Gorenje MO23ST Ръководство за употреба

Gorenje MO23ST  Ръководство за употреба

www.gorenje.com

Navodila za uporabo / Mikrovalovna pe č ica

SI .......................................................................................................................................... 4

Upute za uporabu / Mikrovalovna pe ć nica

HR BIH ............................................................................................................................... 20

Uputstvo za upotrebu / Mikrotalasna rerna

SRB BIH MNE .................................................................................................................... 36

Упатства за употреба / Микробрановата печка

MK ...................................................................................................................................... 52

Manual de utilizare / Microunde

RO ...................................................................................................................................... 68

Инструкции за употреба / Микровълновата фурна

BG ....................................................................................................................................... 84

Инструкция по зксплуатации / микроволновая печь

RUS .................................................................................................................................. 100

I нструкція з експлуатації / Мікрохвильова піч

UA ......................................................................................................................................116

4

MIKROVALOVNA PEČICA

SI

SPOŠTOVANI KUPEC NAVODILA ZA UPORABO Najlepša hvala za Vaš nakup. Prepričajte se sami.

Na naše izdelke se lahko zanesete.

Za lažjo uporabo izdelka smo priložili obsežna navodila.

Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili z vašim novim aparatom. Prosimo, da pred prvo uporabo aparata pazljivo preberete navodila.

Vsekakor pa preverite ali ste prejeli nepoškodovan aparat. Če ugotovite transportno poškodbo, se prosimo povežite s prodajalcem, pri katerem ste kupili aparat, ali pa z območnim skladiščem, od koder je bil dobavljen. Telefonsko številko najdete na računu oziroma dobavnici.

Želimo vam veliko veselja z vašim novim aparatom.

Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane in pijače s pomočjo elektromagnetne energije. Aparat uporabljajte le v zaprtih prostorih.

Navodila za uporabo so namenjena uporabniku.

Opisujejo aparat in upravljanje z njim. Prilagojena so različnim tipom aparatov, zato lahko vsebujejo tudi opise funkcij, ki jih vaš aparat nima.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Nikoli se ne dotikajte površin grelnih ali kuhalnih aparatov. Ti se pri delovanju segrejejo. Notranje površine aparata in grelni elementi se zelo segrejejo. Nevarnost opeklin! Otrok ne puščajte blizu.

Izvor mikrovalov in visoke napetosti! Ne odstranjujte pokrova.

OPOZORILO!

Med uporabno postane gospodinjski aparat in njegovi deli vroči. Paziti moramo, da se ne dotikamo vročih površin. Otroci stari manj kot 8 let naj se ne zadržujejo v bližini naprave, razen če jih vse skozi nadzorujete. Ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci stari od 8 let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njo ne bodo igrali. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so nadzorovani.

Poskrbite, da aparati in priključna vrvica ne bosta dosegljiva otrokom mlajšim od 8 let.

• OPOZORILO:

Ko aparat deluje v kombiniranem načinu, smejo otroci zaradi zelo visokih temperatur, ki nastajajo, uporabljati aparat le pod skrbnim nadzorom odraslih (le za aparate s funkcijo žara).

• OPOZORILO:

Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, aparata ne smete uporabljati, dokler ga ne popravi za to poklicana oseba.

5

6

• OPOZORILO

: Popravilo aparata sme opravljati le pooblaščen serviser.

• OPOZORILO:

tekočine in druge hrane ne segrevajte v zaprtih oz. zatesnjenih posodah ali zatesnjeni embalaži, saj lahko ta eksplodira.

• Ne odstranjujte nožic pečice in ne prekrivajte prezračevalnih rež.

• Uporabljajte le pripomočke, ustrezne za uporabo v mikrovalovni pečici.

• Ko segrevate hrano v plastični ali papirnati embalaži oz. posodi, nadzorujte proces segrevanja zaradi nevarnosti, da se takšna embalaža oz. posoda ne vname.

• Če opazite dim, izklopite aparat ali ga izključite iz električnega omrežja, vrata pa pustite zaprta, da zadušite morebiten ogenj. • Ko v mikrovalovni pečici segrevate pijačo, lahko čez nekaj časa pijača zavre in prekipi, zato v tem primeru ravnajte posebej previdno. • Da ne bi prišlo do opeklin, pred uporabo premešajte ali pretresite vsebino stekleničk za dojenčke ali steklenk s hrano za dojenčke ter preverite temperaturo vsebine.

• V mikrovalovni pečici ne segrevajte jajc v lupini ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko eksplodirajo, tudi potem, ko je segrevanje v pečici že končano.

• Ko čistite površino vrat, tesnila, notranjosti pečice, uporabite le blaga in nežna (ne agresivna) čistilna sredstva, nanesite pa jih z gobo ali mehko krpo.

• Redno čistite pečico in odstranjujte morebitne ostanke hrane.

• Če redno ne vzdržujete in čistite pečice, lahko pride do obrabe površin, kar negativno vpliva na življenjsko dobo aparata in povečuje tveganje nevarnosti pri njegovi uporabi.

• Če je priključni kabel poškodovan, ga sme v izogib nevarnosti zamenjati le proizvajalec, pooblaščen serviser ali drug ustrezno usposobljen strokovnjak.

• Pazite, da kabel ne bo visel preko roba mize ali delovne površine.

• Aparata ne priklapljajte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.

• Žarnice v pečici ne poskušajte zamenjati sami in tega tudi ne dovolite nobeni osebi, ki ni pooblaščena s strani Gorenje servisnega centra. Če žarnica v pečici pregori, se posvetujete s trgovcem ali z najbližjim Gorenje servisnim centrom.

• POZOR:

Za čiščenje mikrovalovne pečice ne uporabljajte čistil za pečice, parnih čistilnikov, jednih in grobih čistil, čistil, ki vsebujejo natrijev hidroksid ali žičnatih gobic.

7

8 VARNOSTNA NAVODILA ZA SPLOŠNO UPORABO V nadaljevanju so našteta nekatera pravila in nekateri varnostni ukrepi, ki jih, podobno kot pri uporabi drugih aparatov, velja upoštevati, da bi zagotovili varno in kar najbolj učinkovito delovanje pečice: 1. Med delovanjem pečice naj bodo stekleni pladenj, ročice valja, spojnica ter utor za valj vedno na svojem mestu.

2. Pečice ne uporabljajte v noben drug namen razen za pripravo hrane; ne sušite v njej obleke, papirja ali drugih predmetov in je ne uporabljajte za sterilizacijo. 3. Nikoli ne vklopite pečice, če je ta prazna, saj jo lahko tako poškodujete. 4. V notranjosti pečice ne shranjujte ničesar, npr. papirja, kuharskih knjig ipd. 5. Ne kuhajte hrane, ki je obdana z membrano, npr. jajčnih rumenjakov, krompirja, piščančjih jeter itd., ne da bi pred tem membrano na več koncih prebodli z vilicami.

6. Ne vstavljajte nobenih predmetov v odprtine na zunanji strani pečice. 7 Nikoli ne odstranjujte delov pečice, npr. nožic, zapaha, vijakov Itd. 8. Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem podstavku. Preden hrano postavite v pečico, jo postavite v ustrezno posodo ali podoben pripomoček.

POMEMBNO:

Kuhinjski pripomočki, ki jih ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici: kovinskimi ročaji.

material, ki vsrkava mikrovalovno energijo. To lahko povzroči, da posoda razpoka ali se vžge, poleg tega pa upočasni segrevanje / kuhanje. za uporabo v mikrovalovni pečici. Prav tako ne uporabljajte zaprtih skodelic z ročajem. zoženo odprtino, npr. v steklenici, saj lahko ta med segrevanjem poči. ali slaščice. Uporabljati smete le termometre, ki so namenjeni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.

9. Pripomočke za mikrovalovno pečico uporabljajte le v skladu z navodili njihovega proizvajalca.

10. Ne poskušajte cvreti hrane v mikrovalovni pečici.

11. Bodite pozorni, da se v mikrovalovni pečici segreje le

tekočina, ne pa tudi posoda, v kateri se ta nahaja. Zato je možno, da potem, ko odstranite pokrov, tekočina v posodi oddaja paro ali iz nje škropijo kapljice, tudi če sam pokrov posode ni vroč.

12 Pred uporabo vedno preverite temperaturo hrane, še posebej, če jo boste dajali otrokom. Priporočamo, da nikoli ne užijete hrane/pijače neposredno iz pečice, temveč jo pustite nekaj minut in po možnosti premešate, da se temperatura enakomerno porazdeli.

13. Hrana, ki vsebuje mešanico masti in vode, npr. jušna osnova, naj po izklopu pečice ostane v njej še približno 30 do 60 sekund. Tako boste omogočili, da se mešanica ustali in preprečili uhajanje mehurčkov, ko boste v tekočino segli z žlico ali vanjo vrgli jušno kocko.

14. Pri pripravi hrane bodite pozorni, da se nekatere vrste hrane, npr. božični puding, marmelada ali mleto meso, segrejejo zelo hitro. Ko segrevate ali kuhate hrano z visoko vsebnostjo masti ali sladkorja, ne uporabljajte plastične posode.

15. Pripomočki, ki jih uporabljate pri pripravi hrane v mikrovalovni pečici, se lahko močno segrejejo, saj hrana oddaja toploto. To velja še posebej, če so vrh posode in ročaji prekriti s plastičnim pokrovom ali s plastično prevleko. Pri prijemanju te posode boste morda potrebovali kuhinjske rokavice.

16. Da bi zmanjšali tveganje požara v notranjosti pečice: a) Pazite, da hrane ne kuhate predolgo. Skrbno nadzorujte potek segrevanja, kadar so v pečici prisotni pripomočki iz papirja, plastike ali drugih lahko vnetljivih oz. gorljivih materialov.

b) Preden postavite vrečko v pečico, odstranite žičke za zapiranje vrečke.

c) Če se predmet v pečici vname, pustite vrata pečice zaprta, izklopite pečico z električnega omrežja ali izklopite glavno varovalko na plošči z varovalkami.

9

DIAGRAM PEČICE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gor + (UP) Dol - (DOWN) Izbira načina kuhanja in pečenja - MICRO/ GRILL Prikazovalnik Nastavitev časa in programska ura – CLOCK/ TIMER Izbira menija / AUTO MENU Pričetek in prekinitev delovanja – START/ RESET 10 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zapiralo vrat Okno pečice Prezračevalne reže ali ventilator za prezračevanje Obroč pladnja Stekleni pladenj Nadzorna plošča Rešetka za žar

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

1. SEGREVANJE Z ENIM PRITISKOM NA GUMB 2. SEGREVANJE Z MIKROVALOVNIMI ŽARKI To funkcijo uporabljamo za hitro segrevanje (mikrovalovi 100%) oziroma kuhanje hrane. V stanju pripravljenosti pritisnemo gumb START in pečica bo pričela delovati 60 sekund.

Primer: Segrevanje kozarca mleka a) Kozarec mleka postavite na stekleni vrtljivi pladenj ter zaprite vrata pečice.

b) Pritisnite tipko START/RESET in mikrovalovna pečica bo delovala 1 minuto s 100% močjo.

c) Ko je segrevanje končano, boste zaslišali pet piskov. OPOMBA: Z dodatnim pritiskom na tipko GOR se čas delovanja podaljša za 30 sekund pri vseh programih, razen pri samodejnem kuhanju, večstopenjskem kuhanju in auto odtaljevanju.

Ta funkcija ima dve možnosti:

a) Hitro segrevanje z mikrovalovnimi žarki (100% moč) Primer: Kuhanje s 100% močjo 5 minut 1. Nastavite čas na »5:00«.

b) Segrevanje z mikrovalovnimi žarki z ročnim nadzorom Primer: Segrevanje hrane s 70% močjo 10 minut 1. Pritisnite tipko »MICRO/GRILL«, izberite stopnjo moči 70%; 2. Nastavite čas na »10:00«.

Nastavite lahko 5 ravni moči segrevanja, najdaljši čas delovanja pa je 60 minut.

Število pritiskov na tipko »MICRO/GRILL« 1 2 3 4 5 Moč mikrovalov 100% 70% 50% 30% 10% Izpis na ekranu P100 P70 P50 P30 P10 11

12 3. SAMODEJNO ODTAJEVANJE 4. ŽAR 5. KOMBINIRANO DELOVANJE Pečica omogoča odmrzovanje mesa, perutnine in morskih sadežev. Čas odtaljevanja in moč se samodejno prilagodijo glede na težo, ki je v naprej nastavljena.

Razpon teže zamrznjenega živila je lahko med 100g in 2000g.

Primer: Odtajanje 0,5 kg zamrznjenega mesa a) S pritiskom na tipko MICRO/GRILL izberite »DEF«.

b) S pritiskom na tipko GOR vnesite maso.

c) Pritisnite tipko START/RESET.

Kuhanje oz. peka z žarom je posebej primerna za tanke rezine mesa, zrezke, kotlete, nabodala, klobase, ali kose piščanca. Žar je primeren tudi za pripravo toplih sendvičev ter gratiniranje jedi. Ta funkcija ima dva načina; želene funkcije lahko izberete s pritiskom na tipko MICRO/GRILL (najdaljši čas kuhanja je 60 minut).

Način 1: 85% moči žara, na ekranu je izpisano G-1.

Način 2: 50% moči žara, na ekranu je izpisano G-2. Primer: Priprava hrane na žaru, 20 minut a) Pritisnite tipko MICRO/GRILL, da se na prikazovalniku izpiše »G-1«. b) Nastavite čas kuhanja na »20:00«. c) Pritisnite tipko START/RESET. OPOMBA: Ko pripravljate hrano na žaru, je ne segrevajo mikrovalovni žarki, temveč toploto oddaja kovinski grelnik na vrhu pečice. Ko žar deluje, je kuhanje (oz. peka) možno na dveh stopnjah; po prvi polovici priprave se bo izvajanje programa samodejno prekinilo, dva piska pa bosta označila, da je čas, da hrano, ki jo pripravljate na žaru, obrnete. Ko obrnete hrano, ponovno zaprite vrata pečice in pritisnite tipko START/RESET. Program priprave hrane se bo nadaljeval. Če ne želite obrniti hrane, se bo program nadaljeval samodejno po eni minuti.

Pečica omogoča tudi dva načina kombinirane priprave hrane.

Možnost 1: Pečica vam bo 55 odstotkov časa delovala z mikrovalovi, 45 odstotkov časa z žarom. Ta način delovanja je primeren za pripravo rib ali gratiniranih jedi. Na ekranu bo izpisano »C-1«.

6. SAMODEJNI MENI Možnost 2: Pečica vam bo 30 odstotkov časa delovala z mikrovalovi, 70 odstotkov časa z žarom. Ta način delovanja je primeren za pripravo pudingov, narastkov, omlet, pečenega krompirja ter perutnine.

Primer: Priprava hrane z možnostjo 2, 15 minut a) Pritiskajte tipko MICRO/GRILL, dokler se na prikazovalniku ne pojavi oznaka »C-2«.

b) Nastavite čas delovanja na »15:00«.

c) Pritisnite tipko START/RESET. Za živila v samodejnem meniju je potrebno nastaviti le vrsto in maso/enoto hrane. Pečica vam bo pomagala pri nastavitvi moči in časa.

Primer: Samodejno kuhanje 0,4 kg ribe a) Pritisnite tipko AUTO MENU tolikokrat, da je na prikazovalniku izpisano »A-5«.

b) Vnesi težo s pritiskom na tipki GOR in DOL, dokler se na prikazovalniku ne izpiše »0,4«.

c) Pritisnite tipko START/RESET. Meni A-1 Riž A-2 Zelenjava A-3 Rezanci A-4 Meso A-5 Riba A-6 Perutnina A-7 Tekočine A-8 Popcorn Masa/Enota 100 - 500g 100 - 600g 1 - 2 200 - 1000g 200 - 1000g 200 - 1000g 2 - 10dl 100g Čas in moč mikrovalov 16 - 23min 80% 2 - 7min 30sec 4min 30sec - 7min 40sec 7 - 19min 4 - 12min 14min 30sec - 34min 2 - 5min 3min 30sec 100% 100% 80% 80% 55% 100% 100% 13

14 7. URA 8. PROGRAMSKA URA 9. OTROŠKA ZAŠČITA 10. START / RESET Pečica je opremljena z digitalno uro. Ko je pečica v stanju pripravljenost, lahko s pritiskom na tipko CLOCK/TIMER nastavite čas v 24-urnem ciklu.

Primer: Nastaviti čas na pečici na 8:30 a) Pritisnite tipko CLOCK/TIMER. Napis na prikazovalniku bo začel utripati. Nastavite uro s tipkama GOR IN DOL.

b) Ponovno pritisnite tipko CLOCK/TIMER in nastavite minute s tipkama GOR in DOL. c) Znova pritisnite tipko CLOCK/TIMER in nov čas bo nastavljen.

d) Če želite spremeniti nastavite ure, ponovite zgornji postopek. Programska ura omogoča, da vnaprej nastavite čas začetka in konca priprave hrane. Preden uporabite to funkcijo, mora biti ustrezno nastavljena ura na pečici. Primer: Trenutni čas je 16:30, s pripravo hrane pa želite začeti ob 18:15, in sicer z močjo 70%, 10 minut a) Pritisnite tipko CLOCK/TIMER in s tipkama GOR in DOL nastavite čas na 18:15.

b) S pritiskom na tipko MICRO/GRILL izberite moč 70%.

c) Nastavite čas kuhanja na 10 minut. d) Pritisnite tipko START/RESET.

OPOMBA: Če ne nastavite moči in časa kuhanja ter neposredno po nastavitvi časa začetka delovanja pritisnete tipko START/RESET, bo aparat deloval le kot ura (budilka). Ob 18:15 boste zaslišali 10 piskov, aparat pa se bo izklopil.

Funkcija je uporabna za preprečevanje nenadzorovane uporabe pečice pred otroci. Ko je pečica zaklenjena, se na prikazovalniku prikaže ikona in uporaba pečice je onemogočena.

Če želite aktivirati funkcijo zaklepanja pred otroki, hkrati pritisnite tipki GOR in DOL ter ju držite dve sekundi. Če želite izklopiti to funkcijo, storite enako.

a) Če med delovanjem aparata pritisnete tipko START/ RESET, bo delovanje pečice prekinjeno.

b) Če ste predhodno nastavili programiran vklop, bo po pritisku na tipko START/RESET programirano delovanje preklicano.

SKRB ZA MIKROVALOVNO PEČICO

OKOLJE 1. Pred čiščenjem izklopite pečico in izvlecite vtikač iz vtičnice.

2. Notranjost pečice naj bo vedno čista. Ko se delci hrane, tekočina, ki škropi iz nje, ali razlita tekočina, zasuši na stene pečice, le-te obrišite z vlažno krpo. Uporaba grobih detergentov ali agresivnih čistilnih sredstev ni priporočljiva.

3. Zunanjo površino pečice očistite z vlažno krpo. Da preprečite poškodbe delov v notranjosti pečice pazite, da se voda ne razlije v reže za prezračevanje.

4. Ne dopustite, da se nadzorna plošča zmoči. Očistite jo z mehko, vlažno krpo. Za čiščenje nadzorne plošče ne uporabljajte detergentov, grobih (abrazivnih) sredstev ali čistil v razpršilu.

5. Če se v notranjosti ali okoli zunanjih ploskev ohišja nabere para, jo obrišite z mehko krpo. Do tega lahko pride, če mikrovalovno pečico uporabljate v zelo vlažnih prostorih in nikakor ne pomeni napako pri delovanju pečice.

6. Občasno je potrebno odstraniti tudi steklen pladenj in ga očistiti. Pladenj pomijte v topli vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem stroju.

7. Ležajni obroč ter dno (spodnja ploskev) notranjost pečice je potrebno redno čistiti, saj lahko sicer med delovanjem pečica oddaja hrup. Preprosto obrišite dno notranjosti pečice z blagim detergentom, vodo ali sredstvom za čiščenje stekla ter posušite. Ležajni obroč lahko pomijete v topli vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem stroju. Po daljši uporabi se lahko na kolesih ležajnega obroča naberejo hlapi od kuhanja, vendar to ne vpliva na njegovo delovanje. Ko odstranjujete ležajni obroč iz utora na dnu komore (notranjosti pečice), pazite, da ga boste pravilno ponovno namestili.

8. Morebiten neprijeten vonj iz pečice lahko odstranite tako, da v globoko posodo za pripravo hrane v mikrovalovni pečici vlijete skodelico vode ter narežete lupino ene limone. Posodo nato za pet minut postavite v mikrovalovno pečico in le-to vklopite. Po koncu delovanja temeljito posušite notranjost pečice in jo obrišite z mehko krpo.

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

15

16

VGRADNJA MIKROVALOVNE PEČICE

NAMESTITEV 1. Preverite, če ste iz notranjosti vrat odstranili ves embalažni material. Ne odstranjujte zaščitnega kartona, ki služi kot zaščita magnetrona.

2. Ko odstranite embalažo, preglejte pečico, če je prišlo do vidnih poškodb, kot na primer: zaslonu, Ne uporabljajte pečice, če opazite kakšno izmed zgornjih poškodb.

3. Mikrovalovna pečica tehta okoli 16,5 kg; postavite jo na vodoravno površino, ki je dovolj trdna, da bo zdržala težo pečice.

4. Pečico postavite proč od virov visoke temperature in pare.

5. Ne postavljajte ničesar na pečico. 6. Aparata ne postavljajte v zaprt element. Da bi zagotovili zadostno zračenje, naj bo ob straneh pečice vsaj 20 cm prostora, nad njo pa 30 cm. Aparata ne postavljajte v zaprt element.

7. Kot pri vseh drugih aparatih je tudi pri tem potreben skrben nadzor, ko ga uporabljajo otroci. 8. Ne odstranjujte pogonske gredi vrtljivega podstavka.

9. Električna vtičnica mora biti zlahka dostopna, da lahko aparat v sili hitro in enostavno odklopimo. Lahko pa pečico skladno z navodili za električno napeljavo povežete s stikalom s katerim lahko v trenutku izklopite napajanje. Napravo priključite na pravilno nameščeno ozemljeno enofazno vtičnico z izmeničnim tokom 230V/50Hz. OPOZORILO! APARAT MORA BITI OZEMLJEN! Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost, če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa.

10. Pečica potrebuje 1,4 kVA vhodne moči. Priporočamo, da se ob namestitvi pečice posvetujete s serviserjem oz. ustreznim strokovnjakom.

POZOR: Pečica ima lastno zaščito, in sicer varovalko 250V, 10A.

SPECIFIKACIJE MERE VGRADNJE MIKROVALNE PEČICE Poraba el. Energije .................................. 220-240V~50Hz, 1400W Izhodna moč ...................................................................................... 900W Grelnik za žar .................................................................................... 1200W Delovna frekvenca ................................................................... 2450MHz Zunanje mere:................ 510mm(Š) X 303mm(V) X 425mm(G) Prostornina pečice: .....................................................................23 litrov Masa brez embalaže: .................................................................... 16,5 kg Raven hrupa: .....................................................................Lc < 58 dB (A) Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

RADIJSKE MOTNJE (INTERFERENCE) Mikrovalovna pečica lahko povzroča motnje sprejema pri Vašem radijskem sprejemniku, TV sprejemniku in podobnih napravah. Če pride do motenj (interference), je te možno odpraviti ali zmanjšati z naslednjimi ukrepi: a) Očistite vrata in površine tesnil na pečici.

b) Postavite radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd. čim dlje od mikrovalovne pečice.

c) Za radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd. uporabite ustrezno nameščeno anteno, ki bo omogočala močan sprejem signala.

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO NA FUNKCIONALNOST APARATA.

17

18

PREDEN POKLIČETE SERVISERJA

1. Če pečica sploh ne deluje, če se na ekranu ne pojavi nič ali če se prikaz ugasne: a) Preverite, če je pečica pravilno priključena na električno omrežje. Če ni, odstranite vtikač iz vtičnice, počakajte 10 sekund in ga ponovno vključite.

b) Preverite, če je na električni napeljavi pregorela varovalka ali če je tok prekinjen na glavni varovalki. Če na varovalkah ni videti napake, preskusite vtičnico z nekim drugim aparatom. 2. Če mikrovalovna pečica ne greje, t.j. ne oddaja mikrovalovne energije: a) Preverite, če je programska ura pravilno nastavljena.

b) Preverite, če so vrata trdno zaprta in varnostne ključavnice zaklenjene. Če niso, se mikrovalovna energija ne bo sproščala.

Če s pomočjo zgornjih napotkov niste uspeli odpraviti težav, se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja.

GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!

Dodatna priporočila za pečenje z mikrovalovi ter koristne nasvete najdete na spletni strani: http://www.gorenje.si

VELIKO UŽITKA OB UPORABI VAŠE MIKROVALOVNE PEČICE VAM ŽELI

19

20

MIKROVALNA PEĆNICA

BIH HR

POŠTOVANI KUPAC UPUTE ZA UPORABU Najljepše se Vam zahvaljujemo za kupovinu našeg proizvoda. Sami ćete se uvjeriti da se na naše proizvode možete osloniti.

Za lakše rukovanje proizvodom pripremili smo opsežne upute, koje će vam pomoći da se što brže upoznate s vašim novim aparatom. Molimo Vas da prije prve upotrebe pažljivo pročitate ove upute.

Čim Vam aparat bude dostavljen, najprije provjerite dali ste ga primili neoštećenog. Ako otkrijete bilo kakvo transportno oštećenje, smjesta o tom obavijestite Vašeg prodavača ili regionalno skladište, od kojeg ste aparat dobili. Njihove telefonske brojeve naći ćete na računu ili na dostavnici.

Želimo Vam mnogo uspjeha u korištenju Vašeg novog aparata!

Uređaj je namijenjen za uporabu jedino u domaćinstvu, te za zagrijavanje hrane i pića uz pomoć elektromagnetske energije. Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru.

Uputstva za upotrebu namijenjene su korisniku.

Opisuju aparat i upravljanje njime. Prilagođena su različitim tipovima aparata, stoga sadrže i opise koje vaš aparat nema.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Nikada ne dodirujte površine uređaja za grijanje i kuhanje. Za vrijeme rada će postati veoma vruće. Držite jecu na sigurnoj udaljenosti. Postoji opasnost od opeklina.

Opasnost od mikrovalnoga zračenje i visokoga napona. Ne odstranjujte pokrov!

UPOZORENJE!

Tijekom uporabe dolazi do pregrijavanja pećnice i njezinih dostupnih dijelova. Budite oprezni kako ne biste dodirivali vruće elemente. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje od pećnice, osim kada su pod neprestanim nadzorom. Pećnicu smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fi zičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju s pećnicom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom. Držite aparat i mrežni kabel izvan dohvata djece mlađoj od 8 godina.

• UPOZORENJE:

Ukoliko uređaj djeluje u kombiniranom načinu, radi veoma visoke temperature, koja se razvija, dijeca smije koristiti uređaj samo pod nadzorom odraslih osoba (i za uređaje s funkcijom žara).

• UPOZORENJE:

oštećeni, uređaj ne smijete koristiti, sve dok ga ne popravi za to ovlaštena osoba.

21

22

• UPOZORENJE:

Svaki popravak ili servis, koji bi izvršila osoba osim ovaštenoh servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti poklopac za zaštitu od mikrovalnog isijavanja, je opasno i nesigurno.

• UPOZORENJE:

tekućinu i ostalu hranu ne zagrijavajte u zatvorenim odnosno zadihtanim posudama ili ambalaži, jer će lagano eksplodirati.

• Ne odstranjujte nogice pećnice i ne prekrivajteotvor za prozračivanje. • Koristite pomagala, prikladne za korištenje mikrovalne pećnice. • Ukoliko zagrijavate hranu u plastičnoj ili papirnatoj ambalaži, odnosno posudi, nadzirite proces zagrijavanja radi sigurnosti, da se takva ambalaža, odnosno posuda ne zapali. • Ukoliko primjetite dim, isključite uređaj ili ga isključite iz električne mreže, vrata ostavite zatvorenim, kako bi zagušili mogući plamen. • Ako u mikrovalnoj pećnici zagrijavate piće, u kratkom vremenu piće će provreti i iskipiti, zbog toga u tom slučaju pažljivo rukujte.

• Da bi izbjegli opekline, prije uporebe protresite staklenku za dojenčad ili staklenku za hranu za dojenčad, provjerite temperaturu sadržaja.

• U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte jaja u ljusci ili cijela tvrdokuhana jaja, jer će eksplodirati, čak i kada je sagrijavanje u pećnici završeno.

• Kada čistite površinu vrata, brtve, unutrašnjost pećnice, koristite blaga i nježna (ne abrazivna) sredstva za čišćenje, nanesite ih sa spužvom ili mekanom tkaninom.

• Redovito čistite pećnicu i odstranjujte moguće ostatke hrane.

• Ukoliko redovito ne čistite i ne održavate pećnicu površina će se lagano oštetiti, što ima negativan utjecaj na životnu dom uređaja i povećanje nesigurne uporabe samog uređaja.

• Ukoliko je priključni kabel oštećen, u cilju sigurnosti zamijeniti ga treba proizvođač, ovlašteni serviser ili drugi za to prikladno osposobljen stručnjak.

• Ne dopustite da mrežni kabel visi preko ruba stola ili radne površine.

• Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerač vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

• Ne pokušavajte sami zamijeniti svjetiljku pećnice bez pomoci ovlaštenog GORENJE servisera.

• U slučaju da svjetiljka pećnice prestane raditi, obratite se distributeru ili nazovite najbliži GORENJE–ov ovlašteni servisni zastupnik.

• OPREZ:

čišćenje pećnice, parne čistače, abrazivna ili intenzivna sredstva, sredstva koja sadrže natrij-hidroksid ili spužvice za ribanje za bilo koji dio ove mikrovalne pećnice.

23

24 SIGURNOSNE UPUTE ZA OPĆENITU UPORABU U nastavku su navedena određena pravila i određeni sigurnosni savjeti, koje, jednako kao i kod ostalih uređaja, treba poštivati, da bi omogućili sigurno i najučinkovitije djelovanje pećnice: 1. Dok pećnica radi neka stakleni pladanj, ručice valja, sklopka i utor za valj budu na svom mjestu.

2. Pećnicu ne upotrebljavajte niti u koju drugu svrhu osim za pripremu hrane; ne sušite u njoj tkanine, papir ili druge predmete i ne upotrebljavajte ju za sterilizaciju. 3. Nikada ne uključite pećnicu, ukoliko je prazna, jer će te ju tako oštetiti. 4. Ništa ne odlažite u unutrašnjost pećnice, npr. papir, knjige o kuhanju itd. 5. Ne kuhajte hranu, koja je okružena membranom, npr. žumanjak, krumpir, pileća jetrica itd., prije nego membranu više puta probodete vilicom.

6. Ne stavljajte nikakve predmete u otvore s vanjske strane pećnice. 7. Ne odstranjujte dijelove iz pećnice, npr. nogice, zasun, vijke td.

8. Ne kuhajte hranu neposredno na staklenom postolju. Prije nego hranu postavite u pećnicu, odložite ju u prikladnu posudu.

VAŽNO:

Kuhinjska pomagala, koje ne smijete koristiti u mikrovalnoj pećnici: metalnim ručkama.

zatvaranje plastičnih vrećica. sadrže materijal, koje upijaju mikrovalnu energiju. Moglo bi prouzročiti da posuđe pougljeni ili se zapali, pored toga usporava zagrijavanje/kuhanje premaza za uporabu u mikrovalovnoj pećnici. Jednako teko ne upotrebljavajte zatvorene šalice s ručkom. suženi otvor, npr. u staklenki, jer bi se za vrijeme grijanja mogla raspuknuti. ili slatstice. Upotreijebiti možete samo termometre, koji su namijenjeni baš za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

9. Pomagala za mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte u skladu s uputama njihovog proizvođača.

10. Ne pokušavajte pržiti hranu u mikrovalnoj pećnici. 11. Budite oprezni, da seu mikrovalnoj pećnici grije samo tekućina, a ne i posuda,u kojoj se nalazi. Moguće je, da nakon, što odstranite poklopac, tekućina u posudi otpušta paru ili iz nje škrope kapljice, iako sam poklopac posude nije vruč.

12. Prije uporabe stvarno provjerite temperaturu hrane, naročito, ukoliko čete ju dati dijeci. Preporučamo, da nikada ne konzumirate hranu/piće neposredno iz pećnice, već ju ostavite koju minutu i po mogućnosti promiješajte, kako bi se temperatura ravnomjerno razdijelila. 13. Hrana koja sadrži mješavinu masti i vode, npr. jušna osnova, neka po isključenju pećnice ostane u njoj još približno 30 do 60 sekundi. Tako čete omogućiti, da se mješavina umiri te čete sprijećiti izlazak mjehurića (pjenjenje), kada čete u tekućinu staviti žlicu ili u nju ubacili kocku.

14. Pri pripremanju hrane budite oprezni, da se naka vrsta hrane hrane, npr. božični puding, marmelada ili mljeveno meso, zagriju veoma brzo. Kada zagrijavate ili kuhate hranu s visokim sadržajem masti ili šečera, ne koristite plastične posude.

15. Pomagala, koje koristite kod pripremanja hrane u mikrovalnoj pećnici, se jako zagriju, tako da hrana otpušta toplinu. Naročito, ako su vrh posudei ručke prekriveni plastikom ili plastičnom prevlakom. Kod primanja takve posude, poželjno je koristiti rukavce za kuhanje.

16. Da bi smanjili rizik požara u unutrašnjosti pećnice: a) Pazite, da hranu ne kuhate predugo. Pozorno nadzirite proces zagrijavanja, kada su u pećnici prisutna pomagala od papira, plastike ili drugih lako gorivih materijala.

b) Prije nego postavite vrečicu u pećnicu, odstranite žicu za zatvaranje vrećice.

c) Ukoliko se predmet u pećnici zapali, ostavite vrata pećnice zatvorenim, isključite pećnicu iz električne mreže ili isključite glavni osigurač na ploči s osiguračima.

25

DIAGRAM PEĆNICE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gore (+) Dolje (-) Odabir načina kuhanja i pečenja - MICRO/GRILL Pokazivač Podešavanje vremena i programski sat - CLOCK/TIMER Odabir izbornika / AUTO MENU Početak i prekid rada - START/RESET 26 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sigurnosni sustav za zatvaranje vrata Prozor pećnice Otvor za prozračivanje ili ventilator za prozračivanje Ležajni obruč Stakleni pladanj Nadzorna ploča Rešetka za žar

UPUTE ZA UPRAVLJANJE

1. ZAGRIJAVANJE S PRITISKOM NA JEDAN GUMB 2. ZAGRIJAVANJE MIKROVALOVIMA Ovu funkciju koristite za brzo zagrijavanje (mikrovalovi 100%), odnosno kuhanje hrane. U stanju pripremljenosti pritisnite gumb START i pećnica će započeti s radom, te će djelovati 60 sekundi.

Primjer: Zagrijavanje šalice mlijeka a) Šalicu mlijeka postavite na stakleni vrtljivi pladanj te zatvorite vrata.

b) Pritisnite tipku START/RESET i mikrovalovna pećnica će raditi 1 minutu sa 100% snage.

c) Kada kuhanje završi, ćuti čete pet zvučnih signala. NAPOMENA: dodatnim pritiskom na tipku GORE razdoblje od 30 sekundi možete produljivati na svim programima osim u režimu automatskog kuhanja.

Ova funkcija ima dvije mogućnosti:

a) Brzo kuhanje s mikrovalnom energijom (100% snage) Primjer: Kuhanje sa 100% snage 5 minuta 1. Postavite vrijeme na »5:00«.

b) Kuhanje s mikrovalnom energijom s ručnim nadzorom Primjer: Zagrijavanje hrane 70% snage u trajanju 10 minuta 1. Pritisnite tipku MICRO/GRILL, izberite stupanj snage 70%.

2. Postavite vrijeme na »10:00«.

Postavite 5 načina snage kuhanja,najdulje vrijeme djelovanja je 60 minuta.

Broj pritisaka na tipku "MICRO/ GRILL" 1 2 3 4 5 Snaga mikrovalne energije 100% 70% 50% 30% 10% Ispis na pokazivaču P100 P70 P50 P30 P10 27

28 3. AUTO ODLEĐIVANJE 4. ŽAR 5. KOMBINIRANO DJELOVANJE Pećnica omogućuje odleđivanje mesa, peradi i plodova mora. Vrijeme odleđivanja i snaga djelovanja automatski se prilagođavaju glede na težinu, koja je unaprijed podešena. Raspoloživi raspon težine zamrznute namirnice može biti između 100g i 2000g.

Primjer: Otapanje 0,5 kg zamrznutog mesa a) S pritiskom na tipku MICRO/GRILL izaberite »DEF«.

b) S pritiskom na tipku GORE i DOLJE unesite težinu.

c) Pritisnite tipku START/RESET.

Kuhanje, odnosno pečenje korištenjem žara naročito je prikladno za tanje komade mesa, odreske, kotlete, ražnjiće, kobasice, ili komade piletine. Žar je primjeren i za pripremu toplih sendviča te za gratiniranje jela.

Ta funkcija ima dva načina; željene funkcije jednostavno izaberete pritiskom na tipku MICRO/GRILL (najdulje vrijeme kuhanja kuhanja je 60 minuta).

Način 1: 85% snage žara, na ekranu je ispisano G-1 Način 2: 50% snage žara, na ekranu je ispisano G-2. Primjer: Priprema hrane na žaru, 20 minuta a) Pritisnite tipku MICRO/GRILL, da se na ekranu ispiše »G-1«. b) Postavite vrijeme kuhanja na »20:00«. c) Pritisnite tipku START/RESET.

NAPOMENA: Kada pripravljate hranu na žaru, ne djeluje mikrovalna energija, već toplinu odaje metalni griojač na vrhu pećnice. Kada djeluje žar, kuhanje je (odn. pečenje) moguće u dva stupnja; nakon prve polovice pripremanja izvršenje programa će se samostalno zaustaviti, dva zvučna signala će označiti, da je vrijeme, da komad hrane, koji pripremate na žaru, okrenete. Kada okrenete hranu, ponovno zatvorite vrata pećnice i pritisnite tipku START/ RESET i program pripremanja hrane će se nastaviti. Ukoliko ne želite okrenuti hranu, program će se samostalno nastaviti nakon jedne minute. Jednako tako pećnica Vam omogućuje dva načina kombiniranog pripremanja hrane.

Mogućnost 1: Pećnica će 55 posto vremena raditi mikrovalovima, a 45 posto vremena u režimu žara. Ovaj način djelovanja prikladan je za pripremu riba ili gratiniranih jela.

6. SAMOSTALNI MENI Izbornik A-1 Riža A-2 Povrće A-3 Rezanci A-4 Meso A-5 Riba A-6 Piletina A-7 Tekućina A-8 Kokice Mogućnost 2: Pećnica će 30 posto vremena raditi mikrovalovima, a 70 posto vremena u režimu žara. Ovaj način djelovanja prikladan je za pripremu pudinga, nabujaka, omleta, pečenog krumpira, te peradi.

Primjer: Priprema hrane s mogućnosti 2, 15 minuta a) Tipku MICRO/GRILL pritisnite toliko puta, da se na ekranu pojavi natpis »C-2«.

b) Postavite vrijeme djelovanja na »15:00«.

c) Pritisnite tipku START/RESET. Za namirnice u automatskom izborniku potrebno je podesiti samo vrstu i masu / jedinicu hrane. Pećnica će vam pomoću u izboru postavki snage i vremena djelovanja.

Primjer: Samostalno kuhanje 0,4 kg ribe a) Pritisnite tipku AUTO MENU toliko puta, da je na ekranu ispisano »A-5«. b) Unesite težinu pritiskom na tipke GORE i DOLJE dok se na ekranu ne ispiše »0,4«..

c) Pritisnite tipku »Start«. Masa / jedinica 100 - 500g 100 - 600g 1 - 2 200 - 1000g 200 - 1000g 200 - 1000g 2 - 10dl 100g Snaga mikrovalova 16 - 23min 80% 2 - 7min 30sec 4min 30sec - 7min 40sec 7 - 19min 4 - 12min 14min 30sec - 34min 2 - 5min 3min 30sec 100% 100% 80% 80% 55% 100% 100% 29

30 7. SAT 8. PROGRAMSKI SAT 9. SIGURNOSNA ZAŠTITA ZA DJECU 10. START / RESET Pećnica je opremljena digitalnim satom. Kad je pećnica u stanju pripremljenosti, pritiskom na tipku SAT možete podesiti točno vrijeme u 24-satnom prikazu.

Primjer: podesite vrijeme na satu pećnice na 8:30 a) Pritisnite tipku CLOCK/TIMER. Natpis na ekranu će početi treptati. Postavite sat s tipkama GORE i DOLJE. b) Ponovno pritisnite tipku CLOCK/TIMER i postavite minute s tipkama GORE i DOLJE. c) Ponovno pritisnite tipku CLOCK/TIMER i novo vrijeme će biti postavljeno.

d) Ukoliko želite promjeniti postavljeno vrijeme, ponovite gornji postupak. Programski sat Vam omogućuje, da unaprijed postavite vrijeme početka i kraja pripremanja hrane. Prije nego upotrijebite ovu funkciju, sat na pećnici mora biti pravilno postavljen.

Primjer: Trenutno vrijeme je 16:30, a s pripremanjem hrane želite započeti u 18:15, i to sa snagom 70 %, 10 minuta a) Pritisnite tipku CLOCK/TIMER i s tipkamaGORE i DOLJE postavite vrijeme na 18:15.

b) S pritiskom na tipku MICRO/GRILL izberite snagu 70%. c) Postavite vrijeme kuhanja na 10 minuta. d) Pritisnite tipku START/RESET.

NAPOMENA: Ukoliko ne odredite snagu i vrijeme kuhanja i neposredno nakon određivanja vremena početka djelovanja pritisnete tipku START/RESET, uređaj će funkcionirati kao budilica. U 18:15 čete zaćuti 10 zvučnih signala, uređaj će se isključiti. Funkcija se koristi za sprječavanje nekontrolirane uporabe pećnice, odnosno kao zaštita za djecu. Kad je pećnica zaključana, na pokazivaču je prikazana odgovarajuća ikona, i uporaba pećnice je onemogućena.

Ukoliko želite aktivirati ovu funkciju – zatvoreno za dijecu, istovremeno pritisnite tipke GORE i DOLJE te ih držite dvije sekunde. Ukoliko želite isključiti ovu funkciju, postupite jednako.

a) Ukoliko za vrijeme djelovanja uređaja pritisnete tipku START/RESET, djelovanje pećnice će se zaustaviti.

b) Ukoliko ste prethodno postavili programirano uključenje, nakon pritiska tipke START/RESET će programirano djelovanje biti otkazano.

NJEGA MIKROVALOVNE PEĆNICE

1. Prije čišćenja isključite pećnicu i izvucite utikač iz utićnice.

2. Unutrašnjost pećnice neka bude vidljivo čista. Ako se ostaci hrane, tekućine, koja curi iz nje, ili razlita tekućina, zasuši na stijenama pećnice, obrišite s vlažnom krpom. Uporaba grubih deterđenata ili abrazivnih sredstava za čišćenje nije preporučljiva.

3. Vanjsku površinu pećnice očistite s vlažnom krpom. Da bi spriječili oštećenje dijelova u unutrašnjosti pećnice, pripazite da se voda ne razlije kroz otvor za prozračivanje.

4. Ne dopustite, da se nadzorna ploča smoći. Očistite ju s mekanom, vlažnom krpom. Za čiščenje nadzorne ploče ne koristite deterđente, gruba (abrazivna) sredstva ili sprejeve za čišćenje.

5. Ako se na unutrašnjoj ili vanjskoj strani vrata pećnice nakupi para, obrišite je mekanom krpom. Ova je pojava moguća, ako mikrovalna pećnica djeluje u vlažnom okruženju i ne predstavlja nikakvu grešku u djelovanju pećnice.

6. Povremeno izvadite i stakleni pladanj te ga očistite. Pladanj operite u toploj vodi s malo deterđenta ili u stroju za pranje posuđa.

7. Ležajni obruč i pod komore (unutrašnjost kučišta) pećnice potrebno je redovito čistiti.Time izbjegavate prekomjernu buku prilikom djelovanja. Operite površinu poda kučišta blagim deterđentom, ili sredstvom za čišćenje stakla te posušite. Ležajnio obruč jednostavno operite u vodi s malo deterđenta ili u suđerici. Redovitom uporabom nakupi se vlaga, koja izlazi iz hrane, no to ne utječe na površinu unutrašnjosti ili na ležajni obruč.

8. Eventualan neprijatan vonj u pećnici možete odstraniti tako, da u duboku posudu, prikladnu za uporabu u mikrovalnoj pećnici,ulijete šalicu vode te narežete koru jednog limuna. Zatuim posudu stavite u mikrovalnu pećnicu te je uključite. Poslije rada, temeljito posušite unutrašnjost pećnice te ju obrišite mekanom krpom.

31

32 OKOLINA Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

UGRADNJA MIKROVALNE PEĆNICE

POSTAVLJANJE 1. Provjerite, da li ste iz unutrašnosti pećnice uklonili svu ambalažu.

2. Nakon što odstranite ambalažu, pregledajte pećnicu, i ukoliko ste primjetili vidljiva oštećenja, kao na primjer: na ekranu, Ukoliko opazite bilo koje od gore navedenih oštećenja, pećnicu NE UPOTREBLJAVAJTE.

3. Mikrovalovna pećnica je teška 16,5 kg; postavite je na vodoravnu površinu, koja je dovoljno čvrsta, da bi izdržala težinu pećnice.

4. Pećnicu odmaknite od izvora visoke temperature ili pare.

5. Ne odlažite nikakve predmete na pećnicu.

6. Kako bi osigurali kvalitetno provjetravanje, neka bude sa strane pećnice 20 cm prostora, a nad njom 30 cm. Mikrovalna pećnica namijenjena je korištenju na pultu ili polici, ne postavljajte je u ormarić.

7. Ne skidajte vodilice okretnog pladnja.

8. Kao i kod svih drugih uređaja, i kod ovog je nužan brižan nadzor, ukoliko ga upotrebljavaju dijeca.

9. Električna utičnica uvijek mora imati slobodan pristup kako biste u hitnom slučaju mogli jednostavno iskopčati utikač. Trebate biti u mogućnosti odvojiti pećnicu od izvora napajanja ugradnjom sklopke u fi ksnom ožićenju u skladu s odgovarajućim pravilima struke. Pećnicu spojite na jednofazni priključak (230 V/50 Hz) izmjenične struje preko pravilno ugrađene utičnice s uzemljenjem. UPOZORENJE! OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN! Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u slucaju nepridržavanja navedenih sigurnosnih mjera.

10. Za djelovanje pećnice potrebna je snaga od 1,4 kVA. Preporučamo, da se pred priključenjem na električnu mrežu posavjetujete sa serviserom ili odgovarajućim stručnjakom.

POZOR: Pećnica ima svoju zaštitu,i to osigurač 250 V, 10 A

33

SPECIFIKACIJA MJERE IZREZA MIKROVALNE PEĆNICE Potrošnja el. energije ......................220-240V~50Hz, 1400W Radna snaga .............................................................................. 900W Roštilj ............................................................................................ 1200W Radna frekvencija............................................................. 2450MHz Vanjske dimenzije 510mm(Š) X 303mm(V) X 425mm(G) Volumen pećnice ............................................................................23 l Težina bez ambalaže ............................................................ 16,5 kg Razina buke ...............................................................Lc < 58 dB (A)

Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

34 RADIJSKE SMETNJE (INTERFERENCIJA) Moguće je da mikrovalna pećnica prouzroči smetnje kod prijema na Vašem radio uređaju, TV prijamniku i sličnim uređajima. Ukoliko dođe do smetnji (interferencije), moguće ih je otkloniti ili smanjiti na jedan od slijedećih načina: a) Očistite vrata i brtvene površine.

b) Postavite radio prijamnik, TV prijamnik itd. što dalje od mikrovalne pećnice.

c) Za radio prijamnik, TV prijamnik itd. Upotrijebite ispravno namještenu antenu, koja će omogućiti prijem snažnog signala.

PRIDRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEČU NA FUNKCIONALNOST APARATA.

PRIJE NEGO POZOVETE SERVISERA

1. Ukoliko pećnica stvarno ne radi, ukoliko se na ekranu ništa ne pojavi ili se ekran ugasi: a) Provjerite, da li je pećnica ispravno priključena na električnu mrežu. Ukoliko nije, izvucite utikač iz utićnice, te nakon 10 sekundi ponovno ga uključite.

b) Provjerite, da li je na električnim instalacijama pregorio osigurač, ili je tok isključen na glavnom osiguraču. Ukoliko na osiguraču nema vidljivog oštećenja, isprobajte utićnicu s nekim drugim uređajem.

2. Ukoliko mikrovalna pećnica ne grije, t.j. ne odaje mikrovalnu energiju: a) Provjerite, da li je programski sat pravilno postavljen.

b) Provjerite, da li su vrata pećnice tijesno zatvorena i sigurnosna brava zaključana. Ukoliko nisu, mikrovalna energija neće funkcionirati.

Ukoliko uz gore navedene upute niste uspjeli otkloniti neprilike, obratite se najbližem ovlaštenom serviseru.

GARANCIJA I SERVIS

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za profesionalnu uporabu!

Dodatna pojašnjenja za pećenje s mikrovalovima, te korisne savjete, možete pronaći na internet stranici: http://www.gorenje.hr

MNOŠTVO UŽITAKA PRI UPORABI VAŠE MIKROVALNE PEĆNICE VAM ŽELI

35

36

MIKROTALASNA RERNA

BIH SRB MNE

POŠTOVANI KUPAC UPUTSTVA ZA UPOTREBU Zahvaljujemo vam za kupovinu našeg proizvoda.

Sami ćete se uveriti da se na naše proizvode možete osloniti.

Za lakše rukovanje proizvodom pripremili smo opsežna uputstva, koja će vam pomoći da se što brže upoznate s vašim novim aparatom. Molimo Vas da pre prve upotrebe pažljivo pročitate ova uputstva.

Čim Vam aparat bude dostavljen, najpre proverite dali ste ga primili neoštećenog. Ako otkrijete bilo kakvo transportno oštećenje, smesta o tom obavestite Vašeg prodavca ili regionalni magacin, od kojeg ste aparat dobili. Njihove telefonske brojeve naći ćete na računu ili na dostavnici.

Želimo Vam mnogo uspeha u korišćenju Vašeg novog aparata!

Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu, i to za pripremu namirnica u čvrstom i tečnom stanju pomoću elektromagnetne energije. Aparat koristite samo u zatvorenim prostorijama.

Uputstva za upotrebu namenjena su korisnicima aparata.

Opisuju aparat i rukovanje njime. Prilagođena su različitim modelima, zato može da se desi, da opisuju i neke funkcije, koje vaš aparat nema.

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU

Nikada ne dodirujte površine uređaja za grijanje I kuhanje. Za vrijeme rada će postati veoma vruće. Držite djecu na sigurnoj udaljenosti. Postoji opasnost od opeklina.

Mikrotalasna energija & Visoki napon!

Ne skidajte spoljno kućište.

UPOZORENJE!

Uređaj I njegovi dostupni delovi postaju vreli tokom upotrebe. Treba voditi racuna da se izbegne dodirivanje grejnih elemenata. Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako su pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fi zickim, culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i razumeju povezane opasnosti. Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem. Cišcenje I korisnicko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom. Držite aparat I njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.

• UPOZORENJE:

Kada aparat deluje u kombinovanom modu, zbog veoma visokih temperatura koje nastaju, deca smeju koristiti aparat samo pod brižljivim nadzorom odraslih (samo za aparate sa funkcijom roštilja).

• UPOZORENJE:

Ako su vrata ili zaptivci na vratima oštećeni, aparat ne smete da koristite dok ga ne popravi ovlašćeno stručno lice.

37

38

• UPOZORENJE:

Svaka popravka ili servis od strane neovlašćenog stručnog lica, kada treba skidati zaštitni poklopac od mikrotalasnih zraka, opasna je i rizična.

• UPOZORENJE:

Tečnost i druge namirnice nemojte pripremati u zatvorenim odnosno zaptivenim posudama ili zaptivenoj amabalaži jer mogu da eksplodiraju.

• Nemojte skidati nožice pećnice i nemojte pokrivati otvore za ventilaciju.

• Koristite samo pomagala adekvatna za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

• Kada pripremate hranu u plastičnoj ili papirnatoj ambalaži odnosno posudi, nadgledajte proces pripreme zbog opasnosti da se takva ambalaža odnosno posuda na zapali.

• Ako primetite dim, isključite aparat ili izvadite kabl iz utičnice, a vrata ostavite zatvorena da biste ugušili eventualan plamen.

• Kada u mikrotalasnoj pećnici pripremate tečnost, posle nekog vremena tečnost može provreti i prekipeti, zato u takvim slučajevima postupajte posebno pažljivo.

• Da ne bi došlo do opekotina, pre upotrebe promešajte i protresite sadržaj fl ašica za bebe ili teglica sa hranom za bebe i proverite temperaturu sadržaja.

• U mikrotalasnoj pećnici nemojte pripremati jaja u ljusci ili cela tvrdo kuvana jaja, jer mogu eksplodirati i pošto se kuvanje u pećnici već završilo.

• Kada čistite površinu vrata, za zaptivke i unutrašnjost pećnice koristite samo blaga i nežna (ne abrazivna) sredstva za čišćenje a nanosite ih sunđerom ili mekom krpom.

• Redovno čistite pećnicu i uklanjajte eventualne ostatke hrane.

• Ako redovno ne održavate i čistite pećnicu, može doći do oštećenja površina, što negativno utiče na vek trajanja aparata i povećava rizik opasnosti prilikom njegove upotrebe.

• Ako je priključni kabl oštećen, da bi se izbegla opasnost, može ga zameniti samo proizvođač, ovlašćeni serviser ili drugo adekvatno osposobljeno stručno lice.

• Nemojte dozvoliti da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili radne površine.

• Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat nikada ne priključujte na spoljni prekidač kontrolisan tajmerom niti na sistem sa daljinskom kontrolom.

• Nemojte pokušavati da sami zamenite lampicu u pecnici, niti dozvoliti bilo kome ko nije ovlašceni serviser da to ucini. Ako lampica u pecnici pregori, obratite se svom dobavljacu ili lokalnom GORENJE servisnom agenta.

• OPREZ:

Nemojte koristiti komercijalne cistace za pecnice, parocistace, abrazivna, gruba sredstava za cišcenje, ništa što sadrži natrijum hidroksid niti žice za ribanje na bilo kom delu vaše mikrotalasne pecnice.

39

40 OPŠTA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU U daljem tekstu nabrojana su neka pravila i neke bezbednosne mere koje važe i kod drugih aparata i koje treba uzimati u obzir radi bezbednog i što efi kasnijeg rada pećnice: 1. U toku rada pećnice, stakleni tanjir, ručice valjka, spojnica i žljeb za valjak treba da su uvek na svom mestu.

2. Pećnicu nemojte nikada koristiti u druge svrhe osim za pripremu hrane, nemojte sušiti u njoj odeću, papir ili druge predmete i nemojte je koristiti za sterilizaciju.

3. Nemojte nikada uključiti pećnicu ako je prazna jer je tako možete oštetiti.

4. U unutrašnjosti pećnice nemojte čuvati ništa, npr. papir, knjige o kuvanju i sl.

5. Nemojte kuvati hranu sa opnom, npr. žumanca, krompir, pileću džigericu itd., a da pre toga ne probušite opnu na više mesta viljuškom.

6. Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore na spoljnoj strani pećnice.

7. Nemojte nikada skidati delove pećnice, npr. nožice, sigurnosni deo za zatvaranje, zavrtnje itd.

8. Nemojte kuvati hranu neposredno na staklenom tanjiru. Pre nego što hranu stavite u pećnicu, neka to bude u adekvatnoj posudi ili sličnom posuđu.

VAŽNO:

Kuhinjsko posuđe ne smete koristiti u mikrotalasnoj pećnici: metalnim ručkama.

za zatvaranje plastičnih kesica. materijal koji apsorbuje mikrotalasnu energiju. To može prouzrokovati da se posuda raspukne ili oprlji, a pored toga usporava grejanje / kuvanje.

premaza za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici. Isto tako, nemojte koristiti zatvorene šolje sa ručkom.

koja ima sužen otvor, npr. na fl aši, jer može pući u toku zagrevanja.

mesa ili slatkiša. Možete koristiti samo termometre koji su namenjeni upravo upotrebi u mikrotalasnoj pećnici.

9. Posuđe za mikrotalasne pećnice koristite samo u skladu sa uputstvima njihovog proizvođača.

10. Nemojte pokušavati da pržite hranu u mikrotalasnoj pećnici.

11. Pazite da se u mikrotalasnoj pećnici zagreje samo tečnost, a ne i posuda u kojoj se ona nalazi. Ako se to desi, moguće je da kad skinete poklopac, tečnost u posudi emituje paru ili da iz nje prskaju kapljice i u slučaju da sam poklopac posude nije vreo.

12. Pre upotrebe, uvek proverite temperaturu namirnica, posebno ako hranu dajete deci. Preporučujemo da nikada ne jedete/pijete hranu/piće koje ste tek izvadili iz pećnice, već ih ostavite nekoliko minuta i po mogućstvu promešajte da bi se temperatura izjednačila.

13. Hrana koja sadrži mešavinu masti i vode, npr. osnova za supu, treba da posle isključivanja pećnice u njoj ostane još približno 30 do 60 sekundi. Tako ćete omogućiti da se mešavina slegne i spreči prskanje mehurića kada u tečnost stavite kašiku ili ubacite kocku za supu.

14. U pripremi namirnica, imajte na umu da se neke vrste hrane, npr. božićni puding, marmelada ili mleveno meso veoma brzo pripremaju. Kada grejete ili kuvate namirnice sa visokim sadržajem masti ili šećera, nemojte koristiti plastične posude.

15. Posuđe koje koristite za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici može se mnogo zagrejati jer hrana emituje toplotu. To posebno važi ako su vrh posude i ručke pokriveni plastikom. Kada hvatate takve posude, možda ćete morati da koristite rukavice.

16. Da biste smanjili rizik od požara u unutrašnjosti pećnice: a) Pazite da hranu ne kuvate predugo. Pažljivo pratite tok pripreme kada su u pećnici posude od papira, plastike ili drugih lako zapaljivih materijala.

b) Pre nego što stavite kesicu u pećnicu, skinite žičicu za zatvaranje kesice.

c) Ako se predmet u pećnici zapali, držite zatvorena vrata od pećnice, isključite pećnicu iz struje ili isključite glavni osigurač na tabli sa osiguračima. 41

CRTEŽ PEĆNICE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gore (+) Dole (-) Izbor načina kuvanja i pečenja - MICRO/GRILL Ekran Regulisanje vremena i programski časovnik - CLOCK/TIMER Izbor menija / AUTO MENU Početak i prekid rada - START/RESET 42 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata Prozor pećnice Ventilacioni otvori ili ventilator za provetravanje Rotacioni tanjir Stakleni tanjir Kontrolna tabla Rešetka roštilja

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

1. BRZI POČETAK 2. ZAGREJAVANJE MIKROTALASIMA Ovu funkciju koristite za brzo zagrejavanje (mikrotalasi 100%), odnosno kuvanje hrane. U stanju pripremljenosti pritisnite dugme START i peć će započeti s radom, te će delovati 60 sekundi.

Primer: Grejanje čaše mleka a) Čašu mleka stavite na stakleni rotacioni tanjir i zatvorite vrata pećnice.

b) Pritisnite dugme START/RESET i mikrotalasna pećnica će raditi 1 minut 100% snagom.

c) Kada se grejanje završi, čućete pet pisaka. NAPOMENA: dodatnim pritiskom na taster GORE, period od 30 sekundi možete produžavati na svim programima izuzev u režimu automatskog kuvanja, i automatskog odmrzavanja.

Ova funkcija ima dve mogućnosti.

a) Brzo grejanje mikrotalasnim zracima (100% snaga) Primer: Kuvanje 100% snagom 5 minuta 1. Podesite vreme na »5:00«.

b) Grejanje mikrotalasnim zracima sa ručnim nadzorom Primer: Kuvanje s 70% snagom u trajanju 10 minuta 1. Pritisnite dugme MICRO/GRILL ,odaberite 70% nivo snage; 2. Podesite vreme na »10:00«.

Možete podesiti 5 nivoa snage zagrevanja, a najduže vreme delovanja je 60 minuta.

Broj pritisaka na dugme "MICRO/ GRILL" 1 2 3 4 5 Snaga mikrotalasnih zraka 100% 70% 50% 30% 10% Ispis na ekranu P100 P70 P50 P30 P10 43

44 3. AUTO ODMRZAVANJE 4. ROŠTILJ 5. KOMBINOVANO DELOVANJE Peć omogućuje odmrzavanje mesa, peradi i plodova mora. Vreme odmrzavanja i snaga delovanja automatski se prilagođavaju u odnosu na težinu, koja je unapred podešena. Raspoloživi raspon težine zamrznute namirnice može da bude između 100g i 2000g.

Primer: Odleđivanje 0,5 kg zamrznutog mesa a) Pritiskom na dugme MICRO/GRILL odaberite »DEF«.

b) Pritiskom na dugmad GORE I DOLE stavite masu u pećnicu.

c) Pritisnite dugme START/RESET.

Kuvanje, odnosno pečenje korišćenjem roštilja naročito je primereno za tanje komade mesa, šnicle, krmenadle, ražnjiće, kobasice, ili parčad piletine. Roštilj je primeren i za pripremu toplih sendviča te za gratiniranje jela.

Ova funkcija ima dva moda; željenu funkciju možete odabrati pritiskom na dugme MICRO/GRILL (najduže vreme kuvanja je 60 minuta).

Mod 1: 85% snaga roštilja, na ekranu je ispisano G-1 Mod 2: 50% snaga roštilja, na ekranu je ispisano G-2 Primer: Priprema hrane na roštilju, 20 minuta a) Pritiskajte dugme MICRO/GRILL sve dok se na ekranu ne ispiše »G-1«. b) Podesite vreme kuvanja na »20:00«. c) Pritisnite dugme START/RESET.

NAPOMENA: Kada pripremate hranu na roštilju, ne greju mikrotalasni zraci, već toplotu emituje metalni grejač na vrhu pećnice Kada roštilj radi, priprema (odnosno pečenje) može se podesiti na dva stepena; posle prve polovine pripreme, program će se automatski prekinuti, a dva piska će označiti da je vreme da namirnicu koji pripremate na roštilju okrenete. Kada okrenete namirnicu, ponovo zatvorite vrata pećnice i pritisnite dugme START/ RESET i program pripreme namirnica će se nastaviti. Ako ne želite da okrenete namirnicu, program će automatski nastaviti sa radom posle jednog minuta.

Pećnica omogućava i dva moda kombinovane pripreme hrane.

Mogućnost 1: Peć će 55 odsto vremena raditi mikrotalasima, a 45 odsto vremena u režimu roštilja. Ovaj način delovanja primeren je za pripremu riba ili gratiniranih jela.

6. AUTO MENI Meni A-1 Pirinač A-2 Povrće A-3 Rezanci A-4 Meso A-5 Riba A-6 Piletina A-7 Tečnost A-8 Kokice Mogućnost 2: Peć će 30 odsto vremena raditi mikrotalasima, a 70 odsto vremena u režimu roštilja. Ovaj način delovanja primeren je za pripremu pudinga, sufl ea, kajgani, pečenog krompira, te peradi.

Primer: Priprema namirnice sa mogućnošću 2, 15 minuta a) Dugme MICRO/GRILL pritiskajte sve dok se na ekranu ne pojavi »C-2«.

b) Podesite vreme na »15:00«.

c) Pritisnite dugme START/RESET. Za namirnice u automatskom meniju dovoljno je odabrati samo vrstu i masu / jedinicu hrane. Peć će vam pomoći u izboru regulacija snage i vremena delovanja.

Primer: Automatsko kuvanje 0,4 kg ribe a) Pritiskajte dugme AUTO MENU sve dok se na ekranu ne ispiše »A-5«. b) Unesite težinu pritiskom na tipke GORE i DOLE, dok se na ekranu ne ispiše »0,4«.

c) Pritisnite dugme START/RESET. Masa / jedinica 100 - 500g 100 - 600g 1 - 2 200 - 1000g 200 - 1000g 200 - 1000g 2 - 10dl 100g Snaga mikrotalasa 16 - 23min 80% 2 - 7min 30sec 4min 30sec - 7min 40sec 7 - 19min 4 - 12min 14min 30sec - 34min 2 - 5min 3min 30sec 100% 100% 80% 80% 55% 100% 100% 45

46 7. SAT 8. TAJMER 9. BEZBEDNOSNA ZAŠTITA ZA DECU Peć je opremljena digitalnim časovnikom. Kad je peć u stanju pripremljenosti, pritiskom na taster SAT možete regulisati tačno vreme u 24-satnom prikazu.

Primer: regulišite vreme na satu peći na 8:30 a) Pritisnite dugme CLOCK/TIMER. Natpis na ekranu počeće da trepće. Podesite sat pomoću dugmadi GORE i DOLE.

b). Ponovo pritisnite dugme CLOCK/TIMER i podesite minute dugmadima GORE i DOLE. c) Ponovo pritisnite dugme CLOCK/TIMER i novo vreme će biti podešeno.

d) Ako želite da promenite vreme, ponovite gornji postupak. Programski časovnik omogućuje da unapred regulišite vreme početka i završetka pripreme hrane.

Pre no što upotrebite ovu funkciju, časovnik na rerni mora pokazivati tačno vreme.

Primer: Trenutno vreme je 16:30, a želite da kuvanje počne u 18:15, i to sa 70% snage, 10 minuta a) Pritisnite dugme CLOCK/TIMER i dugmadima GORE i DOLE podesite vreme na 18:00.

b) Pritiskom na dugme MICRO/GRILL odaberite 70% snagu.

c) Podesite vreme kuvanja na 10 minuta. d) Pritisnite dugme START/RESET.

NAPOMENA: Ako ne podesite vreme kuvanja i ako neposredno po podešavanju početka delovanja pritisnete dugme START/RESET, aparat će funkcionisati samo kao sat (budilnik). U 18:15 čućete 10 pisaka a aparat će se isključiti. Funkcija se koristi za sprečavanje nekontrolisane upotrebe peći, odnosno kao zaštita za decu. Kad je peć zaključana, na indikatoru je prikazana odgovarajuća ikona, i upotreba peći je onemogućena.

Ako želite da aktivirati funkciju zaključavanja pred decom, istovremeno pritisnite dugmad GORE i DOLE i držite ih dve sekunde. Ako želite da isključite ovu funkciju, ponovite postupak.

10. START / RESET a) Ako u toku delovanja aparata pritisnete dugme START/RESET, rad pećnice će se prekinuti.

b) Ako ste prethodno podesili programirano uključivanje, pritiskom na dugme START/RESET opozvaćete programirano delovanje.

ODRŽAVANJE MIKROTALASNE RERNE

1. Pre čišćenja, isključite rernu i izvucite utikač iz utičnice.

2. Unutrašnjost rerne treba da je uvek čista. Kada se delići hrane i tečnost koja prska ili se prolije osuše na zidovima rerne, obrišite ih vlažnom krpom. Upotreba grubih deterdženata ili abrazivnih sredstava za čišćenje nije preporučljiva.

3. Spoljnu površinu rerne očistite vlažnom krpom. Da biste sprečili oštećenje delova u unutrašnjosti rerni, pazite da voda ne dospe u ventilacione otvore.

4. Nemojte dopustiti da se kontrolna tabla pokvasi. Očistite je mekom, vlažnom krpom. Za čišćenje kontrolne table nemojte koristiti deterdžente, abrazivna sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u spreju.

5. Ako se u unutrašnjosti ili oko spoljnih površina kućišta skuplja para, obrišite je mekom krpom. Do toga može doći kada mikrotalasnu rernu koristite u veoma vlažnim prostorijama i uopšte ne znači kvar rerne.

6. Povremeno treba izvaditi i stakleni tanjir i očistiti ga. Tanjir operite u toploj vodi sa malo deterdženta ili u mašini za pranje sudova.

7. Rotacioni tanjir i dno (donju površinu) unutrašnjosti pećnice treba redovno čistiti, jer inače pećnica u toku rada može emitovati buku. Samo obrišite dno unutrašnjosti pećnice blagim deterdžentom, vodom ili sredstvom za čišćenje stakla i osušite. Rotacioni tanjir možete oprati u toploj vodi sa malo deterdženta ili u mašini za pranje sudova. Posle duže upotrebe, na točkićima rotacionog tanjira mogu se nakupiti isparenja od kuvanja, ali to ne utiče na njegovo delovanje. Kada vadite rotacioni tanjir iz žleba na dnu komore (unutrašnjosti rerne), pazite da ga pravilno vratite.

47

48 ZAŠČITA OKOLINE 8. Eventualan neprijatan miris iz pećnice možete odstranite tako što ćete u duboku posudu za pripremu namirnica u mikrotalasnoj rerni sipati šolju vode i dodati iseckanu koru jednog limuna. Posudu zatim ostavite pet minuta u uključenoj mikrotalasnoj rerni. Na kraju, dobro osušite unutrašnjost rerni i obrišite je mekom krpom.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih I električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

UGRADNJA MIKROTALASNE RERNE

POSTAVLJANJE 1. Proverite da li ste iz unutrašnjosti vrata uklonili sav ambalažni materijal.

2. Kada uklonite ambalažu, proverite da li je na pećnici došlo do vidnih oštećenja, kao na primer: kao i na ekranu, Ako primetite bilo koje od gore navedenih oštećenja, nemojte koristiti pećnicu.

3. Mikrotalasna pećnica teži 16,5 kg; postavite je na vodoravnu površinu koja je dovoljno čvrsta da izdrži težinu pećnice.

4. Pećnicu postavite dalje od izvora visoke temperature i pare.

5. Ne stavljajte ništa na pećnicu.

6. Da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju, neka pećnica bude udaljena od drugih površina sa strane bar 20cm. Mikrotalasna pećnica namenjena je isključivo za upotrebu na pultu ili na radnoj površini i ne sme biti postavljena u ugradni element.

7. NEMOJTE skidati pogonsku osovinu rotacionog tanjira.

8. Kao kod svih drugih aparata, i ovde je potreban brižljiv nadzor kada ga koriste deca.

9. Elektricna uticnica mora biti lako dostupna, tako da se uređaj može jednostavno iskljuciti u slucaju opasnosti. Ili mora postojati mogucnost da se pecnica izoluje od napajanje ugradnjom prekidaca u fi ksne instalacije u skladu sa pravilima mreže. Prikljucite uređaj na monofaznu naizmenicnu struju 230 V/50 Hz preko pravilno instalirane uzemljene uticnice. UPOZORENJE! OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN! Proizvođac porice svaku odgovornost u slucaju da se ova mera predostrožnosti ne poštuje.

10. Pećnici je potrebno 1,4 kVA ulazne snage. Preporučujemo da se u vezi sa postavljanjem pećnice posavetujete sa serviserom odnosno odgovarajućim stručnim licem.

PAŽNJA: Pećnica ima vlastitu zaštitu, i to osigurač od 250V, 10A.

49

SPECIFIKACIJE Potrošnja el. energije ...................... 220-240V~50Hz, 1400W Izlazna snaga ..............................................................................900W

Roštilj .............................................................................................1200W

Radna frekvencija..............................................................2450MHz

Dimenzije ..................510mm(Š) X 303mm(V) X 425mm(G) Kapacitet pećnice .......................................................................... 23 l Masa bez ambalaže ................................................................16,5 kg Jačina buke ................................................................ Lc < 58 dB (A)

Ova je oprema označena u skladu s evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

UGRADNJA 50 RADIO-SMETNJE (INTERFERENCIJE) Mikrotalasna pećnica može prouzrokovati smetnje u prijemu Vašeg radio-prijemnika, TV prijemnika i sličnih uređaja. Ako dođe do smetnji (interferencije), to se može otkloniti ili smanjiti sledećim merama: a) Očistite vrata i površine zaptivki na pećnici.

b) Stavite radio-prijemnik, TV prijemnik itd. što dalje od mikrotalasne pećnice.

c) Za radio-prijemnik, TV prijemnik itd. koristite adekvatno podešenu antenu koja omogućava jak prijem signala.

PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMENE, KOJE NE UTIČU NA FUNKCIONALNOST APARATA.

PRE NEGO ŠTO POZOVETE SERVISERA

1. Ako pećnica uopšte ne radi, ako se na ekranu ništa ne pojavljuje ili ako se ekran ugasi: a) Proverite da li je pećnica pravilno priključena na električnu mrežu. Ako nije, izvadite utikač iz utičnice, pričekajte 10 sekundi i ponovo ga uključite.

b) Proverite da li je na električnoj instalaciji pregoreo osigurač ili je prekinut dovod struje na glavnom osiguraču. Ako su osigurači ispravni, isprobajte utičnicu sa nekim drugim aparatom.

2. Ako mikrotalasna pećnica ne greje, tj. ne emituje mikrotalasnu energiju: a) Proverite da li je tajmer za programiranje starta i rada pravilno podešen.

b) Proverite da li su vrata čvrsto zatvorena i sigurnosne brave zaključane. Ako nisu, mikrotalasna energija se neće oslobađati.

Ako uz pomoć gornjih uputstava niste uspeli da rešite probleme, obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.

GARANCIJA I SERVIS

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercialnu upotrebu!

Za dodatne preporuke za pečenje sa mikrotalasima naći če te u korisnim savetima na internet strani.

Deklaracije proizvođača o usaglašenosti I pripadajuće prevode možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Gorenja doo Beograd http://www.gorenje.rs

MNOGO UŽITAKA U KORIŠĆENJU VAŠE MIKROVALNE RERNE ŽELI VAM

51

52

МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА

MK ПОЧИТУВАН КУПУВАЧ УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА Многу ви благодариме за вашето купување .

Убедете се сами : во нашите производи можете да бидете сигурни . За полесна употреба на производот приложивме опсежни упатства .

Тие нека ви помогнат што побрзо да се запознаете со вашиот нов апарат . Ве молиме да пред првата употреба на апаратот внимателно ги прочитате упатствата .

Секако па проверите дали сте примиле неоштетен апарат .

Ако утврдите транспортно оштетување , ве молиме поврзете се со продавачот каде што сте го купиле апаратот , или па со подрачното складиште , од каде бил доставен . Телефонски број ќе најдете на сметката , односно испратница .

Ви посакуваме големо задоволство со вашиот нов апарат .

Апартот е наменет само за користење во домаќинство и тоа за загревање на храна и пијалаци со помош на електромагнетна енергија . Употребувајте го апаратот само во затворени простории .

Упатствата за употреба се наменети за корисникот . Го опишуваат апаратот и управувањето со него . Приспособени се за различни типови на апарати , и затоа можат да содржат и описи на функции , кои вашиот апарат ги нема .

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Никогаш не допирајте ја површината на уреди за греење и готвење . Таа ќе се вжешти додека работи . Чувајте ги децата на соодветна оддалеченост од уредот . Постои ризик од изгореници .

Извор на микробранова радијација и висок напон !

Не вадете го капакот .

ВНИМАНИЕ ! Апаратот и неговите делови што може да се дофатат стануваат врели за време на употребата . Треба да се внимава односно да не се допираат загреаните елементи . Децата помали од 8 години се препорачува да се држат подалеку од апаратот , освен ако тие не се под постојан надзор . Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполниле 8 години , лица со намалени физички , сетилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбрале опасностите кои можат да се појават . Децата мора постојано да се под надзор за да се осигурате дека тие не си играат со апаратот . Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполниле 8 години и кои не се под надзор .

Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години .

• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ : Кога апаратот работи во комбиниран начин , а поради многу високите температури што тогаш настануваат , децата смеат да го употребуваат апаратот само под грижлив надзор на возрасните ( само за апарати со функцијата жар ) • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ : Ако вратата или дихтувачите за вратата се оштетени , апаратот не смеете да го употребувате , додека не го поправи стручно лице .

53

54 • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ : Секоја поправка или сервис изведена од кој било друг освен од овластен сервисер и при која е потребно да се отстрани покривот за заштита од микробрановите зраци е опасна и ризична .

• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ : Течностите и другата храна не загревајте ги во затворени , односно во покриени садови или , пак , во затворена амбалажа , бидејќи истите може да експлодираат . • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ : Децата може да го употребуват апаратот и без надзор од возрасните само во случај доколку им дадете соодветни упатства , за да можат безбедно да ја употребуваат печката и да бидат свесни за опасностите што произлегуваат од несоодвотното ракување . • не отстранувајте ги нозете на печката и не покривајте ги отворите за венталиција . • Употребувајте ги помагалата ( помошните средатва ), соодветно за употреба во микробанова печка . • Кога загревате храна во пластична или во хартиена амбалажа , односно чинија , надгледувајте го процесот на загревање поради опасноста таквата амбалажа , т .

е . сад , да се запали .

• Ако забележите чад , апаратот исклучете го од електричната мрежа , а вратата оставете ја затворена , за да го изгаснете можниот оган .

• Кога во микробрановата печка загревате пијалак , по некое време може пијалокот да зоврие и да претече , па затоа во таков случај однесувајте се особено внимателно . • За да не дојде до изгореници , пред употребата промешајте ја или протресете ја содржината на шишенцето за доенчиња или шишенцата со храна за доенчиња и проверете ја температурата на содржината .

• Во микробрановата печка не загревајте јајца со лушпа или тврдо варени јајца бидејќи може да експлодираат , дури и откако загревањето во печката е веќе завршено .

• Кога ја чистите површината на вратата , дихтувачката површина , внатрешноста на печката , употребувајте само благи и нежни ( не абразивни ) средства за чистење , нанесете ги со сунѓер или со мека крпа .

• Редовно чистете ја печката и отстранувајте ги можните остатоци од храна .

• Ако редовно не ја одржувате и чистите печката , може да дојде до нагризување на површината , што негативно влијае на животниот век на апаратот и го зголемува ризикот од опасност при неговата употреба .

• Ако приклучниот кабел е оштетен , за да се избегне опасност , истиот може да го замени само производителот , овластениот сервисер или друг соодветно оспособен стручњак .

55

56 БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ОПШТА УПОТРЕБА Во продолжение се наброени некои правила и безбедносни мерки што слично како при користење на други апарати , треба да ги почитувате за да обезбедите безбедно и најефикасно функционирање на печката : 1. Додека работи печката , стаклената основа , рачките на валјакот , склопката и жлебот за валјакот секогаш треба да 2. 3. 4. 5. бидат на своето место .

Печката не користитете ја за никаква друга намена освен за подготвување храна ; не сушете во неа облека , хартија или други предмети и не употребувајте ја за стерилизација .

Никогаш не вклучувајте ја печката ако таа е празна , бидејќи можете да ја оштетите .

Во внатрешноста на печката не чувајте ништо , на пр . хартија , готварски книги итн .

Не гответе храна што е покриена со мембрана , на пр ., 6. 7. 8. жолчки од јајца , компир , пилешки џигер итн . пред да ја прободете мембраната со виљушка на повеќе места .

Не ставајте никакви предмети во отворите на надворешната страна од печката .

Никогаш не отстранувајте ги деловите на печката , на пр .: нозете , резето ( внатрешен затворач ), шрафовите итн .

Не гответе ја храната непосредно на стаклената основа . Пред да ја ставите храната во печката , ставете ја во соодветен сад или во слично помагало .

ВАЖНО : Кујнски помагала што не смеете да ги употербувате во микробранова печка : – Не употребувајте метални тави или садови со метални – – рачки .

Не употребувајте садови со метални рабови .

Не употребувајте садови од меламим бидејќи содржат – – материјал што ја вшмукува микробрановата енергија . Тоа може да предизвика чинијата да напукне или да се усвити , а покрај тоа и да го забави загревањето / готвењето .

Не употребувајте ги садовите без соодветното премачкување за употреба во микробранова печка . Исто така не употребувајте затворени шолји со рачки .

Не подготвувајте храна , т .

е . пијалаци во сад што има стеснет отвор , на пр . во шише , бидејќи истото може да – пукне при загревање .

Не употребувајте обични термометри за месо или за слатки . Можете да употребувате само термометри што се 9. наменети за употреба во микробранови печки .

Помагалата за микробрановата печка употребувајте ги само согласно со упатствата од нивниот производител .

10. Не обидувајте се да потпечувате храна во микробрановата печка .

11. Бидете претпазливи , во микробрановата печка треба да се загрее само течноста , а не и садот во кој истата се наоѓа .

Затоа е можно , откако ќе го отстраните капакот , течноста во садот да испарува или од неа да претекуваат капки иако капакот на садот не е жежок .

12. Пред користење секогаш проверете ја температурата на храната , а особено ако им ја давате на деца . Препорачуваме храната / пијалакот никогаш да не ги консумирате непосредно по вадењето од печката , туку да почеката неколку минути и по можност да ја промешате за температурата еднакво да се распредели .

13. Храната што содржи мешавина од вода и маст , на пр . основа за супа , по исклучувањето на печката треба да остане во неа приближно 30 до 60 секунди . Така ќе овозможите смесата да се изедначи и ќе спречите навлегување на меурчиња кога во течноста ќе ставите лажица или коцка за супа .

14. При подготовка на храна бидете внимателни бидејќи некои видови , на пр . божиќен пудинг , мармалад или мелено месо се загреваат многу брзо . Кога загревате или подготвувате храна со висока содржина на масти или шеќер , не употребувајте пластични садови .

15. Помагалата што ги употребувате при подготовка на храна во микробранова печка можат силно да се загреат бидејќи храната оддава топлина . Ова важи посебно ако врвот на садот и рачките се прекриени со пластична обвивка или со пластична наметка . При вадење на таков сад може да ви бидат потребни кујнски ракавици .

16. За да го намалите ризикот од пожар во внатрешноста на печката : a) внимавајте предолго да не ја готвите храната . Грижливо надгледувајте го процесот на загревање кога во печката се присутни помагала од хартија , пластика или други лесно запалливи , т .

е . горечки материјали .

б ) Пред да го ставите ќесето во печката , отстранете ја жицата за затворање на ќесето .

ц ) Ако предметот во печката се запали , оставете ја вратата на печката затворена , исклучете ја истата од електрична мрежа или исклучете го главниот осигурувач од разводната табла .

57

ДИЈАГРАМ НА ПЕЧКАТА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Нагоре (+) надолу (-) Избирање начин на приготвување храна MICRO/GRILL Покажувач Дотерување време и програмски часовник CLOCK/TIMER Избирање мени Задвижување и прекинување на работењето START/RESET 58 4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Затворач на вратата Прозорец на печката Отвори за вентилација вентилатор за проветрување Обрач на основата Стаклена основа Контролна плоча Решетка за жар

УПАТСТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ

1. QUICK СТАРТ 2. ЗАГРЕВАЊЕ СО МИКРОБРАНОВИ Совети при употребата Оваа функција ја употребуваме за брзо загревање ( микробранови 100%), односно готвење храна . Во состојба на подготвеност ќе го притисниме копчето СТАРТ и рерната ќе почне да работи 60 секунди .

Пример : Греење на чаша млеко а ) Чашата со млеко ставете ја на стаклениот ротационен танир и затворете ја вратата .

б ) ц ) Притиснете го копчето START/RESET ќе работи 1 минута со 100% јачина .

и микробрановата печка Кога ќе заврши загревањето , ќе слушнете пет звучни сигнали ( писоци ). ЗАБЕЛЕШКА : Со додатно притиснување на тастерот Нагоре времето 30 секунди може да се зголеми при сите програми , освен при автоматско готвење , автоматско одмрзнување .

Оваа функција има две можности : a) Брзо греење со микробранови зраци (100% јачина ) Пример : Подготовка со 100% јачина 5 минути 1. 2. Наместете го времето на »5:00«.

Притиснете START/RESET. б ) Греење со микробранови зраци со рачен надзор Пример : Загревање храна со моќност 70% и 10 минути 1. Притиснете го копчето MICRO/GRILL, одберете 70% јачина .

2. 3. Наместете го времето на »10:00«.

Притиснете го копчето START/RESET. Можете да одберете помеѓу 5 различни нивоа на моќност на греење , а најдолг период на работа е 60 минути .

Број на притискања на копчето "MICRO/ GRILL" 1 2 3 4 5 Јачина на микробрановите зраци Изпис на екранот 100% 70% 50% 30% 10% P100 P70 P50 P30 P10 59

60 3. АВТОМАТСКО ОДМРЗНУВАЊЕ 4. СКАРА 5. КОМБИНИРАНО РАБОТЕЊЕ Рерната овозможува одмрзнување месо , живина и морски плодови . Времето на одмрзнување и моќноста автоматски ќе се приспособат со оглед на тежината , која е однапред дотерана . Распонот на тежината на замрзнатиот прехранбен производ може да биде меѓу 100g и 2000g.

Пример : Одмрзнување на 0,5 кг . замрзнато месо a) Со притискање на копчето MICRO/GRILL одберете »DEF«.

б ) ц ) Со притискање Притиснете на копчето START/RESET.

Нагоре и надолу ставете месо .

Готвење , односно печење со жар е посебно примерно за тенки резанки месо , шницли , котлети , раженчиња , колбаси или парчиња пилешко . Жарот е примерен и за приготвување топли сендвичи и гратинирање јадења Оваа функција има два мода ; саканата функција можете да ја изберете со притискање на копчето MICRO/GRILL ( најдолго време за готвење е 60 минути ): Мод 1: 85% моќ на скарата , на екранот е напишано G-1 Мод 2: 50% моќ на скарата , на екранот е напишано G-2. Пример : Подготовка на храната на скара , 20 минути a) Притиснете го копчето MICRO/GRILL се додека на екранот не б ) ц ) се напише »G-1«. Наместете го времето за готвење на »20:00«. Притиснете го копчето START/RESET. Кога подготвувате храна на скара , микробрановите зраци не греат , туку топлината ја емитува металниот грејач на врвот ( горниот дел ) на печката . ЗАБЕЛЕШКА : Кога работи скарата , подготовката ( односно печењето ) може да се намести на два степена ; по првата половина на подготовката , програмата автоматски ќе престане , а два пискави звуци ќе означат дека е време храната што ја подготвувате на скара да ја завртите . Кога ќе ја завртите , повторно затворете ја вратата од рерната и притиснете го копчето START/RESET и програмата за подготовка на храната ќе продолжи . Ако не сакате да ја завртите храната , програмата автоматски ќе продолжи со работа по една минута .

Со овој апарат можете да изберете помеѓу две опции на комбинирано готвење .

1 можност : Рерната 55 проценти од времето ќе ви работи со микробранови , 45 проценти од времето со жар . Овој начин на работење е примерен за приготвување риби или гратинирани јадења .

6. АВТОМАТСКО МЕНИ Мени A-1 Ориз A-2 Зеленчук A-3 Тестенини A-4 Месо A-5 Риба A-6 Пилешко A-7 T ечност A-8 Пуканки 2 можност : Рерната 30 проценти од времето ќе ви работи со микробранови , 70 проценти од времето со жар . Овој начин на работење е примерен за приготвување пудинзи , нарастоци , омлети , пржени компири и живина .

Пример : Подготовка на намирници со можноста 2, 15 минути a) Копчето MICRO/GRILL се појави »C-2«.

притискајте го се додека на екранот не б ) ц ) Наместете го времето на »15:00«.

Притиснете го копчето START/RESET. За прехранбени производи во автоматски мени потребно е да се дотера само вид и маса / единица храна . Рерната ќе ви помага при дотерување моќност и време .

Пример : Автоматско готвење 0,4 кг риба a) Притиснете го копчето Избирање мени се додека на екранот не се н a пише »A-5«. б ) ц ) Внесете ја тежината со притискање на Притиснете го копчето START/RESET. копчето надолу додека не екранот не се напише »0,4«.

Нагоре и Маса / Единица 100 - 500g 100 - 600g Моќност на микробрановите 16 - 23min 1 - 2 200 - 1000g 200 - 1000g 2 - 7min 30sec 4min 30sec - 7min 40sec 7 - 19min 4 - 12min 200 - 1000g 14min 30sec - 34min 80% 100% 100% 80% 80% 55% 2 - 10dl 100g 2 - 5min 3min 30sec 100% 100% 61

62 7. 8. ЧАСОВНИК ТАЈМЕР 9. ЗАШТИТА ЗА ДЕЦА 10. START / RESET Рерната е опремена со дигитален часовник . Кога е рерната во состојба подготвеност , можете со притиснување на тастерот ЧАСОВНИК да дотерате време во 24- часовен циклус .

Пример : Дотерајте време на рерната на 8:30 a) Притиснете го копчето CLOCK/TIMER. Натписот на екранот ќе почне да трепка . Наместете го часот со помош на копчињата б ц д ) ) ) Нагоре и надолу .

Повторно притиснете го копчето CLOCK/TIMER и наместете ги минутите со копчињата Нагоре и надолу . Повторно притиснете го копчето CLOCK/TIMER и новото време ќе биде наместено . Ако сакате да го промените времето , повторете ја горната постапка . Тајмерот овозможува однапред да го наместите времето за почеток и крај на подготовката на намирниците .

Пред примената на оваа функција , времето на рерната мора да биде адекватно наместено . Пример : Моменталното време е 16:30, а сакате готвењето да почне во 18:15, и тоа со 70% моќ , 10 минути a) Притиснете го копчето CLOCK/TIMER и копчињата Нагоре и надолу наместете го времето на 18:00.

б ) ц ) д ) Со притискање Наместете Притиснете го го на копчето времето копчето за MICRO/GRILL готвење на START/RESET.

10 одберете минути . 70% моќ .

ЗАБЕЛЕШКА : Ако не го наместите времето за готвење и ако непосредно по местењето на почетокот на делувањето го притиснете копчето START/RESET, апаратот ќе функционира само како часовник ( будилник ). Во 18:15 ќе слушнете 10 пискави звуци , а апаратот ќе се исклучи . Функцијата е употреблива за спречување употреба без надзор на рерната од страна на деца . Кога е рерната заклучена , на покажувачот ќе се прикаже икона и употреба на рерната е оневозможена .

Ако сакате да ја активирате функцијата заштита за деца , истовремено притиснете ги копчињата Нагоре и надолу и држете ги две секунди . Ако сакате да ја исклучите оваа функција , повторете ја постапката .

a) б ) Ако во тек на работењето на апаратот го притиснете копчето START/RESET, работата на рерната ќе престане . Ако претходно сте наместиле програмирано вклучување , со притискање на копчето START/RESET ќе го откажете .

ГРИЖА ЗА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА

-

НЕГА И ОДРЖУВАЊЕ

ЖИВОТНА СРЕДИНА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пред чистењето исклучете ја печката и исклучете го кабелот од штекерот .

Внатрешноста на печката треба секогаш да биде чиста . Кога делови од храна , течност што прска од неа или истурена течност ќе се засуши на ѕидовите на печката , само пребришете ги со влажна крпа . Користењето на груби детергенти или на абразивни средства за чистење не е препорачливо .

Надворешната површина на печката исчистете ја со влажна крпа . За да го спречите оштетувањето на деловите во внатрешноста на печката , внимавајте да не ви се истури вода во отворите за вентилација .

Не дозволувајте контролната табла да се намокри . Исчистете ја со мека и влажна крпа . За чистење на контролната табла не употребувајте детергенти , груби ( абразивни ) средства или распрскувачки средства за чистење .

Ако во внатрешноста или околу надворешнитата обвивка на куќишето се насобере пареа , избрижете ја со мека крпа . Ова се случува кога микробрановата печка ја употребувате во многу влажни простории и во никој случај не укажува на грешка во работењето на печката .

Понекогаш е потребно да ја отстраните и стаклената основа и да ја исчистите . Стаклената основа измијте ја во топла вода со малку детергент или , пак , во машина за миење садови Лежечкиот обрач , како и дното ( долната површина ) на внатреноста на печката треба редовно да се чистат , бидејќи , додека работи печката , може да создава бучава . Едноставно пребришете го дното на внатрешноста на печката со благ детергент , вода или со средство за чистење стакло и исушете je. Лежечкиот обрач можете да го измиете во топла вода со малку детергент или во машина за миење садови , по подолга употреба на тркалата на лежечкиот обрач може да се наталожат остаоци од испарувањето на храната , сепак , тоа не влијае врз неговата работа . Кога го отстранувате лежечкиот обрач од жлебот на дното на комората ( во внатрешноста на печката ) внимавајте повторно да го наместите правилно .

Можниот непријатен мирис од печката ќе го отсраните на тој начин што во длабок сад за подготовка на храна во микробранова печка ќе налеете една шолја вода , а во водата ќе ставите кора од еден лимон . Потоа садот оставете го во микробрановата печка пет минути . На крај , темелно исушете ја внатрешноста на печката и избришете ја со мека крпа .

Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен отпад , туку во официјална колекција наменета за рециклирање . Со ова , вие помагате да се зачува животната средина .

63

64

ВГРАДУВАЊЕ МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА

ИНСТАЛАЦИЈА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проверете дали од внатрешноста на вратата го извадивте целокупниот амбалажен материјал .

Кога ќе ја отстраните амбалажата , прегледајте ја печката за да утврдите дали има видливи оштетувања , како на пример : – искривена врата , – – оштетена врата , набиеници или дупки на стаклото ( прозорецот ) на вратата или пак на екранот – набиеници во внатрешноста на печката .

Ако забележите некое од горенаведените оштетувања , не употребувајте ја печката .

Микробрановата печка тежи околу 16,5 kg, поставете ја на рамна површина што е доволно тврда за да ја издржи тежината на печката .

Печката поставете ја подалеку од извори на висока температура и пареа .

Не ставајте ништо на печката .

За да обезбедите доволно зрачење , околу страните на печката треба да има барем 20 cm. Микробрановата печка е наменета за користење единствено на работна маса во кујна и таа не смее да се поставува во орман .

Не отстранувајте ги погонските оски на ротационото лежиште .

Како и кај сите други апарати така и кај овој е потеребен грижлив надзор кога го употребуваат децата .

Приклучокот за електрично напојување мора да биде лесно достапен , за да може уредот во случај на опасност лесно да се исклучи . Или потребно е печката да се одвои од изворот на електрична енергија преку вградување на прекинувач во фиксн o то поврзување во согласност со правилата за поврзување на електричните инсталации . Приклучете го уредот на монофазна 230 V/50 Hz наизменична струја преку правилно поставен заземјен приклучок . ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ! ОВОЈ АПАРАТ МОРА СЕ ЗАЗЕМЈИ ! Производителот ја отфрла секоја одговорност ако не се почитува оваа безбедносна мерка .

10. На печката и е потребна влезна моќ од 1,4 kVA. Препорачуваме при инсталација на печката да се посоветувате со сервисер , односно со копметентен стручњак .

ВНИМАНИЕ : Печката има сопствена заштита и тоа осигурувач 250 V, 10 A.

СПЕЦИФИКАЦИИ УПАТСТВА ЗА МОНТИРАЊЕ Потрошувачка на ел . енергија ................ 220-240V~50Hz, 1400W Излезна моќ .................................................................................900W

Грејач за жар ............................................................................. 1200W Работна фреквенциј a .......................................................... 2450MHz Надворешни димензии ....................... 510mm X 303mm X 425mm Димензии на печката ............................................................23 литри Маса без амбалажа ............................................

Приближн o 16,5 kg Ниво на бучава .............................................................. Lc < 58 dB (A) Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/ Е U за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати , важечко ширум Европа .

РАДИСКИ ПРЕЧКИ ( ИТЕРФЕРЕНЦИИ ) Микробрановата печка може да предизвика пречки во приемот на вашиот радиоприемник , ТВ приемник и слични уреди . Ако дојде до пречки ( интерференции ), истите можете да ги отстраните или да ги намалите со преземање на следниве мерки : a) Исчистете ја вратата и површините за дихтување .

б ) Ставете го радиоприемникот , ТВ приемникот и друго што подалеку од микробрановата печка .

ц ) Зад радискиот , ТВ приемникот итн . употребете соодветно наместена антена што ќе овозможува јак прием на сигналот .

СИ ПРИДРЖУВАМЕ ПРАВО ДО ПРОМЕНИ КОИ НЕ ВЛИЈААТ ВРЗ ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА АПАРАТОТ .

65

66

ПРЕД ДА ПОВИКАТЕ СЕРВИС

1. 2. Ако печката воопшто не работи , ако на екранот ништо не се појавува или , пак , ако екранот се изгасне : a) Проверете дали печката е правилно вклучена на електричната мрежа . Ако не е , исклучете го кабелот од штекерот , почекајте 10 секунди и потоа повторно вклучете го .

б ) Проверете дали осигурувачот за штекерот е прегорен или , пак , дали струјното коло е прекинато на главниот a) осигурувач . Ако осигурувачите се исправни , тестирајте го штекерот со некој друг апарат .

Ако микробрановата печка не грее , т .

е . не емитува микробранова енергија : Проверете дали програмирање .

е правилно наместен часовникот за б ) Проверете дали е цврсто затворена вратата , а сигурносните брави заклучени . Ако не се , икробрановата енергија нема да се ослободува .

Ако со помош на горниве упатства не успеавте да го отстраните проблемот , обратете се до најблискиот овластен сервисер .

ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

Ако ви требаат информации , или ако имате проблем , Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата земја ( види телефонски број во меѓународната гаранција ). Ако вашата земја нема таков центар , контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство .

Не е за комерцијална употреба !

Корисни совети како и дополнителни упатства за печење со микробранови можете да најдете на нашата web страна : http://www.gorenje.mk

ГОЛЕМО УЖИВАЊЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА ВИ ПОСАКУВА 67

68

MICROUNDE

RO

STIMATE CLIENT INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului. Considerăm că veţi găsi semne clare pentru a vă încrede în produsele noastre. Pentru o utilizare mai uşoară a cuptorului, ataşam acest manual de instrucţiuni.

Instrucţiunile vă vor ajuta să vă familiarizaţi cu noul dumneavoastră cuptor. Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie înainte de prima utilizare.

În orice caz, vă rugăm să vă asiguraţi că cuptorul nu v-a fost furnizat în stare de defecţiune. Dacă descoperiţi orice defecţiune provocată prin transportul acestuia, contactaţi reprezentantul de vânzări sau depozitul regional de unde s-a livrat produsul. Numărul de telefon îl puteţi găsi pe chitanţa sau procesul verbal.

Vă dorim o utilizare plăcută a noului aparat electrocasnic.

Cuptorul cu microunde este destinat uzului casnic.

Aceste instrucţiuni se adresează utilizatorului. Acestea prezintă aparatul de gătit şi modul de utilizare. Se aplică şi altor tipuri de aparate, prin urmare este posibil să găsiţi descrieri ale unor funcţii care nu se regăsesc în cazul aparatului dumneavoastră.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Nu atingeţi niciodată suprafaţa aparatelor de gătit sau de încălzit. Ele se pot încălzi în timpul funcţionării. Nu lăsaţi copiii să se apropie. Există riscul să vă ardeţi!

Sursă de microunde și înaltă tensiune! Nu îndepărtaţi carcasa.

AVERTIZARE!

Aparatul și componentele expuse ale acestuia se încalzesc în timpul utilizării. Trebuie acordată atenţie pentru a evita contactul cu elementele fi erbinţi. Copiii cu vârste sub 8 ani trebuie sa fi e ţinuţi la distanţă dacă nu sunt supravegheaţi permanent. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel puţin 8 ani și de persoane cu capacitaţi fi zice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţa și cunostinţe numai cu condiţia supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înţeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul. Curăţarea și întreţinerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fi e efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puţin 8 ani și dacă nu sunt supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul și cablul de alimentare al acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

• AVERTISMENT:

Când aparatul este operat în modul combinat, copiii trebuie să folosească aparatul doar dacă sunt supravegheaţi de un adult, date fi ind temperaturile generate; (doar pentru modelul cu funcţie grătar) 69

70

• AVERTISMENT:

Dacă uşa sau sistemele de închidere ale uşii sunt avariate, cuptorul nu trebuie operat înainte de a fi reparat de o persoană autorizată;

• AVERTISMENT:

Este riscant ca o persoană neautorizată să efectueze orice lucrări de service sau reparaţii care implică îndepărtarea unui capac ce oferă protecţie împotriva energiei microundelor;

• AVERTISMENT:

lichidele sau alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise deoarece există riscul ca acestea să explodeze.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă la aparat.

• Nu îndepărtaţi picioarele cuptorului, nu blocaţi căile de aerisire ale cuptorului.

• Folosiţi doar ustensile potrivite pentru cuptoarele cu microunde.

• Atunci când încălziţi alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheaţi cuptorul pentru că există riscul de izbucnire a unui incendiu; • Dacă observaţi fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi ţineţi uşa închisă pentru a stinge fl ăcările; • Încălzirea la microunde a băuturilor poate determina o fi erbere eruptivă întârziată, aşadar trebuie să aveţi grijă atunci când manipulaţi recipientul; • Conţinutul biberoanelor sau al borcanelor cu alimente pentru bebeluşi trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verifi cată înaintea consumului, pentru a se evita eventualele arsuri; • Ouăle în coajă şi ouăle fi erte tari nu trebuie încălzite la microunde pentru că pot exploda, chiar şi după fi nalizarea procesului de încălzire la microunde;

• Pentru curăţarea uşii, a sistemului de închidere, a cavităţii cuptorului folosiţi doar detergenţi blânzi, neabrazivi, aplicaţi cu un burete sau o cârpă moale.

• Cuptorul trebuie curăţat în mod regulat şi orice resturi de alimente trebuie îndepărtate; • Nepăstrarea curăţeniei cuptorului poate deteriora suprafaţa, ceea ce ar putea avea un efect advers asupra duratei de funcţionare a aparatului şi poate avea drept rezultat o situaţie riscantă; • În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane califi cate, pentru a evita orice riscuri.

• Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a suprafeţei de lucru.

• Nu conectaţi acest aparat la un comutator extern sau un sistem de control de la distanţă, pentru a evita o situaţie riscantă.

• Nu înlocuiţi becul din interiorul cuptorului. Acesta trebuie înlocuit doar de către echipa de service Gorenje.

• Nu curăţaţi cuptorul cu aparate de curăţat cu aburi, de înaltă presiune, cu obiecte ascuţite, agenţi de curăţare abrazivi, bureţi abrazivi şi substanţe care îndepărtează petele. 71

72 INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ PENTRU UZ GENERAL La fel ca în cazul majorităţii aparatelor, mai jos sunt enumerate câteva reguli care trebuie respectate şi măsuri de siguranţă care să asigure buna funcţionare a acestui cuptor: 1. Tava din sticlă, braţele rotative, şina de legătură şi rotativă trebuie să fi e la locul lor în timpul funcţionării cuptorului.

2. Nu folosiţi cuptorul pentru altceva în afară de prepararea alimentelor, cum ar fi pentru uscarea hainelor, a hârtiei sau pentru alte articole ne alimentare sau pentru sterilizare.

3. Nu operaţi cuptorul atunci când este gol. Acest lucru poate afecta cuptorul.

4. Nu folosiţi cavitatea cuptorului pentru a depozita articole precum hârtii, cărţi de bucate, etc.

5. Nu gătiţi alimente în membrană, cum ar fi gălbenuşuri de ou, cartofi , fi cat de pasăre, etc., înainte de a le perfora de câteva ori cu o furculiţă.

6. Nu introduceţi obiecte în orifi ciile carcasei exterioare.

7. Nu îndepărtaţi componentele cuptorului, cum ar fi picioarele, cablurile, şuruburile, etc.

8. Nu preparaţi alimentele direct pe tava din sticlă. Aşezaţi alimentele în/pe ustensile de gătit corespunzătoare înainte de a le introduce în cuptor

IMPORTANT –

VASE DE GĂTIT CARE NU TREBUIE FOLOSITE ÎN CUPTORUL CU MICROUNDE metal.

îmbrăcată în hârtie.

material care absoarbe energia microundelor. Din acest motiv vasele se pot crăpa sau arde şi vor încetini viteza de gătire.

potrivit pentru cuptorul cu microunde. Nu trebuie folosite ceştile acoperite, cu mâner, de la Corelle Livingware.

deschidere mică, precum o sticlă cu dop sau sticlă de ulei pentru salată, întrucât pot exploda dacă sunt încălzite la cuptorul cu microunde.

sau dulciuri.

cuptorul cu microunde. Acestea pot fi folosite.

9. Ustensilele pentru cuptorul cu microunde trebuie folosite în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

10. Nu încercaţi să prăjiţi alimente în acest cuptor.

11. Reţineţi faptul că un cuptor cu microunde încălzeşte doar lichidul dintr-un recipient, nu şi recipientul. Prin urmare, chiar şi atunci când capacul unui recipient nu este fi erbinte la atingere, reţineţi că alimentul/ lichidul din interior va emana aburi şi/sau stropi la îndepărtarea capacului ca şi cum ar fi fost pregătit în mod convenţional. 12. Verifi caţi întotdeauna temperatura alimentelor gătite, mai ales dacă încălziţi sau preparaţi alimente/lichide pentru bebeluşi. Se recomandă ca alimentele/lichidele să nu fi e consumate imediat ce au fost scoase din cuptor, ci să fi e lăsate timp de câteva minute şi să amestecaţi alimentul/lichidul pentru a distribui căldura în mod uniform.

13. Alimentele care conţin un amestec de grăsime şi apă, cum ar fi supa, ar trebui să rămână în cuptor timp de 30-60 secunde după ce acesta a fost oprit. În acest fel, amestecul se va aşeza şi nu se vor forma bule atunci când în aliment/lichid este introdusă o lingură sau când este adăugat un cub de supă.

14. Atunci când pregătiţi/gătiţi alimente/lichide reţineţi că există anumite alimente, de exemplu budincile de Crăciun, şunca şi carnea tocată, care se încălzesc foarte repede. Nu folosiţi recipiente din plastic pentru încălzirea sau gătirea alimentelor cu conţinut ridicat de grăsimi sau zahăr. 15. Ustensilele de gătit se pot încinge din cauza căldurii transferate de la alimentele încălzite. Acest lucru se aplică mai ales dacă partea superioară sau mânerele ustensilei sunt acoperite de plastic. Pot fi necesare mănuşi de bucătărie pentru manipularea ustensilelor 16. Pentru a reduce riscul de incendiu în cavitatea cuptorului: a) Nu gătiţi alimentele mai mult decât este necesar. Supravegheaţi cuptorul cu microunde dacă în interior se afl ă hârtie, plastic sau alte materiale combustibile pentru facilitarea procesului de gătit.

b) Scoateţi fi rele de sârmă din pungi înainte de a le introduce în cuptor.

c) Dacă materialele din cuptor se aprind, ţineţi închisă uşa cuptorului, opriţi cuptorul de la comutatorul de perete sau opriţi alimentarea cu energie de la priză sau din panoul de curent.

73

PANOU DE CONTROL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sus (+) Jos (-) MICRO / GRILL Afi saj CLOCK / TIMER AUTO / MENIU START / RESET 74 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sistem de blocare a usii Geam Ventilare Inel rotativ Tava Panou de comenzi Grill

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1. PORNIRE RAPIDĂ 2. ÎNCĂLZIRE MICROUNDE Folosiţi această funcţie pentru a încălzi rapid (100% putere microunde) sau pentru a vă găti mâncarea. În modul standby, apăsaţi butonul START şi cuptorul va funcţiona pentru 60 de secunde.

Exemplu: Pentru a incalzi un pahar cu lapte a) Puneti paharul de lapte pe tava de sticla rotativa si inchideti usa.

b) Apasati butonul START/RESET, cuptorul cu microunde va functiona la 100% putere timp de un minut.

NOTĂ: O nouă apăsare a butonului SUS va prelungi durata de preparare cu 30 de secunde în toate programele, cu excepţia modului automat în modul dezgheţare automată.

Aceasta functie are doua optiuni.

a) Incalzire microunde rapida (100% putere) timp de 5 minute 1. Setati timpul la »5:00«.

b) Functionare manuala incalzire microunde timp de 10 minute 1. Apasati butonul MICRO/GRILL, selectati »70%« putere.

2. Setati timpul la »10:00«.

Exista 5 niveluri de putere, iar durata cea mai lunga de preparare la microunde este de 60 minute.

Afi saj Nr. Atingeri "MIKRO/GRILL" 1 2 3 4 5 Putere microunde 100% 70% 50% 30% 10% P100 P70 P50 P30 P10 75

76 3. AUTO-DEZGHETARE Cuptorul permite de asemenea, dezgheţarea cărnii, a cărnii de pui şi a fructelor de mare. Durata de dezgheţare şi puterea de operare vor fi ajustate automat la greutatea prestabilită. Greutatea alimentelor ce urmează să fi e dezgheţate poate fi intre 100 g şi 2000 g.

Exemplu: dezghetare 0.5kg de carne congelata a) Apasati MICRO/GRILL pentru a selecta »DEF«.

b) Introduceti greutatea apasand butonul SUS si butonul JOS.

4. GRILL Prepararea la grill este adecvată in mod special pentru feliile subţiri de carne, escalop sau fripturi, cotlete, frigărui, carnaţi sau bucăţi de pui. Prepararea la grill este de asemenea potrivită pentru prăjirea painii sau a sandvișurilor şi pentru fi nisarea preparatelor gratinate.

Aceasta functie are doua optiuni. Puteti alege intre cele doua apasand pe butonul MICRO/GRILL (durata maxima de preparare a mancarii este de 60 de minute): Optiunea 1: 85% putere grill, afi saj G-1 Optiunea 2: 50% putere grill, afi saj G-2 Exemplu: Prepararea mancarii folosind grill-ul pentru 20 de minute a) Apasati MICRO/GRILL pana cand pe se afi seaza pe »G-1«.

b) Setati durata de preparare la »20:00«.

NOTĂ: Atunci cand utilizati grill-ul, mancarea nu este incalzita de microunde. Caldura este raspandita de la rezistenta de metal din partea superioara a cuptorului.

Atunci cand functia grill functioneaza, durata de preparare este impartita in doua etape. Dupa prima etapa, programul se va opri automat si se vor auzi doua semnale sonore, pentru a va avertiza ca trebuie sa deschideti usa cuptorului si sa intoarceti mancarea. Inchideti usa, dupa ce ati intors mancarea. Apasati butonul START/RESET si procesul de preparare a mancarii va continua cu cea de-a doua etapa. Daca nu vreti sa intoarceti mancarea, cuptorul va porni singur dupa un minut de pauza.

5. GATIRE COMBINATA Cu acest produs aveti mai multe variante de gatire combinata.

Optiunea 1: Cuptorul va opera cu microunde pentru 55 procente din durată şi cu grill pentru 45 de procente. Acest mod de operare este adecvat pentru prepararea peştelui sau a preparatelor gratinate. Afi sa va afi sa »C-1« Optiunea 1: Cuptorul va opera cu microunde pentru 30 procente din durată şi cu grill pentru 70 de procente. Acest mod de operare este adecvat pentru prepararea budincii, a sufl eurilor, a omletelor, a cartofi lor copţi şi a cărnii de pui. Afi sa va afi sa »C-2« Exemplu: Prepararea mancarii folosind optiunea 2 pentru 15 minute a) Apasati MICRO/GRILL pana cand pe afi saj apare »C-2«.

b) Setati timpul de gatire pentru »15:00«.

6. AUTO-MENIU Pentru alimentele din meniul automat, se va selecta exclusiv tipul de aliment şi greutatea/cantitatea.

Cuptorul vă va asista in reglarea puterii şi a duratei.

Exemplu: Auto preparare 0.4 kg peste a) Apasati butonul AUTO MENU pana cand se afi seaza »A-5«.

b) Introduceti greutatea apasand pe butonul SUS si pe butonul JOS.

Meniu A-1 Orez A-2 Legume A-3 Găluşte A-4 Carne A-5 Peste A-6 Pui A-7 Lichid A-8 Popcorn Greutate/Cantitate 100 - 500g 100 - 600g 1 - 2 200 - 1000g 200 - 1000g 200 - 1000g 2 - 10dl 100g Putere microunde 16 - 23min 2 - 7min 30sec 4min 30sec - 7min 40sec 7 - 19min 4 - 12min 14min 30sec - 34min 2 - 5min 3min 30sec 80% 100% 100% 80% 80% 55% 100% 100% 77

78 7. CEAS 8. TIMER 9. PROTECŢIE COPII 10. START/RESET Cuptorul este dotat cu ceas digital. Atunci cand cuptorul este in modul standby, ceasul poate fi setat in formatul de 24 de ore, prin apăsarea butonului CLOCK.

Exemplu: Pentru a regla ceasul la 8:30 a) Apasati butonul CLOCK/TIMER. Afi sajul incepe sa clipeasca, reglati ora cu butoanele SUS si JOS.

b) Apasati CLOCK/TIMER din nou, reglati minutele cu butoanele SUS si JOS.

c) Apasati CLOCK/TIMER din nou si ceasul va fi setat.

Aceasta va permite sa setati cuptorul cu microunde sa porneasca si sa se opreasca la un timp dinainte stabilit.

Ceasul trebuie setat inainte de a folosi aceasta functie.

Exemplu: ora curenta este 16:30, iar dvs. doriti sa inceapa gatitul la ora 18:15 cu 70% putere, pentru 10 minute a) Apasati CLOCK/TIMER, setati timpul la »18:15« apasand pe butoanele SUS si JOS.

b) Apasati MICRO/GRILL pentru a selecta 70% putere.

c) Setati durata de gatit la 10.

d) Apasati START/RESET.

NOTĂ: Daca nu setati puterea si durata de gatire si apasati direct butonul start, dupa ce ati programat ceasul, aparatul va incepe sa lucreze ca un ceas.

La 18:15 se vor auzi 10 sunete sonore si aparatul se va opri.

Această funcţie este folosită pentru a preveni utilizarea necontrolată şi accidentală a cuptorului de către copii.

Atunci cand cuptorul este blocat, se afi şează pictograma, iar utilizarea cuptorului devine imposibilă.

Pentru a activa sistemul de blocare pentru copii, apasati SUS si JOS in acelasi timp, timp de 2 secunde.

Apasati SUS si JOS in acelasi timp timp de doua secunde din nou, pentru a debloca aparatul.

a) In perioada de functionare apasati butonul START/ RESET pentru a opri functionarea.

b) Daca a fost setat un program inainte de a apasa start, apasati acest buton pentru a anula orice setare.

ÎNGRIJIREA CUPTORULUI CU MICROUNDE

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 1. Opriţi cuptorul şi scoateţi-l din priză înainte de a începe procesul de curăţare.

2. Păstraţi curat interiorul cuptorului cu microunde. Dacă există stropi de alimente sau lichide pe pereţii cuptorului, ştergeţi-i cu o cârpă umedă. Nu este recomandată folosirea detergenţilor duri sau a substanţelor abrazive.

3. Suprafaţa exterioară a cuptorului trebuie curăţată cu o cârpă umedă. Pentru a nu deteriora componentele din interiorul cuptorului, apa nu trebuie să pătrundă în orifi ciile de aerisire.

4. Nu permiteţi umezirea Panoului de Control. Curăţaţi-l cu o cârpă moale, umedă. Nu folosiţi detergenţi, substanţe abrazive sau spray-uri de curăţare pe Panoul de Control.

5. Dacă se acumulează aburi în interiorul sau în afara uşii cuptorului, ştergeţi-i cu o cârpă moale. Acest lucru se petrece atunci când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de umiditate ridicată şi nu indică o defecţiune a aparatului.

6. Ocazional, este necesară îndepărtarea tăvii din sticlă în vederea curăţării. Spălaţi tava cu apă caldă sau la maşina de spălat vase.

7. Inelul rotativ şi partea inferioară a cavităţii cuptorului trebuie curăţate în mod regulat pentru a se evita zgomotul excesiv. Este de ajuns să ştergeţi partea inferioară a cuptorului cu un detergent blând, apă sau agent de curăţare a geamurilor şi să uscaţi. Inelul rotativ poate fi spălat cu apă caldă sau la maşina de spălat vase. În cazul folosirii repetate se acumulează vapori în urma procesului de gătit, dar acest lucru nu afectează suprafaţa inferioară sau roţile inelului rotativ. Când scoateţi inelul rotativ din cuptor în vederea curăţării, asiguraţi-vă că îl puneţi la loc în poziţia corectă.

8. Pentru a elimina mirosurile neplăcute din cuptor amestecaţi o cană de apă cu sucul şi coaja unei lămâi şi puneţi-le în cuptor într-un vas adânc potrivit pentru cuptorul cu microunde. Porniţi cuptorul timp de 5 minute, ştergeţi bine şi uscaţi cu o cârpă moale.

Nu aruncaţi aparatul împreună cu alte deşeuri menajere uzuale la sfârşitul duratei sale de funcţionare, ci predaţi-l unui centru de reciclare. Făcând acest lucru, contribuiţi la protejarea mediului înconjurător.

79

80

INSTALAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE

INSTALARE 1. Asiguraţi-vă că aţi scos din cuptor toate ambalajele.

2. După dezambalare, verifi caţi dacă există semne vizibile de defecţiuni, cum ar fi : Dacă observaţi oricare dintre semnele de mai sus, NU deschideţi cuptorul.

3. Acest cuptor cu microunde cântăreşte 16,5 kg şi trebuie aşezat pe o suprafaţă orizontală sufi cient de rezistentă pentru a susţine această greutate.

4. Cuptorul nu trebuie aşezat în apropierea surselor de căldură şi aburi.

5. NU aşezaţi nimic pe partea superioară a cuptorului.

6. Ţineţi cuptorul la cel puţin 20 de cm distanţă de pereţii laterali şi la 30 cm de peretele din spate pentru a asigura o ventilaţie corectă. Cuptorul cu microunde este destinat a fi utilizat numai plasat pe un bufet sau blat de bucătărie şi nu trebuie plasat într-un dulap.

7. NU scoateţi coloana rotativă.

8. La fel ca în cazul oricărui aparat, este necesară supravegherea atentă în timpul folosirii de către copii.

9. Asiguraţi-vă că este uşor accesibil cablul de legătură, astfel încât acesta să poată fi uşor scos din priză în caz de urgenţă. În caz contrar, dispozitivul trebuie să poată fi oprit folosind un întrerupător. În acest caz, trebuie luate în considerare prevederile în vigoare referitoare la standardele de siguranţă pentru electricitate.

Produsul trebuie instalat în mod corect într-o priză împământată AC mono-fazică (230 V/50 Hz). AVERTISMENT! ACEST APARAT TREBUIE SĂ FIE ÎMPĂMÂNTAT!

10. Acest cuptor necesită alimentare de 1,4 KVA. La instalarea cuptorului se recomandă consultarea unui inginer de service.

ATENŢIE: Acest cuptor este protejat la interior de o siguranţă de 250 V, 10 amp.

SPECIFICAŢII DIMENSIUNI INSTALARE Consum energie ......................................... 220-240V~50Hz, 1400W Putere generată ................................................................................. 900W Grill ...........................................................................................................1200W

Frecvenţă funcţionare ............................................................. 2450MHz Dimensiuni exterioare: 510mm(W) x 303mm(H) x 425mm(D) Capacitate cuptor ................................................................................... 23 l Greutate netă ............................................................................ cca 16,5 kg Nivel zgomot ..................................................................... Lc < 58 dB (A)

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE). Această recomandare constituie cadrul unei norme valabile la nivel European referitoare la returnarea şi reciclarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice.

INTERFERENŢE RADIO Cuptorul cu microunde poate interfera cu radioul, televizorul sau alte echipamente similare. Când se produc interferenţe, acestea pot fi eliminate sau reduse prin respectarea următoarelor proceduri: a) Curăţaţi uşa şi sigiliul cuptorului.

b) Aşezaţi radioul, televizorul, etc., la distanţă cât mai mare de cuptorul cu microunde.

c) Folosiţi o antenă corespunzătoare pentru radio, televizor, etc., pentru a obţine un semnal puternic.

NE REZERVĂM DREPTUL DE A FACE MODIFICĂRI CARENU AFECTEAZĂ FUNCŢIONALITATEA APARATULUI 81

82

ÎNAINTE DE A CHEMA ECHIPA DE SERVICE

1. În cazul în care cuptorul nu funcţionează deloc, afi şajul nu se aprinde sau a dispărut: a) Asiguraţi-vă că aparatul este bine pus în priză. Dacă nu este bine pus, scoateţi-l din priză, aşteptaţi 10 secunde şi introduceţi-l din nou în mod corect.

b) Verifi caţi dacă în încăpere există siguranţe sau circuite care nu funcţionează corect. Dacă acestea par să funcţioneze în mod corespunzător, verifi caţi priza cu un alt aparat.

2. În cazul în care cuptorul cu microunde nu porneşte: a) Verifi caţi dacă este setat temporizatorul.

b) Asiguraţi-vă că uşa este bine închisă, cu siguranţele blocate. În caz contrar, energia nu va pătrunde în cuptor.

Dacă niciuna dintre situaţiile de mai sus nu remediază problema, contactaţi cel mai apropiat agent de service autorizat.

GARANŢIE & SERVICE

Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o problemă, vă rugăm să contactaţi Centrul Gorenje de Asistenţă Clienţi din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în broşura cu informaţii despre garanţie). Dacă nu există un Centru de Asistenţă Clienţi în ţara dumneavoastră, adresaţi-vă distribuitorului Gorenje la nivel local sau contactaţi Departamentul Service Gorenje pentru aparate de uz casnic.

Contact service autorizat Gorenje: Telefon Call Center: 0344.40.30.30

PECEF TEHNICA: Strada Pompelor, Nr.3, Ploiesti, Prahova

Doar pentru uz personal!

Puteţi găsi recomandări suplimentare cu privire la gătitul la cuptorul cu microunde şi sfaturi utile la adresa: http://www.gorenje.ro

VĂ DORIM SĂ VĂ BUCURAŢI DE FOLOSIREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ

83

84

МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

BG УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ИНСТРУКЦИИ УПОТРЕБА ЗА Благодарим Ви за покупката . Вярваме , че скоро ще се убедите , че наистина може да разчитате на нашите уреди . За да улесним употребата на уреда , Ви предлагаме тези подробни инструкции за употреба .

Инструкциите ще Ви помогнат да се запознаете добре с новия си уред . Моля , прочете ги внимателно преди употреба .

За всеки случай се уверете , че уреда е транспортиран до Вас неповреден . Ако откриете транспортен дефект , свържете се с търговеца , от който сте закупили уреда или транспортната фирма , която е осигурила транспорта . Ще откриете телефона на касовата бележка и транспортния документ . Пожелаваме Ви приятно използване на новия уред .

Уредът е предназначен за използване в домашни условия за загряване на храна и напитки чрез използване на електромагнитна енергия , да се използва само в помещения .

Инструкциите за употреба са подготвени за потребителите и описват уреда и начина по който да се използва . Инструкциите са подготвени за различни типове уреди и поради тази причина може да прочетете за описания на функции , които не се отнасят за вашия уред .

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Никога не докосвайте повърхността на отоплителни или готварски уреди

.

Те сенагорещяват по време на работа

.

Дръжте децата на безопасно разстояние

.

Има опасност от изгаряне

.

Микро вълни и високо напрежение

!

Не махайте покритието

.

ВНИМАНИЕ !

Този уред и неговите аксесоари стават горещи по време на употреба . Необходимо е внимание , избягвайте нагревателните елементи . Деца под 8 годишна възраст не бива да стоят близо до уреда , освен ако не са под надзор . Децата трябва да бъдат под постоянен надзор , за да е сигурно , че няма да си играят с уреда . Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически , психически или сетивни способности , или такива без опит и познания , ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете , които носи употребата на уреда . Деца не бива да си играят с уреда . Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор .

Съхранявайте уреда и неговия кабел извън досега на деца под 8 годишна възраст .

• ВНИМАНИЕ : При използване на уреда в комбинация между грил и микровълни , поради високата температура , която фурната развива , децата да използват уреда под родителски контрол ; ( само за модели , с грил функция ) • ВНИМАНИЕ : Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени , не използвайте уреда , докато не бъде отремонтиран от компетентно лице ; 85

86 • ВНИМАНИЕ : Извършването на обслужване или отстраняване на повреда , при които се налага премахване на покритие , служещо за предпазване от излагане на микровълни е опасно и следва да се извършва единствено от компетентно лице .

• ВНИМАНИЕ : не загрявайте течности или друга храна в запечатани съдове / бутилки поради опасност от екслодиране .

• Не махайте крачетата на фурната , не блокирайте вентилационните изходи на уреда .

• Използвайте единствено съдове и прибори , подходящи за употреба в микровълнови фурни .

• Не оставяйте фурната без надзор когата подгрявате храна в пластмасови или хартиени опаковки поради опасност от запалването им ; • Ако забележите дим , спрете уреда или изключете от електрическата мрежа , като оставите вратата затворена с цел задушаване на пламъците ; • При загряване на напитки чрез микровълни е възможно в последствие напитката да започне да ври ; • Съдържанието на бутилки или бурканчета с бебешка храна да се разбърква или разклаща . Преди хранене проверете температурата на храната , за да предотвратите изгаряния ; • Не загрявайте цели яйца в черупки и цели твърдо сварени яйца поради опасност от експлодирането им дори и след като подгряването е приключило ; • При почистване на повърхностите и уплътненията на вратата , вътрешността на фурната , използвайте само меки , неабразивни сапуни или почистващи препарати с помощта на домакинска гъба или мека кърпа ; • Почиствайте редовно фурната и премахвайте всички остатъци от храна ;

• Неподдържането на фурната чиста може да доведе до повреди в повърхностите , което пък да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и да ви изложи на опасност при употребата му ; • Ако захранващият кабел е повреден , следва да бъде подменен от производителя , оторизиран от него сервиз или друго квалифицирано лице за да се избегнат опасните последствия .

• Не оставяйте кабела над ръба на маса или плот .

• Никога не свързвайте уреда към ключ с външен таймер или система с дистанционно управление , за да избегнете рискови ситуации .

• Никога не сменяйте крушката вътре в печка . Подмяната трябва да се извъшва от сервиз на Gorenje.

• Не почиствайте уреда с парочистачки , остри предмети , абразивни препарати , абразивни гъби или препарати за почистване на петна .

87

88 ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Както при всички други уреди , по долу са изложени определени правила за използване и предпазни мерки , които гарантират отличното функциониране на фурната : 1. При използване на фурната се убедете , че стъклената поставка , въртящата основа , куплунга и въртящия водач са 2. на място .

Не използвайте фурната за цели , различни от нейното предназначение , например за сушене на дрехи , хартиени 3. 4. 5. продукти или други нехранителни изделия , както и за стерилизиране .

Не включвайте фурната да работи без наличие на храни / напитки в нея . Това може да доведе до повреда .

Не използвайте фурната за съхранение на предмети , например , вестници , готварски книги и др .

Не гответе хранителни продукти с ципа , например , жълтъци , 6. 7. 8. картофи , пилешки дробчета и др ., без предварително да сте пробили ципата на няколко места с помощта на вилица .

Не поставяйте предмети в отворите на външния корпус .

По никакъв начин не отстранявайте части от фурната , например , крачета , куплунг , болтчета и др .

Не гответе храна като я поставите директно върху стъклената поставка . Поставяйте храната на / в подходящ съд преди да я поставите във фурната .

ВАЖНО - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ В МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА – Не използвайте дръжки .

метални тигани или съдове с метални – – Не използвайте Убедете се , че съдове сте и прибори махнали с метални металните телчета кантове с .

хартиено покритие , които се използват за затваряне на – – – – – пластмасови пликове .

Не използвайте меламинови съдове , тъй като съдържат материал , който абсорбира енергията на микровълните . Това може да доведе до напукване или овъгляване на съдовете и ще намали скоростта на готвене .

Не използвайте съдове на Centura Tableware. Емайлът им не е подходящ за използване в микровълнова фурна . Не използвайте чаши на Corelle Livingware.

Не гответе в съд със запечатани отвори поради опасност от експлодирането им при нагряване във фурната .

Не използвайте обикновените термометри за месо или сладкиши , подходящи за конвенционални готварски печки .

На пазара се предлагат специални термометри за готвене в микровълнова фурна , които можете да използвате .

9. Използвайте съдовете и приборите , подходящи за употреба в микровълнова фурна , съгласно инструкциите на производителя .

10. Не правете опити да пържите във фурната .

11. Моля , не забравяйте , че микровълновата фурна загрява само течността в съда , но не и самия съд . Дори когато капакът на съда не е горещ на пипане , при изваждането му от фурната , не забравяйте , че храната / течността в него излъчва пара и / или пръски при махане на капака , както при готвене на обикновена готварска печка .

12. Винаги проверявайте температурата , особено ако подгрявате или готвите храна / течност за малки деца . Препоръчваме приготвената храна / течност да не се консумира веднага след изваждане от фурната . Оставете я да изстине за няколко минути като я разбърквате за равномерно разпределяне на топлината .

13. Оставяйте във фурната за около 30-60 секунди храна , съдържаща смес от мазнина и вода , напр . бульон , след като фурната е изключила . Целта е да се успокои вренето на течността и да се предотвратят пръски при поставяне на лъжица в храната / течността или при прибавяне на кубче бульон в нея .

14. Когато приготвяте / готвите храна / течност , не забравяйте , че има някои храни , напр . коледен пудинг , пай с месо , които се загряват много бързо . При загряване или готвене на храни с високо съдържание на наситени мазнини или захар не използвайте пластмасови съдове .

15. Възможно е нагорещяване на приборите за готвене тъй като топлината преминава от храната върху тях . Това се случва най вече ако съдовете и дръжките се покрият с пластмасово покритие . В такъв случай използвайте текстилни домакински ръкавици за захващане на дръжките на съдовете .

16. За да намалите риска от пожар във вътрешността на фурната : a) Не гответе повече от необходимото време . Внимателно b) наглеждайте фурната ако сте поставили хартиени , пластмасови или други запалими материали , необходими за готвенето .

Махнете металните телчета , служещи за затваряне на c) пликовете на храните преди да ги поставите във фурната .

В случай на запалване на поставените във фурната материали , оставете вратата затворена , изключете фурната от контакта или изключете захранващото електричество от бушона или прекъсвача .

89

КОМЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Нагоре (+) Надолу (-) MICRO / GRILL Дисплей Часовник / Таймер АВТОМАТИЧН / МЕНЮ СТАРТ / СТОП 90 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Система за безопасно затваряне на вратата Прозорец Вентилационни отвори Въртяща основа Стъклена тава Контролен панел Грил скара

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. ЗАГРЯВАНЕ / ГОТВЕНЕ ЧРЕЗ ЕДИНИЧНО НАТИСКАНЕ НА БУТОН 2. ЗАГРЯВАНЕ МИКРОВЪЛНИ I ЧРЕЗ Съвети за използване на печката Използвайте тази функция за бързо загряване (100% микровълнова мощност ) или готвене на храна . В режим на готовност натиснете бутона START и печката ще работи за 60 секунди .

Пример : Как да загреете чаша мляко a) Поставете чаша мляко на въртящата се поставка и затворете вратата .

b) c) Натиснете бутон СТАРТ / СТОП , микровълновата при 100% мощност в продължение на 1 минута .

фурна При приключване , фурната издава 5 звукови сигнала .

работи ЗАБЕЛЕЖКА : Повторното натискане на бутона Нагоре ще удължава времето за готвене с 30 секунди за всички програми с изключение на автоматичния режим режима на автоматично размразяване .

Функцията предлага два избора .

a) Бързо загряване чрез микровълни ( при 100% мощност ) Пример : Как да загреем храна при 100% мощност за 5 минути 1. Чрез бутона за избор на време въведете »5:00«.

2. Натиснете бутон СТАРТ / СТОП .

b) Ръчен избор за загряване чрез микровълни Пример : Как да загреем храна при 70% мощност за 10 минути 1. Натиснете бутон Микро / грил , изберете »70%« мощност .

2. Въведете време »10:00«.

3. Натиснете бутон СТАРТ / СТОП .

Разполагате с 5 нива на мощност , като най голямата продължителност за готвене е 60 минути .

Брой натискания на бутона " Микро / грил " 1 2 3 4 5 Мощност 100% 70% 50% 30% 10% на микровълните Дисплей P100 P70 P50 P30 P10 91

92 3. АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ 4. ГРИЛ С тази печка можете да размразявате месо , птиче месо и морски дарове . Времето за размразяване и работната мощност ще се настроят автоматично според предварително зададеното тегло . Теглото на храната , която ще бъде размразявана , може да бъде в границите от 100 g до 2000 g.

Пример : размразяване на 0.5 кг замразено месо a) Натиснете бутон Микро / грил , от менюто изберете »DEF«.

b) Въведете теглото като Нагоре и бутон Надолу .

натискате последователно бутони c) Натиснете кг .

бутон СТАРТ / СТОП .

Теглото на замразената храна трябва да бъде по малко от 2 Печенето на грил е особено подходящо за тънки резени месо , шницели или пържоли , шишчета , наденици или парчета пилешко месо . Печенето на грил е подходящо и за печене на хляб или сандвичи и за запичане на огретен .

Тази функция има две възможности . Можете да изберете между две чрез натискане на Микро / грил ( най продължителното време за готвене е 60 минути ): Възможност 1: 85% сила на грила , дисплей G-1 Възможност 2: 50% сила на грила , дисплей G-2 Пример : Готвене на храна – необходимо ни е 20 минути a) Натиснете Микро / грил докато на дисплея се появи »G-1«.

b) c) Изберете Натиснете време » »20:00« СТАРТ / СТОП ”.

ЗАБЕЛЕЖКА : Когато приготвяте храната при функция грил тя не се затопля от микровълновите лъчи . Нагряването става от метален нагревател , който се намира на горната повърхност на микровълновата . Когато е нагрявате по този начин времето за готвене е разделено на две нива . След първото ниво програмата автоматично ще спре и ще се чуят 2 звука , което Ви напомня , че трябва да отворите вратата на микровълновата и да обърнете храната . Затворете вратата след като обърнете храната . Натиснете СТАРТ / СТОП и приготвянето ще продължи на второ ниво . Ако не искате да обръщате храната микровълновата ще се рестартира автоматично след пауза от 1 минута .

5. КОМБИНИРАНО ГОТВЕНЕ 6. АВТОМАТИЧНО МЕНЮ С този уред може да избирате две опции за комбинирано готвене .

Възможност 1: Печката ще работи с микровълни 55 процента от времето и с грил 45 процента от времето . Този режим на работа е подходящ за готвене на риба или огретен .

Възможност 2: Печката ще работи с микровълни 30 процента от времето и с грил 70 процента от времето . Този режим на работа е подходящ за приготвяне на пудинг , суфлета , омлети , печени картофи и птиче месо .

Пример : Използва се възможност 2 за 15 минути a) Натиснете Микро / грил докато на дисплея се появи »C-2«.

b) c) Изберете Натиснете времето СТАРТ / за готвене СТОП .

»15:00«.

За храната в менюто автоматично готвене , трябва да се зададат само вида храна и теглото / количеството . Печката ще ви помогне при настройката на мощността и времето .

Пример : автоматично стопляне на 0.4 кг риба a) Натиснете бутон АВТОМАТИЧН МЕНЮ докато се покаже на дисплея »A-5«.

b) c) Изберете Надолу .

теглото като натиснете Натиснете СТАРТ / СТОП .

бутони Нагоре и бутон Меню A-1 Ориз A-2 Зеленчуци A-3 Макаронени изделия A-4 Месо A-5 Риба A-6 Пиле A-7 Течност A-8 Пуканки Тегло 1 - 2 / количество 100 - 500g 100 - 600g Микровълнова мощност 16 - 23min 80% 2 - 7min 30sec 4min 30sec - 7min 40sec 100% 100% 200 - 1000g 200 - 1000g 200 - 1000g 14min 30sec - 34min 2 - 10dl 2 - 5min 55% 100% 100g 7 - 19min 4 - 12min 3min 30sec 80% 80% 100% 93

94 7. 8. 9. ЧАСОВНИК ТАЙМЕР ЗАКЛЮЧВАНЕ ОТ ДЕЦА 10. СТАРТ / РЕСТАРТИРАНЕ Печката е снабдена с цифров часовник . Когато печката е в режим на готовност , часовникът може да бъде зададен на 24 часов режим чрез натискане на бутона CLOCK.

Пример : За да настроите времето на 8:30 a) Натиснете Часовник / Таймер . Дисплеят ще започне да мига , b) c) d) изберете времето като натискате бутоните Нагоре и Надолу .

Натиснете Часовник / Таймер отново , изберете времето като натискате бутоните Нагоре и Надолу .

Натиснете Часовник / Таймер отново и часовник ще е нагласен .

Ако искате да смените времето повторете процедурата .

Това Ви позволява да нагласяте микровълновата да се стартира и да приключва .

Часовникът трябва да се нагласи преди да използвате тази опция .

Пример : настоящето време е 16:30 и искате печката да се стартира в 18:15 на мощност 70% за 10 минути a) Натиснете Часовник / Таймер натиснете Нагоре и Надолу .

, изберете времето »18:15« като b) c) d) Натиснете Микро / грил Натиснете СТАРТ / СТОП .

за да изберете Изберете времето от 10 минути .

мощност 70%.

Забележка : Ако не избере мощността и времето за приготвяне , а направо натиснете бутона за старт уредът ще работи като часовник . В 18:15 ще се чуят 10 сигнала и уредът ще се изключи .

Тази функция се използва , за да се предотврати неконтролирано или случайно използване на печката от деца . Когато печката е заключена , се извежда съответната иконка и използването на печката става невъзможно .

За да активирате тази функция натиснете Нагоре и Надолу едновременно за 2 секунди .

Натиснете Нагоре и Надолу едновременно за 2 секунди отново , уредът ще се отключи . a) b) По време на операция натиснете СТАРТ / СТОП и тя ще прекъсне .

Ако някоя друга програма е била избрана преди натискането на бутона старт , натискането ще откаже всички програми , които са били преди това избрани .

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Преди почистване , изключете фурната и след това захранващия кабел от контакта .

Поддържайте чиста вътрешността на фурната . Ако по стените й се разлее храна или течност , избършете с влажна кърпа . Не се препоръчва употреба на почистващ препарат с агресивно действие или препарат с абразивни частици .

Почиствайте външната повърхност на фурната с влажна кърпа . За да не повредите работните части във вътрешността на фурната , не позволявайте проникването на вода във вентилационните отвори .

Не позволявайте овлажняване на контролния панел . Почиствайте с мека , влажна кърпа . Не използвайте почистващи материали , материали с абразиви или почистващи спрейове при почистване на контролния панел .

Ако се натрупа пара във вътрешността или около външната част на вратата на фурната , избършете с мека кърпа . Това може да възникне при използване на фурната при условия на висока влажност и не означава , че уредът проявява дефекти .

През определен период от време е необходимо да се почиства стъклената тава . Измивайте тавата с топъл сапунен разтвор или в съдомиялна машина .

Въртящата основа и вътрешността на фурната трябва да се почистват редовно ако искате да избегнете повишена шумност при работа на уреда . Просто избършете долната повърхност на фурната с почистващ препарат с меко действие , вода или препарат за почистване на прозорци и подсушете . Въртящата основа може да се измие в мек сапунен разтвор вода . Изпаренията от готвенето се натрупват при редовна употреба , но по никакъв начин не влияят на долната повърхност или на въртящата основа .

При изваждане и почистване на въртящата основа от долната част на фурната , се уверете в правилното й поставяне след това .

Премахвайте остатъчните миризми от готвене като в чаша вода прибавите сока и кората от един лимон в дълбок съд , подходящ за микровълнова фурна . Поставете във фурната и пуснете в действие в продължение на 5 минути , след това избършете добре фурната и подсушете със суха кърпа .

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци , а го предайте в официален пункт за събиране , където да бъде рециклиран . По този начин вие помагате за опазването на околната среда 95

96

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И СВЪРЗВАНЕ

МОНТАЖ 1. 2. 3. 4. Уверете се , че всички опаковъчни материали са отстранени от вътрешността на уреда .

След като разопаковате фурната , проверете за видими дефекти , напр .: – Подвисване на вратата – – Повредена врата Вдлъбнатини или дупчици върху прозореца на вратата и мрежата .

– Вдлъбнатини във вътрешността на фурната Ако са налице видими повреди , НЕ използвайте фурната .

Микровълновата фурна е с тегло 16,5 кг и трябва да бъде поставена на хоризонтална повърхност , способна да издържи тежестта й .

Поставете фурната далеч от източници на висока температура и пара .

5. 6. 7. 8. НЕ поставяйте предмети върху фурната .

За да осигурите добра вентилация на уреда , поставете го така , че страничните стени на корпуса да е на разстояние най малко 20 см , а задната му част най малко на 30 см от стена . Уредът да не бъде поставян в шкаф !

НЕ вадете въртящия водач на стъклената поставка .

Както и при всеки друг уред , използването му от деца трябва да става под родителско наблюдение . ВНИМАНИЕ - УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН 9. Електрическият контакт трябва да е разположен в близост , за да се предотврати опъване на захранващия кабел .

10. Необходимата входяща мощност за фурната е 1,4 KVA.

Препоръчваме консултация със сервизен техник при монтажа й .

ВНИМАНИЕ : Фурната е оборудвана с 250V,10 Amp прекъсвач за вътрешна защита .

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Захранване ................................................. 220-240V~50Hz, 1400W Изходяща мощност на микровълните ......................................900W

Мощност на грил нагревателя ................................................ 1200W Честота на микровълните .................................................... 2450MHz Външни размери ...................510mm(W) x 303mm(H) x 425mm(D) Вместимост на фурната .........................................................23 литра Тегло .................................................................................

Около 16,5 кг Ниво на шума ................................................................ Lc < 58 dB (A) Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2012/19/EU, касаеща излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ( ИУЕЕО ).

Директивата очертава основните принципи , валидни в Европа , за връщане и рециклиране на излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване .

МОНТАЖ ИЗМЕРЕНИЕ СМУЩЕНИЯ НА РАДИО ВЪЛНИТЕ Микровълновата фурна може да предизвика смущения в работата на вашето радио , телевизор или подобни уреди . Възникалото смущение може да бъде отстранено или намалено посредством следните процедури : a) Почистете вратата и изолиращата повърхност на фурната .

b) Поставете радиото , телевизора и т .

н . на възможно най c) голямо разстояние от микровълновата фурна .

Използвайте правилно монтирана антена за вашите приемници , за да си осигурите добро приемане на сигнала .

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ СПЕЦИФИКАЦИЯТА БЕЗ ТОВА ДА ВЛИЯЕ НА РАБОТАТА НА УРЕДА !

97

98

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА

1. 2. В случай , че фурната изобщо не функционира , изображенията на дисплея не се появяват или изчезнат : a) Проверете дали фурната е добре включена в b) електрическата мрежа . Ако не е , изключете захранващия кабел от електрическия контакт , изчакайте 10 секунди и отново включете , като се уверите , че е включен правилно .

Проверете цялото помещение за изгорял електрически предпазител или изключил главен прекъсвач . Ако функционират правилно , проверете с друг уред дали контактът е в изправност .

Ако микровълновата фурна не функционира : a) b) Проверете Проверете дали дали е задействан вратата е таймера плътно .

затворена , с което се задейства съединяване на електрическата верига . Ако вратата не е добре затворена , захранването е блокирано и не може да задейства фурната .

Ако горните действия не доведат до включване , обърнете се към най близкия оторизиран сервиз .

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако се нуждаете от информация или имате проблем , се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна ( телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта ). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти , обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances.

Само за лична употреба !

Допълнителна информация за използване на микровълновата печка може да бъде намерена на адрес : http://www.gorenje.bg

ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО УДОВОЛСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА 99

100

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

RUS УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ Благодарим вас за покупку и надеемся , что вы сами сможете убедиться в надежности наших изделий . Желаем , чтобы пользование духовкой доставило вам удовольствие .

Настоящая инструкция поможет вам быстрее познакомиться с вашей новой духовкой . Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора .

Обязательно сохраните инструкцию и другую прилагаемую документацию . При передаче прибора новому владельцу не забудьте передать также эти документы .

Инструкция по эксплуатации предназначена для потребителя . В ней описывается духовка и управление ей . Инструкция разработана для нескольких типов приборов , поэтому может включать описание отдельных функций , которых нет в вашей модели .

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях для подогрева еды с помощью электромагнитных волн .

Использовать только внутри помещений .

Настоящая инструкция поможет вам быстрее познакомиться с вашей новой Микроволновая печь . Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора .

Обязательно сохраните инструкцию и другую прилагаемую документацию . При передаче прибора новому владельцу не забудьте вместе с ним передать также эти документы .

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

Не прикасайтесь к поверхностям приборов и их нагревательным элементам во время приготовления . При работе поверхности нагреваются . Держите детей на безопасном расстоянии . Есть риск возникновения ожогов .

Источник микроволновой энергии . Высокое напряжение . Не снимать крышку .

Внимание прибор и его детали нагреваются во время использования . Будьте осторожны , не дотрагивайтесь до нагревательных элементов . Детям , младше 8 лет , запрещается пользоваться данным прибором без постоянного контроля взрослых . Следите за тем , чтобы дети не играли с прибором . Этим прибором могут пользоваться дети , старше 8 лет ; лица с ограниченными физическими , чувствительными и умственными способностями ; лица , не имеющие опыта работы с устройством и не знающие как им пользоваться только под контролем и руководством лиц , обеспечивающих безопасное использование и связанных с ним рисков . Следите , чтобы дети не играли с прибором . Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет , либо под контролем взрослых . Храните прибор и его сетевой шнур в недоступном для детей месте .

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Если печь оборудована комбинированным режимом приготовления , детям не разрешается ею пользоваться без присмотра взрослых из за высоких температур в камере печи ( в моделях с грилем ).

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Запрещается использовать печь , если повреждены дверца или уплотнитель . Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр .

101

102 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Выполнение сервисных работ , связанных со снятием защитной крышки от излучения , неквалифицированными и неавторизованными производителем лицами опасно .

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Не нагревайте продукты в плотно закрытых емкостях , так как они могут взорваться .

• Следите , чтобы дети не играли с прибором .

• Не снимайте ножки микроволновой печи , на загораживайте вентиляционные отверстия .

• Используйте кухонную посуду и приспособления , которые подходят для использования в микроволновых печах .

• Не оставляйте работающую печь без присмотра , особенно если используете посуду из бумаги , пластика и других горючих материалов , так как они могут оплавиться и загореться .

• Если вы заметили дым или огонь , не открывайте дверцу печи , выключите прибор и извлеките вилку из штепсельной розетки или отсоедините печь от электропитания .

• Будьте внимательны при нагреве жидкостей ! Если вы резко достанете из микроволновой печи сосуд с жидкостью , близкой к температуре закипания , она может забурлить и выплеснуться вам на руки .

• После подогрева детского питания в баночках и бутылках тщательно перемешайте или встряхните содержимое для обеспечения равномерной температуры . Перед кормлением обязательно проверьте температуру детского питания . ОПАСНОСТЬ ОЖОГА !

• Не готовьте и не подогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца , так как они могут взорваться .

• Для очистки дверцы , уплотнителя , рабочей камеры используйте мягкие неабразивные чистящие средства и мягкие губки или тряпки .

• Регулярно очищайте печь . Удаляйте осевшие на стенках камеры остатки пищи .

• Если не следить за чистотой печи , ее поверхности будут портиться , что приведет к сокращению срока службы прибора , а также может стать причиной возникновения опасной ситуации .

• Замену поврежденного сетевого шнура может производить производитель , мастером авторизованного сервисного центра или квалифицированным специалистом для предотвращения опасных ситуаций .

• Следите за тем , чтобы сетевой кабель не свисал с края стола или рабочей поверхности , на которой установлен чайник .

• Для безопасной эксплуатации прибора запрещается подключать прибор к дополнительному реле времени .

• Не используйте для чистки прибора пароочистители , очистители высокого давления , острые предметы , абразивные чистящие средства , а также абразивные губки и пятновыводители .

103

104 СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Этот прибор функционирует согласно общепринятым правилам и требований по технике безопасности касательно эксплуатации электрических приборов : 1. Перед использованием прибора правильно установите всё оборудование ( опору на роликах , вращающуюся тарелки 2. 3. 4. 5. др .).

Используйте печь только для приготовления пищи . Категорически запрещается сушить одежду , бумагу и другие предметы в печи . Не используйте печь для стерилизации .

Не включайте печь пустой . Это может её повредить .

Не используйте печь для хранения книг , бумагу и др .

Не используйте печь для консервации продуктов , так как она не предназначена для этого . Законсервированные неправильным образом продукты могут испортиться и таким 6. 7. 8. образом являться опасными для здоровья человека .

Не готовьте яйца в скорлупе : они могут взорваться . Когда вы готовите яйца , накройте их крышкой и дайте постоять минуту после приготовления .

Перед тем , как готовить такие продукты , как сосиски , яичные желтки , картофель , куриная печень и др . ( то есть продукты , покрытые оболочкой ), проколите их несколько раз вилкой .

Не вставляйте предметы в отверстия между дверцей и корпусом печи .

ВАЖНО – ПОСУДА , НЕПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ – металлические сковороды или кастрюли или посуда с – – металлическими ручками .

посуда с металлическими элементами .

бумажная посуда с проволочными завязками или же – – – – пластиковые упаковки .

меламиновая посуда , так как материал , который входит в его состав , поглощает микроволновую энергию . Это может привести к порче посуды и уменьшению скорости приготовления .

глянцевая посуда .

посуда с узким горлышком .

обычные термометры для мяса и сладостей . Для микроволновой печи существует специально 9. разработанный термометр , которым можно пользоваться при необходимости .

Никогда не снимайте детали печи ( ножки , крепления , и т . д .).

10. Не готовьте пищу непосредственно на вращающейся винты тарелке . Перед приготовлением положите продукты в соответствующую посуду .

11. Посуду для микроволновой печи используйте только согласно инструкциям производителя .

12. Не пытайтесь жарить продукты в микроволновой печи .

13. В микроволновой печи продукты нагреваются быстрее , чем контейнер . Помните : даже если крышка не горячая на ощупь , то продукты под ней имеют высокую температуру , и будут создавать столько же пара , как и на обычной плите .

14. Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи , особенно , если вы готовите её для младенцев . Желательно не употреблять пищу сразу после приготовления . Дайте ей постоять несколько минут и перемешайте для равномерного распределения температуры .

15. Продукты с содержанием жира и воды необходимо оставить в печи на 30-60 секунд после приготовления . Это даёт возможность смеси настояться и предотвращает образование пузырей .

16. Некоторые продукты ( напр ., Рождественский пудинг , джем , и др .) очень быстро нагреваются . При приготовлении пищи , которая содержит много жира или сахара , нельзя использовать пластиковую посуду .

17. Ёмкость , в которой находится пища , тоже может нагреваться от пищи . Это особенно важно , если в посуде присутствуют элементы пластика . Здесь понадобится держатель , чтобы достать посуду из печи .

105

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

вверх (+) вниз (-) Выбор режима работы - Микро / гриль Дисплей Часы / Таймер Автоменю СТАРТ / СБРОС 106 5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Система блокировки дверцы Смотровое окошко Вентиляционные отверстия Вращающаяся опора Стеклянная тарелка Панель управления Решётка гриля

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

1. БЫСТРЫЙ СТАРТ 2. РАЗОГРЕВАНИЕ МИКРОВОЛНАМИ Эта функция используется для быстрого подогрева ( микроволны 100%) или приготовления пищи . В режиме ожидания нажмите на сенсор СТАРТ , печь включится на 60 секунд .

Например : Чтобы подогреть стакан молока a) Поставьте стакан с водой на тарелку печи и закройте дверцу .

б ) Нажмите кнопку СТАРТ / СБРОС , микроволновая печь будет в ) работать при 100% мощности в течение 1 минуты .

По окончании приготовления Вы услышите 5 звуковых сигналов .

ПРИМЕЧАНИЕ : Каждое нажатие на сенсор СТАРТ увеличивает время работы на 30 секунд на всех программах , кроме автоменю и автоматического размораживания по весу .

У этой функции есть две опции .

a) Быстрое разогревание Например : Для микроволнами разогрева пищи при (100% 100% мощности мощности в ) течение 5 минут 1. 2. Установите Нажмите время кнопку »5:00«.

СТАРТ / СБРОС .

б ) Ручные установки разогревания микроволнами Например : Для разогрева пищи при 70% мощности в течение 10 минут 1. Нажмите кнопку Микро / гриль установите »70%« 2. 3. мощности .

Установите время »10:00«.

Нажмите кнопку СТАРТ / СБРОС .

Есть 5 уровней микроволновой мощности , а максимальное время приготовления составляет 60 минут . Дисплей Количество нажатий " МИКРО / ГРИЛЬ " 1 2 3 4 5 Микроволновая мощность 100% 70% 50% 30% 10% P100 P70 P50 P30 P10 107

108 3. 4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВЕСУ ГРИЛЬ ПО 5. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ В микроволновой печи можно размораживать мясо , птицу и морепродукты . Печь автоматически установит уровень мощности и время размораживания в зависимости от введенного веса продукта . Диапазон веса размораживаемых продуктов от 100 до 2000 граммов .

Например : размораживание 0.5

кг замороженного мяса a) Нажмите кнопку Микро / гриль для установки »DEF« б ц ) ) ( размораживание ).

Установите вес продукта нажатием кнопки вверх и вниз .

Нажмите кнопку СТАРТ / СБРОС .

Гриль идеально подходит для приготовления тонких кусков мяса , шницелей , стейков , шашлычков , колбасок и кусочков курицы . Также рекомендуется для приготовления горячих бутербродов и запекания блюд до получения хрустящей корочки .

Эта функция предлагает два способа приготовления . Вы можете выбрать один из них кнопкой Микро / гриль ( максимальная продолжительность приготовления составляет 60 минут ).

Способ 1: Мощность гриля 85%, индикация на дисплее «G-1».

Способ 2: Мощность гриля 50%, индикация на дисплее «G-2».

Пример : Для приготовления на гриле в течение 20 минут a) нажимайте кнопку появится «G-1».

Микро / гриль , пока на дисплее не б ) в ) установите время «20:00».

нажмите кнопку СТАРТ / СБРОС .

ПРИМЕЧАНИЕ : При приготовлении на гриле продукты не разогреваются микроволнами . Тепло излучает металлический нагревательный элемент , расположенный под потолком рабочей камеры . Во время приготовления на гриле по истечении половины времени программа автоматически приостановится , и прозвучат два звуковых сигнала , напоминая о необходимости перевернуть продукт . После того как вы перевернете продукт , закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ / СБРОС , процесс приготовления продолжится . Если вы не будете переворачивать продукт , печь автоматически продолжит приготовление через 1 минуту .

С помощью вашего прибора Вы можете выбрать один из двух методов .

Способ 1 : Микроволновая печь работает 55% времени в режиме микроволн и 45% времени в режиме гриля . Режим подходит для приготовления рыбы и запекания блюд под сыром .

6. АВТОМЕНЮ 7. ЧАСЫ Способ 2 : Микроволновая печь работает 30% времени в режиме микроволн и 70% времени в режиме гриля . Режим подходит для приготовления пудинга , запеканок , омлета , запеченного картофеля и птицы .

Пример Для приготовления способом 2 в течение 15 минут a) нажимайте кнопку появится «C-2».

Микро / гриль , пока на дисплее не б ) ц ) установите время «15:00».

нажмите кнопку СТАРТ / СБРОС .

Для некоторых видов продуктов необходимо ввести только тип и вес продукта , и микроволновая печь автоматически установит время и мощность .

Пример : Для автоматического приготовления 0,4 кг рыбы 1. нажимайте на кнопку Автоменю , пока на дисплее не появится « А -5».

2. 3. установите вес продукта вверх и кнопкой вниз .

нажмите кнопку СТАРТ / СБРОС .

Меню A-1 Рис A-2 Овощи A-3 Лапша A-4 Мясо A-5 Рыба A-6 Птица A-7 Жидкость A-8 Попкорн Вес / количество 100 - 500g 100 - 600g 1 - 2 200 - 1000g 200 - 1000g 200 - 1000g 2 - 10dl 100g Мощность 7 - 19min 4 - 12min 2 - 5min 16 - 23min микроволн 2 - 7min 30sec 4min 30sec - 7min 40sec 14min 30sec - 34min 3min 30sec 80% 100% 100% 80% 80% 55% 100% 100% Микроволновая печь оборудована электронными часами . В режиме ожидания нажмите на сенсор БУДИЛЬНИК / ЧАСЫ и установите текущее время в 24 часовом формате .

Пример : Установка текущего времени 8:30 a) нажмите кнопку Часы / Таймер ; индикация на дисплее начнет мигать , установите часы кнопками вверх и вниз , 109

110 8. ТАЙМЕР 9. ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ 10. СТАРТ / СБРОС г б ) в ) ) снова нажмите кнопку Часы / Таймер , установите минуты кнопками вверх и вниз , нажмите кнопку Часы / Таймер , время сохраниться в памяти прибора , для изменения времени повторите действия .

Таймер позволяет запрограммировать начало и продолжительность приготовления .

Чтобы воспользоваться этой функцией , сначала установите часы .

Пример Текущее время 16.30, вы хотите начать приготовление в 18.15 при мощности 70%, продолжительностью 10 минут . Для этого a) нажмите кнопку Часы / Таймер , установите время «18:15» кнопками вверх и вниз .

б ) ц ) нажмите кнопку установите СТАРТ / СБРОС .

Микро / гриль продолжительность и установите 10 минут , мощность нажмите 70%.

кнопку ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы не установите мощность и продолжительность приготовления и сразу после установки времени начала приготовления нажмете СТАРТ / СБРОС , прибор будет работать в режиме часов . В 18.15 вы услышите 10 звуковых сигналов , и микроволновая печь выключится .

Защитная блокировка предупреждает нежелательное использование микроволновой печи , например , детьми . Когда включена защитная блокировка , на дисплее горит соответствующий символ , пользоваться печью невозможно .

Для активации защитной блокировки одновременно нажмите и удерживайте 2 секунды кнопки вверх и вниз . Чтобы отключить защитную блокировку , повторите действия .

a) б ) Для отмены работы прибора нажмите кнопку СТАРТ / СБРОС .

Если вы запрограммировали работу микроволновой печи , нажав кнопку СТАРТ / СБРОС , вы отмените программу .

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Отключите печь от электросети .

Содержите полость печи в чистоте . Если частицы пищи или напитка попали на стенки печи , вытрите их влажной тряпкой . Не рекомендуется использование абразивных и агрессивных чистящих средств .

Внешнюю поверхность печи нужно чистить при помощи влажной тряпки . Чтобы предотвратить повреждение функциональных деталей внутри печи , следите , чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия .

Следите , чтобы влага не попадала на панель управления . Протирайте её мягкой влажной тряпкой . Не используйте для чистки панели управления абразивные и агрессивные моющие средства .

Если вокруг печи собирается пар , протрите печь влажной тряпкой . Это может происходить , когда в помещение высокий уровень влажности .

Стеклянную тарелку следует регулярно чистить . Мойте её в мыльной воде или при помощи средства для мытья посуды .

Роликовую опору и дно следует чистить регулярно , чтобы избежать шума во время работы печи . Просто протрите их мягким детергентом , водой или средством для мытья секла . Во время приготовления образовываются испарения , но они безвредны для поверхности дна печи и колёсиков опоры . Когда Вы возвращаете всё оборудование печи на место , убедитесь , что оно установлено правильно .

Чтобы устранить неприятный запах из печи , налейте в глубокую ёмкость чашку воды и добавьте сок и цедру одного лимона . Включите печь на 5 минут , а потом протрите её мягкой тряпкой .

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами . Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации . Этим вы поможете защитить окружающую среду .

111

112

МОНТАЖ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

УСТАНОВКА 1. 2. 3. 4. 5. 6. Убедитесь , что весь упаковочный материал снят и вытянут из прибора .

Осмотрите прибор на наличие визуальных повреждений , таких как : – неотрегулированная дверца – – – – повреждённая дверца вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы вмятины в полости печи если присутствует хотя бы одно из указанных повреждений – не пользуйтесь печью .

Вес этой микроволновой печи составляет 16,5 кг , потому её следует устанавливать на поверхность , способную выдержать этот вес Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара .

Не кладите никакие предметы на печь .

Расстояние между печью и боковыми стенами должно быть 20 см , і 30 c м – от задней стенки , чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию . Не рекомендуется устанавливать отдельностоящую микроволновую печь в 7. 8. 9. нишу .

Не вытягивайте штифт двигателя вращающейся тарелки .

Следите за детьми , когда они пользуются печью .

Убедитесь , что розетка легкодоступна , чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций вилка могла быть быстро удалена . Либо , чтобы была возможность отключить устройство с помощью выключателя . В таких случаях должны быть соблюдены правила безопасности . Устройство должно быть правильно подключено к однофазному источнику переменного тока 230 В /50 Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки . ВНИМАНИЕ ! Данный прибор должен быть заземлен !

10. Данный прибор потребляет 1.4 кВт .

Рекомендуем оконсультироваться со специалистом сервисного центра касательно установки прибора .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Прибор защищён внутренним защитным предохранителем на 250 В , 10 А .

СПЕЦИФИКАЦИИ МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Потребляемая мощность .......................... 220-240 В ~50 Гц , 1400 Вт Исходящая мощность ............................................................... 900 Вт Гриль ..........................................................................................1200

Вт Частота ...................................................................................2450 мГц Внешние размеры прибора ...... 510mm( д )x303mm( в )x425mm( ш ) Объём ..............................................................................................23 л Вес .................................................................

приблизительно 16,5 кг Уровень шума ................................................................ Lc < 58 дБ (A) Это оборудование маркировано в соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устранению отходов электрического и электронного оборудования .

РАДИО ПОМЕХИ Микроволновая печь может спровоцировать помехи в работе вашего радио , телевизора и др . подобных приборов . Эти помехи можно нейтрализовать таким образом : a) почистите дверцу и уплотнитель печи .

б ) переставьте радио , телевизор и др . подальше от печи .

в ) правильно пользуйтесь антенной для радио , телевидения , чтобы получить сильный сигнал .

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ , КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА .

113

114

ПЕРЕД ЗВОНКОМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

1. 2. Если печь не функционирует совсем , не светится или пропадает дисплей : a) проверьте , верно ли печь подключена к электросети . Если нет – вытащите вилку из розетки , подождите 10 секунд и плотно вставьте вилку назад .

б ) проверьте , нет ли замыкания в электросети . Если всё в норме , протестируйте розетку с помощью другого прибора .

Если не функционирует микроволновый режим : a) проверьте , установлен ли таймер .

б ) убедитесь , что дверца надёжно закрыта . Иначе микроволновая энергия не будет поступать в печь .

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТРАНИТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО , СВЯЖИТЕСЬ С БЛИЖАЙШИМ АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ .

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране ( номер телефона центра указан на гарантийном талоне ). Если подобный центр в вашей стране отсутствует , обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.

д Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре « Гарантийные обязательства » или в гарантийном талоне .

Только для домашнего использования !

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ , КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИБОРА ООО « Горенье БТ »: 119180, Москва , Якиманская набережная , д .4, стр .1,www.

gorenje.ru, e-mail: info@gorenje.ru

115

116

МІКРОХВИЛЬОВА

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПІЧ

UA Щиро дякуємо Вам за покупку . Ми сподіваємося , що Ви самі переконаєтеся у надійності нашої продукції . Для того , щоб зробити користування приладом більш простим , ми надаємо ці докладні інструкції .

Дані інструкції з експлуатації допоможуть Вам як найшвидше ознайомитися з Вашим новим приладом . Будь ласка , уважно прочитайте інструкції перед початком роботи .

Спочатку необхідно перевірити , чи не має Ваш апарат пошкоджень . Якщо Ви виявили будь які пошкодження , що виникли під час транспортування , зверніться до торгівельного представника , або до регіонального складу , з якого прилад було доставлено . Номер телефону зазначений на рахунку або у бланку замовлення . Ми бажаємо Вам із задоволенням користуватися Вашим новим побутовим приладом .

Прилад призначений тільки для використання в домашніх умовах для підігрівання їжі , за використання електромагнітної енергії . Використовувати тільки всередині будинку .

Інструкція з експлуатації призначена для користувача . В ній описано прилад та його правильне і безпечне використання . В цій інструкції дається опис різних моделей варильних поверхонь одного типу , тому деякі функції та інформація може не відповідати приладу , який Ви придбали .

ВАЖЛИВІ УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ніколи не торкайтесь поверхонь приладів та нагрівальних елементів під час їх роботи . Поверхні приладів нагріваються . Тримайте дітей на безпечній відстані . Є ризик отримання опіків .

Не знімайте кришку приладу . Прилад має високою напругу та генератор мікрохвильового випромінювання .

Увага !

Прилад та всі відкриті для доступа деталі у процесі роботи нагріваються . Будьте обережні , не торкайтесь нагріваючих елементів . Дітей , молодших 8 років , не варто допускати до прибору , лише за умови постійного нагляду дорослого . Стежте , щоб діти не гралися з приладом . За умови чітких інструкцій , роз ’ яснень з приводу безпечного використання або під наглядом дорослої здорової людини , даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років , люди з послабленими фізичними , чутливими та психічними здібностями , особи без досвіду використання прилада . Дітям забороняється грати з приладом . Очищення і обслуговування приладу не дозволяється проводити дітям молодшим за вісім років і лише під наглядом дорослих .

• Застереження : Коли прилад працює у режимі комбі , дорослі мають пильнувати за дітьми , оскільки всередині мікрохвильової печі надто висока температура ( Лише для моделей з функцією гриль ) • Застереження : Якщо двері мікрохвильової печі пошкоджено , заборонено користуватися приладом до усунення несправності уповноваженою особою або сервісним центром .

• Застереження : Для будь кого іншого , окрім уповноваженої особи , є небезпечним ведення робіт з обслуговування або ремонту техніки , що передбачає знімання кришки з приладу .

117

118 • Застереження : Продукти харчування заборонено розігрівати у щільно закритих контейнерах , оскільки це може спричинити вибух .

• Стежте , щоб діти не гралися з приладом .

• Не знімайте піддон з мікрохвилоьової печі , не блокуйте вентиляційні отвори мікрохвильової печі • Використовуйте лише те кухонне приладдя , яке придатне для використання у мікрохвильовій печі .

• Слідкуйте за роботою приладу , якщо ви розігріваєте їжу у пластиковому або паперовому контейнері . Є небезпека загоряння .

• Якщо ви відчули запах диму , одразу вимкніть прилад або вийміть шнур живлення з розетки . Не відкривайте дверцята мікрохвильової печі , дайте вогню щухнути .

• Підігрівання напоїв може мати вибуховий ефект як наслідок процесу кипіння , тому дуже обережно виймайте контейнер .

• Після підігріву вміст пляшечок з дитячим харчуванням потрібно ретельно перемішати та перевірити температуру перед вживанням , щоб запобігти опікам .

• У мікрохвильовій печі заборонено готувати яйця у шкарлупі , оскільки вони можуть вибухнути навіть по закінченню підігріву .

• Для очищення поверхонь мікрохвильової печі використовуйте легкі , не абразивні миючі засоби нанесені на м ' який спонж .

• Регулярно очищайте внутрішні поверхні мікрохвильової печі та усувайте будь які залишки їжі . • Нехтування затереженнями щодо належного регулярного очищення вашого приладу може призвести до корозії поверхонь і , як наслідок , скоротити термін життя і стати причиною виникнення небезпечних ситуацій .

• Якщо шнур живлення пошкоджено , він має бути замінений в авторизованому сервісному центрі уповноваженою особою для запобігання небезпеки .

• Упевніться в тому , що ви маєте зручний доступ до розетки , у разі виникнення непередбачених ситуацій вам необхідно буде швидко від ' єднати прилад від електропостачання .

• Для уникнення небезпеки ніколи не під ’ єднуйте цей пристрій до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування .

• Не намагайтесь самостійно замінити лампу у робочій камері мікрохвильової печі . Зверніться до авторизованого сервісного центру Gorenje.

• Тримайте прилад та шнур живлення подалі від дітей молодших восьми років .

• Для догляду за приладом не використовуйте пароочищувачі , очищувачі високого тиску , гострі предмети , абразивні миючі засоби та матеріали для чищення , засоби для видалення плям .

119

120 ВКАЗІВКИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ Цей прилад функціонує відповідно до загально прийнятих правил та вимог по техніці безпеки при експлуатації електричних приладів .

1. Перед використанням приладу правильно встановіть все приладдя ( опору на роликах , тарілку , що обертається та ін .).

2. Використовуйте піч тільки для приготування їжі . В жодному разі не сушіть одяг , папір та інші неїстівні предмети в печі . Не використовуйте піч для стерилізації .

3. 4. 5. 6. Не Не Не включайте піч порожньою використовуйте використовуйте піч піч для для . Це може зберігання її пошкодити книг консервування , паперу .

та продуктів , ін .

оскільки вона для цього не призначена . Законсервовані неналежним чином продукти можуть зіпсуватись і становити загрозу для здоров ’ я людини .

Не готуйте яйця в шкаралупі : вони можуть вибухнути . Коли ви 7. 8. готуєте яйця , накрийте їх кришкою і дайте постояти протягом хвилини після приготування .

Перед тим , як готувати такі продукти , як сосиски , яєчні жовтки , картоплю , курячу печінку та ін . ( тобто ті , які вкриті оболонкою ), проколіть їх кілька разів виделкою .

Не вставляйте будь які предмети в отвори між дверцятами та корпусом печі .

ВАЖЛИВО – ПОСУД , НЕПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ – металеві сковороди чи каструлі або посуд з металевими – – ручками .

посуд з металевим оздобленням .

меламіновий посуд , оскільки матеріал , що входить до його складу , поглинає мікрохвильову енергію . Це може – – – призвести до псування посуду і зменшення швидкості готування .

глянцевий посуд .

посуд з вузьким звичайні горлечком термометри для м .

’ яса та солодощів . Для мікрохвильової печі існує спеціально розроблений 9. термометр , яким можна користуватись за необхідності .

Ніколи не знімайте деталі печі ( ніжки , кріплення , гвинти , тощо ).

10. Не готуйте їжу безпосередньо на тарілці , що обертається . Перед готуванням покладіть продукти на відповідний посуд .

11. Посуд для мікрохвильової печі використовуйте тільки згідно інструкцій виробника .

12. Не намагайтесь смажити продукти в мікрохвильовій печі .

13. У мікрохвильовій печі продукти нагріваються швидше за контейнер . Пам ’ ятайте : навіть якщо кришка не гаряча на дотик , то продукти під нею мають високу температуру і створюватимуть стільки ж пари , скільки і при готуванні на звичайній плиті .

14. Завжди перевіряйте температуру приготованої страви , особливо , якщо ви готуєте для немовлят . Бажано не споживати страву безпосередньо відразу після приготування . Дайте їй постояти протягом кількох хвилин і перемішайте для рівномірного розподілення температури .

15. Продукти з вмістом жиру та води необхідно залишити в печі на 30-60 секунд після приготування . Це дає змогу суміші настоятись і запобігає утворенню бульбашок .

16. Деякі продукти ( напр ., Різдвяний пудинг , джем , тощо ) дуже швидко нагріваються . При готуванні страв , що містять багато жиру або цукру , не можна використовувати пластиковий посуд .

17. Ємність , що в ній знаходиться страва , теж може нагріватись від страви . Це особливо важливо , якщо в посуді присутні елементи пластику . Тут може знадобитись утримувач , щоб дістати посуд з печі .

121

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вгору (+) Вниз (-) Mi кро / гриль Дисплей Годинник / таймери A ВТО МЕНЮ СТАРТ / СКАСУВАННЯ 122 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Дверні замки Оглядове вікно Вентиляційні отвори Опора на роликах Скляна тарілка Панель управління Решітка гриля

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. ШВИДКИЙ СТАРТ 2. ГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОХВИЛЬ Використовуйте цю функцію для швидкого розігрівання (100% потужності мікрохвиль ) або готування страв . У режимі очікування натисніть кнопку СТАРТ , і піч буде працювати протягом 60 секунд .

Наприклад : щоб підігріти склянку води a) поставте стакан з водою на тарілку , що обертається щільно закрийте дверцята .

б ) ц ) натисніть готування .

Старт / Скасування . Мікрохвильова піч буде працювати при 100 % потужності мікрохвиль впродовж 1 хвилини .

через 1 хвилину ви почуєте 5 звукових сигналів по закінченні ПРИМІТКА : Натискання клавіші Вгору буде подовжувати час роботи печі на 30 секунд у всіх режимах , окрім програм автоматичного меню , кілька етапного готування та режиму автоматичного розморожування .

Є два способи використання цієї функції .

a) швидке мікрохвильове Наприклад : Для підігрівання розігрівання їжі на (100% 100% потужності потужності ).

протягом 5 хвилин 1. Встановіть час на „5:00”.

2. Натисніть Старт / Скасування .

б ) мікрохвильове підігрівання вручну .

Наприклад : щоб підігріти їжу на 70% потужності протягом 10 хвилин 1. натисніть кнопку Mi кро / гриль , оберіть потужність 70%.

2. встановіть час на „10:00”.

3. натисніть Старт / Скасування .

Існує 5 рівнів потужності і максимальний час готування 60 хвилин .

Кількість натискань "Mi кро / гриль " 1 2 3 4 5 Потужність в % 100% 70% 50% 30% 10% Дисплей P100 P70 P50 P30 P10 123

124 3. ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ 4. 5. ГРИЛЬ КОМБІНОВАНЕ ГОТУВАННЯ У печі можна розморожувати м ' ясо , птицю та морепродукти .

Час та потужність розморожування будуть встановлені автоматично відповідно до встановленої ваги . Можна розморожувати від 100 г до 2000 г продуктів .

Наприклад : щоб розморозити 0,5 кг м ’ яса a) б ) ц ) натисніть введіть натисніть кнопку вагу Старт / Mi кро продукту , / гриль Скасування .

, оберіть натискаючи 70% кнопки потужності Вгору i Вниз .

.

Готування за допомогою гриля особливо підходить для тонких шматків м ’ яса , стейків , рубленого м ’ яса , сосисок , та шматків курки . Гриль також підходить для підсмажування тостів із хліба , бутербродів , а також для надання рум ’ яної скоринки готовим стравам .

Ця функція має два варіанти . Ви можете зробити свій вирір , натиснувши кнопку Mi кро / гриль ( найдовший час приготування 60 хвилин ): Варіант 1: 85% потужності гриля , дисплей G-1 Варіант 2: 50% потужності гриля , дисплей G-2 Приклад : Приготування їжі , користуючись грилем 20 хвилин a) Натискайте »G-1«.

кнопку Mi кро / гриль доки Дисплей не покаже б ) ц ) Установіть час приготування »20:00«.

Натисніть Старт / Скасування .

ПРИМІТКА : Коли гриль працює час приготування поділяється на два етапи . Після першого етапа програма автоматично переривається , лунають два сигнала , які повідомляють про те , що вам треба відкрити піч та перегорнути . Під час роботи гриля їжа не нагрівається за допомогою мікрохвиль . Тепло випромінюється з металевого нагрівача у верхній частині печі страву . Після того , як ви перегорнули страву , закрийте дверцята . Натисніть кнопку Старт / Скасування , після цього розпочнеться другий етап приготування їжі . Якщо ви не бажаєте перегортати страву , після паузи , що триває одну хвилину , піч увімкнеться автоматично .

За допомогою Вашого приладу Ви можете обрати два методи комбінованого готування .

Варіант 1: Піч буде працювати 55% часу із мікрохвильовим нагрівом і 45% - із грилем . Цей режим роботи підходить для готування риби та страв , які треба запікати . Дисплей покаже »C-1«.

6. A ВТОМАТИЧНЕ МЕНЮ 7. ГОДИННИК Варіант 2: Піч буде працювати 30% часу із мікрохвильовим нагрівом і 70% - із грилем . Цей режим підходить для приготування пудингів , суфле , омлетів , печеної картоплі та птиці . Дисплей покаже »C-2«.

Приклад : Готування їжі , користуючись варіантом 2, протягом 15 хвилин . a) Натискайте на кнопку Mi кро / гриль доки не покаже »C-2« б ) ц ) Установіть час приготування на »15:00«.

Натисніть Старт / Скасування .

Для страв із автоматичного меню необхідно обрати лише тип страви і вагу . Піч сама обере час та потужність готування .

Приклад : A втоматичне приготування 0.4 кг риби a) б ) ц ) Натискайте Уведіть дані Натисніть кнопку про Старт / A вагу ВТО , МЕНЮ Скасування .

, доки натискаючи не кнопку з ’ явиться Вгору i »A-5«.

Вниз .

Меню A-1 Рис A-2 Овочі A-3 Локшина A-4 M’ ясо A-5 Риба A-6 Курка A-7 Рідина A-8 Попкорн Вага / кількість 100 - 500g 100 - 600g 1 - 2 200 - 1000g 200 - 1000g 200 - 1000g 2 - 10dl 100g Потужність 7 - 19min 4 - 12min 2 - 5min 16 - 23min мікрохвиль 2 - 7min 30sec 4min 30sec - 7min 40sec 14min 30sec - 34min 3min 30sec 80% 100% 100% 80% 80% 55% 100% 100% Мікрохвильову піч обладнано цифровим годинником .

Коли піч перебуває у режимі очікування , годинник можна налаштувати у 24 годинному режимі , натиснувши кнопку годинник .

Приклад : Щоб настроїти годинник на 8:30 a) Натисніть кнопку Годинник / Таймер . Дисплей почне виставте годину за допомогою кнопок Вгору i Вниз .

блимати , б ) Натисніть Годинник / Таймер знову , виставте хвилини за допомогою кнопок Вгору i Вниз .

125

126 8. T 9. БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ 10. АЙМЕР СТАРТ / СКАСУВАННЯ ц ) д ) Натисніть Годинник / Таймер знову , і годинник буде виставлений .

Якщо ви бажаєте змінити час , повторіть процедуру , яка подана вище .

Він дозволяє вам попередньо установити час початку та завершення приготування їжі у вашій мікрохвильовій печі .

Годинник має бути виставлений до того , як ви будете користуватись цією функцією .

Приклад : Зараз 16:30 і вам треба розпочати приготування о 18:15 на потужності 70% протягом 10 хвилин a) Натисніть Годинник / Таймер , установіть час на »18:15«, б ) ц ) д ) натискаючи на кнопки Вгору i Вниз .

Натисніть Mi кро / гриль , щоб установити потужність на 70%.

Установіть час приготування на 10 хвилин .

Натисніть Старт / Скасування .

При мітка : Якщо ви не установили потужність та час приготування , а просто один раз натиснули на кнопку Старт , ви установили час , і прилад буде працювати тільки як годинник .

О 18:15 пролунає 10 кратний сигнал , і прилад вимкнеться .

Ця функція застосовується , щоб запобігти необережному чи неконтрольованому користуванню піччю дітьми . Коли піч заблокована , на дисплеї відображається відповідний символ , а користування звичайними функціями неможливе .

Для активації замка блокування від дітей , натискайте Вгору i Вниз одночасно протягом 2 секунд .

Знову натисніть на Вгору i Вниз одночасно протягом 2 секунд , це розблокує прилад .

a) б ) Під час роботи : натискання кнопки Старт / Скасування зупинить роботу прилада .

Якщо будь яка програма була обрана до натискання на кнопку Старт , натискання на цю кнопку скасовує усі установлення .

ДОГЛЯД

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вимкніть піч з електромережі .

Зберігайте порожнину печі завжди чистою . Якщо частинки їжі або напою потрапили на стінки печі , витріть їх вологою ганчіркою . Не рекомендується використання агресивних та абразивних миючих засобів .

Зовнішню поверхню печі слід чистити за допомогою вологої ганчірки . Щоб запобігти ушкодженню функціональних деталей всередині печі , пильнуйте , щоб вода не потрапила у вентиляційні отвори . Слідкуйте , щоб волога не потрапляла на панель керування . Протирайте її м ' якою вологою ганчіркою . Не використовуйте для чищення панелі керування абразивні засоби або ж спреї . Якщо навколо печі збирається пара , протріть вологу ганчіркою . Це може відбуватись , коли у приміщенні високий рівень вологості .

Час від часу слід чистити скляну тарілку . Мийте її у мильній воді або за допомогою засобу для миття посуду .

Роликову опору та дно слід чистити регулярно , щоб уникнути шуму під час роботи печі . Просто протріть їх м ' яким детергентом , водою або засобом для миття скла . Під час готування утворюються випаровування , але вони не є шкідливими для поверхні дна печі коліщаток опори . Коли Ви повертаєте все приладдя печі на місце , впевніться , що воно встановлене правильно .

Щоб усунути неприємний запах з печі , налийте у глибокий посуд чашку води і додайте сік та цедру одного лимона . Включіть піч на 5 хвилин , а потім протріть м ' якою ганчіркою .

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами , а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки . Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля .

127

128

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

УСТАНОВКА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Впевніться , що весь пакувальний матеріал знято та витягнуто з приладу .

Огляньте прилад на наявність видимих пошкоджень , таких як : – невідрегульовані дверцята – – – пошкоджені вм вм ' ' ятини ятини та в дверцята отвори на порожнині скляній печі поверхні дверцят – – якщо хоч одне з вищезазначених ушкоджень наявне , не користуйтесь піччю .

Вага цієї мікрохвильової печі становить 16,5 кг , тому її слід встановити на поверхню , що здатна витримати цю вагу .

Розташуйте піч подалі від високої температури і пари .

Не кладіть жодних речей на поверхню печі .

Відстань між піччю і боковими стінами має становити 20 см , і 30 c м – від задньої стінки , щоб забезпечити належну вентиляцію . Не можна розміщувати мікрохвильову піч в шафі .

Не витягайте штифт двигуна тарілки , що обертається .

Пильно слідкуйте за дітьми , коли вони користуються приладом .

Упевніться в тому , що ви маєте зручний доступ до розетки , у разі виникнення непередбачених ситуацій вам необхідно буде швидко від ' єднати прилад від електропостачання . В іншому випадку , потрібно вимкнути струм у всьому приміщенні . Обов ’ язково притримуйтесь стандартів електробезпеки . Прилад має бути встановлений належним чином і підключений до заземленої однофазної розетки (230 V/50 Hz) Увага ! Цей прилад має бути заземлений !

10. Даний прилад споживає 1.4 кВт . Рекомендуємо проконсультуватися із спеціалістом сервісного центру щодо установки приладу .

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : Прилад захищений внутрішнім захисним запобіжником на 250 В , 10 А .

СПЕЦИФІКАЦІЯ Споживча потужність ............................... 220-240 В ~50 Гц , 1400 Вт Вихідна потужність ....................................................................900

Вт Гриль ..........................................................................................1200

Вт Частота .................................................................................. 2450 мГц Розміри приладу зовні ........... 510mm( д ) x 303mm( в ) x 425mm( ш ) Об ' єм ...............................................................................................23 л Вага ........................................................................

приблизно 16,5 кг Рівень шуму ................................................................... Lc < 58 dB (A) Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів , що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості , які є дійсними у межах Європейського союзу , щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів .

МОНТАЖ АПАРАТУ РАДІО ПЕРЕШКОДИ Мікрохвильова піч може спричинити перешкоди вашому радіо , телевізору та подібним приладам . Ці перешкоди можна знешкодити або зменшити таким чином : a) почистіть дверцята та ущільнювач печі .

б ) помістіть радіо , телевізор , тощо якнайдалі від мікрохвильової печі .

ц ) правильно користуйтеся антеною для радіо , телебачення , тощо , щоб отримати сильний сигнал .

ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН , ЯКІ НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ АПАРАТУ .

129

130

ПЕРЕД ДЗВІНКОМ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

1. 2. Якщо піч не функціонує взагалі , дисплей не висвічується або ж зникає : a) перевірте , чи піч підключена до електромережі належним чином . Якщо ні – витягніть вилку з розетки , почекайте 10 секунд і щільно вставте вилку назад .

б ) перевірте , чи немає замикання в електромережі . Якщо все в нормі , протестуйте розетку за допомогою іншого приладу .

Якщо не функціонує мікрохвильовий режим : a) перевірте , чи встановлено таймер .

б ) впевніться , що дверцята закрито належним чином . Інакше мікрохвильова енергія не поступатиме до печі .

Якщо ви не можете усунути вищезазначені пошкодження самостійно , зв ' яжіться з найближчим авторизованим сервісним центром .

ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема , зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні ( телефон можна знайти на гарантійному талоні ). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів , зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appli а nces.

Для використання тільки в домашньому господарстві !

Додаткові рекомендації щодо приготування режимами гриль та мікрохвилі , а також корисні поради можна знайти на веб сайті : http://www.gorenje.ua

БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ БАГАТО ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧЧЮ 131

www.gorenje.com

IM_MO23ST (07-15)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement