Gorenje DA83IL/I Samostojeća kondenzacijska mašina za sušenje rublja sa toplotnom pumpom Uputstvo za upotrebu

Gorenje DA83IL/I Samostojeća kondenzacijska mašina za sušenje rublja sa toplotnom pumpom Uputstvo za upotrebu
HR
DETALJNE UPUTE
ZA UPORABU SUŠILICE
RUBLJA
www.gorenje.com
Život je danas kompliciran. Učinimo barem njegu rublja
jednostavnom! Vaša nova sušilica rublja WaveActive svojom će
inovativnom tehnologijom i najnovijim dostignućima na području
njege rublja doprinijeti pojednostavljenju vaših svakodnevnih
kućanskih poslova. Tehnologija WaveActive omogućuje
najnježnije rukovanje bilo kojom odjećom, i s najmanjom
mogućom mjerom gužvanja, a pomoću tehnologije IonTech vaše
će rublje biti još mekše i manje zgužvano, bez neprijatnog vonja i
bakterija. Vaša sušilica rublja istovremeno je i prijazna do okoline
jer je najekonomičnija u potrošnji električne energije.
Ova sušilica rublja namijenjena je isključivo uporabi u kućanstvu.
Molimo vas da je ne koristite za rublje koje nije namijenjeno
sušenju u sušilici rublja.
U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:
Informacija, savjet, ideja ili preporuka
Upozorenje za opasnost
Upozorenje za opasnost električnog udara
Upozorenje za opasnost vruće površine
Upozorenje za požarnu opasnost
Vrlo je važno da upute iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.
SADRŽAJ
4
SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI
UVOD
12 OPIS SUŠILICE RUBLJA
13 Tehnički podatci
14 Upravljačka ploča
16
16
19
20
21
22
23
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
Odabir prostorije
Podešavanje nožica sušilice rublja
Odvod kondenzirane vode
Priključenje na električnu mrežu
Pomicanje i ponovni transport
Sustav ionizatora
PRIPREMA
SUŠILICE
RUBLJA PRIJE
PRVE UPORABE
24 PRIJE PRVE UPORABE
25
25
26
30
32
37
37
KORACI SUŠENJA (1 - 6)
1. Korak: pridržavajte se uputa sa etiketa na rublju
2. Korak: Priprema na sušenje rublja
3. Korak: Odabir programa sušenja
4. Korak: Odabir dodatnih funkcija
5. Korak: Upućivanje programa sušenja
6. Korak: Završetak programa sušenja
KORACI
SUŠENJA
38 PREKIDI I PROMJENE PROGRAMA
40
41
42
43
44
45
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Čišćenje mrežastog filtra u vratima
Čišćenje filtra toplinske crpke
Čišćenje izmjenjivača topline
Pražnjenje posude za kondenziranu vodu
Čišćenje sušilice rublja
ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
SUŠILICE
RUBLJA
46
46
47
50
OTKLANJANJE PROBLEMA U RADU
Što učiniti ...?
Tabela smetnji i grešaka u radu
Servisiranje
RJEŠAVANJE
PROBLEMA
OSTALO
679831
51 SAVJETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU UPORABU SUŠILICE RUBLJA
52 ZBRINJAVANJE
53 TABELA POTROŠNIH VRIJEDNOSTI
3
SIGURNOSNE
PREDOSTROŽNOSTI
Prije početka uporabe sušilice rublja obvezno pročitajte
upute za uporabu.
Molimo vas da sušilicu rublja ne koristite ako prije toga
niste pročitali i razumjeli upute za uporabu.
Upute za uporabu sušilice rublja prilagođene su različitim
tipovima/modelima sušilica, stoga su u njima možda
opisane i određene postavke i oprema koje vaša sušilica
rublja nema.
Nepridržavanje uputa za uporabu, odnosno nepravilna
uporaba sušilice rublja može privesti do oštećenja na rublju ili
stroju, a može doći i do ozljeda korisnika. Upute za uporabu
držite spremljene negdje u blizini sušilice rublja.
Upute za uporabu možete pogledati i na našoj internetnoj
stranici www.gorenje.com.
Sušilica rublja namijenjena je isključivo uporabi u
kućanstvu. U slučaju uporabe sušilice rublja u profesionalne
ili komercijalne svrhe, odnosno u svrhe koje izlaze iz okvira
uobičajene uporabe u kućanstvu, ili ako sušilicu rublja koristi
osoba koja nije potrošač, garancijski rok jednak je najkraćem
garancijskom roku određenom važećim zakonodavnim
propisima.
679831
4
Pridržavajte se uputa za pravilno postavljanje sušilice rublja
Gorenje i za priključenje na vodovodnu i električnu instalaciju
(pogledati poglavlje »POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE«).
Sve zahvate, popravke i održavanje sušilice rublja moraju
obaviti osposobljeni stručnjaci. Zbog nestručnog popravka
može doći do nesreće ili greške u radu uređaja.
Da bi izbjegli možebitne opasnosti, oštećen priključni kabel
smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov serviser, ili druga
ovlaštena osoba.
Sušilica rublja mora mirovati na odabranom mjestu 2 sata
da se ugrije na sobnu temperaturu, prije nego je priključite
na električnu mrežu.
Postavljanje sušilice na perilicu rublja moraju obaviti najmanje
2 osobe.
Sušilicu rublja nije dozvoljeno priključivati na električnu mrežu
korištenjem produžnih kabela.
Sušilicu rublja nemojte priključivati na utičnicu namijenjenu
aparatu za brijanje ili rublju za kosu.
Sušilicu rublja nije dozvoljeno priključiti na električnu instalaciju
koristeći vanjske daljinske naprave za upravljanje, primjerice
programske satove, niti je priključiti na instalaciju koju
dobavljač električne energije redovito uključuje i isključuje.
679831
U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne dijelove
ovlaštenih proizvođača.
5
U slučaju neispravnog priključenja sušilice rublja, nepravilne
uporabe sušilice rublja, ili servisiranja sušilice od strane
neovlaštene osobe, možebitne troškove prouzročene štete
snosi uporabnik sam, i takvi troškovi nisu predmet garancije.
Uvijek koristite cijevi koje su priložene k sušilici rublja.
Prostorija u koju namjeravate staviti stroj za sušenje mora biti
dobro provjetravana, s temperaturom između 10°C i 25°C.
Sušilicu rublja postavite ravno i stabilno na čvrstu (betonsku)
podlogu.
Sušilicu ne smijete postaviti iza vrata koja se mogu zaključati,
iza kliznih vrata, ili iza vrata čije šarke su na suprotnoj strani
od vrata vaše sušilice rublja. Mjesto za postavljanje uređaja
u prostoriji odaberite tako da bude omogućeno slobodno
otvaranje vrata sušilice rublja.
Put do odvodnog otvora mora uvijek biti slobodan.
Sušilicu rublja nemojte postavljati na tepih ili drugu podnu
oblogu s dužim vlaknima, jer to može ometati kruženje zraka.
Zrak u okolini sušilice rublja ne smije sadržavati prašnjave
čestice. Prostorija u kojoj se stroj za sušenje nalazi mora
biti dobro prozračivana, da se spriječi povratno strujanje
plinova, koji dolaze iz plinskih uređaja s otvorenim plamenom
(primjerice kamin).
679831
6
Vlakna se ne smiju nakupljati oko sušilice rublja.
Sušilica rublja ne smije dodirivati zidove niti susjedne
elemente.
Nakon instalacije, sušilicu nemojte upućivati u rad najmanje
24 sata. Ako je sušilicu rublja prilikom prijevoza ili servisiranja
potrebno položiti na tlo, stavite je na lijevu stranu gledano od
sprijeda.
U stroju za sušenje rublja ne smijete sušiti prljavo (neoprano)
rublje.
Rublje na kojem su prisutne mrlje ulja, acetona, alkohola,
naftnih derivata, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina,
voska, i sredstava za uklanjanje voska, mora prije sušenja u
sušilici najprije biti oprano u vrućoj vodi s praškom za pranje.
Komade rublja koji sadrže lateks, gumene dijelove, kape
za tuširanje i kupanje, kao i rublje te navlake napunjene
spužvastom gumom, zabranjeno je sušiti u sušilici rublja.
Omekšivače rublja i slične proizvode koristite isključivo u
skladu s uputama proizvođača.
679831
Iz džepova je potrebno izvaditi sve zapaljive predmete, kao
što su primjerice upaljači ili šibice, i slično.
7
Rad sušilice rublja prekida se u slučaju začepljenja cijevi
za kondenziranu vodu (pogledati poglavlje »PREKIDI I
PROMJENA PROGRAMA/Puna posuda za kondenziranu
vodu«).
Plovak će isključiti stroj u slučaju začepljenja cijevi za
kondenziranu vodu, ili postoji mogućnost prelijevanja
kondenzata iz posude za kondenziranu vodu.
Ako stroj namjeravate pomicati ili ga u zimsko vrijeme spremiti
u negrijanu prostoriju, morate prethodno obvezno isprazniti
posudu za kondenziranu vodu.
Filtre sušilice rublja očistite nakon svakog sušenja. Ako ste
filtre izvadili, prije ponovnog sušenja morate ih obvezno staviti
natrag na njihova mjesta.
Nemojte koristiti topila ili sredstva za čišćenje koja bi
mogla oštetiti sušilicu rublja (pridržavajte se preporuka i
upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).
U posudu za kondenziranu vodu nemojte nikada dodavati
kemijska sredstva ili parfimirane arome (pogledati poglavlje
»OPIS SUŠILICE RUBLJA i PRAŽNJENJE POSUDE ZA
KONDENZIRANU VODU«).
Nakon završenog sušenja izvucite utikač priključnog
kabela sušilice rublja iz zidne utičnice.
Za zagrijavanje zraka sušilica rublja koristi sustav
toplinske crpke.
679831
8
Sustav je sastavljen od kompresora i izmjenjivača topline.
Nakon upućivanja sušilice rublja, rad kompresora (šumovi
protoka tekućine) odnosno pretakanje rashladne tekućine
tijekom rada može biti nešto glasnije. To nije znak bilo kakvog
kvara, i nema nikakav utjecaj na životni vijek sušilice rublja.
Vremenom će se u radu sušilice rublja jačina tih šumova sama
smanjiti.
Sušilicu rublja nije namijenjena za to da je koriste osobe
(uključujući i djecu) koje su tjelesno ili duševno nedorasle, ili im
nedostaje potrebno iskustvo i znanje. Tim osobama upute o
uporabi sušilice rublja moraju dati osobe odgovorne za njihovu
sigurnost.
Garancija ne obuhvaća potrošni materijal, manja
odstupanja u boji, povećanu jačinu šumova koja je posljedice
starenja i ne utječe na funkcionalnost sušilice rublja, i estetske
greške na sastavnim dijelovima, koje također ne utječu na
funkcionalnost i sigurnost sušilice rublja.
SIGURNOST DJECE
Maloj djeci nemojte dozvoliti da se igraju sušilicom rublja.
Djeci i kućnim životinjama onemogućite ulazak u bubanj
sušilice rublja.
679831
Prije no što zatvorite vrata sušilice rublja i uputite program
sušenja, provjerite je li se u bubnju nalazi bilo što drugo osim
rublja (na primjer da se slučajno nije dijete popelo u bubanj
sušilice rublja i sa unutrašnje strane zatvorilo vrata).
9
Uključite sigurnosnu blokadu za djecu. Pogledati poglavlje
»4. KORAK: NAČIN SUŠENJA I DODATNE FUNKCIJE/
Sigurnosna blokada za djecu«.
Djeci mlađoj od tri godine nemojte dozvoliti pristup u
blizinu sušilice rublja, osim ako su cijelo vrijeme pod
nadzorom.
Sušilica rublja izrađena je u skladu sa svim propisanim
sigurnosnim standardima.
Ovu sušilicu rublja smiju koristiti djeca starija od osam
godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih
sposobnosti, odnosno osobe s nedostatkom iskustava i
znanja u rukovanju uređajem, ali samo ako uređajem rukuju
pod odgovarajućim nadzorom, i ako su dobile odgovarajuće
upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja, i ako razumiju
opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem uređajem.
Djeci nemojte dozvoliti da koriste uređaj kao igračku. Također
nemojte dozvoliti da djeca učestvuju u čišćenju i održavanju
sušilice bez odgovarajućeg nadzora.
OPASNOST VRUĆE POVRŠINE
Na višim temperaturama sušenja staklo vrata se zagrije. Pazite
da se ne opečete. Djeca neka se zbog toga ne igraju u blizini
stakla vrata.
Tijekom rada stražnja strana sušilice rublja jače se zagrije.
Ostavite stroj da se potpuno ohladi prije no što pokušate
dodirnuti stražnju stjenku uređaja.
Ako otvorite vrata sušilice tijekom odvijanja programa
sušenja, odjeća koja se suši može biti vrlo vruća, stoga postoji
opasnost da se opečete.
679831
10
Program sušenja nemojte nikad zaustavljati prije završetka
sušenja. Ukoliko se to iz bilo kojeg razloga ipak dogodi, budite
vrlo oprezni kod vađenja rublja iz bubnja jer je vrlo vruće; rublje
izvadite što je moguće brže iz bubnja i razgrnite ga, tako da se
čim prije ohladi.
SIGURNOST
U sušilici rublja smijete sušiti samo rublje, oprano vodom.
Ne smijete sušiti rublje oprano ili očišćeno zapaljivim
sredstvima za čišćenje (primjerice benzinom, trikloretilenom, i
slično), jer bi moglo doći do eksplozije.
Ako ste čistili odjeću koristeći industrijska sredstva za čišćenje
odnosno kemikalije, ne smijete ih sušiti u sušilici rublja.
Sušilica rublja je zaštićena od pregrijavanja napravom za
automatski prekid rada. Ta naprava isključi djelovanje uređaja
čim osjeti previsoku temperaturu.
679831
Automatsko isključenje sušilice zbog pregrijavanja može se
aktivirati i ako se začepi mrežasti filtar. U tom slučaju očistite
filtar, pričekajte da se stroj ohladi, i zatim ga pokušajte
ponovno uputiti. Ako se i dalje ne upućuje u rad pozovite
servisnu službu.
11
OPIS SUŠILICE RUBLJA
1
2
3
4
5
6
SPRIJEDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Posuda za kondenziranu vodu
Tipka za uključenje/isključenje
Gumb za odabir programa
Tipka start/prekid
Upravljačka ploča
Vrata
Mrežni filtar
Otvori za zrak
Filtar toplinske crpke
Tipska pločica
10
9
8
7
STRAGA
1
2
3
Priključni kabel
Cijev za odvod kondenzirane vode
Podesive nožice
2
1
679831
3
12
TEHNIČKI PODATCI
(OVISNO O MODELU)
Tipska pločica s osnovnim podatcima o sušilici rublja pričvršćena je na prednjoj stjenci otvora vrata
sušilice rublja (pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA«).
Širina
600 mm
Visina
850 mm
Dubina sušilice rublja (a)
625 mm
Dubina sa zatvorenim vratima
653 mm
Dubina s otvorenim vratima (b)
1134 mm
Težina
XX/YY kg (ovisno o modelu)
Priključni napon
Pogledati tipsku pločicu
Osigurač
Pogledati tipsku pločicu
Priključna snaga
Pogledati tipsku pločicu
Količina rashladnog sredstva
Pogledati tipsku pločicu
Vrsta hladilnega sredstva
R134a
Maksimalno punjenje
Pogledati tipsku pločicu
Proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove.
Vrsta rashladnog sredstva: R134a
Količina rashladnog sredstva: 0,34 kg
Ukupan potencijal GWP (globalnog zagrijavanja): 1430
Ekvivalent CO2: 0,486 t
Hermetički zatvoreno.
220-240 V ~ XX Hz
Pmax.: XXXX W
MODEL: XXXXXX/X
Ser.No.: XXXXXXXX
XX A
RXXXX/XXX kg
X kg
IPX4
679831
TYPE: SP15/XXX
Art.No.: XXXXXX
MADE IN SLOVENIA
Tipska pločica
13
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
1
TIPKA ZA UKLJUČENJE/
ISKLJUČENJE
Za uključenje i isključenje
sušilice rublja.
Osvjetljenje tipke kod
uključenja.
679831
14
2
2
2a
GUMB ZA ODABIR
PROGRAMA
2a Svijetli lampica kod odabira
programa sušenja.
3
3
TIPKA START/PREKID
Za upućivanje u rad i
prekid programa.
Osvjetljenje tipke bljeska
kod odabira programa i kod
prekida rada; nakon upućivanja
programa tipka zasvijetli stalno.
4
5
6
4
EXTRA DRY (STUPANJ
SUHOĆE)
kod
Osvjetljenje simbola
odabira funkcije
5
HALFLOAD (POLOVNO
PUNJENJE)
6
Osvjetljenje simbola
OČISTITI FILTAR
7
8
8
9
START DELAY (ODGODA
STARTA) (ODGOĐENO
UPUĆIVANJE U RAD)
Mogućnost ugađanja
odgođenog upućivanja u rad
10
9
Osvjetljenje simbola
SIGURNOSNE ZAŠTITE
ZA DJECU .
Pritisnite pozicije 8+10 i držite
ih pritisnute 3 sekunde.
10
ANTI CREASE
(PROTIV GUŽVANJA)
Osvjetljenje simbola
i
vremena protiv gužvanja
7
679831
Osvjetljenje simbola
ISPRAZNITI POSUDU ZA
KONDENZIRANU VODU
15
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
Odstranite svu ambalažu. Kod uklanjanja ambalaže pazite da se ne ozlijedite, i da ne oštetite
sušilicu rublja oštrim predmetom.
ODABIR PROSTORIJE
10 cm
5 cm
10 cm
Sušilica rublja ne smije dodirivati zidove ili susjedne elemente. Za optimalno djelovanje sušilice
rublja preporučujemo vam da se pridržavate razmaka od zidova koji su označeni na slici. Ako se ovi
minimalni razmaci ne ispoštuju može doći do pregrijavanja stroja.
Ventilacijski otvori na stražnjoj strani, kao i otvori za zrak na prednjoj strani sušilice rublja moraju
uvijek biti slobodni.
Prostorija u koju namjeravate staviti stroj za sušenje mora biti dobro provjetravana, s temperaturom
između 10°C i 25°C. Djelovanje sušilice rublja na nižoj temperaturi okoline može prouzrokovati
nastanak kondenzata u unutrašnjosti sušilice rublja. Stroj nemojte stavljati u prostoriju gdje postoji
opasnost zamrzavanja. Zamrznuta voda u posudi za kondenziranu vodu i u crpki može oštetiti
sušilicu rublja.
Sušilica rublja otpušta toplotu, stoga je nemojte stavljati u premalenu prostoriju jer će sušenje zbog
ograničene količine zraka trajati duže.
Rasvjeta u prostoriji neka bude podesna za odgovarajuće očitavanje podataka s pokazivača na
upravljačkoj ploči.
679831
16
NAČIN POSTAVLJANJA SUŠILICE RUBLJA
Ako imate sušilicu rublja Gorenje prikladnih (jednakih) dimenzija, možete je postaviti na perilicu
rublja Gorenje, uz obvezno korištenje vakumskih nožica, ili je možete staviti na tlo uz perilicu rublja
(slike 1 i 3).
Ako imate perilicu rublja Gorenje koja je manjih dimenzija (min. dubina 545 mm) od same sušilice
rublja Gorenje, morate dodatno kupiti nosač sušilice rublja (slika 2). Obvezno morate koristiti
vakuumske nožice koje sprječavaju klizanje sušilice rublja! Dodatnu opremu (nosač sušilice rublja (a)
i vakuumske nožice (b) – ukoliko nisu priložene) možete nabaviti na servisu.
Površina na koju se smije postaviti uređaj, mora biti čista i ravna.
Perilica rublja Gorenje na koju želite namjestiti sušilicu rublja Gorenje, mora biti sposobna izdržati
težinu sušilice rublja Gorenje (pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA/Tehnički podatci«)
4X
b
a
1
2
3
Kod postavljanja sušilice na perilicu moraju sudjelovati najmanje dvije osobe.
Otvaranje vrata sušilice rublja (pogled odozgo)
a
a = 625 mm
b = 1134 mm
679831
18
0°
b
Pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA/
Tehnički podatci«.
17
Sušilicu rublja ne smijete postaviti iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata, ili iza
vrata čije šarke su na suprotnoj strani od vrata vaše sušilice rublja. Mjesto za postavljanje uređaja
u prostoriji odaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata sušilice rublja.
Sušilicu nemojte stavljati na tepih s dužim dlakama, jer time sprječavate nesmetano kruženje
zraka.
90°
90°
90°
90°
Nakon instalacije, sušilicu nemojte upućivati u rad najmanje 24 sata. Ako je sušilicu rublja
prilikom prijevoza ili servisiranja potrebno položiti na tlo, stavite je na lijevu stranu gledano od
sprijeda.
679831
18
PODEŠAVANJE NOŽICA SUŠILICE RUBLJA
Sušilicu rublja ručno izravnajte uzdužno i poprečno okretanjem podesivih nožica. Nožice omogućuju
izravnavanje +/- 1 cm. Pri tome koristite libelu i ključ br. 22.
Tlo na kojem stoji sušilica mora imati betonsku podlogu, i mora biti suho i čisto, inače bi se
sušilica mogla pomicati. Očistite i donju površinu podesivih nožica.
Sušilicu rublja mora stajati vodoravno i stabilno na čvrstoj podlozi.
Uzrok za vibracije, pomicanje sušilice po prostoriji i glasno djelovanje može biti nepravilno
ugađanje podesivih nožica. Neispravno ugođene i izravnane podesive nožice nisu predmet
garancije.
679831
Ponekad se prilikom rada sušilice rublja pojave i neobični ili jači šumovi koji su za sušilicu rublja
neuobičajeni, i koji su također najčešće posljedica neispravnog postavljanja.
19
ODVOD KONDENZIRANE VODE
Vlaga iz rublja sakuplja se u kondenzatoru i odvodi u posudu za kondenziranu vodu.
Kontrolna lampica tijekom sušenja upozorava (na pokazivaču svijetli simbol
kondenziranu vodu puna i da je treba isprazniti.
(7)) da je posuda za
Pražnjenje posude za kondenziranu vodu zbog pune posude možete izbjeći tako da cjevčicu za
odvod kondenzata na stražnjoj strani stroja provedete neposredno u izljev.
1
Izvadite cijev
iz nastavka na
stražnjoj strani stroja
(lijevo ispod pokrova).
2
max 80 cm
Cijev provedite
u odvod koji
smije biti na visini
maksimalno 80 cm
od tla.
Ako cjevčicu za odvod kondenzirane vode namjeravate provesti u odvod pobrinite se da cijev
bude dobro pričvršćena. Time ćete spriječiti moguće istjecanje vode, što bi moglo prouzročiti
neočekivanu štetu.
Uvijek koristite samo cijevi koje su priložene k sušilici rublja.
679831
20
PRIKLJUČENJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
2h
Kod prvog postavljanja neka sušilica rublja bude na odabranom mjestu 2 sata prije nego
što je priključite na električnu mrežu, jer je to vrijeme potrebno da se sušilica stabilizira.
Stroj priključite na uzemljenu električnu utičnicu. Nakon završene instalacije zidna utičnica mora biti
slobodno dostupna i mora biti opremljena kontaktom za uzemljenje (u skladu s valjanim propisima).
Podatci o vašoj sušilici rublja nalaze se na tipskoj pločici (pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE
RUBLJA/Tehnički podatci«).
Preporučujemo uporabu prenaponske zaštite ('overvoltage protection') za zaštitu od udara
groma.
Sušilicu rublja nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korištenjem produžnog kabela.
Perilicu rublja nemojte priključivati na utičnicu namijenjenu aparatu za brijanje ili sušilu za kosu.
Popravke i održavanje koji su povezani sa sigurnošću ili funkcioniranjem uređaja moraju obavljati
osposobljene stručne osobe.
679831
Oštećen priključni kabel smije zamijeniti samo ovlaštena osoba proizvođača.
21
POMICANJE I PONOVNI TRANSPORT
Nakon svakog sušenja u sušilici rublja ostane manja količina kondenzirane vode. Uključite sušilicu
rublja i odaberite jedan od programa, te ostavite sušilicu rublja da radi približno pola minute. Tako
ćete izbaciti preostalu vodu i izbjegli možebitna oštećenja sušilice rublja tijekom transporta.
U slučaju ležećeg prenošenja ili transporta sušilicu rublja nagnite na lijevu stranu.
Nakon transporta, a prije priključenja na električnu instalaciju, sušilica rublja mora
mirovati najmanje 2 sata. Montažu i priključenje mora obaviti za to osposobljena osoba.
Ako se prenošenje ili transport nisu odvijali u skladu s uputama, prije ponovnog upućivanja u rad
sušilica rublja mora mirovati 24 sata.
U suprotnom može doći do kvara na sustavu toplinske crpke, koji nije predmet garancije.
Pazite da ne oštetite rashladni sustav (pogledati poglavlje »POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE/
Postavljanje sušilice rublja«).
Prije priključenja sušilice rublja pažljivo proučite ove upute za uporabu. Popravci
oštećenja ili kvarova, odnosno reklamacija koje su posljedica nepravilnog priključenja ili
rukovanja uređajem izuzeti su iz garancije.
Remen smije zamijeniti isključivo proizvođačev ovlašteni serviser koji ima na raspolaganju
originalan rezervni dio s oznakom OPTIBELT EPH 1906, šifra 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, šifra
160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, šifra 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, šifra 270313
(ovisno o modelu).
679831
22
SUSTAV IONIZATORA
679831
Sušenje s dodavanjem iona tijekom programa sušenja omogućuje da odjeća bude mekana i gipka,
bez statičkog naboja. Odjeća je nakon završetka sušenja odmah spremna za uporabu jer u većini
slučajeva nema potrebe za glačanjem.
Ioniziran zrak koji se u bubanj sušilice rublja upuhava kroz stražnju stjenku, pozitivno utječe i na
uklanjanje, odnosno smanjenje neprijatnog vonja odjeće.
23
PRIJE PRVE UPORABE
Provjerite je li sušilica rublja isključena iz električne instalacije, a zatim otvorite vrata tako da lijevu
stranu vrata povučete prema sebi (slike 1 i 2).
Prije prve uporabe očistite bubanj sušilice rublja mekom vlažnom pamučnom krpom i vodom (slika 3).
1
2
3
Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti perilicu rublja
(pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).
679831
24
KORACI SUŠENJA (1 - 6)
1. KORAK: PRIDRŽAVAJTE SE UPUTA SA ETIKETA NA
RUBLJU
Uobičajeno
pranje;
Osjetljivo rublje
Izbjeljivanje
Maks.
Pranje
90°C
Maks.
Pranje
60°C
Maks.
Pranje
40°C
Maks.
Pranje
30°C
95
60
40
30
95
60
40
30
Izbjeljivanje u hladnoj vodi
Ručno
pranje
Pranje nije
dozvoljeno
Izbjeljivanje nije dozvoljeno
c1
Pranje u
čistionici
Kemijsko
čišćenje svim
sredstvima
Petrolej
R11, R113
P
A
Kemijsko čišćenje
u kerozinu, u
čistom alkoholu i u
R 113
Kemijsko
čišćenje nije
dozvoljeno
Glačanje
Vruće glačanje
maks. 200°C
Vruće glačanje
maks. 150°C
Vruće glačanje
maks. 110°C
Glačanje nije
dozvoljeno
Sušenje
Prostrite na
ravnu podlogu
Objesite mokro
Visoka temp.
Sušenje u
sušilici rublja nije
dozvoljeno
Objesite
Niska temp.
679831
F
25
2. KORAK: PRIPREMA NA SUŠENJE RUBLJA
1.
2.
3.
Sortirajte rublje po vrsti i debljini tkanine (pogledati TABELU PROGRAMA).
Zatvorite gumbe i patentne zatvarače, zavežite trake, a džepove preokrenite prema vani.
Vrlo osjetljivo rublje i manje komade rublja stavite u namjensku tekstilnu vrećicu
(namjensku tekstilnu vrećicu možete dodatno kupiti.)
Ne preporučujemo sušenje rublja od posebno osjetljivih tkanina, koje bi moglo promijeniti
oblik. Budući da bi moglo doći do oštećenja materijala, zabranjeno je sušiti sljedeće vrste
rublja:
•
•
•
•
•
679831
26
kožna odjeća i drugi proizvodi od kože,
voštana ili na neki drugi način obrađena odjeća,
odjeća s većim drvenim, plastičnim ili metalnim dijelovima,
odjeća sa šljokicama,
odjeća s metalnim dijelovima koji su podložni hrđanju.
SUŠENJE U KOŠARI (OVISNO O MODELU)
Prije prvog sušenja izvadite iz bubnja košaru i svu ambalažu.
Sušenje u košari dozvoljeno je koristiti isključivo na programu za vremenski programirano sušenje
(košaru je moguće nabaviti na servisu.)
1
Otvorite vrata
sušilice rublja
i stavite košaru za
sušenje.
2
Košaru za sušenje
stavite tako da
je zataknete za brtvu
vrata (kao što prikazuje
slika).
3
U košari možete
sušiti tenisice,
šlape, ili stvari kod
kojih ne želite da
se tijekom sušenja
kotrljaju po bubnju
sušilice rublja (max.
punjenje: 2,5 kg).
4
Nakon završenog
sušenja izvadite
košaru za sušenje i
zatvorite vrata sušilice
rublja.
Sušite samo čiste tenisice, ili takvu sportsku obuću koju ste nakon pranja iscijedili toliko da voda ne
kaplje iz njih.
679831
Tijekom okretanja bubnja košara miruje, stoga pazite da predmeti koje sušite ne dodiruju bubanj –
jer postoji mogućnost oštećenja stvari i sušilice rublja.
27
UKLJUČENJE SUŠILICE RUBLJA
Priključnim kabelom priključite sušilicu rublja na električnu mrežu.
Pritiskom na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE sušilica rublja se uključi (slika 1).
Kod određenih modela osvijetli se i bubanj sušilice rublja (slika 2).
(Lampica u bubnju sušilice rublja nije podesna za bilo kakvu drugu uporabu.)
Lampicu u bubnju sušilice rublja može zamijeniti samo proizvođač, serviser, ili neka druga
ovlaštena osoba.
1
1
679831
28
2
PUNJENJE SUŠILICE RUBLJA
Otvorite vrata sušilice rublja povukavši ih k sebi na lijevoj strani vrata (slika 1).
Rublje stavite u bubanj (prije toga se uvjerite da je bubanj prazan) (slika 2).
Zatvorite vrata sušilice rublja (slika 3).
1
2
3
U sušilicu rublja nemojte stavljati neocijeđeno rublje (preporučljivi minimalni okretaji centrifuge:
800 okr./min).
Nemojte preopteretiti bubanj (pogledati TABELU PROGRAMA, pridržavajte se nazivnog punjenja
koje je navedeno na natpisnoj tablici.)
Ako je bubanj sušilice rublja prepun, rublje će nakon završetka sušenja biti zgužvano, možda i
neravnomjerno osušeno.
679831
Ukoliko želite sušiti veće komade rublja (posteljinu, ručnike, stolnjake, ...), najprije ih rastresite, a
zatim ih složite u bubanj sušilice rublja.
29
3. KORAK: ODABIR PROGRAMA SUŠENJA
Program birate okretanjem gumba (2) za odabir programa ulijevo ili udesno (ovisno o vrsti odnosno
željenom stupnju suhoće rublja). Pogledati TABELU PROGRAMA.
Kad odaberete program za sušenje rublja, upali se lampica (2a) uz taj program sušenja.
2
2a
2
Gumb (2) za odabir programa ne okreće se automatski tijekom odvijanja programa.
679831
30
TABELA PROGRAMA
Program
Stupanj suhoće
Max.
punjenje
Opis programa
Cotton (Pamuk)
Storage
(Za ormar)
8 kg
Program se koristi za deblje neosjetljivo pamučno rublje
koje je nakon sušenja suho, i može se složiti u ormar.
Standard*
8 kg
Program se koristi za neosjetljivo pamučno rublje
približno iste debljine koje je nakon sušenja suho.
Iron
(Vlažno za glačanje)
8 kg
Program se koristi za neosjetljivo pamučno rublje koje je
nakon sušenja podesno za glačanje.
Mix (Miješano rublje/Sintetika)
Storage
(Za ormar)
3,5 kg
Program se koristi za osjetljivo rublje iz mješavine
sintetičkih i pamučnih vlakana. Rublje je nakon sušenja
suho.
Iron
(Vlažno za glačanje)
3,5 kg
Program se koristi za osjetljivo rublje iz mješavine
sintetičkih i pamučnih vlakana. Rublje je nakon sušenja
još malo vlažno.
Wool
(Vuna)
2 kg
Kratak program je namijenjen rastresitosti odjeće od
vune i svile, koju je potrebno do kraja osušiti po uputama
proizvođača odjeće.
Sensitive
(Osjetljivo)
1 kg
Program se koristi za vrlo osjetljivo rublje od sintetičkih
vlakana, i nakon sušenja može ostati još malo vlažno.
Preporučujemo uporabu namjenske tekstilne vrećice.
Shirts
(Košulje)
2 kg
Program se koristi za sušenje košulja i bluza.
Prilagođeno okretanje bubnja sprječava gužvanje rublja.
Down wear (Perje/
Puh)
1,5 kg
Program se koristi za sušenje tekstila napunjenog perjem
(pernice, bunde,…). Veće komade sušite posebno, i
po potrebi primijenite funkciju EXTRA DRY (STUPANJ
SUHOĆE) ili Vremenski program.
Ion refresh
(Osvježenje ionima)
2 kg
Program na kojem je grijač isključen, a pogodan je za
osvježavanje i prozračivanje rublja dodavanjem iona.
Time (Vremenski)
(Vremenski
programirano
sušenje)
90´
60´
30´
4 kg
Program se koristi za neosjetljivo rublje koje je još malo
vlažno i potrebno ga je osušiti do kraja. Na vremenskom
programu preostala vlažnost ne određuje se automatski.
Ako je rublje nakon završenog sušenja još vlažno
ponovite program, a ako je rublje previše suho i zbog
toga zgužvano te grubo na dodir, bilo je odabrano
predugačko vrijeme sušenja.
Bedding
(Posteljina)
5 kg
Program se koristi za veće komade rublja koji su nakon
sušenja suhi. Prilagođeno okretanje bubnja sprječava
prepletenost rublja.
* Program za testiranje po EN 61121
679831
U slučaju kada vaše rublje nije osušeno do željenog stupnja suhoće, koristite dodatne funkcije,
odnosno upotrijebite neki drugi odgovarajući program.
31
4. KORAK: ODABIR DODATNIH FUNKCIJA
Funkciju uključite/isključite pritiskom na željenu poziciju (prije pritiska na tipku (3) START/
PREKID).
Postavke mijenjate pritiskom na odabranu funkciju (prije pritiska na tipku (3) START/PREKID).
Funkcije koje se na odabranom programu sušenja mogu mijenjati, djelomično su osvijetljene.
Određene postavke na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti
neosvijetljena postavka i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA).
Opisi osvijetljenosti funkcija na odabranom programu sušenja:
•
Osvijetljene (Osnovna/unaprijed određena postavka);
•
Djelomično osvijetljene (Funkcije koje se ne mogu mijenjati) i
•
Neosvijetljene (Funkcije koje nije moguće birati).
4
4
5
EXTRA DRY (STUPANJ SUHOĆE)
Pritiskom na poziciju EXTRA DRY (STUPANJ SUHOĆE) mijenja se povećava završni stupanj suhoće rublja i vrijeme sušenja. Možete ga birati
prije početka sušenja. Nakon završetka programa, funkcija se ne spremi u
memoriju.
5
HALFLOAD (POLOVNO PUNJENJE)
Pritiskom na poziciju HALFLOAD (POLOVNO PUNJENJE) možete birati
opciju normalnog ili polovnog punjenja, što će utjecati na prikazano
vrijeme sušenja rublja.
679831
32
START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO
UPUĆIVANJE U RAD)
Traženo vrijeme početka sušenja možete ugoditi unaprijed, što vam
omogućuje još veću prilagodljivost.
Uzastopnim pritiskanjem na poziciju (8) START DELAY (ODGODA
STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) možete birati jednu od
opcija: od 0 sati do 6 sati po 30 minuta, a od 6 sati do 24 sata po 1 sat
(8a) odgođenog upućivanja u rad; nakon pritiska tipke (3) START/PREKID
prikazano je odabrano vrijeme. Nakon tog vremena program sušenja
automatski započinje.
Za poništenje odgođenog upućivanja u rad pritisnite na poziciju (8) START
DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) i držite
tipku pritisnutu 3 sekunde.Ako je do prekida električne energije došlo
prije isteka vremena odgođenog upućivanja u rad, morate za nastavak
pritisnuti tipku (3) START/PREKID.
Simbol (8b) je osvijetljen kada se odbrojava VRIJEME SUŠENJA.
Simbol (8c) je osvijetljen kad je odabrana funkcija (8) START DELAY
(ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD).
8
8a 8b
8c
679831
8
33
10
ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)
Ako rublje nemate priliku izvaditi iz sušilice odmah nakon završenog
sušenja, preporučujemo uporabu funkcije (10) ANTI CREASE (PROTIV
GUŽVANJA), koju je potrebno odabrati prije početka sušenja.
Uzastopnim pritiskanjem na poziciju (10) ANTI CREASE (PROTIV
GUŽVANJA) možete odabrati jednu od mogućnosti 1h, 2h, i 3h (10a), ili
funkciju isključite. Kada nakon završenog sušenja otvorite vrata sušilice
rublja, funkcija se automatski prekida.
10 10a
679831
34
8
+ 10
SIGURNOSNA BLOKADA ZA DJECU
Možete je uključiti odnosno isključiti istovremenim pritiskom na pozicije
(8) START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE
U RAD) i (10) ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA) i držati ih pritisnute
(9).
najmanje 3 sekunde, nakon čega se upali odnosno ugasi simbol
Dok je sigurnosna blokada za djecu uključena, ne možete mijenjati
programe, postavke ili dodatne funkcije. Sigurnosna blokada za djecu
ostaje aktivna i nakon isključenja sušilice rublja, stoga je morate isključiti
prije odabira novog programa. Može se isključiti i tijekom samog sušenja.
8
9
10
Određene postavke na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti zvučni
signal i bljeskajuća lampica (pogledati TABELU DODATNIH FUNKCIJA).
679831
Nakon isključenja sušilice rublja sve dodatne postavke vraćaju se na osnovne vrijednosti, osim
postavke zvučnog signala, protiv gužvanja, i sigurnosne blokade za djecu.
35
HALFLOAD
(POLOVNO
PUNJENJE)
EXTRA DRY
(STUPANJ
SUHOĆE)
START DELAY
(ODGODA STARTA)
(ODGOĐENO
UPUĆIVANJE U
RAD)
ANTI CREASE
(PROTIV
GUŽVANJA)
TABELA DODATNIH FUNKCIJA
Storage
(Za ormar)
•
•
•
•
Standard*
•
•
•
•
Iron
(Vlažno za glačanje)
•
•
•
•
Storage
(Za ormar)
•
•
•
Iron
(Vlažno za glačanje)
•
•
•
Sensitive (Osjetljivo)
•
•
•
Shirts (Košulje)
•
•
•
Down wear (Perje/Puh)
•
•
•
Programi
Cotton (Pamuk)
Mix (Miješano rublje/Sintetika)
Wool (Vuna)
Ion refresh
(Osvježenje ionima)
Time (Vremenski) (Vremenski programirano sušenje)
90´
•
60´
•
30´
•
Bedding (Posteljina)
•
•
•
•
• Mogućnost uporabe dodatnih funkcija
U slučaju da vaše rublje nije osušeno do željenog stupnja suhoće, iskoristite dodatne funkcije,
odnosno odaberite neki drugi odgovarajući program.
679831
36
5. KORAK: UPUĆIVANJE PROGRAMA SUŠENJA
Pritisnite na tipku (3) START/PREKID.
3
6. KORAK: ZAVRŠETAK PROGRAMA SUŠENJA
Na završetku programa sušenja na pokazivaču se ispiše »End« »(Kraj)«
, upale se upozoravajuće
crvene lampice, pulsira lampica na tipki (3) START/PREKID i lampica za odabran prikaz vremena
ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA) (10a), ako je ovaj uključen, odnosno odabran.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otvorite vrata sušilice rublja.
Očistite filtre (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE« ...).
Izvadite rublje iz bubnja.
Zatvorite vrata!
Isključite sušilicu rublja (pritisnite na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE).
Ispraznite posudu kondenzata.
Izvucite priključni kabel iz utičnice.
679831
Nakon završenog programa rublje odmah izvadite iz bubnja, čime ćete spriječiti ponovno
gužvanje rublja.
37
PREKIDI I PROMJENE PROGRAMA
PREKIDI
Prekid programa
Tipkom (3) START/PREKID program prekidate/nastavljate.
Ako želite zaustaviti i poništiti program, pritisnite tipku (3) START/PREKID i držite je pritisnutu 3
sekunde. Odabrani program će se zaustaviti, a sušilica rublja počinje se hladiti. Vrijeme hlađenja
ovisno je o odabranom programu. Nakon tog postupka možete ponovno ugađati, odnosno birati
program sušenja.
Otvorena vrata
Ako tijekom postupka sušenja otvorite vrata sušilice rublja, sušenje se prekida.
Sušenje se nastavlja tamo gdje je bilo prekinuto kada zatvorite vrata i pritisnete na tipku (3) START/
PREKID.
Vrata sušilice rublja zagriju se tijekom sušenja. Kada otvarate vrata sušilice rublja, pazite
da se ne opečete.
Puna posuda za kondenziranu vodu
Kada je posuda za kondenziranu vodu puna, program sušenja se prekida (svijetli simbol (7)).
Ispraznite posudu kondenzata (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za
kondenziranu vodu«).
Pritiskom na tipku (3) START/PREKID, sušenje se nastavlja tamo gdje je bilo prekinuto.
Prekid napajanja električnom energijom
Nakon ponovnog uspostavljanja napona električne energije, bljeska lampica na tipki (3) START/
PREKID.
Za nastavak sušenja pritisnite tipku (3) START/PREKID.
IZMJENA PROGRAMA/FUNKCIJA
Isključite sušilicu rublja pritiskom na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE, nakon čega je
ponovno uključite pritiskom na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE i okrenite gumb (2) za odabir
programa na traženi program, odnosno odaberite dodatne funkcije.
Odaberite neki drugi program/funkciju, i ponovno pritisnite na tipku (3) START/PREKID.
679831
38
DODAVANJE RUBLJA NAKON POČETKA PROGRAMA
Otvorite vrata sušilice rublja ili pritisnite tipku (3) START/PREKID. Ubacite rublje i pritisnite na tipku
(3) START/PREKID.
Također pazite kod slaganja rublja da se ne opečete kada otvorite vrata sušilice rublja.
Vrijeme sušenja može se produžiti.
SPREMANJE OSOBNIH POSTAVKI
Prvobitno zadane postavke možete promijeniti.
Kada birate program i dodatne funkcije možete takvu kombinaciju spremiti u memoriju pritisnuvši
tipku (3) START/PREKID koju držite pritisnutu 5 sekundi.
Potvrdu odabira označuje lampica na tipki (3) START/PREKID i zvučni signal. Na pokazivaču će se
nakratko pokazati oznaka »S C« (settings changed – postavke izmijenjene).
Pritiskom na tipku (3) START/PREKID započinjete sušenje.
Promijenjena kombinacija će se pokazati uvijek kada uključite sušilicu rublja.
Promjenu spremljene kombinacije napravite istim postupkom.
IZBORNIK OSOBNIH POSTAVKI
Uključite sušilicu rublja pritiskom na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE. Za ulazak u Izbornik
osobnih postavki istovremeno pritisnite pozicije (4) EXTRA DRY (STUPANJ SUHOĆE) i (8) START
DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) i držite ih pritisnute 3 sekunde.
Na pokazivaču osvijetle se simboli (8c) ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD, (8b) VRIJEME
SUŠENJA, (6) FILTAR, i (7) POSUDA ZA KONDENZIRANU VODU. Na pokazivaču ispiše se broj
1, koji prikazuje funkciju postavke. Okretanjem gumba (2) za odabir programa u lijevo ili udesno
možete birati koju ćete funkciju mijenjati.
Pritiskom na poziciju (8) START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD)
potvrdite željene funkcije i njihove regulacije, a pritiskom na poziciju (4) EXTRA DRY (STUPANJ
SUHOĆE) vraćate se korak natrag. Ukoliko u roku 20 sekundi ne odaberete željene postavke,
program će se automatski vratiti u osnovni izbornik.
Broj 1 znači postavke Zvuka. Zvuk ima četiri moguće razine (brojka 0 znači isključen zvuk, brojka
1 znači aktiviranje zvuka tipke, brojka 2 znači niža razina glasnoće, i brojka 3 viša razina glasnoće).
Postavke zvuka birate okretanjem gumba (2) za odabir programa ulijevo ili udesno, čime birate
glasnoću zvuka. Kod zvuka, najniža razina znači isključenje zvuka.
679831
Broj 2 znači vraćanje Osobnih postavki programa na zadane tvorničke postavke.
39
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Prije čišćenja obvezno isključite sušilicu rublja i izvucite priključni kabel sušilice rublja iz
utičnice.
Sušilica rublja ima filtarski sustav sastavljen iz više filtara koji sprječavaju da nečistoća dopre u
sustav izmjenjivača topline.
1
Mrežni filtar
2
Filtar toplinske
crpke
3
Posuda za
kondenziranu
vodu
3
2
1
Sušilica rublja nikada ne smije raditi bez filtara, ili s oštećenim filtrima jer bi inače prekomjerna
količina nakupljenih ostataka vlakana tkanina prouzročila kvar ili nepravilan rad sušilice rublja.
679831
40
ČIŠĆENJE MREŽASTOG FILTRA U VRATIMA
Mrežasti filtar očistite nakon svakog sušenja.
1
Otvorite kućište
filtra.
2
Izvucite mrežasti
filtar.
3
Rukom ili krpom
povucite po filtru
da odstranite oblogu iz
vlakana i niti.
4
Po potrebi očistite
i kućište filtra i
brtvu vrata.
5
Ubacite mrežasti
filtar i zatvorite
kućište filtra.
679831
Kod zatvaranju pokrova filtra pazite da ne prikliještite prste.
41
ČIŠĆENJE FILTRA TOPLINSKE CRPKE
Kod čišćenja iz stroja može isteći nešto vode, stoga je dobro da prije toga na tlo prostrete
upijajuću krpu.
1
Otvorite vanjski
pokrov. Uhvatite
ručice na unutarnjem
pokrovu i okrenite
ih nagore. Skinite
unutarnji pokrov.
2
Pomoću ručke
izvucite spužvasti
filtar toplinske crpke.
3
Spužvasti dio filtra
gurnite iz kućišta.
Mekom vlažnom
krpom očistite kućište
filtra toplinske crpke.
4
Spužvasti filtar
operite pod
tekućom vodom i
dobro osušite, prije
nego što ga umetnete
natrag u kućište filtra.
Spužvasti filtar toplinske crpke umetnite u kućište i zatvorite vanjski pokrov (pogurnite ga nagore
k stroju da se zabravi).
Filtar toplinske crpke mora biti pravilno umetnut u ležište, inače bi moglo doći do začepljenja
odnosno do oštećenja izmjenjivača topline koji se nalazi u unutrašnjosti sušilice rublja.
Spužvasti filtar očistite najmanje nakon svakih 5 sušenja.
679831
42
ČIŠĆENJE IZMJENJIVAČA TOPLINE
Nemojte dodirivati golim rukama unutarnje metalne dijelove izmjenjivača topline. Postoji
opasnost ozljeda na oštrim dijelovima. Kada čistite izmjenjivač topline koristite prikladne zaštitne
rukavice.
Nepravilno čišćenje metalnih lamela izmjenjivača topline može trajno oštetiti sušilicu rublja.
Metalne lamele nemojte pritiskati tvrdim predmetima, kao što je primjerice plastična cijev
usisivača za prašinu.
Prašina i prljavština u lamelama izmjenjivača topline može se očistiti usisivačem za prašinu i
nastavkom s mekanom usisnom četkom.
Pristup do izmjenjivača topline je omogućen kada se izvadi filtar toplinske crpke kao što je opisano
u poglavlju »Čišćenje filtra toplinske crpke«.
Usisnu četku lagano i bez pritiskanja pomičite isključivo u smjeru lamela odozgo nadolje. Preveliki
pritisak može oštetiti ili savinuti metalne lamele izmjenjivača topline.
679831
Preporučljivo je da se izmjenjivač topline očisti barem na svakih dvanaest mjeseci.
43
PRAŽNJENJE POSUDE ZA KONDENZIRANU VODU
Nakon svakog sušenja ispraznite posudu za kondenziranu vodu.
Ako se dogodi da je posuda za kondenziranu vodu puna, program sušenja automatski će se
prekinuti. Na pokazivaču zasvijetli simbol (7) što znači da je posudu za kondenziranu vodu
potrebno isprazniti.
1
Posudu za
kondenziranu
vodu izvucite iz
sušilice rublja (koristeći
obje ruke kao što
to prikazuje slika) i
preokrenite je iznad
sudopera ili prikladne
posude.
2,3
Vodu izlijte
iz posude za
kondenziranu vodu.
Kod otvora je tuljac,
kojeg izvucite za lakše
izlijevanje vode.
Posudu zatim ponovno
umetnite u sušilicu
rublja.
Voda iz posude za kondenziranu vodu nije pitka. Dobro profiltrirana može se jedino koristiti za
glačanje.
U posudu za kondenziranu vodu nemojte nikada dodavati kemijska sredstva ili parfimirane
arome.
Posudu za kondenziranu vodu nije potrebno prazniti, ako ste odvodnu cijev proveli u izljev
(pogledati poglavlje »INSTALACIJA I PRIKLJUČENJE/Odvod kondenzirane vode«).
679831
44
ČIŠĆENJE SUŠILICE RUBLJA
Sušilicu rublja prije čišćenja uvijek morate isključiti iz električne mreže.
Vanjštinu sušilice rublja očistite koristeći meku vlažnu pamučnu krpu.
Nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti sušilicu rublja (pridržavajte
se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).
Sve dijelove sušilice rublja obrišite mekom krpom da budu suhi.
679831
Sušilicu rublja nemojte čistiti odnosno prati mlazom vode!
45
OTKLANJANJE PROBLEMA U RADU
ŠTO UČINITI ...?
Zbog smetnji iz okolice (npr. električne instalacije) može doći do javljanja različitih grešaka u radu
(pogledati tabelu SMETNJE/KVAROVI). U tom slučaju:
•
•
•
•
•
•
Isključite sušilicu rublja i pričekajte najmanje 1 minutu.
Zatim uključite uređaj, i ponovite program sušenja.
Većinu smetnji u radu možete otkloniti sami (pogledati tabelu SMETNJE/KVAROVI).
Ako se greška ponovi, pozovite ovlašteni servis.
Popravke smije obavljati samo stručno osposobljena osoba.
Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili
nepravilne uporabe sušilice rublja, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravka
snosi korisnik sam.
Garancija ne obuhvaća greške koje su posljedica smetnji iz okoline (udar groma, električne
instalacije, elementarne nepogode, ...).
679831
46
TABELA SMETNJI I GREŠAKA U RADU
Smetnja/Greška
Uzrok
Što učiniti?
Stroj se ne upućuje
u rad.
• Glavni prekidač nije uključen.
• Provjerite je li je uključen glavni
prekidač.
• Nema napona u utičnici.
• Provjerite osigurač kućne instalacije.
• Provjerite je li utikač priključnog kabela
pravilno u utičnici.
• Provjerite da li su vrata pravilno
zatvorena.
• Ispraznite posudu za kondenziranu
vodu (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE
I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za
kondenziranu vodu«).
• Morža je bila odabrana
mogućnost START DELAY
(ODGODA STARTA)
(ODGOĐENO UPUĆIVANJE
U RAD).
• Upućivanje programa
nije obavljeno u skladu s
uputama.
• Za poništenje mogućnosti odloženog
upućivanja u rad pritisnite na poziciju
(8) START DELAY (ODGODA
STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE
U RAD) i držite je pritisnutu 3 sekunde.
• Ponovno pročitajte upute za uporabu.
Tijekom odvijanja
programa stroj
potpuno prestane
grijati.
• Mrežasti filtar je začepljen,
zato se temperatura u
sušilici rublja povećava, što
prouzrokuje pregrijavanje
i posljedično isključenje
grijanja.
• Očistite mrežasti filtar (pogledati
poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE;
Čišćenje mrežastog filtra u vratima).
• Pričekajte da se stroj ohladi, a zatim
ga pokušajte ponovno uputiti u rad.
Ako se i dalje ne može uputiti pozovite
servisnu službu.
Pojavljuje se zvuk
laganih udaraca.
• Dugotrajno mirovanje
(bez uporabe) sušilice
rublja dovodi do točkastih
opterećenja potpornih
elemenata.
• Buka će sama nestati.
Vrata se otvore
tijekom sušenja.
• Opterećenje na vrata je
preveliko (previše rublja u
bubnju).
• Smanjite količinu rublja.
Neravnomjerno
osušeno rublje.
• Rublje različitih vrsta i
debljina, odnosno prevelika
količina rublja.
• Provjerite jeste li ispravno sortirali
rublje po vrsti, debljini i količini
rublja, obzirom na odabrani program
(pogledati TABELU PROGRAMA).
679831
Utičnica je pod
• Otvorena vrata.
naponom, bubanj
se ne okreće ... stroj
• Posuda za kondenziranu
ne radi.
vodu je puna.
47
Smetnja/Greška
Uzrok
Što učiniti?
Neosušeno rublje
odnosno sušenje
traje predugo.
• Filtri nisu očišćeni.
• Očistite filtre (pogledati poglavlje
»ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE«).
• Sušilica rublja je postavljena
u zatvoren, previše hladan ili
premalen prostor, zbog čega
se zrak previše zagrije.
• Provjerite ima li sušilica rublja osiguran
pristup svježeg zraka; na primjer
otvorite vrata i/ili prozor.
• Provjerite je li stroj možda u previše
toploj prostoriji, odnosno u prehladnoj
prostoriji.
• Rublje nije bilo dovoljno
iscijeđeno.
• Ako je rublje nakon završenog ciklusa
sušenja i dalje mokro, ponovno
odaberite odgovarajući program
sušenja (nakon što ste očistili filtre).
• Suši se prevelika ili
nedovoljna količina rublja u
stroju.
• Upotrijebite odgovarajući program ili
dodatne funkcije.
• Rublje se namotava u grude
(npr. posteljina).
• Prije sušenja zatvorite gumbe odnosno
patentne zatvarače na rublju. Odaberite
odgovarajući program (npr. program
Bedding (Posteljina)).
• Nakon završenog sušenja rastresite
rublje i odaberite dodatan program
sušenja (npr. Time (Vremenski)
(Vremenski programirano sušenje)).
• Nema osvjetljenja kada
otvorite vrata sušilice rublja
• Sušilicu rublja isključite iz električne
mreže i pozovite ovlaštenu servisnu
službu.
Kvar osvjetljenja
bubnja
Greške koje se mogu prikazati na pokazivaču su sljedeće:
Smetnja/Greška
679831
48
Ispis na pokazivaču i opis greške
Što učiniti?
E0
Greška upravljačke ploče
Pozovite servisnu službu.
E1
Greška temperaturnog senzora
Pozovite servisnu službu.
E2
Greška u komunikaciji
Pozovite servisnu službu.
E3
Greška crpke
Pozovite servisnu službu.
E4
Pregrijavanje sustava
Očistite filtar. Pogledati poglavlje
»ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/
Čišćenje mrežnog filtra u vratima«,
ili pozovite servisnu službu.
Smetnja/Greška
E6, E7, E8
Ispis na pokazivaču i opis greške
Što učiniti?
Greška upravljačke ploče
Isključite sušilicu rublja iz
napajanja.
Pozovite servisnu službu.
Upozorenja koja se mogu prikazati na pokazivaču (zaslonu) su sljedeća:
Upozorenje
»PF«
Ispis na pokazivaču i opis
greške
Što učiniti?
Upozorenje za posudu
kondenzirane vode
Ispraznite posudu za kondenziranu
vodu prije nastavka programa (pogledati
poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/
Pražnjenje posude za kondenziranu
vodu«).
Upozorenje kod nestanka
električne energije
Sušenje prekinuto zbog nestanka
električne energije.
Za ponovno upućivanje u rad pritisnite
tipku (3) START/PREKID, ili nastavite s
programom sušenja.
Zapišite oznaku greške (npr. E0, E1), sušilicu rublja isključite, i pozovite najbliži ovlašteni servis
(pozivni centar).
Zvuci
U početnoj fazi sušenja odnosno tijekom sušenja kompresor i crpka prouzrokuju šumove, koji
međutim ne utječu na djelovanje sušilice rublja.
679831
Zvuk brujanja: zvuk kompresora; glasnoća tog zvuka ovisi o programu i o fazi sušenja.
Zvuk zujanja: kompresor se povremeno prozrači.
Zvuk crpenja: crpka crpi kondenziranu vodu u posudu za kondenziranu vodu.
Zvuk zveckanja: početak automatskog čišćenja izmjenjivača topline (kompresora).
Zvuk zveketanja: tijekom sušenja kada rublje sadrži tvrde predmete (gumbe, patentne zatvarače …).
49
SERVISIRANJE
Prije nego što pozovete servisnu službu
Kada se obratite servisnoj službi, trebate poznati tip (1) šifru sušilice rublja (2), oznaku modela (3),
kao i serijski broj (4) vaše sušilice rublja
Oznaku tipa, šifru, oznaku modela i serijski broj naći ćete na tipskoj pločici na prednjoj stjenci
otvora vrata sušilice rublja.
U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne dijelove ovlaštenih proizvođača.
Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili
nepravilne uporabe sušilice rublja, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravka
snosi korisnik sam.
1
2
TYPE: SP15/XXX
Art.No.: XXXXXX
220-240 V ~ XX Hz
Pmax.: XXXX W
3
4
4
MODEL: XXXXXX/X
Ser.No.: XXXXXXXX
XX A
RXXXX/XXX kg
3
X kg
IPX4
MADE IN SLOVENIA
1
2
Dodatnu opremu i pribor za održavanje možete pogledati na našoj web stranici: www.
gorenje.com
679831
50
SAVJETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU
UPORABU SUŠILICE RUBLJA
Sušenje je najštedljivije ako odjednom sušite preporučljivu količinu rublja (pogledati TABELU
PROGRAMA).
Ne preporučujemo sušenje rublja napravljenog od posebno osjetljivih tkanina koje bi mogle
promijeniti oblik.
Omekšivač tijekom pranja nije potreban, jer je rublje nakon sušenja u sušilici rublja meko i podatno.
Ako rublje prije početka sušenja dobro ocijedite (centrifuga), vrijeme sušenja će biti kraće, a
potrošnja električne energije niža. Ispravno odabranim programom sušenja izbjeći ćete presušivanje
rublja, a time i poteškoće kod glačanja i skupljanja tkanina.
Redovitim čišćenjem filtra osiguravate optimalno vrijeme sušenja i minimalnu potrošnju energije.
679831
Kod sušenja manje količine rublja ili pojedinih komada, senzor možda neće pravilno procijeniti
stvarnu količinu vlage u rublju. Zbog toga preporučujemo da kod sušenja manje količine rublja ili
pojedinih komada, koristite programe za suho rublje, ili da odaberete vremenski reguliran program
sušenja.
51
ZBRINJAVANJE
Za ambalažu proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji se
mogu bez opasnosti za okoliš ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili
uništiti. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom
ne smijete rukovati kao s običnim kućanskim otpacima. Takav proizvod
odvezite na prikladno zbirno mjesto za preradu električne i elektronske
opreme.
Prilikom zbrinjavanja odsluženog stroja pobrinite se za uklanjanje
priključnog kabela, a uništite i prekidač (bravu) na vratima kako se vrata
ne bi mogla zatvoriti (sigurnosna zaštita za djecu).
Pravilnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda pomoći ćete u
sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i
zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju neispravnog zbrinjavanja
proizvoda. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju i preradi uređaja obratite
se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpadaka, komunalnoj službi,
ili trgovini, u kojoj ste uređaj nabavili.
679831
52
TABELA POTROŠNIH VRIJEDNOSTI
Centrifuga
[okret./min]
Kompletno
1000
Programi
Pamuk standard
Pamuk vlažno za glačanje
Miješano rublje/Sintetika
vlažno za glačanje
Vrijeme
sušenja
[min]
Punjenje
SPK A
Potrošnja
električne
energije
[kWh]
U tabeli su prikazane vrijednosti vremena sušenja i potrošnje električne energije za sušenje probne
količine rublja na različitim okretajima završne centrifuge u perilici rublja.
A+++
8 kg
1,42
175
Djelomično
1400
0,89
112
Manje
1000
0,83
107
Manje
1400
0,72
97
Kompletno
1000
1,12
140
Djelomično
1400
0,65
86
Manje
1400
0,52
70
Djelomično
1000
0,47
60
izmerjeno po standardu EN 61121
Standardni programi za Pamuk u skladu s trenutno važećom uredbom EU 392/2012
Programi
Količina rublja
max./polovna
[kg]
Trajanje programa
[min]
Potrošnja električne
energije
[kWh]
8/4
175/107
1,42/0,83
A+++
Pamuk standard
Program Pamuk Standard namijenjen je sušenju normalno mokrog pamučnog rublja, i uzevši u
obzir ukupnu potrošnju energije to je najučinkovitiji program za sušenje pamučnog rublja.
679831
Zbog odstupanja u vrsti i količini rublja, promjenama u električnoj energiji, te temperaturi i vlazi
okoline, izmjerene vrijednosti mogu se kod konačnog korisnika razlikovati od navedenih.
53
STANJE NISKE PRIPRAVLJENOSTI
Ukoliko nakon uključenja sušilice rublja ne uputite ni jedan program, odnosno ako ne napravite
ništa, pokazivač će se zbog štednje energije ugasiti nakon 5 minuta. Lampica na tipki (3) START/
PREKID će bljeskati. Pokazivač će se ponovno osvijetliti ako okrenete gumb za odabir programa
ili pritisnete na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE, odnosno ako otvorite vrata sušilice rublja.
Ukoliko nakon završenog programa ne učinite ništa, pokazivač će se također ugasiti nakon 5
minuta. Lampica na tipki (3) START/PREKID će bljeskati.
P o = ponderirana snaga u stanju isključenja [W]
< 0,5
P I = ponderirana snaga u stanju pripravljenosti [W]
< 0,5
T I = vrijeme u stanju pripravljenosti [min]
5,00
Zbog niskog napona električne struje i različitog punjenja rublja, vrijeme sušenja može se
mijenjati što se tekuće ažurira na pokazivaču.
679831
54
679831
Pridržavamo pravo na možebitne izmjene i greške u uputama za uporabu.
55
679831
56
PODATKOVNA KARTICA PROIZVODA po uredbi EZ br. 392/2012
Legenda
A
Oznaka modela
XXXXXX
B
Kondenzacijska sušilica rublja
Odvodna sušilica rublja
YES=DA; NO=NE
YES=DA; NO=NE
C
Kućanska sušilica rublja s bubnjem
YES=DA; NO=NE
D
»Ekološka oznaka« uredba ES 66/2010
YES=DA; NO=NE
E
Potrošnja energije za standardni program pamuk pri punom teretu
(Edry) [kWh]
X,XX
F
Potrošnja energije za standardni program pamuk pri djelomičnom
teretu (Edry½) [kWh]
X,XX
G
Potrošnja energije u isključenom stanju (P0) [W]
X,XX
H
Potrošnja energije u stanju pripremljenosti (Pl) [W]
X,XX
I
Razdoblje trajanja stanja pripremljenosti [min]
J
Standardni program za pamuk koji se koristi pri punom i
djelomičnom teretu je standardni program sušenja, na kojeg se
odnose informacije na energetskoj naljepnici i na podatkovnoj
kartici. Program Cotton Standard (Pamuk Standard) , namijenjen
je sušenju normalno mokrog pamučnog rublja, i predstavlja
najučinkovitiji program za sušenje pamučnog rublja prema kriteriju
ukupne potrošnje energije.
XX
K
Ponderirano trajanje ciklusa (Tt) za standardni program za pamuk
pri punom i djelomičnom teretu [min]
L
Vrijeme trajanja standardnog programa za pamuk pri punom
teretu (Tdry) i djelomičnom teretu (Tdry½) [min]
XX/XX
M
Prosječna kondenzacijska učinkovitost (Cdry) / (Cdry½)
XX/XX
N
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct)
O
Ugradni uređaj
XX
XX
YES=DA; NO=NE
Na temelju 160 standardnih ciklusa sušenja na programu Cotton Standard (Pamuk Standard)
punim i polovnim teretom u skladu sa standardom EN61121.
Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe stroja.
s
679831
Na ljestvici od D (najmanje učinkovito) do A+++ (najučinkovitije).
57
679831
58
SP15 L1 ADVANCED
HP ND A+++
hr (05-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement