Gorenje VCK2321AP-BK Ръководство за употреба

Gorenje VCK2321AP-BK  Ръководство за употреба

Sesalnik za prah Usisivač prašine Usisivač za prašinu Правосмукалка Vacuum cleaner Aspirator Porszívó Пилосос Прахосмукачка VCK 2322AP-R VCK 2323AP-DY VCK 2321AP-BK VCK 1622AP-ECO

Navodila za uporabo Upute za uporabu Uputstvo za upotrebu Упатства за употреба Instruction manual Manual de utilizare Haszn álati útmutató I нцтрукція з експлуатації Инструкции за употреба SI BIH HR BIH SRB MNE MK GB RO H UA BG

SL HR BIH SRB MNE MK EN RO HU UA BG Navodila za uporabo .............................. 2 Upute za uporabu .................................. 7 Uputstvo za upotrebu .......................... 12 Упатства за употреба ........................ 17 Instruction manual ............................... 22 I nstrucţiuni de utilizare ........................ 27 Használati utasítás ............................... 32 Інструкції з експлуатації ..................... 37 Инструкции за употреба ................... 42

1

DIAGRAM Opis sesalnika

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NAVODILA ZA UPORABO SI

Teleskopska cev Upogljiva cev Stikalo za vklop/izklop Gumb za nastavitev sesalne moči Stikalo za navijanje priključne vrvice Sesalna odprtina Talna krtača

POMEMBNA OPOZORILA

Pri uporabi sesalnika morate vedno upoštevati naslednje temeljne nasvete za varnost:

• Natančno preberite ta navodila in uporabljajte aparat le skladno z navodili. • Raven hrupa: Lc < 80 dB (A) • Ne zapuščajte s esalnika brez nadzora med • • uporabo.

Pozor:

preden začnete uporabljati aparat, natančno sestavite vse njegove dele.

Ne zapuščajte sesalnika dokler je vklopljen v električno omrežje. Izvlecite vtič iz omrežja po uporabi ali med vzdrževalnimi • deli. Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. • • Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Aparat uporabljajte le v zaprtih in suhih prostorih. Aparata ne smete uporabljati za sesanje tekočin.

Aparat uporabljajte le z deli, ki jih priporoča proizvajalec. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ne uporabljajte aparata, ki je padel na tla, ki je poškodovan, ki je bil hranjen na odprtem, ali ki je padel v vodo. Ne premikajte sesalnika po sobi tako, da ga vlečete za vrvico ali sesalno cev. Zaščitite priključno vrvico pred vročimi površinami in drugimi poškodbami, in ne pregibajte vrvice. Nikoli ne izklapljajte aparata tako, da ga vlečete za priključno vrvico.

Ne dotikajte se aparata ali priključne vrvice oz. vtiča z mokrimi rokami.

Ne vstavljajte nobenih predmetov v odprtine. V odprtinah ne sme biti prahu, las, ali česar drugega, kar lahko zamaši pretok zraka in zmanjša sesalno moč.

Pazite, da vam lasje, viseči deli oblačil, prsti ali drugi deli telesa ne pridejo v stik z odprtinami ali premičnimi deli aparata.

Izklopite aparat preden izvlečete priključno vrvico iz vtičnice.

Pri čiščenju stopnic bodite še posebej previdni. Nikoli ne uporabljajte sesalnika za čiščenje gorečih delcev ali opilkov, cigaretnih ogorkov, vžigalic, tekočih snovi (npr. pene za preproge), ostrih, koničastih predmetov (razbitin stekla, ipd...). Ne uporabljajte aparata z neustreznim podaljškom. Odprtino sesalne cevi in druge odprtine ne približujte obrazu in telesu. Aparata nikoli ne uporabljajte brez vrečke za prah, filtra izhodnega zraka, ali filtra za zaščito motorja.

Aparat hranite v suhih zaprtih prostorih. Odložite ga po uporabi. Pri uporabi samodejnega navijalca kabla, vrvico spremljajte z roko. Izklopite aparat preden priključujete ali menjate sesalno cev oz. nastavke. Aparata ne uporabljajte za sesanje prahu tonerjev ali podobnih materialov. Da bi preprečili morebitne poškodbe, med delovanjem aparata ne približujte sesalne cevi in nastavkov Vaši glavi. Pri daljši uporabi izvlecite najmanj 2/3 priključne vrvice, ker s tem preprečite pregrevanje in poškodbe. 2

• Aparat ustreza veljavnim nemškim in evropskim standardom za elektriko, kot tudi • • • predpisom za motenje radijskih signalov. Sesalnika ne uporabljajte na gradbišču. Posesan gradbeni material lahko povzroči poškodbe aparata. Ko uporabljate sesalnik več ur skupaj, izvlecite priključni kabel do konca.

Aparata ne priklapljajte na zunanje časo ne povzročite nevarnosti.

vno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte sesalnika brez filtrov! Sesalnik uporabljajte samo za domačo uporabo in v notranjih prostorih! Sesalnik ne uporabljajte v zelo umazanih prostorih, saj boste takoj zamašili HEPA filter!

Priključitev na električno omrežje

Preverite, če podatki o napetosti, navedeni na napisni tablici, odgovarjajo podatkom Vaše hišne napeljave.

Sestavljanje sesalnika

Pred nameščanjem ali snemanjem nastavkov vedno izvlecite vtič priključne vrvice iz električnega omrežja. Preden vključite aparat preverite, ali so vsi filtri pravilno nameščeni.

NAME ŠČANJE UPOGLJIVE SESALNE CEVI

• Upogljivo cev vstavite v vhodno odprtino za zrak in jo pritisnite, dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.

SNEMANJE CEVI

• Sesalno cev odstranite tako, da pritisnete gumb na spodnjem delu upogljive sesalne cevi in jo izvlečete iz ležišča.

ODVIJANJE IN NAVIJANJE PRIKLJUČNE VRVICE

• Pred uporabo aparata odvijte zadostno dolžino priključne vrvice za nemoteno delo. Sedaj priključite aparat na vir napajanja. Priključno vrvico navijete nazaj tako, da pritisnete gumb za samodejno navijanje. Vrvico spremljajte z roko, da bi preprečili opletanje in poškodbe.

Priključni OKOLJE kabel

Če je priključni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z ustreznim kablom oz. kompletom za navijanje kabla, ki ga dobite v najbližjem servisu Gorenje.

Podatki o skladnosti z evropskimi standardi

Preizkus tega tipa aparata je potrdil, da odgovarja naslednjim evropskim direktivam: • 73/23/EEC Nizka napetost • 93/68/EEC Oznaka CE • 89/336/EEC Direktiva o elektromagnetni skladnosti – EMC

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

NAMEŠČANJE TELESKOPSKE CEVI IN NASTAVKOV

• S pritiskom na gumb razvlecite teleskopsko cev na želeno dolžino. • • Upogljivo cev vstavite v teleskopsko. Na teleskopsko cev pritrdite sesalno k rtačo: Talna krtača je namenjena čiščenju ravnih talnih površin in talnih oblog. Nastavek za špranje/pohištvo je namenjen čiščenju vogalov in prostorov med pohištvenimi blazinami. Za čiščenje zaves ali sesanje prahu s pohištva obrnite nastavek skladno z oznako do položaja za krtačo. 3

NAVODILA ZA UPORABO

• • • Pred uporabo aparata odvijte zadostno dolžino priključne vrvice in vklopite aparat v električno omrežje. Pritisnite gumb za vklop/izklop in vklopite aparat. Za izklop pritisnite isti gumb še enkrat. Moč pre toka zraka lahko nastavite z regulatorjem na upogljivi cevi: pri čiščenju zaves, prahu s knjig, pohištva, ipd., zmanjšajte pretok;

pri čiščenju ravnih talnih površin povečajte pretok zraka.

Priključno vrvico navijete tako, da pritisnete gumb za navijanje. Vrvico spremljajte z roko, da bi preprečili opletanje kot pri udarcu biča in s tem morebitne poškodbe.

Vzdrževanje 1.

*odvisno od opreme

• •

Menjava vrečke za prah

Vedno uporabljajte sesalnik z vstavljeno vrečko za prah.

Pokrov sesalnika za prah se morda ne bo pravilno zaprl, v kolikor pozabite vstaviti vrečko za prah ali jo vstavite napačno. 1. 2. 3. Po odstranitvi upogljive cevi, odprite sprednji pokrov. Zavrtite držalo vrečke v pravilno pozicijo.

Odstranite vrečko za prah. 1. Ko odstranite upogljivo cev, 2. Dvignite posodo s filtrom. dvignite ročaj posode, da odklenete zapiralni mehanizem. 3. Odmaknite posodo od aparata in jo izpraznite tako, da pritisnete zapiralo na posodi, da se le ta odpre. 4. Izpraznite posodo in jo zaprite nazaj. 5. Posodo vstavite nazaj v sesalnik. 4. 5. V rečko zamenja jte z novo kadar je polna. S pritiskom zaprite pokrov dokler se ne zaklene.

2. Izpraznjevanje posode za prah

*odvisno od opreme

• Vedno uporabljajte sesalnik z vstavljeno posodo za prah in filtriranje. • Pokrov sesalnika za prah se morda ne bo pravilno zaprl v kolikor pozabite vstaviti posodo za prah ali posodo za prah vstavite nepravilno. 4

3 . Čiščenje in menjava filtra

F ilter očistite oz. zamenjajte vsaj dvakrat na leto oz. ko je vidno izrabljen.

• Vedno uporabljajte sesalnik le z vstavljeno posodo in vsemi filtri. • Uporaba sesalnika brez filtrov lahko • poškoduje aparat. Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja preden odpirate posodo za filtriranje. 1. 2. Vrečko za prah povlecite navzgor.

Povlecite nosilec filtra navzgor.

3. Odstranite filter. 4. Po namestitvi filtra, zaprite pokrov sesalca.

4. Vstavite novi ali očiščeni filter nazaj.

4. Menjava HEPA filtra

*odvisno od opreme

• • •

HEPA filter očistite oz. zamenjajte vsaj dvakrat na leto oz. ko je vidno izrabljen.

Priporočamo, da HEPA filter očistite po vsakem daljšem sesanju. Z redn im čiščenjem in vzdrževanjem HEPA filtra, boste dosegli dobre rezultate sesanja in s tem tudi daljšo življenjsko dobo aparata. Da boste to dosegli priporočamo naslednje metode čiščenja: čiščenje z metlico, iztepanje filtra ali s stresanjem umazanije, izpihovanje s komprimiranim zrakom. Čist HEPA filter zagotavlja nemoten pretok zraka in omogoča optimalno sesalno moč.

• • • Odstranite HEPA filter. Odstranite filter gobico. Očiščen f ilter gobico vstavite nazaj na nastavek ter enako ponovite še za očiščen ali nov HEPA filter.

Prednosti vašega sesalnika za prah

Vaš sesalnik je opremljen z večplastnim sistemom filtriranja: -

HEPA filter

se zamenjate prestreza prašne delce in poskrbi, da se v okolje vrača čist zrak. Da bi učinkov deloval, ga morate menjati v rednih presledkih (vsaj na vsakih šest mesecev). zamenjate tako, da odprete posodo, v kateri

HEPA filter

nahaja. Dvignite rešetko,

HEPA filter

svoje mesto. , in vrnite rešetko na

HEPA filter

izhodu zraka iz sesalnika, ima dvojno funkcijo: prečisti zrak; , namešče delno ščiti pred alergijami;

HEPA filter

n na Multi-filtrski sistem zanesljivo obdrži nabrano ito umazanijo v notranjosti sesalnika in s tem omogoča maksimalno in higiensko čiščenje.

Čiščenje in nega aparata

vtičnice.

poškodovala zunanjo površino. vodo ali druge tekočine . Aparat izklopite in izvlecite priključno vrvico iz Zunanjost aparata očistite z mehko krpo in blagim čistilom. Groba in hrapava čistila bodo Aparata ali priključne vrvice nikoli ne namakajte v

POZOR:

Kadar kazalec napolnjenosti pride do polovice okenca, morate izprazniti posodo za prah. Nikoli ne uporabljajte aparata brez filtrov. Filtrov ne izpirajte v pralnem stroju in ne sušite jih s sušilnikom za lase.

Menjava izhodnega HEPA filtra

*odvisno od opreme

1. Odprite pokrov sesalca. 2. Izhodni filter se nahaja na vrhu sesalca. 3. Filter zamenjajte z novim, ki ga nastavite na njegovo mesto. 5

Odlaganje

Aparat postavite v navpič cevi. no lego. Pridržite ročaj in zasučite cev okoli teleskopske Teleskopsko cev vstavite v luknjo na ohišju.

Za lažje odlaganje in za prenos aparata, obesite zatič teleskopske cevi v režo na spodnjem delu aparata. Parkirni sistem je namenjen odlaganju cevi/talne krtače med krajšimi prekinitvami pri delu. V tem primeru vstavite nosilec talne krtače v parkirno odprtino na aparatu.

GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!

6

GORENJE VAM ŽELI VELIKO UŽITKOV PRI UPORABI VAŠEGA SESALNIKA

Pridržujemo si pravico do sprememb!

DIAGRAM Opis usisivača

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Važna upozorenja

Pri uporabi usisivača morate uvijek poštivati sljedeće temeljne savjete za sigurnost: Pri uporabi usisa vača m orate uvijek poštivati sljedeće temeljne savjete za sigurnost:

• Temeljito proučite savjete i koristite uređaj sukladno savjetima. • Razina buke: Lc < 80 dB (A) • • • • •

UPUTSTVA ZA UPORABU HR

Teleskopska cijev Savitljiva cijev Sklopka za uključiti/isključiti Gumb za regulaciju usisne snage Sklopka za namatanje priključnog kabla Usisni otvor Podna četka Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom. Ne ostavljajte usisa vač b ez nadzora za korištenja. Pozor: prije no što počnete koristiti uređaj, ispravno sastavite sve njegove dijelove. Ne ostavljajte usisa vač dok je uključen u električnu struju. Izvucite utikač iz mreže po uporabi ili u vrijeme dok mijenjate dijelove. Ne dozvo lite djeci da uređaj koriste kao igračku. Ne ostavljajte uređaj dok su djeca u blizini i čuvajte ga van dosega djece.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Uređaj koristite u zatvorenim i suhim prostorima. Uređaj ne smijete koristiti za usisavanje tekućina.

Uređaj koristite za radnje koje dekl arira proizvođač.

Ne koristite uređaj koji je padao na tlo, koji je oštećen, koji je stajao na otvorenom ili koji je pao u vodu. Ne krečite se usisavačem po sobi tako da ga vučete za kabel ili usisnu cijev. Čuvajte priključni kabel vrućih površina i drugih sličnih opasnosti i ne savijajte ga.

Nikad ne isključujte uređaj tako da ga potežete za priključni kabel.

Ne dotičite uređaj, priključni kabel ili utikač mokrim rukama. Ne stavljate nikakve predmete u otvore. Na otvorima ne smije biti prašine, dlaka, ili čega drugog, što bi moglo ometati protok zraka i smanjiti usisnu snagu. Pazite da vam kosa, viseći dijelovi odjeće, prsti ili drugi dijelovi tijela ne dođu u dodir s otvorenim ili pomičnim dijelovima uređaja.

Isključite uređaj prije no što kabel izvučete i z utičnice.

Pri čišćenju stepenica budite osobito pažljivi. Nikad ne koristite usisa vač za čišćenje gorućih predmeta, strugotina, opušaka, šibica, tekučih tvari(npr. pjene za tepihe), oštrih, šilatih predmeta (razbijeno staklo itd). Ne spajajte uređaj na n eprikladni produžni kabel. Otvor usisne cijevi i druge otvore ne približujte licu i tijelu. Uređaj nikad ne koristite bez vrečice za prašinu, filtera izlaznoga zraka ili filtera za zaštitu motora. Uređaj čuvajte u suhim i zatvorenim prostorima. Odložite ga po uporabi. Kod korištenja samo namatanja, kabel pospremajte s rukom. Isključite uređaj prije no što priključite ili zamjenite usisnu cijev ili nastavke. Uređaj ne koristite za usisavanje praha tonera ili sličnih materijala.

Da bi spriječili moguće nevo nastavke Vašoj glavi. lje, za vrijeme rada uređaja ne približujte usisnu cijev i 7

• • • • Pri duljoj uporabi izvucite najmanje 2/3 priključnog kabela jer time sprečavate pregrijavanje i oštećenja.

Ako u sisavač radi duže vrijeme, npr. više sati zajedno, odmotajte (i zvucite) priključni kabel do kraja. Usisavač ne koristite na gradilištima. Usisan građevinski materijal može uzrokovati oštećenja uređaja.

Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerač vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

POSEBNO UPOZORENJE: Usisavač nikad ne upotrebljavajte bez filtera!

Usisavač koristite samo za kućnu uporabu, i u zatvorenim prostorijama! Usisavač ne upotrebljavajte u izrazito prljavim prostorijama, jer ćete time odma h blokirati HEPA filter!

ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpad a iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Sklapanje usisivača

Prije no što sklopite ili rasklopite nastavke, uvijek izvucite utikač priključnog kabla iz mreže. Prije no što uključite uređaj, provjerite da li su svi filteri ispravno namješteni.

SPAJANJE SAVITLJIVE USISNE CIJEVI

• Savitljivu cijev umetnite u ulazni otvor za zrak i pritisnite ju dok se ne smjesti u pravilan položaj.

Priključak na elektičnu mrežu

Provjerite da li podaci o naponu, navedeni u tablici na uređaju, odgovaraju podacima o naponu mreže kučnih instalacija kod Vas.

Priključni kabel

Ako je priključni kabel oštećen, nužno ga je zamjeniti ispravnim kablom ili kompletom za namatanje kabla, koji možete nabaviti u najbližem servisu Gorenje.

SKIDANJE USISNE CIJEVI

• Usisnu cijev odstranite pritiskom na gumb donjeg dijela savitljIve cijevi, te ju izvucite iz ležišta.

ODMATANJE I NAMATANJE PRIKLJUČNOG KABLA

• • Prije uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla za nesmetan rad. Sad priključite uređaj na izvor napajanja. Priključni kabel smotajte tako da pritisnete gumb za samonamatanje. Kabel pospremajte rukom da bi spriječili zapletanje i oštečenja.

Podaci o sukladnosti s europskim standardima

Ispitivanje tok tipa uređajaje potvrdilo da odgovara sljedečim europskim direktivama: • 73/23/EEC Niskom naponu • • 93/68/EEC Oznaka CE 89/336/EEC Direktiva o elektromagnetskoj sukladnosti – EMC

Okolina

Simbol na proizvodu ili na njegovoj Ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladni m sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdra vlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neo dgovarajućim rukovanjem otpada 8

SPAJANJE TELESKOPSKE CIJEVI I NASTAVAKA

• Pritiskom na gumb podesite teleskopsku cijev na željenu duljinu. • • Savitljivu cijev spojite s teleskopskom cijevi. Na teleskopsku cijev pričvrstite četku za usisavanje: Podna četka je namjenjena za čišćenje ravnih podnih površina i podnih obloga. Nastavak za uskeprolazei namještaj je namjenjen čišćenje kutova i prostora među dušecima i jastucima. Za čišćenje zavesa ili prašine s namještaja okrenite nastavak sukladno oznaci položaja četke.

Uputstvo za uporabu

• Prije uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla i uključite ga u struju.

• • Pritisnite gumb za uključiti/isključiti te uključite uređaj. Za isključivanje pritisnite isti gumb još jednom. Količinu protoka zraka jednostavno upravljajte s regulatorom na savinutoj cijevi: pri čiščenju zavjesa, prašine s knj iga, namještaja, itd., smanjite protok; pri čiščenju ravnih podnih površina povečajte protok zraka.

Priključni kabel pospremite tako da pritisnete gumb za namatanje. Kabel čuvajte rukom da bi spriječili mogučnost udarca zamahom i time moguća oštećenja.

Održavanje 1. Zamjena vrećice za prašinu

* ovisno o opremi

• Usisavač upotrebljavajte samo s umetnutom vrećicom za prašinu.

• Poklopac posude za prašinu možda se neće pravilno zatvoriti ako ste zaboravili umetnuti vrećicu za prašinu, ili ako je vrećica stavljena nepravilno. 1. 2. 3. Nakon skidanja savitljive cijevi, otvorite prednji zatvarač.

Okrenite držač vrećice u pravilan položaj.

Izvadite vrećicu za prašinu.

2. Pražnjenje posude za prašinu

* ovisno o opremi

• Uvijek rabite usisavač s umetnutom posudom za prašinu i filtriranje. • Ako zaboravite umetnuti HEPA-filter odnosno ako ga umetnete naopačke, zrak se ne će čistiti. Možete i oštetiti aparat.

1. 2. Kada uklonite savitljivu cijev, podignite ručku posude kako biste odbravili zaporni mehanizam. Podignite posudu s filtrom. 3. Odmaknite posudu od aparata i ispraznite je, tako da pritisnete zatvarač, čime ćete otvoriti posudu.

4. 5. Kad se papirnata vrećica napuni prašinom, zamijenite je novom. Pritiskom zatvor ite poklopac, da se čujno zaključa.

4. 5. Ispraznite posudu i zatim ju ponovno zatvorite. Posudu umetnite natrag u usisavač.

9

isprašivanje filtra, ili stresanje prljavštine, ispuhavanje komprimiranim zrakom. Čist HEPA filtar omogućuje nesmetan protok zraka i omogućava optimalnu usisnu snagu.

3.

• • • •

Čišćenje i zamjena filtera

Filter očistite odnosno zamijenite uvijek dvaput godišnje odnosno kada je vidljivo potrošen. Uvijek rabite usisavač samo s umetnutom posudom i sa svim filterima. Uporaba usisavača bez filtera može oštetiti aparat. Aparat uvijek isključite iz električne mreže prije otvaranja posude za filtriranje. 1. 2. 3. Vrećicu za prašinu povucite nagore.

Izvucite ulazni filtar prema gore. Odstranite filtar. 1. Odstranite posudu za prašinu. 2. Izvucite ulazni filtar prema gore. 3. Umetnite novi ili očišćeni filtar nazad.

5. Promjena izlaznog filtra

* ovisno o opremi

1. Otvorite poklopac usisavača.

2. Izlazni filtar nalazi se na vrh u usisavača.

3. Filtar zamijenite novim, kojeg uvučete na njegovo mjesto. 4. Nakon namještanja filtra, zatvorite poklopac usisavača.

4. Umetnite novi ili očišćeni filtar nazad.

4. Čišćenje i zamjena HEPA filtera

* ovisno o opremi

• Filter očistite odnosno zamijenit e uvijek dvaput godišnje odnosno kada je vidljivo • • potrošen. Preporučujemo da HEPA filtar očistite nakon svakog dužeg usisivanja. Redovitim čišćenjem i održavanjem HEPA filtra postići ćete dobre rezultate usisivanja, a time i duži životni vijek uređaja. Da čišćenja: čišćenje metlicom, bi to postigli, preporučujemo slijedeće metode 10

Prednosti vašeg usisivača za prašinu

Vaš usisivač je opremljen s višestrukim sustavom filtriranja: -

HEPA filter

u okoliš vraća čisti zrak. Da bi učinkovito radio, morate ga redovito mijenjati (svakih šest mjeseci). skuplja sitnu prašinu i brine da se

HEPA filter

zamenjate tako da otvorite posudu u kojoj se nalazi HEPA filter. Podignite rešetku, zamjenite

HEPA filter

, i vratite rešetku na njeno mesto. funkciju: prečiščava zrak;

HEPA filter

se nalazi na izlazu zraka iz usisivača i ima dvojnu

djelomično štiti od alergija; Multi-filter sustav pouzdano zadržava skupljenu prašinu unutar usisivača i tako omogučuje potpuno i higijensko čišćenje.

Čiščenje i održavanje uređaja

Uređaj isključite i izvucite priključni kabel iz utičnice.

Izvana uređaj očistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Gruba i hrapava sredstva za čišćenje bi oštetila vanjsku površi vodi ili kojoj drugoj tekučini.

nu. Uređaj ili priključni kabel nikad ne namačite u

POZOR:

Kada indikator napunjenosti vrečice dođe do polovice, morate izprazniti posudu za prašinu. Nikad ne koristite uređaj bez filtera.

Filtere ne perite u stroju za pranje, i ne sušite ih sušilom za kosu.

Odlaganje

Uređaj postavite u okomit položaj.

kučištu uređaja.

utaknite zubić t donjem dijelu urđaja. otvor na uređaju.

Pridržite ručicu i namotajte cijev oko teleskopske cijevi. Teleskopsku cijev umetnite u ovor na Za lakše pospremanje i za prijenos uređaja, eleskopske cijevi u otvor na Parkirni sustav je namjenjen odlaganju cijevi/podne četke pri prekidima kod rada. U tom slučaju stavite nosač podne četke u parkirni

Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju probl ema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za profesionalnu uporabu!

GORENJE VAM ŽELI VELIKI UŽITAK PRI UPORABI VAŠEGA USISIVAČA

Pridržavamo pravo do promjena!

11

DIAGRAM

UPUTSTVA ZA UPOTREBU SRB, MNE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Opis usisivača

Rastegljivo crevo Elastična cev Prekidač za uključivanje/isključivanje Dugme za podešavanje snage usisavanja Prekidač za namotavanje priključnog kabla Otvor za usisavanje Podna četka • • • • • • • • • •

Važna upozorenja

Prilikom upotrebe usisivača, uvek morate poštovati sledeće osno vne savete za Vašu bezbednost:

• Pažljivo pročitajte ova uputstva i koristite aparat samo u skladu sa uputstvima. • • • Jačina buke: Lc < 8 0 dB (A) Ne ostavljajte usisivač bez nadzora u toku upotrebe. Pažnja: pre korišćenja aparata precizno spojite sve njegove delove. • Ne ostavljajte usisivač dok je uključen u električnu mrežu. Izvucite utikač iz mreže posle upotrebe ili u toku održavanja. • Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od • strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom. Aparat koristite samo u zatvorenim i suvim prostorijama. Aparat ne smete koristiti za usisavanje tečnosti.

12 • • • • • • • • • Aparat koristite samo sa delovima koje preporuči proizvođač.

Nemojte koristiti aparat koji je pao na zemlju, koji je oštećen, koji je stajao napolju ili koji je pao u vodu. Nemojte pomerati usisivač po sobi tako što ćete ga vući za kabl ili cev za usisavanje. Zaštitite priključni kabl od vrelih površina i drugih oštećenja, i ne savijajte kabl.

Nikada nemojte isključivati aparat tako što ćete ga vući za priključni kabl.

Nemojt e dodirivati aparat ili priključni kabl odnosno utikač mokrim rukama.

Ne stavljajte nikakve predmete u otvore. U otvorima ne sme biti prašina, kosa ili bilo šta drugo što može sprečavati protok vazduha ili smanjiti snagu usisavanja. Pazite da vam kosa, kom otni delovi odeće, prsti ili drugi delovi tela ne dođu u dodir sa otvorima ili pokretnim delovima aparata. Isključite aparat pre nego što izvučete priključni kabl iz utičnice.

Prilikom čišćenja stepenica budite posebno pažljivi. Nemojte nikada koristiti us isivač za čišćenje zapaljenih čestica ili opiljaka, opušaka od cigareta, šibica, tečnih materija (npr. pene za tepihe), oštrih, šiljatih predmeta (razbijenog stakla, i sl.). Nemojte upotrebljavati aparat sa neodgovarajućim produžetkom. Otvor cevi za usisavanje i druge otvore nemojte približavati licu i telu. Aparat nemojte nikada koristiti bez kese za prašinu, filtera izlaznog vazduha ili filtera za zaštitu motora. Aparat čuvajte na zatvorenom suvom mestu. Odložite ga posle upotrebe. Prilikom upotrebe auto matskog uređaja za namotavanje kabla, kabl pratite rukom. Isključite aparat pre priključivanja ili promene cevi za usisavanje odnosno dodataka. Aparat nemojte koristiti za usisavanje praha tonera ili sličnih materijala.

Radi sprečavanja eventualnih oštećen ja, u toku rada aparata nemojte približavati cev za usisavanje i dodatke Vašoj glavi.

• • • • • Kod duže upotrebe, izvucite najmanje 2/3 priključnog kabla, jer time sprečavate pregrejavanje i oštećenja.

Aparat odgovara važećim nemačkim i evropskim standardima za ele smetnji radio signala. ktričnu energiju, kao i propisima za sprečavanje Ako usisivač koristite duži period, npr. više časova, odmotajte priključni kabl do kraja.

Usisivač ne smete koristiti na gradilištima. Usisan građevinski materijal može da uzrokuje ošt ećenja sprave.

Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat nikada ne priključujte na spoljni prekidač kontrolisan tajmerom niti na sistem sa daljinskom kontrolom.

POSEBNO UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti usisivač bez filtera!

Usisivač nikad ne koristit HEPA filter! e bez filtera! Usisivač koristite samo za kućnu upotrebu, i u zatvorenim prostorijama! Usisivač ne upotrebljavajte u izrazito prljavim prostorijama, jer ćete time odmah blokirati

Priključivanje na električnu mrežu

Proverite da li podaci o naponu navedeni na pločici odgovaraju podacima za Vašu kućnu instalaciju.

Priključni kabl

servisu "Gorenje". Ako je priključni kabl oštećen, treba ga zameniti adekvatnim kablom odnosno kompletom za namotavanje kabla koji ćete nabaviti u najbližem

Podaci o usk lađenosti sa evropskim standardima

Ispitivanje ovog tipa aparata je potvrdilo da odgovara sledećim evropskim direktivama: • 73/23/EEC Niski napon • • 93/68/EEC Oznaka CE 89/336/EEC Direktiva o elektromagnetnoj usklađenosti – EMC

Ova je oprema označena u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

Zaščita okoline

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektrons sprečićete kih I električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda potencijalne negativne posledice na životnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Sklapanje usisivača

Pre postavljanja ili skidanja dodataka, uvek izvucite utikač priključnog kabla iz električne mreže. Pre uključivanja aparata proverite da li su svi filteri pravilno postavljeni.

NAMEŠTANJE ELASTIČNE CEVI ZA USISAVANJE

• Nameštanje cevi: elastičnu cev stavite u ulazni otvor za vazduh i pritisnite je dok ne škljocne u pravilan položaj.

SKIDANJE CEVI

• Cev za usisavanje skinite tako što ćete pritisnuti dugme na kraju elastične cevi za usisavanje i povući je iz ležišta.

ODVIJANJE I NAMOTAVANJE PRIKLJUČNOG KABLA

• Pre upotrebe aparata ostavite dovoljnu dužinu priključnog kabla za nesmetan rad. Sada priključite aparat na izvor napajanja. Priključni kabl namotaćete nazad tako što ćete pritisnuti dugme za automatsko namotavanje. Kabl pratite rukom da biste sprečili obmotavanje i oštećenja.

NAMEŠTANJE TELESKOPSKE CEVI I DODATAKA

• • Pritiskom na dugme razvucite teleskopsku cev na željenu dužinu. Elastičnu cev umetnite u teleskopsku.

13

• Na teleskopsku cev pričvrstite četku za usisavanje: Podna četka je namenjena čišćenju ravnih podnih površina i podnih obloga. Dodatak za otvore/nameštaj je namenjen za čišćenje uglova i prostora između tapacirunga. Za čišćenje zavesa ili usisavanje prašine sa nameštaja, okrenite dodatak u skladu sa oznakom za položaj četke.

Uputstvo za upotrebu

• Pre upotrebe aparata ostavite dovoljnu dužinu priključnog kabla i uključite aparat u električnu mrežu. • Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje aparata Za isključivanje, pritisnite isto dugme još jedanput. • Snagu vazdušnog protoka možete podesiti pomoću regulatora na elastičnoj cevi: kod čišćenja zavesa, prašine sa knjiga, nameštaja i sl., smanjite protok; kod čišćenja ravnih podnih površina, povećajte protok vazduha.

Priključni kabl namotajte tako što ćete pritisnuti dugme za namotavanje. Kabl pratite rukom da biste sprečili obmotavanje kao kod udarca bičem i time event ualna oštećenja.

Održavanje 1. Zamena kesice za prašinu

* zavisno od opremljenosti uređaja

• Usisivač koristite samo s kesicom za prašinu na svom mestu. • Poklopac posude za prašinu možda se neće pravilno zatvor iti ako ste zaboravili da stavite kesicu za prašinu, ili ako je kesica stavljena nepravilno. 1. 2. 3. Nakon skidanja savitljivog creva, otvorite prednji zatvarač.

Okrenite držač kesice u pravilan položaj.

Izvadite kesicu za prašinu. 4. 5. Kad se kesica iz hartije napuni prašinom, zamenite je novom. Pritiskom zatvorite poklopac da se čujno zabravi.

2. Pražnjenje suda za prašinu

* zavisno od opremljenosti uređaja

• Pre upotrebe, uvek proverite da li ste u usisivač prethodno stavili sud za prašinu i filtriranje. • 1. Ako zaboravite da stavite HEPA filter odnosno ako ga pogrešno postavite, vazduh se neće prečišćavati a možete i oštetiti aparat.

Kada skidate elastičnu cev, podignite ručicu suda da biste odblokirali mehanizam za zatvaranje. 2. Podignite sud sa filterom. 14 3. Odmaknite posudu od aparata i ispraznite je, tako da pritisnete zatvarač, čime ćete otvoriti posudu.

4. 5. Ispraznite sud i ponovo ga zatvorite. Sud ponovo s tavite u usisivač.

4. Čišćenje i zamena HEPA filtera

* zavisno od opremljenosti uređaja

• Filter redovno čistite i menjajte ga bar dva puta godišnje odnosno kada je vidno • • • pohaban. Preporučujemo da HEPA filter očistite nakon svakog dužeg usisavanja. Re dovitim čišćenjem i održavanjem HEPA filtera postići ćete dobre rezultate usisavanja, a time i duži životni vek uređaja. Da bi to postigli, preporučujemo sledeće metode čišćenja: čišćenje metlicom, isprašivanje filtera, ili istresanje prljavštine, izduvavanje komprimiranim vazduhom. Čist HEPA filter omogućuje nesmetan protok vazduha i omogućava optimalnu usisnu snagu.

1. Odstranite posudu za prašinu. 2. Izvucite ulazni filter nagore. 3. Umetnite novi ili očišćeni filter nazad.

3. Čišćenje i zamena filtera

• Filter redovno čistite i menjajte ga bar dva puta godišnje odnosno kada je vidno • • • pohaban. Uvek koristite usisivač sa prethodno stavljenim sudom i svim filterima. Upotreba usisivač a bez filtera može oštetiti aparat. Aparat uvek isključite iz električne mreže pre otvaranja suda za filtriranje. 1. 2. 3. Kesicu za prašinu povucite nagore. Izvucite nosilec filtera nagore. Odstranite filter.

5. Izmena izlaznog filtera

* zavisno od opremljenosti uređaja

1. 2. 3. Otvorite poklopac usisivača.

Izlazni filter nalazi se na vrhu usisivača.

Filter zamenite novim, kojeg uvučete na njegovo mesto. 4. Nakon nameštanja filtera, zatvorite poklopac usi sivača.

4. Umetnite novi ili očišćeni filtar nazad.

15

Prednosti vašeg usisivača za prašinu

Vaš usisivač je opremljen višeslojnim sistemom za filtriranje.

HEPA filter

meseci). presreće čestice prašine i stara se o tome da se u sredinu vraća čist vazduh. Da bi efikasno delovao, morate ga menjati u redovnim razmacima (bar na svakih šest

HEPA filter

zamenite tako što ćete otvoriti sud u kome se nalazi

HEPA filter

. Podignite rešetku, zamenite

HEPA filter

, i vratite rešetku na svoje mesto.

HEPA filter

koji se nalazi na izlazu v azduha iz usisivača, ima dvostruku funkciju: prečišćava vazduh; delimično štiti od alergija.

Multifilterski sistem pouzdano zadržava nakupljenu nečistoću u unutrašnjosti usisivača i time omogućava maksimalno i higijensko čišćenje.

Čišćenje i nega aparata

utičnice.

Aparat isključite i izvucite priključni kabl iz Spoljašnost aparata očistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Gruba i hrapava sredstva za čišćenje će oštetiti spoljnu površinu.

Aparat ili priključni kabl nemojte nikada potapati u vodu ili drugu tečnost.

PAŽNJA!

Sud treba isprazniti kada pokazivač punjenja suda dođe do polovine prozorčeta.

Nikada nemojte koristiti aparat bez filtera Filtere nemojte prati u mašini za pranje i nemojte ih sušiti fenom za kosu.

Čuvanje

Aparat stavite u uspravan položaj. Pridržite ručku i okrenite cev oko teleskopske cevi. Teleskopsku cev stavite u otvor na kućištu.

Za lakše čuvanje i prenošenje aparata, okačite priključak teleskopske cevi za otvor na donjem delu aparata. Sistem za pakovanje je namenjen odlaganju cevi/podne četke u toku kraćih prekida u radu. U tom slučaju, stavite nosač podne četke u otvor držača na aparatu. 16

Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski bro j naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercialnu upotrebu!

GORENJE VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U KORIŠĆENJU VAŠEG USISIVAČA

Pridržavamo pravo do promena!

DIAGRAM Опис на правосмукалката

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. • • • • •

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК

Телескопска цевка Цевка која се витка Копче за вклучување / исклучување Копче за избор на моќ на смукање Копче за намотување на приклучниот кабел Отвор за смукање Четка за под

Важни предупредувања

секогаш да ги почитувате следните основни совети за безбедност:

• со нив.

При употреба на правосмукалката треба

Детално прочитајте ги овие упатства и употребувајте го апаратот во согласност Ниво на бучава Lc < 80 dB (A) Не ја оставајте правосмукалката без надзор во тек на употреба.

Внимание: пред да започнете да го употребувате апаратот, составете ги точно сите негови делови.

Не ја оставајте правосмукалката додека е вклучена во електрична мрежа. Извлечете го кабелот од мрежата по употреба или при неговото одржување.

Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на • • • • • • • • • • • • • • • използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

Користете го апаратот само во затворени и суви простории. Апаратот не смее никогаш да се користи за смукање течности.

Користете го апаратот само со делови што ги препорачува производителот.

Не употребувајте апарат кој паднал на земја, кој е оштетен, кој бил чуван на отворено или кој паднал во вода.

Не го движете апаратот низ собата со негово влечење за кабел или цевка за смукање. Заштитете го приклучниот кабел од жешки површини и други оштетувања и не го превиткувајте кабелот.

Никогаш не го исклучувајте апаратот со извлекување на кабелот од штекер.

Не го допирајте апаратот, приклучниот кабел или штекерот со мокри раце.

Не ставајте никакви предмети во отворите.

Во отворите не смее да има прав, коса или нешто друго што може да го спречи протокот на воздух или да ја намали моќта на смукање.

Внимавајте вашата коса, висечки делови од облека, прсти или други делови од телото да не дојдат во допир со отворите или подвижните делови од апаратот.

Исклучете го апаратот пред да го извлечете приклучниот кабел од штекерот.

Особено внимавајте при чистење на скали.

Никогаш не ја користете правосмукалката за чистење на запалени делови или струготини, отпушоци од цигари, ќибрити, запаливи материи (н.пр. пена за подови), остри шилести предмети (парчиња стакло и сл.) Не го користете апаратот со несоодветни додатоци.

Не го приближувајте отворот на цевката за смукање и другите отвори до лицето и телото.

Никогаш не го користете апаратот без вреќа за прав, филтер за излезен воздух или филтер за заштита на моторот.

17

• • • • • • • • • Чувајте го апаратот во суви затворени простории. Ставете го настрана по употребата.

При употреба на автоматскиот намотувач на кабелот, придржувајте го кабелот со рака.

Исклучете го апаратот пред да ја приклучувате или менувате цевката за смукање или додатоците.

Не го користете апаратот за смукање на прав од тонери или слични материјали.

За да спречите евентуални оштетувања, при работа на апаратот не ја приближувајте цевката за смукање или додатоците до вашата глава.

При подолга употреба извлечете најмалку 2/3 од приклучниот кабел, бидејќи со тоа се спречува загревање и оштетување.

Апаратот одговара на важечките германски и европски стандарди за електрична струја, како и на прописите за пречки на радио сигнали.

При повеќечасовна употреба на правосмукалката, извлечете го приклучниот кабел докрај. Правосмукалката да не ја употребувате на градилиште. Исмукан градежен материјал може да предизвика оштетување на апаратот.

ВНИМАНИЕ: Никогаш не ја користете правосмукалката без филтер!

ПОСЕБНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Никогаш да не ја употребувате правосмукалката без филтри ! Правосмукалката употребувајте ја само за домашна употреба и во внатрешни простории! Правосмукалката да не ја употребувате во многу валкани простории, бидејќи веднаш ќе го затните HEPA филтерот !

Приклучување во струја

Проверете дали податоците за напонот, наведени на табелата, одговараат на податоците од вашата домашна електрична мрежа.

Приклучен кабел

:

Ако приклучниот кабел е оштетен, треба да се замени со соодветен кабел, што може да го најдете во најблискиот сервис на Горење.

Податоци за усогласеност со европските стандарди

Тестирањето на овој апарат потврди дека одговара на следните европски директиви • • • 73/23/EEC Низок напон 93/68/EEC Ознака CE 89/336/EEC Директива за електромагнетна усогласеност – EMC

Овој апарат е означен според европскиот пропис 2002/96/ЕЗ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Не го фрлајте на апаратот во нормален наменета за рециклирање. Со ова, вие • •

Составување на правосмукалката

Пред местење или вадење на продолжетоците, секогаш исклучете го Пред да го вклучите апаратот, проверете дали сите филтри се правилно наместени.

МЕСТЕЊЕ НА ПРЕВИТКАНА ЦЕВКА ЗА СМУКАЊЕ ВАДЕЊЕ НА ЦЕВКАТА

• Цевката за смукање извадете ја со притискање на копчето на крајот од свитканата цевка за смукање и извлекување од лежиштето.

НА ПРИКЛУЧНИОТ КАБЕЛ

домашен отпад,туку во официјална колекција помагате да се зачува животната средина.

приклучниот кабел од електричната мрежа. Свитканата цевка ставете ја во влезниот отвор за воздух и притиснете додека не се вклопи во правилна положба.

ОДМОТУВАЊЕ И НАМОТУВАЊЕ

Пред употреба на апаратот одвиткајте доволна должина на приклучен кабел за непречена работа. Сега приклучете го апаратот на изворот на напојување. Приклучниот кабел са намотува назад со притисок на копчето за автоматско намотување. Придржувајте го кабелот со рака, за да спречите заплеткување и оштетување.

18

МЕСТЕЊЕ НА ТЕЛЕСКОПСКАТА ЦЕВКА И ПРОДОЛЖЕТОЦИТЕ

• • • Со притисок на копче развлечете ја телескопската цевка на сакана должина. Ставете ја свитканата цевка во телескопската.

Прицврстете ја четката за смукање на телескопската цевка: Четката за под е наменета за чистење на рамни подни површини и обложени подови.

Продолжетокот за мебел е наменет за чистење на агли и простори помеѓу мебелот. За чистење на завеси или смукање прав од мебел, свртете го продолжетокот во согласност со ознаката до положбата за четка.

Упатства за употреба

• • • Пред употреба на апаратот одвиткајте доволна должина на приклучниот кабел и вклучете го апаратот во струја. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување и вклучете го апаратот. За исклучување притиснете го уште еднаш истото копче. Моќта на проток на воздух може да се избере со регулаторот на свитканата цевка: при чистење на завеси, прав од книги, мебел и сл. намалете го протокот при чистење на рамни подни облоги зголемете го протокот на воздух.

Приклучниот кабел се намотува со притискање на копчето за намотување. Придржувајте го кабелот со рака, за да спречите негово заплеткување како при удар со бич, а и евентуалните оштетувања со тоа.

Употреба 1. МЕНУВАЊЕ НА ЌЕСИЧКАТА ЗА ПРАВ

* Во зависност од нивото на опременост

• • Секогаш да ја употребувате правосмукалката со ставена ќесичка за прав.

Капакот на садот за прав можеби нема да биде правилно затворен, доколку 1. 2. 3. заборавите да ставите ќесичка за прав или ја ставите погрешно. По отстранување на свитливата цевка, отворите го предниот капак.

Завртите го држачот на ќесичката во правилна позиција. Отстраните ја ќесичката за прав.

4. 5. Хартиената ќесичка замените ја со нова кога е полна. Со притискање затворите го капакот додека не се заклучи.

2. Празнење на садот за прав

• • Правосмукалката секогаш треба да филтрирање.

се употребува со наместен сад за прав и Доколку заборавите да го ставите ХЕПА филтерот односно го ставите погрешно, воздухот нема да се прочистува. Со тоа може да се оштети апаратот.

1. 2. Кога ќе ја отстраните свитливата цевка, кренете ја рачката на садот за да го отклучите механизмот за затворање.

Подигнете го садот со филтерот.

19

3. Отстраните го филтерот.

3. Отстранете го садот од апаратот и изпразнете го така што ќе притиснете на затварачот на садот за да се отвори.

4. 5. Испразнете го садот и затворете го повторно.

Ставете го садот назад во правосмукалката.

4. Ставете нов или вратете го исчистениот филтер.

4. Менување на влезниот филтер

• • • Отворете го капакот на правосмукалката.

Препорачуваме HEPA филтерот да го исчистите по секое подолго шмукање.

Со редовно чистење и одржување на HEPA филтерот, ќе постигнете добри резултати на шмукање и со тоа и подолг век на траење на апаратот. За до го постигнете тоа ги препорачуваме следниве методи на чистење: чистење со метле, чукање на филтерот или со тресење на нечистотијата, издување со компримиран воздух. Чист HEPA филтер обезбедува непречен проток на воздухот и овозможува оптимална моќност за шмукање.

1. 2. 3. Отстранете го садот за прав . Извлечете го влезниот филтер нагоре . Ставете нов или вратете го исчистениот филтер .

3 . ЧИСТЕЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА ФИЛТЕРОТ

• • • • Отворете го капакот на правосмукалката.

Излезниот филтер се наоѓа на врвот на правосмукалката.

Филтерот заменете го со нов, кој што ќе го ставите на неговото место. Откако ќе го наместите филтерот, затворете го капакот на правосмукалката.

1. 2. Ќесичката за прав повлечете ја нагоре.

Повлечете го носачот на филтерот нагоре.

20

Менување на излезниот филтер

1. 2. 3. Отворете го капакот на правосмукалката . Излезниот филтер се наоѓа на врвот на правосмукалката . Филтерот заменете го со нов , кој што ќе го ставите на неговото место .

4. Откако ќе го наместите филтерот , затворете го капакот на правосмукалката .

Предности на вашата правосмукалка

Вашата правосмукалка е опремена со повеќеслоен систем на филтрирање: -

ХЕПА филтер,

го пресретнува правот и се грижи во животната средина да се враќа чист воздух. За да функционира ефикасно, треба да се менува во редовни интервали (барем на секои шест месеци). ХЕПА филтерот се заменува со отворање на садот во кој се наоѓа. Подигнете ја решетката, заменете го ХЕПА филтерот и вратете ја решетката на свое место. ХЕПА филтерот, сместен на излезот на воздухот од правосмукалката, има двојна функција: прочистување на воздухот, делумна заштита од алергии.

Повеќеслојниот филтерски систем безбедно ја задржува насобраната нечистотија во внатрешноста на правосмукалката и со тоа овозможува максимално и хигиенско чистење.

Чистење и нега на апаратот

Исклучете го апаратот и извлечете го приклучниот кабел од штекерот. Исчистете ја надворешноста на апаратот со мека крпа и благо средство за чистење. Грубите и рапави средства за чистење ќе ја оштетат надворешната површина.

Никогаш не го натопувајте апаратот или приклучниот кабел во вода или друга течност.

ВНИМАНИЕ:

Кога индикаторот на наполнетост на садот ќе дојде до половина од прозорецот, садот за прав треба да се испразни. ставени филтри.

Никогаш не го употребувајте апаратот без Не ги мијте филтрите во машина за перење и не ги сушете со фен за коса.

Чување

Поставете го апаратот во исправена положба.

Придржете ја рачката и замотајте ја цевката околу телескопската цевка.

Ставете ја телескопската цевка во дупката на куќиштето.

За полесно чување и пренесување на апаратот, закачете ја телескопската цевка во отворот на долниот дел од апаратот.

Паркирниот систем е наменет за чување на цевката / четката за под при кратки прекини во работата. Во тој случај ставете го носачот на четката за под во отворот на паркирање во апаратот.

ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

земја (види телефонски број во Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.

Не е за комерцијална употреба!

ГОРЕЊЕ ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБАТА НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА .

Го задржуваме правото на промени!

21

DIAGRAM Description

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Telescopic tube Hose On/Off button Power control button Cord rewind button Air inlet Floor brush

INSTRUCTION MANUAL EN

Important safeguards

When using this appliance, basic precautions should always be followed:

• Please read the safety instructions carefully and use the appliance only in accordance with these instructions. • • Noise level: Lc < 80 dB(A) Do not leave the appliance unattended during use. • Caution: Assemble the appliance carefully before using it. • Do not leave the appliance unattended when it is plugged in. Pull the plug after use • or when performing maintenance work. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. • • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The appliance is only to be used indoors, in dry rooms. The appliance must not be used for liquids. Operate the appliance only with parts recommended by the manufacturer. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Do not use the device if it has been dropped, damaged, kept outdoors, or has fallen into water. Do not pull or carry the appliance by holding the cable only. Protect the cable from hot surfaces or other damages and do not wedge it. Do not pull the cable to unplug the appliance. Do not operate or touch the appliance or cable with wet hands. Do not insert any object into the openings. Keep the opening free from dust, hairs or other objects which might reduce the cleaning power. Keep your hair, loose clothes, fingers and any other body parts away from openings or moving parts. Switch out the device before pulling the plug. When cleaning stairs apply particular attention. Do not use the vacuum cleaner for: embers, burning cigarette stubs, matches, ect.-liquid materials (e.g.wet carpet foam)-hard, sharp objects (e.g.splinters of glass). Do not use the appliance in connection with a non-permissible extension cable. Keep the suction hose opening an other openings away from your face and body. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag, outlet air filter or motor filter. The appliance is to be stored indoors, in dry rooms only, put the appliance aside after use. Hold the plug when using the automatic cable rewinder. Switch out the device when connecting or changing the suction hose or nozzles. The appliance is not to be used for toner dust or similar materials. During use keep the suction tube, suction hose and nozzles away from your head to prevent injuries. For longer use pull out at least 2/3 of the cable length to avoid overheating and damage. The appliance fulfils the applicable German and European electrical standards as well as the radio interference suppression regulation. 22

• • Do not use a vacuum cleaner on the site. Absorbed building material can damage your appliance. When you are using the vacuum cleaner • together for several hours, pull the connecting cable to the end. Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.

CAUTION: Never use the vacuum cleaner without the filters. Vacuum cleaner use only for home and in the inner rooms! Do not use a vacuum cleaner in very dirty places, it will immediately obstruct HEPA filter!

Connection to the mains supply

Check, please, whether the voltage stated on the data plate comply with the data of your house mains supply.

Supply cord

If the supply cord is damaged, it must be replaced with the suitable cord, or a set for coiling the cable, which you can get in the nearest Gorenje’s service outlet.

Data on compliance with european standards

Test for this type of appliance confirmed that it complies with the following European directives: • 73/23/EEC Low voltage • 93/68/EEC CE Marking • 89/336/EEC Directive on Electromagnetic Compatibility– EMC

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Vacuum cleaner assembling

Always remove the plug from the power supply before fitting or removing accessories. Before 23 putting the appliance into service, please check if all filters are inserted correctly.

ASSEMBLY OF THE SUCTION HOSE

• Insert the flexible suction hose into the connection opening at the top of the housing until you can feel it lock.

HOSE REMOVING

• To remove flexible hose from the vacuum cleaner, press the buttons situated on the flexible hose base, then pull to remove it from the attachment point.

ROLLING THE CABLE OUT AND UP

• Pull out the cable to such a length that easy working is ensured. Now connect the appliance to the main supply. Press the switch to activate the automatic rewinder and hold on the mains plug for safety reason.

FITTING TELESCOPIC TUBE AND ACCESSORIES

• • • Extend the telescopic tube to the desired length by pressing on button. Insert a flexible hose into a telescopic tube. Fit a nozzle to telescopic tube: Floor brush is intended for cleaning bare floor and floor coverings. Crevice/furniture nozzle is for cleaning corners and between cushions. According to the mark rotate the nozzle to brush position to clean curtain or dust on the decorating surfaces.

Instruction for use

• • Before using the appliance, unwind a sufficient length of cord and insert the plug into the power supply. Press the On/Off button to switch the unit • on. To stop it press the On/Off button again. You can adjust the air flow using the air flow regulator on the flexible hose: decrease power for cleaning curtains, books, furniture, etc. increase power for cleaning bare floor. To rewind the cord, press the rewind button and guide the cord with hand to ensure that it does not whip causing damage.

Maintenance 1. Changing of the dust bag

* depending on model

• Always operate the cleaner with dust bag installed. • If you forget to attach the dust bag or attach it in the wrong manner, the dust cover may not close completely. 1. 2. 3. After removing the flexible tube, open the front cover. Rotate the support of the bag to the correct position. Remove the dust bag. 3. Press the lock of dust cup. 4. 5. Replace the paper bag when it is full of dirty and put in a new one. Close the cover by passing down unitil it is locked. 4. 5. Carry away the dust-glass cap and Spill rubbish. Replace the dust compartment subassembly until it is locked.

2. Spilling rubbish from the dust compartment subassembly

*

depending on model

Always operate the cleaner with the dust compartment subassembly whole installed. • If you forget to attach HEPA and filter or attach its in the wrong manner, the dust compartment subassembly may not rinse. 1. 2. After removing the flexible tube, handhold handle and press the locking button. Carry the dust compartment subassembly. 24

3. Cleaning and changing filter

• • • • Filter should be cleaned at least twice a year or when it becomes visible solid. Always operate the cleaner with filter installed. Otherwise, reduced suction or motor damage may be result. Disconnect from electrical outlet, before cleaning filter. 1. 2. 3. Pull dust bag upward. Pull filter supporter upward. Remove filter.

4. Put the filter back.

Cleaning and changing HEPA filter

* depending on model

• Filter should be cleaned at least twice a year or when it becomes visiable solid. • We suggest to clean HEPA filter after every long use. • With regular cleaning and maintenance of HEPA filter, you will achieve good results of cleaning, and hence the longer life of the appliance. • • To achieve this we recommend the following cleaning methods: Cleaning with brush, Shaking the dust from filter, Cleaning the dust from HEPA with compressed air. Clean HEPA filter provides a smooth air flow and allows optimal suction power. 1. 2. 3. Pull dust cup upward. Remove HEPA filter. Put the HEPA filter back.

Changing HEPA filter for air-outlet

* depending on model

1. 2. 3. 4. Open the front cover. When open the front cover, the filter air outlet is found. Take the filter out and change a clean one. Close the front cover.

Advantages of your vacuum cleaner

Your vacuum cleaner is equipped with multi filtration system: -

HEPA filter

ensures that air is kept clean when the cleaner is in use. To keep it working efficiently it should be changed at regular intervals (at least every six months). Change the

HEPA filter

by opening the dust containing the

HEPA filter

. Lift the grip, replace the provided. The -

HEPA filter HEPA filter

cleaner, makes air more: cleanly atmospheric; , lose the grid and refit the entire assembly in the location established on an air outlet of an airflow from a vacuum partly protects you from alergetics The multi filtration system reliably keeps a soaked up dust inside a vacuum cleaner that provides maximum careful and hygienic tidying up.

Care and cleaning

Switch off the appliance and pull out the plug from the power supply. Clean the outside of the appliance with a soft cloth with mild detergent. Harsh or abrasive detergent will damage the outside surface. Never immerse the appliance or cord into water and other liquids.

CAUTION:

When the dust bin full indicator reaches the middle of the window, clean the dust bin. Never use the appliance without filters. Do not use a washing machine to rinse filters. Do not use a hair drier to dry them. 25

STORAGE

Place the appliance vertically. Holding the handle, rotate the hose around the telescopic tube. Insert the telescopic tube into the hole on the body. To facilitate stowing and for transportation of device, please insert the clip of the telescopic tube into the arrangement rail at the bottom of the device. Parking system serves for parking suction tube/floor nozzle during short-term interruptions. For this purpose, please insert the holder of the floor nozzle into parking rail of the device.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

Household use only!

GORENJE WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCE

We reserve the right to any modifications!

26

DIAGRAM

• 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Descriere

Tub telescopic Furtun Buton întrerupător ON/OFF Regulator de putere Butonul derulatorului cablului de alimentare Gură de intrare Perie de podea • • • • •

Măsuri de siguranţă importante

Ori de câte ori folosiţi acest aparat, trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă fundamentale:

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă şi folosiţi aparatul numai în c onformitate cu aceste instrucţiuni.

• • • • • Nivel de zgomot: Lc < 80 dB (A) Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul folosirii. Atenţie: Asamblaţi aparatul cu grijă înainte de a-l folosi. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atât timp cât este conectat la priza de curent. Scoateţi aparatul din priză după utilizare, sau atunci când efectuaţi operaţiuni de întreţinere.

Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de exper ienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. 27 • • • • • • • • • •

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA RO

• • • • • Acest aparat poate fi folosi numai în incinte acoperite şi uscate. Acest aparat nu poate fi folosit pentru a aspira lichide. Folosiţi aparatul numai cu piesele recomandate de producător.

Nu folosiţi aparatul dacă acesta a fost scăpat pe jos, deteriorat, lăsat afară sau dacă a căzut în apă.

Nu trageţi sau transportaţi aparatul ţinându -l de cablu. Protejaţi cablul de suprafeţele încinse sau de alte deteriorări şi înţepături.

Nu trageţi de cablu pentru a scoate aparatul din priză.

Nu folosiţi şi nu atingeţi aparatul atât timp cât aveţi mâinile ude.

Nu introduceţi nici un obiect în orificii.

Menţineţi orificiile libere de praf, fire de păr sau alte obiecte care ar putea diminua puterea de curăţare.

Ţineţi departe părul, hainele largi, degetele sau alte părţi ale corpului de orificii le sau componentele mobile ale aparatului. Opriţi aparatul înainte de a -l scoate din priză.

Acordaţi o atenţie deosebită atunci când curăţaţi scări. Nu folosiţi aspiratorul pentru: cărbuni încinşi, ţigări nestinse, chibrituri, etc., lichide (cum ar fi spuma de pe covorul ud) – obiecte ascuţite, solide (cum ar fi cioburi de sticlă).

Nu folosiţi aparatul împreună cu un cablu prelungitor nepermis. Ţineţi furtunul de aspirare şi alte orificii ale aparatului departe de faţă şi alte părţi ale corpului. Nu folos iţi aspiratorul fără sacul de praf, filtrul de evacuare a aerului sau filtrul de motor. Acest aparat trebuie depozitat în incinte acoperite şi uscate.

Ghidaţi cablu cu mâna atunci când folosiţi derulatorul de cablu. Opriţi aparatul înainte de a racorda sau de a schimba furtunul de aspirare sau accesoriile. Aparatul nu trebuie folosit pentru praf de coloranţi sau alte materiale similare.

Pe durata utilizării, ţineţi tubul de aspirare, furtunul de aspirare şi accesoriile departe de cap, pentru a preîntâmpina rănirea.

• • • Pentru o utilizare mai îndelungată, derulaţi cel puţin 2/3 din lungimea cablului, pentru a evita supraîncălzirea şi deteriorările.

Aparatul respectă standardele germane şi europene aplicabile aparatelor electrice, precum şi reglementările privind eliminarea interferenţelor radio.

Nu utilizaţi aspiratorul pe şantier. Materialul de construcţie aspirat poate avaria aparatul. • A tunci când utilizaţi aspiratorul timp de câteva ore, rulaţi cablul de conectare la maximum. • Nu conectaţi niciodată a situaţiile periculoase.

cest aparat la un ceas electronic extern sau un sistem de comandă de la distanţă pentru a evita

ATENŢIE: Nu folosiţi niciodată aspiratorul de praf fără filtre.

Aspiratorul este conceput pentru uz casnic şi în camerele interioare! Nu utilizaţi aspiratorul în locurile foarte murdare, filtrul HEPA se va înfunda imediat!

Conectarea la reţeaua de curent electric

Vă rugăm să verificaţi dacă tensiunea specificată pe plăcuţa de date a aparatul corespunde datelor reţelei dumneavoastră de a limentare cu curent electric.

Cablul de alimentare

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablul adecvat, sau un set de înfăşurare a cablului, Gorenje. care poate fi achiziţionat de la cel mai apropiat magazin

Date privind conformitatea cu standardele europene

Testele efectuate asupra acestui tip de aparat au confirmat conformitatea cu prevederile următoarelor directive europene: • 73/23/CEE privind joasa tensiune • • 93/68/CEE privind marcajele CE Directiva 89/336/CEE privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Acest aparat electrocasnic este marcat în conformitate cu de echipamente electrice şi electronice. Aceste linii directoare constituie cadrul legislativ aplicabil la nivel electrice şi electronice .

Mediul înconjurător

înmânaţi Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci -l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.

Asamblarea aspiratorului

Scoateţi întotdeauna aparatul din priză înainte de a ataşa sau de scoate accesoriile. Înainte de a pune aparatul în funcţiune, verificaţi dacă toate filtrele sunt montate corect.

Asamblarea furtunului de aspirat

Introduceţi furtunul flexibil în orificiul de racordare de pe partea superioară a carcasei, până când simţiţi că s -a blocat.

Scoaterea furtunului

• Pentru a demonta furtunul flexibil al aspiratorului, ap ăsaţi butoanele situate la baza furtunului flexibil, apoi trageţi pentru a -l scoate din punctul de racordare.

Derularea şi rularea cablului

• Pentru derulare, trageţi de cablu până la o lungime care permite o operare uşoară. Apoi conectaţi aparatul la priza pentru a preveni accidentele. de curent. Pentru rulare, apăsaţi întrerupătorul pentru a activa derulatorul automat şi ghidaţi cablul

Montarea tubului telescopic şi a accesoriilor

• • • Extindeţi tubul telescopic până la lungimea dorită, apăsând butonul.

Introduc eţi furtunul flexibil în tubul telescopic. Montaţi accesoriul la tubul telescopic: Peria de podea este destinată curăţării podelelor neacoperite, dar şi a covoarelor.

Duza pentru spaţii înguste/mobilă este destinată curăţării colţurilor şi a spaţiilor dint re pernele canapelelor. Pentru a curăţa perdele sau praful de pe suprafeţe decorative, rotiţi duza în poziţia cu perie, indicată de semn.

Instrucţiuni de utilizare

• Înainte de a folosi aparatul, derulaţi suficient de mult cablul de alimentare şi introduceţi ştecherul în priză. 28

• • Apăsaţi întrerupătorul On/Off pentru a pune aparatul în funcţiune. Pentru a -l opri, apăsaţi din nou butonul On/Off.

Puteţi regla fluxul de aer folosind regulatorul de flux de aer aflat pe furtunul flexibil: reduceţi puterea atunci când curăţaţi perdele, cărţi, mobilă, etc.

Pentru a rula cablul de alimentare, apăsaţi buton derulator şi ghidaţi cablul cu mâna, pentru a vă asigura că mişcările lui violente nu cauzează daune.

măriţi puterea pentru a curăţa podeaua.

Întreţinere 1. SCHIMBAREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF

* în funcţie de model

• Folosiţi întotdeauna aspiratorul cu recipientul pentru praf instalat. • Dacă uitaţi să ataşaţi punga de praf sau o ataşaţi într o manieră nepotrivită, capacul nu se va închide complet. 1. 2. 3. După ce aţi îndepărta t tubul flexibil, deschide ţi capacul frontal.

Rotiţi suportul pungii în poziţia corectă.

Îndepărtaţi punga de praf.

2. Aruncarea gunoiului din compartimentul de praf

* în funcţie de model

• • Manipulaţi mereu aparatul cu ansamblu de depozitare a prafului ,complet instalat. Dacă aţi uitat să ataşaţi filtrul Hepa sau dacă l aţi ataş at incorect, s ar putea să nu cureţe cum 1. 2. trebuie. După ce scoateţi tubul flexibil, ţineţi de mâner şi apăsaţi butonul de blocare.

Scoateţi compartimentul de depozitare a prafului. 3. Apăsaţi siguranţa compartimentului de depozitare a prafului.

4. 5. Înlocuiţi punga de hârtie când aceasta este plină sau murdară, cu alta nouă.

Închide ţi capacul, apăsând până se închide. 4. 5. Aruncaţi gunoiul şi fixaţi apoi din nou compartimentul de praf. Fixaţi până când se blochează.

29

3 . CURĂŢAREA ŞI ÎNLOCUIREA FILTRULUI

• • • • Filtrul orificiului de intrare a aerului ar trebui să fie cuăţat de cel puţin de 2 ori pe an sau când este vizibil solid. Filtrul HEPA al orificiului de intrare sau de ieşire a aerului sunt schimbate Manipulaţi aparatul întotdeauna cu filtrele şi filtrul Hepa instalate. În caz contrar, motorul sau forţa de aspirare poate fi redusă.

Înainte de a curăţa filtrul, deconectaţi aparatul de la priză. 1. 2. 3. Trageţi afară punga de praf.

Trageţi afară suportul filtrului.

Îndepăratţi filtrul.

• 1. 2. 3. - Curăţaţi cu peria, - Scuturaţi praful din filtru, - Curăţaţi praful din filtrul HEPA cu ajutorul aerului compresat. Curăţarea filtrului HEPA permite fluiditatea fl uxului de aer care asigură o putere optimă de absorbţie.

Scoateţi sacul de praf sau ridicaţi carcasa aspiratorului Îndepărtaţi filtrul.

Puneţi filtrul înapoi.

5. Schimbarea filtrului de iesire a aerului.

* în funcţie de model

1. 3. Deschideţi carcasa frontală. 2. Când deschideţi carcasa frontală veţi putea găsi filtrul de ieşire a aerului. Scoateţi filtrul afară si schimbaţi -l cu unul 4. curat. Închideţi carcasa frontală. 4. Puneţi filtrul înapoi.

4.

Curăţarea şi schimbarea fi ltrului Hepa

* în funcţie de model

• • • Vă sugerăm să curăţaţi filtrul HEPA după fiecare utilizare îndelungată. Dacă veţi asigura o curăţare şi o mentenanţă regulată a filtrului HEPA, veţi obţine rezultate bune ale curăţării, prin urmare o viaţă mai lungă a ap aratului. Pentru a îndeplini acest lucru, vă recomandăm următoarele metode de curăţare: 30

Avantajele aspiratorului

• Aspiratorul dvs. este echipat cu un multi sistem de filtrare: Filtrul

HEPA

păstrează aerul curat atunci când aspiratorul este în funcţiune. Pentru o eficienţă cât mai bună, filtrul trebuie schimb at la intervale regulate (cel puţin o dată la 6 luni). Filtrul HEPA se schimba prin

deschiderea compartimentului pentru praf. Scoateţi grilajul, înlocuiţi filtrul HEPA, puneţi la loc grilajul şi asamblaţi la loc întreg ansamblul. Filtrul HEPA se afla la o gaură de evacuare a aerului şi are ca rol: păstrarea unei atmosfere curate; vă protejează parţial împotriva alergiilor. Acest sistem cu mai multe filtre păstrează praful în interiorul aspiratorului, ceea ce asigură o curăţenie maximă.

Curăţare şi întreţi nere

Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.

moale şi cu detergent neutru. Un detergent Curăţaţi partea exterioară a aparatului cu o cârpă agresiv poate deteriora suprafaţa aspiratorului.

Nu puneţi aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în a lte lichide.

ATENŢIE:

Atunci când indicatorul pentru sacul de praf ajunge la mijloc, trebuie sa curăţaţi recipientul pentru praf. Aparatul nu trebuie folosit fără filtre.

pot fi uscate cu uscătorul pentru păr.

Filtrele nu se pot spăla în maşina de spălat şi nu

Depozitare

Aparatul trebuie pus vertical. Ţineţi de mâner şi rotiţi furtunul în jurul tubului telescopic. Introduceţi tubul telescopic în gaura din aparat.

doriţi să transportaţi aparatul, vă rugăm să introduceţi clapeta de pe tubul telescopic în suportul din partea de jos a aparatului. Pentru o depozitare mai uşoară, sau atunci când Sistemul de parcare este util pentru a pune deoparte tubul/capătul pentru podea atunci când se întrerupe utilizarea aparatului un timp scurt. În acest scop vă rugăm să introduceţi suportul capătului pentru podea în suportul de parcare de pe aparat.

Garanţie & service

Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relaţii Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer ul local Gorenje sau contactaţi Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje

Numai pentru uz casnic!

GORENJE VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI CU PLĂCERE ACEST APARAT

Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!

31

DIAGRAM Ismertetés

1. 2. Teleszkópos cső 4. Szívócső 3. Bekapcsolás/ kikapcsolás gomb Szíváserősség gomb 5. 6. Kábel visszacsévélő gomb Levegő beszívó 7. Szívófej (padlókefével)

Fontos biztonsági előírások

A készülék használata során tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:

• Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, a készüléket ezen előírásoknak megfelelően működtesse.

• • Zajkibocsátás: Lc < 80 dB(A) • A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül. Figyelem: Körültekintően szerelje össze a készüléket használat előtt.

• Amikor a tápkábel csatlakoztatva van ne hagyja felügyelet nélkül. Használat után vagy karbantartási munka megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt.

• Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék műk ödtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HU

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A készüléket csak fedél alatt, száraz helyiségben használja. A porszívót ne használja folyadék felszívására! Csak a gyártó által javasolt tartozékokat, alkatrészeket használja! Ne használja a készüléket , ha előtte leejtette, vízbe ejtette, kültéren használta, vagy megrongálódott! Ne húzza vagy szállítsa a porszívót a kábelnél fogva! Védje a kábelt a forró felületektől, illetve sérülésektől!

Ne húzza ki a tápkábelnél fogva a készüléket a fali aljzatból! Nedves kézzel ne működtesse a készüléket vagy érintse meg a tápkábelt! Ne illesszen tárgyakat a készülék nyílásaiba! Tartsa tisztán a légbeszívó nyílást (por, haj, egyéb olyan tárgy amely csökkentheti a szívóerőt)!

Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata, ujjai vagy egyéb testrésze ne érintkezzen a készülék nyílásaival, illetve mozgó alkatrészeivel! A villásdugó kihúzása előtt kapcsolja ki a készüléket! Lépcső tisztítása során fokozott figyelemmel járjon el! A porszívót ne használja: parázs, cigaretta-csikk, gyufa, stb., folyékony anyagok (nedves szőnyegtisztító) – éles, kemény tárgyak (pl.: üvegszilánkok) felszívására! A készüléket ne csatlakoztassa fali aljzathoz a gyártó által nem elfogadott hosszabbító kábelen keresztül! A szívócső nyílását és egyéb nyílásait ne fordítsa arca vagy teste felé! A porszívót ne használja porzsák, kiá ramló levegő szűrő, illetve motor szűrő nélkül!

A készüléket használat után csak fedél alatt, száraz helyiségben tárolja! Amikor visszacsévéli a kábelt a villásdugót ne engedje el! Kapcsolja ki a készüléket amikor szívócsövet vagy porszívófejet cserél. A készülékkel ne szívjon fel tonerport, vagy más, hasonló anyagot! Használat közben a személyi sérülés elkerülése végett a szívócsövet valamint a porszívófejet ne tartsa feje közelében! Amikor huzamosabb ideig kívánja használni a készüléket a tápkábel 32

• • hosszának 2/3 át húzza ki, elkerülendő a túlmelegedést! A készülék megfelel a német és európai elektromos és a rádióhullám interferencia szabványoknak. A porszívót ne használjuk építési területen. A felszívott építési anyag kárt • okozhat a készülékben. Ha a készüléket több órán át használjuk, mindig húzzuk ki teljesen a csatlakozó kábelt. • A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítőkapcsolóra, vagy távvezérlőrendszerre.

FIGYELEM: A porszívót ne használja szűrő nélkül. A porszívót csak a háztartásban, belső helyiségekben használjuk! A porszívót ne használjuk nagyon szennyezett helyiségekben, mert a HEPA filter eltömődhet!

A tápkábel csatlakoztatása fali aljzathoz

Ellenőrizze, az adatkártyán szereplő tápfeszültség specifikáció alapján, hogy a porszívó működtethető -e az Ön háztartásában.

Tápkábel

Amennyiben a tápkábel sérült, cserélje ki, vagy szigetelje le megfelelő módon. Pótalkatrészt illetve szigetelő csomagot a legközelebbi Gorenje szervizben szerezhet be.

Megfeleltetés az európai szabványoknak

A készülék gyártása során elvégzett vizsgálatok alapján a porszívó a következő európai direktíváknak felel meg: • 73/23/EEC alacsony feszültség • 93/68/EEC CE jelölés • 89/336/EEC Elektromágneses kompatibilitás direktíva – EMC

A készülék jelölései megfelelnek a WEEE (elektronikus készülékek hulladékairól szóló) 2002/96/EC európai direktíva előírásainak. Ez az előírás gyakorlatilag egy Európa szerte elfogadott elektronilkus készülékek hulladékairól és azok újrafeldolgozásáról szóló irányelv.

33

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelend ő . Kérjük, hivatalos újrahasznosító gy ű jt ő helyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

A porszívó összeállítása

Mindig húzza ki a tápkábelt mielőtt a porszívó tartozékait fel- vagy leszerelné. Ellenőrizze, hogy minden szűrőt pontosan helyezett -e be, mielőtt a szervizhez fordulna.

A SZÍVÓCSŐ FELSZERELÉSE

• Illessze a rugalmas szívócsövet a készülékházon található nyílásba. A tökéletes illeszkedést kattanó hang jelzi.

A SZÍVÓCSŐ LESZERELÉSE

• A szívócső eltávolításához nyomja meg a cső torkolatán található két gombot, majd húzza ki a porszívóból.

A TÁPKÁBEL FELCSÉVÉLÉSE

• Csévéljen ki a munkához elegendő hosszúságú tápkábelt. Csatlakoztassa a villásdugót fali aljzathoz. Nyomja meg az automatikus visszacsévélő kapcsolót, a villásdugót biztonsági okokból ne engedje el.

A TELESZKÓPOS CSŐ ÉS A TARTOZÉKOK ILLESZTÉSE

• • • Nyomja meg a gombot és a kívánt hosszúságra húzza ki a teleszkópos csövet. Illessze a rugalmas szívócsövet a tele szkópos csőbe.

Illesszen porszívófejet a teleszkópos csőre: A padlókefe szívófejet sima padló, vagy más, sima felület tisztításához ajánlja a gyártó. A rés/bútortisztító fej segítségével sarkokat, vagy nehezen elérhető helyeket tisztíthat. A jelölésnek meg felelően a fejet tetszőlegesen állíthatja így függönyt, vagy dekoratív felületeket is könnyedén tisztíthat.

Használati utasítás

• • A készülék használata előtt csévéljen ki elegendő hosszúságú kábelt, majd csatlakoztassa a villásdugót fali aljzatba. Kapcsolja be a porszívót a Bekapcsolás gomb megnyomásával. A készülék leállításához nyomja meg ismét a • gombot. Az áramlás erősségét a rugalmas csövön található áramlás szabályzóval állíthatja be: csökkentse a szívóerőt ha függönyt, könyvet, bútort, stb. tisztít. n övelje a szívóerőt ha padlót tisztít.

Nyomja meg a kábel visszacsévélő gombot majd futtassa végig kezét a kábelen így biztosíthatja, hogy a kábel túl gyors mozgása ne okozzon kárt a készülékben.

Karbantartás 1. A porzsák cseréje

* típus függvényében

• A készüléket mindig behelyezett porzsákkal működtesse ! • Ha nem helyez be porzsákot, vagy az nem megfelelően került a készülékbe a fedél nem záródik tökéletesen. 1. Húzza ki a rugalmas szívócsövet és nyissa ki a fedelet. 2. Forgassa el a zsáktartót a kívánt irányba. 3. Húzza ki a porzsákot.

2. A szűrő tisztítása

• • 1. 2.

* típus függvényében

• Tisztítsa meg a szűrőt legalább évent e kétszer, illetve amikor szemmel • • • láthatóan szennyezetté válik. A porszívót csak behelyezett porzsákkal üzemeltesse. Ellenkező esetben a szívóerő csökkenhet, illetve a motor károsodhat . A szűrő tisztítása előtt a tápkábelt húzza ki a fail aljzatból. A szűrőt ne mossa ki mosógépben.

Hajszárítóval ne szárítsa meg a szűrőt.

Húzza felfelé a porzsákot. Húzza felfelé a szűrő tartó egységet.

3. Húzza ki a szűrőt.

4. Cserélje ki a porzsákot, ha az megtelt, vagy túl szennyezett. Helyezzen be új porzsákot. 5. Zárja le a fedelet, a fedél tökéletes illeszkedését és záródását kattanó hang jelzi. 34 4. 5. teljesen szárítsa ki. Helyezze vissza a szűrőt.

• a szennyeződés kirázása a filterből, a szennyeződés kifújása sűrített levegővel. A tiszta HEPA filter zavartalan légáramlást biztosít és optimális szívóerőt tesz lehetővé.

1. 2. 3.

3 . A szűrő tisztítása

• Tisztítsa meg a szűrőt legalább évent e kétszer, illetve amikor szemmel láthatóan • • szennyezetté válik. Ellenkező esetben a szívóerő csökkenhet, illetve a motor károsodhat. A szűrő tisztítása előtt a tápkábelt húzza ki a fail aljzatból. Húzza felfelé a porzsákot. Húzza felfelé a szűrő tartó egysé get. Húzza ki a szűrőt.

5. A kiáramló levegő szűrő cseréje

* típus függvényében

1. Nyissa le az előlapot.

2. Az előlap lenyitása után a kiáramló levegő szűrő láthatóvá válik.

3. Húzza ki a szűrőt és cserélje ki. 4. Zárja le az előlapot . 4.

Helyezze vissza a szűrőt.

4. A szűrő tisztítása és cseréje

* típus függvényében

• Tisztítsa meg a szűrőt legalább évent e kétszer, illetve amikor szemmel láthatóan • szennyezetté válik. Javasolt a HEPA filtert minden egyes • hosszabb használat után megtisztítani. A HEPA filter rendszeres tisztításával és karbantartásával jó porszívózási eredményeket érhetünk el és a készülék élettartama is hosszabb lesz. Ennek elérése érdekében a következő tisztítási módszerek javasoltak: tisztítás kefével, 35

A porszívó előnyei

Az Ön porszívóját többkörös szűrőrendszerrel szerelték fel: -

A HEPA szűrő

biztosítja, hogy a levegő tiszta maradjon a porszívó használata közben. Ahhoz, hogy a szűrő hatékonyan működjön rendszeres időközönként tisztítani szüksé ges (legalább félévente). A

HEPA szűrő

a porkamra kinyitása után válik hozzáférhetővé. Emelje ki a rácsot, cserélje ki a

HEPA szűrőt

lazítsa meg a rácsot, majd helyezze be az új szűrőt a megfelelő helyre. A porszívó kiáramló levegő nyílását is tisztító HEP

A szűrő

használata miatt a levegő: tisztábbá válik; részleges védelmet nyújt az allergizáló részecskék ellen A többkörös szűrő rendszer révén a felszívott por a porszívó porkamráján belül marad, így a

takarítás higiéniája és hatékonysága maximális.

Karbantartás és tisztítás

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. A készülék külső borítását puha, kímélő tisztítószerrel átitatott ruhával tisztítsa. Az erősen maró hatású tisztítószer károsíthatja a készülék burkolatát. Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket vagy a tápkábelt.

FIGYELEM:

Amikor a porzsák telítettség jelző eléri az ablak középső állását cserélje ki a porzsákot.

A készüléket ne használja szűrő nélkül.

Mosógépben ne mossa ki a szűrőket. Hajszárítóval n e szárítsa a szűrőket.

TÁROLÁS

A készüléket függőlegesen tárolja.

teleszkópos cső körül.

Illessze a teleszkópos csövet a A fogónál fogva forgassa el a szívócsövet a készülékházba. A készülék tárolásához és szállításához helyezze be a teleszkópos cső klipsz ét a készülék alján található vezetősínbe. A parkoló rendszer a szívócső/szívófejek rövid idejű tárolására szolgál munka közben. A szívófejet illessze a porszívó parkoló sínére.

Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ors zág Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának ve vőszolgálatához.

Csak otthoni felhasználásra!

36

A GORENJE SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

A változtatások jogát fenntartjuk!

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ УКР Опис

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. • • • • Трубка для збільшення довжини шланга Шланг Кнопка вкл./викл.

Кнопка регулювання потужності Вхідний отвір Щітка • • • Кнопка перемотування проводу

Важливі застереження

Використовуючи даний прилад, дотримуйтесь наступних правил безпеки:

• • Уважно прочитайте інструкцію перед використанням приладу і дотримуйтесь вимог, які в ній зазначені, впродовж всього строку користування приладом.

Рівень шуму: Lc < 8 0 перед використанням.

дБ (A) час його використання.

Не залишайте прилад без нагляду під Увага: складіть прилад належним чином Не залишайте прилад без нагляду, якщо його увімкнено в електромережу. Витягніть провід з розетки після використання або під час складання.

Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.

• • • • • • • • • • • • • • • Пилосос призначений лише для використання в побутових умовах. Використовуйте згідно інструкції.

Користуйтесь приладом тільки в комплекті з деталями, рекомендованими виробником.

Не використовуйте прилад після падіння, при ушкодженні, після зберігання надворі або після падіння у воду.

Не тягніть прилад за провід. Зберігайте провід подалі від гарячих поверхонь та інших небезпечних місць, не перегинайте його.

Для вимкнення приладу з електромережі не тягніть його за провід. Не торкайтесь приладу і проводу вологими руками.

Не вставляйте в отвори приладу сторонні предмети.

Стежте, щоб в отвір не потрапляв пил, волосся або інші предмети, здатні знизити потужність.

Стежте, щоб волосся, одяг, пальці або інші частини тіла не торкались отвору та рухомих деталей.

Вимкніть пристрій перед тим, як витягнути провід з розетки.

При чищенні сходів будьте особливо уважні. Не використовуйте пилосос для гасіння недопалків, сірників та збирання рідких матеріалів (наприклад, волога піна для килима), твердих, гострих предметів (наприклад, осколки скла). Не використовуйте прилад в комплекті з подовжувачем. Стежте, щоб шланг в процесі роботи не був поряд з обличчям або іншими частками тіла.

Не використовуйте пилосос без мішка для сміття, фільтру для повітря або фільтру двигуна.

Зберігайте прилад тільки всередині будинку, в сухому приміщенні. Складіть пилосос після використання.

Утримуйте провід при змотуванні.

Вимикайте пристрій під час заміни шлангу або насадок.

37

• • • • • • • Не використовуйте прилад для прибирання пилу з тонера або подібних матеріалів.

При використанні приладу стежте, щоб шланг та насадки були подалі від обличчя, щоб запобігти поранення.

При тривалому використанні витягніть провід принаймні на 2/3, щоб запобігти перегрівання.

Прилад відповідає Німецьким та Європейськими стандартам з електрики та зменшенню радіоперешкод.

Не користуйтеся пилососом, якщо він лежить на боку. Пил та інші субстанції, що всмоктуються пилососом, можуть пошкодити Ваш прилад . Якщо загальний час користування Вашим пилососом складає кілька годин, витягніть кабель живлення до кінця . Для уникнення небезпеки ніколи не під’єднуйте цей пристрій до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування.

УВАГА: В жодному разі не використовуйте прилад без фільтрів.

фільтру ! Пилосос призначений тільки для домашнього використання та прибирання лише усередині приміщення ! Не користуйтеся пилососом для прибирання надто забруднених місць, це призведе до миттєвого забруднення НЕРА

Підключення до електромережі

Перевірте, чи співпадає напруга приладу, що зазначена в таблиці основних даних, з показниками вашої електромережі.

З’єднувальний провід

найближчому сервісному центрі. При ушкодженні проводу замініть його на відповідний, який ви можете придбати в

Відповідність європейським стандартам

Тестування даного типу приладу підтвердило, що він відповідає таким Європейським стандартам : • • 73/23/EEC 93/68/EEC Низька напруга CE Маркування • 89/336/EEC Вимога щодо Електромагнітної Сумісності – ЕМС

Цей апарат марковано відповідно Європейській 2002/96/EC електронного обладнання (WEEE). Ця директива – це основа Все європейських стандартів по поверненні і переробці Використаного Електричного та .

Навколишнє середовище

побутовими відходами, а здавайте його в Не викидайте пристрій разом із звичайними офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля

Складання приладу

правильно. Завжди виймайте вилку з розетки перед тим, як знімати або надівати насадки на пилосос. Перед тим, як віддавати прилад до сервісного центру, перевірте, чи всі фільтри вставлені

УСТАНОВКА ШЛАНГУ

заблокований.

Вставте гнучкий шланг в отвір зверху приладу, доки Ви не відчуєте, що він

ДЕМОНТАЖ ШЛАНГУ

• Щоб зняти гнучкий шланг з приладу, натисніть на кнопки, розташовані біля основи гнучкого шлангу, та потягніть шланг.

ПЕРЕМОТУВАННЯ КАБЕЛЮ

• Витягніть кабель на таку довжину, щоб забезпечити легку роботу приладу. Підключіть прилад до електромережі. Натисніть кнопку для активації перемотування проводу і тримайте вилку у цілях безпеки.

НАСАДКИ ТА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА

• • • Витягніть телескопічну трубку на бажану довжину за допомогою натиснення на кнопку. Вставте гнучкий шланг в елескопічну трубку.

Прилагодьте насадку до телескопічної трубки: Щітка для підлоги створена для чищення голої підлоги та покриття. 38

Насадка з вузьким отвором декоративних поверхонь. / насадка для меблів створена для чищення кутів та закутків між меблями. Відповідно до позначок, обертайте насадку для чищення штор або

Інструкція з експлуатації

• • • Перед тим, як використовувати прилад, витягніть кабель на потрібну довжину і вставте вилку в розетку. Натисніть кнопку вкл./викл., щоб активізувати прилад. Для дезактивації натисніть кнопку вкл./викл знову. Ви можете регулювати потужність роботи приладу за допомогою кнопки, яка знаходиться на гнучкому шлангу: зменшіть потужність при чищенні занавісок, книг, меблів та ін. збільшіть потужність для чищення голої підлоги.

Для змотування проводу натисніть кнопку перемотування кабелю і спрямовуйте його рукою, щоб впевнитись, що кабель не загнувся і не зазнав таким чином ушкоджень.

Догляд 1. Заміна мішка для пилу

*

• •

В залежності від моделі

Завжди користуйтесь приладом з установленим мішком для пилу.

Якщо Ви забули помістити мішок для пилу, або установили його неправильно, кришка повністю не закриється. 1. 2. 3. Після того, як Ви зняли гнучкий шланг, відкрийте передню кришку.

Поверніть опорну стійку мішка для пилу у правильне положення.

Витягніть мішок для пилу.

4. 5. Коли паперовий мішок заповнений пилом, його треба зняти і замінити на новий.

Закрийте кришку, натискаючи на неї, доки вона не закриється.

2. ВИПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРУ ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ

* В залежності від моделі

• • Не включайте прилад, якщо контейнер для сміття повністю не встановлений.

Якщо Ви випадково забули вставити HEPA фільтр та основний фільтр або вставили їх некоректно, контейнер для пилу може не закриватися повністю.

1. Після того, як Ви зняли гнучкий шланг, утримуйте ручку і натисніть кнопку відкривання контейнеру для пилу.

2. Витягніть контейнер 3. Натисніть засувки кришки контейнеру для пилу.

39 4. Викиньте пил і поставте кришку на місце.

5. Вставте контейнер для пилу у прилад. Ви маєте відчути, що він заблокований.

3 . Чищення фільтра

• • • Фільтр треба чистити не менше двох разів на рік, або коли помітно, що він забруднений.

Завжди користуйтесь приладом з установленим фільтром.

Якщо не почистити фільтр вчасно, можуть виникнути перешкоди із всмоктуванням або мотор може вийти з ладу.

1. 2. 3. Витягніть мішок для пилу.

Витягніть блок фільтра.

Зніміть фільтр.

• • • • • Ви отримаєте відмінні результати прибирання, а також забезпечите тривалий термін робити Вашого приладу. Для цього ми рекомендуємо наступні методи прибирання: Чищення за допомогою щітки, Видалення пилу з фільтра, Видалення пилу з НЕРА фільтру за допомогою стислого повітря.

Чистий НЕРА фільтр забезпечує рівномірний потік повітря і забезпечує оптимальну потужність всмоктування.

Зніміть фільтр HEPA. Вийміть губчастий фільтр.

Уставте губчастий фільтр в передню кришку ємкості для пилу. Потім вставте НЕРА фільтр в передню кришку ємкості для пилу або замініть НЕРА фільтр на новий . 4. Уставте фільтр на місце.

4. ЧИЩЕННЯ ТА ЗАМІНА ФІЛЬТРУ АБО ФІЛЬТРУ

* В залежності від моделі

• • • Фільтр треба чистити не менше двох разів на рік, або коли помітно, що він забруднений.

Ми радимо чистити НЕРА фільтр після кожного тривалого користування. Завдяки регулярному чищенню та дбайливому догляду за НЕРА фільтром, 40

5. Заміна фільтру для виходу повітря

* В залежності від моделі

1. 2. 3. 4. Відкрийте передню кришку.

Після відкриття кришки, Ви маєте доступ до фільтру для виходу повітря.

Витягніть фільтр та замініть його на чистий.

Закрийте передню кришку.

Переваги вашого пилососу

Ваш пилосос обладнаний системою мультифільтрації: -

HEPA фільтр

знаходиться . створює чисте повітря при роботі приладу. Для забезпечення ефективної роботи фільтр слід регулярно міняти (принаймні, раз у півроку). Поміняти HEPA

фільтр

можна, відкривши контейнер, в якому він Підніміть решітку , замініть

HEPA фільтр

, поставте захисну решітку на місце. HEPA повітря більш:

фільтр

встановлений на виході повітря з пилососу. Це робить атмосферно чистим ; частково захищає від алергії.

Система мультифільтрації надійно утримує всмоктаний пил всередині пилососу, що забезпечує максимально ефективне та гігієнічне прибирання.

Чищення та догляд

Вимкніть пилосос і витягніть вилку з розетки.

ганчіркою та середнім розчином миючого засобу. Агресивні або абразивні засоби можуть ушкодити поверхню приладу.

провід у воду чи інші рідини.

В жодному разі не занурюйте прилад або Очистіть зовнішню поверхню пилососу м’якою

УВАГА:

Коли індикатор наповнення контейнера сягає половини віконця, почистіть контейнер.

Ніколи не використовуйте прилад без фільтрів.

Не періть фільтри у пральній машині. Не використовуйте фен для сушіння фільтрів.

Зберігання

положенні.

Зберігайте прилад у вертикальному Притримуючи пилосос за ручку, обкрутіть шланг навколо телескопічної труби.

Вставте телескопічну трубу в отвір на корпусі.

Для полегшення складання і транспортування приладу, помістіть защіпку телескопічної трубки у спеціальне відділення на дні корпусу. Система паркування труби / насадки служить для зберігання впродовж короткого часту. З цією метою, вставте утримувач насадки в спеціальний отвір на пристрої.

41

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliаnces.

Тільки для домашнього використання!

GORENJE БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ ПРИЛАДОМ

Описание

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. • • • • • • • •

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

BG

Телескопична тръба Маркуч Бутон за включване/изключване Бутон на контрол Бутон за кабела Въздуховод Четка

Важни съвети

Когато използвате уреда, е необходимо да спазвате следните основни правила :

Моля, прочетете инструкциите внимателно и използвайте уреда само в съответсвие с инструкциите за употреба . Ниво на шума: Lc < 8 0 dB[A] Не оставяте уреда без наблюдение, докато е включен. Внимание: Сглобете внимателно уреда преди употреба . Не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен в контакта. След употреба извадете от контакта.

Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування. під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.

Уредът е пригоден да работи само вътре, в сухи помещения. Не бива да използвате уреда за почистване на течности . Изпозлвайте уреда само с частите, препоръчани от производителя.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Не използвайте уреда ако е бил изпускан, повреден, държан на открито или е имал допир с вода . Не дърпайте или носете уреда само чрез придържане на кабела. Пазете кабела от горещи повърхности и не го прегъвайте.

Не изклювайте уреда, като дърпате кабела.

Не използвайте или докосвайте уреда, докато сте с мокри ръце.

Не поставяйте никакви предмети в отворите.

Почиствайте отворите от прах, косми и други предмети, които могат да намалят почистващата сила.

Пазете косата си, дрехите, пръстите и други части от тялото си от отворите или движещите се части . Изключете уреда от бутона, преди да го изключите от захранването.

Бъдете особено внимателни, когато почиствате стълби.

Не използвайте прахосмукачката за почистване на: въглени, цигарени угарки, кибритени клечки, мокри материи (например мокри килими или подови настилки), остри предмети, като счупени стъкла.

Не използвайте уреда с непозволени удължители или разклонители . Пазете лицето и тялото си от всмукателния маркуч и другите отвори. Не употрбявайте уреда без торбичка, въздушен филтър и филтър около мотора.

Съхранявайте уреда само вътре, в сухо помещение.

Придържайте кабела, когато използвате бутона за навивана на кабела. Изключете уреда от захранването, когато сменяте консумативи и накрайници.

Не използвайте уреда за почистване на разпилян тонер материали.

от принтер или ксерокс касети, както и за почистване на подобни По време на употреба пазете всмукателната тръба, маркуча и накрайниците от главата си, за да не се нараните.

За да съхраните уреда за по дълга употреба изваждайте най малко 2/3 от кабела, за да го преадпазите от прегряване и увреждане.

Уредът отговаря на изискванията на германските и европейски електрически стандарти за смущение на радио сигнал.

Не използвайте прахосмукачката за почистване на строителни отпадъци. 42

• • Отпадъчните материалите могат да повредят уреда Ви.

Когато ще използвате прахосмукачката за няколко часа, издърпайте кабела до край.

За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога да се свързва към външен таймерен ключ или система за дистанционно управление .

ВНИМАНИЕ : помещения!

Никога не използвайте прахосмукачката без филтри.

Прахосмукачката е предназначена за домашна употреба, в затворени Не използвайте прахосмукачката в много замърсени помещения, това незабавно ще доведе до запушване на HEPA филтъра !

Свързване с електрическата мрежа

Моля, проверете дали напрежението посочено на стикера на уреда отроваря на напрежението на електрическата мрежа в дома Ви.

Свързващ кабел

Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде сменен с подходящ. , обърнете се кън най близката сервизна база на Gorenje.

Данни съгласно Европейските стандарти

Тестовете на уреда потвърждават, че е в съответствие със следните европейски директиви: • • • 73/23/EEC 93/68/EEC 89/336/EEC Нисковолтово напрежение CE Маркировка Директива за електромагнитна съвместимост – EMC

Този уред е маркиран съгласно Европейска директива 2002/96/EC за O ползотворяване на електронното и (WEEE). на излезли от употреба електрически уреди.

Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда

Сглобяване на прахосмукачката

Винаги изключвайте уреда от захранването преди да поставяте или сменяте аксесоарите му. Преди да започнете работа с уреда се уверете, че всички части са правилно поставени на местата им.

маркуч

Сглобяване на всумукателния

Вмъкнете гъвкъвия всумукателен маркуч в свързващия отвор отгоре докато се убедите , че е поставен добре.

Сваляне на маркуча

• За да свалите маркуча от прахосмукачката, натиснете бутона, който се намира в основата на маркуча и издърпайте докато се откачи от отвора. За да свалите маркуча натиснете бутона който се намира до основата и след това издърпайте и я извадете от отвора .

Изваждане и прибиране на кабела

• Издърпайте кабела толкова, че дължината му да Ви ползволява удобно да оперирате с уреда. След това свържете кабела със захранването. Натиснете бутона, за да активирате автоматичното навиване на кабела и за безопасност придържайте основния кабел.

Поставяне на телескопичната тръба и аксесоарите

• • • Изтеглете телескопичната тръба до желаното от Вас положение, чрез натискане на бутона.

Поставете гъвкавия маркуч в тръбата. Поставете приставка към телескопичната тръба : Четката за под е предназначена за почистване на непокрит под и под с килими.

Накрайникът за почистване на мебели и ъгли е предназначен за почистване на ъгли и между възглавници повърхности. . В зависимист от маркировката завъртете накрайника за почистване нха пердета или на прах от декоративни 43

E ксплоатация 1. промяна на прах чанта

* в зависимост от модела

• •

Винаги се управлява с чисти прах чанта инсталиран. Ако сте пропуснали да поставите пръстта сак или се прикрепи в грешен начин пръстта не могат да покриват близо напълно.

1. След отстраняване на гъвкава тръба, отворете предния капак. правилното положение. 2. Завъртане подкрепата на чанта за 3. Отстранете праха чантата.

• • • Винаги използвайте уреда с поставен филтър и инсталиран HEPA.

В противен случай ще се намали всмукателната сила или ще се повреди мотора.

Изключете от захранването преди да почистите филтъра. 1. 2. 3. Издърпайте прах чувал нагоре.

Издърпайте филтър поддръжник нагоре.

Премахване на филтър.

4. Сложи филтъра обратно.

4. Замяна на хартията сакове, когато тя е пълна с мръсни и въведе нова. 5. Затваряне на корицата минавайки определяне unitil тя е заключена.

2 . Почистване и смяна на ФИЛТЪР

* в зависимост от модела

• • Филтърът на отвора за отвеждане на въздуха трябва да се почиства най много замърсен. малко два пъти в годината или когато е видимо HEPA филтъра на входа и на изхода на въздуха са сменяеми.

44

3. Смяна на HEPA филтъра на изходния отвор

* в зависимост от модела

• • Филтърът на отвора за отвеждане на въздуха трябва да се почиства най много замърсен. малко два пъти в годината или когато е видимо Препоръчително е да почиствате HEPA филтъра след по дълга употреба. • • • С редовно почистване и поддръжка на HEPA филтъра, ще постигнете по по дълъг живот на уреда. добри резултати при почистване и ще осигурите За да постигнете това препотъчваме следните начини на почистване: Почистване с четка, Изтръскване на праха от филтъра, Почистване на праха от филтъра с въздух под налягане.

Чистият HEPA филтър осигурява по добра циркулация на въздуха и оптимизира всмукателната сила.

1. 2. 3. 4. Отворете решетката на изходния отвор на въздуха.

Когато отворите решетката ще намерите филтъра.

Извадете филтъра и го заменете с нов. Затворете решетката за изходния отвор на въздуха.

3. Смяна на HEPA филтъра на изходния отвор Предимства на Вашата прахосмукачка

• Вашата прахосмукачка е оборудвана с мултифилтрираща система : С помощтта на HEPA

филтъра

въздуха остава чист, докато уреда работи. За да обратния начин.

HEPA филтъра

поставен на изхода на въздушния поток, който минава през прахосмукачката, прави въздуха: По чист в атмосферата ; защитава Ви от алергии.

Мултифилтриращата система надеждно задържа прахта вътре в уреда, което осигурява внимателно и хигиенично почистване.

Почистване

• • • Изключете уреда от бутона и от захранването. Почистете външната повърхност на уреда с мека кърпа и мек препарат . Силните и абразивни препарати могат да повредят повърхността на прахосмукачката.

Никога не потапяйте уреда или кабела във вода или течности.

45

ВНИМАНИЕ :

• • • Когато съда за събиране на прах е пълен до средата на прозорчето, почистете съда.

Никога не използвайте уреда без филтри.

Не почиствайте филтрите в перална машина. Не използвайте сешоар за подсушаване на филтрите

Съхранение

• • • • Поставяйте уреда във вертикално положение.

Придържайки дръжката, навийте маркуча около телескопичната тръба.

Поставете телескопичната тръба в отвора на основния корпус . За по лесно поставяне или транспортиране, вкарайте клипса на тръбата в релсата на дъното на уреда.

Системата за съхраняване на прахосмукачката когато не я използвате е се сменя редовно (най праха. В HEPA малко на шест месеца). Сменете филтъра или почистете филтъра.. Повдигнете дръжката, сменете филтъра и сглобете по работи ефективно филтъра е необходимо да . много удобна. Поставете телескопичнта тръба в предназначеното за нея място .

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Se rvice Department of Gorenje Domestic Appliances. местния търговец на уреди на Gorenje или се

САМОЗА ДОМАКИНСКА УПОТРЕБА!

GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ДА ПОЛЗВАТЕ С УДОВОЛСТВИЕ НОВИЯ СИ УРЕД

0601001

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement