Gorenje BCM547ST Kombi mikrolaineahi Kasutusjuhend

Gorenje BCM547ST Kombi mikrolaineahi Kasutusjuhend

ET

KOMBINEERITUD MIKROLAINEAHJU KASUTUSJUHEND

www.gorenje.com

Täname Teid

usalduse eest meie seadme soetamisel.

See üksikasjalik juhend on seadmega kaasas, et muuta selle kasutamine lihtsaks. Juhend võimaldab teil õppida oma uut seadet kasutama nii kiiresti kui võimalik.

Veenduge, et teie seade pole transpordi käigus saanud vigastada. Kui leiate transpordi käigus saadud vigastusi, palun võtke ühendust seadme müüjaga või kohaliku laoga, kust seade tarniti. Telefoninumbri leiate arvelt või saatelehelt.

Juhendid paigaldamiseks ja ühendamiseks on lisatud eraldi.

Kasutusjuhendid on saadaval ka meie veebilehel: www.gorenje.com / < http://www.

gorenje.com /> Tähtis informatsioon Soovitus, märkus

SISUKORD

TUTVUSTUS 11 Juhtseade 18 Etapp 3: TAIMERI FUNKTSIOONID 22 Etapp 5: TOIDUVALMISTAMISE PROTSESSI KÄIVITAMINE SEADME ETTEVALMISTUS ESMAKORDSEKS KASUTAMISEKS KÜPSETAMISE ETAPID 45 Traatjuhikute eemaldamine ja puhastamine HOOLDAMINE & PUHASTAMINE TÕRKE-OTSING 49 KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 3

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT OHUTUSJUHISEID JA SÄILITAGE NEED HILISEMAKS KASUTAMISEKS.

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates vanusest 8 aastat ja inimesed, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused või teadmised eeldusel, et neile antakse juhtnööre ja neid juhendatakse seadme ohutul kasutamisel ning et nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei või ilma juhendamiseta seadet puhastada ega hooldada.

HOIATUS: Seade ja selle juurdepääsetavad osad muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Vältige kütteelementide katsumist. Hoidke alla 8 aasta vanused lapsed seadmest eemal, kui nad ei ole pidevalt teie järelevalve all.

HOIATUS: Juurdepääsetavad osad võivad muutuda kasutamise ajal kuumaks. Hoidke väikesed lapsed eemal seadmest.

Kasutamise ajal muutub seade kuumaks. Olge ettevaatlik ja vältige kütteelementide puutumist ahjus sees.

Kasutage vaid selles ahjus kasutamiseks soovitatud temperatuurimõõdikut.

HOIATUS: Et vältida elektrilöögi saamist, veenduge, et seade on välja lülitatud, enne kui asute lampi vahetama.

Ärge kasutage ukse klaasi või keeduplaadi hingedega katte puhastamiseks väga abrasiivseid puhastusvahendeid või teravaid metallkäsnasid (vastavalt seadmele), kuna need võivad pinda kahjustada, mis võib põhjustada klaasi purunemist.

Ärge kasutage seame puhastamiseks aurupuhasteid või kõrgsurvepesureid, kuna see võib põhjustada elektrilööki.

4

Seade ei ole mõeldud reguleerimiseks välise taimeri või eraldi kontrollsüsteemiga.

Katkestusseade peab olema ühendatud paikselt kinnitatud juhtmetega ja kooskõlas juhtmete paigaldamise reeglitega.

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada tootja, teenusagendi või sarnase kvalifitseeritud isiku poolt, et vältida ohte (vaid seadmete jaoks, millel on ühendusjuhe kaasas).

Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet paigaldada dekoratiivukse taha.

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. Ärge kasutage seda ühelgi muul eesmärgil, nagu toa kütmiseks, lemmik- ega muude loomade, paberi, kanga, ravimtaimede jne kuivatamiseks, kuna see võib põhjustada vigastusi või tuleohtu.

Seadme võib vooluvõrku ühendada vaid volitatud elektrik. Seadme muutmine või mitteprofessionaalne parandamine võivad põhjustada tõsiste vigastuste ohtu või kahjustada toodet.

Seadme töötamise ajal muutub uks väga kuumaks. Lisakaitseks on paigaldatud kolmas klaas, et vähendada temperatuuri seadme välispinnal (teatud mudelitel).

Ahju ukse hingi võidakse vigastada suure koormusega. Ärge pange raskeid nõusid avatud ahju uksele ja ärge toetuge sellele ahju sisemust puhastades. Ärge kunagi seiske avatud ahju uksel ega laske lastel sellel istuda.

Seadme kasutamine on ohutu ahjuplaatide siinide olemasolu või nende puudumise korral.

Kui muude seadmete toitejuhe on seadme lähedal ja jäävad ukse vahele kinni, võivad need viga saada, mis võib põhjustada lühist. Seetõttu hoidke muude seadmete elektrijuhtmeid ohutus kauguses.

Veenduge, et õhutusavad ei ole kaetud ja on alati takistusteta.

Ärge pange fooliumi ahju siseseintele ja ärge pange ahjuplaate ega toiduvalmistamisvahendeid ahju põhjale. Foolium takistab õhu ringlust, takistab küpsemist ja rikub emailikihti.

5

Mikrolaineahju ohutu kasutamine

HOIATUS: Kui seadet kasutatakse kombinatsioonrežiimis, võivad kõrgete temperatuuride tekkimise tõttu lapsed kasutada ahju vaid täiskasvanute järelevalve all.

HOIATUS: Kui uks või uksetihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada enne, kui need on parandatud pädeva spetsialisti poolt.

HOIATUS: Kõiki hooldus- ja parandustöid peab ohutuse tagamiseks tegema pädev isik, nt katte eemaldamine, mis kaitseb mikrolaineenergiaga kokkupuutumise eest.

HOIATUS: Vedelikke ja muud toitu tuleb soojendada lahtises nõus, vastasel juhul võib see plahvatada.

See seade on nähtud ette kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt • töötajate köögid kauplustes, büroodes ja muudes tööruumides, • talumajapidamistes, • hotellide, motellide külaliste poolt ja muudes elamutes, • külalistemajades.

Kasutage ainult mikrolaineahju jaoks mõeldud tarvikuid.

Metallnõudes olevat toitu ja jooki ei või panna ahju.

Kui te soojendate toitu plast- või pappnõudes, olge ettevaatlik ja jälgige, et nõu ei süttiks.

Jookide mikrolaineahjus kuumutamisel võib see üle keeda; seetõttu tuleb anuma käsitsemisel olla ettevaatlik. Ülekeemise vältimiseks pange enne joogi kuumutamist anumasse mittemetallist ese (nt puit-, klaas- või plastmasslusikas).  Laste lutipudelite ja beebitoidupurkide sisu tuleb segada või raputada ja temperatuuri tuleb enne toitmist kontrollida.

Mikrolaineahjus ei tohi soojendada terveid mune või kõvaks keedetud mune, kuna need võivad plahvatada, isegi kui mikrolaineahju soojendamine on lõppenud.

Kui märkate suitsu, lülitage seade välja või eemaldage see vooluvõrgust ning hoidke ust suletuna, et takistada leekide teket.

Kui ahjust tuleb suitsu, lülitage seade välja ja hoidke ust suletuna, et takistada leekide teket.

6

Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja joogi soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine või soojenduskottide, susside, švammide, niiskete lappide ja muu soojendamine võib põhjustada vigastusohtu ja tulekahju.

Ahju tuleb regulaarselt puhastada ja kõik toidujäätmed tuleb eemaldada.

Kui ahju ei hooldata, siis ebapuhtused võivad kahjustada ahju sisepinda ja mõjutada seadme eluiga ning potentsiaalselt põhjustada ohtlikke olukordi.

Kui seade paigaldatakse kappi, siis tuleb seadme kasutamise ajal hoida kapi uks lahti.

Pidage kinni minimaalsest vahemaast ahju ülemise serva ja lähedal asuva objekti vahel.

mille sisepind pole glasuuritud. Kuumutamisel võib niiskus, mis poore läbib, nõusse praod teha. Kasutage vaid mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud nõusid.

Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja joogi soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine või soojenduskottide, susside, švammide, niiskete lappide ja muu soojendamine võib põhjustada vigastusohtu ja tulekahju.

Lugege alati ja järgige toidupakendil esitatud juhendeid mikrolaineahjus kuumutamise kohta.

Kasutage alati ahjukindaid, kui eemaldate toitu ahjust. Mõned ahjunõud või alused muutuvad sama kuumaks kui toit ja on seetõttu väga kuumad.

Olge ettevaatlik, kui soojendate alkoholi sisaldavat toitu, kuna ahjus võib tekkida plahvatusohtlik segu alkoholist ja õhust. Avage ahju uks ettevaatlikult.

Veenduge, et kasutate vaid ahjunõusid, mis on sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks. Ärge kasutage terasest nõusid või nõusid, millel on kullatud või hõbetatud kaunistused.

Ärge hoidke köögitarvikuid või nõusid väljalülitatud ahjus. Kahjustuste vältimiseks ärge lülitage tühja ahju tööle.

Ärge kasutage portselan-, keraamilisi või selliseid savinõusid, mille materjal on poorne ja Kui kasutate mikrolaineahju või mikrolaineahju ja konvekstioonifunktsiooni, ei soovitata kasutada metallist nõusid, kahvleid, lusikaid, nuge või metallist kinnitusvahendeid külmutatud toidu valmistamisel. Pärast kuumutamist segage toitu või jätke see mõneks ajaks seisma, et kuumus ühtlaselt jaotuks.

ENNE AHJU ÜHENDAMIST

Lugege hoolikalt juhiseid enne seadme ühendamist. Garantii ei hõlma seadme ebaõigest ühendamisest või kasutamisest tingitud remonti või mis tahes garantiinõuet. 7

8

KOMBINEERITUD MIKROLAINEAHI

(AHJU JA SEADME KIRJELDUS – SÕLTUVALT MUDELIST)

Joonisel on kujutatud ühte sisseehitatava seadme mudelit. Kuna need juhised on koostatud mitme erineva mudeli kohta, võib mõni kirjeldatud funktsioon puududa teie poolt soetatud seadmel.

Juhtseade 4 3 2 Juhikud - Küpsetustasandid 1 Ahjuuks Ahju käepide

TRAATJUHIKUD

Traatjuhikud võimaldavad valmistada toite neljal erineval tasandil (pange tähele, et tasandeid/juhikuid hakatakse lugema alt ülespoole).

Tasandid 3 ja 4 on ette nähtud grillimiseks ja tasand 1 kasutatakse toidu valmistamiseks mikrolainetega, kui toit on asetatud klaasist küpsetusalusele.

AHJUUKSELÜLITI

Kui avate ahjuukse toiduvalmistamise ajal, siis lüliti deaktiveerib ahju küttesüsteemi, ventilaatori ja mikrolained. Ukse sulgemisel lülitatakse tagasi tööle küttekehad ja mikrolained.

JAHUTUSVENTILAATOR

Seade on varustatud jahutusventilaatoriga, mis jahutab seadme korpust ja juhtpaneeli.

JAHUTUSVENTILAATORI PIKENDATUD TÖÖTAMINE

Peale ahju välja lülitamist jätkab jahutusventilaator töötamist veel veidi aega, et jahutada täiendavalt ahju. (Jahutusventilaatori töötamise täiendav aeg sõltub temperatuurist ahju keskosas.)

AHJU VARUSTUS JA TARVIKUD

KLAASIST KÜPSETUSALUST kasutatakse küpsetamiseks kõikide ahjusüsteemidega ja toiduvalmistamiseks mikrolainetega. Seda võib kasutada ka serveerimisalusena.

Ärge kunagi kasutage madalat küpsetuspanni või sügavat küpsetuspanni või mõnda muud metallist osa või tarvikut mikrolainetega küpsetamise ajal!

RESTI kasutatakse grillimiseks või tugirestina väiksemale pannile, küpsetusalusele või –nõule toiduga.

Restil on turvariiv. Seetõttu tuleb resti veidi tõsta selle esiotsast, kui soovite resti ahjust välja tõmmata.

MADALAT KÜPSETUSPANNI kasutatakse erinevate küpsetiste ja kookide küpsetamiseks.

9

SÜGAVAT KÜPSETUSPANNI kasutatakse liha või niiskete pagaritoodete küpsetamiseks. Seda võib kasutada ka rasvakogumispannina.

Ärge kunagi asetage sügavat küpsetuspanni esimesele tasandile toiduvalmistamise käigus, välja arvatud grillimisel või küpsetusvarda kasutamisel ning kui kasutate seda vaid rasvakogumispannina.

Kui küpsetamistarvikud kuumenevad, siis võib nende kuju muutuda. See ei mõjuta nende toimivust ning jahtumisel omandavad nad algse kuju.

Rest või pann tuleb alati asetada kahe traatprofiili vahel olevasse soonde.

10 Ärge kunagi kasutage madalat küpsetuspanni või sügavat küpsetuspanni või mõnda muud metallist osa või tarvikut mikrolainetega küpsetamise ajal!

TEHNILISED ANDMED

(SÕLTUVALT MUDELIST)

A Seerianumber B Kood C Mudel D Tüüp E Kaubamärk F Tehniline G Vastavuse tähistused / sümbolid Nimiandmeteplaat sisaldab seadme kohta põhiteavet ja paikneb ahju nurgas ning tuleb nähtavalt, kui avate ahju ukse.

11

12

JUHTSEADE

(SÕLTUVALT MUDELIST)

0 1 KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP 2 LAPSELUKU NUPP 3 AHJU VALGUSTUSE SISSE/VÄLJA NUPP 4 TEMPERATUURI/ VÕIMSUSE NUPP

5 ELEKTROONILI NE PROGRAMMI TAIMER Küpsetusaeg Küpsetuse lõpp Alarm Kell 6 START/ STOPP NUPP Kasutage seda nuppu programmi käivitamiseks või peatamiseks 7 SEADISTUSTE NUPP (-/+) Kasutage seda nuppu kella, temperatuuri ja mikrolainete võimsuse reguleerimiseks.

8 KÜPSETAMISE TEAVE JA KELLA NÄIDIK MÄRKUS: Nupu reageerivad puudutusele paremini, kui vajutate nendele suurema sõrmeotsa pinnaga. Iga kord kui vajutate nupule, kostub helisignaal.

13

ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST

Seadme kätte saamisel eemaldage ahjust kõik esemed, kaasaarvatud transpordi lisakinnitused.

Puhastage kõik tarvikud ja riistad sooja vee ja tavapärase pesuvahendiga. Ärge kasutage mingeid abrasiivseid puhastusvahendeid.

Ahju esmakordsel kuumutamisel eraldub sellest iseloomuliku uue seadme lõhna. Õhutage ruum põhjalikult esimese kasutuskorra ajal.

MIKROLAINE FUNKTSIOON

Mikrolaineid kasutatakse kuumutamiseks, küpsetamiseks ja sulatamiseks . Need võimaldavad kiiret ja efektiivset toiduvalmistamist ilma, et muutuks toidu värv või kuju.

Mikrolained on teatud tüüpi elektromagnetiline kiirgus. Sellist kiirgust esineb tavaliselt meie keskkonnas raadiolained, valguse või infrapuna kiirte kujul. Selle sagedus on 2,450 MHz ulatuses.

1

Mikrolainete omadused: - Need peegelduvad tagasi metallidelt.

- Need läbivad kõiki teisi materjale.

- Need neelduvad vee, rasva ja suhkru molekulidesse.

Kui toit puutub kokku mikrolainetega, hakkavad molekulid kiirelt liikuma, tekitades soojuse.

Mikrolained tungivad umbes 2,5 cm sügavusele toidu sisse. Kui toit on paksem, valmib toidu keskosa sarnaselt tavapärasele küpsemisele.

Ärge kunagi käivitage mikrolainete süsteemi, kui ahi on tühi.

14

SEADME ESMAKORDNE TÖÖLE LÜLITAMINE KELLAAJA SEADISTAMINE

Peale seadme esmakordset sisse lülitamist või peale pikemat voolukatkestust, hakkab displeil vilkuma 12:00 ja süttib sümbol.

Seadistage kellaaeg.

1 Keerake SEADISTUSTE NUPPU (-/+) ning määrake esmalt minutid, seejärel liigub kursor tundidele. Kolme sekundi pärast seadistus salvestatakse.

Keerates nuppu kaugemale paremale või vasakule, muudetakse seadistust kiiremini.

2 Kinnitamiseks vajutage START/ STOPP. Kui te ei vajuta ühelegi nupule järgmise kolme sekundi jooksul, salvestatakse seadistus automaatselt.

Ahi töötab ka ilma kellaaja seadmiseta. Sellisel juhul pole teil siiski võimalik kasutada taimeri funktsioone (vt peatükk: TAIMERI FUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE).

Kui mõne minuti jooksul midagi ei toimu, läheb ahi ooterežiimi.

KELLAAJA SEADISTUSE MUUTMINE

Kella seadistusi saab muuta, kui ükski taimeri funktsioon pole aktiivne.

Vajutage nupule, et seada õige kellaaeg. Kinnitamiseks vajutage START/ STOPP.

15

ETAPID TOIDUVALMISTAMISEL (1–6) ETAPP 1: TOIDUVALMISTAMISE VIISI VALIMINE

0 0 Keerake nuppu (vasakule ja paremale), et valida KÜPSETUSVIIS (vt programmitabel).

Valitud ikoon kuvatakse näidikule.

Samuti saate töötamise ajal seadistusi muuta.

KÜPSETUS VIIS KIRJELDUS VALMISTAMISE VIISID KIIRE KUUMUTAMINE Kasutage seda funktsiooni, kui soovite kuumutada ahju soovitud temperatuurini nii kiiresti kui võimalk. See funktsioon ei sobi toidu valmistamiseks. Kui ahi on soojenenud soovitud temperatuurini, on kuumutusprotsess valmis.

ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA Seadme põhjal ja laes paiknevad küttekehad kiirgavad võrdselt ahju sisemusse soojust. Pagaritooteid ja liha saab küpsetada/praadida ainult ühel tasandil.

GRILL Töötavad ülemine küttekeha ja grill. Kuumust kiirgab ahju lakke kinnitatud grilli küttekeha. Kuumutamise kiirendamiseks on aktiveeritud ka ülemine küttekeha.

Seda kombinatsiooni kasutatakse väiksemate lahtiste võileibade, lihatükkide või õllevorstide grillimiseks ja leiva röstimiseks.

GRILLIMINE KOOS VENTILAATORIGA Töötavad ümar küttekeha ja ventilaator. Seda kombinatsiooni kasutatakse liha ja suuremate praetükkide või linnuliha praadimiseks ühel tasandil. See sobib ka gratineerimiseks ja toidule krõbeda kooriku tegemiseks.

SOOVITATAV TEMPERATUUR (°C) SOOVITATAV VÕIMSUS (W) 160 200 240 170 16

KÜPSETUS VIIS KIRJELDUS KUUM ÕHK JA ALUMINE KÜTTEKEHA Töötavad alumine küttekeha, ümar küttekeha ja kuuma õhu ventilaator. Seda kasutatakse pitsa, niiskete küpsetiste, puuviljakookide, pärmitaignast küpsetiste ja kuklite samaaegseks küpsetamiseks mitmel tasandil korraga.

KUUM ÕHK Töötavad ümar küttekeha ja ventilaator. Ahju tagaseinas töötav ventilaator hoolitseb, et kuum õhk liigub pidevalt ja ühtlaselt ümber prae või küpsetise. Seda režiimi kasutatakse liha ja kondiitritoodete samaaegseks küpsetamiseks mitmel tasandil.

TALDRIKUTE SOOJENDAMINE Ainult mikrolained genereerivad soojust. Kasutage seda funktsiooni, et pehmendada ahjus olevaid plekki ja toidujääke. Programm kestab 30 minutit.

ÖKO-KÜPSETAMINE 1) Selles režiimis optimeeritakse küpsetusprotsessi energiakulu.

Režiimi kasutatakse liha praadimiseks ja kondiitritoodete küpsetamiseks.

AQUA CLEAN Ainult mikrolained genereerivad soojust. Kasutage seda funktsiooni, et pehmendada ahjus olevaid plekki ja toidujääke. Programm kestab 4 minutit.

AUTOMAATNE SÜSTEEM SULATAMINE Õhk ringleb ja ükski küttekeha ei tööta. Ainult ventilaator on aktiivne. Seda funktsiooni saab kasutada toidu aeglaseks sulatamiseks.

Külmunud toidu sulatamiseks kasutatakse mikrolaineid. Automaatsed programmid võimaldavad samuti mikrolainetega sulatamist (A1 to A5).

KOMBINEERITUD/MIKROLAINETEGA KÜPSETUSVIISID KUUM ÕHK JA MIKROLAINED Kasutage seda kõiki tüüpi liha, pajaroogade, juurviljade, pirukate, kookide, leiva ja gratineeritud toitude puhul (nt toidud, mis vajavad küpsemiseks pikemat aega).

MIKROLAINED Mikrolaineid kasutatakse küpsetamiseks ja sulatamiseks. Need võimaldavad kiirelt ja efektiivselt küpsetada ilma, et muutuks toidu värv või kuju.

SOOVITATAV TEMPERATUUR (°C) 200 180 60 180 160 SOOVITATAV VÕIMSUS (W) 750 600 1000 1) Selle kasutamisel vastab energiatõhususe klass EN 60350-1 standardile.

17

18

ETAPP 2: SEADISTUSTE VALIMINE

Igal küpsetusviisil on oma põhi- või vaikeseaded, mida saab vastavalt soovile kohandada.

Seadistuse muutmiseks vajutage vastavale nupule (enne vajutage nupule START/STOPP). Osad seadistused pole osade programmidega kasutatavad, sellisel juhul meenutab seda helisignaal.

KÜPSETUSTEMPERATUURI JA MIKROLAINETE VÕIMSUSE MUUTMINE

Määrake kombineeritud küpsetusviisi ja mikrolainetega valmistamisviiside võimsus (W).

0 1 Valige KÜPSETUSVIIS. Valitud ikoon kuvatakse displeile ja EELSEATUD TEMPERATUUR hakkab vilkuma.

2 Valige KÜPSETUSVIIS. Ekraanile kuvatakse valitud ikoon ja EESSEADISTATUD TEMPERATUUR vilgub.

3 Vajutage TEMPERATUURI NUPULE kaks korda võimsuse määramiseks.

Displeile kuvatakse võimsuse väärtus vattides (W).

Keerake SEADISTAMISE NUPPU (-/+) ja määrakevõimsus.

Osadel küpsetusviisidel on maksimaalne temperatuur või võimsus limiteeritud.

Peale seadme käivitamist START nupule vajutamisega, kuvatakse temperatuur ja mikrolainete võimsus vaheldumisi displeile (ainult kombineeritud süsteemi puhul).

Sümbol °C/W vilgub displeil, kuni valitud väärtus on saavutatud.

VÕIMSUSE TASE 1000 W 750 W 600 W 360 W 180 W 90 W KASUTAMINE • Jookide, vee ja toitude, mis sisaldavad suurt kogust vedelike, kiireks kuumutamiseks.

• Suure veesisaldusega toitude valmistamiseks (supid, kastmed jms).

• Värskete või külmutatud juurviljade valmistamiseks.

• Šokolaadi sulatamiseks.

• Kala ja mereandide küpsetamiseks, kuumutamiseks kahel tasandil.

• Kuivatatud ubade valmistamine madalal kuumusel.

• Munatoitude küpsetamiseks ja kuumutamiseks.

• Piimatoodete või moosi keetmiseks madalal kuumusel.

• Käsitsi sulatamine, või või jäätise pehmendamiseks.

• Kreemitäidisega kondiitritoodete sulatamiseks.

19

ETAPP 3: TAIMERI FUNKTSIOONID

Esmalt keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPPU; seejärel määrake temperatuur. Vajutage TAIMERI nupule mitu korda, et valida sümbol.

Valitud taimeri funktsiooni sümbol süttib ja reguleeritav küpsetamise alguse/lõpu aeg hakkab displeil vilkuma. Muud ikoonid on tuhmilt valgustatud.

Vajutage START toiduvalmistamise protsessi käivitamiseks. Displeile kuvatakse kulunud küpsetusaeg.

Taimeri funktsiooni displei

Küpsetusaja seadistamine

Selles režiimis saate määrata ahju töötamise aja (küpsetusaeg). Määrake soovitud küpsetusaeg. Esmalt määrake minutid, seejärel tunnid. Ikoon ja küpsetusaeg kuvatakse displeile.

Viitstardi seadistamine

Selles režiimis saate täpsustada küpsetusprotsessi pikkuse (küpsetusaeg) ja aja, millal soovite, et küpsetusprotsess lõppeks (lõppaeg). Esmalt kontrollige, kas kellaaeg on õige.

Näiteks: Õige kellaaeg: 12:00 Küpsetusaeg: 2 tundi Küpsetamine lõppeb: 18:00 Esmalt määrake küpsetusaeg (küpsetamise kestus), nt 2 tundi. Kuvatakse automaatselt õige aja ja küpsetusaja summa (14:00). Vajutage uuesti TAIMERI nuppu, et valida KÜPSETUSAJA sümbol ja määrake aeg, millal te soovite, et küpsetamine lõppeb (18:00).

Vajutage START toiduvalmistamise protsessi käivitamiseks. Taimer ootab määratud aja saabumist ja vastav sümbol süttib. Ahi lülitub automaatselt tööle (16:00) ja lõpetab töötamise määratud ajal (18:00).

20

Minutilugeja seadistamine

Minutilugejat saab kasutada sõltumatult ahju töötamisest. Pikim võimalik seadistatav aeg on 24 tundi.

Viimase minuti ajal kuvab minutilugeja aega sekundites.

Peale määratud aja möödumist, lülitub ahi automaatselt välja (lõppeb küpsetamine). Kostub katkendlik helisignaal, mille välja lülitamiseks vajutage mistahes nupule. Ühe minuti pärast lülitub helisignaal välja automaatselt.

Taimeri funktsiooni tühistamiseks määrake ajaks "0".

Kui mõne minuti jooksul midagi ei toimu, läheb ahi ooterežiimi.

21

ETAPP 4: LISAFUNKTSIOONIDE VALIMINE

Funktsioonide aktiveerimiseks/ deaktiveerimiseks vajutage soovitud nupule või nuppude kombinatsioonile.

Osad funktsioonid pole teated küpsetusviisidega kasutatavad, sellest annab märku helisignaal.

LAPSELUKK

Lapseluku aktiveerimiseks vajutage LAPSELUKU nupule. Võtme ikoon kuvatakse displeile. Lapseluku deaktiveerimiseks vajutage samale nupule. Ikoon kustub displeilt.

Kui lapselukk aktiveeritakse ajal, kui taimer ei tööta (kuvatud on ainult kell), siis ei saa ahju kasutada.

Kui lapselukk aktiveeritakse ajal, kui taimeri funktsioon on seadistatud, jätkab ahi normaalset töötamist, kuid seadistusi pole võimalik muuta.

Kui lapselukk on aktiivne, pole võimalik muuta küpsetusviise või lisafunktsioone. Ainus muudetav seadistus on küpsetamise lõppaeg, milleks tuleb keerata valiku nupp asendisse "0". Lapselukk jääb aktiivseks ka peale ahju välja lülitamist. Uue küpsetusprotsessi käivitamiseks tuleb esmalt lapselukk välja lülitada.

AHJU VALGUSTUS

Ahju valgustus lülitatakse automaatselt sisse ahju ukse avamisel või ahju tööle lülitamisel.

Peale küpsetusprotsessi lõppemist põleb ahju valgustus veel mõne minuti.

Ahju valgustus saate sisse või välja lülitada, kui vajutate VALGUSTUSE nupule.

22

5sek 5sek + HELISIGNAAL

Helisignaali tugevust saate reguleerida ajal, kui ükski taimeri funktsioon pole aktiivne (kuvatud on ainult kellaaeg).

Vajutage TEMPERATUURI/VÕIMSUSE nupule ja hoidke seda 5 sekundit. Displeile kuvatakse kaks valgustatud riba. Keerake SEADISTAMISE NUPPU (-/+), et valida üks kolmest helitugevuse tasemest (esimene, teine või kolmas riba ). Kolme sekundi möödudes salvestatakse seadistus automaatselt ja displeile kuvatakse taas kellaaeg.

DISPLEI KONTRASTSUSE VÄHENDAMINE

Küpsetusviis valiku nupp peab olema asendis “0”. Vajutage nupule VALGUSTUS ja hoidke seda viis sekundit. Displeile kuvatakse kaks valgustatud riba. Keerake SEADISTUSTE NUPPU (-/+), et häälestada displei heledus (esimene, teine või kolmas riba). Kolme sekundi möödudes salvestatakse seadistus automaatselt.

OOTEREŽIIM

Displei valgustuse saab automaatselt välja lülitada 10 minuti pärast, kui see pole kasutuses.

Vajutage NUPULE + TAIMER nuppudele, et lülitada displei välja. Kui taimeri funktsiooni on aktiveeritud, siis kuvatakse displeile "OFF" ja taimeri ikoon, et tähistada aktiivset taimeri funktsiooni.

Peale voolukatkestust või seadme välja lülitamist, salvestatakse lisafunktsioonide seadistused, kuid vaid mõneks minutiks. Seejärel taastatakse kõik tehaseseadistustused, välja arvatud helisignaali tugevus ja lapselukk.

23

ETAPP 5: TOIDUVALMISTAMISE PROTSESSI KÄIVITAMINE

Toiduvalmistamise protsessi käivitamiseks vajutage nupule START/STOPP ja hoidke seda natuke aega all.

ETAPP 6: KÜPSETAMISE LÕPP JA AHJU VÄLJA LÜLITAMINE

Keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP asendisse "0"..

Peale küpsetusprotsessi lõppu ja kui ahi on välja lülitatud, kuvatakse ahju temperatuuri, kuni see langeb alla 50 °C.

Kõik taimeri seadistused on katkestatud ja tühistatud. Displeile kuvatakse kellaaeg. Peale 1 minutilist toiminguteta seismist, lülitub seade ooterežiimi.

24

KÜPSETUSVIISIDE KIRJELDUS JA KÜPSETUSTABELID

Kui te ei leia soovitud tabelitest toitu, valige sarnase toidu valmistamise juhend. Kirjeldatud informatsioon kehtib ühel tasandil küpsetamise kohta.

Märgitud on soovitusliku temperatuuri vahemik. Alustage madalama temperatuuriga seadistusest ja suurendage seda, kui leiate, et toit pole piisavalt pruunistunud.

Küpsetusajad on ligikaudsed ja võivad erinevatel tingimustel muutuda.

Eelkuumutage ahju ainult siis , kui selles juhendis toodud retseptis on see nõutav. Tühja ahju kuumutamine kulutab palju energiat. Seega on kasulik küpsetada järjestiku erinevaid küpsetisi ja pitsasid, sellega säästate palju energiat, kuna ahi on juba kuum.

Kasutage tumedaid silikoon- või emailkattega küpsetuspanne ja vorme, kuna need juhivad hästi soojust.

Enne pärgamentpaberi kasutamist veenduge, et see peab vastu kõrgetele temperatuuridele.

Kui küpsetate suuri lihatükke või küpsetisi, tekib ahjus palju auru, mis võib kondenseeruda ahju uksele. See on normaalne ja ei mõjuta kuidagi ahju toimimist. Peale toiduvalmistamise protsessi pühkige ahju uks ja klaas kuivaks.

Lülitage ahi välja umbes 10 minutit enne küpsetusprotsessi lõppu, et säästa energiat ja kasutada ära kogunenud kuumus (see ei kehti mikrolainetega küpsetusviiside puhul).

Ärge jahutage toitu suletud uksega ahjus, et väldite kondensatsiooni (niiskuse) teket.

Sümbol * tähendab, et valitud küpsetusviisiga tuleb ahju eelnevalt kuumutada.

25

KÜPSETUSVIISID KIIRE EELKUUMUTAMINE

Kasutage seda funktsiooni, kui soovite ahju kuumutada soovitud temperatuurini võimalikult kiiresti. See režiim ei sobi küpsetamiseks.

0 Keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP kiirele eelkuumutamisele.

Kuvatakse EELSEADISTATUD TEMPERATUUR. Seda temperatuuri on võimalik muuta.

Peale funktsiooni sisse lülitamist hakkab ahi üles kuumenema. Displeil vilgub sümbol °C. Kui määratud temperatuur on saavutatud, on eelkuumutamine valmis ja kostub helisignaal. Helisignaali lõpetamiseks vajutage mistahes nupule, ühe minuti pärast lülitub signaal automaatselt välja.

26

ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA

Ahju laes ja põhjal asuvad küttekehad kiirgavad ühtlaselt soojust ahju sisemusse.

2

Liha praadimine: Kasutage emaileeritud, karastatud klaasist, savist või malmist panni või vormi. Roostevabast terasest pannid ei sobi, kuna need peegeldavad tugevasti soojust tagasi.

Kasutage emaileeritud, karastatud klaasist, savist või malmist panni või vormi. Roostevabast terasest pannid ei sobi, kuna need peegeldavad tugevasti soojust tagasi.

Toidu tüüp Kaal (g) Tasand (alustades põhjast) Temperatuur (°C) Küpsetusaeg (v min.) LIHA Seapraad Sea õlatükk Searulaad Pikkpoiss Veisepraad Rostbiif, läbiküps Vasikarulaad Talle välisfilee Küülik Hirvekoot Liharullid KALA Hautatud kala 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 180-190 190-200 190-200 200-210 180-210 200-210 180-200 190-200 190-200 190-200 180-200 190-210 150 120-140 120-140 60-70 90-120 40-60 90-120 100-120 100-120 70-90 15-30 60-80 27

Kondiitritoodete küpsetamine: Küpsetage ainult ühel tasandil ja kasutage tumedaid küpsetuspanne ja vorme. Heledakatteliste küpsetuspannide ja –vormidega pruunistuvad küpsetised nõrgemini, kuna sellised nõud peegeldavad soojust tagasi. Alati asetage küpsetusvormid restile. Kui kasutate tarnitud küpsetuspanni, eemaldage rest ahjust. Küpsetusaeg on lühem, kui ahi on eelkuumutatud.

Toidu tüüp Tasand (alustades põhjast) Temperatuur (°C) Küpsetusaeg (min.) KONDIITRITOOTED Nisuleib* Tatraleib* Täisteraleib* Rukkileib* Speltajahust leib* Magus suflee Suflee Kuklid Pähklikook Biskviitkook* Besee (meringue) Juurviljarullid Puuviljarullid Juustukook Tassikoogid Väikesed pärmitaignast küpsetised Kapsapirukad* Puuviljakook Beseeküpsised Moosirullid 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 170-180 170-180 200-220 180 160-170 120-140 190-200 190-200 170-180 160-170 190-200 185-195 140-150 90 170-180 60 50 50 50 60 35-45 35-45 30-40 55-60 20-30 15-30 15-20 25-30 65-75 20-30 20-25 25-35 85-95 120 30-35 28

Soovitus Kas kook on küps?

Kook kukkus kokku?

Kook on põhjast liiga hele?

Niiske täidisega kook on toores?

Kasutamine • Torgake koogi ülaosast sisse puidust hambaork või tikk. Kui tõmmates on hambaork puhas, on kook küps.

• Kontrollige retsepti.

• Järgmisel korral kasutage vähem vedeliku.

• Pöörake tähelepanu mikserdamise ajale, kui kasutate väiksemaid miksereid, blendereid jms.

• Kasutage tumedat küpsetuspanni või alust.

• Asetage küpsetuspann üks tasand allapoole ja lülitage alumine küttekeha küpsetusprotsessi lõpuosas tööle.

• Vähendage temperatuuri ja pikendage küpsetusaega.

Ärge asetage sügavat küpsetuspanni esimesele tasandile.

29

GRILL

4

Toidu grillimisel töötavad ülemine küttekeha ja ahju lakke kinnitatud grillimisküttekeha.

2

Eelkuumutage infrapunast (grilli) viis minutit.

Ärge jätke küpsetusprotsessi järelvalveta. Kõrgel temperatuuril võib toit kiiresti kõrbeda.

Grillimine sobib krõbedate ja madalarasvasusega vorstikeste, liha- ja kalalõikude (steigid, eskalopid, lõhesteigid või fileed jne) küpsetamiseks või leiva röstimiseks.

Kui grillite otse restil, siis määrige rest õliga liha kinni jäämise vältimiseks ja asetage rest neljandale tasandile. Asetage rasvakogumispann esimesele või teisele tasandile. Kui grillite küpsetuspannil, siis hoolitsege, et sellel oleks piisavalt vedelikku kinnikõrbemise vältimiseks. Keerake liha küpsetamise ajal ringi.

Peale grillimise puhastage ahi, tarvikud ja riistad.

30

Toidu tüüp LIHA Biifsteek, väheküps Biifsteek, küps Seakaelakarbonaad Kotletid Vasika eskalopp Grillvorstid Lihaleib KALA Lõhesteigid/fileed RÖSTLEIB 6 lõiku nisuleiba* 4 lõiku segajahust leiba* Lahtised võileivad* Kaal (g) 180g/tk 180g/tk 180g/tk 180g/tk 180g/tk 100g/tk 200g/tk 600 / / / Tasand (alustades põhjast) 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 Temperatuur (°C) Küpsetusaeg (min) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 240 240 240 14-16 18-21 19-23 20-24 19-22 11-14 9-15 19-22 1,5-3 2-3 3,5-7 Alati hoidke ahju uks suletud, kui kasutate grilli, (infrapuna küttekeha).

Grilli küttekeha, rest ja muud ahjutarvikud muutuvad grillimise käigus väga tuliseks. Seetõttu kasutage pajakindaid ja lihatange.

Alati hoidke ahju uks suletud, kui kasutate grilli, (infrapuna küttekeha).

Grilli küttekeha, rest ja muud ahjutarvikud muutuvad grillimise käigus väga tuliseks. Seetõttu kasutage pajakindaid ja lihatange.

31

GRILLIMINE KOOS VENTILAATORIGA

4

Selles režiimis töötavad korraga grilli küttekeha ja ventilaator. Sobib liha, kala ja juurviljade grillimiseks.

(Vt GRILLIMISE kirjeldusi ja soovitusi.)

2

Toidu tüüp LIHA Part * Seapraad Sea õlatükk Seakoot Pool kana Kana* KALA Forell Kaal (g) 2000 1500 1500 1000 600 100 200 g/tk Tasand (alustades põhjast) Temperatuur (°C) Küpsetusaeg (min.) 1 2 2 2 2 1 150-170 160-170 150-160 150-160 180-190 210 80-100 60-85 120-160 120-140 25 (üks pool) 20 (teine pool) 60 2 170-180 45-50 32

KUUM ÕHK JA ALUMINE KÜTTEKEHA

2

Töötavad alumine küttekeha, ümar küttekeha ja kuuma õhu ventilaator. Sobib pitsade, õunakookide ja puuviljakookide küpsetamiseks.

(Vt kirjeldusi ja soovitusi ÜLEMISE ja ALUMISE KÜTTEKEHAGA küpsetamisel.) Toidu tüüp Juustukook, purukattega Pitsa * Lahtine pirukas Õunapirukas, pärmitaignast Õunastruudel, filotaignast Tasand (alustades põhjast) 2 2 2 2 2 Temperatuur (°C) 150-160 200-210 180-200 150-160 170-180 Küpsetusaeg (min.) 65-75 15-20 35-40 35-40 45-65 33

KUUM ÕHK

2

Töötavad ümar küttekeha ja ventilaator. Ahju tagaseinale paigaldatud ventilaator hoolitseb et kuum õhk ringleb ühtlaselt ümber prae või küpsetise.

Liha praadimine: Kasutage emaileeritud, karastatud klaasist, savist või malmist panni või vormi. Roostevabast terasest pannid ei sobi, kuna need peegeldavad tugevasti soojust tagasi.

Liha kõrbemise vältimiseks hoolitsege, et pannil oleks piisavalt vedeliku. Keerake praadi küpsetamise ajal. Praad jääb mahlasem, kui te selle kinni katate.

Kaal (g) Toidu tüüp LIHA Seapraad kamaraga Seakõht Kana, terve Part Kana rinnak Kana, täidetud 1500 1500 1200 1700 1000 1500 Tasand (alustades põhjast) Temperatuur Küpsetusaeg (min.) 2 2 2 2 2 1 170-180 170-180 180-190 160-170 180-190 170-180 140-160 120-150 60-80 120-150 60-70 100-120 34

Kondiitritoodete küpsetamine Eelsoojendamine on soovitatav.

Küpsiseid ja koogikesi võib küpsetada samaaegselt (teisel ja kolmandal tasandil).

Pange tähele, et küpsetusaeg võib olla erinev ka siis kui küpsetuspannid on samad. Küpsised ülemisel küpsetuspannil saavad valmis varem kui alumisel. Alati asetage küpsetusvormid restile. Kui kasutate tarnitud küpsetuspanni, eemaldage rest ahjust.

Ühtlasemaks küpsetamiseks on soovitav, et küpsised oleksid ühepaksuselised.

Toidu tüüp Tasand (alustades põhjast) Temperatuur (°C) Küpsetusaeg (min.) KONDIITRITOOTED Kook Biskviitkook Muretaignakook Puuvilja-biskviitkook Ploomikook Rullbiskviit* Puuviljakook purukattega Challah (punutud pärmitaignast kukkel) Õunastruudel Pitsa * Muretaigna küpsised* Küpsised, pressitud* Küpsised, kergitatud Küpsised, filotaignast Kreemitäidisega küpsetised KONDIITRITOOTED - KÜLMUTATUD Õuna ja kodujuustustruudel Juustukook Pitsa Friikartulid, ahjuvalmid* Kroketid, eelküpsetatud Jogurt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 150-160 150-160 160-170 150-160 150-160 160-170 160-170 160-170 170-180 190-210 150-160 150-160 170-180 170-180 180-190 170-180 160-170 170-180 170-180 170-180 240 50-70 65-85 20-30 20-35 20-35 40 45-60 25-35 25-35 45-65 35-60 15-25 50-70 35-50 40-60 25-45 15-25 15-28 20-35 20-30 25-45 Ärge asetage sügavat küpsetuspanni esimesele tasandile.

35

TALDRIKUTE SOOJENDAMINE

Kasutage seda funktsiooni, et soojendada oma toidunõusid (taldrikud ja tassid) enne serveerimist, et toitu püsiks kauem soojana.

36

ÖKO-KÜPSETAMINE

Töötavad ümar küttekeha ja ventilaator. Ahju tagaseinale paigaldatud ventilaator hoolitseb, et kuum õhk ringleb ühtlaselt ümber prae või küpsetise.

Toidu tüüp LIHA Seapraad, 1 kg Seapraad, 2 kg Veisepraad, 1 kg KALA Terve kala, 200 g/tk Kalafilee, 100 g/tk KONDIITRITOOTED Pressitud küpsised* Väikesed tassikoogid Rullbiskviit Puuviljakook purukattega JUURVILJAD Gratineeritud kartulid Lasanje KÜLMUTATUD TOIDUD Friikartulid, 1 kg Kanamedaljonid, 0.7 kg Kalapulgad, 0.6 kg Tasand (põhjast lugedes) Temperatuur (°C) Küpsetusaeg (min) 2 2 2 2 2 190 190 210 200 210 150-170 160-190 120-140 40-50 25-35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 180 190 190 190 190 200 220 220 220 25-30 30-35 15-25 55-65 40-50 40-50 25-40 25-35 20-30 Ärge asetage sügavat küpsetuspanni esimesele tasandile.

37

AUTOMAATSED KÜPSETUSVIISID SULATAMINE

See süsteem sisaldab samuti automaatseid programme mikrolainetega sulatamiseks. Sulatamiseks sobivad vahu- või võikreemiga koogid, koogid ja kondiitritooted, lein, väikesed saiad ja sügavkülmutatud marjad 0 1 Keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP sulatamisele. Ikoon ja programm A1 vilguvad ekraanil (saate valida viie programmi vahel – vt tabelit allpool).

2 Keerake SEADISTAMISE NUPPU (-/+) ja valige soovitud programm. Vajutage (°C/W) nupule, et muuta kaal. Vajutage START nupule.

Programm A1 A2 A3 A4 A5 Retsept Liha Linnuliha Kala Leib Külmutatud juurviljad Kaal (kg) 1 1 1 1 1 Küpsetusaeg (min.) 29:30 17:00 12:00 12:00 16:00 Sulatusaja aluseks on vaikimisi määratud toidu kaal.

Enamus juhtudel on soovitatav eemaldada toit pakendist (ärge unustage eemaldamast ka kõiki metallkinnitusi ja -klambreid).

Kui pool sulatusajast on möödas, tuleb tükid umber keerata, segada ja eraldada, kui need on kokku külmunud.

38

KOMBINEERITUD KÜPSETUSVIISID KUUM ÕHK JA MIKROLAINED

Selle küpsetusviisi puhul kasutatakse küpsetamiseks mikrolaineid ja grilli.

Võimsuse tasemed: 90, 180, 360, 600 W

1

Asetage klaasist küpsetusalus tasandile 1.

Toidu tüüp Linnuliha Linnuliha Kanakoivad Part Kanatiivad Kaal (g) 1000 pool 1000 1500 500 Võimsus (W) 360 36 180 360 600 Temperatuur (°C) 190-200 °C 190-200 °C 190-200 °C 190-200 °C 190-200 °C Küpsetusaeg (min.) 30-40 25-35 20-30 40-50 15-20 Kasutades seda küpsetusviisi, ärge kasutage metallist nõusid või tarvikuid. Ärge eelkuumutage ahju.

39

MIKROLAINETEGA KÜPSETAMINE MIKROLAINED

Võimsuse tasemed: 90, 180, 360, 600, 750, 100 W.

Võimsuse tasemed: 90, 180, 360, 600, 750, 100 W.

1

Asetage klaasist küpsetusalus tasandile 1.

Külmunud toidu küpsetamine

Toit Pikkpoiss Kana Seapraad Kaal (g) 1000 1500 1000

Värskete juurviljade küpsetamine

Toidu tüüp Baklažaan Kabatšokid Porgandid Sibulad Oad Brokkoli Paprikad Lillkapsas Peedid Brüsselikapsas Seened/Šampinjonid Spargel Herned* Kapsas Kaal (g) 500 500 500 200 500 1000 500 1000 200 500 500 500 500 500 Võimsus (W) 850 600 600 Võimsus (W) 1000 1000 1000 1000 750 750 1000 750 1000 1000 1000 750 650 1000 Küpsetusaeg (min.) 35-40 52-55 50-55 Küpsetusaeg (min.) 5-8 5-8 7-10 2-4 10-15 15-18 3-5 17-20 9-12 9-12 10-14 5-8 15-20 10-14 40

Riisi ja pasta valmistamine

Toidu tüüp Riis* Pasta** Täisterapasta* Kaerahelbed* Pruun riis*** Risotto** Couscous*** Polenta*** Hirss*** Kaal (g) 250 250 250 500 200 200 200 200 200 **Lisage vett suhtes 1:2.

***Lisage vett suhtes 1:3.

Söökide ja jookide soojendamine

Toidu tüüp Vesi Kohvi Vahuvein Piim Kogus (dl, g) 2 dl 2 dl 2 dl 2 dl Lisandid Kastmed Supid/Hautised Popcorn Imikujook Imikutoit 500 g 500 g 5 dl 90 g 2dl 4 dl Võimsus (W) 1000 1000 1000 1000 750 750 1000 1000 1000 Võimsus (W) 1000 1000 1000 1000 600 600 750 1000 350 180 Küpsetusaeg (min.) 14-16 11-13 11-13 7-9 31-33 19-21 2-4 6-8 9-11 Küpsetusaeg (v min.) 1-2 1-2 1-2 1-1,5 1,5-2 3-5 5-7 5-7 3-4 2 41

Liha

Toidu tüüp Kanakoivad Kanatiivad Lihapallid Seakarbonaad Kana, kastmes hautatud Eskalopp/steigid Kana, terve Seapraad Pikkpoiss Kaal (g) 500 500 1000 500 500 500 1500 1000 700

Magustoidud

Toidu tüüp Šokolaadisuflee Juustusuflee Puuviljapüree Vanillikaste Võimsus (W) 600 600 1000 750 1000 1000 600 600 750 Klaasi 6 klaasist küpsetusalus klaasist küpsetusalus klaasist küpsetusalus Võimsus (W) 360 600-750 750-850 600 Küpsetusaeg (min.) 15-20 15-20 10-15 30-35 8-13 8-12 50-55 50-55 35-40 Küpsetusaeg (min.) 7-9 15-20 10-15 20 42

HOOLDAMINE & PUHASTAMINE

Enne puhastamist eemaldage seade kindlasti vooluvõrgust ja oodake, kuni see on maha jahtunud.

Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada.

Alumiiniumviimistlus

Kasutage alumiiniumist pindade puhastamiseks vedelaid mitte-abrasiivseid puhastusaineid, mis on ette nähtud sellise pinna puhastamiseks. Kandke aine niiskele lapile ja puhastage pinnad. Seejärel loputage pinnad puhta veega. Ärge kandke puhastusainet otse alumiiniumviimistlusele.

Ärge kasutage abrasiivseid puhasteid või käsnasid.

Märkus: Otse pinnale ei tohi kanda aerosoolpuhastusaineid, kuna sedasi võite tekitada püsivaid ja nähtavaid kahjustusi.

Roostevaba terasleht korpuse esiküljel

(sõltuvalt seadme mudelist) Puhastage seda panda ainult leebe ainega (seebiveega) ja pehme käsnaga, mis ei kriimusta viimistlust. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid või lahusteid sisaldavaid puhastusaineid, kuna need võivad kahjustada viimistlust.

Lakitud pinnad ja plastikosad

(sõltuvalt seadme mudelist).

Ärge puhastage nuppusid, ukse käepidemeid, kleebiseid ja nimiandmeplaati abrasiivsete puhastusainetega või materjalidega, alkoholi sisaldavate ainetega või alkoholiga. Pühkige plekkide tekkimisel need otsekohe ära niiske pehme lapiga, et vältida pinna kahjustamist.

Samuti võite kasutada puhastamiseks aineid ja vahendeid, mis on toodetud spetsiaalselt nimetatud pindade puhastamiseks.

Seadme uks

Uks on kinnitatud seadmega ja seda ei tohi eemaldada. Samuti ei tohi ust lahti võtta ega mingil muul moel modifitseerida.

Alumiiniumkattega pinnale ei tohi kanda ahjupuhastusaineid, kuna sedasi võite tekitada püsivaid ja nähtavaid kahjustusi.

43

TAVAPÄRASE AHJU PUHASTAMINE

Ahju võite puhastada tavapärasel viisil (kasutades puhastusvahendeid ja aerosoole). Peale puhastamist loputage korralikult ära puhastusaine jäägid.

Puhastage ahi ja tarvikud peale igakordset kasutamise, et vältida mustuse pindadele kinni kõrbemist. Lihtsaim viis rasva eemaldamiseks on pühkida see ära sooja nõudepesuainega, kuni ahi on veel soe.

Tugeva mustuse ja tahma eemaldamiseks kasutage ahjupuhastusaineid. Loputage ahi korrektselt puhta veega, et eemaldada kõik puhastusaine jäägid.

Ärge kunagi kasutage agressiivseid puhastusaineid, söövitavaid aineid, karedaid käsnasid, pleki ja rooste-eemaldusvahendeid jms.

Puhastage tarvikud (küpsetuspannid, restid jne) sooja vee ja nõudepesuainega. Ahi, ahju sisemus ja küpsetuspannid on kaetud spetsiaalse emailkattega, mis muudab nende pinna siledaks ja vastupidavaks. See spetsiaalne pind teeb lihtsamaks puhastamise toatemperatuuril.

Ärge kunagi kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, abrasiivseid puhastusvahendeid, abrasiivseid käsnu, plekieemaldajaid ja roostetõrjevahendeid jms ahju lae kattel.

44

AQUA CLEAN FUNKTSIOONI KASUTAMINE AHJU PUHASTAMISEKS

1 Keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP asendisse Aqua Clean. Vastav ikoon on kuvatud kogu ahju soojenemise ajal määratud temperatuurini 30 minuti jooksul.

Funktsiooni kestust ei saa muuta.

2 Valage 0,6 l vett klaasist või madalale küpsetuspannile ja asetage see alumisele tasandile.

3 30 minuti pärast on toidujäägid ahju emailkattel pehmenenud ja saate need hõlpsasti niiske lapiga ära pühkida.

Kasutage Aqua Clean funktsiooni alles peale ahju täielikku jahtumist.

45

TRAATJUHIKUTE EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE

Kasutage juhikute puhastamiseks ainult tavapäraseid puhastusaineid.

1 Keerake lahti kruvi. Kasutage selleks kruvikeerajat.

2 Eemaldage juhikud tagaseinas olevatest avadest.

Hoolitsege, et te ei kaotaks traatjuhikutele kinnitatud vahetükke. Taaspaigaldage vahetükid peale puhastamist, muid võib tekkida sädelus.

Peale puhastamist, kinnitage juhikud kruvidega, kasutades kruvikeerajat.

Traatjuhikuid tagasi pannes kontrollige, et asetate need samale küljele, kus need enne eemaldamist olid.

46

LAMBI VAHETAMINE

Lambipirn on kulumaterjal ja seetõttu ei kuulu garantii alla. Enne lambipirni vahetamist eemaldage küpsetuspannid, rest ja juhikud.

Kasutage ristpeaga kruvikeerajat.

(Halogeenlamp: G9, 230 V, 25 W) 1 Keerake lahti katte neli kruvi. Eemaldage kate ja klaas.

2 Eemaldage halogeenlamp ja asendage see uuega.

Kasutage põletuse vältimiseks kaitsekindaid.

Kattel on tihend, mida ei tohiks eemaldada. Ärge eemaldage tihendit katte küljest. Tihend peab korrektselt asetuma vastu ahjuseina.

Taaskinnitage korrektselt katte kruvid kruvikeeraja abil, vastasel korral võib tekkida sädelus.

47

TÕRKEOTSINGU TABEL

Probleem/viga Puutenupud ei reageeri, displei on hangunud...

Peakaitse lülitub kodus tihti välja.

Ahju valgustus ei tööta...

Põhjus Eemaldage seade vooluvõrgust mõneks minutiks (eemaldage kaitse või lülitage pealülitist välja); taasühendage seade ja lülitage tööle.

Pöörduge hooldustehniku poole.

Küpsetis on toores...

Ekraanile on kuvatud veateade (E1, E2, E3 jne)...

Ahjus sädeleb...

Lambipirni vahetamise protsessi on kirjeldatud peatükis Hooldamine ja puhastamine.

Kas valisite õige temperatuuri ja küpsetusviisi?

Kas ahju uks oli suletud?

Elektroonikamooduli töös on tekkinud tõrge. Eemaldage seade vooluvõrgust mõneks minutiks. Seejärel taasühendage ja seadistage kellaaeg.

Kui veateade kuvatakse taas, kutsuge hooldustehnik.

Kontrollige, kas lampide katted on korrektselt kinni keeratud ja traatjuhikute vahetükid paigaldatud.

Kontrollige, et juhikud on korrektselt asetatud oma kohtadele.

Kui probleem ei kao eeltoodud nõuandeid järgides, siis palun pöörduge volitatud hooldustehniku poole. Remont või mistahes tõrked, mis on tekkinud valest ühendamisest või kasutamisest, ei kuulu garantii alla. Sellisel juhul kannab kasutaja ise remondikulud.

48 Enne remonditööde alustamist eemaldage seade vooluvõrgust (eemaldades kaitse või tõmmates toitejuhe seinakontaktist välja).

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata.

Pakkematerjalid kannavad vastavat tähistust.

See sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi käsitleda tavalise olmeprügina. Toode tuleb viia vastavasse volitatud kogumispunkti, selle ümbertöötlemiseks.

Toote õige kasutusest kõrvaldamine aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele, mis võiks tekkida ebaõigel viisil toimimisega. Selle toote kasutusest kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluse ettevõtte poole või poodi, kust te toote ostsite.

Me jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis mistahes muudatusi.

49

50

COMBI MW_IL et (03-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement