Shure | ADX2 | User guide | Shure ADX2 Handheld Transmitter Mode d'emploi

Shure ADX2 Handheld Transmitter Mode d'emploi
ADX2
Handheld zender
ADX2 Handheld Transmitter User Guide
Version: 7 (2019-D)
Shure Incorporated
Table of Contents
Menu Kaart
ADX2Handheld zender
11
3
Beschrijvingen menuparameters
WAARSCHUWING
3
Handheld zender ADX2
3
Kenmerken
3
Prestaties
3
Ontwerp
4
Voeding
4
11
Menu Radio
11
Menu Audio
11
Menu Utilities (Hulpprogramma's)
12
IR-synchronisatie
13
De frequentie handmatig instellen
14
RF-Mute
14
Safe Start
14
Oversturing ingang
15
5
Toongenerator
15
ADX2 zenderoverzicht
5
Audioniveaus overeen laten komen met microfoonoffsets
16
Bedieningselementen zender
6
ShowLink-test
16
Firmware bijwerken
17
Firmwareversies
17
De zender bijwerken
17
Inbegrepen componenten
4
Keuze van (1) van de volgende Shure microfoonkoppen: 4
Optionele accessoires
Optionele Shure microfoonkoppen:
4
Weergave beginscherm
7
Interface vergrendelen
8
Shure oplaadbare batterijen
8
Info batterij controleren
8
Belangrijke tips voor zorg voor en opslag van Shure
oplaadbare batterijen
9
Batterij plaatsen
9
Gebruiksduur ADX2 SB920-batterij
Menuparameters
Tips voor bewerken van menuparameters
10
10
10
Productgegevens
17
Frequentiebanden en RF-vermogen zender
20
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië
22
Certificering
23
LICENTIE-INFORMATIE
24
Information to the user
24
2/25
Shure Incorporated
ADX2
Handheld zender
WAARSCHUWING
• Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken,
wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
• Volg de instructies van de fabrikant op.
• Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
• WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met
hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
• Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
• Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
• Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
• Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte
batterijpakketten.
◦ Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals
direct zonlicht, vuur etc.
Opmerking: Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivalent.
Handheld zender ADX2
Zenders uit de ADX-serie leveren onberispelijke audiokwaliteit en RF-prestaties en zijn uitgerust met ShowLink®
afstandsbediening voor realtime parameterinstellingen en vermijden van storingen. Deze zender is voorzien van wide tuning,
high-densitymodus (HD), versleuteling en geavanceerde oplaadbaarheid in een vereenvoudigd ontwerp. Lichtgewicht
aluminium constructie, AA en SB920 oplaadbare voedingsopties (met opladen in een dockingstation).
Kenmerken
Prestaties
• 184 MHz afstembereik
•
•
•
•
•
•
•
Bereik van 20 Hz tot 20 kHz met vlakke frequentieweergave
Automatische ingang in fases optimaliseert versterkingsinstellingen
Diversity ShowLink-ingeschakeld voor op afstand bedienen van zender en automatisch vermijden van storingen
AES 256-bits versleuteling ingeschakeld voor beveiligde transmissie
>120 dB, A-gewogen, systeemversterking @ +10
Digitale uitgang: >125dB, A-gewogen (Dante, AES3, AES67)
100 meter (300 voet) bedieningsbereik in vrije zichtlijn
3/25
Shure Incorporated
• Te selecteren modulatiemodi optimaliseren prestaties voor spectrale efficiëntie of audiokwaliteit:
Standaard: optimale dekking, lage latentie
◦ High density: aanzienlijke toename in maximale aantal systeemkanalen
• Schakelbare voedingsniveaus = 2/10/40 mW (afhankelijk van de regio)
◦ Ingebouwde toongenerator en RF-markeerders om bereiktesten mogelijk te maken
Ontwerp
• Verwisselbare Shure-microfoonkoppen
• Lcd met achtergrondverlichting om eenvoudig door het menu en de bedieningselementen te navigeren
• Robuuste metalen constructie
◦ Menu en voeding vergrendelen
Voeding
• Met Shure SB920 oplaadbare batterijen is er een gebruiksduur van max. 9 uur en nauwkeurig meten mogelijk en is er geen
geheugeneffect
◦ Externe oplaadpunten voor opladen in dockingstation
Inbegrepen componenten
SB920 Shure oplaadbare batterij (2)
95A25763
Etui met rits
95B2313
Adapter met schroefdraad
31B1856
Draaibare adapter, zwart
90F4046
Keuze van (1) van de volgende Shure microfoonkoppen:
SM58 (RPW112)
KSM9 Nickel (RPW188)
BETA 87C (RPW122)
BETA 87A (RPW120)
BETA 58A (RPW 118)
KSM9 Black (RPW184)
KSM8 Black (RPW174)
KSM8 Nickel (RPW170)
KSM9HS Black (RPW186)
KSM9HS Nickel (RPW190)
4/25
Shure Incorporated
Optionele accessoires
SB920 Shure oplaadbare batterij
95A25763
Batterijcontactafdekking (onderdeelnummer verschilt per
frequentiebereik)
WA619-A (470-636 MHz), WA619-B
(606-810 MHz), WA619-C (750-960 MHz)
AD651B Talk Switch-knop (zwart)
90A37347B
Houder voor microfoonstandaard
WA371
Shure netwerklaadstation 2-Up
SBC240
Optionele Shure microfoonkoppen:
SM58 (RPW112)
SM86 (RPW114)
SM87A (RPW116)
BETA 58A (RPW118)
BETA 87A (RPW120)
BETA 87C (RPW122)
VP68 (RPW124)
KSM9 Nickel (RPW188)
KSM9HS Nickel (RPW190)
KSM9 Black (RPW184)
KSM9HS Black (RPW186)
ADX2 zenderoverzicht
① Microfoonkop
Zie Optionele accessoires voor een lijst met compatibele koppen.
② Display
Weergave van menuschermen en instellingen. Druk op een willekeurige bedieningsknop om de achtergrondverlichting te
activeren.
③ IR-poort (infrarood)
Uitlijnen met de IR-poort van de ontvanger tijdens IR-synchronisatie om de zender automatisch te programmeren.
④ Bedieningsknoppen
5/25
Shure Incorporated
Gebruik deze om door parametermenu's te navigeren en waarden te wijzigen.
⑤ Batterijcompartiment
Oplaadbare Shure-batterij vereist.
⑥ AAN/UIT-schakelaar
Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.
⑦ Handgreep
Losschroeven voor toegang tot de bedieningselementen en batterijen.
⑧ Laadcontacten batterij
Laadcontacten voor gebruik met laadstations.
Bedieningselementen zender
Gebruik deze om door parametermenu’s te navigeren en waarden te wijzigen.
6/25
Shure Incorporated
X
Werkt als een knop 'vorige', waarmee u terugkeert naar vorige menu's of parameters, zonder een
waardewijziging te bevestigen
O
Opent de menuschermen en bevestigt parameterwijzigingen
∨∧
Gebruiken om door menuschermen te scrollen en parameterwaarden te wijzigen
Tip: gebruik de volgende snelkoppelingen voor snelle instelling:
• Houd de knop ∧ ingedrukt tijdens het inschakelen, om de bedieningselementen van de zenders te vergrendelen of te
ontgrendelen.
◦ Houd de X-knop ingedrukt tijdens het schakelen, om naar het Safe Start-menu te gaan.
Weergave beginscherm
Op het beginscherm wordt de informatie over en de status van de zender weergegeven.
Er zijn vier groepen met gegevens die u op het startscherm kunt bekijken. Gebruik de pijltjestoetsen om een van de volgende
keuzes te selecteren:
Naam
Frequentie-instelling
Groep (G) en kanaal (C)
Apparaat-ID
De volgende pictogrammen geven de instellingen van de zender aan:
Batterijduur in uren en minuten of balkdisplay
Toets: het weergegeven pictogram wanneer versleuteling is
ingeschakeld.
Lock: Wordt weergegeven als bedieningselementen zijn
vergrendeld. Pictogram knippert bij toegangspoging tot
vergrendeld bedieningselement (aan/uit-schakelaar of
menu).
ShowLink-signaalsterkte geeft 0 tot 5 balken weer
7/25
Shure Incorporated
STD: standaard transmissiemodus
HD: high-density transmissiemodus
RF-Mute Engaged: wordt weergegeven wanneer RF-uitgang
is gedempt
Interface vergrendelen
Vergrendel de interfacebedieningselementen van de zender zodat de parameters niet per ongeluk of zonder toestemming
worden gewijzigd. Het vergrendelingspictogram wordt weergegeven op het beginscherm wanneer de vergrendeling van de
interface ingeschakeld is.
1. Vanuit het menu Utilities navigeert u naar Locks en selecteert u een van de volgende vergrendelingsopties:
None: De bedieningselementen zijn ontgrendeld
Power: De aan/uit-schakelaar is vergrendeld
Menu: De menuparameters zijn vergrendeld
◦ All: De aan/uitschakelaar en menuparameters zijn vergrendeld
2. Druk op O om op te slaan.
Tip: om de zender snel te ontgrendelen: druk twee keer op O, selecteer None en druk op O.
Shure oplaadbare batterijen
Shure lithium-ionbatterijen bieden een oplaadbare optie voor het voeden van de zenders. Batterijen worden in één uur snel tot
50% van hun capaciteit opgeladen en bereiken hun volledig lading in drie uur.
Er zijn laders voor één batterij en laders met meerdere compartimenten verkrijgbaar om de Shure-batterijen op te laden.
Opmerking: Oplaadbare Shure-batterijen mogen alleen met een Shure-batterijlader worden opgeladen.
Info batterij controleren
Als u een oplaadbare batterij gebruikt, wordt op de beginschermen van de ontvanger en de zender het resterende aantal uren
en minuten weergegeven.
Gedetailleerde informatie over de batterij wordt weergegeven in het menu Battery van de zender: Utilities > Battery
•
•
•
•
•
•
Battery: het chemische type van de geplaatste batterij (Shure, Alkaline, Lithium, NiMH)
Bars: geeft het aantal weergegeven balkjes weer
Time: gebruiksduur batterij
Charge: percentage van laadcapaciteit
Health: percentage van huidige batterijstatus
Cycle Count: totaal aantal laadcycli van de geplaatste batterij
◦ Temperature: batterijtemperatuur vermeld in Celsius en Fahrenheit
8/25
Shure Incorporated
Belangrijke tips voor zorg voor en opslag van Shure oplaadbare
batterijen
De juiste zorg voor en opslag van Shure-batterijen leidt tot betrouwbare prestaties en garandeert een lange levensduur.
• Sla batterijen en zenders altijd bij kamertemperatuur op
• In het ideale geval dienen batterijen te worden opgeladen tot ongeveer 40% capaciteit voor langetermijnopslag
• Reinig de batterijcontacten af en toe met alcohol, om goed contact te behouden
◦ Tijdens opslag controleert u de batterijen elke 6 maanden en laadt u deze zo nodig op tot 40% capaciteit
Verdere informatie over oplaadbare batterijen vindt u op www.shure.com.
Batterij plaatsen
① Batterijcompartiment openen
Schroef de handgreep los en verwijder deze zoals weergegeven.
② De batterij plaatsen
9/25
Shure Incorporated
Plaats de batterij met de contacten als eerste in het batterijcompartiment. Druk het lipje naar beneden om de batterij
helemaal te plaatsen, en plaats de handgreep vervolgens weer terug.
Tip: trek het lipje aan de onderkant van de batterij omhoog om de batterij te verwijderen.
Gebruiksduur ADX2 SB920-batterij
Opmerking: Hoger RF-vermogen verlaagt de gebruiksduur van de batterij. Gebruiksduur batterij verschilt per leeftijd batterij en omgevingsomstandigheden.
2 mW
10 mW
40 mW
11,0 tot 12,0 uur
9,0 tot 11,0 uur
6,0 tot 8,0 uur
Menuparameters
Het Main-menu deelt de beschikbare zenderparameters in drie categorieën in:
• Radio
• Audio
◦ Utilities
Tips voor bewerken van menuparameters
• Druk op O om de menuopties vanaf het beginscherm te openen. Gebruik de pijltjesknoppen voor toegang tot extra menu's en
parameters.
• Een menuparameter knippert als deze kan worden bewerkt
• Gebruik de pijltjesknoppen om een parameter te verhogen, te verlagen of te wijzigen
• Als u een menuwijziging wilt opslaan, drukt u op O
◦ Als u een menu wilt afsluiten zonder wijzigingen op te slaan, drukt u op X
10/25
Shure Incorporated
Menu Kaart
Beschrijvingen menuparameters
Menu Radio
Freq
Druk op de enter-knop voor het bewerken van een groep (G:) kanaal (C:) of frequentie (MHz). Gebruik de pijltjesknoppen
om de waarden aan te passen. Voor het bewerken van de frequentie, moet de knop O een keer worden ingedrukt om de
eerste 3 cijfers te bewerken, of twee keer om de volgende 3 cijfers te bewerken.
Power
Hogere RF-voedingsinstellingen kunnen het bereik van de zender vergroten.
Opmerking: Hogere RF-voedingsinstellingen verlagen de gebruiksduur van de batterij.
Output
Stelt de RF-uitgang in op Aan of Mute.
On: RF-signaal is actief
◦ Mute: RF-signaal is inactief
Menu Audio
Offset
11/25
Shure Incorporated
Pas Offset-niveau aan om microfoonniveaus te balanceren bij gebruik van twee zenders voor frequentiediversiteit.
Instelbereik: –12 dB tot +21 dB.
Mute
Als deze functie is ingeschakeld, is de aan-uitschakelaar geconfigureerd als een muteschakelaar voor de audio:
Schakelaar aan: audiosignaal aan
◦ Schakelaar uit: audiosignaal gedempt
Tone Gen
De zender genereert een continue testtoon:
Freq: De toon kan worden ingesteld op 400 Hz of 1000 Hz.
◦ Level: Hiermee kan het uitgangsniveau van de testtoon worden aangepast.
Menu Utilities (Hulpprogramma's)
Device ID
Wijs een apparaat-ID van maximaal 9 letters of cijfers toe.
Locks
Vergrendelt de bedieningselementen van de zender en de aan-uitschakelaar.
None: De bedieningselementen zijn ontgrendeld
Power: De aan/uit-schakelaar is vergrendeld
Menu: De menuparameters zijn vergrendeld
◦ All: De aan/uitschakelaar en menuparameters zijn vergrendeld
Info koppeling
Geeft de volgende informatie over de koppeling tussen een zender en ontvanger weer:
Not Linked: De zender is niet gekoppeld aan een ontvanger
Linked: De zender is gekoppeld aan een ontvanger. Selecteer Unlink? om de koppeling van de zender met de ontvanger te
verbreken.
◦ Unlinked: De zender is niet gekoppeld aan een ontvanger
SL Test
ShowLink testtool voor het meten van de grenzen van de ShowLink-dekking.
Marker
Druk, indien ingeschakeld, op de enter-knop om een markeerder in Wireless Workbench te plaatsen.
Battery
Geeft batterijgegevens weer:
Battery Life: Runtime vermeld in balkvorm en tijd (uren:minuten)
Charge: percentage van laadcapaciteit
Health: percentage van huidige batterijstatus
Cycle Count: totaal aantal laadcycli van de geplaatste batterij
◦ Temperature: batterijtemperatuur vermeld in Celsius en Fahrenheit
12/25
Shure Incorporated
Talk Sw
Druk op ENTER om besturing vanaf een Talk Switch toe te voegen. Druk twee keer op de Talk Switch om de verbinding tot
stand te brengen.
Identify
Wanneer Identify is ingeschakeld, knippert het zenderpictogram op het tabblad Wireless Workbench Inventory of Monitor.
About
Geeft de volgende zenderinformatie weer:
Model: geeft het modelnummer weer
Band: geeft de afstemband van de zender weer
FW Version: geïnstalleerde firmware
HW Version: hardwareversie
◦ Serial Num: serienummer
Reset All
Alle parameters van de zender worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
IR-synchronisatie
Gebruik IR-synchronisatie om een audiokanaal te vormen tussen de zender en ontvanger.
Opmerking: de band van de ontvanger moet overeenkomen met de band van de zender.
1. Selecteer een kanaal van een ontvanger.
2. Stem het kanaal met behulp van groepsscan af op een beschikbare frequentie of draai handmatig naar een open
frequentie.
3. Schakel de zender in.
4. Druk op de knop SYNC op de ontvanger.
5. Lijn de IR-vensters tussen de zender en de ontvanger uit, zodat het ledlampje van de IR rood oplicht. Als alles voltooid
is, wordt Sync Success! weergegeven. De zender en ontvanger zijn nu afgestemd op dezelfde frequentie.
Opmerking:
Als de versleutelingsstatus op de ontvanger is gewijzigd (in- of uitschakelen van de versleuteling), moet een synchronisatie
plaatsvinden om de instellingen naar de zender over te brengen. Nieuwe versleutelingscodes voor het kanaal van de zender
13/25
Shure Incorporated
en ontvanger worden bij iedere IR-synchronisatie gegenereerd. Om een nieuwe sleutel voor een zender aan te vragen, voert u
een IR-synchronisatie uit met het gewenste kanaal van de ontvanger.
De frequentie handmatig instellen
De zender kan handmatig worden afgestemd op een specifieke groep, kanaal of frequentie.
1. Ga naar het menu Radio en selecteer Freq.
2. Scroll om G: en C: te selecteren om de groep en het kanaal te bewerken, of selecteer de frequentieparameter (MHz).
Bij het bewerken van de frequentie moet O één keer worden ingedrukt voor het bewerken van de eerste drie cijfers, of
twee keer voor het bewerken van de laatste drie cijfers.
3. Gebruik de ∧∨-knoppen om de groep, het kanaal of de frequentie aan te passen.
4. Druk op O om op te slaan en vervolgens op X wanneer u klaar bent.
RF-Mute
RF-Mute zorgt ervoor dat audio niet wordt uitgezonden, door het RF-signaal te onderdrukken, terwijl de zender ingeschakeld
blijft. Er wordt in deze modus RF MUTED op het beginscherm weergegeven.
1. Vanuit het menu Radio navigeert u naar Output.
2. Kies een van de volgende opties:
On: RF-signaal is actief
◦ Mute: RF-signaal is gedeactiveerd
3. Druk op O om op te slaan.
Door de zender aan en uit te zetten, of de batterij te vervangen, wordt Output op On gezet.
14/25
Shure Incorporated
Safe Start
Schakel in Safe Start-modus om storingen van andere apparaten te voorkomen. Houd de X-knop ingedrukt tijdens het
inschakelen van uw apparaat totdat het Safe Start-menu verschijnt.
Safe Start-menuopties:
• RF: Mute of On
◦ Locks: None, Pwr, Menu, All
Gebruik de navigatietoetsen om wijzigingen aan te brengen.
Tip: om het Safe Start-menu te verlaten, schakelt u het apparaat uit of verwijdert u de batterij kortstondig.
Opmerking: vorige instellingen voor vergrendelen en RF blijven behouden wanneer de zender wordt ingeschakeld in Safe Start.
Oversturing ingang
Het bericht OVERLOAD wordt weergegeven wanneer de audio-ingang een signaal met een hoog niveau ervaart. De voedingsled wordt rood als extra indicator bij overbelasting. Verlaag het ingangssignaal of schakel het ingangspad in om de
overbelastingstoestand te verwijderen.
Tip: als het ingangspad moet worden ingeschakeld, navigeert u naar Audio > Pad en selecteert u -12 dB.
Toongenerator
De zender bevat een interne toongenerator die een continu audiosignaal produceert. De toon is nuttig voor het uitvoeren van
een soundcheck of voor het oplossen van problemen met de audiosignaalketen. Het niveau van de toon kan worden afgesteld
van –60 dB tot 0 dB en de frequentie kan worden ingesteld van 400 Hz tot 1000 Hz.
15/25
Shure Incorporated
Tip: Begin altijd met het niveau ingesteld op –60 dB, om te voorkomen dat de speakers of de koptelefoons overbelast raken.
1. In het menu Audio selecteert u Tone Gen.
2. Stel de frequentie in op 400 Hz of 1000 Hz.
3. Selecteer Level en gebruik de pijltjesknoppen om de waarde aan te passen tussen –60 dB en 0 dB.
Zet de toon uit door Off in het menu te selecteren of door op de aan/uit-schakelaar van de zender te drukken.
Audioniveaus overeen laten komen met microfoonoffsets
Wanneer twee zenders of meer aan een ontvanger worden gekoppeld, kunnen er verschillen in het volumeniveau tussen
microfoons of instrumenten optreden. Als dit plaatsvindt, laat u de audioniveaus dan overeenkomen met behulp van de functie
Offset en elimineert u zo hoorbare volumeverschillen tussen zenders. Stel bij gebruik van een enkele zender de Offset in op 0
dB.
1. Schakel de eerste zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. Schakel de zender uit als u
klaar bent.
2. Schakel de tweede zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. Herhaal voor iedere extra
zender.
3. Als er een hoorbaar verschil is in het geluidsniveau van de zenders, navigeert u naar het menu Offset (Audio >
Offset) op de zender om de microfoon-Offset onmiddellijk te verhogen of te verlagen zodat de audioniveaus
overeenkomen.
ShowLink-test
De ShowLink Test is een tool om de grenzen van het ShowLink-dekkingsgebied te bepalen. Als ShowLink Test is geactiveerd,
geven vijf balken de kwaliteit van de verbinding weer op het scherm. Als de zender weg van het toegangspunt wordt verplaatst,
wordt het aantal balken minder. ShowLink-bediening blijft behouden zolang 1 balk wordt weergegeven.
Als de zender zich buiten het dekkingsgebied bevindt, is ShowLink-bediening niet mogelijk. Het audiosignaal wordt echter niet
beïnvloed of onderbroken zolang de zender zich binnen het bereik van het RF-signaal bevindt.
16/25
Shure Incorporated
Om de dekking te verbeteren, past u de locatie van uw toegangspunten aan of plaatst u extra toegangspunten om de dekking
uit te breiden.
Om ShowLink Test te activeren:
1. Vanuit het menu Utilities navigeert u naar SL Test.
2. Druk op de knop O om de test te starten en verplaats de zender in het dekkingsgebied. Controleer het aantal
weergegeven balken en de status van het ShowLink-pictogram. Dekkingsgrenzen worden aangeduid als er 0 balken
worden weergegeven of als het ShowLink-pictogram leeg is.
3. Druk op de knop X om ShowLink Test te verlaten.
Tip: Druk tijdens een ShowLink-test op de knop O (enter) om een marker in de Wireless Workbench te plaatsen.
Firmware bijwerken
Firmware is embedded software in elke component die de functionaliteit bestuurt. Af en toe worden nieuwe firmwareversies
ontwikkeld om aanvullende functies en verbeteringen aan te brengen. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunt u
nieuwe versies van de firmware uploaden en installeren met behulp van de Shure Update Utility. Deze kan gedownload
worden van http://www.shure.com/.
Firmwareversies
Download bij het bijwerken de firmware eerst naar de ontvanger en werk daarna zenders bij naar dezelfde firmwareversie om
een consistente werking te waarborgen.
De firmwarenummering van Shure-apparaten heeft de volgende indeling: PRIMAIR.SECUNDAIR.PATCH (bijv. 1.2.14). Alle
apparaten op het netwerk (inclusief zenders) dienen minimaal dezelfde PRIMAIRE en SECUNDAIRE firmwareversienummers
te hebben (bijv. 1.2.x).
De zender bijwerken
1. Download de firmware naar de ontvanger.
2. Ga naar het volgende menu van de ontvanger: Device Configuration > Tx Firmware Update.
3. Lijn de IR-poorten uit tussen de zender en de ontvanger. De IR-poorten moeten tijdens het hele downloadproces
minimaal 50 seconden zijn uitgelijnd.
Tip: Het rode uitlijnlampje gaat branden als de uitlijning correct is.
4. Druk op ENTER op de ontvanger om het downloaden naar de zender te starten. De ontvanger geeft de voortgang van
de update weer als een percentage.
Productgegevens
Offsetbereik microfoon
-12 tot 21 dB (In stappen van 1 dB)
17/25
Shure Incorporated
Batterijtype
Shure SB920 Oplaadbaar lithium-ion
Batterijlevensduur
@ 10 mW
Shure SB920
max. 9 uur
Zie tabel batterijlevensduur
Afmetingen
254 mm x 51 mm (10,0 in. x 2,0 in.) L x diam.
Gewicht
338 g (11,9 oz.), Zonder batterij
Behuizing
Gietaluminium
Bedrijfstemperatuurbereik
-18°C (0°F) tot 50°C (122°F)
Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.
Opslagtemperatuurbereik
-29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)
Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.
Audio-ingang
Configuratie
Ongebalanceerd
18/25
Shure Incorporated
Maximaal ingangsniveau
1 kHz bij 1% THD
145 dB SPL (SM58), normaal
Opmerking: Afhankelijk van microfoontype
RF-uitgang
Antennetype
Dualband helical
Bezette bandbreedte
<200 kHz
Channel-to-Channel Spacing
Standaardmodus
350 kHz
High-densitymodus
125 kHz
per regio verschillend
Modulatietype
Shure Axient digitaal bedrijfseigen
Voeding
2 mW, 10 mW, 40 mW
Zie tabel met frequentiebereik en uitgangsvermogen, per regio verschillend
ShowLink
Netwerktype
IEEE 802.15.4
19/25
Shure Incorporated
Antennetype
Zigbee Dual Conformal
Frequentiebereik
2,40 tot 2,4835 GHz (24 Kanalen)
RF-uitgangsvermogen
10 dBm (ERP)
per regio verschillend
Frequentiebanden en RF-vermogen zender
Band
Frequentiebereik (MHz)
RF-vermogen (mW)***
G53
470 tot 510
2/10/40
G54
479 tot 565
2/10/20
G55†
470 tot 636
2/10/40
G56◇
470 tot 636
2/10/40
G57△
470 tot 616*
2/10/40
G62
510 tot 530
2/10/40
H54
520 tot 636
2/10/40
K53†
606 tot 698
2/10/40
K54
606 tot 663**
2/10/40
K55
606 tot 694
2/10/40
K56
606 tot 714
2/10/40
K57
606 tot 790
2/10/40
K58
622 tot 698
2/10/40
L54
630 tot 787
2/10/40
R52
794 tot 806
10
JB
806 tot 810
2/10
20/25
Shure Incorporated
Band
Frequentiebereik (MHz)
RF-vermogen (mW)***
X55
941 tot 960
2/10/40
*met een gat tussen 608 tot 614 MHz.
**met een gat tussen 608 tot 614 MHz en een gat tussen 616 tot 653 MHz.
***voeding geleverd aan de antennepoort.
†gebruiksmodi kunnen per regio verschillen. In Brazilië wordt de high-densitymodus gebruikt.
△Uitgangsvermogen beperkt tot 10 mW boven 608 MHz.
◇Korea definieert ‘stroom’ als geleid (ERP), wat 1 dB minder is dan in de tabel wordt aangegeven.
K55 606-694 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F
*
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR
*
all other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
G56 470-636 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F
*
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR
*
21/25
Shure Incorporated
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
all other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
K57 606-790 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F
*
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR
*
all other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.
Er is geen door de gebruiker bediende stroomregeling, frequentie of andere instellingen beschikbaar naast degene die in deze
handleiding worden gespecificeerd.
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië
Dit apparaat valt onder een licentie voor de ACMA-klasse en dient te voldoen aan alle voorwaarden van die licentie, evenals
de werkfrequenties. Dit apparaat zal al vóór 31 december 2014 moeten voldoen als het wordt gebruikt in de frequentieband
van 520-820 MHz. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag na 31 december 2014 om te voldoen niet meer worden gebruikt in de
frequentieband van 694-820 MHz.
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
22/25
Shure Incorporated
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功
能。 第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使
用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機
設備之干擾。
Certificering
Gecertificeerd onder FCC Deel 15 en FCC Deel 74.
Gecertificeerd in Canada volgens RSS-210.
FCC ID: DD4ADX2G57, DD4ADX2K54, DD4ADX2X55. IC: 616A-ADX2G57, 616A-ADX2K54.
Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de
Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/
EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen
van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065.
Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
(2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan
hebben. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.
Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:
• WEEE-richtlijn 2002/96/EG zoals gewijzigd door 2008/34/EG
◦ RoHS-richtlijn 2011/65/EG
Opmerking: Houd u aan het lokale recyclingschema voor elektronisch afval.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CEmarkering.
Hierbij verklaar ik, Shure Incorporated, dat het radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
23/25
Shure Incorporated
LICENTIE-INFORMATIE
Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in
uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated,
kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een
vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de
classificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790
Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende
telecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.
Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
◦ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Dit apparaat deelt frequenties met andere apparaten. Raadpleeg de website van de Federal Communications om de
beschikbare kanalen in uw omgeving vast te stellen voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Canada
Dit apparaat functioneert zonder bescherming en zonder interferentie. Als de gebruiker bescherming wenst tegen andere
radiodiensten die werken op dezelfde tv-banden, is een radiolicentie vereist. Raadpleeg het document Client Procedures
Circular CPC-2-1-28, Voluntary Licensing of Licence-Exempt Low-Power Radio Apparatus in the TV Bands van Innovation,
Science and Economic Development Canada voor meer details.
Ce dispositif fonctionne selon un régime de non‑brouillage et de non‑protection. Si l’utilisateur devait chercher à obtenir une
certaine protection contre d’autres services radio fonctionnant dans les mêmes bandes de télévision, une licence radio serait
requise. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC‑2‑1‑28, Délivrance de
licences sur une base volontaire pour les appareils radio de faible puissance exempts de licence et exploités dans les bandes
de télévision d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
24/25
Shure Incorporated
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.
25/25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising