Beyerdynamic DT 240 PRO Manuale utente

Beyerdynamic DT 240 PRO Manuale utente
DT 240 PRO
KOPTELEFOON
HÖRLURAR
KUULOKKEET
CUFFIA
HODETELEFON
SŁUCHAWKI
Productinformatie
Informazioni sul prodotto
Produktinformation
Produktinformasjon
Tuotetietoja
Informacje o produkcie
DT 240 PRO
3
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Italiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DT 240 PRO – Koptelefoon
4
U heeft gekozen voor de dynamische koptelefoon DT 240 PRO van beyerdynamic. Hartelijk dank voor uw vertrouwen. Neem een paar minuten de tijd en lees deze handleiding vóór ingebruikname aandachtig door. Bewaar de handleiding. Als u de koptelefoon
doorgeeft aan derden, geef de handleiding dan mee.
Veiligheidsinstructies
• Langer luisteren bij overmatige volumes kan tot gehoorschade en permanent, door lawaai veroorzaakt gehoorverlies leiden. Zo laag mogelijke volumeniveaus gebruiken.
• Conform de „Verordening ter bescherming van de werknemers tegen gevaren door lawaai en trillingen“ geldt:
bij 85 dB geluidsdrukniveau max. 8 uur
bij 88 dB geluidsdrukniveau max. 4 uur
bij 91 dB geluidsdrukniveau max. 2 uur
bij 94 dB geluidsdrukniveau max. 1 uur
bij 97 dB geluidsdrukniveau max. 30 minuten
bij 100 dB geluidsdrukniveau max. 15 minuten
• Wanneer u de koptelefoon aansluit, let er dan op dat het volume op minimum is gedraaid. Regel het volume pas nadat u de koptelefoon heeft opgezet.
Levensgevaar!
Koptelefoons reduceren de akoestische waarneming van de buitenwereld drastisch. In
het gebruik van koptelefoons in het wegverkeer schuilt een hoog gevarenpotentieel. Het
gehoor van de gebruiker mag in geen geval zo sterk worden beïnvloed, dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Zorg er bovendien voor dat u de koptelefoons niet gebruikt in de actieradius van mogelijkerwijs gevaarlijke machines en apparaten.
Verwondingsgevaar!
Bij kabelgebonden koptelefoons moet u heftige bewegingen vermijden. U kunt
zich ernstig verwonden, met name als u piercings, oorbellen, een bril enz. draagt waaraan de kabel kan blijven hangen.
Meegeleverd toebehoren
1 x spiraalkabel, 1,25 m resp. 3 m (uitgerekt)
1 x stoffen tas
DT 240 PRO – Koptelefoon
5
De compacte DT 240 PRO is een gesloten koptelefoon voor professionele toepassingen.
Hij biedt in elke omgeving studiokwaliteit, ook bij mobiele inzet. De koptelefoon onderscheidt zich door een zuivere diepe bass, levendige middentonen en gedefinieerde
hoge tonen. Precieze en krachtige drivers zorgen voor een hoog uitgangsvolume aan alle
apparaten zoals laptops, camera's en studio-interfaces. DT 240 PRO is daarom geschikt
voor producenten, podcasters en filmmakers, die het potentieel van hun uitrusting volledig willen benutten. Een hoge geluiddemping verhindert het binnendringen van geluiden van buiten, en klanken dringen net zo min naar buiten. De lichte, ergonomische
en opgevulde hoofdbeugel en zachte, verwisselbare oorkussens zorgen voor een aangenaam gevoel, ook als de koptelefoon lang wordt gedragen.
De robuuste constructie zorgt voor een uitstekende lange levensduur in het harde dagelijkse leven in de studio.
Kabel aansluiten
• De aansluitkabel is aan de koptelefoon uitgerust
met een mini klinkstekker. De kabel kan aan de
rechter of linker schaal van de koptelefoon worden aangesloten.
• Aan het andere uiteinde bezit de kabel een vergulde 3,5 mm klinkstekker met 6,35 mm klinkadapter.
De schroefdraad van de 3,5 mm klinkstekker voor
de bevestiging van de 6,35 mm adapter is zo uitgevoerd, dat de koptelefoon ook kan worden aangesloten aan smartphones met beschermhoes.
Opbergen
Als u de koptelefoon wilt opbergen in de meegeleverde stoffen tas, trek dan de kabel eraf en draai de
schalen in de richting van de pijl. Schuif de koptelefoon met de schalen vooraan in de stoffen tas.
DT 240 PRO
PROFESSIONAL HEADPHONES
Nederlands
Gebruik
6
DT 240 PRO – Koptelefoon
Verzorging
Om hygiënische redenen moet u oor- en hoofdkussens bij gelegenheid reinigen met een zachte, met
water bevochtigde doek. Let erop dat er geen water
in de schalen resp. converters dringt.
OPGELET: Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken!
Aangezien de oorkussens onderhevig zijn aan een
natuurlijke slijtage, wordt het van tijd tot tijd noodzakelijk ze te vervangen.
Dit kunt u gemakkelijk zelf doen:
• Trek het oorkussen van de bevestigingsring van
de schaal af.
• Bevestig het nieuwe oorkussen door het op de bevestigingsring van de schaal te trekken.
Als er andere componenten moeten worden
vervangen, wend u dan tot de voor u verantwoordelijke beyerdynamic vertegenwoordiging.
Toebehoren en onderdelen
Verschillend toebehoren en onderdelen vindt u op: www.beyerdynamic.com
Service
Wend u voor service tot geautoriseerd vakpersoneel of rechtstreeks tot:
beyerdynamic Service- und Logistik Center
E-mail: service@beyerdynamic.de
Open de koptelefoon in geen geval zelf, u kunt anders elk recht op garantie verliezen.
DT 240 PRO – Koptelefoon
7
Converterprincipe . . . . . . . . . . .
Werkprincipe . . . . . . . . . . . . . . .
Overdrachtbereik . . . . . . . . . . . .
Nominale impedantie . . . . . . . . .
Karakteristiek geluidsdrukniveau .
Max. geluidsdrukniveau . . . . . . .
Vervormingsfactor . . . . . . . . . . .
Nominale belastbaarheid . . . . . .
Soort koppeling aan het oor . . . .
Nominale aandrukkracht. . . . . . .
Gewicht (zonder kabel). . . . . . . .
Lengte en soort kabel . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dynamisch
gesloten
5 - 35.000 Hz
34 Ω
99 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
119 dB SPL (200 mW / 500 Hz)
< 0,1% (1 mW / 500 Hz)
100 mW
ooromsluitend
ca. 5,2 N
196 g
1,25 m / spiraalkabel uitgerekt 3 m, steekbaar,
eenzijdig toegevoerd
Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . vergulde stereo klinkstekker 3,5 mm
& adapter 6,35 mm
Verwerking
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet worden verwerkt via
het normale huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wijst
daarop.
Nederlands
Technische gegevens (alle opgaven conform EN 60 268-7)
DT 240 PRO – Hörlurar
8
Du har bestämt dig för att köpa de dynamiska hörlurarna DT 240 PRO från beyerdynamic. Tack för ditt förtroende! Tag dig tid några minuter att noga läsa igenom den här
bruksanvisningen före användning. Spara bruksanvisningen. Lämna med bruksanvisningen om du ger hörlurarna till en annan person.
Säkerhetsanvisningar
• Att lyssna en längre tid på för höga ljudnivåer kan leda till hörselskador och
bestående dövhet orsakad av buller. Använd om möjligt en låg ljudvolym.
• I enlighet med ”Förordning till skydd av den anställde mot faror genom buller och vibrationer” gäller:
vid 85 dB ljudnivå max. 8 timmar
vid 88 dB ljudnivå max. 4 timmar
vid 91 dB ljudnivå max. 2 timmar
vid 94 dB ljudnivå max. 1 timme
vid 97 dB ljudnivå max. 30 minuter
vid 100 dB ljudnivå max. 15 minuter
• Se till att ljudstyrkan (volymen) är ställd på minimum när hörlurarna ansluts. Reglera ljudstyrkan först när du tagit på dig hörlurarna.
Livsfara!
Hörlurar minskar drastiskt ljudet från omgivningen. Användning av hörlurar medan man
kör bil innebär en stor potentiell risk. Användarens hörsel får aldrig begränsas så mycket
att trafiksäkerheten riskeras. Se därför till att inte använda hörlurarna inom aktionsområde för potentiellt farliga maskiner och arbetsredskap.
Risk för personskada!
Med kabelbundna hörlurar ska häftiga rörelser undvikas. Man kan bli allvarligt skadad,
särskilt om man har hudsmycken, örhängen eller glasögon där kabeln kan fastna.
Medföljande tillbehör
1 x spiralkabel, 1,25 m upp till 3 m (sträckt)
1 x tygpåse
DT 240 PRO – Hörlurar
9
De kompakta DT 240 PRO är slutna hörlurar för professionellt bruk. De ger studiokvalitet i alla miljöer, även vid mobil användning. Hörlurarna har en ren och djup bas, ett
livligt mellanregister och en distinkt diskant. Exakt och effektiv drivrutin ger en hög och
stabil ljudstyrka med alla utrustningar såsom bärbara datorer, kameror och studiogränssnitt. DT 240 PRO är därför lämpliga för producenter, ljudtekniker och filmskapare
som vill kunna använda sin utrustning till fullo. En hög brusdämpning hindrar omgivande brus att tränga in och på samma sätt går väldigt lite ljud ut i den omgivande miljön. Den lätta ergonomiska, vadderade huvudbygeln och mjuka utbytbara öronkuddar
gör dem bekväma att bära, även under en längre tid.
Den robusta konstruktionen gör att de håller under mycket lång tid i den tuffa vardagen
i studion.
Anslutning av kabeln
• Anslutningskabeln har en minikontakt på sidan
av hörlurarna. Kabeln kan anslutas på höger eller
vänster hörselkåpa.
• I andra änden har kabeln en förgylld 3,5 mm
stickkontakt med en 6,35 mm adapter.
Gängan på 3,5 mm stickkontakten för fastsättning av en 6,35 mm adapter är gjorda så att hörlurarna även kan sättas fast på smartphones med
ett skyddsskal.
Förvaring
Om hörlurarna ska förvaras i den medföljande tygpåsen ska kabeln lossas och hörselkåporna vridas i
pilens riktning. Lägg in hörlurarna i tygpåsen med
hörselkåporna först.
DT 240 PRO
PROFESSIONAL HEADPHONES
Svenska
Användning
10
DT 240 PRO – Hörlurar
Skötsel
Av hygienskäl ska öron- och huvudkuddar då och då
rengöras med en mjuk trasa fuktad med vatten. Se
upp så att vatten inte tränger in i hörselkåporna eller
omvandlaren.
OBSERVERA! Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel!
Eftersom öronkuddarna utsätts för ett naturligt slitage måste de bytas då och då.
Det kan man göra själv:
• Dra av öronkudden från hörselkåpans fästring.
• Sätt fast den nya hörselkåpan genom att dra den
över hörselkåpans fästring.
Om ytterligare komponenter ska bytas, kontakta närmaste representant för beyerdynamic.
Tillbehör och reservdelar
Olika tillbehör och reservdelar finns på: www.beyerdynamic.com
Service
Vid servicebehov, kontakta en behörig fackman eller:
beyerdynamic service- och logistikcenter
E-post: service@beyerdynamic.de
Öppna aldrig hörlurarna själv. Då kan alla garantier gå förlorade.
DT 240 PRO – Hörlurar
11
Omvandlarprincip . . . .
Funktionsprincip . . . . .
Överföringsområde . . . .
Nominell impedans . . .
Nominell ljudnivå . . . .
Max. ljudnivå . . . . . . .
Bullerfaktor . . . . . . . . .
Nominell belastning . . .
Typ av koppling till örat
Nominell tryckkraft . . .
Vikt (utan kabel) . . . . .
Längd och typ av kabel.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dynamisk
slutet
5 - 35 000 Hz
34 Ω
99 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
119 dB SPL (200 mW / 500 Hz)
< 0,1% (1 mW / 500 Hz)
100 mW
örontäckande
ca. 5,2 N
196 g
1,25 m/spiralkabel sträckt 3 m, med kontakt,
sätts fast på ena sidan
Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . förgylld stereostickkontakt 3,5 mm
och adapter 6,35 mm
Kassering
Den här produkten får inte kastas med det normala hushållsavfallet när den
tjänat ut, utan den måste lämnas på en återvinningsplats för elektriska och
elektroniska apparater.
Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen anger detta.
Svenska
Tekniska data (alla uppgifter i enlighet med EN 60 268-7)
DT 240 PRO – Kuulokkeet
12
Olet valinnut beyerdynamicin DT 240 PRO dynaamiset kuulokkeet. Kiitos valinnastasi.
Varaa muutama minuutti aikaa ja lue hyvin tämä käyttöohje. Säilytä käyttöohje.
Anna käyttöohje mukaan, kun luovutat kuulokkeet jollekin toiselle.
Turvaohjeet
• Pitkäkestoinen suurella äänenvoimakkuudella kuunteleminen saattaa aiheuttaa kuulovaurioita ja pysyvän, melusta johtuvan kuulonmenetyksen.
Säädä äänenvoimakkuus mahdollisimman pieneksi.
• Asetuksen ”Työntekijöiden suojeleminen altistumiselta melulle ja tärinälle”
mukaisesti:
85 dB äänenpainetasolla maks. 8 tuntia
88 dB äänenpainetasolla maks. 4 tuntia
91 dB äänenpainetasolla maks. 2 tuntia
94 dB äänenpainetasolla maks. 1 tuntia
97 dB äänenpainetasolla maks. 30 minuuttia
100 dB äänenpainetasolla maks. 15 minuuttia
• Kun liität kuulokkeet johonkin laitteeseen, varmista, että olet asettanut
äänenvoimakkuuden minimiin. Säädä äänenvoimakkuutta vasta, kun kuulokkeet ovat korvillasi.
Hengenvaara!
Kuulokkeet heikentävät merkittävästi havaintokykyä. Tieliikenteessä kuulokkeiden käyttö aiheuttaa huomattavan vaaran mahdollisuuden. Käyttäjä ei saa kuormittaa kuuloaan
niin paljon, että liikenneturvallisuus vaarantuu. Huomaa myös, että et käytä kuulokkeita
mahdollisesti vaarallisten työkoneiden tai laitteiden toiminta-alueella.
Tapaturmavaara!
Vältä äkillisiä liikkeitä, jos käytät kuulokkeita kaapeli liitettynä. Vakavan tapaturman
vaara, etenkin, jos sinulla on lävistyksiä tai käytät korvakoruja, silmälaseja yms., joihin
kaapeli saattaa takertua.
Myyntipakkauksen sisältö
1 x 1,25 m kierrejohto, suoristettuna 3 m
1 x säilytyspussi
DT 240 PRO – Kuulokkeet
13
Käyttö
Kompaktit DT 240 PRO -kuulokkeet on ammattikäyttöön tarkoitettu suljettu malli. Niiden äänentoisto on kaikissa olosuhteissa studiolaatua, myös mobiilikäytössä. Kuulokkeille on ominaista puhdas, syvä basso, värikäs keskialue ja hienostunut korkean alueen
toisto. Tarkka ja tehokas ohjain varmistaa korkean äänenvoimakkuuden ulostulon kaikista laitteista, esim. kannettavat tietokoneet, kamerat ja studiokäyttöliittymät. DT 240
PRO sopii näin ollen tuottajille, podcastereille ja elokuvantekijöille, jotka haluavat maksimoida laitteidensa mahdollisuudet. Laadukas äänenvaimennus estää ulkoisen melun
tunkeutumisen kuulokkeisiin. Yhtä vähän pääsevät kuulokeäänet kapseleiden ulkopuolelle. Kevyt, ergonominen ja pehmustettu sanka sekä pehmeät, vaihdettavat korvatyynyt.
Kuulokkeita on mukava pitää päässä, myös pitkään.
Tukevan rakenteen ansiosta kuulokkeilla on pitkä käyttöikä myös vaativassa studiokäytössä.
• Kaapelin kuulokkeisiin tulevassa päässä on minijakkiliitin. Kaapelin voi liittää joko oikeaan tai vasempaan kuulokekapseliin.
• Kaapelin toisessa päässä on kullattu 3,5 mm minijakki ja 6,35 mm sovitin.
3,5 mm jakin kierre 6,35 mm adapteria varten
on suunniteltu niin, että kuulokkeet voi liittää
myös suojakuorelliseen älypuhelimeen.
Säilytys
Jos haluat säilyttää kuulokkeita mukana
toimitetussa säilytyspussissa, irrota ensin kuulokkeiden kaapeli ja käännä kuulokekapselit
nuolen suuntaan. Liu’uta kuulokkeet säilytyspussiin
kapselit edellä.
suomi
Kaapelin liittäminen
DT 240 PRO
PROFESSIONAL HEADPHONES
DT 240 PRO – Kuulokkeet
14
Hoito
Korvatyynyt ja sangan pehmuste tulisi hygieniasyistä
ajoittain puhdistaa pehmeällä, vedellä kostutetulla
kankaalla. Huolehdi, että kapseleihin ja muuntimeen ei pääse vettä.
HUOMIO: Älä
puhdistusaineita!
käytä
liuottimia
sisältäviä
Koska korvatyynyt ovat kuluvia osia, tulisi ne vaihtaa
tarpeen vaatiessa.
Sen voi tehdä helposti itse:
• Irrota korvatyyny kapselin kiinnitinrenkaasta.
• Laita uusi korvatyyny paikalleen samalla kapselin kiinnitinrenkaasta vetämällä.
Käänny beyerdynamic-jälleenmyyjän puoleen, jos
kuulokkeisiin on vaihdettava muita osia.
Lisävarusteet ja varaosat
Löydät lisävarusteita ja varaosia osoitteesta: www.beyerdynamic.com
Huolto
Käänny huoltoa koskevissa asioissa valtuutetun huollon puoleen tai ota yhteys suoraan
meihin:
beyerdynamic Service- und Logistik Center
S-posti: service@beyerdynamic.de
Älä missään tapauksessa avaa kuulokkeita itse, silloin mahdollisuudet takuuvaatimusten esittämiseen raukeavat.
DT 240 PRO – Kuulokkeet
15
Tekniset tiedot (kaikki tiedot standardin EN 60 268-7 mukaisesti)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dynaaminen
suljettu
5 - 35 000 Hz
34 Ω
99 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
119 dB SPL (200 mW / 500 Hz)
< 0,1% (1 mW / 500 Hz)
100 mW
korvia ympäröivä
n. 5,2 N
196 g
1,25 m kierrekaapeli, suorana 3 m, suoristetta
vissa, liitetään yhdeltä puolelta
Liitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kullattu stereojakki 3,5 mm & 6,35 mm jakki
Hävittäminen
Tätä tuotetta ei saa hävittää sekajätteenä, vaan tuote on toimittava elektroniikan ja sähkölaitteiden keräyspisteeseen.
Tämän osoittaa myös tuotteeseen, käyttöohjeeseen tai pakkaukseen merkitty
kuvake.
suomi
Muunnin . . . . . . . . . . . . .
Rakenne . . . . . . . . . . . . .
Taajuusvaste . . . . . . . . . .
Nimellisimpedanssi . . . . .
Herkkyys . . . . . . . . . . . . .
Maks. äänenpainetaso . . .
Harmoninen kokonaissärö .
Nimellisteho . . . . . . . . . .
Korvakapselin tyyppi . . . .
Nimellispuristusvoima . . .
Paino (ilman kaapelia) . . .
Kaapelin pituus ja malli . .
DT 240 PRO – Cuffia
16
Il prodotto da Lei acquistato è una cuffia dinamica DT 240 PRO prodotta da beyerdynamic. La ringraziamo della fiducia accordataci. Prima di mettere in funzione la cuffia,
Le chiediamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di queste istruzioni per l’uso. Conservi queste istruzioni per l’uso e le consegni assieme alla cuffia qualora decida di cedere questo articolo a terzi.
Avvertenze per la sicurezza
• L’ascolto prolungato con livelli sonori eccessivi può causare danni all’udito
e la perdita permanente dell’udito dovuta al rumore. Utilizzare il livello più
basso del volume per quanto possibile.
• Ai sensi del “Regolamento in materia di protezione dei lavoratori dai rischi
dovuti al rumore e alle vibrazioni” vale quanto segue:
con un livello di pressione sonora pari a 85 dB esposizione max. 8 ore
con un livello di pressione sonora pari a 88 dB esposizione max. 4 ore
con un livello di pressione sonora pari a 91 dB esposizione max. 2 ore
con un livello di pressione sonora pari a 94 dB esposizione max. 1 ora
con un livello di pressione sonora pari a 97 dB esposizione max. 30 minuti
con un livello di pressione sonora pari a 100 dB esposizione max. 15 minuti
• Quando si collega la cuffia, accertarsi che il volume sia regolato sul minimo.
Regolare il volume solo dopo aver indossato da cuffia.
Pericolo di morte!
Le cuffie riducono notevolmente la percezione dei rumori esterni. L’uso delle cuffie mentre si circola in strada implica un grande potenziale di rischio. La capacità uditiva
dell’utente non dovrebbe mai essere limitata al punto da mettere a rischio la sicurezza
in strada. Inoltre, fare attenzione a non utilizzare la cuffia in aree dove operano macchinari e attrezzature di lavoro potenzialmente pericolosi.
Pericolo di lesioni!
Se si indossano cuffie con cavo, evitare movimenti bruschi. In caso contrario, si potrebbero riportare lesioni, soprattutto in presenza di piercing, orecchini, occhiali etc.
nei quali potrebbe rimanere impigliato il cavo.
Accessori forniti
1 cavo a spirale, 1,25 m oppure 3 m (allungato)
1 custodia in tessuto
DT 240 PRO – Cuffia
17
Uso
Il modello DT 240 PRO è una cuffia compatta chiusa per uso professionale che offre la
qualità di uno studio di registrazione in qualsiasi ambiente, anche se usata assieme a
dispositivi mobili. Questa cuffia si distingue per toni bassi profondi e puliti, medi vivaci
e alti definiti. I driver precisi e potenti consentono di ottenere un un alto volume in uscita con tutti i dispositivi, ad es. laptop, videocamere e interfacce da studio. La cuffia
DT 240 PRO, quindi, è adatta per produttori, podcaster e videomaker che desiderano
sfruttare fino in fondo il potenziale delle loro attrezzature. L’alto livello di isolamento
acustico impedisce ai rumori esterni di penetrare nella cuffia e anche che il suono sia
udibile all’esterno. Grazie all’archetto leggero, dalla forma ergonomica e imbottito, e ai
morbidi padiglioni intercambiabili, la cuffia può essere indossata comodamente anche
per un tempo prolungato.
La struttura robusta è il segreto della sua durata eccellente anche se usata quotidianamente in studi di registrazione.
Collegamento del cavo
Custodia
Per riporre la cuffia nella custodia in tessuto fornita
in dotazione, staccare il cavo e ruotare i padiglioni
in direzione della freccia. Riporre la cuffia nella
custodia inserendo per primi i padiglioni.
DT 240 PRO
PROFESSIONAL HEADPHONES
Italiano
• Il cavo di collegamento è dotato di un mini jack
da inserire nella cuffia. e può essere collegato al
padiglione destro o sinistro.
• All’altro capo, il cavo ha un jack dorato da 3,5
mm con un adattatore jack da 6,35 mm.
La parte filettata del jack da 3,5 mm che consente di inserire l’adattatore da 6,5 mm è stata
disegnata per consentire di collegare la cuffia
anche agli smartphone all’interno della loro cover.
DT 240 PRO – Cuffia
18
Manutenzione
Per motivi igienici, di tanto in tanto pulire le parti
imbottite dei padiglioni e dell’archetto utilizzando
un panno morbido inumidito. Procedere con cura e
non far penetrare acqua all’interno dei padiglioni o
del convertitore.
ATTENZIONE: Non utilizzare detergenti che contengono solventi!
Poiché i padiglioni sono soggetti a normale usura,
sostituirli periodicamente.
Si tratta di un’operazione semplice:
• Staccare il padiglione dall’anello di fissaggio sulla
cuffia.
• Fissare il nuovo padiglione tirandolo sull’anello
di fissaggio della cuffia.
Per la sostituzione di altri pezzi rivolgersi al rappresentante beyerdynamic competente per la propria
zona.
Accessori e parti di ricambio
Diversi accessori e
www.beyerdynamic.com
parti
di
ricambio
sono
disponibili
all’indirizzo:
Assistenza
Per il servizio assistenza rivolgersi a personale qualificato autorizzato oppure direttamente a:
Centro Assistenza e logistica beyerdynamic
E-mail: service@beyerdynamic.de
Non aprire mai la cuffia da soli, altrimenti si potrebbero perdere i diritti di garanzia.
DT 240 PRO – Cuffia
19
Dati tecnici (tutte le informazioni ai sensi della norma EN 60 268-7)
Principio del convertitore . . . . .
Funzionamento . . . . . . . . . . . .
Risposta di frequenza. . . . . . . .
Impedenza nominale . . . . . . . .
Livello di sensibilità . . . . . . . . .
Livello di pressione sonora max .
Fattore di distorsione . . . . . . . .
Soglia di resistenza nominale . .
Contatto sull’orecchio . . . . . . .
Pressione nominale fascia . . . .
Peso (senza cavo) . . . . . . . . . .
Lunghezza e tipo di cavo . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dinamico
chiuso
5 - 35.000 Hz
34 Ω
99 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
119 dB SPL (200 mW / 500 Hz)
< 0,1% (1 mW / 500 Hz)
100 mW
circumaurale (full size)
ca. 5,2 N
196 g
1,25 m / cavo a spirale, allungato 3 m, inseribile
(plug in), alimentazione su un solo lato
Collegamento . . . . . . . . . . . . . . . . jack stereo dorato da 3,5 mm
e adattatore da 6,35 mm
Smaltimento
Italiano
Terminato il suo ciclo di vita, questo prodotto non deve essere smaltito assieme ai normali rifiuti domestici bensì consegnato a un centro di raccolta
per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il simbolo presente sul prodotto, sul manuale d'uso o sulla confezione rimanda a questa disposizione.
DT 240 PRO – Hodetelefon
20
Du har bestemt deg for den dynamiske hodetelefonen DT 240 PRO fra beyerdynamic.
Vi takker deg for den tilliten du har vist oss med dette. Ta deg nå noen få minutter og
les denne brukerveiledningen oppmerksomt, før du tar hodetelefonen i bruk. Vennligst
oppbevar brukerveiledningen. Hvis du gir hodetelefonen videre til tredje parter, må brukerveiledningen også leveres med.
Sikkerhetsinstrukser
• Høring over lengre tid med for høye støynivåer kan føre til hørselskader og
permanent hørselstap forårsaket av støy. Bruk derfor et så lavt lydnivå som
mulig.
• I henhold til den tyske «Forordningen til beskyttelse av de ansatte mot fare
gjennom støy og vibrasjoner» gjelder følgende:
ved 85 dB lydtrykknivå maks. 8 timer
ved 88 dB lydtrykknivå maks. 4 timer
ved 91 dB lydtrykknivå maks. 2 timer
ved 94 dB lydtrykknivå maks. 1 time
ved 97 dB lydtrykknivå maks. 30 minutter
ved 100 dB lydtrykknivå maks. 15 minutter
• Når du kobler til hodetelefonen, må du passe på at lydstyrken (volumet) er
satt på minimum. Reguler ikke lydstyrken før du har satt på hodetelefonen.
Livsfare!
Kodetelefoner reduserer den akustiske sansingen drastisk. Bruken av hodetelefoner i
veitrafikken utgjør et stort farepotensiale. Brukerens høresans må under ingen omstendigheter svekkes så mye at trafikksikkerheten settes i fare. Pass også på at du ikke bruker hodetelefonene i aksjonsområdet til potensielt farlige maskiner og arbeidsutstyr.
Fare for personskade!
Ved kabelbundne hodetelefoner bør du unngå heftige bevegelser. Du kan skade deg alvorlig, spesielt dersom du har piercings, øreringer, briller osv. som kabelen kan huke
seg fast i.
Leveringstilbehør
1 x spiralkabel, 1,25 m eller 3 m (strukket)
1 x stoffpose
DT 240 PRO – Hodetelefon
21
Bruk
Den kompakte DT 240 PRO er en lukket høretelefon til profesjonell bruk. Den tilbyr studiokvalitet i enhver omgivelse, selv ved mobil bruk. Hodetelefonen utmerker seg med en
klar og dyp bass, livlige midttoner og definerte høye toner. Nøyaktige og høyeffekts
drivere sørger for et høyt gangvolum for alle enheter som bærbare PC-er, kameraer og studiogrensesnitt. Derfor er DT 240 PRO egnet både for produsenter, podcastere og filmmakere som ønsker å utnytte deres utstyrs potensiale til fulle. En høy støydempning
forhindrer at det trenger inn støy utenfra. Akkurat like lite trenger klanglyder ut. Den
lette, ergonomiske, stoppede hodebøylen og myke, utskiftbare øreputer gir en behagelig følelse bed bruk, selv over et lengre tidsrom.
Den robuste designen sørger for en utrolig lang brukstid i den tøffe hverdagen i studio.
Tilkobling av kabel
Oppbevaring
Hvis du ønsker å oppbevare hodetelefonen i den
medleverte stoffposen, trekker du kabelen av og
dreier telefonskålene i pilens retning. Skyv hodetelefonen inn i stoffposen med telefonskålene foran.
DT 240 PRO
PROFESSIONAL HEADPHONES
norsk
• Forbindelseskabelen er utstyrt med en minihannplugg på hørersiden. Kabelen kan kobles til
den høyre eller venstre telefonskålen.
• På den andre enden er kabelen utstyrt med en
forgylt 3,5 mm hannplugg med 6,35 mm
pluggadapter.
Gjengene på det 3,5 mm pluggstøpselet til feste
av den 6,35 mm adapteren er utført på en slik
måte at hodetelefonen også kan festes til
smartphones med beskyttelse.
DT 240 PRO – Hodetelefon
22
Stell
Av hygieniske grunner bør du av og til rengjøre øreog hodepute med en myk klut som er fuktet med
vann. Pass på at det ikke trenger vann inn i telefonskålene.
OBS! Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder
løsemidler!
Da øreputene er gjenstand for en naturlig slitasje, er
det nødvendig å skifte dem ut fra tid til annen.
Dette kan du gjøre selv, på en enkel måte:
• Trekk øreputene fra festeringen på telefonskålen.
• Fest den nye øreputen idet du trekker den påfesteringen på telefonskålen.
Dersom det er nødvendig å skifte ut ytterligere komponenter, må du være vennlig å henvende deg til din
ansvarlige beyerdynamic-representant.
Tilbehør og reservedeler
Forskjellig tilbehør og
www.beyerdynamic.com
reservedeler
finner
du
på
følgende
adresse:
Service
Dersom du behøver service, vennligst henvend deg til autorisert fagpersonell eller direkte
til:
beyerdynamic Service- undLogistik Center
E-post: service@beyerdynamic.de
Du må aldri åpne hodetelefonen på egenhånd, ellers kan du tape alle garantikrav.
DT 240 PRO – Hodetelefon
23
Tekniske data (alle spesifikasjoner iht. EN 60 268-7)
Vandlerprinsipp . . . . . . .
Arbeidsprinsipp . . . . . . .
Overføringsområde . . . . .
Nominell impedans . . . .
Nominelt lydtrykknivå. . .
Maks. lydtrykknivå . . . . .
Klirrfaktor . . . . . . . . . . .
Nominell belastbarhet . .
Type forbindelse til øret .
Nominell påtrykkskraft . .
Vekt (uten kabel) . . . . . .
Kabelens lengde og type.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dynamisk
lukket
5 - 35 000 Hz
34 Ω
99 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
119 dB SPL (200 mW / 500 Hz)
< 0,1% (1 mW / 500 Hz)
100 mW
øreomsluttende
ca. 5,2 N
196 g
1,25 m / spiralkabel strukket 3 m, pluggbar,
tilført påén side
Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forgylt stereo hannplugg 3,5 mm
og adapter 6,35 mm
Avfallsbehandling
norsk
Når brukstiden er til ende, må dette produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men må innleveres til kildesortering, til resirkulering av elektriske og elektroniske apparater.
Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen gir tilsvarende
henvisninger.
DT 240 PRO – Słuchawki
24
Zakupili Państwo dynamiczne słuchawki DT 240 PRO firmy beyerdynamic. Dziękujemy za Państwa zaufanie. Prosimy o poświęcenie kilku minut na uważne przeczytanie instrukcji obsługi, zanim zaczną Państwo z nich korzystać. Instrukcję obsługi należy
zachować. W razie przekazywania słuchawek innej osobie prosimy dołączyć także instrukcję obsługi.
Zasady bezpieczeństwa
• Długotrwałe słuchanie dźwięku o nadmiernie wysokim ciśnieniu akustycznym może prowadzić do uszkodzeń narządów słuchu i trwałej,
spowodowanej hałasem utraty słuchu. Należy stosować jak najniższy
poziom głośności.
• Zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie ochrony zatrudnionych
przed zagrożeniami powodowanymi przez hałas i drgania obowiązują
następujące limity czasu ekspozycji:
Maks. 8 h przy ciśnieniu akustycznym 85 dB
Maks. 4 h przy ciśnieniu akustycznym 88 dB
Maks. 2 h przy ciśnieniu akustycznym 91 dB
Maks. 1 h przy ciśnieniu akustycznym 94 dB
Maks. 30 min przy ciśnieniu akustycznym 97 dB
Maks. 15 min przy ciśnieniu akustycznym 100 dB
• W momencie podłączania słuchawek należy uważać, aby ustawiony był
jak najniższy poziom głośności. Głośność można będzie wyregulować po
założeniu słuchawek.
Zagrożenie życia!
Słuchawki znacznie osłabiają akustyczny kontakt z otoczeniem. Noszenie słuchawek
podczas poruszania się w ruchu drogowym niesie ze sobą wysokie zagrożenie. Słuch
użytkownika nie może być w żadnym razie zagłuszony na tyle, aby zagrażało to jego
bezpieczeństwu. Ponadto należy uważać, aby nie nosić słuchawek w zasięgu pracy potencjalnie niebezpiecznych maszyn i narzędzi roboczych.
Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nosząc słuchawki przewodowe, należy unikać gwałtownych ruchów. Grozi to poważnymi obrażeniami ciała, zwłaszcza w przypadku noszenia kolczyków, okularów itp.,
o które może się zaplątać kabel.
Akcesoria w dostawie
1 x kabel spiralny, 1,25 m lub 3 m (rozciągany)
1 x miękki pokrowiec
DT 240 PRO – Słuchawki
25
Zastosowanie
Model DT 240 PRO to zamknięte słuchawki o niewielkich wymiarach do profesjonalnych zastosowań. Zapewniają studyjną jakość w każdym otoczeniu, także podczas
użytku mobilnego. Słuchawki wyróżniają się czystymi, głębokimi basami, żywymi tonami średnimi i wyrazistymi tonami wysokimi. Precyzyjne i skuteczne przetworniki gwarantują wysoką głośność po podłączeniu do dowolnego urządzenia, takiego jak laptopy,
kamery czy interfejsy studyjne. DT 240 PRO to zatem model przydatny dla producentów, podcasterów i filmowców, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości swojego
sprzętu. Skuteczne tłumienie szumów chroni przed zakłóceniami powodowanymi przez
hałasy zewnętrzne. Równie mało dźwięku przedostaje się na zewnątrz. Lekki, ergonomiczny, wyściełany pałąk i miękkie, wymienne nauszniki sprawiają, że słuchawki
przyjemnie się nosi, nawet przez dłuższy czas.
Solidna budowa gwarantuje znakomitą trwałość, nawet przy trudnych warunkach pracy
w studiu.
Podłączanie kabla
• Kabel przyłączeniowy jest od strony słuchawek
wyposażony we wtyk minijack. Kabel można
podłączyć do prawej lub lewej muszli słuchawki.
• Na drugim końcu kabla znajduje się pozłacany
wtyk jack 3,5 mm z przejściówką 6,35 mm.
Gwint wtyku jack 3,5 mm do mocowania
przejściówki 6,35 mm jest tak wykonany, aby
słuchawki można było przymocować także do
smartfona w etui.
DT 240 PRO
PROFESSIONAL HEADPHONES
Przechowywanie
polski
Jeśli chcą Państwo przechowywać słuchawki w
otrzymanym w zestawie woreczku, należy wyciągnąć kabel i obrócić muszle słuchawek w kierunku wskazanym strzałką. Następnie należy
wsunąć słuchawki, muszlami do przodu, do woreczka.
26
DT 240 PRO – Słuchawki
Pielęgnacja
Ze względów higienicznych nauszniki i nakładkę na
pałąk należy regularnie czyścić miękką, lekko
zwilżoną wodą szmatką. Należy przy tym uważać,
aby woda nie przeniknęła do wnętrza muszli
słuchawek lub przetwornika.
UWAGA: Nie stosować środków do czyszczenia,
zawierających rozpuszczalniki!
Ponieważ nauszniki ulegają naturalnemu ścieraniu,
muszą co pewien czas być wymieniane.
Każdy może to z łatwością zrobić we własnym zakresie:
• Ściągnąć nausznik z pierścienia mocującego
muszli słuchawki.
• Przymocować nowy nausznik, naciągając go na
pierścień mocujący muszli słuchawki.
W razie konieczności wymiany innych elementów
należy się zwrócić do najbliższego przedstawiciela
firmy beyerdynamic.
Akcesoria i części zamienne
Różne akcesoria i części zamienne dostępne są na stronie: www.beyerdynamic.com
Serwis
W razie potrzeby kontaktu z serwisem należy się zwrócić do autoryzowanego personelu specjalistycznego lub bezpośrednio do:
Centrum serwisowo-logistyczne beyerdynamic
E-mail: service@beyerdynamic.de
W żadnym razie nie należy otwierać słuchawek we własnym zakresie, ponieważ powoduje to utratę wszelkich uprawnień z tytułu gwarancji.
DT 240 PRO – Słuchawki
27
Dane techniczne (wszystkie dane podawane zgodnie z EN 60 268-7)
Przetworniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dynamiczne
Konstrukcja obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . zamknięta
Pasmo przenoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 35.000 Hz
Impedancja znamionowa. . . . . . . . . . . . . . 34 Ω
Znamionowe ciśnienie akustyczne . . . . . . 99 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
Maks. ciśnienie akustyczne . . . . . . . . . . . . 119 dB SPL (200 mW / 500 Hz)
Współczynnik zawartości harmonicznych . < 0,1% (1 mW / 500 Hz)
Maksymalna moc wejściowa . . . . . . . . . . . 100 mW
Rodzaj przyłożenia do ucha . . . . . . . . . . . nauszne
Znamionowa siła docisku . . . . . . . . . . . . . około 5,2 N
Masa (bez przewodu) . . . . . . . . . . . . . . . . 196 g
Długość i rodzaj kabla . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 m / kabel spiralny rozciągany do 3 m,
z wtyczką, wyprowadzany jednostronnie
Złącze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozłacany wtyk jack stereo 3,5 mm
i przejściówka do złącza 6,35 mm
Utylizacja
polski
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno go wyrzucać wraz
z odpadami komunalnymi, lecz należy przekazać do punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informuje o tym symbol znajdujący się na produkcie, w instrukcji obsługi lub
na opakowaniu.
www.beyerdynamic.com
beyerdynamic GmbH & Co. KG . Theresienstraße 8 . 74072 Heilbronn . Germany
Phone +49 7131 617-0 . Fax +49 7131 617-204 . info@beyerdynamic.de
For further distributiors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.
Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.
NL-SV-FI-IT-NO-PL 2 / DT 240 PRO (03.18)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement