Shure | GLXD6 | User guide | Shure GLXD6 Guitar Pedal Receiver with Integrated Tuner Gebruikershandleiding

Shure GLXD6 Guitar Pedal Receiver with Integrated Tuner Gebruikershandleiding
GLXD6
Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd
stemapparaat
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1. LEES deze instructies.
17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
2. BEWAAR deze instructies.
18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten
op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
4. VOLG alle instructies op.
5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand
wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens
de instructies van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur,
radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder
versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt
van het product.
9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of
randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee
pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker
heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de
aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de
meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien
dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of
elektrische schokken te verminderen.
20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan
lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat
Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en
aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.
WAARSCHUWING: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan grote
hitte, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort.
WAARSCHUWING
•
Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar
voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren,
tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
•
Volg de instructies van de fabrikant op.
•
11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met
een arts of de plaatselijke eerste hulp.
•
Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de
fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of
met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen
voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie
om letsel door omkantelen te voorkomen.
•
Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan de
gespecificeerde Shure-producten.
•
Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke
verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de
buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat
verlaten.
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar
wordt vervangen. Alleen gebruiken met AA-batterijen.
Opmerking:
13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel.
Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei
wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker,
vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat
is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht.
PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas,
op het apparaat.
16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor
gebruik zijn.
•
Dit apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden
gebruikt.
•
EMC-conformiteit wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde
en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere kabeltypen kunnen
de EMC-prestaties worden aangetast.
•
Gebruik deze batterijlader uitsluitend met de laadmodules en batterijpakketten van Shure waarvoor hij is bedoeld. Gebruik met andere dan
de opgegeven modules en batterijpakketten kan het risico van brand of
explosie vergroten.
•
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door
Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
Opmerking: Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde voeding of een
door Shure goedgekeurd equivalent.
Systeemoverzicht
De nieuwe grensverleggende draadloze GLX-D-systemen van Shure combineren de allernieuwste technologie van automatische frequentiemanagement met een eersteklas intelligente oplaadbaarheid van lithiumionbatterijen,
wereldvermaarde microfones en een ongeëvenaard ontwerp en dito constructie. Het compacte ontwerp met laag profiel past gemakkelijk in een pedaalbordconfiguratie. Het ingebouwde chromatische stemapparaat maakt het
©2017 Shure Incorporated
opstellen eenvoudiger terwijl er tegelijk flexibele stemmogelijkheden worden
geboden. Met geavanceerde technologie voor frequentieverspringing wordt
interferentie gedetecteerd en automatisch overgeschakeld naar een storingsvrij back-upkanaal om audio-uitval te voorkomen. Bij het scannen van
kanalen wordt het beste ontvangerkanaal voor draadloze audio gezocht en
wordt automatisch een koppeling met de zender gemaakt.
1/18
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
•
Uitzonderlijke helderheid van digitale audio
•
•
Ingebouwd stemapparaat met aanpasbare functionaliteit en weergaveopties
Regelbare versterkingsfactor van zender om het audiosignaal te optimaliseren
•
•
Werkt in het 2,4 GHz-spectrum, dat in de hele wereld beschikbaar is.
Detecteert automatisch interferentie en voorkomt dit om de audiokwaliteit
te bewaren
•
Compacte, robuuste metalen constructie
•
•
Ontvanger is compatibel met een standaard 9 V DC-voeding met positieve
punt of negatieve punt (minimaal 250 mA)
De wereldwijde licentievrije 2,4 GHz-frequentieband staat het gebruik
van maximaal 4 compatibele systemen toe in een standaardopstelling
en maximaal 8 compatibele systemen onder ideale omstandigheden
•
Oplaadbare zenderbatterijen leveren goedkope energie en hebben een
gebruiksduur van maximaal 16 uur
•
RF-back-upkanaal voor afstandsbediening of zenderfuncties
•
Automatische zenderuitschakeling om batterijgebruiksduur te maximaliseren wanneer de zender niet in gebruik is.
Accessoires
Inbegrepen componenten
Optionele accessoires
Batterijlader voor in de auto
SBC-CAR
Autonome lader voor één batterij
SBC10-902
Oplaadbare Shure-batterij
SB902
Micro-USB-batterijlader
SBC10-USB
Voeding
PS24
Eersteklas gitaarkabel
WA305
Snelstart
Voor het verkorten van de insteltijd worden zender en ontvanger automatisch
gekoppeld en vormen zo een audiokanaal wanneer ze voor het eerst worden
ingeschakeld. Dit is eenmalig.
Stap ①
Sluit de voeding aan op de ontvanger en steek het netsnoer in een
netvoedingsbron.
Opmerking: Plaats bij gebruik van multi-effectpedalen het ontvangerpedaal
als eerste in de signaalketen.
Stap ②
Sluit de zender aan op het instrument en schakel de zender in.
Stap ③
Sluit de audio-uitgang van de ontvanger aan op een versterker of mengpaneel.
Schakel de ontvanger in: De blauwe rf-LED gaat knipperen terwijl de ontvanger aan de zender wordt gekoppeld. Wanneer de koppeling met succes
tot stand is gebracht, blijft de rf-LED continu oplichten.
Opmerking: De zender en ontvanger blijven voor toekomstig gebruik
gekoppeld. Bij inschakeling licht de blauwe rf-LED meteen op en wordt het
koppelen overgeslagen.
Stap ④
Controleer de audio en stel zo nodig de versterkingsfactor in.
2
3
1
4
Overzicht gitaarpedaalontvanger
2/18
2017/09/15
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
② DC-voedingsconnector
Voor aansluiting van DC-voeding (9 tot 15 V DC, min. 250 mA)
Opmerking: compatibel met voedingen met positieve punt of negatieve punt.
1
4
2
3
link
5
group
6
6
mode
audio
auto
rf
channel
③ Audio-uitgangsconnector
Voor aansluiting op versterker of mengpaneel.
Opmerking: plaats bij gebruik van multi-effectpedalen het ontvangerpedaal
als eerste in de signaalketen.
④ USB-poort
Voor het uploaden van firmware-updates
⑤ Display
Geeft instellingen van ontvanger en stemapparaat weer.
7
⑥ Antenne
Twee antennes per ontvanger. Antennes vangen het signaal van de zender
op.
① Aan/uit-schakelaar
Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
⑦ Voetschakelaar
Druk hierop voor het selecteren van ontvanger- of stemapparaatmodus.
Display, indicatoren en bedieningselementen
De functionaliteit van de bedieningselementen en het display is afhankelijk
van de geselecteerde modus:
Ontvangermodus
1
2
⑦ RF-LED
• AAN = gekoppelde zender is ingeschakeld
•
Knipperen = bezig met zoeken naar zender
•
UIT= gekoppelde zender uitgeschakeld of zender ontkoppeld
⑧ Knop 'channel'
Druk hierop om een kanaal te selecteren en te bewerken.
⑨ Knop 'group'
Druk hierop om een groep te selecteren en te bewerken.
link
group
3
9
4
8
mode
audio
auto
rf
5
6
7
Stemapparaatmodus
1
2
3
channel
① Batterijmeter zender
Oplichtende segmenten geven de resterende batterijgebruiksduur aan
② Display
Group
Channel
LK (bedieningselementen vergrendeld)
UN (bedieningselementen ontgrendeld)
-- (frequentie niet beschikbaar)
③ Knop 'link'
Druk hierop om de ontvanger handmatig aan een zender te koppelen of om
de functie Extern-ID te activeren
④ Knop 'mode'
Druk hierop om de audioversterkingsregeling in te schakelen. Stel met de ▲
▼ knoppen de versterking in.
⑤ Audio-LED
Het oplichten komt overeen met het audioniveau. Snel knipperen duidt op
audio-oversturing.
⑥ LED Mute
Licht op als het audio-uitgangssignaal wordt gedempt.
link
group
4
6
5
mode
audio
auto
rf
channel
① Indicator Te lage noot
Licht op wanneer een noot te laag is.
② Stembalkdisplay
LED's lichten op om toonhoogteafwijking aan te geven.
③ Indicator Te hoge noot
Licht op wanneer een noot te hoog is.
④ Nootdisplay
Geeft de naam van de noot aan of (--) als het stemapparaat inactief is.
⑤ Knop 'mode'
Druk hierop om de instellingen van het stemapparaatmenu te openen.
⑥ Pijltjesknoppen
Gebruik de ▲ ▼ knoppen voor het selecteren en bewerken van menu-instellingen.
⑦ Indicator voor verstemde frequentie/verschoven referentietoonhoogte
Er wordt een punt weergegeven indien de afstemming of toonhoogte op een
niet-standaard waarde is ingesteld.
Opmerking: Tijdens het inschakelen lopen niet-standaard instellingen voor
afstemming of toonhoogte over het ontvangerdisplay.
2017/09/15
3/18
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
Bodypack-zender
4
3
Zenderstatus-LED
2
8
1
LED is groen tijdens normaal gebruik.
Knipperen of een verandering van de LED-kleur betekent een wijziging in de
zenderstatus, zoals aangegeven in onderstaande tabel:
off on
Kleur
GLXD2
on
5
6
Status
Knippert
(langzaam)
zender probeert opnieuw koppeling met
ontvanger te maken
Knippert (snel)
een niet-gekoppelde zender die een
ontvanger zoekt
Knippert 3
maal
geeft een vergrendelde zender aan
wanneer de voedingsschakelaar wordt
ingedrukt
Aan
accugebruiksduur < 1 uur
Knippert
accugebruiksduur < 30 minuten
Rood/groen
Knippert
extern-ID actief
Oranje
Knippert
accufout, vervang accu
2
3
6
Toestand
Groen
5
7
Rood
7
1
De bodypackzender dragen
Klem de zender vast aan een riem of schuif een gitaarband door de klem
van de zender, zoals hier wordt weergegeven.
① Antenne
Voor overdracht van draadloos signaal.
Voor de beste resultaten moet de riem tegen de basis van de klem worden
geduwd.
② Status-LED
Hiermee wordt de zenderstatus aangegeven.
③ Aan/uit-schakelaar
Hiermee wordt de zender in-/uitgeschakeld.
④ TA4M-ingangsconnector
Wordt aangesloten op een microfoon- of instrumentkabel met een 4-pins
miniconnector (TA4F).
⑤ Micro USB-poort
Aansluiting voor opladen van batterij en voor firmware-updates.
⑥ Knop 'link'
•
Houd deze binnen 5 seconden na inschakelen ingedrukt om handmatig
de koppeling met de ontvanger te maken.
•
Druk deze kortstondig in om de functie Extern-ID te activeren met een
gekoppelde ontvanger
⑦ Batterijcompartiment
Voor een oplaadbare Shure-batterij.
Accu's en opladen
De GLX-D-zenders worden gevoed door de oplaadbare lithium-ion Shureaccu's SB902. Geavanceerde chemische accueigenschappen hebben de
gebruiksduur gemaximaliseerd. Dit zonder enig geheugeneffect, waardoor
accu's vóór het opladen niet eerst moeten worden ontladen.
De volgende acculaadopties zijn mogelijk:
Aanbevolen opslagtemperatuur voor niet-gebruikte accu's is 10 °C (50 °F)
tot 25 °C (77 °F).
Opmerking: De zender laat geen RF- of audiosignalen door wanneer deze
is aangesloten op de laadkabel.
4/18
2017/09/15
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
Opladen via de netvoeding
1. Steek de laadkabel in de laadpoort op de zender.
2. Steek de laadkabel in een netvoedingsbron.
Opladen via de
netvoeding
Opladen via
USB-aansluiting
Gebruiksduur zender
0:15
0:30
max. 1:30
0:30
1:00
max. 3:00
1:00
2:00
max. 6:00
3:00
4:00
max. 16:00*
*Door opslag of te hoge temperatuur neemt de maximale gebruiksduur af.
Opmerking: GLX-D-zenders worden na ongeveer 1 uur automatisch uitgeschakeld om de accugebruiksduur te verlengen als er geen signaal van
een gekoppelde ontvanger wordt waargenomen.
Batterijen van zender plaatsen
Bodypack-zender
1. Zet de vergrendeling in de stand open en schuif de batterijklep open.
2. Plaats de batterij in de zender.
3. Sluit de batterijklep en schuif deze in de vergrendelingsstand.
Opladen via een USB-poort
1. Steek de USB-laadkabel in de laadpoort op de zender.
2. Steek de kabel in een standaard USB-poort.
Belangrijke tips voor zorg voor en opslag van
oplaadbare Shure-batterijen
De juiste zorg voor en opslag van Shure-batterijen leidt tot betrouwbare
prestaties en garandeert een lange levensduur.
LED-status tijdens opladen
De volgende LED-toestanden geven de accustatus aan wanneer de zender
is aangesloten op een laadapparaat:
•
Sla batterijen en zenders altijd bij kamertemperatuur op
•
In het ideale geval dienen batterijen te worden opgeladen tot ongeveer
40% capaciteit voor langetermijnopslag
•
Tijdens opslag controleert u de batterijen elke 6 maanden en laadt u
deze zo nodig op tot 40% capaciteit
•
Groen = opgeladen voltooid
Batterijmeter zender
•
Groen en knippert = acculading > 90%
•
Rood = accu wordt opgeladen
Het aantal verlichte segmenten op de meter geeft de resterende batterijgebruiksduur aan voor een gekoppelde zender:
•
Oranje en knippert = accufout, vervang accu
Bepaal aan de hand van onderstaande tabel bij benadering de gebruiksduur
van de accu gebaseerd op de duur van de laadtijd. Afgebeelde tijden zijn in
uren en minuten.
① = > 30 min
② = > 2 uur
③ = > 4 uur
④ = > 6 uur
⑤ = > 8 uur
⑥ = > 10 uur
⑦ = > 12 uur
Opmerking: Accu's worden sneller opgeladen met gebruik van de netvoeding,
in vergelijking met een USB-aansluiting.
Opmerking: De LED's gaan aan/uit terwijl de batterijgebruiksduur wordt
berekend.
Laadtijden en gebruiksduur zender
2017/09/15
5/18
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
௟ ௠ ௡ ௢ ௣ ௤ ௥
link
mode
group
audio
auto
rf
channel
Systemen met meerdere ontvangers
Voor een eenvoudige opstelling zijn frequenties onderverdeeld in groepen
om zo goed mogelijk overeen te komen met de kanaalvereisten van uw
systeem.
Selecteer de groep door het totale aantal ontvangers in uw systeem te
bepalen (kanaaltelling). Alle ontvangers in het systeem moeten op dezelfde
groep worden ingesteld.
Groep
Kanaaltelling
Aantal
(aantal
back-upfrequenties
ontvangers)
Aantekeningen
1
max. 4
3
Initiële fabrieksinstelling.
2
max. 5*
3
De beste groep voor meerdere
kanalen als u storingen ondervindt.
3
max. 8*
0
Voor grote meerkanaalssystemen.
Gebruik groep 3 uitsluitend in een
geregelde Wi-Fi-omgeving, omdat
er geen back-upfrequenties
beschikbaar zijn om storingen te
voorkomen.
4
1
27
De beste groep voor een enkel
kanaal als u storingen ondervindt.
Ontvangers en zenders instellen
Opmerking: Schakel voordat u begint alle ontvangers en zenders uit. Schakel
telkens één zender/ontvanger-paar tegelijk in en stel deze dan in, zodat er
geen kruiskoppeling kan optreden.
1. Schakel de eerste ontvanger in.
2. Houd de knop voor groepen ingedrukt om (indien nodig) een groep te
selecteren of, als de groep al is ingesteld, druk op de knop voor kanalen
om voor het beste, beschikbare kanaal te scannen.
3. Schakel de eerste zender in. De blauwe rf-LED licht op wanneer een
koppeling tot stand is gebracht.
Herhaal stappen 1-3 voor elke aanvullende ontvanger en zender. Denk eraan
om elke ontvanger op dezelfde groep in te stellen.
audio
*Omgevingsafhankelijk, 4 systemen is gebruikelijk
Zie het gedeelte 'Tips om de prestaties van een draadloos systeem te verbeteren' voor meer informatie.
mute
rf
Opmerking: Wanneer er tijdens een kanaalscan koppeltekens op het groepsen kanaaldisplay verschijnen, geeft dit aan dat er geen beschikbare frequenties binnen de geselecteerde groep zijn. Kies een groep die meer ontvangers
ondersteunt en herhaal de instellingsstappen.
Een groep en kanaal handmatig selecteren
Specifieke groepen en kanalen kunnen aan de ontvanger worden toegewezen
in plaats van het gebruik van de automatische scanfunctie.
Een kanaal selecteren
Opmerking: Groep 3 mag alleen worden gebruikt in een gecontroleerde WiFi-omgeving om storingen van onvoorziene Wi-Fi-apparaten te voorkomen.
1. Houd de knop channel 2 seconden ingedrukt tot het display channel
begint te knipperen.
2. Druk op de knop channel om door de beschikbare kanalen te bladeren.
Een groep selecteren
3. De ontvanger slaat automatisch het geselecteerde kanaal op.
1. Houd de knop group 2 seconden ingedrukt tot het display group begint
te knipperen.
Opmerking: Een symbool van een dubbel koppelteken -- dat op het scherm
van de ontvanger wordt weergegeven tijdens een kanaalscan, geeft aan dat
er geen beschikbare kanalen binnen de geselecteerde groep zijn. Kies een
groep met meer kanalen en herhaal de instellingsstappen.
2. Druk op de knop group om door de beschikbare groepen te bladeren.
3. De ontvanger slaat automatisch de geselecteerde groep op.
Handmatig een zender aan een ontvanger koppelen
6/18
2017/09/15
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Gebruik de optie voor handmatig koppelen om de zender te wijzigen die is
gekoppeld aan een ontvanger. Wat vaak voorkomt bij handmatige koppeling
is dat de gekoppelde zender van een type bodypack moet worden gewijzigd
in een type handheld.
Shure Incorporated
2. Houd de knop 'link' op de ontvanger ingedrukt: De blauwe LED rf gaat
knipperen en blijft vervolgens oplichten wanneer de koppeling is ingesteld.
3. Controleer de koppeling met de audio en regel zo nodig de versterkingsfactor af.
1. Schakel de zender in: Houd de knop LINK binnen 5 seconden ingedrukt
tot de zender-LED groen wordt en gaat knipperen.
Meerdere zenders aan een ontvanger koppelen
Koppel meerdere zenders aan dezelfde ontvanger zodat instrumenten tijdens
een optreden kunnen worden gewisseld. Er kan maar één zender tegelijkertijd actief zijn, anders storen de signalen met elkaar.
Na het koppelen van de zenders, kunnen gaininstellingen worden ingesteld
en onafhankelijk voor elke zender worden opgeslagen.
Belangrijk! U dient de gekoppelde zenders nooit tegelijkertijd in te schakelen
en te gebruiken.
Schakel beide zenders uit voordat u begint.
1. Druk op de knop 'group' om een groep te selecteren. De ontvanger scant
automatisch de geselecteerde groep om het beste, beschikbare kanaal
te vinden.
2. Schakel zender 1 in en koppel deze aan de ontvanger. Stel de versterkingsfactor af en schakel vervolgens de zender uit.
3. Schakel zender 2 in en koppel deze aan de ontvanger. Stel de versterkingsfactor af en schakel vervolgens de zender uit.
Overzicht 2,4 GHz-spectrum
GLX-D werkt binnen de 2,4GHz ISM-frequentieband, die wordt toegepast
voor Wi-Fi, Bluetooth en andere draadloze apparaten. Het voordeel van de
2,4GHz is dat het een algemene frequentieband is die overal op de wereld
licentievrij gebruikt kan worden.
Wi-Fi-pieksignalen zijn moeilijker te detecteren, omdat deze onregelmatig
optreden; maar, omdat bij GLX-D de belangrijkste informatie wordt herhaald,
oefenen zelfs pieksignalen op zeer hoge niveaus geen invloed uit op de audioprestaties.
Uitdagingen van 2,4GHz overwinnen
Problematische draadloze omgevingen
De uitdaging van de 2,4GHz is dat Wi-Fi-verkeer onvoorspelbaar kan zijn.
GLX-D pakt deze uitdagingen op de volgende wijze aan:
•
Geeft prioriteit aan en zendt uit op de beste 3 frequenties per kanaal
(door te kiezen uit een bundel van 6 frequenties over de 2,4GHz-frequentieband)
Sommige omgevingen bemoeilijken de prestaties van het 2,4 GHz draadloze
systeem meer dan anderen. Ook heeft lichaamsabsorptie een grotere invloed
in het 2,4 GHz-spectrum in vergelijking met het UHF-spectrum. In de meeste
gevallen is het verkleinen van de afstand tussen de zender en ontvanger de
eenvoudigste oplossing, bijvoorbeeld door de ontvangers met een vrije
zichtlijn op het podium te plaatsen.
•
Herhaalt de belangrijkste informatie zodanig dat zonder audio-onderbreking één frequentie volledig kan worden weggenomen
Problematische omgevingen omvatten:
•
Voert tijdens gebruik voortdurend scans uit om alle frequenties te
rangschikken (zowel actuele als back-upfrequenties)
•
Wordt naadloos zonder audio-onderbreking uit de buurt van storingen
naar back-upfrequenties gebracht
Kan tegelijk met Wi-Fi actief zijn
Schakel Wi-Fi-apparaten in voordat u GLX-D inschakelt en scan naar het
beste kanaal wanneer u van plan bent tijdens een optreden Wi-Fi te gebruiken. GLX-D detecteert en vermijdt ander Wi-Fi-verkeer door de volledige
2,4 GHz-omgeving te scannen en dan de 3 beste frequenties te selecteren
waarover kan worden verzonden. Het gevolg hiervan is dat uw draadloze
GLX-D-systeem betrouwbaar werkt en dat Wi-Fi- transmissies worden vermeden, aangezien die ook belangrijk kunnen zijn.
•
Omgevingen met weinig reflecterende oppervlakken zoals:
⁃
Buitenlocaties
⁃
Gebouwen met zeer hoge plafonds
•
Ruimten waar 3 of meer GLX-D-ontvangers worden gebruikt
•
Ruimten waar een sterk WiFi-signaal aanwezig is
•
Ruimten waar 2,4 GHz systemen van concurrenten worden gebruikt
Opmerking: In tegenstelling tot analoge draadloze tv-band waarbij doorgaans
hetzelfde type transmissie wordt gebruikt door alle fabrikanten, gebruiken
alle 2,4 GHz draadloze systemen verschillende variaties van draadloze
transmissie. Door deze verschillen wordt het moeilijker om 2,4 GHz-systemen
van verschillende fabrikanten te gebruiken. Dit kan wel kan worden gedaan
bij draadloze tv-bandoplossingen.
Tips en methodes om de prestaties van een draadloos systeem te verbeteren
Als u storingen of uitval ervaart, kunt u het volgende proberen:
•
Scan naar het beste, beschikbare kanaal (druk op de knop 'channel')
•
Verklein de afstand tussen zender en ontvanger, bijvoorbeeld door de
ontvangers met een vrije zichtlijn op het podium te plaatsen.
•
Wijzig de groep voor alle GLX-D-systemen:
⁃
Enkelkanaalssysteem: gebruik Groep 4 die is geoptimaliseerd voor
gebruik van een enkel kanaal
⁃
Meerkanaalssysteem: gebruik Groep 2 de meest krachtige draadloze
groep
2017/09/15
•
Houd zenders meer dan 2 meter (6 ft) uit elkaar
Opmerking: GLX-D-zenders die zich dichter dan 15 cm (6 inch) bij andere niet-GLX-D-zenders bevinden, kunnen hoorbare ruis in die zender
veroorzaken
•
Plaats de ontvanger verder van Wi-Fi-toegangspunten, computers of
andere actieve 2,4 GHz-bronnen af.
•
Deactiveer niet-kritieke Wi-Fi op computers, mobiele telefoons en andere
draagbare ontvangers
⁃
Als u van plan bent Wi-Fi tijdens een optreden te gebruiken, schakelt
u Wi-Fi in voordat u GLX-D inschakelt en scant u naar het beste
kanaal.
7/18
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
•
Vermijd druk Wi-Fi-verkeer zoals het downloaden van grote bestanden
of het bekijken van een film.
•
Plaats de zender en ontvanger niet in de buurt van metaal of andere
moeilijk doordringbare materialen
•
Breng tijdens de soundcheck een markering aan op 'probleemplekken'
en vraag sprekers of artiesten om die gebieden te vermijden
Shure Incorporated
•
Als er een bekende, sterke Wi-Fi-bron aanwezig is en u specifiek de
frequenties binnen dat Wi-Fi-kanaal wilt gebruiken, gebruikt u de volgende
groep/kanaal van GLX-D (beste optie wordt eerst weergegeven):
⁃
Wi-Fi 1: Groep 3/kanaal 8, groep 3/kanaal 4
⁃
Wi-Fi 6: Groep 3/kanaal 7, groep 3/kanaal 5
⁃
Wi-Fi 11: Groep 3/kanaal 2, groep 3/kanaal 1
2,4 GHz-frequentietabellen
In de volgende tabellen zijn de ontvangerkanalen, frequenties en latentietijd
voor elke groep vermeld:
Groep/kanaal
Frequenties
3/1
2415 2416 2443
3/2
2422 2423 2439
3/3
2426 2427 2457
3/4
2447 2448 2468
3/5
2409 2451 2452
Groep/kanaal
Frequenties
1/1
2424 2425 2442 2443 2462 2464
1/2
2418 2419 2448 2450 2469 2471
1/3
2411 2413 2430 2431 2476 2477
1/4
2405 2406 2436 2437 2455 2457
3/6
2431 2462 2463
Groep/kanaal
Frequenties
3/7
2404 2473 2474
2/1
2423 2424 2443 2444 2473 2474
3/8
2435 2477 2478
2/2
2404 2405 2426 2427 2456 2457
Groep/kanaal
Frequenties
2/3
2410 2411 2431 2432 2448 2449
2/4
2417 2418 2451 2452 2468 2469
4/1
2/5
2437 2438 2462 2463 2477 2478
2404 2405 2410 2411 2417 2418 2423 2424
2426 2427 2431 2432 2437 2438 2443 2444
2448 2449 2451 2452 2456 2457 2462 2463
2468 2469 2473 2474 2477 2478
Werking ontvanger
De volgende parameters worden niet beïnvloed door het vergrendelen van
de bedieningselementen:
Audioversterkingsregeling
•
De vergrendelingsstatus wordt niet gewijzigd door het aan/uit-schakelen
•
Tip: Probeer de instelling van 0 dB (unity gain [onversterkt]) als beginpunt
en stel vervolgens zo nodig de versterkingsfactor in.
Het bewerken en de functionaliteit van het stemapparaat blijven
beschikbaar
•
De aan/uit-schakelaar van de ontvanger wordt niet vergrendeld
1. Houd de knop mode op de ontvanger ingedrukt er tot op het display dB
verschijnt.
Bedieningselementen ontvanger vergrendelen
2. Druk op pijltjesknoppen up/down om de versterkingsfactor in te stellen.
Voor een snellere afregeling houdt u de knoppen ingedrukt.
Houd de knoppen 'group' en 'channel' tegelijkertijd ingedrukt voor het ver- of
ontgrendelen van de ontvanger.
De zenderversterking heeft een instelbereik van -20 dB tot +40 dB, in stappen
van 1 dB.
Opmerking: De intensiteit van de groene audio-LED komt overeen met het
audioniveau. Snel knipperen duidt op audio-oversturing. Verminder de versterkingsfactor om de overbelasting te verwijderen.
•
LK wordt weergegeven als een vergrendeld bedieningselement wordt
ingedrukt
•
UN wordt kort weergegeven om het ontgrendelingscommando te
bevestigen
Aan/uit-schakelaar van zender vergrendelen
link
mode
dB
audio
auto
rf
group
link
channel
mode
-9
audio
auto
rf
group
channel
Begin met de zender op UIT in te stellen en houd dan de knop LINK ingedrukt
terwijl u de zender inschakelt. Herhaal deze volgorde om te ontgrendelen.
Opmerking: De zenderstatus-LED knippert afwisselend rood/groen als een
vergrendelde schakelaar in de uit-stand wordt gezet.
Extern-ID
Bedieningselementen vergrendelen en ontgrendelen
De bedieningselementen van ontvanger en zender kunnen worden vergrendeld om onbedoelde of onbevoegde wijzigingen aan de instellingen te
voorkomen.
8/18
Gebruik de functie Extern-ID voor het identificeren van gekoppelde zenderen ontvangerparen. Wanneer extern-ID actief is, knippert het LCD-scherm
van de ontvanger en wordt ID weergegeven. De status-LED van de bijbehorende zender knippert ongeveer 45 seconden afwisselend rood en groen.
Voor het activeren van extern-ID:
2017/09/15
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
1. Druk kort op de knop 'link' op de zender of de ontvanger.
2. Het display van de gekoppelde ontvanger knippert en geeft ID weer en
de status-LED op de gekoppelde zender knippert afwisselend rood/groen.
3. Druk om de modus extern-ID af te sluiten kort op de knop 'link' of laat de
functie een time-out ondergaan.
ID
Stemapparaatmenu
Druk op de voetschakelaar en open de stemapparaatmodus.
In de stemapparaatmodus zijn de bedieningselementen alleen van invloed op de stemapparaatfuncties, RF- en audio-instellingen worden niet beïnvloed.
Opmerking: Het audiosignaal wordt niet door het stemapparaat gevoerd, waardoor er geen overbruggingsschakelaars, die meestal te vinden zijn op bedrade
stemapparaten, nodig zijn.
Opties stemapparaat
•
Indicator: Needle of Strobe
•
Uitgangsspanning: Live, Mute of Both
•
Helderheid display
•
Verstemmen
•
Te hoge en te lage noten
•
Referentietoonhoogte
Instellingen stemapparaat selecteren en bewerken
Gebruik de volgende knoppen voor het selecteren en bewerken van de menu-instellingen van het stemapparaat:
•
Open het menu met de knop mode en blader tussen de menu-instellingen
•
Wijzig met de ▲ ▼ knoppen een menuparameter
•
Gebruik de voetschakelaar voor het invoeren en opslaan van de parameterwijzigingen
link
mode
Menu
auto
rf
group
channel
Indicator: Naald of stroboscoop
De stemapparaatindicator kan als naald- of als stroboscoopuitvoering worden ingesteld.
Naald
Op de stembalk licht één LED op om een te hoge of te lage noot aan te geven. De groene middelste LED zal oplichten wanneer de noot zuiver is.
2017/09/15
9/18
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
Needle
Stroboscoop
Een reeks van drie LED's lopen over de stembalk in de richting voor te hoog of te laag. De beweging van de LED's stopt wanneer de noot zuiver is.
Opmerking: Indicator- en uitgangsinstellingen worden lopend van links naar rechts weergegeven.
Strobe
Voor audio-uitgang Live of Mute kiezen
De volgende modi zijn beschikbaar voor het instellen van de audio-uitgang op Live of Mute wanneer de voetschakelaar wordt ingedrukt in stemapparaatmodus.
Opmerking: Tekst voor de uitgangsinstellingen worden lopend van links naar rechts weergegeven.
Modus
Voetschakelaarfunctie
Live
Ontvangerdisplay (audio Live) Stemapparaatdisplay (audio Live)
Mute
Ontvangerdisplay (audio Live) Stemapparaatdisplay (audio Mute)
Both
Stemapparaatdisplay (audio Mute) Stemapparaatdisplay (audio Live)*
*Opmerking: In Both modi wordt het pedaal ingeschakeld in ontvangerdisplay. Druk op de voetschakelaar om de stemapparaatmodus te openen.
Live
Mute
Helderheid display
De ontvanger heeft een ingebouwde lichtsensor voor de automatische afregeling van de helderheid van het display.
Kies om de helderheid handmatig af te regelen een van de volgende instellingen:
10/18
2017/09/15
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
*A = automatisch
Shure Incorporated
*1 = laag
*2 = medium
*3 = hoog
Verstemmen
Het stemapparaat kan zo worden ingesteld dat de concertstemming wordt weergegeven voor instrumenten die als volgt zijn verstemd:
•
Tot 5 stappen hoger (#1-#2 -#3-#4-#5)
•
Tot 6 stappen lager (b6-b5-b4-b3-b2-b1)
De notatie voor concertstemming is b0
b0
= concertstemming
Er verschijnt een * op het display als herinnering dat het pedaal is verstemd.
Te hoge en te lage noten
Toont symbolen voor te hoge of te lage noten op het display voor niet-natuurlijke tonen.
Te hoge en te lage noten
Alleen te lage noten
Alleen te hoge noten
Referentietoonhoogte
De referentietoonhoogte kan worden verschoven vanuit de concertstemming van A440 in een bereik van 432 Hz t/m 447 Hz in stappen van 1 Hz.
Bij het aanpassen van de toonhoogte worden de laatste 2 cijfers van de waarde weergegeven. Op het display verschijnt bijvoorbeeld '32' wanneer de toonhoogte
is ingesteld op 432 Hz.
Er verschijnt een * op het display als herinnering dat de referentietoonhoogte is verschoven.
432 Hz
2017/09/15
A440
447 Hz
11/18
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
Stemapparaat gebruiken
1. Druk op de voetschakelaar om de stemapparaatmodus te openen.
2. Speel elke noot afzonderlijk. Het display toont de naam van de noot.
Stroboscoopmodus
3. Regel de toonhoogte af tot beide indicatoren oplichten en de naald of
de stroboscoop aangeven dat deze correct is.
Beide stemindicatoren lichten op en de segmenten van de stroboscoop
stoppen met bewegen wanneer de noot zuiver is.
Gestemd
IIII
II
IIII
II
IIII
IIIIIIII
II
IIII
Te laag
IIIII
II
IIII III
II
I
IIIIIIII
II
II
IIIIIIII
II
IIII
IIII III
II
I
IIIII
IIIII
II
IIIIIIII
II
IIII III
II
I
IIII III
II
I
IIIII
Gestemd
IIII III
II
I
IIIII
Beide stemindicatoren en het middelste groene segment lichten op wanneer
de noot zuiver is.
IIIIIIII
II
Naaldmodus
IIII
IIIII
II
IIII III
II
I
IIIIIIII
II
Te hoog
IIIIIIII
II
II
IIII III
II
I
IIIII
IIII
Te laag
IIIIIIII
II
II
IIII III
II
I
IIIII
IIII
Te hoog
Een voeding van andere merken gebruiken
We adviseren u om de inbegrepen voeding of een voeding met geïsoleerde vermogensuitgangen te gebruiken om uw draadloze GLXD6-ontvangerpedaal van
stroom te voorzien.
Als u een voedingsbron met geïsoleerde vermogensuitgangen gebruikt, dient u een vermogensuitgang met een minimaal vermogen van 250 mA te gebruiken.
Houd echter rekening met het volgende als u voedingen van andere merken gebruikt:
•
Controleer het stroomverbruik van elk pedaal in een daisy-chain-configuratie. U moet het totale stroomverbruik voor al uw pedalen kennen om overbelasting
van de voeding te voorkomen.
•
Raadpleeg de fabrikant van het pedaal als er geen vermogenseis op het pedaal staat.
12/18
2017/09/15
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
link
mode
9V
1,000 mA
maximum
੼
50 mA
+
50 mA +
50 mA
group
audio
auto
rf
channel
+ 100 mA + 250 mA
500 mA
link
mode
9V
1,000 mA <
maximum
300 mA
+
350 mA
+
group
audio
auto
rf
channel
400 mA + 250 mA
1,300 mA
Firmware
Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies
en verbeteringen bevatten. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunnen nieuwe versies van de firmware worden gedownload en geïnstalleerd met behulp
van het hulpprogramma Shure Update Utility.
De software kunt u downloaden van http://www.shure.com/update-utility.
Op de computer aansluiten
Sluit het apparaat aan op uw computer met de USB naar micro-USB-kabel die bij uw GLX-D-systeem is meegeleverd.
GLXD4
off / on
power
mic out
instr out
GLXD6
GLXD1
GLXD2
2017/09/15
13/18
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
Probleemoplossing
Probleem
Indicatorstatus
RF-LED
ontvanger is
AAN
Oplossing
Probleem
Indicatorstatus
Schakel• de ontvanger
en zender over naar
een andere groep en/of
een ander kanaal.
Controleer
•
alle
verbindingen van het
geluidssysteem of stel
zo nodig de versterking
af (zie Versterking aanpassen).
Kijk of er• storingsbronnen in de buurt zijn
(mobiele telefoons, WiFi-toegangspunten, signaalverwerker, enz...)
en schakel deze bronnen uit of verwijder ze.
Controleer
•
of de ontvanger is aangesloten
op het mengpaneel/de
versterker.
Laad de• batterij van de
zender op of vervang
deze.
Schakel• de zender in.
Geen geluid of zacht geluid
RF-LED
ontvanger is
UIT
Controleer
• of de batterijen correct zijn
geplaatst.
Storing in of uitval van audio
Koppel •zender en ontvanger (zie het onderwerp Koppelen).
rf LED knippert
of is uit
Controleer
•
of de ACadapter goed in het
stopcontact is gestoken.
Voor optimaal
•
geluid
moet de zender worden
gebruikt in een ononderbroken lijn naar de ontvanger.
Controleer
•
of de ontvanger is ingeschakeld.
LED-indicator
Laad de batterij van de
zender is rood
zender op of vervang deze.
en knippert
Zender in
laadapparaat
geplaatst.
Vervorming
Koppel zender los van
laadapparaat.
Verbinden van zender en
ontvanger mislukt
Verschillen in geluidsniveau
bij het overschakelen tussen
bronnen
Ontvanger/zender kan niet
worden uitgeschakeld
Versterkingsregeling
ontvanger kan niet worden
afgesteld
14/18
Controleer
•
of de ontvanger en zender binnen de systeemparameters zijn geplaatst.
Het systeem
•
moet zijn
opgesteld binnen het
aanbevolen bereik en
de ontvanger mag zich
niet in de buurt van
metalen oppervlakken
bevinden.
Laad de• batterij van de
zender op of vervang
deze.
LCD-scherm
van ontvanger
is uit
Oplossing
OL-indicator
verschijnt op
LCD-scherm
van ontvanger
Verlaag de
versterkingsfactor van de
zender (zie
Versterkingsregeling).
De LED's van
de zender en
ontvanger
knipperen om Werk beide componenten
aan te geven bij naar firmwareversie 2.0
dat het tot
of hoger. Download de
stand brengen toepassing Shure Update
van de
Utility en volg de
verbinding is
instructies.
gestart, maar
het verbinden
mislukt
n.v.t.
Stel zo nodig de
versterkingsfactor van de
zender in (zie
Versterkingsregeling).
Zender-LED
knippert snel
Bedieningselementen
vergrendeld. Zie
Bedieningselementen
vergrendelen en
ontgrendelen
n.v.t.
Controleer de zender.
Zender moet zijn
ingeschakeld om
versterkingsfactor te
kunnen wijzigen.
2017/09/15
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Probleem
Indicatorstatus
Oplossing
LK verschijnt
op het scherm
van de
Bedieningselementen
ontvanger
ontvanger kunnen niet worden
wanneer er
afgesteld
knoppen
worden
ingedrukt
Bedieningselementen
vergrendeld. Zie
Bedieningselementen
vergrendelen en
ontgrendelen
Zender-LED is
groen en
knippert 3
maal
Bedieningselementen
vergrendeld. Zie
Bedieningselementen
vergrendelen en
ontgrendelen
Zender-ID-functie reageert
niet
Shure Incorporated
Probleem
Indicatorstatus
Oplossing
n.v.t.
De gekoppelde zender
staat uit of de ontvanger is
niet aan een zender
gekoppeld.
Zenderinformatie verschijnt
niet op het LCD-scherm van
de ontvanger
GLX-D-zenders worden na
1 uur automatisch
uitgeschakeld om de
batterijgebruiksduur te
maximaliseren als er geen
Zenderstatus-LED
Zender schakelt na 1 uur uit
signaal van een
is uit
gekoppelde ontvanger
wordt waargenomen.
Controleer of de
gekoppelde ontvanger is
ingeschakeld.
Model
A
B
C
SM58
51 mm, 2,0 in.
252 mm, 9,9 in.
37 mm, 1,5 in.
BETA 58
51 mm, 2,0 in.
252 mm, 9,9 in.
37 mm, 1,5 in.
SM86
49 mm, 1,9 in.
252 mm, 9,9 in.
37 mm, 1,5 in.
BETA 87A
51 mm, 2,0 in.
252 mm, 9,9 in.
37 mm, 1,5 in.
Componenten resetten
Maak gebruik van de resetfunctie als het nodig is om voor de zender of ontvanger de fabrieksinstellingen te herstellen.
zender binnen vijf seconden na inschakeling in en houd deze ingedrukt om
de koppeling te voltooien.
Ontvanger resetten
Zender resetten
Hiermee worden voor de ontvanger de volgende fabrieksinstellingen hersteld:
Hiermee worden voor de zender de volgende fabrieksinstellingen hersteld:
•
Versterkingsniveau = standaard
•
•
Bedieningselementen = ontgrendeld
Houd de knop link tijdens het inschakelen van de ontvanger ingedrukt tot op
het LCD-scherm RE wordt weergegeven.
Opmerking: Wanneer de reset is voltooid, begint de ontvanger automatisch
naar een zender te zoeken om deze te koppelen. Druk de knop 'link' van de
Bedieningselementen = ontgrendeld
Houd de knop 'link' op de zender tijdens het inschakelen van de zender
ingedrukt tot de voedings-LED uit gaat.
Wanneer de knop 'link' wordt losgelaten, begint de zender automatisch naar
een beschikbare ontvanger te zoeken om deze te koppelen. Druk op de knop
'link' op een beschikbare ontvanger om deze opnieuw te koppelen.
Productgegevens
Audiofrequentiekarakteristiek
Afstemmingsbandbreedte
20 Hz – 20 kHz
2400–2483,5 MHz
Dynamisch bereik
Werkbereik
120 dB, A-gewogen
Binnen
Max. 30 m (100 ft) normaal,
Max. 60 m (200 ft) maximum
Buiten
Max. 20 m (65 ft) normaal,
Max. 50 m (165 ft) maximum
RF-gevoeligheid
-88 dBm, normaal
Totale harmonische vervorming
0
0,2%, normaal
Zendmodus
RF-uitgangsvermogen
Digitaal, bedrijfseigen van Shure
10 mW E.I.R.P. max.
0
Opmerking: Werkelijk bereik is afhankelijk van RF-signaalabsorptie, -reflectie en -interferentie.
2017/09/15
15/18
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
Bedrijfstemperatuurbereik
Antennetype
-18°C (0°F) tot 57°C (135°F)
Interne monopool
1
Pentoewijzingen
TA4M
Opslagtemperatuurbereik
-29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)
Polariteit
Positieve spanning op de tip van de jackplug aan de gitaarkabel wekt een
positieve spanning op de tip van de ¼-inch-uitgang van de hoge impedantie
op.
1
grond (kabelafscherming)
2
+ 5 V Bias
3
audio
4
Door actieve lading aan de grond verbonden (aan
instrumentadapterkabel, pen 4 zweeft)
Batterijgebruiksduur
Max. 16 uur
Gitaarstemapparaat
Afstemnauwkeurigheid
±1 cent
Afstembereik
F#0 tot C8
Kanaaltelling
4 normaal, Max. 8 maximum
GLXD1
Afmetingen
90 x 65 x 23 mm(3,56 x 2,54 x 0,90in.), H x B x D (zonder antenne)
Gewicht
132 g (4,7 oz.) zonder batterijen
Voedingsvereisten
3,7 V Oplaadbaar lithium-ion
Behuizing
Gegoten metaal, Zwarte poederlak
Ingangsimpedantie
900 kΩ
RF-uitgangsvermogen
10 mW E.I.R.P. max.
Zenderingang
GLXD6
Afmetingen
46 x 95 x 133 mm (1,8 x 3,7 x 5,2 in.), H x B x D
Gewicht
504 g (17,8 oz.)
Behuizing
Gegoten metaal, Zwarte poederlak
Voedingsvereisten
9 tot 15 V DC, 250 mA min.
2
Connector
4-pens miniconnector, mannetje (TA4M)
Parasitaire onderdrukking
>35 dB, normaal
Configuratie
Ongebalanceerd
Versterkingsregelbereik
-20 tot 40 dB in stappen van 1 dB
Maximaal ingangsniveau
1 kHz bij 1% THD
+8,4 dBV (7,5 Vp-p)
1
Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.
2
Compatibel met voedingen met positieve tip of negatieve tip.
16/18
2017/09/15
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Audiouitgang
Shure Incorporated
Impedantie
50 Ω
Configuratie
6,35 mm (1/4") uitgang
Impedantie-gebalanceerd
Impedantie
Antennetype
PIFA-antennes
Maximaal ingangsniveau
100 Ω (50 Ω,
Ongebalanceerd)
6,35 mm (1/4") uitgang
−20 dBm
Uitgangsaansluitingen
Maximaal audio-uitgangsniveau
6,35 mm (1/4") connector (in 3 kΩ belasting)
50 Ω
+8,5 dBV
22µF
Pentoewijzingen
6,35 mm (1/4") connector
Punt=audio, ring=geen
audio, mantel=massa
50 Ω
22 µF
Antenne-ingang ontvanger
Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Certificering
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen
schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke ontvangen
storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking tot gevolg kan
hebben.
Dit draadloze systeem werkt met de wereldwijd beschikbare ISM-band van
2400 MHz t/m 2483,5 MHz. Voor het gebruik ervan is geen gebruikerslicentie
vereist.
Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:
•
WEEE-richtlijn 2002/96/EG zoals gewijzigd door 2008/34/EG
•
RoHS-richtlijn 2011/65/EG
Opmerking: Houd u aan het lokale recyclingschema voor elektronisch
afval.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.
Hierbij verklaar ik, Shure Incorporated, dat het radioapparatuur conform is
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
Gecertificeerd door IC in Canada onder RSS-210 en RSS-GEN.
Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry
Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn
99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS
richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving
voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301
489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan
de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing
veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing
die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Informatie voor de gebruiker
Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een
digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving.
Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke
interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet
geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke
interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie
dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt,
wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen,
wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer
van onderstaande maatregelen:
•
Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
•
Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.
IC: 616A-GLXD1, 616A-GLXD6
Gecertificeerd onder FCC-deel 15.
FCC-ID: DD4GLXD1, DD4GLXD6
2017/09/15
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië
Dit apparaat valt onder een licentie voor de ACMA-klasse en dient te voldoen
aan alle voorwaarden van die licentie, evenals de werkfrequenties. Dit appa17/18
GLXD6 Gitaarpedaalontvanger met geïntegreerd stemapparaat
Shure Incorporated
raat zal al vóór 31 december 2014 moeten voldoen als het wordt gebruikt in
de frequentieband van 520-820 MHz. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag
na 31 december 2014 om te voldoen niet meer worden gebruikt in de frequentieband van 694-820 MHz.
運用に際しての注意
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器の
ほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免
許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並び
にアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。 1 この
機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無
線局並びにアマ チュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉
の事例が発生した場合に は、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の
発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混 信回避のための処置等
(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。 3 そ
の他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア
無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこ
とが起きたときは、保証書に記載の販売代 理店または購入店へお問い合わ
せください。代理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト
http://www.shure.co.jp でもご覧いただけます。
現品表示記号について
現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯
の電波を使用し、変調方式は「その他」の方式、想定与干渉距離は 80m で
す。 2,400MHz~ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域
を回避することはできません。
Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: +1-847-600-2000 Email: info@shure.com
18/18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising