ . . . velg ønsket tast med ~
¤ . . . velg ønsket tast med q ¤ OK
eller
For å ringe: ¤ . . . trykk den respektive hurtigtasten lenge i standby-modus
da en fi no sv
15
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Bruke telefonen
Overføre oppføring/telefonbok
h
Hele telefonboken eller enkelte oppføringer kan overføres.
i
• Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
• Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.
• Et eksternt anrop avbryter overføringen.
• VIP-anrop Melodi og VIP-anrop Farge overføres ikke.
• Oppføringer med nummer som allerede er lagret forkastes.
Overføre enkelte oppføringer
¤ s ¤ . . . velg ønsket oppføring med q ¤ Meny ¤ q Kopier oppf. ¤ OK ¤ . . . velg mottaker-håndsett
med q ¤ OK . . . etter vellykket overføring vises Oppf. sendt Flere oppf.? . . . så
¤ OK
• Hvis enda en oppføring skal sendes:
• Hvis ingen flere oppføringer skal sendes: ¤ Tilbak.
Overføre hele telefonboken
¤ s ¤ Meny ¤ q Send liste ¤ OK ¤ . . . velg mottaker-håndsett med q ¤ OK
Kopier nummer til telefonboken
Overta nummer i telefonboken som vises i en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten, samt nummer som
akkurat ble skrevet inn for å ringe til:
h
Et nummer vises på skjermen.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Meny ¤ Kopier til bok ¤ OK ¤ . . . bekreft nummer med OK ¤ . . . ev. suppler navn ¤ OK
16
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Flere funksjoner
Flere funksjoner
Vekkerklokke
Vekking blir varslet på skjermen og med valgt volum og melodi (
blir vekkingen bare varslet med en kort tone.
h
¢ s. 22) i maks. 60 sekunder. Under et anrop
¢ s. 7).
Dato og klokkeslett er stilt inn (
Slå på vekkerklokke
¤ Meny ¤ Vekkerklokke ¤ OK ¤ Aktivering ¤ OK (³ = slått på) ¤ . . . angi vekketid i timer og minutter
med ~ ¤ OK (μ Lagret)
Ved aktivert vekkerklokke vises symbolet ë og vekketiden i standby-skjermen.
Slå av vekkerklokke
¤ Meny ¤ Vekkerklokke ¤ OK ¤ Aktivering ¤ OK (´ = slått av)
Stille inn vekketidspunkt
¤ Meny ¤ Vekkerklokke ¤ OK ¤ q Vekketid ¤ OK ¤ Tid: ¤ . . . skriv inn vekketid i timer og minutter
med ~ ¤ OK (μ Lagret)
h
Slå av vekking / slumremodus
Vekking pågår.
• Slå av inntil neste vekking:
• Slumring:
i
¤ Trykk Av
¤ Trykk Slumre eller trykk en vilkårlig tast . . . vekkingen blir slått av og gjentatt
etter 5 minutter
• Hvis ingen tast trykkes slår vekkingen seg av etter 60 sekunder og blir gjentatt etter 5 minutter.
• Etter andre gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.
ECO DECT
Ved levering er enheten innstilt for maksimal rekkevidde. Dermed er man sikret optimal bruk av radiodelen.
I standby sender håndsettet ikke ut noen radiosignal, den sender ingen stråling (Ing. stråling). Kun basen
sender svake signaler til håndsettet for å opprettholde kontakten. Under en samtale tilpasses signalstyrken
automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen. Jo mindre avstand det er mellom håndsett og base,
desto mindre er strålingen.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
For å redusere strålingen ytterligere:
Redusere stråling med opptil 80 %
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q ECO DECT ¤ OK ¤ q Maks rekkev ¤ OK
i
(´ = slått av)
• Med denne innstillingen blir også rekkevidden redusert.
• En repeater kan ikke brukes for å øke rekkevidden.
da en fi no sv
17
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / contacts.fm / 22.07.2014
Flere funksjoner
Slå av stråling i standby-modus
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ ECO DECT ¤ OK ¤ Ing. stråling ¤
i
OK (³ = slått av)
• For at fordelene med innstillingen Ing. stråling skal kunne utnyttes, må alle registrerte håndsett
støtte denne funksjonen.
• Hvis innstillingen Ing. stråling er aktivert og et håndsett som ikke støtter denne funksjonen blir
registrert på basen, blir Ing. stråling deaktivert automatisk. Så snart dette håndsettet blir
avregistrert, blir Ing. stråling automatisk aktivert igjen.
• Radioforbindelsen blir automatisk etablert bare ved utgående eller innkommende samtaler.
Forbindelsen etableres i løpet av ca. to sekunder.
• For at et håndsett skal kunne etablere radioforbindelsen hurtig ved et innkommende anrop, må det
oftere lytte etter basen, dvs. søke gjennom sine omgivelser etter signaler fra den. Dette øker
strømforbruket og reduserer dermed håndsettets disponible beredskaps- og samtaletid.
• Når Ing. stråling er aktivert, er det ingen visning av rekkevidde eller rekkeviddealarm på håndsettet.
Du kan sjekke tilgjengeligheten ved å forsøke å etablere en forbindelse.
Trykk ringetasten c lenge . . . summetonen høres.
¤
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Mer informasjon finner du på nett på www.gigaset.com.
18
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / extending.fm / 22.07.2014
Utvide telefonen
Utvide telefonen
Flere håndsett
Du kan utvide telefonen til en trådløs hussentral.
Informasjon om flere håndsett finner du på www.gigaset.com.
Kompatibilitet
Hvilke hovedfunksjoner som er tilgjengelig ved apparatkombinasjoner mellom basen og forskjellige håndsett
finner du på: www.gigaset.com/compatibility
Registrere
h
• Registreringen av håndsettet må innledes både på basen og også på håndsettet.
og
på håndsett A540:
i
• Håndsettene blir automatisk navngitt med "INT 1", "INT 2" osv. Hvert håndsett får automatisk det
laveste ledige nummeret (1-4). En vellykket registrering vises på skjermen.
På basen kan til sammen fire håndsett registreres.
• Begge må utføres i løpet av 60 sekunder.
På basen:
¤ Trykk registrering-/søketasten (¢ s. 1) lenge (min. 3 sekunder) . . .
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Registrering ¤ OK ¤ Registrer håndsett ¤ OK ¤ . . . skriv ev. inn system-PIN-kode (fabrikkoppsett: 0000) ¤ OK
Forbindelsen til basen blir etablert, dette kan ta litt tid.
• Hvis det allerede er registrert fire håndsett på basen (alle internnummer er opptatt), blir håndsettet
som har internnummer 4 erstattet av det nye. Hvis dette ikke lykkes, f.eks. fordi dette håndsettet er
i en samtale, vil meldingen Ingen ledige interne nr. vises. I så fall må et annet håndsett som ikke
lenger brukes avregistreres og registreringsprosessen gjentas.
• Ved andre Gigaset-håndsett og håndsett fra andre GAP-kompatible enheter: Registrering av
håndsettet tilsvarende den respektive bruksanvisningen.
Avregistrere
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Registrering ¤ OK ¤ q Avmeld håndsett ¤ OK . . . det brukte
håndsettet er valgt ¤ . . . velg ev. et annet håndsett med q ¤ OK ¤ . . . angi ev. system-PIN-koden
(fabrikkoppsett: 0000) ¤ OK ¤ (μ Lagret)
Søke etter håndsett ("søke")
¤ Trykk registrerings-/søketasten på basen (¢ s. 1) kort . . . alle håndsett ringer samtidig ("søk"), selv om rinA-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
getonene er slått av
Avslutt søk
På basen:
i
eller
på håndsettet:
¤ Trykk igjen kort på registrerings-/søketasten
¤ Trykk ringetasten c eller avslutt-tasten a
Etter ca. 3 minutter avsluttes søkekallet automatisk.
da en fi no sv
19
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / extending.fm / 22.07.2014
Utvide telefonen
Interntelefonering
Ringe et bestemt håndsett
¤ Trykk u kort . . . listen med håndsett åpnes ¤ . . . velg håndsett med q ¤ . . . trykk avslutt-tasten c
Ringe alle håndsettene samtidig (fellesanrop)
i
eller
¤ Trykk u lenge
¤ Trykk u kort . . . listen med håndsett åpnes ¤ . . . velg Ring med q ¤ trykk ringetasten c
• Interne samtaler til håndsett er gratis.
• Det egne håndsettet vises ikke.
• Hvis det bare er registrert ett annet håndsett, ringes det umiddelbart.
Internt spørreanrop/Intern overføring
Ved samtaler med en ekstern deltaker skal samtalen overføres til en intern deltaker eller du vil spørre
vedkommende noe.
¤ u . . . Listen med håndsett åpnes ¤ . . . velg et bestemt håndsett eller Fellesanrop ¤ OK eller trykk
ringetasten c
Forespørre
Gå tilbake til den eksterne samtalen:
¤ Tilbak.
Overføre ekstern samtale
i
Før eller etter at den ringte deltakeren svarer:
¤ Trykk avslutt-tasten a
¤
Dersom den ringte deltakeren ikke svarer eller ikke vil besvare anropet:
Avslutt spørreanropet med Tilbak.
Tilkobling til ekstern samtale
h
En intern deltaker kan kobles seg til en ekstern samtale og delta (konferanse).
¤
¤
¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Lytte ¤ OK (³ = aktivert)
¤ Hold ringetasten c trykt lenge . . . alle deltakere hører en signallyd
Funksjonen Lytte er aktivert:
Meny q Innstillinger
Avslutte tilkobling
¤ Trykk avslutt-tasten a . . . alle deltakere hører en signallyd
Repeater
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
En Gigaset-repeater forstørrer mottaksrekkevidden til Gigaset-håndsettet til basen.
Sette opp repeater
ECO DECT-innstillinger:
og
og
¤ slå på Maks rekkev (¢ s. 17)
¤ slå av Ing. stråling (¢ s. 17)
¤
¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q
¤ OK ¤ Endre innst.? ¤ OK (³ = aktivert)
¤ Trykk registrering-/søketasten (¢ s. 1) lenge (min. 3 sek.) ¤ . . .
Aktivere repeater på håndsettet:
Meny
Repeater
og
Registrere repeater på basen:
Koble repeater-nettdelen til stikkontakten . . . repeateren blir automatisk registrert på basen. LED-ene viser om registreringen var vellykket
eller ikke
Mer informasjon finner du på nett på www.gigaset.com/gigasetrepeater.
20
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / extending.fm / 22.07.2014
Utvide telefonen
Bruke med ruter
Ved bruk på den analoge kontakten til ruteren kan ekko som eventuelt oppstår reduseres ved å slå på
XES-modus1.
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q XES modus ¤ OK (³ = aktivert)
i
Dersom det ikke er problemer med ekko bør XES-modusen være deaktivert (fabrikkoppsett).
Bruke telefonen med en hussentral
For bruk i intern hussentral er som regel noen innstillinger nødvendige, se bruksanvisningen til hussentralen.
¤ Meny ¤ P(Q5( . . . i skjermen vises sifferet 9 ¤ . . . velg med ~:
¤ 1N ¤ Q = Tonesignalering eller
• Signaleringsmetode:
(DTMF) ¤ OK
• Flash-tid:
¤ 1Q ¤ Q = 80 ms ¤ OK
eller
¤ 2 = 120 ms ¤ OK eller
eller
¤ 4 = 250 ms ¤ OK eller
eller
eller
¤ L = 600 ms ¤ OK eller
¤ 1 = 1 sek ¤ OK
eller
• Pause etter linjebelegging: ¤ 1L
¤ I = 7 sek ¤ OK
eller
• Pause etter R-tast:
¤ 12 ¤ 1 = 800 ms ¤ OK eller
¤ I = 3200 ms ¤ OK
eller
i
¤
1 = Pulssignalering
(DP) OK
¤
¤ 1 = 100 ms ¤ OK
¤ I = 400 ms ¤ OK
¤ 5 = 300 ms ¤ OK
¤ M = 800 ms ¤ OK
¤ 2 = 3 sek ¤ OK
¤ 2 = 1600 ¤ OK
Tallet til den aktuelle innstillingen blinker.
Legge inn signaleringspause ved oppringing
¤ Trykk R-tasten S lenge . . . i skjermen vises en P
Skifte midlertidig mellom pulssignalering (DP) og tonesignalering (DTMF)
Etter at et eksternt nummer er oppringt eller etter at forbindelsen er etablert:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Trykk stjernetasten P kort
1. XES står for "eXtended Echo Suppression".
da en fi no sv
21
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / settings.fm / 22.07.2014
Stille inn telefonen
Stille inn telefonen
Skjerm
Språk
Forskjellige språk er tilgjengelige for skjermvisningen.
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Språk ¤ OK ¤ . . . velg språk med q ¤ OK (³ = valgt)
Skjermsparer
En digital klokke kan defineres som skjermsparer.
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ Skjermsparer ¤ OK ¤ . . . velg Ingen
skjermsparer / Digitalklokke med q ¤ OK (³ = valgt)
i
Skifte fra skjermspareren til standbyskjermen:
¤ Trykk avslutt-tasten a kort
Fargevalg
Bakgrunnsbelysningen til skjermen kan stilles inn i 4 forskjellige farger.
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Fargeskjema ¤ OK ¤ . . . velg Fargeskjema
1...4 med q ¤ OK (³ = valgt)
Kontrast
Kontrasten til skjermen kan stilles inn i 9 forskjellige trinn.
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Kontrast ¤ OK ¤ . . . velg Nivå: 1...9 med q
¤ OK (³ = valgt)
Ringetoner
Grunninnstillingen til ringetonen.
Slå ringetonen på/av permanent:
i
¤ Trykk stjernetasten P lenge
Slå av ringetone for det aktuelle anropet: ¤ Meny ¤ Stille ¤ OK
Ringetonevolum
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ q Ringetonevolum ¤ OK ¤ . . . still inn
ringetonevolum med q ¤ OK (μ Lagret)
i
Lydstyrken er lik for alle typer signalisering.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Ringetone
Ringetonen kan stilles inn separat for eksterne anrop, interne anrop og vekkerklokken.
Meny q Innstillinger OK q Lydinnstillinger OK q Ringetoner (håndsett)
¤ ¤
• Eksterne anrop: ¤ For eksterne anrop ¤ OK ¤ Melodier ¤ OK
• Interne anrop: ¤ q For interne anrop ¤ OK
• Vekkerklokke: ¤ q Vekkerklokke ¤ OK
¤ . . . velg ringetone med q ¤ OK (³ = valgt)
¤ OK . . . så
22
da en fi no sv
¤
¤
¤ ¤
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / settings.fm / 22.07.2014
Stille inn telefonen
Varseltone/Batterivarseltone
Håndsettet gir akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Tonene kan slås på og av uavhengig av
hverandre.
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK . . . så
• Servicetoner:
¤ . . . velg Servicetoner med q ¤ OK (³ = slått på)
• Batteritone:
¤ . . . velg Batteritone med q ¤ OK (³ = slått på)
Ventemelodi
Ventemelodien som en ekstern innringer hører ved internt spørreanrop eller viderekobling
kan slås på eller av.
¤ Meny ¤ P(Q5(1M . . . i inndatafeltet blinker den aktuelle innstillingen (f.eks. 0) ¤ . . . skriv
inn siffer med ~:
• Slå av:
• Slå på:
¤ Q ¤ OK (μ Lagret)
¤ 1 ¤ OK (μ Lagret)
Automatisk anropssvar
Et anrop besvares så snart håndsettet tas ut av laderen.
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ Automatisk svar ¤ OK (³ = slått på)
Beskyttelse mot uønskede anrop
Tidsstyring for eksterne anrop
Innenfor det definerte tidsrommet ringer telefonen ikke.
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ q Ringetoner (håndsett) ¤ OK ¤ For
eksterne anrop ¤ OK ¤ q Tidsstyring ¤ OK ¤ q Aktivering ¤ OK (³ = aktivert) . . . Stille inn eller
endre tidsrom: ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ Ringeto. av fra . . . Angi start ¤ OK ¤ Ringeto. av til . . . Angi
slutt ¤ OK (μ Lagret)
i
Ved anrop fra personer som har en VIP-melodi i telefonboken, ringer håndsettet også i dette
tidsrommet.
Ikke ring ved anonyme anrop
Ved anonyme anrop ringer håndsettet ikke (innringeren har aktivt undertrykt overføring av telefonnummer).
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ q Ringetoner (håndsett) ¤ OK ¤ For
eksterne anrop ¤ OK ¤ q Demp anonymt anrop ¤ OK (³ = aktivert)
i
• Innstillingen gjelder bare for håndsettet hvor innstillingene ble gjort.
• Anropet blir bare varslet på skjermen.
da en fi no sv
23
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / settings.fm / 22.07.2014
Stille inn telefonen
System-PIN-kode
Endre system-PIN-kode
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q System-PIN ¤ OK ¤ . . . skriv inn den aktuelle
system-PIN-koden med ~ (Fabrikkoppsett: 0000) ¤ OK ¤ . . . skriv inn den nye system-PIN-koden
(4 siffer; 0 - 9) med ~ ¤ OK
Tilbakestilling av system-PIN-kode
i
System-PIN-koden kan når som helst tilbakestilles til 0000 hvis PIN-koden ble mistet.
• Da blir alle innstillinger for basen tilbakestilt!
• Samtidig blir alle håndsett avregistrert!
¤ Trekk strømkabelen ut av basen ¤ hold registrerings-/søketasten på basen trykt og sett samtidig
strømkabelen tilbake inn i basen ¤ hold registrerings-/søketasten trykt i minst ytterligere 5 sekunder
Telefontilbakestilling
Base- og håndsettinnstillinger kan tilbakestilles separat.
¤ Meny ¤ q Innstillinger ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q Reset håndsett/Tilbakestill base ¤ OK ¤ . . .
i
Besvar sikkerhetsspørsmålet med OK
• Ved tilbakestilling av håndsettet (Reset håndsett) slettes innstillingene for lyd og skjerm.
• Ved tilbakestilling av basen (Tilbakestill base) blir ECO DECT-, systeminnstillinger tilbakestilt og
anropslister slettet.
Ikke berørt er:
• Dato og klokkeslett
• Registreringer av håndsett på basen, samt det aktuelle valg av base
• System-PIN-kode
• Oppføringer i telefonboken
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Repetisjonsliste.
24
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Merknader fra produsenten
Merknader fra produsenten
Kundeservice og assistanse
Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste
www.gigaset.com/service
Besøk våre sider for kundetjeneste:
www.gigaset.com/service
Her finner du b.la.:
•
Spørsmål og svar
•
Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
•
Kompatibilitetstester
Ta kontakt med vår servicemedarbeider:
Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?
Vi vil gjerne hjelpe deg ...
... via e-post:
www.gigaset.com/contact
... på telefon:
For reperasjon, garanti eller reklamasjon:
Kundeservice Norge +47 2231 0845
(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne
priser.)
Ha kjøpskvitteringen klar. .
Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet,
er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med
dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen
(datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.
da en fi no sv
25
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Merknader fra produsenten
Spørsmål og svar
Løsningsforslag finner du på nett på
www.gigaset.com/service
Dessuten er det oppført fremgangsmåter for feilsøking i tabellen nedenfor.
Skjermen viser ingenting.
¤ Trykk avslutt-tasten a lenge.
¤ Lad opp eller skift ut batteriet (¢ s. 6).
Taste-/skjermlås er på: ¤ Trykk firkanttasten ( lenge.
• Håndsettet er ikke slått på:
• Batteriet er tomt:
•
På skjermen blinker "Base".
• Håndsettet er utenfor basens rekkevidde:
¤ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
¤ Kontroller basens strømadapter.
Rekkevidden til basen har redusert seg fordi Maks rekkev er slått av: ¤ Slå på Maks rekkev (¢ s. 17) eller
¤ reduser avstanden håndsett/base.
• Basen er ikke slått på:
•
På skjermen blinker "Vennligst registrer" eller "Plasser håndsettet i basen".
• Håndsettet er ikke registrert ennå, eller det ble avregistrert da et annet håndsett (mer enn 4 DECTRegistrer håndsettet på nytt (
s. 7,
s. 19).
registreringer) ble registrert:
¤
Håndsettet ringer ikke.
• Ringetonen er slått av:
¢
¢
¤ Slå på ringetonen (¢ s. 22).
¢
• Telefonen ringer ikke når innringer har valgt å skjule sitt telefonnummer:
anrop (
s. 23).
• Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrom:
¤ Slå på ringetoner for anonyme
¤ Kontroller tidsstyring for eksterne anrop (¢ s. 23).
Ingen ringe-/signaleringstone fra fastnettet.
• Telefonledningen som fulgte med telefonen er ikke benyttet, eller den er erstattet av en telefonledning
Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig type
med annet pinneoppsett:
telefonledning ved kjøp hos forhandler (
s. 30).
¤
¢
Forbindelsen avbrytes alltid etter ca. 30 sekunder.
• En repeater (før versjon 2.0) ble aktivert eller deaktivert (
(
s. 8).
¢
¢ s. 20): ¤ Slå håndsettet av, og slå det på igjen
Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode.
• System-PIN-koden du skrev inn er feil: Gjenta prosessen, tilbakestill ev. system-PIN-kode
til 0000 (
s. 24).
¤
¢
Du har glemt system-PIN-koden.
Still system-PIN-koden tilbake til 0000 (
•
¤
¢ s. 24).
Samtalepartneren hører deg ikke.
• Håndsettet er "koblet stum": Slå på mikrofonen igjen (
¤
¢ s. 10).
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Nummeret til innringeren vises ikke.
• Nummeroverføring (CLI) er ikke aktivert hos innringeren:
(CLI) aktivert hos operatøren sin.
¤ Innringeren burde få nummeroverføringen
• Visning av nummer (CLIP) blir ikke støttet av nettoperatøren eller er ikke aktivert:
nettoperatøren og be om at overføring av anropsnummer (CLIP) blir aktivert.
¤ Kontakt
• Telefonen er koblet til via en hussentral/ruter med integrert telefonsentral (Gateway) som ikke
videreformidler all informasjon:
Tilbakestill anlegg: Trekk kort ut støpselet. Sett det inn igjen og vent til apparatet har startet på nytt.
Kontroller innstillingene i hussentralen og aktiver evt. nummervisningen. Søk i brukerveiledningen for
anlegget etter begrep som CLIP, nummervisning, nummeroverføring, anropsvisning el.l, eller spør
produsenten av anlegget.
Feiltone ved tastaturbruk.
Gjenta prosessen . . . Følg med skjermen og slå ev. opp i
• Handlingen mislyktes/feil ved inntasting:
bruksanvisningen.
¤
¤
¤
26
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Merknader fra produsenten
Nettelefonsvareren kan ikke lyttes til.
• Hussentralen er innstilt med pulssignalering:
¤ Koble om hussentralen til tonesignalering (¢ s. 21).
Bruksområde
Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.
Landsspesifikke krav er tatt høyde for.
Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte
bestemmelser som er befestet i direktiv 1999/5/EF.
Du finner EF-erklæringen for landet ditt i henhold til 1999/5/EF på :
www.gigaset.com/docs.
Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europeiske samsvarserklæringer).
Kontroller derfor alle disse filene.
Garanti
Gyldighet
Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/
selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.
• Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon
og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes
ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte
over- eller underdeksler fra spesialserier.
• Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er, blitt
defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal
slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
• Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
• Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
• Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
• Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Manipulering av programvaren
• Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter
også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
• Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
• Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
• Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
• Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas
med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
• Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
da en fi no sv
27
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Merknader fra produsenten
• Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
• Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til
gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden
har ingen rettslige krav på dette.
• Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet
blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.
Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle
ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.
Garantiperiode
• Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24
måneder.
• Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
• En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
• Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.
Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
Merk:
Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.
Miljø
Vårt miljømotto
Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i
vårt arbeid – fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering – legger vi
stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar.
Du finner mer informasjon på Internett-adressen www.gigaset.com når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.
Miljøstyrinssystem
Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001
og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Deponering
Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og
batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.
Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.
Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn
under europeisk retningslinje 2002/96/EC.
Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle
miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og
elektroniske apparater.
Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos
forhandleren der produktet ble kjøpt.
28
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Merknader fra produsenten
Vedlegg
Rengjøring
Tørk av enheten med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes.
Bruk aldri en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.
I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På grunn av det
store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å teste alle.
Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.
Kontakt med væske
!
Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:
1. Kople strømforsyningen fra enheten.
2. Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.
3. La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
4. Tørk forsiktig av alle deler.
5. La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på et tørt og varmt
sted i minst 72 timer (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn el.l.).
6. Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.
Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.
Tekniske data
Batterier
Teknologi:
Spenning:
Kapasitet:
2 x AAA NiMH
1,2 V
400 mAh
Driftstider/ladetider for håndsettet
Driftstiden til telefonen avhenger av batterikapasiteten, alderen på batteriene og bruksforholdene.
(Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)
Standby-tid (timer) *
18
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer) *
90 * / 65 **
Ladetid i base (timer)
4
Ladetid i lader (timer)
4
*
**
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
200 * / 110 **
Samtaletid (timer)
Ing. stråling slått av, uten skjermbelysning i standby
Ing. stråling slått på, uten skjermbelysning i standby
da en fi no sv
29
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Merknader fra produsenten
Basens strømforbruk
I driftstilstand
• Håndsett i lader
• Håndsett ikke i lader
ca. 0,6 W
ca. 0,55 W
Under en samtale
ca. 0,65 W
Generelle tekniske data
DECT-standard
Støttes
GAP-standard
Støttes
Kanalantall
60 duplekskanaler
Radiofrekvensområde
1880–1900 MHz
Duplekssignalering
Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls
100 Hz
Lengde på sendepuls
370 μs
Kanalmønster
1728 kHz
Bithastighet
1152 kbit/s
Modulering
GFSK
Talekoding
32 kbit/s
Sendeeffekt
10 mW middeleffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt
Rekkevidde
Inntil 50 m innendørs, inntil 300 m utendørs
Basens strømforsyning
230 V ~ / 50 Hz
Krav til omgivelsene ved bruk
+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Signaleringsmetode
DTMF (tonesignalering)/DP (pulssignalering)
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Kontakttilordning i telefonpluggen
30
3
4
2
5
1
6
1
2
3
4
5
6
ledig
ledig
a
b
ledig
ledig
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / appendix.fm / 22.07.2014
Merknader fra produsenten
Tegnsettabeller
Standardskrift
Trykk flere ganger på den
aktuelle tasten.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
(
1x
2x
3x
4x
5x
1
£
$
¥
¤
6x
7x
8x
9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
ã
ç
ô
õ
a
b
c
2
ä
á
à
â
d
e
f
3
ë
é
è
ê
g
h
i
4
ï
í
ì
î
j
k
l
5
m
n
o
6
ö
ñ
ó
ò
p
q
r
s
7
ß
t
u
v
8
ü
ú
ù
û
w
x
y
z
9
ÿ
ý
æ
ø
å
.
,
?
!
0
+
-
:
¿
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
1)
*
¡
“
‘
;
_
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
1) Mellomrom
da en fi no sv
31
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / symbols.fm / 22.07.2014
Merknader fra produsenten
Merknader fra produsenten
Skjermsymboler
Følgende symboler vises avhengig av innstillingene og driftstilstanden til telefonen.
Symboler på statuslinjen
Symbol
¦ til Ð
¥
¼
Betydning
Mottaksstyrke
(Ing. stråling er slått av)
1% til 100%
Ingen forbindelse til basen
Ing. stråling er slått på.
Symbol
ó
Ø
= til
U
=
= til
U
Betydning
Utkoblet ringetone
Tastesperre slått på
Batteriets ladetilstand:
under 11% til over 66% ladet
blinker: batteriet er nesten tomt
(ca. 5 minutters samtaletid igjen)
Batteriet lades
Aktuell ladetilstand:
0% til 100%
Skjermsymboler ved signalisering av . . .
Symbol
z
—
˜
Betydning
Etablering av forbindelse (utgående anrop)
Forbindelse opprettet
Ikke mulig å etablere forbindelse /
forbindelse avbrutt
Symbol
ØÙÚ
ØåÚ
ØìÚ
Betydning
Eksternt anrop
Internt anrop
Vekking
Flere skjermsymboler
Symbol
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Ð
¶
Û
32
Betydning
Informasjon
(Sikkerhets-)spørsmål
Symbol
μ
À
Betydning
Handling utført
Handling mislyktes
Vent litt…
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / SUGSIX.fm / 22.07.2014
Indeks
Indeks
A
Adressebok se telefonbok
Advarselstone se varseltoner
Anonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anonyme anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anrop
besvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anropsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anropslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Automatisk anropssvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Automatisk nettoperatørprefiks . . . . . . . . . . . . 11
Avregistrere
håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Avsluttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9
B
Base
endre system-PIN-kode . . . . . . . . . . . . . . . . 24
koble til en hussentral . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
koble til en ruter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tilbakestille til leveringstilstand . . . . . . . . . . 24
Batteri
lade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Batterienes ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Batterivarseltone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Beskyttelse mot anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Besvare
anrop automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bruke
telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bruksområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
D
Deponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DTMF (tonesignalering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ekko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Eksterne anrop
tidsstyring av ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Endre
PIN-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
system-PIN-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
da en fi no sv
F
Fabrikkinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fargevalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Forvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
G
Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
H
Hjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hussentral
endre til tonesignalering . . . . . . . . . . . . . . . . 21
stille inn flash-tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
stille inn signaleringsmetode . . . . . . . . . . . . . 21
tilkobling av basen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Høreapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hørsel
unngå skade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Høyttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Håndfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Håndfrivolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Håndsett
bruke flere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
fargevalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
håndfrivolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
koble til laderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
registrere et annet håndsett . . . . . . . . . . . . . 19
skjermsparer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
slå av mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
slå på/av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
standby-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
stille inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
søke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
telefonrørvolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
tilbakestille til leveringstilstand . . . . . . . . . . . 24
varseltoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Håndsettets driftstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
I
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Innstillinger
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Intern
telefonering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Intern overføring av en ekstern samtale . . . . . . . 20
Intern samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Internt spørreanrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
33
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / SUGSIX.fm / 22.07.2014
Indeks
K
O
Knust skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Koble
basen til telefonnettet og strømnettet . . . . . . 5
Koble til en ekstern samtale . . . . . . . . . . . . . . . 20
Koble ut radiomodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kontakt med væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontakttilordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kopiere
nummer til telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . 16
Korrigere feil inntasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Korrigering av feilinntastinger . . . . . . . . . . . . . . 9
Kundeservice og Assistanse . . . . . . . . . . . . . . . 25
Overføre
hele telefonboken til et håndsett . . . . . . . . . . 16
telefonbokoppføring til et håndsett . . . . . . . . 16
Overføre anrop
internt (sette over) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Overføre eksternt anrop
internt (sette over) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Overføre samtale
internt (sette over) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
L
Lader
koble til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ladetider for håndsettet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lagre
nummer i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Leveringstilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Liste
anropslister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
mottatte anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
tapte anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
utgående anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Listeoppføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lyd se ringetone
Lydstyrke
håndfri/telefonrør volum håndsett . . . . . . . . 10
Lytte
melding (nettpostkasse) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lytte til meldinger (nettpostkasse) . . . . . . . . . . 12
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
M
Medisinsk utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Meldingslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
åpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Meldingstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Melodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ringetone for interne/eksterne anrop . . . . . . 22
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mottaksforsterker se repeater
Mottaksstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
N
Navigeringstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
Nettoperatørprefiks, automatisk . . . . . . . . . . . . 11
Nettpostkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nummer
vise innringerens nummer (CLIP) . . . . . . . . . 10
Nummeroverføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
34
R
Registrere
håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 19
Registrering (håndsett) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 19
Rekkevidde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rengjøring av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Repetisjonsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ringe
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
med anropslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
med hurtigvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
med repetisjonslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
med telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ringetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ringetone
endre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
melodi for interne/eksterne anrop . . . . . . . . . 22
tidsstyring for eksterne anrop . . . . . . . . . . . . 23
Ringetoner ved anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ruter
tilkobling av basen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
S
Samtale
ekstern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
koble til deltaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sette i
batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Signaleringsmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Signaltone se varseltoner
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skjerm
endre skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
fargevalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
knust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
skjermsparer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skjermsparer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skjermsymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Skjermtaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
da en fi no sv
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / SUGSIX.fm / 22.07.2014
Indeks
Skjermvisning
nummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Slumring (vekkerklokke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Slå av mikrofonen på håndsettet . . . . . . . . . . . . 10
Slå av/på LED for nye meldinger . . . . . . . . . . . . 13
Slå håndsettets mikrofon av/på. . . . . . . . . . . . . 10
Slå tastelås på/av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spørreanrop internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Spørsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Standby-modus, gå tilbake til . . . . . . . . . . . . . . . 9
Statuslinjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Stille inn dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stille inn flash-tid (hussentral) . . . . . . . . . . . . . . 21
Stille inn klokkeslett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Store/små bokstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Strømadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Strømforbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stråling
redusere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Symboler
statuslinjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
vekkerklokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
vise nye meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Søke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Søke etter
håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
T
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
håndsettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tap av hørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tapt anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tast 1 (hurtigvalg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Taste inn
nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Taster
avslutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9
firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
hurtigvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15
meldingstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
navigeringstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
ringetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
skjermtaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tegnsettabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Telefon
stille inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
tilbakestille til leveringstilstand . . . . . . . . . . 24
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
kopiere nummer fra tekst . . . . . . . . . . . . . . . 16
lagre oppføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
sende oppføring/liste til håndsett . . . . . . . . . 16
sende til et håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Telefonere
besvare anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telefonering
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefonrørvolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Telefonstøpsel, kontakttilordning . . . . . . . . . . . . 30
Tidsstyring
ringetone for eksterne anrop . . . . . . . . . . . . . 23
Tilbakestille
system-PIN-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilbakestille til fabrikkinnstilling . . . . . . . . . . . . . 24
Tilbakestille til leveringstilstand . . . . . . . . . . . . . 24
Tilbakestilling av håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tonesignalering (DTMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
U
Ukjent
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
V
Varseltoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vekkerklokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Velge oppføring fra telefonboken . . . . . . . . . . . . 15
Ventemelodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VIP-ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vise
nummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Visning
melding fra nettpostkassen . . . . . . . . . . . 12, 13
nye meldinger av/på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
X
XES-Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Med enerett. Med rett til endring
da en fi no sv
35
Gigaset A540 / no / A31008-M2601-R201-1-SM19 / Cover_back.fm / 22.07.2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising