Shure | SBC-AX | User guide | Shure SBC-AX Axient Charging Module Gebruikershandleiding

Shure SBC-AX Axient Charging Module Gebruikershandleiding
SBC-AX
Axient-laadmodule
Laadmodules SBC-AX
Deze laadmodules maken het mogelijk om SB900-batterijen te gebruiken
met de batterijladers AXT900, AXT903 en AXT904.
WAARSCHUWING
•
Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar
voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren,
tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
•
Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
•
Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare
Shure-batterijen.
•
Volg de instructies van de fabrikant op.
•
•
Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op
te laden.
Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke
verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
•
•
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een
gelijkwaardig type.
Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden
blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
•
Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met
een arts of de plaatselijke eerste hulp.
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar
wordt vervangen. Alleen gebruiken met AA-batterijen.
Installatie
De laadmodules kunnen in willekeurige volgorde in de lader worden geplaatst.
•
Voorzichtig! Koppel de voeding los en verwijder de batterijen voordat u
laadmodules (ver)plaatst.
Schuif bij de installatie de module in de behuizing (let op de richting van
de geleiderails) totdat deze gelijk ligt met de behuizing.
•
Plaats de bouten terug.
•
Verwijder voor het uitbouwen de vier (4) montagebouten en trek de
module naar buiten.
Inbegrepen componenten
Montagebouten (8) voor laadmodules (30B13476)
Productgegevens
Laadstroom
750 mA
Afmetingen
44 x 86 x 100 mm (1,8 x 3,4 x 4,0 in.), H x B x D
Gewicht
119 g (4,2 oz.)
Behuizing
Gegoten ABS, Gietaluminium
Certificering
Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:
•
WEEE-richtlijn 2002/96/EG zoals gewijzigd door 2008/34/EG
•
RoHS-richtlijn 2011/65/EG
Opmerking: Houd u aan het lokale recyclingschema voor elektronisch
afval.
©2017 Shure Incorporated
1/1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising