Lenco | BT-300 | Gebruikershandleiding | Lenco Deputy Gebruikershandleiding

Lenco Deputy Gebruikershandleiding
C=
I( Settings
Bluetooth
C)
Bluetooth
MYDEVICES
BT-300
Connected (D
OTHER DEVICES
0
4.Using as a Wired Speaker
To use the speaker as a wired device, attach one end of the 3.5 auxiliary cable to the AUXjack on
the top panel of the speaker and attach the other end to your device or computer's headphone jack.
Use the controls on the connected device for media playback and either the connected device's
controls or the volume, bass, and treble knobs on the top panel of the speaker.
5.Function parameter
Rated output power: 1OW*2 THD= 10%
Signal to noise ratio:» 65dB
Frequency response: BOHZ-1 BKHz
Powered by: DC9V
Power supply adaptor (For EU only).
Manufacturer: SHUBO ELECTRONICS CO.,LTD
Model number: SQ0901OO-S02EUD
Use only the power supply listed in the user instructions.
6.Connectivity
6.1.Bluetooth mode: HSP, HFP, A2D
6.2.Bluetooth version: Bluetooth 4.1
6.3.Bluetooth transmission frequency: 2.40---2.48GHZ
6.4.Transmission distance: 1OM (No obstacle)
Important:
EN: To save energy the BT-300 will automatically go in stand-by mode when no music is
received during 30 minutes. To re-activate the speaker, move the Power switch to OFF
and ON again.
P-4
3.Het koppelen van de luidspreker
1.Zet de schakelaar op het bovenpaneel in de stand ON. U hoort een toon die aangeeft dat de
luidspreker in de koppelingsmodus is. De Bluetooth-LED knippert BLAUW.
2.Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat naar een ander Bluetooth-apparaat gaat zoeken.
3.Als het Bluetooth-apparaat de luidspreker vindt, selecteert u "BT-300" in de lijst met gevonden
apparaten. (lndien nodig, voert u het wachtwoord 0000 in. Selecteer YES (JA) of OK om le
koppelen.)
4.Na een succesvolle koppeling hoort u een loon die aangeeft dat het apparaat is gekoppeld en de
Bluetooth-LED-indicatie zal langzaam in het BLAUW knipperen.
(Als een eerder gekoppeld apparaat binnen het bereik is wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld,
zal de luidspreker hiermee automatisch verbinding maken)
lnstellingen iPhone of Android
Ga naar SETTINGS (INSTELLINGEN) > BLUETOOTH (zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld)
@=
C)
Bluetooth
"1oew;e$
BT-300
Connected G)
0
4.Gebruik als bekabelde luidspreker
Orn de luidspreker als een bedraad apparaat le gebruiken, sluit u het ene uiteinde van de 3,5
aansluitkabel aan op de AUX-aansluiting op het bovenpaneel van de luidspreker en verbindt u het
andere uiteinde met uw apparaat of met de hoofdtelefoonaansluiting van uw computer. Gebruik de
bedieningsknoppen van het aangesloten apparaat voor het afspelen van media of de knoppen
bovenop de luidspreker voor volume, bas en toon.
5.Functievariabelen
Nominaal vermogen: 2 * 10 Watt, THD = 10%
Signaal/ruisverhouding: » 65 dB
Frequentiebereik: 80 HZ - 18 KHz
Spanning: DC 9V
Voedingsadapter (alleen voor EU).
Fabrikant: SHUBO ELECTRONICS CO.,LTD
Modelnummer: SQ0901 OO-S02EUD
Gebruik uitsluitend het voedingsapparaat dat in de gebruiksaanwijzingen staat vermeld.
P-9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising