Gigaset | AS690 | User guide | Gigaset AS690 Kullanici rehberi

Gigaset AS690 Kullanici rehberi
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / Cover_front_c.fm / 4/24/19
A690 - A690 A
SABİT HATLI TELEFON
En güncel kullanım kılavuzunu
bulabileceğiniz adres
www.gigaset.com/manuals
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / LUGIVZ.fm / 4/24/19
İçindekiler
İçindekiler
Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Paket içeriği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Baz ünite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
El cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ekran dilini değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
El cihazının kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El cihazını açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuş kilidini açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kumanda tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menü rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
13
14
Arama yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aramayı cevaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoparlör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessiz mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dahili telefon görüşmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çağrı numarası aktarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
16
16
18
18
Arama/mesaj listeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Arama listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Mesajlar listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Telefon rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Yerel telesekreter (mevcutsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telesekreteri ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El cihazıyla kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
25
Şebeke telesekreteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şebeke telesekreteri numarasını girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesajlar Dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 tuşuna atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
26
27
Diğer fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İstenmeyen aramalara karşı koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
29
2
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / LUGIVZ.fm / 4/24/19
İçindekiler
Telefonu genişletme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birden çok el cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repeater desteği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baz üniteyi Router’da/telefon sisteminde çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
31
Telefonu ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarih ve saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ses ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
33
34
36
Müşteri Hizmeti ve Yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sorular ve cevaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Garanti Gigaset A690-A690A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Üretici bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veri gizliliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sıvılar ile temas etmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karakter tabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
44
44
44
45
45
46
46
47
Menüye genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.
3
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / overview_Kombi.fm / 4/24/19
Genel bakış
Genel bakış
1
INT 1
16.12.
09:30
2
3
Menü
4
5
6
7
8
9
5 Mesaj tuşu
Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: yeni mesaj veya yeni arama
Arayan listesindeki/şebeke telesekreteri listesindeki yeni mesajlar ekranda Yeni mesajlar mesajı
ile gösterilir.
6 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu
kısa süreli
Görüşmeyi başlatma;
basın
gösterilen numarayı arama;
tekrar arama listesini açma
uzun süreli
aramayı başlatma
basın
7 Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu
kısa süreli
Görüşmeyi bitirme,
basın
fonksiyonu iptal etme;
bir düzey geriye
uzun süreli
bekleme moduna dönme;
basın
el cihazını açma/kapatma
8 Kumanda tuşu / Menü tuşu ( s. 12)
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında
dolaşma, fonksiyonları çağırma
9 1 tuşu ( s. 27)
uzun süreli
Telesekreter/şebeke
basın
telesekreterini arama
10 R tuşu
uzun süreli
Danışma (flaş)
basın
11 Kare tuşu / Kilitleme tuşu
uzun süreli
Tuş kilidini açma/kapatma;
basın
arama duraklatma karakteri
girme
kısa süreli
Büyük/küçük harf ve rakam
basın
yazma arasında geçiş
12 Yıldız tuşu
uzun süreli
Zil sesini açma/kapatma
basın
kısa süreli
Darbeli arama ile tonlu
basın
arama arasında geçiş
13 Mikrofon
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
10
11
12
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
13
1 Durum çubuğu ( s. 13)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma
durumunu gösterir
2 El cihazının adı ( s. 30)
3 Tarih ve saat ( s. 33)
4 Ekran tuşları ve fonksiyonlar ( s. 13)
Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli
fonksiyonlar
Ekran dilini ayarlama (
4
s. 10)
¥
¥
¥
Birden fazla fonksiyon listelenmişse tuş
fonksiyonu kullanım durumuna bağlıdır.
Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden
farklı olabilir.
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / overview_Kombi.fm / 4/24/19
Genel bakış
Telesekretersiz baz ünite
Kayıt/Paging tuşu
El cihazını bulma (Paging):
El cihazlarını kaydetme:
kısa süreli basın
uzun süreli basın
Telesekreterli baz ünite
A Ses düzeyi tuşları (– = alçak; + = yüksek)
Mesaj dinletilirken:
Konuşma ses düzeyini değiştirme
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Zil çalma sırasında:
Zil sesi ses düzeyini değiştirme
B Kayıt/Paging tuşu
El cihazını bulma (Paging):
Mobil cihazı kaydetme:
¤
¤
A
B
D C
E
kısa süreli basın
uzun süreli
basın
C İleri tuşu
Mesaj dinletilirken: Sonraki mesaja gitme
D Geri tuşu
Mesaj dinletilirken:
¤ 1 kez basın
Güncel mesajın başına gitme:
Bir önceki mesaja gitme:
¤ 2 kez basın
E Silme tuşu
Mesaj dinletilirken: Güncel mesajı siler.
F Açma/kapatma ve dinletme/durdurma tuşu
¤ uzun süreli basın
Telesekreteri açma/kapatma:
Mesaj dinletilirken:
¤ kısa süreli basın
Mesajları dinleme:
Dinletmeyi iptal etme:
¤ kısa süreli basın
Yanıyorsa:
Telesekreter açık, yeni mesaj mevcut değil
Yanıp sönüyorsa:
Yeni mesaj; mesaj o sırada dinletiliyor veya kaydediliyor
Çok hızlı yanıp sönüyorsa:
Hafıza dolu
G Gösterge alanı
F
G
5
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / overview_Kombi.fm / 4/24/19
Genel bakış
Kullanım kılavuzundaki talimatlar
Semboller
Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan
uyarılar.
Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında
önemli bilgiler.
Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
Ek yardımcı bilgiler.
Tuşlar
Cevaplama/hoparlör tuşu
Kare tuşu
Sonlandırma tuşu
Yıldız tuşu
Kumanda tuşu
ila
R tuşu
Rakam/harf tuşları
Menü, OK
Ekran tuşları
Prosedürler
Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma:
¤
Menü
Ayarlar
( = etkinleştirilmiş)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Adım
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
6
El cihazı
OK
Oto. cevapl.
OK
Yapmanız gerekenler
Menü
Ayarlar
OK
Menü ekran tuşuna basın.
Kumanda tuşuyla
Ayarlar girişine gidin.
OK ile onaylayın. Ayarlar alt menüsü açılır.
El cihazı
OK
Kumanda tuşuyla
El cihazı girişini seçin.
OK ile onaylayın. El cihazı alt menüsü açılır.
Oto. cevapl.
OK
OK
Kumanda tuşuyla
Oto. cevapl. girişini seçin.
OK ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiştir .
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / security.fm / 4/24/19
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.
Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
Sadece spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın
www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz
konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.
El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.
Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara
koymayınız.
Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek
durumlara ilişkin uyarılar
Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.
Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ıslık sesi) neden olabilir veya
buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.
Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden
2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili
Servis'inde onarımını yaptırın.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Ekran çatlak veya kırıksa cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.
Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat
edin, örn. doktor muayenehanesi.
Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız.
Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi
edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).
Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.
7
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / starting_Kombi.fm / 4/24/19
Çalıştırma
Çalıştırma
Paket içeriği
• Bir adet baz ünite, bir adet adaptör, bir adet telefon kablosu
• bir adet el cihazı, iki adet pil, bir adet pil kapağı, bir adet kullanım kılavuzu
Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:
• Bir el cihazı, adaptörlü şarj ünitesi, iki adet pil ve bir adet pil kapağı
Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı
dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun.
Baz ünitenin kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50 m'dir.
Baz ünite ve şarj ünitesi, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru
mekanlarda kullanım için üretilmiştir.
Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat
mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda,
temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.
Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların
etki alanına maruz bırakmayın.
Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
Baz ünite
Baz üniteyi elektrik şebekesine ve sabit hatta bağlama
¤
¤
Adaptörü 1 bağlayın.
Daha sonra telefon fişini 2 bağlayın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.
Telesekretersiz cihaz
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
1
Telesekreterli cihaz
2
1
2
Telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmayacağı için, adaptör her zaman fişe takılı
olmalıdır.
Baz üniteyi bağladıktan sonra telesekreter (mevcutsa) yaklaşık 30 saniye içinde
kullanıma hazır olur.
8
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / starting_Kombi.fm / 4/24/19
Çalıştırma
Baz üniteyi Router cihazına bağlama
Telefonu bir Router cihazının analog bağlantısında da çalıştırabilirsiniz.
¤
Telefon fişini 1 bağlayın ve bir Router cihazının 2 analog bağlantısına bağlayın.
Telesekretersiz cihaz
Telesekreterli cihaz
1
2
2
1
Oluşan ekolar, XES modu açılarak azaltılabilir (
s. 31).
El cihazı
Şarj ünitesini bağlama (teslimat kapsamındaysa)
¤
¤
Adaptörün yassı fişini takın 1 .
Adaptörü prize takın 2 .
Fişi şarj ünitesinden çekin:
¤
¤
Kilit açma düğmesine 3 basın.
Fişi çekin 4 .
1
4
2
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
3
9
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / starting_Kombi.fm / 4/24/19
Çalıştırma
El cihazını çalıştırma
Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. Lütfen koruma folyosunu çıkartın!
Pilleri takma
Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar
meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir.
Bunun dışında, çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.
¤
¤
Pilleri, kutupları doğru
olacak şekilde takın.
(Yerleştirme yönü +/resme bakın).
¤
Pil kapağını üstten
oturtun.
Tam olarak oturuncaya
kadar kapağı itin.
Pil kapağını açın:
¤
Kapağın üst tarafındaki
yivleri kavrayın ve kapağı
aşağı doğru itin.
Pilleri şarj etme
¤
İlk kullanımdan önce piller baz ünitede veya şarj ünitesinde tam şarj edilmelidir.
Pil sembolü ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen
şarj olmuştur.
5
saat
Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.
Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.
Paketin içinde bulunan el cihazları önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen
bir el cihazı kayıtlı değilse (ekranda El cihazı kayıt veya Baz ist. yerl. gösterilir), el cihazını manüel olarak kaydedin ( s. 30).
Ekran dilini değiştirme
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.
¤
¤
Menü
Başka bir dil seçme:
Francais
10
tuşlarına yavaşça arka arkaya basın . . . Ayarlanan dil (örn. English)
gösterilir
OK (
Ekranda istediğiniz dil seçilene kadar kumanda tuşuna
= seçildi)
basın, örn.
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / starting_Kombi.fm / 4/24/19
Çalıştırma
Tarih ve saati ayarlama
Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi
ve saati ayarlayın.
¤
Menü
girin
Ayarlar
OK
OK
Tarih/Saat
OK
Tarihi (gün, ay ve yıl) 6 haneli olarak
Saati (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin
OK (Ekran göstergesi:
Kaydedildi)
Giriş pozisyonunu sola/sağa kaydırma:
Kumanda tuşunun
sağına/soluna basın
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Telefonunuz artık kullanıma hazır!
11
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / operating.fm / 4/24/19
El cihazının kullanımı
El cihazının kullanımı
El cihazını açma/kapatma
¤ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna
uzun süreli basın
Açma:
Kapatma:
¤ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna
uzun süreli basın
Kapalı el cihazını baz üniteye veya şarj ünitesine koyduğunuzda 30 saniye sonra otomatik olarak
açılır.
Tuş kilidini açma/kapatma
Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.
Tuş kilidini açma ve kapatma:
Tuş kilidi devrede: Ekranda
uzun süreli basın
sembolü görüntülenir
El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul
edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda kilit tekrar açılır.
Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.
Kumanda tuşu
Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak
aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı bir okla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.
“kumanda tuşunun sağına basmak” için.
12
Bekleme modunda
Bir görüşme sırasında
Ana menüyü açma
Mikrofonu sessiz moda getirme
Ses ayarlarının yapılması
Ahize veya hoparlörden konuşma modu
için ses düzeyini değiştirme
Telefon rehberini açma
Telefon rehberini açma
Dahili arama / El cihazları listesini açma
Dahili danışmayı başlatma
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / operating.fm / 4/24/19
El cihazının kullanımı
Ekran
Ekran tuşları
Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.
Menü
Ekran tuşlarının güncel fonksiyonları
Ekran tuşları
¤
Ekran tuşuna basın . . . Ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır.
Ana menü/alt menüyü açma
Menü
Menü fonksiyonunu onaylama / girişi kaydetme
OK
Bir menü düzeyi geri
Karakter şeklinde sola doğru siler
Arama listesi/haber listesini arama
Kumanda tuşu
üzerinden kullanılan ekran fonksiyonları
Menü
OK
ile yukarı/aşağı gezinir veya ses seviyesini ayarlar
İmleci (Cursor)
ile sola/sağa hareket ettir
Durum çubuğu
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir.
Baz ünite ile mobil cihaz arasında sinyal bağlantısı
iyi ile zayıf arası
Çekmiyor veya ECO DECT modu Radyas. yok etkin
Telesekreter
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Telesekreter açık
Şarjlı pilin şarj durumu
% 0 - 10
Şarj olurken
% 11- 33
% 34 - 66
% 66 üzerinde
sembolü eklenir.
yanıp söner
Pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)
13
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / operating.fm / 4/24/19
El cihazının kullanımı
Menü rehberi
Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.
Menüye genel bakış: s. 48
¤
¤
Telefon bekleme modundayken ekran tuşuna Menü veya kumanda tuşunun
kısmına basın . . . Menü açılır.
Kumanda tuşu
ile istediğiniz sayfaya gidin OK ile onaylayın
Bir menü düzeyi geriye:
Bekleme moduna dönüş:
¤
¤
tuşuna basın veya Bitirme tuşuna
Kapatma tuşuna
kısa süreli basın
uzun süreli basın
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
En son işlemden iki dakika sonra ekran otomatik olarak bekleme moduna döner.
14
sağ
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / telephony.fm / 4/24/19
Arama yapma
Arama yapma
Arama
¤ Çağrı numarasını girin
Kabul tuşuna
basın . . . Çağrı numarası aranır
veya
¤
Kabul tuşuna
uzun süreli basın . . . Serbest sesi duyulur
ile ses düzeyini ayarlayın
Görüşme sırasında ahize ses düzeyini değiştirme:
Görüşmeyi sonlandırma/aramayı iptal etme:
Çağrı numarasını girin
Kapatma tuşuna
basın
Her çağrı numarasının önüne otomatik olarak bir şebeke operatörü kodu ekleyebilirsiniz:
s. 18
Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi
¤
Telefon rehberini
ile açın
istediğiniz girişe gidin
Kabul tuşuna
basın
Tekrar arama listesinden arama
Listede, bu el cihazından aranan en son on çağrı numarası bulunur.
¤
kısa süreli basın
Girişi seçin
Tekrar arama listesi girişlerini yönetme
¤
Kısa süreli basın
Girişi seçin
Menü
Fonksiyonu seçin
OK
Mümkün olan fonksiyonlar: Numarayı Kullan / Rehbere kopyl. / Girişi Sil / Listeyi Sil
Arama listesinden arama
Arama listesini açma:
¤
Ekran tuşuna
İstediğiniz girişe gidin
basın
Kabul tuşuna
Çagrılar:
OK
basın
Hızlı arama tuşuyla arama
2-9 tuşlarının her birine telefon rehberinden numaralar atayabilirsiniz (
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
s. 21).
İstenen çağrı numarasına atanmış olan hızlı arama tuşuna uzun süreli basın
Aramayı cevaplama
Gelen çağrı zil sesiyle ve ekranda gösterilerek işaret edilir.
¤
Kabul tuşuna
basın
Oto. cevapl. fonksiyonu açık:
El cihazını baz üniteden/şarj ünitesinden alın
Oto. cevapl. fonksiyonu açma:
¤
Menü
Ayarlar
OK
El cihazı
OK
Oto. cevapl.
OK (
= açık)
15
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / telephony.fm / 4/24/19
Arama yapma
Hoparlör
Hoparlörden konuşma sırasında hoparlörü görüştüğünüz kişiyi duyacak şekilde açın ve el cihazını kulağınıza tutmaya gerek kalmadan görüşün.
Bir görüşme sırasında ve bir yerel telesekreteri (mevcutsa) dinlerken hoparlör modunu açma/
kapatma:
¤
Hoparlör tuşuna
basın
Hoparlör ses düzeyini değiştirme:
¤
Menü
Ses Ayarları
ses düzeyini ayarlama
OK
Tel. Ses Seviy.
OK
Hoparlör
OK
ile
OK
Sessiz mod
¤ Görüşme sırasında sağ kumanda tuşuna
basın . . . El cihazınızın mikrofonu kapatılır
Dahili telefon görüşmesi
Dahili arama
Dahili aramalar, aynı baz üniteye kayıtlı başka el cihazları ile yapılan ücretsiz görüşmelerdir.
Belirli bir dahili katılımcıyı arama:
¤
ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa:
ile dahili katılımcıyı seçin
OK veya
...
seçilen el cihazı aranır
Tüm el cihazlarını arama ("Toplu arama"):
¤
uzun süreli basın
OK veya
veya
veya
Kollektif çağrı
. . . ile kayıtlı tüm el cihazları aranır, ilk önce yanıtlayan dahili katılımcıyla görü-
şürsünüz
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Dahili görüşmeyi sonlandırma:
16
Kapatma tuşuna
basın
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / telephony.fm / 4/24/19
Arama yapma
Dahili danışmayı/görüşmeyi aktarma
Harici bir katılımcıyla telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi dahili bir katılımcıya aktarın veya bu
katılımcıyla konferans görüşmesi yapın.
¤
gerekirse el cihazını veya Kollektif çağrı seçeneğini seçin
OK . . . dahili/harici
katılımcılar aranır, harici katılımcı bekleme melodisini duyar
Olası seçenekler:
Konferans görüşmesi:
Dahili katılımcıyla konuşun
Harici görüşmeye geri gitme:
ekran tuşuna basın
Dahili katılımcı cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:
¤
Harici görüşmeyi bildirin
Kapatma tuşuna
basın
Dahili katılımcı telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:
¤
Kapatma tuşuna
basın . . . harici görüşme hemen aktarılır.
Harici görüşmeye geçiş
Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir katılımcı bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).
Dah. Konfer. fonksiyonu açıktır.
Dahili geçişi açma/kapatma
¤
Menü
Ayarlar
OK
Baz istasyon
OK
Dah. Konfer.
OK (
= açık)
Dahili geçiş (konferans)
Başka bir el cihazının yürütülen harici görüşmesine siz de katılmak istiyorsunuz.
¤
Kaldırma tuşuna
uzun süreli basın . . . tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar
Geçişi (konferans) sonlandırma:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Bitirme tuşuna
basın . . . tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar
Birinci dahili katılımcı bitirme tuşuna
arasındaki bağlantı devam eder.
bastığında diğer dahili katılımcı ile harici katılımcı
17
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / telephony.fm / 4/24/19
Arama yapma
Çağrı numarası aktarma
Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve
aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapılır (CLIR = CLI Restriction).
Şebeke operatörünüzü, arayanın çağrı numarasının (CLIP) ekranda görüntülenmesi
için görevlendirmiş olmalısınız.
Arayan kişi, şebeke operatörünü çağrı numarasını aktarma konusunda görevlendirmiş olmalıdır (CLI).
Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi
Çağrı numarası aktarımı
Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa,
isim gösterilir.
Çağrı numarası aktarımı yok
İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:
• Harici görüşme: Hiçbir numara aktarılmaz.
• Gizli çağrı: Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
• Gizli çağrı: Arayan kişi çağrı numarası aktarım hizmetini talep etmedi.
Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim)
Arama sırasında otomatik olarak numaraların önüne eklenecek bir Call-by-Call numarası (ön
seçim numarası) kaydedebilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinden yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bu operatörlerin kodlarını kaydedebilirsiniz.
Ön seçim numarasının kullanılacağı alan kodlarını veya ilk rakamlarını Beyaz liste listesine
kaydedin.
Siyah liste listesine ise Beyaz liste listesinin istisnalarını kaydedin.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Örnek:
Ön seçim numr.
0999
Beyaz liste
08
Siyah liste
081
084
Çağrı numarası
081 ve 084 istisna olmak
üzere 08 ile başlayan
bütün numaralar 0999 ön
seçim numarası ile aranır.
07112345
08912345
08412345
¥
¥
¥
aranan numara
07112345
0999 08912345
08412345
Ön seçim numarasını girme
¤
Menü
numr.
18
Ayarlar
OK
OK
Baz
Numarayı girin veya
OK
Ön seçim
OK
Ön seçim
numarayı telefon rehberinden aktarın
OK
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / telephony.fm / 4/24/19
Arama/mesaj listeleri
Ön seçim ile kod numaraları listesini oluşturma
¤
Menü
OK
Ayarlar
OK
Baz
Liste girişini seçin (1 – 11)
OK
Ön seçim
OK
OK
Beyaz liste
Ön seçim numarasının kullanılması gereken
kod numarasını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını girin
OK
gerekirse başka
bir liste girişi seçin ve diğer numaraları kaydedin
Ön seçim olmadan kod numaraları listesini oluşturma
¤
Menü
Ayarlar
OK
Baz
OK
Ön seçim
OK
OK
OK
Liste girişini seçin (1 – 11)
OK
gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları girin
Siyah liste
Beyaz liste listesinin istisnalarını girin
Ön seçimi güncel arama için engelleme
¤
uzun süreli basın
Menü
Ön seçim kapalı
Numarayı telefon rehberinden aktarın
OK
Numarayı girin veya
. . . Numara, ön seçim olmadan aranır.
Ön seçimi tamamen iptal etme
¤
Menü
numr.
Ayarlar
OK
OK
Baz
OK
Ön seçim numarasını ekran tuşuyla
Ön seçim
silin
OK
Ön seçim
OK
Arama/mesaj listeleri
Telefon, farklı olaylar hakkındaki bilgileri listeler halinde kaydeder:
• Arama listesi: Gelen veya giden tüm aramaların çağrı numaraları
• Telesekreter listesi: Yerel telesekreterdeki (mevcutsa) mesajlar
• Şebeke telesekreteri listesi: Şebeke telesekreterindeki mesajlar
Listelerden birine yeni giriş geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Teslimat durumunda mesaj tuşu
yanıp söner (sol ekran tuşunda) ve ekranda Yeni mesajlar mesajı gösterilir.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Yeni mesajların gösterimini kapatma
¤
Menü
Mesaj tipini seçme:
¤
tuşuna basın
¤
tuşuna basın
97
cevapsız aramalar için
Yerel telesekreterdeki (mevcutsa)//şebeke telesekreterindeki mesajlar için
975 SET: [0]
19
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / telephony.fm / 4/24/19
Arama/mesaj listeleri
Yeni mesaj geldiğindeki yapılacakları ayarlama:
¤
tuşuna basın
Yeni mesajların mevcut olduğu gösterilir
(teslimat durumu)
¤
tuşuna basın
Ayarları kaydetme:
Yeni mesajların mevcut olduğu olmadığı gösterilmez.
975 SET: [1]
OK
Ayarların değiştirilmesi ancak yeni mesaj alındıktan sonra mümkün olur.
Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj
alırsınız (şebeke operatörünüze bağlı olarak).
Arama listesi
Ön koşul: CLIP (
s. 18)
Ayarlanmış liste türüne bağlı olarak, gelen son 25 çağrı numarasının hepsi veya sadece cevapsız
olanları kaydedilir.
Liste türünü ayarlama
¤
Menü
Ayarlar
Ç. / Tüm Çağrılar
OK
OK (
Baz istasyon
OK
Çağ. Lis. Türü
OK
Cevaps.
= seçildi)
Arama listesini açma
¤
Ekran tuşuna
basın . . . liste seçimi açılır
Çagrılar:
Giriş şunu gösterir: Yeni giriş sayısı + eski, okunmuş giriş sayısı
Listeyi açma:
¤
Çagrılar: 01+02
OK . . . Son cevapsız arama gösterilir
ile liste içinde gezinin
Diğer fonksiyonları kullanma
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Girişi seçin
Girişi Sil
Rehbere kopyl.
Kara List. Kopy.
Tarih/Saat
Durum
Listeyi Sil
20
Menü
ile fonksiyonu seçin:
Güncel giriş silinir.
Giriş, telefon rehberine devralma.
Çağrı numarasını bloke edilmiş numaralar listesine aktarın.
Aramanın yapıldığı tarih ve saati (ayarlıysa) gösterme.
Yeni çğr.: yeni cevapsız arama. Eski çğr.: önceden okunmuş giriş.
Tüm girişleri silin.
Dikkat! Tüm eski ve yeni girişler silinir.
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / telephony.fm / 4/24/19
Telefon rehberi
Mesajlar listesi
Telesekreter listesi/şebeke telesekreteri listesi üzerinden telesekreterdeki(mevcutsa) veya
şebeke telesekreterindeki mesajları dinleyebilirsiniz.
Telesekreter listesini açma:
¤
Ekran tuşuna
basın . . . Liste seçimi açılır
T.sekr.:
OK
Şebeke telesekreteri listesini açma:
¤
Ekran tuşuna
basın . . . Liste seçimi açılır
Şbk-sekr
OK
Telefon rehberi
Yerel telefon rehberi bir el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir
( s. 22).
İlgili isimlerle (en fazla 16 karakter) birlikte 100 adede kadar çağrı numarası (en fazla 22 rakam)
kaydedilebilir.
Telefon rehberini açma:
Alt kumanda tuşuna
basın
Telefon rehberi girişi oluşturma
İlk giriş:
¤
Yeni Giriş?
OK
Çağrı numarasını girin
OK
Adı girin
OK
Diğer çağrı numaraları:
¤
Menü
Yeni Giriş
OK
Çağrı numarasını girin
OK
Adı girin
OK
Telefon rehberi girişini seçme
¤
¤
Telefon rehberini açma
Aradığınız isim seçilinceye kadar
ile girişe gidin.
veya
¤
İsmin ilk karakterini girin
gerekirse
ile girişe gidin.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Hızlı arama tuşunu atama
¤
¤
Girişi seçin
Tuşu seçin
Menü
Kısayol
OK
OK
veya
¤
Girişin kaydedilmesi gereken tuşa basın
Tuş atamasını silme:
¤
Girişi seçin
Menü
Kısayol
OK
Kısayol yok
OK (
= seçilmiş)
21
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / telephony.fm / 4/24/19
Telefon rehberi
Telefon rehberini/telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma
Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.
Diğer el cihazı ve baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.
Telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma
¤
Girişi seçin
numarasını girin
Menü
Girişi Gönder
OK
Alıcının el cihazının dahili
OK
Telefon rehberini başka el cihazına aktarma
¤
Menü
girin
Listeyi Gönder
OK
Alıcının el cihazının dahili numarasını
OK
Diğer fonksiyonlar
Telefon rehberi girişlerini veya tüm telefon rehberini düzenlemek için başka fonksiyonlar:
¤
gerekiyorsa girişi seçin
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Numara Göster
İsmi Göster
Girişi Değiştir
Numarayı Kullan
Girişi Sil
Listeyi Sil
22
Menü
Fonksiyonu seçin
OK
Seçilen telefon rehberi girişinin çağrı numarasını gösterme
Seçilen telefon rehberi girişinin ismini gösterme
Seçilen telefon rehberi girişinin çağrı numarasını veya ismini değiştirme
Çağrı numarasını arama
seçilen girişi silme
tüm telefon rehberini silme
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / answering_A.fm / 4/24/19
Yerel telesekreter (mevcutsa)
Yerel telesekreter (mevcutsa)
Telesekreterin kullanımı ve özel ayarları, el cihazı veya baz ünitedeki tuşlar üzerinden gerçekleşir.
Aşağıdaki bölümlerde el cihazı üzerinden kullanım anlatılmaktadır. Baz ünite tuşları üzerinden
kullanım Genel bakış – Baz ünite.
Telesekreteri ayarlama
Teslimat durumunda, telesekreter önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirebilirsiniz.
Kişisel anons oluşturma
Kendi anons metinlerinizi el cihazı üzerinden söyleyin. Kendi kişisel anonsunuz olmadığında,
ilgili standart anons kullanılır.
¤
Menü
Sesli Mesaj OK
Anonslar OK Anonsu kaydet OK Kayt başl.
mı? OK . . . Hazır sesini duyacaksınız (kısa ses) Anonsu söyleyin (en az 3 sn.) OK ile
onaylayın
veya
Kaydı iptal etme ve silme:
tuşuna basın
Kayıttan sonra anons kontrol için tekrar edilir.
Azami kayıt süresi olan 170 saniyeye ulaşıldığında veya 2 saniyeden fazla ara verilirse kayıt
otomatik olarak sonlandırılır.
Anonsu dinleme:
¤
Menü
Sesli Mesaj
OK
Anonslar
OK
Anonsu dinle
Sesli Mesaj
OK
Anonslar
OK
Anonsu sil
OK
Anonsu silme:
¤
Menü
OK
Ayarları değiştirme
¤
Menü
Sesli Mesaj
OK
Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin
Cevaplamaya kalan süre:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Çalma Süresi
OK
OK
Hemen / 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra / Otomatik
Otomatik: Telesekreter bir aramayı kabul eder:
• Yeni mesajlar mevcut değilse 18 saniye sonra.
• Yeni mesajlar mevcutsa 10 saniye sonra.
Telesekreteri yoldan sorgulamak isterseniz Otomatik seçeneğini seçin. Bu sayede,
uzaktan sorgulama ( s. 25) sırasında 10 saniye sonra yeni mesaj olmadığı anlaşılır.
Telefon hemen kapatılırsa herhangi bir görüşme masrafı olmaz.
Kayıt uzunluğu:
¤
Mesaj Uzunluğu
OK
Maksimum / 1 Dakika / 2 Dakika / 3 Dakika
OK
Kayıt sırasında görüşmeyi hoparlörden dinleme:
¤
Arama ekranı
OK
El cihazı / Baz
OK (
= açık)
23
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / answering_A.fm / 4/24/19
Yerel telesekreter (mevcutsa)
Güncel kaydı dinlemeyi kapatma:
¤
Bitirme tuşuna
basın.
Başka dili ayarlama (mevcutsa)
Konuşma ve anons dilini değiştirebilirsiniz.
¤
Menü
Sesli Mesaj
OK
Dil
OK
Dili değiştirme
OK
El cihazıyla kullanım
Telesekreteri açma/kapama
¤
Menü
Sesli Mesaj
OK
Telesekreter
Telesekreter etkinleştirildiğinde ekranda
OK (
= açık)
sembolü görüntülenir.
Hafıza doluysa, ekranda Hafıza Dolu! görüntülenir ve telesekreter otomatik olarak
kapanır. Eski mesajları sildiğinizde telesekreter otomatik olarak yeniden açılır.
Mesajları dinleme
¤
Tuşa
uzun süreli basın (
1 tuşuna telesekreter atanmıştır)
veya
¤
Menü
Telesekreter OK
Mesajları Oynat OK
Şebeke telesekreteri etkinleştirilmişse:
Telesekret. OK
veya
¤
. . . Liste seçimi açılır
T.sekr.: OK
Telesekreter listesi aşağıdaki gibi görüntülenir: T.sekr.:
Yeni mesaj sayısı + eski, dinlenmiş mesaj sayısı
01+02
Yeni mesaj mevcutsa, dinletme ilk yeni mesajla, aksi taktirde ilk eski mesajla başlar. Önce bir bilgi
bloğu, sonra içerik dinletilir. Ekranda çağrı numarası veya isim görüntülenir.
El cihazının hoparlörü otomatik olarak açılır.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Hoparlörü kapatma:
Hoparlör tuşuna
basın.
Dinletme sırasındaki işlemler
Dinletmeyi durdurma:
Dinletmeyi devam ettirme:
¤
¤
Bir sonraki mesaja gitme:
Bilgi bloğu anonsu sırasında
Önceki mesajın başına gitme:
Bilgi bloğunu atlama:
24
tekrar basın
¤
Menü
veya
¤
¤
veya
veya
Devam
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / answering_A.fm / 4/24/19
Yerel telesekreter (mevcutsa)
İçeriği dinletme sırasında
Güncel mesajın başına gitme:
Bir sonraki mesajın içeriğine gitme:
Arayanı geri arama:
Ses düzeyini değiştirme:
Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma:
Tek bir mesajı silme:
Tüm eski mesajları silme:
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
veya
Menü
Ara OK
Menü
Tel. Ses Seviy. OK
Menü
Rehbere kopyl. OK
veya ekran tuşuna
basın
Menü
Eski msj. sil OK
Güvenlik sorusunu onaylayın
Görüşmeyi telesekreterden devralma
Telesekreter devreye girmiş veya görüşmeyi kaydetmeye başlamışsa da görüşmeyi devralabilirsiniz:
¤
Kabul tuşuna
basın
veya
¤
El cihazını baz üniteden/şarj ünitesinden alın (
Oto. cevapl. etkinleştirilmiştir)
veya
¤
Menü
Kabul
OK
Kayıt işlemi iptal edilir ve arayan kişi ile görüşebilirsiniz.
Arama ekranı el cihazı üzerinden açılmışsa ( s. 23) ve görüşme el cihazından duyuluyorsa, görüşmeyi sadece Menü
Kabul OK ile devralabilirsiniz. Cevaplama/
Hoparlör tuşu
ile sadece hoparlörü açıp kapatabilirsiniz.
Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)
Telesekreterinizi dışarıdaki her telefondan (örn. otel, telefon kulübesi) dinleyebilir veya çalıştırabilirsiniz.
Sistem PIN kodu 0000 değildir (
s. 36).
Diğer telefon tonlu aramayı (MFV) destekliyor.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Telesekreteri açma
¤
Telefon bağlantısını arayın ve Lütfen PIN kodunu girin anonsuna kadar çaldırın
(yaklaşık 50 saniye) . . .
ile 10 saniye içinde telefonun sistem PIN kodunu girin . . . telesekreter açılır, kalan kayıt süresi anons edilir, mesajlar dinletilir.
Telesekreteri uzaktan kapatamazsınız.
25
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / answering_A.fm / 4/24/19
Şebeke telesekreteri
Telesekreteri sorgulama
Telesekreter açık.
¤
Telefon bağlantısını arayın . . . anons sırasında
tilmesi iptal edilir Sistem PIN kodunu girin
tuşuna basın . . . anons metninin dinle-
Telesekreterin kullanımı aşağıdaki tuşlar üzerinden gerçekleşir:
Bilgi bloğu dinletilirken: Bir önceki mesaja gider.
Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına gider.
Dinletmeyi durdurur. Devam etmek için yeniden basın.
Yaklaşık 60 saniyelik bir duraklatmadan sonra hat kesilir.
Sonraki mesaja gider.
Mesaj dinletilirken: Güncel mesajı siler.
Şebeke telesekreteri
Şebeke telesekreteri, şebeke operatörü tarafından talep edilir.
Şebeke telesekreteri numarasını girme
¤ Menü
Sesli Mesaj OK
Şeb. Pos K. OK
Numarayı girin
OK . . .
Şebeke telesekreteri etkinleştirilir
Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, bir çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekiyorsa ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Mesajlar Dinleme
Menü üzerinden:
¤
1 tuşu üzerinden:
Mesaj listesi üzerinden:
26
¤
¤
Menü
Sesli Mesaj
Şeb. Pos K.
Tuşa
OK
Mesajları Oynat
OK
OK
uzun süreli basın (
1 tuşuna şebeke telesekreteri
atanmıştır)
Ekran tuşuna
basın . . . Liste seçimi açılır
Şbk-sekr
OK
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / answering_A.fm / 4/24/19
Şebeke telesekreteri
1 tuşuna atama
Bir şebeke telesekreteri veya telefonun yerel telesekreteri (mevcutsa) doğrudan
üzerinden aranabilir.
tuşu
Hızlı arama ayarı el cihazına özeldir. Her kayıtlı el cihazında başka bir telesekreter
tuşuna atanabilir.
Telesekretersiz cihaz: Şebeke telesekreteri, otomatik olarak
¤
Menü
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
(
Sesli Mesaj
OK
Tuş1’i Ayarla
OK
tuşuna bağlanmıştır.
Telesekret. / Şeb. Pos K.
OK
= seçildi)
27
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / applications.fm / 4/24/19
Diğer fonksiyonlar
Diğer fonksiyonlar
Alarm
Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.
Alarmı açma/kapatma
¤
¤
Menü
Çalar Saat
gerekiyorsa
OK
Etkinlştirme
OK (
= açık)
alarm saatini saat ve dakika cinsinden girin
OK
Alarm açık: Ekranda tarih yerine alarm saati ve solunda da alarm sembolü görüntülenir.
Alarm saatini ayarlama/değiştirme
¤
Menü
Çalar Saat
dakika cinsinden girin
OK
Uyanma zamanı
OK
Alarm saatini saat ve
OK
Alarmı kapatma
Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil sesi melodisiyle (
¤
s. 34) bildirilir.
Herhangi bir tuşa basın . . . alarm, 24 saat süreyle kapatılır
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT
Cihaz, teslimat durumunda maksimum kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz
ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez,
radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar.
Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre
otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar
düşük olur.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Yayın gücünü % 80’e kadar azaltma
Maksimum kapsama alanını kapatın.
¤
Menü
Aralık
Ayarlar
OK (
OK
Baz istasyon
OK
ECO DECT
= Kapsama alanını azaltılmamış)
Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.
28
OK
Maks.
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / applications.fm / 4/24/19
Diğer fonksiyonlar
Yayını bekleme modunda kapatma
Radyas. yok ayarı ile bu telsiz sinyalleri de kapatılır.
¤
Menü
yok
Ayarlar
OK (
OK
Baz istasyon
OK
ECO DECT
OK
Radyas.
= Radyo dalgaları kapalı)
Kayıtlı tüm el cihazları bu özelliği desteklemelidir.
Gelen aramalarda hızlı şekilde bağlanabilmek için el cihazı sürekli olarak kısa süreli
yayın alma moduna geçer. Bu, elektrik tüketimini arttırır ve bekleme ve konuşma süresini kısaltır.
Radyas. yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama
alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.
¤ Kabul tuşuna
uzun süreyle basın . . . çevir sesi duyulur.
İstenmeyen aramalara karşı koruma
Toplamda 32 adede çağrı numarasını bir bloke edilmiş numaralar listesine kaydedebilirsiniz.
Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar
sesli olarak belirtilmez. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.
Bloke edilmiş numaralar listesini etkinleştirme/devre dışı bırakma
¤
Menü
OK
Ayarlar
Etkinlştirme
OK
OK (
Baz istasyon
OK
İlave
OK
Çağrı Koruma
= etkinleştirilmiş)
Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme
¤
Menü
OK
Ayarlar
Kara Liste
OK
Baz istasyon
OK
İlave
OK . . . Bloke edilmiş numaralar listesi gösterilir
gezinin
¤
¤
Giriş oluşturma:
Girişi silme:
Menü
Yeni Giriş
Girişi seçin
OK
OK
Çağrı Koruma
ile liste içinde
Çağrı numarasını girin
Ekran tuşuna
basın
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma
Arama listesini açma:
¤
Girişi seçin
Ekran tuşuna
OK
Kara List. Kopy.
basın
Çagrılar:
OK
OK
29
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / extending.fm / 4/24/19
Telefonu genişletme
Telefonu genişletme
Birden çok el cihazı
Baz üniteye dört adede kadar el cihazı kaydedilebilir.
Her cihaza bir dahili ad ve bir dahili numara (INT 1 – INT 4) atanır. Atama değiştirilebilir.
Tüm dahili numaralar önceden atanmıştır:
artık kullanılmayan el cihazlarını silin
El cihazını kaydetme
El cihazı kayıt veya Baz ist. yerl. göstergesi yanıp sönüyor.
Baz üniteye yerleştirerek kaydetme
¤
El cihazını baz üniteye yerleştirin . . . ekranda Kaydediyor gösterilir, el cihazı otomatik olarak
kaydedilir
Menü üzerinden kaydetme
Kayıt işlemi hem baz ünitede, hem de el cihazında başlatılmalıdır. Her iki işlem de
60 saniye içinde gerçekleşmelidir.
El cihazında
¤
Menü
Ayarlar
OK
El cihazı
PIN kodu (fabrika ayarı: 0000) girin
OK
OK
El cihazı kayıt
Baz ünitenin sistem
ekranda Kaydediyor gösterilir.
Baz ünitede
¤
Sistem PIN kodunu girdikten sonra 60 saniye içinde Kayıt/Paging tuşuna uzun süreli (en az 3
saniye) basın.
Kayıt işlemi yaklaşık 1 dakika sürer. El cihazları, boş dahili numaralardan en küçüğünü
alır (1-4). 1-4 arasındaki dahili numaraların hepsi atanmışsa 4. numaranın üzerine
yazılır.
El cihazı kaydını silme
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Her Gigaset el cihazından kayıtlı başka bir el cihazını silebilirsiniz.
¤
Menü
Ayarlar
OK
El cihazı
OK
El cih. kayd. sil
OK
Kaydı
silinecek dahili katılımcıyı seçin.
Şu anda kullandığınız el cihazı < ile işaretlenmiştir OK Baz ünitenin sistem PIN kodunu
(teslimat durumu: 0000) girin OK . . . ekranda Baz ist. yerl. yanıp söner, el cihazının kaydı
silinmiştir
30
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / extending.fm / 4/24/19
Telefonu genişletme
El cihazı arama (paging)
El cihazınızı baz ünite yardımıyla arayın.
¤
Baz ünitedeki Kayıt/Paging tuşuna kısa süreli basın . . . Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar.
Sonlandırma:
¤
Baz ünitedeki Kayıt/Paging tuşuna kısa süreli basın
veya
¤
El cihazındaki
veya
tuşuna basın
Repeater desteği
Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz üniteyle olan kapsama alanını arttırır.
Baz ünitenin Repeater modunu etkinleştirme:
¤
Menü
(
Ayarlar
OK
Baz istasyon
OK
İlave
OK
Tekrarlayıcı
OK
= açılmış)
Baz üniteye Repeater'ı kaydetme:
Repeater’ın kullanım kılavuzu
Repeater desteği ve ECO DECT modu Radyas. yok (
s. 28) birbirlerini kapatırlar.
Baz üniteyi Router’da/telefon sisteminde çalıştırma
Bir Router’da çalıştırma
Bir Router’ın analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek ekolar, XES modu çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).
¤
Menü
(
Ayarlar
OK
Baz istasyon
OK
İlave
OK
XES modu
OK
= açılmış)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı bırakılmış olmalıdır.
Bir telefon santralinde çalıştırma
Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektirdiğinde gereklidir (
linin kullanım kılavuzu). Rakamları girerken yavaş ve sırasıyla girin.
Telefon santra-
Arama yöntemini değiştirme
¤
Menü
Ayarlanan arama yönteminin rakamı yanıp
söner: 0 = Tonlu arama (MFV); 1 = Darbeli arama (IWV)
Rakamı girin
OK
31
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / extending.fm / 4/24/19
Telefonu genişletme
Flaş süresini ayarlama
¤
Menü
Geçerli Flaş süresi rakamı yanıp söner:
0 = 80 msn; 1 = 100 msn; 2 = 120 msn; 3 = 400 msn; 4 = 250 msn; 5 = 300 msn; 6 = 600 msn;
7 = 800 msn
Rakam girin
OK
Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme
Cevaplama tuşuna
basma ile çağrı numarasını gönderme arasındaki bekleme süresinin
uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.
¤
Menü
söner: 1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn.
Güncel bekleme süresi için rakam yanıp
Rakamları girin
OK
R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme
¤
Menü
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
söner: 1 = 800 msn; 2 = 1600 msn; 3 = 3200 msn
32
Güncel bekleme süresi için rakam yanıp
Rakamları girin
OK
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / settings.fm / 4/24/19
Telefonu ayarlama
Telefonu ayarlama
Tarih ve saat
Ayarlama
Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi
ve saati ayarlayın.
¤
Menü
Ayarlar
girin
OK
OK
Tarih/Saat
OK
Tarihi (gün, ay ve yıl) 6 haneli olarak
Saati (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin
OK
Aktarma
Çağrı numarası aktarımı sırasında şebeke operatörünüz aracılığıyla (veya bir Router / telefon
santrali aracılığıyla) tarih ve saat birlikte gönderiliyorsa, bu verilerin hangi durumlarda ve ne
zaman devralınması gerektiğini belirleyebilirsiniz:
¤
¤
Menü
. . . Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
1 = Hiçbir zaman
2 = Telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamışsa bir kez
3 = Her zaman
İstediğiniz rakamı girin
OK
Ekran
Ekran dili
¤
Menü
OK (
Ayarlar
OK
El cihazı
OK
Dil seçimi
OK
Dili seçin
= seçildi)
Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Menü
Tuşlara arka arkaya basın
Dili seçin
OK
Büyük arama rakamları
Arama sırasında rakamların büyük gösterilmesini sağlayın.
¤
Menü
Ayarlar
OK
El cihazı
OK
Büyük Font
OK
Kontrast
OK (
= seçildi)
Kontrast
Ekran kontrastını 9 kademede ayarlayın.
¤
Menü
seçin
Ayarlar
OK (
OK
El cihazı
OK
Kademeyi
= seçildi)
33
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / settings.fm / 4/24/19
Telefonu ayarlama
Ses ayarları
Çağrı ses düzeyi
Ahizenin veya hoparlörün ses düzeyini 5 kademede ayarlayın.
¤
Menü
Ses Ayarları
Güncel ayar gösterilir
OK
Tel. Ses Seviy.
Ses düzeyini seçin
Ahize / Hoparlör
OK (
OK . . .
= seçildi)
Ses rengi
Ahizenin tınısını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.
¤
Menü
(
Ses Ayarları
OK
Telefon Sesi
Düşük / Yüksek
OK
= seçildi)
Zil sesi ses düzeyini değiştirme (arama ses düzeyi)
Zil sesinin ses düzeyini 5 kademede ayarlayın veya artan sesi (Crescendo) seçin.
El cihazında:
¤
Menü
Ses Ayarları
cendo seçin
OK (
OK
Zil Sesi Seviyesi
OK
Ses düzeyini veya Cres-
= seçildi)
Baz ünitede (telesekreterli):
¤
Menü
OK
Ayarlar
Baz istasyon
Ses Ayarları
Ses düzeyini veya Crescendo seçin
OK (
OK
Zil Sesi Seviyesi
= seçildi)
Zil melodisi
El cihazında:
Harici aramalar, dahili aramamlar ve/veya alarm için zil sesi melodisini ayarlayın.
¤
Ses Ayarları
OK
Zil Sesi Melodisi
çağrlar / Çalar Saat seçin
Menü
OK
İstediğiniz zil melodisini seçin
OK
Harici çağrlar / Dahili
OK (
= seçildi)
Baz ünitede (telesekreterli):
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Harici aramalar için zil melodisini ayarlayın.
¤
Menü
OK
Ayarlar
Baz istasyon
Zil melodisini seçin
OK (
Ses Ayarları
OK
Zil Sesi Melodisi
= seçildi)
Zil sesini belirli bir süre sonra kapama/yeniden açma
¤
Bekleme modunda yıldız tuşuna
uzun süreli basın. Zil sesi kapalıyken ekranda
sembolü gösterilir.
Güncel arama için zil sesini kapatma
¤
34
Menü
Sessiz
OK
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / settings.fm / 4/24/19
Telefonu ayarlama
Zil sesini zaman kumandalı olarak açma/kapatma
Telefonunuzun harici aramalarda örn. geceleri çalmaması gereken bir zaman aralığı girin.
Zaman Kontrolü özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma
El cihazında:
¤
Menü
Ayarlar
Aktivasyon
OK
OK (
El cihazı
OK
Zaman Kontrolü
OK
= etkinleştirildi)
Baz ünitede (telesekreterli):
¤
Menü
OK
Ayarlar
Aktivasyon
Baz istasyon
OK (
Ses Ayarları
OK
Zaman Kontrolü
= etkinleştirildi)
Zaman aralığı ayarlama
El cihazında:
¤
Menü
Ayarlar
Ayarlar
OK
haneli olarak girin
OK
El cihazı
Kapalı:
OK
Zaman Kontrolü
Saati 4 haneli olarak girin
OK
OK
Kpma bşl:
Saati 4
OK
Baz ünitede (telesekreterli):
¤
Menü
Ayarlar
OK
Ayarlar
4 haneli olarak girin
Baz istasyon
OK
Kapalı:
Ses Ayarları
OK
Saati 4 haneli olarak girin
Zaman Kontrolü
OK
Kpma bşl:
Saati
OK
Gizli aramalar kapalı
Engellenmiş numara aktarımına sahip aramalarda el cihazının çalmamasını ayarlayabilirsiniz.
Arama sadece ekranda gösterilir.
¤
Menü
Ayarlar
OK
El cihazı
OK
Bil.ÇagrıSes.
OK (
= seçildi)
Uyarı sesleri ve pil uyarı sesini açma/kapatma
El cihazı farklı olaylarda ve durumlarda sesli olarak uyarır.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Uyarı sesi:
Pil uyarı sesi:
örn.: Tuş sesi, hata sesi, yeni mesaj
Bir görüşme sırasında, belirli koşullar altında pilin şarj durumu azalır.
Uyarı seslerini ve pil uyarı sesini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.
¤
Menü
Ses Ayarları
OK
Uyarı Tonları / Pil Zayıf
OK (
= açık)
Bekleme melodisi
Harici katılımcının dahili danışma ve aktarma sırasında bir bekleme melodisi dinlemesini ayarlayabilirsiniz.
¤
Menü
0 = kapalı; 1 = açık
. . . Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
İstediğiniz rakamı girin
OK
35
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / settings.fm / 4/24/19
Telefonu ayarlama
Sistem
Sistem PIN kodunu değiştirme
¤
Baz istasyon
OK
Sistem PIN
güncel sistem PIN kodunu girin (ön ayar: 0000)
Menü
OK
4 haneli yeni sistem PIN kodunu
girin
Ayarlar
OK
OK
4 haneli
OK
Sistem PIN kodunu değiştirme
Baz üniteyi sıfırlayarak başlangıçtaki PIN kodu olan 0000'a ayarlama:
¤
Elektrik kablosunu baz üniteden çekerek çıkartın Baz ünitedeki Kayıt/Paging tuşunu basılı
tutun aynı anda elektrik kablosunu tekrar baz üniteye bağlayın Tuşu en az 5 saniye basılı
tutun . . . Baz ünite sıfırlanır ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanır
Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar
fabrika ayarları geri yüklenir.
El cihazını sıfırlama
Kişisel ayarları fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. Telefon rehberi girişleri, arama listesi ve baz
ünitedeki el cihazı kaydı değişmeden kalır.
¤
Menü
Ayarlar
OK
El cihazı
OK
El cihazı-Sfr.
OK
Sıfırla?
OK
Baz üniteyi sıfırlama
Sıfırlama sırasında Radyas. yok modu devre dışı bırakılır, bireysel ayarlar sıfırlanır ve tüm listeler
silinir.
Sistem PIN kodu başlangıçtaki kod olan 0000'a geri getirilir.
Tarih ve saat değişmeden kalır. Baz üniteyi sıfırlandıktan sonra telesekreter (mevcutsa) yaklaşık
15 saniye içinde kullanıma hazır olur.
Baz üniteyi menü üzerinden sıfırlama
El cihazları kayıtlı kalır. Sistem PIN kodu fabrika ayarlarına geri getirilmez.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Menü
Ayarlar
OK
Baz istasyon
OK
Baz Sıfırlama
OK
Sıfırla?
OK
Baz üniteyi baz ünitedeki tuşla geri alma
Tüm tüm el cihazlarının kaydı silinir. Sistem PIN kodu başlangıçtaki kod olan 0000'a geri getirilir.
¤
36
Elektrik kablosunu baz üniteden çıkartın Baz ünitedeki Kayıt/Paging tuşunu basılı
tutun Aynı anda elektrik kablosunu baz üniteye tekrar bağlayın Tuşu en az 5 saniye basılı
tutun
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Müşteri Hizmeti ve Yardım
Müşteri Hizmeti ve Yardım
Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.
Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin
Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabilecekleriniz:
• Sorular ve Cevaplar
• Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
• Uyumluluk testleri
Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız:
www.gigaset.com/service
Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam
uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban
yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak
belirtilmiştir.
Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle
uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol
açabilir.
Üretici Firma Adı ve Adresi
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com
İthalatçı Firma
Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com
Cihaz Kullanim Ömrü
Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de
Çağrı Merkezimiz
Telefon: +90 212 900 3545
MERKEZ SERVİSİMİZ: **
CeSa Bilişim Teknolojileri
San. Ve Tic. LTD ŞTİ
Kozyatağı Servis Noktası
Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL
*
Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği
sağlamakla yükümlüdür.
** Diğer teknik servis noktalarımıza internet sayfamız üzerinden ve yine internet sayfamızdan
indirebileceğiniz geniş kapsamlı kullanıcı kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
37
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Müşteri Hizmeti ve Yardım
Sorular ve cevaplar
Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden günün her
saati ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler listelenmiştir.
Sorun
Ekran hiçbir şey göstermiyor.
Neden
El cihazı açılmamış.
Piller boşalmış.
Çözüm
Bitirme tuşuna
yaklaşık 5 saniye süreyle basın veya el cihazını baz üniteye yerleştirin.
Pilleri şarj edin/değiştirin.
Sorun
Baz üniteyle bağlantı yok, ekranda Baz istasyon yanıp sönüyor.
Neden
El cihazı, baz ünitenin kapsama alanı dışında.
El cihazı kaydedilmemiş.
Baz ünite açılmamış.
Çözüm
El cihazı ve baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
Mobil cihazı kaydetme.
Baz ünitedeki fişi kontrol edin.
Sorun
Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.
Neden
Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş düzeni farklı olan
bir kablo takılmış.
Çözüm
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¥
¥
¥
¥
Lütfen her zaman cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo
satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin: Telefon damarlarının 3-4 düzeni/
EURO CTR37.
Sorun
Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.
PIN unutulmuş.
Neden
Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlış.
Çözüm
Sistem PIN kodunu 0000’a geri alın.
Tüm el cihazlarının kaydı silinir. Tüm ayarlar geri alınır. Tüm listeler silinir.
38
¥
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Müşteri Hizmeti ve Yardım
Garanti Gigaset A690-A690A
GARANTİ BELGESİ
İthalatçı Firmanın:
Satıcı Firmanın:
Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Unvanı:
Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
Adresi:
Telefonu: +90 216 288 06 00
Faks: +90 216 389 59 95
e-posta:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Malın
Cinsi: Sabit Hatlı Telefon
Garanti Süresi: 2 YIL
Markası: Gigaset
Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ
Modeli: A690-A690A
Bandrol ve Seri No:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar,
benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
39
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Üretici bilgisi
Üretici bilgisi
Uygunluk Bildirimi
„Gigaset A690“ Türkçe Versiyonu
DECT standardına uygun telsiz telefon
Biz, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany
x Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla
onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye
uygun olduğunu beyan ederiz:
Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)
Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:
Madde 3.1 a)
Güvenlik:
Madde 3.1 a)
EMF/SAR:
EN 62368-1
Madde 3.1 b)
EN 62311;
EN 62479 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Acoustic Şok: EG 202 518
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
EMC:
EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Madde 3.2
Radyo/telsiz: EN 301 406
Madde 3.1 a)
x Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:
Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)
Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Harici güç kaynakları:
Regülasyon (EC) No 278/2009
Hazır bekleme ve kapalı mod: Regülasyon (EC) No 801/2013
Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.
Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.
Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.
Bocholt, 11.01.2019
.......................................
Yer ve Tarih
40
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Üretici bilgisi
Declaration of Conformity (DoC) for
„Gigaset A690“ Turkish Version
Cordless Telephone according to DECT Standard
We, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany
x declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the
declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System,
certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and
other relevant requirements of the
Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)
The product is in conformity with the following standards and/or other
normative documents:
Art. 3.1 a)
Safety: EN 62368-1
Art. 3.1 a)
EMF/SAR: EN 62311;
EN 62479 (for the portable part only)
(Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a) Acoustic Shock: EG 202 518
(for the portable part only)
Art. 3.1 b)
EMC: EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Art. 3.2
Radio: EN 301 406
x declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity
with the
Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)
The product is in conformity with the following regulations:
External power supplies:
Standby and off mode:
Regulation (EC) No 278/2009
Regulation (EC) No 801/2013
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the
Notified Body.
Any unauthorized modification of the product voids this declaration.
Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.
Bocholt,
11.01.2019
.......................................
Place and Date
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
41
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Üretici bilgisi
Uygunluk Bildirimi
„Gigaset A690A“ Türkçe Versiyonu
DECT standardına uygun telsiz telefon
Biz, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany
x Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla
onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye
uygun olduğunu beyan ederiz:
Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)
Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:
Madde 3.1 a)
Güvenlik:
Madde 3.1 a)
EMF/SAR:
EN 62368-1
Madde 3.1 b)
EN 62311;
EN 62479 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Acoustic Şok: EG 202 518
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
EMC:
EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Madde 3.2
Radyo/telsiz: EN 301 406
Madde 3.1 a)
x Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:
Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)
Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:
Harici güç kaynakları:
Regülasyon (EC) No 278/2009
Hazır bekleme ve kapalı mod: Regülasyon (EC) No 801/2013
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.
Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.
Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.
Bocholt, 11.01.2019
.......................................
Yer ve Tarih
42
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Üretici bilgisi
Declaration of Conformity (DoC) for
„Gigaset A690A“ Turkish Version
Cordless Telephone according to DECT Standard
We, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany
x declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the
declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System,
certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and
other relevant requirements of the
Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)
The product is in conformity with the following standards and/or other
normative documents:
Art. 3.1 a)
Safety: EN 62368-1
Art. 3.1 a)
EMF/SAR: EN 62311;
EN 62479 (for the portable part only)
(Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a) Acoustic Shock: EG 202 518
(for the portable part only)
Art. 3.1 b)
EMC: EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Art. 3.2
Radio: EN 301 406
x declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity
with the
Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)
The product is in conformity with the following regulations:
External power supplies:
Standby and off mode:
Regulation (EC) No 278/2009
Regulation (EC) No 801/2013
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the
Notified Body.
Any unauthorized modification of the product voids this declaration.
Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.
Bocholt,
11.01.2019
.......................................
Place and Date
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
43
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Üretici bilgisi
Onay
Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.
Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.
İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset A690-A690A telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:
www.gigaset.com/docs.
Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında
da mevcut olabilir.
Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.
Veri gizliliği
Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin
teknik tasarımla veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız
tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket
içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla
uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.
Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:
www.gigaset.com/privacy-policy
Çevre
Çevre modelimiz
Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir
Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin
tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.
Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Çevre yönetim sistemi
Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre
sertifikalıdır.
ISO 14001 (Çevre): eylül 2007’den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından
sertifikalıdır.
ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994’ten bu yana TÜV Süd Management Service GmbH tarafından
sertifikalıdır.
44
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Üretici bilgisi
Bertaraf
Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin
bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.
Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.
Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa,
söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.
Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.
Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.
AEEE Yönetmeliği
AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:
•
•
•
•
Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır.
Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.
Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler
•
Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.
Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler
•
Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması
gerekmektedir.
Ara yüz Kriteri
•
Türkiye alt yapısına uygundur.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Bakım
Cihazı nemli bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.
Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.
Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada
bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.
Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.
45
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Üretici bilgisi
Sıvılar ile temas etmesi
Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:
1 Cihazın tüm kablolarını çekin.
2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
4 Tüm parçaları kurulayın.
5 Cihazı en az 72 dakika süreyle tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde
kuru ve ılık bir yerde tutunuz (not: mikrodalga, fırın vs.).
6 Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.
Tamamen kuruduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.
Teknik veriler
Piller
Teknoloji:
Boyut:
Gerilim:
Kapasite:
Nikel Metal Hidrid (NiMH)
AAA (Micro, HR03)
1,2 V
400 - 1000 mAh
El cihazının çalışma/şarj süreleri
Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Belirtilen tüm
süreler azami sürelerdir.)
Bekleme süresi (saat)
Görüşme süresi (saat)
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)
Baz ünitedeki şarj süresi (saat)
* Radyas. yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmasız
180 / 110*
14
70 / 65*
4,5
5
El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Şarj sırasında:
Şarj durumunu korumak için:
yaklaşık 2,10 W
yaklaşık 1,30 W
Baz ünitenin güç tüketimi
Bekleme modunda:
– El cihazı şarj ünitesinde (şarj etme)
– El cihazı şarj ünitesinde (şarj koruma)
– El cihazı şarj ünitesi dışında
Görüşme sırasında:
46
Telesekretersiz
yaklaşık 2,00 W
yaklaşık 0,60 W
yaklaşık 0,55 W
yaklaşık 0,65 W
Telesekreterli
yaklaşık 2,80 W
yaklaşık 1,00 W
yaklaşık 0,65 W
yaklaşık 0,75 W
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / appendix.fm / 4/24/19
Üretici bilgisi
Genel teknik veriler
DECT standardı
GAP standardı
Telsiz frekansı aralığı
Kapsama alanı
Baz ünitenin akım beslemesi
Gönderme gücü
Çalışma sırasındaki ortam koşulları
destekleniyor
destekleniyor
1880–1900 MHz
Açık alanda en fazla 300 m, binalarda en fazla 50 m
230 V ~/50 Hz
10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem
Karakter tabloları
Harf/karakter girme
¥
¥
İlgili tuşa birkaç kez basın.
“Abc" - "123", "123" - "abc" ve "abc" - "Abc" modu arasında geçiş yapmak için kare tuşuna
basın.
kısa süreli
Standart yazı
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ï
í
ì
î
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
’
;
_
1) Boşluk karakteri
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Türkçe
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x
1
a b c ç 2 ä á à â ã
d e f 3 ë é è ê
g ğ h ı
i 4
ï
í
ì
î
j
k
l 5
m n o ö 6 ñ ó ò ô õ
p r
s ş 7 q ß
t u ü v 8 ú ù û
y z 9 w x ÿ æ ø å
1)
.
,
?
!
0 + :
"
’
;
_
*
/
(
) < = > %
# @ \ & §
1) Boşluk karakteri
47
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / menutree.fm / 4/24/19
Menüye genel bakış
Menüye genel bakış
Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde mevcut
olmayabilir.
Ana menüyü açma:
El cihazının bekleme modunda ekran tuşuna Menü basın
Çalar Saat
Etkinlştirme
s. 28
Uyanma zamanı
s. 28
Ses Ayarları
Tel. Ses Seviy.
Ahize / Hoparlör
s. 34
Telefon Sesi
Düşük / Yüksek
s. 34
Zil Sesi Seviyesi
El cihazı sesi 1-5
s. 34
Zil Sesi Melodisi
Harici çağrlar / Dahili çağrlar / Çalar Saat
s. 34
Uyarı Tonları
s. 35
Pil Zayıf
s. 35
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Sesli Mesaj
Yerel telesekretersiz sistem
Mesajları Oynat
Şeb. Pos K.
s. 26
s. 26
Yerel telesekreterli sistem
Mesajları Oynat
Şeb. Pos K. *
Telesekret. *
s. 26
s. 24
Telesekreter
Arama ekranı
s. 24
s. 23
El cihazı / Baz
Anonslar
Anonsu kaydet / Anonsu dinle / Anonsu sil
s. 23
Mesaj Uzunluğu
Maksimum / 1 Dakika / 2 Dakika / 3 Dakika
s. 23
Çalma Süresi
Hemen / 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra / Otomatik
Şeb. Pos K.
Dil seçimi
(mevcutsa)
Tuş1’i Ayarla
Şeb. Pos K. / Telesekret.
* Şebeke telesekreteri ayarlanmışsa
48
s. 23
s. 26
s. 24
s. 27
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / menutree.fm / 4/24/19
Menüye genel bakış
Ayarlar
Tarih/Saat
El cihazı
s. 33
Dil seçimi
s. 33
Büyük Font
s. 33
Kontrast
Zaman Kontrolü
Baz
s. 33
Aktivasyon / Ayarlar
s. 35
Bil.ÇagrıSes.
s. 35
Oto. cevapl.
s. 15
El cihazı kayıt
s. 30
El cih. kayd. sil
s. 30
El cihazı-Sfr.
s. 36
Ses Ayarları
Zil Sesi Seviyesi
s. 34
Zil Sesi Melodisi
Zaman Kontrolü
Çağ. Lis. Türü
s. 34
Telesekreter /
Ayarlar
Cevaps. Ç. / Tüm Çağrılar
Sistem PIN
s. 36
Tekrarlayıcı
s. 31
XES modu
Çağrı Koruma
ECO DECT
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Dah. Konfer.
Ön seçim
s. 20
s. 36
Baz Sıfırlama
İlave
s. 35
s. 31
Telesekreter /
Kara Liste
s. 29
Radyas. yok / Maks. Aralık
s. 28
Ön seçim numr. / Beyaz liste / Siyah liste
s. 17
s. 18
49
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / LUGSIX.fm / 4/24/19
Dizin
Dizin
Numerics
1 tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A
Acil arama
mümkün değil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Açma
El cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Açma/Kapatma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ağ adaptörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ahize
Ses düzeyini değiştirme (görüşme sırasında) . 15
Ses düzeyini değiştirme (sürekli) . . . . . . . . . . 34
Ses rengi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ahizenin ses rengi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Alarm saatini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Alarmı açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Alarmı kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Anonsu Kaydet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Arama
dahili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
El cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
harici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
telefon rehberinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Arama listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Liste türünü ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Numarayı bloke edilmiş numaralar listesine
aktarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Arama molası girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Arama ses düzeyini (el cihazı) ayarlama . . . . . . . 34
Arama yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Aramanın kabul edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
B
Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Baz ünite
bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Router cihazına bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . 9
teslimat durumuna geri getirme . . . . . . . . . . 36
Bekleme melodisini açma/kapatma . . . . . . . . . . 35
Bertaraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 45
Bilinmeyen aramaları engelleme, bloke edilmiş
numaralar listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bir görüşmeye geçiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bloke edilmiş numaralar listesi . . . . . . . . . . . . . 29
Büyük harf, küçük harf ve rakam yazma . . . . . . . . 4
C/Ç
Cevaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Cevaplama tuşu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 15
Cihaz Kullanim Ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
50
Cihazların Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
CLI, Calling Line Identification . . . . . . . . . . . . . . 18
CLIP, CLI Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CLIR, CLI Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Çağrı numarası
Arama listesinden arama . . . . . . . . . . . . . . . 15
Arayanın görüntüleme (CLIP) . . . . . . . . . . . . 18
girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hızlı arama tuşuyla arama . . . . . . . . . . . . . . 15
Tekrar arama listesinden arama . . . . . . . . . . 15
Telefon rehberinden arama . . . . . . . . . . . . . 15
Çalıştırma, el cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
D
Dahili
danışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
geçiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Telefon görüşmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dahili geçiş
açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dahili görüşme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dahili konferans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Danışma (dahili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dil
Anons için (telesekreter) . . . . . . . . . . . . . . . 24
ekran için ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dinleme
Mesajlar (şebeke telesekreteri) . . . . . . . . . . . 26
Mesajlar (telesekreter) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Durum çubuğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 13
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ekran
Büyük arama rakamları . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kırık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrastı ayarlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ekran dilini değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 33
Ekran tuşları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 13
Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
El cihazı
arama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ayarlama (bireysel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
birden çok kullanma . . . . . . . . . . . . . . . 16, 30
çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ekran dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
fabrika ayarlarına geri getirme . . . . . . . . . . . 36
Görüşmeyi aktarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kaydı silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
El cihazını
açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
El cihazının çalışma süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
El cihazının şarj süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / LUGSIX.fm / 4/24/19
Dizin
Ekran fonksiyonlarını kullanma . . . . . . . . . . . 13
F
Flaş süresini ayarlama (telefon santrali)
. . . . . . . 32
G
Gönderme, Telefon rehberi girişi el cihazına . . . . 22
Görüşme
aktarma (bağlama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
dahili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
harici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Katılımcıya geçiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Telesekreterden devralma . . . . . . . . . . . . . . 25
Görüşme ses düzeyini değiştirme
Görüşme sırasında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sürekli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gösterge
Bilinmiyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gizli numara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Harici arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Yeni mesajları kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gösterge alanı, telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gösterim
Prosedürler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tuşlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gösterim aracı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gösterme
Çağrı numarası (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Güç tüketimi (baz ünite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Güç tüketimi (el cihazı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
L
Liste
Aramalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Şebeke telesekreteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Liste türünü ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
M
Menü
açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Menü rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mesaj (telesekreter)
dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Mesaj tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 19
Mesajı (telesekreter)
silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Mesajlar listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Mesajları (şebeke telesekreteri) dinleme . . . . . . 26
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Müşteri Hizmeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
O/Ö
Onay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Otomatik şebeke operatörü kodu . . . . . . . . . . . 18
Ön seçim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
P
H
Hat kullanımından sonraki bekleme süresi . . . . . 32
Hızlı arama
Şebeke telesekreteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hızlı arama numarası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hızlı arama tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Atama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hoparlör modu
Ses düzeyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Hoparlör tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 16
Hoparlörden konuşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Paging tuşu
Telesekreterli cihaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Telesekretersiz cihaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Paket içeriği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pil
önerilen piller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
şarj durumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
şarj etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
takma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pil uyarı sesini açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . 35
R
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
I/İ
İşitme cihazları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
İthalatçı Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
K
Kapatma
El cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Karakter girişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Karakter seti (el cihazı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kare tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kayıt uzunluğunu değiştirme . . . . . . . . . . . . . . 23
Kırık ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kumanda tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
R tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
R tuşundan sonraki bekleme. . . . . . . . . . . . . . . 32
Radyasyonsuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Router cihazı, Çalışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
S/Ş
Sembol
Şarjlı pilin şarj durumu . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 24
Tuş kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
Zil sesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ses düzeyi tuşları (baz ünite) . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sessiz mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
51
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / LUGSIX.fm / 4/24/19
Dizin
Sıfırlama (el cihazı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sıvı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sıvılar ile temas etmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater
Sistem PIN kodu
değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sistem PIN kodunu
sıfırlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sonlandırma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
Sorun giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Şarj ünitesini bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Şebeke operatörü kodu, otomatik . . . . . . . . . . . 18
Şebeke telesekreter listesi . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Şebeke telesekreteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Etkinleştirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mesajları dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
T
Tarih ve saat
Ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 33
Tarihi ve saat
Devralma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar . . . . . 45
Tekrar arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefon görüşmesi
dahili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Telefon görüşmesi yapma
Aramayı cevaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
harici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefon rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Giriş seçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Girişi silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Girişi/listeyi el cihazına gönderme. . . . . . . . . 22
Hızlı arama tuşunu atama. . . . . . . . . . . . . . . 21
ilk numarayı kaydetme. . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefon santrali
Arama yöntemini ayarlama . . . . . . . . . . . . . 31
Flaş süresini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Telefon sistemi
Hat kullanımından sonraki bekleme süresini
ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
R tuşundan sonraki bekleme süresini
ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Telesekreter
Açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Anons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Baz ünitede kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Cevaplamaya kalan süre. . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dinleme/durdurma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dinletme sırasındaki işlemler . . . . . . . . . . . . 24
El cihazında kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Geri tuşu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gösterge alanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
İleri tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kayıt uzunluğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mesajı dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Silme tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uzaktan kumanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Telesekreter için cevaplama zamanını
ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Telesekreter listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Telsiz modülünü kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tıbbi cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tuş kilidini açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
Tuşlar
1 tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 27
Cevaplama tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 15
Hoparlör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 16
kare tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kumanda tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
Mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 19
R tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sonlandırma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
Yıldız tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
U/Ü
Uyarı seslerini açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . 35
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu . . . . . . . . . . 37
Uzaktan kumanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
V
Veri gizliliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
X
XES modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Y
Yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Yayın gücünü azaltma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Yıldız tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Z
Zil melodisini (baz ünite) ayarlama . . . . . . . . . . 34
Zil melodisini (el cihazı) ayarlama . . . . . . . . . . . 34
Zil sesi
Zaman kumandalı olarak açma/kapama . . . . 35
Zil sesi (el cihazı)
Gizli aramalar için kapatma . . . . . . . . . . . . . 35
Menü üzerinden açma/kapatma . . . . . . . . . . 34
Tuşla açma/kapama . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 34
Zil sesi düzeyi için bkz. arama ses düzeyi
Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
52
Gigaset A690-A690A / LUG-Kombi TR tr / A31008-M2816-B401-1-5A19 / Cover_back_c.fm / 4/24/19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising