Gigaset | C530HX | User manual | Gigaset C530HX Navodila za uporabo

Gigaset C530HX Navodila za uporabo
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / Cover_front_C530_c.fm / 11/9/17
C530 HX
Podrobne informacije o sistemu telefona:
Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona
www.gigaset.com/manuals
Dokumentacija o vaši osnovni enoti/
usmerjevalniku
Spletna navodila za uporabo v vašem telefonu ali
tabličnem računalniku:
Gigaset Help prenesite prek
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / intro_HX.fm / 11/9/17
GIGASET HX - univerzalna prenosna enota
S prenosno enoto GIGASET HX ste kupili visoko kakovostno, večnamensko in varno
napravo.
Vašo prenosno enoto lahko uporabljate na številnih različnih DECT-osnovnih enotah.
Na GIGASET-osnovni enoti
Svojo prenosno enoto HX priključite na GIGASET-osnovno enoto in izkoristite številne lastnosti
v običajni GIGASET-kakovosti.
Če vaša GIGASET-osnovna enota uporablja IP, lahko poleg tega z HX-prenosno enoto vodite širokopasovne pogovore v najvišji kakovosti (HDSP).
V teh navodilih so naštete in opisane vse funkcije, ki vam jih nudi HX-prenosna enota. Popolna
funkcionalnost GIGASET-osnovnih enot je opisana v zadevnih navodilih vašega GIGASET-sistema.
Vsa GIGASET-navodila za uporabo najdete na
www.gigaset.com/manuals
ali na spletu na vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku:
Gigaset Help aplikacijo prenesite z
ali
Na DECT/GAP-telefonu ali usmerjevalniku drugih proizvajalcev
Seveda prenosna enota deluje tudi na DECT/GAP-telefonih drugih proizvajalcev kot tudi na
DECT-usmerjevalnikih. Podrobne informacije na www.gigaset.com/compatibility.
Na DECT-usmerjevalnikih s CAT-iq 2.0
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Vaša GIGASET HX-prenosna enota je certificirana po standardu DECT/CAT-IQ 2.0 . S tem je možno
tudi upravljanje na DECT-usmerjevalniku s funkcionalnostjo CAT-IQ.
Funkcije prenosne enote na usmerjevalniku CAT-IQ (med drugim):
• popoln dostop do centralnega imenika v usmerjevalniku kot tudi do lokalnega imenika v
prenosnem telefonu,
• udobno telefoniranje in uporaba seznama klicev,
• uporaba več linij in številk *),
• uživajte v širokopasovnih pogovorih v zagotovljeni/certificirani HD-Voice™ -kakovosti.
Podrobnosti najdete v zadevnih navodilih za uporabo vašega usmerjevalnika.
Dodatne informacije o HX-prenosni enoti najdete na
www.gigaset.com/hx
Podrobnosti o funkcionalnosti prenosne enote na različnih osnovnih enotah in usmerjevalnikih
www.gigaset.com/compatibility
najdete na
*) Konkreten obseg funkcij je odvisen od države, omrežja in usmerjevalnika
2
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / overview_HSG_C530.fm / 11/9/17
Pregled
Pregled
3
4
5
1
2
07:15
INT 1
05 Apr
Klici
Koledar
6
3
13
4
12
5
7
8
9
11
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
10
11
10
9
6
12
8
7
1
2
Zaslon
Statusna vrstica
Simboli prikazujejo trenutne nastavitve in stanje
delovanja telefona
13
Tipke zaslona
različne funkcije, odvisno od situacije upravljanja
Tipka za sporočila
Dostop do seznama klicev in sporočil;
utripa: novo sporočilo ali nov klic
Tipka za prekinitev, tipka za vklop/izklop
Zaključevanje pogovora; prekinjanje funkcije;
za eno raven nazaj v meniju
kratko
pritisnite
nazaj v stanje mirovanja
dolgo
pritisnite
vklop/izklop mobilne enote
dolgo
(v stanju mirovanja)
pritisnite
Tipka lojtra
Vklop/izklop zapore tipk
dolgo
(v stanju mirovanja)
pritisnite
Menjava med veliko in malo
kratko
pisavo, med pisanjem cifer
pritisnite
(pri vnosu besedila)
Vnos pavze med izbiranjem
dolgo
pritisnite
Mikrofon
Tipka R
povratno vprašanje (Flash)
dolgo
pritisnite
Tipka zvezdica
Vklop/izklop pozivnega signala dolgo
(v stanju mirovanja)
pritisnite
Odpiranje tabele posebnih
kratko
znakov (pri vnosu besedila)
pritisnite
Slušalka-priključek
(2,5 mm Klinken-vtič)
Tipka 1
Odzivnik/Izberite omrežni
dolgo
odzivnik
pritisnite
Tipka za prevzem pogovora / Tipka za prostoročno govorjenje
Sprejem klica; izberi prikazano številko;
Preklop med slušalko in prostoročnim delovanjem
Odpiranje seznama ponovnih
kratko
klicev
pritisnite
Sproži izbiranje
dolgo
pritisnite
Tipka za upravljanje / tipka menija
Odpiranje menija; krmiljenje v meniju in poljih
za vnos; priklic funkcij (odvisno od situacije)
3
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / LHSG_HXIVZ.fm / 11/9/17
Vsebina
Vsebina
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Opozorila za varno uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Zagon telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Upravljanje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spoznavanje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokalni avtomatski odzivnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokalni telefonski imenik prenosne enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznami sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznami klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
15
18
19
23
24
Dodatne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koledar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otroški telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaščita pred neželenimi klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
28
29
31
Nastavitev telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Mobilna enota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servis za kupce in pomoč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opombe proizvajalca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simboli prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
44
46
47
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri
vseh ponudnikih omrežja.
Podrobne informacije
O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na GIGASET-bazo:
Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona
O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na drugo bazo/usmerjevalnik:
Dokumentacija o vaši bazi/usmerjevalniku
Vsa navodila za uporabo GIGASET-naprav prejmete
v PDF-formatu:
v spletnem
formatu:
4
www.gigaset.com/manuals
aplikacija Gigaset Help za vaš
pametni telefon ali tablični računalnik
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / user_guide_operating_steps.fm / 11/9/17
Prikaz v navodilih za uporabo
Prikaz v navodilih za uporabo
Opozorila, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali funkcije, ki povzročajo
dodatne stroške.
Pogoj za izvedbo nadaljnje akcije.
Dodatne informacije.
Tipke
ali
/
Tipka za dvig slušalke
ali
Prostoročno telefoniranje
Tipka za položitev slušalke
do
Tipke za vnos številk/črk od
Tipka za upravljanje: rob/
sredina
Tipka za sporočila
Tipka R
Tipka zvezdica
Tipka lestvica
V redu, Nazaj, Izberi, Spremeni, Shrani, . . .
Funkcijske tipke
Postopki
Primer: vklop/izklop samodejnega prevzema klica
¤
...z
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
prevzem
Korak
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
izberite
Nastavitve
Spremeni (
= vključeno)
V redu
Telefonija
V redu
Samod.
Storiti morate naslednje
V stanju mirovanja pritisnite na sredino tipke za upravljanje.
Odpre se glavni meni.
S tipko za upravljanje
V redu
se pomaknite do simbola
.
Potrdite izbor z ukazom V redu. Odpre se podmeni Nastavitve.
S tipko za upravljanje
izberite vnos Telefonija.
Telefonija
V redu
Potrdite izbor z ukazom V redu. Odpre se podmeni Telefonija.
Samod.
prevzem
Funkcija za vklop/izklop samodejnega prevzema klica se pojavi kot prva
točka menija.
Spremeni
Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo z ukazom Spremeni. Funkcija je
aktivirana
/deaktivirana
.
5
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / security.fm / 11/9/17
Opozorila za varno uporabo
Opozorila za varno uporabo
Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v
sili.
Pri vključeni zapori tipkovnice/prikazovalnika ne morete izbirati niti klicnih številk za
klic v sili.
Vstavite le akumulatorje za polnjenje, ki ustrezajo specifikaciji (glejte seznam
dovoljenih baterij www.gigaset.com/service), ker sicer niso izključene znatne
zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani,
morate zamenjati.
Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt.
Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
Naprave niso zaščitene proti pršeči vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot
npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.
Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.
Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.
Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te
eventualno lahko motile druge radijske storitve.
Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali
plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v
popravilo.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.
Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih
aparatih ali jih preobremeni.
Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.
Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične
pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave
(npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimate pri proizvajalcu naprave.
Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na
zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte
„Tehnični podatki“).
6
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / starting_LHSG_HX.fm / 11/9/17
Zagon telefona
Zagon telefona
Vsebina embalaže
•
•
•
•
•
•
ena mobilna enota,
ena polnilna enota z vtičem,
en pokrov za baterije,
dve bateriji,
ena sponka,
navodila za uporabo
Polnilna enota je namenjena uporabi v zaprtih, suhih prostorih in v temperaturnem
območju od +5 °C do +45 °C.
Običajno noge polnilne enote ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov
in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.
Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposredni sončni svetlobi in drugim
električnim napravam.
Telefon ščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.
Priključitev mobilne enote
¤ Priključite ploščati vtič vtične napajalne
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
enote 1 .
Vtično napajalno enoto priključite v
vtičnico električnega omrežja 2 .
2
Vtično napajalno enoto ponovno izvlecite:
Odklopite vtično napajalno enoto iz
omrežja.
¤ Pritisnite tipko za sprostitev 3 .
¤ Izvlecite vtično napajalno enoto 4 .
¤
4
1
3
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
7
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / starting_LHSG_HX.fm / 11/9/17
Zagon telefona
Začetek obratovanja mobilne enote
Zaslon je zaščiten s folijo.
Odstranite zaščitno folijo!
Vstavljanje baterije
Uporabljajte le baterijo za polnjenje. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših
zdravstvenih težav in materialne škode. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju
naprave ali pa nastane škoda na napravi.
¤
Zamenjava baterij (smer
vstavljanja +/- glejte sliko).
¤
¤
Pokrov baterije namestite
od zgoraj.
Pokrov pritisnite navzdol,
da se zaskoči.
Ponovno odpiranje pokrova
baterije:
¤ Z nohtom sezite v zgornjo
zarezo na pokrovu in pokrov
potisnite navzdol.
Polnjenje baterije
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
Baterije pred prvo uporabo povsem napolnite v
polnilni enoti.
Baterija je povsem napolnjena, ko simbol strele
prikazovalniku preneha svetiti.
na
7,5 h
Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno.
Kapaciteta baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.
Spreminjanje jezika prikaza
Menjava jezika zaslona, če je nastavljen nerazumljivi jezik.
¤ Pritisnite sredino tipke .
¤ Tipke
in
počasi zaporedoma pritisnite . . . prikaže se
Deutsch
zaslon za nastavitev jezika, nastavljen jezik (npr. English) je
English
označen (
= izbrano).
¤ Izbira drugega jezika: Pritisnite dokler se na zaslonu ne Francais
označi želeni jezik, npr. Francais pritisnite desno tipko neposredno pod zaslonom, da bi potrdili izbrani jezik.
¤ Nazaj v stanje mirovanja: Tipko za prekinitev
dolgo pritisnite
8
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / starting_LHSG_HX.fm / 11/9/17
Zagon telefona
Prijava prenosne enote (odvisno od osnovne enote)
Prijava mora biti izvedena tako na osnovni enoti kot tudi na prenosni enoti.
Oboje mora biti opravljeno v roku 60. sekund.
Na osnovni enoti / usmerjevalniku
¤
Osnovna enota
GIGASET:
Druga osnovna
enota/usmerjevalnik:
¤
Pritisnite tipko za prijavo na osnovni enoti dolgo (pribl. 3 sekunde).
Informacije o postopku prijave
enote / usmerjevalnika
Dokumentacija vaše osnovne
Na prenosni enoti
¤
...z
enote
izberite
Nastavitve
V redu
Prijava
V redu
V redu . . . išče se osnovna enota, ki je pripravljena za uporabo
čeno: vnos PIN-kode sistema (pri dostavi osnovne enote GIGASET: 0000)
Prijava pren.
. . . če je to naroV redu
Po uspešni prijavi se prenosna enota preklopi v stanje mirovanja. Na zaslonu se prikaže notranja
številka prenosne enote, npr. INT 1. V nasprotnem primeru postopek ponovite.
Prenosna enota je lahko prijavljena na do štiri osnovne enote.
¤
...z
izberite
Nastavitve V redu
Prijava
Menjava osnovne
enote:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Odjava prenosne
enote (odvisno od
osnovne enote):
¤
¤
V redu
Izbira osn. enote V redu . . . z
izberite osnovno enoto ali
Naj.osnov.enota Izberi (
= izbrano)
Naj.osnov.enota: prenosna enota izbere osnovno enoto z najboljšim
dosegom, ko zgubi povezavo do trenutne osnovne enote.
Odjava pren. enote V redu . . . uporabljena prenosna enota je
odjavljena . . . z
po potrebi izberite drugo prenosno enoto V
redu . . . po potrebi vnesite PIN-kodo sistema V redu . . . odjavo
potrdite z Da
Če je prenosna enota prijavljena še na druge osnovne enote, se preklopi na osnovno enoto z najboljšim dosegom (Naj.osnov.enota).
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
9
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / starting_LHSG_HX.fm / 11/9/17
Zagon telefona
Nastavitev datuma in ure
Nastavitev datuma in ure, da se prejetim klicem lahko pravilno dodeli datum in ura in je uporaba
budilke omogočena.
Datum in ura sta nastavljena preko osnovne enote. Na osnovni enoti, ki lahko upravlja
z IP se datum in ura lahko nastavita tudi prek časovnega strežnika na spletu.
Če osnovna enota to dovoljuje, lahko prek prenosne enote ročno nastavite datum in
čas.
¤
Pritisnite tipko zaslona Nast.čas
oziroma če sta datum in čas že nastavljena:
¤
...z
izberite
Nastavitve
ura
Klici
V redu
Datum/
V redu
Aktivna pozicija vnašanja utripa . . . z
spremenite pozicijo
vnosa . . . z
preklapljate med vnosnimi polji
Vnos datuma:
¤ . . . z dan, mesec in leto vnesite 8-mestno število.
Vnos časa:
¤ . . . z vnesite 4-mestno število za ure in minute.
Shranjevanje nastavitev:
Pritisnite tipko Shrani . . . . na prikazovalniku se prikaže Shranjeno in zasliši se potrditveni signal
¤
Nazaj v stanje mirovanja:
¤ Pritisnite tipko za prekinitev
Datum/ura
Datum:
15.08.2017
Ura:
00:00
Nazaj
dolgo
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo!
Priključitev slušalk
¤ Slušalke na levi strani mobilne enote priključite z 2,5 mm klinken
vtičem 1 .
Priporočila glede slušalk najdete na strani izdelka
www.gigaset.com
Glasnost slušalk je enaka nastavljeni glasnosti zvočnikov.
10
Nast.čas
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
1
Shrani
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / operating.fm / 11/9/17
Spoznavanje telefona
Upravljanje telefona
Spoznavanje telefona
Vklop/izklop mobilne enote
Vklop:
¤ na izklopljeni mobilni enoti tipko za prekinitev
¤ pri mirovanju mobilne enote tipko za prekinitev
Izklop:
dolgo pritisnite
dolgo pritisnite
Vklop/izklop zapore tipk
Zapora tipk preprečuje nenamerno upravljanje telefona.
Vklop oz. izklop zapore tipk:
dolgo pritisnite
Zapora tipk je vklopljena: na prikazovalniku se prikaže simbol
Če se na mobilni enoti signalizira klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Lahko sprejmete klic. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi.Pri vklopljeni zapori tipk
prav tako ni možno klicati ni številk v sili.
Tipka za upravljanje
Tipka za upravljanje služi krmiljenju v menijih in vnosnih poljih in glede na situacijo za priklic določenih funkcij.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, označena črno, npr.
za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje« ali
za »pritisnite v sredino tipke za upravljanje«.
V stanju mirovanja
Odpiranje telefonskega imenika
Seznam razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov (Gigaset GO-Box
100) oz. centralni telefonski imenik baze (npr. CAT-iq-baza) odpri
Odpiranje glavnega menija
Odpiranje seznama mobilnih enot
Spreminjanje glasnosti slušalke oz. spreminjanje nastavitev za prosto
govorjenje
kratko pritisnite
dolgo pritisnite
ali
V podmenijih, izbirnih in vnosnih poljih
Potrditev funkcije
11
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / operating.fm / 11/9/17
Spoznavanje telefona
Med pogovorom
Odpiranje telefonskega imenika
Odpiranje seznama razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov
(Gigaset GO-Box 100) oz. centralni telefonski imenik baze
(npr. CAT-iq-baza)
Mikrofon preklopite v nemo zvezo
Sprožanje internega vprašanja
Spreminjanje glasnosti slušalke oz. spreminjanje nastavitev za prosto
govorjenje
dolgo pritisnite
Tipke zaslona
Tipke zaslona vam glede na situacijo upravljanja nudijo različne funkcije.
Nazaj
Shrani
Trenutna funkcija
tipk zaslona
Tipke zaslona
Simboli tipk zaslona
s. 47.
Premikanje po meniju
Funkcije vašega telefona so ponujene preko menija, ki je sestavljen iz več ravni.
Premikanje po meniju je odvisno od baze. Odvisno od števila in vrste razpoložljivih
funkcij so te lahko ponujene v različnih menijih, npr. na najvišji ravni menija ali v podmeniju.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Primer: Avdio nastavitve se lahko nahajajo na najvišji ravni menija ali v podmeniju
Nastavitve , Koledar so lahko v meniju Organizator ali v meniju Dodatne funkcije .
Izbira/potrditev funkcij
Izbiro potrdite z
V redu ali pritisnite sredino krmilne tipke
Za eno raven nazaj v meniju z
Nazaj
Preklop v stanje mirovanja z
dolgo pritisnite
Vklop/izklop funkcije z
Spremeni
vklopljeno
Aktiviranje/deaktiviranje opcije z
Izberi
izbrano
12
/ izklopljeno
/ ni izbrano
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / operating.fm / 11/9/17
Spoznavanje telefona
Glavni meni
V stanju mirovanja:
pritisnite
Tipko za krmiljenje na sredini
. . . s tipko za krmiljenje
Primer
izberite podmeni
V
Nastavitve
redu
Funkcije glavnega menija so na zaslonu prikazane kot simboli.
Simbol izbrane funkcije je barvno označen, pripadajoče ime se
pojavi v glavni vrstici.
Nazaj
Podmeniji
Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznamov.
Poseganje v določeno funkcijo:
funkcijo V redu
. . . s krmilno tipko
V redu
Primer
izberite
Nastavitve
Nazaj na prejšnjo raven menija:
Tipko zaslona Nazaj pritisnite
Datum/ura
ali
Prikazov. + tipkovn.
¤
¤
Tipko za prekinitev
kratko pritisnite
Nazaj v stanje mirovanja
¤
Tipko za prekinitev
dolgo pritisnite
Avdio nastavitve
Jezik
Prijava
Nazaj
V redu
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Če se ne pritisne nobena tipka, se zaslon po približno 2. minutah samodejno preklopi
v stanje mirovanja.
13
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / operating.fm / 11/9/17
Spoznavanje telefona
Vnašanje besedila
Položaj vnosa
¤
¤
Z
izberite polje vnosa. Polje je aktivno, če je v njem prikazan utripajoči kazalec.
Z
premaknite pozicijo kazalca.
Popravljanje napačnih vnosov
• Znak pred kazalcem izbrišite:
• Besedo pred kazalcem izbrišite:
kratko pritisnite
dolgo pritisnite
Nov vnos
Ime:
Peter|
Priimek:
Telefon (doma):
Vnos črk/znakov
Abc
‚
Vsaki tipki med
in
in tipki
je dodeljenih več črk in
Shrani
znakov. Ko se pritisne poljubna tipka, se na zaslonu prikažejo
možni znaki te tipke. Izbrani znak je posebej označen.
• Izbira črke/cifre: Tipko večkrat kratko zaporedoma pritisnite
• Spreminjanje med malo, veliko pisavo in med ciframi: Pritisnite lojtro
Pri urejanju zapisov v imeniku se prva črka in vsaka črka po presledku avtomatično napišejo
z veliko začetnico.
• Vnos posebnih znakov: Pritisnite
zvezdico . . . z
izberite želeni znak Vstavi
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Razpoložljivost posebnih znakov je odvisna od nabora znakov mobilne enote.
14
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / telephony_HX.fm / 11/9/17
Telefoniranje
Telefoniranje
Klicanje
¤ . . . z vnesite številko
Tipko za sprejem klica
kratko pritisnite
dolgo pritisnite
vnesite številko
ali
¤
Tipko za sprejem klica
Preklic postopka klicanja:
...z
Pritisnite tipko za položitev slušalke
Na GIGASET GO-Box 100 ali na drugi GIGASET IP-osnovni enoti
Povezava je izbrana prek povezave za pošiljanje (linije), nastavljene za prenosno enoto. Če želite
uporabiti drugo linijo:
¤ Tipko za sprejem klica
dolgo pritisnite
...z
izberite linijo Izberi
...z
vnesite številko . . . številka se bo klicala približno 3 sekunde po vnosu zadnje cifre
Izbira iz lokalnega telefonskega imenika
¤
...z
odprete telefonski imenik
klicanje
Če je vnesenih več številk:
...z
izberete številko
¤
...z
izberite vnos
Pritisnite tipko za klicanje
Pritisnite tipko za
. . . izbrana številka bo poklicana
Za hitri dostop (hitro klicanje): številke iz telefonskega imenika položite na tipke cifer
ali na tipke zaslona.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Izbira iz javnega/centralnega telefonskega imenika
Odvisno od osnovne enote, na katero je priključena prenosna enota, lahko na CAT-IQ enoti izbirate iz javnega telefonskega imenika, Gigaset.net-telefonskega imenika (npr. Gigaset GO-Box
100) ali iz centralnega telefonskega imenika.
¤
dolgo pritisnite
Dodatne informacije
v obširnih navodilih za uporabo za vaš telefon
Izbiranje iz seznama za ponovno klicanje
V seznamu ponovnega klicanja je zapisanih 20 številk, ki se je nazadnje klicalo s te prenosne
enote.
¤ Tipko za prejem klica
kratko pritisnite . . . seznam številk za ponovno klicanje se bo
odprl
...z
izberite vnos
Pritisnite tipko za sprejem klica
Če se prikaže ime:
Pogled . . . prikaže se številka . . . morebiti z
pritisnite tipko za sprejem klica
¤
prelistajte številke
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
. . . pri želeni številki
15
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / telephony_HX.fm / 11/9/17
Telefoniranje
Urejanje vnosov seznama za ponovno klicanje
¤
Tipko za sprejem klica
odprl
...z
kratko pritisnite . . . seznam številk za ponovno klicanje se bo
izberite vnos
Možnosti . . . možne opcije:
Prevzemanje vnosa v telefonski imenik:
Kopiraj v tel. imenik V redu
Prevzemanje številke v zaslon:
¤
Prikaz številke V redu . . . z
morebiti spremenite ali dopolnite . . .
z
shranite v telefonski imenik kot nov vnos
Brisanje izbranega vnosa:
Izbriši vnos V redu
Brisanje vseh vnosov:
Izbriši seznam V redu
Izbiranje iz seznama klicev
Seznami klicev (
¤
...z
s. 21) vsebujejo zadnje prejete, opravljene in zamujene klice.
izberite
Seznami klicev V redu . . . z
Primer
izberite seznam
V redu
...z
izberite vnos
pri-
Vsi klici
tisnite tipko za sprejem klica
Frank
14.02.17, 15:40
Seznami klicev se lahko prikažejo neposredno preko
tipke prikazovalnika Klici , če je tipka prikazovalnika
ustrezno zasedena.
089563795
13.02.17, 15:32
Seznam Neodgovorjeni klici se lahko odpre tudi
preko tipke za sporočila
.
11.02.17, 13:20
Susan Black
Pogled
Možnosti
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Prejeti klici
Prejeti klic se signalizira z zvonjenjem, s prikazom na prikazovalniku in utripanjem tipke za sprejem klica
. Prevzem klica:
• Pritisnite tipko za sprejem klica
• Če je Samod. prevzem vklopljen: vzemite prenosno enoto iz polnilne enote
• Posredovanje klica na odzivnik:
• Prevzem klica na naglavni slušalki
Izklop melodije zvonjenja:
prikazovalniku
16
Utišaj . . . klic se lahko sprejme tako dolgo, dokler je prikazan na
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / telephony_HX.fm / 11/9/17
Telefoniranje
Med pogovorom
Prostoročno telefoniranje
Med pogovorom, pri vzpostavljanju povezave in pri poslušanju telefonskega odzivnika vklopite/
izklopite prostoročno telefoniranje:
¤ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje
Glasnost pogovora
Velja za trenutno uporabljen način, prostoročno telefoniranje ali slušalko (ali slušalko Headset,
če ima mobilna enota priključek za Headset):
...z
nastavite glanost
Shrani
Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila, tudi če ne pritisnete Shrani.
Preklop mikrofona v nemo zvezo
Če boste izključili mikrofon, ne boste slišali sogovornika.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Med pogovorom vključite/izključite mikrofon:
pritisnite
.
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
17
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / telephony_HX.fm / 11/9/17
Lokalni avtomatski odzivnik
Lokalni avtomatski odzivnik
(samo na osnovnih enotah GIGASET z lokalnim odzivnikom)
Vklop/izklop odzivnika:
¤
...z
z
izberite
Telefonski odzivnik
izberite odzivnik (če jih je več)
izberite
Spremeni
V redu
...z
Aktivacija
V redu
...
Vklopljen ali Izklopljen
Shrani
Poslušanje sporočil:
Pritisnite tipko za sporočila
...z
izberite telefonski odzivnik (če obstajajo sporočila za več telefonskih odzivnikov) V redu
¤
Snemanje lastnega nagovora/obvestila kličočemu:
¤
...z
z
izberite
Telefonski odzivnik
odzivnik (če jih je več)
V redu
možna izbira
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Zaključek snemanja in shranjevanje:
Preklic snemanja:
Ponovno sprožite snemanje:
Ponovite snemanje:
18
V redu
Snemanje nagovora ali Snemanje obvestila izberite
V redu
Nagovori
V redu
...z
V redu
...
izberite
. . . posnemite nagovor (najmanj 3 sekunde) . . .
¤
Končaj . . . nagovor se bo za namene preverjanja ponovil
¤
¤
¤
Pritisnite tipko za prekinitev
V redu
Nov
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
ali Nazaj
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / directory.fm / 11/9/17
Lokalni telefonski imenik prenosne enote
Lokalni telefonski imenik prenosne enote
Informacije o spletnih imenikih (na primer na GO-Box 100 naprave GIGASET) oz. centralnih telefonskih imenikih na osnovnih enotah CAT-IQ Navodila za uporabo
osnovne enote.
Lokalni telefonski imenik velja individualno za prenosno enoto. Vnose lahko pošiljate tudi v
druge prenosne enote ( s. 21).
Odpiranje telefonskega imenika
¤
V stanju mirovanja na kratko pritisnite
Vnosi v telefonskem imeniku
Število vnosov:
do 200
Informacije:
Ime in priimek, do tri klicne številke, rojstni dan s signalizacijo, VIPpozivni signal z VIP-simbolom
Dolžina vnosa:
Klicna številka: največ 32 cifer
Ime, priimek: največ 16 znakov
Sestavljanje vnosa
¤
<Nov vnos>
V redu
. . . z ukazom
preklo-
Primer
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
pite med vnosnimi polji in vnesite podatke za vnos:.
Nov vnos
Imena/klicne številke:
Ime:
¤ . . . z ukazom vnesite ime ali/in priimek, vsaj eno
Robert
pozivno številko (zasebno, službeno ali mobilno) in po
Priimek:
potrebi e-poštni naslov
I
Obletnica:
Telefon
(doma):
¤ . . . z ukazom vključite/izključite Obletnica . . . z
ukazom
vnesite datum in čas . . . z ukazom
Abc
izberite vrsto signalizacije (Samo optično ali pozivni signal)
‚
Shrani
Melodi. VIP klicatel. :
¤ . . . z ukazom izberite pozivni signal, s katerim naj se
signalizira klic uporabnika, . . . ko je dodeljena možnost Melodi. VIP klicatel. , se vnos v
telefonskem imeniku dopolni s simbolom
Shranjevanje vnosa: Shrani
Vnos je veljaven samo, če vsebuje vsaj eno klicno številko.
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
19
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / directory.fm / 11/9/17
Lokalni telefonski imenik prenosne enote
Iskanje/izbira vnosa v telefonskem imeniku
¤
. . . z ukazom
prelistajte do iskanega imena
ali
¤
. . . z ukazom
vnesite začetne črke (največ 8 črk) . . . prikaz skoči na prvo ime s temi
po potrebi prelistajte naprej do želenega vnosa
začetnimi črkami . . . z ukazom
Hitro listanje po telefonskem imeniku:
pritisnite
in zadržite
Prikaz/spreminjanje vnosa
¤
. . . z ukazom
spreminjanje Uredi
izberite vnos
Pogled
izberite vnos
Možnosti
. . . z ukazom
izberite polje za
ali
¤
. . . z ukazom
Spremeni vnos
V redu
Brisanje vnosov
Brisanje enega vnosa:
vnos V redu
Brisanje vseh vnosov:
. . . z ukazom
Možnosti
izberite vnos
Možnosti
Izbriši seznam
V redu
Izbriši
Da
Določitev vrstnega reda vnosov v telefonskem imeniku
Vnosi v telefonskem imeniku so lahko razvrščeni po imenih ali priimkih.
¤
Možnosti
Razpor. po priimku / Razporedi po imenu
Če vnos ne vsebuje imena, se standardna klicna številka prevzame v polje za priimek. Ti vnosi se
postavijo na začetek seznama neodvisno od vrste razvrščanja.
Vrstni red razvrščanja je naslednji:
Presledek | Cifre (0–9) | Črke (po abecedi) | Ostali znaki.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Prikaz števila še prostih vnosov v telefonskem imeniku
¤
20
Možnosti
Razpol. pomnilnika
V redu
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / directory.fm / 11/9/17
Lokalni telefonski imenik prenosne enote
Kopiranje klicne številke v telefonski imenik
Prevzem klicnih številk v telefonski imenik:
• iz seznama, npr. seznama klicev, seznama za ponavljanje izbiranja
• pri izbiri klicne številke
Prikazana ali označena je klicna številka:
Pritisnite funkcijsko tipko
ali Možnosti
Kopiraj v tel. imenik V redu . . . možnosti:
Sestavljanje novega vnosa
¤ <Nov vnos> V redu . . . z ukazom izberite vrsto klicne številke V redu
dopolnite vnos Shrani
Dodajanje klicne številke obstoječemu vnosu:
¤ . . . z ukazom izberite vnos V redu . . . z ukazom izberite vrsto klicne
številke V redu . . . vnese se klicna številka ali prikaže se vprašanje za prepis že obstoječe klicne številke . . . v tem primeru odgovorite na vprašanje z ukazom Da/Ne
Shrani
¤
Prenašanje vnosa/telefonskega imenika
Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni v isto osnovno enoto.
Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose
telefonskega imenika.
Zunanji klic prekine prenos vnosov.
Slike in zvoki se ne prenesejo. Od obletnice se prenese samo datum.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Obe prenosni enoti podpirata vizitke vCard:
• Vnos s tem imenom ne obstaja: ustvari se nov vnos.
• Vnos s tem imenom že obstaja: vnosu bo dodana nova številka. Če vnos vsebuje več
številk kot jih dovoljuje prejemnik, se ustvari nov vnos z istim imenom.
Sprejemajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:
Ustvari in pošlje se vnos za vsako klicno številko posebej.
Pošiljajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:
V sprejemajoči prenosni enoti se ustvari nov vnos, prenesena klicna številka se
prevzame v polje Telefon (doma). Če vnos s to številko že obstaja, se preneseni vnos
zavrže.
Prenašanje posameznih vnosov
¤
. . . z ukazom
na interno
izberite želeni vnos
V redu
. . . z ukazom
Možnosti
Pošlji vnos
V redu
izberite sprejemno prenosno enoto
V redu
. . . vnos se prenese
Po uspešnem prenosu prenesite naslednji vnos:
Da ali pritisnite Ne
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
21
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / directory.fm / 11/9/17
Lokalni telefonski imenik prenosne enote
Prenašanje celotnega telefonskega imenika
¤
Možnosti
Kopiraj vse
V redu
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
izberite sprejemno prenosno enoto
22
na interno
V redu
. . . z ukazom
V redu . . . vnosi se prenesejo eden za drugim
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / call_list.fm / 11/9/17
Seznami sporočil
Seznami sporočil
Obvestila o neodgovorjenih klicih, sporočilih na telefonskem odzivniku/telefonskem odzivniku
omrežja in zamujenih terminih se shranjujejo na seznam sporočil.
Ob prejemu novega sporočila, slišite zvočni signal opozorila.
Primer
Dodatno utripa tipka za sporočila
(če je aktivirana). Aktiviranje z mobilno enoto je možno samo na bazah GIGASET, pri usmerjevalnikih CAT-IQ po potrebi uporabite spletni vmesnik. Informacije Navodila za uporabo osnovne enote/usmerjevalnika.
7:15
INT 1
14 Okt
Simboli za vrsto sporočila in število novih sporočil so prikazani v
stanju mirovanja prikazovalnika.
Obveščanje je na voljo za naslednje vrste sporočil:
na telefonskem odzivniku/telefonskem odzivniku omrežja
02
10
08
na seznamu neodgovorjenih klicev
na seznamu zamujenih terminov
Klici
Koledar
Simbol telefonskega odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka
shranjena v telefonu. Drugi seznami se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.
Prikaz sporočila:
¤ Pritisnite tipko za sporočila
. . . prikažejo se seznami
sporočil, ki vsebujejo sporočila, Predal: se vedno prikaže
Vnos je označen krepko: obstaja novo sporočilo. V oklepaju je
navedeno število novih sporočil.
Vnos ni označen krepko: ni novih sporočil. V oklepaju je
navedeno število starih sporočil.
¤ . . . z ukazom izberite seznam V redu . . . prikaže se
seznam klicev oz. sporočil.
Odzivnik omrežja: izbere se klicna številka odzivnika omrežja.
Primer
Sporočila in klici
Zamuj. alarmi:
(2)
Zgrešeni klici:
(5)
Predal:
(1)
Tel. odzivnik:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Nazaj
V redu
Seznam sporočil vsebuje vnos vsakega avtomatskega odzivnika, ki je dodeljen prenosni enoti, npr. za lokalni odzivnik na osnovni enoti GIGASET/usmerjevalniku CAT-IQ ali
za omrežni odzivnik.
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
23
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / call_list.fm / 11/9/17
Seznami klicev
Seznami klicev
Telefon shranjuje sezname različnih vrst klicev (neodgovorjene, prejete in odhodne klice).
Osnovna enota/usmerjevalnik, prijavljen/-a na prenosno enoto, prikaže informacije o
klicanih številkah.
Podrobne informacije na
www.gigaset.com/compatibility.
Vnos v seznamu
Za vnose v seznamih se prikažejo naslednje informacije:
• Vrsta seznama (v zgornji vrstici)
• Simbol za vrsto vnosa:
Neodgovorjeni klici,
Sprejeti klici,
Odhodni klici,
Sporočilo na telefonskem odzivniku.
• Klicna številka kličočega. Če je klicna številka shranjena v
telefonskem imeniku, se namesto nje prikažeta ime in vrsta
klicne številke ( Telefon (doma),
Tel. (pisarna), Tel.
(mobilni)). Pri neodgovorjenih klicih je dodatno v oglatem
oklepaju tudi število klicev s te klicne številke.
• Povezava, prek katere poteka odhodni/dohodni klic.
• Datum in ura klica (če je nastavljeno).
Primer
Vsi klici
Frank
Danes, 15:40
[3]
089563795
13.05.17, 18:32
Susan Black
12.05.17, 13:12
Pogled
Možnosti
Odpiranje seznama klicev
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
S funkcijsko tipko:
Prek menija:
¤
¤
Klici
. . . z ukazom
. . . z ukazom
izberite seznam V redu
izberite
Seznami klicev
. . . z ukazom
izberite seznam
S tipko za sporočila (neodgovorjeni klici):
¤ Pritisnite tipko za sporočila
V redu
V redu
Zgrešeni klici:
V redu
Povratni klic kličočega s seznama klicev
¤
. . . z ukazom
seznam
V redu
izberite
. . . z ukazom
Seznami klicev
izberite vnos
V redu
. . . z ukazom
izberite
pritisnite tipko za dvig slušalke
Nadaljnje možnosti
¤
. . . z ukazom
izberite
seznam V redu . . . možnosti:
Seznami klicev
V redu
. . . z ukazom
izberite
¤ . . . z ukazom izberite vnos Pogled
Prikaz vnosa:
Kopiranje klicne številke v telefonski imenik:
¤ . . . z ukazom izberite vnos Možnosti
Kopiraj v tel. imenik
Brisanje vnosa:
¤ . . . z ukazom izberite vnos Možnosti
Izbriši vnos V
redu
Brisanje seznama: ¤ Možnosti
Izbriši seznam V redu Da
24
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / applications_1_HX.fm / 11/9/17
Dodatne funkcije
Dodatne funkcije
Katere funkcije so na vaši mobilni enoti dejansko na razpolago in kako jih je treba
upravljati, je odvisno od baze/usmerjevalnika, na katero/katerega je mobilna enota
prijavljena.
Naslednji opis velja za Gigaset GO-Box 100. Postopek, ki ga je treba opraviti na vašem
telefonu, se lahko razlikuje od postopkov, ki so opisani tukaj.
Podrobne informacije
O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na GIGASET-bazo:
Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona
O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na drugo bazo/usmerjevalnik:
Dokumentacija o vaši bazi/usmerjevalniku
Vsa navodila za uporabo GIGASET-naprav prejmete
v PDF-formatu:
www.gigaset.com/manuals
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
v spletnem formatu:
aplikacija Gigaset Help za vaš
pametni telefon ali tablični računalnik
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
25
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / applications_1_HX.fm / 11/9/17
Koledar
Koledar
Vaša prenosna enota vas lahko opomni na do 30 terminov.
september 2017
V koledarju je aktualni dan obkrožen z belo, pri dnevih s termini
so cifre obarvane. Ko izberete dan, se okoli njega prikaže barvni
rob.
Po To Sr Če Pe So Ne
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nazaj
V redu
Shranjevanje termina v koledar
Nastavljena sta datum in ura.
¤
...z
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
ukazom
izberite
Dodatne funkcije
izberite želeni dan
Vključite/izključite:
Vnos datuma:
¤
¤
Vnos časa:
Poimenovanje termina:
¤
¤
Določitev signalizacije:
¤
Vnos podatkov o
terminu:
Shranjevanje termina:
¤
Koledar
V redu
...z
Aktiviranje: . . . z ukazom
izberite Vklopljen ali Izklopljen
Datum . . . izbrani dan je prednastavljen . . . z ukazom
vnesite nov datum.
Ura . . . z ukazom
vnesite ure in minute termina.
Besedilo . . . z ukazom
vnesite oznako za termin
(npr. večerja, sestanek).
Signal . . . z ukazom
izberite melodijo pozivanja opomina ali deaktivirajte zvočno pozivanje.
. . . z ukazom
enega za drugim izberite Datum, Ura, Besedilo
in Signal
¤
V redu
V redu . . . nato:
. . . vsakič z ukazom
ali
nastavite vrednost
Shrani.
Shrani
Če je termin že vnesen:
terminu.
<Nov vnos>
V redu
. . . nato vnesite podatke o
Signalizacija za termine/obletnice
Obletnice so prevzete iz telefonskega imenika in prikazane kot termin. Termin/obletnica se
prikaže v stanju mirovanja in se signalizira 60 sekund z izbrano melodijo.
• Potrditev in končanje poziva opomina: Pritisnite funkcijsko tipko Izklop
Med pogovorom se poziv opomina na prenosni enoti signalizira z enim zvočnim signalom opozorila.
26
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / applications_1_HX.fm / 11/9/17
Koledar
Prikaz zgrešenih (nepotrjenih) terminov/obletnic
V seznam se shranijo naslednji termini in obletnice Zamujeni alarmi:
• Poziv termina/obletnice ni bil potrjen.
• Termin/obletnica se je signalizirala med klicem.
• Prenosna enota je bila v času termina/obletnice izključena.
Shrani se zadnjih 10 vnosov. Na prikazovalniku se prikaže simbol
Na začetku seznama je najnovejši vnos.
in število novih vnosov.
Odpiranje seznama
¤
Pritisnite tipko za sporočila
potrebi prelistajte seznam
Zamuj. alarmi:
V redu
. . . z ukazom
po
ali
¤
...z
izberite
Dodatne funkcije
V redu
Zamujeni alarmi
V redu
Vsak vnos se prikaže s pozivno številko ali imenom, datumom in uro. Na začetku seznama je
najnovejši vnos.
• Brisanje termina/obletnice: Izbriši
Prikaz/spreminjanje/brisanje shranjenih terminov
¤
...z
z ukazom
izberite
Dodatne funkcije
izberite dan
V redu
Koledar
V redu . . . prikaže se seznam terminov
V redu
...
. . . z ukazom
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
izberite termin . . . možnosti:
Prikaz podrobnosti termina:
¤ Pogled . . . Prikažejo se nastavitve termina
Spreminjanje termina:¤ Pogled Uredi
ali Možnosti
Spremeni vnos V redu
Aktiviranje/deaktiviranje termina:
¤ Možnosti
Vključi/Izključi V redu
¤ Možnosti
Izbriši vnos V redu
Brisanje termina:
Brisanje vseh terminov v določenem dnevu:
¤ Možnosti
Izbriši vse termine V redu Da
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
27
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / applications_1_HX.fm / 11/9/17
Budilka
Budilka
Nastavljena sta datum in ura.
Vklop/izklop in nastavitev budilke
¤
...z
izberite
Vključite/izključite:
Nastavitev časa bujenja:
Določitev dni:
¤
¤
¤
Nastavljanje glasnosti:
¤
Nastavljanje bujenja:
¤
Vnos podatkov o bujenju:
¤
Dodatne funkcije
V redu
¤
V redu . . . nato:
Dnevno
Glasnost . . . z ukazom
nastavite glasnost v 5 stopnjah ali naraščajočo glasnost
Melodija . . . z ukazom
izberite melodijo za bujenje
. . . z ukazom
enega za drugim izberite Ura, Ponavljanje,
Glasnost in Melodija
Shranjevanje nastavitev:
Budilka
Aktiviranje: . . . z ukazom
izberite Vklopljen ali Izklopljen
Ura . . . z ukazom
vnesite ure in minute
Ponavljanje . . . z ukazom
izberite Pon.-pet. ali
nastavite vrednost
Shrani
. . . vsakič z ukazom
ali
Shrani
Pri aktivirani budilki sta v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana simbol
bujenja.
in čas
Bujenje
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Bujenje se prikaže na prikazovalniku in signalizira z izbrano melodijo zvonjenja. Bujenje traja
60 sek. Če ne pritisnete tipke, se poziv ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se bujenje
izklopi za 24 ur.
Med vzpostavljeno zvezo se bujenje signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.
Izključitev bujenja/ponovitev po premoru (dremež)
Izklop bujenja:
Izklop
Ponovitev bujenja (dremež): pritisnite Dremež ali poljubno tipko . . . budilka se izklopi in
bujenje se ponovi čez 5 minut.
28
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / applications_1_HX.fm / 11/9/17
Otroški telefon
Otroški telefon
Pri vključeni funkciji otroškega telefona prenosna enota pokliče shranjeno ciljno klicno številko
(interno ali zunanjo) takoj, ko je v okolici prenosne enote presežena nastavljena raven hrupa.
Alarm na zunanjo klicno številko se prekine po približno 90 sekundah.
S funkcijo Dvosmerni pogovor lahko odgovorite na alarm. Prek te funkcije se vključi ali izključi
zvočnik prenosne enote, ki je pri otroku.
Pri načinu otroškega telefona se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (brez
zvočnega signala). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša za 50 %. Opozorilni zvočni signali so
izključeni. Vse tipke razen funkcijskih tipk in sredine tipke za upravljanje so zaklenjene.
Ob prevzemu dohodnega klica se v času trajanja zveze način otroškega telefona prekine, vendar
funkcija ostane še naprej vključena. Način otroškega telefona se z izključitvijo in ponovno
vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.
Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo od 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite
proti otroku.
Vključena funkcija skrajša čas delovanja vaše prenosne enote. Prenosno enoto zato po
potrebi postavite v polnilno enoto.
Način otroškega telefona se aktivira šele 20 sekund po vklopu.
Na ciljni klicni številki mora biti telefonski odzivnik izključen.
Po vključitvi:
Preverite občutljivost.
Preverite vzpostavljanje povezave, kadar je alarm preusmerjen na zunanjo klicno
številko.
¤
¤
Aktivacija in nastavitev nadzorovanja prostora
¤
. . . z ukazom
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
redu
izberite
Nadzor. prostora
Dodatne funkcije
V
Nadzor. prostora
V redu . . . nato:
Vključite/izključite:
¤ Aktiviranje: . . . z ukazom izberite Vklopljen ali
Izklopljen
Vnos cilja:
¤
Alarm na . . . z ukazom
izberite Zunanji klic ali
Interni klic
Zunanji klic:
Klicna številka
. . . z ukazom
vnesite številko
ali izberite klicno številko iz telefonskega imenika:
Interni klic:
Prenosna enota Spremeni . . .
z ukazom
izberite prenosno enoto V redu
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
07:15
INT 1
14 Okt
Nadzor. prostora
0891234567
Izklop
Možnosti
29
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / applications_1_HX.fm / 11/9/17
Otroški telefon
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije dialoga:
¤
Dvosmerni pogovor . . . z ukazom
izberite Vklopljen ali Izklopljen
Nastavitev občutljivosti mikrofona:
¤
Občutljivost . . . z ukazom
izberite Visoka ali Nizka
Shranjevanje nastavitev: Shrani
Pri aktiviranem načinu otroškega telefona je v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana
ciljna klicna številka.
Deaktivacija otroškega telefona / prekinitev alarma
Deaktivacija otroškega telefona:
Prekinitev alarma:
¤
¤
V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko Izklop
Med pozivanjem alarma pritisnite tipko za položitev slušalke
Zunanja deaktivacija otroškega telefona
Alarm je usmerjen na zunanjo klicno številko.
Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.
¤
Prevzem klica alarma
pritisnite tipko
Otroški telefon je deaktiviran in prenosna enota se nahaja v stanju mirovanja. Nastavitve prenosne enote v načinu otroškega telefona (npr. brez pozivnega signala) se ohranijo, dokler ne
pritisnete funkcijske tipke Izklop.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Ponovno aktiviranje otroškega telefona z isto številko:
( s. 29) Shrani
30
. . . Aktiviranje znova vklopite
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / applications_1_HX.fm / 11/9/17
Zaščita pred neželenimi klici
Zaščita pred neželenimi klici
Časovno upravljanje za zunanje klice
Nastavljena sta datum in ura.
Vnesite časovni okvir, ko naj prenosna enota pri zunanjih klicih ne
zvoni, npr. ponoči.
¤
...z
izberite
Avdio nastavitve
redu
Nastavitve
V redu
Časovno upravlj.
V redu
Zvonjenje (pre. en)
Časovno upravlj.
V redu
Primer
V
Za zunanje klice:
. . . nato:
Vklopljen
Vključite/izključite: ¤ z ukazom
izberite Vklopljen ali
Izklopljen
Vnos časa:
¤ z ukazom preklopite med
Izklopi zvonj. od in Izklopi zvonj. do
. . . z ukazom
vnesite začetek
in konec časovnega obdobja v obliki
4-mestnega zapisa
Shranite:
¤ Shrani
Izklopi zvonj. od:
22:00
Izklopi zvonj. do:
07:00
Nazaj
Shrani
Časovno upravljanje velja samo za prenosno enoto, na kateri ste izvedli nastavitev.
Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno skupino (VIP), telefon
vedno zvoni.
Mir pred anonimnimi klici
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Prenosna enota ne zvoni pri klicih brez posredovanja klicne številke. Ta nastavitev se lahko uporablja samo na eni ali na vseh prijavljenih prenosnih enotah.
Za eno prenosno enoto
¤
...z
izberite
Zvonjenje (pre. en)
Nastavitve
V redu
V redu
Avdio nastavitve
Tiho ob nezn. št.
Uredi (
V redu
= vključeno) . . . klic
se prikaže samo na prikazovalniku
Za vse prenosne enote
(samo na nekaterih GIGASET-osnovnih enot)
¤
...z
klici
Uredi (
izberite
Nastavitve
= vključeno)
V redu
. . . z ukazom
Telefonija
V redu
Anonimni
izberite Zascitni nacin:
Anonimni klici se signalizirajo kot klici s prevzeto klicno številko.
Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.
Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličoči sliši
signal zasedeno.
Shranjevanje nastavitev: Shrani
Ni zascite
Tihi klic
Blokiranje kl.
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
31
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / applications_1_HX.fm / 11/9/17
Zaščita pred neželenimi klici
Seznam zapor
(samo na nekaterih GIGASET-osnovnih enotah:
www.gigaset.com/compatibility)
Pri aktiviranem seznamu zapor se klici s klicnih številk, ki so vnesene v seznam zapor ne
signalizirajo ali se signalizirajo samo na prikazovalniku. Nastavitev velja za vse prijavljene
prenosne enote.
Prikaz/urejanje seznama zapor
¤
. . . z ukazom
Seznam blokiranih
številk . . . možnosti:
Sestavljanje vnosa:
Brisanje vnosa:
izberite
Uredi
¤
¤
Nastavitve
V redu
Blokirane stevilke
Telefonija
V redu
V redu . . . prikaže se seznam blokiranih
Novo . . . z ukazom
vnesite številko Shrani
. . . z ukazom
izberite vnos Izbriši . . . vnos se izbriše
Prevzem klicne številke iz seznama klicev v seznam zapor
¤
. . . z ukazom
izberite
Sprejeti klici/Neodgovorjeni klici
Možnosti
Kop. na sezn. blok.
Seznami klicev
V redu
V redu
. . . z ukazom
. . . z ukazom
izberite
izberite vnos
V redu
Nastavitev načina zaščite
¤
. . . z ukazom
izberite
Seznam blokiranih
Uredi
Nastavitve
V redu
Zascitni nacin
V redu
Telefonija
V redu
. . . z ukazom
izberite želeno zaščito:
Ni zascite
Tihi klic
Blokiranje kl.
Signalizirani so vsi klici, tudi kličočih s klicnih številk, ki so vnesene v
seznam zapor.
Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.
Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličoči sliši
signal zasedeno.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Shranjevanje nastavitev:
32
Shrani
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / settings_HS_HX.fm / 11/9/17
Mobilna enota
Nastavitev telefona
Mobilna enota
Spreminjanje jezika
¤
. . . z ukazom
izberite
zom
izberite jezik
Izberi (
Nastavitve
V redu
Jezik
V redu
. . . z uka-
= izbran)
Ko je nameščen nerazumljiv jezik:
¤
Tipke
jezik
počasi pritisnite eno za drugo
. . . z ukazom
izberite ustrezen
pritisnite desno funkcijsko tipko
Zaslon
Ohranjevalnik zaslona
Za prikaz v stanju mirovanja imate za ohranjevalnik zaslona na voljo digitalno ali analogno uro,
informacijske storitve in različne fotografije.
¤
...z
zaslona
izberite
Uredi (
Nastavitve
V redu
Zaslon
V redu
Ohranjev.
= ON) . . . potem
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Vklopi/izklopi:
¤ Aktiviranje: . . . izberite z Vklopljen ali Izklopljen
Izbira ohranjevalnika zaslona:
¤
Izbira . . . z
izberite ohranjevalnik zaslona (Digitalna
ura / Analogna ura / Informac.storitve / <slike> )
Vpogled v ohranjeval- ¤ Pogled
nik zaslona:
Shranjevanje izbire: ¤ Shrani
Ohranjevalnik zaslona se prikaže približno 10 sekund po tem, ko zaslon preklopi v stanje mirovanja.
Zaključi ohranjevalnik zaslona
¤
Pritisnite tipko za prekinitev
kratko . . . zaslon preklopi v stanje mirovanja
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
33
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / settings_HS_HX.fm / 11/9/17
Mobilna enota
Prikaz informacijskih služb kot ohranjevalnika zaslona
(Samo na GIGASET GO-Box 100 ali na drugi GIGASET IP-bazi)
Informac.storitve se aktivira prek spletnega konfiguratorja.
Telefon ima vzpostavljeno povezavo z internetom.
Primer: Aktiviranje vremena kot ohranjevalnika zaslona
Prikaz informacijskih služb kot ohranjevalnika zaslona
¤
. . .z
izberite
Nastavitve V redu
zaslona
Uredi
...z
Zaslon
V redu
Aktiviranje: Vklopljen izberite
mac.storitve izberite kot ohranjevalnik zaslona
Izbira
Ohranjev.
...z
Infor-
Shrani
Izbira krajev:
¤
...z
V redu
izberite
Dodatne funkcije
dodajanje kraja
se seznam krajev s tem imenom
V redu
...z
Informaciski center
navedite ime kraja
izberite kraj
V redu
Lahko se vnese več krajev. Ko ste zajeli vse želene kraje:
vreme
V redu . . . prikaže
Shrani
...z
<– nazaj
Aktiviranje ohranjevalnika zaslona:
¤
...z
zaslona
izberite
Dodatne funkcije
V redu
vreme
V redu
...z
Informaciski center
izberite kraj
Ohranjev.
Shrani
Vrsta informacijskih služb za telefon je nastavljena na strežniku Gigaset.net.
Če trenutno ni na razpolago nobenih informacij, se prikazuje digitalna ura (Digitalna
ura), dokler niso ponovno na razpolago informacije.
Vklop/izklop informacijske službe
(Samo na GIGASET GO-Box 100 ali na drugi GIGASET IP-bazi)
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Za ohranjevalnik zaslona Informac.storitve nastavljene tekstovne informacije s svetovnega
spleta so lahko prikazane kot tekoče besedilo na prikazovalniku v stanju mirovanja.
¤
...z
izberite
Vrstica z inform.
Nastavitve
Uredi (
V redu
Zaslon
V redu
= ON)
Tekoči prikazovalnik se pojavi takoj, ko je telefon v stanju mirovanja. Če je na prikazovalniku v
stanju mirovanja prikazano sporočilo, tekoči prikazovalnik ni prikazan.
Barvna shema
Zaslon se lahko prikaže v različnih barvnih kombinacijah.
¤
...z
sheme
34
V redu
izberite
...z
Nastavitve
V redu
Zaslon
izberite želeno barvno shemo
V redu
Izberi (
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Barvne
= izbrano)
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / settings_HS_HX.fm / 11/9/17
Mobilna enota
Osvetlitev zaslona
Osvetlitev zaslona se vedno vklopi, ko se mobilna enota sname iz baze/polnilne enote ali če se
pritisne poljubna tipka. Pritisnjene tipke cifer se za ponovno klicanje prikažejo na zaslonu.
Vklopi/izklopi osvetljenost zaslona v stanju mirovanja:
¤
...z
tev ozadja
izberite
Nastavitve
V redu
Zaslon
V redu
Osvetli-
V redu . . . potem
Osvetlitev v polnilni enoti:
¤ V polnilniku: . . . z Vklopljen ali Izklopljen izberite
Osvetlitev izven polnilne enote:
¤
Izven polnilnika
... z
Vklopljen ali Izklopljen izberite
Shranjevanje izbire: ¤ Shrani
Pri vklopljeni osvetlitvi zaslona se čas pripravljenosti mobilne enote lahko bistveno
skrajša.
Vključitev/izključitev samodejnega prevzema klica
Pri samodejnem prevzemu klica prenosna enota prevzame dohodni klic takoj, ko jo vzamete iz
polnilne enote.
¤
. . . z ukazom
Samod. prevzem
izberite
Nastavitve
Spremeni (
V redu
Telefonija
V redu
= vključeno)
Neodvisno od nastavitve Samod. prevzem se povezava prekine takoj, ko prenosno enoto
postavite v polnilno enoto. Izjema: pri postavljanju pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje
in jo držite še naslednji 2 sekundi.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Spreminjanje glasnosti v slušalki/načinu za prostoročno
telefoniranje
Nastavljanje glasnosti slušalk in zvočnika v 5. stopnjah neodvisno eno od druge.
Med pogovorom
¤
Glasnost govora
...z
izberite jakost zvoka
Shrani . . . nastavitev se shrani
Brez shranjevanja se nastavitev po približno 3. urah samodejno shrani.
V stanju mirovanja
¤
...z
snost govora
izberite
Nastavitve
V redu
Avdio nastavitve
V redu
Gla-
V redu . . . potem
Za slušalko:
¤ Slušalka: . . . z
¤
Prostoročno
Za zvočnik:
Shranjevanje nastavitev: ¤ Shrani
nastavite jakost zvoka
... z
nastavite jakost zvoka
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
35
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / settings_HS_HX.fm / 11/9/17
Mobilna enota
Profili slušalk in prostoročni profili
Izberite profil za slušalko in prostoročno telefoniranje, da telefon optimalno prilagodite
situaciji v okolju. Sami preizkusite, kateri profil je vam in vašemu sogovorniku najprijetnejši.
¤
. . . z ukazom
redu
zom
izberite
Zvočni profili
izberite profil
Nastavitve
V redu
Avdio nastavitve
Profili slušalk/Prostoročni profili
Izberi (
V redu
V
. . . z uka-
= izbran)
Profili slušalk: Visoko ali Nizko (tovarniška nastavitev)
Prostoročni profili: Profil 1 (tovarniška nastavitev) ali Profil 2
Pozivni signal
Glasnost pozivnega signala
Nastavite glasnost v 5. stopnjah ali nastavite Crescendo (naraščajoča glasnost).
¤
...z
izberite
Avdio nastavitve
redu
Glasnost
Nastavitve
V redu
V redu
...z
alarme ali Zunanji klici izberite
zvoka
V redu
Primer
Zvonjenje (pre. en)
V
Glasnost
Za interne klice in
...z
Za interne klice
in alarme:
<
Zunanji klici:
izberite jakost
Shrani
Nazaj
>
Shrani
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Pozivna melodija
Nastavitev različnih pozivnih signalov za notranje in zunanje klice na vsako razpoložljivo sprejemno povezavo telefona (Stacionarna linija, IP1) ali za Vsi klici za isto pozivno melodijo.
¤
...z
izberite
Zvonjenje (pre. en)
...z
Nastavitve
V redu
V redu
Melodije
izberite zadevni pozivni zvok/melodijo
Avdio nastavitve
V redu
. . .z
Shrani
Vklop/izklop pozivnega signala
Trajni izklop pozivnega signala
¤
Pritisnite tipko
dolgo . . . v statusnem polju se prikaže
Trajni vklop pozivnega signala
¤
Pritisnite tipko
dolgo
Izklop pozivnega signala za trenutni klic
¤
36
Utišaj ali pritisnite tipko za prekinitev
klica
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
V redu
izberite povezavo
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / settings_HS_HX.fm / 11/9/17
Mobilna enota
Vklop/izklop signala pozornosti (piska)
Namesto pozivnega signala lahko vklopite signal pozornosti:
¤ Pritisnite zvezdico
dolgo Pisk pritisnite v roku 3. sekund . . . v statusnem polju se prikaže
Vklop/izklop signala pozornosti:
Pritisnite in držite tipko zvezdica
Vklop/izklop opozorilnih zvokov
Mobilna enota akustično opozarja na različna opravila in na različna stanja. Te zvoke lahko neodvisno eden od drugega izklopite.
¤
...z
izberite
Opozorilni signali
Nastavitve
V redu
Avdio nastavitve
V redu
V redu . . . potem
Zvok pri pritisku tipke: ¤ Signal tipk: . . . z
Vklopljen ali izberite Izklopljen
Potrditveni ton/ton napake po vnosu, opozorilni ton pri prispetju novega sporočila:
¤
Potrditev . . . z
Vklopljen ali izberite Izklopljen
Opozorilni zvok pri preostalem času telefoniranja pod 10 minut (vsakih 60 sekund):
¤
Baterija . . . z
Vklopljen ali izberite Izklopljen
Signal opozorila, ko se prenosna enota premakne iz dometa osnovne enote:
¤
Zunaj dometa: . . . z ukazom
izberite Vklopljen ali Izklopljen
Shranjevanje nastavitev:
¤ Shrani
Pri vklopljeni varuški se ne sproži opozorilo o prazni bateriji.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Hiter dostop do številk in funkcij
Tipke s števkami: Tipke
imenika.
do
lahko zasedete z vsako klicno številko iz telefonskega
Tipke zaslona: Levi in desni tipki zaslona je predhodno dodeljena določena funkcija. Dodelitev
lahko spremenite.
Izbira klicne številke oziroma zagona funkcije vsakič sledi pritisku tipke.
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
37
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / settings_HS_HX.fm / 11/9/17
Mobilna enota
Zasedanje tipk s ciframi s klicnimi številkami (kratko izbiranje)
Tipka s ciframi še ni zasedena s klicno številko.
¤
Pritisnite tipko s ciframi in zadržite
ali
¤
Kratko pritisnite tipko s ciframi
pritisnite funkcijsko tipko Hitri klic
Odpre se telefonski imenik.
¤ . . . z ukazom izberite vnos V redu . . . po potrebi z ukazom
V redu . . . vnos se shrani na tipko s ciframi
izberite številko
Če vnos v telefonskem imeniku pozneje izbrišete, to ne vpliva na zasedenost tipke s
ciframi.
Izbiranje klicne številke
¤
Tipko s ciframi pritisnite in zadržite . . . klicna številka se bo takoj izbrala
ali
¤
Na kratko pritisnite tipko s ciframi . . . na levi funkcijski tipki bo prikazana številka/ime (po
potrebi okrajšano)
. . . pritisnite funkcijsko tipko . . . klicna številka se bo izbrala
Spreminjanje zasedanja tipke s ciframi
¤
Na kratko pritisnite tipko s ciframi
možnosti:
Spremeni . . . odpre se telefonski imenik . . . druge
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Spreminjanje zasedenosti:
¤ . . . z ukazom
klicno številko
Brisanje zasedanja: ¤ Izbriši
izberite vnos
V redu
V redu
. . . po potrebi izberite
Zasedanje funkcijske tipke, spreminjanje zasedanja
¤
V stanju mirovanja pritisnite in zadržite levo ali desno funkcijsko tipko . . . odpre se seznam
možnih zasedanj tipk . . . z ukazom
izberite funkcijo V redu . . . druge možnosti:
Nadzor. prostora
Budilka
Koledar
Neposredni klic
Ponavljan. izbiranja
Več funkcij...
Seznami klicev
Preusmeritev klica
Nastavitev in vključitev/izključitev nadzorovanja prostora
(otroški telefon)
Nastavitev in vključitev/izključitev budilke
Priklic koledarja
Nastavitev direktnega klica
Prikaz ponavljanja izbiranja
¤ V redu . . . z ukazom izberite nadaljnje funkcije
Prikaz seznama klicev
Aktiviranje/deaktiviranje preusmeritve klicev
Razpoložljivost izbire je odvisna od osnovne enote.
38
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / settings_HS_HX.fm / 11/9/17
Mobilna enota
Zagon funkcije
V stanju mirovanja telefona:
funkcija
Na kratko pritisnite funkcijsko tipko . . . izvedla se bo dodeljena
Sprememba imena povezave (linije)
(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)
¤
...z
izberite
Nastavitve
V redu
Telefonija
V redu
Povezave
V redu . . . prikažejo se vse razpoložljive povezave (linije)
povezavo
V redu
Ime povezave
V redu
...z
...z
izberite
spremenite ime povezave
Shrani
Določitev delov prenosne enote povezave (linije)
(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)
Eni povezavi je mogoče določiti več prenosnih enot. Dohodni klici na telefonsko številko povezave bodo posredovani na vse prenosne enote, ki so določene tej povezavi.
¤
...z
izberite
Nastavitve V redu
Telefonija V redu
Povezave
V redu
...z
izberite povezavo
prikažejo se vse prijavljene prenosne enote
Spremeni (
...z
V redu
Dodeljene pren. en. . . .
izberite prenosno enoto
= prenosna enota je določena)
Dovoli/prepreči več klicev
(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)
Če je funkcija aktivirana, je lahko mogoče istočasno opravljati več pogovorov.
¤
...z
izberite
Nastavitve V redu
Telefonija V redu
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Povezave
Spremeni (
V redu
...z
izberite povezavo
V redu
Več klicev
= vklop)
Dovoli/prepreči notranji priklop
(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)
Če je funkcija aktivirana se notranji udeleženec lahko vključi v zunanji pogovor in sodeluje v
pogovoru (konferenca).
¤
...z
izberite
Nastavitve V redu
Telefonija V redu
Povezave
redu
V redu
Spremeni (
...z
izberite povezavo
V redu
Vključit. v pog.
V
= vklop)
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
39
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / settings_HS_HX.fm / 11/9/17
Mobilna enota
Prenosna enota - posodobitev
Prenosna enota podpira posodobitve programske opreme prek brezžične povezave DECT na
osnovni enoti/usmerjevalniku (SUOTA = Software Update Over The Air).
Tudi osnovna enota/usmerjevalnik, kamor je prijavljena prenosna enota, mora podpirati to funkcijo ( www.gigaset.com/compatibility).
Sporočilo javi, ko je za prenosna enoto na voljo nova programska oprema.
¤ Posodobitev programske opreme začnete z Da.
Ročna posodobitev programske opreme:
¤
...z
pre. en.
izberite
V redu
Nastavitve
Posodobitev
V redu
V redu
Sistem
V redu
Posodob.
V redu . . . če obstaja nova programska
oprema, se posodobitev začne
Posodabljanje lahko traja do 30 minut. V tem času je delovanje prenonse enote
omejeno.
Povrnitev prenosne enote na tovarniške nastavitve
Povrnitev posameznih nastavitev in sprememb.
¤
. . . z ukazom
Ponastavi pren. en.
izberite
V redu
Nastavitve
V redu
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Ponastavitev ne vpliva na naslednje nastavitve:
• prijava prenosne enote v osnovno enoto
• datum in ura
• vnosi v telefonski imenik in seznami klicev
40
Sistem
V redu
Da . . . nastavitve prenosne enote bodo ponastavljene
Razpoložljivost in uporaba nekaterih funkcij
se na vašem telefonu lahko razlikujejo.
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 11/9/17
Servis za kupce in pomoč
Dodatek
Servis za kupce in pomoč
Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce
www.gigaset.com/service.
Obiščite naše strani servisa za stranke
Tu med drugim najdete:
•vprašanja in odgovore
•brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
•primernost združljivosti
Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa
Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?
Vedno smo vam na voljo ...
... v spletu:
prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.
... po telefonu:
+386 (1) 5466 511
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
(Po fiksni ceni vašega telefonskega ponudnika)
Prosimo, upoštevajte opozorilo!
V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru
izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek
razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).
Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba
izdelka).
41
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 11/9/17
Servis za kupce in pomoč
Garancijska izjava
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt
GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Serijska številka:
Garancija velja 24 mesecev od
dneva izročitve
Prodajalec (datum, žig, podpis)
V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:
42
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 11/9/17
Servis za kupce in pomoč
Garancijska izjava
Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem
roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili,uporabljali in vzdrževali v skladu z
navodili za uporabo.
V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne
dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše
stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku,
bomo zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v
garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške
naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni
mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za
telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim
garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24
mesecev od dneva izročitve.
Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod
kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe,
vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki,
elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za
uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.
Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo
drugače.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele
(in priklopne aparate).
Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake
na blagu.
Pooblaščeni servis:
PSE d.o.o.
Dolenjska cesta 318
1291 Škofljica
tel:
+386 (1) 5466 511
E-mail: gigaset.servis@pse.si
Web: www.gigaset.com
43
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 11/9/17
Opombe proizvajalca
Izključitev odgovornosti
Prikazovalnik vaše prenosne enote je sestavljen iz slikovnih pik (pixel). Vsaka slikovna pika zaslona je sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra).
Lahko se primeri, da je neka slikovna pika (pixel) napačno krmiljena ali prikazuje barvno odstopanje.
To je normalen pojav in ni osnova za garancijski primer. V naslednji tabeli si oglejte število napak slikovnih pik,
ki smejo nastati, ne da bi predložili garancijski primer.
Opis
Največje število dovoljenih napak slikovnih pik
Barvno svetleča podtočka
1
Temna podtočka
1
Skupno število barvnih in temnih podtočk
1
Sledi uporabe na zaslonu in ohišju so izvzete iz garancije.
Opombe proizvajalca
Certifikat
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Naprava je namenjena uporabi po vsem svetu. Uporaba izven območja Evropske unije (z izjemo Švice) je
predmet nacionalne odobritve.
Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.
Na tem mestu družba Gigaset Communications GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme Gigaset C530HX
skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:
www.gigaset.com/docs.
Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.
Oglejte si obe datoteki.
44
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 11/9/17
Opombe proizvajalca
Okolje
Sistem ravnanja z okoljem
Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.
ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.
Odlaganje odpadkov
Akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali
na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.
Obvestilo:
Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU:
prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.
Ločeno zbiranje:
Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE
opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE
opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.
Vračilni in zbiralni sistemi:
Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno
EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem
dobite na prodajnem mestu EE opreme.
Čiščenje
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Prah z naprave obrišite le z vlažno krpo ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.
Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.
V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih
kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.
Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih
telefonov.
Stik s tekočino
Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:
1 Napravo ločite od napajalne napetosti.
2 Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.
3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
4 Vse dele do suhega obrišite.
5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite za najmanj 72 ur na suho, toplo mesto (ne postavite: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
6 Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.
Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.
45
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / appendix_technical_LHSG.fm / 11/9/17
Tehnični podatki
Tehnični podatki
Baterije
Tehnologija:
2 x AAA NiMH
Napetost:
1,2 V
Zmogljivost:
750 mAh
Časi delovanja/polnjenja mobilne enote
Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od zmogljivosti baterije, starosti baterije in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so največji možni časi.)
Čas pripravljenosti (ure)
320/200 *
Čas pogovorov (ure)
14
Čas obratovanja pri 1,5 ure pogovorov na dan (ure)
130/100 *
Čas polnjenja v polnilni bazi (ure)
7,5
* Brez sevanja vklopljeno/izklopljeno, brez osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja
Poraba energije mobilne enote v polnilni bazi
Pri polnjenju
približno 1,5 W
Za ohranjevanje stanja napolnjenost:
približno 0,5 W
Splošni tehnični podatki
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Standard DECT
Standard CAT-iq
je podprt
certificirano v skladu s standardom CAT-iq2.0 s HD Voice
www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP
je podprt
Število kanalov
60 kanalov duplex
Frekvenčni razpon
1880-1900 MHz
Duplex-postopek
časovno multipleksiranje, dolžina obsega 10 ms
Frekvenca ponavljanja oddajnega impulza 100 Hz
Dolžina prenosnega impulza
370 μs
Razmik med kanali
1728 kHz
Bitna hitrost
1152 kbit/s
Modulacija
GFSK
Jezikovno kodiranje
32 kbit/s
Oddajna moč
10 mW srednja zmogljivost na kanal, 250 mW pulzna moč
Doseg
do 50 m v stavbah, do 300 m na prostem
Okoljske razmere med uporabo
+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
46
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / symbols.fm / 11/9/17
Simboli prikazovalnika
Simboli prikazovalnika
Odvisno od nastavitev in stanja delovanja vašega telefona se prikažejo naslednji simboli.
Simboli vrstice stanja
Simbol
Pomen
Simbol
Moč sprejemnega signala (Brez
sevanja izključen)
1–100 %
bela, če je Največji domet vključen;
zelena, če je Največji domet izključen
Pomen
Zapora tipk je vklopljena
Stanje napolnjenosti akumulatorja:
bela: napolnjen med 11 in 100 %
rdeča: napolnjen pod 11 %
rdeča: ni povezave z osnovno enoto
rdeča utripa: akumulator skoraj
prazen (še pribl. 5 min časa pogovora)
Brez sevanja vključen:
bela, če je Največji domet vključen;
zelena, če je Največji domet izključen
Akumulator se polni
(aktualno stanje napolnjenosti):
0–100 %
Utripa lučka za vključen telefonski
odzivnik: telefonski odzivnik snema
sporočilo ali ga upravljajo drugi
interni uporabniki
Pozivni signal je izklopljen
Pozivni signal »pisk« je vključen
Simboli na funkcijskih tipkah
Simbol
Pomen
Simbol
Pomen
Ponavljanje izbiranja
Odpiranje telefonskega imenika
Brisanje besedila
Kopiranje klicne številke v telefonski
imenik
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Preusmeritev klica na telefonski
odzivnik
47
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / symbols.fm / 11/9/17
Simboli prikazovalnika
Simboli prikazovalnika pri signalizaciji stanja . . .
Simbol
Pomen
Simbol
Pomen
Zunanji klici
Pozivanje opomina za termin
Sistemski klic
Pozivanje opomina obletnica
Vzpostavljanje povezave (odhodni
klic)
Bujenje
Povezava je vzpostavljena
Štoparica-merilnik
Telefonski odzivnik snema
Vzpostavljanje povezave ni možno/
povezava prekinjena
Drugi simboli prikazovalnika
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Simbol
48
Pomen
Simbol
Pomen
Budilka vključena, prikazan čas
bujenja
Informacija
Dejanje izvedeno (zelena)
(Varnostno) vprašanje
Dejanje ni bilo uspešno (rdeča)
Počakajte ...
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / LHSG-HXSIX.fm / 11/9/17
Indeks
Indeks
A
Akumulator
stanje napolnjenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Avtomatski odzivnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
B
Barvna shema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Baterija
Vstavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Baterije
Polnjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Budilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
vključitev/izključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bujenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
C
Certifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Č
Čas delovanja mobilne enote . . . . . . . . . . . . . . 46
Čas polnjenja mobilne enote . . . . . . . . . . . . . . 46
Časovno upravljanje za zunanje klice. . . . . . . . . 31
D
Datoteka medijev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dremež (budilka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
F
Funkcijske tipke
simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
zasedanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
G
Garancijska izjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Garancijski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Glasnost
glasnost prostoročnega telefoniranja/slušalke
mobilne enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Glasnost prostoročnega telefoniranja . . . . . . . . 17
Glasnost slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
H
Hitro klicanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I
Iskanje v telefonskem imeniku . . . . . . . . . . . . . 20
Izbira
iz seznama klicev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
iz seznama za ponovno klicanje . . . . . . . . . . 15
iz telefonskega imenika . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Izbiranje
s kratkim izbiranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Izključitev odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
J
Jakost zvoka
Glasnost prostoročnega telefoniranja mobilne
enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Slušalka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zvočnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Jezik, prikaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Jezik, zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
K
Klic v sili
ni možen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Klic, anonimen
mir pred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Klicanje
zunanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Klicna številka
kopiranje v telefonski imenik . . . . . . . . . . . . 21
shranjevanje v telefonski imenik . . . . . . . . . 19
Koledar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kratko izbiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
L
Linija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
M
Mala/velika pisava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Medicinske naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Melodije ob klicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
vključitev/izključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mir pred klici
anonimni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
časovno upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
seznam zapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mobilna enota
Barvna shema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Glasnost prostoročnega telefoniranja . . . . . . 35
glasnost prostoročnega telefoniranja . . . . . . 17
Glasnost slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
glasnost slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Osvetlitev zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Priključitev polnilne enote . . . . . . . . . . . . . . . 7
stanje mirovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
vklop/izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Začetek obratovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
49
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / LHSG-HXSIX.fm / 11/9/17
Indeks
N
Najboljša osnovna enota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavitev datuma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nema zveza prenosne enote . . . . . . . . . . . . . . 17
Notranji priklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
O
Obletnica gl. termin
Odlaganje odpadkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ogled sporočila odzivnika omrežja . . . . . . . . . . 23
Ohranjevalnik zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Okolje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Opombe proizvajalca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Opozorila za varno uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opozorilni signali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Opozorilni zvoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Otroški telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
aktivacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
deaktivacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
P
Pisk (signal pozornosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pogovor
zunanji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Polnilna enota (mobilna enota)
Priključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pomnilnik v telefonskem imeniku . . . . . . . . . . . 20
Pomoč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Popravljanje napačnih vnosov . . . . . . . . . . . . . 14
Pošiljanje
celotnega telefonskega imenika v
prenosno enoto . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Povezava
določitev prenosne enote . . . . . . . . . . . . . . 39
sprememba imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Povrnitev prenosne enote na tovarniške
nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pozivna melodija
Pozivni signal za notranje/zunanje klice . . . . 36
Pozivni signal
časovno upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
glasnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Melodija za notranje/zunanje klice . . . . . . . . 36
sprememba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
prenosna enota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prekinitev alarma (otroški telefon) . . . . . . . . . . . 30
Prenosna enota
določitev povezave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
jezik prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
nema zveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
opozorilni signali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ponastavitev na tovarniške nastavitve . . . . . . 37
posodobitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
prijava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
spreminjanje nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . 33
uporaba kot otroški telefon . . . . . . . . . . . . . 29
50
Prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Prijava (prenosna enota) . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
Prikaz
pomnilnik v telefonskem imeniku . . . . . . . . 20
sporočilo odzivnika omrežja . . . . . . . . . . . . 23
zgrešen termin/obletnica . . . . . . . . . . . . . . 27
Prikaz novih sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prikazovalnik
spreminjanje jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . 33
zlomljen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Priključek za slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Priključitev slušalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Profili slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Profili za prostoročno telefoniranje . . . . . . . . . . 36
Profili za slušalko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Programska oprema-posodobitev . . . . . . . . . . 40
Prostoročni profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Prostoročno telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . 17
S
Samodejni
prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Servis za kupce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Seznam klicev
izbiranje iz seznama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
odpiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
povratni klic kličočega . . . . . . . . . . . . . . . . 24
prevzem klicne številke v telefonski imenik . . 24
vnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
vnos v seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Seznam odhodnih klicev
brisanje vnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Seznam ponovnega klicanja . . . . . . . . . . . . . . 15
Seznam zapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Seznami klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Seznami odhodnih klicev
brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Seznami sporočil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Signal opozorila, glejte Opozorilni signali
Signal pozornosti (pisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Signalizacija, simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Simboli
budilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
na funkcijskih tipkah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
prikaz novih sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
signalizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
vrstica stanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Simboli prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Skrb za kupce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Slušni aparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sprejemna moč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Spreminjanje
Glasnost prostoročnega telefoniranja . . . . . . 35
Glasnost slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
jezik prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Stanje mirovanja
nazaj v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stanje napolnjenosti akumulatorja . . . . . . . . . . 47
Stik s tekočino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
SUOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / LHSG-HXSIX.fm / 11/9/17
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Indeks
T
U
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tekočina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Telefoniranje
zunanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefonski imenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
izbira vnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
klicanje številke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
kopiranje klicne številke . . . . . . . . . . . . . . . . 21
odpiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
pomnilnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
pošiljanje v prenosno enoto . . . . . . . . . . . . . 21
pošiljanje vnosa/seznama v prenosno enoto . 21
pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
sestavljanje vnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vrstni red vnosov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Termin
nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
prikaz zgrešenih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
signalizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zgrešeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tipka
prostoročno telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . 17
Tipka 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tipka lojtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tipka meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tipka menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tipka R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tipka za položitev slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tipka za prekinitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tipka za prevzem pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tipka za prostoročno govorjenje . . . . . . . . . . . . . 3
Tipka za prostoročno telefoniranje . . . . . . . . . . 17
Tipka za sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tipka za upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 11
Tipka za vklop/izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tipka zvezdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tipke
meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
tipka lojtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
tipka R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
tipka za položitev slušalke . . . . . . . . . . . . . . 15
tipka za prekinitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
tipka za prevzem pogovora . . . . . . . . . . . . . . 3
tipka za sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
tipka za upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
tipka za vklop/izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
tipka zvezdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
tipke zaslona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 12
Tipke zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 12
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali
Upravljanje
telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V
Več klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Velika/mala pisava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VIP-pozivni signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VIP-skupina, dodelitev vnosa telefonskega imenika
19
Vklop/izklop pozivnega signala . . . . . . . . . . . . 36
Vklop/izklop zapore tipk . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vnašanje besedila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vnašanje cifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vnos posebnih znakov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vnos preglasov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vrstica stanja
simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vsebina embalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vtična napajalna enota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vzdrževanje naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Z
Začetek obratovanja, mobilna enota. . . . . . . . . . 8
Zagon telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zapora klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zasedanje tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zasedanje tipke s ciframi . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zaslon
Barvna shema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ohranjevalnik zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Osvetlitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zaščita pred klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zgrešene obletnice/termini . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zlomljen prikazovalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zvočnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.
51
Gigaset C530HX / LHSG IM3 - SI sl / A31008-M2761-R601-2-TK19 / Cover_back_c.fm / 11/9/17
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Template Go, Version 1, 01.07.2014
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising