Honeywell | Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne | Datasheet | Honeywell Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne Karta katalogowa

Honeywell Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne Karta katalogowa
Czujniki magnetyczne w postaci
układów scalonych
Seria Nanopower
Dane techniczne
Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych
Czujniki magnetorezystancyjne (MR) Honeywell z serii Nanopower mają postać układów scalonych. Charakteryzują się ultrawysoką
czułością i są przeznaczone do zróżnicowanych zastosowań, w których występują duże szczeliny powietrzne, słabe pola magnetyczne
i wymagane jest niskie zużycie energii.
Czujniki w postaci układów scalonych reagują na obecność północnego lub południowego bieguna magnesu w kierunku równoległym
do czujnika. Nie wymagają identyfikacji biegunów magnesu, co upraszcza instalację i może zmniejszać koszty systemu.
Te czujniki zbudowane w postaci układów scalonych cechuje bardzo niski średni pobór prądu, a wyjścia w układzie przeciwsobnym nie
wymagają stosowania rezystora podwyższającego. Czujniki w postaci układów scalonych mogą być zasilane napięciem zaledwie 1,65 V,
co sprzyja efektywnemu wykorzystywaniu energii.
Czujniki z serii Nanopower są dostępne w dwóch wariantach, różniących się czułością na pole magnetyczne, co zwiększa zakres ich zastosowań:
• SM351LT: Do zastosowań, które wymagają ultrawysokiej czułości magnetycznej (7 G typowa wartość robocza, 11 G maksymalna
wartość robocza) oraz bardzo niskiego poboru prądu (typowo 360 nA).
• SM353LT: Do zastosowań, które wymagają bardzo wysokiej czułości magnetycznej (14 G typowa wartość robocza, 20 G
maksymalna wartość robocza) oraz bardzo niskiego poboru prądu (typowo 310 nA).
Czujniki magnetorezystancyjne z serii Nanopower, wykonane w postaci układów scalonych, są dostarczane w subminiaturowym
pakiecie SOT-23 do montażu powierzchniowego, na taśmie i w zwoju (3000 układów na zwój) do wykorzystania w procesach
automatycznej instalacji komponentów metodą pobierz i umieść.
Główne cechy
•
•
•
Potencjalne zastosowania
Wysoka czułość: 7 gausów typ., 11 gausów maks. (SM351LT);
Zastosowania przemysłowe
14 Gs typ., 20 gausów maks. (SM353LT)
•
Urządzenia mobilne (np. komputery przenośne, skanery)
Nanopower: Średni prąd 360 nA typ. (SM351LT) i 310 nA typ.
•
Wodomierze, liczniki elektryczne, gazomierze
(SM353LT)
•
Kontrola dostępu do budynków; alternatywa kontaktronów
Zakres napięcia zasilania: prąd stały 1,65 V do 5,5 V; prostsze
•
w systemach bezpieczeństwa zasilanych z baterii
•
projektowanie
Przemysłowe czujniki dymu
Wielobiegunowe wykrywanie: Aktywacja za pomocą
dowolnego bieguna magnesu
SPRZĘT MEDYCZNY
•
Zakres temperatur: -40°C do 85°C [-40°F do 185°F]
•
Sprzęt treningowy
•
Wyjście w układzie przeciwsobnym: Nie wymaga stosowania
•
Pompy infuzyjne
rezystora podwyższającego
•
Wykrywanie położenia szuflad (np. w szafkach medycznych)
•
Układ nie wykorzystuje impulsatora
•
Łóżka szpitalne
•
Materiały zgodne z RoHS: Spełniają wymagania dyrektywy
•
2002/95/WE
SPRZĘT AGD
Obudowa: SOT-23
•
Wykrywanie położenia pokryw, drzwiczek i szuflad
•
Przepływ płynów
ELEKTRONIKA UŻYTKOWA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
•
Czujniki położenia służące do optymalizacji zużycia baterii
WYSOKA CZUŁOŚĆ • NANOPOWER
2
sensing.honeywell.com
Czujniki magnetorezystancyjne w postaci układów scalonych,
seria Nanopower
Tabela 1A. Specyfikacja elektryczna (Vs = 1,65 V do 5,5 V, Ta = -40°C do 85°C [-40°F do 185°F], Typ. przy 1,8 V, 25°C [77°F] jeśli nie określono inaczej.)
Charakterystyka
Warunek
Min.
Typ.
Maks.
Jednostka
Vs względem masy
1,65
1,8
5,5
V
Prąd obudzenia:
SM351LT
SM353LT
—
—
0,3
1
0,8
5
5
mA
Czas obudzenia
—
—
15
—
µs
Prąd uśpienia
—
Vs = 1,65 V
Vs = 1,8 V
Vs = 5,5 V prąd stały
—
—
—
—
0,2
0,16
0,2
2,6
8
0,8
1
8
µA
Czas uśpienia
—
30
100
180
ms
0,015% cyklu pracy, typ.
—
—
360
310
6640
6350
nA
prądu obciążeniowy = 100 µA
0
Vs - 0,15
0,03
Vs - 0,03
0,15
Vs
V
Warunek
Min.
Typ.
Maks.
Jednostka
Prąd obudzenia:
SM351LT
SM353LT
—
—
—
1
0,8
1,12
0,87
mA
Czas obudzenia
—
—
15
—
µs
Prąd uśpienia
—
—
0,2
0,59
µA
Czas uśpienia
—
90
100
120
ms
0,015% cyklu pracy, typ.
—
—
350
350
620
600
nA
Napięcie zasilania (Vs)
Prąd średni:
SM351LT
SM353LT
Napięcie wyjściowe:
niskie (VOL)
wysokie (VOH)
Tabela 1B. Specyfikacja elektryczna (Vs = 1,8 V, Ta = 25°C [77°F].)
Charakterystyka
Prąd średni:
SM351LT
SM353LT
sensing.honeywell.com
3
Czujniki magnetorezystancyjne w postaci układów scalonych,
seria Nanopower
Tabela 2. Specyfikacja magnetyczna (Vs = 1,65 V do 5,5 V, Ta = -40°C do 85°C [-40°F do 185°F].)
Charakterystyka
SM351LT:
zadziałanie (pozytywne)
zwolnienie (pozytywne)
histereza
Min.
Typ.
Maks.
3
2
7
5
2
11
—
—
14
10
4
20
—
—
*
SM353LT:
zadziałanie (pozytywne)
zwolnienie (pozytywne)
histereza
6
3
*
Jednostka
gausów
gausów
*Przy napięciu 1,65 V i temperaturze -40°C, histereza może osiągnąć poziom 0,1 gausa.
UWAGA
UWAGA
Natężenie pola magnetycznego (w gausach) wymagane do zmiany
stanu przełącznika (zadziałanie i zwolnienie) jest takie jak wartość podana
w charakterystyce magnetycznej. Przetestowanie przełącznika pod
kątem określonej charakterystyki magnetycznej wymaga umieszczenia
przełącznika w jednolitym polu magnetycznym.
Czujniki magnetorezystancyjne w postaci układów scalonych mogą mieć
początkowy sygnał wyjściowy zarówno w stanie WŁ. jak i WYŁ. jeśli są zasilane
polem magnetycznym przyłożonym w strefie różnicowej (przyłożone
pole magnetyczne >Brp i <Bop). Honeywell zaleca przeznaczenie 10 μs
na stabilizację napięcia wyjściowego po osiągnięciu ostatecznej wartości
znamionowej przez napięcie zasilające.
Tabela 3. Bezwzględne maksymalne wielkości znamionowe
Charakterystyka
Warunek
Min.
Typ.
Maks.
Jednostka
Temperatura pracy
otoczenie
-40 [-40]
—
85 [185]
°C [°F]
Temperatura lutowania
otoczenia, przez <10 s
—
—
265 [509]
°C [°F]
Napięcie zasilania (Vs)
—
-0,5
—
5,5
V
Prąd wyjściowy (obciążenie)
—
—
100
150
µA
UWAGA
Bezwzględne maksymalne wielkości znamionowe to górne granice stanów, które urządzenie może wytrzymać
bez uszkodzenia. Nie gwarantuje się jednak utrzymania charakterystyki elektrycznej i mechanicznej przy zbliżeniu
do wartości maksymalnych (powyżej zalecanych warunki eksploatacji), ani sprawnego działania urządzenia przy
wartościach maksymalnych.
Rysunek 1. Schemat blokowy/elektryczny
VS+
Clock
Counter
Decoder
V
Output
Flip Q
D Flop
AMR
0
Gnd-
Dual
Threshold
Comparator
Out
Czujniki magnetorezystancyjne w postaci układów scalonych,
seria Nanopower
Rysunek 2. Typowa charakterystyka robocza – SM351LT
Wydajność magnetyczna a temperatura (Vs = 1,8 V)
Okres a temperatura
180
12
140
1.65 Vdc Supply
120
8
Operate Point
Time (ms)
Magnetic Switch Point (Gauss)
160
10
6
100
Release Point
4
1.80 Vdc Supply
80
60
5.50 Vdc Supply
40
2
20
0
0
-40
-20
0
20
40
60
-40
80
-20
0
Temperature (°C)
Średni prąd a temperatura
40
60
80
Czas w trybie aktywnym a temperatura
3.5
25
5.50 Vdc Supply
3.0
20
1.65 Vdc Supply
2.5
1.80 Vdc Supply
2.0
Time (µs)
Average Current (µA)
20
Temperature (°C)
1.5
15
10
5.50 Vdc Supply
1.0
5
0.5
1.80 Vdc Supply
1.65 Vdc Supply
0.0
-40
-20
0
20
0
40
80
60
-40
-20
0
20
40
80
60
Temperature (°C)
Temperature (°C)
Rysunek 3. Typowa charakterystyka robocza – SM353LT
Wydajność magnetyczna a temperatura (Vs = 1,8 V)
Okres a temperatura
20
160
140
16
1.65 Vdc Supply
Operate Point
14
120
12
Time (ms)
Magnetic Switch Point (Gauss)
18
Release Point
10
8
1.80 Vdc Supply
100
80
60
6
5.50 Vdc Supply
40
4
20
2
0
0
-40
-20
0
20
40
60
-40
80
-20
0
Średni prąd a temperatura
40
80
60
Czas w trybie aktywnym a temperatura
3.5
25
5.50 Vdc Supply
3.0
20
2.5
1.65 Vdc Supply
1.80 Vdc Supply
2.0
Time (µs)
Average Current (µA)
20
Temperature (°C)
Temperature (°C)
1.5
15
10
5.50 Vdc Supply
1.0
0.5
5
1.80 Vdc Supply
1.65 Vdc Supply
0.0
-40
-20
0
20
Temperature (°C)
40
60
80
0
-40
-20
0
20
Temperature (°C)
40
60
80
sensing.honeywell.com
5
Czujniki magnetorezystancyjne w postaci układów scalonych,
seria Nanopower
Rysunek 4. Montaż i wymiary taśmy/zwoju (Tylko dla informacji. mm/[cale].) e
Czujnik
Czujnik określający biegunowość
2,90
[0.114]
3
GND
(-)
2,80
[0.110]
NOMINAL TO
IC CENTER
16
or
1,60
[0.063]
61
1
VCC
(+)
2
OUTPUT
0,95
[0.037]
1,90
[0.075]
3X 0,40 TYP.
[0.016]
0,13
[0.005]
NOMINAL TO
IC SENSING
SURFACE
0,413
[0.016]
0,77
[0.030]
1,20
1,45
[0.057] [0.047]
0,787
[0.031]
0,60
[0.024]
4,00
[0.157]
4,00
[0.157]
2,00
[0.079]
0,20
[0.008]
Taśma
1,50
[0.059]
1,75
[0.069]
8,00
[0.315]
3,50
[0.138]
3,20
[0.125]
0,061 TOP
[0.002] COVER
TAPE
1,40
[0.055]
3,15
[0.124]
1,00
[0.039]
10,9
[0.429]
MEASURED
AT OUTER
EDGE
4,00
[0.157]
Zwój
40,0
[1.57]
10
[0.394]
14,4
[0.567]
MEASURED
AT HUB
60,0
[2.362]
2,0
[0.079]
178 MAX.
[7.000]
13,0
[0.512]
6
sensing.honeywell.com
20,2 MIN.
[0.795]
8,40 MEASURED
[0.331] AT HUB
Wskazówki dotyczące zamawiania
Pozycja katalogowa
Opis
SM351LT
Czujnik magnetorezystancyjny w postaci układu scalonego, wysoka czułość (typ. 7 Gs), pobór prądu mierzony
w nanoamperach, obudowa SOT-23, opakowanie w postaci taśmy i zwoju (3000 sztuk na zwoju)
SM353LT
Czujnik magnetorezystancyjny w postaci układu scalonego, wysoka czułość (typ. 14 Gs), pobór prądu mierzony
w nanoamperach, obudowa SOT-23, opakowanie w postaci taśmy i zwoju (3000 sztuk na zwoju)
INFORMACJE DODATKOWE
Następujące materiały dodatkowe są dostępne w serwisie
sensing.honeywell.com:
• Informacje o linii produktów
• Instrukcja doboru produktów
• Instrukcja instalacji produktów
OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA
NIE WOLNO UŻYWAĆ tych produktów w charakterze wyłączników
bezpieczeństwa lub awaryjnych, ani w żadnym innym zastosowaniu,
w którym awaria produktów mogłaby spowodować uszkodzenie ciała.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować
śmierć lub poważne obrażenia.
• Informacja o zastosowaniach
OSTRZEŻENIE
NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE DOKUMENTACJI
•
•
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować
śmierć lub poważne obrażenia.
Sprzedaż i serwis
Honeywell obsługuje swoich klientów za
pomocą ogólnoświatowej sieci biur sprzedaży,
przedstawicieli i dystrybutorów. W celu
uzyskania pomocy przy wyborze produktów
do określonego zastosowania oraz uzyskania
informacji o aktualnych specyfikacjach, cenach lub
najbliższym Autoryzowanym Dystrybutorze należy
skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży
lub napisać na adres info.sc@honeywell.com.
Zapraszamy do naszego serwisu internetowego
sensing.honeywell.com
Numer tel./faksu:
Region Azji i Pacyfiku
Europa
Faks
Ameryka Łacińska
Stany Zjednoczone/Kanada
Dane zamieszczone w niniejszej karcie produktu mają wyłącznie
charakter poglądowy. Nie należy używać tego dokumentu jako
instrukcji instalacji produktu.
Kompletne informacje na temat instalacji, użytkowania i konserwacji
są podane w instrukcjach dostarczanych z każdym produktem.
GWARANCJA/ZOBOWIĄZANIE WOBEC NABYWCY
Firma Honeywell gwarantuje, że wytwarzane przez nią produkty są
wolne od wad materiałowych i wad wykonania. Jeżeli nie uzgodniono
inaczej z firmą Honeywell na piśmie, obowiązuje standardowa gwarancja
dla produktów Honeywell; proszę się zapoznać z potwierdzeniem
zamówienia lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży w celu
uzyskania informacji o obowiązujących warunkach gwarancji. Jeżeli
produkty objęte gwarancją zostaną zwrócone do Honeywell w okresie
obowiązywania gwarancji, firma Honeywell według swojego uznania
bezpłatnie naprawi lub wymieni produkty, których wadliwość stwierdzi.
Powyższe stanowi jedyne zobowiązanie wobec nabywcy
i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane,
w tym gwarancje przydatności do celów handlowych lub do
określonego zastosowania. W żadnym przypadku Honeywell
nie odpowiada za szkody wtórne, szczególne lub pośrednie.
+65 6355-2828
+65 6445-3033 Faks
+44 (0) 1698 481481
+44 (0) 1698 481676
+1-305-805-8188
+1-305-883-8257 Faks
+1-800-537-6945
+1-815-235-6847
+1-815-235-6545 Faks
Pomimo tego, że nasi pracownicy, nasze publikacje i nasza witryna
internetowa mogą być pomocne przy wyborze właściwych produktów
do określonych zastosowań, to klient odpowiada za określenie
przydatności produktu do konkretnego zastosowania.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przekazywane
informacje uważa się za rzetelne i wiarygodne w czasie druku. Nie
ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
Sensing and Control
Honeywell
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
honeywell.com
50095501-A-PL IL50
kwiecień 2014 r.
© 2014 Honeywell International Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising