Gigaset | E370 | User guide | Gigaset E370 Brugervejledning

Gigaset E370 Brugervejledning
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / Cover_front_c.fm / 11/27/18
E370
Du kan se den seneste
betjeningsvejledning på
www.gigaset.com/manuals
Betjeningsvejledning online på din
smartphone eller tablet:
hent Gigaset Help-appen fra
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / LUGIVZ.fm / 11/27/18
Indhold
Indhold
Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Basestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Illustration i betjeningsvejledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Betjening af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lær telefonen at kende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskedlister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opkaldslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonsvarer på nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
15
20
24
28
30
31
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nødopkald SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vækkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyttelse mod uønskede opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sms (tekstmeddelelser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
34
36
36
37
39
40
42
Udvidelse af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flere håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning til router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning til et telefonanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
51
52
52
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Indstilling af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spørgsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kundeservice og hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oplysninger fra producenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Display-symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menuoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
64
66
68
70
72
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i
alle lande og hos alle netudbydere.
2
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / overview_1_NF.fm / 11/27/18
Box 100
1
2
Int 1
A
SOS
Opkald
3
4
13
12
5
11
10
6
9
7
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
8
3
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / overview_2_NF.fm / 11/27/18
Oversigt
Oversigt
Håndsæt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
11
12
13
4
Display
Statuslinje ( s. 70)
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger
og driftstilstand
Displaytast SOS
Opret SOS-funktion;
aktiver SOS
Displaytaster ( s. 12)
Forskellige funktioner, afhængig af
betjeningssituationen
Afbrydtast / Tænd-/sluk-tast
kort tryk
Afslut samtale; afbryd
funktion; en trin tilbage
tilbage til standbytilstand;
langt tryk
Tænd/sluk håndsættet
Firkanttast / Spærretast
langt tryk
Aktivér/deaktivér spærretast;
indtast opkaldspause
Skift mellem store og små
kort tryk
bogstaver og tal
R-tast
Forespørgsel (Flash)
langt tryk
Mikrofon
Stjernetast
langt tryk
Aktivering/deaktivering af
ringetoner
Åbning af tabel over specialkort tryk
tegn; skift fra impulsopkald til
DTMF-signalering
Tast 1
Ring til telefonsvarer på nettet
langt tryk
Styretast / Menutast ( s. 11)
Åbne menuer; navigere i menuer og
indtastningsfelter; kalde funktioner
Opkaldstast / Håndfri funktion-tast
Besvar opkald; ring op til det
kort tryk
viste nummer; skift mellem
brug af håndsæt og håndfri
funktion; send SMS-besked;
Åbn genopkaldslisten
Starte et opkald
langt tryk
Beskedtast ( s. 28)
Adgang til opkalds- og beskedlisterne;
blinker: ny besked eller nyt opkald
Hvis flere funktioner er angivet,
afhænger tastefunktionen af den
faktiske betjeningssituation.
Basestation
A
Tilmeldings-/paging-tast
Find håndsæt (paging)
Tilmelding af håndsættet
kort tryk
langt tryk
Din telefon kan afvige fra illustrationen
i facon og farve.
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / user_guide_operating_steps.fm / 11/27/18
Illustration i betjeningsvejledningen
Illustration i betjeningsvejledningen
Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af
apparater.
Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering eller om funktioner, som kan
medføre udgifter.
Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
Yderligere, nyttige oplysninger.
Taster
eller
/
Opkaldstast
eller
Håndfri funktion-tast
Afbrydtast
til
Tal-/bogstavtaster
Styretast kant midte
Beskedtast
R-tast
Stjernetast
Firkanttast
OK, Tilbage, Vælg, Ændre, Gem, . . .
Displaytaster
Procedurer
Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald
¤
. . . med
Ændre (
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Trin
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
vælg
Indstillinger
OK
Telefoni
OK
Autosvar
= til)
Gør følgende
Tryk midt på styrestasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
Naviger til symbolet
OK
med styretasten
.
Bekræft med OK. Undermenuen Indstillinger åbnes.
Telefoni
Vælg opslaget Telefoni med styretasten
.
OK
Bekræft med OK. Undermenuen Telefoni åbnes.
Autosvar
Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald
vises som første menupunkt.
Ændre
Aktivér / deaktivér med Ændre.
Funktionen er aktiveret
/deaktiveret
.
5
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / security.fm / 11/27/18
Sikkerhedsanvisninger
Sikkerhedsanvisninger
Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages
i brug.
Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.
Når tastatur-/displaylåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.
Anvend kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen (se listen over godkendte
batterier www.gigaset.com/service), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.
Håndsættet må kun anvendes med lukket batteridæksel.
Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.
Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig.
En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan
forstyrre andre radiotjenester.
Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på
hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.
Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.
Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre
dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Små battericeller eller batterier, der kan sluges, skal opbevares uden for børns rækkevidde.
Slugning af et batteri kan føre til forbrændinger, perforering af bindevæv og død. Der kan opstå
alvorlige forbrændinger inden for 2 timer efter slugning.
Ved slugning af en battericelle eller et batteri skal der straks søges lægehjælp.
Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser,
som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.
Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for
yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr
er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se
“Tekniske data”).
6
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / starting_NF.fm / 11/27/18
Ibrugtagning
Ibrugtagning
Pakken indeholder
•
•
•
•
•
•
•
•
en basestation
en strømforsyning til basestationen
et telefonkabel
et håndsæt
et batteridæksel
to batterier
en lader med strømadapter
en betjeningsvejledning
Variant med flere håndsæt, pr. håndsæt:
• et håndsæt
• en lader med strømadapter
• to batterier og et batteridæksel
Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur
fra +5 °C til +45 °C.
Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke
udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet
der findes mange forskellige typer møbellak og -politurer.
Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre
elektriske apparater.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
7
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / starting_NF.fm / 11/27/18
Basestation
Basestation
4
5
2
1
3
¤
¤
¤
¤
Skub telefonkablet i stikket 1 på basestationens bagside, indtil det går i indgreb.
Sæt strømforsyningens strømkabel i stikket 2 .
Alt efter model, hvis det er omfattet af leveringsomfanget: Klik afdækningen fast i
udsparingerne på basestationens bagside (ikke ved vægmontering).
Sæt strømforsyningen 3 og telefonstikkene i 4 .
Ved tilslutning til en router:
¤
Sæt telefonkablerne i telefonstikket på routeren 5 .
Netkablet skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden strømforsyning.
Håndsæt
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Tilslutning af lader
¤ Sæt strømforsyningens fladstik i 1 .
¤ Slut strømforsyningen til stikkontakten
Sådan tager du laderens stik ud igen:
¤
¤
¤
Kobl strømforsyningen fra lysnettet.
2
.
4
2
1
Tryk på udløserknappen 3 .
Tag stikket ud 4 .
3
8
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / starting_NF.fm / 11/27/18
Håndsæt
Ibrugtagning af håndsættet
Displayet er beskyttet med folie.
Fjern beskyttelsesfolien!
Isætning af batterier
Brug kun genopladelige batterier fra Gigaset Communications GmbH, da det i
modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader.
F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan
der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.
¤
Isæt batterierne
(isætningsretning +/- se
illustration).
¤
¤
Indsæt først batteridækslet Sådan åbnes batteridækslet
igen:
ovenfra.
Skub dækslet, indtil det går
i indgreb.
¤
Grib ind i noten øverst på
dækslet med en fingernegl,
og skub det nedad.
Opladning af batterier
¤
Oplad batterierne helt i laderen inden første
ibrugtagning.
Batterierne er opladet helt, når lynsymbolet
slukkes på displayet.
8 t.
Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt normalt.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.
Håndsættene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen. Hvis et
håndsæt alligevel ikke skulle være tilmeldt (visning Tilmeld håndsæt), så tilmeld
håndsættet manuelt ( s. 48).
9
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / starting_NF.fm / 11/27/18
Håndsæt
Skift af displaysprog
Skift displaysprog, hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog.
¤
¤
¤
¤
Tryk midt på
styretasten.
Tryk på tasterne
og
langsomt efter hinanden . . .
displayet til sprogvalg vises, det indstillede sprog (f.eks. English)
er markeret (
= valgt).
Eksempel
Sådan vælger du et andet sprog: Tryk på styretasten
, indtil
det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. Francais
tryk på højre tast direkte under displayet for at aktivere sproget.
English
For at vende tilbage til standbytilstand:
Deutsch
Francais
tryk længe på afbrydtasten
Indstilling af dato og klokkeslæt
Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du
kan bruge vækkeuret.
¤
¤
Tryk på displaytasten Tid
. . . med
vælg
Indstillinger
OK
Dato/tid
SOS
Tid
OK
Den aktive indtastningsposition blinker . . . ændr
indtastningsposition med
. . . skift med
mellem
indtastningsfelterne
Dato:
Indtastning af dato:
15.08.2018
¤
. . . brug
til at indtaste dag, måned og år med 8 cifre.
Indtastning af klokkeslæt:
¤
. . . brug
Dato/tid
Klokkeslæt:
00:00
til at indtaste timer og minutter med 4 cifre.
Gem indstilling:
¤
Tryk på displaytasten Gem. . . . på displayet vises Gemt, og der
lyder en bekræftelsestone
Tilbage til standbytilstand:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Tryk længe på afbrydtasten
Telefonen er nu klar til brug!
10
Tilbage
Gem
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / operating.fm / 11/27/18
Lær telefonen at kende
Betjening af telefonen
Lær telefonen at kende
Tænd/sluk håndsættet
Sådan tænder du håndsættet: ¤
Sådan slukker du håndsættet: ¤
tryk længe på afbrydstasten
på det slukkede håndsæt
tryk længe på afbrydstasten
i standbytilstand
på håndsættet, når det er
Aktivering/deaktivering af tastaturlås
Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen.
Aktivering / deaktivering af tastaturlås:
langt tryk
Tastaturlås aktiveret: På displayet vises symbolet
Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk.
Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.
Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.
Styretast
Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter og,
afhængig af betjeningssituationen, til kald af bestemte funktioner.
I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forneden, højre, venstre),
som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f.eks.
for "tryk på højre side af
styretasten" eller
for "tryk i midten af styretasten".
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
I standbytilstand
Åbn telefonbogen
Åbn hovedmenuen
Åbn listen over håndsæt
kort tryk
eller
I undermenuer, valg- og indtastningsfelter
Bekræft funktionen
Under en samtale
Åbn telefonbogen
Slå mikrofonen fra
Start intern forespørgsel
Ændr talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand
11
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / operating.fm / 11/27/18
Lær telefonen at kende
Forstærkerfunktion
Under samtalen eller ved aflytningen af en indtalt besked skrues der meget op for lydstyrken for
håndsættet eller højtaleren.
¤
Tryk på styretasten
Tryk på styretasten
gange, indtil det højeste trin er nået.
så mange
Ekstra-høj-indstillingen gælder kun for samtalens varighed.
Tilbage
Gem
Denne indstilling kan føre til helbredsskader hos personer med normal hørelse og er
kun beregnet til personer med nedsat hørelse.
Støj på telefonledningen kan blive forstærket.
Displaytaster
Alt efter betjeningssituation giver displaytasterne adgang til forskellige funktioner.
Tilbage
Displaytasternes
aktuelle funktioner
Gem
Displaytaster
Displaytasternes symboler
s. 70.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Højre display-tast har altid fået tildelt SOS-funktionen som standard i standbytilstand.
s. 59
Standardindstillingen af venstre display-tast kan ændres:
12
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / operating.fm / 11/27/18
Lær telefonen at kende
Menunavigation
Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.
s. 72
Menuoversigt
Vælg/bekræft funktion
Bekræft valg med
OK eller tryk midt på styretasten
Et menuniveau tilbage med
Tilbage
Skift til standbytilstand med
langt tryk
Slå funktionen til/fra med
Ændre
slået til
Aktiver/deaktiver option med
Vælg
valgt
/ slået fra
/ ikke valgt
Hovedmenu
I standbytilstand:
styretasten
Tryk midt på styretasten
til at vælge undermenuen
. . . brug
Eksempel
OK
Opkaldslister
Tilbage
OK
Undermenuer
Funktionerne i undermenuen vises i listeform. Det aktuelle valg
vises med store bogstaver på orange baggrund.
For at få adgang til en funktion:
vælge en funktion OK
. . . brug styretasten
Eksempel
Indstillinger
til at
Dato/tid
Tilbage til foregående menuniveau:
¤
Tryk på displaytasten Tilbage
eller
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Sprog
Tryk kort på afbrydtasten
Tilbage til standbytilstand
¤
Skærmindstillinger
Tilmelding
Tilbage
OK
Tryk længe på afbrydtasten
Hvis der ikke trykkes på en tast, skifter displayet automatisk til standbytilstand efter
ca. 2 minutter.
13
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / operating.fm / 11/27/18
Lær telefonen at kende
Indtastning af tekst
Indtastningsposition
¤
¤
Vælg indtastningsfelt med
. Markøren blinker i det aktive
indtastningsfelt. Titel og indtastet tekst vises i orange og med
stor skrift.
Flyt markørens position med
.
Nyt opslag
Fornavn:
Ret fejlindtastninger
Peter
• Slet tegn foran markøren: tryk kort på
• Slet ord foran markøren: tryk længe på
Efternavn:
Abc
Indtastning af bogstaver/tegn
‚
Gem
Hver tast fra
til
samt tasten
er tildelt flere
bogstaver og tal. Når der trykkes på en tast, vises de mulige tegn
nederst på displayet. Det valgte tegn er fremhævet.
• Valg af bogstaver/tegn: Tryk gentagne gange på tasten kort efter hinanden
• Skift mellem små / store bogstaver samt tal: Tryk på firkanttasten
Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et
mellemrum automatisk med stort.
• Indtastning af specialtegn: Tryk på stjernetasten
. . . naviger til det ønskede tegn
med
Indsæt
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Specialtegnenes tilgængelighed afhænger af det valgte sprog.
14
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / telephony.fm / 11/27/18
Telefonieren
Telefonieren
Foretage opkald
¤ . . . indtast nummer med
tryk kort på opkaldstasten
eller
¤
Tryk længe på opkaldstasten
Afbryd foretagelse af opkald:
. . . indtast nummer med
Tryk på afbrydtasten
Oplysninger om visning af nummer:
s. 20
Ved slukket displaybelysning tændes displaybelysningen med det første tryk på en
vilkårlig tast. I den forbindelse overføres taltaster til forberedelse af et opkald til
displayet, øvrige taster har ingen yderligere funktion.
Foretage opkald fra telefonbogen
¤
. . . åbn telefonbogen med
. . . vælg opslaget med
tryk på opkaldstasten
Hvis der er anført flere telefonnumre:
¤
. . . vælg nummer med
tryk på opkaldstasten
. . . der ringes op til nummeret
For hurtig adgang (kortvalg): Tildel tal- eller displaytasterne numre fra telefonbogen.
Foretage opkald fra genopkaldslisten
De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten.
¤
Tryk kort på opkaldstasten
. . . genopkaldslisten åbnes
. . . vælg opslag med
tryk på opkaldstasten
Når der vises et navn:
¤
Visning . . . nummeret vises . . . rul i givet fald med
opkaldstasten
ved det ønskede telefonnummer
gennem numrene
. . . tryk på
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Administration af opslagene i genopkaldslisten
¤
Tryk kort på opkaldstasten
. . . genopkaldslisten åbnes
. . . vælg opslag med
Mulighed . . . mulige optioner:
Overfør opslag til telefonbogen:
Kopier til tlf.bog OK
Overfør telefonnummeret til displayet:
¤
Fremvis nummer OK . . . rediger eller suppler i givet fald med
nyt opslag i telefonbogen med
Slet det valgte opslag:
Slet opslag OK
Slet alle opslag:
Slet liste OK
. . . gem som
15
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / telephony.fm / 11/27/18
Telefonieren
Foretage opkald fra en opkaldsliste
Opkaldslisterne (
¤
s. 30) indeholder de seneste besvarede, udgående og mistede opkald.
. . . med
liste med
vælg
OK
Opkaldslister
OK
. . . vælg opslag med
. . . vælg
Eksempel
tryk på
Alle opkald
opkaldstasten
Frank
14.02.18, 15:40
089563795
13.02.18, 15:32
Opkaldslisterne kan åbnes direkte med displaytasten
Opkald, hvis displaytasten er indstillet tilsvarende.
Listen Mistede opkald kan også åbnes med
beskedtasten
.
Susan Black
11.02.18, 13:20
Visning
Mulighed
Direkte opkald
Når der trykkes på en vilkårlig tast, ringes der op til det indstillede
nummer. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan
indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.
Eksempel
07:15
Slå tilstanden direkte opkald til:
¤
. . . med
vælg
Direkte opkald
Opkald til
Yderligere funktioner
OK
. . . med
OK
Gem . . . i
standbytilstand vises det aktiverede, direkte opkald
For at afbryde opkaldet:
22 Feb.
Aktivering
. . . indtast nummer med
For at udføre et direkte opkald:
ringes til det gemte nummer
Int 1
Direkte opkald aktiv
0891234567
Tryk på en vilkårlig tast . . . der
Fra
Tryk på afbrydtasten
Afslut tilstanden Direkte opkald:
.
Tryk længe på tasten
Indgående opkald
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Et indgående opkald signaleres med en ringetone, en visning på displayet og en blinkende
opkaldstast
.
Besvar et opkald:
• Tryk på opkaldstasten
eller Acceptér
• Hvis Autosvar er aktiveret: Tag håndsættet ud af laderen
For at deaktivere ringetonen:
16
Lydløs . . . opkaldet kan besvares så længe det vises på displayet
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / telephony.fm / 11/27/18
Telefonieren
Oplysninger om den, der ringer op
Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen,
vises navnet.
Telefonnummeret på den, der ringer op, vises (
s. 20).
Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale
Banke på signalerer et opkald under en samtale. Nummeret og navnet på den, der ringer op,
vises, hvis telefonnummeret overføres.
• Afvis et opkald: Mulighed
Afvis banke på OK
• Besvar et opkald: Acceptér . . . tal med den seneste, der har ringet op. Samtalen, som
blev ført op til nu, parkeres.
• For at afslutte samtalen og genoptage den parkerede samtale: Tryk på afbrydtasten
.
Interne opkald
Der er tilmeldt flere håndsæt til basestationen (
¤
s. 48).
kort tryk . . . listen over håndsæt åbnes, dit eget håndsæt er markeret med <
vælg håndsæt eller Opkald alle (opkald til alle)
. . . med
tryk på opkaldstasten
Hurtigopkald for opkald til alle:
¤
eller
kort tryk
langt tryk
Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.
Du hører optagettonen, hvis:
• der allerede er oprettet en intern forbindelse
• det håndsæt der ringes op til ikke er tilgængeligt (det er slukket, eller uden for
rækkevidde)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
• det interne opkald ikke besvares inden for 3 minutter
17
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / telephony.fm / 11/27/18
Telefonieren
Intern forespørgsel / Intern viderestilling
Føre en samtale med en ekstern abonnenten og stille samtalen om til en intern abonnent eller
indhente oplysninger hos ham.
¤
. . . listen over håndsæt åbnes . . . med
vælg håndsæt eller Opkald alle OK
. . . der ringes op til den interne abonnent/de interne abonnenter . . . mulige optioner:
Indhente oplysninger hos nogen:
¤ Tale med den interne abonnent
For at vende tilbage til den eksterne samtale:
¤ Mulighed
Afslut samtale OK
Viderestille et eksternt opkald, når den interne abonnenten har besvaret opkaldet:
¤ giv besked om det eksterne opkald tryk på opkaldstasten
Viderestille et eksternt opkald, inden den interne abonnenten besvarer opkaldet:
¤ Tryk på opkaldstasten
. . . det eksterne opkald viderestilles straks. Hvis den
interne abonnent ikke besvarer opkaldet eller der er optaget, returneres det
eksterne opkald automatisk til dig.
Afslutte det interne opkald, hvis den interne abonnent ikke besvarer opkaldet eller linjen er
optaget:
¤ Afslut . . . Du vender tilbage til det eksterne opkald
Skift mellem samtaler / Start af konference
Før en samtale, en anden samtale er parkeret. Begge samtalepartnere vises på displayet.
• Skift mellem opkald: Skift mellem de to abonnenter med .
• Start af en konference med tre abonnenter: Konfer.
• Afslut konference: Afslut . . . Du er igen forbundet med den eksterne abonnent . . . skift
mellem de to abonnenter med
De øvrige abonnenter afslutter deltagelsen i konferencen med afbrydtasten
.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Besvare/afvise en Banke på-samtale
Et eksternt opkald under et internt opkald signaleres med en banke på-tone. Hvis
telefonnummeret overføres, vises telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på
displayet.
• Afvis et opkald: Afvis
Banke på-tonen deaktiveres. Opkaldet signaleres fortsat på de øvrige, tilmeldte håndsæt.
• Besvar et opkald: Acceptér . . . Du taler med den seneste, der har ringet op, samtalen, der
blev ført op til nu, parkeres.
Internt banke på-opkald under en ekstern samtale
Hvis en intern abonnent prøver at ringe til dig under en ekstern eller intern samtale, vises
opkaldet på displayet (Banke på).
• Afslut visning: Tryk på en vilkårlig tast
• Besvar et internt opkald: Afslut den aktuelle samtale
Det interne opkald signaleres som normalt. Du kan besvare det.
18
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / telephony.fm / 11/27/18
Telefonieren
Bryde ind i en ekstern samtale
Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og deltage i
samtalen (konference).
Funktionen Aktivér intern er aktiveret.
Aktivering/deaktivering af funktionen Bryd ind i intern samtale
¤
. . . med
intern
Ændre (
vælg
Indstillinger
OK
Telefoni
OK
Aktivér
= til)
Bryde ind i en intern samtale
Forbindelsen er optaget af en ekstern samtale. Dit display viser en besked om det. Du kan bryde
ind i den oprettede, eksterne samtale.
¤
Tryk længe på
. . . alle abonnenter hører en signaltone
Afslutning af bryde ind-funktionen
¤
tryk på . . . alle abonnenter hører en signaltone
Under en samtale
Håndfri funktion
Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale og ved oprettelse af forbindelse:
¤
Tryk på håndfri funktion-tasten
For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:
¤
Tryk på håndfri funktion-tasten
og hold den nede
og hold
nede i yderligere 2 sekunder
. . . sæt håndsættet i laderen
...
Samtalelydstyrke
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Gælder for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri eller håndsæt eller headset, hvis håndsættet
har et headset-stik):
¤
. . . indstil lydstyrken med
Forstærkerfunktion:
Tryk styretasten
Gem
, indtil det højeste trin er nået.
Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, selvom der ikke trykkes på
Gem. Indstillingen af forstærkeren gælder kun for samtalens varighed.
Slå mikrofon fra
Når mikrofonen er slukket, kan den, du taler med, ikke længere høre dig.
For at slå mikrofonen til/fra under en samtale:
tryk på.
19
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / netservices.fm / 11/27/18
Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester)
Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester)
Nettjenester afhænger af nettet (analogt fastnet eller internettelefoni) og netudbyderen
(serviceudbyderen) og skal bestilles hos denne.
En beskrivelse af funktionerne finder du på netudbyderens internetsider eller afdelinger.
Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer.
Med bestillingen af nettjenester kan der opstå ekstra omkostninger. Spørg din
netudbyder.
Der skelnes mellem to typer af nettjenester:
• Nettjenester, som aktiveres i standbytilstand for det efterfølgende opkald eller alle
efterfølgende opkald (f.eks. "Anonymt opkald"). De aktiveres/deaktiveres via menuen
Vælg tjenester.
• Nettjenester, som aktiveres under en ekstern samtale (f.eks. "Forespørgsel", "Skift mellem to
abonnenter", "Oprettelse af konferencer"). De stilles til rådighed under en ekstern samtale
som option eller via en displaytast (f.eks. Eks. opk., Konference).
For at tænde/slukke hhv. til aktivering/deaktivering af funktioner sendes der en kode
til telefonnettet.
¤
Tryk på
efter bekræftelsestonen fra telefonnettet.
Det er ikke muligt at omprogrammere nettjenester.
Vis nummer
Ved et opkald overføres telefonnummeret på den, der ringer op (CLI = Calling Line Identification)
og kan vises på displayet hos den, der ringes op (CLIP = CLI Presentation). Hvis telefonnummeret
undertrykkes, vises den ikke hos den, der ringes op. Opkaldet foretages anonymt
(CLIR = CLI Restriction).
Vis nummer ved indgående opkald
Ved Vis nummer
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen,
vises navnet.
Ingen Vis nummer
I stedet for navnet og nummeret vises følgende:
• Ekstern: Der overføres intet nummer.
• Pause opkald: Den, der ringer op, undertrykker Vis nummer.
• Optaget: Den, der ringer op, abonnerer ikke på Vis nummer.
20
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / netservices.fm / 11/27/18
Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester)
Banke på under en ekstern samtale
Under en ekstern samtale signalerer en banke på-tone endnu et
eksternt opkald. Hvis nummeret overføres, vises nummeret eller
navnet på den, der ringer op.
Banke på
For at afvise en banke på-samtale:
¤
Mulighed
Afvis banke på
på, hører optagettonen
OK . . . den, der banker
1234567
For at besvare et banke på-opkald:
¤
Acceptér
Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem de
to samtaler (Skift mellem opkald s. 23) eller tale med begge
abonnenter samtidigt (Konference s. 23).
Acceptér
Mulighed
Aktivering/deaktivering af Banke på
¤
. . . med
vælg
Indstillinger
OK
Banke på
OK . . . derefter
Aktivering/deaktivering:
Aktivering:
¤
¤
Status: . . . med
Send
vælg Til eller Fra
Banke på aktiveres/deaktiveres for alle tilmeldte håndsæt.
Notering
Ved optaget/ubesvaret opkald
Hvis du ikke kan få fat på en abonnent, kan du starte en notering.
• Hvis optaget: Der ringes op, når abonnenten, der ringes op til, har afsluttet opkaldet.
• Ved ubesvaret opkald: Der ringes op, når abonnenten, der ringes op til, har brugt telefonen
igen.
Start notering:
¤
Mulighed
Notering
OK
Tryk på afbrydtasten
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Sletning af notering før tiden
¤
. . . med
vælg
Indstillinger
en bekræftelse fra telefonnettet
OK
Notering fra
OK . . . du modtager
tryk på afbrydtasten
Kun én notering kan være aktiv. Aktivering af en notering sletter automatisk en
eventuel aktiv notering.
Noteringen kan kun besvares på håndsættet, som noteringen blev aktiveret med.
Hvis noteringen signaleres, inden du kunne slette den:
Tryk på afbrydtasten
.
21
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / netservices.fm / 11/27/18
Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester)
Viderestilling af opkald
Ved viderestilling af opkald, viderestilles opkald til et andet nummer.
¤
. . . med
vælg
Indstillinger
OK
Viderestil opkald
OK
...
derefter
Aktivering/deaktivering: Status: . . . vælg Til eller Fra med
For at indtaste nummeret til viderestilling:
¤
Til tlf.nr. . . . indtast nummer med
For at fastlægge tidspunktet for viderestilling:
¤
Hvornår . . . vælg tidspunktet for viderestilling med
Alle opkald: Opkald viderestilles straks
Intet svar: Opkald viderestilles, hvis de ikke besvares, når telefonen har ringet flere gange.
Ved optaget: Opkald viderestilles, hvis linjen er optaget.
Aktivering: Send
Der oprettes en forbindelse til telefonnettet . . . der foretages en bekræftelse fra telefonnettet
tryk på afbrydtasten
Viderestilling af opkald kan medføre yderligere omkostninger. Spørg din
netudbyder.
Samtaler med tre deltagere
Forespørgsler
Foretag et opkald til en anden, ekstern abonnent under en
ekstern samtale. Den første samtale parkeres.
¤
Eks. opk.
. . . indtast nummeret for den anden abonnent
med
. . . samtalen, som blev ført op til nu, parkeres, der
ringes op til den anden abonnent
Abonnenten, der blev ringet til, svarer ikke:
Afslut
Afslut forespørgsel
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Mulighed
Afslut samtale OK . . . forbindelsen til
den første abonnent aktiveres igen
Forespørgsel
Opkald til:
12
Parkeret:
025167435
Afslut
eller
¤
22
Tryk på afbrydtasten
. . . der startes et genopkald fra første abonnent
Mulighed
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / netservices.fm / 11/27/18
Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester)
Skift mellem opkald
Skift mellem to samtaler. Den samtale, som ikke føres i øjeblikket,
parkeres.
¤
¤
Ring til en anden abonnent under en ekstern samtale
(forespørgsel) eller besvar et Banke på-opkald fra en
abonnent . . . på displayet vises numrene hhv. navnene på
begge abonnenter, den aktuelle samtalepartner er markeret
med .
Skift mellem abonnenter med styretasten
Afslutte den igangværende samtale
¤
Mulighed
Afslut samtale OK . . . forbindelsen til
den anden abonnent aktiveres igen
Skift samtale
1234567
025167435
08:15
Konference
Mulighed
eller
¤
tryk på afbrydtasten
. . . der startes et genopkald fra den anden abonnent
Konference
Før en samtale med to abonnenter på samme tid.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Ring op til en anden abonnent under en ekstern samtale (forespørgsel) eller besvar et Banke
på-opkald fra en abonnent . . . derefter
For at starte konferencen:
¤ Konfer. . . . alle samtalepartnere kan høre hinanden og tale med hinanden
For at vende tilbage til skift mellem opkald:
¤ Afslut . . . du er igen forbundet med den abonnent, som konferencen blev indledt med.
For at afslutte samtalen med begge abonnenter:
¤ Tryk på afbrydtasten
De to abonnenter kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på
afbrydtasten
eller ved at lægge røret på.
23
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / directory.fm / 11/27/18
Telefonbog
Telefonbog
Den lokale telefonbog gælder individuelt for håndsættet. Der kan dog sendes opslag til andre
håndsæt.
Åbning af telefonbogen
¤
Tryk kort på
i standbytilstand
Telefonbogsopslag
Antal opslag:
op til 200
Oplysninger:
For- og efternavn, op til tre telefonnumre, mærkedag med signalering,
VIP-ringetone med VIP-symbol
Opslagenes længde:
Telefonnumre: maks. 32 cifre
Fornavn, efternavn: maks. 16 tegn
Oprettelse af opslag
¤
<Nyt opslag>
OK
Eksempel
Navne:
Nyt opslag
¤ . . . Skift med mellem indtastningsfelterne Fornavn/
Efternavn indtast fornavn og/eller efternavn med
Numre:
¤
Tlf.1 - Type . . . Vælg nummertype med
(Hjem,
Arb. eller Mobil)
. . . indtast nummeret med
Indtast flere numre: Skift med
mellem
Efternavn:
indtastningsfelterne Tlf.1 - Type/Tlf.2 - Type/Tlf.3 - Type
Abc
. . . indtast nummeret med
‚
Gem
Mærkedag:
¤ . . . med aktivér/deaktiver Mærkedag . . . med
indtast dato og klokkeslæt . . . med
vælg
signaleringstype (Kun optisk eller en ringetone)
CLIP-ringetone (VIP):
¤ . . . med vælg ringetonen, som et opkald fra en abonnent skal signaleres med . . . hvis
der er tildelt en CLIP-ringetone (VIP), suppleres opslaget med symbolet
i telefonbogen.
Fornavn:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Robert|
For at gemme et opslag:
Gem
Opslaget er kun gyldigt, hvis det mindst indeholder ét nummer.
24
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / directory.fm / 11/27/18
Telefonbog
For CLIP-ringetone (VIP): telefonnummeret på den, der ringer op, skal overføres.
Søg efter/vælg telefonbogsopslag
¤
. . . rul frem til det søgte navn med
eller
¤
. . . indtast det første bogstaver (maks. 8 bogstaver) med
. . . visningen springer
til det første navn, som starter med disse bogstaver . . . rul i givet fald videre til det ønskede
opslag med
For at rulle hurtigt gennem telefonbogen:
langt tryk
Visning/redigering af et opslag
¤
. . . med
redigeres
vælg opslag
Visning
. . . med
vælg feltet, som skal
Redigér
eller
¤
. . . vælg opslag med
Mulighed
Rediger opslag
OK
Sletning af opslag
For at slette ét opslag:
For at slette alle opslag:
. . . vælg opslag med
Mulighed
Mulighed
Slet alle
OK
Slet opslag
OK
Ja
Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge
Telefonbogsopslag kan sorteres efter fornavn eller efternavn.
¤
Mulighed
Sorter på efternavn / Sorter på fornavn
Hvis et opslag ikke indeholder et navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet.
Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.
Sorteringsrækkefølgen er som følger:
Mellemrum| tal (0-9) | bogstaver (alfatbetisk) | resterende tegn.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen
¤
Mulighed
Ledig hukommelse
OK
25
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / directory.fm / 11/27/18
Telefonbog
Overførsel af telefonnummer til telefonbogen
For at overføre telefonnumre til telefonbogen:
• fra en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten
• fra teksten i en SMS-besked
• når der ringes op til et nummer
Nummeret vises eller er markeret.
¤
Tryk på displaytasten
eller Mulighed
Kopier til tlf.bog OK . . . mulige optioner:
For at oprette et nyt opslag:
¤ <Nyt opslag> OK . . . med vælg nummertype OK suppler opslaget Gem
For at føje telefonnummeret til et eksisterende opslag:
¤ . . . vælg opslag med
OK . . . vælg nummertype med
OK . . . nummeret
tilføjes eller der vises en forespørgsel, hvis et eksisterende nummer skal overskrives . . .
besvar forespørgslen i givet fald med Ja/Nej Gem
Overførsel af opslag/telefonbog
Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage
telefonbogsopslag.
Et eksternt opkald afbryder overførslen.
Lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen.
Begge håndsæt understøtter vCards:
• Hvis der ikke findes et opslag med navnet: Der oprettes et nyt opslag.
• Der findes allerede et opslag med navnet: De nye numre tilføjes opslaget. Hvis
opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et
opslag med samme navn.
Det modtagende håndsæt understøtter ingen vCards:
Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Det sendende håndsæt understøtter ingen vCards:
Der oprettes et nyt opslag på det modtagende håndsæt og det overførte nummer
anvendes i feltet Telefon(Hjem). Hvis der allerede findes et opslag med dette nummer,
kasseres opslaget.
26
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / directory.fm / 11/27/18
Telefonbog
Overførsel af separate opslag
¤
. . . vælg det ønskede opslag med
til intern
OK
Mulighed
Kopiér opslag
. . . vælg modtager-håndsæt med
For at overføre endnu et opslag efter vellykket overførsel:
OK
OK . . . opslaget overføres
Ja eller tryk på Nej
Send telefonbogsopslag i vCard-format i en SMS-besked med vCard via SMS.
Overførsel af hele telefonbogen
¤
Mulighed
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
håndsæt med
Kopiér alle
OK
til intern
OK
. . . vælg modtager-
OK . . . opslagene overføres efter hinanden
27
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / call_list.fm / 11/27/18
Beskedlister
Beskedlister
Meddelelser om mistede opkald, beskeder på telefonsvareren på nettet, mistede SMS-beskeder
og mistede aftaler gemmes i beskedlisterne.
Når der modtages en ny besked, lyder der en servicetone.
Eksempel
Desuden blinker beskedtasten
(hvis den er aktiveret s. 29).
Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises i
standbytilstand.
Der er en besked for nedenstående beskedtype:
07:15
INT 1
14 Okt.
på telefonsvareren på nettet
på listen over mistede opkald
i SMS-indbakken
02
10
09
08
på listen over mistede aftaler
Opkald
Kalender
Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt
på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.
Visning af besked:
¤
¤
Tryk på beskedtasten
. . . beskedlister, som indeholder
beskeder, vises, Nettelefonsvar.: vises altid
Antallet af beskeder står i parentes.
. . . vælg liste med
OK . . . opkaldene hhv. beskederne
listes
Telefonsvarer på nettet: Der ringes op til telefonnummeret for
telefonsvareren på nettet.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Beskedlisten indeholder et opslag for hver telefonsvarer, som er tildelt håndsættet, f.eks. for en telefonsvarer på nettet.
28
Eksempel
Beskeder og opkald
Mistet alarmer:
(1)
Mistede opkald:
(3)
Nettelefonsvar.:
(0)
Tilbage
OK
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / call_list.fm / 11/27/18
Beskedlister
Aktivering/deaktivering af at beskedtasten blinker
Modtagelsen af nye beskeder vises ved at beskedtasten på håndsættet blinker. Denne type
signalering kan slås til og fra for hver beskedtype.
I standbytilstand:
¤
Tryk på tasterne
displayet vises tallet 9
. . . på
. . . vælg beskedtype med
Beskeder på telefonsvareren på nettet
Mistede opkald
Ny sms-besked
¤
¤
¤
. . . tallet 9 efterfulgt af indtastningen (f.eks. 975) vises, i
indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling for den valgte
beskedtype (f.eks. 0)
. . . indstil funktion ved nye beskeder
med
:
¤
Beskedtasten blinker
Beskedtasten blinker ikke
System
:
¤
¤
975 SET:
[0]
Tilbage
OK
. . . bekræft den valgte indstilling med OK
eller
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
vend tilbage til standbytilstand uden ændringer:
Tilbage
29
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / call_list.fm / 11/27/18
Opkaldslister
Opkaldslister
Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper (mistede, besvarede og udgående opkald) på lister.
Listeopslag
Følgende oplysninger vises i listeopslagene:
Eksempel
• Listetype (i topteksten)
Alle opkald
• Symbolet for opslagstypen:
Frank
Mistede opkald,
I dag, 15:40
[3]
Accepterede opkald,
089563795
Udgående opkald (genopkaldsliste)
13.05.18, 18:32
• Nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i
Susan Black
telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype
( Telefon(Hjem),
Telefon (kontor), Telefon (mobil)).
12.05.18, 13:12
Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra
Visning
Mulighed
nummeret i firkantede parenteser
• Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)
Åbning af opkaldslisten
Via displaytasten:
Via menuen:
¤
¤
Opkald
. . . vælg liste med
OK
. . . med
vælg
Opkaldslister
med
OK
Via beskedtast (mistede opkald):
¤ Tryk på beskedtasten
OK
Mistede opkald:
. . . vælg liste
OK
Opkald til et nummer fra opkaldslisten
¤
. . . med
vælg opslag med
vælg
Opkaldslister
OK
. . . vælg liste med
OK
OK
. . . vælg liste med
OK . . .
...
Tryk på opkaldstasten
Yderligere optioner
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
. . . med
mulige optioner:
vælg
Opkaldslister
Vis opslag:
¤ . . . vælg opslag med
Visning
For at overføre telefonnummeret til telefonbogen:
¤ . . . vælg opslag med
Mulighed
Mulighed
Sletning af et opslag: ¤ . . . vælg opslag med
Sletning af liste:
¤ Mulighed
Slet liste OK Ja
30
Kopier til tlf.bog
Slet opslag OK
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / answering_m.fm / 11/27/18
Telefonsvarer på nettet
Telefonsvarer på nettet
Telefonsvareren på nettet er bestilt hos netudbyderen.
Indtastning af telefonnummer
¤
. . . med
vælg
Telefonsvarer
OK
Nettelefonsvarer
eller ændr nummeret for telefonsvareren på nettet med
OK . . . indtast
Gem
Til aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet skal du benytte telefonnummeret og en funktionskode fra din netudbyder. Rekvirer i givet fald oplysninger hos
netudbyderen.
Aflytning af beskeder
¤ Tryk længe på tasten
eller
¤
tryk på beskedtasten
Nettelefonsvarer
OK
eller
¤
. . . med
vælg
Telefonsvarer
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
For at aflytte en besked på medhør:
OK
Afspil beskeder
OK
Tryk på håndfri funktion-tasten
31
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
Nødopkald SOS
Yderligere funktioner
Nødopkald SOS
Du kan definere op til fire telefonnumre som nødopkaldsnumre.
Når SOS-funktionen er aktiveret, foretages et nødopkald i
håndsættets standbytilstand via højre displaytast SOS .
Nødopkald aktiveret:
Displaytasten SOS er rød på hvid baggrund.
Nødopkald ikke
aktiveret:
Der vises et spørgsmålstegn på rød
baggrund ved siden af displaytasten SOS .
SOS aktiveret
Opkald
SOS
SOS ikke aktiveret
Opkald
? SOS
Forløb
SOS-funktionen er sat op (
¤
s. 33).
Tryk på displaytasten SOS
Over højtaleren hører du meddelelsen:
”Nødopkald sendes.“ Deltageren, der ringes til, vises på displayet.
Nødopkaldets modtager hører nødopkaldets tekst:
”Dette er et nødopkald. Tryk 5 for at modtage nødopkaldet.“
Den opkaldte trykker 5: I kan tale med hinanden.
Den opkaldte tager ikke telefonen:
SOS-funktionen ringer efter 60 sekunder automatisk til det næste SOS-nummer (hvis der er
gemt flere numre).
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
SOS-funktionen skifter desuden i følgende situationer efter 60 sekunder automatisk til næste
SOS-nummer:
• Det valgte SOS-nummers telefonsvarer er aktiveret.
• SOS-nummeret er optaget.
• Telefonen af nødopkaldets modtager er ikke sat til ”DTMF-signalering”.
Denne proces gentages højst 5 gange. Hvis ingen af opkaldene accepteres, afsluttes SOSfunktionen med en fejltone.
Nødopkaldersmodtagernes telefon skal være indstillet til DTMF-signalering, ellers vil
bekræftelsen af SOS-opkaldet med knap 5 ikke blive detekteret.
Afbryd nødopkald SOS
Hvis du er kommet til at aktivere nødopkaldet ved en fejltagelse, kan du afbryde det.
¤
32
Tryk kort på afbrydtasten
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
Nødopkald SOS
Opret nødopkald SOS
For at kunne denne funktion skal du
• gemme SOS-numre og
• slå SOS-funktionen til.
Politi, ambulance eller brandvæsen må ikke bruges til nødopkald.
Gem SOS-numre
¤
Tryk på displaytasten SOS . . . meddelelsen Intet SOS-nr. tilgængeligt vises. Efter kort tid
åbnes displayet for indtastning af SOS-nummer 1.
eller
¤
. . . brug
til at vælge SOS SOS-nødopkald
Redigér
OK
brug
til at vælge SOS-
nummer (SOS 1-SOS 4)
¤
. . . brug
til at indtaste for- og/eller efternavn samt nummeret for nødopkaldet
til at skifte med mellem indtastningsfelterne Gem . . . nødopkaldet aktiveres
automatisk indtast evt. flere SOS-numre
brug
Hvis din telefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du evt. indtaste det ciffer, der kræves
til at ringe ud, som første ciffer i din indtastning ( telefonanlæggets
betjeningsvejledning).
For at være sikker på, at SOS-funktionen er opsat korrekt, bør du gennemføre en
testkørsel.
Aktiver/deaktiver nødopkald SOS
¤
. . . brug
aktiveret)
til at vælge SOS SOS-nødopkald
OK
Aktivering: Redigér (
=
Aktivering med display-tasten SOS
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Funktionen er deaktiveret. Mindst et SOS-nummer er blevet indtastet.
¤
Tryk på displaytasten SOS
Aktivering. Redigér (
= aktiveret)
Ændring/sletning af SOS-nummer
¤
¤
. . . brug
til at vælge SOS SOS-nødopkald
Redigér
OK
brug
til at vælge SOS-
nummer (SOS 1-SOS 4)
. . . brug
til at slette indtastning
indtast evt. et nyt nummer
Gem
Hvis der ikke er indtastet gyldige telefonnumre, deaktiveres Nødopkald SOS
automatisk.
33
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
Kalender
Kalender
Du kan lade dig minde om op til 30 aftaler.
I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant,
på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du
vælger en dag, fremhæves den med en farve.
Juni 2018
Ma Ti
On To Fr Lø Sø
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Tilbage
OK
Gemme en aftale i kalenderen
Dato og klokkeslæt er indstillet.
¤
. . . med
vælg
den ønskede dag med
Slå til/fra:
Indtastning af dato:
¤
¤
Yderligere funktioner
OK
Kalender
OK
. . . vælg
OK . . . derefter
Aktivering: . . . med
vælg Til eller Fra
Dato . . . den valgte dag er forindstillet
. . . indtast ny dato
med
Indtastning af klokkeslæt:
¤
Klokkeslæt . . . indtast time og minut for aftalen med
Fastlæggelse af titel: ¤
Tekst . . . indtast en betegnelse for aftalen med
(f.eks. aftensmad, møde)
Fastlæggelse af signalering:
¤
Signal . . . vælg melodi for påmindelsestonen eller
deaktiver akustisk signalering med
¤ Gem
Lagring af aftale:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Hvis der allerede er anført en aftale:
oplysninger om aftalen.
<Nyt opslag>
OK
. . . indtast derefter
Signalering af aftaler/mærkedage
Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i
standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi.
Kvitter og afslut påmindelsestone:
Reager med en sms-besked:
Tryk på displaytasten Fra
Tryk på displaytasten SMS . . . sms-menuen åbnes
Under en samtale signaleres en påmindelse én gang med en servicetone på
håndsættet.
34
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
Kalender
Visning af mistede (ikke-kvitterede) aftaler/mærkedage
Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen Mistede aftaler:
• Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
• Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
• Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.
De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet
seneste opslag står først på listen.
og antallet af nye opslag. Det
Åbn listen
¤
Tryk på beskedtasten
Mistet alarmer:
OK
. . . rul i givet fald i listen med
eller
¤
. . . med
vælg
Yderligere funktioner
OK
Mistede aftaler
OK
Hvert opslag vises med telefonnummer eller navn, dato og klokkeslæt. Det seneste opslag står
først på listen.
Sletning af en aftale/mærkedag:
Skrivning af en sms-besked:
åbnes
Slet
SMS (kun, hvis listen blev åbnet via menuen) . . . sms-menuen
Visning/redigering/sletning af gemte aftaler
¤
. . . med
dag med
vælg
Yderligere funktioner
OK . . . aftalelisten vises
OK
. . . vælg aftale med
Kalender
OK
. . . vælg
. . . mulige optioner:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Vis detaljer for aftalen:¤ Visning . . . indstillingerne for aftalen vises
Ændring af aftalen: ¤ Visning Redigér
eller Mulighed
Rediger opslag OK
Aktivering/deaktivering af aftalen:
¤ Mulighed
Aktivering/Deaktivering OK
Sletning af aftale:
¤ Mulighed
Slet opslag OK
Sletning af alle dagens aftaler:
¤ Mulighed
Slet alle aftaler OK Ja
35
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
Timer
Timer
Indstilling af timer (nedtælling)
¤
. . . Vælg med
Yderligere funktioner
OK
Timer
OK
. . . derefter
Slå til/fra:
Indstil varighed:
¤
¤
Aktivering: . . . vælg Til eller Fra med
Varighed . . . med
indstilles timer og minutter for timeren
Gem timer:
¤
Min.: 00:01 (et minut); Maks.: 23:59 (23 timer, 59 minutter)
Gem
Timeren starter nedtællingen. I standby-displayet vises symbolet
og de resterende timer og
minutter, indtil der er mindre en et minut tilbage. Derefter foretages en nedtælling af de
tilbageværende sekunder. Alarmen aktiveres ved nedtællingens afslutning.
Slukning/gentagelse af alarm
Sluk alarmen:
Gentag alarmen:
¤
¤
Fra
Genstart . . . Timer-displayet vises igen indstil evt. en anden
varighed Gem . . . Nedtællingen genstartes
Vækkeur
Dato og klokkeslæt er indstillet.
Aktivering/deaktivering af vækkeur
¤
. . . med
vælg
Vækkeur
OK . . . derefter
Aktivering/deaktivering:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤ Aktivering: . . . vælg Til eller Fra med
Indstilling af tidspunkt for vækning:
¤
Klokkeslæt . . . indtast time og minut med
Periode . . . med
vælg mellem Mandag-fredag og
Fastlæggelse af dage: ¤
Dagligt
For at indstille lydstyrken:
¤
Lydstyrke . . . med
kan du indstille lydstyrken i 5 trin
eller crescendo (tiltagende lydstyrke)
Melodi . . . med
kan du vælge ringetonemelodien for
Indstilling af alarm: ¤
alarmen
For at gemme indstillingen:
¤ Gem
Ved aktiveret vækkeur vises symbolet
36
og vækningstidspunktet i standbytilstand.
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
Babyalarm
Alarm
En alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetonemelodi. Alarmen lyder i
60 sek. Hvis der ikke trykkes på en tast, gentages den efter 5 minutter. Efter den anden
gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.
Under et opkald signaleres en alarm kun med en kort tone.
Deaktivering af vækning/gentagelse efter pause (snooze)
Deaktivering af alarm:
Fra
Gentagelse af alarm (snooze-tilstand):
og gentages efter 5 minutter.
Udsæt eller tryk på en vilkårlig tast . . . alarmen slås fra
Babyalarm
Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer,
så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt
telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.
Med funktionen Tovejskommunikat. kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren
for håndsættet, som er hos babyen, til eller fra.
I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (uden ringetone).
Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen
displaytasterne og styretasten (midte) er låste.
Hvis et indgående opkald besvares, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer,
men funktionen er fortsat aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og
tænde for håndsættet.
Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter.
Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
En aktiveret funktion reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet
i laderen.
Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra.
Efter aktivering:
¤
¤
Kontroller følsomhed.
Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt
nummer.
37
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
Babyalarm
Aktivering og indstilling af babyalarm
¤
. . . med
vælg
Rumovervågning
Yderligere funktioner
OK
OK . . . derefter
Aktivering/deaktivering:
¤ Aktivering: . . . vælg Til eller Fra med
Indtast nummeret, alarmen skal sendes til:
¤
Alarm til . . . vælg Ekstern eller Intern med
Ekstern:
Nummer
. . . indtast nummeret
med
eller vælg et nummer fra telefonbogen:
Intern:
Håndsæt Ændre . . . vælg håndsæt
med
OK
Rumovervågning
aktiveret
07:15
INT 1
14 Okt.
Rumovervågning
0891234567
Fra
SOS
Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation:
¤
Tovejskommunikat. . . . vælg Til eller Fra med
Indstilling af mikrofonens følsomhed:
¤
Følsomhed . . . vælg Høj eller Lav med
Gem indstilling: Gem
Ved aktiveret babyalarm vises nummeret, der ringes til, i standbytilstand.
Deaktivering af babyalarm / Afbrydelse af alarm
Deaktiver babyalarm:
Afbryd alarm:
¤
¤
Tryk på displaytasten Fra i standbytilstand
Tryk på afbrydtasten
under en alarm
Ekstern deaktivering af babyalarm
Alarmen viderestilles til et eksternt telefonnummer.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.
Besvar alarmopkald
tryk på tasterne
Babyalarmen er deaktiveret og håndsættet er i standbytilstand. Indstillingerne på
håndsættet i babyalarm-tilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på
displaytasten Fra.
En ekstern aktivering af babyalarmen er ikke muligt.
Slå aktiveringen til igen:
38
s. 38
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
ECO DECT
ECO DECT
I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal
forbindelse mellem håndsæt og basestation. I standbytilstand udsender håndsættet ingen
radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til
håndsættet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem
basestation og håndsæt. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er strålingen.
Gør følgende for at reducere strålingen yderligere:
Op til 80 % reduktion af strålingen
¤
. . . med
Maks.rækkevidde
vælg
Indstillinger
Ændre (
OK
ECO DECT
OK
= fra)
Med denne indstilling reduceres også rækkevidden.
Der kan ikke anvendes en forstærker til at øge rækkevidden.
Deaktivering af strålingen i standbytilstand
¤
. . . med
stråling
Ændre (
vælg
Indstillinger
OK
ECO DECT
OK
Ingen
= til)
For at kunne udnytte fordelene ved indstillingen Ingen stråling skal alle tilmeldte
håndsæt understøtte denne funktion.
Hvis indstillingen Ingen stråling er aktiveret og der tilmeldes et håndsæt på
basestationen, som ikke understøtter funktionen, deaktiveres Ingen stråling
automatisk. Når håndsættet afmeldes igen, slås Ingen stråling automatisk til igen.
Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald.
Oprettelsen af forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder.
Håndsættet skal "lytte" oftere til basestationen, dvs. skanne omgivelserne, så det
hurtigt kan oprette forbindelse til basestationen ved et indgående opkald. Det øger
strømforbruget og reducerer derved håndsættets standby- og taletid.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Hvis Ingen stråling er aktiveret, vises rækkevidde/rækkeviddealarm ikke på
håndsættet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at forsøge at oprette
forbindelse:
¤
Tryk længe på opkaldstasten
. . . klartonen lyder.
39
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
Beskyttelse mod uønskede opkald
Beskyttelse mod uønskede opkald
Tidsstyring for eksterne opkald
Dato og klokkeslæt er indstillet.
Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe ved
eksterne opkald, f.eks. om natten.
¤
. . . med
vælg
Ringetoner (h.sæt)
Lydindstillinger
OK
Eksempel
Tidsstyring
OK
Tidsstyring
OK
...
Eksterne opkald:
derefter
Til
Aktivering/deaktivering:
¤ vælg Til eller Fra med
Indtastning af klokkeslæt:
¤ med skiftes mellem Afbryd ringning fra og
Afbryd ringning til
. . . indtast start og slut
for perioden med
4-cifret
Gem:
¤ Gem
Afbryd ringning fra:
22:00
Afbryd ringning til:
07:00
Tilbage
Gem
Tidsstyringen gælder kun på håndsættet, som du foretager indstillingen på.
Telefonen ringer altid, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen,
ringer op.
Ro for anonyme opkald
Håndsættet ringer ikke ved anonyme opkald. Indstillingen kan foretages for kun et håndsæt
eller for alle tilmeldte håndsæt.
Ved ét håndsæt
¤
. . . med
vælg
Anon. opkald fra
Lydindstillinger
Redigér (
OK
Ringetoner (h.sæt)
OK
= til) . . . opkaldet signaleres kun på displayet
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Ved alle håndsæt
¤
. . . med
opkald
Redigér (
Ej beskyttet
vælg
= til)
Indstillinger
. . . med
OK
Telefoni
OK
Anonyme
vælg Beskyttelsestilstand:
Anonyme opkald signaleres på samme måde som opkald med Vis
nummer.
Opkald vibr.
Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.
Blokeret opk.
Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører
optagettonen.
For at gemme indstillingerne: Gem
40
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_1.fm / 11/27/18
Beskyttelse mod uønskede opkald
Blokeringsliste
Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke eller kun
på displayet. Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt.
Visning/redigering af blokeringsliste
¤
. . . med
Redigér
vælg
Indstillinger
Blokerede numre
OK
Telefoni
OK
Sortliste
OK . . . listen over blokerede numre
vises . . . mulige optioner:
¤
¤
Opret opslag:
Slet opslag:
Ny . . . indtast nummeret med
Gem
. . . vælg opslag med
Slet . . . opslaget slettes
Overførsel af telefonnummeret fra opkaldslisten til blokeringslisten
¤
. . . med
vælg
Mistede opkald
OK
Opkaldslister
OK
. . . vælg opslag med
. . . med
vælg Accepterede opkald/
Mulighed
Kopier til sortliste
OK
Indstilling af beskyttelsestilstand
¤
. . . med
Redigér
Ej beskyttet
Opkald vibr.
Blokeret opk.
vælg
OK
OK
Telefoni
OK
Sortliste
. . . vælg den ønskede beskyttelse med
:
Alle opkald signaleres, også af abonnenter, hvis nummer står på
blokeringslisten.
Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.
Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører
optagettonen.
For at gemme indstillingerne:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Indstillinger
Beskyttelsestilstand
Gem
41
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_2.fm / 11/27/18
Sms (tekstmeddelelser)
Sms (tekstmeddelelser)
Sms'er kan sendes, når telefonen er tilsluttet.
Vis nummer er aktiveret (
s. 20).
Netudbyderen understøttet sms-tjenesten.
Telefonnummeret på mindst et sms-center skal være tilføjet (
s. 45).
Hvis der ikke er tilføjet et sms-servicecenter, består undermenuen SMS kun af
opslaget Indstillinger.
Skriv/send en SMS
En sms kan være op til 612 tegn lang. Ved mere end 160 tegn sendes sms-beskeden
som en sammenkædet sms-besked (op til fire separate sms-beskeder).
Øverst til højre på displayet vises, hvor mange tegn der er tilbage; derefter står der i
parentes, hvilken del af den sammenkædede sms-besked der skrives aktuelt.
Eksempel: 405(2).
¤
. . . med
vælg
SMS
OK . . . derefter
. . . indtast sms-tekst med
Skriv en sms-besked: ¤ Ny SMS OK
Send en sms-besked: ¤ Tryk på opkaldstasten
eller Mulighed
Indtast nummeret (Send SMS til):
Fra telefonbogen:
eller
Send:
Send
OK
. . . vælg nummer med
OK
. . . indtast nummeret direkte med
I forbindelse med en sms-besked til en sms-postboks: Indtast postboks-id'en i slutningen af nummeret.
¤ Send
Nummeret skal også indtastes med forvalg (gælder også ved lokalt nummer).
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Ved et eksternt opkald eller en afbrydelse under skrivning af sms'en, der varer i mere
end 2 minutter, gemmes teksten automatisk på kladdelisten.
Ved afsendelse af sms-beskeder kan der opstå yderligere omkostninger. Spørg din
netudbyder.
42
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_2.fm / 11/27/18
Sms (tekstmeddelelser)
Afsendelse af sms til e-mailadresse
Netudbyderen understøtter funktionen.
¤
. . . med
Indtast adresse:
vælg
¤
SMS
OK Ny SMS OK . . . derefter
. . . indtast e-mailadressen i starten af sms-teksten med
eller
¤
Skriv tekst:
Send:
Mulighed
Indsæt e-mail
. . . vælg et telefonbogsopslag
med
, som indeholder en e-mailadresse OK
. . . fuldfør sms-tekst med
Mulighed
Send OK
. . . indtast nummeret på e-
¤
¤
mailtjenesten med
(hvis den ikke er anført)
Send . . . sms-
beskeden sendes til sms-sendecentrets e-mailtjeneste
Midlertidig lagring af sms (kladdeliste)
Du kan gemme sms-beskeder midlertidigt og ændre og sende dem på et senere tidspunkt.
Gemme sms-beskeder i kladdelisten
¤
. . . med
Mulighed
vælg
SMS
Gem
OK
Ny SMS
OK
. . . skriv sms-besked med
OK
Åbne og redigere sms-besked fra kladdelisten
¤
. . . med
sms-besked med
Læs udkast:
Ændre:
Sende en sms:
Slet opslag:
Slet alle udkast:
vælg
SMS
OK
. . . mulige optioner:
¤ Læs
¤ Mulighed
¤ Mulighed
¤ Mulighed
¤ Mulighed
Udgående
OK
. . . vælg den gemte
Redigér OK
Send OK
Slet opslag OK
Slet liste OK Ja
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Modtagelse af en sms
Indgående sms-beskeder gemmes i indbakken, sammenkædede sms-beskeder vises generelt
som én sms-besked.
Sms-indbakke
Indbakken indeholder alle modtagede sms-beskeder og sms-beskeder, der ikke kunne sendes
på grund af en fejl.
Nye sms-beskeder signaleres på alle Gigaset håndsæt med symbolet
beskedtasten
blinker og der lyder en servicetone.
på displayet,
43
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_2.fm / 11/27/18
Sms (tekstmeddelelser)
Åbne indbakke
• Med beskedtast:
•
. . . beskedlisten åbnes
I beskedlisten vises antallet af sms-beskeder: fed = nye
beskeder, ikke fed = læste beskeder
Åbne listen: . . . med
vælg SMS: OK
Via sms-menuen:
. . . med
vælg
SMS
(2)
SMS:
OK
Indgående
OK
Hvert opslag i listen indeholder:
0123727859362922
• nummeret hhv. navnet på afsenderen,
• modtagelsesdato og klokkeslæt.
10.02.18 09:07
Indbakkens funktioner
¤
. . . med
vælg
SMS OK
Indgående OK . . . mulige optioner:
Ringe til den, der har sendt sms-beskeden:
¤ . . . vælg sms-besked med
Tryk på opkaldstasten
Slet opslag:
¤ Mulighed
Slet opslag OK
Gemme nummeret i telefonbogen:
¤ Mulighed
Kopier til tlf.bog OK
Slette alle opslag i sms-indbakken:
¤ Mulighed
Slet liste OK Ja
Læsning og administration af sms-beskeder
¤
. . . med
vælg
SMS
OK
Indgående
OK
. . . vælg sms-besked
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
med
Læs . . . mulige optioner:
Besvar OK
Besvare sms-besked: ¤ Mulighed
Redigere sms-teksten og sende den til modtager efter eget valg:
¤ Mulighed
Redigér OK . . . rediger teksten med
Mulighed
Videresend OK
Videresende en sms-besked til en modtager efter eget valg:
¤ Mulighed
Videresend OK
Vise teksten i et andet tegnsæt:
¤ Mulighed
Tegnsæt OK . . . vælg tegnsæt med
Vælg (
= valgt)
Gem nummeret fra sms-teksten i telefonbogen
Hvis der bliver genkendt et telefonnummer i sms-teksten, markeres det automatisk.
• Gemme nummeret i telefonbogen:
Hvis nummer også skal bruges til afsendelse af sms-beskeder, skal nummeret gemmes
sammen med forvalgsnummeret.
• Ringe op til telefonnummeret: Tryk på opkaldstasten
• Vælge det næste nummer, hvis sms-beskeden indeholder flere numre: . . . rul med
indtil det første nummer er forsvundet fra displayet.
44
,
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_2.fm / 11/27/18
Sms (tekstmeddelelser)
I forbindelse med landekoder anvendes plustegnet (+) ikke.
¤
I det tilfælde skal "00" tilføjes i starten af nummeret.
Sms med vCard
vCard er et elektronisk visitkort. Det vises med symbolet
i sms-beskedens tekst. Et vCard kan
indeholde et navn, privat telefonnummer, telefonnummer job, mobilnummer og fødselsdagen.
Opslagene på et vCard kan gemmes separat efter hinanden i telefonbogen.
Ved læsning af en sms-besked, som indeholder vCard:
Visning
Gem
Telefonbogen åbnes automatisk. Nummeret og navnet overføres. Hvis der står en fødselsdag på
vCard, overføres datoen som mærkedag til telefonbogen. Rediger og gem opslaget i
telefonbogen, om nødvendigt. Man vender automatisk tilbage til sms-beskeden med vCard.
Sms-meddelelse
Få besked om mistede opkald og/eller nye beskeder på telefonsvareren via sms.
¤
. . . med
vælg
SMS
OK
Indstillinger
OK
Meddelelse
Ændre (
= til) . . . derefter
Indtast nummeret: ¤ Til . . . indtast telefonnummeret, som sms-beskeden skal sendes til,
med
¤
Mistede opkald . . . med
vælg Til eller Fra
Mistede opkald:
Gem indstilling:
¤ Gem
Undgå at indtaste dit eget fastnetnummer for at modtage en meddelelse om mistede
opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig, uendelig løkke.
Afsendelse af sms-meddelelsen kan medføre yderligere omkostninger.
Sms-centre
Der skal være gemt telefonnumre fra mindst et sms-center på enheden, så du kan sende smsbeskeder. Telefonnummeret på et sms-center kan du få oplyst hos din netudbyder.
Sms-beskeder modtages af hvert angivet sms-center, såfremt du er registreret hos sms-centrets
netudbyder.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Sms-beskeder sendes via det sms-center, som er registreret som sendecenter. På et givet
tidspunkt kan kun ét sms-center være sendecenter.
Angivelse/ændring af Sms-center / Indstilling af sendecenter
¤
. . . med
vælg
SMS
OK
Indstillinger
OK
Servicecentre
OK . . . vælg sms-center med
(
= aktuelt sendecenter) Redigér . . . derefter
Aktivér sendecenter:
Sendecent.: . . . med
vælg Ja eller Nej (Ja = sms-beskeder
sender via et sms-center)
Indtast telefonnummeret til sms-tjenesten:
¤
SMS-center- nummer . . . indtast nummer med
¤ Gem
Gem indstilling:
45
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_2.fm / 11/27/18
Sms (tekstmeddelelser)
Hvis der betales en flatrate for fastnettet, er gebyrpligtige telefonnumre ofte spærret
med forvalgsnummeret 0900. Hvis der i dette tilfælde tilføjes et 0900-nummer for
sms-centret, kan der ikke sendes sms-beskeder fra telefonen.
Hvis overførslen mislykkes, gemmes sms-beskeden med fejlstatus i indbakken.
Sms på telefonanlæg
• Nummervisningen skal viderestilles til telefonanlæggets ekstraapparat (CLIP).
• Du skal eventuelt tilføje forvalgscifrene foran sms-centrets nummer (afhænger af
•
telefonanlægget). Test: Send en sms-besked til dit eget telefonnummer, med
forvalgsnummer og uden forvalgsnummer.
Hvis sms-beskeden sendes uden bicentralens nummer, er et direkte svar fra modtageren ikke
mulig.
Deaktivering/aktivering af den første ringetone
Hver indgående sms-besked signaleres med én ringetone. Hvis et sådant "opkald" besvares, går
sms-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre dette, kan du undertrykke den første ringetone for alle
eksterne opkald. I standbytilstand:
¤
. . . i indtastningsfeltet blinker den aktuelle
indstilling (f. eks. 1) . . . derefter
Undertryk ikke første ringetone:
Undertryk første ringetone (fabriksindstilling):
¤
¤
OK
OK
Sms-statusreport
Hvis funktionen er aktiveret, modtager du en sms med statusoplysninger for hver sms, du har
sendt, fra sms-centret.
¤
. . . med
Ændre (
vælg
SMS
OK
Indstillinger
OK
Statusrapport
= til)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Hentning af statusrapporten kan medføre yderligere omkostninger.
46
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / applications_2.fm / 11/27/18
Sms (tekstmeddelelser)
Sms-fejlafhjælpning
E0
Permanent deaktivering af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke
indstillet.
FE
Fejl under overførsel af sms.
FD
Fejl ved oprettelse af forbindelse til sms-centret, se selvhjælp.
Selvhjælp ved fejlmeddelelser
Kan ikke sende
• Funktionen "Vis nummer" (CLIP) er ikke bestilt.
¤
Bed din netudbyder om at aktivere funktionen.
¤
Send sms-beskeden igen.
¤
Indtast nummeret (
• Overførslen af sms-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald).
• Funktionen understøttes ikke af netudbyderen.
• Der er ikke indtastet eller indtastet et forkert nummer for sendecenteret.
s. 45).
Sms-teksten er ufuldstændig
• Telefonens hukommelse er fuld.
¤
Slet gamle sms-beskeder.
• Netudbyderen har endnu ikke overført resten af sms-beskeden.
Du modtager ikke længere sms-beskeder
• Viderestilling af Alle opkalder aktiveret.
¤
Ændr viderestilling af opkald (
s. 22).
Sms-beskeden læses højt
• Funktionen "Vis nummer" er ikke indstillet.
¤
Bed netudbyderen om at aktivere funktionen (gebyrpligtigt).
¤
Forhør dig hos din sms-udbyder.
¤
Send en sms-besked for at registrere din telefon for modtagelse af sms-beskeder.
• Mobilnetoperatøren og sms-udbyderen har ikke en samarbejdsaftale.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
• Telefonen er ikke registreret hos sms-udbyderen.
47
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / extending.fm / 11/27/18
Flere håndsæt
Udvidelse af telefonen
Flere håndsæt
På basestationen kan der tilmeldes op til seks håndsæt.
Hvert håndsæt tildeles et internet nummer (1– 6) og et internt navn (Int 1 – Int 6). Tildelingen
kan ændres.
Hvis alle interne numre på basestationen allerede er tildelt:
længere er behov for
afmeld et håndsæt, der ikke
Tilmelding af håndsættet
Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.
Tilmeldingen skal startes både på basestationen og på håndsættet.
Begge dele skal ske inden for 60 sek.
På basestationen
¤
Tryk længe (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen
På håndsættet
¤
. . . med
håndsæt
tilmeldt
OK
vælg
Indstillinger
OK
Tilmelding
OK
Tilmeld
. . . der søges efter en basestation, som er klar til, at håndsættet kan blive
. . . indtast system-pinkode (fabriksindstilling: 0000)
OK
Hvis håndsættet allerede er registreret på fire basestationer, skal du vælge den basestation, der skal erstattes med den nye basestation.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Efter en problemfri tilmelding skifter håndsættet til standbytilstand. På displayet vises
håndsættets interne nummer, f.eks. Int 1. Ellers skal du gentage proceduren.
Det maksimalt mulige antal håndsæt er tilmeldt basestationen (alle interne numre er
optaget): Håndsættet med det højeste interne nummer erstattes med det nye. Hvis det
ikke lykkedes, f.eks. fordi der føres en samtale over håndsættet, udlæses meddelelsen
Intet ledigt interntnummer. Afmeld et håndsæt, der ikke længere er behov for, og
gentag tilmeldingsproceduren
48
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / extending.fm / 11/27/18
Flere håndsæt
Tilmeld håndsættet flere basestationer
Håndsættes kan tilmeldes op til fire basestationer. Den aktive basestationen er den sidste
basestation, som håndsættet blev tilmeldt. De øvrige basestationer forbliver gemt på listen over
tilgængelige basestationer.
¤
. . . med
vælg
Indstillinger
OK
Tilmelding
OK
Vælg base
OK . . . mulige optioner:
Skift aktiv basestation:
¤
. . . med
(
vælg basestation eller Bedste base
Vælg
= valgt)
Bedste base: Håndsættet vælger basestationen med den bedste
modtagelse, når det mister forbindelsen til den aktuelle
basestation.
For at ændre basestationens navn:
¤ . . . med vælg basestation Vælg ( = valgt) Navn
skift navn
Gem
Afmelding af håndsæt
¤
. . . med
vælg
Indstillinger
OK
Tilmelding
håndsæt
OK . . . det anvendte håndsæt er valgt
med
OK . . . indtast i givet fald system-pinkoden
OK
Afmeld
. . . vælg i givet fald et andet håndsæt
OK
. . . bekræft afmeldingen
med Ja
Hvis håndsættet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til basestationen med den
bedste modtagelse (Bedste base).
Søg efter håndsæt (Paging)
¤ Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen.
Alle håndsæt ringer samtidig (paging), også selvom ringetonerne er
deaktiverede. Undtagelse: Håndsæt med aktiveret babyalarm.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Afslutning af paging
¤
Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen.
eller
tryk på opkaldstasten
eller
tryk på displaytasten Lydløs på håndsættet
Paging-opkald
på håndsættet
eller Ingen handling. Efter ca. 30 sek. afsluttes paging-opkaldet
automatisk.
Lydløs
49
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / extending.fm / 11/27/18
Flere håndsæt
Ændring af håndsættets navn og interne nummer
Ved tilmelding af flere håndsæt tildeles disse automatisk navnene Int 1, Int 2 osv. Hvert håndsæt
tildeles automatisk det laveste ledige interne nummer. Det interne nummer vises som navn på
håndsættets display, f.eks. Int2. Du kan ændre håndsættenes navn og nummer. Navnet må
maks. være på 10 cifre.
¤
. . . listen over håndsæt åbnes, dit håndsæt er markeret med <
med
. . . vælg håndsæt
. . . mulige optioner:
For at ændre navnet:
¤
Mulighed
Omdøb
. . . indtast nyt navn med
OK
. . . med
slet aktuelt navn
OK
For at ændre nummeret:
¤
Mulighed
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
med
50
Rediger håndsæt-nr
Gem
OK
. . . vælg nummer
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / extending.fm / 11/27/18
Repeater
Repeater
En Gigaset repeater øger Gigaset-håndsættets modtagerækkevidde i forhold til basestationen.
Repeaterens tilmeldingsprocedure afhænger af den anvendte repeater-version.
• Repeater uden kryptering, f.eks. Gigaset Repeater tidligere en version 2.0
• Repeater uden kryptering, f.eks. Gigaset Repeater fra version 2.0
Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til repeateren og på internettet på
www.gigaset.com.
Repeater uden kryptering
Aktiver maksimal rækkevidde / deaktiver ingen stråling
¤
. . . med
vælg
Maks.rækkevidde
Ændre (
Indstillinger
Ændre (
OK
= aktiveret)
ECO DECT
OK
Ingen stråling
= deaktiveret)
Deaktivering af kryptering
¤
. . . med
Ændre (
vælg
Indstillinger
OK
System
OK
Kryptering
= deaktiveret)
Tilmelding af repeater
¤
Slut repeateren til lysnettet tryk længe (mindst 3 sek.) på basestationens tilmeldings-/
paging-tast . . . repeateren afmeldes automatisk
Der kan tilmeldes flere Gigaset repeatere.
Repeater med kryptering
Krypteringen er akitveret (fabriksindstilling).
Tilmelding af repeater
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Slut repeateren til lysnettet tryk længe (mindst 3 sek.) på basestationens tilmeldings-/
paging-tast . . . repeateren afmeldes automatisk
Der kan maksimalt tilmeldes 2 Gigaset repeatere.
ECO DECT-funktionen Maks.rækkevidde aktiveres og Ingen stråling deaktiveres.
Indstillingerne kan ikke ændres så længe repeateren er tilmeldt.
Når repeateren er tilmeldt, vises den i repeaterlisten under
Indstillinger
System
Repeater
Afmelding af repeater
¤
. . . med
OK
vælg
. . . vælg repeater med
Indstillinger
Afmeld
OK
System
OK
Repeater
Ja
51
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / extending.fm / 11/27/18
Tilslutning til router
Tilslutning til router
Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved aktivering af XES-tilstand 1
(XES = eXtended Echo Suppression).
Hvis XES-tilstand 1 ikke undertrykker ekkoerne tilstrækkeligt: Aktivér XES-Modus 2.
¤
. . . tryk på en af følgende taster
OK Normal-tilstand
OK XES-tilstand 1
OK XES-tilstand 2
Hvis der ikke er problemer med ekko, bør normal tilstand (fabriksindstilling) være
aktiveret.
Tilslutning til et telefonanlæg
I betjeningsvejledningen kan du se, hvilke indstillinger du skal foretage på et telefonanlæg.
Du kan ikke sende eller modtage sms-beskeder på telefonanlæg, der ikke understøtter Vis
nummer.
Indstilling af opkaldsmetoden DTMF-signalering (DTMF) eller impulsopkald (Impulsopkald)
¤
. . . med
vælg
Opkaldsmetode
Indstillinger
OK
. . . med
impulsopkald (Impulsopkald)
OK
Telefoni
OK
vælg DTMF-signalering (DTMF) eller
Vælg (
= valgt)
Indstilling af flashtid
¤
. . . med
vælg
Indstillinger
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
. . . mulige flashtider vises på en liste
52
OK
Telefoni
. . . vælg flashtid med
OK
Vælg (
Genkald
= valgt)
OK
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / extending.fm / 11/27/18
Tilslutning til et telefonanlæg
Lagring af forvalgsnummer (områdenummer)
Fastlæggelse af forvalgsnummer (f.eks. "0") til opkald via fastnettet.
¤
. . . med
vælg
Adgangskode
Indstillinger
OK
OK
Telefoni
OK
. . . derefter
Fasnet:
¤
Regel:
¤
Få adgang til ekstern linie med: . . . med
indtast eller ændr et
forvalgsnummer på maks. 3 tal
Til . . . vælg med
, hvornår forvalgsnumret skal
¤
medtages, når der ringes op
Opkaldslister: Forvalgsnumret foranstilles kun numre fra en liste
(listen over besvarerede opkald, listen over mistede opkald, SMSlisten).
Alle opkald: Forvalgsnummeret foranstilles alle numre, som der
ringes op til.
Fra: Forvalgsnumret deaktiveres og foranstilles intet
telefonnummer.
Gem
For at gemme:
Forvalgsnummeret foranstilles aldrig SMS-centrenes telefonnumre.
Indstilling af pausetider
¤
. . . derefter
Pause efter opkaldsstart:
1 sek
3 sek
7 sek
800 ms
Pause efter R-tasten:
1600 ms
Opkaldspause (pause efter forvalgsnummer):
3200 ms
1 sek
2 sek
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
3 sek
6 sek
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
For at tilføje en opkaldspause ved foretagelse af opkald:
¤
Tryk længe på firkanttasten
. . . på displayet vises et P.
Skift til tonevalg (DTMF) i et stykke tid
Når der er ringet til et ekstern telefonnummer hhv. når forbindelsen er blevet oprettet:
¤
Tryk kort på stjernetasten
.
Når der er lagt på, er impulsopkald automatisk aktiveret igen.
53
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / settings_HS.fm / 11/27/18
Håndsæt
Indstilling af telefonen
Håndsæt
Skift sprog
¤
. . . med
Vælg (
vælg
Indstillinger
OK
Sprog
OK
. . . vælg sprog med
= valgt)
Hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog:
¤
Tryk på tasterne
med
langsomt efter hinanden
. . . vælg det rigtige sprog
tryk på højre displaytast
Display
Screensaver
Der kan vælges mellem forskellige screensavere, som kan vises på displayet i standbytilstand,
f.eks. et digitalt ur eller analogt ur.
¤
. . . brug
til at vælge
Screensaver
Redigér (
Slå til/fra:
Valg af screensaver:
Indstillinger
OK
Skærmindstillinger
Aktivering: . . . vælg Til eller Fra med
¤
Udvalg
. . . Vælg screensaver med
Vis screensaver:
For at gemme valget:
¤
¤
OK
= til) . . . derefter
(Digitalt ur/
Analogt ur)
Visning
Gem
Screensaveren aktiveres ca. 10 sekunder efter at displayet er skiftet til standbytilstand.
Afslutning af screensaver
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Tryk kort på opkaldstasten
. . . displayet skifter til standbytilstand
Stor skrift
Få vist skrift og symboler i opkaldslister og adressebogen i en større skriftstørrelse, så den er
nemmere at læse. Der vises kun ét opslag på displayet og navne afkortes, om nødvendigt.
Når opkaldet foretages, vises telefonnummeret med store tal.
¤
. . . brug
Stor skrift
54
til at vælge
Ændre (
= til)
Indstillinger
OK
Skærmindstillinger
OK
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / settings_HS.fm / 11/27/18
Håndsæt
Farveskema
Displayet kan vises i forskellige farvekombinationer
¤
. . . brug
Farveskema
til at vælge
OK
Indstillinger
OK
Skærmindstillinger
. . . vælg det ønskede farveskema med
Vælg (
OK
= valgt)
Displaybelysning
Displaybelysningen tændes altid, når håndsættet tages ud af basestationen/laderen, eller der
trykkes på en tast. Taltaster, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der
gøres klar til at foretage et opkald.
For at slå displaybelysningen til/fra for standbytilstand:
¤
. . . brug
OK
til at vælge
Belysning
Indstillinger
OK
Skærmindstillinger
OK . . . derefter
Belysning i laderen: ¤ I oplader: . . . med
vælg Til eller Fra
Belysning uden for laderen:
¤
Ude af oplader
. . . med
vælg Til eller Fra
Belysning under en samtale
¤
I taletilstand
. . . med
vælg Til eller Fra
For at gemme valget: ¤ Gem
Ved aktiveret displaybelysning kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt.
Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald
Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsættet et indgående opkald, når det tages ud
af laderen.
¤
. . . med
Ændre (
vælg
Indstillinger
OK
Telefoni
OK
Autosvar
= til)
Uafhængigt af indstillingen Autosvar afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsættet i laderen.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Ændring af lydstyrke for håndsæt og håndfri funktion
Indstil lydstyrken for håndsæt og højttaler i 5 trin uafhængigt af hinanden.
Under en samtale
¤
Lydstyrke håndsæt
. . . vælg lydstyrke med
Gem . . . indstillingen gemmes
Hvis der ikke gemmes, gemmes indstillingen automatisk efter ca. 3 sekunder.
55
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / settings_HS.fm / 11/27/18
Håndsæt
I standbytilstand
¤
. . . brug
til at vælge
derefter
¤
¤
¤
For håndsættet:
For højttaleren:
For at gemme indstillingen:
Lydindstillinger
OK
Lydstyrke håndsæt
OK . . .
Højttaler: . . . indstil lydstyrken med
Ekstern højttaler
. . . indstil lydstyrken med
Gem
Håndsætprofil og profil til håndfri funktion
Vælg profil for håndsæt og håndfri funktion for at tilpasse telefonen optimalt til omgivelserne.
Prøv selv, hvilken profil du og den, du taler med, synes der er mest behageligt.
¤
. . . brug
profiler
profil
til at vælge
OK
Vælg (
Lydindstillinger
OK
Højttalerprofiler / Håndfriprofiler
Akustiske
OK
. . . brug
til at vælge
= valgt)
Højttalerprofiler: Høj eller Lav (fabrikstilstand)
Håndfriprofiler: Profil 1 (fabrikstilstand) eller Profil 2
Ringetoner
Ringetonelydstyrke
Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke).
¤
. . . brug
til at vælge
Ringetoner (h.sæt)
OK
Lydindstillinger
Lydstyrke
OK
OK
Eksempel
. . . brug
Lydstyrke
til at vælge Interne opkald og aftaler eller Eksterne
opkald
. . . indstil lydstyrken med
Gem
Interne opkald
og aftaler:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
<
>
Tilbage
Gem
Ringetonemelodi
Indstilling af forskellige ringetoner for interne og eksterne opkald.
¤
. . . brug
OK
Melodier
til at vælge
OK
Lydindstillinger
. . . brug
vælge den pågældende ringetone/melodi
56
OK
til at vælge forbindelsen
Gem
Ringetoner (h.sæt)
. . . brug
til at
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / settings_HS.fm / 11/27/18
Håndsæt
Aktivering/deaktivering af ringetone
Permanent deaktivering af ringetone
¤
Tryk længe på tasten
. . . i statuslinjen vises
Permanent aktivering af ringetone
¤
Tryk længe på tasten
Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald
¤
Lydløs eller tryk på afbrydtasten
Aktivering/deaktivering af påmindelsestone (bip)
I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone (bip):
¤
Tryk længe på stjernetasten
Tryk på Bip inden for 3 sekunder . . . i statuslinjen
vises
For at deaktivere påmindelsestonen igen:
Tryk længe på stjernetasten
Aktivering / deaktivering af servicetoner
Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan
aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden.
¤
. . . brug
til at vælge
Lydindstillinger
OK
Servicetoner
OK . . .
derefter
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
til at vælge Til eller Fra
Tone ved tastetryk: ¤ Tasteklik: . . . brug
Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, servicetone ved modtagelse af en ny besked:
¤
Bekræft . . . brug
til at vælge Til eller Fra
Advarselstone, hvis der resterer mindre end 10 minutters samtaletid (hver 60. sekund):
¤
Batteri
. . . brug
til at vælge Til eller Fra
Advarselstone, hvis håndsættet flyttes ud af basestationens rækkevidde:
¤
Uden for rækkev.: . . . brug
til at vælge Til eller Fra
For at gemme indstillingen:
¤ Gem
Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.
57
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / settings_HS.fm / 11/27/18
Håndsæt
Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner
Taltaster: Tasterne
og
til
kan hver tildeles ét nummer fra telefonbogen.
Displaytaster: Venstre display-tast har fået en funktion som standard. Du kan ændre
standardindstillingen.
Der kan så ringes op til nummeret hhv. funktionen startes med et tryk på en tast.
Tildel taltaster numre (kortvalg)
Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.
¤
Tryk længe på taltasten
eller
¤
Tryk kort på taltasten
Tryk på displaytasten Hurt.Kald
Telefonbogen åbnes.
¤
. . . vælg opslag med
OK
opslaget er gemt på taltasten
. . . om nødvendigt, vælg nummer med
OK . . .
Hvis opslaget senere slette i telefonbogen, påvirker det ikke taltastens indstilling.
Ring nummeret op
¤
Tryk længe på taltasten . . . der ringes så straks op til nummeret
eller
¤
Tryk kort på taltasten . . . på venstre displaytast vises nummeret/navnet (om nødvendigt
forkortet)
. . . Tryk på displaytasten . . . der ringes op til nummeret
Ændring af en taltasts indstilling
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
58
Tryk kort på taltasten
Ændre . . . telefonbogen åbnes . . . mulige optioner:
Ændring af indstilling: ¤ . . . vælg opslag med
OK
Slet indstilling:
¤ Slet
OK
. . . vælg i givet fald nummer
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / settings_HS.fm / 11/27/18
Håndsæt
Indstil displaytast / Ændr indstilling
¤
Tryk længe på venstre displaytast. . . . listen over mulige indstillinger for tasterne åbnes
vælg funktion med
OK . . . mulige optioner:
Int
Hurtig opkald
Rumovervågning
Timer
Vækkeur
Kalender
Direkte opkald
Genopkald
Håndsætmappe
Flere funktioner...
Opkaldslister
Viderestil opkald
SMS
...
Åbn listen med de mobildele der er tilmeldt samme basestation
Tildel displaytasten et nummer fra telefonbogen
Indstil og slå babyalarm til/fra
Indstil timeren, og slå den til/fra
Slå vækkeuret til/fra
Åbn kalender
Indstil direkte opkald
Vis genopkaldsliste
Åbn håndsættets lokale telefonbog
¤ OK . . . vælg endnu en funktion med
Vis opkaldslister
Aktivering/deaktivering af viderestilling af opkald
Åbn menuen SMS
Start funktion
Når telefonen er i standbytilstand:
Tryk kort på displaytasten . . . den tildelte funktion udføres
Nulstilling af håndsættet til fabriksindstillingerne
Nulstille individuelle indstillinger og ændringer.
¤
. . . med
håndsæt
OK
vælg
Indstillinger
OK
System
OK
Nulstil
Ja . . . håndsættes indstillinger nulstilles
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Følgende indstillinger påvirkes ikke af nulstillingen
• Tilmelding af håndsættet til basestationen
• Dato og klokkeslæt
• Telefonbogens og opkaldslisternes opslag
• Sms-listerne
59
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / settings_BS.fm / 11/27/18
System
System
Dato og klokkeslæt
Det kræver dato og klokkeslæt, så det korrekte klokkeslæt f.eks. vises ved indgående opkald eller
for at kunne bruge vækkeuret og kalenderen.
Hvis dato og klokkeslæt endnu ikke er indstillet på håndsættet, vises displaytasten Tid.
¤
Tryk på displaytasten Tid
eller
¤
. . . med
vælg
Indstillinger
For at indstille dato:
¤ Dato: . . . med
For at indstille klokkeslæt: ¤
Klokkeslæt
¤
Gem indstilling:
OK
Dato/tid
OK . . . derefter
indtast dag, måned og år 8-cifret
. . . med
indtast timer og minutter 4-
cifret
Gem
Eget områdenummer
Til overførsel af telefonnumre (til f.eks. på vCards) skal forvalgsnummeret (landekode og
områdenummer) være gemt på telefonen.
Enkelte af disse numre er allerede forudindstillede.
¤
. . . med
Telefoni
vælg
OK
Indstillinger
Områdenumre
OK
Lokal område nr.:
. . . vælg/skift indtastningsfelt med
tallet
. . . indtast tal med
International kode:
00 - 49
For at ændre nummeret:
indtastningsposition med
Områdenumre
OK
Kontrollér det (for)indstillede områdenummer
¤
Eksempel
. . . ændr
0 - [8
]
. . . slet i givet fald
Gem
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Gem
Aktivering/deaktivering af ventemelodi
¤
. . . med
vælg
Lydindstillinger OK
aktiveret)
60
Musik på hold
Ændre (
=
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / settings_BS.fm / 11/27/18
System
Skift av system-pinkode
Sikr telefonens systemindstillinger med en system-pinkode. Du skal bl.a. indtaste systempinkoden, når du til- og afmelder et håndsæt, ændrer indstillingerne for det lokale netværk, for
en firmware-opdatering eller ved nulstilling til fabrikstilstand.
For at skifte håndsættets 4-cifrede system-pinkode (fabrikstilstand: 0000):
¤
. . . med
vælg
Indstillinger
OK
System
OK
. . . indtast i givet fald den aktuelle system-pinkode med
OK
. . . indtast en ny system-pinkode med
OK
System-PIN
(hvis den ikke er 0000)
Gem
Nulstilling af system-pinkoden
For at nulstille basestationen til den oprindelige pinkode 0000:
¤
Fjern netkablet fra basestationen tryk på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen, og
hold den nede tilslut samtidigt netkablet til basestationen igen hold tasten nede i
mindst 5 sek. . . . basestationen nulstilles og system-pinkoden 0000 indstilles
Alle håndsæt er afmeldt og skal tilmeldes igen. Alle indstillinger er nulstillet til
fabriksindstillinger.
Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne
Ved nulstilling
• bibeholdes data og klokkeslæt,
• forbliver håndsættene tilmeldte,
• bibeholdes system-pinkoden,
• Maks.rækkevidde aktiveres og Ingen stråling deaktiveres.
¤
. . . med
OK
vælg
Indstillinger
. . . indtast system-pinkoden med
OK
OK
System
OK
Nulstil base
Ja . . . basestationen genstartes.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Genstarten tager ca. 10 sekunder.
61
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / FAQs.fm / 11/27/18
Spørgsmål og svar
Appendiks
Spørgsmål og svar
Løsningsforslag finder du på nettet på
www.gigaset.com/service
Trin til fejlafhjælpning
Der vises intet på displayet.
• Håndsættet er ikke tændt.
langt tryk.
• Batteriet er tomt. Oplad/udskift batteriet.
På displayet blinker "Ingen base".
Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde.
Reducer afstanden mellem håndsæt og
basestation.
• Basestationen er ikke tændt. Kontroller basestationens strømforsyning.
• Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi Maks.rækkevidde er slået fra.
Maks.rækkevidde skal slås til eller reducer afstanden mellem håndsættet og basestationen.
•
¥
På displayet blinker "Tilmeld håndsæt".
• Håndsættet er endnu ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmelding af et ekstra håndsæt (flere end
6 DECT-tilmeldinger). Tilmeld håndsættet igen.
Håndsættet ringer ikke.
Ringetonen er slået fra.
Slå ringetonen til.
Viderestilling af opkald er aktiveret.
Deaktivering af viderestilling af opkald.
Telefonen ringer ikke, hvis den, der ringer op, har aktiveret skjul nummer.
Aktivering af ringetone ved anonyme opkald.
• Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum eller den ringer ikke ved bestemte telefonnumre.
Kontrollér tidsstyringen for eksterne opkald.
•
•
•
¥
¥
Ingen ringe-/klartone fra fastnettet.
• Forkert telefonkabel. Brug det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning,
skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt.
Forbindelsen afbrydes altid efter ca. 30 sekunder.
En repeater (tidligere end version 2.0) blev aktiveret eller deaktiveret.
igen.
•
Sluk for håndsættet og tænd det
Fejltone efter anmodning om system-pinkode.
System-pinkoden er forkert.
Gentag proceduren, nulstil i givet fald system-pinkoden til 0000.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
•
Glemt system-pinkode.
Nulstil system-pinkoden til 0000.
¥
Din samtalepartner kan ikke høre dig.
Lyden i håndsættet er slået fra.
Tænd for mikrofonen igen.
•
Enkelte nettjenester fungerer ikke som beskrevet.
Funktionerne er ikke aktiverede.
Kontakt netudbyderen.
•
62
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / FAQs.fm / 11/27/18
Spørgsmål og svar
Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke.
• Vis nummer (CLI) er ikke aktiveret hos den, der ringer op. Den, der ringer op, skal bede netudbyderen
om at aktivere Vis nummer (CLI).
• Vis nummer (CLIP) understøttes ikke af netudbyderen eller er ikke aktiveret. Bed netudbyderen om at
aktivere Vis nummer (CLIP).
• Telefonen er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke
giver alle informationer videre.
Nulstilling af anlæg: Frakobl netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen, og vent, indtil enheden er
genstartet.
Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse
efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning, ... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget,
eller spørg hos producenten af anlægget.
¥
¥
Du hører en fejltone ved indtastningen (faldende tonerækkefølge).
• Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. Gentag proceduren. Hold i den forbindelse øje med
displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.
Du kan ikke aflytte telefonsvareren på nettet.
Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald.
•
Indstil telefonanlægget til DTMF-signalering.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Der er ikke angivet et klokkeslæt for en besked i opkaldslisten.
• Dato/klokkeslæt er ikke indstillet. Indstilling af dato / klokkeslæt.
63
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / appendix_legal.fm / 11/27/18
Kundeservice og hjælp
Kundeservice og hjælp
Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice
www.gigaset.com/service.
Besøg vores kundeservice-sider
Her finder du bl.a.:
• Spørgsmål og svar
• Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
• Kompatibilitetskontroller
Kontakt vores servicemedarbejdere
Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...
... online:
via vores kontaktformular på kundeservice-siden
... pr. telefon:
I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:
Kundeservice Danmark +45 43682003
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.
Husk at have dit købsbevis ved hånden.
Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke
sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af
CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med
vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).
Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.
64
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / appendix_legal.fm / 11/27/18
Kundeservice og hjælp
Producentens Garanti
Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:
• Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil
foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele,
som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
• Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
• Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller
kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret
på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
• Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation
ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder
efter, at manglen er blevet opdaget.
• Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til
Gigaset Communications.
• Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien
udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
• Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes
ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som
bruger selv har downloadet/indtastet.
• Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications
sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.
Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.
Ansvarsfraskrivelse
Håndsættets display består af pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).
Det kan ske, at en sub-pixel styres forkert eller at den afviger i farven.
Der ydes kun garanti, hvis antallet af maksimalt tilladte pixelfejl overskrides.
Beskrivelse
maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel
1
Mørke sub-pixel
1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel
1
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.
65
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / appendix_legal.fm / 11/27/18
Oplysninger fra producenten
Oplysninger fra producenten
Godkendelser
Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.
Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset E370 er i overensstemmelse
med direktivet 2014/53/EU.
Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
www.gigaset.com/docs.
Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller
“Europæiske overensstemmelseserklæringer”.
Kontroller derfor alle disse filer.
Miljø
Vores miljøideal
Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en
bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion og
distribution til bortskaffelse – lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.
Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på www.gigaset.com.
Miljøstyringssystem
Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og
ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Bortskaffelse
Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som
du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.
Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet
af EU-direktiv 2012/19/EU.
Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt
negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for
genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.
66
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / appendix_legal.fm / 11/27/18
Oplysninger fra producenten
Pleje
Tør telefonen af med en fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.
Brug aldrig en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.
I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund
af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.
Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypoliturer til mobiltelefoner.
Kontakt med væske
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Hvis telefonen har været i kontakt med væske:
1 Fjern alle kabler fra enheden.
2 Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.
3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
4 Dup alle dele tørt.
5 Opbevar derefter telefonen i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det
forefindes) på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
6 Tænd først telefonen igen, når den er tør.
Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.
67
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / appendix_technical.fm / 11/27/18
Tekniske data
Tekniske data
Batterier
Teknologi:
2 x AAA NiMH
Spænding:
1,2 V
Kapacitet:
750 mAh
Driftstider/ladetider for håndsættet
Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene.
(Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).
Standbytid (timer)
320 / 190 *
Samtaletid (timer)
17
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer)
120 / 95 *
Ladetid i lader (timer)
8
* Ingen stråling slukket/tændt, uden displaybelysning i standbytilstand
Håndsættets effektforbrug i laderen
Under opladning:
ca. 1,5 W
Til opretholdelse af ladetilstanden:
ca. 0,5 W
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Basestationens effektforbrug
I standbytilstand:
ca. 0,5 W
Under en samtale:
ca. 0,6 W
68
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / appendix_technical.fm / 11/27/18
Tekniske data
Generelle tekniske data
DECT-standard
understøttes
GAP-standard
understøttes
Antal kanaler
60 duplekskanaler
Frekvensområde
1880-1900 MHz
Dupleks
Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendeimpulsens gentagefrekvens
100 Hz
Sendeimpulsens længde
370 μs
Kanalraster
1728 kHz
Bitrate
1152 kbit/s
Modulation
GFSK
Sprogkodning
32 kbit/s
Sendeeffekt
10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Rækkevidde
op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Strømforsyning basestation
230 V ~/50 Hz
Omgivende betingelser ved brug
+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Opkaldsmetode
DTMF-signalering/impulsopkald
Telefonstikkets stikkonfiguration
3
4
2
5
1
6
1
2
3
4
5
6
ledig
ledig
a
b
ledig
ledig
Tegnsættabeller
Standardskrift
Tryk flere gange på den tilsvarende tast.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2)
1) Mellemrum
2) Linjeskift
69
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / symbols.fm / 11/27/18
Display-symboler
Display-symboler
Følgende symboler vises, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand.
Statuslinjens symboler
Symbol
Betydning
Symbol
Betydning
Modtagestyrke (Ingen stråling fra)
1% -100 %
hvid, hvis Maks.rækkevidde til;
grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
Tastaturlås aktiveret
rød: ingen forbindelse til
basestationen
rød: opladet under 11 %
Batteriets ladetilstand:
hvid: opladet mere end 11 % - 100 %
blinker rødt: batteriet er næsten tomt
(ca. 5 minutters taletid tilbage)
Ingen stråling aktiveret:
hvid, hvis Maks.rækkevidde til;
grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
Batteriet oplades
(aktuel ladetilstand):
0 % - 100 %
ringetonen er slået fra
Aktiveret ringetone "bip"
Displaytasternes symboler
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Symbol
70
Betydning
Symbol
Betydning
Genopkald
Åbn telefonbogen
Slet tekst
Overfør telefonnummer til
telefonbogen
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / symbols.fm / 11/27/18
Display-symboler
Display-symboler ved signalering af . . .
Symbol
Betydning
Symbol
Betydning
Eksternt opkald
Påmindelse aftale
Internt opkald
Påmindelse mærkedag
Oprettelse af forbindelse
(udgående opkald)
Alarm
Forbindelse oprettet
Countdown-timer
Oprettelse af forbindelse er ikke
mulig/forbindelse afbrudt
Øvrige display-symboler
Symbol
Betydning
Vækkeur aktiveret, visning med
vækningstidspunkt
Timer slået til, visning med nedtælling
Handling udført (grøn)
Symbol
Betydning
Oplysninger
(Sikkerheds-)forespørgsel
Vent venligst ...
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Handling mislykket (rød)
71
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / menutree.fm / 11/27/18
Menuoversigt
Menuoversigt
Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og
hos alle netudbydere.
Åbn hovedmenuen:
tryk på
, når håndsættet er i standbytilstand
Håndsæt- liste
s. 24
Opkaldslister
s. 30
Alle opkald
Udgående opkald
Accepterede opkald
Mistede opkald
Telefonsvarer
Afspil beskeder
s. 31
Nettelefonsvarer
s. 31
s. 32
SOS SOS-nødopkald
Aktivering
SOS 1 – SOS 4
s. 36
Vækkeur
Lydindstillinger
Lydstyrke håndsæt
Akustiske profiler
s. 56
Højttalerprofiler
s. 56
Håndfriprofiler
s. 56
Servicetoner
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Ringetoner (h.sæt)
Musik på hold
72
s. 57
Lydstyrke
s. 56
Melodier
s. 56
Tidsstyring
s. 40
Anon. opkald fra
s. 40
s. 60
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / menutree.fm / 11/27/18
Menuoversigt
Indstillinger
Dato/tid
Skærmindstillinger
s. 60
Screensaver
s. 54
Stor skrift
s. 54
Farveskema
s. 55
Belysning
s. 55
Sprog
Tilmelding
Telefoni
s. 54
Tilmeld håndsæt
s. 48
Afmeld håndsæt
s. 49
Vælg base
s. 49
Autosvar
s. 55
Områdenumre
s. 60
Aktivér intern
s. 19
Adgangskode
s. 53
Opkaldsmetode
s. 52
Genkald
s. 52
Anonyme opkald
Sortliste
System
Blokerede numre
s. 40
s. 41
Beskyttelsestilstand
s. 41
Nulstil håndsæt
s. 59
Nulstil base
s. 61
s. 51
Kryptering
Repeater
ECO DECT
kun, hvis der er tilsluttet
mindst én repeater
s. 51
System-PIN
s. 61
Maks.rækkevidde
s. 39
Ingen stråling
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Yderligere funktioner
Kalender
s. 34
Timer
s. 36
Rumovervågning
s. 37
Direkte opkald
s. 16
Mistede aftaler
s. 35
Vælg tjenester
Viderestil opkald
s. 22
Banke på
s. 21
Notering fra
s. 21
73
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / menutree.fm / 11/27/18
Menuoversigt
SMS
Ny SMS
s. 42
Indgående
s. 43
Udgående
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Indstillinger
74
s. 43
Servicecentre
s. 45
Statusrapport
s. 46
Meddelelse
s. 45
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 11/27/18
Indeks
Indeks
A
D
Afbryd alarm (babyalarm). . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Afbrydertast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Afbrydtast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Afmelding (håndsæt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Aftale
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
mistet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
signalere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
vis mistet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Aktivering / deaktivering af tastaturlås . . . . . . . 11
Aktivering/deaktivering af ringetone . . . . . . . . . 57
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Alarmtelefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ansvarsfraskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Direkte opkald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Display
belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
farveskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
knust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
screensaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
skift displaysprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Display-symboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
indstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
DTMF-signalering (tonevalg) . . . . . . . . . . . 52, 53
E
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
B
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
aktivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
deaktivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Banke på, ekstern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
besvare/afvise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18
Banke på, internt
besvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Basestation
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
nulstille til fabriksindstillingerne . . . . . . . . . . 61
skifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
slutte til lys- og telefonnettet . . . . . . . . . . . . . 8
system-pinkode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
tilslutte til en router . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 52
tilslutte til et telefonanlæg . . . . . . . . . . . . . . 52
ændre navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Batteri
isætte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
opladning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Batteriets ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Bedste basestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Besked-LED tænd/sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Beskedlister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Beskedtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
åben listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bip (påmindelsestone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Blokering af opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Blokeringsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Boost se forstærkerfunktion
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Bryde ind i en ekstern samtale . . . . . . . . . . . . . 19
C
CLI, Calling Line Identification . . . . . . . . . . . . . . 20
CLIP, CLI Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CLIR, CLI Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Effektforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ekko, ved tilslutning til router . . . . . . . . . . . . . . 52
Ekstra-høj-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
E-mailadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
F
Farveskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Fejlafhjælpning
generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Flashtid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Forespørgsel
(eksternt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
afslutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Foretage anonyme opkald . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Foretage opkald
besvare opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
fra genopkaldslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
fra telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Forstærkerfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 19
Forvalgsnummer (telefonanlæg) . . . . . . . . . . . . 53
G
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Genopkaldsliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 30
Godkendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
H
Hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 64
Højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Højttalerprofiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Høreapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Håndfri funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Håndfri funktion-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
75
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 11/27/18
Indeks
Håndfriprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Håndsæt
afmelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
anvende flere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
anvende som babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . 37
displaybelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
displaysprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
farveskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . . . 19, 55
lydstyrke i telefonrøret . . . . . . . . . . . . . . 19, 55
nulstille til fabriksindstillingerne . . . . . . . . . . 59
oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
skift til bedste modtagelse . . . . . . . . . . . . . . 49
skift til en anden basestation . . . . . . . . . . . . 49
standbytilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
stor skrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
søge efter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
tilmelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
tilmelde til endnu en basestation . . . . . . . . . 49
tilslutte lader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
tænd/sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ændre navnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ændre nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ændring af indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Håndsættet
slå lyden fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Håndsættets driftstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
I
Ibrugtagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ibrugtagning, håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Impulsopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Indbakke (sms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Indstil taltast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Indstil tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Indstille systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Indstilling af dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 60
Indstilling af klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . 10, 60
Indstilling af lydstyrken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indtast tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Indtastning af omlyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Indtastning af specialtegn . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Indtastning af tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ingen stråling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Intern
forespørge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Intern samtale
bryde ind i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Internt
foretage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
IWV (impulsopkald) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
K
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kladdeliste (sms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Knust display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
76
Konference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 23
afslutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 23
to eksterne samtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Konference med tre abonnenter, se konference
Kontakt med væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kortvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 58
Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
L
Lader (håndsæt)
tilslutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ladetid for håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Lagerplads i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Liste
sms-indbakke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
sms-kladdeliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Lydstyrke
for håndfri funktion i håndsættet . . . . . . . . . 55
højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
lydstyrke for håndfri funktion/håndsæt . . . . . 19
Lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . . . . . . . . 19
Lydstyrke for håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
M
Maks.rækkevidde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Medicinsk udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Melodi
ringetone for interne/eksterne opkald. . . . . . 56
Menutast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mikrofon
slå til/fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Mistede mærkedage/aftaler . . . . . . . . . . . . . . . 35
Modtageforstærker, se repeater
Modtagestyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Mærkedag, se aftale
N
Nedtælling (timer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Netdel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nettelefonsvarer, se telefonsvarer på nettet
Nettjenester, udbyderspecifikke . . . . . . . . . . . . 20
Netudbyder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Notering
slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nummer
for telefonsvareren på nettet, indtast . . . . . . 31
gemme i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nødopkald
ikke muligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nødopkald SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
afbrydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
aktivering/deaktivering . . . . . . . . . . . . . . . . 33
forløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 11/27/18
Indeks
O
Områdenummer, (telefonanlæg) . . . . . . . . . . . . 53
Opkald
besvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
fra opkaldslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
med kortvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
viderestille internt (stille om) . . . . . . . . . . . . 18
Opkald, anonym
ro for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Opkald, anonymt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Opkaldsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Opkaldsliste
foretage opkald fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
overførsel af telefonnummer til telefonbogen 30
ringe tilbage til den, der har ringet op . . . . . . 30
slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
slette opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
åbne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opkaldslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opkaldsmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Opkaldspause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Opkaldstast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opkaldstoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Oplysninger fra producenten . . . . . . . . . . . . . . 66
Opret forbindelse til basestation . . . . . . . . . . . . 49
Oversigt
håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
P
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 49
Pakken indeholder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pause
efter forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
efter opkaldsstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
efter R-tasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pleje af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Påmindelsestone (bip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
R
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ret fejlindtastninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rettelse af fejlindtastninger . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ringe op
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ringe tilbage til den, der har ringet op . . . . . . . 21
Ringetone
deaktivering af første . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
melodi for interne/eksterne opkald . . . . . . . . 56
tidsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
undertrykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ændre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ro for opkald
anonyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
blokeringsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
tidsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Router, tilslutte basestation . . . . . . . . . . . . . 8, 52
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 53
S
Sammenkæde, se sms
Samtale
ekstern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
lade en abonnent bryde ind . . . . . . . . . . . . . 19
viderestille internt (stille om) . . . . . . . . . . . . 18
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Send
hele telefonbogen til håndsæt . . . . . . . . . . . 26
sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Service-provider, se netudbyder
Servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Signalering, symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sikre systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Skift
displaysprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Skift mellem opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
to eksterne samtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skifte
system-pinkode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Skifte pinkode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Skifte system-pinkode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Skjul nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Skriv (sms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Slukke radiomodulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Slå alarm (timer) til/fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Slå lyden fra på håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sms
afhjælpning af fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
gemme midlertidigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
indbakke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
kladdeliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
læse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
modtage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
på telefonanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
selvhjælp ved fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . 47
sende til e-mailadresse . . . . . . . . . . . . . . . . 43
sendecenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
skriv/send . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
statusreport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sms (tekstmeddelelser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sms-beskeder
sammenkædede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sms-center
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ændre nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
77
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 11/27/18
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Indeks
Sms-meddelelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Små og store bogstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Snooze-tilstand (vækkeur) . . . . . . . . . . . . . . . . 37
SOS-nummer
gem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
sletning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ændring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sprog, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 54
Spørgsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Standbytilstand
vende tilbage til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Stikkonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stor skrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Store og små bogstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stråling
reducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Styretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11
Symboler
ny sms-besked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
på displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
signalering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
visning af nye beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . 28
vækkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
System-pinkode
nulstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
skifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Søg efter
håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Søg i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Telefonanlæg
gemme forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . . . 53
indstille flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
indstilling af opkaldsmetode . . . . . . . . . . . . 52
pausetider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
skift til DTMF-signalering . . . . . . . . . . . . . . . 53
sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
tilslutte basestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
gennemsøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
lagerplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
oprette opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
opslagenes rækkefølge . . . . . . . . . . . . . . . . 25
overføre telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . 26
ringe op til nummeret . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
send opslag/liste til et håndsæt . . . . . . . . . . 26
sende til håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
vælge opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
åbne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Telefonnummer
overføre til telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . 26
Telefonstik, konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Telefonsvarer
aflytte beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Telefonsvarer på nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
indtast telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tidsstyring for eksterne opkald . . . . . . . . . . . . . 40
Tilmelding (håndsæt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tilmeldings-/paging-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tilslutning af strømkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tonevalg (DTMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 53
Tænd-/sluk-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
T
U
Tale i telefon
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tast (basestation), tilmelding/paging . . . . . . . . . 4
Tast 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Taster
afbrydertast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
afbrydtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
beskedtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
håndfri funktion-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
opkaldstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
paging-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
styretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11
tænd-/sluk-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tegnsættabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Telefon
betjening af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Undertrykning af første ringetone . . . . . . . . . . . 46
78
V
vCard (sms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ventemelodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Viderestille, ekstern samtale internt . . . . . . . . . . 18
Viderestilling af opkald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
VIP-gruppe, telefonbogsopslag tildele . . . . . . . . 24
VIP-ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vis nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vis nye beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Visning
af nye beskeder, aktivere/deaktivere . . . . . . . 29
anonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ekstern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
lagerplads i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . 25
meddelelse fra telefonsvareren på nettet . . . 28
mistet aftale/mærkedage . . . . . . . . . . . . . . . 35
ukendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Visning af beskeden fra telefonsvareren
på nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vækkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 11/27/18
Indeks
Vækkeuret
aktiver/deaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
X
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
XES-tilstand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Æ
Ændre
lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . . . . . . 55
lydstyrke i telefonrøret . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ændring af håndsættets navn . . . . . . . . . . . . . . 50
Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.
79
Gigaset E370 / LUG_NF DK da / A31008-M2815-R201-1-SM19 / Cover_back_c.fm / 11/27/18
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
www.gigaset.com
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising