Gigaset | E370 | User guide | Gigaset E370 Gebruikershandleiding

Gigaset E370 Gebruikershandleiding
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / Cover_front_c.fm / 11/23/18
E370
De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals
Gebruiksaanwijzing online op uw
smartphone of tablet:
Gigaset Help app downloaden van
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / LUGIVZ.fm / 11/23/18
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Weergave in de gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Toestel bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toestel leren kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Providerspecifieke functies (netdiensten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berichtenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproepenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
15
21
25
29
31
32
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOS-noodoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Babyfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beveiliging tegen ongewenste oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS (tekstberichten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
35
37
38
39
40
41
44
Telefoon uitbreiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meerdere handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik achter een router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik achter een telefooncentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
53
54
54
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Telefoontoestel instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie van de fabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
64
66
68
70
73
75
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle
landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.
2
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / overview_1_NF.fm / 11/23/18
Box 100
1
2
INT 1
A
Oproepen
SOS
3
4
13
12
5
11
10
6
9
7
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
8
3
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / overview_2_NF.fm / 11/23/18
Overzicht
Overzicht
Handset
Display
Statusbalk (
pagina 73)
Symbolen geven de actuele instellingen en de
bedrijfstoestand van het toestel weer.
3 Displaytoets SOS
SOS-functie configureren;
SOS-oproep tot stand brengen
4 Displaytoetsen ( pagina 12)
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
5 Verbreektoets / Aan-/uit-toets
kort
Gesprek beëindigen, functie
annuleren; één niveau terug indrukken
Terug naar de ruststand;
lang
Handset in-/uitschakelen
indrukken
6 Hekjetoets / Blokkeertoets
Toetsblokkering in-/uitschalang
kelen; kiespauze invoeren
indrukken
kort
Wisselen tussen hoofdletters,
indrukken
kleine letters en cijfers
7 R-toets
Ruggespraak (flash)
lang
indrukken
8 Microfoon
9 Stertoets
Ringtones in-/uitschakelen
lang
indrukken
kort
Tabel met speciale tekens
indrukken
openen; omschakelen van
impulskiezen of toonkiezen
10 Toets 1
Voicemail selecteren
lang
indrukken
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
1
2
4
11 Navigatietoets / Menutoets (
pagina 11)
Menu openen; in menu's en invoervelden
bladeren; functies oproepen
12 Verbindingstoets / Handsfree-toets
Oproep beantwoorden; weerkort
gegeven nummer kiezen, wis- indrukken
selen tussen normaal en
handsfree-telefoneren; SMSbericht versturen; nummerherhalingslijst openen
Beginnen met kiezen
lang
indrukken
13 Berichtentoets (
pagina 29)
Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
Als er verscheidende functies worden
weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.
Basisstation
A
Aanmeld/paging-toets
Handsets zoeken (paging)
Handset aanmelden
kort
indrukken
lang
indrukken
Uw toestel kan qua vorm en kleur
afwijken van de afbeelding.
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / user_guide_operating_steps.fm / 11/23/18
Weergave in de gebruiksaanwijzing
Weergave in de gebruiksaanwijzing
Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel
materiële schade kunnen veroorzaken.
Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die
kosten veroorzaken.
Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
Aanvullende nuttige informatie.
Toetsen
of
/
Verbindingstoets
of
Handsfreetoets
Verbreektoets
tot
Cijfer-/lettertoetsen
Navigatietoets rand/
midden
Berichtentoets
R-toets
Stertoets
Hekjetoets
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, . . .
Displaytoetsen
Procedures
Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
¤
. . . met
aanname
Stap
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
OK
Telefonie
OK
Autom.
= aan)
U doet het volgende
¤
¤
¤
¤
¤
¤
Instellingen selecteren
Wijzigen (
In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken.
Het hoofdmenu wordt geopend.
Met de navigatietoets
OK
naar het symbool
bladeren.
Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
Telefonie
Met de navigatietoets
de optie Telefonie selecteren.
OK
Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
Autom.
aanname
De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
Wijzigen
Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld
uitgeschakeld
.
/
5
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / security.fm / 11/23/18
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie lijst
met goedgekeurde oplaadbare batterijen www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere
batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.
Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes,
zoals badkamers of doucheruimtes.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze
andere draadloze diensten kunnen storen.
Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan
verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon)
veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.
Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.
Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische
omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan
contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in
voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over
uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).
6
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / starting_NF.fm / 11/23/18
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Inhoud van de verpakking
•
•
•
•
•
•
•
•
een basisstation,
een netadapter voor het basisstation,
een telefoonsnoer,
een handset,
een batterijklepje,
twee oplaadbare batterijen,
een lader met netadapter,
een gebruiksaanwijzing
Uitvoering met meerdere handsets, per handset:
• een handset,
• een lader met netadapter,
• twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje
Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met
een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige
meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht
en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
7
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / starting_NF.fm / 11/23/18
Basisstation
Basisstation
4
5
2
1
3
¤
¤
¤
¤
Het telefoonsnoer in de aansluiting 1 aan de achterzijde van het basisstation steken tot het
vastklikt.
De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de aansluiting 2 .
Afhankelijk van model, indien meegeleverd: afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de
achterzijde van het basisstation (niet bij wandmontage).
Netadapter 3 en telefoonstekker 4 aansluiten.
Bij aansluiting op een router:
¤
Telefoonsnoer op de telefoonaansluiting van de router 5 aansluiten.
De voedingskabel moet altijd zijn aansloten, omdat het toestel zonder stroom niet
werkt.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Handset
Lader aansluiten
¤ Sluit de platte stekker van de netadapter aan
¤ Steek de netadapter in het stopcontact 2 .
1
.
4
2
1
De stekker weer uit de lader verwijderen:
¤
¤
¤
8
Netadapter uit het stopcontact trekken.
Ontgrendeling 3 indrukken.
Stekker verwijderen 4
3
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / starting_NF.fm / 11/23/18
Handset
Handset in gebruik nemen
Het display is bij levering beschermd met een folie.
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!
Batterijen plaatsen
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen
hebben.
¤
Batterijen plaatsen (positie
+/- zie afbeelding).
¤
¤
Eerst de bovenkant van het Klepje weer openen:
klepje plaatsen.
¤ Haak een vingernagel
Vervolgens het klepje
achter de gleuf in het
dichtdrukken tot het vastklepje en schuif het klepje
klikt.
omlaag.
Batterijen laden
¤
De batterijen voor het eerste gebruik volledig
opladen in de lader.
De batterijen zijn volledig geladen als het symbool
niet meer op het display wordt weergegeven.
8h
De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na
enige tijd af.
De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset
nog niet aangemeld zijn (melding Handset aanmelden), handset handmatig
aanmelden ( pagina 50).
9
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / starting_NF.fm / 11/23/18
Handset
Displaytaal wijzigen
Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.
¤
¤
¤
¤
Op het midden van de navigatietoets
drukken.
De toetsen
en
langzaam na elkaar indrukken . . . het
display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde
taal (bijv. English) is gemarkeerd (
= geselecteerd).
Voorbeeld
Andere taal selecteren: Navigatietoets
indrukken tot op
het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld
Francais Rechter toets direct onder het display indrukken om
de taal in te stellen.
English
Naar de ruststand terugkeren:
Verbreektoets
Deutsch
Francais
lang indrukken
Datum en tijd instellen
Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.
¤
Displaytoets Tijd indrukken
Tijd
of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:
¤
. . . met
en tijd
Instellingen selecteren
OK
Datum
OK
De cursor knippert op de invoerpositie . . . met
invoerpositie
wijzigen . . . met
tussen de invoervelden springen
Datum invoeren:
¤
. . . met
. . . met
Datum en tijd
Datum:
dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).
15.08.2018
Tijd:
Tijd invoeren:
¤
SOS-
uren en minuten invoeren (4 tekens).
00:00
Instelling opslaan:
¤
Displaytoets Opslaan indrukken . . . op het display wordt Opgeslagen weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal
Terug naar de ruststand:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Verbreektoets
lang indrukken
Uw toestel is nu klaar voor gebruik!
10
Terug
Opslaan
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / operating.fm / 11/23/18
Toestel leren kennen
Toestel bedienen
Toestel leren kennen
Handset in-/uitschakelen
Inschakelen: ¤ Op uitgeschakelde handset verbreektoets
Uitschakelen: ¤ In de ruststand van de handset verbreektoets
lang indrukken
lang indrukken
Toetsblokkering in-/uitschakelen
De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.
Toetsblokkering in- resp. uitschakelen:
lang indrukken
Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool
Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek
wordt de blokkering weer ingeschakeld.
Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
Navigatietoets
Met de navigatietoets bladert u door menu’s en invoervelden en kunt u in
bepaalde situaties functies oproepen.
In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u
voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent
bijvoorbeeld
“rechts op de navigatietoets drukken“ of
voor “midden op de navigatietoets drukken”.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
In de ruststand
Contacten openen
Hoofdmenu openen
Lijst met handsets openen
kort indrukken
of
In submenu’s, selectie- en invoervelden
Functie bevestigen
Tijdens een gesprek
Contacten openen
Microfoon uitschakelen
Interne ruggespraak inschakelen
Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen
11
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / operating.fm / 11/23/18
Toestel leren kennen
Versterkerfunctie
Tijdens een gesprek of bij het beluisteren van een bericht het volume voor handset of luidspreker zeer luid instellen.
¤
Navigatietoets
indrukken Navigatietoets
zo vaak
indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.
De instelling Extra luid geldt alleen voor de duur van het
gesprek.
Terug
Opslaan
Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden
en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.
Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.
Displaytoetsen
De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.
Terug
Opslaan
Actuele functies van
de displaytoetsen
Displaytoetsen
Symbolen van de displaytoetsen
pagina 73.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
De rechter displaytoets is in de ruststand altijd geprogrammeerd met de SOS-functie.
U kunt de programmering van de linker displaytoets aanpassen:
pagina 61
12
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / operating.fm / 11/23/18
Toestel leren kennen
Menunavigatie
De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere
pagina 75
niveaus. Menu-overzicht
Functies selecteren / bevestigen
Selectie bevestigen met
OK of op het midden van de navigatietoets
Eén menuniveau terug met
Terug
Overschakelen naar de ruststand met
drukken
lang indrukken
Functie in-/uitschakelen met
Wijzigen
ingeschakeld
/ uitgeschakeld
Optie inschakelen/uitschakelen met
Selectie
geselecteerd
/ niet geselecteerd
Hoofdmenu
In de ruststand:
indrukken
Midden van de navigatietoets
. . . met navigatietoets
Voorbeeld
submenu selecteren
OK
Oproeplijsten
Terug
OK
Submenu’s
De functies van de submenu’s worden in een lijst weergegeven.
De huidige instelling is groot en met een oranje achtergrond
weergegeven.
Een functie starten:
selecteren OK
. . . met de navigatietoets
Terug naar het vorige menuniveau:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Displaytoets Terug indrukken
of
¤
Verbreektoets
kort indrukken
Voorbeeld
Instellingen
functie
Datum en tijd
Display
Taal
Aanmelden
Terug
OK
Terugkeren naar de ruststand
¤
Verbreektoets
lang indrukken
Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten automatisch in de ruststand.
13
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / operating.fm / 11/23/18
Toestel leren kennen
Tekst invoeren
Invoerpositie
¤
¤
Met
invoerveld selecteren. In het actieve invoerveld knippert de cursor; titel en ingevoerde tekst worden oranje en met
een groot lettertype weergegeven.
Met
de cursor verplaatsen.
Voornaam:
Peter|
Onjuiste invoer corrigeren
• Teken voor de cursor wissen:
• Woorden voor de cursor wissen:
Nieuwe invoer
kort indrukken
lang indrukken
Achternaam:
Abc
Letters/tekens invoeren
‚
Opslaan
Aan elke toets tussen
en
en toets
zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken
is gemarkeerd.
• Letters/cijfers selecteren: Toets meerdere keren kort achter elkaar indrukken.
• Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: Hekjetoets
indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een
spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
• Speciale tekens invoeren: Stertoets
indrukken . . . met
naar het gewenste
teken navigeren Invoegen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.
14
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / telephony.fm / 11/23/18
Telefoneren
Telefoneren
Bellen
¤ . . . met
nummer invoeren
Verbindingstoets
kort indrukken
of
¤
Verbindingstoets
Kiezen afbreken:
lang indrukken
Verbreektoets
. . . met
nummer invoeren
indrukken
Informatie over het meesturen van het telefoonnummer:
pagina 21
De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige
toets te drukken. Invoer via de cijfertoetsen wordt daarbij overgenomen in het
display, andere toetsen hebben geen functie.
Kiezen uit Contacten
¤
. . . met
toets
Contacten openen
indrukken
. . . met
contactpersoon selecteren
verbindings-
Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:
¤
. . . met
gekozen
nummer selecteren
Verbindingstoets
indrukken . . . het nummer wordt
Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder
cijfer- of displaytoetsen.
Kiezen uit de nummerherhalingslijst
In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft
gekozen.
¤
Verbindingstoets
met
kort indrukken . . . de nummerherhalingslijst wordt geopend
vermelding selecteren
Verbindingstoets
...
indrukken
Als een naam weergegeven wordt:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Weergvn . . . het nummer wordt weergegeven
bladeren
. . . evt. met
. . . bij gewenst nummer op de verbindingstoets
door de nummers
drukken
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren
¤
Verbindingstoets
met
kort indrukken . . . de nummerherhalingslijst wordt geopend
vermelding selecteren
...
Opties . . . opties:
Vermelding in Contacten overnemen:
Naar Contacten OK
Nummer op het display overnemen:
¤
Nummer weergeven OK . . . met
evt. wijzigen of aanvullen . . . met
nieuwe vermelding in Contacten opslaan
Geselecteerd contactpersoon wissen:
Wis contactp. OK
Alle contactpersonen wissen:
Lijst wissen OK
als
15
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / telephony.fm / 11/23/18
Telefoneren
Kiezen uit een oproepenlijst
De oproepenlijsten (
oproepen.
¤
pagina 31) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste
. . . met
met
Oproep-lijsten selecteren
lijst selecteren
selecteren
OK
. . . met
Verbindingstoets
OK
...
Voorbeeld
vermelding
Alle oproepen
indrukken
Frank
14.02.18, 15:40
U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de
displaytoets Oproepen openen als u de functie
onder de displaytoets opslaat.
089563795
13.02.18, 15:32
De lijst Gemiste oproepen kan ook via de berichtentoets
worden geopend.
11.02.18, 13:20
Susan Black
Weergvn
Opties
Snelkiezen
Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen
nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen
die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een
bepaald nummer kiezen.
Voorbeeld
Snelkiezen inschakelen:
INT 1
¤
. . . med
OK
invoeren
22 feb
Aanvullende functies selecteren
Snelkiezen
inschakelen
07:15
OK
Oproep naar
. . . met
. . . met
Inschakelen
Snelkiezen actief
nummer
Opslaan . . . in het rustdisplay wordt de ingescha-
kelde snelkiesoproep weergegeven
0891234567
Uit
Snelkiezen uitvoeren: Willekeurige toets indrukken. . . . het opgeslagen nummer wordt gekozen.
Kiezen annuleren:
Verbreektoets
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Snelkiezen beëindigen:
Toets
indrukken.
lang indrukken
Inkomende oproepen
Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets
gesignaleerd.
Oproep beantwoorden:
• Verbindingstoets
indrukken of Opnemen
• Als Autom. aanname is ingeschakeld: Handset uit de lader nemen
Oproepsignaal uitschakelen:
display wordt weergegeven
16
Stil . . . de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / telephony.fm / 11/23/18
Telefoneren
Informatie over de beller
Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de
beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.
Het nummer van de beller wordt meegestuurd (
pagina 21).
Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen
Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal.
Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.
• Oproep weigeren: Opties
Wissel. weigeren OK
• Oproep beantwoorden: Opnemen . . . met de nieuwe beller spreken. Het actieve
gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
• Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: Verbreektoets
indrukken.
Intern telefoneren
Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (
¤
pagina 50).
kort indrukken . . . de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met <
. . . met
handset of Allen (groepsoproep) selecteren
Verbindingstoets
indrukken
Snelkiezen voor groepsoproep:
¤
of
kort indrukken
lang indrukken
Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
U hoort de bezettoon als:
• er al een bestaande interne verbinding bestaat
• de opgebelde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
• het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord
17
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / telephony.fm / 11/23/18
Telefoneren
Interne ruggespraak / Intern doorverbinden
U telefoneert met een externe gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een
interne deelnemer of ruggespraak met hem houden.
¤
. . . de lijst met handsets wordt geopend . . . met
handset of Allen
selecteren OK . . . de interne deelnemer(s) worden opgebeld . . . opties:
Ruggespraak houden:
¤ Met de interne deelnemer spreken
Terugkeren naar extern gesprek:
¤ Opties
Einde gesprek OK
Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:
¤ Extern gesprek aankondigen: Verbreektoets
indrukken
Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:
¤ Verbreektoets
indrukken . . . het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld.
Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.
Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich niet meldt of het toestel bezet is:
¤ Einde . . . U keert terug naar het externe gesprek
Wisselgesprek / Conferentie tot stand brengen
Gesprek voeren, een ander gesprek staat in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in
het display weergegeven.
• Wisselgesprek: met
tussen beide deelnemers wisselen.
• Conferentie tot stand brengen: Confer.
• Conferentie beëindigen: EindConf. . . . U bent weer met de externe deelnemer verbonden
. . . met
tussen beide deelnemers wisselen
De andere gesprekspartners beëindigen hun deelname aan de conferentie met de verbreektoets
.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen
Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep gesignaleerd met een geluidssignaal. Als
het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het
display weergegeven.
• Oproep weigeren: Afwijzen
Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds gesignaleerd.
• Oproep beantwoorden: Opnemen . . . U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek
wordt in de wachtstand geplaatst.
18
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / telephony.fm / 11/23/18
Telefoneren
Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek
Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt
deze oproep in het display weergegeven (Wisselgesprek).
• Weergave beëindigen: Op een willekeurige toets drukken
• Interne oproep beantwoorden: Actueel gesprek beëindigen
De interne oproep wordt zoals gewoonlijk gesignaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.
Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)
U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan
het gesprek deelnemen (conferentie).
De functie Inbreken is ingeschakeld.
Intern bijschakelen in-/uitschakelen
¤
. . . met
Inbreken
Wijzigen (
Instellingen selecteren
OK
Telefonie
OK
= aan)
Intern bijschakelen
De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.
¤
lang indrukken . . . alle deelnemers horen een geluidssignaal
Bijschakelen uitschakelen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
indrukken . . . alle deelnemers horen een geluidssignaal
19
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / telephony.fm / 11/23/18
Telefoneren
Tijdens een gesprek
Handsfree-telefoneren
Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/
uitschakelen:
¤
Handsfree-toets
indrukken
Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:
¤
Handsfree-toets
indrukken en ingedrukt houden
...
nog 2 seconden ingedrukt houden
. . . handset in de lader plaatsen
Gespreksvolume
Geldt voor de actuele mode (handsfree, handset of headset als de handset over een headsetaansluiting beschikt)
¤
indrukken
Versterkerfunctie:
bereikt.
. . . met
volume instellen
Navigatietoets
Opslaan
zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is
De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op
Opslaan drukt. De Versterkerfunctie geldt alleen voor de duur van het gesprek.
Microfoon uitschakelen
Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen:
20
indrukken.
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / netservices.fm / 11/23/18
Providerspecifieke functies (netdiensten)
Providerspecifieke functies (netdiensten)
Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de
netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.
Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen
van uw netwerkprovider.
Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.
Door het aanvragen van netdiensten kunnen extra kosten ontstaan. Neem voor
meer informatie contact op met uw provider.
Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:
• Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden
ingeschakeld (bijvoorbeeld “Anoniem bellen“). Deze worden via het menu
Services
selecteren ingeschakeld/uitgeschakeld.
• Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld “Ruggespraak”, “Wisselgesprek”. Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. Rug.spr.).
Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet
verstuurd.
¤
Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op
drukken.
Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.
Omschakelen op andere netwerkaanbieder (België)
¤
. . . vervolgens
¤
Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren:
Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren:
¤
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Meesturen van het telefoonnummer
Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebelde deelnemer op het display worden weergegeven werden
(CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebelde
deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).
NummerWeergave bij inkomende oproepen
Bij meesturen van het nummer
Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de
beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.
21
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / netservices.fm / 11/23/18
Providerspecifieke functies (netdiensten)
Geen meesturen van het nummer
In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:
• Extern: er wordt geen nummer meegestuurd.
• Anoniem: de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
• Onbekend: de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.
Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen
Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen
De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.
¤
. . . met
Wijzigen (
Services selecteren selecteren
OK
Alle opr. anoniem
= ingeschakeld)
Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen
¤
. . . met
OK
. . . met
Services selecteren selecteren
Nummer invoeren
OK
Volg. opr. anoniem
Kiezen . . . de verbinding wordt zonder meesturen
van het telefoonnummer tot stand gebracht
Wisselgesprek bij een externe oproep
Tijdens een externe oproep wordt een andere externe beller
aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer
wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller
weergegeven.
Wisselgesprek
Tweede gesprek weigeren:
¤
Opties
Wissel. weigeren
nemer hoort de bezettoon
OK . . . de bellende deel-
1234567
Tweede gesprek beantwoorden:
¤
Opnemen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen
beide gesprekken heen en weer schakelen (Wisselgesprek
pagina 24) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.
Opnemen
Opties
Wisselgesprek in-/uitschakelen
¤
. . . met
Services selecteren selecteren OK
vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
Inschakelen:
¤
¤
Status: . . . met
Verstuur
Wisselgesprek
Aan of Uit selecteren
De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.
22
OK . . .
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / netservices.fm / 11/23/18
Providerspecifieke functies (netdiensten)
Oproepdoorschakeling
Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere
aansluiting.
¤
. . . met
Services selecteren selecteren
OK
Omleiding
OK
...
vervolgens
Inschakelen/uitschakelen: Status: . . . met
Aan of Uit selecteren
Nummer voor de doorschakeling invoeren:
¤
Naar telefoonnr. . . . met
nummer invoeren
Tijdstip voor doorschakeling invoeren:
¤
Bij . . . met
tijdstip voor doorschakeling selecteren
Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld
Tijdsoverschrijd.: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen
niet wordt opgenomen.
Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.
Inschakelen: Verstuur
er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht . . . er volgt een bevestiging uit
indrukken
het telefoonnet Verbreektoets
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Bij het doorschakelen kunnen extra kosten ontstaan. Neem voor meer informatie
contact op met uw provider.
23
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / netservices.fm / 11/23/18
Providerspecifieke functies (netdiensten)
Gesprek met drie deelnemers
Ruggespraak
Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer
opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.
¤
Rug.spr.
. . . met
nummer van de tweede deelnemer
invoeren . . . het huidige gesprek wordt in de wachtstand
geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld
De gewenste deelnemer meldt zich niet:
Einde
Ruggespraak beëindigen
¤
Opties
Einde gesprek OK . . . de verbinding met de
eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld
Ruggespraak
Oproep naar:
12
In wachtstand:
025167435
Einde
Opties
of
¤
Verbreektoets
indrukken . . . er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht
Wisselgesprek
Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere
gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.
¤
¤
Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen
(ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden . . . op
het display staan de nummers resp. namen van beide
gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd
met .
Met de navigatietoets
weer schakelen
tussen de deelnemers heen en
Het huidige gesprek beëindigen
¤
Wisselgesprek
1234567
025167435
08:15
Conferentie
Opties
Opties
Einde gesprek OK . . . de verbinding met de
andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld
of
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
24
Verbreektoets
indrukken . . . er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / directory.fm / 11/23/18
Contacten
Contacten
Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen
kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.
Contacten openen
¤
in de ruststand
kort indrukken
Contactpersonen
Aantal contactpersonen:
Maximaal 200
Informatie:
Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met
signalering VIP-ringtone met VIP-symbool
Lengte van contactpersonen: Nummers: max. 32 cijfers
Voor-/achternaam: max. 16 tekens
Contactpersoon aanmaken
¤
<Nieuwe invoer>
OK
Voorbeeld
Naam:
Nieuwe invoer
¤ . . . met tussen de invoervelden Voornaam/Achternaam heen en weer schakelen Met
voornaam en/
of achternaam invoeren
Nummers:
¤
Tel.1 - Type . . . met
nummertype selecteren
(Thuis, Werk of Mobiel)
. . . met
nummer
Achternaam:
invoeren
Abc
Meer nummers invoeren: Met
tussen de invoervelden
‚
Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type heen en weer
Opslaan
schakelen . . . met
nummer invoeren
Verjaardag:
¤ . . . met Verjaardag in-/uitschakelen . . . met datum en tijd invoeren . . . met
soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)
Ringtone (VIP):
¤ . . . met ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet
worden gesignaleerd . . . als een Ringtone (VIP) is toegewezen, wordt de vermelding in
Contacten aangevuld met het symbool
.
Voornaam:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Robert|
Invoer opslaan:
Opslaan
De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.
Voor Ringtone (VIP) : het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.
25
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / directory.fm / 11/23/18
Contacten
Contactpersoon zoeken/selecteren
¤
. . . met
naar de gewenste naam bladeren
of
¤
. . . met
beginletter invoeren (max. 8 letters) . . . de cursor springt naar de eerste
naam met deze beginletter . . . met
eventueel doorbladeren naar de gewenste
contactpersoon
Snel door Contacten bladeren:
lang indrukken
Contactpersoon weergeven/wijzigen
¤
. . . met
u wilt wijzigen
contactpersoon selecteren
Wijzigen
. . . met
contactpersoon selecteren
Weergvn
. . . met
veld selecteren dat
of
¤
Opties
Contactp. bewerken
OK
Contactpersonen wissen
Een contactpersoon wissen:
Wis contactp. OK
Alle contactpersonen wissen:
. . . met
contactpersoon selecteren
Opties
Alles wissen
OK
Opties
Ja
Volgorde van contactpersonen instellen
U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.
¤
Opties
Op achternaam / Op voornaam
Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in
het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de
soort sortering u instelt.
De volgorde van contactpersonen is als volgt:
Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.
Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
26
Opties
Geheugenruimte
OK
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / directory.fm / 11/23/18
Contacten
Nummer overnemen in Contacten
Nummers overnemen in Contacten:
• uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
• uit de tekst van een SMS
• bij het kiezen van een nummer
Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.
¤
Displaytoets
indrukken of Opties
Naar Contacten OK . . . opties:
Nieuw contactpersoon aanmaken:
¤ <Nieuwe invoer> OK . . . met nummertype selecteren OK vermelding
voltooien Opslaan
Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:
¤ . . . met contactpersoon selecteren OK . . . met nummertype selecteren
OK . . . het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer
moet worden overschreven . . . eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden
Opslaan
Contactpersoon/contacten versturen
De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en
ontvangen.
Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.
Sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
Beide handsets ondersteunen vCards:
• Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon
aangemaakt.
• Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de
ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam
aangemaakt.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:
Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
De versturende handset ondersteunt geen vCards:
Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld Thuis. Als er al een vermelding
bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.
27
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / directory.fm / 11/23/18
Contacten
Afzonderlijke contactpersonen versturen
¤
. . . met
versturen
OK
het gewenste contactpersoon selecteren
Naar intern
OK
. . . met
Opties
Contactp.
Ontvangende handset selecteren
OK . . . het contactpersoon wordt verstuurd
Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen:
Ja of Nee indrukken
Met vCard via SMS contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.
Alle contactpersonen versturen
¤
Opties
Alles kopiëren
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
gende handset selecteren
28
OK
Naar intern
OK
. . . met
ontvan-
OK . . . de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / call_list.fm / 11/23/18
Berichtenlijsten
Berichtenlijsten
Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail, ontvangen SMS-berichten en
gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.
Zodra een nieuw bericht binnenkomt, hoort u een attentietoon.
Bovendien knippert de berichtentoets
(indien ingeschakeld
pagina 30).
Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten
worden in het rustdisplay weergegeven.
Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:
Voorbeeld
07:15
INT 1
14 okt
op het voicemail
in de lijst met gemiste oproepen
in de SMS-Inbox
in de lijst met gemiste afspraken
02
10
09
Oproepen
08
Kalender
Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de
voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven
als ze berichten bevatten.
Berichten weergeven:
¤
¤
Berichtentoets
indrukken . . . berichtenlijsten met
berichten worden weergegeven, Voicemails: wordt altijd
weergegeven
Het aantal berichten staat tussen haakjes.
. . . met
lijst selecteren OK . . . de oproepen resp.
berichten worden weergegeven
Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
De berichtenlijst bevat een vermelding voor het
antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen,
bijv. voor een voicemail
Voorbeeld
Berichten
Herinneringen:
(1)
Oproepen:
(3)
Voicemails:
(0)
Terug
OK
29
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / call_list.fm / 11/23/18
Berichtenlijsten
Knipperen van de berichtentoets in-/uitschakelen
Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knipperen van de berichtentoets op de
handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.
In de ruststand:
¤
Toetsen
display verschijnt het cijfer 9
indrukken . . . in het
. . . met
selecteren
Berichten op de voicemail
Gemiste oproepen
Nieuwe SMS-berichten
¤
¤
¤
975 SET:
[0]
. . . het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het
het gedrag
geselecteerde berichtentype (bijv. 0) . . . met
bij nieuwe berichten instellen:
¤
Berichtentoets knippert
Berichtentoets knippert niet
¤
¤
. . . gekozen instelling met OK bevestigen
of
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
30
Systeem
het type bericht
zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay:
Terug
Terug
OK
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / call_list.fm / 11/23/18
Oproepenlijsten
Oproepenlijsten
Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande
oproepen) op in lijsten.
Lijstvermelding
De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergeVoorbeeld
geven:
Alle oproepen
• De lijstsoort (in de kopregel)
Frank
• Symbool voor het type vermelding:
Vandaag, 15:40
[3]
Gemiste oproepen,
089563795
Beantwoorde opr.,
13.05.18, 18:32
Uitgaande oproepen (Nummerherhalingslijst)
Susan Black
• Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon
12.05.18, 13:12
( Thuis,
Werk, Mobiel) weergegeven. Bij gemiste
Opties
oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen Weergvn
van dit nummer.
• Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
Oproepenlijst openen
Via displaytoets:
Via menu:
¤
¤
Oproepen
. . . met
. . . met
lijst selecteren OK
Oproep-lijsten selecteren
met
lijst selecteren OK
Via berichtentoets (gemiste oproepen):
¤ Berichtentoets
indrukken
OK
Oproepen:
...
OK
Beller terugbellen uit de oproepenlijst
¤
. . . met
OK
. . . met
Oproep-lijsten selecteren
vermelding selecteren
OK
. . . met
Verbindingstoets
lijst selecteren
indrukken
Overige opties
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
. . . met
. . . opties:
Oproep-lijsten selecteren
OK
. . . met
lijst selecteren
OK
Vermelding weergeven:
¤ . . . met
Nummer overnemen in Contacten:
¤ . . . met
Contacten
Vermelding wissen: ¤ . . . met
contactp.
¤ Opties
Lijst wissen:
vermelding selecteren
Weergvn
vermelding selecteren
Opties
vermelding selecteren Opties
OK
Lijst wissen OK Ja
Naar
Wis
31
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / answering_m.fm / 11/23/18
Voicemail
Voicemail
U heeft de voicemail bij de netwerkprovider aangevraagd.
Nummer invoeren
¤
. . . met
Antwoord-apparaat selecteren
met
nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen.
OK
Voicemail
OK . . .
Opslaan
Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer
en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw
netwerkprovider voor meer informatie.
Berichten beluisteren
¤ Toets
lang indrukken
of
¤
Berichtentoets
indrukken
Voicemail
OK
of
¤
. . . met
Antwoord-apparaat selecteren
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker:
32
OK
Berichten afspelen
Handsfree-toets
indrukken
OK
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
SOS-noodoproep
Overige functies
SOS-noodoproep
U kunt maximaal vier telefoonnummers als SOS-nummers invoeren.
Als de SOS-functie is ingeschakeld, kunt u vanuit de ruststand met de
rechter displaytoets SOS-nummer een SOS-noodoproep tot stand
brengen.
SOS-noodoproep
ingeschakeld:
De displaytoets SOS-nummer verschijnt
rood op een witte achtergrond.
SOS-noodoproep
niet ingeschakeld:
Er verschijnt een vraagteken op een rode
achtergrond naast de displaytoets SOSnummer .
SOS-nummer ingeschakeld
Oproepen
SOS-
SOS-nummer niet
ingeschakeld
? SOSOproepen
Procedure
De SOS-functie is geconfigureerd (
¤
pagina 34).
Displaytoets SOS-nummer indrukken
U hoort via de luidspreker de melding:
„SOS-noodoproep wordt verstuurd.“ De opgebelde deelnemer wordt in het display weergegeven.
De ontvanger van uw SOS-noodoproep hoort het alarmbericht:
"Dit is een SOS-noodoproep." "Om de SOS-noodoproep te beantwoorden, drukt u op toets 5."
De opgebelde deelnemer drukt op toets 5: u kunt met elkaar spreken.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
De opgebelde deelnemer neemt de oproep niet aan:
De SOS-functie belt na 60 seconden automatisch het volgende SOS-nummer (indien er
meerdere nummers zijn opgeslagen).
De SOS-functie schakelt daarnaast ook in de volgende situaties na 60 seconden automatisch
over naar het volgende SOS-nummer:
• het antwoordapparaat van het gekozen SOS-nummer is ingeschakeld,
• het SOS-nummer is bezet,
• het toestel van de ontvanger van de SOS-noodoproep is niet ingesteld op toonkiezen.
Deze procedure wordt maximaal 5 keer herhaald. Als niemand de oproepen beantwoordt,
wordt de SOS-functie met een foutsignaal beëindigd.
Bij de ontvangers van de SOS-noodoproep moet het toestel zijn ingesteld op toonkiezen, anders wordt de bevestiging van de SOS-noodoproep met toets 5 niet
herkend.
33
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
SOS-noodoproep
SOS-noodoproep afbreken
Als u onbedoeld een SOS-noodoproep tot stand heeft gebracht, dan kun u deze annuleren.
¤
Verbreektoets
kort indrukken
SOS-noodoproep configureren
Om de functie te kunnen gebruiken, dient u:
• het SOS-nummer op te slaan en
• de SOS-functie in te schakelen.
De telefoonnummers voor politie, ambulancedienst of brandweer mogen niet
worden gebruikt als SOS-nummer.
SOS-nummers opslaan
¤
Displaytoets SOS-nummer indrukken . . . de melding Geen SOS-nummer wordt weergegeven. Na enkele ogenblikken wordt het display voor het invoeren van SOS-nummer 1
geopend.
of
¤
. . . met
SOS Noodoproep selecteren
(SOS-nummer 1-SOS-nummer 4)
¤
OK
Met
SOS-nummer selecteren
Wijzigen
. . . met
voornaam en/of achternaam en het telefoonnummer voor de SOS-noodoproep
invoeren Met
tussen de invoervelden wisselen Opslaan . . . de SOS-noodoproep is
automatisch ingeschakeld Evt. overige SOS-nummers invoeren.
Als uw toestel aangesloten is op een telefoonsysteem, moet u eventueel de netlijncode (nummer voor een buitenlijn) als eerste cijfer van uw vermelding invoeren ( de
gebruiksaanwijzing van uw telefoonsysteem).
Om te controleren of de SOS-functie op de juiste manier is geconfigureerd, kunt u een
test uitvoeren.
SOS-noodoproep inschakelen/uitschakelen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
. . . met
ingeschakeld)
SOS Noodoproep selecteren
OK
Inschakelen: Wijzigen (
Inschakelen met de displaytoets SOS-nummer
De functie is uitgeschakeld. Er is ten minste één SOS-nummer opgeslagen.
¤
34
Displaytoets SOS-nummer indrukken
Inschakelen: Wijzigen (
= ingeschakeld)
=
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
Kalender
SOS-nummer wijzigen/wisssen
¤
¤
. . . met
SOS Noodoproep selecteren
(SOS-nummer 1-SOS-nummer 4)
. . . met
nummer wissen
OK
Met
SOS-nummer selecteren
Wijzigen
Evt. nieuw nummer invoeren
Opslaan
Als er geen SOS-nummer meer is opgeslagen, wordt de functie SOS-noodoproep automatisch uitgeschakeld.
Kalender
U kunt tot 30 afspraken invoeren.
Juni 2018
In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien,
dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een
dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.
ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Terug
OK
Afspraak in kalender opslaan
Datum en tijd zijn ingesteld.
¤
. . . met
met
Aanvullende functies selecteren
gewenste dag selecteren
OK
Kalender
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Inschakelen/uitschakelen:
¤ Inschakelen: . . . met Aan of Uit selecteren
¤
Datum . . . de geselecteerde dag is al ingesteld
Datum invoeren:
Tijd invoeren:
¤
Beschrijving invoeren:
¤
Signalering instellen:
¤
Afspraak opslaan:
¤
OK
...
OK . . . vervolgens
. . . met
nieuwe datum invoeren
Tijd . . . met
uur en minuten van de afspraak invoeren
Tekst . . . met
een beschrijving voor de afspraak
invoeren (bijv. diner, meeting)
Ringtone . . . met
ringtone voor de herinneringsoproep
selecteren of akoestische signalering uitschakelen
Opslaan
Als er al een afspraak is ingevoerd:
gegevens voor de afspraak invoeren.
<Nieuwe invoer>
OK
. . . vervolgens
35
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
Kalender
Signalering van afspraken/belangrijke data
Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang
gesignaleerd met de ingestelde ringtone.
Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen:
Reageren met SMS-bericht:
Displaytoets Uit indrukken
Displaytoets SMS indrukken . . . het SMS-menu wordt geopend
Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep één keer gesignaleerd met een
attentiesignaal.
Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen
De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst Gemiste alarmen opgeslagen:
• De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
• De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
• De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
en het
De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool
aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de
lijst.
Lijst openen
¤
Berichtentoets
bladeren
indrukken
Herinneringen:
OK
. . . met
evt. door de lijst
of
¤
. . . met
Aanvullende functies selecteren
OK
Gemiste alarmen
OK
Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente
vermelding staat boven aan de lijst.
Afspraak/verjaardag wissen:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
SMS-bericht schrijven:
menu wordt geopend
36
Wissen
SMS (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) . . . het SMS-
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
Timer
Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen
¤
. . . met
met
Aanvullende functies selecteren
dag selecteren
OK
Kalender
OK . . . de afsprakenlijst wordt weergegeven
OK
...
. . . met
afspraak selecteren . . . opties:
Details van de afspraak weergeven:
¤ Weergvn . . . De instellingen van de afspraak worden weergegeven
¤ Weergvn Wijzigen
Afspraak wijzigen:
of Opties
Contactp. bewerken OK
Afspraak inschakelen/uitschakelen:
¤ Opties
Inschakelen/Uitschakelen OK
¤ Opties
Wis contactp. OK
Afspraak wissen:
Alle afspraken van de dag wissen:
¤ Opties
Alle afspraken wis. OK Ja
Timer
Timer instellen (countdown)
¤
. . . met
Aanvullende functies selecteren
OK
Timer
OK
...
vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
¤ Inschakelen: . . . met Aan of Uit selecteren
¤
Duur . . . met
uren en minuten voor de timer invoeren
Tijd instellen:
Timer opslaan:
¤
Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)
Opslaan
De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool
en de resterende uren
en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt.
Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown
wordt een alarmsignaal weergegeven.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Alarm uitschakelen/herhalen
Alarm uitschakelen:
Alarm herhalen:
¤
¤
Uit
Opn strtn . . . Het timer-display wordt weer weergegeven Eventueel
een andere tijd instellen Opslaan . . . de countdown wordt opnieuw
gestart
37
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
Wekker
Wekker
Datum en tijd zijn ingesteld.
Wekker in-/uitschakelen en instellen
¤
. . . met
Wekker selecteren
OK . . . vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
Wektijd instellen:
Dag instellen:
¤
¤
¤
Volume instellen:
¤
Wekoproep instellen:
¤
Instelling opslaan:
¤
Inschakelen: . . . met
Aan of Uit selecteren
Tijd . . . met
uur en minuten invoeren
Frequentie . . . met
tussen Werkdagen en Dagelijks
kiezen
Weksignaal volume . . . met
volume in 5 niveaus of in
oplopend volume instellen
Melodie . . . met
ringtone voor de wekoproep selecteren
Opslaan
Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool
en de wektijd weergegeven.
Wekoproep
Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt,
wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor
24 uur uitgeschakeld.
Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door
middel van een korte toon gesignaleerd.
Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)
Wekoproep uitschakelen:
Uit
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Wekoproep herhalen (sluimerstand): Snooze of willekeurige toets indrukken . . . de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.
38
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
Babyfoon
Babyfoon
Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt
overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.
Met de functie Intercom kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie
wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.
Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het
display (zonder oproepsignaal) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets (midden) zijn geblokkeerd.
Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het
gesprek onderbroken. De functie blijft echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het
uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.
De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de
baby zijn gericht.
Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af.
Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.
De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.
Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.
Na het inschakelen:
¤
¤
Gevoeligheid controleren.
Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern
nummer wordt verstuurd.
Babyfoon inschakelen en instellen
¤
. . . met
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
OK
Aanvullende functies selecteren
Ruimtebewaking
OK . . . vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
¤ Inschakelen: . . . met Aan of Uit selecteren
Bestemming invoeren:
¤
Oproep naar . . . met
Extern of Intern selecteren
Extern:
Telefoonnummer
. . . met
nummer
invoeren
of nummer uit Contacten selecteren:
Intern:
Handset Wijzigen . . . met
handset selecteren OK
Ruimtebewaking
ingeschakeld
07:15
14 okt
INT 1
Ruimtebewaking
0891234567
Uit
SOS-
39
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
ECO DECT
Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:
¤
Intercom . . . met
Aan of Uit selecteren
Gevoeligheid van de microfoon instellen:
¤
Gevoeligheid . . . met
Hoog of Laag selecteren
Instelling opslaan: Opslaan
Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.
Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren
Babyfoon uitschakelen:
Alarm annuleren:
¤
¤
In de ruststand displaytoets Uit indrukken
Tijdens een alarmoproep de verbreektoets
indrukken
Babyfoon van extern uitschakelen
Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.
¤
Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.
Alarmoproep beantwoorden Toetsen
indrukken
De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot
u de displaytoets Uit indrukt.
U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.
Functie opnieuw inschakelen:
pagina 39
ECO DECT
Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding
tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen
uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de
handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand
tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is
het zendvermogen.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Om het DECT-signaal verder te verlagen:
DECT-signaal met wel 80% verminderen
¤
. . . met
Maximum bereik
Instellingen selecteren
Wijzigen (
OK
ECO DECT
= uit)
Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.
Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.
40
OK
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
DECT-signaal in de ruststand uitschakelen
¤
. . . met
uit
Wijzigen (
Instellingen selecteren
OK
ECO DECT
OK
DECT
= aan)
Om de voordelen van de instelling DECT uit te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
Als de instelling DECT uit ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt DECT uit automatisch uitgeschakeld.
Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie DECT uit automatisch
weer ingeschakeld.
De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met
ca. 2 seconden vertraagd.
Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker
‘luisteren’ naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
Bij geschakelde functie DECT uit is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de
handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te
brengen.
¤
Verbindingstoets
lang indrukken . . . u hoort de kiestoon.
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
Tijdschakeling voor externe oproepen
Datum en tijd zijn ingesteld.
Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen
niet moet overgaan, bijvoorbeeld ‘s nachts.
¤
. . . met
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
OK
OK
Voorbeeld
Tijdschakeling
Audio-instellingen selecteren
Ringtones Handset
OK
Tijdschakeling
. . . vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
¤ met Aan of Uit selecteren
¤ met tussen Niet bellen vanaf en
Tijd invoeren:
Niet bellen tot wisselen . . . met
begin en einde van de periode invoeren
(4 tekens)
Opslaan:
¤ Opslaan
Voor externe opr.:
Aan
Niet bellen vanaf:
22:00
Niet bellen tot:
07:00
Terug
Opslaan
41
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.
Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd
over.
Geen signalering van anonieme oproepen
De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep
wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.
Voor één enkele handset
¤
. . . met
OK
Audio- instellingen selecteren
Anonieme opr uit
Wijzigen (
OK
Ringtones Handset
= aan) . . . de oproep wordt alleen in het
display gesignaleerd
Voor alle handsets
¤
. . . met
oprn.
Instellingen selecteren
Wijzigen (
= aan)
. . . met
OK
Telefonie
OK
Anonieme
Beveiligingsmode selecteren:
Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen
met NummerWeergave
Ringtone uit Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display
weergegeven.
Blokkering
Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller
hoort de bezettoon.
Instellingen opslaan: Opslaan
Geen
Blokkeerlijst
Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan
niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.
Blokkeerlijst weergeven/bewerken
¤
. . . met
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Blokkeerlijst
Instellingen selecteren
Wijzigen
Geblokkeerde nrs.
OK
Telefonie
OK
OK . . . de lijst met geblokkeerde nummers
wordt weergegeven . . . opties:
Vermelding aanmaken:
Vermelding wissen:
¤
¤
Nieuw . . . met
nummer invoeren Opslaan
. . . met
vermelding selecteren Wissen . . . de vermelding
wordt gewist
Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst
¤
. . . met
Oproep- lijsten selecteren
Gemiste oproepen selecteren
in blokkeerlijst
42
OK
OK
. . . met
OK
. . . met
Beantwoorde opr./
vermelding selecteren
Opties
Nr.
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_1.fm / 11/23/18
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
Beveiligingstype instellen
¤
. . . met
Blokkeerlijst
Instellingen selecteren
Wijzigen (
= aan)
OK
Telefonie
Beveiligingsmode
OK
OK
. . . met
gewenste soort beveiliging selecteren:
Geen
Ringtone uit
Blokkering
Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display
weergegeven.
Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller
hoort de bezettoon.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Instellingen opslaan:
Opslaan
43
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_2.fm / 11/23/18
SMS (tekstberichten)
SMS (tekstberichten)
SMS-berichten kunnen worden verstuurd zodra het toestel is aangesloten.
De functie NummerWeergave is vrijgegeven (
pagina 21).
De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.
Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu Sms alleen uit de
vermelding Instellingen.
SMS-bericht schrijven en versturen
Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan
160 tekens wordt als gekoppelde SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).
Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking
staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat
moment wordt geschreven. Voorbeeld: 405(2).
¤
. . . met
Sms selecteren OK . . . vervolgens
SMS-bericht schrijven:
¤ Nieuwe SMS OK . . . met SMS-tekst invoeren
SMS-bericht versturen:
¤ Verbindingstoets
indrukken
of Opties
Nummer invoeren (Versturen naar):
Uit Contacten:
of
Versturen:
. . . met
Verstuur
. . . met
OK
nummer selecteren
OK
nummer rechtstreeks invoeren
Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID achter het nummer
toevoegen.
¤ Verstuur
Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale
nummers).
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het
schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.
Bij het versturen van SMS-berichten kunnen extra kosten ontstaan. Neem voor
meer informatie contact op met uw provider.
44
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_2.fm / 11/23/18
SMS (tekstberichten)
SMS-bericht naar e-mailadres versturen
Uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.
¤
. . . met
Adres invoeren:
¤
Sms selecteren OK Nieuwe SMS OK . . . vervolgens
. . . met
e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren
of
¤
Tekst schrijven:
Versturen:
¤
¤
Opties
E-mailadr. invoegen
. . . met
contactpersoon
selecteren met een emailadres OK
. . . met
SMS-tekst voltooien
Opties
Verstuur OK
. . . met
nummer van de emaildienst invoeren (indien niet ingevuld)
Verstuur . . . het SMS-bericht
wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd
SMS tijdelijk opslaan (Outbox)
U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.
SMS-bericht in Outbox opslaan
¤
. . . met
schrijven
Opties
Sms selecteren
Opslaan
OK
Nieuwe SMS
OK
. . . met
SMS
OK
SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken
¤
. . . met
Sms selecteren
OK
Outbox
OK
. . . met
opge-
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
slagen SMS-bericht selecteren . . . opties:
SMS-bericht in Outbox lezen:
¤ Lezen
¤ Opties
Bewerken OK
Wijzigen:
SMS-bericht versturen:
¤ Opties
Verstuur OK
Wis contactp. OK
Vermelding wissen: ¤ Opties
Outbox leegmaken: ¤ Opties
Lijst wissen OK Ja
SMS-berichten ontvangen
Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten
doorgaans als één SMS-bericht worden weergegeven.
SMS-Inbox
De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet
zijn verstuurd.
Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool
het display, het knipperen van de berichtentoets
en een signaaltoon.
op
45
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_2.fm / 11/23/18
SMS (tekstberichten)
Inbox openen
• Met berichtentoets:
. . . de berichtenlijst wordt geopend
In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergeSMS:
geven: vet = nieuwe berichten, niet vet = gelezen berichten
Lijst openen: . . . met
SMS: selecteren OK
• Via het SMS-menu:
. . . met
Sms selecteren
(2)
OK
Elke vermelding in de lijst bevat:
• het nummer resp. de naam van de afzender,
• ontvangstdatum en tijd.
Inbox
OK
0123727859362922
10.02.18 09:07
Functies van de Inbox
¤
. . . met
Sms selecteren OK
Inbox OK . . . opties:
Afzender van het SMS-bericht opbellen:
¤ . . . met SMS-bericht selecteren verbindingstoets
indrukken
Contactpersoon wissen:
¤ Opties
Wis contactp. OK
Nummer opslaan in Contacten:
¤ Opties
Naar Contacten OK
Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:
¤ Opties
Lijst wissen OK Ja
SMS-bericht lezen en beheren
¤
. . . met
Sms selecteren
OK
Inbox
OK
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
selecteren
Lezen . . . opties:
SMS-bericht beantwoorden:
¤ Opties
Antwoorden OK
SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:
¤ Opties
Bewerken OK . . . met
Opties
Tekst doorsturen OK
SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:
¤ Opties
Tekst doorsturen OK
Tekst weergeven met een andere tekenset:
¤ Opties
Tekenset OK . . . met
Selectie (
46
= geselecteerd)
. . . met
SMS-bericht
tekst bewerken
tekenset selecteren
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_2.fm / 11/23/18
SMS (tekstberichten)
Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten
Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.
• Nummer opslaan in Contacten:
Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het
nummer inclusief regionummer opslaan.
• Nummer kiezen: Verbindingstoets
indrukken
• Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: . . . met
zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.
Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.
¤
In dit geval “00” aan het begin van het nummer invoeren.
SMS met vCard
De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool
in de
tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel
nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens
afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.
Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard:
Weergvn
Opslaan
Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de
vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in
Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht
met de vCard.
SMS-notificatie
Per SMS-bericht notificaties ontvangen over gemiste oproepen en/of nieuwe berichten op het
antwoordapparaat.
¤
. . . met
Sms selecteren
OK
Instellingen
OK
Notificatie
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Wijzigen (
= aan) . . . vervolgens
nummer invoeren waar het SMS-bericht heen
Nummer invoeren: ¤ Aan . . . met
gestuurd moet worden
Gemiste oproepen: ¤
Gemiste oproepen . . . met
Aan of Uit selecteren
¤ Opslaan
Instelling opslaan:
Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties
over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke
kosten kan leiden.
Bij de SMS-notificatie kunnen extra kosten ontstaan.
SMS-centrales
Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om
een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u
van uw netwerkaanbieder.
SMS-berichten worden door elke ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd
bent.
47
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_2.fm / 11/23/18
SMS (tekstberichten)
SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan
telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.
SMS-centrale invoeren/wijzigen / Verzendcentrale instellen
¤
. . . met
centrales
OK
Sms selecteren
. . . met
OK
Instellingen
SMS-centrale selecteren (
OK
SMS-
= actuele centrale)
Wijzigen
. . . vervolgens
SMS-centrale inschakelen:
MijnCentrale: . . . met
Ja of Nee selecteren (Ja = SMSberichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)
Nummer van de SMS-dienst invoeren:
¤
Nummer van de SMS-centrale . . . met
nummer
invoeren
¤ Opslaan
Instelling opslaan:
Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak
geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan
kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.
Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in
de Inbox.
SMS-berichten en telefooncentrales
• Het meegestuurde telefoonnummer moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van
de telefooncentrale (CLIP).
• Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst
•
(afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen,
een keer met netlijncode en een keer zonder.
Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet
rechtstreeks antwoorden.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen
Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke “oproep” beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het
eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:
¤
. . . in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv.1) . . . vervolgens
Eerste oproepsignaal niet onderdrukken:
Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering):
48
¤
¤
OK
OK
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / applications_2.fm / 11/23/18
SMS (tekstberichten)
Problemen met SMS-berichten oplossen
E0
Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen
van het nummer niet geactiveerd.
FE
Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
FD
Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten
oplossen.
Zelf fouten oplossen
Versturen niet mogelijk
• Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
¤
Functie laten vrijschakelen bij uw netwerkaanbieder.
• De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep
•
•
ontvangt.
¤ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
¤ Voer het nummer in ( pagina 47).
SMS-tekst is niet compleet
• Het geheugen van het toestel is vol.
¤
Wis oude SMS-berichten.
• De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.
U ontvangt geen SMS-berichten meer
• De functie Oproepdoorschakeling voor Alle oproepen is ingeschakeld.
¤
Oproepdoorschakeling wijzigen (
pagina 23).
SMS-bericht wordt voorgelezen
• De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
¤
Functie door de netwerkaanbieder laten vrijschakelen (niet gratis)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
• De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeen•
gekomen.
¤ Neem contact op met de aanbieder van SMS
De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
¤ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMSberichten.
49
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / extending.fm / 11/23/18
Meerdere handsets
Telefoon uitbreiden
Meerdere handsets
U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.
Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (INT 1 – INT 6)
toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.
Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen:
gebruikt afmelden
handset die u niet meer
Handset aanmelden
Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.
De aanmeldprocedure van de handset moet zowel op het basisstation als op de
handset worden gestart.
Beide procedures moeten binnen 60 sec. worden ingeleid.
Op het basisstation
¤
Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).
Op de handset
¤
. . . met
Instellingen selecteren
OK
Aanmelden
aanmelden
OK
aanmelden
. . . systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000)
OK
Handset
. . . er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor
OK
Als de handset al op vier basisstations is aangemeld, selecteert u het basisstation dat
u door het nieuwe basisstation wilt vervangen.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt
het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1. Herhaal de procedure als
dit niet het geval is.
Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers
bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe
handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan
wordt de melding Geen vrij intern nummer weergegeven. Een handset die u niet
meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen
50
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / extending.fm / 11/23/18
Meerdere handsets
Handset bij meerdere basisstations aanmelden
Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is
het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven
opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.
¤
. . . met
kiezen
Instellingen selecteren
OK
Aanmelden
OK
Basis
OK . . . opties:
Actieve basisstation wijzigen:
¤ . . . met basisstation of Beste basis selecteren
(
Selectie
= geselecteerd)
Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als
de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.
Naam van een basisstation wijzigen:
¤ . . . met basisstation selecteren Selectie ( = geselecteerd) Naam
Naam wijzigen
Opslaan
Handset afmelden
¤
. . . met
Instellingen selecteren
Afmelden
OK
OK . . . de gebruikte handset is geselecteerd
andere handset selecteren
Aanmelden
. . . met
OK . . . eventueel systeem-PIN invoeren
OK
eventueel een
OK
. . . afmelden
met Ja bevestigen
Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation
met de beste ontvangst (Beste basis).
Handset zoeken (“paging”)
¤ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation kort indrukken.
Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan
het oproepsignaal is uitgeschakeld. Uitzondering: Handsets
waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Zoeken beëindigen
¤
Aanmeld-/paging-toets op het basisstation kort indrukken
of
verbindingstoets
of
displaytoets Stil op de handset indrukken.
Paging
op de handset indrukken
of Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch
beëindigd.
Stil
51
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / extending.fm / 11/23/18
Meerdere handsets
Handset-naam en intern nummer wijzigen
Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc.
toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne
nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. U
kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10
tekens.
¤
. . . de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met <
. . . met
handset selecteren . . . opties:
¤
Opties
Nummer wijzigen: ¤
wissen
Opties
Naam wijzigen:
Naam wijzigen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
selecteren
52
OK
. . . met
. . . met
nieuwe naam invoeren OK
Nummer toewijzen OK . . . met
Opslaan
actuele naam
nummer
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / extending.fm / 11/23/18
Repeater
Repeater
Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.
De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.
• Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
• Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0
Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op
internet onder
www.gigaset.com.
Repeater zonder encryptie
Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-signaal uitschakelen
¤
. . . met
Instellingen selecteren
Maximum bereik
Wijzigen (
= aan)
OK
ECO DECT
OK
DECT uit
Wijzigen (
= uit)
Encryptie uitschakelen
¤
. . . met
Encryptie
Instellingen selecteren
Wijzigen (
OK
Systeem
OK
= uitgeschakeld)
Repeater aanmelden
¤
Repeater aansluiten op lichtnet Aanmeld-/paging-toets van het basisstation lang (min. 3
seconden) indrukken . . . de repeater wordt automatisch aangemeld.
U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.
Repeater met encryptie
De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).
Repeater aanmelden
¤
Repeater aansluiten op lichtnet Aanmeld-/paging-toets van het basisstation lang (min. 3
seconden) indrukken . . . de repeater wordt automatisch aangemeld.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.
De ECO DECT-functie Maximum bereik wordt in- en DECT uit uitgeschakeld. De instellingen
kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.
Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder
Instellingen
Systeem
Repeater
Repeater afmelden
¤
. . . met
Repeater
Instellingen selecteren
OK
. . . met
OK
repeater selecteren
Systeem
Afmelden
OK
Ja
53
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / extending.fm / 11/23/18
Gebruik achter een router
Gebruik achter een router
Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende echo’s
door het inschakelen van de XES-mode 1 worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).
Als de echo’s niet voldoende door de XES-mode 1 worden onderdrukt: XES-mode 2 inschakelen.
¤
. . . één van de volgende toetsen indrukken
OK normale mode
OK XES-mode 1
OK XES-mode 2
Als u geen problemen met echo’s heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.
Gebruik achter een telefooncentrale
Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing
van de telefooncentrale.
Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten
versturen of ontvangen.
Kiesmethode toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls))
instellen
¤
. . . met
Instellingen selecteren
Kiesmethode
OK
(impuls)) selecteren
. . . met
Selectie (
OK
Telefonie
OK
toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK
= geselecteerd)
Flashtijden instellen
¤
. . . met
Flashtijd
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
selecteren
54
Instellingen selecteren
OK
Telefonie
OK . . . mogelijke flashtijden worden weergegeven
Selectie (
= geselecteerd)
OK
. . . met
flashtijd
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / extending.fm / 11/23/18
Gebruik achter een telefooncentrale
Netlijncode opslaan
Netlijncode (bijv. “0”) voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.
¤
. . . met
Instellingen selecteren
Netlijncode
OK
OK
Telefonie
OK
. . . vervolgens
Vast telefoonnet:
¤ Buitenlijn kiezen met: . . . met netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of
wijzigen
Regel:
¤
Voor . . . met
selecteren wanneer de netlijncode moet worden
Opslaan:
¤
gekozen
Oproeplijsten: de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst
geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMSlijst).
Alle oproepen: de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden
gekozen.
Uit: de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer
geplaatst.
Opslaan
De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.
Pauze instellen
¤
. . . vervolgens
Pauze na lijnbelegging:
1 sec
3 sec
Pauze na R-toets:
7 sec
800 ms
1600 ms
Kiespauze (pauze na netlijncode:
3200 ms
1 sec
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
2 sec
3 sec
6 sec
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Bij het kiezen een kiespauze invoegen:
¤
Hekjetoets
lang indrukken . . . in het display verschijnt een P.
55
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / settings_HS.fm / 11/23/18
Handset
Telefoontoestel instellen
Handset
Taal wijzigen
¤
. . . met
selecteren
Instellingen selecteren
Selectie (
OK
Taal
OK
. . . met
taal
= geselecteerd)
Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:
¤
Toetsen
selecteren
langzaam achterelkaar indrukken
. . . met
de juiste taal
rechter displaytoets indrukken
Display
Screensaver
Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok.
¤
. . . met
Screensaver
Instellingen selecteren
Wijzigen (
OK
Display
OK
= aan) . . . vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
Screensaver selecteren:
¤
¤
Inschakelen: . . . met
Keuze . . . met
Screensaver weergeven:
Selectie opslaan:
¤
¤
klok / Analoge klok )
Weergvn
Opslaan
Aan of Uit selecteren
screensaver selecteren (Digitale
De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand
weergegeven.
Screensaver beëindigen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Verbreektoets
kort indrukken . . . het display keert terug in de ruststand
Groot lettertype
De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze
eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen
worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.
¤
. . . met
letters
56
Wijzigen (
Instellingen selecteren
= aan)
OK
Display
OK
Grote
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / settings_HS.fm / 11/23/18
Handset
Kleurenschema
Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.
¤
. . . met
Instellingen selecteren
Kleurschema’s
Selectie (
OK
. . . met
OK
Display
OK
gewenste kleurenschema selecteren
= geselecteerd)
Displayverlichting
De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt
genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte cijfertoetsen worden voor voorbereid
kiezen in het display weergegeven.
Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:
¤
. . . met
Verlichting
Instellingen selecteren
OK
Display
OK
OK . . . vervolgens
Aan of Uit selecteren
Verlichting in lader: ¤ In lader: . . . met
Verlichting buiten de lader:
¤
Uit lader
. . . met
Aan of Uit selecteren
Verlichting tijdens een gesprek:
¤
Gespreksstatus
. . . met
Aan of Uit selecteren
¤ Opslaan
Selectie opslaan:
Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk
worden verkort.
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep
aan zodra u hem uit de lader neemt.
¤
. . . met
aanname
Wijzigen (
Instellingen selecteren
OK
Telefonie
OK
Autom.
= aan)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Onafhankelijk van de instelling Autom. aanname wordt de verbinding beëindigd als u de
handset weer in de lader plaatst.
Handset-/handsfree-volume wijzigen
U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar
instellen.
Tijdens een gesprek
¤
Gespreksvolume
opgeslagen
. . . met
volume selecteren
Opslaan . . . de instelling wordt
De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf
opslaat.
57
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / settings_HS.fm / 11/23/18
Handset
In de ruststand
¤
. . . met
Audio-instellingen selecteren
vervolgens
¤
¤
¤
Voor de handset:
Voor de luidspreker:
Instelling opslaan:
OK
Gespreksvolume
OK . . .
Handset: . . . met
volume instellen
Handsfree
. . . met
volume instellen
Opslaan
Handset- en handsfree-profiel
Profiel voor handset en handsfree selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te
passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.
¤
. . . met
profielen
Audio-instellingen selecteren
OK
OK
Akoest.
Handset-profielen / Handsfree-profielen
profiel selecteren
Selectie (
OK
. . . met
= geselecteerd)
Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)
Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of Profiel 2
Oproepsignalen (ringtones)
Volume van het oproepsignaal
Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.
¤
. . . met
OK
Audio-instellingen selecteren
Geluidsinstellingen
Handset
OK
Volume
OK
OK
Voorbeeld
Ringtones
. . . met
Volume
Voor int.
Voor int. oproepen
en herinneringen:
Voor
int. oproepen
<
>
en herinneringen:
Externe oproepen:
<
>
oproepen en herinneringen of Externe oproepen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
selecteren
. . . met
volume instellen
Opslaan
Terug
Opslaan
Ringtone
Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.
¤
. . . met
OK
Ringtones
Audio-instellingen selecteren
OK
naal/ringtone selecteren
58
. . . met
Opslaan
lijn selecteren
OK
. . . met
Ringtones Handset
telkens oproepsig-
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / settings_HS.fm / 11/23/18
Handset
Oproepsignaal in-/uitschakelen
Oproepsignaal permanent uitschakelen:
¤
Toets
lang indrukken . . . op de statusregel verschijnt
Oproepsignaal permanent inschakelen:
¤
Toets
lang indrukken
Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:
¤
Stil of verbreektoets
indrukken
Attentietoon (piep) in-/uitschakelen
In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:
¤
Stertoets
lang indrukken
Piep binnen 3 seconden indrukken . . . op de statusbalk
verschijnt
Attentietoon weer uitschakelen:
Stertoets
lang indrukken
Attentiesignalen in-/uitschakelen
De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en
situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.
¤
. . . met
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
OK
Audio-instellingen selecteren
Attentietonen
OK
Geluidsinstellingen
OK . . . vervolgens
Toon bij indrukken van een toets:
¤ Toetssignaal: . . . met Aan of Uit selecteren
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:
¤
Bevestiging
. . . met
Aan of Uit selecteren
Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60
seconden):
¤
Batterijsignaal . . . met
Aan of Uit selecteren
Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:
¤
Buiten bereik: . . . met
Aan of Uit selecteren
¤ Opslaan
Instelling opslaan:
Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage
batterijlading niet weergegeven.
59
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / settings_HS.fm / 11/23/18
Handset
Snelle toegang tot nummers en functies
Cijfertoetsen: de toetsen
worden geprogrammeerd.
en
tot
kunnen telkens met een nummer uit Contacten
Displaytoetsen: Onder de linker displaytoets is bij levering al een functie geprogrammeerd. U
kunt deze programmering wijzigen.
U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.
Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)
De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.
¤
Cijfertoets lang indrukken
of
¤
Cijfertoets kort indrukken
Displaytoets Snelkiezn indrukken
Contacten wordt geopend.
¤
. . . met
contactpersoon selecteren OK . . . evt. met
. . . de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen
nummer selecteren
OK
Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit
geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.
Nummer kiezen
¤
Cijfertoets lang indrukken . . . het nummer wordt direct gekozen.
of
¤
Cijfertoets kort indrukken . . . op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt.
afgekort) weergegeven . . . displaytoets indrukken . . . het nummer wordt gekozen
Programmering van een cijfertoets wijzigen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
60
Cijfertoets kort indrukken
Wijzigen . . . Contacten wordt geopend. . . . Opties:
Programmering wijzigen:
¤
Programmering wissen:
¤
. . . Contactpersoon selecteren
selecteren OK
Wissen
OK
. . . evt. nummer
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / settings_HS.fm / 11/23/18
Handset
Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen
¤
In de ruststand de linker displaytoets lang indrukken . . . de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend
. . . met
functie selecteren OK . . . opties:
INT
Snelkiezen
Ruimtebewaking
Timer
Wekker
Kalender
Snelkiezen
Nummerherhaling
Contacten handset
Meer functies...
Oproeplijsten
Nr. onderdrukken
Omleiding
SMS
Lijst met handsets openen die op hetzelfde basisstation zijn
aangemeld
Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren
Babyfoon instellen en in- of uitschakelen
Timer instellen en in-/uitschakelen
Wekker instellen en in-/uitschakelen
Kalender oproepen
Snelkiezen instellen
Nummerherhalingslijst weergeven
Lokaal telefoonboek (Contacten) van de handset openen
¤ OK . . . met overige functies selecteren
Oproepenlijsten weergeven
NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken
Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen
SMS-menu openen
Functie starten
Instellen in de rusttoestand van het toestel:
functie wordt uitgevoerd.
Displaytoets kort indrukken . . . de toegewezen
Standaardinstellingen van de handset herstellen
Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.
¤
. . . met
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
handset
OK
Instellingen selecteren
OK
Systeem
OK
Herstel
Ja . . . de instellingen van de handset worden teruggezet
De reset heeft geen gevolgen voor de volgende functies
de aanmelding van de handset bij het basisstation
datum en tijd
vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
de SMS-lijsten
•
•
•
•
61
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / settings_BS.fm / 11/23/18
Systeem
Systeem
Datum en tijd
Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te
kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.
Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets Tijd weergegeven.
¤
Displaytoets Tijd indrukken
of
¤
. . . met
vervolgens
Instellingen selecteren
Datum instellen:
Tijd instellen:
Instelling opslaan:
¤
¤
¤
OK
Datum en tijd
OK . . .
Datum: . . . met
dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)
Tijd . . . met
uren en minuten invoeren (4 tekens)
Opslaan
Eigen voorkiesnummer
Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en
regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.
Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.
¤
. . . met
Telefonie
Instellingen selecteren
OK
Regionummers
OK
Voorbeeld
OK
Regionummers
ingeLandcode:
steld voorkiesnummer controleren
00 - 49
Regionummer:
Nummer wijzigen:
¤
. . . met
met
invoerpositie wijzigen
wissen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
0 - [8
invoerveld selecteren/wijzigen
. . . met
cijfer invoeren
. . . eventueel cijfer
Opslaan
Wachtmuziek in-/uitschakelen
¤
. . . met
Audio-instellingen selecteren
Wijzigen
62
= aan)
]
...
Opslaan
OK
Wachtmuziek
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / settings_BS.fm / 11/23/18
Systeem
Systeem-PIN wijzigen
Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet
onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen
van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van
de standaardinstellingen.
Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: 0000):
¤
. . . met
PIN
OK
OK
. . . met
Instellingen selecteren
. . . evt. met
OK
Systeem
OK
Syst.-
de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000)
nieuwe systeem-PIN invoeren
Opslaan
Systeem-PIN resetten
Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation 0000 herstellen:
¤
Netsnoer van het basisstation loskoppelen Aanmeld-/paging-toets op het basisstation
ingedrukt houden Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten Toets
ten minste 5 sec. ingedrukt houden . . . het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN
wordt ingesteld op 0000
Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen
worden teruggezet op de standaardinstellingen.
Standaardinstellingen van het toestel herstellen
Bij het herstellen van de standaardinstellingen
• blijven datum en tijd behouden,
• blijven handsets aangemeld,
• blijft de systeem-PIN behouden,
• wordt Maximum bereik in- en DECT uit uitgeschakeld.
¤
. . . met
basis
OK
. . . met
Instellingen selecteren
OK
systeem-PIN invoeren
OK
Systeem
OK
Herstel
Ja . . . het basisstation wordt
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.
63
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / FAQs.fm / 11/23/18
Vragen en antwoorden
Bijlage
Vragen en antwoorden
Mogelijke oplossingen op internet onder
www.gigaset.com/service
Storingen oplossen
In het display wordt niets weergegeven.
• De handset is niet ingeschakeld.
lang indrukken.
• De batterij is leeg. Batterijen opladen of vervangen.
In het display knippert de melding “Geen basis“.
De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
• Basisstation is niet ingeschakeld. Netadapter van het basisstation controleren.
• Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat Maximum bereik uitgeschakeld is.
Maximum bereik inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.
•
¥
In het display knippert de melding “Handset aanmelden“.
• Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan
6 DECT-aanmeldingen.
Handset opnieuw aanmelden.
De handset gaat niet over.
Oproepsignaal is uitgeschakeld.
Oproepsignaal inschakelen.
Oproepdoorschakeling is ingeschakeld.
Oproepdoorschakeling uitschakelen.
Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen.
• Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
Controleer de tijdsturing voor externe oproepen.
•
•
•
¥
¥
Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
• Verkeerd telefoonsnoer. Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.
De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.
Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld.
inschakelen.
•
Handset uitschakelen en opnieuw
Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.
Systeem-PIN is ongeldig.
Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
•
Systeem-PIN vergeten.
Systeem-PIN terugzetten op 0000.
¥
Uw gesprekspartner kan u niet horen.
De microfoon van de handset is uitgeschakeld.
•
Microfoon weer inschakelen.
Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.
• Functies zijn niet vrijgeschakeld. Contact opnemen met netwerkaanbieder.
64
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / FAQs.fm / 11/23/18
Vragen en antwoorden
Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.
• Meesturen van het telefoonnummer (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. Beller moet het meesturen
van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
• NummerWeergave (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld.
NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
• Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway)
die niet alle gegevens doorgeeft.
Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker
weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek
hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave,
meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van
de centrale.
¥
¥
U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).
De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.
Procedure herhalen. Op het display letten
en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.
•
U kunt de voicemail niet beluisteren.
• De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.
Telefooncentrale op toonkiezen instellen.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.
• Datum/tijd zijn niet ingesteld. Datum/tijd instellen.
65
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / appendix_legal.fm / 11/23/18
Klantenservice
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.
Bezoek onze klantenservice
Hier vindt u o.a.:
• Vragen& antwoorden
• Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
• Compatibiliteitstests
Neem contact op met onze servicemedewerkerss
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... Online:
via het contactformulier op de pagina van de klantenservice
... per telefoon:
voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen
met onze medewerkers
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice België 07815 6679
Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.
Klantenservice Nederland 0900-3333102
(1,00 € per gesprek)
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht,
het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CEmarkering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of
welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te
overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Garantiecertificaat voor België
Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een
garantie onder de onderstaande voorwaarden:
• Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten
vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze
het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de
techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt
deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
• Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
• Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf
(zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
• Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie
vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
66
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / appendix_legal.fm / 11/23/18
Klantenservice
•
Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset
Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
• Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor
toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
• Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover
aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
• De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de
duur van de garantie worden verleend.
• Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de
klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
• De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Garantiecertificaat voor Nederland
Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen
vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal
Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen
met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en
verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
• Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
• Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
• Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
• Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
• Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
• Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik
van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
• Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
• Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities
zijn aangegeven;
• Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
• De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien
verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service
op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de
verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
67
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / appendix_legal.fm / 11/23/18
Informatie van de fabrikant
Disclaimer
Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen,
blauw).
Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.
Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.
Beschrijving
Max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd oplichtende subpixels
1
Donkere subpixels
1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels
1
Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.
Informatie van de fabrikant
Goedkeuring
Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.
Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E370 voldoet aan
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:
www.gigaset.com/docs.
Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of
"Europese verklaringen van overeenstemming".
Raadpleeg daarom al deze bestanden.
Milieu
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in
voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de
gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service
als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder
www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en
ISO 9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service
GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH
68
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / appendix_legal.fm / 11/23/18
Informatie van de fabrikant
Inzameling van afval en oude apparaten
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar
speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder
Europese richtlijn 2012/19/EU.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is
een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische
apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als
gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.
Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.
Contact met vloeistoffen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:
1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
4 Alle delen droog deppen.
5 Het toestel vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien
aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of oven, enz.).
6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.
69
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / appendix_technical.fm / 11/23/18
Technische gegevens
Technische gegevens
Batterijen
Technologie:
Spanning:
Capaciteit:
2 x AAA NiMH
1,2 V
750 mAh
Gebruiksduur/laadduur van de handset
De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw
belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).
Stand-by-tijd (uren)
320 / 190*
Gesprekstijd (uren)
17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)
120 / 95*
Laadduur In lader (uren)
8
* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand
Stroomverbruik van de handset in de lader
Tijdens opladen:
ca. 1,5 W
Handhaven van het laadniveau:
ca. 0,5 W
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Stroomverbruik van het basisstation
Tijdens stand-by:
ca. 0,5 W
Tijdens het gesprek:
ca. 0,6 W
70
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / appendix_technical.fm / 11/23/18
Technische gegevens
Algemene technische gegevens
DECT-standaard
Wordt ondersteund
GAP-standaard
Wordt ondersteund
Aantal kanalen
60 duplexkanalen
Radiofrequentie
1880-1900 MHz
Duplexmethode
Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls
100 Hz
Lengte van de zendimpuls
370 μs
Kanaalraster
1728 kHz
Bitrate
1152 kbit/s
Modulatie
GFSK
Spraakcodering
32 kbit/s
DECT-signaal
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal,
250 mW pulsvermogen
Bereik
Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation
230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik
+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode
Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)
Indeling van de telefoonstekker
3
4
2
5
1
6
1
2
3
4
5
6
vrij
vrij
a
b
vrij
vrij
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke
omgeving
Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het
DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken.
Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van
het object of obstakel.
De volgende storende factoren zijn bekend:
• storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
• storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).
71
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / appendix_technical.fm / 11/23/18
Technische gegevens
Storing of reflecties als gevolg van obstakels
Mogelijke obstakels zijn:
• gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
• ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische
warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
• metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
• elektronische apparatuur.
Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van
het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties
kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.
Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open
DECT-bereik:
Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.
Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het
DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.
Glas, hout, onbehandeld
ca. 10 %
Hout, behandeld
ca. 25 %
Gipsplaten
ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm
ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm
ca. 60 %
Gasbetonwand
ca. 78 %
Wand met gewapend glas
ca. 84 %
Plafond met gewapend beton ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag
ca. 100 %
Tabellen met tekensets
Standaardtekens
Betreffende toets meerdere keren indrukken.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
1) Spatie
2) Enter
72
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2)
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / symbols.fm / 11/23/18
Symbolen op het display
Symbolen op het display
De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.
Symbolen van de statusbalk
Symbool
Betekenis
Symbool
Betekenis
Ontvangststerkte (DECT uit uit)
1 % -100 %
Wit, als Maximum bereik aan;
Groen, als Maximum bereik uit
Toetsblokkering ingeschakeld
Rood: geen verbinding met
basisstation
Rood: minder dan 11% geladen
Laadniveau van de batterijen:
Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
Knippert rood: batterijen bijna leeg
(nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
DECT uit ingeschakeld:
Wit, als Maximum bereik aan;
Groen, als Maximum bereik uit
Batterijen worden geladen
(actueel laadniveau):
0 % - 100 %
Profielzacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld
Oproepsignaal “Beep” ingeschakeld
Symbolen van de displaytoetsen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Symbool
Betekenis
Symbool
Betekenis
Nummerherhaling
Contacten openen
Tekst wissen
Nummer overnemen in Contacten
73
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / symbols.fm / 11/23/18
Symbolen op het display
Displaysymbolen bij het signaleren van . . .
Symbool
Betekenis
Symbool
Betekenis
Externe oproep
Herinneringsoproep afspraak
Interne oproep
Herinneringsoproep verjaardag
Verbinding wordt tot stand gebracht
(uitgaande oproep)
Wekoproep
Verbinding tot stand gebracht
Countdown-timer
Geen opbouw van de verbinding
mogelijk / verbinding afgebroken
Overige symbolen op het display
Symbool
Betekenis
Wekker ingeschakeld, weergave met
wektijd
Timer ingeschakeld, weergave met
countdown
Bewerking uitgevoerd (groen)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Bewerking mislukt (rood)
74
Symbool
Betekenis
Informatie
(Veiligheids-)vraag
Even wachten, a.u.b ...
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / menutree.fm / 11/23/18
Menu-overzicht
Menu-overzicht
Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle
providers beschikbaar.
Hoofdmenu openen:
In de ruststand van de handset
indrukken
Contacten handset
pagina 25
Oproep- lijsten
pagina 31
Alle oproepen
Uitgaande oproepen
Beantwoorde opr.
Gemiste oproepen
Antwoord- apparaat
Berichten afspelen
pagina 32
Voicemail
pagina 32
SOS Noodoproep
pagina 33
Inschakelen
SOS-nummer 1 – SOSnummer 4
pagina 38
Wekker
Audio- instellingen
Gespreksvolume
Akoest. profielen
pagina 58
Handset-profielen
pagina 58
Handsfree-profielen
pagina 58
Attentietonen
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Ringtones Handset
Wachtmuziek
pagina 59
Volume
pagina 58
Ringtones
pagina 58
Tijdschakeling
pagina 41
Anonieme opr uit
pagina 42
pagina 62
75
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / menutree.fm / 11/23/18
Menu-overzicht
Instellingen
Datum en tijd
Display
pagina 62
Screensaver
pagina 56
Grote letters
pagina 56
Kleurschema’s
pagina 57
Verlichting
pagina 57
Taal
Aanmelden
Telefonie
pagina 56
Handset aanmelden
pagina 50
Afmelden
pagina 51
Basis kiezen
pagina 51
Autom. aanname
pagina 57
Regionummers
pagina 62
Inbreken
pagina 19
Netlijncode
pagina 55
Kiesmethode
pagina 54
Flashtijd
pagina 54
Anonieme oprn.
Blokkeerlijst
Systeem
Geblokkeerde nrs.
pagina 42
pagina 42
Beveiligingsmode
pagina 43
Herstel handset
pagina 61
Herstel basis
pagina 63
pagina 53
Encryptie
Repeater
ECO DECT
alleen wanneer er minimaal
één repeater aangemeld is
pagina 53
Syst.-PIN
pagina 63
Maximum bereik
pagina 40
DECT uit
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Aanvullende functies
Kalender
pagina 35
Timer
pagina 37
Ruimtebewaking
pagina 39
Snelkiezen
pagina 16
Gemiste alarmen
pagina 36
Services selecteren
76
Volg. opr. anoniem
pagina 22
Omleiding
pagina 23
Wisselgesprek
pagina 22
Alle opr. anoniem
pagina 22
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / menutree.fm / 11/23/18
Menu-overzicht
SMS
Nieuwe SMS
pagina 44
Inbox
pagina 45
Outbox
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Instellingen
pagina 45
SMS-centrales
pagina 47
Notificatie
pagina 47
77
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / LUGSIX.fm / 11/23/18
Index
Index
A
C
Aan-/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aanmeld-/paging-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aanmelden (handset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Afmelden (handset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Afspraak
gemiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
gemiste weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
signaleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Alarm (babyfoon) uitschakelen . . . . . . . . . . . . . 40
Alarm (timer) in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . 37
Alarm annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Anoniem bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Antwoordapparaat
berichten beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Attentiesignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 60
Attentietoon (piep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Automatisch
beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Cijfer invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cijfertoets programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . 60
CLI, Calling Line Identification . . . . . . . . . . . . . . 21
CLIP, CLI Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CLIR, CLI Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
met drie personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
contactpersoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
contactpersoon aanmaken . . . . . . . . . . . . . 25
contactpersoon selecteren . . . . . . . . . . . . . . 26
contactpersoon/lijst naar handset sturen . . . 27
nummer kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
nummer overnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
versturen naar handset . . . . . . . . . . . . . . . . 27
volgorde van contactpersonen . . . . . . . . . . . 26
vrije ruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Corrigeren van onjuiste invoer . . . . . . . . . . . . . 14
Countdown (timer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
B
Babyfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Babyfoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Basisstation
aansluiten op stroomvoorziening/telefoonnet . 8
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
op router aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 54
standaardinstellingen herstellen. . . . . . . . . . 63
systeem-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Batterij
laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Batterijen
laadniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Bellen
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Berichten-LED
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Berichtenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Berichtentoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
lijst openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Beste basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bezig met verbinden met basisstation . . . . . . . . 51
Bijschakelen in extern gesprek . . . . . . . . . . . . . 19
Blokkeerlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Boost zie versterkerfunctie
78
D
Datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
DECT-signaal
reduceren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Display
displaytaal wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
gebroken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
screensaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Doorverbinden, externe gesprek intern . . . . . . . 18
Draadloze module uitschakelen . . . . . . . . . . . . 41
E
Echo's, bij gebruik op een router . . . . . . . . . . . . 54
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Eerste oproepsignaal onderdrukken . . . . . . . . . 48
E-mailadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / LUGSIX.fm / 11/23/18
Index
F
Flashtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Fouten verhelpen
algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Functie Extra luid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
G
Garantiecertificaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Gebroken display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gebruiksduur van de handset . . . . . . . . . . . . . . 70
Geen DECT-signaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Geen signalering van oproepen
anonieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
blokkeerlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gemiste verjaardagen/afspraken . . . . . . . . . . . 36
Gesprek
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
gesprekspartner bijschakelen . . . . . . . . . . . . 19
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Groot lettertype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
H
Handset
aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
aanmelden bij andere basisstations . . . . . . . 51
afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
als babyfoon gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . 39
attentiesignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
displayverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
groot lettertype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
handsetvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 57
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 57
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
lader aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
meerdere gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
microfoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
nummer wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
standaardinstellingen herstellen. . . . . . . . . . 60
voor ruimtebewaking (babyfoon)
gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
wisselen naar ander basisstation. . . . . . . . . . 51
wisselen voor beste ontvangst . . . . . . . . . . . 51
zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Handsetprofielen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Handsetvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Handsfree-profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Handsfree-telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Handsfree-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Hoofdletters/kleine letters . . . . . . . . . . . . . . . . 14
I
IDK (impulskiezen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Impulskiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
In gebruik nemen, handset . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inbox (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Indeling telefoonstekker . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Informatie van de fabrikant . . . . . . . . . . . . . . . 68
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Intern
bijschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Inzameling van afval en oude apparaten . . . . . . 69
K
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kiesmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kiespauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kiezen
met de snelkiestoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . 60
uit Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
uit de oproepenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
uit nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . 15
Klantenservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kleine letters/hoofdletters . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Koppelen, zie SMS
L
Laadduur van de handset . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Laadniveau van de batterijen . . . . . . . . . . . . . . 73
Lader (handset)
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Landcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Lijst
SMS-Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
SMS-Outbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
M
Maximum bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mediamap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Medische apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Meesturen van het nummer
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Meesturen van het telefoonnummer . . . . . . . . . 21
geen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
tijdelijk uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menutoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Microfoon
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Microfoon van handset uitschakelen . . . . . . . . . 20
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
79
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / LUGSIX.fm / 11/23/18
Index
N
P
Naam van de handset wijzigen . . . . . . . . . . . . . 52
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Netdiensten, providerspecifiek . . . . . . . . . . . . . 21
Netlijncode (telefooncentrale) . . . . . . . . . . . . . 55
Netwerkaanbieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Niet storen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
tijdsturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nieuwe berichten weergeven . . . . . . . . . . . . . . 29
Noodoproep
niet mogelijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nummer
niet meesturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
onderdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
overnemen in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . 27
van voicemail invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . . 15, 31
Nummeronderdrukking . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NummerWeergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 51
Pauze
na lijnbelegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
na netlijncode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
na R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Piep (attentietoon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
PIN-code wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Problemen oplossen
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
O
Omschakelen (netwerkaanbieder) . . . . . . . . . . 21
Omschakelen op andere netwerkaanbieder . . . . 21
Onderhoud van het toestel. . . . . . . . . . . . . . . . 69
Onjuiste invoer corrigeren . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ontvangststerkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ontvangstversterker, zie Repeater
Oproep
anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Oproep, anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
geen signalering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Oproepblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Oproepdoorschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Oproepenlijst
beller terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
kiezen vanuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
nummer overnemen in Contacten . . . . . . . . 31
openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
vermelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
vermelding wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Oproepenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Oproepsignaal
eerste onderdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
onderdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
tijdsturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Oproepsignaal in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . 59
Oproepsignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Outbox (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Overzicht
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
80
R
Regionummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ringtone
ringtone voor interne/externe oproepen . . . . 58
Router, basisstation aansluiten . . . . . . . . . . . 8, 54
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 55
Ruggespraak
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . . . . . . . . . . . 39
Ruststand, terugkeren naar de . . . . . . . . . . . . . 13
S
Schrijven (SMS)
versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Serviceprovider zie Netwerkaanbieder
Signaaltoon, zie Attentiesignalen
Signalering, symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Sluimerstand (wekker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
fouten herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
gekoppeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
lezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
naar e-mailadres versturen . . . . . . . . . . . . . . 45
ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Outbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
schrijven/versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
tijdelijk opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
zelf fouten oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
SMS-berichten
achter telefooncentrales . . . . . . . . . . . . . . . 48
SMS-centrale
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
nummer wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
SMS-notificatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16, 60
SOS-noodoproep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
inschakelen/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . 34
procedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / LUGSIX.fm / 11/23/18
Index
SOS-nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Speciale tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Standaardinstellingen van de handset
herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Stertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Symbolen
nieuwe SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
op displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
signalering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
weergave van nieuwe berichten . . . . . . . . . . 29
wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Systeem instellen
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Systeeminstellingen beveiligen . . . . . . . . . . . . 63
Systeem-PIN
reset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Systeem-PIN wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
T
Taal, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 56
Tabellen met tekensets . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
TDK (toonkiezen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Telefoneren
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Telefooncentrale
basisstation aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . 54
flashtijden instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
kiesmethode instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
netlijncode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
pauzetijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
SMS-berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Telefooncentrale aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . 54
Telefoonstekker, indeling . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tijdschakeling voor externe oproepen . . . . . . . 41
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Toestel
bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Toets (basisstation), aanmelden/paging . . . . . . . 4
Toets 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Toets programmeren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . 11
Toetsen
Aan-/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11
paging-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Verbreektoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
verbreektoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Toonkiezen (TDK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Trema’s invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tweede gesprek, extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
V
vCard (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Verbreektoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 15
Verjaardag zie Afspraak
Versterkerfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 20
Versturen
alle contactpersonen naar handset . . . . . . . . 27
VIP-groep, contactpersoon toewijzen . . . . . . . . 25
VIP-ringtone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vloeistoffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Voedingskabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
nummer invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Voicemailmelding weergeven. . . . . . . . . . . . . . 29
Volume
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
handsfree-/handsetvolume . . . . . . . . . . . . . 20
handsfree-volume handset . . . . . . . . . . . . . 57
luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vrije ruimte in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
W
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen
Wachtmuziek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Weergave
anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
gemiste afspraak/verjaardag . . . . . . . . . . . . 36
melding van voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
nieuwe berichten in-/uitschakelen . . . . . . . . 30
onbekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
vrije ruimte in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wekoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
81
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / LUGSIX.fm / 11/23/18
Index
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Wijzigen
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
handsetvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
systeem-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Wisselgesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
twee externe gesprekken . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wisselgesprek, extern
beantwoorden/weigeren . . . . . . . . . . . . 17, 18
Wisselgesprek, intern
beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
X
XES-mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Z
Zoeken
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zoeken in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
82
Gigaset E370 / LUG_NF BE-NL nl / A31008-M2815-M201-1-3F19 / Cover_back_c.fm / 11/23/18
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
www.gigaset.com
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising