Shure | BRH44xM | User guide | Shure BRH44xM Broadcast Headset Gebruikershandleiding

Shure BRH44xM Broadcast Headset Gebruikershandleiding
BRH440M BRH441M
Broadcastheadset
The Shure broadcast headesets, BRH440M and BRH441M, user guide.
Version: 2 (2019-G)
Shure Incorporated
Table of Contents
Productgegevens
BRH440M BRH441MBroadcastheadset
3
BEPERKTE GARANTIE
3
Servicecentrums
3
Algemene beschrijving
4
Zorg en onderhoud
4
Verwijderbare kabel
4
De headset dragen
5
'Flip-up mute'-functie
6
6
Microfoon
7
Hoofdtelefoon
8
Accessoires
Vervangingsonderdelen
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
8
9
11
VOORZICHTIG
12
WAARSCHUWING
12
WAARSCHUWING
12
Certificering
12
2/13
Shure Incorporated
BRH440M BRH441M
Broadcastheadset
BEPERKTE GARANTIE
Shure Incorporated ("Shure") garandeert uitsluitend de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal gebruik geen materi­
aal- of constructiefouten bevat. Met uitzondering van de onderstaande gevallen is deze garantie twee (2) jaar geldig vanaf de
oorspronkelijke datum waarop het product direct bij Shure of een door Shure erkende wederverkoper is gekocht.
Voor oplaadbare batterijen die in dit product zijn opgenomen of erbij zijn meegeleverd, geldt deze garantie één (1) jaar vanaf
de oorspronkelijke aankoopdatum. Oplaadbare batterijen zijn echter onderhevig aan slijtage en de capaciteit ervan neemt na
verloop van tijd af als gevolg van factoren zoals temperatuur, opslagtijd, oplaadcycli, enz. Daarom wordt de afname van de ca­
paciteit van de batterijen niet als materiaal- of constructiefout beschouwd.
Shure zal geheel naar eigen inzicht het defecte product repareren of vervangen en zo snel mogelijk aan u retourneren. Deze
garantie is alleen geldig als de kopers op het moment dat ze het product retourneren, een aankoopbewijs overhandigen in de
vorm van de originele aankoopbon die ze direct van Shure of een door Shure erkende wederverkoper hebben ontvangen. Als
Shure ervoor kiest het defecte product te vervangen, behoudt Shure zich het recht voor het defecte product te vervangen door
een ander product van hetzelfde model of van een model dat minstens dezelfde kwaliteit en functies heeft, zulks uitsluitend ter
beoordeling van Shure.
Als u van mening bent dat dit product binnen de garantieperiode gebreken bevat, pakt u het product voorzichtig opnieuw in,
verzekert u het en retourneert u het franco met het aankoopbewijs aan Shure Incorporated, ter attentie van: Service Depart­
ment, op het onderstaande adres.
Buiten de Verenigde Staten retourneert u het product aan de handelaar of een erkend servicecentrum van Shure. De adressen
worden op www.Shure.com vermeld en zijn verkrijgbaar van Shure op het onderstaande adres.
Deze garantie is niet overdraagbaar. De garantie is niet geldig als het product van een andere partij dan Shure of door Shure
erkende wederverkoper is gekocht of als er sprake is van verkeerd gebruik van het product, gebruik dat afwijkt van de aanwij­
zingen van Shure, gewone slijtage, overmacht, nalatigheid, onbevoegde reparatie of aanpassing van het product.
ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WOR­
DEN HIERBIJ AFGEWEZEN VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DIT TOELAAT EN, VOOR ZOVER
DEZE DIT NIET TOELAAT, BEPERKT TOT DE DUUR EN VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. SHURE WIJST HIERBIJ
OOK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR INCIDENTELE EN BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.
In sommige landen is het niet toegestaan de duur van een stilzwijgende garantie te beperken of incidentele schade en gevolg­
schade uit te sluiten of te beperken. Mogelijk is bovenstaande beperking derhalve niet op u van toepassing. Deze garantie
biedt u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per land verschillen.
Met deze garantie worden de rechten van consumenten onder de van toepassing zijnde wetgeving niet beperkt.
DEZE GARANTIE HEEFT VOORRANG OP ALLE ANDERE GARANTIES DIE OP DIT PRODUCT VAN TOEPASSING ZIJN
OF MET DIT PRODUCT WORDEN MEEGELEVERD. DE GARANTIE GELDT ECHTER NIET VOOR SOFTWARE DIE IN HET
PRODUCT IS VERWERKT OF MET HET PRODUCT WORDT MEEGELEVERD. OP DE DESBETREFFENDE SOFTWARE IS
DE GARANTIE VAN TOEPASSING DIE IN DE MEEGELEVERDE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
VAN SHURE IS OPGENOMEN.
Servicecentrums
Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Caraïbisch gebied
Shure Incorporated
3/13
Shure Incorporated
t.a.v.: Serviceafdeling
945 Chaddick Dr.
Wheeling, IL 60090-6449 Verenigde Staten
Europa, Midden-Oosten en Afrika
Shure Europe GmbH
t.a.v.: Service
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031
Eppingen, Duitsland
Indonesia Service Center Resmi:
Jakarta Hotline (021) 612 6388
Medan (061) 6612550
Surabaya (031) 5032219
Jogjakarta (0274) 371710
Denpasar (0361) 766788
Makasar (0411) 324652
Algemene beschrijving
De BRH441M­broadcastheadset en de BRH440M­stereobroadcastheadset zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in uitzendin­
gen en mediaproducties. De circumaurale oorkussens houden achtergrondgeluid tegen, en de dynamische cardioïde micro­
foon biedt een natuurlijke, goed verstaanbare stemreproductie. De flexibele microfoonarm kan links of rechts worden gedragen
en is uitgerust met een "flip­up mute"­functie die de microfoon uitschakelt zodra deze verticaal wordt geplaatst. Een verwijder­
bare kabel met losse draaduiteinden biedt verbindingsmogelijkheden met verschillende apparaten en is eenvoudig te vervan­
gen voor een lange levensduur van de headset. De BRH440M is uitgerust voor stereogebruik, terwijl de BRH441M één oor
open laat voor de omgeving.
• Het afgesloten, circumaurale ontwerp biedt een uitstekende bescherming tegen achtergrondgeluid.
• De dynamische microfoon biedt een natuurlijke, goed verstaanbare stemreproductie met een cardioïde polair patroon en
een frequentierespons die is geoptimaliseerd voor gebruik in lawaaiige omgevingen.
• Ergonomisch en licht ontwerp met verstelbare, gevoerde hoofdband voor langdurig draagcomfort.
• De flexibele microfoonarm kan 250 graden naar links of naar rechts worden gedraaid.
• De "flip-up mute"-functie schakelt de microfoon uit wanneer de arm verticaal wordt geplaatst.
• De verwijderbare kabel loopt langs één zijde en heeft losse draaduiteinden (gestript en vertind) voor verbindingsmogelijk­
heden met verschillende apparaten.
• De door de gebruiker vervangbare kabel, oorkussens en windkap waarborgen een lange levensduur van het product.
• Dankzij de legendarische Shure-duurzaamheid is het apparaat bestand tegen intensief professioneel gebruik.
Zorg en onderhoud
Gebruik een zachte, vochtige doek.
VOORZICHTIG: Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddel bevatten. Zorg dat er geen vocht of vreemde voorwer­
pen in de openingen van de driver komen.
4/13
Shure Incorporated
Verwijderbare kabel
Koppel de kabel door de pijlen uit te lijnen en de kabel stevig vast te drukken totdat deze vergrendeld is.
Trek aan de gekartelde ring om de kabel te ontgrendelen en te verwijderen.
De headset dragen
Pas de hoofdband aan voor een comfortabele pasvorm.
5/13
Shure Incorporated
Plaats de arm zodanig dat de microfoon zich binnen 13 mm (1/2 inch) van uw mondhoek bevindt. Ter voorkoming van
‘ploppen’ of ademhalingsruis, moet deze niet recht voor de mond worden geplaatst.
Dankzij de draaiverbinding van de arm kunt u de headset zowel aan de linker- als rechterzijde van uw gezicht dragen.
'Flip-up mute'-functie
Draai de arm verticaal naar de positie met inkeping op de hoofdband om de microfoon te dempen.
6/13
Shure Incorporated
Productgegevens
Nettogewicht
zonder kabel
BRH440M
376 g (13,26 oz.)
BRH441M
240 g (8,5 oz.)
Gewicht incl. verpakking
BRH440M
0,8 kg (1,75 lbs)
BRH441M
0,69 kg (1,52 lbs)
Kabel
Verwijderbare kabel (afzonderlijk verkrijgbaar)
Omgevingsvoorwaarden
Bedrijfstemperatuur
18° tot 60° C (0° tot 140° F)
Opslagtemperatuur
-29° tot 74° C (-29° tot 165° F)
Relatieve luchtvochtigheid
0 tot 95%
Microfoon
Type
Dynamische, neodymium magneet, 12,5 mm
7/13
Shure Incorporated
Polairpatroon
Cardioïde
Frequentiekarakteristiek
50 tot 15,000 Hz
Uitgangsimpedantie
150 Ω
Gevoeligheid
bij 1 kHz, nullastspanning
66,5 dBV/Pa* (0,47 mV)
Polariteit
Een positieve druk op het membraan resulteert in een positieve spanning op pen 1 (rode kabel) ten op­
zichte van pen 2 (zwarte kabel).
Hoofdtelefoon
Transducertype
Dynamische, neodymium magneet
Grootte aandrijfmechanisme
40 mm
Frequentiekarakteristiek
20 tot 18,000 Hz
Gevoeligheid
bij 1 kHz
101 dB SPL/mW
Impedantie
bij 1 kHz
300 Ω
Maximaal ingangsvermogen
1000 mW
8/13
Shure Incorporated
Accessoires
Vervangingsonderdelen
1 paar vervangende gevoerde oorschelpkussens
Windkap
Kussentje dat tegen de slaap rust
9/13
Shure Incorporated
BRH-zendkabelaccessoires
In de volgende tabellen wordt de bedrading voor verwijderbare BRH­kabels beschreven. Alle verwijderbare BRH­kabels heb­
ben zes stroomgeleiders met discrete afsluiting bij de 6­pens Shure­connector die in de headset wordt gestoken. Bij vooraf­af­
gesloten kabels zijn stroomgeleiders (en signaal-) verbonden met gemeenschappelijke contacten aan het andere uiteinde van
de kabel waar dit is afgebeeld.
Connectorpenschema
BCASCA-NXLR4 (male connector)
4-pens XLR-M
Signaal
Draad
6-pens headsetconnector
1
Mic −
Zwart
2
2
Mic +
Rood
1
Mic-massa
Afscherming (niet-gecoat)
3
Massa hoofdtelefoonaudio
Wit
6
Hoofdtelefoonaudio 1
Oranje
4
Hoofdtelefoonaudio 2 (steelzijde)
Groen
5
Signaal
Draad
6-pens headsetconnector
Mic −
Zwart
2
Mic-massa
Afscherming (niet-gecoat)
3
2
Mic +
Rood
1
3
Massa hoofdtelefoonaudio
Wit
6
Hoofdtelefoonaudio 1
Oranje
4
Hoofdtelefoonaudio 2 (steelzijde)
Groen
5
3
4
BCASCA-NXLR4-FEM (female connector)
4-pens XLR-F
1
4 (thru-limiet
47uF)
10/13
Shure Incorporated
BCASCA-NXLR5 (male connector)
5-pens XLR-M
Signaal
Draad
6-pens headsetconnector
1
Mic −
Zwart
2
2
Mic +
Rood
1
Mic-massa
Afscherming (niet-gecoat)
3
Massa hoofdtelefoonaudio
Wit
6
4
Hoofdtelefoonaudio 2 (steelzijde)
Groen
5
5
Hoofdtelefoonaudio 1
Oranje
4
3
BCASCA-NXLR3QI
Connector
3-pens XLR-M
6,3 mm (1/4″) TRS
Contact
Signaal
Draad
6-pens headsetconnector
1
Mic-massa
Afscherming (niet­ge­
coat)
3
2
Mic +
Rood
1
3
Mic −
Zwart
2
Huls
Massa hoofdtelefoonaudio
Wit
6
Punt
Hoofdtelefoonaudio 2 (steel­
zijde)
Groen
5
Ring
Hoofdtelefoonaudio 1
Oranje
4
BCASCA1 (niet-afgesloten)
Signaal
Draad
6-pens headsetconnector
Mic +
Rood
1
Mic −
Zwart
2
Mic-massa
Afscherming (niet-gecoat)
3
Hoofdtelefoonaudio 1
Oranje
4
Hoofdtelefoonaudio 2 (steelzijde)
Groen
5
Massa hoofdtelefoonaudio
Wit
6
11/13
Shure Incorporated
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en
'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.
WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of
fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.
VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of scha­
de aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.
VOORZICHTIG
• Demonteer of wijzig het apparaat nooit. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme krachten en trek niet aan de kabel. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
• Houd het product droog en stel het niet bloot aan extreme temperaturen en vochtigheid.
WAARSCHUWING
• Als water of een vreemd voorwerp binnendringt in de binnenzijde van het apparaat, kan dat brand of elektrische schokken
tot gevolg hebben.
• Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect ra­
ken.
Dit apparaat kan geluidsvolumes boven 85 dB SPL produceren. Controleer wat uw maximale toegestane blootstellingsniveau aan continu geluid is volgens de
nationale regelgeving.
WAARSCHUWING
HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbe­
schadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupa­
tional Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbescha­
diging optreedt.
90 dB SPL
95 dB SPL
100 dB SPL
105 dB SPL
gedurende 8 uur
gedurende 4 uur
gedurende 2 uur
gedurende 1 uur
110 dB SPL
115 dB SPL
120 dB SPL
gedurende een halfuur
gedurende 15 minuten
Voorkom dit volume, anders kan schade optreden
Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CEmarkering.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
12/13
Shure Incorporated
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
13/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising