Shure | UA845UWB | User guide | Shure UA845UWB Antenna Distribution System Gebruikershandleiding

Shure UA845UWB Antenna Distribution System Gebruikershandleiding
UA845UWB
Antenneverdeelsysteem
The Shure UA845UWB antenna distribution system user guide.
Version: 2 (2019-J)
Shure Incorporated
Table of Contents
UA845UWBAntenneverdeelsysteem
8
Overbelasting RF-vermogen
8
Optionele accessoires
8
3
Algemene beschrijving
3
Systeemkenmerken
3
Systeemcomponenten
3
Voor- en achterpanelen
4
Instructies voor rekmontages
5
Plaatsing van het systeem
Ontvangers aansluiten
Het frequentiebereik selecteren
Antennekabels selecteren
DC-voorspanning in-/uitschakelen
9
9
Productgegevens
10
5
Certificering
11
6
Belangrijke productinformatie
12
Distributie van één antenne instellen
6
Distributie van meerdere antennes instellen
7
LICENTIE-INFORMATIE
12
2/12
Shure Incorporated
UA845UWB
Antenneverdeelsysteem
Algemene beschrijving
Met het Shure-model UA845UWB-antennedistributiesysteem kunnen maximaal vier ontvangers dezelfde antenneset gebruiken. Er zijn ook voedingsconnectors voor de voedingsdistributie naar iedere ontvanger. De versterking van het RF-signaal
compenseert voor doorgangsverlies van het splitsen van de antenne-input naar meerdere uitgangen. Cascadeconnectors maken verbinding met een vijfde ontvanger of een tweede UA845UWB. Een knop op de voorzijde schakelt tussen één van de vijf
frequentiebanden van 174 tot 1805 MHz.
Systeemkenmerken
Het Shure-model UA845UWB garandeert maximale gevoeligheid en signaalverwerkingscapaciteit, die zorgt voor het grootst
mogelijke radiobereik voor het grootste aantal draadloze ontvangers.
• 5 selecteerbare frequentiebereiken De UA845UWB biedt meer opties ter voorkoming van intermodulatieartefacten door
te schakelen tussen een van de vijf frequentiebanden.
• Ledindicators RF-voeding Ledindicators op het voorpaneel worden rood als RF-vermogen wordt overbelast.
• Uitbreidbaarheid Het UA845UWB-antennedistributiesysteem is ontworpen voor grote draadloze systemen. Met iedere
eenheid kunnen maximaal vier draadloze ontvangers dezelfde twee antennes gebruiken en de cascadepoorten maken
verbinding met een vijfde ontvanger of tweede UA845UWB mogelijk.
• Compatibiliteit De UA845UWB is compatibel met alle draadloze microfoonontvangers van Shure die binnen een compatibel frequentiebereik werken.
• Cascadepoorten Met twee 50 ohm, BNC-antenne cascadepoorten kan een extra UA845UWB-eenheid of vijfde draadloze
ontvanger worden aangesloten. Een groot draadloos systeem kan werken met één paar antennes.
• Voedingsuitgang en uitgangsconnectors Meerdere ontvangers kunnen in serie met elkaar worden verbonden en worden gevoed door één bron via de voedinguitgangsconnectors.
• Lage ruis en intermodulatievervorming De UA845UWB behoud zuivere signalen met minimale vervorming.
• Compensatie doorgangsverlies Wanneer een signaal wordt gesplitst naar meerdere uitgangspoorten gaat er signaalsterkte verloren. De UA845UWB versterkt signalen om te compenseren, zodat er een sterk signaal naar de ontvangers
blijft gaan.
• Antennes voor montage aan de voorzijde De UA845UWB wordt geleverd met hardware om de antennes aan de voorzijde te monteren, indien gewenst.
Systeemcomponenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UA845UWB-antenne/voedingverdeelsysteem
(4) Vergrendelende DC-netsnoeren (ULXD4)*
(4) Niet-vergrendelende DC-netsnoeren (QLXD4, SLX4, BLX4R)
(10) BNC-kabels van 22 inch**
(2) BNC-kabels van 6 ft
(2) Bulkhead-adapters voor montage van antennes aan de voorzijde
(1) AC-snoer voor serieschakeling
(1) AC-netsnoer
Hardware voor rackmontage
3/12
Shure Incorporated
*Niet inbegrepen bij model UA845UWB/LC-variant
**Model UA845UWB/LC vervangt (2) BNC-kabels van 22 inch.
Voor- en achterpanelen
Voorpaneel
Achterpaneel
① Montages voor antenne aan de voorzijde
② Indicators overbelasting RF-vermogen
Geeft RF-overbelasting aan met 2 rode leds voor antenne A en B.
③ Frequentiebandschakelaar
④ Voedingsschakelaar
⑤ AC-voedingsingangconnector.
⑥ AC-voedingsuitgangconnector.
Iedere versterker heeft een voedingsuitgangconnector om maximaal vijf Shure Diversity enkel of dubbele ontvangers in serie te verbinden met één voedingsbron.
⑦ Antenne in-poorten, kanaal A en B.
BNC-connectors voor antennes.
⑧ RF-cascadeconnectors, kanaal A en B.
BNC-connectors voor het toevoegen van een vijfde ontvanger of een extra UA845UWB, waardoor er meer draadloze ontvangers kunnen worden aangesloten.
4/12
Shure Incorporated
⑨ RF-uitgangsconnectors, kanaal A en B.
BNC-connectors voor maximaal vier draadloze ontvangers.
⑩ 15 V DC-connectors
Vier connectors voor DC-voeding.
Instructies voor rekmontages
• Bij installatie op een gesloten rek of een rek met meerdere eenheden kan de omgevingstemperatuur van het rek hoger
zijn dan de omgevingstemperatuur in de ruimte. Houd de temperatuur van de rekomgeving op of onder de maximale omgevingstemperatuur (Tma) die door de fabrikant van de geïnstalleerde apparatuur is opgegeven.
• Zorg voor de juiste hoeveelheid luchtstroom in het rek voor een veilige werking van de apparatuur.
• Creëer geen gevaarlijke situatie door de apparatuur met een ongelijke mechanische belasting op het rek te monteren.
• Houd bij het aansluiten van de apparatuur op het voedingscircuit rekening met de gevolgen die overbelasting van de circuits kan hebben voor beveiliging tegen te hoge stroom en voedingsbedrading. Houd bij de aanpak van dit probleem rekening met alle typeplaatjes van de apparatuur.
• Waarborg betrouwbare aarding van op rekken gemonteerde apparatuur. Let in het bijzonder op de indirecte aansluitingen
op de aftakking (bijv. stekkerdozen)
Plaatsing van het systeem
Het plaatsen van aan de voorkant gemonteerde antennes
De UA845UWB wordt geleverd met aan de voorkant gemonteerde antennes. Montage aan de voorkant verbetert de RF-prestaties van het systeem, door de antennes naar de voorkant van het rack te plaatsen. Wanneer een eenheid in het rack is geplaatst, moeten antennes aan de voorkant of op afstand worden gemonteerd.
1. Plaats de bulkheadadapters door de openingen in beide steunen en zet ze aan alle kanten vast met het bijgeleverde
bevestigingsmateriaal.
2. Sluit de bijgeleverde antennekabels aan op de antenne-ingang en adapters van de ontvanger.
3. Plaats de antennes op de bulkheadadapters die door het voorste paneel steken.
Opmerking: Voor de beste resultaten richt u de antennes omhoog en van elkaar af in een hoek van 45° vanaf verticaal. Dit zorgt voor de best mogelijke ont­
vangst en vermindert aanzienlijk de kans op uitval van het signaal. Test een systeem altijd in het gebied waarin het gebruikt zal worden, voordat u een draad­
loos systeem gebruikt.
5/12
Shure Incorporated
Antennes op afstand installeren
Het voordeel van op afstand gemonteerde antennes is dat ze niet aan de eenheid vastzitten en dichter bij de zenders staan.
Ze kunnen overal binnen de aanbevolen kabellengte worden geplaatst, waardoor een veel groter radiobereik wordt gecreëerd
en de kans op storingen van het signaal nog verder afneemt. Vraag uw Shure-dealer om informatie over in-line RF-versterkers.
Wanneer u de antennes op afstand monteert, houd dan de volgende richtlijnen aan:
• Gebruik voor lange kabeltrajecten Shure-kabels met lage verliezen die compatibel zijn met de bedrijfsfrequentie. Gebruik
indien nodig een in-line RF-versterker van Shure.
• Plaats antennes meer dan 3 meter (10 ft) uit de buurt van zenders.
Ontvangers aansluiten
Distributie van één antenne instellen
1. Door Shure met lage verliezen, 50 Ω coaxiaalkabels te gebruiken verbindt u de rechter en linker (kanalen 1 tot en met
4, A en B) RF-uitgangspoorten op de UA845UWB met de bijbehorende linker en rechter antenne-ingangen op elke ontvanger. Gebruik de cascadepoorten om een vijfde ontvanger aan te sluiten.
2. Met het meegeleverde netsnoer kunt u de UA845UWB aansluiten op een stopcontact.
3. Om de ontvangers samen met de uitgangskabels in serie met elkaar te verbinden, sluit u de voedingsuitgangconnector
van de UA845UWB aan op de voedingsingangconnector van één ontvanger. Sluit de resterende ontvangers op dezelfde wijze aan. Sluit de voedingsingang van het apparaat aan op een voedingseenheid.
Opmerking: Maximaal vijf Shure-ontvangers mogen via een serieschakeling worden gevoed door één UA845UWB.
6/12
Shure Incorporated
Eén UA845UWB instellen
Distributie van meerdere antennes instellen
1. Sluit de cascadepoorten voor RF-uitgangskanalen A en B van één UA845UWB aan op de antenne-ingang, kanalen A
en B, van een ontvanger of tweede UA845UWB.
2. Indien gewenst, kunt u op dezelfde wijze extra eenheden toevoegen.
3. Om de ontvangers met de uitgangskabels in serie met elkaar te verbinden, sluit u de voedingsuitgangconnector van de
UA845UWB aan op de voedingsingangconnector van één ontvanger. Sluit de resterende ontvangers op dezelfde wijze
aan. Sluit de voedingsingang van het apparaat aan op een AC-voedingsbron.
Waarschuwing: Wanneer u extra UA845UWB’s toevoegt aan een systeem, moet iedere UA845UWB worden aangesloten op
een aparte voedingseenheid. Maximaal vijf ontvangers mogen worden gevoed door één UA845UWB. Als er meerdere
UA845UWB’s in serie met elkaar verbonden zijn, overbelasten de voedinguitgangspoorten de enkele voedingseenheid, waardoor de apparatuur beschadigd kan raken.
7/12
Shure Incorporated
Meerdere UA845UWB’s instellen
Het frequentiebereik selecteren
1. Houd de knop Set ingedrukt tot de het groene ledlampje voor de frequentieband gaat knipperen.
2. Gebruik de knop Set om door de vijf opties voor de frequentiebanden heen te klikken.
3. Wanneer de led stopt met knipperen, is het opgelichte bereik geselecteerd.
Overbelasting RF-vermogen
Wanneer het ledlampje van de overbelastingsindicator van de antenne rood is, betekent dit dat een sterk RF-signaal de antenne-versterker overbelast. Om een overbelasting te corrigeren, plaatst u de antenne en zender verder uit elkaar of verlaagt u de
gaininstelling van de antenne.
Waarschuwing: Overbelasting van de antenneversterker leidt tot een lager aantal kanalen en slechte systeemprestaties.
Optionele accessoires
Omnidirectionele ontvangstantennes, 1/2 golflengte, voor verbeterde draadloze sig­
naalontvangst
UA8
8/12
Shure Incorporated
In­line RF­versterker compenseert voor signaalverlies door verlengde kabeltrajec­
ten
UA834
UA874 Actieve richtantenne voor verbeterde draadloze signaalontvangst met bete­
re uitsluiting van ongewenste signalen
UA874
1/2 Wave Antenna Remote Mount Kit
UA505
Paneel antenne-rack met kabels en BNC-adapters
UA440
Opmerking: Zorg dat u antennes en accessoires kiest die compatibel zijn met de bedrijfsfrequentie van uw draadloze systeem. Neem contact op met Shure of
uw lokale verkoper voor hulp bij het kiezen van de juiste draadloze accessoires.
Antennekabels selecteren
Gebruik een coaxiale kabel van 50 ohm met lage verliezen, zoals RG-8U. Shure levert vooraf afgesloten antennekabels van 6
tot 100 voet.
OPMERKING: Bij het bestellen van kabels bij Shure, selecteert u ‘Z’­modellen met lage verliezen (beschikbaar voor langere kabels) bij gebruik van frequentie­
banden boven de 1000 MHz.
DC-voorspanning in-/uitschakelen
De DC-voorspanning kan worden uitgeschakeld op UA845UWB-eenheden die na 10 augustus 2018 zijn gebouwd.
Opmerking: de datum van vervaardiging staat op de onderzijde van de eenheid.
De DC-voorspanning uitschakelen:
1. Houd de knop SET ingedrukt en schakel de eenheid in.
2. Laat de knop SET los wanneer alle LED’s op het voorpaneel zijn ingeschakeld.
3. Schakel de eenheid uit en weer in.
4. De DC-voorspanning is uitgeschakeld wanneer alle groene LED’s kort knipperen en de LED van het geselecteerde
frequentiebereik blijft branden.
9/12
Shure Incorporated
De DC-voorspanning inschakelen:
1. Houd de knop SET ingedrukt en schakel de eenheid in.
2. Laat de knop SET los wanneer de twee rode LED’s gaan branden.
3. Schakel de eenheid uit en weer in.
4. De DC-voorspanning is ingeschakeld wanneer de LED van het frequentiebereik gaat branden. (LED’s knipperen niet
na uit- en inschakeling wanneer de DC-voorspanning is ingeschakeld.)
Productgegevens
Frequentiebereik draaggolf
Band 1
174 tot 216 MHz
Band 2
470 tot 960 MHz
Band 3
1240 tot 1260 MHz
Band 4
1492 tot 1525 MHz
Band 5
1785 tot 1805 MHz
Gedistribueerd uitgangsniveau (Gain)
0 dB, normaal
Antenne-ingang ontvanger, Uitgangspoorten1 tot 4
-2 dB tot +2 dB
Antenne-ingang ontvanger, Cascade-uitgang
-1 dB tot +1 dB
Isolatie uitgangsconnector
>25 dB, normaal
Derde-ordeonderscheppingspunt bij overbelasting (OIP3)
24 dBm, normaal
10/12
Shure Incorporated
Ingang-uitgang AC-netspanning, Geschakeld
100 tot 240 V AC, 50/60 Hz
DC-uitgang
15 V DC, 4 Connectors
Uitgangsstroom
Het totaal van alle DC-uitgangen samen
2,5 A, maximum
Impedantie
50 Ω
Bedrijfstemperatuurbereik
-18°C (0°F) tot 63°C (145°F)
Afmetingen
44,5 x 482,6 x 295,3 mm H x B x D (1,75 x 19 x 11,6in.)
Nettogewicht
3,32 kg (7,3 lbs)
Connectortype
BNC
Vermogensverbruik V AC
Doorgaans zonder bevestigde gevoede antenne of ontvangers aangesloten op de DC-uitgangen
14,1 W per eenheid
Certificering
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen van Shure Incorporated of een van haar Europese vertegenwoordigers.
Bezoek www.shure.nl voor contactinformatie
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CEmarkering.
11/12
Shure Incorporated
Belangrijke productinformatie
LICENTIE-INFORMATIE
Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in
uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated,
kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie
van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit
betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.
OPMERKING: Deze radioapparatuur is bedoeld voor gebruik bij professionele muzikale amusementsproducties en soortgelijke toepassingen. Dit radioappa­
raat kan mogelijk werken op bepaalde frequenties die niet zijn toegestaan in uw regio. Raadpleeg de autoriteiten in uw land voor informatie over goedgekeur­
de frequenties en RF-vermogensniveaus voor draadloze microfoons.
12/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising