Shure | SBC250 | User guide | Shure SBC250 2-Up Networked Docking Station Gebruikershandleiding

Shure SBC250 2-Up Networked Docking Station Gebruikershandleiding
SBC250
2-Up netwerkdockingstation
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
LEES deze instructies.
BEWAAR deze instructies.
NEEM alle waarschuwingen in acht.
VOLG alle instructies op.
GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie.
Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of
andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het
product.
ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepola­
riseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee
pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te
garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verou­
derde contactdoos te vervangen.
BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op
de plaats waar deze het apparaat verlaten.
GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, stan­
daard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen
voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat­combinatie om letsel door omkantelen te voorko­
men.
13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet
wordt gebruikt.
14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wan­
neer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloei­
stof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet
naar behoren werkt of is gevallen.
1/12
Shure Incorporated
15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met
vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met
beschermende aardaansluiting.
19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product
defect raken.
21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Verklaring van symbolen
Waarschuwing: risico op elektrische schok
Waarschuwing: risico op gevaar (zie opmerking)
Gelijkstroom
Wisselstroom
Aan (voeding)
Apparatuur volledig beschermt door DUBBELE ISOLATIE of VERSTERKTE ISOLATIE
Stand-by
Apparatuur mag niet worden afgevoerd via het normale afvalsysteem
WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker
zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen
zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.
Algemene beschrijving
Het SBC250-netwerkdockingstation voorziet in eenvoudig opladen, configureren en opslaan van ofwel 2 ULXD6en ULXD8-zenders. Plaats zenders gedurende 15 minuten voor 1 uur gebruik of laad gedurende 3 uur op voor
een volledige lading.
Maak verbinding met een netwerk om de zenderinstellingen aan te passen en controleer de oplaadbare batterijen.
Gebruik besturingssoftware van Shure, zoals Wireless Workbench® of andere externe besturingssystemen, zoals
AMX of Creston, om wijzigingen door te voeren en te bekijken.
2/12
Shure Incorporated
Kenmerken
• Compatibel met ULXD6- en ULXD8-zenders die gebruikmaken van oplaadbare batterijen van Shure
• Verbind maximaal 2 zenders gedurende 15 minuten om ze 1 uur te kunnen gebruiken, of laad ze in 3 uur volle­
dig op
• Pas de zenderinstellingen eenvoudig aan met behulp van beheersoftware van Shure zoals Wireless Work­
bench, en externe beheersystemen zoals AMX of Creston
• Bekijk informatie over oplaadbare batterijen met behulp van beheersoftware, zoals de status, temperatuur, la­
ding en cyclus
• Werk de firmware van de zender en het dockingstation bij met de Shure Update Utility
• Te monteren in een rack of tegen een wand met Shure URT3 montageblad (afzonderlijk verkrijgbaar)
Rack- en wandmontage
SBC250 kan tegen een rack of wand worden gemonteerd door gebruik te maken van het optionele Shure URT3
universele rackblad voor extra flexibiliteit bij het opslaan van ULXD6-grensvlakmicrofoons.
①
Bij montage tegen een rack positioneert u de draaibare oren op de URT3 ter­
wijl de gaten naar voren wijzen
②
Bij montage tegen een wand roteert u de oren zodat de gaten evenwijdig zijn
aan het oppervlak
3/12
Shure Incorporated
Pas op: Bij montage tegen een wand moet u de ULXD6-grensvlakmicrofoons verticaal insteken en verwijderen
om schade aan de USB-connector te voorkomen
Meer informatie beschikbaar online
Er is een uitgebreide online gebruikershandleiding beschikbaar via: pubs.shure.com (http://pubs.shure.com).
Bedieningselementen en connectoren
① Aan/uit-schakelaar
Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.
② Netvoeding
IEC-connector 100-240 V AC.
③ Voedings-led
• Aan = dockingstation is aan
• Uit = dockingstation is uit
④ Ethernetpoort
Maak verbinding met een Ethernet-netwerk om apparaten op afstand te kunnen beheren met behulp van Wireless
Workbench of andere besturingssoftware.
⑤ Led voor verbindingssnelheid van ethernet (oranje)
• Uit = 10 Mbps
• Aan = 100 Mbps
4/12
Shure Incorporated
⑥ Ledlampje voor ethernetstatus (groen)
• Uit = Geen netwerkkoppeling
• Aan = Netwerkkoppeling tot stand gebracht
• Knippert = Netwerkkoppeling actief
⑦ Laadsleuven (USB 3.0)
Plaats een ULXD6- of ULXD8-zender met oplaadbare batterijen van Shure in een sleuf om deze op te laden.
⑧ Laadstatus-leds
Elke laadsleuf heeft vijf leds die oplichten om de laadstatus van de batterij weer te geven:
Led
% batterij opgeladen
1
• Knipperend: <10%
• Niet knipperend: >10%
2
>25%
3
>50%
4
>75%
5
100%
⑨ Resetknop
• Dockingstation resetten: Houd de resetknop ingedrukt en schakel tegelijkertijd het dockingstation in om de fa­
brieksinstellingen opnieuw in te stellen. De IP­adressen worden opnieuw ingesteld op ‘Automatisch’. Laad­leds
branden groen.
• Zender resetten: Plaats de zenders in de laaddocks. Houd de resetknop vijf seconden ingedrukt om de fa­
brieksinstellingen van de zender te herstellen. Zender dempingsstatus leds = knipperend.
⑩ Identificatieknop
Duidt apparaten aan die worden getoond in Wireless Workbench door ervoor te zorgen dat zowel de led van het
apparaat als het bijbehorende pictogram in WWB knippert.
Voedingsaansluitingen
1. Sluit een voedingsbron aan op een stopcontact en voedingspoort van het dockingstation.
2. Het dockingstation wordt in- en uitgeschakeld via de aan/uit-schakelaar.
Als het dockingstation geen stroom meer heeft, worden de zenders ook uitgeschakeld.
Zenders aansluiten
Plaats een ULXD6- of ULXD8-zender met oplaadbare batterijen van Shure in de sleuf, zoals afgebeeld:
5/12
Shure Incorporated
Het dockingstation levert voeding om de batterijen voor de zenders op te laden:
• 15 minuten = 1 uur te gebruiken
• 1 uur = 50% opgeladen
• 3 uur = 100% opgeladen
Opmerking: Als het dockingstation geen stroom meer heeft, worden de zenders ook uitgeschakeld. De batterijen
worden weer opgeladen als deze weer stroom hebben.
Shure-apparaten aansluiten op Wireless Workbench
Met Wireless Workbench kunt u apparaten in het netwerk beheren en bewaken. Ga naar http://www.shure.com/
wwb (http://www.shure.com/wwb) om te beginnen en download de Wireless Workbench­software. Wireless Work­
bench communiceert met verbonden apparaten via een standaard Ethernet-netwerk.
Benodigde apparatuur: Shure-apparaat, computer waarop Wireless Workbench is geïnstalleerd, Cat 5- of (nog
beter) Ethernet-kabel en router of netwerkswitch
1. Sluit het apparaat op uw computer aan met een afgeschermde Cat 5­ of (nog beter) Ethernet­kabel voor be­
trouwbare netwerkprestaties. Als u meerdere apparaten wilt beheren, sluit dan elk apparaat aan op een router
of netwerkswitch. De Ethernetpoort­leds op uw apparaat lichten op om aan te geven dat het apparaat verbon­
den is met het netwerk. Controleer of de Shure­apparaten elkaar kunnen vinden door middel van het netwerk­
verbindingspictogram op de voorkant (locatie kan afwijken).
2. Gebruik de automatische modus (standaard) voor de meeste toepassingen. Uw switch of router wijst dan een
IP-adres toe met behulp van DHCP-adressering. Als er geen DHCP-server aanwezig is, maken uw apparaten
gebruik van een link-lokaal adres dat begint met 169.254.xxx.xxx. Als u een specifiek IP-adres wilt toewijzen,
stel de IP-modus in het netwerkmenu dan in op Handmatig. Ga voor modelspecifieke instructies naar http://
shure-community.custhelp.com/posts/a21b97f121 (http://shure-community.custhelp.com/posts/a21b97f121).
3. Open Wireless Workbench-software.
4. Selecteer een netwerkinterface in het pop-upvenster. Kies het netwerk dat het best past bij de Ethernetpoort
waarop uw apparaten zijn aangesloten.
6/12
Shure Incorporated
5. Uw apparaat wordt weergegeven in het tabblad Inventory wanneer de verbinding is geslaagd.
Configuratietips
• Controleer de firewall­instellingen om er zeker van te zijn dat Wireless Workbench toegang heeft tot uw net­
werk.
• Breid bij grotere installaties het netwerk uit met meerdere ethernet-switches
Bekijk het helpmenu in Wireless Workbench of ga naar http://www.shure.com/wwb (http://www.shure.com/wwb)
als u meer hulp nodig hebt.
Batterijen bewaken met Wireless Workbench
Wireless Workbench biedt gedetailleerde informatie over de batterijen van elke zender.
Klik op het tabblad ‘Inventory’ om het dockingstation in het netwerk te bekijken in Wireless Workbench.
Elk tabblad biedt verschillende batterijstatistieken:
Charge (Laadstatus)
Hier wordt de lading weergegeven als een percentage van de totale batterijcapaciteit. Ook de tijd die nog nodig is
om de batterij volledig op te laden wordt weergegeven.
Health (Conditie)
Hier wordt de conditie van een geselecteerde batterij weergegeven als een percentage van de laadcapaciteit van
een nieuwe batterij. De laadcapaciteit (de levensduur van de batterij wanneer deze volledig is opgeladen) wordt
minder als gevolg van herhaalde laadcycli, ouderdom of opslagomstandigheden.
Cycle (Cyclus)
Hier wordt weergegeven hoe vaak in totaal de batterij één volledige ontlading en lading heeft ondergaan. Opladen
na een halve ontlading telt als een halve cyclus. Opladen nadat de batterij voor een kwart is ontladen, telt als een
kwart van een cyclus.
Temperature (Temperatuur)
7/12
Shure Incorporated
Hier worden de batterijtemperatuur (in Celsius en Fahrenheit) en de status weergegeven.
Tip: Om individuele zenders op de SBC250 te identificeren, drukt u op de dempingsknop op uw ULXD6 of ULXD8
en houdt u deze ingedrukt om het bijbehorende pictogram in WWB te laten knipperen. Als u op Dismiss all klikt,
houdt het knipperen op.
Zenders met dockingstations in een netwerk beheren
Bekijk en beheer snel de instellingen van een groot aantal zenders met behulp van Wireless Workbench of exter­
ne beheersystemen.
U kunt de volgende instellingen aanpassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dempingsknop en led-gedrag of helderheid dempen
Hoogdoorlaatfilter
RF-vermogen
Voedingsvergrendeling
Initiële status van lader
Batterijtype
Apparaatnaam
Kanaalnaam
Frequentie
Normale of high-densitymodus
Offset grensvlak en zwanenhals
1. Plaats de zenders op het dockingstation. Controleer of het dockingstation met het netwerk is verbonden en met
de Wireless Workbench.
2. Zoek het dockingstation in de lijst en klik met de rechtermuisknop om ‘Properties’ te selecteren.
3. Selecteer één of meerdere zenders.
4. Wijzig de instellingen van de zender en selecteer ‘Apply’. De zenders zijn nu klaar voor gebruik.
Verbinden met een extern beheersysteem
SBC250-netwerkdockingstations kunnen via het ethernet worden aangesloten op externe beheersystemen zoals
AMX of Creston. Gebruik slechts één controller per systeem om conflicterende berichten te voorkomen. Ga voor
een uitgebreide lijst van opdrachtregels naar: http://www.shure.com (http://www.shure.com).
• Verbinding: Ethernet (TCP/IP; SBC250 is de client)
8/12
Shure Incorporated
• Poort: 2202
Firmware-updates
Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwa­
reversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Download nieuwe versies van de firmwa­
re met behulp van het hulpprogramma Shure Update Utility om te profiteren van een verbeterd ontwerp.
Download de Shure Update Utility via http://www.shure.com/suu (http://www.shure.com/suu).
Zenderfirmware bijwerken met dockingstation
1. Plaats zenders in het dockingstation en controleer of het dockingstation met het netwerk is verbonden.
2. Start de Shure Update Utility om firmware-updates te zoeken.
3. Download updates en klik op Send Updates.
Modelvarianten
Alle modellen worden geleverd met voeding, tenzij anders staat aangegeven.
Regio
Model
Verenigde Staten
SBC250-US
Argentinië
SBC250-AR
Brazilië
SBC250-BR
Europa
SBC250-E
Verenigd Koninkrijk
SBC250-UK
Japan
SBC250-J
China
SBC250-CN
Korea
SBC250-K
Taiwan
SBC250-TW
Australië
SBC250-AZ
India
SBC250-IN
Wereldwijd
SBC250 (zonder voeding)
9/12
Shure Incorporated
Productgegevens
SBC250
Laadtijd
ULXD6 and ULXD8
15 minuten = 1 uur gebruiksduur; 1 uur = 50% opgeladen; 3 uur = 100% opgeladen
Netwerkinterface
10/100-Mbps Ethernet
Voedingsvereiste
100 - 240V AC @ 0,35 A maximum, 50/60 Hz
Behuizing
Gegoten plastic, Metaalplaat
Afmetingen
215 x 191 x 62,5 mm (8,46 x 7,52 x 2,44in.)
Gewicht
2,7 kg(5,95 lb)
Bedrijfstemperatuurbereik
0°C (32°F) tot 45°C (113°F)
Opslagtemperatuurbereik
-29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)
Certificering
Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese richtlijnen:
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
10/12
Shure Incorporated
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing
veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het
apparaat tot gevolg kan hebben.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licen­
ce. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.
Komt in aanmerking voor CE-markering.
Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Opmerking: Raadpleeg het label aan de onderzijde van de behuizing van de lader voor de FCC-markering, de
CE-markering en de RCM-markering, de KC-markering en de elektrische specificaties.
Opmerking: EMC­conformiteitstesten worden gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabel­
typen. Bij gebruik van andere kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid
om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
Voldoet aan de volgende normen:
EN55032
EN55103-2
EN55024
EN60950
Korea KN32/35
IEC60950
Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken deel uit van regionale
recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone huisafval.
Belangrijke productinformatie
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Alleen gebruiken
met AA-batterijen.
WAARSCHUWING
• Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen,
indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
• Volg de instructies van de fabrikant op.
• Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
11/12
Shure Incorporated
• WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend ver­
vangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
• Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
• Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
• Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
• Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor
gebruikte batterijpakketten.
• Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals di­
rect zonlicht, vuur etc.
Informatie voor de gebruiker
Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform
deel 15 van de FCC­regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke in­
terferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze
ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interfe­
rentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen
kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan
worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing
te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:
•
•
•
•
Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.
LICENTIE-INFORMATIE
Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de au­
toriteiten in uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door
Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoorde­
lijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van
de vergunning hangt af van de classificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequen­
tie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan
contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie­autoriteit betreffende de juiste vergunning en alvo­
rens frequenties te kiezen en te bestellen.
Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.
12/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising