Shure MX4xx Gooseneck Microphones and Accessories Gebruikershandleiding

Shure MX4xx Gooseneck Microphones and Accessories Gebruikershandleiding
MX405 MX410 MX415
Gooseneck-microfoons en accessoires
The Shure miniature gooseneck microphones, MX405, MX410 and MX415, user guide.
Version: 3 (2019-E)
Shure Incorporated
Table of Contents
MX405 MX410 MX415Gooseneck-microfoons en accessoires
3
Algemene beschrijving
3
Kenmerken
3
Model Variations
3
Plaatsing
12
MX400SMP Pintoewijzingen
13
DIP-schakelaars
13
LED Logisch
14
MX400DP Desktopvoet
Windkap met klikbevestiging
8
Interchangeable Cartridges
9
MX400SMP Tafelmontagekit voorversterker
Accessoires
10
15
Plaatsing
16
Kabel
16
MX400DP DIP Switches
17
Lokale geluidsdemping
18
Logische geluidsdemping (automatisch mixen)
19
11
Certificering
27
2/27
Shure Incorporated
MX405 MX410 MX415
Gooseneck-microfoons en accessoires
Algemene beschrijving
De Shure MX405, MX410 en MX415 miniatuur-gooseneck-microfoons zijn geschikt voor gebruik in de directiekamer en andere
ruimten waar uitstraling belangrijk is. Gebruik de MX400SMP tafelmontagekit om de microfoon permanent op een conferentieof spreektafel te monteren of de MX400DP verplaatsbare desktopvoet, inclusief een configureerbare mute-knop met logische
uitgang. Tevens compatibel met de MX890 draadloze desktopvoet en de ULXD8 draadloze voet.
Kenmerken
•
•
•
•
•
Onopvallend, elegant design
Keuze tussen tweekleurige indicator of lichtring
Groot dynamisch bereik en vlakke frequentierespons
®
RF-filtering met CommShield -technologie
Logische ingang voor externe LED-controle
Model Variations
These gooseneck microphones are available in different lengths with a cardioid, supercardioid, or mini-shotgun cartridge and
either a bi-color LED status indicator or a light ring. The 10 and 15 inch models are also available with a dualflex neck.
3/27
Shure Incorporated
4/27
Shure Incorporated
5/27
Shure Incorporated
Zwanenhalsmicrofoons
Cardioïde zwanenhalsmicrofoon van 5"
MX405LP/C
Supercardioïde zwanenhalsmicrofoon van 5"
MX405LP/S
5" Mini-shotgun Gooseneck Microphone
MX405LP/MS
Zwanenhals van 5" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX405RLP/N
Cardioïde zwanenhalsmicrofoon van 10"
MX410LP/C
Supercardioïde zwanenhalsmicrofoon van 10"
MX410LP/S
Zwanenhals van 10" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX410RLP/N
Cardioïde dualflex zwanenhalsmicrofoon van 10"
MX410LPDF/C
Supercardioïde dualflex zwanenhalsmicrofoon van 10"
MX410LPDF/S
Dualflex zwanenhalsmicrofoon van 10" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX410RLPDF/N
Cardioïde dualflex zwanenhalsmicrofoon van 10" met rode led bovenop
MX410RLPDF/C
Cardioïde dualflex zwanenhalsmicrofoon van 10" met rode led bovenop
MX410RLPDF/S
Cardioïde zwanenhalsmicrofoon van 15"
MX415LP/C
Supercardioïde zwanenhalsmicrofoon van 15"
MX415LP/S
6/27
Shure Incorporated
Zwanenhals van 15" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX415RLP/N
Cardioïde dualflex zwanenhalsmicrofoon van 15"
MX415LPDF/C
Supercardioïde dualflex zwanenhalsmicrofoon van 15"
MX415LPDF/S
Dualflex zwanenhals van 15" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX415RLPDF/N
Cardioïde dualflex zwanenhalsmicrofoon van 15" met rode led bovenop
MX415RLPDF/C
Supercardioïde dualflex zwanenhalsmicrofoon van 15" met rode led bovenop
MX415RLPDF/S
Witte zwanenhalsmicrofoon van 5" (zonder cartridge)
MX405WLP/N
Witte zwanenhalsmicrofoon van 5" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX405WRLP/N
Witte zwanenhalsmicrofoon van 10" (zonder cartridge)
MX410WLP/N
Witte zwanenhalsmicrofoon van 10" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX410WRLP/N
Witte zwanenhalsmicrofoon van 15" (zonder cartridge)
MX415WLP/N
Witte zwanenhalsmicrofoon van 15" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX415WRLP/N
Witte dualflex zwanenhalsmicrofoon van 10" (zonder cartridge)
MX410WLPDF/N
Witte dualflex zwanenhalsmicrofoon van 10" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX410WRLPDF/N
Witte dualflex zwanenhalsmicrofoon van 15" (zonder cartridge)
MX415WLPDF/N
Witte dualflex zwanenhalsmicrofoon van 15" met rode led bovenop (zonder cartridge)
MX415WRLPDF/N
Coverage and Placement
• Cardioid: One microphone for one or two people.
• Supercardioid: One microphone for each person.
• Mini-shotgun: One microphone for each person.
Cardioid
7/27
Shure Incorporated
Supercardioid
Mini-shotgun
Mic Placement
Windkap met klikbevestiging
• Klik deze in de groef onder de cartridge.
• Voor verwijdering spreidt u de opening met een schroevendraaier of uw duimnagel.
• Geeft een bescherming van 30 dB tegen plofgeluiden.
8/27
Shure Incorporated
Interchangeable Cartridges
Microflex microphones use interchangeable cartridges that allow you to choose the polar pattern for different installations.
9/27
Shure Incorporated
Cartridge Polar Patterns
MX400SMP Tafelmontagekit voorversterker
Permanente montagekit voor conferentie- of spreektafels. Inclusief logische LED-ingang.
10/27
Shure Incorporated
Accessoires
Bijgeleverde accessoires
MX400SMP Tafelmontagekit
11/27
Shure Incorporated
Plaatsing
Opmerking: Door de vleugelmoer te strak vast te draaien, wordt de isolatie tegen trillingen verminderd.
Voorzichtig: Om verbuiging van pinnen te voorkomen, de inkeping uitlijnen en de connector helemaal insteken, alvorens het
onderdeel te draaien tot het vastzit.
12/27
Shure Incorporated
MX400SMP Pintoewijzingen
5-pins XLR
DIP-schakelaars
Plaats DIP-schakelaar 1 omhoog om het hoogdoorlaatfilter in te schakelen, dat frequenties onder 150 Hz met 6 dB per octaaf
verlaagt.
13/27
Shure Incorporated
Schakelaar
Omlaag (standaard)
Omhoog
1
Volledige frequentierespons
Hoogdoorlaatfilter
2
LED brandt continu
LED knippert
LED Logisch
Gebruik voor de bediening van de LED-indicator de inbegrepen 5-pins XLR-connector om de microfoon te verbinden met een
automatisch mengpaneel of een ander logisch apparaat.
Opmerking: Sluit de LED IN aan op de poortuitgang om de LED te laten oplichten wanneer het kanaal wordt aangestuurd.
Gebruik geen relaispoorten bij Creston- en AMX-apparaten. Gebruik in plaats daarvan de I/O logische poorten.
De LED-logica werkt mogelijk niet bij aansluiting op apparaten zonder interne logische circuits met afstopweerstand, zoals
ClearOne; DSP-producten. Voor elke microfoon kunnen externe circuits met afstopweerstand worden toegevoegd. Op
www.shure.com/FAQ vindt u uitgebreide instructies.
Logische verbinding
Verbinding met apparaat met intern logisch circuit met afstopweerstand
MX405, 410, 415
Logica LAAG (0 V)
Logica HOOG (+5 V)
14/27
Shure Incorporated
MX405, 410, 415
Groen
Rood
MX405R, 410R, 415R
Logica LAAG (0 V)
Logica HOOG (+5V)
Rood
Uit/knipperend
MX400DP Desktopvoet
De MX400DP verplaatsbare desktopvoet omvat een configureerbare mute-knop met logische uitgang.
MX400DP Desktopvoet
15/27
Shure Incorporated
Plaatsing
Voorzichtig: Om verbuiging van pinnen te voorkomen, de inkeping uitlijnen en de connector helemaal insteken, alvorens het
onderdeel te draaien tot het vastzit.
Kabel
De 6,1 m (20 ft) lange vaste kabel is aan het uiteinde voorzien van een 3-pins XLR-connector. Maak voor logische toepassingen de XLR-connector open om de drie ongespecificeerde logische geleiders te kunnen bereiken.
Draadkleur
Functie
Rood
Audio +
Zwart
Audio −
Wit
SCHAKELAAR OUT
Oranje
LED IN
Groen
Logic Ground
Afscherming
Gemeenschappelijke mic-massa
16/27
Shure Incorporated
MX400DP Pin Assignments
3-Pin XLR
MX400DP DIP Switches
Caution: Failure to reinstall the setscrew will reduce RF immunity.
Switch
Down (default)
Up
1
Momentary
Toggle
2
Push-to-Mute
Push-to-Talk
3
Local Mute
Logic Control
17/27
Shure Incorporated
Switch
Down (default)
Up
4
Full Frequency Range
Low Cut Filter (attenuates 6 dB per octave below 150 Hz)
5
LED Steady
LED Flashes
Lokale geluidsdemping
Af fabriek is de microfoon ingesteld op lokale (handmatige) geluidsdemping (DIP-schakelaar 3 omlaag). In deze stand zal de
PUSH-knop op de microfoon het geluidssignaal van de microfoon dempen. Bij demping zal geen geluid naar de audio-uitgangen worden gestuurd.
In deze instelling zal de LED in een kleur branden die past bij de microfoonstatus zoals die door de gebruiker met de
PUSH-knop is ingesteld.
MX405, 410, 415
MX405R, 410R, 415R
Actief
Groen
Rood
Gedempt
Rood
Uit/knipperend
Microfoonstatus
Configuratie knop
Gebruik voor de lokale geluidsdemping de DIP-schakelaars 1 en 2 om de knopwerking in te stellen.
Knopwerking
Logisch signaal SCHAKELAAR OUT
Instelling DIP-schakelaar
Momentfunctie: push-to-mute (standaardinstelling).
Bij indrukken zakt SCHAKELAAR OUT (rode
draad) naar 0 V. Bij loslaten keert SCHAKELAAR OUT terug naar +5 V.
Momentfunctie: push-to-talk
18/27
Shure Incorporated
Knopwerking
Logisch signaal SCHAKELAAR OUT
Instelling DIP-schakelaar
Tuimelfunctie: Indrukken en loslaten om
tussen in- en uitschakelen te wisselen.
Microfoon is actief bij ingeschakelde voeding.
Bij indrukken en loslaten gaat SCHAKELAAR
OUT naar 0 V. Opnieuw indrukken om terug
te keren naar +5 V.
Tuimelfunctie: Indrukken en loslaten om
tussen in- en uitschakelen te wisselen.
Microfoon is mute bij ingeschakelde voeding
Logische geluidsdemping (automatisch mixen)
Plaats DIP-schakelaar 3 omhoog om de microfoon in te stellen op logische controletoepassingen als het microfoongeluid
wordt gedempt door een extern apparaat, zoals een automatisch mengpaneel. In deze stand zal de lokale dempingsfunctie
van de PUSH-knop worden omgeleid (de microfoon verstuurt altijd audio) en zal de LED niet direct op het indrukken van de
knop reageren.
De installatie vereist dat de SCHAKELAAR OUT-geleider in de microfoonkabel wordt aangesloten op het automatische mengpaneel of een ander logisch TTL-apparaat. Als de spreker op de microfoonknop drukt, verandert het spanningsniveau van de
SCHAKELAAR OUT-geleider, waardoor het apparaat een signaal ontvangt om voor het betreffende kanaal het geluid te dempen of een andere functie uit te voeren.
Om de microfoon-LED te regelen moet de LED IN-geleider worden verbonden met de poortuitgang van het automatische
mengpaneel (of een ander logisch TTL-apparaat).
Configuratie knop
Voor de logische controle bepaalt DIP-schakelaar 1 de knopwerking (DIP-schakelaar 2 is niet van invloed).
Knopwerking
Instelling DIP-schakelaar
Momentfunctie: Bij indrukken zakt SCHAKELAAR OUT (rode draad) naar 0 V. Bij loslaten keert SCHAKELAAR OUT terug naar +5 V.
Tuimelfunctie: Bij indrukken en loslaten gaat SCHAKELAAR OUT naar 0 V. Opnieuw
indrukken om terug te keren naar +5 V.
19/27
Shure Incorporated
LED-controle met logische LED IN
Bij instelling op logische geluidsdemping moeten de LED IN-geleiders worden verbonden met een externe schakelaar, een relais of een TTL-poort (poort out) van een automatisch mengpaneel. De MX400DB bevat een intern circuit met afstopweerstand.
• De LED licht groen/rood op als de MX396 LED IN geaard is (oranje draad verbonden met de groene draad).
• De LED licht rood/uit op als de LED IN opgeheven is (oranje draad is NIET verbonden met de groene draad).
Type capsule
Elektreetcondensator
Frequentiekarakteristiek
50–17000 Hz
Polairpatroon
MX405/C, MX410/C, MX415/C
Cardioïde
MX405/S, MX410/S, MX415/S
Supercardioïde
MX405/MS
Mini-shotgun
Uitgangsimpedantie
170 Ω
Uitgangsconfiguratie
Actief gebalanceerd
Gevoeligheid
bij 1 kHz, nullastspanning
Cardioïde
−35 dBV/Pa (18 mV)
Supercardioïde
−34 dBV/Pa (21 mV)
Mini-shotgun
-33 dBV/Pa (22 mV)
1 Pa=94 dB SPL
Maximum-SPL
1 kHz bij 1% THD, 1 kΩ belasting
Cardioïde
121 dB
Supercardioïde
120 dB
Mini-shotgun
121 dB
Equivalente uitgangsruis
A-gewogen
Cardioïde
28 dB SPL
Supercardioïde
27 dB SPL
Mini-shotgun
26 dB SPL
20/27
Shure Incorporated
Signaal/ruis-verhouding
Ref. 94 dB SPL bij 1 kHz
Cardioïde
66 dB
Supercardioïde
68 dB
Mini-shotgun
68 dB
Dynamisch bereik
1 kΩ belasting, bij 1 kHz
93 dB
Common Mode Rejection
10 tot 100,000 kHz
45 dB, minimum
Oversturingsniveau voorversterkeruitgang
bij 1% THD
−8 dBV (0,4 V)
Polariteit
3-pins
XLR
Een positieve geluidsdruk op het membraan resulteert in een positieve spanning op pen 2 ten opzichte van pen
3 van de XLR-uitgangsconnector
5-pins
XLR
Een positieve geluidsdruk op het membraan resulteert in een positieve spanning op pen 4 ten opzichte van pen
2 van de XLR-uitgangsconnector
Nettogewicht
MX405
0,054 kg (0,119 lbs)
MX410
0,068 kg (0,150 lbs)
MX415
0,07 kg (0,154 lbs)
MX400DP
0,516 kg (1,138 lbs)
MX400SMP
0,125 kg (0,275 lbs)
Logische verbindingen
LED
IN
Actief laag (≤1,0 V), compatibel met TTL. Absolute maximale spanning: -0,7 V tot 50 V.
LOGIC
OUT
Actief laag (≤1,0 V), discipeert tot 20 mA, compatibel met TTL. Absolute maximale spanning: -0,7 V tot 50 V
(max. 50 V door 3 kΩ).
Dempingsschakelaarverzwakking
-50 dB minimum
Kabel
MX400DP
een bevestigde kabel van 6.1 m (20 ft) met afgeschermde audioparen, afgesloten bij een 3-pens mannetjes-XLR, en drie onafgesloten geleiders voor logische besturing
21/27
Shure Incorporated
Omgevingsvoorwaarden
Bedrijfstemperatuur
–18–57°C (0–135°F)
Opslagtemperatuur
–29–74°C (–20–165°F)
Relatieve luchtvochtigheid
0–95%
Voedingsvereisten
Fantoomvoeding
48–52 V DC, 8,0 mA
22/27
Shure Incorporated
23/27
Shure Incorporated
24/27
Shure Incorporated
25/27
Shure Incorporated
26/27
Shure Incorporated
Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CEmarkering.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
27/27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement