Gigaset | A270 | User manual | Gigaset A270 Ръководство за употреба

Gigaset A270 Ръководство за употреба
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / Cover_front_LUG.fm / 11.9.17
A170/A170A
A270/A270A
Най-актуалното ръководство за потребителя
можете да намерите на
www.gigaset.com/manuals
Ръководство за потребителя онлайн на Вашия
смартфон или таблет:
Изтеглете приложението Gigaset Help
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 11.9.17
Съдържание
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Съдържание
Преглед на слушалката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Преглед на база A170A/A270A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Илюстрация в ръководството за потребителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Начални стъпки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Съдържание на комплекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Свързване на базата към електрозахранването и телефонната мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Свързване на базата към маршрутизатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Свързване на зареждащата станция (ако е предоставена) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Настройване на слушалката за употреба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Работа със слушалката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Осъществяване на повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Осъществяване на повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Приемане на повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Показване на повикващия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Режим „Свободни ръце“ (само за A270/A270A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Автоматична селекция на мрежов оператор (Преселекция) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Списъци със съобщения / повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Списък с повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Списък на телефонния секретар (само за A170A/A270A) /
Списък на мрежовата пощенска кутия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Локален телефонен секретар (само за A170A/A270A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Настройки на телефонния секретар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Управление с помощта на слушалката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Управление в движение (отдалечено управление) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Мрежова пощенска кутия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Използване на слушалките . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Откриване на слушалка – „Локализиране“ (само за A170A/A270A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Регистриране на слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Отписване на слушалката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Осъществяване на вътрешни повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Допълнителни функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Бързо набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 11.9.17
Съдържание
Настройки на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сила на звука на повикването . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мелодии на звънене. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Език на дисплея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Музика при изчакване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бутон 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Системен PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ретранслаторна помощ (само за A170A/A270A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нулиране на системата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Работа с базата при PABX / маршрутизатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обслужване и Помощ за клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Въпроси и отговори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гаранционен документ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Съвети от производителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одобрение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Околна среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Грижа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контакт с течности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Въвеждане на букви / знаци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
29
30
30
30
31
31
32
33
34
34
35
36
36
36
37
37
38
38
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Не всички функции, описани в ръководството за потребителя, са достъпни във
всички страни или за всички доставчици.
3
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / overview.fm / 11.9.17
Преглед на слушалката
Преглед на слушалката
4 Бутон за говорене / „Свободни ръце“
Режим „Свободни ръце“ (само за A270/A270A)
Приема повикване; избира показания номер
Натиснете
Отваря списъка за повторно
кратко
набиране
Натиснете
Започва набиране
и задръжте
5 Бутон за край на повикване и бутон за Вкл. /
Изкл.
Край на повикване; отмяна на функция
Натиснете
Връща едно ниво назад в
кратко
менюто
Връща в неактивен режим
Натиснете
и задръжте
Включва и изключва слушалНатиснете
ката (в неактивен режим)
и задръжте
6 Контролен бутон
Навигира в менюта и полета на записи
Натиснете
Отваря указателя
надолу
Натиснете
Настройва силата на звука
нагоре
при повикване
7 Бутон 1
Натиснете
Възпроизвежда съобщения
и задръжте
на телефонния секретар
(само за A170A/A270A) /
в мрежовата пощенска
кутия
8 Бутон 0 / бутон за пренабиране
Консултационно повикване
Натиснете
(flash)
и задръжте
9 Бутон „диез“ / бутон за заключване
Натиснете
Активира / деактивира
и задръжте
заключване на клавиатурата
(в неактивен режим)
Натиснете
Превключва между главни /
кратко
малки букви и цифри
(когато въвеждате текст)
Натиснете
Въвежда пауза при
и задръжте
набиране
10 Бутон „звезда“
Натиснете
Включва / изключва мелодии задръжте
ята на звънене
Натиснете
Въвежда специални знаци
кратко
Натиснете
Превключва от пулсово
кратко
към тоново набиране
(за съществуващата връзка)
11 Микрофон
¥
¥
1
1
2
11.05.
16:52
INT
MENU
3
4
5
6
7
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
8
9
10
11
1 Икона на телефонния секретар
(само за A170A/A270A)
2 Ниво на заряда на батериите
Празни до заредени
Мига: Батериите са почти празни
Мига: Процес на зареждане
3 Бутони на дисплея и функции ( стр. 12)
Различни функции в зависимост от експлоатационната ситуация
4
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / overview.fm / 11.9.17
Преглед на база A170A/A270A
Нови съобщения в списъка с повиквания / списъка на мрежовата пощенска
кутия ( стр. 17) се показват на дисплея със съобщението Нови съобщ..
Преглед на база A170A/A270A
A
B
C
D
E
F
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
A Бутони за силата на звука
(– = по-тихо; + = по-силно)
По време на възпроизвеждане на съобщение:
регулират силата на звука за говорене
Докато телефонът звъни:
регулират силата на звънене
B Бутон за изтриване
По време на възпроизвеждане на
съобщение:
Изтрива отвореното съобщение.
C Бутон Напред
По време на възпроизвеждане на
съобщение:
Придвижва към следващото съобщение.
D Бутон Назад
По време на възпроизвеждане на
съобщение:
Връща в началото на ¤ натиснете
веднъж
текущото съобщение:
Преминава към пре- ¤ натиснете
двукратно
дишното съобщение:
E Бутон за включване / изключване и /
възпроизвеждане / спиране
Включва / изключва ¤ Натиснете
и задръжте
телефонния секретар:
По време на възпроизвеждане на
съобщение:
Възпроизвежда съоб- ¤ Натиснете
кратко
щения
Отменя възпроизвеж- ¤ Натиснете
кратко
дането:
Свети:
Телефонният секретар е включен, но няма нови съобщения
Мига:
Ново съобщение;
възпроизвежда се или се
записва съобщение
Мига много бързо:
Паметта е пълна
F Бутон за регистриране / локализиране
на слушалката
¤ Натиснете
Открива слушалка
кратко
(„локализиране“):
Регистрира слушалка: ¤ Натиснете
кратко
5
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / overview.fm / 11.9.17
Илюстрация в ръководството за потребителя
Илюстрация в ръководството за потребителя
Предупреждения, неспазването на които може да доведе до повреда на устройства или телесно нараняване.
Важна информация относно функционирането и правилната работа или функции, които могат да причинят възникване на разходи.
Допълнителна полезна информация.
Бутони
или
Бутон за говорене
Бутон за край на
повикване
Бутон „Свободни ръце“
до
Бутони с цифри / букви
Контролен бутон
Бутон за пренабиране
Бутон „диез“
Бутон „звезда“
MENU, OK, INT
Бутони на дисплея
Процедури
Пример: Включване / изключване на автоматичен отговор:
¤ MENU
Настройки OK
Слушалка OK
( = активирано)
Стъпка
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
¤
¤
MENU
Настройки
OK
¤
¤
¤
OK
6
Следвайте процедурата
Натиснете бутона на дисплея MENU.
Използвайте контролния бутон
Настройки.
за придвижване до запис
Изберете запис Слушалка с помощта на контролния бутон
.
Натиснете OK за потвърждение. Подменюто Слушалка се
отваря.
Авт. отгов.
OK
OK
Натиснете OK за потвърждение. Подменюто Настройки се
отваря.
Слушалка
¤
Авт. отгов.
Изберете запис Авт. отгов. с помощта на контролния бутон
.
Активирайте или деактивирайте с OK. Функцията е активирана .
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / security.fm / 11.9.17
Предпазни мерки
Предпазни мерки
Прочетете предпазните мерки и ръководството за потребителя преди употреба.
Устройството не може да се използва в случай на повреда в захранването. Също
така не е възможно да се извършват спешни повиквания.
Спешните номера не могат да се набират, ако е активирано заключването на
клавиатурата/дисплея!
Използвайте само презареждащи се батерии, които отговарят на спецификацията (вж. списъка с разрешените батерии www.gigaset.com/service).
Не използвайте обикновени (непрезареждащи се) или други видове батерии, тъй
като това може да доведе до значителен риск за здравето и да причини нараняване. Сериозно повредени презареждащи се батерии трябва да се заменят.
Не трябва да се работи със слушалката, ако капачето на батерията е отворено.
Не използвайте устройствата в участъци с потенциално експлозивна атмосфера,
като например бояджийски работилници.
Устройствата не са водоустойчиви. Не ги поставяйте във влажни помещения,
например бани или душ кабини.
Използвайте само захранващия адаптор, обозначен на устройството.
По време на зареждането електрическият контакт трябва да е лесно достъпен.
Изваждайте от употреба дефектните устройства или ги предавайте за ремонт на
нашия сервизен екип, тъй като те може да попречат на други безжични услуги.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Не използвайте устройството, ако дисплеят е напукан или счупен. Счупеното
стъкло или пластмаса могат да причинят нараняване на ръцете и лицето. Изпратете устройството на нашия сервизен отдел за ремонт.
Не дръжте задната страна на слушалката към ухото си, докато звъни или е активиран режимът на високоговорител. Това може да предизвика сериозно, постоянно
увреждане на слуха.
Телефонът може да причини смущения при аналоговите слухови апарати (бръмчене или свистене) или да доведе до претоварване. В случай на необходимост се
свържете с доставчика на слуховия апарат.
Използването на телефона може да повлияе на намиращо се в близост медицинско оборудване. Вземайте предвид техническите условия на мястото, където се
намирате, например лекарски кабинет.
Ако използвате медицинско устройство (напр. пейсмейкър), моля, свържете се с
производителя на устройството. Той ще може да Ви посъветва относно чувствителността на устройството към външни източници на високочестотна енергия (за
спецификациите на този продукт на Gigaset вижте „Технически данни“).
7
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / starting.fm / 11.9.17
Начални стъпки
Начални стъпки
Съдържание на комплекта
•
•
•
•
•
•
•
една база
един захранващ адаптор
една слушалка
един телефонен кабел
две батерии
един капак за батерии
едно ръководство за потребителя
Ако сте закупили модел с няколко слушалки, комплектът трябва да съдържа две батерии,
капак за батериите и зареждаща станция със захранващ адаптор за всяка допълнителна
слушалка.
Поставете базата върху плоска, нехлъзгава повърхност на централно място в
апартамента или къщата. Можете също да монтирате базата на стена.
Обхватът на базата е 300 метра на открито и 50 метра на закрито.
Базата и зареждащата станция са проектирани за употреба в затворени, сухи
помещения при температурен диапазон от +5 °C до +45 °C.
Крачетата на устройството обикновено не оставят следи върху повърхностите.
Въпреки това, поради множеството различни лакове и гланцове, които се
използват при производството на мебели, следите от контакт върху
повърхностите не може да се избегнат изцяло.
Не излагайте телефона на въздействието на топлинни източници, пряка
слънчева светлина или други електрически уреди.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Предпазвайте телефона си от влага, прах, корозивни течности и изпарения.
8
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / starting.fm / 11.9.17
Начални стъпки
Свързване на базата към електрозахранването и
телефонната мрежа
¤ Включете захранващия адаптор 1 .
¤ Свържете телефонния жак 2 и пъхнете кабелите в специалните улеи.
A170/A270
A170A/A270A
1
2
2
1
Захранващият адаптор трябва винаги да е свързан, тъй като телефонът не
работи без захранване.
Телефонният секретар (само за A170A/A270A) няма да бъде готов за работа,
докато не минат приблизително 30 секунди след свързване на базата.
Свързване на базата към маршрутизатора
Можете да работите с телефона и на аналоговата линия на маршрутизатора.
¤ Свържете телефонния жак 1 и го свържете към аналоговия порт на
маршрутизатора 2 .
A170/A270
A170A/A270A
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
1
2
2
1
Ако има ехо, то може да бъде намалено чрез включване на Ехо режим
( стр. 33).
9
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / starting.fm / 11.9.17
Начални стъпки
Свързване на зареждащата станция (ако е предоставена)
¤ Свържете плоския накрайник на
¤
захранващия адаптор 1 .
Включете захранващия адаптор в
контакта 2 .
Ако се налага отново да извадите
накрайника от зареждащата
станция: Натиснете бутона за освобождаване 3 и извадете
накрайника 4 .
4
1
2
3
Настройване на слушалката за употреба
Дисплеят е защитен с пластмасова лента. Моля, отстранете защитната лента!
Поставяне на батериите
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Използвайте само презареждащи се батерии, в противен случай може да се създаде значителен риск за здравето и да бъдат причинени наранявания. Например външният корпус на батериите може да бъде унищожен или батериите да
експлодират. Може също така устройството да не функционира правилно или да
бъде повредено в резултат на използването на батерии от непрепоръчан вид.
¤
Поставете батериите,
като спазвате правилната полярност.
Полярността е отбелязана в отделението за
батериите.
¤
¤
Поставете капака на
батериите отгоре.
След това плъзнете
капака нагоре, докато
щракне на мястото си.
За да отворите капака за
смяна на батериите:
¤ Докоснете вдлъбнатината в горната част на
капака и го плъзнете
надолу.
Зареждане на батериите
¤
Заредете напълно батериите преди първото използване в базата или зареждащата станция.
Батериите са напълно заредени, когато иконата с батерия
на дисплея спре да мига.
10
6,5
h
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / starting.fm / 11.9.17
Начални стъпки
Батериите може да се затоплят, докато се зареждат. Това не е опасно.
След време капацитетът за зареждане на батериите ще намалее поради
технически причини.
Слушалките, съдържащи се в комплекта, вече са регистрирани към базата. Ако
обаче някоя слушалка не е регистрирана (показва се Регистрирайте или
Пост.сл.в баз.), регистрирайте я ръчно ( стр. 24).
Промяна на езика на дисплея
Можете да смените езика на дисплея, ако телефонът е настроен на неразбираем за Вас
език.
¤ MENU Натиснете бутоните
бавно и последователно . . . показва се
¤
текущият език (например English)
За да изберете различен език:
Натиснете контролния бутон
бъде избран исканият език, например Francais
OK (
, докато на дисплея
= избран)
Настройване на дата и час
Настройте датата / часа, за да се записва правилно времето на входящите повиквания и за
да активирате алармата.
¤ MENU
Настройки OK Дата/Час OK
Въведете датата в 8-цифрен
формат (ден, месец и година)
минути)
OK
Въведете часа в 4-цифрен формат (часове и
OK (Дисплей: Записано)
Преместване на позицията за въвеждане наляво или надясно:
бутон нагоре или надолу
Натиснете контролния
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Копиране на дата и час
Ако датата и часът са изпратени на дисплея на Вашия телефон (например от Вашия
мрежови оператор, маршрутизатор или PABX), можете да посочите дали да бъдат
копирани.
¤ Натиснете бутоните: MENU
. . . На дисплея ще се появи следното; текущата настройка мига, например 973 SET: [0]
¤
Натиснете бутона, за да посочите кога да се копират данните:
никога или
веднъж, ако датата и часът не са зададени на Вашия телефон или
винаги
. . . Ще видите своя избор (например 2 за „винаги“): 973 SET: [2]
Натиснете бутона на дисплея OK.
¤
11
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / starting.fm / 11.9.17
Работа със слушалката
Работа със слушалката
Включване и изключване на слушалката
¤
Натиснете и задръжте бутона за край на повикване
Когато поставите изключена слушалка в базата или зареждащата станция, тя се изключва
автоматично след около 30 секунди.
Когато слушалката е извадена от базата / зареждащата станция, дисплеят се изключва
кратко.
Заключване / отключване на клавиатурата
¤
Натиснете и задръжте бутона „диез“
.
Бутони на дисплея и функции
¤
Натиснете бутона на дисплея . . . Осъществява се достъп до функцията, показана на дисплея над него.
Дисплей
INT
MENU
OK
Значение на натискането на бутони
Вътрешно повикване до друга слушалка
Отваряне на главното меню / подменю
Потвърждаване на функция на меню /
запазване на запис
Връщане едно ниво назад в менюто
MENU
Изтриване знак по знак наляво
Достъп до функциите на дисплея от контролния бутон
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Дисплей
Значение на натискането на бутони
Използвайте
, за да се придвижите нагоре / надолу и да зададете сила на
звука
Преместване на курсора наляво и надясно с
Навигация в менюто
Вашият телефон има много функции, които са достъпни от менютата.
Изберете функция на меню:
¤ Когато телефонът е в неактивен режим, натиснете бутона на дисплея MENU . . . менюто
се отваря.
¤ Използвайте контролния бутон , за да се придвижите до желаната функция
Потвърдете с OK.
Връщане в неактивен режим:
12
Натиснете и задръжте бутона
.
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на повикване
¤ Въведете номера Натиснете бутона за разговор
или
Натиснете и задръжте бутона за говорене
¤
. . . Номерът се набира
. . . Чува се тон за набиране
Въведете номера
За да промените силата на звука на слушалката по време на повикване:
Използвайте
, за да настроите силата на звука
За край на повикване / отмяна на набиране:
Натиснете бутона за край на повикване
Осигурете за всеки номер автоматично код на мрежовия оператор:
стр. 15
Набиране от телефонния указател
¤
¤
Отворете указателя с
Използвайте
Натиснете бутона за говорене
, за да се придвижите до желания запис.
Набиране от списъка с повиквания
Отваряне на списък с повиквания:
¤
Изберете записа
MENU
Съобщения
Спис.пов 01+02
OK
Набиране от списъка за повторно набиране
Списъкът съдържа последните 10 набрани номера от слушалката.
¤
Натиснете
кратко
Изберете запис
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Обработка на записи в списъка за повторно набиране
¤
Натиснете
кратко
Изберете запис
MENU
Изберете функция
OK
Възможни функции: Използв. ном. / Копиране в Ук. / Изтриване зап. / Изтр. списък
Приемане на повикване
¤ Натиснете бутона за говорене
Функцията Авт. отгов. е активирана:
щата станция
Активиране на функцията Авт. отгов.:
MENU
Настройки OK
( = активиран)
¤
.
Просто вдигнете слушалката от базата / зарежда-
Слушалка
OK
Авт. отгов.
OK
13
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Осъществяване на повиквания
Показване на повикващия
По време на обаждане номерът на повикващия се прехвърля (CLI = Идентификация на
линията на повикващия) и може да се показва на дисплея на получателя (CLIP =
представяне на CLI). Ако е блокирано показването на номера на повикващия, няма да се
покаже за получателя. Повикването е извършено анонимно (CLIR = ограничаване на CLI).
Упълномощили сте Вашия мрежов оператор да показва номера на повикващия
(CLIP) на дисплея.
Повикващият е упълномощил мрежовия оператор да изпраща телефонния
номер (CLI).
Показване на повикващия за входящи повиквания
Идентификация на линията на повикващия
Показва се телефонният номер на повикващия. Ако номерът на повикващия е запазен в
указателя, показва се съответното име.
Без Идентификация на линията на повикващия
Вместо име и номер се показва следното:
• Външно пов.: не се прехвърля номерът.
• Неизвестен: повикващият е блокирал идентификацията на линията на повикващия.
• Недостъпен: повикващият не е изискал идентификацията на линията на повикващия.
Режим „Свободни ръце“ (само за A270/A270A)
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
В режим „Свободни ръце“ включвате високоговорителя, за да можете да чувате
повикващия, без да държите слушалката до ухото си. По време на повикване и при
възпроизвеждане на телефонния секретар (само за Gigaset A270A) режимът „Свободни
ръце“ се включва или изключва чрез натискане на бутона „Свободни ръце“
.
Настройване силата на звука за високоговорителя:
¤ MENU
Аудио настр. OK
Сила звук сл. OK
Високоговор.
, за да регулирате силата на звука за високоговорителя OK
Използвайте
14
OK
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Осъществяване на повиквания
Автоматична селекция на мрежов оператор (Преселекция)
Можете да запазите номер за избор на мрежови оператор (номер за преселекция), който
автоматично да се поставя пред номера при набиране. Ако искате да осъществите
повикване към друга държава чрез конкретен мрежов оператор например, можете да
съхранявате неговия номер тук.
Създайте списък с префикс номера или с първите цифри от префикс номерата, които са
предхождани от номера за преселекция. При необходимост създайте списък с номера,
които се третират като изключения, т.е. не са предхождани от номера за преселекция.
Пример:
Ном.за пресел.
0999
С преселекция
08
Без преселекц.
081084
Всички номера, които
започват с 08, освен 081 и
084, се набират с номер
за преселекция 0999.
Номер
¥
¥
¥
07112345
08912345
08412345
Избран номер
07112345
0999 08912345
08412345
Въвеждане на номер за преселекция
¤
MENU
Настройки
Ном.за пресел.
указател
OK
OK
База
OK
Въведете номер или
Преселекция
OK
копирайте номер от телефонния
OK
Създаване на списък с префикс номера, които се набират с
преселекция
¤
MENU
Настройки
преселекция
OK
OK
База
OK
Преселекция
Изберете запис от списъка (1 – 11)
OK
С
Въведете префикс
номера или първите цифри от префикс номер, с който трябва да се използва номерът
за преселекция
OK
, при необходимост изберете друг запис от списъка и
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
въведете допълнителни номера
Създаване на списък с префикс номера, които се набират без
преселекция
¤
MENU
Настройки
преселекц.
OK
OK
База
OK
Преселекция
Изберете запис от списъка (1 – 11)
за списъка С преселекция
OK
OK
Без
Въведете изключения
, при необходимост изберете друг запис от
списъка и въведете допълнителни номера
Отмяна на преселекцията за текущото повикване
¤
Натиснете и задръжте
или
MENU
Пресел. изкл.
копирайте номер от телефонния указател
OK
Въведете номер
. . . Номерът се набира без
преселекция.
15
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Указател
Деактивиране на преселекцията за постоянно
¤
MENU
Настройки
Ном.за пресел.
OK
OK
База
OK
Преселекция
OK
OK
Изтрийте номера за преселекция с бутона на дисплея
Указател
Локалният указател на слушалката е уникален за слушалката. Възможно е обаче да се
изпращат записи към други слушалки ( стр. 16).
За да отворите указателя:
Натиснете контролния бутон надолу
Могат да се съхраняват телефонни номера (макс. 22 цифри) с асоциирани имена (макс.
14 знака).
Записване на номер в указателя
Въвеждане на букви / знаци (
Първи запис:
¤
Нов запис?
Още номера:
MENU
¤
OK
Нов запис
стр. 38).
Въведете номера
OK
OK
Въведете номера
Въведете името
OK
OK
Въведете името
OK
Избиране на запис от указателя
¤
¤
Отворете указателя с
.
С помощта на
се придвижете до записа, докато изберете желаното име.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
или
¤ Въведете първия знак от името, ако е необходимо, придвижете се с
до записа.
Прехвърляне на указател / запис от указател към слушалка
Изпращащата и приемащата слушалка трябва да са регистрирани към една и
съща база.
Другата слушалка и базата могат да изпращат и приемат записи от указател.
Прехвърляне на запис от указател към друга слушалка
¤
Изберете запис
MENU
ния номер на приемащата слушалка
Изпращ. зап.
OK
Въведете вътреш-
OK
Прехвърляне на указател към друга слушалка
¤
MENU
щата слушалка
16
Изпр. списък
OK
OK
Въведете вътрешния номер на приема-
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Списъци със съобщения / повиквания
Допълнителни функции
Достъпни са следните функции за работа със записи от указател или с цели указатели:
Показв. номер
Показване име
Редакт. запис
Използв. ном.
Бърз достъп
Изтриване зап.
Изтр. списък
¤
Показване на номера на избрания запис от указател
Показване на името на избрания запис от указател
Редактиране на номера или името на избрания запис от указател
Наберете номерата
Задаване на номер от указателя на бутон за бързо набиране ( стр. 28)
Изтриване на избрания запис
Изтриване на целия указател
при необходимост изберете запис
MENU
Изберете функция
OK
Списъци със съобщения / повиквания
В списъци на телефона се запазва информация за различни събития:
• Списък с повиквания: номерата на всички входящи или пропуснати повиквания
• Списък на телефонния секретар (само за A170A/A270A): съобщения на телефонния
секретар
• Списък на мрежовата пощенска кутия: съобщения в мрежовата пощенска кутия
Когато в някой списък се появи нов запис, прозвучава уведомителен сигнал. Съобщението
Нови съобщ. се показва на дисплея.
Ако в мрежовата пощенска кутия са съхранени повиквания, ще получите съобщение, когато се конфигурира настройката (в зависимост от мрежовия оператор).
Списък с повиквания
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Предварително условие: CLIP (
стр. 14)
В зависимост от настройката на вида списък, списъкът с повиквания съдържа номерата на
най-новите входящи или пропуснати повиквания.
Настройване на вида списък
¤
MENU
Настройки OK
База
пус.пов. / Всички пов. OK ( = избран)
OK
Тип спис.пов.
OK
Про-
Отваряне на списъка с повиквания
¤
MENU
Съобщения OK
Спис.пов
Показва се информацията от списъка с повиквания: Спис.пов 01+02
Спис.пов Брой нови записи + брой стари, прочетени записи
За да отворите списъка: Натиснете бутона на дисплея OK . . . Показва се най-новото входящо повикване
¤ При необходимост използвайте , за да изберете друг запис
17
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Списъци със съобщения / повиквания
Използване на други функции
¤
MENU
Изберете записа
Възможни функции: Изтриване зап. / Копиране в Ук. / Дата/Час / Състояние / Изтр. списък
Обратно повикване до номер от списъка с повиквания
¤
MENU
Съобщения
Спис.пов 01+02
OK
Изберете запис
Списък на телефонния секретар (само за A170A/A270A) /
Списък на мрежовата пощенска кутия
Можете да използвате списъка на телефонния секретар / списъка на мрежовата пощенска
кутия, за да възпроизвеждате съобщенията, съхранявани на телефонните секретари.
Отворете списъка на телефонния секретар:
MENU
Съобщения OK
Гл.поща
¤
Телефонен секретар (
Отворете списъка на мрежовата пощенска кутия:
¤ MENU
Съобщения OK
Мр.п.кут.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Мрежова пощенска кутия (
18
OK
стр. 19)
стр. 23)
OK
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Локален телефонен секретар (само за A170A/A270A)
Локален телефонен секретар (само за A170A/
A270A)
За персонализиране на настройките и работа с телефонния секретар се използват слушалката или бутоните на базата ( стр. 5).
Настройки на телефонния секретар
Телефонният секретар е с предварително зададени настройки по подразбиране. Можете
да променяте настройките.
Записване на лично обръщение
¤
MENU
Гласова поща
Запис след ОК OK
OK
Обръщения
OK
Ще чуете тона за готовност (кратък тон).
¤ Запишете обръщението (мин. 3 секунди) и потвърдете с
или:
Отменете с
Запис обръщ.
OK
OK
или
След записване обръщението се възпроизвежда, за да го проверите.
Записът завършва автоматично, ако максималното време за запис от 170 секунди бъде
достигнато или ако има прекъсване на речта за повече от 2 секунди.
Възпроизвеждане на обръщението:
¤
MENU
Гласова поща
OK
Обръщения
OK
Възпр. обръщ.
OK
Обръщения
OK
Изтр. обръщ.
OK
Изтриване на обръщението:
¤
MENU
Гласова поща
OK
Промяна на настройките
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
MENU
Гласова поща
OK
Изберете настройката, която искате да промените.
Време до автоматичния отговор
Забавяне звън. OK
Незабавно / 10 сек. / 18 сек. / 30 сек. / Автомат.
¤
OK
Автомат.: телефонният секретар е приел повикването:
• след 18 секунди, ако няма нови съобщения.
• след 10 секунди, ако има нови съобщения.
Изберете Автомат., когато искате да се извличат съобщения, докато Ви няма.
С отдалечения достъп ( стр. 22) след 10 секунди става очевидно, че няма нови
съобщения. Обаждането не се таксува, ако повикването бъде прекъснато незабавно.
Време за записване:
Дълж. съобщ. OK
¤
Максимум / 1 минута / 2 минути / 3 минути
OK
19
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Локален телефонен секретар (само за A170A/A270A)
Филтриране на повиквания по време на запис:
¤ Филтр.на пов. OK
Слушалка (само за A270) / База
OK (
= активиран)
Изключване на филтрирането на повиквания за текущия запис:
¤ Натиснете бутона за край на повикване .
Задаване на различен език
Можете да промените езика на гласовата подкана и езика на стандартното обръщение.
¤
MENU
Гласова поща
OK
Език
OK
Изберете език
OK
Управление с помощта на слушалката
Активиране / деактивиране на телефонния секретар
¤
MENU
Гласова поща
OK
Тел. секр.
OK (
= активиран)
Ако телефонният секретар е включен, на дисплея се показва иконата
.
Ако паметта е пълна, на дисплея се показва Пълна памет! и телефонният
секретар се изключва автоматично. Изтрийте старите съобщения, за да се
включи отново автоматично.
Възпроизвеждане на съобщения
¤
Натиснете и задръжте бутона
стр. 30)
(
Бутон 1 е определен за телефонния секретар
или
¤ MENU
Гласова поща OK
Възпр.съобщ-я OK
¤ Ако е зададена мрежова пощенска кутия: Тел. секр. OK
или
MENU Съобщения OK
Гл.поща OK
Списъкът на телефонния секретар се показва, както следва: Гл.поща 01+02
Брой нови съобщения + брой стари записи, които вече са възпроизвеждани
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
Ако има нови съобщения, възпроизвеждането започва с първото ново съобщение, а ако
не – с първото старо съобщение.
Само за Gigaset A270A: Високоговорителят на слушалката се включва автоматично.
Изключване на високоговорителя:
ръце“
Натиснете бутона за режим „Свободни
Съобщението се състои от две части:
информационен блок, състоящ се от номер, дата, час и
съдържание (изговорен текст).
•
•
Първо се възпроизвежда информационния блок, а след това съдържанието. На дисплея се
показва номерът на повикващия или името на повикващия.
20
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Локален телефонен секретар (само за A170A/A270A)
Действия по време на възпроизвеждане
Спиране на възпроизвеждането:
Продължаване на възпроизвеждането:
¤
¤
натиснете отново
или
Придвижване към следващото съобщение:
По време на възпроизвеждане на информационния блок
Придвижване до началото на предишното
съобщение:
Прескачане на информационния блок:
¤
MENU
Продължение
или
¤
или
¤
По време на възпроизвеждане на съдържанието
¤
Придвижване до съдържанието на следващото ¤
Връщане в началото на текущото съобщение:
съобщение:
Изтриване на едно съобщение:
¤
¤
¤
¤
Изтриване на всички стари съобщения:
¤
Обратно повикване до повикващия:
Промяна на силата на звука:
Копиране на номер в указателя:
или
MENU
Набиране ном.
MENU
Сила звук сл.
MENU
Копиране в Ук.
OK
OK
OK
или натиснете бутона на дисплея
MENU
Изтр. вс.стари OK
Потвърдете запитването за сигурност
Приемане на повикване от телефонния секретар
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Независимо че телефонният секретар вече е отговорил на повикване или записва повикване, все пак можете да отговорите:
¤ Натиснете бутона за говорене
или
Вдигнете слушалката от базата / зареждащата станция (
стр. 13)
¤
или
MENU
¤
Приеми
Авт. отгов. се активира
OK
Записването спира и можете да говорите с повикващия.
Само за Gigaset A270A:
Ако Филтр.на пов. посредством слушалката е включено ( стр. 29) и повикването вече се чува в слушалката, можете да приемете повикването само с
MENU
Приеми OK. При натискане на бутона за говорене / „Свободни
ръце“
единствено се включва и изключва режимът „Свободни ръце“.
21
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Локален телефонен секретар (само за A170A/A270A)
Управление в движение (отдалечено управление)
Можете да проверявате и активирате телефонния секретар от всякакъв вид други телефони (хотелски, улични телефони и т.н.).
Системният PIN не е 0000 (
стр. 31).
Другият телефон е с тоново набиране (DTMF).
Включване на телефонния секретар
¤
Обадете се на телефонната линия и оставете да звъни, докато чуете обръщението
„Моля, въведете Вашия PIN“ (около 50 секунди) . . . Използвайте
за да въведете
системния PIN на телефона в рамките на 10 секунди . . . Телефонният секретар се
включва, обявява се оставащата памет, съобщенията се възпроизвеждат
Проверка на телефонния секретар
Телефонният секретар е активиран.
¤
Обадете се на телефонната линия . . . натиснете бутон
. . . обръщението се прекъсва въведете системния PIN
по време на обръщението
Телефонният секретар се управлява от клавиатурата с помощта на следните бутони:
По време на възпроизвеждане на информационния блок: преминаване към предишното съобщение.
По време на възпроизвеждане на съобщение: връщане в началото на текущото съобщение.
Пауза на възпроизвеждането. Натиснете отново за продължение.
След пауза от около 60 секунди връзката се прекратява.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Придвижване към следващото съобщение.
По време на възпроизвеждане на съобщение: Изтриване на текущото съобщение.
22
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Мрежова пощенска кутия
Мрежова пощенска кутия
Мрежовата пощенска кутия е била поискана от мрежовия оператор.
Въвеждане на номера на мрежовата пощенска кутия
¤
MENU
Гласова поща
OK
Мреж.пощ.кут.
Въведете номера
OK
Възпроизвеждане на съобщения
От менюто:
¤
От бутон 1:
¤
От списъка със съобщения:
¤
MENU
OK
Гласова поща
A170A/A270A:
OK
Мреж.пощ.кут.
Възпр.съобщ-я
OK
Натиснете и задръжте
( Бутон 1 е определен за
телефонния секретар стр. 30)
MENU
Съобщения
OK
Мр.п.кут.
OK
Използване на слушалките
Откриване на слушалка – „Локализиране“ (само за A170A/
A270A)
Можете да откривате Вашата слушалка, използвайки базата.
¤ Кратко натиснете бутона за регистриране / локализиране от базата (
стр. 5).
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Всички регистрирани слушалки ще позвънят едновременно („локализиране“), дори ако
звъненето е изключено.
Изход:
¤ Кратко натиснете бутона за регистриране / локализиране от базата
или
натиснете
¤
или
на една слушалка
23
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Използване на слушалките
Регистриране на слушалка
Можете да регистрирате до четири слушалки към Вашата база. Слушалките, предоставени
с база, вече са регистрирани към тази база. Всяка допълнителна слушалка трябва да бъде
регистрирана към базата.
Регистриране чрез поставяне на слушалката в базата
¤
Поставете слушалката в базата . . . На дисплея Регистриране показва, че слушалката е
регистрирана автоматично
Тази процедура на регистрация може да бъде изпълнявана само на слушалки
A170H / A270H.
Регистриране през меню (само за A170A/A270A)
Регистрацията трябва да се инициира както на базата, така и на слушалката. И
двете трябва да се извършат в рамките на 60 секунди.
На слушалката
¤
MENU
Настройки
OK
Слушалка
OK
системния PIN за базата (настройка по подразбиране: 0000)
Рег. слушалка
OK
Въведете
На дисплея се
показва Регистриране.
На базата
¤
В рамките на 60 секунди след въвеждането на системния PIN натиснете и задръжте
бутона за регистриране / локализиране ( стр. 5) (най-малко 3 секунди).
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Процесът на регистрация отнема приблизително 1 минута. На слушалките ще
бъде даден най-малкият свободен вътрешен номер (1-4). Ако номера 1 – 4 вече са
дадени на други устройства, номер 4 се замества.
Отписване на слушалката
Можете да отпишете всяка от другите регистрирани слушалки чрез всяка регистрирана
слушалка Gigaset.
¤ MENU
Настройки OK
Слушалка OK
Отписв. слуш. OK
Изберете вътрешния участник за отписване.
Слушалката, с която работите, е обозначена с < OK Въведете системния PIN за
базата (настройка по подразбиране: 0000) OK . . . Пост.сл.в баз. мига на дисплея, слушалката е отписана
24
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Използване на слушалките
Осъществяване на вътрешни повиквания
Осъществяване на вътрешни повиквания
Вътрешните повиквания са безплатни повиквания към други слушалки, регистрирани към същата база.
Повикване към конкретен вътрешен участник:
¤ INT ако са регистрирани повече от две слушалки: използвайте , за да изберете
вътрешен участник, или използвайте
, за да въведете вътрешния номер на слушалка
¤ OK или
. . . Осъществява се повикване към избраната слушалка
Повикване към всички слушалки („групово повикване“):
INT
¤
или
INT
¤
¤
Пов. на всички
OK или
. . . Осъществява се повикване към всички регистрирани слушалки. Ще
разговаряте с първия вътрешен участник, който приеме повикването.
Приключване на вътрешно повикване:
Натиснете бутона за край на повикване
¤
.
Осъществяване на вътрешно консултационно повикване /
прехвърляне на повикване
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Повикайте външен участник и прехвърлете повикването към вътрешен участник или
поставете на изчакване консултационното повикване с него / нея.
¤ INT
При необходимост изберете слушалка или Пов. на всички OK . . . Осъществява се повикване към вътрешния(те) участник(ци), външният участник чува музика
при изчакване . . . възможни опции:
Задържане на консултационно повикване:
¤ Говорете с вътрешния участник
Връщане към външното повикване:
¤ Натиснете бутона на дисплея
Прехвърляне на вътрешно повикване, когато вътрешният участник отговори:
¤ Обявете външно повикване Натиснете бутона за край на повикване
Прехвърляне на вътрешно повикване, преди вътрешният участник да отговори:
¤ Натиснете бутона за край на повикване
. . . Външното повикване незабавно се препраща.
25
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Използване на слушалките
Слушане на външно повикване
Провеждате външно повикване. Вътрешен участник може да слуша този разговор и да
участва в него (конференция).
Функцията Слушане е активирана.
Активиране / деактивиране на вътрешно слушане
¤
MENU
Настройки
OK
База
OK
Слушане
OK (
= активиран)
Започване на вътрешно конферентно повикване
Искате да се присъедините към осъществено външно повикване.
¤ Натиснете и задръжте бутона за говорене
. . . Всички участници чуват звуков сигнал
Прекратяване на конферентно повикване:
Натиснете бутона за край на повикване
¤
. . . Всички участници чуват звуков сигнал
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Ако първият вътрешен участник натисне бутона за край на повикване
, слушалката, от
която се е осъществило слушането, остава свързана с външния участник.
26
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Допълнителни функции
Допълнителни функции
Будилник
Датата и часът са настроени.
Включване и изключване на будилника
¤
¤
MENU
Будилник OK Активиране OK (
= активиран)
Въведете часа на събуждане с час и минути
OK
Активиран будилник: иконата на будилника
датата.
и часът на събуждане се показват вместо
Деактивиране на повикване за събуждане
Алармите се показват на дисплея и се обозначават с избраната мелодия на звънене
( стр. 29).
¤ Натиснете произволен бутон . . . Аларменото повикване се деактивира за 24 часа
Настройване на часа за събуждане
¤
MENU
Будилник OK
дане с час и минути OK
Час събуждане
OK
Въведете часа на събуж-
ECO DECT
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
По време на повикване безжичната мощност автоматично се настройва според разстоянието между слушалката и базата. Колкото по-късо е разстоянието, толкова по-ниска е безжичната мощност (излъчване).
Когато телефонът е в неактивен режим, безжичната мощност на слушалката се изключва.
Базата поддържа контакт със слушалката само със слаби безжични сигнали.
Тези безжични сигнали могат също да се деактивират с настройката Без излъчване.
¤
MENU
Настройки OK
База OK
ECO DECT OK Без
излъчване OK ( = излъчването е деактивирано, икона
най-горе вляво на
дисплея)
Всички регистрирани слушалки трябва да поддържат тази функция.
За бързо настройване на връзки за входящи повиквания, слушалката се превключва на „готова за приемане“ мигновено. Това увеличава потреблението на
мощност и така се намаляват времената за работа в режим на готовност и на разговор.
27
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Допълнителни функции
Бързо набиране
Можете да зададете записи от указателя на бутони 2 до 9.
Набиране на номера за бързо набиране
¤
Натиснете и задръжте бутона за бързо набиране, на който е зададен желаният номер
Задаване на бутони за бърз достъп
¤
¤
Изберете записа
Изберете бутона
MENU
Бърз достъп
OK
OK
или
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
28
Натиснете бутона, на който искате за запаметите записа
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Настройки на телефона
Настройки на телефона
Сила на звука на повикването
Силата на звука на слушалката може да се настрои в 5 нива.
A170H:
¤ MENU
звука (
A270H:
MENU
¤
OK
Аудио настр.
= избран)
OK
Аудио настр.
OK
Изберете сила на звука (
Сила звук сл.
OK
Сила звук сл.
Изберете сила на
Слушалка / Високоговор.
= избран)
Мелодии на звънене
Активиране / деактивиране на мелодията на звънене
¤
MENU
Аудио настр.
OK
Тон на звън.
OK (
= активиран)
Сила на звука за мелодия на звънене (сила на звънене)
Регулирайте силата на звука на мелодията на звънене в 5 нива или изберете тона Кресчендо.
Слушалка:
¤ MENU
Аудио настр.
звука или Кресчендо (
база A170A/A270A:
MENU Настройки
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
OK
Сила на звън.
OK
Изберете сила на
= избран)
База
Аудио настр.
Изберете сила на звука или Кресчендо (
OK
Сила на звън.
OK
= избран)
Мелодия на звънене
Задайте мелодия на звънене за външни повиквания, вътрешни повиквания и / или будилника.
Слушалка:
MENU
¤
Аудио настр.
OK
Вътрешни пов. / Будилник
(
Мелодия на зв.
OK
Външни пов. /
Изберете желаната мелодия на звънене
= избран)
база A170A/A270A:
¤ MENU Настройки
OK
OK
База
Аудио настр.
Изберете желаната мелодия на звънене (
OK
Мелодия на зв.
= избран)
29
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Настройки на телефона
Активиране / деактивиране на уведомителни сигнали и
предупредителния сигнал за батерията
Слушалката предоставя звуково уведомяване за различни действия и състояния.
Уведомителни
сигнали:
Предупредителен
сигнал за батерията:
например: сигнали при натискане на бутоните, сигнал за грешка,
ново съобщение
Състоянието на заряда на батериите е под определено ниво по
време на повикване.
Можете да активирате или деактивирате уведомленията, предупреждението за батерията
и мелодиите на звънене поотделно.
¤ MENU
Аудио настр. OK
Увед.сигн. / Изтощ. бат. / Тон на звън. OK
(
= активиран)
Език на дисплея
¤ MENU
Настройки
OK
Слушалка
OK
Език
OK
Изберете
OK
език
Текущият език се обозначава с
.
Ако случайно изберете език, който не разбирате:
¤
MENU Натиснете последователно бутоните
Изберете език OK
Музика при изчакване
Можете да изберете дали външен абонат да чува музика при изчакване по време на
вътрешна консултация или когато се препраща повикване.
¤ MENU
Цифрата на текущата настройка мига:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
0 = деактивиран; 1 = активиран
Въведете цифра
OK
Бутон 1
Възможно е директно да се набере мрежова пощенска кутия или локален телефонен
секретар (A170A/A270A) чрез натискане на бутон
.
Настройките за бърз достъп зависят от конкретната слушалка. Може да се зададе
различен телефонен секретар
на всяка регистрирана слушалка.
A170/A270: Мрежовата пощенска кутия се свързва автоматично чрез натискане
на бутона
.
¤
30
MENU
Гласова поща
Мр.пощ.кут
OK (
OK
= избран)
Бут.за настр.1
OK
Тел. секр. /
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Настройки на телефона
Системен PIN
Промяна на системния PIN
¤
MENU
Настройки
OK
База
OK
Системен PIN
OK
Въведете текущия 4-цифрен системен PIN (настройка по подразбиране: 0000)
Въведете новия 4-цифрен системен PIN
OK
OK
Възстановяване на системния PIN (само за A170A/A270A)
Възстановяване на първоначалния PIN на базата 0000:
¤ Изключете мрежовия кабел от базата Натиснете и задръжте бутона за регистриране
/ локализиране на слушалката на базата Същевременно свържете отново мрежовия
кабел към базата Натиснете и задръжте бутона за поне 5 секунди . . . Базата се нулира
и системният PIN се настройва на 0000
Всички слушалки биват отписани и трябва да се регистрират отново. Всички
настройки се връщат във фабричния им вид.
Ретранслаторна помощ (само за A170A/A270A)
Можете да използвате ретранслатор, за да увеличите диапазона на Вашата база. За целта
трябва да активирате функцията за ретранслатора на базата и да регистрирате ретранслатора ( ръководство за потребителя на ретранслатора).
¤ MENU
Настройки OK
База OK
Допълнителни OK
Ретрансл.
OK (
= активиран)
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Поддръжката на ретранслатора и режимът Без излъчване (
изключващи се.
стр. 27) са взаимно-
31
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Настройки на телефона
Нулиране на системата
Нулиране на базата
Нулирането отменя режима Без излъчване, нулира отделните настройки и изтрива всички
списъци.
Часът и датата не са засегнати. Телефонният секретар (само за A170A/A270A) няма да бъде
готов за работа, докато не минат приблизително 15 секунди след нулирането.
Нулиране на базата чрез менюто
Слушалките остават регистрирани. Системният PIN код не се нулира.
¤ MENU
Настройки OK
База OK
Фаб.наст.база
Нулиране?
OK
OK
Нулиране на базата чрез бутона на базата (само за A170A/A270A)
Всички слушалки се отписват. Системният PIN се връща на оригиналния код 0000.
¤ Изключете мрежовия кабел от базата Натиснете и задръжте бутона за регистриране
/ локализиране ( стр. 5) на базата Същевременно свържете отново мрежовия
кабел към базата Натиснете и задръжте бутона за поне 5 секунди
Нулиране на слушалката
Можете да нулирате отделни настройки. Записите в указателя и списъка с повиквания и
регистрирането на слушалката към базата се запазват.
¤ MENU
Настройки OK
Слушалка OK
Нулир. слуш. OK
Нулиране?
OK
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
За да отмените нулирането:
32
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / telephony.fm / 11.9.17
Настройки на телефона
Работа с базата при PABX / маршрутизатор
Работа с маршрутизатор
Когато работите с аналоговата връзка на маршрутизатор, възможно е да се появи ехо,
което може да се намали чрез активиране на Ехо режим.
¤ MENU
Настройки OK
База OK
Допълнителни OK Ехо
режим
OK (
= активиран)
Ако няма проблеми с ехо, тази функция трябва да е деактивирана.
Работа с PABX
Следните настройки са необходими само когато PABX ги изисква; вижте ръководството за
потребителя на PABX. Въведете цифрите бавно, една след друга.
Промяна на режима на набиране
¤
MENU
Цифрата за настроения режим на наби-
ране мига: 0 = Тоново набиране (DTMF); 1 = Пулсово набиране (PD)
цифра
Въведете
OK
Задаване на flash интервал
¤
MENU
Цифрата на текущия flash интервал
мига: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms
Въведете цифра
OK
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Промяна на паузата след заемане на линия
Можете да настроите продължителността на паузата между натискането на бутона за говорене
и изпращането на номера.
¤ MENU
Цифрата на текущата продължителност
на паузата мига:
1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек.
Въведете цифра
OK
Промяна на паузата след бутона за пренабиране
¤
MENU
Цифрата на текущата продължителност
на паузата мига:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
Въведете цифра
OK
33
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / appendix_legal.fm / 11.9.17
Обслужване и Помощ за клиента
Обслужване и Помощ за клиента
Стъпка по стъпка към отговорите на Вашите въпроси с „Грижа за клиента“ на Gigaset
www.gigaset.com/service.
Посетете страниците „Грижа за клиента“
Тук ще намерите:
•Често задавани въпроси
•Софтуер и ръководства за потребителя за изтегляне безплатно
•Проверки за съвместимост
Свържете се с екипа за обслужване на клиенти
Не сте намерили решение в раздела „Често задавани въпроси“?
За нас е удоволствие да помогнем...
... онлайн:
чрез нашия формуляр за контакт на страницата за обслужване на клиенти
... по телефона:
Сервизна гореща линия България: +359 2 9710666
(0.50 евро на минута от всички държави за стационарни телефони. За обаждания от мобилни
телефони може да има други цени).
Моля, при обаждане подгответе предварително документите за Вашата покупка.
Моля имайте предвид, че ако устройството Gigaset не е продадено от оторизираните търговци за територията на съответната страна, то продуктът може да не е съвместим с телефонната мрежа на съответната страна. Ясно е отбелязано на кутията до CE знаka за коя държава / кои държави е било разработено
устройството. Ако апаратът бъде използван в разрез с посоченото по-горе, с инструкциите, посочени в
ръководството, или с неговите функции, това може да повлияе върху гаранционните условия (ремонт
или подмяна на апарата).
За да се възползва от гаранцията, клиентът е длъжен да приеме касова бележка, на която е записана
дата на закупуване (датата, от която започва да тече гаранцията) и типа на стоката, която е закупена.
Въпроси и отговори
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Ако имате въпроси относно работата с Вашия телефон, моля, посетете www.gigaset.com/service, където
ще откриете помощ по всяко време. Освен това следващата таблица изброява често срещани проблеми
и възможни решения.
Проблем
Няма нищо на дисплея.
Причина
Слушалката не е включена.
Батериите са изтощени.
Решение
Натиснете бутона за край на повикване
шалката в базата.
Заредете или сменете батериите.
за около 5 секунди или поставете слу-
Проблем
Няма безжична връзка с базата, База мига на дисплея.
Причина
Слушалката е извън обхвата на базата.
Слушалката още не е регистрирана.
Базата не е включена.
Решение
Преместете слушалката по-близо до базата.
Регистрирайте слушалката стр. 24.
Проверете накрайника за захранване на базата
34
¥
¥
стр. 9.
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / appendix_legal.fm / 11.9.17
Обслужване и Помощ за клиента
Проблем
Не можете да чуете звънене или тон за набиране от фиксираната мрежова линия.
Причина
Не е използван доставеният в комплекта телефонен кабел или е бил сменен с нов
кабел с грешни връзки на щифтовете.
Решение
¥
Винаги използвайте доставения телефонен кабел или проверявайте дали връзките на щифтовете са правилни, когато го закупувате от търговец: 3-4 задания на
телефонните проводници / EURO CTR37.
Проблем
Прозвучава съобщение за грешка след въпрос за системния PIN.
Забравен PIN.
Причина
Въвели сте грешен системен PIN.
Решение
Върнете системния PIN към настройката по подразбиране 0000 стр. 31.
Всички слушалки се отписват. Всички настройки се нулират. Всички списъци се
изтриват.
¥
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Гаранционен документ
На потребителя / купувача се дава (без да се засяга правото за предявяване на рекламации спрямо продавача) търговска гаранция при следните условия:
• Нови уреди и техните компоненти, които поради фабричен дефект и / или дефект на материала проявят дефект в рамките на 24 месеца от покупката, се заменят безплатно от Gigaset Communications
по неин избор с уред, сравним по отношение на техническите качества или се ремонтират. За бързо
износващи се части (напр. батерии, клавиатури, кутии) тази търговска гаранция е валидна шест
месеца от покупката.
• Тази гаранция не важи, ако дефектът на уредите се дължи на неправилна употреба и / или неспазване на ръководствата.
• Тази гаранция не обхваща действия, извършени от дистрибутора или от самия клиент (напр. инсталация, конфигуриране, сваляне на софтуер). Ръководствата и евентуално софтуера, доставен на
отделен носител на данни също се изключват от гаранцията.
• Като доказателство за гаранцията важи квитанцията за покупка, от която е видна датата на закупуване.
• Сменените уреди респ. техните компоненти, доставени обратно на Gigaset Communications в рамките на смяната, преминават в собственост на Gigaset Communications.
• Тази гаранция важи за нови уреди, закупени в рамките на Европейската общност. Гаранцията се предоставя от Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock,
Modecenterstraße 17, A-1110 Wien.
• По-нататъшни или други претенции, произтичащи от тази гаранция на производителя, са изключени. Gigaset Communications не носи отговорност за прекъсване на работата, пропуснати ползи и
загубата на данни или друга информация при допълнителен софтуер, използван от клиента. Подсигуряването на същия е задължение на клиента. Изключването на гаранция не е валидно, ако отговорност се поема на основание задължение, напр. съгласно Закона за отговорността на производителите, в случаи на умисъл, на груба небрежност, поради нараняване на живота, тялото или здравето или поради нарушаване на съществени договорни задължения. Претенцията за обезщетение
на вреди поради нарушаване на съществени договорни задължения все пак се ограничава до
типичната за този вид договори предвидима вреда, доколкото не са налице умисъл или груба
небрежност или не се носи отговорност поради нараняване на живота, тялото или здравето или
съгласно Закона за отговорността на потребителите.
• При извършване на гаранционна услуга периодът на гаранцията не се удължава.
• Ако не е налице гаранционно събитие, Gigaset Communications си запазва правото да включи в сметката на клиента смяната или ремонта. Gigaset Communications ще информира клиента предварително за това.
• С горепосочените разпоредби не е свързана промяна в правилата за доказване, която да е в ущърб
на клиента.
За предявяване на тази гаранция, моля обърнете се към телефонната служба на Gigaset
Communications. Номерът може да намерите в инструкцията за експлоатация.
35
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / appendix_legal.fm / 11.9.17
Съвети от производителя
Съвети от производителя
Одобрение
Това устройство е предназначено за аналогови телефонни линии във вашата мрежа.
Специфичните за страната изисквания са взети предвид.
С настоящото Gigaset Communications GmbH декларира, че радиосъоръженията тип Gigaset A170A170A / A270-A270A са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес:
www.gigaset.com/docs.
Декларацията може да бъде намерена също така във файловете „International Declarations of
Conformity“ (Международни декларации за съответствие) или „European Declarations of Conformity“
(Европейски декларации за съответствие).
Проверете всички тези файлове.
Околна среда
Програмна декларация относно опазването на околната среда
Gigaset Communications GmbH съзнава своята социална отговорност. Затова ние активно работим за
създаването на един по-добър свят. Във всички области на нашата дейност – от проектирането на
продукта и производството до продажбите и изхвърлянето – нашето екологично съзнание е от
първостепенно значение за нас.
Научете повече за нашите екологосъобразни продукти и процеси онлайн на адрес: www.gigaset.com.
Система за управление на околната среда
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Gigaset Communications GmbH е сертифицирано по международните стандарти ISO 14001
и ISO 9001.
ISO 14001 (Околна среда): Сертифициране от септември 2007 г. от TÜV SÜD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (Качество): Сертифициране от 17.02.1994 г. от TÜV SÜD Management Service GmbH.
Изхвърляне
Комплектите батерии не бива да се изхвърлят заедно с останалите битови отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци, с които можете да се запознаете като се свържете с
вашите местни власти или търговецът, от когото сте закупили продукта.
Цялото електрическо и електронно оборудване трябва да се изхвърля отделно от останалите битови
отпадъци, използвайки местата, предназначени за това от местните власти.
Ако на някой продукт е поставен този символ на задраскан контейнер за отпадъци, продуктът е подчинен на Европейска Директива 2012/19/EC.
Правилното изхвърляне и отделно събиране на използваното оборудване е предназначено
за предотвратяване на потенциални вреди за околната среда и здравето. Това е предварително условие за повторната употреба и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.
За повече информация относно изхвърлянето на вашето използвано оборудване, моля, свържете се с
вашите местни власти, службата по сметосъбиране или търговецът, от когото сте купили продукта.
36
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / appendix_legal.fm / 11.9.17
Съвети от производителя
Грижа
Почиствайте устройството с влажна кърпа или с антистатична гъба. Не използвайте разтворители или
микрофибърни кърпи.
Не използвайте суха кърпа, тъй като това може да предизвика статично електричество.
В редки случаи контактът с химически вещества може да доведе до промени във външността на устройството. Поради голямото разнообразие от химически продукти, налични на пазара, не беше възможно
да бъдат изпитани всички вещества.
Нарушенията върху високогланцовите покрития могат да бъдат внимателно отстранени с помощта на
средство за полиране на дисплеи за мобилни телефони.
Контакт с течности
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Ако устройството влезе в контакт с течност:
1 Изключете устройството от захранването.
2 Извадете батериите и оставете отделението за батериите отворено.
3 Оставете течността да се отстрани от устройството.
4 Изтръскайте внимателно всички части.
5 Поставете устройството на сухо, топло място за поне 72 часа (не в микровълнова печка, фурна и
т.н.) с отворено отделение за батериите и надолу с клавиатурата (ако е възможно).
6 Не включвайте устройството, докато не се изсуши напълно.
Когато е изцяло сухо, би трябвало да можете да го използвате отново.
37
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / appendix_technical.fm / 11.9.17
Технически данни
Технически данни
Батерии
Технология:
Размер:
Напрежение:
Капацитет:
Никел-метал-хидридни (NiMH)
AAA (Micro, HR03)
1,2 V
400 - 1000 mAh
Общи спецификации
DECT стандарт
поддържа се
GAP стандарт
поддържа се (само за A170A/A270A)
Радиочестотен обхват
1880–1900 MHz
Обхват
До 300 м на открито, до 50 м на закрито
Захранване на базата
230 V ~ / 50 Hz
Предавателна мощност
10 mW средна мощност за канал, 250 mW пулсова мощност
Условия на околната среда за работа
от +5° C до +45° C, от 20 % до 75 % относителна влажност
Потребление на енергия на базата
A170/A270
A170A/A270A
В режим на готовност
– Слушалка в зареждащата станция
– Слушалка извън зареждащата станция
прибл. 1,0 W
прибл. 0,8 W
прибл. 1,2 W
прибл. 1,0 W
По време на разговор
прибл. 1,0 W
прибл. 1,2 W
Въвеждане на букви / знаци
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Стандартни знаци
Натиснете съответния бутон няколко пъти.
Кратко натиснете бутона „диез“, за да превключите от режим „Abc“ към „123“, от „123“
към „abc“ и от „abc“ към „Abc“.
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
1)
.
* /
1) Интервал
38
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ï í ì î
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
ù û
ý æ ø
+ - :
> %
§
õ
å
¿
¡
"
’
;
_
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 11.9.17
Азбучен указател
Азбучен указател
А
В
Автоматична селекция на мрежови оператор. 15
Активиране
вътрешно слушане. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
телефонен секретар. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
телефонен секретар (отдалечено
управление) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Активиране / деактивиране на сигнала
за изтощена батерия . . . . . . . . . . . . . . . 30
Активиране / деактивиране на уведомителните
сигнали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Включване / изключване на мелодията
на звънене . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 29, 30
Връщане на настройките по подразбиране
база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Въвеждане на пауза при набиране . . . . . . . . . . 4
Въвеждане на специални знаци . . . . . . . . . . . . 4
Възпроизвеждане
съобщения (мрежова пощенска кутия) . . . 23
съобщения (телефонен секретар) . . . . . . . 20
Вътрешна
консултация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Вътрешно
консултационно повикване . . . . . . . . . . . . 26
осъществяване на повиквания . . . . . . . . . 25
Вътрешно повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Б
База
възстановяване на настройката
по подразбиране. . . . . . . . . . . . . 30, 32
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
свързване с маршрутизатора . . . . . . . . . . . . 9
Батерия
зареждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
поставяне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
препоръчани батерии . . . . . . . . . . . . . . . . 38
състояние на зареждане . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бутон „диез“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бутон „звезда“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бутон 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бутон за включване / изключване . . . . . . . . . . . 4
Бутон за говорене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бутон за край на повикване . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бутон за пренабиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бутони
бутон „диез“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
бутон „звезда“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
бутон 1 (бързо набиране на мрежовата
пощенска кутия) . . . . . . . . . . . . . . . . 23
бутон 1 (бързо набиране на телефонния
секретар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
бутон за говорене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
бутон за край на повикване . . . . . . . . . . . . . 4
бутон за пренабиране . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
бърз достъп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
бързо набиране на мрежовата пощенска
кутия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
бързо набиране на телефонния секретар. . 20
контролен бутон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бутони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12, 13
Бързо набиране
мрежова пощенска кутия . . . . . . . . . . . 20, 23
Г
Гаранционен документ . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Главни / малки букви и цифри . . . . . . . . . . . . . 4
Грижа за клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Грижа за устройството . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Д
Деактивиране
вътрешно слушане . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
телефонен секретар . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Дисплей
външно повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
номер (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
промяна на езика на дисплея . . . . . . . . . . 30
счупен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
З
Задаване на настройките по подразбиране
база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
слушалка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Задаване на флаш интервал (PABX) . . . . . . . . 33
Заключване / отключване на клавиатурата . . . 4
Захранващ адаптор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
И
Изпращане на запис от указателя
към слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Изхвърляне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
К
Консултационно повикване (вътрешно). . . . . 25
Контакт с течности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Контролен бутон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
достъп до функциите на дисплея . . . . . . . . 12
39
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 11.9.17
Азбучен указател
Л
Локализиране
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
М
Медицинско оборудване . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Меню
връщане в неактивен режим . . . . . . . . . . . 12
отваряне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Микрофон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Мрежова пощенска кутия
прослушване на съобщение . . . . . . . . . . . . 23
Н
Набиране
използване на бързо набиране . . . . . . . . . 17
чрез указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Насоки в менюто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Настройване
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Настройване на език . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Настройване на час на събуждане . . . . . . . . . 27
Неактивен режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Номер
въвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
набиране от указателя . . . . . . . . . . . . . . . . 13
показване на номера на линията
на повикващия (CLIP) . . . . . . . . . . . . . 14
О
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Обслужване и Помощ за клиента . . . . . . . . . . 34
Обслужване на клиенти . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Одобрение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Околна среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Осъществяване на повиквания
вътрешни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
приемане на повикване . . . . . . . . . . . . . . . 14
Отговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Отдалечено управление . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
П
Повикване
външно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
вътрешно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Повиквания
осъществяване на външно повикване . . . . 13
прехвърляне (свързване) . . . . . . . . . . . . . . 25
Повторно набиране на последен номер . . . . . 13
Показване
анонимни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
непознат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Помощ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Превключване между пулсово и тоново
набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Превключване между тоново и пулсово
набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
40
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 12
Преселекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Приемане
на повикване от телефонния секретар . . . 21
Приемане на повикване . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Промяна на езика на дисплея . . . . . . . . . . . . 11
Промяна на мелодията на звънене . . . . . . . . 29
Промяна на силата на звука
по време на повикване . . . . . . . . . . . . . . . 13
Промяна на силата на звука на слушалката . . 13
Промяна на силата на звънене. . . . . . . . . . . . 29
Промяна на системния PIN код . . . . . . . . . . . 31
Прослушване на съобщение от мрежовата
пощенска кутия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Р
Режим „Свободни ръце“ . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Режим на набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
С
Свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Селекция на мрежови оператор,
автоматична . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Сила на звука за мелодия на звънене . . . . . . . 29
Слухови апарати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Слушалка
включване / изключване . . . . . . . . . . . . . . 11
възстановяване на настройката
по подразбиране . . . . . . . . . . . . . . . 32
език на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
използване на няколко . . . . . . . . . . . . 24, 25
настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
настройка (персонализиране) . . . . . . . . . . 29
отписване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 32
прехвърляне на повикване . . . . . . . . . . . . 25
търсене на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Слушане
участник в повикването . . . . . . . . . . . . . . 26
Слушане на повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Специален знак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Спешни номера
невъзможно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Списък
запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
списък за повторно набиране . . . . . . . . . . 17
списък на телефонния секретар . . . . . 13, 18
списък с повикващи . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Списък на телефонния секретар . . . . . . . 13, 18
Списък с повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Структура
на менюто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Счупен дисплей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Съдържание на комплекта . . . . . . . . . . . . . . . 8
Съобщение
възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
изтриване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 11.9.17
Азбучен указател
Т
Ф
Телефонен секретар
отдалечено управление . . . . . . . . . . . . . . . 22
Течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Търсене
в указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Филтриране на повиквания по време
на запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Функции на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
У
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Указател
запазване на първия номер . . . . . . . . . . . . 16
избор на запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
изпращане на запис / списък към
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
отваряне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C
CLI, Идентификация на линията на
повикващия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CLIP, представяне на CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CLIR, ограничаване на CLI . . . . . . . . . . . . . . . 14
P
PABX
задаване на режим на набиране . . . . . . . . 33
задаване на флаш интервал . . . . . . . . . . . . 33
Всички права запазени. Запазено правото на промени.
41
Gigaset A170-A170A / A270-A270A / LUG IM-Ost - BG bg / A31008-M2802-R601-1-TK19 / Cover_back.fm / 11.9.17
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Template Go, Version 1, 01.07.2014
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising