Shure | ANI4OUT | User guide | Shure ANI4OUT Audio Network Interface Gebruikershandleiding

Shure ANI4OUT Audio Network Interface Gebruikershandleiding
ANI4OUT
Audionetwerkinterface
Overzicht
netwerkkabel om via Power over Ethernet (PoE) audio en voeding te ontvangen.
Algemene beschrijving
De Shure-audionetwerkinterfaceconverteert 4 kanalen met digitale Dante™
-audio in discrete analoge signalen. Sluit de interface aan op een bewerkingsapparaat met analoge verbindingen (bijvoorbeeld audioverwerkers,
videocodecs, en luidsprekersystemen) om netwerkaudio en analoge apparatuur volledig binnen een enkel systeem te integreren. Elke doos is
beschikbaar in XLR- en blokconnectorversies en gebruikt een enkele
Modelvarianten
ANI4OUT-XLR: Vier XLR-uitgangen (gebalanceerde audio)
ANI4OUT-BLOCK: Vier 3-pens blokconnectoruitgangen (gebalanceerde
audio)
Hardware en installatie
Hardware
Blokconnectormodel
௟
௠
௢
௣
OUTPUT
sig/clip
1
3
PoE
power
1
2
network
3
network audio
4
2
4
encryption
reset
௤
௡
௟
௢
sig/clip
1
power
2
network
3
network audio
4
encryption
Voorpaneel
XLR-model
©2017 Shure Incorporated
1/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
௠
௣
OUTPUT
PoE
reset
௤
Achterpaneel
௟
௢
sig/clip
1
power
2
network
3
network audio
4
encryption
Voorpaneel
① Indicatoren uitgangsniveau (sig/clip)
Driekleurige leds geven het audiosignaalniveau voor elk kanaal aan. Regel de niveaus in de webapplicatie af om oversturing te voorkomen.
2/25
Led-status
Niveau audiosignaal
Uit
minder dan –60 dBFS
Groen
–60 dBFS tot –18 dBFS
Geel
–18 dBFS tot –6 dBFS
Rood
–6 dBFS of meer
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
② Audio-uitgangen
Analoge gebalanceerde audio-uitgangen die zijn aangesloten op een analoog apparaat. Stel het uitgangsniveau in de webapplicatie zo in dat dit overeenkomt
met de ingangsgevoeligheid van het analoge apparaat.
Pentoewijzingen XLR:
1
Afscherming
2
+
3
–
Pentoewijzingen blokconnector: Zie labels op voorpaneel
③ Schroef chassismassa
Hiermee kunt u optioneel de microfoonafschermingsdraad aan de chassismassa koppelen
Opmerking: uitsluitend van toepassing op blokconnectorversie
④ LED-indicatoren
Voeding: Power over Ethernet (PoE) aanwezig
Opmerking: Opmerking: Gebruik een PoE-injector als uw netwerkswitch geen PoE levert.
Netwerk: Netwerkverbinding actief
Netwerkaudio: Dante™ -audio is aanwezig op het netwerk
Opmerking: Foutinformatie is beschikbaar in het gebeurtenislogboek in de webapplicatie.
Versleuteling: Momenteel niet ondersteund
Led-status
Activiteit
Uit
Geen actief signaal
Groen
Apparaat functioneert goed
Rood
Er is een fout opgetreden. Zie gebeurtenislogboek voor details.
⑤ Dante-netwerkpoort
Deze poort sluit aan op een netwerkswitch om Dante™ -audio, Power over Ethernet (PoE) en gegevens van de besturingssoftware te ontvangen.
⑥ Resetknop
Hiermee worden de apparaatinstellingen teruggezet naar de fabrieksstandaarden
Power Over Ethernet (PoE)
Power Over Ethernet
Dit apparaat vereist PoE om te kunnen werken. Het is compatibel met PoE-bronnen van zowel klasse 0 en klasse 3.
Power over Ethernet wordt op een van de volgende manieren geleverd:
•
Een netwerkswitch die PoE levert
•
Een PoE-injectorapparaat
Installatie en rackmontage
Er zijn twee montageopties beschikbaar voor het installeren van de audionetwerkinterface:
CRT1-rackblad van 19 inch (optionele accessoire): Ondersteunt maximaal 3 apparaten en kan in een rack of onder een tafel worden gemonteerd
Montageblad voor enkele eenheid (inbegrepen accessoire) Ondersteunt een enkel apparaat voor montage onder een tafel
Apparaten bevestigen
Gebruik de schroeven die bij de set montagematerialen zijn inbegrepen om de audionetwerkinterfaceste bevestigen. Audionetwerkinterfaces kunnen in beide
richtingen worden gemonteerd. Steek de schroeven vanaf de onderzijde in de juiste gaten, volgens de volgende schema's:
2017/10/30
3/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van een enkel apparaat in het montageblad voor een enkele eenheid
Apparaat 1
Apparaat 2
Apparaat 3
Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van maximaal drie apparaten in het rackblad van 19 inch.
Rack-oorconfiguratie
Ee kunnen maximaal 3 audionetwerkinterfaces in een enkel rack van 19 inch worden gemonteerd. De verstelbare rack-oren ondersteunen montage in een
standaard apparatuur-rack of onder een tafel.
Standaardrack van 19 inch monteren
1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar voren zijn gericht.
2. Monteer zoals weergegeven de twee schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.
4/25
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Onder een tafel monteren
1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar boven zijn gericht.
2. Monteer zoals weergegeven de twee schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.
Onder een tafel installeren
1. Houd het blad op de gewenste locatie onder een tafel
2. Markeer de locatie van de montagegaten met potlood op de tafel.
3. Boor 4 gaten voor de schroeven. De diameter van de gaten in het blad is 7,1 mm.
4. Installeer de componenten in het blad
5. Monteer deze met vier schroeven om het blad onder de tafel te bevestigen
Resetten
De resetknop bevindt zich in een klein gaatje in het achterpaneel. Gebruik een paperclip of ander klein hulpmiddel om de knop in te drukken.
Er zijn twee hardware-resetfuncties:
Resetten netwerk (houd knop 4-8 seconden ingedrukt)
Hiermee worden alle bedieningsinstellingen en audionetwerk-IP-instellingen van Shure teruggezet naar de fabrieksstandaard.
Volledig terugzetten op fabrieksstandaarden (houd knop langer dan 8 seconden ingedrukt)
Hiermee worden alle netwerk- en webapplicatie-instellingen teruggezet naar de fabrieksstandaarden.
Software-resetopties
Om de instellingen terug te zetten zonder alle hardware te resetten, gebruikt u een van de volgende opties:
Reboot Device:In de webapplicatie (settings > factory reset (instellingen > terugzetten naar fabrieksinstellingen)) is er een knop Reboot Device, waarmee het
apparaat snel uit en weer in wordt geschakeld alsof het wordt losgekoppeld van het netwerk. Alle instellingen blijven behouden wanneer het apparaat opnieuw
wordt opgestart.
Standaardinstellingen: Om de audio-instellingen terug te zetten naar de fabrieksconfiguratie (met uitzondering van Device Name, IP-instellingen en wachtwoorden), selecteert u Load Preset en kiest u de standaard voorstellingen.
2017/10/30
5/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Signaalstroom en verbindingen
Verbindingen en signaalstroom
Apparaten voor Dante-audio
Netwerkswitch
OUTPUT
sig/clip
1
3
power
1
2
network
3
network audio
4
2
4
encryption
PoE
reset
Audioverwerker
Uitgang naar server (VOIP of telefoon)
Voedingsspanning: Digitale Dante™ -audio
Een enkele netwerkkabel levert 4 audiokanalen en een kanaal voor Power over Ethernet (PoE). Gebruik Dante™ Controller om audiokanalen vanaf het netwerk
naar de netwerkinterface te leiden..
Uitgangsspanning: Analoog (4 XLR- of blokconnectoren)
Elke uitgang verzendt een discreet audiokanaal om voor verbinding met een analoog apparaat.
Het audionetwerk instellen
Netwerkconferentiesystemen van Shure bevatten Microflex Advance-microfoons en netwerkinterfaces, die volledig op een Dante™ -netwerk werken. Aanvullende
hardware, waaronder netwerkswitches, computers, luidsprekers en audioverwerkers worden beschreven in de hardwarecomponentenindex.
Shure-componenten in dit diagram:
Microflex Advance-microfoons
De MXA910 en MXA310 zijn voorzien van Dante-uitgangen en kunnen rechtstreeks worden aangesloten op een netwerkswitch.
Audionetwerkinterfaces
De interfaces worden gebruikt om analoge apparaten, zoals luidsprekers en analoge microfoons op het netwerk aan te sluiten.
ANI4IN: converteert 4 analoge signalen (aparte XLR- en blokconnectormodellen beschikbaar) naar digitale audiosignalen van Dante™ .
ANI4OUT: converteert 4 kanalen met digitale Dante™ -audio van het netwerk naar analoge signalen.
6/25
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Dit diagram geeft het hele signaalpad weer via een netwerkconferentiesysteem. Signalen van het dichtstbijzijnde uiteinde en het verre uiteinde worden verwisseld
via een audioverwerker die is aangesloten op een telefoonsysteem, of via een computer die is aangesloten op het internet. Analoge microfoons kunnen worden
aangesloten op het netwerk via de Shure ANI4IN, terwijl luidsprekers worden aangesloten via de Shure ANI4OUT.
2017/10/30
7/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Dit diagram geeft Microflex Advance-componenten in context weer, waarbij twee kamers communiceren via videocodecs.
Hardware en audio beheren via het netwerk
Audio- en hardware-instellingen worden beheerd via een computer die met hetzelfde netwerk is verbonden.
8/25
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Shure-hardware en -audio
Ieder Microflex Advance-component heeft een webapplicatie die meng- en configuratietools bevat om de geluidskwaliteit te optimaliseren.
Uitgebreid beheer voor analoge apparaten
Analoge apparaten die zijn verbonden met het netwerk via een Shure netwerkinterface (ANI4IN/ANI4OUT) hebben aanvullende afstandsbediening: volumeniveaus,
niveauregeling en signaalroutering worden beheerd via de webapplicatie. Een voorbeeld: het aanpassen van het luidsprekervolume of het dempen van een
draadgebonden microfoon, wat normaal via de hardware zou worden gedaan, kan nu op afstand over het netwerk worden gedaan.
Dante™ -signaalroutering
Signaalroutering tussen de apparaten wordt beheerd via de Dante Controller-software, geleverd door Audinate™ .
Samenvoegen
De audionetwerkinterface biedt de mogelijkheid kanalen samen te voegen om Dante™ -signalen op het netwerk te combineren en naar een enkele analoge
uitgang te verzenden. Hierdoor kunnen alle kanalen naar een apparaat met een beperkt aantal analoge ingangskanalen worden gestuurd. De werking van het
mengpaneel wordt niet gewijzigd; audiokanalen worden als één gecombineerd signaal verstuurd.
Opmerking: Wanneer samenvoegen is ingeschakeld, wordt er een begrenzer geactiveerd om signaaloverbelasting te voorkomen. De begrenzer werkt nooit
op de rechtstreekse uitgangen, maar is alleen van invloed op het samengevoegd signaal.
Selecteer een van de samenvoegingsopties in de taakbalk aan de bovenzijde van het mengpaneel in het tabblad voor kanalen.
1
2
3
1
2
1+2
2
3
3+4
4
3+4
4
1
1
2
1
1 +2
1+2+3+4
2
3
3
3
4
4
4
Versleuteling
Audio is versleuteld met de Advanced Encryption Standard (AES-256), zoals gespecificeerd in de publicatie FIPS-197 van het Amerikaanse overheidsinstelling,
het National Institute of Standards and Technology (NIST). Shure-toestellen die ondersteuning bieden voor versleuteling hebben een wachtwoordzin nodig om
verbinding te maken. Versleuteling wordt niet ondersteund met toestellen van andere merken.
U activeert de versleuteling als volgt:
Tip: schakel er de versleuteling in en stel de wachtwoordzin in voor ontvangende apparaten en daarna past voor zendapparatuur.
1. Open het menu Settings en selecteer het tabblad General.
2. Selecteer het selectievakje Enable Encryption.
3. Voer een wachtwoordzin in. Als dit het eerste apparaat is, voert u de wachtwoordzin in die u met alle andere verbonden apparaten wil gebruiken. Als op
een ander apparaat al een wachtwoordzin is ingesteld, gebruikt u deze om de versleutelde verbinding op te zetten.
Belangrijk: Versleuteling moet op alle verbonden apparaten in- of uitgeschakeld zijn.
Software-installatie, -beheer en -beveiliging
Installatie van de software en Device Discovery
De toepassing Shure Web Device Discovery wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de webapplicatie voor een Shure-apparaat. De webapplicatie wordt in een
webbrowser geopend ten behoeve van uitgebreid apparaatbeheer. Als een computer via het netwerk is aangesloten op het apparaat, kan deze met behulp van
deze toepassing toegang krijgen tot de GUI.
2017/10/30
9/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Compatibele browsers:
•
Chrome
•
Safari
•
Firefox
•
Internet Explorer
1. Installeer de toepassing Shure Device Discovery, beschikbaar via www.shure.com
2. Dubbelklik op het onderdeel om de interface te openen.
Toegang tot de webapplicatie
De toepassing Shure Web Server Discovery vindt alle Shure-apparaten in het netwerk die een op het web gebaseerde GUI hebben. Volg deze stappen om de
software te installeren en toegang te krijgen tot de webapplicatie:
① Installeer de toepassing Shure Discovery
Download en installeer de toepassing Shure Discovery van www.shure.com Hiermee wordt de vereiste tool Bonjour voor het vinden van apparatuur op de
computer geïnstalleerd.
② Sluit het netwerk aan
Zorg dat de computer en de hardware deel uitmaken van hetzelfde netwerk.
③ Start de toepassing Discovery
De toepassing geeft alle Shure-apparaten met een GUI weer.
④ Identificeer de hardware
Dubbelklik op een apparaat om de GUI ervan in een webbrowser te openen.
⑤ Maak een bladwijzer voor de webapplicatie van het apparaat (aanbevolen)
Maak een bladwijzer voor de DNS-naam van het apparaat om toegang tot de GUI te hebben zonder de toepassing Shure Discovery.
Toegang tot de webapplicatie krijgen zonder de Discovery-toepassing
Als de toepassing Discovery niet is geïnstalleerd, kan de webapplicatie worden geopend door in een internetbrowser de DNS-naam in te voeren. De DNS-naam
is afgeleid van het model van de eenheid gevolgd door de laatste drie bytes (zes cijfers) van het MAC-adres en .local.
Voorbeeld: Als het MAC-adres van een eenheid 00:0E:DD:AA:BB:CC is, dan wordt de koppeling als volgt gevormd:
ANI4IN: http://ANI4IN-aabbcc.local
ANI4OUT: http://ANI4OUT-aabbcc.local
Firmware-updates
Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies
en verbeteringen bevatten. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunnen nieuwe versies van de firmware worden geüpload en geïnstalleerd met behulp
van de Shure Update Utility. De software kunt u downloaden van http://www.shure.com.
Belangrijk: Als componenten worden aangesloten via de Shure MXW-audionetwerkinterface, moet de bijbehorende firmware op één apparaat tegelijk worden
bijgewerkt voordat de MXW-audionetwerkinterface wordt bijgewerkt. Als u probeert alle apparaten tegelijkertijd bij te werken, wordt de interface opnieuw
opgestart nadat de firmware is bijgewerkt en gaan de andere onderdelen op het netwerk verloren.
Doorloop de volgende stappen voor het bijwerken van de firmware:
VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat het apparaat over een stabiele netwerkverbinding beschikt. Schakel het apparaat niet uit voordat de update is voltooid.
1. Sluit het apparaat en de computer aan op hetzelfde netwerk (ingesteld op hetzelfde subnet).
2. Download de toepassing Shure Update Utility en installeer deze.
3. Open de toepassing.
4. Klik op de knop Check For Updates... om te controleren op nieuwe firmware-versies die kunnen worden gedownload.
5. Selecteer de gewenste firmware en druk op Download om deze te downloaden naar de firmwarebibliotheek.
6. Selecteer op het tabblad Update Devices de nieuwe firmware en druk op Send Updates... om het bijwerken van de firmware te starten. Hiermee wordt de
bestaande firmware op het apparaat overschreven.
Vereisten firmware-release
Alle apparaten vormen samen een netwerk met meerdere communicatieprotocollen die samenwerken ten behoeve van een juiste werking. De aanbevolen beste
praktijk is dat alle apparaten op dezelfde release draaien. Om de firmwareversie van de apparaten op het netwerk te bekijken, opent u de gebruikersinterface
voor onderdelen en navigeert u naar Settings>About.
De indeling van firmware voor Shure-apparaten is MAJOR.MINOR. PATCH. (bijv.: 1.6.2 waar 1 het Major-firmwareniveau, 6 het Minor-firmwareniveau en 2 het
Patch-firmwareniveau is.) Apparaten die op hetzelfde subnet werkzaam zijn, moeten in ieder geval dezelfde MAJOR- en MINOR-releasenummers hebben.
10/25
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
•
Apparaten van verschillende MAJOR-releases zijn niet compatibel.
•
Verschillen in het niveau van de PATCH-firmwarerelease kunnen mogelijk leiden tot ongewenste inconsistenties.
Shure Incorporated
Parametrische equalizer
Maximaliseer de geluidskwaliteit door de frequentieweergave af te stellen met behulp van de parametrische equalizer.
Veelvoorkomende equalizertoepassingen:
•
Helderheid spraakweergave verbeteren
•
Ruis van HVAC-systemen of videoprojectoren verminderen
•
Kameronregelmatigheden inperken
•
Frequentieweergave afstellen voor versterkingssystemen
Filterparameters instellen
Stel filterinstellingen af door de pictogrammen in de frequentieweergavegrafiek te manipuleren of door numerieke waarden in te voeren. Schakel een filter uit
met behulp van het selectievakje naast het filter.
Filter Type
Alleen de eerste en de laatste band hebben selecteerbare filtertypen.
Parametric: Verzwakt of versterkt het signaal binnen een aanpasbaar frequentiebereik.
Low Cut: Verzwakt het geluidssignaal onder de geselecteerde frequentie
Low Shelf: Verzwakt of versterkt het geluidssignaal onder de geselecteerde frequentie
High Cut: Verzwakt het geluidssignaal boven de geselecteerde frequentie
High shelf: Verzwakt of versterkt het geluidssignaal boven de geselecteerde frequentie
Frequentie
Selecteer de middenfrequentie van het filter voor verzwakking/versterking
Versterking
Hiermee wordt het niveau voor een specifieke filter afgesteld (=/- 30 dB)
Q-breedte
Hiermee wordt het bereik van frequenties afgesteld die worden beïnvloed door het filter. Naarmate deze waarde toeneemt, neemt de bandbreedte af.
2017/10/30
11/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Toepassingen equalizer
De akoestiek van conferentieruimten varieert op basis van de grootte en vorm van de ruimte en constructiematerialen. Gebruik de richtlijnen in onderstaande
tabel.
12/25
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
EQ-toepassing
Voorgestelde instellingen
Trebleversterking voor verbeterde spraakverstaanbaarheid
Voeg een high-shelffilter toe om frequenties boven 1 kHz met 3-6 dB te
versterken
HVAC-ruisreductie
Voeg een low-cutfilter toe om frequenties onder 200 Hz te verzwakken.
Identificeer het specifieke frequentiebereik die de ruimte ‘verlaat’:
Stel een smalle
1.
Q-waarde in
Flutterecho en sisklanken verminderen
Vergroot de versterking zodat deze
2. tussen +10 dB en +15 dB is en experimenteer vervolgens met frequenties tussen 1 en 6 kHz om het bereik van
flutterecho of sisklanken te bepalen
Verminder de versterking voor de3.geïdentificeerde frequentie (start met –3
tot –6 dB) om ongewenste geluiden in de ruimte te minimaliseren
Identificeer het specifieke frequentiebereik die de ruimte ‘verlaat’:
Stel een smalle
1.
Q-waarde in
Hol, resonerend geluid in ruimte
Vergroot de versterking zodat deze
2. tussen +10 dB en +15 dB is en experimenteer vervolgens met frequenties tussen 300 en 900 Hz om te het bereik
van flutterecho of sisklanken te bepalen
Verminder de versterking voor de3.geïdentificeerde frequentie (start met –3
tot –6 dB) om ongewenste geluiden in de ruimte te minimaliseren
Aangepaste voorstellingen
Gebruik voorinstellingen om snel instellingen op te slaan en op te halen. U kunt op elk apparaat maximaal 10 voorinstellingen opslaan die overeenkomen met
verschillende kamerindelingen. In een voorinstelling worden alle apparaatinstellingen opgeslagen behalve de Device Name, IP-instellingen en wachtwoorden.
Het importeren en exporteren van voorinstellingen naar nieuwe installaties bespaart tijd en verbetert het werkproces.
Open het menu "voorinstellingen" om opties voor voorinstellingen in te zien:
opslaan als voorinstelling:
Slaat instellingen op op het apparaat
voorinstelling laden:
Opent een configuratie van het apparaat
importeren uit bestand:
Downloadt een bestand met voorinstellingen van een computer naar het apparaat. Bestanden kunnen met behulp van de browser worden geselecteerd of naar
het importvenster worden versleept.
exporteren naar bestand:
Slaat een bestand met voorinstellingen van het apparaat op de computer op
Event-logboek
Event Log
Het gebeurtenislogboek bevat een gedetailleerd verslag van activiteiten vanaf het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld. Het logboek bevat maximaal
1000 activiteiten voorzien van een tijdsmarkering ten opzichte van de laatste keer dat het apparaat is aangezet. De items worden opgeslagen in het interne
geheugen en worden niet verwijderd als het apparaat wordt uitgezet. De export-functie maakt een CSV-bestand (comma separated values) om de gegevens
uit het logboek op te slaan en te sorteren.
Raadpleeg het logboekbestand voor details wanneer u problemen oplost of contact opneemt met de systeemondersteuning van Shure.
U bekijkt het gebeurtenislogboek als volgt:
1. Open het menu Help
2. Selecteer View Event Log
Ernstniveau
Informatie
Een actie of gebeurtenis is voltooid.
Waarschuwing
Een actie kan niet worden voltooid, maar de algehele functionaliteit is stabiel.
Fout
Er is een probleem opgetreden dat functionaliteit kan verhinderen.
Informatie over het logboek
Beschrijving
Geeft informatie over gebeurtenissen en foutmeldingen, waaronder het IP-adres en subnetmasker.
2017/10/30
13/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Tijdsmarkering
In- en uitschakelen:dagen:uren:minuten:seconden sinds de laatste keer dat het systeem opgestart is.
Gebeurtenis-ID
Geeft het soort gebeurtenis aan voor interne referentie.
Tip: Gebruik het filter om resultaten te beperken. Selecteer een categorietitel om het logboek te sorteren.
Niveaus en meting
•
Line-niveau (0 dB)
Ingangsniveaus afregelen
•
Aux-niveau (–20 dB)
Input Levels
1. Controleer het bronniveau voordat het de netwerkinterface bereikt:
•
Microfoonniveau (–46 dB)
⁃
Controleer of de netwerkmicrofoons of andere Dante™ -bronnen
werken op nominaal uitgangsniveau.
⁃
Het niveau voor de Microflex Advance™ -microfoons is regelbaar
via de respectievelijke webapplicatie.
2. Regel de digitale versterking af in de netwerkinterface webapplicatie:
⁃
Gebruik de faders of voer handmatig een versterkingswaarde in.
⁃
De digitale versterking regelt het signaalniveau voordat dit het
analoge circuit bereikt.
⁃
Stel deze niveaus zo hoog mogelijk in zonder het piekniveau (0 dB)
op de meter te bereiken.
Uitgangsniveaus afregelen
Output Levels
Open de analoge uitgangsniveaus via de webapplicatie door een uitgangsniveau in de vervolgkeuzelijst Analog Gain (dB) te selecteren. Pas het
uitgangsniveau van de netwerkinterface aan op de ingangsgevoeligheid van
het analoge apparaat:
Indicatoren voor LED-signaal en oversturing
Elk analoog uitgangskanaal heeft een bijbehorende LED:
Groen: Audiosignaal aanwezig
Rood: Geluidssignaal wordt overstuurd en moet worden verzwakt.
Opmerking: de meters in de webapplicatie worden niet beïnvloed door de
instelling Analog Gain (dB).
Pre- en post-fader-meter
Metering
Er zijn twee bewakingsmodi, zodat zowel de ingangs- als de uitgangssignalen
afzonderlijk kunnen worden bewaakt.
Wanneer de meter wordt ingesteld op pre-fader geeft deze het signaalniveau
weer van de bron op het Dante-netwerk. Als de signalen te zwak zijn of
overstuurd worden, regel deze dan bij de bron af.
Wanneer de meter wordt ingesteld op post-fader, wordt deze beïnvloed door
de digitale versterking. En wordt deze niet beïnvloed door de analoge versterkingsinstelling voor het uitgangssignaal.
ANI4OUT-opdrachtregels
Commandostrings
Het apparaat is via ethernet verbonden aan een besturingssysteem, bijvoorbeeld AMX, Crestron of Extron.
Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer “Client” in het programma AMX/Crestron)
Poort: 2202
Conventies
Er zijn 4 soorten strings voor het apparaat:
GET
Vindt de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een GET-commando heeft verzonden, retourneert de ANI4OUT een REPORT-string.
SET
Verandert de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een SET-commando heeft verzonden, retourneert de ANI4OUT een REPORT-string om de
nieuwe waarde van de parameter aan te geven.
REP
Wanneer de ANI4OUT een GET- of SET-commando heeft ontvangen, retourneert deze een REPORT-commando om de status van de parameter aan te geven.
REPORT wordt ook door de ANI4OUT verzonden wanneer een parameter op de ANI4OUT of door middel van de GUI wordt gewijzigd.
SAMPLE
Hiermee worden audioniveaus gemeten.
Alle verzonden en ontvangen berichten zijn van het type ASCII. De indicatoren voor niveau en versterking zijn ook van het type ASCII.
De meeste parameters verzenden een REPORT-commando wanneer ze worden gewijzigd. Het is daarom niet nodig om voortdurend parameters op te vragen.
De ANI4OUT verzendt een REPORT-commando wanneer deze parameters worden gewijzigd.
Het teken “x” staat in alle opvolgende strings voor het kanaal van de ANI4OUT en kan ASCII-nummers 0 tot en met 4 zijn, zoals in de volgende tabel
14/25
0
Alle kanalen
1 tot en met 4
Afzonderlijke kanalen
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Commandostrings (veelvoorkomend)
Allemaal ophalen
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4. Gebruik dit commando meteen na het
inschakelen om de status van alle parameters bij
te werken.
Commandostring:
< GET x ALL >
Reactie van ANI4OUT:
De ANI4OUT retourneert afzonderlijke
rapportstrings voor alle parameters.
< REP ... >
Modelnummer opvragen
Commandostring:
< GET MODEL >
Reactie van ANI4OUT:
< REP MODEL {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 32
tekens van het modelnummer zijn. De ANI4OUT
reageert altijd met een modelnummer van 32
tekens.
Serienummer opvragen
Commandostring:
< GET SERIAL_NUM >
Reactie van ANI4OUT:
< REP SERIAL_NUM {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 32
tekens van het serienummer zijn. De ANI4OUT
reageert altijd met een serienummer van 32 tekens.
Firmwareversie opvragen
Commandostring:
< GET FW_VER >
Reactie van ANI4OUT:
< REP FW_VER {yyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyy bestaat uit 18 tekens.
De ANI4OUT reageert altijd met 18 tekens.
Audio IP-adres opvragen
Commandostring:
< GET IP_ADDR_NET_AUDIO_PRIMARY >
Reactie van ANI4OUT:
< REP IP_ADDR_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een IP-adres van 15
tekens is.
Audio subnetadres opvragen
Commandostring:
< GET IP_SUBNET_NET_AUDIO_PRIMARY >
Reactie van ANI4OUT:
< REP IP_SUBNET_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een subnetadres van 15
tekens is.
Audio gateway-adres opvragen
Commandostring:
< GET IP_GATEWAY_NET_AUDIO_PRIMARY >
Reactie van ANI4OUT:
< REP IP_GATEWAY_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een gateway-adres van
15 tekens is.
Kanaalnaam ophalen
Commandostring:
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4.
< GET x CHAN_NAME
Reactie van ANI4OUT:
< REP x CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31
tekens van de kanaalnaam zijn. De ANI4OUT
reageert altijd met een kanaalnaam van 31 tekens.
Apparaat-ID ophalen
2017/10/30
15/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Het commando voor apparaat-ID bevat niet het
kanaalteken x, omdat dit voor de volledige
ANI4OUT geldt.
Commandostring:
< GET DEVICE_ID >
Reactie van ANI4OUT:
< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 31
tekens van de apparaat-ID zijn. De ANI4OUT
reageert altijd met een apparaat-ID van 31 tekens.
Voorinstellingen ophalen
Commandostring:
< GET PRESET >
Reactie van ANI4OUT:
Waarbij nn het voorinstellingsnummer 01-10 is.
< REP PRESET nn >
Voorinstelling instellen
Commandostring:
< SET PRESET nn >
Reactie van ANI4OUT:
< REP PRESET nn >
Waarbij nn het voorinstellingsnummer 1-10 is. (De
eerste nul is bij het SET-commando optioneel).
Waarbij nn het voorinstellingsnummer 01-10 is.
Voorinstellingsnaam ophalen
Commandostring:
< GET PRESET1 >
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4OUT verzonden
< GET PRESET2 >
< GET PRESET3 >
enz.
Reactie van ANI4OUT:
< REP PRESET1 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
< REP PRESET2 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
< REP PRESET3 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbijyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de 25 tekens
van de voorinstellingsnaam zijn. De ANI4OUT
reageert altijd met een voorinstellingsnaam van 25
tekens.
enz.
Audioversterking ophalen
Commandostring:
< GET x AUDIO_GAIN_HI_RES >
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 1 tot
4.
Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van
0000 tot 1400. yyyy bestaat uit stappen van een
tiende dB.
Audioversterking instellen
Commandostring:
< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van
0000 tot 1400. yyyy bestaat uit stappen van een
tiende dB.
Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van
0000 tot 1400.
Audioversterking verhogen met n dB
Commandostring:
< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES INC nn >
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB
bevat om de versterking te verhogen. nn kan
bestaan uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of drie
cijfers (nnn).
Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van
0000 tot 1400.
Audioversterking verlagen met n dB
Commandostring:
< SET x AUDIO_GAIN_HI_RES DEC nn >
16/25
Waarbij nn de hoeveelheid is die een tiende dB
bevat om de versterking te verlagen. nn kan
bestaan uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of drie
cijfers (nnn).
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij yyyy een ASCII-waarde aanneemt van
0000 tot 1280.
Audiodemping van kanaal ophalen
Commandostring:
< GET x AUDIO_MUTE >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4.
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_MUTE ON >
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP x AUDIO_MUTE OFF >
Kanaalaudio dempen
Commandostring:
< SET x AUDIO_MUTE ON >
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_MUTE ON >
Demping van kanaalaudio opheffen
Commandostring:
< SET x AUDIO_MUTE OFF >
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_MUTE OFF >
Audiodemping van kanaal in/uitschakelen
Commandostring:
< SET x AUDIO_MUTE TOGGLE >
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_MUTE ON >
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP x AUDIO_MUTE OFF >
Analoge versterking ophalen
Commandostring:
< GET x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4.
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >
< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >
Analoge versterking instellen
Commandostring:
< SET x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >
< SET x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4. Hiermee wordt een van deze commando’s naar
de ANI4OUT verzonden.
< SET x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >
< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP x AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >
Sig/clip-LED ophalen
Commandostring:
< GET x LED_COLOR_SIG_CLIP >
2017/10/30
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 0 tot
4. Het is niet nodig om dit commando voortdurend
te verzenden. De ANI4OUT verzendt een
REPORT-bericht wanneer de status wijzigt.
17/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Reactie van ANI4OUT:
< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP OFF >
< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP GREEN >
< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP AMBER >
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
Deze komen overeen met de sig/clip-leds aan de
voorzijde van de ANI4OUT.
< REP x LED_COLOR_SIG_CLIP RED >
Knipperen van lampjes op ANI4OUT
Commandostring:
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4OUT verzonden. Het knipperen houdt na 30
seconden automatisch op.
< SET FLASH ON >
< SET FLASH OFF >
Reactie van ANI4OUT:
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP FLASH ON >
< REP FLASH OFF >
Meting inschakelen
Waarbij sssss de meetsnelheid is in milliseconden.
De instelling sssss=0 schakelt meten uit. De
minimale instelling is 100 milliseconden. Meting is
standaard uitgeschakeld.
Commandostring:
< SET METER_RATE sssss >
Reactie van ANI4OUT:
Waarbij aaa, bbb enzovoort de waarde van het
ontvangen audioniveau is en uit de getallen 000060 kan bestaan.
< REP METER_RATE sssss >
aaa = uitgang 1
< SAMPLE aaa bbb ccc ddd >
bbb = uitgang 2
ccc = uitgang 3
ddd = uitgang 4
Stop meting
Commandostring:
< SET METER_RATE 0 >
Een waarde van 00000 wordt ook geaccepteerd.
Reactie van ANI4OUT:
< REP METER_RATE 00000 >
LED-helderheid ophalen
Commandostring:
< GET LED_BRIGHTNESS >
Waarbij n de volgende waarden kan aannemen:
Reactie van ANI4OUT:
< REP LED_BRIGHTNESS n >
0 = LED uitgeschakeld
1 = LED verduisterd
2 = standaardinstelling LED
LED-helderheid instellen
Waarbij n de volgende waarden kan aannemen:
Commandostring:
< SET LED_BRIGHTNESS n >
0 = LED uitgeschakeld
1 = LED verduisterd
2 = standaardinstelling LED
Reactie van ANI4OUT:
< REP LED_BRIGHTNESS n >
ANI4OUT opnieuw starten (firmware > v2.0)
Commandostring:
< SET REBOOT >
Reactie van ANI4OUT:
De ANI4OUT stuurt geen reactie voor dit
commando
Foutgebeurtenissen ophalen (firmware > v2.0)
18/25
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Commandostring:
< GET LAST_ERROR_EVENT >
Reactie van ANI4OUT:
< REP LAST_ERROR_EVENT {yyyyy} >
Waarbij yyyy uit maximaal 128 tekens kan bestaan.
Uitgangsmodus van meter ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET OUTPUT_METER_MODE >
Reactie van ANI4OUT:
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP OUTPUT_METER_MODE PRE_FADER >
< REP OUTPUT_METER_MODE POST_FADER >
Uitgangsmodus van meter instellen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< SET OUTPUT_METER_MODE PRE_FADER >
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4OUT verzonden.
< SET OUTPUT_METER_MODE POST_FADER >
Reactie van ANI4OUT:
< REP OUTPUT_METER_MODE PRE_FADER >
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP OUTPUT_METER_MODE POST_FADER >
Begrenzer ingeschakeld ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET x LIMITER_ENGAGED >
Waarbij x een ASCII-kanaalnummer is van: 1 of 3.
De begrenzer is enkel ingeschakeld bij gebruik van
de samenvoegmodus.
Reactie van ANI4OUT:
< REP x LIMITER_ENGAGED ON >
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP x LIMITER_ENGAGED OFF >
Audio samenvoegmodus ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET AUDIO_SUMMING_MODE >
Reactie van ANI4OUT:
< REP AUDIO_SUMMING_MODE OFF >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2 >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 3+4 >
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2/3+4 >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2+3+4 >
Audio samenvoegmodus instellen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< SET AUDIO_SUMMING_MODE OFF >
< SET AUDIO_SUMMING_MODE 1+2 >
< SET AUDIO_SUMMING_MODE 3+4 >
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4OUT verzonden.
< SET AUDIO_SUMMING_MODE 1+2/3+4 >
< SET AUDIO_SUMMING_MODE 1+2+3+4 >
Reactie van ANI4OUT:
< REP AUDIO_SUMMING_MODE OFF >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2 >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 3+4 >
De ANI4OUT retourneert een van deze strings.
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2/3+4 >
< REP AUDIO_SUMMING_MODE 1+2+3+4 >
RMS-niveau van audio ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET x AUDIO_IN_RMS_LVL >
2017/10/30
waarbij x het kanaalnummer is: 0: alle kanalen
ANI4IN: 1-4
19/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_IN_RMS_LVLnnn >
waarbij x het kanaalnummer gedefinieerd in het
GET-commando is. waarbij nnn het audioniveau in
het interval 000-060 is
Piekniveau van audio ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET x AUDIO_IN_PEAK_LVL >
Reactie van ANI4OUT:
< REP x AUDIO_IN_PEAK_LVLnnn >
waarbij x het kanaalnummer is: 0: alle kanalen
ANI4IN: 1-4
waarbij x het kanaalnummer gedefinieerd in het
GET-commando is. waarbij nnn het audioniveau in
het interval 000-060 is
Naam netwerkaudioapparaat ophalen
Commandostring:
< GET NA_DEVICE_NAME >
Reactie van ANI4OUT:
< REP NA_DEVICE_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} een
tekst is. Voor de meeste apparaten kan de
apparaat-ID tot 31 tekens bevatten. De waarde is
zo nodig gesplitst met spaties, geef altijd de 31
tekens op.
Naam netwerkaudiokanaal ophalen
Commandostring:
Waarbij xx het kanaalnummer is. Alle kanalen: 0
ANI4OUT: 1-4
< GET NA_CHAN_NAME >
Reactie van ANI4OUT:
< REP xx NA_CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy}
Waarbij xx het kanaalnummer is. Waarbij
{yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} een
kanaalnaam van 31 tekens is. De waarde is zo
nodig gesplitst met spaties, geef altijd de 31 tekens
op. Retourneert fouten volgens standaardisatie van
waarden voor melden van foutstatussen in een van
de volgende omstandigheden: ongeldig kanaal
MAC-adres regelnetwerk ophalen
Commandostring:
< GET CONTROL_MAC_ADDR >
Reactie van ANI4OUT:
< REP CONTROL_ MAC_ADDR yy:yy:yy:yy:yy:yy >
Waarbij yy:yy:yy:yy:yy:yy een letterlijke reeks van
17 tekens is, ingedeeld als 6 octetten, elk
gescheiden door een dubbelpunt. Voorbeeld:
00:0E:DD:FF:F1:63
Standaardinstellingen herstellen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< SET DEFAULT_SETTINGS >
Reactie van ANI4OUT:
Vraag het apparaat om terug te keren naar de
standaardinstellingen.
waarbij xx = 00 indien het herstellen geslaagd is
< REP PRESET xx >
LED-status ophalen
Commandostring:
< GET x LED_STATE_SIG_CLIP >
Reactie van ANI4OUT:
< REP x LED_STATE_SIG_CLIP yyy >
waarbij x het kanaalnummer is dat de waarden kan
aannemen van: 0: alle kanalen 1-4: individueel
kanaal
waarbij x het kanaalnummer is dat de waarden kan
aannemen van: 1-4: individueel kanaal; waarbij yyy
de huidige LED-status is. Geldige waarden voor
yyy zijn: On, Steady, Flashing, Off
PEQ-filter inschakelen ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
< GET xx PEQ yy >
20/25
Waarbij xx het PEQ-blok 01-04 is. Waarbij yy het
PEQ-filter 01-04 binnen het blok is. 00 kan worden
gebruikt voor alle blokken of alle filters.
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Reactie van ANI4OUT:
< REP xx PEQ yy ON >
< REP xx PEQ yy OFF >
PEQ-filter inschakelen instellen (firmware > v2.0)
Commandostring:
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4OUT verzonden.
< SET xx PEQ yy ON >
< SET xx PEQ yy OFF >
Reactie van ANI4OUT:
Waarbij xx het PEQ-blok 01-04 is. Waarbij yy het
PEQ-filter 01-04 binnen het blok is. 00 kan worden
gebruikt voor alle blokken of alle filters.
< REP xx PEQ yy ON >
< REP xx PEQ yy OFF >
Versleutelingsstatus ophalen (firmware > v2.0)
Commandostring:
Vraag de versleutelingsstatus van het
apparaatniveau op;
< GET ENCRYPTION >
Reactie van ANI4OUT:
Hiermee wordt een van deze commando’s naar de
ANI4OUT verzonden.
< REP ENCRYPTION ON >
< REP ENCRYPTION OFF >
Netwerken en Dante
Digitale audio via een netwerk
Dantetm digitale audio wordt overgedragen via standaard Ethernet en toegepast met standaard internetprotocollen. Dante biedt een lage latentietijd, nauwkeurige
kloksynchronisatie en hoge Quality-of-Service (QoS) voor een betrouwbaar audiotransport naar diverse Dante-apparatuur. Dante-audio kan veilig op hetzelfde
netwerk naast IT- en besturingsgegevens worden verzonden of zodanig worden geconfigureerd dat er een toepassingsspecifiek netwerk wordt gebruikt.
Aanbevelingen voor switch in Dante-netwerken
Als aanvulling op de basisnetwerkvereisten moet er voor Dante-audionetwerken een gigabit-netwerkswitch of router worden gebruikt met de volgende functies:
•
Gigabit-poorten
•
Quality of Service (QoS) met 4 wachtrijen
•
Diffserv (DSCP) QoS met strikte prioriteit
•
Aanbevolen: een beheerde switch voor gedetailleerde informatie over de werking van iedere netwerkschakeling (poortsnelheid, foutentellers, gebruikte
bandbreedte)
Instellingen QoS (Quality of Service)
Instellingen QoS
Met QoS-instellingen kan prioriteit worden toegewezen aan specifieke gegevenspakketten op het netwerk, waardoor op grotere netwerken met meer verkeer
betrouwbare levering van audio kan worden gewaarborgd. Deze functie is beschikbaar op de meeste beheerde netwerkswitches. Hoewel dit niet vereist is,
wordt aanbevolen om QoS-instellingen toe te wijzen.
Opmerking: Coördineer wijzigingen met de netwerkbeheerder om het onderbreken van de service te voorkomen.
Open de switch-interface om QoS-waarden toe te wijzen en wijs aan de hand van onderstaande tabel de met Dante™ geassocieerde wachtrijwaarden toe.
•
Wijs de hoogst mogelijke waarde toe (weergegeven als 4 in dit voorbeeld) voor tijdskritieke PTP-gebeurtenissen.
•
Gebruik aflopende prioriteitswaarden voor alle overige pakketten.
®
Tabel met dank aan Audinate
Prioriteit
Gebruik
DSCP-label
Hex.
Decimaal
Binair
Hoog (4)
Tijdskritieke
PTP-gebeurtenissen
CS7
0x38
56
111000
Gemiddeld (3)
Audio, PTP
EF
0x2E
46
101110
Laag (2)
(gereserveerd)
CS1
0x08
8
001000
Geen (1)
Ander verkeer
BestEffort
0x00
0
000000
2017/10/30
21/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Opmerking: Switchbeheer kan variëren op basis van fabrikant en switchtype. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product van de fabrikant voor
specifieke configuratiedetails.
Bezoek www.audinate.com voor meer informatie over Dante-vereisten en -netwerkbediening.
Terminologie netwerkbediening
PTP (Precision Time Protocol): Hiermee worden de klokken op het netwerk gesynchroniseerd
DSCP (Differentiated Services Code Point): Gestandaardiseerde identificatiemethode voor gegevens die worden gebruikt bij QoS-prioritering van niveau 3
Dante™ -zendstromen
Dante Flows
Dit apparaat ondersteunt maximaal twee zendstromen en twee ontvangststromen. Een enkele stroom bestaat uit maximaal vier kanalen, door middel van
een unicast- of multicast-overdracht.
•
Een unicast-stroom is een punt-naar-punt-verbinding tussen twee apparaten en ondersteunt maximaal vier kanalen per stroom.
•
Een multicast-stroom is een overdracht van één apparaat naar meerdere apparaten en ondersteunt het versturen van maximaal vier kanalen aan meerdere
ontvangstapparaten op het netwerk.
Toepassingen Shure-apparaat
Dit apparaat kan verbinding maken met maximaal twee Dante-apparaten.
De Shure MXA310, ANI22, ANIUSB-MATRIX en ANI4IN ondersteunen multicast-overdracht. Dit betekent dat stromen naar meerdere apparaten gezonden
kunnen worden, zo veel als het netwerk kan ondersteunen. Als u unicast-stromen gebruikt, kan ieder van deze apparaten verbinding maken met maximaal twee
Dante-ontvangers.
De Shure ANI4OUT kan verbinding maken met maximaal twee Dante-zenders.
‘Packet Bridge’
Een ‘Packet Bridge’ maakt het mogelijk dat een externe controller IP-informatie van de bedieningsinterface van een Shure-apparaat krijgt. Om toegang tot de
‘packet bridge’ te krijgen, moet een externe controller een querypakket via unicast UDP* naar poort 2203 via de Dante-interface van het Shure-apparaat
verzenden.
1. Verzend een UDP-pakket met een minimale belasting van 1 byte.
Opmerking: de maximaal toegestane belasting is 140 bytes. Elke inhoud is toegestaan.
2. Het Shure-apparaat zal via UDP een responspakket naar de controller verzenden en als bestemming een UDP-poort gebruiken die identiek is aan de
bronpoort van het querypakket. De belasting van het responspakket heeft de volgende indeling:
Bytes
Inhoud
0-3
IP-adres, een ongetekend geheel getal van 32-bits in netwerkvolgorde
4-7
Subnetmasker, een ongetekend geheel getal van 32-bits in netwerkvolgorde
8-13
Macadres, een reeks van 6 bytes
Opmerking: het Shure-apparaat moet op een gewoon netwerk in minder dan een seconde reageren. Controleer het IP-adres en poortnummer van de
bestemming en probeer de query opnieuw te verzenden als u geen antwoord ontvangt.
*UDP: User Datagram Protocol
Belangrijke productinformatie
Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden
gebruikt.
Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.
Opmerking: Dit apparaat is niet bedoeld voor directe aansluiting op een
openbaar internetnetwerk.
Informatie voor de gebruiker
EMC-conformiteit met elektromagnetische omgeving E2: Commercieel en
licht industrieel. De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde
en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure
Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een
digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving.
Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke
interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet
geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke
interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie
dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt,
wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen,
Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.
22/25
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer
van onderstaande maatregelen:
•
Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
•
Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via:
www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Shure Incorporated
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen van Shure Incorporated
of een van haar Europese vertegenwoordigers. Bezoek www.shure.nl voor
contactinformatie
Productgegevens
Ingang
(1) RJ45
Uitgangen
ANI4OUT-XLR
(4) XLR-connector
ANI4OUT-BLOCK
(4) 3-penss blokconnector
Configuratie
Impedantie-gebalanceerd
Polariteit
Niet-inverterend, een ingang naar een andere ingang
Voedingsvereisten
Power over Ethernet (PoE), Klasse 0
Vermogensverbruik
10W, maximum
Gewicht
663 g (1,5 lbs)
Afmetingen
HxBxD
4 x 14 x 12,8 cm (1,6 x 5,5 x 5,0 in.)
controletoepassing
Op browser gebaseerde HTML5
Bedrijfstemperatuurbereik
−6,7°C (20°F) tot 40°C (104°F)
Opslagtemperatuurbereik
−29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)
Audio
Frequentiekarakteristiek
20 tot 20,000 Hz
2017/10/30
23/25
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Shure Incorporated
Ingang (Dante digitale audio)
Kanaaltelling
4
Bemonsteringssnelheid
48 kHz
Bitdiepte
24
Latentietijd
Does not include Dante latency
0,71 ms
Dynamisch bereik (Dante-naar-analoog)
20 Hz tot 20 kHz, A-gewogen, normaal
117 dB
Totale harmonische vervorming
bij 1 kHz, -20 dBFS Uitgang, 0 dB analoge versterking
<0,05%
Uitgang Oversturingsniveau
Lijn
+20 dBV
Aux
+0 dBV
Mic.
-26 dBV
Analoog uitgangsniveau
Selecteerbaar
Lijn
0 dB
Aux
- 20 dB
Mic.
-46 dB
Uitgangsimpedantie
150 Ω
Ingebouwd Digitale signaalverwerking
Per kanaal
Niveauregelaar (4-bands parametrisch), Dempen, Invert Polarity, Gain (140 dB bereik)
Systeem
Audio samenvoegen
Actief op network
Kabelvereisten
Cat 5e of hoger (afgeschermde kabel aanbevolen)
IP-poorten en -protocollen
Poort
TCP/UDP
Protocol
Beschrijving
Fabrieksstandaard
21
tcp
FTP
Vereist voor firmware-updates (anders gesloten)
Gesloten
22
tcp
SSH
Niet ondersteund
Gesloten
23
tcp
Telnet
Standaard mengtafelinterface
Gesloten
68
udp
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Open
80*
tcp
HTTP
Vereist voor activering van ingebouwde webserver
Open
427
tcp/udp
SLP†
Vereist voor communicatie tussen apparaten
Open
443
tcp
HTTPS
Niet ondersteund
Gesloten
161
tcp
SNMP
Niet ondersteund
Gesloten
24/25
2017/10/30
ANI4OUT Audionetwerkinterface
Poort
TCP/UDP
Shure Incorporated
Protocol
Beschrijving
Fabrieksstandaard
162
tcp
SNMP
Niet ondersteund
Gesloten
2202
tcp
ASCII
Vereist voor regelcodes van andere merken
Open
5353
udp
mDNS†
Vereist voor Device Discovery
Open
5568
udp
SDT†
Vereist voor communicatie tussen apparaten
Open
8023
tcp
Telnet
Interface voor foutopsporing
Wachtwoord
8180*
tcp
HTML
Vereist voor webapplicatie
Open
8427
udp
Multicast SLP†
Vereist voor communicatie tussen apparaten
Open
64000
tcp
Telnet
Vereist voor firmware-update Shure
Open
Poort
TCP/UDP
Protocol
Beschrijving
162
udp
SNMP
Gebruikt door Dante
[319-320]*
udp
PTP†
Dante-klok
2203
udp
Aangepast
Vereist voor overbrugging pakket
4321,
14336-14600
udp
Dante
Dante-audio
[4440, 4444,
4455]*
udp
Dante
Dante-audioroutering
5353
udp
mDNS†
Gebruikt door Dante
[8700-8706,
8800]*
udp
Dante
Bediening en controle Dante
8751
udp
Dante
Dante Controller
16000-65536
udp
Dante
Gebruikt door Dante
01
Accessoires
Bijgeleverde accessoires
Hardwareset (XLR-model)
90A29254
Hardwareset (blokconnectormodel)
90A29252
Montagebeugel (1/3 rackunit)
53A27742
Optionales Zubehör und Ersatzteile
19-inch racktray
CRT1
0
*Deze poorten moeten op de pc of het bedieningssysteem zijn geopend om via een firewall toegang tot het apparaat te verkrijgen.
1
†Deze protocollen vereisen multicast. Zorg voor een juiste configuratie van multicast voor uw netwerk.
Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: +1-847-600-2000 Email: info@shure.com
25/25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising