Gigaset | Book Case SMART | User guide | Gigaset Book Case SMART instrukcja

Gigaset Book Case SMART instrukcja
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / Cover_front_c.fm / 9/12/19
GS110
Instrukcja obsługi
jest dostępna również online
z Twojego smartfona
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / _GS110_LUGIVZ.fm / 9/12/19
Spis treści
Spis treści
Widok urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Gigaset GS110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pulpit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Obsługa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznaj urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja pulpitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powiadomienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Nie przeszkadzać” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inne funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
19
22
24
28
29
30
Komunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiadomości (SMS/MMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
37
41
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konta i lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Połączenia sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
45
51
58
61
63
74
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskazówki producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
77
79
82
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych
krajach i u niektórych operatorów.
2
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / overview.fm / 9/12/19
Gigaset GS110
Widok urządzenia
Gigaset GS110
1
23 4
11
12
5
6
7
8
9
10
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gniazdo słuchawkowe (wtyk typu jack
3,5 mm)
Aparat przedni
Słuchawka
Czujnik światła/zbliżeniowy
Przycisk głośności (góra: +, dół: –)
Przycisk wł./wył.
Ekran dotykowy
Głośnik
Złącze USB typu C
Mikrofon
11
Aparat tylny
12
Lampa błyskowa
3
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / overview.fm / 9/12/19
Pulpit
Pulpit
Pasek powiadomień i stanu
Symbole sygnalizują przychodzące powiadomienia oraz różne stany robocze ( str. 82)
Dostęp do powiadomień (
str. 22)
Dostęp do szybkich ustawień (
str. 17)
Miejsce na aplikacje i widżety
Możliwość dowolnej konfiguracji (
Pasek ulubionych
Często używane aplikacje (
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Przyciski nawigacji (
4
str. 19)
str. 16)
str. 19)
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / user_guide_operating_steps.fm / 9/12/19
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi
Symbole
Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
Ważne informacje działania oraz fachowego obchodzenia się, lub funkcji mogących
generować koszty
Warunek, aby wykonać następującą operację.
Dodatkowe przydatne informacje.
Procedury
Przykład: Zmiana momentu przejścia w stan oczekiwania
¤
Ustawienia
Krok
¤
¤
Uśpienie
wybierz czas
Przeciągnij palcem na ekranie startowym do góry.
Wskazówka: Jeżeli aplikacja, która ma zostać otwarta, znajduje się
na pulpicie, można ominąć ten krok.
Ustawienia
Naciśnij aplikację Ustawienia. Otwiera się menu ustawień.
Wyświetlacz
Naciśnij wpis w menu Wyświetlacz.
Zaawansowane
Naciśnij Zaawansowane. Wyświetlane są dalsze ustawienia.
Uśpienie
Naciśnij Uśpienie.
Wybierz czas
Naciśnij wybrany czas
= wybrano,
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Zaawansowane
Co trzeba zrobić
¤
¤
¤
¤
Wyświetlacz
= nie wybrano
5
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / security_LUG.fm / 9/12/19
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki bezpieczeństwa
Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia
obowiązujących przepisów.
Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.
Wskazówki ogólne
•
•
•
•
•
•
•
Dla własnego bezpieczeństwa używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do
telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie
telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie
Gigaset (patrz Serwis str. 77).
Telefon komórkowy nie jest wodoszczelny. Urządzenia oraz jego akcesoriów nie wolno przechowywać ani
ładować w wilgotnych pomieszczeniach (np. w łazience, natrysku, kuchni). Deszcz, wilgotność i inne
ciecze mogą zawierać minerały powodujące korozję układów elektrycznych. Podczas ładowania istnieje
niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia.
Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 0-40° C.
Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterię, a elementy
z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy
elektroniczne.
Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapylonych lub brudnych. Pył
może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać
wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których
zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub
pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci.
Takimi obszarami są np.: Stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne
substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne
lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opiłki metali).
Zabrania się zwierania, demontażu lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo
obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.
Połączenie USB wymaga wersji USB 2.0 lub wyższej.
Bateria i proces ładowania
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niefachowej wymiany akumulatora.
Usuwanie zużytego akumulatora według instrukcji (rozdział Odpady i ochrona środowiska
str. 80).
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
•
•
•
•
•
6
¢
Nigdy nie podpalać ani nie podgrzewać akumulatora. Nie usuwać go w otoczeniu narażonym na działanie
wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub
pożarowi. Nie demontować, nie lutować ani nie modyfikować akumulatora. Nie przechowywać akumulatora w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
Nie dotykać akumulatora ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijać go. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się akumulatora, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Zabrania
się zgniatania, podgrzewania lub spalania akumulatora.
Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do
oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przetrzeć oko czystą wodą i skontaktować się z
lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry.
Niezwłocznie przepłukać skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
Nigdy nie używać akumulatora do celu innego niż podany. Nigdy nie używać uszkodzonego akumulatora.
Jeżeli akumulator podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia
kolor, odkształca się lub staje się nieszczelny, ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie wymienić
go na nowy.
Temperatura akumulatora wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać akumulatora w jednym miejscu
z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / security_LUG.fm / 9/12/19
Wskazówki bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
Nie ładować baterii dłużej niż przez 12 godzin.
Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadzić rozmów telefonicznych ani
nie nawiązywać połączeń.
Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono baterii do telefonu
komórkowego – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
Słuchawki
Duża głośność może uszkodzić słuch.
Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale
uszkodzić słuch.
Aby zapobiec utraty słuchu, unikać słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.
•
•
W przypadku używania słuchawek podczas chodzenia lub biegania należy uważać, aby ich kabel nie
zaczepił się o ciało lub inne przedmioty.
Używać słuchawek wyłącznie w suchym otoczeniu. Statyczne ładunki elektryczne tworzące się w słuchawkach mogą wyładować się przy uchu. Słuchawkę można rozładować dotykając jej dłonią lub dotykając nią
nieosłoniętego przedmiotu metalowego przed podłączeniem do telefonu komórkowego.
Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych
•
•
•
•
•
W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnić warunki panujące
w otoczeniu, np. w praktyce lekarskiej.
W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na
zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:
Przy włączaniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a
implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia
tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek
koniecznie natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w
kieszeni koszuli.
Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów
ślimakowych. W przypadku usterek proszę zwrócić się do producenta takich produktów.
Inne urządzenia medyczne:
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych,
należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej
częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.
Telefony alarmowe
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
•
•
•
Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i włączony. Ew. wpisać telefon alarmowy i
nawiązać połączenie.
Poinformować pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.
Dzieci i zwierzęta domowe
•
Telefon komórkowy, baterie, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub
zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem
lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod
nadzorem osoby dorosłej.
Granie
•
Długotrwałe granie na telefonie komórkowym może spowodować ew. przyjęcie niezdrowej pozycji ciała.
Po godzinie zrobić 15 minut przerwy. Jeżeli podczas grania źle się poczujesz, natychmiast przerwij grę.
Jeżeli stan ten będzie się utrzymywał, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
7
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / security_LUG.fm / 9/12/19
Wskazówki bezpieczeństwa
Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego
•
•
Wyłączać telefon komórkowy na czas lotu samolotem
Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów.
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych. Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazówek personelu samolotu.
Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze.
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.
Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych
•
•
Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.
Nawiązywanie połączeń przez kartę SIM może generować koszty.
Niesprawne urządzenia
•
•
•
•
•
Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
Uszkodzone urządzenia należy usuwać lub zlecić ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą
np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczanie, może spowodować
pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów
wewnętrznych.
Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą
pokaleczyć dłonie lub twarz.
W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, baterii lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do
Gigaset Service Center.
Inne istotne informacje
•
•
•
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
•
8
Nigdy nie kierować migającego światła na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli światło migowe zostanie skierowane na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub
jego uszkodzenia.
Podczas korzystania z aplikacji lub programów zużywających dużą ilość energii przez dłuższy czas, urządzenie może się rozgrzewać. Jest to normalne zjawisko niemające wpływu na wydajność urządzenia.
Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W
razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
Nie lakierować telefonu komórkowego Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / starting.fm / 9/12/19
Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
Zawartość opakowania
• smartfon Gigaset GS110
• bateria
• kabel do ładowania z ładowarką sieciową
Uruchomienie
Otwieranie urządzenia
¤
Podważ paznokciem jeden z dolnych narożników pod pokrywą i pociągnąć pokrywę do
góry.
Wkładanie karty SIM i SD
Do smartfona można włożyć dwie karty nano SIM oraz jedną kartę micro SD.
¤
Włóż kartę nano SIM do gniazda karty 1 i
przesuń do tyłu.
Wkładanie karty SD (opcjonalnie)
1
2
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
W celu zapisywania osobistych danych, obrazów,
filmów lub muzyki można włożyć do smartfona
kartę mikro SD.
¤
Włóż kartę mikro SD do gniazda 2 i przesuń do
tyłu.
Urządzenie rozpoznaje karty SD o pojemności 32 GB. Z większych kart (do 256 GB)
można korzystać, jeżeli są sformatowane w Gigaset GS110 (nie na komputerze).
9
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / starting.fm / 9/12/19
Pierwsze kroki
Wkładanie baterii
¤
włóż baterię do urządzenia stykami do
przodu dosuń baterię na dole do komory
baterii.
Wyjmowanie baterii:
¤
W celu wymiany baterii podważ paznokciem
wnękę w komorze baterii i pociągnij baterię do
góry.
Zamykanie pokrywy
¤
¤
Wyrównaj pokrywę baterii bocznymi wypustkami z otworami po stronie wewnętrznej
obudowy.
Dociśnij pokrywę do zatrzaśnięcia.
Ładowanie baterii
¤
¤
Podłącz wtyczkę USB typu C dołączonego w
komplecie przewodu do ładowania do złącza
USB typu C w smartfonie
Połącz ładowarkę sieciową ze złączem USB przewodu do ładowania i włóż do gniazdka.
Urządzenie jest naładowane, gdy symbol ładowania
w pasku stanu jest całkowicie wypełniony.
Aby telefon nie rozładował się podczas konfiguracji, zalecamy, aby był on podłączony
do zasilania do zakończenia tej procedury.
Włączanie urządzenia
¤
Naciśnij przycisk wł./wył., aż urządzenie zacznie wibrować.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
W przypadku wezwania do odblokowania karty SIM:
¤
Wprowadź PIN karty SIM za pomocą klawiatury
Przy pierwszym włączeniu uruchamia się asystent, który przeprowadzi Cię przez pierwszą konfigurację.
10
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / starting.fm / 9/12/19
Pierwsze kroki
Asystent konfiguracji urządzenia
Po pierwszym włączeniu urządzenia użytkownik zostaje automatycznie przeprowadzony przez
najważniejsze punkty konfiguracji.
<
Wstecz: kontrola i ew. zmiana już dokonanych ustawień.
Dalej >
Zastosuj ustawienia na tej stronie i przejdź do następnej.
Pomiń
Ustaw później.
Wybór języka
Wskazywany jest ustawiony język.
¤
Ew. wybierz inny język
naciśnij krótko Start
Wkładanie karty SIM
Ta strona pojawia się tylko, jeżeli jeszcze nie włożono karty SIM:
¤
Włóż teraz kartę (
str. 9)
Włóż kartę SIM później:
Pomiń
Połączenie z siecią WIFI
Widoczne są sieci bezprzewodowe (WIFI) dostępne w okolicy.
¤
Naciśnij krótko wybraną sieć WIFI
łączy się z wybraną siecią WIFI
wprowadź hasło sieci WIFI
Połącz . . . smartfon
Kopiowanie aplikacji i danych
Teraz możesz ustalić, czy urządzenie ma być skonfigurowane w pełni od nowa lub czy dane
osobiste (np. aplikacje, zdjęcia, muzyka) mają być przesyłane z innego urządzenia lub z GoogleTM
Cloud.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Kopiowanie danych
¤
¤
Masz już smartfon z systemem Android, posiadasz konto Google lub posiadasz
iPhone’a.
Wybierz jedną z opcji
wybierz źródło danych
Postępuj według wskazówek na ekranie
Konfiguruj jako nowe urządzenie
Zaloguj się do już istniejącego konta Google
¤
Podaj adres e-mail i hasło swojego konta Google
lub
Skonfiguruj nowe konto
¤
¤
Naciśnij krótko Utwórz nowe konto
podaj adres e-mail i hasło nowego konta Google.
Wprowadź kolejne dane, aby zakończyć konfigurację konta Google.
11
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / starting.fm / 9/12/19
Pierwsze kroki
Korzystanie z usług Google
Wskazywane są różne usługi.
¤
Aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem usługę, z której chcesz korzystać
Dalej
Ten krok oznacza także zgodę na warunki korzystania i politykę prywatności Google.
Konfiguracja ochrony telefonu
Możesz chronić swój smartfon przed nieuprawnionym użyciem.
¤
Wprowadź PIN
lub
¤
¤
¤
wybierz Opcje blokady ekranu
Wzór | Kod PIN wybierz| Hasło
wprowadź wzór, PIN lub hasło
Dalej
Dalej
powtórz
Potwierdź
Aktywacja Asystenta Google
Asystent Google odpowiada na pytania i wykonuje różne zadania. Strona zawiera informacje o
uprawnieniach, które są wymagane przez Asystenta Google.
Aktywacja Asystenta Google:
Wyłączenie Asystenta Google:
naciśnij krótko Tak, włącz.
naciśnij krótko Nie, dziękuję.
Dane obowiązujące dla tych ustawień mogą pochodzić z jednego urządzenia, w którym zalogowano się na koncie Google. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmienić na swoim
koncie Google pod adresem myaccount.google.com.
Konfiguracja kolejnych funkcji
Można dokonywać teraz jeszcze innych ustawień, np. skonfigurować Google Pay, tapetę lub
rozmiar czcionki, albo też skonfigurować nowe konto poczty e-mail.
Gmail zostaje skonfigurowany po zalogowaniu na swoje konto Google. Jeżeli skonfigurujesz
adresy e-mail innych kont e-mailowych, to wiadomości z tych kont będą również wyświetlane w
aplikacji Gmail.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Wybierz usługodawcę
wprowadź dane dostępowe
Jeżeli nie chcesz już wprowadzać żadnych innych ustawień:
Twój smartfon jest teraz gotowy do użycia.
12
Dalej
Nie, dziękuję
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Poznaj urządzenie
Obsługa urządzenia
Poznaj urządzenie
Włączanie/wyłączanie urządzenia
Włączanie
¤
Naciśnij długo przycisk wł./wył. . . . urządzenie zostaje uruchomione
Odblokowanie karty SIM
¤
wprowadź PIN karty SIM
Usuwanie powiadomień (jeżeli się pojawiły)
¤
¤
Usuwanie powiadomienia:
Odłożenie powiadomienia na później:
Powiadomienia:
przeciągnij palcem w lewo lub w prawo
przeciągnij do góry do paska powiadomień
str. 22
Gdy skonfigurowana jest blokada ekranu przed nieuprawnioną obsługą
¤
Przesunąć palcem do góry
Blokada ekranu:
Odblokuj blokadę ekranu . . . pojawia się pulpit
str. 51
Wyłączanie
¤
naciśnij długo włącznik/wyłącznik
naciśnij
Wyłącz
OK
Można przełączać smartfon również do Tryb samolotowy. Wyłączane są wtedy tylko
funkcje bezprzewodowe, inne funkcje urządzenia pozostają dostępne.
Planowane włączanie/wyłączanie
Można ustawić, aby smartfon włączył się lub wyłączył w ustawionym czasie.
Aktywacja/dezaktywacja planowanego włączania/wyłączania
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Ustawienia Zaplanowanie włączenie/wyłączenie zaznacz pole wyboru
obok wybranej opcji (Ustaw czas włączenia | Ustaw czas wyłączenia) . . . smartfon włączy
się lub wyłączy w ustawionym czasie
Ustawianie czasu
¤
Ustawienia Zaplanowanie włączenie/wyłączenie naciśnij wybraną opcję
naciśnij krótko Czas wybierz czas OK naciśnij krótko Powtarzaj
zaznacz dni, dla
których mają obowiązywać ustawienia OK DONE
13
12:32
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Poznaj urządzenie
Przełączanie urządzenia w stan oczekiwania/zakończenie stanu
oczekiwania
Przełączanie urządzenia w stan oczekiwania
¤
Naciśnij krótko włącznik/wyłącznik
Jeżeli urządzenie przez określony czas nie jest obsługiwane, przechodzi automatycznie w stan oczekiwania.
Ustalanie czasu bezczynności przed przejściem w stan oczekiwania
¤
Ustawienia
Wyświetlacz
Zaawansowane
Uśpienie
wybierz czas
Zakończenie stanu oczekiwania
¤
Naciśnij krótko włącznik/wyłącznik
odblokuj ekran
ew. usuń powiadomienia
przewiń do góry
Wybudzanie smartfona ze stanu uśpienia poprzez podniesienie
Jeżeli chcesz sprawdzać godzinę, powiadomienia i inne informacje, gdy smartfon jest w stanie
uśpienia, aktywuj następującą funkcję.
¤
Ustawienia
przełącznikiem
Inteligentne sterowanie
Podnieś, by sprawdzić telefon włącz
Obsługa ekranu dotykowego
Ruchy i gesty do obsługi ekranu dotykowego:
Naciśnięcie
¤
Krótkie dotknięcie ekranu palcem
Przykłady:
Uruchamianie aplikacji, wybór funkcji lub ustawienia:
Wprowadzanie tekstu:
naciśnij element
naciśnij pole tekstowe . . . pojawia się klawiatura
Dotknięcie i przytrzymanie
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Trzymaj palec na elemencie tak długo, aż zareaguje.
Przeciągnięcie i puszczenie
¤
Dotknij i przytrzymaj element
element
przesuń palec po ekranie do wybranego miejsca
Przykład: Przesuwanie aplikacji na pulpicie
Przeciąganie lub przemieszczanie
¤
Szybko i bez przerwy przeciągnij palcem po ekranie
Przykład: przełączanie między pulpitami
14
puść
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Poznaj urządzenie
Podwójne naciśnięcie
¤
Naciśnij ekran dwukrotnie jeden raz po drugim.
Przykład: Zbliżanie. Możliwe tylko na niektórych stronach, np. w przeglądarce internetowej lub
mapach
¤
¤
Przybliżanie:
Ponowne oddalanie:
Naciśnij element dwukrotnie jeden raz po drugim
Naciśnij jeszcze raz dwukrotnie
Rozciąganie/ściąganie
¤
Umieść dwa lub więcej palców równocześnie na ekranie
Powiększenie widoku:
Zmniejszenie widoku:
¤
¤
rozciągnij palce
ściągnij palce
Przykład: Skalowanie zawartości strony. Możliwe tylko w niektórych aplikacjach, np. Google
Maps i Chrome.
Zapobieganie przypadkowemu uruchomieniu, gdy smartfon jest w kieszeni:
¤
Ustawienia Inteligentne sterowanie Tryb "Telefon w kieszeni"
aktywuj przełącznikiem funkcję Tryb obsługi bezdotykowej
Obsługa gestami
Niektóre funkcje można obsługiwać poprzez podniesienie smartfona, obrócenie go lub potrząśnięcie nim. W tym celu odblokuj funkcję Inteligentne wykrywanie ruchu i aktywuj wybrane
działania.
¤
Ustawienia Inteligentne sterowanie Inteligentne wykrywanie ruchu
aktywuj przełącznikiem funkcję . . . pojawia się lista możliwych działań włącz przełącznikami wybrane działania
Ustawianie głośności i wibracji przyciskiem głośności
Zmiana głośności dzwonka, muzyki i alarmu.
¤
Naciśnij przycisk głośności z prawej strony urządzenia . . . pojawia się regulator
głośności ustaw głośność regulatorem
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Wyłączanie dzwonka
¤
przeciągnij suwak całkiem do dołu
lub:
naciśnij krótko
Aktywacja/dezaktywacja wibracji i wyciszanie
¤
¤
¤
naciśnij krótko
. . . dzwonek wyłącza się i włączają się wibracje
naciśnij krótko
. . . wibracje oraz dzwonek wyłączają się
naciśnij krówko
. . . dzwonek włącza się
Kompleksowe ustawienia dźwięku:
¤
Naciśnij krótko
. . . otwiera się menu Ustawienia – Profile (
str. 46)
15
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Poznaj urządzenie
Pulpit
Pulpit pojawia się, gdy urządzenie zostanie włączone lub odblokowane i nie ma żadnej otwartej aplikacji.
Możesz utworzyć kilka pulpitów i dowolnie konfigurować ich
wygląd, aby mieć szybki dostęp do preferowanych aplikacji i treści
( str. 19).
Powrót z dowolnego widoku do pulpitu
¤
Naciśnij krótko przycisk Home
na pasku nawigacji . . .
pojawia się ostatnio otwarty ekran początkowy
Przełączanie między pulpitami
¤
Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przejść do innego pulpitu.
Przełączanie między pulpitami a aplikacjami
Na dole każdego z ekranów znajdują się trzy przyciski nawigacyjne:
Otwiera ostatnio wyświetlany ekran. Możesz cofać się kilkakrotnie, maksymalnie do
ekranu startowego.
Przycisk Home
Krótkie naciśnięcie: otwiera ostatnio otwarty pulpit.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Dotknięcie i przytrzymanie: otwiera Asystenta Google Pomoc Google
Otwiera przegląd aplikacji i zakładek przeglądarki, które były ostatnio używane.
¤ naciśnij ją
Otwieranie aplikacji:
¤ Przesuń aplikację w lewo lub w prawo
Zamykanie aplikacji:
Dopasowanie paska nawigacji
¤
Ustawienia
Pasek nawigacji
Wyświetlanie/ukrywanie paska nawigacji
¤
aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem Pokaż/ukryj pasek nawigacji
(
= pasek nawigacji pojawia się;
= pasek nawigacji chowa się)
Gdy pasek nawigacji jest ukryty:
Wyświetlanie: ¤ przesuń palcem od dołu do góry
¤ naciśnij krótko
Chowanie:
16
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Poznaj urządzenie
Zmiana rozmieszczenia przycisków nawigacji
Zamiana pozycji przycisków nawigacji
¤
i
.
Wybierz odpowiednią kombinację, np.
Dodawanie przycisku do otwierania paska powiadomień i stanu
¤
Wybierz kombinację symbolem
, np.
Szybkie ustawienia
Za pomocą szybkich ustawień ze wszystkich sytuacji obsługowych możesz mieć dostęp do
często używanych ustawień, np. podświetlenia ekranu, WIFI, Bluetooth itd.
Otwieranie szybkich ustawień
¤
Przeciągnąć palcami od paska stanu w dół
lub, jeżeli symbol
¤
jest dostępny w pasku nawigacji:
naciśnij krótko
. . . pojawią się szybkie ustawienia
¤
Przewiń jeszcze raz w dół . . . pojawią się dalsze szybkie ustawienia ewentualnie przeciągnąć palcami w lewo/prawa, aby wyświetlić wszystkie szybkie ustawienia
Symbole szybkich ustawień
str. 82
Włączanie/wyłączanie funkcji
¤
Naciśnij krótko ustawienie . . . Symbol ustawienia jest kolorowy, gdy jest on aktywny, oraz
szary, gdy jest on wyłączony
Zmiana ustawień
¤
Naciśnij i przytrzymaj symbol
Dopasuj ustawienia zgodnie z życzeniem
Edycja szybkich ustawień
Można wyświetlić dodatkowe szybkie ustawienia, usunąć nieużywane i zmienić układ ikon.
¤
Nacisnąć na
. . . aktualnie nieużywane szybkie ustawienia zostaną pokazane na dole
Nacisnąć ikonę, przytrzymać i przeciągnąć w żądane miejsce
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Zakończenie edycji:
nacisnąć na
Przywracanie do stanu początkowego:
po lewej stronie u góry
nacisnąć na
Resetuj
Wybrane ustawienie nie jest dostępne w szybkich ustawieniach:
¤
naciśnij krótko . . . otwiera się aplikacja Ustawienia, w której dostępne są
wszystkie ustawienia smartfona.
17
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Poznaj urządzenie
Pisanie i edycja tekstu
Do pisania tekstu służy klawiatura Google.
Otwieranie klawiatury
¤
Naciśnij miejsce, w którym ma zostać wpisany
tekst
Można wprowadzać litery, cyfry i znaki specjalne.
Przełączanie między wprowadzaniem litera a cyfr/
znaków specjalnych: naciśnij
Zamykanie klawiatury
¤
Naciśnij w pasku nawigacji
Dodawanie tekstu
Wprowadzanie liter lub symboli:
Wprowadzanie dużych liter:
Włączanie/wyłączanie blokady wielkich liter:
Litery specjalne:
¤
¤
¤
¤
Naciśnij przycisk
Naciśnij klawisz Shift
Naciśnij dwukrotnie klawisz Shift
Naciśnij przycisk i przytrzymaj
Podczas wprowadzania tekstu na klawiaturze pojawiają się podpowiedzi ze słownika klawiatury.
Wybieranie podpowiedzi:
¤
Naciśnij słowo . . . słowo zostaje wybrane i wstawione z automatyczną spacją
Edycja tekstu
Ustawianie kursora:
Przesuwanie kursora:
Usuwanie wiersza:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Wybieranie tekstu:
Wybierz wszystko:
Wytnij wybrany tekst:
Kopiuj wybrany tekst:
Wstawianie tekstu:
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
Naciśnij miejsce w tekście, w którym ma zostać umieszczony
kursor
Przesuń tekst w lewo lub w prawo
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze strzałką wstecz
Naciśnij i przytrzymaj słowo przesuwając znaczniki po obu
stronach wybierz większą lub mniejszą ilość tekstu
Naciśnij i przytrzymaj słowo
Zaznacz wszystko
Naciśnij Wytnij
Naciśnij Kopiuj
Wstaw znacznik
Naciśnij znacznik
Wklej
Jeżeli ze względów ilości miejsca nie są wskazywane wszystkie opcje:
krótko
18
naciśnij
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Konfiguracja pulpitu
Zmiana ustawień klawiatury
Można zmieniać różne ustawienia klawiatury, np. wersję językową, reakcję na dotknięcie
klawiszy oraz wygląd.
¤
wirtualna
Ustawienia
Gboard
System
Języki i metody wprowadzania
Klawiatura
Ustawianie wprowadzania głosowego
Jeżeli aplikacja to umożliwia, tekst może być wprowadzany również głosem za pomocą mikrofonu. Standardowo funkcja ta jest włączona.
Włączanie/wyłączanie wprowadzania głosowego
¤
wirtualna
Ustawienia System Języki i metody wprowadzania Klawiatura
Zarządzaj klawiaturami Google Rozpoznawanie mowy przełącznikiem
Ustawienia wprowadzania głosowego:
¤
wirtualna
Ustawienia System Języki i metody wprowadzania
Google Rozpoznawanie mowy
Klawiatura
Konfiguracja pulpitu
Możesz utworzyć kilka pulpitów i dowolnie konfigurować ich wygląd, aby mieć szybki dostęp do
preferowanych aplikacji i treści.
Dopasowanie paska ulubionych
Pod każdym pulpitem znajduje się pasek ulubionych, za pomocą którego można szybko przejść
do najczęściej używanych aplikacji.
Otwieranie menu ze wszystkimi aplikacjami
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Przeciągnij palcem po ekranie od dołu do góry
Aplikacje w menu aplikacji są uporządkowane alfabetycznie.
Przewijanie przez listę:
przeciągnij od dołu do góry
Usuwanie aplikacji z paska ulubionych
¤
Dotknij aplikację na pasku ulubionych i przeciągnij do góry
¤
na przycisku przeciągnij Zapomnij do górnego brzegu ekranu i puść
lub
¤
przeciągnij w inne miejsce ekranu i upuść
19
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Konfiguracja pulpitu
Dodawanie aplikacji
¤
pulpit
wybór wybranej aplikacji dotknij aplikację i przytrzymaj . . . w tle widoczny jest
przeciągnij aplikację w wolne miejsce na pasku ulubionych i upuść.
Zmiana tła
¤
naciśnij i przytrzymaj tło naciśnij Tapety wybierz jedną z domyślnych tapet lub własne
zdjęcie z galerii naciśnij Wybierz tapetę z...
Inne tła można pobrać ze sklepu Google Play.
Dodaj aplikację do pulpitu
¤
Naciśnij menu aplikacji Wyszukaj żądaną aplikację Naciśnij i przeciągnij aplikację
. . . w tle pojawia się ekran startowy Przeciągnij aplikację w wolne miejsce na ekranie startowym i upuść
Dodaj widżet do pulpitu
Widżety są elementami, które są przeznaczone do wyświetlania informacji na pulpicie, np. zegar,
kalendarz na dany dzień, ważny wpis z listy kontaktów lub wybieranie bezpośrednie.
¤
¤
Naciśnij wolne miejsce na pulpicie i przytrzymaj
naciśnij Skróty
Naciśnij i przytrzymaj wybrany widżet . . . W tle pojawia się ekran startowy
widżet do wolnego miejsca na pulpicie i upuść
Przeciągnij
Rozmiary niektórych widżetów można dopasowywać:
¤
Naciśnij i przytrzymaj widżet puść . . . jeżeli można dopasować rozmiar widżetu, na brzegach pojawia się ramka z punktami przeciągając punkty dopasuj rozmiar widżetu
Po ustawieniu żądanego rozmiaru:
naciśnij dowolne miejsce poza widżetem
Przesuwanie aplikacji i widżetów
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Naciśnij i przytrzymaj aplikację/widżet na pulpicie przeciągnij aplikację/widżet w wybrane
miejsce i upuść lub przeciągnij w lewo lub prawo na inny pulpit i tam upuść
Tworzenie folderów aplikacji
¤
Naciśnij i przytrzymaj aplikację na ekranie startowym Przeciągnij symbol aplikacji nad
inny symbol aplikacji . . . Zostaje utworzony wspólny symbol dla obu aplikacji
Dodawanie aplikacji:
¤
Naciśnij i przytrzymaj aplikację
przeciągnij do folderu
Usuń aplikację
¤
Otwórz folder ` Dotknij aplikacji i przytrzymaj
Przeciągnij ją z folderu na tło
Zmiana nazwy folder:
¤
20
otwórz folder naciśnij nazwę . . . pojawia się klawiatura
wadź nową nazwę
usuń starą nazwę
wpro-
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Konfiguracja pulpitu
Usuwanie aplikacji lub widżetu
¤
Naciśnij i przytrzymaj aplikację/widżet na pulpicie
upuść
przeciągnij do góry do opcji Usuń i
Dodawanie pulpitów, zmiana położenia i usuwanie
Jeżeli utworzono kilka ekranów startowych, przy przeciąganiu w prawo lub w lewo pojawia się
cienki biały pasek na listą ulubionych. Wskazuje on liczbę ekranów startowych oraz pozycję
aktualnego ekranu startowego.
Dodawanie pulpitów
¤
Naciśnij i przytrzymaj aplikację przeciągnij aplikację całkowicie na prawo, aż pojawi
się pusty pulpit upuść . . . zostaje utworzony nowy pulpit, na który zostaje upuszczona
aplikacja
Usuwanie pulpitów
¤
Usunięcie wszystkich aplikacji i widżetów z pulpitu (usunięcie lub przesunięcie do innego
pulpitu) . . . po usunięciu ostatniej aplikacji/ostatniego widżetu pulpit znika
Inne ustawienia ekranu początkowego
Można też dokonywać innych ustawień dot. wyglądu ekranu startowego, np. kształtu symboli
aplikacji.
¤
Dotknij wybranego wolnego miejsca na ekranie początkowym i przytrzymaj naciśnij
krótko Ustawienia strony głównej
wybierz wybraną opcję i ustaw ją zależnie od potrzeb
Wyszukiwanie w smartfonie i w Internecie
Na ekranie startowym można umieścić widżet wyszukiwania Google, za pomocą którego będzie
można przeszukiwać zawartość smartfona oraz Internet.
Wprowadzanie wyszukiwanego hasła
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Naciśnij pasek wyszukiwania
wyszukane
wprowadź klawiaturą hasło, które ma zostać
Wyszukiwanie głosowe
¤
Naciśnij symbol mikrofonu
Więcej informacji
wypowiedz wyszukiwane hasło
Pomoc Google
Wyszukiwanie za pomocą Google Go
Google Go udostępnia kilka aplikacji, które w porównaniu ze standardowymi aplikacjami
Google wymagają mniejszej ilości pamięci roboczej oraz zajmują mniej miejsca na dysku
( str. 26). Aplikacja Google Go jest również proponowana w widżecie wyszukiwania.
¤
Naciśnij symbol
Naciśnij symbol
21
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Powiadomienia
Powiadomienia
Powiadomienia informują o różnych zdarzeniach, np. nadejściu nowej wiadomości na poczcie
głosowej lub o e-mailach, terminach kalendarza lub alarmach.
Powiadomienia są sygnalizowane w następujący sposób
• Na pasku powiadomień: przeciągnij palcem od góry do dołu po ekranie
Symbol na pasku powiadomień informuje, jakie występują powiadomienia ( str. 82).
• Na blokadzie ekranu: przy uruchomieniu urządzenia lub gdy urządzenie powraca ze stanu
oczekiwania
• Na górze ekranu, jeżeli użytkownik jest zajęty czymś innym na urządzeniu, np. czyta wiadomość e-mail lub ogląda film
• Krótko na ekranie uśpienia
Zmiana ustawień wyświetlania powiadomień:
str. 23
W pasku nawigacji można umieścić przycisk
paska powiadomień ( str. 16).
służący do szybkiego wyświetlania
Edytowanie powiadomień
Wyświetlanie powiadomień/odpowiadanie na nie
¤
Nacisną na Powiadomienie . . . treść wiadomości zostanie wyświetlona w odpowiedniej aplikacji. Jeżeli dostępne różne aplikacje, istniej możliwość jej wyboru.
To, które informacje są wyświetlane i jakie są możliwe operacje, zależy od aplikacji, która wygenerowała powiadomienie.
Niektóre aplikacje umożliwiają reagowanie na powiadomienia. Można np. bezpośrednio odpowiedzieć na wiadomość, wyłączyć alarm lub wyświetlić na mapie miejsce spotkania.
Zmiana opcji wyświetlania aplikacji dla powiadomień:
str. 23
Usuwanie/zerowanie powiadomień
Usuwanie powiadomienia:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Przeciąganie powiadomień w prawo lub w lewo
Usuwanie wszystkich powiadomień ze strony powiadomień:
¤
Przewijanie do dołu do końca powiadomień
Ukryj wszystkie
Pozostawienie powiadomienia na blokadzie ekranu lub przy górnej krawędzi ekranu, aby przeczytać je później:
¤
Przeciąganie powiadomienia do góry
Wyświetlanie najnowszych powiadomień
¤
Ustawienia
Aplikacje i powiadomienia
Powiadomienia
Pod Ostatnio wysłane można wyświetlić listę aplikacji, które wysłały najnowsze powiadomienia.
22
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Powiadomienia
Ustawienia powiadomień
Zmiana domyślnego dźwięku powiadomień
¤
Ustawienia Aplikacje i powiadomienia Powiadomienia Domyślny
dźwięk powiadomienia Wybierz źródło dzwonków (nośnik pamięci lub dzwonki
własne) wybierz dźwięk powiadomienia OK
lub
¤
Ustawienia Profile Ogólne Edytuj Domyślny dźwięk
powiadomienia wybierz dźwięk powiadomienia OK
Brak dźwięku powiadomień:
Brak wybrać (pierwszy wpis na liście)
• Jeżeli nie chcesz, aby powiadomienia Ci przeszkadzały, możesz wyciszyć urzą•
•
dzenie. Powiadomienia nie są wtedy słyszalne.
Wycisz urządzenie trybem „Nie przeszkadzać” str. 29
W niektórych aplikacjach można ustawić dźwięki i wibracje powiadomień bezpośrednio w aplikacji poprzez menu Ustawienia.
Jeżeli głośność dźwięku zostanie zmniejszona aż do trybu wibracji ( str. 47),
urządzenie zaczyna wibrować, zamiast wydawać dźwięki. W przypadku powiadomień, dla których już wybrano tryb wibracji, smartfon wibruje nadal.
Zmiana ustawień dla powiadomień aplikacji
Ustal, czy i kiedy mają być wyświetlane powiadomienia aplikacji
¤
Ustawienia Aplikacje i powiadomienia
Wybierz aplikację Powiadomienia
Wyświetl wszystkie aplikacje
lub
¤
Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie aplikacji
naciśnij krótko
Powiadomienia
Wyświetlane są możliwe powiadomienia aplikacji. Można ustalić, które powiadomienia aplikacji
mają być wyświetlane.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Ustawienia na ekranie blokady
Dla ekranu blokady dostępne są następujące ustawienia:
• Nie pokazuj żadnych powiadomień
• Pokazuj wszystkie powiadomienia
• Ukryj informacje poufne
Można dokonać ustawień standardowych, które będą dotyczyć wszystkich aplikacji
¤
blokady
Ustawienia Aplikacje i powiadomienia
wybierz jedną z opcji
Powiadomienia
Na ekranie
lub
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Ustawienia ekranu blokady
Na ekranie
blokady
23
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Aplikacje
Aplikacje
Aplikacje dostępne w urządzeniu zostają zapisane w menu aplikacji. Urządzenie jest dostarczane z szeregiem domyślnych aplikacji. Po włożeniu karty SIM instalowane są dodatkowe aplikacje operatora sieci.
Można pobrać i zainstalować dalsze aplikacje lub wyłączyć lub odinstalować dostępne aplikacje.
Często używane aplikacje można umieścić bezpośrednio na pulpicie (
cztery najważniejszych w pasku ulubionych ( str. 19).
str. 20), a
Otwieranie zakończenie aplikacji
Otwieranie aplikacji z menu aplikacji
Pulpit jest otwarty. Jeżeli nie:
¤
naciśnij
przesuń palcem od dołu do góry . . . pojawiają się wszystkie aplikacje (w kolejności
alfabetycznej) naciśnij aplikację, którą chcesz otworzyć
Przełączanie między aplikacjami
¤
Naciśnij
na pasku nawigacji . . . pojawiają się ostatnio używane aplikacje
kację, która ma zostać otwarta
Pasek nawigacyjny:
naciśnij apli-
str. 16
Wychodzenie / zakończenie aplikacji
Wyjście z aplikacji
¤
Naciśnij
w pasku nawigacji . . . pojawia się pulpit. Aplikacja pozostaje otwarta i zostaje
przejęta do przeglądu aplikacji.
Zakończenie aplikacji
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Naciśnij krótko
na pasku nawigacji . . . wszystkie nowo otwarte aplikacje wyświetlają się
w postaci przeglądu naciśnij z prawej na górze na rysunku aplikacji
lub:
przeciągnij w lewo
Zakończenie wszystkich aplikacji:
naciśnij krótko
Chronionej aplikacji nie można zakończyć za pomocą
¤
Przeciągnij aplikację w prawo . . . po prawej na górze pojawia się symbol
Anuluj z powrotem ochronę:
24
.
jeszcze raz przeciągnij palcem w prawo
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Aplikacje
Wyszukiwanie aplikacji
¤
. . . Wyświetlane są wszystkie aplikacje Naciśnij Wyszukaj aplikacje powyżej listy
aplikacji
Wprowadź początkowe litery szukanej aplikacji . . . Wyświetlane są wszystkie
pasujące aplikacje
Instalowanie/odinstalowywanie aplikacji
Instalowanie nowych aplikacji
Pobieranie aplikacji z Google Play:
¤
aplikacji
Sklep Play . . . pojawia się Google Play
Zainstaluj
wyszukaj aplikację
otwórz stronę
Odinstalowywanie lub dezaktywacja aplikacji
Niepotrzebne aplikacje można usunąć z urządzenia
Pobrane aplikacje można odinstalować. Zostają one całkowicie usunięte z urządzenia. Aplikacje,
które były zainstalowane fabrycznie w urządzeniu (aplikacje systemowe) można wyłączyć, ale
nie można ich całkowicie odinstalować. Po wyłączeniu aplikacji zostaje ona ukryta w urządzeniu.
Dezaktywacja aplikacji systemowej może spowodować błędy w innych aplikacjach.
¤
Ustawienia Aplikacje i powiadomienia Wyświetl wszystkie aplikacje
Wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana Odinstaluj / Wyłącz
lub (dla aplikacji, które można odinstalować)
¤
Naciśnij i przytrzymaj aplikację, która ma zostać odinstalowana
Odinstaluj i puść
przeciągnij do
Wyświetlenie aplikacji systemowych i procesów:
¤
Ustawienia
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Naciśnij
Aplikacje i powiadomienia
Wyświetl wszystkie aplikacje
Pokaż systemowe
Fabrycznie zainstalowane aplikacje Google
Smartfon ma zainstalowanych wiele domyślnych aplikacji Google, m.in
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie w Internecie i smartfonie
Chrome
Przeglądarka internetowa
Gmail
Odbieranie, wysyłanie i tworzenie wiadomości
Mapy
Wyszukiwanie i poznawanie miejsc na całym świecie
YouTube
Odtwarzanie filmów i list odtwarzania na YouTube
25
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Aplikacje
Pliki
Menedżer plików
Muzyka Play
Słuchanie muzyki
Zdjęcia
Centralne zapisywanie zdjęć i zarządzanie nimi
Sklep Play
Pobieranie aplikacji
Wyczerpujące informacje na temat aplikacji Google
pomoc Google
Google Go
Urządzenie Gigaset GS110 wykorzystuje wersję Go systemu Android. Android Go został stworzony dla smartfonów o podstawowej konfiguracji sprzętowej (mała pamięć operacyjna, niska
moc procesora), jednak mimo to udostępnia użytkownikom pełen zakres funkcji prawdziwego
smarfona.
Dla smartfonów z Android go dostępne są standardowe wersje aplikacji Google w wersji Go.
Aplikacje Google zostały tam tak dostosowane, że potrzebują mniejszej ilości pamięci roboczej
i zużywają mniejszy transfer danych. Odpowiednie aplikacje Google są oznaczone dodatkiem
„Go”, np.
Google Assistant Go
Umożliwia on łatwą komunikację głosową podczas wyszukiwania
internetowego lub obsługi aplikacji lokalnych. Niedostępne w
wersji Go: Powiązanie z zewnętrznymi aplikacjami, sterowanie
urządzeniami Smart home, wprowadzanie poleceń klawiaturą.
Aktualnie dostępna jest tylko angielska wersja.
Google Go
Aplikacja integruje kilka funkcji Google realizowanych z ograniczonym zużyciem danych ( str. 26). Najważniejszą z nich jest
funkcja wyszukiwania.
Gmail Go
Odbieranie, wysyłanie i tworzenie wiadomości podobnie jak w
Gmail. W wersji Go zużycie pamięci oraz transferu jest mniejsze.
Google Maps Go
Wyszukiwanie i poznawanie miejsc na całym świecie W wersji Go
niektóre funkcje są niedostępne, np.: Pobieranie mapy offline,
pomiar odległości między punktami, ...
Aplikacje dla Android Go można również instalować ze sklepu Play.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Zmniejszenie ilości danych podczas przenoszenia z sieci
¤
Otwórz Google Go
Naciśnij . . . Otwiera się menu ustawień Korzystanie z trybu
Lite aktywuj przełącznikiem . . . Twoje wyszukiwania i zapytania są kierowane przez serwer
proxy Google, odwiedzane strony internetowe są kompresowane i w ten sposób można
zaoszczędzić na zużyciu danych.
W przypadku Google Chrome tryb oszczędzania danych jest włączony na stałe.
26
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Aplikacje
Ochrona przed szkodliwymi aplikacjami
Pobieranie aplikacji z innych źródeł niż Google Play
Jeżeli chcesz pobierać aplikacje z innych źródeł, niż Google Play, musisz wyraźnie się na to
zgodzić. Funkcję tę można znaleźć również w ustawieniach aplikacji umożliwiających pobieranie, np. przeglądarkach lub programach pocztowych.
¤
Ustawienia Aplikacje i powiadomienia Wyświetl wszystkie aplikacje
Wybierz aplikację, za pomocą której mają być pobierane aplikacje z innych źródeł
Zaawansowane Instalowanie nieznanych aplikacji Włącz przełącznik Zezwól z tego
źródła.
Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji sklasyfikowanych przez Google jako mniej bezpieczne, musisz
wyrazić specjalną zgodę na korzystanie z nich. Wcześniej zasięgnij informacji w Google, jakie
istnieją ryzyka dla bezpieczeństwa.
Aplikacje z nieznanych źródeł mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa smartfona. Pobieranie może spowodować uszkodzenie smartfona, a dane osobiste mogą
zostać niewłaściwie użyte lub zostać utracone.
Włączanie kontroli aplikacji
Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie kontroluje aplikacje przy instalacji i regularnie przeszukuje, czy na urządzeniu nie ma potencjalnie szkodliwych programów.
¤
Ustawienia Google Zabezpieczenia Google Play Project
przełącznik Przeszukaj urządzenie pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa
włącz
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
W przypadku instalacji aplikacji niepochodzącej z Google Play możliwe są następujące operacje:
• Zalecenie, aby nie instalować aplikacji.
• Instalacja aplikacji zostaje całkowicie zablokowana, jeżeli występuje zagrożenie dla
bezpieczeństwa urządzenia.
• informacje dotyczące identyfikacji aplikacji zostają przesłane do Google, np. informacje o
protokóle, adresy URL powiązane z aplikacją, identyfikator urządzenia, wersja systemu
operacyjnego oraz adres IP.
Aplikacje instalowane na urządzeniu są regularnie przeszukiwane. W przypadku stwierdzenia
potencjalnie szkodliwych aplikacji kontrola aplikacji może obejmować następujące kroki:
• Zalecenie natychmiastowego odinstalowania aplikacji.
• Usuń z urządzenia aplikację o której wiesz, że jest niebezpieczna.
27
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Pobieranie
Udoskonalenie rozpoznawania szkodliwych aplikacji
Funkcja Przeszukaj urządzenie pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa jest
włączona.
Gdy funkcja jest włączona, Google otrzymuje również anonimowe informacje o zainstalowanych aplikacjach niepochodzących ze sklepu Google Play. Dzięki temu Google może lepiej
chronić użytkownika przed szkodliwymi aplikacjami.
¤
Ustawienia Google Zabezpieczenia Google Play Project
przełącznik Udoskonalenie rozpoznawania szkodliwych aplikacji
włącz
Opcja ta może nie działać we wszystkich aplikacjach, ponieważ programiści mogą
wyłączyć tę funkcję zapobiegając kontroli ich aplikacji.
Pobieranie
Na urządzenie można pobierać pliki ze stron internetowych. Pobrane pliki są zapisywane najczęściej w dostępnej aplikacji menedżera plików, np.
Pliki.
Treści takie jak muzyka, programy telewizyjne lub książki z reguły nie są zapisywane
w menedżerze plików, lecz w aplikacji, w której pobrano dane.
Praca z pobranymi plikami
¤
Files
Pobieranie
Wyświetlanie z dużymi ¤ naciśnij
/ małymi symbolami:
Otwarcie pliku:
¤
Usuwanie pliku:
¤
¤
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Dzielenie pliku:
28
/
Naciśnij plik Wybierz aplikację, za pomocą której będzie sygnalizowane pobieranie
Naciśnij i przytrzymaj plik
Naciśnij
Naciśnij i przytrzymaj plik
Naciśnij
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
„Nie przeszkadzać”
„Nie przeszkadzać”
Funkcja „Nie przeszkadzać” wycisza urządzenie. Dzwonek i wibracje są wyłączone. W ten sposób
można np. uniknąć dzwonienia w nocy lub w wypadku terminu oraz wyłączyć wszystkie dźwięki
z wyjątkiem alarmu.
Włączanie/wyłączanie trybu „Nie przeszkadzać”
¤
Przeciągnij palcem od paska stanu w dół . . . pojawiają się szybkie ustawienia
Włączanie:
¤
naciśnij krótko
Nie przeszkadzać . . . uruchamia się tryb „Nie przeszkadzać“ z aktualnie
ustawionymi regułami – symbol pojawia się w kolorze, a na pasku stanu pojawia się
Wyłączanie:
¤
naciśnij krótko
szary
. . . wszystkie sygnały zostają znów włączone, symbol zmienia kolor na
Ustalanie reguł dla „Nie przeszkadzać“
¤
Naciśnij symbol
/
. . . otwiera się strona ustawień Nie przeszkadzać
Funkcje smartfona, których nie ma obejmować funkcja „Nie przeszkadzać”
Tutaj można np. zrobić wyjątek dla alarmu w funkcji „Nie przeszkadzać”.
¤
Naciśnij krótko Dźwięk i wibracje
(
włącz dźwięk i wibracje dla wybranej funkcji
= włączona, tzn. „Nie przeszkadzać” nie obowiązuje dla tej funkcji)
Reguły powiadomień
Jeżeli włączona jest funkcja „Nie przeszkadzać”, można dokonywać szczegółowych ustawień
informujących, w jaki sposób mają być traktowane powiadomienia.
¤
Naciśnij krótko Powiadomienia
wskazówkami na wyświetlaczu
wybierz ustawienie i postępuj zgodnie z objaśnieniami i
Zezwalanie na połączenia przychodzące
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Można wybierać, czy i które połączenia przychodzące mają być sygnalizowane w trybie „Nie
przeszkadzać”.
¤
Naciśnij krótko Połączenia
Zezwól na połączenia wybierz dopuszczalne połączenia
przychodzące (Od każdej osoby, Tylko od kontaktów, Tylko od kontaktów z gwiazdką,
Brak)
Edycja listy zaznaczonych kontaktów
Po wybraniu Tylko od kontaktów z gwiazdką można edytować listę tych kontaktów. Zaznaczone kontakty są ulubionymi na liście.
¤
Naciśnij krótko Połączenia
ze statusem ulubionych
Kontakty oznaczone gwiazdką . . . otwiera się lista kontaktów
29
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Inne funkcje
Usuwanie oznaczenia:
¤
naciśnij krótko kontakt
naciśnij krótko
. . . kontakt zostaje usunięty z listy
Tworzenie nowego kontaktu:
¤
naciśnij krótko
utwórz kontakt (
str. 39)
zaznacz jako ulubiony (
str. 40)
Dopuszczanie powtarzających się połączeń
Aby uniknąć sytuacji, w które nie zostałoby odebrane ważne połączenie, można zezwolić na
sygnalizację połączenia, które powtarza się w przeciągu 15 minut.
¤
Naciśnij krótko Połączenia
cych powtórnie
aktywuj przełącznik obok Zezwól na połączenia od dzwonią-
Dopuszczanie wiadomości, terminów i przypomnień
¤
Naciskając krótko Wiadomości, wydarzenia i przypomnienia można ustalić
zdarzenia mają być dopuszczone
jakie
Ustalanie harmonogramu
Ustal, jak długo ma być aktywna funkcja „Nie przeszkadzać::
¤
Naciśnij krótko Czas
wybierz jeden z wpisów
Ustalanie zasad automatycznej aktywacji
¤
Naciśnij krótko Włącz automatycznie . . . proponowane są domyślne reguły Sen i Wydarzenie
zmień domyślne reguły lub utwórz własne aktywuj regułę wybierając Użyj
reguły
Aktywacja reguł
¤
Naciśnij krótko WŁĄCZ TERAZ . . . funkcja „Nie przeszkadzać” aktywuje się ze wszystkimi
aktywowanymi regułami
Inne funkcje
Wykonywanie zrzutów ekranu
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Rejestruj ekran smartfona, edytuj go, udostępniaj lub przesyłaj.
Wykonywanie zrzutu ekranu
¤
¤
Otwórz ekran, który ma zostać zapisany.
Nacisnąć długo przycisk wł./wył.
Zrzut ekranu
lub
¤
Nacisnąć jednocześnie przycisk wł./wył. i przycisk głośności w dół.
Ekran zostaje zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia. W pasku powiadomień pojawia się
symbol
.
30
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Inne funkcje
Pogląd zrzutu ekranu
¤
Przeciągnij pasek powiadomień do dołu
zrzut ekranu
naciśnij krótko powiadomienie . . . pojawia się
Jeżeli do edycji zdjęć dostępnych jest kilka aplikacji, np. Zdjęcia i Galeria:
¤
wybierz aplikację
Zrzuty ekranu można edytować narzędziami dostępnymi w aplikacji.
Wyczerpujące informacje na temat aplikacji Zdjęcia
pomoc Google
Przesyłanie plików między komputerem a smartfonem
Poprzez przewód USB można między komputerem a smartfonem przesyłać zdjęcia, muzykę,
dzwonki i inne pliki.
Komputer rozpoznaje urządzenie przez złącze USB. Urządzenie zostaje podłączone
jako dysk.
Podłączanie przewodu USB
¤
Połącz urządzenie dostarczonym kablem USB z komputerem
Przesył plików
¤
Przy wymianie danych z komputerem Mac: na komputerze zainstalowany i uruchomiony jest program Android File master.
Przeciągnij pasek powiadomień w dół naciśnij powiadomienie o połączeniu USB
wybierz Urządzenie multimedialne (MTP)
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
lub
¤
Ustawienia
Połączone urządzenia
USB
Urządzenie multimedialne (MTP)
Windows: Na komputerze otwiera się automatyczne rozpoznawanie dysków otwórz Eksplorator Windows przesuwaj pliki metodą przeciągnij i upuść, podobnie jak w przypadku urządzeń zewnętrznych
Mac: Na komputerze otwiera się okno Android File Transfer
gnij i upuść”
przesuwaj pliki metodą „przecią-
Zarządzanie muzyką
Muzykę można przesłać z komputera do mediateki Google Play za pomocą Menedżera Muzyki.
Informacje na temat zarządzania muzyką w Google Play Muzyka:
Pomoc Google
31
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / operating.fm / 9/12/19
Inne funkcje
Drukowanie
Dzięki aplikacjom z funkcją drukowania można drukować za pośrednictwem urządzenia.
Jeżeli dostępna jest drukarka, dane wydruku można wysłać przez połączenie WIFI lub
sieć komórkową.
Procedura drukowania zależy od używanej aplikacji.
¤
Otwórz menu za pomocą symbolu
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Drukowanie zrzutu ekranu:
32
lub
naciśnij Drukowanie
Wykonaj zrzut ekranu (
str. 30) a następnie wydrukuj.
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / telephony.fm / 9/12/19
Rozmowa
Komunikacja
Rozmowa
W celu telefonowania skorzystaj z aplikacji
ulubionych ekranu startowego ( str. 19).
Telefon. Domyślnie znajduje się ona na pasku
Wykonywanie połączeń
¤
Telefon . . .
Wprowadzanie numeru
¤
Naciśnij
. . . pojawią się przyciski
wprowadź numer
naciśnij
Podczas wprowadzania pojawiają się kontakty, które mogą odpowiadać wprowadzanemu numerowi. Jeżeli nie ma pasujących pozycji, można zapisać wprowadzony
numer do listy kontaktów.
Użycie numeru z kontaktu
¤
Naciśnij
. . . Otwiera się lista kontaktów Wybierz pozycję . . . Pojawiają się wszystkie
numery zapisane dla danego kontaktu Naciśnij wybrany numer
Kontakty
str. 37
Używanie numeru ulubionego kontaktu
¤
Naciśnij
. . . Otwiera się lista ulubionych
główny numer kontaktu
Dodaj kontakt do ulubionych
Naciśnij wybrany kontakt . . . Zostaje wybrany
str. 40
Używanie numeru z historii połączeń
¤
Naciśnij
. . . Otwiera się historia połączeń
Historia połączeń
Naciśnij wybrany numer
str. 36
Zakończenie rozmowy
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Naciśnij
Rozmowy można wykonywać również z innych aplikacji lub widżetów, np. z aplikacji
Kontakty.
Połączenia przychodzące
W czasie połączenia przychodzącego pojawia się numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest dostępny.
Mogą pojawić się też informacje kontaktu lub identyfikator osoby dzwoniącej.
Odbieranie połączenia
Włączona blokada ekranu:¤ Dotknij białego kółka i przesuń do góry
¤ Naciśnij Odbierz
Brak blokady ekranu:
33
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / telephony.fm / 9/12/19
Rozmowa
Odrzucanie połączenia
Włączona blokada ekranu:¤ Dotknij białego kółka i przesuń do dołu
¤ Naciśnij Odrzuć
Brak blokady ekranu:
Odrzucenie połączenia i wysłanie SMS do osoby dzwoniącej
¤
Naciśnij przycisk wiadomości
Wybierz jedną z ustawionych krótkich odpowiedzi lub
napisz własną wiadomość . . . Rozmówca otrzymuje wiadomość z wybranym tekstem
Zmiana wstępnie ustawionych wiadomości
str. 35
Jeżeli Twój operator sieci udostępnił Ci pocztę głosową, osoba dzwoniąca, której
połączenie zostało odrzucone, może pozostawić wiadomość.
W przypadku odebrania połączenia podczas rozmowy z inną osobą, bieżące połączenie zostaje zawieszone.
Opcje podczas rozmowy
Wyświetlanie klawiatury podczas połączenia
¤
Naciśnij
Przełączanie między słuchawkami, głośnikiem i podłączonym zestawem słuchawkowym
Bluetooth
¤
Naciśnij
Wyciszanie / ponowne włączanie mikrofonu
¤
Naciśnij
/
Przerywanie / wznawianie rozmowy
¤
Naciśnij
Zapytanie, przełączanie między rozmówcami
¤
Naciśnij
Wprowadź za pomocą
kontaktów za pomocą
Naciśnij
numer drugiego rozmówcy lub wybierz go z
. . . Zostaje zainicjowane połączenie. Pierwsza
rozmowa zostaje zawieszona.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Na górze ekranu zawieszona rozmowa jest sygnalizowana z podaniem numeru oraz informacji
Oczekujące.
Przełączanie między rozmówcami:
¤
Naciśnij
. . . Wstrzymana rozmowa zostaje wznowiona
Połączenie dwóch rozmów w telekonferencję
Jedna rozmowa jest aktywna, druga jest wstrzymana.
¤
Naciśnij
. . . Rozmowy zostają połączone
Zakończenie telekonferencji:
¤
lub
34
Naciśnij
Naciśnij
. . . Wskazywane są numery uczestników
obok numeru . . . Połączenie z tym uczestnikiem zostaje zakończone
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / telephony.fm / 9/12/19
Rozmowa
¤
Naciśnij
obok numeru . . . Rozmowy zostają znów rozłączone, połączenia pozostają
zachowane
Ustawienia połączeń
Wyświetlanie nazwy rozmówcy w historii połączeń i liście kontaktów aplikacji Telefon
¤
Telefon
Naciśnij
Ustawienia
Opcje wyświetlania . . .
Ustalenie, jak mają być sortowane połączenia:
¤
Sortuj wg
Wybierz Imię lub Nazwisko
Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:
¤
Format imienia i nazwiska
Wybierz Najpierw imię lub Najpierw nazwisko
Ustawianie dźwięków i wibracji
¤
Telefon
Naciśnij
Zmiana dzwonka:
Ustawienia
Dzwonek telefonu
Dźwięki i wibracje . . .
Wybór dzwonków
Wibracja przy połączeniu przychodzącym:
OK
Włącz opcję Wibracja przy połączeniach
Włącz opcję Dźwięki klawiatury
Dźwięki klawiszy:
Dalsze ustawienia tonów poprzez aplikację
Ustawienia
str. 46
Tworzenie wiadomości tekstowych (SMS)
Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia, możesz zamiast tego wysłać zdefiniowaną wiadomość
SMS ( str. 34).
Edycja tekstu wiadomości SMS wysyłanej automatycznie:
¤
Telefon
Naciśnij
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
rech wiadomości
Ustawienia
Naciśnij odpowiedź
Szybkie odpowiedzi . . . Pojawia się lista czteEdytuj odpowiedź
OK
Blokowanie numerów
Możesz się chronić przed niepożądanymi połączeniami lub SMS-ami.
¤
Telefon
Naciśnij
Ustawienia
Zablokowane numery . . . Pojawia się lista
zablokowanych numerów
Dodaj numery:
¤
Dodaj numer
Wprowadź numery
ZABLOKUJ
Ponowne odblokowanie numeru:
¤
Naciśnij
obok numeru
ODBLOKUJ
35
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / telephony.fm / 9/12/19
Rozmowa
Korzystanie z funkcji TTY do rozmów
W trybie TTY (Telephone TYpewriter) osoby z uszkodzeniami narządu mowy lub słuchu mogą
komunikować się wprowadzając tekst na smartfonie.
Smartfon jest połączony przez USB ze specjalnym telefonem tekstowym lub inną
usługą TTY.
Włączanie trybu TTY:
¤
Telefon
żądany tryb
Naciśnij
Ustawienia
Ułatwienia dostępu
Tryb TTY
Wybierz
TTY (kompletny)
Widok rozmowy w postaci tekstu i odsłuchiwanie w postaci dźwiękowej
TTY HCO
Słuchanie rozmówcy i odpowiedź w formie tekstowej.
TTY VCO
Widok tego, co mówi rozmówca i odpowiadanie w formie głosowej.
Ustawienia zależne od operatora
Zależnie od operatora możesz korzystać z innych usług sieciowych, np. skrzynki e-mail, przekierowania połączeń, pukania itp. Usługi te można włączać lub wyłączać poprzez menu ustawień
aplikacji Telefon.
¤
Telefon
Naciśnij
Ustawienia
Konta telefoniczne
Naciśnij kartę SIM, której
usługi sieciowe mają być edytowane
Historia połączeń
Historia połączeń zawiera wszystkie połączenia wychodzące, odebrane lub nieodebrane.
Wyświetlanie historii połączeń
¤
Telefon Naciśnij
. . . pojawia się lista połączeń z nazwą lub numerem, miejscem i
datą. Strzałki informują o rodzaju połączenia:
Połączenie nieodebrane
Połączenie odebrane
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Połączenie wychodzące
Wyświetlanie szczegółów połączenia
¤
36
Naciśnij połączenie Szczegóły połączenia . . . Pojawiają się informacje o połączeniu, np.
czas zegarowy i czas trwania rozmowy
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / telephony.fm / 9/12/19
Kontakty
Połączenie z rozmówcą z listy
¤
Telefon
Zadzwoń:
Wyślij SMS:
¤
¤
Naciśnij
...
Naciśnij
obok pozycji
Naciśnij połączenie
Naciśnij
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Dodawanie numeru z historii połączeń do kontaktów
¤
Telefon
kontakt
Naciśnij
Naciśnij połączenie
Dodaj do kontaktu lub Utwórz nowy
Usuwanie połączeń z listy
¤
Telefon
Naciśnij
Usuwanie połączenia:
...
Naciśnij połączenie
Szczegóły połączenia
Naciśnij
Usuwanie wszystkich wpisów:
¤
Naciśnij
Historia połączeń
za pomocą OK
Naciśnij
Wyczyść historię połączeń
Potwierdź
Kontakty
Za pomocą aplikacji
Kontakty można rejestrować i organizować wszystkie informacje na
temat kontaktów, np. różne numery, adres, adres e-mail i wiele więcej. Inne aplikacje, np.
Telefon, mają dostęp do tych informacji i udostępniają je tam, gdzie są potrzebne.
Korzystanie z kontaktów
Jeżeli kontakty są często potrzebne, umieść aplikację
( str. 19).
Kontakty na ekranie startowym
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Widok kontaktów
¤
Kontakty . . . Kontakty ulubione są wyświetlane najpierw. Następnie wszystkie
kontakty są wskazywane w kolejności alfabetycznej.
Ustal, jak mają być sortowane Kontakty:
¤
Naciśnij
Ustawienia
Sortuj wg
Imię lub wybierz Nazwisko
Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:
¤
Naciśnij
Ustawienia
Najpierw nazwisko
Format imienia i nazwiska
Najpierw imię lub wybierz
37
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / telephony.fm / 9/12/19
Kontakty
Dopasowanie widoku
Kontakty mogą być zapisane w różnych miejscach, lokalnie na smartfonie, na karcie SIM oraz w
chmurze określonego konta. Domyślnie wskazywane są wszystkie kontakty. Można ograniczyć
wyświetlanie, np. ukrywać niektóre etykiety (grupy).
Wyświetlanie tylko niektórych kontaktów:
¤
¤
Naciśnij
Ustawienia Kontakty do wyświetlenia
wszystkie źródła dla kontaktów
Za pomocą
otwórz opcje dla źródła kontaktu
Będą wskazywane tylko wybrane kontakty
Dostosuj . . . Wskazywane są
Zaznacz wybrane opcje
Zapisz
...
Wykorzystywanie kontaktów do komunikacji
Zadzwoń do kontaktu Wyślij e-mail lub SMS do kontaktu.
¤
Kontakty
Przewiń przez listę, wybierz żądany kontakt
Zadzwoń:
Wyślij SMS:
Wysyłanie e-maila:
¤
¤
¤
Naciśnij numer lub
Naciśnij
...
. . . połączenie zostaje nawiązane
. . . wpisz tekst wiadomości
Naciśnij adres e-mail lub
Naciśnij
Napisz e-mail
Naciśnij
Grupowanie kontaktów
Kontakty można zbierać pod wspólną etykietą tworząc grupy. Do członków zebranych pod daną
etykietą można wysyłać np. grupowe wiadomości lub grupowe e-maile. Wstępnie zdefiniowane
są różne etykiety, np. rodzina i przyjaciele.
¤
Kontakty
Naciśnij
. . . Pojawia się lista istniejących etykiet
Tworzenie nowej etykiety
¤
Utwórz etykietę
Wprowadź etykietę OK
Zostaje utworzona etykieta z tym kontaktem
Dodaj kontakty
Wybierz kontakt . . .
Dodaj kontakty do etykiety:
¤
Kontakty
Naciśnij
Wybierz kryterium sortowania
Dodawanie nowego kontaktu:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Naciśnij
wprowadź dane kontaktowe
Zapisz
Dodaj kontakt z listy kontaktów:
¤
Naciśnij
kontakt
. . . Pojawia się lista wszystkich kontaktów należących do konta
Wybierz
lub
¤
Kontakty
więcej etykiet
Wybierz kontakt
OK
Naciśnij
dodaj do etykiety
Do jednego kontaktu może należeć wiele grup
38
Wybierz jedną lub
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / telephony.fm / 9/12/19
Kontakty
Usuwanie kontaktu z etykiety:
¤ Naciśnij etykietę Naciśnij i przytrzymaj kontakt
Naciśnij
Usuń z etykiety
Usuń etykietę:
¤
Kontakty
Naciśnij
Wybierz etykietę
Naciśnij
Usuń etykietę
Dodawanie kontaktów
Po skonfigurowaniu konta Google możesz również tworzyć i edytować swoje
kontakty za pomocą komputera. Kontakty automatycznie synchronizują się ze
smartfonem.
Tworzenie kontaktu
¤
Kontakty
Zapisz
Naciśnij
Wprowadź nazwisko, numery i inne dane kontaktu
Import / eksport kontaktów
Kontakty można importować i eksportować z/do dowolnego miejsca. Przykładowo, kontakty
zapisane na karcie SIM można importować do konta Google lub zapisywać kontakty z konta
Google w formacie vCard w pamięci wewnętrznej urządzenia.
¤
Kontakty
naciśnij krótko
Ustawienia
Import/Export contacts
Kopiowanie kontaktu w inne miejsce zapisu
Skopiuj kontakt na inne konto, pamięć wewnętrzną lub kartę SIM.
¤
Copy to
wybierz miejsce docelowe
wybierz kontakt
Eksport kontaktu do pliku VCF
¤
Eksportuj do pliku .vcf wybierz kontakt
podaj nazwę pliku (domyślna: contacts.vcf )
. . . plik VCF zostaje zapisany w wewnętrznej pamięci smartfona pod Pobrane
Import kontaktu z pliku VCF
¤
Wybierz Plik .vcf . . . pojawia się lista plików VCF zapisanych w pamięci wewnętrznej
wybierz plik
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Przesyłanie kontaktu
Kontakt można przesłać w aplikacji, np. Messengerze, przez Bluetooth lub przez program
obsługi poczty.
¤
wybierz Share visible contacts
pomocą aplikacji
wybierz kontakt
wybierz aplikację
prześlij kontakt za
39
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / telephony.fm / 9/12/19
Kontakty
Edycja kontaktów
Edycja szczegółów kontaktu
¤
¤
Kontakty
Wybierz kontakt do edycji
Naciśnij
Naciśnij pole, które ma być edytowane
Zmień treść
Zapisz
lub
¤
Przewiń w dół
Naciśnij Więcej pól
Wypełnij wybrane pola
Zapisz
Dodaj kontakt do ulubionych
Dodaj do ulubionych osoby, z którymi często się kontaktujesz. Ulubione wskazywane są na
oddzielnej liście w aplikacji
Telefon ( str. 33). Ponadto dla reguł można skorzystać z funkcji
„Nie przeszkadzać” ( str. 29).
¤
Kontakty
Wybierz kontakt
Naciśnij
. . . Kontakt jest wyświetlany w aplikacji
Telefon na liście ulubionych
Ustawianie specjalnego dzwonka dla kontaktu
¤
Kontakty Wybierz kontakt
słuchawkę OK
Naciśnij
Ustaw dzwonek
Wybierz
Przekierowanie połączeń z kontaktu na skrzynkę głosową
¤
Kontakty
Wybierz kontakt
Naciśnij
Kieruj do poczty głosowej
Naciśnij
Usuń
Usuwanie kontaktów
¤
Kontakty
Wybierz kontakt
OK
Kilka kontaktów usuwanie równoczesne
¤
Naciśnij i przytrzymaj kontakt . . . obok wszystkich kontaktów pojawiają się pola wyboru
wybierz kontakty naciśnij krótko
OK
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Skrót do bezpośredniego wyboru kontaktu na ekranie startowym
¤
40
Kontakty
Wybierz kontakt
Naciśnij
Utwórz skrót
Dodaj automatycznie
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / messages.fm / 9/12/19
Wiadomości (SMS/MMS)
Wiadomości (SMS/MMS)
Do nadawania i odbierania wiadomości służy aplikacja
ona na pasku ulubionych pulpitu ( str. 19).
Messages. Domyślnie znajduje się
Zamiast Messages użyć innej aplikacji jako standardowej aplikacji do wymiany wiadomości
Zainstalowano co najmniej jedną inną aplikację SMS.
¤
Messages
nacisnąć na
wybrać inną aplikację SMS
Ustawienia
Domyślna aplikacja do SMS-ów
OK
Informacje pomocnicze dla aplikacji Wiadomości:
¤
Messages
nacisnąć na
Pomoc i opinie
Tutaj znajdują się także informacje odnośnie możliwości ustawienia aplikacji.
Wysyłanie wiadomości i odpowiadanie na nie
Czasami aplikacje wysyłają SMS-y przez płatne usługi premium. Android wykrywa
każdą próbę wysłania wiadomości SMS w Twoim imieniu. Jeżeli istnieje podejrzenie,
że SMS będzie wiązał się dodatkowymi kosztami, pojawia się ostrzeżenie. W tym
wypadku można odrzucić SMS lub wysłać go mimo to.
Tworzenie wiadomości SMS
Wiadomości tekstowe (SMS) mogą mieć do 160 znaków. Jeżeli wiadomość zawiera więcej
znaków, jest dzielona na kilka mniejszych wiadomości, o ile operator sieci obsługuje tę funkcję.
¤
Messages . . . pojawi się lista rozmów
Wiadomość w już prowadzonej rozmowie
Zakładanie nowej rozmowy:
¤
Nacisnąć na Rozmowa
nacisnąć na
Wprowadzić numer, nazwę lub adres e-mail . . . podczas wprowadzania mogą być proponowane pasujące kontakty z listy nacisnąć podpowiedź lub kontynuować pisanie
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
lub
¤
wybrać kontakt (lub kilka kontaktów), na który ma być wysłana wiadomość
Wprowadzanie wiadomości:
wprowadzić tekst
Wstawianie uśmieszków (emotikonów)
¤
Podczas pisania wiadomości po lewej stronie obok pola tekstowego naciśnij krótko
naciśnij krótko
powrót do klawiatury:
wybierz symbol
nacisnąć na
41
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / messages.fm / 9/12/19
Wiadomości (SMS/MMS)
Zapisywanie wiadomości roboczej
¤
Podczas wprowadzania tekstu nacisnąć
rozmów jako wiadomość robocza
Aby kontynuować wprowadzanie:
. . . wiadomość zostanie zapisana na liście
nacisnąć na Rozmowa.
Tworzenie wiadomości MMS
Wiadomości multimedialne (MMS) mogą zawierać tekst, zdjęcia, wiadomości głosowe, zdjęcia z
aparatu lub wideo, gotowe GIF-y (ruchome ikony) lub informacje o lokalizacji.
¤
Podczas pisania wiadomości nacisnąć z lewej strony pola tekstowego na
załącznik, możliwy jest wybór wielokrotny . . .
wybrany
Obrazki GIF (gify)
¤
naciśnij krótko
. . . wskazywane są różne kategorie (np. podekscytowany, smutny, tak,
nie ...) wybierz kategorię wybierz GIF
Gify
¤
Nacisnąć na
. . . pojawią się gify (ruchome ikony)
wybrać gifa
Wiadomości głosowe
¤
wciśnij i przytrzymaj symbol mikrofonu
nagraj wiadomość głosową
puść symbol
Wiadomości głosowe nie są zapisywane na urządzeniu.
Kontakty
¤
naciśnij krótko
. . . pojawia się lista kontaktów
wybierz kontakt
Plik
¤
naciśnij krótko
. . . zostają wyświetlone pliki znajdujące się w pamięci wewnętrznej
smartfona ew. wybierz za pomocą
inne źródło wybierz plik
Zdjęcia i filmy
¤
naciśnij krótko
. . . pojawiają się dostępne zdjęcia i filmy, ponadto otwiera się aparat
wybierz zdjęcie lub film lub zrób zdjęcie/film kamerą
Załączone pliki zostaną pokazane w wiadomości.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Wyświetlanie podglądu:
Kasowanie załącznika:
Nacisnąć na załącznik
Nacisnąć na
w prawym górnym rogu
Wysyłanie wiadomości
¤
Napisać wiadomość tekstową lub multimedialną
wysłana
Powrót do listy rozmów:
nacisnąć
. . . wiadomość zostanie
nacisnąć na
Wiadomość jest początkiem rozmowy. Jest ona zapisywana na liście wiadomości pod nazwą lub
numerem odbiorcy. Odpowiedzi odbiorcy są wyświetlane w tej samej rozmowie.
42
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / messages.fm / 9/12/19
Wiadomości (SMS/MMS)
Odpowiadanie na odebrane wiadomości
Jeżeli pojawi się nowa wiadomość, otrzymasz powiadomienie, a symbol
w pasku powiadomień.
¤
będzie widoczny
nacisnąć na powiadomienie . . . wiadomość zostanie otwarta
lub
¤
¤
Messages . . . pojawi się lista rozmów
Wprowadzić odpowiedź
nacisnąć na rozmowę z nową wiadomością
nacisnąć na
Odczytywanie wiadomości i zarządzanie nimi
Odczytywanie wiadomości
¤
Messages . . . pojawi się lista rozmów
nacisnąć na rozmowę . . . wszystkie wiado-
mości w tej rozmowie będą widoczne w kolejności chronologicznej
Zarządzanie wiadomościami
¤
Dotknąć i przytrzymać wiadomość . . . u góry pojawi się pasek opcji
wybrać opcję . . .
Dzielenie wiadomości:
¤
Nacisnąć na
Udostępnij . . . zaproponowane zostaną możliwe aplikacje, za pomocą
których można edytować i przekazywać dalej wiadomości, np. inny messengery, E-mail,
Google Drive, itp.
Przekazywanie wiadomości do kontaktu lub innego odbiorcy:
¤
naciśnij krótko
Przekaż dalej wybierz odbiorcę . . . wraz z przesłaniem tekstu
uruchamia się nowa konwersacja ew. dokończ wpisywanie tekstu i wyślij wybierając
Kopiowanie tekstu wiadomości:
¤
Nacisnąć na
. . . tekst jest kopiowany do schowka. Można go wykorzystać do wprowadzania dowolnego tekstu.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Wyświetlanie dalszych informacji o wiadomości i nadawcy:
¤
Nacisnąć na
Wyświetl szczegóły . . . w zależności od wiadomości pojawią się szczegółowe wiadomości
Zapisywanie zdjęć i wideo z MMS-ów na urządzeniu:
¤
Nacisnąć na
. . . obraz zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu
Obrazy/Wiadomości
Usuwanie wiadomości z listy rozmów:
¤
Nacisnąć na
potwierdzić za pomocą Usuń
43
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / messages.fm / 9/12/19
Wiadomości (SMS/MMS)
Przeszukiwanie wiadomości
¤
Messages
Nacisnąć na
wprowadzić szukaną frazę . . . wyświetlone zostaną
wiadomości, w których występuje tekst pasujący do szukanej frazy
Zarządzanie rozmowami
¤
Messages . . . pojawia się lista rozmów
nacisnąć i przytrzymać jedną (lub więcej)
rozmów
. . . Wszystkie wybrane rozmowy zostaną oznaczone za pomocą
opcji wybrać żądaną opcję . . .
. U góry pojawi się pasek
Kasowanie rozmowy (rozmów)
¤
Nacisnąć na
potwierdzić za pomocą Usuń
Archiwizacja rozmów
Rozmowy zarchiwizowane nie są widoczne na ekranie startowym aplikacji, można je jednak
jeszcze przeczytać.
¤
Nacisnąć na
. . . wybrane rozmowy zostaną zarchiwizowane
Otwieranie archiwum: Nacisnąć na
Zarchiwizowany . . . zarchiwizowane rozmowy
zostaną wyświetlone
Pobieranie rozmów z archiwum: Dotknąć i przytrzymać rozmowę(-y) Nacisnąć na
. . . rozmowy będą ponownie wyświetlane na stronie startowej
Blokowanie rozmów
Nie chcąc już otrzymywać połączeń i wiadomości od niektórych adresatów, można je zablokować.
¤
Naciśnij i przytrzymaj przycisk rozmowy Naciśnij
mości z wybranych kontaktów nie są już sygnalizowane
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Ponowne odblokowanie kontaktu: Nacisnąć na
na
obok numeru ODBLOKUJ
44
ZABLOKUJ . . . Połączenia i wiado-
Zablokowane kontakty
Nacisnąć
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Urządzenie
Ustawienia
Urządzenie
Język
Zmiana języka komunikatów wyświetlacza
¤
Ustawienia System Języki i metody wprowadzania Języki . . . Na liście
wskazywane są wszystkie dostępne języki. Aktualnie używany język znajduje się zupełnie na
górze.
Udostępnianie innych języków:
¤
Dodaj język
na liście
przewinąć listę i wybrać język
wybrać kraj . . . język zostanie umieszczony
Wybór języka:
¤
Nacisnąć wpis i przytrzymać
przeciągnąć w górę i puścić
Wykasowanie języka z listy:
¤
Nacisnąć na
Usuń
zaznaczyć język do usunięcia
nacisnąć na
OK
Wyświetlacz
Jasność
Zmień jasność ekranu lub dostosuj ją do otoczenia.
¤
przeciągnij z dwoma palcami od paska stanu w dół . . . pojawiają się szybkie ustawienia
lub
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
¤
Ustawienia
Wyświetlacz
Poziom jasności
Ustaw jasność regulatorem
Automatyczne dopasowanie jasności w zależności od otoczenia
¤
Ustawienia
Wyświetlacz
Automatyczna
Włącz/wyłącz regułę przełączni-
kiem
Również wówczas, gdy jasność jest dopasowywana automatycznie, można dopasować jej poziom za pomocą regulatora przesuwnego.
45
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Urządzenie
Tryb nocny
Aby chronić wzrok przed jasnym światłem, można zmniejszyć podświetlenie ekranu w zależności od pory dnia.
¤
¤
Ustawienia
Wyświetlacz
Podświetlenie nocne
wyreguluj żądaną jasność suwakiem
Aktywacja:
¤
naciśnij krótko Włącz teraz . . . tryb nocny natychmiast się aktywuje
Aktywacja zależnie od pory dnia:
¤
Harmonogram wybierz żądane ustawienie ew. ustal czas początkowy i końcowy
aktywuj funkcję . . . tryb nocny aktywuje się zależnie od dokonanych ustawień
Rozmiar czcionki
Zmiana rozmiaru czcionki tekstu.
¤
Ustawienia Wyświetlacz Zaawansowane Rozmiar czcionki
jeden z czterech rozmiarów czcionki za pomocą regulatora przesuwnego.
Wybierz
Obracanie ekranu
Ustal, jak ma się zachowywać ekran, gdy urządzenie zostanie obrócone.
¤
Ustawienia
Wyświetlacz
Zaawansowane
Autoobracanie ekranu
Włączanie / wyłączanie
Opcję tę można aktywować również w pomocy obsługi oraz poprzez szybkie ustawienia.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Dźwięki i głośność
Ustawienia dźwięków w swoim smartfonie można zmieniać poprzez profil Informacje ogólne.
Można tutaj definiować np. dzwonki i inne dźwięki, a także ustalać, kiedy mają się włączać
wibracje. Za pomocą profilów Cichy i Wibracja można wyłączać ustawienia profilu Informacje
ogólne, aby nikt nam nie przeszkadzał. Z profilu Na zewnątrz pomieszczeń można korzystać w
głośnym otoczeniu.
Dla specjalnych ustawień czasu ciszy dostępna jest funkcja „Nie przeszkadzać” (
Ustawienia dźwięków można też zmieniać przyciskiem głośności:
46
str. 29).
str. 15
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Urządzenie
Ustawianie głośności
Można ustawiać niezależnie od siebie głośność dzwonka, powiadomień, muzyki oraz innych
mediów i budzika.
¤
suwaków
Ustawienia
OK
Profile
Głośność
Można ustawiać głośność za pomocą
Wyciszanie
¤
Ustawienia Profile wybierz profil Cichy . . . wszystkie dźwięki smartfona
zostają wyłączone, a w pasku stanu pojawia się symbol
Włączanie wibracji
¤
Ustawienia Profile wybierz profil Wibracja . . . zdarzenia (połączenia przychodzące, powiadomienia itp.) są sygnalizowane tylko wibracjami a w pasku stanu sygnalizowany jest symbol
Maksymalna głośność i wibracje
¤
Ustawienia
Profile
wybierz profil Na zewnątrz pomieszczeń
Dzwonki
Zmiana standardowego dzwonka
¤
Ustawienia Profile Informacje ogólne Edytuj
domienia Wybierz kartę SIM wybierz dzwonek OK
pod Dzwonek i powia-
Dodawanie nowych dzwonków
Aplikacje z dzwonkami:
¤
Pobierz i zainstaluj aplikację ze dzwonkami ze sklepu Google Play
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Skopiuj plik muzyczny (MP3) z komputera:
¤
¤
¤
Połącz urządzenie dostarczonym kablem USB z komputerem
str. 31
Skopiuj plik muzyczny (MP3) do folderu Dzwonki
Ustawienia Profile Informacje ogólne Edytuj pod Dzwonek i powiadomienia Wybierz kartę SIM przewiń całkowicie do dolu Dodaj dzwonek wybierz
plik dzwonka OK
Włączanie wibracji dodatkowo oprócz dzwonka
¤
Ustawienia
Profile
Informacje ogólne
Edytuj
zaznacz opcję Połącz
47
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Urządzenie
Włączanie/wyłączanie innych dźwięków
Ustal, czy przy korzystaniu z przycisków wybierania przy każdym dotknięciu i włączonej blokadzie ekranu mają być odtwarzane dźwięki i czy urządzenie ma wibrować.
¤
Ustawienia
wybrane opcje.
Profile
Informacje ogólne
Edytuj
zaznacz pod System
Dzwonek w kieszeni
Automatycznie głośniejszy dzwonek i wibracje, gdy telefon znajduje się w kieszeni.
¤
Ustawienia Inteligentne sterowanie Tryb "Telefon w kieszeni"
funkcję Tryb "Dzwonienie w kieszeni" przełącznikiem
aktywuj
Ustalanie dźwięków klawiszy
Korzystasz ze standardowej klawiatury Android.
¤
wirtualna
klawiatury
Ustawienia System Języki i metody wprowadzania Klawiatura
Gboard Ustawienia Naciskając przycisk dokonaj ustawień dźwięków
Zarządzanie energią
Aby smartfon działał jak najdłużej, istnieją różne możliwości optymalnego wykorzystania
pojemności baterii.
Wskazywanie poziomu baterii
Poziom baterii jest wskazywany w pasku stanu przez symbol
(
str. 82).
Wyświetlanie poziomu baterii obok symbolu baterii w procentach:
¤
Ustawienia
Bateria
Włącz / wyłącz funkcję Poziom naładowania baterii w
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
%% przełącznikiem
Wskazywanie zużycia energii
¤
Ustawienia
Bateria . . . wskazywany jest aktualny czas naładowania i pozostały
czas
Aby pokazać więcej informacji:
¤
48
naciśnij krótko
Wykorzystanie baterii . . . dodatkowo pojawiają się informacje o stanie
naładowania i korzystaniu z różnych aplikacji
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Urządzenie
Korzystanie z trybu oszczędzania energii
Oszczędzanie energii do momentu ponownego naładowania urządzenia.
W trybie oszczędzania energii niektóre spośród funkcji urządzenia są ograniczone:
• Nie można korzystać z nawigacji Google Maps.
• Funkcje wibracji, usługi lokalizacyjne i większość danych przesyłanych w tle są wyłączone.
• E-maile, SMS/MMS i inne aplikacje wymagające synchronizacji są aktualizowane dopiero,
gdy zostaną otwarte.
Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii:
¤
Przeciągnij palcem od pasku stanu w dół Naciśnij symbol oszczędzania energii
oszczędzania energii zostaje włączony lub wyłączony.
. . . Tryb
lub
¤
Ustawienia
Bateria
Oszczędzanie baterii
włączyć/wyłączyć funkcję prze-
łącznikiem
Włączyć tryb oszczędzania energii przy niskim poziomie baterii.
¤
Ustawienia Bateria Oszczędzanie baterii Włącz automatycznie ustaw
suwakiem, przy jakim stanie naładowania ma aktywować się tryb oszczędzania energii
Przy aktywnym trybie oszczędzania energii, wskazywany jest symbol baterii, który
zmienia kolor na czerwony.
Tryb oszczędzania energii zostaje automatycznie zakończony, gdy trwa ładowanie
urządzenia.
Oszczędzanie energii, gdy urządzenie jest w kieszeni
Bluetooth i wyszukiwanie WIFI dezaktywują się automatycznie, gdy telefon jest w kieszeni.
¤
Ustawienia Inteligentne sterowanie
funkcję Oszczędzanie energii przełącznikiem
Tryb "Telefon w kieszeni"
aktywuj
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Pamięć
Rozróżnia się pamięć nieulotną urządzenia, którą można rozszerzyć kartą SD oraz pamięć operacyjną. Pamięć nieulotna urządzenia służy do przechowywania danych, np. utworów muzycznych i zdjęć. Pamięć operacyjna jest pamięcią ulotną, którą urządzenie wykorzystuje do wykonywania aplikacji i działania całego systemu.
Zarządzanie pamięcią urządzenia bez karty SD
Sprawdzanie dostępnej pamięci i zużycia pamięci przez aplikacje.
¤
Ustawienia
Pamięć wewnętrzna . . . wskazywana jest cała dostępna i aktualnie
wykorzystywana pamięć, jak również lista komponentów wykorzystujących pamięć
Aby pokazać więcej informacji:
naciśnij pozycję
49
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Urządzenie
Zarządzanie pamięcią urządzenia z kartą SD
Urządzenie rozpoznaje karty SD o pojemności 32 GB. Z większych kart (do 256 GB)
można korzystać, jeżeli są sformatowane w Gigaset GS110 (nie na komputerze).
¤
Ustawienia
Pamięć wewnętrzna . . .
Kontrola dostępnej pamięci i zużycia pamięci przez aplikacje:
¤
Naciśnij
obok Wewnętrzna pamięć współdzielona
Przeglądanie zawartości karty SD:
¤
Naciśnij krótko Karta SD... . . . zawartość karty SD pojawia się w menedżerze plików.
Odłączanie karty SD:
¤
Obok Karta SD... naciśnij
. . . karta SD zostaje wyłączona. Nie można już korzystać z jej
pamięci, a dane na karcie SD stają się niedostępne.
Ponowne podłączenie karty SD:
¤
Naciśnij Karta SD ...
Podłącz
Zwalnianie miejsca w pamięci urządzenia
¤
¤
¤
¤
Odinstalowanie nieużywanych aplikacji (
str. 25)
Usuwanie zapisanych zdjęć i filmów i/lub zapisywanie ich w chmurze, np. w zdjęciach Google
Usuwanie pobranych utworów, filmów i innych mediów
Kasowanie lub usuwanie pamięci podręcznej lub danych poszczególnych aplikacji (
str. 61)
Ułatwienia dostępu
Dla osób z niepełnosprawnością istnieje cały szereg przydatnych ustawień, które pozwalają
dopasować obsługę smartfona do osobistych wymagań.
¤
Ustawienia
Ułatwienia dostępu
włącz/wyłącz lub konfiguruj wybraną
funkcję
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Na przykład:
Zamiana tekstu na mowę
Dokonywanie skomplikowanych ustawień generowania mowy.
Rozmiar czcionki
Używa większej czcionki dla tekstów na ekranie.
Rozmiar interfejsu
Widok ikon w powiększeniu.
Powiększenie
Tymczasowe powiększanie treści na ekranie za pomocą gestów.
50
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Bezpieczeństwo
Korekcja kolorów
Ułatwienia dla daltonistów.
Inwersja kolorów
Wymiana wartości kolorów Czarny tekst na białym ekranie staje się wtedy np. białym tekstem
na czarnym ekranie.
Duży wskaźnik myszy
Powiększanie wskaźnika myszy.
Przycisk zasilania rozłącza
Zakończenie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku wł./wył.
Autoobracanie ekranu
Automatyczne przełączanie między formatem pionowym a poziomym przy obracaniu
smartfona.
Czas dotknięcia i przytrzymania
Dopasowanie czasu, od którego przy dotknięciu ekranu włącza się „Dotknij i przytrzymaj”.
Dźwięk mono
Połączenie kanałów przy odtwarzaniu dźwięku.
Napisy
Włączanie podpisów dla urządzenia oraz ustawień dla języka, rozmiaru tekstu i stylu
podpisów.
Tekst o dużym kontraście
Zależnie od oryginalnego koloru czcionki można użyć czarnej lub białej czcionki.
Więcej informacji na temat ułatwień dostępu:
Pomoc Google
Bezpieczeństwo
Blokada ekranu
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Blokada ekranu chroni urządzenie przed nieuprawnioną obsługą. Po włączeniu urządzenia lub
wyświetlacza pojawia się żądanie odblokowania urządzenia.
Blokada ekranu aktywuje się po określonym czasie po przejściu urządzenia w stan uśpienia.
Blokadą ekranu może być wzór zabezpieczający, PIN lub hasło.
51
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Bezpieczeństwo
Konfigurowanie blokady ekranu
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Blokada ekranu
zabezpieczający lub hasło, jeżeli została ustalona blokada
wprowadzić PIN, wzór
wybrać metodę . . .
Brak
. . . brak zabezpieczenia
Przesuń palcem
. . . wyświetlacz można odblokować przeciągając palcem po ekranie
Dla Wzór:
¤
Narysować wzór, połączyć przy tym co najmniej cztery punkty
Potwierdź
Dalej
powtórzyć wzór
Dla Kod PIN:
¤
wprowadzić co najmniej cztery litery lub cyfry
Potwierdź
Dalej
powtórzyć PIN
Dalej
powtórzyć hasło
Dla Hasło:
¤
wprowadzić co najmniej cztery litery lub cyfry
Potwierdź
Ustawienia blokady ekranu
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
nacisnąć
obok Blokada ekranu
dokonać ustawień
Wyświetlanie/ukrywanie wzoru zabezpieczającego
Tylko w przypadku blokady ekranu ze wzorem zabezpieczającym Przy wprowadzaniu wzoru
zabezpieczającego standardowo wzór widoczny jest jako linia. Ze względów bezpieczeństwa
można ukryć wzór.
¤
Włącz / wyłącz przełącznik obok Wzór jest widoczny
Ustalanie czasu automatycznej blokady ekranu
Blokada ekranu jest aktywna, gdy urządzenie jest przez określony czas w stanie bezczynności.
¤
Blokuj automatycznie
Wybierz czas bezczynności do uśpienia
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Włączanie blokady ekranu przy włączaniu/wyłączaniu urządzenia
¤
Włącz / wyłącz przełącznik obok Blokada przyciskiem zasilania
Ustawienia Blokuj automatycznie i Blokada przyciskiem zasilania można dezaktywować przez Smart Lock.
52
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Bezpieczeństwo
Ustawienia blokady ekranu
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Ustawienia ekranu blokady
Wprowadzanie wiadomości na blokadzie ekranu
Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany, gdy blokada ekranu jest aktywna, np. swoje imię i
nazwisko, adres lub informacje potrzebne w razie wypadku. Każda osoba biorąca telefon do ręki
może przeczytać tę wiadomość bez konieczności odblokowania smartfona.
¤
Wiadomość przy blokadzie
Wprowadzanie tekstu:
Ustawianie powiadomień na blokadzie ekranu:
Zapisz
str. 23
Automatyczne odblokowanie urządzenia za pomocą Smart Lock
Przy pomocy Smart Lock możesz w niektórych okolicznościach automatycznie odblokowywać
smartfon, np. jeżeli nosisz go przy sobie lub jesteś w domu.
Blokada wyświetlacza została założona.
Smart Lock musi być odblokowany jako funkcja godna zaufania (Trust Agent):
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Agenci zaufania
Konfiguracja Smart Lock:
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Więcej informacji na temat Smart Lock:
Smart Lock
Pomoc Google
Anulowanie blokady ekranu przez rozpoznawanie twarzy
Urządzenie zostaje odblokowane po wykryciu znanej twarzy. W tym celu należy zeskanować
twarz swoją i ew. innych zaufanych osób. Urządzenie przy włączaniu przeprowadza rozpoznawanie twarzy i odblokowuje się, jeżeli wykryje znaną twarz.
Rozpoznawanie twarzy nie jest tak bezpieczne, jak PIN, wzór lub hasło. Ktoś wyglądający podobnie do Ciebie może odblokować Twój smartfon.
Konfiguracja rozpoznawania twarzy
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Ustawienia Lokalizacja i blokady Odblokowanie przez rozpoznanie
twarzy Zapisywanie twarzy odblokuj blokadę ekranu aktualną metodą (wzór, PIN,
hasło) . . . otwiera się asystent do konfigurowania odblokowanie warzy otwiera się
postępuj według wskazówek na ekranie
Dezaktywacja rozpoznawania twarzy
¤
twarzy
Ustawienia Lokalizacja i blokady
usuwanie danych twarzy
Odblokowanie przez rozpoznanie
Aktywacja/dezaktywacja odblokowania przez rozpoznanie twarzy
¤
Ustawienia Lokalizacja i blokady Odblokowanie przez rozpoznanie
twarzy odblokuj ekran aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem . . . twarz jest rozpoznawana,
jeżeli po włączeniu użytkownik przeciągnie palcem od dolu do góry
53
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Bezpieczeństwo
Inne ustawienia
Odblokowanie przez rozpoznanie twarzy następuje natychmiast po włączeniu urządzenia:
¤
Korzystanie z rozpoznawania twarzy przy aktywnym ekranie aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem
Aby rozpoznawanie twarzy działało również w ciemności, musi być włączone podświetlenie
ekranu:
¤
Aktywacja podświetlenia ekranu w ciemności aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem
Jeżeli rozpoznawanie twarzy nie uda się, jest to sygnalizowane wibracjami:
¤
Alarm wibracji aktywacja/dezaktywacja przełącznikiem
Dane wykorzystywane do rozpoznawania twarzy są zapisywane tylko na urządzeniu.
Dane nie są dostępne dla aplikacji i nie są zapisywane na serwerach Google.
Ograniczenie ekranu
Jeżeli chcesz przekazać smartfon na chwilę innej osobie, możesz ograniczyć obsługę do tylko
jednej aplikacji. W tym celu możesz ograniczyć ekran do jednego widoku aplikacji.
Włączanie/wyłączanie ograniczenia ekranu
¤
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Przypinanie ekranu
Włączanie/wyłą-
czanie funkcji przełącznikiem
Ustalić za pomocą przełącznika, czy przed wyłączeniem ograniczenia ekranu trzeba podać
PIN, wzór zabezpieczający czy hasło.
Ograniczenie ekranu
¤
otwórz ekran, który ma zostać zablokowany przyciskiem nawigacji
otwórz przegląd
aplikacji
naciśnij krótko i przytrzymaj górną ikonę w symbolu aplikacji naciśnij krótko
Zablokuj . . . można korzystać już tylko z tej aplikacji
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Wyłączanie ograniczenia ekranu
¤
Naciśnij jednocześnie przyciski nawigacyjne
i
i przytrzymaj ew. podać PIN, wzór
zabezpieczający lub hasło . . . ograniczenie ekranu zostanie wyłączone
Blokada karty SIM
Blokada karty SIM zapobiega nieupoważnionemu korzystaniu z urządzenia. Gdy karta SIM jest
zablokowana, przy każdym uruchomieniu urządzenia trzeba podać PIN.
Blokada PIN jest domyślnie włączona. Numer PIN otrzymasz od swojego operatora.
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Blokada karty SIM
jeżeli dostępne są
dwie karty SIM, wybierz w nagłówku użytkownika operatora sieci karty SIM
54
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie blokady karty SIM:
¤
włącz/wyłącz przełącznik obok Zablokuj kartę SIM
wprowadź aktualny PIN
OK
Zmiana PIN-u:
¤
Zmień PIN do karty SIM
(czteropozycyjny) OK
wprowadź aktualny PIN
OK
wprowadź nowy PIN
Uprawnienia aplikacji
Przy pobieraniu aplikacji z Google Play możesz zdefiniować, dostęp do jakich funkcji lub danych
otrzyma ta aplikacja, np. do kontaktów lub do lokalizacji.
Możesz kontrolować i zmieniać uprawnienia aplikacji w urządzeniu. Poprzez funkcję zarządzania
uprawnieniami masz szybki dostęp do wszystkich uprawnień, które są przydzielane aplikacjom
w Twoim urządzeniu.
Uprawnienia przy instalowaniu aplikacji
Niektóre spośród aplikacji pobieranych ze sklepu Google już przed instalacją żądają dostępu do
niektórych danych. W przypadku aplikacji stworzonych dla wersji systemu Android 6.0 lub
wyższej, można przydzielać lub odmawiać uprawnień przy pierwszym użyciu aplikacji.
Włączanie/wyłączanie uprawnień dla aplikacji na smartfonie
¤
Ustawienia
Aplikacje i powiadomienia
Pokaż wszystkie aplikacje:
Ustawianie uprawnień aplikacji:
¤
Wybierz aplikację, której uprawnienia mają zostać zmienione Uprawnienia . . . wskazywane są wszystkie uprawnienia wymagane dla tej aplikacji udziel zgody/odmowy na
żądanie uprawnienia za pomocą przełącznika
Pokaż szczegółowo wszystkie uprawnienia:
¤
naciśnij
Wszystkie uprawnienia
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Jeżeli nie udzielisz uprawnienia określonej aplikacji lub wycofasz je, to może ona nie
działać prawidłowo.
Menedżer urządzeń Android
Gdy zgubisz smartfon, za pomocą Menedżera urządzeń Android możesz zlokalizować, zablokować telefon, włączyć jego dzwonek lub wykasować dane.
Urządzenie jest zalogowane na koncie Google (
Włączona jest funkcja odnajdywania (
str. 58)
str. 60).
Włączanie/wyłączanie kontroli przez menedżer urządzeń Android:
¤
Ustawienia
Google
Zabezpieczenia
Znajdź moje urządzenie
Włącz /
wyłącz funkcję przełącznikiem
55
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Bezpieczeństwo
lub
¤
¤
¤
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Znajdź moje urządzenie
Włącz / wyłącz
funkcję przełącznikiem
Wybierz usługę, która ma być używana do lokalizacji urządzenia, ew. zainstaluj aplikację i
zaloguj się swoim kontem Google
Sprawdź, czy menedżer urządzeń Android może zlokalizować urządzenie:
Po wybraniu usługi zaloguj się swoim kontem Google i sprawdź, czy wskazywane jest urządzenie.
Możesz instalować Menedżer urządzeń Android również na urządzeniach mobilnych
(np. na smartfonie lub tablecie – do pobrania z Google Play).
Administratorzy urządzenia
Administratorami urządzenia są aplikacje z uprawnieniami do nawiązywania połączenia i do
wymiany danych, np. do synchronizacji. To uprawnienie można przydzielić np. podczas konfiguracji konta utrzymywanego przez administrację przedsiębiorstwa, np. dla aplikacji e-mail, kalendarza lub aplikacji firmowej.
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Zarządzaj aplikacjami do administro-
wania urządzeniem . . . pojawia się lista administratorów urządzenia
zaznacz pola wyboru
obok aplikacji, które są dopuszczane jako administratorzy urządzeń
Wyświetlanie informacji na temat administratora urządzenia:
¤
Naciśnij i przytrzymaj usługę na liście
Jeżeli wyłączysz administratora urządzenia, to odbierzesz należącym do niego
usługom uprawnienie do synchronizacji danych na Twoim telefonie.
Usługi Google (Gmail, Kontakty, Kalendarz, ...) nie są traktowane jako administratorzy
urządzenia. Uprawnienia dla tych usług pozwalające im dokonywać zmian w smartfonie są zależne od ustawień konta Google.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Certyfikaty
Certyfikaty cyfrowe służą do uwierzytelniania smartfona w bezpiecznych połączeniach sieciowych. Potrzebujesz takiego certyfikatu np. dla połączeń VPN lub WIFI, lub dla uwierzytelniania
w serwerach e-mail, przeglądarkach lub innych aplikacjach. Niektóre spośród certyfikatów są już
zapisane przy dostawie na Twoim telefonie. Możesz zainstalować kolejne z nich.
Obsługiwane formaty:
• Kodowanie DER Certyfikaty X.509 w plikach z rozszerzeniami .CRT- lub .CER.
• Certyfikaty X.509 w plikach klucza PKCS#12 o rozszerzeniu .P12 lub .PFX. W przypadku instalacji certyfikatu z pliku klucza PKCS#12 instalowane są przynależne certyfikaty kluczy
prywatnych lub certyfikaty jednostek certyfikujących.
Nie można zainstalować plików o innym rozszerzeniu. W razie potrzeby zmień rozszerzenie
pliku.
56
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Bezpieczeństwo
Zarządzanie certyfikatami
¤
Ustawienia
Lokalizacja i blokady
Szyfrowanie i dane logowania
Zaufane dane uwierzytelniające
Wskazywane są zainstalowane certyfikaty.
System:
Własne:
Otrzymuje wszystkie certyfikaty wystawione przez jednostkę certyfikacyjną (CA),
które są zainstalowane w chronionej pamięci telefonu.
Zawiera wszystkie certyfikaty CE zainstalowane samodzielnie, np podczas instalacji
certyfikatu klienta.
Jeżeli certyfikat jest uszkodzony lub mu nie ufasz, możesz go dezaktywować lub usunąć.
¤
Naciśnij certyfikat . . . wskazywane są informacje na temat tego certyfikatu
dołu
Certyfikat systemu
przewiń do
Wyłącz/Włącz
Certyfikat użytkownika: Usuń OK . . . certyfikat zostaje ostatecznie usunięty i w razie
potrzeby trzeba go zainstalować ponownie
Instalacja certyfikatów klienta i CA
Instalacja następnych certyfikatów z karty SD, pamięci wewnętrznej, folderu pobierania lub
Dysku Google.
¤
¤
Zapisywanie certyfikatu lub pliku klucza na jednym z wyżej podanych nośników.
Ustawienia
staluj z karty SD
Lokalizacja i blokady
otwórz menu
Szyfrowanie i dane logowania
wybierz miejsce zapisu certyfikatów
nazwę pliku żądanego certyfikatu lub pliku klucza
wprowadź nazwę certyfikatu
Zain-
naciśnij
wprowadź hasło pliku klucza
OK
OK
Certyfikaty CA bazujące na certyfikatach klienta są instalowane wraz z nimi.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Jeżeli mają być instalowane certyfikaty, musi być skonfigurowana silna blokada ekranu
(PIN lub hasło). Ew. może pojawić się wezwanie do skonfigurowania blokady ekranu
( str. 51).
57
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Konta i lokalizacja
Konta i lokalizacja
Konta
Aby korzystać z danych osobistych, np. kontaktów, obrazów lub skrzynki e-mail na kilku urządzeniach, możesz skorzystać z jednego lub kilku kont. Poprzez konto można synchronizować
informacje i udostępniać je wszystkim zalogowanym urządzeniom.
Typy kont
Konto Google
Konto Google jest potrzebne, aby korzystać z takich usług Google jak Gmail™, Google+™ lub
YouTube™ oraz do pobierania aplikacji z Google Play™. Podczas logowania za pomocą konta
Google automatycznie e-maile, kontakty, terminy kalendarza oraz inne dane przypisane do tego
konta są synchronizowane z urządzeniem. Możesz skonfigurować nowe konto na smartfonie lub
zalogować się smartfonem do już istniejącego konta.
Konto poczty e-mail
Jeżeli nie korzystasz z poczty e-mail przez konto Google, musisz zalogować się smartfonem do
swojego serwera poczty. Obsługiwane są protokoły POP3 i IMAP.
Mimo to możesz odbierać i wysyłać e-maile przez aplikację Gmail.
Potrzebne są informacje na temat usług obsługiwanych przez to konto, np. adres
serwera, identyfikator i hasło. Telefon musi mieć możliwość połączenia z Internetem
przez WIFI.
Konto Exchange
Konto Exchange służy do synchronizowania kontaktów, kalendarzy, zadań i e-maili z
programem Microsoft Outlook™.
Dodawanie konta
¤
Ustawienia
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
dodane
Konta
Dodaj konto
naciśnij typ konta, które ma zostać
podaj dane konta. Postępuj według wskazówek na ekranie
Usuwanie konta
Jeżeli konto zostaje usunięte z urządzenia, wszystkie przynależne treści również
zostają usunięte, np. wiadomości e-mail, kontakty i ustawienia.
¤
58
Ustawienia
Konta
naciśnij konto, które ma zostać usunięte
Usuń konto
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Konta i lokalizacja
Synchronizacja
Możesz zdefiniować, w jaki sposób aplikacje Wiadomości, E-maile i inne aktualne dane mają
synchronizować się z Twoim kontem Google.
Standardowo aplikacje Google synchronizują się automatycznie z kontem Google. Możesz
włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację poszczególnych aplikacji Google.
Aplikacje, które nie pochodzą od Google, nie mogą być synchronizowane przez
konto Google. Ew. w menu ustawień tych aplikacji można znaleźć opcję
synchronizacji.
Włączanie/wyłączanie automatycznej synchronizacji
Konfigurowanie synchronizacji dla poszczególnych aplikacji:
¤
Ustawienia
Konta
Włącz / wyłącz opcję Autosynchronizacja danych
Poprzez wyłączenie synchronizacji automatycznej można wydłużyć czas pracy
baterii. Włącz z powrotem automatyczną synchronizację, jeżeli chcesz kontynuować
po naładowaniu baterii.
Konfigurowanie synchronizacji dla poszczególnych aplikacji:
¤
Ustawienia
Konta
Wybierz konto
Synchronizacja konta . . . Pojawia się
lista aplikacji Google z momentem ostatniej synchronizacji
Włącz / wyłącz synchronizację
aplikacji za pomocą odpowiedniego przełącznika
Synchronizację poszczególnych aplikacji można ustawić tylko wtedy, gdy aktowowano automatyczną synchronizację.
Ręczna synchronizacja konta
Przy synchronizacji ręcznej instalowane są dane wszystkich aplikacji Google, o ile automatyczna
synchronizacja jest wyłączona. Jeżeli aktywna jest automatyczna synchronizacja, synchronizowane są tylko te aplikacje, których automatyczna synchronizacja nie jest wyłączona.
¤
Ustawienia
Konta
Wybierz konto
Synchronizacja konta
Naciśnij
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Synchronizuj teraz
59
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Konta i lokalizacja
Lokalizacja
Aplikacje z uprawnieniami do Lokalizacji mogą na podstawie informacji o lokalizacji urządzenia
oferować usługi zależne od miejsca przebywania, np. opcje dotyczące odprawy lub wskazówki
dotyczące sytuacji drogowej czy restauracji w okolicy.
Włączanie/wyłączanie lokalizacji
¤
Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół . . . pojawiają się szybkie ustawienia
naciśnij krótko symbol
lub
¤
Ustawienia
Google
Lokalizacja
Wybierz / wyłącz funkcję przełącznikiem
lub
¤
Ustawienia
przełącznikiem
Lokalizacja i blokady
Lokalizacja
Wybierz / wyłącz funkcję
Kontrola lokalizacji przez aplikacje
Kontrola pozwalająca stwierdzić, które aplikacje właśnie korzystają z lokalizacji lub korzystały z
niej w ostatnim czasie.
¤
Ustawienia Google Lokalizacja . . . pod Ostatnie prośby o lokalizację znajduje się lista aplikacji, które miały ostatnio dostęp do lokalizacji urządzenia.
Zarządzanie przebiegiem lokalizacji
Przy włączonym Przebiegu lokalizacji Google może ustalać lokalizację urządzenia nawet wtedy,
gdy żadna z aplikacji Google nie jest aktywna. Informacje na temat przebiegu lokalizacji są zapisywane na koncie Google dla wszystkich urządzeń, którym przypisane jest to konto.
¤
Ustawienia
Google
Lokalizacja
Google-Historia lokalizacji
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Ta strona jest punktem wyjścia dla wszystkich aktywności związanych z przebiegiem lokalizacji.
Możesz np. wyłączać przebieg lokalizacji dla wszystkich lub niektórych urządzeń, przeglądać
miejsca odwiedzone w określonym przedziale czasowym, wyświetlać informacje o odwiedzonych miejscach lub usuwać wszystkie informacje na temat przebiegu lokalizacji.
Informacje na temat lokalizacji
60
pomoc Google
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Aplikacje
Aplikacje
Wyczerpujące informacje na temat postępowania z aplikacjami
str. 24
Aplikacja domyślna
Jeżeli masz kilka aplikacji o identycznych funkcjach, możesz wybrać, która aplikacja ma być
domyślnie używana do wykonania danej czynności. Jeżeli np. pobrałeś z Google Play inny kalendarz lub inną aplikację telefoniczną, możesz ustawić ją jako domyślną.
Wybór aplikacji domyślnej do czynności
Jeżeli dla danej operacji dostępnych jest kilka aplikacji i nie ustalono żadnej aplikacji domyślnej,
pojawia się wezwanie do wybrania aplikacji.
¤
¤
Naciśnij aplikację, która ma być używana.
Wybierz, czy ta aplikacja Tylko raz lub Zawsze ma być używana dla tej operacji.
Jeżeli wybierzesz Zawsze, aplikacja zostaje ustawiona jako domyślna dla wszystkich podobnych
operacji.
Resetowanie ustawienia aplikacji domyślnej
¤
Ustawienia Aplikacje i powiadomienia Wyświetl wszystkie aplikacje
Wybierz aplikacje, dla których wcześniej przy wykonywaniu jakiejś operacji wybrano
Zawsze Otwórz domyślnie Wyczyść domyślne
W przypadku ponownego rozpoczęcia operacji znów pojawia się pytanie, która z aplikacji ma zostać użyta.
Ustalanie aplikacji domyślnej dla często używanej funkcji
Dla następujących funkcji można w dowolnym momencie wybrać aplikację domyślną bez wykonywania odpowiedniej operacji:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Ustawienia Aplikacje i powiadomienia Zaawansowane Domyślne aplikacje . . . Wskazywane są różne funkcje Wybierz funkcję . . . jeżeli dla tej funkcji istnieje
kilka aplikacji, są one wskazywane Wybierz aplikację
Zmiana ustawień aplikacji
Kontrola aktualnych ustawień aplikacji i ich zmiana w razie potrzeby.
¤
Ustawienia
Wybierz aplikację
Aplikacje i powiadomienia
Wyświetl wszystkie aplikacje
To, które ustawienia są dostępne, zależy od aplikacji.
Odinstaluj / Wyłącz
Usuwanie / dezaktywacja aplikacji
str. 25
61
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Aplikacje
Wymuś zatrzymanie
Zatrzymuje aplikację i wszystkie powiązane z nią procesy tła. Jest to zalecane np. wtedy, gdy
aplikacja przestaje reagować lub pracuje w tle zużywając zbyt wiele zasobów systemu (np.
pamięci). Aplikację można łatwo znów uruchomić przez menu aplikacji.
Powiadomienia
Ustalanie, jak postępować z powiadomieniami aplikacji (
str. 23)
Uprawnienia
Aplikacje lub zasoby systemu, do których ma dostęp aplikacja (
str. 55)
Pamięć wewnętrzna
Pamięć zajmowana przez aplikację w pamięci wewnętrznej.
Zwalnianie miejsca w pamięci: Naciśnij Pamięć wewnętrzna Wyczyść miejsce na dane
Zwalnianie pamięci podręcznej aplikacji: Naciśnij Pamięć wewnętrzna Wyczyść
pamięć podręczną
Użycie danych
Ilość danych, które zostały pobrane lub wysłane przez aplikację poprzez sieć komórkową lub
WIFI ( str. 67).
Bateria
Zużycie baterii od ostatniego kompletnego naładowania (
str. 48).
Otwórz domyślnie
Ustalanie, jak aplikacja ma postępować z odnośnikami.
Modyfikowanie ustawień systemu
Ustal, czy aplikacja ma mieć uprawnienia do zmiany ustawień systemowych.
Ogólne ustawienia aplikacji
Kontrola i zmiana uprawnień i ustawień domyślnych aplikacji
¤
Ustawienia
Aplikacje i powiadomienia
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Powiadomienia
Skonfiguruj powiadomienia dla aplikacji (
str. 22).
Domyślne aplikacje
Jeżeli dostępnych jest kilka aplikacji o identycznej funkcji, należy wybrać, która aplikacja ma
być używana domyślnie ( str. 61).
Specjalny dostęp do aplikacji
Zawiera szczegółowe informacje o danych i zasobach systemowych, do których mają dostęp
aplikacje.
62
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Resetowanie ustawień aplikacji
Wycofanie wszystkich zmian dokonanych w ustawieniach aplikacji.
¤
Ustawienia
Naciśnij
Aplikacje i powiadomienia
Wyświetl wszystkie aplikacje
Resetuj ustawienia aplikacji
Połączenia sieciowe
Smartfon może nawiązać połączenie z sieciami komórkowymi, WIFI i innymi urządzeniami
poprzez Bluetooth.
Sieci komórkowe
Aby wykonywać połączenia komórkowe za pomocą smartfona, potrzebna jest karta SIM operatora sieci. To, które usługi na jakich warunkach są dostępne, można odczytać z umowy z operatorem telefonii komórkowej.
Można włożyć do urządzenia dwie karty SIM, tzn. korzystać jednocześnie z dwóch sieci komórkowych.
Aktywacja/dezaktywacja mobilnej transmisji danych
Ustal, czy dane mają być przesyłane również przez mobilną transmisję danych, jeżeli WIFI nie jest
dostępne.
¤
Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół . . . pojawiają się szybkie ustawienia
naciśnij krótko symbol /
lub
¤
danych
Ustawienia Sieć i internet Sieć komórkowa
aktywuj/dezaktywuj regułę przełącznikiem
Mobilna transmisja
lub
¤
Ustawienia Sieć i internet
dezaktywuj regułę przełącznikiem
Użycie danych
Dane mobilne
aktywuj/
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Dostosowanie ustawień
¤
Ustawienia
Sieć i internet
Sieć komórkowa
Jeżeli do urządzenia zostaną włożone dwie karty SIM, na stronie znajduje się zakładka
dla każdej z kart SIM ew. wybrać pasującą zakładkę.
Roaming
Zezwolenie, aby urządzenie przesyłało dane przez sieci komórkowe innych operatorów
podczas przebywania na obszarze, na którym nie jest dostępna sieć własnego operatora.
W zależności od umowy z operatorem roaming danych może być związany z
dodatkowymi opłatami.
63
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Użycie danych przez aplikację
Wskazuje całej zużycie danych z podziałem na poszczególne aplikacje.
Tryb rozszerzonego 4G LTE
Popraw jakość rozmów i pozostała komunikację.
Preferowany typ sieci
Wybierz preferowany standard sieci, np. 2G, 3G lub 4G. Domyślnie smartfon korzysta z
najlepszej dostępnej sieci.
Połączenia przez Wi-Fi (zależnie od operatora sieci komórkowej)
Przekierowanie rozmów przez WIFI.
Automatycznie wybieraj sieć
Standardowo sieć jest wybierana domyślnie.
Wybierz samodzielnie sieć: Wyłącz funkcję
Wybierz dostawców z dostępnych sieci.
Nazwy punktów dostępu
Na podstawie tych ustawień Twój operator może przydzielić Twojemu urządzeniu właściwy
adres IP i nawiązać bezpieczne połączenie z urządzenia.
Korzystanie z dwóch kart SIM
¤
Ustawienia Sieć i internet
znane w gnieździe 1 i 2
Wyłączanie/włączanie karty SIM:
Karty SIM . . . wskazywane są karty SIM rozpo-
Włączyć/wyłączyć przełącznik
Wyświetlanie informacji:
¤
naciśnij pozycję . . . wyświetlana jest nazwa karty SIM, domyślny kolor karty, operator i
numer. Można zmienić nazwę i kolor karty.
Definiowanie preferowanej karty SIM dla następujących funkcji:
• Mobilna transmisja danych
Do przesyłu danych przez sieć komórkową może być używana wyłącznie karta SIM.
• Połączenia
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
•
Można zdefiniować, przez którą kartę będą przechodziły wszystkie połączenia wychodzące
lub sprawić, że przed każdym połączeniem wychodzącym pojawi się pytanie, która karta SIM
ma być używana.
SMS-y
Można też zdefiniować kartę SIM, z której będą wysyłane wiadomości SMS.
W przypadku włożenia nowej karty SIM lub jej wymiany należy ew. zdefiniować te
ustawienia na nowo.
WIFI
Smartfon może łączyć się z siecią WIFI i wykorzystywać to połączenie do przesyłu danych lub
korzystania z Internetu.
Jeżeli smartfon jest w zasięgu zarejestrowanej sieci WIFI i funkcja WIFI jest włączona, połączenie
zostaje automatycznie nawiązane.
64
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Włączanie/wyłączanie funkcji WIFI
¤
Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół . . . pojawiają się szybkie ustawienia
naciśnij symbol WIFI
lub
¤
Ustawienia
Sieć i internet
Wi-Fi
Aktywuj/dezaktywuj WIFI przełącznikiem
Gdy WIFI jest włączone, w pasku stanu pojawia się symbol
w czterech stopniach.
. Symbol sygnalizuje siłę sygnału
W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć sieć WIFI, jeżeli nie jest
używana. Sieć WIFI zostaje wyłączona w trybie samolotowym.
Nawiązywanie połączenia z WIFI
¤
Ustawienia
Sieć i internet
Wi-Fi . . . wskazywane są wszystkie sieci WIFI w
zasięgu.
Sieci zabezpieczone hasłem są oznaczone kłódką
publicznymi hot spotami.
¤
obok wpisu. Sieci bez symbolu kłódki są
Naciśnij wybraną sieć WIFI
podaj hasło sieci Połącz . . . w przypadku pomyślnego
nawiązania połączenia pod nazwą sieci widoczne jest Połączony
Sieci WIFI, w których zarejestrowany jest smartfon, są widoczne na liście Zapisane sieci, również
jeżeli są one poza zasięgiem i nie ma połączenia.
Pokaż zapisane sieci WIFI:
Zapisane sieci
Dodawanie innych sieci WIFI
Sieci WIFI, które nie udostępniają swojej nazwy (SSID) lub nie znajdują się w zasięgu, nie są
widoczne na liście WIFI. Mimo to można zapisać ich nazwę i hasło. Jeżeli WIFI jest w zasięgu,
połączenie zostaje nawiązane.
¤
Ustawienia
sieć
Sieć i internet
Wi-Fi
ew. przewiń palcem do dołu
podaj nazwę sieci (SSID) i szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa
Dodaj
Zapisz
. . . sieć pojawia się na liście Zapisane sieci
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Usuwanie WIFI
Jeżeli urządzenie nie łączy się automatycznie z zapisaną siecią WIFI, można ją usunąć z listy zapisanych sieci.
¤
Ustawienia
Sieć i internet
która ma zostać usunięta
Wi-Fi
Zapisane sieci
naciśnij zapisaną sieć,
Zapomnij
Pokaż szczegóły WIFI
¤
Ustawienia Sieć i internet Wi-Fi naciśnij nazwę sieci WIFI, z którą masz
połączenie . . . pojawiają się informacje o połączeniu, np. jego stan, siła sygnału i prędkość
przesyłu
Zmiana ustawień sieci:
nacisnąć na
65
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Konfiguracja połączeń
Dostosowanie ustawień sieciowych do wymagań sieci WIFI, za pomocą której nawiązywane jest
połączenie.
¤
Ustawienia Sieć i internet Wi-Fi naciśnij nazwę sieci
naciśnij obok Opcje zaawansowane na strzałkę w dół . . .
nacisnąć na
Postępowanie z sieciami odpłatnymi
Jeżeli dana sieć WIFI ma limit transferu danych, można ją zdefiniować jako odpłatną. W ten
sposób można mieć lepszą kontrolę korzystania z danych podczas pobierania oraz korzystania
z aplikacji.
¤
W Użycie danych jest mierzone wybierz opcję Zaznacz jako odpłatną
Zapisz
Proxy
Jeżeli połączenie z siecią WIFI jest nawiązywane przez serwer proxy:
Ręczne wprowadzanie danych serwera proxy:
Zapisz
Automatyczna konfiguracja serwera proxy:
PAC Zapisz
Instrukcja
naciśnij Serwer proxy
wprowadzanie danych
Autom.konfig.proxy
wprowadź URL pliku
Na podstawie pliku automatycznej konfiguracji proxy (plik PAC) przeglądarka internetowa może automatycznie znaleźć pasujący serwer proxy dla wybranego adresu
URL.
DHCP
Jeżeli w sieci WIFI nie ma aktywnego serwera DHCP:
wprowadzić dane do konfiguracji sieci Zapisz
nacisnąć na DHCP
Statyczny
Opcje rozszerzone
¤
Ustawienia
Sieć i internet
Wi-Fi
Ustawienia Wi-Fi
wybierz opcję . . .
Aktywuj automatycznie sieć WIFI, jeżeli znajduje się w pobliżu zapisanych sieci. Lokalizacja musi
być włączona.
¤
Aktywuj, dezaktywuj Włącz Wi-Fi automatycznie przełącznikiem
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Pokaż sieć publiczną o silnym sygnale
¤
Aktywuj, dezaktywuj Powiadomienie o otwartej sieci przełącznikiem
Certyfikaty cyfrowe służą do identyfikacji urządzeń mających dostęp do sieci WIFI. Jeżeli nie są
dostępne wszystkie wymagane certyfikaty, można zainstalować kolejne.
¤
Instaluj certyfikaty
Certyfikaty
Wybierz źródło dla certyfikatu
str. 56
Utworzenie połączenia między urządzeniem a innymi urządzeniami z obsługą WIFI Direct.
¤
66
Wi-Fi Direct . . . Pojawiają się urządzenia lub grupy urządzeń obsługujące WIFI Direct
wybierz jedno z urządzeń lub grupę
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Zużycie danych
Zużycie danych to ilość danych, które urządzenie pobiera lub wysyła w określonym czasie przez
sieć komórkową lub WIFI. Większość umów z operatorami zawiera ograniczenie ilości przesyłanych danych. Aby zapobiec powstawaniu dodatkowych kosztów, można sprawdzić i ew. skorygować zużycie danych przez urządzenie.
Kontrola zużycia danych
¤
Ustawienia
Sieć i internet
Użycie danych
Sieć komórkowa
Zużycie danych w sieci komórkowej jest wskazywane dla określonego przedziału czasowego i w
odniesieniu do limitu ostrzegawczego dla mobilnego zużycia danych, w postaci paska.
¤
Naciśnij krótko Użycie danych w aplikacji . . . wskazywana jest większa ilość informacji, np.
które aplikacje brały udział w zużyciu danych.
Wyświetl inny przedział czasowy:
¤
naciśnij krótko strzałkę obok wskazywanego przedziału czasowego
wybierz czas
WIFI
¤
Naciśnij krótko Użycie danych przez Wi-Fi . . . można sprawdzić ilość danych przesłanych
przez WIFI w ustawionym przedziale czasowym. Znajdują się tam aplikacje, które przesyłały
dane przez WIFI, wraz z przesłaną ilością danych.
Wyświetl inny przedział czasowy:
¤
naciśnij krótko strzałkę obok wskazywanego przedziału czasowego
wybierz czas
Ustalanie granicy i ostrzeżenia dla zużycia danych w sieci komórkowej
Ustalanie cyklu zużycia danych
Cykl zużycia danych jest rejestrowany w cyklu miesięcznym, domyślnie od początku każdego
miesiąca. Jeżeli cykl rozliczeniowy operatora sieci komórkowej jest inny, można wybrać inny
dzień jako początkowy.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Ustawienia
danych w aplikacjach
Sieć i internet Użycie danych Dane i limit Cykl użycia
wybierz dzień za pomocą kółka z cyframi Zapisz
Wprowadź limit zużycia danych
Wprowadź maksymalną ilość danych udostępnianych przez usługodawcę jako limit zużycia
danych. Po osiągnięciu ustawionego limitu zużycia danych, transmisja danych w sieci komórkowej zostaje automatycznie wyłączona. Otrzymasz powiadomienie.
¤
¤
Ustawienia Sieć i internet Użycie danych
Ustaw limit transmisji danychprzełącznikiem OK
Naciśnij Limit danych
wartość Zapisz
Dane i limit
Ew. przełącz między megabajtami i gigabajtami
Włącz funkcję
Zmień
. . . Limit jest wprowadzany do grafiki Mobilna transmisja danych.
67
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Ponowne włączenie korzystania z danych:
¤
Wyłącz funkcję Ustaw limit transmisji danychprzełącznikiem
OK
Teraz za przesył danych mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.
Ustalanie ostrzeżenia dla zużycia danych
Ustal wartość dla zużywanych danych, po osiągnięciu którego ma pojawić się ostrzeżenie.
¤
¤
Ustawienia Sieć i internet Użycie danych
Ustaw próg ostrzegawczy przełącznikiem
Naciśnij krótko Próg ostrzegawczy
tami i gigabajtami Zapisz
zmień wartość
Dane i limit
włącz funkcję
ew. przełącz między megabaj-
. . . Po osiągnięciu sąsiadującej wartości dla objętości danych, pojawia się powiadomienie.
Włączanie / wyłączanie trybu przesyłu danych
Przy aktywnym trybie oszczędzania przesyłu danych ograniczone zostaje mobilne zużycie
danych. Większość aplikacji i usług może pobierać dane w tle tylko poprzez Wifi.
¤
Przeciągnij dwoma palcami od paska stanu w dół . . . pojawiają się szybkie ustawienia
naciśnij
/
(
= włączone)
lub
¤
Ustawienia Sieć i internet Użycie danych
Włączanie / wyłączanie funkcji przełącznikiem
Tryb oszczędzania danych
Ograniczenie przesyłania danych w tle może wpłynąć negatywnie na działanie aplikacji. Np. nie otrzymasz powiadomień do momentu następnego otwarcia aplikacji.
Więcej informacji na temat ograniczenia zużycia danych
Wyłączenie automatycznej synchronizacji
Gdy włączona jest automatyczna synchronizacja, dane aplikacji są automatycznie aktualizowane, np. kontakty lub terminy.
Wyłączenie automatycznej synchronizacji:
str. 59
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Wyłączanie roamingu danych
Jeżeli sieć komórkowa Twojego operatora jest niedostępna, urządzenie poprzez roaming
danych może korzystać z sieci innych operatorów.
¤
Ustawienia
Sieć i internet
Sieci komórkowe
Włączanie opcji z przełączni-
kiem obok Roaming
Roaming danych może powodować dodatkowe koszty, jednak w niektórych miejscach jest jedyną możliwością nawiązania połączenia z Internetem.
68
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Bluetooth
Nawiąż za pomocą smartfona połączenie z urządzeniem Bluetooth.
Przy pierwszym użyciu urządzenia z Bluetooth należy najpierw sparować je ze smartfonem, aby
między tymi urządzeniami zostało nawiązane bezpieczne połączenie. Następnie połączenie
zostaje nawiązane automatycznie.
Włączanie/wyłączanie Bluetooth
¤
Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół . . . pojawiają się szybkie ustawienia
naciśnij symbol Bluetooth
lub
¤
Ustawienia Połączone urządzenia
aktywuj/dezaktywuj Bluetooth przełącznikiem
Ustawienia połączeń
Gdy Bluetooth jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol
Bluetooth
.
Smartfon jest widoczny dla wszystkich urządzeń z funkcją Bluetooth w okolicy.
W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć Bluetooth, jeżeli nie jest
używana. Bluetooth zostaje wyłączony w trybie samolotowym.
Parowanie
Przed połączeniem telefonu lub tabletu z urządzeniem Bluetooth należy najpierw sparować te
urządzenia. Po dokonaniu takiego parowania urządzenia pamiętają je do momentu, gdy
zostanie ono anulowane.
¤
Ustawienia Połączone urządzenia Sparuj nowe urządzenie . . . wskazywane
są dostępne urządzenia Bluetooth w otoczeniu naciśnij nazwę wybranego urządzenia
Bluetooth postępuj według dalszych wskazówek na ekranie, aby zakończyć parowanie . . .
w razie powodzenia urządzenie pojawia się na liście Obecnie połączone
Gdy pojawia się wezwanie do podania identyfikatora, spróbuj podać najprostsze
hasła 0000 lub 1234 lub przeczytaj instrukcję urządzenia Bluetooth.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Zmiana nazwy powiązanego urządzenia Bluetooth lub anulowanie parowania
¤
Ustawienia
Połączone urządzenia
naciśnij krótko podłączone urządzenie
zmień nazwę:
wprowadź nazwę dla urządzenia
Anulowanie parowania:
Zapomnij
Zmień nazwę
Zezwolenie na dostęp do kontaktów
Można zezwolić, aby urządzenia korzystające z Bluetooth miały dostęp do kontaktów na tym
smartfonie.
¤
Ustawienia Połączone urządzenia naciśnij krótko nazwę podłączonego
urządzenia Udostępnianie kontaktów aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem
69
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Zmiana nazwy Bluetooth smartfona
Ten smartfon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth pod nazwą Gigaset GS110. Nazwa ta
może zostać zmieniona.
¤
Ustawienia
Nazwa urządzenia
Połączone urządzenia
Ustawienia połączeń
wprowadź dane konfiguracji sieci
Bluetooth
Zmień nazwę
Wyświetlanie informacji na temat przesyłu danych
¤
Ustawienia Połączone urządzenia Ustawienia połączeń
. . . wskazywane są dane odbierane przez Bluetooth
Odebrane pliki
Tryb samolotowy
W trybie samolotowym WIFI, sieć komórkowa i Bluetooth są wyłączone.
¤
Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół . . . pojawiają się szybkie ustawienia
naciśnij symbol trybu samolotowego
lub
¤
Ustawienia
towy przełącznikiem
Sieć i internet
Tryb samolotowy
włącz/wyłącz tryb samolo-
lub
¤
naciśnij długo włącznik/wyłącznik
naciśnij
Tryb samolotowy
Gdy tryb samolotowy jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol
OK
.
Wirtualne sieci prywatne (VPN)
Poprzez wirtualną sieć prywatną (VPN) możesz połączyć smartfon z siecią prywatną lub firmową.
Gdy jesteś w podróży i masz dostęp do sieci WIFI, możesz korzystać z połączenia VPN, aby
bezpiecznie korzystać z internetu, telefonować bezpłatnie przez numer swojego telefonu stacjonarnego lub mieć dostęp do skrzynki e-mail oraz danych w sieci firmowej.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
W sieci prywatnej lub firmowej jest skonfigurowany serwer VPN.
W smartfonie zainstalowany jest domyślnie klient VPN. Do konfiguracji połączenia VPN
potrzebne są dane konfiguracyjne VPN.
Ewentualnie do sieci VPN, z którą będzie łączył się smartfon, potrzebny jest inny klient
VPN. W sklepie Google Play dostępna jest szeroka oferta aplikacji VPN. Po zainstalowaniu aplikacji VPN konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji.
Dodawanie VPN
¤
Ustawienia
konfiguracyjne
70
Zapisz
Sieć i internet
VPN
naciśnij
wprowadź dane
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Nawiązywanie połączenia z siecią VPN
¤
Ustawienia
VPN
wybierz VPN
Sieć i internet
VPN . . . pojawia się lista skonfigurowanych
Nazwa użytkownika i wprowadź Hasło
Połącz
Jeżeli urządzenie jest połączone z VPN, w pasku stanu widoczny jest symbol
.
Rozłączanie połączenia VPN
¤
VPN
Ustawienia Sieć i internet
dezaktywuj VPN przełącznikiem
VPN
naciśnij krótko
obok oddzielanego
Usuwanie VPN
¤
Ustawienia
naciśnij
Sieć i internet
VPN . . . pojawia się lista skonfigurowanych VPN
obok sieci VPN, która ma zostać usunięta
Zapomnij
Edycja ustawień VPN
¤
Ustawienia
śnij
Sieć i internet
edytuj ustawienia VPN
VPN
obok VPN, który ma zostać zmieniony naci-
Zapisz
Jeżeli używana jest aplikacja VPN, zostaje ona otwarta i tam można dokonać niezbędnych ustawień.
Włączanie/wyłączanie ciągle aktywnego VPN
W niektórych sieciach VPN urządzenie jest stale połączone, jeżeli połączenie VPN nie jest nieaktywne. Jest to zalecane, jeżeli poruszasz się między niezabezpieczonymi publicznymi sieciami
WIFI.
¤
Ustawienia Sieć i internet VPN naciśnij krótko
obok sieci VPN, która
ma być edytowana Stały VPN aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem Zapisz
Otrzymujesz powiadomienie, że sieć VPN jest ciągle włączona i gdy połączenie z ciągle aktywną
siecią VPN zostaje przerwane.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Jeżeli skonfigurowano sieć VPN przez aplikację, opcja Stały VPN nie jest wyświetlana.
71
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Udostępnianie Internetu przez punkt dostępu WIFI, Bluetooth
lub USB
Za pomocą mobilnego punktu dostępu WIFI, Bluetooth lub USB można udostępniać połączenie
z Internetem smartfona innym urządzeniom. Możesz wykorzystać np. połączenie internetowe
smartfona, aby np. korzystać z Internetu na komputerze.
Podczas korzystania z punktu dostępu lub udostępniania połączenia internetowego
mogą być naliczane dodatkowe koszty. Zwróć się ew. do swojego operatora sieci.
Punkt dostępu lub udostępnianie sieci mogą silnie obciążań baterię.
¤
¤
Podczas korzystania z punktu dostępu i udostępniania sieci przez smartfon
należy podłączyć smartfon do zasilania.
Wyłącz punkt dostępu i udostępnianie Internetu, jeżeli funkcja ta nie jest już
potrzebna.
Włączanie lub wyłączanie punktu dostępu WIFI
Konfigurowanie własnego urządzenia jako punktu dostępu WIFI
¤
Ustawienia Sieć i internet
wyłącz funkcję przełącznikiem
Jeżeli punkt dostępu jest aktywny, symbol
W pasku powiadomień widoczny jest symbol
ników powiązanych i zablokowanych.
Hotspot i tethering
Hotspot Wi-Fi
włącz/
jest widoczny w pasku stanu.
. W wiadomości widoczna jest liczba użytkow-
Dostosowanie ustawień punktu dostępu WIFI
Zmiana nazwy sieci, zabezpieczeń, hasła i pasma częstotliwości punktu dostępu.
¤
Ustawienia Sieć i internet
wybraną opcję Zapisz
Hotspot i tethering
Hotspot Wi-Fi
dopasuj
Połączenie urządzenia z punktem dostępu WIFI
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
W celu nawiązania połączenia podaj nazwę i hasło sieci. Nazwa jest wskazywana w Nazwa
hotspota. Pokaż hasło:
¤
Ustawienia Sieć i internet Hotspot i tethering
krótko Hasło do hotspota . . . hasło nie jest widoczne
Hotspot Wi-Fi
naciśnij
Utworzenie połączenia z punktem dostępu w innym urządzeniu:
¤
Otwórz listę sieci dostępnych sieci WIFI
punktu dostępu połącz się.
wybierz sieć o właściwej nazwie
podaj hasło
Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez
Bluetooth
Współdzielenie połączenia internetowego z innymi urządzeniami przez Bluetooth.
72
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
Połączenia sieciowe
Dane komórkowe są włączone
¤
¤
str. 63
Wykonaj parowanie między smartfonem a urządzeniem, z którym ma być współdzielone
połączenie internetowe ( str. 69)
Skonfiguruj drugie urządzenie tak, aby połączenie sieciowe zostało wykonane przez
Bluetooth. W razie potrzeby przeczytaj instrukcję urządzenia.
Udostępnianie/wycofanie udostępnienia połączenia z Internetem przez Bluetooth:
¤
Ustawienia Sieć i internet Hotspot i tethering włącz/wyłącz funkcje
Tethering przez Bluetooth przełącznikiem . . . możesz teraz nawiązać połączenie z Internetem z drugim urządzeniem
Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez USB
Połączenie z Internetem można współdzielić z innym urządzeniem przez kabel USB
Dane komórkowe są włączone
¤
str. 63
Połącz smartfon przez kabel USB z innym urządzeniem
otwórz wiadomość o połączeniu
USB i sprawdź, czy ustawione jest Urządzenie multimedialne (MTP) lub Aparat (PTP)
(
str. 31)
Włączanie/wyłączanie udostępniania Internetu przez USB
¤
Ustawienia
Sieć i internet
Hotspot i tethering
włącz/wyłącz funkcję
Tethering przez USB przełącznikiem . . . możesz teraz nawiązać połączenie z Internetem z
innego urządzenia
Gdy udostępnianie Internetu przez USB jest włączone, w pasku stanu pojawia się symbol
.
Udostępnianie Internetu przez USB wyłącza się na stałe po odłączeniu przewodu
USB.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Udostępnianie Internetu przez USB jest niedostępne w komputerach Mac.
73
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
System
System
Data i godzina
¤
Ustawienia
System
Data i czas . . .
Konfiguracja automatyczna
Pobieranie daty i godziny automatycznie z serwera czasu:
¤
Włączanie Automatyczna data i czas
lub:
wyłącz i ustaw ręcznie datę i godzinę
Ustawianie ręczne
¤
¤
¤
Ustaw datę
wybierz datę w kalendarzu
Ustaw godzinę
OK
przeciągnij wskaźnik godziny na właściwą pozycję
OK
W celu ustawienia widok 12-godzinnego użyj zewnętrznego kółka
W celu ustawienia widok 24-godzinnego użyj wewnętrznego i zewnętrznego kółka
naciśnij minuty na wskazaniu godziny
przeciągnij wskaźnik na właściwą pozycję
OK
Ustawianie strefy czasowej
Standardowo strefa czasowa ustawia się automatycznie. Samodzielny wybór strefy czasowej:
¤
Wyłącz przełącznik obok Automatyczna strefa czasowa
wybierz strefę czasową z listy
naciśnij Wybierz strefę czasową
Ustalanie formatu czasu i daty
Wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym (np. 18:30) / 12-godzinnym (6:30 po poł.):
¤
Włącz/wyłącz przełącznik obok Format 24-godzinny
Aktualizacje oprogramowania
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Sprawdzanie wersji systemu Android
¤
Ustawienia
pod Wersja Androida
System
Informacje o telefonie . . . aktualna wersja jest widoczna
Pobieranie aktualnych aktualizacji systemu Android
Jeżeli dla Twojego urządzenia dostępna jest nowa aktualizacja systemu Android, otrzymasz
powiadomienie.
Aktualizacja zużywa dużo energii i wymaga pobrania dużej ilości danych.
Dlatego przed instalacją sprawdź poziom naładowania baterii ( str. 48) oraz pozostały transfer ( str. 67). Ew. podłącz urządzenie do zasilania i połącz się z siecią WIFI.
74
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
System
Instalacja aktualizacji po otrzymaniu powiadomienia
Ekran nie jest zablokowany:
¤
Ekran jest zablokowany:
¤
¤
Rozpoczęcie instalacji
przeciągnij palcem od paska powiadomień w dół
powiadomienie o aktualizacji
naciśnij
naciśnij dwukrotnie powiadomienie o aktualizacji
naciśnij Pobierz
Instalacja aktualizacji bez otrzymania powiadomienia
¤
Ustawienia System
Następuje sprawdzenie systemu
Informacje o telefonie
Jeżeli istnieje bardziej aktualna wersja:
Naciśnij Download
Aktualizacja systemu . . .
Ustawienia aktualizacji systemu
W celu pobierania aktualizacji możesz dokonywać następujących ustawień:
¤
Ustawienia
Naciśnij
System
Informacje o telefonie
Aktualizacja systemu
Ustawienia
• Ustal harmonogram automatycznego wyszukiwania aktualizacji
• Wybierz opcję, że aktualizacje mają być pobierane automatycznie, gdy telefon jest podłączony do Wifi.
Kopia zapasowa i odzyskiwanie
Kopia zapasowa danych i ustawień
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Wykonywanie kopii zapasowych danych powiązanych z jednym lub wieloma kontami Google
lub korzystanie z usługi kopii zapasowej Android. W przypadku zmiany urządzenia lub konieczności wykasowania danych, należy przywrócić dane z każdego spośród kont Google, dla których
utworzono kopię zapasową.
Tworzona jest kopia zapasowa następujących danych:
• Ustawienia kalendarza Google
• Sieci WIFI i hasła
• Tła pulpitu
• Ustawienia Gmail
• Aplikacje zainstalowane przez Google Play (z kopią zapasową w sklepie Play)
• Ustawienia ekranu, tzn. jasność i tryb oczekiwania
• Ustawienia języka i wprowadzania danych
• Data/godzina
• Ustawienia i daty aplikacji od dostawców trzecich, zależne od aplikacji
Nie wszystkie aplikacje korzystają z usługi kopii zapasowej Android. W niektórych
aplikacjach nie jest wykonywana kopia zapasowa wszystkich danych.
¤
Ustawienia System Kopia zapasowa
na Dysku Google za pomocą przełącznika
aktywuj/dezaktywuj funkcję Zapisz
75
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / settings.fm / 9/12/19
System
Konfiguracja kolejnego konta kopii zapasowej:
¤
naciśnij i przytrzymaj Konto
hasło Podaj dane konta
Dodaj konto
Wprowadź PIN, wzór zabezpieczający lub
Można skonfigurować kilka kont kopii zapasowej.
Przywracanie ustawień sieci
Zerowanie sieci WIFI, telefonii komórkowej i Bluetooth
¤
Bluetooth
Ustawienia System Zresetuj opcje
Zresetuj ustawienia
Zresetuj Wi-Fi, sieć komórkową i
Resetowanie ustawień aplikacji
Zerowanie ustawień aplikacji, takich jak wyłączenie dostępu do zasobów, powiadomienia, przywracanie ustawień standardowych. Wszystkie dane aplikacji pozostają zachowane.
¤
Ustawienia
Resetuj aplikacje
System
Zresetuj opcje
Resetuj ustawienia aplikacji
Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia
W przypadku przekazania urządzenia innej osobie możesz usunąć wszystkie osobiste dane.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
76
Podczas przywracania ustawień fabrycznych pamięć zewnętrzna zostaje wymagana, pobrane aplikacje, muzyka, zdjęcia itp. zostają usunięte i dezaktywuje się
logowanie w koncie Google.
Ustawienia System Zresetuj opcje
dane fabryczne) Resetuj telefon
Wykasuj wszystkie dane (przywróć
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / appendix_legal.fm / 9/12/19
Serwis
Dodatek
Serwis
Części wymienne i wyposażenie produktu są dostępne pod www.gigaset.com.
Pomoc jest dostępna pod www.gigaset.com/service lub telefonicznie:
Infolinia Polska
801 140 160
Obowiązują taryfy lokalne/krajowe. Opłaty za połączenia z sieci komórkowej mogą być inne.
Warunki gwarancji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
•
•
•
•
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne
działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie
gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od
daty zakupu.
Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
• brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
• numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano,
usunięto lub zatarto
Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych
od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania
zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a
produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia.
Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła
usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na
produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
• nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
• samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek
lub zmian konstrukcyjnych
• zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
• użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt
wysoka lub niska temperatura, itp.)
• zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
• przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia
do nieuziemionego gniazda zasilającego
Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych
użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
77
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / appendix_legal.fm / 9/12/19
Serwis
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Karta gwarancyjna
78
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / appendix_legal.fm / 9/12/19
Wskazówki producenta
Wykluczenie odpowiedzialności
Wyświetlacz składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony,
niebieski).
Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.
Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających
pikseli.
Opis
Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel
1
Ciemne subpiksele
1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli
1
Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.
Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób
trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy
dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku
prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami
określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy.
Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji,
powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub
dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiejkolwiek postaci lub na jakimkolwiek
medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej.
Wskazówki producenta
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Zezwolenie
To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.
Użytkowanie poza EOG z wyjątkiem Szwajcarii zależy od krajowego badania typu.
Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset GS110 spełnia
wymagania dyrektywy 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs.
Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub
„Europejskie deklaracje zgodności”.
W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.
79
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / appendix_legal.fm / 9/12/19
Wskazówki producenta
Odpady i ochrona środowiska
Prawidłowa utylizacja produktu
(Dyrektywa dotycząca zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych - WEEE)
(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)
To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że produktu lub jego
wyposażenia elektronicznego (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB) nie wolno usuwać razem z
odpadami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć ewentualnego skażenia środowiska lub obrażeń ciała wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, recykling należy przeprowadzać w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone
odzyskiwanie surowców.
Prywatni użytkownicy mogą zwrócić się do sprzedawcy, od którego nabyli urządzenie, lub kontaktować się z
właściwymi urzędami, którzy udzielą informacji na temat punktów zbiórki przeprowadzających utylizację
przyjazną środowisku.
Użytkownicy komercyjni zwracają się do dostawcy i sprawdzają Ogólne Warunki Handlowe lub umowę
sprzedaży.
Ten produkt i elektroniczne części wyposażenia nie mogą być usuwane razem z innymi odpadami
komunalnymi.
Niniejszy sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) jest kompatybilny z dyrektywą RoHS.
Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie
(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)
To oznaczenie na akumulatorze, w instrukcji lub na opakowaniu informuje, że akumulatora w tym
produkcie nie należy usuwać wraz z odpadami gospodarstwa domowego.
Jeżeli akumulator nie zostanie usunięty w sposób prawidłowy, zawarte w nim substancje mogą
spowodować szkody zdrowotne lub skazić środowisko.
Dla ochrony zasobów naturalnych oraz w celu wspierania przyjaznego środowisku ponownego przetwarzania
surowców, należy oddzielić akumulatory od innych odpadów i oddać je bezpłatnie do lokalnego punktu
zbiórki zużytych baterii / akumulatorów.
O promieniowaniu
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Informacje o certyfikacji SAR (swoiste tempo pochłaniania energii)
NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE
RADIOWE.
Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na
fale radiowe.
Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines
bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu
zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji
swoistej” lub SAR. Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Maksymalnymi
wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:
Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu, warunki rejestracji
Głowa SAR
0,612 W/kg (10g)
Noszenie na ciele, SAR
1,390 W/kg (10g)
Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych
narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co
najmniej w takiej odległości od ciała.
80
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / appendix_legal.fm / 9/12/19
Wskazówki producenta
Dane techniczne
Ogólne dane techniczne
Częstotliwość
2G
3G
4G
WIFI
BT
Pasmo
1900 MHz
1800 MHz
850 MHz
900 MHz
B1
B8
B1
B3
B7
B8
B20
11B: 14,5 dBm
6,5 dBm
Maks. moc
31,0 dBm
31,0 dBm
34,0 dBm
34,0 dBm
22,5 dBm
22,5 dBm
23,0 dBm
22,5 dBm
23,0 dBm
22,5 dBm
22,5 dBm
11G: 12,5 dBm 11N: 11,5 dBm
Akcesoria
Używaj wyłącznie ładowarek, akumulatorów i kabli zatwierdzonych przez Gigaset. Użycie nieautoryzowanych
akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Informacje o zasilaczu
Wejście:
Wyjście:
100-240V 50/60Hz
5V 2000mA
Akumulator
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Technologia:
Pojemność:
Numer artykułu:
Li-Polymer
3000 mAh
V30145-K1310-X471
81
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / appendix_symbols.fm / 9/12/19
Symbole
Symbole
Pasek stanu i szybkich ustawień
Kolorowe tło: włączone; szare tło: wyłączone
WIFI
Lokalizacja
Bluetooth
Automatyczne obracanie
ekranu
Komórkowa transmisja
danych
Latarka
Tryb oszczędzania energii
Lokalizacja
Tryb oszczędzania danych
Funkcja „Nie przeszkadzać”
Tryb samolotowy
Punkt dostępu WIFI
Pasek stanu
Poziom baterii/trwa ładowanie
/
Włączony tryb oszczędzania energii
/
/
/
/
Zasięg WIFI, cztery stopnie
/
/
/
/
Zasięg sieci komórkowej Pięć stopni lub brak połączenia
Bluetooth aktywny
Aktywne połączenie VPN
Tryb oszczędzania transferu aktywny
Tryb samolotowy włączony
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
/
Dzwonek wyłączony/tylko wibracje
Funkcja „Nie przeszkadzać” włączona
Aktywny punkt dostępu WIFI
82
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / appendix_symbols.fm / 9/12/19
Symbole
Powiadomienia
Zarządzanie uprawnieniami aplikacji
Połączenie nieodebrane
Nowa wiadomość tekstowa
Nowa wiadomość e-mail
Wykryto nową kartę SD
Wykonano zrzut ekranu
Udostępnianie Internetu przez USB aktywne
Aktywny punkt dostępu WIFI
Aktywnych kilka połączeń udostępniania Internetu (USB i/lub WIFI)
/
Pobrano / wysłano dane
/
Dostępna aktualizacja Google / Zaktualizowano aplikacje Google
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
. . więcej aplikacji – specjalne powiadomienia
83
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / _GS110_LUGSIX.fm / 9/12/19
Indeks
Indeks
Numerycznie
4G LTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
A
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Administrator urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Aktualizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Aktualizacje oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Aktywacja/dezaktywacja mobilnej transmisji
danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Android Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Aparat
przedni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
tylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Aplikacja
bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
dezaktywacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
domyślna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
instalowanie z innego źródła . . . . . . . . . . . . . . 27
na pulpicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
nieznanego pochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
odinstalowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
odkładanie do folderu na pulpicie . . . . . . . . . . 20
ostatnio otwarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
przesuwanie na pulpicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
rozpoznawanie szkodliwych . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
wyjście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
wymuszenie zakończenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
zużycie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Aplikacja domyślna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Aplikacje
instalowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
użycie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Aplikacje Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Asystent konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B
Bateria
ładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wkładanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokada ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
automatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rozpoznawanie twarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokada karty SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokada wyświetlacza
hasło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokada wyświetlacza, patrz blokada ekranu
84
Blokowanie numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bluetooth
anulowanie parowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
udostępnianie Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
włączanie/wyłączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
zmiana nazwy powiązanych urządzeń . . . . . . . 69
Zmiana nazwy własnego urządzenia . . . . . . . . 70
C
Certyfikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
instalacja z karty SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
pokaż listę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
WIFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
włączanie/wyłączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Certyfikat SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Certyfikat X.509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Cykl zużycia danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Czujnik światła/zbliżeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
D
Dane
kopia zapasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
zdalne kasowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Dane pobierane przez Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . 70
Data i godzina
ustawianie automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ustawianie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
DHCP, w sieci WIFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Dotknięcie i przytrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Dwie karty SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Dzwonek
całkowite wyłączanie przyciskiem głośności . . 15
ustawianie dla kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
w kieszeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
zmiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dźwięki klawiszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
włączanie w aplikacji Telefon. . . . . . . . . . . . . . . 35
Dźwięki klawiszy wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
E
10
80
10
51
52
53
54
52
52
52
Edycja
wiadomości tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ekran
obracanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
stan oczekiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ekran dotykowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ekran startowy
skrót do kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Eksport kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Emotikony w SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / _GS110_LUGSIX.fm / 9/12/19
Indeks
F
Format czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Format daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Format nazwy
kontakt w aplikacji kontaktów . . . . . . . . . . . . .
kontakt w aplikacji Telefon . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcja głośnomówiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
74
37
35
34
G
Głośnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Głośność
ustawianie przez menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ustawianie przyciskiem głośności . . . . . . . . . . 15
Gniazdo słuchawkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Google Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
szukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Grupa kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
H
Hasło
blokada wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
konfiguracja za pomocą asystenta . . . . . . . . . .
Historia połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oddzwonienie do osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . .
usuwanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
12
36
37
37
L
I
Import kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import plików vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja certyfikatu CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja certyfikatu klienta . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalowanie, aplikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
57
57
25
J
Jasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Język
ustawianie przez menu ustawień . . . . . . . . . . . 45
K
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
dodawanie do ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
przekierowanie na skrzynkę głosową . . . . . . . . 40
przesyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
skrót na ekranie startowym . . . . . . . . . . . . . . . . 40
tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ustawianie dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
usuwanie kilku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
wykonywanie połączenia do . . . . . . . . . . . . . . . 38
wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
format nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
grupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
import/eksport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
sortowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
zezwól na dostęp przez Bluetooth . . . . . . . . . . 69
Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
synchronizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Konto e-mail
konfiguracja poprzez ustawienia . . . . . . . . . . . 58
konfiguracja za pomocą asystenta . . . . . . . . . . 12
Konto Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Konto Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kontrola aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Karta gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Karta SD
odłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
pamięć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ponowne podłączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
wkładanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Karta SIM
korzystanie z dwóch kart . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
odblokowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
preferencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Klawiatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Klawiatura Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kolejność sortowania, aplikacja telefonu . . . . . . . 35
Kolejność sortowania, kontakty. . . . . . . . . . . . . . . 37
Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
pulpitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kontakt
dodawanie do grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Lampa błyskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
M
Menedżer urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Menedżer urządzeń Android . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Miejsce w pamięci
zwalnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MMS
przeszukać wszystkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mowa
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
N
Naciśnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nie przeszkadzać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
reguły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
włączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Numer
dodawanie numeru z historii połączeń do
kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Numery
blokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
O
Obsługa ekranu dotykowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Obsługa klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
85
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / _GS110_LUGSIX.fm / 9/12/19
Indeks
Ochrona przed nieupoważnioną obsługą . . . . . .
Ochrona przed nieuprawnionym użyciem
skonfiguruj za pomocą asystenta . . . . . . . . . . .
Odbieranie
połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odblokowanie przez rozpoznanie twarzy . . . . . .
Odpowiadanie na SMS/MMS . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odrzucanie
połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odrzucenie
połączenia i wysłanie SMS . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ograniczenie ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwórz
pasek powiadomień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
12
33
53
43
34
34
54
22
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
P
Pamięć
dostępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
zajęta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pamięć operacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pamięć urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pamięć, nieulotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pamięć, ulotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Parowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
anulowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Pasek nawigacji
dopasowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pasek powiadomień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pasek stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pasek ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
dostosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PIN
blokada wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
konfiguracja za pomocą asystenta . . . . . . . . . . 12
Planowane włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . 13
Plik klucza PKCS#12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Pobieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pobieranie danych z Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Podłączanie przewodu USB . . . . . . . . . . . . . . . 10, 31
Podpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Podwójne naciśnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pokrywa
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Połączenia
sieć komórkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Połączenia sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Połączenia, kolejność sortowania w aplikacji
telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Połączenie
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
do kontaktu z historii połączeń . . . . . . . . . . . . 38
usuwanie z listy połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
WIFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Połączenie z Internetem
odblokowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pomoc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pomoc dla aplikacji Wiadomości . . . . . . . . . . . . . . 41
86
Powiadomienia
oglądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
tryb wibracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Powiadomienia aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 62
Powiadomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
dźwięk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
zerowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Powiększanie czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Poziom baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Preferowana karta SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Proces lokalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Promieniowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Proxy, WIFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Przeciąganie lub przemieszczanie . . . . . . . . . . . . . 14
Przeciągnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Przełączanie między rozmówcami . . . . . . . . . . . . . 34
Przenoszenie plików na/z komputera . . . . . . . . . . 31
Przetwarzanie tekstu na mowę . . . . . . . . . . . . . . . 51
Przycisk głośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Przycisk Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przycisk wł./wył. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Przyciski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Przyciski nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Przyciski nawigacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przyłącze
kabel USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Przywracanie ustawień sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Pulpit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
dodawanie, usuwanie i przesuwanie
aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
dodawanie, usuwanie i przesuwanie
widżetów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
powracanie do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
przełączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
zmiana tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Punkt dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
R
Reguły dla „Nie przeszkadzać“ . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Roaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Roaming danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rozciąganie/ściąganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rozmiar czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46, 50
Rozmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33, 42
blokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
kasowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
przez głośnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
przez słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
przez zestaw słuchawkowy . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rozpoznawanie twarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / _GS110_LUGSIX.fm / 9/12/19
Indeks
S
Serwer czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Sieć komórkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Skalowanie zawartości strony . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Słuchawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Smart Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
SMS
pisanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
płatny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
przeszukać wszystkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
wiadomość robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
wysyłanie do kontaktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
zapisywanie wiadomości roboczej. . . . . . . . . . 42
SMS/MMS
odpowiadanie na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
SMS-y premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sprawdzanie wersji systemu Android . . . . . . . . . . 74
Stan oczekiwania
ustalanie czasu bezczynności . . . . . . . . . . . . . . 14
zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stan uśpienia
zakończenie przez podniesienie smartfona . . 14
Strefa czasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Symbol ładowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Symbole
instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
pasek stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
powiadomienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
szybkie ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Synchronizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ręczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
System
aktualizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
kopia zapasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Szczegóły połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Szukaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Szybkie ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
U
Udostępnianie Internetu
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Udostępnianie Internetu przez USB. . . . . . . . . . . . 73
Ulubione, w kontaktach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ułatwienia dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Uprawnienia aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55, 62
przy instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
przydzielanie/odmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Uprawnienia dla aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Urządzenie
konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
odnajdywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
zdalne blokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
zdalne włączanie dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Usługi Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
aktywuj dezaktywuj za pomocą asystenta . . . 12
Usługi sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Uśmieszki w SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ustawianie
języka za pomocą asystenta . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ustawienia aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
zerowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Ustawienia fabryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ustawienia klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Utylizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Użycie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
V
VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
nawiązywanie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
rozłączanie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
W
T
Tekst
pisanie i edycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rozmiar czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telekonferencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tło
zmiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transfer
zużycie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transfer danych
kontrola zużycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trust Agents (aplikacje zaufane) . . . . . . . . . . . . . .
Tryb nocny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb oszczędzania danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb oszczędzania energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
włączanie automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb samolotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tworzenie folderów aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Typy kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
18
46
34
20
67
67
53
46
68
49
49
70
Wersja systemu Android
aktualizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Wiadomość
odczytywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Wiadomość na blokadzie ekranu . . . . . . . . . . . . . . 53
Wiadomość robocza, SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wiadomość tekstowa patrz SMS
Wiadomość w razie wypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
SMS/MMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wiadomości multimedialne patrz MMS
Wibracja
włączanie wyłączanie w aplikacji Telefon. . . . . 35
Wibracje
ustawianie przez menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
87
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-N1512-R101-1-V919 / _GS110_LUGSIX.fm / 9/12/19
Indeks
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
włączanie/wyłączanie przyciskiem głośności . 15
Widok ekranu
obracanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Widżet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
na pulpicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
przesuwanie na pulpicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
zmiana rozmiaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
WIFI
certyfikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
nawiązywanie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
połączenie z siecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
połączenie z siecią za pomocą asystenta. . . . . 11
proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
punkt dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
WIFI Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Wirtualna sieć prywatna, patrz VPN
Włączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 13
planowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
stanu oczekiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Włączanie/wyłączanie funkcji
za pomocą szybkich ustawień . . . . . . . . . . . . . 17
Wprowadzić numer
za pomocą klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Wyciszanie
mikrofonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
przyciskiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ustawianie przez menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Wykaz połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wykluczenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . 79
Wykonaj
połączenie do kontaktu z historii połączeń . . . 37
Wykonanie
połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wykonywanie zrzutu ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
planowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wyświetlacz
jasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
większa czcionka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Wysyłanie
wiadomości tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wysyłanie e-maila do kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wysyłanie pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wysyłanie zdjęć i filmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wyszukiwarka Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wzór
blokada wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
konfiguracja za pomocą asystenta . . . . . . . . . . 12
Wzór zabezpieczający
wyświetlanie/ukrywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Z
Zakończenie
rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zapytanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zarządzanie
muzyką. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zawartość ekranu
wykonywanie zrzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zawartość opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zbliżanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Złącze USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zmiana
dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Zużycie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62, 67
limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ograniczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ostrzeżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zużycie energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ściąganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.
88
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-XXXXX-XXXX-X-XXXX / Cover_back_c.fm / 9/12/19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Gigaset GS110 / LUG PL pl / A31008-XXXXX-XXXX-X-XXXX / Cover_back_c.fm / 9/12/19
90
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising