Hannspree | HP 205 DJB | User manual | Hannspree HP 205 DJB Kasutusjuhend

Hannspree HP 205 DJB Kasutusjuhend
HP205
HSG 1276
OSD[V6.0]
Käyttöopas
OSD[V6.0]
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen näytön käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä
varten.
FCC B-luokan radiotaajuushäirintää koskeva ilmoitus
Tämä laite on testattu ja todettu yhteensopivaksi FCC-sääntöjen osassa 15 B-luokan digitaalisille
laitteille asetettujen rajojen kanssa. Nämä rajat on asetettu tarjoamaan riittävän suojan
radiohäirinnältä kotiolosuhteissa. Tämä laite aiheuttaa radiotaajuusenergiaa ja käyttää sitä. Jos tätä
laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, voi siitä aiheutua haittaa langattomille
viestintälaitteille. Ei voida kuitenkaan sulkea pois, että häirintää voi tapahtua tietyissä olosuhteissa.
Jos laitteen käyttö aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, minkä voi todentaa kytkemällä
laite pois päältä ja päälle, käyttäjää pyydetään kokeilemaan seuraavia toimenpiteitä ongelman
poistamiseksi:
Muuta vastaanottoantennin asentoa tai siirrä se toiseen paikkaan.
Suurenna laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.
Yhdistä laite eri sähköpistorasiaan kuin vastaanotin.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio/televisioteknikkoon.
Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15. Käytön edellytyksenä ovat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä
laite ei saa aiheuttaa haitallista häirintää, ja (2) tämän laitteen on kestettävä ulkoista häirintää,
mukaan lukien sellaista, joka voi aiheutua tahattomista toimenpiteistä.
Kanada
Tämä B-luokan digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadan häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevat
määräykset.
【Valinnainen, mallikohtainen】
Tämä laite täyttää direktiivin 2004/108/EC elektromagneettista yhteensopivuutta koskevat
vaatimukset, sekä matalajännitedirektiivien 2006/95/EC ja 93/68/EEC vaatimukset.
【Valinnainen, mallikohtainen】
Pistorasian on oltava laitteen lähellä ja helppopääsyinen.
2
Käyttöopas
Congratulations!
This display is designed for both you and the planet!
The display you have just purchased carries the TCO
Certified label. This ensures that your display is
designed, manufactured and tested according to some of
the strictest quality and environmental requirements in
the world. This makes for a high performance product,
designed with the user in focus that also minimizes the
impact on the climate and our natural environment.
TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited
impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays
worldwide.
Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:
Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce sight
and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level,
gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability
Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory
Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
Low acoustic noise emissions
Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:
The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental
management system (EMAS or ISO 14001)
Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact
Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy
metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
Both product and product packaging is prepared for recycling
The brand owner offers take-back options
The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have
been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as
manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing
the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with
displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. About 50%
of all displays worldwide are TCO certified.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
3
Käyttöopas
KIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT
Me eli Hanns.G kannamme paljon huolta ympäristönsuojelusta ja uskomme, että käytettyjen
laitteiden kierrätys ja käsittely voi auttaa kohti terveellisempää maailmaa.
Laitteemme sisältävät kierrätettäviä materiaaleja, jotka voidaan hajottaa ja uudelleen käyttää
upouusissa tuotteissa. Mutta toisaalta on muita materiaaleja, jotka ovat luokiteltavissa vaarallisiksi ja
myrkyllisiksi. Kehotamme sinua ottamaan selvää seuraavista tietolähteistä, kun on kyse tämän
tuotteen kierrätyksestä:
Lisätietoja on osoitteessa:
www.hannsg.com
4
Käyttöopas
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUSOHJE .............................................................................................6
VAROTOIMENPITEET .......................................................................................6
NESTEKIDENÄYTTÖJÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA...........................7
ENNEN NÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTOA................................................................8
OMINAISUUDET..................................................................................................8
PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN............................................8
ASENNUSOHJEET...............................................................................................9
VIRTA ...................................................................................................................10
NÄYTÖN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN....................................................... 11
NÄYTÖN ASETTAMINEN SEINÄLLE...........................................................12
KATSELUKULMAN SÄÄTÄMINEN ..............................................................14
KÄYTTÖOHJEET ...................................................................................................15
YLEISET KÄYTTÖOHJEET............................................................................15
ETUPANEELIN SÄÄTIMET.............................................................................16
ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN ...........................................................................18
PLUG AND PLAY -ASENNUS...........................................................................21
TEKNINEN TUKI (USEIN KYSYTTYÄ) .............................................................22
YLEISIÄ ONGELMIA JA KORJAUSEHDOTUKSIA...................................22
VIRHEILMOITUKSET JA MAHDOLLISET RATKAISUT ........................24
LIITE..........................................................................................................................25
TEKNISET TIEDOT...........................................................................................25
5
Käyttöopas
TURVALLISUUSOHJE
1. Käyttäjä saattaa menettää oikeuden laitteen käyttöön, jos siihen tehdään muutoksia ilman
valmistajan nimenomaista lupaa.
2. On käytettävä suojattuja liitäntä- ja virtajohtoja päästörajojen noudattamiseksi.
3. Valmistaja ei vastaa radio/televisiohäiriöistä, joiden syy on laitteen luvaton muutos. Näiden
häiriöiden poistaminen on käyttäjän vastuulla.
4. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisälaitteita/varusteita.
VAROITUS:
Palo- ja särkymisvaaran estämiseksi älä altista näyttöä vesisateelle tai kosteudelle. Näytön sisällä on
vaarallisen korkeat jännitteet. Älä avaa laitteen koteloa. Vain valtuutetut henkilöt saavat suorittaa
laitteen huollon.
VAROTOIMENPITEET
• Älä käytä näyttöä veden läheisyydessä, eli lähellä kylpyammetta, pesuallasta, keittiön tiskiallasta,
pesuallasta, uima-allasta tai kosteissa tiloissa.
• Älä sijoita näyttöä epävakaalle alustalle. Näyttö saattaa pudotessaan loukata ihmisiä ja mennä
•
•
•
•
•
•
•
epäkuntoon. Käytä ainoastaan valmistajan suosittamia alustoja tai sellaisia, jotka myydään näytön
yhteydessä. Mikäli asennat näytön seinään tai hyllyyn, käytä siihen valmistajan hyväksymää
asennussarjaa ja noudata sen mukana tulleita käyttöohjeita.
Näytön takana ja alaosassa olevat raot ja aukot ovat lämmönvaihtoa varten. Varmista, että näitä
rakoja ja aukkoja ei ole peitetty tai suljettu, muuten näyttö voi kuumentua liikaa ja rikkoontua.
Älä aseta näyttöä sängylle, sohvalle, matolle tai vastaaville pinnoille. Älä sijoita näyttöä lähelle
lämmittimiä tai lämmönlähteitä. Älä sijoita näyttöä kirjahyllyyn tai kaappiin, paitsi jos riittävä
ilmanvaihto on varmistettu.
Näytön virtalähteenä saa käyttää vain laitetarrassa ilmoitettuja tyyppejä. Jos olet epävarma sähkön
laadusta, kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai paikalliselta energiayhtiöltä.
Kytke laite irti sähköverkosta ukonilman ajaksi ja aina silloin, kun sitä ei käytetä pitkiin aikoihin.
Näin suojaat näytön sähköpiikkien aiheuttamilta vaaroilta.
Varmista, että sähköjohtoja ja jatkojohtoja ei ole kuormitettu liikaa. Ylikuormitus voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Älä koskaan työnnä mitään monitorin rakoihin. Muuten on tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä
kaada nesteitä näytön päälle.
Älä yritä itse huoltaa tai korjata näyttöä. Kotelon avaaminen altistaa sinut vaarallisille jännitteille
ja muille vaaroille. Vain valtuutetut henkilöt saavat suorittaa laitteen huollon.
Seinärasian on oltava laitteiston lähellä ja helppopääsyinen.
6
Käyttöopas
NESTEKIDENÄYTTÖJÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA
Seuraavat ilmiöt ovat normaaleja nestekidenäytöissä eivätkä osoita vikaa.
• Nestekidenäytön valon luonteesta johtuen käytön aluksi voi esiintyä vilkkumista. Sammuta näyttö
ja kytke se uudestaan päälle vilkkumisen lopettamiseksi.
• Näytön kirkkaus voi olla hieman epätasainen riippuen työpöydän taustakuvasta.
• Nestekidenäytön tehopikselimäärä on vähintään 99,99 %. Näytössä voi olla virheitä korkeintaan
0,01 % kuten aina sammuksissa tai aina päällä olevia kuvapisteitä.
• Nestekidenäytön luonteen vuoksi voi siihen jäädä jälkikuva, jos näytössä on ollut sama kuva
useita tunteja. Siinä tapauksessa jälkikuva häviää vähitellen vaihtamalla kuvaa tai
sammuttamalla näyttö muutamaksi tunniksi.
• Mikäli näyttö alkaa yhtäkkiä vilkkua epäsäännöllisesti tai taustavalaistus puuttuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai huoltoon. Älä yritä itse korjata näyttöä.
7
Käyttöopas
ENNEN NÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTOA
OMINAISUUDET
•
•
•
•
•
•
•
49,5cm / 19.5" laajakuvainen W-LED-taustavalollinen näyttö
Terävä ja selvä Windows-näyttö
EPA ENERGY STAR®
GP Vihreä tuote
Ergonominen muotoilu
Tilaa säästävä, kompakti kotelo
TCO-sertifioidut (HP205D)
PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN
Tuotteen pakkauksessa pitäisi olla seuraavat osat:
Nestekidenäyttö
Johdot ja käyttöohjeet
Virtajohto
Takuutodistus
Pikakäynnistysopas
Käyttöopas
x4
VGA- Kaapeli
Audio-Kaapelin
DVI- Kaapelin
(lisävaruste)
8
Ruuvi
Käyttöopas
ASENNUSOHJEET
KIINNITYS
IRROTUS
Kuva 1: Jalustan kiinnitys ja irrotus
JALUSTAN KIINNITYS:
1.
2.
3.
4.
Käännä näyttö ympäri ruutu ylöspäin.
Pane näytön aukot samaan linjaan jalustan kanssa.
Käännä ruuvia myötäpäivään alustan kiinnittämiseksi näyttöön.
Varmista jalustan alapuolelta, että näyttö on tukevasti kiinni jalustassa ja ruuvit on kiristetty.
PURKAMINEN:
1. Käännä näyttö ympäri ruutu ylöspäin.
2. Löysää ruuvia kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Irrota jalusta näytöstä.
9
Käyttöopas
VIRTA
VIRTALÄHTEET:
1. Varmista, että virtajohto sopii asennusalueen verkkoon.
2. Tässä nestekidenäytössä on sisäänrakennettu yleisvirtalähde, joka soveltuu 100/120V AC tai
220/240V AC -jännitteille (ei vaadi muita säätöjä).
3. Liitä virtajohdon toinen pää nestekidenäytön liittimeen ja toinen pää pistorasiaan.
10
Käyttöopas
NÄYTÖN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
1. Parhaan katselukokemuksen saavuttamiseksi on suositeltavaa säätää näytön korkeutta niin, että
katsot näyttöä suoraan edestäpäin.
2. Pidä näytön yläreunasta kiinni (kuva A) ja irrota näytön jalustan takana oleva kiinnike (kuva B).
Säädä näyttö sopivalle korkeudelle (kuva C).
Huom:
•
LCD-näyttöä ei saa painaa korkeuden säätämisen aikana, jottei se vahingoitu.
•
Säädä näytön korkeutta näytön ollessa pystyssä tasaisella pinnalla (kuten pöydällä). LCD-näyttöä
ei saa panna pöydälle eikä kiinnikettä saa irrottaa, jos jalusta on käännetty (kuva D).
Loukkaantumisen estämiseksi käsiä ja sormia ei saa panna korkeudensäätömekanismiin (kuva E)
11
Käyttöopas
NÄYTÖN ASETTAMINEN SEINÄLLE
JALUSTAN PURKAMINEN:
1. Irrota kaikki kaapelit ja johdot, jotta näyttö ei vahingoitu.
2. Aseta näyttö varovasti etupuoli alaspäin pehmeälle ja tasaiselle pinnalle (huopa, vaahtokumi,
kangas jne.), jotta vältyt näytön vahingoittumiselta.
3. Poista ruuvit, jotta jalusta voidaan poistaa.
4. Poista jalusta varovasti.
(Vain viitteeksi)
NÄYTÖN SEINÄASENNUS:
1. Osta VESA-yhteensopiva seinäkiinnike:
VESA 100×100, 4 reikää, M4, 10 mm, 8 kg.
2. Katso seinältä ihanteellinen paikka näytölle.
3. Kiinnitä seinäkiinnike lujasti seinään.
4. Kiinnitä näyttö kiinnikkeeseen käyttäen näytön takana
ja keskellä olevia 4 asennusreikää.
Huomautus:
• Lue varsinaiset seinäkiinnikkeen ohjeet näytön asentamiseksi kunnolla seinään.
• Asennusreikien väli on vaakasuoraan 100 mm ja 100 mm pystysuoraan.
• Vaadittava ruuvien tyyppi on metrinen: M4, 10 mm pitkä.
• Näytön jalusta voidaan ruuvata pöydällä tai kovalla pinnalla käyttäen jalustan takana olevaa
reikää.
*LCD-näytön asentaminen vaatii erityistaitoa, joten vain ammattihuoltohenkilöstön tulisi suorittaa
se. Asiakkaiden ei tule yrittää tehdä työtä itse. Hanns.G ei ota vastuuta väärästä asennuksesta tai
asentamisesta, joka johtaa tapaturmaan tai vammaan. Voit kysyä ammattihuoltohenkilöstöltä tietoja
valinnaisen kiinnikkeen käytöstä näytön seinään asennuksessa.
12
Käyttöopas
LIITÄNTÖJEN TEKEMINEN
LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN
Sammuta tietokoneen virta ennen alla kuvattujen toimenpiteiden tekemistä.
1. Liitä VGA-kaapelin toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen VGA-porttiin.
2. Liitä DVI-kaapelin (lisävaruste) toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen DVI-porttiin.
3. Liitä audiokaapelin toinen pää näytön tuloliittimeen ja toinen pää tietokoneen lähtöliittimeen
(vihreä portti).
4. Liitä virtajohdon toinen pää LCD-näytön virtaliittimeen ja toinen pää verkkopistokkeeseen.
5. Kytke näytön ja tietokoneen virta päälle.
Kuva 2: Johtojen liittäminen
1
3
2
4
Verkkovirtaliitin (AC)
DVI-tulo
13
LINJATULO
VGA-tulo
Käyttöopas
KATSELUKULMAN SÄÄTÄMINEN
• Parhaat katseluolosuhteet saadaan säätämällä näyttö siten, että se osoittaa suoraan kohti käyttäjän
silmiä säätämällä näytön kallistuskulmaa.
• Pidä jalustasta kiinni säätäessäsi näytön kallistuskulmaa.
• Voit säätää näytön katselukulmaa pystysuunnassa välillä -5-19 astetta ja vaakasuunnassa välillä
0-30 astetta.
Kuva 3: Näytön kallistuskulma
HUOMAA:
• Älä kosketa nestekideruutua katselukulmaa säädettäessä. Nestekideruutu voi rikkoontua.
• Varo pitämästä sormia tai kättä saranoiden lähellä näyttöä kallistettaessa, jottei iho jää saranoiden
väliin
14
Käyttöopas
KÄYTTÖOHJEET
YLEISET KÄYTTÖOHJEET
Paina virtakytkintä, kun haluat kytkeä näytön päälle tai pois päältä. Muut säätimet sijaitsevat näytön
etupaneelissa (ks. kuva 4). Niiden avulla voidaan säätää näyttöruudun kuvaa omien mieltymysten
mukaan.
• Varmista, että virtajohto on liitetty.
• Liitä VGA-johto näytön ja tietokoneen väliin.
• Kytke näyttö päälle painamalla virtakytkintä. Virtamerkkivalo syttyy.
Valikko / Paluu
▲ ► [+]
Kirkkauden säätö
▼◄ [-]
Äänenvoimakkuuden säätö
Automaattiset säädöt / Vahvistus
《Analogiset tulomallit》
Tulolähteen vaihto / Vahvistus
《Digitiaaliset tulomallit》
Virtakytkin
Kuva 4: Ohjauspaneelin painikkeet
15
Käyttöopas
ETUPANEELIN SÄÄTIMET
• Virtakytkin:
Kytke näytön virta PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.
• Virran osoitin:
Vihreä — Virta päällä.
Oranssi — Virransäästötila.
• VALIKKO / PALUU:
Tuo näyttövalikko esiin tai piilota se tai palaa edelliseen valikkoon.
• Säädä ▲▼:
1. Säädä kirkkautta ja äänenvoimakkuutta näyttövalikon ollessa pois päältä.
2. Selaa säätökuvakkeita näyttövalikon ollessa PÄÄLLÄ. Säädä toimintoa sen ollessa aktivoituna.
•【 i 】-näppäin: 《Analogiset tulomallit》
1. Käynnistettäessä näyttövalikko toimii 《vahvistus》-toimintona.
2. 「Automaattisäätö」-toimintoa voidaan käyttää vain VGA-tulotilassa.
(Automaattisäätötoimintoa voidaan käyttää 「Vaakasuoran asemoinnin」,「Pystysuoran
asemoinnin」,「Kellon」ja「Vaiheen」säätämiseen.)
•【 i 】-näppäin: 《Digitiaaliset tulomallit》
1. Paina 【 i 】syöttääksesi Lähde-valinnat. (Valinnat sisältävät VGA, HDMI, jne. Todelliset
valinnat voivat vaihdella malleista riippuen. Tämä toiminto on käytettävissä malleissa, joissa on
digitaalisia tuloja)
2. Käynnistettäessä näyttövalikko toimii 《vahvistus》-toimintona.
3. 「Automaattisäätö」-toimintoa voidaan käyttää vain VGA-tulotilassa.
(Automaattisäätötoimintoa voidaan käyttää 「Vaakasuoran asemoinnin」,「Pystysuoran
asemoinnin」,「Kellon」ja「Vaiheen」säätämiseen.)
• Pikanäppäimet:
1. Palauta kirkkauden ja kontrastin oletukset:
Voit palauttaa kirkkauden ja kontrastin oletusarvot painamalla 【▲】- ja 【▼】-näppäimiä
samaan aikaan.
2. KUVASUHDE:
Paina 【MENU】+【▼】-näppäintä muuttaaksesi 「TÄYSI TILA」-näyttötilaan tai
「SOVITETTU TILA」 näyttöön -tilaan.
3. Tarkkuuden vaihtaminen:
Tarkkuutta voit vaihtaa seuraavan taulukon mukaisesti vastaaviin näyttötarkkuuksiin painamalla
【MENU】- ja【▲】-painiketta ihanteellista kuvanlaatua varten.
4. Esiasetetun tilan vaihtaminen: [Toimintoa ei ole kaikissa malleissa]
Valitse jokin seuraavista tiloista painamalla【MENU】-näppäintä 3 sekunnin ajan:
「PC」,「ELOKUVA」,「PELI」,「SÄÄSTÖ」. Oletus on「PC」.
16
Käyttöopas
Tarkkuus
640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1024×768@70Hz ↔ 1280×768@70Hz
1280×768@60Hz ↔ 1360×768@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
1400×1050@RB 60Hz ↔ 1680×1050@RB 60Hz
1400×1050@75Hz ↔ 1680×1050@75Hz
1440×900@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
1360×768@60Hz ↔ 1366×768@60Hz
1280×960@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
** Käytettävissä olevat näyttötarkkuudet riippuvat ostetusta mallista.
HUOMAA:
• Älä sijoita näyttöä lämmönlähteiden kuten lämmittimien tai tuulettimien läheisyyteen tai paikkaan,
jossa aurinko paistaa suoraan tai jossa laite altistuu pölylle, tärinälle tai iskuille.
• Säilytä alkuperäinen pakkauslaatikko materiaaleineen ja käytä sitä, mikäli joudut lähettämään
näytön esim. huoltoon.
• Parhaan suojan näytölle takaa sen pakkaaminen samalla tavalla kuin se oli pakattu tehtaalla.
• Käytä näytön puhdistukseen pehmeää kangasta. Jos pinnoissa on tahroja, voit käyttää kangasta,
jossa on hieman mietoa pesuaineliuosta. Älä koskaan käytä vahvoja liuottimia kuten tinneriä,
bentseeniä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne vaurioittavat koteloa. Turvallisuussyistä irrota
näyttö aina sähköverkosta ennen puhdistusta.
17
Käyttöopas
ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN
KIRKKAUS/KONTRASTI
KIRKKAUS
Säädä näytön kirkkaus haluamasi mukaiseksi. Säädä kirkkautta
valitsemalla 「KIRKKAUS」.
KONTRASTI
Säädä näytön kontrasti haluamasi mukaiseksi. Säädä kontrastia
valitsemalla 「KONTRASTI」.
AKTIIVINEN KONTRASTI
Paras valinta korkeakontrastisille kuville ja videoille. Kuvan
tummat ja vaaleat alueet tunnistetaan automaattisesti ja
kontrastia parannetaan kuvan selkeyttämiseksi ja
terävöittämiseksi. Voit valita myös valinnan「AKTIIVINEN
KONTRASTI」.
ESIASETETTU TILA
Valitse haluamasi esiasetettu tila: PC/ ELOKUVA/ PELI/
SÄÄSTÖ [Toimintoa ei ole kaikissa malleissa]
TULOSIGNAALI
TULOSIGNAALI
Valitse tulosignaalin lähteeksi joko analoginen (VGA) tai
digitaalinen (DVI) lähde kohdassa 「TULOSIGNAALI」. Avaa
valikko ja valitse joko analoginen tai digitaalinen lähde.
[Kaksoissyöttö valinnainen]
AUTOMAATTIHAKU
Kytke automaattinen signaalinhaku päälle tai pois päältä valikon
Signaalin valinta kohdasta 「AUTOMAATTIHAKU」. [Vain
DVI/HDMI-tulolle]
VÄRIASETUKSET
LÄMMIN
LUONNOLLINEN (6500K)
VIILEÄ
Säädä näytön värilämpö haluamasi mukaiseksi. LÄMMIN/
LUONNOLLINEN/ VIILEÄ
OMAT ASETUKSET
Siirrä kursori kohtaan Omat asetukset ja valitse se.
1. Säädä punaista valitsemalla kohta「P」ja säätämällä tasoa.
2. Säädä vihreää valitsemalla kohta「V」ja säätämällä tasoa.
3. Säädä sinistä valitsemalla kohta「S」ja säätämällä tasoa.
KUVA-ASETUKSET
AUTOMAATTISÄÄTÖ
「AUTOMAATTISÄÄTÖ」-toimintoa voidaan käyttää
「Vaakasuoran asemoinnin」,「Pystysuoran asemoinnin」,
「KELLON」ja「VAIHEEN」säätämiseen.) [Vain VGA-tulolle]
ASPECT RATIO
(KUVASUHDE)
Jos näytön kuvasuhde on vääristynyt, voit säätää sitä tällä
toiminnolla. Asetuksella 「FULL」(TÄYSI) kuva täyttää koko
ruudun, mutta kuva ei välttämättä tällöin näy kokonaan tai
18
Käyttöopas
oikeissa mittasuhteissa. Asetuksella 「FIT」(SOVITETTU)
alkuperäinen kuva sovitetaan näytön mukaan, jolloin kuvan
reunoissa voi näkyä mustat palkit. [Toimintoa ei ole kaikissa
malleissa]
V-ASEMOINTI
Siirrä näytön kuvaa oikealle tai vasemmalle valitsemalla kohta
「V-ASEMOINTI」. Avaa valikko ja säädä tasoa. [Vain VGA:lle]
P-ASEMOINTI
Siirrä näytön kuvaa ylös tai alas valitsemalla kohta
「P-ASEMOINTI」. Avaa valikko ja säädä tasoa. [Vain VGA:lle]
KELLO
Vähennä pystysuoraa näytön vilkkumista valitsemalla kohta
「KELLO」. Avaa valikko ja säädä tasoa. [Vain VGA:lle]
VAIHE
Vähennä vaakasuoraa näytön vilkkumista valitsemalla kohta
「VAIHE」. Avaa valikko ja säädä tasoa. [Vain VGA:lle]
TERÄVYYS
Säädä näytön terävyyttä valitsemalla kohta 「TERÄVYYS」.
Säädä arvoa välillä -2 - 2
VIDEO-TILA
Valitse「VIDEO-TILA」tai 「PC-TILA」 video-lähetystä varten.
Käyttäessäsi HDMI tai HDMI to DVI -portteja video-lähetystä
varten, video ilmestyy kulman ympäriltä hiukan leikattuna;
valitse「PC-TILA」näyttääksesi videot koko kuvana.
(VIDEO-TILA toimii vain tuloille HDMI:stä tai DVI:stä, joka
tukee HDCP-videoa (YUV-formaatti))
VASTEAIKA
Määritä näytön vasteaika Vasteaikatoiminnolla. Valittavissa ovat
asetukset MINIMI, KESKIVERTO ja MAKSIMI. [Tämä
ominaisuus on vain tietyissä malleissa].
NÄYTTÖVALIKON ASETUKSET
KIELI
Vaihda näyttövalikon kieltä kohdassa 「KIELI」. Avaa valikko ja
valitse kieli [Viitteellinen, näyttövalikon kieli riippuu mallista]
V-ASEMOINTI
Siirrä näyttövalikkoa kuvaruudulla vaakasuorassa kohdassa
「V-ASEMOINTI」. Avaa valikko ja säädä tasoa.
P-ASEMOINTI
Siirrä näyttövalikkoa kuvaruudulla pystysuorassa kohdassa
「P-ASEMOINTI」. Avaa valikko ja säädä tasoa.
LÄPIKUULTAVUUS
Säädä näyttövalikon läpikuultavuutta kohdassa
「LÄPIKUULTAVUUS」. Avaa valikko ja säädä tasoa.
NÄYTTÖVALIKON
AJASTUS
Valitse näyttövalikon ruudusta häviämisen aika välille 10 - 100
sekuntia kohdassa「NÄYTTÖVALIKON AJASTUS」. Avaa
valikko ja säädä tasoa.
19
Käyttöopas
NÄYTTÖVALIKON VÄRI
Valitse näyttövalikon ikkunan väriyhdistelmä kohdan
「NÄYTTÖVALIKON ASETUKSET」alivalikossa
「NÄYTTÖVALIKON VÄRI」. Valitse asetukseksi 1, 2 tai 3.
JÄRJESTELMÄ
AUDIOTULO
Kun ääntä siirretään HDMI-portin kautta, on suositeltavaa
asettaa kohdan AUDIOTULO asetukseksi HDMI. Jos
siirrettävässä signaalissa ei ole ääntä, AUDIOTULON
asetukseksi suositellaan valintaa TIETOKONE. Varmista, että
tietokoneen äänen lähtökaapeli on liitetty näytön LINJATULO
(tai AUDIOTULO) -porttiin. [Vain HDMI-tulolle]
ÄÄNENVOIMAKKUS
Vaihda äänenvoimakkuuden tasoa kohdassa
「ÄÄNENVOIMAKKUUS」. Avaa valikko ja säädä tasoa.
[Tämä toiminto on käytössä vain malleissa, joissa on radio]
● Suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.
MYKISTYS
Mykistä ääni ja palauta se kohdassa「MYKISTYS」.
[Äänenvoimakkuuden säätäminen mykistyksen aikana poistaa
mykistyksen. (Toimintoa ei ole kaikissa malleissa.) ]
DDC/CI
Kytke toiminto päälle tai pois päältä「DDC/CI」. [Kaksoissyöttö
valinnainen]
TEHDASASETUKSET
Palauta näytön oletusasetukset kohdassa
「TEHDASASETUKSET」. Nykyiset asetukset pyyhitään
muistista. Avaa valikko ja valitse joko Päällä tai Pois päältä.
TIEDOT
Tuo esiin vaakasuoran taajuuden/ pystysuoran taajuuden/
resoluution tiedot.
20
Käyttöopas
PLUG AND PLAY -ASENNUS
Plug & Play DDC2B -ominaisuus
Tämä näyttö on varustettu VESA DDC STANDARD -mukaisilla VESA DDC2B -kyvyillä. Ne
mahdollistavat, että näyttö voi tiedottaa isäntäjärjestelmälle identiteettinsä ja käytössä olevasta
DDC:stä riippuen välittää lisätietoja sen ominaisuuksista näyttönä. DDC2B on I²C -pöytäkirjaan
perustuva kaksisuuntainen tietoväylä. Isäntäkone voi pyytää EDID-tietoja DDC2B-väylän kautta.
TÄMÄ NÄYTTÖ NÄYTTÄÄ KUVAA VAIN, MIKÄLI SE ON LIITETTY
VIDEOSIGNAALIIN. JOTTA TÄMÄ NÄYTTÖ VOI TOIMIA, SEN ON OLTAVA LIITETTY
TOIMIVAAN VIDEOLÄHTÖÖN.
21
Käyttöopas
TEKNINEN TUKI (USEIN KYSYTTYÄ)
YLEISIÄ ONGELMIA JA KORJAUSEHDOTUKSIA
ONGELMA JA KYSYMYS
Virran osoittava LED ei pala
KORJAUSEHDOTUS
*Varmista, että virtakytkin on asennossa PÄÄLLÄ.
*Kiinnitä verkkojohto.
*Varmista, että tietokone tukee Plug & Play –toimintoa.
Plug & Play -toiminto ei käynnisty
*Varmista, että videokortti tukee Plug & Play –toimintoa.
*Varmista, etteivät VGA- tai DVI-liittimen pinnit ole
taittuneet.
Näyttö on liian tumma tai kirkas
*Säädä kontrastia ja kirkkautta.
Kuva hyppii tai siinä on aaltokuvioita
*Siirrä häiriötä aiheuttavat elektroniset laitteet pois
näytön läheltä.
*Tietokoneen virtakytkimen on oltava asennossa
PÄÄLLÄ.
*Tietokoneen videokortin on oltava asianmukaisesti
paikallaan.
Virran osoittava LED PALAA
(oranssi) mutta video tai kuva ei näy
*Varmista, että videokaapeli on asianmukaisesti kiinni
tietokoneessa.
*Varmista, etteivät näytön videokaapelin pinnit ole
taittuneet.
*Varmista, että tietokone toimii painamalla näppäimistön
näppäintä CAPS LOCK ja katsomalla samalla CAPS
LOCK -LED-valoa. LED-valon pitäisi SYTTYÄ tai
SAMMUA näppäimen CAPS LOCK painalluksen
jälkeen.
Yksi pääväreistä (PUNAINEN,
VIHREÄ tai SININEN) ei näy
*Varmista, etteivät näytön videokaapelin pinnit ole
taittuneet.
Näytön kuva ei ole keskellä tai se on
vääränkokoinen
*Säädä pikselitaajuutta kohdassa KELLO ja VAIHE tai
paina pikanäppäintä ( i-näppäintä).
Kuvassa on värivirheitä
(valkoinen ei näytä valkoiselta)
*Säädä RGB-värit tai valitse värilämpötila.
Näytön resoluutiota on säädettävä
*Windows 2000/ME/XP: Napsauta hiiren oikeaa
painiketta työpöydällä ja valitse Ominaisuudet >
Asetukset > Näytön tarkkuus Säädä resoluutiota
liukupainikkeella ja valitse Käytä
Näytön kaiuttimista ei kuulu ääntä
*Varmista, että tietokoneen audiolähtökaapeli on liitetty
näytön LINJATULO-porttiin (tai
AUDIOTULO-porttiin)
*Varmista, että äänenvoimakkuus on kuuluvalla tasolla.
22
Käyttöopas
*Varmista, että näytön kohdan Järjestelmä > Hiljaisuus
valintana on päällä.
*Jos ääntä siirretään HDMI-portin kautta, suositellaan
kohdan AUDIOTULO valinnaksi asetusta
TIETOKONE. Varmista, että tietokoneen
audiolähtökaapeli on liitetty näytön
LINJATULO-porttiin (tai AUDIOTULO-porttiin).
[Vain HDMI-tulolle]
Windows 7/ Windows 8:ään liittyvä lisäys
Kun kohtaat näyttöongelmia Windows 7/ Windows 8:ssä, toimi seuraavasti:
1. Varmista, että PC-tietokone tukee Windows 7/ Windows 8:ää (laitteistovaatimukset).
2. Varmista, että Windows 7/ Windows 8 tukee näytönohjaintasi.
3. Jos Windows 7/ Windows 8 tukee näytönohjaintasi, sinun on asennettava näytönohjaimesi
viimeisin Windows 7/ Windows 8 -laiteohjain.
Toimi seuraavasti:
1. Asenna näytönohjaimesi viimeisin Windows 7/ Windows 8 -laiteohjain.
2. Kokeile käyttää näytön tukemaa, suositeltua suositeltua näyttöresoluutiota.
3. Jos suositeltu näyttöresoluutio ei toimi, kokeile toista suositeltua näyttöresoluutiota.
1
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1440×900@60Hz
1366×768@60Hz
1280×1024@60Hz
1440×900@60Hz
1600×900@60Hz
1680×1050@60Hz
2
1366×768@50Hz
1366×768@75Hz
1366×768@50Hz
1440×900@75Hz
1366×768@75Hz
1280×1024@75Hz
1440×900@75Hz
1600×900@50Hz
1680×1050@50Hz
35,56cm / 14” (16:9)
39,6cm / 15.6” (16:9)
40,64cm / 16” (16:9)
43,2cm / 17” (16:10)
47cm / 18.5” (16:9)
48,3cm / 19” (5:4)
48,3cm / 19” (16:10)
51cm / 20” (16:9)
56cm / 22” (16:10)
54,6cm / 21.5” (16:9)
58,4cm / 23” (16:9)
1920×1080@60Hz
1920×1080@50Hz
60cm / 23.6” (16:9)
62,5cm / 24.6 (16:9)
70cm / 27.5” (16:10)
1920×1200@60Hz
1920×1200@50Hz
Jos sinulla on yhä näyttöongelmia edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen, käy Hanns.G:n tuki- ja
palvelusivustolla: http://www.hannsg.com
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
23
Käyttöopas
VIRHEILMOITUKSET JA MAHDOLLISET RATKAISUT
CABLE NOT CONNECTED:
1. Varmista, että videojohto on liitetty oikein. Jos pistoke on löysä, kiristä sen ruuveja.
2. Tarkista, onko videojohdon pistokkeissa vaurioita.
INPUT NOT SUPPORT:
Tietokone käyttää yhteensopimatonta näyttötilaa, valitse tietokoneen näyttöresoluutio alla
olevasta taulukosta.
TEHDASASETUSTEN AJASTUSTAULUKKO:
TILA
RESOLUUTIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
640×400 @70Hz
640×480 @60Hz
640×480 @70Hz
640×480 @67Hz
640×480 @72Hz
640×480 @75Hz
720×400 @70Hz
800×600 @56Hz
800×600 @60Hz
800×600 @72Hz
800×600 @75Hz
832×624 @75Hz
1024×768 @60Hz
1024×768 @70Hz
1024×768 @75Hz
1152×870 @75Hz
1152×864 @75Hz
1280×720 @60Hz
1280×960 @60Hz
1280×768 @60Hz
1280×768 @75Hz
1280×1024 @60Hz
1360×768 @60Hz
1440×900 @60Hz
1400×1050 @60Hz
1600×900 @60Hz
VAAKATASON
TAAJUUS (KHz)
31.469
31.469
36.052
35.000
37.861
37.500
31.469
35.156
37.879
48.077
46.875
49.725
48.363
56.476
60.023
68.681
67.500
45.000
60.000
47.776
60.289
63.981
47.712
55.469
64.744
55.540
24
PYSTYTASON
TAAJUUS (Hz)
70.087
59.940
70.004
66.667
72.809
75.000
70.087
56.250
60.317
72.188
75.000
75.000
60.004
70.069
75.029
75.062
75.000
60.000
60.000
59.870
74.893
60.020
60.015
59.901
59.948
59.978
Käyttöopas
LIITE
TEKNISET TIEDOT
LDC-paneeli
Video
Järjestelmä
TFT-väri-LCD
Koko
49,5cm / 19.5” diagonaali
Pikselikoko
0,27 mm (K) × 0,27 (L)
V-taajuus
30KHz – 82KHz
P-taajuus
55Hz – 76Hz
Näytön värit
16.7 miljoonaa väriä
Enimmäisresoluutio
1600 × 900 @60Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Virrankulutus
Päällä
20 W (Tyypillinen)
Virransäästötila
≤ 0.5 W
Pois päältä
≤ 0.5 W
Äänen ulostulo
Nimellisteho 1.0 W rms (per kanava)
Tuloliittimet
VGA
DVI
Ruudun enimmäiskoko
Vaaka : 432 mm
Pysty : 239.76 mm
Virtalähde
100–240V ~ 0.6A 50–60Hz
Käyttöympäristö
Huomioon otettavaa
Käyttölämpötila: 0°-40°C
Säilytyslämpötila: -20°-60°C
Käyttötilan kosteus: 20%-85%
Mitat
465.5 (L)×361.8 (K)×217.2 (S) mm
18.3” (L)×14.2” (K)×8.6” (S)
Paino (netto)
3.4 kg (7.5 lb)
*** Yllä olevat tiedot eivät välttämättä vastaa tuotteen tietoja. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja
ilman ennakkoilmoitusta.
Huom:
Enimmäisresoluutio riippuu näyttökortista. Lisätietoja on usein kysyttyä osiossa (FAQ) osoitteessa
www.hannsg.com.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising