Bunn | 1.5Gal(5.7L) SH Srvr BLK 120MIN | Installation guide | BUNN 1.5Gal(5.7L) SH Srvr BLK 120MIN 1.5Gal(5.7L) Soft Heat® Portable Server Installation Guide

BUNN 1.5Gal(5.7L) SH Srvr BLK 120MIN 1.5Gal(5.7L) Soft Heat® Portable Server Installation Guide
RELEASED FOR PRODUCTION
Soft Heat
®
WARMHOUDCONTAINER
5,6 liter
INSTALLATIE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING
BUNN-O-MATIC CORPORATION
POSTBUS 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227 V.S.
TEL: +1 (217) 529-6601 FAX: +1 (217) 529-6644
28167.8402D
08/14 © 2003 BUNN-O-MATIC CORPORATION
DIR Num: 28167.8402
07, January 2015
RELEASED FOR PRODUCTION
BUNN-O-MATIC COMMERCIËLE PRODUCTGARANTIE
Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) garandeert door BUNN gefabriceerde apparaten als volgt:
1) Airpotten, thermoskannen, koffiekannen, GPR-servers, ijsthee-/koffiedispensers, MCR/MCP/MCA eenkops-apparaten, thermo-servers en ThermoFresh® servers (mechanisch en digitaal) 1 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar op arbeid.
2) Alle andere apparatuur - 2 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar garantie op arbeid plus extra garantie zoals hieronder aangegeven:
a) Elektronische schakelingen en/of printplaten - 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid.
b) Compressoren voor koelinstallaties - 5 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar op arbeid.
c) Maalstenen voor koffiemolens om te voldoen aan de fijnheid van de koffiemaling van de originele fabrieksinstelling - onderdelen en arbeidsloon, gegarandeerd voor 4 jaar of voor maximaal 18.000 kg koffie, indien dit eerder is.
Deze garantieperiode is geldig vanaf de installatiedatum. BUNN garandeert dat de door haar geproduceerde apparatuur commercieel vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap die op het moment van fabricage zijn ontstaan en die binnen
de geldende garantieperiode aan het licht komen. Deze garantie is niet van toepassing op enige apparatuur, componenten of
onderdelen die niet zijn vervaardigd door BUNN of die volgens BUNN zijn beschadigd door misbruik, verwaarlozing, veranderingen, onjuiste installatie of bediening, onjuist onderhoud of onjuiste reparatie, nalatige periodieke reiniging en ontkalking,
storingen in de apparatuur als gevolg van slechte waterkwaliteit, beschadiging of ongevallen. Bovendien is de garantie niet van
toepassing op de vervanging van onderdelen die versleten zijn tijdens normaal gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot
door de gebruiker te vervangen onderdelen zoals afdichtingen en pakkingen. Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde
dat de koper 1.) BUNN prompt op de hoogte stelt van een vordering onder deze garantie per telefoon, via +1 (217) 529-6601 of
door te schrijven naar PO Box3227, Springfield, Illinois 62708-3227, Verenigde Staten; 2.) op verzoek van BUNN de defecte apparatuur port betaald opstuurt naar een erkende BUNN-reparateur; en 3.) voorafgaande bevestiging heeft ontvangen van BUNN
dat de defecte apparatuur inderdaad onder de garantie valt. DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ENIGE ANDERE GARANTIE, HETZIJ SCHRIFTELIJK OF MONDELING, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT
TOT, IMPLICIETE GARANTIE VOOR ZOWEL DE VERKOOPBAARHEID ALS DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De
agenten, wederverkopers of werknemers van BUNN zijn niet bevoegd tot het wijzigen van deze garantie of tot het geven van extra
garanties die bindend zijn voor BUNN. Dienovereenkomstig vormen mondelinge of schriftelijke verklaringen van deze personen
geen garantie en kan hier niet op worden vertrouwd.
Als BUNN naar eigen goeddunken bepaalt dat de apparatuur niet voldoet aan de garantie dan zal BUNN, terwijl de apparatuur
onder de garantie valt, naar eigen exclusieve keuze, ofwel 1.) kosteloos vervangende onderdelen en/of arbeid bieden (tijdens
de van toepassing zijnde garantieperiode op arbeid en onderdelen zoals hierboven aangegeven) om de defecte onderdelen te
repareren, mits deze reparatie wordt gedaan door een erkende Bunn-reparateur; of 2.) zal de apparatuur worden vervangen of
zal het aankoopbedrag van de apparatuur worden gerestitueerd.
DE MOGELIJKHEDEN VAN DE KOPER TOT VERHAAL OP BUNN VOOR DE BREUK VAN ENIGE VERBINTENIS DIE VOORTVLOEIT
UIT DE VERKOOP VAN DEZE APPARATUUR, AFKOMSTIG UIT DEZE GARANTIE OF ANDERSZINS, IS BEPERKT, NAAR BUNN'S
KEUZE, TOT DE REPARATIE, DE VERVANGING OF EEN RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG.
BUNN zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige andere schade of ander verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, omzetverlies, verlies van het gebruik van apparatuur, vorderingen van klanten van de Koper, kapitaalkosten, kosten
van uitvaltijd, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of andere speciale, incidentele of gevolgschade.
392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, Brew- WISE,
BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN met het gestileerde
rode lijn-ontwerp, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE met de gestileerde moersleutel, Cool
Froth, DBC, Dr. Brew gestileerd Dr.-ontwerp, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice,
High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide,
Respect Earth, Respect Earth met het gestileerde blad- en koffiebes-ontwerp, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver
Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment
Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (sylized logo), Velocity Brew, Air Brew, Beverage Bar Creator, Beverage Profit
Calculator, Brew better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital
Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like a BUNN, Picture Prompted Cleaning, Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra zijn handelsmerkern of geregistreerde handelsmerken
van de Bunn-O-Matic Corporation. De commerciële configuratie van de trifecta® koffiemachine is een handelsmerk van de
Bunn-O-Matic Corporation.
2
DIR Num: 28167.8402
28167.8402 031314
07, January 2015
RELEASED FOR PRODUCTION
MEDEDELINGEN VOOR DE GEBRUIKER
De mededelingen op deze warmhoudcontainer dienen in goede conditie te worden
gehouden. Vervang onleesbare of beschadigde labels.
#26186.0000
#28151.0000
#28056.0000
#26178.0001
GEBRUIK VAN DE WARMHOUDCONTAINER
Selecteer de gewenste te zetten hoeveelheid met de draaischakelaar van het koffiezetapparaat en plaats de
warmhoudcontainer onder de trechter. Er kunnen hoeveelheden van 1,9, 3,8 of 5,8 liter worden gezet voor de
warmhoudcontainer van 5,8 liter. Druk op de START-knop om te beginnen met koffiezetten. Plaats de indicator
voor cafeïnevrije koffie in de juiste positie voor het type koffie die wordt gezet. Verse HETE koffie kan onmiddellijk uit het de kraantje worden getapt. OPMERKING - Zorg ervoor de warmhoudcontainer niet te overvullen.
De stroomindicator zal tot dertig minuten na het opstarten blijven branden en dan beginnen te knipperen. De
knipperende indicator waarschuwt de operator dat het product dertig minuten oud is.
REINIGING
OPMERKING: Bunn-O-Matic adviseert de drie-stappenmethode voor het reinigen en ontsmetten van de server.
De drie-stappenmethode bestaat uit een heet sopje met een mild wasmiddel dat geen citrus bevat, afspoelen met
kraanwater en een op water gebaseerd ontsmettingsmiddel met een ontsmettingsmiddel dat niet chloorhoudend
is. De warmhoudcontainer niet onderdompelen. Als u de aanbevolen reinigingsprocedure niet volgt kan het roestvrijstalen oppervlak gaan roesten of het vacuüm beschadigd worden. DOOR GEBRUIK VAN CHLOORHOUDENDE
PRODUCTEN ZAL DE FABRIEKSGARANTIE VERVALLEN.
1. Draai het hele deksel een kwartslag naar links om het te verwijderen en dagelijks
in de vaatwasser te reinigen.
2. Verwijder de dop van het deksel door het linksom te draaien. Verwijder de afsluitring van de onderzijde van het deksel.
3. Vul de warmhoudcontainer met een niet-chloorhoudende schoonmaakplossing
en reinig de binnenkant van de warmhoudcontainer grondig met behulp van een
ZACHTE, niet-schurende doek of borstel. Leeggieten en afspoelen met water.
4. Vul de warmhoudcontainer met een niet-chloorhoudend ontsmettingsmiddel en
laat de warmhoudcontainer maximaal vijf (5) minuten staan. Vervolgens de kan
leeg laten lopen door het kraantje volledig te openen.
5. Maak de luchtopeningen schoon met het bijgeleverde borsteltje (26367.0000)
gebruikmakend van een oplossing met schoonmaakmiddel en water.
3
DIR Num: 28167.8402
28167.8402 082614
07, January 2015
RELEASED FOR PRODUCTION
REINIGING - vervolg
6. Reinig de toevoerbuis met het borsteltje van middelgroot formaat en een reinigingsoplossing. Maak de afsluitring schoon met een oplossing met een reinigingsoplossing.
7. Spoel alle dekselonderdelen goed af. Bevestig alle dekselonderdelen aan het
deksel.
8. Schroef de dop van het kijkglas af. Verwijder de glazen buis en de ringen van
het kijkglas.
9. Reinig het kijkglas met de grote borstel (00675.0000) en zet de delen weer in
elkaar.
10. Draai de vleugelmoer van het kraantje linksom en verwijder het kraantje van
de warmhoudcontainer. Draai de dop van het kraantje los en neem het kraantje
helemaal uit elkaar.
11. Doe alle kraanonderdelen in een driedelige spoelbak om deze te reinigen. Vul de
eerste spoelbak met een zeepoplossing met een mild reinigingsmiddel. De tweede
spoelbak wordt gebruikt om schoon te spoelen (heet water), en de derde wordt
gebruikt voor een oplossing met een ontsmettende oplossing (warm water van
24° C en een goedgekeurd ontsmettingsmiddel).
12. Gebruik een kleine borstel (00674.0000) om de kraan grondig schoon te schrobben.
4
DIR Num: 28167.8402
28167.8402 082514
07, January 2015
RELEASED FOR PRODUCTION
REINIGING - vervolg
13. Laat de onderdelen ten minste vijf (5) minuten weken in een ontsmettingsmiddel.
Verwijder de onderdelen van de kraan uit het ontsmettingsmiddel en laat ze 's
nachts aan de lucht drogen.
14. Zet de kraan weer in elkaar.
15. Reinig de schacht van de kraan met het bijgeleverde borsteltje (00674,0000).
16. Monteer het kraantje weer aan de warmhoudcontainer LET OP: Tijdens het in
elkaar zetten: Draai de kraan en de vleugelmoer van de kraan NIET te vast - DRAAI
ZE ALLEEN HANDMATIG AAN.
17. Maak de gehele buitenkant van de server schoon met behulp van een schone,
zachte, niet-schurende doek en een willekeurig mild, niet-schurend, vloeibaar
afwasmiddel zonder citrus.
18. Spoel de hele warmhoudcontainer na het schoonmaken na.
SCHEMATISCH AANSLUITDIAGRAM VOOR DE WARMHOUDCONTAINER
ZWART
LED
ROOD
ZWART
ROOD
ROOD
+24VDC
VERWARMING
VERWARMING
AARDE
72W 24VDC
TEMP
SENSOR
"WARMHOUD"-VERWARMING
ZWART
+
24VDC
PRINTPLAAT
-
+
Achteraanzicht van de contacten van de warmhoudcontainer
24 VOLTS DC
28169.8400B 9/97 © 1997 BUNN-O-MATIC CORPORATION
5
DIR Num: 28167.8402
28167.8402 082514
07, January 2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising