Gigaset | C530A | User guide | Gigaset C530A Gebruikershandleiding

Gigaset C530A Gebruikershandleiding
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / Cover_front.fm / 8/31/16
C530 - C530 A
Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!
Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in
het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.
Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / Cover_front.fm / 8/31/16
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / overview.fm / 9/5/16
Overzicht handset
Overzicht handset
1 Display in ruststand
2 Statusbalk (
pagina 58)
Symbolen geven de actuele instellingen en
de bedrijfstoestand van het toestel weer
pagina 16,
3 Displaytoetsen (
pagina 31)
4 Berichtentoets (
pagina 17)
Toegang tot oproep- en berichtenlijsten;
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
5 Verbreektoets, aan/uit-toets
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
een menuniveau terug kort indrukken
terug naar de ruststand (lang indrukken);
handset in-/uitschakelen (in de ruststand
lang indrukken)
6 Hekjetoets
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand
langindrukken);
wisselen tussen hoofdletters, kleine letters
en cijfers;
kiespauze invoeren (lang indrukken)
7 Microfoon
8 R-toets
Ruggespraak (flash) (lang indrukken)
9 Stertoets
In de ruststand: oproepsignalen uitschakelen (lang indrukken);
bij bestaande verbinding: omschakelen
tussen impulskiezen/toonkiezen (kort
indrukken);
bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens
openen
pagina 12)
10 Aansluiting voor headset (
11 Toets 1
Antwoordapparaat (alleen C530A)/Voicemail (lang indrukken)
12 Verbindingstoets / handsfree-toets
Weergegeven nummer kiezen;
gesprek beantwoorden;
wisselen tussen handmatig en handsfree
bellen;
nummerherhalingslijst openen (kort
indrukken:) kiezen (lang indrukken);
pagina 15)
13 Navigatietoets/menutoets (
¢
¢
i
Ã
V
1
2
07:15
INT 1
Oproepen
14 Okt
Kalender
3
13
12
4
5
¢
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
11
10
9
8
¢
¢
6
¢
7
de fr nl
1
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / overview.fm / 9/5/16
Overzicht basisstation
Overzicht basisstation
Basisstation Gigaset C530A
1
5
7
4
3
6
2
1 Display
Licht op: het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het
aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.
00 knippert: het antwoordapparaat neemt een
bericht op.
Knippert langzaam: er zijn nieuwe berichten. Het
aantal nieuwe berichten wordt weergegeven.
99 knippert snel: het geheugen van het antwoordapparaat is vol.
2 Aan-/uit-/weergave-/stoptoets
Antwoordapparaat in- of uitschakelen (lang indrukken);
Indien aanwezig, nieuwe berichten op het antwoordapparaat weergeven, anders oude berichten
weergeven resp. de weergave afbreken (kort indrukken).
Tijdens de weergave:
3 Toets Vooruit
Naar het volgende bericht.
4 Toets Terug
Kort indrukken:
Tijdens de weergave naar het vorige bericht gaan;
Tijdens het beluisteren van berichten (< 5 sec.): naar
het begin van het bericht, tijdens weergave van
bericht (> 5 sec.) 5 seconden terug.
Lang indrukken:
Naar het begin van het bericht springen.
5 Volumeregeling
Volume wijzigen tijdens de weergave van het
bericht: ÷ = zachter; ø = harder
Tijdens het signaleren van een externe oproep:
volume van het oproepsignaal wijzigen.
6 Wistoets
Huidige bericht wissen:
7 Aanmeld-/paging-toets
Handsets zoeken („Paging“) (kort indrukken)
pagina 43.
Handsets en DECT-toestellen aanmelden
pagina 42.
(lang indrukken)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¢
¢
Let op
Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen
(00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.
2
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / overview.fm / 9/5/16
Overzicht basisstation
Basisstation Gigaset C530
Aanmeld-/paging-toets
u Handsets zoeken („Paging“) (kort indrukken)
pagina 43.
u Handsets en DECT-toestellen aanmelden (lang indrukken)
pagina 42.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¢
de fr nl
¢
3
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / LUGIVZ.fm / 8/31/16
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Overzicht handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Overzicht basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Toestel leren kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Toestel instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Repeater gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Systeem-PIN wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Standaardinstellingen van het toestel herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Antwoordapparaat (Gigaset C530A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Meerdere handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Contacten (Telefoonboek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bereikbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Menu-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / security.fm / 8/31/16
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet
mogelijk.
Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals
badkamers of doucheruimtes.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie
“Technische gegevens”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade
aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze
andere draadloze diensten kunnen storen.
Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan
verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld.
Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon)
veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische
omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact
op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende
mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigasetproduct zie “Technische gegevens”).
de fr nl
5
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / starting.fm / 9/5/16
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Inhoud van de verpakking controleren
u
u
u
u
u
u
u
u
een basisstation,
een netadapter voor het basisstation,
een telefoonsnoer,
een handset,
een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
twee oplaadbare batterijen,
een draagclip,
een gebruiksaanwijzing.
Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor
elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een draagclip en een lader
met netadapter.
Basisstation en lader plaatsen (indien meegeleverd)
Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
¤ Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw kantoor of huis op een niet te glad oppervlak of bevestig het basisstation aan de wand (¢ pagina 7).
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels
kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
Opmerkingen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en
plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
u Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
u Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot
300 meter. Het bereik is kleiner als Maximum bereik uitgeschakeld is (¢ pagina 34).
6
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / starting.fm / 9/5/16
Toestel in gebruik nemen
Basisstation aansluiten op telefoonnet en stroomvoorziening
¤
C530A
3
2
4
1
¤
¤
¤
C530
Het telefoonsnoer in de aansluiting
1 aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt en
onder de kabelgeleiding schuiven.
De voedingskabel van de netadapter in de aansluiting 2 aan de achterzijde van het basisstation steken
en de hoekstekker onder de kabelzekering draaien.
De netadapter 3 aansluiten.
Vervolgens de telefoonstekker 4
aansluiten.
3
4
2
1
Opmerkingen
u De netadapter moet altijd zijn aangesloten, omdat het toestel niet werkt zonder stroomvoorziening.
u Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer.
De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling, ¢ pagina 71).
Wandmontage van het basisstation (optie)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
ca. 2 mm
de fr nl
C530: 29 mm
C530A: 60 mm
7
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / starting.fm / 9/5/16
Toestel in gebruik nemen
Lader aansluiten (indien meegeleverd)
2
4
¤
¤
1
Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:
¤ Netadapter uit het stopcontact trekken.
¤ Vergrendeling 3 indrukken en de stekker verwijderen 4 .
De platte stekker van de netadapter aansluiten 1 .
Netadapter in het stopcontact steken 2 .
3
Handset in gebruik nemen
Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!
Batterijen plaatsen en klepje sluiten
Let op
Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (¢ pagina 70). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot
gevolg hebben. De mantel van de batterijen/het accupack zou bijvoorbeeld beschadigd
kunnen raken of de batterijen/het accupack zouden kunnen exploderen. Bovendien kunnen
er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.
1
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
2
¤
8
Let bij het aanbrengen van de batterijen op de juiste
richting (plaatsing
+/- zie afbeelding).
¤
¤
Eerst de bovenkant van
het klepje plaatsen 1 .
Vervolgens het klepje
dichtdrukken tot het vastklikt 2 .
3
4
Als u het batterijvakje
weer wilt openen om bijvoorbeeld de batterijen te
vervangen:
¤ Steek uw nagel in de
bovenste uitsparing van
het klepje 3 en schuif
het naar beneden 4 .
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / starting.fm / 9/5/16
Toestel in gebruik nemen
Draagclip
Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.
u Bevestigen
Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.
u Verwijderen
Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand
zijdelings tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar
boven.
Batterijen laden
Bij levering zijn de batterijen gedeeltelijk geladen. Laad de batterijen eerst volledig op voordat
u het toestel gaat gebruiken. (De batterijen zijn volledig geladen als het symbool niet meer op
het display wordt weergegeven.)
¤ Laat de handset 8,5 uur in het basisstation staan.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
C530A
u
u
u
u
8,5 h
C530
8,5 h
Opmerkingen
Plaats de handset uitsluitend in het bijbehorende basisstation resp. lader.
De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.
De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een van de
handsets niet aangemeld zijn (melding “Handset aanmelden“) of “Plaats handset op
basisstation“), dan dient u de handset handmatig aan te melden (¢ pagina 42).
de fr nl
9
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / starting.fm / 9/5/16
Toestel in gebruik nemen
Displaytaal wijzigen
De displaytaal kunt u via het menu
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Taal ¤ OK ¤ q Taal selecteren ¤ Selectie
of als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt, als volgt wijzigen:
¤
L5
¤
Op de rechterkant van de navigatietoets
drukken.
Druk de toetsen L en 5 langzaam achter elkaar in.
Voorbeeld
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
Het display voor de taalinstelling verschijnt. De
ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.
¤
Voorbeeld
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
±
Italiano
Espanol
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Back
x
... tot in het display de gewenste taal wordt
weergegeven, bijvoorbeeld Frans.
±
Select
¤
Voorbeeld
Deutsch
English
Francais
¤
10
Op de onderkant van de navigatietoets s
drukken...
Druk op de rechter toets direct onder het
display om de taal te selecteren.
±
Ø
±
Ø
±
De instelling wordt weergegeven met ³.
Lang op de verbreektoets a drukken om terug te keren naar de ruststand.
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / starting.fm / 9/5/16
Toestel in gebruik nemen
Datum en tijd instellen
Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.
¤ Druk op de toets onder de displaymelding Tijd
om het invoerveld te openen.
Oproepen
Tijd
(Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd,
opent u het invoerveld via het menu:
v ¤ Ϥ OK ¤ Datum en tijd ¤ OK)
Datum en tijd
Datum:
15.01.2016
Tijd:
00:00
Terug
Opslaan
In het display wordt het submenu Datum en
tijd weergegeven.
¤ In het display wordt de cursor knipperend
weergegeven.
Voer dag, maand en jaar met 8 cijfers
via de toetsen in bijvoorbeeld
4
Q2Q
L
voor de datum 14-10-2016.
Als u de cursorpositie wilt wijzigen,
bijvoorbeeld. om een invoer te corrigeren,
druk dan rechts of links op de navigatietoets.
Datum en tijd
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Datum:
14.10.2016
Tijd:
07:15
Terug
de fr nl
¤
¤
Opslaan
¤
Druk beneden op de navigatietoets om naar
het invoerveld voor de tijd te springen.
Voer de uren en minuten met de toetsen in
(4 tekens), bijvoorbeeld QM
5
voor 07:15uur.
Wijzig zo nodig de cursorpositie met de
navigatietoets.
Druk op de toets onder de displaymelding
Opslaan om uw invoer te bevestigen.
11
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / starting.fm / 9/5/16
Toestel in gebruik nemen
Datum en tijd
‰
Op het display wordt Opgeslagen weergegeven.
U hoort een bevestigingssignaal.
Opgeslagen
i
Ã
V
07:15
INT 1
U keert automatisch terug naar de ruststand.
14 Okt
Uw toestel is nu klaar voor gebruik!
Oproepen
Kalender
Headset aansluiten
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
U kunt een headset met een 2,5mm connector aansluiten.
Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende productpagina onder www.gigaset.com
12
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / starting.fm / 9/5/16
Toestel in gebruik nemen
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen
Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel.
Oproepsignalen instellen
U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringsoproep, (¢ pagina 28) wekoproep
(¢ pagina 53) en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen (¢ pagina 46).
Bescherming tegen ongewenste oproepen
Stel uw toestel zo in, dat u niet wordt gestoord door ongewenste oproepen of gebruik de tijdschakeling (¢ pagina 30).
Antwoordapparaat configureren
Neem uw eigen welkomstboodschap op en stel de parameters van het antwoordapparaat in
(¢ pagina 36).
Aanwezige Gigaset-handsets aanmelden en Contacten overnemen
Gebruik al aanwezige handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren.
Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset
(¢ pagina 42,¢ pagina 47).
ECO DECT-Instellingen invoeren
Reduceer het DECT-signaal van uw toestel (¢ pagina 34).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen
van problemen (¢ pagina 64) of neem contact op met de Klantenservice (¢ pagina 63).
de fr nl
13
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / starting.fm / 9/5/16
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing
Weergave van de bedieningsstappen in de
gebruiksaanwijzing
De toetsen van uw Gigaset-handset worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt weergegeven:
c/v/a
Q tot O
*/#
f/S
Verbindingstoets/ menutoets / verbreektoets
Cijfer-/lettertoetsen
Stertoets / hekjetoets
Berichtentoets / R-toets
Overzicht van symbolen op het display (¢ pagina 58).
Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ Autom. aanname ¤ Wijzigen (³ = aan)
Weergave in de gebruiksaanwijzing:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
U doet het volgende:
¤ v: In de ruststandrechterkant van de navigatietoets indrukken om het hoofdmenu te openen.
¤ Ï Met de navigatietoets pnaar het symbool Ï bladeren.
¤ OK: Displaytoets OK of centraal op de navigatietoets w drukken, het submenu Instellingen
wordt geopend.
¤ q Telefonie: met de navigatietoets q naar de vermelding Telefonie bladeren.
¤ OK: displaytoets OK of centraal op de navigatietoets w drukken, het submenu Telefonie
wordt geopend.
¤ Autom. aanname: de functie voor het inschakelen/uitschakelen voor het automatisch
beantwoorden van oproepen is geselecteerd.
¤ Wijzigen (³ = aan): displaytoets Wijzigen of centraal op de navigatietoets w drukken, de
functie wordt afwisselend in- en uitgeschakeld (³ = ingeschakeld, ´ = uitgeschakeld).
14
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / operating.fm / 9/5/16
Toestel leren kennen
Toestel leren kennen
Handset in-/uitschakelen
¤ Druk in de ruststand lang op de verbreektoets a, om de handset in of uit te schakelen.
Toetsblokkering in-/uitschakelen
De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt. Als
u bij ingeschakelde blokkering een toets indrukt, verschijnt er een melding.
¤ Toets # lang indrukken om de blokkering in resp. uit te schakelen.
Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch
uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering
weer ingeschakeld.
Navigatietoets
In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder,
rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld v betekent dat u rechts op de navigatietoets moet
drukken.
Met de navigatietoets bladert u binnen de menu’s en de invoervelden. In de
ruststand resp. tijdens een extern gesprek heeft zij bovendien de volgende functies:
In de ruststand van de handset
s
Contacten openen.
u
Lijst met handsets openen.
v of w
t
Hoofdmenu openen
Menu openen voor het instellen van het gespreksvolume (¢ pagina 21) van de
handset.
Tijdens een extern gesprek
s
Contacten openen.
t
Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u
Interne ruggespraak starten.
Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets
Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.
u In de ruststand opent u het hoofdmenu.
u In submenu’s, selectie- en invoervelden neemt de toets de functie van de displaytoetsen
OK, Ja, Opslaan, Selectie of Wijzigen over.
de fr nl
15
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / operating.fm / 9/5/16
Toestel leren kennen
Let op
In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de
bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook het midden van de navigatietoets indrukken.
Displaytoetsen
Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. U kunt deze
programmering wijzigen (¢ pagina 31).
De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie.
Voorbeeld
Terug
Opslaan
Actuele functies van de displaytoetsen
Displaytoetsen
Enkele belangrijke displaytoetsen zijn:
Opties
Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK
Selectie bevestigen.
Terug
Één menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan
Invoer opslaan.
Overzicht van symbolen op de displaytoetsen (¢ pagina 59).
Menunavigatie
De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus. Menu-overzicht ¢ pagina 60.
Hoofdmenu (hoogste menuniveau)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
Druk op de navigatietoets rechts v in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te
openen.
De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam
verschijnt in de kopregel van het display.
Voorbeeld
Naar een functie gaan, dat wil zeggen het bijbehorende submenu (volgende menuniveau) openen:
¤ Navigeer met de navigatietoets p naar de gewenste functie en druk op de displaytoets OK.
Ì
Terug naar de ruststand: displaytoets Terug of de verbreektoets a kort indrukken.
Instellingen
ì
Ê
É
Ï
Terug
16
Ç
OK
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / operating.fm / 9/5/16
Toestel leren kennen
Submenu’s
De functies van de submenu’s worden in een lijst weergegeven.
Voorbeeld
Instellingen
Een functie starten:
¤ Met de navigatietoets q naar de functie bladeren en OK
indrukken.
Datum en tijd
Terug naar het vorige menuniveau: Displaytoets Terug of de
verbreektoets a kort indrukken.
Display
Terugkeren naar de ruststand
Aanmelden
Uit een willekeurig menu:
¤ Verbreektoets a lang indrukken.
Terug
Geluidsinstellingen
Taal
x
OK
Of:
¤
Als u geen toets indrukt: na ongeveer 2 minuten schakelt het display automatisch over naar
de ruststand.
Berichtenlijsten
Ontvangen berichten worden opgeslagen in berichtenlijsten.
U hoort een attentietoon zodra een nieuwe vermelding in een
lijst binnenkomt. Bovendien knippert de berichtentoets
(indien ingeschakeld, ¢ pagina 27). Symbolen voor het type
bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Nieuwe berichten aanwezig:
u à op het antwoordapparaat (alleen C530A)/
voicemail(¢ pagina 38, ¢ pagina 41)
u ™ in de lijst met gemiste oproepen
in de lijst met gemiste afspraken (¢ pagina 52)
u
Voorbeeld
i
Ã
V
07:15
INT 1
14 Okt
Ã
™
02
10
Oproepen
08
Kalender
U roept de berichtenlijsten op door het indrukken van de
berichtentoets f. U heeft toegang tot de volgende berichtenlijsten:
u Antwoordapp.: antwoordapparaatlijst (alleen C530A)
u Voicemails: de voicemail - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
u Oproepen: lijst met gemiste oproepen (zie “Oproeplijst“ ¢ pagina 49)
u Herinneringen: lijst met gemiste afspraken
Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in
de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.
Lijst openen: q Gewenste lijst selecteren. ¤ OK
Uitzondering: als u de voicemail selecteert, wordt het nummer van de voicemail gebeld
(¢ pagina 41). Op het display wordt geen lijst geopend.
de fr nl
17
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / operating.fm / 9/5/16
Toestel leren kennen
Nummers en tekst invoeren
Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld Voornaam en Achternaam van een
contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u door bladeren met de
navigatietoets q inschakelen. Een veld is ingeschakeld als
het een knipperende cursor bevat.
Onjuiste invoer corrigeren
u Teken voor de cursor wissen: kort op de displaytoets Ñ
drukken.
u Woorden voor de cursor wissen: lang op de displaytoets
Ñ drukken.
Nieuwe invoer
Voornaam:
I
Achternaam:
Thuis:
Û
x
Abc
Opslaan
Tekst invoeren
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Letters/tekens: aan elke toets tussen Q en O zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Na het indrukken van de toets worden de tekens in een selectieregel links onder in het
display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd. Druk de toets meerdere keren
kort achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.
u Cursor verplaatsen: de letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd. U kunt de cursor verplaatsen door op de navigatietoets r te drukken, in velden met meerdere regels ook
op q.
u Kleine letters, hoofdletters en cijfers: druk op de hekjetoets # om voor de volgende letter te wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers.
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een
spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
u Speciale tekens: druk op de stertoets * om de tabel met speciale tekens te openen. Blader
met de navigatietoets naar het gewenste teken en druk op de displaytoets Invoegen om dit
in te voeren.
u Speciale letters: trema’s of andere gemarkeerde/diakritische tekens voert u in door de
betreffende lettertoets meerdere malen in te drukken, zie tabellen met tekensets
¢ pagina 71.
18
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / telefony.fm / 9/5/16
Telefoneren
Telefoneren
Extern bellen
¤ Nummer invoeren, verbindingstoetsc kort indrukken.
Of:
¤
Verbindingstoets c lang indrukken, het nummer invoeren.
Met de verbreektoets a kunt u het kiezen annuleren.
Met nummerherhalingslijst kiezen
In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren
(¢ pagina 17).
¤ Kort verbindingstoets c indrukken om de nummerherhalingslijst te openen.
¤ q Vermelding selecteren. ¤ Verbindingstoets c indrukken. Het nummer wordt gekozen.
Bij weergave van een naam het bijbehorende nummer laten weergeven: displaytoets Weergvn
drukken.
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren:
¤ Nummerherhalingslijst openen. ¤ q Vermelding selecteren. ¤ Opties
U kunt de volgende functies selecteren:
u Naar Contacten ¤ OK
Vermelding in Contacten (¢ pagina 46) overnemen.
u Nummer weergeven ¤ OK
Nummer overnemen in het display en wijzigen of aanvullen, vervolgens met c kiezen of
met Ó als nieuwe contactpersoon opslaan in Contacten.
u Wis vermelding ¤ OK
Geselecteerde vermelding wissen.
u Alles wissen ¤ OK
Alle vermeldingen wissen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Telefoneren vanuit de oproeplijst
v ¤ Ê ¤ OK ¤ q Lijst selecteren. ¤ OK
¤ q Contactpersoon selecteren. ¤ c
¤ Het nummer wordt gekozen.
Opmerkingen
u U kunt de oproeplijst ook via de displaytoets
Oproepen oproepen. Hiervoor programmeert u
een displaytoets met de bijbehorende functie
(¢ pagina 31).
u De lijst Gemiste oproepen kunt u ook openen met
de berichtentoets f.
de fr nl
Voorbeeld
Alle oproepen
™ äJames Foster
Vandaag, 18:30
™ 01712233445566
11.06.16, 18:30
š 0168123477945
10.06.16, 17:16
Weergvn
Opties
19
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / telefony.fm / 9/5/16
Telefoneren
Contacten kiezen
s ¤ q Contactpersoon selecteren. ¤ c
¤ Als er meerdere nummers zijn ingevoerd: met r nummer selecteren en opnieuw de
verbindingstoets c of OK indrukken.
¤ Het nummer wordt gekozen.
Snelkiezen
U kunt uw toestel zo instellen dat bij het indrukken van een willekeurige toets een bepaald
nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat
zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.
v ¤ É ¤ OK ¤ q Snelkiezen ¤ OK
¤ Inschakelen: r Aan / Uit
¤ Oproep naar: nummer invoeren of wijzigen dat moet worden gekozen.
¤ Opslaan
In het rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven. Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreektoets a
om het kiezen af te breken.
Snelkiezen beëindigen:
¤ Displaytoets Uit indrukken. ¤ Toets # lang indrukken.
of:
¤ Toets # lang indrukken.
Oproep beantwoorden
U kunt kiezen uit de volgende opties:
¤ Op c drukken.
¤ Als Autom. aanname ingeschakeld is, de (¢ pagina 28)handset uit de lader nemen.
¤ Gigaset C530A: de displaytoets Ô indrukken om de oproep door te verbinden met het antwoordapparaat (¢ pagina 39).
Gesprek beantwoorden met de handsfree-clip Gigaset L410 (¢ pagina 73): op de verbindingstoets indrukken.
Om uw L410 te kunnen gebruiken, moet deze bij uw basisstation worden aangemeld. Neem de
instructies in de gebruiksaanwijzing van de Gigaset L410 in acht.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen
Als u tijdens een extern gesprek een oproep ontvangt, hoort u een wisselgesprektoon. Als het
nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het display.
¤ Oproep weigeren: ¤ Opties ¤ q Wissel. weigeren ¤ OK
¤ Oproep beantwoorden: ¤ Displaytoets Opnemen indrukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
Terugkeren naar de gesprekspartner in de wachtstand: om het actuele gesprek te beëindigen en het gesprek in de wachtstand weer voort te zetten, drukt u op a.
20
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / telefony.fm / 9/5/16
Telefoneren
Weergave van telefoonnummer
Bij NummerWeergave
Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de
beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het
display.
Geen NummerWeergave
In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:
u Extern: er wordt geen nummer meegestuurd.
u Anoniem: de beller onderdrukt NummerWeergave (¢ pagina 22).
u Onbekend: de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd.
Bij CNIP (Calling Name Identification Presentation)
Naast het nummer wordt de geregistreerde naam (en woonplaats) van de beller weergegeven.
Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de
contactpersoon weergegeven.
Opmerkingen over NummerWeergave CLIP
Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven, ¢ pagina 65 of ¤ www.gigaset.com/service w
Handsfree-telefoneren
Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.
Tijdens een gesprek, bij het tot stand brengen van een verbinding en bij het beluisteren van het
antwoordapparaat (alleen C530A) de functie Handsfree in-/uitschakelen:
¤ Op c drukken.
Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:
Toets c tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.
¤
Gespreksvolume wijzigen
u Instellen via het menu:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ Gespreksvolume ¤ OK
¤ Handset: r volume in 5 niveaus voor handset en headset instellen.
¤ Handsfree: r volume in 5 niveaus instellen.
¤ Opslaan
u Instellen tijdens een gesprek voor de actuele mode (handsfree, handset, headset):
¤ Navigatietoets t ¤ r indrukken.
¤ De instelling wordt na ongeveer 2 seconden automatisch opgeslagen of NA het indrukken
van de Opslaan toets. Het display schakelt weer over naar de vorige weergave.
de fr nl
21
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / telefony.fm / 9/5/16
Telefoneren
Microfoon in-/uitschakelen
Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer
horen.
¤ Om de microfoon in of uit te schakelen op v drukken.
Providerspecifieke functies (netdiensten) gebruiken
Netdiensten zijn afhankelijk van uw netwerkaanbieder en moeten bij hem worden aangevraagd
(evt. tegen extra kosten). Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:
u Netdiensten die niet tijdens een gesprek voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld “Anoniem (zonder NummerWeergave) bellen“). U
kunt deze netdiensten heel eenvoudig in-/uitschakelen via het menu Ç.
u Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld “Ruggespraak”, “Wisselgesprek”, “Conferentie tot stand brengen“. Deze netdiensten worden tijdens
een extern gesprek in de optiebalk ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld Rug.spr., Confer.).
Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen
van uw netwerkprovider.
Opmerkingen
u Voor het inschakelen/uitschakelen van de volgende functies wordt in het algemeen een
code naar het telefoonnet gestuurd.
¤ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op a drukken.
u Alle functies die onder menupunt Ç kunnen worden ingeschakeld, zijn diensten die
door uw netwerkaanbieder worden aangeboden. Neem bij problemen contact op met
de netwerkaanbieder.
u Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.
Netdiensten instellen
NummerWeergave onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)
Als u wilt voorkomen dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt
u de weergave van het nummer onderdrukken (CLIR). De NummerWeergave wordt onderdrukt
tot u de functie weer inschakelt.
v ¤ Ç ¤ OK ¤ q Alle opr. anoniem ¤ Wijzigen (³ = ingeschakeld)
Onderdrukken van NummerWeergave in-/uitschakelen:
v ¤ Ç ¤ OK ¤ q Volgende oproep ¤ OK ¤ Nr. onderdrukken ¤ OK
¤ Nummer invoeren ¤ Kiezen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
NummerWeergave alleen voor de volgende oproep onderdrukken:
v ¤ Ç ¤ OK ¤ q Volgende oproep ¤ OK ¤ q Nummer meesturen ¤ OK
¤ Nummer invoeren ¤ Kiezen
NummerWeergave alleen voor de volgende oproep accepteren:
Gemiste oproep terugbellen
U kunt het nummer van de laatste niet beantwoorde oproep terugbellen, ook als dit niet wordt
weergegeven.
v ¤ Ç ¤ OK ¤ q Autom. terugbellen ¤ OK
22
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / telefony.fm / 9/5/16
Telefoneren
Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep
Als deze functie ingeschakeld is, wordt tijdens een extern gesprek door middel van een aankloptoon en een melding op het display aangegeven, dat er een andere externe deelnemer belt.
Wisselgesprek in-/uitschakelen:
v ¤ Ç ¤ OK ¤ q Wisselgesprek ¤ OK ¤ Status: r Aan / Uit ¤ Verstuur
Bij ingeschakelde functie Wisselgesprek (aankloppen) voor de volgende oproep onderdrukken:
v ¤ Ç ¤ OK ¤ q Volgende oproep ¤ OK ¤ q Wisselgesprek ¤ OK ¤ Nummer
invoeren ¤ Kiezen
Netdiensten tijdens een extern gesprek
Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep
Als deze functie ingeschakeld is(¢ pagina 23), wordt tijdens
een extern gesprek door middel van een aankloptoon en een
melding op het display aangegeven, dat er een andere
externe deelnemer belt. Als het nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het
display.
Wisselgesprek
W
«1234567
U kunt kiezen uit de volgende opties:
¤ Opties ¤ q Wissel. weigeren ¤ OK
De aankloppende deelnemer hoort de bezettoon.
Opnemen
Opties
Of:
¤ Opties ¤ q Wisselgesprek prio ¤ OK
U beëindigt het actuele gesprek en neemt het tweede gesprek aan.
Of:
¤ Opnemen
Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en
weer schakelen (“Wisselgesprek“ ¢ pagina 24) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd
spreken (Conferentie“ ¢ pagina 25).
Terugbellen
U heeft een extern nummer gekozen en u hoort de bezettoon:
¤ Opties ¤ q Terugbellen ¤ OK ¤ a
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Zodra de gewenste deelnemer oplegt, gaat uw telefoon over.
¤ Op c drukken om de verbinding met de deelnemer tot stand te brengen.
Terugbellen voortijdig uitschakelen:
v ¤ Ç ¤ OK ¤ q Terugbellen uit ¤ OK
de fr nl
23
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / telefony.fm / 9/5/16
Telefoneren
Ruggespraak
Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer
opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.
¤ Rug.spr. ¤ Nummer van de tweede deelnemer invoeren.
Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De
tweede deelnemer wordt gebeld.
¤ De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: Displaytoets Einde drukken.
Of:
¤
Ruggespraak
Oproepen:
12 I
In wachtstand:
025167435
De gewenste gesprekspartner meldt zich: u spreekt met
Einde
de deelnemer.
Ruggespraak beëindigen:
¤ Opties ¤ q Einde gesprek ¤ OK
U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.
Of:
Op a drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner.
Opties
Wisselgesprek
Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de
wachtstand geplaatst.
Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een
tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een
tweede gesprek beantwoord.
In het display worden de nummers resp. namen van beide
gespreksdeelnemers weergegeven. De partner waarmee u
momenteel spreekt, is gemarkeerd met het symbool â en
wordt gekleurd weergegeven.
¤
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
24
Wisselgesprek
â
W
1234567
025167435
Met navigatietoets q tussen de deelnemers heen en
weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de
wachtstand geplaatst.
Confer.
Opties
Huidige gesprek beëindigen:
¤ Opties ¤ q Einde gesprek ¤ OK
U bent weer verbonden met de gespreksdeelnemer in de wachtstand.
Of:
Op a drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de deelnemer die in de wachtstand
stond.
08:15
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / telefony.fm / 9/5/16
Telefoneren
Conferentie
Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.
Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.
¤ Op Confer. drukken. U en beide gesprekspartners kunnen elkaar horen en met elkaar spreken.
¤ Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen: Op a drukken.
Of:
¤ Terugkeren naar wisselgesprek: displaytoets EindConf. indrukken.
U bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen.
Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets in te drukken of de hoorn op te leggen.
Oproep doorverbinden
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
U voert een wisselgesprek, bevindt zich in een conferentie of u voert een extern ruggespraakgesprek. U kunt de beide externe deelnemers met elkaar verbinden.
¤ Opties ¤ q Doorverbinden ¤ OK. Uw gesprek met beide deelnemers is beëindigd.
de fr nl
25
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
Toestel instellen
Toestel instellen
De handset en het basisstation zijn bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk
wijzigen.
U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina Instellingen.
Displaytaal wijzigen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Taal ¤ OK ¤ q Taal selecteren ¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
Eigen land- en regiocode instellen
Voor de overdracht van telefoonnummers (bijvoorbeeld in
vCards) dient uw voorkiesnummer (land- en regionummer) in
het toestel te zijn opgeslagen. Enkele van deze nummers zijn
al voorgeprogrammeerd. Let op de indeling in prefix en de rest
van de regiocode.
v ¤ Ϥ OK ¤ q Telefonie ¤ OK
¤ q Regionummers ¤ OK ¤ p Naar het invoerveld
bladeren, eventueel met Ñ cijfer wissen ¤ Cijfers invoeren
¤ Opslaan
Voorbeeld
Regionummers
Landcode:
00 - 31
Regionummer:
0 - [8
]
Û
Opslaan
Display van de handset instellen
Screensaver instellen
U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit analoge klok/digitale klok/afbeelding.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, kort op a drukken.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Display ¤ OK
¤ Screensaver (μ = ingeschakeld) ¤ Wijzigen
¤ Inschakelen: r Aan / Uit
¤ Keuze:
r Digitale klok / Analoge klok / [afbeeldingen]
of:
¤ Weergvn (screensaver weergeven)
¤ q Screensaver selecteren ¤ OK
¤ Opslaan
26
Voorbeeld
Screensaver
Inschakelen
<Aan
Keuze:
Analoge klok
Terug
>
Opslaan
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
Toestel instellen
Kleurenschema instellen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Kleurschema’s ¤ OK
¤ q Kleuren 1 / Kleuren 2 ¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
U kunt voor het display een donkere of een lichtere achtergrond instellen.
Displayverlichting instellen
De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt
genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte cijfertoetsen worden voor voorbereid
kiezen in het display weergegeven.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Verlichting ¤ OK
U kunt de displayverlichting ook gericht voor de ruststand in- of uitschakelen:
In lader: r Aan / Uit
Uit lader: r Aan / Uit
¤ Opslaan
Let op
Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden
verkort.
Knipperen van de berichtentoets in-/uitschakelen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Geef aan, of de ontvangst van nieuwe berichten door het knipperen van de berichten-LED op de
handset moet worden weergegeven.
¤ In de ruststand: v ¤ *#Q5#
In het display verschijnt het cijfer 9.
¤ Druk op de volgende toetsen om het berichtentype
Systeem
te selecteren:
M4
voor berichten op het voicemail
M5
voor gemiste oproepen
MM
voor berichten op het antwoordappa975 SET:
raat (alleen Gigaset C530A)
[0]
U ziet het cijfer 9, gevolgd door uw invoer (bijvoorbeeld
975), in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijvoorbeeld 0).
¤ Toets Q of indrukken om de procedure voor nieuwe
Terug
OK
berichten in te stellen.:
Q
¤
De berichtentoets knippert
(gaat uit als u de toets indrukt)
Berichtentoets knippert niet
Met OK bevestigen of met Terug zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay.
de fr nl
27
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
Toestel instellen
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep
aan zodra u hem uit de lader neemt.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ Autom. aanname ¤ Wijzigen (³ = aan)
Onafhankelijk van de instelling Autom. aanname wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: c tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.
Handsetprofiel instellen
U kunt diverse profielen voor de handset instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingssituatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Handset-profielen ¤ OK
¤ q Profiel selecteren ¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
Handset-profielen: Hoog en Laag. De standaardinstelling is Laag.
Ringtones van de handset instellen
Volume van het belsignaal instellen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK
¤ q Ringtones Handset ¤ OK ¤ Weksignaal volume
¤ OK
¤ Voor int. oproepen en herinneringen:
r Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor interne
oproepen en verjaardagen instellen.
¤ Externe oproepen:
r Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor externe
oproepen instellen.
¤ Opslaan
Voorbeeld
Weksignaal volume
Voor int. oproepen
en herinneringen:
<
‡
Externe oproepen:
ˆ
Terug
>
Opslaan
Ringtone instellen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Ringtones Handset ¤ OK
¤ q Ringtones ¤ OK
¤ Interne oproepen: r Oproepsignaal/ringtone voor interne oproepen en verjaardagen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
instellen.
¤ Externe oproepen: r Oproepsignaal/ringtone voor externe oproepen instellen.
¤ Opslaan
Oproepsignaal in-/uitschakelen
Oproepsignaal permanent in-/uitschakelen: stertoets * lang indrukken.
In de statusregel verschijnt bij uitgeschakeld oproepsignaal ó.
Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen: Stil of a indrukken.
28
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
Toestel instellen
Attentietoon (beep) in-/uitschakelen
In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen.
Stertoets * lang indrukken en binnen 3 seconden ¤ Piep.
In de statusregel verschijnt bij ingeschakelde attentietoon ñ.
Door de stertoets *lang in te drukken, kunt u de attentietoon weer uitschakelen.
Oproepsignalen van het basisstation instellen
(alleen Gigaset C530A)
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Ringtone (basis) ¤ OK
¤ Weksignaal volume:
r Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen of oproepsignaal uitschakelen (volumeniveau 0).
¤ Melodie: r Oproepsignaal/ringtone instellen.
¤ Opslaan
Attentiesignalen in-/uitschakelen
De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en
situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in-/ uitschakelen.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Attentietonen ¤ OK
¤ Toetssignaal: r Aan / Uit
Toon bij het indrukken van een toets.
¤ Bevestiging: r Aan / Uit
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.
¤ Batterij: r Aan / Uit
Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60
seconden). Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon
voor een lage batterijlading niet weergegeven.
¤ Opslaan
Wachtmuziek in-/uitschakelen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
U kunt de wachtmuziek voor externe bellers bij interne ruggespraak en doorschakelen inschakelen/uitschakelen.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Wachtmuziek ¤ Wijzigen (³ = aan)
de fr nl
29
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
Toestel instellen
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
Tijdschakeling voor externe oproepen
U kunt een tijdsperiode invoeren waarbinnen uw toestel niet
moet overgaan.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK
¤ q Ringtones Handset ¤ OK ¤ q Tijdschakeling ¤ OK
¤ Voor externe opr.: r Aan / Uit
Indien ingeschakeld:
¤ Niet bellen vanaf: begin van de tijdsperiode invoeren.
¤ Niet bellen tot: einde van de tijdsperiode invoeren.
¤ Opslaan
Voorbeeld
Tijdschakeling
Voor externe opr.:
Aan
Niet bellen vanaf:
22:00
Niet bellen tot:
07:00
Terug
Opslaan
Let op
Bij oproepen waaraan u in uw Contacten een VIP-ringtone heeft toegewezen, gaat uw toestel ook binnen deze periode over.
Geen signalering van anonieme oproepen
U kunt uw toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (¢ pagina 21, de beller heeft NummerWeergave actief onderdrukt) niet gesignaleerd worden. De oproep wordt alleen op het display
gesignaleerd. De instelling geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instelling invoert.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Ringtones Handset ¤ OK
¤ q Anonieme opr uit ¤ Wijzigen (³ = functie ingeschakeld)
Snelle toegang tot nummers en functies
De cijfertoetsen 2 t/m O kunt u elk programmeren met een nummer uit Contacten.
Onder de linker en rechter displaytoets is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt
deze programmering wijzigen (¢ pagina 31).
U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Cijfertoetsen programmeren
Voorwaarde: de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.
¤ Cijfertoets lang indrukken.
Of:
Cijfertoets kort indrukken. ¤ Displaytoets Snelkiezn indrukken.
¤ Contacten wordt geopend. ¤ q Contactpersoon selecteren. ¤ OK
De contactpersoon is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.
Let op
Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft
dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.
30
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
Toestel instellen
Nummer kiezen/programmering wijzigen
Voorwaarde: de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.
In de ruststand van de handset
¤ Cijfertoets lang indrukken: het nummer wordt direct gekozen.
Of:
¤
Cijfertoets kort indrukken: linker displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort)
indrukken om het nummer te kiezen.
Of:
Displaytoets Wijzigen indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of
Displaytoets Wissen indrukken om de programmering te wissen.
Displaytoetsen programmeren
¤
In de ruststand de linker of rechter displaytoets lang indrukken. ¤ De lijst met mogelijke
toetsprogrammeringen verschijnt. ¤ q Vermelding selecteren ¤ OK
Selecteer een van de volgende functies:
Babyfoon
Wekker
Kalender
Snelkiezen
Nummerherhaling
Meer functies...
Oproeplijsten
Nr. onderdrukken
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Omleiding
de fr nl
Ruimtebewaking (babyfoon) instellen en inschakelen (¢ pagina 54).
Wekker instellen en inschakelen (¢ pagina 53).
Kalender oproepen (¢ pagina 51).
Snelkiezen instellen (¢ pagina 20).
Nummerherhalingslijst weergeven (¢ pagina 19).
U kunt ook overige functies selecteren:
Oproeplijst weergeven (¢ pagina 49).
NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken
(¢ pagina 22).
Oproepdoorschakeling definiëren (¢ pagina 50).
31
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
Repeater gebruiken
Repeater gebruiken
Met de Gigaset Repeater kunt het ontvangstbereik van uw Gigaset-handset vergroten.
De werking en de instelling van uw Repeater zijn afhankelijk van de gebruikte Repeater-versie.
Het productnummer op de toestelsticker geeft aan, over welke Repeater-versie u beschikt:
Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0)
S30853-S601-...
Gigaset Repeater 2.0
S30853-S602-...
Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Repeater en op internet onder
www.gigaset.com.
Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0)
Voorwaarden:
u ECO DECT-functie Maximum bereik is ingeschakeld.
u ECO DECT-functie DECT uit is uitgeschakeld.
u Codering (versleuteling) is uitgeschakeld:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Systeem ¤ OK ¤ q Encryptie ¤ Wijzigen (´ = uitgeschakeld)
ECO DECT-functies wijzigen ¢ pagina 34.
Repeater aanmelden:
¤ Repeater aansluiten op het lichtnet. ¤ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (C530A
¢ pagina 2, C530 ¢ pagina 3) lang (min. 3 sec.) indrukken. ¤ De Repeater wordt automatisch
aangemeld.
U kunt maximaal 6 Gigaset-Repeaters aanmelden.
Gigaset Repeater 2.0
Gigaset Repeater 2.0 aanmelden:
¤ Repeater aansluiten op het lichtnet. ¤ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (C530A
¢ pagina 2, C530 ¢ pagina 3) lang (min. 3 sec.) indrukken. ¤ De Repeater wordt automatisch
aangemeld.
U kunt maximaal 2 Gigaset-Repeaters 2.0 aanmelden.
De ECO DECT-functie Maximum bereik wordt in- en DECT uit uitgeschakeld. De instellingen
kunnen niet gewijzigd worden zolang de Repeater is aangemeld.
Gigaset Repeater 2.0 afmelden:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Systeem ¤ OK ¤ q Repeater ¤ OK ¤ q Repeater selecteren.
¤ Afmelden
32
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
Systeem-PIN wijzigen
Systeem-PIN wijzigen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Systeem ¤ OK ¤ q Systeem-PIN ¤ OK
¤ Indien actuele PIN-code niet identiek is aan 0000: actuele PIN-code invoeren ¤ OK
¤ Nieuwe systeem-PIN (4 cijfers; 0 – 9) invoeren ¤ Opslaan
Systeem-PIN resetten
Mocht u uw systeem-PIN vergeten zijn, dan kunt deze weer op 0000 terugzetten. Hierbij worden
alle instellingen van het basisstation gereset en alle handsets afgemeld!
¤ Voedingskabel van het basisstation loskoppelen.
¤ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (C530A ¢ pagina 2, C530 ¢ pagina 3) ingedrukt houden en gelijktijdig de voedingskabel weer op het basisstation aansluiten.
¤ De aanmeld-/paging-toets nog ten minste 5 seconden ingedrukt houden.
Standaardinstellingen van het toestel herstellen
U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van het basisstation en de handset gescheiden
van elkaar terugzetten op de standaardinstellingen.
Een reset geldt niet voor:
u Datum en tijd,
u De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
u Systeem-PIN,
u Vermeldingen in de kalender en Contacten,
u Nummerherhalingslijst.
Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (Herstel handset) worden de
audio- en displayinstelllingen gewist.
Bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation (Herstel basis) worden ECO
DECT, antwoordapparaat-, systeeminstellingen en interne namen van de handsets teruggezet
en worden de oproeplijsten/antwoordapparaatlijsten gewist.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Systeem ¤ OK ¤ q Herstel handset / Herstel basis ¤ Bij de Herstel
basis: Systeem-PIN invoeren ¤ OK ¤ Veiligheidsvraag met Ja beantwoorden
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Standaardinstellingen van de handset/het basisstation herstellen
de fr nl
33
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
ECO DECT
ECO DECT
ECO DECT zorg voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.
DECT-signaal (radiosignaal) reduceren
in normaal bedrijf: (standaardinstelling):
Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-signaal is uit). Alleen het
basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het
zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset.
Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.
U kunt het zendvermogen nog meer reduceren:
1) Bereik reduceren en het DECT-signaal daarmee met wel 80% verlagen
In veel woningen of kantooromgevingen is het maximale bereik niet nodig. Als u de instelling
Maximum bereik uitschakelt, wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met
wel 80% verlaagt bij half bereik.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q ECO DECT ¤ OK ¤ Maximum bereik ¤ Wijzigen (³ = aan)
Displaysymbool voor gereduceerd bereik ¢ pagina 58.
Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (¢ pagina 32).
2) Draadloze module in de ruststand uitschakelen (Geen DECT in rust)
Met de instelling DECT uitkunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig
uitschakelen.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q ECO DECT ¤ OK ¤ q DECT uit ¤ Wijzigen (³ = aan)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Bij uitgeschakelde draadloze module wordt in het rustdisplay in plaats van het symbool voor de
ontvangststerkte het symbool ¼ weergegeven.
Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (¢ pagina 32).
34
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / settings.fm / 9/5/16
ECO DECT
Opmerkingen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Om de voordelen van de instelling DECT uit te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
u Als de instelling DECT uit ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld dat deze functie niet ondersteunt, wordt DECT uit automatisch uitgeschakeld.
Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie DECT uit automatisch weer
ingeschakeld.
u De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca.
2 seconden vertraagd.
u Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker ‘luisteren’ naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
u Bij geschakelde functie DECT uit is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de
handset. De bereikbaarheid controleert u door de lijn te bezetten: Verbindingstoets c
lang indrukken. U hoort een kiestoon.
de fr nl
35
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / answering_m.fm / 9/5/16
Antwoordapparaat (Gigaset C530A)
Antwoordapparaat (Gigaset C530A)
U bedient het antwoordapparaat via de toetsen van het basisstation (¢ pagina 2) of met de
handset.
Antwoordapparaat in-/uitschakelen
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Inschakelen (μ= ingeschakeld)
¤ Wijzigen
¤ Inschakelen: r Aan / Uit
Indien ingeschakeld:
¤ Mode:
Antwoordapparaat
Inschakelen:
Aan
Mode:
<Wisselen
Opnemen van:
08:00
r Bericht opnemen / Welkomstb. / Wisselen
>
- Bericht opnemen: de beller een kan een bericht achterlaten;
x
- Welkomstb.: de beller hoort alleen een welkomstboodTerug
Opslaan
schap; hij kan geen bericht achterlaten;
- Wisselen:
Indien ingeschakeld, Opnemen van: s / Opnemen tot: periode invoeren waarin berichten worden opgenomen.
¤ Opslaan
Antwoordapparaat configureren
Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Aankondigingen ¤ OK ¤ Opnemen welkomst. / q
Afwezigheidsmelding ¤ OK ¤ Start opname met ’OK’ en spreek na de toon. ¤ OK ¤ Na de
toon een welkomstboodschap inspreken (min.3 sec., max. 180 sec.). ¤ Einde (de opname
afsluiten en opslaan)
Opname annuleren: tijdens de opname kort de verbreektoets a of Terug indrukken.
De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.
Opname herhalen: tijdens de weergave op Nieuw drukken.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Opmerkingen
u De opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
u Als u een opname annuleert, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.
u Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode
Welkomstb.. Na het wissen van oude berichten schakelt het terug in de mode Bericht
opnemen.
36
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / answering_m.fm / 9/5/16
Antwoordapparaat (Gigaset C530A)
Welkomstboodschap / afwezigheidmelding beluisteren
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Aankondigingen ¤ OK ¤ q Welkomstb.afspelen /
q Afw.melding weerg. ¤ OK
Als er geen welkomstboodschap beschikbaar is, wordt de standaard welkomstboodschap afgespeeld.
Nieuwe welkomstboodschap opnemen: tijdens de weergave op Nieuw drukken.
Welkomstboodschap / afwezigheidsmelding wissen
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Aankondigingen ¤ OK ¤ q Welkomstb. wissen /
q Afw.melding wissen ¤ OK ¤ Ja (opdracht bevestigen)
Overige instellingen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Parameters voor de opname instellen:
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Opnamen ¤ OK
- Lengte: r 1 min. / 2 min. / 3 min. / Maximaal.
- s Oproepvertraging: r Geen / 10 sec. / 18 sec. / 30 sec. / Auto (10 seconden als er
nieuwe berichten zijn, anders 18 seconden).
¤ Opslaan
u Meeluisteren op de handset / basisstation in-/uitschakelen:
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Meeluisteren / Basis ¤ Wijzigen (³ = aan)
Meeluisteren op de handset voor de huidige weergave uitschakelen: Stil indrukken.
de fr nl
37
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / answering_m.fm / 9/5/16
Antwoordapparaat (Gigaset C530A)
Berichten beluisteren
U kunt berichten laten weergeven via de toetsen van het basisstation (¢ pagina 2) of via de
handset:
¤ Toets lang indrukken.
Voorwaarde: toets 1 is geprogrammeerd met het antwoordapparaat.
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Toets 1 instellen ¤ OK ¤ q Antwoordappar.
¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
Of:
¤ Berichten weergeven via de berichtenlijst:
Berichtentoets f ¤ q Antwoordapp.: ¤ OK
Of:
¤
Berichten weergeven via het menu:
v ¤ Ì ¤ OK ¤ Berichten afspelen ¤ OK
Indien de voicemail geconfigureerd is (¢ pagina 41): ¤ q Antwoordapparaat ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Het antwoordapparaat begint direct met de weergave van de berichten. Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.
Tijdens de weergave beschikt u over de volgende opties:
u Weergave stoppen:
2 indrukken, opnieuw indrukken om de weergave voort te zetten.
Of:
Opties indrukken. De weergave wordt onderbroken, om door te gaan:
¤ q Doorgaan ¤ OK
u Naar het volgende bericht: s of 3 indrukken.
u Tijdens de weergave van berichten (> 5 seconden) 5 seconden terugspringen:
4 indrukken.
u Naar vorig bericht:
Tijdens de weergave van de tijd t of
indrukken.
u Naar het begin van het huidige bericht springen:
Tijdens de weergave van het bericht t of
indrukken.
u Huidige bericht wissen: Wissen
u Alle oude berichten wissen:
Opties ¤ q Oude lijst wissen ¤ OK ¤ Ja (opdracht bevestigen)
u Beller terugbellen: Opties ¤ q Kiezen ¤ OK
u Nummer overnemen in Contacten: Opties ¤ q Naar Contacten ¤ OK
u Oud bericht als nieuw markeren: Opties ¤ q Markeer: ongelezen ¤ OK
38
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / answering_m.fm / 9/5/16
Antwoordapparaat (Gigaset C530A)
Overige functies van het antwoordapparaat
u Gesprek tijdens het opnemen overnemen van het antwoordapparaat:
Verbindingstoets c indrukken of Opnemen.
Let op
Als meeluisteren via de handset is ingeschakeld en het gesprek al op de handset te horen
is, dan schakelt u door het indrukken van de verbindingstoets c alleen de functie
Handsfree aan en uit.
u Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat:
Het antwoordapparaat is ingeschakeld en op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd: Ô, antwoordapparaat start direct in de mode Bericht opnemen.
u Extern gesprek opnemen: Opties ¤ q Gesprek opnemen ¤ OK
Opnemen beëindigen: Einde
u Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.
Taal voor spraaksturing en standaardmeldtekst wijzigen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Taal ¤ OK ¤ q taal selecteren (Vlaams, Frans, Duits)
¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
de fr nl
39
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / answering_m.fm / 9/5/16
Antwoordapparaat (Gigaset C530A)
Bediening op afstand
Met behulp van een andere telefoon (bijvoorbeeld vanuit een hotel, mobiele telefoon) het antwoordapparaat beluisteren of inschakelen.
Voorwaarden: de actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 (¢ pagina 33) en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK). Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).
Antwoordapparaat inschakelen
Voorwaarde: het antwoordapparaat is uitgeschakeld.
¤ Bel uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u de volgende melding hoort:
“PIN-code invoeren”.
¤ Voer binnen 10 seconden de systeem-PIN van uw telefoontoestel in.
Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren
Voorwaarde: het antwoordapparaat is ingeschakeld.
¤ Bel uw eigen telefoonnummer en druk op de toets 9 terwijl u uw meldtekst hoort.
¤ Voer de systeem-PIN van uw telefoon in.
Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.
Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:
A
B
3
D
0
:
Tijdens de weergave van de tijd:
Naar vorig bericht.
Tijdens het beluisteren van berichten:
Naar het begin van het huidige bericht springen.
Afspelen onderbreken. Opnieuw indrukken om door te gaan.
Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.
Naar het volgende bericht.
In het huidige bericht 5 seconden terug springen.
Huidige bericht wissen.
Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als “nieuw”.
Bediening op afstand beëindigen
¤
Verbreektoets indrukken of hoorn terugleggen op het toestel.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Let op
Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:
u de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
u er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
u na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.
40
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / T-NetBox.fm / 8/31/16
Voicemail
Voicemail
U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd en
het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Voicemail ¤ OK ¤ Voicemail nummer: telefoonnummer van de voicemail invoeren ¤ OK
Melding van voicemail beluisteren
¤
Toets
lang indrukken.
Voorwaarde: toets 1 programmeren met de voicemail (Gigaset C530A).
v ¤ Ì ¤ OK ¤ q Toets 1 instellen ¤ OK ¤ q Voicemail
¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
Of:
¤
Berichten weergeven via de berichtenlijst:
Berichtentoets f ¤ q Netw.mailbox: ¤ OK
Of:
¤
Berichten weergeven via het menu:
v ¤ Ì ¤ OK ¤ Berichten afspelen ¤ OK ¤ (Gigaset C530A): Voicemail ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Uw voicemail wordt direct gebeld. U kunt de berichten beluisteren.
de fr nl
41
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / Register-HS.fm / 9/5/16
Meerdere handsets
Meerdere handsets
Handsets aanmelden
U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden. Het aanmelden van de handset
moet u zowel op het basisstationals op de handset inleiden. Deze procedure moet binnen 60
sec. worden ingeleid.
¤ Op het basisstation: aanmeld-/paging-toets (C530A ¢ pagina 2, C530 ¢ pagina 3) lang
(min. 3 sec.) indrukken.
¤ Op de handset C530 (andere handsets zie “Opmerkingen”):
- Als de handset bij geen enkel basisstation is aangemeld: displaytoets Aanmeld. drukken.
- Als de handset al bij een basisstation is aangemeld:
v ¤ Ϥ OK ¤ q Aanmelden ¤ OK ¤ Handset aanmelden ¤ OK
¤ Als de handset al bij vier basisstations is aangemeld: q Basisstation selecteren.
¤ OK
De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag
nemen.
¤ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000). ¤ OK
Zodra het aanmelden is gelukt, wordt dit met een melding aangegeven.
Opmerkingen
u Als er al zes handsets op het basisstation zijn aangemeld (alle interne nummers zijn
bezet), dan wordt de handset met het interne nummer 6 door de nieuwe handset vervangen. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan
wordt de melding Geen vrij intern nummer weergegeven. Meld in dit geval een andere
handset af die u niet meer gebruikt en herhaal de aanmeldprocedure.
u Bij andere Gigaset-handsets en handsets van andere GAP-compatibele toestellen start
u de aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.
Handset op meerdere basisstations gebruiken
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.
Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.
U kunt de toewijzing aan het basisstation op elk moment handmatig aanpassen.
U kunt de handset ook zo instellen, dat het basisstation selecteert met de beste ontvangst
(Beste basis)zodra de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.
v ¤ Ϥ OK ¤ q Aanmelden ¤ OK ¤ Basis kiezen ¤ OK ¤ q Basisstation of Beste
basis selecteren. ¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
v ¤ Ϥ OK ¤ q Aanmelden ¤ OK ¤ Basis kiezen ¤ OK¤ q Basisstation selecteren.
¤ Selectie (Ø = geselecteerd) ¤ Naam ¤ Naam wijzigen. ¤ Opslaan
Naam van een basisstation wijzigen
42
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / Register-HS.fm / 9/5/16
Meerdere handsets
Handsets afmelden
v ¤ Ϥ OK ¤ q Aanmelden ¤ OK ¤ q Afmelden ¤ OK
¤ De gebruikte handset is geselecteerd. ¤ q Eventueel andere handset selecteren. ¤ OK
¤ Als de systeem-PIN <> 0000: systeem-PIN invoeren. ¤ OK ¤ Het afmelden met Ja
bevestigen.
Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation
met de beste ontvangst (Beste basis ¢ pagina 42).
Handset zoeken (paging)
¤ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (C530A ¢ pagina 2, C530 ¢ pagina 3) kort
indrukken.
Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld (uitzondering: handsets, waarop de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is).
Zoeken beëindigen
¤
¤
¤
Op het basisstation: aanmeld-/paging-toets opnieuw kort indrukken of
Op de handset: c of a indrukken of op Stil drukken of
Geen actie: na circa 3 minuten wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.
Handset-naam en intern nummer wijzigen
Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen “INT 1“, „INT 2“ etc.
toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije nummer (1-6).
Om te wijzigen:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u ¤ De lijst met handsets wordt geopend. De eigen handset is met < gemarkeerd.
¤ q Eventueel andere handset selecteren. ¤ Opties
¤ q Naam wijzigen ¤ OK ¤ Naam invoeren. ¤ OK
Of:
¤ q Nummer toewijzen ¤ OK ¤ q Nummer selecteren. ¤ OK
¤ Opslaan
de fr nl
43
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / Register-HS.fm / 9/5/16
Meerdere handsets
Intern telefoneren
Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation,
zijn gratis.
u (kort indrukken) ¤ De lijst met handsets wordt geopend. De eigen handset is met <
gemarkeerd. ¤ q Eventueel handset of Aan allen (groepsoproep) uit de lijst selecteren. ¤ c
Lang indrukken van u start onmiddellijk een oproep naar alle aangemelde handsets.
Interne ruggespraak / intern doorverbinden
U telefoneert met een externe gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een
internedeelnemer of ruggespraak met hem houden.
u ¤ De lijst met handsets wordt geopend. ¤ Indien er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of Aan allen selecteren. ¤ c of OK
Ruggespraak houden: u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern
gesprek: ¤ Opties ¤ q Einde gesprek ¤ OK
Extern gesprek doorverbinden: u kunt het gesprek op twee manieren doorverbinden:
¤ U wacht tot de opgebelde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op:
Verbreektoets a indrukken.
Of:
¤
U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: verbreektoets a indrukken.
Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met Einde.
Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen
U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.
¤ Wisselgesprek: u kunt met q tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.
¤ Conferentie tot stand brengen: op Confer. drukken.
Conferentie beëindigen: op EindConf. drukken. U bent weer verbonden met de externe
gesprekspartner. u kunt weer met q tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.
Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets a in te drukken.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen
Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u een wisselgesprektoon. Als het nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het
display.
¤ Oproep weigeren: ¤ Displaytoets Afwijzen indrukken.
¤ Oproep beantwoorden: ¤ Displaytoets Opnemen indrukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
Actueel gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand:
¤ Opties ¤ q Einde gesprek ¤ OK.
44
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / Register-HS.fm / 9/5/16
Meerdere handsets
Bijschakelen in een extern gesprek
U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen
en aan het gesprek deelnemen (conferentie).
Voorwaarde: de functie Inbreken is ingeschakeld.
Intern bijschakelen in-/uitschakelen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ q Inbreken ¤ Wijzigen (³ = aan)
Intern bijschakelen
De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.
¤ cLang indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Aankloppende deelnemers worden niet weergegeven.
Bijschakelen uitschakelen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
a indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.
de fr nl
45
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / directory.fm / 9/5/16
Contacten (Telefoonboek)
Contacten (Telefoonboek)
Voor een contactpersoon slaat u de voor- en achternaam, max. drie nummers, verjaardag met
signalering en ringtone op.
Contacten (met max. 200 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan.
U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen
(¢ pagina 47).
Lengte van contactpersonen
3 nummers:
Voornaam en achternaam:
elk max. 32 cijfers
elk max. 16 tekens
Contactpersonen beheren
Contacten openen
Druk in de ruststand op de toets s of op de displaytoets ö (afhankelijk van de situatie).
Nieuw contactpersoon aanmaken
¤
¤
¤
Contacten openen. ¤ q <Nieuwe invoer> ¤ OK
Wisselen tussen de invoervelden met q en de
gewenste gegevens invoeren voor de contactpersoon
(naam, nummers, verjaardag, ringtone).
Blader eventueel naar beneden om overige componenten
weer te geven.
Displaytoets Opslaan drukken.
Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste
één telefoonnummer in te voeren. Als u een ringtone heeft
toegewezen aan de beller, wordt de contactpersoon in
Contacten aangevuld met het symbool Æ.
Voorbeeld
Nieuwe invoer
Voornaam:
Robert
Achternaam:
I
Thuis:
Û
x
Abc
Opslaan
Contactpersoon weergeven/wijzigen
¤ Contacten openen. ¤ q Gewenste contactpersoon selecteren.
¤ Weergvn ¤ Alle componenten van de contactpersoon weergeven. ¤ Wijzigen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Of:
¤ Opties ¤ q Contactp. bewerken ¤ OK
Contactpersoon wissen
¤ Contacten openen. ¤ q Gewenste contactpersoon selecteren. ¤ Opties ¤ q Wis vermelding ¤ OK
Alle contactpersonen wissen:
¤ Contacten openen. ¤ Opties ¤ q Lijst wissen ¤ OK
46
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / directory.fm / 9/5/16
Contacten (Telefoonboek)
Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren
U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.
¤ Contacten openen. ¤ Opties ¤ Op Op achternaam of Op voornaam drukken.
Als u geen naam invoert, wordt het standaardnummer overgenomen in het achternaamveld.
Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort
sortering u instelt.
De volgorde van contactpersonen is als volgt:
Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.
Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven
¤ Contacten openen. ¤ Opties ¤ q Geheugenruimte ¤ OK
Telefoonboekvermelding selecteren, in Contacten zoeken
¤ Contacten openen.
¤ Naar de gewenste naam bladeren met q. Door lang op q te drukken, bladert u continu
naar boven of naar beneden door Contacten.
Of:
¤
De beginletter (max. 8 letters) invoeren via de toetsen. De weergave springt naar de eerste
naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam met q.
Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen
Voorwaarden:
u De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
u De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.
U kunt alle contactpersonen, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Opmerkingen
u Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
u Contactfoto’s en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum
verstuurd.
u Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe
contactpersoon aangemaakt.
Als er al een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.
u Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
u Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
de fr nl
47
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / directory.fm / 9/5/16
Contacten (Telefoonboek)
Afzonderlijke contactpersonen versturen
¤ Contacten openen. ¤ q Gewenste contactpersoon selecteren. ¤ Opties
¤ q Contactp. versturen ¤ OK¤ q Naar intern ¤ OK ¤ q Ontvangende handset selecteren. ¤ OK
Na een gelukte overdracht:
¤ Op Ja drukken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op Nee drukken.
Alle contactpersonen versturen
¤ Contacten openen. ¤ q Gewenste contactpersoon selecteren. ¤ Opties
¤ q Alle contacten verst ¤ OK¤ q Naar intern ¤ OK ¤ q Ontvangende handset selecteren. ¤ OK
Weergegeven nummer overnemen in Contacten
Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld of nummers die in een SMS-bericht worden
weergegeven alsmede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren
naar Contacten.
¤ Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.
¤ Displaytoets Ó indrukken of Opties ¤ q Naar Contacten. ¤ OK
- ¤ <Nieuwe invoer> ¤ OK ¤ r Nummertype selecteren. ¤ OK
¤ Contactpersoon aanvullen. ¤ OK
¤
Of:
- ¤ q Contactpersoon selecteren. ¤ OK ¤ r Nummertype selecteren. ¤ OK
¤ Nummer wordt ingevoerd of bestaande nummer overschreven (vraag met Ja/Nee
beantwoorden).
Opslaan
Nummer overnemen uit Contacten
In sommige situaties kunt u de Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld
tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een prefix).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met ö of s.
¤ q Contactpersoon selecteren. ¤ OK
¤ Als er meer dan één nummer is ingevoerd: r Nummer selecteren. ¤ OK
48
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / directory.fm / 9/5/16
Oproeplijst
Oproeplijst
Uw toestel slaat oproepen in verschillende lijsten op. Lijsten openen:
u Lijst met gemiste oproepen: berichtentoets f ¤ q Oproepen: ¤ OK
u Lijstoverzicht: v ¤ ʤ OK ¤ q Lijst selecteren. ¤ OK
In de oproeplijst worden de laatste 20 nummers weergegeven.
Lijstvermelding
De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen
weergegeven:
u De lijstsoort (in de kopregel)
u Symbool voor het type vermelding:
™ (Gemiste oproepen), › (Beantwoorde opr.),
š (Uitgaande oproepen), Ã (oproep op het antwoordapparaat, alleen C530A
u Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is
opgeslagen, wordt in plaats hiervan de naam en nummertype ä Thuis, k Werk, l Mobiel) weergegeven. Bij
gemiste oproepen bovendien tussen haakjes het aantal
oproepen van dit nummer.
u Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
Voorbeeld
Alle oproepen
™ äJames Foster
Vandaag, 18:35
™ 01712233445566
11.06.16, 18:30
š 0168123477945
10.06.16, 17:16
Weergvn
Opties
¤ q Vermelding selecteren. ¤ Opties
¤ Weergvn: alle beschikbare informatie wordt weergegeven, bijvoorbeeld bij de weergave van
een naam het bijbehorende nummer.
¤ Opties: u kunt de vermelding wissen of het nummer overnemen in Contacten (¢ pagina 48).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Beller terugbellen uit de oproeplijst:
¤ q Vermelding selecteren. ¤ Verbindingstoets c indrukken.
de fr nl
49
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / applications.fm / 9/5/16
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Oproepdoorschakeling
U kunt oproepen ook naar een ander nummer doorschakelen. Er is nog geen oproepdoorschakeling geconfigureerd of u wilt de actuele instelling wijzigen:
v ¤ Ç ¤ OK
¤ q Omleiding ¤ OK
¤ Status: r Aan / Uit
Bij het opvragen van het menu wordt altijd Onbekend weergegeven.
¤ Naar telefoonnr.: nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.
¤ Bij:
-
r Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld. Op uw toestel worden geen
oproepen meer gesignaleerd.
r Tijdsoverschrijding: oproepen worden doorgeschakeld als de hoorn na meerdere
belsignalen niet wordt opgenomen.
r Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als uw toestel bezet is. De oproep wordt
zonder geluidssignaal doorgeschakeld.
¤ Verstuur ¤ Uw provider wordt gebeld en de betreffende code wordt verstuurd. Als de doorschakeling is gewijzigd, hoort u een bevestiging via de telefoonlijn. ¤ a
Let op
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Bij het doorschakelen kunnen extra kosten ontstaan. Neem voor meer informatie contact
op met uw provider.
50
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / applications.fm / 9/5/16
Kalender
Kalender
Op uw handset kunt u tot 30 afspraken invoeren.
In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde
rand.
Afspraak in kalender opslaan
Voorwaarde: Datum en tijd zijn ingesteld (¢ pagina 11).
v ¤ É ¤ OK ¤ Kalender ¤ OK
¤ p De gewenste dag selecteren. ¤ OK
Mei 2016
Ma Di Wo Do Vr
01 02 03
06 07 08 09 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Terug
Za
04
11
18
25
Zo
05
12
19
26
OK
u Reeds opgeslagen afspraken worden weergegeven.
Met <Nieuwe invoer> ¤ OK opent u het venster voor het invoeren van een nieuwe afspraak.
u Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, wordt het venster direct geopend zodat u de
nieuwe afspraak kunt invoeren.
Inschakelen: r Aan / Uit
Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:
u Datum: de geselecteerde dag is al ingesteld. Om te wijzigen: andere datum invoeren.
u Tijd: tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
u Tekst: afspraaknaam (bijvoorbeeld diner, meeting).
u Signaal: r ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen.
¤ Opslaan
Signalering van afspraken/belangrijke data
Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang
gesignaleerd met de ingestelde ringtone.
U kunt het herinneringssignaaluitschakelen:
¤ Druk op Uit om de herinneringsoproep te bevestigen en uit te schakelen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep één keer op de handset gesignaleerd
met een attentiesignaal.
de fr nl
51
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / applications.fm / 9/5/16
Kalender
Weergave van niet bevestigde afspraken/verjaardagen
De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst Gemiste alarms opgeslagen:
u De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
u De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
u De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. Op het display wordt het symbool en het
aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de
lijst
Lijst openen: ¤ Berichtentoets f ¤ q Gemiste alarms ¤ OK
Of via het menu: v ¤ É ¤ OK ¤ q Gemiste alarms ¤ OK
¤ q Eventueel in de lijst bladeren.
Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. U kunt:
¤ afspraak/verjaardag wissen: Wissen
``Opgeslagen
afspraken weergeven/wijzigen/wissen
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalender ¤ OK ¤ p De gewenste dag selecteren. ¤ OK
¤ De afsprakenlijst wordt weergegeven. ¤ q De gewenste afspraak selecteren.
¤ Weergvn: instellingen van de afspraak weergeven, met Wijzigen eventueel wijzigen.
Of:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
52
Opties: instellingen wijzigen of afspraken wissen.
- Contactp. bewerken ¤ OK
- Wis vermelding ¤ OK
- Inschakelen/Uitschakelen ¤ OK
- Alle afspraken wis. ¤ OK ¤ Vraag met Ja bevestigen.
Alle afspraken van de geselecteerde dag worden gewist.
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / applications.fm / 9/5/16
Wekker
Wekker
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (¢ pagina 11).
v ¤ ì ¤ OK ¤ Inschakelen: r Aan/Uit
¤ Instellingen wijzigen:
- Tijd: uur en minuten voor de wektijd instellen
(tijdinstelling ¢ pagina 11).
- Frequentie: r Dagelijks/Werkdagen
- Weksignaal volume: r Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.
- Melodie: r Ringtone voor de wekoproep selecteren.
¤ Displaytoets Opslaan drukken.
Voorbeeld
U kunt de wekker als volgt in- en uitschakelen en instellen:
Wekker
Inschakelen:
<Aan
Tijd:
12:00
Frequentie:
Werkdagen
>
x
Terug
Opslaan
Bij ingeschakelde wekker wordt op het rustdisplay van de handset het symbool ¼en de wektijd weergegeven.
Een wekoproep wordt in het display en met de ingestelde ringtone max. 60 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel
van een korte toon gesignaleerd.
Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)
Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.
¤ Uitschakelen tot de volgende wekoproep: op Uit drukken.
Of:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
Sluimerstand:
Op Snooze of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5
minuten herhaald.
Of:
Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten
herhaald. Na de vierde herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.
de fr nl
53
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / applications.fm / 9/5/16
Ruimtebewaking (babyfoon)
Ruimtebewaking (babyfoon)
Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne
of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald
geluidsniveau wordt overschreden. Bij ruimtebewaking wordt de oproep naar een extern nummer na ca. 90 sec. afgebroken.
Bij ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display
(zonder belsignaal) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen, met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets, zijn geblokkeerd.
Met de functie Intercom kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met
deze functie schakelt u de luidspreker van de handset in of uit.
Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van
het gesprek onderbroken. De functie blijft echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking
(babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.
Let op
Houd rekening met de volgende punten:
u De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon
moet op de geluidsbron zijn gericht.
u Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats
de handset daarom eventueel in het basisstation.
u De functie Ruimtebewaking (babyfoon)wordt pas 20 seconden na het inschakelen van
de functie actief.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Controleer na het inschakelen van de Ruimtebewaking of de functie goed werkt:
u Controleer de gevoeligheid.
u Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern bestemmingsnummer gebruikt.
u Zorg ervoor, dat bij het bestemmingsnummer het antwoordapparaat uitgeschakeld is.
54
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / applications.fm / 9/5/16
Ruimtebewaking (babyfoon)
Ruimtebewaking in-/uitschakelen en instellen
v ¤ É ¤ OK ¤ q Ruimtebewaking ¤ OK
¤ Inschakelen: r Aan/Uit
¤ Ruimtebewaking instellen:
- Oproep naar: r Intern (er zijn minimaal 2 handsets
aangemeld)/ Extern
Als Intern geselecteerd is:
¤ Handset: displaytoets Wijzigen drukken.
¤ q Handset selecteren. ¤ OK
Als Extern geselecteerd is:
¤ Telefoonnummer: nummer rechtstreeks invoeren of
selecteren uit Contacten (displaytoets ö indrukken).
- Intercom: r Aan/Uit
- Gevoeligheid: r Hoog/Laag
¤ Opslaan
Ruimtebewaking (babyi
Ã
V
07:15
INT 1
Á
14 Okt
Ruimtebewaking
0701234567
Uit
Opties
Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven. Met de displaytoets Uit schakelt u de functie Ruimtebewaking uit.
Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren
Annuleren tijdens een ruimtebewakingsoproep: Op a drukken.
Ruimtebewaking op afstand (extern) uitschakelen
Voorwaarden: de oproep voor Ruimtebewaking heeft als bestemming een extern nummer.
De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.
¤ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen 9 ; indrukken.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en uw handset
bevindt zich in de ruststand.
de fr nl
55
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / PABX.fm / 8/31/16
Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router
Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router
Bedrijf achter een router
Eventuele echo’s als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen
worden gereduceerd door het inschakelen van de XES-mode 1*. Als de echo's door de XESmode 1 niet voldoende worden onderdrukt, kunt u de XES-mode 2 inschakelen.
Als u geen problemen met echo’s heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te
schakelen.
v ¤ *#Q5#MQ
¤ Q ¤ OK (voor normale mode)
¤ ¤ OK (voor XES-mode 1)
¤ 2 ¤ OK (voor XES-mode 2)
Gebruik achter een telefooncentrale
Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing
van de telefooncentrale.
Kiesmethode en flashtijden
Kiesmethode wijzigen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ q Kiesmethode ¤ OK ¤ q toonkiezen (TDK
(toon))/ impulskiezen (IDK (impuls)) selecteren ¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
Flashtijden instellen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ q Flashtijd ¤ OK ¤ q Flashtijd selecteren
¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
Toegangscode netlijn (nummer voor buitenlijn) opslaan
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Als u bij uw telefooncentrale voor elk extern nummer een netlijncode moet invoeren, bijvoorbeeld “0”:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ q Netlijncode ¤ OK ¤ Buitenlijn kiezen met:
De toegangscode netlijn (max. 3 tekens) invoeren
¤ Voor:
r Uit: toegangscode netlijn uitschakelen.
Of:
r Oproeplijsten: de netlijncode moet alleen bij het kiezen uit een van de volgende lijsten
voor het nummer worden geplaatst: lijst met gemiste oproepen, lijst met beantwoorde
oproepen, antwoordapparaatlijst (Gigaset C530A).
Of:
r Alle oproepen: de toegangscode netlijn moet voor elk nummer worden geplaatst.
¤ Opslaan
* XES staat voor “eXtended Echo Suppression“.
56
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / PABX.fm / 8/31/16
Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router
Pauze instellen
Menutoets v ¤ *#Q5# ¤ Vervolgens een van de volgende functiecodes
invoeren:
u Pauze na lijnbelegging:
¤ OK (voor 1 sec.)
L¤
L ¤ 2 ¤ OK (voor 3 sec.)
L ¤ 3 ¤ OK (voor 7 sec.)
u Pauze na R-toets:
¤ OK (voor 800 ms)
2¤
2 ¤ 2 ¤ OK (voor 1600 ms)
2 ¤ 3 ¤ OK (voor 3200 ms)
u Kiespauze (pauze na toegangscode netlijn):
¤ ¤ OK (voor 1 sec.)
¤ 2 ¤ OK (voor 2 sec.)
¤ 3 ¤ OK (voor 3 sec.)
¤ 4 ¤ OK (voor 6 sec.)
Bij het kiezen een kiespauze invoegen:
R-toets # lang indrukken. In het display verschijnt een P.
Tijdelijk naar toonkiezen (TDK (toon)) omschakelen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Na het kiezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbinding:
¤ Stertoets* kort indrukken.
Of:
¤ Opties ¤ q Toonkiezen ¤ OK
de fr nl
57
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / symbols.fm / 8/31/16
Symbolen op het display
Symbolen op het display
Symbolen van de statusbalk
De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het
toestel weergegeven op de statusbalk:
Symbool
Symbool
Betekenis
Ontvangststerkte (DECT uit uit)
Ð
i
Ñ
Ò
¼
¼
Ã
ó
ñ
˝
76% - 100%
51% - 75%
26% - 50%
1% - 25%
}
wit, als Maximum
bereik aan;
groen, als Maximum
bereik uit
rood: geen verbinding met basisstation
DECT uit ingeschakeld:
wit, als Maximum bereik aan;
groen, als Maximum bereik uit
Antwoordapparaat ingeschakeld
(alleen C530A)
Knippert: antwoordapparaat neemt
bericht op of wordt door een andere
interne deelnemer gebruikt
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ê
Ì
58
{
y
y
y
Laadniveau van de batterijen:
wit: meer dan 66% geladen
wit: tussen 34% en 66% geladen
wit: tussen 11% en 33% geladen
rood: minder dan 11% geladen
knippert rood: batterijen bijna leeg
(nog ca. 5 minuten gesprekstijd)
Batterijen worden geladen
(actueel laadniveau):
xy
xy
x{
x{
0% - 10%
11% -33%
34% - 66%
67% - 100%
Oproepsignaal uitgeschakeld
Oproepsignaal “Beep” ingeschakeld
Toetsblokkering
Menusymbolen
ì
{
Betekenis
Wekker
Oproeplijsten
Antwoordapparaat
Ç
É
Ï
Netdiensten
Extra functies
Instellingen
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / symbols.fm / 8/31/16
Symbolen op het display
Symbolen van de displaytoetsen
Afhankelijk van de situatie geven de volgende symbolen de actuele functie van de displaytoetsen weer:
Symbool
Ò
Actie
Symbool
Ó
Nummerherhaling
Ñ
Ô
Tekst wissen
ö
Contacten openen
Actie
Nummer overnemen in Contacten
Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (alleen C530A)
Displaysymbolen bij het signaleren van
z
Verbinding wordt
tot stand gebracht
(uitgaande oproep)
ØÙÚ
Externe oproep
Øá Ú
Herinneringsoproep
afspraak
W
Verbinding tot
stand gebracht
X
Ø ãÚ
Interne oproep
ØðÚ
ØìÚ
Wekoproep
ØÌÚ
Overige symbolen op het display
Ð
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
‰
de fr nl
Informatie
Bewerking uitgevoerd (groen)
·
Õ
(Veiligheids-)vraag
Û
Geen opbouw van de
verbinding mogelijk /
verbinding afgebroken
Herinneringsoproep
verjaardag
Antwoordapparaat is
bezig met opnemen
(alleen C530A)
Even wachten, a.u.b ...
Bewerking mislukt
(rood)
59
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / menutree.fm / 9/5/16
Menu-overzicht
Menu-overzicht
Hoofdmenu openen: In de ruststand vindrukken.
Let op
Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp.
bij alle providers beschikbaar.
ì
Ê
Wekker
Oproeplijsten
Alle oproepen
Uitgaande oproepen
Beantwoorde opr.
Gemiste oproepen
Ì Antwoordapparaat
Berichten afspelen
¢ pagina 53
¢ pagina 49
¢ pagina 49
¢ pagina 49
¢ pagina 49
Voicemail **
Antwoordapparaat **
Inschakelen *
Aankondigingen *
¢ pagina 36
Opnemen welkomst. *
Welkomstb.afspelen *
Welkomstb. wissen *
Afwezigheidsmelding *
Afw.melding weerg. *
Afw.melding wissen *
Opnamen *
Meeluisteren *
Voicemail
Toets 1 instellen *
¢ pagina 37
¢ pagina 37
¢ pagina 41
Voicemail
Antwoordappar.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Taal *
*
**
60
¢ pagina 39
¢ pagina 41
¢ pagina 38
¢ pagina 36
¢ pagina 37
¢ pagina 37
¢ pagina 36
¢ pagina 37
¢ pagina 37
¢ pagina 41
¢ pagina 38
alleen basisstations met antwoordapparaat
alleen basisstations met antwoordapparaat en als het nummer van de voicemail is ingevoerd
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / menutree.fm / 9/5/16
Menu-overzicht
Ç
Netdiensten
Autom. terugbellen
Volgende oproep
¢ pagina 22
Nr. onderdrukken
Nummer meesturen
Wisselgesprek
Omleiding
Wisselgesprek
Alle opr. anoniem
É
Terugbellen uit
Extra functies
Kalender
Ruimtebewaking
Snelkiezen
Gemiste alarms
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¢ pagina 50
¢ pagina 23
¢ pagina 22
¢ pagina 23
¢ pagina 22
¢ pagina 22
¢ pagina 23
de fr nl
¢ pagina 51
¢ pagina 54
¢ pagina 20
¢ pagina 52
61
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / menutree.fm / 9/5/16
Menu-overzicht
Ï
Instellingen
Datum en tijd
Geluidsinstellingen
¢ pagina 11
Gespreksvolume
Handset-profielen
Attentietonen
Ringtones Handset
Ringtone (basis), (alleen C530A)
Wachtmuziek
Display
Screensaver
Kleurschema’s
Verlichting
Taal
Aanmelden
¢ pagina 26
Handset aanmelden
Afmelden
Basis kiezen
Telefonie
Autom. aanname
Regionummers
Inbreken
Netlijncode
Kiesmethode
Flashtijd
Systeem
Reset handset
Herstel basis
Encryptie
Systeem-PIN
ECO DECT
Maximum bereik
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
DECT uit
62
¢ pagina 21
¢ pagina 28
¢ pagina 29
¢ pagina 28
¢ pagina 29
¢ pagina 29
¢ pagina 26
¢ pagina 27
¢ pagina 27
¢ pagina 42
¢ pagina 43
¢ pagina 42
¢ pagina 28
¢ pagina 26
¢ pagina 45
¢ pagina 56
¢ pagina 56
¢ pagina 56
¢ pagina 33
¢ pagina 33
¢ pagina 32
¢ pagina 33
¢ pagina 34
¢ pagina 34
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / appendix.fm / 9/5/16
Klantenservice
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com
Bezoek onze klantenservice:
www.gigaset.com
Hier vindt u o.a.:
u
Vragen& antwoorden
u
Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
u
Compatibiliteitstests
Neem contact op met onze servicemedewerkers:
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... per e-mail:
www.gigaset.com/contact
... per telefoon:
Onverholpen problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice 07815 6679
Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht,
het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn
ontwikkeld.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de
gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de
garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie wordt de koper van het product verzocht het
aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum en de aard van het artikel, te kunnen
voorleggen.
de fr nl
63
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / appendix.fm / 9/5/16
Klantenservice
Vragen en antwoorden
Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke
oplossingen onder
www.gigaset.com/service ¤ FAQ ¤ First steps for troubleshooting.
Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.
In het display wordt niets weergegeven.
1. De handset is niet ingeschakeld.
a lang indrukken.
¥
2. De batterijen zijn leeg.
Batterijen opladen of vervangen (
¥
¢ pagina 8).
3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld.
Hekje-toets # lang indrukken.
¥
In het display knippert “Geen basis“.
1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
¥
2. Basisstation is niet ingeschakeld.
Netadapter van het basisstation controleren.
¥
3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u Maximum bereik heeft uitgeschakeld.
Maximum bereik inschakelen (
pagina 34) of de afstand tussen de handset en het basisstation
verkleinen.
¥
¢
In het display knippert “Handset aanmelden“ of “Plaats handset op basisstation“.
Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECTaanmeldingen).
Handset opnieuw aanmelden (
pagina 42).
¥
¢
De handset gaat niet over.
1. Oproepsignaal is uitgeschakeld.
Oproepsignaal inschakelen (
¥
¢ pagina 28).
2. Oproepdoorschakeling is ingeschakeld.
Oproepdoorschakeling uitschakelen (
¥
¢ pagina 50).
3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft.
Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.(
pagina 30)
¥
¢
4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode of bij bepaalde nummers niet over.
Tijdschakeling voor externe oproepen (
pagina 30) ontroleren
¥
¢
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een onjuiste stekkerindeling.
Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindepagina 71).
ling (
¥
¢
De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.
¢
Een Repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld (
pagina 32).
Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (
pagina 15).
¥
¢
Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.
De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000 (
¥
¢ pagina 33).
Systeem-PIN vergeten.
¥
64
Systeem-PIN terugzetten op 0000 (
¢ pagina 33).
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / appendix.fm / 9/5/16
Klantenservice
Uw gesprekspartner kan u niet horen.
De microfoon van de handset is uitgeschakeld.
Microfoon weer inschakelen (
pagina 22).
¥
¢
Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.
1. Meesturen van het telefoonnummer (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller.
De beller moet de functie Meesturen van het telefoonnummer (CLI) bij zijn netwerkaanbieder laten
vrijgeven.
¥
2. NummerWeergave (CLIP) wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld.
NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.
¥
3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: De netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.
Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek
hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave,
meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van
de centrale.
¥
¥
U hoort bij het invoeren een foutsignaal.
De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.
Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.
¥
U kunt de voicemail niet beluisteren.
De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.
Telefooncentrale op toonkiezen instellen.
¥
Alleen Gigaset C530A:
In de oproeplijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.
Datum/tijd zijn niet ingesteld.
Datum/tijd instellen (
pagina 11).
¥
¢
Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand “PIN is ongeldig”.
1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Systeem-PIN nogmaals invoeren.
¥
2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (
¥
¢ pagina 33).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.
Het geheugen is vol.
Oude berichten wissen.
Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.
¥
¥
de fr nl
65
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / appendix.fm / 9/5/16
Klantenservice
Goedkeuring
Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.
Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset C530/
C530A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:
www.gigaset.com/docs.
Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".
Raadpleeg daarom al deze bestanden.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Garantie
Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantierecht:
u Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een
ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage
onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een
periode van zes maanden na aankoopdatum.
u Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van
onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de
gebruiksaanwijzingen.
u Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de
klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en
eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze
garantie uitgesloten.
u Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden
eigendom van Gigaset Communications.
u Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten
die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
u Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
u De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie
tijdens de duur van de garantie worden verleend.
u Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd,
tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
66
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / appendix.fm / 9/5/16
Klantenservice
u Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen
voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het defect
aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens kan
Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in goede
staat verkeert
Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier
of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.
Disclaimer
Het display van uw handset heeft een resolutie van pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels
(rood, groen, blauw).
Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoond.
Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.
In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden
voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.
Beschrijving
max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels
1
Donkere subpixels
1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels
1
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.
de fr nl
67
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / appendix.fm / 9/5/16
Milieu
Milieu
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen
ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten
is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten
en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer
van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet
onder www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale
normen ISO 14001 en ISO9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.
Inzameling van afval en oude apparaten
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van
oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt
gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar
dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid
of plaatselijke autoriteiten.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat
het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude
apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.
Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen
met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.
68
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / appendix.fm / 9/5/16
Bijlage
Bijlage
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen
of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties
getest.
Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met
display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.
Contact met vloeistoffen
!
Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:
1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
4 Alle delen droog deppen.
5 Het toestel vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of
oven, enz.).
6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.
de fr nl
69
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / appendix.fm / 9/5/16
Bijlage
Technische gegevens
Batterijen
Technologie:
Spanning:
Capaciteit:
2 x AAA NiMH
1,2 V
800 mAh
Gebruiks-/laadduur van de handset
De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)
Standby-tijd (uren) *
320 *
170 **
Gesprekstijd (uren)
14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *
130 *
100 **
Laadduur in basisstation (uren)
8,5
Laadduur in lader (uren)
7,5
*
**
DECT uit uitgeschakeld zonder displayverlichting in de ruststand
DECT uit ingeschakeld zonder displayverlichting in de ruststand
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Stroomverbruik van het basisstation
C530
C530A
Tijdens standby
- Handset in lader
- Handset buiten lader
ca. 1,0 W
ca. 0,5 W
ca. 1,0 W
ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek
ca. 0,65 W
ca. 0,75 W
70
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / appendix.fm / 9/5/16
Bijlage
Algemene technische gegevens
DECT
DECT-standaard
wordt ondersteund
GAP-standaard
wordt ondersteund
Aantal kanalen
60 duplexkanalen
Radiofrequentie
1880-1900 MHz
Duplexmethode
Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls
100 Hz
Lengte van de zendimpuls
370 μs
Kanaalraster
1728 kHz
Bitrate
1152 kbit/s
Modulatie
GFSK
Spraakbandbreedte
32 kbit/s
DECT-signaal
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik
maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation
230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik
+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode
Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)
Indeling van de
telefoonstekker
3
4
2
5
1
6
1
2
3
4
5
6
vrij
vrij
a
b
vrij
vrij
Tabellen met tekensets
Standaardtekens
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Betreffende toets meerdere keren indrukken.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2)
1) spatie
2) enter
de fr nl
71
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / accessories.fm / 8/31/16
Accessoires
Accessoires
U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:
Gigaset-handset C620H
u
u
u
u
Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
1,8” TFT-kleurendisplay
Contacten voor 250 vermeldingen
Gespreks-/standby-tijd tot 26 h/530 h,
standaard oplaadbare batterijen
u Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare
handsfree-profielen
u Screensaver (analoge en digitale klok)
u ECO DECT
u Wekker
u Kalender met agendafunctie
u Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van
het oproepsignaal
u Geen signalering van “anonieme” oproepen
u Blokkeerlijst voor 15 ongewenste telefoonnummers
u Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen
www.gigaset.com
Gigaset-handset E630H
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u
u
u
u
u
Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
Handige volumetoetsen aan de zijkant
1,8” TFT-kleurendisplay
Spatwaterbestendig
Oproep eenvoudig beantwoorden met een
willekeurige toets
u Contacten voor 200 vermeldingen
u Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/250 h,
standaard oplaadbare batterijen
u Zaklampfunctie
u Oproepindicatie met spot-LED
u Profieltoets voor snelle aanpassing aan omgeving
u Screensaver (analoge en digitale klok)
u ECO DECT
u Wekker
u Kalender met agendafunctie
u Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van
het oproepsignaal
u Geen signalering van “anonieme” oproepen
u Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen
www.gigaset.com
72
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / accessories.fm / 8/31/16
Accessoires
Gigaset-handset C430H-C530H
u Comfortabele handsfree-functie met
uitstekende kwaliteit
u 1,8” TFT-kleurendisplay
u Contacten voor 200 vermeldingen
u Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/250 h,
standaard oplaadbare batterijen
u Screensaver (analoge en digitale klok)
u ECO DECT
u Wekker
u Kalender met agendafunctie
u Nacht-mode met tijdgestuurde
uitschakeling van het oproepsignaal
u Geen signalering van “anonieme” oproepen
u Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen
www.gigaset.com
L410 handsfree-clip voor
draadloze telefoons
u Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
u Praktische clipbevestiging
u Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
u Eenvoudige gespreksovername vanuit de handset
u Gewicht ca. 30 g
u ECO DECT
u Volumeregeling in 5 niveaus
u Statusindicaties via LED’s
u Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
u Maximaal bereik binnen tot 50 meter, buiten tot 300 meter
www.gigaset.com
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
ZX300-headset
u Perfecte spraakkwaliteit
u Optimaal draagcomfort
u Gewicht ca. 12 g
www.gigaset.com
de fr nl
73
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / accessories.fm / 8/31/16
Accessoires
ZX400-headset
u Perfecte spraakkwaliteit
u Optimaal draagcomfort
u Gewicht ca. 75 g
www.gigaset.com
Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0
Met de Gigaset Repeater kunt het ontvangstbereik van de
Gigaset-handset met het basisstation vergroten.
www.gigaset.com
Compatibiliteit
Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de afzonderlijke Gigasetbasisstations vindt u onder:
www.gigaset.com/compatibility
Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk
letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante
voorschriften.
74
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / LUGSIX.fm / 8/31/16
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
A
Aan/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Aanmelden (handset) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Afmelden (handset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Afspraak
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
niet bevestigde weergeven . . . . . . . . . . 52
Afwezigheidsmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Andere Gigaset-handsets aanmelden . . . . 42
Anoniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
Anoniem bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anonieme oproepen uit . . . . . . . . . . . . . . . 30
Antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
afzonderlijke berichten wissen . . . . . . 2, 38
bediening op afstand . . . . . . . . . . . . . . . 40
berichten beluisteren . . . . . . . . . . . . . 2, 38
configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
gesprek opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 36
mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
skip-back-functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
taalinstelling voor gesproken
instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
tijdschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Antwoordapparaatlijst . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Attentiesignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Attentietoon (beep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Automatisch beantwoorden . . . . . . . . . . . . 28
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
B
Basisstation
aansluiten op stroomvoorziening/
telefoonnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . 26
naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
op Router aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . 56
op telefooncentrale aansluiten. . . . . . . . 56
oproepsignaal instellen. . . . . . . . . . . . . . 29
opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
standaardinstellingen herstellen . . . . . . 33
systeem-PIN wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . 33
wandmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Batterij
indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
symbool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
de fr nl
Batterijen
laadniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bediening op afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Beep (attentietoon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Beller terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Beluisteren
bericht (antwoordapparaat). . . . . . . . . . 38
welkomstboodschap (antw.app.) . . . . . 37
Bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
reduceren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bereikbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Berichten beluisteren (antw.app.) . . . . . 2, 38
Berichten-LED, in-/uitschakelen . . . . . . . . . 27
Berichtenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Beste basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Beveiliging tegen ongewenste oproepen . 30
Bezig met verbinden met basisstation . . . 42
Bijschakelen in extern gesprek . . . . . . . . . . 45
C
Cijfertoets programmeren . . . . . . . . . . . . .
CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conferentie
twee externe oproepen . . . . . . . . . . . . .
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
twee externe oproepen . . . . . . . . . . . . .
Conferentie met drie personen
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . .
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
contactpersoon opslaan. . . . . . . . . . . . .
contactpersoon/lijst versturen
naar handset. . . . . . . . . . . . . . . . . .
gebruiken bij invoeren van nummers . .
nummer uit tekst overnemen . . . . . . . .
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
versturen naar handset . . . . . . . . . . . . .
volgorde van contactpersonen . . . . . . .
Contactpersoon selecteren in Contacten .
Correctie van onjuiste invoer . . . . . . . . . . .
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
21
22
21
25
44
25
44
69
46
46
47
48
48
15
47
47
47
18
63
D
Datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 62
DECT-signaal reduceren . . . . . . . . . . . . . . . 34
DECT-vermogen reduceren . . . . . . . . . . . . 34
75
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / LUGSIX.fm / 8/31/16
Trefwoordenregister
Disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Display
displaytaal wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
gebroken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
verlichting inschakelen . . . . . . . . . . . . . . 27
vrij geheugen Contacten . . . . . . . . . . . . 47
Displaytaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 16
programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Displayweergave
nummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Doorverbinden extern gesprek intern . . . . 44
Doorverbinden oproep
naar antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . 39
Draadloze module uitschakelen . . . . . . . . . 34
E
Echo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
E-mail opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . . 46
Extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Extern gesprek
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . 44
wisselgesprek (aankloppen) . . . . . . . . . . 23
Externe oproepen
tijdschakeling van het oproepsignaal . . 30
F
Flashtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Fouten verhelpen algemeen . . . . . . . . . . . . 64
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
G
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Gebroken display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gebruiksduur van de handset. . . . . . . . . . . 70
Geen DECT in rust (draadloze module
uitschakelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Geen signalering van oproepen . . . . . . . . . 30
Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gemarkeerde tekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gemiste oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Gesprek
deelnemer bijschakelen . . . . . . . . . . . . . 45
doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
76
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . .
opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
overnemen van antwoordapparaat. . . .
Gesprek opnemen (antw.app.) . . . . . . . . . .
Gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
39
39
39
39
66
H
Handset
aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
aanmelden bij andere basisstations . . . 42
afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
andere Gigaset aanmelden . . . . . . . . . . 42
attentiesignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 26
displayverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
gesprek doorverbinden . . . . . . . . . . . . . 44
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . 26
kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
lader aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
meerdere gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . 42
microfoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . 22
naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
standaardinstellingen herstellen . . . . . . 33
volume van de handset . . . . . . . . . . . . . 21
voor ruimtebewaking (babyfoon)
gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
wisselen naar ander basisstation . . . . . . 42
wisselen voor beste ontvangst . . . . . . . 42
zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Handsetprofielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Handsfree-telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Headset aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Headset-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Hoofdletters/kleine letters . . . . . . . . . . . . . 18
I
IDK (impulskiezen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Impulskiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
In gebruik nemen, handset . . . . . . . . . . . . . 8
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / LUGSIX.fm / 8/31/16
Trefwoordenregister
Indeling telefoonstekker . . . . . . . . . . . . . . . 71
Indicatie laadniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . 6
Inschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
antwoordapparaat (bediening op
afstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Instellingen bij levering . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Instellingen bij levering herstellen . . . . . . . 33
Instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instelmogelijkheden
toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Intern
bijschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Intern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
wisselgesprek (aankloppen) . . . . . . . 20, 44
Interne ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Inzameling van afval en oude apparaten . . 68
K
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kiesmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kiespauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kiezen
met Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
met de snelkiestoetsen . . . . . . . . . . . . . . 30
met nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . 19
met oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Kleine letters/hoofdletters . . . . . . . . . . . . . 18
Kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
L
Laadduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Laadniveau van de batterijen . . . . . . . . . . . 58
Lader (handset)
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lijst
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
beantwoorde oproepen . . . . . . . . . . . . . 49
gemiste oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
handsets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
oproeplijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
uitgaande oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Lijstvermelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
de fr nl
M
Medische apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Meeluisteren met opname (antw.app.) . . . 37
Melding van de voicemail weergeven . 17, 41
Menu
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Microfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Microfoon van handset uitschakelen. . . . . 22
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Mogelijke instellingen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
N
Naam van de handset wijzigen . . . . . . . . . 43
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Netdiensten
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
providerspecifiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
tijdens een gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Niet storen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Niet weerg. verjaardagen/afspraken . . . . . 52
Noodoproep
niet mogelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nummer
invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
invoeren via Contacten . . . . . . . . . . . . . 48
opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . 46
overnemen in Contacten . . . . . . . . . . . . 48
van beller weergeven (CLIP) . . . . . . . . . . 21
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . . . 19
NummerWeergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
onderdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
NummerWeergave, opmerkingen . . . . . . . 21
O
Omleiden (antw.app.) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omleiding zie Oproepdoorschakeling
Onbekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud van het toestel . . . . . . . . . . . .
Onjuiste invoer corrigeren . . . . . . . . . . . . .
Ontvangststerkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontvangstversterker, zie Repeater
Opnameduur (antwoordapparaat) . . . . . .
Opnemen
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . .
welkomstboodschap (antw. app.) . . . . .
39
21
69
18
58
37
39
36
77
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / LUGSIX.fm / 8/31/16
Trefwoordenregister
Oproep
anoniem bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
automatisch beantwoorden . . . . . . . . . . 28
beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
doorverbinden (antw.app.) . . . . . . . . . . . 39
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . 44
omleiden (antw.app.) . . . . . . . . . . . . . . . 39
Oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Oproepdoorschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Oproepen
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Oproeplijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
vermelding wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Oproepomleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Oproepsignaal
ringtone voor interne/externe
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ringtone wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
tijdschakeling voor externe oproepen . . 30
volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
voor anonieme oproepen uitschakelen . 30
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
P
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pauze
na lijnbelegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
na R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
na toegangscode netlijn . . . . . . . . . . . . . 57
PIN-code wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
R
Regiocode
eigen regiocode invoeren . . . . . . . . . . . . 26
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ringtone
oproepsignaal voor interne/externe
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Router
basisstation aansluiten . . . . . . . . . . . . . . 56
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 57
Ruggespraak
beëindigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . . . . . . . . 54
Ruststand, terugkeren naar de . . . . . . . . . . 17
78
S
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Signaaltoon, zie Attentiesignalen
skip-back-functie (antw. app.) . . . . . . . . . . 40
Sluimerstand (wekker) . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 30
Sound zie ringtone
Sound, zie ringtone
Speciale tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . 18
Standaardinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Standaardinstellingen herstellen . . . . . . . . 33
Statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Stertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Symbolen
op displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
weergave van nieuwe berichten . . . . . . 17
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . 58
Symbool
wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Systeem-PIN
resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
T
Taal, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tabellen met tekensets . . . . . . . . . . . . . . . . 71
TDK (toonkiezen). . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 57
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefoon
bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefoonboek zie Contacten
Telefooncentrale
basisstation aansluiten . . . . . . . . . . . . . . 56
flashtijden instellen . . . . . . . . . . . . . . . . 56
kiesmethode instellen . . . . . . . . . . . . . . 56
omschakelen op toonkiezen . . . . . . . . . 57
pauzetijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
toegangscode netlijn . . . . . . . . . . . . . . . 56
Telefoonstekker, indeling . . . . . . . . . . . . . . 71
Terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
voortijdig uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . 23
Tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 62
de fr nl
Gigaset C530-C530A / LUG BE nl / A31008-M2512-E101-1-3F19 / LUGSIX.fm / 8/31/16
Trefwoordenregister
Tijdschakeling
oproepsignaal voor externe oproepen . 30
Tijdschakeling(antwoordapparaat) . . . . . . 36
Toegangscode netlijn (netlijncode) . . . . . . 56
Toegangscode netlijn (Telefooncentrale) . . 56
Toestel
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
standaardinstellingen herstellen . . . . . . 33
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . 6
Toestelinstellingen wijzigen. . . . . . . . . . . . . 26
Toets
programmeren met functie of nummer. 30
Toets 1 (snelkiezen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . . . . . 15
Toetsen
aan/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 16
hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
stertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
verbreek-/einde-toets . . . . . . . . . . . . . . . 19
verbreektoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Toonkiezen (TDK). . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 57
Trema’s invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
U
Uitschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
intern bijschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
V
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Verbinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Verbreek-/einde-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Verbreektoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Verjaardag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
niet bevestigde weergeven . . . . . . . . . . 52
Verjaardag zie Speciale datum
Verlichting, Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Versturen
alle contactpersonen naar handset . . . .
contactpersoon naar handset . . . . . . . .
VIP-oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volgorde in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . .
oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
volume van de handset . . . . . . . . . . . . .
Volume van de handset . . . . . . . . . . . . . . .
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrij geheugen in Contacten . . . . . . . . . . . .
47
47
46
69
41
47
21
29
21
21
64
47
W
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen
Wachtmuziek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wandmontage van basisstation. . . . . . . . . . 7
Weergave
melding van de voicemail . . . . . . . . 17, 41
niet bevestigde afspraken/
verjaardagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
nieuwe berichten in-/uitschakelen . . . . 27
Weergeven
nummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Welkomstboodschap (antw. app.) . . . . . . . 36
Welkomstboodschap (antw.app.) . . . . . . . 37
Wijzigen
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wisselgesprek
intern tijdens extern gesprek . . . . . . 20, 44
twee externe gesprekken . . . . . . . . . . . . 24
Wisselgesprek (aankloppen)
extern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
extern tijdens intern gesprek . . . . . . 20, 44
Wissen
welkomstboodschap van antw. app. . . . 37
X
XES-mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Z
Zoeken
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
de fr nl
79
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising