Shure | ANI4IN | User guide | Shure ANI4IN Audio Network Interface Gebruikershandleiding

Shure ANI4IN Audio Network Interface Gebruikershandleiding
ANI4IN
Audionetwerkinterface
Overzicht
De webapplicatie regelt signaalroutering en kanaalinstellingen vanaf computers die met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
Algemene beschrijving
De Shure ANI4IN audionetwerkinterface converteert 4 analoge audiokanalen
naar afzonderlijke digitale audiokanalen op een Dante™ -netwerk. Apparaten
op microfoon-, hulp- en lijnniveau worden ondersteund, met afstelbare versterking en +48 V fantoomvoeding voor elk kanaal. In netwerkconferentiesystemen biedt de audionetwerkinterface een eenvoudige manier om analoge
apparatuur aan te sluiten op het audionetwerk, zoals draadloze microfoons.
Modelvarianten
ANI4IN-XLR: Vier XLR-ingangen (uitsluitend gebalanceerde audio)
ANI4IN-BLOCK: Vier 6-pens blokconnectoringangen (gebalanceerde audio
en logische verbindingen)
Hardware en installatie
Hardware
Blokconnectormodel:
௟
௠
௢
௣
INPUT
sig/clip
3
1
PoE
1
power
2
network
3
4
2
4
network audio
encryption
reset
௡
௤
XLR-model:
©2017 Shure Incorporated
1/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
௠
௣
INPUT
PoE
reset
௤
① Indicatoren voor oversturing van ingangssignaal
Elke indicator komt overeen met een enkel ingangskanaal. Als de LED rood wordt, verlaagt u het niveau van het bronapparaat om oversturing bij de ingang te
voorkomen. Analoge en digitale versterkingsinstellingen worden gemaakt via de webapplicatie.
LED-status
Niveau audiosignaal
Uit
minder dan -60 dBFS
Groen
-60 dBFS tot -18 dBFS
Geel
-18 dBFS tot -6 dBFS
Rood
-6 dBFS of meer
② Audio-ingangen en logische ingangen
Opmerking: Logische verbindingen zijn uitsluitend bij de blokconnectorversie beschikbaar.
Blokingangen: Elke ingang ontvangt gebalanceerde audiosignalen en logische signalen. De pentoewijzingen zijn als volgt:
Audio +
Audio -
Audiomassa
switch
Logische geluidsdemping (verstuurd vanaf microfoon)
led
Logische LED (ontvangen door microfoon)
gnd
Logische massa
XLR-ingangen: Elke ingang ontvangt een gebalanceerd audiosignaal. De pentoewijzingen zijn als volgt:
2/31
1
Massa
2
Positief
3
Negatief
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
③ Schroef chassismassa
Hiermee kunt u optioneel de microfoonafschermingsdraad aan de chassismassa koppelen
Opmerking: uitsluitend van toepassing op blokconnectorversie
④ LED-indicatoren
Voeding: Power over Ethernet (PoE) aanwezig
Opmerking: Opmerking: Gebruik een PoE-injector als uw netwerkswitch geen PoE levert.
Netwerk: Netwerkverbinding actief
Netwerkaudio: Dante™ -audio is aanwezig op het netwerk
LED-status
Activiteit van netwerkaudio
Uit
Geen actief signaal
Groen
Eén of meer kanalen worden verzonden
Rood
Er is een fout opgetreden. Zie gebeurtenislogboek voor details.
Groen/oranje
Er is een fout opgetreden, maar de verbinding is hersteld. Zie gebeurtenislogboek voor details.
Opmerking: Foutinformatie is beschikbaar in het gebeurtenislogboek in de webapplicatie.
Versleuteling: Momenteel niet ondersteund
⑤ Dante-netwerkpoort
Deze poort sluit aan op een netwerkswitch om Dante™ -audio te versturen tijdens het ontvangen van Power over Ethernet (PoE) en gegevens van de besturingssoftware. Zie het gedeelte Dante en netwerkbediening voor meer informatie.
⑥ Resetknop
Hiermee worden de apparaatinstellingen teruggezet naar de fabrieksstandaarden.
Power Over Ethernet (PoE)
Power Over Ethernet
Dit apparaat vereist PoE om te kunnen werken. Het is compatibel met PoE-bronnen van zowel klasse 0 en klasse 3.
Power over Ethernet wordt op een van de volgende manieren geleverd:
•
Een netwerkswitch die PoE levert
•
Een PoE-injectorapparaat
Installatie en rackmontage
Er zijn twee montageopties beschikbaar voor het installeren van de audionetwerkinterface:
CRT1-rackblad van 19 inch (optionele accessoire): Ondersteunt maximaal 3 apparaten en kan in een rack of onder een tafel worden gemonteerd
Montageblad voor enkele eenheid (inbegrepen accessoire) Ondersteunt een enkel apparaat voor montage onder een tafel
Apparaten bevestigen
Gebruik de schroeven die bij de set montagematerialen zijn inbegrepen om de audionetwerkinterfaceste bevestigen. Audionetwerkinterfaces kunnen in beide
richtingen worden gemonteerd. Steek de schroeven vanaf de onderzijde in de juiste gaten, volgens de volgende schema's:
Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van een enkel apparaat in het montageblad voor een enkele eenheid
2017/10/30
3/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Apparaat 1
Shure Incorporated
Apparaat 2
Apparaat 3
Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van maximaal drie apparaten in het rackblad van 19 inch.
Rack-oorconfiguratie
Ee kunnen maximaal 3 audionetwerkinterfaces in een enkel rack van 19 inch worden gemonteerd. De verstelbare rack-oren ondersteunen montage in een
standaard apparatuur-rack of onder een tafel.
Standaardrack van 19 inch monteren
1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar voren zijn gericht.
2. Monteer zoals weergegeven de twee schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.
Onder een tafel monteren
1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar boven zijn gericht.
2. Monteer zoals weergegeven de twee schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.
4/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Onder een tafel installeren
1. Houd het blad op de gewenste locatie onder een tafel
2. Markeer de locatie van de montagegaten met potlood op de tafel.
3. Boor 4 gaten voor de schroeven. De diameter van de gaten in het blad is 7,1 mm.
4. Installeer de componenten in het blad
5. Monteer deze met vier schroeven om het blad onder de tafel te bevestigen
Resetten
De resetknop bevindt zich in een klein gaatje in het achterpaneel. Gebruik een paperclip of ander klein hulpmiddel om de knop in te drukken.
Er zijn twee hardware-resetfuncties:
Resetten netwerk (houd knop 4-8 seconden ingedrukt)
Hiermee worden alle bedieningsinstellingen en audionetwerk-IP-instellingen van Shure teruggezet naar de fabrieksstandaard.
Volledig terugzetten op fabrieksstandaarden (houd knop langer dan 8 seconden ingedrukt)
Hiermee worden alle netwerk- en webapplicatie-instellingen teruggezet naar de fabrieksstandaarden.
Software-resetopties
Om de instellingen terug te zetten zonder alle hardware te resetten, gebruikt u een van de volgende opties:
Reboot Device:In de webapplicatie (settings > factory reset (instellingen > terugzetten naar fabrieksinstellingen)) is er een knop Reboot Device, waarmee het
apparaat snel uit en weer in wordt geschakeld alsof het wordt losgekoppeld van het netwerk. Alle instellingen blijven behouden wanneer het apparaat opnieuw
wordt opgestart.
Standaardinstellingen: Om de audio-instellingen terug te zetten naar de fabrieksconfiguratie (met uitzondering van Device Name, IP-instellingen en wachtwoorden), selecteert u Load Preset en kiest u de standaard voorstellingen.
Signaalstroom en verbindingen
Het audionetwerk instellen
Netwerkconferentiesystemen van Shure bevatten Microflex Advance-microfoons en netwerkinterfaces, die volledig op een Dante™ -netwerk werken. Aanvullende
hardware, waaronder netwerkswitches, computers, luidsprekers en audioverwerkers worden beschreven in de hardwarecomponentenindex.
Shure-componenten in dit diagram:
2017/10/30
5/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Microflex Advance-microfoons
De MXA910 en MXA310 zijn voorzien van Dante-uitgangen en kunnen rechtstreeks worden aangesloten op een netwerkswitch.
Audionetwerkinterfaces
De interfaces worden gebruikt om analoge apparaten, zoals luidsprekers en analoge microfoons op het netwerk aan te sluiten.
ANI4IN: converteert 4 analoge signalen (aparte XLR- en blokconnectormodellen beschikbaar) naar digitale audiosignalen van Dante™ .
ANI4OUT: converteert 4 kanalen met digitale Dante™ -audio van het netwerk naar analoge signalen.
6/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Dit diagram geeft het hele signaalpad weer via een netwerkconferentiesysteem. Signalen van het dichtstbijzijnde uiteinde en het verre uiteinde worden verwisseld
via een audioverwerker die is aangesloten op een telefoonsysteem, of via een computer die is aangesloten op het internet. Analoge microfoons kunnen worden
aangesloten op het netwerk via de Shure ANI4IN, terwijl luidsprekers worden aangesloten via de Shure ANI4OUT.
2017/10/30
7/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Dit diagram geeft Microflex Advance-componenten in context weer, waarbij twee kamers communiceren via videocodecs.
Hardware en audio beheren via het netwerk
Audio- en hardware-instellingen worden beheerd via een computer die met hetzelfde netwerk is verbonden.
8/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Shure-hardware en -audio
Ieder Microflex Advance-component heeft een webapplicatie die meng- en configuratietools bevat om de geluidskwaliteit te optimaliseren.
Uitgebreid beheer voor analoge apparaten
Analoge apparaten die zijn verbonden met het netwerk via een Shure netwerkinterface (ANI4IN/ANI4OUT) hebben aanvullende afstandsbediening: volumeniveaus,
niveauregeling en signaalroutering worden beheerd via de webapplicatie. Een voorbeeld: het aanpassen van het luidsprekervolume of het dempen van een
draadgebonden microfoon, wat normaal via de hardware zou worden gedaan, kan nu op afstand over het netwerk worden gedaan.
Dante™ -signaalroutering
Signaalroutering tussen de apparaten wordt beheerd via de Dante Controller-software, geleverd door Audinate™ .
Verbindingen en signaalstroom
① Mobiel apparaat
INPUT
sig/clip
1
3
power
1
2
network
3
network audio
4
4
encryption
③ MX392
② MX396
control
2
RF audio
A B
gain
PoE
reset
power
OL
ULXD4
OL
ENTER
Digital Wireless Receiver
EXIT
IR
SCAN
push
④ ULX-D-ontvanger
⑤ Netwerkswitch
① Mobiel apparaat
Voor het aansluiten van audio van een mobiel apparaat of laptop wordt een kabel gebruikt die eindigt in een stekker van 1/8 inch.
② MX396
Naast het uitvoeren van het audiosignaal, heeft deze grensvlakmicrofoon drie aanvullende aders voor logische verbindingen. Zo kan de schakelaar op de microfoon een logisch geluiddempingssignaal versturen naar andere apparatuur op het netwerk en een logisch LED-controlesignaal ontvangen.
③ MX392
Naast het uitvoeren van het audiosignaal, heeft deze grensvlakmicrofoon drie aanvullende aders voor logische verbindingen. Zo kan de schakelaar op de microfoon een logisch geluiddempingssignaal versturen naar andere apparatuur op het netwerk en een logisch LED-controlesignaal ontvangen.
④ ULX-D-ontvanger
Draadloze microfoons worden aangesloten op de netwerkinterface door middel van gebalanceerde analoge uitgangen op de ontvanger.
⑤ Netwerkswitch
Hiermee wordt een verbinding tot stand gebracht tussen het Dante™ -audionetwerk en de computer waarmee de signaalverwerking en -routering wordt geregeld.
⑥ Computer
Een computer of tablet waarop de webapplicatie is geïnstalleerd, biedt afzonderlijke versterkingsregeling voor elk aangesloten apparaat.
Voedingsspanning: Analoog (4 XLR- of blokconnectoren)
Elke audionetwerkinterface heeft 4 analoge ingangen met variabele analoge versterking voor signalen op lijn-, hulp- en microfoonniveau. Hieronder volgen
voorbeelden van apparaten die op het netwerk kunnen worden aangesloten met behulp van de audionetwerkinterface:
•
Systemen voor draadloze microfoons
•
Geïnstalleerde bedrade microfoons (logische functies ondersteund door blokconnectormodel)
•
Computers of mobiele apparaten die worden gebruikt voor presentaties
•
Andere afspeelapparaten
2017/10/30
9/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Uitgangsspanning: Digitale Dante™ -audio
Sluit met een netwerkkabel de Dante™ -uitgang aan op een netwerkswitch. Alle 4 audiokanalen worden aan het netwerk geleverd via enkele netwerkkabel,
waarmee ook Power over Ethernet (PoE) wordt geleverd om het apparaat van voeding te voorzien. Gebruik Dante™ Controller om audiokanalen van de audionetwerkinterface naar de juiste bestemming op het netwerk te leiden. De signalen kunnen naar meerdere bestemmingen worden geleid om zowel plaatselijke
versterking te bieden als audio naar locaties op afstandte verzenden.
Samenvoegen
De audionetwerkinterface biedt de mogelijkheid om kanalen samen te voegen voor het combineren van ingangssignalen en deze naar een enkel Dante™
-kanaal te verzenden. Hiermee is het mogelijk om alle kanalen naar een apparaat met een beperkt aantal Dante™ -ontvangerkanalen te versturen. De werking
van het mengpaneel wordt niet gewijzigd; audiokanalen worden als één gecombineerd signaal verstuurd.
Opmerking: Wanneer samenvoegen is ingeschakeld, wordt er een begrenzer geactiveerd om signaaloverbelasting te voorkomen. De begrenzer werkt nooit
op de rechtstreekse uitgangen, maar is alleen van invloed op het samengevoegd signaal.
Selecteer een van de samenvoegingsopties in de taakbalk aan de bovenzijde van het mengpaneel in het tabblad voor kanalen.
1
1
2
2
3
1+2
2
3
3+4
4
3+4
4
1
1
2
1
1 +2
1+2+3+4
2
3
3
3
4
4
4
Voorbeeldsituatie
Een veelvoorkomende toepassing waarbij samenvoeging vereist is, is bij een videoconferentie met meerdere microfoons. Wanneer een apparaat (bijvoorbeeld
een computer waarop conferentiesoftware en Dante™ Virtual Soundcard zijn geïnstalleerd) maar 1 of 2 Dante™ -ontvangerskanalen ondersteunt, combineert
de audionetwerkinterface de ingangssignalen zodat deze als enkel Dante™ -kanaal worden verzonden.
10/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
1
1+2+3+4
2
3
௟
4
௠
INPUT
௡
PoE
reset
① Samengevoegde analoge audiokanalen
Wanneer de 4 analoge audiokanalen worden samengevoegd, bevat elk van de Dante™ -zendkanalen alle ingangssignalen.
② Enkelvoudig Dante-audiokanaal
Eén Dante™ -signaal dat alle 4 samengevoegde kanalen bevat wordt via het netwerk verzonden.
③ Verbinding met computer
Een computer waarop een beperkt aantal Dante™ -kanalen met Dante™ Virtual Soundcard draait, ontvangt alle audio op een enkel kanaal. Deze audio wordt
naar het andere uiteinde verzonden.
Versleuteling
Audio is versleuteld met de Advanced Encryption Standard (AES-256), zoals gespecificeerd in de publicatie FIPS-197 van het Amerikaanse overheidsinstelling,
het National Institute of Standards and Technology (NIST). Shure-toestellen die ondersteuning bieden voor versleuteling hebben een wachtwoordzin nodig om
verbinding te maken. Versleuteling wordt niet ondersteund met toestellen van andere merken.
U activeert de versleuteling als volgt:
Tip: schakel er de versleuteling in en stel de wachtwoordzin in voor ontvangende apparaten en daarna past voor zendapparatuur.
1. Open het menu Settings en selecteer het tabblad General.
2. Selecteer het selectievakje Enable Encryption.
3. Voer een wachtwoordzin in. Als dit het eerste apparaat is, voert u de wachtwoordzin in die u met alle andere verbonden apparaten wil gebruiken. Als op
een ander apparaat al een wachtwoordzin is ingesteld, gebruikt u deze om de versleutelde verbinding op te zetten.
Belangrijk: Versleuteling moet op alle verbonden apparaten in- of uitgeschakeld zijn.
Software-installatie, -beheer en -beveiliging
Installatie van de software en Device Discovery
De toepassing Shure Web Device Discovery wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de webapplicatie voor een Shure-apparaat. De webapplicatie wordt in een
webbrowser geopend ten behoeve van uitgebreid apparaatbeheer. Als een computer via het netwerk is aangesloten op het apparaat, kan deze met behulp van
deze toepassing toegang krijgen tot de GUI.
Compatibele browsers:
•
Chrome
•
Safari
•
Firefox
•
Internet Explorer
1. Installeer de toepassing Shure Device Discovery, beschikbaar via www.shure.com
2. Dubbelklik op het onderdeel om de interface te openen.
Toegang tot de webapplicatie
De toepassing Shure Web Server Discovery vindt alle Shure-apparaten in het netwerk die een op het web gebaseerde GUI hebben. Volg deze stappen om de
software te installeren en toegang te krijgen tot de webapplicatie:
① Installeer de toepassing Shure Discovery
Download en installeer de toepassing Shure Discovery van www.shure.com Hiermee wordt de vereiste tool Bonjour voor het vinden van apparatuur op de
computer geïnstalleerd.
2017/10/30
11/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
② Sluit het netwerk aan
Zorg dat de computer en de hardware deel uitmaken van hetzelfde netwerk.
③ Start de toepassing Discovery
De toepassing geeft alle Shure-apparaten met een GUI weer.
④ Identificeer de hardware
Dubbelklik op een apparaat om de GUI ervan in een webbrowser te openen.
⑤ Maak een bladwijzer voor de webapplicatie van het apparaat (aanbevolen)
Maak een bladwijzer voor de DNS-naam van het apparaat om toegang tot de GUI te hebben zonder de toepassing Shure Discovery.
Toegang tot de webapplicatie krijgen zonder de Discovery-toepassing
Als de toepassing Discovery niet is geïnstalleerd, kan de webapplicatie worden geopend door in een internetbrowser de DNS-naam in te voeren. De DNS-naam
is afgeleid van het model van de eenheid gevolgd door de laatste drie bytes (zes cijfers) van het MAC-adres en .local.
Voorbeeld: Als het MAC-adres van een eenheid 00:0E:DD:AA:BB:CC is, dan wordt de koppeling als volgt gevormd:
ANI4IN: http://ANI4IN-aabbcc.local
ANI4OUT: http://ANI4OUT-aabbcc.local
Firmware-updates
Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies
en verbeteringen bevatten. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunnen nieuwe versies van de firmware worden geüpload en geïnstalleerd met behulp
van de Shure Update Utility. De software kunt u downloaden van http://www.shure.com.
Belangrijk: Als componenten worden aangesloten via de Shure MXW-audionetwerkinterface, moet de bijbehorende firmware op één apparaat tegelijk worden
bijgewerkt voordat de MXW-audionetwerkinterface wordt bijgewerkt. Als u probeert alle apparaten tegelijkertijd bij te werken, wordt de interface opnieuw
opgestart nadat de firmware is bijgewerkt en gaan de andere onderdelen op het netwerk verloren.
Doorloop de volgende stappen voor het bijwerken van de firmware:
VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat het apparaat over een stabiele netwerkverbinding beschikt. Schakel het apparaat niet uit voordat de update is voltooid.
1. Sluit het apparaat en de computer aan op hetzelfde netwerk (ingesteld op hetzelfde subnet).
2. Download de toepassing Shure Update Utility en installeer deze.
3. Open de toepassing.
4. Klik op de knop Check For Updates... om te controleren op nieuwe firmware-versies die kunnen worden gedownload.
5. Selecteer de gewenste firmware en druk op Download om deze te downloaden naar de firmwarebibliotheek.
6. Selecteer op het tabblad Update Devices de nieuwe firmware en druk op Send Updates... om het bijwerken van de firmware te starten. Hiermee wordt de
bestaande firmware op het apparaat overschreven.
Vereisten firmware-release
Alle apparaten vormen samen een netwerk met meerdere communicatieprotocollen die samenwerken ten behoeve van een juiste werking. De aanbevolen beste
praktijk is dat alle apparaten op dezelfde release draaien. Om de firmwareversie van de apparaten op het netwerk te bekijken, opent u de gebruikersinterface
voor onderdelen en navigeert u naar Settings>About.
De indeling van firmware voor Shure-apparaten is MAJOR.MINOR. PATCH. (bijv.: 1.6.2 waar 1 het Major-firmwareniveau, 6 het Minor-firmwareniveau en 2 het
Patch-firmwareniveau is.) Apparaten die op hetzelfde subnet werkzaam zijn, moeten in ieder geval dezelfde MAJOR- en MINOR-releasenummers hebben.
•
Apparaten van verschillende MAJOR-releases zijn niet compatibel.
•
Verschillen in het niveau van de PATCH-firmwarerelease kunnen mogelijk leiden tot ongewenste inconsistenties.
Hulpfuncties voor kanalen
+48 V (fantoomvoeding)
Levert +48 V fantoomvoeding aan het geselecteerde kanaal
Omkeren polariteit
Elk kanaal heeft een selectievakje om de polariteit van het ingangssignaal om te keren.
Analoge versterking
Hiermee wordt de versterking afgesteld om het niveau van het ingangssignaal te optimaliseren voordat de analoge audio naar digitale audio wordt geconverteerd.
Digitale versterking
Hiermee wordt het digitale signaalniveau aangepast om de signaalsterkte via het netwerk te optimaliseren.
Groepen dempen
Selecteer het vakje Mute group om het kanaal aan een groep toe te voegen. Het dempen van een kanaal in de Mute group dempt alle kanalen in die groep.
Groepen kanaalvolumeregelaars
12/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Selecteer het vakje Fader group om het kanaal aan een groep toe te voegen. Alle kanaalvolumeregelaars in de groep zijn gekoppeld en bewegen allemaal als
er één kanaalvolumeregelaar wordt aangepast.
Indicator logische schakelaar
Licht op wanneer er vanaf een microfoon een logisch signaal van een schakelaar wordt ontvangen door de audionetwerkinterface .
Opmerking: uitsluitend van toepassing op het blokconnectormodel
Indicator logische LED
Licht op wanneer er vanaf een besturingssysteem via het netwerk een logisch signaal van een LED wordt ontvangen door de audionetwerkinterface .
Opmerking: uitsluitend van toepassing op het blokconnectormodel
Parametrische equalizer
Maximaliseer de geluidskwaliteit door de frequentieweergave af te stellen met behulp van de parametrische equalizer.
Veelvoorkomende equalizertoepassingen:
•
Helderheid spraakweergave verbeteren
•
Ruis van HVAC-systemen of videoprojectoren verminderen
•
Kameronregelmatigheden inperken
•
Frequentieweergave afstellen voor versterkingssystemen
Filterparameters instellen
Stel filterinstellingen af door de pictogrammen in de frequentieweergavegrafiek te manipuleren of door numerieke waarden in te voeren. Schakel een filter uit
met behulp van het selectievakje naast het filter.
Filter Type
Alleen de eerste en de laatste band hebben selecteerbare filtertypen.
Parametric: Verzwakt of versterkt het signaal binnen een aanpasbaar frequentiebereik.
Low Cut: Verzwakt het geluidssignaal onder de geselecteerde frequentie
Low Shelf: Verzwakt of versterkt het geluidssignaal onder de geselecteerde frequentie
High Cut: Verzwakt het geluidssignaal boven de geselecteerde frequentie
High shelf: Verzwakt of versterkt het geluidssignaal boven de geselecteerde frequentie
Frequentie
Selecteer de middenfrequentie van het filter voor verzwakking/versterking
Versterking
Hiermee wordt het niveau voor een specifieke filter afgesteld (=/- 30 dB)
Q-breedte
Hiermee wordt het bereik van frequenties afgesteld die worden beïnvloed door het filter. Naarmate deze waarde toeneemt, neemt de bandbreedte af.
2017/10/30
13/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Toepassingen equalizer
De akoestiek van conferentieruimten varieert op basis van de grootte en vorm van de ruimte en constructiematerialen. Gebruik de richtlijnen in onderstaande
tabel.
14/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
EQ-toepassing
Voorgestelde instellingen
Trebleversterking voor verbeterde spraakverstaanbaarheid
Voeg een high-shelffilter toe om frequenties boven 1 kHz met 3-6 dB te
versterken
HVAC-ruisreductie
Voeg een low-cutfilter toe om frequenties onder 200 Hz te verzwakken.
Identificeer het specifieke frequentiebereik die de ruimte ‘verlaat’:
Stel een smalle
1.
Q-waarde in
Flutterecho en sisklanken verminderen
Vergroot de versterking zodat deze
2. tussen +10 dB en +15 dB is en experimenteer vervolgens met frequenties tussen 1 en 6 kHz om het bereik van
flutterecho of sisklanken te bepalen
Verminder de versterking voor de3.geïdentificeerde frequentie (start met –3
tot –6 dB) om ongewenste geluiden in de ruimte te minimaliseren
Identificeer het specifieke frequentiebereik die de ruimte ‘verlaat’:
Stel een smalle
1.
Q-waarde in
Hol, resonerend geluid in ruimte
Vergroot de versterking zodat deze
2. tussen +10 dB en +15 dB is en experimenteer vervolgens met frequenties tussen 300 en 900 Hz om te het bereik
van flutterecho of sisklanken te bepalen
Verminder de versterking voor de3.geïdentificeerde frequentie (start met –3
tot –6 dB) om ongewenste geluiden in de ruimte te minimaliseren
Aangepaste voorstellingen
Gebruik voorinstellingen om snel instellingen op te slaan en op te halen. U kunt op elk apparaat maximaal 10 voorinstellingen opslaan die overeenkomen met
verschillende kamerindelingen. In een voorinstelling worden alle apparaatinstellingen opgeslagen behalve de Device Name, IP-instellingen en wachtwoorden.
Het importeren en exporteren van voorinstellingen naar nieuwe installaties bespaart tijd en verbetert het werkproces.
Open het menu "voorinstellingen" om opties voor voorinstellingen in te zien:
opslaan als voorinstelling:
Slaat instellingen op op het apparaat
voorinstelling laden:
Opent een configuratie van het apparaat
importeren uit bestand:
Downloadt een bestand met voorinstellingen van een computer naar het apparaat. Bestanden kunnen met behulp van de browser worden geselecteerd of naar
het importvenster worden versleept.
exporteren naar bestand:
Slaat een bestand met voorinstellingen van het apparaat op de computer op
Event-logboek
Event Log
Het gebeurtenislogboek bevat een gedetailleerd verslag van activiteiten vanaf het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld. Het logboek bevat maximaal
1000 activiteiten voorzien van een tijdsmarkering ten opzichte van de laatste keer dat het apparaat is aangezet. De items worden opgeslagen in het interne
geheugen en worden niet verwijderd als het apparaat wordt uitgezet. De export-functie maakt een CSV-bestand (comma separated values) om de gegevens
uit het logboek op te slaan en te sorteren.
Raadpleeg het logboekbestand voor details wanneer u problemen oplost of contact opneemt met de systeemondersteuning van Shure.
U bekijkt het gebeurtenislogboek als volgt:
1. Open het menu Help
2. Selecteer View Event Log
Ernstniveau
Informatie
Een actie of gebeurtenis is voltooid.
Waarschuwing
Een actie kan niet worden voltooid, maar de algehele functionaliteit is stabiel.
Fout
Er is een probleem opgetreden dat functionaliteit kan verhinderen.
Informatie over het logboek
Beschrijving
Geeft informatie over gebeurtenissen en foutmeldingen, waaronder het IP-adres en subnetmasker.
2017/10/30
15/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Tijdsmarkering
In- en uitschakelen:dagen:uren:minuten:seconden sinds de laatste keer dat het systeem opgestart is.
Gebeurtenis-ID
Geeft het soort gebeurtenis aan voor interne referentie.
Tip: Gebruik het filter om resultaten te beperken. Selecteer een categorietitel om het logboek te sorteren.
Niveaus en meting
Ingangsniveaus afregelen
Input Levels
Controleer voordat u begint of de niveaus van de analoge apparaten met regelbaar uitgangsniveau op het nominale niveau werken.
De analoge versterking regelt het niveau van het geluidssignaal voordat dit van analoog naar digitaal wordt geconverteerd. Het is in stappen van 3 dB instelbaar
voor een totale versterking van max. 51 dB.
1. Stel de Metering in op Pre-fader in de werkbalk boven in de werkruimte om de analoge signaalniveaus te bewaken
2. Selecteer de analoge versterkingswaarde om de fader te openen
3. Pas de analoge versterkingsinstelling aan op het ingaande signaalniveau. Regel met de markeringen voor het versterkingsbereik op de fader de juiste versterking af:
Bronniveau
Versterkingsbereik
Line (+4 dBu)
0 tot +9 dB
Auxiliary (–10 dBV)
+9 tot +21 dB
Microfoon (variabel)
+21 tot +51 dB
4. De piekwaarden op de meters moeten tussen –18 en –9 dB liggen.
Opmerking: Het wordt aanbevolen om extra headroom te voorzien om oversturing te voorkomen indien op bepaalde kanalen mobiele apparaten worden
aangesloten.
Uitgangsniveaus afregelen
Output Levels
Uitgangsniveaus worden geregeld door de Digital Gain (dB) fader. Regel altijd de ingangsversterking (analoog) eerst af en dan pas de uitgangsversterking
(digitaal). In de meeste gevallen zorgt een correcte afregeling van de analoge versterking voor een geschikt uitgangsniveau. Bronnen met een zwak signaal,
zoals een microfoon met een lage gevoeligheid, kunnen wat Digital Gain (dB) gebruiken. Als de Digital Gain (dB) fader moet worden afgeregeld, volg dan deze
stappen:
1. Stel de Metering in op Post-fader in de werkbalk boven in de werkruimte.
2. Regel de Digital Gain (dB) fader zo nodig af.
3. Als samenvoegen wordt gebruikt, mix de kanaalniveaus dan met de Digital Gain (dB) faders.
Meteropties (pre-fader en post-fader)
Metering
Er zijn twee bewakingsmodi voorzien om ingangs- en uitgangssignalen afzonderlijk te bewaken.
16/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Analog gain adjustment
(affects pre-fader metering)
Pre-fader
Post-fader
Digital gain adjustment
(affects post-fader metering)
Pre-fader (analoog ingangsniveau)
De pre-fader-meter geeft het signaalniveau weer voordat dit de Digital Gain fader bereikt, zodat de ingangssignaalniveaus voor elk kanaal kunnen worden
geoptimaliseerd. Regelen van de analoge versterking is van invloed op de meter wanneer deze op pre-fader is ingesteld, maar regelen van de digitale versterking
is dit niet.
Belangrijk: Als het ingaande signaal kan worden geregeld (bijvoorbeeld bij draadloze microfoonsystemen), zorg dan dat dit op het nominale niveau is voordat
de analoge versterking van de audionetwerkinterface wordt afgeregeld.
Post-fader (digitaal uitgangsniveau)
De post-fader-meter geeft het signaalniveau aan het einde van de signaalketen weer en dit bestaat uit zowel de analoge als de digitale versterking. Gebruik
deze instelling om de niveaus te meten die over het Dante™ -netwerk worden verzonden.
2017/10/30
17/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Logic and Control Systems
Logische toepassingen
Het blokconnectormodel (ANI4IN-BLOCK) heeft drie logisch-signaalverbindingen. Logische signalen worden geconverteerd naar Ethernet commandostrings
en verzonden en ontvangen door apparaten die ethernetcommandostrings ondersteunen (zoals een apparaat voor echo-annulering of een besturingssysteem).
®
In dit schema zijn Shure MX392- en MX396 Microflex -microfoons op de audionetwerkinterfaceaangesloten. De dempingsknop op elke microfoon verzendt
een logisch signaal (schakelaar) voor het dempen van andere audio-apparatuur. De microfoons ontvangen logische signalen (LED) zodat het LED-gedrag van
de microfoon de status van het gehele audiosysteem weergeeft.
INPUT
sig/clip
1
3
1
power
2
network
3
4
2
4
network audio
encryption
PoE
reset
ANI4IN-opdrachtregels
Commandostrings
Het apparaat is via ethernet verbonden aan een besturingssysteem, bijvoorbeeld AMX, Crestron of Extron.
Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer “Client” in het programma AMX/Crestron)
Poort: 2202
Conventies
Er zijn 4 soorten strings voor het apparaat:
GET
Vindt de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een GET-commando heeft verzonden, retourneert de ANI4IN een REPORT-string.
SET
Verandert de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een SET-commando heeft verzonden, retourneert de ANI4IN een REPORT-string om de
nieuwe waarde van de parameter aan te geven.
REP
Wanneer de ANI4IN een GET- of SET-commando heeft ontvangen, retourneert deze een REPORT-commando om de status van de parameter aan te geven.
REPORT wordt ook door de ANI4IN verzonden wanneer een parameter op de ANI4IN of door middel van de GUI wordt gewijzigd.
SAMPLE
Hiermee worden audioniveaus gemeten.
Alle verzonden en ontvangen berichten zijn van het type ASCII. De indicatoren voor niveau en versterking zijn ook van het type ASCII.
De meeste parameters verzenden een REPORT-commando wanneer ze worden gewijzigd. Het is daarom niet nodig om voortdurend parameters op te vragen.
De ANI4IN verzendt een REPORT-commando wanneer deze parameters worden gewijzigd.
Het teken “x” staat in alle opvolgende strings voor het kanaal van de ANI4IN en kan ASCII-nummers 0 tot en met 4 zijn, zoals in de volgende tabel
18/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
0
Alle kanalen
1 tot en met 4
Afzonderlijke kanalen
Commandostrings (veelvoorkomend)
Allemaal ophalen
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4. Gebruik dit commando meteen na het
inschakelen om de status van alle parameters bij
te werken.
Commandostring:
< GET x ALL >
Reactie van ANI4IN:
De ANI4IN retourneert afzonderlijke rapportstrings
voor alle parameters.
< REP ... >
Modelnummer opvragen
Commandostring:
< GET MODEL >
Reactie van ANI4IN:
< REP MODEL {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 32
tekens van het modelnummer zijn. De ANI4IN
reageert altijd met een modelnummer van 32
tekens.
Serienummer opvragen
Commandostring:
< GET SERIAL_NUM >
Reactie van ANI4IN:
< REP SERIAL_NUM {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 32
tekens van het serienummer zijn. De ANI4IN
reageert altijd met een serienummer van 32 tekens.
Firmwareversie opvragen
Commandostring:
< GET FW_VER >
Reactie van ANI4IN:
< REP FW_VER {yyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyy bestaat uit 18 tekens.
De ANI4IN reageert altijd met 18 tekens.
Audio IP-adres opvragen
Commandostring:
< GET IP_ADDR_NET_AUDIO_PRIMARY >
Reactie van ANI4IN:
< REP IP_ADDR_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een IP-adres van 15
tekens is.
Audio subnetadres opvragen
Commandostring:
< GET IP_SUBNET_NET_AUDIO_PRIMARY >
Reactie van ANI4IN:
< REP IP_SUBNET_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een subnetadres van 15
tekens is.
Audio gateway-adres opvragen
Commandostring:
< GET IP_GATEWAY_NET_AUDIO_PRIMARY >
Reactie van ANI4IN:
< REP IP_GATEWAY_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een gateway-adres van
15 tekens is.
Kanaalnaam ophalen
Commandostring:
< GET x CHAN_NAME >
2017/10/30
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4.
19/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Reactie van ANI4IN:
< REP x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31
tekens van de kanaalnaam zijn. De ANI4IN reageert
altijd met een kanaalnaam van 31 tekens.
Apparaat-ID ophalen
Het commando voor apparaat-ID bevat niet het
kanaalteken x, omdat dit voor de volledige ANI4IN
geldt.
Commandostring:
< GET DEVICE_ID >
Reactie van ANI4IN:
< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31
tekens van de apparaat-ID zijn. De ANI4IN reageert
altijd met een apparaat-ID van 31 tekens.
Voorinstellingen ophalen
Commandostring:
< GET PRESET >
Reactie van ANI4IN:
Waarbij nn het voorinstellingsnummer 01-10 is.
< REP PRESET nn >
Voorinstelling instellen
Commandostring:
< SET PRESET nn >
Reactie van ANI4IN:
< REP PRESET nn >
Waarbij nn het voorinstellingsnummer 1-10 is. (De
eerste nul is bij het SET-commando optioneel).
Waarbij nn het voorinstellingsnummer 01-10 is.
Voorinstellingsnaam ophalen
Commandostring:
< GET PRESET1 >
< GET PRESET2 >
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4IN verzonden.
< GET PRESET3 >
enz.
Reactie van ANI4IN:
< REP PRESET1 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
< REP PRESET2 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
< REP PRESET3 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbijyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 25 tekens
van de voorinstellingsnaam zijn. De ANI4IN
reageert altijd met een voorinstellingsnaam van 25
tekens.
enz.
Digitale audioversterking ophalen
Commandostring:
< GET x AUDIO_GAIN_HI_RES >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4.
Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van
0000 tot 1400. yyyy bestaat uit stappen van een
tiende dB.
Digitale audioversterking instellen
Commandostring:
< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 1 tot
4. Waarbij yyyy de ASCII-waarden van 0000 tot
1400 aanneemt. yyyy bestaat uit stappen van een
tiende dB.
Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van
0000 tot 1400.
Digitale audioversterking verhogen met n dB
Commandostring:
< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES INC nn >
20/31
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 1 tot
4. Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB
bevat om de versterking te verhogen. nn kan
bestaan uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of drie
cijfers (nnn).
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van
0000 tot 1400.
Digitale audioversterking verlagen met n dB
Commandostring:
< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES DEC nn >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 1 tot
4. Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB
bevat om de versterking te verlagen. nn kan
bestaan uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of drie
cijfers (nnn).
Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van
0000 tot 1280.
Analoge audioversterking ophalen
Commandostring:
< GET x AUDIO_GAIN >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_GAIN yy >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4.
Waarbij yy een ASCII-waarde aanneemt van 00 tot
51. yy bestaat uit stappen van drie dB.
Analoge audioversterking instellen
Commandostring:
< SET x AUDIO_GAIN yy >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 1 tot
4. Waarbij yy een ASCII-waarde aanneemt van 00
tot 51. yy bestaat uit stappen van drie dB.
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_GAIN yy >
Analoge audioversterking verhogen
Commandostring:
< SET x AUDIO_GAIN INC yy >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_GAIN yy >
Waarbij x het kanaal is met de mogelijke waarden
0, 1-4 (ANI4IN). Waarbij yy bestaat uit stappen van
3 dB. De resulterende versterking wanneer yy wordt
toegepast is verzadigd in het interval toegestaan
in SET.
Waarbij x het kanaal is met de mogelijke waarden
1-4 (ANI4IN). Waarbij yy in het bereik van ANI4IN
ligt: 00 tot +51 dB in stappen van 3 dB.
Analoge audioversterking verlagen
Commandostring:
< SET x AUDIO_GAIN DEC yy >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_GAIN yy >
Waarbij x het kanaal is met de mogelijke waarden
0, 1-4 (ANI4IN). Waarbij yy bestaat uit stappen van
3 dB. De resulterende versterking wanneer yy wordt
toegepast is verzadigd in het interval toegestaan
in SET.
Waarbij x het kanaal is met de mogelijke waarden
1-4 (ANI4IN). Waarbij yy in het bereik van ANI4IN
ligt: 00 tot +51 dB in stappen van 3 dB.
Audiodemping van kanaal ophalen
Commandostring:
< GET x AUDIO_MUTE >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4.
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_MUTE ON >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP x AUDIO_MUTE OFF >
Kanaalaudio dempen
Commandostring:
< SET x AUDIO_MUTE ON >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_MUTE ON >
Demping van kanaalaudio opheffen
2017/10/30
21/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Commandostring:
< SET x AUDIO_MUTE OFF >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_MUTE OFF >
Audiodemping van kanaal in/uitschakelen
Commandostring:
< SET x AUDIO_MUTE TOGGLE >
Reactie van ANI4IN:
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP x AUDIO_MUTE ON >
< REP x AUDIO_MUTE OFF >
Knipperen van lampjes op ANI4IN
Commandostring:
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4IN verzonden. Het knipperen houdt na 30
seconden automatisch op.
< SET FLASH ON >
< SET FLASH OFF >
Reactie van ANI4IN:
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP FLASH ON >
< REP FLASH OFF >
Meting inschakelen
Waarbij sssss de meetsnelheid is in milliseconden.
De instelling sssss=0 schakelt meten uit. De
minimale instelling is 100 milliseconden. Meting is
standaard uitgeschakeld.
Commandostring:
< SET METER_RATE sssss >
Reactie van ANI4IN:
Waarbij aaa, bbb enzovoort de waarde van het
ontvangen audioniveau is en uit de getallen 000060 kan bestaan.
< REP METER_RATE sssss >
aaa = uitgang 1
< SAMPLE aaa bbb ccc ddd >
bbb = uitgang 2
ccc = uitgang 3
ddd = uitgang 4
Stop meting
Commandostring:
< SET METER_RATE 0 >
Een waarde van 00000 wordt ook geaccepteerd.
Reactie van ANI4IN:
< REP METER_RATE 00000 >
Sig/clip-LED ophalen
Commandostring:
< GET x LED_COLOR_SIG_CLIP >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4. Het is niet nodig om dit commando voortdurend
te verzenden. De ANI4IN verzendt een
REPORT-bericht wanneer de status wijzigt.
Reactie van ANI4IN:
< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP OFF >
< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP GREEN >
< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP AMBER >
De ANI4IN retourneert een van deze strings. Deze
komen overeen met de sig/clip-leds aan de
voorzijde van de ANI4IN.
< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP RED >
LED-helderheid ophalen
Commandostring:
< GET LED_BRIGHTNESS >
22/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Waarbij n de volgende waarden kan aannemen:
Reactie van ANI4IN:
< REP LED_BRIGHTNESS n >
0 = LED uitgeschakeld
1 = LED verduisterd
2 = standaardinstelling LED
LED-helderheid instellen
Waarbij n de volgende waarden kan aannemen:
Commandostring:
< SET LED_BRIGHTNESS n >
0 = LED uitgeschakeld
1 = LED verduisterd
2 = standaardinstelling LED
Reactie van ANI4IN:
< REP LED_BRIGHTNESS n >
Status fantoomvoeding ophalen
Commandostring:
< GET x PHANTOM_PWR_ENABLE >
Reactie van ANI4IN:
< REP x PHANTOM_PWR_ENABLE ON >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP x PHANTOM_PWR_ENABLE OFF >
Fantoomvoeding inschakelen
Commandostring:
< SET x PHANTOM_PWR_ENABLE ON >
Reactie van ANI4IN:
< REP x PHANTOM_PWR_ENABLE ON >
Fantoomvoeding uitschakelen
Commandostring:
< SET x PHANTOM_PWR_ENABLE OFF >
Reactie van ANI4IN:
< REP x PHANTOM_PWR_ENABLE OFF >
Logische schakelaar Uit van microfoon ophalen
Commandostring:
< GET x HW_GATING_LOGIC >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4. Het is niet nodig om dit commando voortdurend
te verzenden. De ANI4IN verzendt een
REPORT-bericht wanneer de status wijzigt.
Reactie van ANI4IN:
< REP x HW_GATING_LOGIC ON >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP x HW_GATING_LOGIC OFF >
Logische LED In van microfoon ophalen
Commandostring:
< GET x CHAN_LED_IN_STATE >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4.
Reactie van ANI4IN:
< REP x CHAN_LED_IN_STATE ON >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP x CHAN_LED_IN_STATE OFF >
Logische LED In van microfoon instellen
Commandostring:
< SET x CHAN_LED_IN_STATE ON >
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4IN verzonden.
< SET x CHAN_LED_IN_STATE OFF >
Reactie van ANI4IN:
< REP x CHAN_LED_IN_STATE ON >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP x CHAN_LED_IN_STATE OFF >
ANI4IN opnieuw starten (firmware > v2.0)
2017/10/30
23/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Commandostring:
< SET REBOOT >
Reactie van ANI4IN:
De ANI4IN stuurt geen reactie voor dit commando
Foutgebeurtenissen ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET LAST_ERROR_EVENT >
Reactie van ANI4IN:
< REP LAST_ERROR_EVENT {yyyyy} >
Waarbij yyyy uit maximaal 128 tekens kan bestaan.
Ingangsmodus van meter ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET INPUT_METER_MODE >
Reactie van ANI4IN:
< REP INPUT_METER_MODE PRE_FADER >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP INPUT_METER_MODE POST_FADER >
Ingangsmodus van meter instellen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< SET INPUT_METER_MODE PRE_FADER >
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4IN verzonden.
< SET INPUT_METER_MODE POST_FADER >
Reactie van ANI4IN:
< REP INPUT_METER_MODE PRE_FADER >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP INPUT_METER_MODE POST_FADER >
Begrenzer ingeschakeld ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET x LIMITER_ENGAGED >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 1 of 3.
De begrenzer is enkel ingeschakeld bij gebruik van
de samenvoegmodus.
Reactie van ANI4IN:
< REP x LIMITER_ENGAGED ON >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP x LIMITER_ENGAGED OFF >
Audio samenvoegmodus ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET AUDIO_SUMMING_MODE >
Reactie van ANI4IN:
< REP AUDIO_SUMMING_MODE OFF >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2 >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 3+4 >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2/3+4 >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2+3+4 >
Audio samenvoegmodus instellen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< SET AUDIO_SUMMING_MODE OFF >
< SET AUDIO_SUMMING_MODE 1+2 >
< SET AUDIO_SUMMING_MODE 3+4 >
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4IN verzonden.
< SET AUDIO_SUMMING_MODE 1+2/3+4 >
< SET AUDIO_SUMMING_MODE 1+2+3+4 >
24/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Reactie van ANI4IN:
< REP AUDIO_SUMMING_MODE OFF >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2 >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 3+4 >
De ANI4IN retourneert een van deze strings.
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2/3+4 >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2+3+4 >
RMS-niveau van audio ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET x AUDIO_IN_RMS_LVL >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_IN_RMS_LVLnnn >
waarbij x het kanaalnummer is: 0: alle kanalen
ANI4IN: 1-4
waarbij x het kanaalnummer gedefinieerd in het
GET-commando is. waarbij nnn het audioniveau in
het interval 000-060 is
Piekniveau van audio ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET x AUDIO_IN_PEAK_LVL >
Reactie van ANI4IN:
< REP x AUDIO_IN_PEAK_LVLnnn >
waarbij x het kanaalnummer is: 0: alle kanalen
ANI4IN: 1-4
waarbij x het kanaalnummer gedefinieerd in het
GET-commando is. waarbij nnn het audioniveau in
het interval 000-060 is
Naam netwerkaudioapparaat ophalen
Commandostring:
< GET NA_DEVICE_NAME >
Reactie van ANI4IN:
< REP NA_DEVICE_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} een
tekst is. Voor de meeste apparaten kan de
apparaat-ID tot 31 tekens bevatten. De waarde is
zo nodig gesplitst met spaties, geef altijd de 31
tekens op.
Naam netwerkaudiokanaal ophalen
Commandostring:
Waarbij xx het kanaalnummer is. Alle kanalen: 0
ANI4OUT: 1-4
< GET NA_CHAN_NAME >
Reactie van ANI4IN:
< REP xx NA_CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy}
Waarbij xx het kanaalnummer is. Waarbij
{yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} de 31 tekens
van het kanaalnummer zijn. De waarde is zo nodig
gesplitst met spaties, geef altijd de 31 tekens op.
MAC-adres regelnetwerk ophalen
Commandostring:
< GET CONTROL_MAC_ADDR >
Reactie van ANI4IN:
< REP CONTROL_ MAC_ADDR yy:yy:yy:yy:yy:yy >
Waarbij yy:yy:yy:yy:yy:yy een letterlijke reeks van
17 tekens is, ingedeeld als 6 octetten, elk
gescheiden door een dubbelpunt. Voorbeeld:
00:0E:DD:FF:F1:63
Standaardinstellingen herstellen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< SET DEFAULT_SETTINGS >
Reactie van ANI4IN:
Vraag het apparaat om terug te keren naar de
standaardinstellingen.
waarbij xx = 00 indien het herstellen geslaagd is
< REP PRESET xx >
LED-status ophalen
Commandostring:
< GET x LED_STATE_SIG_CLIP >
2017/10/30
waarbij x het kanaalnummer is dat de waarden kan
aannemen van: 0: alle kanalen 1-4: individueel
kanaal
25/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Reactie van ANI4IN:
< REP x LED_STATE_SIG_CLIP yyy > >
waarbij x het kanaalnummer is dat de waarden kan
aannemen van: 1-4: individueel kanaal; waarbij yyy
de huidige LED-status is. Geldige waarden voor
yyy zijn: On, Steady, Flashing, Off
PEQ-filter inschakelen ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET xx PEQ yy >
Waarbij xx het PEQ-blok 01-04 is. Waarbij yy het
PEQ-filter 01-04 binnen het blok is. 00 kan worden
gebruikt voor alle blokken of alle filters.
Reactie van ANI4IN:
< REP xx PEQ yy ON >
< REP xx PEQ yy OFF >
PEQ-filter inschakelen instellen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< SET xx PEQ yy ON >
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4IN verzonden.
< SET xx PEQ yy OFF >
Reactie van ANI4IN:
< REP xx PEQ yy ON >
< REP xx PEQ yy OFF >
Waarbij xx het PEQ-blok 01-04 is. Waarbij yy het
PEQ-filter 01-04 binnen het blok is. 00 kan worden
gebruikt voor alle blokken of alle filters.
Versleutelingsstatus ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET ENCRYPTION >
Vraag de versleutelingsstatus van het
apparaatniveau op;
Reactie van ANI4IN:
< REP ENCRYPTION ON >
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4IN verzonden.
< REP ENCRYPTION OFF >
Netwerken en Dante
Digitale audio via een netwerk
Dantetm digitale audio wordt overgedragen via standaard Ethernet en toegepast met standaard internetprotocollen. Dante biedt een lage latentietijd, nauwkeurige
kloksynchronisatie en hoge Quality-of-Service (QoS) voor een betrouwbaar audiotransport naar diverse Dante-apparatuur. Dante-audio kan veilig op hetzelfde
netwerk naast IT- en besturingsgegevens worden verzonden of zodanig worden geconfigureerd dat er een toepassingsspecifiek netwerk wordt gebruikt.
Aanbevelingen voor switch in Dante-netwerken
Als aanvulling op de basisnetwerkvereisten moet er voor Dante-audionetwerken een gigabit-netwerkswitch of router worden gebruikt met de volgende functies:
•
Gigabit-poorten
•
Quality of Service (QoS) met 4 wachtrijen
•
Diffserv (DSCP) QoS met strikte prioriteit
•
Aanbevolen: een beheerde switch voor gedetailleerde informatie over de werking van iedere netwerkschakeling (poortsnelheid, foutentellers, gebruikte
bandbreedte)
Dante™ -zendstromen
Dante Flows
Dit apparaat ondersteunt maximaal twee zendstromen en twee ontvangststromen. Een enkele stroom bestaat uit maximaal vier kanalen, door middel van
een unicast- of multicast-overdracht.
•
Een unicast-stroom is een punt-naar-punt-verbinding tussen twee apparaten en ondersteunt maximaal vier kanalen per stroom.
•
Een multicast-stroom is een overdracht van één apparaat naar meerdere apparaten en ondersteunt het versturen van maximaal vier kanalen aan meerdere
ontvangstapparaten op het netwerk.
Toepassingen Shure-apparaat
Dit apparaat kan verbinding maken met maximaal twee Dante-apparaten.
26/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
De Shure MXA310, ANI22, ANIUSB-MATRIX en ANI4IN ondersteunen multicast-overdracht. Dit betekent dat stromen naar meerdere apparaten gezonden
kunnen worden, zo veel als het netwerk kan ondersteunen. Als u unicast-stromen gebruikt, kan ieder van deze apparaten verbinding maken met maximaal twee
Dante-ontvangers.
De Shure ANI4OUT kan verbinding maken met maximaal twee Dante-zenders.
Instellingen QoS (Quality of Service)
Instellingen QoS
Met QoS-instellingen kan prioriteit worden toegewezen aan specifieke gegevenspakketten op het netwerk, waardoor op grotere netwerken met meer verkeer
betrouwbare levering van audio kan worden gewaarborgd. Deze functie is beschikbaar op de meeste beheerde netwerkswitches. Hoewel dit niet vereist is,
wordt aanbevolen om QoS-instellingen toe te wijzen.
Opmerking: Coördineer wijzigingen met de netwerkbeheerder om het onderbreken van de service te voorkomen.
Open de switch-interface om QoS-waarden toe te wijzen en wijs aan de hand van onderstaande tabel de met Dante™ geassocieerde wachtrijwaarden toe.
•
Wijs de hoogst mogelijke waarde toe (weergegeven als 4 in dit voorbeeld) voor tijdskritieke PTP-gebeurtenissen.
•
Gebruik aflopende prioriteitswaarden voor alle overige pakketten.
®
Tabel met dank aan Audinate
Prioriteit
Gebruik
DSCP-label
Hex.
Decimaal
Binair
Hoog (4)
Tijdskritieke
PTP-gebeurtenissen
CS7
0x38
56
111000
Gemiddeld (3)
Audio, PTP
EF
0x2E
46
101110
Laag (2)
(gereserveerd)
CS1
0x08
8
001000
Geen (1)
Ander verkeer
BestEffort
0x00
0
000000
Opmerking: Switchbeheer kan variëren op basis van fabrikant en switchtype. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product van de fabrikant voor
specifieke configuratiedetails.
Bezoek www.audinate.com voor meer informatie over Dante-vereisten en -netwerkbediening.
Terminologie netwerkbediening
PTP (Precision Time Protocol): Hiermee worden de klokken op het netwerk gesynchroniseerd
DSCP (Differentiated Services Code Point): Gestandaardiseerde identificatiemethode voor gegevens die worden gebruikt bij QoS-prioritering van niveau 3
‘Packet Bridge’
Een ‘Packet Bridge’ maakt het mogelijk dat een externe controller IP-informatie van de bedieningsinterface van een Shure-apparaat krijgt. Om toegang tot de
‘packet bridge’ te krijgen, moet een externe controller een querypakket via unicast UDP* naar poort 2203 via de Dante-interface van het Shure-apparaat
verzenden.
1. Verzend een UDP-pakket met een minimale belasting van 1 byte.
Opmerking: de maximaal toegestane belasting is 140 bytes. Elke inhoud is toegestaan.
2. Het Shure-apparaat zal via UDP een responspakket naar de controller verzenden en als bestemming een UDP-poort gebruiken die identiek is aan de
bronpoort van het querypakket. De belasting van het responspakket heeft de volgende indeling:
Bytes
Inhoud
0-3
IP-adres, een ongetekend geheel getal van 32-bits in netwerkvolgorde
4-7
Subnetmasker, een ongetekend geheel getal van 32-bits in netwerkvolgorde
8-13
Macadres, een reeks van 6 bytes
Opmerking: het Shure-apparaat moet op een gewoon netwerk in minder dan een seconde reageren. Controleer het IP-adres en poortnummer van de
bestemming en probeer de query opnieuw te verzenden als u geen antwoord ontvangt.
*UDP: User Datagram Protocol
Belangrijke productinformatie
Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden
gebruikt.
Opmerking: Dit apparaat is niet bedoeld voor directe aansluiting op een
openbaar internetnetwerk.
2017/10/30
EMC-conformiteit met elektromagnetische omgeving E2: Commercieel en
licht industrieel. De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde
en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
27/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure
Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
Shure Incorporated
•
Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
•
Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.
•
Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.
Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via:
www.shure.com/europe/compliance
Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Informatie voor de gebruiker
Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een
digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving.
Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke
interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet
geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke
interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie
dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt,
wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen,
wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer
van onderstaande maatregelen:
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen van Shure Incorporated
of een van haar Europese vertegenwoordigers. Bezoek www.shure.nl voor
contactinformatie
Productgegevens
Ingangen
ANI4IN-XLR
(4) XLR-connector
ANI4IN-BLOCK
(4) 6-pens blokconnector
Fantoomvoeding
selecteerbaar per kanaal
+48 V
Logische verbindingen (XXXXERROR: [[ Block connectors only ]] DOES NOT EXISTXXXX)
Verzonden als ethernetcommandostrings
XXXXERROR: [[ LED ]] DOES NOT EXISTXXXX(+5 V), Schakelaar
Polariteit
Niet-inverterend, een ingang naar een andere ingang
Uitgang
(1) RJ45
Voedingsvereisten
Power over Ethernet (PoE), Klasse 0
Vermogensverbruik
10W, maximum
Gewicht
672 g (1,5 lbs)
Afmetingen
HxBxD
4 x 14 x 12,8 cm (1,6 x 5,5 x 5,0 in.)
28/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
controletoepassing
Op browser gebaseerde HTML5
Bedrijfstemperatuurbereik
−6,7°C (20°F) tot 40°C (104°F)
Opslagtemperatuurbereik
−29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)
Audio
Frequentiekarakteristiek
20 tot 20,000 Hz
Dante digitale uitgangssignalen
Kanaaltelling
4
Bemonsteringssnelheid
48 kHz
Bitdiepte
24
Analoog Versterkingsinstelling= +0 dB
-93 dBV
Analoog Versterkingsinstelling= +27 dB
-119 dBV
Analoog Versterkingsinstelling= +51 dB
-130 dBV
Latentietijd
Does not include Dante latency
0,35 ms
analoge versterking bereik
Regelbaar in stappen van 3 dB
51 dB
Dynamisch bereik (Analoog-naar-Dante)
20 Hz tot 20 kHz, A-gewogen, normaal
113 dB
Equivalente ingangsruis
20 Hz tot 20 kHz, A-gewogen, ingang beëindigd bij 150 Ω
Totale harmonische vervorming
bij 1 kHz, 0 dBV Ingang, 0 dB analoge versterking
<0,05%
CMRR (onderdrukkingsverhouding van tweelingsignalen)
150 Ω gebalanceerde bron bij 1 kHz
>70 dB
Impedantie
5 kΩ
Ingang Configuratie
Actief gebalanceerd
2017/10/30
29/31
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Ingang Oversturingsniveau
Analoog Versterkingsinstelling= +0 dB
+20 dBV
Analoog Versterkingsinstelling= +27 dB
-7 dBV
Analoog Versterkingsinstelling= +51 dB
-31 dBV
Ingebouwd Digitale signaalverwerking
Per kanaal
Niveauregelaar (4-bands parametrisch), Dempen, Invert Polarity, Gain (140 dB bereik)
Systeem
Audio samenvoegen
Actief op network
Kabelvereisten
Cat 5e of hoger (afgeschermde kabel aanbevolen)
IP-poorten en -protocollen
Poort
TCP/UDP
Protocol
Beschrijving
Fabrieksstandaard
21
tcp
FTP
Vereist voor firmware-updates (anders gesloten)
Gesloten
22
tcp
SSH
Niet ondersteund
Gesloten
23
tcp
Telnet
Standaard mengtafelinterface
Gesloten
68
udp
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Open
80*
tcp
HTTP
Vereist voor activering van ingebouwde webserver
Open
427
tcp/udp
SLP†
Vereist voor communicatie tussen apparaten
Open
443
tcp
HTTPS
Niet ondersteund
Gesloten
161
tcp
SNMP
Niet ondersteund
Gesloten
162
tcp
SNMP
Niet ondersteund
Gesloten
2202
tcp
ASCII
Vereist voor regelcodes van andere merken
Open
5353
udp
mDNS†
Vereist voor Device Discovery
Open
5568
udp
SDT†
Vereist voor communicatie tussen apparaten
Open
8023
tcp
Telnet
Interface voor foutopsporing
Wachtwoord
8180*
tcp
HTML
Vereist voor webapplicatie
Open
8427
udp
Multicast SLP†
Vereist voor communicatie tussen apparaten
Open
64000
tcp
Telnet
Vereist voor firmware-update Shure
Open
Poort
TCP/UDP
Protocol
Beschrijving
162
udp
SNMP
Gebruikt door Dante
[319-320]*
udp
PTP†
Dante-klok
2203
udp
Aangepast
Vereist voor overbrugging pakket
4321,
14336-14600
udp
Dante
Dante-audio
[4440, 4444,
4455]*
udp
Dante
Dante-audioroutering
5353
udp
mDNS†
Gebruikt door Dante
[8700-8706,
8800]*
udp
Dante
Bediening en controle Dante
8751
udp
Dante
Dante Controller
16000-65536
udp
Dante
Gebruikt door Dante
30/31
2017/10/30
ANI4IN Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
01
Accessoires
Bijgeleverde accessoires
Hardwareset (XLR-model)
90A29254
Hardware kit (block connector model)
90B29252
Montagebeugel (1/3 rackunit)
53A27742
Optionales Zubehör und Ersatzteile
19-inch racktray
CRT1
0
*Deze poorten moeten op de pc of het bedieningssysteem zijn geopend om via een firewall toegang tot het apparaat te verkrijgen.
1
†Deze protocollen vereisen multicast. Zorg voor een juiste configuratie van multicast voor uw netwerk.
Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: +1-847-600-2000 Email: info@shure.com
31/31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising