Shure | SBC902 | User guide | Shure SBC902 Battery Charger Gebruikershandleiding

Shure SBC902 Battery Charger Gebruikershandleiding
SBC902
Batterijlader
Batterijen opladen
De lader kan worden gevoed vanuit netvoedingsbronnen of USB-poorten.
De lader-LED geeft tijdens het laden de batterijstatus aan.
Laadstatus-LED
Opladen via de netvoeding
1. Steek de AC-adapter in een netvoedingsbron. Sluit de kabel van de
batterijlader aan op de AC-adapter.
LED-kleur
Laadstatus
Rood
Batterij wordt opgeladen
Groen
Laden voltooid
Oranje en knippert
Laadfout: controleer aansluitingen
en batterijoriëntatie
Uit
Geen batterij of voeding
losgekoppeld
Ingangsstroom (AC-adapter)
1,0 A
2. Plaats een batterij in het laadcompartiment.
3. Controleer de laadstatus-LED tot het opladen is voltooid.
Opladen via een USB-poort
1. Steek de USB-kabel in een USB-poort.
2. Plaats een batterij in het laadcompartiment.
3. Controleer de laadstatus-LED tot het opladen is voltooid.
Productgegevens
AC-adapter
Ingangsstroom (USB-voeding)
500 mA
Ingangsspanning
100 tot 240 V AC
Uitgangsspanning en -stroom
3,0 tot 4,2 V DC bij 1,0 A
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Bedrijfstemperatuur
0 tot 40 C (32 tot 104 F)
Ingangsstroom
200 mA bij 100 V AC (vollast)
Afmetingen (H x B x L)
Uitgangsspanning en -stroom
5,0 V DC bij 1,0 A
26,7 x 36,6 x 111,0 mm (1.05 x 1.44
x 4.37 in.)
Bedrijfstemperatuur
0 tot 40 C (32 tot 104 F)
Gewicht (zonder batterij)
46,0 g (1.62 oz.)
Materiaal behuizing
ABS-kunststof
Batterijlader
Type ingangsconnector
USB Micro-B
Ingangsspanning
4,75 - 5,25 V DC
WAARSCHUWING
•
Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar
voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren,
tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
•
Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met
een arts of de plaatselijke eerste hulp.
•
Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
•
Volg de instructies van de fabrikant op.
•
•
Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op
te laden.
Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare
Shure-batterijen.
•
•
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een
gelijkwaardig type.
Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke
verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
•
Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden
blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
Certificering
Goedgekeurd volgens de vereisten van de Australische standaard AS/NZS
4665.1:2005 en AS/NZS 4665.2:2005.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via:
www.shure.com/europe/compliance
Voldoet aan de elektrische veiligheidseisen op basis van IEC 60950-1.
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese richtlijnen:
Komt in aanmerking voor CE-markering.
©2017 Shure Incorporated
1/2
SBC902 Batterijlader
Shure Incorporated
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet
elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het
apparaat tot gevolg kan hebben.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Informatie voor de gebruiker
Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een
digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving.
Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke
interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet
geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke
interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie
dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt,
wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen,
wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer
van onderstaande maatregelen:
•
Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
•
Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure
Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken
deel uit van regionale recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone
huisafval.
Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: +1-847-600-2000 Email: info@shure.com
2/2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising