Gigaset | AS690 | manual | Gigaset AS690 Manuale utente

Gigaset AS690 Manuale utente
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / Cover_front_c.fm / 3/18/19
A690 - A690 A
AS690 - AS690 A
Puteți găsi cel mai actualizat manual de utilizare
la adresa
www.gigaset.com/manuals
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 3/18/19
Cuprins
Cuprins
Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conținutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
Utilizarea receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pornirea/Oprirea receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blocarea/deblocarea tastaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasta Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afișaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navigare prin meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
13
14
Efectuarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modul Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprirea sonorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea apelurilor interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Identificarea liniei de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectare automată a operatorului de rețea (preselectare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
16
16
18
18
Liste de apeluri/mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lista de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lista de mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Robot local (dacă este disponibil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurarea robotului telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operare utilizând receptorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea când sunteţi în mişcare (utilizarea la distanţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
25
Căsuță poștală de rețea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducerea numărului unei căsuțe poștale de rețea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alocarea tastei 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
26
27
Funcţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ceas deşteptător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protecţia împotriva apelurilor nedorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
29
2
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 3/18/19
Cuprins
Extinderea funcţionalităţii telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mai multe receptoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suport pentru repetitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea bazei într-un router/PABX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
31
Setările telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data şi ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afișaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
33
34
36
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Întrebări şi răspunsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sfatul fabricantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licenţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protecția datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediu înconjurător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Îngrijire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactul cu lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
42
43
43
Detalii tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tabele cu seturi de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Arbore de meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Nu toate funcţiile descrise în ghidul de utilizare sunt disponibile în toate ţările sau la
toţi operatorii de reţea.
3
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / overview_Kombi.fm / 3/18/19
Prezentare generală
Prezentare generală
1
INT 1
16.12.
09:30
2
3
Men.
4
5
6
7
8
9
5 Tasta Mesaje
Accesul la lista de apeluri și mesaje;
Clipește intermitent: un mesaj nou sau un apel
nou
Noile mesaje din lista de apeluri / lista căsuței
poștale a rețelei sunt afișate pe display prin
mesajul Mesaje noi.
6 Tasta Apelare / Tasta mâini libere
Apăsați scurt
Preluarea unui apel; selectarea numărului afișat
deschideți lista de reapelare
Începeți apelarea
Apăsați și
mențineți
apăsat
7 Tasta Terminare apel / Tasta Pornit/Oprit
Apăsați scurt
Încheiere apel; funcția de
Anuare; un nivel înapoi
Înapoi la modul inactiv,
Apăsați și
pornire/oprire receptor
mențineți
apăsat
8 Tasta control / Tasta Meniu ( p. 12)
Deschideți un meniu; navigați în meniuri și
câmpuri; accesați funcții
9 Tasta 1 ( p. 27)
Apăsați și
Robot telefonic /Accesarea
mențineți
căsuței poștale de rețea
apăsat
10 Tasta Reapelare
Apăsați și
Apel consultare (intermitent)
mențineți
apăsat
11 Tasta Diez / Tasta Blocare
Apăsați și
Blocarea/deblocarea tastamențineți
turii; introducerea unei
apăsat
pauze de apelare
Apăsați scurt
Comutarea între scrierea cu
litere majuscule/minuscule
și cifre
12 Tasta Steluță
Apăsați și
Activarea/dezactivarea
mențineți
tonului de apel
apăsat
Apăsați scurt
Comutare de la apelarea
impuls la apelarea ton
13 Microfon
¥
¥
¥
¥
¥
¥
10
11
12
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
13
1 Bară de stare ( p. 13)
Pictogramele afișează setările actuale și starea de
funcționare a telefonului
2 Denumirea receptorului ( p. 30)
3 Data şi ora ( p. 33)
4 Taste de afișare și funcții ( p. 13)
Funcţiile oferite depind de situaţia de operare
¥
¥
¥
¥
Dacă sunt enumerate mai multe funcții,
funcția tastei depinde de situație.
Culoarea și forma dispozitivului dvs. ar
putea fi diferite de ilustrare.
4
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / overview_Kombi.fm / 3/18/19
Prezentare generală
Setarea limbii de afișare (
p. 10)
Bază fără robot telefonic
Tasta de înregistrare/localizare
Localizarea unui receptor (localizare):
Înregistrarea receptoarelor:
Apăsați scurt
Apăsați prelung
Bază cu robot telefonic
A Tastele de volum (– = mai încet; + = mai tare)
În timpul redării mesajului:
reglează volumul difuzorului
B
C
D
E
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
F
G
În timp ce telefonul sună:
reglează volumul tonurilor de apel
Tasta de înregistrare/localizare
¤ Apăsați scurt
Localizarea unui receptor
(localizare):
¤ Apăsați și mențineți
Înregistrarea receptorului:
apăsat
Tasta Înainte
În timpul redării mesajului: Săriţi la mesajul următor
Tasta Înapoi
În timpul redării mesajului:
¤ Apăsați o dată
Mergeţi la începutul mesajului actual:
¤ Apăsați de două ori
Mergeţi la mesajul anterior:
Tasta Ștergere
În timpul redării mesajului: Ştergeţi mesajul actual.
Tastele pornire/oprire și redare/stop
¤ Apăsați și mențineți apăsat
Pornirea/oprirea robotului:
În timpul redării mesajului:
¤ Apăsați scurt
Redarea mesajelor:
Anulaţi redarea:
¤ Apăsați scurt
Luminează continuu:
Robotul telefonic e pornit, niciun mesaj nou
Clipește:
Mesaj nou; se redă sau se înregistrează un mesaj
Clipeşte foarte repede:
Memorie plină
Afișaj
A
B
D C
E
F
G
5
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / overview_Kombi.fm / 3/18/19
Prezentare generală
Simboluri folosite în manualul de utilizare
Simboluri
Avertismente care, odată nerespectate, pot duce la deteriorarea dispozitivelor sau la
accidente.
Informații importante cu privire la funcţionarea și manipularea corespunzătoare sau
funcții care ar putea genera costuri.
Condiţie prealabilă pentru a putea efectua următoarea acţiune.
Informaţii suplimentare ajutătoare.
Butoane
Tasta de apel/Handsfree
Tasta Diez
Tasta Terminare
Tasta Steluță
Tasta Control
la
Tasta Reapelare
Taste cu cifre/litere
Men., OK
Taste de afișare
Proceduri
De exemplu: Activarea/dezactivarea Răspunsului Automat:
¤
Men.
Setari
Pas
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
6
Receptor
OK
Rasp. aut.
OK (
= activat)
Acțiuni necesare
Men.
Setari
OK
Apăsaţi tasta Men. de pe afişaj.
Utilizați tasta de control
pentru a naviga în intrare Setari.
Apăsaţi OK pentru a confirma. Se Setari deschide submeniul.
Receptor
OK
Selectaţi înregistrarea Receptor utilizând tasta de comandă
.
Apăsaţi OK pentru a confirma. Se Receptor deschide submeniul.
Rasp. aut.
OK
OK
Selectaţi înregistrarea Rasp. aut. utilizând tasta de comandă
Activați sau dezactivați folosind OK. Funcția este activată
.
.
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / security.fm / 3/18/19
Măsuri de siguranţă
Măsuri de siguranţă
Citiţi mai întâi măsurile de siguranţă şi ghidul de utilizare.
Dispozitivul nu poate fi folosit în cazul unei pene de curent. De asemenea, nu este posibilă efectuarea apelurilor de urgenţă.
Numerele de urgență nu pot fi apelate dacă blocarea tastaturii/ecranului este activată!
Utilizaţi numai baterii reîncărcabile care corespund specificaţiei (consultați lista acumulatorilor
permiși www.gigaset.com/service). Nu folosiţi niciodată baterii obişnuite (nereîncărcabile),
deoarece acestea pot provoca probleme grave de sănătate şi vătămări personale. Bateriile reîncărcabile deteriorate vizibil trebuie înlocuite.
Receptorul nu trebuie să funcționeze atunci când capacul acumulatorului este deschis.
Nu utilizaţi telefonul în medii cu un potenţial pericol de explozie (de exemplu, ateliere de vopsit).
Dispozitivele nu sunt rezistente la stropii de apă. Din acest motiv, acestea nu trebuie instalate întrun mediu umed, precum băi sau duşuri.
Utilizaţi numai adaptorul de alimentare indicat pe dispozitiv.
În timpul încărcării, priza trebuie să fie ușor accesibilă.
Vă rugăm să scoateţi din uz dispozitivele defecte sau să le reparaţi la echipa noastră de service,
pentru că acestea pot interfera cu alte servicii fără fir.
Nu folosiți dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart. Sticla sau plasticul sparte pot cauza
leziuni la mâini și față. Trimiteți dispozitivul la departamentul nostru de Service pentru a fi reparat.
Nu ţineţi spatele receptorului la ureche în momentul în care sună sau când modul difuzor este
activat. În caz contrar, există riscul unor afecţiuni auditive grave şi permanente.
Telefonul poate provoca interferenţe cu aparatele auditive analogice (murmur sau bâzâit) sau
poate duce la suprasolicitarea acestora. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, vă rugăm să contactaţi
furnizorul aparatului auditiv.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Nu păstrați celulele mici și bateriile, care pot fi înghițite, la îndemâna copiilor.
Înghițirea unei baterii poate provoca arsuri, perforarea țesutului moale și decesul. Arsurile grave
pot surveni în 2 ore de la înghițire.
În cazul înghițirii unei celule sau baterii, cereți de urgență sfatul medicului.
Utilizarea telefonului poate afecta echipamentele medicale aflate în apropiere. Aveţi grijă la condiţiile tehnice proprii mediului dvs., de exemplu, în cabinetul medical.
Dacă utilizaţi un echipament medical (de exemplu, un stimulator cardiac), contactaţi producătorul
echipamentului. Acesta vă va putea sfătui în legătură cu comportamentul dispozitivului la sursele
externe de înaltă frecvenţă (pentru datele tehnice care apartin produsului dvs. Gigaset, vezi “Date
tehnice”).
7
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / starting_Kombi.fm / 3/18/19
Introducere
Introducere
Conținutul pachetului
• O bază, un adaptor electric, un cablu de telefon
• Un receptor, două baterii, o carcasă pentru baterii, un manual de utilizare
Modele cu receptoare multiple, per receptor:
• Un receptor, un suport pentru încărcare cu adaptor electric, două baterii și o carcasă pentru
baterii
Instalaţi suportul pe o suprafaţă netedă, nealunecoasă, într-un punct central al apartamentului sau casei.
Raza de acțiune a suportului este de 300 de metri la exterior și 50 de metri la interior.
Baza şi suportul încărcător sunt proiectate pentru a fi utilizate în spaţii închise, ferite
de umezeală şi cu o temperatură de la +5°C până la +45°C.
De obicei, piciorușele dispozitivului nu lasă urme pe suprafețe. Cu toate acestea, din
cauza numărului mare de lacuri şi finisaje de mobilă folosite, nu se poate exclude
complet apariția urmelor de contact pe suprafețe.
Nu expuneți niciodată telefonul la surse de căldură, la acțiunea directă a razelor solare
sau la alte dispozitive electrice.
Protejați telefonul de umezeală, praf, lichide corozive și vapori.
Baza
Conectarea stației de bază la sursa de alimentare și la rețeaua telefonică
¤
¤
Conectaţi adaptorul de alimentare 1 .
Apoi conectați mufa telefonului 2 și introduceți cablurile în canalele pentru cabluri.
Dispozitiv fără robot telefonic
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
1
Dispozitiv cu robot telefonic
2
1
2
Adaptorul de alimentare trebuie să fie întotdeauna conectat deoarece telefonul nu
poate funcţiona dacă nu este conectat la sursa de alimentare.
Robotul telefonic local (dacă este disponibil) nu este pregătit până la 30 de secunde
după ce baza a fost conectată.
8
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / starting_Kombi.fm / 3/18/19
Introducere
Conectarea unui suport la router
Puteți utiliza telefonul pe conexiunea analogică a unui router.
¤
Conectați mufa telefonului 1 și apoi conectați-o la portul analogic al unui router 2 .
Dispozitiv fără robot telefonic
1
Dispozitiv cu robot telefonic
2
2
1
Orice ecouri pot fi atenuate prin activarea Mod XES (
p. 31).
Receptor
Conectarea suportului încărcător (dacă este inclus)
¤
¤
Conectaţi mufa plată a adaptorului 1 .
Introduceţi adaptorul de alimentare în
priză 2 .
Pentru a scoate din nou mufa din suportul
încărcător:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
¤
1
4
2
Apăsaţi butonul de eliberare 3 .
Scoateți cablul 4 .
3
9
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / starting_Kombi.fm / 3/18/19
Introducere
Pregătirea receptorului pentru utilizare
Ecranul este protejat de o folie de plastic. Vă rugăm să înlăturaţi această folie.
Introducerea acumulatorilor
Folosiți doar acumulatori, altfel vă expuneți unor riscuri majore pentru sănătate și
accidentărilor. De exemplu, învelişul extern al bateriilor se poate distruge iremediabil
sau bateriile pot exploda. Dispozitivul ar putea funcționa greșit, sau ar putea fi
deteriorat ca rezultat al folosirii bateriilor de tipul nerecomandat.
¤
Introduceţi acumulatorii
cu polaritatea în direcţia
corectă (consultați
imaginea pentru
pozițiile +/-).
¤
¤
Aplicați capacul din partea
de sus.
Apăsați capacul până la
declic.
Pentru a redeschide capacul:
¤
Prindeți canelura de pe
capac și glisați-o în jos.
Încărcarea acumulatorilor
¤
Înainte să folosiți bateriile prima dată, încărcați-le
complet în bază sau suportul de încărcare.
Acumulatorii sunt complet încărcați când pictograma de
energie dispare de pe afișaj.
5
ore
Bateriile se pot încălzi în timpul încărcării. Acest lucru nu este periculos.
În timp, capacitatea de încărcare a acumulatorilor va scădea, din motive tehnice.
Receptoarele din acest pachet au fost deja înregistrate în bază. Dacă un receptor nu a
fost înregistrat (este afișat Inreg.Receptor sau Recp. in baza), vă rugăm să-l înregistrați
manual ( p. 30).
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Modificarea limbii afișajului
Puteți modifica limba afișajului, dacă telefonul a fost setat într-o limbă pe care nu o înțelegeți.
¤
¤
Men.
Apăsați tastele
lent în succesiune . . . se va afișa limba setată (de
exemplu English)
Selectarea unei limbi diferite:
Apăsați tasta Control
tată pe afișaj, de exemplu Francais
10
OK (
= selectat)
până când limba dorită este selec-
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / starting_Kombi.fm / 3/18/19
Introducere
Setarea datei și a orei
Data/ora trebuie să fie setate pentru a ști, de exemplu, ora exactă a apelurilor recepționate și
pentru a permite utilizarea alarmei.
¤
Men.
Setari
format de 6 cifre
OK
OK
Data/Ora
OK
Introduceți data (ziua, luna și anul) în
Introduceți ora (ore și minute) în format de 4 cifre
OK
(Afișaj: Salvat)
Mutarea poziției de introducere la stânga sau la dreapta:
stânga/dreapta
Apăsați tasta de control
la
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Telefonul este pregătit de utilizare.
11
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / operating.fm / 3/18/19
Utilizarea receptorului
Utilizarea receptorului
Pornirea/Oprirea receptorului
Pornirea: ¤ Atunci când receptorul este oprit, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Încheiere
Oprire:
¤
apel
Atunci când receptorul este în stare inactivă, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
Încheiere apel
Când așezați un receptor oprit pe stația de bază sau pe suportul de încărcare, acesta pornește
automat după circa 30 de secunde.
Blocarea/deblocarea tastaturii
Blocarea tastaturii împiedică utilizarea accidentală a telefonului.
Blocarea/deblocarea tastaturii:
Blocarea tastaturii activată: Simbolul
Apăsați prelung
apare pe afişaj
Dacă un apel este indicat în receptor, tastatura se deblochează automat şi puteţi
accepta apelul. Aceasta se blochează din nou la încheierea apelului.
Apelarea numerelor de urgență nu este posibilă nici când blocarea tastaturii este
activată.
Tasta Control
Tasta de control vă permite să navigaţi prin meniuri şi câmpurile de intrare, de
asemenea, puteţi invoca anumite funcţii după situaţie.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
În descrierea de mai jos, partea tastei Control este marcată cu o săgeată (sus, jos, stânga, dreapta)
pe care trebuie s-o apăsaţi în situaţii de operare diferite, de exemplu
pentru "apăsaţi partea
dreaptă a tastei Control".
12
În mod de aşteptare
În timpul unei conversaţii
Deschideţi meniul principal
Opriţi sunetul microfonului
Selectarea setărilor audio
Reglaţi volumul difuzorului pentru modul
receptor şi mâini libere
Deschideţi directorul
Deschideţi directorul
Realizarea unui apel intern/ deschiderea
listei de receptoare
Iniţializaţi un apel intern de consultare
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / operating.fm / 3/18/19
Utilizarea receptorului
Afișaj
Taste de afișare
Tastele de afişaj efectuează o gamă de funcţii conform situaţiei de operare.
Men.
Funcţiile actuale ale tastei de afişaj
Taste de afișare
¤
Apăsați tasta de afișare . . . Funcția care apare deasupra ei pe display este inițializată.
Deschideţi meniul principal / submeniul
Men.
Confirmați funcţia de meniu / salvați intrarea
OK
Înapoi cu un nivel de meniu
Ștergeți caracter cu caracter la stânga
Accesați lista de apeluri / lista de mesaje
Afișați funcțiile accesate din
Men.
OK
Folosiți
tasta de control
pentru a derula în sus/în jos și pentru a seta volumul
Deplasați cursorul la stânga și la dreapta cu
Bară de stare
Pictogramele afişează setările actuale şi starea telefonului.
Contact radio dintre bază şi receptor
Bună - slabă
Fără recepție sau mod ECO DECT Fara radiatii activat
Robot telefonic
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Robot telefonic activat
Nivelul de încărcare al bateriei
0 -10%
11 - 33%
Simbolul
34 - 66%
> 66%
este arătat în față în timpul procesului de încărcare.
Clipeşte
Bateria este aproape descărcată (timp de vorbire sub zece minute)
13
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / operating.fm / 3/18/19
Utilizarea receptorului
Navigare prin meniu
Funcţiile telefonului dvs. sunt afişate într-un meniu ce constă în mai multe niveluri. Prezentarea
generală a meniului: p. 46
¤
¤
Când telefonul este în stare inactivă, apăsați tasta de afișare Men. sau tasta Control
(dreapta) . . . se deschide meniul.
Utilizați tasta Control
pentru a derula la funcția dorită
Înapoi un nivel:
Reveniţi la starea în așteptare:
¤
¤
Apăsați tasta
Confirmați cu OK
sau apăsați scurt tasta
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Terminare apel
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Afișajul revine automat la modul inactiv după două minute de activitate
14
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 3/18/19
Efectuarea apelurilor
Efectuarea apelurilor
Efectuarea unui apel
¤ Introduceți numărul Apăsați tasta Apelare
. . . Numărul este format
sau
¤
Apăsați și mențineți apăsată tasta Vorbire
numărul
. . . Se aude tonul de apel
Pentru modificarea volumului receptorului în timpul unui apel:
seta volumul
Terminarea apelului/anularea apelării:
Introduceți
Utilizați
pentru a
Apăsaţi tasta Încheiere apel
Prefixați automat fiecare număr cu un prefix furnizat de un furnizor de servicii de rețea:
p. 18
Apelarea din director
¤
Deschideți agenda cu
Derulați la înregistrarea necesară
Apăsați tasta de
vorbire
Apelare din lista de reapelare
Lista conține ultimele 10 numere formate cu receptorul.
¤
Apăsați scurt
Selectați înregistrarea
Gestionarea intrărilor din lista de reapelare
¤
Apăsați scurt
Selectare
Men.
Funcția de selectare
OK
Funcții posibile: Utiliz. Numar / Copiere inAgd. / Sterge Intrare / Sterge lista
Apelarea din lista de apeluri
Deschideți lista de apeluri:
¤
Apăsaţi tasta de afişare
Derulați la înregistrarea necesară și apăsați
Lst.Apel:
OK
tasta de Vorbire
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Apelare cu tasta de apelare rapidă
Înregistrările din agendă pot fi alocate tastelor 2-9 (
¤
p. 22).
Apăsați și țineți apăsat tasta de apelare rapidă căreia îi este atribuit numărul dorit
15
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 3/18/19
Efectuarea apelurilor
Preluarea unui apel
Receptorul indică un apel de recepţionat prin intermediul soneriei şi prin afişajul de pe ecran.
¤
Apăsaţi tasta de Vorbire
Funcția Rasp. aut. este activată:
încărcător
Pur și simplu ridicați receptorul din stația de bază/suportul
Activarea funcției Rasp. aut.:
¤
Men.
Setari
OK
Receptor
OK
Rasp. aut.
OK (
= activat)
Modul Handsfree
În modul Handsfree, dvs. porniți difuzorul pentru a auzi apelantul fără să țineți receptorul lângă
ureche.
Activarea/dezactivarea modului Handsfree în timpul unui apel și când ascultați robotul telefonic
local (dacă este disponibil):
¤
Apăsați tasta Handsfree
Reglarea volumului difuzorului:
¤
Men.
Setari audio
pentru a regla volumul
OK
Volum receptor
OK
Difuzor
OK
Utilizați
OK
Oprirea sonorului
¤ În timpul unui apel, apăsați tasta Control
(dreapta) . . . Microfonul receptorului este oprit
Efectuarea apelurilor interne
Efectuarea apelurilor interne
Apelurile interne sunt apeluri gratuite către alte receptoare înregistrate în aceeaşi
stație de bază.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Apelarea unui abonat intern specific:
¤
când sunt înregistrate mai mult de două receptoare: Folosiți
abonatul intern
OK sau
pentru a selecta
. . . Receptorul selectat este denumit
Apelarea tuturor receptoarelor („apel către grup”):
¤
Apăsați prelung
OK sau
sau
sau
Apel toate rec
. . . Toate receptoarele înregistrate sunt apelate. Dvs. vorbiți către primul abonat
intern să răspundă.
Terminarea unui apel intern:
16
Apăsaţi tasta Încheiere apel
.
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 3/18/19
Efectuarea apelurilor
Efectuarea unui apel intern, apel de consultare / redirecționarea unui apel
Apelați un abonat extern și transferați apelul la un abonat intern sau puneți apelul de consultare
cu acesta în așteptare.
¤
Selectați după necesități receptorul sau Apel toate rec
OK . . . Abonatul(ții)
intern(i) este/sunt apelat(ți), abonatul extern aude muzică în așteptare
Opțiuni posibile:
Punerea în aşteptare a apelului conferinţă:
Reveniţi la apelul extern:
vorbiți cu abonatul intern
Apăsaţi tasta de afişare
Transferarea apelului extern atunci când abonatul intern a răspuns:
¤
Anunţarea unui apel extern
Apăsaţi tasta Încheiere apel
Transferarea apelului extern înainte ca abonatul intern să răspundă:
¤
Apăsați tasta Terminare apel
. . . Apelul extern este redirecționat imediat.
Ascultarea unui apel extern
Țineți în așteptare un apel extern. Un abonat intern poate asculta acest apel şi să participe la
conversaţie (conferinţă).
Funcția Ascultare este activată.
Activarea/dezactivarea ascultării interne
¤
Men.
Setari
OK
Baza
OK
Ascultare
OK (
= activat)
Iniţializaţi un apel de conferință internă
Doriţi să vă alăturați la un apel extern existent pe un terminal diferit.
¤
Apăsați prelung tasta de Vorbire
. . . Toți abonații vor auzi un ton de semnal
Încheierea apelului de conferinţă:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Apăsați tasta Terminare apel
. . . Toți abonații vor auzi un ton de semnal
Atunci când primul participant abonat apasă tasta Terminare
apelului de conferință rămâne conectat la abonatul extern.
, receptorul care s-a alăturat
17
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 3/18/19
Efectuarea apelurilor
Identificarea liniei de apelare
În timpul unui apel, numărul apelantului este transferat (CLI = Identificarea liniei de apelare) şi
acesta poate fi afişat pe ecranul destinatarului (CLIP = Prezentare CLI). Când numărul apelantului
este ascuns, nu este arătat pe afișajul părții apelate. Apelul este efectuat cu număr ascuns
(CLIR = Restricţie CLI).
Ați autorizat operatorul dvs. de rețea să afișeze numele apelantului (CLIP) pe ecranul
dvs.
Apelantul a autorizat operatorul de rețea să trimită numărul de telefon (CLI).
Afişarea apelantului pentru apelurile de intrare
Identificarea liniei de apelare
Este afişat numărul de telefon al apelantului. Dacă numărul apelantului este salvat în director,
numele este afişat.
Fără identificarea liniei apelantului
În locul numelui şi al numărului, se afişează următorul lucru:
• Apel extern: Niciun număr transferat.
• Retinut: Apelantul a reţinut Identificarea liniei apelantului.
• Indisponibil: Apelantul nu a autorizat Identificarea liniei de apelare.
Selectare automată a operatorului de rețea (preselectare)
Puteţi salva un număr apel-cu-apel (număr preselectat) care este plasat automat în fața numerelor la apelare. Dacă doriți să apelați în altă țară folosind un operator de rețea anume, îi puteți
salva prefixul aici.
În lista Cu Preselectie, introduceți (cifrele inițiale ale) numerelor prefixului pentru care doriți să
utilizați numărul de preselectare.
În lista „Fara Presel.”, introduceţi excepţiile de la lista Cu Preselectie.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
De exemplu:
Nr.Preselectie
0999
Cu Preselectie
08
Fara Presel.
081
084
Toate numerele care
încep cu 08, cu excepția
081 și 084, sunt formate
folosind numărul
preselectat 0999.
Număr
07112345
08912345
08412345
¥
¥
¥
Număr selectat
07112345
0999 08912345
08412345
Introducerea unui număr preselectat
¤
Men.
Setari
Nr.Preselectie
18
OK
OK
Inregistrare
OK
Introduceți numărul sau
Preselectie
OK
folosiți numărul din director
OK
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 3/18/19
Efectuarea apelurilor
Creați o listă cu prefixe care sunt formate cu preselectare
¤
Men.
Setari
Preselectie
OK
OK
Inregistrare
OK
Preselectie
Selectați introducerea listei (1 – 11)
OK
OK
Cu
Introduceți (cifrele
inițiale ale) prefixului pentru care urmează să fie folosit numărul preselectat
OK
Selectați o introducere diferită a listei după necesități și introduceți mai multe numere
Creați o listă cu prefixe care sunt formate fără preselectare
¤
Men.
Presel.
Setari
OK
OK
Inregistrare
OK
Preselectie
Selectați introducerea listei (1 – 11)
pentru lista Cu Preselectie
OK
OK
OK
Fara
Introduceți excepțiile
Selectați o altă introducere a listei după necesități și
introduceți mai multe numere
Anularea preselectării pentru apelul curent
¤
Apăsați prelung
Men.
preluați numărul din director
Preselect.opr.
OK
Introduceți numărul sau
. . . Numărul este selectat fără preselectare.
Dezactivarea permanentă a preselectării
¤
Men.
Setari
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Nr.Preselectie
OK
OK
Inregistrare
OK
Preselectie
Ștergeți numărul preselectat cu tasta de Afișare
OK
OK
19
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 3/18/19
Liste de apeluri/mesaje
Liste de apeluri/mesaje
Telefonul salvează în liste informații despre diferite evenimente:
• Listă de apeluri: Numerele tuturor apelurilor primite și ratate
• Lista robotului telefonic: Mesajele de pe robotul telefonic local (dacă este disponibil)
• Lista căsuţei poştale de reţea: Mesajele din cutia poştală a reţelei
Un ton de informare sună de îndată ce o nouă înregistrare apare într-una dintre liste.Setarea
implicită este tasta de mesaj (pe tasta de Afișare stânga) care clipește și lista de Mesaje noi este
arătată pe afișaj.
Dezactivarea afişării mesajelor noi
¤
Men.
97
Selectarea tipului de mesaj:
¤ Apăsaţi tasta
pentru apeluri nepreluate
¤
Apăsaţi tasta
975 SET: [0]
pentru mesajele de pe robotul telefonic local
(dacă este disponibil)/căsuța poștală de rețea
Setarea acțiunilor pentru noile mesaje:
Apăsaţi tasta
Este afişată prezenţa unor mesaje noi
(setare implicită)
¤
¤
Apăsaţi tasta
Salvare setări:
975 SET: [1]
Nu este afişată prezenţa unor mesaje noi.
OK
O schimbare a setării devine valabilă doar când este primit un mesaj nou.
Dacă apelurile sunt salvate în căsuţa poştală de reţea, veţi primi un mesaj dacă setările
adecvate au fost efectuate (în funcţie de furnizorul de servicii de reţea).
Lista de apeluri
Condiţie: CLIP (
p. 18)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
În funcţie de tipul de listă setat, sunt salvate toate numerele ultimelor 25 de apeluri recepţionate
sau numai apelurile nepreluate.
Setarea tipului de listă
¤
Men.
apel.
Setari
OK (
OK
Baza
OK
Tip lista apel
OK
Apel.neprel. / Toate
= selectat)
Deschiderea listei de apeluri
¤
Apăsați tasta de afișare
. . . Se deschide opțiunea de selectare a listei
Intrarea arată: numărul de intrări noi + numărul de intrări vechi, citite
Deschideţi lista:
¤
20
Folosiți
OK . . . Este afişat ultimul apel recepţionat
pentru parcurgerea rapidă a listei
Lst.Apel:
Lst.Apel: 01+02
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 3/18/19
Agenda telefonică
Utilizarea altor funcţii
¤
Selectați intrarea
Sterge Intrare
Copiere inAgd.
Cop. lis. neagra
Data/Ora
Stare
Sterge lista
Men.
Utilizați
pentru a selecta funcția:
Şterge intrarea curentă.
Copiază intrarea în agenda telefonică.
Copiați un număr în Lista neagră.
Arătarea datei şi orei apelului (dacă sunt setate).
Apel Nou: Apel nepreluat nou. AplVechi: Intrare deja citită.
Ştergeţi toate intrările.
Notă: Toate intrările vechi şi noi vor fi şterse.
Lista de mesaje
Puteți asculta mesajele de pe robotul telefonic (dacă este disponibil) sau căsuța poștală de rețea
din lista robotului telefonic lista căsuței poștale de rețea.
Deschideți lista robotului telefonic:
¤
Apăsați tasta de afișare
OK
. . . Se deschide opțiunea de selectare a listei
Rob.tel:
Deschideți lista căsuței poștale de rețea:
¤
Apăsați tasta de afișare
OK
. . . Se deschide opțiunea de selectare a listei
CP retea:
Agenda telefonică
Directorul local este unic pentru receptor. Intrările pot fi trimise la alte receptoare (
p. 22).
100 numere de telefon pot fi salvate (max. 22 cifre) cu numele asociate (max. 16 caractere).
Deschideţi agenda telefonică:
Apăsaţi în jos tasta Control
Creare înregistrare nouă în agendă
Prima intrare:
¤
Intrare noua?
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
numele
OK
Introduceți numărul de telefon
OK
Introduceți
OK
Mai multe numere:
¤
Men.
Intrare Noua
Introduceți numele
OK
Introduceți numărul de telefon
OK
OK
Selectarea unei intrări de director
¤
¤
Deschideţi directorul
Folosiți
pentru a derula la intrare până când numele dorit este selectat.
sau
¤
Introduceți primul caracter al numelui
derulați după caz
la înregistrare.
21
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 3/18/19
Agenda telefonică
Atribuirea tastelor de apelare rapidă
¤
¤
Selectaţi intrarea
Selectați tasta
Men.
Scurtatura
OK
OK
sau
¤
Apăsați tasta la care se va salva intrarea
Ștergerea alocării unei taste:
¤
Selectați înregistrarea
OK (
Men.
Scurtatura
OK
FaraScurtatura
= selectat)
Transferul unei intrări din director către un alt receptor
Receptoarele expeditoare şi cele destinatare trebuie să fie ambele înregistrate pe
aceeaşi stație de bază.
Celălalt receptor şi staţia de bază pot expedia şi primi înregistrări ale directorului.
Transferul unei intrări din director către un alt receptor
¤
Selectați intrarea
al receptorului destinatar
Men.
Exped. Intr.
OK
Selectați numărul intern
OK
Transferul unui director către un alt receptor
¤
Men.
destinatar
Exped. Lista
OK
Selectați numărul intern al receptorului
OK
Funcţii suplimentare
Funcțiile suplimentare pentru intrările din agenda telefonică și întreaga agendă telefonică:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Selectați intrarea dorită
Afisare nr.
Afisare nume
Edit. Intrarea
Utiliz. Numar
Sterge Intrare
Sterge lista
22
Men.
Selectați funcția
OK
Afișează numărul intrării selectate din director
Afișează numele intrării selectate din director
Editează numărul sau numele intrării selectate din director
Apelare număr
Șterge intrarea selectată
Șterge agenda completă
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 3/18/19
Robot local (dacă este disponibil)
Robot local (dacă este disponibil)
Puteți utiliza receptorul sau tastele stației de bază pentru a personaliza setările și pentru a utiliza
robotul telefonic. Secţiunile următoare prezintă utilizarea prin intermediul receptorului.
Operarea de la tastele bazei Prezentare generală – Bază.
Configurarea robotului telefonic
Robotul este deja setat implicit. Puteţi schimba această desemnare.
Înregistrarea propriului anunţ
Puteţi să înregistraţi propriile anunţuri cu ajutorul receptorului. Anunţul preînregistrat se utilizează dacă nu este disponibil niciun anunţ personal.
¤
Men.
Mesag. vocala OK
Anunturi OK Inreg. Anunt OK Rostiti
dupa? OK . . . Auziți tonul de confirmare (ton scurt) Incepeti sa inregistrati anuntul (min. 3
secunde) Confirmați cu OK
sau apăsați
Anularea și ștergerea unui anunț:
După înregistrare, mesajul este redat pentru a-l verifica.
Înregistrarea se termină automat la atingerea perioadei maxime de înregistrare de 170 secunde
sau dacă în cadrul acesteia există o pauză care depăşeşte 2 secunde.
Redarea anunţului:
¤
Men.
Mesag. vocala
OK
Anunturi
OK
Redare Anunt
OK
Anunturi
OK
Stergere Anunt
OK
Ştergerea unui anunţ:
¤
Men.
Mesag. vocala
OK
Modificarea setărilor
¤
Men.
Mesag. vocala
OK
Selectați setarea pe care doriți să o schimbați
Durata până la Răspuns automat:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
IntarziereSon.
OK
Imediat / 10 sec / 18 sec / 30 sec / Auto
OK
Auto: robotul telefonic răspunde la un apel:
• după 18 secunde dacă nu există mesaje noi.
• după 10 secunde dacă există mesaje noi.
Selectați Auto când doriți să ascultați mesajele când sunteți plecat. Atunci când
accesați de la distanță ( p. 25) puteți stabili după 10 secunde că nu există noi
mesaje. Nu implică niciun cost pentru apel dacă acesta este încheiat imediat.
Durată de înregistrare:
¤
Lungime mesaj
OK
Maxim / 1 minut / 2 minute / 3 minute
OK
Ascultare în timpul înregistrării:
¤
Filtrare apeluri
OK
Receptor / Baza
OK (
= activat)
23
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 3/18/19
Robot local (dacă este disponibil)
Dezactivați ascultarea pentru înregistrarea actuală:
¤
Apăsaţi tasta Încheiere apel
.
Setarea unei limbi diferite (dacă este disponibil)
Puteți schimba limba pentru mesajul vocal și pentru anunțul implicit.
¤
Men.
Mesag. vocala
OK
Limba
OK
Selectaţi limba
OK
Operare utilizând receptorul
Activarea/dezactivarea robotului telefonic
¤
Men.
Mesag. vocala
OK
Robot telef.
OK (
= activat)
Dacă robotul telefonic este activat, pe ecran se afișează pictograma
.
Dacă memoria e plină Memorie plina! apare pe afișaj, iar robotul telefonic se oprește
automat. Ștergeți mesaje mai vechi pentru ca el să pornească automat.
Redarea mesajelor
¤
Apăsați și țineți apăsată tasta
(
tasta 1 este alocată robotului)
sau
¤
Men.
Robot telef. OK
Redare mesaje OK
Dacă este configurată căsuța poștală de rețea:
Robot tel.
OK
sau
¤
. . . Se deschide opțiunea de selectare a listei
Rob.tel: OK
Lista robotului telefonic se afișează astfel: Rob.tel: 01+02
Numărul de mesaje noi + numărul de intrări noi care au fost deja redate
Dacă există mesaje noi, redarea va începe cu primul mesaj nou, în caz contrar, cu primul mesaj
vechi. Mai întâi se redă blocul de informații, apoi conținutul. Ecranul afișează numărul apelantului sau numele acestuia.
Difuzorul receptorului pornește automat.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Oprirea difuzorului:
Apăsați tasta Handsfree
.
Acţiuni în timpul redării
Opriţi redarea:
Continuaţi redarea:
¤
¤
Apăsați
sau
Mergeţi la mesajul următor:
În timpul redării blocului de informații
Mergeți la începutul mesajului anterior:
Omiteți blocul de informații:
24
¤
Men.
sau
¤
¤
sau
din nou
Continuare
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 3/18/19
Robot local (dacă este disponibil)
În timpul redării conținutului
Mergeţi la începutul mesajului actual:
Mergeți la conținutul mesajului următor:
Apelarea unui apelant:
Modificarea volumului:
Copierea unui număr în director:
Ștergerea unui singur mesaj:
Ştergeţi toate mesajele vechi:
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
sau
Men.
Men.
Men.
Formati nr OK
Volum receptor OK
Copiere inAgd. OK
sau apăsați tasta Afișaj
Men.
Sterge tot OK
Confirmați solicitarea
Răspuns la apel din robotul telefonic
Chiar dacă robotul telefonic a început deja înregistrarea unui apel, încă îl puteți prelua:
¤
Apăsaţi tasta de Vorbire
sau
¤
Ridicați receptorul din stația de bază/suportul încărcător (
Rasp. aut. este activat)
sau
¤
Men.
Raspuns
OK
Înregistrarea se opreşte şi puteţi vorbi cu apelantul.
Dacă Filtrare apeluri prin receptor este activat (
receptor, puteți accepta apelul doar prin Men.
Vorbire/Handsfree
p. 23) și apelul poate fi auzit în
Raspuns
OK. Apăsarea tastei
activează și dezactivează modul Handsfree.
Utilizarea când sunteţi în mişcare (utilizarea la distanţă)
Puteţi verifica şi activa robotul telefonic de la orice alt telefon (hotel, telefon public, etc.).
Codul PIN de sistem nu este 0000 (
p. 36).
Celălalt telefon are apelare prin tonuri (DTMF).
Activarea robotului telefonic
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Apelați conexiunea telefonică și lăsați să sune până la anunț Introduceți codul PIN (aprox.
50 secunde). . . . Folosiți
pentru a introduce codul PIN al sistemului în 10 secunde . . .
Robotul este activat, restul memoriei este anunțată și mesajele sunt redate
Robotul nu poate fi dezactivat de la distanţă.
25
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 3/18/19
Căsuță poștală de rețea
Verificarea robotului telefonic
Robotul telefonic este activat.
¤
Apelați conexiunea telefonică . . . apăsați tasta
întrerupt introduceți codul PIN al sistemului
în timpul anunțului . . . anunțul este
Robotul este operat utilizând tastele următoare:
În timpul redării blocului de informații: Săriţi la mesajul anterior.
În timpul redării mesajului: Mergeţi la începutul mesajului actual.
Puneţi redarea în pauză. Apăsaţi din nou pentru a relua.
După o pauză de aproximativ 60 de secunde, conexiunea este terminată.
Mergeţi la mesajul următor.
În timpul redării mesajului: Ştergeţi mesajul actual.
Căsuță poștală de rețea
Căsuța poștală de rețea este înregistrată la furnizorul de servicii de rețea.
Introducerea numărului unei căsuțe poștale de rețea
¤ Men.
Mesag. vocala OK
Cas.p. retea OK
Introduceţi numărul
OK
. . . Căsuța poștală de rețea este activată
Pentru a activa și dezactiva căsuța poștală de rețea, folosiți un număr și un cod de
funcție furnizate de furnizorul de servicii de rețea. Vă rugăm să contactați furnizorul
dvs. de servicii de rețea dacă aveți nevoie de informații suplimentare.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Redarea mesajelor
Din meniu:
¤ Men.
Utilizarea tastei 1:
Din lista de mesaje:
¤
¤
Cas.p. retea
OK
Redare mesaje
OK
OK
Apăsați și țineți apăsată tasta
(
tasta 1 este alocată căsuței
poștale de rețea)
Apăsați tasta de afișare
listei
26
Mesag. vocala
CP retea:
. . . Se deschide opțiunea de selectare a
OK
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 3/18/19
Căsuță poștală de rețea
Alocarea tastei 1
Este posibil să apelați căsuța poștală de rețea sau robotul telefonic local (dacă este disponibil) în
mod direct, apăsând tasta
.
Setările pentru accesul rapid sunt specifice dispozitivului. Un alt robot telefonic poate
pentru fiecare receptor înregistrat.
fi alocat tastei
Dispozitiv fără căsuță poștală de rețea: căsuța poștală de rețea este asociată automat
cu tasta
.
¤
Men.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
OK (
Mesag. vocala
OK
Setare Tasta 1
OK
Robot tel. / Cas.p. retea
= selectat)
27
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / applications.fm / 3/18/19
Funcţii suplimentare
Funcţii suplimentare
Ceas deşteptător
S-au salvat data şi ora.
Pornirea și oprirea ceasului deșteptător
¤
¤
Men.
Introduceți
Ceas Alarma
OK
Activare
OK (
ora de trezire în minute și secunde
= pornit)
OK
Ceasul deșteptător este pornit: În loc de dată, afișajul arată ora de trezire și la stânga simbolul
ceasului deşteptător.
Setarea/schimbarea orei de trezire
¤
Men.
Ceas Alarma
formă de ore şi minute
OK
Ora trezire
OK
Introduceţi ora de trezire sub
OK
Oprirea apelului de trezire
Un apel de trezire este semnalat pe afişaj şi indicat prin tonul de sonerie selectat (
¤
p. 34).
Apăsați orice tastă . . . Alarma este dezactivată pentru 24 de ore
ECO DECT
Intervalul dispozitivului este setat implicit la maximum. Acest lucru asigură o conexiune optimă
între receptor şi bază. În modul de așteptare, receptorul nu transmite (este fără radiație). Doar
baza va menţine contactul cu receptorul prin semnale wireless slabe. În timpul unui apel,
puterea de transmisie se adaptează automat la distanţa dintre bază şi receptor. Cu cât mai mică
este distanţa până la bază, cu atât mai reduse sunt radiaţiile.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Reducerea radiaţiilor cu până la 80%
Dezactivarea intervalului maxim.
¤
Men.
(
Setari
OK
Baza
OK
ECO DECT
OK
= Intervalul nu este redus)
Nu este posibil să utilizaţi un repetitor pentru a spori intervalul.
28
Dist maxima
OK
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / applications.fm / 3/18/19
Funcţii suplimentare
Dezactivarea intervalului în modul inactiv
Aceste semnale wireless sunt dezactivate și prin setarea Fara radiatii.
¤
Men.
(
Setari
OK
Baza
OK
ECO DECT
OK
Fara radiatii
OK
= Radiații dezactivate)
Toate receptoarele înregistrate trebuie să accepte această funcţie.
Pentru o setare rapidă a conexiunilor pentru apeluri primite, receptorul continuă să
comute în „gata de primire”, pe moment. Aceasta măreşte consumul de energie,
reducând totodată duratele de aşteptare şi convorbire.
Atunci când opțiunea Fara radiatii este activată, în receptor nu va exista niciun afişaj
interval/alarmă interval. Gradul de contact poate fi testat încercând stabilirea unei
conexiuni.
¤ Apăsați prelung tasta de Vorbire
. . . sună tonul de apel.
Protecţia împotriva apelurilor nedorite
Puteți introduce până la 32 de numere într-o listă neagră. Când lista neagră este activată, apelurile de la numerele din lista neagră nu sunt semnalate acustic. Aceste setări se aplică tuturor
receptoarelor înregistrate.
Activarea/dezactivarea listei negre
¤
Men.
Setari
Activare
OK (
OK
Baza
OK
Aditional
OK
Aditional
OK
Protectie apel
OK
OK
Protectie apel
OK
= activat)
Afişarea/editarea listei negre
¤
Men.
Setari
Lista neagra
OK
Baza
OK . . . Lista numerelor blocate este afișată
Creaţi o înregistrare
Ştergerea înregistrării:
¤
¤
Men.
Intrare Noua
OK
Selectaţi înregistrarea
folosiți
pentru a derula lista
introduceţi numărul
Apăsați tasta de afișare
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Transferul unui număr dintr-o listă de apeluri în lista neagră
Deschideți lista de apeluri:
¤
Apăsaţi tasta de afişare
Selectaţi o înregistrare
OK
Cop. lis. neagra
Lst.Apel:
OK
OK
29
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / extending.fm / 3/18/19
Extinderea funcţionalităţii telefonului
Extinderea funcţionalităţii telefonului
Mai multe receptoare
În bază pot fi înregistrate până la patru receptoare.
Fiecare dispozitiv are alocat un nume și un număr intern (INT 1 – INT 4). Alocarea poate fi schimbată.
Toate numerele interne sunt deja alocate:
mai sunt necesare
anulați înregistrarea oricăror dispozitive care nu
Înregistrarea unui receptor
Inreg.Receptor sau Recp. in baza clipeşte pe afişaj.
Înregistrarea prin așezarea receptorului pe stația de bază
¤
Plasați receptorul în bază . . . lnregistrare este arătat pe afișaj, receptorul este înregistrat
automat
Înregistrare din meniu
Înregistrarea trebuie inițializată pe ambele dispozitive, stația de bază și receptor.
Ambele trebuie să se producă într-un interval de 60 de secunde.
În receptor
¤
Men.
Setari
OK
Receptor
PIN de sistem al bazei (implicit: 0000)
OK
OK
Inreg.Receptor
Introduceți codul
Afișajul indică lnregistrare.
În bază
¤
În decurs de 60 de secunde de la introducerea codului PIN de sistem, apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta de înregistrare/localizare minim 3 secunde.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Procesul de înregistrare durează aproximativ 1 minut. Receptoarelor li se alocă cele mai
mici numere interne disponibile (1- 4). Dacă numerele interne de la 1 la 4 sunt deja
alocate la alte dispozitive, numărul 4 va fi suprascris.
Anularea înregistrării receptorului
Puteţi anula înregistrarea oricărui receptor înregistrat de pe orice receptor Gigaset înregistrat.
¤
Men.
Setari
OK
Receptor
OK
An. inreg. rec.
OK
Selectați
utilizatorul intern căruia îi va fi anulată înregistrarea.
Receptorul utilizat în prezent este marcat cu < OK Introduceți PIN-ul sistemului pentru
stația de bază (implicit 0000) OK . . . Recp. in baza clipește pe afișaj, receptorului i s-a
anulat înregistrarea
30
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / extending.fm / 3/18/19
Extinderea funcţionalităţii telefonului
Localizarea unui receptor (localizare)
Localizați un receptor folosind baza.
¤
Scurt apăsați tasta de Înregistrare/Localizare de pe bază . . . toate receptoarele înregistrate
sună în același timp când tonurile de apel sunt oprite.
Ieșire:
¤
Apăsaţi scurt tasta de înregistrare/localizare de pe bază
sau
¤
Apăsați
sau
pe un receptor
Suport pentru repetitor
Un repetitor sporeşte intervalul de primire dintre receptorul Gigaset şi bază.
Activarea modului Repetitor pentru bază:
¤
Men.
(
Setari
OK
Baza
OK
Aditional
OK
Mod Repetor
OK
= activat)
Înregistrați repetitorul în bază:
Ghid de utilizare al repetitorului
Suportul pentru repetitor și modul ECO DECT Fara radiatii (
p. 28) se exclud reciproc.
Utilizarea bazei într-un router/PABX
Operarea cu router
Atunci când se operează în baza conexiunii analoge a unui router, orice ecou care poate apărea
poate fi redus prin activarea Mod XES (XES = eXtins Ecou Suprimare).
¤
Men.
(
Setari
OK
Baza
OK
Aditional
OK
Mod XES
OK
= activat)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Această funcţie poate fi dezactivată dacă nu întâmpinaţi probleme cu ecourile.
Funcţionare cu un PABX
Următoarele setări sunt necesare doar dacă sunt solicitate de către PABX (
de utilizare PABX). Introduceți cifrele încet , una după alta.
consultați manualul
Schimbarea modului de apelare
¤
Men.
Apelare ton (DTMF); 1 = Apelare impuls (PD)
Cifra pentru modul de apelare clipește: 0 =
Introduceți cifra
OK
31
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / extending.fm / 3/18/19
Extinderea funcţionalităţii telefonului
Setarea intervalului de clipire
¤
Men.
Cifra pentru durata actuală de luminare
clipește: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms
Introduceți cifra
OK
Modificarea pauzei după obţinerea liniei
Puteţi schimba durata pauzei ce va fi introdusă între apăsarea tastei Apel
numărului de telefon.
¤
Men.
1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.
şi trimiterea
Cifra pentru durata pauzei curente clipește:
Introduceți cifra
OK
Modificarea pauzei după tasta Reapelare
¤
Men.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
32
Cifra pentru durata pauzei curente clipește:
Introduceți cifra
OK
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 3/18/19
Setările telefonului
Setările telefonului
Data şi ora
Setare
Data/ora trebuie să fie setate pentru a ști, de exemplu, ora exactă a apelurilor recepționate și
pentru a permite utilizarea alarmei.
¤
Men.
Setari
format de 6 cifre
OK
OK
Data/Ora
OK
Introduceți data (ziua, luna și anul) în
Introduceți ora (ore și minute) în format de 4 cifre
OK
Acceptare
Dacă data și ora sunt trimise la telefon prin operatorul de rețea (sau router/PABX) în timpul identificării liniei de apelare, puteți specifica dacă și când sunt acceptate acestea:
¤
¤
Men.
. . . Cifra setării curente clipește:
1 = Niciodată
2 = o dată, dacă data și ora nu sunt setate pe telefonul dvs. sau
3 = Întotdeauna
Introduceți cifra dorită
OK
Afișaj
Limba afișajului
¤
Men.
OK (
Setari
OK
Receptor
OK
Limba
OK
Selectați limba
= activat)
Dacă aţi ales din greşeală o limbă pe care nu o cunoaşteţi:
¤
Men.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
limba
Apăsați tastele una după cealaltă
Selectați
OK
Taste de apelare mari
Afișare taste de apelare mari când se apelează
¤
Men.
Setari
OK
Receptor
OK
Font m. ap.
OK
Contrast
OK (
= activat)
Contrast
Setaţi 9 niveluri de contrast pentru afişaj.
¤
Men.
nivelul
Setari
OK (
OK
Receptor
OK
Selectați
= selectat)
33
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 3/18/19
Setările telefonului
Audio
Volumul apelului
Ajustați volumul receptorului sau funcția handsfree pe 5 niveluri.
¤
Men.
Setari audio
OK
Setarea actuală este afișată
Volum receptor
Selectați volumul
Auricular / Difuzor
OK (
OK . . .
= selectat)
Calitatea tonului
Schimbați calitatea tonului receptorului cum doriți.
¤
Men.
Setari audio
OK
Sunet receptor
Jos / Înalt
OK (
= selectat)
Volumul tonului de apel (volum sonerie)
Reglați volumul soneriei la 5 niveluri, sau selectați tonul Crescendo.
Pe receptor:
¤
Men.
Setari audio
Crescendo
OK (
OK
Volum sonerie
OK
Selectați volumul sau
= selectat)
Pe bază (cu robot):
¤
Men.
Setari
Baza
Setari audio
Selectați volumul sau Crescendo
OK (
OK
Volum sonerie
OK
= selectat)
Melodia tonului de apel
Pe receptor:
Setați melodia tonului de apel pentru apeluri externe, apeluri interne și/sau alarmă.
¤
Men.
Setari audio
Apeluri Int. / Ceas Alarma
OK
Mel. sonerie
OK
OK
Selectați Apeluri Ext. /
Selectați tonul de apel dorit
OK (
= selectat)
Pe bază (cu robot):
Reglați melodia tonului de apel pentru apeluri externe.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Men.
Setari
Baza
Selectați the tonul de apel dorit
Setari audio
OK (
OK
Mel. sonerie
OK
= selectat)
Dezactivare/reactivarea tonului de apel permanent
¤
Când telefonul este inactiv, apăsați și
dezactivat, simbolul
mențineți apăsată tasta Stea. Când tonul este
este arătat pe afișaj.
Dezactivarea tonului de sonerie pentru apelul curent
¤
34
Men.
Silentios
OK
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 3/18/19
Setările telefonului
Activare/dezactivare ton de apel cu controlul timpului
Introduceţi o perioadă de timp pe parcursul căreia receptorul ar trebuie să suspende apelarea
pentru a indica apelurile externe, de ex., pe timpul nopţii.
Activare/dezactivare Control timp
Pe receptor:
¤
Men.
(
Setari
OK
Receptor
OK
Control timp
OK
Activare
OK
= activat)
Pe bază (cu robot):
¤
Men.
Setari
Activare
OK (
Baza
Setari audio
OK
Control timp
OK
= activat)
Setarea perioadei
Pe receptor:
¤
Men.
OK
Setari
Opr.de la:
OK
Receptor
OK
Control timp
Introduceți timpul în format cu 4 cifre
timpul în format cu 4 cifre
OK
OK
Setari
Opr. ant.:
Introduceți
OK
Pe bază (cu robot):
¤
Men.
Setari
Setari
OK
Baza
Setari audio
Opr.de la:
OK
Control timp
Introduceți timpul în format cu 4 cifre
Introduceți timpul în format cu 4 cifre
OK
OK
Opr. ant.:
OK
Dezactivarea pentru apeluri anonime
Puteţi să setaţi receptorul să nu sune pentru apeluri pentru care Identificarea Liniei Apelante a
fost oprită. Apelul este indicat doar în afişaj.
¤
Men.
Setari
OK
Receptor
OK
Ap.rasp. mut
OK (
= activat)
Activarea/dezactivarea tonurilor de avertizare și a tonului de avertizare
pentru acumulator descărcat
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Receptorul emite sunete cu privire la diverse activităţi şi stări.
Ton de avertizare: ex. tonuri de apăsare a tastelor, ton de eroare, mesaj nou
Ton de avertizare pentru acumulator descărcat:
Starea de încărcare a bateriei scade sub un anumit nivel în timpul unui apel.
Avertizarea informativă, cu privire la descărcarea bateriei și tonurile de apel pot fi activate și
dezactivate separat.
¤
Men.
Setari audio
OK
Tonuri avert / Bat. desc.
OK (
= activat)
35
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 3/18/19
Setările telefonului
Muzică în aşteptare
Puteți alege dacă un apelant din exterior aude muzică în timp ce este pus în așteptare în timpul
unei consultări interne sau atunci când un apel este redirecționat.
¤
Men.
. . . Cifra setării curente clipește: 0 = dezactivat;
1 = activat
introduceți cifra dorită
OK
Sistem
Modificarea PIN-ului de sistem
¤
Men.
Setari
OK
Baza
din 4 cifre actual (din fabricație: 0000)
sistemului
OK
PIN Sistem
OK
OK
Introduceți PIN-ul
Introduceți noul PIN din 4 cifre al
OK
Resetarea codului PIN de sistem
Resetarea staţiei de bază la PIN-ul original 0000:
¤
Deconectați cablul de rețea de la stația de bază Apăsați și mențineți apăsată tasta Înregistrare/ localizare de pe stația de bază În același timp, reconectați cablul de rețea la stația de
bază Apăsaţi şi menţineţi tasta apăsată timp de cel puţin 5 secunde . . . Stația de bază este
resetată și PIN-ul sistemului este setat la 0000
Tuturor receptoarele li se anulează înregistrarea şi trebuie înregistrate din nou. Toate
setările sunt restaurate la setările de fabrică.
Resetarea receptorului
Puteți reseta setările individuale. Intrările din Director și din lista de apeluri, precum și înregistrarea receptorului în stația de bază se păstrează.
¤
Men.
Setari
OK
Receptor
OK
Reset.receptor
OK
Resetati?
OK
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Resetarea stației de bază
O resetare dezactivează modul Fara radiatii, setările individuale sunt resetate și toate listele sunt
șterse.
Codul PIN de sistem este resetat la codul original 0000.
Ora și data nu sunt afectate. Robotul (dacă este disponibil) nu este pregătit până la 15 de
secunde după ce baza a fost resetată.
Resetarea bazei prin intermediul meniului
Receptoarele rămân înregistrate. PIN-ul sistemului nu a fost resetat.
¤
36
Men.
Setari
OK
Baza
OK
Resetare baza
OK
Resetati?
OK
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 3/18/19
Setările telefonului
Resetarea bazei cu ajutorul tastei de pe aceasta
Înregistrarea tuturor receptoarelor este anulată. Codul PIN de sistem este resetat la codul
original 0000.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Scoateți cablul de alimentare din bază Țineți apăsată Tasta de înregistrare/localizare de
pe bază În același timp, reconectați cablul de alimentare la bază Țineți tasta apăsată cel
puțin 5 secunde
37
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 3/18/19
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Pas cu pas, către soluţia dvs. cu Serviciul de relaţii cu clienţii al Gigaset
www.gigaset.com/service.
Vizitaţi paginile noastre de asistenţă pentru clienţi
Aici veţi găsi:
• Întrebări frecvente
• Descărcări de soft gratuit şi manuale de utilizare
• Verificarea compatibilităţii
Contactaţi personalul nostru de asistenţă clienţi
Nu aţi găsit o soluţie la secţiunea Întrebări frecvente?
Avem plăcerea să vă ajutăm...
... online:
prin intermediul formularului nostru de contact pe pagina de servicii pentru clienți
... prin telefon:
Asistenţă telefonică Romania +40 021 204 9190
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Apel taxabil din reteaua Romtelecom. Pentru apelurile din reţelele de telefonie mobilă se aplica
tarifele standard.
Vă rugăm să aveţi la îndemână dovada achiziţionării atunci când sunaţi.
Va informam ca, in situatia in care aparatul dvs Gigaset nu a fost achizitionat de la un dealer autorizat, puteti
intampina probleme de compatibilitate cu reteaua nationala si implicit dificultati in utilizarea lui. Este specificat pe cutie, langa marcajul CE, pentru ce retele este destinat aparatul. Utilizarea neconforma a aparatului
poate atrage dupa sine suspendarea garantiei.
38
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 3/18/19
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Întrebări şi răspunsuri
Dacă aveți întrebări despre folosirea telefonului dvs., accesați www.gigaset.com/service unde puteți fi ajutat
în orice moment. Tabelul de mai jos conţine o listă a problemelor cel mai des întâlnite şi a soluţiilor posibile.
Problemă
Pe afişaj. nu apare nimic.
Cauză
Receptorul nu este pornit.
Acumulatorii sunt descărcaţi.
Soluţie
Apăsaţi tasta Terminare apel
timp de aproximativ 5 secunde, sau așezați receptorul
pe suport.
Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorii.
Problemă
Nu există conexiune wireless cu stația de bază, Baza clipeşte pe afișaj.
Cauză
Receptorul se află în afara razei de acţiune a stației de bază.
Receptorul nu este încă înregistrat.
Stația de bază nu este pornită.
Soluţie
Reduceţi distanţa dintre stația de bază şi receptor.
Înregistraţi receptorul.
Verificaţi mufa de alimentare a bazei.
Problemă
Nu puteţi auzi tonul de sonerie sau de apelare de la o reţea fixă.
Cauză
Cablul de telefon furnizat nu a fost utilizat sau a fost înlocuit cu un cablu nou cu conexiuni
de pini necorespunzătoare.
Soluţie
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¥
¥
¥
¥
Vă rugăm să utilizaţi întotdeauna cablul de telefon furnizat, sau să vă asigurați că legăturile pin-ului sunt corecte când achiziţionaţi de la un comerciant: Alocare 3-4 a cablului
telefonic/EURO CTR37.
Problemă
Se aude un ton de eroare după mesajul de solicitare a codului PIN de sistem.
Cod PIN uitat.
Cauză
Aţi introdus greșit PIN-ul sistemului.
Soluţie
Resetaţi codul PIN de sistem la valoarea implicită 0000.
Înregistrarea tuturor receptoarelor este anulată. Toate setările sunt resetate. Toate
listele sunt şterse.
¥
39
40
Serviciul de relatii cu clientii Gigaset:
Tel: +4.021.204.9190 (luni-vineri intre 09.00 – 18.00)
Pentru informatii referitoare la punctele de colectare din tara sunati
la 021.204.6000 sau 021.204.9100 de luni pana vineri in intervalul
09.00-18.00.
Service Central: B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, et. 4 (cladirea
FEPER), Bucuresti, Sector 2, RO-72326, Romania
ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL
UNITATI AUTORIZATE DE SERVICE
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
.
..
ûtampila üi semnătura
Vânzătorului
Semnătura/ stampila CUMPĂRĂTORULUI,
ûtampila üi semnătura
Importatorului
Am primit produsul în stare de funcĠionare, împreună cu instrucĠiunile de utilizare
în limba română úi am luat cunoútinĠă despre condiĠiile de acordare a garanĠiei.
Serie unitate radio :
Declaratie de Conformitate nr :
Produsul:
Cumpărător :
Adresa :
Data cumpărării :
Locul cumpărării :
CERTIFICAT DE GARANğIE
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 3/18/19
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
CONDIğII DE ACORDARE A GARANğIEI
Garantia se acorda conform legislatiei romanesti in vigoare la data cumpararii.
Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i
s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al
produsului inclusiv existanta manualului de utilizare in limba romana.
Cumparatorul a luat la cunostinta de integritatea suruburilor si sigiliilor produsului.
3. In cazul lipsei conformitatii, consumatorului i se garanteaza aducerea produsului
la conformitate prin reparare sau inlocuire, in conformitate cu prevederile art.11
din Legea 449/2003. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate
depasi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat
vanzatorului lipsa conformitatii, conform art.11 din Legea 449/2003.
4. Produsul livrat are in componenta piese electronice care necesita respectarea cu
strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune,
exploatare, intretinere si reparatii prevazute in manualul de utilizare.
5. Urmatoarele situatii determina scoaterea produsului din garantie :
x
interventii neautorizate inclusiv reparatii executate de persoane sau firme
neautorizate de producator;
x
nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, transport,
pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere prevazute
in documentatia ce insoteste produsul sau in conditii ce contravin
standardelor tehnice din Romania;
x
deteriorari termice, mecanice si plastice ale produselor datorate
loviturilor,
expunerii la surse de caldura, accidentelor, vibratiilor,
intemperiilor sau neglijentei in utilizare ;
x
folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele
aprobate de producator ;
x
in cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid de orice
natura (apa, solventi, uleiuri, vopsele, acizi etc) iar acest contact este
dovedit prin activarea etichetelor martor de umezeala instalate pe produs
sau prin urme de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafata
a produsului ;
x
interventii neautorizate asupra programului (software) furnizat impreuna
cu aparatul ;
x
neconcordanta intre seria telefonului inscrisa in certificatul de garantie,
cel inscris pe telefon si cel din programul (software) al telefonului ;
x
scimbarea starii originale a telefonului, inclusiv decodarea neautorizata ;
6. Nu fac obiectul garantiei urmatoarele situatii:
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a instalarii sau folosirii unor
programe (software) care nu au fost livrate de producator;
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a uzurii in limite normale ain
urma folosirii produsului in conditii normale;
7. Perioada de garantie este de 2 ani de la data cumpararii produsului si accesoriilor
standard livrate impreuna cu acesta.
8. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
9. In cazul efectuarii unei reclamatii in perioada de garantie, cumparatorul are
obligatia de a prezenta produsul cu toate codurile de securitate dezactivate sau
comunicarea acestora, precum si insotit de certificatul de garantie si documentul
de plata in original, eliberate la data vanzarii produsului.
10. Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu prevederile OG 21/92 si Legea
449/2003, actualizate si valabile la data cumpararii.Drepturile consumatorului nu
sunt afectate de garantia oferita.
1.
2.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
..
Semnatura primire client :
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
..
Semnatura primire client :
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
Semnatura primire client :
..
REPARAğII EXECUTATE ÎN GARANğIE
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
..
Semnatura primire client :
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 3/18/19
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
41
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 3/18/19
Sfatul fabricantului
Sfatul fabricantului
Licenţa
Acest aparat este destinat pentru liniile analogice de telefonie din România.
Cerinţele specifice ţărilor au fost luate în considerare.
Prin prezenta, Gigaset Communications GmbH declară că echipamentul radio tip
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web:
www.gigaset.com/docs.
Această declaraţie poate fi disponibilă şi în fişierele „Declaraţii internaţionale de conformitate” sau „Declaraţii
europene de conformitate”.
Prin urmare, consultaţi toate fişierele.
Protecția datelor
Compania Gigaset acordă o importanță deosebită protecției datelor clienților noștri. Exact din acest motiv ne
asigurăm că toate produsele noastre au „Confidențialitatea prin Design” ca standard. Toate informațiile pe care
le colectăm sunt folosite pentru a ne asigura că produsele noastre sunt cât mai bune posibil. În acest proces,
ne asigurăm că detaliile dvs. sunt protejate și folosite doar pentru a vă furniza un produs sau serviciu. Știm ce
cale iau datele dvs. în cadrul companiei și ne asigurăm că acest lucru are loc în conformitate cu specificațiile
de protecție a datelor, într-o manieră sigură și protejată.
Textul integral al politicii de protecție a datelor este disponibil la: www.gigaset.com/privacy-policy
Mediu înconjurător
Declaraţia noastră de mediu
La Gigaset Communications GmbH suntem conştienţi de responsabilitatea socială pe care o deţinem. De
aceea, zilnic facem paşi pentru a crea o lume mai bună. În toate ramurile afacerii noastre - de la planificarea
produsului şi producţie până la vanzări şi eliminarea deşeurilor - urmarea conştiinţei noastre ecologice în tot
ceea ce facem are o importanţă majoră.
Citiţi mai multe despre produsele şi procesele ecologice pe internet la www.gigaset.com.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Sistemul de management de mediu
Gigaset Communications GmbH este certificată conform standardelor internaţionale ISO 14001 şi
ISO 9001.
ISO 14001 (Mediu): certificată din septembrie 2007 prin TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (Calitate): certificată din 17.02.1994 prin TÜV SÜD Management Service GmbH.
Depozitarea aparatelor uzate
Nu aruncaţi acumulatorii uzaţi împreună cu deşeurile menajere. Respectaţi legislaţia referitoare la depozitarea
materialelor electrice şi electrotehnice uzate. Aflaţi detalii despre aceste reglementări la autorităţile locale sau
de la reprezentantul legal, de unde aţi achiziţionat produsul.
Toate echipamentele electrice şi electronice trebuie depozitate separat de fluxul deşeurilor menajere, în
centre speciale de colectare, desemnate de către autorităţile locale.
42
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 3/18/19
Detalii tehnice
Dacă pe un anumit produs este inscripţionată emblema unui tomberon întretăiat, înseamnă că
produsul respectiv intră sub incidenţa Directivei Europene 2012/19/UE.
Depozitarea adecvată şi colectarea aparatului dvs. învechit contribuie la protejarea mediului
înconjurător şi a sănătăţii publice şi sunt condiţii de bază ale reciclării echipamentelor electrice şi
electronice uzate. Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, centrul de colectare a unor astfel de aparate sau
reprezentantul de vânzări de la care aţi achiziţionat aparatul.
Îngrijire
Ştergeţi dispozitivul cu o lavetă umedă sau cu o lavetă antistatică. Nu utilizaţi solvenţi sau lavete din microfibră.
Nu folosiţi niciodată o lavetă uscată; poate genera sarcini electrostatice.
În cazuri rare, contactul cu substanţele chimice poate provoca modificarea aspectului exterior al dispozitivului.
Din cauza diversităţii mari de produse chimice disponibile pe piaţă, nu a fost posibilă testarea tuturor substanţelor.
Deteriorările finisajelor deosebit de lucioase se pot îndepărta cu grijă folosind soluţii de şlefuire pentru ecranul
telefoanelor mobile.
Contactul cu lichide
Dacă aparatul intră în contact cu un lichid:
1 Deconectaţi cablurile din dispozitiv.
2 Scoateţi acumulatorii şi lăsaţi deschis compartimentul acumulatorilor.
3 Aşteptaţi până când lichidul se scurge din dispozitiv.
4 Ștergeţi toate componentele până se usucă.
5 Aşezaţi dispozitivul într-un loc uscat şi cald timp de cel puţin 72 de ore (nu utilizaţi un cuptor cu microunde, un cuptor etc.) lăsând deschis compartimentul acumulatorilor şi cu tastatura în jos (dacă este cazul).
6 Nu porniţi aparatul până când nu este complet uscat.
Când va fi uscat complet, în mod normal, îl veţi putea utiliza din nou.
Detalii tehnice
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Baterii
Tehnologie:
Dimensiune:
Tensiune:
Capacitate:
Hidrură metalică de nichel (NiMH)
AAA (Micro, HR03)
1,2 V
400 - 1000 mAh
Duratele de funcţionare/încărcare ale receptorului
Durata de funcţionare a dispozitivului dvs. Gigaset depinde de capacitatea acumulatorului, de vechimea acestuia şi de modul în care acesta este utilizat. (toți timpii sunt valori maxime).
Timp în aşteptare (ore)
180 / 110*
Timp de convorbire (ore)
14
Durata de utilizare pentru 1,5 ore de apeluri zilnic (ore)
70 / 65*
Durata de încărcare în suportul încărcător (ore)
4,5
Durata de încărcare în bază (ore)
5
* Fara radiatii activat/dezactivat, fără lumină de fundal a afişajului în starea inactivă
43
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 3/18/19
Detalii tehnice
Consumul de curent al receptorului în suportul de încărcare
În momentul încărcării:
Pentru a păstra starea de încărcare:
aprox. 2,10 W
aprox. 1,30 W
Consumul de energie al bazei
Așteptare:
- Receptor în suportul de încărcare (încărcare)
- Receptor în suportul de încărcare
(încărcare susținută)
- Receptor departe de suportul de încărcare
În timpul unui apel:
Fără robot telefonic
aprox. 2,00 W
aprox. 0,60 W
Cu robot telefonic
aprox. 2,80 W
aprox. 1,00 W
aprox. 0,55 W
aprox. 0,65 W
aprox. 0,65 W
aprox. 0,75 W
Detalii tehnice generale
Standard DECT
Standard GAP
Bandă de frecvență radio
Raza de acțiune
Alimentarea cu energie a bazei
Putere de transmisie
Condiții de mediu pentru funcționare
acceptat
acceptat
1880 - 1900 MHz
până la 300 m la exterior, până la 50 m la interior
230 V ~/50 Hz
putere medie pe canal 10 mW, putere puls 250 mW
Între +5°C şi +45°C; între 20% şi 75% umiditate relativă
Tabele cu seturi de caractere
Introducerea literelor/caracterelor
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¥
¥
44
Apăsați tastele relevante de mai multe ori.
Apăsați scurt tasta Diez
pentru a comuta de la modul „Abc” la modul „123”, de la modul „123” la
modul „abc” și de la modul „abc” la modul „Abc”.
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 3/18/19
Detalii tehnice
Caractere standard
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ï
í
ì
î
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
’
;
_
1) Spațiu
Europa Centrală
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ä
ď
î
á
ę
â
ë
ć
é
ç
ě
ň
ř
ű
ý
0
=
&
ó
ß
ü
ź
+
>
§
ö
ś
ú
ż
%
ő
š
ů
ž
:
ô
"
č
’
;
_
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
1) Spațiu
45
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / menutree.fm / 3/18/19
Arbore de meniu
Arbore de meniu
Nu toate funcțiile descrise în manualul de utilizare sunt disponibile în toate țările sau la toți
operatorii de rețea.
Deschiderea meniului principal:
Apăsați tasta de afișaj Men. când receptorul este modul de așteptare.
Ceas Alarma
Activare
p. 28
Ora trezire
p. 28
Setari audio
Volum receptor
Auricular / Difuzor
p. 34
Sunet receptor
Jos / Înalt
p. 34
Volum sonerie
Volum difuzor 1-5
p. 34
Mel. sonerie
Apeluri Ext. / Apeluri Int. / Ceas Alarma
p. 34
Tonuri avert
p. 35
Bat. desc.
p. 35
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Mesag. vocala
46
Sistem fără robot telefonic local
Redare mesaje
Cas.p. retea
p. 26
p. 26
Sistem cu robot telefonic local
Redare mesaje
Cas.p. retea *
Robot tel. *
p. 26
p. 24
Robot telef.
Filtrare apeluri
Receptor / Baza
p. 24
p. 23
Anunturi
Inreg. Anunt / Redare Anunt / Stergere Anunt
p. 23
Lungime mesaj
Maxim / 1 minut / 2 minute / 3 minute
p. 23
IntarziereSon.
Imediat / 10 sec / 18 sec / 30 sec / Auto
Cas.p. retea
Limba
(dacă este disponibil)
Setare Tasta 1
Cas.p. retea / Robot tel.
* Dacă este configurată căsuța poștală de rețea
p. 23
p. 26
p. 24
p. 27
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / menutree.fm / 3/18/19
Arbore de meniu
Setari
Data/Ora
Receptor
p. 33
Limba
p. 33
Font m. ap.
p. 33
Contrast
Control timp
Baza
p. 33
Activare / Setari
p. 35
Ap.rasp. mut
p. 35
Rasp. aut.
p. 16
Inreg.Receptor
p. 30
An. inreg. rec.
p. 30
Reset.receptor
p. 36
Setari audio
Volum sonerie
p. 34
Mel. sonerie
Control timp
Tip lista apel
p. 34
Robot telef. /
Setari
Apel.neprel. / Toate apel.
PIN Sistem
p. 36
Mod Repetor
p. 31
Mod XES
Protectie apel
ECO DECT
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Ascultare
Preselectie
p. 20
p. 36
Resetare baza
Aditional
p. 35
p. 31
Robot telef. /
Lista neagra
Fara radiatii / Dist maxima
p. 29
p. 28
p. 17
Nr.Preselectie / Cu Preselectie / Fara
Presel.
p. 18
47
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 3/18/19
Index
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Index
A/Ă/Â
B
Activare
robot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Activare/dezactivare muzică în așteptare . . . . . . 36
Activare/Dezactivare ton pentru acumulator
descărcat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Activare/Dezactivate tonuri avertizare . . . . . . . . 35
Acumulator
introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Adaptor de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Afișaj
ajustare contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
anonim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
deteriorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
dezactivare mesaje noi . . . . . . . . . . . . . . . . 20
necunoscut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
număr de telefon (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . 18
taste de apelare mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Afișaj, robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Afișare
apel extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
atribuirea tastelor de apelare rapidă . . . . . . . 22
Agendă
ștergere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ștergere intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Amplificator recepţie, consultaţi Repetitorul
Aparate auditive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Apel
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Apel de consultare (intern) . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Apel intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Apelare
externă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
internă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Apelare rapidă
căsuță poștală de rețea . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Apeluri
efectuarea unui apel extern . . . . . . . . . . . . . 15
transfer (conectare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Arbore
de meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ascultare
participant la apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ascultare internă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ascultarea internă
activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ascultarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ascultarea unui mesaj (căsuța poștală de rețea) . 26
Bară de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 13
Baterie
baterii recomandate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
nivel de încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Blocarea/deblocarea tastaturii . . . . . . . . . . . 4, 12
48
C
Calitatea tonului receptorului . . . . . . . . . . . . . . 34
Căsuța poștală de rețea
ascultarea unui mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Căsuță poştală de reţea
activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Căsuță poștală de rețea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Căutare
în agendă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CLI, Identificarea liniei de apelare . . . . . . . . . . . 18
CLIP, Prezentare CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CLIR, Restricţie CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Conectarea
bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
bazei la un router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Conectarea suportului încărcător . . . . . . . . . . . . 9
Consum de energie (bază) . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Consum de energie (receptor) . . . . . . . . . . . . . 44
Contactul cu lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Conținutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D
Dată și oră
acceptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Depozitarea aparatelor uzate . . . . . . . . . . . . . . 42
Dezactivare
robot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dezactivarea modulului wireless . . . . . . . . . . . . 29
Director
deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
expedierea unei înregistrări/liste către
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
salvarea primului număr . . . . . . . . . . . . . . . 21
selectarea unei înregistrări . . . . . . . . . . . . . . 21
Durata de funcţionare a receptorului . . . . . . . . . 43
Durata de încărcare a receptorului . . . . . . . . . . 43
E
Echipamente medicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ecran spart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Efectuare apeluri
acceptarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 3/18/19
Index
F
Fără radiații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Funcţiile afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Modul
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Modul de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
N
H
Handsfree
tasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 16
volum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
I/Î
Intern
apel de consultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
consultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
efectuare apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Introducerea caracterelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Introduceți o pauză de apelare . . . . . . . . . . . . . . 4
Îngrijirea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Înregistrarea
receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Înregistrarea unui mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
L
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Licenţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Limbă
pentru înregistrare vocală (robot) . . . . . . . . . 24
Lista căsuţei poştale de reţea . . . . . . . . . . . . . . 21
Lista de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lista de mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lista neagră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lista robotului telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Listă
apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
căsuța piștală de rețea . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Listă apeluri
starea tipului de listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Listă de apeluri
copierea unui număr în Lista neagră . . . . . . . 29
deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
funcții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Navigare prin meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Număr
afişarea numărului apelantului (CLIP) . . . . . . 18
apelare cu tasta de apelare rapidă . . . . . . . . . 15
apelare din agendă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Număr de apelare rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Număr de telefon
selectare din lista de apelare . . . . . . . . . . . . 15
selectare din lista de reapelare . . . . . . . . . . . 15
Numerele de urgenţă
nu este posibil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
O
Oprire
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oprirea apelului de trezire . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Oprirea sonorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
P
PABX
modificarea pauzei după obţinerea liniei . . . . 32
setare mod de formare . . . . . . . . . . . . . . . . 31
setarea pauzei după tasta R . . . . . . . . . . . . . 32
setarea timpului de luminare . . . . . . . . . . . . 32
Pauză după accesul la linie . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pauză după tasta R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PIN sistem
modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pornire
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pornirea și oprirea ceasului deșteptător . . . . . . . 28
Pregătire receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Preselectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Protecţie împotriva apelurilor, lista neagră . . . . . 29
Protecția datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
R
M
Majuscule/minuscule și cifre . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mediu înconjurător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Meniu
deschidere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mesaj (robot telefonic)
redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ștergere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Microfon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mod XES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Modificarea limbii afișajului . . . . . . . . . . . . 10, 33
Răspuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
apel din robot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reapelarea ultimului număr . . . . . . . . . . . . . . . 15
Receptor
anularea înregistrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
calitatea tonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
limbă de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
pornire/oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
pregătire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
revenirea la setarea implicită . . . . . . . . . . . . 36
49
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 3/18/19
Index
schimbare volum (permanent) . . . . . . . . . . . 34
schimbați volumul (în timpul unui apel) . . . . 15
setare (personalizare) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
transferul unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
utilizare multiplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 30
Redare
mesaje (căsuţa poştală de reţea) . . . . . . . . . . 26
mesaje (robot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Reducerea radiaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Reglați melodia tonului de apel (bază) . . . . . . . . 34
Reglați melodia tonului de apel (receptor) . . . . . 34
Reglați volumul apelului (receptor) . . . . . . . . . . 34
Repetitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Resetare (receptor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Robot
activare și dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
acțiuni în timpul redării . . . . . . . . . . . . . . . . 24
anunț . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ascultarea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
operare de la distanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
timp de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
timp pentru acceptarea apelului . . . . . . . . . . 23
Robot telefonic
afișaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
tasta Înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
tasta Înapoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
tasta redare/stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
tasta Ștergere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Robotul telefonic
operarea de la receptor . . . . . . . . . . . . . . . . 23
operarea pe bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Router, operare cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
S/Ş
Schimbare ton apel
permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Schimbarea timpul de înregistrare . . . . . . . . . . 23
Schimbarea volumului apelului
în timpul unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Selectarea automată a furnizorului de servicii
de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Selectarea furnizorului de servicii de rețea,
automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă . . . . . . . 38
Setarea
limbii pentru afișare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Setarea datei
și a orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 33
Setarea orei de trezire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Setarea timpului de clipire (PABX) . . . . . . . . . . . 32
Setarea tipului de listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Setați timpul apelului pentru robot . . . . . . . . . . 23
Seturi de caractere (receptor) . . . . . . . . . . . . . . 44
Simbol
blocarea tastaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
contact radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
nivelul de încărcare al bateriei . . . . . . . . . . . 13
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 24
ton de apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Simboluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
proceduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
taste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Soluții la probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
T/Ţ
Tasta 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tasta Apelare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 15
Tasta Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
Tasta de apelare rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tasta de control
accesarea funcțiilor de afișare . . . . . . . . . . . . 13
Tasta de localizare
dispozitiv cu robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . 5
dispozitiv fără robot telefonic . . . . . . . . . . . . . 5
Tasta de pornire/oprire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tasta Diez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tasta Încheiere apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tasta mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 20
Tasta Reapelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tasta Steluță . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tasta Terminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Taste
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 16
mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 20
tasta 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 27
tasta diez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
tasta încheiere apel . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
tasta reapelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
tasta steluță . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
tasta vorbire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 15
tastă de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
Taste de afișare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
funcții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Taste de apelare rapidă
atribuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Taste volum (bază) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ton de apel
activare/dezactivare controlul timpului . . . . . 35
volum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ton de apel (receptor)
dezactivare pentru apeluri anonime . . . . . . . 35
porniți/opriți cu tasta . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 34
porniți/opriți din meniu . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Trimiterea unei intrări din agenda telefonică
către receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
U
Utilizarea de la distanţă
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Toate drepturile rezervate. Drepturi de modificare rezervate.
50
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi RO ro / A31008-M2816-R601-1-TK19 / Cover_back_c.fm / 3/18/19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising