Gorenje IS646ST Induktsioon pliidiplaat Kasutusjuhend

Gorenje IS646ST Induktsioon pliidiplaat Kasutusjuhend

EE

ÜKSIKASJALIK JUHEND KLAASKERAAMILINE SISSEEHITATAV INDUKTSIOONIGA PLIIDIPLAAT

www.gorenje.com

Täname Teid

usalduse ja meie seadme soetamise eest.

See detailne juhend on lisatud seadmele, et muuta selle kasutamine võimalikult lihtsaks. Juhend võimaldab teil õppida oma uut seadet kasutama nii kiiresti kui võimalik.

Veenduge, et teie seade pole transpordi käigus saanud vigastada. Kui leiate transpordil tekkinud vigastusi, palun võtke koheselt müüjaga, kellelt Te seadme ostsite, ühendust või kohaliku laoga, kust seade tarniti. Telefoninumbri leiate arvelt või saatelehelt.

Kasutusjuhendid on saadaval ka meie veebilehel: www.gorenje.com / < http://www. gorenje.com />

Tähtis informatsioon Soovitus, märkus

SISUKORD

TUTVUSTUS SEADME ETTE VALMISTAMINE ESMAKORDSEKS KASUTAMISEKS PLIIDIPLAADI KASUTAMINE 10 Nõuanded energia säästmiseks 11 Induktsiooniga keeduala toimimise põhimõte 14 Pliidiplaadi sisselülitamine 15 Automaatne kiirkuumutamine 17 Võimsuse suurendamine (power boost) 20 Automaatne väljalülitus 20 Küpsetamise peatamine – peatamise/jätkamise funktsioon (paus) 22 Taimeri funktsioonid 26 Keeduala väljalülitamine 30 Maksimaalne küpsetusaeg 30 Kasutaja seadistused HOOLDAMINE & PUHASTAMINE TÕRKEOTSING MITMESUGUST 44 KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 3

OLULISED OHUTUSJUHISED LUGEGE HOOLIKALT OHUTUSJUHISEID JA SÄILITAGE NEED HILISEMAKS KASUTAMISEKS.

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates vanusest 8 aastat ja inimesed, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused või teadmised eeldusel, et neile antakse juhtnööre ja neid juhendatakse seadme ohutul kasutamisel ning et nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei või ilma juhendamiseta seadet puhastada ega hooldada.

HOIATUS: Seade ja selle juurdepääsetavad osad muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Vältige kütteelementide katsumist. Hoidke alla 8 aasta vanused lapsed seadmest eemal, kui nad ei ole pidevalt teie järelevalve all.

HOIATUS: Juurdepääsetavad osad võivad muutuda kasutamise ajal kuumaks. Hoidke väikesed lapsed eemal seadmest.

HOIATUS: Et vältida elektrilöögi saamist, veenduge, et seade on välja lülitatud, enne kui asute lampi vahetama.

Ärge kasutage seame puhastamiseks aurupuhasteid või kõrgsurvepesureid, kuna see võib põhjustada elektrilööki.

Seade ei ole mõeldud reguleerimiseks välise taimeri või eraldi kontrollsüsteemiga.

Katkestusseade peab olema ühendatud paikselt kinnitatud juhtmetega ja kooskõlas juhtmete paigaldamise reeglitega.

4

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada tootja, teenusagendi või sarnase kvalifitseeritud isiku poolt, et vältida ohte (vaid seadmete jaoks, millel on ühendusjuhe kaasas).

HOIATUS: kui pliidi pinnas on mõra, lülitage seade välja, et vältida elektrilöögi saamise võimalust.

Enne kaane avamist tuleb sellelt eemaldada kõik sinna sattunud vedelad ja tahked toiduosakesed.

Ärge vaadake pikalt keeduplaate, kuna need sisaldavad halogeenlampe.

HOIATUS: Ärge jätke rasva või õliga valmistatavat toitu keeduplaadile ilma järelevalveta, kuna see on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju. ÄRGE kunagi üritage veega kustutada tulekahju, selle asemel lülitage seade välja ja katke leegid, nt kaanega või tuletekiga.

HOIATUS: Tulekahjuoht: Ärge säilitage asju keeduplaadil.

Tulekahjuoht: Ärge säilitage asju keeduplaadil.

ETTEVAATUST: Toidu valmistamisel tuleb pliidi juures olla. Lühikese ajaga valmiva toidu valmistamisel tuleb viibida pliidi juures.

HOIATUS: Järelevalveta toiduvalmistamine rasva või õliga võib olla ohtlik ja põhjustada tulekahju.

HOIATUS: Kasutage vaid keeduplaadi katteid, mille on valmistanud tootja või mida tootja soovitab seadme juhistes või mis on seadmega kaasas. Ebasobivate katete kasutamine võib põhjustada õnnetusi.

5

Ärge asetage nuge, kahvleid, lusikaid, kaasi keeduplaadi pinnale, sest need võivad kuumeneda.

Pärast kasutamist lülitage keeduplaat välja selle reguleerimisnupust ja ärge usaldage vaid keedunõu detektorit.

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. Ärge kasutage seda ühelgi muul eesmärgil, nagu toa kütmiseks, lemmik- ega muude loomade, paberi, kanga, ravimtaimede jne kuivatamiseks, kuna see võib põhjustada vigastusi või tuleohtu.

Kui muu elektriseade ühendatakse seadme lähedal vahelduvvooluvõrku, veenduge, et elektrijuhe ei puutuks kokku kuumade toiduvalmistamistsoonidega.

Kui elektrijuhe saab kahjustada, peab selle välja vahetama tootja või volitatud teeninduse tehnik, et vältida ohtu.

Seadme võib vooluvõrku ühendada vaid volitatud elektrik. Seadme muutmine või mitteprofessionaalne parandamine võivad põhjustada tõsiste vigastuste ohtu või kahjustada toodet.

Sama disainiga erinevate seadmete värvide vahel võib esineda erinevusi erinevatel põhjustel, nt seadme vaatamise nurga erinevus, erinevat värvi taust, erinev taustmaterjal, toa valgustus.

Klaaskeraamilise pliidiplaadi kasutamine hoiupinnana võib sellele tekitada kriime või seda muud moodi kahjustada. Ärge kunagi kuumutage toiduvalmistamise pliidiplaadil toitu alumiiniumfooliumis või plastanumas. Selline foolium või anum võib üles sulada, mis võib põhjustada tulekahju või kahjustada toiduvalmistamise pliidiplaati.

Ärge hoiustage temperatuuritundlikke esemeid seadme all, näiteks puhastajad või puhastusvahendid, pihustusmaterjalide purgid jne.

6 Lugege hoolikalt juhiseid enne seadme ühendamist. Garantii ei hõlma seadme ebaõigest ühendamisest või kasutamisest tingitud remonti või mis tahes garantiinõuet.

SISSEEHITATUD KLAASKERAAMILINE INDUKTSIOON-PLIIDIPLAAT

(VARUSTUSE JA FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS – SÕLTUVALT MUDELIST)

Kuna seade, mille kohta kõnealused juhised koostati, võib olla erineva varustusega, võib olla mõningaid funktsioone või varustust kirjeldatud käsiraamatus, mis ei pruugi olla kaasas Teie seadmega.

2 3 1 4 5 1. Induktsioon-toiduvalmistamistsoon taga paremal 2. Induktsioon-toiduvalmistamistsoon ees vasakul 3. Induktsioon-toiduvalmistamistsoon taga vasakul 4. Induktsioon-toiduvalmistamistsoon ees paremal 5. Toiduvalmistamise pliidiplaadi juhtmoodul 7

8

TEHNILISED ANDMED

(SÕLTUVALT MUDELIST)

A Seerianumber B Kood/ID C Tüüp D Bränd E Mudel F Tehnilised G Vastavuse sümbolid Põhiinformatsiooniga nimiandmeplaat asetseb pliidiplaadi põhjal.

Teabe seadme tüübi ja mudeli kohta leiate garantiikaardilt.

ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST

Kui teie pliidiplaadil on klaaskeraamiline pind, siis pühkige see üle natukese vedela pesuvahendiga niisutatud niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid, nagu söövitavaid puhastusaineid, mis võivad pinda kriimustada, karedaid nuustikuid ega plekieemaldajaid.

Esmakordsel kasutamisel võib tekkida iseloomulikku uue seadme lõhna; see kaob tasapisi.

9

INDUKTSIOONIGA PLIIDIPLAAT KLAASKERAAMILISE PLIIDIPLAADI PIND

- Keeduala saavutab kiiresti määratud võimsuse või temperatuuri, samal ajal jääb tulise keeduala ümbrus jahedaks.

- Pliidiplaat on vastupidav temperatuurimuutustele.

- Pliidiplaat on samuti löögikindel. Isegi kui asetate toidunõu hoolimatult plaadile, see ei purune.

- Kasutades klaaskeraamilist plaati hoiupinnana, võite nii seda kriimustada või tekitada muid vigastusi.

- Ärge kasutage kuumal pinnal alumiiniumist või plastikust toidunõusid. Ärge asetage mingeid plastikust või alumiiniumist esemeid klaaskeraamilisele pliidiplaadile.

- Ärge kasutage klaaskeraamilist pliidiplaati, kui see on mõranenud või katki. Kui terav ese kukub plaadi pinnale, võib pliidiplaat puruneda. Selline vigastus võib tulla nähtavale kohe või mõne aja pärast. Kui pliidiplaadile ilmub nähtav mõra, lülitage seade otsekohe vooluvõrgust välja.

KEEDUALADE VÕIMSUSTASEMED

Keeduala küttevõimsuse saab seada 18 erinevale tasemele (vastavalt mudelile).

Tabelis on toodud mõned näited kõigi tasemete kohta.

Tase 0 1 - 2 3 4 - 5 6 7 - 8 9 P Eesmärk Välja lülitatud, kasutatakse jääkkuumust Toidu soojana hoidmine, väikese koguse aeglane keetmine (madalaim seadistus) Tasane keetmine (toiduvalmistamise jätkamine peale võimsat algust) Suurte koguste aeglane keetmine (jätkuv), suurte tükkide praadimine Praadimine, pruunistamine Praadimine Suure toidukoguse keetmine, pruunistamine „Power boost“ seadistus sobib toiduvalmistamise alustamiseks, samuti väga suure toidukoguse keetmiseks 10

NÕUANDED ENERGIA SÄÄSTMISEKS

- Pange kööginõude ostmisel tähele, et pannil näidatud diameeter käib tavaliselt ülemise serva või kaane kohta, mis on üldjuhul suurem kui panni põhja diameeter.

- Kui roa valmistamiseks kulub palju aega, kasutage kiirkeetjat. Veenduge, et kiirkeetjas on alati piisavas koguses vedelikku. Kui toiduvalmistamise pliidilauale asetatakse tühi keetja, võib see üle kuumeneda, mis omakorda võib kahjustada nii potti kui ka toiduvalmistamistsooni.

- Võimalusel sulgege alati pott või pann sobivas suuruses kaanega. Kasutage kööginõusid, mis on sobivad vastavas koguses toidu valmistamiseks. Suuremas ja ainult osaliselt täidetud potis toidu valmistamiseks on vaja palju rohkem energiat.

PANNI ÄRATUNDMINE

- Isegi juhul, kui toiduvalmistamistsoonil ei ole potti ega panni või kui kasutatava panni diameeter on väiksem toiduvalmistamistsooni diameetrist, energiakadu ei ole.

- Kui pann on palju väiksem toiduvalmistamistsoonist, on võimalik, et toiduvalmistamistsoon ei tunne seda ära. Toiduvalmistamistsooni aktiveerimisel hakkavad tähis ja valitud võimsustase vaheldumisi toiduvalmistamise võimsuse näidikul vilkuma.

Kui induktsioon-toiduvalmistamistsoonile asetatakse sobiv pann järgmise minuti jooksul, tunneb pliidiplaat selle ära ja lülitub valitud toiduvalmistamisvõimsusel sisse. Niipea, kui pann eemaldatakse toiduvalmistamistsoonilt, lülitatakse toide välja.

- Kui toiduvalmistamistsoonile asetatakse väiksem pott või pann ja see tuntakse ära, kasutab pliidiplaat vaid vajalikus koguses energiat, lähtudes panni suurusest.

11

INDUKTSIOONIGA KEEDUALA TOIMIMISE PÕHIMÕTE

- Pliidiplaat on varustatud suure võimsusega induktsioonkeedualadega. Kuumus genereeritakse otse toidunõu all, kus seda kõige enam vajatakse, ja ilma et esineks kadusid läbi klaaskeraamilise pinna. Sellisel viisil on vajaliku energia hulk märgatavalt väiksem võrreldes tavapäraste soojuskiirguse põhimõttel töötavate keedualadega.

- Klaaskeraamilist keeduala ei kuumutata otse, vaid see soojeneb ainult kuumutatavast toidunõust tagasikiirgava soojuse mõjul. Seda soojust kuvatakse „jääkkuumusena“ peale keeduala välja lülitamist.

- Induktsiooniga keedualadel genereeritakse kuumus induktsioonispiraalist, mis asub klaaskeraamilise pinna all. Spiraal tekitab magnetvälja toidunõu all, mis tekitab pöördvoolu ferromagnetilise toiduvalmistusnõu põhjas, mis omakorda kuumutab nõud.

Kui suhkur või suure suhkrusisaldusega toit satub keedualale, tuleb see kohe ära pühkida ja suhkrujäänused eemaldada kaabitsaga, isegi kui keeduala on kuum, sest vastasel juhul võib suhkur keeduala kahjustada.

Ärge kasutage kuuma klaaskeraamilise pliidiplaadi puhastamiseks puhastusvahendeid, kuna need võivad plaadipinda kahjustada.

12

INDUKTSIOON-KÖÖGINÕUD

INDUKTSIOON-PLIIDIPLAADILE SOBIVAD KÖÖGINÕUD

- Induktsioon toimib õigesti, kui kasutate sobivaid kööginõusid.

- Veenduge, et pott või pann on toiduvalmistamistsooni keskel.

- Sobivad kööginõud: terasest kööginõud, emailiga kaetud terasest pannid või malmpannid.

- Mittesobivad kööginõud: vask- või alumiiniumpõhjaga legeerterasest kööginõud ning klaasist kööginõud.

- Magnetiga katse: kasutage väikest magnetit, et kontrollida, kas panni või poti põhi on ferromagnetiline. Kui magnet jääb panni põhja külge kinni, siis on see sobiv induktsioon-toiduvalmistajal kasutamiseks.

- Kiirkeetja kasutamisel hoidke sellel silma peal seni, kuni tekib õige rõhk.

Kõigepealt seadistage toiduvalmistamistsoon maksimumvõimsusele; seejärel, järgides kiirkeetja tootja juhiseid, vähendage vajaduse korral toiduvalmistamisvõimsust.« - Veenduge, et kiirkeetjas või potis või pannil on piisavalt vedelikku. Üle kuumenemise tõttu, kuna toiduvalmistamistsoonil kasutatakse tühja potti, võib saada kahjustada nii pott kui ka toiduvalmistamistsoon.

- Mõningate kööginõude põhi ei ole täielikult ferromagnetiline. Sellisel juhul kuumeneb üles ainult magnetiline osa, samal ajal, kui ülejäänud osa jääb jahedaks.

- Spetsiaalsete kööginõude kasutamisel järgige tootja juhiseid.

- Parima toiduvalmistamistulemuse saamiseks peab kööginõude põhja ferromagnetiline ala sobima kokku toiduvalmistamistsooniga. Kui toiduvalmistamistsoon ei tunne panni ära, proovige asetada see teisele väiksema diameetriga toiduvalmistamistsoonile.

Toiduvalmistamistsoon Ø 160 mm Ø 180 mm Ø 210 mm 190 x 210 mm Bridge (octa) Pannipõhi peab olema lame.

Minimaalne pannipõhja diameeter Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 110 mm Ø 110 mm Ø 230 mm Ø Ø Ø 13

TOIDUVALMISTAMISE PLIIDIPLAADI KASUTAMINE JUHTSEADE

(olenevalt mudelist) J K L M N O P R T S S1 T O E1E2 U Z V A B C D E F A A Pliidiplaadi sisse-/väljalülitamise nupp B Juhtseadme C IQ-funktsioonid D Liugur E Nutikad E1 Panni/poti asendi tuvastamine koos automaatse panni tuvastamise ja keedualade automaatse ühendamise funktsioonidega E2 Võimsustaseme muutmine panni/poti liigutamisega F Taimeri G Taimeri programmeerimise nupp H Peatamise/jätkamise (Stop/Go) ja tagasikutsumise (Recall) funktsioonid I Seaded J Aeglane K Rohkes vees toidu valmistamine L Praadimine/pruunistamine M Külmutatud toidu ülessulatamine N Toidu soojas hoidmine O Keeduala kiire väljalülitamise nupp P Ühendatud ala näidik R IQ-funktsiooni käivitamise ja kuvamise nupp S Võimsustaseme/jääkkuumuse S1 Poolsamm T Taimeri aktiveerimise nupp U Taimeri seadete vähendamise nupp V Taimeri seadete suurendamise nupp Z Taimeri Näidikud toimivad ühtlasi seadete reguleerimise nuppudena.

G H I 14

PLIIDIPLAADI SISSELÜLITAMINE

O S T S T O Asetage keedunõu pliidiplaadile. Pliidiplaadi sisselülitamiseks puudutage sisse-/ väljalülitamise nuppu A. Keeduala kõigil näidikutel kuvatakse 0 (S).

Kostub lühike piiks.

Kui 10 sekundi jooksul keeduala sisse ei lülitata, siis lülitub pliidiplaat välja.

A B D

KEEDUALADE SISSELÜLITAMINE

• Soovitud keeduala valimiseks puudutage näidikut. Valitud näidik hakkab vilkuma.

Liuguri D nuppudes süttib tuli, kuid see põleb tuhmilt (ainult mõnedel mudelitel). • Puudutage 5 sekundi jooksul valitud ala/asendit liuguril D.

• Näidiku tuli lakkab vilkumast ja kuvatakse tegelikult määratud võimsustase. Valitud keeduala S võimsustaseme näidiku kõrval kuvatakse taimeri T funktsioonid ja kiire väljalülitamise nupp O. Mõlemas näidikus põleb tuli, aga see on tuhm.

• Keeduala jääb aktiveerituks.

• Kui pliidiplaat ei tuvasta valitud keedualas panni/potti, kuvatakse sümbol . Kui te ei pane potti valitud keedualale 2 minuti jooksul, siis lülitub keeduala automaatselt välja.

Näidikud toimivad ühtlasi seadete reguleerimise nuppudena.

KEEDUALA SEADETE MUUTMINE

Valige võimsustaseme näidikule S vajutades soovitud keeduala.

Võimsustaset saab määrata liugurit D libistades või sellel otse ala või asendit puudutades.

Kaks vertikaalselt külgnevat keeduala (üksteise taga) • Võimsuse suurendamise (power boost) funktsiooni ei saa samal ajal pliidiplaadi ühel küljel asuvas mõlemas keedualas (st mõlemas vasakpoolses alas või mõlemas parempoolses alas) rakendada, kuna see tekitaks ülekoormuse.

• Kui ühele keedualale on võimsuse suurendamine juba määratud, siis teise keeduala maksimaalne võimsustase saab olla 9.

15

AUTOMAATNE KIIRKUUMUTAMINE

Kõik keedualad on varustatud erimehhanismiga, mis seab toiduvalmistamise alguses võimsuse maksimaalsele tasemele ja seda tegelikust võimsushalduse seadest olenemata. Mõne aja pärast lülitub keeduala võimsus tagasi algselt määratud tasemele. Automaatse kiirkuumutamise saab aktiveerida kõigis keedualades ükskõik millisel võimsustasemel, välja arvatud 9 ja P.

Automaatse kiirkuumutamise funktsioon sobib kasutamiseks toitude puhul, mida tuleb alguses kuumutada ja mis seejärel valmivad pikema aja jooksul ilma, et neil peaks pidevalt silma peal hoidma.

Automaatse kiirkuumutamise funktsioon ei sobi hautamiseks, praadimiseks või pruunistamiseks, toidu puhul, mida on vaja pidevalt ümber pöörata, praevedelikuga kasta või segada, ega kiirkeetjas valmistatava toidu puhul.

S S D Pliidiplaat on sisse lülitatud ja keedualasse on asetatud sobiv pann/pott.

Valige soovitud keeduala, mis peaks olema välja lülitatud (näidikule peaks ilmuma 0). Võimsuse määramiseks vajutage liuguril vastavale asendile ja hoidke sõrme seal umbes 3 sekundit.

Võimsustaseme näidikul kuvatakse vaheldumisi A ja valitud võimsustase. Pärast automaatset kiirkuumutamist lülitub keeduala automaatselt valitud tasemele, mida näidik jääb kuvama.

AUTOMAATSE KIIRKUUMUTAMISE TABEL Võimsustase 1 1.5

2 2.5

3 3.5

Automaatse kiirkuumutamise aeg (sekundites) 4 4.5

5 5.5

6 6.5

7 7.5

8 8.5

40 60 70 100 120 150 180 220 260 300 430 400 120 150 195 200

AUTOMAATSE KIIRKUUMUTAMISE VÄLJALÜLITAMINE

Kui automaatse kiirkuumutamise ajal küpsetamise võimsustaset vähendada, siis lülitub automaatne kiirkuumutamine selles keedualas välja.

Automaatfunktsiooni saab desaktiveerida, kui valida vastav keeduala ja vähendada võimsustaset nullini. Seejärel saab määrata uue võimsustaseme.

16

ÜHENDATUD KEEDUALA

(vastavalt mudelile) • Mõnede mudelite puhul on võimalik ühendada kaks keeduala üheks suureks keedualaks. See võimaldab ühendatud keedualas kasutada suurt ovaalset panni/potti või grill- või pannkoogipanni. Pann/pott peab olema piisavalt suur, nii et see kataks ülemise ja alumise keeduala keskosa.

• Poti/panni maksimaalne suurus: 40 x 25 cm. Soovitame kasutada paksu põhjaga ahjupotti või panni, et kuumus saaks ühtlaselt jaotuda. Küpsetamise ajal pott või pann kuumeneb. Olge ettevaatlik, et end mitte põletada.

• Ahjupott tuleb pliidiplaadile asetada selliselt, et see ei kata juhtmoodulit.

Pann peab alati katma keeduala keskosa.

ÜHENDATUD KEEDUALA AKTIVEERIMINE

• Lülitage sisse-/väljalülitamise andurit A vajutades pliidiplaat sisse.

• Keedualad, mida soovite ühendada, peavad olema välja lülitatud.

• Esimese keeduala valimiseks puudutage valitud võimsustaseme näidikut. Seejärel puudutage kohe külgneva keeduala, mida soovite esimese keedualaga ühendada, näidikut.

• Valgustatud jooned näitavad ühendatud keeduala, milles süttib ainult alumine võimsustaseme näidik (vilkuv 0), mille järel keedualade vaheline joon kustub.

• Ühendatud keeduala soovitud võimsustaseme määramiseks kasutage liugurit.

• Toiduvalmistamise käigus võimsustaseme muutmiseks vajutage kõigepealt alumise keeduala näidikule.

• Märkus: ühendatud keedualas ei saa kasutada võimsuse suurendamise funktsiooni; saadaval on ainult võimsustasemed kuni tasemeni 9.

ÜHENDATUD KEEDUALA DESAKTIVEERIMINE

Viige ühendatud keeduala võimsustase nulli või lülitage keeduala nupust O välja. Näidikul kuvatakse 0. Mõne sekundi pärast toimivad kõik keedualad taas eraldi.

Kui kaks keeduala on ühendatud, kuid ühte alasse panni/potti ei asetata, siis lahutatakse ühendatud ala 2 minuti möödumisel. Mitteaktiivne ala lülitub välja.

17

PANNI/POTI ASENDI TUVASTAMINE KOOS KEEDUALADE AUTOMAATSE ÜHENDAMISE FUNKTSIOONIGA

(Ainult mõnedel mudelitel.) O P O E1 D E Panni/poti asend tuvastamine aktiveeritakse automaatselt 10 sekundi jooksul pärast pliidi sisselülitamist. Kui pliidiplaadil on pann/ pott, siis tuvastab panni/poti tuvastamise funktsioon selle asendi ja olenevalt panni/ poti suurusest ühendab keedualad automaatselt. Kaks külgnevat keeduala saab muuta üheks suureks keedualaks. Aktiivseks ja nähtavaks jääb ainult alumise keeduala näidik (vilkuv 0).

Pliidiplaadile ilmub eraldusjoon P. Nüüd saate liuguri abil määrata võimsustaseme. Panni/poti tuvastamise nupp E1 põleb, kuid on tuhm. Automaatselt saab ühendada keedualad, mis on vertikaalselt külgnevad. Panni/poti asendi automaatse tuvastamise funktsiooni saab igal ajal 10 sekundiks aktiveerida, kui vajutada panni/poti tuvastamise nupule E1. Automaatne panni/poti tuvastamine ja keedualade automaatne ühendamine toimivad ainult keedualade puhul, mida ei ole veel sisse lülitatud.

Keedualade ühendamise funktsiooni välja lülitamiseks tuleb määrata võimsustasemeks 0 või vajutada desaktiveerimise nupule O. Funktsiooni saab kasutada, kui pann/pott on juba pliidiplaadile asetatud või kui pliidiplaat on tühi.

Kui pliidiplaadil panni/potti ei ole: - lülitage pliidiplaat sisse. Kõik keedualade määratud tase on 0.

- Asetage pann/pott ükskõik millisele keedualale. Keedualas, millele on asetatud pann, hakkab vilkuma 0. Nüüd saate liuguri abil määrata võimsustaseme. Olenevalt panni/poti suurusest ühendatakse keedualad automaatselt.

- Järgmise panni/potiga toimige samamoodi.

- See funktsioon lubab võimsustaset kiiremini seada. Lihtsalt asetage pann/pott ükskõik millisele keedualale ja see tunneb panni/poti automaatselt ära.

Kui pott/pann on juba pliidiplaadile asetatud: - lülitage pliidiplaat sisse.

- Keedualas, millele on asetatud pann, vilgub näidikul 0. Nüüd saate liuguri abil määrata võimsustaseme.

- Kui keedualas on mitu panni/potti, siis asub pliit automaatselt järgmist keeduala valima. Järgmise keeduala näidikul vilgub 0.

Kui vajutate keeduala valimise nupule, siis lülitub panni/poti automaatse tuvastamise funktsioon välja ja pliit läheb manuaalse seadistamise režiimi.

Esimese 10 sekundi jooksul saab automaatset tuvastamist desaktiveerida ka kasutajaseadetest, kasutades parameetrit Aut.

18

VÕIMSUSTASEME MUUTMINE PANNI/POTI LIIGUTAMISEGA

(Ainult mõnedel mudelitel.) O D S P O E2 E Mõnedel mudelitel saab võimsustaset muuta panni/potti keeduala vasakpoolsel küljel liigutades. Puudutage valitud vasakpoolse toiduvalmistamistsooni võimsustaseme kuvarit, mis hakkab vilkuma. Panni liigutamise teel võimsuse reguleerimise funktsiooni klahv (panni liikumise juhtseade) (E2) läheb põlema. Vajutage seda klahvi funktsiooni aktiveerimiseks.

Mõlemad keedualad aktiveeritakse vasakul küljel ühe suure keedualana, millel on mitu eelnevalt määratud võimsustaset: alumine ala tasemel 9 ja ülemine ala tasemel 3. Panni/ poti liikumise juhtimise nupp on täielikult valgustatud.

Nende kahe keeduala võimsustaset saab hiljem uutele väärtustele reguleerida, toimides samamoodi nagu tavaliselt võimsustaset muutes. Panni liikumise juhtseadme funktsiooni saab deaktiveerida, kui vajutada toiduvalmistamistsooni kiirväljalülituse klahvi (O) või seadistada võimsustase nulli peale.

VÕIMSUSE SUURENDAMINE (POWER BOOST)

Toiduvalmistamise aja lühendamiseks saab keedualas võimsust suurendada. See võimaldab kiiresti täiendavat võimsust kasutades kuumutada suures koguses toitu.

Võimsust saab suurendada kuni 5 minutiks, pärast mida väheneb see automaatselt tasemeni 9. Kui pliidiplaat ei ole liiga kuum, siis saab võimsuse suurendamise funktsiooni uuesti aktiveerida, kui selle väljalülitamisest on möödunud 5 minutit.

Ülekuumenemise vältimiseks saab elektrooniline juhtseadme funktsioon automaatselt ÜLISUURE VÕIMSUSE enneaegselt välja lülitada ja vähendada võimsustaseme 9 peale.

Võimsuse suurendamise funktsiooni aktiveerimine - Valige keeduala ja puudutage liugurit D sümboli P juures.

- Võimsustaseme näidikul kuvatakse sümbol P.

- Võimsuse suurendamise funktsioon ei ole aktiveeritud.

Võimsuse suurendamise funktsiooni desaktiveerimine - Lülitage valitud keeduala nupust O välja.

- Vähendage võimsustaset.

19

KAITSE ÜLEKUUMENEMISE EEST

- Pliidiplaat on varustatud ventilaatoriga, mis küpsetamise ajal elektroonilisi osi jahutab. Ventilaator võib pärast küpsetamist veel mõnda aega töötada.

- Induktsioonpliidi plaat on varustatud ka ülekuumenemiskaitsmega, mis kaitseb elektroonilisi osasid kahjustuste vastu. Kaitse toimib mitmel tasandil. Kui keeduala temperatuur tõuseb väga kõrgele, siis vähendatakse automaatselt võimsust.

Kui sellest ei piisa, siis vähendatakse keeduala võimsust veelgi, või ohutusmehhanism lülitab keeduala üldse välja. Sellisel juhul kuvatakse näidikul F2. Kui pliidiplaat on maha jahtunud, saab seda taas täisvõimsusel kasutada.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Kui toidu valmistamise ajal jäävad nupud liiga kaua aktiivseks (näiteks ülekeenud vedeliku või anduri nupule asetatud eseme tõttu), siis lülituvad kõik keedualad 10 sekundi pärast välja. Näidikul hakkab vilkuma sümbol . Anduri nupult tuleb ese eemaldada või vedelik ära pühkida 2 minuti jooksul või pliidiplaat lülitub automaatselt välja.

Viimased seaded saab mälufunktsiooni abil taastada, vajutades peatamise/jätkamise (Stop & Go) (H) nuppu.

MÄLUFUNKTSIOON

See funktsioon võimaldab kõik keedualade seaded välja otsida, kui pliidiplaat kogemata välja lülitati. Seda on siiski võimalik teha ainult viie sekundi jooksul pärast pliidi välja lülitamist.

- Kasutage pärast pliidiplaadi välja lülitamist selle uuesti sisse lülitamiseks 5 sekundi jooksul sisse-/väljalülitamise nuppu A. Nupp F vilgub näidikul 5 sekundit. Kui selle aja jooksul nuppu (H) puudutate, siis taastuvad kõik seaded, mis olid aktiivsed vahetult enne pliidiplaadi välja lülitamist.

20

KÜPSETAMISE PEATAMINE – PEATAMISE/ JÄTKAMISE FUNKTSIOON (PAUS)

S S Pausi (või peatamise/jätkamise) funktsiooni saab kasutada kogu pliidiplaadi töö kuni 10 minutiks peatamiseks. Kõik keedualad lülituvad ajutiselt automaatselt välja. See funktsioon on mugav näiteks siis, kui ühe poti sisu on üle keenud ja soovite pliidiplaadi puhtaks teha.

D H

PAUSI (PEATAMISE/JÄTKAMISE) FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Vähemalt üks keeduala on aktiivne.

• Vajutage peatamise/jätkamise (Stop/Go) nuppu H.

Kostub lühike piiks. Näidikul hakkavad kõik seaded vilkuma; süttib pausinupp ja hakkab samuti vilkuma.

• Kõik taimeri või minutiloenduri seaded peatuvad.

• Kõik nupud on desaktiveeritud, välja arvatud pausinupp (Stop/Go) ja sisse-/ väljalülitamise nupp.

Kui 10 minuti jooksul ühelegi nupule ei vajutata, siis lülituvad kõik aktiivsed keedualad automaatselt välja.

PAUSIFUNKTSIOONI LÕPETAMINE / PEATAMISE/JÄTKAMISE FUNKTSIOONI DESAKTIVEERIMINE

• Vajutage pausinuppu enne 10 minuti möödumist.

Pliidiplaat jätkab töötamist samade seadetega mis enne pausi.

21

LAPSELUKK

Pliidiplaadi saab juhusliku aktiveerimise vältimiseks lukustada, mis ei lase keeduala kuumutamise ega muid funktsioone lihtsalt käivitada.

Pliidiplaat peab olema välja lülitatud või ooterežiimis.

S S Luku aktiveerimine Pliidiplaat peab olema välja lülitatud või ooterežiimis.

Lülitage sisse-/väljalülitamise nuppu A vajutades pliidiplaat sisse. Puudutage lapseluku nuppu B ja hoidke seda 3 sekundit all. Kõigi keedualade näidikutel kuvatakse 5 sekundiks sümbol L. Pliidiplaat on nüüd lukustatud.

Viie sekundi pärast lülitub pliidiplaat automaatselt ooterežiimi.

A B D Luku desaktiveerimine Pliidiplaadi juhtnuppe saab lukust samamoodi avada (vastupidises järjekorras). Lülitage nuppu vajutades pliidiplaat sisse. Kõigis keedualades kuvatakse sümbol L. Puudutage lapseluku nuppu B ja hoidke seda 3 sekundit all.

L-i asemel kuvatakse keeduala kõigil näidikutel 0. Pliidiplaat on nüüd valmis kasutamiseks.

Märkus: kui lapseluku funktsioon B on aktiveeritud kasutajaseadete režiimis (vt peatükki „Kasutajaseadete režiim“), siis lukustub pliidiplaat automaatselt alati, kui see välja lülitatakse.

Enne pliidi puhastamist aktiveerige lukustusfunktsioon, et pliidiplaati kogemata mitte sisse lülitada.

22

TAIMERI FUNKTSIOONID

T U a Z b V F G Sellel funktsioonil on kaks töörežiimi: - minutiloenduri (mahaloenduse taimeri) funktsiooni määramisel rakendub see kogu pliidiplaadile. Määratud aja möödumisel hakkab loendur lihtsalt piiksuma.

- Valitud keedualaga seotud taimeri seadistamine. Igale keedualale saab seadistada eraldi taimeri. Määratud aja möödumisel lülitub keeduala automaatselt välja.

1 MINUTILOENDUR (VÕI MAHALOENDUSE TAIMER)

Minutiloendur töötab autonoomselt ja ei ole seotud ühegi keeduala talitlusega. Mahaloenduse taimeri määramisel jätkab see loendamist ka siis, kui lülitate pliidiplaadi välja. Minutiloendurit saab välja lülitada üksnes siis, kui pliidiplaat on aktiivne.

Minutiloenduri (mahaloenduse taimeri) aktiveerimine Pliidiplaat on sisse lülitatud.

• Puudutage minutiloenduri valimise nuppu. Nupp hakkab vilkuma.

• Taimeri näidikul kuvatakse 0:00.

• "Kellaaja määramiseks kasutage nuppe U ja V.

Kui 10 sekundi jooksul ei ole kellaaega seatud, siis lülitub minutiloendur automaatselt välja." • Kui minutiloendur on aktiivne, siis on minutiloenduri valimise nupp täielikult valgustatud.

• Minutiloendur töötab edasi ka siis, kui lülitate pliidiplaadi välja.

Minutiloenduri väljalülitamine väljalülitamise nuppu.

• Puudutage samal ajal taimeri/minutiloenduri seadistamise nuppe U ja V.

Teise võimalusena: • puudutage taimeri/minutiloenduri seadistamise nuppu U ja hoidke seda, kuni näidikul kuvatakse 0:00.

23

2 TAIMER

Programmi taimer lihtsustab toiduvalmistamist, võimaldades määrata valitud keedualale küpsetamisaja ja näha seda. Taimeri määratud aja möödumisel lülitub keeduala automaatselt välja, teatades sellest helisignaaliga. Helisignaali saab välja lülitada ükskõik millist nuppu puudutades; teine võimalus on, et see lülitub ise automaatselt välja mõne aja möödudes.

Igale keedualale saab eraldi määrata väljalülitamise taimeri.

Taimeri saab seadistada ainult aktiivsele keedualale.

Küpsetusaja näidik – minutiloendur Keeduala on sisselülitatud.

• Vajutage taimeri valikunuppu soovitud aktiivse keeduala valimiseks (T). Võtmesümbol hakkab vilkuma.

• Taimeri kuvaril näidatakse aega, mis on möödunud alates vastava toiduvalmistamistsooni sisselülitamisest, ning loenduri sümbolit (b).

Taimeri seadistamine Pliidiplaat on sisse lülitatud.

• Vajutage soovitud aktiivse keeduala taimeri valimise nuppu T. Nupp hakkab vilkuma.

sümbolit (a).

• Vajutage taimeri näidikule Z, et kuvada "0:00" ja minutiloenduri sümbol. Kasutage nuppe U ja V küpsetamiseaja määramiseks. Programmitaimeri nupp vastava keeduala juures on valgustatud.

• Kui nuppe U ja V kasutades ei ole aeg 5 sekundi jooksul seadistatud, siis lülitub taimer automaatselt välja.

• Korrake sama teiste aktiivsete keedualade taimeri või stopperi seadistamiseks.

Kui samal ajal aktiveeritakse taimer mitmes keedualas, siis kuvatakse näidikul kõige viimasena määratud aeg. Kui keedualas on järelejäänud aeg alla ühe minuti, siis kuvatakse selle keeduala aeg. Üks minut enne määratud aja lõppemist kuvatakse aeg sekundites.

Taimeri väljalülitamine taimeri valimise nuppu.

• puudutage samal ajal taimeri/minutiloenduri seadistamise nuppe U ja V. Teise võimalusena: • puudutage taimeri/minutiloenduri seadistamise nuppu U ja hoidke seda, kuni näidikul kuvatakse 0:00.

24

Taimeri/minutiloenduri alarmi väljalülitamine Kui määratud aeg või küpsetamisaeg on läbi, siis kostub alarm. Vastava keeduala taimeri/ minutiloenduri valimise nupp hakkab vilkuma ja taimeri näidikul vilgub sümbol 00.

Kiirema küpsetamisaja määramiseks puudutage nuppu U või V ja hoidke seda all.

Kui puudutate kohe taimeri/minutiloenduri aktiveerimise järel nuppu U, siis saate määrata soovitud töö-/küpsetamisaja (alates 1:00 – 1 tund).

Pikima lubatud küpsetamisaja lõppemisel neutraliseerib taimer sisse- ja väljalülituskaitsme.

Helisignaali kestust saab muuta seadetes Sou parameetri abil. Helisignaali tugevuse määramiseks on eraldi parameeter Uol. Kasutaja seadistuste alt saate deaktiveerida aktiveeritud toiduvalmistamistsooni automaatse stopperi (loendur) taimeri parameetriga „CLo“. Sellisel juhul näidatakse pärast taimeri valimist kuvaril „0:00“ ning aktiveeritakse stopper (loenduri taimer).

25

AUTOMAATSED KÜPSETUSPROGRAMMID – IQ-FUNKTSIOON

Süsteem IQcook juhib küpsetamist automaatselt, kuid pärast küpsetamise lõppu see funktsioone siiski automaatselt välja ei lülita. Seda tuleb teha käsitsi või taimerit (mahaloenduse taimerit või minutiloendurit) kasutades.

A B C D F GH I

FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Süsteemi IQcook saab kasutada kõigis keedualades, kui puudutada IQ-nuppe ja valida küpsetusprogramm.

Kasutage kaant kõigi funktsioonide puhul peale praadimise/pruunistamise. Ainult siis on tagatud programmi optimaalne toimimine.

Kasutage sama panni/potti kuni toidu valmimiseni.

Enne pliidiplaadi sisselülitamist veenduge, et keeduala ja panni/poti põhi oleksid puhtad ja kuivad.

Ettevalmistamine: Toidu veega valmistamisel veenduge, et vesi ei oleks panni/poti ülemisest servast rohkem kui 50 mm.

26

J K L MN O P R T S S1 T O Katke pann/pott kaanega.

väljalülitamise nuppu A. Kostub lühike piiks.

• "Süsteemi IQcook aktiveerimiseks puudutakse valitud keedualas sümbolit IQ. Kõik võimalikud küpsetusprogrammid C süttivad ning sümbol IQ on täielikult vagustatud. Valige soovitud küpsetusprogramm. Vaid praadimise/ pruunistamise programm (L) võimaldab A B C D näidata võimsuse reguleerimise alas lisaseadistusi.

Automaatne toiduvalmistamisprogramm on nüüd aktiveeritud ja toidu valmistamine algab 5 sekundi jooksul pärast valitud IQ programmi klahvi vajutamist. Sümbol IQ on täielikult vagustatud ja näidikul kuvatakse sümbol _, mis teatab küpsetusprotsessi alustamisest." • Võite seadistada ükskõik millise taimeri funktsiooni F.

AEGLANE KÜPSETAMINE

Seda funktsiooni kasutatakse roogade puhul, mille valmimine võtab kaua aega, mida kuumutatakse aeglaselt ja jäetakse seejärel vaikselt podisema.

Valmistatavad road: SUPID, GULJAŠŠ, HAUTISED, KASTMED, RIIS JM Aeglase küpsetamise programm võimaldab mitme programmi kombineerimist, näiteks Bologna kastme valmistamisel. Valige kõigepealt praadimise/pruunistamise programm, et õli kuumaks lasta. Kui pliidiplaadilt kostub piiks, lisage sibulad ja pruunistage, seejärel lisage liha, vesi, tomatikonserv, ürdid ja vürtsid... Seejärel valige teises keedualas aeglase küpsetamise programm ning keetke kastet kuni valmimiseni madalal temperatuuril.

Aeglase toiduvalmistamise programmi saab aktiveerida pärast manuaalseadistuste abil panni sisu keema ajamist. Näiteks: keetke suppi manuaalselt tasemel 9 või P; kuumutamise jätkamiseks lülitage seejärel sisse aeglase toiduvalmistamise programm.

IQ-süsteemi ohutusfunktsioon smartsense Smartsense hoolitseb selle eest, et pann põlema ei läheks.

Näidikul kuvatakse sümbol b ja pliidilt kostub piiks. Süsteem katkestab elektritoite. Sümbolid jäävad põlema, kuni kasutaja need välja lülitab.

Märkus: riisi tuleb enne keetmist vees pesta. Pange tähele, et iga osa riisi kohta peab olema kaks kolm osa vett.

Näidikule ilmuvad töötamise ajal järgmised sümbolid: optimaalne temperatuur ei ole veel saavutatud: _ optimaalne temperatuur on saavutatud: = 27

ROHKES VEES TOIDU VALMISTAMINE

Selle funktsiooni abil saab vee kiiresti keema ajada ja keemistemperatuuri hoida. Funktsioon sobib veepõhiste roogade ja vees valmistatavate roogade valmistamiseks.

Valmistatavad road: KÖÖGIVILJAD, KARTULID, MAKARONITOIDUD...

Märkus: enne keetmist peske köögiviljad ja eelkõige kartulid põhjalikult vees. Nii väldite keetmise ajal vahu tekkimist.

Kui vesi on keema aetud (kaane all), siis süttib sümbol = ja kostub piiks.

Mõned toiduained võivad keemisel vahtu tekitada. Eemaldage kaas ja segage poti sisu. Kasutage ventiiliga kaant!

Rohkes vees toidu valmistamisel ei pruugi vedelik veel nähtavalt keeda. Hoidke kaas pannil/potil, kuni süsteem on vee vaikselt mullitades keema ajanud. Keemise intensiivsus võib sõltuda ka panni/poti ja kaane tüübist.

Näidikule ilmuvad töötamise ajal järgmised sümbolid: optimaalne temperatuur ei ole veel saavutatud: _ optimaalne temperatuur on saavutatud: = PRAADIMINE/PRUUNISTAMINE Sobib eri võimsustasemetel liha küpsetamiseks. Liha küpseb ühtlaselt ja jääb mahlane.

Praadimise/pruunistamise funktsioon sobib pannidele, millel on vaja kasutada vaid väikeses koguses õli, kuni sügavuseni 10 mm. Kui on saavutatud sobiv õli temperatuur, ilmub kuvarile sümbol „_“. Pliidiplaat piiksatab ja nüüd võib toidu lisada pannile.

Sobib IGASUGUSE LIHA, KALA KÜPSETAMISEKS, KREPPIDE JA PANNKOOKIDE, MUNADE, KÖÖGIVILJADE PRAADIMISEKS JMS.

Märkus: kreppide ja pannkookide praadimisel jaotage õli pannil ühtlaselt ja asetage pann keedualasse. Lülitage sisse IQ-süsteem. Kui näidikul kuvatakse sümbol =, lisage krepi- või pannkoogitainas. Iga pannitäie küpsetamisel asetage kõigepealt õlitatud tühi pann umbes 30 sekundiks keedualasse ja lisage siis järgmine kogus tainast.

28

Soovitud võimsustaseme saab seadistada algusesse või seda saab kasutamise ajal muuta.

Võimsustasemed: tase 1 – väga madal tase 2 – madal (eelseadistatud) tase 3 – keskmine tase 4 – kõrge Võimsustaseme valimiseks vajutage kõigepealt IQ programmi praadimine/pruunistamine. Seejärel ilmuvad mõneks sekundiks kuvarile kõik võimalikud tasemed alates ühest kuni neljani, pärast mida naaseb kuvar tasemele 2 (eelseadistatud väärtus).

Seni kuni näidatakse võimsuse taset, saate toiduvalmistamise võimsustaseme reguleerimiseks vajutada liuguri vastaval osal. Võimsustaset saate reguleerida ka hiljem toiduvalmistamise ajal, vajutades kõigepealt IQ klahvi ja seadistades seejärel soovitud võimsustaseme.

Praegune temperatuur on madal.

Näidikule ilmuvad töötamise ajal järgmised sümbolid: optimaalne temperatuur ei ole veel saavutatud: _ optimaalne temperatuur on saavutatud: =

KÜLMUTATUD TOIDU ÜLESSULATAMINE

Funktsioon sobib igasuguse külmutatud toidu ülessulatamiseks.

Seda võib kasutada ka šokolaadi sulatamiseks.

TOIDU SOOJAS HOIDMINE

Funktsioon sobib ükskõik millise toidu soojas hoidmiseks. See hoiab toidu umbes temperatuuril 70 °C. Sobib ka hõõgveini valmistamiseks.

Näide: kui kasutate guljaši valmistamiseks aeglast küpsetamist, lülituge pärast selle valmimist sellele süsteemile ümber, et toit soe püsiks.

Näidikule ilmuvad töötamise ajal järgmised sümbolid: optimaalne temperatuur ei ole veel saavutatud: _ optimaalne temperatuur on saavutatud: =

KEEDUALA VÄLJALÜLITAMINE

Keeduala väljalülitamiseks võib kasutada vastavat nuppu O, mis põleb aktiivse keeduala kõrval. Kui kõigi keedualade võimsustasemeks on määratud 0, siis lülitud kogu pliidiplaat 10 sekundi pärast välja.

29

JÄÄKKUUMUSE NÄIDIK

Klaaskeraamiline pliidiplaat on varustatud ka jääkkuumuse näidikuga H. Klaaskeraamilisi keedualasid ei kuumutata otse, vaid kaudselt pannist/potist tagasikiirguva kuumuse abil. Seni kuni pliidiplaadi põleb pärast selle väljalülitamist sümbol H, on keedualas jääkkuumust, mida saab kasutada toidu soojas hoidmiseks või ülessulatamises. Sümboli H kustumise järel võib keeduala ikka veel kuum olla. Olge ettevaatlik, et te end ei põletaks!

MAKSIMAALNE KÜPSETUSAEG

Ohutuse huvides on iga keeduala küpsetusaega piiratud maksimaalse pikkusega. Maksimaalne küpsetusaeg sõltub viimasena määratud võimsustasemest.

Kui võimsustaset ei ole muudetud, siis lülitub keeduala pärast maksimaalse küpsetusaja saavutamist automaatselt välja.

Võimsustase 1 2 2.5

3 4 4.5

5 6 6.5

7 7,5 8 8.5

9 P* Maksimaalne tööaeg (tundides) 8 8 6 6 4 4 2 1,5 1,5 1,5 6 6 6 * Viie minuti möödumisel alaneb võimsustase automaatselt tasemeni 9; 1,5 tunni möödumisel lülitub keeduala välja.

8 2

KOGU PLIIDIPLAADI VÄLJALÜLITAMINE

Pliidiplaadi saab alati sisse-/väljalülitamise nuppu A puudutades välja lülitada.

30

KASUTAJA SEADISTUSED

HELISIGNAALI, AUTOMAATFUNKTSIOONIDE JA LUKU PARAMEETRITE MÄÄRAMINE Helisignaali tugevust, alarmi kestust, automaatlukustuse aktiveerimist, automaatse taimeri desaktiveerimist ja küpsetamisnõu tuvastuse seadeid saab reguleerida.

Parameetrite seadistuse menüü aktiveerimiseks puudutage väljalülitatud seadme pausinuppu H ja hoidke seda 3 sekundit.

Taimeri näidikul kuvatakse esimene parameeter Uol, mis näitab helisignaali tugevust. Seadistustüübi valimiseks vajutage taimeri seadistusnuppu U ja V.

S S U V D H Uol: helisignaal ja alarmi helitugevus Sou: alarmi kestus Loc: automaatlukustus Aut: automaatne toiduvalmistusnõu tuvastus CLo: automaatne taimeri aktiveerimine Pxx: maksimumvõimsus kokku (seadet on võimalik lülitada sisse 2 min pärast seadme vooluvõrku ühendamist) Saadaolevad parameetri väärtused kuvatakse keeduala võimsustaseme näidikutel. Väärtuse muutmiseks vajutage parameetrile, mis muutub intensiivsemalt valgustatuks.

Kõiki parameetreid saab kinnitada ja salvestada pausinuppu F puudutades ja seda 2 sekundit hoides. Seejärel kostub lühike piiks. Kui te ei soovi uusi parameetreid määrata, sulgege kasutajaseadete režiim sisse-/väljalülitamise nuppu puudutades.

Helisignaal ja alarmi helitugevus »Uol« Saab määrata järgmised väärtused: näidikul kuvatakse 0 = väljas (ei kehti alarmi ja tõrkesignaali suhtes) näidikul kuvatakse 1 = minimaalne helitugevus näidikul kuvatakse 2 = keskmine helitugevus näidikul kuvatakse 3 = maksimaalne helitugevus (vaikimisi) Iga muudatuse sisestamisel kostub lühike helisignaal uuel helitugevusel.

Helialarmi kestus »Sou« Saab määrata järgmised väärtused: näidikul kuvatakse 0 = 5 sekundit näidikul kuvatakse 05 = 1/2 minutit 31

näidikul kuvatakse 1.0

= 1 minut näidikul kuvatakse 2.0

= 2 minutit (vaikimisi) Lapselukk »Loc« Kui lapseluku funktsioon on kasutajaseadete režiimis aktiveeritud, siis lukustub pliidiplaat automaatselt alati, kui see välja lülitatakse.

näidikul kuvatakse 0 = väljas (vaikimisi) näidikul kuvatakse 1 = sees Panni/poti asendi tuvastamine koos keedualade automaatse ühendamisega »Aut« Kui panni/poti tuvastamine koos keedualade automaatse tuvastamisega on kasutajaseadete režiimis desaktiveeritud, on seade alati manuaalses töörežiimis (igal seadme töölelülitamisel puudub 10-sek automaatne panni tuvastus).

näidikul kuvatakse 0 = väljas näidikul kuvatakse 1 = sees (vaikimisi) Automaatse taimeri aktiveerimine »CLo« Kui automaatne taimer on desaktiveeritud kasutajaseadete režiimis, siis kuvatakse taimerisümbolile vajutamisel näidikul 0:00 ja mitte keeduala aktiveerimisest kulunud aega.

Nnäidikul kuvatakse 0 = väljas näidikul kuvatakse 1 = sees (vaikimisi) Maksimumvõimsus kokku »Pxx« (xx tähendab võimsust) Seadistuse aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all pausinuppu H 3 sekuntid pärast seadme vooluvõrku ühendamist. Taimeri näidikule ilmub P74, mis tähendab, et koguvõimsus on 7,4 kW. Vajutage taimeri seadistusnuppe U ja V võimsuspiirangu muutmiseks.

Seda seadistust saab muuta vaid 2 minutit pärast seadme vooluvõrku ühendamist. Kui soovite seadistust muuta hiljem, tuleb seade vooluvõrgust paariks sekundiks lahti ühendada.

Seadme maksimumvõimsuse piirang Kui teie kodus kasutatava elektripaigaldise sageduspiirangud on teised, on võimalik keeduplaadi maksimumvõimsust piirata: näidikul on P23 = 2,3 kW = 10 A näidikul on P28 = 2,8 kW = 12 A näidikul on P30 = 3,0 kW = 13 A näidikul on P37 = 3,7 kW = 16 A näidikul on P74 = 7,4 kW = 2 x 16 A (eelseadistus) Muudetud seadistust saab kinnitada ja salvestada vajutades pausinupule H ja hoides seda all 2 sekundit. Kõlab lühike helisignaal. Kui te ei soovi uut parameetri seadistust salvestada, vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu.

Kui võimsustase on piiratud, siis saab piirata ka seadeid ja tulenevat küpsetusvõimsust. Seade on varustatud võimsuse haldamise süsteemiga, mis aitab võimsuse piirangute mõju minimaalsena hoida.

32

HOOLDAMINE & PUHASTAMINE

Enne puhastamist eemaldage seade kindlasti vooluvõrgust ja oodake, kuni see on maha jahtunud.

Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada.

Peale igat kasutuskorda oodake, kuni klaaskeraamiline pind on jahtunud ja puhastage see siis. Vastasel korral võivad plekid pinnale järgmisel korral, kui pliidiplaati kasutate, kinni kõrbeda.

Regulaarseks klaaskeraamilise pliidiplaadi hooldamiseks kasutage spetsiaalseid tooteid, mis tekitavad pinnale kaitsekihi ja sellega väldivad mustuse pinnale kinni kleepumist.

Enne klaaskeraamilise pliidiplaadi igakordset kasutamist pühkige tolm ja muud mustuse osakesed, mis võiksid panda kahjustada, plaadi pinnalt ja toidunõude põhjalt.

Terasnuustikud, käredad nõudepesukäsnad ja küürimispulbrid võivad kriimustada pinda. Pinda võib samuti kahjustada söövitavad aerosoolpuhastid ja ebasobivad vedelikud.

Söövitavate abrasiivsete puhastusvahendite/ainete, karedate või kahjustunud põhjadega toidunõude kasutamine võib jätta pindadele jäljed.

Kasutage niisket lappi, et pühkida ära väiksemad mustuseosakesed. Seejärel kuivatage pind.

Veeplekkide eemaldamiseks kasutage nõrka äädikalahust. Siiski ärge kasutage seda lahust raami pühkimiseks (ainult osadel mudelitel), kuna see võib kaotada oma läike. Ärge kasutage agressiivseid aerosoole või katlakivieemaldajaid.

Kasutage plekkide eemaldamiseks spetsiaalseid klaaskeraamilise pinna puhastusaineid. Järgige alati tootjapoolseid juhiseid. Pühkige alati hoolikalt peale puhastamist ära puhastusainete jäägid, kuna need võivad järgmine kord, kui kuumutate pliidiplaati, kahjustada selle pinda.

33

Kinnikõrbenud plekkide eemaldamiseks kasutage kaabitsat. Olge kaabitsa kasutamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks ennast.

Kasutage kaabitsat ainult juhul, kui mustust ei õnnestu eemaldada niiske lapi või spetsiaalse klaaskeraamilise pinna puhastusainega.

Hoidke kaabitsat õige nurga all (45° kuni 60°). Suruge kaabitsat õrnalt vastu klaasi ja lükake mustuse eemaldamiseks seda üle pleki. Hoolitsege, et kaabitsa plastikust käepide (osadel mudelitel) ei puutuks vastu tulist keeduala.

Ärge suruge kaabitsat jõuga vastu klaasi ja ärge kriimustage pliidiplaadi panda selle otsa või teraga.

Kui pliidiplaadile satub suhkrut või suhkrusisaldusega toitu, eemaldage see klaaskeraamiliselt pinnalt koheselt kaabitsaga, isegi kui pliidiplaat on veel tuline, kuna suhkur võib kahjustada püsivalt klaaskeraamilist pinda.

Klaaskeraamilise pinna värvimuutused ei mõjuta pliidiplaadi toimimist või pinna stabiilsust. Värvimuutused on tavaliselt tekkinud pinnale kinnikõrbenud toiduosakeste tulemusena või osade toidunõude põhjamaterjali (nagu näiteks alumiinium või vask) poolt tekitatud. Selliseid värvimuutusi on väga raske jäädavalt kõrvaldada.

Märkus: Värvimuutused mõjutavad ainult pliidi välimust ja ei mõjuta otseselt pliidiplaadi toimimist. Selliste plekkide eemaldamine ei kuulu garantii alla.

34

VEAOTSINGU TABEL

INDUKTSIOONPLIIDI KASUTAMISEL KOSTUVAD HELID JA NENDE PÕHJUSED

Müra ja helid Induktsiooni tekita tavad helid Transformaatori suminat meenutav heli Põhjused Lahendus Induktsioonitehnoloogia põhineb tea tud metallide omadustele, kui need on elektromagnetiseeritud. Selle tulemu sel tekib pöördvool, millega kaasneb molekulide võnkumine.

See võnkumine (vibreerimine) muundatakse kuumuseks. Olenevalt metallitüübist võivad sellega kaasne da vaiksed helid.

See on tavapärane ja ei osuta rikkele.

Tekib kui valmistate toitu suurel võim sustasemel. Selle põhjuseks on suure energiahulga kandumine pliidiplaadilt potile või pannile.

Heli kaob või väheneb võim sustaseme vähendamisel.

Toiduvalmistus-nõu de vibratsioon või sahisemine Sellised helid esinevad erinevatest materjalidest valmistatud toiduvalmis tusnõude (potid või pannid) korral.

Ventilaatorimüra Induktsioonpliidi elektroonika-kompo nendid vajavad korrektseks toimimi seks õiget temperatuuri. Seetõttu on pliidiplaat varustatud jahutusventilaa toriga, mis töötab erinevatel kiirustel vastavalt tajutavalt temperatuurile.

See on tingitud vibratsioonist, mis liigub mööda erineva te materjalikihtide kõrval asuvaid pindu. Heli sõltub toiduvalmistusnõudest. See võib erineda sõltuvalt valmistatava toidu kogusest ja tüübist.

Ventilaator võib töötada ka peale pliidiplaadi välja lülitamist, kui temperatuur on endiselt liiga kõrge.

35

OHUTUSFUNKTSIOONID JA VEANÄIDIK

Toiduvalmistamise pliidiplaat on varustatud ülekuumenemise vastaste sensoritega. Need sensorid saavad mis tahes toiduvalmistamistsooni või kogu pliidiplaadi ajutiseks ajaks automaatselt välja lülitada.

Viga, võimalik põhjus, lahendus • Pidev piiks ja vilkumine näidikul.

- Sensori pinnale pritsinud vesi või sensorite peale pandud ese.

Pühkige sensori pinda.

• „F2” näidikul - Toiduvalmistamistsoon on ülekuumenenud. Oodake kuni toiduvalmistamistsoon maha jahtub.

• „F2” näidikul - See näitab, et toimingu ajal tekkis viga.

Kui tekib viga või kui veanäitaja „F” ei kao ära, ühendage toiduvalmistamise pliidiplaat mõneks minutiks vooluvõrgust välja (võtke kaitse maha või lülitage pealüliti välja); seejärel ühendage pliidiplaat uuesti vooluvõrku ja lülitage sisse pealüliti klahv.

Kui hoolimata eespool esitatud soovituste järgimisest esinevad vead, võtke ühendust volitatud hooldustehnikuga. Garantii ei hõlma parandust ega garantiinõudeid, mis on seotud seadme ebakorrektse ühendamise või kasutamisega. Sellisel juhul katab seadme kasutaja paranduskulud.

Enne parandustööde alustamist ühendage seade lahti vooluvõrgust (lülitage korgid välja või võtke juhe seinast välja).

36

SISSEEHITATAVA PLIIDIPLAADI PAIGALDAMINE

40 - Köögitasapinnal täispuidust ääredetailide kasutamine pliidiplaadi taga on lubatud, kui minimaalne kaugus jääb samaks, mis on näidatud paigaldamisjoonistel.

595-600 min 20 520-525 54 50 11,5 min 40 495-497 min 50 min 600 560-562

60cm

37

80cm 90cm 100cm

38 min 20 520-525 min 20 520 min 20 410 54 750-752 54 870-872 54 970-972 795-800 11,5 50 490-492 min 50 min 40 min 600 900 11,5 50 490-492 min 50 min 40 min 600 1000 11,5 50 385-387 min 50 min 40 min 600

ALUMISE KÖÖGIKAPI VENTILATSIOONIAVAD

- Et tagada induktsiooniga pliidiplaadi elektroonikakomponentide normaalne töö, tuleb tagada piisav õhuringlus.

A Alumine sahtliga köögikapp - Kogu köögikapi tagaseina laiuses peab jääma vähemalt 140 mm kõrgune ava. Lisaks peab köögikapi eesossa jääma kogu kapi ulatuses minimaalselt 6 mm vaba ruumi.

- Pliidiplaat on varustatud ventilaatoriga, mis paikneb selle allosas. Kui pliidiplaadi all on sahtliga köögikapp, ei tohi selles hoida väikesi esemeid ega pabereid, kuna need võivad haakuda ventilaatori külge ja vigastada ventilaatorit või kogu jahutussüsteemi. Sahtlis ei tohi ka hoida alumiiniumpaberit või kergestisüttivaid aineid ja vedelikke (nt aerosoole). Hoidke sellised ained pliidiplaadist eemal plahvatusohu tõttu! Sahtli sisu ja ventilaatoriavade vahele peab jääma vähemalt 20 mm vaba ruumi.

39

B Apatinė virtuvės spintelė su orkaite - Orkaitę montuoti po virykle galima, jei orkaitės tipai yra EVP4.., EVP2.., EVP3.. ir t.t., kuriuose yra aušinimo ventiliatorius. Prieš montuojant orkaitę, virtuvės spintelės galinę sienelę montavimo zonoje reikia išimti. Be to, priekinėje pusėje turėtų būti ne mažiau kaip 6 mm skersmens anga, per visą spintelės plotį.

- Jei indukcinė viryklė įrengta po kitais prietaisais, negalime garantuoti jų tinkamo veikimo.

min. 20 40

VAHTTIHENDI PAIGALDAMINE

Osadel mudelitel on tihend juba kinnitatud! Enne seadme köögi töötasapinda paigaldamist kinnitage kaasasolev vahttihend klaaskeraamilise pliidiplaadi põhja külge.

- Eemaldage tihendilt kaitsekile.

- Kinnitage tihend klaasi alumise külje külge (2–3 mm servast). Tihend tuleb kinnitada kogu klaasserva ulatuses. Tihend ei tohi nurkasid katta.

- Tihendi paigaldamisel olge ettevaatlik, et te ei vigastaks seda teravate esemetega.

Ärge paigaldage seadet ilma tihendita!

- Töötasapind peab olema täiesti sile.

- Kaitske lõikepinnad.

41

PLIIDIPLAADI ÜHENDAMINE VOOLUVÕRKU

- Elektrivõrgu kaitse peab vastama asjakohastele eeskirjadele.

- Enne seadme ühendamist kontrollige, et seadme andmesildil toodud pinge vastaks teie vooluvõrgus kasutatavale.

- Elektripaigalduses peab olema paigaldatud lülitusseade, mis ühendab seadme lahti vooluvõrgust, kus minimaalne kliirens avatud kontaktide vahel on 3 mm. Sobivateks seadmetaks on kaitsmed, kaitselülitid jms.

- Ühendus tuleb seadistada vastavalt voolule ja kaitsmetele.

- Peale paigaldamist tuleb voolu alla jäävad ja isoleeritud osad olema kaitstud kontakti eest.

42 Seadet võib ühendada vooluvõrku vaid volitatud ekspert. Valeühendus võib kahjustada seadme osade hävinemise. Sellises olukorras garantii ei kehti.

Enne seadme mistahes remonti või hooldust ühendage seade lahti vooluvõrgust.

ÜHENDUSSKEEM:

N1

2N 380-415V L1 L2 L3 N1 N2

N1 N2 N

2 2N 220-240V ~ / 50/60 Hz L1 L2 L3 N1 N2 220-240V ~ / 50/60 Hz L1 L2 L3 N1 N2

L3 N1

3N 380-415V L1 L2 L3 N1 N2

N

220-240V ~ / 50/60 Hz L1 L2 L3 N1 N2 Ühendussillad on juba klemmil vastavale kohale paigutatud.

TOITEJUHE Ühendamiseks võib kasutada: • PVC isolatsiooniga H05 VV-F või H05V2V2-F kaabel kolla rohelise kaitsejuhiga või kaabel, mis on samaväärsete või paremate omadustega. • Kaabli välisdiameeter peab olema vähemalt 8 mm.

Tavaühendus • 2 faasi, 1 neutraaljuht (2 1N, 380-415 V~/ 50/60 Hz):  Faaside ja neutraaljuhi vaheline pinge 220-240 V~. Faasidevaheline pinge on 380-415 V~. Paigaldage ühendussild 4-5 terminali vahele. Rühma peab kuuluma vähemalt kaks 16-amprist kaitset. Toitekaabli diameeter peab olema vähemalt 2,5 mm 2 .

• 2 faasi, 2 neutraaljuhti (2 2N, 220-240V~/ 50/60 Hz):  Faaside ja neutraaljuhtide vaheline pinge on 220-240 V~.

 Rühma (koostu) peab kuuluma vähemalt kaks 16-amprist kaitset. Toitekaabli diameeter peab olema vähemalt 2,5 mm 2 .

Eriühendus: • Ühefaasiline ühendus (1 1N, 220-240 V~/ 50/60 Hz):  Faasi ja neutraaljuhi vaheline pinge on 220-240 V~. Paigaldage ühendussillad terminalide 1–2 ja 4–5 vahele. Rühma (koostu) tuleb lisada kaitse võimsusega vähemalt 32 A. Toitekaabli diameeter peab olema vähemalt 6 mm 2 .

Juhtige toitejuhe läbi tõmbetõkise, mis kaitseb kaablit väljatõmbamise eest.

Valeühendus võib põhjustada teatud seadme osade hävinemise. Sellisel juhul garantii ei kehti.

Enne seadme ühendamist veenduge, et nimiandmeplaadil esitatud pinge vastab teie vooluvõrgu pingele.

Laske eksperdil mõõta asjakohaste seadmetega teie kodumajapidamise pinget (220-240 V N suhtes)!

43

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata. Pakkematerjalid kannavad vastavat tähistust.

See sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi käsitleda tavalise olmeprügina. Toode tuleb viia vastavasse volitatud kogumispunkti, selle ümbertöötlemiseks.

Toote õige kasutusest kõrvaldamine aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele, mis võiks tekkida ebaõigel viisil toimimisega. Selle toote kasutusest kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluse ettevõtte poole või poodi, kust te toote ostsite.

Me jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis mistahes muudatusi.

44

45

46

BI4 DSI et (11-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement