Gigaset | AS690 | User guide | Gigaset AS690 Užívateľská príručka

Gigaset AS690 Užívateľská príručka
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / Cover_front_c.fm / 2/14/19
A690 - A690 A
AS690 - AS690 A
Aktuální návod k obsluze
naleznete na adrese
www.gigaset.com/manuals
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 2/14/19
Obsah
Obsah
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
Ovládání sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí/vypnutí sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procházení nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
13
14
Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlasitý odposlech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ztlumení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interní telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
16
16
18
18
Seznamy hovorů/zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Seznam hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Seznam zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lokální záznamník (pokud je použit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládání pomocí sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsluha na cestách (ovládání na dálku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
26
Síťový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadání čísla síťového záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poslech zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přiřazení pod tlačítko 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
27
27
Další funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana před nevyžádanými hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
29
2
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 2/14/19
Obsah
Rozšíření telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Několik sluchátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpora opakovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provoz kolébky na routeru / telefonní ústředně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
31
Nastavení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
33
34
36
Zákaznický servis a podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Doporučení výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana osobních údajů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba a péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt s kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
42
43
43
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tabulky znakových sad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Přehled nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích
a u všech provozovatelů sítě.
3
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / overview_Kombi.fm / 2/14/19
Přehled
Přehled
1
INT 1
16:12.
¥
2
9:30
¥
3
Menu
¥
¥
4
5
6
7
¥
8
¥
9
¥
¥
10
11
12
¥
¥
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
13
1 Stavový řádek ( str. 13)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní
stav telefonu
2 Název sluchátka ( str. 30)
3 Datum a čas ( str. 33)
4 Dialogová tlačítka a funkce ( str. 13)
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
Nastavení jazyka na displeji (
4
5 Tlačítko zpráv
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nový hovor
Nové zprávy v seznamu volajících / seznamu
síťového záznamníku se na displeji zobrazí jako
hlášení Nové zprávy.
6 Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého
odposlechu
krátký stisk
Přijetí hovoru; vytočení
zobrazeného čísla; otevření
seznamu opakování
vytáčení
podržení
Zahájení vytáčení
telefonního čísla
7 Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí
krátký stisk
Ukončení hovoru; zrušení
funkce; o úroveň zpět
Návrat do klidového stavu;
podržení
zapnutí/vypnutí sluchátka
8 Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky ( str. 12)
Otevření nabídky; procházení nabídky a
zadávacích polí, spouštění funkcí
9 Tlačítko 1 ( str. 27)
Vytočení záznamníku /
podržení
síťového záznamníku
10 Tlačítko R
podržení
Zpětný dotaz (flash)
11 Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko
podržení
Zapnutí/vypnutí blokování
tlačítek; přerušení vytáčení
Přepínání mezi psaním
krátký stisk
velkých a malých písmen
a číslic
12 Tlačítko s hvězdičkou
podržení
Zapnutí/vypnutí vyzvánění
krátký stisk
Přepnutí z pulzní na tónovou
volbu
13 Mikrofon
str. 10)
Pokud je uvedeno více funkcí, závisí funkce
tlačítka na momentální situaci.
Váš přístroj se od vyobrazení může lišit
tvarem i barvou.
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / overview_Kombi.fm / 2/14/19
Přehled
Kolébka bez záznamníku
Tlačítko přihlášení/pagingu
Hledání sluchátek (paging):
Přihlášení sluchátek:
krátký stisk
podržení
Kolébka se záznamníkem
A Tlačítka hlasitosti (– = nižší hlasitost; + = vyšší hlasitost)
Během přehrávání zpráv:
Změna hlasitosti reprodukce
B
C
D
E
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
F
G
Během vyzvánění:
Změna hlasitosti vyzvánění
Tlačítko přihlášení/pagingu
¤ krátký stisk
Hledání sluchátek (paging):
¤ podržení
Přihlášení sluchátka:
Tlačítko Vpřed
Během přehrávání zpráv: Přechod k další zprávě
Tlačítko „zpět“
Během přehrávání zpráv:
¤ stisk 1krát
Přechod na začátek aktuální zprávy:
¤ 2krát stisk
Přechod na předchozí zprávu.
Tlačítko mazání
Během přehrávání zpráv: Smazání aktuální zprávy.
Tlačítko zapnutí/vypnutí a přehrávání/zastavení
¤ podržení
Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku:
Během přehrávání zpráv:
¤ krátký stisk
Poslech zpráv:
¤ krátký stisk
Přerušení přehrávání:
Pokud svítí:
Záznamník je zapnutý, nemáte žádné nové zprávy
Pokud bliká:
Nová zpráva; právě se přehrává nebo nahrává zpráva.
Velmi rychlé blikání: Paměť je zaplněna
Zobrazovací pole
A
B
D C
E
F
G
5
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / overview_Kombi.fm / 2/14/19
Přehled
Znázornění v návodu k obsluze
Symboly
Varování, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání
je zpoplatněno.
Předpoklad pro provedení následující akce.
Další užitečné informace.
Tlačítka
až
Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko
hlasitého telefonování
Tlačítko s křížkem
Tlačítko zavěšení
Tlačítko s hvězdičkou
Ovládací tlačítko
Tlačítko R
Tlačítka s číslicemi/písmeny
Menu, OK
Dialogová tlačítka
Postupy
Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:
¤
Menu
Nastavení
( = aktivováno)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Krok
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
6
Sluchátko
OK
Aut. příjem
OK
Co musíte provést
Menu
Nastavení
OK
Stiskněte dialogové tlačítko Menu.
Pomocí ovládacího tlačítka
přejděte na symbol Nastavení.
Potvrďte pomocí tlačítka OK. Otevře se dílčí nabídka Nastavení.
Sluchátko
OK
Pomocí ovládacího tlačítka
zvolte položku Sluchátko.
Potvrďte pomocí tlačítka OK. Otevře se dílčí nabídka Sluchátko.
Aut. příjem
OK
OK
Pomocí ovládacího tlačítka
přejděte na položku Aut. příjem.
Pomocí tlačítka OK funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je
aktivována .
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / security.fm / 2/14/19
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.
Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených
akumulátorů www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození
zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech,
jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.
Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by
mohly rušit jiné bezdrátové služby.
Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může
způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.
Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech,
nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.
Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným
popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.
Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.
Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické
podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.
Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké
míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku
Gigaset viz „Technické údaje“).
7
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / starting_Kombi.fm / 2/14/19
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu
Obsah balení
• Kolébka, síťový adaptér, telefonní kabel
• sluchátko, dva akumulátory, víčko akumulátoru, návod k obsluze
Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:
• sluchátko, nabíječka se síťovým adaptérem, dva akumulátory a jeden kryt přihrádky na
akumulátory
Kolébku umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad.
Dosah kolébky činí ve volném prostoru až 300 m, v budovách až 50 m.
Kolébka a nabíječka jsou určeny k provozu v uzavřených , suchých místnostech
s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.
Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem
k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při
umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.
Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.
Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.
Základna
Připojení kolébky k elektrické a telefonní síti
¤
¤
Připojte síťový adaptér 1 .
Poté zapojte telefonní zástrčku 2 a vložte kabely do kabelových drážek.
Přístroj bez záznamníku
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
1
Přístroj se záznamníkem
2
1
2
Síťový adaptér musí být stále zapojený do elektrické zásuvky, protože bez zapojení
do sítě telefon nefunguje.
Po připojení kolébky je lokální záznamník (pokud je zřízen) připraven k použití až za
cca 30 sekund.
8
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / starting_Kombi.fm / 2/14/19
Uvedení do provozu
Připojení kolébky k routeru
Telefon lze provozovat rovněž na analogové přípojce routeru.
¤
Připojte telefonní zástrčku 1 a spojte ji s analogovou přípojkou routeru 2 .
Přístroj bez záznamníku
Přístroj se záznamníkem
1
2
2
1
Případné ozvěny lze redukovat zapnutím Režim XES (
str. 31).
Sluchátko
Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)
¤
¤
Zapojte plochý konektor napájecího
adaptéru 1 .
Napájecí adaptér zapojte do elektrické
zásuvky 2 .
Odpojení konektoru od nabíječky:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
¤
1
4
2
Stiskněte uvolňovací tlačítko 3 .
Odpojte zástrčku 4 .
3
9
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / starting_Kombi.fm / 2/14/19
Uvedení do provozu
Uvedení sluchátka do provozu
Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!
Vložení akumulátorů
Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému
poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště
akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít
k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.
¤
¤
¤
Akumulátory vložte do
přihrádky se správnou
polaritou. (Směr vkládání
+/- viz obrázek).
Kryt nasaďte shora.
Opětovné otevření krytu
akumulátorů:
Poté víčko zasuňte,
až zaskočí.
¤
Sáhněte do drážky nahoře
na víčku a posuňte ho
směrem dolů.
Nabíjení akumulátorů
¤
Akumulátory před prvním použitím plně nabijte
v kolébce nebo v nabíječce.
5h
Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne
symbol akumulátoru .
Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.
Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Sluchátka v balení jsou již přihlášena ke kolébce. Pokud stále není některé sluchátko
přihlášeno (na displeji se zobrazí Přihlásit nebo Do základny), přihlaste sluchátko
ručně ( str. 30).
Změna jazyka displeje
Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.
¤
¤
Menu
Výběr jiného jazyka:
jazyk, např. Francais
10
Pomalu postupně stiskněte tlačítka . . . zobrazí se nastavený jazyk
(např. English)
Mačkejte ovládací tlačítko
OK (
= zvoleno)
až se na displeji označí požadovaný
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / starting_Kombi.fm / 2/14/19
Uvedení do provozu
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby
bylo možné používat budík.
¤
Menu
Nastavení
v 6místném formátu
OK
OK
Datum/čas
OK
Zadejte datum (den, měsíc a rok)
zadejte čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu
OK
(zobrazení na displeji: Uloženo)
Přesun pozice pro zadávání doleva/doprava: Stiskněte ovládací tlačítko
vpravo nebo vlevo
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Váš telefon je nyní připraven k použití!
11
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / operating.fm / 2/14/19
Ovládání sluchátka
Ovládání sluchátka
Zapnutí/vypnutí sluchátka
Zapnutí:
¤ Podržte tlačítko zavěšení
na vypnutém sluchátku
Vypnutí:
¤ V klidovém stavu podržte stisknuté tlačítko zavěšení
Vypnuté sluchátko se po vložení do kolébky nebo nabíječky automaticky zapne po
cca 30 vteřinách.
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek
Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek:
podržení
Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol
Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání
můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.
Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!
Ovládací tlačítko
Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle
situace příp. k vyvolání určitých funkcí.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoře, dole, vpravo,
vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.
v znamená „stiskněte ovládací tlačítko
vpravo“).
12
V klidovém stavu
Během hovoru
Otevření hlavní nabídky
Ztlumení mikrofonu
Audio – nastavení
Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo
při hlasitém telefonování
Otevření telefonního seznamu
Otevření telefonního seznamu
Interní hovory / otevření seznamu
sluchátek
Zahájení interního zpětného dotazu
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / operating.fm / 2/14/19
Ovládání sluchátka
Displej
Dialogová tlačítka
Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.
Menu
Aktuální funkce dialogových tlačítek
Dialogová tlačítka
¤
Stiskem dialogového tlačítka . . . se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.
Otevření hlavní/podřízené nabídky
Menu
Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
OK
Návrat o úroveň nabídky zpět
Mazání po znacích doleva
Zobrazení seznamu hovorů/zpráv
Funkce na displeji, které se ovládají ovládacím tlačítkem
Menu
OK
Přecházení pomocí
nahoru/dolů nebo nastavení hlasitosti
Pohyb kurzorem pomocí
doleva/doprava
Stavový řádek
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu.
Bezdrátové spojení mezi základnovou stanicí a sluchátkem
Dobré až slabé
Není příjem nebo je aktivován režim ECO DECTVyp. záření
Záznamník
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Záznamník zapnutý
Stav nabití akumulátoru
0–10 %
11–33 %
Při nabíjení se zobrazuje symbol
blikání
34–66 %
více než 66 %
.
Akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut)
13
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / operating.fm / 2/14/19
Ovládání sluchátka
Procházení nabídek
Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled nabídky
str. 46
¤
¤
V klidovém stavu telefonu stiskněte dialogové tlačítko Menu nebo ovládací tlačítko
vpravo . . . otevře se nabídka.
Ovládacím tlačítkem
nalistujte požadovanou funkci
O úroveň zpět:
¤
Návrat do klidového stavu:
¤
Stiskněte tlačítko
zavěšení
nebo
a potvrďte volbu tlačítkem OK
krátce stiskněte tlačítko pro
Dlouze stiskněte tlačítko zavěšení
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Po asi 2 minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového stavu.
14
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 2/14/19
Telefonování
Telefonování
Volání
¤ Zadání volaného čísla
Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
. . . číslo se vytočí
nebo
¤
Dlouze podržte stisknuté tlačítko přijetí hovoru
Zadejte volané číslo
Změna hlasitosti sluchátka během hovoru:
Ukončení hovoru / zrušení vytáčení:
. . . je slyšet oznamovací tón
pomocí
nastavte hlasitost
Stiskněte tlačítko pro zavěšení
.
Automatické přiřazení předvolby provozovatele sítě každému telefonnímu číslu:
str. 18
Volba z telefonního seznamu
¤
Otevřete telefonní seznam pomocí
nalistujte požadovaný záznam
Stiskněte
tlačítko přijetí hovoru
Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení
V seznamu opakování vytáčení je uvedeno 10 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku
vytočena.
¤
krátký stisk
zvolte záznam
Správa záznamů seznamu opakování vytáčení
¤
Krátký stisk
zvolte záznam
Menu
zvolte funkci
OK
Možné funkce: Použít číslo / Kopír. do sezn. / Smazat záznam / Smazat seznam
Vytáčení ze seznamu hovorů
Otevření výpisu hovorů:
¤
Stiskněte dialogové tlačítko
Nalistujte požadovaný záznam
Sezn.vol:
OK
Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Vytáčení tlačítkem pro zkrácenou volbu
Položky z telefonního seznamu lze přiřadit tlačítkům 2–9 (
¤
str. 21).
Dlouze stiskněte tlačítko zkrácené volby, které je přiřazeno požadovanému telefonnímu
číslu
15
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 2/14/19
Telefonování
Přijetí hovoru
Příchozí volání se signalizuje vyzváněním a zobrazením na displeji.
¤
Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
Funkce Aut. příjem zapnutá:
Vyjměte sluchátko z kolébky/nabíječky
Zapnutí funkce Aut. příjem:
¤
Menu
(
Nastavení
OK
Sluchátko
OK
Aut. příjem
OK
= zapnuto)
Hlasitý odposlech
Při použití funkce hlasitého odposlechu zapněte reproduktor, abyste slyšeli volajícího a nemuseli
přitom držet telefonní sluchátko u ucha.
Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu a při poslechu zpráv z lokálního záznamníku (pokud je
zřízen):
¤
Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu
Změna hlasitosti reproduktoru:
¤
Menu
OK
Nastavení zvuku
pomocí
OK
nastavte hlasitost
Hlas. sluchátka
OK
Reproduktor
OK
Ztlumení
¤ Během hovoru stiskněte pravou část ovládacího tlačítka
. . . mikrofon sluchátka se vypne
Interní telefonování
Interní hovory
Interní hovory jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže kolébce.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Volání určitého interního účastníka:
¤
pokud jsou přihlášena více než dvě sluchátka: pomocí
OK nebo
zvolte interního účastníka
. . . zvolené sluchátko je zavoláno
Volání všech sluchátek („konferenční volání”)
¤
podržení
OK nebo
nebo
nebo
. . . budou volána všechna přihlášená sluchátka, hovořit budete s tím interním
účastníkem, který hovor přijme jako první
Ukončení interního hovoru:
16
Volání všech sl.
Stiskněte tlačítko pro zavěšení
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 2/14/19
Telefonování
Interní zpětné volání / předání hovoru
Telefonujete s externím účastníkem a chtěli byste hovor předat na interního účastníka, nebo
s ním konzultovat.
¤
Popř. zvolte sluchátko nebo možnost Volání všech sl.
OK . . . Interní účastník/
účastníci bude/budou zavolán/i, externí účastník slyší melodii při čekání
Možné volby:
Konzultace:
Hovor s interním účastníkem
Návrat k externímu hovoru:
Stiskněte dialogové tlačítko
Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:
¤
Oznamte externí hovor
stiskněte tlačítko zavěšení
Předání externího hovoru před jeho přijetím interním účastníkem:
¤
Stiskněte tlačítko zavěšení
. . . externí hovor bude okamžitě přesměrován.
Připojení k externímu hovoru
Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru
(konference).
Funkce Příposlech je zapnutá.
Zapínání a vypínání interního připojení k internímu hovoru
¤
Menu
Nastavení
OK
Základna
OK
Příposlech
OK (
= zapnuto)
Připojení k internímu hovoru (konferenční hovor)
Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru vedenému z jiného sluchátka.
¤
Dlouhý stisk tlačítka přijetí hovoru . . . Všichni účastníci uslyší signální tón
Ukončení připojení k hovoru (konferenčního hovoru):
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Stisk tlačítka zavěšení
. . . Všichni účastníci uslyší signální tón
Pokud první interní účastník stiskne tlačítko zavěšení
sluchátkem a externím účastníkem zachováno.
, zůstává spojení mezi připojeným
17
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 2/14/19
Telefonování
Zobrazení telefonního čísla
Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit
na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).
Vyžádali jste si u provozovatele sítě, že se vám na displeji zobrazí číslo volajícího
(CLIP).
Volající zažádal u provozovatele sítě, aby se jeho číslo zobrazovalo ostatním účastníkům (CLI).
Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech
Při přenosu telefonního čísla
Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním
seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.
Skrytí telefonního čísla
Místo jména a čísla se zobrazí následující údaje:
• Externí volání: Číslo se nezobrazí.
• Odmítnuto: Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
• Nedostupný: Volající si nevyžádal službu zobrazení telefonního čísla.
Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba)
Můžete určit číslo Call-by-Call (předvolby provozovatele telefonních služeb), které bude při
vytáčení automaticky předřazováno. Pokud chcete například prostřednictvím určitého
provozovatele sítě uskutečnit hovor do zahraničí, můžete si uložit tuto předvolbu.
Vložte do seznamu S číslem čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má
používat číslo předvolby.
Do seznamu Bez čísla vložte výjimky k seznamu S číslem.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Příklad:
Přednast. číslo
0999
S číslem
08
Bez čísla
081
084
Telefonní číslo
Všechna čísla, která
začínají 08
s výjimkou081 a 084,
budou vytáčena
s předvolbou 0999.
07112345
08912345
08412345
¥
¥
¥
Vytáčené číslo
07112345
0999 08912345
08412345
Zadání čísla předvolby provozovatele sítě
¤
Menu
Nastavení
Přednast. číslo
seznamu.
18
OK
OK
OK
Základna
OK
Zadejte číslo přímo nebo
Přednastavení
OK
je vyberte z telefonního
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 2/14/19
Seznamy hovorů/zpráv
Vytvoření čísel s předvolbou provozovatele sítě
¤
Menu
číslem
Nastavení
OK
OK
Základna
OK
Přednastavení
Zvolte položku seznamu (1–11)
OK
S
Zadejte číslo předvolby nebo
první číslice z čísla předvolby, u nichž se má použít předvolba provozovatele sítě
OK
popř. zvolte jinou položku seznamu a zadejte další čísla
Vytvoření čísel bez předvolby provozovatele sítě
¤
Menu
čísla
Nastavení
OK
OK
OK
Základna
OK
Zvolte položku seznamu (1–11)
Přednastavení
OK
Bez
Zadejte výjimky pro seznam S číslem
popř. zvolte jinou položku seznamu a zadejte další čísla
Vypnutí předvolby provozovatele sítě pro aktuální hovor
¤
podržení
Menu
Přednast. vyp.
převezměte z telefonního seznamu
OK
Zadejte číslo nebo
je
. . . číslo se vytočí bez předvolby provozovatele
sítě.
Trvalá deaktivace předvolby provozovatele sítě
¤
Menu
Nastavení
Přednast. číslo
OK
OK
Základna
OK
Přednastavení
OK
vymažte číslo předvolby provozovatele sítě dialogovým tlačítkem
OK
Seznamy hovorů/zpráv
Telefon ukládá informace o různých událostech do seznamů:
• Seznamy volání: Telefonní čísla všech příchozích nebo zmeškaných volání
• Seznam záznamníku: Zprávy na lokálním záznamníku (pokud je zřízen)
• Seznam síťového záznamníku Zprávy na síťovém záznamníku
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Jakmile do seznamu přibude nový záznam, zazní informační tón. V továrním nastavení bliká
tlačítko zpráv (na levém dialogovém tlačítku) a na displeji se zobrazuje hlášení Nové zprávy.
Vypnutí zobrazení nových zpráv
¤
Menu
Volba druhu zpráv:
¤ Stiskněte tlačítko
¤
Stiskněte tlačítko
97
pro zmeškané hovory
pro zprávy na záznamníku lokálním záznamníku
(pokud je zřízen)/síťovém záznamníku
975 SET: [0]
19
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 2/14/19
Seznamy hovorů/zpráv
Nastavení postupu při doručení nových zpráv:
¤ Stiskněte tlačítko
Zobrazí se informace o nových zprávách (tovární
nastavení)
¤
Stiskněte tlačítko
Uložení nastavení:
975 SET: [1]
Informace o nových zprávách se nebudou
zobrazovat.
OK
Změna nastavení se projeví teprve při přijetí další nové zprávy.
Jsou-li v síťovém záznamníku uloženy hovory, obdržíte dle příslušného nastavení
hlášení (v závislosti na provozovateli sítě).
Seznam hovorů
Předpoklad: CLIP (
str. 18)
Podle nastaveného typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 25 příchozích
volání nebo pouze zmeškaná volání.
Nastavení druhu seznamu
¤
Menu
Nastavení
vol. / Všech. vol.
OK (
OK
Základna
OK
Typ sezn. vol.
OK
Zmešk.
= zvoleno)
Otevření seznamu hovorů
¤
Stiskněte dialogové tlačítko
. . . otevře se výběr ze seznamu
Záznam uvádí: počet nových záznamů + počet starých, přečtených
záznamů
Otevření seznamu:
¤
Pomocí
Sezn.vol:
Sezn.vol: 01+02
OK . . . Zobrazí se poslední příchozí hovor
lze listovat seznamem
Využití dalších funkcí
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
¤
Zvolte záznam
Smazat záznam
Kopír. do sezn.
Kop. na čer.list.
Datum a čas
Stav
Smazat seznam
20
Menu
pomocí
zvolte funkci:
Smažte aktuální záznam.
Uložte záznam do telefonního seznamu.
Přidejte telefonní čísla do seznamu blokovaných hovorů.
Zobrazte datum a čas hovoru (pokud jsou nastavené).
Nová vol.: nový zmeškaný hovor. Stará vol.: již přečtený záznam.
Smazání všech záznamů.
Pozor! Dojde ke smazání všech starých i nových záznamů.
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 2/14/19
Telefonní seznam
Seznam zpráv
Pomocí seznamu záznamníku/seznamu síťového záznamníku si lze poslechnout zprávy na
záznamníku (pokud byl zřízen) nebo na síťovém záznamníku.
Otevření seznamu zpráv na záznamníku:
¤
Stiskněte dialogové tlačítko
. . . otevře se výběr ze seznamu
Záznamn.
OK
Otevření seznamu síťového záznamníku:
¤
Stiskněte dialogové tlačítko
. . . otevře se výběr ze seznamu
Síť. zázn:
OK
Telefonní seznam
Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však lze poslat na jiná
sluchátka ( str. 22).
Lze uložit až 100 telefonních čísel (max. 22 číslic) s příslušnými jmény (max. 16 znaků).
Otevření telefonního seznamu:
Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka
Telefonní seznam – vytvoření záznamu
První záznam:
¤
Nový záznam?
OK
zadejte telefonní číslo
OK
zadejte jméno
OK
Další telefonní čísla:
¤
Menu
jméno
Nový záznam
OK
zadejte telefonní číslo
OK
zadejte
OK
Volba záznamu z telefonního seznamu
¤
¤
Otevření telefonního seznamu
Nalistujte požadované jméno pomocí tlačítka
.
nebo
¤
Zadejte první znak jména
příp. nalistujte položku tlačítkem
.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Nastavení tlačítek zkrácené volby
¤
¤
Volba záznamu
Zvolte tlačítko
Menu
Zkrácená volba
OK
OK
nebo
¤
Stiskněte tlačítko, pod kterým se má položka uložit
Smazání přiřazení tlačítku:
¤
Zvolte záznam
(
Menu
Zkrácená volba
OK
Není zkr.vol.
OK
= zvoleno)
21
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / telephony.fm / 2/14/19
Telefonní seznam
Přenos telefonního seznamu / záznamu z telefonního seznamu na jiné
sluchátko
Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné kolébce.
Druhé sluchátko a kolébka mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.
Přenos záznamu z telefonního seznamu do jiného sluchátka
¤
Zvolte záznam
sluchátka příjemce
Menu
Poslat záznam
OK
Zvolte interní číslo
OK
Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko
¤
Menu
Poslat seznam
OK
Zvolte interní číslo sluchátka příjemce
OK
Další funkce
Další funkce pro úpravu položek telefonního seznamu nebo celého telefonního seznamu
¤
popř. zvolte záznam
Menu
zvolte funkci
OK
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Zobrazit číslo
Zobrazení telefonního čísla u zvoleného záznamu v telefonním seznamu
Zobrazit jméno Zobrazení jména u zvoleného záznamu v telefonním seznamu
Změnit záznam Změna telefonního čísla nebo jména u zvoleného záznamu v telefonním
seznamu
Použít číslo
Vytočení telefonního čísla
Smazat záznam Smazání zvoleného záznamu
Smazat seznam Smazání celého telefonního seznamu
22
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 2/14/19
Lokální záznamník (pokud je použit)
Lokální záznamník (pokud je použit)
Záznamník se ovládá a individuálně nastavuje pomocí sluchátka nebo tlačítek na kolébce.
V následujících částech je podrobně popsána obsluha pomocí sluchátka. Obsluha pomocí
tlačítek na kolébce Přehled – Kolébka.
Nastavení záznamníku
Z výroby je záznamník již nastaven. Nastavení lze změnit.
Nahrání vlastního ohlášení
Vlastní texty ohlášení namluvte pomocí sluchátka. Jestliže není k dispozici žádná vlastní osobní
ohlašovací zpráva, bude použita standardní ohlašovací zpráva.
¤
Menu
Hlasová schr. OK
Ohlášení OK Nahrát ohlášení OK Stisk OK
a mluv. OK . . . Uslyšíte pohotovostní zvukový signál (krátký tón) Namluvte ohlašovací
zprávu (min. 3 s) potvrďte tlačítkem OK
nebo stiskněte
Zrušení a smazání nahrávky:
Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje.
Nahrávání se automaticky ukončí po dosažení délky nahrávání 170 sekund nebo pokud je hovor
přerušen na dobu delší než 2 sekundy.
Poslech ohlašovací zprávy:
¤
Menu
Hlasová schr.
OK
Ohlášení
OK
Přehrát ohlášení
OK
OK
Ohlášení
OK
Smazat ohlášení
OK
Smazání ohlašovací zprávy:
¤
Menu
Hlasová schr.
Změna nastavení
¤
Menu
Hlasová schr.
OK
Zvolte nastavení, které chcete změnit.
Čas do přijetí hovoru:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Příjem volání
OK
Ihned / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek. / Automaticky
OK
Automaticky: záznamník přijme hovor:
• po 18 sekundách, pokud nemáte žádné nové zprávy.
• po 10 sekundách, pokud máte nové zprávy.
Pokud si chcete poslechnout záznamník na cestách, zvolte možnost Automaticky.
V případě dálkového dotazu ( str. 26) je potom nejpozději po 10 sekundách jasné,
že nejsou k dispozici žádné nové zprávy. Při okamžitém zavěšení se neúčtují žádné
náklady na hovor.
Délka záznamu:
¤
Délka zprávy
OK
Neomezeno / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty
OK
Příposlech při nahrávání:
¤
Příposlech
OK
Sluchátko / Základna
OK (
= zapnuto)
23
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 2/14/19
Lokální záznamník (pokud je použit)
Vypnutí příposlechu aktuálního nahrávání:
¤
Stiskněte tlačítko pro zavěšení
.
Nastavení jiného jazyka (pokud je použit)
Lze změnit jazyk hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy.
¤
Menu
Hlasová schr.
OK
Jazyk
OK
Volba jazyka
OK
Ovládání pomocí sluchátka
Zapnutí/vypnutí záznamníku
¤
Menu
Hlasová schr.
OK
Záznamník
Při zapnutí záznamníku se na displeji zobrazí symbol
OK (
= zapnuto)
.
Je-li paměť plná, objeví se na displeji zobrazeníPaměť plná! a záznamník se automaticky vypne. Smažte staré zprávy, poté se opět automaticky zapne.
Poslech zpráv
¤
Dlouhý stisk tlačítka
(
tlačítku 1 je přiřazen záznamník)
nebo
¤
Menu
Int. záznamník OK
Je-li aktivován síťový záznamník:
Přehrát zprávy
Záznamník OK
OK
nebo
¤
. . . se otevře výběr ze seznamu
Záznamn. OK
Seznam záznamníků se zobrazuje následujícím způsobem: Záznamn. 01+02
Počet nových zpráv + počet starých, vyslechnutých zpráv
Pokud jsou k dispozici nové zprávy, přehrávání začne od první nové zprávy, jinak od první staré
zprávy. Nejprve se přehraje informační blok a poté obsah. Na displeji se zobrazí volané číslo resp.
jméno.
Automaticky se zapíná reproduktor sluchátka.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Vypnutí reproduktoru:
24
Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu
.
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 2/14/19
Lokální záznamník (pokud je použit)
Činnosti během přehrávání
¤
¤
Zastavení přehrávání:
Pokračování v přehrávání:
opětovný stisk
nebo Menu Pokračovat
Přechod k další zprávě:
¤
nebo
Během přehrávání informačního bloku
¤
nebo
Přesun na začátek předchozí zprávy:
Přeskočení informačního bloku:
¤
Během přehrávání obsahu:
¤
nebo
Přechod na začátek aktuální zprávy:
Přechod na obsah další zprávu:
¤
Zpětné volání volajícímu:
¤ Menu
Volba čísla OK
¤ Menu
Hlas. sluchátka OK
Změna hlasitosti:
Uložení telefonního čísla do telefonního seznamu: ¤ Menu
Kopír. do sezn. OK
¤
nebo stisk dialogového tlačítka
Mazání jednotlivých zpráv:
¤ Menu
Odstr. vš. staré OK
Smazání všech starých zpráv:
Potvrzení bezpečnostního dotazu
Převzetí hovoru záznamníkem
I když záznamník hovor přijal nebo zaznamenává, můžete tento hovor převzít:
¤
Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
nebo
¤
Vyjměte sluchátko z kolébky/nabíječky (
Aut. příjem je aktivováno)
nebo
¤
Menu
Přijmout
OK
Nahrávání se přeruší a můžete hovořit s volajícím.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Je-li pomocí sluchátka zapnutý Příposlech ( str. 23) a hovor můžete slyšet ve
sluchátku, lze hovor převzít pouze pomocí Menu
Přijmout OK. Stisknutím
tlačítka přijetí volání / tlačítka hlasitého odposlechu
se zapíná a vypíná pouze
hlasitý odposlech.
25
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 2/14/19
Lokální záznamník (pokud je použit)
Obsluha na cestách (ovládání na dálku)
Při nepřítomnosti lze záznamník zkontrolovat nebo jej zapnout z kteréhokoliv jiného telefonu
(například v hotelu, telefonní budce).
Systémový PIN není roven 0000 (
str. 36).
Jiný telefon je vybaven tónovou volbou (MFV).
Zapnutí záznamníku
¤
Vytočte telefonní přípojku a nechejte spojení vyzvánět, dokud se neozve ohlašovací zpráva
Zadejte PIN (cca 50 sekund)
. . . pomocí
zadejte během 10 sekund systémový PIN
telefonu . . . zapne se záznamník, ohlásí se množství zbylé paměti pro nahrávání, přehrají se
zprávy.
Záznamník nelze na dálku vypnout.
Poslech záznamníku
Záznamník je zapnutý.
¤
Vytočte telefonní přípojku . . . během ohlašovací zprávy stiskněte tlačítko
vání ohlašovací zprávy se přeruší zadejte systémový kód PIN
. . . přehrá-
Záznamník se ovládá těmito tlačítky:
Během přehrávání informačního bloku: Přechod na předchozí zprávu.
Během přehrávání zpráv: Přechod na začátek aktuální zprávy.
Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Po přestávce v trvání cca 60 sekund se linka přeruší.
Přechod k další zprávě.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Během přehrávání zpráv: Smazání aktuální zprávy.
26
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / answering_A.fm / 2/14/19
Síťový záznamník
Síťový záznamník
Síťový záznamník si lze vyžádat u provozovatele sítě.
Zadání čísla síťového záznamníku
¤ Menu
Hlasová schr. OK
Memobox
Zadejte číslo
OK . . . Síťový
záznamník se aktivuje
Chcete-li síťový záznamník zapnout nebo vypnout, použijte telefonní číslo a kód
funkce provozovatele sítě. Popř. si vyžádejte informace od provozovatele sítě.
Poslech zpráv
Pomocí nabídky:
Pomocí tlačítka 1:
Pomocí seznamu zpráv:
¤
Menu
¤
¤
Hlasová schr.
Memobox
OK
Přehrát zprávy
OK
OK
dlouhý stisk tlačítka (
tlačítku 1 je přiřazen síťový
záznamník)
Stiskněte dialogové tlačítko
seznamu
Síť. zázn:
. . . otevře se výběr ze
OK
Přiřazení pod tlačítko 1
Síťový záznamník nebo místní záznamník telefonu (pokud je zřízen) lze přímo volat pomocí
tlačítka
.
Nastavení rychlé volby je specifické pro rozdílná sluchátka Na každém přihlášeném
sluchátku lze tlačítku
přiřadit jiný záznamník.
Přístroj bez záznamníku: síťový záznamník je automaticky přiřazen tlačítku
¤
Menu
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
(
Hlasová schr.
OK
Tlačítko 1
OK
Záznamník / Memobox
.
OK
= zvoleno)
27
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / applications.fm / 2/14/19
Další funkce
Další funkce
Budík
Datum a čas jsou nastavené.
Zapnutí/vypnutí budíku
¤
¤
Menu
Budík
Příp. zadejte
OK
Aktivace
OK (
= zapnuto)
čas buzení v hodinách a minutách
OK
Budík je zapnutý: Na displeji se místo data zobrazuje čas buzení a vedle něj symbol budíku.
Nastavení/změna času buzení
¤
Menu
Budík
minutách
OK
OK
Čas buzení
OK
Zadejte čas buzení v hodinách a
Vypnutí buzení
Buzení je signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodií (
¤
str. 34).
Stisk libovolného tlačítka . . . Buzení se na 24 hodin vypne
ECO DECT
Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení
mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze
základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon
vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.
Snížení záření až o 80 %
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Vypnutí maximálního dosahu
¤
Menu
dosah
Nastavení
OK (
OK
Základna
= dosah není omezen)
Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.
28
OK
ECO DECT
OK
Max.
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / applications.fm / 2/14/19
Další funkce
Vypnutí záření v klidovém stavu
Nastavením Vyp. záření se rádiové signály rovněž vypnou.
¤
Menu
Nastavení
záření
OK (
OK
Základna
OK
ECO DECT
OK
Vyp.
= vyzařování vypnuto)
Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.
Pro rychlé navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy krátkodobě
přepne rychle do pohotovostního stavu pro příjem. To zvyšuje spotřebu proudu a
zkracuje pohotovostní dobu a dobu hovoru.
Je-li aktivováno nastavení Vyp. záření, žádná informace o dosahu se na sluchátku
nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se
pokusíte navázat spojení.
¤ Tlačítko přijetí hovoru
dlouze stiskněte . . . zazní oznamovací tón.
Ochrana před nevyžádanými hovory
Do seznamu blokovaných hovorů lze uložit až 25 telefonních čísel. Při aktivaci seznamu blokovaných hovorů nejsou hovory z čísel ze seznamu blokovaných hovorů akusticky signalizovány.
Toto nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.
Aktivace/deaktivace seznamu blokovaných hovorů
¤
Menu
volání
Nastavení
OK
OK
Aktivace
OK (
Základna
OK
Další funkce
OK
Ochrana
= aktivováno)
Zobrazení/zpracování seznamu blokovaných volání
¤
Menu
volání
Nastavení
OK
OK
Sezn.nevyž.vol.
Základna
OK
Další funkce
OK
OK . . . zobrazí se seznam blokovaných čísel
Ochrana
pomocí
lze seznam procházet
Vytvoření záznamu:
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Smazání záznamu:
¤
¤
Menu
Nový záznam
Zvolte záznam
OK
Zadání telefonního čísla
stiskněte dialogové tlačítko
Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokovaných volání
Otevření výpisu hovorů:
¤
Volba záznamu
Stiskněte dialogové tlačítko
OK
Kop. na čer.list.
Sezn.vol:
OK
OK
29
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / extending.fm / 2/14/19
Rozšíření telefonu
Rozšíření telefonu
Několik sluchátek
K jedné kolébce může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.
Každému zařízení je přiřazen interní název a interní číslo (INT 1 – INT 4). Přiřazení lze měnit.
Všechna interní čísla jsou již zadána:
odhlaste již nepotřebné sluchátko
Přihlášení sluchátka
Bliká indikace Přihlásit nebo Do základny.
Přihlášení vložením do kolébky
¤
Vložte sluchátko do kolébky . . . Na displeji se zobrazí Přihlašování, sluchátko se automaticky
přihlásí
Přihlášení z nabídky
Přihlášení musíte provést jak na kolébce, tak i na sluchátku. Obojí musí proběhnout
během 60 s.
Na sluchátku
¤
Menu
Nastavení
OK
Sluchátko
kód PIN kolébky (tovární nastavení: 0000)
OK
OK
Přihlásit
Zadejte systémový
Na displeji se zobrazí Přihlašování.
Na kolébce
¤
Během 60 sekund po zadání systémového PIN dlouze stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu
(min. 3 sekundy).
Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu. Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo
(1–4). Jsou-li interní čísla 1–4 již přidělena jiným přístrojům, číslo 4 se přepíše.
Odhlášení sluchátka
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit kterékoli jiné přihlášené sluchátko.
¤
Menu
Nastavení
OK
Sluchátko
OK
Odhlásit
OK
Zvolte
interního účastníka, který se má odhlásit.
Sluchátko, které právě obsluhujete, je označeno < OK Systémový PIN kolébky (stav při
dodání: 0000) zadejte OK . . . na displeji bliká Do základny, sluchátko je odhlášeno
30
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / extending.fm / 2/14/19
Rozšíření telefonu
Hledání sluchátka (paging)
Sluchátko lze vyhledat pomocí kolébky.
¤
Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu . . . všechna přihlášená sluchátka začnou
současně vyzvánět, a to i když bude vyzvánění vypnuté.
Ukončení:
¤
Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce.
nebo
¤
nebo stiskněte
na některém sluchátku
Podpora opakovače
Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.
Aktivace provozu opakovače kolébky:
¤
Menu
Nastavení
Opakování
OK (
OK
Základna
OK
Další funkce
OK
= zapnuto)
Přihlášení opakovače na základně:
Návod k obsluze opakovače
Podpora opakovače a režim ECO DECT Vyp. záření (
str. 28) se vzájemně vylučují.
Provoz kolébky na routeru / telefonní ústředně
Provoz s routerem
Případné ozvěny, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, lze redukovat zapnutím Režim XES (XES = eXtended Echo Suppression).
¤
Menu
XES
Nastavení
OK (
OK
Základna
OK
Další funkce
OK
Režim
= zapnuto)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.
Provoz s telefonní ústřednou
Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna
( návod k obsluze telefonní ústředny). Při zadávání pomalu postupně zadávejte číslice.
Změna způsobu vytáčení
¤
Menu
Bliká číslice pro nastavený způsob vytá-
čení: 0 = tónová volba (MFV); 1 = pulzní volba (IWV)
Zadání číslice
OK
31
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / extending.fm / 2/14/19
Rozšíření telefonu
Nastavení délky signálu flash
¤
Menu
Bliká číslice pro aktuální délku signálu flash:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms
Zadání číslice
OK
Změna prodlevy po spojení hovoru
Zařízení umožňuje nastavit prodlevu, která se vloží mezi stisknutí tlačítka přijetí hovoru
odeslání telefonního čísla.
¤
Menu
1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s
Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy:
Zadání číslice
OK
Změna prodlevy po stisknutí tlačítka R
¤
Menu
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
32
Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy:
Zadání číslice
OK
a
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 2/14/19
Nastavení telefonu
Nastavení telefonu
Datum a čas
Nastavení
Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby
bylo možné používat budík.
¤
Menu
Nastavení
v 6místném formátu
OK
OK
Datum/čas
OK
Zadejte datum (den, měsíc a rok)
Zadejte čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu
OK
Převzít
Pokud datum a čas do telefonu zasílá během předání telefonního čísla síťový operátor (nebo
router / telefonní ústředna), lze stanovit, zda a kdy se tyto údaje mají použít:
¤
¤
Menu
. . . Aktuálně nastavovaná číslice bliká:
1 = nikdy
2 = jednorázově, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas
3 = vždy
Zadejte požadovanou číslici
OK
Displej
Jazyk na displeji
¤
Menu
jazyka
Nastavení
OK (
OK
Sluchátko
OK
Jazyk
OK
Volba
= aktivováno)
Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:
¤
Menu
Postupný stisk tlačítek
Volba jazyka
OK
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Velikost vytáčených číslic
Zobrazení velkých číslic při vytáčení.
¤
Menu
(
Nastavení
OK
Sluchátko
OK
Velké číslice
OK
Kontrast
OK
= aktivováno)
Kontrast
Nastavte jeden z 9 stupňů kontrastu displeje.
¤
Menu
stupeň
Nastavení
OK (
OK
Sluchátko
OK
Zvolte
= zvoleno)
33
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 2/14/19
Nastavení telefonu
Audio
Hlasitost hovoru
Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti sluchátka nebo hlasitého odposlechu.
¤
Menu
Nastavení zvuku
Reproduktor
(
OK
Hlas. sluchátka
OK . . . zobrazí se aktuální nastavení
Sluchátko /
Zvolte hlasitost
OK
= zvoleno)
Barva zvuku
Přizpůsobte zvuk sluchátka svým potřebám.
¤
Menu
(
Nastavení zvuku
OK
Zvuk sluchátka
Nízký / Vysoký
OK
= zvoleno)
Hlasitost vyzváněcího tónu (hlasitost vyzvánění )
Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti vyzvánění nebo zvolte zesilující vyzvánění (Zesilování).
Na sluchátku:
¤
Menu
Nastavení zvuku
nebo Zesilování
OK (
OK
Hlasitost vyzv.
OK
zvolte hlasitost
= zvoleno)
Na kolébce (se záznamníkem):
¤
Menu
Nastavení
OK
Základna
Nastavení zvuku
zvolte hlasitost nebo Zesilování
OK (
OK
Hlasitost vyzv.
= zvoleno)
Vyzváněcí melodie
Na sluchátku:
Nastavte vyzváněcí melodii pro externí hovory, interní hovory a/nebo budík.
¤
Menu
Nastavení zvuku
int. volání / Budík zvolte
OK
OK
Melodie vyzv.
OK
zvolte požadované vyzvánění
Pro ext. volání / Pro
OK (
= zvoleno)
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Na kolébce (se záznamníkem):
Nastavení vyzváněcí melodie pro externí hovory.
¤
Menu
OK
Nastavení
Základna
zvolte požadované vyzvánění
Nastavení zvuku
OK (
OK
Melodie vyzv.
= zvoleno)
Trvalé vypnutí vyzvánění/opětovné zapnutí
¤
V klidovém stavu stiskněte a podržte tlačítko s hvězdičkou
vyzvánění zobrazí symbol
34
.
. Na displeji se při vypnutí
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 2/14/19
Nastavení telefonu
Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání
¤
Menu
Tichý režim
OK
Časově řízené zapnutí/vypnutí vyzvánění
Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.
Časové ovládání aktivace a deaktivace
Na sluchátku:
¤
Menu
Nastavení
Aktivace
OK (
OK
Sluchátko
OK
Časové ovládání
OK
= aktivováno)
Na kolébce (se záznamníkem):
¤
Menu
Nastavení
ovládání
OK
Základna
Aktivace
OK (
Nastavení zvuku
OK
Časové
= aktivováno)
Nastavení období
Na sluchátku:
¤
Menu
Nastavení
Nastavení
OK
OK
Sluchátko
Vyp. od:
OK
Časové ovládání
Zadejte čas ve 4místném formátu
Zadání času ve 4místném formátu
OK
OK
Vyp. do:
OK
Na kolébce (se záznamníkem):
¤
Menu
Nastavení
ovládání
OK
OK
Vyp. do:
Základna
Nastavení
Nastavení zvuku
OK
Vyp. od:
OK
Časové
Zadejte čas ve 4místném formátu
Zadání času ve 4místném formátu
OK
Vypnutí anonymních hovorů
Lze nastavit, aby sluchátko nezvonilo při hovorech s potlačeným zobrazením telefonního čísla.
Hovor je tak signalizován pouze na displeji.
¤
Menu
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
(
Nastavení
OK
Sluchátko
OK
Bez anonym.
OK
= aktivováno)
Zapnutí/vypnutí informačních a výstražných tónů
Sluchátko akusticky informuje o různých událostech a stavech.
Informační tón:
např.: tón při stisku tlačítka, tón chyby, nová zpráva
Výstražný tón akumulátoru: Stav nabití akumulátoru během hovoru poklesne pod určitou
hodnotu.
Informační tóny a výstražný tóny akumulátoru lze nezávisle na sobě vypínat a zapínat.
¤
Menu
(
Nastavení zvuku
OK
Upozor. tóny / Vybitý akum
OK
= zapnuto)
35
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 2/14/19
Nastavení telefonu
Melodie při čekání
Můžete nastavit, zda externí volající uslyší při interních dotazech a při přepojování hovorů
melodii při čekání.
¤
Menu
. . . Aktuálně nastavovaná číslice bliká:
0 = vypnuto; 1 = zapnuto
Zadání požadované číslice
OK
Systém
Změna systémového kódu PIN
¤
Menu
Nastavení
OK
Základna
OK
Systemový PIN
zadejte aktuální 4místný PIN kód systému (výchozí nastavení: 0000)
nový 4místný systémový PIN
OK
OK
Zadejte
OK
Resetování systémového kódu PIN
Nastavení původního kódu PIN 0000 kolébky:
¤
Odpojte síťový kabel z kolébky podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na
kolébce zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky Tlačítko podržte stisknuté
alespoň 5 sekund . . . kolébka se resetuje a nastaví se systémový kód PIN 0000
Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení
budou obnovena na tovární nastavení.
Obnovení továrního nastavení sluchátka
Můžete resetovat individuální nastavení. Položky v telefonním seznamu, seznamy hovorů a
přihlášení sluchátka ke kolébce zůstanou zachovány.
¤
Menu
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
nastavení?
36
Nastavení
OK
OK
Sluchátko
OK
Reset.přen.část
OK
Tov.
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / settings.fm / 2/14/19
Nastavení telefonu
Obnovení továrního nastavení kolébky
Při obnovení továrního nastavení se režim Vyp. záření deaktivuje, individuální nastavení se zruší
a všechny seznamy se vymažou.
Systémový kód PIN se vrátí na původní kód 0000.
Datum a čas zůstává zachován. Po obnovení továrního nastavení kolébky je záznamník (pouze
pokud je zřízen) připraven k použití až po cca 15 sekundách.
Obnovení továrního nastavení kolébky pomocí nabídky
Sluchátka zůstanou přihlášena. PIN kód systému se nevymaže.
¤
Menu
nastavení?
Nastavení
OK
Základna
OK
Tovární nastav.
OK
Tov.
OK
Obnovení továrního nastavení kolébky tlačítkem na kolébce
Odhlásí se všechna sluchátka. Systémový kód PIN se vrátí na původní kód 0000.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
¤
Odpojte síťový kabel od kolébky Podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na
kolébce Zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky Tlačítko podržte stisknuté
alespoň 5 sekund
37
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 2/14/19
Zákaznický servis a podpora
Zákaznický servis a podpora
Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.
Navštivte naše stránky zákaznického servisu
Zde kromě jiného naleznete:
• Otázky & odpovědi
• Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
• Zkoušky slyšitelnosti
Kontaktujte naše pracovníky servisu
Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...
... online:
přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu
... na telefonu:
pouze v případě oprav či reklamací:
Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)
Mějte připraven doklad o koupi.
Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu,
produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro
kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu
a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna
produktu).
Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu
(datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.
38
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 2/14/19
Zákaznický servis a podpora
Otázky a odpovědi
Pokud se při používání telefonu objeví nejasnosti, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese
www.gigaset.com/service. Můžete také využít následující tabulku, kde jsou uvedeny častěji se vyskytující
problémy a jejich možná řešení.
Problém
Žádné zobrazení na displeji.
Příčina
Sluchátko není zapnuté.
Akumulátory jsou vybité.
Řešení
Na cca 5 s stiskněte tlačítko zavěšení
Nabijte/vyměňte akumulátory.
Problém
Bez rádiového spojení s kolébkou, na displeji bliká Základna.
Příčina
Sluchátko se nachází mimo dosah kolébky.
Přenosná část není přihlášená.
Kolébka není zapnutá.
Řešení
¥
¥
¥
Snižte vzdálenost mezi sluchátkem a kolébkou.
Přihlaste sluchátko.
Zkontrolujte síťovou zástrčku na základně.
Problém
Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón.
Příčina
Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným
obsazením kontaktů konektoru:
Řešení
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
nebo sluchátko vložte do kolébky.
¥
Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném
obchodě dbejte na správné rozložení kontaktů konektoru: Rozložení vodičů telefonního kabelu 3-4 / EURO CTR37.
Problém
Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.
Zapomněli jste PIN.
Příčina
Zadaný systémový kód PIN není správný.
Řešení
Resetujte systémový kód PIN opět na tovární hodnotu 0000.
Všechna sluchátka se odhlásí. Všechna nastavení se resetují. Všechny seznamy se
vymažou.
¥
39
40
Záruční podmínky - viz zadní strana.
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)
............................................................ (vyplní prodejce)
Datum prodeje:
............................................................ (vyplní prodejce)
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
Typ přístroje:
.................................................................................................
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Záruční list
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 2/14/19
Zákaznický servis a podpora
Záruční podmínky
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7
Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem),
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis
oprávněného pracovníka.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
a s továrním nastavením.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou
instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení
vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až
+49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky
agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené
příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od
data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 2/14/19
Zákaznický servis a podpora
41
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 2/14/19
Doporučení výrobce
Doporučení výrobce
Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A vyhovuje směrnici 2014/53/EU.
Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).
Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská
prohlášení o shodě“.
Přezkoumejte všechny tyto soubory.
Ochrana osobních údajů
Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto
důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu” („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně
za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme,
že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:
www.gigaset.com/privacy-policy
Ochrana životního prostředí
Naše představa ideálního životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za
lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci
nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.
Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese
www.gigaset.com.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Systém zajištění ochrany životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami
ISO 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH,
platný od září 2007.
ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.
42
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 2/14/19
Doporučení výrobce
Likvidace
Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů,
které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt
koupili.
Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská
směrnice 2012/19/EU.
Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními
důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace
použitého elektrického a elektronického zařízení.
Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Údržba a péče
Zařízení otírejte vlhkou nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.
Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.
Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.
Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.
Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.
Kontakt s kapalinou
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:
1 Odpojte od přístroje veškeré kabely.
2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.
3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
4 Všechny díly otřete do sucha.
5 Poté přístroj nechejte alespoň 72 hodin s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů
(je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (ne: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.
Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.
43
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 2/14/19
Technické údaje
Technické údaje
Akumulátory
Technologie:
Velikost:
Napětí:
Kapacita:
Nikl-metal-hydridové (NiMH)
AAA (Mikro, HR03)
1,2 V
400–1000 mAh
Provozní doba / doba nabíjení sluchátka
Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení.
(Všechny časové údaje představují maximální údaje.)
Pohotovostní doba (hodiny)
Doba hovoru (hodin)
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce
Doba nabíjení v kolébce (hodin)
* Vyp. záření vypnuto/zapnuto, bez podsvícení displeje v klidovém stavu
180 / 110*
14
70 / 65*
4,5
5
Příkon sluchátka v nabíječce
Při nabíjení:
Pro udržení stavu nabití:
cca 2,10 W
cca 1,30 W
Příkon kolébky
V pohotovostním režimu:
– sluchátko v nabíječce (nabíjení)
– sluchátko v nabíječce (udržovací nabíjení)
– sluchátko mimo nabíječku
Během hovoru:
Bez záznamníku
cca 2,00 W
cca 0,60 W
cca 0,55 W
cca 0,65 W
Se záznamníkem
cca 2,80 W
cca 1,00 W
cca 0,65 W
cca 0,75 W
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Všeobecné technické údaje
Standard DECT
Standard GAP
Rozsah vysílacích kmitočtů
Dosah
Napájení kolébky elektrickým proudem
Vysílací výkon
Podmínky prostředí za provozu
44
podporován
podporován
1880–1900 MHz
až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách
230 V ~/50 Hz
10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / appendix.fm / 2/14/19
Technické údaje
Tabulky znakových sad
Vložení písmen/znaků
¥
¥
Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
Krátce stiskněte tlačítko s křížkem pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do
„Abc“.
Standardní písmo
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ï
í
ì
î
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
’
;
_
1) Mezera
Střední Evropa
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ä
ď
î
á
ę
â
ë
ć
é
ç
ě
ň
ř
ű
ý
0
=
&
ó
ß
ü
ź
+
>
§
ö
ś
ú
ż
%
ő
š
ů
ž
:
ô
"
č
’
;
_
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
1) Mezera
45
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / menutree.fm / 2/14/19
Přehled nabídky
Přehled nabídky
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech
provozovatelů sítě.
Otevření hlavní nabídky:
V klidovém stavu sluchátka stiskněte dialogové tlačítko Menu
Budík
Aktivace
str. 28
Čas buzení
str. 28
Nastavení zvuku
Hlas. sluchátka
Sluchátko / Reproduktor
str. 34
Zvuk sluchátka
Nízký / Vysoký
str. 34
Hlasitost vyzv.
Hlasitost repr. 1-5
str. 34
Melodie vyzv.
Pro ext. volání / Pro int. volání / Budík
str. 34
Upozor. tóny
str. 35
Vybitý akum
str. 35
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
Hlasová schr.
Systém bez lokálního záznamníku
Přehrát zprávy
Memobox
str. 27
str. 27
Systém s lokálním záznamníkem
Přehrát zprávy
Memobox *
Záznamník *
str. 27
str. 24
Záznamník
Příposlech
Sluchátko / Základna
str. 24
str. 23
Ohlášení
Nahrát ohlášení / Přehrát ohlášení / Smazat ohlášení
str. 23
Délka zprávy
Neomezeno / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty
str. 23
Příjem volání
Ihned / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek. / Automaticky
Memobox
Jazyk
(pokud je použit)
Tlačítko 1
Memobox / Záznamník
* Je-li konfigurován síťový záznamník
46
str. 23
str. 27
str. 24
str. 27
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / menutree.fm / 2/14/19
Přehled nabídky
Nastavení
Datum/čas
Sluchátko
str. 33
Jazyk
str. 33
Velké číslice
str. 33
Kontrast
Časové ovládání
Základna
str. 33
Aktivace / Nastavení
str. 35
Bez anonym.
str. 35
Aut. příjem
str. 16
Přihlásit
str. 30
Odhlásit
str. 30
Reset.přen.část
str. 36
Nastavení zvuku
Hlasitost vyzv.
str. 34
Melodie vyzv.
Časové ovládání
Typ sezn. vol.
str. 34
Záznamník /
Nastavení
Zmešk. vol. / Všech. vol.
Systemový PIN
str. 37
Opakování
str. 31
Režim XES
Ochrana volání
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
str. 20
str. 36
Tovární nastav.
Další funkce
str. 35
str. 31
Záznamník /
Sezn.nevyž.vol.
str. 29
ECO DECT
Vyp. záření / Max. dosah
str. 28
Příposlech
Přednastavení
Přednast. číslo / S číslem / Bez čísla
str. 17
str. 18
47
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 2/14/19
Index
Index
Akumulátor
nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
stav nabití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Akumulátory
doporučené akumulátory . . . . . . . . . . . . . . 44
Automatická předvolba provozovatele sítě . . . . 18
Hledání
sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
v telefonním seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hovor
externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
předání (spojení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
převzetí z hlasového záznamníku . . . . . . . . . 25
připojení účastníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
B
I
Barva zvuku sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bez záření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Interní
připojení k hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
zpětné dotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Interní hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A
C
CLI, Calling Line Identification . . . . . . . . . . . . . . 18
CLIP, CLI Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CLIR, CLI Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Č
Číslo pro zkrácenou volbu
. . . . . . . . . . . . . . . . 15
D
Datum a čas
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 33
převzetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dialogová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Displej
nastavení kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
rozlomený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
velikost vytáčených číslic . . . . . . . . . . . . . . . 33
Displej, záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Doba nabíjení sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
F
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
G
Garance - Záruční podmínky. . . . . . . . . . . . . . . 40
H
Hlasitý odposlech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Hlasitost vyzvánění viz hlasitost hovoru
Hlasový záznamník
dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
48
Jazyk
nastavení pro displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
pro hlasového průvodce (záznamník) . . . . . . 24
K
Kapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Klid od volání
seznam blokovaných hovorů . . . . . . . . . . . . 29
Kolébka
připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontakt s kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
L
Lékařské přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
M
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
E
Funkce na displeji
J
N
Nabídka
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nahrání ohlašovací zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Naslouchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení času buzení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nastavení času do přijetí hovoru záznamníkem . 23
Nastavení délky signálu flash (tel. ústředna) . . . . 32
Nastavení druhu seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastavení hlasitosti hovoru (sluchátka) . . . . . . . 34
Nastavení vyzváněcí melodie (kolébka) . . . . . . . 34
Nastavení vyzváněcí melodie (sluchátko) . . . . . . 34
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 2/14/19
Index
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Péče o přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Poslech
zprávy (síťový záznamník) . . . . . . . . . . . . . . 27
zprávy (záznamník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Poslech zprávy (síťový záznamník) . . . . . . . . . . 27
Procházení nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prodleva po obsazení linky . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Prodleva po stisknutí tlačítka R . . . . . . . . . . . . . 32
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Provozní doba sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Předvolba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Předvolba provozovatele sítě, automatická . . . . 18
Přenesení, záznam v telefonním seznamu do
sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Přerušení vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Příjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Příkon (sluchátko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Příkon (základna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Připojení k hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Připojení k internímu hovoru . . . . . . . . . . . . . . 17
zapínání/vypínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Připojení nabíječky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Psaní velkých a malých písmen nebo číslic . . . . . . 4
Seznam hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
nastavení druhu seznamu . . . . . . . . . . . . . . 20
Seznam síťového záznamníku . . . . . . . . . . . . . . 21
Seznam volání
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Seznam zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Seznam zpráv na záznamníku . . . . . . . . . . . . . . 21
Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Síťový záznamník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
poslech zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Síťový zdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sluchátko
barva zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
hledání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
jazyk displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
nastavení (individuální) . . . . . . . . . . . . . . . . 33
odhlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
použití několika sluchátek . . . . . . . . . . . 16, 30
předání hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
přihlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
změna hlasitosti (během hovoru) . . . . . . . . . 15
změna hlasitosti (trvalá) . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Snížení intenzity záření . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stavový řádek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 13
Symbol
bezdrátové spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
stav nabití akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . 13
vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 24
Systémový kód PIN
resetování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
změna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
R
T
O
Obnovení továrního nastavení sluchátka . . . . . . 36
Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ochrana osobních údajů . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . 42
Opakovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Opakování vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
ovládání funkcí na displeji . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládání na dálku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
P
Reset (sluchátko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Režim XES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Router, provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rozlomený displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rychlé vytočení
síťový záznamník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ř
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
S
Seznam
hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
síťový záznamník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Seznam blokovaných hovorů . . . . . . . . . . . . . . 29
Telefonní číslo
výběr z telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . 15
výběr ze seznamu opakování vytáčení . . . . . 15
volba ze seznamu volání . . . . . . . . . . . . . . . 15
vytočení tlačítkem pro zkrácenou volbu . . . . 15
zadání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
zobrazení volajícího (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . 18
Telefonní seznam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
nastavení tlačítek zkrácené volby . . . . . . . . . 21
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka . . . 22
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
smazání záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
uložení prvního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
volba záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Telefonní ústředna
nastavení délky signálu flash . . . . . . . . . . . . 32
nastavení prodlevy po obsazení linky . . . . . . 32
49
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 2/14/19
Index
nastavení prodlevy po stisknutí tlačítka R . . . 32
nastavení typu volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Telefonování
externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tísňové volání
nelze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tlačítka
ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
tlačítko 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 27
tlačítko přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . 4, 15
tlačítko R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
tlačítko s hvězdičkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
tlačítko s křížkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
tlačítko zavěšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
Tlačítka hlasitosti (kolébka). . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tlačítka zkrácené volby
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tlačítko
hlasitý odposlech . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 16
zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 19
Tlačítko 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tlačítko hlasitého odposlechu . . . . . . . . . . . 4, 16
Tlačítko pagingu
přístroj bez záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
přístroj se záznamníkem . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tlačítko pro zkrácenou volbu . . . . . . . . . . . . . . 15
Tlačítko přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 15
Tlačítko R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tlačítko s hvězdičkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tlačítko s křížkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tlačítko zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tlačítko zavěšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
Tlačítko zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 19
Typ volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
U
Uvedení do provozu, sluchátko . . . . . . . . . . . . . 10
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018,
V
Výpis hovorů
převzetí čísla do seznamu blokovaných
čísel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Volání
externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vypnutí
hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vypnutí buzení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vypnutí rádiového modulu . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vyzvánění
časově řízené zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . 35
Vyzvánění (sluchátko)
vypnutí pro anonymní hovory . . . . . . . . . . . 35
zapnutí/vypnutí tlačítkem . . . . . . . . . . . . 4, 34
zapnutí/vypnutí z nabídky . . . . . . . . . . . . . . 35
Z
Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zákaznický servis a podpora . . . . . . . . . . . . . . . 38
Základna
obnovení továrního nastavení . . . . . . . . . . . 37
připojení k routeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zapnutí
hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zapnutí a vypnutí melodie při čekání . . . . . . . . 36
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek . . . . . . . . 4, 12
Zapnutí/vypnutí budíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zapnutí/vypnutí informačních tónů . . . . . . . . . 35
Zapnutí/vypnutí tónu akumulátoru . . . . . . . . . . 35
Záznamník
akce během přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . 25
čas do přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
délka záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ohlašovací zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ovládání na kolébce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ovládání na sluchátku . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
poslech zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
tlačítko Mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
tlačítko přehrávání/zastavení . . . . . . . . . . . . . 5
tlačítko Vpřed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
tlačítko Zpět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zesilovač příjmu viz opakovač
Změna délky záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Změna hlasitosti hovoru
během hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
trvalá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Změna jazyka displeje . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 33
Znaková sada (sluchátko) . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Znázornění
postupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zobrazení
anonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
externí hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
neznámé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
nových zpráv, vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
telefonní číslo (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zpětné volání (interní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zpráva (hlasový záznamník)
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zpráva (záznamník)
poslech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Způsoby znázornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ztlumení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.
50
Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A / LUG-Kombi CZ cs / A31008-M2816-R601-1-TK19 / Cover_back_c.fm / 2/14/19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
Template Module, Version 1.2, 11.09.2018
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising