Honeywell | Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası | Datasheet | Honeywell Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası Veri Sayfası

Honeywell Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası Veri Sayfası
Manyetodirençli Sensör IC’leri
Nanopower Serisi
Veri sayfası
Manyetodirençli Sensör IC’leri
Honeywell’in Nanopower Serisi Manyetodirençli (MR) Sensör IC’leri, büyük hava boşlukları, küçük manyetik alanlar ve düşük güç
gereksinimlerine sahip geniş bir uygulama yelpazesine uyum sağlamak için tasarlanmış çok duyarlı cihazlardır.
Sensör IC’leri, sensöre paralel bir yönde uygulanmış Kuzey ya da Güney kutbuna yanıt verir. Kurulumu kolaylaştırıp sistem maliyetini
olanaklar dahilinde azaltarak mıknatıs kutupluluğunun tanımlanmasını gerektirmez.
Bu sensör IC’leri, çok düşük bir ortalama akım tüketimi ve kaldırma direnci gerektirmeyen bir itme çekme çıkışı kullanır. Sensör IC’leri,
enerji verimliliğini destekleyerek 1,65 V kadar düşük bir besleme voltajı ile çalışır.
Nanopower Serisi, pek çok türde uygulama ihtiyacıyla uyumlu olması için iki manyetik duyarlılıkta sunulur.
•SM351LT: Ultra yüksek manyetik hassasiyet (7 G tipik çalışma, 11 G maksimum çalışma) ve çok düşük akım çekişi (360 nA tipik)
gerektiren uygulamalarda.
•SM353LT: Ultra yüksek manyetik hassasiyet (14 G tipik çalışma, 20 G maksimum çalışma) ve çok düşük akım çekişi (310 nA tipik)
gerektiren uygulamalarda.
Bu Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, otomatik al ve yerleştir bileşen kurulumunda kullanımı için bant ve makara
(makara başına 3000 ünite) üzerindeki küçük SOT-23 yüzey montaj paketinde tedarik edilir.
Önemli Özellikler
•
•
Olası Uygulamalar
Yüksek hassasiyet: 7 Gauss tipi, 11 Gauss maks. (SM351LT);
Endüstriyel
14 G tipi, 20 Gauss maks. (SM353LT)
•
Mobil ekipman (ör., taşınabilir bilgi işlem ekipmanı, tarayıcılar)
Nanopower: Ortalama 360 nA tipi (SM351LT) ve 310 nA tipi
•
Su, elektrik ve gaz sayaçları
(SM353LT) akımı
•
Binaya erişim kontrolü; pille çalışan güvenlik sistemleri için indükleme
•
Besleme voltajı aralığı: 1,65 Vdc ila 5,5 Vdc; tasarımı basitleştirir
•
Omnipolar algılama: Bir mıknatısın kutupları ile etkinleşir
•
Sıcaklık aralığı: -40 °C ila 85 °C [-40 °F ila 185 °F]
•
İtme çekme çıkışı: Harici bir kaldırma direnci gerektirmez
TIBBİ
•
Kesici olmayan stabilize tasarım
•
Egzersiz ekipmanı
•
RoHS-uyumlu malzemeler: Direktif 2002/95/EC ile uyumludur
•
İnfüzyon pompaları
•
Paket: SOT-23
•
Çekmece konumu algılama (ör., tıbbi kabinler)
•
Hastane yatakları
anahtarı değişimi
•
Endüstriyel duman dedektörleri
BEYAZ EŞYALAR
•
Kapak, kapı ve çekmece konumu algılama
•
Sıvı akışı
ORTA BOYUTLU TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ
•
Pil-optimizasyonlu konum sensörü
YÜKSEK HASSASİYET • NANOPOWER
2
sensing.honeywell.com
Manyetodirençli Sensör IC’leri Nanopower Serisi
Tablo 1A. Elektriksel Özellikler (aksi belirtilmedikçe Vs = 1,65 V ila 5,5 V, Ta = -40 °C ila 85 °C [-40 °F ila 185 °F], Tipik değer 1.8 V, 25 °C [77 °F].)
Özellik
Durum
Min.
Tip.
Maks.
Birim
Şaseye Vs referansı
1,65
1,8
5,5
V
Uyanma akımı:
SM351LT
SM353LT
—
—
0,3
1
0,8
5
5
mA
Uyanma zamanı
—
—
15
—
µs
—
Vs = 1,65 V
Vs = 1,8 V
Vs = 5,5 Vdc
—
—
—
—
0,2
0,16
0,2
2,6
8
0,8
1
8
µA
—
30
100
180
ms
Ortalama akım:
SM351LT
SM353LT
%0,015 görev çevrimi, tipik
—
—
360
310
6640
6350
nA
Çıkış voltajı:
Düşük (VOL)
Yüksek (VOH)
yük akımı = 100 µA
0
Vs - 0,15
0,03
Vs - 0,03
0,15
Vs
V
Durum
Min.
Tip.
Maks.
Birim
Uyanma akımı:
SM351LT
SM353LT
—
—
—
1
0,8
1,12
0,87
mA
Uyanma zamanı
—
—
15
—
µs
Uyku akımı
—
—
0,2
0,59
µA
Uyku zamanı
—
90
100
120
ms
%0,015 görev çevrimi, tipik
—
—
350
350
620
600
nA
Besleme voltajı (Vs)
Uyku akımı
Uyku zamanı
Tablo 1B. Elektriksel Özellikler (Vs = 1,8 V, Ta = 25 °C [77 °F].)
Özellik
Ortalama akım:
SM351LT
SM353LT
sensing.honeywell.com
3
Manyetodirençli Sensör IC’leri Nanopower Serisi
Tablo 2. Manyetik Özellikler (Vs = 1,65 V ila 5,5 V, Ta = -40 °C ila 85 °C [-40 °F ila 185 °F].)
Özellik
SM351LT:
Çalıştır (pozitif )
Serbest bırak (pozitif )
Histerezis
Min.
Tip.
Maks.
3
2
7
5
2
11
—
—
14
10
4
20
—
—
*
SM353LT:
Çalıştır (pozitif )
Serbest bırak (pozitif )
Histerezis
6
3
*
Birim
Gauss
Gauss
*1,65 V ve -40 °C’de, histerezis 0,1 Gauss’a erişebilir.
UYARI
UYARI
Anahtarın durum değiştirmesi için gereken manyetik alan kuvveti (Gauss)
(çalıştır ve serbest bırak) manyetik özelliklerde belirtildiği gibi olacaktır.
Anahtarı manyetik özelliklere göre test etmek için, anahtar üniform bir
manyetik alana konulmalıdır.
Bu manyetodirençli sensör IC’leri, fark bölgesinde uygulanmış bir manyetik
alan ile çalıştırılırken AÇIK ya da KAPALI durumunda bir başlangıç çıkışına
sahip olabilir (uygulanan manyetik alan >Brp ve <Bop). Honeywell, besleme
voltajı son nominal değerine ulaştığında çıkış voltajının stabil olacağı
10 μs’e izin vermeyi önerir.
Tablo 3. Mutlak Maksimum Değerler
Özellik
Durum
Min.
Tip.
Maks.
Birim
ortam
-40 [-40]
—
85 [185]
°C [°F]
Lehimleme sıcaklığı
<10 sn için uygulanan ortam
—
—
265 [509]
°C [°F]
Besleme voltajı (Vs)
—
-0,5
—
5,5
V
Çıkış (yük) akımı
—
—
100
150
µA
Çalışma sıcaklığı
UYARI
Mutlak maksimum değerler, cihaza zarar verilmeden cihazın dayanabileceği ekstrem limitlerdir. Ancak, maksimum
limitlere yaklaşılmadığından (yukarıda önerilen çalışma koşulları) veya cihaz mutlak maksimum değerlerde
çalışmadığından elektriksel ve mekanik özellikler garanti edilmez.
Şekil 1. Blok/Elektrik Şeması
VS+
Clock
Counter
Decoder
V
Output
Flip Q
D Flop
AMR
0
Gnd-
Dual
Threshold
Comparator
Out
Manyetodirençli Sensör IC’leri Nanopower Serisi
Şekil 2. SM351LT Tipik Performans Özellikleri
Manyetik Performans ila Sıcaklık (Vs = 1,8 V)
Periyot ile Sıcaklık
180
160
10
140
8
1.65 Vdc Supply
120
Operate Point
Time (ms)
Magnetic Switch Point (Gauss)
12
6
100
Release Point
4
1.80 Vdc Supply
80
60
5.50 Vdc Supply
40
2
20
0
0
-40
-20
0
20
40
60
80
-40
-20
0
Temperature (°C)
Ortalama Akım ila Sıcaklık
40
60
80
Aktif Mod Zamanı ila Sıcaklık
3.5
25
5.50 Vdc Supply
3.0
20
1.65 Vdc Supply
2.5
1.80 Vdc Supply
2.0
Time (µs)
Average Current (µA)
20
Temperature (°C)
1.5
15
10
5.50 Vdc Supply
1.0
5
0.5
1.80 Vdc Supply
1.65 Vdc Supply
0.0
-40
-20
0
20
0
40
80
60
-40
-20
0
20
40
80
60
Temperature (°C)
Temperature (°C)
Şekil 3. SM353LT Tipik Performans Özellikleri
Periyot ile Sıcaklık
20
160
18
140
1.65 Vdc Supply
16
120
Operate Point
14
Time (ms)
Magnetic Switch Point (Gauss)
Manyetik Performans ila Sıcaklık (Vs = 1,8 V)
12
Release Point
10
80
8
60
6
40
4
1.80 Vdc Supply
100
5.50 Vdc Supply
20
2
0
0
-40
-20
0
20
40
60
-40
80
-20
0
20
40
80
60
Temperature (°C)
Temperature (°C)
Ortalama Akım ila Sıcaklık
Aktif Mod Zamanı ila Sıcaklık
3.5
25
5.50 Vdc Supply
20
2.5
1.65 Vdc Supply
1.80 Vdc Supply
2.0
Time (µs)
Average Current (µA)
3.0
1.5
15
10
5.50 Vdc Supply
1.0
0.5
5
1.80 Vdc Supply
1.65 Vdc Supply
0.0
-40
-20
0
20
Temperature (°C)
40
60
80
0
-40
-20
0
20
Temperature (°C)
40
60
80
sensing.honeywell.com
5
Manyetodirençli Sensör IC’leri Nanopower Serisi
Şekil 4. Montaj ve Bant/Bobin Boyutları (Sadece referans için. mm/[inç].) e
Sensör
Polarite Gösteren Sensör
2,90
[0.114]
3
GND
(-)
2,80
[0.110]
NOMINAL TO
IC CENTER
16
or
1,60
[0.063]
61
1
VCC
(+)
2
OUTPUT
0,95
[0.037]
1,90
[0.075]
3X 0,40 TYP.
[0.016]
0,13
[0.005]
NOMINAL TO
IC SENSING
SURFACE
0,413
[0.016]
0,77
[0.030]
1,20
1,45
[0.057] [0.047]
0,787
[0.031]
0,60
[0.024]
4,00
[0.157]
4,00
[0.157]
2,00
[0.079]
0,20
[0.008]
Bant
1,50
[0.059]
1,75
[0.069]
8,00
[0.315]
3,50
[0.138]
3,20
[0.125]
0,061 TOP
[0.002] COVER
TAPE
1,40
[0.055]
3,15
[0.124]
1,00
[0.039]
10,9
[0.429]
MEASURED
AT OUTER
EDGE
4,00
[0.157]
Bobin
40,0
[1.57]
10
[0.394]
14,4
[0.567]
MEASURED
AT HUB
60,0
[2.362]
2,0
[0.079]
178 MAX.
[7.000]
13,0
[0.512]
6
sensing.honeywell.com
20,2 MIN.
[0.795]
8,40 MEASURED
[0.331] AT HUB
Sipariş Kılavuzu
Katalog Listesi
Açıklama
SM351LT
Manyetodirençli sensör IC, yüksek hassasiyet (7 G tipik), nanopower, SOT-23 paket, bant ve bobin paketi (bobin başı 3000 birim)
SM353LT
Manyetodirençli sensör IC, yüksek hassasiyet (14 G tipik), nanopower, SOT-23 paket, bant ve bobin paketi (bobin başı 3000 birim)
EK BİLGİLER
İlgili literatür şu adreslerde bulunabilir:
sensing.honeywell.com:
• Ürün grubu kılavuzu
• Ürün yelpazesi kılavuzu
• Ürün montajı talimatları
• Uygulama Notu
UYARI
KİŞİSEL YARALANMA
Bu ürünleri emniyet veya acil durum durdurma cihazları olarak ya da
ürün arızasının kişisel yaralanmaya neden olabileceği herhangi başka
bir uygulamada KULLANMAYIN.
Bu talimatlara uyulmaması ölümle veya ciddi yaralanmalarla
sonuçlanabilir.
UYARI
BELGENİN YANLIŞ KULLANIMI
•
•
Bu ürün broşüründe verilen bilgiler sadece referans amaçlıdır.
Bu belgeyi ürün montaj kılavuzu olarak kullanmayın.
Montaj, kullanım ve bakımla ilgili tüm bilgiler için her ürünle
birlikte verilen kılavuzlara bakın.
Bu talimatlara uyulmaması ölümle veya ciddi yaralanmalarla
sonuçlanabilir.
Satış ve Servis
Honeywell, müşterilerine dünya çapındaki satış
ofisleri, temsilcileri ve dağıtımcıları aracılığıyla
hizmet sunmaktadır. Başvuru yardımı, mevcut
özellikler, fiyatlandırma veya size en yakın
Yetkili Bayinin hangisi olduğunu öğrenmek
için yerel satış ofisinize başvurun veya:
info.sc@honeywell.com adresine e-posta
gönderin. Web’de bizi sensing.honeywell.
com adresinden ziyaret edin
Telefon ve Faks:
Asya Pasifik
+65 6355-2828
+65 6445-3033 Faks
Avrupa
+44 (0) 1698 481481
+44 (0) 1698 481676 Faks
Latin Amerika
+1-305-805-8188
+1-305-883-8257 Faks
ABD/Kanada
+1-800-537-6945
+1-815-235-6847
+1-815-235-6545 Faks
GARANTİ/ONARIM
Honeywell kendi ürettiği ürünlerde kusurlu malzeme kullanılmadığını ve
hatalı işçilik bulunmadığını garanti eder. Aksi Honeywell tarafından yazılı
olarak kararlaştırılmadıkça, Honeywell’in standart ürün garantisi yürürlükte
olacaktır; özel garanti bilgileri konusunda lütfen sipariş onay bildirgenize
bakın veya yerel satış ofisinize danışın. Garanti süresi içindeyken Honeywell’e
iade edilen garantili ürünler, hatalı olduğu görüldüğünde, herhangi bir ücret
alınmadan Honeywell tarafından, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, onarılır
veya yenisiyle değiştirilir. Yukarıda sunulan seçenek alıcının tek çıkar
yoludur. Ticaret ve belli bir amaca uygunluk garantileri dahil olmak
üzere sarih veya zımni olarak verilen diğer tüm garantilerin yerine
geçer. Hiçbir koşulda Honeywell dolaylı, özel veya arızi hasarlardan
sorumlu tutulamaz.
Broşürlerimizi ve Honeywell internet sitesi aracılığıyla kişisel anlamda
uygulama desteği sunmamıza rağmen, uygulamadaki ürünün
uygunluğuna karar vermek müşterinin kendisine kalmıştır.
Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede sunduğumuz
bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Ancak, bu bilgilerin
kullanımından hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Algılama ve Kontrol
Honeywell
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
honeywell.com
50095501-A-TR IL50
Nisan 2014
© 2014 Honeywell International Inc. Tüm hakları saklıdır.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising