Gigaset | Book Case SMART | User guide | Gigaset Book Case SMART Užívateľská príručka

Gigaset Book Case SMART Užívateľská príručka
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / Cover_front_c.fm / 8/21/19
GS195
Návod k obsluze naleznete
rovněž online ve svém smartphonu
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / _GS195_LUGIVZ.fm / 8/21/19
Obsah
Obsah
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Gigaset GS195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Úvodní obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Obrázek v návodu k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
První kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Ovládání zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznámení s přístrojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení úvodní obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stahování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čtečka otisků prstů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Nerušit“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
20
23
26
31
31
32
34
Komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zprávy (SMS/MMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
42
46
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpečení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Účty a zjišťování polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Síťová spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
56
62
65
67
79
Příloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zákaznický servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doporučení výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
83
86
89
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích
a u všech provozovatelů sítě.
2
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / overview.fm / 8/21/19
Gigaset GS195
Přehled
Gigaset GS195
1
2 3 4
5
11
12
6
13
7
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
8
1
2
3
4
5
6
9
10
Přihrádka na SIM/SD kartu
Zdířka pro sluchátka
Přední kamera
Sluchátko
Blesk
Hlasitost +: stiskněte nahoře:
Hlasitost –: stiskněte dole:
7 Zapnutí/vypnutí
8 Mikrofon
9 Přípojka USB typu C
10 Reproduktor
11 Duální kamera
12 Blesk
13 Čtečka otisků prstů
3
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / overview.fm / 8/21/19
Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka
Notifikační lišta a stavový řádek
Symboly signalizují doručení notifikací a různé
provozní stavy ( str. 89)
Přístup k notifikacím (
str. 23)
Přístup k rychlému nastavení (
str. 17)
Místo pro aplikace a widgety
Lze libovolně uspořádat (
str. 20)
Panel s oblíbenými položkami
Často používané aplikace (
Vyhledávání Google
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Navigační panel (
4
TM
(
str. 20)
str. 22)
str. 16)
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / user_guide_operating_steps.fm / 8/21/19
Obrázek v návodu k obsluze
Obrázek v návodu k obsluze
Symboly
Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání
je zpoplatněno.
Předpoklad pro provedení následující akce.
Další užitečné informace.
Postupy
Příklad: Změna okamžiku přechodu do režimu spánku
¤
Nastavení
Obrazovka
Rozšířená nastavení
Režim spánku
Volba
doby
Krok
Co musíte provést
¤
¤
¤
¤
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
¤
Přejeďte dvakrát úvodní obrazovku od tlačítka pro návrat na úvodní
obrazovku
směrem nahoru.
Upozornění: Pokud je ikona aplikace, kterou chcete otevřít, na
úvodní obrazovce, můžete tento krok přeskočit.
Nastavení
Klepněte na aplikaci Nastavení. Otevře se nabídka nastavení.
Obrazovka
Klepněte na položku nabídky Obrazovka.
Rozšířená
nastavení
Klepněte na Rozšířená nastavení. Zobrazí se další nastavení.
Režim spánku
Klepněte na Režim spánku.
Volba doby
Klepněte na požadované období
= zvoleno,
= nezvoleno
5
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / security_LUG.fm / 8/21/19
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Pozorně si přečtěte následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy
osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.
Vysvětlete svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena
s používáním tohoto přístroje.
Všeobecné pokyny
Likvidace použitých mobilních telefonů podle návodu (kapitola Odpadové hospodářství a
ochrana životního prostředí str. 87).
•
•
•
•
•
•
•
•
V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné
situace. Originální příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu společnosti Gigaset (viz Zákaznický
str. 83).
servis
Mobilní telefon není vodotěsný. Přístroj a jeho příslušenství se proto nesmí uchovávat ani nabíjet ve
vlhkém prostředí (např. v koupelně, sprchovém koutu, kuchyni). Déšť, vlhkost a jakákoli kapalina mohou
obsahovat minerály, které mohou způsobit korozi elektrických obvodů. Při nabíjení hrozí nebezpečí elektrických šoků, požáru a poškození.
Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 0–40 °C.
Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se
mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz,
může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit
nesprávné fungování mobilního telefonu.
V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny.
Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje
vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem
úrazů osob až ohrožení na životě.
Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo
jemné částečky (např. částečky prachu nebo kovový prach).
Zkratování, demontáž nebo pozměňování mobilního telefonu jsou zakázány – hrozí nebezpečí úrazů
osob, elektrické šoky, požár nebo poškození nabíječky.
Připojení pomocí USB se musí provádět ve verzi USB 2.0 nebo vyšší.
Pokud se mobilní telefon během používání, nabíjení nebo při uložení zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo
netěsní, kontaktujte neprodleně zákaznický servis společnosti Gigaset.
¢
Akumulátor a nabíjení
•
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
•
•
•
•
•
•
•
6
Akumulátor je namontován napevno. Akumulátor nedemontujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte mobilní telefon v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí,
neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při
kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte
ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
Teplota mobilního telefonu vzrůstá během nabíjení. Neukládejte mobilní telefon do společné přihrádky
s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčejte telefonní čísla.
Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen – v takových případech hrozí nebezpečí
elektrického šoku a požáru.
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / security_LUG.fm / 8/21/19
Bezpečnostní pokyny
Sluchátka
Vysoká hlasitost může poškodit sluch.
Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný
a může trvale poškodit sluch.
Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.
•
•
Pokud sluchátka používáte při chůzi nebo běhu, dbejte na to, aby se vám kabel od sluchátek nezamotal
kolem těla nebo kolem nějakého předmětu.
Používejte sluchátka výhradě v suchém prostředí. Statická elektřina, kterou se sluchátka nabíjí, se může
formou elektrického šoku vybít do uší. Statická elektřina se může vybít při dotyku sluchátek rukou nebo
při kontaktu s neizolovaným kovovým povrchem před připojením k mobilnímu telefonu.
Použití v nemocnicích / lékařské přístroje
•
•
•
•
•
Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky
stanovené v daném prostředí, např. v lékařské praxi.
Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), konzultujte před použitím s výrobcem
přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována
vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné
straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej
vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy u košile.
Naslouchadla, kochleární implantáty:
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich
vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
Jiné lékařské přístroje:
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje:, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou
tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na
svého lékaře.
Tísňová volání
•
•
•
Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti GSM a že je zapnutý. Vytočte popř. číslo pro tísňová volání
a veďte hovor.
Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o svém stanovišti.
Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.
Děti a domácí zvířata
•
Ukládejte mobilní telefon, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo
domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat
mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.
Hraní her
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
•
Dlouhé hraní na mobilním telefonu způsobuje za určitých okolností nesprávné držení těla. Po každé
hodine si udělejte 15 minutovou přestávku. Pokud máte během hraní pocit nevolnosti, musíte hru ihned
přerušit. Pokud tento stav přetrvá, neodkladně vyhledejte lékaře.
Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu
•
•
V letadle mobilní telefon vypněte.
Dodržujte platná omezení a předpisy. Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při
používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků.
Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace.
Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.
7
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / security_LUG.fm / 8/21/19
Bezpečnostní pokyny
SIM karta, paměťová karta a datový kabel
•
•
Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímejte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.
Při navazování připojení k internetu prostřednictvím SIM-karty mohou být účtovány poplatky.
Vadné přístroje
•
•
•
•
•
Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
Vadné přístroje odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje
mohou rušit jiné bezdrátové služby.
Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a
elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a
obličej.
Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se se žádostí o kontrolu
obraťte na servisní středisko firmy Gigaset.
Další důležité informace
•
•
•
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
•
8
Nikdy nesměřujte záblesk přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je záblesk směřován na lidské oko z přílišné
blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
Při spouštění aplikací nebo programů náročných na energii po delší dobu se přístroj může zahřívat. To je
normální a nemá to vliv na výkon přístroje.
Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při
kontaktu s horkým přístrojem hrozí nebezpečí mírného podrážení pokožky, např. jejího zarudnutí.
Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho
provozní závady.
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / starting.fm / 8/21/19
První kroky
První kroky
Obsah balení
•
•
•
•
smartphone Gigaset GS195
nabíjecí kabel se síťovým adaptérem
Jehla na SIM kartu
Sluchátko
Uvedení do provozu
Vložení SIM karty a SD karty
Do smartphonu lze vložit dvě NanoSIM karty a jednu MicroSD kartu.
¤
¤
¤
Otevřete slot na SIM/SD kartu. Chcete-li to provést,
přiložte přiloženou jehlu SIM karty do malého otvoru
na patici karty SIM / SD a stiskněte tlačítko.
Vysuňte zásuvku na kartu.
Vložte do přihrádky NanoSIM kartu (karty) / kartu
MicroSD (volitelně).
Při vkládání SIM karty a paměťové karty nevynakládejte
sílu – zásuvka na kartu by se mohla poškodit.
2
SD karta
¤
1
SIM karty
Opět zasuňte zásuvku na SIM/SD kartu do telefonu a
zatlačte ji, až zaskočí.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Přední strana smartphonu při tom směřuje nahoru.
Přístroj rozpozná karty SD s úložnou kapacitou 32 GB. Větší karty (do 256 GB) lze
používat, pokud se naformátují v Gigaset GS195 (nikoli v počítači).
9
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / starting.fm / 8/21/19
První kroky
Nabíjení akumulátoru
¤
¤
Akumulátor je namontován napevno. Tím lze docílit vyšší kapacity akumulátoru při
stejných rozměrech zařízení.
Zapojte konektor USB typu C dodaného nabíjecího kabelu do přípojky USB typu C telefonu.
Připojte konektor USB nabíjecího kabelu
k síťovému adaptéru a síťový adaptér připojte
do zásuvky.
Přístroj je nabit, když je symbol nabíjení ve
stavovém řádku zcela vyplněn.
Aby se telefon při nastavování nevybíjel, doporučuje se ponechat jej až do dokončení
nastavování připojený k elektrickému napájení.
Zapnutí přístroje
¤
Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí, až přístroj zavibruje.
Na výzvu odblokujte SIM kartu:
¤
Zadejte kód PIN k SIM kartě z klávesnice
Při prvním zapnutí se spustí průvodce, který vás provede prvotní konfigurací.
Průvodce nastavením přístroje
Při prvním zapnutí přístroje budete automaticky provedení nejdůležitějšími kroky konfigurace.
<
Zpět: kontrola a popř. změna již provedených nastavení.
Další >
Převzetí nastavení na stránce a přechod na další krok.
Přeskočit
Provedení nastavení později.
Volba jazyka
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Zobrazí se nastavený jazyk.
¤
Popř. zvolte jiný jazyk
klepněte na Spustit
Vložení SIM karty
Tato stránka se zobrazí jen tehdy, pokud dosud není vložena SIM karta.
¤
Vložte kartu nyní (
str. 9)
Pozdější vložení SIM karty:
10
Přeskočit
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / starting.fm / 8/21/19
První kroky
Připojení k síti WLAN
Zobrazí se bezdrátové sítě (WLAN) v dosahu.
¤
Klepněte na požadovanou síť WLAN
připojí ke zvolené síti WLAN
zadejte heslo sítě WLAN
Připojit . . . přístroj se
Kopírování aplikací a dat
Nyní lze stanovit, zda si přístroj přejete nastavit zcela nově, nebo zda chcete osobní data (např.
aplikace, fotografie, hudbu) převzít z jiného přístroje nebo z cloudu společnosti Google.
Kopírování dat
Máte již smartphone se systémem Android, máte účet Google nebo vlastníte iPhone.
¤
¤
Zvolte požadovanou možnost
zvolte požadovaný zdroj dat
Postupujte podle pokynů na obrazovce
Nastavení přístroje jako nového
Přihlášení k existujícímu účtu Google
¤
Zadejte e-mailovou adresu a heslo k Vašemu účtu Google
nebo
Vytvoření nového účtu
¤
¤
Klepněte na Vytvoření účtu
Zadejte e-mailovou adresu a heslo k novému účtu Google
Zadáním dalších údajů dokončete nastavení účtu Google.
Použití služeb Google
Zobrazí se různé služby.
¤
Aktivujte/deaktivujte přepínačem službu, kterou chcete využívat. Další
Tímto krokem rovněž přijímáte podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních
údajů společnosti Google.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Nastavení zabezpečení telefonu
Zabezpečení proti neoprávněnému použití smartphonu.
¤
Zadání kódu PIN
nebo
¤
¤
¤
zvolte Možnosti zámku obrazovky
zvolte Gesto | PIN | Heslo
Další
Zadejte vzor, kód PIN nebo heslo
Další
opakujte
Potvrdit
11
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / starting.fm / 8/21/19
První kroky
Aktivace asistenta Google
Asistent Google odpovídá na otázky a vyřizuje různé úkoly. Tato stránka obsahuje informace
o oprávněních, která asistent Google potřebuje.
Aktivace asistenta Google:
klepněte na možnost Ano, aktivovat.
Odmítnutí aktivace asistenta Google:
klepněte na možnost Ne, děkuji.
Data, pro která platí tato nastavení, mohou pocházet z kteréhokoli zařízení, které je přihlášeno
k tomuto účtu Google. Tato nastavení lze kdykoli změnit v účtu Google na adrese
myaccount.google.com.
Nastavení dalších funkcí
Nyní lze provést další nastavení, např. nastavit Google Pay, tapetu obrazovky nebo velikost
písma nebo vytvořit další e-mailový účet.
Gmail je nastaven, pokud jste přihlášení ke svému účtu Google. Pokud nastavíte e-mailové
adresy pro další e-mailové účty, budou se e-maily rovněž zobrazovat v aplikaci Gmail.
¤
Volba poskytovatele
zadání přístupových údajů
Pokud si nepřejete provést další nastavení:
Hotovo
Nakonec lze nastavit rozpoznání obličeje.
Podrobné informace k tomu viz str. 58
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Váš smartphone je nyní připraven k použití.
12
Další
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Seznámení s přístrojem
Ovládání zařízení
Seznámení s přístrojem
Zapnutí a vypnutí přístroje
Zapnutí
¤
Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí . . . přístroj se zapne
Odblokování SIM karty
¤
Zadejte kód PIN pro SIM kartu
Smazání notifikací (pokud existují)
Smazání notifikace:
Pozdější úprava notifikace:
Notifikace:
¤
¤
odsunutí doprava nebo doleva
odsunutí nahoru k notifikační liště
str. 23
Pokud je nastaven zámek obrazovky jako ochrana proti neoprávněnému přístupu
¤
Přejetí nahoru
Zámek obrazovky:
Odemkněte obrazovku . . . zobrazí se úvodní obrazovka
str. 56
Vypnutí
¤
Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí
klepněte na
Vypnout
OK
Smartphone lze rovněž přepnout do Režim Letadlo. Poté se deaktivují pouze rádiové
funkce, ostatní funkce přístroje zůstanou dostupné.
Plánované zapnutí/vypnutí
Ve stanovený čas můžete nechat telefon se vypnout a opět zapnout.
Aktivace/deaktivace plánovaného zapnutí/vypnutí
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Nastavení Scheduled power on/off aktivujte zaškrtávací políčko vedle požadované volby (set time for power on | set time for power off) . . . telefon se v aktuální nastavený čas zapne/vypne
Nastavení času
¤
Nastavení Scheduled power on/off dotkněte se požadované možnosti
zvolte čas OK klepněte na Repeat
označte dny, pro která má
klepněte na Time
toto nastavení platit OK DONE
13
12:32
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Seznámení s přístrojem
Přepnutí přístroje do režimu spánku / Ukončení režimu spánku
Přepnutí přístroje do režimu spánku
¤
Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí
Pokud se s přístrojem po stanovenou dobu nemanipulujte, přepne se do režimu
spánku automaticky.
Stanovení doby neaktivity, po které přístroj přejde do režimu spánku
¤
Nastavení
Obrazovka
Rozšířená nastavení
Režim spánku
Volba
doby
Ukončení režimu spánku
¤
Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí
nahoru uvolněte zámek obrazovky
popř. smažte notifikace
přejeďte po displeji
Probuzení telefonu z režimu spánku zvednutím
Pokud chcete rychle zkontrolovat čas, notifikace a jiné informace, když je telefon v režimu
spánku, aktivuje následující funkci.
¤
Nastavení
Smart controls
Kontrola telefonu zvednutím aktivujte spínačem
Některé aplikace lze z režimu spánku spustit přímo otiskem prstu (
str. 31).
Používání dotykové obrazovky
Pohyby a gesta pro ovládání dotykové obrazovky
Klepnutí
¤
Krátký dotyk obrazovky prstem
Příklady:
Spuštění aplikace, volba funkce nebo nastavení:
Zadání textu:
klepnutí na prvek
klepněte na textové pole . . . zobrazí se klávesnice
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Dotyk a podržení
¤
Podržte prst na prvku tak dlouho, dokud nezareaguje.
Tažení a uvolnění
¤
Dotyk a podržení prvku
prvku
pohyb prstem po obrazovce až na požadované místo
Příklad: Posouvání aplikací po úvodní obrazovce
Odsunutí nebo posouvání
¤
Rychlý pohyb prstem po obrazovce bez přestávky
Příklad: přecházení mezi úvodními obrazovkami
14
uvolnění
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Seznámení s přístrojem
Poklepání
¤
Dvojí krátké klepnutí na obrazovku rychle po sobě.
Příklad: Zoomování. Možné pouze na speciálních stránkách, např. na webových stránkách nebo
mapách.
¤
¤
Přiblížení:
Opětovné oddálení:
Dvojí poklepání krátce po sobě
další poklepání
Roztažení/stažení
¤
Dotyk obrazovky dvěma nebo více prsty současně
¤
¤
Zvětšení zobrazení:
Zmenšení zobrazení:
roztažení prstů
stažení prstů k sobě
Příklad: Změna velikosti zobrazení stránky. Možné pouze na speciálních stránkách, např. na
Mapách Google nebo v prohlížeči Chrome.
Zabránění neúmyslného spuštění ovládání, když je telefon v kapse:
¤
Nastavení
aktivujte spínačem
Smart controls
Pocket mode
funkci Touch disable
Ovládání přístroje pohyby
Některé funkce lze ovládat zvednutím přístroje, jeho otáčením nebo zatřesením s ním. Pro to je
třeba odblokovat funkci Smart motion a aktivovat požadované akce.
¤
Nastavení Smart controls Smart motion aktivujte funkci spínačem . . .
nyní se zobrazí možné akce aktivujte požadované funkce spínačem
Nastavení hlasitosti a vibrací tlačítkem hlasitosti
Změna hlasitosti vyzvánění, hudby a budíku.
¤
Stiskněte tlačítko hlasitosti na pravém boku přístroje . . . zobrazí se posuvník pro
nastavení hlasitosti nastavte hlasitost posuvníkem
Vypnutí vyzvánění
¤
Posuňte posuvník zcela dolů
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
nebo:
klepněte na
.
Aktivace/deaktivace vibrací a ztlumení
¤
¤
¤
klepněte na
. . . vyzvánění se vypne, aktivují se vibrace
klepněte na
. . . vibrace se deaktivují, vyzvánění se vypne
klepněte na
. . . vyzvánění se zapne
Podrobné nastavení zvuku:
¤
Klepněte na
. . . otevře se nabídka Nastavení – Profily (
str. 51)
15
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Seznámení s přístrojem
Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí nebo odemčení přístroje,
nebo pokud není otevřena žádná aplikace.
Lze vytvořit více úvodních obrazovek a uspořádat si je podle svého
přání, abyste tak měli rychlý přístup k oblíbeným aplikacím a
obsahu ( str. 20).
Návrat na úvodní obrazovku z libovolné situace při
ovládání
¤
Klepněte na tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku
v navigačním panelu . . . zobrazí se úvodní obrazovka, která
byla naposledy otevřena
Přecházení mezi úvodními obrazovkami
¤
Posuňte zobrazení doprava nebo doleva na požadovanou
úvodní obrazovku.
Na stránce zcela vlevo se zobrazují chytré karty Google Feed.
Pro výběr zpráv zobrazovaných v aplikaci Feed využívá Google informace z vašeho
přístroje, z jiných produktů Google a z dat uložených ve vašem účtu Google.
V nastaveních lze stanovit, které druhy informací se ve Feedu mají zobrazovat.
Přepínání mezi úvodními obrazovkami a aplikacemi
Na spodním okraji každé obrazovky se v závislosti na situaci zobrazuje jedno nebo více navigačních tlačítek.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Otevře poslední zobrazenou obrazovku. Lze se vrátit ve více krocích, nanejvýše k úvodní
obrazovce.
Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku
Krátké klepnutí:
Dotyk a podržení:
Přejetí nahoru:
Otevře úvodní obrazovku, která byl otevřena naposled.
Otevře asistenta Google Google-Hilfe
Otevře přehled aplikací a karet prohlížeče, které jste naposledy
používali.
Otevření aplikace: ¤ klepnutí na aplikaci
Zavření aplikace: ¤ Přejetí aplikace nahoru
Dvojí přejetí nahoru: Otevře seznam všech aplikací
Úprava navigačního panelu
¤
16
Nastavení
Navigační panel
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Seznámení s přístrojem
Zobrazení/skrytí navigačního panelu
¤
Zobrazení/skrytí navigačního panelu aktivace/deaktivace spínačem
(
= navigační panel se zobrazí
= navigační panel se skryje)
Pokud je navigační panel skrytý:
¤ přejeďte po displeji prstem zdola nahoru
Zobrazení:
¤ klepněte na
Skrytí:
Změna uspořádání navigačních tlačítek
Zobrazení navigačního tlačítka
¤
na pravé straně.
Zvolte příslušnou kombinaci, např.
Přidání tlačítka pro otevření notifikační lišty a stavového řádku
¤
Zvolte kombinaci symbolem
, např.
Obnovení klasického vzhledu navigačního panelu
Pokud preferujete klasický vzhled navigačního panelu se třemi
tlačítky, deaktivujte následující možnost:
¤
Nastavení Systém
deaktivujte funkci spínačem
Gesta
Přejetí prstem nahoru po tlačítku plochy
Rychlé nastavení
V rychlém nastavení máte z libovolné situace při ovládání přístup k často používaným nastavením, např. podsvětlení displeje, WLAN nebo Bluetooth apod.
Otevření rychlého nastavení
¤
Posuňte prst ze stavového řádku dolů
nebo pokud je symbol
¤
dostupný v navigačním panelu:
klepněte na
. . . zobrazí se nejdůležitější rychlá nastavení
¤
Znovu přejeďte po displeji prstem dolů . . . zobrazí se další rychlé nastavení
pohybem doleva/doprava zobrazte další rychlé nastavení
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Symboly rychlého nastavení
popř.
str. 89
Zapnutí/vypnutí funkce
¤
Klepněte na nastavení . . . symbol nastavení je barevný, pokud je aktivní, a šedý, pokud je
deaktivován
Změna nastavení
¤
Klepněte na symbol a podržte na něm prst
Upravte nastavení podle potřeby
17
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Seznámení s přístrojem
Úprava rychlého nastavení
Lze zpřístupnit další rychlá nastavení, nepoužívaná odstranit a změnit uspořádání symbolů.
¤
Klepněte na
. . . rychlá nastavení, která se momentálně nepoužívají, se zobrazí dole
dotkněte se symbolu, podržte jej a posuňte do požadované polohy
Ukončení úprav:
klepněte vlevo nahoře na
Obnovení továrního nastavení:
klepněte na
Resetovat
Požadované nastavení není k dispozici jako rychlé nastavení:
¤
klepněte na . . . otevře se aplikace Nastavení; zde máte přístup ke všem nastavení telefonu.
Psaní a úprava textu
Pro psaní textu používejte klávesnici Google.
Otevření klávesnice
¤
Klepněte na místo, na kterém lze zadávat text
Lze zadávat písmena, číslice a speciální znaky
Přepínání mezi zadáváním písmen a číslic / speciálních znaků: klepněte na
.
Zavření klávesnice
¤
V navigačním panelu klepněte na
Vkládání textu
Zadání písmen nebo symbolů: ¤ klepnutí na klávesu
Zadání velkých písmen:
¤
klepnutí na přeřaďovač
Aktivace/deaktivace zámku přeřaďovače:
Zobrazení přehlásek:
¤
¤
dvojí poklepání na přeřaďovač
klepnutí a podržení klávesy
Během zadávání se nad klávesnicí zobrazují návrhy ze slovníku klávesnice.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Převzetí návrhu:
18
¤
Klepněte na slovo . . . slovo se převezme, automaticky se vloží
mezera
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Seznámení s přístrojem
Úprava textu
Výběr textu
¤
¤
¤
¤
Vybrat vše:
¤
Umístění kurzoru:
Pohyb kurzoru:
Mazání znaků:
Vyjmutí vybraného textu:
Kopírování vybraného textu:
Vložení textu:
¤
¤
¤
Klepněte na místo, na něž chcete umístit kurzor
Posuňte prst na textu doleva nebo doprava
klepnutí a podržení klávesy zpětného kroku
Dotkněte se některého slova a podržte na něm prst
značkami na obou stranách lze vybrat více nebo méně textu
Dotkněte se některého slova a podržte na něm prst
vše
Vybrat
klepněte na Vyjmout
klepněte na Kopírovat
Umístěte kurzor
klepněte na kurzor
Pokud se kvůli nedostatku místa nezobrazují všechny volby:
Vložit
klepněte na
.
Změna nastavení klávesnice
Lze měnit různá nastavení pro klávesnici, např. jazyk pro rozložení kláves, reakci na stisk klávesy
nebo vzhled klávesnice.
¤
Nastavení
Systém
Jazyky a zadávání
Virtuální klávesnice
Gboard
Nastavení hlasového zadávání
Pokud to připouští aplikace, lze text rovněž zadávat hlasem pomocí mikrofonu. Tato funkce je
standardně zapnutá.
Vypnutí/zapnutí hlasového zadávání:
¤
Nastavení Systém Jazyky a zadávání Virtuální klávesnice Spravovat
klávesnice Hlasové zadávání deaktivujte/aktivujte hlasové zadávání Google
Nastavení hlasového zadávání:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Nastavení
Hlasové zadávání
Systém
Jazyky a zadávání
Virtuální klávesnice
Google
19
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Nastavení úvodní obrazovky
Nastavení úvodní obrazovky
Lze vytvořit více úvodních obrazovek a uspořádat si je podle svého přání, abyste tak měli rychlý
přístup k oblíbeným aplikacím a obsahu.
Úprava panelu oblíbených položek
Pod každou úvodní obrazovkou je umístěn panel oblíbených položek, z něhož lze rychle přistupovat k nejčastěji používaným aplikacím.
Otevření nabídky se všemi aplikacemi:
¤
přejeďte dvakrát displej od tlačítka pro návrat na úvodní obrazovku
směrem nahoru
Aplikace jsou v nabídce uspořádány abecedně.
Posouvání seznamu:
posun nahoru nebo dolů
Odstranění aplikací z panelu oblíbených položek
¤
Dotkněte se ikony aplikace v panelu oblíbených položek a táhněte ji nahoru
¤
odtáhněte ji na tlačítko Zapomenout na horním okraji obrazovky a uvolněte
nebo
¤ odtáhněte ji na jiné místo obrazovky a uvolněte ji
Přidání aplikace
¤
zvolte požadovanou aplikaci dotkněte se ikony aplikace a táhněte ji . . . na pozadí se
zobrazí úvodní obrazovka posuňte ikonu aplikace na volné místo v panelu oblíbených
položek a uvolněte ji.
Změna tapety
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Dotkněte se tapety a podržte na ní prst klepněte na Tapety
z předdefinovaných pozadí nebo vlastní fotografii z fotogalerie
tapetu
Další tapety lze stáhnout z obchodu Google Play.
20
zvolte obrázek
klepněte na Vybrat
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Nastavení úvodní obrazovky
Přidání aplikace na úvodní obrazovku
¤
Otevřete nabídku aplikací vyhledejte požadovanou aplikaci dotkněte se ikony aplikace a táhněte ji . . . na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka posuňte ikonu aplikace na
volné místo na úvodní obrazovce a uvolněte ji
Přidání widgetu na úvodní obrazovku
Widgety jsou prvky, které jsou určeny speciálně pro zobrazení na některé z úvodních obrazovek,
např. hodiny, záznam v kalendáři pro aktuální den, důležitý záznam ze seznamu kontaktů nebo
přímá volba.
¤
¤
Dotkněte se volného místa na úvodní obrazovce a podržte na něm prst
Widgety
klepněte na
Dotkněte se požadovaného widgetu a podržte na něm prst . . . na pozadí se zobrazí úvodní
obrazovka táhněte widget na volné místo na úvodní obrazovce a uvolněte jej
U některých widgetů lze upravit velikost:
¤
Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst uvolněte . . . pokud lze velikost widgetu
upravit, zobrazí se na okrajích jeho rámečku úchyty tažením úchytům lze změnit velikost
widgetu
Když je nastavena potřebná velikost:
klepněte na místo mimo widget
Posouvání aplikací a widgetů
¤
Dotkněte se ikony aplikace / widgetu na úvodní obrazovce a podržte na nich prst posuňte
aplikaci/widget na požadované místo nebo doprava či doleva na jinou úvodní obrazovku a
uvolněte
Vytváření složek s aplikacemi
¤
Dotkněte se ikony aplikace na úvodní obrazovce a podržte na ní prst přetáhněte ikonu
aplikace na jinou ikonu . . . vytvoří se společná ikona pro obě aplikace
Přidání aplikací:
¤
Dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst
přetáhněte ji do složky
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Odstranění aplikace:
¤
Otevřete složku dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst
pozadí obrazovky
odsuňte ji ze složky na
Přejmenování složky:
¤
Otevřete složku klepněte na její název . . . otevře se klávesnice
zadejte nový název
smažte původní název
21
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Nastavení úvodní obrazovky
Odstranění aplikace nebo widgetu
¤
Dotkněte se aplikace/widgetu a podržte na nich prst
a uvolněte je
táhněte je nahoru na příkaz Odebrat
Přidání, změna uspořádání nebo odstranění úvodních obrazovek
Pokud jste vytvořili více úvodních obrazovek, zobrazuje se při posunu doprava nebo doleva nad
panelem oblíbených položek tenký bílý pruh, který naznačuje počet úvodních obrazovek a
polohu aktuální obrazovky mezi nimi.
Přidání úvodní obrazovky
¤
Dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst odsouvejte aplikaci zcela doprava,
až se objeví prázdná úvodní obrazovka uvolněte ji . . . vytvoří se nová úvodní obrazovka,
ikona aplikace se uloží na ni
Odstranění úvodní obrazovky
¤
Odstraňte všechny aplikace a widgety z úvodní obrazovky (smazáním nebo přesunem na
jinou úvodní obrazovku) . . . po odstranění poslední aplikace/widgetu se daná úvodní obrazovka vymaže
Další nastavení pro úvodní obrazovku
Lze provést další nastavení uspořádání úvodní obrazovky, např. to, jak mají vypadat ikony aplikací.
¤
Dotkněte se volného místa na úvodní obrazovce a podržte na něm prst
vení plochy zvolte požadovanou možnost a nastavte ji podle přání
klepněte na Nasta-
Prohledávání smartphonu a internetu
V dolní části úvodní obrazovky je umístěn widget vyhledávání Google, kterým lze prohledávat
telefon nebo internet.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Zadání hledaného výrazu
¤
Klepněte na vyhledávací panel
Zadejte na klávesnici vyhledávaný pojem
Hledání s použitím hlasového zadávání
¤
Klepněte na symbol mikrofon
Další informace
22
nápověda Google
vyslovte vyhledávaný pojem
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Notifikace
Notifikace
Notifikace vás informují o různých událostech, např. o doručení nové hlasové zprávy nebo emailu, o termínech v kalendáři nebo buzení.
Notifikace se zobrazují, jak je popsáno níže.
posuňte prst po obrazovce shora dolů
Symbol v notifikační liště udává, které notifikace byly vydány ( str. 89).
• Na uzamykací obrazovce: při spuštění přístroje nebo pokud se přístroj probudí z režimu
spánku
• Nahoře na obrazovce, pokud na přístroji děláte něco jiného, např. čtete e-mail nebo sledujete video.
• Pokud jsou povoleny notifikační body: barevným bodem na ikoně aplikace, která notifikaci
vydala
• Krátce na obrazovce v režimu spánku
• V notifikační liště:
Změna nastavení zobrazování notifikací:
str. 24
Do navigačního panelu lze vložit tlačítko
( str. 16).
pro rychlé zobrazení notifikační lišty
Úprava notifikací
Prohlížení/zodpovídání notifikací
¤
Klepněte na notifikaci . . . obsah zprávy se zobrazí v příslušné aplikaci Pokud přichází v úvahu
více aplikací, lze některou zvolit.
To, které informace se zobrazují a které akce jsou možné, závisí na aplikaci, která notifikaci
vydala.
Některé aplikace umožňují akce, jimiž lze na notifikaci reagovat. Například lze přímo odpovědět
na e-mail, vypnout buzení nebo si u schůzky zobrazit místo setkání na mapě.
Změna zobrazovacích možností aplikace pro notifikace:
str. 24
Smazání/minimalizace notifikace
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Smazání notifikace:
¤
Odsunutí notifikace doprava nebo doleva
Smazání všech notifikací na notifikační stránce:
¤
Posunutí dolů na konec notifikací
Smazat vše
Minimalizace notifikací na uzamykací obrazovce nebo na horním okraji obrazovky pro pozdější
přečtení:
¤
Posunutí notifikací nahoru
23
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Notifikace
Zobrazení posledních doručených notifikací
¤
Nastavení
Aplikace a oznámení
Oznámení
U položky Nedávno odeslané se zobrazují aplikace, které odeslaly poslední notifikace.
Nastavení notifikací
Změna výchozího upozorňovacího tónu notifikací
¤
Nastavení Aplikace a oznámení Oznámení Výchozí zvuk oznámení
zvolte zdroj pro vyzvánění (z úložiště médií nebo vlastní vyzvánění) zvolte zvuk
notifikací OK
nebo
¤
Nastavení
zvuk notifikací OK
Žádný upozorňovací tón:
Profily
Obecné
Upravit
Výchozí zvuk oznámení
zvolte
zvolte Žádný (první položka v seznamu)
• Pokud si nepřejete být rušeni, můžete na přístroji vypnout zvuk. Notifikace poté
•
•
nebudou vydávání.
Ztlumení přístroje režimem „Nerušit“ str. 32
U některých aplikací lze tónové a vibrační upozornění na notifikace nastavit přímo
v aplikaci v nabídce Nastavení.
Pokud se hlasitost vyzvánění ztlumí až na režim vibrací ( str. 52), vibrujte přístroj
při notifikacích namísto vydávání tónu. Při notifikacích, pro které již režim vibrací
byl zvolen, smartphone vibruje i nadále.
Změna nastavení pro notifikace aplikací
Stanovení, jak a kdy se mají zobrazovat notifikace určité aplikace
¤
aplikace
Nastavení Aplikace a oznámení
Oznámení
zobrazení všech aplikací
volba
nebo
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Dotkněte se a podržte některou aplikaci
klepněte na
Oznámení
Zobrazí se možné notifikace aplikace. Lze stanovit, které notifikace dané aplikace se mají zobrazovat.
24
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Notifikace
Povolení/zakázání notifikačních bodů
Notifikační body signalizují vydání nových zpráv některou aplikací barevným bodem na ikoně
aplikace.
Standardní nastavení pro všechny aplikace
¤
Nastavení Aplikace a oznámení
mením zapnutí/vypnutí spínačem
Oznámení
Povolit puntíky s ozná-
Specifické nastavení aplikací:
¤
aplikace
Nastavení Aplikace a oznámení zobrazení všech aplikací volba
Oznámení Povolit puntíky s oznámením zapnutí/vypnutí spínačem
Notifikace na uzamykací obrazovce
Pro uzamykací obrazovku jsou k dispozici následující nastavení:
• Oznámení vůbec nezobrazovat
• Zobrazit veškerý obsah oznámení
• Skrýt citlivý obsah
Toto nastavení lze použít jako standardní nastavení pro všechny aplikace.
¤
Nastavení Aplikace a oznámení
zvolte požadovanou možnost
Oznámení
Na obrazovce uzamčení
nebo
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Nastavení
obrazovce uzamčení
Zabezpečení a poloha
Nastavení obrazovky uzamčení
Na
25
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Aplikace
Aplikace
Aplikace dostupné v přístroji jsou uloženy v nabídce aplikací. Přístroj se dodává s řadou předinstalovaných aplikací. Jakmile vložíte SIM kartu, nainstalují se další aplikace vašeho mobilního
operátora.
Můžete stahovat a instalovat další aplikace nebo deaktivovat nebo odinstalovat nainstalované
aplikace.
Ikony často používaných aplikací si lze uložit na úvodní obrazovku (
nejdůležitější na panel oblíbených položek ( str. 20).
str. 21), pět
Otevření a ukončení aplikace
Otevření aplikace z nabídky aplikací
Úvodní obrazovka je otevřená. Pokud ne:
¤
klepněte na
.
přejeďte dvakrát displej zdola nahoru . . . zobrazí se všechny aplikace (abecedně
seřazené) klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít
Přepínání mezi aplikacemi
¤
Přejeďte prsty po displeji od tlačítka pro návrat na úvodní obrazovku
směrem nahoru
. . . zobrazí se poslední používané aplikace přejetím doprava/doleva lze seznam listovat
klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít
Navigační panel:
str. 16
Opuštění/ukončení aplikace
Opuštění aplikace
¤
Klepněte na
v navigačním panelu . . . zobrazí se úvodní obrazovka. Aplikace zůstane
otevřená a zůstane v přehledu aplikací.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Ukončení aplikace
¤
Přejeďte prsty po displeji od tlačítka pro návrat na úvodní obrazovku
směrem nahoru
. . . zobrazí se seznam všech nedávno otevřených aplikací aplikaci, kterou chcete zavřít,
odsuňte nahoru
Ukončení všech aplikací
přejeďte prstem zcela doleva
Zavření všech aplikací
Chráněné aplikace
Chráněná aplikace se neukončí.
¤
Odsunutí aplikace dolů . . . vpravo nahoře se zobrazí symbol
Opětovné zrušení ochrany: ještě jednou přejeďte prstem dolů . . . vpravo nahoře se zobrazí
symbol
26
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Aplikace
Vyhledání aplikace
¤
. . . zobrazí se všechny aplikace nad seznamem aplikací klepněte na Hledat v aplikacích
zadejte počáteční písmena názvu hledané aplikace . . . zobrazí se všechny
vhodné aplikace
Instalace/odinstalace aplikací
Instalace nových aplikací
Stažení aplikací z Google Play:
¤
aplikaci
Obchod Play . . . otevře se obchod Google Play
otevřete stránku aplikace Instalovat
vyhledejte požadovanou
Odinstalování nebo deaktivace aplikace
Aplikace, které již nepotřebujete, lze z přístroj odstranit.
Aplikace, které jste stáhli, lze odinstalovat. Budou ze systému zcela odstraněny. Aplikace, které
jsou v přístroji předinstalovány (systémové aplikace), lze deaktivovat, ale nikoli zcela odstranit.
Jakmile byla aplikace deaktivována, již se v systému nezobrazuje.
Deaktivace některé systémové aplikace může způsobit chyby v jiných aplikacích.
¤
Nastavení Aplikace a oznámení zobrazení všech aplikací
kterou chcete odinstalovat Odinstalovat / Deaktivovat
zvolte aplikaci,
nebo (pro aplikace, které lze odinstalovat)
¤
dotkněte se aplikace, kterou chcete odinstalovat, a podržte na ní prst
na možnost Odinstalovat a uvolněte ji
přetáhněte ji
Zobrazení systémových aplikací a procesů:
¤
Nastavení
Aplikace a oznámení
zobrazení všech aplikací
klepněte na
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Zobrazit systémové aplikace
Předinstalované standardní aplikace Google
Smartphone poskytuje mnoho předinstalovaných aplikací od společnosti Google, mj.:
Hledání
Prohledání internetu a smartphonu
Chrome
Prohlížeč na procházení internetu
Gmail
Příjem, psaní a odesílání e-mailů
Mapy
Vyhledávání a průzkum míst na celém světě
YouTube
Přehrávání videí a seznamů videí na YouTube
27
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Aplikace
Files
Správce souborů
Disk
Centrální ukládání dat
Hudba Play
Poslech hudby
Filmy a seriály Play
Přehrávání filmů a seriálů
Fotky
Centrální ukládání a správa fotografií
Duo
Videohovory
Obchod Play
Stahování aplikací
Podrobné informace o aplikacích Google
nápověda Google
Používání dvou aplikací současně
V režimu rozdělení obrazovky lze současně zobrazit dvě aplikace přes sebe nebo vedle sebe a
pracovat s oběma současně.
Obě aplikace tuto funkci podporují.
Spuštění režimu rozdělení obrazovky
Volba první aplikace
¤
Otevřete první aplikaci z úvodní obrazovky nebo z nabídky aplikací přejeďte prstem po
displeji od tlačítka pro návrat na úvodní obrazovku
směrem nahoru dotkněte se
ikony v horní části zobrazení aplikace a přidržte na ní prst klepněte na možnost Rozdělení
obrazovky . . . aplikace se zobrazí nahoře (nebo na straně)
Volba druhé aplikace
¤
Otevřete druhou aplikaci z úvodní obrazovky nebo z nabídky aplikací . . . aplikace se načte
do druhé části obrazovky
nebo
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
V seznamu naposledy použitých aplikací v druhé části obrazovky klepněte na titulek druhé
aplikace . . . aplikace se načte do druhé části obrazovky
Změna druhé aplikace
¤
Klepněte na
zvolte jinou aplikaci z úvodní obrazovky nebo z nabídky aplikací
nebo
¤
Přejeďte prstem po displeji od tlačítka pro návrat na úvodní obrazovku
nahoru klepněte na jinou aplikaci
směrem
Ukončení režimu rozdělení obrazovky
¤
28
Posuňte černý pruh mezi oběma aplikacemi zcela nahoru/dolů, resp. doprava/doleva . . .
druhá aplikace se ukončí, přístroj přejde do standardního režimu
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Aplikace
Ochrana před škodlivými aplikacemi
Stahování aplikaci z jiných zdrojů než z obchodu Google Play
Pokud chcete stahovat aplikace z jiných zdrojů než z obchodu Google Play, musíte to výslovně
povolit. Tuto funkci naleznete v nastavení těch aplikací, které umožňují stahování, např. prohlížečů nebo e-mailových klientů.
¤
Nastavení Aplikace a oznámení zobrazení všech aplikací zvolte aplikaci,
s jejíž pomocí chcete stanovat aplikace z jiných zdrojů Rozšířená nastavení Instalace
neznámých aplikací aktivujte přepínač Povolit z tohoto zdroje.
Pokud chcete používat aplikace, které společnost Google klasifikuje méně bezpečné, musíte
používání takových aplikací výslovně povolit. Informujte se nejdříve prostřednictvím společnosti Google, s jakými riziky je to spojeno.
Aplikace z neznámých zdrojů mohou představovat potenciální riziko pro smartphone. Jejich stanování může smartphone poškodit, může dojít ke zneužití nebo
ztrátě osobních údajů.
Aktivace kontroly aplikací
Pokud je tato funkce aktivována, kontroluje přístroj aplikace při instalaci a pravidelně prohledává systém, zda se v něm nevyskytují potenciálně škodlivé aplikace.
¤
Nastavení Google Zabezpečení Google Play Project
přepínač Vyhledávat v přístroji bezpečnostní hrozby
aktivujte
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Pokud nainstalujete aplikaci, která nepochází z obchodu Google Play, jsou možné následující
akce:
• Doporučení neinstalovat aplikaci.
• Instalace aplikace se zcela zablokuje, pokud představuje ohrožení bezpečnosti přístroje.
• Společnosti Google budou odeslány informace o identifikaci aplikace, např. protokolové
informace, URL adresy spojené s aplikací, ID přístroje, verze vašeho operačního systému
a IP adresa.
Aplikace instalované v systému se pravidelně prověřují. Pokud je rozpoznána potenciálně škodlivá aplikace, může systém prověřování aplikací provést následující opatření:
• Doporučení okamžitě aplikaci odinstalovat.
• Odinstalujte aplikaci, o níž je známo, že představuje bezpečnostní riziko.
29
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Aplikace
Zlepšení rozpoznání škodlivých aplikací
Je aktivována funkce Vyhledávat v přístroji bezpečnostní hrozby.
Pokud je tato funkce aktivována, získává společnost Google rovněž anonymní informace o všech
instalovaných aplikacích, které nepocházejí z obchodu Google Play. To společnosti Google
pomáhá při zlepšování ochrany uživatelů před škodlivými aplikacemi.
¤
Nastavení Google Zabezpečení Google Play Project
přepínač Zlepšení rozpoznání škodlivých aplikací
aktivujte
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Tato volba možná nebude fungovat u všech aplikací, protože vývojáři mohou tuto
funkci deaktivovat, aby zabránili jejímu prověřování.
30
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Stahování
Stahování
Do systému lze stahovat soubory z webových stránek. Stažené soubory se ukládají převážně
v instalovaném správci souborů, např.
Files.
Obsah jako hudba, televizní pořady nebo knihy se zpravidla neukládá ve správci
souborů, ale v aplikaci, v níž bylo stažení provedeno.
Práce se staženými soubory
¤
Files
Zobrazení velkými/
malými symboly:
Stahování
¤
Otevření souboru:
¤
Smazání souboru:
¤
¤
Sdílení souboru:
klepněte na
/
klepněte na soubor
zobrazit
zvolte aplikaci, v níž se má stažený soubor
Dotkněte se souboru a podržte na něm prst
klepněte na
Dotkněte se souboru a podržte na něm prst
klepněte na
Čtečka otisků prstů
Přístroj je vybaven čtečkou otisků prstů. Takto lze např. autorizovat nákupy, přihlašovat se do
určitých aplikací nebo i v režimu spánku rychle otevřít některý kontakt.
Nastavení otisku prstu
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha
vás provede dalšími kroky Další
Pokud je nastaven zámek obrazovky:
Otisk prstu . . . Spustí se průvodce, který
Zadejte vzor, PIN nebo heslo
Pokud ještě není nastaven zámek obrazovky:
Nastavit zámek obrazovky (
str. 56)
Vzor, PIN nebo heslo slouží jako náhrada otisku prstu.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Náhradní metoda se musí použít v následujících případech:
• Pokud není otisk prstu rozpoznán ani na více pokusů.
• Při změně otisku prstu
• Pokud uplynulo více než 48 hodin od doby, kdy byla k odemčení použita náhradní
metoda.
Sejmutí otisku prstu
¤
¤
Přiložte prst na čtečku na zadní straně přístroje. Přístroj při tom držte tak, jak jej později
budete držet při odemykání. Další
Dotýkejte se čtečky tak dlouho, až se zobrazí hlášení Otisk byl přidán. Polohu prstu při tom
neustále měňte.
Ukončete snímání:
Hotovo
Přidání dalších otisků prstů:
Otisk prstu
Přidat otisk prstu
31
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
„Nerušit“
Lze přidat až pět otisků prstů. Ty se ukládají pod názvem prst 1 – prst 5
Mějte na paměti, že všechny osoby, jejichž otisky prstů přidáte, mají možnost odemknout přístroj a autorizovat platby nákupů z vašeho účtu.
Otisk prstu je zabezpečen a nikdy se neukládá mimo přístroj.
Změna názvu otisku prstu
Zadejte vhodný název pro otisk prstu, např.„levý ukazováček“.
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha Otisk prstu
náhradní metodu (vzor, PIN nebo heslo) dotkněte se názvu
textového pole (max. 15 znaků) OK
použijte k odemčení
zadejte nový název do
Použití otisku prstu
Pokud lze některou akci autorizovat otiskem prstu, zobrazí se v případě, že je odemčení obrazovky otiskem povoleno, symbol
nebo náhradní vzor.
¤
Prstem, jehož otisk byl sejmut, se dotkněte čtečky otisků prstů
popř. dotek opakujte
Pokud není otisk prstu rozpoznán ani po více pokusech, aktivuje se automaticky náhradní
metoda.
„Nerušit“
Funkce „Nerušit“ přístroj ztlumí; nebude vyzvánět ani vibrovat. Tím např. zabráníte vyzvánění
v noci nebo během schůzky a všem dalším vyrušením kromě buzení.
Zapnutí/vypnutí režimu „Nerušit“
¤
Posuňte prst ze stavového řádku dolů . . . zobrazí se rychlá nastavení
Zapnutí:
¤
klepněte na
Nerušit . . . režim „Nerušit“ se aktivuje s aktuálně nastavenými pravidly;
symbol se zbarví; ve stavovém řádku se zobrazí symbol
Vypnutí:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Klepněte na
. . . všechny signály se opět zapnou, symbol zešedne
Stanovení pravidel pro režim „Nerušit“
¤
Dotkněte se symbolu
/
. . . otevře se stránka s nastavením Nerušit
Funkce telefonu, pro které nemá platit režim „Nerušit“
Zde lze např. vyjmout budík z působnosti funkce „Nerušit“.
¤
Klepněte na Zvuk a vibrace
(
32
zapněte zvuky a vibrace pro požadovanou funkci
= zapnuto, tzn. režim „Nerušit“ pro tuto funkci neplatí)
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
„Nerušit“
Pravidla pro notifikace
Lze podrobně nastavit, jak se mají chovat notifikace při aktivaci režimu „Nerušit“.
¤
Klepněte na Oznámení
zvolte nastavení, řiďte se vysvětlivkami a pokyny na displeji
Povolení hovorů
Lze zvolit, zda a které hovory jsou přípustné i v režimu „Nerušit“.
¤
Klepněte na Volání
Povolit hovory zvolte přípustné hovory (Od kohokoli, Pouze od
kontaktů, Pouze od oblíbených kontaktů, Žádné)
Úprava seznamu označených kontaktů
Pokud jste zvolili možnost Pouze od oblíbených kontaktů, lze seznam těchto kontaktů upravovat. Označené kontakty jsou oblíbenými položkami ve vašem seznamu kontaktů.
¤
Klepněte na Volání
Kontakty označené hvězdičkou . . . zobrazí se seznam vašich
kontaktů označených jako oblíbené
Odstranění označení:
¤
Klepněte na kontakt
klepněte na
. . . kontakt se vyřadí ze seznamu
Vytvoření nového kontaktu:
¤
klepněte na
( str. 44)
vytvořte kontakt (
str. 43)
označte jej jako oblíbenou položku
Povolení opakovaných hovorů
Abyste nezmeškali důležité hovory, lze povolit hovory opakované v průběhu 15 minut.
¤
Klepněte na Volání
aktivujte přepínač vedle Povolit opakovaná volání
Povolení zpráv, termínů a upomínek
¤
Klepněte na Zprávy, události a připomenutí
stanovte, které události se mají povolit
Stanovení časového plánu
Stanovte, jak dlouho má režim „Nerušit“ zůstat aktivní:
¤
Klepněte na Trvání
zvolte požadované nastavení
Stanovení pravidel pro automatickou aktivaci:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Klepněte na Zapnout automaticky . . . zobrazí se nabídka předdefinovaných pravidel
Spánek a Událost
upravte předdefinovaná pravidla a nebo přidejte vlastní pravidla
pravidla aktivujte pomocí Použít pravidlo
Aktivace pravidel
¤
Klepněte na ZAPNOUT . . . režim „Nerušit“ se aktivuje se všemi stanovenými pravidly
33
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Další funkce
Další funkce
Nastavení více uživatelů
Přístroj můžete zpřístupnit i dalším uživatelům. Každý uživatel obdrží vlastní účet, který si může
sám nastavit, např. vlastní úvodní obrazovku, vlastní aplikace, účty, kontakty atd. Různí uživatelé
jsou znázornění různou barvou symbolu uživatele.
Nastavení uživatelů
¤
Nastavení Systém Rozšířená nastavení Více uživatelů . . . zobrazí se
všichni dostupní uživatelé Přidat uživatele OK . . . uživatel se vytvoří Nastavit . . .
přístroj se přepne na účet nového uživatele
Spustí se průvodce nastavením.
¤
Pomocí průvodce zadejte nastavení specifická pro daného uživatele. Když průvodce zavřete,
zobrazí se při rychlém nastavení uživatel.
Změna jména
¤
Posuňte panel nástrojů dvěma prsty dolů
jméno
klepněte na
Další nastavení
zadejte
Přepnutí uživatele
¤
Posuňte panel nástrojů dvěma prsty dolů klepněte na
. . . zobrazí se všichni dostupní
uživatelé klepněte na požadovaného uživatele . . . načtou se nastavení zvoleného uživatele
Nastavení nových uživatelů je možné pouze v nabídce nastavení hlavního uživatele.
Aktualizaci aplikací mohou provádět všichni uživatelé a bude platit pro všechny
uživatele.
Pořizování snímků obrazovky
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Sejmutí obsahu obrazovky smartphonu jako snímku, jeho úprava, sdílení a odeslání.
Pořízení snímku obrazovky
¤
¤
Otevřete obrazovku, jejíž snímek chcete pořídit.
Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí
Snímek obrazovky
nebo
¤
Současně stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a spodní část tlačítka hlasitosti.
Snímek obsahu obrazovky se uloží v interní paměti přístroje. V notifikační liště se nyní zobrazí
.
symbol
34
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Další funkce
Zobrazení snímku obrazovky
¤
Posuňte notifikační lištu dolů
klepněte na notifikaci . . . zobrazí se snímek obrazovky
Pokud je k dispozici více aplikací pro úpravu obrázků, např. Fotky a Galerie:
¤
zvolte požadovanou aplikaci
Snímky obrazovky lze pomocí aplikace upravit.
Podrobné informace aplikace Fotky
nápověda Google
Přenos souborů mezi počítačem a smartphonem
Pomocí kabelu USB lze mezi počítačem a smartphonem přenášet fotografie, hudbu, vyzvánění
a jiné soubory.
Počítač rozpozná zařízení připojené prostřednictvím USB. Zařízení se připojí jako
disková jednotka.
Připojení kabelu USB
¤
Připojte přístroj dodaným kabelem USB k počítači
Přenos souborů
¤
Při přenosu dat na počítači Mac: na počítači je instalován a spuštěn Android File
Transfer.
Posuňte notifikační lištu dolů
(MTP)
klepněte na notifikaci USB
zvolte Zařízení pro média
nebo
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Nastavení
Připojená zařízení
USB
Zařízení pro média (MTP)
Windows: Na počítači se otevře automatická identifikace diskové jednotky otevřete
Průzkumník Windows jako u jiných externích zařízení přesuňte soubory metodou Táhni a pusť
Mac: Na počítači se otevře okno Android File Transfer
pusť
přesuňte soubory metodou Táhni a
Správa hudby
Stáhněte hudbu z počítače pomocí Správce hudby do mediatéky Google Play.
Informace o správě hudby pomocí aplikace Hudba Google Play:
nápověda Google
35
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / operating.fm / 8/21/19
Další funkce
Tisk
Z aplikací s funkcí tisku lze pomocí přístroje i tisknout.
Je k dispozici tiskárna, která je schopna přijímat tisková data prostřednictvím WLAN
nebo mobilní telefonní sítě.
Postup při tisku závisí na použité aplikaci.
¤
Otevřete nabídku pomocí symbolu
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Tisk obsahu obrazovky
36
nebo
pořiďte snímek obrazovky (
klepněte na Tisk
str. 34) a poté jej vytiskněte.
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / telephony.fm / 8/21/19
Telefonování
Komunikace
Telefonování
Pro telefonování používejte aplikaci
ných položek na úvodní obrazovce (
Telefon. Ta se standardně zobrazuje v panelu oblíbestr. 20).
Hovory
¤
Telefon . . .
Zadání telefonního čísla
¤
Klepněte na
. . . zobrazí se tlačítka pro vytáčení
zadejte telefonní číslo
klepněte
na
Během zadávání se zobrazují kontakty s případným vhodným telefonním číslem.
Pokud nejsou k dispozici žádné vhodné záznamy, lze zadané telefonní číslo uložit do
seznamu kontaktů.
Použití telefonního čísla některého kontaktu
¤
Klepněte na
. . . zobrazí se seznam kontaktů zvolte záznam . . . zobrazí se všechna telefonní čísla uložená u daného kontaktu klepněte na požadované telefonní číslo
Kontakty
str. 42
Použití telefonního čísla oblíbeného telefonního kontaktu
¤
Klepněte na
. . . Otevře se seznam oblíbených kontaktů
kontakt . . . vytočí se hlavní telefonní číslo kontaktu
Přidání kontaktu k oblíbeným kontaktům
klepněte na požadovaný
str. 44
Použití telefonního čísla ze seznamu hovorů
¤
Klepněte na
Seznam hovorů
. . . otevře se seznam hovorů
klepněte na požadované telefonní číslo
str. 41
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Ukončení hovoru
¤
klepněte na
Hovory lze zahajovat i z jiných aplikací nebo widgetů, např. z aplikace
Kontakty.
37
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / telephony.fm / 8/21/19
Telefonování
Příchozí hovory
Při příchozím hovoru se zobrazí číslo volajícího, pokud je dostupné. Možné se zobrazí i informace
o kontaktu nebo identifikátor volajícího.
Přijetí hovoru
Při aktivním zámku obrazovky:
Není-li zámek obrazovky aktivní:
Odmítnutí hovoru
Při aktivním zámku obrazovky:
Není-li zámek obrazovky aktivní:
¤
¤
dotkněte se bílého kruhu a posuňte ho nahoru
klepněte na Přijmout
¤
¤
dotkněte se bílého kruhu a posuňte ho dolů
klepněte na Odmítnout
Odmítnutí hovoru a odeslání SMS volajícímu
¤
Klepněte na symbol zprávy
zvolte předdefinovanou stručnou odpověď nebo napište
vlastní zprávu . . . volající obdrží zprávu se zvoleným textem
Změna předdefinované zprávy
str. 39
Pokud vám mobilní operátor zřídil schránku, mohou vám volající, jejichž hovor jste
odmítli, zanechat zprávu.
Pokud přijmete hovor během telefonátu s jinou osobou, aktuální hovor se podrží.
Možnosti během hovoru
Zobrazení tlačítek vytáčení během hovoru
¤
klepněte na
Střídání sluchátek, reproduktoru a připojené náhlavní soupravy Bluetooth
¤
klepněte na
Ztlumení / opětovné zapnutí mikrofonu
¤
klepněte na
/
Přerušení hovoru / pokračování v hovoru
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
klepněte na
Podržený hovor, přepojování
¤
Klepněte na
pomocí
zvolte z kontaktů
zadejte telefonní číslo druhého účastníka nebo jej pomocí
klepněte na
. . . hovor se naváže. První hovor se přidrží.
V horní části obrazovky se podržený hovor zobrazuje s telefonním číslem jako Podrženo.
Přepínání mezi dvěma hovory (přepojování):
¤
Klepněte na
. . . podržený hovor se změní na aktivní hovor
Spojení dvou hovorů do konferenčního hovoru
Jeden hovor je aktivní, další hovor je podržen.
¤
38
Klepněte na
. . . hovory se spojí
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / telephony.fm / 8/21/19
Telefonování
Ukončení konferenčního hovoru:
¤
klepněte na
klepněte na
. . . zobrazí se telefonní čísla účastníků
vedle telefonního čísla . . . spojení s tímto účastníkem se ukončí
nebo
¤
klepněte na
vedle telefonního čísla . . . hovory se opět oddělí, spojení zůstane zachováno
Nastavení hovorů
Zobrazení jména volajícího v seznamu hovorů a kontaktů telefonní
aplikace
¤
Telefon
klepněte na
Nastavení
Možnosti zobrazení . . .
Stanovte, jak se budou hovory třídit:
¤
Řadit podle
Zvolte Jméno nebo Příjmení
Stanovte, jak se jména kontaktů mají zobrazit:
¤
Formát jména Zvolte
Nejprve jméno nebo Nejprve příjmení
Nastavení zvuků a vibrací
¤
Telefon
klepněte na
Nastavení
Zvuky a vibrace . . .
Změna vyzvánění:
Vyzváněcí tón telefonu
Vibrace při hovoru:
aktivujte možnost U hovorů také vibrovat
Zvuky při stisku tlačítek vytáčení:
zvolte vyzvánění
OK
aktivujte možnost Tóny klávesnice
Další nastavení zvuků v aplikaci
Nastavení
str. 51
Úprava stručných odpovědí (SMS)
Pokud nechcete přijmout hovor, můžete namísto něj odeslat předdefinovanou SMS zprávu
( str. 38).
Úprava textu automaticky odesílané SMS zprávy:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Telefon klepněte na
Nastavení Rychlé odpovědi . . . zobrazí se čtyři předdefinované zprávy klepněte na některou odpověď
upravte odpověď OK
39
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / telephony.fm / 8/21/19
Telefonování
Blokace telefonních čísel
Chraňte se před nevyžádanými hovory a SMS.
¤
Telefon klepněte na
vaných telefonních čísel
Nastavení
Blokovaná čísla . . . zobrazí se seznam bloko-
Přidání telefonního čísla:
¤
Přidat číslo
Zadejte telefonní číslo
BLOKOVAT
Opětovné odblokování telefonního čísla:
¤
Klepněte na
vedle čísla
ODBLOKOVAT
Použití TTY pro hovory
V režimu TTY (Telephone TYpewriter) mohou lidé s řečovým a sluchovým handicapem využívat
smartphone ke komunikaci pomocí zadávání textu.
Smartphone je pomocí USB připojen ke speciálnímu psacímu telefonu nebo jiné
službě TTY.
Aktivace režimu TTY:
¤
Telefon
vaný režim
klepněte na
Nastavení
Přístupnost
Režim TTY
zvolte požado-
TTY (úplný)
Zobrazení hovoru jako textu a poslech audia.
TTY HCO
Poslech toho, co říká druhý účastník, odpovědi formou textu.
TTY VCO
Zobrazení řeči druhého účastníka jako textu, hlasové odpovědi.
Síťová nastavení
V závislosti na službách mobilního operátora můžete využívat další služby sítě, např. schránku,
přesměrování hovoru, čekající hovory apod. Tyto služby lze nastavit v nabídce nastavení telefonní aplikace a popř. je aktivovat nebo deaktivovat.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
40
Telefon klepněte na
kterou chcete upravovat
Nastavení
Účty pro volání
klepněte na tu SIM kartu,
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / telephony.fm / 8/21/19
Telefonování
Seznam hovorů
Seznam hovorů uvádí všechny odchozí, přijaté a zmeškané hovory.
Zobrazení seznam hovorů
¤
Telefon klepněte na
. . . zobrazí se výpis hovorů se jménem nebo telefonním
číslem, místem a datem. Symboly šipky udávají druh hovoru:
zmeškaný hovor
přijatý hovor
odchozí hovor
Zobrazení podrobností o hovoru
¤
Klepněte na hovor Podrobnosti hovoru . . . Zobrazí se informace o hovoru, např. čas a
doba trvání hovoru
Kontaktování volajícího
¤
Telefon
Hovor:
Odeslání SMS:
¤
¤
klepněte na
...
Klepněte na symbol
klepněte na hovor
vedle záznamu
Odeslat zprávu
napište zprávu
klepněte na
Přidání telefonního čísla ke kontaktům
¤
Telefon klepněte na
nový kontakt
klepněte na hovor
Přidat do kontaktu nebo Vytvořit
Vymazání hovorů ze seznamu hovorů
¤
Telefon
Smazání hovoru:
klepněte na
...
klepněte na hovor
Podrobnosti hovoru
klepněte na
Smazání všech záznamů:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
klepněte na
pomocí OK
Historie volání
klepněte na
Vymazat historii volání
potvrďte
41
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / telephony.fm / 8/21/19
Kontakty
Kontakty
Pomocí aplikace
Kontakty lze shromažďovat a uspořádat všechny informace o vašich
kontaktech, např. různá telefonní čísla, adresu, e-mailovou adresu a mnoho dalšího. Jiné aplikace, např. aplikace
Telefon mají k těmto informacím přístup a poskytují je tam, kde je jich
zapotřebí.
Správa kontaktů
Prohlížení kontaktů
¤
Kontakty . . . Nejdříve se zobrazují oblíbené položky. Poté následují všechny kontakty
v abecedním pořadí.
Stanovte, jak se kontakty mají třídit.
¤
Klepněte na
Nastavení
Řadit podle
Jméno nebo zvolte Příjmení
Stanovte, jak se jména kontaktů mají zobrazovat:
¤
Klepněte na
příjmení
Nastavení
Formát jména
Nejprve jméno nebo zvolte Nejprve
Přizpůsobení zobrazení
Kontakty mohou být uloženy na různých místech, lokálně v telefonu, na SIM kartě nebo v cloudu
některého účtu. Standardně se zobrazují všechny kontakty. Výpis kontaktů lze omezit, např.
skrýt určité štítky (skupiny).
Zobrazení pouze určitých kontaktů:
¤
¤
Klepněte na
Nastavení
zdroje pro kontakty
Zobrazit kontakty
Přizpůsobit . . . zobrazí se všechny
pomocí
otevřete možnosti nastavení určitého zdroje kontaktů
možnosti Uložit . . . zobrazí se již jen zvolené kontakty
označte požadované
Využití kontaktu ke komunikaci
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Hovor s kontaktem, odeslání e-mailu nebo SMS zprávy některému kontaktu.
¤
Kontakty
posouvejte seznam, zvolte požadovaný kontakt
Hovor:
Odeslání SMS:
Odeslání e-mailu:
42
¤
¤
¤
klepněte na telefonní číslo nebo
klepněte na
. . . hovor se naváže
. . . napište textové sdělení
klepněte na e-mailovou adresu nebo
něte na
zvolte akci . . .
klepněte na
napište e-mail
klep-
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / telephony.fm / 8/21/19
Kontakty
Seskupování kontaktů
Seskupení kontaktů pod společným štítkem do skupin . Členům určité skupiny lze např. odeslat
skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail. Jsou předdefinovány určité skupiny, např. Rodina
nebo Přátelé.
¤
Kontakty
klepněte na
. . . zobrazí se seznam existujících štítků
Vytvoření nového štítku:
¤
Vytvořit štítek
zadejte název pro štítek
vytvoří se štítek s tímto kontaktem
OK
Přidat kontakty
zvolte kontakt . . .
Přidání kontaktů ke štítku:
¤
Kontakty
klepněte na
zvolte štítek
Přidání nového kontaktu:
¤
klepněte na
zadejte kontaktní údaje
Uložit
Přidání kontaktu ze seznamu kontaktů:
¤
klepněte na
. . . zobrazí se seznam všech kontaktů pro daný účet
zvolte kontakt
nebo
¤
Kontakty zvolte kontakt
více štítků OK
klepněte na
Přidání ke štítku
zvolte jeden nebo
Kontakt může patřit do více skupin.
Odebrání štítku kontaktu:
¤
klepněte na štítek
Odebrat ze štítku
dotkněte se kontaktu a podržte na něm prst
klepněte na
Smazání štítku
¤
Kontakty
klepněte na
zvolte štítek
klepněte na
Smazat štítek
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Přidání kontaktů
Pokud jste si vytvořili účet Google, lze s kontakty pracovat i na počítači. Kontakte se
se smartphonem automaticky synchronizují.
Vytvoření kontaktu
¤
Kontakty klepněte na
o kontaktu Uložit
zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje
43
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / telephony.fm / 8/21/19
Kontakty
Export/import kontaktů
Kontakty lze z jakéhokoli úložiště exportovat a importovat je do jiného úložiště, např. lze
kontakty uložené na SIM kartě importovat do účtu Google nebo kontakty z účtu Google uložit
jako vizitky vCard uložit v interním úložišti přístroje.
¤
Kontakty
klepněte na
Nastavení
Import/Export contacts
Zkopírování kontaktu do jiného úložiště
Zkopírování kontaktu do jiného účtu, do interního úložiště nebo na SIM kartu.
¤
Copy to
zvolte cílové úložiště
zvolte kontakt
Export kontaktu do souboru VCF
¤
Exportovat do souboru VCF zvolte kontakt
zadejte název souboru (výchozí nastavení: contacts.vcf ) . . . soubor VCF se uloží v interním úložišti telefonu ve složce Downloads
Import kontaktu ze souboru VCF
¤
zvolte Soubor .vcf . . . zobrazí se soubory VCF v interním úložišti telefonu
zvolte soubor
Sdílení kontaktu
Sdílení kontaktu prostřednictvím aplikace, např. některého klienta pro zasílání zpráv, prostřednictvím Bluetooth nebo poštovního programu.
¤
zvolte Share visible contacts
prostředky dané aplikace
zvolte kontakt
zvolte aplikaci
sdílejte zvolený kontakt
Úprava kontaktů
Úprava podrobností kontaktů
¤
¤
Kontakty
zvolte kontakt, který se má upravovat
klepněte na políčko, které chcete upravovat
klepněte na
změňte obsah
Uložit
nebo
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
posouvejte zobrazení dolů
Uložit
klepněte na Další pole
vyplňte požadovaná pole
Přidání kontaktu k oblíbeným kontaktům
Přidání osob, které často kontaktujete, k oblíbeným kontaktům. Oblíbené položky se
v aplikaci
Telefon zobrazují ve vlastním seznamu ( str. 37). Kromě toho lze použít pravidla
pro funkci „Nerušit“ ( str. 33).
¤
Kontakty zvolte kontakt
zobrazí v seznamu oblíbených
klepněte na
. . . kontakt se v aplikaci
Telefon
Nastavení zvláštního vyzváněcí pro kontakt
¤
44
Kontakty zvolte kontakt
vyzvánění OK
klepněte na
Nastavit vyzvánění
zvolte
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / telephony.fm / 8/21/19
Kontakty
Přesměrování určitého kontaktu do schránky
¤
Kontakty
zvolte kontakt
klepněte na
Směrovat do hlasové schránky
klepněte na
Smazat
Mazání kontaktů
¤
Kontakty
zvolte kontakt
OK
Smazání více kontaktů současně:
¤
Dotkněte se kontaktu a podržte na něm prst . . . vedle všech kontaktů se zobrazí zaškrtávací
políčka zvolte kontakty klepněte na
OK
Uložení kontaktu pro přímou volbou na úvodní obrazovku
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Kontakty
ticky
zvolte kontakt
klepněte na
Vytvořit zkratku
Přidat automa-
45
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / messages.fm / 8/21/19
Zprávy (SMS/MMS)
Zprávy (SMS/MMS)
Pro odesílání a příjem zpráv použijte aplikaci
Messages. Ta se standardně zobrazuje
v panelu oblíbených položek na úvodní obrazovce ( str. 20).
Použití jiné aplikace namísto aplikace Messages jako výchozí aplikace
Je instalována nejméně jedna další aplikace pro odesílání a příjem SMS zpráv.
¤
Messages
aplikaci
klepněte na
Nastavení
Výchozí aplikace SMS
zvolte jinou SMS
OK
Nápověda k aplikaci Messages:
¤
Messages
klepněte na
Nápověda a zpětná vazba
Zde naleznete rovněž informace o možnostech nastavení aplikace.
Odeslání zprávy nebo odpověď na zprávu
Aplikace někdy odesílají SMS zprávy prostřednictvím zpoplatněných prémiových
služeb Systém Android rozpozná každý pokus jakékoli aplikace o odeslání SMS
zprávy vaším jménem. Pokud je podezření, že SMS zpráva podléhá vyššímu zpoplatnění, zobrazí se výstraha. V takovém případě můžete SMS zprávu zahodit nebo přesto
odeslat.
Psaní SMS zprávy
Textové zprávy (SMS) smí mít délku do 160 znaků. Pokud zadáte více znaků, zpráva se odešle ve
více dílčích zprávách, pokud váš mobilní operátor tuto funkci podporuje.
¤
Messages . . . zobrazí se seznam s konverzacemi
Zpráva v již existující konverzaci:
Vytvoření nové konverzace:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
klepněte na konverzaci
klepněte na
.
Zadejte telefonní číslo, jméno nebo e-mailovou adresu . . . během zadávání se zobrazují
návrhy vhodných kontaktů ze seznamu kontaktů klepněte na návrh nebo pokračujte
v zadávání
nebo
¤
zvolte kontakt (nebo více kontaktů), jimž se má zpráva odeslat
Zadání zprávy:
Zadejte text
Vložení smajlíku (emotikonu)
¤
Při psaní zprávy klepněte vlevo vedle textového pole na
požadovaný symbol
zpět na klávesnici:
46
klepněte na
.
klepněte na
zvolte
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / messages.fm / 8/21/19
Zprávy (SMS/MMS)
Uložení zprávy jako šablony
¤
Během zadávání textové zprávy klepněte na
jako šablona
Pokračujte v zadávání:
. . . zpráva se uloží v seznamu konverzací
klepněte na tuto konverzaci.
Psaní MMS zprávy
Multimediální zprávy (MMS) mohou obsahovat text, obrázky, hlasové zprávy, snímky z kamery
nebo videa, připravené nálepky (pohyblivé symboly) oder informace o poloze.
¤
Při psaní zprávy klepněte vlevo vedle textového pole na
je možný výběr více položek . . .
zvolte požadovanou přílohu,
Animace ve formátu GIF (giphies)
¤
Klepněte na
. . . zobrazí se různé kategorie (např. nadšení, smutek, ano, ne, ...)
kategorii zvolte animaci ve formátu GIF
zvolte
Nálepky
¤
klepněte na
. . . zobrazí se nálepky (pohyblivé symboly)
zvolte nálepku
Mapa s aktuální polohou
¤
klepněte na
¤
. . . zobrazí se mapa, v níž je vyznačena vaše aktuální poloha
Odeslání polohy
nebo:
posuňte kartu nahoru, změňte polohu, zvolte jinou polohu
Hlasové zprávy
¤
Dotkněte se symbolu mikrofonu
symbol
a podržte jej
namluvte hlasovou zprávu
uvolněte
Hlasové zprávy se v přístroji neukládají.
Kontakty
¤
Klepněte na
. . . otevře se seznam kontaktů
zvolte kontakt
Soubor
¤
Klepněte na
. . . zobrazí se soubory v interním úložišti telefonu
zvolte jiný zdroj zvolte soubor
popř. prostřednictvím
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Obrázky a videa
¤
Klepněte na
. . . zobrazí se dostupné obrázky a videa, kromě toho se spustí kamera
zvolte obrázek nebo video nebo je pořiďte kamerou
Připojené soubory se zobrazí ve zprávě.
klepněte na přílohu
Zobrazení náhledu:
Smazání přílohy:
klepněte na
vpravo nahoře
Odeslání zprávy
¤
Napište textovou nebo multimediální zprávu
Návrat na seznam konverzací:
klepněte na
klepněte na
. . . zpráva se odešle
.
47
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / messages.fm / 8/21/19
Zprávy (SMS/MMS)
Zpráva tvoří počátek konverzace. Uloží se v seznamu zpráv pod jménem nebo telefonním číslem
příjemce. Odpovědi příjemce zprávy se zobrazí v téže konverzaci.
Odpověď na přijaté zprávy
Při doručení nové zprávy obdržíte notifikaci a v notifikační liště se zobrazuje symbol
¤
.
klepněte na notifikaci . . . zpráva se otevře
nebo
¤
¤
Messages . . . zobrazí se seznam konverzací
napsání odpovědi
klepněte na konverzaci s novou zprávou
klepněte na
Čtení a správa zpráv
Čtení zpráv
¤
Messages . . . zobrazí se seznam konverzací
klepněte na některou konverzaci . . .
všechny zprávy této konverzace se zobrazí chronologicky
Správa zpráv
¤
Dotkněte se zprávy a přidržte na ní prst . . . na horním okraji se zobrazí panel možností
vyberte možnost . . .
Sdílení zprávy:
¤
klepněte na
Sdílet . . . zobrazí se možné aplikace, v nichž lze zprávu upravovat a přeposílat dále, např. jiné klienty pro zasílání zpráv, e-mail, Disk Google aj.
Přeposlání zprávy některému kontaktu nebo jinému příjemci:
¤
Klepněte na
konverzace
Přeposlat zvolte příjemce . . . zadáním textu se spustí nová
popř. text doplňte a odešlete pomocí
Zkopírování textu zprávy:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
klepněte na
textu.
. . . text se zkopíruje do schránky. Můžete jej libovolně použít při zadávání
Zobrazení dalších informací o zprávě a odesílateli:
¤
klepněte na
mace
Zobrazit podrobnosti . . . v závislosti na zprávě se zobrazí podrobné infor-
Uložení obrázků nebo videí z některé zprávy MMS do přístroje:
¤
klepněte na
. . . obrázek se uloží do interní paměti přístroje do složky Pictures/Messages
Vymazání zprávy z konverzace:
¤
48
klepněte na
potvrďte pomocí Smazat
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / messages.fm / 8/21/19
Zprávy (SMS/MMS)
Hledání ve zprávách
¤
Messages
klepněte na
Zadejte vyhledávaný pojem . . . Zobrazí se zprávy,
ve kterých se vyskytuje vyhledávaný pojem
Správa konzervací
¤
Messages . . . zobrazí se seznam konverzací
dotkněte se některé (nebo více) konver-
zace (konverzací) a podržte na nich prst
. . . všechny zvolené konverzace se označí pomocí
možností zvolte požadovanou možnost . . .
Na horním okraji se zobrazí panel
Smazání konverzace (konverzací)
¤
klepněte na
potvrďte pomocí Smazat
Archivace konverzací
Archivované konverzace se již nezobrazují na úvodní obrazovce aplikace, lze je ale nadále číst.
¤
klepněte na
. . . zvolené konverzace se archivují
Otevření archivu: klepněte na
Archivováno . . . zobrazí se archivované konverzace
Přesun konverzace (konverzací) z archivu: dotkněte se konverzace (konverzací) a podržte
na nich prst
klepněte na
. . . konverzace se opět zobrazí na úvodní stránce
Blokování konverzací
Pokud již nechcete přijímat hovory a zprávy od určitých adresátů, můžete je zablokovat.
¤
Dotkněte se konverzace a podržte na ní prst klepněte na
zprávy zvolených kontaktů již nebudou signalizovány
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Opětovné uvolnění kontaktu:
vedle čísla ODBLOKOVAT
klepněte na
BLOKOVAT . . . hovory a
Blokované kontakty
klepněte na
49
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zařízení
Nastavení
Zařízení
Jazyk
Změna jazyka zobrazení na displeji
¤
Nastavení Systém Jazyky a zadávání Jazyky . . . Zobrazí se seznam všech
dostupných jazyků. Aktuálně používaný jazyk je zcela nahoře.
Zpřístupnění dalších jazyků:
¤
Přidat jazyk
seznamu
posouvání seznamu a výběr jazyka
výběr země . . . jazyk se zařadí do
Výběr jazyka:
¤
Dotkněte se záznamu a podržte na něm prst
táhněte nahoru a uvolněte
Smazání jazyka ze seznamu:
¤
Klepněte na
Odebrat
označte mazané jazyky
klepněte na
OK
Displej
Jas
Změna jasu obrazovky nebo jeho přizpůsobení okolnímu prostředí.
¤
Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů . . . zobrazí se rychlé nastavení
nebo
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
¤
Nastavení
Obrazovka
Úroveň jasu
Nastavte jas pomocí posuvníku
Automatická úprava jasu obrazovky podle osvětlení okolí
¤
Nastavení
Obrazovka
Automatický jas
aktivujte/deaktivujte spínačem
I když je jas nastaven na automatické přizpůsobení, lze stupeň jasu ovlivnit posuvníkem.
50
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zařízení
Noční podsvícení
Kvůli ochraně očí před příliš jasným světlem lze podsvícení displeje ve stanovenou dobu snížit.
¤
¤
Nastavení
Obrazovka
Noční režim
Nastavte požadovanou intenzitu podsvícení posuvníkem
Aktivace:
¤
klepněte na Zapnout . . . noční podsvícení se ihned aktivuje
Aktivace ovládání podle času:
¤
Plán zvolte požadované nastavení popř. stanovte čas počátku a konce
funkci . . . noční podsvícení se aktivuje podle provedeného nastavení
aktivujte
Velikost písma
Změna velikosti zobrazení textu.
¤
Nastavení Obrazovka Rozšířená nastavení
posuvníkem jednu ze čtyř velikostí písma
Velikost písma
Zvolte
Otáčení obrazovky
Stanovte, jak se má zobrazit obsah obrazovky, pokud se přístroj otočí.
¤
Nastavení
Obrazovka
Rozšířená nastavení
Autom. otočení obrazovky
Aktivace/deaktivace
Tuto možnost lze rovněž aktivovat/deaktivovat v usnadnění ovládání a v rychlém
nastavení.
Vyzvánění a hlasitost
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Nastavení zvuku pro telefon proveďte v profilu Obecné. Zde stanovte např. vyzvánění a jiné
zvuky nebo stanovte, zda se mají aktivovat vibrace. Pomocí profilů Tichý a Vibrace lze deaktivovat nastavení profilu Obecné, pokud si nepřejete být vyrušování. Profil Exteriér použijte
tehdy, když se nacházíte v hlasitém prostředí.
Pro zvláštní klidová nastavení je k dispozici režim „Nerušit“ (
Zvuk nastavte tlačítkem hlasitosti:
str. 32).
str. 15
Nastavení hlasitosti
Nezávisle nastavte hlasitost vyzvánění, notifikací, hudby a ostatních médií a budíku.
¤
posuvníky
Nastavení
OK
Profily
Hlasitost
každou z úrovní hlasitosti nastavte
51
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zařízení
Ztlumení
¤
Nastavení Profily Zvolte profil Tichý . . . všechny zvuky telefonu se deaktivují,
ve stavovém řádku se zobrazí symbol
Zapnutí vibrací
¤
Nastavení Profily zvolte profil Vibrace . . . události (příchozí hovory, notifikace, ...) budou signalizovány pouze vibracemi, ve stavovém řádku se zobrazí symbol
Maximální hlasitost a vibrace
¤
Nastavení
Profily
Zvolte profil Exteriér
Vyzvánění
Změna standardního vyzvánění
¤
Nastavení Profily Obecné
zvolte SIM kartu zvolte vyzvánění OK
Upravit
u položky Vyzvánění a oznámení
Přidání nových vyzvánění
Aplikace pro správu vyzvánění:
¤
Stáhněte si aplikaci pro správu vyzvánění z obchodu Google Play
Přenos hudebního souboru (MP3) z počítače:
¤
¤
¤
Připojte přístroj dodaným kabelem USB k počítači
str. 35
Přesuňte hudební soubor (MP3) ve správci souborů do složky Ringtones
Nastavení Profily Obecné Upravit u položky Vyzvánění a oznámení
zvolte SIM kartu posuňte zobrazení zcela dolů Přidat vyzváněcí tón zvolte soubor
s vyzváněním OK
Zapnutí vibrací současně s vyzváněním
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Nastavení
Profily
Obecné
Upravit
označte možnost Hovor
Aktivace/deaktivace dalších zvuků
Stanovte, zda se při používání tlačítek výběru, při každém dotyku a se zapnutým zámkem obrazovky mají vydávat zvuky nebo má přístroj vibrovat.
¤
52
Nastavení
vanou možnost.
Profily
Obecné
Upravit
u položky Systém zvolte požado-
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zařízení
Vyzvánění v kapse
Automatické postupné zesílení vyzvánění a vibrací, pokud je telefon v kapse.
¤
Nastavení
Smart controls
Pocket mode
funkci Pocket Ringing aktivujte
spínačem
Stanovení zvuků klávesnice
Používáte standardní klávesnici Androidu.
¤
Nastavení Systém Jazyky a zadávání Virtuální klávesnice
Předvolby u položky Stisk kláves proveďte nastavení pro zvuky klávesnice
Gboard
Řízení spotřeby
Pro co nejdelší výdrž poskytuje smartphone různé možnosti optimálního využití kapacity
akumulátoru.
Zobrazení stavu nabití akumulátoru
Stav nabití akumulátoru se zobrazuje ve stavovém řádku symbolem
(
str. 89).
Zobrazení stavu nabití vedle symbolu akumulátoru v procentech:
¤
Nastavení
Baterie
aktivujte/deaktivujte funkci Procento baterie spínačem
Zobrazení spotřeby energie
¤
Nastavení
Baterie . . . Zobrazí se aktuální stav nabití a zbývající doba.
Zobrazení dalších informací:
¤
Klepněte na
různých aplikací
Využití baterie . . . zobrazí se rovněž informace o stavu nabití a spotřebě
Použití režimu úspory energie
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Úspora energie do doby, než bude možné přístroj opět nabít.
V režimu úspory energie jsou některé funkce přístroje omezeny:
• Nelze používat navigaci pomocí Map Google.
• Je omezená funkce vibrací, lokalizace a většina procesů využívajících data na pozadí.
• E-maily, SMS/MMS a jiné aplikace, které potřebují funkci synchronizace, se aktualizují až
tehdy, když jsou otevřeny.
Aktivace/deaktivace režimu úspory energie:
¤
Posuňte prst ze stavového řádku dolů
úspory energie se zapne nebo vypne.
klepněte na symbol úspory energie
. . . režim
nebo
¤
Nastavení
Baterie
Spořič baterie
aktivujte/deaktivujte funkci spínačem
53
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zařízení
Automatická aktivace režimu úspory energie při slabém nabití akumulátoru
¤
Nastavení Baterie Spořič baterie Zapnout automaticky
posuvníkem, při jakém stavu nabití se má aktivovat režim úspory energie
nastavte
Při aktivaci režimu úspory energie se zobrazuje červeně zbarvený symbol akumulátoru v úsporném režimu.
Režim úspory energie se automaticky ukončí při nabíjení přístroje.
Úspora energie, pokud je telefon v kapse
Vyhledávání Bluetooth a WLAN se při uložení telefonu do kapsy automaticky deaktivují.
¤
Nastavení
Smart controls
Pocket mode
funkci Power saving aktivujte
spínačem
Paměť
V přístroji se rozlišuje permanentní vnitřní úložiště, které lze rozšířit SD kartou, a operační paměť.
Permanentní úložiště přístroje slouží k uchovávání dat, např. hudebních titul a fotografií.
Operační paměť je dočasná paměť, kterou přístroj používá ke spouštění aplikací a celého
systému.
Správa paměti zařízení bez karty SD
Zkontrolujte dostupnou kapacitu úložiště a spotřebu místa v úložišti aplikacemi.
¤
Nastavení Úložiště . . . Zobrazí se celková dostupná a aktuálně využívaná kapacita úložiště a rovněž seznam komponent, které úložiště využívají.
Zobrazení dalších informací:
Klepněte na některou položku
Správa paměti zařízení s kartou SD
Přístroj rozpozná karty SD s úložnou kapacitou 32 GB. Větší karty (do 256 GB) lze
používat, pokud se naformátují v Gigaset GS195 (nikoli v počítači).
¤
Nastavení
Úložiště . . .
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Zkontrolujte dostupnou kapacitu úložiště a spotřebu místa v úložišti aplikacemi:
¤
Vedle
klepněte na Interní sdílené úložiště
Zobrazení obsahu karty SD:
¤
Klepněte na Karta SD... . . . obsah karty SD se otevře ve správci souborů.
Vysunutí karty SD:
¤
Vedle Karta SD ... klepněte na
. . . karta SD se deaktivuje. Nadále ji nelze využívat jako
úložiště, data na kartě SD nejsou dostupná.
Opětovné uvedení karty SD do provozu:
¤
54
Klepněte na Karta SD ...
Připojit
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zařízení
Uvolnění místa v úložišti
¤
¤
¤
¤
Odinstalování nepoužívaných aplikací (
str. 27)
Smažte fotografie a videa a/nebo je uložte do cloudové služby, např. Fotky Google
Smažte stažené hudební tituly, filmy a jiná média
Vyprázdněte, resp. vymažte cache nebo data jednotlivých aplikací (
str. 66)
Usnadnění ovládání
Pro osoby s handicapem je k dispozici řada užitečných nastavení, která umožňují přizpůsobení
smartphonu osobním potřebám.
¤
Nastavení
Přístupnost
aktivace/deaktivace nebo nastavení požadované
funkce
Například:
Převod textu na řeč
Rozsáhlá nastavení pro hlasový výstup.
Velikost písma
Použití většího písma pro texty na displeji.
Zobrazovaná velikost
Zvětšení zobrazení prvků na obrazovce.
Zvětšení
Zvětšovacími pohyby lze přechodně zvětšit obsah na obrazovce.
Korekce barev
Kompenzace účinků barvosleposti.
Převrácení barev
Změna barevných hodnot. Černý text na bílém pozadí se tak např. změní na bílý text na
černém pozadí.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Velký kurzor myši
Zvětšení ukazovátka myši.
Assistant
Zobrazení průvodce pro rychlé spouštění funkcí a aplikací na obrazovce. Lze nakonfigurovat funkce a aplikace, které si přejete ovládat
pomocí průvodce.
Když je tato funkce aktivovaná, zobrazuje se symbol průvodce na
každé obrazovce vlevo nahoře.
¤ Průvodce lze spustit klepnutím na symbol
Vypínač ukončí hovor
Ukončení hovorů stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí.
55
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zabezpečení
Autom. otočení obrazovky
Automatické přepínání formátu na výšku a na šířku při otočení smartphonu.
Prodleva přidržení
Úprava doby, po které se při dotyku obrazovky aktivuje funkce „Dotyk a podržení“.
Zvuk mono
Spojení kanálů při přehrávání zvuku.
Titulky
Aktivace titulků pro přístroj a provedení nastavení pro jazyk, velikost textu a styl titulků.
Text s vysokým kontrastem
V závislosti na barvě originálního textu použijte jako barvu textu buď černou, nebo bílou.
Další informace o usnadnění ovládání:
nápověda Google
Zabezpečení
Zámek obrazovky
Zámek obrazovky chrání přístroj před neoprávněným použitím. Při zapnutí přístroje nebo aktivaci displeje budete vyzvání k odemčení přístroje.
Zámek obrazovky je aktivní po stanovenou dobu po uvedení přístroje do režimu spánku.
Jako zámek obrazovky slouží vzor, PIN nebo heslo.
Jako zámek obrazovky lze rovněž použít otisk prstu (
nastavený zámek obrazovky jako náhradní metoda.
str. 31). V tom případě slouží
Nastavení zámku obrazovky
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha Zámek obrazovky
pokud jste již zámek aktivovali zvolte metodu . . .
PIN, vzor nebo heslo,
Žádná
. . . žádné zabezpečení
Přejetí prstem
. . . Displej lze odemknout posunem prstu po obrazovce.
Pro Gesto:
¤
Nakreslete vzor, při tom vzájemně spojte nejméně čtyři body
vzor Potvrdit
Pokračovat
opakujte
Pro PIN:
¤
zadejte nejméně čtyři písmena nebo číslice
Potvrdit
Pokračovat
opakujte PIN
Pokračovat
opakujte heslo
Pro Heslo:
¤
56
zadejte nejméně čtyři písmena nebo číslice
Potvrdit
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zabezpečení
Nastavení zámku obrazovky
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha
proveďte nastavení
klepněte na
vedle Zámek obrazovky
Zviditelnění/skrytí vzoru
Pouze při odemykání obrazovky vzorem Při zadání vzoru pro odemčení se standardně vzor
zobrazuje čarami. Z bezpečnostních důvodů tomu můžete zabránit.
¤
Aktivujte/deaktivujte spínač vedle Zobrazovat gesto
Stanovení okamžiku pro automatické uzamčení obrazovky
Zámek obrazovky se aktivuje, pokud je přístroj po určitou dobu v režimu spánku.
¤
Automaticky zamknout za
zvolte dobu trvání režimu spánku
Aktivace zámku obrazovky při zapnutí/vypnutí
¤
Aktivujte/deaktivujte spínač vedle Vypínač zamkne zařízení
Nastavení pro Automaticky zamknout za a Vypínač zamkne zařízení lze zrušit
pomocí funkce Smart Lock.
Nastavení pro zamykací obrazovku
¤
Nastavení
Zabezpečení a poloha
Nastavení obrazovky uzamčení
Zadání zprávy pro zamčenou obrazovku
Zadejte text, který se má zobrazit při aktivním zámku obrazovky, např. své jméno a adresu nebo
nouzovou zprávu. Každá osoba, která telefon vezme do ruky, může tuto zprávu přečíst, aniž by
přístroj odemkla.
¤
Zpráva na zamčené obrazovce
Zadejte text
Nastavení notifikací na uzamykací obrazovce:
Uložit
str. 25
Automatické odemčení přístroje pomocí funkce Smart Lock
Pomocí funkce Smart Lock lze smartphone za určitých okolností odemknout automaticky, např.
pokud jej nosíte u sebe nebo jste doma.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Je nastaven zámek obrazovky.
Smart Lock musí být povolen jako důvěryhodná funkce (Trust Agent):
¤
Nastavení
Zabezpečení a poloha
Agenti důvěry
Konfigurace funkce Smart Lock:
¤
Nastavení
Zabezpečení a poloha
Další informace k funkci Smart Lock:
Smart Lock
nápověda Google
57
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zabezpečení
Zrušení zámku obrazovky rozpoznáním obličeje
Zařízení se odemkne při rozpoznání důvěryhodného obličeje. K tomu je nutné naskenovat svůj
obličej a popř. obličeje dalších důvěryhodných osob. Přístroj poté provede při zapnutí rozpoznání obličeje, a pokud je obličej rozpoznán, odemkne se.
Rozpoznání obličeje není tak bezpečné jako PIN, vzor nebo heslo. Telefon by mohl
odemknout někdo, kdo se vám podobá.
Nastavení rozpoznání obličeje
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha Rozpoznání obličeje Uložení dat pro
rozpoznání obličeje použijte aktuální metodu odemčení obrazovky (vzor, PIN, heslo) . . .
otevře se průvodce nastavením rozpoznání obličeje postupujte podle návodu na obrazovce
Deaktivace rozpoznání obličeje:
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha
Smazání dat pro rozpoznání obličeje
Odemčení při rozpoznání obličeje
Aktivace/deaktivace odemčení při rozpoznání obličeje
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha Odemčení při rozpoznání obličeje
spínačem aktivujte/deaktivujte odemčení obrazovky . . . rozpoznání obličeje se provede,
pokud po zapnutí přejedete prstem po displeji zdola nahoru
Další nastavení
Odemčení při rozpoznání obličeje se provede při zapnutí přístroje:
¤
Aktivujte/deaktivujte spínačem Použití rozpoznání obličeje při aktivitě obrazovky
Aby rozpoznání obličeje mohlo fungovat i ve tmě, musí být zapnuté podsvícení displeje:
¤
Aktivujte/deaktivujte spínačem Podsvícení displeje ve tmě
Pokud se rozpoznání obličeje nezdaří, je to signalizováno vibracemi:
¤
Aktivujte/deaktivujte spínačem Vibrační alarm
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Data potřebná pro rozpoznání obličeje se nyní uloží do přístroje. Tato data nejsou
aplikacím přístupná a neukládají se na serverech společnosti Google.
Fixace obrazovky
Pokud smartphone půjčíte někomu jinému, můžete omezit ovládání na jedinou aplikaci. Tím
zafixujete zobrazení pouze na tuto aplikaci.
Aktivace/deaktivace fixace obrazovky
¤
¤
58
Nastavení Zabezpečení a poloha
vujte funkci spínačem
Připnutí obrazovky
aktivujte/deakti-
Spínačem stanovte, zda se před zrušením fixace musí zadat PIN, vzor nebo heslo.
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zabezpečení
Fixace obrazovky
¤
Otevřete obrazovku, která se má zafixovat Přejetím navigačního tlačítko
prstem
směrem nahoru otevřete přehled aplikací dotkněte se ikony v horní části náhledu aplikace
a podržte na ní prst klepněte na možnost Fixace . . . nyní lze používat pouze tuto aplikaci
Zrušení fixace obrazovky
¤
Současně se dotkněte navigačních tlačítek
PIN, vzor nebo heslo . . . fixace se zruší
a
podržte na nich prsty
popř. zadejte
Blokace SIM karty
Blokace SIM karty zabrání neoprávněnému použití přístroje. Pro každou zablokovanou SIM kartu
se při spuštění přístroje musí zadat PIN.
Blokace SIM karty je při expedování zapnutá. PIN získáte od svého mobilního operátora.
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha Zámek SIM karty Pokud se používají
dvě SIM karty, zvolte v záhlaví mobilního operátora pro danou SIM kartu.
Aktivace/deaktivace blokace SIM karty
¤
Aktivujte/deaktivujte spínač vedle Zamykat SIM kartu
zadejte aktuální PIN
OK
Změna kódu PIN:
¤
Změnit PIN SIM karty
(čtyřmístný) OK
zadejte aktuální PIN
OK
zadejte nový PIN
Oprávnění aplikace
Při stahování aplikace z obchodu Google Play stanovte, ke kterým funkcím nebo datům získá
tato aplikace přístup, např. ke kontaktům nebo k vaší poloze.
Oprávnění aplikací v systému lze zkontrolovat a změnit. Ve správě oprávnění aplikací máte
rychlý přístup ke všem oprávněním, které aplikace ve vašem přístroji získaly.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Oprávnění při instalaci aplikací
Některé aplikace, které se stahují z obchodu Play, vyžadují přístup k určitým datům již před instalací. Aplikacím, které byly vyvinuty pro systém Android 6.0 a vyšší, můžete oprávnění přidělit
nebo zamítnout teprve při prvním použití.
59
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zabezpečení
Aktivace/deaktivace pro aplikace ve smartphonu
¤
Nastavení
Aplikace a oznámení
zobrazení všech aplikací
Nastavení oprávnění určité aplikace:
¤
Zvolte aplikaci, jejíž oprávnění se má změnit Oprávnění . . . zobrazí se všechna oprávnění,
která se dané aplikace týkají spínačem přidělte/odepřete požadované oprávnění
Podrobné zobrazení oprávnění:
¤
Klepněte na
Všechna oprávnění
Pokud některé aplikaci nepřidělíte nebo odeberete oprávnění, je možné, že přestane
řádně fungovat.
Správce zařízení Android
Pokud smartphone ztratíte, lze jej pomocí Správce zařízení Android lokalizovat, prozvonit, zamknout nebo vymazat data.
Zařízení je přihlášeno k účtu Google (
Je aktivováno zjišťování polohy (
str. 62)
str. 64).
Aktivace/deaktivace monitorování Správcem zařízení Android:
¤
Nastavení Google
vujte funkci spínačem
Zabezpečení
Najdi moje zařízení
aktivujte/deakti-
nebo
¤
¤
¤
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha
vujte funkci spínačem
Najdi moje zařízení
aktivujte/deakti-
Zvolte službu, kterou chcete použít pro lokalizaci zařízení, popř. nainstalujte aplikaci a
přihlaste se svým účtem Google.
Zkontrolujte, zda Správce zařízení Android může přístroj lokalizovat:
Přihlaste se ke zvolené službě svým účtem Google a zkontrolujte, zda se přístroj zobrazuje.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Správce zařízení Android lze nainstalovat rovněž na mobilní zařízení, např. smartphone a tablet (stahuje se z obchodu Google Play).
60
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Zabezpečení
Správci přístroje
Správci přístroje jsou aplikace s oprávněním navázat spojení s vaším smartphonem a vyměňovat
si data, např. za účelem synchronizace. Toto oprávnění nastavujete, když zřizujete účet hostovaný firemní službou, např. pro e-mailové, kalendářové nebo firemní aplikace
¤
Nastavení Zabezpečení a poloha
zařízení . . . zobrazí se seznam správců přístroje
kací, které chcete schválit jako správce přístroje
Přejít do nastavení aplikací pro správu
aktivujte zaškrtávací políčko vedle apli-
Zobrazení informací o správci přístroje:
¤
Klepněte na službu v seznamu a podržte na ní prst
Když odeberete správce přístroje, odeberete příslušným službám oprávnění
k synchronizaci dat ve vašem telefonu.
Služby Google (Gmail, kontakty, kalendář, ...) nejsou považovány za správce přístroje.
Oprávnění těchto služeb provádět změny ve vašem smartphonu jsou upravena
nastaveními účtu Google.
Certifikáty
Digitální certifikáty se používají k identifikaci smartphonu při zabezpečených síťových spojeních. Certifikát potřebujete např. pro spojení přes VPN nebo bezdrátovou síť LAN nebo pro
autentizaci na e-mailových serverech, v prohlížečích či jiných aplikacích. Některé certifikáty jsou
z výroby již uloženy ve smartphonu. Můžete nainstalovat další.
Podporované formáty:
• Certifikáty X.509 s kódováním DER v souborech s koncovkou .CRT nebo .CER.
• Certifikáty X.509 v souborech databáze certifikátů PKCS#12 s koncovkou .P12 nebo .PFX.
Pokud instalujete certifikát z databáze certifikátů PKCS#12, nainstalují se rovněž příslušné
certifikáty se soukromým klíčem nebo certifikáty certifikační autority.
Soubory s jinými koncovkami nelze nainstalovat. Případně změňte koncovku souboru.
Správa certifikátů
¤
Nastavení
Zabezpečení a poloha
Šifrování a identifikační údaje
Důvěry-
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
hodná pověření
Zobrazí se nainstalované certifikáty.
Systém:
Uživatel:
Obsahuje všechny certifikáty vydané certifikační autoritou (CA), které jsou trvale
uložené v paměti vašeho telefonu chráněné proti zápisu.
Obsahuje všechny certifikáty CA, které jste sami nainstalovali, například při instalaci
klientského certifikátu.
Pokud je certifikát poškozený, nebo pokud certifikátu nedůvěřujete, můžete jej deaktivovat,
popř. smazat.
¤
Klepněte na certifikát . . . zobrazí se informace o certifikátu
Systémový certifikát:
posuňte zobrazení dolů
Zakázat/Povolit
61
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Účty a zjišťování polohy
Uživatelský certifikát: Odebrat
nutno jej znovu nainstalovat
OK . . . Certifikát se definitivně smaže a v případě potřeby je
Instalace klientských a CA certifikátů
Další certifikáty lze instalovat z karty SD, interního úložiště, složky Stahování nebo z Disku
Google.
¤
¤
Uložte certifikát nebo soubor s databází certifikátů na některé z výše uvedených médií.
Nastavení Zabezpečení a poloha Šifrování a identifikační údaje Instalace z karty SD
otevřete nabídku
zvolte úložiště certifikátů klepněte na název
souboru požadovaného certifikátu nebo na databázi certifikátů zadejte heslo databáze
certifikátů OK zadejte název certifikátu OK
CA certifikáty, na kterých jsou založeny klientské certifikáty, se instalují společně s nimi.
Musí být nastaven zámek obrazovky s vysokým zabezpečením (PIN nebo heslo, pokud
chcete instalovat certifikáty). Případně budete vyzváni k nastavení zámku obrazovky
( str. 56).
Účty a zjišťování polohy
Účty
Aby bylo možné používat na více zařízeních osobní údaje, např. kontakty, fotografie nebo emailovou schránku, použijte jeden nebo více účtů. Prostřednictvím účtu se synchronizují informace a poskytují se všem přihlášeným zařízením.
Typy účtů
Účet Google
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Pro služby společnosti Google, jako je Gmail™, Google+™ nebo YouTube™ a pro stahování aplikací z obchodu Google Play™ potřebujete účet Google. Pokud se přihlásíte k účtu Google,
s vaším zařízením se automaticky synchronizují e-maily, kontakty, termíny v kalendáři a jiná data
přiřazená tomuto účtu. Pomocí smartphonu lze zřídit nový účet, nebo se lze přihlásit
k existujícímu účtu.
E-mailový účet
Pokud pro svou elektronickou poštu nepoužíváte účet Google, musíte smartphone přihlásit ke
svému e-mailovému serveru. Podporovány jsou e-mailové servery POP3 a IMAP.
Přesto lze e-maily přijímat a odesílat i pomocí aplikace Gmail.
Potřebujete informace o službě, kterou účet využívá, např. adresu serveru, jméno a
heslo. Telefon musí být schopen se připojit k internetu prostřednictvím sítě WLAN.
Účet Exchange
Účet Exchange nastavte pro synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a e-mailů pomocí aplikace
Microsoft Outlook™.
62
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Účty a zjišťování polohy
Přidání účtu
¤
Nastavení Účty Přidat účet klepněte na typ účtu, který se má přidat
Zadejte údaje k účtu. Postupujte podle návodu na obrazovce
Odstranění účtu
Při odstranění některého účtu ze systému se rovněž odstraní veškerý příslušný
obsah, např. e-maily, kontakty a nastavení.
¤
Nastavení
Účty
klepněte na účet, který se má odstranit
Odebrat účet
Synchronizace
Lze stanovit, jak budou aplikace synchronizovat zprávy, e-maily a ostatní aktuální data ve vašem
účtu Google.
Standardně se aplikace Google synchronizují automaticky s účtem Google. Automatickou
synchronizaci lze pro jednotlivé aplikace Google aktivovat, resp. deaktivovat.
Aplikace, které nejsou od společnosti Google, nelze synchronizovat prostřednictvím
účtu Google. Popř. naleznete pro tyto aplikace v nabídce nastavení příslušnou
položku, která řídí synchronizaci.
Aktivace/deaktivace automatické synchronizace
Nastavení synchronizace pro účet Google:
¤
Nastavení
Účty
Aktivujte/deaktivujte možnost Autom. synchronizovat data
Deaktivací automatické synchronizace lze prodloužit výdrž akumulátoru.
Automatickou synchronizaci opět aktivujte, pokud v ní po nabití akumulátoru chcete
pokračovat.
Nastavení synchronizace pro jednotlivé aplikace:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Nastavení Účty Zvolte účet Synchronizace účtů . . . zobrazí se seznam aplikací Google s okamžikem poslední aktualizace u každé aktivujte/deaktivujte synchronizaci spínačem
Synchronizaci pro jednotlivé aplikace lze nastavit pouze tehdy, pokud je aktivována
automatická synchronizace.
Ruční synchronizace účtu
Při ruční synchronizaci se aktualizují data všech aplikací Google, pokud není aktivována automatická synchronizace. Pokud je aktivována automatická synchronizace, synchronizují se pouze
aplikace, jejichž automatická synchronizace není deaktivována.
¤
Nastavení
Synchronizovat
Účty
zvolte účet
Synchronizace účtů
klepněte na
63
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Účty a zjišťování polohy
Zjišťování polohy
Aplikace s oprávněním ke zjišťování polohy mohou na základě informací o poloze přístroje
nabízet lokalizované služby jako např. možnosti odbavení a rovněž informace o dopravní situaci
nebo o restauracích v blízkosti.
Aktivace/deaktivace zjišťování polohy
¤
Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů . . . zobrazí se rychlé nastavení
klepněte na
symbol
nebo
¤
Nastavení
Google
Poloha
Zapnutí/vypnutí funkce přepínačem
Nastavení
Zabezpečení a poloha
nebo
¤
Poloha
Zapnutí/vypnutí funkce přepí-
načem
Kontrole zjišťování polohy aplikacemi
Zkontrolujte, které aplikace mají momentálně přístup k informacím o poloze nebo jej měly
v poslední době.
¤
Nastavení Google Poloha . . . u položky Nedávné žádosti o určení polohy je
uveden výpis aplikací, které měly v poslední době přístup k informacím o poloze.
Historie polohy
Při aktivaci historie polohy může Google zjistit polohu přístroje i tehdy, když není aktivní žádná
aplikace Google. Informace o historii polohy se ukládají ve vašem účtu Google pro všechna zařízení, která jsou účtu přiřazena.
¤
Nastavení
Google
Poloha
Google-Historie polohy
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Tato stránka je výchozím bodem pro všechny aktivity, které se týkají historie polohy. Lze např.
vypnout historii polohy pro jednotlivá nebo všechna zařízení, prohlížet si místa navštívená
v určitém období, zobrazit informace o navštívených místech nebo smazat všechny informace
o historii polohy.
Informace o historii polohy
64
nápověda Google
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Aplikace
Aplikace
Podrobné informace o používání aplikací
str. 26
Standardní aplikace
Pokud máte více aplikací s identickými funkcemi, lze zvolit, která aplikace se bude standardně
používat pro určitou akci. Pokud jste si např. z obchodu Google Play stáhli jiný kalendář nebo
jinou aplikaci pro telefonování, můžete ji nastavit jako výchozí.
Volba výchozí aplikace pro určitou akci
Pokud je pro určitou akci k dispozici více aplikací a není stanovena výchozí aplikace, budete
vyzvání k výběru aplikace.
¤
¤
Klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.
Zvolte, zda se tato aplikace pro akci má použít Pouze jednou nebo Vždy.
Pokud zvolíte Vždy, nastaví se tato aplikace jako výchozí pro všechny akce tohoto druhu.
Reset nastavení výchozích aplikací
¤
Nastavení Aplikace a oznámení zobrazení všech aplikací volba aplikace,
u níž při určité akci byla dříve zvolena možnost Vždy Otevírat ve výchozím nastavení
Vymazat výchozí nastavení
Pokud poté akci znovu zahájíte, zobrazí se opět dotaz, která aplikace se má použít.
Stanovení výchozí aplikace pro často používanou funkci
Pro některé funkce lze výchozí aplikaci nastavit kdykoliv i bez provedení příslušné akce.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Nastavení Aplikace a oznámení Rozšířená nastavení Výchozí aplikace
. . . zobrazí se různéfunkce zvolte funkci . . . pokud je pro tuto funkci k dispozici více aplikací, zobrazí se zvolte aplikaci
65
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Aplikace
Změna nastavení určité aplikace
Zkontrolujte aktuální nastavení aplikace a v případě potřeby je změňte.
¤
Nastavení
Aplikace a oznámení
zobrazení všech aplikací
volba aplikace
To, která nastavení jsou k dispozici, závisí na příslušné aplikaci.
Odinstalovat / Deaktivovat
Odstranění aplikace z přístroje / ukončení aplikace
str. 27
Vynutit ukončení
Zastaví aplikaci včetně všech procesů na pozadí. To je účelný krok např. tehdy, když aplikace
přestane reagovat nebo běží na pozadí a spotřebovává příliš mnoho systémových
prostředků (např. paměti). Aplikaci lze opět snadno spustit z nabídky aplikací.
Oznámení
Stanovení, jak se má pracovat s notifikacemi aplikací (
str. 24)
Oprávnění
Aplikace nebo systémové zdroje, ke kterým má aplikace přístup (
str. 60)
Úložiště
Místo, které aplikace zabírá v interním úložišti.
Vymazat úložiště
Uvolnění místa v úložišti: klepněte na Úložiště
Vymazat mezipaměť
Vyčištění dočasné paměti aplikace: klepněte na Úložiště
Využití dat
Objem dat, která aplikace stáhla nebo odeslala prostřednictvím datové sítě nebo WLAN
( str. 71).
Baterie
Spotřeba kapacity akumulátoru od posledního úplného nabití (
Otevírat ve výchozím nastavení
Stanovte, jak má aplikace zpracovávat hypertextové odkazy.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Změny nastavení systému
Stanovte, zda aplikace smí měnit nastavení systému.
66
str. 53).
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Všeobecná nastavení aplikace
Kontrola a změna oprávnění a výchozích hodnot pro aplikaci.
¤
Nastavení
Aplikace a oznámení
Oznámení
Nastavení notifikací pro aplikace (
str. 23).
Výchozí aplikace
Pokud je k dispozici více aplikací se shodnou funkcí, zvolte, která aplikace se má standardně
použít ( str. 65).
Přístup ke spec. aplikacím
Zahrnuje obsáhlé informace o možnostech přístupu aplikací k datům a systémovým
zdrojům.
Reset nastavení aplikace
Odvolání všech provedených změn v nastavení aplikace.
¤
Nastavení
Aplikace a oznámení
zobrazení všech aplikací
klepněte na
Obnovit nastavení aplikací
Síťová spojení
Smartphone se může připojit k mobilními telefonním sítím, sítím WLAN a jiným zařízením
prostřednictvím technologie Bluetooth.
Mobilní telefonní sítě
Aby bylo možné se smartphonem telefonovat v mobilní telefonní síti, potřebujete SIM kartu
mobilního operátora. To, které služby jsou k dispozici a za jakých podmínek, je uvedeno ve
smlouvě s mobilním operátorem.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Do přístroje lze vložit dvě SIM karty, tzn. souběžně používat dvě mobilní telefonní sítě.
Aktivace/deaktivace mobilních dat
Stanovte, zda se při nedostupnosti sítě WLAN smí použít rovněž mobilní datové přenosy.
¤
Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů . . . zobrazí se rychlé nastavení
symbol /
klepněte na
nebo
¤
Nastavení Síť a internet
tuto možnost spínačem
Mobilní síť
Mobilní data
aktivujte/deaktivujte
Využití dat
Mobilní datové přenosy
nebo
¤
Nastavení Síť a internet
deaktivujte tuto možnost spínačem
aktivujte/
67
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Přizpůsobení nastavení
¤
Nastavení
Síť a internet
Mobilní síť
Pokud jsou do přístroje vloženy dvě SIM karty, vytvoří se na stránce záložka pro
každou SIM kartu popř. zvolte vhodnou záložku.
Roaming
Povolení, aby přístroj přenášel data po mobilních sítích jiných operátorů, když se zdržujete
v oblasti, v níž síť vašeho operátora není dostupná.
V závislosti na smlouvě s mobilním operátorem může být datový roaming samostatně zpoplatněn.
Využití dat aplikací
Zobrazí celkový objem využití datových přenosů a rozložení mezi jednotlivé aplikace.
Vylepšený režim 4G LTE
Zlepšete kvalitu hovoru a další komunikaci.
Preferovaný typ sítě
Zvolte preferovaný standard mobilní sítě, např. 2G, 3G, 4G. Standardně smartphone používá
co nejlepší dostupnou síť.
Volání přes Wi-Fi (v závislosti na mobilním operátorovi)
Telefonování prostřednictvím WLAN.
Vybírat síť automaticky
Standardně probíhá volba sítě automaticky.
Vlastní výběr sítě: Vypněte funkci
zvolte operátora z dostupných sítí.
Názvy přístupových bodů
Na základě těchto nastavení může váš mobilní operátor správně stanovit IP adresu pro vaše
zařízení a vytvořit pro něj zabezpečené spojení.
Použití dvou SIM karet
¤
Nastavení
slotu 1 a 2.
Síť a internet
SIM karty . . . Zobrazí se rozpoznané SIM karty ve
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Odstavení SIM karty z provozu / uvedení do provozu:
aktivujte/deaktivujte spínač
Zobrazení informací:
¤
Klepněte na některou položku . . . zobrazí se název SIM karty, barva, která se pro kartu
používá, mobilní operátor a telefonní číslo. Názvy a barvu zobrazení lze měnit.
Stanovení preferované SIM karty pro následující funkce:
• Mobilní data
Pro mobilní datové přenosy lze použít pouze jednu SIM kartu.
• Volání
Lze stanovit, že jedna ze SIM karet se bude používat pro všechny odchozí hovory, nebo lze
před každým hovorem zobrazit dotaz, která SIM karta se má použít.
68
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
• Zprávy SMS
Lze stanovit, že některá ze SIM karet se použije pro odesílání SMS zpráv.
Pokud vložíte novou SIM kartu nebo vyměníte vloženou SIM kartu, musíte popř. toto
přiřazení provést znovu.
WLAN
Připojte smartphone k některé síti WLAN a využijte toto připojení k přenosu dat nebo surfování
po internetu.
Pokud je smartphone v dosahu registrované sítě WLAN a má-li zapnutou funkci WLAN, spojení
se naváže automaticky.
Zapnutí/vypnutí funkce WLAN
¤
Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů . . . zobrazí se rychlé nastavení
symbol WLAN
klepněte na
nebo
¤
Nastavení
Síť a internet
Wi-Fi
Aktivujte/deaktivujte WLAN spínačem
Je-li funkce WLAN aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol
ňuje sílu signálu ve čtyřech stupních.
. Tento symbol znázor-
Deaktivací funkce WLAN, pokud ji nepoužíváte, lze prodloužit výdrž akumulátoru. Síť
WLAN je v letovém režimu deaktivována.
Připojení k síti WLAN
¤
Nastavení
Síť a internet
Wi-Fi . . . Zobrazí se všechny sítě WLAN v dosahu.
Sítě, které jsou zabezpečeny heslem, mají vedle svého názvu symbol zámku
symbolu zámku jsou otevřené přístupové body.
¤
Klepněte na požadovanou síť WLAN
zadejte heslo sítě
připojení se pod názvem sítě zobrazí Připojené
. Sítě bez
Připojit . . . při úspěšném
Sítě WLAN, které jsou v telefonu registrovány, se zobrazují na konci seznamu Uložené sítě, i když
jsou mimo dosah a telefon do nich není připojen.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Zobrazení uložených sítí WLAN:
Uložené sítě
Přidání dalších sítí WLAN
Sítě WLAN, které mají skrytý identifikátor sítě (SSID) nebo nejsou v dosahu se v seznamu sítí
WLAN nezobrazují. Přesto je lze uložit se jménem a heslem. Pokud je síť WLAN v dosahu, telefon
se do ní připojí.
¤
Nastavení Síť a internet Wi-Fi popř. posuňte zobrazení dolů Přidat
síť
Zadejte identifikátor sítě (SSID) a bezpečnostní údaje Uložit . . . síť se začlení do
seznamu Uložené sítě
69
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Odstranění sítě WLAN
Pokud se přístroj k uložené síti WLAN nepřipojí automaticky, lze ji ze seznamu uloženích sítí
odstranit.
¤
Nastavení
která se má odstranit
Síť a internet
Wi-Fi
Uložené sítě
klepněte na uloženou síť,
Odstranit
Zobrazení podrobností o WLAN
¤
Nastavení Síť a internet Wi-Fi klepněte na název sítě WLAN, ke které je
telefon připojen . . . Zobrazí se informace o připojení, např. stav připojení, intenzita signálu,
přenosová rychlost
Změna nastavení sítě:
klepněte na
Konfigurace připojení
Přizpůsobte nastavení sítě požadavkům sítě WLAN, k níž se má telefon připojit.
¤
Nastavení
Síť a internet
Wi-Fi
klepněte na její názvu sítě
klepněte na
vedle položky Rozšířené možnosti klepněte na šipku dolů . . .
Používání zpoplatněných sítí
Pokud má vaše síť stanoven datový limit, lze takovou síť WLAN považovat za zpoplatněnou.
V tom případě máte lepší přehled o využívání dat při stahování a při používání aplikací.
¤
U položky Měřená zvolte možnost Označit jako „zpoplatněné“
Uložit
Proxy
Pokud se připojení k síti WLAN navazuje prostřednictvím serveru proxy:
Ruční zadání dat serveru proxy:
Ruční
zadejte data
klepněte na Proxy.
Uložit
Automatická konfigurace serveru proxy: Automatická konfigurace serveru proxy
zadejte adresu URL souboru PAC Uložit
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Na základě souboru s automatickou konfigurací serveru proxy (souboru PAC) může
webový prohlížeč automaticky vyhledat vhodný server proxy pro požadovanou
adresu URL.
DHCP
Pokud v síti WLAN není aktivní server DHCP:
pro konfiguraci sítě Uložit
70
klepněte na DHCP
Statická
zadejte data
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Rozšířené možnosti
¤
Nastavení
Síť a internet
Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi
zvolte možnost . . .
Automatická aktivace WLAN v dosahu uložených sítí. Musí být aktivováno zjišťování polohy.
¤
Zapínat Wi-Fi automaticky aktivujte/deaktivujte spínačem
Zobrazení výkonné veřejné sítě.
¤
Oznamovat veřejné sítě aktivujte/deaktivujte spínačem
Digitální certifikáty slouží k identifikaci zařízení pro přístup do sítě WLAN. Pokud nejsou
k dispozici všechny potřebné certifikáty, lze nainstalovat další certifikáty.
¤
Instalace certifikátů
Certifikáty
zvolte zdroj pro certifikát
str. 61
Navázání spojení mezi přístrojem a ostatními zařízeními podporujícími standard Wi-Fi Direct.
¤
Wi-Fi Direct . . . Zobrazí se zařízení podporující standard Wi-Fi Direct nebo skupiny, které jsou
v dosahu zvolte požadované zařízení nebo skupinu
Spotřeba dat
Spotřeba dat je množství dat, která zařízení odešle nebo stáhne za určitou dobu prostřednictvím
mobilního datového připojení nebo sítě WLAN. Většina tarifů zahrnuje omezení objemu přenesených dat. Aby nevznikly další náklady, lze spotřebu dat u zařízení zkontrolovat a popř. omezit.
Kontrola spotřeby dat
¤
Nastavení
Síť a internet
Využití dat
Mobilní telefonní síť
Spotřeba dat v mobilní telefonní síti se zobrazuje jako pruhový graf pro určité období se
zřetelem na limit výstrahy pro využití mobilních dat.
¤
Klepněte na Využití dat apl. . . . zobrazí se další informace, např. které aplikace se podílí na
spotřebě dat.
Zobrazení jiného období:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Klepněte na šipku vedle zobrazeného období
zvolte období
WLAN
¤
Klepněte na Využití dat přes Wi-Fi . . . zobrazí se objem dat přenesených po síti WLAN za
nastavené období. Pod ním se zobrazí výpis aplikací, které využily datové přenosy po síti
WLAN spolu s množstvím přenesených dat.
Zobrazení jiného období:
¤
Klepněte na šipku vedle zobrazeného období
zvolte období
71
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Limit a výstraha pro spotřebu mobilních dat
Stanovení cyklu měření spotřeby dat
Spotřeba dat se měří v měsíčních cyklech, které standardně začínají prvního dne každého
měsíce. Pokud se zúčtovací období vašeho mobilního operátora liší, lze zde zvolit jiný den jako
počátek období.
¤
Nastavení Síť a internet Využití dat Limit dat a upozornění
využití dat aplikacemi zvolte den na číselném kolečku Nastavit
Cyklus
Zadání limitu spotřeby dat
Zadejte maximální objem dat, který váš operátor poskytuje jako datový limit. Při dosažení nastaveného limitu spotřeby dat se využívání mobilních dat automaticky deaktivuje. Obdržíte notifikaci
¤
¤
Nastavení Síť a internet Využití dat
funkci Nastavit limit dat spínačem OK
Klepněte na Limit dat
hodnotu Nastavit
Limit dat a upozornění
popř. přepněte mezi megabyty a gigabyty
aktivujte
změňte
. . . Limit se vyznačí do grafu Využití mobilních dat.
Opětovná aktivace využívání mobilních dat:
¤
Deaktivujte funkci Nastavit limit dat spínačem
OK
Další datové přenosy mohou být samostatně zpoplatněny.
Nastavení výstrahy při využívání dat
Stanovte hodnotu spotřeby dat, při které si přejete obdržet výstrahu.
¤
¤
Nastavení Síť a internet Využití dat
funkci Nastavit upozornění na data spínačem
Klepněte na Upozornění na data
hodnoty mezi megabyty a gigabyty
Limit dat a upozornění
změňte hodnotu
Nastavit
aktivujte
popř. přepněte zobrazení
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
. . . Při dosažení stanovené hodnoty objemu dat obdržíte notifikaci.
Aktivace/deaktivace režimu úspory dat
Při aktivaci režimu úspory dat se mobilní datové připojení omezí. Většina aplikací a služeb může
na pozadí stahovat data pouze prostřednictvím WLAN.
¤
Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů . . . zobrazí se rychlé nastavení
/
(
= aktivováno)
klepněte na
nebo
¤
72
Nastavení Síť a internet
vypněte funkci přepínačem
Využití dat
Režim úspory dat
zapněte/
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Omezení datových přenosů na pozadí může snížit výkon některých aplikací. Např. až
do příštího otevření aplikace neobdržíte žádné notifikace.
Další opatření pro snížení spotřeby dat
Vypnutí automatické synchronizace
Pokud je automatická synchronizace aktivována, data aplikací se automaticky aktualizují, např.
kontakty nebo termíny
Deaktivace automatických synchronizací:
str. 63
Deaktivace roamingu
Pokud není síť vašeho mobilního operátora dostupná, může telefon díky roamingu použít sítě
jiných mobilních operátorů.
¤
Nastavení
Síť a internet
Mobilní sítě
aktivujte/deaktivujte požadovanou
možnost spínačem Roaming
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Roaming může znamenat dodatečné náklady, ale na některých místech je to jediná
možnost navázání připojení k internetu.
73
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Bluetooth
Smartphone může navázatspojení s jiným zařízením pomocí standardu Bluetooth.
Pokud některé zařízení podporující Bluetooth používáte poprvé, je třeba je nejdříve spárovat se
smartphonem, aby mezi oběma zařízeními bylo možné zabezpečené spojení. Poté se spojení
naváže automaticky.
Aktivace/deaktivace Bluetooth
¤
Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů . . . zobrazí se rychlé nastavení
symbol Bluetooth
klepněte na
nebo
¤
Nastavení Připojená zařízení
vujte/deaktivujte Bluetooth spínačem /
Předvolby připojení
Je-li funkce Bluetooth aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol
Bluetooth
akti-
.
Přístroj je viditelný pro všechna zařízení s funkcí Bluetooth, která jsou v blízkosti.
Deaktivací funkce Bluetooth, pokud ji nepoužíváte, lze prodloužit výdrž akumulátoru.
Bluetooth se v letovém režimu deaktivuje.
Spárování
Než spojíte telefon nebo tablet prostřednictvím technologie Bluetooth, musíte nejdříve provést
spárování obou zařízení. Po provedení takového spárování si zařízení ponechají tento stav,
dokud spárování nezrušíte.
¤
Nastavení Připojená zařízení Spárovat nové zařízení . . . Zobrazí se
dostupná zařízení Bluetooth v okolí klepněte na název požadovaného zařízení
Bluetooth při dokončení spárování postupujte podle pokynů na obrazovce . . . po
úspěšném spárování se zařízení objeví v seznamu Momentálně připojeno
Pokud k tomu budete vyzvání, zadejte identifikaci, vyzkoušejte běžné kombinace
0000 nebo 1234 nebo si přečtěte dokumentaci zařízení Bluetooth.
Změna názvu připojených zařízení Bluetooth nebo zrušení spárování
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Nastavení
Změna názvu:
Zrušení spárování:
Připojená zařízení
klepněte na připojené zařízení
Zadejte název zařízení
Přejmenovat
Zapomenout
Povolení přenosu kontaktů
Povolení přístupu ke kontaktům zařízením připojeným přes Bluetooth.
¤
74
Nastavení Připojená zařízení klepněte na připojené zařízení
kontaktů aktivujte/deaktivujte tuto možnost spínačem
Sdílení
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Změna názvu smartphonu při připojení pomocí Bluetooth
Ostatní zařízení Bluetooth vidí smartphone pod názvem Gigaset GS195. Tento název lze změnit.
¤
zařízení
Nastavení Připojená zařízení
Zadejte nový název zařízení
Předvolby připojení
Přejmenovat
Bluetooth
Název
Zobrazení informací o přenosu dat
¤
Nastavení Připojená zařízení Předvolby připojení
Zobrazí se data přijatá prostřednictvím technologie Bluetooth
Přijaté soubory . . .
Letový režim
V letovém režimu se deaktivuje WLAN, mobilní telefonní sítě a Bluetooth.
¤
Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů . . . zobrazí se rychlé nastavení
symbol letového režimu
klepněte na
nebo
¤
Nastavení
Síť a internet
Režim Letadlo
aktivujte/deaktivujte letový režim
spínačem
nebo
¤
Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí
klepněte na
Režim Letadlo
Je-li funkce Letový režim aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol
OK
.
Virtuální privátní sítě (VPN)
Pomocí virtuální privátní sítě (VPN) lze smartphone připojit se soukromou nebo firemní sítí.
Pokud jste na cestách a máte přístup k síti WLAN, lze připojení VPN použít pro surfování zabezpečení proti odposlechu, bezplatné telefonování ze své pevné telefonní linky nebo pro přístup
do své e-mailové schránky nebo k datům ve firemní síti.
V soukromé nebo firemní síti je zřízen server VPN.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Na smartphonu je nainstalován klient VPN. Pro nastavení připojení po VPN jsou zapotřebí konfigurační údaje sítě VPN.
Pro síť VPN, ke které chcete smartphone připojit, možná budete potřebovat jiného
klienta VPN. V obchodu Google Play jsou k dispozici různé aplikace pro VPN. Pokud
jste nainstalovali aplikaci pro VPN, proběhne konfigurace prostřednictvím této
aplikace.
Přidání VPN
¤
Nastavení
rační údaje Uložit
Síť a internet
Síť VPN
klepněte na
zadejte konfigu-
75
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Připojení k síti VPN
¤
VPN
Nastavení
zvolte VPN
Síť a internet Síť VPN . . . zobrazí se seznam uložených sítí
Uživatelské jméno a zadejte Heslo Připojit
Pokud je přístroj připojen do sítě VPN, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol
.
Odpojení od sítě VPN
¤
Nastavení Síť a internet
deaktivujte VPN spínačem
Síť VPN
vedle odpojované VPN klepněte na
Smazání VPN
¤
Nastavení Síť a internet Síť VPN . . . Zobrazí se seznam uložených sítí VPN
vedle sítě VPN, která se má smazat, klepněte na
Zapomenout
Úprava nastavení VPN
¤
Nastavení Síť a internet Síť VPN vedle sítě VPN, jejíž nastavení se má
upravit, klepněte na symbol
upravte nastavení VPN Uložit
Pokud používáte aplikaci VPN, tato aplikace se otevře a poté můžete provést požadované změny.
Aktivace/deaktivace trvale aktivní sítě VPN
V některých sítích VPN zůstává přístroj trvale připojen, i když je připojení po VPN neaktivní. To
může být užitečné, pokud se pohybujete mezi nezabezpečenými veřejnými sítěmi WLAN.
¤
Nastavení Síť a internet Síť VPN vedle sítě VPN, jejíž nastavení se má
upravit, klepněte na symbol
Trvalá síť VPN proveďte aktivaci/deaktivaci spínačem
Uložit
Obdržíte notifikaci, že je zapnutá trvale aktivní síť VPN a rovněž při přerušení připojení k trvale
aktivní síti VPN.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Pokud jste síť VPN nastavili pomocí aplikace, možnost Trvalá síť VPN se nezobrazuje.
76
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Tethering pomocí přístupového bodu WLAN, Bluetooth
nebo USB
Pomocí mobilního přístupového bodu WLAN, tetheringu Bluetooth nebo USB lze datové připojení smartphonu sdílet s jinými zařízeními. Připojení smartphonu lze například využít k surfování
po internetu na notebooku.
Připojení pomocí přístupového bodu nebo tetheringu může být zpoplatněno.
V případě potřeby se obraťte na svého mobilního operátora.
Přístupový bod a tethering mohou silně zvýšit vytížení akumulátoru.
¤
¤
Během využití přístupového bodu a tetheringu připojte smartphone
k elektrickému napájení.
Přístupový bod přístupový bod nebo tethering již nepotřebujete, deaktivujte je.
Aktivace nebo deaktivace přístupového bodu WLAN
Nastavte vlastní zařízení jako přístupový bod WLAN.
¤
Nastavení Síť a internet
deaktivujte funkci spínačem
Hotspot a tethering
Wi-Fi hotspot
Když je přístupový bod aktivován, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol
V notifikační liště se nyní zobrazí symbol
ných uživatelů.
aktivujte/
.
. Ve zprávě se zobrazí počet připojených a blokova-
Úprava nastavení přístupového bodu WLAN
Lze změnit název sítě, zabezpečení, heslo a kmitočtové pásmo pro přístupový bod.
¤
Nastavení Síť a internet
požadovanou možnost Uložit
Hotspot a tethering
Wi-Fi hotspot
upravte
Připojení zařízení k přístupovému bodu WLAN
Pro připojení je zapotřebí název a heslo k přístupovému bodu. Název se zobrazuje u položky
Název hotspotu. Zobrazení hesla:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Nastavení Síť a internet Hotspot a tethering
na Heslo hotspotu . . . zobrazí se heslo
Wi-Fi hotspot
klepněte
Připojení druhého zařízení k přístupovému bodu:
¤
Otevření seznamu se sítěmi WLAN v dosahu zvolte síť se síťovým identifikátorem přístupového bodu zadejte heslo přístupového bodu připojte zařízení.
77
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Síťová spojení
Nastavení a použití Bluetooth tetheringu
Sdílení připojení k internetu pomocí technologie Bluetooth s jinými zařízeními.
Je aktivováno mobilní datové připojení
¤
¤
str. 67
Spárujte smartphone a zařízení, se kterým chcete sdílet připojení k internetu (
str. 74)
Druhé zařízení nastavte tak, aby vytvořilo síťové přípojení prostřednictvím Bluetooth.
Případně si o tom vyhledejte informace v návodu k zařízení.
Zpřístupnění/ukončení internetového připojení telefonu pomocí Bluetooth tetheringu:
¤
Nastavení Síť a internet Hotspot a tethering aktivujte/deaktivujte funkci
Připojení přes Bluetooth spínačem . . . Nyní se můžete s druhým zařízením připojit
k internetu
Nastavení a použití USB tetheringu
Sdílení internetového připojení s jiným zařízením pomocí kabelu USB
Je aktivováno mobilní datové připojení
¤
str. 67
Připojte smartphone kabelem USB k jinému zařízení otevřete zprávu o připojení prostřednictvím USB a ujistěte se, že je nastaveno Zařízení pro média (MTP) nebo Fotoaparát (PTP)
( str. 35)
Aktivace/deaktivace USB tetheringu
¤
Nastavení Síť a internet Hotspot a tethering aktivujte/deaktivujte funkci
Připojení přes USB spínačem . . . Nyní se můžete s druhým zařízením připojit k internetu
Je-li USB tethering aktivován, zobrazí se v notifikační liště symbol
USB tethering se trvale deaktivuje při odpojení kabelu USB.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
USB tethering není dostupný na počítačích Mac.
78
.
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Systém
Systém
Datum a čas
¤
Nastavení
Systém
Datum a čas . . .
Automatické nastavení
Automatické nastavení data a času prostřednictvím časového serveru.
¤
Automatické datum a čas zapnutí
nebo: vypněte a nastavte datum a čas ručně
Ruční nastavení
¤
¤
¤
Nastavit datum
Nastavit čas
Zvolte datum kalendáři
OK
posuňte hodinovou ručičku do správné polohy
OK
Při 12hodinovém formátu použijte vnější prstenec
Při 24hodinovém formátu použijte vnitřní i vnější prstenec
klepněte na minutovou ručičku zobrazeného času
OK
posuňte ručičku do správné polohy
Nastavení časového pásma
Standardně se časové pásmo nastavuje automaticky. Vlastní volba časového pásma:
¤
Deaktivujte spínač vedle Automatické čas. pásmo
časové pásmo ze seznamu
klepněte na Časové pásmo
zvolte
Nastavení formátu času a data
Zobrazení času ve 24hodinovém formátu (např. 18:30) / 12hodinovém formátu (např.
6.30 odpol.):
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Aktivujte/deaktivujte spínač vedle Používat 24hodinový formát
79
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Systém
Aktualizace softwaru
Kontrola verze systému Android
¤
Nastavení Systém Informace o telefonu . . . Aktuální verze se zobrazuje
u položky Verze systému Android
Stažení aktuálních aktualizací systému Android
Pokud je pro vaše zařízení dostupná nová aktualizace systému Android, zobrazí se notifikace.
Aktualizace spotřebovává energii a má značný datový objem.
Zkontrolujte proto před instalací stav nabití akumulátoru ( str. 53) a spotřebu dat
( str. 71). Případně připojte přístroj k elektrickému napájení a k síti WLAN.
Instalace aktualizace po obdržení notifikace
Obrazovka není uzamčená:
¤
Obrazovka je uzamčená:
¤
Spuštění instalace:
¤
posuňte prst z notifikační lišty dolů
o aktualizaci
klepněte na informaci
na zamykací obrazovce dvakrát klepněte na informaci
o aktualizaci
klepněte na Download
Instalace aktualizace bez obdržení notifikace
¤
Nastavení
roluje se systém
Systém
Pokud existuje aktuálnější verze:
Informace o telefonu
Aktualizace systému . . . zkont-
klepněte na Download
Nastavení aktualizací systému
Pro stahování aktualizací lze provést následující nastavení:
¤
Nastavení
něte na
Systém
Informace o telefonu
Aktualizace systému
klep-
Nastavení
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
• Stanovte časový plán pro automatické vyhledávání aktualizací
• Zvolte možnost automatického stahování aktualizací, když je přístroj připojen k síti WLAN
80
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Systém
Zálohování a obnovení systému
Zálohování dat a nastavení
Zálohování dat spojeným s jedním nebo více účty Google pomocí zálohovací služby systému
Android. Pokud vyměníte přístroj nebo pokud musíte vymazat data, lze data z každého dříve
zazálohovaného účtu Google obnovit.
Zálohují se následující data:
Nastavení kalendáře Google
Sítě WLAN a hesla
Tapety obrazovky
Nastavení Gmailu
Aplikace instalované z obchodu Google Play (zálohované v aplikaci Obchod Play)
Nastavení displeje, např. jas a přechod do režimu spánku
Nastavení jazyka a zadávání
Datum/čas
Nastavení a data aplikací cizích poskytovatelů, která se u různých aplikací liší
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zálohovací službu systému Android nevyužívají všechny aplikace. U některých aplikací je možné, že se nezazálohují a neobnoví všechna data.
¤
Nastavení
Google spínačem
Systém
Záloha
aktivujte/deaktivujte funkci zálohování na Disk
Zřízení dalšího zálohovacího účtu:
¤
Klepněte na Účet a podržte na něm prst
zadejte údaje účtu
Přidat účet
zadejte PIN, vzor nebo heslo
Lze zřídit více zálohovacích účtů.
Resetování nastavení sítě
Resetování dat WLAN, mobilní sítě a Bluetooth.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Nastavení Systém Resetovat možnosti
a Bluetooth Obnovit nastavení
Resetovat Wi-Fi, data
Reset nastavení aplikace
Resetování nastavení aplikací jako deaktivace, notifikace a standardní nastavení. Všechny aplikace zůstanou nainstalované.
¤
Nastavení
Obnovit aplikace
Systém
Resetovat možnosti
Obnovit nastavení aplikací
81
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / settings.fm / 8/21/19
Systém
Obnovení továrního nastavení přístroje
Než předáte přístroj jiné osobě, lze vymazat všechny osobní údaje.
Při obnovení továrního nastavení se vymaže interní úložiště, stažené aplikace,
hudba, fotografie atd. a zruší se přihlášení k účtu Google.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
82
Nastavení
Resetovat telefon
Systém
Resetovat možnosti
Vymazat data (tovární reset)
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / appendix_legal.fm / 8/21/19
Zákaznický servis
Příloha
Zákaznický servis
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis
společnosti Gigaset.
Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).
Nápovědu naleznete na adrese www.gigaset.com/service
83
Typ přístroje:
.................................................................................................
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
............................................................ (vyplní prodejce)
Datum prodeje:
............................................................ (vyplní prodejce)
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)
Záruční podmínky - viz zadní strana.
Záruční list
Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
84
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / appendix_legal.fm / 8/21/19
Zákaznický servis
Záruka
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / appendix_legal.fm / 8/21/19
Zákaznický servis
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Záruční podmínky
1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku
kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta
kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži
prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené
obvyklým opotřebením.
2) Ze záruky je rovněž vyloučeno poškození akumulátoru přebíjením nebo nedodržením
speciálních návodů pro zacházení s akumulátory v návodu k obsluze.
3) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud se jedná o normální opotřebení, pokud
výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou
instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku,
vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl
výrobek skladován mimo rozmezí teplot – přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až
+49°C – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo
provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí –
nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku
připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu
výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí
bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované
záruky neodpovídá.
4) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
5) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v
reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu,
který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním
nastavením.
6) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo,
razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
7) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru
společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Masarykova 118, Modřice 664 42 (příjem poštou i
osobní příjem)
8) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727.
85
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / appendix_legal.fm / 8/21/19
Doporučení výrobce
Vyloučení záruky
Displej sluchátka tvoří obrazové body (pixely). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).
Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.
Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných
pixelů.
Popis
Max. počet povolených vadných pixelů
Barevně svítící subpixel
1
Tmavý subpixel
1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů
1
Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.
Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a
služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby.
Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu
nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření,
nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo
služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.
Doporučení výrobce
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen pro použití ve všech členských státech EU a ve Švýcarsku.
Pro použití mimo Evropský hospodářský prostor (s výjimkou Švýcarska) je nutná národní homologace.
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GS195
vyhovuje směrnici 2014/53/EU.
Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).
Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská
prohlášení o shodě“.
Přezkoumejte všechny tyto soubory.
86
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / appendix_legal.fm / 8/21/19
Doporučení výrobce
Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí
Správná likvidace tohoto výrobku
(Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE))
(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)
Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře upozorňuje na to, že tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) se nesmí likvidovat v komunálním
odpadu.
Recyklujte výrobek zodpovědně, abyste se vyhnuli možnému poškození životního prostředí a zdraví při
nekontrolované likvidaci odpadu a podpořili recyklaci surovin.
Soukromí uživatelé se obrátí na prodejce, u nějž byl výrobek zakoupen, nebo kontaktují příslušné úřady,
u kterých se lze informovat, kde lze odevzdat výrobky k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé se obrátí na svého dodavatele a překontrolují si všeobecné obchodní podmínky pro
příslušnou kupní smlouvy.
Tento výrobek a elektronické součásti jeho příslušenství se nesmí likvidovat společně s jiným podnikatelským
odpadem.
Tento výrobek kategorie „WEEE“ je kompatibilní se směrnicí RoHS.
Správná likvidace akumulátoru v tomto výrobku
(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)
Toto označení na akumulátoru, v příručce nebo na obalu upozorňuje na to, že se akumulátory
v tomto výrobku nesmí likvidovat v komunálním odpadu.
Pokud se akumulátory nelikvidují správně, mohou látky, které jsou v nich obsaženy, poškozovat
lidské zdraví nebo životní prostředí.
Kvůli ochraně přírodních zdrojů a podpoře ekologické recyklace surovinových zdrojů separujte akumulátory
od ostatních druhů odpadu a likvidujte je prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru
starých baterií a akumulátorů.
O záření
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)
TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.
Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami
pro rádiové vlny.
Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní
rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice
o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR. Limit SAR
pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnicích ICNIRP pro tento model
přístroje jsou:
Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu a podmínky měření
SAR u hlavy
1,459 W/kg (10g)
SAR při nošení na těle
0,985 W/kg (10g)
Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnic o expozici VF záření
při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.
87
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / appendix_legal.fm / 8/21/19
Doporučení výrobce
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Frekvence
2G
3G
4G
WLAN
BT
Pásmo
1900 MHz
1800 MHz
850 MHz
900 MHz
B1
B8
B1
B3
B7
B8
B20
11B: 16,5 dBm
8,0 dBm
Max. výkon
30,0 dBm
30,0 dBm
33,0 dBm
33,0 dBm
22,0 dBm
22,0 dBm
23,0 dBm
23,5 dBm
23,0 dBm
23,5 dBm
23,0 dBm
11G: 16,0 dBm 11N: 16,0 dBm
Příslušenství
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Gigaset. Neschválené příslušenství může
zařízení poškodit
Napájecím adaptéru
Vstup:
Výstup:
100-240V 50/60Hz
5V 2000mA
Baterie
Technologie:
Li-Polymer
Kapacita:
4000 mAh
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Předmětové číslo: V30145-K1310-X473
88
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / appendix_symbols.fm / 8/21/19
Symboly
Symboly
Stavový řádek a rychlá nastavení
Barevné pozadí: aktivováno; šedé pozadí: deaktivováno
WLAN
Sdělení polohy
Bluetooth
automatické otáčení obrazovky
Mobilní data
Svítilna
Režim úspory energie
Zjišťování polohy
Režim úspory dat
Funkce „Nerušit“
Letový režim
Přístupový bod WLAN
Stavový řádek
Stav nabití akumulátoru / akumulátor se nabíjí
/
Režim úspory energie aktivován
/
/
/
/
Kvalita příjmu při spojení po WLAN, čtyři stupně
/
/
/
/
Kvalita příjmu mobilního signálu. Pět stupňů nebo žádné spojení.
Bluetooth aktivován
Spojení prostřednictvím VPN aktivní
Režim úspory dat aktivován
Letový režim zapnutý
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
/
Vypnuté vyzvánění / pouze vibrace
Funkce „Nerušit“ zapnutá
Přístupový bod WLAN aktivován
89
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / appendix_symbols.fm / 8/21/19
Symboly
Notifikace
Správa oprávnění aplikací
Zmeškaný hovor
Nová textová zpráva
Nový e-mail
Vložena nová SD karta
Pořízen snímek obrazovky
Aktivován USB tethering
Přístupový bod WLAN aktivován
Aktivováno více spojení pomocí tetheringu (USB a/nebo WLAN)
/
Data stažena / data nahrána
/
Je dostupná aktualizace pro Google / aplikace Google aktualizována
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
. . . další specifické notifikace aplikací
90
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / _GS195_LUGSIX.fm / 8/21/19
Rejstřík
Rejstřík
Čísla
C
4G LTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Certifikaci SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Certifikát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
aktivace/deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
instalace z SD karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
WLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
zobrazení seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Certifikát X.509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Cyklus měření spotřeby dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
A
Aktivace/deaktivace mobilních dat . . . . . . . . . . . .
Aktualizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktualizace softwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulátor
nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplikace
bezpečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
instalace z jiných zdrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
na úvodní obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naposledy používaná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
neznámého původu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odinstalování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
posouvání na úvodní obrazovce . . . . . . . . . . .
rozpoznání škodlivých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
současné používání dvou . . . . . . . . . . . . . . . . .
spotřeba dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ukládání do složek na obrazovce . . . . . . . . . . .
ukončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
výchozí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vynucení ukončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
využívání dat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplikace Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
80
80
10
29
27
27
29
42
29
21
16
50
29
27
26
21
30
28
66
37
21
26
65
66
68
46
27
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
B
Baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Blesk
vpředu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
vzadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Blokace SIM karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Blokování telefonních čísel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Bluetooth
aktivace/deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
spárování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
tethering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
změna názvu připojených zařízení. . . . . . . . . . 74
změna názvu vlastního zařízení . . . . . . . . . . . . 75
zrušení spárování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Č
Časové pásmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Časový server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Čtečka otisků prstů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 31
D
Data
smazání na dálku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
zálohování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Data, stažená pomocí Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . 75
Datové připojení
zpřístupnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Datový roaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Datum a čas
automatické nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ruční nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
DHCP, v síti WLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Displej
jas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
otáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
režim spánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
větší písmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Dotyk a podržení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Duální kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dvě SIM karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
E
E-mailový účet
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
nastavení pomocí průvodce . . . . . . . . . . . . . . . 12
Emotikon v SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Export kontaktů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
F
Fixace obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Formát času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Formát data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Formát jména
kontakt v aplikaci pro správu kontaktů . . . . . . 42
kontakt v telefonní aplikaci . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Funkce
zapnutí nebo vypnutí pomocí rychlého
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
91
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / _GS195_LUGSIX.fm / 8/21/19
Rejstřík
H
Heslo
nastavení pomocí průvodce . . . . . . . . . . . . . . .
zámek obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Historie polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlasitý odposlech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlasitost
nastavení pomocí nabídky . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení tlačítkem hlasitosti . . . . . . . . . . . . . .
Hlasový výstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovor
odmítnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odmítnutí s SMS zprávou . . . . . . . . . . . . . . . . .
přijetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ukončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vymazání ze seznamu hovorů . . . . . . . . . . . . .
zahájení ze seznamu hovorů . . . . . . . . . . . . . .
zahájení ze seznamu kontaktů . . . . . . . . . . . . .
Hovory, pořadí při třídění v telefonní aplikaci . . .
Hudba
správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
56
64
38
51
15
56
55
38
38
38
37
41
41
42
39
35
I
Import kontaktů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import vizitek vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace certifikátu CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace klientského certifikátu . . . . . . . . . . . . . .
Instalace, aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
62
62
27
J
Jas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Jazyk
nastavení pomocí nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . 50
nastavení pomocí průvodce . . . . . . . . . . . . . . . 10
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
K
Kamera
vpředu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Karta SD
opětovné uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . 54
úložná kapacita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
vysunutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Klávesnice Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Klepnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Konferenční hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kontakt
nastavení vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
odeslání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
přesměrování hovoru do schránky . . . . . . . . . 45
přidání ke skupině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
přidání koblíbeným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
smazání více . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
uložení na úvodní obrazovku . . . . . . . . . . . . . . 45
vytvoření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
zavolání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
92
Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
export/import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
formát jména . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
sdílení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
seskupování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
třídění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
zpřístupnění zařízením připojeným přes
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kontrola aplikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Konverzace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
blokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
L
Letový režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
M
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ztlumení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Místo vúložišti
dostupné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
obsazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
uvolnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
MMS
prohledat vše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
vytvoření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Mobilní telefonní síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Multimediální zpráva viz MMS
N
Napájecím adaptéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Nápověda k aplikaci Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavení aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Nastavení klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení velikosti písma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Nastavení zabezpečení proti neoprávněnému
použití
nastavení pomocí průvodce . . . . . . . . . . . . . . . 11
Navigační panel
klasický vzhled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Navigační tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 16
Nerušit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Noční podsvícení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Notifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
minimalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
prohlížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
režim vibrací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Notifikace aplikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 66
Notifikační bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Notifikační lišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / _GS195_LUGSIX.fm / 8/21/19
Rejstřík
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nouzová zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
O
Oblíbená položka, v kontaktech . . . . . . . . . . . . . . 44
Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Obsah obrazovky
otáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
pořízení snímku obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ochrana proti neoprávněné obsluze . . . . . . . . . . 56
Odemčení při rozpoznání obličeje . . . . . . . . . . . . 58
Odesílání obrázků a videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Odeslání e-mailu kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Odeslání souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Odpovědi na SMS/MMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Odsunutí nebo posouvání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Operační paměť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Oprávnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Oprávnění aplikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 66
při instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
přidělení/odepření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Oprávnění pro aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Otisk prstu
náhradní metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
název . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
P
Paměť, dočasná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Paměť, permanentní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Panel oblíbených položek
úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Panel soblíbenými položkami . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Párování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
PIN
nastavení pomocí průvodce . . . . . . . . . . . . . . . 11
zámek obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Plánované zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podrobnosti ohovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Podržený hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Poklepání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pořadí při třídění, telefonní aplikace . . . . . . . . . . . 39
Pořadí třídění, kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pořízení snímku obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Používání dotykové obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pravidla pro režim Nerušit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Preferovaná SIM karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Prémiové SMS zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Proxy, WLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Průvodce nastavením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Přenos souborů do/z počítače . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Přepojování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Přihrádka na SD kartu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Přihrádka na SIM kartu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Připojení
kabel USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
kontrola spotřeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
spotřeba dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
WLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Připojení kabelu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 35
Přípojka USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Přístroj
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Přístupový bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
R
Reproduktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Resetování nastavení sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Režim rozdělení obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Režim spánku
aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
stanovení doby neaktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ukončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ukončení zvednutím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Režim TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Režim úspory dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Režim úspory energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
automatická aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Roaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rozpoznání obličeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Roztažení/stažení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rychlá nastavení
symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Rychlé nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
S
Seznam hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
mazání hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
zpětné volání volajícímu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
SIM karta
odblokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
použití dvou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
preferovaná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Síťová spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Skupina kontaktů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Služby Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
aktivace/deaktivace pomocí průvodce . . . . . . 11
Služby sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Smajlík v SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Smart Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
SMS
odeslání některému kontakt . . . . . . . . . . . . . . . 42
prohledat vše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
šablona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
uložení jako šablona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
zpoplatněné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
SMS zpráva
psaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
SMS/MMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
odeslání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
odpovědi na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
93
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / _GS195_LUGSIX.fm / 8/21/19
Rejstřík
Soubor s databází certifikátů PKCS#12 . . . . . . . . . 61
Spárování
zrušení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Spojení
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
mobilní telefonní síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Spotřeba dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 71
limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
výstraha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Spotřeba energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Správce přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Správce zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Správce zařízení Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Správná likvidace akumulátoru v tomto
výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Správná likvidace tohoto výrobku . . . . . . . . . . . . 87
Stahování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Standardní aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Stav nabití akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Stavový řádek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Stažení souboru zinternetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Stručná odpověď
odeslání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Symbol nabíjení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Symboly
návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
notifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
rychlá nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
stavový řádek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Synchronizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
automatická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ruční . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Systém
aktualizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
zálohování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Š
Šablona, SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
T
Tapeta
změna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tažení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonní číslo
blokace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
přidání ze seznamu hovorů ke kontaktům . . .
zadání z klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s reproduktorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
se sluchátky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
snáhlavní soupravou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tethering
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Text
psaní a úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
velikost písma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
20
14
40
41
37
37
38
38
38
78
78
18
51
Textová zpráva viz SMS
Tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Titulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tlačítka hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tlačítka vytáčení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku . . . . . . . 16
Tlačítko zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tóny při vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tovární nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Trust Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Typy účtů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
U
Účet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
přidání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
synchronizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Účet Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Účet Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Účet pro hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
USB tethering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Usnadnění ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Úvodní obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
kontakt pro přímou volbu . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
návrat na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
přecházení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
přidání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
přidání, odstranění, přesun aplikace . . . . . . . . 21
přidání, odstranění, přesun widgetu . . . . . . . . 21
změna tapety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Uživatel
přepnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uživatelé
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
V
Velikost písma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51, 55
Velikost zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Verze systému Android
aktualizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Vibrace
aktivace/deaktivace v telefonní aplikaci . . . . . 39
nastavení pomocí nabídky. . . . . . . . . . . . . . . . . 52
zapnutí/vypnutí tlačítkem hlasitosti . . . . . . . . . 15
Virtuální soukromá síť VPN
Vnitřní úložiště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Volání
zahájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
navázání spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
odpojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
přidání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Vyhledávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vyhledávání Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 22
Vyloučení záruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / _GS195_LUGSIX.fm / 8/21/19
Rejstřík
Vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
plánované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vytváření složek saplikacemi . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Využívání dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Vyzvánění
nastavení pro kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
v kapse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
vypnutí tlačítkem hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . 15
změna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 52
Vzor
nastavení pomocí průvodce . . . . . . . . . . . . . . . 11
zámek obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
zviditelnění/skrytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
W
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Widget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
na úvodní obrazovku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
posouvání na úvodní obrazovce . . . . . . . . . . . 21
změna velikosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wi-Fi Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
WLAN
certifikát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
přidání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
připojení k síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 69
připojení pomocí průvodce . . . . . . . . . . . . . . . 11
přístupový bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Z
Zámek obrazovky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
automaticky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
heslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
náhrada otisku prstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
rozpoznání obličeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
vzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zámek obrazovky viz zámek displeje
Zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 13
plánované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zařízení
lokalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
prozvonění na dálku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
zablokování na dálku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zdířka pro sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zjišťování polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Změna velikosti zobrazení stránky . . . . . . . . . . . . . 15
Zoomování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zpráva
správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Zpráva pro zamčenou obrazovku . . . . . . . . . . . . . 57
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
čtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ztlumení
nastavení pomocí nabídky. . . . . . . . . . . . . . . . . 52
tlačítkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zvuky klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Zvuky tlačítek vytáčení
aktivace v telefonní aplikaci. . . . . . . . . . . . . . . . 39
Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.
95
Gigaset GS195 / LUG CZ cs / A31008-N1514-R101-1-2D19 / Cover_back_c.fm / 8/21/19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Template Go, Version 1, 01.07.2014
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising