Shure | UA221-RSMA | User guide | Shure UA221-RSMA Passive Antenna Splitter Gebruikershandleiding

Shure UA221-RSMA Passive Antenna Splitter Gebruikershandleiding
UA221-RSMA
Passieve antennesplitter
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1. LEES deze instructies.
vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat
is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
2. BEWAAR deze instructies.
3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
4. VOLG alle instructies op.
5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht.
PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas,
op het apparaat.
16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor
gebruik zijn.
7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand
wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens
de instructies van de fabrikant.
17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur,
radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder
versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt
van het product.
19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of
elektrische schokken te verminderen.
9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of
randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee
pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker
heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de
aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de
meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien
dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten
op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
20. Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden
en/of het product defect raken.
21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Verklaring van symbolen
Waarschuwing: risico op elektrische schok
Waarschuwing: risico op gevaar (zie opmerking)
10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de
buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat
verlaten.
Gelijkstroom
Wisselstroom
11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
Aan (voeding)
12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de
fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of
met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen
voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie
om letsel door omkantelen te voorkomen.
Apparatuur volledig beschermt door DUBBELE ISOLATIE of
VERSTERKTE ISOLATIE
Stand-by
Apparatuur mag niet worden afgevoerd via het normale afvalsysteem
13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel.
Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei
wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker,
WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk.
Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud
altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen
zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt
gewijzigd.
Algemene beschrijving
De Shure UA221-RSMA is een bidirectionele splitter/combiner die kan worden
gebruikt om het RF-signaal van één antenne naar twee ingangen te leiden,
of om twee antennes met één ingang te verbinden.
•
Alleen te gebruiken met SMA-kabels met omgekeerde polariteit
•
De splitter is niet compatibel met de UA846 Frequency Manager
•
De splitter blokkeert gelijkstroom
Belangrijke compatibiliteitsinformatie:
•
UA221-RSMA-splitters zijn bedoeld voor gebruik met draadloze systemen
van Shure die tussen 700 MHz en 2,7 GHz werken
Bijgeleverde accessoires
©2016 Shure Incorporated
1/3
UA221-RSMA Passieve antennesplitter
Shure Incorporated
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 0,6 m (2
voet) (2)
UA802-RSMA
De UA221-RSMA-splitters installeren
Gebruik de twee antennesplitters en meegeleverde kabels om een systeem op één van de volgende manieren te configureren. Antennes moeten compatibel
zijn met het bedrijfsfrequentiebereik van de ontvangers.
Gebruik één paar antennes met twee ontvangers
Splits het signaal van één paar antennes naar twee ontvangers.
GLXD4R
GLXD4R
mic
power
mic
line
FW update
instr / aux
antenna A
antenna B
power
line
FW update
instr / aux
antenna A
R2
R1
R1
R2
ANTENNA
ANTENNA
antenna B
Optionales Zubehör und Ersatzteile
Antenne, 1/2 golflengte, 45 graden (2,4 GHz)
UA8-2.4GHZ
Passieve richtantenne
PA805Z2-RSMA
Montagebeugelset voor antennes op afstand
UA505-RSMA
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 0,6 m (2
voet)
UA802-RSMA
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 1,8 m (6
voet)
UA806-RSMA
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 7,6 m (25 UA825-RSMA
voet)
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 15,2 m (50 UA850-RSMA
voet)
SMA-kabel met omgekeerde polariteit van 30,4 m (100 UA8100-RSMA
voet)
Productgegevens
Frequentiebereik
<2:1 Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)
700–2700 MHz
Impedantie
Poort-tot-poort-isolatie
20 dB, minimum
Doorgangsdemping
0,8 dB (3 dB splitterverlies niet inbegrepen)
50 Ω
2/3
2017/06/09
UA221-RSMA Passieve antennesplitter
Shure Incorporated
Hantering maximaal vermogen
Afmetingen
Totaal RF-ingangsvermogen van alle poorten
64,2 x 67,7 x 16 mm (2,5 x 2,7 x 0,6 in.) (H x B x D)
250 mW, Maximum
Gewicht
42,5 g (1,5 oz.)
Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via:
www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: +1-847-600-2000 Email: info@shure.com
3/3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising