Gorenje BO747A33XG Ugradbena pećnica Uputstvo za upotrebu

Gorenje BO747A33XG Ugradbena pećnica Uputstvo za upotrebu

HR

DETALJNE UPUTE ZA UPORABU ELEKTRIČNE PEĆNICE

Zahvaljujemo vam

na povjerenju kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja.

Za lakšu uporabu proizvoda priložili smo vam detaljne upute, koje će vam pomoći da se što brže upoznate sa svojim novim uređajem.

Najprije provjerite dali ste primili neoštećen uređaj. Ukoliko otkrijete kakvo transportno oštećenje, molimo vas da se obratite vašem prodavaču kod kojeg ste uređaj kupili, ili područnom skladištu odakle je proizvod bio dostavljen. Telefonski broj naći ćete na računu odnosno na otpremnici.

Upute za ugradnju i priključenje priložene su na odvojenom listu.

Upute za uporabu uređaja možete naći i na našem internetnom portalu: www.gorenje.com / < http://www.

gorenje.com /> važne informacije savjet, napomena

SADRŽAJ

UVOD PRVA PRIPREMA UREĐAJA KORACI PEČENJA 15 3. korak: IZBOR POSTAVKI 20 5. korak: UPUĆIVANJE PEČENJA 43 Vađenje i čišćenje žičanih i teleskopskih vodilica 45 Čišćenje stropa pećnice 47 Skidanje i namještanje stakla vrata ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OTKLANJANJE PROBLEMA 3

4

VAŽNE SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I SAČUVAJTE IH, JER ĆETE IH MOŽDA TREBATI KASNIJE

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, smiju koristiti ovaj uređaj isključivo pod nadzorom osoba zaduženih za njihovu sigurnost koja će im pružiti i potrebnu pomoć i upute za rad uređaja te ih upozoriti na opasnosti povezane s uporabom uređaja. Pazite da djeca ne koriste uređaj kao igračku. Djeca neka također ne učestvuju u postupcima čišćenja uređaja ili obavljanja radova na njegovom održavanju bez odgovarajućeg nadzora.

UPOZORENJE: sam uređaj i dostupni elementi uređaja mogu se tijekom djelovanja jače zagrijati. Izbjegavajte dodir s grijaćim elementima. Mala djeca (mlađa od osam godina) neka budu čitavo vrijeme pod nadzorom.

UPOZORENJE: dostupni elementi uređaja mogu se tijekom djelovanja jače zagrijati. Ne dozvolite djeci da se zadržavaju u blizini pećnice.

Tijekom uporabe uređaj se može jače zagrijati. Pazite da ne dodirujete grijaće elemente pećnice.

Koristite isključivo temperaturnu sondu koja je preporučena za korištenje s ovom pećnicom.

UPOZORENJE: prije zamjene žarulje provjerite da li je uređaj isključen iz električne instalacije, te time spriječite opasnost električnog udara.

Za čišćenje stakla na vratima pećnice ili stakla na poklopcu štednjaka nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugalice, jer mogu ogrepsti površinu, što može privesti do oštećenja površine i razbijanja stakla.

Uređaj nije dozvoljeno čistiti napravama na vruću paru ili visokotlačnim uređajima za čišćenje, jer takve naprave mogu prouzročiti električni udar.

Naprava za isključenje mora biti ugrađena u fiksnu instalaciju u skladu s uputama za električne instalacije.

Ukoliko je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, odnosno neka druga stručno ospoobljena osoba, jer ćete jedino time spriječiti možebitne opasnosti odnosno ozljede (samo za uređaje opremljene priključnim kabelom).

Uređaj ne smije biti postavljen iza dekorativnih vrata, da se spriječi pregrijavanje.

Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrijavanje prostorija, sušenje životinja, papira, tkanina ili bilja, jer u takvim slučajevima postoji opasnost ozljeda ili požara.

Vrata pećnice tijekom djelovanja jače se zagriju. Zato je kao dodatna zaštita ugrađeno treće staklo, koje tijekom rada pećnice snižava površinsku temperaturu stakla na vratima pećnice (samo određeni modeli).

Uređaj smije priključiti samo servisna služba ili ovlaštena stručna osoba. Nestručni zahvati i popravci uređaja mogu prouzročiti opasnost ozbiljnih ozljeda, kao i oštećenja na uređaju.

Pazite da priključni kabeli uređaja koji se nalaze u blizini vašeg uređaja ne budu prikliješteni vratima pećnice, jer se mogu oštetiti i prouzročiti kratak spoj. Stoga držite električne priključne kabele drugih uređaja na prikladnoj udaljenosti.

Šarke vrata pećnice mogu se oštetiti ako ih preopteretite, stoga na otvorena vrata pećnice ne slažite teško posuđe za kuhanje i ne naslanjajte se na otvorena vrata npr. tijekom čišćenja unutrašnjosti pećnice. Nemojte dozvoliti djeci da na njih sjedaju.

Korištenje uređaja sigurno je i sa vodilicama pekača i bez njih.

Pazite da otvori za provjetravanje nisu pokriveni ili blokirani na neki drugi način.

Pećnicu nemojte oblagati aluminijskom folijom i nemojte stavljati posudu za pečenje na dno pećnice, jer obloga iz folije sprječava kruženje zraka u pećnici, ometa pečenje i uništava emajl.

PRIJE PRIKLJUČENJA UREÐAJA:

Prije priključenja uređaja detaljno pročitajte upute za uporabu. Otklanjanje kvarova odnosno reklamacije koje nastanu uslijed nepravilnog priključenja ili nepravilne uporabe uređaja, nisu predmet garancije.

5

6

ELEKTRIČNA PEĆNICA

(OPIS PEĆNICE I OPREME - OVISNO O MODELU)

Na slici je prikazan i opisan jedan od modela ugradnih uređaja. Uređaji za koje su izrađene ove upute mogu imati različitu opremu, stoga su možda u uputama opisane i određene funkcije i oprema koje vaš uređaj nema.

Ploča za upravljanje Prekidač vrata 4 3 2 1 Vodilice – razine pečenja Vrata pećnice Drška za otvaranje vrata pećnice UVUČENI GUMBI ZA UPRAVLJANJE Gumb lagano pritisnite da iskoči, a zatim ga zaokrenite.

Nakon svake uporabe gumb okrenite u isključeni položaj i gurnite ga nazad. Uvučeni gumb možete gurnuti nazad samo u isključenom, odnosno neutralnom položaju prekidača.

ŽIČANE VODILICE

Žičane vodilice omogućuju pripremu hrane na četiri razine (vodite računa da se razine uvijek broje odozdo prema gore).

Vodilice 3 i 4 namijenjene su pečenju na žaru.

TELESKOPSKE VODILICE

Teleskopskim vodilicama opremljene su 2., 3. i 4. razina.

Teleskopske vodilice mogu se na određenim razinama izvući djelomično ili u potpunosti.

PREKIDAČI VRATA PEĆNICE

Prekidači isključe zagrijavanje pećnice i djelovanje ventilatora kada se vrata pećnice otvore tijekom djelovanja. Kad se vrata zatvore, prekidači ponovno uključe zagrijavanje.

RASHLADNI VENTILATOR

U uređaj je ugrađen rashladni ventilator koji hladi kućište i upravljačku ploču uređaja.

PRODUŽENO DJELOVANJE RASHLADNOG VENTILATORA

Nakon isključenja pećnice rashladni ventilator ostane djelovati još određeno kraće vrijeme, i time dodatno ohladi pećnicu.

PRIBOR PEĆNICE

STAKLENA POSUDA ZA PEČENJE koristi se za pečenje jela na svim sustavima pećnice. Možete je koristiti i kao servirni pladanj.

REŠETKA se koristi za pečenje na žaru ili na nju stavite posudu za pečenje s vašom hranom.

Na rešetki je napravljen sigurnosni graničnik, stoga kod izvlačenja morate rešetku uvijek najprije lagano podignuti sa prednje strane.

NISKA POSUDA ZA PEČENJE koristi se za pečenje torti i kolača. 7

8 4 3 2 DUBOKA POSUDA ZA PEČENJE koristi se za pečenje mesa i vlažnih kolača. Može se koristiti i kao posuda za sakupljanje kapajuće masnoće.

Duboka posuda za pečenje neka tijekom pečenja nikad ne bude u prvoj vodilici, osim ako pečete na žaru ili koristite ražanj, pa duboka posuda služi za sakupljanje kapajuće masnoće.

Tijekom zagrijavanja pribor za pečenje može promijeniti oblik, što ne utječe na njegovu upotrebljivost. Nakon što se pribor ohladi, oblik se vraća u prvobitno stanje.

Kod žičanih vodilica pazite da rešetku i posude za pečenje uvijek umetnete u vodeći utor kojeg ograničavaju žičane vodilice.

Kod teleskopskih žičanih vodilica najprije izvucite vodilice jedne razine, na nju stavite rešetku ili pekače, i zatim ih rukom gurnite do kraja unutra.

Vrata pećnice zatvorite tek kad su teleskopske vodilice gurnute skroz do kraja u unutrašnjost pećnice.

ULOŠCI ZA JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE sprječavaju na stranicama pećnice raspršivanje masnoće tijekom pečenja.

RAŽANJ se koristi za pečenje mesa na ražnju. Garnitura je sastavljena iz stalka za ražanj, ražnja s vijcima za pričvršćenje, i odstranjive drške.

SONDA za pečenje većih komada mesa.

Tijekom pečenja uređaj i određeni dostupni dijelovi prilično se zagriju, stoga u rukovanju pećnicom uvijek koristite zaštitne rukavice.

9

PLOČA ZA UPRAVLJANJE

(OVISNO O MODELU)

16 1 TIPKA ZA IZBOR SUSTAVA PEČENJA 2 TIPKA ZAŠTITA ZA DJECU - ZAKLJUČAVANJE 3 TIPKA UKLJUČENJE/ ISKLJUČENJE LAMPICE U PEĆNICI 4 TIPKA TEMPERATURA NAPOMENA: Simboli sustava pečenja mogu biti označeni na gumbu ili na čelnoj ploči (ovisno o modelu uređaja).

10

16 5 SAT ELEKTRONSKI PROGRAMSKI Trajanje djelovanja Završetak djelovanja Alarm Točno vrijeme 6 TIPKA START/ STOP za upućivanje i prekid programa 7 GUMB ZA PROMJENU/ IZBOR POSTAVKI (-/+) Možete podešavati vrijeme i temperaturu.

8 POKAZIVAČ INFORMACIJA O PEČENJU I PRIKAZ TOČNOG VREMENA NAPOMENA: Tipke za upravljanje bolje će se odazivati ukoliko ih dodirujete čim većom površinom jastučića prsta. Svaki uspješan dodir tipke popraćen je zvučnim signalom.

11

TEHNIČKI PODATCI

(OVISNO O MODELU) xxxxxx

TIP: XXXXXX ART. Nr: SER. Nr: XXXXXX 220-240V ~ 220V-240V, 50/60Hz Natpisna tablica s osnovnim podatcima o uređaju pričvršćena je na rubu pećnice, i vidljiva je kad otvorite vrata pećnice.

3.5 kW 12

PRIJE PRVE UPORABE

Izvadite sve dijelove pribora iz pećnice i očistite ih toplom vodom i uobičajenim sredstvom za čišćenje. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje.

Tijekom prvog zagrijavanja pećnica će možda ispuštati karakterističan vonj “po novom”, stoga tijekom zagrijavanja temeljito prozračite prostoriju.

13

14

KORACI PEČENJA (1 - 6) 1. KORAK: UKLJUČENJE I PODEŠAVANJE

Nakon prvog priključenja uređaja na električnu instalaciju ili nakon dužeg nestanka električne energije, na pokazivaču bljeska 12:00 i svijetli simbol. Podesite točno vrijeme.

PODEŠAVANJE SATA

1 Okretanjem GUMBA ZA PROMJENU POSTAVKI (-/+) najprije izaberite i podesite minute, a zatim vrijeme preskoči na sate. Nakon 3 sekunde podešenost se spremi u memoriju.

Ako gumb zadržite u položaju desno ili lijevo, promjena vrijednosti se ubrzava.

2 Postavku potvrdite pritiskom na tipku START/STOP. Ako u roku tri sekunde ne pritisnete ništa, podešenost se spremi automatski.

Pećnica djeluje i ako nije podešeno točno vrijeme, no u tom slučaju ne možete birati i podešavati vremenske funkcije (pogledati poglavlje: IZBOR PODEŠAVANJA VREMENSKIH FUNKCIJA).

Nakon nekoliko minuta neaktivnosti uređaj prelazi u stanje mirovanja (Stand-by).

PROMJENA PODEŠENOSTI SATA

Točno vrijeme možete mijenjati kad nije aktivna ni jedna vremenska funkcija.

Pritiskom na tipku izaberite i podesite trenutno točno vrijeme. Postavku potvrdite pritiskom na tipku START.

2. KORAK: IZBOR SUSTAVA PEČENJA

Okretanjem gumba (lijevo i desno) izaberite SUSTAV PEČENJA (pogledati tabelu programa).

Na pokazivaču se prikaže izabrana ikona.

Podešenost možete mijenjati i tijekom samog pečenja, odnosno djelovanja uređaja.

SUSTAV OPIS SUSTAVI PEĆNICE BRZO PRETHODNO ZAGRIJAVANJE Koristi se kad želite pećnicu što brže zagrijati na traženu temperaturu. Ova funkcija nije prikladna za pečenje jela. Kad se pećnica zagrije na podešenu temperaturu, zagrijavanje se završava.

GORNJI I DONJI GRIJAČ Grijači na gornjoj i donjoj strani pećnice ravnomjerno isijavaju toplotu u unutrašnjost pećnice. Pečenje kolača ili mesa moguće je samo na jednoj razini.

ŽAR Djeluje samo infra grijač, koji je dio velikog žara.

Koristi se za pečenje na žaru za manje količine, npr. sendviča, pivskih kobasica, te za pečenje tosta.

VELIKI ŽAR Djeluju gornji grijač i infra grijač. Toplotu neposredno isijava infra grijač, koji je pričvršćen na stropu pećnice, dok je za povećanje učinka zagrijavanja istovremeno uključen i gornji grijač.

Koristi se za pečenje manjih količina namirnica na žaru, npr. opečenih kruščića, mesa, ili pivskih kobasica, te za pečenje tosta.

ŽAR S VENTILATOROM Djeluju infra grijač i ventilator. Koristi se za pečenje mesa na žaru i pečenje većih komada mesa ili peradi na jednoj razini pećnice. Ovaj sustav je podesan i za gratiniranje i postizanje hrskave korice jela.

VRUĆI ZRAK I DONJI GRIJAČ Djeluju donji i okrugao grijač te ventilator s vrućim zrakom. Koristi se za pečenje pice, vlažnog peciva, voćnih torti, te dizanog i prhkog tijesta na više razina.

VRUĆI ZRAK Djeluju okrugao grijač i ventilator. Ventilator na stražnjoj stjenci pećnice brine se o stalnom kruženju vrućega zraka oko pečenja ili kolača. Koristi se za pečenje mesa i kolača na više razina.

PREDLOŽENA TEMPERATURA (°C) 160 200 240 240 170 200 180 15

SUSTAV OPIS DONJI GRIJAČ I VENTILATOR Koristi se za pečenje nisko dizanih kolača, te za ukuhavanje voća i povrća.

ZAGRIJAVANJE SERVISNOG SUĐA Koristi se kad želite prethodno zagrijati servisno posuđe (tanjure, šalice) da bi hrana ostala duže vrijeme topla.

EKO PEČENJE 1) Optimizira potrošnju energije tijekom pečenja.

Koristi se za pečenje mesa i kolača.

ODLEĐIVANJE Zrak kruži bez uključenih grijača. Djeluje samo ventilator. Koristi se za polagano odleđivanje zamrznute hrane.

AQUA CLEAN Toplotu isijava samo donji grijač. Koristi se za uklanjanje mrlja i hrane iz pećnice. Program se izvede u roku 30 minuta.

PREDLOŽENA TEMPERATURA (°C) 180 60 160 1) Ova se funkcija koristi za određivanje energetsko učinkovite klase u skladu sa standardom EN 60350-1.

16

3. KORAK: IZBOR POSTAVKI

Svaki sustav pečenja ima osnovne postavke koje se mogu mijenjati i tijekom djelovanja uređaja.

Postavke mijenjate pritiskom na izabranu tipku (prije pritiska na tipku START/STOP). Određene postavke na nekim programima nije moguće birati, na što vas upozorava zvučni signal.

PROMJENA TEMPERATURE PEČENJA

1 Izaberite SUSTAV PEČENJA. Na pokazivaču se prikaže izabrana ikona i bljeska PRETHODNO PODEŠENA TEMPERATURA .

2 Dodirnite TIPKU ZA TEMPERATURU. Okrenite GUMB ZA PROMJENU (-/+) i izaberite željenu temperaturu i izaberite željenu temperaturu .

Na određenim sustavima maksimalna temperatura je ograničena.

Nakon uključenja uređaja pritiskom na tipku START, na pokazivaču bljeska simbol °C sve dok se ne postigne podešena vrijednost temperature.

17

VREMENSKE FUNKCIJE

Najprije okrenite GUMB ZA IZBOR SUSTAVA PEČENJA, a zatim izaberite TEMPERATURU. Dodirnite tipku SAT, te višekratnim uzastopnim dodirom izaberite simbol.

Za izabranu vremensku funkciju svijetli ikona na pokazivaču i bljeska vrijeme početka/ završetka pečenja kojeg odredite sami. Ostale ikone su bljeđe osvijetljene.

Pritisnite START za početak pečenja. Na pokazivaču je prikazano VRIJEME TRAJANJA djelovanja.

prikaz vremenskih funkcija

Podešavanje trajanja djelovanja

U ovom načinu određujete razdoblje, kako dugo da pećnica djeluje. Izaberite željeno vrijeme djelovanja. Najprije podesite minute, a zatim sate. Na pokazivaču je prikazana ikona i vrijeme djelovanja.

Podešavanje odloženog uključenja pećnice

U ovom načinu određujete vrijeme koliko dugo će pećnica djelovati (trajanje djelovanja ) i u koliko sati će prestati s djelovanjem (završetak djelovanja). Provjerite dali je sat podešen na točno vrijeme.

Primjer: Trenutno vrijeme: 12:00 Vrijeme pečenja: 2 sata Završetak pečenja: u 18:00 sati Najprije podesite VRIJEME TRAJANJA RADA (2 sata). Ponovnim dvostrukim dodirom tipke SAT odaberite KRAJ RADA. Na zaslonu se automatski prikazuje i treperi ukupna vrijednost dnevnoga vremena i trajanja rada pećnice (14:00). Podesite vrijeme za kraj pečenja (18:00).

Pritisnite tipku START za početak pečenja. Sat čeka na početak pečenja, svijetli simbol. Pećnica automatski počne pravovremeno raditi (u 16:00) i završi s radom u izabrano vrijeme (u 18:00).

18

Podešavanje alarma

Alarm možete koristiti samostalno, neovisno od djelovanja pećnice. Najduže moguće razdoblje podešenosti je 24 sata.

Zadnja minuta odbrojavanja alarma je prikazana u intervalu s sekundama.

Nakon isteka izabranog vremena pećnica automatski prestaje s radom. Začuje se zvučni signal, kojeg možete isključiti pritiskom na bilo koju tipku, a nakon jedne minute isključi se sam. Sve vremenske funkcije možete isključiti tako da izbrano vrijeme dovedete na "0".

Nakon nekoliko minuta neaktivnosti uređaj prelazi u stanje mirovanja – Standby.

19

4. KORAK: IZBOR DODATNIH FUNKCIJA

Funkcije uključite/isključite pritiskom na traženu tipku ili na kombinaciju tipki.

Određene funkcije na nekim sustavima djelovanja nije moguće izabrati, na što će vas upozoriti zvučni signal.

SIGURNOSNA BLOKADA (ZAŠTITA ZA DJECU)

Uključite je dodirom na tipku SIGURNOSNA BLOKADA. Na pokazivaču zasvijetli ikona ključića. Ponovnim dodirom na tu tipku blokada se isključi. Ikona na pokazivaču se ugasi.

Ako blokadu aktivirate kad nije podešena ni jedna vremenska funkcija (samo prikaz točnog vremena), pećnica neće djelovati.

Ako blokadu aktivirate nakon izbora bilo koje vremenske funkcije, pećnica će normalno djelovati, ali nećete moći mijenjati podešavanja.

Dok je sigurnosna zaštita za djecu aktivirana ne možete mijenjati sustav niti dodatne funkcije. Možete samo isključiti pečenje, i to okretanjem gumba za izbor na "0".

Sigurnosna zaštita ostaje aktivna i nakon isključenja pećnice. Ukoliko želite izabrati novi sustav, najprije morate isključiti sigurnosnu blokadu za djecu.

OSVJETLJENJE PEĆNICE

Osvjetljenje pećnice uključi se automatski kad otvorite vrata ili kad uključite pećnicu.

Nakon završenog pečenja lampica svijetli još jednu minutu.

Lampicu u pećnici možete uključiti ili isključiti pritiskom na tipku LAMPICA.

20

5sek 5sek + ZVUČNI SIGNAL

Jačinu zvučnog signala možete podesiti kad nije aktivna nijedna vremenska funkcija (prikazano je samo točno vrijeme).

Tipku TEMPERATURA/SNAGA držite pritisnutu pet sekundi. Na pokazivaču se prikažu dvije crtice koje su puno osvijetljene. Okretanjem GUMBA (+/-) možete birati 3 stupnja jačine tona (jedna, dvije ili tri crtice). Nakon tri sekunde podešenost se automatski spremi, i prikaže se točno vrijeme.

SMANJENJE KONTRASTA POKAZIVAČA

Gumb za izbor sustava pečenja mora biti na poziciji "0".

Tipku LAMPICA držite pritisnutu pet sekundi. Na pokazivaču se prikažu dvije crtice koje su puno osvijetljene. Okretanjem GUMBA (+/-) možete osvijetliti ili zatamniti pokazivač; na raspolaganju su tri stupnja osvijetljenosti (jedna, dvije ili tri crtice). Nakon tri sekunde podešenost se automatski spremi.

PRIPREMLJENOST

Ako uređaj ne koristite, osvjetljenje pokazivača automatski se isključi nakon 10 minuta.

Pritiskom na tipku KLJUČIĆ + SAT možete isključite pokazivač. Ukoliko je uključena bilo koja vremenska funkcija, na pokazivaču se prikaže "OFF" i ikona SATA koja vas upozori na aktivnu funkciju.

Nakon nestanka električne energije ili isključenja uređaja, sve dodatne funkcije ostaju sačuvane još najviše nekoliko minuta. Nakon toga se sve izabrane postavke osim zvučnog signala i sigurnosne blokade za djecu, vraćaju na osnovne vrijednosti.

21

5. KORAK: UPUĆIVANJE PEČENJA

Pečenje upućujete dužim pritiskom na tipku START/STOP.

6. KORAK: ISKLJUČENJE PEĆNICE

Gumb ZA IZBOR SUSTAVA PEČENJA okrenite u položaj "0".

Nakon završenog pečenja, kad je pećnica isključena, na pokazivaču se prikazuje opadanje temperature do 50 °C.

Pritom se prekinu i izbrišu i sve vremenske postavke na satu. Sat se postavi na prikaz točnog vremena.

Nakon jedne minute neaktivnosti, uređaj prelazi u stanje mirovanja – Stand-by.

22

OPISI SUSTAVA I TABELE PEČENJA

Ako u tabeli pečenja ne nađete izabranu hranu, potražite podatke za sličnu hranu.

Podatci su prikazani za pečenje hrane u pećnici na jednoj razini.

Temperature su navedene u nižoj i višoj vrijednosti. Najprije izaberite nižu temperaturu; ako se hrana ne zapeče dovoljno, pri slijedećem pokušaju temperaturu povisite.

Vrijeme pečenja je okvirno, i može se razlikovati na određenim uvjetima.

Oznaka * znači da morate pećnicu prethodno zagrijati na izabranom sustavu pečenja.

Pećnicu prethodno zagrijavajte samo ukoliko je tako navedeno u receptu ili u tabelama iz ovog priručnika za uporabu. Za zagrijavanje prazne pećnice potroši se mnogo energije, stoga se uzastopnim pečenjem više vrsta peciva ili pica uštedi prilična količina energije, obzirom da je pećnica već zagrijana.

Koristite tamne, silikonom prevučene ili emajlirane posude za pečenje, jer takve posude naročito dobro provode toplotu.

Kad koristite papir za pečenje, provjerite dali je postojan na visokim temperaturama.

Prilikom pečenja većih komada mesa ili kolača, u pećnici nastaje veća količina pare, koja može na vratima pećnice napraviti kondenzat. To je normalna pojava koja ne utječe na djelovanje uređaja. Nakon završenog pečenja obrišite vrata i staklo vrata da budu suhi.

Pri kraju vremena pečenja pećnicu možete isključiti približno 10 minuta prije završetka pečenja, i iskoristiti akumuliranu toplotu, te tako uštedjeti energiju. Jela nemojte hladiti u zatvorenoj pećnici, jer nećete moći izbjeći rošenje.

23

SUSTAVI PEĆNICE BRZO PRETHODNO ZAGRIJAVANJE PEĆNICE

Ovaj sustav koristite kad želite pećnicu što brže zagrijati na traženu temperaturu. Sustav nije podesan za pečenje jela.

GUMB ZA IZBOR SUSTAVA PEČENJA okrenite na brzo zagrijavanje.

Na pokazivaču je prikazana PRETHODNO PODEŠENA TEMPERATURA, koju možete mijenjati.

Nakon uključenja pećnica se započne zagrijavati. Na pokazivaču bljeska simbol °C. Kad je podešena temperatura postignuta, prethodno zagrijavanje se završava i začuje se zvučni signal kojeg možete isključiti pritiskom na bilo koju tipku, ili se nakon jedne minute isključi sam.

24

GORNJI I DONJI GRIJAČ

Grijači na gornjoj i donjoj strani pećnice ravnomjerno isijavaju toplotu u unutrašnjost pećnice.

2

Pečenje mesa: Možete koristiti posudu iz emajla, vatrostalnog stakla, gline ili lijevanog željeza. Posuda za pečenje iz nehrđajućeg čelika nije prikladna, jer snažno odbija toplotu.

Tijekom pečenja uvijek pazite da u posudi bude dovoljno tekućine, da se meso ne zagori. Na polovini vremena pečenje okrenite. Ako posudu za pečenje pokrijete, meso će ostati sočnije.

Hrana Težina (g) Vodilica (od dolje) Temperatura (°C) MESO Svinjeće pečenje Svinjeća plećka Svinjeća rolada Pečenje iz mljevenog mesa Goveđe pečenje Rozbif, dobro zapečen Teleća rolada Janjeći hrbat Zečji hrbat Srneća goljenica Pizza* Piletina RIBE Pirjana riba 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1500 1500 1500 1500 / 1500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 190-200 190-200 190-200 200-210 190-210 200-210 180-200 190-200 190-200 190-200 1000 2 Piletinu pecite na tom sustavu ako vaš uređaj nema sustava Pizzu pecite na tom sustavu ako vaš uređaj nema sustava .

.

220 200 210 Vrijeme pečenja (v min.) 120-130 120-140 120-140 60-70 120-140 40-60 90-120 100-120 100-120 100-120 25 80 50-60 25

Pečenje kolača: Koristite samo jednu razinu i tamne posuda za pečenje. U svjetlijim posudama za pečenje kolači se lošije peku, jer takva posuda za pečenje odbija toplotu.

Modele uvijek postavite na rešetku; ukoliko koristite priloženu posudu za pečenje, rešetku izvadite. Ako pećnicu prethodno zagrijete, vrijeme pečenja će biti kraće.

Hrana Vodilica (odozdo) Temperatura (°C) Vrijeme pečenja (min.) KOLAČI Nabujak od povrća Slatki nabujak Žemičke * Kruh * Bijeli kruh * Heljdin kruh * Integralni kruh * Raženi kruh * Pirin kruh * Orahnjača Biskvitna torta * Kolač od sira Kolačići Sitni keksi iz lisnatog tijesta Piroške s kupusom Voćni kolač Puslice (snježni poljupci) Buhtli 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 190-200 190-200 200-220 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 180 160-170 170-180 170-180 200-210 185-195 150-160 90 170-180 30-35 30-35 30-40 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 25-30 65-75 25-30 25-30 25-40 40-50 120 30-35 26

Savjet Dali je kolač pečen?

Kolač je splasnuo?

Kolač je ispod presvijetao?

Kolač z vlažnim nadjevom nije dovoljno pečen?

Uporaba • Drvenim štapićem probodite kolač na najvišem mjestu. Ako na štapiću nema tragova tijesta, kolač je pečen.

• Pećnicu isključite i iskoristite preostalu toplotu.

• Provjerite recept.

• Slijedeći put uporabite manje tekućine.

• Ako koristite kuhinjske naprave, pridržavajte se vremena miješanja.

• Koristite tamne posude za pečenje.

• Postavite kolač u vodilicu niže i prema kraju pečenja uključite donji grijač.

• Povećajte temperaturu i produžite vrijeme pečenja.

Duboku posudu za pečenje ne smete tijekom pečenja staviti u 1. vodilicu.

27

VELIK ŽAR, ŽAR

U sustavu velikog žara djeluju gornji grijač i infra grijač, koji su postavljeni na stropu pećnice.

Na sustavu žara djeluje samo infra grijač, koji je dio velikog žara.

Maksimalna dozvoljena temperatura kod uporabe ražnja je 240°C.

Infra grijač (žar) prethodno zagrijavajte 5 minuta.

Čitavo vrijeme nadzirite postupak pečenja. Zbog vrlo visoke temperature meso može vrlo brzo zagorjeti.

Pečenje infra grijačem je prikladno za hrskavu i nemasnu pripremu kobasica, rezanih komada mesa te ribe (steak, odrezak, komadi lososa ...) ili zapečenog kruha.

Kad pečete na rešetki, namažite je uljem da se meso ne uhvati na nju, i rešetku stavite u 4. vodilicu. Ispod nje, u 1. ili 2. vodilicu umetnite posudu za pečenje u koju će se sakupljati masnoće i sok koji se cijedi iz mesa.

Kad pečete meso u posudi za pečenje, pazite da u njoj uvijek bude dovoljno tekućine, da meso ne zagori. Tijekom pečenja meso okrenite.

Nakon svakog pečenja na žaru očistite pećnicu i pribor.

Tabela pečenja na žaru - mali žar Hrana Težina (g) MESO Odresci od goveđeg fileta krvavi Odresci od svinjeće vratine Kotleti Kobasice za žar ZAPEČEN KRUH Tost Sendviči 180g/kom 180g/kom 180g/kom 100g/kom / / Vodilica (odozdo) 3 3 3 3 4 4 Temperatura (°C) 240 240 240 240 240 240 Vrijeme pečenja (min.) 18-21 18-22 20-22 11-14 3-4 5-7 28

Tabela pečenja na žaru - veliki žar Hrana Težina (g) MESO Odresci iz goveđeg fileta, krvavi Odresci iz goveđeg fileta, prepečeni Odresci iz svinjeće vratine Kotleti Teleći odrezak Kobasice za žar Mesni sir RIBE File lososa ZAPEČENi KRUH 6 kriški bijelog kruha 4 kriške kruha iz miješanog brašna mešane moke* Sendviči 180 g/kom 180 g/kom 180 g/kom 180 g/kom 180 g/kom 100 g/kom 200 g/kom 600 / / / Vodilica (od dolje) 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 Temperatura (°C) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Vrijeme pečenja (min.) 14-16 18-21 19-23 20-24 19-22 11-14 9-15 19-22 1.5-3 2-3 3.5-7 Kad pečete meso u posudi za pečenje, pazite da u njoj uvijek bude dovoljno tekućine, da meso ne zagori. Tijekom pečenja meso okrenite.

Kad pečete pastrve, obrišite ih papirnatim ubrusom da budu suhe. U unutrašnjost stavite začinsko bilje, a vanjski dio ribe nauljite i stavite je na rešetku. Tijekom pečenja na žaru ribu nemojte okretati.

Kad koristite žar (infra grijač), neka vrata pećnice uvijek budu zatvorena.

Tijekom pečenja na žaru odnosno korištenjem infra grijača, rešetka, grijač infra i ostali pribor u pećnici jako se zagriju, stoga u radu koristite zaštitne rukavice i posebna kliješta za hvatanje mesa.

29

Pečenje na ražnju

(ovisno o modelu) Maksimalna dozvoljena temperatura prilikom uporabe ražnja je 240°C.

1 Postolje ražnja stavite u 3 vodilicu odozdo, a u 1 vodilicu duboki pekač za sakupljanje kapajuće masnoće.

2 Meso nabodite na viljuške ražnja ipričvrstite ga vijcima.

3 Drške viljuški namjestite na prednje postolje ražnja, a vrh ugurajte u otvor na desnoj strani stražnje stjenke pećnice (otvor je zaštićen okretnim pokrovom).

4 Odvijte drške ražnja i zatvorite vrata. Pećnicu uključite na sustav VELIKI ŽAR.

Žar djeluje samo sa zatvorenim vratima pećnice.

30

ŽAR S VENTILATOROM

U ovom načinu djelovanja istovremeno djeluju infra grijač i ventilator. Koristi se za pečenje mesa, ribe, povrća.

(Pogledati opis i savjete za ŽAR).

Hrana MESO Patka * Svinjeće pečenje Svinjeća plećka Svinjeća goljenica Polovina pileta Piletina* RIBA Pastrve Težina (g) 2000 1500 1500 1000 600 1500 200 g/kom Vodilica (od dolje) Temperatura (°C) Vrijeme pečenja (min.) 2 2 2 2 2 2 150-170 160-170 150-160 150-160 180-190 190 80-100 60-85 120-160 120-140 25 (prva strana) 20 (druga strana) 30 (prva strana) 30 (druga strana) 2 170-180 45-50 31

VRUĆI ZRAK I DONJI GRIJAČ

Djeluju donji i okrugao grijač te ventilator s vrućim zrakom. Prikladno za pečenje pica, jabučnih pita, voćnih torti.

(Pogledati opis i savjete za GORNJI i DONJI GRIJAČ).

2

Hrana Kolač od sira, prhko tijesto Pizza * Quiche Lorraine (lorenska pita), prhko tijesto Jabučni kolač, dizano tijesto Savijača od jabuka, vučeno tijesto Vodilica (od dolje) 2 2 2 2 2 Temperatura (°C) 150-160 200-210 180-200 Vrijeme pečenja (min.) 65-80 15-20 35-40 150-160 170-180 35-40 45-65 32

Pečenje sondom za meso

(ovisno o modelu) U ovom načinu izaberite željenu temperaturu srži (jezgre) jela. Pećnica djeluje tako dugo dok srž jela ne postigne podešenu temperaturu. Temperaturu srži mjeri temperaturna sonda.

1 Izvadite metalni čep koji pokriva utičnicu, i nalazi se u prednjem gornjem kutu desne stjenke pećnice.

2 Utikač sonde ukopčajte u utičnicu, a sondu zabodite u jelo (ukoliko ste prethodno imali podešene kakve vremenske funkcije, one se brišu).

1 2 3 3 Okrenite GUMB ZA IZBOR SUSTAVA PEČENJA (vrući zrak i donji grijač). Na pokazivaču se prikažu: simbol, prethodno podešena temperatura, trenutna temperatura, i izabrana, odnosno podešena temperatura. Ako je temperatura sonde niža od 30°C, na zaslonu se pojavi natpis -- : 80. Pritisnite tipku START.

1 prethodno podešena temperatura 2 trenutna 3 izabrana (podešena) temperatura 33

Tijekom pečenja naizmjence se prikazuju trenutna i izabrana (podešena) temperatura pećnice. Ako želite, možete temperaturu mijenjati i tijekom rada uređaja.

Kad je podešena temperatura srži jela postignuta, pećnica prestaje s radom. Začuje se zvučni signal, kojeg možete isključiti pritiskom na bilo koju tipku, ili pričekati da se nakon otprilike jedne minute isključi sam. Na pokazivaču (zaslonu) se prikaže točno vrijeme.

Nakon završetka pečenja, stavite zaštitni čep natrag na svoje mjesto u pećnici.

34 Dozvoljeno je koristiti isključivo sondu, predviđenu za tu pećnicu.

Pazite da sonda tijekom pečenja ne dodiruje grijače.

Nakon završenog pečenja sonda je vrlo vruća, stoga pazite da se ne opečete.

VRUĆI ZRAK

Djeluju okrugao grijač i ventilator. Ventilator na stražnjoj stjenki pećnice brine za stalno kruženje vrućega zraka oko pečenja ili kolača.

2

Pečenje mesa: Možete koristiti posudu iz emajla, vatrostalnog stakla, gline ili lijevanog željeza. Posuda za pečenje iz nehrđajućeg čelika nije prikladna, jer izrazito odbija toplotu.

Tijekom pečenja pazite da u posudi uvijek bude dovoljno tekućine, da meso ne zagori. Tijekom pečenja meso okrenite. Ako pečenje pokrijete, meso će se sočnije ispeći.

Hrana Težina (g) Vodilica (od dolje) Temperatura (°C) Vrijeme pečenja (min.) MESO Svinjeće pečenje s kožom Svinjeća potrbušnica Patka Guska Purica Pileća prsa Punjeno pile 1500 1500 1700 4000 5000 1000 1500 2 2 2 2 2 2 2 170-180 170-180 160-170 150-160 150-170 180-190 170-180 140-160 120-150 120-150 180-200 180-220 70-85 100-120 35

Pečenje kolača Preporučljivo je prethodno zagrijavanje pećnice.

Sitne kolačiće i kekse možete peći u niskoj posudi za pečenje, na više razina (2. i 3.).

Pridržavajte se toga da vrijeme pečenja u jednakim posudama za pečenje može biti različito. Možda ćete morati gornju posudu za pečenje izvući prije nego donju.

Modele uvijek stavite na rešetku; samo ako koristite priloženu posudu za pečenje, rešetku možete izvaditi.

Kekse uvijek napravite jednake veličine (debljine), jer će se tako ravnomjerno zapeći.

Vodilica (od dolje) Temperatura (°C) Vrijeme pečenja (min.) Hrana KOLAČI Kolač Kolač iz umiješanog tijesta Kolač sa posipom Voćni kolač, umiješano tijesto Trešnjin kolač Biskvitna rolada* Voćna torta, prhko tijesto Pletenica, dizano tijesto Jabučna savijača Keksi, prhko tijesto * Keksi, strojno brizgano tijesto * Sitni kolačići, dizano tijesto Kolači, lisnato tijesto Jogurt KOLAČI – ZAMRZNUTI Savijača od sira, jabuka Pica Prženi krumpirići za pećnicu * Kroketi za pećnicu Kolač punjen kremom 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150-160 150-160 160-170 150-160 150-160 160-170 160-170 160-170 170-180 150-160 150-160 170-180 170-180 40 170-180 170-180 170-180 170-180 180-190 45-60 25-35 25-35 45-65 30-40 15-25 50-70 35-50 40-60 15-25 15-28 20-35 20-30 240 50-70 20-30 20-35 20-35 25-45 Tijekom pečenja nemojte duboku posudu za pečenje stavljati u 1. vodilicu.

36

DONJI GRIJAČ I VENTILATOR

Koristi se za pečenje nisko dizanih kolača i za ukuhavanje voća i povrća. Koristite 2. vodilicu odozdo, i nemojte koristiti previsoke modele, tako da zagrijani zrak može kružiti i po gornjoj strani jela.

2

Hrana VOĆE Jagode Koštunićavo voće Voćni kompot POVRĆE Kiseli krastavci Grah/mrkva Vodilica (odozdo) 2 2 2 2 2 Temperatura (°C) Vrijeme pečenja (min.) 180 180 180 180 180 20-30 25-40 25-40 25-40 25-40

KONZERVIRANJE (UKUHAVANJE)

Hranu za konzerviranje i staklenke pripremite kao i obično. Koristite staklenke s gumenim obručem i staklenim pokrovom. Nemojte koristiti staklenke s navojnim ili metalnim pokrovima, niti metalne limenke. Staklenke neka budu jednake veličine, odnosno zapremine, napunjene istim sadržajem, i dobro zatvorene.

U duboku posudu nalijte 1 litru vruće vode (cca. 70 °C) i zatim u nju poslažite 6 pripremljenih staklenki, te posudu za pečenje stavite u pećnicu u 2. vodilicu Tijekom ukuhavanja promatrajte namirnice i kuhajte sve dok tekućina u staklenkama ne počne ključati - do pojave mjehurića u prvoj staklenki.

37

Hrana VOĆE Jagode Koštunićavo voće Kompot POVRĆE Kiseli krastavci Grah/mrkva Količina ( L) 6×1 l 6×1 l 6×1 l 6×1 l 6×1 l T = 170 °C - 180 °C, dok ne zavre - do pojave mjehurića u staklenkama Temperatura kad proključa - kad se pojave mjehurići Vrijeme mirovanja u pećnici (min) 40-55 40-55 40-55 40-55 40-55 isključiti isključiti isključiti isključiti 120 °C, 60 min 25 30 35 30 30 38

EKO PEČENJE

Djeluju okrugao grijač i ventilator. Ventilator na stražnjoj stjenki pećnice brine za stalno kruženje vrućega zraka oko pečenja ili kolača.

2

Hrana MESO Svinjeće pečenje 1kg Svinjeće pečenje 2kg Goveđe pečenje 1kg RIBE Čitave ribe 200/g kom.

Riblji filet 100/g kom.

KOLAČI Strojni keksi Mali kolačići Biskvitna rolada Voćna torta, prhko tijesto POVRĆE Gratiniran krumpir Lazanje ZAMRZNUTA HRANA Pržen krumpirić 1kg Pileći medaljoni 0,7kg Riblji štapići 0,6kg Vodilica (od najniže) 2 2 2 Temperatura (°C) Vrijeme pečenja (min.) 180 180 190 140-160 150-180 120-140 2 2 180 190 40-50 25-30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 160 170 170 170 170 180 200 200 200 20-25 25-35 25-30 55-65 40-50 40-50 25-40 25-35 20-30 Tijekom pečenja nemojte duboku posudu za pečenje stavljati u 1. vodilicu.

39

ODLEĐIVANJE

U ovom načinu zrak kruži bez uključenih grijača.

Za odleđivanje su prikladne torte sa šlagom i kremom od maslaca, kolači i keksi, kruh i žemičke, te duboko zamrznuto voće.

GUMB ZA IZBOR SUSTAVA PEČENJA okrenite na odleđivanje.

Na pokazivaču je prikazano VRIJEME, kojeg možete mijenjati. Pritisnite tipku START.

U većini slučajeva preporučljivo je hranu izvaditi iz ambalaže (nemojte zaboraviti odstraniti možebitne metalne kopče).

Na polovini vremena odleđivanja okrenite komade hrane, promiješajte ih i odvojite jedne od drugih ako su bili prilijepljeni.

40

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne instalacije i pričekajte da se ohladi. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca brz odgovarajućeg nadzora!

Površine uređaja prevučene aluminijem

Aluminijske dijelove uređaja čistite neabrazivnim tekućim sredstvima koja su namijenjena tim površinama. Sredstvo za čišćenje nanesite na mokru krpu i očistite površinu, a zatim površinu isperite vodom. Deterdžent nemojte nanositi neposredno na aluminijem presvučenu površinu.

Nemojte koristiti abrazivna sredstva i spužvice.

Napomena: Površina ne smije doći u dodir s raspršivačima za čišćenje pećnice, jer se može vidno i trajno oštetiti.

Prednja strana kućišta iz nehrđajućeg lima

(ovisno o modelu) Površinu čistite samo blagim sredstvom (npr. sapunicom) i mekom spužvicom koja ne ostavlja ogrebotine. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje ili deterdžente koji sadrže topila, jer njima možete oštetiti površinu kućišta.

Lakirane površine i dijelovi iz umjetnih masa

(ovisno o modelu) Gumbe, dršku vrata, naljepnice i natpisne tablice nemojte nikad čistiti abrazivnim sredstvima ili abrazivnim pomagalima za čišćenje, sredstvima za čišćenje na osnovi alkohola, ili sa samim alkoholom.

Mrlje odmah odstranite mekom, neabrazivnom krpom i vodom, inače može doći do oštećenja površine.

Možete koristiti sredstva i pomagala za čišćenje koja su namijenjena takvim površinama; pritom se pridržavajte uputa proizvođača sredstva.

Spomenute površine ne smiju doći u dodir s raspršivačima za čišćenje pećnice, jer se aluminijska površina može vidno i trajno oštetiti.

41

KLASIČNO ČIŠĆENJE PEĆNICE

Za čišćenje tvrdokorne prljavštine u pećnici možete koristiti uobičajen postupak čišćenja (sredstvima odnosno raspršivačima za čišćenje pećnice); nakon takvog čišćenja temeljito isperite ostatke upotrijebljenog deterdženta.

Pećnicu i dijelove pribora očistite nakon svake uporabe, da se prljavština ne zapeče. Masnoću ćete najlakše odstraniti toplom sapunicom, kad je pećnica još topla.

U slučaju tvrdokorne ili vrlo jako zapečene prljavštine koristite uobičajena sredstva za čišćenje pećnica. Pećnicu temeljito isperite čistom vodom, da odstranite sve ostatke deterdženta.

Nikad nemojte koristiti agresivna sredstva, grube praške za čišćenje, grube spužvice, sredstva za uklanjanje hrđe i mrlja.

Pribor (posuda za pečenje, rešetke ...) operite vrućom vodom i sredstvima za pranje posuđa.

Pećnica, unutrašnja strana pećnice i posude za pečenje, prevučeni su posebnim emajlom koji ima glatku i otpornu površinu. Taj poseban sloj omogućuje lakše čišćenje na sobnoj temperaturi. 42

ČIŠĆENJE PEĆNICE FUNKCIJOM AQUA CLEAN

1 Okrenite GUMB ZA IZBOR SUSTAVA PEČENJA na Aqua clean. GUMB ZA IZBOR TEMPERATURE postavite na 70° 2 U stakleni ili u plitki pekač ulijte 0,6 litre vode, i umetnite ga u donju vodilicu.

3 Nakon 30 minuta ostaci hrane na emajlu pećnice omekšaju do te mjere da ih možete obrisati vlažnom krpom.

Sustav Aqua clean koristite samo nakon što se je pećnica u potpunosti ohladila.

43

VAĐENJE I ČIŠĆENJE ŽIČANIH I TELESKOPSKIH VODILICA

Vodilice čistite samo uobičajenim sredstvima za čišćenje.

A Vodilice uhvatite na donjoj strani i povucite ih prema unutrašnjosti pećnice.

B Na gornjoj strani ih izvucite iz otvora.

44 Teleskopske vodilice ne smijete čistiti u perilici za posuđe.

MONTAŽA KATALITIČKIH ULOŽAKA

Vodilice čistite samo uobičajenim sredstvima za čišćenje.

Odstranite žičane odnosno teleskopske vodilice.

1 Vodilice nataknite na katalitički uložak.

2 Zajedno ih objesite u predviđene otvore i povucite u smjeru nagore.

Kod montaže teleskopskih vodilica (potpuno izvlačenje) s katalitičkim ulošcima, umetnite priložene zasune u donje otvore na stjenci pećnice i zasune umetnite u vodilice.

Ti zasuni namijenjeni su boljem učvršćenju vodilica.

Katalitičke uloške ne smijete prati u perilici za posuđe.

45

ČIŠĆENJE STROPA PEĆNICE

(ovisno o modelu) Za lakše čišćenje stropa pećnice u ove je uređaje ugrađen preklopni gornji infra grijač. Prije početka čišćenja pećnice izvadite iz nje posude za pečenje, rešetku i vodilice.

Grijač vucite k sebi tako dugo da oslobodite poprečnu šipku, i da ova iskoči iz ležišta na lijevoj i desnoj strani pećnice.

Grijače ne smijete koristiti u spuštenom položaju. Nakon završetka čišćenja grijače po istom postupku gurnite nazad, tako da poprečna šipka ponovno skoči u svoje ležište.

46 Isključite uređaj iz električne instalacije.

Grijač mora biti ohlađen, inače postoji opasnost opeklina.

SKIDANJE I NAMJEŠTANJE VRATA PEĆNICE

1 Vrata pećnice najprije potpuno otvorite.

2 A Odstranjive zasune zaokrenite do kraja unazad (važi za klasično B Kod mekanog zatvaranja vrata okrenite odstranjive zasune natrag na C Kod mekanog zatvaranja lagano podignite odstranjive zasune i povucite ih prema sebi.

3 Vrata polagano zatvorite da zasuni nasjednu u svoja ležišta. Lagano ih podignite i izvucite iz oba ležišta šarki na uređaju.

Namještanje vrata odvija se obrnutim redoslijedom. Ukoliko se vrata ne otvaraju ili zatvaraju pravilno, provjerite dali su urezi šarki pravilno namješteni u ležišta šarki.

Uvijek provjerite dali su odstranjivi zasuni prilikom namještanja vrata pravilno nasjeli u ležišta šarki, da ne bi došlo do iznenadnog zatvaranja glavne šarke, koja je napeta vrlo jakom glavnom oprugom, jer se pri tome možete ozbiljno ozlijediti.

47

BRAVA NA VRATIMA

(ovisno o modelu) Otvarate je tako da je palcem lagano gurnete udesno, i istovremeno povučete vrata prema vani.

Kada se vrata pećnice zatvore, brava na vratima automatski se vraća u prvobitni položaj.

ISKLJUČENJE I UKLJUČENJE BRAVE NA VRATIMA Pećnica mora biti potpuno ohlađena.

Najprije otvorite vrata pećnice.

90° klik Bravu palcem gurnite udesno za 90°, dok ne začujete klik. Brava na vratima je sada isključena, odnosno deaktivirana.

Ako bravu vrata želite ponovno uključiti odnosno aktivirati, otvorite vrata pećnice, i desnim kažiprstom povucite ručicu k sebi.

48

MEKANO ZATVARANJE VRATA

(ovisno o modelu) Vrata pećnice opremljena su sustavom koji ublažava udarce prilikom zatvaranja vrata. Taj sustav omogućuje jednostavno, tiho i nježno zatvaranje vrata. Lagan pritisak (do kuta 15° obzirom na otvoren položaj vrata) dovoljan je da se vrata automatski i mekano zatvore.

Ukoliko je sila zatvaranja, odnosno otvaranja prevelika, učinak sustava ublažavanja se umanjuje, odnosno sigurnosno popušta.

49

SKIDANJE I NAMJEŠTANJE STAKLA VRATA

Staklo vrata možete očistiti i sa unutrašnje strane, no za takav zahvat potrebno je izvaditi vrata. Skinite vrata pećnice (vidi poglavlje Skidanje i namještanje vrata pećnice).

1 Lagano podignite nosače na lijevoj i desnoj strani vrata (oznaka 1 na nosaču), te ih zatim lagano povucite van iz stakla (oznaka 2 na nosaču).

2 Staklo vrata uhvatite na donjem rubu, lagano ga podignite da se izvadi iz nosača, i skinite.

3 Unutrašnje treće staklo (imaju samo određeni modeli) izvadite tako da ga podignete i odstranite. Skinite i gumice na staklu.

Staklo montirajte natrag obrnutim redoslijedom. Oznake (polukrugovi) na vratima i na staklu moraju se prekrivati.

50

ZAMJENA ŽARULJE

Žarulja je potrošni materijal i garancija za nju ne vrijedi. Prije zamjene žarulje izvadite posude za pečenje, rešetku i vodilice.

(Halogena žarulja: G9, 230 V, 25 W, obična žarulja E14 25W 230V) Plosnatim izvijačem oslobodite pokrov žarulje i skinite ga. Izvucite žarulju.

Pazite da ne oštetite emajl Odvijte pokrov žarulje i izvucite žarulju.

Koristite primjerenu zaštitu da se ne opečete.

51

TABELA SMETNJI I GREŠAKA

Smetnja/kvar Senzori se ne odazivaju, sadržaj na zaslonu je nepomičan ...

Uzrok Isključite uređaj iz električne instalacije za nekoliko minuta (odvijte osigurač ili isključite glavni zaštitni prekidač), a zatim ga ponovno priključite na električnu mrežu i uključite pećnicu.

Pozovite servisnu službu.

Kućni osigurač češće izbacuje ...

Osvjetljenje pećnice ne radi ...

Kolač je loše pečen ...

Na zaslonu se ispiše greška u radu (E1, E2, E3 ...) Zamjena žarulje u pećnici je opisana u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Dali ste pravilno podesili temperaturu i izabrali podesan sustav grijanja?

Dali su vrata pećnice zatvorena?

Došlo je do greške u djelovanju elektronskog modula. Iskopčajte aparat iz električne instalacije, pričekajte nekoliko minuta, a zatim ga ponovno ukopčajte u električnu instalaciju i podesite sat na točno vrijeme.

Ukoliko je greška još uvijek prikazana, pozovite servisnu službu.

Ukoliko smetnje usprkos gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti, pozovite ovlašteni servis. Otklanjanje kvarova odnosno reklamacija koje nastanu kao posljedica nepravilnog priključenja ili uporabe uređaja, nisu predmet garancije. U tom slučaju troškove popravaka snosi korisnik sam.

52 Prije početka popravaka uređaj morate iskopčati iz električne instalacije (tako da isključite osigurač ili da izvučete priključni kabel iz utičnice).

ZBRINJAVANJE UREĐAJA

Ambalaža proizvoda izrađena je iz prijaznih materijala za okolinu, koji se bez opasnosti za životnu sredinu mogu ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili uništiti. U tu su svrhu svi ambalažni materijali prikladno označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se tim proizvodom ne smije postupati kao s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim mjestima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.

Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda sprječavate potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured za zbrinjavanje otpada, komunalnu službu, ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Pridržavamo pravo do možebitnih promjena i grešaka u uputama za uporabu.

53

54

EVP_MULTI_IL+ hr (09-18)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement